Sunteți pe pagina 1din 2

Fia postului Vulcanizator

SOCIETATEA LUXURY LINE S.R.L.


Sediu/P.L.: Sat Ipoteti, str. Miai !itea"u, #r. $%%, &ud. Su'ea(a
C.U.I. )*+),-.% , &))/*$,/*.-$
/I0A POSTULUI
anex la contractul de munc nr. ....... din data de ......./.........../................
A. Nu1e 2i pre#u1e:
3. 4e#u1irea postu5ui: !u5'a#i"ator
C. Lo'u5 des672ur7rii a'ti(it78ii: punct de lucru LUXURY LINE S.R.L. din
Sat Ipoteti, str. Miai !itea"u, #r. $%%, &ud. Su'ea(a
4. Su9ordo#are: administratorului societii :re'e#iu' E1a#ue5.
E. S'opu5 postu5ui: este acela de a remedia defectele anvelopelor vehiculelor
rutiere.
/. Autoritatea postu5ui: utilizeaz aparatura i materialele puse la dispoziie
de frm.
:. Re5a8ii 6u#'8io#a5e: - cu efi de birouri personal administrativ
contabilitate etc.!
- cu ceilal"i vulcanizatori.
; cu muncitorii necalifca"i.
I. Ceri#8e:
#. initia"iv $i implicare %n realizarea obiectivelor frmei!
&. abilitatea de a lucra cu clien"ii frmei de a %n"ele'e $i a %ndeplini cerin"ele
acestora!
(. rezisten mare la stres!
). disponibilitate de a lucra %n ture!
*. s execute %ntocmai dispoziiile le'ale date de efi ierarhici!
+. s nu ia decizii care ar putea duce la producerea unor evenimente nedorite!
,. capacitate de analiz i sintez discernm-nt %n modul de rezolvare a
sarcinilor repartizate!
.. disponibilitate %n activitatea desfurat!
/. atitudine principial %n relaiile de munc i amabilitate %n relaiile cu cole'ii!
#0. folosirea timpului de lucru %n totalitate i c-t mai efcient!
##. s comunice conducerii unitii orice nere'ul constatat la utila1ele i
instalaiile cu care vine %n contact fr a %ncerca s remedieze acele nere'uli ci doar
s previn a'ravarea lor.
&. Atri9u8ii5e pri#'ipa5e 2i sar'i#i5e spe'i<'e:
#. va executa demontarea ro"ilor defecte!
&. va dia'nostica defectele anvelopelor!
(. va executa desclarea cauciucurilor $i extra'erea camerelor de aer!
). va verifca ro"ile %n bazinul de ap prin um2area cu aer comprimat $i fxeaz
locul unde se execut vulcanizarea!
*. va executa vulcanizarea la cald sau la rece!
+. va verifca camera de aer sau a cauciucul dup vulcanizare!
,. va %nlocui anvelopele uzate sau %n vederea adecvrii la sezon!
.. va execura echilibrarea roilor!
/. va executa %nclarea cauciucului pe 1ant $i montarea ro"ilor reparate!
#0. va pstra %n permanen curenia la locul de munc!
##. va face evacuarea deeurilor i materialelor combustibile de c-te ori este
necesar dar obli'atoriu la terminarea pro'ramului!
#&. va scoate de sub tensiune echipamentele i instalaiile care nu necesit
funcionarea pe timpul nopii iar cele care vor funciona i peste noapte vor f
verifcate!
1/2
Fia postului Vulcanizator
=. Respo#sa9i5it78i a5e postu5ui:
#. rspunde de pstrarea %n bune condiii a ustensilelor i aparaturii cu care vine
%n contact!
&. rspunde de respectarea normelor de i'ien i securitate a muncii!
(. rspunde de folosirea 1udicioas economic i raional a echipamentelor
resurselor i consumabilelor societii %n %ndeplinirea atribuiunilor de serviciu!
). rspunde pentru efectuarea %n timp util a sarcinilor prevzute %n fa postului!
*. rspunde disciplinar i material pentru ne%ndeplinirea sarcinilor prevzute la
pu#'te5e I 2i &!
+. rspunde de nerespecte normelor de prevenire i stin'ere a incendiilor aduse
la cunotin!
,. trebuie s cunoasc %n orice moment locul %n care sunt amplasate
echipamentele de intervenie %n caz de incendiu i s-i %ndeplineasc atribuiile ce %i
revin %n asemenea situaii!
.. rspunde de termenele de valabilitatea a produselor!
/. rspunde de raportarea pierderilor de orice fel 3rebuturi furturi4!
#0. respect instruciunile verbale i scrise date de superiori!
##. rspunde pentru nerespectarea pro'ramului de lucru stabilit!
#&. rspunde pentru nerespectarea 5e'ulamentului 6ntern al societii!
#(. rspunde pentru neexecutarea la timp a dispoziiilor date de superiori!
7n funcie de activitatea curent a unitii salariatul va %ndeplini i alte sarcini
dispuse de ctre conducere %n le'tur cu deservirea corespunztoare a clienilor
unitii i %n funcie de competenele sale profesionale.
8rezentul document constituie anex la contractul individual de munc i a
fost %ntocmit %n & 3dou4 exemplare ori'inale unul pentru salariat i unul pentru
dosarul su de personal.
9ata comunicrii: ...........................

:ocietatea LUXURY LINE :.5.;.
:alariat
:re'e#iu' E1a#ue5
:emntura :emntura
............................................. ..................
.....................
2/2