Sunteți pe pagina 1din 4

Geografia istoric a Daciei (Izvoarele Daciei romane: CIL, IDR, Tabula

Peutingeriana, Itinerarium Antonini


!"DR # Fontes Historiae Daco-Romaniae Izvoarele istoriei Romniei,
$ucure%ti, I De la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus (&'()* II De la anul
300 pn la anul 1000 (&'+,*
Comentariile -m.ratului Traian (Dacica # Rzboaiele cu /acii
Priscianus, 0I, &1, .2 3,42 raianus in I Dacicorum! inde "erzo#im$ deinde
Aizi processimus (Traian (s.une -n cartea -nt5i a rzboaielor cu /acii: /e
acolo am -naintat s.re $erzovis, iar a.oi s.re Aizis2
Localit6ile sunt situate .e /rumul 0iminacium (7ostolac # Tibiscum
(Caransebe%, .e un/e Traian a -naintat -n .rimul rzboi /acic2
%ndreptarul &eo&ra'ic al lui Clau/ius Ptolemaios, geograful ale8an/rin
(matematician, astronom, astrolog ce a trit la mi9l2 sec2 II .2C:r22
Posesorul unei conce.6ii geocentrice (s.re /eosebire /e cea :eliocentric a
lui Aristar: /in ;amos, el / coor/onatele a cca <&,, localit6i, :i/ronime,
oronime, nume /e .o.ula6ii, .ornin/ /e la meri/ianul ,
,
/e la insulele Canare2
=aterialul folosit, /in Irlan/a .5n -n C:ina, .rovine /e la un autor anterior,
(arinos din )r, cu /eosebirea c este mai .recis, /atorit intro/ucerii .roiectrii
conice a to.onimelor calculate (a.ro.iat /e cea mo/ern =ercator2
Dacia, =oesia %i T:racia sunt tratate -n cartea a III>a (o.era era re/actat -n
o.t cr6i2 Lucrarea amintit este o com.letare %i o e8.licare a unei :r6i astzi
.ier/ute a lui Ptolemeu, care -n manuscrisele sec2 I0>0 .2C:r2 a fost -nlocuit cu o
:art general %i 3( :r6i .ar6iale, cu influen6e .uternice asu.ra cartografiei arabe %i
a Rena%terii, .5n la ?o:annes 7e.ler2
Literatur: !"DR, I, .2 41)>44+2
Itinerarium Antonini Au&usti
!ace .arte /intr>o categorie s.ecial /e surse, cunoscute generic sub numele
/e Itineraria romana, cu caracter /e g:i/uri sau -nsemnri /e cltorie2 Pentru
teritoriul Rom5niei, alturi /e scutul /e la Dura>@uro.os (un scut /e .ara/ /in
lemn, /atat -n .rima 9um2 a sec2 III .2C:r2, /esco.erit .e @ufrat /e ctre !ranz
Cumont, cu ocazia s.turilor /in &'33>&'31, aco.erit cu .ergament .e care se
.oate reconstitui o list /e eta.e /e mar% /e>a lungul Pontului @u8in, /e la
=esembria .5n la Artab/era, -n Crimeea2 ;cutul a a.ar6inut unui sol/at /in
*o+ors ,, -alm)renorum sa&ittariorum, /atat -ntre 31,>34, (.rima men6iune a
unit6ii la PalmAra # evacuarea ora%ului2
@ste /e fa.t o list /e mansiones$ consi/erat a /ata /e la -nce.utul sec2 III
.2C:r2, /ar care inclu/e informa6ii relative la sec2 anterior %i a/ugirile /in e.oca
tetrar:iei (3<)>1,4 .2C:r2 Bumele su a fost .us -n legtur cu numele -m.ratului
Caracalla, .ornin/ /e la fa.tul c -ntre /rumurile ma9ore este /etaliat %i
/esf%urarea unei rute /e la Roma .e linia Dunrii .rin .rovinciile balcanice %i
micro>asiatice .5n -n @gi.t, ce trebuia s foloseasc unei e8.e/i6ii militare -n
Crient a -m.ratului2 C alt i.otez consi/er re/actarea Itinerarului ulterioar, .e
baza listelor /e mansiones /e9a e8istente, -n e.oca lui Diocle6ian, .entru a servi la
.erce.erea annona militaris, o/at cu reorganizarea acesteia2
Itinerarium Antonini men6ioneaz cet6ile romane /e .e malul /re.t al
Dunrii, -nce.5n/ cu Transmarisca (TutraDan, $ulgaria %i .5n la vrsarea
fluviului -n =area Beagr, iar /e .e 6rmul /e vest al mrii, .e cele /intre "istria %i
C/essos (0arna, cu in/ica6ia m2.2 -ntre localit6i2
Literatur: Itineraria Romana, I: Itineraria Antonini Augusti et $ur/igalense, e/2
C2 Cuntz, Lei.zig, &'3', 13>11* !"DR, I, +3)>+3+ (;cutum Durae>@uro.i
re.ertum* +)(>+)' (It2Ant22
a#ula -eutin&eriana
Re.rezint o co.ie /in sec2 EI>EII a unei :r6i a /rumurilor romane, al crui
nume /eriv /e la cel al unui .osesor al /ocumentului /e la -nce.utul secolului al
E0I>lea, Conra/ Peutinger /in Augsburg2 "arta este /esenat .e un sul /in
.ergament, lat /e 1) cm %i lung /e (,< m, com.us /in &3 segmente, li.sin/ -ns cel
ini6ial care con6inea %i numele autorului2 A/a.tat formei alungite a su.ortului,
re.rezentarea cartografic este consi/erabil /eformat, at5t -n .rivin6a formelor
geografice generale (uscat, mri, fluvii, c5t %i -n aceea a traseelor /rumurilor
romane, figurate a.roa.e rectiliniu %i in/e.en/ente unele /e altele2
De>a lungul fiecrui itinerar .rezentat sunt in/icate unele sta6iuni, cu numele
localit6ilor %i a /istan6elor interme/iare* .e l5ng cele mai im.ortante, sunt
figurate .rin /esene>simboluri (-n total 444 unele e/ificii %i instala6ii caracteristice
sta6iunii res.ective: turnuri, zi/uri /e a.rare, bi .ublice, +orrea, tem.le, .orturi,
faruri2
To.onimele %i limitele a/ministrative reflect e.oca Princi.atului, /ar
/istan6ele sunt e8.rimate -n leg:e (-n 9ur /e ) Dm %i sunt -nregistrate unele
elemente /at5n/ /in e.oca Dominatului2 Du. o i.otez mai recent, o .rim faz
/e elaborare ar /ata /e la -nce.utul secolului III, cu a/ugiri im.ortante -n e.oca
lui T:eo/osius al II>lea2
Literatur: A2 %i =2 Levi, Itineraria -icta. *ontri#uto allo studio della
a#ula -eutin&eriana, Roma, &'(+* a#ula -eutin&eriana. *ode/ 0indo#onensis
312, Graz, &'+(2
Pentru e.oca Dominatului avem, iar%i, o serie /e lucrri cu caracter
geografic (itinerarii %i liste a/ministrative, cum sunt 3otitia Di&nitatum,
4)necdemos (Cluza # G:i/ /e cltorie lui "ierocles, De aedi'iciis al lui
Proco.ius /in Caesarea, *osmo&rap+ia anonimului ravennat2
Botitia Dignitatum
53otitia Di&nitatum omnium$ tam civilium 6uam militarium$ in parti#us
7rientis8
@ste o list a func6iilor /in tot Im.eriul roman, a%ezate -n or/inea rangurilor2
@a mai enumera tru.ele %i func6ionarii subalterni ai fiecrui /emnitar2 Data
re/actrii este controversat, /atorat numeroaselor urme /e -n/re.tri %i ca/e,
.robabil, -n .rimul sfert al sec2 02 Crganizarea Crientului, .artea care ne .rive%te
/irect, .rezint situa6ia ime/iat /e /u. /omnia lui Constantin2
Literatur: 3otitia Di&nitatum acce/unt notitia urbis Constantino.olitanae et
laterculi .rovinciarum, e/i/it Ctto ;eecD, $erlin, &<+(* !"DR, II, .2 3,(>3&1*
=i:ail Fa:aria/e, (oesia 4ecunda$ 4c)t+ia 9i 3otitia Di&nitatum, @/itura
Aca/emiei, $ucure%ti, &'<<2
"ierocles (4)necdemos
Trie%te -n .rima 9umtate a secolului al 0I>lea, alctuin/ -ntre 43+>43< un
4)necdemos, un in/ice istorico>geografic al .rovinciilor %i ora%elor /in Im.eriul
roman /e rsrit2 A folosit material oficial %i a /orit s -nf6i%eze un tablou al
-m.r6irii geografice civile, nu biserice%ti2 Gn secolul al E>lea este utilizat /e
Constantin 0II>lea Porfirogenetul, care -l nume%te HgramaticulI2
Literatur: !"DR, II, .2 14&>1412
Proco.ius /in Caesarea (De aedi'iciis
Bscut la -nce.utul secolului al 0I>lea .2C:r2, Proco.ius -l va -nso6i .e
$elisarius -n cam.aniile /in Persia, Africa %i Italia2 Cb6ine titlurile /e illustrios,
patri:ios %i, .robabil, prae'ectus ;r#i (-n 4(32 @ste .artizanul aristocra6iei
senatoriale %i .rive%te cu sce.ticism s.re religia cre%tin %i reformele iustinianee2
Ceea ce face interesul nostru este De aedi'iciis (a mai scris Despre rz#oaie,
Istoria secret, lucrare re/actat -ntre 441>444, un/e /escrie construc6iile militare
/in e.oca sa, ls5n/ materiale .re6ioase .entru cunoa%terea istoriei militare, a
to.ografiei %i to.onimiei Im.eriului bizantin /in vremea lui Iustinian2
Literatur: !"DR, II, .2 )4<>)+42
Geograful ravennat (AnonAmus Ravennatus
Autor anonim /in Ravenna (sec2 0II .2C:r2, autor al unei *osmo&rap+ii,
lucrare geografic re/actat -n 4 cr6i2 Lucrarea con6ine cca 41,, /e nume,
baz5n/u>se .e unele lucrri geografice mai vec:i, cum sunt Tabula Peutingeriana
sau Itinerarium Antonini Augusti, cu unele a/aosuri ale autorilor t5rzii (Crosius,
Ior/anes, Isi/or /in ;evilla2 Pentru istoria noastr, este im.ortant re.ro/ucerea a
numeroase nume /e localit6i /in Dacia %i ;cAt:ia =inor (unele -n forme coru.te2
Literatur: !"DR, II, .2 1)3>1)12