Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT CIVIL SI COMERCIAL

CONTRACTUL
2


I. Notiunea de contract. Definitia contractului.

Potrivit art. 942 din Codul Civil, Contractul este acodrul intre doua sau mai mult personae spre
a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic.
Contractul reprezinta cea mai importanta si cea mai des folosita specie a actelor juridice. El se
defineste ca fiind actul juridic ce consta in acordul de vointe incheiat intre doua sau mai mult personae
in scopul de a produce efecte juridice. Contractul este sinonim cu conventia, iar datorita acestui motiv in
parctica judiciara sunt folosite cu acelasi inteles.
In Codul Civil, contractile sunt guvernate de principiul libertatii de vointa, sau, cum au mai fost
denumit, principiul libertatii contractelor. Astfel o persoana poate incheia orice fel de contract, poate sa
determine prin vointa sa clauzele contractule si efectele pe care urmeaza sa le produca, deasemenea
partile pot sa schimbe, sa modifice sau sa stinga obligatiile exprimate in contract. O parte este obligata
prin contract numai pentru ca si-a exprimat dorinta in acest sens si numai in limitele in care a convenit.
Daca o convetie este legal facuta, ea are putere de lege intre parti.
Contractul are un puternic rol educative in viata societatii noastre, deoarece el introduce in
relatiile dintre oameni simtul raspunderii pentru indatoririle ce le revin si promoveza relatiile de
colaborare.3

II. Clasificarea contractelor. Criterii de clasificare.

4

1) Dupa continut : unilaterale, bilaterale.
Contractul unilateral este acela in care numai una din parti isi asuma obligatii (donatia fara sarcina,
imprumutul).
Contractul bilateral (sinalagmatic) este atunci cand partile se obliga reciproc una fata de alta,
ambele parti au in acelasi timp drepturi si obligatii, fiecare parte este totodata si creditor si debitor.
(vanzare-cumparare, schimbul).

2) Dupa scopul urmarit de parti : cu titlu oneros, cu titlu gratuit.
Contractul cu titlu oneros este conventia in care fiecare parte doreste a-si procura un avantaj, o
contraprestatie in schimbul obligatiei asumate.
- Contracte comutative sunt acelea in care partile cunosc sau pot sa cunoasca de la
bun inceput existent si intinderea obligatiilor ce le revin.
- Contracte aleatorii sunt acelea unde nu cunosc intinderea si existenta obligatiilor,
dar au in vedere posibilitatea unui castig si riscul unei pierderi, depinzand de un
eveniment viitor, incert (contractul de asigurare, contractul de renta viagera).
Contractul cu titlu gratuit mai este numit si contractul de binefacere si este acela in care o parte se
oblige sa-i procure celeilalte un folos patrimonial, fara a primi nimic in schimb(donatia, mandatul,
comodatul).
- Liberalitati sunt acele contracte gratuite prin care o parte isi asuma obligatia de a
da celeilate parti un bun, fara a primi in schimb nici un echivalent. Prin astfel de
contracte patrimoniul se diminueaza (donatia).
- Contractul dezinteresat este acel contract gratuit prin care o parte isi asuma
obligatia de a face un serviciu celeilate parti, fara a-si diminua patrimoniul
(mandatul, comodatul).


3) Dupa modul de formare : consensuale, reale, solemne.
Contractul consensual este acea conventie care se incheie prin simplul acord de vointa a partilor,
simpla lor manifestare de vointa fiind suficienta pentru validarea contractului.
Contractul solemn este acela care necesita pe langa acordul de vointa al partilor si indeplinirea unor
forme solemne, prevazute de lege (contractul de ipoteca).
Contractul real se bazeaza pe consimtamantul partilor, dar pe langa acordul de vointa este necesara
si remiterea obiectului contractului (contractul de gaj sau amanet).

5

4) Dupa reglementarea legala : numite, nenumite.
Contracte numite sunt acelea care au o denumire data de legea civila, precum si o reglementare
proprei (contractul de vanzare-cumparare).
Contracte nenumite sunt acele conventii care nu au o denumire legala si nici o reglementare proprie
(contractul de intelegere).
5) Dupa caracter : principale, accesorii.
Contract principal are o existenta de sine statatore, regimul juridic nedepinzand de cel al unui alt
contract incheiat de parti.
Contract acesoriu nu are o existenta de sine statatoare, soarta lui juridica depinzand de soarta uni
alt contract contract principal (contractul de ipoteca).

6) Dupa modul de executare : cu executare imediata, cu executare succesiva.
Contract cu executare imediata este acea conventie a carei executare presupune o singura prestatie.
Contract cu executare succesiva este contractul a carui executare presupune mai multe prestatii
esalonate in timp ( contractul de arendare, contractul de furnizare).

7) Dupa obiect : simple, complexe.
Contract simplu este acel contract prin care se realizeaza doar o singura operatie jurdica (contractul
de vanzare cumparare, contractul de donatie).
Contract complex este acel contract prin care se realizeaza doua sau mai multe operatiuni juridice
(contractul de hotelarie care presupune inchirierea camerei, depozitarea bagajelor, pastrarea obiectelor
de valoare, prestarea unor servicii).

8) Dupa vointa partilor : negociabile, de adeziune, obligatorii.
Contract negociabil in care toate condtiile, clauzele, natura si intinderea prestatiilor la care se obliga
partile contractante sunt rezultatul unei negocieri.
Contractul de adeziune este acel contract al caror continut si clauze sunt prestabilite, in intregime,
de catre una din parti, cealalta parte neavand posibilitatea de a le modifica, fiind libera sa le accepte sau
sa nu le accepte (contractul de furnizare a apei, a gazului, abonamentul telefonic).
6

Contractul obligatoriu este contractul in care continutul si conditiile incheierii lor sunt delimitate,
impuse de lege (contractul de asigurare obligatorie).

9) Dupa forma : tipizate, netipizate.
Contract tipizat este contractul care datorita numarului mare de cocontractanti cu care se incheie in
mod distinct este prezentat acestora sub forma unui inscris imprimat.
Contract netipizat este contractul care nu are particularitati proprii unui anumit tip.

10) Dupa efectele produse : constitutive, translative, declarative.
Contract constitutiv este contractul care da nastere unui drept civil subiectiv ce nu a existat anterior
(contractul de gaj, contractul de ipoteca).
Contractul translativ este coventia care are ca efect stramutarea unui drept civil subiectiv dintr-un
patrimoniu in alt patrimoniu (contractul de vanzare-cumparare, contractul de donatie).
Contract declarativ este acel contract care are ca efect consolidarea, definitizarea unui drept civil
subiectiv preexistent (contractul de tranzactie).

III. Clauzele contractule.

Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 46/2002 privint unele masuri pentru intarirea disciplinei
contractule, contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu clauze contractule privind:
- obligatiile ce revin partilor in derularea contractului.
- conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si/sau serviciilor.
- termenele.
- modalitatile de plata si de garantare a platii pretului.
- instrumentele de plata.
- clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei si devalorizarii.
- riscul contractul.
- modul de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si
executarea contractului.
Pe langa aceste clauze contractule, este evident ca un contract trebuie sa contina datele de identificare
ale partilor, numele persoanei ce reprezinta societatea si calitatea acesteie; semnatura partilor.

7

Conform art 4 alin 1 din Legea nr 469/2002, in contractele incheiate partile contractante vor
prevedea ca, in cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la
art. 3 alin. 1, debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere. Se
observa ca aceasta lege, nu stabileste un cuantum al penalitatilor de intarziere, situatie in care partile, in
contractul incheiat vor fi cele care vor conveni in privinta acestor penalitati.
In contractele comerciale dintre partile contractante, indiferent de forma in care acestea se
incheie, in afara penalitatilor contractule prevazute la alin. (1), pentru compensarea prejudiciului suferit
de catre creditor ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate de
debitor, se pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului, sub
forma daunelor compensatorii.
In privinta cuantumului prin urmare este de preferat ca la stabilirea penalitatilor sa se tina cont
de rata inflatiei si de rata dobanzii bancare. In orice caz insa, alin 3 al aceleiasi legi prevede ca : Totalul
penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute la alin. 1 si 2, nu poate depasi cuantumul sumei
asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul.z
Bibliografie :


- Contractele mileniului III -142 modele de acte civile si comerciale , Ed. Rentrop&Straton.
Gabriela Dita, Iosif R. Urs, Chiriac Manusaride, Manuela Tabaras, Mariana Pacurar.
- Drept civil, Ed. All Beck
Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu.