Sunteți pe pagina 1din 29

RECICLAREA

Nimic nu se pierde , nimic nu se ctig , totul se transform ( Lavoisier )


Cuprins lucrare :
1. Cuvnt introductiv
2. Scurt istoric al reciclrii
3. Cadrul legislativ din Romnia - armonizat cu prevederile UE.
. !irec"ii de revizuire ale cadrul legislativ european actual.
#. Reciclarea de$eurilor
%. Concluzii.
Cap.I Cuvnt introductiv
Reciclarea reprezint reprocesarea materialelor &n produse noi. 'n general( reciclarea previne pierderea
unor materiale poten"ial )olositoare( reduce consumul de materii prime $i reduce consumul de energie $i( ast)el(
producerea de gaze cu e)ect de ser. Reciclarea este un concept modern &n gestiunea de$eurilor.
*aterialele recicla+ile pot proveni dintr-o gam larg de surse( incluznd gospodriile particulare dar $i
industriile. Ele includ sticla( ,rtia( aluminiul( as)altul( )ierul( te-tilele $i plasticul. !e$eurile +iodegrada+ile(
cum ar )i cele alimentare sau de grdin sunt de asemenea recicla+ile cu a.utorul microorganismelor prin
compost sau digestie anaero+.
*aterialele recicla+ile tre+uie sortate $i separate pe tipuri de produse. Contaminarea lor cu alte materiale
tre+uie prevenit pentru a le cre$te valoarea $i a )acilita procesarea. Sortarea poate )i e)ectuat de productor
sau la centrele de colectare.
Reciclarea nu include re)olosirea materialelor care &$i pstreaz )orma ini"ial pentru alte scopuri dect
cele ini"iale.
Cap. 2 curt istoric al reciclrii
Reciclarea a )ost o practic uzual de-a lungul istoriei omenirii. 'n erele preindustriale( de$eurile din
prelucrea +ronzului $i a altor metale pre"ioase erau colectate &n "rile europene $i topite pentru re)olosire
continu( iar &n unele zone pra)ul $i cenu$a de la )ocurile de cr+uni sau lemne erau re)olosite pentru o+"inerea
materialului de +az &n )a+ricarea crmizilor. /rincipalul motiv pentru praticarea reciclrii materialelor era
avanta.ul economic( nevoia de materii prime naturale )iind ast)el redus.
0ipsa resurselor cauzat de cele dou rz+oaie mondiale $i alte evenimente au &ncura.at puternic
reciclarea. Campanii guvernamentale puternice au )ost promovate &n timpul celui de-al doilea Rz+oi *ondial
&n )iecare "ar implicat( &mpingnd cet"enii s doneze metale $i s conserve )i+rele( ca o c,estiune important
de patriotism. /rogramele de conservare a resurselor sta+ilite &n timpul rz+oiului au )ost continuate &n unele
"ri ce nu stteau )oarte +ine la capitolul resurse naturale( cum ar )i 1aponia.
Urmtoarea mare investi"ie &n reciclare a avut loc &n anii 234( datorita cre$terii costului energiei 5reciclarea
aluminiului )olose$te doar #6 din energia necesar produc"iei7 sticla( ,rtia $i metalele au $i ele un consum
redus de energie la reciclare8. 9doptarea &n 1:33 &n SU9 a Clean Water Act a creat o cerere puternic de ,rtie
al+ 5,rtia de +irou care a )ost de.a al+it a crescut ca valoare atunci8.
'n 1:33( ora$ul ;er<le= din Cali)ornia a &nceput primele programe de colectare( ridicnd lunar de$eurile
de ziare din gospodrii. !e atunci( tot mai multe "ri au &nceput s )ac acest lucru $i au e-tins proiectul $i pe
alte tipuri de de$euri.
'n 1:>3( +ar.a *o+ro 444 transporta de$euri din ?e@ Aor< ctre Carolina de ?ord( unde acestea nu au
)ost acceptate. 9 )ost trimis &n insulele ;elize( unde( de asemenea( a )ost respins. 'n )inal( +ar.a s-a &ntors la
?e@ Aor< $i gunoiul a )ost incinerat. 9cest incident a dus la discu"ii aprinse legate de depozitarea gunoaielor $i
reciclare.
Un eveniment care a ini"iat e)orturile de reciclare a avut loc &n 1:>:( cnd ;er<ele= a interzis )olosirea
polistirenului pentru &mpac,etare ce se )olosea &n re"eaua *c !onalds pentru a pstra ,am+urgerii calzi. Un
e)ect al acestei interdic"ii a )ost e)ortul depus de marile companii productoare de materiale plastice pentru a
demonstra c plasticul poate )i reciclat. /n &n 1::: au aprut 1%33 companii doar &n SU9 implicate &n
industria reciclrii materialelor plastice.
/rin reciclare se &ntelege reintroducerea materialelor 5de$eurilor8 &napoi &n ciclul de produc"ie pentru a
putea )i remodelate $i re)olosite.
9proape toate lucrurile pot )i reciclate( iar la aceast activitate pot participa toate persoanele( de la copii(
pn la cei mai +trni.
Bat # motive pentru care reciclarea este necesar:
1. /rin reciclare se economisete energie
2. Reciclarea ne pstrea! aerul i apele curate( ne elimin riscul de deversri a unor su+stan"e
periculoase
3. /rin reciclare se conserv multe din resursele noastre naturale( de$eurile )iind )olosite ca materie
prim &n di)erite procese de produc"ie
. Reciclnd economisim spa"iu de depo!itare a deeurilor
#. /rin reciclare se economisesc #ani i se crea! locuri de munc.

Cap.$ %cte normative.Cadrul legislativ din &omnia privind reciclarea
i managementul deeurilor
9ctele normative care acoper cadrul legislativ al reciclrii $i colectrii de$eurilor este reprezentat de
urmtoarele :
O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deeurilor aprobat prin Legea 426/2001
Legea nr. 27/2007 privind aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modii!area i !ompletarea OUG nr.
78/2000 privind regimul deeurilor.
O.U.G. nr. 16/2001 privind ge"tionarea deeurilor# aprobat prin Legea 46$/2001# modii!at prin
Legea nr. 1%8/2006 i Legea nr. 27/2007.
&.G. nr. 11%2/2008 privind regimul bateriilor i a!umulatorilor "i al de"eurilor de baterii "i
a!umulatori 'abroga &.G. nr. 10$7/2001(
&.G. nr 621/200$ privind ge"tionarea ambala)elor i a deeurilor de ambala)e#modii!at i
!ompletat prin &.G. nr. 1872/2006'abrog &.G. nr. %4*/2002(
Ordin nr.122*/7%1/10*$/200$ al mini"trului mediului i go"podririi apelor# mini"trului e!onomiei i
!omer+ului# i al mini"trului admini"tra+iei i internelor pentru aprobarea ,ro!edurii i !riteriilor de
autori-are a operatorilor e!onomi!i .n vederea prelurii re"pon"abilit+ii privind reali-area
obie!tivelor anuale de valorii!are i re!i!lare a deeurilor de ambala)e 'modii!at i !ompletat prin
Ordinul nr. 1*4/%60/1%2$/2006 "i Ordinul nr. 1207/2007(
Ordin nr. 4*%/2006 al mini"trului mediului i go"podririi apelor privind !on"tituirea /omi"iei de
evaluare i autori-are a operatorilor e!onomi!i .n vederea prelurii re"pon"abilit+ii privind
reali-area obie!tivelor anuale de valorii!are i re!i!lare a deeurilor de ambala)e# modii!at prin
Ordinul nr. 1140/2006 "i Ordinul nr. 182%/2007
Ordin nr. *27/200$ al mini"trului mediului i go"podririi apelor privind ,ro!edur de raportare a
datelor reeritoare la ambala)e i deeuri de ambala)e ' abrog Ordinul nr. 880/2004 (
Ordinul nr. 1281/1121/200$ al mini"trului mediului i go"podririi apelor i al mini"trului
admini"tra+iei i internelor privind "tabilirea modalit+ilor de identii!are a !ontainerelor pentru
dierite tipuri de materiale .n "!opul apli!rii !ole!trii "ele!tive
&.G. nr. 170/2004 privind ge"tionarea anvelopelor u-ate
Ordin nr. %86/24%/2004 al mini"trului e!onomiei i !omer+ului i al mini"trului mediului i
go"podririi apelor pentru aprobarea 0ormelor privind ,ro!edura i !riteriile de autori-are a
a!tivit+ii de ge"tionare a anvelopelor u-ate
&.G. 2406/2004 privind ge"tionarea ve1i!ulelor "!oa"e din u- modii!at i !ompletat prin &.G. nr.
1%1%/2006
Ordin nr. 1224/722/200$ al mini"trului mediului i go"podririi apelor i al mini"trului e!onomiei i
!omer+ului pentru aprobarea ,ro!edurii i !ondi+iilor de autori-are a per"oanelor )uridi!e .n vederea
prelurii re"pon"abilit+ii privind reali-area obie!tivelor anuale de reutili-are# re!i!lare i valorii!are
energeti! a ve1i!ulelor "!oa"e din u- # modii!at prin Ordinul nr. *8$/2007
&.G nr. 448/200$ privind deeurile de e!1ipamente ele!tri!e i ele!troni!e
Ordin nr. 122$/721/200$ al mini"trului mediului i go"podririi apelor i al mini"trului e!onomiei i
!omer+ului privind aprobarea ,ro!edurii i !riteriilor de evaluare i autori-are a organi-a+iilor
!ole!tive .n vederea prelurii de re"pon"abilit+i privind reali-area obie!tivelor anuale de !ole!tare#
reutili-are# re!i!lare i valorii!are a deeurilor de e!1ipamente ele!tri!e i ele!troni!e# modii!at
prin Ordinul nr. 126*/2006 "i Ordinul nr. *10/2007
Ordin nr. 122%/71$/200$ al mini"trului mediului i go"podririi apelor i al mini"trului e!onomiei i
!omer+ului privind ,ro!edura de inregi"trare a produ!atorului# modul de eviden+ i raportarea
datelor privind e!1ipamente ele!tri!e i ele!troni!e i deeurile de e!1ipamente ele!tri!e i
ele!troni!e# modii!at prin Ordinul nr. 706/2007
O.U.G nr. 1*$/200$ privind prote!+ia mediului 'abrog Legea 1%7/1**$ !u modii!rile i
!ompletrile ulterioare ( aprobata !u modii!ari prin Legea nr. 26$/2006
O.U.G. nr. 1*6/200$ privind 2ondul pentru mediu ' abrog Legea 7%/2000 !u modii!arile i
!ompletrile ulterioare (# aprobat prin Legea nr. 10$/2006# modii!ata "i !ompletata prin O.G. nr.
2$/2008
&.G. nr. 788/2007 privind "tabilirea unor m"uri pentru apli!area 3egulamentului ,arlamentului
4uropean i al /on"iliului '/4( nr. 101%/2006 privind tran"erul de de"euri 'abrog &.G. nr.
8*$/2006(.
3egulamentul ,arlamentului 4uropean i al /on"iliului '/4( nr. 101%/2006 privind tran"erul de
de"euri.
Ordin nr. $4*/2006 al mini"trului mediului i go"podririi apelor pentru aprobarea modelului i
!on+inutului ormularului 56e!lara+ie privind obliga+iile la 2ondul pentru mediu5 i a in"tru!+iunilor
de !ompletare i depunere a a!e"tuia
Ordin nr. $78/2006 al mini"trului mediului i go"podririi apelor pentru aprobarea 7etodologiei de
!al!ul al !ontribu+iilor i ta8elor datorate la 2ondul pentru mediu
&.G. nr. 268/200$ pentru modii!area i !ompletarea &.G. nr. 128/2002 privind in!inerarea
deeurilor
&.G. nr. %4*/200$ privind depo-itarea deeurilor ' abrog &.G. 162/2002(
&.G. nr. 440/200$ pentru reorgani-ar ea i un!+ionarea Gr-ii 0a+ionale de 7ediu
&.G. nr. 8$6/2002 privind eviden+a ge"tiunii deeurilor pentru aprobarea li"tei !uprin-9nd deeurile#
in!lu"iv deeurile peri!uloa"e 'abrog &.G. 1$$/1***(.
&.G nr. 1470/2004 privind aprobarea :trategiei 0a+ionale i ,lanului 0a+ional de Ge"tionare a
6eeurilor.
&.G. nr. 2%$/2007 privind ge"tionarea uleiurilor u-ate 'abroga &.G . nr. 662/2001(
O.U.G nr. 1$2/200$ privind prevenirea i !ontrolul integrat al polurii# aprobata "i modii!ata prin
Legea 84/2006
O.G. nr. 82/2000 privind autori-area agen+ilor e!onomi!i !are de"aoar a!tivit+i de repara+ii# de
reglare# de modii!ri !on"tru!tive# de re!on"tru!+ie a ve1i!ulelor rutiere# pre!um i de
de-membrare a ve1i!ulelor u-ate aprobat !u modii!ri i !ompletri prin Legea nr. 222/200%#
modii!at de Ordonan+a nr.%6/200$# aprobata prin Legea nr. %76/200$
Ordinul nr. 21%$/200$ pentru aprobarea 3eglementrilor privind omologarea i !ertii!area
produ"elor i materialelor de e8ploatare utili-ate la ve1i!ulele rutiere# pre!um i !ondi+iile de
introdu!ere pe pia+ a a!e"tora ; 30<34 'abrog Ordinul nr. 62/200%(.
&.G. nr. 1061/2008 privind tran"portul de"eurilor peri!uloa"e "i neperi!uloa"e pe teritoriul 3omaniei
' abroga Ordinul nr. 2/211/118/2004(
Legea nr. 6/1**1 pentru aderarea 3om9niei la /onven+ia de la =a"el privind !ontrolul tran"portului
pe"te rontiere al deeurilor peri!uloa"e i al eliminrii a!e"tora
Legea nr. 26$/2002 pentru a!!eptarea amendamentelor la /onven+ia de la =a"el '1*8*( privind
!ontrolul tran"portului pe"te rontiere al deeurilor peri!uloa"e i al eliminrii a!e"tora
Cadrul legislativ din Romnia este adaptat prin transpunerea directivelor Uniunii Europene 5UE8 &n
privin"a managementului de$eurilor $i necesitatea reciclrii acestora.
9st)el( Cotrrea de Duvern nr. %21E244# privind gestionarea am+ala.elor si a deseurilor de am+ala.e(
modi)icata si completata prin CD 1>32E244% transpune in legisla"ia romneasc prevederile Directivelor
94/62/CE si 2004/12/CE.
'n completarea actului sus men"ionat( mai avem :
Frdinul nr.122:E244# pentru apro+area /rocedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in
vederea preluarii responsa+ilitatii privind realizarea o+iectivelor anuale de valori)icare si reciclare a
deseurilor de am+ala.e( modi)icat si completat de Frdinul 1:E244% 7
Frdinul nr. :23E244# privind procedura de raportare a datelor privind am+ala.ele si deseurile de
am+ala.e 7
Frdinul 12>1E244# privind sta+ilirea modalitatilor de identi)icare a containerelor pentru di)erite tipuri
de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
Sunt supuse prevederilor CD %21E244# urmtoarele categorii de am+ala.e:
toate am+ala.ele introduse pe pia"a indi)erent de materialul din care au )ost realizate $i de modul lor de
utilizare &n activit"i economice( comerciale( &n gospodriile popula"iei sau &n orice alte activit"i7
toate de$eurile de am+ala.e( indi)erent de modul de generare.
Cotrrea de guvern sta+ile$te responsa+ilit"ile operatorilor economici care pun pe pia" produse
am+alate( comercializeaz produse am+alate &n am+ala.e reutiliza+ile ori produc $iEsau comercializeaz
am+ala.e.
!e asemenea( prevede o+iectivele de reciclare $i valori)icare a de$eurilor de am+ala.e pe care Romania le
are de &ndeplinit. !up analizele e)ecutate la nivelul *inisterului Economiei $i Ginan"elor prin !irec"ia
Reciclarea *aterialelor( s-a a.uns la concluzia c o+iectivele anuale de valori)icare( respectiv de reciclare a
de$eurilor pot )i realizate ast)el :
' individual 5de ctre societ"ile comerciale cu o+liga"ii &n acest sens8
H prin transferarea responsa#ilit"ii ctre un operator economic autorizat &n acest sens.
9st)el( la nivelul anului 244> erau licen"ia"i urmtorii agen"i economici :
18 S.C. ECF-RF* 9*;9091E S.9. ;ucure$ti ( licen"iat &n anul 244 $i de"intor al licen"ei mrcii I!er
DrJne /un<tK din anul 244 7
28 S.C. ECF0FDBC 3R S.R.0. ;rila( licen"iat &n august 244% 7
38 S.C. B?LERSE*9L S.R.0. ;ucuresti( licen"iat &n septem+rie 244% 5 sursa *EG( 244>8
Reciclarea( con)orm prevederilor legislative( presupune gestionarea mai multor tipuri de de$euri( prin-
cipalele categorii vizate )iind :
a8 de$euri de ec,ipamente electrice $i electronice 5!EEE8 7
+8 +aterii $i acumulatori $i de$euri de +aterii $i de acumulatori
c8 anvelope uzate
d8 de$euri metalice )eroase
e8 de$euri metalice ne)eroase
)8 ,rtii -cartoane
g8 mase plastice
,8 sticl
$.(.)estionarea *+++ este supus urmtorului cadru legislativ :
a8 ,) nr. --./2001 privind de$eurile de ec,ipamente electrice $i electronice M transpune !irectiva European
nr. 2442E:%ECE( modi)icat prin !irectiva European nr. 2443E14>ECE
+8 2rdin comun 33)%/3+C nr. (221/42(/2001 pentru apro+area /rocedurii $i criteriilor de evaluare $ i
autorizare a organiza"iilor colective &n vederea prelurii responsa+ilit"ii privind realizarea o+iectivelor anuale
de colectare( reutilizare( reciclare $i valori)icare a !EEE( modificat de 23 nr. (256/.20/20057
c) 2rdin comun 33)%/3+C nr. (22$/4(1/2001 privind procedura de &nregistrare a producatorilor( modul
de eviden" $i raportare a datelor privind ec,ipamentele electrice $i electronice $i de$eurile de ec,ipamente
electrice $i electronice( modificat de 23 nr. 405/(554/2004
Conform prevederilor ,.). --./2001, ratele medii de colectare pe anii 2443 $i 244> s-au sta+ilit ast)el :
-pe anul 2443( cel putin 3<gElocuitor7
-pe anul 244>( cel putin <gElocuitor.
2#iectivele de valori)icare( reutilizare si reciclare a *+++ 5)unctie de categoriile de ec,ipamente
cuprinse in 9ne-a 19 a CD nr.>E244#87
-pana la 31.12.2443 rata de valori)icareEreutilizareEreciclare este cuprinsa intre 33(#6 si %46 din
greutatea medie pe aparat7
-pn la 31.12.244> rata de valori)icareEreutilizareEreciclare este cuprinsa intre >(3#6 si >46 din
greutatea medie pe aparat
Reciclarea presupune $i o serie de o+liga"ii din partea :
a) ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE
N Colectarea selectiv a !EEE de la gospodriile particulare
N /unerea la dispozi"ia productorilor a spa"iilor necesare &n)iin"rii punctelor de colectare selectiv
a acestora
+8 PRODUCTORILOR
N 'n)iin"area punctelor de colectare( altele dect cele & n)iin"ate de autorit"ile locale( & n vederea
prelurii !EEE gratuit sau contra unei compensa"ii care "ine seama de valoarea componentelor
reutiliza+ile a acestora( de la posesorii )inali $si distri+uitori7
N Ginan"area transportului( tratrii( dezmem+rrii $i reciclrii !EEE colectate.
c8 DISTRIBUITORILOR DE EEE
N /reluarea !EEE gratuit sau contra unei compensa"ii care "ine seama de valoarea componentelor
reutiliza+ile $i &n sistem unu la unu( dac ec,ipamentul predat este de tip
ec,ivalent
3.2 n domen!l "aterlor # ac!m!latorlor$ %rec!m # a de#e!rlor de "ater # ac!m!lator , legis-
latia romn prevede este alctuit( &n special din ,) nr.(($2/200. privind regimul +ateriilor $i acumulatorilor
$i al de$eurilor de +aterii $i acumulatori care transpune &n legisla"ia na"ional *irectiva 2005/55/C+ a 8arla9
mentului +uropean i a Consiliului, privind +ateriile $i acumulatorii $i de$eurile de +aterii $i acumulatori $i de
a+rogare a !irectivei :1E1#3ECEE
/rincipalele prevederi( transpuse integral din !irectiva 244%E%%ECE 5 aceasta )cndu-se &n mod unitar
&n toate statele mem+re UE 8 vizeaz :
E-tinderea domeniului de aplicare tuturor tipurilor de +aterii $i acumulatori(indi)erent de )orma(
volumul( greutatea( materialele componente sau utilizarea acestora7
Bntroducerea unor rate minime de colectare pentru +ateriile $i acumulatorii porta+ili:
a8 2#6pana la 2% septem+rie 2412
+8 #6 pana la 2% septem+rie 241%
Colectarea de de$euri de +aterii $i acumulatori de ctre productori &n una din urmtoarele modalit"i:
a8 individual7
+8 prin trans)erarea responsa+ilitatilor( pe +aza de contract( catre un operator economic
legal constituit( denumit organiza"ie colectiv7
'nregistrarea productorilor &ntr-un registru administrat de ctre *inisterul *ediului $i !ezvoltrii
!ura+ile7
Ginan"area de ctre productori a costurilor de colectare( tratare $i reciclare a tuturor +ateriilor $i acumu-
latorilor colectati.
&'& (e)tonarea an*elo%elor !+ate presupune o+liga"ii din partea persoanelor .uridice care introduc pe
pia" anvelope noi $iEsau uzate destinate reutilizrii( acestea )iind o+ligate:
a8s colecteze anvelopele uzate &n limita cantit"ilor introduse de ele pe pia" &n anul precedent7
+8 s reutilizeze( s re)oloseasc ca atare( s re$apeze( s recicleze $iEsau s valori)ice termoenergetic &ntreaga
cantitate de anvelope uzate colectat
?e&ndeplinirea o+liga"iilor anuale se penalizeaz prin plata la Gondul pentru mediu a 1 leuE<g anvelop pentru
di)eren"a nerealizat( c).FUD 1:%E244# privind Gondul pentru mediu.
$.- )estionarea am#ala:elor constituie o alt direc"ie &n a+ordarea reciclrii. 0a +aza acestei activi-
t"i stau urmtoarele principii( relie)ate $i &n a+ordarea UE :
O/rioritizarea reciclrii7
OCre$terea gradului de reutilizare a am+ala.elor7
O OFpti Fptim mi izar zare ea la surs a cantit"ilor de a la surs a cantit"ilor de am+ala.eEprodu am+ala.eEprodus s7
OReducerea cantit"ii de de$euri de am+ala. generate7
O OCrearea $i optimizarea sc Crearea $i optimizarea sc, ,emelor de colectare $i emelor de colectare $i rec reci ic cl lar are e7
OFptimizarea cantit"ii si calit"ii de$eurilor colectate7
OCrearea unor sc,eme de valori)icare energetic.
9s)el( principalul act legislativ &n acest caz este CD nr.%21E244# privind gestionarea am+ala.elor $i
de$eurilor de am+ala.e modi)icat $i completat prin CD nr. 1>32E244%. 9ceast ,otrre de guvern asigur :
Lranspunerea !irectivei :E%2ECE amendat prin !irectiva 244E12ECE
!e)ineste am+ala.ul
Bntroduce Bntroduce respons responsa a+ilitatea +ilitatea productorului productorului
CD %21E244# are un o+iectiv du+lu :
9sigurarea unui &nalt grad de protec"ie a mediului prin prevenire( reciclare $i valori)icare
9sigur )unc"ionarea pie"ei interne prin
O evitarea discriminarilor asupra produselor importate
O li+era competi"ie
O evitarea +arierelor &n calea comer"ului
!e asemenea( reglementeaz :
Otoate am+ala.ele introduse pe pia"
Otoate tipurile de de$euri de am+ala.e
M/rovenite din de$eurile municipale
- /rovenite din circuitele comerciale sau industriale
9lte prevederi importante ale CD %21E244# mai sunt :
O 0i+era plasare pe pia" a am+ala.elor
O !ezvoltarea sistemelor de colectare pentru toate tipurile de am+ala.e
O /revede o+iective de reciclare $i valori)icare( glo+ale $i speci)ice pe tip de material o+"inute de
Romania &n urma procesului de negociere.
O Responsa+ilitate &mpr"it M productoriEoperatori economici $i autorit"i pu+lice locale
Responsa+ilitatea este &mpr"it ast)el :
O8ersoanele fi!ice/institu"iile pu+lice( asocia"iile( )unda"iile de"intoare de de$euri de am+ala.e au
urmtoarele o+liga"ii:
s depun selectiv de$eurile de am+ala.e &n containere di)erite( inscrip"ionate
corespunztor( amplasate special de autorit"ile administra"iei pu+lice locale7
M s predea de$eurile de am+ala.e la operatorii economici specializa"i s colecteze $iEsau
s valori)ice de$euri.
O%dministra"ia pu#lic local are o+liga"ia de a introduce de$eurile de am+ala.e( din de$eurile
mena.ere colectate selectiv( &ntr-o sc,em( &n vederea valori)icrii( prin intermediul unui
operator economic autorizat.
/entru nerespectarea acestor prevederi legale( se pot aplica sanc"iuni sau penalit"i( ast)el :
(. ;aloare7
i.144 - #44 lei pentru persoane )izice( respectiv 2.#44 - #.444 lei pentru institu"ii pu+lice( aso-
cia"ii $i )unda"ii dac nu depun selectiv de$eurile de am+ala.e &n containere di)erite
amplasate de autoritatea local7
ii.#.444M14.444 lei pentru neasigurarea sistemului de colectare selectiv a de$eurilor de
am+ala.e de la popula"ie( aplica+il autoritatii locale.
%utoritatea constatatoare este Darda ?a"ional de *ediu
2. <a=a la fondul pentru mediu de ( leu &2N/>g din greutatea am#ala:elor introduse pe pia"
national de productorii $i importatorii de +unuri am+alate $i de am+ala.e de des)acere7
La-a se plte$te numai &n cazul ne&ndeplinirii o+iectivului de valori)icare a de$eurilor de am+ala-
.e( plata )cndu-se pe di)eren"a dintre o+iectivul anual $i o+iectivul realizat e)ectiv de ctre
operatorii economici
?ecesitatea armonizrii legisla"iei cu prevederile europene( a dus la modi)icarea CD %21E244# prin
CD nr. 1>32E244%. 9doptarea proiectului de modi)icare $i completare a adus cteva nout"iu( $i anume :
1.o+ligativitatea sta+ilirii $i introducerii unor criterii de per)orman" la
nivelul localit"ilor care s permit msurarea e)icien"ei sistemului de colectare selectiv a
de$eurilor( ast)el &nct prin monitorizarea continu a sistemului( acesta s poat s )ie
&m+unt"it &n orice moment.
2.interzicerea eliminrii )inale prin depozitare a materialelor recicla+ile.
3.responsa+ilizeaz $i al"i operatori economici &n sensul con$tientizrii principiilor de mediu(
anume distri+uitorii $i comercian"ii 5tre+uie s asigure posi+ilitatea
consumatorilorde a se de+arasa de am+ala.ele produselor cumprate8.
. autorit"ile pu+lice locale pot &ncredin"a colectarea de$eurilor de am+ala.e municipale care nu )ac
o+iectul colectrii prin serviciul de salu+rizare ctre un operator economic colector
autorizat de agen"ia .ude"ean pentru protec"ia mediului( ca de$euri de am+ala.e cod 1#.41.
!up acest tratare pe scurt a principalelor pro+leme legislative( prezentm mai .os evolu"ia colectrii
$i valori)icrii de$eurilor &n perioada 2441-2443 5 site @@@.mmediu.ro( dupa date o)erite de *inisterul Econo-
miei $i *inisterul Ginan"elor8
3 . 2 6 0
1 . 0 1 0
3 . 2 0 0
1 . 5 8 5
3 . 2 5 9
1 . 5 0 7
3 . 3 5 7
1 . 6 8 4
3 . 3 7 9
1 . 6 5 8
3 . 4 1 8
1 . 8 4 5
0
5 0 0
1 . 0 0 0
1 . 5 0 0
2 . 0 0 0
2 . 5 0 0
3 . 0 0 0
3 . 5 0 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1 a n 2 0 0 2 a n 2 0 0 3 a n 2 0 0 4 a n 2 0 0 5 a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e d e l a p o p u l a t i e
itua"ia valorificrii i colectrii deeurilor metalice feroase
ituatia valorificarii si colectarii deseurilor metalice neferoase
1 3 6
8
1 3 8
2 5
2 3 0
1 3
2 2 4
1 8
2 3 8
2 2
2 5 6
1 3
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1 a n 2 0 0 2 a n 2 0 0 3 a n 2 0 0 4 a n 2 0 0 5 a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e a c u m u l a t o r i u z a t i
1 1 7
4 8
1 7 3
6 1
1 9 3
9 0
2 4 5
1 1 2
2 3 1
1 0 6
2 6 0
9 9
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1a n 2 0 0 2a n 2 0 0 3a n 2 0 0 4a n 2 0 0 5a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e d e l a p o p u l a t i e
itua"ia valorificrii i colectrii deeurilor de ?rtii9cartoane

2
0 , 0 4
1 7
0 , 2 7
4 4
0 , 2 8
7 1
0 , 1 9
9 7
0 , 5 3
7 6
3 , 7 2
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1 a n 2 0 0 2a n 2 0 0 3a n 2 0 0 4 a n 2 0 0 5 a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e d e l a p o p u l a t i e
itua"ia valorificrii i colectrii deeurilor de sticl
2
1
7
0 , 6 1
1 3
1
3 0
9
4 5
1 7
6 8
2 9
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1a n 2 0 0 2a n 2 0 0 3a n 2 0 0 4a n 2 0 0 5a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e d e l a p o p u l a t i e
itua"ia valorificrii i colectrii deeurilor de mase plastice
itua"ia valorificrii i colectrii deeurilor de cauciuc
, )!r)a - ME.$ /001)
0 , 9 0
0 , 2 2
6
0 , 3 4
1 5
0 , 0 6
2 1
0 , 1 5
3 9
0 , 6 4
4 3
0 , 2 6
0 , 0 0
5 , 0 0
1 0 , 0 0
1 5 , 0 0
2 0 , 0 0
2 5 , 0 0
3 0 , 0 0
3 5 , 0 0
4 0 , 0 0
4 5 , 0 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1 a n 2 0 0 2 a n 2 0 0 3 a n 2 0 0 4 a n 2 0 0 5 a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e d e l a p o p u l a t i e
4
0 , 1 1
7
0 , 0 9
6
0 , 1 4
7
0 , 1 2
9
0 , 0 7
1 0
0 , 0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
m i i t o n e
a n 2 0 0 1a n 2 0 0 2a n 2 0 0 3a n 2 0 0 4a n 2 0 0 5a n 2 0 0 6
t o t a l ( i n m i i t o n e ) d i n c a r e d e l a p o p u l a t i e
itua"ia valorificrii i colectrii deeurilor te=tile
Se o+serv o scdere continu a cantit"ii colectate de de$euri metalice )eroase precum $i o scdere a
cantit"ii de metale ne)eroase &n anul 2443 )a" de 244%( dup o cre$tere &n 244% )a" de 244#. 'n rest( se o+serv
o cre$tere continu la toate celelalte tipuri de de$euri colectate. Situa"ia este e-plica+il( &mdeose+i datorit
tendin"elor europene :
&nlocuirea elementelor de am+ala. din metal cu armaturi din mase plastice( mai pu"in energo)age &n
produc"ie 7
cre$terea cantit"ii de am+ala. din carton $i mase plastice 7
cre$terea numrului de autove,icule determin o cre$tere constant a consumului de cauciuc7
cre$terea cantit"ii de am+ala. de sticl( &n special pentru +uturile &m+uteliate &n volume unitare mici.
Cap.- Cadrul legislativ european actual. *irec"ii de revi!uire
9ctuala !irectiv European nr. 2442E:%ECE( modi)icat prin !irectiva European nr. 2443E14>ECE
su)er un proces de revizuire( motivat de necesitatea de a crea un cadru legislativ omogen $i coerent( racordat
la o+iectivele Strategiei de prevenire $i reciclare a de$eurilor ast)el &nct Europa s devin o societate a recicl-
rii cu un nivel sporit al e)icien"ei utilizrii resurselor din de$euri.
9s)el( prin noile atri+ute a)late &n dez+atere se urmre$te realizarea :
unei ierar,ii a gestionarii de$eurilor &n # trepte : prevenirea( pregtirea pentru reutilizare( reciclarea(
valori)icarea cu recuperare de energie $i eliminarea )inal 5incluznd $i depozitarea8 a de$eurilor7
de msuriEplanuri de prevenire a generrii de$eurilor7
"inte o+ligatorii de reciclare a de$eurilor municipale( precum $i a celor din construc"ii $i demolri7
responsa+ilitatea e-tins a productorului de a )urniza in)orma"ii pu+licului cu privire la posi+ilit"ile
de reutilizare $i reciclare a produselor.
'n privin"a Regulamentului /arlamentului European $i al Consiliului de modi)icare a Regulamentului
5CE8 nr.21#4E2442 re)eritor la )tat)tca de#e!rlor( se propun urmtoarele modi)icri :
prin noua propunere legislativ( Regulamentul privind statistica de$eurilor se adapteaz procedurii de
comito-logie( adic procedura de reglementare cu control7
de asemenea( prin rezolu"ia /arlamentului European se solicit Comisiei s nu mai prezinte cu &ntrziere ra-
poartele de evaluare a studiilor pilot ela+orate &n scopul evitrii du+lei raportri a datelor re)eritoare la statistica
de$eurilor
Bnten"ia /arlamentului European $i a Consiliului de modi)icare a !irectivei 244%E%%ECE a /arlamentului
European $i a Consiliului privind +ateriile $i acumulatorii $i de$eurile de +aterii $i acumulatori( &n ceea ce
prive$te articolul % alineatul 528 privind introducerea pe pia" a +ateriilor $i acumulatorilor vizeaz :
)aptul c +ateriile introduse legal pe pia" &nainte de 2% septem+rie 244>( care e-ist pe pia" $i dup
aceast dat( dar nu sunt con)orme cu cerin"ele !irectivei 244%E%%ECE( nu tre+uie s )ie retrase de pe pia" sau
reetic,etate dup data men"ionat
principiul reducerii la minim a de$eurilor
Lemele $i direc"iile de reglemetare men"ionate mai sus( vor conduce la urmtoarele concluzii :
/rin msurile ce se vor lua &n statele mem+re &n vederea atingerii tuturor o+iectivelor prevzute &n !irectiva
cadru de$euri( tre+uie s se &ncura.eze modernizarea sau &n)iin"area de noi unitati de reciclare a de$eurilor( de
recondi"ionare pentru reutilizare( adic Iindustria verdeK7
introducerea prevederilor re)eritoare la Ppoluarea trans)rontalierK este )oarte important &n special &n
cazul Romniei( avnd &n vedere c avem grani" cu state non-UE( care nu sunt o+ligate a respecta standardele
impu-se la nivel comunitar7
&n urma adoptrii deciziei privind protocolul SE9( evaluarea strategica de mediu se dezvolt ca msur de
precau"ie( la nivel decizional &nalt( inclusiv &n conte-t trans)rontier( deoarece evaluarea impactului la nivel de
proiect poate )i o msur destul de limitativ $i &n consecin"( insu)icient7
amendarea directivei privind gestionarea +ateriilor previne cre$terea cantit"ii de de$euri generate7
perioada pentru implementarea DCS 5 ))tem!l 2lo"al armon+at de cla)3care ) etc4etare8 tre+uie corelat
cu aplicarea RE9CC-ului 5%rod!cerea$ ntrod!cerea %e %a56 # !tl+area de )!")tan5e # %re%arate8 la
productori adic cei apro-.23.444 &n UE din care :#6 sunt B**-uri $i cu dezvoltarea comer"ului cu statele
non-UE adic 2#6 din volumul e-portului UE7
aplicarea regulamentului DSC pe tot ciclul de via" a produsului deci $i atunci cnd produsul devine de$eu
va avea e)ecte deose+ite asupra snt"ii populatiei( protectiei mediului $i dezvoltrii industriei c,imice $i
comer"ului &n condi"ii de siguran".
Cap.1 &eciclarea deeurilor
'n urma unor studii e)ectuate ( s-a demonstrat c )iecare cet"ean genereaz zilnic apro-imativ 1(# M 2 <g
de gunoi ( din care cel pu"in .umtate este recicla+il .
'n trecut oamenii o+i$nuiau s repare $i s re)oloseasc tot ce puteau . /opula"ia era mai mic $i oamenii
triau &n grupuri mai pu"in concentrate . /e lng toate acestea ( am+ala.ele )olosite erau din materiale care se
descompun u$or $i &n acest )el re&ntoarcerea materiilor prime &n natur era mult mai rapid $i mai simpl .
Revolu"ia industrial a permis )a+ricarea pe scar industrial a am+ala.elor u$oare ( rezistente ( care men"in
diversele produse alimentare &n condi"ii adecvate pentru mai mult timp . 'n acest )el con)ortul $i accesul la
produse din ce &n ce mai variate este automat mult mai mare . Evolu"ia este &n )olosul omenirii dar care este
tri+utul pe care tre+uie s-l pltim Q /opula"ia Dlo+ului a crescut )oarte mult $i este &n continu cre$tere ( &n
timp ce resursele sunt din ce &n ce mai pu"in accesi+ile . 'n acest )el &n scurt timp riscm s nu mai avem
materiile prime din care s ne realizm produsele necesare vie"ii de zi cu zi .
Ce putem )ace pentru ca $i genera"iile viitoare s ai+ parte de acelea$i resurse ca $i noi Q Cei trei PRK
pot reprezenta un rspuns R
&educerea utilizrii resurselor &n )a+ricarea produselor necesare &n via"a de zi cu zi 5pre)erarea produ-
selor vrac ( sau pu"in am+alate ( &n locul celor supraam+alate 8 .
&efolosirea o+iectelor ( )ie pentru acela$i scop pentru care au )ost realizate 5 e- . o sticl de suc )olosit
la udatul )lorilor 8 ( sau pentru alte &ntre+uin"ri 5 e-. o sticl de plastic )olosit pe post de g,iveci de )lori 8 .
&eciclarea de$eurilor 5 prin de$eu se &n"elege orice o+iect care nu mai este )olosit $i este aruncat sau
risipit 8 .
+fectele reciclrii :
reducerea cantit"ii de energie $i de materii prime necesare )a+ricrii de noi produse 7
red circuitului economic importante cantit"i de materie prim 7
reduce cantit"ile depozitate la rampele de gunoaie sau la incineratoare 7
reduce riscurile asupra snt"ii noastre $i a mediului ( cauzate de deversarea improprie a unor
de$euri periculoase 7
reduce poluarea aerului $i a apei .
!urata de degradare natural a di)eritelor categorii de de$euri se prezint ast)el :
cotor mr M 3 luni
de$euri de ,rtie M 3 luni
ziare M 3-12 luni
c,i+rituri M % luni
)iltru de "igar M 1-2 ani
guma de mestecat M # ani
cutii de aluminiu M 14-144 ani
sticle din plastic M 144-1444 ani
pungi din plastic M 144-1444 ani
cr"i de credit M 1444 ani
recipiente din sticl M 444 ani
Ce nu se poate recicla :
materiale ceramice 7
am+ala.ele materialelor to-ice 7
a+"i+ildurile ( $erve"elele ( ,rtia cerat ( ,rtia de )a- 7
pr"ile metalice ata$ate magne"ilor .
%. &+CICL%&+% ,@&<I+I
*ulte materiale de &mpac,etat ( ,rtie de ziar ( $erve"ele ( sunt )cute &n totalitate sau &n parte din )i+r
de ,rtie recicla+il .
Spre deose+ire de plastic ( ,rtia este o inven"ie strvec,e a omului ( dar cu toate acestea a devenit
ie)tin $i u$or de procurat a+ia dup ce revolu"ia industrial a )cut posi+il )a+ricarea ,rtiei pe scar larg .
Crtia este cel mai )recvent de$eu &ntlnit &n mai toate s)erele de activitate $i constituie o important
surs de )i+re de celuloz ( celuloza )iind su+stan"a natural care st la +aza producerii ,rtiei .Crtia )iind
)a+ricat din celuloz se +iodegradeaz 5 descompune 8 mult mai u$or dect plasticul .
Su+ )orme di)erite ( ,rtia ocup apro-imativ 1 6 din totalul gunoiului mena.er pe care &l producem
.E-ist trei tipuri de ,rtie care pot )i reciclate direct : ,rtia de calitate 5caietele de $coal ( ,rtia de copiator (
plicuri ( ,rtia de dactilogra)iere ( ,rtia de computer8( ,rtia de ziar $i cartonul .Crtia de calitate nu con"ine
,rtie colorat pentru a sc,im+a culoarea noii ,rtii o+"inute prin reciclare .
Cu te,nologiile actuale ( ,rtia poate )i reciclat de cel mult patru ori . ;ene)iciile aduse naturii prin
reciclarea de$eurilor de ,rtie sunt )oarte importante ( reducndu-se anumite costuri ca : apa industrial cu
apro-imativ %4 6 ( poluarea aerului cu apro-imativ 3# 6 ( energia electric cu apro-imativ # 6 ( precum $i
poluarea apei cu aproape # 6 ( reducerea cantit"ii de material lemnos e-ploatat .
'n zilele noastre ( ,rtia nou se )a+ric &n general avnd ca +az pasta mecanic sau celuloza . Lotu$i
tre+uie s su+liniem c producerea celulozei din lemn realizeaz o puternic poluare a atmos)erei $i a apelor
.Gi+rele de celuloz sunt e-trase din lemn cu a.utorul produselor c,imice sul)uroase ( apoi al+ite . /oluarea
mediului poate )i redus gra"ie te,nologiilor moderne $i utilizrii crescnde de maculatur .Gi+rele sunt e-trase
din maculatur $i )olosite pentru )a+ricarea ,rtiei noi . *aculatura se dizolv &n mult ap pn se reduce la o
past lic,id ( impurit"ile mari precum $i materialele plastice ( metalele (etc. sunt e-trase ( apoi se adaug
produse c,imice pentru a elimina cerneala tiprit . 'n ma$ina de ,rtie ( aceast past trece printr-un numr
mare de +o+ine ( aici apa )iind e-tras $i ast)el se o+"ine ,rtia reciclat ( care poate )i )olosit din nou .
!ate statistice :
o ton de ,rtie irosit &nseamn : - 2 )oi de scris $i un ziar pe zi timp de un an
o ton de ,rtie reciclat &nseamn : - 13 copaci salva"i
- 142 <@, $i 2%444 l ap economisi"i
- 23 <g no-e mai pu"in eliminate &n atmos)er
Cum s reciclm corect ?rtia A
/asul 1 M adun ,rtiile pe care nu le mai po"i )olosi la &mpac,etat sau scris 7
/asul 2 M strive$te cutiile de carton pentru a ocupa ct mai pu"in spa"iu 7
/asul 3 M depoziteaz-le &ntr-un loc special amena.at pentru colectarea ,rtiei 7
B<I%CI CD 7
&n lume sunt reciclate numai 2# 6 din cantit"ile de ,rtie e-istente ( de$i nu e-ist cauze de ordin
te,nic sau economic care s &mpiedice du+larea acestei ci)re
reciclnd numai .umtate din ,rtia )olosit astzi &n lume ( se poate acoperi apro-imativ 3# 6 din
necesarul de ,rtie nou ( salvnd &n acela$i timp patru milioane de ,ectare de pdure 7
prin reciclare sunt economisite nu numai materialele ( ci se economise$te $i energia $i se reduce
poluarea 7
o ton de ,rtie reciclat salveaz 13 ar+ori ( 3444 l ap ( 244 <@, 5 su)icient pentru a &nclzi o
locuin" &ntr-o .umtate de an 8 7
reciclnd carton putem economisi $i pn la 2# 6din energia )olosit la producerea lui 7
zilnic se produc %#4.444 tone de ,rtie &n lume ( din care #44 de tone sunt ne)olosi+ile $i sunt
&nlturate 7
pentru a produce 344 de pungi de ,rtie )olosite la cumprturi este nevoie de un copac de 24-34 de
ani .
E. &+CICL%&+% 8L%<ICFLFI
!up anul 1:#4 ( materialele plastice au devenit de mare interes ( &n mai pu"in de zece ani produc"ia
maselor plastice crescnd )oarte mult .Consumul anual poate )i acum compara+il cu cel al metalelor ne)eroase .
'n prezent ( e-ist apro-imativ 4 de tipuri de plastic ( )iecare cu o compozi"ie c,imic $i propriet"i
di)erite ( care le )ac potrivite pentru o anumit utilizare .
/lasticul este )a+ricat din petrol ( +enzin $i cr+une .Cea mai mare parte din materialele )olosite pentru
)a+ricarea plasticului provin din reziduurile ra)inrii petrolului ( care alt)el ar )i arse sau irosite . /utem spune c
prin )a+ricarea plasticului nu )acem altceva dect s utilizm ni$te resurse pe care &n mod normal le-am risipi .
Reciclarea materialelor plastice s-a dezvoltat constant $i se realizeaz &ntr-o gam larg &n multe "ri . 'n
loc s polueze apa rurilor sau supra)e"e mari de sol prin acumularea lor( /EL-urile pot )i )oarte u$or colectate
$i reciclate ( acest lucru se poate )ace )oarte u$or cu a.utorul containerelor speciale amplasate &n multe zone ale
ora$ului .
Recuperarea am+ala.elor de plastic reprezint o mare provocare ( datorat &n primul rnd numrului
mare de /EL-uri 5 polietilen tere)talat M este un material so)isticat de o rezisten" mare 8 )olosit cu )oarte mare
e)icien" ca recipient pentru +uturi .
%vanta:ul reciclrii am+ala.elor /EL este enorm ( dat )iind numrul mare de sticle )olosite care pot )i
e-ploatate la un cost accepta+il .
Materale %la)tce-
%;%N<%G+ / *+H%;%N<%G+
volum mare la descrcare
rz+oi +iodegrada+il
un grad mare de poluare la incinerarea lor
numero$i aditivi care polueaz mediul
mod di)icil de reciclare 5diversitate mare( proces de descompunere di)icil8
su+stantele de +az sunt in parte cancerigene sau to-ice 5e-./SC8
greutate mic
mare varietate de propriet"i
propriet"i care nu pot )i atenuate cu ale altor materiale
- longevitate
- mod de )a+ricare u$or
- consum redus de energie pentru )a+ricarea lor
- pre" redus
Ce se Intmpl cu plasticul dup ce este folosit A !e$i nu e-ist date concrete &n acest sens ( estimrile
spun c descompunerea plasticului poate dura sute $i c,iar mii de ani ( ast)el c ( dac aruncm o sticl de
plastic la &ntmplare $i nimeni nu o va ridica &n urma noastr ( putem )i siguri c va )i gsit acolo $i de multe
genera"ii dup noi .
I*+N<IJIC%&+% *IJ+&I<+L2& 3%<+&II 8L%<IC+
3aterial /
im#ol reciclare
8ropriet"i material %plica"iile
produsului
8roduse cu con"inut de material
reciclat
8+<
E/ELEE/EL/E
/olietilen tere)talat
Claritate 5transparen"8(
rezistent( dura+il( solid(
+ariera pentru gaz $i
umiditate( re"ine
car+onatarea( rezistent la
cldur .
;utelii 5sticle8 plastic
+uturi nealcoolice(
ap( suc( +ere( si)on
5ap car+ogazoas8(
sos picant 5<etc,up8
$i ulei. ;orcane unt
de ara,ide( murturi(
.eleu $i gem
5dulceat8. Gilm
5)olie8 $i tvi pentru
alimente preparate la
cuptor( curele 5+enzi(
c,ingi8 de legat $i
containere alimentare
sau nealimentare.
Gi+re( saci pentru pstrare $i
transport &m+rcminte( )olie $i
plci( containere pentru alimente $i
+uturi( covoare( curele 5+enzi(
c,ingi8 de legat( lna tocit( +utelii
5sticle( )lacoane8( .ac,ete
scmo$ate( )olie pentru reten"ia
solului( )iltre.
F+serva"ii: /entru reciclarea
containerelor din /EL:
- spla"i $i aplatiza"i7 pute"i lsa
etic,etele( nu &ns capacele
5sigiliile de la capace87
- nu pune"i sticle de produse
petroliere 5e-.: ulei de motor8( de
pesticide sau ier+icide.
,*8+
/olietilen de mare
5&nalt8 densitate
/ropriet"i +une de
+arier pentru umiditate(
rigiditate( rezisten"(
dura+ilitate( rezisten" la
c,imicale( permea+il la
gaz( u$or de procesat $i
u$or de )ormat
5prelucrat8.
;utelii 5sticle8 de
lapte( ap( suc(
cosmetice( $ampon(
detergent lic,id
pentru vesel $i
len.erie( &nl+itor(
recipiente iaurt $i
margarin( cutii
cereale( carne(
navete( pungi( saci $i
saco$e.
;utelii 5sticle( )lacoane8 colorate
de detergent lic,id pentru vesel $i
len.erie( +alsam de ru)e( $ampon(
ulei de motor $i +utelii 5sticle(
)lacoane8 transparente de lapte $i
ap7 "evi( co$uri( navete( g,ivece
de )lori( margini 5+orduri8 de
grdin( )olie $i plci( lzi de
gunoi 5reciclare8( mo+ilier din
plastic 5scaune( +nci8( csu"e
pentru cini( produse lum+er
5compozit plasticTlemn8( dale(
mas picnic( cutie postal( garduri(
containere( lzi pentru compost(
granule.
F+serva"ii: Rezistenta c,imica
)ace s )ie +un pentru am+ala.e
casnice $i produse c,imice
industriale ca detergen"i $i
&nl+itori.
;utelia 5sticla8 cu pigment
5colorant8 are o mai +un
rezisten" la crapare dect sticlele
)r pigment 5colorant8.
8;C
ESE
/oliclorura de vinil
Sersatilitate( claritate
5transparen"8( u$or de
amestecat( rezistent(
dura+ilitate( rezistent la
grsimi( ulei $i c,imicale(
caracteristici de curgere $i
propriet"i electrice
sta+ile.
9m+ala.e
transparente
alimentare si
nealimentare( tu+uri
medicamente( izola"ii
)ire $i ca+luri( )olie $i
plci( produse din
industria
9m+ala.e( legatur pentru )oi
deta$a+ile 5$in plastic
&ndosariere8( pardoseli( panouri
5casete8( lam+riuri( rigole( )laps
noroi( )olie $i plci( dale $i
rogo.ini( $tergtoare de picioare(
du$umea elastic ( tav 5suport8
casete $i C!-uri( cutii electrice(
constructiilor ca "evi(
)itinguri( aprtori(
dale( +enzi
transportoare $i
)erestre7 +utelii
5sticle( )lacoane8(
pungi pentru snge(
produse din piele
sintetic.
izola"ii ca+luri( semnale de tra)ic(
)urtun de grdin ( lizier mo+il
pentru cas( +utelii 5sticle(
)lacoane8 pentru detergent vase(
geamuri7 dale( "igle( articole
instala"ii 5"evi( )itinguri8(
denivelri pentru viteza( capace
5canale8 pentru drumuri de acces
industriale .
L*8+
/olietilen de mic
5.oas8 densitate
U$or de procesat(
rezistent( dura+il( )le-i+il(
u$or de lipit 5la cald8(
+arier pentru umezeal.
/ungi 5saco$e8
alimentare pentru
pine $i produse
congelate( pungi
5saco$e8 pentru
lziEcutii ,aine(
+utelii 5sticle(
)lacoane8 comprimate
pentru miere( mu$tar.
!easemeni este
)olosit pentru
producerea capacelor
)le-i+ile $i este
)olosit &n aplica"ii cu
)ire $i ca+luri
electrice. Gi+re(
covoare( mo+ilier(
caserole $i tvi pentru
alimente( "evi $i
canalizri 5rigole8.
'nvelitori de transport( cutii de
gunoi( dale( mo+ilier( )olie $i plci(
containere compost( +utelii 5sticle(
)lacoane8 de suc natural de lamie(
cutii de mu$tar( articole plastic-
lemn 5c,erestea gard( etc.8.
88
/olipropilena
Rezistent( dura+il(
rezistent la cldur(
c,imicale( grsimi
5unsori8 $i ulei( +ariera
umezeal. /unctul &nalt
de topire )ace ca
produsele s )ie rezistente
pentru umplerea cu
lic,ide calde.
;utelii 5sticle(
)lacoane8 pentru
<etc,up( containere
iaurt $i margarin
Eunt( tu+uri( )lacoane
de medicamente(
aplica"ii te-tile ca $i
covoare( s)oar( $nur(
)rng,ie 5)unie(
corzi8( navete rigide
$i componente auto.
Carcase +aterii auto( semnalizri
lumin( ca+luri +aterii( perii
maturi( $tergtoare g,ea"( plnie
ulei( rastel pentru +iciclete( gre+le(
+enzi de legat( granule( plci( tvi(
recipiente pentru iaurt siropuri.
8
/olistiren
Sersatil( izolator( claritate
5transparen"8( u$or de
)ormat( punct relativ
sczut de topire.
9m+ala.e de
prote.are( containere(
capace( pa,are( sticle
5+utelii( )lacoane8 $i
tvi( carcase C!(
aplicatii de servire a
alimentelor( tvi de
e-punere a crnii(
cartoane ou(
)lacoane aspirin(
pa,are( castroane(
cu"ite.
Lermometre( comutatoare lumin(
izola"ii termice( cartoane ou(
ori)icii de ventila"ie( tvi( rigle(
rame( am+ala.e( ce$ti( )ar)urii
5castroane8( pa,are e-pandate(
ustensile 5unelte8 diverse
%ltele
/C E9crilic E9;SE
/lastic amestecat E
/oliester $i )i+re de
poliester
!epinde de material sau
com+ina"ia de materiale.
;utelii 5sticle8
reutiliza+ile de ap
de trei sau cinci
galoane 5( suc de
lmie $i <etc,up.
;utelii 5sticle( )lacoane8( pentru
mncare $i sucuri( sirop( aplicatii
plastic-lemn.
Reciclarea materialelor plastice s-a dezvoltat constant $i se realizeaz &ntr-o gam larg &n multe "ri.
E-ist &nc pro+leme te,nice( economice $i structurale de dep$it( dar posi+ilit"ile sunt vaste.
Cu toate c unele mase plastice pot prea identice( de )apt sunt grupe de materiale di)erite cu o structura
molecular di)erit. Reciclarea depinde de procesul de a le separa pe )iecare &n parte. 9ceasta poate )i o+"inut
&n mod e)icient &n )a+ricile unde materialele recicla+ile generate &n procesul de produc"ie sunt u$or de separat.

Cum s reciclm corect plasticul A
/asul 1 : - spal o+iectele din plastic
/asul 2 : - strive$te-le pentru a ocupa ct mai pu"in spa"iu
/asul 3 : - depoziteaz-le &n locuri special amena.ate pentru colectarea plasticului
B<I%CI CD 7
pungile de plastic nu sunt +iodegrada+ile $i &n plus plasticul are la +az o resurs neregenera+il : -
petrolul . 9.unse &n ocean ( aceste pungi determin moartea animalelor marine care se &ncurc &n ele
sau le &ng,it 7
cerneala )olosit pentru imprimarea pungilor con"ine cadmiu ( metal )oarte to-ic ( eli+erat &n aer
odat cu arderea pungilor 7
reciclnd o sticl de plastic este economisit energie su)icient pentru )unc"ionarea unui +ec de %4 @
timp de % ore 7
o treime din gunoiul adunat anual $i mai mult de .umtate din plasticul aruncat anual este reprezentat
de am+ala.e 7
apro-imativ 34 6 din plasticul produs este )olosit pentru am+alare 7
americanii arunc 2.# milioane de recipiente de plastic &n )iecare or .
*. 8ro#leme pre!ente i de perspectiv In reciclarea autove?iculelor scoase din u!
Bndustria european de autove,icule reprezint un sector economic principal( care asigur o contri+u"ie
ma.or la valoarea adugat 5circa 36 din /.B.;.-ul Uniunii Europene $i apro-imativ 36 din produc"ia total a
acesteia8( )aciliteaz interac"iunea social $i distri+u"ia +unurilor pe &ntreg cuprinsul continentului( genereaz
activitate economic $i inovativ pentru alte industrii importante $i noi locuri de munc &n sectorul CU!( este &n
continuare orientat spre viitor( activnd di)uzarea noilor te,nologii &n &ntreaga economie $i leag economia
na"ional de economia mondial( motiv pentru care se regse$te permanent &n centrul dez+aterilor europene &n
privin"a cre$terii competitivit"ii industriale.
!e$i industria european de autove,icule este una dintre cele mai reglementate( ea se con)runt
cu noi cerin"e din diverse domenii( ca siguran"a( nivelul emisiilor de gaze cu e)ect de ser( dependen"a tot mai
redus de com+usti+ilii )osili importa"i $i responsa+ilitatea e-tins asupra produsului( concretizat &n msuri
e)iciente de gestionare a autove,iculelor( de la proiectare pn la scoaterea lor din uz.
!irectiva 2444E#3ECE re)eritoare la ve,iculele a)late la s)r$itul vie"ii( transpus &n legisla"ia romneasc
prin CD 24%E244( prevede msuri legate de produs sau de sistem 5cum sunt interdic"iile pentru materiale(
sistemul de colectare sau sistemul de calcul pentru monitorizarea atingerii o+iectivelor8 $i urmre$te cre$terea
gradului de reutilizare( reciclare $i valori)icare energetic a ve,iculelor scoase din uz( &n scopul limitrii
acumulrii de$eurilor neprocesa+ile( precum $i depozitarea acestora &n condi"ii de siguran" pentru mediu.
&eciclarea materilelor In concordan" cu folosirea de noi materiale In construc"ia de maini. /entru
a asigura condi"iile men"inerii automo+ilului ca mi.loc de transport dura+il &n secolul VVB( este necesar s se
ac"ioneze tot mai mult &n direc"ia reducerii impactului asupra mediului pe toat durata de via" a acestuia(
urmrind dezvoltarea industriei de automo+ile &n armonie cu mediul( atingerea nivelului zero de emisii &n toate
domeniile pe care aceast industrie le implic precum $i &m+unt"irea &n continuare a per)orman"elor
ecologice ale automo+ilului la un pre" suporta+il la nivelul consumatorului.
Reciclarea materialelor rezultate din tratarea $i dezmem+rarea ve,iculelor scoase din uz poate constitui o
solu"ie att pentru reducerea impactului asupra mediu- lui ct $i pentru utilizarea e)icient a resurselor naturale(
limitate $i &n plin proces de epuizare( prin utilizarea materialelor casate dup un proces de recondi"ionare(
)ie prin )olosirea lor la un nivel valoric in)erior 5ca material de umplutur &ntr-un material compozit8( )ie
prin valori)icarea acestora ca surse de energie( &n instala"ii ecologice de incinerare sau piroliz.
!up parcurgerea celor trei stagii ale proceselor de reciclare primar 5materialul este readus &n procesul
de )a+rica"ie la acela$i nivel valoric avut &n primul ciclu8 sau secundar 5nivelul valoric de aplica"ie este
mai redus8( respectiv dup separarea( sortarea $i reprocesarea materialelor( rmne o cantitate de materiale
reprezentnd circa 24M2#6 din masa ve,iculului care nu mai poate )i procesat prin procedeele te,nologice
renta+ile economic &n momentul de )a"( numit adesea de$eu R9 5Residue Automotive8 sau de$eu 9SR 5Auto-
motive Shredder Residue8. 9cestea prezint un pericol ecologic att din cauza cre$terii continue( de la un an la
altul( a cantit"ii lor 5apro-imativ 2 milioane tone pe an( la nivelul UE8( ca urmare a cre$terii numrului de ve,i-
cule scoase din uz( ct $i prin compozi"ia materialelor din care acestea se compun.
?u este prea devreme s privim cu ma-im aten"ie o+iectivul prevzut la art. 1# din CD 24%E244 pentru
perioada de dup 1 ianuarie 241#( cnd numai #6 din masa medie 5la gol8 pe ve,icul $i an( pentru toate ve-
,iculele scoase din uz( va )i admis ca nerecicla+il $i nevalori)ica+il( deci va reprezenta R9.
'n prezent( avnd &n vedere vec,imea relativ mare a ve,iculelor scoase din uz 5peste 1> ani8( &n
Romnia aten"ia este concentrat pe reciclarea materialelor metalice( )eroase $i ne)eroase con"inute de
acestea. Ca urmare( dup tratarea preliminar a ve,iculului scos din uz( constnd din e-tragerea $i depozitarea
selectiv a )luidelor 5ulei de motor( ulei de transmisie( ulei ,idraulic( lic,id de )rn( lic,id de rcire( lic,id de
splare a par+rizului( com+usti+il8 $i din eliminarea +ateriilor cu care acesta a )ost ec,ipat( urmeaz tratarea
propriu-zis. /rin aceast opera"ie( e)ectuat la acela$i agent economic sau la altul care preia doar ve,iculele
pretratate( se procedeaz la &ndeprtarea suspensiilor( a anvelopelor( cu sortarea selectiv a .antelor de
aluminiu $i a celor din o"el( a greut"ilor de ec,ili+rare din plum+( a componentelor din az+est( a reperelor din
sticl 5lunet( par+riz( geamuri laterale8( a celorlalte repere din cauciuc( apoi a grupului motor M transmisie
care este ulterior dezmem+rat. 'n continuare( se elimin sc,im+toarele de cldur( scaunele care se
dezmem+reaz ulterior( componentele mari din materiale plastice 5+are de protec"ie( grila radiatorului(
elemente de +ord8( ca+lurile electrice $i conductele din cupru( ast)el &nct s rmn elementele caroseriei cu tot
mai pu"ine elemente din materiale nemetalice sau materiale metalice ne)eroase7 caroseria ast)el dezec,ipat
este )ie presat &n scopul redu-cerii volumului( )ie decupat &n +uc"i mai mici prin )or)ecare $i este
transmis &mpreun cu celelalte repere din o"el cu uzuri mari( deci nereutiliza+ile( rezultate din
dezmem+rarea grupului motor M transmisie( la o"elrii( &n vederea reciclrii materialului )eros. 9nalog( alia.ele
ne)eroase sunt reciclate prin retopire. *aterialele nemetalice 5cauciuc( materiale plastice( sticl( materiale
te-tile etc.8 rezultate din repere care nu pot )i utilizate a$a cum rezult din dezmem+rare $i nici prin
recondi"ionare sunt supuse unei reciclri secundare( la un nivel valoric in)erior( sau sunt utilizate( cnd este
posi+il( ca material com+usti+il. Uleiurile sunt recondi"ionate &ntr-o msur redus prin regenerare $i( de cele
mai multe ori( sunt utilizate pentru com+ustie. /lum+ul din +ateriile acide este reciclat complet.
Se poate a)irma c o+iectivul de reutilizare $i de reciclare a 346 din masa ve,iculelor )a+ricate &nainte de
1:>4 poate )i atins pn la 1 ianuarie 2443. /entru a &ndeplini cellalt o+iectiv prevzut pentru 1 ianuarie 241#(
cnd nivelul de reutilizare $i de reciclare este de >#6( sunt necesare e)orturi sus"inute de implementare a unor
te,nologii noi( mai e)iciente.
Sunt cunoscute )irme din vestul Europei 5Flanda( de e-emplu8 care o)er linii semi-automate pentru
reciclarea e)icient( curat $i ergonomic a di)eritelor materiale generate de dezmem+rarea ve,iculelor scoase
din uz. !e asemenea( )4redder+area tre+uie e-tins la nivel na"ional( pentru a )ace activitatea de dezmem+rare
$i de sortare a materialelor tot mai e)icient. !ezvoltarea $i proiectarea unor structuri pentru automo+ile( a
unor su+ansam+le( repere $i c,iar a materialelor 5&n special materiale compozite8 u$or de reciclat precum $i
dezvoltarea unor noi te,nologii corespunztoare $i e)iciente de reciclare tre+uie s capete amploare &n cel mai
scurt timp. /reluarea e-perien"ei pozitive din zona 9sia M /aci)ic $i intensi)icarea activit"ii proprii de CU!
pentru rezolvarea aspectelor te,nologice speci)ice reciclrii avansate a materialelor precum $i o )inan"are
corespunztoare sunt premise sigure ale respectrii aWuis-ului comunitar &n aceast direc"ie.
n concl!+e( materialele implicate &n )a+rica"ia automo+ilelor sunt numeroase( din diverse categorii(
dar &n ma.oritate ele sunt de tipul neregenera+il( motiv pentru care reciclarea lor este $i rmne un aspect
c,eie pentru cre$terea competitivit"ii acestei activit"i industriale.
Reciclarea materialelor tre+uie s devin o activitate permanent( incluznd toate )azele( de la concep"ia
unui automo+il pn la scoaterea acestuia din uz( +ene)iciind de )eed+ac< privind rezultatele o+"inute &n tot
lan"ul de procese implicate.
Reciclarea avansat a materialelor contri+uie su+stan"ial la implementarea managementului consolidat
al mediului( care permite ca mediul $i economia s coe-iste armonios.
Conclu!ii
reducerea cantit"ii de materiale recicla+ile ( este de )apt un mi.loc prin care nu se reduce materia
prim )olosit la )a+ricarea acelui produs ( ci cantitatea de materiale recicla+ile a.unse la depozitul
de de$euri 7
statele dezvoltate au promovat aceast activitate de reciclare la rangul de a)acere pentru )irmele cu
acest o+iect de activitate ( iar )actorul principal care a stat la +aza acestui succes l-a constituit
educa"ia .
)KN*+B<+ KN%IN<+ *+ % %&FNC% LFC&F&IL+ C%&+ NF9CI 3%I <&+EFI+L
Unii dintre noi cred c este normal s arunce pe .os sticle de plastic( am+ala.e de ciocolat sau &ng,e"at(
pungi de snac<s-uri sau doze de aluminiu dup ce au consumat produsele( &ns aceasta nu dovede$te dec&t lipsa
de preocupare )a" de mediul &n care trim. !e aceea pentru a-l me"ine curat $i sntos tre+uie s urmm ni$te
reguli:
1. ?u arunca nimic la &nt&mplare: pe trotuare $i strzi( &n parcuri $i grdini( &n ape $i pe marginea apelor( pe
marginea $oselelor( $i oriunde te recreezi &n naturR C,iar dac nu gse$ti imediat un co$ de gunoi asta nu
&nseamn c nu este de datoria ta s ai gri. unde arunci.
2. 'nva" sistemul de marcare $i identi)icare a am+ala.elor pentru a putea recunoa$te u$or materialele din care
s&nt con)ec"ionate am+ala.ele care se pot recicla.
3. 9.ut-"i )amilia s sorteze pe categorii gunoiul pe care &l produce"i. Golose$te saci mena.eri de culori di)erite
sau cutii de carton marcate ast)el &nc&t )amilia ta s $tie unde s pun de$eurile de ,&rtie $i carton( sticlele de
plastic( dozele de aluminiu( sticla o+i$nuit $i resturile organice.
. Respect indica"iile de pe containerele de colectare selectiv $i nu amesteca materialele &ntre ele. 'ncearc pe
c&t po"i s turte$ti recipien"ii &nainte de a-i introduce &n container pentru a mri cantitatea de de$euri colectate $i
transportate.
#. ?u depozita de$eurile l&ng sau pe container( c,iar dac acestea sunt de.a pline. Sun-"i operatorul din
localitate $i in)ormeaz-l despre situa"ia e-istent.
%. /romoveaz conceptul de colectare selectiv &n cercul de prieteni $i la locul &n care &"i des)$ori activitateaR
Ei#liografie 7
0egisla"ie de mediu-reciclare-de$euri, amintit &n paginile #-% 5cap.38
2laru 3. PBmplementarea legisla"iei &n domeniul de$eurilor $i su+stan"elor c,imice periculoaseK. 'n: Revista
PBn)o - *ediuI nr. %E244%.
@@@.ecoromam+ala.e.ro
@@@.reciclare.org
@@@.reciclaredeseuri.org
@@@.reciclare-,artie.ro
@@@.rec=cling.ro
@@@.mmediu.ro