Sunteți pe pagina 1din 104

0

00:00:01,000 --> 00:00:04,000


Downloaded From www.MySubtitles.com

1
00:00:07,626 --> 00:00:10,795
Liceul Muzical

2
00:00:10,962 --> 00:00:13,924
<i><b>Ajunul anului nou</b></i>

3
00:00:29,731 --> 00:00:31,107
La mul�i ani, doamnelor.

4
00:00:31,191 --> 00:00:33,526
Gabby, e ajunul anului nou.
Ai citit destul.

5
00:00:33,610 --> 00:00:35,153
Dar, mam�, aproape am terminat.

6
00:00:35,236 --> 00:00:37,656
Petrecerea adolescen�ilor? �i-am preg�tit
cele mai frumoase haine.

7
00:00:37,739 --> 00:00:41,326
- Vino s� te preg�te�ti.
- �mi po�i da cartea �napoi?

8
00:00:42,243 --> 00:00:44,913
- Mul�umesc.
- Haide.

9
00:00:46,164 --> 00:00:47,582
Mai lucreaz� pe partea st�ng�, Troy.

10
00:00:47,666 --> 00:00:50,043
Avem un funda� la care ne a�tept�m �n
meciul din campionat. �i vei termina!

11
00:00:50,085 --> 00:00:51,503
- Eu joc pe st�nga?
- Da.

12
00:00:51,586 --> 00:00:54,923
- C�nd se uit� �n mijloc tu �l dobori.
- Bine, a�a?
13
00:00:56,633 --> 00:01:00,053
Asta e, omule. Frumos.

14
00:01:00,136 --> 00:01:02,222
- B�ie�i?
- Nu-�i f� griji �n privin�a mea.

15
00:01:02,305 --> 00:01:05,350
Am zburat at�ta drum
doar ca s� juc�m basket?

16
00:01:07,227 --> 00:01:08,269
- Da.
- Da.

17
00:01:08,353 --> 00:01:10,522
Asta e ultima sear� a vacan�ei.

18
00:01:10,605 --> 00:01:12,399
Petrecerea, v� aduce�i aminte?

19
00:01:12,482 --> 00:01:15,527
Da, petrecerea.
Petrecerea. Ajunul anului nou.

20
00:01:15,610 --> 00:01:18,947
Troy, este o petrecere de copii jos
�n clubul Freestyle.

21
00:01:19,030 --> 00:01:21,950
- Petrecere de copii?
- Tineri adul�i. Merge�i �i face�i du�.

22
00:01:22,534 --> 00:01:24,577
Haide. �nc� o dat�.

23
00:01:24,661 --> 00:01:26,705
- Ultima dat�.
- Foarte repede.

24
00:01:28,832 --> 00:01:30,625
A�a.
A�a trebuie s� termin�m.

25
00:01:58,319 --> 00:02:00,947
Bine! Ce zice�i de
un cuplu de snowboard?

26
00:02:02,699 --> 00:02:05,618
- Da!
- Hei!

27
00:02:06,244 --> 00:02:08,288
Cine va fii urm�torul
cuplul care va c�nta?

28
00:02:22,010 --> 00:02:23,470
Nu pot s� c�nt. Nu, te duci.

29
00:02:23,511 --> 00:02:26,806
�i tu! Da, haide.

30
00:02:28,683 --> 00:02:30,643
Nu c�nt, nu pot s� c�nt.
Nu, amicilor...

31
00:02:30,727 --> 00:02:32,562
Urc�-te aici!

32
00:02:32,645 --> 00:02:37,567
Hei, �ti�i ce? �ntr-o zi
s-ar putea s�-mi mul�umi�i pentru asta.

33
00:02:37,650 --> 00:02:39,152
Sau poate c� nu.

34
00:02:48,703 --> 00:02:53,333
<i>Tr�ind �n lumea mea</i>

35
00:02:53,416 --> 00:02:56,127
<i>Nu am �n�eles</i>

36
00:02:57,962 --> 00:03:00,965
<i>C� orice se poate �nt�mpla</i>

37
00:03:02,967 --> 00:03:07,055
<i>C�nd prime�ti o �ans�</i>

38
00:03:07,138 --> 00:03:11,726
<i>N-am crezut niciodat� �n</i>

39
00:03:11,809 --> 00:03:15,480
<i>Ceea ce n-a� putea vedea</i>

40
00:03:15,563 --> 00:03:20,151
<i>Nu mi-am deschis inima niciodat�</i>

41
00:03:20,235 --> 00:03:24,489
<i>Tuturor posibilit�ilor</i>

42
00:03:26,074 --> 00:03:29,494
<i>- �tiu
- C� ceva s-a schimbat</i>

43
00:03:29,577 --> 00:03:31,579
<i>- N-am sim�it niciodat� a�a
- N-am sim�it niciodat� a�a</i>

44
00:03:31,663 --> 00:03:33,623
<i>�i aici �n seara asta</i>

45
00:03:33,706 --> 00:03:38,378
<i>Acesta poate fii �nceputul
unu lucru nou</i>

46
00:03:38,461 --> 00:03:42,757
<i>- M� simt foarte bine
- S� fiu aici cu tine</i>

47
00:03:44,217 --> 00:03:47,679
<i>�i acum m� uit �n ochii t�i</i>

48
00:03:47,720 --> 00:03:52,433
<i>- Simt �n inima mea
- Simt �n inima mea</i>

49
00:03:52,517 --> 00:03:55,353
<i>�nceputul unui lucru nou</i>

50
00:03:55,395 --> 00:03:58,189
<i>Da</i>

51
00:03:58,231 --> 00:04:02,360
<i>Cine ar fi crezut c�</i>
52
00:04:03,152 --> 00:04:05,071
<i>Noi doi vom fi aici �n seara asta</i>

53
00:04:05,154 --> 00:04:06,656
<i>Da</i>

54
00:04:06,739 --> 00:04:11,160
<i>- �i lumea arat� mult mai luminat�
- Luminat�, luminat�</i>

55
00:04:11,202 --> 00:04:16,958
<i>- Cu tine de partea mea
- De partea mea</i>

56
00:04:17,041 --> 00:04:22,380
<i>�tiu, c� ceva s-a schimbat,
niciodat� nu m-am sim�it a�a</i>

57
00:04:22,463 --> 00:04:24,882
<i>- Chiar �tiu c� e adev�rat
- Adev�rat</i>

58
00:04:24,924 --> 00:04:29,303
<i>Acesta poate fi �nceputul
unui lucru nou</i>

59
00:04:29,387 --> 00:04:33,975
<i>M� simt a�a de bine
s� fiu aici cu tine</i>

60
00:04:35,685 --> 00:04:42,775
<i>�i acum uit�ndu-m� �n ochii t�i
Simt �n inima mea</i>

61
00:04:42,859 --> 00:04:44,610
<i>�nceputul unui lucru nou</i>

62
00:04:44,694 --> 00:04:50,658
<i>Niciodat� nu am �tiut c� se poate
�nt�mpla p�n� nu mi s-a �nt�mplat</i>

63
00:04:50,742 --> 00:04:54,203
<i>Da</i>

64
00:04:54,287 --> 00:05:00,334
<i>Nu am �tiut mai devreme
dar acum e simplu de v�zut</i>

65
00:05:04,005 --> 00:05:08,634
<i>E �nceputul unui lucru nou</i>

66
00:05:08,718 --> 00:05:13,097
<i>M� simt a�a de bine
s� fiu aici cu tine</i>

67
00:05:14,557 --> 00:05:22,440
<i>�i acum m� uit �n ochii t�i
simt �n inima mea</i>

68
00:05:22,482 --> 00:05:27,445
<i>C� e �nceputul unui lucru nou</i>

69
00:05:27,528 --> 00:05:32,325
<i>M� simt a�a de bine
s� fiu aici cu tine</i>

70
00:05:32,408 --> 00:05:36,496
<i>�i acum uit�ndu-m� �n ochii t�i</i>

71
00:05:36,579 --> 00:05:40,541
<i>- Simt �n inima mea
- Simt �n inima mea</i>

72
00:05:40,625 --> 00:05:43,002
<i>�nceputul unui lucru nou</i>

73
00:05:43,085 --> 00:05:45,171
<i>�nceputul unui lucru nou</i>

74
00:05:45,254 --> 00:05:51,552
<i>�nceputul unui lucru nou</i>

75
00:05:56,057 --> 00:05:59,060
- Troy.
- Gabriella.

76
00:06:02,396 --> 00:06:05,316
Serios, ai o voce uimitoare.
E�ti c�nt�rea��, nu?
77
00:06:05,399 --> 00:06:08,361
Doar la corul de la biseric�.
Am �ncercat solo dar a fost sl�bu�.

78
00:06:08,444 --> 00:06:09,737
Pe bune? De ce?

79
00:06:09,820 --> 00:06:11,989
M-am uitat la oamenii care m� priveau.
Urm�torul lucru pe care l-am �tiut

80
00:06:12,114 --> 00:06:13,449
era c� m� uitam la tavan.

81
00:06:13,532 --> 00:06:17,036
- Sf�r�itul carierei mele de solo.
- Felul �n care ai c�ntat, e greu de crezut.

82
00:06:17,119 --> 00:06:20,539
A fost pentru prima dat� pentru mine.
A fost foarte mi�to.

83
00:06:20,623 --> 00:06:23,960
- �tiu! Total!
- Se pare c� �i tu ai c�ntat destul de mult.

84
00:06:24,001 --> 00:06:27,171
Da, sigur. Du�ului meu �i place
foarte mult c�nd c�nt la el.

85
00:06:27,255 --> 00:06:30,466
<i>9, 8, 7...</i>

86
00:06:30,549 --> 00:06:33,469
<i>... 6, 5, 4...</i>

87
00:06:33,552 --> 00:06:36,264
<i>... 3, 2, 1!</i>

88
00:06:52,363 --> 00:06:55,408
Cred c� ar fi bine s� m� duc s�-mi g�sesc
mama �i s�-i urez un an nou fericit.

89
00:06:55,491 --> 00:07:00,496
Da, �i eu. Nu pe mama ta.
Mama mea... �i tata.

90
00:07:01,122 --> 00:07:03,749
O s� te sun.
O s� te sun m�ine.

91
00:07:03,833 --> 00:07:07,003
- Da!
- Scrie-�i num�rul aici.

92
00:07:09,463 --> 00:07:10,840
Aici.

93
00:07:10,923 --> 00:07:12,842
- �i tu.
- Bine.

94
00:07:18,097 --> 00:07:20,057
Doar ca s� �ti, c�nt�nd cu tine

95
00:07:20,141 --> 00:07:23,185
a fost ce-a mai mare distrac�ie
pe care am avut-o �n aceast� vacan��.

96
00:07:23,269 --> 00:07:26,480
Deci... unde locuie�ti?

97
00:07:37,408 --> 00:07:39,410
Gabriella.

98
00:07:42,621 --> 00:07:45,666
<i><b>O s�pt�m�n� mai t�rziu
Albuquerque, New Mexico</b></i>

99
00:07:49,920 --> 00:07:57,136
Traducerea �i adaptarea:
Pa�caAdrian

100
00:08:07,480 --> 00:08:09,982
- Troy! Ce mai faci, amice?
- Hei, Chad, ce mai faci?

101
00:08:10,065 --> 00:08:12,234
- Hei, b�ie�i, la mul�i ani.
- Da!
102
00:08:12,318 --> 00:08:14,779
- Este un an nou s�lbatic fericit!
- Tu e�ti omul!

103
00:08:14,862 --> 00:08:16,989
�n dou� s�pt�m�ni
mergem la campionate

104
00:08:17,072 --> 00:08:19,283
cu tine conduc�ndu-ne
la infinitate �i mai presus de infinitate.

105
00:08:19,366 --> 00:08:21,410
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatice"!

106
00:08:21,494 --> 00:08:24,789
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatice"!

107
00:08:36,425 --> 00:08:38,427
Prin�esa ghe�ii s-a �ntors
de la Polul Nord.

108
00:08:38,469 --> 00:08:40,387
�i-a petrecut s�rb�torile
la fel cum o face tot timpul.

109
00:08:40,429 --> 00:08:42,223
- Cum?
- Cump�r�turi de oglinzi.

110
00:08:45,392 --> 00:08:49,855
Privi�i animalele junglei
vestind anul cel nou. Ce trib.

111
00:08:53,776 --> 00:08:54,777
Mam�, stomacul...

112
00:08:54,860 --> 00:08:57,112
Tot timpul este fricoas� �n prima zi
la o �coal� nou�. O s� te descurci bine.

113
00:08:57,238 --> 00:08:58,989
Tot timpul te-ai descurcat bine.
114
00:08:59,073 --> 00:09:02,743
Mi-a promis compania c� nu voi mai fi
mutat� p�n� nu absolve�ti tu.

115
00:09:02,826 --> 00:09:07,456
Am rev�zut impresionantele tale transcrieri.
Lumina ta va str�luci la liceul East.

116
00:09:07,540 --> 00:09:11,043
Nu vreau s� fiu ciudata �colii din nou.

117
00:09:11,126 --> 00:09:13,712
Fii doar Gabriella.

118
00:09:13,754 --> 00:09:15,756
Pe aici.

119
00:09:24,014 --> 00:09:26,475
Troy! Troy! Hei!

120
00:09:26,558 --> 00:09:29,311
Cum �i merge? Ce mai faci?

121
00:09:29,770 --> 00:09:31,146
D-�oar� Darbus?

122
00:09:31,897 --> 00:09:33,941
- �i aduci aminte de seara trecut�?
- Nu, deloc.

123
00:09:34,024 --> 00:09:37,027
Tot ce �mi aduc aminte e...
jeleu portocaliu.

124
00:09:37,111 --> 00:09:39,196
Scuz�-m�.

125
00:09:40,572 --> 00:09:42,449
- Bun�, Troy.
- Bun�.

126
00:09:43,575 --> 00:09:46,662
Cred c� to�i a�i avut
ni�te s�rb�tori fantastice.
127
00:09:46,745 --> 00:09:51,333
Verifica�i fi�ele de �nscrieri din coridor
pentru noile activit�i, d-le Bolton.

128
00:09:51,417 --> 00:09:55,170
�n special iarna noastr� muzical�. Vom
avea audi�ii cu c�te o singur� persoan�...

129
00:09:55,254 --> 00:09:56,922
- E�ti bine?
- Da.

130
00:09:57,006 --> 00:10:00,384
... �i audi�ii pe
perechi pentru cei doi �efi.

131
00:10:00,467 --> 00:10:05,431
D-le Danforth, acesta este un
loc unde se �nva��, nu o aren� de hochei.

132
00:10:05,472 --> 00:10:10,811
De asemenea, �n urm�toarele s�pt�m�ni
va fi o competi�ie de fizic�-chimie.

133
00:10:10,894 --> 00:10:13,981
Pre�edintele clubului Chem, Taylor McHessey
v� poate r�spunde la orice �ntrebare...

134
00:10:14,064 --> 00:10:17,609
... legat� de aceast� competi�ie.

135
00:10:18,318 --> 00:10:21,989
Amenin�area telefonului mobil
s-a �ntors iar�i �n timpul orelor.

136
00:10:22,072 --> 00:10:24,491
- E telefonul t�u?
- Sharpay �i Ryan, telefoanele.

137
00:10:24,533 --> 00:10:27,453
Ne vom �nt�lni �n deten�ie.

138
00:10:27,494 --> 00:10:30,497
Sunt interzise telefoanele
mobile �n ore,
139
00:10:30,581 --> 00:10:33,625
a�a c� o s� ne cunoa�tem
mai bine �n deten�ie. Telefonul.

140
00:10:33,709 --> 00:10:35,759
�i bine a�i venit la liceul East,
d-�oar� Montez.

141
00:10:35,794 --> 00:10:39,965
D-le, Bolton.
V�d c� telefonul dvs este implicat �i el.

142
00:10:40,007 --> 00:10:44,678
- Deci te vom vedea �i pe tine �n deten�ie.
- Asta nu este o posibilitate, d-n� Darbus.

143
00:10:44,762 --> 00:10:48,307
pentru c� avem
antrenamente la basket, �i Troy...

144
00:10:48,348 --> 00:10:51,810
Pentru asta ai �i tu 15 minute,
d-le Danfoth. Socote�te-le.

145
00:10:51,852 --> 00:10:54,396
Este greu pentru Chad.
Nu poate socoti sume a�a de mari.

146
00:10:54,480 --> 00:10:56,857
Taylor McHessey, 15 minute.

147
00:10:56,940 --> 00:11:00,444
Vre�i ca s� continui?
S�rb�torile s-au terminat, oameni buni.

148
00:11:00,527 --> 00:11:05,491
De mult terminate!
Alte comentarii, �ntreb�ri?

149
00:11:06,366 --> 00:11:07,367
Jason.

150
00:11:07,409 --> 00:11:10,496
Cum a�i petrecut
dvs s�rb�torile, d-na Darbus?
151
00:11:10,579 --> 00:11:11,830
Ce?

152
00:11:19,755 --> 00:11:23,383
- �mi pare r�u, amice. Ne vedem �n deten�ie.
- Pe mai t�rziu. Totul e bine.

153
00:11:23,467 --> 00:11:25,302
E nebun�.

154
00:11:26,678 --> 00:11:27,971
Hei!

155
00:11:28,055 --> 00:11:29,473
- Nu pot...
- S� cred.

156
00:11:29,556 --> 00:11:31,767
- Eu...
- Nici mie... Dar cum?

157
00:11:31,850 --> 00:11:35,187
Compania mamei mele a transferat-o
aici la Albuquerque.

158
00:11:35,229 --> 00:11:38,524
Nu-mi vine s� cred c� locuie�ti aici.
Te-am c�utat la caban� �n ziua anului nou.

159
00:11:38,565 --> 00:11:41,318
- Trebuie s� l�s�m primul lucru.
- De ce vorbe�ti �n �oapt�?

160
00:11:41,401 --> 00:11:45,405
Ce? Prietenii mei �tiu c�
eu am fost la snowboard.

161
00:11:45,489 --> 00:11:48,700
Nu le-am spus exact
treaba cu c�ntatul.

162
00:11:48,742 --> 00:11:50,035
- Ce mai faci?
- Hei.

163
00:11:50,077 --> 00:11:52,996
- Prea mult pentru ei?
- Nu, a fost minunat.

164
00:11:53,038 --> 00:11:57,000
Dar, �tii, prietenii mei, sunt...
Nu se ocup� cu ceea ce fac eu.

165
00:11:57,042 --> 00:12:01,088
Am fost, ca �i, o persoan� diferit�.

166
00:12:02,881 --> 00:12:07,511
Deci... bine
ai venit la liceul East.

167
00:12:07,594 --> 00:12:09,096
Acum c� tot ai
cunoscut-o pe d-na Darbus,

168
00:12:09,137 --> 00:12:11,181
fac pariu c� nu mai ai r�bdare s� te
�nscrii la audi�iile ei muzicale.

169
00:12:11,265 --> 00:12:15,394
Nu m� �nscriu niciunde deocamdat�.
Vreau doar s� cunosc �coala mai bine.

170
00:12:15,477 --> 00:12:18,188
Dar dac� te �nscrii tu,
voi veni la spectacol.

171
00:12:18,230 --> 00:12:22,317
- Da... Este imposibil.
- Ce e imposibil, Troy?

172
00:12:22,401 --> 00:12:25,571
N-am crezut c� "imposibil"
exist� �n vocabularul t�u.

173
00:12:25,654 --> 00:12:29,366
Frumos din partea ta s�-i ar�i
colegei noastre cea nou� �mprejurimile.

174
00:12:37,708 --> 00:12:41,044
Tu unde mergi s� te �nscrii?
Fratele meu �i cu mine
175
00:12:41,086 --> 00:12:44,840
ne-am �nstelat �n toate produc�iile �colare
�i a�tept�m cu ner�bdare membrii cei noi.

176
00:12:44,923 --> 00:12:48,969
Sunt o gr�mad� de roluri. Sunt sigur�
c�-�i putem g�si un rol �i pentru tine.

177
00:12:49,052 --> 00:12:52,180
Nu... M� uitam
doar la fi�ele de �nscrieri.

178
00:12:52,264 --> 00:12:54,599
Multe chestii se-nt�mpl�
�n �coala asta...

179
00:12:56,977 --> 00:12:59,938
Frumoas� semn�tur�.

180
00:13:01,773 --> 00:13:05,736
Troy, mi-a fost dor de tine �n timpul
vacan�ei. Cum ai s�rb�torit?

181
00:13:05,819 --> 00:13:10,615
�ti... am jucat basket,
snowboard, �i mai mult basket.

182
00:13:10,699 --> 00:13:12,951
- C�nd e meciul cel mare?
- Peste dou� s�pt�m�ni.

183
00:13:13,785 --> 00:13:18,040
E�ti a�a de dedicat.
La fel ca mine.

184
00:13:18,123 --> 00:13:20,876
Sper c� vii s� m� vezi la muzic�.
�mi promi�i?

185
00:13:23,295 --> 00:13:26,465
- Toodles!
- Toodles.

186
00:13:34,264 --> 00:13:37,225
Amice, �tii chestia
aia cu �coala muzical�?
187
00:13:37,309 --> 00:13:39,061
Prime�ti credit suplimentar
doar pentru audi�ie?

188
00:13:39,394 --> 00:13:41,980
- Cui �i pas�?
- E bine s� prime�ti credit suplimentar...

189
00:13:42,064 --> 00:13:43,607
... pentru colegiu...

190
00:13:43,690 --> 00:13:47,152
Crezi c� LeBron James sau Shaquille O'Neal
au fost la audi�ii la �coala muzical�?

191
00:13:47,235 --> 00:13:49,112
- Poate.
- Troy.

192
00:13:49,196 --> 00:13:55,243
Muzica �n acele spectacole nu e hip-hop,
sau rock, sau orice esen�ial culturii.

193
00:13:55,327 --> 00:14:00,791
E... ca �i muzica de spectacole.
Sunt doar costume �i truse de machiat.

194
00:14:00,874 --> 00:14:05,045
- Amice, e �ngrozitor.
- �tiu, cred c� va fi o groaz� de r�sete.

195
00:14:05,128 --> 00:14:08,548
- Sharpay e destul de de�tept.
- Deci e un leu de munte.

196
00:14:08,632 --> 00:14:10,759
Dar nu �l r�sf�a.

197
00:14:12,260 --> 00:14:15,972
"Pisicilor s�lbatice"!
Face�i perechile!

198
00:14:17,015 --> 00:14:19,726
Da�i-i drumu! Haide�i!
199
00:14:33,240 --> 00:14:35,992
<i>Antrenorul a spus s� ne facem c� arunc�m
�n dreapta dar s� arunc�m �n st�nga</i>

200
00:14:36,076 --> 00:14:37,953
<i>A�eaz�-te bine
�i arunc� o privire �i la ap�rare</i>

201
00:14:37,994 --> 00:14:39,996
<i>Trebuie s� pasezi �i s� prime�ti
�i s� bagi mingea �n co�</i>

202
00:14:40,080 --> 00:14:42,624
<i>�i nu-�i fie fric�
s� arunci din afara careului</i>

203
00:14:42,666 --> 00:14:46,628
<i>�ine-�i capul �n joc
Trebuie s�-�i bagi capul �n joc</i>

204
00:14:46,711 --> 00:14:49,673
<i>�i nu-�i fie fric�
s� arunci din afara careului</i>

205
00:14:49,756 --> 00:14:53,051
<i>�ine-�i capul �n joc
Trebuie s�-�i bagi capul �n joc</i>

206
00:14:53,134 --> 00:14:55,011
<i>Trebuie s� ne b�g�m, s� ne b�g�m,
s� ne b�g�m, s� ne b�g�m capul �n joc</i>

207
00:14:55,053 --> 00:14:57,138
<i>Trebuie s�-�i bagi,
s�-�i bagi capul �n joc</i>

208
00:14:57,222 --> 00:14:59,224
<i>Trebuie s� ne b�g�m, s� ne b�g�m,
s� ne b�g�m, s� ne b�g�m capul �n joc</i>

209
00:14:59,307 --> 00:15:01,351
<i>Haide, bag�-�i,
bag�-�i capul �n joc</i>

210
00:15:01,434 --> 00:15:03,520
<i>Trebuie s� ne b�g�m, s� ne b�g�m,
s� ne b�g�m, s� ne b�g�m capul �n joc</i>

211
00:15:03,603 --> 00:15:05,647
<i>Trebuie s�-�i bagi,
s�-�i bagi capul �n joc</i>

212
00:15:05,689 --> 00:15:07,858
<i>Trebuie s� ne b�g�m, s� ne b�g�m,
s� ne b�g�m, s� ne b�g�m capul �n joc</i>

213
00:15:07,941 --> 00:15:10,026
<i>Whoo!</i>

214
00:15:10,110 --> 00:15:12,404
<i>S� ne asigur�m c�
facem s�ritura bine</i>

215
00:15:12,487 --> 00:15:14,614
<i>Pentru c� c�nd o facem
mul�imea va nebuni</i>

216
00:15:14,698 --> 00:15:16,408
<i>A doua �ans�,
trebuie s-o arunci �i s� intre</i>

217
00:15:16,491 --> 00:15:21,121
<i>Poate c� de data asta
vom nimeri unde trebuie</i>

218
00:15:21,204 --> 00:15:25,083
<i>Stai pu�in, nu e timpul �i locul
stai pu�in, �mi bag capul �n joc</i>

219
00:15:25,166 --> 00:15:27,043
<i>Sta pu�in
s�-mi bag capul �n joc</i>

220
00:15:27,085 --> 00:15:31,089
<i>Stai pu�in, stai pu�in
Trebuie s�-mi bag, s�-mi bag capul �n joc</i>

221
00:15:31,172 --> 00:15:33,341
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>

222
00:15:33,383 --> 00:15:35,427
<i>Trebuie s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

223
00:15:35,510 --> 00:15:37,429
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>

224
00:15:37,512 --> 00:15:39,556
<i>Haide, s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

225
00:15:39,639 --> 00:15:41,850
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>

226
00:15:41,891 --> 00:15:43,893
<i>Trebuie s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

227
00:15:43,935 --> 00:15:46,730
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc, whoo</i>

228
00:15:46,813 --> 00:15:50,734
<i>De ce m� simt a�a de r�u?</i>

229
00:15:50,817 --> 00:15:54,070
<i>Capul e �n joc
dar inima e �n c�ntat</i>

230
00:15:54,154 --> 00:15:57,073
<i>Ea m� face s� m� simt a�a de bine</i>

231
00:15:57,115 --> 00:15:59,034
Ar trebuie s� merg?

232
00:15:59,075 --> 00:16:02,662
Mai bine a� �terge asta!

233
00:16:21,890 --> 00:16:24,225
<i>Trebuie s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

234
00:16:24,267 --> 00:16:26,227
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>
235
00:16:26,269 --> 00:16:28,229
<i>Trebuie s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

236
00:16:28,271 --> 00:16:30,440
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>

237
00:16:30,523 --> 00:16:32,734
<i>Haide, s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

238
00:16:32,776 --> 00:16:34,986
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>

239
00:16:35,070 --> 00:16:36,905
<i>Trebuie s�-mi bag,
s�-mi bag capul �n joc</i>

240
00:16:36,946 --> 00:16:38,990
<i>Trebuie s�-�i bagi, s�-�i bagi,
s�-�i bagi, s�-�i bagi capul �n joc</i>

241
00:16:44,329 --> 00:16:45,872
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatice"!

242
00:16:45,955 --> 00:16:47,082
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatice"!

243
00:16:47,123 --> 00:16:48,500
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatice"!

244
00:16:48,583 --> 00:16:50,960
- "Pisicile s�lbatice"!
- Bag�-�i capul �n joc!

245
00:17:04,599 --> 00:17:07,185
Se pare c� �l �tii pe Troy Bolton.

246
00:17:07,268 --> 00:17:09,395
Nu chiar.
�mi ar�ta doar �mprejurimile.

247
00:17:09,479 --> 00:17:14,109
De obicei, Troy nu vorbe�te
direct cu studen�ii noi.

248
00:17:14,192 --> 00:17:18,029
- De ce nu?
- E prea mult basket 24/7 cu el.

249
00:17:18,113 --> 00:17:21,658
- Ar trebuie s� fie 16 la...
- Da, d-�oar� Montez?

250
00:17:21,741 --> 00:17:23,451
�mi pare r�u, eu doar...

251
00:17:24,327 --> 00:17:27,288
N-ar trebui a doua ecua�ie s�
se citeasc� 16 la pi?

252
00:17:27,330 --> 00:17:32,752
16 la pi? Este cam imposibil.

253
00:17:34,504 --> 00:17:36,881
Cred c� e corect.

254
00:17:40,009 --> 00:17:42,637
�i... bine ai venit printre noi.

255
00:17:57,652 --> 00:17:59,612
<i>Audi�ii pentru �coala de muzic�
�nscrie-te aici</i>

256
00:18:01,823 --> 00:18:03,783
- Pe mai t�rziu.
- Bine.

257
00:18:06,244 --> 00:18:08,746
Troy Bolton s-a uitat din nou
pe lista noastr� de audi�ii.

258
00:18:08,830 --> 00:18:10,290
Iar�i?

259
00:18:11,416 --> 00:18:15,420
S-a plimbat pe aici cu fata aia nou�
�i am�ndoi se uitau la list�.

260
00:18:15,503 --> 00:18:19,382
E ceva ne�nregul� cu acea fat�.
De unde a zis c� e?

261
00:18:37,567 --> 00:18:40,069
Einsteinian�.

262
00:18:40,153 --> 00:18:42,822
Deci de ce crezi c� e interesat�
de �nscrierile noastre muzicale?

263
00:18:42,905 --> 00:18:47,660
Nu sunt sigur� c� ea e. �i nu ne trebuie
rela�ii cu amatori.

264
00:18:47,744 --> 00:18:50,705
Dar... nu e r�u �n a m� asigura

265
00:18:50,788 --> 00:18:54,208
c� Gabriella e binevenit�
la activit�ile �colare care sunt...

266
00:18:54,292 --> 00:18:56,669
... apropiate pentru ea.

267
00:18:56,961 --> 00:18:59,130
Dup� toate...

268
00:18:59,213 --> 00:19:01,215
... iube�te pi.

269
00:19:08,723 --> 00:19:10,773
Aur! Mai mult aur!

270
00:19:10,808 --> 00:19:12,894
<i><b>Deten�ie
Drabus Style</b></i>

271
00:19:15,563 --> 00:19:18,066
Picteaz�!

272
00:19:22,654 --> 00:19:24,530
- R�spunsul este da!
- Ce?

273
00:19:24,614 --> 00:19:27,867
Echipa noastr� de fizic�-chimie are
prima ei competi�ie s�pt�m�na viitoare,

274
00:19:27,909 --> 00:19:29,702
�i cu siguran��
este un loc �i pentru tine.

275
00:19:29,786 --> 00:19:32,663
- De unde ai astea?
- Nu tu le-ai pus �n dulapul meu?

276
00:19:32,747 --> 00:19:36,667
- Sigur c� nu.
- Ne-ar place s� te avem �n echipa noastr�.

277
00:19:36,751 --> 00:19:39,128
Ne �nt�lnim aproape
�n fiecare zi dup� �coal�.

278
00:19:39,212 --> 00:19:40,671
Te rog?

279
00:19:40,755 --> 00:19:42,924
Trebuie s� m� adaptez
la orarul de studii de aici

280
00:19:43,049 --> 00:19:44,592
�nainte de a m� g�ndi s� m�
al�tur oric�rui club.

281
00:19:44,675 --> 00:19:46,094
P�i e o cale perfect� ca s� te adaptezi.

282
00:19:46,219 --> 00:19:49,013
S� te �nt�lne�ti cu cei
mai de�tep�i copii din �coal�.

283
00:19:49,055 --> 00:19:53,684
- Ce ofert� generoas� ai f�cut, Taylor.
- Multe chipuri noi �n deten�ie azi.

284
00:19:53,768 --> 00:19:55,395
Sper c� nu va fi un obicei pentru tine,

285
00:19:55,436 --> 00:19:58,898
dar clubul drama
poate folosi tot timpul o m�n� extra.

286
00:19:58,940 --> 00:20:05,696
�i �n timp ce noi muncim, l�sa�i-ne
s� prob�m r�ul telefoanelor mobile.

287
00:20:07,198 --> 00:20:12,412
Haide�i, aduna�i-v�! Ne-a mai r�mas
dou� s�pt�m�ni p�n� la meciul cel mare.

288
00:20:12,453 --> 00:20:14,664
Unde sunt Troy �i Chad?

289
00:20:17,166 --> 00:20:20,086
Nu m� face�i s� mai �ntreb �nc� o dat�.

290
00:20:20,169 --> 00:20:23,339
- Unde sunt Troy �i Chad?!
- La deten�ie.

291
00:20:29,345 --> 00:20:31,806
Poate c� cel mai explicit exemplu al
abuzului telefoanelor mobile e...

292
00:20:31,973 --> 00:20:34,934
... sunetul �n teatru.

293
00:20:35,017 --> 00:20:39,021
Ce �ndr�zneal�!
Teatrul este un templu al artei.

294
00:20:39,105 --> 00:20:45,236
<i>- O cornucopia a energiei creative.
- Unde-mi sunt membrii din echip�, Darbus?</i>

295
00:20:45,319 --> 00:20:47,280
Ce dracu' fac �tia doi �n copac?

296
00:20:47,363 --> 00:20:50,366
Se nume�te crim� �i pedeaps�, Bolton.
297
00:20:50,449 --> 00:20:54,954
De altfel, apropierea de art�
cur�� sufletul.

298
00:20:55,037 --> 00:20:57,039
Putem ave o discu�ie, v� rog?

299
00:20:57,123 --> 00:20:59,333
�i voi doi, �n sala de sport, acum!

300
00:21:07,216 --> 00:21:09,468
Dac� trebuie s� picteze seturi
pentru deten�ie, poate picta disear�,

301
00:21:09,635 --> 00:21:11,137
nu �n timpul antrenamentelor.

302
00:21:11,220 --> 00:21:15,266
Dac� erau actori de teatru �n loc
de atle�i, ai c�uta un tratament special?

303
00:21:15,308 --> 00:21:18,811
Darbus, suntem la c�teva zile
de cel mai mare meci al anului.

304
00:21:18,895 --> 00:21:23,399
�i noi,Bolton,suntem la mijlocul audi�iilor
noastre pentru iarna muzical�,de asemenea.

305
00:21:23,482 --> 00:21:27,737
Aceast� �coal� este despre mai multe
dec�t tineri �n pantaloni umfla�i

306
00:21:27,820 --> 00:21:30,072
arunc�nd mingi aiurea!

307
00:21:30,156 --> 00:21:32,658
La co�! Arunc� la co�.

308
00:21:32,742 --> 00:21:36,287
Opri�i-v�! Asculta�i,
a�i avut aceast� problem�

309
00:21:36,370 --> 00:21:38,497
de c�nd am�ndoi a�i �nceput
s� preda�i aici.

310
00:21:38,581 --> 00:21:40,875
Suntem o �coal�, un corp de student,

311
00:21:40,958 --> 00:21:43,920
o facultate!
Ne putem opune acestor lucruri?

312
00:21:45,755 --> 00:21:48,007
Antrenoare, cum merge echipa?

313
00:21:48,090 --> 00:21:51,302
Troy le-a schimbat forma?

314
00:21:55,473 --> 00:21:58,601
"Cavalerii" de la liceul West ne-a scos
din competi�ie trei ani la r�nd,

315
00:21:58,684 --> 00:22:02,897
�i acum suntem cu un meci �n urm�
s� lu�m campionatul de la ei!

316
00:22:03,606 --> 00:22:06,525
Este timpul s� ne facem oprirea.

317
00:22:06,567 --> 00:22:08,903
Echipa e�ti tu.

318
00:22:08,986 --> 00:22:13,449
Tu e�ti echipa.
�i aceast� echip� nu exist�

319
00:22:13,532 --> 00:22:19,497
dac� to�i dintre voi nu-i
concentrat la �inta noastr�. Ne-am �n�eles?

320
00:22:19,538 --> 00:22:21,207
- Echipa?!
- "Pisicile s�lbatice"!

321
00:22:21,290 --> 00:22:22,667
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatice"!

322
00:22:22,708 --> 00:22:24,043
- Echipa?!
- "Pisicile s�lbatice"!

323
00:22:24,126 --> 00:22:26,128
- "Pisicile s�lbatice"!
- Bag�-�i capul �n joc!

324
00:22:27,296 --> 00:22:29,006
N-am trecut niciodat�
de prima rund�

325
00:22:29,048 --> 00:22:31,884
a competi�iei.
Tu po�i fi r�spunsul la rug�ciunea noastr�.

326
00:22:31,967 --> 00:22:33,886
M� concentrez mai mult
la studii semestrul �sta,

327
00:22:33,969 --> 00:22:37,056
�i s� o ajut pe mama s� organizeze
casa nou�. Poate la anu'.

328
00:22:37,139 --> 00:22:41,644
- Ce �tii despre Troy Bolton?
- Troy?

329
00:22:41,727 --> 00:22:44,313
Nu sunt expert�
�n a�a deosebite subspecii,

330
00:22:44,397 --> 00:22:46,440
oricum, doar dac� nu
vorbe�ti cu majoretele

331
00:22:46,524 --> 00:22:51,612
ca �i, "O, dumnezeule! Nu e Troy Bolton
cel mai bun din �coal�?"

332
00:22:51,695 --> 00:22:55,282
E a�a de frumos.

333
00:22:55,366 --> 00:22:59,328
- �n�elegi ce vreau s� spun?
- Eu nu �tiu cum s� vorbesc cu majoretele.
334
00:22:59,412 --> 00:23:02,706
Noi exist�m �ntr-un univers alternant
al juc�torului de basket Troy.

335
00:23:02,748 --> 00:23:04,166
Ai �ncercat s� faci cuno�tin�� cu el?

336
00:23:04,208 --> 00:23:07,044
S� te ui�i cum func�ioneaz� m�ine
c�nd iei pr�nzul cu noi.

337
00:23:07,128 --> 00:23:10,673
Doar dac� nu stai cu majoretele
�i discu�i despre inelele de firm�.

338
00:23:10,714 --> 00:23:12,967
Inelele mele sunt istorie.

339
00:23:13,050 --> 00:23:15,719
Sor�!

340
00:23:19,265 --> 00:23:22,017
- Tot nu am �n�eles chestia cu deten�ia.
- A fost gre�eala mea.

341
00:23:22,101 --> 00:23:23,853
�mi pare r�u, tat�.

342
00:23:23,936 --> 00:23:29,108
Darbus va �ncerca orice oportunitate
s�-mi distrug� echipa. Care e �i a ta.

343
00:23:29,191 --> 00:23:30,693
Hei, tat�?

344
00:23:30,734 --> 00:23:35,448
Ai �ncercat vreodat� ceva nou,
dar �i-a fost fric� de p�rerea prietenilor?

345
00:23:35,531 --> 00:23:37,366
S� te mu�i pe st�nga?
Te descurci bine.

346
00:23:38,242 --> 00:23:40,411
Nu-i asta.
347
00:23:40,494 --> 00:23:42,913
Ce se-nt�mpl� dac� vrei
s� �ncerci ceva cu adev�rat nou

348
00:23:42,997 --> 00:23:47,001
�i e un dezastru total
�i to�i prietenii r�d de tine.

349
00:23:47,084 --> 00:23:51,088
Poate c� ei nu-�i sunt prieteni cu adev�rat.
�la a fost punctul meu despre echip� azi.

350
00:23:51,172 --> 00:23:53,549
Trebuie s� cau�i �i pe al�ii.
Tu e�ti liderul.

351
00:23:53,591 --> 00:23:56,093
Vor fii mul�i antrenori care
vor urm�ri urm�torul meci al nostru,

352
00:23:56,135 --> 00:23:58,512
�tii c�t e o burs�
�colar� �n zilele astea?

353
00:23:58,596 --> 00:24:01,307
- Destul.
- Da. Concentreaz�-te, Troy...

354
00:24:16,572 --> 00:24:19,074
Este ceva pentru tine.

355
00:24:25,289 --> 00:24:30,252
Cred c� am �nv�at manierele
de bun sim� ieri, oameni, nu-i a�a?

356
00:24:30,336 --> 00:24:33,756
Dac� nu, avem ni�te toalete
care trebuie pictate.

357
00:24:33,797 --> 00:24:37,051
Acum, c�teva �n�tiin��ri.

358
00:24:37,134 --> 00:24:42,014
Diminea�a asta, pe parcursul orei libere va
fi �ansa voastr� pentru audi�iile muzicale,
359
00:24:42,097 --> 00:24:44,558
singuri sau pe perechi.

360
00:24:44,642 --> 00:24:49,688
Eu voi fi �n teatru p�n� la miezul zilei
pentru cei destul de curajo�i s�-�i extind�

361
00:24:49,772 --> 00:24:52,733
aripile spiritului vostru creativ.

362
00:24:52,816 --> 00:24:55,194
C�nd se duce exact pe nava mam�?

363
00:24:55,277 --> 00:24:57,571
Discut�nd importan�a lui Shakespeare...

364
00:24:59,448 --> 00:25:00,783
- Ce mai faci?
- Ce faci?

365
00:25:00,824 --> 00:25:03,911
Echipa e �n sal� �n perioada
orei libere. Ce ar trebui s� facem?

366
00:25:03,994 --> 00:25:07,414
Eu nu pot veni.
Trebuie s� fac ni�te teme.

367
00:25:07,456 --> 00:25:11,335
Ce? E doar a doua zi de �coal�.
Eu nici m�car nu sunt cu temele �n urm�.

368
00:25:11,418 --> 00:25:14,213
�i am fost cu temele
�n urm� din "pre�coal�".

369
00:25:14,296 --> 00:25:17,341
Asta a fost bun�.
Ne vedem mai t�rziu.

370
00:25:19,176 --> 00:25:21,512
Teme? Nu se poate.

371
00:25:26,016 --> 00:25:27,976
Cum �i merge?

372
00:25:28,060 --> 00:25:31,105
- �mi pare bine s� te v�d.
- Ce face?

373
00:25:32,731 --> 00:25:34,733
Cum �i merge?

374
00:26:16,316 --> 00:26:18,318
Scurt�tur�.

375
00:26:19,862 --> 00:26:22,239
Am �nt�rziat la ore.

376
00:26:38,547 --> 00:26:40,549
E bine, las�-l aici.

377
00:27:03,739 --> 00:27:08,243
Aici este unde adev�rata expresie
a artistului este realizat�.

378
00:27:08,327 --> 00:27:11,330
Unde adev�rul din�untru se dezv�luie
prin c�l�toria artistului...

379
00:27:12,789 --> 00:27:15,584
- S-a auzit un telefon?
- E al meu?

380
00:27:15,667 --> 00:27:18,253
Nu, d-n�. A fost
clopo�elul de avertizare.

381
00:27:18,337 --> 00:27:21,840
Cei care �i doresc s� audieze
trebuie s� �n�eleag� c� timpul este esen�a.

382
00:27:21,924 --> 00:27:26,178
Avem multe roluri de testat �i rechem�rile
finale vor fi s�pt�m�na viitoare.

383
00:27:26,261 --> 00:27:29,765
Pentru �nceput, ve�i c�nta ni�te
bare �i eu v� voi da un �n�eles dac�
384
00:27:29,848 --> 00:27:33,227
teatrul este chemarea voastr� sau nu e.
Mai bine s� auzi�i de la mine acum

385
00:27:33,268 --> 00:27:35,854
dec�t de la prieteni mai t�rziu.

386
00:27:35,938 --> 00:27:38,649
Compozitorul nostru,
Kelsi Nielson, v� va �nso�i

387
00:27:38,732 --> 00:27:42,444
�i va fi disponibil� pentru repeti�ii
pentru rechem�rile urm�toare.

388
00:27:42,527 --> 00:27:43,528
S� �ncepem...

389
00:27:44,613 --> 00:27:48,742
<i>E greu de crezut
c� n-am putut vedea</i>

390
00:27:48,825 --> 00:27:52,204
<i>C� tu ai fost
tot timpul l�ng� mine</i>

391
00:27:52,287 --> 00:27:55,749
<i>Acest sim�
este ca niciunul</i>

392
00:27:55,832 --> 00:27:59,544
<i>Vreau s� �tii</i>

393
00:28:00,212 --> 00:28:05,425
Da, mul�umim. Urm�torul!

394
00:28:05,509 --> 00:28:07,678
<i>E greu de crezut</i>

395
00:28:08,637 --> 00:28:12,975
<i>C� n-am putut str�nuta... vedea</i>

396
00:28:13,058 --> 00:28:16,979
<i>C� tu ai fost
tot timpul l�ng� mine</i>
397
00:28:17,062 --> 00:28:20,065
Alan, admir c�derea ta.

398
00:28:20,148 --> 00:28:22,609
<i>- Despre c�ntat...
- ... ca niciunul</i>

399
00:28:22,651 --> 00:28:27,280
Por�i o cravat�
foarte frumoas�. Urm�torul!

400
00:28:27,364 --> 00:28:32,285
<i>E greu de crezut
c� n-am putut vedea</i>

401
00:28:32,327 --> 00:28:35,789
<i>C� tu ai fost
tot timpul l�ng� mine</i>

402
00:28:35,872 --> 00:28:39,793
<i>Acest sim�
este ca niciunul</i>

403
00:28:39,876 --> 00:28:42,087
<i>Vreau s� �tii</i>

404
00:28:42,129 --> 00:28:45,257
Opre�te-te.

405
00:28:45,340 --> 00:28:50,303
<i>... �n sf�r�it am g�sit</i>

406
00:28:50,387 --> 00:28:53,181
<i>Ceea ce...</i>

407
00:28:53,265 --> 00:28:55,434
<i>... c�utam</i>

408
00:29:00,147 --> 00:29:01,815
Cindra.

409
00:29:01,898 --> 00:29:08,321
Ce curaj ai s� urmezi o not� care nu
a fost accesat� �n lumea natural�.
410
00:29:08,405 --> 00:29:11,408
Bravo! Brava!

411
00:29:11,491 --> 00:29:15,829
Poate la prim�vara muzical�.

412
00:29:35,182 --> 00:29:39,644
<i>- E greu de crezut c� n-am putut vedea
- Nu v�d</i>

413
00:29:39,728 --> 00:29:42,481
<i>- C� ai fost l�ng� mine
- L�ng� mine</i>

414
00:29:42,564 --> 00:29:45,358
<i>- Am crezut c� am fost singur
- Singur</i>

415
00:29:45,442 --> 00:29:48,403
<i>- Pe nimeni s� prind
- S� prind</i>

416
00:29:48,487 --> 00:29:51,990
<i>- Dar tu ai fost l�ng� mine
- L�ng� mine</i>

417
00:29:54,326 --> 00:29:57,329
Asta a fost...

418
00:29:57,370 --> 00:30:02,334
... foarte tulbur�tor.
Du-te �i �nt�lne�te-te cu un sf�tuitor.

419
00:30:02,375 --> 00:30:03,460
Urm�torul!

420
00:30:04,794 --> 00:30:06,838
Hei!

421
00:30:06,880 --> 00:30:09,216
Deci te-ai decis s� te �nscrii undeva?

422
00:30:09,299 --> 00:30:13,178
- Nu. Tu?
- Nu.

423
00:30:13,261 --> 00:30:18,016
De ce te ascunzi aici?

424
00:30:18,099 --> 00:30:20,519
Prietenii t�i nu �tiu
c� e�ti aici, nu?

425
00:30:20,602 --> 00:30:23,438
Da.

426
00:30:27,609 --> 00:30:29,402
Mul�umim. Urm�torul.

427
00:30:31,321 --> 00:30:35,492
D-na Darbus e pu�in... dur�.

428
00:30:35,575 --> 00:30:40,747
Super starul Pisicilor s�lbatice e speriat?
- Nu! Nu sunt speriat...

429
00:30:40,830 --> 00:30:45,710
- Mi-e doar... fric�.
- �i mie... de obicei.

430
00:30:45,794 --> 00:30:51,758
�i pentru rolurile lui Minnie �i Arnold
avem doar un cuplu care s-a �nscris.

431
00:30:51,841 --> 00:30:55,804
Sharpay �i Ryan.
Cred c� ar fi bine pentru voi

432
00:30:55,887 --> 00:31:01,059
s� ne da�i un motiv pentru care
ne-am adunat �n aceast� sal� sf�nt�.

433
00:31:07,774 --> 00:31:08,942
Ce cheie?

434
00:31:09,025 --> 00:31:12,279
Pianistul nostru a f�cut
o aranjare la repeti�ii.

435
00:31:21,871 --> 00:31:23,498
Hai!

436
00:31:31,923 --> 00:31:35,468
<i>E greu de crezut
c� n-am putut vedea</i>

437
00:31:35,552 --> 00:31:38,555
<i>C� ai fost mereu
l�ng� mine</i>

438
00:31:38,638 --> 00:31:42,267
<i>Am crezut c� sunt singur
pe nimeni s� prind</i>

439
00:31:42,350 --> 00:31:45,145
<i>Dar tu ai fost mereu
l�ng� mine</i>

440
00:31:45,228 --> 00:31:51,901
<i>- Acest sim� e ca niciunul
- Vreau s� �tii</i>

441
00:31:51,943 --> 00:31:56,281
<i>N-am avut niciodat� pe nimeni
care s� m� cunoasc� cum m� cuno�ti tu</i>

442
00:31:56,322 --> 00:31:58,616
<i>Felul �n care m� cuno�ti</i>

443
00:31:58,658 --> 00:32:03,121
<i>N-am avut niciodat� pe nimeni
a�a de bun pentru mine ca tine</i>

444
00:32:03,163 --> 00:32:05,540
<i>Niciunul ca tine</i>

445
00:32:05,623 --> 00:32:10,545
<i>A�a de singur
�nainte de a g�si</i>

446
00:32:10,628 --> 00:32:14,215
<i>Ceea ce am c�utat</i>

447
00:32:19,429 --> 00:32:24,100
<i>E bine de auzit,
e bine de auzit</i>

448
00:32:24,142 --> 00:32:26,519
<i>Nu trebuie s� spui un cuv�nt</i>

449
00:32:26,603 --> 00:32:30,815
<i>Pentru mult timp am fost pierdut,
ce bine e c� m-am g�sit</i>

450
00:32:30,899 --> 00:32:34,861
<i>�mi place s�
te am pe tine prin �mprejur</i>

451
00:32:34,944 --> 00:32:38,531
<i>Acest sim� e ca niciunul</i>

452
00:32:38,615 --> 00:32:41,659
<i>Vreau s� �tii</i>

453
00:32:41,743 --> 00:32:46,080
<i>N-am avut niciodat� pe cineva
care m� cunoa�te cum m� cuno�ti tu</i>

454
00:32:46,164 --> 00:32:48,333
<i>Felul �n care m� cuno�ti</i>

455
00:32:48,416 --> 00:32:53,046
<i>N-am avut niciodat� pe cineva
a�a de bun pentru mine ca tine</i>

456
00:32:53,129 --> 00:32:54,881
<i>Niciunul ca tine</i>

457
00:32:55,673 --> 00:32:59,969
<i>A�a de singur
�nainte de a g�si</i>

458
00:33:00,053 --> 00:33:03,097
<i>Ceea ce c�utam</i>

459
00:33:22,700 --> 00:33:24,536
�i-am spus s� nu faci p�tratul jazz.

460
00:33:24,619 --> 00:33:27,705
Este o mul�ime favorit�.
Tuturor le place un p�trat jazz.

461
00:33:32,210 --> 00:33:33,253
A�adar...

462
00:33:33,336 --> 00:33:36,506
Ei sunt ultimii care s-au �nscris?

463
00:33:36,589 --> 00:33:39,717
Nu fi descurajat�. Clubul teatrului
are nevoie mai mult dec�t c�nt�re�i.

464
00:33:39,842 --> 00:33:41,302
Are nevoie �i de fani.

465
00:33:41,386 --> 00:33:43,429
Cump�r� bilete!

466
00:33:43,513 --> 00:33:45,181
De fapt,

467
00:33:45,265 --> 00:33:49,185
dac� faci partea cu acel c�ntec particular,
mi-am imaginat c� e prea �ncet...

468
00:33:49,269 --> 00:33:52,313
Dac� facem partea?

469
00:33:52,355 --> 00:33:59,320
Kelsi...
Am fost �n 17 produc�ii �colare.

470
00:33:59,362 --> 00:34:01,739
De c�te ori
au fost selecta�i compozi�ii t�i?

471
00:34:01,823 --> 00:34:05,660
- Asta ar fi prima oar�.
- Ceea ce ne spune nou� ce?

472
00:34:05,702 --> 00:34:09,872
- C� trebuie s� scriu mai multe solo-uri?
- Nu. Ne spune c� tu nu oferi

473
00:34:09,956 --> 00:34:13,209
direc�ie, sugestii sau comentarii.
�i ar trebui s� fi mul�umit�

474
00:34:13,293 --> 00:34:16,170
c� eu �i cu Ryan putem scoate
muzica ta afar� din �ntunecime.

475
00:34:16,212 --> 00:34:18,464
- Clar?
- Da, d-n�. Adic�, Sharpay.

476
00:34:21,009 --> 00:34:23,428
Mi-a pl�cut aceast� conversa�ie.

477
00:34:23,511 --> 00:34:25,555
Mai e cineva care s-a �nscris?

478
00:34:26,806 --> 00:34:31,019
- Ar trebui s� plec�m.
- Nu? Bine. Am terminat.

479
00:34:35,982 --> 00:34:37,525
A� vrea s� audiez �i eu, d-n� Darbus.

480
00:34:37,608 --> 00:34:41,070
Momentul nepotrivit �nseamn�
ceva �n lumea teatrului, d-�oar�.

481
00:34:41,112 --> 00:34:46,451
Audi�iile individuale sunt terminate
de mult �i alte perechi nu mai sunt.

482
00:34:46,534 --> 00:34:48,202
C�nt eu cu ea.

483
00:34:51,581 --> 00:34:57,420
Troy Bolton? Unde-�i sunt posesiile
sportive sau cum se numesc ele?

484
00:34:57,503 --> 00:35:00,006
Echip�.

485
00:35:00,089 --> 00:35:03,551
Dar sunt aici singur.
De fapt, sunt s� c�nt cu ea.
486
00:35:03,593 --> 00:35:08,931
Da... noi trat�m aceste spectacole
serios aici la liceul East.

487
00:35:09,015 --> 00:35:12,018
Am �ntrebat de audi�ii pe pereche
�i voi nu a�i r�spuns.

488
00:35:12,101 --> 00:35:14,353
Ora liber� acum s-a terminat.

489
00:35:14,437 --> 00:35:20,401
- Are o voce uimitoare.
- Poate la urm�toarea muzical�.

490
00:35:34,290 --> 00:35:36,793
Deci, tu e�ti compozitor?

491
00:35:36,876 --> 00:35:40,129
Tu ai scris melodia
Ryan �i Sharpay care tocmai l-au c�ntat?

492
00:35:40,213 --> 00:35:42,548
�i spectacolul �ntreg?

493
00:35:42,632 --> 00:35:44,133
E foarte mi�to.

494
00:35:44,217 --> 00:35:48,012
Nu mai am r�bdare s�
v�d restul spectacolului.

495
00:35:49,305 --> 00:35:52,183
De ce �i-e fric� de
Ryan �i Sharpay?

496
00:35:52,266 --> 00:35:54,393
- E spectacolul t�u.
- Este?

497
00:35:54,477 --> 00:35:58,147
Compozitorul unui spectacol nu e
un fel de c�pitan la basket?

498
00:35:58,231 --> 00:35:59,774
C�pitan?

499
00:35:59,857 --> 00:36:02,068
Cel care-i face pe ceilal�i
s� joace bine.

500
00:36:02,151 --> 00:36:05,488
F�r� tine nu ar exista spectacol.
E�ti c�pitanul aici, Kelsi.

501
00:36:05,571 --> 00:36:07,532
Chiar sunt?

502
00:36:07,615 --> 00:36:10,660
Vrei s� auzi cum ar trebui s�
se aud� due�ii?

503
00:36:26,551 --> 00:36:31,430
<i>E greu de crezut
c� n-am putut vedea</i>

504
00:36:31,472 --> 00:36:35,101
<i>C� tu ai fost tot
timpul l�ng� mine</i>

505
00:36:35,184 --> 00:36:40,523
<i>Am crezut c� am fost singur
pe nimeni s� prind</i>

506
00:36:40,606 --> 00:36:43,734
<i>Dar tu ai fost
tot timpul l�ng� mine</i>

507
00:36:43,818 --> 00:36:48,239
<i>Acest sim� e ca niciunul</i>

508
00:36:48,322 --> 00:36:51,659
<i>Vreau s� �tii</i>

509
00:36:51,701 --> 00:36:57,623
<i>C� n-am avut niciodat� pe nimeni
care s� m� cunoasc� cum m� cuno�ti tu</i>

510
00:36:57,665 --> 00:37:00,251
<i>Felul �n care m� cuno�ti</i>
511
00:37:00,334 --> 00:37:06,257
<i>�i n-am avut niciodat� pe cineva
la fel de bun pentru mine ca tine</i>

512
00:37:06,340 --> 00:37:09,677
<i>Niciunul ca tine</i>

513
00:37:09,760 --> 00:37:15,349
<i>A�a de singur
�nainte de a g�si</i>

514
00:37:15,433 --> 00:37:20,146
<i>Ceea ce am c�utat</i>

515
00:37:32,408 --> 00:37:35,119
E destul de bun.

516
00:37:35,202 --> 00:37:37,496
Bolton, Montez... sunte�i invita�i
la rechem�ri...

517
00:37:37,538 --> 00:37:41,083
Kelsi, d�-le duetul pentru
al doilea act.

518
00:37:41,167 --> 00:37:43,252
- Lucreaz� la el cu ei.
- Bine.

519
00:37:43,336 --> 00:37:47,256
Dac� vre�i s� repeta�i, sunt aici �n
orele libere �i dup� �coal�,

520
00:37:47,340 --> 00:37:51,510
�i c�teodat� �n timpul orelor de
biologie. Pute�i veni s� repeta�i oric�nd.

521
00:37:51,552 --> 00:37:55,306
S-au veni�i la mine acas� s� lu�m
micul dejun. Am pian, putem repeta acolo.

522
00:37:55,389 --> 00:37:58,559
Dup� �coal�, �nainte de �coal�...
Cum pute�i voi... Dup� orele de basket...

523
00:37:59,602 --> 00:38:00,603
Ce?

524
00:38:00,686 --> 00:38:04,690
Rechema�i?!

525
00:38:06,484 --> 00:38:09,987
"Rechem�ri pentru rolurile Arnold �i Minnie
joia viitoare, ora 3:30 pm.

526
00:38:10,946 --> 00:38:14,992
Ryan �i Sharpay Evans,
Gabriella Montez �i Troy Bolton."

527
00:38:15,076 --> 00:38:18,079
Este asta o glum�?
Nici m�car nu au fost la audi�ii!

528
00:38:18,120 --> 00:38:19,955
- Poate c� suntem p�c�li�i?
- Ce?

529
00:38:20,039 --> 00:38:23,501
Poate c� am fost filma�i chiar acum.
Poate c�-l �nt�lnim pe Ashton!

530
00:38:23,584 --> 00:38:25,711
Taci, Ryan!

531
00:38:25,753 --> 00:38:28,756
Ce s-a �nt�mplat?

532
00:38:30,382 --> 00:38:32,343
Ce?

533
00:38:42,103 --> 00:38:45,314
Cum a �ndr�znit s� se �nscrie! Am ales
�i culoare rochiei mele pentru spectacol.

534
00:38:45,397 --> 00:38:48,400
Nici m�car nu ne-a cerut permisia
s� se �nscrie �n clubul drama.

535
00:38:49,610 --> 00:38:52,613
- Cineva trebuie s�-i spun� regulile.
- Exact.
536
00:38:53,823 --> 00:38:56,826
�i care sunt regulile?

537
00:39:11,090 --> 00:39:16,720
<i>Po�i paria c� nu e nimic dec�t net
c�nd sunt eu �n zon� sau �ntr-un rol</i>

538
00:39:16,762 --> 00:39:19,473
<i>Dar am o m�rturisire,
obsesia mea secret�</i>

539
00:39:19,557 --> 00:39:22,852
<i>�i m� face s�-mi pierd controlul</i>

540
00:39:22,935 --> 00:39:26,689
<i>Toat� lumea
s� se adune �mprejur</i>

541
00:39:26,772 --> 00:39:29,066
Dac� Troy poate s�-�i spun� secretul,
pot �i eu s� mi-l spun pe al meu.

542
00:39:29,149 --> 00:39:31,193
- Fac pr�jituri.
- Ce?

543
00:39:31,277 --> 00:39:34,572
�mi place s� coc pr�jituri! �trudel,
scones, chiar �i apple pandowdy.

544
00:39:34,613 --> 00:39:36,615
<i>Nu mai scoate un cuv�nt</i>

545
00:39:36,699 --> 00:39:39,743
<i>�ntr-o zi sper s� fac
o creme brulee perfect�.</i>

546
00:39:39,827 --> 00:39:43,789
<i>Nu, nu, nu, nu!</i>

547
00:39:43,872 --> 00:39:46,417
<i>F� lucrurile care le �tii</i>

548
00:39:46,500 --> 00:39:49,753
<i>Dac� vrei s� fii mi�to
urmeaz� o singur� regul�</i>

549
00:39:49,795 --> 00:39:52,923
<i>Nu te pune cu cursul
nu, nu</i>

550
00:39:56,176 --> 00:40:01,390
<i>Uit�-te la mine, ce vezi?
Inteligen�� dincolo de compara�ie</i>

551
00:40:01,473 --> 00:40:04,602
<i>Dar �n interior sunt agitat,
ceva surprinz�tor se �nt�mpl�</i>

552
00:40:04,643 --> 00:40:07,313
<i>E un secret care
vreau s�-l �mpart</i>

553
00:40:07,396 --> 00:40:11,358
<i>Spune-l, scap� de el</i>

554
00:40:11,442 --> 00:40:16,905
Hip-hop-ul este pasiunea mea.

555
00:40:16,989 --> 00:40:18,157
E legal?

556
00:40:18,240 --> 00:40:20,117
<i>Nu �nc� o apari�ie!</i>

557
00:40:20,159 --> 00:40:22,953
Sunt doar dansuri.
Cred c� este mai fain dec�t temele.

558
00:40:22,995 --> 00:40:27,416
<i>Nu, nu, nu, nu!</i>

559
00:40:27,499 --> 00:40:30,294
<i>F� lucrurile pe care le �tii</i>

560
00:40:30,336 --> 00:40:33,130
<i>E mai bine pentru tine
s� la�i lucrurile cum sunt</i>

561
00:40:33,172 --> 00:40:36,175
<i>Nu te pune cu cursul</i>

562
00:40:39,762 --> 00:40:44,683
<i>Ascult� bine, sunt preg�tit s� spun
despre o voin�� de care nu pot nega</i>

563
00:40:44,725 --> 00:40:47,978
<i>Amice, nu exist� o explica�ie
pentru aceast� senza�ie bestial�</i>

564
00:40:48,062 --> 00:40:51,315
<i>Dar sunt preg�tit s� o las s� zboare</i>

565
00:40:51,398 --> 00:40:54,360
<i>Spune-�i g�ndul �i
vei fi ascultat</i>

566
00:40:54,401 --> 00:40:56,779
Dac� Troy vrea s� fie c�nt�re�,
atunci o spun pe fa��...

567
00:40:56,862 --> 00:41:00,282
- Joc cello!
- Nemaipomenit! Ce-i aia?

568
00:41:00,741 --> 00:41:03,786
- Un puzzle!
- Nu, e ca o vioar� gigant�!

569
00:41:03,869 --> 00:41:05,621
<i>Nu mai scoate niciun cuv�nt</i>

570
00:41:05,704 --> 00:41:08,499
- Trebuie s� por�i costum?
- Hain� �i cravat�.

571
00:41:08,582 --> 00:41:12,378
<i>Nu, nu, nu, nu!</i>

572
00:41:12,461 --> 00:41:15,130
<i>F� lucrurile pe care le �tii</i>

573
00:41:15,214 --> 00:41:18,133
<i>Dac� vrei s� fii mi�to,
urmeaz� o regul� simpl�</i>
574
00:41:18,217 --> 00:41:21,512
<i>Nu te pune cu cursul</i>

575
00:41:24,640 --> 00:41:26,725
<i>Nu, nu, nu</i>

576
00:41:26,809 --> 00:41:30,229
<i>F� lucrurile pe care le �tii</i>

577
00:41:30,312 --> 00:41:32,856
<i>E mai bine pentru tine
s� la�i lucrurile a�a cum sunt</i>

578
00:41:32,940 --> 00:41:36,235
<i>Nu te pune cu cursul</i>

579
00:42:03,303 --> 00:42:06,181
<i>Asta nu e ceea ce vrea</i>

580
00:42:06,223 --> 00:42:09,226
<i>Asta nu e ceea ce am pl�nuit</i>

581
00:42:09,268 --> 00:42:12,145
<i>�i trebuie s� spun</i>

582
00:42:12,229 --> 00:42:15,440
<i>Nu �n�eleg</i>

583
00:42:15,524 --> 00:42:18,694
<i>Ceva nu e serios</i>

584
00:42:18,735 --> 00:42:24,074
<i>- Ceva nu e �n regul�
- Gre�it</i>

585
00:42:24,116 --> 00:42:30,414
<i>�i trebuie s� aducem lucrurile
�napoi unde apar�in</i>

586
00:42:30,455 --> 00:42:31,748
<i>- Putem s� o facem
- Trebuie s� juc�m</i>

587
00:42:31,790 --> 00:42:34,126
<i>- F� ceea ce �tii
- Putem s� o facem</i>

588
00:42:34,209 --> 00:42:36,336
<i>- Hip-hop hooray
- Ea trebuie s� plece</i>

589
00:42:36,420 --> 00:42:37,838
<i>- Putem s� o facem
- Creme Brulee</i>

590
00:42:37,921 --> 00:42:39,673
<i>�ine�i vocea la volum �ncet</i>

591
00:42:39,756 --> 00:42:41,133
<i>- Nu �nc� un peep
- Nu</i>

592
00:42:41,216 --> 00:42:42,801
<i>- Nu mai scoate un cuv�nt
- Nu</i>

593
00:42:42,885 --> 00:42:44,052
<i>- Nu mai scoate o voce
- Nu</i>

594
00:42:44,136 --> 00:42:47,931
<i>Toat� lumea lini�te!</i>

595
00:42:48,807 --> 00:42:50,601
De ce te privesc to�i pe tine?

596
00:42:50,642 --> 00:42:53,228
- Nu pe mine, pe tine.
- Pentru lista de rechem�ri?

597
00:42:53,312 --> 00:42:55,564
Nu pot avea oameni care m� privesc.
Nu pot.

598
00:42:55,606 --> 00:42:57,733
<i>Nu! Nu, nu, nu</i>

599
00:42:57,816 --> 00:43:01,236
<i>F� lucrurile pe care le �tii</i>
600
00:43:01,278 --> 00:43:03,864
<i>Dac� vrei s� fii mi�to,
urmeaz� o regul� simpl�</i>

601
00:43:03,947 --> 00:43:07,409
<i>Nu te pune cu cursul</i>

602
00:43:10,495 --> 00:43:13,290
<i>Nu, nu, nu</i>

603
00:43:13,373 --> 00:43:15,917
<i>F� lucrurile pe care le �tii</i>

604
00:43:15,959 --> 00:43:18,920
<i>E mai bine pentru tine
s� la�i lucrurile a�a cum sunt</i>

605
00:43:18,962 --> 00:43:22,007
<i>Nu te pune cu cursul</i>

606
00:43:34,019 --> 00:43:36,521
�mi pare r�u.

607
00:43:38,523 --> 00:43:40,233
Nu trebuie s� intervii �n asta.

608
00:43:40,317 --> 00:43:41,943
- Sunt prea mul�i din drama.
- Da.

609
00:43:42,027 --> 00:43:44,488
Ce se-nt�mpl� aici?

610
00:43:44,571 --> 00:43:47,866
Uit�-te aici! Fata aia Gabriella
�i-a aruncat pr�nzul pe mine!

611
00:43:47,949 --> 00:43:51,370
La �int�! Este o parte din plan
ca s� ruineze muzicala noastr�.

612
00:43:51,453 --> 00:43:54,915
�i Troy �i robo�ii lui de basket
sunt sigur �n spatele acestor lucruri.
613
00:43:54,998 --> 00:43:56,792
De ce crezi c� ei au mers la audi�ii?

614
00:43:56,833 --> 00:44:00,796
Dup� toat� munca grea pe care
ai pus-o �n spectacol.

615
00:44:00,879 --> 00:44:03,256
Nu e corect.

616
00:44:06,676 --> 00:44:10,430
- Ce se-nt�mpl�?
- Ce se-nt�mpl�? S� vedem...

617
00:44:10,514 --> 00:44:13,809
Ai lipsit de la antrenamentele orei libere
pentru o audi�ie muzical�.

618
00:44:13,850 --> 00:44:16,353
�i acum pe nea�teptate
oamenii m�rturisesc.

619
00:44:16,978 --> 00:44:20,857
<i>Da, �i Zeke.
Zeke coace pr�jituri... creme brulee.</i>

620
00:44:20,941 --> 00:44:21,942
Ce-i aia?

621
00:44:22,025 --> 00:44:24,361
O crem� gustoas�
cu o suprafa�� de caramel.

622
00:44:24,444 --> 00:44:28,198
- E foarte gustoas�.
- Taci, Zeke!

623
00:44:28,281 --> 00:44:31,701
Uite... vezi ce se-nt�mpl� aici?

624
00:44:31,785 --> 00:44:34,830
Echipa noastr� st� deoparte
din cauza chestiei tale cu muzica.

625
00:44:34,913 --> 00:44:38,542
Chiar �i tocilarii din drama
dintr-o dat� cred c� pot...

626
00:44:38,625 --> 00:44:39,668
... s� ne vorbeasc�.

627
00:44:39,751 --> 00:44:42,504
Tipii care se dau pe
skate se amestec�.

628
00:44:42,546 --> 00:44:45,298
Dintr-o dat� oamenii cred c�
pot s� fac� �i alte lucruri.

629
00:44:45,382 --> 00:44:47,717
Lucruri care nu sunt
lucrurile lor.

630
00:44:47,801 --> 00:44:49,845
Tu te g�nde�ti la
melodiile spectacolului,

631
00:44:49,928 --> 00:44:54,015
c�nd noi avem un meci
important s�pt�m�na viitoare.

632
00:45:04,526 --> 00:45:07,154
Capul sus!

633
00:45:19,124 --> 00:45:23,420
- Bine. C�r�ile pe mas� acum!
- Ce?

634
00:45:23,503 --> 00:45:27,424
Ai s�rit �n sus pentru c� �i-am pus
starurile �n deten�ie �i acum te r�zbuni.

635
00:45:27,507 --> 00:45:29,176
Despre ce vorbe�ti, Darbus?

636
00:45:29,259 --> 00:45:31,887
Starul t�u fiu a venit la audi�iile mele.

637
00:45:31,970 --> 00:45:34,723
Acum, am dat fiec�rui student
o �ans� egal�,

638
00:45:34,806 --> 00:45:38,018
care este o lung� �i onorabil�
tradi�ie �n teatru.

639
00:45:38,101 --> 00:45:40,770
Ceva ce tu nu ai �n�elege.

640
00:45:40,854 --> 00:45:46,359
Dar, dac� �ncearc� vreo glum� practic�
�n capela mea de art�...

641
00:45:46,443 --> 00:45:49,946
- Troy nici m�car nu c�nt�.
- Te �n�eli �n privin�a asta.

642
00:45:50,030 --> 00:45:55,911
Dar nu voi da voie ca muzicalul
Twinkle Town s� fie f�cut �n for��.

643
00:45:55,952 --> 00:46:00,081
- Twinkle Town?
- Vezi? Am �tiut!

644
00:46:00,165 --> 00:46:03,710
- Hei...
- Am �tiut!

645
00:46:03,793 --> 00:46:06,922
Sun� ca un c�tig�tor.
Mult noroc pe Broadway!

646
00:46:09,382 --> 00:46:12,469
Sharpay e chiar a�a de sup�rat� pe mine?
Am spus c� n-am vrut...

647
00:46:12,552 --> 00:46:16,097
Nimeni nu o concureaz� pe Sharpay
la muzic� de la gr�dini��.

648
00:46:16,181 --> 00:46:18,183
N-am �ncercat s� �nving pe nimeni.

649
00:46:18,266 --> 00:46:20,560
Nici m�car nu am audiat,
doar am c�ntat.

650
00:46:20,644 --> 00:46:22,854
N-o s-o convingi pe Sharpay cu asta.

651
00:46:22,938 --> 00:46:27,192
Dac� acea fat� �i poate juca pe Romeo �i
Juliet, fratele ei va fi dat afar�.

652
00:46:27,275 --> 00:46:31,655
�i-am spus c� doar s-a �nt�mplat,
dar mi-a pl�cut.

653
00:46:31,738 --> 00:46:33,615
Destul de mult.

654
00:46:33,698 --> 00:46:36,701
Ai sim�it vreodat� c� mai e
�nc� o persoan� �n interiorul t�u

655
00:46:36,785 --> 00:46:40,372
c�ut�nd o modalitate s� ias�?

656
00:46:40,455 --> 00:46:43,917
Nu chiar. Nu.

657
00:46:46,461 --> 00:46:47,879
S� mergem.

658
00:46:50,173 --> 00:46:53,593
Bun�, Sharpay. M-am g�ndit c� dac� tot
Troy Bolton va fi �n spectacolul t�u...

659
00:46:53,635 --> 00:46:56,054
Troy Bolton nu e �n spectacolul meu.

660
00:46:56,137 --> 00:47:00,183
Bine... M-am g�ndit c� ai putea s� m�
urm�re�ti c�teodat� c�nd m� joc cu mingea.

661
00:47:01,351 --> 00:47:06,147
- Mai bine mi-a� �nfige acuri �n ochi.
- N-ar fi asta neconfortabil?

662
00:47:06,231 --> 00:47:07,982
Evaporeaz�-te, persoan� �nalt�!

663
00:47:09,984 --> 00:47:12,070
Eu coc pr�jituri!

664
00:47:12,112 --> 00:47:14,948
Dac� asta ajut�.

665
00:47:37,971 --> 00:47:44,144
- E ca o jungl� aici.
- Da, doar acea cofet�rie.

666
00:47:44,227 --> 00:47:47,021
M-am umilit �n urm�torul secol.

667
00:47:47,105 --> 00:47:50,191
- Nu! Haide.
- Deci aici e locul t�u de ascuns?

668
00:47:50,275 --> 00:47:54,821
Da. Mul�umit� clubului de �tiin��, ceea
ce �nseamn� c� prietenii mei nu �tiu de el.

669
00:47:54,904 --> 00:47:57,866
E�ti s�rma �colii, nu, Troy?

670
00:47:57,949 --> 00:48:01,369
P�rerea mea e c� to�i din campus
vor s�-�i fie prieten.

671
00:48:01,453 --> 00:48:03,746
Dac� nu pierdem.

672
00:48:03,830 --> 00:48:06,166
Sunt sigur� c� e complicat
s� fii fiul antrenorului.

673
00:48:06,249 --> 00:48:10,044
M� antreneaz� pu�in mai mult, cred...

674
00:48:10,962 --> 00:48:13,214
Nu �tiu ce va zice �n
privin�a c�ntatului.

675
00:48:13,298 --> 00:48:17,385
- E�ti �ngrijorat?
- Prietenii p�rin�ilor mei spun tot timpul,

676
00:48:17,468 --> 00:48:24,559
"Fiul vostru este un juc�tor de basket.
Trebuie s� fi�i foarte m�ndrii."

677
00:48:26,811 --> 00:48:30,565
C�teodat� n-a� vrea s� fiu
"juc�tor de basket."

678
00:48:30,648 --> 00:48:33,067
Vreau s� fiu doar un b�iat.
�tii?

679
00:48:33,943 --> 00:48:37,488
Am v�zut cum te-ai purtat
cu Kelsi la audi�ii ieri.

680
00:48:37,572 --> 00:48:40,325
Prietenii t�i cunosc acel b�iat?

681
00:48:40,366 --> 00:48:43,369
Pentru ei sunt c�pitanul lor.

682
00:48:43,411 --> 00:48:45,330
Ei nu �tiu destul despre tine, Troy.

683
00:48:45,371 --> 00:48:49,042
La �coala cealalt� la care am fost
eu eram ciudata care �tie matematic�.

684
00:48:49,125 --> 00:48:53,922
E mi�to c� am venit aici �i am ajuns...
oricine vreau s� fiu.

685
00:48:54,005 --> 00:48:57,550
C�nd c�ntam cu tine
m� sim�eam... fat�.

686
00:48:57,634 --> 00:48:59,969
Chiar ar�i ca �i una.

687
00:49:04,390 --> 00:49:08,269
�i aminte�ti �n gr�dini�� cum ai
�nt�lnit un copil �i nu ai �tiut nimic
688
00:49:08,311 --> 00:49:11,439
despre el, �i dup� zece secunde v-a�i
jucat ca �i cum a�i fi cei mai buni prieteni

689
00:49:11,522 --> 00:49:14,400
pentru c� nu trebuie s�
fii nimic dec�t tu �nsu�i.

690
00:49:14,484 --> 00:49:16,945
- Da.
- C�nt�nd cu tine am sim�it a�a.

691
00:49:18,696 --> 00:49:23,910
Nu m-am g�ndit niciodat� la c�ntat.
Asta e sigur.

692
00:49:23,993 --> 00:49:26,037
P�n� c�nd ai ap�rut tu.

693
00:49:26,120 --> 00:49:29,874
Deci chiar vrei
s� mergem la rechem�ri?

694
00:49:29,916 --> 00:49:33,127
Hei, strig�-m� ciudatul b�iat care
merge la rechem�ri.

695
00:49:35,254 --> 00:49:37,340
E�ti un tip mi�to, Troy.

696
00:49:37,423 --> 00:49:40,635
Dar nu pentru cauza pe
care prietenii t�i o cred.

697
00:49:40,718 --> 00:49:44,138
�i mul�umesc pentru c� mi-ai
ar�tat locul t�u ascunz�tor.

698
00:49:44,222 --> 00:49:46,599
Ca la gr�dini��.

699
00:50:07,161 --> 00:50:13,251
<i>Ne lu�m av�nt, zbur�m...</i>

700
00:50:34,105 --> 00:50:38,234
<i>Facem spa�iu �ntre noi</i>

701
00:51:13,478 --> 00:51:17,023
<i>Nu e o stea pe cer care...</i>

702
00:51:17,106 --> 00:51:19,484
<i>Zbur�m</i>

703
00:51:19,567 --> 00:51:23,779
<i>Nu e o stea pe cer care...</i>

704
00:51:24,947 --> 00:51:29,076
Da�i-i drumu, b�ie�i! Ascu�it!
La piept, haide�i!

705
00:51:29,160 --> 00:51:31,746
�ine�i pasul! Da�i-i drumu!

706
00:51:31,829 --> 00:51:34,207
Haide, mi�ca�i-v�! Da�i-i drumu!

707
00:51:35,333 --> 00:51:37,585
Concentra�i-v�.

708
00:51:40,046 --> 00:51:43,883
- L-ai v�zut pe Troy?
- Nu... d-le antrenor.

709
00:51:43,966 --> 00:51:45,718
�nc� o dat�, da�i-i drumu!

710
00:52:09,408 --> 00:52:13,829
Ajunge, b�ie�i. Merge�i la du�uri. V-a�i
descurcat bine. S� v�d asta �i �n meci.

711
00:52:17,833 --> 00:52:21,754
Cred c� o s� stau o vreme.
Lucrez la ni�te arunc�ri libere.

712
00:52:21,837 --> 00:52:26,509
De c�nd ai lipsit de la antrenamente, cred
c� echipa merit� un mic efort de la tine.

713
00:52:35,142 --> 00:52:39,730
Deci asta e arena ta.

714
00:52:39,814 --> 00:52:42,191
Da, cred c-o po�i numi �i a�a.

715
00:52:42,233 --> 00:52:44,485
Sau doar o sal� micu��.

716
00:52:49,031 --> 00:52:51,242
S� nu-mi spui c�
�i tu e�ti bun� la aruncat.

717
00:52:51,325 --> 00:52:54,453
O dat� am �nscris 41 de puncte
�ntr-un meci de campionat.

718
00:52:54,537 --> 00:52:56,664
- Nu se poate.
- �n aceea�i zi,

719
00:52:56,706 --> 00:52:59,166
am inventat naveta spa�ial�
�i microwave popcorn.

720
00:53:06,090 --> 00:53:10,970
- Am repetat cu Kelsi.
- �i eu. �i apropo,

721
00:53:11,053 --> 00:53:14,807
am lipsit de la antrenamente.�i dac� o s�
fiu dat afar� din echip� va fi vina ta.

722
00:53:15,516 --> 00:53:18,728
- Hei, nu eu am fost cea care �i-a spus...
- Gabriella, m� r�cesc.

723
00:53:20,563 --> 00:53:23,441
Hei, asta e curs�.
Nu, chiar e o curs� rea.

724
00:53:24,775 --> 00:53:29,280
D-�oar�! �mi pare r�u,
acesta este un antrenament �nchis.

725
00:53:29,363 --> 00:53:32,241
- Tat�, antrenamentele s-au terminat.
- Nu p�n� ce ultimul juc�tor p�r�se�te sala.

726
00:53:32,324 --> 00:53:34,618
- Regula echipei.
- �mi pare r�u, d-le.

727
00:53:34,702 --> 00:53:39,039
- Tat�, ea e Gabriella Montez.
- A, colega ta de deten�ie.

728
00:53:41,542 --> 00:53:43,711
Ne vedem mai t�rziu, Troy.

729
00:53:43,794 --> 00:53:45,963
Mi-a p�rut bine c� v-am �nt�lnit,
antrenoare Bolton.

730
00:53:47,465 --> 00:53:49,175
�i mie, d-�oar� Montez.

731
00:53:51,844 --> 00:53:54,180
Tat�, deten�ia a fost
gre�eala mea, nu a ei.

732
00:53:54,263 --> 00:53:58,058
Nu ai lipsit de la antrenamente trei ani.
Apare acea fat�...

733
00:53:58,100 --> 00:54:01,937
Acea fat� se nume�te Gabriella.
E foarte dr�gu��.

734
00:54:01,979 --> 00:54:05,232
Ajut�ndu-te s� lipse�ti de la antrenamente
nu o face dr�gu��. Nu �n cartea mea.

735
00:54:05,274 --> 00:54:07,318
- Sau echipei tale.
- Tat�, ea nu e o problem�.

736
00:54:07,401 --> 00:54:11,906
- E doar o fat�.
- Dar tu nu e�ti doar un b�iat, Troy.

737
00:54:11,947 --> 00:54:14,366
E�ti c�pitanul unei echipe.
738
00:54:14,450 --> 00:54:18,078
Ce faci tu nu afecteaz� numai echipa,
ci �i �ntreaga �coal�.

739
00:54:18,162 --> 00:54:23,542
�i f�r� tine concentrat �n �ntregime,
nu o s� �nvingem s�pt�m�na viitoare.

740
00:54:23,626 --> 00:54:27,046
Meciurile campionatului
nu sunt tot timpul la dispozi�ie.

741
00:54:27,129 --> 00:54:32,051
- Sunt ceva special.
- Da, multe lucruri sunt speciale, tat�.

742
00:54:32,134 --> 00:54:36,555
Dar e�ti un juc�tor de basket...
nu un c�nt�re�, corect?

743
00:54:36,639 --> 00:54:40,643
Te-ai g�ndit vreodat� c� poate a�
putea fii am�ndou� lucruri?

744
00:54:50,486 --> 00:54:53,739
- Ce?
- S� mergem.

745
00:54:55,324 --> 00:54:58,953
Ce vraj� are aceast� fat�

746
00:54:59,036 --> 00:55:01,247
de te face dintr-o dat� s�
vrei s� fi c�nt�re�?

747
00:55:01,330 --> 00:55:03,249
Am f�cut-o eu. Cui �i pas�?

748
00:55:03,332 --> 00:55:06,919
Cui �i pas�? Ce zici de loialul
t�u prieten?

749
00:55:07,002 --> 00:55:10,798
- Lini�te, d-le Danforth.
- El face g�l�gie, d-n� Falsaff, nu eu.
750
00:55:10,881 --> 00:55:16,553
Tu e�ti un tip serios,
nu un c�nt�re� de muzic�.

751
00:55:16,637 --> 00:55:18,847
L-ai v�zut vreodat� pe Michael Crawford
�ntr-o cutie de cereale?

752
00:55:18,931 --> 00:55:22,601
- Cine-i Michael Crawford?
- Exact punctul meu de vedere.

753
00:55:22,685 --> 00:55:25,312
A fost "Fantoma Operei"
pe Broadway.

754
00:55:25,396 --> 00:55:28,983
Acum mama mea, a v�zut
acea pies� muzical� de 27 de ori

755
00:55:29,066 --> 00:55:31,735
�i a pus poza lu'
Michael Crawford �n frigider.

756
00:55:31,819 --> 00:55:34,405
Da, nu pe el, �n el.

757
00:55:34,488 --> 00:55:38,784
Deci punctul mei e c�, dac� joci basket,
o s� termini pe o cutie de cereale.

758
00:55:38,826 --> 00:55:41,829
Dac� e�ti �n muzic�, vei termina
�n frigiderul mamei mele.

759
00:55:41,870 --> 00:55:43,580
De ce a pus poza �n frigider?

760
00:55:43,664 --> 00:55:48,794
Una din ideile ei proste�ti. N-a�
�ncerca s� �n�eleg mintea unei femei.

761
00:55:48,877 --> 00:55:51,171
Teritoriu str�in.
762
00:55:54,675 --> 00:55:59,805
Cum te a�tep�i ca restul echipei s� fie
concentra�i la joc dac� tu e�ti plecat

763
00:55:59,847 --> 00:56:01,682
undeva c�nt�nd "Twinkle Town"?

764
00:56:01,724 --> 00:56:03,767
Nimeni nu a spus despre asta.

765
00:56:03,851 --> 00:56:06,061
�nc� nu, prietene, dar a�teapt�.

766
00:56:06,145 --> 00:56:08,814
Uite, avem nevoie de tine, c�pitane.
Mult timp.

767
00:56:08,897 --> 00:56:12,901
- D-le Danforth.
- Am �ncercat s�-i spun, d-n� Falsaff.

768
00:56:12,985 --> 00:56:15,446
Chiar am �ncercat.

769
00:56:19,366 --> 00:56:21,577
Ceva nu-i �n regul�.

770
00:56:24,371 --> 00:56:28,959
- Hei, ascult�, trebuie s� vorbim.
- Te ascult.

771
00:56:30,210 --> 00:56:34,631
�ncearc� ceva ca s� se asigure c� Troy �i
Gabriella ne �nving la audi�ii.

772
00:56:34,715 --> 00:56:38,010
Regula num�ru' unu din �coal� e gluma,
dar dac�-l bag� pe Troy �n muzic�,

773
00:56:38,093 --> 00:56:41,096
atunci au cucerit
toate corpurile studen�ilor.

774
00:56:41,180 --> 00:56:45,392
�i dac� acele fete de �tiin�� o face
pe Gabriella s� fie cu Troy Bolton,

775
00:56:45,476 --> 00:56:49,271
clubul �colar ajunge de
la nimic la mi�to.

776
00:56:49,354 --> 00:56:52,691
Ryan, trebuie s� ne salv�m spectacolul
de oamenii care nu �tiu diferen�a

777
00:56:52,775 --> 00:56:56,528
dintre Tony Award �i Tony Hawk.

778
00:56:58,405 --> 00:56:59,865
Chiar crezi c� va func�iona?

779
00:56:59,948 --> 00:57:03,535
Este singura modalitate de a-i salva
pe Troy �i Gabriella de ei �nsu�i.

780
00:57:03,577 --> 00:57:04,620
- Deci ne-am �n�eles?
- Da.

781
00:57:04,703 --> 00:57:08,499
- Bine. Atunci �ncepem m�ine.
- Bine, primul lucru.

782
00:57:08,582 --> 00:57:11,919
- Frumos. S� mergem.
- Mi�to.

783
00:57:23,931 --> 00:57:27,059
Deci, ceasul meu e 7:45.
Suntem sincroniza�i?

784
00:57:27,100 --> 00:57:30,103
- Nu mai conteaz�.
- Atunci avem o �nt�lnire la dejun, 12:05.

785
00:57:30,187 --> 00:57:34,733
<i>Da, Chad, avem o �nt�lnire.
Dar nu suntem Charlie's Angels, bine?</i>

786
00:57:34,775 --> 00:57:36,860
Pot visa, nu?
787
00:57:54,127 --> 00:57:58,257
"Spider" Bill Netrine,
anii '72.

788
00:57:58,340 --> 00:58:00,592
A fost MVP-ul �n meciul ligii.

789
00:58:00,676 --> 00:58:06,348
Sam Nedler, anii '02. De asemenea
cunoscut ca �i "Sammy Slamma Jamma.

790
00:58:06,431 --> 00:58:10,143
C�pitan, MVP-ul �n meciul ligii.

791
00:58:10,227 --> 00:58:13,272
"Thunder Clap," Hap Hadden, '95.

792
00:58:13,355 --> 00:58:16,108
A condus "Pisicile s�lbatice" la
cupa ora�ului.

793
00:58:16,149 --> 00:58:19,236
- O legend�.
- Da, legende. Una �i toate.

794
00:58:19,278 --> 00:58:23,740
Dar crezi c� vreuna din acele legende
au devenit legende

795
00:58:23,824 --> 00:58:28,328
�nscriindu-te la audi�iile muzicale
cu c�teva zile �nainte de campionat?

796
00:58:28,412 --> 00:58:30,580
- Bag�-�i capul �n joc!
- Nu.

797
00:58:30,622 --> 00:58:32,457
Aceste legende ale echipei
au devenit legende

798
00:58:32,499 --> 00:58:34,835
pentru c� nu au luat
niciodat� ochii de pe premiu.
799
00:58:34,918 --> 00:58:36,795
Bag�-�i capul �n joc!

800
00:58:36,878 --> 00:58:40,674
Cine a fost primul student
care a �nceput varsitatea?

801
00:58:40,757 --> 00:58:43,593
- Troy!
- Cine a votat c�pitanul echipei anul �sta?

802
00:58:43,635 --> 00:58:46,972
- Noi!
- Cineva va lua b�taie

803
00:58:47,055 --> 00:58:50,309
�n meciul de vineri dac� Troy
este �ngrijorat de o audi�ie?

804
00:58:50,350 --> 00:58:52,561
- Noi.
- B�ie�i...

805
00:58:52,644 --> 00:58:54,604
Sunt 12 oameni �n echip�,
nu doar eu.

806
00:58:54,646 --> 00:58:57,357
Doar 12? Nu...

807
00:58:57,441 --> 00:59:03,363
Cred c� ai uitat de un foarte important
membru, al 13-lea.

808
00:59:06,199 --> 00:59:08,785
- Tat�l meu.
- Da, Troy.

809
00:59:08,827 --> 00:59:12,914
Campionul "Pisicilor s�lbatice" la basket,
anii 1981.

810
00:59:12,998 --> 00:59:18,128
Campion, tat�, �i acum antrenor.

811
00:59:18,170 --> 00:59:21,339
Este o tradi�ie c�tig�toare
ca nici una.

812
00:59:21,423 --> 00:59:25,844
De la micii Neanderthal �i CroMagnon,
la mai devreme lupt�tori,cavaleri medievali,

813
00:59:25,886 --> 00:59:29,181
To�i conduc�nd la...

814
00:59:29,264 --> 00:59:31,224
... omul potrivit pentru basket.

815
00:59:31,308 --> 00:59:35,395
Da, cultura noastr� a cultivat agresiunea
de-a lungul anilor

816
00:59:35,479 --> 00:59:38,440
�i termin�m cu jafuri, atle�i
necunoscu�i pl�ti�i exagera�i

817
00:59:38,523 --> 00:59:43,487
care au contribuit pu�in la civiliza�ie
dec�t zgomotul muzicii �i co�uri de basket.

818
00:59:43,570 --> 00:59:48,742
Asta e inevitabila
lume a lui Troy Bolton.

819
00:59:48,825 --> 00:59:51,661
Dar drumul min�ii,
drumul pe care noi suntem,

820
00:59:51,703 --> 00:59:54,498
al nostru e drumul pe care
ni l-au adus ace�ti oameni:

821
00:59:55,707 --> 00:59:59,878
Eleanor Roosevelt, Frida Kahlo,

822
00:59:59,961 --> 01:00:03,131
Madame Curie, Jane Goodall,

823
01:00:03,215 --> 01:00:06,176
�i mul�i al�ii
care lumea �i respect�.

824
01:00:06,218 --> 01:00:11,181
Dar... ce-i asta?
Kelsi m� a�teapt� la repeti�ii.

825
01:00:11,264 --> 01:00:13,308
Gabriella!

826
01:00:13,391 --> 01:00:16,645
Troy Bolton reprezint�
o parte a evolu�iei.

827
01:00:16,728 --> 01:00:20,357
�i partea noastr�, partea educa�iei
�i �ndeplinirii

828
01:00:20,440 --> 01:00:23,610
este viitorul civiliza�iei!

829
01:00:23,693 --> 01:00:26,571
Aceasta e partea unde apar�ii tu.

830
01:00:27,572 --> 01:00:32,953
B�ie�i, dac� nu �ti�i c� o s� pun
110% din mine �n acel joc...

831
01:00:33,036 --> 01:00:34,287
... atunci nu m� cunoa�te�i.

832
01:00:34,371 --> 01:00:37,249
- Noi am crezut...
- �i spun eu ce cred.

833
01:00:37,332 --> 01:00:41,628
Am crezut c�-mi sunte�i prieteni. C�tig�m
�mpreun�, pierdem, colegi de echip�.

834
01:00:41,711 --> 01:00:46,591
- Dar dintr-o dat� fata... �i c�ntatul.
- Sunt pentru echip�!

835
01:00:46,675 --> 01:00:49,886
�ntotdeauna am fost pentru echip�.
Ea e doar cineva pe care am cunoscut-o.
836
01:00:49,928 --> 01:00:53,848
<i>Bine, chestia cu c�ntatul e nimic.
E o modalitate s�-mi �in nervii deoparte.</i>

837
01:00:53,932 --> 01:00:57,852
<i>Nu �nseamn� nimic pentru mine.Voi sunte�i
b�ie�ii mei �i asta e echipa noastr�.</i>

838
01:00:57,936 --> 01:00:59,896
<i>Gabriella nu e important�.</i>

839
01:00:59,938 --> 01:01:05,068
<i>O s� uit de ea, o s� uit de audi�ii
�i vom c�tiga acel campionat.</i>

840
01:01:05,151 --> 01:01:06,486
<i>Sunte�i ferici�i acum?</i>

841
01:01:06,570 --> 01:01:09,573
Z�re�te juc�torul de basket.

842
01:01:12,784 --> 01:01:18,331
Gabriella, ne-ar place s�
te avem competi�ia de fizic�-chimie.

843
01:01:18,415 --> 01:01:20,750
Vrei s� m�nci ceva?

844
01:01:22,085 --> 01:01:24,588
Vom fi acolo dac� vrei s� vi.

845
01:01:26,590 --> 01:01:28,425
- "Pisicile s�lbatice"!
- Bag�-�i capul �n joc!

846
01:01:30,594 --> 01:01:34,222
S� mergem!

847
01:01:34,306 --> 01:01:36,266
<i>Toat� lumea s� c�nte</i>

848
01:01:36,349 --> 01:01:40,228
<i>Pisicile s�lbatice sunt peste tot
scutur�-�i m�inile �n aer</i>
849
01:01:40,270 --> 01:01:44,399
<i>A�a facem noi, s� ne obi�nuim,
e timpul s� ar�t�m lumii</i>

850
01:01:44,482 --> 01:01:48,486
<i>Pisicile s�lbatice, c�nt� �nainte,
chiar au f�cut-o s� func�ioneze</i>

851
01:01:48,570 --> 01:01:52,532
<i>Pisicile s�lbatice �n cas�
toat� lumea s� c�nte</i>

852
01:01:52,615 --> 01:01:56,578
<i>Pisicile s�lbatice sunt peste tot,
scutur�-�i m�inile �n aer...</i>

853
01:01:56,619 --> 01:01:59,372
Troy, Troy, Troy...

854
01:01:59,456 --> 01:02:03,752
<i>E ciudat c�nd te g�se�ti</i>

855
01:02:03,793 --> 01:02:07,422
<i>Uit�ndu-te de afar�</i>

856
01:02:07,756 --> 01:02:15,263
<i>Stau aici dar tot ce vreau
e s� fiu acolo</i>

857
01:02:15,305 --> 01:02:20,018
<i>De ce am putut s� cred</i>

858
01:02:20,101 --> 01:02:23,313
<i>C� minunile se pot �nt�mpla?</i>

859
01:02:23,480 --> 01:02:31,488
<i>Pentru c� acuma trebuie s� pretind
c� nu �mi pas�</i>

860
01:02:31,654 --> 01:02:35,575
<i>Am crezut c� tu ai fost
povestea mea imaginar�</i>

861
01:02:35,658 --> 01:02:39,704
<i>Un vis �n care nu dorm</i>
862
01:02:39,788 --> 01:02:47,420
<i>O dorin�� a unui star
care devine realitate</i>

863
01:02:47,504 --> 01:02:51,591
<i>Dar to�i ceilal�i pot spune</i>

864
01:02:51,674 --> 01:02:55,470
<i>C� �mi confund
sentimentele cu adev�rul</i>

865
01:02:57,847 --> 01:03:02,268
<i>C�nd am fost noi doi</i>

866
01:03:03,895 --> 01:03:11,653
<i>Am jurat c� am �tiut melodia
pe care te-am auzit pe tine c�nt�nd</i>

867
01:03:11,694 --> 01:03:19,661
<i>�i c�nd ai z�mbit m� f�ceai
s� m� simt c� a� putea c�nta �i singur�</i>

868
01:03:19,744 --> 01:03:24,415
<i>Dar apoi ai plecat
�i cuvintele le-ai schimbat</i>

869
01:03:24,499 --> 01:03:27,585
<i>Acum inima mi-e goal�</i>

870
01:03:27,669 --> 01:03:34,676
<i>Mi-a mai r�mas
doar c�te o melodie</i>

871
01:03:35,343 --> 01:03:39,681
<i>Acuma �tiu
c� nu e�ti o poveste imaginar�</i>

872
01:03:39,764 --> 01:03:43,685
<i>�i visele sunt pentru somn</i>

873
01:03:43,726 --> 01:03:51,442
<i>�i dorin�a de a deveni star
nu poate fii adev�rat�</i>

874
01:03:51,526 --> 01:03:55,905
<i>Pentru c� acuma
chiar �i eu pot spune</i>

875
01:03:55,989 --> 01:04:02,078
<i>C� am confundat
sentimentele cu adev�rul</i>

876
01:04:02,161 --> 01:04:05,874
<i>Pentru c� mi-a pl�cut privirea</i>

877
01:04:05,957 --> 01:04:10,003
<i>C�nd am fost noi doi</i>

878
01:04:10,044 --> 01:04:14,882
<i>Nu-mi vine s� cred
c� am putut s� fiu a�a de oarb�</i>

879
01:04:14,924 --> 01:04:18,928
<i>E ca �i cum tu ai pluti
c�nd eu c�deam</i>

880
01:04:19,012 --> 01:04:26,311
<i>�i nu m-am sup�rat</i>

881
01:04:29,897 --> 01:04:37,739
<i>Pentru c� mi-a pl�cut privirea</i>

882
01:04:37,822 --> 01:04:41,618
<i>Am g�ndit c� ai sim�it-o �i tu</i>

883
01:04:41,701 --> 01:04:46,956
<i>C�nd am fost noi doi</i>

884
01:04:59,302 --> 01:05:02,055
Bun�, ce faci?

885
01:05:02,722 --> 01:05:04,474
Vreau s�-�i vorbesc despre ceva.

886
01:05:04,557 --> 01:05:08,227
�i asta e: �tiu cum e s�
duci o gr�mad� de prieteni cu tine.

887
01:05:08,269 --> 01:05:12,732
Am �n�eles. Ai b�ie�ii t�i, Troy.
E �n regul�. Suntem bine.

888
01:05:12,774 --> 01:05:15,526
Bine despre ce? Am vrut s� vorbesc
cu tine despre rechem�rile finale.

889
01:05:15,610 --> 01:05:18,446
Nici eu nu vreau s�
merg la rechem�ri.

890
01:05:18,529 --> 01:05:22,450
Cine suntem noi s� �ncerc�m gluma?
Tu ai echipa ta �i eu pe a mea.

891
01:05:22,533 --> 01:05:25,953
Eu o s� merg la competi�ia de fizic�-chimie
�i tu o s� c�tigi campionatul.

892
01:05:26,037 --> 01:05:28,956
Acestor lucruri apar�inem noi.

893
01:05:28,998 --> 01:05:31,376
- Hai "Pisicile s�lbatice".
- Dar eu...

894
01:05:31,459 --> 01:05:33,461
Nici eu.

895
01:05:35,963 --> 01:05:37,799
Gabriella?

896
01:05:39,717 --> 01:05:42,095
Hai "Pisicile s�lbatice".

897
01:05:43,930 --> 01:05:46,557
Hei, c�pitane!

898
01:05:52,522 --> 01:05:54,690
- Ce se-nt�mpl� cu Troy?
- Nu-�i face griji.

899
01:06:47,910 --> 01:06:49,328
Bun�!

900
01:07:01,173 --> 01:07:03,384
- Troy! Salut.
- Salut, Troy!

901
01:07:25,740 --> 01:07:27,742
Hei...

902
01:07:28,743 --> 01:07:30,995
Am avut o �nt�lnire de echip�.

903
01:07:31,037 --> 01:07:32,955
Bine...

904
01:07:33,039 --> 01:07:37,001
Am avut o �nt�lnire de echip� pentru
c� nu ne-am purtat ca o echip�.

905
01:07:37,084 --> 01:07:39,337
Noi, nu tu.

906
01:07:39,378 --> 01:07:42,673
- �n leg�tur� cu c�ntatul...
- Nici nu mai vreau s� vorbesc despre asta.

907
01:07:42,715 --> 01:07:45,217
Vrem ca s� �ti c� vom fi acolo.

908
01:07:45,301 --> 01:07:47,428
Urm�rindu-te.

909
01:07:47,511 --> 01:07:49,055
Dac� chiar vrei s� c�n�i,

910
01:07:49,138 --> 01:07:51,140
noi ar trebui s� te �ncuraj�m,
nu s� te dezam�gim.

911
01:07:51,223 --> 01:07:53,809
Da, c�tig�m sau pierdem,
suntem colegi de echip�.

912
01:07:53,893 --> 01:07:58,314
Despre asta suntem. Chiar dac� o s� fii
cel mai r�u c�nt�re� din lume.

913
01:07:58,397 --> 01:08:01,275
Ceea ce nu �tim, pentru c�
nu te-am auzit c�nt�nd.

914
01:08:01,359 --> 01:08:03,861
�i nici nu m� ve�i auzi c�nt�nd.

915
01:08:03,944 --> 01:08:07,531
Pentru c� Gabriella nu va ma vorbi
cu mine niciodat�.

916
01:08:07,573 --> 01:08:09,992
... �i nu �tiu de ce.

917
01:08:12,787 --> 01:08:15,498
Noi �tim.

918
01:08:15,581 --> 01:08:17,500
Sunt proaspete, azi le-am f�cut.

919
01:08:17,583 --> 01:08:21,295
Probabil ai vrea s� �ncerci una
�nainte s�-�i spunem ce urmeaz�.

920
01:08:21,379 --> 01:08:23,839
Gabriella, am fost nesim�ite.

921
01:08:23,923 --> 01:08:27,176
Nu, am fost mai r�u dec�t nesim�ite
pentru c� am fost nesim�ite rele.

922
01:08:27,259 --> 01:08:29,553
Am crezut c� Troy
�i toat� chestia cu c�ntatul a fost

923
01:08:29,637 --> 01:08:32,348
omor�rea �ansei noastre de a te avea
�n echipa de fizic�-chimie a �colii.

924
01:08:32,431 --> 01:08:35,226
Am auzit ce a avut de spus.
Sunt �n echipa ta acum. Gata.

925
01:08:35,267 --> 01:08:38,062
Nu, nu-i gata.
926
01:08:38,145 --> 01:08:40,398
Am �tiut c� Chad �l poate
face pe Troy s� zic� lucruri

927
01:08:40,439 --> 01:08:43,567
care s� te fac� pe tine s�
ui�i de rechem�rile audi�iilor.

928
01:08:43,609 --> 01:08:46,237
Noi am pl�nuit asta,
�i ne pare r�u.

929
01:08:46,278 --> 01:08:50,574
Nimeni nu-l for�eaz� pe Troy s� spun� ceva.
�i �ti ce? E �n regul�.

930
01:08:50,658 --> 01:08:53,661
Ar trebuie s� ne preg�tim pentru
competi�ie, este timpul s� ne mi�c�m.

931
01:08:53,744 --> 01:08:56,372
Nu, nu e �n regul�.

932
01:08:56,455 --> 01:09:02,837
Competi�ia nu mai conteaz�, dar ce sim�i
tu despre noi, �i mai mult, Troy...

933
01:09:02,920 --> 01:09:05,673
... asta chiar conteaz�.

934
01:09:13,097 --> 01:09:14,056
Am �ncercat.

935
01:09:33,117 --> 01:09:36,078
Bun�... Am venit s�-�i spun
c�-mi pare r�u.

936
01:09:36,620 --> 01:09:42,793
- Bun� seara, d-n� Montez, sunt Try Bolton.
- A, Troy!

937
01:09:43,627 --> 01:09:44,712
Nu.

938
01:09:44,795 --> 01:09:51,385
Gabriella are treab�, �i face temele,
deci acum nu e un moment potrivit.

939
01:09:51,468 --> 01:09:57,808
Am f�cut o gre�eal�, d-n� Montez,
�i a� vrea ca Gabriella s� �tie asta.

940
01:09:57,850 --> 01:10:04,773
- �i pute�i spune c� am c�utat-o?
- O s�-i spun... Troy.

941
01:10:04,815 --> 01:10:06,650
- Noapte bun�.
- Noapte bun�. Mul�umesc.

942
01:10:37,932 --> 01:10:41,018
- Alo?
- Din ceea ce ai auzit nimic nu e adev�rat.

943
01:10:41,101 --> 01:10:42,478
Am fost �mboln�vit de
prietenii mei c�l�rindu-m�,

944
01:10:42,561 --> 01:10:44,563
<i>a�a c� am zis lucruri
s� le �nchid gura.</i>

945
01:10:44,647 --> 01:10:45,814
<i>Niciun cuv�nt nu a fost adev�rat.</i>

946
01:10:45,856 --> 01:10:48,651
<i>Ai fost conving�tor pentru mine.</i>

947
01:10:48,734 --> 01:10:53,489
Tipul pe care l-ai �nt�lnit �n vacan�� e mai
mult dec�t tipul care a zis cuvintele alea.

948
01:10:53,572 --> 01:10:56,033
Chestia cu c�ntatul
love�te �coala.

949
01:10:56,116 --> 01:10:59,912
Ai spus-o cu gura ta. To�i te trateaz�
diferit din cauza asta.

950
01:10:59,995 --> 01:11:02,748
<i>Poate c� din cauza c� nu vreau
s� fiu doar un juc�tor de basket.</i>

951
01:11:02,831 --> 01:11:07,252
<i>Ei nu m� pot conduce pe mine.
Asta nu e problema mea, e a lor.</i>

952
01:11:07,336 --> 01:11:10,172
<i>- �i tat�l t�u?
- �i nu este despre tat�l meu.</i>

953
01:11:10,214 --> 01:11:14,093
<i>Este despre cum simt eu,
�i nu o s� p�r�sesc echipa.</i>

954
01:11:14,176 --> 01:11:16,387
<i>Ei m-au p�r�sit.</i>

955
01:11:16,470 --> 01:11:20,349
<i>Deci eu voi c�nta. Tu?</i>

956
01:11:20,432 --> 01:11:25,187
<i>- Nu �tiu, Troy.
- Trebuie s� spui da.</i>

957
01:11:25,229 --> 01:11:28,023
<i>Pentru c� �i-am adus ceva.</i>

958
01:11:28,065 --> 01:11:30,693
Ce vrei s� zici?

959
01:11:30,776 --> 01:11:32,778
<i>�ntoarce-te.</i>

960
01:11:43,288 --> 01:11:49,253
<i>Acesta poate fii �nceputul
unui lucru nou</i>

961
01:11:49,378 --> 01:11:54,842
<i>M� simt a�a de bine
s� fiu aici cu tine</i>

962
01:11:56,885 --> 01:12:01,223
<i>�i acum uit�ndu-m�
�n ochii t�i</i>
963
01:12:01,306 --> 01:12:05,853
<i>Simt �n inima mea</i>

964
01:12:05,894 --> 01:12:09,648
<i>�nceputul unui lucru...</i>

965
01:12:09,731 --> 01:12:11,567
... nou

966
01:12:14,820 --> 01:12:18,532
E o audi�ie pe perechi.

967
01:12:51,064 --> 01:12:52,774
Da!

968
01:12:52,858 --> 01:12:56,153
Zn4, �i f�c�nd asta,
termini cu doi...

969
01:12:56,236 --> 01:12:58,488
... �i doi. A�i �n�eles?

970
01:13:00,616 --> 01:13:02,618
Da!

971
01:13:05,954 --> 01:13:07,623
Ce se-nt�mpl�?

972
01:13:17,507 --> 01:13:20,010
Veni�i aici. Pune�i cinci
grame de aci �n�untru

973
01:13:20,093 --> 01:13:22,763
�i asta cauzeaz� s�-l schimbe din
acidic state.

974
01:13:22,804 --> 01:13:25,432
Se schimb� �i culoarea din
portocaliu �n albastru.

975
01:13:25,515 --> 01:13:27,768
Ca acele benzi pH.

976
01:13:27,851 --> 01:13:30,771
Trebuie s� plec. Pe mai t�rziu!

977
01:13:46,286 --> 01:13:48,288
Ai �nt�rziat!

978
01:13:48,372 --> 01:13:52,459
<i>... puterea de a crede</i>

979
01:13:52,542 --> 01:13:54,878
<i>Ne lu�m av�nt</i>

980
01:13:54,962 --> 01:13:57,130
<i>Zbur�m</i>

981
01:13:57,214 --> 01:14:01,885
<i>Nu e o stea pe cer
pe care nu o putem atinge</i>

982
01:14:03,512 --> 01:14:05,222
<i>Dac� �ncerc�m</i>

983
01:14:05,305 --> 01:14:07,349
<i>Da, ne desp�r�im �n libertate</i>

984
01:14:08,684 --> 01:14:11,561
C�nt� destul de bine.

985
01:14:15,691 --> 01:14:19,069
<i>Ca un val al oceanului</i>

986
01:14:19,152 --> 01:14:21,446
Trebuie s� facem ceva.

987
01:14:21,488 --> 01:14:23,532
Rechem�rile noastre sunt joi

988
01:14:23,615 --> 01:14:28,203
�i meciul de basket
�i competi�ia de fizic�-chimie vineri.

989
01:14:28,286 --> 01:14:31,206
P�cat c� aceste evenimente nu se
�nt�mpl� �n aceea�i zi...

990
01:14:31,289 --> 01:14:33,750
... la aceea�i or�.

991
01:14:34,710 --> 01:14:39,673
Nu va func�iona pentru c� Troy �i
Gabriella nu vor putea s� ajung�...

992
01:14:42,175 --> 01:14:44,386
Sunt m�ndru s� te am
pe tine ca sor�.

993
01:14:44,469 --> 01:14:47,556
�tiu.

994
01:14:47,639 --> 01:14:51,101
Nu mai vreau s� aud nimic �n leg�tur� cu
Troy �i acea fat� Montez.

995
01:14:51,184 --> 01:14:57,023
Dac� tu �mi spui mie ca �i vicepre�edint�
a clubului drama c� schimb�nd rechem�rile

996
01:14:57,065 --> 01:15:03,238
va fi mai bine pentru programul
teatrului nostru, a� fi de acord cu tine.

997
01:15:09,369 --> 01:15:10,787
E �sta un da?

998
01:15:27,429 --> 01:15:31,266
<i>Audi�iile s-au reprogramat
pe vineri, �ncep�nd cu orele 3:30 pm.</i>

999
01:15:33,226 --> 01:15:36,563
Nu e nicio problem�.
A fost nebunesc.

1000
01:15:38,565 --> 01:15:40,108
Rechem�rile la aceea�i or� cu meciul?

1001
01:15:40,192 --> 01:15:42,986
- �i competi�ia de fizic�-chimie.
- De ce ar face asta?

1002
01:15:43,069 --> 01:15:46,948
- �mi miroase a �obolan numit Darbus.
- Cred c� doi �obolani, nu Darbus.

1003
01:15:47,032 --> 01:15:50,118
�tii ceva despre asta, micu�o?

1004
01:15:50,202 --> 01:15:52,329
D-na Darbus crede
c� protejeaz� spectacolul...

1005
01:15:52,412 --> 01:15:55,665
dar Ryan �i Sharpay sunt
�ngrijora�i de protec�ia lor.

1006
01:15:55,749 --> 01:15:57,834
�tii ce o s� le fac?

1007
01:15:57,918 --> 01:16:00,212
Nimic. Nu le vom face nimic lor.

1008
01:16:00,253 --> 01:16:02,130
Except�nd c�ntatul, poate.

1009
01:16:02,214 --> 01:16:04,883
Asta se va �nt�mpla
dac� lucr�m �mpreun�.

1010
01:16:04,966 --> 01:16:08,553
- Cine e cu mine?
- �ti foarte bine c� sunt cu tine.

1011
01:16:14,351 --> 01:16:16,895
<i><b>Ziua meciului de basket
Ziua rechem�rii pentru audi�ii</b></i>

1012
01:16:16,978 --> 01:16:21,066
<i><b>Ziua competi�iei la fizic�-chimie
Ajutor!</b></i>

1013
01:16:27,781 --> 01:16:30,075
Un tort.

1014
01:16:30,158 --> 01:16:31,785
- Dumnezeule!
- Doamne!

1015
01:16:31,868 --> 01:16:35,413
Ce? Mul�umesc!

1016
01:16:35,455 --> 01:16:39,292
- Avem �i noi ceva pentru voi.
- Da, veni�i aici, uita�i-v�.

1017
01:16:39,376 --> 01:16:40,752
Ta-da!

1018
01:16:40,835 --> 01:16:44,214
A... e o ecua�ie.

1019
01:16:48,760 --> 01:16:50,095
E grozav!

1020
01:17:02,273 --> 01:17:04,484
Stai aici. Uit�-te.

1021
01:17:04,567 --> 01:17:06,319
De la echipa noastr�,
pentru echipa voastr�.

1022
01:17:06,403 --> 01:17:11,449
Hai clubul drama!

1023
01:17:11,533 --> 01:17:12,534
Semnul exclam�rii.

1024
01:17:12,617 --> 01:17:18,289
Se pare c� noi "Pisicile s�lbatice" suntem
preg�ti�i pentru o dup�-amiaz� interesant�.

1025
01:17:18,373 --> 01:17:19,290
Hai.

1026
01:17:19,332 --> 01:17:25,171
Hai d... dra...
Hai dra... Hai dray...

1027
01:17:25,255 --> 01:17:27,007
Drame?

1028
01:17:52,240 --> 01:17:55,076
Cum te sim�i?
1029
01:17:55,160 --> 01:17:58,079
- Timid.
- Da, �i eu.

1030
01:17:58,163 --> 01:18:03,126
- A� vrea s� intru s� joc �i eu cu tine.
- Hei, tu ai avut timpul t�u.

1031
01:18:05,170 --> 01:18:07,172
�ti ce vreau de la tine azi?

1032
01:18:07,255 --> 01:18:10,425
- Campionatul.
- �la va veni sau nu va veni.

1033
01:18:10,508 --> 01:18:13,511
Vreau ca tu s� te distrezi.

1034
01:18:13,595 --> 01:18:18,558
�tiu totul despre presiune.
Poate a venit prea mult� de la mine.

1035
01:18:18,641 --> 01:18:23,980
Ceea ce vreau s� v�d e fiul meu
petrec�ndu-�i timpul vie�ii

1036
01:18:24,022 --> 01:18:28,109
juc�nd jocul pe care
am�ndoi �l iubim.

1037
01:18:28,193 --> 01:18:35,200
Dac�-mi ar�i asta, o s� stau cu
z�mbetul pe buze oricare va fi scorul.

1038
01:18:37,785 --> 01:18:40,330
Mul�umesc, antrenoare...

1039
01:18:40,872 --> 01:18:42,540
... tat�.

1040
01:18:56,888 --> 01:18:59,599
<i>Bine a�i venit la
competi�ia anual� de fizic�-chimie.</i>

1041
01:18:59,682 --> 01:19:02,644
<i>"Pisicile s�lbatice" de la liceul East
contra "Cavalerilor" de la liceul West.</i>

1042
01:19:06,731 --> 01:19:09,442
Bun�! Aici, aici.

1043
01:19:23,414 --> 01:19:24,540
Opre�te-te!

1044
01:19:28,253 --> 01:19:30,255
- Am �ncredere �n tine.
- Energie.

1045
01:19:35,677 --> 01:19:37,679
Haide�i, s� o facem.

1046
01:19:41,266 --> 01:19:45,520
<i>Acum v� introduc echipa
liceului East, "Pisicile s�lbatice"!</i>

1047
01:19:45,561 --> 01:19:47,480
S� mergem! A�a!

1048
01:19:48,731 --> 01:19:52,610
<i>... pentru acest meci de campionat
dintre liceul East �i liceul West!</i>

1049
01:20:01,869 --> 01:20:06,374
Juc�ndu-i pe liderii spectacolului
este o provocare �i o responsabilitate.

1050
01:20:06,457 --> 01:20:08,751
O fericire �i o greutate.

1051
01:20:08,793 --> 01:20:13,256
V� �ncredin�ez vou� �i tuturor
arti�tilor tineri s� scoat� cuvinte

1052
01:20:13,297 --> 01:20:19,012
pentru lun�, soare �i stele.

1053
01:20:19,095 --> 01:20:21,848
S� �ncepem �mpreun�...

1054
01:20:24,267 --> 01:20:26,227
Sharpay �i Ryan!

1055
01:20:29,981 --> 01:20:32,108
<i>Mucho gusto!</i>

1056
01:20:32,942 --> 01:20:35,903
<i>Ay, que fabulosa!</i>

1057
01:20:36,571 --> 01:20:38,364
<i>Ay! Ay! Ay!</i>

1058
01:20:38,448 --> 01:20:42,493
<i>Arriba!
Quien es bailar?</i>

1059
01:20:42,577 --> 01:20:44,245
<i>Me la me</i>

1060
01:20:44,328 --> 01:20:48,124
<i>Cred �n vise,
tr�g�nd dup� staruri</i>

1061
01:20:48,166 --> 01:20:52,253
<i>Drag� s� fii num�rul unu
trebuie s� treci de bar�</i>

1062
01:20:52,295 --> 01:20:56,632
<i>Lovitura �i zg�rietura</i>

1063
01:20:56,674 --> 01:21:00,094
<i>Nimic nu-�i i-a s� te urci
pe o scar� cu succes</i>

1064
01:21:00,136 --> 01:21:05,266
<i>Lucr�m la pove�tile
noastre toat� ziua</i>

1065
01:21:05,308 --> 01:21:09,437
<i>Trebuie s� ciocnesc competi�ia
s�-i suflu pe to�i afar�</i>

1066
01:21:09,479 --> 01:21:12,315
<i>- Caliente!
- Suave!</i>
1067
01:21:12,356 --> 01:21:13,775
<i>Da, noi vom</i>

1068
01:21:13,816 --> 01:21:15,401
<i>Bop, bop, bop
bop p�n�-n v�rf</i>

1069
01:21:15,485 --> 01:21:17,612
<i>Alunec� �i �ine
pasul cu ritmul</i>

1070
01:21:17,653 --> 01:21:19,781
<i>Sari �i �op�ie
�op�ie p�n� pici</i>

1071
01:21:19,864 --> 01:21:22,033
<i>�i �ncepe din nou</i>

1072
01:21:22,116 --> 01:21:23,826
<i>Zip zap zop
sari ca un mop</i>

1073
01:21:23,910 --> 01:21:25,828
<i>�nv�rte-te la col�</i>

1074
01:21:25,870 --> 01:21:29,499
<i>Mi�c�-te f�r� oprire
p�n� se opre�te muzica</i>

1075
01:21:29,582 --> 01:21:32,418
<i>F� bop bop,
bop p�n�-n v�rf</i>

1076
01:21:32,502 --> 01:21:36,631
<i>Nu te opri niciodat�
bop p�n�-n v�rf</i>

1077
01:21:38,674 --> 01:21:40,676
"Pisicile s�lbatice"!

1078
01:21:41,761 --> 01:21:45,515
... c�tig� trofeul campionatului!

1079
01:21:51,395 --> 01:21:54,857
<i>Liceul East are mingea de �ncepere,
pun�nd mingea pe teren.</i>

1080
01:22:13,084 --> 01:22:15,419
Liceul East.

1081
01:22:15,503 --> 01:22:17,797
Am reu�it!

1082
01:22:18,589 --> 01:22:19,674
Bravo!

1083
01:22:19,757 --> 01:22:23,970
<i>Scutur� ni�te prada
�i �nv�rte-te</i>

1084
01:22:24,053 --> 01:22:26,013
<i>Z�mbe�te �n direc�ia lor</i>

1085
01:22:26,055 --> 01:22:27,139
<i>Arat�-mi mu�chi</i>

1086
01:22:27,223 --> 01:22:29,225
<i>F� �nghesuiala</i>

1087
01:22:35,815 --> 01:22:40,027
�n regul�, "Pisicilor s�lbatice", e
timpul pentru o ie�ire din sal� ciudat�.

1088
01:22:58,504 --> 01:23:03,175
<i>�i liceul West pune mingea �n jurul
perimetrului la sf�r�itul ofensivei.</i>

1089
01:23:03,217 --> 01:23:05,886
<i>Frumos control
de minge de c�tre liceul West.</i>

1090
01:23:05,970 --> 01:23:08,014
<i>Trece de alee...</i>

1091
01:23:08,055 --> 01:23:10,558
<i>arunc� �i...</i>

1092
01:23:12,643 --> 01:23:15,396
<i>Se pare c� exers�m ni�te
dificult�i tehnice.</i>
1093
01:23:17,898 --> 01:23:19,900
<i>Vom avea un timeout.</i>

1094
01:23:19,984 --> 01:23:22,278
Avem o problem�,
opri�i meciul. Opri�i meciul.

1095
01:23:22,361 --> 01:23:24,530
<i>Arbitrul a ar�tat timeout.</i>

1096
01:23:26,490 --> 01:23:28,909
<i>V� rog s� r�m�ne�i calmi.</i>

1097
01:23:41,297 --> 01:23:42,506
Du-te...

1098
01:23:46,427 --> 01:23:51,015
<i>Vom rezolva aceast� problem� imediat.
�ntre timp, pentru siguran��,</i>

1099
01:23:51,098 --> 01:23:54,935
<i>�i rug�m pe to�i s� p�r�seasc�
sala f�r� nicio grij�, v� rog.</i>

1100
01:23:54,977 --> 01:23:56,854
<i>Mul�umesc.</i>

1101
01:23:56,937 --> 01:23:59,065
<i>Da...
bop, bop, bop</i>

1102
01:23:59,106 --> 01:24:02,526
<i>- Bop p�n�-n v�rf
- Cur��-�i inhibi�ia</i>

1103
01:24:02,610 --> 01:24:04,236
<i>Stump, stump, stump
f� pe �trengaru'</i>

1104
01:24:04,278 --> 01:24:06,405
<i>�i mi�c�-�i corpul</i>

1105
01:24:06,489 --> 01:24:08,449
<i>Bop, bop, bop
direct �n v�rf</i>

1106
01:24:08,491 --> 01:24:10,284
<i>Merg�nd pentru glorie</i>

1107
01:24:10,367 --> 01:24:15,998
<i>O s� st�m doar sus
�i nu e vom opri, opri</i>

1108
01:24:16,082 --> 01:24:18,918
<i>P�n� nu ajungem �n v�rf</i>

1109
01:24:18,959 --> 01:24:21,295
<i>Bop p�n�-n v�rf</i>

1110
01:24:33,349 --> 01:24:36,101
Bun�! Sun�-m�.

1111
01:24:37,645 --> 01:24:42,983
Vede�i de ce iubim teatrul,
oameni? Bravo!

1112
01:24:43,067 --> 01:24:48,155
Troy Bolton, Gabriella Montez.

1113
01:24:48,239 --> 01:24:49,949
Troy? Gabriella?

1114
01:24:50,032 --> 01:24:52,910
- Vor fi aici.
- Teatrul, cum am mai spus,

1115
01:24:52,993 --> 01:24:56,705
nu a�teapt� pe nimeni. �mi pare r�u.

1116
01:24:57,623 --> 01:24:59,416
Am terminat aici.

1117
01:24:59,500 --> 01:25:03,128
Felicit�ri tuturor.
Lista cu cei c�tig�tori va fi postat�.

1118
01:25:03,170 --> 01:25:05,506
A�tepta�i! D-n� Darbus, a�tepta�i!
1119
01:25:05,589 --> 01:25:09,051
- Suntem preg�ti�i, putem c�nta.
- V-am strigat, de dou� ori.

1120
01:25:09,134 --> 01:25:13,097
- D-n� Darbus, v� rog! V� rog!
- Regulile sunt reguli!

1121
01:25:17,601 --> 01:25:20,563
Am fi ferici�i s� c�nt�m din nou
pentru studen�ii no�tri care au venit.

1122
01:25:20,646 --> 01:25:24,400
Nu �tiu ce se-nt�mpl� aici
dar �n orice �nt�mplare

1123
01:25:24,483 --> 01:25:27,111
este prea t�rziu �i
nu mai avem pianist.

1124
01:25:27,152 --> 01:25:29,905
- �sta e show-biz-ul.
- Vom c�nta f�r� pianist.

1125
01:25:29,989 --> 01:25:32,825
Nu, nu ve�i c�nta f�r�.
Pianistul aici, d-n� Darbus.

1126
01:25:32,866 --> 01:25:36,495
- Nu vrei s� faci asta.
- Ba da, vreau.

1127
01:25:36,579 --> 01:25:38,372
Preg�ti�i-v� pe scen�.

1128
01:25:38,872 --> 01:25:43,168
Acum asta va fi show biz.

1129
01:26:10,446 --> 01:26:13,407
Nu pot s� c�nt, Troy,
nu cu at�ia oameni privindu-m�.

1130
01:26:13,490 --> 01:26:16,201
Hei, uit�-te la mine, doar la mine.

1131
01:26:16,285 --> 01:26:21,248
Doar la mine. Ca �i prima dat�
c�nd am c�ntat �mpreun�. Mai �tii?

1132
01:26:22,124 --> 01:26:23,792
Ca la gr�dini��.

1133
01:26:35,596 --> 01:26:40,267
<i>Ne lu�m av�nt, zbur�m</i>

1134
01:26:40,351 --> 01:26:46,315
<i>Nu e o stea pe cer
pe care nu o putem atinge</i>

1135
01:26:46,398 --> 01:26:50,736
<i>Dac� �ncerc�m
ne desp�r�im �n libertate</i>

1136
01:26:53,906 --> 01:26:58,744
<i>�tii c� lumea ne poate vedea</i>

1137
01:26:58,827 --> 01:27:02,706
<i>�ntr-un mod diferit
dec�t ceea ce suntem</i>

1138
01:27:02,748 --> 01:27:08,962
<i>Cre�nd spa�ii �ntre noi
p�n� nu ne separ�m inimile</i>

1139
01:27:11,507 --> 01:27:19,264
<i>Dar credin�a ta �mi d� putere
putere de a crede</i>

1140
01:27:19,348 --> 01:27:22,351
<i>- C� ne desp�r�im �n libertate
- Ne lu�m av�nt</i>

1141
01:27:22,434 --> 01:27:24,895
<i>Zbur�m</i>

1142
01:27:24,937 --> 01:27:30,526
<i>Nu e o stea pe cer
pe care nu o putem atinge</i>

1143
01:27:30,609 --> 01:27:32,736
<i>Dac� �ncerc�m</i>
1144
01:27:32,778 --> 01:27:34,988
<i>Da, ne desp�r�im �n libertate</i>

1145
01:27:35,072 --> 01:27:38,408
<i>Da, ne desp�r�im �n libertate</i>

1146
01:27:38,492 --> 01:27:43,080
<i>�l sim�i construindu-se</i>

1147
01:27:43,122 --> 01:27:47,334
<i>Ca un val pe care
oceanul nu-l poate controla</i>

1148
01:27:47,417 --> 01:27:52,464
<i>Conectat la un sentiment
�n sufletul nostru</i>

1149
01:27:52,548 --> 01:27:55,551
<i>Suflet</i>

1150
01:27:56,093 --> 01:28:03,350
<i>Ridic�ndu-ne
s� ne vad� toat� lumea</i>

1151
01:28:03,433 --> 01:28:05,018
<i>Ne desp�r�im �n libertate</i>

1152
01:28:05,102 --> 01:28:09,064
<i>- Ne lu�m av�nt
- Zbur�m</i>

1153
01:28:09,147 --> 01:28:15,112
<i>Nu e o stea pe cer
pe care nu o putem atinge</i>

1154
01:28:15,195 --> 01:28:19,575
<i>- Dac� �ncerc�m
- Da, ne desp�r�im �n libertate</i>

1155
01:28:19,616 --> 01:28:22,786
<i>Ne desp�r�im �n libertate</i>

1156
01:28:22,870 --> 01:28:26,832
<i>- Fugind
- Urc�nd</i>

1157
01:28:26,915 --> 01:28:32,129
<i>S� ajungem la locul
unde po�i fi orice</i>

1158
01:28:32,963 --> 01:28:34,882
<i>Acum e timpul</i>

1159
01:28:34,965 --> 01:28:37,426
<i>A�a c� ne desp�r�im �n libertate</i>

1160
01:28:37,509 --> 01:28:40,762
<i>- Ne desp�r�im �n libertate
- Da</i>

1161
01:28:40,804 --> 01:28:45,267
<i>Mai mult dec�t speran��, mai mult
dec�t credin��, asta e adev�rat, destinat</i>

1162
01:28:45,309 --> 01:28:49,646
<i>�i �mpreun� o vedem venind</i>

1163
01:28:49,688 --> 01:28:53,734
<i>Mai mult dec�t tine, mai mult dec�t mine
Nu o dorin��, o nevoie</i>

1164
01:28:53,817 --> 01:28:58,071
<i>Am�ndoi ne desp�r�im �n libertate</i>

1165
01:28:58,155 --> 01:29:02,618
<i>- Ne lu�m av�nt
- Zbur�m</i>

1166
01:29:02,701 --> 01:29:08,498
<i>Nu e o stea pe cer
pe care nu o putem atinge</i>

1167
01:29:08,540 --> 01:29:10,500
<i>Dac� �ncerc�m</i>

1168
01:29:10,584 --> 01:29:12,502
<i>Da, ne desp�r�im �n libertate</i>

1169
01:29:12,544 --> 01:29:15,464
<i>Ne desp�r�im �n libertate</i>

1170
01:29:15,505 --> 01:29:20,052
<i>- Fugind
- Urc�nd</i>

1171
01:29:20,135 --> 01:29:26,600
<i>S� ajungem la locul
unde po�i fi orice</i>

1172
01:29:26,683 --> 01:29:29,019
<i>- Acum e timpul
- Acum e timpul</i>

1173
01:29:29,102 --> 01:29:32,647
<i>- Ne desp�r�im �n libertate
- Ne desp�r�im �n libertate</i>

1174
01:29:34,399 --> 01:29:38,653
<i>�tii c� lumea ne poate vedea</i>

1175
01:29:38,737 --> 01:29:46,745
<i>�ntr-un mod diferit
dec�t ceea ce suntem</i>

1176
01:30:02,177 --> 01:30:04,346
- E uimitor!
- Uimitor, da!

1177
01:30:15,023 --> 01:30:16,817
<i>�i liceul West
are mingea.</i>

1178
01:30:16,942 --> 01:30:19,277
<i>O oprire rapid�.
Caut� un juc�tor liber.</i>

1179
01:30:19,361 --> 01:30:23,156
<i>Mingea a fost recuperat� de num�rul 14,
ne �ntoarcem �n partea cealalt�!</i>

1180
01:30:23,240 --> 01:30:26,868
<i>Liceul East are mingea!
Timpul se scurge!</i>

1181
01:30:27,702 --> 01:30:29,996
<i>Caut� un om liber.</i>

1182
01:30:30,413 --> 01:30:33,166
<i>Dribleaz�.
Mingea pe perimetru.</i>

1183
01:30:33,250 --> 01:30:35,710
<i>Caut� un om �n�untru.
A v�zut bine.</i>

1184
01:30:35,794 --> 01:30:38,713
<i>Arunc�! �i e bine!</i>

1185
01:30:38,755 --> 01:30:42,759
<i>Un co� de la 12 metrii...
timpul s-a scurs �i ei au victoria!</i>

1186
01:30:42,843 --> 01:30:49,349
<i>Liceul East a c�tigat campionatul!
Echipa "Pisicile s�lbatice" este campioan�!</i>

1187
01:30:49,391 --> 01:30:52,060
Felicit�ri, liceul East!

1188
01:30:52,102 --> 01:30:53,854
Troy! Troy! Troy!

1189
01:30:53,895 --> 01:30:56,189
- Felicit�ri.
- Mul�umesc.

1190
01:30:56,231 --> 01:30:59,609
Vin �i eu...

1191
01:31:02,070 --> 01:31:03,488
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatic"!

1192
01:31:03,572 --> 01:31:05,031
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatic"!

1193
01:31:05,115 --> 01:31:06,408
- Echipa?
- "Pisicile s�lbatic"!
1194
01:31:06,491 --> 01:31:09,369
- "Pisicile s�lbatic"!
- Bag�-�i capul �n joc.

1195
01:31:09,411 --> 01:31:11,288
Da, frate!

1196
01:31:11,371 --> 01:31:13,540
- Sunt m�ndru de tine, fiule!
- Mul�umesc, tat�!

1197
01:31:13,582 --> 01:31:16,877
- Bravo!
- Brava!

1198
01:31:16,918 --> 01:31:18,628
- Troy, tu e�ti cel mai bun!
- Nu, tu!

1199
01:31:18,712 --> 01:31:21,172
- Felicit�ri, "pisic� s�lbatic�"!
- �i echipa ta?

1200
01:31:21,256 --> 01:31:23,216
�i noi am c�tigat!

1201
01:31:23,258 --> 01:31:25,468
Echipa a votat s�
ai tu mingea jocului, c�pitane!

1202
01:31:25,552 --> 01:31:28,805
Da, mul�umesc.

1203
01:31:28,889 --> 01:31:31,516
Deci... vii cu mine la petrecerea
de dup�, corect?

1204
01:31:31,600 --> 01:31:35,228
- Ca �i o �nt�lnire?
- Ar trebui s� fie ziua ta norocoas�.

1205
01:31:35,270 --> 01:31:37,981
Chad m-a invitat s� ies cu el.

1206
01:31:38,064 --> 01:31:39,774
Felicit�ri.

1207
01:31:39,858 --> 01:31:42,903
Eu voi fi dublura ta �n cazul �n care
nu vei putea juca �ntr-o pies�, a�a c�...

1208
01:31:42,944 --> 01:31:44,946
.. rupe�i un picior.

1209
01:31:45,530 --> 01:31:48,450
�n teatru asta �nseamn� baft�.

1210
01:31:48,533 --> 01:31:53,038
Hei, Sharpay. �mi pare r�u c� nu ai luat
rolul, dar cred c� ai fost destul de bun�.

1211
01:31:53,121 --> 01:31:57,083
- Te admir foarte mult.
- �i, de ce nu m-ai admira? Pa.

1212
01:31:57,125 --> 01:32:00,420
A�teapt�, �i-am f�cut ni�te pr�jituri.

1213
01:32:00,462 --> 01:32:02,839
- Frumos meci.
- Mersi.

1214
01:32:03,632 --> 01:32:08,345
Compozitorule, i-a tu
mingea meciului. O meri�i. C�pitane.

1215
01:32:08,428 --> 01:32:11,765
Da.

1216
01:32:13,141 --> 01:32:16,102
Despre asta vorbeam eu.

1217
01:32:26,905 --> 01:32:28,323
S� �ncepem!

1218
01:32:28,406 --> 01:32:32,452
<i>�mpreun�, �mpreun�,
�mpreun� peste tot</i>

1219
01:32:32,535 --> 01:32:36,456
<i>�mpreun�, �mpreun�,
haide s� ne distr�m pu�in</i>

1220
01:32:36,498 --> 01:32:40,794
<i>�mpreun�, suntem aici
pentru oricine tot timpul</i>

1221
01:32:40,877 --> 01:32:44,339
<i>�mpreun�, �mpreun�,
s� o facem bine</i>

1222
01:32:45,173 --> 01:32:48,802
<i>Aici �i acum e timpul
pentru s�rb�torire</i>

1223
01:32:48,885 --> 01:32:51,471
<i>�n sf�r�it mi-am dat seama</i>

1224
01:32:51,554 --> 01:32:52,847
<i>Da, da</i>

1225
01:32:52,931 --> 01:32:56,976
<i>C� toate visele
noastre n-au limite</i>

1226
01:32:57,060 --> 01:33:01,231
<i>- Despre asta e vorba
- Haide�i acum</i>

1227
01:33:01,314 --> 01:33:05,276
<i>Fiecare e special
�n felul lui</i>

1228
01:33:05,360 --> 01:33:09,614
<i>- �i facem pe fiecare mai puternici
- Pe fiecare puternici</i>

1229
01:33:09,697 --> 01:33:13,451
<i>Nu suntem la fel,
suntem diferi�i �ntr-un fel mai bun</i>

1230
01:33:13,535 --> 01:33:17,330
<i>�mpreun� trebuie s� fim</i>

1231
01:33:17,414 --> 01:33:20,333
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1232
01:33:20,375 --> 01:33:25,964
<i>Odat� ce �tim c� suntem
cu to�i staruri �i vedem asta</i>

1233
01:33:26,047 --> 01:33:28,758
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1234
01:33:28,842 --> 01:33:32,220
<i>�i se vede c�nd st�m
m�n� �n m�n�</i>

1235
01:33:32,303 --> 01:33:37,392
<i>Aduc�nd visele
la realitate</i>

1236
01:33:37,475 --> 01:33:38,476
<i>Toat� lumea acum</i>

1237
01:33:38,560 --> 01:33:42,522
<i>�mpreun�, �mpreun�,
�mpreun� peste tot</i>

1238
01:33:42,564 --> 01:33:46,818
<i>�mpreun�, �mpreun�,
haide s� ne distr�m pu�in</i>

1239
01:33:46,860 --> 01:33:50,780
<i>�mpreun�, suntem aici
pentru oricine tot timpul</i>

1240
01:33:50,864 --> 01:33:55,201
<i>�mpreun�, �mpreun�,
s� o facem bine</i>

1241
01:33:55,243 --> 01:33:59,164
<i>Suntem cu to�ii aici
vorbind cu o voce</i>

1242
01:33:59,205 --> 01:34:03,418
<i>Zguduim casa, da, da</i>

1243
01:34:03,501 --> 01:34:07,797
<i>Petrecerea e deschis�,
acum fiecare s� fac� g�l�gie</i>

1244
01:34:07,881 --> 01:34:10,925
<i>Haide�i, �ipa�i �i striga�i</i>

1245
01:34:11,968 --> 01:34:15,513
<i>Noi am venit
pentru c� suntem lipi�i �mpreun�</i>

1246
01:34:15,555 --> 01:34:19,559
<i>Campion unul �i to�i</i>

1247
01:34:19,642 --> 01:34:22,645
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1248
01:34:22,729 --> 01:34:26,065
<i>Odat� ce �tim
c� suntem cu to�i staruri</i>

1249
01:34:26,107 --> 01:34:30,987
<i>�i vedem asta c� suntem
cu to�ii �n asta �mpreun�</i>

1250
01:34:31,070 --> 01:34:34,407
<i>�i se vede c�nd st�m
m�n� �n m�n�</i>

1251
01:34:34,449 --> 01:34:36,117
<i>F�c�nd visele adev�rate</i>

1252
01:34:36,200 --> 01:34:39,078
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1253
01:34:39,162 --> 01:34:42,624
<i>C�nd ajungem, putem zbura
chiar �i �n�untru</i>

1254
01:34:42,707 --> 01:34:44,542
<i>O putem face</i>

1255
01:34:44,584 --> 01:34:47,211
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>
1256
01:34:47,295 --> 01:34:52,967
<i>Odat� ce vedem c� exist� o �ans�
pe care o avem �i o lu�m</i>

1257
01:34:53,051 --> 01:34:54,719
<i>Pisicile s�lbatice,
c�nt� �nainte</i>

1258
01:34:54,802 --> 01:34:56,888
<i>Chiar au f�cut-o s� func�ioneze</i>

1259
01:34:56,971 --> 01:34:59,182
<i>Pisicile s�lbatice �n cas�</i>

1260
01:34:59,265 --> 01:35:01,225
<i>Toat� lumea s� c�nte</i>

1261
01:35:01,309 --> 01:35:05,188
<i>Pisicile s�lbatice sunt peste tot,
scutur�-�i m�inile �n aer</i>

1262
01:35:05,271 --> 01:35:07,899
<i>A�a facem noi,
s� ne obi�nuim,</i>

1263
01:35:07,941 --> 01:35:10,485
<i>E timpul s� ar�t�m lumii</i>

1264
01:35:18,451 --> 01:35:20,495
Hei!

1265
01:35:20,578 --> 01:35:21,871
Ho!

1266
01:35:22,705 --> 01:35:25,917
Hei! Ho!
Bine, din nou!

1267
01:35:25,958 --> 01:35:28,836
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1268
01:35:28,920 --> 01:35:34,384
<i>Odat� ce �tim c� suntem
cu to�i staruri �i vedem asta</i>
1269
01:35:34,467 --> 01:35:36,886
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1270
01:35:36,969 --> 01:35:40,640
<i>�i se vede c�nd st�m
m�n� �n m�n�</i>

1271
01:35:40,723 --> 01:35:42,684
<i>Aduc�nd visele la realitate</i>

1272
01:35:42,767 --> 01:35:45,687
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1273
01:35:45,770 --> 01:35:50,441
<i>C�nd ajungem, putem zbura
chiar �i �n�untru, o putem face</i>

1274
01:35:50,525 --> 01:35:53,695
<i>Suntem cu to�ii
�n asta �mpreun�</i>

1275
01:35:53,778 --> 01:35:58,825
<i>Odat� ce vedem c� exist� o �ans�
pe care o avem �i o lu�m</i>

1276
01:35:58,908 --> 01:36:02,995
<i>Pisicile s�lbatice sunt peste tot,
scutur�-�i m�inile �n aer</i>

1277
01:36:03,079 --> 01:36:05,748
<i>A�a facem noi, s� ne obi�nuim</i>

1278
01:36:05,832 --> 01:36:08,292
<i>Haide�i, toat� lumea!</i>

1279
01:36:14,090 --> 01:36:15,425
Da!

1280
01:36:19,804 --> 01:36:21,722
Da!

1281
01:36:21,889 --> 01:36:33,192
<b>Traducerea �i adaptarea:
Pa�caAdrian</b>

1282
01:36:49,000 --> 01:36:50,918
<i>Pisicile s�lbatice
c�nt� �nainte,</i>

1283
01:36:51,002 --> 01:36:53,129
<i>Chiar au f�cut-o
s� func�ioneze</i>

1284
01:36:53,212 --> 01:36:55,256
<i>Pisicile s�lbatice �n cas�</i>

1285
01:36:55,339 --> 01:36:57,300
<i>Toat� lumea s� c�nte</i>

1286
01:36:57,341 --> 01:37:01,304
<i>Pisicile s�lbatice sunt peste tot,
scutur�-�i m�inile �n aer</i>

1287
01:37:01,387 --> 01:37:03,973
<i>A�a facem noi
s� ne obi�nuim</i>

1288
01:37:04,056 --> 01:37:05,558
<i>E timpul s� ar�t�m lumii</i>

1289
01:37:05,641 --> 01:37:07,393
<i>Pisicile s�lbatice
c�nt� �nainte</i>

1290
01:37:07,476 --> 01:37:09,478
<i>Chiar au f�cut-o s� func�ioneze</i>

1291
01:37:09,562 --> 01:37:11,689
<i>Pisicile s�lbatice �n cas�</i>

1292
01:37:11,772 --> 01:37:13,816
<i>Toat� lumea s� spun� acuma</i>

1293
01:37:13,900 --> 01:37:17,862
<i>Pisicile s�lbatice sunt peste tot,
scutur�-�i m�inile �n aer</i>

1294
01:37:17,945 --> 01:37:20,489
<i>A�a facem noi,
s� ne obi�nuim</i>

1295
01:37:20,573 --> 01:37:22,450
<i>E timpul s� ar�t�m...</i>

1296
01:37:25,870 --> 01:37:28,122
Pr�jiturile astea sunt un geniu!

1297
01:37:28,206 --> 01:37:30,291
Cele mai bune pr�jituri pe
care le-am gustat!

1298
01:37:30,374 --> 01:37:33,127
Mai faci c�teva pentru mine, Zeke?

1299
01:37:37,548 --> 01:37:39,926
<i>A� putea s�-�i fac o creme brulee.</i>

1300
01:37:40,027 --> 01:37:47,027
Sincronizare:DISTEL
steloo@gmail.com

1301
01:37:48,027 --> 01:37:58,027
Downloaded From www.MySubtitles.com