Sunteți pe pagina 1din 9

APLICAIE

1. Aplicaie curele, roti dintate si arbori


Maina de lucru ML este acionat de un motor electric ME prin intermediul unei
transmisii cu curele trapezoidale TCT, un reductor cilindric cu dou trepte i un cuplaj
elastic CEB !e cunosc" P
ME
# $% &', n
ME
# ()%* rot+min, i
tct
# (%, i
(,
# ,%, i
-)
# -%%,
m
n(
# - mm, .
(
#(*/, a
(,
# (** mm, 0
a
#*), 1
-
# (2, .
,
#(%/, a
-)
# (%* mm, 3
rul
# *44,
3
rdc
# *42, 3
tct
# *45 !e cer"
a6 !c7ema cinematic, calculul cinematic si dinamic al transmisiei mecanice8
96 Calculul :eometric al transmisiei prin curele trapezoidale 8
c6 Elementele :eometrice ale an:renajelor z
(
;z
,
,

z
-
;z
),
8
d6 <orele care acioneaz pe ar9orii reductorului i sc7ema de =ncarcarea a
ar9orilor8
e6 ! se dimensioneze ar9orele de intrare8
>6 ! se alea: rulmenii pentru ar9orele de intrare i s se ?eri>ice8
:6 ! se alea: cuplajul elastic i s se ?eri>ice8
@ezol?are"
a !c7ema cinematic, calculul cinematic i dinamic al transmisiei mecanice
z,A
nIII
nII
nI
nME
III
II
I
z)
z-
z,
z(
TCT
L@
@T,
ML
ME
CEB
!ta9ilirea rapoartelor de transmitere pe treptele reductorului"
i
r
# i
(,
B

i
-)
# ,% B -%% # 22$%
(
C@DAEE FE MAGIEI
i
t
# i
TCT
B i
r
# 22$% B (% # (--(8 n
(
#
TCT
ME
i
n
#
% (
()%*
# 45555 rot+min
min + 55 -25
% ,
55 455
(,
(
,
,
(
(,
rot
i
n
n
n
n
i = = = =

ML
n rot
i
n
n
n
n
i = = = = = min + (*4
%% -
55 -255
-)
,
-
-
,
-)

Calculul puterilor i momentelor la ni?elul ar9orilor transmisiei"
P
(
# P
ME
B
45 * % $
TCT
=
# $,&'
M
t(
# 4,%% B (*
5
mm E % $((-(
55 455
, $
(* %% 4
5
(
(
= =
n
P

P
,
# P
(
B
rdc rul
# $, B *44 B *42 # 542 &'
M
t,
# 4,%% B (*
5
mm E ($,-4$
55 -25
42 5
(* %% 4
5
,
,
= =
n
P

P
-
# P
,
B
rdc
rul
,
# 542 B
,
44 * B *42 # 5$ &'
M
t-
# 4,%% B (*
5
mm E %2$*(2
(*4
$ 5
(* %% 4
5
-
-
= =
n
P

9 Calculul :eometric al transmisiei prin curele"
Fate de intare"
P
(
# P
c
# $% &'
(
n # ()%* rot+min
i
(
# i
tct
# (%
Elementele de calcul con>orm !TA! ((5- sunt H?ezi ta9($26"
; pro>ilul curelei" curea =n:ust tip !P1
; diametrul primiti? al roii mici Hta9($46
F
p(
# (** mm
; diametrul primiti? al roii mari"
F
p,
# F
p(
B i
(
# (** B(% # (%* mm
; distana dintre aIe preliminar"
*$HF
p(
J F
p,
6 K A L ,HF
p(
J F
p,
6
($% K A L %**
!e adopt"
A # -** mm
; un:7iul dintre ramurile curelei"
,
APLICAIE
M # , arcsin
A
D D
p p
,
( ,

# 4%5/ # 4/--N-$O
; un:7iurile de =n>urare"
.
(
# (2* P M # ($*/,5N,$O
.
,
# (2* J M # (24/-4N-$O
; lun:imea primiti? a curelei"
L
p
# ,A J *,%Q HF
(
J F
,
6 J
A
D D
)
6 H
,
( ,

# 44)%2- mm
!e adopt din !TA! HTa9($(*6 L
p
# (*** mm
; distana dintre aIe de>initi?"
A # p J q p
,
8 p # L+) P Q+2 HF
(
JF
,
6 # (%(2$% mm
R #
2
6 H
,
( ,
D D
# -(,% mm
A # -*,$($5 mm
; ?iteza peri>eric"
? #
(*** 5*
()%* (** () -
(*** 5*
(
(

n D
p

# $%22- m+s L ?
ad
# ) m+s
; coe>icientul de >uncionare"
C
>
# (( Hta9($((6
; coe>icientul de lun:ime"
c
L
# *4* Hta9 ($(*6
; coe>icientul de =n>urare"
c
.
# (; ***-H(2* P .
(
ST 6 # *4$(-,
; puterea nominala transmis de o curea"
P
*
# ,%2 &' Hta9($(-6
; numarul de curele preliminar"
$$% -
% , 4$(-, * 4* *
% $ ( (
*
*
=

=
P C C
P c
z
L
c f

; coe>icientul numrului de curele"


4* * =
z
c
Hta9($()6
; numrul de>initi? de curele"
(4 )
4 *
$$% -
*
= = =
z
C
z
z
curele
!e adopt 1#% curele K 1
maI
#2
; >rec?ena =nco?oierilor curelei"
-
C@DAEE FE MAGIEI
Hz f Hz
L
x f )* T S (5 , (%
()**
%2 $
, (* (*
maI
- -
= < = = =

; >ora de =ntindere a curelei "
N F S
t
(4$2 6 , % ( H
*
=
unde " N
P
F
t
424
2 $
% $
(* (*
- -
= = =

; limea roii de curea"


B # Hz P (6e J ,># mm )2 -, (5 2 ) 2 , = + = +
c( !e calculeaz numerele de dini ale an:renajelor"
z
(
# $% (2
6 % , ( H -
cos (** ,
6 ( H
cos ,
(*
(,
(,
=
+

=
+


i m
a
n

!e adopt z
(
# (4 dini
z
,
# z
(
Bi
(,
# (4B,% # )$%
Adopt z
,
# )$ dini
!e calculeaz distana dintre aIe de re>erin"
a
d
#
mm z z
m
n
%,$ (** 6 )$ (4 H
(* cos ,
-
6 H
cos ,
, (
= + = +


!e determin un:7iul de an:renare"
wt
w t d
a a

cos cos =
wt
# arccos

w
t d
a
a

cos
# (4))5/
U
t
# arct:

cos
n
tg
# ,*,2/
!e calculeaz suma deplasrilor de pro>il"
I
(
J I
,
#
n
t wt
tg
inv inv

,
Hz
(
J z
,
6 # ;*($,4
unde" in? U
Vt
# t: U
Vt
;

(2*

U
Vt
/ # **(-2--%
in? U
t
# t: U
Vt
;

(2*

U
t
/ #**(%$)((
!e adopt" I
(
#* i I
,
# ;*($,4
!e ?eri>ica su9tierea la pinion"
)
APLICAIE
I
(
W I
min
#
($
(4 ()
($
()
(

=
z
# ;*,4)(
!e calculeaz elementele :eometrice ale an:renajului"
; diametrele de di?izare
d
(
# m
t
B z
(
#

cos
n
m
z
(
# %$2$4- mm
d
,
# m
t
B z
,
# ()-$%( mm
; diametrele de cap"
d
a(
# d
(
J ,m
n
H7
a
X J I
(
6# 5-2$4- mm
d
a,
# d
,
J ,m
n
H7
a
X J I
,
6# ()2(-$$ mm
; diametrele de picor"
d
>(
# d
(
J ,m
n
H7
>
X J I
(
6# %*-$4- mm
d
>,
# d
(
J ,m
n
H7
>
X J I
,
6# (-)5-$$ mm
; diametrele de rosto:olire"
d
V(
#d
(

wt
t

cos
cos
# %$%$%$ mm
d
V,
#d
,

wt
t

cos
cos
# (),),), mm
; diametrele de 9az"
d
9(
# d
(
cosU
t
# %4,4(-5 mm
d
9,
# d
,
cosU
t
# (-),445$ mm
c, !e calculeaz numarul de dini al roii )"
i
-)
#
-
)
z
z
8 z
)
# z
-
B i
-)
# 5-4
!e adopt z
)
# 5% dinti
m
n,
#
6 ( H -
cos ,
-)
, -)
i z
a
+

# -%-2 mm
!e adopt m
n,
# -% mm
!e calculeaz U
Vt
i U
t
"
U
t
# arct:

cos
n
tg
# ,*5%/
U
Vt


# arccos

w
t d
a
a cos
# ,*,5$/
a
d
#
cos ,
, n
m
H z
-
J z
)
6 # (%*-$-2 mm
%
C@DAEE FE MAGIEI
!e calculeaz coe>icientul deplasarii de pro>il"
I
-
J I
)
#
n
t wt
tg
inv inv

,
Hz
-
J z
)
6 # ;*(*5%
unde" in?U
Vt
# **(%$(**
in?U
t
# **(55)-$
!e adopt" I
-
# * i I
)
# ;*(*5%
Elementele :eometrice ale an:renajului treptei a doua se calculeaz cu aceleai relaii
ca i pentru an:renajul
, (
z z

d( <orele din an:renajul


( ,
z z
"
22 ,)$*
%$%$ %$
% $((-( , ,
(
(
, ((
=

= = =
w
t
t t
d
M
F F
E
, ( ( (
E 52 )-%
a t a
F tg F F = = =
N
tg
F F F
n
t r r
,* 4(-
cos
(
( , (
= = =

d, <orele din an:renajul


) -
z z
"
!e calculeaz cu relaiile din d( dar cu
, , ,
, ,
w t
d M
d- !c7ema de =ncrcare a ar9orilor reductorului "
e Poiectarea ar9orelui de intrare
; sc7ema constructi? a ar9orelui
mm
w
a

l
o
$) ,* -* ,)
,
)*
-*
,
)2
, ,
(
= + + = + + = + + =
mm ! ! w l
mm
w !
l
($* 5* )* -* )* (* -
%*
,
)*
(*
,
)*
,
(*
,
, ( (-
(
(,
= + + + = + + + =
= + + = + + =
5
APLICAIE
; determinarea reaciunilor =n cele dou plane "
N "
N
F F
"
F F "
F " "
N H F S H
F S
H
F H S
F S H H
N S S
N F
N F
N F
a r
a r
r
t
t
t o
t
a
a
r
t
2 (4)
) $(2
($*
,
%$ %$
(,*
*
,
%$ %$
(,* ($*
4$(
$-),
($*
(,* ,))
* (,* ($* 6 ($* $) H
-4** cos ,
)-5
, 4(-
,)$(
-
( (
(
( (
( - (
( ( * -
( *
(
( (
( * - (
*
(
(
(
=
=
+
=
=
= +
= + =
=
+
=
= + +
+ = +
=
=
=
=

; determinare momentelor de =ncon?oiere =n cele dou plane"


mm N S M
iH
= = ,225** $)
* (
$
C@DAEE FE MAGIEI
mm N H S M
iH
= = ((5%** %* (,)
( * ,
mm N " M
i"
= = = ,%4,* %* ) $(2 %*
, ,
mm N " M i" = = = ,--$5 (,* ) $(2 (,*
,
,
A
; calculul momentului =ncon?oietor rezultant i trasarea dia:ramei de ?ariaie"
; calculul momentului de =ncon?oiere ec7i?alent maIim "
mm N M M M
t ir#z #c$
= + = + = % ,4-2(, 6 % $((-( 5 * H ,225** 6 H
, , ,
(
,
( ( maI

; calculul diametrului maIim
Pentru un material CLC)%, cu , 5%*MPa
r
= MPa
ai%%%
$% =
mm
M#c$
d
ai%%%
($ -)
$%
% ,4-2(, -, -,
-
-
maI
=

= =

!e adopt
mm -*
maI
= d
; >orma ar9orelui este prezentat =n >i:ura de mai jos"
2
mm N Mi
mm N Mi
mm N Mi Mi
Mi Mi Mi
r#z
r#z
H r#z
H " r#z
= + =
= + =
= =
+ =
((22,, ((5%** ,--$5
2 (,(4(( ((5%** -%4,*
,225**
, , A
,
, ,
,
( (
, ,
APLICAIE
2. Aplicaie rulmenti
Asupra rulmentului 5-*% acioneaz urmtoarele >ore" <
@
# ,%** E, <
A
# 2** E
EIplicati sim9olul rulmentului si desenati rulmentul
! se determine care este dura9ilitatea rulmentului dac n # $%* rot+min
@ezol?are"
Fin !TA! -*)(, a?em capacitatea de =ncrcare dinamic C # (5,5 &E, i static
C
o
# (*,) &E
!e determin raportul <
a
+C
o
pentru determinarea lui e, Y i Z
*$$ , *
(*)**
2**
= =
o
A
C
F
, pentru care din ta9elul (4% Hcapitolul rulmenti P ?ezi
carte CF6, e # *,,2 i pentru <
a
+<
r
We8 Y # *,%58 Z # (,%% Pentru <
a
+<
r
Ke, Y
# ( 8 Z # *
!e calculeaz raportul <
a
+<
r

,2 , * -, , *
,%**
2**
= > = = #
F
F
&
A
!e calculeaz sarcina dinamic
,5)* 2** %% , ( ,%** %5 , * = + = + =
A &
'F (F P E
!e calculeaz dura9ilitatea L
(*
5 , ,)2
,5)*
(55**
- -
(*
=

=
P
C
L milrot
Furata de >uncionare, =n ore, este" %%,%
$%* 5*
(* 5 , ,)2
5*
(*
5 5
(*
=

=
n
L
L
$
ore
4