Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT ORGANE DE MA INI

Student:
Stnil Andrei Mircea
Tema proiectului
FAZA
S se proiecteze transmisia mecanic necesar ac ionarii unei ma ini de lucru ( M!) cu
un motor electric de curent alternativ (ME) n condi iile de amplasement prezentate n schi a
de mai jos (figura 1).
Transmisia este compus dintr-o transmisie cu curele trapezoidale nguste (TC), un
reductor cu ro i din ate cilindrice n dou trepte ( R) i un cuplaj elastic ( CE), toate procurate
din comer (produse de catalog).
roiectul se va finaliza cu !
- memoriu de calcul justificativ ("aport) care va con ine totalitatea calculelor
efectuate, comentate i justificate, specifica iile tehnice ale componentelor transmisiei
conform cerin elor productorilor.
- desen de ansam#lu (minim $ vederi) care va include detalii privind fi%area
reductorului, fi%area motorului electric cu posi#ilitatea de reglare a pozi iei n dou direc ii,
asam#larea ro ilor de curea pe ar#ori, asam#larea cuplajului.
Fi"# Sc$i a tran%mi%iei mecanice dintre motorul electric ME i ma ina de lucru M!
DATE DE PROIECTARE:
1. uterea necesar antrenarii ma inii de lucru &'().* +,
$. Tura ia necesar la ma ina de lucru n&'(-* rpm,sens a-. privind spre ar#orele ma inii de
lucru
/. Tura ia de mers n gol a motorului electric(0*. rpm
1. 2actorul de suprasarcina 34(1./
*. 5otele 6(-1*. mm, 7(--...mm, h&'(1...mm, d&'(-..mm, l&'(11.mm
2ig.$ 5otele de amplasare ale ma inii de lucru fa de motorul de ac ionare
ETAPE PRINICPA!E ale &a'ei a proiectului!
1. 5alculul cinematic i energetic al transmisiei.
$. 4legerea motorului electric (&8).
/. 4legerea9proiectarea suportului de motor.
1. 4legerea reductorului (").
*. 5alculul transmisiei prin curele trapezoidale nguste (T5): optimizare.
-. 4legerea cuplajului elastic (58).
0. artea grafic - "ealizarea desenului de ansam#lu.
FAZA (
S se proiecteze un reductor cu ro i conice cu din i drepti cu a%ele n plan vertical
(ie irea in sus) av;nd raportul de transmisie i"(......
Se vor pstra valorile pt &t1, 1 i n1 al ar#orelui de intrare n reductor din 24<4 1,
c;t i sensul de rota ie i for ele din curele (cu orientarea lor).
roiectul se va finaliza cu!
=>memoriudecalcul justificativ ("aport) care va con ine totalitatea calculelor
efectuate,comentate i justificate,specifica iile tehnice ale componentelor reductorului
conform cerin elor productorilor.
=>desen de ansam#lu (/ vederi)
=>desenele de e%ecutie ale ar#orilor si ro ilor dintate.
ETAPE PRINICPA!E ale &a'ei ( a proiectului:
1. ?imensionarea si calculul geometric al angrenajului.
$. ?imensionarea ar#orilor.
/. Schita angrenajului si a ar#orilor.
1. 5alculul fortelor din angrenaj si verificarea de rezistenta a angrenajului.
*. 4legerea si verificarea rulmentilor.
-. roiectarea constructiva a reductorului (sectiunea principala).
0. @erificarea ar#orilor.
). roiectarea constructiva a reductorului.
FAZA
A!EGEREA MOTOR)!)I E!ECTRIC DE AC IONARE
entru alegerea motorului electric este necesar s se determine puterea necesar a
acestuia, tin;nd cont de pierderile de putere din tramsmisia mecanic. 4ceste pierderi sunt
cauzate de for ele de frecare din componentele transmisiei mecanice( din transmisia
princurele i din reductor).
uterea necesar a motorului electric -
nec
ME
P
)) . 11
A/ . .
.* . 11
A) . . A) . . A0 . .
/ . 1 * . )
= =

=
R TCT
A ML nec
ME
k P
P

+,
?in cataloage tre#uie ales un motor electric cu o putere mai mare de
11.))+, si cu o tura ie de mers n gol de 0*. rpm.
Se alege un motor electric asincron de tipul $..' cu puteterea
&8
(1*
+, io tura ie n
&8
(0$. rpm.
5aracteristicile geometrice ale motorului ales sunt prezentate nfigura /.
2ig./ 5aracteristicile geometrice ale motorului electric ales
DETERMINAREA RAPOARTE!OR DE TRANSMITERE
1. "aportul de transmitere total al transmisiei mecanice-i
TT&
.0 . 11
-*
0$.
= = =
ML
ME
TTM
n
n
i
$. Se alege (impune) raportul de transmitere pentru fiecare treapt a reductorului de
tura ie i se determin raportul de transmitere al transmisiei prin curele. in;nd
cont ca prin tema de proiectare se impune alegerea reductorului de tura ie, tre#uie
ales un reductor de tura ie n dou trepte cu ro i din ate cilindrice al crui raport de
transmitere total s fie mai mic dec;t 11.
4m ales un reductor fa#ricat de Beptun 5;mpina ale cui caracteristici sunt prezentate in fi a
de mai jos. Beptun e%ecuta o gama larga de reductoare de turatie cu angrenaje
cilindrice, conice si melcate si com#inatii ale acestora. "eductoarele cilindrice sunt cu
una, doua, si trei trepte, cu a%ele dispuse in plan orizontal. 5ilindrice in 1: $: / trepte cu
a%e paralele
(gamele 1C-D: $C-D: /C-D)
Date tehnice:
! 1,* E - ... +,
n1! ma%. 1 *.. rpm
i! $ F $..
5aracteristicile tehnice suntprezentate mai jos.
Se alege reductorul de tip $C-D-$-. care are un raport de transmitere i
R
*+
o putere nominal de , -.(deci mai mare dec;t puterea motorului electric de
1* +,) i permite tura ii la intrare de 0*., 1... i 1*.. rpm.
/. raportul de transmitere al transmisiei prin curele F i
TT5

/)/ . 1
)
.0 . 11
= = =
R
TTM
TTC
i
i
i