Sunteți pe pagina 1din 2

JUDECTORIA RCANI

mun. Chiinu

Referinta formulate de
reprezentantul pirituluI SRL
Telsistel la cererea de chemare
in judecata formulate de Guriuc
Viorica privind restabilirea la locul
de munca si incasarea prejudiciului
cauzat de catre angajator

REFERIN LA CEREA DE CHMARE IN JUDECATA
Privind restabilirea la locul de munca si repararea prejudiciului
cauzat de catre angajator

In urma studierii cererii de chemare in judecata , am ajuns la concluzia ca
aceasta este partial neintemeiata din urmatoarele motive:
1. In ceea ce priveste anularea ordinului nr. 17/C dim 13.09.2013, privind
concedierea d-nei Guriuc Viorica, conform art.86 alin.1 p. a)Codul Muncii, pntru
rezultatul nesatisfacator al perioadei de probe, consider aceasta pretentie
neintemeiata deoarece pe parcursul activitatii sale, desi doamna nu a savirsit
incalcari grave, ea totusi a primit observatii de la angajator privitor la indeplinirea
constiincioasa si sirguincioasa a atributiilor sale. Luind in consideratie ca SRL
Telsistel este o intreprindere privata, sustin ca aceasta are dreptul de a angaja
acele persoane care se incadreaza foarte bine in colectivul deja stabilit , lipsind
motive de aparitie a neintelegerilor si divergentelor intre membrii acestuia, astfel in
cele din urma administratia restaurantului Golden Nica a decis ca persoana
doamnei in cauza nu corespunde imaginii pe care incearca sa o portreteze
restaurantul mentionat.
2. Luind in consideratie cele expuse anterior, consider drept neintemeiata
solicitarea de a restabili pe Guriuc Vioricain functia de administrator de sala la
SRL Telsistel, restaurantul Gonden Nica.
3. Recunoastem solicitarea reclamantei Guriuc Viorica de a anula ordinul SRL
Telsistel nr.01/02 din 20.11.2013 ca fiind neintemeiat si compensarea in
conformitate cu art.145 Cod Muncii a pierderilor cauzate de neachitarea la timp a
salariului.
4. Nu consider intemeiata cererea doamnei Guriuc Viorica salariului mediu
lunar pentru lipsa fortata de la locul de munca, pretentia respectiva fiind vaga si
neclara, deoarece aceasta nu a indicat expres marimea sumei pe care o solicita.
5. Cit priveste solicitarea reclamantei de a incasa de la SRL Telsistel suma de
10000 in vederea incasarii prejudiciului moral, cuantumul acestei sume este destul
de exagerat, din perspectiva faptului ca si doamna Guriuc Viorica se face vinovata
de faptul concedierii sale.
In contextul celor expuse, in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare solicit a nu admite integral cererea de chemare in judecata.
Arama Ludmila (305)