Sunteți pe pagina 1din 38

024321223 victor

Cuprins
ntroducere............................................................................................................3
Capitolul I. Comerul exterior : evoluie, concept i structur.........................5
1.1. Evoluia comerului exterior al RM....................................................5
1.2. Structura pe grupe de ri....................................................................8
1.3. Analiza exportului RM......................................................................1
1.. Analiza importului RM......................................................................1!
Capitolul II. Problemele i perspectivele dezvoltrii comerului exterior.......!
2.1. "alana de pli a RM# $tructura %i coninut.......................................1&
2.2. 'e(icitul )alanei de pli a RM %i $ur$ele de acoperire ale ace$teia..2*
2.3. Strategii de dezvoltare a comerului exterior a RM............................31
Concluzii i propuneri...........................................................................................33
"iblio#ra$ie.
%nexe.
2
ntroducere
& %ctivitatea de pre#tire i de realizare a
comerului exterior bene$iciaz de serviciile
pieelor internaionale $inanciare i de credit
contract'nd credite 'n valut, scont'nd titluri
de credit sau asi#ur'ndu(i bunurile
exportate i creditele)
Paul "ran
+ele trei mari diviziuni i$torice ale muncii ,$eparare cre%terii animalelor de
agricultur# $epararea me%te%ugarilor%i apariia unui $ingur grup - cel a negu$torilor.
a condu$ la apariia comerului exterior. Secole d-ea r/ndul comerul exterior $-a
dezvoltat nu numai cantitativ # ci %i calitativ. 0reptat# din $(era de circulaie a
mr(urilor comerul exterior $-a tran$(ormat /ntr-o parte (oarte important a
proce$ului de producie. 1n prezent comerul exterior a devenit o component
indi$pen$a)il a economiei mondiale revenindu-i un rol $emni(icativ /n dezvoltarea
ace$tuia.
+omerul exterior con$tituie totalitatea $c2im)urilor comerciale externe
,export# import %i reexport . ale unei ri cu re$tul lumii. El include at/t (luxurile de
)unuri materiale# c/t %i $erviciile. +omerul cu $ervicii# care alctue%te circa 2*3 din
valoarea total a comerului internaional e$te ade$eori numit comer invizi)il. El
include4 tran$portul# turi$mul# telecomunicaiile# a$igurrile internaionale#
tran$(erurile curente etc. +omerul cu mr(uri %i comerul invizi)il $e in(lueneaz
direct %i reciproc.
5rice ar# dezvoltat $au /n cur$ de dezvoltare# e$te cointere$at de extinderea
ace$tei importante $(ere a economiei.Acea$t $(er $timuleaz cre%terea economic#
o(er po$i)ilitatea de utilizare a noilor realizri te2nologice ale altor naiuni#
$timuleaz activitatea companiilor $trine de inve$tiie a capitalului# contri)uie la
o)inerea mr(urilor care nu $e produc /n ar# ridic nivelul cerinelor
con$umatorilor %i (inalmente# contri)uie la ridicarea nivelului de via al populaiei
auto2tone.
3
RM la (el ca alte $tate# e$te cointere$at de extinderea comerului exterior.
5)iectivul rii e$te de a%i g$i locul /n diviziunea internaionl a muncii %i a deveni
un participant real al 6ieei Mondiale. 7ntere$ul RM (a de comerul exterior e$te
evident# ree%ind din rolul pe care /l are ace$ta /n economia naional.
7mportana comerului exterior %i pro)lemele $ale pentru dezvoltarea economiei
RM mau in(luenat $ $criu acea$t lucrare. 0ema lucrrii e$te de$tul de actual#
intere$ant %i $per ca coninutul ace$tei lucrri $ (ie la un nivel c/t mai /nalt.
*copul lucrrii con$t /n analiza %tiini(ic %i propunerea recomandrilor de
minimizare a pro)lemelor comerului exterior al RM# care caracterizeaz
$c2im)rile pro(unde /n politica economic a $tatului.
6ornind de la $copul urmrit # sarcinile cercetrii $unt4
$e analizeaz $c2im)rile radicale /n geogra(ia comerului exterior8
$e tra$eaz direciile %i tendinele de dezvoltare a$cendent a comerului
exterior al RM8
$e tra$eaz cile care ar contri)ui la $oluionarea pro)lemelor comerului
exterior al RM /nt/lnite /n dezvoltarea $a8
$e propun m$uri pentru $c2im)area $tructurii comerului exterior al RM#
precum %i /naintarea unor recomandri pentru aplicarea /n practic a ace$tora.
*tructura lucrrii e$te determinat de $copul %i pro)lemele cercetate %i con$t
din introducere# dou capitole # concluzii %i propuneri# )i)liogra(ie %i anexe.
1n primul capitol 9+omerul exterior4 evoluie# $tructur %i per$pective: /ncerc
$ de$criu evoluia comerului exterior al RM %i $ analizez exportul %i importul.
1n capitolul 77 96ro)lemele %i per$pectivele dezvoltrii comerului exterior:
e$te analizat $tructura %i coninutul )alanei de pli a RM %i de(icitul ei. 1n ace$t
capitol de a$emenea de$criu $trategiile de dezvoltare a comerului exterior /n RM.

Capitolul I. Comerul exterior: evoluie, structura i perspective.


.. +voluia comerului exterior a ,-.
Comerul exterior con$tituie exporturile %i importurile unei ri. El vizeaz deci
(luxurile de mr(uri %i $ervicii ale unei economii naionale cu $trintatea.
1n epoca noa$tr# nici o ar# indi(erent de mrimea $au )ogiile $ale# nu-%i
poate a$igura toate produ$ele de care are nevoie numai din producia proprie. +a
urmare# (iecare ar e$te nevoit $ de$(%oare o activitate de comer exterior.
;ormele tradiionale de comer exterior $unt4
Importul- care reprezint totalitatea operaiunilor cu caracter comercial prin
care $e cumpr mr(uri din alte ri %i $e aduc /n ar pentru con$umul
productiv %i neproductiv8
Exportul- reprezint totalitatea operaiunilor cu caracter comercial prin care
o parte din mr(urile produ$e $au prelucrate /ntr-o ar $e v/nd /n alte ri.
6entru evaluarea comerului exterior $/nt utilizai trei indicatori de )az4
. volumul (izic %i valoric al exporturilor %i importurilor# exprimat /n preuri
con$tante8
.. $tructura pe grupuri de mr(uri a importurilor %i exporturilor8
3. $tructura geogra(ic ,$au teritorial. aexporturilor %i a importurilor.
Sc2im)area volumului valoric al comerului exterior al unei ri poate (i
condiionat nu numai de modi(icarea volumului $u (izic# ci %i de nivelul preurilor
pe di(erite piee externe. 1n $copul comparaiilor internaionale# toate rile lumii
calculeaz volumul comerului exterior at/t /n valuta rii# c/t %i /n dolari americani
$au euro.
Evaluarea $tructurii comerului exterior pre$upune calcularea ponderii
di(eritelor grupuri de mr(uri /n volumul total al exporturilor $au importurilor.
A$t(el# /n ultimele decenii# datorit utilizrii unor noi te2nologii %i ca urmare a
reducerii con$umului de materie prim %i com)u$ti)il nece$ar pentru con(ecionarea
unei uniti de produ$# a $czut $u)$tanial ponderea produ$elor de )az. A$t(el# din
1&3! p/n /n 2*1*# ponderea materiei prime /n $tructura exportului mondial a $czut
5
de la 313 la 3. 1n aceea%i perioad $-a redu$ %i ponderea produ$elor alimentare4 de
la 233 la !3.
+omerul exterior /n RM e$te /n cdere li)er. +riza (inanciar a (o$t principala#
dar nu $ingura cauz# care a adu$ Moldova /n $ituaia dat. 6entru a /nelege
pro(unzimea pro)lemelor cu care $e con(runt Moldova /n ace$t domeniu tre)uie
examinate proce$ele %i evenimentele# prin care a trecut ara pe parcur$ul ultimilor
ani at/t pe plan intern# c/t %i pe plan extern %i care /n mod direct au determinat
e(iciena relaiilor comercial-economice ale Moldovei.
Repu)lica Moldova are o pia cu o capacitate de a)$or)ie redu$# care $e
mic%oreaz vz/nd cu oc2ii# ca urmare d diminurii veniturilor populaiei. 6otrivit
datelor (urnizate de Euro)an<# dup puterea de cumprare# RM $e pla$eaz pe unul
din ultimele locuri din Europa.
/ia#rama
'inamica comerului exterior /n perioada 1&&&-2**5
mln dolari S=A
A%adar# dup cum o)$ervm din diagram# /ncep/nd cu anul 1&&& %i p/n /n
prezent comerul exterior al RM $e a(l /ntr-o re%tere permanent# at/t a importului
c/t %i a exportului de mr(uri.
>
Exporturile /n anul 2**5 au /n$umat 1*&1 mln. dolari S=A %i au $porit cu
1*#83 comparativ cu anul 2**# prin urmare ponderea exporturilor /n 67"
con$tituind 3!#3.
+oncomitent# volumul total al importurilor a /n$umat 2312 mln. dolari S=A
$au cu 2&.!3 mai mult (a de anul 2**. 7mportul /n raport cu 67" a /nregi$trat
!8#53# acea$t proporie ma?or/ndu-$e cu 11# p.p. comparativ cu anul precedent.
1n anul 2**5 $-a accentuat %i mai mult dezec2ili)rul /n comerul exterior care
a (oct cauzat de cre%terea con$umului intern %i modi(icarea pre(erinelor
con$umatorilor. 'rept con$ecin comerul exterior a cre$cut# /n$ acea$t cre%tere
a (o$t condiionat cel mai mult de ma?orarea importurilor# care a dep%it cu mult
ritmul de cre%tere al exporturilor. Acea$t tendin $e va menine %i pe parcur$ul
viitorilor ani.
+i(rele de mai $u$# de%i aproximativ# re(lect evoluia volumului comerului
exterior /n viziunea $erviciilor vamale moldovene%ti %i $erve$c drept temelie pentru
luarea unor decizii economice %i politice la cel mai /nalt nivel. Ace$te ci(re nu pot
(i acceptate drept )az documentar pentru e(ectuarea unor cercetri teoretice
$erioa$e# dar# deoarece nu di$punem de alte date# le vom utiliza %i pe viitor.
Repu)lica Moldova# (iind o ar mic cu o economie de$c2i$# e$te
vulnera)il la evenimentele economice ce au loc /n a(ara 2otarelor ei. ;iind /n
mare m$ur dependent de partenerii comerciali din +S7# Moldova depinde de
ritmul redre$rii economice /n ace$te ri# care e$te in(luenat de capacitatea lor de
a atrage inve$tiii $trine directe# de progre$ul realizat de ace$tea /n privatizare %i
re$tructurare# de capacitatea lar de a plti $alariile# care determin cererea la
)unurilemoldovene%ti etc.
A$t(el $-a con$tatat c con(lictul din +aucaz a (o$t pro(ita)il pentru Moldova.
'e la /nceputul con(lictelor /n +aucaz# $-a mrit circuitul de mr(uri# $ervicii %i
turi%ti care au trecut prin RM. +omercianii din Ru$ia %i din alte r pleac dup
mr(uri /n 0urcia trec/nd prin teritoriul Moldovei. 1n export $unt prioritare
produ$ele agroalimentare# /n$ )aza agricol $e degradeaz %i $e epuizeaz.
0erenurile $unt /mprite ranilor /n$ din lip$a de te2nic# /ngr%minte#
!
c2imicale# mi?loace (inanciare ace%tia de(ri%eaz viile %i livezile. 6entru plantarea
doar a unui 2ectar de de vie $au de livad $unt nece$ari circa 1* mii de dolari# $um
mult prea mare pentru un go$podar o)i%nuit.
'e%i potrivit nivelului potenialului $u economic RM mai poate (i
con$iderat %i a$tzi o ar indu$trial-agrar# $tructura comerului $u exterior# at/t
la export# c/t %i la import e$te $imilar rilor agrare. 1n ace%ti ani $-a produ$ %i o
necorelaie /ntre dinamica 67" %i dinamica comerului exterior. Acea$t necorelare#
de$tul de con$idera)il# poate (i explicat# /n primul r/nd# prin (enomenul
economiei $u)terane care# luat /n calcul# ne demon$treaz c /n anii 1&&&-2**5
67" n-a $czut# ci a cre$cut# (enomence n-a (o$t /n$ /nregi$trat de $tati$tica
o(icial. 6ro)a)il# anume acea$t evoluie a %i condiionat $porirea continu a
volumului exportului %i importului.
1n ierar2ia concordanei dintre dinamica produciei materiale %i cea a
comerului exterior un loc de $eam aparine %i reducerii categorice a puterii de
cumprare a populaiei. +a urmare# o parte tot mai mic din mr(urile produ$e de
/ntreprinderile auto2tone $e comercializeaz pe piaa intern.
.. *tructura pe #rupe de ri.
1ndat dup dezvoltarea +AER-ului# apoi a =RSS (o$tele ri $ociali$te din
Europa# precum %i @oile State 7ndependente# /n cutarea unor piee mai $ta)ile %i
mai competitive precum %i a unui nou $uport politic# $au $porit $-%i $pore$c
volumul comerului lor cu 5ccidentul. Ace$t proce$ (u$e$e (acilitat de (aptul c
preurile interne in ace$te ri erau mult mai mici dec/t cele mondiale. 1n
con$ecin# /n numai trei ani# 1&8&-1&&1# rile Europei +enrale %i 5rientale
,6olonia# +e2ia# Slovacia# =ngaria# Rom/nia %i "ulgaria.# reduc/nd volumul
comerului reciproc %i cu =RSS# %i-au du)lat exporturile ctre rile cu economie
de pia.
1n anul 1&&2# de?a dup diAolvarea =niunii Sovietice# $e inten$i(ic %i
proce$ul reorientrii teritoriale a $c2im)urilor comerciale ale R.M. A$t(el# dac /n
anul 1&88 Moldova exporta pe$te 2otarele =RSS >3 din produ$ele $ale# apoi de?a
8
/n anul 1&&3# ponderea comerului cu rile care nu (ac parte din cadrul +S7 a
cre$cut p/n la 333# iar /n 2**5 a cre$cut cu >3.
1n cadrul =RSS# c/nd relaiile economice externe ale Moldovei erau diri?ate /n
mod cenralizat principalul $paiu de de$(acere a produ$elor moldovene%ti a (o$t
Ru$ia. 6e pieele ei $e comercializa circa 8*3 din vinurile# (ructele %i legumele
proa$pete# mr(uri care /n perioada inter)elic $e exportau doar pe pieele Europei
5ccidentale. Moldova /%i exporta de a$emenea /n Ru$ia /ntrega producie a
indu$triei $ale militare.
1ntruc/t enorma dependena (a de Ru$ia avea con$ecine economice %i
politice inderiza)ile# dup anul 1&&1# R.M.a /nceput $-%i reorienteze relaiile $ale
economice ctre 5ccident. +u at/t mai mult cu c/t preurile la materia prim %i la
re$ur$ele energetice importate din Ru$ia %i =craina# deveni$er mai mari dec/t
preurile mondiale# iar de la comercializarea mr(urilor# competitive pe pieele din
5ccident# ea o)inea ade$eori un pro(it du)lu (a de eventualul pro(it o)inut /n
+S7.
Reorientarea geogra(ic a comerului exterior al R.M. $pre rile 5ccidentale
e$te evident# av/nd la temelie o diminuare con$idera)il a volumului operaiilor de
import-export cu (o$tele repu)lici unionale.
0abelul
Repartizarea comerului exterior pe grupe de ri
mln dolari S=A
2*** 2**1 2**2 2**3 2**
1 2 3 5 >
+S7
Export
7mport
"alana comercial
2!>
2>*
1>3#1
3#3
3*#1
1#!8
35*#
*&
-58#5
23#5
5&3#3
-1!*
5*2#
!>5#1
-2>2#3
5E+'
Export
7mport
"alana comercial
132
3>#3
-221#3
1>1#3
3!*#2
2*#2
3*
2>#1
58&
-32#!
2#5
>8!#5
-33
&
-2*8#8 -225#
+ontinuare la ta)elul 1
1 2 3 5 >
=niunea European
Export
7mport
"alana comercial
12
28*#1
-15>#3
11
31!#5
-1!>#>
1!1#2
35>#!
-185#5
211
5*5#3
-2&#3
2&>#2
581#1
-28#8
Europa +entral
%i de E$t
Export
7mport
"alana comercial
!1#!
13>#2
-&#5
25
11!#8
-!5
>2*
115
-52&
&8*
133#3
-353#
1*5#>
1&&#1
-&3#!

Principalii parteneri comerciali
1n cei 1 ani de independen# R.M. $-a reorientat $pre 5cciden. Au (o$t
re$ta)ilite legturile comerciale cu o $erie de $tate din =niunea European# care
(u$e$er /ntrerupte o perioad de pe$te ?umtate de $ecol. S-au inten$i(icat
tranzaciile comerciale cu RomBnia. A%a e$te# dar ace$t lucru l-au (cut cu mai
mult /ndrzneal nu numai rile Europei +entrale %i 5rientale# ci %i cele mai
multe din (o$tele repu)lici $ovietici.
6entru RM ca %i dou-trei decenii /n urm# cei mai /n$emnai parteneri
economici au rma$ Ru$ia %i =craina.
Evident# orientarea teritorial a importurilor devine mai ec2ili)rat#
apropiindu-$e de 9$tandardele mondiale:. 1n $c2im)# $tructura geogra(ic a
exporturilor rm/ne aceea%i. E$te a)$olut indi$pen$a)il (aptul de a avea %i pe viitor
poziii puternice pe piaa Ru$iei# o pia nu prea mare# dar )ine cuno$cut %i care
apreciaz de$tul de /nalt produ$ele moldovene%ti. 'ar dependena de o $ingur
pia# relativ ne$ta)il %i imprevizi)il# (ace comerul no$tru exterior (oarte
vulnera)il %i ine(icient# (apt care a (o$t demon$trat cu pri$o$in /n vara anului
1*
1&&8# c/nd criza (inanciar din Ru$ia a provocat nu numai reducerea categoric a
exporturilor# ci a condu$ la devalorizarea valutei naionale %i la o reducere
/n$emnat a 67".
0abelul .
6rincipalii parteneri comerciali ai RM
mln dolari S=A
2**1 2**2 2**3 2**
export import export import export import export import
Ru$ia 2>#& 13#& 238#8 153# 3*8# 183 353#3 212#2
=craina 5!#1 152#5 >1#3 2*3#> 5>#1 3*&#2 >#! 3>#3
RomBnia 3!#& &3# 5>#! &*#3 &*#2 &8 && 1>#1
"elaru$ 3* 38#8 3& 1 1 5*#> 58#> >#3
7talia 5# ># 5>#8 8!#! 82#3 11>#5 13># 131#>
1n lumea contemporan accentul $e pune pe diver$i(icarea relaiilor economice
externe ale unei ri cu re$tul lumii. A$t(el# /n rile dezvoltate# cu unele mici
excepii# ponderea primului partener comercial nu dep%e%te 2* la $ut din volumul
total al comerului exterior. 1n rile =E acea$t pondere e$te %i mai mic C circa
153. 1n cazul Moldovei /n$# ponderea Ru$iei /n comerul exterior $e menine
mereu la un nivel (oarte /nalt C de 5*->*3.
Relaiile cu =niunea European. 1n ultimii ani tendina $poririi volumului
comerului exterior cu rile occidentale# a devenit dominant.
Redirecionarea geogra(ic a comerului exterior al Moldovei ctre =E a
devenit de o importan crucial pentru ara noa$tr. 6iaa de de$(acere a =E#
datorit gradului /nalt de dezvoltare %i de a$emenea proximitii geogra(ice#
reprezint una din cele mai atractive piee pentru Moldova.
Relaiile comerciale dintre =E %i Moldova au evoluat /ntr-un ritm (oarte lent.
1n perioada 1&&!-2**# ponderea comerului Moldovei cu =E $-a ma?orat de la
1*3 la aproximativ 3*3 /n 2**# dintre care 33 reprezint contri)uia aderrii
rilor din Europa +entral %i de E$t %i rilor "alcanice /n 2**.
11
Rata de cre%tere a exporturilor ctre =E a (o$t mai mare dec/t rata de cre%tere
a importurilor# ceea ce $e datoreaz ponderii (oarte mici iniiale a exporturilor ctre
=E comparativ cu cea potenial. 1n ultimii opt ani# exporturile au cre$cut de 2#5
ori# /n timp ce importurile au cre$cut de 2 ori. Analiz/nd cre%terea anual#
con$tatm o $c2im)are a tendinei C rata de cre%tere a importurilor dep%ind-o pe
cea de cre%tere a exporturilor. 1n 2**# exporturile moldovene%ti ctre =E au
cre$cut cu *3# pe c/nd importurile din =E au cre$cut cu aproximativ 5*3 /n
2**.
+on(orm datelor $tati$tice ale Moldovei# exporturile de$tinate rilor =niunii
Europene /n 2** $-au ci(rat la 2&!#1 mln dolari S=A ,3*#13 din total exporturi.#
/n cre%tere cu *#83 (a de anul 2**3 %i de anul 2**3 %i de 2#5 ori C /n raport cu
anul 1&&!.
7mporturile de mr(uri din rile =E25 /n anul 2** $-au ma?orat cu 15#33#
comparativ cu anul 2**3 %i de 2#* ori C (a de anul 1&&!# av/nd o pondere de 333
din total importuri.
1n prima ?umtate a anului 2**5# ponderea exporturilor /n =E a $czut la
28#83#/n mare parte datorit introducerii $i$temului de veri(icare du)l a
exporturilor de (ier %i oel# /n $pecial# cele originare din 0ran$tri$tria.
0re)uie de menionat (aptul c# /n perioada 1&&!-2**# importurile din noile
1* mem)re ale =E au cre$cut cu un ritm mai rapid dec/t importurile din rile
mem)re ale =E15. +/t prive%te exportul# $ituaia e$te complet di(erit4 exportul
ctre =E15 aproape c $-a triplat /n comparaie cu 1&&!# /n timp ce exporturile
ctre =E1* au cre$cut doar cu 2*3 (a de 1&&!. 1n ciuda (aptului c media
tari(ului a devenit mai mic pentru rile =E1*# /n comparaie cu perioada p/n la
aderare# ace$t (apt nu a a?utat Moldova $-%i promoveze exporturile pe piaa =E
lrgit# /n timp ce noile mem)re ale =E %i-au (orti(icat poziiile pe piaa Moldovei.
6entru =niunea European ponderea at/t a importurilor c/t %i a exporturilor din
D/n Moldova a (o$t (oarte redu$ C mai puin de 13. 1n ultimii 5 ani# ponderea
medie /n totalul importurilor =E a (o$t de *#*33# iar exporturile =E ctre Moldova
au reprezentat doar *#*>3 din totalul exporturilor =E.
12
Exporturile Moldovei $unt extrem de concentrate pe c/teva mr(uri care
cuprind mai mult de ?umtate din exporturile ctre =E. 6entru 2**# principalele
produ$e exportate ctre =E $unt din grupe ma?ore de mr(uri4 1. materii textile %i
articole din ace$tea C 3&38 2. piei crude# piei t)cite %i articole din ace$tea C 2138
3. produ$e vegetale C 1*38 . produ$e alimentare# )nuturi# tutun C &3.
+/t prive%te importurile $ituaia e$te $imilar# (iind reprezentat de 5 grupe de
produ$e care dein aproximativ >*3 din totalul importurilor din =E. 5 mare parte
din ace$te mr(uri $unt cele pentru care Moldova are o capacitate de$tul de limitat
de producia la nivel local cum ar (i4 1. ma%ini %i aparate# ec2ipamente electrice C
2338 2. articole textile C 1!38 3. produ$e c2imice C 1338 . materiale pla$tice#
cauciuc %i articole din ace$tea C !3.
1n ianuarie C $eptem)rie 2**5# exporturile de$tinate rilor =E25 $au ci(rat la
222#1 mln dolari S=A# con$tituind ,28#!3 din total exporturi.# ma?or/ndu$e cu
3#33 (a de ianuarie C $eptem)rie 2**. 7mporturile din =E au con$tituit 5*>#3
mln dolari S=A# con$tituind 32#3!3 din total importuri# /nregi$tr/nd o cre%tere de
25#23 (a de primele nou lumi ale anului precedent. 'e(icitul )alanei
comerciale pentru nou luni con$titue 28#2 mln dolari S=A.
A$t(el# /n ultimii ani mr(urile noa$tre n-au devenit mai competitive pe pieele
=niunii Europene# /n $c2im)# prin import am devenit mai dependeni de acea$t
categorie de ri.
Relaiile cu Rom/nia. 'e$tul de neec2ili)rate %i con?uncturale au (o$t /n
ultimii ani %i relaiile economice cu RomBnia. Repartizarea geogra(ic a comerului
a $u(erit mari $c2im)ri /n ultimul an. 6entru prima oar# /n cur$ul anului 2***#
RomBnia a trecut pe locul /nt/i la $c2im)uri comerciale. Eolumul comerului
exterior cu RomBnia a cre$cut /n ultimul an cu !3 iar /n ultimul an au (o$t
/nregi$trate /n Moldova 28* de /ntreprinderi mixte cu capital romBne$c# ceea ce
con$tituie o cre%tere con$idera)il a%ez/nd RomBnia pe unloc (runta%. 1n prezent
&&3 din produ$ela petroliere $unt importate din RomBnia.
13
Exportul /n RomBnia $-a mic%orat con$idera)il# volumul exportuilor
con$tituind doar #5 mln S=A# /n timp ce volumul importurilor $-a ma?orat cu 8>3
(a de aceea%i perioad a anului trecut.
'eci dup cum vedem /ntre RomBnia %i RM $-au $ta)ilit ni%te relaii
comerciale o)i%nuite %i (oarte con?uncturale.
Relaiile cu Ru$ia .0otu%i# volumul# $tructura material %i orientarea
geogra(ic a comerului exterior al RM depinde /n cea mai mare m$ur de
per$pectivele relaiilor ei cu Ru$ia. A$tzi /n$ %i pro)a)il# pentru o perioad /nc
de$tul de /ndelungat# acea$t pia va rm/ne ne$igur# din ce /n ce mai puin
atractiv. Mai mult de%i mai per$i$t 9mitul: de$pre imen$itatea pieei ru$e%ti# cu
(iecare an ea devine tot mai mic.
1.2. %naliza exportului ,epublicii -oldova.
Exportul C reprezint totalitatea operaiunilor cu caracter comercial prin care
o parte din mr(urile produ$e $au prelucrate /ntr-o ar $e v/nd /n alte ri.
0rec/nd la caracteri$tica $tructurii exportului $u)liniem ponderea /nalt a
produ$elor agroalimentare# /n export. Acea$t $ituaie $e explic /n )aza teoriei
cla$ice a comerului internaional# %i anume RM are un avanta? comparativ /n
producerea %i exportul produ$elor agroalimentare# )azat pe doterea rii cu (actorul
a)undent C $olul (ertil8 totodat Repu)lica are dezavanta? )azat pe lip$a de re$ur$e
minerale.
Exportul agroalimentar ne evideniaz pe noi /n primul r/nd ca o ar $la)
dezvoltat. Aca$t export /ntotdeauna e$te /n$oit de un ri$c mare legat de (actorul
mediului am)iant# caracteri$tic pentru RM %i care poate $ aduc /n declin /n orice
an.
1n anul 2**5 exporturile $-au concentrat /n proporie de 82#2 la $ut ctre &
ri4 Ru$ia ,31#&3.# 7talia ,12#23.# RomBnia ,1*#23.# =craina ,&#13.# "elaru$
,>#53.# Fermania ,#33.# S=A ,3#3.# 6olonia ,2#33.# 0urcia ,2#33. ,ta)elul 3..
1
0ablul 3
6rincipale ri /n e(ectuarea exporturilor

2**1 2**2

2**3

2** 2**5
6onderea
/n totalul
anului
2**5
Anul
2**5
(a de
an.
2**
mln S=A 3
0otal din
care

5>5.8 >3.!& !8&.&3 &85.18 1*&1.2> 1**

11*.8
Ru$ia
7talia
RomBnia
=craina
"elaru$
Fermania
S=A
6olonia
0urcia
2>.&!
5.
3!.&3
5.18
3*.*2
*.*2
25.*>
1.>!
2.2>
238.8>
5>.83
5>.!1
>1.3>
3&.*1
>.1
3.&
2.>!
.12
3*8.1
82.*
&*.23
5>.13
1.*!
5>.18
33.>5
.!
!.2
353.33
13>.3
&8.&2
>.!>
58.>5
!1.28
2.!*
>.55
12.2!
3!.8
133.
111.>>
&&.&1
!1.1>
!.3
3!.8
25.8*
2.>>
31.8
12.2
1*.2
&.2
>.5
.3
3.
2.3
2.3
&8.3
&!.81
112.&
15.3
121.3
>>.5
8!.8
3.& ori
2.* ori
'in ta)el o)$ervm c principala pia de de$(acere e$te Ru$ia# care a a)$or)it
31.83 din total exporturi %i a /nregi$trat o diminuare a cotei cu .1 puncte
procentuale (a de anul 2**# livrrile au /n$umat 3!.mln S=A# din care circa
>83 - vinuri %i )uturi alcoolice.
'e a$emenea# $-au ma?orat livrrile /n "elaru$ C cu 21.33# valoarea lor total
(iind de !1.1> mln dolari# din care &3.53 au (o$t )unuri agroalimentare
0radiional mai mult de ?umtate din exporturi $unt produ$e agroalimentare.
1n anul 2**5 ponderea ace$tora a con$tituit 53.53# /n$um/nd 582.&2 mln S=A# /n
cre%tere cu 1*.>3 ,anexa 1..
15
6rintre $u)grupele $emni(icative $unt4 vinurile 2!&.1& mln S=A ,$-au ma?orat
cu 11.3.8 alcool etilic C 3.>5 mln S=A ,$-au ma?orat cu 28.53.8 uleiul din
floarea-soarelui C 35.! mln S=A ,$-a diminuat cu 13.13.8 fructe cu coaj
,nuci#alune. C 3*.! mln S=A ,$-a ma?orat cu 1*.23.8 porumbul 23.*2 mln S=A
,$-a ma?orat cu .13.8 conserve i preparatele din legume i fructe (fr sucuri) C
23.55 mln S=A ,$-au ma?orat cu 11.23.8 sucuri de fructe i legume 22.& mln S=A.
Exporturile de tutunuri brute au (o$t aproximativ la nivelul anului precedent %i
au /n$umat 8.2> mln S=A .
ateriale textile cu o cot de 1!.83 din exporturi au /n$umat 1&3.&5 mln
S=A# $porind cu 1.53 (a de anul precedent.
5 pondere $emni(icativ a o)inut $eciunea piei brute! tbcite! blnuri >.>3.
Seciunea metale comune a avut o pondere de .53 /n total exporturi# /nregi$tr/nd
un $por con$idera)il de >3.13# a /n$umat 8.! mln S=A# dintre care4 font! fier!
oel i articole din aceste metale 22.&! mln S=A8 aluminiu i articole din aluminiu
15.5> mln S=A.
'e a$emenea $unt de remarcat exporturile de g"ips! an"idrit! ipsos /n valoare
de 15.2 mln S=A8 #nclminte i pri ale acestora 2>.> mln S=A8 recipiente
din sticl folosite pentru ambalare i conserve1.!2 mln S=A.
RM e$te unul din cei mai mari exportatori de mie$ de nuc din lume# a$t(el /n
2**5 a exportat nuci %i miez /n valoare de 3* mln S=A. 6roductorii %i exportatorii
/n domeniu a(irm c /n urmtorii ani valoarea exportului de nuci ar putea cre%te de
1* ori# /n cazul /n care autoritile centrale vor $u$ine /n continuare promovarea
ace$tei culturi. 1n Moldova la momentul de (a activeaz 25 de a$ociaii raionale
ale cultivatorilor de nuc.
.1. %naliza importului 'n ,epublica -oldova.
1n anul 2**5 importurile de )unuri au cre$cut (a de anul precedent cu
31.313 %i au atin$ valoarea de 22&>.*8 mln S=A ,preuri ;5".# importurile din
+S7 au /n$umat &*1.1! mln S=A# $porind cu 18.&3# din re$tul lumii C 13&.&1
mln S=A# $porind cu *.&3.
1>
+on(orm "@S# !8.13 din total au (o$t )unuri importate de & parteneri
comerciali4 =craina# RomBnia# Ru$ia# Fermania# 7talia# "elaru$ia# 0urcia# 6olonia#
;rana.
Structura importurilor %i /n anul 2**5 a (o$t cea tradiional. 6rodu$ele
minerale au avut o cot de 22.*3# /n$umBnd 5*.>> mln S=A# din care4 uleiuri din
petrol $au minerale C 2&8.& mln=S'# au cre$cut (a de anul precedent cu 5*.>3
,indicele valorii unitare a (o$t 12&3.# cr)une# )ric2ete C &.55 mln S=A au cre$cut
cu 2.!3 ,indicele valorii unitare a (o$t 1223.# gazul natural C 1*!.&5 mln S=A# a
cre$cut cu 1>.23 ,indicele valorii unitare a (o$t 1*33. , anexa 2 ..
6rintre ma%inile %i aparatele procurate au predominat (rigidere# congelatoare8
ma%ini pentru $plat ve$ela8 pentru prelucrarea %i tran$portarea datelor8 pentru
tele(onie $au telegra(ie8 pentru radiodi(uziuneD televiziune# $eciunea ocupBnd /n
total importuri ponderea de 13.!3 ,$porind cu 3*.>34 indicele valorii unitare (iind
1*3 la $ut# iar indicele volumului (izic C 12!3..
6rodu$ele c2imice cu o cot de 1*.13 au $porit cu 3.>3 ,indicele valorii
unitare C 1*83# iar indicele volumului (izic C 1333.# $e evideniaz cre%terile
importurilor de produ$e (armaceutice C cu &.!3# pBn la !2.*& mln S=A8
in$ecticide# er)icide C cu 81.23# pBn la >.>8 mln S=A.
Materialele textile au con$tituit !.83 din ac2iziiile externe ,$-au ma?orat cu
1&.534 indicele valorii unitare C 1*3# iar indicele volumului (izic C 1153.# iar
metalele comune C !.*3 ,$-au ma?orat cu 3.534 indicele valorii unitare C 1* la
$ut# iar indicele volumului (izic C 1383..
=n motiv de indignare %i /ngri?orare e$ta (aptul c /n ara noa$tr agrar cre%te
importul de produ$e de provenien agricol care au $porit cu 2.33# cota lor
reprezent/nd 12.23. +ele mai $imitoare cre%teri au (o$t /nregi$trate la importul de
produ$e oote2nice# $truguri# ca$travei# pe%te# legume %i (ructe con$ervate# igarete
%i )uturi nealcoolice.
Ace$te cre%teri $e datoreaz calitii proa$te a mr(urilor noa$tre# care nu $unt
/n $tare $ concureze cu cele de import.
1!
Stati$tica vamal a /nregi$trat /n anul 2**5 importuri de produ$e energetice /n
valoare de 25.8> mln S=A# cu 38.*3 mai mult comparativ cu anul precedent#
cre%tere determinat /n $pecial de ma?orarea preurilor. +ei mai importani (urnizori
de energie au (o$t4 =craina cu o cot de 32.*3 din total# RomBnia C 31.83# Ru$ia
C 2>.13# "elaru$ C !.*3.
Eolumul (izic de cr)une importat $-a diminuat comparativ cu anul precedent
cu 1*.53# de pcur C cu 33.!3# concomitent $-au ma?orat cantitile importate de
gaze naturale C cu 12.33# com)u$ti)il die$el C cu 3.53# )enzine auto C cu
1.*13.Fazele naturale procurate au (o$t de origine ru$.
Capitolul II. Problemele i perspectivele dezvoltrii comerului exterior.
... "alana de pli a ,epublicii -oldova, structura i coninut.
18
@oiunea de )alan# lan$at de mercantili%ti ai $ecolului al GE77-lea#
reprezenta acel concept teoretic ce a$igur relaia /ntre analiza econimic la $car
naional %i $c2im)urile cu $trintatea.
1n zilele noa$tre# )alana de pli a devenit un in$trument care (urnizeaz o
multitudine de in(ormaii indi$pen$a)ile analizei $ituaiei economice/n toate rile.
+on(orm de(iniiei de re(erin internaional din 9"alance o( 6azment$
Manuel:# ediia a -a ,1&!!.# editat de ;M7# acea$ta reprezint un ta)lou $tati$tic
$u) (orm conta)il # care /nregi$trez $i$tematic an$am)lul (luxurilr reale #
(inanciare %i monetare intervenite /ntre rezidenii unei economii %i re$tul lumii# /n
cur$ul unei perioade# de regul 1an ,rezideni C agenii naionali $au $trini care
tre$c %i de$(%oar activiti /n cadrul unei ri# inclu$iv (ilialele %i $ucur$alele
$ocietii $trine..
Evoluia $ectorului extern al economiei naionale# re(lectat /n agregatele
)alanei de pli# a (o$t determinat de ritmurile /nalte de cre%tere a importurilor ca
r$pun$ la ma?orarea cererii interne %i de $porire a con$umului (inal.
'ecala?ul /n evoluia importurilor %i exporturilor a determinat acumularea
unui de(icit al )aloanei comerului exterior cu )unuri /n valoare de 11&*.8 mln
S=A# ceea ce e$te cu 5!.&3 mai mult (a de anul precedent. 6utem meniona c
de(iccitul comercial /n valoare a)$olut a dep%it exporturile cu )unuri cu 8>. mln
S=A. 6onderea $oldului comercial /n 67" $-a ma?orat cu 11.8 p.p.# con$tituind
*.83 ,ta)elul .. Fradul de de$c2idere a economiei naionale a cre$cut
$emni(icativ cu 11 p.p. ceea ce denot dependena tot mai mare de $ectorul extern.
0abelul 1
Evoluia )alanei camerciale de )unuri
=.M. 2**3 2** 2**
1&
Export )unuri
7mport )unuri
Soldul )alanei comerc.
+omer exterior cu )unuri
mln S=A
mln S=A
mln S=A
mln S=A
8*5.*&
-128.1*
->23.*1
2233.1&
&&.*!
-1!8.2
-!5.1!
2!2.31
11*.3>
-22&5.1>
-11&*.8*
33&&.52
+re%terea exporturilor
+re%tere importurilor
3 (a de an preced.
3 (a de an preced.
122.*
13!.>
123.5
122.
111.1
131.3
Export D 67"
7mport D 67"
Soldul )alan. +omercD67"
3
3
3
*.>
-!2.1
-31.5
38.3
->!.3
-2&.*
3!.&
-!8.!
-*.8
Fradul de acoperire a
importurilor prin
exporturi
Fradul de de$c2idere a
economiei
3
3
5>.
112.!
5>.&
1*5.5
8.1
11>.5
6entru Moldova cel mai mare $old pozitiv al )alanei comerciale /l are cu
Ru$ia# care rm/ne principalul importator de )unuri moldovene%ti.

.... /e$icitul balanei comerciale a ,epublicii -oldova.
%eficitul comercial (nivelul de acoperire a importului de ctre export #n
comerul exterior) tinde s devin problem primordial a politicilor
macroeconomice a oldovei #n anii &''(-&'')*
6ractica internaional arat c o ar cu un $old negativ al )alanei comerciale
care $e menine de mult timp nu poate $-%i p$treze $uveranitatea $a economic#
iar /n Moldova de(icitul comercial e$te /n cre%tere /ncep/nd cu anul 1&&. 'e?a /n !
luni ale anului 2**5 de(icitul comercial a con$tituit aproape >** mln. dolari S=A
$au de 1.> ori ,cu 22*#! mil. dolari S=A. mai mare dec/t /n perioada $imilar a
anului trecut. Ace$t de(icit a dep%it de?a volumul exportului# care /n aceea%i
perioad a con$tituit 5&5.2 mln. dolari S=A.
'e menionat# totu%i# c /n comparaie cu perioada $imilar a anului trecut
exportul a cre$cut cu 1* la $ut# dar $pre regret# importul a cre$cut de trei ori mai
2*
mult - cu 2&.& la $ut %i a con$tituit 1 milrd. 1& mln. dolari S=A. A$t(el c nivelul
de acoperire a importului prin export e$te mai mic de 5* la $ut C &.8 la $ut (a
de 58.8 la $ut /n perioada $imilar a anului trecut.
=n motiv de indignare %i /ngri?orare e$te %i (aptul c /n ara noa$tr agrar
cre%te %i importul de produ$e de provenien agricol - cu 1! la $ut mai mult dec/t
anul trecut. Hi cele mai $imitoare cre%teri au (o$t /nregi$trate la importul de
produ$e zoote2nice# $truguri# ca$travei# pe%te# legume %i (ructe con$ervate# igarete
%i )uturi nealcoolice.
Acea$ta /n$eamn c dup pre %i calitate mr(urile noa$tre nu $unt /n $tare $
concureze cu cele de import# adic piaa intern nu poate (ace (a cererii. Ele nu
pot concura nici pe pieele externe# de aceea $/ntem dependeni de pieele +S7 %i /n
$pecial de cea a Ru$iei C principalul no$tru 9partener: comercial care con$um
3>#5 la $ut din totalul livrrilor externe ale Moldovei. 7ar ace$t 9partener:/n
ultimul timp tot mai /ndrzne /%i (olo$e%te acea$t p/rg2ie pentru a menine
Moldova 9la picior:4 )a $topeaz importurile de carne# )a impune )ariere la
livrarea produciei (itote2nice# iar recent a (cut prima te$tare /nainte de a limita
importul de vinuri din Moldova.
'e(icitul comercial cre%te $ta)il /ncep/nd cu anul 1&&# excepie con$tituind
doar anul 1&&&# c/nd ace$ta $czu$e cu !!.5 la $ut. +on(orm datelor
'epartamentului de Stati$tic %i Sociologie /n anul 2** de(icitul comercial a a?un$
la !8!.& mln. dolari S=A# cu 1!5.2 mln. dolari S=A ,I28#>3. mai mare (a de cel
/nregi$trat /n anul 2**3 %i cu &*#! mil. dolari S=A ,de 2#! ori. - comparativ cu cel
acumulat in anul 1&&!. 1n anii 1&&5# 1&&># 1&&!# 1&&8# 2***# 2**1# 2**2# de(icitul
)alanei comerciale a con$tituit ,C 55.# ,C23.# ,C 38.# ,-3&1.8.# ,- 3*5. 2.# ,-32!.
$i ,-38>. milioane dolari S=A.
6uinele ri cu care /n anul 2** Moldova a avut )alan comercial pozitiv
au (o$t Ru$ia ,I13!.1 mln. dolari S=A.# S.=.A. ,I13.3 mln. dolari S=A. $i 7talia
,I.5 mln. dolari S=A.# iar cel mai mare de(icit comercial l-am /nregi$trat /n
comerul cu =craina ,-3!1.! mln. dolari S=A.# Fermania ,-!&.* mln. dolari S=A.#
RomBnia ,->5.> mln. dolari S=A.# 0urcia ,-5!.2 mln. dolari S=A.# ;rana ,-1.5
21
mil. dolari S=A.# 6olonia ,-38.2 mln. dolari S=A.# +2ina ,-3!.8 mln. dolari S=A.#
Jaza2$tan ,-33. mln. dolari S=A.# "ulgaria ,-2.1 mln. dolari S=A.. 7ar /n anul
2**5 dup cum anterior prognoza$e (o$tul mini$tru al Economiei %i actualul
6re%edinte al 6arlamentului Marian Kupu# de(icitul )alanei comerciale va cre%te
p/n la !!* milioane dolari S=AL
"alana comercial negativ $pore%te dependena $tatului de exportatorii externi#
lip$e%te ara de re$ur$e pentru ac2itrile la timp %i duce la deprecierea leului %i la
%oma?.
'e(icitul comercial $e datoreaz /n $pecial cre%terii culminante a importului %i
exportului ne$emni(icativ. 7mportul $pore%te graie cererii de con$um a cetenilor
care prime$c )ani de pe$te 2otare. "anii vin de pe$te 2otare# cu ei $e procur
mr(uri de import apoi ei pleac /napoi pe$te 2otare pentru a a$igura importul unor
noi partide de mr(uri.
Alt (actor ar (i )aza de export (oarte re$tr/n$# (iind centrat preponderent pe
trei categorii de produ$e C produ$ele alimentare %i )uturile# legumele %i textilele.
0oate ace$tea $/nt greu de comercializat pe pieele ve$tice c2iar dac Moldova
)ene(iciaz din anul 1&&& de Si$temul Feneralizat de 6re(erine ,FS6. ,$cutire
parial $au total de impozite vamale. o(erit de =niunea European. 'in pcate
ace$t $i$tem aproape c nu $cute%te de taxe produ$ele agroalimentare. 'e exemplu#
exporturile de vin $pre =E nu )ene(iciaz de $c2ema FS6. @ici o conce$ie nu a
(o$t /nc acordat exportului de (ructe %i legume proa$pete. Exporturile de textile
$pre =E $/nt reglementate de acorduri /n domeniul de textile. 1n prezent# Moldova
e$te unic ar din +S7# pentru care nu exi$t cote la exportul de textile $pre =E.
Muli exportatori nici nu utilizeaz FS6 din cauza co$tului /nalt de con(irmare
a originii )unurilor %i altor rigori impu$e de pieele din Ee$t. 1n plu$ pe acelea%i
22
piee Moldova tre)uie $ concureze %i cu alte ri din Europa de E$t care au acord
de comer li)er cu =niunea European# iar mr(urile noa$tre nu $/nt /ntotdeauna de
o calitate impeca)il. Experiena arat c a$pectul# dimen$iunile %i am)ala?ul
mr(urilor noa$tre $/nt puin competitive nu numai /n 5ccident dar %i pe pieele din
+S7# (iind $u) $tandardele altor productori.
5rice ar pentru a (avoriza comerul %i inve$tiiile tre)uie $ dezvolte $ectorul
real. ;r /ntreprinderi dinamice nici o ar nu va putea pro(ita de oportunitile
comerului %i inve$tiiilor. 1ntreprinderile au nevoie de acce$ la (inanare# te2nologii
%i $ervicii de a(aceri. 'e aceea e$te important $ crem condiii (avora)ile pentru
antreprenori# /n $pecial pentru acei care produc )unuri de$tinate exportului.
Ka ace$t capitol /n$ $tm de$tul de ru. 1n opinia unor experi )arierele non-
tari(are $u)$taniale impu$e (irmelor %i tuturor celor care dore$c $ iniieze vre-o
a(acere comercial precum %i lip$a unui climat adecvat pentru inve$tiii ar (i c2iar
principalele pro)leme /n calea dezvoltrii comerului. Eolumul inve$tiiilor /n 67"
e$te (oarte mic %i in$u(icient pentru revigorarea economiei.
6/n /n prezent /n Moldova $-a inve$tit doar /n $ectoarele care nece$it
inve$tiii redu$e $au a$igur o recuperare rapid a inve$tiiile cum ar (i# $pre
exemplu# $ectorul energetic ,35 la $ut din totalul inve$tiiilor.# indu$tria de
proce$are ,2! la $ut din totalul inve$tiiilor.# comerul cu ridicata %i cu amnuntul
,1> la $ut din totalul inve$tiiilor.# tran$portul %i telecomunicaiile ,12 la $ut din
totalul inve$tiiilor.. +ele mai multe inve$tiii au venit din =niunea European C *
la $ut din volumul inve$tiiilor $trine directe# din +S7 C 2 la $ut.
6rintre (actorii care /ndeprteaz inve$titorii experii nume$c corupia#
controlul exce$iv din partea $tatului# in(ra$tructura $la) dezvoltat %i con(lictul
tran$ni$trean.
=n $tudiu al "ncii Mondiale a artat c iniierea unei a(aceri /n Moldova e$te
o aciune de$tul de co$ti$itoare din cauza mitelor mari o(erite o(icialilor# a
procedurilor complicate de /nregi$trare a /ntreprinderii# a cerinelor exce$ive de
liceniere# a procedurilor vamale /ndelungate %i co$ti$itoare %i nu /n ultimul r/nd#
23
din cauza in$peciilor prea de$e. 'e a$emenea# lip$e$c $erviciile de $u$inere a
a(acerilor# exportul e$te marcat de corupie %i re$tricii.
"anca European pentru Recon$trucii %i 'ezvoltare ,"ER'. /n anii 1&&& %i
2**2 a e(ectuat paralel /n mai multe ri din (o$ta =niune Sovietic# 0urcia %i
Europa de E$t un $onda? cu $copul de a genera $oluii pentru /m)untirea calitii
guvernrii# climatului inve$tiional %i mediului competitiv. Studiul a artat c circa
o treime din oamenii de a(aceri din Moldova c2e$tionai au raportat regulat (apte
de corupie# cele mai corupte in$tituii (iind vama# o(iciile (i$cale %i autoritile care
eli)ereaz permi$e.
1n direcia $oluionrii pro)lemelor menionate $e mizeaz mult pe 6rogramul
;acilitilor de +omer %i 0ran$port /n Europa de Sud-E$t ,00;SE. iniiat /n anul
2**3 de rile din Europa de Sud-E$t /n cola)orare cu "anca Mondial# S=A %i
=niunea European. 1n Repu)lica Moldova ace$t program urmre%te dou
o)iective4 de a reduce co$turile netari(are de comer %i tran$port %i de a preveni
activitile de contra)and %i corupia la 2otare. 'e a$emenea# proiectul mai
pre$upune per(ecionarea mecani$melor de cola)orare dintre $ectorul privat %i cel
pu)lic la nivel naional# regional %i local# in$truirea $ectorului privat# $u$inerea
re(ormei vamale# (inanarea in(ra$tructurii %i ec2iparea unor puncte de trecere a
2otarului. 6roiectul urmeaz $ dureze p/n /n anul 2**!.
1n acelea%i $copuri /n anul 2** a (o$t computerizat 'epartamentul Eamal %i
implementat $i$temul ASM+='A ,Si$temul Automat pentru "aza de 'ate Eamale.
a$t(el /nc/t din ianuarie 2**5 'epartamentul Eamal aplic ace$t $i$tem de
/nregi$trare %i prelucrare automat a in(ormaiei. 1n acela%i timp toate
regulamentele au (o$t armonizate cu $tandardele europene. 0oate ace$tea $-au (cut
pentru a a$igura proceduri vamale mai operative# un control mai e(icient al
exportului# importului %i operaiunilor de tranzit# un mediu mai tran$parent %i
reducerea corupiei %i contra)andei la (rontiere# pentru ca /n (inal $ $e
/m)untea$c mediul a(acerilor %i dezvoltarea economiei.
2
'ar re(orma vamal# totu%i# va dura mult mai mult# cci )una /nze$trare
te2nic nu /ntotdeauna /i poate apra e(icient pe vame%i de i$pita $olicitrii %i lurii
de mit.
Hi nu /n ultimul r/nd exportul %i /n general cre%terea economic /n ar au (o$t
de$cura?ate de gre%elile de politica macroeconomic (cute de guvernele rii %i de
"anca @aional a Moldovei. 7at care e$te /n ace$t $en$ opinia unui grup de
experi internaionali independeni din S=A# 7talia# Marea "ritanie# autori ai
raportului 9Repu)lica Moldova4 6olitici de cre%tere economic# creare a locurilor
de munc %i reducere a $rciei:.
Raportul menionat e$te o analiz pro(und a celor 15 ani de tranziie a
Repu)licii Moldova la economia de pia# (iind important %i din con$iderentul c
pentru prima dat un $tudiu de ace$t gen a (o$t realizat de o ec2ip de experi din
a(ara "ncii Mondiale %i ;ondului Monetar 7nternaional.
1n opinia ace$tor experi pro)lema de(icitului comercial /%i are originile /nc la
/nceputul tranziiei la economia de pia# c/nd Fuvernul Moldovei a (o$t /ncura?at
$ aplice o politic de li)eralizare general a comerului# care a avut drept rezultat
inevita)il (aptul c producia intern a devenit necompetitiv cu importurile.
Hocul unei li)eralizri rapide a comerului a (o$t ampli(icat de politica privind
rata de $c2im) aplicat /n ace%ti primi ani ai tranziiei. Aprecierea continu a leului
moldovene$c /ncep/nd cu de)itul anului 1&& ctre primul trime$tru al anului 1&&8
a avut ca e(ect un declin al exporturilor. Apoi criza (inanciar din Ru$ia a (o$t $ur$a
unui alt %oc care a condu$ la pr)u%irea ratei de $c2im) leu-dolar.
Aplicarea unor politici (i$cale# monetare %i ale ratei de $c2im) pentru a
$timula o cre%tere mai rapid# plu$ ma?orarea inve$tiiilor pu)lice# ar complementa
e(ectul de expan$iune al tran$(erurilor de pe$te 2otare %i ar crea o $trategie de
tranziie la un cadru de dezvoltare mai $igur# )azat pe potenialul economiei
naionale.
"anca @aional a Moldovei ,"@M. %i-a a$umat $arcina de a admini$tra rata
de $c2im)# de%i nicieri nu e$te $tipulat c "@M ar tre)ui $ $e ocupe de in(laie.
7n$trumentul principal pe care l-a (olo$it pentru a realiza acea$t $arcin a (o$t rata
25
do)/nzii $ta)ilit de ea. Acea$ta a rezultat /n valori reale /nalte compara)ile cu rata
"@M %i a cauzat ma?orarea ratelor do)/nzilor la )ncile comerciale.
1n )aza cre%terii din anii 2*** C 2**# rata dura)il poate (i e$timat ca (iind
de la $ut. 'ar de)itorii privai $-au con(runtat cu rate comerciale de patru ori
mai mari.
Experii /n cauz cali(ic rata de )az a "@M drept un in$trument inadecvat
pentru a lupta cu in(laia# pentru c 2iper-in(laia a (o$t un (enomen temporar
generat de $c2im)area regimului economic de plani(icare centralizat cu unul de
pia.
'up 2iper-in(laia de la /nceputul anilor nouzeci# Moldova a demon$trat o
$ta)ilitate con$idera)il a preurilor# cu excepia perioadei /n care a $uportat %ocul
crizei (inanciare din Ru$ia. Experiena ilu$treaz c in(laia /n Moldova e$te un
(enomen $tructural care rezult din con$tr/ngerile interne %i (luxurile de tran$(eruri#
%i nu e$te $en$i)il la ratele do)/nzilor.
Fuvernul Moldovei %i autoritile $ale monetare ar putea aplica (r
complicaii o politic a ratelor mici ale do)/nzii (r a provoca in(laie. E(ectul
unei a$emenea politici e$te $timularea cre%terii# care ar inten$i(ica exporturile %i /n
(inal ar contri)ui la reducerea $rciei.
+2iar dac implementare ace$tei politici va (i /n$oit de o in(laie moderat
$u) 1* la $ut %i $/nt puine motive c in(laia $ $e ma?oreze# $tudiile $ugereaz c
nu exi$t vreo relaie /ntre ratele de cre%tere %i in(laia de p/n la * la $ut.
Ka (el de important ca ratele mari ale do)/nzilor e$te %i comportamentul ratei
de $c2im). 'up o perioad lung de $ta)ilitate# /ncep/nd cu anul 1&&& %i p/n /n
anul 2**3 leul $-a apreciat din a doua ?umtate a anului 2**3 p/n /n anul 2**5 cu
15 la $ut. Alunecarea rii $pre un de(icit comercial ma$iv $-a datorat parial %i
ace$tei aprecieri. Singura explicaie credi)il a aprecierii $/nt tran$(erurile de pe$te
2otare# operate /n mare parte neo(icial.
6entru Moldova cu de(icitul ei enorm al comerului extern acea$t pro)lem
e$te (oarte grav. E(ectul unei aprecieri reale /n continuare ar putea $u)mina
2>
per(ormanele exporturilor# reduc/nd /n continuare pro(ita)ilitatea productorilor
exi$teni %i de$cura?/nd apariia unor productori noi.
5peraiunile "ncii @aionale $u(er de a)$ena unor mecani$me
in$tituionalizate de re$pon$a)ilitate care exi$t /n aproape toate rile europene.
0re)uie (orti(icate mecani$mele ce a$igur monitorizarea pu)lic# tran$parena %i
re$pon$a)ilitatea /n activitatea "@M.
7at $(aturile experilor menionai ce in de nivelul macroeconomic.
1. 5 ma?orare a c2eltuielilor guvernamentale va inten$i(ica cre%terea
economic# va (avoriza populaia $rac %i va atrage inve$tiii private /n Moldova.
2. Ma?orarea c2eltuielilor guvernamentale ar putea (i a$igurat printr-un
de(icit )ugetar mai mare# (inanat (ie din contul v/nzrii o)ligaiunilor ctre
populaie# (ie prin monetizarea datoriei pu)lice. @ici una din ace$te metode de
(inanare nu va genera o cre%tere $u)$tanial a in(laiei.
3. Fuvernul tre)uie $ $e axeze a$upra inve$tiiilor pu)lice.
. Fuvernul ar tre)ui $ analizeze oportunitatea modi(icrii legii care
reglementeaz relaia $a cu "@M pentru a include mecani$me de re$pon$a)ilitate
direct a "@M /n (aa 6arlamentului %i cetenilor ace$tei ri. Si$temul Rezervei
;ederale a Statelor =nite o(er un a$emenea model.
5. 6rincipiile de (uncionare ale "@M ar tre)ui modi(icate /n con(ormitate cu
mandatul $u de a menine o rat de $c2im) competitiv. E$te nece$ar un
management mai o(en$iv al ratei de $c2im)# lu/nd /n con$ideraie $upra-evaluarea
leului ca urmare a (luxurilor de tran$(eruri.
>. "ugetul pu)lic al Moldovei tre)uie pu$ /n $lu?)a accelerrii cre%terii
economice# crearea locurilor de munc %i direcionarea re$ur$elor pentru reducerea
$rciei. Fuvernul tre)uie $ utilizeze c2eltuielile pu)lice /n proporie mai mare
pentru $erviciile economice %i pentru inve$tiiile pu)lice# /n $pecial /n
in(ra$tructura economic. 5 mare parte din acea$t in(ra$tructur $-a deteriorat %i
ace$te inve$tiii $/nt extrem de nece$are. 7nve$tiiile pu)lice reprezint un $timulent
$emni(icativ pentru cre%terea economic pentru c inve$tiiile pu)lice corect
direcionate pot atrage $au $timula inve$tiiile private.
2!
6entru a avea $ucce$ pe pieele externe# ara are nevoie nu $implu de a
produce multe )unuri calitative# ci de )unuri $olicitate pe pia. 1n acea$t direcie
tre)uie e(ectuat un $tudiu minuio$ al con?uncturii pieei.
'i$poni)ilitatea unei (ore de munc ie(tine %i )ine cali(icate# predetermin
a)ilitatea de a concura pe plan internaional /n domeniile ce utilizeaz un volum
mare de munc ,/n $ectorul produciei de /nclminte# la operaiunile de a$am)lare
a aparatelor electronice.. Ace$te activiti pot deveni punct de reper pentru
indu$trializarea ulterioar# orientat $pre export.
6entru a a?uta economia $ concureze /n mediul contemporan# nu e$te
$u(icient $ ne axm numai /n direcia promovrii pe pieele externe a )unurilor %i
$erviciilor exi$tente. Se impune dezvoltarea exportului /n $copul o)inerii unor
avanta?e competitive de durat la nivelul /ntreprinderilor# $ectorului de producie %i
al naiunii /ntregi.
'e exemplu# produ$ele organice ar putea prezenta intere$ pentru productorii
din $ectorul agricol al Moldovei. 1n prezent# /n =niunea European produ$ele
organice con$tituie 5 la $ut din totalul de produ$e agroalimentare. 1n anul 2**2
SFS ,Societe Fenerale de Surveillance S.A.. a evaluat la cererea Fuvernului
nivelul de contaminare a produ$elor# $upra(eelor de $ol# apei de irigare %i
(ertilizanii utilizai /n agricultura noa$tr# rezultatele (iind de$tul de /ncura?atoare
pentru implementarea unui program de $tat pentru producerea produ$elor
alimentare ecologice.
+ele mai multe ri occidentale nu pot $ati$(ace cererea de produ$e ecologice
din con$iderente de ordin economic# climateric etc. Moldova /n$ ar putea $ $e
(olo$ea$c de acea$t )re%. 1n anul 2**3 Fuvernul a apro)at +onceptul naional al
agriculturii organice# devenit lege# /n$ pentru realizarea lui $/nt nece$are inve$tiii
$u)$taniale.
'ar $ vedem care e$te miza $tatului /n dezvoltarea %i $timularea comerului
exterior care# de alt(el $/nt principalele elementele ale politicii comerciale %i au
drept o)iective principale orientarea $ectorului de producere $pre pieele externe de
de$(acere %i extinderea relaiilor comerciale /n comerul exterior. 1n una din
28
alocuiunile $ale 6re%edintele Eladimir Eoronin a menionat c pentru o cre%tere
economic de proporii e$te nevoie de a dezvolta /n primul r/nd $ectoarele
indu$triale ale economiei# inclu$iv prelucrarea metalelor# con$trucia ma%inilor %i
ec2ipamentelor# indu$tria u%oar# indu$tria (armaceutic# indu$tria agroalimentar
etc.# precum %i a%a $ectoare inovatoare cum $/nt telecomunicaiile# $o(tNare etc.
Ka 1* (e)ruarie 2**5 Fuvernul a apro)at un plan de aciuni pentru diminuarea
de(icitului )alanei comerciale.
+on(orm actului normativ nominalizat# direciile prioritare /n $c2im)area
calitativ a $ituaiei din comerul exterior $/nt diminuarea complexitii
procedurilor de export# promovarea exporturilor# prote?area pieei interne#
con$olidarea imaginii Repu)licii Moldova# a produciei indu$triale auto2tone pe
pieele externe $i a$igurarea cadrului normativ $timulator extinderii pieelor de
de$(acere a produ$elor auto2tone. 7ar pentru prote?area pieei interne urmeaz a (i
/ntreprin$e o $erie de m$uri direcionate $pre diminuarea importurilor# cum ar (i
$toparea importului de mr(uri# care nu core$pund cerinelor actelor normative in
vigoare %i introducerea# /n caz de nece$itate# a unor m$uri de $alvgardare.
+oncomitent# Fuvernul va ela)ora un program naional Ode $u)$tituire a
importurilorO %i va ela)ora mecani$mul pentru realizarea unui act normativ adoptat
in anul 2**1# a PotrBrii Fuvernului nr.12&! din 2! noiem)rie 2**1 cu privire la
inten$i(icarea activitii de prote?are a con$umatorilor.
+omplexitatea procedurilor de export urmeaz a (i diminuat prin $ta)ilirea
unor reguli $tricte %i tran$parente privind procedurile de export $i prin minimizarea
pac2etului de documente nece$ar pentru e(ectuarea tranzaciilor comerciale
externe.
6romovarea exporturilor va (i e(ectuat de guvern prin Opromovarea
produciei indu$triale prin intermediul paginii comerciale a Repu)licii Moldova:#
ela)orarea de programe privind promovarea vinurilor moldovene%ti pe pieele
internaionale %i de dezvoltare a produciei divinurilor# ela)orarea planurilor de
aciuni privind /m)untirea calitii produciei vitivinicole %i de promovare a
produ$elor agricole ecologice. Fuvernul e$te di$pu$ $ acorde con$ultaii agenilor
2&
economici re(eritor la cerinele $tandardelor internaionale# europene %i ale altor
ri pentru produ$ele re$pective %i# in $pecial# ale celor cu un potenial $porit la
export# prin crearea OKiniei (ier)iniO in cadrul 7n$titutului @aional de
Standardizare $i Metrologie.
6entru con$olidarea imaginii Repu)licii Moldova %i promovarea produciei
indu$triale auto2tone pe pieele externe $/nt preconizate o $erie de m$uri
promoionale ,expoziii internaionale %i expoziii economice permanente in cadrul
am)a$adelor repu)licii. %i organizaionale ,completarea cu cadre a $eciilor
comercial-economice ale mi$iunilor diplomatice.. +on(orm planului de aciuni# un
rol aparte pentru con$olidarea imaginii Repu)licii Moldova /l are Oextinderea ariei
geogra(ice %i a li$tei invitailor la Sr)toarea EinuluiO.
6entru diver$i(icarea %i extinderea pieelor de de$(acere a produ$elor
auto2tone# Fuvernul preconizeaz $ a$igure un cadru normativ $timulator. 1n anul
curent urmeaz a (i operate modi(icri /n actele normative# care reglementeaz
certi(icarea productiei la export cu $copul eliminrii certi(icatelor din li$ta
documentelor nece$are pentru prezentarea /n vam.
0otodat /n anii 2**5-2**> e$te preconizat $emnarea unor acorduri de
cola)orare /n indu$trie cu Regatul "elgiei# @orvegia# ;ederaia Ru$# Au$tria#
Ketonia# Kituania %i vor (i negociate acorduri privind cooperarea de producie cu
=z)e<i$tan# Jaza2$tan# 0ur<meni$tan.
1n ace$t context experii locali remarc (aptul c %i anterior $-au plani(icat un
%ir de mQ$uri ce pre$upuneau relan$area comerului exterior. "unoar /n Strategia
de promovare a exportului pentru anii 2***-2**5 au (o$t $ta)ilite o)iectivele %i
prioritile /n evoluia comerului exterior# in$trumentele $i elementele de
promovare a exportului. 1n S+ERS# de a$emenea au (o$t $tipulate acelea%i
o)iective. 'in pcate ace$te aciuni nu au o acoperire (inanciar adecvat %i nu au
(o$t prevzute elementele %i mecani$mele de (uncionare a $i$temului de $timulare
a exporturilor.

3*
..3. *trate#ii de dezvoltare a comerului exterior 'n
,epublica -oldova.
5are e po$i)il o cale de pro$perare economic cu a?utorul comerului exterior
a RM a$emntoare cu cea a rilor dezvoltate# ce /n$um 8*3 din re$ur$ele
energetice av/nd o pondere de numai 2*3 din populaia de pe pm/nt.
A$tzi domeniul prioritar de dezvoltare a RM# c/t %i a tuturor rilor# e$te
dezvoltarea dura)il# care include %i pro)lema interaciunii comerului %i mediului
am)iant. Adunarea Feneral a 5@= convoc/nd o $e$iune $pecial pe ace$te
pro)leme a con$tatat c com)aterea $rciei /ntr-o mare m$ur va $pori dac vor (i
atin$e o)iectivele.
Aici e nece$ar $ menionm (aptul c RM e o ar $rac. +on(orm datelor
'epartamentului de Analize $tatiatice %i $ociologice al RM venitul mediu lunar
di$poni)il pe o per$oan /n anul 2** a acoperit valoarea co%ului minim de
con$um numai la mai puin de 3 din populaie.
6entru Moldova pro)lema cardinal e$te reducerea dependenei de import a
produ$elor de import a produ$elor minerale %i diver$i(icarea ace$tui import. 1n
acea$t direcie ar (i )ine venit dezvoltarea /n repu)lic a unui $i$tem indu$trial de
producere a utila?ului $taiilor de energie renova)il ,v/ntului# $oarelui# )ioma$ei.
pentru reducerea ponderii energiei nerenova)ile. 0otodat producerea energiei
renova)ile reprezint un proce$ ecologic curat. Moldova nu di$pune de re$ur$e
naturale pentru dezvoltarea indu$triei.
6entru complexul agroalimentar al repu)licii ar (i )ine trecerea treptat $pre
ma?orarea /n mare m$ur a ponderii produ$elor ecologic curate. Aici deacum
avem ceva exemple .
E potrivit momentul s subliniem faptul c ast$i rile vest-europene produc
mrfuri agroalimentare ecologic curate numai +, din volumul total! iar preurile
sunt mult mai ridicate #n comparaie cu cele ale mrfurilor convenionale
corespun$toare*
31
5 alt cale e$te con%tientizarea populaiei %i a politicienilor cu ideia c /n RM#
ca ar mic %i cu un potenial relativ ridicat al volumului de producie# poate $ $e
dezvolte numai pe )aza cre%terii calitative ale economiei. Etalonul calitii a$tzi /l
reprezint produ$ele ecologic curate# care %i co$t mai $cump dec/t cele tradiionale
, ta)elul 5 .
0abelul 5
6reurile comparative pe piaa ;ranei
6rodu$ul alimentar 0radiional ,;;. Ecologic curate ,;;.
MereD<g !-& 1>-18
6ereD<g 11 1&
+p%uneD<g 15-18 28
FinDunitate 18 5>
Ram)onD<g 11*-13* 18*-22*
+arne mielD<g !5 &&
6iaa mondial $e g$e%te acuma numai la /nceputel etapei de $aturaie cu
mr(uri ecologice curate %i te2nologii de protecie a mediului. 'eci rile /n cur$ de
dezvoltare care vor porni pe calea dezvoltrii comerului cu ace$te mr(uri au mare
%an$e $ $e $ta)ileze pe unele verigi ale pieii mondiale.
Situaia ecologic deza$trua$ /n repu)lic ,de(ore$tierea# $olul degradat %i
poluat# de(icitul de ap. ne lumineaz numai p $ingur cale de ie%ire din impa$ C
calea dezvoltrii dura)ile. Acea$t cale va conduce %i la dezvoltarea comerului
exterior dura)il al Repu)licii Moldova.
+riza calitii mediului am)iant evideniaz exact alegerea gre%it a modelului
de dezvoltare $ocioeconomic a Repu)licii Moldova.
Concluzii i propuneri
1n urma analizei lucrrii $e poate de menionat urmtoarele concluzii4
+omerul exterior e$te un puternic (actor al cre%terii economice # care
ec2ili)reaz economia naional contri)uind la ridicarea nivelului de
32
trai al populaiei# ridicarea nivelului cerinelor con$umatorilor #
o)inerea mr(urilor care nu $e produc /n ar8
+omerul exterior al RM e$te /n cdere li)er# a$t(el Moldova depinde
de ritmul redre$rii economice /n celelalte ri C (iind in(luenat de
capacitatea lor de a atrage inve$tiii $trine directe8
1n RM $e con$tat de(icitul )alanei comerciale %i nivelul in$u(icient al
inve$tiiilor.
+on(orm datelor $tati$tice ale Moldovei /n primele luni a anului 2**5
nu $e o)$erv o cre%tere $emni(icativ a exporturilor Moldovei ctre
=niunea European# o cre%tere mai $emni(icativ e$te caracteri$tic
importurilor din =niunea European a$t(el /nregi$tr/nd o cre%tere /n
de(icitul )alanei de pli8
6entru RM ca %i dou C trei decenii /n urm cei mai /n$emnai parteneri
economici au rma$ Ru$ia %i =craina. 6onderea Ru$iei /n comerul
exterior $e menine la un nivel (oarte /nalt C de 5*->*38
1n dezvoltarea comerului exterior RM $e con(runt cu mai multe
pro)leme# ca4
- o pierdere /n calea exporturilor e$te reducerea productivitii /n
indu$trie
- o cauz principal con$t /n ine(iciena $i$temului exi$tent de
$u)venionare a $ectorului economiei naionale
- gradul redu$ de competivitate a produciei %i $erviciilor
auto2tone# condiionat de con$umurile ridicate %i managemen
ine(icient# care (ace producia moldovenea$c mai puin $olicitat
pe piele externe
- alt cauz e$te corupia # controlul exce$iv din partea $tatului#
in(ra$tructura $la) dezvoltat# con(lictul tran$ni$trrne
Propuneri:
6entru a $timula agenii econamici C exportatorii %i guvernul Repu)licii
Moldova tre)uie $ /ntreprind urmtorii pa%i4
33
. implementarea politicii de(en$ive orientat $ modereze impactul
importului a$upra economiei Moldovei8
.. crearea climatului inve$tiional potrivit8
3. $u$inerea iniiativelor %i a propunerilor /n domeniul cola)orrii
internaionale8
1. crearea condiiilor (avora)ile pentru antreprenori# /n $pecial pentru cei care
produc )unuri de$tinateexportului8
5. producerea )unurilor $olicitate pe pia8
2. atragerea inve$tiiilor 8
3. pregtirea recomandrilor# eliminarea re$triciilor pentru exportatori8
4. com)aterea corupiei %i )irocraiei care /mpiedic dezvoltarea comerului
exterior8
!. diminuarea ratei do)/nzii p/n la un nivel real de -5 la $ut %i reglarea mai
$trict a puterii pieii private.

"iblio#ra$ie
. & %nuar statistic de comer exterior )
.. & /ezvoltarea )# @r.> ,3*.# 1! (e)ruarie 2**># p.!.
3. 'umitru Moldovan - 9 Curs de teorie economic )# Editura AR+
3
+2i%inu 2**># p.388-3&1.
1. 'umitru Moldovan - 9 +conomia relaiilor externe )# Editura
AR+# +2i%inu 1&&&# p.11&-155.
5. 'umitru Moldovan - 9 0ranziia : interdependena trans$orm(
rilor sistematice i a inte#rrii 'n
economia mondial )# Editura ASEM#
+2i%inu 1&&!# p.1>5-1!3.
2. & +conomica )# @r.1 ,53.# 2**># p.1-18.
3. & +ner#ia )# @r. ,35.# $eptem)rie 2**5# p.11-12.
4. 7on "or% ( & ,elaiile valutar $inanciare ale ,- )#
Editura AR+# +2i%inu 1&&&# p.8&-&>.
!. Ealentin 5$adcii - & Comer internaional )# +2i%inu 1&&&#
p. 3*1-31.
5. 666.bnm.md.
%7+8+

%nexa
Exportul de )unuri# pe principalele $eciuni
35
2**1 2**2 2**3

2**

2**5
6onderea
/n total
an.2**5
An.2**5
(a de
2**
1 2 3 5 > ! 8
0otal 5>5.5 >3.8 !8&.& &85.1 1*&1.2 1** 11*.8
Animale vii %i
produ$e ale regnului
animal.
6rodu$e ale regnului
vegetal.
Fr$imi %i uleiuri
alimentare $au veget.
6rodu$e alimentare8
)uturi8 tutun.
6rodu$e minerale.
6rodu$e ale indu$tri-
ei c2imice.
Materiale pla$tice#
cauciuc %i articole.
6iei )rute# t)cite.
Kemn %i produ$e
din lemn.
6a$t de lemn#2/rtie
carton.
Materiale textile.
1nclminte# plrii.
1
18.2!
!8.!>
8.2
251.5
>.1
8.51
3.11
11.>
1.&
3.5!
1*.1
5.2!
15.28
1*>.1
1>.81
2>!.3
11.3&
!.1&
2.5!
23.35
*.&8
5.2&
1*!.
&.55
28.>*
&1.25
28.&1
31.3
2*.>1
8.&!
5.32
.!!
1.!1
1*.>1
12&.>
15.1
2*.1>
11&.&
1.1&
35.8
3*.3>
&.2!
8.32
!!.8&
3.58
8.*
1!*.1
21.&>
1!.21
131.&
3!.8*
3&5.&
2*.11
15.>*
11.83
!1.5!
2.2&
11.83
1&3.&5
2>.>*
1.>
12.1
3.5
3>.3
1.8
1.
1.1
>.>
*.2
1.1
1!.8
2.
85.
1*&.&
&1.8
11.5
>>.2
1>&.&
12.2
&1.&
>.*
1!.1
11.*
121.1
3>
Articole din piatr#
ciment# ceramic.
6erle# pietre preioa-
$e $au $emipreioa$e#
monede
Metale comune %i
articole din ace$tea.
Ma%ini %i aparate8
ec2ipamente electrice
Ee2icule#aeronave#
va$e %i ec2ipamente
auxiliare de tran$port.
7n$trumente %i apara-
te optice# (otora(ice.
Altele.
13.!*
*.11
3.*5
3*.&
!.55
>.18
.*2
1.*8
*.1>
!.*1
2.83
13.3!
>.!2
.31
15.8
*.1&
1&.3&
3*.31
11.18
!.1&
5.&2
1!.1>
*.1!
2&.8&
3&.3*
22.81
8.1&
1*.&2
18.!3
*.15
8.!
>.22
15.3*
8.*8
1!.3&
1.!
.5
.2
1.
*.!
1.>
1*&.1
88.2
1>3.1

11!.>
>!.1
&8.!
15&.2

%nexa .
3!
7mportul de )unuri# pe principalele $eciuni ,preuri +7;.
2**1 2**2 2**3 2** 2** 6onderea
/n totalul
an.2**5
An.2**5
(a de
2**
mln S=A 3
1 2 3 5 > ! 8
050AK
Animale vii %i
produ$e ale
regnului animal.
6rodu$e ale
regnului vegetal.
Fr$imi %i uleiuri
alimentare $au
vegetale.
6rodu$e alimenta-
re8 )uturi# tutun.
6rodu$e minerale.
6rodu$e ale
indu$triei c2imice.
Materiale pla$tice#
cauciuc %i articole
din ace$tea.
6iei
)rute#t)cite.
Kemn %i produ$e
din lemn.
6a$t de lemn#
2/rtie# carton.
Materiale textile.
1nclminte#plrii
8&2.2
23.!&
3!.!5
3.*1
!8.88
22#5
8*.*
3.18
3.8*
13.>
3.>
&2.*>
.3
1*3!.&
23.85
.!
!.*!
!2.>
23!.*>
115.83
&.3
1>.2
1>.13
.1
1**.58
.52
1*2.3
2.8
82.28
5.5*
&1.&8
2&!.!3
132.>8
>&.32
3>.31
22.&5
5>.38
118.2
!.*5
1!>8
38.!8
!3.5
!.2
1*5.2
38.8
1>1.8
1*1.1
!2.52
33.&8
>3.2
15*.5
1*.*3
22&2
5!.1&
>5.*2
&.8&
1!.
5*.>
232.2
13&.!
>&.5!
3.>2
82.25
1!&.8
12.2*
1**
2.5
2.8
*.5
>.
22
1*.1
>.1
3
1.&
3.>
!.8
*.5
12&.>
1!.5
88.
133.3
1*.1
131.1
13.>
138.2

&5.5
128.
12&.!
11&.5
121.>
38
Articole din piatr#
ciment# ceramic.
6erle#petre
peioa$e
$au $emipreioa$e.
Metale comune %i
articole din ace$tea.
Ma%ini %i aparate.
Ee2icule#aeronave#
va$e %i ecipamente.
7n$trumente %i
aparate optice#(oto-
gra(ice.
Altele.
&1.&8
1.1>
3!.!8
123.&
21.82
15.53
11.!
3*.!1

2.*!
8.&5
1>.32
5*.!2
1.8>
13.22
52.!1
2.88
!*.2>
21.*
!5.22
22.>&
1&.15
>.3!
3.!2
111.&
23&.!
&5.&5
2*.88
28.!1
>!.28
>.3
1>*.5
312.&
13*.3
2>.&8
3.8&
2.&
*.
!.*
13.!
5.!
1.2
1.&
1*.5
1!2.8
13.5
13*.>
135.8
12&.2
152.&
3&