Sunteți pe pagina 1din 13

Luna

Ziua
SEPT. OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE
L
12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 30
M
13 20 27 4 11 18 2 1 8 1 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
M
14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 2
!
1 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 1 22 29 12 19 26
"
16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 2 2 9 16 23 30 6 13 20 27
S
17 24 1 8 1 22 29 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
D
18 2 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 2 1 8 1 22 29
Luna
Ziua
#EBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
L
6 13 20 27 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
M
7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 1 22 29 12 19
M
1 8 1 22 29 7 14 21 28 4 11 18 2 2 9 16 23 30 6 13 20
!
2 9 16 23 1 8 1 22 29 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
"
3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 2 1 8 1 22
S
4 11 18 2 3 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23
D
12 19 26 4 11 18 2 1 8 1 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
COMPETEN$E %ENERALE
1. E&'(i)a*+a un,* -+n,.+n+/ '*,)+0+/ '*,)+1++ 2n34(ni3+ 2n 5ia6a 1+ 7i )u 7i.
2. In5+03i8a*+a ),.',*39*ii un,* 0u:03an6+ 0au 0i03+.+ );i.i)+.
3. R+7,(5a*+a 1+ '*,:(+.+ 2n 0),'u( 03a:i(i*ii un,* ),*+(a6ii *+(+5an3+/
1+.,n03*4n1 *a6i,na.+n3+ 1+1u)3i5+ <i in1u)3i5+.
4. C,.uni)a*+a 2n6+(+8+*ii ),n)+'3+(,* 2n *+7,(5a*+a 1+ '*,:(+.+/ 2n
-,*.u(a*+a +&'(i)a6ii(,*/ 2n ),n1u)+*+a in5+03i8a6ii(,* <i 2n *a',*3a*+a
*+7u(3a3+(,*.
. E5a(ua*+a ),n0+)in6+(,* '*,)+0+(,* <i a)6iunii '*,1u0+(,* );i.i)+ a0u'*a
'*,'*i+i '+*0,an+ <i a0u'*a .+1iu(ui.
COMPETEN$E SPECI#ICE
1. E&'(i)a*+a un,* -+n,.+n+/ '*,)+0+/ '*,)+1++ 2n34(ni3+ 2n 5ia6a 1+ 7i )u 7i .
1.1. diferenierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a proprietilor
fizice de proprietile chimice, a substanelor pure de amestecuri de
substane etc;
1.2. clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor dup
unul sau mai multe criterii;
1.3. clasificarea reaciilor chimice dup unul sau mai multe criterii;
2. In5+03i8a*+a ),.',*39*ii un,* 0u:03an6+ 0au 0i03+.+ );i.i)+.
2.1. utilizarea aparaturii i a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor
informatice pentru a studia proprietile i transformrile substanelor
chimice etc;
2.2. formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiilor
atomi, ioni i molecule
2.3. utilizarea aparaturii i a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor
informatice pentru a studia reaciile chimice;
2.4. interpretarea observaiilor obinute din grafice, tabele, fie de observaii;
3. R+7,(5a*+a 1+ '*,:(+.+ 2n 0),'u( 03a:i(i*ii un,* ),*+(a6ii *+(+5an3+/
1+.,n03*4n1 *a6i,na.+n3+ 1+1u)3i5+ <i in1u)3i5+.
3.1. rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraia n
procente de mas a soluiilor;
3.2. identificarea unor metode de separare a unui amestec n funcie de natura
acestuia;
3.3. aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice
3.4. elaborarea de ipoteze referitoare la produii unei reacii;
4. C,.uni)a*+a 2n6+(+8+*ii ),n)+'3+(,* 2n *+7,(5a*+a 1+ '*,:(+.+/ 2n -,*.u(a*+a
+&'(i)a6ii(,*/ 2n ),n1u)+*+a in5+03i8a6ii(,* <i 2n *a',*3a*+a *+7u(3a3+(,*.
4.1. transpunerea n limba! specific a informaiilor privind aplicaiile practice ale
chimiei;
4.2. folosirea terminologiei specifice chimiei n scopul denumirii elementelor i
substanelor chimice;
4.3. folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reaciile chimice;
. E5a(ua*+a ),n0+)in6+(,* '*,)+0+(,* <i a)6iunii '*,1u0+(,* );i.i)+ a0u'*a
'*,'*i+i '+*0,an+ <i a0u'*a .+1iu(ui.
".1. aplicarea normelor de protecie personal n laboratorul de chimie i de
protecie a mediului;
".2. evaluarea factorilor de risc i recunoaterea importanei unor specii chimice
#atomi, ioni, molecule$;
".3. evaluarea factorilor de risc rezultai n urma aplicrii n practic a unor
reacii chimice i recunoaterea importanei acestora.
COMPETEN$E SPECI#ICE
1. E&'(i)a*+a un,* -+n,.+n+/ '*,)+0+/ '*,)+1++ 2n34(ni3+ 2n 5ia6a 1+ 7i )u 7i .
1.1. e%plicarea observaiilor n scopul identificrii unor aplicaii ale fenomenelor
chimice;
1.2. deducerea unor utilizri ale substanelor chimice pe baza proprietilor
fizico&chimice;
2. In5+03i8a*+a ),.',*39*ii un,* 0u:03an6+ 0au 0i03+.+ );i.i)+.
2.1. analizarea, interpretarea observaiilor'datelor obinute prin activitate
investigativ;
2.2. formularea de concluzii i de generalizri n scopul demonstrrii legii
conservrii masei n reaciile chimice;
2.3. formularea de concluzii i de generalizri pentru punerea n eviden a
proprietilor fizice i chimice ale substanelor simple;
2.4. utilizarea aparaturii i echipamentelor de laborator, a tehnologiilor
informatice pentru studiul diferitelor substane;
2.". formularea de concluzii i de generalizri pentru punerea n eviden a
proprietilor fizice i chimice ale substanelor compuse;
3. R+7,(5a*+a 1+ '*,:(+.+ 2n 0),'u( 03a:i(i*ii un,* ),*+(a6ii *+(+5an3+/
1+.,n03*4n1 *a6i,na.+n3+ 1+1u)3i5+ <i in1u)3i5+.
3.1. demonstrarea legii conservrii masei prin rezolvarea problemelor
cantitative;
3.2. rezolvarea de probleme n scopul aplicrii regulilor'legilor n studierea
reaciilor chimice;
3.3. aplicarea regulilor'legilor n scopul rezolvrii de probleme;
4. C,.uni)a*+a 2n6+(+8+*ii ),n)+'3+(,* 2n *+7,(5a*+a 1+ '*,:(+.+/ 2n -,*.u(a*+a
+&'(i)a6ii(,*/ 2n ),n1u)+*+a in5+03i8a6ii(,* <i 2n *a',*3a*+a *+7u(3a3+(,*.
4.1. comunicarea sub form scris'oral a rezultatelor unui demers de investigare
folosind terminologia tiinific;
4.2. prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia
tiinific;
4.3. utilizarea surselor bibliografice referitoare la istoricul descoperirii unor
elemente;
4.4. comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu a!utorul (nternetului;
. E5a(ua*+a ),n0+)in6+(,* '*,)+0+(,* <i a)6iunii '*,1u0+(,* );i.i)+ a0u'*a
'*,'*i+i '+*0,an+ <i a0u'*a .+1iu(ui.
".1. aprecierea avanta!elor i a dezavanta!elor utilizrii unor substane chimice;
".2. identificarea unor ageni poluani ai apei, solului, aerului i a cilor de
prevenire a polurii.
"ALORI =I ATITUDINI
R+0'+)3 '+n3*u a1+59* <i *i8u*,7i3a3+>
?n)*+1+*+ 2n a1+59*u*i(+ <i 2n a'*+)i+*+a )*i3i)9 a (i.i3+(,* a)+03,*a>
Di0',ni:i(i3a3+ 1+ a.+(i,*a*+ a '*,'*i+i '+*-,*.an6+>
Ini6ia3i59 '+*0,na(9>
In3+*+0 <i )u*i,7i3a3+>
S'i*i3 )*i3i) <i au3,)*i3i)>
Di0',ni:i(i3a3+ 1+ a ),n0i1+*a i',3+7+(+ )a i1+i )+ 3*+:ui+ 3+03a3+>
Di0',ni:i(i3a3+ 1+ a nu 3*a8+ i.+1ia3 ),n)(u7ii>
Di0',ni:i(i3a3+ 1+ a a5+a , 5i7iun+ n+in-(u+n6a39 1+ ),n5in8+*i(+ '+*0,na(+>
S)+'3i)i0. -a69 1+ 8+n+*a(i79*i )a*+ nu 0un3 :a7a3+ '+ ,:0+*5a6ii
5+*i-i)a:i(+@*+'+3a:i(+>
Di0',ni:i(i3a3+ 1+ aA<i .,1i-i)a 'un)3+(+ 1+ 5+1+*+ a3un)i )4n1 0un3 '*+7+n3a3+
-a'3+ n,i>
Mani-+03a*+ )*+a3i59>
D+0);i1+*+ <i 1i0',7i6i+ 1+ a a0)u(3a '9*+*i(+ )+(,*(a(6i>
T,(+*an69 '+n3*u ,'inii(+ )+(,*(a(6i>
D,*in69 1+ in-,*.a*+ <i a-i*.a*+>
In3+*+0 <i *+0'+)3 '+n3*u )+i(a(6i>
R+0'+)3 -a69 1+ a*8u.+n3a6ia <3iin6i-i)9>
In3+*+0 '+n3*u +&'(,*a*+a 1i-+*i3+(,* .,1a(i396i 1+ ),.uni)a*+/ in)(u0i5
'+n3*u )+(+ -u*ni7a3+ 1+ TIC>
A'*+)i+*+a )*i3i)9 a *a',*3u(ui 2n3*+ :+n+-i)ii <i +-+)3+(+ in1+7i*a:i(+ a(+
a'(i)9*ii 3+;n,(,8ii(,*>
%*iBa -a69 1+ '*,'*ia '+*0,an9/ -a69 1+ )+i(a(6i <i -a69 1+ .+1iu.
PLANI#ICARE ANUALC
AN SCOLAR 2011A2012
SEMESTRUL
NR.
CRT.
UNITC$I DE ?N"C$ARE
NR.
ORE
OBSER"A$II
I
D30 ,*+E
1. N,6iuni in3*,1u)3i5+. T+03 4
2. C,*'. Su:03an69. A.+03+) 12
3. S,(u6ii 6
4. S3*u)3u*a 0u:03an6+(,*. A3,.u( 8
II
D40 ,*+E
. Si03+.u( '+*i,1i) a( +(+.+n3+(,* 4
6. #,*.u(+ );i.i)+ 10
7. Ca()u(+ );i.i)+ 8
8. R+a)6ii );i.i)+ 14
9. R+)a'i3u(a*+ -ina(9. T+03 4
TOTAL 70
CLASA A "IIAA CFIMIE
NR.
CRT.
UNITATEA DE
?N"C$ARE
C.S. CON$INUTURI
NR.
ORE
SCPTCMGNA OBS
1. NO$IUNI
INTRODUCTI"E
2.1
4.1
4.2
".1
)rima nt*lnire cu chimia
+orpuri i substane, recunoatere, clasificare, e%.
-rimi fizice. (nstr.i uniti de msur. #m, .,/$
/est iniial
1
1
1
1
12.01&12.01
11.01&23.01
4
2. CORP.
SUBSTAN$C.
AMESTEC
1.1
2.1
3.2
4.1
".1
-aterie. +orp. 3ubstan. -aterial
4stensile de laborator, recunoatere, mod de lucru
5orme de protecie a muncii n laborator
)roprieti fizice i chimice ale substanelor
6eterminarea unor constante fizice #., t.f.$
7enomene fizice i chimice
3ubstane pure i amestecuri
-etode de separare, decantarea. 8plicaii
-etode de separare, filtrarea. 8plicaii
-etode de separare, cristalizarea. 8plicaii
-etode de separare, distilarea. 8plicaii
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22.01&30.01
03.10&0:.10
10.10&14.10
1:.10&21.10
24.10&2;.10
03.10&04.11
12
3. SOLU$II 1.1
2.1
3.1
4.1
".1
6izolvarea.
3olubilitatea. +lasificarea soluiilor
+oncentraia procentual
+alcule chimice cu conc.proc. #determinarea c, md$
+alcule chimice cu conc.proc. #determinarea ms, mapa$
9valuare
1
1
1
1
1
1
0:.11&11.11
14.11&1;.11
21.11&2".11
2
4. STRUCTURA
SUBSTAN$ELOR.
ATOMUL
1.2
2.2
4.2
".2
9lement chimic. 3imbol chimic
+orpuri electrizate. 3arcina electric
8tomul. 5ucleul atomic. 5r.atomic. 5r de mas
(zotopi
<nveliul de electroni al atomului
3tructura nveliului de electroni al atomului #1; elem.$
-asa atomic. -ol
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
2;.11&02.12
0".12&01.12
12.12&12.12
11.12&23.12
;
CLASA A "IIAA CFIMIE
NR.
CRT.
UNITATEA DE
?N"C$ARE
C.S. CON$INUTURI
NR.
ORE SCPTCMGNA OBS.
. SISTEMUL
PERIODIC AL
ELEMENTELOR
1.2
2.2
4.2
".2
3istemul periodic al elementelor. 3tructura 3)
-etale i nemetale, poziie, e%, proprieti
=egtura dintre str.atomului i locul elem.n 3.).
9valuare
1
1
1
1
12.01&20.01
23.01&2:.01
4
6. #ORMULE
CFIMICE
1.2
2.2
3.3
4.2
".2
>alena
(oni
-olecula
+ovalena
7ormule chimice,generaliti, algoritm de stabilire
3tabilireaform.ch.pe baza valenei #comp.binari$
3tabilireaform.ch.pe baza valenei #comp.ternari$
7ormule chimice, e%erciii de stabilire a lor
-asa molecular.
-asa molar. -ol
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30.01&03.02
02.02&10.02
13.02&1:.02
20.02&24.02
2:.02&02.03
10
7. CALCULE
CFIMICE PE
BAZA
#ORMULELOR
CFIMICE
9%.de calcul a - i a nr.de moli. /ransformri.
+alcule chimice, raportul atomic, raportul de masa
+alcule chimice, compoziia procentual
+alcule chimice, det.cantitii dintr&un elem.
coninut ntr&o cant.dat de subst.compus
+alcule chimice, det.cantitii dintr&o subst.
compus ce conine o cant.dat dintr&un element
+alcule chimice,det.unei cantiti de subst.pur
+alcule chimice,det.cantitii de impuriti
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
0".03&01.03
12.03&12.03
11.03&23.03
22.03&30.03
;
8. REAC$II
CFIMICE
1.3
2.3
2.4
3.4
4.3
".3
6efinirea reaciilor chimice
3oluii acide, bazice, neutre.#p?&ul$
=egea conservrii masei substanelor
=egea conservrii atomilor
@eacii chimice
9cuaii chimice. 3emnificaii
3crierea ecuaiilor reaciilor chimice. 9%emple
@eacii de combinare
@eacii de descompunere
@eacii de substituie sau de nlocuire
@eacii de schimb sau de dubl nlocuire
@eacii e%oterme i endoterme
@eacii lente i rapide
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23.04&2:.04
30.04&04.0"
0:.0"&11.0"
14.0"&1;.0"
21.0"&2".0"
2;.0"&01.02
04.02&0;.02
14
9. RECAPITULARE
#INALC
8tomul. 3ist.periodic. 3oluii. +onc. procentual
7ormule chimice. @eacii chimice
/est final
6iscutarea testului, ndrumri pt. remediere
1
1
1
1
11.02&1".02
1;.02&22.02
4
PLANI#ICARE ANUALC
AN SCOLAR 2011A2012
SEMESTRUL
NR.
CRT.
UNITC$I DE ?N"C$ARE
NR.
ORE
OBSER"A$II
I
D30 ,*+E
1. R+)a'i3u(a*+. T+03 ini6ia( 4
2. R+a)6ii );i.i)+. Ca()u(+ );i.i)+ 12
3. N+.+3a(+ 10
4. M+3a(+ 4
II
D38 ,*+E
4. M+3a(+ 6
. O&i7i 6
6. A)i7i 6
7. Ba7+ 6
8. S9*u*i 8
9. R+)a'i3u(a*+ -ina(9. T+03 -ina( 6
TOTAL 68
HH
CLASA A "IIIAA CFIMIE
NR.
CRT.
UNITATEA DE
?N"C$ARE
C.S. CON$INUTURI
NR.
ORE
SCPTCMGNA OBS.
1. RECAPITULARE 1.1
2.1
3.1
3.2
8tomul. 3istemul periodic
7ormule chimice. +alcule chimice
@eacii chimice. 9cuaiile reaciilor chimice
/est iniial
1
1
1
1
12.01&12.01
11.01&23.01
4
2. REAC$II
CFIMICE.
CALCULE
CFIMICE
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
".1
=egea conservrii masei substanelor
9cuaia stoechiometric
+alcule chimice pe baza ec. r.chimice, algoritm
+alcule chimice, det. masei unei substane
+alcule chimice, determinarea nr.de moli
+alcule chimice, det.masei c*nd o substan
conine impuriti
+alcule chimice, det.masei c*nd o substan se
afl ntr&o soluie de concentraie cunoscut
+alcule chimice, det.concentraiei finale
+alcule chimice, ir de reacii
+alcule chimice, r.cu formare de precipitat
+alcule chimice,
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22.01&30.01
03.10&0:.10
10.10&14.10
1:.10&21.10
24.10&2;.10
03.10&04.11
12
3. NEMETALE 1.1
2.1
2.3
2.4
3.3
4.2
4.3
".1
A%igenul B proprieti fizice
A%igenul B proprieti chimice #r.cu ?2, +, 3$
A%igenul B proprieti chimice #r.cu 8l 7e, +u$
A%igenul B utilizri.
+arbonul B proprieti fizice
+arbonul B proprieti chimice #r.cu ?2, A2$
+arbonul B propr.chim.#r.cu ?2A, +uA, 7e2A3$
+arbonul B utilizri.
5emetale B )robleme
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0:.11&11.11
14.11&1;.11
21.11&2".11
2;.11&02.12
0".12&01.12
10
4. METALE 1.1
2.3
2.4
4.1
)roprieti fizice ale 7e
)roprieti chimice #r. 7e cu A2, 3, +l2$
)roprieti chimice #r.7e cu ?2A, acizi, +u3A4$
7ierul B utilizri.
1
1
1
1
12.12&12.12
11.12&23.12
4
CLASA A "IIIAA CFIMIE
NR.
CRT.
UNITATEA DE
?N"C$ARE
C.S. CON$INUTURI
NR.
ORE
SCPTCMGNA OBS.
4. METALE 1.1
2.1
2.3
3.3
4.2
4.3
+uprul #arama$ B proprieti fizice
)roprieti chimice ale +u #r. +u cu A2, 3, +l2$
)roprieti chimice #r. +u cu ?2A, acizi, 8g5A3$
+uprul #arama$ B utilizri.
-etale Bp robleme
9valuare
1
1
1
1
1
1
12.01&20.01
23.01&2:.01
30.01&03.02
2
. OIIZII 1.2
2.1
2."
3.3
4.4
".1
A%izi, def., formula gen., denumire, clasificare
)roprietile fizice ale o%izilor
)ropr. chimice ale o%izilor nemetalici #+A2$
)ropr. chimice ale o%izilor metalici #+aA,+uA$
4tilizrile o%izilor. )robleme
9valuare
1
1
1
1
1
1
02.02&10.02
13.02&1:.02
20.02&24.02
2
6. ACIZII 1.2
2.1
2."
3.3
4.4
".1
8cizi, def., formula gen., denumire, clasificare
)roprietile fizice ale acizilor
)ropr. chimice ale acizilor #?+l, ?23A4, ?5A3$
)ropr. chimice ale acizilor #?+l, ?23A4, ?5A3$
4tilizrile acizilor. )robleme
9valuare
1
1
1
1
1
1
2:.02&02.03
0".03&01.03
12.03&12.03
2
7. BAZELE 1.2
2.1
2."
3.3
4.4
".1
Caze,def., formula gen., denumire, clasificare
)roprietile fizice ale bazelor
)ropr. chimice ale bazelor D5aA?, +a#A?$2E
)ropr. chimice ale bazelor & studiu comparativ
4tilizrile bazelor. )robleme
9valuare
1
1
1
1
1
1
11.03&23.03
22.03&30.03
23.04&2:.04
2
8. SCRURILE 1.2
2.1
2."
3.3
4.4
".1
".2
3ruri, definiie, formula general
3ruri, denumire, clasificare
)roprietile fizice ale srurilor
)roprietile chimice ale srurilor neutre #5a+l,
+a+A3, +u3A4$
)roprietile chimice ale srurilor acide
F5a?+A3, +a#?+A3$2, 5?4?+A3G
4tilizrile srurilor #5?45A3, 5a2+A3$
3ruri, probleme
9valuare
1
1
1
1
1
1
1
1
30.04&04.0"
0:.0"&11.0"
14.0"&1;.0"
21.0"&2".0"
;
9. RECAPITULARE
#INALC
@eacii chimice. +alcule chimice
5emetale. -etale.
A%izi. 8cizi.
Caze. 3ruri
/est final
6iscutarea testului, ndrumri pt. remediere
1
1
1
1
1
1
2;.0"&01.02
04.02&0;.02
11.02&1".02
2