Sunteți pe pagina 1din 3

Educatoare: Educatoare: Scarlat Valentina Georgiana

Gradinita: Teddybr
Grupa: Mare
PROIECT DE ACTIVITATE
Doeniul e!periential: O "i Societate
Tea acti#itatii: Cum ajutam natura sa fie mereu vesela?
Tipul acti#itatii:
$ora de reali%are: Vi%ionare PPT
Scopul acti#itatii: Culti#area re"pectului &ata de norele de coportare'
De%#oltarea coportaentelor proacti#e'
De%#oltarea capacitatii de a reali%a lucrari originale prin "tiularea creati#itatii(
Obiecti#e operationale:
"a preci%e%e norele de coportare in acti#itatile in aer liber' obiecti#ul "e con"idera reali%at daca &iecare
copil pre%inta cel putin o regula de coportare in acti#itatile de"&a"urate in aer liber'
sa aprecieze in situatii concrete unele comportamente si atitudini in raport cu norme
prestabilite si cunoscute; obiectivul se considera realizat daca in fecare situatie
prezentata se precizeaza comportamentele dezirabile si cele indezirabile;
"a identi&ice cat ai ulte "olutii pentru e#itarea coportaentelor "i atitudinilor inde%irabile &ata de
ediul incon)urator' obiecti#ul "e con"idera reali%at daca &iecare copil din grupa propune o "olutie pentru
culti#area coportaentelor de%irabile* "i o "olutie pentru e#itarea coportaentelor inde%irabile(
Metode "i procedee: con#er"atia*ob"er#atia* e!plicatia* copacul ideilor
Material didactic: PPT* retroproiector* copac #e"el + copac tri"t* &i"e "uport* carioci
Durata: ,- . /0 de inute
Etapele
activitatii
Continutul stiintific Strategii
didactice
Evaluare
1(Moent
organi%atoric
A"igurarea unui cliat a&ecti# &a#orabil'
Pregatirea aterialelor(
,(Captarea
atentiei
Se reali%ea%a prin a"e%area pe co#ora" in poenita "i pre%entarea pe ta#an a
iaginii unei poieni( Con#er"atia
Ob"er#a
iaginii
/(Anuntarea
teei "i a
obiecti#elor
Se anunta tea* obiecti#ele pe intele"ul copiilor( E!plicatia
2(De"&a"urarea
acti#itatii
3i "e pre%inta copiilor iagini dintr4o acti#itate de"&a"urata in aer liber* in
care &iecare participant "e coporta ci#ili%at( Se cere copiilor "a aprecie%e
coportaentul per"ona)elor "i "tare a&ecti#a traita(
Se pre%inta o acti#itate in aer liber in care participantii nu re"pecta
norele de coportare( De a"eenea li "e cere copiilor "a aprecie%e
coportaentul per"ona)elor "i "tarea a&ecti#a traita(
$iecare copil prie"te de la Copacul Ve"el o raura pe care copiii #or
de"ena cu carioca un od de recopen"are pe cei care au un
coportaent ci#ili%at in tipul acti#itatilor de"&a"urate in aer liber( Apoi
Copacul Tri"t le o&era cate o raura pe care ace"tia trebuie "a de"ene%e
cate o "olutie pentru e#itarea coportaentelor ce nu core"pund norelor
de coportare in natura(
Con#er"atia
5rare"c
pre%entarea*
aprecia%a
odul de
coportare al
participantilor
"i pre%inta
"tarea a&ecti#a
traita(
Identi&ica "i
de"enea%a un
od de
recopen"are a
coportaente
lor po%iti#e "i
un od de
e#itare a
coportaente
lor negati#e
&ata de ediul
incon)urator(
6(Inc7eierea
acti#itatii
Se aplica lucrarile reali%ate pe raurile copacilor(
Se &ac aprecieri a"upra odului de indeplinire al "arcinilor* a"upra
coportaentului copiilor in tipul acti#itatilor(
Con#er"atia( A"a%a lucrarile
pe "uportul
aena)at(