Sunteți pe pagina 1din 29

{1192}{1270}

{1422}{1485}Real Estate Query Engine


{1486}{1567}este un rubicon virtual de informa�ii,
{1568}{1625}care �l pune pe avocatul �nsu�i la conducere.
{1627}{1730}Ascult�, eu am s� plec, bine? Am s� �ncerc s�-l prind pe �la de ora
2:00 ca s� m� �ntorc.
{1731}{1786}Pleci de la seminar acum? Nici m�car nu este pauz�.
{1788}{1873}-Nu cred c� po�i s� faci asta. -Nu, este �n regul�. Acoper�-m� doar,
bine?
{1875}{1930}-�nregistreaz� tot. -Sper.
{1931}{1997}-Ascult�, ne po�i da nou� ecusonul t�u? -Da.
{1999}{2069}Valoreaz� 2 b�uturi gratis la The Meet and Greet.
{2431}{2458}Bun�.
{2459}{2535}Merg la aeroport. �i m� cam gr�besc.
{2573}{2618}D-le, centura dvs. pare a fi stricat�.
{2619}{2663}Ce �mi recomanda�i?
{2676}{2748}V� recomand s� nu mai fi�i a�a un poponar.
{2759}{2809}Sta�i pe bancheta din spate.
{2818}{2852}Isuse.
{2917}{2950}Vede�i?
{3702}{3750}
{3903}{3959}
{4007}{4062}
{5026}{5054}Hello?
{5165}{5207}Hei, b�iete.
{5210}{5275}Ce b�iat cuminte. Unde-i mami?
{5332}{5364}Iubito?
{5419}{5451}Heidi?
{5642}{5689}
{5736}{5762}Heidi?
{5842}{5917}
{5988}{6044}
{6091}{6115}Mitch!
{6146}{6235}Ce cau�i acas�? M-ai speriat de moarte!
{6238}{6321}Eu te-am speriat? Pentru c� timp de o secund� am crezut...
{6347}{6386}Nici m�car nu vreau s� o spun.
{6387}{6442}
{6482}{6513}Uau.
{6514}{6586}Este destul de categoric.
{6587}{6631}Da, �tiu.
{6632}{6714}Nu, nu judec. Nu te sim�i st�njenit�.
{6716}{6790}Este un mod extrem de excitare. Hai s� o facem.
{6792}{6849}-Asta faci tu c�nd sunt eu plecat? -Mitch, a�teapt�.
{6851}{6945}Nu, adic�, �i eu mi-o fac din c�nd �n c�nd, dar cu revistele.
{6947}{6992}Bine, Mitch, trebuie s� vorbim.
{6994}{7030}-Hei! -Aah!
{7032}{7068}
{7091}{7117}
{7141}{7176}Fii sincer�.
{7178}{7252}Te rog spune-mi c� asta este prima oar� c�nd se �nt�mpl�.
{7276}{7373}Vrei s� fiu sincer�, sau vrei s�-�i spun c� este prima dat�?
{7375}{7469}-Isuse, ce se �nt�mpl� cu tine? -Nimic!
{7471}{7518}Am �ncercat s�-�i spun.
{7519}{7566}Ce? C�nd?
{7587}{7645}-Tot timpul! -C�nd?
{7668}{7745}-C�nd eram �n pat. -�n pat?
{7774}{7831}Credeam c� doar vorbe�ti murdar.
{7833}{7910}A�a era, dar vorbeam serios.
{7995}{8059}Ai spus lucruri perverse.
{8061}{8092}Trebuie s� recuno�ti,
{8094}{8180}nu tr�im ni�te vie�i tocmai captivante.
{8182}{8264}�sta este un fel diferit de satisfac�ie.
{8266}{8305}Este exclusiv sexual.
{8306}{8357}Ooh!
{8405}{8451}�mi pare foarte r�u.
{8524}{8564}
{8735}{8755}Bun�.
{8768}{8785}Da.
{8802}{8842}Am venit pentru orgie.
{8859}{8898}
{8916}{8978}
{8979}{9040}E�ti cam palid, Mitch. Trebuie s� respiri.
{9042}{9094}Las� s�ngele s� circule, vrei?
{9096}{9169}-Nu vreau s� respir. -Ar trebui s� fii m�ndru de tine.
{9171}{9260}Ai idee c�t de greu este s� faci o fat� s� uite de prejudec�i a�a ca
Heidi?
{9262}{9329}O fat� ca asta apare cam la 100 de ani.
{9330}{9385}Nu c�utam o asemenea fat�.
{9387}{9462}Columb nu a c�utat America, dar s-a dovedit a fi bine pentru toat�
lumea.
{9481}{9532}E�ti aici. �n�elegi la ce m� refer?
{9534}{9617}Hei, vreau s� v� mai mul�umesc �nc� o dat� c� v� afla�i aici.
{9619}{9659}Este cea mai tare zi.
{9661}{9747}S� cumva s� �ncepi cu mine, Franklin, bine? Trebuie s� ie�i din ASAP.
{9749}{9812}-Poftim? -Trebuie s� ie�i, Frankie.
{9814}{9900}
{9979}{10063}Asta este. Acum sau niciodat�. Trebuie s� ie�i de aici c�nd �nc� mai
e�ti singur.
{10065}{10161}-Nu sunt singur. -Ea se afl� la 30 de yarzi dep�rtare, acum e�ti
singur.
{10163}{10256}Fii serios, Marissa este cel mai bun lucru care mi s-a �nt�mplat
vreodat�.
{10258}{10317}De ce nu dai cele 6 luni. Nu crezi c� se va schimba?
{10319}{10367}Am o nevast�, copii.
{10369}{10438}�i se pare �ie c� sunt un tip fericit, Frankie?
{10449}{10510}Uite-o pe nevast�-mea. Vezi?
{10511}{10583}Z�mbe�te �ntotdeauna. Judec�nd, privind, "Uit�-te la copila�".
{10584}{10648}Vine �ncoace, Beanie. Las-o s� plece.
{10711}{10788}Las�-m� pe mine s� fiu primul care te va felicita atunci.
{10790}{10880}Prime�ti un vagin pentru tot restul vie�ii. Foarte inteligent. Modul
de a r�zbate.
{10882}{10965}-Nu-l asculta. -Am nevoie de inhalator.
{11006}{11081}Este nevoie de un b�rbat pentru a renun�a la un �nger. E�ti o
dulcea��.
{11083}{11131}Ar�i superb.
{11133}{11165}Minunat.
{11245}{11277}Dragii mei,
{11279}{11330}ne-am adunat aici
{11331}{11394}pentru a fi al�turi de Franklin �i Marissa....
{11395}{11428}Nu face asta!
{11461}{11502}
{11532}{11570}Mi s-a uscat g�tul. �mi cer scuze.
{11586}{11617}Sunt fum�tor.
{11631}{11662}Bine.
{11664}{11697}
{11699}{11770}
{11771}{11862}
{11863}{11943}
{11945}{12038}
{12039}{12113}
{12115}{12167}
{12169}{12209}
{12210}{12290}
{12291}{12419}
{12421}{12474}
{12476}{12535}
{12537}{12611}
{12622}{12686}
{12688}{12769}
{12771}{12826}
{12827}{12926}
{12928}{12951}Mitch Martin?
{12969}{12998}Da.
{13096}{13126}Nicole!
{13148}{13194}Dumnezeule!
{13196}{13251}E o nebunie!
{13252}{13307}Nu-mi vine s� cred c� e�ti tu!
{13368}{13394}Doamne.
{13419}{13483}-Ce faci aici? -Am fost invitat�.
{13518}{13646}Ultima dat� am auzit c� te-ai mutat la...
{13647}{13691}-Cum �i spune�i ? -Denver.
{13706}{13752}Statul Soarelui.
{13754}{13784}Denver!
{13786}{13844}Splendid! Splendid!
{13917}{13946}Oh.
{13965}{14004}Te sim�i bine?
{14006}{14039}Nu, eu...
{14041}{14103}Da, doar c� m� simt pu�in...
{14136}{14166}dat peste cap.
{14177}{14261}Da, Marissa mi-a spus despre prietena ta. �mi pare foarte r�u.
{14324}{14414}Chestia este c� nu e doar asta.
{14427}{14495}Este o combina�ie de lucruri.
{14497}{14563}Aveam un c�ine, o cas� minunat�,
{14565}{14637}dar totul...
{14663}{14739}�tii ceva? Cred c� ar trebui s� bei pu�in.
{14741}{14800}-Ce este aici? -Cafea.
{14856}{14897}
{14903}{14982}O! O! Isuse!
{14995}{15072}-�mi pare a�a de r�u! Te rog, doar... -Nu, nu m� atinge!
{15074}{15135}-Pot s-o cur�. Doar... -Mitch, serios.
{15137}{15223}-Nu, Mitch! -Ce �i faci bietei fete?
{15225}{15282}Mitch, opre�te-te! Am priceput.
{15283}{15346}Nu. E inadecvat. Opre�te-te acum.
{15347}{15395}-Iubito, baia este acolo. -Mul�umesc.
{15397}{15454}Mitch, scumpule? Scumpule?
{15455}{15503}De ce nu te duci s� iei ni�te aer, bine? Plimb�-te.
{15505}{15550}Nu, a�teapt�.
{15551}{15587}Da?
{15588}{15662}-Pune o vorb� bun� pentru mine. -Da, bine.
{15690}{15777}
{15779}{15913}
{15920}{15958}
{15984}{16032}
{16050}{16104}Hei, Marissa!
{16106}{16150}Tu e�ti aleasa.
{16193}{16241}
{16471}{16510}Nu te aud!
{16539}{16562}Scuza�i-m�.
{16564}{16661}A� vrea s� spun c� sunt foarte fericit �i m�ndru s� m� aflu aici �n
aceast� sear�.
{16697}{16793}M� bucur s� v�d c� tat�l lui Frank a reu�it. Nu l-am mai v�zut de 8
ani.
{16794}{16839}Este minunat. Felicit�ri.
{16840}{16889}Te iubesc, tat�!
{16891}{16954}Adev�rata dragoste este greu de g�sit.
{16956}{17006}Uneori crezi c� ai g�sit-o,
{17008}{17089}�i apoi prinzi cursa de diminea�� spre San Diego,
{17091}{17168}�i doi oameni goi ies de la tine din baie lega�i la ochi
{17170}{17268}ca la un nenorocit de spectacol de magie, preg�ti�i s� fac� echip�
cu iubita ta...
{17270}{17360}Povestea se sf�r�e�te chiar aici �i va continua astfel,
{17362}{17443}pentru c� eu cred c� Mitch �ncearc� s� spun� c� dragostea e oarb�.
{17488}{17545}S� �nchin�m paharele, indiferent �n fa�a cui st�m.
{17547}{17594}Salut. S�n�tate �i fericire.
{17609}{17641}Noroc.
{17667}{17726}Te iubesc a�a de mult, Frankie. Te iubesc.
{17727}{17772}�i nu vorbesc �n plus.
{17774}{17829}Te iubesc. Felicit�ri.
{18330}{18414}Credeam c� ai spus l�ng� campus. Aici este �n campus. E o nebunie.
{18416}{18469}-E minunat. -Cum ai f�cut rost de locul �sta?
{18471}{18516}Nu �tiu, de fapt este destul de u�or.
{18518}{18605}Un profesor a locuit aici timp de 30 de ani, apoi a murit.
{18607}{18639}Este super!
{18684}{18722}E super.
{18724}{18778}O mic� petrecere.
{18780}{18827}Pentru noi �nceputuri.
{18861}{18887}Mul�umesc.
{18947}{19018}De fapt, �i l-am dat la nunta ta.
{19055}{19099}Modelul �sta?
{19100}{19156}Nu, chiar �sta.
{19191}{19223}�mi cer scuze.
{19225}{19271}M� simt prost. �mi pare r�u.
{19273}{19302}E �n regul�.
{19304}{19346}Sper c�-�i place.
{19361}{19419}�mi place la nebunie. Mul�umesc.
{19421}{19469}Locul �sta e incredibil.
{19471}{19520}-�i place? -Cum po�i fi �nc� deprimat?
{19522}{19603}�sta este probabil cel mai bun lucru care ni s-a �nt�mplat vreodat�.
{19605}{19643}-Nou�? -Da, nou�.
{19645}{19714}Nu deveni egoist, bine? Acum fii atent.
{19715}{19762}O s� pui un bar acolo, nu?
{19763}{19864}Ni�te La-Z-Boys ca s�-l l�rgeasc�, o canapea. Po�i s� pui o cad�
fierbinte oriunde.
{19866}{19907}Max, po�i s�-�i tragi c�tile pe urechi?
{19938}{20005}O s� aducem at�tea puicu�e aici, c� o s� ne �mboln�vim.
{20007}{20056}Vorbesc prostii, forma�ii de b�ie�i.
{20058}{20113}Pare s� fie distractiv, dar
{20115}{20186}am nevoie de pu�in timp pentru a-mi reface via�a.
{20188}{20257}Trebuie s� tragem o petrecere pentru �nceput.
{20259}{20337}Absolut. S� d�m buzna, s� cunoa�tem vecinii.
{20339}{20385}Haide, Mitch. �tii tu despre ce vorbesc.
{20387}{20417}S� d�m buzna.
{20419}{20501}Adev�ratul proprietar a fost de ne�nduplecat �n ceea ce prive�te...
{20503}{20573}Nu cred c�-�i dai seama ce �ans� imens� reprezint� asta pentru tine.
{20575}{20639}Fetelor le plac b�ie�ii care se afl� �n situa�ia ta.
{20641}{20669}Care situa�ie?
{20671}{20720}Mitch, e�ti �n convalescen��.
{20722}{20779}E�ti ca un ied r�nit, �ns�n�to�it,
{20780}{20848}care va fi �n sf�r�it eliberat �n s�lb�ticie.
{20850}{20887}�mi pare r�u.
{20889}{20927}Te rog s� fii atent.
{20929}{20993}�mi pare r�u. Te sim�i bine? -Nu-mi cere mie scuze, ci copilului.
{20995}{21033}-L-ai sup�rat. -�mi pare r�u, puiule.
{21035}{21080}Este �n regul�. Se mai �nt�mpl�.
{21082}{21137}Ar trebui s� vorbim metaforic.
{21139}{21217}Ca nisipul de la un zid la altul. Cunosc un tip care se ocup� de
asta, o s� ne �n�elegem la pre�.
{21218}{21244}Nisip aici?
{21246}{21308}Sau spum�, nu conteaz�. Ceva.
{21310}{21373}-�n�elegi la ce m� refer? -Sigur.
{21375}{21437}M� pricep la oricare. Trebuie s� m� �nt�lnesc cu Marissa.
{21499}{21547}Fac mi�to de voi. Este o glum�!
{21549}{21582}
{21584}{21630}Nu este distractiv. �i acum copilul este sup�rat.
{21631}{21680}
{21682}{21743}
{21787}{21874}
{21876}{21930}Hei!
{21994}{22009}Hei!
{22027}{22067}Bun�, iubito!
{22078}{22118}�i-am adus un ceai cu ghea��!
{22119}{22173}Nu, mul�umesc. Am luat o bere.
{22175}{22227}Po�i s�-l opre�ti pu�in?
{22269}{22317}
{22319}{22395}Uau. Este destul de tare.
{22396}{22428}Da. Mul�umesc.
{22430}{22505}I-am luat capota �i i-am dat dragonului ro�u mai mult suc.
{22506}{22608}Dar hai s� o l�s�m mai �ncet. Nu este tocmai legal�.
{22610}{22638}Hei, Mike!
{22639}{22666}Da.
{22668}{22741}-Ce s-a �nt�mplat? -Nu prea multe.
{22743}{22811}Speram s� ne ocup�m de scrisorile de mul�umire m�ine sear�.
{22813}{22874}Iubito, m�ine sear� am de f�cut treaba aia pentru Mitch.
{22875}{22931}Oh, este �n regul�. Am uitat complet.
{22933}{22975}Dar pot s� nu o fac.
{22977}{23026}Oh! Nu.
{23046}{23087}Nu fii prostu�.
{23089}{23182}Adic�, n-a� dori s�-�i schimbi via�a pentru mine.
{23215}{23271}Am s-o sun pe Lara �i ne vom face un program.
{23273}{23328}-Ar fi distractiv. -Mul�umesc.
{23330}{23371}E�ti cea mai tare.
{23390}{23441}Doar dac� promi�i s-o iei mai u�or.
{23443}{23521}-Ce vrei s� spui? -�tii exact la ce m� refer.
{23538}{23619}Ai evoluat mult de la Frank the Tank �i nu-l mai vreau �napoi.
{23622}{23707}Iubito, Frank the Tank nu se mai �ntoarce, bine?
{23709}{23784}Partea aia din mine s-a dus. Este ap� sub pod.
{23786}{23823}Promit.
{24058}{24122}
{24153}{24182}Dr�gu�, nu?
{24183}{24230}Este incredibil. Cum ai f�cut asta?
{24231}{24294}Cu toat� lumea de aici �i cu boxele.
{24295}{24355}Credeam c� o s� fie o petrecere rest�ns�.
{24356}{24420}Este una dintre multele petreceri restr�nse.
{24422}{24467}De aceea �i-ai luat cas�, frate.
{24469}{24505}Te distrezi, nu?
{24507}{24568}-M� distrez pe cinste. -Bine.
{24570}{24666}Ce altceva mai ai �n plan? O ga�c� de studente?
{24667}{24699}Da, asta este.
{24701}{24783}Am chemat o trup� de studente de roc alternativ.
{24785}{24824}Sunt proprietarul de la Speaker Cities.
{24826}{24894}Valorez 3,5 milioane de dolari, despre care �tie guvernul.
{24895}{24966}Am mai mult� aparatur� electronic� dec�t la un concert de-al
forma�iei Kiss.
{24967}{25072}Crezi c� a� �ntitnde covorul ro�u pentru o trup�?
{25074}{25110}Asigur�-te c� vezi scena.
{25123}{25169}Scuz�-m�. Pardon.
{25170}{25247}Vreau s� ajung la u�a asta, dac� nu te superi.
{25249}{25277}Mul�umesc.
{25279}{25344}�sta este tipul despre care vorbeam. Asta este casa lui.
{25346}{25428}-Ce se �nt�mpl�, omule? -Nu, �sta este prietenul meu, Mitch.
{25430}{25489}Prietenul meu Mitch, el este proprietarul.
{25491}{25579}Oricum, �ncearc� asta. Trebuie s� �ncerci asta.
{25581}{25668}Nu, apreciez gestul, dar i-am spus so�iei c� n-o s� beau �n seara
asta.
{25682}{25760}�n plus, m� a�teapt� o zi important� m�ine. Dar voi, b�ie�i,
sim�i�i-v� bine.
{25762}{25821}O zi important�? Ce ai de f�cut?
{25823}{25893}De fapt m� a�teapt� o s�mb�t� destul de dr�gu��.
{25895}{25933}Mergem la Home Depot.
{25954}{26018}S� cump�r�m ni�te tapet, poate lu�m �i ni�te parchet.
{26030}{26090}Chestii de genul �sta. Poate pat, baie �i �nc� ceva, nu �tiu.
{26092}{26152}Nu �tiu dac� vom avea destul timp.
{26211}{26283}�tii ceva? D�-mi chestia aia. Am s� trag o dat�.
{26285}{26362}O s� trag� o dat�! O s� trag� o dat�!
{26473}{26526}Este un b�rbat tare talentat.
{26616}{26674}-Despre asta vorbeam. -Mai umple-o o dat�.
{26676}{26754}D-zeule, este bine. Este a�a de bine!
{26755}{26818}De cum �i atinge buzele, este a�a de bine.
{26822}{26905}Mul�umesc foarte mult, b�ie�i. Asta se va �nt�mpla �n aceast� cas�
tot anul.
{26907}{26956}Fi�i preg�ti�i �i nu v� da�i foc.
{26958}{27050}Vreau s� v� mul�umesc pentru c� a�i venit la Festivalul Libert�ii al
lui Mitch Martin.
{27146}{27203}Pentru aceia care nu �tiu cine este Mitch Martin,
{27205}{27256}el este un domnul de succes,
{27258}{27332}care st� la bar.
{27433}{27497}Acum, prin amabilitatea firmei Speaker City,
{27499}{27589}care scade pre�urile de la pagere p�n� la DVD players,
{27591}{27694}ura�i-i un c�lduros bun venit amicului meu
{27696}{27781}�i favoritului vostru, d-lui Snoop Dogg.
{27783}{27826}
{27898}{27953}
{27972}{28019}
{28022}{28069}
{28076}{28138}
{28140}{28195}
{28197}{28250}
{28252}{28312}
{28314}{28372}
{28374}{28444}Frank! Frank!
{28500}{28529}Ho!
{28675}{28718}Frank the Tank!
{28720}{28785}Frank the Tank!
{28825}{28865}�ti�i voi!
{28867}{28906}�ti�i voi!
{29022}{29078}
{29079}{29188}
{29196}{29231}Tu e�ti tipul �la.
{29233}{29257}Poftim?
{29259}{29305}Mitch-a-Palooza, de pe poster.
{29307}{29341}Da, eu sunt.
{29343}{29401}Petrecerea asta este super. Bun� treab�.
{29402}{29459}Prietenii mei au organizat-o.
{29461}{29546}Vor s� m� elibereze �n s�lb�ticie.
{29547}{29602}Despre ce vorbe�ti?
{29603}{29641}Despre nimic. �mi pare r�u.
{29642}{29753}
{29754}{29821}
{29823}{29888}
{29890}{29946}
{29948}{30022}
{30024}{30077}
{30079}{30146}
{30148}{30194}
{30237}{30297}O s� facem un �ir!
{30318}{30360}
{30362}{30423}
{30430}{30455}�mi cer scuze.
{30457}{30581}O s� mergem �n �ir prin campus p�n� la sala de gimnastic�.
{30583}{30614}Haide�i cu to�ii!
{30616}{30654}Haide, Snoop!
{30673}{30697}Snoop-a-loop!
{30699}{30722}Snoop!
{30731}{30782}Nu, este super. Eu sunt super.
{30783}{30830}Adu-�i p�l�ria verde. S� mergem.
{30831}{30889}Haide�i cu to�ii, s� mergem!
{30891}{30926}A�a!
{30928}{30994}Omule. Omule, pune muzica.
{30996}{31058}Haide�i s� relu�m petrecerea.
{31059}{31078}
{31079}{31143}Haide�i!
{31145}{31199}Mergem �n �ir. Haide�i!
{31201}{31266}Haide�i, toat�...Noi...haide�i!
{31268}{31333}Ho! Ho!
{31335}{31416}Mergem �n �ir. Mergem �n �ir!
{31418}{31466}Ho!
{31468}{31508}Haide�i!
{31541}{31567}Oh, spune-i!
{31579}{31614}Marissa, am uitat complet.
{31615}{31719}�tiu c� este pu�in cam t�rziu, dar �i-am luat cadoul de nunt�
perfect!
{31720}{31794}Fi�i serioase, v-am spus, nu trebuie s�-mi lua�i nimic.
{31796}{31890}Prietena noastr�, Ashley i-a spus tipului �stuia s� vin� s� ne �in�
un curs despre fela�ie.
{31898}{31956}-Este incredibil. -Un curs?
{31958}{32025}�i el este foarte bun, a�a c� a trebuit s�-l program�m �n avans.
{32027}{32065}De ce a� merge la un curs?
{32067}{32159}Bernard ar trebui s� mearg� la curs. Jur, omul este provocat oral.
{32175}{32264}-Stai pu�in, este tipul �la...
{32266}{32310}Oh, Doamne.
{32339}{32395}Este dezgust�tor!
{32417}{32462}De ce m� uit la asta?
{32485}{32525}De ce �ncetine�ti?
{32527}{32593}Condu. Mergi.
{32611}{32635}Frank?
{32652}{32694}�n nici un caz.
{32746}{32769}Frank!
{32789}{32825}Bun�, iubito.
{32852}{32901}Ce dracu faci?
{32902}{33001}Mergem �n �ir. Mergem prin campus p�n� la sala de gimnastic�.
{33023}{33066}Cine merge �n �ir?
{33068}{33112}Mai sunt mul�i care vin.
{33130}{33175}Frank, treci �n ma�in�.
{33177}{33223}-Toat� lumea face asta. -Acum!
{33224}{33248}Bine.
{33375}{33437}Ho! Sta�i a�a.
{33563}{33602}Bun�, doamnelor.
{33609}{33692}Bun�, Frank. Pare frig afar�, nu?
{33694}{33758}
{33767}{33803}V� rog, fetelor.
{33815}{33858}Iubito, crezi c� KFC este �nc� deschis?
{33859}{33929}
{34014}{34091}
{34093}{34142}
{34283}{34330}Oh, la naiba.
{34407}{34443}Bun� diminea�a.
{34479}{34526}Asta da petrecere.
{34612}{34669}De c�nd e�ti a�a de timid?
{34670}{34713}Nu, nu sunt. Doar...
{34715}{34798}Am sfor�it azi noapte? Uneori sfor�i c�nd sunt beat�.
{34819}{34881}Nu-mi amintesc.
{34883}{34932}Nu cred.
{34979}{35046}Ascult�, �n leg�tur� cu noaptea trecut�.
{35067}{35171}Tocmai am terminat o rela�ie serioas� �i traumatizant�.
{35201}{35267}M� aflu �ntr-o pozi�ie ciudat� acum.
{35290}{35322}Ce este?
{35324}{35379}Relaxeaz�-te, Rich, nu-i mare lucru.
{35403}{35469}Mitch, cu un "M".
{35495}{35546}A�a este. Uite.
{35568}{35674}�n orice caz. Ne-am distrat pu�in. Nu ai de ce s�-�i faci griji.
{35675}{35706}Nu.
{35708}{35767}Da, ai dreptate. �mi convine.
{35769}{35823}Este ceva ocazional. Am fost doar...
{35825}{35890}Trebuie s� m� duc la curs, a�a c�...
{35892}{35970}Deci, cum se face? S�...
{35972}{36022}Vrei s�-mi la�i nr. t�u?
{36024}{36088}Nu trebuie s�-�i faci griji.
{36180}{36226}Ne vedem.
{36289}{36315}Pa.
{36365}{36394}Te iubesc.
{36396}{36487}
{36489}{36539}
{36541}{36619}
{36621}{36669}
{36671}{36733}
{36735}{36825}
{36827}{36859}La modul figurat, vreau s� spun.
{36860}{36938}
{36940}{36971}Bun�, copil nebun.
{36995}{37064}Ce crezi? Pe bune. Spune-mi direct.
{37066}{37096}Foarte bun.
{37098}{37146}-Ar�i minunat. -Serios?
{37187}{37243}Doamne, am mers cam...
{37245}{37301}Am luat-o razna asear�.
{37303}{37378}Da, �nc� nu am ve�ti de la Frank. Sunt pu�in �ngrijorat.
{37379}{37425}Alo?
{37467}{37510}Intr�. Isuse!
{37512}{37559}Este cineva aici?
{37561}{37627}-Astea trei extinctoare de aici. -Ce faci, omule?
{37726}{37809}Cheese, tu e�ti?
{37823}{37922}Bun�, Mitch, Bernard. V�d c� nu v-a�i schimbat prea mult.
{37924}{37947}Cine este?
{37949}{38002}�i mai aminte�ti de Cheese, fratele mai mic al lui Rodney?
{38004}{38098}De fapt numele meu nu mai este Cheese. Este Gordon Pritchard.
{38099}{38129}Oh, da!
{38130}{38177}Cheese!
{38179}{38239}Nu te-am �ncuiat o dat� �ntr-un tomberon?
{38241}{38278}Am ie�it.
{38280}{38353}Super, omule. M� bucur c� ai f�cut-o.
{38410}{38464}-Te-ai sim�it bine asear�? -Da.
{38466}{38547}S-ar putea s� mai fie ni�te b�utur� pe aici dac� vrei.
{38549}{38609}-Nu, mul�umesc, lucrez. -Ce lucrezi?
{38611}{38639}Patrul� �n campus?
{38660}{38719}-Mai �ncearc�. -E�ti de la Martorii lui Iehova?
{38720}{38763}-Sunt decanul.
{38765}{38814}Decanul Pritchard. Da.
{38815}{38890}�i din aceast� diminea��, aceast� cas� a fost re�mp�r�it�.
{38917}{38990}Acum se folose�te exclusiv �n folosul campusului.
{38991}{39028}Despre ce vorbe�ti?
{39030}{39115}Nu po�i face asta. Am pl�tit deja prima �i ultima chirie!
{39117}{39147}Uit�-te aici.
{39172}{39263}Ai o s�pt�m�n� s� p�r�se�ti locuin�a �i �i mul�umesc pentru
cooperare.
{39265}{39296}Super.
{39304}{39351}-Pot s�-�i pun o �ntrebare? -Sigur c� nu.
{39352}{39436}M� bucur c� v-am �nt�lnit, b�ie�i. Se pare c� v� descurca�i minunat.
{39717}{39771}Frank, �sta este un loc sigur.
{39773}{39867}Este un loc unde noi ne putem sim�i liberi s� ne �mp�rt�im
sentimentele.
{39869}{39975}G�nde�te-te la biroul meu ca la un cuib �ntr-un copac al �ncrederii
�i �n�elegerii.
{39977}{40014}Aici putem spune orice.
{40036}{40061}Orice?
{40108}{40171}Este �n regul�, iubitule, de aceea am venit.
{40254}{40386}Atunci, cred...�n str�funduri m� simt pu�in confuz.
{40403}{40485}Adic�, dintr-o dat� te c�s�tore�ti
{40487}{40549}�i ar trebui s� fii un tip cu totul diferit.
{40551}{40594}Eu nu m� simt diferit.
{40603}{40663}S� lu�m ziua de ieri, spre exemplu.
{40665}{40762}Am fost la Olive Garden s� lu�m cina, ceea ce a fost �nc�nt�tor.
{40764}{40805}�i...
{40807}{40926}S-a �nt�mplat s� m� uit pe acolo �n timpul mesei �i s� v�d o
chelneri�� care lua o comand�,
{40927}{41052}�i m-am surprins �ntreb�ndu-m� ce culoare ar putea avea lenjeria
intim�.
{41074}{41109}Chilo�eii ei.
{41175}{41287}Dup� toate probabilit�ile erau albi, din bumbac.
{41289}{41400}Dar am �nceput s� m� g�ndesc "Poate c� sunt din m�tase".
{41402}{41443}"Poate c� este o f�ie din piele":
{41445}{41575}"Poate c� este ceva super despre care nici m�car nu am aflat."
{41576}{41660}�ti�i? �i am �nceput s� simt...
{41670}{41694}Ce?
{41711}{41783}Am crezut c� suntem �n copacul �ncrederii, �n cuib. Nu suntem?
{41785}{41850}-Ba da. Este �n regul�. -Bine?
{41875}{41951}Este �n regul�. Te rog continu�.
{41962}{42024}Nu �tiu unde vroiam s� ajung cu ceea ce am spus.
{42080}{42158}Cred c� ceea ce �ncesr s� spun este c� acum, c� sunt c�s�torit,
{42160}{42251}m� simt cu siguran�� pu�in stresat de faptul
{42253}{42353}c� o s� fac sex cu o singur� persoan�
{42391}{42442}pentru tot restul vie�ii.
{42474}{42549}Walsh mi-a spus c� excursia ta la San Diego a fost o explozie!
{42552}{42582}Da.
{42584}{42619}Cum a fost la Hooters?
{42620}{42670}De fapt eu nu am fost.
{42671}{42710}Da, a�a este.
{42711}{42747}Skittles?
{42748}{42781}Nu, mul�umesc.
{42783}{42842}Ascult�. Am primit un telefon de la Manetti.
{42844}{42942}Mi-a spus c� propunerea ta cu Sunshine Square este o porc�rie.
{42944}{42981}Ce nu este �n regul� cu ea?
{42982}{43065}Ei bine, o chestie ar fi c� violeaz� restric�iile zonale prezentate
{43067}{43154}�n the National Historical Preservation Act din 1966.
{43156}{43222}Mai precis clauza 4.
{43223}{43254}S� continuu?
{43255}{43316}-De fapt �mi este cunoscut acel punct... -Iubito.
{43318}{43365}-Bun�, tat�, te deranjez? -Nu, intr�.
{43403}{43480}Nu cred c� ai cunoscut-o pe fiica mea. Darcie, el este Martin Mitch.
{43532}{43579}M� bucur s� te cunosc, Mitch.
{43580}{43629}Bun�. Pl�cerea este de partea mea.
{43631}{43686}-Cum a fost la petrecerea �n pijamale? -Minunat. �tii,
{43688}{43740}filme �i popcorn.
{43743}{43788}Este un �nger.
{43811}{43891}Poate c� o s� par desuet, dar nu-mi vine s� cred c�t de repede
cre�te.
{43893}{43960}-Tat�, opre�te-te. -�mi pare r�u, iubito, dar e adev�rat.
{43962}{44070}C�nd m� g�ndesc c� mai sunt doar 7 luni �i vei absolvi liceul!
{44071}{44112}
{44138}{44182}Te sim�i bine?
{44183}{44230}Mi s-a p�rut c� a�i spus liceu.
{44231}{44279}Da. �ocant, nu?
{44307}{44348}Da.
{44571}{44602}Las�-m� �n pace.
{44603}{44642}Bun�, Mitch.
{44736}{44812}Bun�, omule. Ai avut o zi bun�?
{44814}{44858}Nu prea rea.
{44887}{44921}Ce se �nt�mpl�?
{44923}{45023}M-am g�ndit c� poate a� putea s� vin aici �n seara asta, dac� este
�n regul�.
{45025}{45095}Marissa trece prin ni�te chestii personale.
{45131}{45237}Chestii personale cum ar fi faptul c� ai alergat prin cartier beat
�i dezbr�cat?
{45239}{45324}Asta �i altele.
{45361}{45407}Nici o problem�. Simte-te ca acas�.
{45409}{45438}Mul�umesc.
{45455}{45467}Domnilor, discut�m aici despre un mod nou de a privi o fr�ie.
{45467}{45545}
{45546}{45679}Cu alte cuvinte, uita�i toate regulile normale care se aplic� at�t
�n societate c�t �i la universitate,
{45681}{45747}pentru c� aceasta este o idee foarte mare, prieteni.
{45749}{45849}Vorbim despre o fr�ie non-exclusivist�, egalitar�
{45850}{45922}unde statutul �i mai important, v�rsta,
{45923}{45977}nu au nici o importan��.
{46002}{46055}Da? De la un tip care probabil c� nu va intra.
{46057}{46122}-Eu merg la �coal� aici. -Bine.
{46123}{46218}Eram curios, ce leg�tur� ave�i cu actuala universitate?
{46220}{46271}-Cine sunt ace�ti oameni? -Nu �tiu.
{46273}{46353}Din punct de vedere legal, va exista o afiliere,
{46354}{46435}dar noi nu vom �napoia nimic comunit�ii academice.
{46437}{46532}A�a cum nu vom prevedea nici un serviciu public de nici un fel. At�t
v� promit.
{46534}{46587}Ce dracu se �nt�mpl� aici?
{46589}{46649}B�ie�i, aceasta este o ocazie foarte special�.
{46651}{46746}Na�ul �nsu�i a fost destul de amabil s� ne binecuv�nteze cu prezen�a
sa.
{46747}{46779}-Na�ul!
{46781}{46861}Aceasta este casa lui. Locuie�te aici, doarme la vreo 60 de metri
distan��.
{46916}{46963}Trebuie s� st�m de vorb�.
{46970}{46993}�n buc�t�rie.
{47019}{47099}Stai cuminte. Am s� vorbesc pu�in cu unchiul Mitch.
{47106}{47144}A�a, amice.
{47146}{47222}-C�t au stat oamenii �tia aici? -Toat� ziua.
{47224}{47286}Petrecerea pe care am dat-o asear� ne-a adus tot felul de tipi de pe
strad�.
{47288}{47331}Despre ce vorbe�ti?
{47332}{47414}Asta se nume�te "mod�". �nfiin��m o fr�ie �n mod oficial.
{47416}{47464}�mi place. Este genial.
{47466}{47505}Cred c� faci mi�to de mine.
{47507}{47557}L-ai auzit pe Pritchard, da? Suntem obliga�i s� facem asta.
{47559}{47657}Casa asta, spune el, este �mp�r�it� pt. servicii sociale �i pt.
g�zduirea studen�ilor.
{47659}{47702}Fr�ia le rezolv� pe ambele.
{47704}{47769}Dar aceasta este casa mea. Locuiesc aici, Beanie.
{47770}{47851}Am 30 de ani. Nici unul dintre noi nu este �nscris la colegiu.
{47852}{47940}�n�eleg. Te focalizezi asupra detaliilor gre�ite.
{47942}{48013}Te-ai sim�it sau nu bine la petrecere?
{48015}{48058}M-am distrat pe cinste.
{48067}{48117}�tiu.
{48119}{48178}Tot ora�ul �tie asta.
{48179}{48241}�ncerc s�-l �ntreb pe Mitch dac� s-a distrat.
{48243}{48283}-M-am distrat. -�n regul�, asta e bine.
{48285}{48333}�i nu ai vrea ca distrac�iile s� continue?
{48335}{48391}-Mai bine... -Doamne. Adic�...
{48393}{48483}Nu �n�eleg. Nu �tiu de ce �i este a�a de greu s� recuno�ti c� vrei
asta.
{48485}{48566}Avem 40 de tipi care vor asta. Trebuie s� existe un motiv pentu
asta.
{48567}{48622}Uite, apreciez entuziasmul t�u.
{48623}{48717}�tiu c� �ncerca�i s� ajuta�i, dar adev�rul este c�,
{48718}{48811}am avut o zi de iad �i o lun� �i mai rea.
{48812}{48910}�i chestia este c� 40 de str�ini la mine �n sufragerie
{48911}{48977}�i tot ceea ce vreau este s� trag un pui de somn.
{48979}{49081}De �mi pare r�u, dar nu �nfiin��m nici o fr�ie.
{49082}{49159}Nu �tiu de ce trebuie s� faci asta �n fa�a copilului, s� vorbe�ti
ur�t.
{49161}{49211}Tot ceea ce trebuie s�-i spui este cuv�ntul "c�ti".
{49213}{49262}Apoi po�i spune "la naiba, rahat, t�rf�", orice vrei.
{49263}{49295}Coco�. Bilu�e.
{49297}{49364}Eu doar demonstrez un lucru. Nu trebuie s� s�rb�tore�ti asta, Frank.
{49366}{49423}-�mi pare r�u. -Nu-mi cere scuze mie.
{49425}{49488}L-ai dezam�git pe Frank, m-ai dezam�git pe mine �i cel mai
important, l-ai dezam�git pe Max.
{49490}{49542}�i chiar �n momentul �sta m� chinui,
{49544}{49630}�ncerc�nd s� �n�eleg de ce �mi sacrific timp din program ca s�
�ncerc s� te ajut s� treci peste...
{49631}{49680}"C�ti". T�rfa aia cu care ai avut o rela�ie.
{49682}{49798}Vrei s� mergem s�-i vedem pe ceilal�i? Unchiului Mitch �i pare r�u.
{49838}{49873}Spune "da".
{49875}{49901}Da.
{49947}{49987}
{50068}{50117}Iat� care-i treaba. Asculta�i!
{50118}{50187}Cu to�ii, am ales 14 recru�i.
{50189}{50235}A�teapt�, cine-i tipul �sta?
{50237}{50271}E Blue.
{50273}{50330}Este un veteran de marin� care vine des pe la magazinul meu.
{50331}{50373}Dar nu-�i face griji. Este �n legalitate.
{50375}{50435}Pare de 100 de ani. Vrea s� adere?
{50437}{50524}Glume�ti? B�tr�nul nu va spune nimic despre asta.
{50526}{50572}E timpul s� mergem!
{50598}{50638}
{50943}{51006}Nu �i �ngreuna situa�ia!
{51108}{51166}
{51309}{51331}Ce se �nt�mpl�?
{51333}{51393}Dac� spui cuiva ceva despre asta, te omor!
{51394}{51465}Glumesc. O s�-l aducem �napoi acas�. Bine, scumpo?
{51467}{51499}S� mergem!
{51527}{51572}
{51585}{51638}
{51678}{51719}
{51783}{51838}Haide, s� mergem. A�a, Blue.
{51840}{51892}
{52083}{52131}Felicit�ri, d-lor.
{52132}{52182}Cu to�ii ar trebui s� fi�i foarte m�ndri.
{52184}{52255}Cu to�ii a�i fost ale�i
{52257}{52341}s� reprezenta�i cursul inaugural de recrutare.
{52342}{52404}�n urm�toarele 21 de zile,
{52406}{52563}ve�i experimenta intens efortul mental �i fizic.
{52572}{52608}D-ahhh!!
{52628}{52675}Frank, doar mergi.
{52695}{52770}Am �n�eles. Am fost pu�in prea entuziasmat. �mi pare r�u.
{52772}{52874}�i acum poate c� v� �ntreba�i,
{52875}{52989}"De ce oare �in eu c�r�mida asta �n m�ini?"
{53030}{53086}�i s-ar putea s� v� mai �ntreba�i
{53110}{53238}"De ce au aceste c�r�mizi o bucat� lung� de sfoar�
{53260}{53300}legate de ele?"
{53314}{53369}�i �n final,
{53414}{53510}"De ce este legat cel�lalt cap�t al sforii
{53524}{53570}de penisul vostru?"
{53599}{53678}�i r�spunsul, doamnelor, este �ncrederea.
{53703}{53781}Acesta este primul vostru test.
{53794}{53831}Spaniolule!
{53836}{53895}Ai �ncredere c� �i-am dat destul� fr�nghie
{53897}{53958}asfel �nc�t c�r�mida s� aterizeze �n siguran�� pe peluz�?
{53960}{53997}Dle, da, dle.
{53998}{54042}-�i Blue! -Da, dle?
{54043}{54099}Ai �ncredere c� nu vreau s� te v�d murind �n seara asta aici?
{54101}{54157}-Dle, da, dle. -Blue, e�ti al meu!
{54158}{54191}Mul�umesc, dle.
{54250}{54288}Despre fa��.
{54305}{54364}
{54367}{54410}Merge�i pe margine!
{54504}{54562}Recru�i, preg�ti�i-v� s�-i da�i drumul!
{54614}{54653}Unu...
{54662}{54692}doi...
{54703}{54757}trei! Da�i-i drumul!
{54759}{54782}
{54849}{54903}Aahh!
{54934}{54964}Oh...!
{54967}{55014}
{55022}{55075}Nu trebuia s� se �nt�mple a�a, Weensie!
{55077}{55141}D�-i drumul, b�iatule. Venim jos.
{55155}{55202}
{55204}{55253}
{55255}{55311}
{55313}{55365}
{55367}{55462}
{55466}{55570}
{55572}{55617}
{55657}{55728}Isuse. Cine sunt oamenii �tia?
{55799}{55861}Particia, trimite paza la South Lawn.
{55863}{55927}Este un autovehicul care circul� ilegal, f�r� autoriza�ie.
{55929}{55980}Au fost deja suna�i, dle.
{55982}{56036}Mai sun�-i.
{56153}{56258}Au trecut 2 s�pt�m�ni. Cum de mai sunt tipii �tia �n fr�ie?
{56260}{56302}Nu sunt o fr�ie, dle.
{56304}{56375}Au fost aproba�i cu un statut temporar de consiliul studen�esc.
{56376}{56432}Jum�tate dintre ei nici m�car nu merg la �coal�.
{56434}{56481}L-a�i v�zut p etipul �la, parc� are 90 de ani.
{56483}{56550}Technic, asta n-are importan��. Au g�sit o porti�� de sc�pare.
{56551}{56587}-O porti�� de sc�pare? -Da.
{56589}{56626}Ei bine, este interesant, dle.
{56628}{56709}Oric�t de pro�ti ar p�rea, sunt de fapt foarte buni la h�r�og�raie.
{56710}{56752}Este aproape anormal.
{56767}{56833}�mi pare r�u, este amuzant? Ai e�uat �n a ajunge comediant?
{56835}{56870}Asta faci acum?
{56942}{56994}�sta sunt eu, plec�nd.
{57059}{57107}
{57276}{57317}Iat�-l.
{57338}{57379}Care-i treaba, frate?
{57381}{57434}Nu e nimic. F�ceam ni�te copii.
{57466}{57501}Ne vedem mai t�rziu.
{57503}{57556}Hei, Mitch, stai pu�in.
{57558}{57625}Am auzit c� �nfiin�a�i o fr�ie.
{57627}{57660}Cine �i-a spus?
{57662}{57712}Nimeni. Este adev�rat?
{57714}{57772}-Nu �tiu la ce te referi. -Sigur.
{57774}{57833}Sun� grozav, omule. Vreau s� intru �i eu.
{57860}{57939}Ascult�-m�. Nu exist� nici o fr�ie.
{57941}{57997}Nici m�car nu �tiu despre ce vorbe�ti.
{57998}{58063}Ascult�-m�. Am nevoie de asta, bine?
{58065}{58166}So�ia, copiii, slujba mea. �n fiecare zi este la fel.
{58167}{58223}S�mbetele joc golf.
{58225}{58275}Ur�sc golful.
{58277}{58333}Nu m� respinge, Mitch. Te rog.
{58335}{58421}Nu te resping. Lucr�m �mpreun�, Walsh.
{58423}{58499}�i nu vreau s� amestec munca cu orice a� face eu acas�.
{58508}{58581}Ai �ncredere �n mine, nu pierzi nimic, oricum.
{58583}{58611}Serios?
{58613}{58671}Am auzit c� te-ai lipit de fiica lui Goldberg.
{58680}{58743}�mi pare r�u. �mi pare r�u.
{58768}{58818}Nu este adev�rat!
{58913}{58974}Hei, Mich, eu spun doar s� te g�nde�ti la asta, bine?
{58975}{59014}G�nde�te-te!
{59014}{59065}�i ce dac�? Cui �i pas� c� lucrezi cu el?
{59067}{59125}Mie. Am o carier� pentru care trebuie s�-mi fac griji.
{59126}{59223}M� omori. Tu chiar trebuie s� iei �n serios treaba de aici.
{59225}{59295}Lucrul cel mai frustrant este c� nu cred c� tu apreciezi tot ce am
f�cut eu pentru tine.
{59297}{59345}-Pentu mine? -Da, pentru tine.
{59347}{59424}Crezi c�-mi place s-o evit pe so�ie �i pe copii ca s� umblu cu fete
de 19 ani toat� ziua?
{59426}{59466}-Da, cred. -Ei bine, nu, omule.
{59468}{59521}-Fac asta pentru tine. -Bun�.
{59523}{59600}Nicole, ce mai faci? Ea cine este?
{59602}{59655}Ea este fiica mea, Amanda. Spune "bun�", scumpo.
{59657}{59714}Bun�, Amanda. �i aduci aminte de Nicole, nu?
{59715}{59798}Da, am dansant pu�in �n buc�t�rie la nunt�, de fapt.
{59800}{59852}-Ce ai mai f�cut? -Bine, mul�umesc.
{59854}{59873}Bine.
{59875}{59945}De fapt am vrut s�-mi cer scuze pentu nunt�.
{59946}{59991}Sper c� nu te-am f�cut s� te sim�i prost.
{59993}{60063}Este �n regul�. Tu te-ai sim�it prost.
{60065}{60152}-�i-am adus un cadou de cas� nou�. -Este foarte dr�gu�.
{60154}{60244}Este doar un raft pentru CD-uri, pentu biroul t�u. M-am g�ndit c�
este...
{60246}{60308}Nu, chestia aia este o porc�rie. Groaznic.
{60339}{60405}-Nu mai v�nd chestii din alea de 6 luni. -Te rog, hei, Bernie.
{60407}{60446}-Mul�umesc. -O mul�ime de pl�ngeri.
{60447}{60502}-Dar eu cred c� este un gest frumos. -Nu, este minunat.
{60504}{60540}Hei, Na�ule!
{60542}{60599}-Ce este? -Hei, tu e�ti cel mai tare, omule!
{60601}{60635}Ne vedem cur�nd!
{60637}{60685}Tipul �la �i-a spus Na�ule?
{60687}{60750}Probabil c� glumea.
{60752}{60792}Unde locui�i acum?
{60794}{60868}St�m cu tat�l meu pentrtu o vreme, p�n� ce voi g�si ceva mai bun.
{60870}{60917}Mutarea a fost cam dur� pentru Amanda.
{60918}{61031}Fiul meu Max �mpline�te 6 ani s�mb�t�. O s�-i organiz�m o petrecere.
{61033}{61090}Ceva de genul animale de la zoo �i clovni, chestii de genul �sta.
{61091}{61138}Dar sunte�i binevenite dac� dori�i s� veni�i.
{61139}{61189}-Bun� idee! Cu siguran�� ar trebui s� veni�i. -Bine.
{61191}{61276}Ce prefer� b�ie�ii? Surori medicale sau majorete?
{61322}{61355}Bun�, Nicole.
{61367}{61403}Bun�, Frank.
{61404}{61464}Ai o p�pu�� dr�gu��.
{61466}{61516}Da, mul�umesc. Este �n regul�.
{61540}{61576}Te-ai distrat la nunt�?
{61598}{61641}Da, a fost distractiv.
{61677}{61742}Acum stau aici pentru o vreme.
{61743}{61785}Oricum, atunci ne vedem s�mb�t�.
{61787}{61832}S�mb�t�, da. Bine.
{61834}{61878}-Pa. Spune "pa". -Pa.
{61906}{61936}Pa.
{62106}{62159}-Bun�, a�i sunat la Marissa �i Frank
{62161}{62218}Nu suntem acas�, a�a c� l�sa�i-ne un mesaj.
{62219}{62258}Bun�, iubito, sunt eu.
{62260}{62347}Ascult�, am sunat doar s� v�d ce mai este.
{62349}{62437}Am fost cam ocupat �n ultimul timp. O mul�ime de h�r�og�raie,
chestii de genul �sta.
{62439}{62462}La naiba.
{62464}{62574}Dac� e�ti satisf�cut, apas� 1. Pentru a re�nregistra, ap�sa�i 2.
{62598}{62668}Bun�, Marissa, sunt eu. Ascult�.
{62670}{62726}Am s� fiu prin cartier pu�in mai t�rziu.
{62728}{62821}Nu �tiu dac� ai vrea s� ie�im la un iaurt �nghe�at vreodat�,
{62823}{62878}sau poate chiar s� lu�m masa.
{62879}{62941}Dac� �i-ar pl�cea...Prostule.
{62942}{63041}Dac� sunte�i mul�umit, ap�sa�i 1. Pentru a re�nregistra, ap�sa�i 2.
{63063}{63127}Bun�, Marisa, sunt Frank Richard...
{63161}{63188}Bine, domnelor.
{63190}{63261}Secetul unui bun BJ este concentrarea.
{63263}{63316}Nu-mi pas� dac� este so�ul vostru de 10 ani
{63318}{63438}sau un marinar �nfierb�ntat pe care l-a�i cunoscut la TGI Friday's
acum 2 luni.
{63440}{63477}Care nu m-a mai sunat niciodat�
{63479}{63561}dar care mi-a l�sat ceva mic, numit herpes.
{63563}{63634}Pe care apoi l-am dat c�inelui.
{63648}{63686}Dar asta nu este nici aici, nici acolo.
{63707}{63750}Apuca�i-v� legumele.
{63752}{63792}
{63832}{63905}"�nfometat ca un lup"
{63907}{63970}Cui �i este foame? Cui?
{63972}{64023}Fii serioas�. Tipul �sta este real?
{64025}{64101}Da, este �n regul�. Este cel mai bun.
{64102}{64177}Domnelor, degetele mari sunt jos, �ncheieturile m�inilor sunt
�ndoite,
{64178}{64237}�i ne vom pozi�iona pentru introducere.
{64302}{64354}Gata? Da�i-i drumul.
{64403}{64465}Uh hmm. Bine, Marissa.
{64466}{64535}Pute�i folosi pu�in din�ii, dar s� nu mu�ca�i.
{64594}{64644}Acum o s� face�i treaba, doamnelor.
{64646}{64712}Morcovii �tia nu vor ejacula singuri.
{64714}{64772}
{64774}{64815}Foarte bine.
{64817}{64877}Bine, bine, bine. Nu a�a de bine.
{64879}{64923}Te rog, ce faci?
{64925}{64976}Nu e�ti Romulus sug�nd la sf�rcul lupoaicei.
{64978}{65024}Dac� cuno�ti mitologia greac�.
{65026}{65072}Doamnelor, noi avem o fela�ie aici.
{65074}{65121}Nu ne hr�nim de la un s�n mitologic.
{65123}{65165}
{65167}{65222}Oh, �i se pare amuzant? Pentru c� nu ai mai r�de
{65223}{65270}c�nd cineva �i moare prematur �n fa��.
{65271}{65354}Ustur� �i de aceea am acum un ochi �nchis.
{65355}{65425}Mul�umesc foarte mult. Continua�i, v� rog, continua�i.
{65426}{65486}�n�untru �i afar�.
{65499}{65547}�i fi�i atente la copiii vitregi.
{65549}{65600}Fi�i atente la copiii vitregi.
{65856}{65944}
{66023}{66103}Haide, Marissa. Asta este.
{66205}{66258}�mi place ceea ce v�d. Nu-�i fie team� s�-l arcuie�ti.
{66314}{66382}Haide, Marissa. Asta este.
{66447}{66524}Toat� lumea poate �nv�a de la Marissa. Am s� iau o pauz�.
{66526}{66573}Voi continua�i.
{66626}{66673}Bun� treab�, Marissa.
{66699}{66770}Pot s�-�i dau 110%.
{66771}{66831}C�nd am s� m� �ntorc, am s�-�i ar�t ceva ce eu numesc
{66833}{66895}"Tigrul ghemuit, penisul ascuns."
{66919}{66946}Ai v�zut filmul �la?
{66948}{67038}Mi-a pl�cut tare mult datorit� zborului �i a magiei.
{67048}{67118}Nenorocitule!
{67123}{67178}Cineva tocmai a f�cut o mare gre�al�!
{67220}{67249}
{67395}{67474}Isuse, Frank! Ce dracu cau�i aici?
{67476}{67518}�l cuno�ti?
{67520}{67569}�mi pare a�a de r�u. Te-ai lovit?
{67571}{67619}-Da. M-am lovit.
{67760}{67815}Bob nu este aici.
{67894}{67955}Te-ai �ntrecut pe tine �nsu�i �nc� o dat�.
{67957}{68027}Este dr�gu�, nu? Spaniolule, ce naiba faci?
{68029}{68093}Omule, beau doar ni�te ap�. Costumul �sta este super c�lduros.
{68095}{68187}Pune-�i capul. Ai �nebunit? Ar putea fi traumatic pentru copiii
�tia.
{68188}{68245}-Ave�i dreptate, �mi pare r�u, dle. -Nu-mi cere mie scuze.
{68246}{68306}Mi�c�-�i coada c�nd mergi, omule. Po�i mai mult de at�t.
{68307}{68335}Ia-o u�or.
{68337}{68375}Pe mine nu m� vezi f�c�nd gafe.
{68381}{68425}-Bun�, b�ie�i. -Hei.
{68427}{68471}-Dr�gu� costum. -Mul�umesc.
{68473}{68527}-Este o petrecere minunat�. -C�nd a�i venit?
{68529}{68599}Acum c�teva minute. El este prietenul meu, Mark.
{68601}{68683}A venit din Colorado ieri. Ei sunt Mitch �i Beanie.
{68685}{68722}Cum merge treaba, b�ie�i?
{68724}{68749}M� bucur s� te cunosc.
{68751}{68813}Asculta�i, cineva mi-a spus
{68814}{68873}c� sunte�i �ntr-o fr�ie, e adev�rat?
{68874}{68933}-Nu. -O fr�ie. Este adev�rat?
{68935}{69046}Nu tocmai. Adic� nu. Este mai mult un club social.
{69047}{69106}Doar ne uit�m la fotbal �i pierdem vremea.
{69108}{69170}Pierde�i vremea �i v� �ndemna�i unii pe al�ii, pun pariu.
{69171}{69222}Nu este a�a. Nu o lu�m prea �n serios.
{69224}{69298}Blue! Cum de nu este ghea�� la mine �n limonad�?
{69300}{69335}�mi cer scuze, dle!
{69337}{69395}Treci �i f� 10 genuflexiuni!
{69397}{69430}-Acum! -Da, dle.
{69448}{69473}D�-i drumul!
{69475}{69502}E Frank.
{69532}{69600}Am s� v� dau astea. Este telefonul de la serviciu. Suna�i-m�.
{69602}{69640}Speaker City. Eu de�in toate cele 6 loca�ii.
{69653}{69742}Max vrea s�-�i deschid� cadourile, dar m-am g�ndit c� unul ar fi de
ajuns.
{69744}{69814}Vino aici, Maxy. B�ie�i, m� l�sa�i pu�in cu el?
{69815}{69881}Vom vorbi despre sunet �i chestii de genul �sta mai t�rziu. O s�
�ncheiem o afacere.
{69883}{69931}N-am s� v� las s� a�tepta�i.
{69933}{69973}Ce faci, amice? Ce mai zi!
{69974}{70041}Putem s�-l deschidem pe cel de la unchiul Frank, dar trebuie s� mai
a�tept�m pentru celelalte.
{70043}{70106}Nu �tiu cine este mai emo�ionat, Frank sau Max.
{70108}{70173}Desf�-l! S� vedem Ce este?
{70175}{70252}Ar putea fi o nav� spa�ial�? S� vedem ce avem aici!
{70254}{70305}Yay!
{70326}{70389}Ce crezi, Max? Are 3 viteze.
{70390}{70534}
{70567}{70601}La naiba.
{70703}{70768}Scuza�i-m�. Vreau s� iau �i eu una.
{70806}{70850}Eu sunt Mark. Tu cum te nume�ti?
{70852}{70878}Tracy.
{70911}{70977}Mi-a f�cut pl�cere, Tracy.
{70980}{71051}-Chiar acolo. -A�a.
{71053}{71113}Bine, acum po�i s� ie�i s� te joci.
{71114}{71145}Haide.
{71147}{71232}Poftim. Ia-�i p�pu�a. �n regul�.
{71283}{71347}Cred c� te place. Pe majoritatea oamenilor �i ignor�.
{71349}{71385}M� simt onorat.
{71425}{71537}Mark pare un tip interesant.
{71539}{71575}Este inofensiv.
{71582}{71639}-De c�t timp sunte�i �mpreun�. -De doi ani.
{71661}{71750}I-am spus c� am fost �ndr�gostit� de tine �n liceu �i cred c� l-am
f�cut gelos.
{71751}{71797}Ai fost �ndr�gostit� de mine?
{71799}{71875}�i ba�i joc de mine. Eu am f�cut obsesie pentru tine.
{71877}{71986}Dar nu la modul periculos. Te privem mult, de la distan��.
{71988}{72041}Cum se face c� nu mi-ai dat niciodat� �nt�lnire?
{72043}{72105}M� intimidai pe atunci.
{72107}{72214}Te �nt�lneai tot timpul cu tipi mai mari. Aveai geaca aia de blugi
Whitesnake.
{72215}{72290}Fumai Marlboro Reds. M� dep�eai cu mult.
{72342}{72406}�nc� mai am geaca aia.
{72421}{72501}�nc� m� simt intimidat de tine.
{72586}{72681}E�ti r�u.
{72685}{72750}Ai dreptate. Sunt r�u.
{72811}{72863}�mi cer scuze...
{72865}{72920}-Se pare c� nu �tii s� ba�i la u��? -�mi cer scuze.
{72922}{72977}Scuza�i-m� trebuie s� m� �ntorc la treab�.
{72979}{73039}...vroiam s� pun la loc pansamentele astea.
{73070}{73118}Ce ai sde g�nd s� faci? S� m� torni?
{73120}{73215}�tii c� nu po�i, amice. Este un cod al b�ie�ilor. Bine?
{73220}{73293}Tipii nu �i toatn� pe al�i tipi. Este...
{73295}{73335}ceva ce fac doar puicu�ele.
{73356}{73394}
{73396}{73448}Tu nu e�ti o puicu��, nu-i a�a?
{73514}{73605}Bine. Ne vedem afar�.
{73809}{73847}Bun�, amice.
{73849}{73890}Ai nevoie de un prieten?
{73912}{73950}Da, �i eu.
{74029}{74052}Hei.
{74206}{74266}
{74268}{74319}Uau.
{74322}{74383}-Este o frumuse�e, nu-i a�a? -Da.
{74385}{74438}Ce fel de pistol este �sta?
{74439}{74485}Este un tranchilizant.
{74486}{74565}Dac� vreunul dintre nenoroci�ii �tia mici se decid s� fac� o ia
razna cu copiii,
{74567}{74601}trebuie s�-i dobor.
{74639}{74686}N-am dreptate, mam�? Ce este?
{74688}{74738}A�a m-am g�ndit �i eu. Taci.
{74747}{74801}Hei, ai grij� cu �la.
{74802}{74868}Este cel mai puternic de pe pia��.
{74870}{74908}L-am luat din Mexic.
{74910}{74965}-Super. -Da, e super.
{74967}{75038}Se spune c� poate �n�epa pielea unui rinocer de la o sut�...
{75039}{75116}Uau! Oh...
{75213}{75246}Da!
{75248}{75285}Este super!
{75308}{75338}Ce?
{75350}{75412}Tocmai �i-ai �mpl�ntat una �n jugular�, omule!
{75414}{75490}Ha! Uau!
{75503}{75529}Da!
{75531}{75566}
{75567}{75610}Oh, Dumnezeule.
{75633}{75696}O, Doamne, a�a este. Este de r�u?
{75704}{75745}E de r�u?
{75746}{75812}Ar trebui s-o sco�i afar�. Porc�ria aia nu e mi�to.
{75880}{75911}A�teapt�.
{75913}{75973}A�teapt�. Ce s� scot?
{75975}{76060}S�geata, omule. Ai o s�geat� �n g�t.
{76133}{76203}E�ti ne...e�ti nebun, omule.
{76205}{76250}E�ti nebun.
{76251}{76292}�mi placi.
{76311}{76351}Dar e�ti nebun.
{76388}{76434}M� simt obosit.
{76607}{76702}
{76703}{76775}Nu!
{76835}{76895}
{76998}{77052}
{77165}{77193}
{77459}{77489}
{77636}{77699}
{77741}{77802}
{77841}{77932}
{77934}{78041}
{78070}{78145}Este cea mai frumoas� zi.
{78172}{78207}Da.
{78225}{78269}Chiar a�a.
{78301}{78422}
{78447}{78488}Mi-a fost dor de tine, Frank.
{78490}{78547}M� bucur mult c� te-ai �ntors.
{78571}{78618}�i mie mi-a fost dor de tine, iubito.
{78650}{78694}Ar�i superb.
{78724}{78773}E�ti dulce.
{78775}{78860}
{78966}{79026}
{79054}{79126}-M-a s�rutat cu limba!
{79128}{79158}
{79255}{79287}Ar fi bine s� mearg�.
{79289}{79382}Membri consiliului de conducere �ncep s� pun� �ntreb�ri despre
aceast� "fr�ie civil�".
{79384}{79439}Nu v� face�i griji, o s� mearg�.
{79470}{79562}Iat-o. Numele ei este Megan Huang.
{79563}{79598}Este pre�edinta consilului studen�esc,
{79599}{79689}star al echipei de tenis, o t�n�r� care promite.
{79690}{79736}O t�n�r� care are multe de pierdut.
{79738}{79775}-Megan, bun�. -Bun�.
{79777}{79815}Ia loc.
{79967}{80028}Sunt sigur c�-l cuno�ti pe decanul Pritchard.
{80030}{80065}Nu te �ntoarce.
{80132}{80218}Megan, aceast� fr�ie de pe Brook Street
{80220}{80312}a devenit un inconvenient pentru noi, bine?
{80314}{80414}�i ca pre�edint� al corpului studen�esc le-ai aprobat statut
temporar.
{80415}{80511}Din p�cate, tu singur� ai capcitatea de a-l revoca.
{80513}{80571}A�a c� noi vom avea nevoie de tine ca s-o faci.
{80573}{80653}S�-l revoc? De ce? Toat� lumea �i plce pe tipii �ia.
{80655}{80758}Dau cele mai tari petreceri. Eu l-am cunoscut pe prietenul meu
acolo.
{80759}{80804}Este minunat.
{80806}{80887}Aici spune c� ai depus dosarul pentru Columbia Law School.
{80889}{80954}Uau, este o �coal� unde e greu s� ajungi.
{80956}{81052}�tii, decanul Pritchard are rela�ii serioase la Columbia.
{81071}{81109}M� mitui�i?
{81182}{81235}Nu-�i �ngreuna situa�ia, Chang.
{81237}{81273}Numele meu este Huang.
{81290}{81364}Cum spui tu. Cum merge sezonul de tenis?
{81374}{81463}Am f�cut ni�te schimb�ri minore, dar �n mare este �n regul�.
{81465}{81532}-Este un contract de �nchiriere standard. -Bine, minunat.
{81534}{81630}Mul�umesc c� te-ai uitat peste el. Chestiile astea m� dep�esc.
{81632}{81661}Oric�nd.
{81665}{81754}Deci, tu �i Mark v� muta�i �mpreun�?
{81769}{81869}Da. Din punct de vedere financiar pare logic, a�a c�...
{81881}{81990}�tii, cred c� este ceva ce ar trebui s� �tii ...
{82014}{82056}despre Mark.
{82058}{82093}Ce este?
{82104}{82183}Ei bine...
{82223}{82291}Rela�iile presupun mult� munc�.
{82293}{82365}�i, cred c� ceea ce vreau s� spun este...
{82482}{82518}Noroc.
{82545}{82603}Oh, bine. �i mul�umesc.
{82605}{82649}Da. Ascult�.
{82651}{82755}M� g�ndeam c� poate vreodat� putem s� lu�m cina?
{82757}{82805}-Da. -Dac� e�ti de acord.
{82807}{82850}-Mi-ar pl�cea. -Da.
{82852}{82962}Desigur, las�-m� s� a�tept p�n� ce �i faci un prieten
{82964}{83007}ca s� te invit p�n� la urm�.
{83009}{83051}Cronometrul n-a fost niciodat� pentru tine.
{83053}{83085}Nu.
{83135}{83181}Bine, mul�umesc.
{83223}{83280}�i sun�-m� s� ie�im la cin�.
{83282}{83335}-Am s-o fac. -Scuza�i-m�, dle!
{83342}{83384}Avem o problem�, dle!
{83386}{83439}Ce c�uta�i aici? Am spus c� nu la munc�.
{83441}{83476}Dar este o urgen��.
{83478}{83538}Nu putem cump�ra dec�t jeleu la tuburi de 100 de gr.
{83539}{83659}Pentru bidoanele industriale trebuie s� a�tept�m 3 sau 4 zile, a�a
c� suntem termina�i.
{83661}{83688}Pentru ce v� trebuie?
{83690}{83741}Este ziua lui Blue. O s� avem un meci de lupte greco-romane.
{83742}{83822}�ti�i ceva? Putem s� vorbim despre asta mai t�rziu?
{83915}{83986}�nc� o dat�, iubito!
{83988}{84033}Ho!
{84212}{84265}Da! Da!
{84267}{84338}Nu pare corect! M� �nv�rt!
{84611}{84649}Rupe-i capul!
{84651}{84709}Rupe-i capul!
{84711}{84793}
{84794}{84850}
{84859}{84926}
{85004}{85050}�mi place camera ta.
{85051}{85136}Mul�umesc mult. Este un fel de c�min departe de cas� pentru mine.
{85138}{85190}Toate posterele sunt ale mele.
{85198}{85278}De obicei nu-mi plac tipii din fr�ii. Sunt ni�te rata�i.
{85279}{85378}Dar tu e�ti...matur.
{85394}{85422}Matur?
{85424}{85453}Da.
{85455}{85535}�i tu unde dormi?
{85537}{85601}De obicei, acas�.
{85603}{85660}Uneori r�m�n aici.
{85662}{85743}De fapt asta este o saltea. Se trage.
{85745}{85782}Super, nu mi-am dat seama.
{85797}{85837}Pot s� v�d?
{85849}{85885}Salteaua?
{85894}{85927}Da.
{85999}{86031}Uau.
{86091}{86136}Amy, �mi pare r�u.
{86150}{86228}Sunt c�s�torit. �i nu pot face asta.
{86230}{86277}Nu vreau s� �i se par� ciudat, dar...
{86279}{86341}Da. �n�eleg.
{86357}{86424}Dar de ce nu-mi la�i nr. t�u?
{86426}{86501}Astfel, dac� se �nt�mpl� ceva cu nevast�-mea, �i dau un telefon.
{86503}{86569}-Nu prea cred. -Bine, este o idee proast�.
{86571}{86627}
{86629}{86712}Doamnelor �i domnilor, bine a�i venit la principalul eveniment din
aceast� sear�!
{86846}{86922}�n acest col�, c�nt�rind 55 de kg,
{86923}{86993}�i merg�nd pe 89 de ani,
{86994}{87070}recentul beneficiar al unui �old nou din plastic,
{87072}{87128}Joseph "Blue" Pulasky!
{87130}{87192}
{87227}{87341}�i �n col�ul opus, cu o greutate combinat� de 105 kg
{87342}{87408}�ip�nd din dormitoul comun de la Hayden,
{87410}{87458}Jenny �i Jeanie!
{87460}{87539}
{87599}{87671}Lupt�tori, sunte�i preg�ti�i?
{87728}{87776}Blue, e�ti sigur c� te descurci?
{87778}{87846}Sun� o dat� gongul, f�t�l�ule.
{87867}{87929}S� �ncepem!
{87931}{87969}
{88040}{88103}-Haide. -Haide, bunicule, s�-i d�m drumul.
{88117}{88160}S�-i d�m drumul, s�rb�toritule!
{88162}{88230}Ce este, �i-e fric�?
{88232}{88263}Hei?
{88454}{88530}
{88649}{88751}
{88765}{88870}
{88896}{88991}
{89014}{89112}
{89153}{89208}
{89210}{89288}Se pare c� ar trebui s� l�s�m luptele greco-romane de-o parte pentru
o vreme.
{89290}{89340}Bun� idee.
{89342}{89447}Te rog nu te �nvinov�i. Nu este vina ta.
{89448}{89504}La naiba, Blue era b�tr�n.
{89506}{89572}Asta fac oamenii b�tr�ni. Mor.
{89574}{89613}�mi pare r�u.
{89633}{89739}
{89790}{89925}
{89946}{89986}Tu e�ti b�iatul meu, Blue!
{89998}{90043}E�ti b�iatul meu.
{90131}{90186}A fost o lun� ciudat�, nu?
{90188}{90223}Da.
{90263}{90350}Ascult�, �mi pare r�u c� nu te-am sunat de ziua ta.
{90352}{90401}Ziua mea, ce vrei s� spui?
{90402}{90445}Da, joia trecut�.
{90478}{90549}-Ai uitat de ziua ta de na�tere, nu-i a�a? -La naiba!
{90550}{90598}Sunt a�a un idiot.
{90630}{90750}-Ce ai f�cut? -Am fost ocupat.
{90777}{90882}Am...�ncercat s� merg la o nou� sal� de gimnastic�.
{90897}{90946}�sta este un lucru.
{90954}{91054}�i mai sunt �i altele. Nu-mi amintesc, dar sunt ocupat.
{91055}{91145}�tii, mi-ai lipsit. �tii?
{91146}{91187}Vreau s� �tii asta.
{91189}{91275}Chiar m-am g�ndit c� poate �n seara asta am putea merge �mpreun�
acas�,
{91277}{91344}�i, nu �tiu, poate o s� punem CD-ul cu Sisqo...
{91346}{91409}Nu cred c� este o idee a�a de bun�.
{91416}{91474}Serios? Nu crezi?
{91476}{91522}Nu �tiu.
{91535}{91599}Poate c� ne-am gr�bit, �tii?
{91621}{91720}Nu pare a fi bine, nu?
{91759}{91803}S� fii c�s�torit?
{91841}{91884}La ce te referi?
{91914}{91984}Cred c� ar trebui s� divor��m.
{92027}{92073}Un divor� adev�rat?
{92097}{92130}Da.
{92142}{92176}Am priceput.
{92211}{92255}Bine, atunci...
{92292}{92324}�mi pare r�u.
{92326}{92391}Nu. De fapt trebuie s� fug.
{92428}{92514}Dar, dac� nu vorbesc cu tine,
{92515}{92578}continu�, continu� s� cari marf� cu camionul.
{92638}{92696}Marf� bun�.
{92975}{93029}Ei bine, ce crezi?
{93030}{93082}Da, este �n regul�.
{93083}{93137}-Doar at�t? -Da.
{93165}{93260}L-am pus pe Mitch s� se uite peste contractul de �nchiriere. Spune
c� pare o afacere bun�.
{93262}{93330}L-ai pus pe Mitch s� se uite peste contract? C�nd?
{93331}{93389}S�pt�m�na trecut�, am trecut pe la biroul lui.
{93391}{93445}-Oh, Doamne. -Ce este?
{93465}{93510}Nu �tiu.
{93518}{93568}Nu sunt sigur �n leg�tur� cu tipul �la.
{93570}{93622}Mitch? De ce? E a�a de dulce.
{93639}{93713}Ceva ce am v�zut s�pt�m�na trecut�, la petrecere.
{93714}{93754}Ce ai v�zut?
{93755}{93823}Nu am vrut s� intru �n chestia asta, dar....
{93835}{93930}Am dat peste el �i h�r�uia pe una dintre furnizoare.
{93932}{93966}O fat� t�n�r�.
{93973}{94012}-Serios? -Da.
{94014}{94079}Era agresiv �i a �nh�at-o �i chestii de genul �sta.
{94081}{94146}A fost dezgust�tor. Nu am vrut s� spun nimic
{94148}{94185}deoarece este prietenul t�u.
{94187}{94243}-Alo? -Bun�, Nicole, sunt Mitch.
{94245}{94282}Bun�, Mitch.
{94283}{94353}M� g�ndeam c� dac� nu e�ti prea ocupat�,
{94354}{94410}te-a� putea scoate la o cafea.
{94423}{94497}-Acum nu este momentul potrivit. -Uite.
{94506}{94616}�mi pare foarte r�u pentru ieri. Vreau s�-mi dai �ansa s�-�i explic
tot.
{94618}{94687}Nu prea cred. -Este...
{94693}{94759}Am a vut o zi destul de grea,
{94761}{94818}�i ar �nsemna mult.
{94832}{94881}
{94898}{94975}Ascult�, exist� c�teva lucruri pe care am vrut s� le clarific
{94977}{95085}deoarece am sentimentul c� tu ai o imagine total gre�it� asupra mea.
{95087}{95151}Serios? De unde �i-a venit ideea?
{95153}{95224}Bine, o pl�cint� �i 2 cafele.
{95226}{95313}�i nu-�i face griji. Pentru Na�ul, este �ntotdeauna din partea
casei.
{95322}{95378}-Nu aici. -�tiu cine e�ti.
{95380}{95435}Eu sunt Avi. Sunt un mare suporter a ceea ce face�i voi.
{95437}{95458}Mul�umesc.
{95459}{95546}E�ti frumoas�. F�r� sup�rare. El este regele.
{95547}{95608}Iei masa cu o legend� vie.
{95610}{95668}Este foarte dr�gu�, dar insist, am s� pl�tesc.
{95670}{95716}Banii t�i nu sunt buni aici.
{95718}{95775}-Bine. -De abia a�tept s� candidez semestrul viitor.
{95810}{95900}Bine, acum nu crezi c� asta merge prea departe?
{95902}{95977}Am auzit c� unul dintre recru�ii vo�tri a murit. E adev�rat?
{95994}{96065}Da. Dar era foarte b�tr�n.
{96067}{96134}�i sunt foarte sigur c� atunci c�nd vom primi rezultatul autopsiei
{96136}{96190}aceasta va ar�ta c� a fost din cauze naturale.
{96191}{96294}Uite, s� fiu sincer�, nu e�ti a�a cum credeam eu.
{96295}{96354}Dar este �n regul�. Nu este mare lucru.
{96355}{96410}Dar eu cred c� sunt a�a.
{96412}{96499}�i m� simt eu �nsumi acum, a�a cum nu m-am mai sim�it de mult.
{96501}{96576}De asta h�r�uie�ti tinere?
{96578}{96619}-Ce fac? -Furnizoarea?
{96621}{96694}La petrecere? Mark mi-a povestit despre ea.
{96695}{96776}Stai pu�in. Nu am vrut s� spun nimic,
{96778}{96855}dar Mark este cel care s-a comportat inadecvat.
{96857}{96910}E�ti incredibil. -E adev�rat.
{96911}{96954}Hei, uite cine este.
{96956}{96996}Bun�, Mitch.
{96998}{97030}Darcie, bun�.
{97032}{97103}Bun�. Am inten�ionat s� te sun.
{97105}{97160}Nu am vrut s�-�i faci griji �n leg�tur� cu tata.
{97162}{97230}El nu �tie nimic, a�a c� totul este super.
{97231}{97260}Tat�l ei?
{97262}{97304}-Da. -Da.
{97322}{97437}�tii, nu e nimic. Serios. Adic�, de fapt ei lucreaz� �mpreun�.
{97456}{97582}Trebuie s� plec�m, pentru c� trebuie s� ajungem la balul
comitetului, a�a c� ne vedem pe aici.
{97583}{97606}�mi pare r�u.
{97607}{97644}Pa.
{97662}{97712}Balul comitetului?
{97714}{97773}Asta pot s�-�i explic.
{97775}{97825}Sigur, sunt convins� c� po�i.
{97826}{97888}-Trebui es� plec. -Te rog s� a�tep�i.
{97890}{97959}Nu, serios. Trebuie s� plec.
{98066}{98125}Hei. Puicu�ele.
{98127}{98173}Nu-�i face griji pentru ea.
{98175}{98250}Dragostea, este o t�rf�.
{99020}{99108}"Drag� Mitch, dac� ai intrat �n posesia acestei scrisori, deja �tii.
{99110}{99213}Casa a fost acoperit� cu sc�nduri. Ferestrele, u�ile, tot.
{99215}{99282}Suntem la Comfort Inn, camera 112.
{99284}{99333}Te iubesc, Frank.
{99345}{99445}Datorit� acestor infrac�iuni, nu numai casa v� va fi luat�,
{99447}{99531}dar aceia dintre voi care sunt studen�i, vor fi exmatricula�i din
universitate
{99533}{99609}pentru aderarea voastr� la o fr�ie neautorizat�.
{99610}{99699}V� rog s� sta�i un moment pentru a permite acestei informa�ii s� se
imprime.
{99701}{99746}
{99803}{99879}Bine. Crede�i-m�,
{99881}{100002}ac�iunile �ntreprinse de consiliul studen�esc mi-au produs un mare
�oc.
{100023}{100078}Dar din p�cate, nu pot face nimic.
{100080}{100174}Mul�umesc pentru timpul acordat. Noroc �i Domnul s� binecuv�nteze
America.
{100246}{100292}
{100308}{100349}Nu poate face asta.
{100351}{100400}Tipul �sta joac� f�r� mil�.
{100421}{100498}Trebuie s� spun, sunt pu�in impresionat de el.
{100500}{100533}Ei bine, suntem exmatricula�i.
{100534}{100594}Via�a mea s-a �ncheiat �i am s� sf�r�esc prin a lucra la Homarii
Ro�ii.
{100595}{100686}-Dar deja lucrezi acolo. -Da, dar cu jum�tate de norm�, prostule.
{100687}{100750}-B�ie�i. -Hei, asculta�i.
{100751}{100858}Aceasta este o problem� serioas�. Adic�, sunt dat afar� din
�coal�.
{100894}{100952}Nu �tiu ce voi face. Mama m� va ucide.
{100954}{101007}Fii serios, n-o va face.
{101009}{101089}Ba da. Sunt primul din familie care a mers la colegiu.
{101090}{101215}C�nd am plecat mi-a spus: "Weensie, dac� o dai �n bar�, te omor."
{101224}{101273}Mi-a ar�tat cu�itul.
{101278}{101358}Ssst.
{101366}{101470}Mitch este avocat, amice. O s� aib� grij� de chestia asta, bine?
{101471}{101511}O s� fie �n regul�.
{101587}{101638}Trebuia s� fie Luke Skywalker.
{101640}{101703}B�ie�i, �nc� mai vre�i s� intra�i �n fr�ie?
{101751}{101825}Am a�teptat tot semestrul ca s� ne �ntrebi.
{101827}{101880}Bine. Am nevoie de ajutorul vostru.
{101882}{101945}Neoficial. Face�i asta �i a�i intrat.
{101946}{101981}Dle, da, dle.
{101982}{102075}Bine. Walsh, tu trebuie s� dai de urma unei copii a codulului 7-a-
A al universit�ii.
{102077}{102126}�i apoi s-o trimi�i imediat prin fax la nr. �sta. -Am priceput.
{102128}{102184}-Trebuie s� vorbesc cu tine. -D�-mi 5 minute.
{102186}{102255}Brooker, f� dou� copii la cererea asta, legalizeaz-o,
{102256}{102318}�i apoi trimite-o la Langley 34 �i apoi am nevoie...
{102319}{102401}Ascult�, Donald �mi spune c� i-ai luat pe tipii �tia s� lucreze la
preg�tirile pentru arbitrare.
{102402}{102479}�i-am spus de 5 ori, vreau s� lucreze la afacerea cu Sunshine
Square.
{102481}{102543}Am �nchis afacerea Sunshine Square ieri,
{102545}{102599}a�a c� acum m� ajut� la arbitrare,
{102601}{102664}�i �i-a� fi recunosc�tor dac� m-ai l�sa s�-mi conduc echipa,
{102666}{102740}�i s� nu mai stai la fundul meu de fiecare dat� c�nd �ncer s� fac
ceva.
{102775}{102811}Bine.
{102813}{102861}Vroiam s� m� asigur c� te descurci.
{102863}{102897}Ei bine, m� descurc.
{102898}{102951}Bine. Continu�.
{102953}{103026}Vezi? De asta �i spun ei Na�ul.
{103028}{103048}Hei.
{103076}{103128}Ocupa�i-v� de treab�.
{103192}{103294}Domnilor, am unele ve�ti bune �i unele proaste.
{103296}{103341}Am f�cut ni�te investiga�ii.
{103343}{103423}Ce a f�cut Pritchard, este ilegal din punct de vedere tehnic.
{103425}{103473}Avem dreptul la o evaluare clar�
{103474}{103538}�nainte de a ne refuza cererea oficial�.
{103540}{103635}�n orice caz, suntem acum motivul unei verific�ri de atestare a
documentului
{103636}{103671}dat de consiliul de administra�ie.
{103673}{103706}La naiba.
{103716}{103794}A�teapt�. A�teapt�, asta ce �nseamn� mai exact?
{103796}{103890}�n conformitate cu deciziile date de universitate, este vorba de o
verificare am�nun�it� a fr�iei,
{103891}{103939}�i a contribu�iei noastre la comunitate.
{103941}{103995}Aten�ia este focalizat� pe 5 categorii:
{103997}{104077}Academice, sport, serviciu �n folosul comunit�ii,
{104079}{104141}dezbatere �i spiritul �colii.
{104151}{104219}Succes tuturor. Mi-a f�cut pl�cere s� v� cunosc.
{104221}{104266}�i ne mai vedem prin campus.
{104268}{104338}De fapt, suntem cu to�ii testa�i. Da.
{104340}{104412}Despre ce vorbe�ti? Eu nici m�car nu sunt la �coal�.
{104414}{104500}Este decizia dat� de universitate. Fiecare membru al fr�iei este
motiv de verificare
{104502}{104561}la fiecare categorie, inclusiv academic�.
{104562}{104632}Mitch, po�i veni pu�in? Nu m� sup�r dac� sar peste mas�.
{104634}{104697}Eu fac difuzoare. Eu nu dau teste.
{104709}{104750}Este incredibil.
{104752}{104843}Ce s-a �nt�mplat cu "am nevoie de fr�ie mai mult ca niciodat�?" Au
nevoie de noi.
{104845}{104894}Fii serios, colegiul este oricum supraevaluat.
{104896}{104974}Am ridicat Speaker City de la p�m�nt. De abia mai �tiu s� citesc.
E adev�rat.
{104975}{105072}Chestia asta a fost ideea ta �i m-ai convins s-o fac
{105074}{105121}�i acum vie�ile oamenilor sunt ruinate.
{105123}{105182}Ruinate? Cum ar fi de exemplu?
{105183}{105233}S� vedem.
{105239}{105276}Blue e mort.
{105278}{105325}Frank divor�at.
{105327}{105418}Eu mi-am pierdut casa. Nicole m� crede un nemernic.
{105420}{105523}�i acum avm 9 pu�ti care vor fi exmatricula�i de la �coal�
{105525}{105578}�i tu nici m�car nu �i aju�i.
{105907}{106008}Chestia asta o s� mearg� u�or? Pierd 18 g�uri de golf aici.
{106010}{106078}100%. Am fost creativ cu unele dintre teste.
{106079}{106116}Ar trebui s� fie o zi amuzant�.
{106118}{106180}Am s� m� bucur s�-i dau afar� pe nenoroci�i din campus.
{106182}{106202}Ditto.
{106237}{106333}Bun venit tuturor la sec�iunea "dezbatere" din cadrul verific�rii
documentului.
{106361}{106418}Din p�cate,
{106420}{106522}c�pitanul echipei de dezbateri a universit�ii a fost ocupat. Da.
{106523}{106612}A�a c� a trebuit s� aducem pe altcineva care s� participe la acest
eveniment.
{106624}{106738}Doamnelor �i domnilor, ura�i-i bun venit amfitrionului de la CNN's
Crossfire,
{106740}{106824}faimosul consultant politic, the Raging Cajun,
{106826}{106867}dl. James Carville.
{106870}{106919}
{106982}{107024}Mul�umesc. -Nu aplauda.
{107026}{107102}Mul�umesc, decane Pritchard. Este o onoare �i o pl�cere s� m� aflu
aici, dle.
{107104}{107155}Subiectul nr. 1.
{107196}{107270}Care este atitudinea dvs. fa�� de rolul guvernului
{107272}{107365}�n sprijinirea inova�iei �n domeniul biotehnologiei?
{107384}{107442}Ei bine, dle decan, sunt fericit c� a�i pus aceast� �ntrebare...
{107444}{107519}A� dori s� r�spund eu la aceast� �ntrebare, Jimmy, dac� nu te
superi.
{107554}{107603}Treci la atac.
{107605}{107651}De ce nu a�teapt� una u�oar�?
{107823}{107888}Cercet�ri recente au ar�tat c� dovada empiric�
{107890}{107953}pentru globalizarea inova�iei corporative este foarte limitat�.
{107955}{108030}�i ca urmare, pia�a pentru tehnologie se mic�oreaz�.
{108032}{108092}Ca lider mondial, este important pentru America s� ia m�suri �n
vederea
{108094}{108145}subven�iilor cercet�rii sistematice pentru oamenii no�tri de
�tiin��.
{108147}{108242}Cred c� va exista �ntotdeauna o necesitate pentru noi de a avea o
politic� de inova�ie clar�
{108243}{108322}cu accent pe dezvoltarea resurselor umane. Mul�umesc.
{108330}{108371}
{108430}{108460}Asta de unde a mai venit?
{108462}{108501}Ce s-a �nt�mplat? Am le�inat.
{108503}{108540}A fost super.
{108542}{108609}A fost interesant. Mul�umesc foarte mult.
{108611}{108690}Contraargumentele dvs, dle Carville?
{108691}{108788}Nu avem nimic de ad�ugat.
{108797}{108842}A fost perfect.
{108919}{108999}A�a se face! A�a se face o dezbatere.
{109248}{109285}Nr. 12.
{109295}{109410}Care dintre urm�toarele este o tehnic� grafic� general acceptat�
{109411}{109494}pentru a determina ordinea metodei parametrilor?
{109512}{109616}Este A : Metoda lui Harriot de a rezolva ecua�ia de gradul trei?
{109628}{109698}B: Triple�ii Pitagoreeni?
{109699}{109799}Sau C: Metoda migra�iei func�iilor grafice de gradul doi?
{109871}{109918}Metoda lui Harriot de a rezolva ecua�ia de gradul trei.
{109920}{109992}R�spunsul este A, metoda lui Harriot.
{110143}{110182}Bun test.
{110402}{110458}Bine, Frank. S�-i d�m drumul.
{110484}{110519}Du-te Harrison!
{110520}{110554}
{110718}{110766}
{110947}{110989}
{111047}{111090}
{111116}{111175}
{111314}{111390}
{111466}{111513}-Da! -Uau.
{111515}{111546}
{111707}{111755}Haide Cougars!
{111838}{111881}Oh, nu!
{111926}{111993}Ajutor! Ajutor!
{112042}{112070}
{112086}{112141}Dle decan, pot s� vorbesc cu dvs.?
{112143}{112182}Megan, sunt cam ocupat.
{112183}{112246}Nu am intrat la Columbia Law School.
{112248}{112285}Ce �ngrozitor.
{112287}{112361}A�i spus c� dac� le voi abroga documentul, o s� m� b�ga�i la
Columbia.
{112363}{112389}Ai dreptate, a�a am spus.
{112391}{112441}Nimeni de la Columbia nu a auzit de dvs.
{112443}{112474}Oh, Megan.
{112485}{112560}Uita�i, eu mi-am f�cut treaba. Acum trebuie s� v-o face�i pe a
dvs.
{112562}{112618}-A�a merge treaba cu mita. -�tiu eu cum merge.
{112619}{112679}Eu mituiesc oamenii tot timpul, dar m-am r�zg�ndit. Este o �ar�
liber�.
{112681}{112730}Lec�ie �nv�at�.
{112770}{112818}
{112819}{112856}La naiba!
{112879}{112974}�mi pare r�u, b�ie�i, mi-am pierdut s�ngele rece. Sunt un idiot.
{112975}{113054}Frankie, nu-�i face probleme. O s� recuper�m punctele, �i promit.
{113056}{113110}-�i pielea o s�-�i creasc� la loc.
{113111}{113146}�mi pare r�u.
{113148}{113201}Bine, c�te probe mai avem?
{113202}{113289}Una. Accidentul lui Frank ne-a costat ceva.
{113291}{113386}Dar dac� trecem...dac� trecem de atletism, am intrat.
{113388}{113457}Bine, toat� lumea! Despre asta vorbesc, b�ie�i.
{113458}{113518}Am f�cut un mare efort p�n� acum. S� continu�m a�a!
{113520}{113612}A�a este! Nu mai putem l�sa pe nimeni s-o dea �n bar� acolo, bine?
{113614}{113693}Trebuie s� ne p�str�m calmul! Am ajuns p�n� aici.
{113694}{113771}Avem prea mult de pierdut! Trebuie doar s� ne p�str�m calmul!
{113773}{113875}Pentru testul final, am ales echipa masculin� de gimnastic� pentru
a intra �n competi�ie.
{113877}{113970}�i participan�ii la cele trei probe vor fi ale�i la �nt�mplare de
c�tre mine,
{113971}{114000}chiar acum.
{114002}{114058}S� vedem, la inele.
{114059}{114094}Bernard.
{114095}{114161}Bine, super. La sol.
{114163}{114225}Frank? Super.
{114227}{114354}�i la s�rituri, oh, nu �tiu...
{114356}{114395}Ce ar fi...
{114433}{114477}-Tu. -Eu?
{114485}{114541}Da. Ai vreo problem�?
{114588}{114697}
{115527}{115574}�nc� mai m� �in.
{115592}{115624}M� �in!
{115724}{115777}Este imposibil din punct de vedere fizic.
{115778}{115857}Nu-�i face probleme. Abdul este acolo ca s� te supravegheze.
{115953}{115997}A�tept�m, domnilor.
{115999}{116066}Love�te trambulina c�t po�i de tare �i po�i s�-�i �nchizi ochii.
{116067}{116110}-E�ti preg�tit? -Distreaz�-te.
{116112}{116175}Du-te! Haide!
{116336}{116366}Haide!
{116499}{116549}
{116696}{116759}Oh, Doamne! Da!
{116761}{116825}
{116983}{117035}
{117064}{117100}Hei, m-am descurcat bine.
{117156}{117234}Felicit�ri, d-lor. A�i depus ceva efort.
{117236}{117264}Cu adev�rat.
{117266}{117341}Da, m� tem c� am ni�te ve�ti proaste pentru voi.
{117342}{117390}Nu a�i trecut de verificare.
{117424}{117505}Ce tot spui? Am terminat cu 84%.
{117506}{117571}Da, a�a este,
{117573}{117674}dar din nefericire, un alt recrut de-al vostru a terminat cu 0 la
toate categoriile.
{117676}{117702}Care recrut?
{117704}{117788}Joseph "Blue" Pulasky.
{117847}{117954}Hei, omule, Blue e mort. A murit acum 2 s�pt�m�ni.
{117955}{118014}Este trecut chiar aici, pe lista voastr� oficial�,
{118015}{118102}�i aceste zerouri v� scad media la 58%.
{118104}{118170}Fii serios, probabil� c�-�i ba�i joc de mine.
{118171}{118220}A fost o adev�rat� aventur�.
{118246}{118310}O s� te faci bine, Frank. O s� te faci bine.
{118322}{118402}-Fii serios. -Nu am nici un motiv s� mai tr�iesc.
{118403}{118457}O s�-�i g�sim un apartament cu un dormitor,
{118458}{118528}o s� te punem pe picioare, poate te mut�m la Beanie...
{118530}{118569}Nu va mai fi la fel.
{118571}{118630}Nu prea v-a mers, nu-i a�a, b�ie�i?
{118632}{118702}�tii ceva? �i recomand s� o iei din loc imediat,
{118703}{118759}�nainte de a se �nt�mpla ceva extrem de r�u.
{118761}{118802}-Sunt speriat. -Scuz�-m�, Mitch?
{118804}{118833}V� deranjez?
{118835}{118914}Megan, da. Dac� ai putea pleca, ar fi extraordinar pentru noi
to�i.
{118915}{118976}M-am g�ndit c� o s� vi se par� interesant.
{118983}{119064}A�i spus c� dac� le abrog documentul, o s� m� b�ga�i la Columbia.
{119066}{119109}A�a am spus. -Uita�i...
{119110}{119193}eu mi-am f�cut treaba, acum va trebui s-o face�i pe a dvs. A�a st�
treaba cu mita.
{119195}{119234}Eu �tiu cum st� treaba...
{119236}{119283}�tii ceva? Las�-m�...
{119307}{119353}Prinde-l Frankie!
{119416}{119452}
{119482}{119538}-Ia-o pe acolo! -Mai �ncet, omule!
{119646}{119713}Pritchard, hei, s-a terminat.
{119722}{119817}D�-mi casetofonul. S-a terminat. S-a terminat, bine?
{119818}{119848}�tii unde este restul b�ie�ilor?
{119850}{119920}Nu �tiu, ne-am �mpr�tiat...Au!
{119922}{119957}Ce faci? Ce ...
{119998}{120048}Pauz�. Pauz�.
{120050}{120088}
{120170}{120230}Scuza�i-m�! Scuza�i-m�!
{120232}{120273}Domnilor....Oh, Doamne!
{120475}{120521}A�teapt�! A�teapt�! Um�rul meu!
{120675}{120711}Omul �sta m-a acostat!
{120715}{120758}Sunte�i cu to�ii martori! El m-a acostat!
{120759}{120807}-Frank!
{120906}{120951}Frank, te sim�i bine?
{120958}{121039}Mitch, mi-e a�a de frig.
{121096}{121145}Haide, b�rbate.
{121147}{121194}Cred c�-l v�d pe Blue.
{121226}{121263}Arat� splendid.
{121265}{121324}-R�m�i cu mine. -Bine.
{121344}{121386}M-am descurcat bine.
{121425}{121466}Te-ai descurcat minunat.
{122205}{122234}Bun�.
{122265}{122335}Hei! Uau..
{122365}{122393}Ce mai faci?
{122395}{122426}Sunt bine.
{122431}{122478}�tii, am luat apartamentul �la.
{122479}{122533}Bravo �ie. Este minunat.
{122534}{122594}�i ai avut dreptate �n leg�tur� cu Mark.
{122596}{122627}Ce s-a �nt�mplat?
{122629}{122736}S� spunem doar c� l-am prins �n fapt �i n-a fost prea dr�gu�.
{122764}{122822}Cred c� m-am g�ndit c� se va schimba, �tii?
{122824}{122856}Nu �tiu.
{122894}{122944}Deci, te mu�i?
{122953}{123040}Da, m� mut �ntr-un nou loc,
{123042}{123089}departe de aici.
{123091}{123140}Dar cum r�m�ne cu fr�ia?
{123142}{123231}Promov�m, ne mut�m �ntr-o nou� cl�dire.
{123233}{123290}�i s�-�i spun adev�rul,
{123291}{123369}nu prea mai au nevoie de Na�.
{123382}{123501}Sper s� m� consideri tare �i �n continuare, f�r� toate astea.
{123503}{123551}Cred c� m� pot obi�nui.
{123553}{123593}Apreciez asta.
{123606}{123665}De�i, trebuie s� spun,
{123667}{123776}c� am fost �ntotdeauna curioas� s� v�d ce se �nt�mpl� pe aici.
{123778}{123814}-Da? -Da.
{123878}{123956}Mai am 12 ore din contractul de �nchiriere.
{123958}{124050}A� fi mai mult dec�t fericit s�-�i ar�t.
{124056}{124082}Serios?
{124084}{124113}Da.
{124135}{124173}Poate un minut.
{124190}{124222}Super.
{124238}{124279}O zi de mar�i fericit� tuturor.
{124281}{124368}Sunt Frank the Tank, aici la Radio Harrison Cougar, 88,6.
{124370}{124438}Vreau s� fac o dedica�ie pentru Na�ul.
{124440}{124510}Dac� nu ai fi fost tu, eu n-a� fi fost aici azi, Mitch.
{124512}{124555}A� fi mort, probabil.
{124559}{124638}Cu fa�a �n jos undeva �ntr-o piscin�.
{124659}{124723}Un comentariu rapid pentru viitorii fra�i de afar�,
{124725}{124830}o nou� cas� �n campus, care �i are loca�ia �n vechea re�edin�� a
decanului Pritchard.
{124832}{124894}Cu to�ii v� aduce�i aminte de nebunul �la.
{124927}{125005}Ne-ar face pl�cere s� veni�i s�mb�ta aceasta la deschidere
{125007}{125103}pentru ni�te cipsuri, suc �i mai t�rziu o tur� �n noapte.
{125105}{125165}Pu�in la dreapta. Pu�in mai mult.
{125178}{125229}Da, este destul de bine. Este destul de bine.
{125243}{125294}-Bine ai venit la bord, Brooker. -Mul�umesc, dle.
{125296}{125354}-Walsh, bine lucrat. -Frank the Tank.
{125356}{125401}De ce nu-mi aduci o bere proasp�t�?
{125402}{125431}Vorbe�ti serios?
{125433}{125460}Acum!
{125469}{125548}Acum! Gr�be�te-te, fiu de c�ea!
{125601}{125680}
{125722}{125814}
{125877}{125937}
{125938}{125992}
{126202}{126256}
{126258}{126321}Ahh!
{126369}{126400}Oh, la naiba.
{126669}{126769}
{126770}{126891}
{126911}{127007}
{127023}{127123}
{127140}{127245}
{127246}{127335}
{127343}{127389}Trebuie s� stai pe linie.
{127390}{127449}Noi trebuie s� st�m pe linie. Nu po�i s� pleci de acolo.
{127450}{127505}M� omori. Putem s� r�m�nem �ntre posturi?
{127507}{127591}Vreau concentrare, intensitate �i vreau "1,2,3"!
{127593}{127620}Woofers!
{127622}{127715}Haide�i, m�nca�i-i! V� e foame! M�nca�i-i!
{127717}{127815}Caleb, �tii ce s� faci �n cutie. Am vorbit despre asta, �n cutie!
{127817}{127864}Revino-�i, am trecut de 6.
{127866}{127979}Arbitru �la este un adev�rat idiot. A�a este omule, ai auzit bine!
{127981}{128072}Nr. 4 d� din coate �i un copil va fi lovit.
{128074}{128107}Ce?
{128109}{128153}Hai s� juc�m oficial atunci, idiotule!
{128154}{128197}S� juc�m oficial!
{128218}{128290}Ia clipboard-ul. o s� stau �n ma�in�, bine?
{128292}{128341}-Ai respect pentru tine. -Mul�umesc.
{128359}{128430}Este Frank the Tank?
{128432}{128482}Hei. Heidi.
{128503}{128574}-Ce mai faci? -Foarte bine.
{128575}{128643}Fac body painting.
{128645}{128689}-nu am �tiut. -Da.
{128690}{128717}Este minunat.
{128718}{128782}Ar�i foarte bine.
{128784}{128863}Oh, mul�umesc. Da, �i tu.
{128865}{128911}Oh, mul�umesc.
{128913}{128993}Am auzit c� tu �i Marissa v-a�i desp�r�it. E adev�rat?
{128995}{129040}Da.
{129058}{129104}S�racul de tine.
{129123}{129161}�tii, am o �nt�lnire
{129163}{129201}la mine, m�ine sear�.
{129205}{129294}C�iva prieteni de la Internet. Ar trebui s� treci �i tu.
{129296}{129344}-Serios? -Desigur.
{129364}{129398}-Bine. -�n regul�.
{129400}{129476}-Sun� super. -Ne vedem m�ine sear�.
{129544}{129576}Super.
{129578}{129612}Da!
{129682}{129726}M-am �ntors!
{129728}{129769}
{129830}{129949}