Sunteți pe pagina 1din 64

GRADINITA P.N. NR.

2, LIPOVA
Mintea curat, inimile curate ale copiilor notri v tau !n m"n. #i
tot cuv"ntul $umneavoatr e o m"n% care prin$e i va $a ro$ul.&
'Ale(an$ru Vla)u% * +tr !nv%tori,
+AI-T.L
-D.+ATOAR-I

MOTTO/
Eu sunt copilul.
Tu ii n minile tale destinul meu.
Tu determini, n cea mai mare msur, dac voi reui sau voi eua n viat!
D-mi, te rog, acele lucruri care s m ndrepte spre fericire.
Educ-m, te rog, ca s pot fi o inecuvntare pentru lume ! !
"din #$ild%s &ppels,
'amie (epe #ole)
*+'E,E -. /0E*+'E,E
PO0T.LAT- AL- A+TIVIT12II -D.+ATOAR-I
1
1 Respectai i ncurajai demnitatea uman
2 Luai n serios copiii, fi afectivi, fi morali!
3 ii ateni cu aspectul dumneavoastr estetic
! "vei r#dare cu elevii
$ %a&ai'v pe disciplin, dar stimulai ima(inaia i
entu&iasmul
) "dmonestai c*nd este ca&ul, dar i ncurajai
+ Respectai cuv*ntul dat
, -isociai corectarea de pedeaps
9 "ccentuai comportamentul po&itiv
1. /ncurajai reali&rile oric*t de mici ar f
11 "si(urai anse e(ale de succes
12 ii dispui s v distrai
13 0vitai ca tonul vocii, e1presia feei, (estica s ai#
caracter punitiv
1! 2omportai'v aa nc*t s fi un model respecta#il
pe scara social
1$ 3u uitai4 tinereea su5etului nu este atenuat de
v*rst
Urmrete permanent idealul educaional al colii
romneti:
Dezvoltarea liber, integral i armonioas a
personalitii umane, formarea personalitii
autonome i creative.
Multa vorbarie nu a fost niciodata semn
de intelepciune.
(ales din Milet!
2
+.PRIN0 /
3. 0TR.+T.RA AN.L.I #+OLAR
2. ORAR.LGR.P-I
4. +OL-+TIV.L GR.P-I
5. +OL-+TIV.L DIDA+TI+ AL GR.P-I
6. R-0PON0A7ILIT12I 8N +ADR.L +OL-+TIV.L.I
9. PR-0+OLARI +. +-0
:. O7I-+TIV-L- A+TIVIT12II -D.+ATIV-
;. 0AR+INIL- -D.+ATOAR-I
<. PARTI+IPAR-A -L-VILOR LA VIA2A +OL-+TIV.L.I
3=. A+TIVIT12I ->TRA+.RRI+.LAR-
33. ?I#1 D- +ON0-MNAR- A R-@.LTAT-LOR
32. +.M +OLA7OR1M +. ?AMILIIL- PR-0+OLARILOR
34. +A-0TIONAR- P-NTR. PARINTI
35. PLANI?I+AR-A #-DIN2-LOR #I L-+TORAT-LOR +. P1RIN2II
36. MOD-L D- PRO+-0 V-R7AL
39. PROI-+T- D- PART-N-RIAT +. ALT- .NIT12I #+OLAR- 'LO+AL,
B.D-T-AN, INT-RB.D-2-AN,
3:. PROI-+T- -D.+ATIONAL- LA NIV-L LO+AL
3;. ?I#1 D- O70-RVA2I- AL- PR-0+OLAR.L.I
2<. MOD-L PROI-+T DIDA+TI+ TIPI@AT
4=.->TRA0 DIN R-G.LAM-NT.L D- ORGANI@AR- #I ?.N+2IONAR- AL
#+OLILOR
43. MOD-L +.RRI+.L.I *VITA-
42. PR-+I@1RI DIN NO.L DOOM
44. +.VINT- +AR- P.N PRO7L-M- LA D-0P1R2IR-A 8N 0ILA7-
45. ?I#1 D- ORTOGRAM- .TIL-
46. +CT-VA R-?L-+2II /
8NVA21 D- LA TOAT-
+OPA+.L ?-RI+IRII
MI+ GAID AL -D.+ATOR.L.I
MOM-NT- 8N VIA21
D-+ALOG.L T1+-RII
INT-RVI. +. D.MN-@-. D- O+T. PAL-R
+ON+L.@II
MOD-L- D- DIPLOM-
3
". #rarul grupei
#erine pedagogice4
- s respecte planul de nvmnt5
- s respecte cura 6ilnic de efort5
- s respecte cura de efort sptmnal5
- s fie raportat i la timpul lier al copilului5
- n condiiile predrii simultane, s se sincroni6e6e pe ori6ontal! discipline ce pot permite alternarea muncii directe cu
cea independent de la cealalt clas5
PLAN D- INVATAMANT
Intervalul $e
v"rt
+ateDorii $e activit%i $e !nv%are
Nr.$e activit%iEptm"n
ONF OPEO0F
3 - 7 ani &ctiviti pe domenii e8perieniale 9 : 9
;ocuri si activiti didactice alese 1< : 7
&ctiviti de de6voltare personal 7 : 1<
TOTAL 22 G 22
7 - 9 ani &ctiviti pe domenii e8perieniale 1< : 1<
;ocuri si activiti didactice alese 1< : 7
&ctiviti de de6voltare personal = : 11
TOTAL 29 G 29

Not/
> &revieri pentru cele trei tipuri de program din grdinie4 normal "?*), prelungit "?/) i
sptmnal "?@).
,a programul prelungit i sptmnal numrul de activiti menionat repre6int activitile care
se adaug n programul de dup-amia6 al copiilor "tura a ..-a a educatoarei).
A
PROGRAM.L @ILNI+
ORAR NORMAL
Repere
orare
Bocuri i
activit%i
$i$actice alee
Activit%i pe
$omenii
e(perien%iale
Activit%i $e $eHvoltare peronal
B,<< C D,<< ;ocuri i activiti
alese
- 0utin4 Primirea copiilor "deprinderi specifice)
D,<< C 11,3< &ctivitate pe domenii
e8perieniale
0utin4 ntlnirea de diminea "17 min.)
0utin i tran6iie4 Ne pregtim pentru activiti
"deprinderi de igien individual i colectiv, deprinderi
de ordine i disciplin, deprinderi de autoservire)
0utin 4 Gustarea "deprinderi specifice)
11,3< C 13,<< ;ocuri i activiti
recreative
- &ctivitate opional "singura de acest tip la nivel . i
amele C n 6ile diferite - , la nivel ..)
0utin i tran6iie4 n aer liber ! "deprinderi igien
individual i colectiv, deprinderi de ordine i disciplin,
deprinderi de autoservire).
13,<< - - 0utin4 Plecarea acas "deprinderi specifice).
ORAR ORI-NTATIV
INIV-L I
,+*. '&0E.
1.Domeniul stiinte 1.Domeniul lima si comunicare
-#unoaterea mediului - Educarea limaFului
2.Domeniul estetic si creativ
-Educaie mu6ical
MI-R+.RI
1.Domeniul stiinte
-&ctivitate matematic
2. Domeniul om si societate
-Educaie moral-civic G -Educaie practic
JOI VINERI
1.Domeniul estetic si creativ 1.Domeniul psi$omotric
-Educaie plastic -Educaie fi6ic
7
CALENDAR COLAR 2014-2015
35 saptamani)0-M-0TR.L I
L.NA 0-PT-M7RI- O+TOM7RI- NOI-M7RI- D-+-M7RI- IAN.ARI-
Spt. 1 2 3 4 5 6 7 8 ; 9 10 11 12 13 14
L 36 22 2< ; 36 22 2< 6 32 3< 29 4 3= 3: 25 43 :
M 39 24 4= < 39 24 4= 9 34 2= 2: 5 33 3; 26 3 ;
M 3: 25 3 3= 3: 25 43 : 35 23 2; 6 32 3< 29 2 <
J 3; 26 2 33 3; 26 3 ; 36 22 2< 9 34 2= 2: 4 3=
V 3< 29 6 32 3< 29 2 < 39 24 4= : 35 23 2; 5 33
S 2= 2: 9 34 2= 2: 4 3= 3: 25 3 ; 36 22 2< 6 32
D 23 2; : 35 23 2; 5 33 3; 26 2 < 39 24 4= 9 34
0-M-0TR.L al IIIlea
L.NA IAN.ARI- ?-7R.ARI- MARTI- APRILI- MAI I.NI-
Spt. 15 16 17 18 19 2
0
21 2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
29 3
0
3
1
3
2
33 34 35
L 35 23 2; 5 33 3; 26 5 33 3; 26 3F ; 36 22 2< 9 34 2= 2: 4 3= 3:
M 36 22 2< 6 32 3< 29 6 32 3< 29 2F < 39 24 4= : 35 23 2; 5 33 3;
M 39 24 4= 9 34 2= 2: 9 34 2= 2: 4F 3= 3: 25 3 ; 36 22 2< 6 32 3<
J 3: 25 43 : 35 23 2; : 35 23 2; 5F 33 3; 26 2 < 39 24 4= 9 34 2=
V 3; 26 3 ; 36 22 3 ; 36 22 2< 6F 32 3< 29 4 3= 3: 25 43 : 35 23
S 3< 29 2 < 39 24 2 < 39 24 4= 9 34 2= 2: 5 33 3; 26 3 ; 36 22
D 2= 2: 4 3= 3: 25 4 3= 3: 25 43 : 35 23 2; 6 32 3< 29 2 < 39 24

=
&rt.3 "1) Hn 6ilele liere prev6ute de lege nu se organi6ea6 cursuri. "2) +nit ile de nv mnt i inspectoratele colare vor marca prin manifestri specifice
6iua de 7 octomrie C Iiua interna ional a educa iei i 6iua de 7 iunie C Iiua nv torului, conform planificrilor e8istente la nivelul fiecrei unit i de
nv mnt preuniversitar
Art.5 '3, 0ptm"na 9*3= aprilie 2=36 $in emetrul al $oilea ete ptm"n $e$icat activit ilor e(tracurriculare i e(tra colare, !n ca$rul
proDramului numit J#coala altKel/ 0 tii mai multe, Kii mai LunM&, av"n$ un orar peciKic .
0emetrul I 0emetrul al IIIlea
#ursuri C luni, 17 septemrie 2<1A C vineri, 1D decemrie 2<1A
Hn perioada 1 - D noiemrie 2<1A, clasele din nvmntul primar i grupele din
nvmntul precolar sunt n vacan.
Jacana de iarn C smt, 2< decemrie 2<1A C duminic, A ianuarie 2<17
#ursuri C luni, 7 ianuarie 2<17 C vineri, 3< ianuarie 2<17
Jacana intersemestrial C smt, 31 ianuarie 2<17 C duminic, B feruarie
2<17
#ursuri C luni, D feruarie 2<17 C vineri, 1< aprilie 2<17
Jacana de primvar C smt, 11 aprilie 2<17 C duminic, 1D
aprilie 2<17
#ursuri C luni, 2< aprilie 2<17 C vineri, 1D iunie 2<17
Jacana de var C smt, 2< iunie 2<17 C duminic, 13 septemrie
2<17
9
+ATALOG.L GR.P-I
NR
+RT
N.M-L- 0I PR-N.M-L-
-VAL.AR-
APR-+I-R-A A+TIVITATII +OPIILOR P- DOM-NII ->P-RI-NTIAL-F
DOM-NI.L
LIM7A 0I +OM.NI+AR-
DOM-NI.L 0TIINT-
+.NOA0T-R-A
M-DI.L.I
A+TIVITATI MAT-MATI+-
0-M I
0-M II
?INALA
0-M I
0-M II
?INALA
0-M I
0-M II
?INALA
0-M I
0-M II
?INALA
0-M I
0-M II
?INALA
0-M I
0-M II
?INALA
0-M I
B
0-M II
?INALA
0-M I
0-M II
?INALA
APR-+I-R-A A+TIVITATII +OPIILOR P- DOM-NII ->P-RI-NTIAL-F
DOM-NI.L OM 0I 0O+I-TAT- DOM-NI.L -0T-TI+ 0I +R-ATIV
DOM-NI.L P0IAOMOTRI+ APR-+I-R- ?INALA
-D.+ATI-
MORAL
+IVI+A
-D.+ATI-
PRA+TI+A
-D.+ATI-
M.@I+ALA
-D.+ATI- ARTI0TI+O PLA0TI+A
D
F NOTA/ -valuarea copiilor e laa la latitu$inea Kiecarei e$ucatoare, in loc $e caliKicative Koloin$uIe $iKerite notatii.
5. +OL-+TIV.L DIDA+TI+ AL GR.P-I
1<
*r.
#rt.
#&TE(?0.& DE
&#T.J.T&TE
*umele profesorului
(0+/& '.#& (0+/&
'.;,?#.E
(0+/& '&0E
1. ED+#&T?&0E
2. (.'*&@T.#&
3. ,.'K& E*(,EI&
6. R-0PON0A7ILIT12I
a, AL- P1RIN2ILOR
*r.
crt.
0esponsailiti *umele i prenumele parintilor
&nul colar 2<LL 2<LL
3 /0E@ED.*TE,E comitetului
2 'emru
4 'emru
'emru n consiliul
repre6entativ
11
9 .-L-VI +. +-RIN2- -D.+ATIV- 0P-+IAL- '+-0,
Numele i prenumele DeKicien%e
12
:. O7I-+TIV-L- A+TIVIT12II -D.+ATIV-
1. De6voltarea respectului fa de sine i a atitudinilor po6itive fa de propria persoan
2. De6voltarea ailitilor interpersonale necesare n coal, n familie, n grupul de prieteni
3. +tili6area ailitilor de management al informaiilor pentru oinerea performanei i asigurarea succesului
A.. De6voltarea ailitilor de management al stilului de via
#$%&'%(& ')D*+
DOM-NI.L LIM71 #I +OM.NI+AR-
De6voltarea capacitii de e8primare oral, de nelegere i utili6are corect a semnificaiilor structurilor verale orale5
Educarea unei e8primri verale corecte din punct de vedere fonetic, le8ical, sintactic5
De6voltarea creativitii i e8presivitii limaFului oral5
De6voltarea capacitii de a nelege i transmite intenii, gnduri, semnificaii miFlocite de limaFul scris.
DOM-NI.L #TIIN2-LOR
De6voltarea operaiilor intelectuale prematematice5
De6voltarea capacitii de a nelege i utili6a numere, cifre, uniti de msur, ntreuinnd un vocaular adecvat5
De6voltarea capacitii de recunoatere, denumire, construire i utili6are a formelor geometrice5
De6voltarea capacitii de re6olvare de proleme prin ac$i6iia de strategii adecvate5
De6voltarea capacitii de cunoatere i nelegere a mediului nconFurtor, precum i stimularea curio6itii pentru investigarea acestuia5
+tili6area unui limaF adecvat n pre6entarea unor fenomene din natur i din mediul nconFurtor5
Mormarea i e8ersarea unor deprinderi de ngriFire i ocrotire a mediului nconFurtor, n vederea educrii unei atitudini po6itive fa de acesta.
DOM-NI.L OM #I 0O+I-TAT-
#unoaterea i respectarea normelor de comportare n societate5 educarea ailitii de a intra n relaie cu ceilali5
Educarea trsturilor po6itive de voin i caracter i formarea unei atitudini po6itive fa de sine i fa de ceilali5
#unoaterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului romn5
13
Mormarea i consolidarea unor ailiti practice specifice nivelului de de6voltare motric5
Hmogirea cunotinelor despre materiale i caracteristicile lor, precum i despre te$nici de lucru necesare prelucrrii acestora n scopul reali6rii unor
produse simple5
Mormarea deprinderilor practic-gospodreti i utili6area vocaularului specific.
DOM-NI.L -0T-TI+ #I +R-ATIV
Mormarea unor deprinderi de lucru pentru reali6area unor desene,picturi,modelaFe5
0eali6area unor corespondene ntre diferitele elemente de limaF plastic i forme,oiecte din mediul nconFurtor "natur, art i viaa social)5
@timularea e8presivitii i a creativitii prin desen, pictur,modelaF5
Mormarea capacitii de receptare a lumii sonore i a mu6icii5
Mormarea capacitilor de e8primare prin mu6ic5
#unoaterea marilor valori ale creaiei mu6icale naionale i universale.
DOM-NI.L P0IAOMOTRI+
Mormarea i de6voltarea deprinderilor motrice de a6 i utilitar-aplicative5
@timularea calitilor intelectuale, de voin i afective n vederea aplicrii independente a deprinderilor nsuite5
#unoaterea deprinderilor igienico-sanitare pentru meninerea strii de sntate.
#$%&'%(& D& *&,&*%-)
DOM-NI.L LIM71 #I +OM.NI+AR-
O3/ @ participe la activitile de grup, inclusiv la activitile de Foc, att n calitate de voritor, ct i n calitate de auditor.
O2/ @ neleag i s transmit mesaFe simple5 s reacione6e la acestea.
O4/ @ audie6e cu atenie un te8t, s rein ideile acestuia i s demonstre6e c l-a neles.
O5/ @ disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronune corect.
O6/ @-i mogeasc vocaularul activ i pasiv pe a6a e8perienei, activitii personale iGsau a relaiilor cu ceilali i simultan s utili6e6e un limaF oral corect din punct de vedere
gramatical.
O9/ @ recepte6e un te8t care i se citete ori i se povestete, nelegnd n mod intuitiv caracteristicile e8presive i estetice ale acestuia.
O:/ @ fie capail s cree6e el nsui "cu aFutor) structuri verale, rime, g$icitori, povestiri, mici dramati6ri, utili6nd intuitiv elementele e8presive
O;/ @ recunoasc e8istena scrisului oriunde l ntlnete.
O</ @ neleag c tipritura "scrisul) are neles "semnificaie).
O3=/ @ gseasc ideea unui te8t, urmrind indiciile oferite de imagini.
1A
O33/ @ manifeste interes pentru citit.
O32/ @ recunoasc cuvinte simple i litere n conte8te familiare.
O34/ @ recunoasc literele alfaetului i alte convenii ale limaFului scris
O35/ @ utili6e6e materiale scrise n vederea e8ecutrii unei sarcini date.
O36/ @ perceap i s discrimine6e ntre diferitele forme, mrimi, culori C oiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.
O39/ @ utili6e6e efectiv instrumentele de scris, stpnind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora
O3:/ @ utili6e6e desene, simoluri pentru a transmite semnificaie
O3;/ @ descopere c scrierea ndeplinete anumite scopuri, cerine sociale i s se foloseasc de aceast descoperire.
O3</ @ neleag semnificaia cuvintelor, literelor i cifrelor, nvnd s le trase6e.
DOM-NI.L #TIIN2-LOR
O3/ @-i mogeasc e8periena sen6orial, ca a6 a cunotinelor matematice referitoare la recunoaterea, denumirea oiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuriG
mulimi, pe a6a unor nsuiri comune "form, mrime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe simultan5
O2/ @ efectue6e operaii cu grupele de oiecte constituite n funcie de diferite criterii date ori gsite de el nsui4 triere, grupareGregrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantitii prin punere n coresponden.
O4/ @ neleag i s numeasc relaiile spaiale relative, s plase6e oiecte ntr-un spaiu dat ori s se plase6e corect el nsui n raport cu un reper dat.
O5/ @ recunoasc, s denumeasc, s construiasc i s utili6e6e forma geometric cerc, ptrat, triung$i, dreptung$i n Focuri.
O6/ @ efectue6e operaii i deducii logice, n cadrul Focurilor cu piesele geometrice
O9/ @ numere de la 1 la 1< recunoscnd grupele cu 1-1< oiecte i cifrele corespun6toare.
O:/ @ efectue6e operaii de adunare i scdere cu 1-2 uniti, n limitele 1-1<.
O;/ @ identifice po6iia unui oiect ntr-un ir utili6nd numeralul ordinal.
O</ @ reali6e6e serieri de oiecte pe a6a unor criterii date ori gsite de el nsui.
O3=/ @ compun i s re6olve proleme simple, implicnd adunareaG scderea n limitele 1-1<.
O33/ @ cunoasc unele elemente componente ale lumii nconFurtoare "oiecte, aerul, apa, solul, vegetaia, fauna, fiina uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii),
precum i interdependena dintre ele.
O32/ @ recunoasc i s descrie veral iGsau grafic anumite sc$imri i transformri din mediul apropiat.
O34/ @ cunoasc elemente ale mediului social i cultural, po6iionnd elementul uman ca parte integrant a mediului.
O35/ @ cunoasc e8istena corpurilor cereti, a ve$iculelor cosmice.
O36/ @ comunice impresii, idei pe a6a oservrilor efectuate.
O39/ @ manifeste disponiilitate n a participa la aciuni de ngriFire i proteFare a mediului, aplicnd cunotinele dondite.
O3:/ @ aplice norme de comportare specifice asigurrii sntii i proteciei omului i naturii.
DOM-NI.L OM #I 0O+I-TAT-
O3/ @ cunoasc i s respecte normele necesare integrrii n viaa social, precum i reguli de securitate personal.
O2/ @-i adapte6e comportamentul propriu la cerinele grupului n care triete "familie, grdini, grupul de Foac)
O4/ @ aprecie6e n situaii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestailite i cunoscute.
O5/ @ triasc n relaiile cu cei din Fur stri afective po6itive, s manifeste prietenie, toleran, armonie, concomitent cu nvarea autocontrolului.
O6/ @ descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i 6onei n care locuiete "elemente de relief, ae6are geografic, oiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
O9/ @ cunoasc i s utili6e6e unelte simple de lucru pentru reali6area unei activiti practice.
O:/ @ cunoasc diferite materiale de lucru, din natur ori sintetice
O;/ @ sesi6e6e modificrile materialelor n urma prelucrrii lor
O</ @ identifice, s proiecte6e i s gseasc ct mai multe soluii pentru reali6area temei propuse n cadrul activitilor practice.
17
O3=/ @ efectue6e operaii simple de lucru cu materiale din natur i sintetice
O33/ @ fie capail s reali6e6e lucrri practice inspirate din natur i viaa cotidian, valorificnd deprinderile de lucru nsuite.
O32/ @ se raporte6e la mediul apropiat, contriuind la mogirea acestuia prin lucrrile personale.
O34/ @ dondeasc comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte fiine i oiecte.
O35/ @ capete ailitatea de a intra n relaie cu cei din Fur, respectnd norme de comportament corect i util celorlali.
O36/ @-i forme6e deprinderi practice i gospodreti.
O39/ @ se comporte adecvat n diferite conte8te sociale.
DOM-NI.L -0T-TI+ #I +R-ATIV
O3/ @ redea teme plastice specifice desenului.
O2/ @ oin efecte plastice, forme spontane i elaorate prin te$nici specifice picturii.
O4/ @ e8erse6e deprinderile te$nice specifice modelaFului n redarea unor teme plastice.
O5/ @ recunoasc elemente ale limaFului plastic i s diferenie6e forme i culori n mediul nconFurtor.
O6/ @ cunoasc i s diferenie6e materiale i instrumente de lucru, s cunoasc i s aplice reguli de utili6are a acestora
O9/ @ utili6e6e un limaF adecvat cu privire la diferitele activiti plastice concrete
O:/ @ compun n mod original i personal spaiul plastic.
O;/ @ interprete6e lier, creativ lucrri plastice e8primnd sentimente estetice.
O</ @ priveasc i s recunoasc creaii artistice corespun6toare specificului de vrst al copilului precolar i preocuprilor acestuia "portrete de copii, Focuri ale copiilor, scene de
familie, peisaFe, activiti cotidiene ale oamenilor)
O3=/ @ descopere lumea nconFurtoare cu aFutorul au6ului.
O33/ @ diferenie6e auditiv timrul sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor mu6icale.
O32/ @ diferenie6e auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor mu6icale.
O34/ @ diferenie6e auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor mu6icale
O35/ @ diferenie6e auditiv nlimea sunetelor mu6icale.
O36/ @ intone6e cntece pentru copii.
O39/ @ cnte acompaniai de educatoare
O3:/ @ acompanie6e ritmic cntecele.
O3;/ @ cnte cntecele n aranFamente armonico-polifonice elementare.
O3</ @ asocie6e micrile sugerate de te8tul cntecului cu ritmul acestuia
O2=/ @ e8prime prin micare starea sufleteasc creat de mu6ica audiat.
O23/ @ e8prime ntr-un Foc impresia mu6ical.
O22/ @ improvi6e6e spontan, lier scurte motive sincretice4 te8t onomatopeic : melodie, te8t onomatopeic : micare, te8t onomatopeic : melodie : micare5.
O24/ @ asculte i s recunoasc fragmente din creaii mu6icale naionale i universale, corespun6toare specificului de vrst al copilului precolar i preocuprilor acestuia.
DOM-NI.L P0AIAOMOTRI+
O3/ @ cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena ec$ipamentului.
O2/ @ cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fi6ic.
O4/ @-i forme6e o inut corporal corect "n po6iia stnd, e6nd i n deplasare).
O5/ @ perceap componentele spaio-temporale "ritm, durat, distan, locali6are).
O6/ @ fie apt s utili6e6e deprinderile nsuite n diferite conte8te.
O9/ @ se foloseasc de aciunile motrice nvate pentru a e8prima sentimente iGsau comportamente, pentru a rspunde la diferii stimuli "situaii), la diferite ritmuri.
O:/ @ manifeste n timpul activitii atitudini de cooperare, spirit de ec$ip, de competiie, fair-plaN.
1=
;. 0AR+INIL- -D.+ATOR.L.I
- organi6ea6, conduce i desfoar activiti educative cu clasa la care a fost numit5
- urmrete cum se asigur ordinea, curenia i atmosfera general n sala de clas ce
i-a fost reparti6at5
- se preocup de cunoaterea elevilor i a clasei5
- consilia6 elevii i prinii acestora n proleme de nvare, de via, de integrare social5
- repre6int elevii n colectivul didactic i ine legtura cu profesorii care predau la clas n vederea optimi6rii eforturilor acestora5
- ine legtura cu prinii elevilor, comunic periodic familiei situaia la nvtur i disciplin, prin edinele lunare sau prin caietul de coresponden ori
scrisori informative.
-, supune situaia disciplinar de6aterii consiliului profesoral5
- completea6, n condiii grafice corespun6toare, catalogul grupei5
19
<. T-MATI+A A+TIVIT12ILOR ->TRA+.RRI+.LAR-
(radinita cu program normal nr 2, ,ipova
&* @#?,&0 2<1AG2<17
Grupa mijlocie
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
EXTRACURRICULARE
SEMESTRUL I
PERIOA
DA
TEMA
FORMA DE REALIZARE
OIECTIVE RESPONSAILI INDICATORI
SEPT.
GRADINITA ! NOUA MEA FAMILIE""
( plimbari , vizite )
- sa se familiarizeze cu spaiul
educaional
- sa-si fi!eze anumite repere "radinita
- casa
Prof. #epa $dina
%icoleta
-foto"rafii
-mici suveniruri
&'T.
C#IPUL TOAMNEI $ ! ZIUA RECOLTEI
(vizita , piata a"roalimentara)
,,TOAMNA!TOAMNA #ARNICA SI DE
ROADE DARNICA%"" ( sezatoare (pro"ram
artistic)
-sa observe bo"atiile toamnei
--s) se implice activ *i afectiv +n
interpretarea rolurilor din cadrul
pro"ramului pre")tit
-sa transpuna in ,oc roluri din
societate ( vinzarea de bunuri contra
cost)
Parinti
Prof. #epa $dina
%icoleta
-album foto"rafii
$ SAPTAMANA EDUCATIEI GLOALE
(vizionarea unor spectacole sustinute de
actori profesionisti pe scena casei de
cultura deplasare cu autobuzul insotiti si
de catre parinti voluntari)
-teatru de papusi
-spectacole cu actori
-sa urmareasca cu interes si -sa
reactioneze adecvat la mesa,ul
transmis
- sa fie capabil sa creeze ei insisi
povestiri si mici dramatizari
Prof. #epa $dina
%icoleta -foto"rafii
-'. de la actiuni
-album
1B
%&/.
MICII ECOLOGISTI
(act. de ecolo"izare a parcului , reciclare
deseuri )
- sa e!erseze comportamentul
ecolo"ic prin participarea la actiuni de
ecolo"izare a parcului0 reciclare
deseuri
Prof. #epa $dina
%icoleta
ZIUA ROMANIEI $& ' DECEMRIE
( spectacol , concursuri )
- s) cunoasc) +nsemn)tatea acestei
zile
Prof. #epa $dina
%icoleta
-diplome,
recompense
$MOS NICOLAE SI DARURILE SALE $
(confectionare si oferire daruri)
- sa confectioneze si sa ofere mici
daruri1
Prof. #epa $dina
%icoleta
$MAGIA CRACIUNULUI $
(coli)*e + ,er-ari .
-sa sarbatoreasca in stil traditional
,,'raciunul,,
Toate cadrele
didactice
foto"rafii
-'. de la actiuni
-album
2$%.
2$%.
,,SANIUTA VESELIEI""-concurs de sanius
pe "radinita, cu participarea parintilor
-sa-si dezvolte calitati si deprinderi
motrice utilitar aplicative
Prof. #epa $dina
%icoleta
-album foto,
recompense
$ZIUA UNIRII ( concurs de desene,)
- s) cunoasc) +nsemn)tatea acestei
zile
- s) danseze 3ora 4nirii
Prof. #epa $dina
%icoleta
-diplome,
recompense
,,EDUCATI ASA%/ ( vizite la domiciliul
copiilor pentru luarea la cunostinta a
parintilor privind 52S$ de evaluare
individuala semestriala
-parintii sa fie receptivi la observatiile
si su"estiile educatoarei copilului lor,
sa aplice in practica metode de
educatie din educatia parentala
propusa de educatoare
Prof. #epa $dina
%icoleta -fise de observatii
psi6opeda"o"ice
din caietul
educatoarei

1D
PERIOADA TEMA
FORMA DE REALIZARE
OIECTIVE RESPONSAILI INDICATORI
5E7. EU SUNT MIC+ DAR STIU MULTE8
(concurs pe calculator )
-sa-si testeze abilitatile
obtinute in folosirea
calculatorului
Prof. #epa $dina
%icoleta
-diplome,
recompense -
++SCOLI PENTRU UN VIITOR
VERDE""-Pentru & 9radinita /erde:
(act. de ecolo"izare a parcului , reciclare
deseuri )
- sa e!erseze
comportamentul ecolo"ic
prin participarea la actiuni de
ecolo"izare a parcului0
reciclare deseuri
Prof. #epa $dina
%icoleta
;$<T2E
$MARTIE IN SARATOARE
( e!pozitie de martisoare )
-sa confectioneze si sa ofere
mici daruri
Prof. #epa $dina
%icoleta Parinti
-realizare '...
OCANEL SI ZANA NATURII $
(reprezentanti ai teatrului ;erlin
sa urmareasca linia
povestii, intele"and in mod
intuitiv caracteristicile
e!presive si estetice ale
acesteia
Prof. #epa $dina
%icoleta
foto"rafii
$P<2=2E
PITIC FRUMOS+ PITIC DESTEPT8
(concurs de cultura "enerala pe nivele de
varsta si de creatie plastica).
- sa rezolve corect si in timp
util sarcinile prevazute in fisa
de concurs
&r"anizator -diplome,
recompense
INVATAM SI COLORAM8
(concurs)
- sa rezolve in timp util
sarcinile prevazute in fisa de
desen
&r"anizator
Prof. #epa $dina
%icoleta
-diplome,
recompense
2<
;$2
;2'22 '<EST2% ( P$STE=E
(vopsirea de ou), vizita la biserica) )
-sa sarbatoreasca in stil
traditional ,,Pastele,,
-sa ofere mici daruri celor
nevoiasi
Prof. #epa $dina
%icoleta
-foto"rafii
0 MAI & ZIUA EUROPEI8
(,ocuri si concursuri pe nivel de varsta )
- sa cunoasca insemnatatea
acestei zile si sa se implice
activ si afectiv in act. desf.
cu ocazia acestei zile
Prof. #epa $dina
%icoleta
-foto"rafii
24%2E COPILUL UNA DINTRE MINUNI $
#24$ '&P2=4=42 (,ocuri , concursuri)
-sa participe la diverse
concursuri or"anizate
Toate cadrele
didactice
-diplome,
recompense
LA REVEDERE GRADINITA $
(serbari si reuniuni )
-s) se implice activ *i afectiv
+n interpretarea rolurilor din
cadrul pro"ramului pre")tit
Toate cadrele
didactice
-realizare '...
/e parcursul anului 4- vi6ionare de spectacole pentru copii 5
- participari la concursuri 5
-participari la evenimente pentru copii 5
- iesiri in natura CFocuri liere 5
-vi6itarea unor oiective cu interes cultural, educational5
- saratorirea 6ilelor de nastere5
.2<E'T&<, Educatoare1 Prof. #epa $dina %icoleta
21
./.)$&0 '+ 1&M-1+*%0& 21*%-%0#* ')*&
1+- D& )'#*D '+ )'%(%)&) #2%#-)01
D&1,1+*)1 D& &D+')#)*& 0) 3*+21
-r.
crt.
-umele copiilor
1emnatura parinti
#ptional . #ptional "
22

...)'%(%)&
#2%#-)0)
1&M&1*+0 %
D)) M%40#' D& *&)0%5)*&
&M)
#$%&'%(&
23
)'%(%)& #2%#-)0)
1&M&1*+0 )0 %%60&)
D)) M%40#' D& *&)0%5)*&
&M)
#$%&'%(&
2A
33. -L-VI +. R-@.LTAT- D-O0-7IT- 8N A+TIVITAT-A
#+OLAR1 #I ->TRA#+OLAR1
*r.
crt.
*umele i prenumele &ctivitatea la care a
oinut re6ultate
/erformana > &n colar
1.
2.
3.
A.
7.
=.
9.
B.
D.
1<
O ' P meniune special5 /@ P premiu special5 /... P premiul al treilea5 /.. P premiul al doilea5 /. P
premiul nti
32. 0IT.A2IA -L-VILOR PRO7L-M1 F
*r.
crt.
*umele i
prenumele
Hn ce const prolema Data
consemnrii
'suri luate
1.
2.
3.
A.
7.
=.
9.
B.
D.
1<.
- eec colar - starea de sntate - integrare dificil - situaie material deoseit " venituri f. mici) -
comportament deviant
27
34. PARTI+IPAR-A -L-VILOR LA VIA2A +OL-+TIV.L.I
N.M-L- 0I PR-N.M-L- (rupa mica (rupa miFlocie (rupa
mare
16
2.
3.
A.
7.
=.
9.
B.
D.
1<.
11.
12.
13.
1A.
17.
1=.
19.
1B.
1D.
2<.
R * retras, i6olat, de6interesat de viaa colectivului
I C integrat n colectiv, dar fr s ai iniiativ
A * are autoritate, un organi6ator i animator al colectivului de el
2=
36.0itua%ia colar !nreDitrat la Karitul anului colar e preHint atKel/
GR.PA
'.#& '.;,?#.E '&0E
Elevi nscrii la nceput de an4
- din care fete4
Elevi rmai la sfritul anului colar4
- din care fete4
-D.+ATOAR-, ......................................................................
29

39. +um colaLorNm cu Kamiliile precolarilorO
Material preluat din ursul de ment!rat - m!dulul "#$ ne un!a%tem ele&ii'
apit!lul 1
"Cum !la(!r$m u )amiliile ele&il!r'
7-ac8 p8rinii i predau pl8cerea de a nv8a, acest lucru poate face diferena n lumea
copilului lor69
Ric:ard ;6 Rile<, fost ministru al educaiei
7tiai c8 ..
2.'2$= dintre elevi spun c8 p8rinii lor nu au venit deloc la coal8 s8 vor#esc8 cu
profesorii lor>
p8rinii care nu sunt implicai n educaia copiilor nu sunt mai interesai nici de alte
aspecte ale vieii acestora>
atunci c*nd p8rinii sunt implicai n viaa colii, copiii lor nva8 mai #ine>
atunci c*nd familia este implicat8 n educaia copiilor, acetia o#in re&ultate mai #une,
nu lipsesc de la coal8, i fac mai #ine temele i au o atitudine po&itiv8 fa8 de coal8>
familiile care primesc mesaje frecvente i po&itive din partea colii tind s8 devin8 mai
implicate n educaia copiilor dec*t acele familii care nu primesc astfel de mesaje>
mai important8 dec*t ocupaia p8rinilor sau nivelul lor de educaie este atitudinea lor
fa8 de coal8>
implicarea p8rinilor poate preveni diferite difcult8i, dei cei mai muli asocia&8 venirea
la coal8 cu o pro#lem8 le(at8 de copil>
doar 1+= dintre profesori sunt mulumii de implicarea p8rinilor, n timp ce ,3= nu
sunt>
e1ist8 situaii c*nd p8rinii nu tiu cum s8 cola#ore&e cu profesorii, se tem s8 vin8 la
coal8 sau situaii c*nd profesorii nu tiu cum s8 a#orde&e familiile>
pot interveni atept8ri sau credine (reite4 profesorii cred c8 p8rinii nu sunt interesai
de
situaia copilului, iar pe de alt8 parte, muli p8rini consider8 c8 profesorii sunt distani i
nu doresc s8'i ajute>
3: . PLANI?I+AR-A #-DIN2-LOR +. P1RIN2II
PLANI?I+AR-A L-+TORAT-LOR +. P1RIN2II
TEMATICA EDINELOR C
!"RINII
Nr.
crt.
Tema
e$in%ei
Perioa$a OLiective Reure
3.
Apecte privin$
!nceperea Dr$ini%ei $e
ctre precolarul mic
' 4 ani ,
ProLleme
orDaniHatorice
+)etionar
ReKerat/ # C$%
t&'($)' * +)' $,
p&),t'- #
0eptemLrie

I !n%eleaD importan%a
Krecventrii cururilorP
Dr$ini%ei !n via%a copilului
I contientiHeHe calitate
unui printe reponaLil.
+)etionar
ReKerat
2.
-(emplul
prin%ilor !n e$ucarea
copiilor
ReKerat.
# R'/0%p',*' p',t&$
/0p)1$1 2$%,'3403*t&-
#
OctomLrie
I motiveHe importan%a
e(emplului prin%ilor !n
e$ucarea copiilorP
I contientiHeHe
importan%a unui Lun
e(empluP
I !n%eleaD importan%a
Koloirii recompenelor.
+)etionar
ReKerat
4.
+oncluHii aupra
a$aptrii i muncii
copiilor la Dr$ini%
ReKerat/ # C$% *
31'5'% 6$/&)3
p0t&)4)t-7
NoiemLrie

I cunoac ucceele i
inucceele micu%ilorP
I cunoac eKicien%a unei
Qucrii potrivite.
ReKerat
5.
ReDimul Hilnic al
activit%ilor copiilor
8n !nt"mpinarea lui
Mo +rciun
ReKerat/ # !$t'%
*/p3 2' /$4),t'1' N
*3$ N VREA -7
DecemLrie

I cunoac i
contientiHeHe reDimul Hilnic
al activit%ii pe care o
$eKoar proprii copii.
ReKerat
6.
AnaliHa muncii
copiilor
ReKerat/ # C' *' 3+1
8,t&' %),' 9) /0p)1$1
%'$- #
Ianuarie
I contientiHeHe
reHultatele i evolu%ia
copiilor !n Kunc%ie $e munca
$epuP
I !n%eleaD LeneKiciile
unei Lune comunicri !n
Kamilie.
ReKerat
9.
Activitatea
in$epen$ent a
copiilor
ReKerat/ JV)01',:3 8,
+3%)1)'7
?eLruarie I contientiHeHe
importan%a taLilirii unui
proDram a$ecvat v"rtei
lorP
I contientiHeHe
LeneKiciile unui climat
Kamilial potrivit pentru
creterea J ntoa& a
copilului.
ReKerat
:.
Atitu$inea !n colectiv
a copiilor
ReKerat/ # !&),:) 4
/$,039t':) /0p)) - #
Martie
I i$entiKice caracteritici
ale colectivuluiP
I analiHeHe c"t $e Line !i
cunoc copiii.
?ie
ReKerat
;.
AnaliHa muncii
copiilor
+oniliere/
7 !&),:)) 8,t&'3( ;
E2$/3t03&'3 &*p$,2'7
Aprilie
I cunoac apectele
poHitive i neDative ale
autorit%ii prin%ilorP
I cunoac noi apecte
privin$ propriul copil.
+)etionare
<.
-$uca%ia anitar *
ntatea ete cea mai
Lun avu%ie
Mai
I !n%eleaD neceitatea
repectrii reDulilor $e
iDien.
Dicu%ie
liLer
3=.
0 ne recrem
!mpreunM
#)t' /' %3&) ,'<3%
+/$t=7
Iunie
I !n%eleaD importan%a
recrerii copiilor alturi $e
prin%iP
I analiHeHe evolu%ia
propriului copil.
+)etionar
'#M%&+0 D& 2)*%-%
)0 3*+2&% &1& ,#*M) D%-9
2*&1&D%-&:::::::::.
M&M$*+ :::::::::::
M&M$*+ :::::::::::
M&M$*+ :::::::::::
M&M$*+ :::::::::::

/0?#E@ JE0K&,,
Hnc$eiat ast6iQQQQQn QQQQQQQQQQQQ......................................................................
?rdinea de 6i4QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.............................................................
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...............................................................
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..............................................................
Desfurarea "constatri )4
'suri "propuneri)QQQQQQQQQQQQQQQQQQ............................................................................
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...............................................................
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...............................................................
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQ................................................................................................................................
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ................................................................
Drept care s-a nc$eiat pre6entul process- veral.
*ume @emnturi
3;.+A-0TIONAR P-NTR. P1RIN2I
16 ?punei cel puin un lucru pe care l'ai descoperit la copilul dvs6>
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666
36 2*t timp petrecei &ilnic cu copilul@copiii dvs6>
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666
!6 2are sunt cele mai frecvente cau&e ale discuiilor n contradictoriu cu copilul@copiii
dvs6>
a6 vestimentaie
#6 lim#aj
c6 anturaj AprieteniB
d6 timp li#er
e6 (radinita6
f6 #ani
(6 altele6
2are>66666666666666666666
$6 2um procedai atunci c*nd copilul@copiii dvs6 ncalcC re(ulile>
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
)6 0numerai c*teva recomandCri pe care le'ai fCcut copilului@copiilor dvs6
n le(Ctura cu un stil de viaC sCnCtos>
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
+6a6 2e'i place copilului dvs6 sC facC n timpul li#er>
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
+6#6 "le(ei una dintre preocupCrile de mai sus pe care ai ncuraja'o6
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
,6 2are sunt activitCile familiale pe care ai dori sC le facC mai #ine
copilul@copiii dvs6>
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
-edinele cu parinii nu se fac la ntmplare. Ele treuie
susinute periodic i ori de cte ori este nevoie, dup un plan
riguros ntocmit.
Evidena lor se ine ntr-un 20*3& *p'/)31. &cesta va
conine toate materialele ntlnirilor cu prinii. El este unul
dintre documentele care atest legtura cadrului didactic cu
prinii prescolarilor.
,ectoratele cu prinii se fac tot cu aceast oca6ie, iar tema
referatelor pre6entate treuie s fie astfel aleas nct s
rspund cerinei de educare a prinilor, nu numai a elevilorR.
@uiectele pot fi unele de interes maFor "de e8emplu, anul trecut
am discutat i despre gripa aviar!), de educaie pentru sntatea
familiei i a copilului, n special, ct i suiecte legate de
psi$ologia copilului, de pregtirea acestuia pentru coal, lecii,
etc.
'aterialele pre6entate la lectoratul cu prinii pot fi
susinute i de alte persoane ailitate invitate de cadrul didactic
"psi$ologi, medici,etc).
Dosarul va conine4
- pagina de titlu a dosarului5
- e8tras din 0egulamentul de organi6are i funcionare a
nvmntului preuniversitar "ve6i modelul)5
- planificarea edinelor cu prinii "ve6i modelul). &ici sunt
trecute toate ntlnirile cu prinii, c$iar i serrile colare
la care sunt invitai ori e8cursiile la care sunt participani.
/entru fiecare edin este nevoie de urmtoarele documente4
- ntiinare pentru fiecare elev "ve6i model)5
- planul edinei "rmne la dosar)5
- proces veral semnat de fiecare printe participant "este
documentul care atest pre6ena prinilor la edin)5
- copie dup referatul pre6entat la lectoratul cu prinii5
- alte materiale pre6entate la edin5
- eventuale fotografii fcute cu aceast oca6ie
N ITAI= #oninutul acestui dosar atest efortul d-vs
personal de atragere a prinilor spre activitatea colar a
copilului, ct i legtura ntregii coli cu familiile elevilor.
Meto$oloDia e$intelor cu parintii la claele
preprimare
La claele preprimare, poate mai mult $ecat la ciclurile $e
invatamant ituate mai u pe a(a timpului, ete neceara o relatie
utinuta a Dra$initei cu Kamilia.
Micii precolari unt e(trem $e tare ancorati in me$iul Kamilial
iar noi treLuie aIl continuam la Dra$inita, Kacan$ I acolo un$e ete
necear I corecturile $eprin$erilor Dreite a$ue $e aici, treLuie a
Kacem me$iul precolar cat mai placut copiilor, Kara tre emotional i
aKectiv. Toto$ata, treLuie aIi aratam micului precolar $iKerenta $e
loc, $e ituatii, $e cerinte Kata $e cele ale Kamiliei.
Toate acete continuturi ale vietii copilului $e acaa i $e la
Dra$inita treLuie Kacute cunocute parintilor $eoarece numai
impreuna cu ei putem conlucra la oLtinerea reHultatelor poHitive in
proceul $e invatamant.
Din aceata cauHa intalnirile cu parintii, cate unul, au cu toti
impreuna unt neceare.
Pentru o conlucrare Kructuoaa cu Kamilia copilului ete
neceara o planiKicare a e$intelor cu parintii. Potrivit
ReDulamentului precolar intalnirile cu parintii treLuie a aiLa loc
lunar au ori $e cate ori ete nevoie. -te Line a e a$uca la
cunotinta parintilor ca ei unt oLliDati a lua leDatura cu Dra$inita,
c)iar $aca aceata nu ii olicita.
PlaniKicarea e$intelor cu parintii treLuie a concretiHeHe
continutul Kiecarei e$inte, perioa$a can$ aceata va avea loc i,
eventual, materialele care vor Ki prelucrate in e$inte.
+ontinutul primei e$inte cu parintii la inceperea anului colar
treLuie a inclu$a, oLliDatoriu, aleDerea +omitetului $e parinti pe
Drupa, care va Ki compu $in 4 peroane * a$ica, pree$inte i 2
memLrii, cat i preHentarea atriLutiile acetui comitet. De aemenea,
e va prelucra ReDulamentul precolar i e va Kace o $are $e eama
aupra activitatii Drupei $in anul prece$ent, planKicarea activitatilor
$in anul colar in cur.
?iecare e$inta cu parintii va contine i preHentarea unui
material e$ucativ preDatit $e e$ucatoare. Acet material va avea
continutul a(at pe relatiile parintilor cu Dra$inita, oLervatii pi)oI
pe$aDoDice aupra elevilor, in$rumari in e$ucatia copiilor, in
patrarea anatatii lor KiHice i mintale, emotionale.
Pe parcurul e$intelor cu parintii ca$rul $i$actic va Kace
oLervatii Denerale, nu va numi precolarul in conte(t neDativ, va
evi$entia ina apectele poHitive, nominal. Nu avem nici un intere a
QiDnim parintii, oLervatiile neDative e vor Kace in particular, $upa
e$inta, au cu alta ocaHie.
Nu e va Koloi ocaHia 0e$intei cu parintii pentru a e cere Lani,
in$iKerent pentru care $etinatie. 0umele pot Ki cerute $oar $e
+omitetul $e parinti, $aca e cre$e $e cuviinta, i aceata $oar
pentru $otarea Drupei au a Dra$initei au pentru oricare motiv
intructivIe$ucativ leDat $e precolarii notri, cop conimtit $e catre
toti parintii 'e(emplu * orDaniHarea unei e(curii, $onatii pentru
aQutorarea unui Latran, etc,.
Pentru o mai Luna $eKaurare a e$intelor cu parintii ete
nevoie ca evi$enta acetora a e Kaca intrIun $oar eparat. Acet
$oar va contine / planiKicarea e$intelor cu parintii, materialele
preHentate in Kiecare e$inta, proceele verLale ale e$intelor. -te
recoman$aLil ca inaintea Kiecarei intalniri cu parintii a ne Kacem un
plan $e continut, pe puncte, i a incercam aIl urmarim in timpul
$eKaurarii e$intei. 0i aceata $eoarece pe parcurul e$intelor
$icutiile pot $ivaDa $e la i$eea $e plecare, Kiecare parinte e mai
aLate $e la i$eea in $icutie i uitam $e un$e am pornit i ceea ce
urmarim.
0a incercam, pe cat poiLil, ca in timpul e$intelor a laam a
vorLeaca mai mult parintii, pe LaHa i$eilor preHentate $e noi. AKlam
lucruri noi i intereante $epre precolarii notri, $epre relatia lor
cu Kamilia cat i $epre relatiile lor i ale Kamiliei lor cu ceilalti copii
$in claa i cu Kamiliile acetora. Noutatile aKlate ne pot D)i$a in mai
Luna cunoatere a elevilor notri i $uc, implicit, la cai mai Lune $e
rentaLiliHare a proceului intructivIe$ucativ al caror uLiect unt
micii colari.
Titluri poiLile $e comunicariIreKerate la e$intele cu
parintii /
I Violenta /
I Pi)oloDie, -$ucatie / R Rolul Qocului in $eHvoltarea emotionala i
intelectuala a copilului S, R +ei apte ani $e acaa S, R +ele mai rele
apte lucruri pe care le poti pune copilului tau S, R +um $ecopera
copilul prietenia S
R-G.LAM-NT.L
D- ORGANI@AR- #I ?.N+2IONAR-
A .NIT12ILOR D- 8NV121MCNT
PR-.NIV-R0ITAR
- 2==6 *
CAPITOLUL V
PRINII
Sec1iu)ea '
D)*p0>):)) 5','&31'
Art.56. '3, Prin%iiEtutorii leDali au $reptul i oLliDa%ia $e a
colaLora cu unitatea $e !nv%m"nt, !n ve$erea realiHrii oLiectivelor
e$uca%ionale.
'2, Prin%iiEtutorii leDali au oLliDa%ia ca, cel pu%in o $at pe
lun, ia leDtura cu !nv%torulE$iriDintele pentru a cunoate
evolu%ia copilului lor.
'4, Printele, tutorele leDal intituit au u%intorul leDal unt
oLliDa%i, conKorm leDii, aiDure Krecven%a colar a elevului !n
!nv%m"ntul oLliDatoriu.
Sec1iu)ea a 2!a
C0%)t't$1 2' p&),:) 31 /13*')
Art.59. '3, +omitetul $e prin%i al claei e aleDe !n Kiecare an
!n a$unarea Deneral a prin%ilor elevilor claei, convocat $e
!nv%torE $iriDinte, care preHi$eaH e$in%a.
'2, +onvocarea a$unrii Denerale pentru aleDerea comitetului
$e prin%i al claei are loc !n primele 4= Hile $e la !nceperea
cururilor anului colar.
'4, +omitetul $e prin%i al claei e compune $in trei peroane/
un pree$inte i $oi memLriP
'5, DiriDinteleE!nv%torul claei convoac a$unarea Deneral a
prin%ilor la !nceputul Kiecrui emetru i la !nc)eierea anului colar.
De aemenea, $iriDinteleE !nv%torul au pree$intele comitetului $e
prin%i al claei pot convoca a$unarea Deneral a prin%ilor ori $e
c"te ori ete necear.
'6, +omitetul $e prin%i al claei repreHint intereele
prin%ilor elevilor claei !n a$unarea Deneral a prin%ilor la nivelul
colii, !n coniliul repreHentativ al prin%ilor, !n coniliul proKeoral i
!n coniliul claei.
Art.5:. +omitetul $e prin%i al claei are urmtoarele atriLu%ii/
a, aQut !nv%toriiE$iriDin%ii !n activitatea $e cuprin$ere !n
!nv%m"ntul oLliDatoriu a tuturor copiilor $e v"rt colar i $e
!mLunt%ire a Krecven%ei acetoraP
L, priQin unitatea $e !nv%m"nt i $iriDintele !n activitatea
$e coniliere i $e orientare ocioIproKeional au $e inteDrare
ocial a aLolven%ilorP
c, priQin $iriDinteleE!nv%torul !n orDaniHarea i
$eKurarea unor activit%i e(tracolareP
$, are ini%iative i e implic !n !mLunt%irea con$i%iilor $e
tu$iu pentru elevii claeiP
'? 3t&35' p'&*03,' +)>)/' *3$ 6$&)2)/' /3&'@ p&), /0,t&)($:)) +),3,/)3&' *3$
%3t'&)31'@ *$*:), p&05&3%' 2' %02'&,)>3&' 3 3/t)4)t:)) '2$/3t)4' 9) 3 (3>')
%3t'&)31' 2), /13* 9) 2), 9/031.
K, priQin con$ucerea unit%ii $e !nv%m"nt i
$iriDinteleE!nv%torul !n !ntre%inerea, $eHvoltarea i mo$erniHarea
LaHei materiale a claei i a unit%ii $e !nv%m"nt.
Art.5;. '3, +omitetul $e prin%i al claei %ine leDtura cu
unitatea $e !nv%m"nt, prin $iriDinteleE !nv%torul claei.
'2, +omitetul $e prin%i al claei poate propune, !n a$unarea
Deneral, $ac e coni$er necear, o um minim prin care
prin%ii elevilor claei contriLuie la !ntre%inerea, $eHvoltarea i
mo$erniHarea LaHei materiale a claei au a unit%ii $e !nv%m"nt.
'4, +ontriLu%ia prevHut la alin. '2, nu ete oLliDatorie, iar
neac)itarea aceteia nu poate limita , !n nici un caH, e(ercitarea $e
ctre elevi a $repturilor prevHute $e preHentul reDulament i $e
preve$erile leDale !n viDoare. InKormarea celor implica%i cu privire la
con%inutul acetui articol ete oLliDatorie.
'5, +ontriLu%ia prevHut la alin. '2, e colecteaH i e
a$minitreaH numai $e ctre comitetul $e prin%i, Kr implicarea
ca$relor $i$actice.
'6, -te interHi implicarea elevilor !n tr"nDerea Kon$urilor.
'9, DiriDinteluiE!nv%torului !i ete interHi opereHe cu acete
Kon$uri.
':, ?on$urile Lneti ale comitetului $e prin%i e c)eltuiec la
ini%iativa acetuia au ca urmare a propunerii $iriDinteluiE
!nv%torului au a $irectorului, !nuite $e ctre comitet.
';, 0ponoriHarea claei au a unit%ii $e !nv%m"nt nu atraDe
$up ine $repturi !n plu pentru anumi%i elevi.
'<, 0e interHice ini%ierea, $e ctre coal au $e ctre prin%i, a
oricrei $icu%ii cu elevii !n ve$erea colectrii i a$minitrrii
Kon$urilor comitetului $e prin%i.
2)*&-&*%)& '+ '#M+-%)&)
0#')0), 2*#%&'& 1%
2)*&-&*%)& &D+')%#-)0&
0) 3*+2)
')0&-D)*+0
&(&-%M&-&0#*
DATA @I.A 0-MNI?I+ATIA PROP.N-RI D- A+TIVITAT-
24
0-PT-M7RI-
@I.A MONDIALA A
+.RAT-NI-I
.ndreptarea atentiei catre
un mediu curat, unde
viata pare mai frumoasa
si mai sanatoasa.
?isnuirea copiilor cu
curatenia mediului
inconFurator.
-activitati gospodaresti in sala de grupa,
curtea si impreFurimile gradinitei5
-e8perimente pentru a demonstra poluarea5
-identificarea persoanelor care daunea6a
prin actiunile lor5
-activitati cu parintii4 incuraFarea parintilor
sa initie6e activitati comune cu copiii in
mentinerea curateniei in casa, curte,
impreFurimi5
0-PT-M7RI-
IO+TOM7RI-
P-RIOADA
R-+OLT-I
&dunarea recoltei este un
lucru important al
e8istentei umane.
'ulte traditii sunt legate
de culesul viilor.
/articiparea copiilor la actiuni de strangere a
recoltelor, de prepararea salatei si a sucului
de fructe si legume5
-Focuri de creatie4R,a piataR, S,a culesul
viilorR, SIiua recolteiR
-organi6am4 RKalul fructelorR, SKalul
strugurilorR
=5
O+TOM7RI-
@I.A MONDIALA A
ANIMAL-LOR
Miecare animal este parte
importanta si utila a
naturii, de aceea treuie
sa invatam sa le ocrotim.
Dupa cercetari se pot
face de6ateri impreuna
cu copiii pentru a invata
ce influente au pierderile
unor specii pentru mediul
nostru.
-acumularea cunostintelor despre animale
prin vi6ionare de filme documentare5
-imagini"enciclopedii)cu animale5
-Foc de creatie4 S#autarea $raneiR5
-Foc didactic4 R#auta puiulR5
-povesti, cantace, poe6ii, 6icatori despre
animale5
-desen,modelaF5
39
O+TOM7RI-
@I.A
INT-RNATIONALA
A ALIM-NTATI-I
#unoasterea produselor
ecologice, naturale si a
celor care daunea6a
organismului uman si
-actiuni despre alimentatia sanatoasa a
copiilor
e84RJitaminele contriuie la mentinerea
sanatatiiR.
care nu treuie sa se
regaseasca in alimentatia
copiilor, cum ar fi dulciu-
rile in e8ces sau alimen
tele care contin E-uri.
3
D-+-M7RI-
@I.A NATIONALA A
ROMANI-I
.mportanta cunoasterii
saratorilor nationale ale
tarii noastre, tricolorului
si structurii geografice a
0omaniei.
-confectionarea drapelului tricolor5
-sa facem cunostinta cu $arta tarii, folclorul
si traditia romaneasca5
-auditie mu6icala4RTe6aur folcloricR.
-vi6ita la 'u6eul ;udeteanR5
-depunere de coroane5
D-+-M7RI- 0AR7ATORIL- D-
IARNA
#unoasterea spiritului si
traditiilor #raciunului, a
datinilor si oiceiurilor
de iarna, precum si
placerea de a oferi si
primi cadouri .
-colinde, poe6ii , scenete5
-actiuni de inefacere5
-diverse activitati desfasurate parteneriat4
=3
IAN.ARI-
AN.L NO.
&nul *ou, prileF de
cunoastere a traditiilor
specifice din diferite
6one ale tarii.
-confectionare4R0oata anuluiR
-cunoasterea lunilor5
-e8puneri despre perceptia trecerii timpului5

=;
MARTI-
@I.A
INT-RNATIONALA
A ?-M-ILOR
Memeile ocupa un loc
important in societate.
/utem pre6enta
activitatile traditionale
ale femeilor si activitatile
de 6i cu 6i. Mormarea
conceptiei despre
sarcinile femeilor.
-vi6itarea locurilor de munca a parintilor5
-vi6itarea mu6eelor cu tematica
S'estesuguri vec$iR5
-vi6ionare si convorire despre po6e cu
famila5
23
MARTI-
@I.A MONDIALA
0OAR- I PAMANT
.mportanta radiatiilor
solare asupra
organismului uman
-comunicari
-ateliere de lucru
-oservatii astronomice si concursuri
tematice
22
MARTI-
@I.A MONDIALA A
AP-I
.mportanta apei pentru
viata5 cunoasterea
proprietatilor apei si rolul
ei pe pamant5 ocrotirea
tuturor organismelor vii
si stoparea poluarii apei.
-concurs de desen 4R&pa-i6vor de viata si
ucuriiR5
-stiinta4R+tili6arile apeiR5 R#ircuitul apei in
naturaR5 R#um sa economisim apaTR5
-e8perimente privind poluarea apei, efectele
apelor poluate, starea fi6ica a apei5
-dramati6are 4R.6vorulR5
-oservarea apei "paraurilor)in impreFurimi
si mentinerea curateniei5
3:
APRILI-
@I.A MONDIALA A
0ANATATII
@a mentinem sanatatea
este un lucru foarte
important. #$eia menti
nerii sanatatii este sa
ducem o viata sanatoasa,
pentru care a6ele se pun
de la o varsta frageda.
-intalnire cu cadre medicale5
-plimari, drumetii5
-prepararea salatelor din fructe, legume5
APRILI- 0AR7ATOAR-A
PA0T-L.I
@aratorile /ascale4
.nvierea si simolul
reinnoiri. Traditii de
/aste si .ncondeierea
?ului de /aste.
-conversatie despre viata lui .sus5
-intmplari ,povesti, cantece despre iepuras5
-activitai practice4 R?rnamente pentru masa
de /asteR5
-incondeierea oualelor cu diferite te$nici5
3;
APRILI-
@I.A MONDIALA A
O+ROTIRII
MON.M-NT-LOR
I0TORI+-
#ladirile vec$i intaresc
identitatile culturale.
/utem indrepta atentia
copiilor spre proteFarea si
conservarea constructii
lor vec$i si a
monumentelor
-vi6itarea orasului5
-e8cursii5
-legende5
-ocrotirea monumentelor istorice5
22
APRILI-
@I.A PAMANT.L.I
'ulti factori daunatori
influentea6a sanatatea
mediului.Este important
sa cunoastem acesti
factori pentru a-i putea
preveni.
-oservari reali6ate prin plimari, e8cursii5
-discutii privind impiedicarea factorilor
daunatori ai planetei si a mediului
inconFurator5
-e8cursii si picnic-uri organi6ate cu parintii,
fara omiterea curatarii locurilor dupa
plecare5
3=
MAI
@I.A PA0ARILOR 0I
A AR7ORILOR
'ediul viu inconFurator
are un rol $otarator
pentru a mentine viata.
/entru ocrotirea lui e
nevoie sa-l cunoastem.
+n semnal pentru cei
care ucid in masa arori
fara sa plante6e in
sc$im nimic4
S/adurea este plamanul
verde al omenirii, pe care
treuie sa-l lasam
mostenire urmasilor
nostri.R
-oservari ,cercetari in urma plimarilor5
e8cursiilor in parc, in padure, pe langa lac,
etc
-poe6ii, cantece, povesti, Focuri de miscare
cu continut tematic5
-Focuri dramatice5
-antrenarea in activitati de sadire de puietii
ac$i6itionati de la pepiniera si urmarirea
indeaproape in viitor a de6voltarii
copaceilor5
43 MAI @I.A MONDIALA
IMPOTRIVA
?.MAT.L.I
Mumatul daune6a grav
sanatatii si totusi in
acelasi timp numarul
fumatorilor creste.
Mormarea copiilor in a se
opune viciilor, fapt care
le va influenta po6itiv
viitorul
-reali6area unor afise si e8punerea lor la
vedere5
-consultarea cadrelor medicale5
=3 I.NI- @I.A
INT-RNATIONALA
A +OPIILOR
-intreceri sportive
-efectuarea desenelor pe asfalt5
-confectionarea unui alum cu copiii lumii5
-e8po6itie de desen5
-concurs de poe6ii consacrate copilariei
fericite5
=6 I.NI- @I.A MONDIALA A
M-DI.L.I
.mportanta proteFarii
6onelor aride care
-confectionarea afiselor cu continut tematic5
-vi6ionare de filme cu continut tematic4
acopera mai mult de A<U
din suprafata Terrei.
R#ocoselul neascultatorR5
-colectarea deseurilor din materiale
reciclaile 5
1D.. /0?.E#TE ED+#&T.?*&,E ,& *.JE, ,?#&,
&J.I
D.0E#T?0
"'?DE,)
TITL.L PROI-+T.L.I
2)*&-&*%) ;- &D+')2%& 9 3*)D%-%) < ,)M%0%& <
'#M+-%)&
Motto: Spune-mi i o s uit! "rat-mi i poate n-o
s-mi amintesc! Implic-m i o s #nele$%
&pro'er( american)
A&5$%',t
S Totul educ 4 oamenii, lucrurile, fenomenele, dar n primul rnd i n cea mai
mare msur, oamenii. .ntre acetia primul loc l ocup prinii si educatoriiR
&.@.'aVarenVo, #artea pentru prini.
Hntlnirile tipiceR cu prinii nu aordea6 ntotdeauna prolemele, oferind
prinilor puine anse de a cunoate profesorii elevilor i prolemele colii. De aceea,
treuie pus accent pe activiti de cunoatere interpersonal pentru a crea un cadru de
siguran i pe strategii de desfurare a acestora ct mai variat i accesiil.
#a urmare, acest proiect, si propune s de6volte competene de lucru cu
familia elevului i s rspund nevoilor de comunicare, relaionare, construire de
ec$ipe, cooperare, motivare i implicare.
S/0p$1 p&0)'/t$1$)
- ?ptimi6area relaiei coal-familie-comunitate, n aa fel nct elevii s oin
singuri succesul.
O()'/t)4'
- 0eali6area unor cercetri pentru dignosticarea relaiei coal-familie5
- .dentificarea instrumentelor de comunicare coal-familie5
- &ntrenarea prinilor n activiti de informare i formare educaional5
- Diversificarea modalitilor de colaorare cu familia5
- #rearea unui cadru de motivare i implicare a partenerilor5
- HncuraFarea voluntariatului 5 atragerea prinilor ctre activiti din lumea
coliiR.
- 0eali6area unei reviste educative
pentru prini
o A&$p$1 :),t
- prinii grupei
- prescolarii grupei
- -educatoarele
o L0/$1 9) p'&)0323 2'
2'*+9$&3&'
Gradinita pp nr. 36, Timisoara
Parcursul anului colar
C013(0&3t0&)
- Director, prof. profesor psi$olog , poliia de pro8imitate, preot C"prof. de religie)
educatoarele grupei , prini.
M02 2' &'31)>3&'
!ateriale
- c$estionare
*r.
#rt
Activit%i ?orma ReponaLil Perioa$a
1 1./rinii se ntorcR lagradinita
&lctuirea #omitetului de /rini
2.#e pot face prinii la gradinitaT
-De6atere
-,ectorat
educatoare
2 1.Discuii informale asupra 0egulamentului de
ordine interioar i a documentelor precolare
2.#e pot face prinii acasT
3. #opilul ,copia prinilor
-.nformare
-edin cu prinii
-,ectorat
director
educatoare
3 1.Elaorarea unui c$estionar pentru prini
privind colaorarea gradinita-familie
2.R0ugciuneR sau cum i vd copiii pe prini
3. .nteractiunea prini-copii
-atelier de lucru
-de6atere
prof. psi$olog
A 1.&plicarea c$estionarului i interpretarea
re6ultatelor
2.R#um, ce, ct tiu copiii notriTR
3. *aterea DomnuluiR colinde, poe6ii
-#$estionar
-activitate desc$is
-@erare
prof. psi$oped.
educatoare
director
7 #onsilierea prinilor n ca6ul apariiei unor
cri6e n familie care pot influiena progresul
colar al prescolarului
prof. psi$olog.
educatoare
preot
= 1.Jiolena n gradinita i n familie
2.R *u violenei n familieR5 povestiri ale
copiilor despre anumite aspecte care
influenea6 viaa copilului
3.@faturi pentru o viata fr de pcate
-de6atere
-seminar-de6atere
educatoare
elevi , printi
poliist de
pro8imitate
preot
9 1.&ctivitate de voluntariat4 'n de la mnR
2.&menaFarea unei miniilioteci n sala de
grupa
3.#onsiliere individual,prini,elevi, proiect
A. #opilul este copia parintilor sai
- aciune de recondiionare i
colectare de cri pentru
lectura suplimentar
- studiul de ca6
prini
copii
educatoare
B 1.@ala de grupa Cminie8po6iie de lucrri ale
prescolarilor i nu numai
2.RIiua portilor desc$iseR
3.De 6iua mamei - scenete,cntece, poe6ii
- e8po6iie de lucrri
-activitate comuna>
parintiGcopii
-serare
prini
elevi
educatoare
invitai
D 1.R& fi printe e uor, dar nu e simpluR
2. /rofesiaR de printe -? 6i din viaa unui
printe
-de6atere
-mprirea de pliante
-.nvitat la discuii - un
printe
prof. psi$olog
prini.
1< 1./regtirea copiilor pentru viaa -de6atere - invitat
-lectorat
prof. psi$olog
prini
educatoare
11 1. Iiua copilului ,Desene pe asfalt
2./re6entarea revistei
3.#onclu6ii despre derularea proiectului
-serare
-activitate comuna prini-
prescolari,
-de6atere
educatoare
/resedinte c.p
- referate "lectorate)
- materiale informative "0egulament colar, rouri, pliante, afie etc.)
- program calculator pentru tema Jiolena n coal i n famileR
- alte materiale de pe internet
o "inanarea activitilor
- #omitetul de prini
- @ponsori
o Populari#area proiectului
- pliante pentru prini, elevi i profesori
M.*&,.T&TE&
- &ntrenarea prinilor n activiti de informare i formare educaional5
- Diversificarea modalitilor de colaorare cu familia5
- #rearea unui cadru de motivare i implicare a partenerilor5
- HncuraFarea voluntariatului 5
- &tragerea prinilor ctre activiti din lumea gradiniteiR
- 0eali6area unei reviste educative pentru prini.
.N +OD D- VIA21/
DATORIIL- M-L- ?A21 D-
+OPIL
+opilul ete o peroan/ l respect.
+opilul e minuneaH/ l aFut s caute
frumosul.
+opilul ete curio/ voresc cu el.
+opilul caut un mo$el4 sunt pentru el
un e8emplu.
+opilul !i $ecoper corpul/ i art c
sntatea este o for.
+opilul e !n$oiete $e el !nui/ i dau
ncredere n el.
+opilul vrea Kie in$epen$ent4 l invit
s fie responsail.
+opilul !i aKirm peronalitatea/ l
aFut s se cunoasc.
+opilul e D"n$ete $oar la el/ l nv
s descopere societatea.
+opilul are nevoie $e un i$eal/ l aFut
s ofere un sens vieii sale.
42. +.RRI+.L.M VITA-
*umele si prenumele4QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
Data i locul nateriiQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
#etaeniaQQQQQQQQQQQ@tarea civilaQQQQQQQQQQQQQQQQQ...
Domiciliul stailQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
@tagiul militar"efectuatGneefectuat)QQQQQQQQQQ..gradQQQQQQQQQQQ
/rofesiaQQQQQQQQQQQQQMunciaQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
,ocul de muncQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
@tudii asolviteQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
Titluri tiinificeGdiplomeQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
E8periena profesionalG0esponsailiti4
+nitatea /erioada Muncia @tatutGresponsailiti
/ulicaii"colaorri)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
&ctiviti metodico-tiinificeQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
&ctivitatea de perfecionare continu4
@tagiulGfurni6orul de
formare
/erioada *r. ?reG*r. credite #ertificatG&deverin
&lte aptitudini"$oN)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.
Data4 @emntura4
. NO.L DOOM
3.Depr%irea !n ilaLe
se accept fie desprirea pe a6 de pronunare, fie dup structur, innd seama de elementele constitutive, n
special prefi8e 4 in$e$gal % i$ne$gal, a$nor$ga$nic % an$or$ga$nic
se respinge a doua posiilitate cnd conduce la secvene care nu sunt silae 4 nevr$al$gi$e
2.0crierea unor cuvinte i locu%iuni
pronumele i adFectivele negative se scriu ntr-un cuvnt 4 niciunul, niciuna, niciunii, niciunele, niciun, nicio,
vreunul, vreuna
se scrie ntr-un cuvnt odat n locuiunile odat ce i odat cu
4.Articularea termenilor trini
se menine regula din D??' 1 dup care sustantivele mprumutate se articulea6 ca de oicei n lima romn,
prin alipire direct, dac partea final a cuvntului se pronun aa cum se scrie 4 bosul% bossul, bro&erul% bro&erii,
dealerul% dealerii, 'ol&ul, lin&ul% lin&urile, (ee&endul% (ee&endurile.
scriem cu cratim dac partea final se pronun altfel dect se scrie 4 co($bo)$ul, mouse$ul, service$ul, site$ul,
s*o($ul
5.Variante literare liLere
u6ul a impus n noul D??' dulete " variante liere ) pentru unele cuvinte cu form tip unic pn acum 4 antete%
anteturi, amanete% amaneturi, cpune% cpuni + 'ructe,, ceara'% cearcea', ciree% cirei + 'ructe,, coperte% coperi,
corigent% cori-ent, 'iloso'% 'ilo#o', lig*eane% lig*ene, niveluri% nivele, pieptn% pieptene, sandvici% sendvi, tobogan%
topogan, tumoare% tumor.
statutul de variante liere le confer dreptul s circule i s fie corecte " literare ) n egal msur
6.?orme vec)i, Korme noi
D??' 2 elimin o serie de forme ieite din u6 sau mai puin frecvente 4 anacoluturi% anacolute, algoritme%
algoritmuri, ang*in% angin, canaluri% canale + geogr.,, a despera% a dispera, 'undale% 'undaluri, monoloage%
monologuri, muc*e% muc*ie, parado.e% parado.uri, pardesiuri% pardesie.
se renun de asemenea la formele lungi de tipul de#agreg*ea#, pstrndu-se de regul formele scurte 4 de#agreg,
evapor, ignor, /ndrum, perturb, secret.
au fost nlocuite unele forme vec$i " araga#uri, 'oar'ece, maga#iner, mar'ar, recensmnturi, #iler ) cu formele
impuse de u6 4 araga#e, 'oar'ec 0 'oar'eci, maga#ioner, mar'ar, recensminte, #ilier.
9.?orme i enuri noi
vise+ imagini din somn, 1visuri
+aspiraii,
/nseamn+ constituie, 1/nsemnea#
+ notea#,
emisie + emitere, 1 emisiune+program
2T3,
'recie + masa-, 1 'riciune + 'recare,
con'lict,
pate + de 'icat, 1 pateu + produs de
patiserie,
se nregistrea6 cuvintele 4 compleu + costum,, geac% geci , item% itemi% itemuri% iteme, elemeni,
baloi, robinti, strate, subansamble
verul absolv 1 iart, absolv 1 termin o coal
:.Intrri noi
cele mai multe sunt ac$i6iii recente cu precdere din engle6a american 4 brand, bro&er, dealer,
'itness, 'ont,*ard, lin&, mar&et, master, printare, pictorial, rating, scanare, site, topless, trend, etc.
;.A$aptri
este vora de adaptarea termenilor strini la sistemul limii romne 4 bod)$guard% bodigard,
coc&teil% cocteil, derb)% derbi, penalt)% penalti, pi##a% pi##
<.Variante verLale liLere
pentru infinitiv se accept variantele 4 a cementa% a cimenta + a trata dinii,, datora% datori,
deco'eini#a% deca'eini#a, 'reciona% 'riciona, /ncarna% incarna, /ncorpora% incorpora, pricopsi%
procopsi, rabata%rabate, re/ncarna% reincarna, #brli% #burli.
pentru indicativ 4 biciuiete% biciuie, biruiete% biruie, c*eltuiete% c*eltuie, c*inuiete% c*inuie,
mntuiete% mntuie, se strduiete% se strduie, se destinuie% se destinuiete, dibuie% dibuiete,
*uiduie% *uiduiete, /nvrte% /nvrtete, anticipea#% anticip, demarc*ea#% demarc, inventea#%
invent, se /ngm'ea#% se /ngm', /nvemntea#% /nvemnt, /nvolburea#% /nvolbur, /nvie%
invia#, reanim% reanimea#, c*ioapt% c*ioptea#.
3=. Alte variante liLere
acont% aconto, bulgr% bulgre, cartila-% cartilagiu, c*estiune% c*estie, clovn% claun, *alo% *alou,
lca% loca, piune#% pione#, polilog*ie% pololog*ie, solilocviu% soliloc, tract% tractus, #i% #iu
forme de plural 4 cicatrice% cicatrici, debuee% debueuri, -ersee% -erseuri, regale% regaluri,
slogane% sloganuri, torente% toreni, vopsele% vopseluri
n formele de D- ( ale femininelor articulate, se introduc variante noi 4 /mbrcmintei%
/mbrcminii, savoarei% savorii, o form unic pentru 4 corabiei, igncii, rncii, 'eii 4 'a$
'ae + 'eii,
33.Locu%iunile pronominale $e polite%e
adFectivele posesive 4 ta , sa, voastr, pronumele 4 lui, ei, lor, din componena locuiunilor
pronominale de politee se scriu cu liter mare 4 5uvioia Ta + 6a, 3oastr,, 5uvioiile lor, 7omnia
Ta, 8minena 6a etc.
32. PrimIminitrul
primul element rmne nesc$imat 4 prim$ministrul, prim$ minitrii, prim$procurorul, prim$
procurorii, prim$secretarul, prim$secretarii .nformaii
sinteti6ate de pe WWW.didactic.ro
+.VINT- +AR- P.N PRO7L-M- LA D-0P1R2IR-A 8N 0ILA7-
a-o-ri-gen
a-ro-ga
ad-op-ta
ad-um-ri
an-al-fa-et
an-or-ga-nic
ant-arc-tic
in-o-clu
de-scri-e
de-spre
de6-a-cord
de6-ac-ti-va
de6-a-m-gi
de6-ar-ma
de6-a-van-taF
di-spe-ra
drept-ung$i
de6-e-c$i-li-ra
de6-in-for-ma
de6-um-fla
din-a-poi
$and-al
e8-a-cer-a
e8-or-i-tant
fi-ind-c
gol-a-ve-raF
ib$i$dem
i-gno-ra
in-a-il
in-de-scrip-ti-il
in-e-dit
in-e-cu-a-i-e
in-e-fi-ca-ce
in-e-gal
in-e-pu-i-6a-il
in-e-vi-ta-il
in-e8-pli-ca-il
in-i-mi-ta-il
in-u-til
in-o-por-tun
in-sig-ni-fi-ant
in-u-man
in-o-fen-siv
in-a-or-da-il
in-ac-cep-ta-il
in-a-dec-vat
in-ad-mi-si-il
in-apt
n-a-poi
n-a-ri-pa
n-ar-mat
Fert-fa
man$o$pe$ra
m-ri-ni-mi-e
me6-a-li-an-
mi#$an$trop
mon-o-clu
ne-vral-gi-e
om$o$nim
par$o$nim
pa-opt-ist
ped-i-a-tru
pen-um-r
port-ar-m
prim-or-di-al
pro-gnos-tic
prunc$u$ci$de$ re
psi$-a-na-list
psi$-i-a-tri-e
re-sta-i-li
re-strn-ge
re-struc-tu-ra
re-trans-mi-te
sand-vici
sin-o-nim
sin-u-ci-de-re
sub$li$ni$a
su-or-do-na
sub$ur$ban
tot-u-na
trans-fer
tran-sil-v-nean
trans-mi-te
trans-por-ta
trif-tong
tri-ung$i
vrst-nic
. ORTOGRAM-
1. Hi pare ru cIai plecatT 1. &m v6ut doi cai.
2. Jd c-i o pdure mare. 2. &m umlat pe multe ci.
3. Iisei c-ar fi olnav. 3. &$o! car neun, a$o!
A. Je6i d-ta c-a fi supratT A. --un ca mare de vn6are.
7. Tu ce-ai visatT 7. Kea ceai de mueel.
=. #red c-or fi uni. =. #ntau doina in cor.
9. /e cel de-al doilea l-am luat. 9. /e deal se vede caana.
B. Te rugm, du-ne la film! B. @-au format dune de nisip.
D. Murnica l-a ascultat. D. Dup sol urmea6 la.
1<.Dac le-i duce i le dau. 1<.&i patru leiT
11.'-ai rpus, leule! 11.,una mai ine ai venit! Kate rufele cu
un mai
12.*-ai ce-i face. 12.Dulce va doini din nai
13.*-a face aa ceva... 13.El ne va fi na.
1A.*e-a culcat pe cuptor. 1A..arna viscol, nea, asta-i ara...
17.*e-am pierdut. 17.Eti neam cu elT
1=.&urul tu ni-l despoi! 1=.Mluviul *il e mare!
19.*-or avea cui da. 19.*ici un nor v6du$ul n-are.
1B.--a plecat... 1B.@are pe a.
1D.--al nostru a rcit. 1D.E cu al la cap legat.
2<.--ale mele toate-s rele. 2<.Era legat la ale.
21.#nd te-i tre6i din somn... 21./up6a din tei.
22.J-ar asculta... 22.Iidarul aduce var.
23.&cum vi-i vremea. 23.& ruginit frun6a din vii.
2A.Da ce-a fost aici, copileT 2A.&lina cea un 6oar.
27.#e-i #osticT 27./use cei trei duli de pa6.
2=.Dup ce-l ascult atent... 2=.Eu sunt lupul cel trn.
29.Eu l-a ine i l-a creteQ 29.E un iat la.
2B.,-ai cutatT 2B.#e pai lai...
2D.'-oi face de rs. 2D.&i oraFii moi.
3<.*-oi fi aa leg. 3<.?rae noi.
31.Dac vi-i vora aa... 31.-oricel cu oc$ii vii.
32.@-a nfuriat. 32.Jine mama sa.
33.@-i aduc fata mpratului. 33./rietenilor si le spune.
3A.,-or fi au6itT 3A./rivete la lupta lor.
37.*-oi fi aa leg. 37.Jine la noi.
3=.J-oi 6idi pe voi v-oi 6idi de vii. 3=.#e e cu voiT
39.# d-oi sta a m mnia... 39.Doi oameni se certau.
3B.'i-i foame! 3B.'ii i mii de grneQ
3D..ncepu a-i spune... 3D.&i v6ut tu singur!
A<.De-a c6ut, aFut-l! A<.*ici gnd s-l dea.
A1..-a fost frig. A1..a acum carul si pornete.
A2..-au udat si i-au plivit. A2.#inii dup ei se iau.
A3.'-or face de rs. A3.'or de sete!
AA./-un lac se plimau gtele. AA./un rec$ea la gura scorurii.
A7.@-ar ucura trnul. A7.&poi sar n ograd.
A=.Ei-i de aFuns! A=.Tu le ii pe toate.
A9.*u v-a fost dor de ara voastrT A9.,upul se va arta.
ABJi-i frigT Ji-i geamul spartT AB.@ vii degra.
AD.J-oi 6idi pe voi,v-oi 6idi de vii AD.Joi fi cinstit.
7<.#red c-am visat. 7<.Te cam greti.
71.'-ai rpus, leule! 71.-i ce $or mai Fucar.
72.,-a aruncat n mare. 72.Ea nu mai st la noi.
73..-ar fi fost de aFutor. 73.Eu priveam, iar el m certa.
7A.@-au frecat cu 6pad. 7A.? cprioar sau un cer...
77.Da ce-a fost aici, copileT 77.#ea! ;oian!
7=.'i-au nflorit lalelele. 7=.'iau! 'iau!
79.'-or face de rs. 79.'or, mor, mor...
7B.*-a venit s ne aFute. 7B.*a! satur-te!
7D.*e-a culcat pe cuptor. 7D.*ea, Iur6an!
=<.Hn 6iua aceea se adunau fetele. =<.?amenii aceia s-au dus.
=1./lata e aceeai. =1.&ceiai copii i vd,in fiecare 6i.
=2.&ltdat venea cu plcere. =2.? s-i spun alt dat.
=3.@-mi dai caietul c altfel... =3.&vei i alt fel de criT
=A.E mai un dect o fat. =A.De ct timp nu l-ai mai v6utT
=7.& fost demult un tat... =7.Dar l uitasem de mult.
==.0up numai o ucat de pine. ==.El nu mai pierde timpul...
=9.& fost odat o feti... =9.'ai citi o dat povestea
;nva de la toate
"din lirica norvegian)
Hnva de la &/X s ai statornic drum,
Hnva de la M,X#X0. c toate-s numai
scrum
Hnva de la +'K0X s treci i s
veg$e6i
Hnva de la @TY*#X cum neclintit s
cre6i !
Hnva de la @?&0E cum treuie s-apui
Hnva de la /.&T0X ct treuie s spui
Hnva de la JY*T+, ce-adie pe poteci
#um treuie prin lume de linitit s treci.
Hnva de la T?&TE, cci toate-i sunt
surori,
#um treci frumos prin via,cum poti
frumos s mori.
Hnva de la J.E0'E, c nimeni nu-i uitat
Hnva de la *+MX0, s fii mereu curat
Hnva de la M,X#X0. ce-avem de ars n
noi
.nva de la &/E s nu dai napoi,
Hnva de la +'K0X s fii smerit ca ea
Hnva de la @TY*#X s-nduri furtuna
grea
Hnva de la @?&0E ca vremea s-i
cunoti
Hnva de la @TE,E c-n cer sunt multe oti
!
Hnva de la (0E.E0, cnd singur eti, s
cni
Hnva de la ,+*X s nu te nspimni
Hnva de la J+,T+0. cnd umerii i-s grei
-i du-te la M+0*.#X s ve6i povara ei !
Hnva de la M,?&0E s fii ginga ca ea
Hnva de la '.E, s ai lndeea sa
Hnva de la /X@X0. s fii mereu n 6or
Hnva de la T?&TE c totu-i trector !
.a seama, fiu al Fertfei, prin lumea-n care
treci
@-nvei din T?T #E /.E0E, cum s trieti
n veci .
+OPA+.L ?-RI+IRII
Imeste tuturor
#onstruiete un alum de familie
*umr stelele . .mit o persoana pe care o iueti.
@un-i amicii. @pune-i cuiva ,,'i-e dor de tine!ZZ
Jorete cu Dumne6eu . 0edevino ....copilul de altdat
@ari coarda . +it cuvntul ,,ranc$iunZZ. @pune ,,D&ZZ
Eine-i promisiunile . 06i! #ere aFutor , @c$im-i pieptntura
Mugi.......#nt.........&minteste-ti de o aniversare . &Futa un om nevoias.
Termina un proiect . (andeste! .esi pentru a te distra. ?fera-te voluntar.
Daruieste-ti o aie cu spuma. Ma cuiva o favoare . &sculta cantecul greierilor.
Jisea6a cu oc$ii desc$isi . .nc$ide televi6orul si voreste. Mii amail!
Da-ti voie sa gresesti. .arta! 'ultumeste-i lui Dumne6eu pentru soare.
Demonstrea6a-ti fericirea. Ma un cadou. &ccepta un compliment. /riveste o floare
cu atentie. .nter6ice-ti sa spui ,, *u pot !ZZ vreme de o 6i. Traieste-ti clipa! #ontinua
o traditie a familiei . .ncepe o alta 6i. &6i nu iti fa griFi ! /ractica curaFul in lucrurile mici . &Futa un vecin la greu. 'angaie un copil care sufera. &sculta un prieten.
/riveste fotografiile vec$i. .maginea6a-ti valurile marii. ;oaca-te cu Fucaria ta
de plus. Da-ti voie sa fii simpatic. @aluta-ti primul noul vecin.
Ma-l pe cineva sa se simta ine-venit. /romite cuiva ca il vei aFuta.
#onvinge-te ca nu esti singurul. ,auda intreit o fapta una.
/rimeste in sufletul tau si in casa ta un catel de pe strada
[raneste-l!Joreste-i!/astrea6a-l!
@terge lacrimile de pe un ora6.
#umpara-ti o ciocolata
.mparte-o cu un
/ofticios. Mii iar
curios.Descopera
un lucru nou,
ceva frumos,
ceva interesant
Da-te in leagan
#iteste o poveste
/ovesteste-o unui
copil.@crie o poe6ie
Daruieste-o ,,FumatatiiZZtale
@tai drept. @adeste un copac
'ultumeste-le dragilor tai profesori
@adeste si tu un arore al vietii in inima si sufletul cuiva.
DE2 FGE- "L 0-H2"IJRHLHE
2HLIEK"I ?E -0KJI"I
1 B 6 Jptiunea tanarului pentru profesia de educator sa fe facuta la varsta cand vocatia il orientea&a fara riscul de a'si f
(resit ale(erea6
2 B 6 2onstienti&area rolului si responsa#ilitatilor profesiei de educator prin cunoasterea codului de ontolo(ie specifc6
3 B 6 -esfasurarea activitatii in mod creator , competent6
! B 6 ?pirit desc:is catre perfectionare si innoirea modelelor de actiune socio'profesionala6
$ B 6 2onsumator inteli(ent de cultura si creator de valori culturale autentice6
) B 6 Emplinirea aspiratiilor prin efort si inteli(enta , reali&area de sine , ca finta rationala , lucida , critica , ec:ili#rata , in
tot ce intreprinde6
+ B 6 ormatie intelectuala de ran( superior in care stiinta , arta morala si justitia sa'i defneasca personalitatea6
, B 6 Dare capacitate de e1presie ver#ala @ nonver#ala care denota cultura si civili&atie6
L B 6 Entelect suplu si permea#il , spre a nu lasa loc pentru clisee , do(me , f1isme6
1. B 6 2ultivarea civismului , a spiritului cooperant , a prieteniei sincere si dura#ile6
11 B 6 Respect fata de semeni , fata de copii , coparticipant la viata comunitatii profesionale si a cetatii6
12 B 6 "pararea presti(iului si onoarei profesiei prin conduita e1emplara in toate imprejurarile6
MOMENTE BN VIA"
6unt momente /n via cna i$e 3tCt 2' 20& de cineva /nct /i vine s$l scoi din visele tale i s$l /mbrie#i cu adevrat.
5nd o u se /nc*ide, alta se desc*ide4 dar sunt di cnd rmnem atta timp privind una /nc*is /nct nu putem vedea toate celelalte care sunt
desc*ise pentru noi.
Nu te g*ida doar dup aparene, te pot /nela. Nu cuta bogia, inclusiv i asta dispare.
5aut acea persoan care s te 'ac s #mbeti, e su'icient un #mbet ca s se 'ac lumin /ntr$o #i /ntunecat.
Gsete acea persoan care s$i 'ac inima s #mbeti.3isea# la ceea ce vrei s vise#i.
7u 0te acolo unde vrei s mergi. " ceea ce vrei s 'ii9.ai doar : via i : oportunitate pentru a 'ace tot ceea ce vrei i$i propui.
6per s ai 99su'icient 'ericire pentru a te 'ace dulce 4
99su'iciente /ncercri pentru a te 'ace puternic 4
99.su'iciente neca#uri pentru a rmne uman 4
99su'icient speran pentru a te 'ace i a 'i 'ericit.
5el mai 'ericit nu este neaprat cel care are ; ce$i mai bun din toate <, ci cel ce tie ce$i mai bun din t0t ceea ce$i iese /n cale9.
=n viitor strlucit se va ba#a /ntotdeauna pe un trecut uitat. Nu vei putea merge /nainte pn cnd nu vei lsa /n urm eecurile i su'erinele trecute.
5nd te$ai nscut, t$ plngeai iar ceilali #mbeau.
Triete$i viaa ast'el /nct atunci cnd se va s'ri tu s #mbeti.
N$ *0/0t) 3,))@ ,$%& 3%),t)&)1' =
O >) +'&)/)t =
Pentru a conduce bine un copil, trebuie sa$l intelegi bine>>
?.@alton
ABrice educatie trebuie sa 'ie autoeducatie. Cdultul, educatorul trebuie sa spri-ine acest proces de desavarsire a copilului prin
libera mani'estare a sa A.
#onstantin [arlN
-02"LJFHL I"20REE
1 ) . Taci , daca nu ai de spus ceva valoros .
2 ) . Taci , atunci cand ai vorit destul .
3 ) . Taci , pana cand iti vine randul sa voresti .
A ) . Taci , atunci cand esti provocat .
7 ) . Taci , cand esti nervos si iritat .
= ) . Taci , cand intri in Kiserica pentru ca Dumne6eu sa-ti poata vori
D03EH M03IRH E02"R0 NE
7-ou lin(urie de r#dare, J ceac de #untate,
Matru lin(uri de ama#ilitate, Hn pic de speranO J do& de
credin6 "du(ai mult n(duin, Muin pruden,
2*teva fre de simpatie,
Hn mnunc:i din acea plant rar care se numete
umilin6 2ondimentai totul cu #un'sim,
Lsai s se coac la foc mic Pi vei avea J NE %H3Q6R
9 ) . Taci , cand pleci de la Kiserica pentru ca Du$ul @fant sa poata imprima in mintea ta lucrurile pe care le-ai au6it .
B ) . Taci , cand esti ispitit sa voresti .
D ) . Taci , cand esti ispitit sa critici .
1< ) . Taci , cat ai timp sa gandesti inainte de a vori .
Interviu cu DumneHeu I
de Octavian Paler
-&i vrea sa-mi iei un interviuT deciQ..6ise Dumne6eu.
-Daca ai timp.Q am raspuns eu.
Dumne6eu a 6mit, spunnd4
-Timpul meu este eternitatea. #e intreari ai vrea sa-mi puiT
-#e te surprinde cel mai mult la oameniT
Dumne6eu a raspuns4
-Maptul ca se plictisesc de copilarie, se graesc sa creasca, apoi iarasi tnFesc sa fie copii5 c si pierd sanatatea ca sa faca ani si apoi si c$eltuiesc anii ca sa-si refaca
sanatatea5 faptul ca se gandesc cu teama la viitor si uita pre6entul iar astfel nu traiesc nici pre6entul nici viitorul5 ca traiesc ca si cum nu ar muri niciodata si mor ca si cum nu ar
fi trait.
Dumne6eu mi-a luat mana si am stat tacuti un timp. &poi am intreat4
-#a un parinte, care sunt cteva din lectiile de viata, pe care ai dori sa le nvete copiii TaiT
-@a invete ca durea6a doar cateva secunde sa desc$ida rani profunde in inima celor pe care ii iuesc si ca durea6a mai multi ani ca acestea sa se vindece5 sa invete ca un om
ogat nu este acela care are cel mai mult ci acela care are nevoie de cel mai putin5 sa invete ca e8ista oameni care ii iuesc dar pur si simplu nu stiu sa-si e8prime sentimentele5
sa invete ca doi oamnei se pot uita la acelasi lucru si ca pot sa-l vada in mod diferit5
sa invete ca nu este suficient sa-i ierte pe ceilalti si ca de asemenea treuie sa se ierte pe ei insisi.
-'ultumesc pentru timpul acordat... am 6is umil. &r mai fi ceva 4 ce ai dori ca oamenii sa stie T
Dumne6eu m-a privit 6mind i a 6is4
-Doar faptul ca sunt aici, intotdeunaQ
MeaQ $in partea copiilor ctre cei mari
Sp$) / *$,t 4))t0&$1. ,$ % 9t'&5' 2), p&'>',t.
Sp$) / *$,t *p'&3,:3 p/)). ,$ % 8%p),5' 8, &>(0).
Sp$) / *$,t p&0%)*)$,'3 (),'1$). ,$ % 8,/&'2),:3 &$1$).
Sp$) / *$,t 1$%),3 0/D)10& t). ,$ % 3(3,20,3 8,t$,'&)/$1$).
N$ 39t'pt *<%) 0+'&) 203& pC),'3. 2<%) 1$%),3 9) 'Ep'&)',:3.
N$ 20&'*/ 203& 3+'/:)$,'3 t3 . t' )%p10& * % '2$/) /$ 2&350*t'.
N$<:) /'& 203& 6$/&)). ):) /'& 'E'%p1' 9) /$4),t' ($,'.
N$ *$,t $, *)%p1$ 0&,3%',t 8, 2&$%$1 t$. *$,t /),'43@
/' (3t' 13 $93 8, ,$%'1' 1$) D$%,'>'$.
B,43:<% /' ' %$,/3@ $%)1),:3@ &$5/)$,'3 9) )'&t3&'3.
I,*t&$)'9t'<%@ 8,2&$%<%@ 36$t<% * +)$ ($, 9) 2&'pt.
C0&'/t'3><% /C,2 ' ,'40)'... /D)3& 23/ % 4'>) *$+'&),2.
A6$t<%@ 3>)@ p',t&$ /3 %C),' * ,$ +)' p&'3 tC&>)$
8n loc $e concluHii /
*u merge naintea mea , pentru c s-ar putea s nu te pot urma .
*u merge n urma mea , pentru c s-ar putea s nu te pot g$ida .
'ergi alturi de mine i fii prietenul meu .
9>ndurile unui dasc)l.....
Eu cred c), .umnezeu,
dup) ce a ispr)vit facerea lumii, a c6ibzuit...
*i a c6ibzuit mult p>n) a dat omenirii cea mai nobil) profesie,
care este aceea de dasc)l, modelator de mini *i suflete.
.eseori le spun cole"ilor mei, c) noi dasc)lii,
trebuie s) fim m>ndri *i fericii,
deoarece
pe tot parcursul
carierei (?@-AB ani)
materia
prim) a activit)ii noastre
este tinereea.
!ulte din acestea au 'ost inspirate i prelucrate de pe adresele de internetD
(((.edu.ro (((.re'erate.ro
(((.didactic.ro (((.google .ro
(((.clopotel.ro
Paginile EF, E6 i EG aparin doamnei /nvtoare 5odu !aria de la Hcoala Grum#eti
Pag . 3E,3I si FE apartin domnului director de la scoala 7raganesti 3asile Predoaia
ROM3NIA
MINISTERUL EDUCA4IEII+ CERCET5RII SI TINERETULUI
Se acord doamnei ..........................pentru o viata dedicata invatamantului.
Scoala va fi mai saraca fara sprijinul si daruirea dumneavoastra.
Sa ramaneti mereu aceeasi distinsa doamna si anii ce vor urma sa fie incununati de
sanatate, pace si liniste in suflet, iar drumul sa va fie presarat cu florile
recunostintei noastre.
Au fost alaturi de dumeavoastra colegii: