Sunteți pe pagina 1din 29

MICAREA

SISTEMUL OSOS
COMPLEMENT SIMPLU
1. Dezvoltarea oaselor are loc:
a. prin procesul de osteoliz;
b. prin procesul de osteogenez;
c. n trei faze;
d. numai n viaa intrauterin;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i c.
2. Osteogeneza:
a. const n transformarea esutului
cartilaginos al embrionului n esutul osos
al adultului;
b. const n osificarea membranelor
conjunctive ale
c. embrionului;
d. are loc n trei faze;
e. toate rspunsurile sunt corecte;
f. sunt corecte rspunsurile a i b.
3. Oasele sunt organe:
a. dure;
b. rezistente;
c. cu forme variabile;
d. cu structuri diferite;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
. Dezvoltarea oaselor are loc !r"n
ur#$toarele t"!ur" %e os"&"care:
a. de membran;
b. de cartilaj;
c. epitelial;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
'. Sc(eletul e#)r"onulu" este const"tu"t %"n:
a. membrane epiteliale;
b. cartilaj hialin;
c. esut osos compact;
d. esut osos spongios;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
*. Cre+terea ,n gros"#e a oaselor lung" se
real"zeaz$:
a. pe seama periostului;
b. pe seama pericondrului;
c. prin osificare encondral;
d. pe seama cartilajului de cretere;
e. pe seama zonei externe, osteogene, a
periostului.
-. Cre+terea ,n lung"#e a osulu" se
real"zeaz$:
a. la nivelul cartilajului metafizo-epifizar;
b. la nivelul cartilajului diafizo-epifizar;
c. pe seama periostului;
d. prin osificare desmal;
e. nici un rspuns nu este corect.
.. Des!re cart"la/ele %e cre+tere se !ot
a&"r#a ur#$toarele:
a. sunt situate la limita dintre diafiz i epifiz;
b. sunt prezente la oasele lungi;
c. cnd procesul de cretere nceteaz sunt
nlocuite cu esut osos;
d. persist pn la vrsta de !" de ani;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
0. S(eletul cu!r"n%e:
a. organe dure;
b. organe rezistente;
c. totalitatea oaselor aezate n poziie
anatomic;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
11. Du!$ &or#$2 ,nt3ln"# ur#$toarele
categor"" %e oase:
a. late;
b. scurte;
c. lungi;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
11. Oasele lung" ale sc(eletulu" sunt
re!rezentate %e ur#$toarele oase2 cu o
E4CEP5IE:
a. radius;
b. tibie;
c. stern;
d. fibul;
e. humerus.
#!$
12. Oasele late ale sc(eletulu" sunt
re!rezentate %e:
a. oasele bolii craniene;
b. coxal;
c. scapul;
d. parietal;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
13. D"n categor"a oaselor scurte &ac !arte:
a. carpienele;
b. tarsienele;
c. coxalul;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
1. Oasele lung":
a. sunt oase la care predomin lungimea;
b. prezint diafize sau extremiti;
c. prezint epifiz sau corp;
d. sunt prezente la nivelul minii;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
1'. Sc(eletul ca!ulu" este alc$tu"t %"n:
a. neurocraniu;
b. viscerocraniu ce adpostete encefalul;
c. oase pereche i nepereche;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
1*. Neurocran"ul a%$!oste+te:
a. bulbul;
b. puntea;
c. mezencefalul;
d. emisferele cerebrale;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
1-. 6"scerocran"ul con7"ne seg#entele
!er"&er"ce ale anal"zator"lor:
a. olfactiv;
b. %inestezic;
c. auditiv;
d. vestibular;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
1.. 6"scerocran"ul con7"ne !r"#ele
seg#ente ale a!aratelor:
a. vascular;
b. digestiv;
c. cardiac;
d. excretor;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
10. Neurocran"ul este &or#at %"n 88oase:
a. &;
b. $;
c. ';
d. (-$;
e. ".
21. Neurocran"ul este &or#at %"n 8.oase
ne!erec(e +" %"n 8..oase !erec(":
a. ase; patru;
b. patru; dou;
c. dou; patru;
d. dou; ase;
e. ase; dou.
21. Oasele ne!erec(e ale neurocran"ulu"
sunt ur#$toarele2 cu E4CEP5I9:
a. etmoid;
b. sfenoid;
c. temporal;
d. frontal;
e. occipital.
22. Oasele !erec(e ale neurocran"ulu" sunt:
a. malarul;
b. frontalul;
c. parietalul;
d. palatinul;
e. etmoidul.
23. Oasele !erec(" ale v"scerocran"ulu"
sunt ur#$toarele2 cu o E4CEP5IE:
a. nazal;
b. lacrimal;
c. maxil;
d. mandibul;
e. zigomatic;
2. D"ntre oasele v"scerocran"ulu" &ac !arte:
a. maxila;
b. etmoidul;
c. sfenoidul;
d. temporalul;
e. frontalul.
2'. La &or#area sc(eletulu" trunc("ulu"
!art"c"!$:
a. sternul, situat posterior;
b. numai coastele adevarate;
c. coloana vertebral;
d. bazinul, n partea superioar;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
2*. Sc(eletul trunc("ulu" este &or#at %"n:
a. #! perechi de coaste;
b. coloana vertebral toracal;
c. stern;
d. bazin;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
#!)
2-. :az"nul este const"tu"t %"n:
a. stern;
b. dou oase sacrate;
c. !-* oase coccigiene ;
d. dou oase coxale;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i c.
2.. Coloana verte)ral$:
a. este constituit din piese osoase numite
vertebre;
b. reprezint scheletul axial al corpului;
c. prezint mai multe regiuni;
d. prezint curburi n plan sagital i frontal;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
20. La n"velul sc(eletulu" coloana
verte)ral$ este s"tuat$:
a. lateral;
b. medial;
c. posterior;
d. anterior;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i c;
31. Coloana verte)ral$ ,n%e!l"ne+te
ur#$toarele rolur":
a. protecie a mduvei spinrii;
b. ax de susinere a corpului;
c. executarea diferitelor micri ale capului;
d. executarea diferitelor micri ale
trunchiului;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
31. 6erte)ra t"! este &or#at$ %"n:
a. corp vertebral, n partea dorsal;
b. arc vertebral, n partea ventral;
c. apofize;
d. canal vertebral;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
32. Coloana verte)ral$ are un nu#$r %e
88.verte)re:
a. *+ , *#;
b. *! , *&;
c. **, *&;
d. *!, *";
e. *+, *!.
33. 6erte)rele cores!unz$toare &"ec$re"
reg"un" sunt:
a. ( , $ cervicale;
b. #+ , #! toracale;
c. & , " lombare;
d. & sacrate;
e. & , " coccigiene.
3. 6erte)ra t"! !rez"nt$ ,n !artea
anter"oar$:
a. arcul vertebral;
b. pediculul vertebral;
c. corpul vertebral;
d. gaura de conjugare;
e. nici un rspuns nu este corect.
3'. 6erte)ra t"! !rez"nt$ ,n !artea
!oster"oar$:
a. orificiul vertebral;
b. corpul vertebral;
c. doi pediculi vertebrali;
d. orificiile prin care ies nervii spinali;
e. arcul vertebral.
3*. Coloana verte)ral$ cu!r"n%e un nu#$r
%e8.verte)re cerv"cale:
a. $;
b. #!;
c. &-";
d. ";
e. nici un rspuns nu este corect.
3-. Coloana verte)ral$ cu!r"n%e un nu#$r
%e8.verte)re toracale:
a. $;
b. #!;
c. &-";
d. ";
e. nici un rspuns nu este corect.
3.. Coloana verte)ral$ cu!r"n%e un nu#$r
%e8.verte)re lo#)are:
a. $;
b. #!;
c. &-";
d. ";
e. nici un rspuns nu este corect.
30. Osul sacru !rov"ne !r"n su%area celor
8.. verte)re sacrate:
a. (;
b. & , ";
c. ";
d. #!;
e. * , &.
1. Osul sacru# este un os:
a. pereche;
b. situat pe linia median;
c. de form trapezoidal;
d. orietat cu baza n jos;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
#*+
1. Cocc"gele rezult$ %"n &uz"onarea celor
8.. verte)re cocc"g"ene:
a. (;
b. &;
c. ";
d. & , ";
e. #!.
2. Cocc"gele:
a. se afl pe prile laterale ale bazinului;
b. este situat n continuarea sacrumului;
c. se articuleaz inferior cu osul sacru;
d. se articuleaz superior cu coloana
vertebral lombar;
e. se articuleaz pe prile laterale cu coxalul.
3. Cur)ur"le sag"tale ale coloane"
verte)rale sunt:
a. cervical, cu concavitatea anterior;
b. toracal, cu convexitatea posterior;
c. lombar, cu concavitatea anterior;
d. sacral; cu concavitatea posterior;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
. Sc(eletul toracelu" este &or#at %"n:
a. stern;
b. #! vertebre toracale;
c. #! perechi de coaste;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
'. Sternul:
a. este un os scurt;
b. este situat pe prile laterale ale toracelui;
c. este situat n partea anterioar a toracelui;
d. este un os pereche;
e. nici un rspuns nu este corect .
*. Sternul se art"culeaz$:
a. pe prile laterale, cu cele #! perechi de
coaste;
b. cu extremitatea lateral a claviculei;
c. cu extremitatea medial a claviculei;
d. cu humerusul;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
-. D"n cele 12 !erec(" %e coaste se unesc
%"rect cu sternul:
a. primele #+ perechi;
b. ultimele ( perechi;
c. primele ( perechi;
d. ultimele #+ perechi;
e. coastele flotante.
.. Coastele !rez"nt$ ur#$toarele
caractere2 cu o E4CEP5IE:
a. sunt de trei tipuri;
b. sunt situate pe prile laterale ale toracelui;
c. se ntind de la coloana vertebral lombar
la stern;
d. sunt n numr de #! perechi;
e. numai unele se artcileaz cu sternul.
0. Coastele a%ev$rate !rez"nt$
ur#$toarele caractere:
a. se articuleaz cu sternul;
b. se articuleaz cu sternul prin cartilajul
coastei -..;
c. sunt reprezentate de primele ( perechi;
d. sunt reprezentate de coastele -..., ./, /;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
'1. Sunt cons"%erate coaste a%ev$rate
ur#$toarele !erec("2 cu E4CEP5I9:
a. coastele .., ..., .-;
b. coastele -..., ./, /;
c. coastele ..., .-, -;
d. coastele ., .., ...;
e. coastele -, -., -...
'1. Coastele &alse !rez"nt$ ur#$toarele
caractere:
a. se articuleaz cu sternul prin intermediul
coastei -...;
b. nu ajung la stern;
c. sunt coaste libere;
d. sunt reprezentate de ultimele trei perechi
de coaste;
e. nici un rspuns nu este corect.
'2. Sunt cons"%erate coaste &alse
ur#$toarele !erec(":
a. coastele -..;
b. coastele ./;
c. coastele /.;
d. coastele /..;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
'3. Coastele &lotante:
a. se articuleaz cu sternul prin cartilajul
coastei -..;
b. nu se articuleaz cu sternul;
c. sunt reprezentate de primele dou perechi
de coaste;
d. sunt considerate coaste adevrate;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
'. D"n categor"a coastelor &lotante &ac
!arte !erec("le %e coaste:
a. -...;
b. ./;
c. /;
d. /..;
e. -...
#*#
''. Se %escr"u ur#$toarele t"!ur" %e coaste:
a. lipite;
b. independente;
c. adevrate;
d. articulate ntre ele;
e. nici un rspuns nu este corect.
'*. Sc(eletul #e#)relor su!er"oare
cu!r"n%e ur#$toarele seg#ente2 cu o
E4CEP5IE:
a. scheletul centurii scapulare;
b. scheletul antebraului;
c. scheletul braului;
d. scheletul falangelor;
e. scheletul minii.
'-. Centura sca!ular$ este &or#at$ %"n:
a. humerus;
b. clavicul;
c. omoplat;
d. stern;
e. sunt corecte rspunsurile b i c.
'.. Centura sca!ular$ leag$:
a. membrul inferior de trunchi;
b. clavicula de omoplat;
c. membrul superior de torace;
d. scapula de omoplat;
e. nici un rspuns nu este corect.
'0. Clav"cula:
a. este un os scurt;
b. este un os lat;
c. este situat n partea anterioar a toracelui;
d. este situat n partea posterioar a
toracelui;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
*1. Clav"cula se art"culeaz$ lateral cu:
a. sternul;
b. humerusul;
c. scapula;
d. prima coast;
e. nici un rspuns nu este corect.
*1. Clav"cula se art"culeaz$ #e%"al cu:
a. omoplatul;
b. manubriul sternal;
c. apendicele xifoid;
d. corpul sternului;
e. scapula.
*2. O#o!latul este un os:
a. de form alungit;
b. scurt;
c. situat n partea anterioar a toracelui;
d. situat n partea posterioar a toracelui;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
*3. O#o!latul se art"culeaz$ lateral cu:
a. clavicula;
b. sternul;
c. humerusul;
d. scapula de parte opus;
e. nici un rspuns nu este corect.
*. Sc(eletul )ra7ulu" este alc$tu"t %"n:
a. scapul;
b. radius;
c. uln;
d. humerus;
e. cubitus.
*'. Sc(eletul ante)ra7ulu" este cost"tu"t %"n:
a. dou oase late;
b. radius;
c. humerus;
d. fibul;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
**. Sc(eletul ante)ra7ulu" este &or#at %"n:
a. oase lungi;
b. uln, situat lateral;
c. radius, situat medial;
d. dou oase fixe;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
*-. La n"velul sc(eletulu" ante)ra7ulu"2 ulna:
a. este situat medial;
b. este situat lateral;
c. este un os scurt;
d. este un os fix;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i d.
*.. La n"velul sc(eletulu" ante)ra7ulu"2
ra%"usul:
a. reprezint osul mai fix;
b. este situat lateral;
c. este situat medial;
d. se articuleaz numai cu humerusul;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
*0. Cele %ou$ oase ale ante)ra7ulu":
a. se articuleaz ntre ele proximal;
b. se articuleaz ntre ele distal;
c. se articuleaz cu humerusul;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
-1. ;a%"usul se art"culeaz$ !ro<"#al cu:
a. oasele carpiene;
b. humerusul;
c. metacarpienele;
d. scapula;
#*!
e. nici un rspuns nu este corect.
-1. ;a%"usul se art"culeaz$ %"stal cu:
a. humerusul;
b. oasele metacarpiene;
c. oasele carpiene;
d. numai cu ulna;
e. nici un rspuns nu este corect.
-2. Sc(eletul #3"n"" este &or#at %"n 8.
oase car!"ene:
a. ";
b. $;
c. (;
d. #&;
e. !.
-3. Sc(eletul #3"n"" este &or#at %"n 8.
oase #etacar!"ene:
a. (;
b. #&;
c. $;
d. ";
e. #!.
-. Sc(eletul #3"n"" este &or#at %"n 8.
&alange:
a. !;
b. #";
c. #&;
d. #!;
e. (.
-'. Sc(eletul #3"n"" este &or#at %"n:
a. falange;
b. tarsiene;
c. metacarpiene;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
-*. Oasele car!"ene:
a. sunt dispuse pe dou rnduri;
b. rndul proximal se articuleaz cu radiusul
i ulna;
c. rndul distal se articuleaz cu
metacarpienele;
d. se articuleaz i ntre ele;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
--. Oasele #etacar!"ene se art"culeaz$ cu:
a. carpienele;
b. radiusul;
c. ulna;
d. falangele;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i d.
-.. =alangele se art"culeaz$ cu:
a. primul rnd de oase carpiene;
b. rndul doi de oase carpiene;
c. metacarpienele;
d. radiusul;
e. ulna.
-0. Sc(eletul #e#)rulu" "n&er"or este
&or#at %"n:
a. centura scapular;
b. simfiza pubian;
c. centura pelvian;
d. centura sacrat;
e. nici un rspuns nu este corect.
.1. Centura !elv"an$ leag$:
a. cele dou oase coxale ntre ele;
b. coxalul de osul sacru;
c. membrul inferior de trunchi;
d. ilionul de pubis;
e. nici un rspuns nu este corect.
.1. Centura !elv"n$ este &or#at$ %"n:
a. femur;
b. cele dou oase sacrate;
c. ilion i ischion;
d. coxale;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i d.
.2. Oasele co<ale se art"culeaz$ anter"or:
a. cu sacrul;
b. cu pubisul;
c. ntre ele;
d. cu femurul;
e. cu ilionul.
.3. Oasele co<ale se art"culeaz$ !oster"or:
a. ntre ele;
b. cu ischionul;
c. cu sacrumul;
d. formnd simfiza pubian;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i d.
.. La &or#area )az"nulu" !art"c"!$:
a. coloana vertebral lombar;
b. oasele coxale;
c. oasele sacrate;
d. rotula;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i c.
.'. Sc(eletul coa!se" este &or#at %"n:
a. tibie;
b. coxal;
c. rotul;
d. femur;
e. humerus.
#**
.*. Cel #a" lung os %"n cor! este
re!rezentat %e:
a. humerus;
b. tibie;
c. femur;
d. radius;
e. uln.
.-. E!"&"za !ro<"#al$ a &e#urulu" se
art"culeaz$ cu:
a. sacrul;
b. tibia;
c. coxalul;
d. rotula;
e. ilionul.
... E!"&"za %"stal$ a &e#urulu" se
art"culeaz$ anter"or cu:
a. tibia;
b. coxalul;
c. fibula;
d. rotula;
e. calcaneul.
.0. E!"&"za %"stal$ a &e#urulu" se
art"culeaz$ "n&er"or cu:
a. rotula;
b. coxalul;
c. fibula;
d. tibia;
e. astragalul.
01. Sc(eletul ga#)e" este alc$tu"t %"n:
a. dou oase;
b. tibie;
c. fibul, mai voluminoas;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
01. La n"velul sc(eletulu" ga#)e"2 t")"a:
a. este aezat medial;
b. este aezat lateral;
c. este osul mai voluminos;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
02. La n"velul sc(eletulu" ga#)e"2 &")ula:
a. este situat lateral;
b. este situat medial;
c. este osul mai puin voluminos;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
03. Des!re cele %ou$ oase ale ga#)e"
!ute# a&"r#a ur#$toarele:
a. se articuleaz ntre ele proximal;
b. se articuleaz ntre ele distal;
c. numai tibia se articuleaz cu femurul;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
0. E!"&"za !ro<"#al$ a t")"e" se art"culeaz$
cu:
a. talusul;
b. femurul;
c. oasele tarsiene;
d. fibula;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i d.
0'. E!"&"za %"stal$ a t")"e" se art"culeaz$ cu:
a. metatarsienele;
b. femurul;
c. oasele tarsiene;
d. rotula;
e. nici un rspuns nu este corect.
0*. E!"&"za %"stal$ a &")ule" se art"culeaz$
cu:
a. rotula;
b. calcaneul;
c. tibia;
d. femurul;
e. sunt corecte numai rspunsurile c i d.
0-. ;otula:
a. este un os tarsian;
b. se articuleaz cu femurul;
c. este un os metatarsian;
d. se articuleaz cu fibula;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i d.
0.. Sc(eletul !"c"orulu" este &or#at %"n:
a. $ oase tarsiene;
b. ( oase metatarsiene;
c. #" falange;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
00. Sc(eletul !"c"orulu" cu!r"n%e c3te tre"
&alange !entru &"ecare %eget2 cu o
E4CEP5IE:
a. policelui;
b. degetului .;
c. degetului -;
d. degetului mic;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i c.
111. Oasele tars"ene:
a. se articuleaz ntre ele;
b. se articuleaz cu metatarsienele;
c. se articuleaz cu tibia i fibula;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
#*&
111. Et#o"%ul !rez"nt$:
a. o stnc;
b. o lam ciuruit;
c. o gaur la nivelul creia mduva se
continu cu bulbul;
d. un corp;
e. nici un rspuns nu este corect.
112. Te#!oralul !rez"nt$:
a. o stnc;
b. o cavitate pentru urechea medie;
c. o cavitate pentru urechea extern;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
113. >aua turceasc$ a!ar7"ne:
a. temporalului;
b. etmoidului;
c. occipitalului;
d. sfenoidului;
e. palatinului.
11. La#a c"uru"t$ a!ar7"ne:
a. sfenoidului;
b. etmoidului;
c. occipitalului;
d. temporalului;
e. nici un rspuns nu este corect.
11'. St3nca ce a%$!oste+te urec(ea #e%"e
+" "ntern$ a!ar7"ne:
a. parietalului;
b. sfenoidului;
c. maxilarului;
d. etmoidului;
e. nici un rspuns nu este corect.
11*. 9rt"cula7""le sunt &or#a7"un" %e
leg$tur$ ,ntre:
a. dou oase;
b. mai multe oase;
c. oase i muchi;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
11-. 9rt"cula7""le:
a. sunt de trei tipuri;
b. sunt organe de legtur ntre muchi;
c. reprezint inseria unui muchi pe os;
d. sunt sediul micrilor;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i d.
11.. Du!$ gra%ul %e #o)"l"tate art"cula7""le
!ot &":
a. fixe;
b. mobile;
c. semimobile;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
110. 9rt"cula7""le se#"#o)"le !ose%$:
a. un grad mare de mobilitate;
b. cavitate articular;
c. o mobilitate redus;
d. discuri sau meniscuri;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
111. O art"cula7"e #o)"l$ !rez"nt$:
a. cartilaje articulare;
b. membran sinovial;
c. cavitate articular;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
111. Oasele cut"e" cran"ene !rez"nt$
art"cula7"":
a. semimobile;
b. fixe;
c. mobile;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
112. La n"velul une" art"cula7"" #o)"le2 !ot
e<"sta #"+c$r" %e:
a. flexie;
b. extensie;
c. abducie;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
113. Ele#entele structurale ale une"
art"cula7"" #o)"le sunt ur#$toarele:
a. capsula articular;
b. suprafeele articulare;
c. cavitatea articular;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
11. La n"velul une" art"cula7"" &"<e !ot
e<"sta:
a. discuri;
b. meniscuri;
c. membran sinovial;
d. lichid sinovial0
e. nici un rspuns nu este corect.
11'. ?ntr@o art"cula7"e se !ot real"za
ur#$toarele t"!ur" %e #"+c$r"2 cu o
E4CEP5IE:
a. flexie;
b. extensie;
c. rotaie;
d. circumspecie;
e. abducie.
#*"
11*. Oasele ,n%e!l"nesc ur#$toarele rolur":
a. prghii ale aparatului locomotor;
b. protecie a unor organe vitale;
c. sediul principal al organelor
hematopoietice;
d. depozit de sruri minerale;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
11-. Oasele !rote/eaz$ unele organe v"tale2
ast&el:
a. bazinul osos pentru vezic urinar;
b. cutia toracic pentru plmni;
c. canalul vertebral pentru mduva spinrii;
d. cutia cranian pentru encefal;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
11.. ;olul (e#ato!o"et"c al oaselor se
#an"&est$:
a. doar la copii;
b. n mduva roie din osul compact;
c. n mduva roie din osul spongios;
d. la vrstnici n mduva cenuie;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
110. Matr"cea organ"ca a osulu" cont"ne
&")re %e colagen "n ur#atoarea !ro!ort"e:
a. ("-$+1;
b. $+-$"1;
c. $"-)+1
d. )+-)"1;
e. toate raspunsurile sunt gresite.
121. Pr"n os"&"carea %e #e#)rana se
&or#eaza:
a. sfenoid;
b. etmoid;
c. frontal;
d. maxilar;
e. toate raspunsurile sunt corecte
121. =aza %e os"&"care !r"#ara consta "n:
a. formarea osului brut, functional;
b. procese constructive, care predomina;
c. procese de distrugere, care predomina;
d. procesele constructive se realizeaza
concomitent cu cele de distrugere;
e. toate raspunsurile sunt gresite.
122. =aza %e os"&"care secun%ara consta "n:
a. formarea osului brut, functional;
b. procese constructive, care predomina;
c. procese de distrugere, care predomina;
d. procesele constructive se realizeaza
concomitent cu cele de distrugere;
e. toate raspunsurile sunt gresite.
123. Oasele sesa#o"%e se gasesc:
a. in regiunea capului;
b. in regiunea gatului;
c. in regiunea trunchiului;
d. la membrul inferior;
e. toate raspunsurile sunt gresite.
12. La %el"#"tarea or)"te" !art"c"!a
ur#atoarele oase cu o E<ce!t"e:
a. frontal;
b. zigomatic;
c. nazal;
d. sfenoid;
e. temporal.
12'. Cran"ul !rez"nta !e &ata )azala
ur#atoarele oase cu o E<ce!t"e:
a. parietale;
b. occipitale;
c. sfenoid;
d. palatine;
e. vomer.
12*. 6erte)ra lo#)ara !rez"nta:
a. apofiza spinoasa;
b. apofiza articulara;
c. apofiza transversa;
d. sunt corecte numai raspunsurile a si c;
e. sunt corecte toate raspunsurile.
12- Osul sacru !rez"nta:
a. o fata anterioara;
b. o fata posterioara;
c. cate & orificii de fiecare parte;
d. sunt corecte raspunsurile a si b;
e. sunt corecte toate raspunsurile.
12.. La &or#area osulu" co<al au luat !arte
ur#atoarele oase:
a. ilion;
b. ischion;
c. pubis;
d. coccige;
e. sunt corecte raspunsurile a,b si c.
120. In organ"s#ul u#an a!ar 3 or%"ne %e
!arg("":
a. ordinul . , actioneaza la realizarea
echilibrului capului pe coloana vertebrala;
b. ordinul .. , la nivelul articulatiei labei
piciorului, actioneaza in timpul mersului;
c. ordinul ... , la articulatia cotului, actioneaza
la ridicarea unor greutati;
d. sunt corecte raspunsurile a si b;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
#*'
131. In alcatu"rea tesutulu" osos s!ong"os
"ntra:
a. canal 2avers;
b. sistem 2avers;
c. osteocite;
d. lamele concentrice;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
131. In alcatu"rea tesutulu" osos co#!act
"ntra:
a. areole cu maduva hematogena;
b. sistem 2avers;
c. osteocite;
d. trabecule;
e. sunt corecte raspunsurile b si c.
132. Pr"n or"&"c""le )aze" neurocran"ulu"
"ntra:
a. artera carotida interna;
b. artera vertebrala;
c. arterele meningee;
d. artera jugulara interna;
e. sunt corecte raspunsurile a,b si c.
133. Me#)rana "nterosoasa se gaseste la
n"velul ur#atoarelor oase:
a. radius;
b. cubitus;
c. tibie;
d. fibula;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
13. M"scar"le se !ot real"za "n /urul a 3 a<e
"n cazul art"culat""lor:
a. artrodii;
b. amfiartroze;
c. diartroze;
d. toate raspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte raspunsurile a si c.
13'. C"rcu#%uct"a "nclu%e unele #"scar":
a. flexia;
b. extensia;
c. rotatia;
d. adductia
e. toate raspunsurile sunt corecte.
13*. Pronat"a este #"scarea:
a. de rotatie a mainii ;
b. in care palma priveste in sus;
c. in care policele se roteste lateral;
d. in care policele se roteste medial;
e. sunt corecte raspunsurile a si d.
COMPLEMENT MULTIPLU
1. Dezvoltarea oaselor are loc:
#. prin procesul de osteoliz;
!. prin procesul de osteogenez;
*. prin procesul de osificare.
&. numai n viaa intrauterin;
2. Osteogeneza:
#. const n transformarea esutului
cartilaginos al embrionului n esutul osos
al adultului;
!. const n transformarea membranelor
conjunctive ale embrionului n esutul osos
al adultului;
*. are loc n trei faze.
&. este un proces general al organismului;
3. Dezvoltarea oaselor are loc !r"n
ur#$toarele t"!ur" %e os"&"care:
#. epitelial;
!. de cartilaj;
*. elastic;
&. de membran.
. Cre+terea ,n gros"#e a oaselor lung" se
real"zeaz$:
#. prin osificare de membran;
!. prin osificare encondral;
*. pe seama periostului;
&. pe seama zonei externe, osteogene,
periostului.
'. Cre+terea ,n lung"#e are loc la
ur#$toarele oase:
#. femur;
!. uln;
*. radius;
&. fibul.
*. Cre+terea ,n lung"#e a osulu" se
real"zeaz$:
#. la nivelul cartilajului diafizo-epifizar;
!. printr-un proces de osteogenez;
*. pe seama cartilajului de cretere;
&. pe seama periostului.
-. Cart"la/ele %e cre+tere:
#. sunt situate la limita dintre diafiz i epifiz;
!. persist pn la vrsta de !" de ani;
*. sunt specifice oasele lungi;
&. se ntlnesc la toate tipurile de oase.
#*(
.. Sc(eletul este &or#at %"n:
#. organe dure;
!. organe rezistente;
*. totalitatea oaselor aezate n poziie
anatomic;
&. sistemul locomotor.
0. Du!$ &or#$2 ,nt3ln"# ur#$toarele
categor"" %e oase:
#. late;
!. scurte;
*. lungi;
&. regulate.
11. Oasele lung" ale sc(eletulu" sunt
re!rezentate %e ur#$toarele oase:
#. radius;
!. tibie;
*. fibul;
&. humerus.
11. Oasele late ale sc(eletulu" sunt
re!rezentate %e:
#. frontal;
!. coxal;
*. stern;
&. mandibul.
12. D"n categor"a oaselor scurte &ac !arte:
#. carpienele;
!. radiusul;
*. tarsienele;
&. ulna.
13. Oasele lung":
#. sunt oase la care predomin lungimea;
!. prezint o diafiz;
*. prezint dou epifize;
&. sunt prezente la nivelul minii.
1. Sc(eletul ca!ulu" este alc$tu"t %"n:
#. oase pereche;
!. oase nepereche;
*. neurocraniu;
&. viscerocraniu ce adpostete encefalul.
1'. Neurocran"ul a%$!oste+te:
#. encefalul;
!. cerebelul;
*. mezencefalul;
&. mduva spinrii.
1*. 6"scerocran"ul con7"ne seg#entul:
#. periferic al unor organe de sim;
!. periferic al analizatorului olfactiv;
*. iniial al aparatului digestiv;
&. distal al aparatului respirator.
1-. Neurocran"ul este &or#at %"n 8.oase
ne!erec(e +" %"n 8..oase !erec(":
1. ase;
2. patru;
3. opt;
4. dou.
1.. Oasele ne!erec(e ale neurocran"ulu"
sunt:
#. maxil;
!. sfenoid;
*. temporal;
&. frontal.
10. Oasele !erec(e ale neurocran"ulu" sunt:
#. malarul;
!. parietalul;
*. frontalul;
&. temporalul.
21. 6"scerocran"ul cu!r"n%e:
#. oase nepereche;
!. oasele feei;
*. oase pereche;
&. ase oase.
21. Oasele !erec(" ale v"scerocran"ulu"
sunt ur#$toarele:
#. nazalul;
!. zigomaticul;
*. lacrimalul;
&. mandibula.
22. Oasele ne!erec(e ale v"scerocran"ulu"
sunt:
#. vomerul;
!. maxila;
*. frontalul;
&. mandibula.
23. Sc(eletul trunc("ulu" este &or#at %"n:
#. stern, situat anterior;
!. coaste, pe prile laterale;
*. coloana vertebral toracal;
&. centura scapular.
2. :az"nul este const"tu"t %"n:
#. sacrum;
!. coccige;
*. coxale.
&. stern;
2'. Coloana verte)ral$:
#. este constituit din piese osoase numite
vertebre;
!. reprezint scheletul lateral al corpului;
*. ndeplinete un dublu rol;
#*$
&. este situat pe linia median.
2*. Coloana verte)ral$ este s"tuat$ ,n
!artea88+" 8..a cor!ulu":
#. median;
!. lateral;
*. anterioar;
&. posterioar.
2-. 6erte)ra t"! este &or#at$ %"n:
#. corp vertebral, n partea anterioar;
!. arc vertebral, n partea posterioar;
*. apofize;
&. canal vertebral.
2.. Coloana verte)ral$ are un nu#$r %e
88.verte)re:
#. *!;
!. *&;
*. *+;
&. **.
20. ;e!art"7"a verte)relor !e reg"un" este
ur#$toarea:
#. ( , $ cervicale;
!. #! toracale;
*. & , " lombare;
&. & , " coccigiene.
31. Pr"n su!ra!unerea verte)relor se
&or#eaz$:
#. canalul vertebral;
!. orificiile de conjugare prin care intr nervii
spinali;
*. pediculii vertebrali;
&. un canal ce adpostete mduva spinrii.
31. Osul sacru#:
#. este un os pereche;
!. provine prin sudarea celor cinci vertebre
sacrale;
*. are form trapezoidal;
&. este situat pe linia median.
32. Osul sacru# este or"entat cu:
#. baza n jos;
!. baza n sus;
*. vrful n sus;
&. vrful n jos.
33. Osul sacru# se art"culeaz$:
#. lateral, cu osul coxal;
!. inferior, cu coccigele;
*. superior, cu coloana lombar;
&. inferior, cu femurul.
3. Cocc"gele rezult$ %"n &uz"onarea celor
8.. verte)re cocc"g"ene:
#. &;
!. & , ";
*. ";
&. (.
3'. Cocc"gele:
#. este situat n continuarea osului sacrum;
!. se articuleaz superior cu ultima vertebr
lombar;
*. reprezint ultimul segment al coloanei
vertebrale.
&. se articuleaz inferior cu osul sacrum;
3*. ?n !lan sag"tal2 coloana verte)ral$
!rez"nt$ ur#$toarele cur)ur":
#. cervical cu convexitatea anterior;
!. toracal cu convexitatea posterior;
*. lombar cu concavitatea posterior;
&. sacral cu concavitatea anterior.
3-. Cur)ur"le coloane" verte)rale %"n !lan
&rontal:
#. pot fi cu convexitatea la stnga;
!. sunt patologice;
*. pot fi cu convexitatea la dreapta;
&. se numesc lordoze.
3.. Sc(eletul toracelu" este &or#at %"n:
#. stern, anterior;
!. ( perechi de coaste, pe prile laterale;
*. vertebrele toracale, posterior;
&. bazin, inferior.
30. Sternul:
#. este un os nepereche;
!. este situat pe prile laterale ale toracelui;
*. este situat pe linia median;
&. este un os pereche;
1. Sternul se art"culeaz$:
#. primele ( perechi de coaste;
!. humerusul;
*. clavicula;
&. omoplatul.
1. D"n cele 12 !erec(" %e coaste se unesc
%"rect cu sternul:
#. perechea a doua;
!. perechea a patra;
*. perechea a asea;
&. perechea a opta.
#*)
2. Coastele !rez"nt$ ur#$toarele
caractere:
#. sunt situate pe prile laterale ale toracelui;
!. se ntind de la coloana vertebral toracal
la stern;
*. sunt n numr de #! perechi;
&. au forma literei ,,344 culcat.
3. Coastele a%ev$rate !rez"nt$
ur#$toarele caractere:
#. se articulez cu sternul;
!. se articuleaz cu sternul prin cartilajul
coastei -..;
*. sunt reprezentate de primele ( perechi;
&. sunt reprezentate de coastele /. i /...
. Coastele &alse !rez"nt$ ur#$toarele
caractere:
#. se articuleaz indirect cu sternul;
!. sunt coaste libere;
*. se articuleaz cu sternul prin intermediul
cartilajului coastei -..;
&. delimiteaz orificiul superior al toracelui.
'. Sunt cons"%erate coaste &alse
ur#$toarele !erec(":
#. coastele /;
!. coastele ./;
*. coastele -...;
&. coastele /...
*. Sunt coaste &lotante !erec("le %e
coaste:
#. -...;
!. /.;
*. /;
&. /...
-. Se %escr"u ur#$toarele t"!ur" %e coaste:
#. flotante;
!. adevrate;
*. false;
&. independente.
.. Sc(eletul #e#)relor su!er"oare
cu!r"n%e:
#. scheletul centurii scapulare;
!. scheletul antebraului;
*. scheletul braului;
&. scheletul minii.
0. La &or#area centur"" sca!ulare
!art"c"!$:
#. sternul;
!. omoplatul;
*. humerusul;
&. clavicula.
'1. Clav"cula:
#. face parte din centura scapular;
!. este un os lung;
*. este situat n partea anterioar a
toracelui.
&. are forma literei 54-44culcat;
'1. Clav"cula se art"culeaz$:
#. omoplatul;
!. humerusul;
*. sternul;
&. prima coast.
'2. O#o!latul se art"culeaz$ cu:
a. clavicula;
b. sternul;
c. humerusul;
d. cu scapula de parte opus.
'3. Sc(eletul )ra7ulu" este alc$tu"t %"n
ur#$toarele oase2 cu E4CEP5I9:
#. femur;
!. radius;
*. uln;
&. humerus;
'. La &or#area sc(eletulu" ante)ra7ulu"
!art"c"!$:
#. radiusul;
!. humerusul;
*. fibula;
&. ulna.
''. Sc(eletul ante)ra7ulu" este &or#at %"n:
#. dou oase lungi;
!. uln, situat medial;
*. radius, situat lateral;
&. dou oase fixe.
'*. Cele %ou$ oase ale ante)ra7ulu"2 se
art"culeaz$:
#. ntre ele prin epifizele proximale;
!. proximal cu humerusul.
*. ntre ele prin epifizele distale;
&. distal, cu humerusul.
'-. Ulna se art"culeaz$:
#. superior cu humerusul;
!. lateral cu radiusul;
*. inferior cu oasele carpiene;
&. inferior cu metacarpienele.
'.. ;a%"usul se art"culeaz$ !ro<"#al cu:
#. oasele carpiene;
!. humerusul;
*. metacarpienele;
&. ulna.
#&+
'0. ;a%"usul se art"culeaz$ %"stal cu:
#. oasele carpiene;
!. humerusul;
*. metacarpienele;
&. ulna.
*1. Sc(eletul #3"n"" este &or#at %"n:
#. falange;
!. carpiene;
*. metacarpiene;
&. tarsiene.
*1. Sc(eletulu" #3"n"" cu!r"n%e 8.. &alange:
#. trei la nivelul degetului mic;
!. trei la nivelul mediusului;
*. dou la nivelul policelui;
&. dou la nivelul halucelui.
*2. Oasele car!"ene:
#. sunt dispuse pe dou rnduri;
!. se articuleaz cu radiusul i ulna;
*. se articuleaz cu metacarpienele;
&. se articuleaz i ntre ele.
*3. Oasele #etacar!"ene se art"culeaz$ cu:
#. carpienele;
!. radiusul;
*. ulna;
&. falangele.
*. Sc(eletul #e#)rulu" "n&er"or cu!r"n%e:
#. simfiza pubian;
!. centura pelvian;
*. centura sacrat;
&. scheletul membrului inferior liber.
*'. Centura !elv"an$:
#. leag membrul inferior liber de trunchi;
!. este format din cele dou oase sacrate;
*. este format din cele dou oase coxale;
&. leag oasele gambei de femur.
**. Oasele co<ale se art"culeaz$:
#. posterior cu sacrumul;
!. anterior ntre ele;
*. lateral cu femurul;
&. lateral cu ilionul.
*-. 9rt"cula7"a %"ntre oasele co<ale:
#. formeaz centura pelvin;
!. este o articulaie fix;
*. este o articulaie semimobil;
&. nu permite micri.
*.. La &or#area )az"nulu" !art"c"!$:
#. oasele coxale;
!. femurul;
*. osul sacrum;
&. coloana vertebral lombar;
*0. Sc(eletul coa!se" cu!r"%e:
#. cel mai lung os din corp;
!. fibula;
*. rotula;
&. femurul.
-1. =e#urul se art"culeaz$:
#. prin epifiza proximal cu coxalul;
!. prin epifiza proximal cu rotula;
*. prin epifiza distal cu tibia;
&. prin epifiza distal cu fibula.
-1. E!"&"za %"stal$ a &e#urulu" se
art"culeaz$:
#. superior cu rotula;
!. anterior cu rotula;
*. inferior cu talusul;
&. inferior cu tibia.
-2. Sc(eletul ga#)e" este alc$tu"t %"n:
#. dou oase lungi;
!. tibie;
*. fibul;
&. dou oase late unite printr-o membran
interosoas
-3. La n"velul sc(eletulu" ga#)e"2 t")"a:
#. este aezat medial;
!. este aezat lateral;
*. este osul mai voluminos;
&. reprezint osul mai puin voluminos.
-. La n"velul sc(eletulu" ga#)e"2 &")ula:
#. este situat lateral;
!. este situat medial;
*. este osul mai puin voluminos;
&. reprezint osul mai voluminos.
-'. Des!re cele %ou$ oase ale ga#)e" se
!ot a&"r#a ur#$toarele:
#. se articuleaz ntre ele proximal;
!. se articuleaz ntre ele distal;
*. numai tibia se articuleaz cu femurul;
&. ambele se articuleaz inferior cu
metatarsienele.
-*. T")"a se art"culeaz$:
#. prin partea lateral cu fibula;
!. prin epifiza proximal cu femurul;
*. prin epifiza distal cu tarsienele;
&. prin partea anterioar cu rotula.
#&#
--. =")ula se art"culeaz$:
#. prin epifiza proximal cu tibia;
!. superior cu femurul;
*. superior i cu rotula;
&. prin epifiza distal cu tibia.
-.. Sc(eletul !"c"orulu" este &or#at %"n
oase:
#. tarsiene;
!. metatarsiene;
*. falange;
&. pereche.
-0. Oasele tars"ene:
#. se articuleaz cu metatarsienele;
!. se articuleaz ntre ele;
*. se articuleaz cu tibia;
&. se articuleaz fibula.
.1. Oasele #etatars"ene se art"culeaz$ cu:
#. tarsienele;
!. tibia;
*. falangele;
&. fibula.
.1. Et#o"%ul !rez"nt$:
#. o stnc;
!. o lam ciuruit;
*. o gaur la nivelul creia mduva se
continu cu bulbul;
&. o lam ciuruit strbtut de nervul olfactiv.
.2. Te#!oralul !rez"nt$:
#. stnc;
!. canalul auditiv extern;
*. o cavitate pentru urechea medie;
&. o cavitate pentru urechea intern.
.3. S&eno"%ul:
#. este situat la nivelul bazei craniului;
!. adpostete glanda hipofiz;
*. conine aua turceasc;
&. prezint o stnc;
.. Du!$ gra%ul %e #o)"l"tate2 art"cula7""le
!ot &":
#. fixe;
!. mobile;
*. semimobile;
&. imobile.
.'. 9rt"cula7""le:
#. sunt formaiuni de legtur ntre muchi;
!. sunt formaiuni de legtur ntre oase;
*. sunt de patru tipuri;
&. sunt sediul micrilor.
.*. La n"velul une" art"cula7"" #o)"le se !ot
"nter!une:
#. discuri;
!. cartilaj fibros;
*. meniscuri;
&. esut epitelial.
.-. Ele#entele structurale ale une"
art"cula7"" #o)"le sunt ur#$toarele:
#. capsula articular;
!. membrana sinovial;
*. cavitatea articular;
&. ligamente articulare.
... ?ntr@o art"cula7"e se !ot real"za
ur#$toarele t"!ur" %e #"+c$r":
#. flexie;
!. extensie;
*. rotaie;
&. abducie;
.0. Oasele ,n%e!l"nesc ur#$toarele rolur":
#. protecie a unor organe vitale;
!. prghii ale aparatului locomotor;
*. sediul principal al organelor
hematopoietice;
&. producerea elementelor figurate ale
sngelui.
01. Tesutul osos re!rez"nt$ un %e!oz"t %e:
#. calciu;
!. sruri minerale;
*. fosfor;
&. vitamina 6.
01. Oasele !rote/eaz$ unele organe v"tale2
ast&el:
#. cutia toracic pentru inim;
!. cutia cranian pentru mduva spinrii;
*. canalul rahidian pentru encefal;
&. bazinul pentru vezic urinar.
02. S"ste#ul osos ,n%e!l"ne+te ur#$toarele
&unc7"":
#. metabolic;
!. mecanic;
*. hematopoietic;
&. hemostatic.
03. In co#!oz"t"a c("#"ca a oaselor "ntra:
#. $+1 reziduu uscat;
!. !+1 apa;
*. saruri de calciu;
&. o matrice organica.
#&!
0. Os"&"carea %e #e#)rana %a nastere:
#. frontal;
!. temporale;
*. parietale;
&. occipital;
0'. La n"velul oaselor au loc:
#. procese metabolice similare celorlalte
organe;
!. procese metabolice particulare acestor
organe;
*. retinerea unor substante toxice;
&. stocarea substantelor minerale necesare
organismului.
0*. Oasele au rol "n:
#. metabolismul calciului;
!. metabolismul fosforului;
*. metabolismul electrolitilor;
&. metabolismul sodiului si potasiului;
0-. Osteo)lastele sunt "#!l"cate "n:
#. mecanismul calcifiarii oaselor;
!. primul stadiu al formarii osului;
*. secretia de colagen;
&. secretia de substanta fundamentala.
0.. Unele glan%e en%ocr"ne st"#uleaza
!rocesul %e calc"&"care a oaselor:
#. 2ipofiza prin 372;
!. 8pifiza;
*. 7iroida;
&. 9lucocorticoizii;
00. Un"" (or#on" au rol "n st"#ularea
osteoclastelor:
#. 372;
!. parathormonul;
*. hormonii secretati de gonade;
&. glucocorticoizii.
111. =aza %e os"&"care !r"#ara consta "n:
#. formarea osului brut, nefunctional;
!. procese de distrugere, care predomina;
*. procesele constructive se realizeaza
concomitent cu cele de distrugere;
&. procese constructive, care predomina;
111. =aza %e os"&"care secun%ara consta "n:
#. formarea osului functional;
!. procese constructive, care predomina;
*. procese de distrugere, care predomina;
&. procesele constructive se realizeaza
concomitent cu cele de distrugere;
112. Oasele sesa#o"%e se gasesc:
#. la membrul superior;
!. la membrul inferior;
*. in grosimea unui tendon;
&. in regiunea capului;
113. La %el"#"tarea or)"te" !art"c"!a
ur#atoarele oase:
1. frontal;
!. temporal
*. parietal;
&. sfenoid;
11. 6erte)ra lo#)ara !rez"nta:
e. apofiza spinoasa;
f. apofiza articulara superioara;
g. apofiza transversa;
&. orificiu vertebral.
11'. Osul sacru !rez"nta:
#. o fata anterioara cu & orificii;
!. o fata anterioara cu $ orificii;
*. o fata posterioara cu & orificii;
&. o fata posterioara cu $ orificii.
11*. In organ"s#ul u#an a!ar toate cele tre"
or%"ne clas"ce %e !arg("":
#. ordinul . , actioneaza la realizarea
echilibrului capului pe coloana vertebrala;
!. ordinul .. , la nivelul articulatiei labei
piciorului, actioneaza in timpul mersului;
*. ordinul ... , la articulatia cotului, actioneaza
la ridicarea unor greutati;
&. ordinul ... , la articulatia cotului, actioneaza
la coborarea unor greutati;
11-. La &or#area osulu" co<al au luat !arte:
#. ilion;
!. ischion;
*. pubis;
&. cocccige
#&*
SISTEMUL MUSCULAR
COMPLEMENT SIMPLU
1. Mu+c("" %"n organ"s# se clas"&"c$ ast&el:
a. somatici;
b. scheletici;
c. netezi;
d. viscerali;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
2. Mu+c("" sc(elet"c" re!rez"nt$ a!ro<"#at"v
8... %"n #asa organ"s#ulu":
a. *+1;
b. *+-&+1;
c. &+1;
d. $+1;
e. !+1.
3. Mu+c("" sc(elet"c" se !ot clas"&"ca %u!$
ur#$toarele cr"ter"":
a. form;
b. dimensiunea care predomin;
c. funcia pe care o ndeplinesc;
d. segmentele corpului;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
. Mu+c("" sc(elet"c":
a. reprezint componentele pasive ale
aparatului locomotor;
b. sunt muchi cu contracie involuntar;
c. contribuie la meninerea poziiei corpului;
d. formeaz pereii viscerelor;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
'. Du!$ %"#ens"unea care !re%o#"n$2
#u+c("" v"sceral" !ot &":
a. lai;
b. lungi;
c. scuri;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
*. Ur#$tor"" #u+c(" au &or#$ c"rcular$:
a. orbicular al urechilor;
b. orbicularul buzelor;
c. orbicularul nasului;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
-. Mu+c("" sc(elet"c":
a. sunt organele pasive ale micrii;
b. au n structura lor esut muscular neted;
c. au o vascularizaie bogat;
d. au o inervaie dubl0 somatic i motorie;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.. Mu+c("" sc(elet"c" !rez"nt$:
a. o poriune central, mai puin voluminoas;
b. corpul muchiului;
c. o singur extremitate;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
0. E<tre#"t$7"le #u+c("ulu" sc(elet"c:
a. se numesc tendoane;
b. se inser pe oase;
c. au n structura lor esut muscular;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
11. Cor!ul #u+c("ulu" str"at este const"tu"t
%"n:
a. esut conjunctiv;
b. vase sanguine;
c. nervi senzitivi;
d. nervi motori;
e. toate rspunsurile sunt corecte;
11. Mu+c("ul sc(elet"c !rez"nt$:
a. o membran conjunctiv la exterior;
b. fascia muchiului la interior;
c. fibre musculare netede grupate n
fascicule;
d. o coloraie alb-sidefie;
e. toate rspunsurile sunt corecte;
12. =")ra #uscular$ str"at$ este ,ncon/urat$
%e:
a. epimisium;
b. endomisium;
c. perimisium;
d. o teac groas de esut conjunctiv;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i d.
13. =asc"culele %e &")re2 %"n structura
#u+c("ulu" str"at2 sunt ,ncon/urate %e:
a. epimisium;
b. endomisium;
c. perimisium;
d. fascie;
e. nici un rspuns nu este corect.
1. Mu+c("ulu" str"at !rez"nt$ o "nerva7"e:
a. dubl;
b. somatic;
c. vegetativ;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b;
#&&
1'. Inerva7"a so#at"c$ senz"t"v$ a
#u+c("ulu" str"at este as"gurat$ %e:
a. neuronii din coarnele anterioare ale
mduvei;
b. neuronii din coarnele posterioare ale
mduvei;
c. neuronii somatomotori din ganglionul
spinal;
d. neuronii somatosenzitivi din ganglionul
spinal;
e. axonii neuronilor alfa i gama.
1*. Inerva7"a so#at"c$ #otor"e a #u+c("ulu"
str"at este as"gurat$ %e:
a. neuronii somatosenzitivi alfa i gama;
b. neuronii somatomotori din coarnele
posterioare ale mduvei;
c. neuronii somatomotori din coarnele
anterioare ale mduvei;
d. axonii neuronilor din ganglionul spinal;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
1-. Inerva7"a vegetat"v$ a #u+c("lor str"a7":
a. este prezent la nivelul vaselor sanguine
din muchi;
b. asigur debitul de snge n raport cu efortul
muscular;
c. este asigurat de motoneuronii din
coarnele anterioare ale mduvei;
d. toate rspunsurile sunt corecte.
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
1.. 6ascular"za7"a #u+c("lor sc(elet"c":
a. asigur aportul de oxigen necesar
contraciei;
b. este invers proporional cu gradul de
activitate al muchiului;
c. este redus;
d. este asigurat de capilare ce se deschid n
repaus;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
10. Mu+c("ul sc(elet"c este const"tu"t %"n:
a. substane organice;
b. substane anorganice;
c. ap;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
21. Su)stan7ele anorgan"ce ale #u+c("ulu"
sunt:
a. srurile minerale;
b. glucoza;
c. trigliceridele;
d. proteinele;
e. 67:.
21. Prote"nele #usculare sunt local"zate:
a. numai n sarcoplasm;
b. numai n miofibrile;
c. n sarcolem;
d. n mitocondrii;
e. nici un rspuns nu este corect.
22. Prote"nele #usculare au ur#$toarele
caracter"st"c":
a. toate sunt proteine contractile;
b. unele sunt proteine necontractile;
c. cele contractile sunt mioglobina;
d. cele necontractile sunt actina i miozina;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i d.
23. Prote"nele %"n #u+c(" sunt ur#$toarele
cu E4CEP5I9:
a. contractile;
b. necontractile;
c. mioglobin;
d. structurale;
e. glicogen.
2. Prote"nele #usculare contract"le:
a. sunt reprezentate de actin;
b. sunt reprezentate de miozin;
c. sunt localizate n miofibrile;
d. formeaz sarcomere;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
2'. Prote"nele #usculare necontract"le sunt
re!rezentate %e:
a. troponin;
b. tropomiozin;
c. mioglobin;
d. actin;
e. miozin.
2*. Su)stan7ele energet"ce ale #u+c("ulu"
sunt ur#$toarele2 cu o E4CEP5IE:
a. glucoza;
b. adenozintrifosfatul ;67:<;
c. mioglobina;
d. creatinfosfatul ;=:<;
e. glicogenul.
2-. Su)stan7ele anorgan"ce ale #u+c("ulu"
sunt ur#$toarele:
a. actina;
b. srurile minerale;
c. miozina;
d. mioglobina;
e. glucoza.
#&"
2.. Pr"nc"!alele gru!e %e #u+c(" so#at"c"
sunt ur#$toarele2 cu E4CEP5I9:
a. capului;
b. gtului;
c. trunchiului;
d. globului ocular;
e. membrelor.
20. La n"velul ca!ulu" se a&l$ ur#$tor""
#u+c(":
a. ai mimicii;
b. cutanai;
c. masticatori;
d. ai globului ocular;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
31. Mu+c("" #"#"c"" sunt gru!a7" ,n /urul
or"&"c""lor:
a. auditive, intern i extern;
b. nazale;
c. anale;
d. de la baza craniului;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i d.
31. Mu+c("" #"#"c"" sunt "nerva7" %e nervul:
a. trigemen;
b. facial;
c. frenic;
d. vag;
e. accesor.
32. Mu+c("" #ast"cator" sunt "nerva7" %e
nervul:
a. maxilar ;ram din trigemen<;
b. facial;
c. mandibular ;ram din trigemen<;
d. accesor;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
33. Mu+c("" #ast"cator" sunt re!rezenta7"
%e:
a. orbicularul buzelor;
b. temporalul;
c. muchii limbii;
d. muchii cutanai;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
3. Mu+c("" #aseter":
a. se dispun n jurul orificiilor;
b. au rol n masticaie;
c. sunt muchi cutanai;
d. sunt inervai de nervul facial;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
3'. Mu+c("" g3tulu" sunt re!rezenta7" %e:
a. pielosul gtului;
b. sternocleidomastoidian;
c. oblic extern;
d. toate rspunsurile sunt corecte.
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
3*. ?n reg"unea anterolateral$ a g3tulu" se
a&l$ #u+c("ul:
a. trapez;
b. occipital;
c. sternocleidomastoidian;
d. deltoid;
e. prevertebrali.
3-. Mu+c("ul sternocle"%o#asto"%"an este
"nervat %e nervul:
a. facial;
b. vag;
c. ramurile posterioare ale nervilor spinali;
d. accesor;
e. plexul brahial.
3.. Mu+c("" trunc("ulu" se gru!eaz$ ,n:
a. muchii anterolaterali ai spatelui;
b. muchii posterolaterali ai cefei;
c. muchii abdomenului;
d. muchii anterolaterali ai gtului;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
30. La n"velul s!atelu" +" ce&e" se a&l$
ur#$tor"" #u+c(":
a. intercostali;
b. trapez;
c. oblic extern;
d. oblic intern;
e. nici un rspuns nu este corect.
1. Mu+c("ul tra!ez este "nervat %e:
a. nervul facial;
b. plexul brahial;
c. nervul accesor;
d. nervul frenic;
e. ramurile posterioare ale nervilor spinali.
1. Mu+c("ul #are %orsal este s"tuat la
n"velul:
a. abdomenului;
b. spatelui;
c. peretelui anterolateral al toracelui;
d. baza cutiei toracice;
e. nici un rspuns nu este corect.
2.?n !artea anter"oar$ a toracelu" se
g$sesc #u+c("":
a. diafragm;
b. mare dorsal;
c. mare pectoral;
d. oblic intern;
e. oblic extern.
#&'
3. La n"velul toracelu" se a&l$ ur#$tor""
#u+c(":
a. intercostali;
b. mare pectoral;
c. oblic extern;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
. La )aza cut"e" torac"ce se a&l$:
a. muchii intercostali externi;
b. muchii intercostali interni;
c. muchiul oblic extern;
d. muchiul oblic intern;
e. diafragma.
'.Mu+c("" a)%o#enulu" sunt:
a. dinat anterior;
b. oblic extern;
c. scurt abdominal;
d. vast medial;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
*. La n"velul a)%o#enulu" se a&l$ #u+c("":
a. triunghiular al abdomenului;
b. drept abdominal;
c. adductor mare;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
-. Mu+c("" #e#)rulu" su!er"or sunt
gru!a7" ,n:
a. muchii umrului;
b. muchii braului;
c. muchii antebraului;
d. muchii minii;
e. toate rspunsurile sunt corecte;
.. Mu+c("ul u#$rulu" este:
a. coracobrahialul;
b. deltoidul;
c. brahialul;
d. bicepsul;
e. nici un rspuns nu este corect.
0.La n"velul )ra7ulu" %"st"nge# #u+c(":
a. anteriori i posteriori;
b. muchi anteriori, triceps brahial;
c. muchi posteriori, biceps brahial;
d. muchi inervai de ramurile colaterale ale
plexului brahial;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
'1. Mu+c("" anter"or" a" )ra7ulu" sunt:
a. deltoid;
b. biceps brahial;
c. triceps brahial;
d. extensori ai braului;
e. pronatori.
'1. Mu+c("ul )"ce!s )ra("al este s"tuat:
a. pe faa anterioar a antebraului;
b. pe faa posterioar a antebraului;
c. pe faa anterioar a braului;
d. pe faa posterioar a braului;
e. la nivelul minii.
'2. Mu+c("" !oster"or" a" )ra7ulu" sunt:
a. coracobrahial;
b. brahial;
c. biceps brahial;
d. triceps brahial;
e. deltoid.
'3. Mu+c("" ante)ra7ulu" sunt:
a. extensori ai degetelor;
b. pronatori;
c. supinatori;
d. flexori ai degetelor;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
'. Mu+c("" #e#)rulu" "n&er"or sunt:
a. fesieri, ai coapsei, ai genunchiului, ai
gambei i ai piciorului;
b. ai coapsei, ai genunchiului, ai gambei, ai
piciorului i ai plantei;
c. fesieri, ai coapsei, ai gambei i ai plantei;
d. fesieri, ai coapsei, ai gambei i ai piciorului;
e. nici un rspuns nu este corect.
''. La n"velul coa!se" se a&l$ ur#$tor""
#u+c("":
a. semitendinos;
b. semimembranos;
c. biceps femural;
d. cvadriceps femural;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
'*. Pe &a7a anter"oar$ a coa!se" se a&l$
#u+c("":
a. semitendinos;
b. adductor lung;
c. adductor scurt;
d. cvadriceps femural;
e. biceps femural.
'-. Mu+c("ul cro"tor:
a. este situat pe faa anterioar a coapsei;
b. este situat sub muchiul cvadriceps;
c. este situat pe faa posterioar a coapsei;
d. este extensor al coapsei pe bazin;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
#&(
'.. Mu+c("ul cva%r"ce!s:
a. este situat pe faa anterioar a coapsei;
b. este situat deasupra muchiului croitor;
c. se prinde de os prin trei capete;
d. unul din capete este muchiul pectineu;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
'0. ?n lo/a !oster"oar$ a coa!se" se a&l$
#u+c("":
a. tensor al fasciei lata;
b. tibial posterior;
c. triceps femural;
d. semimembranos;
e. drept medial.
*1. La n"velul ga#)e" se a&l$ #u+c("":
a. flexori ai degetelor;
b. extensori ai degetelor;
c. pronatori i supinatori;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
*1. ?n !artea !oster"oar$ a ga#)e" se a&l$
#u+c("":
a. tibial anterior;
b. flexori ai degetelor;
c. solear;
d. biceps femural;
e. pectineu.
*2. Du!$ ac7"une2 #u+c("" ga#)e" !rez"nt$
ur#$toarele gru!e2 cu o E4CEP5IE:
a. pronatori;
b. flexori;
c. extensori;
d. abductori;
e. supinatori.
*3. Mu+c("" !"c"orulu" sunt:
a. fesieri;
b. plantari;
c. circulari;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
*. Mu+c("" sc(elet"c" as"gur$:
a. echilibrul;
b. postura;
c. mimica;
d. micrile voluntare;
e.toate rspunsurile sunt corecte.
*'. Mu+c("ul str"at so#at"c:
a. realizeaz activitatea motorie voluntar;
b. posed automatism propriu;
c. se comport ca un sinciiu;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile b i c.
**. Mu+c("" v"sceral" se ,nt3lnesc ,n:
a. pereii stomacului;
b. pereii intestinului subire;
c. pereii vaselor de snge;
d. cile urinare;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
*-. Mu+c("" v"sceral":
a. sunt constituii din esut muscular neted;
b. sunt inervai de simpatic;
c. sunt inervai de parasimpatic;
d. posed automatism propriu;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
*.. Inerva7"a #u+c("lor v"sceral":
a. diminu activitatea muscular;
b. intensific activitatea muscular;
c. iniiaz contraciile musculare;
d. este asigurat de sistemul nervos somatic;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
*0. Pro!r"et$7"le #u+c("lor sc(elet"c" sunt
ur#$toarele2 cu o E4CEP5IE:
a. elasticitatea;
b. excitabilitatea;
c. extensibilitatea;
d. plasticitatea;
e. contractilitatea.
-1. Elast"c"tatea este !ro!r"etatea
#u+c("lor:
a. de a se deforma i de a reveni activ sub
aciunea unei fore externe;
b. de a se reveni la forma iniial cnd fora ce
a determinat-o nu mai acioneaz;
c. de a se ntinde i de a reveni la forma iniial
dac fora ce a acionat persist;
d. datorat proprietilor membranei celulare;
e. nici un rspuns nu este corect.
-1. Plast"c"tatea este !ro!r"etatea
caracter"st"c$:
a. miocardului;
b. muchilor netezi multiunitari;
c. muchilor netezi viscerali;
d. muchilor somatici;
e. muchilor ciliari.
#&$
-2. Plast"c"tatea re!rez"nt$ !ro!r"etatea
#u+c("lor netez" v"sceral" %e:
a. meninere constant a dimensiunilor n
timpul distensiei;
b. meninere constant a tensiunii n timpul
distensiei;
c. rspuns prin contracie la aciunea unui
stimul;
d. revenire la forma iniial dup evacuarea
coninutului;
a. nici un rspuns nu este corect.
-3. Sarcole#a &")re" #usculare:
a. este polarizat n repaus;
b. este depolarizat de stimuli electrici;
c. este depolarizat de stimuli fizici;
d. este depolarizat de stimuli chimici;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
-. La n"velul !l$c"" #otor"" trans#"terea
"#!ulsulu" se real"zeaz$ !r"n:
a. mediatori chimici;
b. acetilcolin;
c. noradrenalin;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
-'. La n"velul &")re" #usculare2 !oten7"alul
%e !lac$ a!are:
a. cnd mediatorul chimic se leag de
receptorul presinaptic;
b. dup depolarizarea sarcolemei;
c. dup depolarizarea membranei
presinaptice;
d. dup apariia potenialului terminal de
plac;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
-*. La n"velul #u+c("lor v"sceral":
a. exitaia se propag n toat masa
muchiului;
b. transmiterea impulsul nervos se face prin
puni celulare;
c. transmiterea impulsului se face prin placa
motorie;
d. excitantul este influxul nervos;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
--. Contract"l"tatea:
a. este o proprietate specific muchiului
visceral;
b. reprezint capacitatea muchiului de a se
scurta i alungi;
c. reprezint capacitatea muchiului de a
rspunde prin contracie la aciunea unui
stimul;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
-.. Contrac7"a #u+c("ulu" cu!r"n%e
ur#$toarele &aze:
a. cuplarea actinei cu miozina;
b. contracie;
c. relaxare;
d. eliberare a calciului;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
-0. ?n t"#!ul contrac7"e" #usculare2
el")erarea calc"ulu" %eter#"n$:
a. depolarizarea membranei;
b. creterea permeabilitii membranei;
c. cuplarea actinei cu mioglobina;
d. formarea actomiozinei;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.1. ?n &aza %e contrac7"e a #u+c("ulu" au
loc ur#$toarele &eno#ene:
a. alunecarea filamentelor de miozin printre
cele de actin;
b. apropierea discurilor ntunecate;
c. ndeprtarea membranelor >;
d. eliberarea de energie;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.1. =aza %e rela<are a contrac7"e" const$ ,n:
a. reintroducerea calciului n miofibrile0
b. depolarizarea membranei;
c. reinstalarea strii de repaus;
d. scurtarea sarcomerelor;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.2. Secusa #uscular$:
a. este o contracie simpl;
b. se ntlnete des n organism;
c. toate contraciile sunt secuse;
d. este determinat de un stimul cu valoare
sub cea prag;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.3.Tetanosul
a. se obine prin stimuli repetitivi;
b. poate fi complet;
c. poate fi incomplet;
d. este ntlnit la majoritatea contraciilor din
organism;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.. Ma/or"tatea contrac7""le voluntare ale
#u+c("lor %"n organ"s# sunt:
a. secuse incomplete;
b. secuse simple;
c. secuse complete;
d. tetanosuri;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i c.
#&)
.'. =or7a %e contrac7"e a unu" #u+c("
%e!"n%e %e:
a. numrul fibrelor musculare stimulate;
b. lungimea iniial a fibrelor;
c. numrul fibrelor implicate n contracie;
d. grosimea fibrelor musculare;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
.*. ?n contrac7""le #usculare "zo#etr"ce:
a. lungimea muchiului variaz iar tensiunea
rmne constant;
b. variaz i lungimea i tensiunea
muchiului;
c. lungimea muchiului rmne constant dar
tensiunea se modific;
d. att lungimea ct i tensiunea rmn
constante;
e. nici un rspuns nu este corect.
.-. Contrac7""le "zo#etr"ce:
a. sunt caracteristice tuturor muchilor
scheletici;
b. susin postura corpului;
c. asigur peristaltismul normal;
d. sunt caracteristice numai musculaturii
membrelor;
e. nici un rspuns nu este corect.
... ?n contrac7"a "zo#etr"c$ se !ro%uce:
a. lucru mecanic;
b. cldur;
c. micare;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
.0. ?n contrac7""le "zoton"ce:
a. toat energia chimic se pierde sub form
de cldur;
b. muchiul nu presteaz lucru mecanic
extern;
c. muchiul realizeaz lucru mecanic;
d. energia chimic se pierde sub form de
lucru mecanic intern;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i d.
01. Contrac7""le "zoton"ce sunt contrac7""le
,n care #u+c("ul:
a. i modific lungimea, tensiunea rmnnd
constant;
b. nu i modific dimensiunea ci doar starea
de tensiune;
c. i modific doar grosimea;
d. i modific lungimea proporional cu starea
de tensiune;
e. i modific doar tensiunea.
01. ?n t"#!ul une" act"v"t$7" o)"+nu"te2
&"ecare #u+c(":
a. trece prin faze de contracie izometrice i
izotonice;
b. are numai contracii izometrice;
c. are numai contracii auxotonice;
d. are numai contracii izotonice;
e. nici un rspuns nu este corect.
02. Man"&est$r"le contrac7"e" #usculare
sunt:
a. numai termice;
b. numai mecanice;
c. numai electrice;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. nici un rspuns nu este corect.
03. Man"&est$r"le ter#"ce ale contrac7"e"
#usculare constau ,n:
a. transformarea energiei termice n energie
caloric;
b. creterea masei totale a muchiului;
c. transformarea energiei chimice n energie
caloric;
d. asigurarea energiei mecanice necesar
contraciei;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i b.
0. ?n t"#!ul une" contrac7""2 #u+c("ul
!ro%uce:
a. energie chimic;
b. cldur de repaos;
c. cldur de activitate;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
0'. Energ"a c("#"c$ el")erat$ ,n t"#!ul une"
contrac7"" #usculare este trans&or#at$ ,n:
a. cldur;
b. lucru mecanic;
c. tonus muscular;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte rspunsurile a i b.
0*. Mu+c("" !ro%uc c$l%ur$ !r"n:
a. contracii mici;
b. contracii repetate;
c. tonusul muscular;
d. frison;
e. toate rspunsurile sunt corecte;
#"+
0-. Tonusul #uscular:
a. este starea de uoar tensiune
permanent a muchiului;
b. este caracteristic muchilor ce au o
inervaie motorie intact;
c. este caracteristic muchilor ce au o
inervaie senzitiv intact;
d. este de natur reflex;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
0.. Tonusul #uscular as"gur$:
a. mimica;
b. poziia normal a corpului;
c. expresia feei ;
d. toate rspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai rspunsurile a i d.
00. O)oseala #uscular$ se %atoreaz$
a. excesului de oxigen;
b. acumulrii de acid lactic;
c. cantitii crescute de 67: din muchi;
d. cantitii crescute de =: din muchi;
e. toate rspunsurile sunt corecte.
111. Tr"ce!sul )ra("al !oate %eter#"na
ur#atoarele t"!ur" %e #"scar":
a. adductia antebratului;
b. rotatia antebratului;
c. flexia antebratului;
d. extensia bratului;
e. toate raspunsurile sunt gresite.
111. Pr"n o<"%area aero)a a une" #olecule
%e glucoza se &or#eaza:
a.! molecule 67:;
b.*+ molecule 67:;
c.*! molecule de 67:;
d.#+ molecule de 67:;
e.7oate raspunsurile sunt gresite.
112. ;e&er"tor la ("!ertro&"a #usculara:
a. creste masa totala a unui muschi;
b. scade masa totala a unui muschi;
c. creste numarul de miofibrile;
d. este corect numai raspunsul c.
e. sunt corecte raspunsurile a si c.
113. La n"velul s"na!se" neuro#usculare
are loc:
a. legarea acetilcolinei de receptorul
postsinaptic;
b. desprinderea acetilcolinei de pe receptorul
postsinaptic;
c. aparitia potentialului terminal de placa;
d. degradarea acetilcolinei de catre o enzima;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
11. La real"zarea actulu" loco#otor
"nterv"n ur#atoarele even"#ente :
a. mobilizarea componentelor osteoarticulare;
b. contractia muschiului;
c. mesajul senzitiv;
d. mesajul motor reflex sau voluntar;
e. toate raspunsurile sunt corecte.
11'.Ment"nerea !ro"ect"e" centrulu" %e
greutate "n !ol"gonul %e s!r"/"n al
cor!ulu" are loc:
a.prin actiunea numai a muschilor agonisti;
b.prin actiunea numai a muschilor antagonisti;
c.printr-o actiune realizata reflex sau voluntar;
d.printr-o actiune realizata separat;
e.sunt corecte raspunsurile c si d.
11*. A"!o<"a se "ntaleaza:
a.la eforturile mici;
b.la eforturile de mare intensitate;
c.la eforturile de mica intensitate;
d.la eforturile moderate;
e.sunt corecte raspunsurile a si d.
11-. Cal%ura %e re!aus este:
a. o componenta a termogenezei;
b. degajata numai in repaus;
c. eliberata in timpul contractiei;
d. toate raspunsurile sunt gresite;
e. toate raspunsurile sunt corecte;
11.. ;an%a#entul contract"e" #usculare
este:
a. *+1;
b.&+1;
c."+1;
d.'+1;
e.(+1.
COMPLEMENT MULTIPLU
1. Mu+c("" %"n organ"s# se clas"&"c$ ast&el:
#. somatici;
!. scheletici;
*. netezi;
&. viscerali;
2. Total"tatea #u+c("lor %"n organ"s#:
#. formeaz sistemul muscular;
#"#
!. reprezint componentele pasive ale
aparatului locomotor;
*. reprezint aproximativ &+1 din greutatea
corporal;
&. sunt formai din fibre striate.
3. Mu+c("" sc(elet"c" se !ot clas"&"ca %u!$
ur#$toarele cr"ter"":
#. locul pe care l ocup n organism;
!. form;
*. funcia pe care o ndeplinesc;
&. tipul de vascularizaie.
. 9u &or#$ c"rcular$2 ur#$tor"" #u+c(":
#. orbicular al ochiului;
!. sfincterelor;
*. orbicularul buzelor;
&. diafragma.
'. Du!$ %"#ens"unea care !re%o#"n$2
#u+c("" !ot &":
#. lungi;
!. lai;
*. scuri;
&. ptrai.
*. Mu+c("" str"a7":
#. formeaz musculatura sheletic;
!. menin poziia corpului;
*. au o inervaie voluntar.
&. sunt localizai la nivelul viscerelor.
-. Mu+c("" sc(elet"c" !rez"nt$:
#. o poriune central;
!. corpul muchiului;
*. dou extremiti numite tendoane;
&. corpul muchiului de culoare alb-sidefie.
.. Ten%oanele #u+c("ulu" sc(elet"c:
#. sunt formate din esut conjunctiv;
!. sunt formate din esut muscular;
*. se prind pe oase;
&. au culoare roie.
0.Structural #u+c("ul sc(elet"c !rez"nt$:
#. perimisium, ce separ fasciculele de fibre
musculare;
!. endomisium, nconjur fiecare fibr
muscular;
*. epimisium, nvelete muchiul la periferie;
&. fascia muchiului, la interior.
11. Mu+c("ulu" str"at !rez"nt$:
#. inervaie somatic senzitiv;
!. inervaie vegetativ;
*. vascularizaie bogat;
&. inervaie somatic, ce determin reacii
vasomotorii;
11. Inerva7"a so#at"c$ #otor"e a #u+c("ulu"
str"at este as"gurat$ %e:
#. neuronii somatomotori alfa;
!. neuronii somatomotori gama;
*. neuronii din coarnele anterioare ale
mduvei;
&. neuronii din ganglionul spinal.
12. Inerva7"a vegetat"v$ a #u+c("lor str"a7":
#. este prezent la nivelul vaselor sanguine
din muchi;
!. determin vasodilaie;
*. determin vasoconstricie;
&. asigur debitul de snge n raport cu
efortul muscular.
13. 6ascular"za7"a #u+c("lor sc(elet"c":
#. asigur aportul de oxigen necesar
contraciei;
!. este invers proporional cu gradul de
activitate al muchiului;
*. este bogat;
&. este asigurat de capilare ce se deschid n
repaus.
1. Mu+c("ul sc(elet"c este const"tu"t %"n:
#. ap;
!. sruri minerale;
*. proteine;
&. glucide.
1'. Su)stan7ele organ"ce ale #u+c("ulu"
sunt:
#. srurile minerale;
!. glicogenul;
*. apa;
&. proteinele.
1*. Prote"nele #usculare sunt:
#. contractile;
!. localizate n miofibrile;
*. necontractile;
&. structurale
1-. Prote"nele #usculare sunt re!rezentate
%e:
#. miozin;
!. mioglobin;
*. actin;
&. 67:.
#"!
1.. Su)stan7ele anorgan"ce ale #u+c("ulu"
sunt re!rezentate %e:
#. mioglobin;
!. ap;
*. glicogen;
&. sruri minerale.
10. Su)stan7ele energet"ce ale #u+c("ulu"
sunt re!rezentate %e:
#. glucoz;
!. mioglobin;
*. actomiozin;
&. glicogen.
21. Mu+c("" sc(elet"c"2 %u!$ seg#entele
cor!ulu"2 se ,#!art ,n:
#. muchii capului;
!. muchii feei;
*. muchii trunchiului;
&. muchii pelvisului.
21. Mu+c("" ca!ulu" sunt:
#. ai mimici.;
!. cutanai, ce ntervin n actul masticaiei;
*. masticatori;
&. mandibulari.
22. Mu+c("" #"#"c"" sunt gru!a7" ,n /urul
or"&"c""lor:
#. nazale;
!. orbitare;
*. bucal;
&. viscerocraniului.
23. Mu+c("" ca!ulu" sunt "nerva7" ast&el:
#. muchii masticatori de nervul trigemen;
!. muchii mimicii de nervul facial;
*. muchii masticatori de ramul mandibular al
trigemenului;
&. muchii cutanai de ramul maxilar al
trigemenului.
2. Mu+c("" #ast"cator" sunt:
1. temporalul;
2. orbicularul buzelor;
3. maseterul;
4. muchii limbii.
2'. D"n #u+c("" g3tulu" &ac !arte:
#. pielosul gtului;
!. dinatul anterior;
*. sternocleidomastoidianul;
&. deltoidul.
2*. Mu+c("ul sternocle"%o#asto"%"an:
#. este situat n regiunea anterolateral a
gtului;
!. este situat n regiunea posterioar a
gtului;
*. este inervat de nervul accesor;
&. este inervat de nervul facial.
2-. Mu+c"" trunc("ulu" se gru!eaz$ ,n:
#. muchii anterolaterali ai spatelui;
!. muchii spatelui i ai cefei
*. muchii anterolaterali ai gtului;
&. muchii abdomenului.
2.. Mu+c("" s!atelu" +" ce&e" sunt:
#. muchiul trapez;
!. muchiul ptrat;
*. muchiul mare dorsal;
&. muchiul mare pectoral.
20. Mu+c("ul tra!ez:
#. este un muchi comun spatelui i cefei;
!. este situat n plan superficial;
*. este inervat de nervul accesor;
&. este un muchi cutanat.
31. ?n !artea anter"oar$ a toracelu" se
g$sesc #u+c("":
#. deltoid;
!. mare pectoral;
*. mare dorsal;
&. dinat anterior.
31. Mu+c("" toracelu" sunt:
#. intercostalii interni;
!. marele pectoral;
*. diafragma;
&. supraclavicularul.
32. La n"velul a)%o#enulu" se a&l$
ur#$tor"" #u+c(":
#. drept abdominal;
!. trapez;
*. oblic extern;
&. mare dorsal.
33. Me#)rul su!er"or !rez"nt$ ur#$toarele
gru!e #usculare:
#. muchii umrului;
!. muchii braului;
*. muchii antebraului i minii;
&. muchii palmei.
#"*
3. Mu+c("" )ra7ulu" sunt:
#. biceps brahial;
!. extensori;
*. triceps brahial;
&. supinatori.
3'. Mu+c("" ante)ra7ulu" sunt:
#. flexori ai degetelor;
!. pronatori ai minii;
*. extensori ai degetelor;
&. supinatori ai minii.
3*. Me#)rul "n&er"or !rez"nt$ ur#$toarele
gru!e #usculare:
#. muchii fesieri;
!. muchii coapsei i genunchiului;
*. muchii gambei;
&. muchii piciorului i palmei.
3-. Pe &a7a anter"oar$ a coa!se" se a&l$
#u+c("":
#. croitor;
!. semitendinos;
*. cvadriceps femural;
&. biceps femural.
3.. Mu+c("ul cro"tor:
#. este cel mai scurt muchi din corp;
!. strbate coapsa n diagonal;
*. este inervat de nervul accesor;
&. este situat n partea anterioar a coapsei.
30. Mu+c("ul cva%r"ce!s:
#. este situat n loja anterioar a coapsei;
!. este situat n loja posterioar a coapsei;
*. este situat sub muchiul croitor;
&. este inervat de plexul brahial.
1. Pe &a7a !oster"oar$ a coa!se" se a&l$
#u+c("":
#. triceps femural;
!. semitendinos;
*. tibial posterior;
&. semimembranos.
1. La ga#)$ se a&l$ ur#$tor"" #u+c(":
#. flexori ai degetelor;
!. extensori ai degetelor;
*. pronatori ai piciorului;
&. supinatori ai piciorului.
2. Pe &a7a !oster"oar$ a ga#)e" se a&l$
ur#$tor"" #u+c(":
#. solear;
!. biceps femural;
*. semitendinos;
&. gastrocnemieni.
3. Mu+c("" sc(elet"c" as"gur$:
#. postura;
!. mimica;
*. echilibrul;
&. micrile involuntare;
. Mu+c("ul v"sceral:
#. posed automatism propriu;
!. realizeaz activitatea motorie voluntar;
*. se comport ca un sinciiu;
&. este inervat voluntar.
'. Mu+c("" v"sceral" se ,nt3lnesc ,n !ere7"":
#. stomacului;
!. uterului;
*. arterelor;
&. venelor.
*. Musculatura so#at"c$ real"zeaz$:
#. limbajul;
!. mersul;
*. vorbitul;
&. mimica feei.
-. Mu+c("" netez" %"n organ"s# sunt
re!rezenta7" %e:
#. muchii erectori ai firelor de pr;
!. muchii radiari ai irisului;
*. muchii ciliari;
&. muchii extrinseci ai globului ocular.
.. Mu+c("" sc(elet"c" au ur#$toarele
!ro!r"et$7":
#. elasticitatea;
!. excitabilitatea;
*. contractilitatea;
&. conductibilitate.
0. Elast"c"tatea:
#. este proprietatea muchilor striai
scheletici;
!. se datoreaz proprietilor membranei
celulare;
*. este proprietatea de revenire la forma
iniial chiar dac fora ce a acionat
persist;
&. ste proprietatea de revenire la forma iniial
cnd fora ce a determinat-o i nceteaz
aciunea.
'1. Plast"c"tatea este !ro!r"etatea:
#. caracteristic muchilor netezi viscerali;
!. caracteristic muchilor somatici;
*. de meninere constant a tensiunii n timpul
distensiei pereilor;
&. de rspuns prin contracie la aciunea unui
stimul.
#"&
'1. Sarcole#a &")re" #usculare:
#. este polarizat n repaus;
!. este depolarizat de acetilcolin;
*. este depolarizat de stimuli fizici;
&. este repolarizat de stimuli chimici.
'2. Placa #otor"e:
#. reprezint o sinaps neuromuscular;
!. permite transmiterea influxului nervos ctre
fibrele musculare netede;
*. folosete drept mediator chimic
acetilcolina;
&. permite transmiterea influxului nervos prin
puni intercelulare.
'3. La n"velul #u+c("lor v"sceral":
#. exitaia se propag n toat masa
muchiului;
!. transmiterea impulsului se face prin placa
motorie;
*. excitantul este influxul nervos;
&. transmiterea impulsul nervos se face prin
puni celulare;
'. Contract"l"tatea:
#. este o proprietate mchiului somatic;
!. reprezint capacitatea muchiului de a se
scurta i alungi;
*. reprezint capacitatea muchiului de a
rspunde prin contracie la aciunea unui
stimul;
&. este o proprietate pecific muchiului
visceral;
''. Contrac7"a #u+c("ulu" cu!r"n%e
ur#$toarele &aze:
#. cuplarea actinei cu miozina;
!. eliberarea calciului intracelular;
*. formarea actomiozinei;
&. repolarizarea.
'*. La n"velul !l$c"" #otor""2 ter#"na7"a
!res"na!t"c$ con7"ne:
#. vezicule cu mediator chimic;
!. vezicule cu adrenalin;
*. vezicule cu acetilcolina;
&. pliuri joncionale.
'-. E<c"ta)"l"tatea #uscular$ se %atoreaz$:
#. polarizrii membranei celulare0
!. aciunii unui stimul electric;
*. permeabilitii selective a sarcolemei;
&. unui lan de reacii mecanice.
'.. Mu+c("" sc(elet"c" r$s!un% la ac7"unea
unu" st"#ul !r"n:
#. contracie;
!. un potenial presinaptic excitator;
*. un potenial de repaus.
&. un potenial de plac.
'0. Tonusul #uscular:
#. este starea de tensiune temporar a
muchiului;
!. este de natur reflex;
*. apare dup denervarea muchiului.
&. este caracteristic muchilor ce au o
inervaie motorie intact;
*1. Tonusul #uscular se %atoreaz$
contrac7"e" &")relor #usculare:
#. permanenate;
!. succesive;
*. pariale;
&. totale.
*1. Tonusul #uscular:
#. este de natur reflex;
!. este meninut prin impulsuri provenite prin
nervii motori;
*. este starea de contracie permanent, dar
parial a musculaturii;
&. asigur poziia normal a corpului.
*2. ?n contrac7""le #usculare "zo#etr"ce:
#. tensiunea se modific;
!. lungimea muchiului se modific;
*. tensiunea rmne constant;
&. lungimea muchiului rmne neschimbat.
*3. Contrac7""le "zoton"ce sunt contrac7""le
,n care:
#. lungimea muchiului variaz;
!. se modific tensiunea;
*. variaz att lungimea muchiului ct i
tensiunea;
&. tensiunea rmne constant;
*. ?n t"#!ul une" act"v"t$7" o)"+nu"te2
&"ecare #u+c(" trece !r"n &aze %e
contrac7"e:
#. izometrice;
#. autonome;
!. izotonice;
*. idiopatice.
*'. =or7a %e contrac7"e a unu" #u+c(":
#. depinde de numrul fibrelor stimulate;
!. depinde de grosimea fibrelor stimulate;
*. depinde de numrul fibrelor implicate n
contracie;
&. este minim cnd toate fibrele muchiului
respectiv sunt stimulate.
#""
**. Man"&est$r"le contrac7"e" #usculare
sunt:
#. electrice;
!. mecanice;
*. chimice;
&. termice.
*-. Energ"a c("#"c$ el")erat$ ,n t"#!ul une"
contrac7"" #usculare este trans&or#at$ ,n:
#. cldur;
!. micare;
*. lucru mecanic;
&. tonus muscular;
*.. Mu+c("" !ro%uc c$l%ur$ !r"n:
#. contracii mici;
!. contracii repetate;
*. tonusul muscular;
&. frison.
*0. Tetanosul !oate &":
#. complet;
!. compus0
*. incomplet;
&. descompus.
-1. Secusa #uscular$:
#. este o contracie simpl;
!. caracterizeaz majoritatea contraciilor din
organism;
*. se ntlnete rar organism;
&. este determinat de un stimul cu valoare
sub cea prag;
-1. Man"&est$r"le ter#"ce ale contrac7"e"
#usculare %eter#"n$ a!ar"7"a:
#. cldurii de repaos;
!. secusei;
*. cldurii de activitate;
&. lucrului mecanic.
-2. O)oseala #uscular$:
#. este determinat de acumularea de acid
lactic;
!. determin scderea capacitii de travaliu;
*. este rezultatul epuizrii substanelor
macroergice;
&. se datoreaz lipsei de oxigen.
#"'