Sunteți pe pagina 1din 81

Colecia DISCOBOLUL

MARIAN PAPAHAGI
Coordonatorul coleciei: TEFAN BORBELY Coperta de CLIN STEGEREAN
EROS I UTOPIE
Ediia a Iia
Postfa de ION POP
!e"crierea CI# a Bi$liotecii Naionale #A#A%AGI& 'ARIAN
Ero" (i utopie 'arian #apa)a*i Ed+ a !a C"#!Na$oca% Dacia& '(((
,-. p+/ 0. c1 2!i"co$olul3 ISBN 45667.-5-.
-0,+,67+,+.4
8 Cop9ri*)t Editura !acia& ,444
Str+ #aul C)ine:ul nr+ 0& RO6;..& Clu<!Na$oca
tel+ .=;,4;4,0/ tel+>a? .=;,4,==7
Redactor !ANA #RELI#CEAN@#O# Te)noredactor ANA'ARIA R@S@ Co1anda nr+ 6467
)* ate*ia dif+,o-Ho- de ca-te%
Ti1$rul literar "e Airea:B la @niunea Sc-iito-ilo- di* Ro.ft*ia& Cont ;7,.=0=0& BCR& Sucur"ala .+.ci$"i"+ B+c+-e/ti
EDITURA DACIA Cl+#!Na$oca& '(((
kM
N
#RETECT
OKE
mn wn s0
\
Cule*ere co1puteri:atB: S+C+ '@LTIAREA S+A+& DE SAT@ 'ARE& Bdul Lalelei& nr+ R ,7 tel+ .=,50,,,,
Tiparul e?ecutat S+C+ BION S+A+
Bdul Fa"ile Lucaciu nr+ 05
Codul 64.. AT@ 'ARE
RO'GNIA
!acB pHnB la 1i<locul ace"tui "ecol reAoluiile de "en"i$ilitate "au con"u1at 1ai ale" In planul
creaiei& a doua "a <u1Btate "a ancorat atHt de "ta$il In :ona criticii& IncHt acea"ta din ur1B a pBrut "B
dea "in*urB "en"ul de:AoltBrii ideilor literare& $a c)iar "B "pere Intro po:iie de prioritate In raport cu
ceea ce "ar >i cre:ut cB e"te o$iectul ei+ @lti1a 1i(care de aAan*ardB europeanB na 1ai >o"t a poe:iei
2pro:a a aAut Intotdeauna ceAa con"erAator (i c)iar atunci cHnd a Arut "B depB(ea"cB acea"tB "tare "a
apropiat& ca 1i<loace& de cele ale poe:iei3 ci a criticii+ TrBi1 IncB& 1ai lent "au 1ai puternic& acel
1o1ent: ne Ain& cel puin& ecourile "ale+ Cre"cui la (coala JIn aer li$erD a i1pre"ioni"1ului critic
2ter1en Aa*& "u$ care "e a"cund atHtea lucruri3& >BcHnd criticB a(a cu1 re"pirB1& >BrB "B ne Intre$B1
prea do*1atic cu priAire la condiia ei& ne a>lB1 a"tB:i In >aa unui proce"& de1ult In cur"& al
de:AoltBrii "pectaculoa"e de (coli (i 1etode& ca 1ae(trii (i re*ulile lor& cu ticurile (i li1$a<ul lor& (i
pri1a i"pitB e"te: ce ale*e1K Cuno"c critici parali:ai: cre:u"erB a Are1e cB (tiu ce Aor (i ce >ac/ acu1&
In "c)i1$& tre$uie "B >acB >aB unei a"e1enea aAalan(e de Intre$Bri (i "u$Inele"uri IncHt pun >iecare
pa" ca pe un teren 1inat& de tea1a ca nu cu1Aa& cBlcHnd 1ai la "tHn*a& "B >acB "B e?plode:e Areo 1inB
"tructurali"tB "au& di1potriAB& pB(ind din ne$B*are de "ea1B 1ai la dreapta& "B "e po1enea"cB apo"
,.V*. M !* Ort
tro>ai de Areun intran"i*ent *ardian al cine (tie cBrei I1pre<1uiri "e1iolo*ice In care "e poate intra
nu1ai cuno"cHnd arcana parolB+ O& e adeABrat& o "pu"e"e Baudelaire cu o "utB (i ceAa de ani In ur1B&
Jcritica "e loAe(te In >iecare clipB de 1eta>i:icBD
,
+ !ar pentru a nu(i ri"ca pHnB la ur1B pielea In atHta
a1eitoare proli>erare de concepte& criticul rBtBcit de a:i ar tre$ui "B InceapB prin a(i pune o Intre$are
>oarte "i1plB: Jla cei $unB criticaLD Cei aAi:ai (tiu cB e o Intre$are pe care (ia pu"o tot Baudelaire
0
&
a<un*Hnd pHnB la ur1B "B rB"pundB indirect: Jca "B >ie dreaptB& ca "B(i ai$B adicB propria ei raiune de
a >i& critica tre$uie "B >ie pBrtinitoare& pa"ionatB& politicB& cu alte cuAinte >BcutB de pe o po:iie
e?clu"iAi"tB& dar o po:iie care "B de"c)idB cele 1ai lar*i ori:onturiD
6
+ #arti:anii criticii o$iectiAe& de
1ai Aec)e "au 1ai nouB datB& nu Aor acorda poate ace"tei >or1ule decHt atHta credit cHt "e cuAine
"pu"elor unui poet+ Noi Ao1 Aedea Inc)i" In ea In"B 1arele adeABr al unei dialectici )er1eneutice+ O
criticB pBrtinitoare (i pa"ionatB& adicB e?clu"iAi"tB& deci per"onalB& e"te o criticB In acela(i ti1p
con"ecAentB (i incon"ecAentB+ Con"ecAenB& pentru cB rB1Hne parti:anB (i pa"ionatB/ Jincon"ecAentBD
pentru acelea(i 1otiAe: nepo"tulHnd i1o$ilitatea creatorului& nea(teptHndul cu o reea Intrea*B de
>or1ule& ea Aa putea& In deplinB li$ertate& "Bl rene*e pe cel pe care altBdatB la di"cutat cu tot
entu:ia"1ul+ Nu e oare acea"ta li$ertatea (i totodatB "claAia dea tre$ui "B a"culte 1ereu te?tul care&
orice "ar "pune& o precedB In a$"olutL La toate ace"tea "e adau*B acea Jde"c)idere de lar*i
ori:onturiDcare e"te "in*ura peda*o*ie criticB po"i$ilB+ E?clud oare toate ace"tea ri*oarea "au
in"taurea:B un re*at al ar$itra<uluiL FBrB IndoialB nu& cHtB Are1e condiia a1intitB e"te o e*alare a
propriei raiuni de a >i& adicB a unui principiu de <u"tiie: iar a >i dreaptB In raport cu propriul ei criteriu
de eAaluare e"te pentru criticB pHnB la un punct e*al cu a >i adeABratB+ SB re1arcB1& oricu1& cB
acea"tB po:iie nu e inco1pati$ilB cu ri*oarea 1etodolo*icB& cHtB Are1e din ri*oare "e >ace o condiie
eticB a criticii (i nu un cor"et ri*id (i in>le?i$il+
In >ond toate ace"tea In"ea1nB (i o pledoarie pentru "upleea criticii& ce nu "e poate e?pri1a decHt
parado?al& cBci prin natura ei "ecundB critica are drept i"pitB e?tre1B incon"ecAena& iar prin caracterul
"Bu autore>le?iA ea ri"cB In orice clipB "B(i uite propria naturB (i "B i1punB In loc "B ur1e:e+ Fiecare
din cele douB ri"curi "e corectea:B prin opu"ul "Bu: incon"ecAena prin ri*oare Jte)nicBD& "c)e1ati"1ul
prin di"poni$ilitate re>le?iAB+ #entru Mean Staro$in"Ni ace"te date "e pot In"crie Intre conturele unei
condiii critice ideale/ J!acB ar tre$ui +++ "B de>ini1 un ideal al criticii& eu a( >ace unul alcBtuit din
ri*oare 1etodolo*icB& 2le*atB de anu1ite te)nici (i de procedeele lor Aeri>ica$ile3 (i din di"poni$ilitate
re>le?iAB& li$erB de orice con"trHn*ere "i"te1aticBD
;
+ @nirea dintre o$iectiAitatea 2In a"piraie3 (i
"u$iectiAitatea ontolo*icB a oricBrei critici "e re*B"e(te In caracterul ei per"onal: JCritica Aa purta +++
pecetea unei per"oane care "B >i trecut prin a"ce:a i1per"onalB a cunoa(terii o$iectiAe (i a te)nicilor
(tiini>iceD
7
+ #entru pre>aatorul In Frana a "crierilor acelui ilu"tru >ilolo* (i critic care a >o"t Leo
Spit:er& nu e de 1irare acea"tB Incercare de conciliere a unor e?i*ene opu"e 2care& a$"oluti:ate&
">Hr(e"c In po:itiAi"1 "au In i1pre"ioni"13+ A(a cu1& pHnB la ur1B& pentru Leo Spit:er cercul
)er1eneutic "e Inc)ide In per"onalitatea criticului& In capacitatea "a de a reaciona In >aa operei&
idealul criticii "taro$in"Niene e"te le*at indi"olu$il de calitatea celui care cite(te& dar (i de ec)ili$rul In
el al >acultBii "en"i$ile (i al celei re>le?iAe+ A anali:a >elul In care "e I1$inB "au J>uncionea:BD ace"te
>acultBi ec)iAalea:B cu o di"ecare a actului lecturii In "ine (i pentru cB a1 inAocat unul din cele 1ai
li1pe:i pro*ra1e critice& cel al lui Mean Staro$in"Ni& nar >i lip"it de intere" "B a1inti1 aici& In c)iar
cuAintele criticului& cu1 are loc acel ec)ili$ru/ JOpera& con"ideratB anterior lecturii pe care o >ac eu&
nu e decHt un lucru inert: cu toate ace"tea& I1i e In*Bduit "B reAin la 1ultiplele "e1ne o$iectiAe din
care e alcBtuit ace"t lucru& cBci (tiu cB Aoi *B"i In ele *arania 1aterialB a ceea ce a >o"t& In 1o1entul
lecturii& "en:aia& e1oia 1ea+ Ni1ic nu 1B I1piedicB deci ca& dorind "B Inele* condiiile In care "a
tre:it "enti1entul 1eu& "B 1B Intorc "pre "tructurile o$iectiAe care lau deter1inat+ #entru acea"ta& Aa
tre$ui "B nu1i rene* e1oia& ci "o pun Intre parante:e
(i& >BrB e:itare& "B trate: ca pe ni(te o$iecte ace"t "i"te1 de "e1ne al cBror >ar1ec eAocator eu la1
receptat pHnB acu1 >BrB re:i"tenB (i >BrB o replicB re>le?iAB+ Se1nele ace"tea 1au "edu"& ele "unt
purtBtoare ale "en"ului care "a reali:at In 1ine: >BrB a re"pin*e "educia& >BrB a uita reAelaia pri1B a
"en"ului& eu caut "B le Inele*& "B le Jte1ati:e:D pentru propria 1ea *Hndire& (i nu pot >ace ace"t lucru
cu un 1ini1u1 de (an"B de reu(itB& decHt cu condiia de a uni "trHn" "en"ul de "u$"tratul lui Aer$al&
"educia de $a:a ei >or1alBD+
=
CHteAa preci:Bri "e >ac nece"are: de"pre relaia dintre lecturB (i criticB& dintre critic (i cititor& "a "cri"
>oarte 1ult: a1 tri1ite& pentru o >oarte ilu1inantB punere (i re:olAare a pro$le1ei la Estetica lui Lui*i
#are9"on
5
+ Ceea ce in Aitro apare ca o "ucce"iune Intre cititor 2pradB e1oiei lecturii3 (i critic 2care
a(ea:B Intre parante:e acea"tB e1oie pentru a *Hndi a"upra >actorilor care au produ"o3 poate >i
ade"ea& In realitate& o "i1ultaneitate de proce"e+ Criticul trece de la plBcerea lecturii la re>lecia a"upra
a ceea ce ia produ"o 2de >apt la un >el de neplBcere& In 1B"ura In care e1oia iniialB e"te pu"B Intre
parante:e3 Intro alternanB care Inc)ide In "ine ci>ra In"B(i a lecturii critice+ Criticul e"te un cititor
2care e un criticK3+ Iar cititorul e un critic care cite(te pur (i "i1pluK
'ai rB1Hne Jdi"cur"ul a"upra 1etodeiD+ !ar& dacB acceptB1 cu Mean Staro$in"Ni >uncia totali:antB a
criticii
-
& 1etodele deAin Aala$ile toate In raport cu anu1ite planuri ale operei+ Intre$area care "e pune
e"te pHnB la ce punct concurena lor deAine con>lict "au& alt>el "pu"+& In ce 1B"urB o 1etodB anu1e
poate "B a"pire la totalitatea operei+ A(a cu1 nu e?i"tB criticB >BrB critici& nu e?i"tB nici 1etode critice
>BrB cei care le e?er"ea:B+ 'etoda e"te& In >apt& un 1odel& 1ai 1ult "au 1ai puin "c)e1atic 2cu cHt
1ai puin "c)e1atic& cu atHt 1ai $ine3 de lecturB (i interpretare& o propunere& o cale 2po"i$ilB3 de acce"
la opere+ !e"i*ur& ceea ce i:$e(te de la un $un Inceput In orice 1etodB 2"au In orice pro*ra1 critic3
e"te a"pectul reductiA: pentru a deAeni coerentB& o 1etodB are neAoie "B(i >i?e:e 1ar*inile& "B
In*rBdea"cB un do1eniu& pe care apoi "Bl Jad1ini"tre:eD+ !e "upleea ace"tei Jad1ini"traiiD ine (i
Aala$ilitatea 1etodei (i& a(a cu1 In criticB In *eneral a"pectul per"onal era ineAita$il predo1inant& In
>iecare 1etodB In parte predo1inB o
anu1e per"onalitate a principiilor+ In >apt iatB aproape ere:ie nu e?i"tB critic >BrB 1etode+ E?i"tB
de"i*ur& In"B& critici care 1editea:B 1ai 1ult a"upra propriei 1etodolo*ii decHt alii+ Corolar: orice
1etodB criticB e"te 2"au poate >i3 Aala$ilB In re:ultatele "ale atHta Are1e cHt I(i pB"trea:B con"ecAena/
orice critic rB1Hne Aiu cHtB Are1e I(i 1enine de"c)i"BD (an"a incon"ecAenei >aB de propria 1etodB+
IatB un nou parado? In "lu<$a aceluia(i ideal de "uplee criticB& dacB acceptB1 cB un critic e"te c)e1at
"B IntreprindB de >iecare datB o lecturB nouB a"upra operei pe care o ia In con"iderare& atunci tre$uie "B
acceptB1 (i ideea cB 1etoda "i1plB cale de acce" poate Aaria+ E?i"tB te?te care opun o re:i"tenB
eAidentB la unele cBi de a$ordare& doAedindu"e In "c)i1$ per1ea$ile la altele 2un o$"erAator 1aliio"
ar "pune cB e?i"tB de >apt doar opere care re:i"tB anu1itor critici (i cedea:B altora3+
Ca orice >eno1en Aiu& critica tinde "pre diAer"i>icare+ CHnd nu deAine do*1B& pro*ra1ele critice
nB"cute din acea"tB tendinB I(i pB"trea:B (an"a Inele*erii (i a uniAer"alitBii de1er"ului: cu cHt Aa >i
1ai per"onal 2c)iar Jincon"ecAentD3& cu atHt 1ai uniAer"al& prin In"B(i de"c)iderea "a+ i totu(i& la cei
$unB criticaL !Hnd "ocotealB de"pre te?te& o*lindB In care ele "e ABd& de>or1atoare (i totu(i& prin
parado?& i:$utind "B >ie dreaptB nu1ai In 1B"ura In care e de>or1atB& lecturB Inainte de toate& critica
e"te Aiaa 1ereu retrBitB a operei+ Actuali:Hnd& *ra1aticali:Hnd& Aer$ali:Hnd Aalenele operei& ea
inAe"te(te In acea"ta ceAa& prin In"u(i >aptul cB Aede In te?t lucruri pe care& anterior& ali cititoricritici
nu le AB:u"erB+ Creatoare& In 1B"ura In care e receptiAB& critica e"te deci In "en"ul cel 1ai lar* "in*urul
teritoriu In care poate trBi opera 2pB"trB1& eAident& ecuaia criticcititor3+ Opiunea criticului Jparali:atD
pe carel a1intea1 1ai "u" nar tre$ui deci "B >ie atHt de di>icilB: Intrun decalo* po"i$il al celei 1ai
$une critici& a a"culta te?tul ar deAeni pri1ul canon+ Felul a"cultBrii e"te 1etoda criticB: dar a"cultarea
In "ine e"te oricu1 aceea(i (i In acela(i ti1p 1ereu alta& "u$"tratul "Bu nu poate Inceta de a >i "en:orial
(i e1oional& deci per"onal+ Incura<at poate de Increderea pe care o are In $unul "Bu "i1& criticul
inti1idat de 1ai Inainte Aa >ace totu(i cu 1ai 1ultB )otBrHre pa(ii nece"ari "pre operB: pe ace"t dru1 al
!a1a"cului i "ar putea
1
,4
IntH1pla "B ai$B c)iar reAelaia 1ult a(teptatB a 1etodei in>aili$ile+ Oricu1& li$ertatea de Inele*ere
e"te pri1ul (i cel 1ai preio" $a*a< al "Bu+ C)iar dacB la 1ar*inea dru1ului& arBtHndul di"preuitor cu
de*etul& "tB poate >anaticul ulti1ei 1ode critice& el tre$uie "B (tie "B(i pB"tre:e (an"a incon"ecAenei+
EROS I @TO#IE
,+
In Cezara, "cri"oarea Intin"B a lui Eut)ana"iu" a >uncionat pentru criticB aproape ca un centru
)ipnotic: ea a polari:at& pe $unB dreptate& atenia cercetBtorilor& oarecu1 In detri1entul an"a1$lului
nuAelei+ Nu e 1ai puin adeABrat cB o "ea1B de naiAitBi& tri1iHnd cu eAidenB& dupB unii critici& la o
:onB a literaturii de con"u1 >oiletoni"tic
,
a IndepBrtat In 1od "en"i$il po"i$ilitatea unei anali:e a
te)nicilor naratiAe e1ine"ciene+ !e la ipote:a adaptBrii unor "crieri ro1antice 2rB1a"e necuno"cute3
0
&
la ne*li<area con"truciei& ca ne"e1ni>icatiAB pentru nuAelB& In care prioritare "unt& pe de o parte&
In>Bi(area unei ipo"ta:e $ine circu1"cri"e a a1orului ro1antic (i& pe de alta& e?pre"ia unor anu1ite
concepii de ordin >ilo"o>ic& politic (i "ocial& di"tana na >o"t lun*B+ Cu toate ace"tea& i:$itoare e IntHi
de toate toc1ai ar)itectura nuAelei& care rB"punde unor intenii de "i1etrie& atHt In reparti:area pe
capitole a te?tului cHt (i In "elecia per"ona<elor+ Sunt releAa$ile cHteAa dintre ele: !upB re:erAarea cHte
unui capitol pentru acreditarea per"ona<elor 2I Ieroni1& II Ce:ara3& alternea:B para*ra>ele Jepi"tolareD
2III& F& FII3 cu cele de aciune propriu:i"B 2IF& FI& FIII3/ dacB luB1 In con"iderare caracterul
introductiA al >ra*1entelor 2I3 (i 2II3& centrul nuAelei propriu:i"B 2III FIII3& e"te >or1at de 2F3 (i
2FI3& un capitol Jepi"tolarD (i unul neepi"tolar& cu In>Bi(area iu$irii celor doi tineri IntHi In nota
pri1ului per"onal 2F Ieroni1 re"pin*e iu$irea Ce:arei3 (i apoi In a celui de al doilea 2FI Ce:ara Il
cucere(te pe Ieroni13+ i 1ai "e1ni>icatiAB e"te "elecia (i di"tri$uia per"ona<elor& (a"e la nu1Br+
!acB Ieroni1 (i Ce:ara "unt JpoliiD nuAelei& >iecare e"te In"oit de un J"ecundD 2Onu>rie pentru
Ieroni1& France"co pentru Ce:ara3 cu >uncie de inter1ediar+ In >ine& Ca"tel1are (i Eut)ana"iu"
con"tituie ceea ce a1 nu1it per"ona<e de Jre>erinBD& In raport cu care "e de>ine(te atHt planul propriu
:i" al tra1ei cHt (i "paiul 1itului "au al reAeriei ro1antice+
,.
I ,,
Sc)e1atic& di"tri$uia per"ona<elor "e repre:intB a"t>el:
Castel.a-e
Ie-o*i. O*+f-ie 2-a*cesco Ce,a-a
E+t"a*asi+s
!e re1arcat >aptul cB inter1edierea purtatB de Onu>rie (i France"co& "e re>erB doar la Ieroni1 (i&
re"pectiA& Ce:ara& raportBrile per"ona<elor de Jre>erinBD la cele principale >BcHndu"e direct/ e"te& In
>ine& re1arca$il cB& la rHndul lor& Ca"tel1are (i Eut)ana"iu" conotea:B "i1$olic douB "paii cu
caracteri"tici opu"e: Jlu1eaD (i Jin"ulaD+ NuAelei i "e "u$"u1ea:B& din punctul de Aedere al
per"ona<elor (i relaiilor lor o "c)e1B identi>ica$ilB In alte "pecii literare: idila
6
"au& 1ai de*ra$B & o
>or1ulB aparinHnd teatrului cla"ic& In care per"ona<elor inter1ediare le core"pund Aaleii "au con>i
denii& iar celor de Jre>erinBD& protectorii "au per"ecutorii IndrB*o"tiilor+ Nu e"te deloc e?clu" ca
E1ine"cu& a cBrui pa"iune pentru teatru 21ai ale" In pri1a tineree3 e"te cuno"cutB& "B >i preluat 2>ie (i
nu neapBrat con(tient "au cu un 1odel preci"3 o "c)e1B dra1aticB rB"pHnditB+ NaiAitBile con"tructiAe
care au >o"t repro(ate nuAelei "e e?plicB de >apt toc1ai prin pre"iunea pe care "cenariul dra1atic
adoptat ca 1odel o pre"upune+ In orice ca: "e poate e?clude& In ce priAe(te acea"tB "tructurB& Areo
in>luenB e?ercitatB a"upra lui E1ine"cu din partea unei alte opere naratiAe+ FBrB "B intrB1 In detalii& e
de preci:at cB pro:a e"te un do1eniu In care poetul a Incercat& >BrB "B le >inali:e:e& cele 1ai diAer"e
>or1ule: nuAela >anta"ticB {Srmanul Dionis), "c)ia de *en {La aniversar), pHnB la orientBrile
diAer*ente din Avatarii faraonului Tl I, tentatiAB e?tre1 de a1$iioa"B In "cri"ul e1ine"cian& "au la
pro:a reali"tB (i "atiricB: Printele Ermolachie Chisli, La curtea cuconului asile Crean!"# li"ta
de e?erciii naratiAe e1ine"ciene e"te (i 1ai $o*atB+ In Cezara, In orice ca:& e?i"tB un e>ort con"tructiA
al autorului& tradu" c)iar In "i1etriile nuAelei& In petiiunile ei& In opo:iiile de"tul de liniare Intre
per"ona<e+ NiAelul "i1$olic al "crierii apare aproape ca o intenionalitate "ecundB >aB de *ri<a pe care
o pune E1ine"cu In re:olAarea naratiAB/ alt>el "pu"& incertitudinile "ale In priAina *enului naratiA "unt
eAidente toc1ai prin Ai:i$ilul e>ort de a da continuitate (i claritate unei "c)e1e de
tiune/ (i e"te "contatB reu(ita "a 1ai ale" In acel plan care Ii era e"c (i "pontan prin >or1aie (i
Inclinaie arti"ticB& cel "i1$olic (i Otic care "par*e 1ar*inile "c)e1ei autoi1pu"e (i 1odi>icB Intre* tul
de "e1ni>icaii ale nuAelei+
$
2.
!ar e?i"tB o *eo1etrie 1ai pro>undB decHt cea e?terioarB a IpBririi pe capitole "au a di"tri$uiei
per"ona<elor pe o "c)e1B (i&
con"ecinB& un "i"te1 intern de corelaii 1ai co1plet decHt ar iea "B parB la pri1a Aedere+ JEu nu >ac
nici rBu& nici $ine& cBci nu c ni1ic+ 'B <ocD
;
& Ii replicB Ieroni1 lui Onu>rie& care Ii repro(a"e ci
ri"ipe(te talentul+ JLucre: toatB :iua cHte ceAaD
7
& Ii co1unicB at)ana"iu" nepotului "Bu In >ai1oa"a
"cri"oare+ Ipo"ta:a In care e rprin" Ieroni1 nu e"te aceea "trict conte1platiAB& >aB de cea tiAB In care
apare Eut)ana"iu"+ Starea "a e"te a *ratuitBii *e"tului& <ocului& dar repre:intB In acela(i ti1p un 1od
de pri:B "en"i$ilB upra realitBii+ Ieroni1 %eseneaz "au &icteaz, Eut)ana"iu" ul&teaz# >uncia ace"tor
actiAitBi e"te di>eritB la cele douB per"oi<e+ E"te eAident cB po:iia e"teticB a "culpturii (i picturii In
1cepia e1ine"cianB "e Inte1eia:B In para*ra>ele de e"teticB din imea ca voin 'i re&rezentare 2III&
;77.3
=
/ ea "e de"parte de eile "c)open)aueriene prin accepia po:itiAB atri$uitB ele1entului n$olic (i
ale*oric+ #entru >ilo"o>ul *er1an& "copul picturii "au ulpturii e"te Jrepre:entarea intuitiAB& In 1anierB
directB& a ideii& care Aoina a<un*e la *radul cel 1ai Inalt al o$iectiABrii "ale++ +D
5
+ tta e"te repre:entare a
ideii In >uncie de un concept a &riori al u1u"eii/ e"ena ale*oriei& In "c)i1$& nu con"tB In >ru1u"eea
pre:entBrii ci& pur (i "i1plu& In "e1ni>icarea unui concept/ ea e"te : o "tructurB J)iero*li>icBD&
"cripturalB
-
+ !e "u$liniat cB Ieroni1
IndrB*o"te(te de Ce:ara nu1ai dupB ce reu(e(te "Bi >acB rtretul/ el nu 1ai In>Bi(ea:B accidentul ci
e"enialul (i "c)ia
/
Aine un >el de reAelator a>ectiA+ Se a"cunde aici de>iniia "c)open
l
uerianB a artei ca
repre:entare intuitiAB a ideii+ Gradul Inalt de pre:entatiAitate& caracterul ideal al portretului >acilitea:B
In ntuitiAulD care e"te Ieroni1 tre:irea din acea J"o1nolenBD care Il
/
>ine(te 2(i pe care o >olo"e(te ca
pe o 1otiAare a atitudinii "ale
,0
,6
>aB de Ce:ara3+ FaB de concept (unitas &ost renif, oarecu1 inc ideea (unitas ante reni)
)*
, e"te
creatoare pentru cB Jde:AoltB& In care a "urprin"o& repre:entBri care "unt noi In raport cu concep
o1oni1D+ !e aceea Ieroni1 JAedeD In portretul Ce:arei 1ai 1 decHt In Ce:ara In"B(i (i o poate iu$i
nu1ai dupB ce (ia rep/ :entato+
#e de altB parte& acolo unde Eut)ana"iu" I(i de"crie lucrarea& dB *la" tot unor concepii
"c)open)aueriene+ #entru >ilo"o> nui e"te o$iectul de predilecie al "culpturii
,,
/ In paralela ace"tei arte
oratoria
,0
& pe care o Intreprindere S)open)auer& elo*iul "culptii deAine Intrun >el apolo*ia "i1plitBii (i
a naturalului In con nicarea ideii+ Sculptura e"te "inteticB (i e"enialB/ pute1 prelui ace"te concepii cu
corolarul lor i1ediat: arta "culpturii deAine 1od ne1i<locit o po"i$ilitate de acce" In"pre adeABrurile
pri1e+ E concepia lui Eut)ana"iu" de"pre "culpturB "e IndepBrtea:B Inti i1portantB priAinB de cea
"c)open)auerianB+ Se pot antici re"orturile "trict e"tetice ale ace"tei "eparBri& identi>icHnd cau:a Intro
c)e"tiune de *u"t+ In 1aterie de *u"t e"tetic& cel puin In ce ce priAe(te artele pla"tice& Sc)open)auer&
ad1irator al PincNel1ann& are o predilecie pentru cla"icitate/ *u"tul lui Eu ne"cu e"te ro1antic& pe
acea"tB di"<uncie "e $a:ea:B (i reAalo >icarea noiunii de ale*orie la poetul ro1Hn& In "en" di"cordant
>/ de atitudinea >ilo"o>ului *er1an+ #entru Sc)open)auer ale*oriI un )i$rid (i ea Incorporea:B o du$lB
direcie: J!acB un ta$l ale*oric are Aaloare arti"ticB& acea"ta e"te cu totul "eparatB (i inc pendentB de
ro"tul ale*oriei: o a"t>el de operB "erAe(te In aceli ti1p la douB "copuri& adicB la e?pri1area unui
concept (i e?pri1area unei idei& dar nu1ai cel deal doilea poate >i "co> artei& In ti1p ce celBlalt
repre:intB un "cop "trBin+++
,6
+ Eut)ana"ii In "c)i1$& "culptea:B de >apt ni(te ale*orii/ In Ada1 (i EAa&
pildB& nu "e opre(te la In>Bi(area purB a >ru1u"eii u1ane ur1Bre(te Ja prinde In ace"te >or1e
inocena pri1itiABD& In Fer (i Adoni" J a*re"iunea inocenei >e1eie(tiD& iar In Aurora (i Adoi o altB
AariantB& 1ai puri>icatB& a aceleia(i "ituaii
,;
+ Tot o ale*o e"te (i ta$loul pictat de France"co& In care lui
Ieroni1 i "e re:ei rolul In*erului cB:ut& la niAelul nuAelei e1ine"ciene a1$ele a *orii& cea picturalB (i
cea "culpturalB& au o >uncie "i1$olicB e dentB+ ta$loul pictat de France"co precipitB oarecu1 acele
trB"Bti
/<
luci>ericeD care "tau In latenB In J"o1nolentulD Ieroni1& identi>icHnd In per"ona< un prototip ro1antic
care& cu1 $ine "e (tie& la preocupat >oarte 1ult pe E1ine"cu/ "culpturile din in"ulB& pe de altB parte&
au (i ele calitatea de a preAe"ti "ituaia eroticB a Ce:arei (i a lui Ieroni1 (i& Intrun anu1it "en"& de a
"i1$oli:a+
Ar 1ai >i de preci:at totu(i "en"ul conAer*ent al "i1$oli:Brii repre:entate de ta$loul lui France"co (i
de "culpturile lui Eut)ana"iu"+ In cadrul o>erit de ace"te ale*orii "e a"u1B (i condiia per"ona<elor/
Ieroni1 deAine un ele1ent ale*oriei lui France"co/ cuplul celor doi IndrB*o"tii co1pletea:B *rupurile
ale*orice din in"ula lui Eut)ana"iu"+ Spaiul artei I(i "u$"u1ea:B& "ar "pune& >iina naturalB (i o
preci:ea:B+
Intre naturB (i artB nu "e "ta$ile(te deci acea opo:iie ireconcilia$ilB care Aa caracteri:a 2"au caracteri:a
de<a3 decadenti"1ul european 2"B ne a1inti1 de ideile lui Baudelaire3
,7
/ In aceea(i 1B"urB In care arta
"e Incorporea:B unei ordini naturale 2"culpturile In cadrul in"ulei& de pildB3& >iina e"te a$"or$itB Intrun
"paiu al artei care& In acea"tB ipo"ta:B& e"te un teritoriu al >or1elor ideale+
3.
Intrun alt "en" In"B& & <oculD lui Ieroni1 "e opune JlucruluiD lui Eut)ana"iu"+ !incolo de atri$utele&
oarecu1 "contate dacB nu conAenionale 2din per"pectiAa poe:iei3& de JIn*er de *eniuD& Ieroni1 I(i
In*Bduie *ratuitatea <ocului ca >or1B po"i$ilB a nonaciunii+ !e >apt& nepB"area& 1Hndria& no$leea&
J"o1nolenaD& rBceala "unt& In caracteri:area lui Ieroni1& un curio" a1e"tec de precepte dandi"te& de
$9roni"1 (i de idei "c)open)aueriene: J@n caracter >oarte no$il nil i1a*inB1 Intotdeauna cu o
anu1itB aparenB de tri"tee 1utB/ care e"te cu totul altceAa decHt o per1anentB indi"po:iie datoratB
neca:urilor cotidiene 2cBci acea"ta nar >i o trB"BturB no$ilB& ci ar indica 1ai de*ra$B rButatea "u>le
tea"cB3/ e con(tiina& nB"cutB din cunoa(tere& a AanitBii tuturor $unurilor (i a durerii oricBrei Aiei& nu
nu1ai a celei propriiD "pune Sc)open)auer In cartea a IFa din Lumea ca voin si re&rezentare, Q
=-
,=
+ A<un" In in"ulB Ieroni1 "e con"acrB toc1ai acelor actiAitBi pe care i le de"cria Eut)ana"iu" In
"cri"oarea lui 2JIntradeABr& "e
,;
,7
>a1iliari:ea:B In curHnd cu 1icui lui i1periu& era ca aca"B& In*ri<ea de "traturile *radinei (i de "tupi&
I1$la ca o cBprioarB "Bl$aticB prin "tu>ariile (i ier$urile in"uleiD+3
,5
+ Co1unicarea cu natura Il >ace
real1ente >ericit 2Jnatura Intrea*B& 1ur1urul i:Aoarelor al$e& Auirea 1Brii& 1Breia nopii Il adHnceau
Intrun "o1n atHt de >ericit& In care trBia doar ca o plantB& >BrB Ai"& >BrB dorinBD3
,-
+ ReconAertit la
reli*ia naturalB a lui Eut)ana"iu"& Ieroni1 dB corp acu1 unor concepii rou""eaui"te+ !acB In JeticaD "a
2cartea a IFa din Lumea ca voin 'i re&rezentare) Intruc)iparea acelei Jne*Bri a Aoinei de a trBiD
e"te& pentru Sc)open)auer& a"cetul& la E1ine"cu "olitudinea are o puternicB "e1ni>icaie re*eneratoare
a >unciilor Aitale+ JSo1nolenaD (i tri"teea 1eta>i:icB "unt Inlocuite de un puternic "enti1ent al
plenitudinii (i& In realitate& a1orul lui Ieroni1 cu Ce:ara "e I1pline(te doar In acea"tB re*B"ire a unui
cadru natural+ #oate "B >ie o re"pin*ere i1plicitB a ideilor "c)open)aueriene >aptul cB Ieroni1 renunB
la formele unei Aieii a"cetice 2la Inceputul nuAelei el apare ca tInBr cBlu*Br3 pentru a adopta un 1odel
de AiaB a cBrui apolo*ie a >Bcuto Rou""eau+
#araleli"1ul cu Rou""eau e"te po"i$il din 1ultiple puncte de Aedere+ SB ne *Hndi1& de pildB& la
Confesiuni, unde re>u*iul de la C)ar1ette" 2"au& Intro AariantB din +everies, in"ula la 'otte3 "unt In
e?periena lui E1ine"cu in"ula lui Eut)ana"iu"+ !ealt>el& c)iar plBcerea conte1plBrii al$inelor e"te
pre:entB In Confesiuni 2tot In le*BturB cu >er1a de la C)ar1ette"3/ pentru a nu 1ai "pune ni1ic de
caracterul a1$i*uu al relaiei Mean MacRue" 'ada1e de Paren" 2'a1an3& In care iu$irii "en:uale i "e
a"ocia:B o co1ponentB puternicB de iu$ire >ilialB/ Mean MacRue" deAine cu adeABrat a1antul doa1nei
de Paren" doar la C)ar1ette"& a(a cu1 Ieroni1 care are pentru Ce:ara la Inceput doar un >el de
a>eciune *enericB& deAine a1antul ace"teia In in"ulB/ ca (i la Rou""eau& iniiatiAa eroticB aparine
>e1eii/ la >el& tHnBrul e"te po"edat de o iu$ire a$"tractB& oarecu1 >BrB o$iect/ a"e1eni lui Mean
MacRue" 3ca per"ona< al Confesiunilor) Ieroni1 e incapa$il de Inele*ere i1ediatB 2Ii "crie lui
Eut)ana"iu" cB oc)ii "Bi Jnu pot cuprinde tot deodatBD
,4
iar Ce:arei i "e de"crie ca aAHnd Jo 1inte
ciudatBD
0.
& la "upra>aa cBreia o idee plute(te :ile Intre*i pentru ca 1ai tHr:iu "B deAinB "enti1ent
adeABrat3& a(a cu1 Mean MacRue" nu poate a<un*e la autenticitatea
"enti1entelor "ale decHt dupB o perioadB de re>lecie/ (i oare J"o1nolenaD lui Ieroni1 nu e"te o >or1B
a per1anentei J"tHn<eneliD "ociale a lui Mean MacRue" "au a JtrHndBAieiD luiL/ pHnB (i <i*nirea pe care o
aduce la Inceput Ce:arei are ceAa din lip"a de per"picacitate de care "e plHn*e cB "u>erB per"ona<ul
Confesiunilor, SB repetB1& totu(i& cB e Aor$a de paraleli"1e 2dar ele e?clud o "u*e"tie rou""eaui"tB
directB a"upra lui E1ine"cu3+ Are deci dreptate Eu*en Si1ion
0,
atunci cHnd nu acceptB identi>icarea
deplinB In Eut)ana"iu" a unor concepii "c)open)aueriene& AB:Hnd In J"i)a"truD e1ine"cian altceAa
decHt Ja"cetulD lui Sc)open)auer+ Ceea ce intere"ea:B e"te "B "u$linie1 In eAoluia lui Ieroni1 o
trecere de la atonie la actiAi"1 (i de la tri"tee la >ericire plenarB In "paiul re*enerator al in"ulei+
I1portana ace"tei deAeniri tre$uie "B >ie pu"B In directB cone?iune cu ero"ul& a(a cu1 e"te trBit de cele
douB per"ona<e centrale ale nuAelei+
4.
In partea de JeticBD a operei "ale principale& Sc)open)auer& In D< Jdirect contra"tD 2"unt cuAintele "ale3
00
cu Sant& dB o e?tre1 de TT clarB e?pre"ie opiniilor "ale de"pre iu$ire: Jorice iu$ire purB (i adeABratB
e"te co1pa"iune (i orice iu$ire care nu e"te co1pa"iune e"te , e*oi"1+ E*oi"1 e"te epaul/
co1pa"iunea e"te a9arcriD
06
+
Concepia iniialB a lui Ieroni1 e"te net "c)open)auerianB: edi>icatoare Inainte de toate e& pe lHn*B
rBceala cu care IntH1pinB pa"iunea Ce:arei& "cri"oarea "a cBtre acea"ta& din care nu Ao1 "u$linia
de:*u"tul "c)open)auerian pentru o lu1e care nu e altceAa decHt J1Hncare (i reproducere& reproducere
(i 1HncareD& cHt rHndurile ur1Btoare: J1ie 1ilB de tine& de 1ine& 1ie 1ilB de lu1eantrea*BD& In care
In >aa Je*oi"1uluiD ce i "e pare a >i e"ena lu1ii 2J"H1$urele Aieii e"te e*oi"1ul+++D3 (i& In con"ecinB&
In >aa iu$irii 2epcoU pe care io o>erL Ce:ara 2In notB "c)open)auerianB& tot o >or1B de e*oi"13 el
pune J1ilaD 2co1pa"iunea3 ne1Br*initB pentru "ine (i pentru ceilali
0;
+ Iu$irea JpurBD ca 1ilB
uniAer"alB re"pin*e de*radarea i1plicatB de ero"+ !ealt>el& In aceea(i "cri"oare "e reia o i1a*ine&
cre:utB poate de unii
07
ca aAHnd o in"piraie $audelaireanB&
,=
,5
dar pe care o re*B"i1 (i In Sc)open)auer 2$a c)iar (i In Rou""eau3
0=
: JSB >iu "claAul papucului tBu& "B
tre1ur cHnd Ii Aei de"coperi "Hnul+++ "Hnul care 1Hni Aa >i un cadaAru (i care dupB >iina "a e"te (i
a"tB:iLD
05
+ Acela(i 1otiA al "uprapunerii dintre >ru1u"ee (i $oalB "au putre>acie e"te a1intit de
Sc)open)auer In e?e1plul edi>icat al conAer"iunii lui Rai1undo Lull& 1i"ticul catalan 1edieAal
0-
+
In pri1a parte a nuAelei& cea anterioarB intrBrii In in"ulB& Ieroni1 e"te deci purtBtorul de cuAHnt al unor
idei etice "c)open)aueriene+ In in"ulB In"B& iu$irea nu 1ai e"te J1ilBD uniAer"alB& ea deAine ero"/
ne*aia ideilor iniiale e"te eAidentB& de aceea rB1Hne e?tre1 de elocAent >aptul cB poetul a renunat la
>ra*1entul Jpe"i1i"tD al 1orii celor doi prota*oni(ti& care ar >i recon>ir1at po:iia de la Inceput a
per"ona<ului+ 'eninerea In Aarianta de>initiAB a acelui >inal ar >i dat o turnurB 1elodra1aticB nuAelei
(i ar >i introdu" o "u1B de contradicii la niAelul co1po:iiei
04
+ Se poate "u"ine deci/ cu de"tul te1ei&
cB in>luena lui Sc)open)auer a"upra ace"tei nuAelei e"te pHnB la ur1B 1ai de*ra$B releAa$ilB In
planul e"teticii decHt In eticB 2"au& anticipHnd& 1ai de*ra$B In "ociolo*ie (i 1eta>i:icB decHt In 1oralB3+
Se 1ai poate aduce un e?e1plu In "pri<inul ace"tei idei: pentru Sc)open)auer 1orti>icarea corpului
2corpul e"te& cu1 "e (tie& Aoina In"B(i3 repre:intB >or1a InaltB a acelei Jne*Bri a Aoinei de AiaBD pe
care >ilo"o>ul *er1an& con"ecAent cu Intre*ul "Bu "i"te1 etic& o procla1B ca ideal/ una din >or1ele
ace"tei ne*aii e"te toc1ai continena "e?ualB
6.
+ !i1potriAB& e?i"tB la E1ine"cu o adeABratB e?altare a
corpului (i& In >inal& o Ai:iune apoteoticB a a1orului "en:ual+ Ieroni1 e un tHnBr de o >ru1u"ee
"culpturalB 2Ce:ara JAB:u un cap >ru1o" pe ni(te u1eri lar*i (i al$i& pe un $u"t ce pBrea lucrat In
1ar1urBD3
6,
/ la >el Ce:ara: JC)ip 1inunat& arBtare de :BpadB In care tHnBra delicateB& dulcea
1oliciune a copilBriei era IntrunitB cu >ru1u"eea no$ilB& coaptB& "uaAB& pronunatB a >e1eiei+ #rin
tran"parenB *eneralB a unei pielii netede "e Aedeau parcB Ainele Aiorii (i cHnd piciorul ei atin*e
1area& cHnd "i1te apele 1uindui corpul& "urH"ul "Bu deAine iar nerAo" (i "Bl$atec& cu toatB copilBria
ei/ In luptB cu oceanul $BtrHn& ea "e "i1te reIntinerind& ea "urHde cu *ura Incle(tatB de ener*ie (i "e la"B
I1$rBo(Brei :*o1otoa"e ale"icoceanului& tBind din cHnd In c3*d c+ 0-aele al0e +*dele al0ast-e&
)*ot3*d c3*d $e!o coast& c3*d
'1
pe "pate& tolo*indu"e Aolupto" pe patul ei de AaluriD
60
+ Cele$rarea >ru1u"eii corporale "e di"pune deci
Intrun anta*oni"1 >aB de ideea a"ce:ei& iar ero"ul& departe de a >i re"pin" ca >or1B a e*oi"1ului& e"te
"u$ordonat unei >unciuni po:itiAe+
E"te& In orice ca:& nece"ar "B >ie "e1nalatB "uprapunerea dintre ideea ero"ului (i cea a unui "paiu
priAile*iat+ Iu$irea dintre Ieroni1 E (i Ce:ara nu poate >i Inc)ipuitB In a>ara in"ulei lui Eut)ana"iu"+ La
niAelul co1po:iiei nuAelei "e "ta$ile(te In"B (i o altB corelaie& (i anu1e Intre tipolo*ia per"ona<elor (i
"paiul In care ele e?i"tB+ In con>or1itate cu o tradiie ro1anticB pe care a 1odulato "peci>ic&
E1ine"cu I(i de>ine(te per"ona<ele In atri$ute >oarte net identi>ica$ile ca aparinHnd unor cate*orii 1ai
lar*i+ Ieroni1 2nu1ele & "u*erea:B acea a$"tra*ere din conti*ent (i In >ond acea J"acralitateD / care e"te
a eroului ro1antic3 apare In>Bi(at ca un In*er de *eniu cu ( unele conotaii de1onice+ Ce:ara 2al cBrei
nu1e indicB do1inaia& i puterea3
66
e"te un tip caracteri"tic al Ja*re"iAitBii inocenei >e1inineD/ ea nu
are trB"Bturile de1onice ale >e1eii a*re"iAe a(a cu1 apar ele In per"ona<ul o1oni1 din lAvatarii
faraonului Tll, acel ele1ent nelini(titor care >ace ineAita$il ca iu$irea "B "e I1$ine cu "u>erina/ ea
e"te& di1potriAB& o Incarnare a purei (i incon(tientei "en:ualitBi+ Acceptarea Ja*re"iuniiD ei deAine
po"i$ilB nu1ai dupB ce lecia "i1$olicB a lui Eut)ana"iu" 2din "cri"oare3 deAine o$iectul unei
e?periene ne1i<locite+ A<un" In in"ulB& Ieroni1 Aede "tatuile "culptate pe pereii pe(terei (i re>ace
in"tantaneu Intrea*a "e1ni>icaie a "cri"orii+ Atonia "a iniialB e depB(itB prin Jui1ireD 2JE in"ula lui
Eut)ana"iu"& *Hndi el uimit (i pB(ea Incet& minun-n%u.se la fiecare &as/, . "+n+3
6;
+ SB re>ace1
1ecani"1ul ace"tei eAoluii de la JnepB"areD la Jui1ireD& pentru cB tra"eul ei e"te paralel cu trecerea de
la "c)open)aueri"1 la rou""eaui"1& de la tipolo*ia preci"B (i Incor"etatB a caracteri:Brii
prota*oni(tilor& la Aalenele "i1$olice cu are "unt inAe"tii In >inal+ Inainte de Aenirea In in"ulB& Ieroni1
I(i pierde Jde1oni"1ulD& Ce:ara nu 1ai apare cu atri$utele Ja*re"iAitBiiD (i cele douB per"ona<e "e
de:$racB de orice >el de ele1ent al conAenionalitBii ro1antice+ Nuditatea lor deAine "i1$olicB prin
aceea cB ea i1plicB In 1od ineAita$il renunarea la "tarea anterioarB Cleroni1 nu i:$ute(te "B "e
IndrB*o"tea"cB de Ce:ara decHt dupB ce o conte1plB& nudB& pe 1alul lacului din in"ulB+ Nuditatea
acea"ta nu are *i.ic lice*ios4 ea $st-ea,& )* $-o,a l+i E1ine"cu& "en"ul
rri "oi 6 pounce M
,4
ori*inar& 1eta>i:ic& de de:$rBcare de orice >or1B& reIntoarcere la pri1ordial& la pre>or1al+ !e aceast
Ce:ara "e IndrB*o"te(te Ieroni1D+3
67
"pre o >or1B a li$ertBii+ !ar In pri1a parte a nuAelei& tea1a de a
nu >i lip"it de li$ertate e"te unul din 1otiAele care Il I1piedicB pe Ieroni1 "B accepte iu$irea Ce:arei+
Ieroni1 "e "i1te pri:onierul condiiei de per"ona<: "unt "e1ni>icatiAe In ace"t "en" traAe"tiurile "ale
"ucce"iAe+ In pri1ul capitol el e cBlu*Br& "au 1ai de*ra$B <oacB >BrB conAin*ere ace"t rol/ ulterior
Jpo:ea:BD In In*er cB:ut& I1$rBcHnd o altB 1a"cB& 1ai potriAitB cu "tructura "a pro>undB/ dar& pe de
altB parte& In "cri"oarea "a cBtre Ce:ara el re>u:B condiia de actor& de 1anec)in care ur1ea:B "B >ie
1aneArat: JSB 1B >ri:e: ca "Bi plac& "Bi "pun 1inciuni ca "B petrec 1intea ta u(oarB/ "B 1B >ac o
&&u' 2"+n+3 pentru+++ cine o (i 1ai "pune pentru ceL NuK Nu 1B Aoi >ace come%iantul 2"+n+3 acelui rBu
care "tBpHne(te lu1ea+++D
6=
+ Sc)i1$area 1B(tilor e"te "uportatB cu indi>erenB cHtB Are1e nu a1eninB
"B atente:e la "in*urBtatea interioarB: alt1interi& e re"pin"B cu oroare+ La >el& Ce:ara cautB In Ieroni1
un re>u*iu pentru do$Hndirea unui >el de li$ertate& pentru a "cBpa de propunerile lui Ca"tel1are+
Re"pin"B de Ieroni1& ea "i1te toc1ai "pai1a Jle*BturiiD: JAcu1a Ca"tel1are are <ocul li$er+++ nu a1
cau:e dea 1B opune cB"Btoriei cu el& cBci tu nu Arei "B (tii ni1ica de 1ineD
65
+ Incu1$ena unui
anu1it JrolD e"te ceea ce deter1inB >u*a a1$elor per"ona<e/ un alt >el de a nu1i "pai1a de Jle*BturBD+
Ero"ul deAine o >or1B a li$ertBii (i e"te e?tre1 de "i1pto1atic >aptul cB In in"ulB cei doi *B"e"c& In
>or1e di>erite& c)iar li$ertatea 2ca a$"enB a Jle*BturiiD3 pe care o cButa"erB+ Ei rB1Hn acolo douB
"in*urBtBi Intre care co1unitatea e"te de le "ine Inelea"B/ ca atare Intre cele douB per"ona<e nici nu "e
"ta$ile(te un dialo* real 2In ti1p ce para*ra>ele anterioare erau predo1inant dialo*ice3: J Ce:ara&
"tri*B el& cuprin:Hnduon $raele lui+ Ce:araK E(ti o Inc)ipuire& un Ai"& o u1$rB a nopii :u*rBAitB cu
:Bpada lu1inei de lunBL Sau e(ti tuL TuL Ea plHn*ea+++ nu &utea rs&un%e 2"+n+3+ +++ Tu e(tiL Chiar tul
Intrea$B ea cu *la"ul Inecat cBci toatB cu*etarea ei "e I1pro"pBta"e& toate Ai"ele ei reAeneau "plendide
(i doritoare de AiaBD
6-
+ Ero"ul 1i<loce(te re>acerea unei unitBi& re*B"irea unei "tBri de a$"olut cBtre
care a1$ele per"ona<e tind de >apt+ Indicii "i1$olice ale unei atari "oluii date de E1ine"cu
20
nuAelei "ale e?i"tB: Ieroni1 e"te un tHnBr J>e1eie(te >ru1o"D& un JIn*er de *eniuD trBind Intro totalB
de"prindere de ceea ce Il I Incon<oarB/ la rHndul ei& Ja*re"iAitateaD e"te la Ce:ara o do1inantB
1a"culinB+ Spaiul in"ulei In*Bduie re>acerea unitBii principiilor care conineau& >iecare In parte& o
ten"iune "pre opu"ul "Bu+
5.
!e"pre Jin"ulaD lui Eut)ana"iu" "a "cri" de"tul de 1ult In criticB: (i de la >unda1entala intuiie
cBline"cianB a pa"iunii J1i"terelor concentrice (i "ucce"iAeD
64
la E1ine"cu& pHnB la cele$ra de>iniie a
lui 'ircea Eliade 2Jcea 1ai de"BAHr(itB Ai:iune paradi:iacB din literatura ro1Hnea"cBD3
;.
trecHnd prin
Tudor Fianu 2JEAocarea lunii In Srmanul Dionis, in"ula lui Eut)ana"iu" In Ce:ara "unt printre cele
1ai de "ea1B (i& In tot ca:ul& pri1ele Ai:iuni paradi:iace ale literaturii noa"treD3
;,
& pute1 identi>ica o
opinie de<a con"olidatB care e"te& cu toatB pro$a$ilitatea& (i cea 1ai V i apropiatB de adeABr+ !e"pre
"olidaritatea ideolo*icB Intre ideile T e?pu"e In lun*a "cri"oare a lui Eut)ana"iu" (i cele cuprin"e In arti
< colele politice e1ine"ciene "a "cri" de a"e1enea 21ai ale" G+ CBline"cu
;0
3+ Ni "e pare de >apt cB
in"ula lui Eut)ana"iu" repre:intB o utopie: 1otiAul utopic (i >elul In care el >uncionea:B In nuAelB e"te
ceea ce ne intere"ea:B In continuare+ i pentru G+ CBline"cu J>ilo"o>ia lui a lui E1ine"cu& n+n+ "ocialB
+++ era utopicB ++ FD
;6
+ AcceptHnd identi>icarea In in"ula lui Eut)ana"iu" a unei utopii "unt pu"e In
di"cuie 1ai 1ulte perec)i de concepte de luat In "ea1B >ie (i >u*itiA pentru a circu1"crie 1ai e?act
"ituaia 1otiAului la E1ine"cu: 1it (i realitate& indiAidualitate"ocietate& "ituarea poe:iei (i a
"enti1entului In raport cu utopia& "en"urile "paiului (i ti1pului+ #entru F+L+ Saulnier& de pildB& utopia
e"te Jo >or1B "au o 1odalitate a 1itului
;;
/ adBu*Hnd la ace"tea o o$"erAaie >oarte e?actB a lui
E+Ca""irer& care "u$linia:B cB: In *Hndirea (i i1a*inaia 1iticB nu ne IntHlni1 cu con>e"iuni
indiAiduale+ 'itul e o o$iectiAitate a e?perienei "ociale a o1ului& nu a e?perienei "ale indiAidualeD
;7
&
Fo1 Inele*e utopia e1ine"cianB ca i1a*ine (i "u$li1are a unei Intre*i >ilo"o>ii "ociale& Jutopi"teD&
cu1 a arBtat CBline"cu& de relaionat cu an"a1$lul *Hndirii "ociale (i politice a poetului+ In ace"t
21
"en" "a >or1ulat ipote:a cB E1ine"cu ar e?pune In "cri"oarea lui Eut)ana"iu" idei >i:iocratice+ #entru
*Hndirea >i:iocrailor cultura ro1HnB a arBtat intere" cel puin din perioada pa(opti"tB 2%eliade& de
e?e1plu& includea In planul& utopic (i el& al $i$liotecii "ale de literaturB uniAer"alB (i "crierile lui
!upont de Ne1our
;=
3+ Interpretarea acea"ta& care "e $a:ea:B 1ai ale" pe 1enionarea& Intrun articol&
de cBtre E1ine"cu a nu1elui lui Uue"na9+ A >o"t "u"inutB de cBtre G+ CBline"cu (i& Intre criticii
1oderni& de E+ Si1ion
;5
& la ale cBror pa*ini tri1ite1+ Totu(i& "ar cuAeni "B >ace1& o re1arcB: dacB In
articolele politice E1ine"cu "e re>erB >oarte de" la un 1odel >i:iocratic de "tat& el >olo"e(te ace"te idei
doar ca punct de plecare/ c)iar acolo unde >ace re>erinB e?plicitB la Uue"na9& nu e"te Aor$a neapBrat
de o ade:iune inte*ralB ci de o e?ten"iune a punctelor de Aedere >i:iocratice& con"iderate JunilateraleD+
Statul Jauto1atD al al$inelor e"te In acea"tB per"pectiAB doar un 1odel& o Jpunere In a$i"D "au o
J1aturi:areD dacB Are1& 1enitB "B punB In eAidenB prin contra"t "uper>luitatea Jin"tituiilorD& care
atin* >ondul e?i"tenei (i repre:intB doar o aparenB In(elBtoare a ace"teia+ In "cri"oarea lui
Eut)ana"iu"& ace"t 1odel e"te c)e1at "B releAe prin contra"t o anu1e idee de >ilo"o>ie a i"toriei:
a"e1eni relaiilor in"tinctuale din interiorul "tupului& JAiaa internB a i"toriei e in"tinctiABD/ tot
corte*iul de in"tituii (i docu1ente care I1$racB ace"t nucleu in"tinctual e"te doar Jlu"tru (i >ra:BD+
!e"i*ur& In Ai:iunea pe"i1i"tB a lui Eut)ana"iu" E1ine"cu& tot ceea ce e"te "uper>luu& 1incino"&
adBu*at e"enei tre$uie "B >ie InlBturat (i ace"t lucru deAine po"i$il printro adoptare inte*ralB a leciei
naturii: JEu "pune Eut)ana"iu" 1ulB1itB naturei& 1a1 de:$rBcat de )aina de(ertBciuneiD+
Acea"tB Jde:$rBcareD& ce "e Aa re*B"i In nuditatea "i1$olicB a lui Ieroni1 (i a Ce:arei& a<un(i In in"ulB&
dB In"B (i o indicaie pentru tipolo*ia utopiei e1ine"ciene+ In"ula lui Eut)ana"iu" e"te inta unei
1i(cBri Jre*re"iAeD 2cu1 a "e1nalat CBline"cu& reluat de 'ircea Eliade
;-
3 (i "e In>Bi(ea:B& In >elul
ace"ta& ca o Jutopie a >u*ii
;4
D+ E"te In orice ca: eAident caracterul ne*atiA (i c)iar reacionar al oricBrei
utopii 2R+ 'ucc)ielli& "pune& de pildB: J+++*Hndirea utopicB e"te In 1od >atal& de(i ne*atiA& "u$ o$"e"ia
realului i"toricD
7.
3/ de o pBrere a"e1BnBtoare e"te F+L+Saulnier care Aede totu(i conco1itenta In orice
utopie a douB Aalori: una ne*atiAB (i una po:itiAB+ A"pectul ne*atiA apare prin
uo
22
aceea cB Jutopia e"te contrariul a ceAa realD/ cel po:itiA prin >urni:area& pe de o parte& prin utopie a
unei Jre>erine criticeD la realitate (i
/
pe de alta& prin capacitatea ei anticipatiAB
7,
+ In orice ca: e"te cert
>aptul cB& "ituHndu"e "ocial& >ie (i prin ne*aie 2Jte1oi*na*e H contrarioD "pune Claude !u$oi"
70
3 (i
Inele*Hnd >unda1entele "ocietBii con"tituite In 1od critic& dacB nu c)iar ca pe un e(ec 2acela(i
!u$oi" Aor$e(te& In le*BturB cu creaia utopiei de le*Btura ei cu un e(ec& de nece"itatea unei reAan(e (i
de "ituarea 1entalitBii utopice In"pre a$"olut
76
ele1ente pa"i$ile toate de raportare la E1ine"cu3
utopia Aa repre:enta o di"tanare& o trecere din real In 1etareal "au "uprareal (i pHnB la ur1B Aa tinde
"pre o a$olire a "paiului (i ti1pului
7;
+ Acea"tB tendinB "e a>lB la li1ita dintre o co1ponentB de
>ilo"o>ie "ocialB (i i"toricB (i una poeticB: pentru Renato #o**ioli& de pildB& J+++In utopie ele1entul
poetic cautB (i *B"e(te un loc *eo1etric& "e InrBdBcinea:B (i "e con"olidea:B In realitatea unui
"enti1ent "ocial (i politicD
77
& utopia >iind In acela(i ti1p J>iicB +++a poe:iei (i a *eo1etrieiD
7=
+ JIn"ulaD
e"te cea 1ai caracteri"ticB dintre >or1ele pe care le ia utopia 2@topia lui 'oru" e"te o in"ulB3/ ea e"te
In acela(i ti1p cea 1ai JpoeticBD dintre utopii toc1ai pentru cB& repre:entHnd o lu1e J"eparatBD& o
poate pune inte*ral "u$ "e1nul >iciunii& al i1a*inarului "au al Ai"ului
75
+ La E1ine"cu& co1ponenta
JcriticBD a Ai:iunii utopice e"te e?pri1atB prin cuAintele lui Eut)ana"iu"/ cea JpoeticBD (i c)iar oniricB
a ei aparine IndrB*o"tiilor Ieroni1 (i Ce:ara+ !ar interAine In acela(i ti1p o racordare a Ai:iunii
utopice la o "ea1B de concepii "c)open)aueriene+ In cartea a IFa din Lumea ca voin 'i
re&rezentare, >ilo"o>ul *er1an nu1e(te "paiul (i ti1pul drept Jprincipiu1 indiAiduationi"D/ el e"te
"ur"a e*oi"1ului (i& In con"ecinB& un i:Aor perpetuu de durere/ cu1 "e (tie& doar con(tiina rBului&
po"i$ilitatea de a priAi dincolo de ace"t Jprincipiu1 indiAiduationi"D (i& pHnB la ur1B& Jne*area Aoinei
de a trBiD 2dar nu proAocarea 1orii& "inuciderea& care e& di1potriAB& un act de AoinB3 con"tituie
pre1i"ele >ericirii
7-
+ La E1ine"cu& care acceptB din toate ace"tea doar ideea "olitudinii& >BrB
1orti>icarea pe care ea o i1plicB& depB(irea durerii con"tB In a$olirea "paiului (i ti1pului& a acelui
Jprincipiu1 indiAiduationi"D: conclu:ie poeticB& tradu"B toc1ai In i1a*inarea unei utopii a >u*ii care&
prin In"e(i caracterele "ale& pre"upune "ituarea dincolo de real& dincolo de "paiu (i ti1p+
23
E"te eAident deci cB& dacB o parte din <u"ti>icBrile care "e pot *B"i JutopieiD e1ine"ciene in de ceea ce
G+ CBline"cu a nu1it J>ilo"Eo>Ia practicBD a poetului& "ituarea "trict >uncionalB a in"ulei In interiorul
nuAelei are re"orturi de ordin e"tetic+ !ealt>el& pentru unii cercetBtori& le*Bturile dintre "paiul utopic (i
e"teticB "unt eAidente: Renato #o**ioli "u"ine c)iar cB: JSe poate "pune >BrB IndoialB cB "tarea de
"pirit utopicB e"te iniial In Intre*i1e e"teticB (i arti"ticBD74& IntrucHt In"u(i locul ce "e cuAine atri$uit
utopiei nu e"te J*HndulD& cu1 a>ir1B Orte*a 9 Ga""et& ci J"enti1entulD
=.
+
56
#ute1 de>ini o J>a:B e"teticBD In eAoluia tuturor per"ona<elor i1portante ale nuAelei e1ine"ciene+
Ce:ara conte1plB >ru1u"eea "tatuarB a lui Ieroni1 care po:ea:B pentru ta$loul lui France"co/ Ieroni1
I(i pune In eAidenB "enti1entele prin inter1ediul de"enelor "ale/ idealul e"tetic al lui Eut)ana"iu"&
care "culptea:B In in"ulB >ai1oa"ele cupluri e"te o co1ponentB a alternatiAei pe care o repre:intB& ca
>ilo"o>ie de AiaB& in"ula+ Acea"ta e"te deci& In acela(i ti1p& In plan >ilo"o>ic o a$olire a "paiului (i
ti1pului 2corolar al unor concepii "c)open)aueriene3 (i& ca atare& o replicB In planul >ilo"o>iei
practice& dar (i o reali:are In cel al i1a*inarului (i al >iciunii+ Ea cu1ulea:B (i duce la Indeplinire
a"piraia de ordin e"tetic a per"ona<elor (i o In"crie Intrun cadru natural diri<at+ Rou""eaui"1ul
e1ine"cian e"te din acea"tB cau:B de Inele" prin pri"1a >oarte co1ple?ului ori:ont poetic In care
"criitorul I(i Incadrea:B nuAela: natura ca atare nu e"te o alternatiAB *eneralB& ei i "e Incorporea:B o
Aocaie de1iur*icB+ Eut)ana"iu" e"te un >el de re*e In Jlu1eaD "a& pe care o con"truie(te con>or1 unei
reale dorine de *eo1etrie 2Jparadi:iacBD& dupB 'ircea Eliade3/ Ieroni1 pB(ind In in"ulB& intrB In
"tBpHnirea unui 1ic i1periu+ In"ula e"te deci un "paiu diri<at care re>ace >u:iunea dintre idealul de
reali:are plenarB a o1ului& lu1e (i naturB: ea rB"punde unei dorine de ar1onie (i c)iar
concentricitatea (i "i1etria ei "unt "e1nele e?terioare ale ace"tui de:iderat+ #lanul e"tetic& ca niAel al
unor a"piraii (i ca re*i"tru "i1$olic totodatB 2"tatuile lui Eut)anan"iu"3 "e Aa cu>unda In cel propriu
:i" etic: a1$ele "e "u$"u1ea:B& In Ai:iunea utopicB e1ine"cianB i1a*inarului poetic+
Creaia utopicB (i >iciunea poeticB "e IntHlne"c deci In 1eta>ora in"ulei+ !ar ea traduce totodatB (i
po"i$ilitatea realB (i deplinB a ero"ului+ 'ircea Eliade "u$linia cu >oarte 1ultB dreptate cB in"ula
re:olAB de la "ine de"tinul per"ona<elor& >BcHnd po"i$ilB iu$irea lor+ Intre Jero"D (i JutopieD "e
"ta$ile(te& cu alte cuAinte& o relaie nece"arB+ !ealt>el& e "e1ni>icatiA "B notB1 cB In >oarte 1ulte din
poe:iile e1ine"ciene ideea a1orului "e a"ocia:B >u*ii: nici nu 1ai e nece"ar "B aduce1 e?e1ple
pentru a ilu"tra acea"tB a>ir1aie+ #re:ena in"ulelor e"te& pe de altB parte& de"tul de rB"pHnditB In opera
lui E1ine"cu: G+ CBline"cu a dat c)iar un inAentar al lor& de la is la Avatarii faraonului Tl, la 0t
0rumos %in lacrim, Povestea ma!ului cltor 1n stele# cercetBtorii au co1pletat acea"tB li"tB cu cea a
Ai:iunilor pe care le pute1 nu1i utopice: In Srmanul Dionis, In Dac treci r-ul Selenei etc+
E?i"tB o puternicB (i "u$"tanialB co1ponentB utopicB In Intrea*a operB e1ine"cianB& atHt pe latura
creaiei poetice cHt (i pe aceea a ideolo*iei politice (i a *Hndirii >ilo"o>ice+ Cezara e"te In acea"tB
priAinB o pie"B >oarte repre:entatiAB: pentru cB ea "u$li1ea:B Intrun tot o "ea1B de direcii $ine
1arcate pe Intre* tra"eul operei lui E1ine"cu (i le dB o i1a*ine de 1are pre*nanB In JutopiaD care
e"te in"ula lui Eut)ana"iu"+ Literatura ro1HnB Aa tre$ui "B a(tepte pHnB la Ion Bar$u pentru a Inre*i"tra
creaia unei utopii poetice cu acelea(i capacitBi de "inte:B pe care le are Jin"ulaD e1ine"cianB: cBci "e
poate "ta$ili o po:iie "i1ilarB celei ocupate de Jin"ula lui Eut)ana"iu"D In nuAela (i opera
e1ine"cianB& utopiei care e"te Jcetatea I"arlIND In poe:ia lui Ion Bar$u& pentru aceea(i po"i$ilitate de a
repre:enta o "inte:B de poeticB (i o reuniune a 1ai 1ultor >iloane de *Hndire Intro "in*urB i1a*ine+
n
Vi
24
2*
EDUCA7IA SENTIMENTAL8
'6
JA:i di1ineaB a1 IntHlnit pe AdelaD+ Cu acea"tB propo:iie Incepe propriu:i" Jro1anulD lui E1il
Codre"cu+ Tot ceea ce ar putea >i nu1it ca 1i(care epicB In A%ela "e re:u1B la ace"t enun: JAproape
In >iecare "earB "tau de Aor$B cu Adela In cerdacD/ JAdela "a du" la #iatrB pentru o :i+D/ JAdela Aine
di"earB+D/ JAdela "a Intor" la (a"e (i trei:eci (i cinci de 1inute+D/ J!oa1na '+ +++ (i Adela au Aenit
a"tB:i la 1ine "B1i AadB ca"a+D/ JAdela era In cerdac cu !oa1na '+ +++D/ JA1 intrat cu Adela la %ai1
!uAid+++D/ JA:i a1 >o"t la ea la THr*ul Nea1ului+D/ J'er*ea1 cu Adela pe <o"+D/ JErau a$ia :ece
cea"uri cHnd 1a1 du" la ea+D/ JAdela 1a In"oit pHnB aca"B+D/ JA1 *B"ito pli1$Hndu"e In cerdacD/
JA1 *B"it pe Adela In cerdac& I1$ro$oditB (i cu o )ainB "curtB& $lBnitBD/ JA1 *B"ito lucrHnd la o
roc)iB 1icB& de trei pal1eD/ JA:i ia1 dat o con"ultaie 1edicalB+++D/ JIn o*radB& a"i"tatB de o
"erAitoare& >Bcea dulceaB de "1eurB pentru doa1na '+ +++D/ JA1 *B"it pe Adela In ca"B+D/ J!i1ineaa
a1 a(teptato In cerdacul ei "B "e I1$race+D/ JCHnd a1 a<un" In $alcon era In rundul *rBdinii+D/ JA1
*B"ito cu >aa aprin"B& cu oc)ii "trBlucitori& re"pirHnd "curt (i repede+D/ JLa (apte a1 >o"t c)e1at la
Adela& care "e de(tepta"e+D/ JA I1pac)etat toatB :iua+D/ JA plecat cu cHteAa 1inute Inainte de ora
:ece+D
,
+ Stilul ro1anului e"te "upu" In Intre*i1e ace"tei aparente atonii (i i1per"onalitBi a
indicatiAului 2per>ect co1pu"& cel 1ai ade"ea3/ iar acel Ja1 IntHlnit pe AdelaD& cu "upri1area& Aetu"tB
(i liAre"cB a"tB:i& a reduplicatiAului prono1inal& >ace cHt o Intrea*B at1o">erB ro1Hnea"cB+
InAentarul de 1ai "u" nu e"te un "i1plu capriciu+ A%ela e un ro1an care "e >olo"e(te de arti>iciul
Murnalului inti1D+ Or& Intrun "en" >oarte lar*& <urnalul e"te o "criere care colecioneaz realitatea& un
depo:it a cBrui coerenB "e poate IntreAedea nu dinBuntrul "Bu ci doar la ">Hr(it+ El deAine un
JrepertoriuD de "ituaii& Inre*i"trate ca
atare& de"lu(indu(i a$ia ulterior o "e1ni>icaie *lo$alB+ Structura
repertorialBD a <urnalului arc& din acea"tB cau:B& o Aaloare "i1$o
$ >icB: In"e1nBrile lui E1il Codre"cu Jcolecionea:BD repetatele
: 9
a
proape "tereotipele3 IntHlniri 2pli1$Bri& Ai:ite3 cu Adela& care
a<un* a$ia la ">Hr(it la acea reAelaie a unui adeABr con"tituit >ra*
i 1ent cu >ra*1ent& la "en:aia inte"pe"tiAB a acelui Jpu1n In ini1BD
i pe care o dB Ruadra*enarului iu$irea pentru o >e1eie cu 1ult 1ai
tHnBrB+
Acea"tB J"ituaie repertorialBD e"te anticipatB tot In 1anierB "i1$olicB+ In Aile*iaturB la BBlBte(ti& E1il
Codre"cu nu ia cu "ine +/ decHt 2cataloa!ele cHtorAa li$rBrii "trBine (i un %icionar portatiA& I cBrile de
cBpBtHi care& I1preunB cu !io*en Laeriul& re&ertoriu de $ cancanuri (i idei antice+++ alcBtuie"c
$i$lioteca 1ea e"tiAB+D+ 2"+n+3
0
+ !acB Jro1anulD 2In "en"ul cel 1ai Aetu"t (i 1ai JcancanierD3 lui E1il
Codre"cu cu Adela Incepe de la acea 1e1ora$ilB >ra:B a cBrii 2care o preced3 nu "unt deloc lip"ite de
i1portanB+ #e de o parte& de"i*ur& ele Inre*i"trea:B cadrul& e?teriorul& (i In indi>erena lor "e poate
di"i1ula (i indi>erena con"e1nBrii pri1ei IntHlniri+ #e de altB parte In"B& e?i"tB o adeABratB diAinaie (i
preAe"tire a nu1elui Adelei In ace"te pa*ini ne)otBrHte+ In )a:ardul dicionarului E1il Codre"cu
*B"e(te o cale po"i$ilB de apropiere >aB de Jlu1ea realitBilor In "ineD+ Frun:Brind Aolu1ul 2pro$a$il
acel Larousse de"pre care ne Aor$e"c Amintirile %es&re I3rileanu) per"ona<ul reine trei nu1e: Jun
re*e 1eroAin*ian& un pro1ontoriu& o pri1adonB italianBD care Il >ac "B AadB In reAerie: JFi"e:i la
re*ele pleto"& la pro1ontoriul care I1pin*e departe In 1are un ora( cu nu1e ciudat& (i 1ai cu "ea1B la
diAa care a de$utat la Neapole (i a >o"t pe rHnd 2"au aproape3 1etre"a unei duce& a unui conte& a unui
tenor& (i apoi neAa"ta unui $anc)er+ Nu 1ai e dicionar+ E un ro1an In notaii "u*e"tiAe+D
6
!acB& de
pildB& J1eroAin*ianul pleto"D ar >i !a*o$ert al IIlea& dacB pro1otoriul "ar a>la In Au"tralia& iar diAa
ar >i #atti& toate ace"te nu1e ar conine o re>erinB la nu1ele per"ona<ului >e1inin al cBrii lui
I$rBileanu: >iica lui !a*o$ert al IIlea "e nu1ea Adel& ora(ul a1intit poate >i capitala Au"traliei de "ud
e"t& Adelaide& iar prenu1ele diAei e"te Adelina+ Ca diAerti"1ent predilect (i ca lecturB JterapeuticBD a
lui I$rBileanu dicionarul
e
a1intit de 1e1oriali(ti 2JG+ I$rBileanu ne "punea cB atunci cHnd&
n
u 1ai
putea pune 1Hna pe o carte& cHnd *Hndurile Il o$o"eau "au D
0=
27
Il dureau c)iar atunci "in*ura "alAare era Larousse.ul,/)
4
, !ar >inul p"i)olo* (i 1orali"t era (i un
>atali"t al coincidenelor "i1$olice (i& >ire pro>und liAre"cB& *ata "B identi>ice In datele o$"erAaiei
a"upra Aieii tipuri din cBri& Intre:Brea cu "i*uranB In potriAirea )a:ardatB a in>or1aiilor de dicionar
ci>ra unei JrealitBiD In "ine care Aa Incepe "B i "e de:ABluie+
In >elul ace"ta IntHlnirea Adelei& aparent 1nt-m&ltoare 2autorul e"te cel care in"i"tB a"upra ace"tui
cuAHnt (i Il "u$linia:B3
7
e"te de >apt proAocatB prin pre"i1irea ei "i1$olicB+ JIlu:ie paradi:iacBD
=
&
Adela e la Inceput o >anta"1B al cBrei nu1e plute(te In cBri+ Liniile de de$ut ale ro1anului& care "unt
o punere In at1o">erB 2J$HlciulD BBlBte(tilor& pei"a<ul3 Inclinaia "a "pre "in*urBtate& "peculaia de
>ilo"o>Ie 1oralB (i 1i"antropia& conin totodatB& pe lHn*B "u*e"tia "i1$olicB a unei conAer*ene In
per"ona< (i o direcie diAer*entB& opu"B pri1eia+ In aceea(i 1B"urB In care catalo!heaz (i
re&ertorizeaz realitatea& <urnalul o (i &ulverizeaz, Fra*1enti"1ul& ca 1arcB "tructuralB a *enului
literar In cau:B& e"te In acela(i ti1p o >unda1entalB co1ponentB J1odernBD: el pre"upune ruperea unei
"ituaii In epi"oade& >oto*ra>ierea repetatB a cadrului (i a decorului& reAenirea a"upra unor 1editaii&
care nu "e Aor o>eri ca un tot Inc)e*at+ Murnalul e"te "u$"tanial1ente anticla"ic: el a proli>erat In
ro1anti"1 2lucru "e1ni>icatiA3& c)iar dacB na aparinut e?clu"iA ace"tei epoci& (i core"punde In planul
p"i)olo*iei creaiei a$olirii re*ulilor (i nor1elor& IntH1plate In planul poeticii+
2.
Curio" e"te totu(i cB In interiorul ace"tui pro*ra1 i1plicit de li$ertate arti"ticB (i de eli1inare a
canoanelor& I$rBileanu in"tituie re*uli+ In Creaie 'i analiz 2e"eul e"te& In pri1a "a parte& o poeticB a
ro1anului& un pro*ra1 de artB cu adre"B preci"B (i& poate& un la$orator teoretic al A%elei) criticul
"ta$ilea& de pildB& o re*ulB a unitBii de ti1p& nece"are cri"tali:Brii unui per"ona<
5
+ !e aceea& rB*a:ul
celor douB luni ale "e<urului In "taiune al 1edicului E1il Codre"cu are contururi a priori dictate+
Introducerea unei li1itBri te1porale In ro1an are o >unciune preci"B In ori:ontul te)nicii ro1ane(ti&
c)iar do:a<ul "u$til de JcreaieD (i Janali:BD core"punde unei >oarte
preci"e >ar1acii+ Enunurile pe care lea1 Inre*i"trat la Inceput& de e?e1plu& re"trHn* In ele conceptul
i$rBilenian de JcreaieD& Inelea"B& cu1 "e (tie& In "en" re"trictiA drept J In>Bi(area per"ona*iilor (i
co1portarea lor& cu alte cuAinte totalitatea repre:entBrilor concrete pe care le pute1 aAea de la ele+D
-
+
Ele "unt deci "u$li1Bri ale co1porta1entului (i JaciuniiD& indicaii *e"tuale dea$ia de:Aoltate pe
1ici poriuni cu ele1ente de eAocare 2o Ai:itB& o pli1$are& o IntHlnire etc3+ For1ula cBline"cianB
{A%ela . cel 1ai $un ro1an ro1Hne"c de anali:B3
4
nu e?clude Aala$ilitatea celuilalt ter1en al lui
I$rBileanu+ Re>erinele po"i$ile de >or1ulB ro1Hnea"cB "unt& oricu1& indicate toate de autor (i In
Creaie 'i analiz (i In Adela: de pildB atunci cHnd I$rBileanu *B"e(te Ji1pre"ionantBD "inta*1a lui
#aul Bour*et Jpe""i1i"1e et tendre""eD 2In Creaie 'i analiz)
)*
el Ai:ea:B eAident o caracteri:are
*lo$alB a ro1anului A%ela, Tot cu intenie de e?e1pli>icare "unt nota$ile cuAintele "cri"e In acela(i
e"eu cu priAire la Mean Ro"tand: JA1 aAut i1pre"ia cB acea colecie de cu*etBri e"te un ro1an& pentru
cB& acele cu*etBri& prin coninutul lor& prin raportul dintre ele& prin Ai$raia lor& trBdau un dra1ati"1
"u>lete"c& care indica o unicB (i continuB e?perienB Areau "B "pun cB acele cu*etBri pBreau a
con"e1na re:u1atiA
s
etapele unei a>aceri de "enti1ent trBite+D
,,
+ A%ela e"te& Intrun >el& (i o colecie de
1a?i1e
,0
& rolul "Bu >iind co1un cu acela din Privin% viaa, CuAintele "cri"e In Creaie 'i analiz
de"pre #rou"t 2JEl >ace I+ portretul (i ro1anul e&ic al unor "tBri de "u>let ++++ El creea:B lu1i W
"u>lete(ti+D3
,6
"unt (i ele Aala$ile pentru autointerpretarea A%elei, Nu altceAa decHt o po"i$ilB tri1itere
la propria JcreaieD e"te re>erina la Tur*)enieA& pe care I$rBileanu Il "ti1a deo"e$it de 1ult: releAarea&
adicB& a unei "en"i$ilitBi pe care (io reAendica In 1od cert (i "ie(i 2J+++ "en"i$ilitatea& recuno"cutB& a
lui Tur*)enieA la eternul feminin co1petena lui& "i1ul lui p"i)olo*ic "uperior In do1eniul
"enti1entului de iu$ire+D3
,;
+ O "erie de alte o$"erAaii 2de"pre per"ona<ele "ecundare& de"pre 1odB&
de"pre e?e1pli>icarea continuB a per"ona<ului In diAer"e "ituaii& alBturi de cele "pu"e de"pre Junitatea
de loc (i ti1pD3 I(i *B"e"c ri*uroa"a core"pondenB In A%ela,
Contra"tul Intre >or1ula Jdi"per"iABD a <urnalului (i direcia JconAer*entBD (i nor1atiAB c)iar din
Creaie 'i anal1z(%ac acceptB1 interrelaia dintre ace"t e"eu (i ro1an3 e"te In"B nu1ai unul
28
04
dintro "erie ceAa 1ai lar*B+ Ii pute1 acorda concurena dacB nu (i contradicia dintre tenta
Jauto$io*ra>icBD& indenia$ilB& direcia p"i)olo*icB& 1orali"tB (i "enti1entalB 2cu re"pectiAele 1odele
ro1ane(ti& In parte utili:ate de autor& In parte inAocate de criticB3+ Intrun >el& A%ela e"te creu:etul In
care 1ai 1ulte >or1ule "e tope"c Intrun a1al*a1 >oarte per"onal/ 1ai 1ult c)iar& >iecare dintre
re"pectiAele 1odalitBi ro1ane(ti e"te interpretatB prin inter1ediul celorlalte+ A(a& de pildB&
auto$io*ra>i"1ul& cHt e"te& a$"oar$e In "ine 1ai de*ra$B un adeABr p"i)olo*ic decHt unul "trict
>eno1enal 2de aceea epi"odul $io*ra>ic Ol*a Tocile"cu rB1Hne doar atHt: un epi"od3/ anali:a
p"i)olo*icB e"te condu"B In "c)i1$ In nu1ele unei >oarte ardente dorine de "urprindere a JAieiiD 2(i
de aceea analiti"1ul i$rBilean& oricHte nuane iar Aeni din contactul cu literatura apu"eanB (i cu #rou"t
In "peB& e"te "trB$Btut de puternica Aenaie reali"tB a aplecBrii a"upra Aieii In aceea ce are ea 1ai
direct& In linia ro1anului ru" de la ">Hr(itul "ecolului trecut3/ liri"1ul (i nota "enti1entalB "unt
cen:urate de ironie/ caracterul o$iectiA (i Jcla"icD al "entenelor 1orale e"te iri:at de J"u$iectiAitateD
ro1anticB etc+ @n a1e"tec "tili"tic e?tre1 de ela$orat "e con"tituie In interiorul cBrii+ Ai "u$linia
reIncor"etarea Intro >or1ulB preci"B 2>BrB a ne*a In"B nici e?i"tena la I$rBileanu a unui pro*ra1 de
artB cu contururi >er1e (i >BrB a ne*li<a relaiile reale cu 1ai 1ulte 1odele ro1ane(ti (i direciile
"tili"tice3 ec)iAalea:B cu ai "u$linia ori*inalitatea (i 1odernitatea+
3.
ut
M vi5
!acB lectura dicionarului e"te un prile< de proAocare "i1$olicB a apariiei Adelei& prin Incercarea de
Jcontact 1ai concret cu lu1ea realitBii In "ineD& cataloa*ele de cBri& re:erAate J1o1entelor de liri"1
intelectualD "e1ni>icB o "tare a AirtualitBii+ E1il Codre"cu aparine "peei ne)otBrHilor& a celor care
a1HnB: el are "crupulul relaiilor nete (i ri*uroa"e (i al *e"turilor preci"e& al lip"ei de ec)iAoc+ !ar
acea"tB "tructurB rB1Hne Intotdeauna la "tadiul inteniilor& In :ona po"i$ilului+ A"e1eni lui Xeno Co"ini
(Con'tiina lui 6eno (i 1nsemnrile lui Emil Co%rescu aparin apro?i1atiA acelora(i ani3& care I(i
In*Bduie 1ereu o Julti1B i*arBD Inaintea
)otBrHrilor radicale& "ortite In"B unei Ae(nice a1HnBri& $e*t-+ ca per"ona<ul "B >ie pHnB la ur1B JtrBitD
de eAeni1ente >BrB a le fi putut do1ina (i controla& E1il Codre"cu e"te )Bruit de teroarea propriei
indeci:ii+ Epi"odul reAelator rB1Hne acela al "cri"orilor cBtre Adela: J+++ a>aceri (i preocupBri
e?cepionale 1au I1piedicat cHteAa "BptB1Hni "Bi "criu& ca de o$icei& 1ult& (i prin ur1are nu ia1
"cri" deloc+ #e ur1B >aptul cB nu ia1 "cri"& co1plicat cu ideea cB acu1 tre$uie "Bi "criu lun* (i
circu1"taniat 1a I1piedicat "B 1ai pot relua >irul+ IntHi& dupB ce a1 i"prBAit a>acerile& 1ia1
In*Bduit o a1Hnare pHnB la 1o1entul cel 1ai potriAit pentru redactarea unei 1i"iAe atHt de
co1plicate: e?plicaii& "cu:e etc+ 'o1entul la1 a1Hnat/ 1ai e?act& s.a am-nat 1ereu+D
,7
+ Aceea(i
a$ulie ca a lui Xeno Co"ini Il "tBpHne(te pe E1il Codre"cu: In >apt& nu nu1ai J>u1atulD ca "u$"tituit al
ne"i*uranei (i ca *e"t al opririi ilu:orii& pentru o $ucatB de ti1p& a pre:entului& Ii apropie& ci (i acea
>atalitate a continuei a1HnBri+ La Xeno Co"ini In"B totul "e tran">or1B Intro >Ilo"o>ie "ui*eneri"+ E1il
Codre"cu "e in"talea:B In"B In Airtualitate (i& "ceptic declarat& "pirit de:a$u:at (i lip"it de dorina de a
(i con"titui o latB Ai:iune a"upra Aieii "au 1Bcar de a "e depB(i& el nu are altB (an"B decHt "B trBia"cB
pHnB la ulti1ele con"ecine lip"a po"i$ilitBii de a "e tran"pune In act+ ToatB acea"tB atitudine "e
"urprinde In notele iniiale ale cBrii& dedicate lecturii cataloa*elor (i Jliri"1ului intelectualD: J@nele
cBri leai cetit+ Yiaduci a1inte (i I1pre<urBrile 2era pe Are1ea+++3+ CHteAa+++ "tai la IndoialB+ IatB una
pe care Arei "o cite(ti de :ece ani (i nu (tii pentru ce nai reu(it IncB& cu toate cB o ai In $i$liotecB+ #e
acea"ta& de(i ilu"trB& ai ocolito necontenit+ !e ceLD
,=
+ #rin inter1ediul cataloa*elor per"ona<ul poate
Incerca nu nu1ai e1oii liAre(ti ci are c)iar cele 1ai autentice (i "u$tile trBiri: JFiorul pe care 1il dB
cuAHntul Adela 2cHnd a1 *B"it Intrun catalo* nu1ele ei 1a1 oprit ca In >aa unui eAeni1ent rar+3D
,5
+
!in cBri In AiaB: aici e tot E1il Codre"cu& (i cu el Intrea*a cla"B de intelectuali >aB de care literatura
noa"trB inter$elicB "a arBtat atHt de intere"atB+ Ei Incep prin a cunoa(te Aiaa din cBri/ realitatea Ii
repri1B dra"tic a$oi& de IndatB ce intrB In contact cu ea+ 'odalitatea de reacie este Janali:aD&
co1ponentB >unda1entalB a lui E1il Codre"cu (i do1inantB de 1ai lar*i "e1ni>icaii a unei Intre*i
cate*orii+ JCred cB clasa 0+-9"e, $oate fi defi*it i*telect+al $-i* +tili,a-ea $e ca-e o d s$i-it+l
de
30
anali:B& al cBrui po"tulat iniial e"te cB co1pu(ii tre$uie In 1od nece"ar "B "e reducB la o ordonare de
ele1ente "i1ple+D
,-
& "crie Sartre+ Anali:a (i "piritul de anali:B au In"B drept pre"upu" >unda1ental (i
co1pre)en"i$ilitatea a$"olutB a lucrurilor (i "ituaiilor+ In >ond& dacB nu (iar anali:a tot ti1pul
reaciile "ale (i pe cele ale Adelei& lui E1il Codre"cu nu iar rB1Hne altceAa de >Bcut decHt "o iu$ea"cB
pur (i "i1plu pe tHnBra >e1eie+ CHt $oAari"1 e?i"tB& pHnB la ur1B& In E1il Codre"cu o aratB (i
re1e1orBrile trecutelor e?perienelor a1oroa"e 2partea cea 1ai "la$B literar Aor$ind a Intre*ului
ro1an3+ Epi"odul cu J>e1eia aceea "u$ire (i InaltBD de la Fiena e"te ridicol prin neAero"i1ilul >iecBrui
cuAHnt: o pa*inB de literaturB de proa"tB calitate pe care I$rBileanu o la"B "B treacB In carte pentru ai
con"titui per"ona<ului "Bu un 1o1ent de re>erinB+ 2Cei doi Aor$e"c ca1 a(a: JL Tu nu Ae:i cB te
iu$e"cLD Ea tace IntHi& apoi rB"punde Jcu *la" o"tenitD: JL !a& nu 1ai pute1 trBi unul >Br altul+D #e
ur1B I(i la"B J>runtea *reaD pe $rae (i Aor$e(te JInB$u(itD: JL La"B1B "in*urB acu1a+++ te ro*+++D
@r1ea:B o "erie de replici In acela(i *en: JL Cu1L #oi plecaL !a& da dute+ Fino 1Hine+ Nu1i dai
1HnaLD THnBrul "e e?ecutB ea Il re"pin*e In"B: JL NuK La"B1B& dute+ 'Hne+D& ca odatB& dupB ce Jluni
de :ile a luptat cu ea In"B(iD& "Bi "punB tot InB$u(it la urec)e: J'Hne "unt >e1eia ta+ A(teaptB1B la
patru In >aa Operei+D3
,4
+ I$rBileanu e"te de >apt incapa$il de JliteraturBD& In "en"ul >iciunii (i al
reeAocBrii credi$ile a unor "ituaii+ El are neAoie totu(i& In A%ela, de recapitularea ace"tor Je?perieneD
pentru ca per"ona<ul "Bu "B poatB a<un*e "B pro$le1ati:e:e& pe plan p"i)ic (i intelectual& a1orul "Bu
pentru Adela+
#entru a pune In c)eie toate co1plicatele re"orturi "u>lete(ti ale lui E1il Codre"cu In Ja>acerea de
"enti1ent trBitBD cu Adela& "criitorul a >o"t deci I1pin" la inAenie: re"tul e Janali:BD+ Ter1enul deAine
In ace"t "tadiu ec)iAalent cu un rB"pun" la o cri:B pe care E1il Codre"cu no poate parcur*e decHt
coment-n%.o, a"u1Hndo adicB In plan intelectual+ Cri:a aceea ec)iAalea:B cu o e?perienBli1itB (i
"criitorul are a$ilitatea de a o "u*era In ter1enii deci"iAi ai unei Jcon(tiine a AHr"teiD+ Ie(irea po"i$ilB
din ea deAine o "u"pendare proAi:orie a ti1pului& a1Hnare a reaciei+ E?i"tB o >oarte "urprin:Btoare
co1uniune Intre cartea lui I$rBileanu (i ro1anul "enti1ental In *eneral+ A1 >i c)iar i"pitii la o
paralelB e?tre1B cu
&rinesa %e Cleves a !oa1nei de La Fa9ette& prin aceea(i I1$inare Intrun per"ona< a unei Inalte
con(tiine 1orale 2ce altceAa e"te con(tiina AHr"teiD la E1il Codre"cuL3 (i a a1orului celui 1ai
pro>und+ !ar >u*ii (i retra*erii pe care le pre>erB per"ona<ul din cuno"cutul ro1an >rance:& i "e
"u$"tituie o tentaie "i1ilarB 2inAocatB& ironic& "u$ acoperirea cele$rei 1a?i1e napoleoniene3 o >ilo"o
><e "uperioarB+ In"piraiile ei epicuriene "unt declarate In tot prea1$ulul ro1anului& prin tri1iterea la
cel de al treilea JrepertoriuD: cartea lui !io*ene Laeriu+
4.
E1il Codre"cu cite(te aici capitolul ulti1& de"pre Epicur& 1ai preci" o "in*urB parte aceea priAitoare
la etica epicurianB cuprin"B In cele$ra Scrisoare ctre 7enoiceus, Ace"t te?t& reprodu" In JrepertoriulD
lui !io*ene Laeriu Incepe cu un elo*iu al >ilo"o>Iei& potriAitB tuturor AHr"telor+ ActiAitatea >ilo"o>icB e
pla"atB In interiorul unei cButBri a >ericirii: JA"t>el tre$uie "B ne Indeletnici1 cu lucrurile care ne dau
>ericirea cBci& dacB o do$Hndi1& aAe1 tot ce ne tre$uie& iar dacB ne lip"e(te& toate aciunile noa"tre "unt
Indreptate I1potriAa ei+D
0.
+ @r1ea:B un pa"a< care a reinut cu "i*uranB atenia iu$itorului de 1a?i1e
care e"te E1il Codre"cu: JO$i(nuie(tete "B cre:i cB 1oartea nu are nici o le*BturB cu noi& cBci orice
$ine (i rBu "e a>lB In "en:aie& iar 1oartea e"te priAatia de "en:aie/ de aceea& o <u"tB Inele*ere a
>aptului cB 1oartea nu are nici o le*BturB cu noi >ace "B >ie plBcutB ideea cB Aiaa are un ">Hr(it+D
0,
+ i
1ai departe: J+++ 1oartea& cel 1ai In>rico(Btor dintre rele& nu are nici o le*BturB cu noi& dat >iind cB atHt
cHt e?i"tB1 noi 1oartea nu e?i"tB& iar cHnd Aine ea& noi nu 1ai e?i"tB1+ Ea nu are nici o le*BturB nici
cu cel Aiu& nici cu cel 1ort& cBci pentru cel Aiu nu e?i"tB& iar cel 1ort nu 1ai e?i"tB el+D
00
+ In interiorul
ace"tor concepii t)anatalo*ice "e In"crie (i conceptul de JplBcereD& atHt de rBu interpretat& de opinia
co1unB a"upra lui Epicur IncB din ti1purile Aec)i+ Epicur Il de>ine(te& dupB ce e?pune Intrun para*ra>
tipolo*ia dorinelor o1ene(ti& drept "cop al Aieii (i caracteri:ea:B plBcerea ca pe o a$"enB a durerii (i
nelini(tii+ JAtunci cHnd "pune1 ca plBcerea e"te "copul Aieii& nu Inele*e1 plBcerile Aicio(ilor "au
32
33
plBcerile ce con"tau In de">BtBri "en:uale& cu1 "ocote"c unii& "au din ne(tiinB& nepricepere "au din
Inele*ere *re(itB& ci prin plBcere Inele* a$"ena "u>erinii din corp (i a tul$urBrii din "u>let+D
06
E1il Codre"cu cite(te ace"te pa"a<e (i le co1entea:B c)iar la Inceputul JIn"e1nBrilorD "ale: J!ar a:i
a1 recetit pa*inile lui !io*ene Laeriu de"pre Epicur+ Atara?ic Apatie+++ Teroarea de rB"pundere a
intelectualului prea lucid (i prea 1ult ocupat de ur1Brile >aptelor lui+ !ecadena Greciei+ Antipodul
$e"tiei $londe+ JLE)o11e& iAre dEune o1$re Rui pa""e& porte tou<our" le c)Hti1ent dEaAoir Aoulu
c)an*er de place+++D 'ulu1it cu puin& ca "B poatB "uporta Aiaa+ Indul*ent cu alii& "eAer cu el In"u(i+
In"piratorul tuturor eude1onolo*iilor a1a$ilpe"i1i"te+ NeInele"e de pro(ti (i de porci& care traduc
JplBcereaD lui "u$tilB (i deta(atB In plBcerea lor triAialB (il "trope"c cu noroiul indi*nBrii lor
ipocrite+D
0;
+ GHndirea epicureicB "u>erB aici o di"tor"iune ABditB+ Atara?ia e"te o lip"B a "u>erinelor
trupe(ti (i "u>lete(ti& JapatieD In "en"ul Aec)i (i nu 1odern al ace"tui din ur1B cuAHnt+ !e >apt&
per"ona<ul I(i acoperB a$ulia "u$ "eninul concept al >ilo"o>ului *rec/ el >orea:B ter1enii atunci cHnd
interpretea:B atara?ia drept J>ricB de aciuneD& (i atunci cHnd <u"ti>icB idealul >ilo"o>ic al cu1pBtBrii
prin dorina de a >ace Aiaa "uporta$ilB+ Etica epicureicB nu po"tulea:B Areo retra*ere dintro lu1e pe
care ar concepeo in"uporta$ilB: di1potriAB& In "cri"oarea cBtre 'enoiceu"& Epicur I(i a"i*urB
de"tinatarul cB& ur1Hnd preceptele "ale+ JAa trBi ca un :eu printre oa1eniD
07
+ E1il Codre"cu Area deci
"B dea 1i"antropiei "ale liniile li1pe:i ale "u$tilului )edoni"1 epicurean+ E o Jdi"tor"iune elocAentBD&
In care Ineleptul *rec e"te citit prin lentila pe"i1i"1ului $audelairean
0=
/ "ucce"iA ea "e Aa re1arca (i
1ai 1ult printro anali:B a "e1ni>icaiei a1orului+ Intro 1editaie din nu1eroa"ele care >or1ea:B
"u$"tana cBrii& E1il Codre"cu uni>icB In di"cuie toate te1ele cuprin"e In >ilo"o>ia 1oralB epicureicB&
de la ideea 1orii la aceea a plBcerii "au la cea a de"tinului& cu care "e Inc)eia "cri"oarea cBtre
'enoiceu"+ In "eria Rua"i"inoni1icB plBcere>ericirea1or& ace"t din ur1B ter1en deAine& pentru
per"ona<ul i$rBilean& J>aptul >unda1ental al e?i"teneiD/
05
a(a cu1 nici noiunea epicureicB nu aAea la
>ilo"o>ul *rec deter1inaii po:itiAe ci era de>initB doar ca a3sen a "u>erinei (i tul$urBrii "u>lete(ti&
a1orul e"te pentru E1il Codre"cu JAoina de a trBi "au& .ai 0i*e& de a nu muri :ceea ce& de/i
Z++ + t &
pare acela(i lucru& e cu totul altceAa3D
0-
+ SB notB1 In treacBt includerea In de>inire a "c)open)auerienei
JAoineD 2Intrun conte?t net anti"c)open)auerian3/ oricu1& ca o "tructurB& e?plicarea datB cu priAire
la a1or preia de>iniia plBcerii la Epicur (i o radicali:ea:B+ A1orul e"te a$"enB a rBului "upre1 adicB
a 1orii e"te deci "en:aia "upre1B: aceea a e?i"tenei+
5.
Lecturile de AacanB ale lui E1il Codre"cu in"tituie toatB de:Aoltarea ro1Hnea"cB "ucce"iAB: prin
pre"i1irea "i1$olicB a nu1elui& prin "enti1entalitatea liAre"cB pe care o "e1ni>icB (i prin coordonata
eticB pe care lan"ea:B Intrea*a di"cuie a"upra a1orului& care >or1ea:B "u$"tana ro1anului+ Intrun
"en" >oarte "pecial& A%ela e"te o tHr:ie Jeducaie "enti1entalBD& tHr:ie nu nu1ai pentru cB ea e"te
recapitulatB la AHr"ta no"tal*icB de la care autorului (i per"ona<ului "Bu li "e pare cB Aiaa "a ">Hr(it& ci
(i In interiorul Intre*ii noa"tre literaturi+ @n >ilo"o> ro1anti"t& care e"te In acela(i ti1p un e?tre1 de
"u$til critic& Aurelio Ronca*lia& nota de pildB cB: JLa (coala tru$adurilor (i a naratorilor proAen"ali (i
>rance:i ai eAului 1ediu Europa (ia I1plinit& cu propria "a educaie poeticB (i educaia "enti1entalB+D+
JEducaia "enti1entalBD a "criitorului ro1Hn (i a cititorului "Bu& In >ond 2"e Aa o$"erAa cB e"te Aor$a
nu1ai de literatura cultB3 "e I1pline(te 1ult 1ai tHr:iu& IncepHnd cu o>taturile poe:iei FBcBre(tilor/ cHt
de 1ult a a"i1ilat apoi pu$licul conte1poran adHnca "i1ire e1ine"cianB e o c)e"tiune *reu de <u
decat/ oricu1& e 1ai pro$a$il cB "arca"1ul lui Cara*iale prindea In notele Jro1anuluiD "enti1ental al
Xeiei cu Rico Fenturiano accentele cele 1ai e?acte ale "en"i$ilitBii conte1porane+ Ra>ina1entul
1ateicara*ialian de"coperB nota e"teticB a trBirii (i "i1irii erotice Intro "inte:B $alcanicdecadenti"tB
care con>erB Crailor %e Curte.eche caracterul unui e?cepional unicat+ #ro>un:i1ea e1ine"cianB a
"enti1entului rB1Hne pentru "en"i$ilitatea po"terilor o idealitate purB& (i oricu1& o a$"tracie+ C)iar
I$rBileanu& atHt de dornic "B a>le JcancanuriD (i J1a)ala*i"1eD& participB Intrun >el la o at1o">erB
>oarte $ine 1arcatB tipolo*ic+ A1orul neArotic din pro:a lui Anton %ol$an& perAer"itBile din cea a lui
'ircea Eliade&
34
67
luciditatea torturatB In care pro$le1atica "enti1entalB "u>erB de di"tor"iuni intelectuale din ro1anele
lui Ca1il #etre"cu& c)iar *raio:itBile (i li1piditatea lui Ionel Teodoreanu "unt Aariante "uperioare
ale aceleia(i educaii& 1o1ente ale unei etape eAoluate+ Cu A%ela pu$licul ro1Hne"c putea "B
de"copere o "criere care re:u1a un "et i1punBtor de a$"ene:
6.
cea a ro1anului "enti1ental& a
JZer)eri"1uluiD& a ro1anului epi"tolar& a direciei unei pro:e JliriceD+ #entru diAer"e 1otiAe& A%ela
nu e"te In 1od ri*uro" un ro1an J"enti1entalD 2In >elul lui A%ol&he, de pildBD3& nici un ro1an JliricD
(i& dacB opinia con"acratB& care Il Incadrea:B In *enul Jro1anului de anali:BD& are toate te1eiurile "B
>ie (i cea 1ai e?actB& ea nu epui:ea:B decHt pe o laturB calitatea ro1anului i$rBilenian+
#entru ai "urprinde 1ai e?act >i:iono1ia& e nece"arB o anali:B a conceptului de a1or pe care Il
acreditea:B ro1anul+ Ter1enii de re>erinB Ii pute1 *B"i Intro e?celentB cercetare aparinHnd >inlan
de:ului Mo)an C)9deniu"
60
& care& pentru a "ta$ili o tipolo*ie a a1orului& pleacB de la #laton& Ari"totel
(i Noul Te"ta1ent+ El identi>icB trei >or1e >unda1entale ale iu$irii: JEro" e"te dorina o1ului
IndreptatB "pre elul "Bu tran"cendental& acela care de"BAHr(e(te dorina lui pro>undB+ Ero"ul e"te
centrat a"upra lui In"u(i (i e"te >unda1ental1ente unilateral+ #)ilia e"te o $unBAoinB reciprocB (i
1utual recuno"cutB Intre douB per"oane+ E"te In 1od e"enial nee*oi"tB+ A*ape e"te o iu$ire care "e
o>erB la 1a?i1u1 (i care "e e?tinde (i a"upra du(1anilor+ E"te nee*oi"tB+ In 1od e"enial& e"te
dra*o"tea cre(tinB pentru aproape+D
66
+ O a patra >or1B a iu$irii e"te Se?u"& co1$ina$il cu celelalte
douB >or1e "peci>ice o1ene(ti 2A*ape e >or1a diAinB3 de iu$ire: Ero" (i #)ilia+ Autorul ur1Bre(te In
Love an% 7e%ieval Tra%ition cele trei cBi de interpretare a >eno1enului iu$irii: JIn pri1ul rHnd&
1oni"1: toate cele trei >or1e >unda1entale pot >i con"iderate ca pBri ale unuia (i aceluia(i >eno1en al
iu$irii+ In al doilea rHnd& duali"1: douB >or1e di>erite de iu$ire pot >i le*ate Intre ele (i opu"e celei de a
treia >or1e+ E?i"tB trei po"i$ilitBi: ,3 Se?u" e co1$inat cu Ero": cele douB "unt opu"e >aB de #)ilia: 03
Se?u" e"te co1$inat cu #)ilia: cele douB "unt opu"e >aB de Ero"/ 63 Ero" e co1$inat cu #)ilia: cele
douB "unt opu"e >aB de Se?u"+ In >ine& triali"1: Se?u"& Ero" (i #)ilia pot >i con"iderate ca >eno1ene
nele*ate Intre ele+ Acea"ta pare "B >ie 1ai 1ult o po"i$ilitate teoreticB+ In realitate& In toate concepiile
de"pre
iu$ire cuno"cute din i"torie& cel puin douB din cele trei >or1e >unda1entale
"un
t co1$inateD
6;
+ Cu
Aaloare po:itiAB J1oni"1ulD apare In concepia romantic de"pre iu$ire/ cu Aaloare ne*atiAB& In
c
ea
1anic)eicB/ pri1ul duali"1 e e?e1pli>icat& cu accente di>erite& de concepia &asional (i de cea
&uritan a iu$irii/ al doilea duali"1 apare& tot In 1od di>erit& In concepia aristotelic, (i In cea
sentimental# cel de al treilea& In >uncie de Aaloare atri$uitB ele1entului i:olat& "e re*B"e(te In
concepia &latonic (i In cea he%onist
89
,
Cei trei ter1eni apar In >or1ulBrile "peci>ice ale lui E1il Codre"cu& In interiorul deli1itBrilor pe care
per"ona<ul le >ace atunci cHnd I(i anali:ea:B propriile "enti1ente >aB de Adela+ &rietenia/ 2#)ilia3 e"te
"tadiul iniial& "i1patia reciprocB deAenitB 1ai tHr:iu iu$ire+ Acea"ta din ur1B e"te& In a"piraiile lui
E1il Codre"cu& Ero" 1oderat de #)ilia 2Jprietenie pa"ionatBD
6=
3 In netB re"pin*ere a acelei Ji1pul"ii
"ini"treD& J>oa1e "electiAB de >e1eie nu1itB i1propriu (i aproape In derHdere iu$ireD& JIntoarcere la
ani1alitateD
65
2Se?u"3+ Sen:ualitatea puri>icatB a lui E1il Codre"cu 2JSu>letul il iu$e"c "au& 1ai e?act
+++ il ador nu1ai IntrucHt e"te e?pre"ia >iinei ei inti1e: "en:aii& e1oii& i1a*inaie& turnura "piritului
>e1eia din ea+D3
6-
"u>erB toc1ai de incapacitatea de a da iu$irii pentru Adela In acela(i ti1p nuane de
#)ilia (i de Ero" 2ca In al treilea duali"1 a1intit 1ai "u"3+ In realitate& >u:iunea ace"tor douB tipuri
a$"tracte e"te per1anentB In c)i1ia "u$tilB a "enti1entelor lui E1il Codre"cu 2totu(i& "e poate o$"erAa
cB& deci e"te un teoretician al )edoni"1ului& per"ona<ul lui I$rBileanu "e 1enine e?tre1 de *reu& In
practicB& In cadrele pe care i le dictea:B >ilo"o>ia "a 1oralB3+ NetB e"te doar re"pin*erea i1pul"iei
"e?uale $rute+ Tipul Airil care Ii proAoacB oroare e"te cel al JpitecantropuluiD care i "e pare a deAeni
orice $Br$at JIn 1o1entul "upre1 al iu$iriiD& (i acea"tB AiolentB re"pin*ere reapare atHt In 1a?i1ele
din Privin% viaa, cHt (i In relatBrile unor 1e1oriali(ti de"pre I$rBileanu+ !ar In triada a1intitB&
"in*urul ter1en preci" e"te toc1ai cel re"pin"/ In anali:a celorlalte douB& per"ona<ul e"te I1pin" la o
Aerita$ilB )er1eneuticB a1oroa"B& la o JdecodareD "i"te1aticB a >iecBrui *e"t al Adelei& pentru ai
putea acorda o "e1ni>icaie neIndoielnicB+ In >ond& tul$urBrile (i 1elancolia lui E1il Codre"cu ar putea
>i Inele"e (i ca o dorinB de claritate& de eli1inare a ec)i
6=
37
Aocului+ Intelectualul lui I$rBileanu e"te a(adar un $ur*)e: conAin" cB orice poate >i Inele"& $a c)iar
tre$uie Inele"& (i care are In acela(i ti1p "pai1a de a nu Inele*e ceea ce i "e pare cB (tie de<a+
#roce"ul de cunoa(tere nu are& In acea"tB per"pectiAB& altB (an"B decHt pe aceea a 1i"ti>icBrii+
Co1plicaiile pe care le produc luciditatea (i Inclinaia analiticB ale lui E1il Codre"cu& Ain pHnB la
ur1B& In"B& din re"pin*erea ace"tei ulti1e certitudini o>erite de per"i"tena In a o con"idera pe Adela o
Jilu:ie paradi"iacBD+ 'i"ti>icarea AoitB& aducBtoare de claritate printrun "o>i"1& e"te la rHndul ei
do$orHtB 1ental (i conclu:ia iniialB "e rein"talea:B "u$ a1eninarea aceleia(i incu$ene a "e?ului:
[%1K A1or platonicL+++ Tru$adure"cL Co1uniune Intre "u>leteL 2JAndro*in (i GinandruLD3
Auto"o>i"ticareK Ipocri:ieK Stru*urii acriK Ori 2"au: (i3 perAer"itate de $la:at& In care iu$irea (i actul
>inal 2prea 1i:era$il a"ociat de do1ni(oara Niculina #+++ et co1p+3 "au di"ociat+ Ori pretenii
i1pertinente de "uprao1& care Area "B(i de(uru$e:e creierul de corp& "Bl punB dea"upra Aieii& "B
<oace un <oc "aAant cu propriile lui "enti1ente& ca Intro partidB de (a) <ucatB cu el In"u(i+ #latoni"1&
oroare de 1aterie& "uprao1L !ar 1Brturi"e(te cB te arde un >ier ro(u prin ini1B acu1& cHnd io
i1a*ine:i dor1ind In de:ordinea pHn:elor al$eK E cineAa& IncB ine?i"tent& care a"pirB In tine la AiaB (i
Area "B ai$B IncHntBtoare (i tul$urBtoare a"i1etrie a :H1$etului ei+ i 1Brturi"e(te cB >ineea ei&
di"tincia ei& unicitatea ei Ii "unt preioa"e ca tot atHtea cau:e care o >ac 1ai intan*i$ilB& 1ai
inacce"i$ilB& a(adar 1ai doritB/ ca tot atHtea ABluri pe care "B le arunce de pe ea pentru tine& ori "B i le
">H(ii tu& cu Aoluptatea "adicB de a o de:$rBca de ciAili:aie+\
64
+
Nu poi decHt "B ridici din u1eri a neputinB: E1il Codre"cu nare& IntradeABr& nici o ie(ire+
=+
@n Intre* 1odel cultural e"te pu" In di"cuie In A%ela, El apare pe >ondul unei opo:iii Aec)i (i 1ereu
noi: cea dintre JnaturBD (i JciAili:aieD+ In ace"t $ino1& a1orul aparine naturii& Intro >or1ulare >BrB
ec)iAoc& pe care o pute1 citi In Privin% viaa5 JA1orul (i cri1a "unt inAa:ia naturii In 1i<locul
ciAili:aieiD
;.
+ A"piraia
"pre "pirituali:area a1orului 2>BrB ai ne*a In"B Jpul"aia AieiiD3 (i ne>ericirea de a intui
i1po"i$ilitatea unei a"e1enea puri>icBri con"tituie dra1a 1a<orB a lui E1il Codre"cu+ La niAelul
te)nicii naratiAe "ecAenele a1intite la Inceput conin toc1ai ci>ra eli1inBrii prin portreti:area (i
de"crierea de "ituaii a tot ceea ce "e poate a1inti JnaturalulD In accepia de 1ai "u"/ acea"tB curioa"B
re>lecie a"upra 1er"ului e un produ" al e?a"perBrii aceleia(i opo:iii: JO >e1eie pudicB ar tre$ui "B nu
u1$le+ !acB ar >i lo*icB In re:erAa ei& ar tre$ui nici "B re"pireK Ar tre$ui "B "e "upri1e+D
;,
+ Opo:iia
e"te du"B pHnB la paro?i"1: o ui1itoare ten"iune "e poate *)ici "u$ ele*ana e?pri1Brii: JO >e1eie
"piritualB& cu care "c)i1$i idei >ine ca ni(te "B*ei de aur& Intro at1o">erB de "en"i$ilitate delicatB&
creatB de a1Hndoi+++ (i& la un 1o1ent dat& ca ulti1B conclu:ie& ca Incoronare "upre1B& Aiolarea tuturor
"ecretelor ei& a tot ceea ce ea a"cunde& con(tientB cB e partea $rutalB a >iinei ei& o>iciile Aieii T
or*anice& care nau altB <u"ti>icare decHt aceea cB "unt "uportul <Aieii "pirituale ca "u$"olurile unde "e
>a$ricB >ora care In "alon T"trBluce(te In *)irlBn:i de lu1ini+D
;0
+ 'ateriali"1ul 2In "en" EI>ilo"o>ic3
care e"te I$rBileanu de1on"trea:B aici o 1entalitate iIn>ri*uratB de 1i"tic& care "e In*ro:e(te de
i1po"i$ilitatea di", M<unciei Intre "pirit (i 1aterie+ Re>leciile "ceptice de 1ai tHr:iu <2JCondiia
u1anB e teri$ilBK In ea"ta ci1pan:eului cople(it de Fiin"tincte telurice& la un 1o1ent dat al eAoluiei
(i "pre nenorocirea lui& apare o >lacBrB rece& con(tiina e"teticB (i 1oralB& care aruncB o lu1inB crudB
pe"te 1i:eria ire1edia$ilB+ E una din 1ultele cri1e ale naturii I1potriAa 1ateriei Aii+D3
;6
& "unt purB
retoricB >aB de acea"tB cutre1urare atHt de "u$til tran"cri"B+ #er"ona<ul lui I$rBileanu "u>erB de un
[Jco1ple?D de ciAili:at\ 2"inta*1a e"te a lui Fladi1ir Streinu de"pre BacoAia3 care(i a"u1B condiia
pHnB la con"ecinele e?tre1e+ Toate re>leciile de"pre 1odB& toatB recu:ita >olo"itB In ro1an "e
"u$ordonea:B ace"tei per"pectiAe: de"uetudinea decorului (i a Ae"ti1entaiei (A%ela are aerul unei
poAe"tiri din "ecolul trecut3 care poate pBrea doar 1arca unei at1o">ere ro1ane(ti& I(i *B"e(te o
<u"ti>icare nu nu1ai e"teticB toc1ai prin aceea cB o>erB un >el de protecie AictorianB In >aa
JinAa:ieiD naturalului In ciAili:aie+ #e acea"tB te1B "ar putea cita A%ela, Ar >i 1ai intere"ant "B ne
Intre$B1 care anu1e e"te >uncia pe care o Indepline"c la niAelul con"truciei ro1anului 1ultele
de"crieri de
6-
64
naturB cuprin"e In el+ !acB e?i"ta un I$rBileanu Jro1anticD el apare toc1ai In acele pa"a<e care ar
con>ir1a In autorul A%elei un >oarte "en"i$il Ja1ant al naturiiD+ #oate pBrea parado?al& dar In ace"t ca:
aAe1 dea >ace cu o inAer"are de raporturi deo"e$it de in*enioa"B& IntHi cB e?cur"iile lui E1il
Codre"cu repre:intB un adeABrat pro*ra1: ca "Bl tac)ine:e& la plecarea din BBlBte(ti& Adela Ii "pune
doctorului cB& In >ine& el (il Aa putea ur1a ne"tin*)erit+ Ele nu "unt deci >u*i "au retra*eri In naturB ci
terenul de aplicare al unei terapeutici p"i)ice/ In Aile*iaturB doctorul nu are 1ai puin acea Inclinare
pentru ordine/ Intro oarecare 1B"urB "ar "pune cB& de >apt& >BcHnd turi"1& per"ona<ul lui I$rBileanu
Jcolecionea:BD pei"a<e& pline oricu1 de "u*e"tiile 2c)iar dacB nu neapBrat liAre(ti3 ale unui "pirit
cultiAat: J!upB o $ucatB de Are1e a<un"e"erB1 pe cul1ea In>loritB& din care "e InalB icicolo
1e"teceni tineri cu trunc)iuri al$e& cu cren*i "u$iri plecate In <o"& cu >run:ele $londe de toa1na
ti1purie de pe InBli1i: apariii *raioa"e& >eciorelnice& >ete neI1plinite& *oale "u$ Ae"t1Hntul pBrului
de"pletit (i& 1ai departe& pe ur1a lor& $ra:i Inali& "ilAani& i"coditori& Aenii din pBdurile ne*re o lu1e
de Ai" (i de $a"1& "urprin"B (i Incre1enitB locului la iAirea noa"trB In inuturile lor aeriene+D
;;
+
I$rBileanu inAe"te(te pei"a<ul cu atri$utele unei cutii de re:onanB (i& >BrB "B(i piardB ni1ic din
Ai$raia "en"i$ilB realB In >aa naturii& o percepe 1ai de*ra$B ca pe un Jdecor naturalD+ El e"te
Incorporat ciAili:aiei& atra" In interiorul unei per"pectiAe intelectuale+
7.
Corelaia de opo:iie dintre JnaturBD (i JciAili:aieD e"te in"tituitB pe un >ond indiAidual care opune
"piritul de *eo1etrie (i "piritul de >inee+ Cel dintHi pre"upune o ri*oare& o dorinB de ordin (i claritate
care "unt pu"e In cri:B de IndatB ce e?teriorul nu "e la"B con"trHn" In 1odule preci"e/ cel deal doilea e
"trB$Btut de o Aarietate JnaturalBD (i de o i1preAi:i$ilitate care an*a<ea:B tot ti1pul tre:ia intelectualB&
dar proAoacB cere$ralului care e"te E1il Codre"cu o "tare de nelini(te ce ">Hr(e(te prin a in)i$a
prudena& "ceptici"1ul (i di>idena ace"tuia+ IntHia ipo"ta:B In care E1il Codre"cu Ii apBru"e Adelei
>u"e"e aceea a J1ae"truluiD+ Reca
pitulatB dupB :ece ani& acea"tB "ituaie nu 1ai poate re:i"ta: In >aa conAin*erilor "olide (i a ideei de
ar1onie (i "i*uranB intelectualB care Il ani1B pe Ruadra*enarul doctor& "e a>lB acu1 un nelini(titor
"
i1 al nuanelorD: JAdela 1a In"oit pHnB aca"B+ Inteindu"e ploaia& a intrat la 1ine+ A1 "tat& >ire(te
In cerdac+ A >o"t "erioa"B (i "i1plB+ A >o"t >ata de altBdatB+ Cu >aa ei copilBrea"cB (i cu talia a"cun"B In
pelerinB& ilu:ia era totalB+ Eu 1a1 con>or1at in"tinctiA+ &:n, >o"t J1ae"trulD+ Na1 IndrB:nit "o
Intre$ din nou de"pre 1i"terele de di1ineaB 2ar >i In"e1nat "B a$u:e: de I1pre<urare3+ !ealt>el& era
inutil& cu talentul ei de a aluneca pHnB la 1ar*inea o$iectului In di"cuie (i de a "Bri apoi alBturi In
c)ipul cel 1ai natural+D
;7
+
#e tot parcur"ul ro1anului& Adela JalunecB printre nuaneD+ Acea"tB opo:iie Intre nece"itatea de
certitudine& 1ereu 1inatB de ne"i*uranB (i IndoialB& (i "eninBtatea JnaturalBD a alunecBrii printre
nuane& a(ea:B IntHlnirile celor douB per"ona<e pe o dialecticB a <ocului+ A"pectele unui ludu(
p"i)olo*ic (i intelectual "unt o1nipre:ente (i >oarte Aariate+ Ele "unt co1plicate de donRui<oti"1: Intre
J1ae"trulD care "e Jilu:ionea:BD In po"i$ilitatea recuperBrii ti1pului (i IndrB*o"titul care decide "B la"e
ca Adela "B rB1HnB o Jilu:ie paradi"iacBD& ter1enul co1un Il con"tituie un caAaleri"1 aproape
nede"1init 2cHnd cedea:B& In >ai1o"ul epi"od al "Brutului 1Hinii& unor i1pu"uri de alt ordin& cHnd
adicB trece din planul ilu:iei In cel al realitBii& per"ona<ul I(i >ace repro(uri incredi$ile: Ji nu Aoia1
"B cu*et ni1ic& pentru cB "i1ea1 cB o idee ina1icB "e IncearcB "B i:$ucnea"cB In con(tiinB& idee care
1B c)inuie(te acu1 (i "e re:u1B "i1plu de tot: Ia1 "Brutat 1Hna (i $raul ca un a1ant+++ Cu ce dreptL
Cu dreptul InAoirii ei po"tu1eL !ar ce putea "B >acBL #utea aduce ea un a>ront& cu atHt 1ai durero" cu
cHt >aptul era 1ai *raA& 1ae"trului pentru care are "ti1B& ad1iraie& "i1patie& recuno(tinBL i cBruia
coc)etBria (i rarele ei a$andonBri "u>lete(ti + 2poate "i1plB o>randB *raioa"B adu"B o1ului 1atur&
cBruia Aoia "B + i acorde en tout honneur) Ii dBdu"e prete?tul "B >acB tot ce a >BcutL I...I A1 cB:ut ca
o >e1eie i"tericB& 1a1 dat pradB 1Hinii ei 1ici& care "e dBdu"e (i ea pradB "upu"B (i pe care o "i1t (i
acu1 pe $u:e
.
Li In ini1B+++D3
;=
+ E1il Codre"cu IncearcB& In ur1a JnecaAal

Cere"culuiD "Bu *e"t
"en:aia ire1edia$ilului 2&+++ raportul Intre ea++
,
1oarte+++D3
;5
+ Re*retul ace"ta In"ea1nB con(tiina cB
ilu:ia nu
40
;, 6
1ai poate >i po"i$ilB+ Ca (i pentru !on Uuio<ote& ne$unia lui E1il Codre"cu e"te un e?ce" de
Inelepciune: ea Aine din cBri& dar nu din acela(i >el de cBri care In>lBcBrau i1a*inaia "Br1anului
)idal*o& ci din Aolu1ele In"e(i ale ri*orii& ordinei& 1etodei (i calcului intelectual& "i1$oli:ate de
"elecia cu care "e de"c)ide ro1anul+ A"e1eni per"ona<ului lui CerAante"& E1il Codre"cu poate
"upraAieui doar atHta Are1e cHt durea:B ne$unia+ CHnd piere ilu:ia totul "e ">Hr(e(te+
f.
f
2IGURILE AMBIGUIT87II
P"
31
1.
Cri:a >unda1entalB a lui 'ateiu Cara*iale (i cButBrile "ale cele 1ai tenace "unt datorate lip"ei unui "til
anu1e In AiaB (i& 1ai apoi& In artB+ Sa pu" >oarte 1ult pe "ea1a J$a"tarduluiD care era& dar acea"tB
condiie care aciona nu nu1ai "u$con(tient& nu era atHt de *raA re"i1itB cHtB Are1e o 1i"ti>icare de
>elul aceleia In care "criitorul 2cB"Btorit cu de"cendenta unei >a1ilii $oiere(ti3 "e poate co1place la
">Hr(itul Aieii& e "u>icientB pentru al >ace "B "e "i1tB Intro "tare de 1are con>ort p"i)ic (i pentru a io
per1ite "B atin*B "en:aia Jper>eciuniiD 2pe care neo tran"1ite o In"e1nare de a*endB3+ !e
alt1interi& o anu1itB (tiinB a i1po"turii e"te "trict le*atB de 1odelul dandi"tic pe care 'ateiu
Cara*iale (il i1pune: core"pondena cu N+ Boice"cu
,
ate"tB cu pri"o"inB ace"t >el de AiaB& In per>ectB
con"onanB cu Jcon"trucia In AidD 2E+ Cara""u"
0
3 pe care o pre"upune dandi"1ul+ #entru !and9&
contea:B pHnB la ur1B nu titlul real pe $a:a cBruia "B o$inB *loria (i ad1iraia& ci toc1ai i1punerea&
In po>ida tuturor& a propriului eu+ !andi"1ul e"te o artB a cura<ului i1po"turii a"u1ate& >BrB alte
pre<udecBi+ Con(tiina lip"ei "tilului 2Jac)eAer le decanaille1entD con"e1nea:B o altB In"e1nare3
acionea:B di>u: la 'ateiu Cara*iale IncB din anii pe care ia1 putea nu1i ai >or1Brii "ale& (i "e
1ani>e"tB apoi In lun*ul e>ort al "crierii Crailor %e Curte eche, In continuare& odatB aAutB acea"tB
"en:aie a lip"ei de "til& Aocaia lui 'ateiu Cara*iale "e preci:ea:B: ea priAe(te un de"tul de tenace
pro*ra1 de autocon"ruire/ In planul Aieii de >iecare :i& con"trucia acea"ta "e "edi1entea:B Intro
1a"cB& In cel al artei& ea a<un*e "B "e cri"tali:e:e In inAenia<ar1Lli1$a<+ #roce"ul e"te pHnB la un
punct curio": cBci o$i(nui1 "B Aede1 In 'ateiu Cara*iale o Intruc)ipare a ceea ce are 1ai european
decadenti"1ul ro1Hne"c: or& decadenti"1ul pre"upune& ca pro*ra1 e"tetic& toc1ai o e?a*erare JH
re$our"D a intelectualului& a 1oraAurilor& a *u"turilor& oricu1 Jdi"tru*ereD (i nu
42
43
Jcon"trucieD+ A"e1eni "criitorilor 21ai ale" >rance:i3 de la >inele "ecolului trecut& care au e?er"at In
toate >i$rele Aoluptatea teri$ilB a a1ur*ului 1arilor idealuri con"tructiAe (i reAoluionare& 'ateiu
Cara*iale trBie(te o cri:B a Aalorilor 2nare i1portanB dacB de educaie (i >or1aie "au Aeleitare (i
liAre(ti3+ Ea "e traduce pentru cei care iau >o"t& In parte& 1odele "criitorului ro1Hn& In "en:aia unei
cri:e a inAeniei: re>le?ul ace"tei con(tiine tre$uie "B "tea Intro ne*aie radicalB+ Neautori:at de o
tradiie culturalB a"e1BnBtoare celei care >Bcea din Baudelaire& Bar$e9& %u9"1an" ni(te de:a$u:ai&
'ateiu Cara*iale e"te I1pin" ip"o >acto "pre inAentarea unei tradiii 2In "en"ul cultural (i 1oral3 pe
care "o ne*e+ Opera In"B(i trBie(te deci& de la $un Inceput& "u$ "e1nul unei >atalitBi a i1po"turii& iar
i1po"tura In"B(i e"te o 1arcB a arti>icialului& a antinaturalului]<n >apt& acea i1perioa"B AoinB de "til
care e"te con"tanta cea 1ai "tatornicB a cButBrilor 2In AiaB (i artB3 lui 'ateiu Cara*iale& dB tonul
>elului particular de con"truire (i autocon"truire pe care Il repre:intB opera "a: produ" In con"ecinB& al
unui du$lu arti>iciu& care con"tB In inAentarea (i apoi de1olarea unei )i1ere& a unei utopii+ E nece"ar
"B "ta$ili1 acea"tB cone?iune Intre InAenie 2i1pu"B de cButarea unui "til3& Con"trucie 2(i
autocon"trucie3& I1po"turB (i Arti>iciu& cBci toc1ai a1$i*uitatea unor a"e1enea concepte e"te cea
care patronea:B opera "a (i o 1arc)ea:B Intrun 1od "peci>ic
Situaia lui 'ateiu Cara*iale& dacB ne *)idB1 dupB IncercBrile cla"ice de interpretare a ei 21ulte
re1arca$ile3 e"te ur1Btoarea: pe de o parte identi>icarea tuturor J"ur"elorD ideolo*ice (i a tuturor
1odelelor literare 2cele 1ai 1ulte "trBine3 In prelun*irea cBrora "ar a(e:a& ineAita$il ca un epi*on
2c)iar dacB *enial3/ pe de alta& prin reacie& o cButare a acelor precedente ro1ane(ti 2literatura
J$alcanicBD& ro1anul JpopularD3& care "B >acB po"i$ilB o Incadrare a lui Intro continuitate culturalB
auto)tonB 2cu Aarianta J"alABriiD "ale ca "criitor prin inAocarea 1arii "ale trude Intru li1$a<3+ A1$ele
"oluii& radicali:ate& "unt "ortite In"B >ie "Bl 1ic(ore:e ca "criitor 2prin in"erarea "a Intro ilu"trB
tradiie In Intre*i1e "trBinB 3 >ie "Bl a(e:e& printro >orare& Intro continuitate culturalB care nu are In
raport cu el nici o >uncie deter1inantB 2dacB& >ire(te& nu "e ia In "erio" deter1ini"1ul "trict $iolo*ic
prin care #o1piliu Con"tantine"cu credea cB poate "Bl JdeducBD "tili"tic (i i1a*i"tic pe >iu din
1arele "Bu tatB3
6
+ E nece"ar "B "u$linie1 deci de la Inceput caracterul neocla"ic 2"au anticla"ic3 al
Aocaiei (ale con"tructiAe+ Con"trucia pre"upune rit1& ordine& ar1onie& AoinB de "inte:B& un anu1e
entu:ia"1 creator (i o "eninBtate i:AorHnd din 1atricea unor principii de ne:druncinat+ La 'ateiu
Cara*iale ea I1$racB a"pectul unei "oluii e?tre1e care aduce la con>luenB inAentarea unui li1$a< (i a
unui cli1at& arti>iciul unei in"piraii& i1po"tura a"u1atB a unei condiii& In"pre con"tituirea unui
portret& a unei $io*ra>ii& a unei opere care "B poarte "i*iliul unui >el de autenticitate& cea a no$leii de
"tirpe (i "til+ Tot ace"t e>ort reAine la o autenti>icare a inautenticului& la o >orare deli$eratB a *u"tului&
Aocaiei& 1entalitBii& ceea cecon>erB operei 1ateine o con>i*uraie aparte ce o "alAea:B atHt de un
prea preAi:i$il epi*oni"rrco"1opolit& cHt (i de un neAero"i1il 2oricHt de "u$til3 auto)toni"1+ Condiia
"a de J$i:arD nu are atHt de 1ult >unda1ente $iolo*ice "au "ociale
;
& ci e"te produ"ul unei i1a*inaii
puternice (i al unei neo$i(nuite capacitBi inte*ratoare In raport cu >iloanele culturale la care "a re>erit
(i cu tradiia lin*Ai"ticB pe care a 1odi>icato+ EAident nu e"te Aor$a& la polul opu"& de al "1ul*e pe
'ateiu Cara*iale de "u$ :odia oricBrei in>luene "au din orice continuitate culturalB ro1Hnea"cB+
Si1ilitudine 2de"pre care "a Aor$it In criticB3
7
pe care opera "a le are ca "crieri ale decadenilor
>rance:i& *u"tul literar (i cultural procla1at c)iar In carte& pledea:B In >aAoarea unei di"cutBri a
"criitorului In per"pectiAB co1paratB/ pe de altB parte& >elul "peci>ic al 1anipulBrii li1$a<ului Il
identi>icB Intro "erie arti"ticB $ine repre:entatB In literatura noa"trB+ Ceea ce e"te cert& In"B& e"te >aptul
cB la 'ateiu Cara*iale nauMo"t deter1inante In "crierea cBrii nici in>luena "trBinB (i nici tradiia
literarB+ !e >apt& In"B(i di>icultatea de Jcla"i>icareD a "criitorului Intro anu1itB cate*orie e"te o doAadB
In ace"t "en": decadent& cla"ic& reali"t& naturali"t&+t>ar*<>IiBu*I<"lro1antic "au& In alt "en"& 1orali"t&
"ceptic& cinic& $la:at/ "atrTnca 1aniac& re>ulat& $i:ar etc+ "unt tot atHtea ad<ectiAe care i "au aplicat
2"au i "e pot aplica3 ABdind (i o realB neputinB a criticii reductiAe& care c)iar In 1o1entul In care are
1ai pre*nant "enti1entul >or1ulei deci"iAe& e"te de:1initB de re>u:ul unora dintre a"pectele operei de
a "e lB"a Incor"etate In ea 2e"te o "ituaie cBreia nu i "e poate "u"tra*e nici Intreprinderea de >aB3+
Scriitorul >u*e de "u$ I1poABrBtoarea ar1urB a epitetelor 2"e1n al AitalitBii operei3 (i& pro
44
;7
AocHnd aprin"e pledoarii In >aAoarea "a "au Ae)e1ente re"pin*eri& rB1Hne Incon<urat Intro aurB de
eni*1atic& care continuB "B >ie un "uport pentru reInnoite interpretBri+
2.
'or*a ari"tocraticB& "no$i"1ul "e "peci>icB la 'ateiu Cara*iale Intrun ++"tilal di"tanBriiD:
participarea autorului& pre"upu"B la tot pa"ul& e"te de >apt o "i1plB conAenie naratiAB& ro1anul >iind
"cri" la per"oana IntHia (i pre"upunHnd deci& prin acea"ta& o includere a reaciilor autoruluiSp lentilB
de>or1atoare e"te a(e:HtBDH"t>el pe"te lu1ea& natura (i per"ona<ele "ale: 1n%e&rtarea (i %eformarea
"unt douB procedee de predilecie ale unei InclinaiT"pre arti>icial pe care "criitorul o are ca pe cea 1ai
autenticB In:e"trare a "a+ Li1$a<ul In"u(i e"te "upu" unei di"tor"iuni& cu Aaloare "e1ni>icatiAB pentru
Intrea*a poeticB 1ateinB: cButHnd "au proAocHnd e?cepia& 'ateiu Cara*iale o "ituea:B la toate
niAelele te?tului& de la cel e?pre"iA"tili"tic la cel al te)nicii naratiAe& al co1po:iiei "au al con"truirii
per"ona<elor+ AAe1 dea >ace In >elul ace"ta cu un e>ort con(tient de a1$i*ui:are& de1on"tra$il la
>iecare eta< al te?tuluiIn planul co1po:itiA de pildB& el con"tB& pe >ondul unei naraiuni In ulti1B
in"tanB liniare& 2ce poate >i re:u1atB In Jcon"tituirea (i de">acerea unui *rupD3 In "incoparea ordinii
ace"tei naraiuni prin introducerea unor parante:e& eAocBri& proiecii onirice& portrete "au de"crieri&
care "e co1pun cu a$ilitate pe trunc)iul de"tul de >iraA al eAeni1entelor+ Lanul eAeni1enial la"B
a"t>el i1pre"ia unei de"tul de 1ari intricBri& dar un "i1plu control al ti1pului >iciunii& aici concentrat&
aici dilatat cu a$ilitate& ne readuce In >aB o ordine pro*re(iABnicicHnd a$andonatB "incopatB de >la")
$acNuriEcHre nu aparin >irului naratiA propriu:i"+ !e pildB& poAe"tea Aieii lui #anta:i& cuprin"B In
partea a treia a cBrii& nu e"te decHt o poAe"tire In poAe"tire (i ea "e lea*B de tra1a propriu:i"B printr
un "in*ur epi"od: cel al a1orului lui #anta:i pentru Panda 2introdu" prin eAocare3 pe care Il
JreproduceD iu$irea pentru Ilinca 2care aparine naraiunii propriu:i"e (i are o >uncie deter1inantB
>aB de aciunile cuprin"e In ea3+ La >el& $io*ra>ia lui #a(adia e"te (i ea o parante:BnaratiAB+
A1$i*uitatea co1po
:iionalB 1ai proAine (i din aceea cB& nepunHndu(i per"ona<ele In aciune decHt rareori ci
portreti:Hndule& e?e1pli>icHndule&
c
ircu1"criindule continuu& autorul creea:B prin toate ace"te relie
>Bri i1pre"ia 1i(cBrii (i c)iar a $o*Biei >aptelor& cHnd ele "unt In realitate de cele 1ai 1ulte ori nu un
produ" direct al aciunii narate ci introduceri prin eAocare& in>or1are a cititorului& con>e"iune
2"poAedanieD3 etc+
/ For1at la (coala decadenti"1ului >rance:& 'ateiu Cara*iale pB"trea:B din poetica ace"tui curent
*u"tul pentru >rondB& atracia ne*ai9ului(neA*iadea(oca+ !oar cB toate ace"tea nu e?plicB decHt<
eAentual& un punct de plecare: o a"piraie de >elul celor de 1ai "u" "
:
a> putea 1B"ura In raport cu un
pu$lic pro$a$il+ In realitate& Craii %e Curtea.eche nu I(i "elecionea:B auto1at un pu$lic anu1e
toc1ai din cau:a pre1i"ei a(a:i" ari"tocratice care *uAernea:B "crierea cBrii+ Acu:at& In parte pe $unB
dreptate& de reacionari"1& 'ateiu Cara*iale e"te de >apt un autor >BrB auditoriu+ E?i"tB apoi la
"criitorul no"tru o du$lB con(tiinB In raport cu ceea ce "ar putea nu1i etica per"ona<elor "ale: pe de o
parte& In acord cu 1orala co1unB& ceea ce pre"upune cB "u*erea:B caracterul Jrepro$a$ilD 2la
tran"punerea In realitate3 al unora dintre actele per"ona<elor pe care le "i1pati:ea:B autorul/ pe de altB
parte In"B& acea"tB concepie e"te "econdatB de a"u1area deli$eratB Intrun plan al Aalorilor de>initiAe
pe care con(tiina 1oralB co1unB le re>u:B+ OAidiu Cotru( >Bcea re1arca >oarte potriAitB dupB care
$la1atul #ir*u nu e"te cu ni1ic 1ai Aieio" "au 1ai a1oral decHt ceilali toAarB(i de petrecere
=
& (i totu(i
atitudinea lui 'ateiu Cara*iale "e di>erenia:B net In relaie cu cele trei per"ona<e principale+ Ea nu
e"te deter1inatB de con"iderente etice (i nici de lo*ica pe care o Inte1eia:B 1ani>e"tBrile opiunii a
priori& a cBror <u"ti>icare poate >i de"cri"B nu1ai In ter1enii unei poetici a a1$i*uitBii+ Atracia
ne*atiAului nu e"te deci la 'ateiu Cara*iale >rondB prop>Iu:i"H 2eI In"u(i a$andonea:B la 1aturitate
e?)i$iioni"1ul anilor de tineree& pe care Il aratB core"pondena cu Boice"cu3 ci re:ultatul unei
autRconAin*eri care decur*e din con"truirea deli$erata a per"ona<ului care e"te 2"au Area "B >ie3 el
In"u(i+ Co1ponenta Jne*atiABD a opiunilor lui 'ateiu Cara*iale e"te a(adar un produ" a>ectiA (i
raional In acela(i ti1p& re:ultatul unei aciuni de>or1atoare care "e 1ani>e"tB la niAelul caracteri:Brii
per"ona<ului+ Acea"ta cu atHt 1ai 1ult cu cHt ele "unt&
;=
47
In ca:ul de >aB& ni(te JactaniD a(a cu1 iar de>ini cercetarea "tructurali"tB curentB+ 'ai In *eneral&
poAe"titorulper"ona< aAerti:ea:B el In"u(i a"upra unei "en:aii de a >i 1aneArate pe care o au cele trei
per"ona<e Jale"eD 2naratorul& #a(adia& #anta:i3: &+++ (i noi In(ine nu a1 >Bcut tu"trei parte din Ficlei1ul
ale cBrui pBpu(i le #ir*u& n+n+ arunca una Intralta& le "1ucea& le "urc)idea& >BrB "B "e "inc)i"ea"cB dacB
i "e IntH1pla "B le cio$ea"cB "au "B le ">BrH1eLD
5
+ La rHndul lor& #ir*u& #a(adia (i #anta:i "unt& In
ulti1B in"tanB& 1aneArai de per"ona<ulnarator In cadrul propriu:i" al poAe"tirii& actele lor apar 1ai
Intotdeauna indirect& prin inter1ediul acelui per"ona< care e"te #oAe"titorul+ E"te aici o >oarte "u$tilB
diAer"iune naratiAB care ec)iAalea:B cu un procedeu de includere a lectorului In "paiul >iciunii+ In
ciuda acelei neAoi Jde a >i pururi In nea"tH1pBr& In 1i(careD
-
pe care o procla1B #oAe"titorul& el In"u(i
#a(adia (i #anta:i "unt& In realitate& un >el anu1e de "pirite conte1platiAe care "i1t In per1anenB&
pentru a putea e?i"ta& neAoia inter1edierii+ #er"ona<ul actiA prin e?celenB e"te #ir*u& a cBrui >rene:ie
In 1i<locire nu e"te e*alB decHt de pato"ul )a*io*ra>ic pe care Il pune #oAe"titorul In portreti:area lui
#anta:i& #a(adia (i& indirect a lui In"u(i+ Relaia de includere e du$lB: cea e?plicitB con>or1 cBreia cei
trei JcraiD "unt an*renai pe o pantB a di"tru*erii de cBlBu: 1ale>icB #ir*u& (i cea i1plicitB dupB care&
In $a:a a1$i*uitBii Auto#oAe"titor& cititorul e"te antrenat "B a"i"te la derularea >iciunii ca la o
Ji"torieD adeABratB+
Atin*e1 aici un punct de"tul de i1portant: acela al intenionaliBtiiautorului In raport cu opera "a+
'ateiu Cara*iale a lB"at prea puine In"e1nBri de"pre "cri"ul lui+ Murnalele inti1e& core"pondena&
a*endele& atHt cHt "au pB"trat& In*Bduie "B poatB >i "pu" prea puin de"pre con(tiina "criitoricea"cB a
autorului Crailor %e Curtea.eche, O "in*urB apreciere 1ai "e1ni>icatiAB& cele$rB din acea"tB cau:B& e
cea cuprin"B In In"e1narea de <urnal din 6 noie1$rie ,40-+ !ouB a>ir1aii pot reine atenia 2dincolo
de "ati">acia cre"cHndB pe care io dB opera I1plinitB: MEai entendu et Iu RuEune oeuAre une >oi"
reali"ee ce""e de plaire a "on auteur+ C)e: 1oi cEe"t le contraire+D3
4
+ Cea dintHi e"te o indicaie de
te)nicB naratiAB (i co1po:iionalB 2dar (i de "trate*ie a redactBrii3: J#our rien <e ne 1Een*a*erai" a
ecrire un 1orceau de litterature& "i 1ince RuEil >ut& "an" en aAoir dEa""uree& 1ot H 1ot& la >inD
,.
+ Acea"ta
pre"upune& In
"u$te?t& conAin*erea lui 'ateiu Cara*iale cB o "criere& de orice >el Aa >i >iind& tinde "B "e Inc)id<@a un
nod lo*ic al "<ar(itului: In continuare "criitoFuT aprecia:B drept 1area "ati">acie pe care io dB cartea&
pe cea a Jdi>icultBii InAin"eD 2&+++ celle de la di>>iculte Aaincue+D3
,,
+ Or& di>icultatea InAin"B In"ea1nB
u1plerea unui *ol care porne(te dintrun punct nedeter1inat al Inceputului (i "e Inc)eie In cuAintele
Ja"i*urateD ale ">Hr(itului+ !acB orice operB pre"upune In pri1ul rHnd un punct de plecare& pentru
'ateiu Cara*iale ea In"ea1nB IntHi de toate un li1an care tre$uie a<un"& punctul de plecare e"te atunci
i1plicit: el "e "pri<inB In datul auto$io*ra>ic& care nu con"tituie atHt un 1otiA de orc)e"trat In te?tul
operei cHt un prete?t& o condiie+ El nu repre:intB la 'ateiu Cara*iale o incapacitate de o$iectiAitate ci
un >apt ineli1ina$il& IntratHt de 1ult propria $io*ra>ie 2realB "au inAentatB3 e"te o$"e"iAB+
Auto$io*ra>i"1ul e"te deci la 'ateiu Cara*iale un ele1ent preli1inar (i una din "ur"ele principale ale
a1$i*uitBii te?tului+ Raportat la tipolo*ia de>inite de #)ilippe Le<eune
,0
& Craii %e Curtea.eche intrB
In cate*oria nu1itB Jpact ro1ane"cD& caracteri:atB de >aptul cB nu1ele per"ona<ului pre:ent la
per"oana IntHia nu e"te eAident& poAe"tirea autodie*eticB e"te atri$uitB unui narator >ictiA+ E?e1plele Ii
lip"e"c lui #)ilippe Le<eune& (i el indicB nu1ai A la recherche %u tem&s &er%u# or& a"e1eni epi"odului
intru:iunii autorului care "e re>erB la naratorul din cartea "a& Aa tre$ui "B di"tin*e1 (i In ca:ul no"tru
Intre autor (i per"ona<ul narator& In interiorul aceleia(i per"oane IntHi a ro1anului+ #)ilippe Le<eune
co1entea:B acel 1o1ent ca >uncionHnd JIn acela(i ti1p ca pact ro1ane"c (i ca indice auto$io*ra>ic&
(i el in"talea:B te?tul Intrun "paiu a1$i*uu+D
,6
+ !e(i& Intrun anu1it "en"& intru:iunea "criitorului
ro1Hn In cartea "a e"te di>eritB de cea "e1nalatB la #rou"t& ea >uncionea:B cu acela(i e>ect de
a1$i*ui:are (i 1eritB toatB atenia+ In ter1enii unei autoeAaluBri a Intreprinderii cBrii& ea apare atunci
cHnd 'ateiu Cara*iale I(i nu1e(te ro1anul Ji"torieD 2Ji"toria de >aBD3
,;
& (i& 1ai "e1ni>icatiA& Intrun
dialo* Intre cel pe care Il nu1i1 conAenional #oAe"titorul (i Gore #ir*u: JSe Aor$ea a"tB:i& Inainte "B
Aii& cB teai apucat "B "crii un ro1an de 1oraAuri $ucure(tene (i 1a1 inut "B nu $u>ne"c In rH"+ Ba nu
:Bu: du1neata (i 1oraAuri $ucure(teneL C)ine:e(ti poate& pentru cB In c)e"tia a"ta e(ti c)ine:/ cu1 ai
"B cuno(ti 1oraAurile& cHnd nu cuno(ti pe ni
;-
;4
1eni: 1er*i undeAa& Ae:i pe cineAaL A>arB nu1ai dacB ai de *Hnd "B ne de"crii pe noi& pe pa(a& pe
1ine& pe #anta/ cu altcineAa nu (tiu "B ai dea >ace/ ++ +aK da& #oponel& a1icul+ Ei& dacB ai 1er*e In
ca"e& In >a1ilii& "ar "c)i1$a trea$a& ai Aedea cHte "u$iecte ai *B"i& ce tipuriK tiu eu un loc+
Ii luai Inainte:
La A1oteni& adeABraii Arnoteni+D
,7
+ !acB "ar 1enine identitatea Auto#oAe"titor "ar putea <udeca
Craii %e Curtea.eche In ter1enii pe carei >olo"e(te Gore #ir*u 2Jro1an de 1oraAuri $ucure(teneD3/
dar& dupB acela(i per"ona<& nu1ai cu >i*urile care ocupB centrul cBrii& ea nu poate a"pira la a(a ceAa
21ai 1ult& per"pectiAa Ji"torieiD cu pretenii de realitate ar I1pin*e prea 1ult pe panta interpretBrii
cBrii ca pe un ro1an cu c)eie& ceea ce poate >i i"pititor (i e"te In parte e?act& dar nu Intru totul3/
oricu1& a$ia partea a patra ar putea con"titui Inceputul 2"au docu1entarea3 unui a"t>el de ro1an+ !acB
In"B "e di"ocia:B Autorul de #oAe"titor atunci aAe1 In >aB unul din cele 1ai i1portant 1i<loace prin
care "e in"talea:B a1$i*uitatea
,=
& te?tul+ Ea >uncionea:B >oarte $ine de Are1e ce o parte din criticB "a
"i1it o$li*atB "Bl <udece direct pe Autor prin pri"1a #oAe"titorului (i "Bi atri$uie a$"olut toate
opiniile& *u"turile (i ideile ace"tuia+ !upB diAi:iunile lui P+C+ Boot)
,5
& #oAe"titorul lui 'ateiu
Cara*iale "ar putea de>ini ca un narator dra1ati:at care o"cilea:B Intre condiia de "i1plu o$"erAator
(i cea de a*ent naratorial& un narator con(tient de "ine& a>lat totu(i la o oarecare di"tanB de autorul
i1plicat al cBrii+ 'ateiu Cara*iale "e autocaracteri:ea:B& In conclu:ie 2inHnd cont (i de In"e1nBrile
"ale priAitoare la nece"itatea cunoa(terii ">Hr(itului cBrii Inainte ca ea "B >ie InceputB3 drept un "criitor
o1ni"cient (i inte*ral credita$il+ Toate ace"te ele1ente ne Indea1nB "B di"ocie1 Intre Autor (i
#oAe"titorulper"ona<+ In plan 1ai lar* e denuna$il aici un ca: de nonidentitate >luctuantB 2o$"e"ia
de o AiaB a lui 'ateiu Cara*iale e"te pHnB la ur1B re:u1a$ilB la >i?aia nonidentitBii3: cel care >ora
prin "no$i"1 o anu1itB conduitB& care& e?e1plu Aiu al acelui J>eno1en de con>u:ie ereditarBD de care
Aor$ea G+ CBline"cu
,-
& I(i inAenta o *enealo*ie& nu "e putea portreti:a decHt In conturele incerte ale
unui Janoni1D: tBcerea cu care I(i Incon<oarB opera 2IntreruptB doar de o indicaie de cronolo*ie a
redactBrii "au de un accent de "ati">acie3 e"te reducti$ilB poate la acela JcaAe& a*e& taceD
,4
luat ca
deAi:B& dar
50
e
1ai cu "ea1B pre1i"a unei JInno$ilBriD prin >iciunea ro1anea"cB& IntradeABr& pe ce titluri "e
$a:ea:B prietenia (i Increderea cu totul particulare pe care& de la pri1ele IntHlniri& #a(adia "au panta le
aratB tHnBrului& acceptHndul printre ei& cei Jale(iDL In prea<1a lor& cei elo*iai& #oAe"titorul cH(ti*B
acelea(i calitBi pentru care el Il ad1irB+Ficriitorul "e Incarnea:B a(adar Intrun per"ona< a>lat In
punctul incert& de con"i"tenB nedeter1inatB al celui care evoc (i "e iniiaz In acela(i ti1p+ Condiia
de JeAocatorD 21artor3 (i cea de JnoAiceD circu1"criu neAoia unei con(tiine de a "e Incarna Intro
>iinB+ #rin parado?& la te1elia cButBrilor lui 'ateiu Cara*iale tre$uie "B "e a>le autocunoa(terea: de
aici inAenia+ Nu "punea Baudelaire: J#our trouAer de" "u<et"& 9AZGi creautouD
3.
JTrecei In reAi"tB& cercetai tot ceea ce e natural (i nu Aei a>la decHt lucruri In"pBi1HntBtoare+ Tot ceea
ce e"te >ru1o" (i no$il e"te re:ultatul raiunii (i al cu*etBrii+ Cri1a& al cBrei *u"t ani1alulo1 la
de"prin" IncB din pHntecul 1a1ei& I(i are "or*intea In naturB+ Firtutea& di1potriAB& e"te artificial,
"upranaturalB& de Are1e ce In toate ti1purile (i toate naiile au aAut neAoie de :eitBi (i de pro>ei care
"B >acB o1enirea a"ta ani1ali:atB "o deprindB& iar o1ul "in*ur nar >i >o"t In "tare "o de"copere+ RBul
"e de"BAHr(e(te >BrB ca:nB& In c)ip natural& din >atalitate: $inele e"te totdeauna produ"ul unei arte+D
0.
+
Ace"te cuAinte ale lui Baudelaire >ondea:B o 1oralB (i o e"teticB/ ele e?pri1B In acela(i ti1p una din
credinele cele 1ai >er1e ale ro1anti"1ului tHr:iu (i ale decadenti"1ului+ !e la Increderea
rou""eaui"tB In naturB& la "ceptici"1ul ro1antic opu" al lui Leopardi& dru1ul nu e"te atHt de lun* pe cHt
"ar pBrea/ dar& Intro >a:B "ucce"iAB& la Baudelaire& In noul ideal antinaturi"t& care deAine elo*iul
arti>icialului& "e re*B"e(te o opo:iie ceea dintre naturB (i raiune care a"ocia:B In 1odul cel 1ai
Ai*uro" cu*etarea cu propen"iunea "pre arti>icial+ Falorile raiunii& a cBror po:iie recla1B aceea(i
ori*ine ilu1ini"tB ca (i 1itul naturii o"pitaliere& nu "unt ne*ate In decadenti"1: ele "unt doar "upu"e
unei di"tor"iuni: tot ceea ce nu e"te natural e un produ" al raiunii& al Inde1HnBrii (i artei
o1ene(ti& ceAa arti>icial& o"til
turi"tB a decadenilor are
7,
neAoie de prea puine e?e1ple pentru a putea >i de1on"tratB+ La %u9"1an"& de pildB& 'ario #ra:
"u$linia:B c)iar cB titlul operei "ale principale (A re3ours) Ji1plicB un pro*ra1 de >orare "adicB a
naturiiD
0,
2epi"odul cele$ru al $roa(tei e"toa"e e"te un e?e1plu 1ini1al3+ Acela(i critic notea:B cB la
"criitorul >rance: Intre pre1i"ele pro*ra1ului a1intit "e In"crie elo*iul pei"a<ului e?otic+ RB1Hne
e"enialB pentru conceptul particular de naturB pe care Il au decadenii noiunea de Jpae"a**io
dolenteD
00
pe care o >olo"e(te 2e?e1pli>icHndo a$undent3 'ario #ra:+
La 'ateiu Cara*iale atitudinea In >aa naturii e"te pHnB la un punct con*enerB cu cea a tuturor
decadenilor+ Cel dintHi J)a*ialHcD ate"tB toc1ai ace"t *u"t decadent ce une(te propen"iunea pentru
e?otic cu de"crierea unui pei"a< depri1ant: JStrB<uiau pe InBli1i ruine "e1ee In >alduri de iederB&
:Bceau cotropite de Aeninoa"B AerdeaB "urpBturi de cetBi+ #alate pBrB"ite aipeau In para*ina *rB
dinilor unde :eitBi de piatrB& In Ae(1Hnt de 1u(c)i& priAe"c :H1$e"c cu1 AHntul toa1nei "pul$erB
troiene ru*inii de >run:e& *rBdinile cu >HntHni unde apele nu 1ai <oacB+
06
+ Cele$ra pa*inB 1ateinB
">Hr(e(te In cuno"cuta Inclinaie decadenti"tB pentru decorul e?otic: Jne "cu>unda1 In tainica pier:anie
a nopilor c)ine:e(ti (i indiene& ne In>ioarB aro1eala "erilor pe apB de la Ban*NoN+D
0;
+ Natura
pBrB*initB e"te In"B conta1inatB& In 1odul cel 1ai curio"& la niAelul de"crierii& de un nea(teptat *u"t
prero1antic pentru ruinuri (i e co1pletatB& cHteAa rHnduri 1ai departe& cu un elo*iu pentru Ja1eeala
apri*B a cul1ilorD
07
& pentru pei"a<ul care conotea:B *u"turile e"tetice ale J1areluiD ro1anti"1+
Interpretat prin acea"tB IntHr:iatB "inte:B ro1anticdecadena& 'ateiu Cara*iale poate "erAi drept
e?e1plu teoriilor "incroni"1ului& care pre"upun nu nu1ai punere In acord ci (i recuperarea&
reparcur*erea "uccintB a unor 1otiAe care aAu"e"erB ti1p aiurea "B "e 1aturi:e:e& dar nar >i
neintere"ant "B ne *Hndi1 cB& apro?i1atiA In perioada In care 'ateiu Cara*iale "cria Craii de Curte
Fec)e& un pictor ca Gior*io !e C)irico >Bcea un retur a"e1BnBtor la o poeticB po"tro1anticB& "en"i$il
la Jtra*edia pei"a<uluiD& propunHnd In ter1enii unei noi atitudini arti"tice un *u"t ce pBrea reAolut
0=
+
'ateiu Cara*iale e"te un no"tal*ic al unui trecut ideali:at& "cri"ul "Bu Il aratB Intor" de la >aa
pre:entului& dar percepia "a& dilatatB pHnB la Ai:iunea de>or1atoare& "e InAecinea:B tipolo*ic cu
anu1ite e?i*ene nB"cute In planul noilor 1i(
cBri arti"tice cu care era conte1poran+ Oricu1& el rB1Hne In cadrele *u"tului e"tetic al
decadenti"1ului& c)iar dacB un curio" "i1 al 1B"urii "e "uprapune pe"te ra>ina1entul de"BAHr(it al
de"cripiei+
]*e poate citi In continuare 'ateiu Cara*iale prin Baudelaire: de>or1Brile Aor >i cu atHt 1ai
"e1ni>icatiAe9>e"eul 1arelui poet >rance: deAenea pHnB la ur1B un elo*iu al 1ac)ia<ului& al 1B(tii& In
linia aceleia(i poetici a arti>icialului Inelea"B drept cele$rare "upre1B a arti"ticului: In con"ecinB&
1oda Ii apBrea poetului >rance: ca un J"i1pto1 al *u"tului pentru idealD& iar de"pre 1ac)ia< *B"ea
ace"te "e1ni>icatiAe cuAinte: J+++ pictura o$ra:ului nu tre$uie "B >ie >olo"itB In "copul Aul*ar&
ne1Brturi"it& de a i1ita natura purB (i de a riAali:a cu tinereea+ Sa putut o$"erAa& dealt>el& cB arti>iciul
nu In>ru1u"eea:B urHenia (i nu poate "lu<i decHt >ru1u"eea+ Cine ar IndrB:ni "Bi atri$uie artei
>uncia "terilB de a i1ita naturaK 'ac)ia<ul nu are de ce "B te a"cundB& "B "e >erea"cB a >i de"coperit/ el
poate& di1potriAB& "B "e de">B(oare& dacB nu cu a>ectare& 1Bcar cu un "oi de candoare+D
05
+ In portretul
lui Au$re9 de Fere din +emem3er, In"B& 1ac)ia<ul Ii pare e?ce"iA c)iar naratorului: J#udra cu care I(i
ABrui"e o$ra:ul era al$a"trB& $u:ele (i nBrile (i le "poi"e cu o Aop"ea AioletB& pBrul (il polei"e&
pre"BrHndul cu o pul$ere de aur& iar oc)ilor le trB"e"e <ur I1pre<ur lar*i cearcBne ne*reAinete cei
dBdeau o In>Bi(are de cHntBreaB "au de dBnuitoare+D
0-
+ 'ac)ia<ul Ii con>erB lui Au$re9 de Fere un aer
de "upra>ire"c& (i totu(i e"te aici o "tranie JcandoareD+ Ea "e 1ai pB"trea:B nu1ai Intro anu1itB
1B"urB la #anta:i (i ">Hr(e(te Intrun rictu" a1ar la #a(adia+ 'eta1or>o:ele 1B(tii 1ateine pre"upun
acea"tB trecere de la candoare la de:a$u:are ca pe un dat >ire"c& care Inc)ide paradi*1a de*radBrii&
Inelea"B ca "te1B e?clu"iAB "u$ In"e1nul cBreia eAoluea:B per"ona<ele+ 'a"ca are la 'ateiu Cara*iale
nu "i1pla >uncie a de*)i:a1entului ci certi>icB In du$lu plan o tentatiAB de con"trHn*ere a unor
ten"iuni de ordin dra1atic+ !e*)i:a1entul conotea:B JtainaD
04
ca pe un JdincoloD& a"cun" In "patele
aparenelor realului& e?orci:at (i "e1ni>icat prin culoarea arti>icialB a >ardului "au prin e?traAa*ana
1ai 1ult "au 1ai puin cen:uratB a Ae"ti1entaiei 2dupB cu1 e"te "au nu "upu"B canoanelor
dandi"1ului $ru11ellian3+ !ar el "urprinde& In acela(i ti1p& Intro i1a*ine aproape )ierar)icB
2Au$re9 "ea1BnB cu un J"era>i1D "au cu un ++ar)an*)elD3
6.
o ten"iune a necuno"cutului dHndui& prin
1a"cB&
52
76
e1$le1a dra1aticB+ Stadiul e"teti"1ului decade*tist di* Remember e"te In $unB 1B"urB depB(it In
Craii %e Curtea.eche, #ortretul lui #a(adia e"te tra"at In contur de 1ai 1are "u$tilitate/
de*)i:a1entul e a$"ent& dar a1$i*uitatea e"te nu1itB: ten"iune& latentB In nelini(titul Au$re9& e
de:ABluitB >BrB ec)iAoc& c)iar dacB nu i "e indicB decHt parial con"i"tena: a(adar era un lucea>BrK +++
Ce cap >ru1o" aAea totu(iK IntrIn"ul aipea ceAa nelini(titor& atHta pati1B In>rHnatB& atHta tru>ie apri*B
(i )ainB InArB<$ire "e de"tBinuia In trB"Bturile >eei "ale Ae(tede& In cuta "a"ti"itB a $u:elor& In puterea
nBrilor& In acea priAire tul$ure Intre pleoapele *rele+D
6,
+ #ortret de icoanB $i:antinB& c)ipul lui #a(adia
repre:intB de"crierea In ali ter1eni& al unei alt>el de 1B(ti& a aceleia(i ten"iuni dra1atice& pentru cB
aici Inepenirea liniilor e"te nu o piedicB ci un conotat al Jpati1iiD pe care el o di"i1ulea:B 2&+++ "u$
InAeli(ul de *)iaH dina>arB& #a(adia a"cundea o >ire pBti1a(B& Intortoc)eatB +++3
60
+ !acB la Au$re9
1a"ca era Intrun >el ne*are a naturii "au apro?i1are a unui ideal 2In ter1eni $audelaireieni3& la
#a(adia ea e"te un "e1ni>icant al naturii 2J>ireD3+ In alt "en" In"B& portretul lui #a(adia e"te traducerea
In ter1eni auto)toni a unui 1odel& (i nu e lip"itB de i1portanB de"crierea "a ca Jlucea>BrD+ A?iolo*ia
ro1anticdecadentB pre"upune in"tituirea de Aalori a da1nBrii 2In >a:a JeroicBD3 "au a Aiciului 2In cea
JdecadentBD3+ La rHndul ei& tipolo*ia per"ona<elor "e poate con"titui pe liniile ace"tei interpretBri a
"e1nelor care tri1it atHt la ro1anti"1 cHt (i la decadenti"1+ Fi*ura decadentB I1$inB& In ceea ce are
ea 1ai pre*nant& atracia (i re"pin*erea 2'ario #ra:3/ >ru1u"eea deAine In acea"tB a doua >a:B un
"e1n al Aiciului+ La 'ateiu Cara*iale acea"tB >uncie inAer"B apare In 1odul cel 1ai reAelator In
portretul Ra(elicBi Nac)1an"o)n 2"unte1 aici Intrun "tadiu al inAentarului& In care e"te deoca1datB
indi>erentB di"punerea per"ona<elor la niAelul an"a1$lului con"tituit de ro1an3: JEra cu1 nu "e poate
1ai $ine Ra(elica (i de 1inune potriAitB/ tre:ita a"e1Bnare a >e1eii cu >loarea o >loare nea*rB de
tropice& plinB de otraAB (i de 1iere o de(tepta >BrB Aoie 1irea"1a caldB& ce "e rB"pHndea& aHBtor de
pBti1a(B& la >iecare din 1i(cBrile ei+ !e aproape In"B& >BrB ca >ru1u"eea ei "B(i piardB din "trBlucire&
dHn"a aAea ceAa re"pin*Btor& In ea "e "i1ea& 1ai 1ult decHt In alte >e1ei& EAa& "trBina& du(1ana
neI1pBcatB (i Ae(nicB& I1prB(tietoare de i"pitB (i de 1oarte+D
66
+ Tradu"B In li1$a< 1itic
re
>
er
ina intrin"ecB a l+i 'ateiu Cara*iale per1ite ace"t tran">er nortreti:area atin*e aici polii unei
dialectici puri1pur care eAocB o deta(are de planul "trict 1oral pe care Il pre"upune re>erina $i$licB&
pentru a tri1ite la unul 1ai Inalt& cate*orial+ In tipolo*ia de"cri"B de IFtario #ra:& Ra(elica ar putea >i
identi>icatB drept o J$elle::a 1edu"eaD/ Aede1 In"B cB >ondul 1eta>oric 2J>loare nea*rB de tropiceD3 e
pur $audelaireian+ In cadrele aceleia(i tipolo*ii I(i a>lB locul (i #ena Corcodu(a "au 1a1a lui #anta:i&
cea dintHi o J>loare de 1aidanD& Intrunind toate datele caracteri"tice J>e1eii per"ecutateD& a(a cu1 a
acreditat ace"t 1otiA 1ai cu "ea1B ro1anul "en:aional >rance: din "ecolul trecut 2i1itat copio" (i de
Jro1anul popularD de la noi3/ cealaltB IndreptBind o$"erAaia lui 'ario #ra: de"pre 1odelul decadent
al >ru1u"eii J*iocondeiceD 2pentru 'ateiu Cara*iale Rena(terea e"te o epocB a decadenei3: &+++ ai >i
:i" cB una din acele al$e 1a*dalene :u*rBAite In :ilele cele 1ai *ale(e ale decBderii (coalei italiene(ti
po*orH"e In"u>leitB din cadra+D
6;
+
RecapitulHnd ace"t inAentar& a1 putea Intre*i ta$loul cu un co1entariu al interioarelor 2la #anta:i (i
#a(adia3: ele ilu"trea:B tendina& "peci>icB decadentului& de a(i re*i:a decorul 2"B ne *Hndi1 la !e"
E""einte" "au la Andrea Sperelli3
67
pentru al aduce In con"onanB cu ceea ce e 1ai 1ult decHt o "i1plB
a"piraie& cHtB Are1e Aiaa In"B(i nu "e 1ai conduce dupB precepte etice ci dupB o Aocaie pur e"teticB+
Bar$e9 dEAureAill9& ad1irat de 'ateiu Cara*iale pentru >ar1ecul eAocBrilor "ale& I(i 1ani>e"ta"e
de:*u"tul pentru e?ce"ele la care a<un*ea ra>ina1entul paro?i"tic al lui %u9"1an"+ In acea"tB curioa"B
JRuerelleD a decadenilor 'ateiu Cara*iale tre$uie lB"at la o parte+ Ceea ce la %u9"1an" deAenea pHnB
la ur1B rod al unei di"tor"iuni "en:uale a intelectului& e"te purB deli$erare intelectualB la "criitorul
ro1Hn+ In realitate& e?i"tB o di"tanB aprecia$ilB Intre !e" E""einte" (i per"ona<ele lui 'ateiu Cara*iale&
IncHt& dacB e adeABrat& cu1 "pune SalAatore Batta*lia& cB la %u9"1an" Jper"ona<ul deAine un depo:it
de "en:aii de>or1ateD
6=
& acea"tB apreciere "ar potriAi In ca:ul "criitorului no"tru nu1ai lui #ir*u&
e?ecrat din principiu+ i pentru 'ateiu Cara*iale JAoluptatea In"ea1nB intelectuali:areD
65
2'ario
#ra:3 ca (i pentru #oe "au Fillier" de lEI"le Ada1& dar nu1ai pHnB In acel punct In care acea"tB ecuaie
per1ite
:ro
7;
77
ie(irea din contin*ent& a$"tra*erea+ #ei"a<ul de*radat& ruinat& natura depre"iAB& decorul ra>inat co1pu"
"au i1punerea 1B(tii 1arc)ea:B toate o deli$eratB di"tor"iune a"upra naturii& >ie pe $a:a raiona
1entului (i a "peculaiilor lui Baudelaire& >ie prin dere*larea enor1B a aparatului aperceptiA& ca la
%u9"1an"& prin e?ce" de naturali"1 deci+ La 'ateiu Cara*iale toate ace"tea aratB In plu" o AoinB de
deta(are In raport cu Aul*ul (i contin*entul+ In realitate& o "tranie relaie e"te In per1anenB Intre lu1ea
InaltB a celor trei crai (i lu1ea <oa"B& cB:utB a ora(ului& a lui #ir*u "au a Arnotenilor+ Arti>iciul e"te
deci In >uncia directB a unei opo:iii (i nu repre:intB o "u$li1are *eneratB de a>eciunea "en:orialB ca
la %u9"1an"+ Con"truind pentru JcraiD un "cenariu natural "au un decor "aAant alcBtuit& 'ateiu
Cara*iale "e la"B *)idat In per1anenB de o di"ociere 1ani)eicB a lu1ii: arti>icialitatea 1ediului In
care ei "e cuno"c Il tran">or1B Intrun "paiu protector/ ie(irea din el& <u"ti>icatB cu ar*u1ente
ro1antice 2JnB:ui"e1 "B a>lu Intro AiaB de "tricBciune uitarea
6-
& "pu"e #oAe"titorul3 In"ea1nB
anularea acelui
"paiu& pre1i"B a cBderii+
Intrun >el& toate per"ona<ele Ji"torieiD lui 'ateiu Cara*iale au In ele "B1Hna Ja">inituluiD& produ"
toc1ai de conta1inarea cu decla"ata lu1e a Arnotenilor+ IntradeABr& nu Aiciul In "ine e"te ceea ce
di"tin*e >auna Arnotenilor de elita JcrailorD& ci 1odalitatea practicBrii lui+ La cei dintHi Aiaa are
a"pecte de*radante prin ele1entaritate& prin declan(area li$erB& deci JnaturalBD a in"tinctelor/ la
ceilali Aiciul e"te un e?pedient po"i$il al uitBrii+ 'i1a "au Tita Arnoteanu I(i la"B in"tinctele In Aoie:
64
acea"tB eli$erare& care "e reali:ea:B nu In dauna Areunei conAenii "ociale ci printro radicalB a$dicare
de la o anu1e condiie u1anB& "i1$oli:atB "ocial 2$oierea"ca "tirpe a Arnotenilor "e declan(ea:B3
ec)iAalea:B cu o Intoarcere la "tarea in"tinctualB+ JCraiiD practicB& In "c)i1$& Aiciul cu "i"te1: pentru
ei "unt i1portante& c)iar In acela(i "tadiu al JuitBriiD& Jdi"ciplina& principiile (i 1etodaD
;.
& triada idealB
a pro*ra1ului de AiaB care tran"pare dintro notB a <urnalului lui 'ateiu Cara*iale& dandi"1ul >iind o
>or1B de autocon"trHn*ere pentru adecAare la un proiect u1an+ !e alt1interi& In c)iar ca"a Arnotenilor
$BtrHna Sultana Ne*oianu e"te In anu1e >el per"ona<ul care "i1$oli:ea:B acea "tare de "Bl$Bticie
JnaturalBD& a$andonatB In purB >i:iolo*ie+ C)iar ca"a Arnotenilor e"te un "i1$ol >rapant al decla"Brii:
ni1ic
1ai contra"tant decHt paraleli"1ul dintre interioarele "tudiate ale lui #anta:i (i #a(adia (i clBdirea
Jde(uc)eatBD a ace"tor $oieri decB:ui+ Ca "paiu al decla"Brii (i de*radBrii ea e"te (i locul unde& prin
conta1inare& "e declan(ea:B pati1ile: #a(adia (i #anta:i& a cBror prietenie #oAe"titorul cButa"e "o
"ti1ule:e& "e $at pentru o >e1eie& renunB adicB la c)iar "uAerana (i in>aili$ila neparticipare rece a
dand9ului+ Re>acerea "paiului priAile*iat nu 1ai e"te po"i$ilB decHt prin >iciune& adicB printro
ela$orare intelectualB 2c)iar Ai"ele "unt Jcon"truiteD3& deci prin arti>iciu+ !ar acea"ta in"tituie cu atHt
1ai 1ult "paiul protector arti>icial al JcrailorD In do1eniu al i1po"turii+
+
,4
4
E?a1inate pe rHnd& per"ona<ele 1ateine IndreptBe"c toate acea"tB a>ir1aie: #a(adia prin
parAeniti"1ul care "tB la o$Hr(ia 'B*urenilor 2a"upra ace"tui a1Bnunt atra*e atenia& cu 1ultB
IndreptBire& OAidiu Cotru(3/ #anta:i prin >olo"irea de*)i:a1entului (i a p"eudoni1ului ca atri$ute ale
unui Aoit inco*nito/ #oAe"titorul& c)iar& prin "ituaia "a de JadoptatD In antura<ul celorlali JcraiD& #ir*u
In"u(i& >BcHnd din i1po"turB a Aocaie (i o carierB+
E"te >oarte in"tructiAB& din acea"tB cau:B& o punere In paralel a celui de al doilea J)a*ialHcD din ro1an
cu un "tudiu pu$licat de 'ateiu Cara*iale In ,46 O
;,
2deci dupB pu$licarea cBrii3+ Conte"tHnd
Ordinului de 'alta atri$utul J"uAeranitBiiD (i& In con"ecinB& dreptul ace"tuia de a o$ine o le*aie In
Ro1Hnia& 'ateiu Cara*iale aratB& In pro:a Jo$iectiABD a articolului a1intit& adeABrata "a opinie&
IndreptBitB de ar*u1entele i"toricului& >aB de ordinul CaAalerilor S>Hntului Ioan+ Ea tre$uie "B >i >o"t
o opinie "tatornicB de 1ai 1ultB Are1e In cel care rea1inte(te undeAa cu or*oliu intere"ul (i preo
cuparea de Aec)e datB pentru (tiina )eraldicei/ putea a(adar "B aparinB (i perioadei redactBrii Crailor
%e Curtea.eche, Or& In cel deal doilea )a*ialHc 2ca (i In Ai"ul >inal& de alt>el3 #anta:i& #a(adia (i
#oAe"titorul "unt In>Bi(ai c)iar In co"tu1ul caAalerilor de 'alta 2JEra1 trei odra"le de dina(i cu
nu1e "lBAite& tu"trei caAaleri cBlu*Bri din ta*1a S>Hntului Ioan de la Ieru"ali1& :i(i de 'alta& purtHnd
cu >alB pe piept crucea de "1al al$ (i Incununat tro>eu "pHn:urate
7=
75
de pan*lica de cBnBAB ne*ru+D3
;0
+ In proiecia idealB a )a*ialHcului& el In"u(i >iciune (i ilu:ie&
i1po"tura "e "e1ni>icB Ae"ti1entar: detaliu deloc indi>erent la un "criitor atHt de "en"i$il la
nuane (i a1Bnunte+
Inelea"B pe un plan 1ai lar*& i1po"tura e"te un dat "tructural nu nu1ai pentru opera 1ateinB ci c)iar
pentru $io*ra>ia autorului: ce altceAa e"te inAentarea unei o$Hr(ii no$iliare& 1or*a ce "e recla1B In
con"ecinB de la acea"tB >al"B ori*ineL 'ai 1ult& dandi"1ul In"u(i pre"upune drept corelat i1po"tura
cBci& 1od de AiaB care dB corporeitate (i con"i"tenB aproape neAero"i1ile >atuitBii& el repre:intB
pretenia de a "e recunoa(te o Aaloare neantului 2E+ Cara""u"3
;6
+ In per"pectiAa acea"ta& "crierea cBrii
In"ea1nB pentru 'ateiu Cara*iale e?orci:area (i circu1"crierea >atuitBii In"e(i& cele$rarea ei& dar cu
con(tiina i1plicitB a i1po"turii+ Ea e"te rB"cu1pBrarea In ca:ul per"ona<elor dra*i #oAe"titorului prin
arti>iciu (i "til: cBci dacB condiia naturalB a per"ona<elor le poate I1pin*e& pe de o parte& "pre
releAarea i1po"turii "au "pre decla"are (i AiaB in"tinctualB& pe de alta ra>ina1entul& cultiAarea
1anierelor (i a unor idio"incra:ii >unciare& a"piraiile& Il pB"trea:B In "paiul protector a1intit+
Certi>icatele acelei puritBi ori*inare "tau In J"poAedaniiD (i J)a*ialHcuriD& adicB In proieciile ideale&
interioare (i e?terioare ale per"ona<elor 2In ace"t "en" e"te intere"ant de re1arcat cB tot ceea ce e"te
acreditat de autor ca JrealD apare prin 1edierea eAocBrii& In ti1p ce tot cea ce ine de Ji1a*inarD e"te
In>Bi(at ca aciune& In )a*ialHcuri3+
In >apt& (i In ace"t al doilea ca: e"te Aor$a tot de o "eciune 1ediatB& cHtB Are1e >iecare dintre cele trei
cBlBtorii are o cBlBu:B+ Sen:aia di>u:B de neapartenenB pe care o IncearcB eul conAenional al
autorului 2per"ona<ul anoni13 e"te a"t>el tran">or1atB printrun Intre* pro*ra1 de iniiere, In le*BturB
cu acea"ta tre$uie pu"B (i pro$le1a identi>icBrii JcrailorD: e cuno"cutB eroarea lui CBline"cu& pentru
care JcraiiD "unt #anta:i& #a(adia (i #ir*u& corectatB In Are1ea din ur1B& cu noi ar*u1ente de OAidiu
Codru(& care re>ace triada e?clu:Hndul pe #oAe"titorul anoni1+ Cele douB c)e"tiuni "unt In "trHn"B
corelaie (i depind pHnB la ur1B de con"tanta Ji1po"turiiD la niAelul Intre*ii cBri+ Re:olAarea lor
reAine la o "ta$ilire a punctului de Aedere interior ro1anului: In )a*ialHcuri el e"te Intotdeauna punctul
de Aedere al #oAe"titorului+ O pre<udecatB
care e"te pHnB la ur1B rodul unei tiranii a 1ultelor "i1etrii ale te?tului a"upra percepiei cititorului
pre"upune )a*ialHcurile ca AB:Hndui 1ereu I1preunB pe cei trei JcraiD+ In realitate e?i"tB o pro*re"ie
In interiorul lor: cel dintHi )a*ialHc& 1ediat de eAocBrile lui #anta:i 2reprodu"e& In noua 1ediere& In "til
indirect li$er3 conine un plural care Ii cuprinde nu1ai pe #anta:i (i pe #oAe"titor+ #anta:i e"te cel care
de">B(oarB In >aa ace"tuia din ur1B 2(i nu1ai In >aa lui3 JtrH1$a de AedeniiD/ dealt>el& 'ateiu
Cara*iale e"te e?plicit In ace"t "en": JCa In puterea unei ArB<i& cu dHn"ul a1 >Bcut In Inc)ipuire lun*i
cBlBtorii& cBlBtorii cu1 nu1i >u"e"e dat nici "B Ai"e:+++ o1ul Aor$ea+D
;;
+ Spaiul Aa"t al cBlBtoriei& care
acoperB "i1$olic tot *lo$ul tere"tru& "e tran">or1B Intrun teritoriu al di"cur"ului 2iar poAe"tirea lui
#anta:i e"te un autentic poe1 In pro:B3+ Sin*ur& In pri1ul )a*ialHc& cu cBlBu:a "a& #anta:i& #oAe"titorul
"e portreti:ea:B cu eAidenB In "ituaia celui ce "e iniia:B+ CBlBtoria "ucce"iAB al doilea )a*ialHc
aduce o clarB preci:are a nu1Brului 2dar aAu"e"e loc de<a IntHlnirea an*elicei perec)i #anta:i #oAe"
titor cu perec)ea ciudatB a J>iarelor )B1e"iteD #a(adia (i #ir*u: JEra1 trei odra"le de dina(ti cu nu1e
"lBAite +++3+ Cei trei "unt& eAident& #anta:i& #a(adia (i #oAe"titorul: dar (i acea"tB cBlBtorie e"te tot In
>uncia directB a iniierii ulti1ului 1e1$ru al triadei& Incorporarea "ucce"iAB& In Jlu1ea a treia& cea In
care "e Aieuie(teD& pre"upune an*renate toate cele patru per"ona<e principale+ Acea"tB cBlBtorie I(i
nu1e(te& prin *ura #oAe"titorului& cBlBu:a& denunHndui calitatea ca atare printrun portret In
aRua>orte al lui #ir*u: J'ai pri1e<dioa"B <aArB (i 1ai 1urdarB nu "e putea *B"i& dar nici 1ai $unB
cBlBu:B pentru cBlBtoria a treia ce >Bcea1 aproape In >iecare "earB& cBlBtoria In AiaB care "e Aieuie(te&
nu In aceea care "e Ai"ea:B+D
;7
+
#ro*re"ia ilu"tratB "uccint 1ai "u" e"te "e1ni>icatiAB pentru ar*u1entarea acelui Jpunct de AedereD
care e"te al #oAe"titorului+ Ea anulea:B Intro anu1itB 1B"urB ideea e*alitBii de di"tri$uie (i >uncie a
celor trei JcraiD In >aAoarea tran"punerii ideii de cBlBtorie In plan iniiatic+ %a*ialHcurile "unt toate ale
noAicelui: el e"te cel condu" de #anta:i In paradi"ul ireal al JFru1o"uluiD din JcetBile lini(tii (i ale
uitBriiD/ el e"te cel purtat de #a(adia In >a"tuoa"ele& nelini(titele pere*rinBri la Curi& In Arcadiile J"utei
a opt"pre:eceaD/ el& cel cBlBu:it In ciuda 1u"trBrilor lui #a(adia de cBtre
7-
74
#ir*u In lu1ea In care "e Aieuie(te+ Funcia cBlBtoriilor e"te& din punctul de Aedere al #oAe"titorului& (i
dincolo de orice analo*ie 2prin inAer"area tra"eului3 cu "i1$olica pere*rinare dante"cB& aceea a unei
inAe"tituri+ Ea proAine dintro con(tiinB a nonidentitBii care cautB "alAarea Intrun tran">er& Intro
adopiune+ E?i"tB& IntradeABr& di>u:B& pe parcur"ul ro1anului& o Aerita$ilB o$"e"ie a JceluilaltD care
traduce In planul alteritBii acela(i 1otiA "ecret al i1po"turii+ In #anta:i #oAe"titorului i "e pare a
de"coperi Jun alt euIn"u1iD& #a(adia Ii e"te un >el de 1entor "piritual& 1ale>icul #ir*u Il o$"edea:B (i
1aneArea:B+ Fiecare din cei trei Il 1arc)ea:B& e?ercitB a"upra lui un tran">er de "e1ni>icaie: In >inal&
cHnd cele trei cBlBu:e I(i retrBie"c Intrun >el "au altul 1eta1or>o:a (i di"pariia 2#a(adia 1oare&
#anta:i I(i "c)i1$B literal1ente In>Bi(area (i pleacB& c)iar #ir*u& I1$o*Bit (i tran">or1at& parAine (i
di"pare din Aiaa naratorului3/ el "in*ur e"te cel care rB1Hne& 1artor al celor petrecute& depo:it al
tuturor in>luenelor la inter"ecia
cBrora "a a>lat+
In raport cu acea"tB po:iie a per"ona<ului narator poate >i Inele" 1ai e?act ter1enul de Ji"torieD
>olo"it de autor pentru "crierea "a 2Ji"toria de >aBD3+ O a1plB corelaie Intre Ja1intireD (i JuitareD "e
in"tituie dea lun*ul ro1anului& IncHt "e poate Incerca c)iar de"crierea unei adeABrate J1itolo*ii a
1e1oriei (i uitBriiD 2'ircea Eliade3
;=
la 'ateiu Cara*iale+ Nu e"te "e1ni>icatiA cB ro1anul "e
de"c)ide printro trezire, In"oitB de o adeABratB intru:iune a e?teriorului 2"i1$oli:at de "cri"oare3 In
inti1itatea per"ona<ului+ Or& Il citB1 din nou pe 'ircea Eliade: JTre:irea i1plicB anmnesis,/
4)
5 J!ar
deodatB 1B po1enii cu 1ine In 1i<locul odBii& In picioare& uitHndu1B "periat la cea"ornic+ 7i.
a%usesem aminte 2"+n+3 cB era1 po>tit la 1a"B de #anta:i+
;-
+ Ace"t 1Brunt epi"od& care introduce
ro1anul (i& totodatB& douB dintre per"ona<ele "ale are o i1portanB 1ai 1are decHt "ar pBrea+ 'ircea
Eliade "u$linia:B "en"ul iniiatic al Ae*)ei prelun*ite
;4
2toi JcraiiD "unt nocta1$uli3& "en"ul recu
perator al ana1ne:ei& Aaloarea ei de reconducere la ori*ini ca reAelaie a e"enei& particulara
indi>erenB >aB de i"toria conte1poranB& pe care o i1plicB tre:ia& ur1Hnd pHnB In ti1purile 1ode1e
proli>erarea ace"tor ele1ente+ Ele "e re*B"e"c In 1odul cel 1ai parado?al la 'ateiu Cara*iale (i
aparin aceleia(i *enerice o$"e"ii a i1po"turii care pre"upune& c)iar In interiorul JAieii care "e
=.
Aieuie(teD JuitareaD pe care o cautB #a(adia& >ie "cu>undHndu"e In de">rHu& >ie pre*Btindu"e "B
di"tru*B rodul cercetBrilor "ale& de o AiaB& "au "en"ul din nou iniiatic& recuperator& al "poAedaniilor
per"ona<elor& ana1ne:e >uncionHnd In du$lul plan al celor care "e con>e"ea:B (i al celui care "e
iniia:B+ Returul In 1e1orie pe care I(i repre:intB "poAedania are o "e1ni>icaie "i1$olicB prin ceea ce
In*Bduie& ca participare& celui care "e iniia:B& #oAe"titorului+ In planul ace"tuia& recon"tituirile
*enealo*iilor lui #anta:i (i #a(adia au "en"ul acelui Je>ort prodi*io" de an-mnesis i"torio*ra>icBD pe
care Il re1arcB 'ircea Eliade la niAelul ciAili:aiei occidentale 1ode1e (i In raport cu care de"cri"e"e&
pentru "ude"tul european 1ira<ul Jori*inii no$ileD
7.
& nB"cut (i la noi& In epoca ro1anticB 2la Inceputul
"ecolului al CClea3 "e1ni>icatiA pHnB la o$"e"ie pentru 'ateiu Cara*iale+ Acea"ta pentru cB& a(a cu1
"u$linia:B In repetate rHnduri "aAantul ro1Hn& ana1ne:B nu pre"upune doar eAocare& purB con"iderare
e?terioarB& ci recuperare& deci Intrun >el retrBire (i& prin acea"ta& participare directB (i i1ediatB la
trecut+ JInno$ilareaD per"ona<ului narator "e >ace In inti1itatea J"poAedaniilorD& al cBror depo:itar (i
1artor priAile*iat deAine+ In ace"t "en"& J)a*ialHcurileD ar >i pre"upu" di"punerea "ucce"iAB >aB de
J"poAedaniiD& ca trepte "ucce"iAe ale iniierii+ !ar c)iar )a*ialHcurile pre"upun un ti1p retro"pectiA
care preludea:B& pentru >iecare per"ona< In parte& Ja">initulD& a(a cu1 >oarte "u$til a de1on"trat
'ircea Xaciu
7,
& cBci pri1ele douB "unt Inc)eiate cu o eAidentB ec)iAalare a reIntoarcerii In pre:ent cu
1oartea& iar cel deal treilea cuprinde >ie 1oartea >i:icB >ie cea "i1$olicB a per"ona<elor& cu e?cepia
celui care eAocB pentru care& din nou& Intrea*a relatare cH(ti*B "en"ul plenar al unui trecut Inc)eiat& a
ceAa care "a ">Hr(it+
In prelun*irea ace"tei "erii de >apte "e a(ea:B (i Ai"ul pre1onitoriu al per"ona<uluinarator& inclu" In
partea a patra {Asfinitul crailor) care adunB& printro recapitulare "uccintB& a"pectele iniiatice din
J)a*ialHcuriD (i J"poAedaniiD pentru a le ec)iAala cu per>eciunea& e*alB In ulti1B in"tanB cu di"pariia
(i 1oartea& deci cu JuitareaD deplinB+ #er"pectiAa pe care o cH(ti*B niAelul "i1$olic al ro1anului e"te
Intre*itB de o nouB "i1etrie: cBci dacB el "e de"c)ide printro tre:ireD& "e Inc)eie printro Jador1ireD&
pe >undalul unui decor ele*iac: JFrun:i(urile "unau acu1 a toa1nB (i erau adHnci ca niciodatB parcB& (i
*rele& cHnd "ar >i :i" cB IntradeABr
=,
mersul vremii l-nceze'te 2"+n+3& a1ur*uri cople(itoare+ 1nt-m.&l-n%u.mi.se s a%orm 2"+n+3 In puterea
unuia& a1 aAut un Ai" care a rB1a" cel 1ai >ru1o" din Intrea*a 1ea AiaB+D
70
+ Fi"ul In "ine e"te o pie"B
de rarB Airtuo:itate ca Inci>rare de "i1$oluri: ne Aa reine atenia un "in*ur >ra*1ent: J+++ rB"cu1pBrai
prin tru>ie aAea1 "B ne redo$Hndi1 Inaltele locuri+D
76
+ In li1$a<ul Aoit ar)ai:ant al lui 'ateiu
Cara*iale& Jtru>iaD In"ea1nB J)9$ri"D& pBcat "upre1& pedep"it cu 1oartea+ !ar& In catalo*ul Aalorilor
inAer"e care >uncionea:B la 'ateiu Cara*iale In ori:ontul ideolo*ic decadenti"t& "alAarea nu In"ea1nB
Aiaa eternB& anulare& dupB plon<onul retro"pectiA (i iniiatic In arcanele 1e1oriei pHnB In "paiul >ictiA
al i1a*inaiei& a In"B(i a1intirii (i Ae*)ii+ #anta:i& pe care Il i"piti"e la un 1o1ent dat *Hndul
"inuciderii& cButa"e uitarea IncercHnd& prin cBlBtorie& o anulare a locului de care Il le*au tri"te a1intiri/
#a(adia cButa"e (i el uitarea In de">rHu: uitarea dB coninut "oteriolo*iei 1ateicara*ialeiene+ Ea e"te
o$inutB prin )9$ri"& atitudine pHnB la ur1B tipic dandi"tB& punct cul1inant al i1po"turii a"u1ate& (i e
de"cri"B ca un >a"tuo" a1ur*: Ji pleca1 tu"trei pe un pod aruncat "pre "oare apune& pe"te $oli din ce
In ce 1ai uria(e In *ol+D
7;
+
#olul ana1ne:ei (i corelatul "Bu& uitarea& "unt di"pu(i pe o Intrea*B 1itolo*ie a decadenei& AariantB
tran">or1atB a 1itului $i$lic (i ro1antic al cBderii+ !ar acea"tB >aB a ro1anului nu e "cutitB de
orice ec)iAoc+ !and9ul In"u(i are In el ceAa In acela(i ti1p dintrun ro1antic reAoltat 2Jace"t 1are
rB:ArBtitD "e "pune de"pre Jlucea>BrulD #a(adia3 (i dintrun con"erAator InrBit+ #rodu" al unor epoci
incerte& cu1 "a o$"erAat
77
& nu i "e poate pretinde altB certitudine decHt aceea a unei e?i"tene ce nu
pre"upune nici o eAoluie+ 'arcat de un di"pre pro>und >aB de ceea ce Il Incon<oarB& "enti1entul "Bu
predo1inant deAine *reaa >aB de ti1p& ceea cel duce la o indi>erenB a e?i"tenei& la o JuitareD de
"ine de"BAHr(itB+ In $Bile :ilnice de Aiciu pe care (i le "erAe"c& #a(adia (i #anta:i rB1Hn totu(i >BrB
atin*erea cu ceea cei Incon<oarB: *lacialitatea unuia "au Ai"Btoarea nepB"are a celuilalt Ii pre"upun In
a(teptarea acelui ti1p care JlHnce:e(teD (i care ">Hr(e(te prin a "e anula+
E?i"tB totu(i In interiorul ace"tei "ta:e indi>erente un "in*ur 1o$il care clatinB a(teptarea per"ona<elor
(i care ad1ite c)iar& din partea ace"tora& o nea(teptatB actiAi:are: ero"ul+
5.
Fondul decadenti"1ului e"te pro>und 1i"o*in+ In cronolo*ia indicatB In >unda1entala cercetare a lui
'ario #ra:& ideolo*ia ro1anticdecadentB concepe o pri1B etapB a J>e1eii per"ecutateD& E ur1atB de o
tot 1ai pre*nantB portreti:are a J>e1eii >ataleD& a*re i "iAe& deAoratoare+ A1$ele tipuri "e re*B"e"c In
1od di>erit& la 'a K teiu Cara*iale& cartea "a deAenind& din ace"t punct de Aedere& o "in : te:B
tipolo*icB+ <
AAer"iunea 1i"o*inB e"te de alt1interi declaratB IncB de la : Inceputul cBrii: JFe1eile >u"e"erB In"B& In
c)ip )otBrHt& pentru tot i deauna InlBturate de le 1e"ele noa"tre+D
7=
+ ^ntro 1anierB 1ai *eneralB& ro"tul
>e1eii e"te acela al unui o$iect de a1u:a1ent& al <ocului/ +++ >e1eilor (i cBrilor >iindule )BrB:ite
cea"urile dinaintea cinei+D
75
+ Acea"ta ine& >ire(te& de un anu1e Jpro*ra1D al Aie : ii :ilnice&
"e1ni>icaia >e1eii& ero"ului (i >a1iliei >iind 1ult 1ai E $o*atB In interiorul ro1anului+ Intro pri1B
apro?i1are& relaia dintre cei trei JcraiD are caracterul unei pronunate inti1itBi "pirituale dar e?clude&
cu1 "a AB:ut& pre:ena >e1eii+ In acea"tB per"pectiAB 2cu1ulate& pe >ond ritualic al IntHlnirilor celor
trei& )a*ialHcul (i "poAedania tri1it& nu nu1ai le?ical& la un Intre* "u$te?t "acru& ca (i
JrB"cu1pBrareaD& care e "alAare "au 1Hntuire3 "tructura Jdia$olicBD a lui #ir*u e"te eAidentB& el
eAocHnd >uncia "atanicB a Ji"pititoruluiD
7-
+ A"ociat i1a*inii de J$i$licB EABD pe care io "u*erea:B
naratorului Ra(elica Nac)1an"o)n& el proAoacB& / prin analo*ie directB cu 1itul Aeterote"ta1entar&
cBderea (i 1oartea lui #a(adia prin >e1eie+ Ace"t cadru 1itic de proiecie a i1a*inii >e1eii "e poate
adHnci pHnB In "tadiul ar)etipal+ #entru #anta:i& de douB ori de:a1B*it In dra*o"te& >e1initatea are un
caracter W 1atricial (i e"te ilu"tratB atHt de eAocarea >i*urii 1aterne 2a1 citat& In alt conte?t& portretul
J*iocondeicD al 1a1ei3 cHt (i& 1ai apoi& de ; o$"e"ia 1Brii& care& a(a cu1 ne Incredinea:B cercetBtorii
1iturilor " i ai re*iilor e"te Jele1entul >e1inin prin e?celenBD 2Gil$ert !urHnd3
74
+ !e"crierea 1Brii&
care apare In cel dintHi J)a*ialHcEF conine tre1urul "en"i$il pe care il poate i1pri1a "i1$oli"1ul ei
1aternal: J+++ de ea Aor$ea cu pB*Hnea"cB eAlaAie& po1enindui i doar nu1ele *la"ul i "e po*ora
tre1urBtor ca (i cu1 ar >i 1Brturi"it: W
.
tainB "au In*Hnat o ru*B+D
=.
/ 1area e"te J1atca a tot ce Aia:B& W
=0
=6
neIncBtu(atB (i nepri)BnitBD& are adicB atri$utele unei 1ater *enitri?& ale puritBii ori*inare& (i Ii
tre:e(te celui care o eAocB dorina re*re"iunii& Inelea"B ca reIntoarcere Intrun adBpo"t pri1itor de
dincolo de >iinB& o reIntoarcere la ori*ini care reune(te In acela(i "i1$ol (i i1a*inea ">Hr(itului: Jla
dHn"a Ii era *Hndul & ca 1ntr.o scoic 2"+n+3& ea rB"una In ini1a lui >BrB ">Hr(it& IntrIn"a& care >u"e"e
pati1a Intre*ii lui Aiei& dorea "B(i a>le (i 1or1Hntul +++D
=,
+ O inAe"ti*are p"i)analiticB ar putea
de"ci>ra la #anta:i o anu1itB >atalitate a ince"tului 2pBrinii 1ei erau rude de aproape& Aeri pri1ariD3
=0
/
Panda c)iar e de"cri"B& incon(tient& In ciuda declarBrii propriului ideal de >e1eie In ter1eni opu(i& cu
acelea(i ele1ente cu care el >ace portretul 1a1ei "ale: J+++ dHn"a era $BlanB (i al$B pHnB la "er$e:i1e
+++D& JpBrul ei *al$en "au oc)ii Aer:ui +++ tri"teea "urH"ului& le*Bnarea 1er"ului& ori 1elodia *la"ului ce
1B >er1eca atHt+D
=6
+ IntHlnirea& trei:eci de ani 1ai tHr:iu& a IlincBi A1oteanu& Ii dB "en:aia unei anulBri
a ti1pului 21otiAul 1ai apare In literatura 1odernB& de pildB Intro nuAelB a lui SAeAo& "cri"B ca1 In
aceea(i perioadB cu ro1anul 'atern3
=;
ce de(teaptB "enti1entele de odinioarB& JIn clipa cHnd& :Brindo&
#anta:i >u"e"e atHt de Aiu i:$it de a"e1Bnarea ei cu Panda de odinioarB& Aec)ea lui pati1B "e
rede(tepta"e+D
=7
+ Iu$irea pentru Ilinca reune(te 1otiAul 1itic al reIntoarcerii In ti1p (i pe cel al
JplBcerii"u>erinBD& caracteri"tic decadenti"1ului+ #anta:i& "urprin" atHt la Inceputul ca (i la ">Hr(itul
ro1anului In a"cultarea acelui Aal" >aB de care JplBcerea de Hl a"culta era a1e"tecatB cu "u>erinaD
==
&
*B"e(te In noua iu$ire o 1are JAoluptate In a "e aHa (i a "u>eriD+ I1pul"urile lui #anta:i& Jpati1aD
1ereu eAocatB& au totu(i ceAa 1or$id
=5
& In "en"ul In care 1edicii antici (i 1edieAali de>ineau pa"iunea
a1oroa"B drept J1aniaD+ Ea poate >i de"cri"B In ter1eni apropiai ur1Hndul pe Orte*a 9 Ga""et: JEu
cred +++ cB e"te ur*ent "B re"titui1 cuAHntului pa"iune Aec)iul "Bu Inele" peioratiA ++++ #a"iunea e"te o
"tare patolo*icB ce i1plicB de>eciunea unui "u>let+ #er"oana care cade u(or pradB 1ecani"1ului
o$"e"iei +++ Aa tran">or1a In pa"iune& adicB In 1anie& orice *er1en de "enti1ent ar Incoli In ea+D
=-
+
NeIndoio" e?i"tB In"B la #anta:i o i1a*ine 1ereu re*re"iAB a iu$irii& care nu pre"upune ero"ul "BnBto"&
ci are 1ai de*ra$B caracterul tul$ure al ince"tului (i con>u:ia "enti1entalB a andro*inului+ In paralel&
"e poate corela "eria re*re"iAB Ilinca Panda 1a1a 2atraciare"
pin*erea >uncionHnd "u$ "e1nul unui ta$u 1arcat de ori*inea lui #anta:i3 (i "eria portreti"ticB #anta:i
Au$re9 de Fere+ !e >apt& pri1a de"criere a IntHlnirii #oAe"titorului cu #anta:i ar*u1entea:B acea"tB
corelaie: din a1$i*uitatea "e?ualB a celui de al doilea "e pB"trea:B la pri1ul o co1ponentB >e1ininB&
din nou <u"ti>icatB ereditar 2tatBl lui #anta:i e de"cri" la un 1o1ent dat drept Jun cocona( "cliAi"it& cu
1Hini de >e1eieD3
=4
"en"i$ilB In c)iar portretul cu care "e de"c)ide al doilea capitol al cBrii 2priAirea
Jne"pu" de dulceD/ preci:area: Jla dHn"ul 1oi& 1olatice& 1lBdioa"e >iind toate& (i port& (i 1i(cBri& (i
*rai+D3
5.
+ C)iar "en"i$ilitatea "a eroticB are alte ar*u1ente decHt pe cele ale atraciei >i:ice&
<u"ti>icHndu"e prin J1ilBD 2a1orul pentru Panda3 "au prin a1intire 2cel pentru Ilinca3+ !eAirili:Brii
accentuate a lui #anta:i Ii core"punde& In alt re*i"tru& "atiri"1ul lui #a(adia& de"cri" la pri1a apariie ca
o J>iarB )B1e"itBD+ Ad<ectiAi:area acea"ta& din :ona di*e"tiAului& conotea:B de alt1interi& prin reAer"&
un tip al i1a*inii 2de"cri" de Gil$ert !urHnd3
5,
In care "i1$olul "e?ual (i cel di*e"tiA concordB+ Core
latul >e1inin al lui #a(adia e"te Ra(elica& >e1eia >atalB "au >e1eiaAa1pir& a cBrei de"criere& In
per>ectB concordanB cu un canon decadenti"t a1 reprodu"o+ 'oartea lui #a(adia e"te pu"B "u$ acela(i
In"e1n al Aa1piri:Brii de cBtre >e1eie 2J>e1eiacBpcBunD& cu1 o nu1e(te Gil$ert !urHnd3& per"ona<ul
repre:entHnd o altB ipo"ta:B a 1a"culinitBii ce "uco1$B In >aa unei >e1initBi deAoratoare+
In re*i"tru co1plet opu"& #ir*u e"te& In ciuda a"pectului "Bu di"*raio" de $atracian& un >aAorit al
>e1eilor+ Inter1ediar dia$olic Intre J$i$lica EAaD care e"te Ra(elica (i de:*u"tatul #a(adia& el pa
tronea:B un Intre* corte*iu de >e1ei ale cBror contururi *rote(ti& *rote(ti a1 "pune& reproduc detaliile
repre:entBrilor c)toniene (i terio1or>e ale >e1eii 2J>e1eii "c)iloade& (tir$e& coco(ate "au $oroa"e&
)uidu1e (i na1ile rupHnd cHntarul la S>Hntul G)eor*)e& *ea1ale& $aldHre& $alcH:eD3
50
In care e
"u$liniatB toc1ai a$undena teluricului+ In Aariante colaterale& 'i1a (i Tita A1oteanu une"c& de >apt&
prin In>Bi(area ce li "e atri$uie& acea"tB a1$i*uitate a tipolo*iei >e1inine a decadenti"1ului+ A1$ele
au ceAa patolo*ic (i de:1Bat In >iina lor 2pri1a e "urdB& a doua InclinatB "pre le*Bturi ne>ire(ti&
a1$ele 1urdare pe"te 1B"urB& J1Hn<eau locul unde "tBteauD3
56
/ 1eta1or>o:a celei de a doua e In"B
ui1itoare& 1ecani"1ul atraciere"pin*ere >iind produ" toc1ai de "ucce"iunea nea(
=;
=7
teptatB a ipo"ta:elor 2JNu1i Aenea "B cred cB (la1pBta lBiaB de adineauri era aceea(i cu pupuica
"pilcuitB pe care o ducea1 pe"te un ">ert de cea" la $ra pe "tradB+D3
5;
+
Cu1ularea 1orali"tB a >e1eii cu >atalitatea (i 1oartea e"te releAa$ilB (i In Craii %e Curtea.eche ca In
toate "crierile i1portante ale decadenti"1ului& dupB cu1 e releAa$ilB (i a1$i*uitatea repre:entBrii
>e1inine+ Baudelaire nu rB1Hne din nou oare e?e1plul cel 1ai caracteri"tic& el care de"cria >e1eia ca
ideal (i care& In acela(i ti1p& o>erB Aariantele cele 1ai "i1pto1atice 2In 0lorile rului) ale >e1eii
>ataleL Ea apare la "criitorul ro1Hn In "en"i$ila di"tanB pe care o pB"trea:B per"ona<ul narator In
de"crierea lu1ii colcBitoare a Arnotenilor 2de"cripia utili:Hnd i1a*inea JcloaceiD& recurenB (i ea& cu1
"u$linia:B Gil$ert !urHnd& care Ii de"crie "i1$olica (i o e?e1pli>icB In literaturB prin Fictor %u*o3
57
+ I
"e poate "u$linia a"pectul de reAan(B Intrunui din epi"oadele care de"c)id (i Inc)id "i1etric ro1anul&
cel al #enei Corcodu(a+ ApelatiAul JcraiD& pe care ea Il aruncB celor patru toAarB(i de petrecere la
Inceputul cBrii& Ii proAoacB lui #anta:i atHta plBcereD3
5=
(i Ii "1ul*e acea"tB e?cla1aie: J Ar >i un
1inunat titlu pentru o carteD
55
+ Sati">acia lui #anta:i poate >i pHnB la un punct e"teticB& In >aa ace"tei
"u$tile Jacute::aD& "u$te?tul "Bu "tB la plBcerea de a conte1pla "u>erina >e1ininB& a"ociatB cu aceea&
dulce (i a1arB In acela(i ti1p& a a1intirii 2J++ +"Br1anB >iinB+++ !e cHte nu1i aduci a1inte+D3
5-
ceea ce
con"tituie (i un e?celent "i1$ol al a1$i*uitBii etice (i e"tetice a decadenti"1ului+
56 ;<=
In ulti1B in"tanB a1orul& care pre"upune o uniune& o relaie& e"te un "e1n de de:a*re*are+ Nu e lip"it
de i1portanB cB In "patele tuturor raportBrilor ce "e "ta$ile"c Intre diAer"ele per"ona<e din ro1an "tB
#ir*u& de1onul care Ii 1aneArea:B pe ceilali& In>Bi(at undeAa ca o J>iarB "purcatB (i capie& pornitB
"pre ArB<1B(ie& pe ABtB1are& pe rBu& pBrHnd a "lu<i "oartei de unealtB de de:alcBtuire (i de ni1icireD
54
+
In opo:iie cu el& cel pe"te tot pri1it& care pBtrunde In toate ca"ele& "tHrnind prin acea"ta 1irarea
per"ona<ului narator& >iecare dintre JcraiD e"te "au a<un* "B >ie un In"in*urat+ Ideea "in
==
*urBtBii& a ulti1ului de"cendent& apare (i In con>e"iunile lui #anta:i (i #a(adia& (i In "ituaia de >apt a
#oAe"titorului (i c)iar In In"e1nBrile de <urnal ale lui 'ateiu Cara*iale+ IatBl pe #anta:i conte1plHnd
cu a1BrBciune (i autoironie ">Hr(itul "tirpei "ale: J!acB nu "unt In"B eu 1Hndru de nea1ul 1eu& el
tre$uie "B >ie de 1ine+ 'ai >ru1o" nu putea "B ">Hr(ea"cBKD
-.
/ In #a(adia "e Inc)ide acea In*ro:itoare
clirono1ieD
-,
pe care o "i1te ca pe o poAarB/ #oAe"titorul In"u(i rB1Hne In >inal "in*urul "B(i
a1intea"cB ceea ce a >o"t+ Ideea "in*urBtBii "e a"ocia:B acelora de J>a1ilieD (i Jper>eciuneD: >a1ilia
ince"tuoa"B In care "a nB"cut >ace din #anta:i Intrun anu1e >el un andro*in& >iinB auto"u>icientB (i
eAident ulti1B/ tot o ereditare IncBrcatB duce la "tin*ere& In #a(adia& >a1ilia 'B*urenilor+ #rin
potenare& "in*ura >a1ilie care apare ca atare Intre per"ona<ele cBrii& cea a Arnotenilor& o>erB
"pectacolul de:*u"tBtor al de*radBrii& decla"Brii (i pro1i"cuitBii+ Corelaia pe care o pute1 in"titui
e"te celi$at 2"in*urBtate3 per>eciune (i >a1ilie pro1i"cuitate& In netB opo:iie: $ino1ul reprodu" e"te
tot acela pur i1pur& >iind pur ce e unic (i i1pur ceea ce e co1po:it (i deci pro1i"cuu 2A+ de pildB
relaiile a1$i*ue din >a1ilia Arnotenilor In care& "e "pune& un copil 1on"truo" (i "Bl$Bticit& care apare
o clipB& ar >i >o"t >Bcut la $eie de 'aioricB (i una dintre >iice3+
CHteAa In"e1nBri de <urnal pot "erAi& In "u$"idiar pentru co1pletarea ace"tei o$"erAaii+ Con"iderHndu
"e In(elat prin capriciile "orii& de Jra"BD 2deci de ori*inea "a3 'ateiu o trBdea:B la rHndui 2Jla race 1Ea
tro1pe et <e #ai tro1pee au""i+D3:&+++ con"cie11ent et intentionelle1ent& par le >ait 1a1e de
lEacRui"ition de la >ortune& a ete Airtuelle1ent decretee lEe?tinction de 1a race& ain"i Rue <e lEaAai"
decide auparaAant 1oi1H1e& a>in de lui epar*ner dan" lEaAenir Ie" aAanie" Rue le "ort autant Rue 1a
propre inadAertance H un 1o1ent de 1a Aie 1Eont in>li*=e" et Rue 1a de"cendence nEaurait peutHtre
pa" eu la >orce et la patience de traAer"er+D
-0
+ Senti1entul care "e de"prinde din <urnal e"te acela& din
nou a1$i*uu& al ratBrii (i al per>eciunii In 1o1ente cronolo*ic nu prea IndepBrtate unul de altul+
C)iar >ra*1entul pe care la1 citat 1ai "u" ate"tB i1plicit o "en:aie de de"BAHr(ire care nu poate >i
u(or e*alatB de un ur1a(& ce nar aAea poate& >ora de a InAin*e toate o$"tacolele pentru a "e reali:a+ O
"urprin:Btoare In"e1nare de <urnal 20, 1ai ,4663 con"e1nea:B c)iar: JSui( "ur point1e reali"er
=5
touc)ant a la per>ection+ NEai <a1ai" ete "i lucideD
-6
2intere"ant e"te cB ace"te cuAinte "unt "cri"e In
le*BturB cu po"i$ilitatea unei aAenturi a1oroa"e3/ dar In 0- octo1$rie& In acela(i an& dupB de:a1B*irea
IncercatB In Ja>acere L+B+D&+ "criitorul Inre*i"trea:B depB(irea pa"iunii pentru acea >e1eie drept o:
JAu$e de 1a renai""anceD
-;
+ Cele douB e?cla1aii "unt nu1ai aparent contradictorii/ In cel dintHi ca:&
"en:aia per>eciunii nu e datB atHt de po"i$ilitatea aAenturii care nui poate "cBpa& cHt de recH(ti*area
luciditBii& calculului (i a$ilitBii de care i "e pare a >i dat doAadB odinioarB 2a(a cu1 ate"tB
core"pondena cu N+ Boice"cu3+ Ea e"te& adicB& ec)iAalentB cu "en:aia e*alBrii unui 1o1ent
priAile*iat al tinereii& Intrun >el un retur la ori*ini prin redo$Hndirea "i1$olicB a unor atri$ute de
altBdatB/ In cel deal doilea recH(ti*area& In anu1e >el& a "in*urBtBii& prin de"pBrirea de o >e1eie
2indi>erent de >elul cu1 "a IntH1plat ace"t lucru3 e"te e*alB cu o rena(tere& repre:intB adicB din nou o
re*B"ire a identitBii cu "ine+ Repetatele pro*ra1e de AiaB pe care le retran"crie In a*ende 2iatBl pe
ulti1ul& din ,46=& la 7la aniAer"are pe care na 1ai trBito a na(terii "ale: JcaAe& a*e& tace Ie"
a>>aire" "ont Ie" a>>aire" EAa"ion& e1ancipation eclip"e& e?clu"iAi"1e 'or*ue& "no$i"1e Ener*ie&
>er1ete AAarice Cal1e& >roideur *laciale Re>lection& de>lection& deli$eration Correction& ele*ance
St9leD3
-7
de1on"trea:B cButarea ace"tei identitBi+ Ideea luciditBii& "in*urBtBii& "tilului parcur*e ace"t
decalo* care e de >apt nu nu1ai un pro*ra1 de aciune ci un proiect al reali:Brii per>eciunii propriei
>iine+ Con"trucia de "ine apare ca un produ" al Jdi>icultBii InAin"eD& prin lepBdare de "enti1ente (i
Jpati1iD& ca o depB(ire a propriei naturi "pre re*B"irea& prin arti>iciu& a identitBii "ale+ !ar ea e"te 2(i
de aici a1$i*uitatea Intre*ului pro*ra13 In acela(i ti1p o 1a"cB ela$oratB dupB cButBri repetate&
conturatB linie cu linie In ur1a unor e?periene $ine deter1inate+
Retran"cri"B In per"ona<ul narator& *B"irea identitBii cu "ine prin adoptarea unui pro*ra1& prin
cH(ti*area unei "in*urBtBi& parcur*e e?perienele reale "au onirice pe care i leau 1i<locit #oAe"
titorului cBlBu:ele "ale+ In ace"t "en" (i nu1ai In ace"t "en"& Craii %e Curtea.eche, carte aparent a
"taticitBii (i nedeAenirii poate >i cititB ca un Bildun*"ro1an al aceluia pe carB #a(adia Il con"iderB&
>iindui 1ae"tru& un copil& "au pe care #ir*u Il JdBdBce(teD& al aceluia& In >ine& care IncearcB "Bl i1ite
pe #anta:i In care Aede Jun alt
euIn"u1iD+ #ro:atorul nu nu1e(te acea"tB deAenire la capBtul ro1anului& dar ea e?i"tB ca rod al unei
iniieri con"tituite de tot ceea ce 1e1oria& din per"pectiAa cBreia e"te reprodu"B Ji"toria de >aBD
readuce In pre:ent 2ulti1ele cuAinte ale cBrii orc)e"trea:B din nou 1otiAul a1intirii: Ji 1ia1 adu"
a1inte +++D3 con"trucia de "ine In"ea1nB& In ulti1ele pa*ini ale ro1anului& un produ" a tot ceea ce
poate >i a1intit (i ea are con"i"tena a1$i*uB a unui pro>il la a cBrui 1odelare au participat (i #anta:i
(i #a(adia (i #ir*u& e"te o 1a"cB a tuturor e?perienelor parcur"e (i a tuturor tainelor In care
per"ona<ului narator ia >o"t dat "B "e iniie:e+
7.
A deAenit un ponci> al criticii literare a "pune cB poetica lui 'ateiu Cara*iale e"te una Ja taineiD& In
"pri<inul ace"tei conAin*eri Aenind c)iar cuAintele autorului+ !acB e accepta$ilB In principiu de"crierea
unei e"tetici "au poetici a tainei la 'ateiu Cara*iale& ea tre$uie "B Ai:e:e In ulti1B in"tanB un >apt de
li1$a<+ Sen:aia in"olitului "au c)iar a o$"curitBii& Inre*i"tratB la lecturB& e"te <u"ti>icatB: de"criind
ceea ce i "e pare a >i o elitB& "criitorul recur*e prin Indelun*ata deli$erare la un li1$a< care "Bi >ie pe
potriAB: Intrun anu1e "en" li1$a<ul "e 1a"c)ea:B& "e de*)i:ea:B (i "e propune a"t>el ca o inAenie+
Recur"ul la o altB li1$B decHt cea proprie 2>rance:a3 In <urnalele de core"pondenB e o altB AariantB a
aceleia(i "ituaii+ Tran"laia In*Bduie In"B& prin di>erena pe care o i1plicB& o 1ani>e"tare a unor
latene& care "unt& In cele din ur1B& de ordin 1itic+ #entru "criitorul no"tru li1$a<ul pre"upune o
anu1itB >acultate productiAB a 1itului/ >uncia "a nu e"te niciodatB "trict 1u:icalB& e"teticB+ #entru
'ateiu Cara*iale cuAintele par a >i ni(te produ"e nece"are ale unui Intre* uniAer" re>erenial+ A"upra
coe"enialitBii dintre li1$a< (i 1it Ern"t Ca""irer >or1ula un principiu care e"te cu deo"e$ire ilu1inant
In ceea cel priAe(te pe "criitorul no"tru: JLe*Btura ori*inarB care une(te con(tiina lin*Ai"ticB (i
con(tiina 1iticoreli*ioa"B "e e?pri1B IntHi de toate prin aceea cB toate >or1aiunile lin*Ai"tice apar
1n acela'i tim& ca 1itice& dotate cu anu1ite >ore 1itice& (i c)iar cuAHntul din li1$B deAine o potentB
pri1ordialB In care I(i are rBdBcinile orice >iinB (i orice In
=-
=4
tH1plare+D
-=
+ La niAelul indiAidual& In interiorul unei cSutan de ordin per"onal& Aa tre$ui "B operB1 In
cadrul ace"tei ecuaii doar particulari:area cB o ideolo*ie de tip "tructural1ente decadenti"t ocupB
>uncia pe care& la niAel colectiA& o are con(tiina 1iticoreli*ioa"B& cu atHt 1ai 1ult cu cHt pentru o
"ea1B de tipolo*ii tipic decadenti"te "e poate intui un "u$"trat 1itic uniAer"al+ Nu e"te Aor$a& de"i*ur&
de al interpreta pe 'ateiu Cara*iale printro deli$eratB preluare (i 1eta1or>o:are a unor 1ituri: ele
e?i"tB In interiorul li1$a<ului le Aor$e(te prin coe"enialitate+ E>ortul creatorului deAine a1$i*uu prin
aceea cB operaiunea de 1a"care a ceea ce ar putea >i& In 1od ideal (i pur teoretic& un li1$a< "trict
denotatiA 2ceea ce nu In"ea1nB doar o JornareD "au 1eta>ori:are a di"cur"ului3 e"te In acela(i ti1p
de"tinatB "B releAe& "B co1unice+ In >elul ace"ta& taina, ele1ent >unda1ental al poeticii 1ateine& I(i
denotB >uncionalitatea ca >apt (i de li1$a<: ea e"te In acela(i ti1p acoperire (i de"coperire& 1a"care (i
reAelare+ Intenia lin*Ai"ticB e"te ulti1a dintre >i*urile "au ipo"ta:ele a1$i*uitBii pe care le pre"upune
anali:a noa"trB+ Ea "e lea*B de ideea de con"trucie (i de cea a arti>iciului (i repre:intB >or1a de
i1po"turB a li1$a<ului care e"te o "ituaie releAa$ilB In "criitura lui 1ateicara*ialianB+ In an"a1$lul lor
cele patru a"pecte ale a1$i*uitBii luate In con"iderare >uncionea:B Intro interi1plicare >oarte
"trHn"B: di"ocierea lor nu e"te decHt un produ" al anali:ei& "ilitB "B di"ece (i "B punB In lu1inB un a"pect
particular "au altul+ Arta de pro:ator a lui 'ateiu Cara*iale conine 1eta1or>o:a continuB a ace"tor
>i*uri dupB o re*ulB unicB de co1$inaie (i tran">or1are care& ea In"B(i& nu e"te 1ai puin i1portantB
dintre JtaineleD cu care "criitorului ia plBcut "B "e Incon<oare+
TECT@L !IN TECT
CC-
tir
JA1 o "in*urB eAlaAie: Ed*ar #oe+++D 2Ion Bar$u3
,+
Ocolit de 1ai toi co1entatorii& "au con"iderat doar ceAa 1ai 1ult decHt o elucu$raie& e!hea lui
+o%eric< =sher 2#ara>ra:B3
,
e"te cu "i*uranB unul dintre te?tele cele 1ai di>icile ale lui Ion Bar$u&
dacB nu c)iar ale literaturii ro1Hne In *eneral+ #oetul In"u(i Il aprecia:B a"t>el Intro "cri"oare cBtre
Nina Ca""ian: JCea 1ai $unB pa*inB cea1 "cri" e"te& cu1 ia1 "pu"& e!hea lui +o%eric< =sher, Nu
din cau:a perAer"itBilor de acolo& dar In Aederea adeABrului care i:$ute(te "B "e e?pri1e+D
0
+ CuAintele deconcertante& la o lecturB 1ai atentB: cBci dacB JperAer"itBileD la care >ace alu:ie Ion
Bar$u& "unt& cu toatB pro$a$ilitatea& cele le*ate de "inta?B (i de er1eti"1ul te?tului& JadeABrulD la care
"e tri1ite aproape prin co1pen"aie e 1ai puin u(or de Inele" decHt In"u(i te?tul In literalitatea 2"au
JperAer"itateaD3 "a+ !e"pre ce adeABr poate >i Aor$a: de unul ne1i<locit le*at de opera lui Ed*ar Allan
#oe& de unul 1ai *eneral& cu re>erinB directB la propria poeticB "au& IncB& de un adeABr In "en"
>ilo"o>icL
#re>erina lui Ion Bar$u pentru Ed*ar #oe e"te cuno"cutB: 1ai 1ulte "crieri In pro:B 2pe lHn*B cele$ra
poe:ie 0al%uri care are drept Jper"ona<D pe Pillia1 Pil"on& "au 1nfi'area, care e (i ea poe"cB3 o
1Brturi"e"c cu 1ai 1ultB "au 1ai puinB in"i"tenB+ In interAiul luat poetului de I+ Falerian
6
& Ed*ar #oe
>i*urea:B In >runtea unei li"te de pre>erine literare/ In cel luat de #aul B+ 'arian& "criitorul a1erican
e"te J"in*uraD "a JeAlaAieD
;
/ o re>erinB priAitoare la "e1ni>icaia "u>letului la Ed*ar #oe "e a>lB In
articolul de"pre Lucian Bla*a
7
& o alta& la >el de rapidB& de"pre o anu1e e?perienB poeticB ro1anticB
Intrun te?t din Facla 2,46,: Prometeu %ezro3it)
>
>u*ar& opera poe"cB e a1intitB& cu o di"ociere de
70
5,
Baudelaire& In con>erina de"pre Ri1$aud: &+++ a part Ie" apolo*ue" dEEd*ar #oe: Conte" de
Grote"Rue" et de lEAra$e"Rue "i i1propre1ent no11e par Baudelaire %i"toire" e?traordinaire"& nou"
ne connai""on" rien Rui touc)e dEau""i prH" au? procede" et a lEo$<et de la "cience Rue la 'et)odolo*ie
de Ri1$audD
5
+ 'ult 1ai a1plB e"te con"iderarea ideilor critice ale lui #oe In con>erina de"pre Mean
'orea"
-
& In care aAe1 dea >ace& de >apt& cu un concentrat critic priAitor la e"ei"tica poe"cB+ In >ine&
douB re>erine la Cor3ul, In conte?te nu neapBrat 1ai puin "e1ni>icatiAe cHt 1ai laterale pentru
cercetarea de >aB& "e a>lB In cele douB re>erate care con"iderB traducerile ")aNe"peareiene ale lui Gala
Galaction (i Ion 'arin SadoAeanu
4
+ SB 1ai a1inti1 (i preci:area anoni1B 2dar atri$uitB cu certitudine
lui Ion Bar$u3 apBrutB In Facla din 00 noie1$rie ,46, In care& "u$ titlu 1n :urul volumului Eulalii
2te?tul >u"e"e pu$licat ca pre>aB la Aolu1ul de poe:ii al lui !an Botta3 "e preci:ea:B: JLiniile
"e1nate Ion Bar$u (i care IntoABrB(e"c Aolu1ul Eulalii nu con"tituie o pre>aB pentru un Aolu1 decHt
In Inele"ul 1aterial (i epi"te1olo*ic+ e!hea lui +o%eric< =sher In "ine nu are nici un raport cu
Aer"urile dlui !an Botta+ #rietenia per"onalB a lui Ion Bar$u pentru ace"ta din ur1B e?plicB Indea<un"
apariia ace"tor pa*ini In Aolu1ul "u" po1enit+++ e!hea lui +o%eric< =sher pune un ra&ort 1ntre cel
care iscle'te 'i valorile cosmo!enice 'i %e cunoa'tere ale lui E%!ar Poe, Nu un raport Intre Ion Bar$u
(i poe:ia lui !an Botta+++ D
,.
& 2"u$linierea >inalB ne aparine3+ Ba c)iar& In rB"pun"ul "Bu pole1ic la un
articol al lui Fladi1ir Streinu& Ion Bar$u >ace aceea(i preci:are& i1portantB (i pentru "u*e"tiile
priAitoare la te)nica de Ja"cundereD pe care o repre:intB para>ra:a "a: JA"t>el& o anu1itB pa*inB
$eletri"ticB 2o perAertire a unui 1otiA poe"c3 e"te trecutB de Fianu ca o pre>aB la Eulaliile dlui !an
Botta& cHnd acel te?t nu e cHtu(i de puin o re>erinB la producia dlui !an Botta& (i IncB 1ai puin
portretul "Bu 1oral& a(a cu1 "a in"inuat+ Evi%ent, c orice te?t, c-t %e &uin ascuns, &oate fi ascuns,/
2"+n+3
,,
+ Toate ace"te "unt "u>iciente pentru a "pri<ini ideea unei pre>erine care& departe de a >i necriticB
2o doAede(te con>erina de"pre 'orea"3 a<un*e pHnB la recunoa(tere "i1pateticB (i con*enialitate prin
>1itate electiABD+ e!hea lui +o%eric< =sher Indea1nB& deci& "pre o pri1B Inele*ere a ei drept o
lecturB "inteticB (i tran">or1atoare a nuAelei poe(ti 2dar (i a altor
I
"crieri ale aceluia(i autor3+ Straturile "ucce"iAe Aor >i ale unei proE prii declaraii de poeticB+ !ar pri1a
Jde"ci>rareD e"te cea a lecturii ace"tei lecturi+
In ter1eni $ar$ieni de"ci>rarea acea"ta deAine JcH(ti*area de "en"D&
,0
edu*T_e deci+ In "en" opu"& poetul
de:ABluie& In parte& re"orturile propriei operaiuni ca pe un raport Intre planul idealp"i)olo*ic (i cel
Jte)nicD: JSe poate >oarte $ine ca un (ir de operaii&+ de di"ociaii 1intale a"upra eAeni1entelor tale
"u>lete(ti "B "e *B"ea"cB >oarte $ine con"e1nate Intro &rescurtare a sinta?ei 2o pre"curtare care&
$ineInele"& nu contraAine la pB"trarea acelei per1anene& care e"te un anu1it *en al li1$ei3+ Aceast
1nscriere a unei &ri a evenimentului 1n chiar s&ecialitatea sinta?ei e"te "u>icient"icK din punctul de
Aedere al enunBrii lirice+D
,6
2"+n+3+ La JcH(ti*area de "en"D "e Aa a<un*e a(adar printro recon"tituire a
J"inta?eiD ori*inale: dar nu nu1ai+ Sinta?a e o (tiinB a relaiilor: or ec)iAalent unui proce" 1ate1atic
de a$"tra*ere& "inta?a acea"ta pre"curtatB e"te o "inta?B "electiAB& care nu pB"trea:B toate datele
raiona1entului+ #e aceea(i pa*inB Ion Bar$u ar*u1entea:B acea"tB TSectiAie printro paralelB cu
operaia 1ate1aticianului: JIn 1ate1atice& de e?e1plu& >i:iono1ia unei pa*ini ar >i "Bl$aticB (i
re"pin*Btoare dacB "ar re"ta$ili& In Aederea unei claritBi totale& Inc)eieturile cele 1ai 1ici ale
raiona1entului+ E adeABrat In"B cB In<nae1atiee c)eia "e poate *B"i oricHnd& pe cale de 1o:B+ de ana
:
&
li:B+ CH(ti*area "en"ului unei poe:ii er1etice e 1ai IntH1plBtpaT*uD
,;
+ LuB1 ulti1ul rHnd drept
precauie )er1eneuticB (i aAerti"1ent a"upra *radului de relatiAitate al Intreprinderii ce ur1ea:B+ Ea
pleacB& In per"pectiAB 1etodolo*icB& de la con"e1nBrile $ar$ariene de 1ai "u": Ion Bar$u nu poate >i
citit >BrB o punere la contri$uie cHt 1ai punctualB a te?telor "ale teoretice/ dar e"te incitatB de acea
cele$rB >ra:B din "cri"oarea cBtre Nina Ca""ian+ 'i<loacele "unt "trict >ilo"o>ice: Aa e?i"ta un pra*
pe"te care nu Ao1 putea pB(i acela In care li1$a<ul poetic adoptB 1eta>ora J1ate1aticBD: re"i1i1&
para>ra:Hnd poetul& ca pe o u1ilinB i*norana noa"trB In (tiinele e?acte+ i acea"ta c)iar dacB aAe1
conAin*erea cB& te?t literar& e!hea lui +o%eric< =sher "e poate interpreta cu 1i<loace "trict literare+
Oricu1& In interpretarea ace"tui te?t aAe1 cel puin pre"i1irea continuitBii unor do1enii pe care Ion
Bar$u lea "tBpHnit cu e*alB 1Breie& reinHnd drept un po"i$il 2ulti13 1otto
72
73
U 03
> fi i? @6AB C B !
C D0*O Q, ns 13 (j u
E%% a DEii
,-8-3i

!4
03 "C8 #3 $"
is s % &
c a o
'
- 2
!-
%(
) O '
-- s,
o
*+ &&,
O OT U
- *2
-.
03 O
fi ii
#&*
/
5.3D
) 0 &-s
!N U fl O
?9 CE ?>
-. & 1 #
#j ) 03
+ ii 2
!-3 I-!
)l
1 U Ci
4 .
%5
,6 O
S S o-'-ti
Ui l liiiialiiaiiisBi
"a+ @lti1a propo:iie e"te o contra"B circu1"tanialB cau:alB& u(or tautolo*icB: dat >iind cB
Jde"tipBritulD 2a$"entul3 "oare e"te &&Aa*antD 2rBtBcitor& deci a$"ent In acel loc2 Jla ierniD 2iarna3&
Intrea*a con"trucie are o do:B 1are de interi1plicare a ele1entelor "ale (i e"te parado?alB nu1ai
pentru a 1Bri datele circu1"tanei introdu"e: aceea a "erii aAHnd neAoie& pentru a >i e?pri1atB& de
Intrea*a a1plitudine a unui Aer"+
Su$iectul 2care nu e 1ai 1ult decHt o a$"tracie& o "i1plB per"oanB IntHi3 din te?tul lui Ion Bar$u&
ec)iAalent Fi:itatorului 2Il nu1i1 conAenional a"t>el pe naratorul din nuAela lui #oe3
00
procedea:B la
o JlecturBD a datelor unui 1ediu Inalt "i1$olic+ Ideea ace"tei operaii e"te "u*eratB de c)iar
con"tituirea Jal>a$eticBD a 1ediului o$"erAat 2Falea @")erilor& per"ona<ele "ale etc+3 ca Jli1$a<D "ui
*eneri": din ele1ente "i1ple IntHi 2Jal>a$etul alAeolar (i di"trat al pietrelor ilu"trului Lea*BnD&
Jal>a$etul pri"1aticD& Jlacul "ila$icD& acel J1are accent poe"cD& J"ila$ele prBpB"tiiD& pHnB la JcuAHntul
co1pletD care Inc)eie para>ra:a3+ Toate ace"te recurene "e con"tituie Intrun li1$a< a$"tract ce
pB"trea:B In"B& In literalitatea "a& o 1are >idelitate 2In ciuda a$"tra*erii (i a tran">or1Brilor3 >aB de
te?tul poe"c+ A"t>el Jal>a$etul alAeolar (i di"trat al pietrelor ilu"trului Lea*BnD e"te& prin re:u1are (i
a$"tra*erea& reproducerea ur1Btorului pa"a< din Pr3u'irea Casei =sher5 JNu "e "urpa"e nici o
pBrticicB a :idBriei+ Nici o pBrticicB de :idBrie nu "e "urpa"e& (i era parcB o ciudatB nepotriAire Intre
acea"tB de"BAHr(itB I1$inare a pBrilor alcBtuitoare Jal>a$etul alAeolar+++ al pietrelorD: Jal>a$etul
pri"1aticD (i (u$reda "tare Jal>a$etul di"tratD a pietrelor una cHte una+D Intrea*a perioadB In di"cuie
reia& In ter1eni a$"tract1eta>orici& de"crierea acelei i1pre"ii de JIn(elBtoare trBinicieD pe care o are
Ai:itatorul din poAe"tirea
poe"cB+
Ec)iAalenB a Jli1$a<ului "unt (i Jta$lele unei nerepeta$ile #)9"iciD& "inta*1ele >inale ale celui deal
doilea para*ra>+ JNerepeta$ila #)9"icBD e"te con"tituia In"B(i a FBii (i a Jilu"trului Lea*BnD& dar (i al
lui RodericN @")er& cu1 "e Aa Aedea& In raport cu care Jta$leleD 2ta$ele3 repre:intB li1$a<ul+ @n li1$a<
plutind "u$ "e1nul 1i"terului 2cel de"pre care Aor$e(te& ca In atHtea din nuAelele "ale& (i In acea"ta&
Ed*ar #oe3
06
"u*erHnd acel curio" "enti1ent de condiionare di>u:B din partea locurilor pe care Il
IncearcB
5=
@")er o condiionare indeter1inatB "urprin"B de "inta*1ele Jar1area nenu1BratBD 2datoratB& adicB&
unei pro>u:ii de ele1ente3 (i de Jalun*area in>u:BD 2a"u1are In "u$iect a acelei "tranii condiionBri3+
!e re1arcat& In continuare& aderena la litera te?tului poe"c: Ji1plicatele pa<uriD 2adicB "e1nele
i1plicite ale no$leii& nede"cri"e In a1Bnunt de #oe& ci doar a1intite In treacBt: JFanta"ticele tro>ee
ar1oriale+D
0;
3 "au Jilu"trul Lea*BnD "e >ac ecoul unui alt >ra*1ent din Pr3u'irea Casei =sher care
in"i"tB a"upra Aec)i1ii >a1iliei Jdea lun*ul unui (ir de AeacuriD
07
& "au& 1ai departe& Jlacul "ila$icD
e"te acel Jne*ru (i lu*u$ru )ele(teuD din nuAela poetului a1erican J"ila$icD pentru cB du$lea:B& prin
o*lindire& Jal>a$etulD Incon<urBtor+ Al>a$etul nu e"te In"B nu1ai al Ca"ei: el e"te al tuturor ele1entelor
locului& per1iHnd& prin de"ci>rare 2J(i toatB aparenta ini1B a locului o de:le*a1D3 o Inele*ere pri1B&
con>u:B IncB+ Toate "inta*1ele (i Intrea*a "i1$olicB $ar$iana din cel deal treilea para*ra> nu
repre:intB altceAa decHt "u$linierea ace"tei cunoa(teri IncB nedeter1inate 2ea ec)iAalea:B cu "en:aiile
(i pre"i1irile Fi:itatorului& proAocate (i ele de Jal>a$etul locurilorD3+ Fac a"t>el parte din a1intitul
li1$a< (i J>ila1entele u1$relorD (i J>i*ura docilelor ra:eD& care contri$uie la con"tituirea Jini1ii
aparenteD a locurilor: "en"ul lor adHnc 2Jcadran a>undD3 e"te dotat cu atri$utele Jnerepeta$iluluiD& ale
unicului& proAenind din deAiaie (i "tranietate 2Jcadran a>und al unor 1odi>icate& deAiate orolo*eriiD3
care "e 1ani>e"tB e?terior In toate datele FBii: Jla turle& pe ar$ori& pe a$uriD+ !e pri"o" "B 1ai in"i"tB1
a"upra >aptului cB acea"tB ulti1B In(iruire reia cu preci:ie datele pei"a<ului poe"c: :idurile ca"ei 2 de
>apt un adeABrat ca"tel& care "u*erea:B JturleleD3& acele JcHteAa trunc)iuri de copaci cBruni (i
*Hr$oAiD& In >ine acel Ja$ur pe"tilenial& ArB<it (i >une$ru& *reu& nede"lu(it (i plu1$uriuD care plute(te
dea"upra lacului+ La Ed*ar #oe "en:aia Fi:itatorului e"te cea a unui J1i"ter cu totul de nepBtrun"D+
Tot pa"a<ul pe carel citB1 In continuare e"te deo"e$it de "e1ni>icatiA pentru o paralelB cu e!hea,,,
lui Ion Bar$u: J+++ >BrB IndoialB& e?ist anu1ite I1$inBri Intre locurile cele 1ai "i1ple 2J1odi>icate&
deAiate orolo*eriiD3 (i o$i(nuite (i care au puterea "B ne 1i(te In ace"t >el& dar +++ cercetHnd acele puteri&
a>lB1 pricini ce depB(e"c cuno(tinele noa"tre+ 'B *Hndea1 cB "ar >i putut ca o "c)i1$are
neIn"e1natB In orHnduirea a1Bnuntelor ce alcBtuiau priAeli(tea "au
I
77
decorul "B >ie de a<un" pentru a "c)i1$a "au c)iar a :BdBrnici puterea lor de a ne cu>unda In tri"tee+D
0=
#ri1ele trei para*ra>e ale para>ra:ei& de"criere a J li1$a<uluiD "ui *eneri" al locurilor& "unt In acela(i
ti1p purtBtoare ale circu1"tanei (i con"tituire a "e1ni>icatului& retorica po"i$ilB+ O retoricB In
de:a*re*are In"B 2JreAolta continuatB a :idurilorD3& un li1$a< In de"trB1area "u$ care& prin parado?&
"e1ni>icatul "e ci1entea:B& *B"indu(i In "ine re"ur"ele 2Jcon"olidare In cu$& :ar de auto1or>B
lu1inBD3+ Acea"tB necore"pundere a$"olutB Intre li1$a< 2J>or1ulareD3 (i idee apare Intrun Ja>ori"1D
$ar$ian priAitor la condiia de"coperirii In 1ate1aticB 2intere"ant (i pentru ceea ce Aa ur1a e"te
paraleli"1ul cu topolo*ia 1ate1aticB3: JTre$uie "B ad1irB1 deci dru1urile tBinuite ale creaiei
1ate1atice *eniale& care 2toc1ai ca topolo*ia& In de>iniia lui #oincare: arta de a raiona e?act pe
>i*uri *re(it >Bcute3 pare a >i& I1pin*Hnd lucrurile pHnB la $utadB& arta de a <udeca $ine cu idei rBu "au
inco1plet >or1ulateD
05
+ #e de altB parte& acel J:ar de auto1or>B lu1inBD ne tri1ite& prin 1eta>orB& la
ideea i1anenei lu1inii 2pentru care e li1pede "i1$olica analo*ie cu lu1inile raiunii (i cunoa(terii3
de"pre care Ion Bar$u Aor$ea In le*BturB cu Re1$randt 2interAiul luat de I+ Falerian3
0-
(i care Il
condu"e"e pe poet la cButarea unui principiu auto"u>icient 2"oarele3 In poe:ie+ Fe*)ea e"te e"enial
cunoa(tere
04
& conte1plare a e"enelor& tre:ie a "piritului& actiAitate intelectualB purB: ea e"te i1anentB
2dar (i a"cun"B3 In li1$a<ul In care "e Jcon"olidea:BD 2JFe*)ea "e tencuia& prin le"pe:iD3/ cu1 le*at de
ace"t li1$a< 2Jlor a"ociatD3 e"te (i cel care cunoa(te& RodericN @")er& Incarnare "en"i$ilB a principiului
intelectual& In Ai:iunea lui Ion Bar$u& "au a lui J'onodD& de>init 1ai departe drept Ja?B al intelectului
2 (i nu alter e*o al lui Ion Bar$u cu1 *re(it "a cre:ut de cBtre B+ Nicole"cu3 el e"te unic "u$iect
cuno"cBtor 2Jcuno(tea neI1pBritD3 al #oe:iei "ilite "B "e arate 2Jcuno(tea neI1pBrit >iina Indelun*
proAocatB a #oe:ieiD3+ Reducia portreti"ticB e ui1itoare prin "inte:B (i interpretare (i de acea"tB datB+
O punere In paralel a pa"a<elor re"pectiAe e"te reAelatoare 2"u$linie1 ceea ce reine Ion Bar$u3: J'ai
IntHi culoarea ca%averic a >eei/ apoi oc)ii& 1ari& "trBAe:ii (i >BrB "ea1Bn de lu1ino(i/ 3uze cam
su3iri, >oarte pale& dar minunat %e frumos arcuite# un nas su3ire 'i coroiat, de tip e$raic& dar cu
nrile %in cale.afar %e %ilatate pentru o a"t>el de croialB& (i 3r3ia
fin rotun:it, dar care& prin lip"a ei de proe1inenB& trBda "lB$iciune "u>letea"cB/ In ">Hr(it &rul mai
molatic 'i mai su3ire %ec-t firul %e &ian:en# (i toate ace"te trB"Bturi& adBu*ate la o nemai&omenit
am&loare a frunii, alcBtuiau o In>Bi(are de neuitat +++ i 1ai era (i &rul mtsos, &e care.l lsase s
creasc 1n toat voia, (i cu1 acest caier sl3atic 'i aerian %e u'or mai cur-n% 1i &lutea 1n :urul feei,
nu i:$utea1 oricHt 1a( >i "trBduit "B *B"e"c In nB:drBAana lui e?pre"ie ceAa "i1plu (i o1ene"cD
6.
+ !in
tot ace"t portret ro1antic 2care e& de >apt& un autoportret >idel al lui #oe In"u(i3 Ion Bar$u reine acele
ele1ente care pot "Bi con"tituie per"ona<ul"i1$ol ca pe un preot al Ae*)ii: J+++ Inalt pro>il to1$al
RodericN @")er 21ai Inalt prin "Bl$atica& 1BtB"oa"a (i preoea"ca "urpare a pBrului3+++D+ #ara*ra>ele de
pHnB aici au >o"t un >el de punere In c)eie a te?tului 2indicaii a$"tracte (i 1eta>orice de"pre locuri (i
per"ona<ul ce le locuie(te3+ O a doua parte& 1ai a$"tractB IncB& (i predo1inant "i1$olicB& "e de"c)ide In
continuare+
3.
O propo:iie elipticB de predicat 2dacB ediia #illat e"te corectB3 inau*urea:B acea"tB a doua parte:
J#HnB la 1ar*inile cele$relor& incineratelor u1$re+D/ propo:iia "u*erea:B o "ondare a a$i"urilor& a
Intuneci1ilor necuno"cutului din care "e iAe(te "cHnteia de lu1inB 2acea J"cBpare unicBD din
para*ra>ul ur1Btor3+ JEaD e"te #oe:ia& de"prin"B 2J"e de">Bcea li$erB de >i*ura u1anBD3 de cel care o
creea:B (i Indeplinind o >uncie de cunoa(tere& de >apt JpoartBD po"i$ilB 2J"peratBD3 a cunoa(terii+
!e"c)ide1 aici o parante:B priAitoare la Jnoul u1ani"1D $a:at pe 1ate1atici& In care credea Ion
Bar$u 2JSe poate Aor$i de un u1ani"1 1odern& de un "i"te1 co1plet de cuno(tine capa$il "B >or1e:e
o1ul& $a:at In"B pe 1ate1aticiL Sunt conAin"& cB da+D3
6,
+ For1aia intelectualB nu tre$uie "B ai$B
neapBrat ca >unda1ent cla"ic pe %o1er: ea poate pleca (i de la Euclid (i Ar)i1ede+ CH(ti*ul& pe
acea"tB cale& e al e"eniali:Brii: JGeo1etria *reacB e o &oart 2"+n+3 1ai lar*B& din care oc)iul& cuprinde
un pei"a*iu au"ter dar e"enial+D
60
!ar nu e 1ai puin& adeABrat cB Il caracteri:ea:B pe Ion Bar$u o
pendulare Intre *eo1etrie (i poe:ie 2(i nu o "inte:B& orice "ar "puneD3+ A1$ele "unt
78
54
In"B Inele"e nu ca "i1ple& triAiali:ate ocupaii& ci ca nece"itBi 2eAentual data$ile3 ale cunoa(terii:
>BcHndu(i auto$io*ra>ia intelectualB& el poate "pune la un 1o1ent dat: J+++ 1ate1aticile I1i deAin tot
1ai 1ult o )ranB neInde"tulBtoare (i intere"ul pentru literaturB "e de(teaptB+ Anii tul$uri ai rB:$oiului
>i?ea:B acea"tB "tare+D
66
!ar 1ai tHr:iu& In "cri"oarea cBtre Nina Ca""ian tot el preci:ea:B: Jcrede1B+
Nu1ai 1ate1aticile 1B >erice"c+ #oe:ia 1B decla"ea:B& toc1ai prin "urcla"area pe care o Incerc+D
6;
'Brturi"irii dintHi Ii poate core"punde accepia poe:iei ca o J"peratB poartBD "pre cunoa(tere: a(a cu1
*eo1etria *reacB era o altB JpoartBD 1ai lar*B (i 1ai "i*urB+ Acea"tB diAa*aie Aa >i "u>icientB pentru a
ar*u1enta >aptul cB In >i*ura lui RodericN @")er& Ion Bar$u a(ea:B o unicB a"piraie "pre cunoa(tere&
pe calea #oe:iei& dar a unei poe:ii intelectuale& decur*Hnd nu din "enti1ent ci din raiona1entul pur& (i
nu o "inte:B de poe:ie (i 1ate1aticB& pe care na "u"inuto (i In care na cre:ut& niciodatB+ Cele douB
pori 2poe:ia (i"au 1ate1aticile3 repre:intB "oluii alternatiAe+ Toate ace"tea Aor "erAi la elucidarea
"en"ului pe care Il are para*ra>ul ur1Btor: JOK Sie(i centrat& adunat (i de piatrB& colo un cer o$o"ea
prin "cBpBrareai unicB+D !e"pre Jcerul I1pietrit al raiona1entuluiD Aor$ea poetul Intro pre:entare a
1ate1aticianului *er1an Pil)el1 Bla"c)Ne
67
: 1eta>ora e"te aceea(i: JcerulD raiona1entului& i"toAit
de e>ortul *Hndirii& e"te J"ie(i centrat& "ie(i adunatD& auto"u>icient+ !upB cu1 o 1eta>orB pentru
JrealitateaD con"tituitB de Jlu1ea conceptelorD e"te (i "inta*1a Jnatura co*italBD+ IntradeABr& In
Direcii %e cercetare 1n matematicile contem&orane, Ion Bar$u re>olo"e(te >or1ula: JRealitatea In
1ate1aticile pure o con"tituie lu1ea conceptelor 2a$"traciuni ale unor date directe ale e?perienei3+
!eci tratarea reali"tB a ace"tei naturi secun%e, con!iale
@
o con"tituie nu de:AoltBrile al*orit1ice
2calculatoare3 ci co1$inarea lo*icB a a?io1elor+D
6=
#rodu"ele ace"tei Jnaturi co*italeD 2"ecunde& cBci
ridicate prin a$"tra*erea din contin*entul Jal*orit1icD& nu1Bra$il& al e?perienei3 "unt JInABatele
roduriD ale cu*etBrii+ In "eria 1eta>oricB Jdeclinul anotim& /, natura co*italBD& JInABlite ro%uri/
"trB$ate un elo*iu 2J"e prea1BreaD3 al cu*etBrii pure: ter1enii "unt con*rueni& "i1$oli:ea:B
con"ecAentB: cBci acolo unde conceptele con"tituie o JnaturBD co*italB& ti1pul JrodiriiD lor e"te un
anoti1p al 1aturi:Brii 2coacerii3 lor 2anoti1p Jdeci1atD ca o toa1nB a *Hndului& du$lB tri1itere la
Jo$o"ealaD cerului de pe piatrB In "cBpBrare dar (i la pei"a<ul autu1nal al FBii @")erilor& cBci
"u$"tratul concret al te?tului poe"c nu "e pierde ci "e a$"oar$e In per1anenB In para>ra:a $ar$iana3&
iar
JrodulD e *Hndirea I1plinitB poetic&
#ara*ra>ul ur1Btor continuB ideea+ 'eta>ora a$"tractB are acela(i "uport concret& Intrun datu1 al
e?perienei+ A"t>el& Jpotir propa*atD apare ca o prelun*ire a 1eta>orei JInABlitelor roduriD& cBci a(a
cu1 JrodulD 2>ructul3 "e de:AoltB prin de:Aoltarea 2Jpropa*areaD3 pi"tilului 2JpotirD3& tot a"t>el *Hndul
I1plinit e"te Jpotir propa*atD+ Rodul e de:Aoltarea ulti1B a unui principiu 21eta>ora >loralB continuB3:
cu1 >loarea "e de">ace concentric de petale pentru a de:ABlui JpotirulD ce dB na(tere >ructului tot a"t>el
Ae*)ea tarB "o1n 2Jin"o1nieD3 Jconcentric "cuturatBD >ace "B iAea"cB principiul In >or1a "a de *Hnd
I1plinit+ In paralel 2J"i1ultanD3 de:$rBcarea >lorii Jconcentric "tructurateD "pre a >ace "B "e iAea"cB
JpotirulD In Jpropa*areD In"ea1nB (i o do$Hndire a unor >or1e certe& cu *eo1etria preci"B/ e ceea ce
"pune propo:iia JI1$rBcare "i1ultanB a *lorioa"e& certe *eo1etriiD& In care contra*erea redB&
*ra1atical& un Aer$ 2a I1$rBca3 printrun "u$"tantiA Aer$al 2JI1$rBcareD3 (i adAer$ul ce lar >i
deter1inat 2"i1ultan3 printrun ad<ectiA pe lHn*B "u$"tantiAul o$i(nuit 2JI1$rBcare "i1ultanBD3+ Sen"ul
*lo$al e deci cel al "i1ultaneitBii ce caracteri:ea:B ace"t or*anici"1 "urprin" 1eta>oric/ conco1itent
cu de:$rBcarea petalelor are loc Jpropa*area potiruluiD (i& deci& do$Hndirea J*eo1etriei certeD a
>ructului 2InABlitul rod de 1ai Inainte3& J*eo1etrie InaltB (i ">HntBD a unei Ai:ualitBi "pirituali:ate 2a1
para>ra:at un >ra*1ent $ar$ian din Le!en%a 'i somnul 1n &oezia lui Ala!%f
)
, Sunt Ai:ate& cu alte
cuAinte& douB operaii cu "e1n contrar& J"cuturarea concentricBD (i JI1$rBcarea+++ *eo1etriilorD&
a"pecte inaliena$ile ale aceluia(i proce" al *Hndirii (i cunoa(terii identi>icat In Jpropa*areaD pHnB la
I1plinire a rodului a"cun" InJpotirD+
!ar: JCunoa(terea era aici locuire& canonicB depla"are In SpiritD+ !e"pre in>luena 1iraculoa"B a unui
1ediu a"upra de:AoltBrii "pirituale& Ion Bar$u "crie In auto$io*ra>ia "a 2cu re>erire la Gottin*en3
arunci cHnd eAocB "ta*iul petrecut In Ger1ania: J+++ a"i1ilHnd misterioasa atmosfer, saturat %e
me%itaiile lui Gau"" (i Rie1ann& a acelui orB(el pentru totdeauna 1ate1atic& In care filiaia cu!etrii
nu are nevoie %e vehicularea tan!i3il, ci se
-.
-,
transfer imaterial,/ 2"+n+3
6-
+ Foarte curio"& ace"te rHnduri "e >ac ecoul& In re*i"trul tonic& al
de:nBde<dilor (i terorilor lui RodericN @")er& "tBpHnit (i el de aceea(i credinB a Jtran">erului i1aterialD
al in>luenei locurilor a"upra celui care le locuie(te: J"e *B"ea IncBtu(at dea $inelea de anu1ite
i1pre"ii de naturB "uper"tiioa"B cu priAire la locuina pe care o "tBpHnea (i de unde nici nu "e Incu
1eta"e a 1ai ie(i de un (ir de ani+++ Anu1ite i1pre"ii priAitoare la o InrHurire a cBrei "i1plB pre"upu"B
putere o tBl1Bcea prin e?pre"ii prea o$"cure ca "B poatB >i redate aici+ InrHurire care& prin cHteAa
ciudate a1Bnunte In le*BturB cu In>Bi(area (i 1ateria acelui lea*Bn al >a1iliei& do$Hndi"e& :icea el& In
ur1a "u>erinelor Indurate& o "tBpHnire a"upra 1inii "ale& o "tBpHnire pe care fizicul, acelor :iduri
cenu(ii& al acelor turle (i al Intunecatului )ele(teu ce o*lindea Intrea*a :idire o rB">rHn"e"e Incetul cu
Incetul a"upra moralului Intre*ii "ale e?i"tene+D
64
+ Se pot recunoa(te In >ra*1entul de 1ai "u" 1ai
1ulte ele1ente >olo"ite de Ion Bar$u In para>ra:a "a: 2)ele(teu Jlacul "ila$icD& Jlacul co1entatorD&
turlele acele JturnuriD dintrun >ra*1ent anterior/ J>i:iculD de care Aor$e(te #oe e"te de >apt c)iar
Jnerepeta$ila #)9"icBD In raport cu care J1oralulD repre:intB Jta$leleD etc3+ dar "unte1 Incredinai cB&
In 1B"ura In care e!hea lui +o%eric< =sher e"te o para>ra:B& pa"a<ul poe"c citat 1ai "u" e"te a$"or$it
In ec)iAalena $ar$iana: JCunoa(terea era aici locuireD& cBreia Ii Ao1 Inele*e acu1& ca *lo"e ale
aceleia(i idei& continuBrile: JcanonicB depla"are In SpiritD ca identi>icare a Jilu"trului Lea*BnD (i a
FBii care Il conine drept Jca"tel al *HndiriiD ca In poe:ia poe"cB pe care o Ao1 co1enta 1ai <o" (i
ca do1eniu al "piritului3+ Cu1 tot o *lo"B a aceleia(i idei e"te (i propo:iia care Inc)eie para*ra>ul:
JAeri>icare a *Hndirilor iu$ite pe cBi Inc)i"e (i "i1ple ca lBncile unui triun*)iD 2cBci Jdepla"area In
SpiritD >iind JcanonicBD pre"upune reluarea continuB a acelora(i ele1ente (i totodatB auto"u>icienB:
e"enialitatea *Hndirii e"te "e1ni>icatB de >i*ura ele1entarB& e"enialB (i ea& a triun*)iului& "e1n al
diAinitBii (i deci al reAelaiei& precu1 acel Joc)i In triun*)i Inc)i" tBiat "pre lu1eD din poe:ii3+
!e"i*ur In"B cB e po"i$ilB (i o Ai:are 1ai "peciali:atB a unui do1eniu apropiat preocupBrilor lui Bar$u&
acela al Jtopolo*ieiD& Inte1eiatB ca atare de Gau"" 2care o denu1ea J*eo1etria "itu"D3& denu1it a"t>el
de Li"tin* (i >recAentatB de 1ate1aticieni ca G+ Yieica (i P+ Bla"c)Ne+ Indicaia
acea"ta e de"ci>ra$ilB prin traducerea 2po"i$ilB3 a ecuaiei $ar$iene In >elul ur1Btor: cunoa(terea ca
Jlo*o"D (i locuirea ca Jtopo"D/ cunoa(terea ca locuire deAine& Jeni*1i"ticD& topolo*ie+ Nu ne Ao1 )a
:arda In interpretarea con"ecinelor ace"tei intuiii din 1otiAe le"ne de Inele":
;.
un cercetBtor cu o altB
>or1aie& cu o >or1aie 1ate1aticB adicB& ar putea "Bi in>ir1e "au "Bi con>ir1e Aala$ilitate+
Intre* para*ra>ul care ur1ea:B are un "u$"trat e?plicit In nuAela lui Ed*ar #oe (i "e a(ea:B In directa
continuitate a ideii Jcunoa(terii ca locuireD+ In directa continuitate a ideii Jcunoa(terii ca locuireD+ In
e"enB e"te Aor$a tot de ciudata concepie a lui RodericN @")er dupB care locurile I(i pu"e"erB
a1prenta a"upra de"tinului >a1iliei "ale: JCredina lui pornea totu(i 2a(a cu1 a1 1ai dat a Inele*e3
de la pietrele "ure ale lea*Bnului "Bu "trB1o(e"c+ Condiiile ace"tei "i1iri& credea el& "e *B"eau In c)iar
Intoc1irea ace"tor pietre& In re*ula rHnduielii lor& ca (i In 1u(c)iul $o*at ce le acoperea& precu1 (i In
ar$orii *Hr$oAii di1pre<ur& iar 1ai pre"u" de toate& In neclintita (i Indelun*a "tatornicie a ace"tei
alcBtuiri& In1ulitB prin o*lindirea ei In lini(titele ape ale )ele(teului+ !oAada doAada ace"tei "i1iri
"e poate Aedea& :icea el& 2(i tre"Brea1 cHnd I1i Aor$ea In ace"t >el3 In treptata dar "in*ura conden"are
In <urul apelor (i a :idurilor a unei anu1ite at1o">ere (i care era nu1ai a lor+ @r1Brile& adBu*a& "e
puteau de"lu(i In tBcuta dar ne>a"ta (i cu1plita InrHurire care de Aeacuri plB1Bdi"e de"tinele >a1iliei
"ale& (i care Ii Il dura"e pe el a(a cu1 Il ABd acu1& a(a cu1 (i era+D
;,
+ E"te& cu1 Aede1& o reluare a unor
idei anterior e?pri1ate In nuAela lui #oe& (i a$"or$ite ca atare In para>ra:B 2In >ra*1entul priAind
con"tituirea acelei Jnerepeta$ile p)9"iciD3+ IatB& de data acea"ta& >ra*1entul $ar$ian care preia inte*ral
cele de 1ai "u": JSta$ile corpuriK In"olAate& In Aerita$ila Aale& unde a$urii lor operau accelerat a"upra
docilelor& Ae*etalelor ra:e unde cri1a >raciei (i a "ecundei e?piau acu1 In a1e"tecD+ JSta$ilele
corpuriD "unt ele1entele toate ale ABii& oa1enii dar 1ai ale" lucruri 2(i RodericN @")er crede Intro
"en"i$ilitate a tuturor >iinelor inclu"iA a celor Ae*etale& (i e?tinde acea"tB percepie (i In JI1pBrBia
re*nului 1ineralD/ cHt de e?actB ar >i >o"t acea"tB credinB (i In raport cu pri1a 1anierB poeticB
$ar$ianaK3 Ele "unt Jin"olAateD adicB nedi:olAate& nedi"tru"e de at1o">era ce le Incon<oarB& In
JAerita$ila FaleD: ad<ectiAul e 1otiAat de identi>icarea FBii cu do1eniul ade
-0
-6
ABrat al Spiritului+ Acolo& Ja$urii co1pri1au al>a$etul pri"1aticD de"ci>rHnd: Ja$uriiD "unt acea
"pecialB at1o">erB care Incon<oarB 2Jco1pri1BD3 con"trucia 2Jal>a$etul pri"1aticD3 din Falea @")er+
O$"erAarea atentB a te?tului poe"c "e Aede (i In continuare: cBci In Pr3u'irea Casei =sher Jdocilele&
Ae*etalele ra:eD de"pre care Aor$e(te Ion Bar$u "unt pre:ente& (i aproape In aceea(i ad<ectiAare: Jra:e
&l&-n%e 2"+n+3 de lu1inB ro(iaticB pBtrundeau prin oc)iurile :B$relite+++D
;0
+ E deo"e$it de "u$til >elul In
care Bar$u "u*erea:B pBtrunderea lu1inii In ca"B: ea nu nBABle(te pe >ere"tre& ci e JdocilB& Ae*etalBD&
plBpHndB& (i >ere"trele 2"au 1ai $ine :i" ceea ce le Inlocuie(te& J"u$"tituiileD lor oc)iurile :B$relite3
"unt cele care& In "ucce"iunea lor& Joperea:B acceleratD a"upra ei+
'ai eni*1aticB pare ulti1a relatiAB locatiAB a ace"tui >ra*1ent 2Junde cri1a >raciei (i a "ecundei
e?pia acu1 In a1e"tecD3& dar raportarea la te?tul lui #oe poate "u*era o interpretare+ Fa1ilia @")er
atra*e atenia Fi:itatorului nu rodi"e decHt In de"cendenB directB: JLua"e1 cuno(tinB (i de >aptul
vre%nic %e luare aminte 2"+n+3 cB din trunc)iul >a1iliei @")er& cu toatB Aec)ea ei "laAB& na cre"cut
niciodatB Areo ra1urB trainicB/ Intre* nea1ul lor& cu alte cuAinte& nu are alt>el de co$orHtori decHt In
linie dreaptB+++D
;6
+ Ar putea "B >ie acea"ta Jcri1a >racieiD& adicB a diAi:iunii nea1ului& a
de"cendenei& a "ucce"iunii/ dupB cu1 Jcri1a"ecundeiD a$"tra*e& prin coridorul 1eta>oric al
"ecundei ca ti1p& ideea InrHuririi Jdea lun*ul unui (ir de AeacuriD 2E+ #oe3 dintre patri1oniu (i
"tBpHnii "Bi& ">Hr(itB In >olo"irea Jciudatei (i IndoielniceiD denu1iri JCa"a @")erD& Jdenu1ire >olo"itB
de Branii din partea locului (i cuprin:Hnd In a lor 1inte atHt >a1ilia& cHt (i locuina eiD+
;;
Acea"tB
"ituaie e"te& de >apt& Je?pierea In a1e"tecD din para>ra:a $ar$iana& >unda1ent al Jcunoa(terii ca
locuireD+
Sen:aia de 1i"ter (i neInele" pe care o tre:e(te Fi:itatorului RodericN @")er Ii rB"punde In para>ra:a
lui Ion Bar$u Jnea<un*ereaD In care "e 1enine JSu>letul CercetatD 2@")er In"u(i3+ Cu>undat In J:arul
de con"tantB lu1inBD 2reluare a te?tului anterior: J:ar de auto1or>H lu1inBD3 al Ae*)ii& el rB1Hne de
nepBtrun"& con"olidat In arcanele cunoa(terii& Intro :onB a li1itei dea"upra Jin>erioarelor iaduriD ale
:$uciu1elor "ale "u>lete(ti& cBrora co*itaia (i raiona1entul le con"tituie JiABrulD :BAorul& a1$i*uu
punct al po"i$ilitBii cBderii In tene$re "au al :B*B:uirii lor+ In clari
84
>Icarea 1eta>orei $ar$iene poate >i de >olo" (i indicaia poe"cB& eAident aAHnd un "en" "i1$olic&
priAitoare la ta$loul pictat de RodericN @")er& care ne tri1ite cu *Hndul (i la acea re1$randtianB
Jpro$le1B de lu1inB i1anentBD a"upra cBreia in"i"ta Ion Bar$u Intrun interAiu+ IatB te?tul lui #oe:
JEra o pHn:B 1icB& In>Bi(Hnd lBuntrul unui caAou "au al unei *alerii dreptun*)iulare& (i ne">Hr(it de
lun*B& cu :iduri <oa"e& netede& al$e& >BrB de podoa$e& >BrB noi1B+ Anu1ite a1Bnunte "ecundare ale
de"enului dBdeau a Inele*e cB acea"tB *alerie "e *B"ea la o >oarte 1are adHnci1e In pB1Hnt+ Nu "e
:Brea nicBieri nici o ie(ire In toatB acea"tB Aa"tB Intindere+ Nu "e :Brea nicBieri nici o >aclB "au Areun alt
i:Aor de lu1inB arti>icialB& (i& cu toate ace"tea& un pu)oi de ra:e or$itoare "e ro"to*olea de la un capBt
la altul& "cBldHnd totul Intro "plendoare "pectralB (i de neInele"+D
;S
!e alt1interi& cu priAire la pictura
lui @")er& Fi:itatorul >ace (i o altB re1arcB pe care cu "i*uranB Ion Bar$u a receptato : @")er
Jpictea:B ideiD (i a(terne pe pHn:B doar Ja$"tracii pureD+
;=
In JIntri"tataD& autu1nala *eo*ra>ie a FBii& lBca( al u1$rei (i al "erii& RodericN @")er& Jde(ertatul de
"oare "tBpHnD al locurilor& >ace "B rB"une accentele unui Ji1nD: e"te The Baunte% Palace (Palatul
3-ntuit %e stri!oii), te?t "i1$olic care conine 1eta>ora care la deter1inat pro$a$il pe Ion Bar$u la
"crierea para>ra:ei& de Are1e ce acea"ta "e de"c)ide cu un 1otto luat c)iar din ace"t poe1: JIn t)e
1onarc) T)ou*)tE" do1inion+++D& tradu" de Ion Bar$u 21ai e?act (i 1ai Jer1eticD decHt de Ion Finea3
prin: JIn de"c)iderile GHndului !e"potD+ !ealt>el c)iar *)ili1elele Jp"al1ii de(ertatului de "oare
"tBpHnD redau& In prelucrarea proprie& un >ra*1ent poe"c din acela(i Ji1nD 2In traducerea lui Finea3:
JSoarele >alnic Nui 1ai luce craiuluiD+ Or& toc1ai ace"t >apt ne In*Bduie "B Aede1 punctul de plecare
al lui Ion Bar$u In acea"tB para>ra:B: cBci el reine "u*e"tia poe"cB a identi>icBrii dintre JGHndul crai
peace"t inutD din The Bauntte% Palace (i RodericN @")er& Incarnare a principiului intelectual& a(a
cu1 a1 1ai preci:at+ !in nou aAe1 prile<ul "B ur1Bri1 >idelitatea a$"or$irii te?tului poe"c In cel
$ar$ian a"u1piune prin care latenele "i1$olice ale nuAelei lui #oe "unt "pirituali:ate& a$"tracti:ate&
puri>icate+ In >apt& para>ra:a repre:intB a"t>el (i o JcorecieD a lui #oe In 1B"ura In care ace"tuia nu i "e
recunoa(te de cBtre Ion Bar$u Intrun te?t ulterior& de care a1 a1intit3
-7
acel procedeu poetic reductiA& atHt de apreciat la Mean 'orea"+ E o >idelitate care a<un*e pHnB la
ad<ectiA: Jin>le?ionau u(or cBtre i1nD e"te ec)iAalentul acelei Ju(urine In>lBcBrateD
;5
a i1proAi:aiilor
lui @")er+ Ace"ta JurcBD pe J>irele 1aturei )ar>eD& cu Jde*etele in"truiteD Jtonul nunilor ra"eiD+
@lti1ele cuAinte pre"upun interpretarea& In pri1ul rHnd cu priAire la Jra"eleD de"pre care Aor$e(te Ion
Bar$u+ CuAHntul 1ai are de douB ori In para>ra:a $ar$iana: atunci cHnd "e Aede In RodericN @")er un
Jter1en a unei poetice ra"eD (i 1ai tHr:iu& "pre >inalul te?tului& cHnd "unt oarecu1 contrapu"e "tirpea
@")erilor cu J*eloa"ele& Innodatele ra"e de <o"D+ Intro pri1B accepie& literalB& Jra"aD e"te deci
J"tirpeD: re>erina e"te la >a1ilia Aec)e a @")erilor& trecutB prin "ecole nu1ai In linie dreaptB/ dar ea
e"te& In acela(i ti1p& o JpoeticBD ra"B& o ra"B a ale(ilor+ JNunileD ra"ei "unt toc1ai acea"tB pB"trare a
"tirpei In linia unei de"cendene neconta1inate& In*u"te& e"enB tran"1i"B din ur1a( In ur1a(+ !e
aceea @")er e"te Jter1enD 2adicB Jli1itBD3 al JpoeticeiD "ale Jra"eD& In care Jdulcile e"ene >a1iliareD
"e J1a<orea:B 2adicB "e "u$li1ea:B n+n+3 pHnB la *HndD 2a(a cu1 Aa apare In continuare3+ CBci Jtonul
nunilor ra"eiD e"te cHntecul In care "e pune In ale*orie inutul Jcraiului GHndD& a"altat In ur1B de
J"tri*oii cerniiD ai IntunecBrii "ale+ In aceea ce priAe(te "i1$olica JnuniiD "e cunoa(te "e1ni>icaia ei
a$"tractB din poe:ie: ea repre:intB o alianB "upre1B Intre principii& principiul 1a"culin al intelectului
(i cel >e1inin al iu$irii/ "i1$olul "Bu ulti1 e"te "oarele& andro*in a$"tract "inteti:Hnd In unitate
polaritatea lu1ii
;-
+
4.
Se cuAin >Bcute la ace"t punct cHteAa con"iderente cu priAire la "tructurarea te?tului para>ra:ei+ !acB
pHnB la pri1ul cur"iA ace"ta repre:enta o para>ra:are a relatBrii Fi:itatorului poe"c& cur"iAul In"ea1nB
adAer"are directB& apo"tro>a (i elo*iu In acela(i ti1p+ !e"i*ur& relie>ul 1etate?tual poate >i identi>icat (i
anterior: acel J1are accent poe"cD e"te "i1pto1ul unei re>erine 1etalin*Ai"tice care depB(e(te li1ita
para>ra:ei& al cBrei caracter e"te& cu toatB a$"tra*erea & endote?tual ca "B "pune1 a(a+ Cu pri1ul cur"iA&
care dB *la" unui >el aparte de entu:ia"1 pentru J1a<orarea pHnB la *Hnd a
-=
dulcilor e"ene >a1ilialeD& Ion Bar$u pre>erB ec)iAalBrii i1pre"iilor Fi:itatorului& care "unt e"enial
de"criere& o interpretare de *rad "uperior+ Ne e?plicB1: dacB pHnB acu1 para>ra:a In"e1na nu1ai pre
luare& codi>icare a te?tului poe"c& ea deAine In continuare o interpretare a "i1$olurilor ace"tui te?t+
JI1nulD "uit pe )ar>B de RodericN @")er e"te de >apt o cele$rare a Aalorilor Spiritului& ale GHndului:
Jnei"toAit "pectacolD In 1B"ura In care e"te cHntecul pe )ar>B (i Jcal1B participareD In 1B"ura In care
repre:intB conte1plarea purB a Aalorilor *Hndirii+ El e"te re:ultatul unei "u$li1Bri 2J1a<orarea pHnB la
*Hnd a dulcilor e"ene >a1ilialeD3 cBci RodericN @")er e"te Incarnarea unei li1ite& Jter1en al unei
poetice ra"eD+ JFalea iri:atBD e"te Falea @")erilor& $BtutB de JplBpHndeleD ra:e& JecourileD ace"tui
cHntec pur 2J)ore >ericite ale ecourilorD3 "e ridicB pHnB la cer& "e intricB In 1u:ica ">erelor 2Jarce+++
cere(tiD3& JprotectoareD pentru cB& In linia acelui deter1ini"1 co"1ic pe care Il IntHlni1 (i In poe:ie&
ele "unt "i1$oluri ale principiilor/ 'ercur& JplanetBD a principiului intelectual (i Fenu" a principiului
"en:ual >e1inin+ Ion Bar$u care "a Arut poet al Iu$irii 2Intrun "en" puri>icat& a$"tract& de o$Hr(ie
niet:"c)eanB3 I(i rea>ir1B acea"tB Aeleitate In pa"a<ul pe care Il anali:B1+ JFri*iditatea J"trBAB:utBD& a
JcB1BrilorD Ca"ei @")er e"te datB de locuirea In ele a >railor *e1eni RodericN (i 'adeline 2J*e1ene
a"treD& 'ono" (i @na3& IncarnBri ale unor principii deo"e$ite care nu cuno"c po"i$ilitatea unirii ca In
+itmuri &entru nunile necesare, Co1unicarea Intre ele nu e"te datB de unire care ar >i ince"tuoa"B
ci de o JalternatB 1Brturi"ireD+ La niAelul te?tului poe"c J1Brturi"ireaD e"te& pe de o parte& cHntecul lui
RodericN @")er& pe de alta "tri*Btul 'adelinei& In*ropatB de Aie 2o$"e"ie puternicB la #oe3 In tainiele
ca"telului+ 'adeline e"te J"ora de>unctBD ale cBrei J(oapte 2parte InJalternanta 1Brturi"ireD3 Je?plicBD&
pun adicB In eAidena co1unicBrii& Jeteratele *oluriD& i1en"ele "paii Aide ale eterului+ In te?tul
cur"iAului& Aaloarea per"ona<elor poe(ti e"te& cu1 anticipa1 & 1ai accentuat "i1$olicB (i "e corelea:B
1ult 1ai Indeaproape cu Intrea*a 1itolo*ie poeticB a ciclurilor poetice Jer1eticeD+ !e"i*ur& nu e"te
pBrB"it recur"ul la >unda1entul o>erit de nuAela lui #oe: c)iar datele priAitoare la a"e1Bnarea celor doi
>rai "unt e?plicite In te?t: Jceea ce 1ia intuit dintru Inceput atenia a >o"t a"e1Bnarea i:$itoare dintre
>rate (i "orB+ Iar @")er& *)icindu1i pe"e1ne *Hndul& 1ur
-5
1urB cHteAa cuAinte din care a1 Inele" cB de>uncta (i el >u"e"erB *e1eni& iar din acea"tB pricina
e?i"ta"e totdeauna Intre ei o "i1patie de o naturB aproape de neInele"+D
;4
!ar Bar$u a"ocia:B tri1iterii
la Pr3u'irea Casei =sher o punere la contri$uie 2e adeABrat& 1ai puin punctualB $a:atB e"enial pe
"u*e"tia "e1anticB3 a unui dialo*& luciane"c (i leopardian In acela(i ti1p& al lui Ed*ar #oe: The
ColloCui of 7onos an% =na
9*
, Rea1inti1 aici pe "curt cHteAa din ideile cuprin"e In acea"tB "criere+
'ono" (i @na I(i eAocB unul altuia 1o1entele trecerii dincolo de 1oarte& Intrun li1$a< care
a1inte(te& pe de o parte& de dialo*urile 1orii ale lui Lucian din Sa1o"ata "au de Dialo!ul lui
0e%eri<o +uDsch 'i al mumiilor sale de Leopardi+ @na e"te nerB$dBtoare "B (tie JincidenteleD cBlBtoriei
lui 'ono" prin @1$rB (i prin Nea*ra Fale+ 'ono" le eAocB: din cele "pu"e de el re:ultB cB 1oartea
@nei >u"e"e o punere de acord a unor JdurateD 2ter1enul e poe"c (i "e Aa re*B"i la Ion Bar$u3 care
Inceta"erB "B 1ai >ie "incrone+ 'ai intere"ant e"te In"B cB 'ono" >ace& In pur "pirit leopardin 2acela din
La finestra de e?e1plu3 un proce" ideii de (tiinB (i de pro*re"+ tiina nu poate "B "ati">acB "etea de
cunoa(tere a o1ului& doar poe:ia e"te cea care& $a:atB pe reAelaiile Analo*iei& poate Indeplini ace"t
o>iciu+ #ro*re"ul e dete"ta$il& (tiina e un rBu& "in*ura >acultate "u$li1B e"te cea poeticB: JCHteodatB
"piritul poetic acea"tB >acultate& cea 1ai InaltB dintre toate& (ti1 acu1 lucrul ace"ta cBci adeABruri
de cea 1ai dura$ilB In"e1nBtate nu puteau "B ne >ie reAelate decHt prin acea"tB A nalo!ie care Aor$e(te
In tonurile eAidenei doar i1a*inaiei& iar pentru nea<utorata raiune nare nici o pondere& cHteodatB&
"pun& ace"t "pirit poetic o ia cu un pa" Inainte In eAoluia Aa*ii idei a intelectului >ilo"o>ic (i Inele*e In
para$ola 1i"ticB a po1ului cunoa(terii (i a >ructului "Bu oprit& care :B1i"le(te 1oartea& un aAerti"1ent
clar& acela anu1e cB (tiina nu e $unB pentru o1++ +D
7,
+ CitHnd cu*etarea pa"calianB: Jtout notre
rai"onne1ent "e reduit a ceder au "enti1entD& 'ono" adau*B: Jnar >i >o"t i1po"i$il dacB epoca ar >i
per1i"o& ca "enti1entul naturii "B(i reia Aec)iul "Bu a"cendent a"upra $rutalei raiuni 1ate1atice a
(colilor+ !ar na >o"t a(a (i& ca atare& Jadu"B pre1atur la or*iile (tiinei& decrepitudinea lu1ii "e
apropia+D
70
Lu1ea >anta"1elor IntreAB:ute In "tarea de dupB 1oarte e 1ai adeABratB& 1ai >ru1oa"B
decHt cea a Terrei/ In*ropat& 'ono" are ur1Btoarele "en:aii: JCon(tiina fiinei deAe
--
ni"e treptat 1ai con>u:B& (i cea a locuirii Ii u:urpa"e In 1are 1B"urB locul+ Ideea de entitate "e
cu>unda"e In ideea de loc+D
7
L In cele din ur1B J+++ In locul tuturor lucrurilor do1neau "upre1e (i etern
autocrate& Locul (i Tim&ul/
94
E"te curio" cB Ion Bar$u a "i1it o atracie pentru ace"t te?t poe"c& unul
din cele 1ai pe"i1i"te ale 1arelui poet a1erican& (i Intro anu1itB 1B"urB a>lat In contradicie >aB de
conAin*erile poetului ro1Hn+ !ar& a(a cu1 #oe& intere"at de (tiinB& (i de alia<ul ei cu cea 1ai
In>lBcBratB >ante:ie& "a putut "i1i la un 1o1ent dat ne"ati">acut de adeABrurile pe care pri1a i lear >i
putut reAela& tot a"t>el "a putut IntH1pla (i cu Ion Bar$u& pentru care& cu1 1Brturi"e(te c)iar el& (tiina
deAeni"e tot 1ai ne"ati">acBtoare& (i poe:ia era "in*ura care putea "Bi I1plinea"cB o a"piraie de
cunoa(tere+ Te?tul In cau:B e"te oricu1 i1portant pentru e?plicarea unor noiuni pe care poetul le
introduce In para>ra:a "a+ Ideea cunoa(terii ca locuire I(i poate *B"i aici o con>ir1are/ ca (i& pe de altB
parte& ideea >acultBii co*nitiAe a #oe:iei+ In plu"& nu1ele per"ona<elor "u*erea:B a1$ele unitatea:
'ono"& unitatea (i unicitatea autar)icB a intelectului& a principului 1a"culin/ @na& unitatea (i unicitatea
principiului >e1inin+ TotodatB& "e clari>icB (i "en"ul cuAHntului JtiinBD din te?tul $ar$ian& nu
Jepi"te1eD ci cunoa(tere& IncepHnd cu "en"ul $i$lic al cuAHntului (i ter1inHnd cu cel 1ai ela$orat
>ilo:o>ic+ JoapteleD& Jde>unctei SuroriD "unt a"t>el cBi ale tiinei 2cunoa(terii3& co1unicate/ dar ale
uneia In "en"ul $i$lic 2JnupialB cunoa(tereD& Jantene ale !ra*o"teiD3& In acela(i ti1p J!ra*o"teaD
poate >i "e1ni>icaie a ar1oniei "telare& J1B"urHnd ro"to*olirea de *e1ene a"treD& ar1oni:are inAocatB
a lui 'ono" (i @na& a duratei lor+
#ri1ul cur"iA cele$rea:B deci& dacB Il interpretB1 In "piritul poe:iei $ar$iene 2de e?+ +itmuri &entru
nunile necesare) a"piraia dra*o"tei& Inelea"B ca o cunoa(tere de anu1e >el 2JnupialB cunoa(tereD3&
i"pitire ai Intelectului+ 2!ealt>el (i Intre RodericN @")er (i "ora "a e?i"tB o "tranie iu$ire& o neInelea"B
atracie& pe care 1oartea 'adelinei o tran">or1B apoi In *roa:B (i urB3+ Cu atHt 1ai eAident <u"ti>icat
2In planul "i1$olic al 1itopoeticii $ar$ariene (i In cel& 1ai concret& al nuAelei poe(ti3 apare
adAer"atiAul >ra*1entului ce ur1ea:B: J!ar 'ono"& a?B unipolarB In "in*ur cer intelectual& "culpta o
pau:B a(a de pu"tiitB IncHt >Hl>Hitor& apodictic& un du) "e a1inti din "u"tra*eri& In1HnHnd In ">Hr(it
a1anetarea de
-4
"u>let& replica din acel opri1at !ece1$re al Cor$ului+D
7;
'ono"& principiul 1a"culin al intelectului
2Ja?B unipolarB In "in*ur cer intelectualD3 I(i Intrerupe cHntecul participare a "a In co1unicarea cu
@na 2J"culpta o pau:B a(a de pu"tiitBD taie adicB punile ce Il lea*B de @na& care e Intrun >el du$lul
"Bu3 (i din ">erele ne*atiAe 2Jdin "u"tra*eriD& "cBderi& adicB din operaiile cu "e1nul 1inu"3 "e iAe(te
2J"e a1intiD3 "i1$olul 1orii 2Jun du)D3 care o ia cu "ine pe @na 2JIn1HnHnd a1anetarea de "u>letD3+
!u)ul J>Hl>HitorD e"te cor$ul& "i1$ol al 1orii (Cor3ul e"te In interpretarea lui Bar$u& a(a cu1 a1
a1intit o JAi:itB a @1$reiD3+ AAe1 dea >ace cu o JreplicBD din Jacel opri1at !ece1$re
77
al
Cor$uluiD& pentru cB& dacB In poe1 pa"Brea e Intre$atB de poet de"pre po"i$ilitatea ca el "o 1ai IntHl
nea"cB pe Lenore& In Pr3u'irea Casei =sher >ratele I(i ucide oarecu1 con(tient "ora+ #entru Ion
Bar$u "i1$olul e"te >oarte pilduitor: a"e1eni lui Pillia1 Pil"on& care I(i di"tru*e re>lectarea In
o*lindB& du$lul& In nu1ele unei "upre1e a"piraii "pre unicitate (i unitate tot a"t>el RodericN @")er
2'ono"& principiu al intelectului3 I(i JucideD du$lul 2"ora *ea1BnB& 'adeline@na3 In nu1ele aceleia(i
unicitBi+ E "uper>luu "B 1ai citB1 din nuAela poe"cB pa"a<ele re>eritoare la >aptul cB @")er (tia cB
In*ropata 'adeline era IncB Aie+ !in te?tul citat care para>ra:ea:B acea"tB "ituaie poe"cB 2uciderea
du$lului3 (i In care "e i1plicB tri1iterea la trei "crieri poe(ti (Pr3u'irea Casei =sher, Colocviul lui
7onos 'i =na, Cor3ul) 1ai nece"itB e?plicare douB e?pre"ii: Jde:ordonata i1proAi:aie a unui
1ae"tru a"tarteic (i rarD+ !e >apt ace"t J1ae"truD e"te tot 'ono"@")er& care i1proAi:ea:B pe *)itarB
cHntecul "Bu+ !ar co1unicarea Intre principii are o Jde:ordonatB i1proAi:aieD& cBci In realitate ele
apar In e?clu:iune+ Fu:iunea lor& po"i$ilB In +itmuri &entru nunile necesare In relaie cu "oarele
2A"tarte& A"tarot)& I")tar e& cu1 "e (tie& un >el de ec)iAalent al A>roditei/ e poate Ai:atB "u$te?tual (i
co$orHrea ei In in>ern3 "u*erea:B acu1 a$andonarea& pentru o clipB& a lui 'ono" In 1re<ele !ra*o"tei+
!ar co1unicarea Intre principii e "upri1atB& cBci 'ono" a"pirB la unicitate+ A(a IncHt @1$ra 2Cor$ul3
cBruia i "e Incredinea:B "u>letul JIn1Hnea:B a1anetarea de "u>letD& re"tituie adicB preul pentru
a1anetul luat "u>letul "orei de>uncte+
4.
5.
Al doilea cur"iA al para>ra:ei& cel 1ai lun*& care dealt>el Inc)eie te?tul& reia re>erinele 1etate?tuale+
Ji tri"tul decoru1 (i 1ultul e$en 2pa"Brea dar "i*ur (i $u"tul3 >Bceau atunci de>iciente "ila$ele
prBpB"tii& Aida enunciaie [neAer1ore\D+ JTri"tul decoru1D e"te interiorul Intunecat al Ca"ei @")er:
cuAHntul e >olo"it& dealt>el& c)iar de cBtre Fi:itator& care "u*erea:B c)iar (i Jtri"teeaD din conte?t: J@n
1are nu1Br de )Hroa*e (i de in"tru1ente 1u:icale :Bceau I1prB(tiate pe <o" >BrB "B i:$utea"cB In"B a
da Aiaa %ecorului 2"+n+3+ Si1ea1 cB re"pir o at1o">erB IncBrcatB de tristee 2"+n+3D
7=
+ !ar re>erina
uni>icB de"crierea din Pr3u'irea Casei =sher cu cea din Cor3ul5 J1ultul e$enD e"te In ace"t "en" un
ecou al pri1ului te?t 2&+++ "culpturile de pe taAane& (i "u1$rele tapi"erii din pereii (i perdelele ne*re ca
a3anosul,,,/
9E
2"+n+3 dar (i al celui deal doilea: cBci Cor$ul e o Je$on9 $irdD& decorul din poe:ie e"te
Jt)e *raAe and "tern %ecorum/5
9
F cHt priAe(te J$u"tulD& e"te acela al :eiei #alla" At)ena din aceea(i
poe:ie 2Ji deatunci o panB nu(i 1ai >luturB& a "tat 1ereu (i IncB "tB #e placidul $u"t al palidei
#alla"+++D3+
74
Si1$olul a"ocia:B& dincolo de caracterul >une$ru al decorului& i1a*inea 1orii cu aceea a
Inelepciunii+ #ara*ra>ul poe"c core"pun:Btor e"te cel al "pai1ei care Il cuprinde pe @")er (i pe
Fi:itatorul "Bu dupB In*roparea 'adelinei: JCu*etul 1i "e "trBduia "B cu1inea"cB nea"tH1pBrul
nerAo" ce 1B "tBpHnea& Incerca1 "B 1B Incredine: cB& dacB nu c)iar totul& cel puin o 1are parte din
ceea ce "i1ea1 "e datora in>luenei tul$urBtoare a "u1$rului 1o$ilier 2Jtri"tul decoru1D n+n+3 al
ca1erei 1ele& Intunecatelor (i trenuitelor lui draperii care >Hl>Hiau :$uciu1ate de "u>lul unui Inceput
de >urtunB& "e :$Bteau Incoace (i Incolo cu tre"Briri dea lun*ul pereilor& >o(nind durero" In <urul
"culpturilor patului+D
=.
#entru "unetele >Bcute Jde>icienteD de Jtri"tul decoru1D iatB pa"a<ul din #oe:
J+++1ia1 aintit au:ul +++ (ia1 a"cultat anu1ite sunete ne%eslu'ite (i <oa"e& care& printre opririle
>urtunii Aeneau& la lun*i rB"ti1puri& nu1i dBdea1 "ea1a dincotro+D
=,
#entru J"ila$eleprBpB"tiiD Ao1
a1inti cB In"u(i #oe >olo"e(te cuAHntul J"ila$eD In ace"t punct al poAe"tirii& cu re>erinB la lectura din
cartea i1a*inarului "ir Lancelot Cunnin* 2J!ea$ia ro"tirB $u:ele 1ele ace"te "ila$e+++D3
=0
(i apoi cu
tri1itere la cuAintele lui
4,
RodericN @")er& care anunB (tirea teri$ilB a "o"irii 1oartei 'adeline 2J+++ (i ro"ti cu *la" tare ace"te
"ila$e++ +D3
=6
Sila$ele "unt J"ila$eprBpB"tiiD pentru cB "unetele au:ite Ain din caAele ca"telului din
"u$teran+ !ar toate ace"te date docu1enta$ile "e intricB la un niAel 1ai Inalt "i1$olic+ Ideea 1orii&
"i1$oli:atB de Jtri"teea decoruluiD dar (i de i1a*inea Inelepciunii 2J$u"tulD3 ce i "e a"ocia:B&
1a"c)ea:B atunci& a"cund 2J>Bceau atunci de>iciteD3 "tri*Btele de dincolo de 1or1Hnt 2J"ila$ele
prBpB"tiiD3/ prin a"ociaie cu poe:ia Cor3ul J"ila$eleprBpB"tiiD deAin (i un ec)iAalent al cele$rei
>or1ule JneAer1oreD& inAalidatB (i ea 2JAida enunciaieD3+ CBci dacB condiia "piritului& a
raiona1entului pur& a conte1plaiei a$"tracte& e"te cea a lui 'ono" 2Ja?B [[polarB In unic cer
intelectualD3& adicB o condiie a unicitBii& atunci eli1inarea principiului >e1inin e"te nece"arB+ In >apt
tot para*ra>ul care ur1ea:B pune In c)eie acea"tB concepie priAitoare la unicitate (i autar)ia "piritului+
JAiciD adicB In Falea @")er Jau:uri >lorale& pro1oAateD "unt cele care interpretea:B "unetele Aenite
din adHnc Cele douB ad<ectiAe conotea:B oarecu1 "en"i$ilitatea deo"e$itB a "i1urilor lui @")er
2J+++"tarea $olnBAicioa"B a nerAului "Bu acu"tic& din a cBrei pricinB $olnaAul nu putea "u>eri nici un >el
de 1u:icB& a>arB doar de anu1ite acorduri ale in"tru1entelor cu coarde+D3
=;
Au:ul a"cuit al lui @")er
interpretea:B Jnece"arD "unetele Aenite din adHnc Jca interAalul nu1ai al unei al$e co1$u"tiiD+ Cu alte
cuAinte& "unetele nu "unt decHt "e1nele unui 1o1ent (i 1ai teri$il care Aa ur1a& teroarea ne1Br*initB&
(i apoi 1oartea lui @")er 2Jal$a
co1$u"tieD3+
CuAHntul ce de"c)ide >ra:a ur1Btoare pre"upune di"cuie+ !e preci:at cB Ion Bar$u Il 1ai utili:ea:B (i
In +sritul crailor5 ['ate1aticienii (i poeii Aor Inele*e "in*uri taina acelui procedeu de
Je?)auiuneD& de epui:are a calitBilor unei >i*uri *eneroa"B (i li$erB con"trucie a tran"cendenei\
=7
+
Acea"tB de>iniie "ui *eneri" tri1ite la ter1enul >rance: e?haustion 2 de la e?haustio din e?ha.urire,
lat+ a epui:a3 care are& ne "pun dicionarele& "e1ni>icaie 2In lo*icB3 de J1etodB de anali:B care
con"i"tB In epui:area tuturor ipote:elor po"i$ile Intro pro$le1BD+ Nu e 1ai puin adeABrat cB
neolo*i"1ul ar >i tre$uit& cu acea"tB "e1ni>icaie& "B ai$B >or1a Je?)au"tieD "au Je?)au"tiuneD+ Ca
atare& crede1 cB a"upra ter1enului utili:at de Ion Bar$u a acionat (i "en"ul Aer$elor >ran
40
u:e(ti 2a"e1BnBtoare >oneticB3 e?haucer 2din lat+ e?hausser 2In le*BturB cu >r+ Baut) care are "en"ul de
Ja InBla& a eleAa3+ JE?)auiaD& ter1en $ar$ian& une(te "en"urile de Jepui:areD (i Ji:$BAireD&
J1HntuireD (i c)iar JInBlareD+ !e"i*ur& >unda1entul e"te cel o>erit de cuAHntul >rance: Je?)au"tionD
o doAede(te nu nu1ai te?tul re>eritor la 'ateiu Cara*iale ci (i ceea ce ur1ea:B In e!hea lui +o%eric<
=sher dupB ace"t cuAHnt: JE?)auia prin uitare& >aptul tau1atur*ic al Anal9"ei con>erind e"enB "trBinB
(i tran">eratB e?tre1elor pulAeri:BriD& In care pute1 Inlocui& pe acea"tB $a:B& Je?)auieD prin
Jepui:areD+ !ar >uncionea:B (i "en"ul de Ji:$BAireD (i deci de J1HntuireD (i JInBlareD/ Jprin uitareD
In"ea1nB (i Jprin eli1inareD+ Intre* pa"a<ul "e re>erB la Jeli1inareaD 'adelinei 2ca tri1itere literalB In
cadrul Jpara>ra:eiD dar (i ca eli1inare a ceea ce ea repre:intB principiul *ea1Bn >e1inin3+ !e"pre
natura JAnal9"eiD ne poate edi>ica (i ur1Btorul pa"a< de eAocare dintrun te?t $ar$ian (Su3 constelaia
numerelor)5 J#B"tre: iarB(i a1intirea pri1elor lecii de"pre continuitate& "tBruina lui 2a pro>e"orului de
liceu Banciu n+n+3 de a ne >ace clari a"upra deo"e$irii dintre al*e$rB (i anali:B: JAl*e$ra e a?atB 1ai
1ult pe e*alitBi& anali:a pe nee*alitBiD+ Acea"tB o$"erAaie >oarte a"cuitB Aul*ari:a pentru noi&
"i1pli>icHnd& adeABrul adHnc cB natura anali:ei e topolo*icB nu al*orit1icB+D
==
Tot >ra*1entul din
e!hea lui +o%eric< =sher care ne reine atenia repre:intB o tran"punere 1eta>oricB a ace"tui caracter
Jtopolo*icD al anali:ei pentru care pot >i de"i*ur caracter Jtopolo*icD al anali:ei pentru care pot >i
de"i*ur ilu1inate (i preci:Brile lui B+ Nicole"cu din cartea "a Ion Aar3u, Cosmolo!ia Gocului Secun%,
!ar In "en" "i1$olic (i nu nu1ai de "i1plB Jcripto*ra1BD 1ate1aticB& >ra*1entul e?pri1B din nou
ideea nece"itBii unicitBii principiului intelectual: de>init de a$"tracie& deci de JuitareD (i i1plicit de
inAe"tirea cu o calitate nouB 2Je?i"tenB "trBinB (i tran">eratBD3 a re:ultatelor de1er"ului "Bu analitic
2Je?tre1ele pulAeri:BriD3+ @itarea e"te& In ca:ul de >aB& a(a cu1 "punea1& a principiului >e1inin&
intrat cu cel 1a"culin al intelectului nu Intro ecuaie de tip al*e$ric ci Intro JneecuaieD 2ine*alitate&
inecuaie3 de tip analitic 2cBci JAnali:a e $a:atB pe ine*alitBiD3+ Or& cu1 "e Aa "pune 1ai <o"& acea"tB
JneecuaieD& deci ine*alitate Intre principii& Intre 'ono" (i @na& Intre RodericN (i "ora "a *ea1BnB
'adeline& e"te Jcreatoare de "cBdere& de ciclu& de
46
te1poralD& toc1ai pentru cB prin ea "e pre"upune JnuntaD recuperarea contin*entului 2a te1poralului& a
relatiAului3 In dauna a$"olutului unicitBii+ Inde1nul e"te& prin apo"tro>a& "pre reducia la unitate& prin
JuitareD: JSpar*e )i$ridul ace"tei neecuaii creatoare de "cBdere& de ciclu& de te1poral+D+ J%i$rida
neecuaiaD a principiilor e"te J"partBD prin JuitareaD 'adelinei+
Caracterul 1etate?tual al celui deal doilea cur"iA e pu" In eAidenB prin apo"tro>a la autorul te?telor
care au in"pirat para>ra:a: JRBpu"ele tale 'adeline& Lenore& @lalu1e condiii de"i*ur *Hndului
poetic "unt din natura inAa*inatB& ne*atiAB& (i de aceea ete1 re>u:atB& a Tiparelor+D+ 2@")er e"te cel
1ult un alter a!o al lui #oe (i nu al lui Bar$u& pe lHn*B "e1ni>icaiile "ale "i1$olice pe care lea1
1enionat anterior3+ Te?tele poe(ti la care "e tri1ite "unt& pe lHn*B nuAela de $a:B& poe1ele Lenore 'i
=lalume, Cele trei per"ona<e ale poetului a1erican "unt& >iecare& In Ai:iunea lui Ion Bar$u& ipo"ta:e ale
aceluia(i principiu >e1inin aAHnd In co1un >aptul de a >i JrBpu"eD& eli1inate deci JrBpu"ele tale/),
Natura lor e"te Jetern re>u:atBD& cBci "tatutul lor ontolo*ic nu 1er*e 1ai departe de acela de Jcondiii
+++ ale *Hndului poeticD& de 1o1ent de in"piraie pBrB"it apoi pentru ca poe:ia "B "e punB "u$ "e1nul
intelectului& "B deAinB adicBJ*HndD+ Natura lor e 1atricialB& Jnatura inAa*inatB& ne*atiAB +++ a
TiparelorD& Aala$ile prin a$"enB+ #rincipiul >e1inin nu e"te deci cau:ator al unui JplinD de
"e1ni>icaie& ci repre:intB cel 1ult creu:etul In care *Hndul poetic I(i con"tituie plinul "Bu cu "e1n
po:itiA+ Ideea Jeli1inBriiD analitice e pB"tratB (i de >ra*1entul ur1Btor: JXenitul "a*itar al cerurilor
noa"tre le 1enine departe& printre coruperi& In du)ul >actice (i tran"lat al lacului co1entatorD+ Te?tul
e"te& crede1& deo"e$it de li1pede& dacB de"ci>rarea noa"trB de pHnB aici e conAin*Btoare (i e?actB:
natura intelectului 2a principiului 1a"culin3 e"te J:enitalBD& "olarB 2"a*itarB3& caracteri:atB de unicitate
(i a$"olut In&&cerul intelectualD al lui 'ono"& In acel cer J"ie(i centrat adunat (i de piatrBD al lui @")er+
Re>u:Hnd principiul >e1inin al "en:ualitBii& intelectul 1enine ipo"ta:ele ace"tuia Jdeparte printre
coruperiD& In lu1ea corupti$ila a contin*entului care nu e 1ai 1ult decHt o platonicB& Jtran">eratBD (i
>actice aparenB (i o*lindire a lu1ii ideii 2ceea ce& pentru pB"trarea le*Bturii cu te?tul poe"c& "e traduce
In o*lindirea In lacul din Falea @")er& JIn du)ul >actice (i tran"lat al laculuiD& Jco1entatorD toc1ai
pentru cB& prin o*lindire& Jco1entea:BD lu1ea ideii tran">erHndo In "ine3+
!acB J(oaptele de>unctei SuroriD puteau repre:enta tentaiune& i"pitire 2In pri1ul cur"iA al te?tului3& ele
"unt Inlocuite acu1&
4;
datoritB ace"tei o*lindiri& de acele J(optiri de la 'ono" la @naD& Inde1nul $ar$ian& parial co1entat de
noi anterior& deAine a(adar i1$old "pre do$Hndirea "in*urB a a$"olutului& a unicitBii: Jtiete& "in*ur
Oc)i& prin toatB acea"tB "piritualitate a Aederii& prin tot *Hndul cu>undat (i *eo1etric la care tea1
"tri*at+D+ Apo"tro>a e"te la #oe& In "piritul re>erinelor 1etate?tuale ale cur"iAelor para>ra:ei (i
ilu"trea:B& pe lHn*B acel Inde1n la a$"olut (i a$"tra*erea 2Jtiete& "in*ur Oc)i+++D3 In interiorul
conte1platiAitBii pure a *Hndului poetic 2Jprin toatB acea"tB "piritualitate a AederiiD unde JAedereD "e
poate Inlocui cu JAi:iuneD pentru a a<un*e la o e?pre"ie $ar$iana de<a >olo"itB In articolul de"pre
Bla*a3& dar (i In interiorul Ai:iunii tran">or1atoare Inalt "i1$olice& pro>unde 2J*Hndul cu>undatD3 (i
ri*uroa"e 2J*Hndul*eo1etricD3 In care te?tul para>ra:ei $ar$iene a$"tra*e (i interpretea:B >iciunile (i
Ai:iunile poe(ti 2Jla care tea1 "tri*atD3+ CBci ace"t dru1 al a$"olutului *Hndului poetic 2J1er"ul tBu
pHnB "u$ corturile atHtor "upunBtoare >ru1u"eiD3 nu trece prin lu1ea contin*entului& ci "e J1B"oarB cu
aptitudinile )ar>eiD& a<un*e adicB In lu1ea e"enelor+ @n elo*iu "i1ilar >u"e"e adre"at lui 'ateiu
Cara*iale In +sritul Craiului, din care a1 citat 1ai "u" un >ra*1ent reAelator pentru elucidarea
ter1enului $ar$ian de Je?)auiuneD+ !ru1ul pHnB la e"ene e"te a$"tra*ere din contin*ent& relaie purB
In ">era operaiilor (i conceptelor+ JLu1ile 1ate1atice "unt Ai:i$il e?terioare& nu1ai elanuri "o1atorii&
Airtuale acu1ulBri de operaii le lea*B+ E?tre1ele $o*Bii& onoruri& >ru1u"ei (i Aiii atri$uite de 'ateiu
Cara*iale per"ona*iilor "ale "unt de aceea(i naturB cu in>initatea de operaii care ne de:lea*B de o lu1e
de >iine al*e$rice pentru un *rad "uperior de tran"cendene+ In literaturB idealitatea per"ona*iilor "e
o$ine printrun e?ce" de dBrnicie+D
=5
IatB a(adar cB& din nou& opo:iia analitical*e$ric e"te reprodu"B
In plan literar: doar cB In literaturB e?i"tB& "pre deo"e$ire de 1ate1atici& acel Je?ce" de dBrnicieD care&
InlBturat& per1ite intuirea naturii e"eniale a per"ona<elor& JidealitateaD lor+ #rocedeul de JlecturBD e"te&
cu alte cuAinte& nu nu1ai acea Ja"cundereD ci (i eli1inarea acelui Je?ce" de dBrnicieD pentru
do$Hndirea e"enialitBii+ SB nu uitB1 cB In acela(i te?t Ion Bar$u Aedea In cei trei Crai Ja?e
uniAer"aleD (i Jnu1ai In al doilea rHnd oa1eniD (i >or
47
1ula o e?i*enB a literaturii In "u$"tituirea "i1plei naturi $iolo*ice prin natura planetarB
=-
+ Ace"t lucru
"e IntH1plB In poe:ia $ar$iana& dar (i In interpretarea Jpara>ra"ticBD a lui Ed*ar #oe: natura $iolo*icB&
"ocialB "au "i1plu u1anB a lui RodericN @")er e"te InlocuitB& prin de:*olirea Je?ce"ului de dBrnicieD
1eta>oricB (i contin*enB& cu cea JplanetarBD a lui 'ono"& "i1$ol al principiului 1a"culin al
intelectului& (i el Ja?B uniAer"alBD a"e1eni crailor "au a"e1eni J>ratelui pur 'ercurD din poe:ie+
56
@")er I(i In(tiinea:B prietenul cB prin 1oartea 'adelinei Aa a<un*e Julti1ul ur1a( al "trBAec)iului
nea1 al @")erilorD
=4
+ El e"te deci un Jter1enD al unei Jpoetice ra"eD& al unei ra"e a>late In"B pe cale de
e?tincie+ !i"<uncia "ucce"iAB introdu"B de Ion Bar$u In cur"iAul >inal al para>ra:ei e"te In"B o AoitB
a$andonare a ">Hr(itului nuAelei poe(ti+ In Pr3u'irea Casei =sher "ora de:*ropatB duce cu "ine In
1oarte pe >ratele "Bu (i ca"a& care pBrea "B e?i"te doar atHta ti1p cHt trBiau cei care o locuiau& "e
prB$u(e(te In Jlacul co1entatorD& In lu*u$rul )ele(teu dupB di"pariia lor+ J!ar "pune Ion Bar$u
douB "e doAedirB cBile con"i"tenii+D+ Con"i"tena priAe(te& >ire(te& principiul intelectual 1a"culin&
repre:entat de @")er& una din Ja?eleD uniAer"ului >anta"tic poe"c+ Cea dintHi dintre cBi e"te JlocuireaD:
(i con"i"tena dintHi e"te aceea a identi>icBrii dintre cunoa(tere (i locuire 2JCunoa(terea era aici
locuire+++D3+ Cea dea doua Jcale a con"i"teneiD e"te un Ja"i1ptotic declinD care J"e i1pri1BD& Jpe
or$itele ri*ide ale 1BrilorD& pornit din pB1Hnturile FBii cunoa(terii+ IntHia cale de cunoa(tere e"te
JlocuireaD In interiorul unei a$"olute conte1platiAitBi (i concentrBri+ !ar Intrun al doilea "en"
cunoa(terea e"te aAenturB& pBrB"ire a locuirii& pere*rinare odi"eicB+ @lti1ul para*ra> al cur"iAului
para>ra:ei pleacB de la o altB operB a lui Ed*ar #oe: 7anuscris !sit 1ntr.o sticl
E*
, Se Aa Aedea
i1ediat cu1 anu1e e"te Jpara>ra:atBD acea"tB poAe"tire poe"cB In te?tul $ar$ian+ SB preci:B1 totu(i
cB& dacB In cadrul pri1ei 1odalitBi a cunoa(terii& In JlocuireD& ceea ce "e o$ine e"te o JintuiieD
intuiia aceluia ce >u"e"e de>init drept un Jter1en al
4=
unei poetice ra"eD& produ" e?tre1 al unei >iine de e?cepie& In acea"tB a doua 1odalitate pe care o
identi>icB1 In a"pectul dina1ic al cunoa(terii& In aAenturB& re:ultatul e"te o Jde"coperireD& acea
Jdi"coAer9D cu care "e Inc)eie te?tul $ar$ian+
La o lecturB "i1$olicB a peripeiilor din poAe"tirea a1intitB 2(i In parte din ro1anul intitulat Aventurile
lui Arthur Hor%on PDni)
i?
inAitB >ra:a care de"c)ide ace"t ulti1 para*ra>: JSB de"cuie1 acele IncBperi
oceanice+++D+ E de >apt o nouB inAitaie la de"ci>rare+ In re"t& prin co1pararea cu 7anuscris !sit 1ntr.o
sticl para>ra:atB deAine la >el de punctualB ca (i In raport cu Pr3u'irea Casei =sher, #oAe"tirea
poe"cB de$utea:B cu o I1$arcare In MaAa 2care <u"ti>icB >ra:a J!incolo de tronul occidental& AB:utB pe
1Brile MaAei+++D3 a eroului cBruia Ii Aa >i dat "B treacB prin peripeii e?traordinare+ Cora$ia pe care "e
I1$arca"e e di"tru"B de >urtunB& dar unicul ei "upraAieuitor& autorul J1anu"cri"ului *B"itD& e proiectat
la $ordul unei >anto1atice corB$ii aler*Hnd cu toate pHn:ele de">B(urate pe >urtunB+ NaAa "e IndreaptB
"pre #olul Sud 2JarHnd oroarea #olului SudD3/ In Aventurile lui Arthur Hor%on PDm de"crierea
dru1ului "pre Sud e IncB (i 1ai detaliatB+ Ea Inaintea:B printre JIn"pBi1HntBtoare 1etere:e de *)eaB
InBlHndu"e "pre D+erul pu"tiu de parcB ar >i c)iar &ereii universului/
))
, plutind iurtatB de un Jpu)oi
care& cur*Hnd (i urlHnd printre al$ele *)euri letonB In"pre "ud ca o ca"cadB In ne"tBAilita ei cBdere+++D
56
RecuDnoa(te1 ace"t pa"a< poe"c a$"or$it In para>ra:a $ar$iana: Jprin alaiul "trident "trBAe:iu& den"
de"BAHr(it al :idurilor uniAer"ului+D+ 'ai *reu de de"ci>rat e"te incidentala care ur1ea:B: JIn rituala&
totu(i& indi*enB a >aptului celui 1ai "tin*)er& In"cri" In Aidul unei $uteliiD+ Conce"iAul repre:entat de
Jtotu(iD ar putea Indrepta "pre ideea de lip"B 2Jindi*enBD3 a apei (i c)iar acel in>ern acAatic& JritualBD
pentru cB apare ca a1Bnunt In toate poAe"tirile de nau>ra*iu 2de pildB (i In Aventurile lui Hor%on
PDm), dupB cu1 e?pri1area JIn"cri" In Aidul unei $uteliiD ar putea tri1ite la identi>icarea J>aptului
celui 1ai "tin*)erD cu )Hrtia 1anu"cri"ului *B"it+ Oricu1& J$uretoa"a& Aenera$ila naAB a (tiineiD e"te
tran"crierea (i interpretarea "i1$olicB a unor detalii poe(ti+ CBci >anto1atica naAB e de"cri"B de poetul
a1erican ca >iind con"truitB dintrun Jle1n din calea>arB de poro" >BrB "B 1ai ine1 "ea1B de >aptul
cB e"te 1Hncat de cari 2J$uretoa"aD n+n+3& ca ur1are a plutirii pe
45
ace"te 1elea*uri (i putred de Aec)i1eD
5;
2JAenera$ilaD n+n+3/ 2pentru ulti1ul ad<ectiA e utilB (i
de"crierea ec)ipa<ului: J+++purtau cu toii poAara unei adHnci $BtrHnei+++D
57
etc3+ CHt de"pre Inc)eierea
>ra:ei pe care o co1entB1 2J>orea:B ace"t cer "olidarD "olidar cu apele& adicB& le*at de ele prin &
:idurile uniAer"uluiD3& ea nu 1ai nece"itB e?plicare& cBci dacB naAa e"te un "i1$ol al tiinei& adicB al
cunoa(terii In cel deal doilea "en" $ar$ian 2"u*e"tia "i1$olicB Aenind c)iar de la #oe: J+++dorina de a
pBtrunde tainele ace"tor tBrH1uri de "pai1B Intrece c)iar de:nBde<dea (i 1B I1pacB pHnB (i cu cea 1ai
)HdB In>Bi(are a 1oriiD3
5=
de"tinul ei e"te acela al depB(irii li1itelor cuno"cutului& al >orBrii lor pHnB
la i1po"i$il+ In >ine& ulti1a >ra:B are (i ea& In $unB 1B"urB& acoperire In aceea(i poAe"tire poe"cB 2cu
unele re1ini"cene (i din Aventurile lui Arthur Hor%on PDm)5 Ji pHn:ele ei depri1ate 2din cau:a
Aec)i1ii& n+n+3 alia:B 2une"c& a"ea1BnB n+n+3 adicB "tirpe a @")erilor 2"tirpe a cButBtorilor adeABrului& a
In"etailor de cunoa(tere& n+n+3 Innodatelor *eloa"elor ra"e de <o" 2>orele ele1entare ale Aalurilor
JInnodateD deci :$uciu1ate dar (i J*eloa"eD ca (i 1itul antic pe IndrB:neala o1ului n+n+3D+ !ar e o
alianB Intru cunoa(tere/ ea "e petrece JIn acele "e1ne de *udron 2cor$i Intor(i In *)irlande3 a cBror
iAire aici e "in*ura pro>erare a iadului& acceptatB AreodatB "u$ ceruri cuAHntul co1plet+ !ISCOFERYD+
Te?tul e de"ci>ra$il In toate a1Bnuntele "ale: acele J"e1ne de *udronD "unt )aoticele J1H:*BleliD pe
care eroul poAe"tirii le >ace cu catran pe o pHn:B I1pBturitB de cora$ie/ a"e1eni te?tului ciudat *B"it de
Gordon #91 In pe(tera din in"ulele Sudului& "e1nele ur1ea:B a co1pune un JcuAHnt co1pletD: El
e"te deoca1datB o )aoticB In(iruire de "i1$oluri care pot "u*era 1eta>ora $ar$iana 2Jcor$i Intor(i In
*)irlandeD3 la "i1pla priAire a de"enului acelor "e1ne& pe care Il dB #oe In Aventurile lui Arthur
Hor%on PDm, !e">B(uratB& pHn:a reor*ani:ea:B "e1nele IntH1plBtoare lB"Hnd "B "e citea"cB cuAHntul
pre1onitoriu& JcuAHntul co1pletD DESCIPE+I+E 2en*l+ !ISCOFERY3+ IatB In"B citatul din
poAe"tirea lui #oe: JIn Are1e ce cu*eta1 la ciudBenia "oartei 1ele 1Hn<ea1 In ne(tire cu o pen"ulB
1uiatB In catran 1ar*inile unei Aele I1pBturite cu *ri<e+ #Hn:a e Intin"B acu1 pe Aer*B (i 1Hn:*Hielile
>Bcute la IntH1plare alcBtuie"c cuAHntul !ESCO#ERIRE+D
55
'ai rB1Hne de clari>icat doar
co1entariul $ar$ian: Ja cBror iAire aici e "in*ura pro>erare a iadului acce$tat F-eodat "u$
(1
ceruri+D+ !ar dacB adeABrul (tiinei pre"upune& pentru a >i o$inut& un >anatic pact cu diaAolul& dacB
c)e1B1 In cau:B 1itul pro1eteic& atunci cunoa(terea (i de"coperirea pot >i pro>erare a iadului& reAe
laie "1ul"B diAinitBii 2cerului3 de puterea 1inii o1ene(ti& "upre1B )9$ri"+
IatB dar cB a doua cale a cunoa(terii& acel Ja"i1ptotic declinD In"cri" pe or$itele 1Brilor "e clari>icB
acu1 1ai $ine& cBci poAe"tirea lui #oe "e Inc)eie cu "cu>undarea In )Burile #olului a >anto1aticei naAe
(i a ciudatului ei pa"a*er+
7.
In >elul ace"ta te?tul para>ra:ei apare In Intrea*a "a <u"ti>icare , literalB+ Sen"urile "i1$olice au >o"t
rHnd pe rHnd pu"e In lu1inB& pe I1B"ura clari>icBrii e?pre"iilor aparent atHt de er1etice pe care le
>olo"e(te poetul ro1Hn+ EAident& opinia celor care& a"e1eni lui B+ Nicole"cu& "u"in cB [Ion Bar$u nu
preia +++ In JFe*)ea lui RodericN @")erD ca (i In JFalduriD (i JIn>Bi(areD decHt unele nu1e (i e?pre"ii
poe(ti >olo"ite doar ca prete?t& orice deter1inare de e"enB >iind e?clu"B+\
5-
e"te cu de"BAHr(ire eronatB+
@n preot aAHnd cultul e?pre"iei e?acte a"e1eni lui Ion Bar$u nu putea "B >ie Lec)iAoc atunci cHnd
"punea cB para>ra:a "a cuprinde un raport Intre Aalorile co"1o*oniei (i de cunoa(tere ale lui Ed*ar #oe
(i ale "ale: (i In realitate "e IntH1plB toc1ai ace"t lucru+ O "ea1B de te?te poe(ti "unt para>ra:ate (i
interpretate "i1$olic+ #rocedeul lecturii "ale e"te In acela(i ti1p acela al eli1inBrii Je?ce"ului de
dBrnicieD 1eta>oricB& predo1inant In literaturB (+sritul crailor) pentru a pune In eAidenB "i1$oluri
(i e"ene& (i cel al unei Ja"cunderiD prin a$"tra*ere (i JperAer"iuneD 2In "en"ul re>eritor la "inta?B pe
care la1 preci:at3+
RB1Hne "B ne pronunB1 a"upra JadeABruluiD pe care poetul reAendicB al >i e?pri1at In te?tul "Bu+
!in JlecturaD pe care a1 >Bcuto "e poate Aedea cu1 Intrun pri1 "en"& ace"t adeABr e"te direct
raporta$il la Ed*ard #oe (i la te?tele Jpara>ra:ateD& In a"e1enea 1B"urB o "ea1B de detalii (i de
"e1ni>icaii poe(ti "e re*B"e"c a1Bnunit In te?tul $ar$ian+ Intrun al doilea "en"& ace"t adeABr priAe(te
poetica lui Ion Bar$u In"u(i: cBci tre$uie "B
44
preci:B1 cu toatB >er1itatea cB e!hea lui +o%eric< =sher nu ur1Bre(te Areo ilu:orie "inte:B de
cunoa(tere poeticB (i cunoa(tere 1ate1aticB a$"tractB+ Si1$olurile 1ate1atice "unt >olo"ite pentru
Aalenele lor 1eta>orice: Ion Bar$u nu er1eti:ea:B In te?t un di"cur" de tip 1ate1atic ci >olo"e(te o
"ea1B de e?pre"ii 1ate1atice pentru "u*e"tia poeticB pe care o conin+ !eci nu e"te Aor$a In te?t de
nece"itatea unirii dintre raiune (i "enti1ent& dintre intuiia "en"i$ilB (i *Hndire+ A(a cu1 o concepe Ion
Bar$u& poe:ia e"te un produ" e?clusiv al intelectului+ O "pu"e"e dealt>el In Poetica %omnului Ar!hezi5
JFer"ul cBruia ne Inc)inB1 "e doAede(te a >i o di>icilB li$ertate: lu1ea puri>icatB pHnB a nu 1ai o*lindi
decHt >i*ura "piritului no"tru+ Act clar de narci"i"1+ !e"i*ur& ca tot a$"olutul: o purB direcie un "e1n
al 1inii+D
54
Nu e?i"tB *re(ealB 1ai 1are decHt a crede cB Bar$u Inele*ea de1er"ul "Bu ca pe un )i$rid
Intre J"enti1entalaD poe:ie (i Jcele$ralaD 1ate1aticB+ #oe:ia (i 1ate1atica i:AorB"c& "peci>ic& din
aceea(i 1atrice+ @n 1it acela dupB care poe:iile $ar$iene a"cund alt>el de JecuaiiD decHt pe cele
"trict poetice tre$uie "B cadB+
In >ine& al treilea adeABr al para>ra:ei e"te 1ai *eneral& c)iar >ilo"o>ic+ #oetul In"crie In linii de rarB
e"enialitate o para$olB a cunoa(terii: conte1plare (i aAenturB& a"ce:B& prin IndepBrtare de "en:orial& de
ele1entar& de contin*ent pHnB la Jca"telul de *)iaB al *HndiriiD& (i lupta cu necuno"cutul pHnB la
o$inerea de"coperirii care pentru poe:ie "e "ituea:B InBuntrul cuAHntului co1plet+
Cele trei adeABruri ale para>ra:ei $ar$iene identi>icB& pe rHnd& un *u"t literar& o poeticB& o pro>e"iune de
credinB+ Coe"enialitatea lor <u"ti>icB de >apt 1Brturi"itB predilecie a poetului pentru acea"tB pa*inB
>BrB e*al din literatura noa"trB prin de"BAHr(ita concentrare de "en"uri (i "i1$oluri+ Lectura Intreprin"B
a"upra te?telor poetului pentru care 1Brturi"ea eAlaAie e"te deci& 1ai 1ult decHt o artB poeticB& o
"inte:B a e>orturilor aceluia care& a"e1eni 1arelui poet >rance:& a Arut "B dea un "en" 1ai pur
cuAintelor de land ale tri$ului
-.
+
EGPERIEN7A CA MELANCOLIE
Ti IOE.
iui
,..
,+
E?&eriena ca melancolie, 2Isa3el e"te o con>e"iune rB1a"B la 1ar*inile >iciunii+D
,
Acea"tB apreciere
a lui #o1piliu Con"tantine"cu Inc)ide In ea una din alternatiAele co1po:iionale cele 1ai
"e1ni>icatiAe ale ro1anului 1odern+ Intre Jcon>e"iuneD (i J>iciuneD o"cilea:B IntradeABr 'ircea
Eliade: con>e"iunea purB e"te cea din Amintiri si Gurnal# >ondul teoretic al >iciunii pure e dat de
cercetBrile 1a"iAe& i1pre"ionante& de i"toria reli*iilor& a cBror cunoa(tere e"te de neInlocuit atunci cHnd
e Aor$a de a interpreta poAe"tirile (i ro1anele J>anta"ticeD ale pro:atorului+ In Inceputurile "criitorului
"e circu1"crie& Intre ace(ti doi poli& o >a:B Je?peri1entalBD: li1itele (i AirtualitBile ei "unt
de1on"tra$ile IncB din pri1ul ro1an& Isa3el 'i a&ele Diavolului, For1ula *idianB a J<urnaluluiD nu
e"te o 1odalitate nu1ai e?terioarB de or*ani:are& cBci ea i1plicB& pentru 'ircea Eliade& con*enialitate&
coincidenB& c)iar& la niAel tipolo*ic: JdoctorulD& per"ona<ul central al ro1anului& are ceAa din La>cadio
"au din Ji1orali"tulD lui Gide+ !ar terenul re>erinelor "e poate e?tinde& inclu:Hndul In 1od nece"ar
pe GioAanni #apini 2pe care& Intro pa*inB din Gurnal acela(i Gide Il *B"ea e?ce"iA de Incre:Btor In
"ine3
0
& eAident cel din =n uomo finito, a cBrui >a"cinaie a"upra Jadole"centului 1iopD o 1Brturi"e"c
Amintirile lui Eliade
6
+
Fondul Je?perienelorD& In plan 1oral "au per"onal& pe care le IncearcB doctorul e"te dat de diletati"1+
E o condiie In care el "e recunoa(te: J!iletati"1ul culturii 1ele capBtB "trun*ul (tiini>ic+D
;
/ 1ai
departe 1Brturi"e(te c)iar o no"tal*ie pentru "peciali:area ri*uroa"B& ale cBrei AoluptBi dea$ia le
pre"i1te+ A"e1eni autodidactictului papian& dar >BrB "B cadB In tenacitatea "terilB a celui "artrian&
JdilentatulD lui 'ircea Eliade are intuiia "traniu utilitarB a puterii pe care o i1plicB In 1od nece"ar
orice cunoa(tere& e?trapolHnd In ea toc1ai po"i$ilitatea tran">or1Brii& pe care o pre"upune
'D'='
puterea 2pentru #o1piliu Con"tantine"cu& doctorul e"te Jun eu deAorat de a1$iia cunoa(terii& 1iruit
deo *raie pe care no Area cu ni1eni I1pBrtB(itBD
7
/ acela(i critic& ale cBrui anali:e la ro1anele lui
'ircea Eliade "unt cele 1ai pBtrun:Btoare din cHte "au "cri" la noi& conc)ide 1ai departe& unind In
caracteri:are pe autor (i per"ona<ul "Bu: JTra*edia de con(tiinB a dlui Eliade poate >i priAitB ca o
de*radare a teoriei cunoa(terii de pe un plan intelectual+ !iaAolul e un de1on actiA/ el pretinde
cunoa(terea prin act+D3
=
+
A"e1eni o1ului papinian& care Area "B deAinB :eu 2JFoia1 "Bi eli$ere: +++ c)iar pe cei pe care Ii
di"preuia1 (i Ii di"preuia1 toc1ai >iindcB nu erau li$eri (i toc1ai >iindcB erau de di"preuit Aoia1
"Bi eli$ere:+D3
5
doctorul din Isa3el 'i a&ele Diavolului Area "B in>luene:e de"tinele celorlali& de >apt
"B le tul$ure 2JIatB cine "unt eu& cel care a cre:ut cB poate tul$ura Aieile+D3
-
(i "B le "c)i1$e 2J!ar eu
Areau ca re:ultatele e?perienelor 1ele "B 1odi>ice Aieile celorlali+D3
4
El e"te In e"enB un nou
1orali"t& a cBrui eticB ne*atiAB "e re:olAB pe planul Aieii celorlali& un produ" al propriului "Bu
narci"i"1 2J'a1 iu$it Intotdeauna& "incer (i total+ Fire(te& In >iecare an 1a1 iu$it alt>el& dar o dHrB
continuB "tBruia In >iecare "c)i1$are+ 'a1 iu$it (i 1ai 1ult de cHnd 1ia1 a>lat "lB$iciunile+D3
,.
+
Curio"& ace"t >ond e <u"ti>icat "ocial: pBtrun" pe puntea re:erAatB pa"a*erilor de cla"a IntHia& doctorul
I(i *B"e(te propria "uperioritate In per>eciunea "a AirilB& opu"B 1oliciunii lHncede a celor $o*ai+ !e
>apt e "i1pto1aticB acea"tB "en:aie de neapartenenB& care "e tran">or1B Intro reAoltB i1plicitB:
J"educBtorulD& care e"te "au Area "B >ie doctorul& e un out"ider care nu "e re*B"e(te Intrun 1ediu+ El
JeAadea:BD a(adar& dar toc1ai pentru cB ipote:a unei noi co1unitBi u1ane& e?oticB& e?clude de la $un
Inceput po"i$ilitatea identi>icBrii (i apartenenei+ E?oti"1ul e"te a(adar ali$iul (i condiia ineli1ina$ilB
a iniierii e?perienelor: 1odul lor tre$uie "B >ie deAiat pentru a deAeni acce"i$il+ FaB de 7aitreDi In"B&
"au de alte nuAele din "eria indianB& de e?e1plu Jo&i la Se.ram&ore, unde ele1entul e?otic "e
>uncionali:ea:B& In pri1ul ro1an el rB1Hne e?terior+ Grupurile de per"ona<e cu care doctorul intrB In
contact "unt cele ale unor europeni tran"plantai+ Lu1ea pe care o IntHlne(te e"te a(adar o lu1e
nor1alB& $analB c)iar& de unde
,.0
neAoia unei di"locBri In interiorul ei/ 1odalitatea concretB a aciunii e"te eroticB& Intrun "en"
particular& care i1plicB neparticipare a>ectiAB+ SeducBtorul lui 'ircea Eliade e"te de >apt i"pititorul
$i$lic& !iaAolul care& el cel dintHi& nu poate re:i"ta tentaiei:&+++ In "u>let "a i"cat i"pita+ Aceea(i i"pitB
de a tur$ura& de a "trecura Indoieli& de a c)e1a con(tiina li$ertBii Intro e?i"tenB li$erB (i "tupidB+D
,,
In Kar&ele 1odalitatea "educiei e"te 1a*ie purB/ In Isa3el 'i a&ele Diavolului ea "e include Intrunui
dintre J"tadiileD NirNe*aardiene& cel e"tetic al lui JindiAi:ii nu erau decHt ni(te "ti1uleni& el Ii
IndepBrta de "ine a(a cu1 copacii la"B "B cadB >run:ele+D
,0
2SirNe*aard3+ !ar el e?tinde >eno1enolo*ia
don<uanului: Intrun >el (i doctorul e"te un per"ona< cari"1atic& ca (i per"ona<ul lui #ier #aolo #a"olini
din Teorema# "trate*ia "a e"te In"B identicB cu a prototipului NirNe*aardian+ IatBl pe Mo)anne"
SeducBtorul con"truindu(i planul: JIntHi >e1initatea ei 2a Cordeliei& n+n+3 Aa >i neutrali:atB prin $un
"i1 (i printro )Bituiala pro:aice& nu direct& ci indirect& ca (i prin ceea ce e"te a$"olut neutru: "piritul+
Ea I(i Aa pierde aproape >e1initatea pentru "ine& dar In acea"tB "tare Ii Aa >i i1po"i$il "B "e i:ole:e& ea
"e Aa arunca In $raele 1ele& nu ca (i cu1 a( >i un a1ant& nu& ci Intrun >el In Intre*i1e neutru/ atunci
"e Aa de(tepta >e1initatea pe care o "coi la iAealB pentru a o duce la ela"ticitatea "a "upre1B/ >BcutB "B
"e loAea"cB de un o$"tacol real ea Aa trece dincolo de el/ >e1initatea ei Aa atin*e un apo*eu aproape
"upranatural& (i ea I1i Aa aparine cu o pa"iune "uAeranB+D
,6
Neutralitatea "piritului poate >i con"ideratB
ca atare nu1ai din un*)iul a>ectelor+ Spiritul e"te deci un teritoriu preli1inar pe care i"pita "e
in"inuea:B: cul1inaia eroticB repre:intB un "tadiu >inal& care nu contea:B In "ine ci ca o intB 1ereu
a1HnatB+ Nici pentru doctorul lui 'ircea Eliade& dealt>el& ero"ul pur nu contea:B 2JNu po>te"c o AiaB
incon(tientB& in"tinctiAB+D3
,;
/ e?perienele "ale "e con"u1B& Intro pri1B >a:B& la u1$ra Je?erciiilor
"piritualeD ale lui I*naiu de Lo9ola& adicB prin concentrare (i inten"i>icare a "piritului In indi>erena
trBirii corporale
,7
+ Su$linierea purB Ii e"te totu(i indi>erentB doctorului: el In"u(i "e de>ine(te ca un
J*eniu "terpD
,=
+ Ceea ce Ii rB1Hne& ca teoreticB ele1entarB& e"te acea J1eta>i:icB "trate*icB a
!iaAoluluiD
,5
pe care plBnuie(te "o "crie& ia- ca $-actic& eHe-ci!
'DE
tarea "educiei+ Ca (i pe !on Muan 2un J!on Muan luci>erD Il nu1e(te #o1piliu Con"tantine"cu
,-
3 "au
pe Mo)anne" SeducBtorul Il intere"ea:B "educia ca "educie& prin ceea ce 1edia:B "u$ raportul cu
noa(terii: e?clu"iAi"1ul e"te total In ace"t "en" 2J!acB adeABrul nu "e a>lB prin dra*o"te& oriunde "ar
a>la el& nu 1B intere"ea:B+D3
,4
+
E"te intere"ant "B re1arcB1 tran">or1area pe care o "u>erB In ro1an o "ea1B de 1ituri decadenti"te:
eroti"1ul 2"au c)iar perAer"itatea eroticB3& narci"i"1ul 2dandi"1ul era (i el o >or1B de narci"i"13&
e*ocentri"1ul& e?oti"1ul+ Ele "unt canali:ate Intro nouB direcie& a(e:atB "u$ "e1nul Aeleitari"1ului
diletanti"t papinian& care "e nB"cu"e& de alt1interi& tot ca un >el de reacie la decadenti"1ul dannun:ian
2c)iar dacB In prelun*irea lui3+ #o1piliu Con"tantine"cu re1arca"e In 'i"" Rot) o Jatitudine de
e"teti"1 dannun:ian In care Aiciul (i arta apar ca >or1e "upre1e ale a>ir1Brii indiAiduali"te+D
0.
#entru
noul erou al ro1anului ro1Hne"c& a(a cu1 Il concepe 'ircea Eliade& 1iturile nu "e "c)i1$B radical&
ele "u>erB o di"tor"iune In "en"ul unui nou actiAi"1 care "e Area 1ani>e"tarea unei noi 1orale+ In
per"pectiAa ei orice radicali"1 "au ri*ori"1 e"te orientat ne*atiA: o1ul nB:uie(te la tran">or1area
celorlali printro cunoa(tere care e "tBpHnire 2e eAident >unda1entul niet:"c)eean3+ 'ai intere"antB
e"te nu coloratura "peci>icB pe care o ia acea"tB 1oralB ci con(tiina unui rBu i1anent pe care o
IncearcB per"ona<ul+ !e:$Btut Intre o lu1e a $inelui (i o lu1e a rBului pe care are& la un 1o1ent dat&
"en:aia de a le >i depB(it& el Inre*i"trea:B pentru "ine po"i$ilitatea unei "alABri prin a"u1area totalB a
rBului& "in*ura In 1B"urB "B o>ere di"tanarea de el& depB(irea lui+ NeputHnd "B "e a(e:e Jdincolo de
$ine (i de rBuD 2pentru Ion Bar$u alternatiAa "e re:olAa In "inte:B& In acel ec)ili$ru Jla 1i<loc de rBu (i
$unD3& Inele*Hnd lu1ea ca pe un a1e"tec al principiilor& el Aru"e"e "o depB(ea"cB (i prin opiunea
pentru 1it (i "i1$ol+ Anali:a ace"tei con(tiine ne poate da o c)eie 1ai e?actB a ori:ontului
ne*atiAitBii In care e?i"tB per"ona<ul+ El tran"pune ecuaia 1anic)eicB a conta1inBrii celor douB
principii Intrun plan diAer" de tran"cendenB: de o parte trBirea e>ectiAB& de alta cea 1i"ticB 2JNu
e?i"tB& pentru 1ine& )iatu" Intre lu1e (i 1it nu e?i"tB dialecticB+D3
0,
+ Ruptura Intre 1it (i trBire are loc
prin de"acrali:are (i e"te o JAindecareD aparentB prietenul traAe"tit In de1on denunB& prin $anali:are&
incon"i"tentB In cele douB planuri& cel al lucrurilor
,.;
"en"i$ile (i cel al "en"urilor "i1$olice+ Continuitatea lor e"te IntreruptB atunci cHnd unul din planuri "e
ani)ilea:B+ #ara$ola cBrii e"te In per1anenB aceea a $a"1ului Tineree fr 3tr-nee 'i via fr %e
moarte pe care& la Inceputul ro1anului& doctorul Il poAe"te(te do1ni(oarei Rot)+ !in 1itul auto)ton
per"ona<ul e?tra*e ideea unei du$le con(tiine& a celui care JtrBie(teD (i JpoAe"te(teD In
, acela(i ti1p& >iind deci "en"ul (i epi>ania lui concretB In "en"i$il+ Ruptura di"locB ele1entele (i&
di:olAHnd o continuitate "pontanB& Il proiectea:B pe cel care o concepu"e In planul e?clu"iA al JtrBiriiD+
E"te un plan lip"it de tran"cendenB diAinB& un plan al o1ene"cului& care pre"upune o "in*urB >or1B de
continuitate& In interiorul "en"i$ilului pur+ Indi>erena (i atonia continuitBii iniiale "e tran">erB In
tran"cendentali"1ul de*radat al Aieii lip"ite de "uper"tratul "Bu 1itic+ In acea"ta din ur1B& raportarea
Intre ele a ele1entelor "e >ace In acela(i ori:ont (i "e articulea:B pe o dialecticB a rBului: ea are
conotaia i"pitei (i a ne>ericirii+ Sin*ura anticipaie po"i$ilB e"te cea oniricB: tre:irea din ea nu poate
produce decHt con>u:ie (i nedu
t1erire+ JNedu1erirea dupB AictorieD 2proiect de operB de artB (i "en:aie a adole"cenei& de co1parat
cu propo:iia lui #apini de"pre Jeroii lui 'ic)elan*elo& tri(ti (i In AictorieD3
00
e"te toc1ai "tarea tul$ure
In care e"te proiectat cel ce Incepe "B *Hndea"cB a"upra 1itului+
Isa3el 'i a&ele Diavolului e"te deci poAe"tea unei cButBri a tran"cendenei (i a unei reinterpretBri a
u1anului+ Ea pleacB din 1o1entul acelei JrupturiD (i continuB In planul e?perienelor de">B(urate Intr
un "in*ur do1eniu+ JSeduciaD& ca po"i$ilitate de aciune a"upra celorlali e"te de >apt cButarea
alteritBii pierdute+ La Inceput doctorul "e "i1ea& In acela(i ti1p& cel care trBie(te (i cel care poi
Ae"te(te& anticipHnd "au pre"i1ind con>u: ce "e Aa IntH1pla& la >el cu eroul din $a"1ul para$olB 2Intre
ai cBrui ter1eni "e a(ea:B& "i1etric& ro1anul3+ In ace"t "en" IntHlnirea cu 'i"" Rot) are a"pectul
contactului dintre douB lu1i: 'ircea Eliade nu cautB "inte:a& o1ul occidentaloriental& ci i:olarea
ele1entelor& re*B"irea& prin trBire& a unei noi (i ciudate li$ertBi+ !e aceea luciditBii cinice a do1ni
(oarei Rot) i "e opune In per1anenB Jcon>u:iaD doctorului+ El cautB re"ta$ilirea circuitului Intre douB
planuri& cel 1itic (i cel o1ene"c& al trBirii& cel al "en"ului "i1$olic (i al Aieii "en"i$ile+ Cu alte cuAinte
el IncearcB "B cunoa"cB cere$ral ceea ce putea >i intuit
,.7
"au trBit pur (i "i1plu+ !ar anticiparea 1iticB nu poate >i retradu"B In aciunea con(tientB+ Seducia
Inre*i"trea:B de aceea e(ecuri "ucce"iAe: plecarea lui To1 e"te altceAa decHt re:ultatul deter1inBrilor
doctorului& pentru cB aAea precedente/ "educerea I"a$elei& Lilianei "au Fernei "unt e?peri1ente e(uate i
ele pentru cB ">Hr(e"c In "e?ualitate purB+ #articiparea ca "pectator la "cena "a>icB din ca"a eruditei
do1ni(oare capBtB (i ea >or1ele unui e(ec+ A$ia cHnd reali:ea:B un re:ultat concret al "educiei 2I"a$el
"e dBruie(te "oldatului Al*ie& aAHnd "en:aia cB "e dBruie(te doctorului3 i "e de"lu(e(te po"i$ilitatea
depB(irii oricBror alternatiAe+ !acB de >iecare datB "educia e(ua"e& In ca:ul I"a$elei are loc o contopire
nouB Intre "en" (i lu1ea "en"i$ilB& dar >BrB ca pri1ul "B "e conAertea"cB la caracterul de*radat al celei
dea doua+ Finalul cBrii& Jc)eiaD ei& e?ploatea:B para$ola na(terii diAine (i Inc)ide In 1eta>ora rodului
I1plinit "e1ni>icaiile ro1anului: JIar toate lanurile Lui& toate i"pitirile& "au AHnturat (i "au ri"ipit+
!iaAolul nu 1B 1ai poate Intuneca& de acu1+ #entru cB a1 rod+ Sa nB"cut& (i e Aiu& e Aiu& (i e al
1eu+++ Nu 1ai "unt "terp& nu 1ai "unt $le"te1at pentru cB o >ecioarB "a Indurat pentru 1ine+ Iar
pruncul 1eu e nB"cut din >ecioarB+ i cHt e de Aiu& de Aiu+++ (i cHt "i1t cB e al meu,/
8
F
RenunHnd la Jtinereea >BrB $BtrHneeD& care ec)iAalea:B cu o perpetuB in"talare In lu1ea "en"i$ilB a
i"pitirilor& doctorul optea:B pHnB la ur1B pentru JAiaa >BrB de 1oarteD a "en"ului I1plinit+ E"te ace"ta
ro"tul cButBrilor "pre cunoa(tere ale per"ona<ului/ pe alt circuit alteritatea "e reali:ea:B din nou& printr
o reintrare In "acru& Intre cei doi poli ai ace"tuia 2J"acrulD e a1$iAalent& a1$i*uu& el "e pBtea:B dacB e
atin" (i Il pBtea:B pe cel care Il atin*e3 ero"ul e"te calea 1edianB& terenul e?perienei& do1eniul pe care
rBtBcitul Il "ondea:B pentru a "e re*B"i ca JaltulD+ !ar ero"ul In"u(i e a1$i*uu: (i ace"t lucru "e
Intre:Bre(te de IndatB ce ne rea1inti1 Aarietatea Je?perienelorD Incercate de per"ona<& dar 1ai ale"
atunci cHnd reali:B1 tran">or1area pe care el o In*Bduie+ In cadrul "Bu& doctorul e"te& rHnd pe rHnd& un
!on Muan dia$olic& "educBtorul adicB I"pititorul (i& In acela(i ti1p& !e1iur*ul+ !u$la de"c)idere "pre
"acru pe care o per1ite ero"ul a<utB la de"lu(irea In"e(i naturii Jdiletanti"1uluiD "trict din ro1anul lui
'ircea Eliade+ El pre"upune cunoa(terea ca per1anentB 1elancolie a ceea ce nu e"te a<un" (i ca
reAelaie a propriei "alABri prin accident 2cBci nu altceAa e"te epi"odul lui Al*ie3+
Ro1anul lui 'ircea Eliade include& In Inclinaia "a pentru trBire& o adeABratB repul"ie >aB de literaturB:
coincident (i In acea"ta cu con>e"iunea papinianB
0;
+ Notaia de <urnal& aparenta di"continuitate a
eAoluiei per"ona<ului 2In interiorul unei cBri >oarte Jcon"truiteD3& con>e"iunea a$ruptB& dialo*ul
>ra*1entat (i ade"ea tern& "unt 1odalitBile ace"tei re"pin*eri+ Solip"i"1ul 1pral (i *no"eolo*ic Il
caracteri:ea:B (i pe doctorul din Isa3el 'i a&ele Diavolului ca (i pe Jo1ul ">Hr(itD al lui #apini
07
+ #HnB
la ur1B& te:a lui 'ircea Eliade e"te aceea a ducerii la ulti1ele "ale con"ecine a unui dru1& oricHt de
puine (an"e "pre cunoa(tere (i eli$erare poate el "B aducB+ Ca atare& per"ona<ul I(i con"u1B Aiaa ca pe
o aAenturB+ Intelectuali"1ul lui 'ircea Eliade pre"upune In ulti1B in"tanB re"pin*erea atHt a
"onda<ului p"i)olo*ic cHt (i a o$iectiAitBtii ro1Hne(ti& cele douB cBi pe care Inainta ro1anul ro1Hne"c
inter$elic+ A treia cale& a(a cu1 e ea IncercatB& nu pare "B ducB totu(i la o de"coperire& cel puin nu
IncB+ Cu toate ace"tea ea conine In "ine *er1enii unei de:AoltBri care i1plicB ridicarea din contin*ent&
din trBire& Intrun "paiu care nu poate >i e?plorat pur (i "i1plu& In care per"ona<ul nu atHt trBie(te cHt
e"te trBit+ Intrarea In >anta"tic& pe care o Aa arBta ulterior pro:a lui 'ircea Eliade& pHnB la ulti1ul "Bu
ro1an& Joa&tea %e S-nziene, e"te re:ultatul unor cButBri Incepute IncB din Isa3el 'i a&ele Diavolului,
In el& cu adeABrat& e?periena In cotidian deAine no"tal*ie pentru ceea ce nu poate >i "trBpun" (i
cuno"cut pHnB la ulti1ul "Bu "trat de "e1ni>icaie+ Atunci a$ia Jnedu1erireaD "tearpB a per"ona<ului
din Isa3el 'i a&ele Diavolului "e Aa tran">or1a In 1elancolia pro>undB a celui din Joa&tea %e
S-nziene,
2.
Se%uctorul, :ocul 'i insula, Intrunui din para*ra>ele Tratatului "Bu
0=
& 'ircea Eliade "u$linia:B
"olidaritatea >uncionalB dintre JlunBD& J>e1eieD (i J(arpeD In cadrul unei "i1$olici *enerale a
>ecunditBii (i re*enerBrii+ Se1ni>icaia ace"tui an"a1$lu "i1$olic& care poate >i Intre*it In >or1a
JlunBploaie>ertilitate>e1eie(arpe
'D5
,.5
1oartere*enerareD "e re*B"e(te In 1ai lun*a poAe"tire Kar&ele, In proiecia di>u:B a "i1$oli"ticii
erotice& care "e in"inuea:B In 1ai 1ulte 1o1ente ale naraiunii+ Gocul pe care Il propune Ser*iu
Andronic toAarB(ilor de dru1 "e de">B(oarB Intrun cadru nocturn& lunar& In care decorul natural "e
u1ani:ea:B de pre"i1irea ero"ului: J#arcB Intrea*a pBdure re"pira acu1 o1ene(te& cald& carnal+ #arcB
nBABleau din toate pBrile a$uri de trup de:Aelit& (i In toate $o"c)etele re"pirau perec)i InlBnuiteD
05
+
Andronic e se%uctorul, de"cri" ca per"ona< luci>eric 2JAAea ni(te oc)i >oarte a*eri& ar:Btori& cu
pupilele neo$i(nuit de 1ariD3&
0-
"tBpHnit de tul$urea >rene:ie a nopii& dar e"te In acela(i ti1p un :eu
"u$acAatic& a(a cu1 Il Inc)ipuie !orina In Ai"ul ei+ 'ai 1ulte "erii "i1$olice "e IntrepBtrund In
naraiune& care e"te o continuB de:ABluire a unui nucleu central con"tituit de nunta In in"ulB a lui
Andronic cu !orina+ A1$i*uitatea "en"ului poAe"tirii Aine din du$la participare a per"ona<elor la un
ti1p real (i la unul >anta"tic/ dar pe cHnd& In inocena "a& <ocul cuprinde pre"i1iri nelini(titoare&
ti1pul paralel& al Ai"ului "au al "tBrii de tran"B In care cad per"ona<ele dupB ritualul e?orci:Brii
(arpelui& e"te 1ai real (i 1ai deplin& Inre*i"trHnd ducerea la I1plinire a celor 1ai a"cun"e dorine ale
celor care participB la el+ In >elul ace"ta 1o1entul trecerii de la realitate la tran"B are >uncia unei
o*lin:i& re*B"itB ca te1B In i1a*inea lacului: e?i"tB un 1nainte (i un %u& ritual& In <urul cBrora "e
cri"tali:ea:B de"tinele participanilor+ La >el& Andronic In"u(i e"te un per"ona< a1$iAalent& tul$urBtor (i
"i1plu In acela(i ti1p& trBind cu e*alB putere *ratuitatea <ocului (i "e1ni>icaia a"cun"B a acelui %u&,
pe care nu1ai el "in*ur o IntreAede (i cunoa(te+ In acea"tB du$lB pre:enB a "a pe planurile realitBii (i
"acrului re:idB (i i1pre"ia pe care o produce celorlali& >BcutB din atracie (i repul"ie+ 'o1entul de
1are ten"iune al inAocBrii (i alun*Brii (arpelui e"te ca o dedu$lare a per"ona<ului: ceea ce era
pre"i1ire deAine >apt e?plicit atunci cHnd In e?orci"1 "eriile con"tituite anterior "e uni>icB Intrun
1otiA central+ ConAer* In acea"ta atHt poAe"tea Ar*)irei cHt (i <ocul anticipator iniial "au diAer"ele
poAe"tiri ale lui Andronic+ !upB cu1 plecarea (arpelui In in"ulB e"te ec)iAalentB cu plecare ulterioarB a
lui Andronic& >uncia inAocBrii de:ABluindu"e ca >iind aceea a ale*erii 1ire"ei: dealt>el& de"cHntecul
de dra*o"te a(e:at ca 1otto IndreaptB "pre o
,.-
"e1ni>icaie eroticB *lo$alB "en"ul poAe"tirii+ Insula "pre care "e produce re*re"iunea con"tituie alt
1otiA cuno"cut& pre:ent ade"ea la 'ircea Eliade cel al unei Ja?i" 1undiD
04
In care anularea ti1pului (i
trecerea In "acru e totalB+ La >el ca (i in"ula lui Eut)ana"iu" In poAe"tirea e1ine"cianB& in"ula deAine
loc al cele$rBrii ero"ului& utopie indiAidualB a ie(irii din ti1p (i a In"crierii Intrun "paiu priAile*iat+
!e re1arcat In"B cB nu totul "e reduce la acea"tB conAer*enB "erialB+ AndronicInecatul(arpele1irele
Ar*)irei"educBtorulJ(a1anulDper"ona<ul luci>eric+ !upB 1o1entul tre:irii& unul din per"ona<e&
Sta1ate & IncercHnd "B Inelea*B In >elul "Bu ceea ce a trBit& re1e1orea:B Ae"tirea lui Andronic din
piAnia cu Ainuri a 1BnB"tirii: JA(adar& Andronic >u"e"e acela care le poAe"ti"e $a"1ul cu Ar*)ira1
[>ru1oa"a din lapte\&&refcut 1n 'ar&e, Inele"e Sta1ate+D 2"+n+3+
6.
Or& In realitate& poAe"tirea lui
Andronic nu cuprindea acea"tB 1eta1or>o:B+ In acea"tB per"pectiAB a uni>icBrii "i1$olice J>e1eie
(arpeD (i In cea paralelB JAndronic(arpeD& Andronic e Jandro*inulD& "e1ni>icaie In care Il IntBre(te
toc1ai "enti1entul a1$i*uu de repul"ie (i >a"cinaie pe care Il produce $Br$ailor din poAe"tire+ CBci
Andronic e"te "educBtorul (i riAalul& dar In acela(i ti1p per"ona< care participB la cele$rarea ritualului
cu (arpele I(i *B"e(te adeABrul propriu/ iar nunta din >inal a lui Andronic cu !orina deAine identi>icare
a ace"teia din ur1B cu Ar*)ira& a(a cu1& parial& "e IntH1pla"e In Ai"ul ei+
Se1ni>icaiile rB1Hn a(adar In ec)ili$ru: oricu1& te1a centralB a poAe"tirii rB1Hne aceea a
i%entificrii# la ea "e reduce (i "en"ul acelei coinci%entia o&&ositorum care e eAidentB In a1$i*uitatea
lui Andronic/ la ea "e reduce (i andro*ini:area lui po"i$ilB/ dupB cu1 tot la ea reAine (i raportul
!orinaAr*)ira 2a(a cu1 apare In Ai"ul celei dintHi3& canalul cel 1ai direct al Inele*erii nunii ei cu
Andronic ca identi>icare& In "en"ul acelei Jadro*ini:BriD a o1ului prin dra*o"te de"pre care Aor$e(te
'ircea Eliade Intrunui din capitolele Tratatului "Bu+ &&
Sa re1arcat In unul din cele 1ai $une "tudii de"pre >anta"tic la 'ircea Eliade& aparinHnd lui Sorin
Ale?andre"cu& >elul "u$til In care "e >ace trecerea "pre "acru In poAe"tirile "criitorului+ In Kar&ele <ocul
e"te cel care anticipea:B "educia >anta"ticB: de >apt e"te Aor$a de o trecere a ludicului In "acru prin
I1plinirea >unciilor "acre
,.4
inerente <ocului+ Gradele "ucce"iAe ale ace"tuia "e di"pun concentric: la Inceput <ocul *ratuit& apoi
<ocul ritual (i& In >ine& <ocul cere1onial al >u*ii lui Andronic (i al reunirii din in"ulB+ Ipo"ta:ele
"educiei "unt (i ele "ucce"iAe: de la "i1pla >a"cinaie >i:icB la "u$<u*area ritualicB (i apoi la nuntB+
In"ula e"te la rHndul ei nu1itB prin indicaii ulterioare una alteia care o preci:ea:B continuu ca pe un
"paiu al e?cepiei: la Inceput ca ter1en indi>erent din poAe"tea Inecului& apoi ca adBpo"t al (arpelui& In
>ine ca locus paradi"iac (i In anu1e 1B"urB prede"tinat pentru IntHlnirea adeABratB dintre Andronic (i
!orina+ Te)nica ar)itecturii poAe"tirii e"te la 'ircea Eliade aceea a acu1ulBrilor (i reinterpretBrilor
"eriale& o te)nicB a reluBrii In ulti1B in"tanB& ec)iAalentB de >apt cu o concentrare >inalB a
"i1$olurilor+
Nar >i de pri"o" "B preci:B1& In >ine& cB e?i"tB un "u$"trat liAre"c "au c)iar "cienti"t al >anta"ticului la
'ircea Eliade+ In Domni'oara Christina, In Secretul %octorului Boni!3er!er, In Jo&i la Seram&ore (i&
$ineInele"& In Kar&ele el e"te per1anent pre:ent+ @neori ace"t "u$"trat con"tituie paradi*1a "au
"c)e1a poAe"tirii a"upra cBreia atra*e atenia c)iar autorul: J !ta (tii cHte "i1$oluri "e lea*B de (arpe
In credinele tuturor popoarelor ++ +LD
6,
Il Intre$B Andronic pe Fladi1ir orientHnd& de >apt& interpretarea
poAe"tirii+ Ace"te 1o1ente& care tri1it ineAita$il la "tudiile de i"torie a reli*iilor ale lui 'ircea Eliade
pot pBrea IntrucHtAa "upBrBtoare/ cu toate ace"tea& >unda1entHnd cultural poAe"tirile& ele "e
"u$"u1ea:B totodatB unei anu1ite strate!ii a &rovocrii pe care& cu 1ultB con"ecAenB& autorul o
de">B(oarB In toate pro:ele de ace"t >el& ceea ce >ace din lectura lor un continuu e?erciiu )er1eneutic+
,,.
ACCIDENTELE IMAGINA7IEI
'6
Gi$+ 'i)Bie"cu e"te un >el de copil teri$il al ro1anului ro1Hne"c inter$elic+ Intre atHtea a1$iii literare
JeuropeneD el era "in*urul JnecultiAatD& proAincial nu nu1ai prin ne(an"a de"pre care "crie Intro
pre>aB Ce:ar #etre"cu
,
de a nu >i cBlBtorit nicBieri& dar (i printrun >el de $lti i
( p uare<ur<d9SuMu<<ro9inciei
care "e "i1te In nuAelele (i In unele dinto1anele "ale+ #roAinciali"1ul
0
e"te la el 1atricea acelei pro:e
a o$"e"iilor care Ii do1inB "en"ul (i& In acela(i ti1p& <u"ti>icarea JtriAialitBilorD de care lau acu:at
1uli& Intre alii 1arele E+ LoAine"cuD
6
& >ondul Aeleitari"1ului per"ona<elor lui (i& totodatB& prin re>le?&
"uportul unei ten"iuni "pre<deal care e con"i"tentB 1ai ale" In +usoaica
4
, SBadB1 ter1enul nu atHt
"en"ul "Bu co1un& cHt 1ai de*ra$B& pe cel 1eta>i:ic& oricHt de puin J1eta>i:icianD Aa >i >o"t autorul+ In
+usoaica, ro1an de at1o">erB& <u"ti>icHnd acea J+++ i1pre"ie >inalB de cople(itor& de unic& care
depB(e(te anali:a parialBD
7
& pe care o Inre*i"tra G+ CBline"cu& e?i"tB o ridicar*<topo*ra>icB a<eli
e>urilor <proAinciei pHnB la identi>icarea unui teritoriu 1itic& unde e?acer$area pHnB la paro?i"1 a
"i1urilor e"te po"ISIIB (i unde eroti"1ul "e tran">or1B Intrun >el de >ilo"o>ie a Aieii& ca "in*urB
alternatiAB realB a pre"iunii i1a*inarului+
`)e1a1 In a<utor literatura ca "B 1B "cape de "etea de AiaBKD
=
& e?cla1B Ra*aiac la Inceputul
ro1anului& (i propo:iia poate >i (i a "criitorului+ Literatura e"te un "u$"ti>ualAieii: ro1ane"cul&
pa"iunile Aiolente& $raAada din +usoaica, Inainte de a >i con"tante ale >iciunii& "unt proieciile
a1pli>icate ale unor AeleitBi care nu "unt nu1ai ale per"ona<ului ci (i ale autorului "Bu+ !ar ace"tea
pot >i (i con"ideraiile 1ai 1ult "au 1ai puin $oAarice ale unui $olnaA 2Gi$+ 'i)Bie"cu aa>c"t
unul3/
5
>BrB a Incerca "B introduce1 deter1ini"1e >orate& "B acceptB1 ca ipote:B de lucru o relaie
Intre 1aladie (i creaie& pentru "u*e"tiile po"i$ile pe care le
,,,
poate conine+ J#a"iunile (i $olile "unt pro>und Inrudite: pa"iunile "unt ni(te 1aladii ale "u>letului&
dupB cu1 $olile "unt ni(te pa"iuni ale trupului& pri1ele continuHndule pe ulti1ele& iar ace"tea din
ur1B proAocHndule pe cele dintHi&D& "crie Mean Staro$in"Ni Intrun e"eu&
-
re:u1Hnd o Intrea*B direcie
>ilo"o>icB+ 'edicul (i e"ei"tul *eneAe:& "tudiind tradiia o$"erABrii le*Bturilor dintre 1aladie (i
e?pre"ia ei "u$iectiAB IncearcB& la ">Hr(itul con"ideraiilor "ale& "B inAer"e:e relaia de dependenB a
p"i)icului In raport cu $iolo*icul 2(i cu patolo*icul3+ J!ar dacB In loc "B >ie doar un re>le? al Aieii
or*anice "u$iectiAitatea ar repre:enta apariia unei noi ordini de "tructuri& o ordine a$"olut ori*inalB In
acela(i ti1p "u"inutB de ordinea or*anicBL i dacB dialectica >ilo:o>icului (i a e?pre"iAului nar >i o
"i1plB 1i(care de duteAino ci una pro*re"iABLD
4
+ In acea"tB per"pectiAB $oala nu e"te pur (i "i1plu
"uportul or*anic al unor >eno1ene de ordin p"i)ic ci (i o alternatiAB a unor 1odi>icBri din planul
"u$iectiAitBii& deAenind la rHndul ei Je?pre"ieD+ JSetea deEAIatBD a lui Ra*aiac 2(i& poate a "criitorului3
are In ea ceAa 1aladiA/ Aitalitatea e"te In 1od parado?al 1inatB interior+ i atunci JliteraturaD nu1ai
e"te un epi>eno1en& o proietie
i
$oAaiicBD& a(a curATcii ar*u1ente e?tre1 de "educBtoare& a "u"inut G+
CBline"cu&
,.
ci un >actor central care depB(e(te condiionBrile $iolo*ice "au patolo*ice (i le do1inB+
Oricu1& re>lectHnd In per"ona< toatB acea"tB "peculaie& pute1 Aeri>ica pHnB la detaliu ur1Btorul
adeABr: pa(ionaliaea"a e?tre1B 2pa"iunea >iind platonica notuia& 1aladia "u>letului3 e">e ea
u)Dre>le?<il i1a*inaruluio$"e"iA& o e?pre"ie (i o "upapB a unor ten"iuni 2tradu"e1etHroric In a(teptarea
Ru"oaicei3 de ordin p"i)ic+ !e >apt& Ra*aiac "e e?pri1B pe "ine (i prin "ucce"iAe>eaAenturi erotice In
care Il In>Bi(ea:B autorul cHt (i In nelini(tita a(teptare a unei >e1ei necuno"cute& care Ii u1ple pHnB la
"aturaie "in*urBtatea+
!acB de J$oAari"1 al AirilitBiiD "e poate Aor$i deci& el e"te la Ra*aiac un produ" al aciunii
i1a*inarului+ Realitatea e"te& In carte& "upu"B planului "uperior al >iciunilor (i reAenirilor
per"ona<elor: e"te "e1ni>icatiA& de e?e1plu c le*Btura cu Niculina e"te po"i$ilB atHta Are1e cHt
per"ona<ul trBie(te Intro aurB ro1ane"cB+ CHnd ea e"te de"ci>ratB& cHnd adicB J1i"terulD nu 1ai
"u$:i"tB& per"ona<ul In cau:B e literal1ente a$andonat& "u"pendat+ Acela(i lucru In >ond& "e poate "pune
de"pre reIntoarcerea lui Ra*aiac la 'aru"ea: ea e"te
,,0
rede"coperitB atunci cHnd pare a "e InABlui din nou In 1i"ter 2J'aru"ea "e le*Bna Intre Aalurile de
1irea"B ca Intre aripi de >luturi (i cununa AoieAodalB de pe capul ei Ii da o In>Bi(are de do1niB "au de
Ru"oaicBD3
,,
+ #a"a<ul e"te i1portant pentru decodarea tipului cBrii (i a "en"ului pe care G+ 'i)Bie"cu
Il i1pri1B& "u$te?tual& ro1anului: Jcununa AoieAodalBD anticipea:B a"e1Bnarea cu o Jdo1niBD a
iu$itei a$andonate (i AB:ute acu1& la re*B"ire& cu ali oc)i/ al doilea ter1en 2Ru"oaicB3 e"te >olo"it In"B
In alt "en" decHt cel al identitBii etnice 2'aru"ea e"te oricu1 o ru"oaicB3& IntradeABr "en"ul "Bu
tri1ite& printro eti1olo*ie "ui*eneri"& la Jru"alcBD& p*r"ona< al 1itolo*iei populare ru"e(ti& repre:entat
In *eneral In co"tu1 al$ de 1irea"B (i cu pBrul le*at Intro cununB+ Ru"oaica a(teptBtBe"te Ddeci In
acela(i ti1p o >e1eie idealB (i o ru"alcB& o >ee+ !ar 1itul ace"ta "e >Bure(te nu1ai In parte prin
contin*enB >olcloricB/ el are e?pri1area cea 1ai "inteticB e"te cea pe care o *B"i1 la Tudor Fianu&
pentru care +usoaica e"te J ro1anul prin care "laAi"1ul Aecin& re"i1it nu nu1ai ca pitore"c& dar (i ca
">erB pateticB de pro$le1e& intrB In literatura noa"trBD
,0
+
2.
!acB Jpitore"cul "laAi"1ului AecinD "e re*B"e(te In detalii de at1o">erB (i In "u$li1area 1itului
popular al Ru"alcBi& recepionarea "a ca J">erB pateticB de pro$le1eD "e >ace printrun canal liAre"c+
Gi$+ 'i)Be"cu a 1Brturi"it atracia pe care o +"i1ea pentru "criitorii ru(i: Jprin te1pera1entul 1eii@e
1oldoAean "unt Inrudit 1arale"Tcu "criitorii ru(i+ Con"ider (i acu1 pe Ra"NolniNoA ca un "u11u1 de
artB cBtre care "e poate nB:ui In operele conte1porane+D
,6
Ru"oaica e"te pentruRa*aiac<Rnrnit
>Bcudin<ecturi: ea I1$racB In i1a*inaia locotenentului trH"Btunleeroinelor lui !o"toieA"Ni& Tol"toi&
Tur*)enieA& AndreeA "au Suprin+ #reteniile intelectuale ale autorului au >o"t a1endate de unii critici/
#o1piliu Con"tantine"cu "crie de pildB: JCa (i In Araul An%rome%ei, d+ Gi$+ 'i)Be"cu a$u:ea:B +++ de
un >acil ro1anti"1& In re1ini"cenele de lecturi ale lui Ra*aiac (i Iliad& care(i pot <u"t<a<"<Iiratiile<no"
tal*ice <iriii<ii1pla Mor "tructurB "u>letea"cB& Bo1plicati<del" liAre"C<1(til $o1$a"tic de
pleiHcEiiteNcualIT
;
#entnTautor& Ru"oaica e"te In"B& IntHi de toate& un 1it literar/ lectura In"B(i are o
,,6
>uncionalitate eAidentB In ro1an+ Atunci DcHnd $ordeiul "Bu de pe >rontierB i "e pare un >el de
"i)B"trie& Ra*aiac cite(te opere ale cla"icilor antici "au tratate 1ate1atice/ cHnd "e a$andonea:B a(tep
tBrii >e1eii necuno"cute& Ii inAocB pe 1arii "criitori ru(i+ !e"i*ur& e aici o Aeleitate intelectualB care
poate >i a1endatB: Intrun >el& lectura e"te pentru Ra*aiac o >or1B de n<i"ti>icare+ In acela(i ti1p In"B
ea prile<uie(te releAarea In per"ona< a unui puternic in"tinct pro>anator+ Ar >i intere"antB o paralelB cu
G+ I$rBileanu care pu$lica In acela(i an cu Gi$+ 'i)Be"cu ro1anul A%ela, unde "unt 1Brturi"ite
pre>erine literare a"e1BnBtoare 2receptate In re*i1 "uaA3+ E ca:ul "o "pune1& lectura "criitorilor ru(i&
inne*a$ilB la Gi$+ 'i)Be"cu& e"te totu(i >BrB con"ecine In"e1nate In +usoaica, c)iar dacB In alte opere
21ai ale" In nuAele3 "unt Ai:i$ile le*Bturile cu !o"toieA"Ni& pe de o parte& (i cu lu1ea poAe"tirilor lui
Leonid AndreeA& pe de alta+ Ceea ce contea:B e"te "ituarea ace"tor pretin"e lecturi ale per"ona<ului In
ori:ontul "peci>ic al ro1anului+ !educHnd din "criitorii ru(i un 1it literar Ra*aiac lar dori tran">or1at
In realitate e>ectiAB& In po"e"ia cBruia "B poatB intra ne1i<locit+ Citind opere W antice "au Bi$lia&
per"ona<ul are Ai"e lu$rice: JLa Inceput (i eu credea1 cB >ru1u"eea cla"icB (i 1B"uratB a poe1elor
)o1erice I1i Aa pune $al"a1ul pBcii pe "u>letul 1eu ar"& dar era o cruntB *re(ealB+ Xeii *reci IncepurB
"B >recAente:e Ai"urile 1ele+ Braele al$e ale Munonei nu o datB "e IntHlni"erB 1olatic In adHncul tul$u
ratelor 1ele Ai"e& Incruci(Hndu"e la cea>a (i >BcHnd "B "e ridice Intro Aoluptoa"B rB"u>lare un $u"t
tur$urBtor din (coala lui Fidia"+ Nu o datB pBrul cre al $londei Fenere Ii In>B(urB *oliciunea ei diAinB&
punHnd capBt lBco1iei oc)ilor 1ei& a"1uii In ne>iinB+ !ar cine nu 1B Ai:ita In nopile acelea& de
adHncB tBcere& pe 1alul "in*uratice al >luAiului& cu capricioa"e 1eandre (i cu la"ciAe conAul"iiK
Fru1oa"a Elena (i #enelope& :Hna Calip"o (i de1onica Circe& >ru1oa"a Andro1aca (i pa"iunea 1ea
deo"e$itB& Air*inala :eiB #alla"& ale cBrei trB"Bturi de rB:$oinicB& I1i plBceau "B le ABd In AHrte<ul
>anta"1a*oriilor ce 1B >rB1Hntau ca pe un netre$nic "olitar& contractate de "pa"1urile "urpri:ei
pri1ului a1or"acrile*iu+D
,7
In lectura Bi$liei e atra" de 1ultele >apte "Hn*eroa"e +ale i"toriilor "acre&
1ai ale" de acelea In care "e a1e"tecB Jun trup >ie c)iar trBdBtor& (i o 1HnB& >ie c)iar uci*a(B& de
>e1eieD+
,=
Fi"urile lui Ra*aiac& proAocatele lecturi& "unt de aceea(i con"i"tenB in>ond cu
a(teptareaMRu"oaicei+ E de"ci>ra$ilB In a1$ele cTcon>u:ie care nu nu1ai cB a1e"tecB realul cu
i1a*inarul& dar "e in"talea:B c)iar Intre diAer"ele a"pecte ale ace"tuia din +-.6 I* acela(i s$ai+ "e
concreti:ea:B (i o a*+.e c-+,i.e a $e-so*a#+l+i& $e ca-e el /i!o
''I
"u"pectea:B 2J'B Intre$a1 dacB ace"te repre:entaii pe care le dBdea1 o(tenilor 1ei nu >ri:au
oarecu1 ridicolul (i 1ai cu "ea1B cru:i1ea+D3
,5
(i care nu apare doar In relaiile cu pa"a*erii clan
de"tini ci (i >aB de 'aru"ea "au >aB de Niculina 2"cena& de de"tul pro"t *u"t& a dan"ului ei3+ Cini"1ul
lui Ra*aiac& ca &rofanare "au cruzime, e"te aproape o co1ponentB "adicB& (i e curi="cBIn ace"t
ro1arTal a(teptBrii unui ideal (i al "en:ualitBii o$"e"iAe& "e poate Inre*i"tra acea"tB deter1inare de tip
decadenti"t+ IntradeABr& co1plicaiile liAre(ti dau nu1BTo teor+etTcTliotB de ra>ina1ent per"ona<ului&
care ar tre$ui "B >ie& in intenia lui Gi$+ 'i)Be"cu& o co1$inare de >iinB actiAB& Jro1anticBD In "en"ul
acelei J)aiduciiD& de"tul de naiA luate drept punct de reper In pri1a parte a ro1anului& (i
conte1platiAB& concentricB adicB pe Ecoordonata a(teptBrii (i Ai"ului+ Ele "e reconAerte"c In optica
per"ona<uluiEla o "en:ualitate tarB Gro?rcsremce:csr:LC1ere!roe'ti (i care poate
i1pre"iona nu1ai prin di"proporie "au e?a*erare+
SB adBu*B1 la ace"te notaii rapide "en"ul in>u: al J1i"teruluiD 2repro(at ca aAHnd o du$ioa"B ori*ine
JdetectiAi"tBD ro1ancierului3
,-
+ El apare pretutindeni pe parcur"ul ro1anului: cHnd autorul introduce
un per"ona< ca G)enea Ser"anoAa& cHnd relatea:B de"pre di"pariiile 1i"terioa"e ale "oldailor& cHnd "e
"ituea:B JcBtunulD Intro AB*BunB rB1a"B a"cun"B pHnB (i carto*ra>ilor 1ilitari& cHnd o portreti:ea:B pe
Niculina& cHnd de"c)ide Intrea*a i"torie polii"tB a a$"enelor Indelun*ate ale lui Ser*)e BBlan pHnB la
roca1$ole"ca eAadare (i apoi I1pu(care a contra$andi"tului+ 'i"ti>icarea din (i1p<u arti>iciu& deAine
procedeu prin e?celenB& ele1ent al unei retorici "peci>ice& 1enit "B introducB o a(teptare a
e?plicaiilor dacB nu a reAelaiilor In cititor+ OricHt de 1ult ar >i i1puta$ile ro1ancierului ca decur*Hnd
dintrun principiu e"tetic ele1entar& ace"te "trata*e1e ro1ane(ti& "trecurate 1ai 1ult "au 1ai pu>In
a$il pe tot tra"eul cBrii Ii creea:B& In parte& at1o">era+ 'i"ti>icarea >ace parte la Gi$+ 'i)Be"cu dintr
un 1ecani"1 pe care la1 nu1i al Jdi"cur"ului incon"ecAentD+ IntradeABr& pHnB la ur1B G)enea "au
Niculina nau nici un 1i"ter: trecutul picant al celei dintHi (i reticenele "ucce"iAe "unt locali:a$ile cu
preci:ie Intro $i$lio*ra>ie per>ect co1unB (i JproAincialBD/ <ocul (i apoi pa"iunea celei dea doua "unt
IncadrBrile unor tipare nu >oarte noi pe care& de la Sandu Aldea la Gala Galaction "au 'i)ail
SadoAeanu pro:a ro1Hnea"cB lea Incercat& uneori cu 1ai 1ult "ucce"/ In"B(i JpBrB"ireaD per"ona<ului
e"te un indiciu al epui:Brii re"ur"elor 1i"ti
,,7#
>icatorii ale autorului/ Ser*)e BBlan e"te (i el un per"ona< In oarecare 1B"urB "adoAenian 2de
alt1interi& Gi$+ 'i)Be"cu (ia nu1it In Sa<da?e<1u<nae"trul3
,4
& (i ceea ce e"te eAentual nou In dina
1ica tratBrii lui ine Ddoar de eAidenta lip"B de "i1patie cu care Il conduce autorul/ c)iar Falia& care
para+ a >i Ru"oaica 1ult a(teptatB e o de:ilu:ie& cBci ro1ancierul I(i "u$1inea:B propriile per"ona<e (i&
a(a nelini(tile (i JAicleniileD Niculinei au pHnB la ur1B o e?plicaie de ro1an JpopularD& "au a(a cu1
J)aiduce"culD Ser*)e BBlan deAine pe ne"i1ite un "i1plu cara*)io"& tot la >el Falia rB1Hne In
1e1oria cititorului nu atHt prin de"enul ideal pe care il tra"ea:B Ra*aiac ci prin *rote"ca "cenB a
Jde"pBduc)eriiD+ !i"cur"ul ro1ane"c e"te deci incon"ecAent prin de1ontarea a(teptBrilor "e1Bnate pe
tra"eu de cBtre autor& >ie prin eli1inarea J1i"teruluiD& >ie prin ridiculi:area "au<riunecare In *rote"c+
Ap@rentTurIcionea:B aici re"orturi ironice/ de >apt e"te Aor$a literal1ente de o "u$1inare prin
incon"ecAenB a epicului+ Intre* ro1anul "e "u"ine prin 1i"ti>icare: contrar pBrerii lui er$an
Ciocule"cu
0.
& Il Ao1 *B"i pro"t con"truit& lip"it adicB de Jar)itecturBD& cBci& la ur1a ur1elor& toatB "eria
de >apte pe care el le cuprinde e"te In >uncie unicB de o$"e"ie eroticB& dar nu pentru ai de"crie
na(terea (i cre(terea pHnB la paro?i"1& ci ca prete?t pentru a o In"cena+
Toate ace"tea ar pBrea "B "une ca o depreciere a cBrii+ i totu(i& +usoaica e"te un ro1an >oarte
puternic& aproape prin 1iracol& a1 "pune+ Orice cititor Aa Aeri>ica i1pre"ia de cople(itor pe care& cu1
a1intea1& o Inre*i"tra CBline"cu (i& In ciuda atHtor lucruri i1puta$ile cBrii& Aa >i de acord cu toate
elo*iile adu"e ei& c)iar acceptHnd In acela(i ti1p nenu1Bratele o$iecii care "e i1pun ateniei c)iar a
celui 1ai neper"picace dintre cititori+ Acea"tB i1pre"ie e cea care 1eritB "B >ie anali:atB+
3.
E?i"tB o >a"cinaie a pro"tului *u"t+ Ea e atHt de puternicB IncHt poate a"pira la o "ituare In :ona
"u$li1ului+ In >ond& +usoaica e"te Intro proporie de"tul de 1are un ro1an Jlicenio"D 2tri1iterile "unt
"uper>lue: totu(i "B a1inti1 1Bcar "cena ciudatului a1or dintre 'arine"cu (i tHnBra BrancB "au cea&
paralelB& a lui Ra*aiac
,,=
cu 'Briuca& pe >ondul unui cHntec ec)iAoc3+ Fi:iunile liAre"cerotice ale lui Ra*aiac& pe care lea1
citat la Inceput& "unt (i ele<relatiA triAiale+ #ro"tul *u"t e"te o con"tantB a unor >ra*1ente Intin"e ale
cBrii& u1plHnd uneori pa*ina pHnB la re>u:+ Scriitorului pare a nui >i tea1B de ni1ic: nici de pateti"1&
nici de ridicol& de di"proporie "au de *rote"c 2Jin>ecta idilBD a lui Iliad cu Falia3+ E In ace"t cura< al
In>runtBrii tuturor ri"curilor o do:B de nepB"are 2dacB nu c)iar un "oi de Jincon(tienBD3 care poate
proAeni dintro lip"B de 1B"urB+ 'ai 1ult decHt la ali "criitori ro1Hni& e"te eAidentB la Gi$+ 'i)Be"cu
2In po"tura "a de pro>e"ioni"t al "criitorului3 noiunea ro1anului ca *enal a1e"tecului"ili"tic& (i c)iar o
i*norare AoitB a oricBror po"i$ile precepte de ar1onie InE con"trucie "au In crearea per"ona<elor+
E
;
roti"1ul care la "criitorul no"tru e"te ec)iAalent cu "e?ualitatea deAine In acea"tB per"pectiAB
aproape un recur" auto1at (i un "i1$ol "tili"tic+ !e cHte ori tra1a propriu:i"B "e a>lB In "u>erinB&
de"cripia trenea:B "au re*i:area o$"e"iei (i a a(teptBrii ri"cB "B(i piardB din ten"iune& "cena eroticB
re>ace cur"ul naratiA+ #rin atracia pentru 1i"terul unui "paiu in>init& inacce"i$il dincolo de o $arierB
de netrecut& +usoaica ar >i putut "B >ie& a?at cu1 e"te pe 1otiAul a(teptBrii& un ro1an de *enul
capodoperei lui Bu::ati& Ae!eruLGta?ifor5 a$"tractul a(teptBrii e"te In"B T) per1anenB "upu"
in"idiei i1a*inii Aiolente (i "en:uale+ I1a*inarul <\i$1i)Be"cian nu poate e?i"ta& precu1 "e Aede& In
re*"ruM<en"<unii: el e?plodea:B In i1a*ine+
In >elul ace"ta "paiul nu ne"<*bl<eneraorulinia*inarului/ diAer"ele e?periene aIelui Ra*aiac& tot ceea
ce ar putea tinelle aciunea propriu:i"B& repre:intB o "erie de JaccidenteD ale i1a*inaiei per"ona<ului+
Acea"tB per"pectiAB poate apBrea ca deo"e$it de "educBtoare dacB anali:B1 >elul In care Ra*aiac
JproAoacBD apariia Ru"oaicei+ #ri1ele pa*ini ale ro1anului propun te1a a(teptBrii ei: ea nu are alte
1otiAaii decHt In p"i)olo*ia per"ona<ului+ #lanul dat de reAerie& de a(teptare& de lecturi& e"te continuu
$ru"cat In"pre realitate& "ilit "B o producB+ Ru"oaica e"te o "i1plB ipote:B& de po"i$ilitatea cBreia
Ra*aiac Il conAin*e (i pe "uper>icialul (i o$tu:ul Iliad+ In"i"tena inAocBrii Ru"oaicei ">Hr(e(te prin a
c)e1a i1a*inarul In i1a*ine (i apoi In realitate/ ca In orice Ai"& In"B& )i1erele nu "unt direct
acce"i$ile+ !acB e?i"tB o dra1B a lui Ra*aiac& ea e"te toc1ai
,,5
aceea a <1p(i$il'tuenttHiru"tBpHnirea propriilor "ale )i1ere+ Ea "e traduce Intro para$olB:
inten"itatea Ai"ului lui Ra*aiac o JproduceD pe Falia& dar IntHlnirea ei e"te (an"a Celuilalt
0,
+
E"te intere"ant de re1arcat cB ro1anul lui Gi$+ 'i)Be"cu e"te con"truit In 1ulte "eciuni ale "ale pe
ideea riAalitBii+ CBpitanul BBde"cu& plutonierii& Iliad& pro>e"orul Anti1oA& Ser*)e BBlan apar Intro
per1anentB relaie de con>runtare cu Ra*aiac+ ReAan(a per"ona<ului e"te de >iecare datB a"i*uratB ca
1o$il al aciunii: Ser*)e BBlan& proAocat puerilcaAalere(te& ">Hr(e(te I1pu(cat& cBpitanul BBde"cu e
1Hncat de lupi& "oldaii din "u$ordine "unt pedep"ii& Iliad (i Anti1oA ridiculi:ai+ In acela(i "en"&
per"ona<ele >e1inine cH(ti*B intere" pentru Ra*aiac atHta Are1e cHt >ac o$iectul intere"ului celorlali:
'aru"ea redeAine intere"antB cHnd "e pre*Bte(te de nunta cu Anti1oA& Niculina Il pa"ionea:B atHta
ti1p cHt e?i"tB Ser*)e BBlan& Falia cHtB Are1e Iliad a"pirB "o re*B"ea"cB& In >elul ace"ta e"te eAident
cB Intre planul i1a*inarului (i cel aMLrealuluie?i"B nu nu1ai o "i1plB antite:B& ci o relaie 1ai
pro>undB& care <u"ti>icB pHnB la ur1B (i triAialitBile& (i pro"tul *u"t Aoit& (i >unciile 1i"ti>icatorii+ !acB
a1 aAea dea >ace cu o "i1plB opo:iie Intre real (i i1a*inar& Ra*aiac ar apBrea ca unul din acei
inadaptai& Ai"Btori (i InAin(i& per"ecutai de (an"B& de care e plinB literatura ro1HnB+ Cini"1ul lui&
in"tinctul lui pro>anator& "en:ualitatea lui >e$rilB& Ecru:i1ea nu (iar 1ai *B"i locul In econo1ia
naratiAB+ !e >apt& Ra*aiac e"te un per"ona<a1$<Aalent: >acultatea productiAB a 1itului& con"i"tentB In
eCe"te tot ti1pul "upu"B pro$ei realului/ reconAer"iunea 1itului In realitate Il co$oarB la nu1itorul
co1un al ace"tuia din ur1B: ea pre"upune JpBtareaD lui& traAe"tirea lui In *rote"c& In triAial& In carnal+
Spaiul i1a*inar& In aceea(i 1B"urB In care e proAocat& e"te (i "u"pectat+ A >o"t de"cri" 1ai puin In
nuAeli"tica (i& parial& In ro1anele (i pie"ele lui Gi$+ 'i)Be"cu& 1otiAul J"u"piciuniiD+ In +usoaica el
"u"ine o partiturB >oarte a1plB: deEia J"u"piciuneaD "tructuralB reciprocB Intre planul i1a*inarului (i
cel al realului 2proAocatoare de incertitudine3 la "u"piciunea dintre per"ona<e+ #riAite prin acea"tB
pri"1B toate ele1entele prin care ro1ancierul I(i J1i"ti>icBD cititorii& pro1iHndule taine care nu 1ai
"unt& pHnB la ur1B& a(a ceAa& capBtB o 1otiAare (i o >uncionalitate preci"B+
Cea dintHi dintre con"ecinele pe care le i1plicB "u"piciunea "tructuralB a cBrii e"te in"tru1entali:area
de cBtre Ra*aiac a celor
,,-
lalte per"ona<e+ Relaiile "ale cu ele "unt Intotdeauna "u$"u1ate unei Aoine de a le do1ina (i 1aneAra+
Intere"ul lui Ra*aiac pentru Areunul dintre per"ona<e e"te condiionat de i1plicaiile pe care acea"tB
relaie le poate aAea a"upra unui ter per"ona<+ SB e?e1pli>icB1: Ra*aiac "e >olo"e(te de Niculina
pentru a de"ci>ra JtainaD lui Ser*)e BBlan (i apoi pentru al con"trHn*e pe ace"ta "o aducB pe Falia/ Ii+
in>u:ea:B lui Iliad ideea a(teptBrii Ru"oaicei& pre"i1ind cB ace"ta io Aa aduce+ #entru Ra*aiac
JceilaliD "unt ca ni(te actori pe care el dore(te "Bi punB In 1i(care (i "Bi "tBpHnea"cB& darpecare>a
acela(i <<1p Ii "u"pectea:B %R po"i$ilitatea de a "cBpi<i>Fi >l<Z$uiUuena "a+
#HnB la un punct (i Ra*aiac "ar putea Incadra In tipolo*ia J"educBtoruluiD: 1orala "a e ne*atiAB&
a"e1eni celei a J"educBtoruluIDTui SirNe*aard& a Ji1orali"tuluiD lui Gide& a Jo1ului ">Hr(itD al lui
#apini+ !ar acea"tB In"eriere e"te depB(itB Intrun 1od cu totul elocAent de cBtre Gi$+ 'i)Be"cu:
Ra*aiac Ii J"educeD pe ceilali din 1otiAe >oarte di>erite >aB de cele ale 1odelelor a1intite& cBci odatB
conAertii la 1orala "a& el Incepe "Bi "u"pecte:e (i cautB "Bi I1piedice& Ii IndepBrtea:B de "ine+ !acB
In Ra*aiac e?i"tBEre"orturi p"i)olo*ice do"toieA"Niene& ele apar toc1ai pe da*<1a(educerii riAalitBiia
"u"piciuniire"pin*erii& ca o ciocnire& deci& de i1pul"urTcontradictorii+
Eroti"1ul& "e?ualitatea nu con"tituie a(adar un 1i<loc de reali:are a acelei a1$i*ue Aoine de
do1inaiere"pin*ere& Ai:i$ilB In per"ona<+ Ori:ontul ideal dat de lecturi (i de a"piraii are neAoie de
traducerea pe care o repre:intB realul+ !ar acea"ta i1plicB ineAita$il o 1odi>icare a In"e(i e"enei "ale&
In >ond o de*radare+
+usoaica e un ro1an puternic toc1ai prin caracterul pro1i"cuu al<9(*iraiilor per"ona<ului+ In Ra*aiac
dorina de idealitate a<un*e pHnB la o$"e"ie/ iar "en:ualitatea pHnB la de*radare+ Se poate Aeri>ica prin
el o cri:B a per"ona<ului ro1ane"c& intuitB cu "i*uranB de Gi$+ 'i)Be"cu+ #rin autorul Ru"oaicei
per"ona<ul ro1ane"c nu<naC poate decide Intre "piritualitate (i DSen:ualitate+ Acea"tB di"cordanB nu
dS In"B loc unei ten"iuni lBuntrice reale ci "e poate Aeri>ica Intro "u$1inare reciprocB a celor do+
planuri/ In >elul ace"ta per"ona<ul "e *ole(te de "u$"tanB: >inalul -o.a*+l+i e"te edi>icator+
Gi$+ 'i)Be"cu e"te Incadrat In .od o$i(nuit In cate9o-ia -o.a*cie-ilo- a*alitici& intere"ani )*ai*te
de o-ice de $si"olo9ie6 C+ 4 =
I ''(
oate ace"tea& nucleul +usoaicei e"te epic: dealt>el Intrun interriu,
88
ro1ancierul indica punctul de
plecare al ro1anului In :pi"odul "cu>undBrii In apa >luAiului a unui *rup de re>u*iai+ In +usoaica
epi"odul e oarecu1 1ar*inal (i ceea ce ar >i tre$uit "B >ie& eAentual o eAocare e"te I1pin"B deoparte de
>ora inconte"ta$ilB a ictualitBii+ IntradeABr& +usoaica e"te un ro1analr<re:enului <idicatiA (i nu al
eAocBrii+ Acea"tB "ituaie are nepreuitul aAanta< de a nu In*Bdui nici o anticipare cu priAire la
derularea ulterioarB a eAeni1entelor/ dacB ro1anul ar >i >o"t "cri" la trecut& "criitorul nar >i aAut cu1
"B renune la un de"tul de 1are nu1Br de proiecii In Aiitorul aciunilor narate& ceea ce In ca:ul "peci>ic
al ace"tei cBri ar >i du" cu "i*uranB la "cBderea ten"iunii (i intere"ului ei+ 'i"ti>icarea ro1ancierului
*B"e(te a"t>el un ali$i: naratorul "Bu nu (tiet1ult<nai 1ult decHt?elaiea:B (i& ca atare& dacB un 1i"ter nu
"e doAede(te pHnB >a ">Hr(it a >i a(a ceAa& ace"t lucru nui poate >i i1putat lui+
Ilu:ionarea naratorului i1plicat (i ilu:ionarea cititorului >u:ionea:B a"t>el In >lu?ul naratiA+ #rocedeul
ace"ta "i1plu "alAea:B de"tul de >iraAa "tor9 a cBrii+ J!i"cur"ul incon"ecAentD al lui Gi$+ 'i)Be"cu
are In pre:entul Aer$elor un 1i<loc predilect de ilu:ionare+ Scurte pro"peciuni In i1ediat
di1en"ionea:B& prin contra"t& predo1inana pre:entului+ Acea"tB con"tantB "tili"ticB are o "e1ni>icaie
1ai lar*B: ea tri1ite la ori:ontul etic al per"ona<ului+ Ra*aiac e"te un o1<lpre:enului (i deci al
"en:aiei& al aciunii i1ediate (i deci al proAi:oriului: ceea ce e"te ideal& o$iect de conte1plare "au
opiune de>initiAB& aparine Aiitorului+ Intertraducerea ace"tor niAele pre"upune de >iecare datB o
a$dicare: ten"iunea dintre ele dB 1B"ura acelui ne"a al per"ona<ului& condiionea:B e*oi"1ul "Bu+
RelatatB la per"oana IntHia& e?i"tena per"ona<ului cH(ti*B o radicalB credi$ilitate u1anB+ FB:utB de "u"
ea e"te departe de li1pe:i1ea (i c)iar de liniaritatea pe care Area "B o "u"inB Ra*aiac+ Fondul lui
tul$ure e"te cel care cH(ti*B relie> In acea"tB per"pectiAB (i& In de>or1area de opticB pe care o per1ite
con"trucia "a& re:idB (i co1ple?itatea lui+ E?i"tB In Ra*aiac ceAa nelini(titor& el e"te un tip u1an >aB
de care "i1patia nu poate >i decHt prudentB+
,0.
'
4.
+usoaica e"te un ro1an al inter>erenei Intre planul realului (i planul i1a*inarului+ #rintrun procedeu
al ilu:ionBrii (i 1i"ti>icBrii cel dintHi e"te >Bcut "B cree:e a "tare de a(teptare& o continuB ten"iune+ !ar
pe de altB parte& ata(a1entul pentru pre:ent& pentru aciune al per"ona<ului co$oarB In 1aterial& In
planul& "ecund& al realului+ El a<un*e "B >ie a"t>el& In i1plicarea dintre cele douB niAele a1intite& un
accident al i1a*inarului: i1a*inarul patronea:B (i "u"ine realul+ Eroti"1ul deAine Intro pri1B
accepie& un "u$"tituit al a"piraiei pentru ideal/ "ucce"iA el are >uncia unui ter1en 1ediu In care "e
inter"ectea:B& pHnB la *rote"c& puritatea (i triAialitatea+ Ra*aiac e"te e?ponentul unei etici ne*atiAe&
concurate 1ereu de o a"piraie "pre idealitate+ In intenia autorului el ar >i tre$uit "B ai$B acea
Jnelini(titoare ">inenieD a eroului do"toieA"Nian/ >BrB a a<un*e la atHt& Ra*aiac rB1Hne In"cri" Intrun
"paiu al incertitudinii& al tul$urBrii (i con>u:iei care Il *ole(te de "u$"tanB (i Ii re>u:B orice 1Hntuire+
Ro1anul e "cri" In Intre*i1e din per"pectiAa ace"tui per"ona<+ !e:intere"ul pentru ceilali prota*oni(ti
ai naraiunii e"te tradu" de te)nica Jdi"cur"ului incon"ecAentD al lui Gi$+ 'i)Bie"cu+ Scriitorul e
intere"at de 1ono*ra>ia unor "tBri "u>lete(ti (i ca atare toate celelalte per"ona<e deAin prete?te pentru
"u"inerea >irului epic al naraiunii+ A$ilitatea "a con"tB In a putea 1o$ili:a re"ur"ele ro1anului de
at1o">erB (i o "ea1B de nuclee epice& pentru a(i Incadra per"ona<ul/ dar atenia lui >aB de ace"te
a"pecte ale con"truciei ro1ane(ti e tri$utarB toc1ai e?ce"iAei centralitBi a per"ona<ului principal+ Ca
atare& toate acele ele1ente& introdu"e printrun Intre* <oc de ilu:ionBri (i 1i"ti>icBri& prin recur" la
"en:aional& la& "cenB de AoitB "en:ualitate& la 1i"ter "unt dintrodatB decontractate la ">Hr(itul cBrii+
A$"ena acelor JcapcaneD ro1ane(ti care& prin <oc de lu1ini (i >al"e relie>uri puteau crea i1pre"ia unei
co1ple?itBi a per"ona<ului& proAoacB dintrodatB o AiolentB *olire de "u$"tanB a ace"tuia+ In $ru"ca
trecere de la ilu:ionare la cru:i1ea AacuitBii p"i)olo*ice In care "e de1on"trea:B a e?i"ta Ra*aiac& "tB
tot >ar1ecul cBrii+
,0,
ROMANUL CA EGERCI7IU AL CRITICULUI
'6
Cartea nunii e"te e?e1plul cel 1ai elocAent al unei "crieri care a >o"t Jcon"u1atBD de criticB+ #rile<ul
era eAident: pu"B la Inceputul "eriei de ro1ane cBline"ciene ea anticipa& coninea o "ea1B de
incipiente& de nuclee& de "c)ie In Aederea unor a1ple opere Aiitoare+ i oare nu era c)iar autorul cel
care orienta a"t>el critica& atunci cHnd I(i de>inea pri1ul ro1an drept un Je?erciiu 1inor In Aederea
unei plBnuite opere epiceDL
,
FBrB a InAinoABi critica "B re1arcB1 totu(i cB o carte care IncB Inainte de
apariie proAoca"e un 1ic "candal In lu1ea literarB 2o notB din JFiaa literarBD
0
ne in>or1ea:B cB
pu$licul "e a(tepta la un ro1an In *enul literaturii lui !+ %+ LaZrance din Amantul La%D.ei ChatterleD)
a >o"t ulterior& dacB nu ne*li<atB& Inelea"B cel puin ca o cu1inte Incercare a "criitorului& care aAea "B
(i dea 1B"ura talentului In alte opere& Aala$ilB 1ai 1ult prin ceea ce anticipea:B decHt prin ceea ce
repre:intB In "ine+
Opinia acea"ta nu e"te& de"i*ur& a1enda$ilB In Intre*i1e/ totu(i nar tre$ui "B "e "cape prile<ul pentru a
o$"erAa un lucru care pare a >i >o"t pierdut din Aedere: CBline"cu era >rB1Hntat de pro$le1a raportului
dintre criticB (i creaie toc1ai In perioada anterioarB (i i1ediat ur1Btoare apariiei ace"tui prin ro1an
al "Bu+ O eAocare a lui I+ Falerian
6
re>eritoare la pri1a apariie a "criitorului In cenaclul lui E+
LoAine"cu Il In>Bi(ea:B punHnd Intre$Bri lui LiAiu Re$reanu toc1ai cu priAire la po"i$ilitatea ca un
critic "B >ie (i creator/ In ,405 el a>ir1a: J+++ un critic poate >oarte $ine >i (i arti"tD/
;
acela(i $ino1
reapare di"cutat In articole din ,467
7
(i ,465
=
+ Intrun >el "ar putea "pune cB deceniul ,405l465 a >o"t
cel al Intre$Brilor pu"e cu priAire la po"i$ilitatea ro1anului+ O ate"tB Intre altele (i 1ultele note
teoretice de"pre ro1an datHnd din aceea(i perioadB: ele $ot >i citite /i tre$uie citite /i ca o $ledoa-ie
122
pro do1o+ Ideea e"te cB G+ CBline"cu a inAe"tit In Cartea nunii 1ai 1ult decHt a lB"at ulterior "B "e
creadB+ In ,460& rB"pun:Hnd Intre$Brilor lui I+ Falerian
5
& "criitorul I(i co1enta "u$iectul& "u$linia
cHteAa din Jpri1ateleD "ale 2Aiaa 1odernB (i J"portiABD introdu"B In ro1an3/ In ,46= o di"cuie
con"e1natB de !an #etra(incu
-
Inre*i"trea:B o eAidentB "c)i1$are de ton: Jcare planea:B la noiD&
aproape de o 1icB >ar"B <ucatB lu1ii acade1ice& "au de un JpariuD 2JA1 :i": Aoi "crie In ,7 :ile o
carte care "e Aa Ainde (i In care Aoi "pune anumite lucruri >BrB "B >ie o$"erAate+++D3/ In >ine& In ,4;,
Istoria literaturii rom-ne,,, acreditea:B ideea e?erciiului 2apBru"e de trei ani Eni!ma Itiliei, care "e
$ucura"e de cu totul altB pri1ire din partea co1entatorilor3+ !eta(area e tot 1ai eAidentB: du$iile
>u"e"erB depB(ite& per"pectiAa putea >i 1ai puin preocupatB de <u"ti>icBri+
A con"idera Cartea nunii pentru ceea ce In"e1nB (i nu pentru ceea ce anticipea:B reAine la a <udeca&
pe de o parte& opinia& la acea datB& a autorului ei cu priAire la ro1an (i& pe de alta& la eli1inarea prin
arti>iciu analitic a c)iar indicaiilor de interpretare pe care le >urni:a G+ CBline"cu: ideea Je?erciiului
1inorD& a Jliri"1uluiD& a anticipBrii operei epice Aiitoare+ In realitate toate ace"te incipiente au >o"t
a$undent (i& uneori& "trBlucit prelucrate (i aplicate de criticB& In e"enB di"cuiile pe care leau purtat
conte1poranii de"pre carte "e pot reduce la pro$le1a epicului propriu:i" In ro1an: LoAine"cu
4
con"tata pri1atul inteniei epice a"upra anali:ei p"i)olo*ice& #o1piliu Con"tantine"cu
,.
re1arcB&
di1potriAB& a$"ena 1i(cBrii epice care "B dea AiaB portretelor pe care le con"truie(te "criitorul+
A1$ii critici I(i a?au co1entariul pe pro$le1a Jliri"1uluiD cBrii& accentuatB ca <u"ti>icare de
CBline"cu In"u(i In Istoria literaturii rom-ne, Nu 1eritB 1ai 1ult de o 1eniune a$"urditBi de tipul
celor "u"inute de 'i)ail Se$a"tian&
n
& Intro perioadB de Incordare a relaiilor Intre G+ CBline"cu (i
Ca1il Balta:ar& pentru care cel 1ai intere"ant per"ona< al cBrii e Iaca& de"pre care nu "e poate "pune&
la drept cuAHnt& cB ar >i real1ente 1ai 1ult decHt o >anto1B+ Cu toate ace"tea& cronica a1intitB
inau*ura o direcie a interpretBrii care Aa >i con"tant reluatB de critica 1ai nouB& (i anu1e aceea a
ne*li<Brii per"ona<elor principale In >aAoarea celor
/ + + ,0a7
epi"odice+ !e >apt "pre ele "e Indrepta (i "i1patia unui "criitor ca Ionel Teodore"cu care& Intro
"cri"oare cBtre G+ CBline"cu 2reprodu"B de ace"ta In >ac"i1il In Istoria literaturii rom-ne),
n
*B"ea a"e
1BnBri Intre ro1anul "Bu Holia (i Cartea nunii5 Ji du1neatale ai *rupat $a$e Intro ca"B Aec)e& ca "B
Aalori>ice >rB*e:i1i de >atB (i tinere"c tu1ult de AiaB+++D 2K3+ Intre contri$uiile 1oderne la anali:a
ro1anului cele 1ai "e1ni>icatiAe aparin lui #aul Geor*e"cu& S+ !a1ian (i N+ 'anole"cu:
,6
cu $une
o$"erAaii la cei dintHi a"upra "tructurii prin e1inenB citadine a ro1ancierului (i operei "ale (i a"upra
raporturilor dintre per"ona<ele pri1ului ro1an cu cele din operele 1a<ore de 1ai tHr:iu& care epui:ea:B
de >apt anali:a In acea"tB direcie/ cu o e?celenB intuiie a relaiilor In care tre$uie a(e:at ro1anul cu
pu$lici"tica din aceea(i perioadB& la cel deal treilea& (i cu o re1arca$ilB intenie de circu1"criere a
ro1anului la un ori:ont e?clu:Hnd per"pectiAa "crierilor literare ur1Btoare& In ideea unei po"i$ile
lucrBri de"pre Tinereea lui Clinescu,
O nouB lecturB a ro1anului tre$uie "B >acB a$"tracie In 1od cate*oric de ro1anele cBline"ciene
"ucce"iAe+ A citi Cartea nunii prin Eni!ma Itiliei pentru a Inele*e "en"ul unor per"ona<e ca Mi1 (i
Fera& "au pentru al *B"i In dl+ #ope"cu pe StanicB Raiu& "au prin Aietul Ioani%e (i Scrinul ne!ru
pentru a identi>ica In per"ona<ele epi"odice din pri1ul ro1an >i*uri $ine caracteri:ate din celelalte
2pHnB la a Aedea In Mi1 pe Ioanide tHnBr3& In"ea1nB a inter:ice cBrii po"i$ilitatea unui de"tin propriu&
ai ne*a coerena internB (i a arunca o per"pectiAB de>or1atoare a"upra inteniilor lui CBline"cu la data
"crierii pri1ului "Bu ro1an+ In realitate un Je?erciiuD nu e"te niciodatB a(a ceAa decHt a po"teriori: nici
un "criitor nu "a a(e:at con(tient la 1a"a de lucru pentru a "crie un "i1plu e?erciiu de ro1an In loc
de ro1anul propriu:i"+ EAentual pot >i con"iderate drept e?erciii In raport cu Cartea nunii articolele
de *a:etB din perioada re"pectiAB& unele intrate ca atare In ro1an+ #rin Cartea nunii CBline"cu
inteniona "B(i punB la Incercare a>ir1aiile proprii de"pre putina I1$inBrii In aceea(i per"oanB a
criticului (i a creatorului/ era deci cu atHt 1ai o$li*at "B punB In acel ro1an toate latenele pe care le
pre"i1ea+ Te:i"1ul lui CBline"cu& de care cu IndreptBire Aor$e(te Nicolae 'anole"cu& era rB"pun"ul
la un alt
,0;
pariu decHt cel eAocat In a1intitul interAiu& rB"pun"ul la un pariu cu V "ine din care tre$uia "B ia"B
cH(ti*Btoare nu o "i1plB Aeleitate ci o T idee& un principiu+
I
2.
For$ind de"pre condiia ro1anului ro1Hne"c& G+ CBline"cu = pune "u$ o anu1itB >atalitate: aceea a
te1aticii rurale+ Criticul I(i "u"ine a>ir1aia >BcHnd "ociolo*ie: JSocietatea noa"trB nu e"te (i nu Aa >i
1ultB Are1e o "ocietate de tip co1ple?+ Su>letul no"tru e IncB nou& patriar)al+D !e unde conclu:ia&
>BrB ni1ic pre<oratiA J++ +noi nu Ao1 putea da 1ultB Are1e decHt IoniD
,;
+ Cu un an Inainte 2,46; adicB3
opinia "a era In"B ceAa 1ai nuanatB: In >aa ilu:iei
2Oo$iectiAitBtii epicului& a redBrii Aieii (i autenticului In ro1an& el ve%e In acea"ta 1ai de*ra$B o
Jpo"i$ilitate lar*B pentru "criitor de
Wa(i e?pri1a "u>letul In inte*ralitatea luiD
,7
+ Intenia de redare a JAieiiD poate a"cunde
capcana&&docu1entuluiD& e?ecrat In principiu
,=
+ JFunda1entalB rB1Hne "pune CBline"cu Intrun
articol apBrut la di"tanB de doi ani de cele din care a1 citat 1ai "u" putina de tran">i*urare a lu1ii&
de a$"orie a ei In Aiaa interioarB+ AdeABratul ro1ancier rB1Hne un poet& adicB un autor de poe1e+++
,5
Opinia din ur1B e *our1ontianB (i "u"inBtorul ei cel 1ai tenace e"te la noi Ion Finea+ Re:u1Hnd&
atitudinea lui CBline"cu pare a >i relatiA contradictorie: pe de o parte literatura ro1HnB e de"tinatB "B
dea 1ultB Are1e doar ro1ane Jo$iectiAeD (i rurale& pe de altB parte apare e?i*ena JAieii interioareD+
!ar contradicia pare a "e adHnci atunci cHnd "criitorul di"cutB de"pre 1oda prou"tiani"1ului&
introdu"B (i "u"inutB la noi de "criitori ca %orten"ia #apadatBen*e"cu& Ca1il #etre"cu "au Anton
%ol$an+ Intrun articol de"pre ace"ta din ur1B 2,4653 re"pin*erea ro1anului de anali:B e"te >oarte
tran(ant >or1ulatB: JCredina noa"trB e"te cB In principiu Are1ile noa"tre nu "unt potriAite pentru a
de"pica >irul In patru++ +D
,-
Idei "i1ilare apar In articole din ,466 (i ,467: anali:a Jcare e In >ond liri"1D
e re"pin"B (i& prin re>le?& tipul de adeABrat ro1an e"te con"iderat cel "en:aional& do1inat de >apta
purB+ IatB a(adar propu" un >el de ro1an al JeAeni1entuluiD& care nu In"ea1nB nici pro:B de anali:B (i
nici pro:B o$iectiAB 2ulterior J1i"tica e?ce"iAB
Li L L . ,07
a eAeni1entuluiD Aa >i a1endatB3+ OricHt de parado?alB& acea"tB a>ir1aie poate >i acceptatB 2CBline"cu
a (i ilu"trato practic la un 1o1ent dat3
,4
pHnB la un punct/ dar ea nu repre:intB tran(area opo:iiei
dintre ro1anul o$iectiA (i ro1anul analitic& ci e"te la rHndul ei contra:i"B de ideile $inecuno"cute din
Sensul clasicismului 2,4;=3 In care "e repro(ea:B "criitorului ro1Hn Jo 1i"ticB e?ce"iAB a
eAeni1entuluiD& cu alte cuAinte JaccidentalitateaD 1o1entelor cuprin"e In epicul propriu:i"+ In
contra"t cu "criitorul intere"at de >aptul pur& cla"icul nu a$"tra*e eAeni1entul interpretHndul& ci
Je?e1pli>icB+++ uniAer"alulD+ Cla"ici"1ul cBline"cian acceptB p"i)olo*ia In 1B"ura In care acea"ta
In"ea1nB caracterolo*ie (i "tudiu co1porta1ental& (i corectea:B o anu1itB opiune "pre reali"1 In
"en"ul repre:entBrii unei Ju1anitBi canoniceD
0.
+
!e"i*ur& con"ideraiile din Sensul clasicismului Ain dupB e?periena& 1ai pro>undB& din Eni!ma Itiliei,
(i ca atare nu le pute1 pretinde "B >ie aplica$ile 1o1entului repre:entat de Cartea nunii, c)iar dacB
ace"t luciu nu e"te cu totul i1po"i$il+ Edi>icator e In"B >aptul cB& dacB ad1ite1 putina de a Aedea In
concepiile teoretice ale lui CBline"cu o poeticB "ui *eneri" a ro1anului& ideea "criitorului de"pre *enul
proteic "e con"tituie prin e:itBri (i re"pin*eri& dHndu"e prioritate aici eAeni1entului& Aieii "u$ un*)iul
eAidenei ei o$iectiAe& aici JAieii interioareD (i apoi In ulti1B in"tanB& 1oralitBii+ Re"pin*erile
Ai:ea:B preci" prou"tiani"1ul& literatura trBirii& J*idi"1ulD& In *eneral >or1ulele cele 1ai 1oderne pe
care le e?peri1enta ro1anul ro1Hne"c In deceniile trei (i patru ale ace"tui "ecol+ #rou"t "au Gide "unt
re"pin(i In nu1ele lui Bal:ac& Stend)al "au Tol"toi& dar >BrB ca& deoca1datB& "B "e >acB din Bal:ac acel
1odel ideal de cla"icitate In pro:B+ In planul opiunilor teoretice CBline"cu pare a(i de>ini ideile& In
perioada pri1ului "Bu ro1an& nu atHt prin a>ir1are cHt prin ne*are+ Incon"ecAena de care dB doAadB
e"te ea In"B(i un indiciu: criticul elo*ia:B pe Re$reanu (i SlaAici& "u"ine cB JIn lu1ea "atului e?i"tB
toatB "cara Aalorilor 1orale& ca In orice "ocietateD
0,
& pro>eti:ea:B Aia$ilitatea aproape e?clu"iAB a
ro1anului de te1aticB ruralB& dar >ace un ro1an citadin/ con"iderB ro1anul ca pe o Je?pre"ie directB a
AieiiD
00
& dar dB ulti1ului cuAHnt un "en" de"tul de liAre"c (i re"pin*e precepti"tica In ro1an&
pretin:Hndul >BrB >rontiere arti>icial i1pu"e dar dBruindul cu li$er
,0=
tatea poe1ului/ re>u:B In e"enB *idi"1ul (i pro:a trBirilor adole"centine& dar "crie ceea ce i "e pare a >i
o nouB idilB "au pa"toralB& tot cu adole"ceni+ Contradiciile 1er* uneori pHnB la detaliu: criticul
acceptB JrelatiAul "no$i"1 1oderni"tD din Patul lui Procusf-, dar conda1nB pe 'ircea Eliade
0;
2din
Domni'oara Christina), care Ai:ea:B acela(i con>ort european de c)ai"elon*ueuri& preli$Bri de licori
"aAante& cere1oniale In anunarea 1e"elor "au colaiuni "i1plura>inate+ Toate ace"tea In ti1p ce
Cartea nunii e"te (i un pro*ra1 de introducere In ro1an a Aieii 1oderne (i "portiAe& teoreti:atB In
articole de toi inAocate ca S&ort 'i literatur "au +omanul 'i viaa mo%ern, !acB IntHiul ro1an
cBline"cian are o te:B& el nu are IncB o >or1ulB+
3.
In $unB 1B"urB Cartea nunii "e ridicB pe o e?perienB *a:etBrea"cB: 1ulte din detaliile ro1anului
puteau >i reIntHlnite de<a In articole: S&ort 'i literatur, Ao?, 1nnot
89
pun pro$le1a Aieii "portiAe (i
1i(cBrii >i:ice ca pa"i$ile de a >i Incorporate In literaturB "au& cronici "portiAe >iind& intrB cu puine
1odi>icBri In te?tul ro1anului/ 0ilm fi.ancez 'i film !erman
8>
, tot din ,460& cuprinde *a1a de tipuri
Airile (i >e1inine care >or1ea:B idealurile u1ane ale lui Bo$$9/ I mare aliat ancestral
8)
tratea:B
de"pre 1odB (i ilu"trea:B de<a co1petena In 1aterie pe care& tan*enial& o aratB (i Mi1 In Cartea
nunii# +omanul 'i viaa mo%ern
8
F conine "intetic toate ace"te 1ici preocupBri de detaliu+ CBline"cu
pleacB& In ace"t din ur1B articol& de la con"tatarea cB ro1anului ro1Hne"c Ii lip"e(te Jcontactul cu
AiaaD& Inele*Hnd prin acea"ta le*Btura cu Aiaa directB& i1ediatB& ur$anB+ Noua ciAili:aie pre"upune
un re*i"tru de Aalori care nu 1ai tri1it la 1odelele liAre(ti de totdeauna/ ea tre$uie "B(i *B"ea"cB
ora(ul concret cu $aruri& teatre& cine1ato*ra>e (i ca>enele& cu ca"e de 1odB (i $a:inuri de Inot& cu
concur"uri de >ru1u"ee (i cri1e >ioroa"e+ Tineri1ea I(i concreti:ea:B "enti1entalitatea nu In Ro1eo
(i Mulieta "au In !ante (i Beatrice& ci In
,05
Ra1on NoAarro (i Greta Gar$o& (i In Are1e ce >etele Ai"ea:B "B deAinB "tele de cine1ato*ra>& pu$erii
"unt :*uduii In "o1n de cariera lui Carpertier+ Lu1ea 1er*e la cur"e& la patina< "au la Lido& pa"iunea
1otorului a$"oar$e e?i"tena unei >raciuni de u1anitate& (i 1ira<ul lu?ului (i al *loriei :*o1otoa"e a
Inlocuit de1ult a1$iia no$iliarB "au intelectualB+ Toate ace"tea "unt a"pecte reale ale Aieii
conte1porane& deloc 1ai co$orHte decHt cele de altBdatB& (i un ro1ancier care le i*norea:B e ca un
aAion care "e InAHrte(te a*itat prin aer >iindcB nu *B"e(te un loc de ateri:areD
04
+ In"i"tena cu care
Aor$e(te CBline"cu de toate ace"te lucruri poate pBrea e?a*eratB+ !incolo de Inclinaia i1plicitB pentru
ro1anul citadin 2uneori In contradicie cu propria conAin*ere priAitoare la cBile pe care e "ortit "B "e
Indrepte ro1anul ro1Hne"c3& "e poate citi In cuAintele "criitorului un re>u: de a crede Intrun "paiu
priAile*iat al >iciunii+ Ilu:ia Aieii "e Intreine prin tran"crierea& In at1o">era pro:ei& a cHt 1ai 1ultor
detalii ale cotidianului& In >or1ele "ale 1ai puin canoni:ate de o tradiie+ Ge"tul cBline"cian e"te In
>ond aici net anticla"ic: el ec)iAalea:B& pB"trHnd proporiile& cu o reAoltB ro1anticB I1potriAa re*ulilor+
J'oderni"1ulD decorului cBline"cian& atenia In*Bduitare acordatB e>e1erului repre:entat de acel 1ira<
al lu?ului& 1odernitBii (i accidentalului& repre:intB la niAelul econo1iei ro1anului ceea ce era
*rote"cul pentru ro1antici "au ">idarea $unului "i1 $ur*)e: de cBtre aAan*ardB+ !ealt>el& *e"turile de
1BruntB inconocla"tie ale lui Mi1 nu IntHr:ie a ultra*ia pu$licul con"erAator (i Inc)i"tat al 1Btu(ilor
din JCa"a cu 1oliiD& dupB >or1ula Jcla"icBD de<a a lui Jepater le $our*eoi"D+ Mi1 e"te actorul ce
eAoluea:B pe o "cenB unde are certitudinea cB Aa do1ina& (i >iecare *e"t al "Bu are toc1ai preci"a
>uncie de a proAoca "urpri:a (i de a de(tepta prote"te Ae)e1ente+ E?trapolHnd& ro1anul In"u(i era
*Hndit (i pe coordonatele acelei proAocBri a "urpri:ei Intrun pu$lic care "e a(tepta de<a ca ro1anul
cBline"cian "B >ie cel puin o carte eroticB In *enul !+ %+ LaZrance+ 'aliia e "u$te?tualB& *e"t de
cBrturar& >ire(te& care Intre douB 1a"iAe lucrBri de erudiie (i e?e*e:B& dedicate lui E1ine"cu& "e a1u:B
"B (oc)e:e un anu1e pu$lic& "Bi $ru"c)e:e a(teptBrile+
A(adar& dacB pri1a intenie In "crierea ro1anului era aceea a
,0-
de1on"trBrii propriilor po"i$ilitBi de creaie& a doua e"te cu "i*uranB cea a J>ar"eiD& de $unB calitate&
>ire(te+ 'otiABrile cBline"ciene pot >i con"iderate a"tB:i cu o 1ai rela?atB In*BduinB/ nu e 1ai puin
adeABrat cB o an*a<are "erioa"B In >iciune a coe?i"tat& In 1o1entul "crierii ro1anului& cu o u1$rB de
IndoialB& 1ani>e"tatB Intro aparentB deta(are (i Intro declaratB cedare In >aa >acilitBilor (i a unui
anu1it tip de literaturB de J"en:aieD "au de J"ucce"D& ca pentru a e?teriori:a In >or1a *ratuitului o
>rB1Hntare de 1ai adHnci re"orturi+ Acea"tB du$lB intenionalitate e"te >atal1ente e?ce"iAB In >iciune&
pentru redarea Aieii& co1porta ri"cul 1elodra1aticului: CBline"cu In"u(i o re1arcB atunci cHnd& I)tr
un cu totul alt conte?t& o$"erAB& cu de"tul "arca"1: J++ +Aiaa e inAentiAB +++ (i 1elodra1a "e aratB a >i
*enul ei de predilecie+D
6.
: pe de altB parte epicul pur e"te repre:entat& In concepia "criitorului& prin
literatura de "en:aie& ale cBrei linii tre$uiau atenuate In"B pentru ca J"urpri:aD "B nu depB(ea"cB
anu1ite li1ite (i "B rB1HnB pe un teren controla$il+ Su$iectul "e In>Bi(a la ace"t punct aproape pe un
teren controla$il+ Su$iectul "e In>Bi(a la ace"t punct aproape cu eAidenB& cBci te1atica eroticB "e preta
Intro 1B"urB "u>icientB unor prelucrBri In "en"ul acelui 1ic (oc pe care "criitorul conta& (i era In
acela(i ti1p un do1eniu Indea<un" de Incercat pentru ca reacia "B >ie totu(i 1oderatB+ IatB de ce e"te
"e1ni>icatiAB (i "c)i1$area "ucce"iAB a titlurilor ro1anului+ Iniial el ar >i tre$uit "B "e nu1ea"cB
=rsitoarele5 titlul ar >i depla"at accentul de la idila dintre Mi1 (i Fera a"upra >undalului/ ino 1n Li3an,
mireas ri"ca poate "B >ie prea J"en:aionalD& prin alu:ia pe care o co1porta la "en:uali"1ul oriental al
C-ntrii c-ntrilor# Cartea nunii e In"B o indicaie a$"tractB In aceea(i 1B"urB In care repre:intB (i un
titlu de de"tinat unui ro1an "cri" ca "B ai$B "ucce"+ CButarea te1ei na >o"t pro$a$il e?ce"iA de
la$orioa"B& dar *B"irea ei ec)iAala totu(i cu o de"coperire: ea e"te eternB (i 1ereu actualB& In*Bduie In
acela(i ti1p participarea (i deta(area+
Intrunui din cele 1ai >ru1oa"e e"euri ale "ale Poezia realelor, ,4;- CBline"cu putea a(adar "B releAe
(i la niAel teoretic ur1Btoarele: J#ro$le1a "e?ualitBii e"te capitalB Intro literaturB totul piAotHnd In
<urul ei+++D
6,
+ IntradeABr& repre:entarea tipolo*iei >e1inine poate >i indicatiAB In 1ulte direcii:
literatura ro1anticB& de pildB& "e poate ordona toc1ai In >uncie de ace"t criteriu& (i
.444
,04
w
acela(i lucru e Aala$il (i pentru perioade 1ai apropiate de noi+ Intrun articol din ,467 dedicat lui LiAiu
Re$reanu& criticul "e1nala e?i"tena unui anu1it J>ond in"tinctiAD In ro1anele ro1Hne(ti& cu i1plicaii
c)iar a"upra repre:entBrii tipului >e1inin: >e1eia nu e in>erioarB& dar nu e IncB JAirili:atBD& nare adicB
apetiii intelectuale (i "pune 1ai departe CBline"cu Jeroii tuturor ro1anelor ro1Hne(ti "e dedau cu
ea la operaiuni lip"ite de orice co1plicaii ca:ui"tice+D
60
In Cartea nunii ritualul erotic ar putea "B
ai$B& a(a cu1 e"te pre:entat& (i 1i"iunea de a In>Bi(a dra*o"tea Intro Ai:iune 1ai ela$oratB&
co1pen"atorie In raport cu aceea de"cri"B ca >iind tradiionalB In "paiul literar ro1Hne"c+ Cu toate
ace"tea nici CBline"cu nu creea:B un tip >e1inin prea co1plicat/ a tran"porta In alcoA o lecie de
>ilo"o>ie 2a(a acu1& Intrun articol& Il re:u1B cu "i1patie pe Ca1il #etre"cu3 i "e pare nepotriAit&
arti>icial poate+ For1ula inAocatB e"te aceea a inocenei (i *enul tutelar idila lui Lon*o" Da&hnis 'i
Chloe, Scriitorul I(i apro?i1ea:B tipul prin Aariante: Lola& !ora (i 'ed9 "unt ni(te "c)ie de
per"ona<& prin unilaterali:are+ Fera I1$inB In "c)i1$ >ru1u"eea de e>e$ a !orei cu ca"titatea de
a1a:oanB a lui 'ed9/ cB"BtoritB are AoluptBi (i 1oliciuni care o a1inte"c pe Lola+ !e"i*ur ar >i de
re1arcat >elul In care CBline"cu Inele*e "B(i indiAiduali:e:e per"ona<ul prin re1ini"cene liAre(ti/
pre"i1irea ero"ului (i a"piraia "pre iu$ire "unt concreti:ate la Fera Intro anu1e de"cendenB care
tri1ite la S3ur.torul lui Eliade& la poe:ia 1ai "eninB e1ine"cianB "au c)iar la idilele co($uciene+ !ar
a1 putea *B"i o 1ai "u*e"tiAB Inele*ere a cuplului Mi1 (i Fera printro co1parare cu Nora (i %el1er
din Jora (Casa cu &&u'i) a lui I$"en+ CBline"cu "a ocupat In douB rHnduri de dra1atur*ul "candinaA&
dar nu ne Aa intere"a con>erina tHr:ie de"pre opera ace"tuia ci un 1ic >oileton din JFiaa literarBD
intitulat Jora 'i feminismul, Scriitorul pleacB de la opo:iia ireducti$ilB Intre $Br$at (i >e1eie (i o
caracteri:ea:B a"t>el pe Nora: JNora +++ e 1HnatB de o "in*urB preocupare: "B(i con"erAe $Br$atul (i "B
(i Indeplinea"cB indirect ro"tul "e?ului "Bu+ Ea nare decHt o lo*icB: aceea a pa"iunii& In care nu intrB
nici un ele1ent de luciditate+D
66
A"e1eni Norei& Fera e"te u(urBtatea (i inocena: o$iect al Ai:iunii
e?clu"iAi"te (i& In ulti1B in"tanB& un 1anec)in In 1Hinile lui Mi1+ Ace"ta Ai"ea:B "B(i Jcon"truia"cBD
$e-so*a#+l& e po"e"iA (i paterni"t& Ii dictea:B >elul )* ca-e s se ).0-ace& )i co*ce$e lite-al.e*te
I7*
130
e?i"tena& iar ea "e co1place In <ocul a"t>el i1a*inat& In care Ii reAine rolul pBpu(ii+ #relun*ind
i1a*inar de"tinul celor douB per"ona<e& a(a cu1 CBline"cu In"u(i >ace ade"ea co1entHnd de"tinele
>ictiAe ale unor per"ona<e& pute1 preAedea o po"i$ilB reAoltB a Ferei+ Idila "ar putea rupe In 1o1entul
In care Fera ar re>u:a "B "e 1ai recunoa"cB In proiectul 1atri1onial al lui Mi1+ Ea ar putea cH(ti*a
adHnci1e ca per"ona< In clipa In care ar Inele*e "B(i >acB acceptatB Jcontri$uia "a la AiaBD& cu1
"pune CBline"cu In"u(i de"pre Nora In po1enitul articol+ In carte Fera e"te co1plet "u$<u*atB ideii pe
care (io >ace Mi1 de"pre ea: iniiatB de cHteAa cuno(tine e?perte In ra>ina1ente pe care in*enuitatea ei
le re>u:a& le pune totu(i In aplicare toc1ai pentru cB "copul ei& in"tinctual (i raional In acela(i ti1p&
e"te "B "e propunB ca per"ona< lui Mi1& "Bi anticipe:e >elul de a o Aedea+ Ni1ic nu e"te 1ai nepotriAit
din acea"tB cau:B decHt o co1parare a Ferei cu Otilia/ acea"ta din ur1B e"te& cel 1ult& o Fera care a
a<un" de<a& prin raiona1ent a"cun"& la 1otiAele care& In opera dra1atur*ului norAe*ian& o >Bceau pe
Nora "B eAade:e+ Si1pli>icHnd& Fera (i Otilia "unt deci ipo"ta:e di>erite ale Norei& Nora In 1o1ente
di>erite+ Lo*ica Ferei& ca per"ona<& e"te aceea de a recunoa(te Intrun proiect (i de a "e Jcon"truiD 1ai
1ult "au 1ai puin con(tient pe datele lui& o lo*icB a "upunerii+
#aralela inAitB "pontan la co1pararea lui Mi1 cu %el1er (i ea poate pBrea nepotriAitB+ Sa "pu" de"pre
Mi1 cB ar >i doar o "c)iB "au o intenie de per"ona<
6;
2F+ Ardeleanu3/ LoAine"cu Aedea In Cartea nunii
o "criere auto$io*ra>icB
67
(i& Intre criticii actuali& N+ 'anole"cu a preluat& tan*enial& acea"tB idee&
acceptHnd po"i$ilitatea ca tHnBrul CBline"cu "B poatB >i recuno"cut In Mi1
6=
/ pentru ali critici& Mi1 ar >i
Ioanide tHnBr+ Mi1 e"te totu(i de "ituat& ca per"ona<& In conte?tul preci" pe care Il releAB a"piraiile "ale+
For$ind de"pre "en"ul pe care Il are In pro:B& JnaturaD "au 1ediul& CBline"cu "pune Intrun articol din
,46-:J'ediul nu e un adau" decoratiA& ci a$urul& >ra*rana& u1$ra& pe care oa1enii le tri1it Inaintea
lor+D
65
In acord cu acea"tB concepie& Mi1 tre$uie interpretat In con"onanB cu dorina "a de a trBi In lu?&
Intrun 1ediu 1odern (i JinternaionalD& "no$ de >apt+ Epoca era dealt>el "trB$BtutB de un *u"t e"tetic&
inedit la noi pHnB la acea datB& pentru o$iectele c+0iste de .o0ilie- (i decor/ ca1pionul ace"tui *o+
9+st )* a-"itect+- /i a-t este& )*t-e
'E'
literai& Ion Finea& (i reAi"ta "a& JConti1poranulD& du"e"e o "u"ia nutB ca1panie In acea"tB direcie+
CBline"cu "e re*B"e(te deoca1datB In acea"tB ca1panie pentru 1oderni"1: Intro anu1e 1B"urB c)iar
Mi1 poate >i a"e1Bnat per"ona<ului crepu"cular din tHr:iul ro1an al lui Finea (Lunatecii), IntradeABr&
a"e1eni lui Lucu Silion& Mi1 pare a nu "e Indeletnici cu altceAa decHt cu di"cuii a1a$ile In *rupul
prietenelor "ale& "au cu proiecte 1atri1oniale& cu pli1$Bri la o"ea (i Ai:ite In $aruri (i teatre+ !eparte
de a aAea *eniul >ertil al lui Ioanide& Mi1 e"te un de"tul de 1ediocru per"ona<+ El are In acela(i ti1p
1ediocritatea auto"u>icientB a dand9ului 2ceea ce In*Bduie o co1parare cu Lucu Silion3 (i
1ediocritatea ariAi"tB a lui %el1er+ El e"te un %el1er incipient& In:e"trat poate cu 1ai 1ultB >ante:ie&
a"pirHnd la o "olidB "ituaie econo1icB (i 1ulu1indu"e deoca1datB cu "uro*atele pe care i le
In*Bduie condiia pre:entB+ E*oi"1ul lui e"te >unciar 2(i& In "u$"idiar& "ar putea interpreta c)iar
p"i)analitic raporturile lui Mi1 cu Jtanti 'a*dalinaD& oricHtB oroare de p"i)anali:B ar >i de1on"trat& In
1ai 1ulte I1pre<urBri& CBline"cu In"u(i3/ o aratB dealt>el (i >al"ul "Bu u1anitari"1& 1ani>e"tat nu1ai
In Aor$e& >aB de Iaca+ EAident& nu e Aor$a de a >ace un proce" per"ona<ului: dar tre$uie preci:at cB
departe de a >i totu(i un alter e*o al autorului& el repre:intB unul din tipurile care lau preocupat pe
CBline"cu+ Intro li"tB de po"i$ile "u$iecte de ro1an 2con"ideratB ca >oarte naiAB de un cercetBtor atHt
de "u$til cu1 a >o"t !inu #illat3& din "c)e1ele 1enionate i "ar putea potriAi ur1Btoarea: J@n tHnBr
"u>erB din cau:a $BtrHnilor& cB:Hnd In reAoluionari"1& I(i propune "B pre>acB "coara lu1ii& apoi
Incetul cu Incetul "e conturea:B (i deAine aAar& a1$iio"& $ur*)e: ca (i pBrinii& In orice ca: ca cineAa
de pe lu1e+ Acea"tB trecere de la a1or> la >or1at& la Inc)i"tat& e"te toatB "cena pe care "e poate 1i(ca
ro1anul unui tHnBr+D
6-
Articolul e"te din ,465 (i ar putea >i inAocat eAentual pentru e?plicarea lui Feli?
Si1a din Eni!ma Itiliei, ro1anul ce aAea "B aparB un an 1ai tHr:iu+ !ar In acela(i ti1p Il Aede1
edi>icator (i pentru Mi1+ E?u$erana de la Inceput "e tran">or1B In or*oliu& iniial In "i1plu or*oliu
Airil 2dupB e(ecul proiectelor 1atri1oniale cu Lola (i !ora3& In or*oliu "ocial ulterior& prin di"tana pe
care o pB"trea:B >aB de u1anitatea
,60 E E
pul$eroa"B din ca"a cu 1olii "au >aB de cele trei e?e1ple& ale ratBrii "ociale (i u1ane pe care le
repre:intB& In 1od di>erit& SilAe"tru& dl+ #ope"cu "au E1ilian+ Trecerea Jde la a1or> la >or1atD "e >ace
prin identi>icarea (i preci:area Intre a"piraiile "ale a unei Aoine de ordine (i "ituare "ocialB+ CB"Btoria&
cu tot aerul ei J1odernD rB"punde ace"tei Aocaii de >i?are (i con"olidare iar cadoul "u$"tanial al lui
SilAe"tru e IntH1pinat cu nedi"i1ulatB $ucurie+ AriAi"1ul lui Mi1 e"te deoca1datB incipient& dar
AirtualitBile "ale "unt con"i"tente+ Mi1 e"te un %el1er la Inceput de carierB& pe cale de a da
1ediocritBii "ale aparenele (i "i*urana "olidaritBii "ociale+
Toate ace"tea pot >i& la ur1a ur1elor& (i "i1ple "peculaii+ !e >apt c)iar pro*ra1ul "crierii cBrii Il
I1piedica pe CBline"cu "B(i dote:e per"ona<ele cu prea 1ulte a1Bnunte de particulari:are+ #e autor Il
intere"ea:B 1ai 1ult JtinereeaD ca "tare pentru Jai "urprinde >unciunea eternB a "u>letuluiD&
dra*o"tea ca proce"ualitate >inali"tB+ O "pune e?plicit In interAiul luat de I+ Falerian& unde I(i
caracteri:ea:B cartea: JRo1anul tratea:B de"pre dra*o"te (i 1oarte& In douB acte& unul idilic (i celBlalt
"u1$ru+D
64
Sen:aia Jdo1inantBD a 1oderni"1ului& a Aieii >i:ice& e"te introdu"B In carte J>BrB ironie&
>BrB apro$areD
;.
+ Ace"t J>BrB ironie& >BrB apro$areD poate >i e?tin" (i Inele" ca o indicaie de
i1parialitate (i o$iectiAare& de neparticipare la de"tinul per"ona<elor+ Spre deo"e$ire de pro:a cu
adole"ceni (i tineri 2Mi1 are 07 de ani& Fera ,-3 a(a cu1 era ea reali:atB In conte1poraneitate&
CBline"cu IncearcB o >or1ulB proprie+ #entru ai anali:a con"i"tena "B releAB1 cB douB erau
1odalitBile po"i$ile de a$ordare ale "u$iectului: In c)eie pro$le1aticB& a(a cu1 "e Aa IntH1pla la
puinB Are1e dupB apariia ro1anului cBline"cian 2pe"te doi ani& pentru e?actitate3 In Buli!anii lui
'ircea Eliade& "au prin apB"are pe 1o1entul riaiAitBii (i candorii& de"c)i" pe nea(teptate "en:ualitBii&
ca la Ionel Teodoreanu+ For1ula lui CBline"cu e"te anti*idianB/ para>ra:Hnd pa"a<ul din Istoria
literaturii ro1Hne In care tratea:B de"pre ro1anul lui 'ircea Eliade& Ao1 re1arca >aptul cB
adole"cenii "Bi "unt $anali& nau Aicii& nu co1it cri1e& nau ni1ic e?otic& eroti"1ul lor e"te ca"t (i
1atri1onial+ Mi1 nu trBie(te e?periene deci"iAe& el ur1ea:B o traiectorie preAi:i$ilB/ con>lictul Intre
*eneraii nu e"te ridicat la "e1ni>icaia unei rupturi dra1atice
,66
ci are accentele unei re:ona$ile ireducti$ilitBi& ad1i"i$ilB (i co1pre)en"i$ilB la ur1a ur1elor+ #e de
altB parte nici 1aniera lui Ionel Teodoreanu nu e"te cea ur1atB& de(i pericolul ei nu e cu totul InlBturat+
Cu prudenB& CBline"cu introduce ter1enul de Jliri"1D IncB din interAiul ce precedB apariia ro1anului
(i el e"te con"ecAent reluat de toi co1entatorii+ 'odelul inAocat (Da&hnis 'i Chloe) e aproape o
a$"tracie& o tri1itere po"i$ilB dar nu deci"iAB& "au deci"iAB nu1ai In 1B"ura In care ro1anul eleni"tic
cuprinde totu(i o "c)e1B de raporturi u1ane cu Aaloare uniAer"alB+ SB re1arcB1 totu(i cB citarea
ace"tei opere "ar putea >ace >oarte $ine (i In le*BturB cu Ionel Teodoreanu& de"pre care ni1eni nu Aa
"pune cB ar aAea Areo con"tantB te1pera1entalB Jcla"icBD& dacB luB1 In con"iderare ca "i1plB licenB
lun*i1ea inad1i"i$ilB& care Il e?a"pera pe LoAine"cu& a ro1anului "criitorului 1oldoAean+ In realitate
CBline"cu e"te antiliric In 1B"ura In care e"te (i anti*idian+ OptHnd pentru o anu1e te1aticB& el era
o$li*at "o orc)e"tre:e epic prin reacie la >or1ulele po"i$ile+ A1 putea "pune cB& dincolo de
Inclinaiile intelectuale (i te1pera1entale& cla"ici"1ul lui CBline"cu& a(a cu1 Incepe "B "e con"tituie el
la niAelul creaiei naratiAe& e"te 1ai de*ra$B re:ultatul unor re"pin*eri "ucce"iAe decHt cel al unei
reAelaii de ordinul poeticii pro:ei+ Acel J>BrB ironie& >BrB apro$areD e"te deAi:a unei atitudini de
a(teptare& deoca1datB& care aratB cB "criitorul (tia >oarte e?act ce anu1e nu dorea "B >acB& >BrB "B ai$B
totu(i intuiia >oarte preci"B a cBii de ur1at+
Ro1anul tratea:B a(adar Jde"pre dra*o"te (i 1oarteD: perec)ea Ero"T)anato" e"te& 1ai puin decHt un
nucleu te1atic uniAer"al& un 1odul& un "i"te1 de re>erine reciproce+ CB"Btoria lui Mitn (i Fera ur1ea:B
1orii IacBi pentru a "i1$oli:a putina perpetuBrii "peciei/ "inuciderea lui SilAe"tru e"te un 1o1ent
Jt)anaticD "u$"ecAent celui erotic din capitolul 1n &atul meu noa&tea,,,/ "arcina Ferei e"te pandantul
actului J"u1$ruD al 1orii lui SiliAe"tru+ Acea"tB o"cilare e un capriciu al con"truciei: de(i 1otiAarea
actelor per"ona<elor e"te lo*icB& co1po:iia ro1anului la"B o i1pre"ie de con>ecionat+ !e"tinele
per"ona<elor din JactulD idilic (i din cel "u1$ru "unt paralele& inter"ecia lor e"te de"tul de
IntH1plBtoare (i un critic iu$itor de e?periene de la$orator ar putea citi >oarte $ine
,6; +EW+
&e rHnd capitolele Incadra$ile In pri1ul act (i apoi& unitar& pe cele din actul al doilea& >BrB ca lo*ica
Inele*erii "B "u>ere prea 1ult+ #araleli"1ul e eAident (i Aoit+ !ar dacB la niAelul relaiilor dintre
per"ona<e con>lictul "e li1itea:B la o opo:iie Intre *eneraii& pe planul te1elor 2Ero"T)anato"3
uni>icarea e"te datB de cel dintHi ter1en al relaiei+ Ero"ul e"te& Intro >or1B "au alta& 1ereu pre:ent+
@1anitatea Aetu"tB din ca"a cu 1olii e"te preocupatB de cB"Btorie pHnB la o$"e"ia 1aniacalB/ la >el& cu
nuanele de ri*oare& cele trei J*raiiD 2!ora& Lola& 'ed93& cupluri 1aritale (ar<ate "unt Caterina (i dl+
#ope"cu "au cu1naii lui Mi1+ In toatB acea"tB reluare a 1otiAului CBline"cu <u"ti>icB IntradeABr acea
a>ir1aie proprie a Je?e1pli>icBrii uniAer"aluluiD ca actiAitate caracteri"ticB pentru pro:atorul cla"ic+
Ceea ce 1eritB re1arcat e"te In"B >aptul cB preocuparea 1atri1onialB deAine "cop In "ine& actiAitatea
e?clu"iAB+ Toate per"ona<ele cBrii "unt Intrun >el "au altul teoreticieni ai cB"Btoriei/ >iecare I(i e?pune
opiniile de"pre acea"tB c)e"tiune& le teoreti:ea:B& I(i re*lea:B Aiaa In >uncie de ele+ CB"Btoria e"te
a(adar "uportul unui actiAi"1 "teril care uni>icB In 1ediocritate toate per"ona<ele& dHndule& Intr
adeABr& un Jaer de >a1ilieD+ Nu >ac e?cepie nici c)iar Mi1 (i Fera& In raport cu care toate celelalte
>i*uri ale ro1anului au& In intenia autorului& ro"tul unor ele1ente de contra"t+ Con"iderai "u$ un*)iul
ace"tei preocupBri do1inante& dl+ #ope"cu& E1ilian& SiliAe"tru "au Mi1 nu "unt radical deo"e$ii/ ei
e?e1pli>icB Aariante po"i$ile+ LB"Hnd la o parte (ar<area pri1elor douB per"ona<e& autentic& prin lo*ica
"a interioarB e"te 1ai cu "ea1B SiliAe"tru+ Nu lip"e"c ter1enii de re>erinB In ceea cel priAe(te& In
literatura inter$elicB: per"ona<e ca 'ircea Bal1u( (La 7e%eleni) "au& 1ai ale"& E1il Codre"cu (A%ela)
"unt u(or de apropiat de SiliAe"tru+ El are in)i$iiile per"ona<ului lui I$rBileanu >BrB a aAea In"B (i
Jro1anti"1ulD "au adHnci1ea p"i)olo*icB a ace"tuia+ Credi$ilitatea "a u1anB e"te poate 1ai pro>undB
decHt cea a lui Mi1& c)iar dacB "inuciderea "a& cu tot caracterul ei 1elodra1atic& apare& c)iar 1otiAatB
lo*ic& ca o ironie+ E po"i$il ca "criitorul "B >i trecut& In ce priAe(te ace"t per"ona<& pe lHn*B un "u$iect
de :ile 1ari/ nu e In"B 1ai puin adeABrat cB I$rBileanu a a$ordat te1a cu 1HnB de 1ae"tru+ SiliAe"tru
rB1Hne& nu 1ai puin& o >i*urB 1e1ora$ilB a
,67
ro1anului cBline"cian+ Totu(i el Je?e1pli>icBD In 1ai 1icB 1B"urB JuniAer"alulD decHt 1Btu(ile din
ca"a cu 1olii+ 'odelul $al:acian e"te& eAident& inAoca$il In ce le priAe(te& (i cuAintele lui CBline"cu
de"pre Cousine Aette 2JFeri(oara Bette e"te eternBD3
;,
pot >i rea1intite aici (i pentru a releAa 1B"ura In
care autorul Inele*e "B nu(i a"cundB 1odelul+ Nu Ao1 intra In detalii pe ace"t tra"eu& pentru cB
anali:a criticB dedicatB ro1anului cBline"cian a con"iderat In 1odul cel 1ai pertinent (i e?)au"tiA
Intrea*a lu1e de per"ona<e a ca"ei cu 1olii+ A1 re1arcat 1ai de*ra$B preocuparea >iecBruia din ace"te
per"ona<e pentru Aiaa celuilalt+ !in "olidaritate de *rup& 1Btu(ile "e "upraAe*)ea:B reciproc (i Ii
"upraAe*)ea:B pe toi cei intrai In aria lor de atenie+ Focaia lor "ecretB e"te aceea a inter1edierii (i
controlului/ porniri ru>iane(ti "u$li1ate >ac din ele ni(te Cele"tine nereali:ate care trBie"c cu no"tal*ia
de a putea 1i<loci "au anula relaii 1atri1oniale+ !in a1intirile uneia la cBpBtHiul lui SiliAe"tru& pe
care& 1ort& Il Ae*)ea:B& a>lB cB lau I1piedicat "B "e cB"Btorea"cB atunci cHnd era tHnBr+ AAentura de
tineree a lui SilAe"tru& dacB "ar >i du" la capBt ar >i aAut cu toatB pro$a$ilitatea conturul idilei lui Mi1
cu Fera+ E"te dealt>el 1otiAul pentru care a"e1Bnarea Intre Mi1 (i SilAe"tru e"te 1ai 1are decHt "ar
putea crede+ FBrB independena di"preuitoare pe care (io con"truie(te (i apBrB Mi1 ar >i aAut cu toatB
pro$a$ilitatea de"tinul unc)iului "Bu+ In aceea(i 1B"urB In care e"te un ideal al tuturor per"ona<elor&
>a1ilia e& In ro1anul cBline"cian& or*ani"1 tutelar a1eninBtor& In interiorul cBruia indiAidualitatea "e
ani)ilea:B+ Intrat In an*rena<ele "ale& indiAidul e di:olAat ca u1anitate& redu" la 1ecani"1+ #e ace"t
teren ar*u1entele de1on"traiei acelui de" inAocat cla"ici"1 al lui CBline"cu *B"e"c <u"ti>icarea cea
1ai deplinB (i con"en"ul unani1 al criticii+
#reci:Hnd& In ,464& cB Jo$iectiAul ro1anului e"te o1ul ca >iinB 1oralBD (i clari>icHnd ce anu1e
Inele*e prin JAiaB 1oralBD
;0
& CBline"cu "e In"crie deli$erat Intro >oarte deter1inantB 1odalitate a
epicii+ Cu toate ace"tea nuanarea cBline"cianB cu priAire la Ju1orul cla"icD nu pleacB nu1ai dintro
anali:B proprie a >eno1enolo*iei co1icului+ Sa Aor$it de"pre co1icul cBline"cian& In "u$tile di"ocieri&
de cBtre S: !a1ian+ !e preci:at e"te >aptul cB
,6=
de>iniia lui CBline"cu In acea"tB direcie tri1ite la Ber*"on& >ilo"o>ul pe care& alt1interi& Il re"pin*e In
1B"ura In care o>erB un >unda1ent teoretic prou"tiani"1ului& >aB de care di>idena cBline"cianB e
cuno"cutB+ CBci atunci cHnd& Intrun articol din ,46- "e preci:ea:B: J!in contra"tul dintre tipic (i
indiAidual& din &erfi%a strecurare a mecanismului 1n viaa moral li3er 2"+n+3 "e na(te u1orul cla"ic&
In care intrB totdeauna un ele1ent de comme%ia %ellLarte, o "i1pli>icaie de 1B(ti+D
;6
& In ar*u1entaia
"criitorului "e& poate *B"i& topitB& cele$ra de>iniie $er"onianB a co1icului din Le
@
+ire 2J!u 1ecaniRue
plaRue "ur le AiAantD3
;;
+ Auto1ati"1ul Inele"
/
ca reducie ulti1B a *e"turilor (i actiAitBilor
per"ona<elor& "e con
2
creti:ea:B la 1Btu(ile din ca"a cu 1olii Intro "ta:B per1anentB& In acea"tB "tare
de Jti)nBD de"pre acre& In a>ara pa"a<elor din Cartea nunii, criticul Aor$e(te (i Intrun articol din
,460 {Des&re &lictiseal sau %e ce nu se citesc crile)
49
, din care un >ra*1ent a trecut& cu u(oare
1odi>icBri& In ro1an+ JTi)naD ace"tor per"ona<e nare ni1ic dea >ace cu acel Jotiu1D cla"ic: ea e"te
reducia actiAitBii la Aiaa Ae*etatiAB& auto1ati"1 al ne1i(cBrii+ E In"B o "tare a Ai*ilenei& In acela(i
ti1p& un >el de a(teptare a eAeni1entului+ In ro1an& In"B& nu e"te opu" ace"tei Jti)neD "terile un
dina1i"1 al actiAitBilor din partea lui Mi1/ cel 1ult& el reali:ea:B In 1ai 1are 1B"urB ideea acelui oiu
cla"ic& care nu ">Hr(e(te In o$lo1oAi"1 2a(a cu1& In "c)i1$ "e petrec lucrurile cu Lucu Silion In
Lunatecii lui Finea3 nu1ai din lip"a de adHnci1e a per"ona<ului+
AlternatiAele ro1anului "unt pHnB la ur1B douB: cB"Btoria& ca JactiAitateD "au preocuparea propriu
:i"B& 1ai 1ult "au 1ai puin aparentB& "au Jti)naD ca re"e1nare la po"i$ilitatea unei atari JactiAitBiD+
4.
SB reAeni1 In"B la a>ir1aia cBline"cianB din Poezia realelor cu priAire la e"enialitatea J"e?ualitBiiD
2ca pro$le1B3 pentru literaturB+ Con"iderHnd In >uncie de repre:entarea >e1eii cHiAa "crii
,65
tori ro1Hni& criticul con"tatB e?i"tena la ace(tia a unei "u>iciene Airile care con>inea:B cu 1i"o*inia+
#oeii pot >i Jideali(tiD (i JdidacticiD 2(i deci pe"i1i(ti "au 1eliorii3 (i Jreali(tiD "au J*no"ticiD/ pentru
cei din ur1B caracteri"ticB e Ji1a*inaia 1eta>i:icBD: "unt Jconte1platori ai realelor& poei cre:Hnd In
rotaiilor >atale& care nu >ac nici o ">orare "pre a "e depla"a In >eno1enalitate+D
;=
Tipul e rar la noi/
CBline"cu Il e?e1pli>icB cu Co"tac)e Conac)i& dHnd totodatB conotaiile J1icii poe:iiD a(a cu1 e
cultiAatB de ace"ta: Jelo*iul oiuluiD& JeAocarea unei AHr"te de aurD&Jidila <uAenilBD+ #roAideniali"t
prin "tructurB& poetul Jreali"tD crede In >atalitatea >i?itBii uniAer"ale& pe care nu cautB "o 1odi>ice+
Incununarea *eniului "Bu e pa"torala& pro>e"Hnd o >ilo"o>ie a oiului care "e poate Intoarce "pre
1eta>i:ic& a(a cu1 "e IntH1plB la E1ine"cu (i Bla*a+
In tipolo*ia a1intitB CBline"cu (iar *B"i locul printre Jreali(tiD& (i prin Cartea nunii el dB un
ec)iAalent 1odern al acelei J1ici poe:iiD atHt de $ine caracteri:atB de el In"u(i+ Ele1entele de
caracteri:are "unt inte*ral aplica$ile pri1ului ro1an cBline"cian+ OperB de J1icB poe:ieD& parado?al
nB"cutB ca JoperB 1inorBD& prelucrHnd oiul In Aariantele "ale 2de la Jti)naD lHncedB la )edoni"1ul
p"eudoactiAi"t al lui Mi13& i1a*inHnd o utopie a Aieii 1oderne rela?ate& "uple (i nepro$le1atice&
a(e:Ind In centrul ei Jidila <uAenilBD a lui Mi1 (i a Ferei& con"truind un >undal de culori 1ai Intunecate
pentru a da& pe cHt po"i$il& relie>& prin contra"t lu1ino"& unor 1o1ente care& prin "ine& prin 1i(carea
lor interioarB& nul pot o$ine& (i totul J>BrB ironie& >BrB apro$areD& >BrB c)iar acea J"laAB "tBtBtoareD
care dBdea otiu1ului $ar$ian di1en"iunea "a de >ilo"o>ie a Aieii+
#roAideniali"te "unt toate per"ona<ele cBrii/ ele cred Intrun de"tin de 1ult "ta$ilit (i opiunile lor&
atunci cHnd& e?i"tB 2e>ortul Ferei de a >i a(a cu1 Area Mi1 "o AadB& "inuciderea lui SilAe"tru3 nu
repre:intB altceAa decHt un e>ort de adaptare+ In c)eie "cepticB SilAe"tru teoreti:ea:B ace"t
proAideniali"1 ineluda$il& I(i con"ultB de"tinul prin cele 1ai $i:are >or1e de diAinaie (i& In cele din
ur1B& Ii anticipea:B inteniile+ @n proAideniali"t e"te& dealt>el& (i Mi1& pentru care toate 1icile
IntH1plBri (i e:itBri care Il duc la nunta cu
,6-
Fera au o "e1ni>icaie lo*icB& ocultB 1o1entan doa- di* ca+,a "trB$aterii prin interior a
eAeni1entelor& alt1interi In"B eAidentB (i li1pede+ In >ine $BtrHnele din ca"a cu 1olii re>u:B orice *e"t
care ar In"e1na altceAa decHt con"erAare& (i con"ultB (i ele oracole din "i1plB lip"B de preocupBri+
Cla"icul e proAideniali"t& ne "pune& i1plicit& CBline"cu: el e "criitorul o1ni"cient& acel "criitor
I1potriAa cBruia "e reAolta Ca1il #etre"cu/ ca atare I(i poate per1ite "B co1itB c)iar (iJ*re(ealaD
2i1putatB& de >apt& de un critic >oarte "erio"3 de a Jaran<aD IntHlnirea dintre Mi1 (i Fera printro
IntH1plare care are toate aparenele unui Jdeu" e? 1ac)inaD+ 'i<loacele de reali:are In planul epicului
a ceea ce& oricu1& tre$uie "B "e IntH1ple& "unt la un 1o1ent dat indi>erente cHtB Are1e "criitorul I(i
cunoa(te per"ona<ele (i (tie prea $ine "oarta care le e"te re:erAatB+ Intrun 1o1ent In care per"ona<ul
intrB In cri:B& "criitorul *B"ea calea de al con"olida (i propune In concreteea lui+ A"e1eni 1arelui "Bu
1odel care& pentru a crea& di"punea un Intre* <oc de >i*urine (i pBpu(i& i1a*inHndu(i relaiile dintre
ele& CBline"cu or*ani:ea:B o "cenB& un decor pe care di"pune acea J"e1ni>icaie de 1B(tiD care <oacB
IncB o datB pie"a dinainte (tiutB+ Re:ultatul eAident al unei atari concepii e"te& In concordanB& dealt>el&
cu opinii teoretice e?pri1ate Intro "erie de articole& tran">or1area per"ona<elor In J1B(tiD& In >ore1e+
Nici un per"ona< cBline"cian nu are o lu1e interioarB cu adeABrat: el deAine e?e1plar dintro "erie+ !e
undeAa de "u" "criitorul I(i conte1plB <ocul& J>BrB ironie& >BrB apro$areD& >BrB a intra In pielea nici
uneia dintre >i*urile "ale+ !e Aa >i e?i"tHnd Areun ele1ent $io*ra>ic In Mi1& el e"te cu "i*uranB
IntH1plBtor& putHnd "B aparB doar pentru cB "criitorul Inele*e eAentual "B "e e?e1pli>ice a(a cu1 ar >i
e?e1pli>icat orice alt tip+ !e"i*ur& In *eneral per"ona<ele cBrora CBline"cu le Intoc1e(te In pri1ul "Bu
ro1an >i(a caracterolo*icB nu "unt IncB "u>icient de pre*nante ca tipuri+ Scriind Cartea nunii criticul
Inele*e In"B ce anu1e le lip"e(te pentru a deAeni IntradeABr a(a ceAa+ In con(tiina creatorului "piritul
critic interAine deci: el "e la"B >urat de >apte cu1 "pune Intrun articol& Aor$ind de"pre 1i"iunea
ro1ancierului dar cu luciditate& din raiona1ent& pB"trHnd 1ereu per"ona<ul In li1itele prede"tinate+
Scriitorul a>ir1a undeAa cB
,64
atunci cHnd "crie literaturB uitB cB e"te critic/ di1potriAB& criticul e 1ereu pre:ent/ JuitareaD In"B(i nu
e"te altceAa decHt procedeul critic al unei puneri te1porare Intre parante:e+
!acB pri1ul ro1an CBline"cu e"te IntradeABr un Je?erciiu & a(a cu1 "u"ine autorul& atunci e?erciiul
e"te IncB al criticului& nu al creatorului+ 4JJCK
i
IKTG
i8,4-
im
r
-
;miiF ;M.
CULMNT DE NNCHEIERE
FBrB "B >ie Ai:atB Intotdeauna In 1od e?plicit& e?i"tB Intre te?tele cuprin"e In cartea de >aB o le*BturB+
E"te pro$a$il o pre1i"B accepta$ilB >aptul cB "en"i$ilitatea eroticB poate con"titui un indice al
de:AoltBrii literare+ Tradiia noa"trB culturalB a acreditat (i tran"1i"& a"e1eni oricBrei alte tradiii
europene& o anu1itB Ai:iune a"upra ero"ului+ In pro:B ea "e con"olidea:B 1ai ale" cu Ne*ru::i 2care nu
"e poate decide In"B "pre pre:entarea a1orului ro1antic In 6oe (i 1ai ale" I aler!are %e cai, unde el
pre>erB pitore"cul de"cripiei "au ironia3 (i cu Alec"andri+ EludHnd parante:a repre:entatB de pri1ii
no(tri ro1ancieri& a1 cre:ut $ine "B Incepe1 printro anali:B a unei nuAele e1ine"ciene& ale*Hnd apoi
te?tele "ucce"iAe In a(a >el IncHt ele "B o>ere o "elecie repre:entatiAB& c)iar dacB nu una "contatB+ A1
>i putut opta& de"i*ur& pentru ro1ane de Ca1il #etre"cu& %orten"ia #apadatBen*e"cu& Anton %ol$an
"au& de ce nu& de SadoAeanu "au Re$reanu+ !acB na1 >Bcuto e"te poate (i pentru cB toate ace"te
nu1e erau oarecu1 preAi:i$ile Intro te1B ca aceea pe care nea1 ale"o+ Ar putea "B 1ire reinerea
unui te?t nonnaratiA ca Jpara>ra:aD lui Ion Bar$u: dar prin po:iia centralB pe care ia1 re:erAato
Intre celelalte anali:e& a1 Arut "B "u$linie1 toc1ai Aaloarea "a "i1$olicB *eneralB+
In >apt& toate anali:ele noa"tre (iar putea "c)i1$a titlurile Intre ele: cBci e?i"tB pe"te tot& pe parcur"ul
lor& datoritB pre:enei "ale c)iar In te?tele propriu:i"e& o corelaie Intre ero" (i Ai:iunea a"upra
"paiului (i locului& a(a cu1 a1 Incercat "B conduce1 ana
'ID
I
'I'
li:a In priAina lui E1ine"cu: (i la I$rBileanu& la 'ateiu Cara*iale& la 'ircea Eliade& Gi$+ 'i)Be"cu
"au+ G+ CBline"cu: ea poate >i "i1$oli:atB de ecuaia Jcunoa(terii ca locuireD la Ion Bar$u+ 'otiAul
"educBtorului& di"cutat In le*BturB cu 'ircea Eliade& In directB corelaie cu conceptul de e?perienB&
e"te pertinent (i In ceea cel priAe(te pe E1ine"cu 2Ce:ara3& I$rBileanu 2unde repre:intB un ter1en
e?tre1& re"pin" cu "pai1B3& 'ateiu Cara*iale 2unde "e di"pune "peci>ic In interiorul JcBlBu:iriiD3& Gi$+
'i)Be"cu 2tri1iterea a1 >Bcuto direct3 "au c)iar G+ CBline"cu 2la care e con"iderat cu deta(are& In
con>or1itate cu "c)e1a repre:entatiAB a >or1ulelor ro1ane(ti po"i$ile pe care (io >i?ea:B autorul3/
acela(i 1otiA e"te "urprin" (i In te?tul $ar$ian pHnB la a$"tra*erea JIndelun*ateiD proAocBri& ade1eniri
a poe:iei& In relaie ne1i<locitB cu iu$irea+ Su$"tratul liAre"c pe care la1 pu" In eAidenB de >iecare
datB e"te co1un apoi tuturor te?telor luate In con"iderare: lectura deAine un te?t "peci>ic In ce priAe(te
anali:a per"ona<elor "au a co1po:iiei& In ti1p ce te?tul $ar$ian e"te din nou paradi*1atic& toc1ai
pentru cB >ace din Jpara>ra:BD un 1od predilect al lecturii& cu Aalene "i1$olice+ In acela(i ti1p era
po"i$ilB o anali:B a "tructurilor a1$i*uitBii naratiAe la >iecare din autorii anali:ai& dupB cu1& In altB
ordine de idei& >iecare din per"ona<ele autorilor luai In e?a1en e?i"tB In interiorul unui ori:ont etic
"peci>ic& pe care la1 pu" In eAidenB de 1ai 1ulte ori+
Su$liniind doar cHteAa din punctele co1une ale operelor care ne intere"ea:B aici 2relaiile po"i$ile
dintre ele "unt 1ult 1ai nu1eroa"e& dupB cu1 Aa $ineAoi& poate& "B o$"erAe pe cont propriu cititorul3
ne <u"ti>icB1 etero*enitatea ale*erii cu dorina de a >i Incercat "B Aede1& prin anali:B& In ce 1B"urB
te?te care nu aparin neapBrat unei "erii preAi:i$ile& a<un* "B ai$B un ori:ont co1un+ #rin acea"ta ne
pute1& a(adar& 1otiAa (i independena anali:ei In priAina >iecBrui te?t In parte& (i prioritatea ei >aB de
orice alte intere"e de "tudiu care ar putea "B ne >i "tat In >aB la un 1o1ent dat+ Nu a"cunde1 In"B cB
1o$ilul iniial al "crierii ace"tei cBri re:idB Intr
,;0
o pre>erinB per"onalB pentru anu1ite te?te/ >aptul cB& In ciuda eAidentelor di>erene dintre ele& "e pot
"ta$ili& In parte& o "erie de deno1inatori co1uni& apare nu1ai la capBtul anali:ei particulari:ate+
Intrun articol pu$licat In pri1ul nu1Br al reAi"tei PoetiCue, Roland Bart)e" I(i punea o Intre$are pe
care na1 putut "B nu neo pune1 de (apte ori In acea"tB carte: Jpar ou co11erieerLD 21ai 1ult& e"te
e?tre1 de puin pro$a$il cB nu neo Ao1 1ai pune la >el (i In Aiitor3+ J#rete?tulD Aolu1ului ar putea
>ace "B "e creadB cB I1pBrtB(i1 un anu1e "ceptici"1 JtradiionalD >aB de ceea ce "a nu1it (i "e
nu1e(te atHt de *eneric J1etodolo*ia 1odernBD In critica literarB+ !eparte de noi o atare atitudine:
di1potriAB& crede1 cB orice 1etodB e $unB atHta ti1p cHt i:$ute(te "B "e de1on"tre:e utilB In raportul
"Bu cu opera+ Nu crede1 In"B In Jcea 1ai $unB 1etodBD& In e?i"tena ei adicB: (i& dintro anu1e
indi"ciplinB de care autorul rHndurilor de >aB nu 1ai Aede cu1 ar putea "B "e de$ara"e:e& nu crede1
nici In >anati"1ul pentru o anu1itB 1etodB+ #re>erB1 "B InABB1 de la toi& In 1B"ura In care ne "pun
ceAa: In >ond& a(a cu1 "unte1 1ereu In "ituaia de a reciti& "unte1 Incredinai cB (i >aB de diAer"ele
1etode critice& 1ai 1ult "au 1ai puin 1oderne& e $ine "B ne pB"trB1 de"c)i"B po"i$ilitatea de lecturB+
O nouB 1etodB no anulea:B pe cea de dinainte: ea Aede& eAentual& alt>el& "au poate cel puin "B AadB
alt>el+ CHt de opaci "au de receptiAi "unte1 >aB de ceea ce "e IntH1plB In :iua de a:i In cercetarea
literarB "e poate Aedea& oricu1& cel 1ai $ine& nu din ceea ce pretinde1 "B >i1 ci din ceea ce real1ente
i:$uti1 "B >ace1+
Acea"tB carte nare pretenia "B >i >Bcut prea 1ult: la ori*inea "crierii ei "tB de >apt o $unB do:B de
curio:itate+ Intrun >el& ar >i intere"ant de (tiut cu1 a1 >i "cri" noi& cei de a:i& de"pre te?tele de ieri
dacB lea1 >i >o"t ri*uro" conte1porani+ FBrB "B >ie cronicar literar& "e1natarul ace"tor pa*ini "a
"i1it totu(i& la un 1o1ent dat& In po"tura cronicarului& c)iar dacB pleca de la certitudinea Aalorii
te?telor ale"e+ CHt de"pre carte& In "ine& ea Aine dupB de"tul de
143
etero*enele Je?erciii de lecturBD pe care Intrun >el le continuB& cel puin pHnB cHnd Ao1 >i i:$utit "B
ne "c)i1$B1 "tilul& J1etodaD& (i& de ce nu& c)iar (i intere"ele de "tudiu+ E un >el de a "pune cB& alBturi
de 1uli dintre cei care& In repu$lica noa"trB literarB (i In peri1etrul "peci>ic al AHr"tei& culturii (i
e?perienei co1une& "e ocupB de
literaturB& "unte1 printre cei care nu au *B"it ci cautB IncB+ /
isfc:
tm i:
i%-
b
+Sr n i!(.v. ;iF
JITE5
,;;
P-eteHt
,+ C)arle" Baudelaire& Curioziti estetice, t-ad+ce-e de Rodica Li$atti& pre>aB de LudZi* Griin$er*&
Bucure(ti& Ed+ 'eridiane& ,45,& p+ ,,+
8, I3i%em,&, ,.l0+
N, I3i%em, p+ ,,+
;+ Mean Staro$in"Ni& +elaia critic, traducere Ale?andru Geor*e& pre>aB Ro1ul 'unteanu& Bucure(ti&Ed+
@niAer"& ,45;& p+ ;0+
9, I3i%em, p+ ;7+
>, I3i%em, p+ 6,+
5+ Lui*i #are?"on&bl"LeLca+ Teoria formativitii, traducere (i pre>aB de 'arian #apa)a*i& Bucureti& Ed+
@niAer"& ,445& cap+ FI {Lectur, inter&retare 'i critic), p+ 04l67-/ A+ (i 'ario Fu$ini&25'6>eo %el critico e
!iu%izio %el &oeta e %el lettore, In Aoi+ "Bu Critica e &oesia, ed+ II& Bari& Later:a& ,4==& p+ 6=;. (i replica lui L+
#are9"on In Conversazioni %i estetica, 'ilano& 'ur"ia& ,4==& p+ ;l;5+ Va
S
-+ Mean Staro$in"Ni& o&, cit,, p+ 60+ LL/L/L/L
E-os /i +to$ie
IatB& de pildB& cele "pu"e de 'i)ai Xa1>ir& Proza &oetic rom-neasc 1n secolul al OlO.lea, Bucure(ti& Ed+
'inerAa& ,45,: JAAe1 i1pre"ia cB Cezara (i La aniversar I(i datorea:B apariia unor pure IntH1plBri: pre"at&
poate& de nece"itatea u1plerii unui nu1Br de pa*ini din Curierul %e Ia'i, poetul reine dintre 1anu"cri"e ceea ce
*B"ea 1ai con>or1i"t (i 1ai puin (ocantD& 2p+ 0,=3+ D [+V
,;7
0+ I+ '+ Ra(cu& Eminescu 'i cultura francez, ed+ In*ri<itB de Al$ert Sc)rei$er (i !+ 'urBra(u& pre>aB de !+
'urBra(u& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,45=/ A+ 1ai ale" p+ 000 (i ur1+
6+ Ioana E1+ #etre"cu&i"1ZeIc[+ 7o%ele cosmolo!ice 'i viziune &oetic, Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,45-
2J@niAer"ita"D3& p+ ,=,+
;+ Te?tul In 'inai E1ine"cu& I&ere, Aoi+ llfroza literar P,,,Q, Bucure(ti& Ed+ Acade1iei& ,455& p+ ,,-l66/
aici p+ ,,4+
9, I3i%em, p+ ,0,+
=+ Art)ur Sc)open)auer& Die Relt ah Rille un% orstellun! Aon+++& V/ Leip:i*& #)ilipp Recla1& >+a+& I& 2Art)ur
Sc)open)auerE" Smmtlische , Rer<e in "ec)" BBnden )erau"*e*e$en Aon Eduard Grie"$ac)3&QQ ;=
7. 2p+ 6.060,3/ tri1ite1 la acea"tB ediie de >iecare datB cu "i*la Die Relt,,,/ pentru traducerea citatelor date In
continuare a1 >olo"it ediia italianB: Art)ur Sc)open)auer& II mon%o come volontr e ; ra&&resentazione,
tradu:ione di #aolo SaA9 Lope: e GioAanni di Loren:o& introdu:ione di Ce"are Fa"oli& 0 Aoi+& Bari& Later:a& ,450
2J@niAer"aleD 44l..3+ Con>runtarea trad+: #eter 'ot:an+
E, Die Relt,, cit+& Q ;7: J!ie Idee& in Zelc)er der Pille den )oc)e"ten a Grad "einer O$<eNtiAation erreic)t&
un1ittel$ar an"c)aulic) E dar:u"tellen& i"t endlic) die *roBe Au>*a$e der SNulptur+D 2p+ 04;3+
S I3i%em, Q 7.: JAle*oriile In arta pla"ticB +++ nu "unt altceAa decHt )iero*li>e: Aaloarea arti"ticB& pe care dealt>el o
pot aAea ca repre:entBri intuitiAe& nu le aparine ca ale*orii& ci dintrun alt 1otiA+D JAlle*orien in der $ildenden
Sun"t "ind +++ nic)t" Andere" al" %iero*l9p)en: der Sun"tZert)& den "ie u$ri*en" al" an"c)aulic)e !ar"tellun*en
)a$en 1o*en& No11t i)nen nic)t al" Alle*orien& "ondern anderZeiti* :u+D 2p+ 6,73+
T, I3i%em, Q ;4: JIdeea e"te unitatea de:1e1$ratB In pluritate& dupB >or1a te1poralB (i "paialB a apre)e"iunii
noa"tre intuitiAe/ In "c)i1$ conceptul e"te unitatea recon"tituitB din nou din pluralitate prin puterea de a$"tra*ere
a raiunii noa"tre+ Ace"ta "e poate nu1i unitas &ost rem,
&&/ cealaltB unitas ante rem,/ J!ie Idee i"t die& Aer1o*e der Xeitund Rau1>or1 un"erer intuitiAen
Appre)en"ion& in die Fiel)eit :er>allene Ein)eit: )in*e*en der Be*ri>> i"t die& 1ittel"t der A$"traNtion un"erer
Fernun>t& au" der Fiel)eit Zieder )er*e"tellte Ein)eit: "ie Nann $e:eic)net Zerden al" unitas &ost rem, <ene al"
unitas ante rem,/ 2p+ 6,03+
)*, I3i%em, Q ;4: &die Idee )in*e*en entZicNelt in !e1& Zelc)er "ie *e>aBt )at& For"tellun*en& die in %in"ic)t
au> den i)r *leic)na1i*en
Be*ri>> neu "ind +++D 2p+ 6,03++
R3
,;=
)), I3i%em, Q ;5: J!at >iind cB >ru1u"eea (i *raia "unt principalul o$iect ;? al "culpturii& acea"ta are
predilecie pentru nud (i tolerea:B Ae(1Hntul M doar dacB ace"ta nu a"cunde >or1ele+D c JPeill Sc)ita)eit
ne$"t Gra:ie
der %aupt*e*en"tand der SNulptur i"t& lie$t "ie da" NacNte& und leidet BeNleidun* nur "o>ern die"e die For1en
nic)t Aer$ri*t+D 2p+ 6.73+
)8, I3i%em, Q ;5: J!upB cu1 >or1a corporalB >ru1oa"B e"te Ai:i$ilB In 1odul cel 1ai aAanta<o" "u$ un Ae(1Hnt
u(or& "au c)iar >BrB el& (i deci un o1 >oarte >ru1o"& dacB ar aAea *u"t (i iar >i In*Bduit "Bl ur1e:e& ar 1er*e cu
predilecie aproape *ol& dea$ia I1$rBcat& In >elul anticilor tot a(a orice "pirit >ru1o"& $o*at In *Hndire& "e Aa
e?pri1a 1ereu In 1aniera cea 1ai naturalB& directB (i "i1plB& cButHnd& unde e"te po"i$il& "B(i co1unice
celorlali *Hndurile& pentru a(i u(ura a"t>el "ie(i "in*urBtatea pe care Intro a"e1enea lu1e tre$uie "o "i1tB+D
i JNH1lic)& Zie die "c)one Sorper>or1 $ei der leic)te"ten& oder $ei *ar
LU/ Neiner BeNleidun* a1 Aort)eil)a>te"ten "ic)t$ar i"t& und da)ner ein
"e)r "c)oner 'en"c)& Zenn er :u*leic) Ge"c)1acN )Htte und auc) de1"el$en >ol*en dur>te& a1 lie$"ten $eina)e
nacNt& nur nac) Pei"e der AntiNen $eNleidet& *e)en Zurde/ e$en"o nun Zird <eder "c)one und *edanNenrei"c)e
Gei"t "ic) i11er au> die naturlic)te& unu1Zunde"te& ein>ac)"te Pei"e au"drucNen& $e"tre$t& Zenn e" ir*end
1o*lic) i"t& "eine GedanNen Andern 1it:ut)eilen u1 dadurc) die Ein"a1Neit& die er in einer Pelt Zie die"e
e1p>inden 1u""& "ic) :u erleic)tern +++D 2p+ 6.73+
)N, I3i%em, Q 7.: JPenn al"o ein alle*ori"c)e" Bild auc) Sun"tZert) )at& "o i"t die"er Aon de1& Za" e" al"
Alle*orie lei"tet& *an: *e"ondert und una$)Bn*i*: ein "olc)e" Sun"tZerN dient :Zeien XZeNNen :u*leic)&
nH1lic) de1 Au"drucN eine" Be*ri>>e" und de1 Au"drucN einer Idee: nur let:terer Nann Sun"t:ZecN "e9n/ der
andere i"t ein >re1der XZecN +++D 2p+ 6,=3+
,;+ E1ine"cu& e%, cit, p+ ,0,+
,7+ C>r+& 1ai departe& cele "pu"e In le*BturB cu 'ateiu Cara*iale& par+ 6 (i notele re"pectiAe+
)>,Die Relt,,,, cit, Q =-: JEinen "e)r edlen C)araNter denNen Zir un" i11er 1it eine1 *eZi""en An"tric) "tiller
Trauer& die nic)t" Zeni*er i"t& al" $e"tndi*e Ferdrielic)Neit $er die t*lic)en PiderZrti*Neiten 2eine "olc)e Zre
ein unedler Xu* und liee $"e Ge"innun* >rc)ten3/ "ondern ein au" der ErNenntni )erAor*e*an*ene" BeZut"e9n
der Nic)ti*Neit aller Gter ud de" Leiden" alle" Le$en"& nic)t de" ei*enen allein+D 2p+ 7.57.-3+ [A++aa i
& [ai mte
,;5
l l
,5+ E1ine"cu& e%, Cit,, p+ ,6,+ [>c"A"+ +>
)S, I3i%em,&, )N),
)T, I3i%em, &, ,05+
8*, I3i%em, p+ ,0=+ II/
0,+ E+ Si1ion& #ro:a lui Eminescu, Bucure(ti& E+#+L+& ,4=;& p+ 07.+
00+ !ie Pelt+++& Q =5: Ji1 *eraden Pider"pruc) 1it SantD 2p+ ;-03+ D>i+ 8N,I3i%em, Q =5: J+++ alle Za)re und
reine Lie$e i"t 'itleid& und <ede
Lie$e+& die nic)t 'itleid i"t& i"t Sel$"t"uc)t+ Sel$"t"uc)t i"t der / 'itleid i"t die D+ 2p+ ;-0;-63+ C>r+& 1ai departe
cele "pu"e In le*BturB cu G+ I$rBileanu {E%ucaia sentimental), par+ 7 (i notele re"pectiAe+
0;+ E1ine"cu& e%, cit,, p+ ,07+
07+ F+ E+ Si1ion& o&, cit,, p+ 0;0& care tri1ite la Al+ #iru& Eminescu 'i Aau%elaire, In Contem&oranul, ,0 iunie
,4=;/ dar In articolul "Bu Al+ #iru nu "e ocupB (i de pro:a e1ine"cianB+
0=+ Mean MacRue" Rou""eau& Confesiuni, traducere (i pre>aB de #ericle 'artine"cu& Bucure(ti& E+#+L+& ,4=4
2JB#TD3& Aoi+ II& p+ ,6ll60+
05+ E1ine"cu& e%, cit,, p+ ,07+ 8S,Die Rlet,,,, Q =-& p+ 7.77.=+
04+ Nu rB1Hne 1ai puin "u*e"tiAB& In"B& interpretarea lui 'ircea Xaciu {Hlose la Cezara, In Lecturi 'i zile,
Bucure(ti& Ed+ E1ine"cu& ,457& p+ 75=,3& care <u"ti>icB Intrun tot& printro proiecie In "paiul oniricului (i al
i1a*inarului a iu$irii dintre cei doi tineri& atHt te?tul pu$licat de E1ine"cu ui Curierul %e Ia'i cHt (i >ra*1entul
din 1anu"cri"ul denu1it conAenional 7oartea Cezarei,
N*,Die Relt,,,, Q =-: J#rin cuAHntul a"ce:B& >olo"it ade"ea de 1ine& eu Inele*& In "en"ul cel 1ai re"trHn"&
In>rHn*erea deli$eratB a Aoinei& prin a$inerea de la ceea ce e"te plBcut (i prin cButarea a ceea ce e neplBcut&
e?pierea (i c)inuirea ale"e "pontan& "pre continua 1orti>icare a Aoinei+ 2J@nter de1 "c)on H>ter Aon 1ir
*e$rauc)ten Au"drucN A"Ne"i" Aer"te)e ic)& i1 en*eren Sinne& die"e Aor"Ht:lic)e Brec)un* de" Pillen"& durc)
Fer"a*un* de" An*ene)1en und Au>"uc)en de" @nan*ene)1en& die "el$"t*eZB)lte $ulIende Le$en"art
und Sel$"Na"teiun*& :ur an)altenden 'orti>iNation de" Pillen"D+ 2p+ 7.03/ c>r+& de a"e1enea: JCa"titatea
AoluntarB per>ectB e"te pri1ul pa" In a"ce:B& adicB In ne*area Aoinei de a trBi+ Ea renea*B a"t>el a>ir1area
Aoinei& care 1er*e dincolo de Aiaa indiAidualB& (i cu acea"ta dB "e1n cB I1preunB cu Aiaa ace"tui corp Aoina&
al cBrei >eno1en el e"te& e "upri1atB+D 2JFreiZilli*e& AolNo11ene Seu"c))eit i"t der er"te Sc)ritt in der A"Ne"e
oder der Fe1einun* de" Pillen" :u1 Le$en+ Sie
'I1
Aerneint dadurc) die u$er da" indiAiduelle Le$en )inau"*e)ende Be<a)un* de" Pillen" und *ie$t da1it die
An:ein*e& daB 1it de1 Le$en die"e" Lei$e" auc) der Pille& de""en Er"c)einun* er i"t& "ic) au>)e$t+D I3i%em, p+
;--3
6,+ E1ine"cu& e%, cit,, p+ ,0;+
N8, I3i%em, p+ ,60+
66+ #entru o interpretare a nu1elor celor douB per"ona<e A+ 'ircea Xaciu& o&, cit,
6;+ E1ine"cu& e%, cit,, p+ ,6.+
67+ 'ircea Eliade& Insula lui Euthanasius, In Aoi+ o1oni1& Bucure(ti& Ed+ F+R+#+L+A+& ,4;6& p+ 7l-/ aicip+ 5-+
6=+ E1ine"cu& e%, cit,, p+ ,07+
NE, I3i%em, p+ ,0=+
6-+ I3i%em, p+ ,60+
64+ G+ CBline"cu& iaa lui 7ihai Eminescu, I&ere, ,,& 2ed+ In*ri<itB In redacie (i indice de Andrei Ru"u3&
Bucure(ti& E#L& ,4=4& p+ ,;6+
;.+ 'ircea Eliade& Insula lui Euthanasius, cit+& p+ 7+
;,+Tudor Fianu& Arta &rozatorilor rom-ni, Bucure(ti& E#L& ,4== 2JB#TD3& Aoi+ I& p+ ,;=+
;0+ F+ In *eneral In G+ CBline"cu& I&era lui 7ihai Eminescu, Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,45= 2J#atri1oniuD3& Aoi+
II& 0ilosofia &ractic,
;6+ G+ CBline"cu& Eminescu, In Aoi+ colectiA Stu%ii eminesciene, 57 de ani de la 1oartea poetului& Bucure(ti&
E+#+L+& ,4=7& p+ ;,+
;;+ F+ L+ Saulnier& 7Dtholo!ies &anta!rueliCues, LLuto&ie en 0rance5 7orus et +a3elais, In Aoi+ colectiA Les
uto&ies - la +enaissance, ColloRue internaional 2aAril ,4=,3& #re""e" @niAer"itaire" de Bru?elle"#+@+R&
,4=6& p+ ,665/ aici lap+ ,;; 2LEutopie e"tune >or1e ou une 1odalite du 19t)e+D3+
;7+ Ern"t Ca""irer& The 7Dth ofthe State, $9+++& O?>ord @niAer"it9 #re""& ,4;=& p+ ;5 2J)i 19t)ical t)ou*)t and
i1a*1ation Ze do not 1eet Zit) indiAidual con>e""ion"+ '9t) i" an o$<ectiAation o> 1anE" "ocial e?perience& not
o> )i" indiAidual e?perience+D3+
;=+,+ %eliade RBdule"cu& Critica literar, ediie& pre>aB& note& *lo"ar (i indice de Aurel Sa"u& Bucure(ti& Ed+
'inerAa& ,454& p+ ,04l;.+
;5+ G+ CBline"cu& I&era lui 7ihai Eminescu, ed+ cit+ Aoi+ II {Statul natural), p+ ,= (i ur1+/ E+ Si1ion& o&, cit,, p+
070 (i ur1+
;-+ I3i%em, Aoi+ I& p+ 0=6 2JCo1$inHnd pe Ro""eau cu pe"i1i"tul *er1an& $BtrHnul ru*e de durere prin
re*re"iune "pre in"tincte (i I(i pre*Bte(te "tin*erea In ca"cada unui pHrHu+D3/ ': Eliade& Insula,,,, cit& p+ ,7+
'I(
\ '*
;4+ In The StorD of =to&ias 2con"& aici In trad+ it+ Storia %ellLuto&ia, tradotta de Ro$erto dEA*o"tino& pre>a:ione di
Lui*i Giordani& Bolo*na& Calderini& ,4=43 LeZi" 'u1>ord di"tin*e >unda1ental douB tipuri de utopii: utopii ale
>u*ii (i utopii ale recon"truciei+ Cele dintHi& caracteri"tice literaturii 2p+ ,=3 >aAori:ea:B o re*B"ire de "ine 2p+ ,53+
In "pirit pra*1atic& 'u1>ord adau*B/ &+++ cInd lu1ea realB deAine puin prea di>icil de In>runtat (i o"tilB& "unte1
con"trHn(i& pentru a ne re*B"i ec)ili$rul& "B ne re>u*ie1 Intro lu1e diAer"B& In care intere"ele (i dorinele noa"tre
cele 1ai pro>unde "B(i *B"ea"cB un rB"pun" 1ai adecAat: lu1ea literaturii+ OdatB depB(itB >urtuna& e periculo" "B
te 1enii In utopia >u*ii care e ca o in"ulB >er1ecatB& (i a rB1Hne In ea In"ea1nB a pierde capacitatea de a lua
lucrurile drept ceea ce "unt+D 2p+
,73+
7.+ Ro*er 'ucc)ielli& LLuto&ie %e Thomas 7orus, In Les uto&ies,,,, cit+& p+ 44l.=/ aici la p+ ,.. 2&+++ la pen"ee
utopiRue e"t >atale1ent& RuoiRue ne*atiAe1ent& "ou" lEo$"e""ion du r=el )i"toriRue+++D3+
7,+ Saulnier& o&, cit,, p+ ,;0+
70+ Claude Gil$ert !u$oi"& Pro3lemes %e lLuto&ie, Arc)iAe" de" lettre" 1oderne"& ,4=-& 2,3& IF& nr+ -7& p+ ,=/
dupB ce >ace o "erie de relaionari ale J"piritului utopicD 2cu uniAer"ul copilBriei& cu *Hndirea 1i"ticB& cu
1entalitatea pri1itiAB3&autorul con"iderB cB: JSpiritul utopic "e "ituea:B la <u1Btatea di"tanei dintre Ai:iunea
teleolo*icB a #aradi"ului (i a<un*erea la con(tiina re>or1elor de >Bcut& care con"tituie "piritul Intreprin:Btor
po:itiA+D 2JLEe"prit utopiRue "e "itue H 1ic)e1in entre la Ai"ion t)eleolo*iRue du #aradi"& et la pri"e de
con"cience de" re>or1e" H >aire& Rui con"titue lEe"prit dEentrepri"e po"iti>+D p+ ,-+
9N, I3i%em, p+ ,6l=+
7;+ Opiniile cercetBtorilor concordB In acea"tB priAinB/ Ro*er 'ucc)ielli re1arcB >aptul cB >ora care ani1B
*Hndirea utopicB Jo I1pin*e ire:i"ti$il dincolo de real& nu "pre i1a*inarul pur ci "pre su&ra.real, "pre 1eta
i"toric (i "pre 1etae1piric+D 2lEe1porte irr="i"ti$le1ent audela du reel& non Aer" ,Ei1a*inare pur& 1ai" Aer" le
sur.reel, le 1eta)i"toriRue et le 1=tae1piriRueD3/o+ cit,, p+ ,.,/ F+ L+ Saulnier "pune cB utopia J"e a(ea:B
)otBrHt alBturi de realD 2J"e po"e r="olu1ent H part du reelD 3 o&, cit, p+ ,;0L O$"erAaii 1ai nuanate la Claude
Gil$ert !u$oi": JIn >apt utopia are 1ai de*ra$B un a"pect de con"erAare decHt de reacie+ Ea nu e"te nici
re*re"iAB nici tran:itiAB: ea pretinde "B "e "itue:e In a>ara ti1pului+D 2JEn >ait lEutopie a plutot un a"pect de
,7. V
con"erAation Rue de reaction+ Elle nEe"t ni re*re""iAe ni tran"itiAe: elle pretend "e "ituer )or" du te1p"+D3 o&,
cit,, p+ 0,+
77+ Renato #o**ioli& Defizione %ellLuto&ia, In Aoi+ "Bu Defizione %ell Luto&ia e morte %el senso %ella tra!e%ia,
#i"a& Ni"triLi"c)i& ,4=;& p+ ,l45/ aici la pa*+ 07+
9>, I3i%em, p+ 0;+
75+ Re1arca lui Claude !u$oi" e"te >oarte utilB (i pentru interpretarea lui E1ine"cu: JAle*erea in"ulei pentru
creatorul de utopii e?pri1B aceea(i neAoie [co"1o*onicB\: el deAine creator de lu1i& inAentea:B un co"1o"
1iniaturi:at& i:olat& pentru ca "B nul in>luene:e cH1pul 1a*netic al realului& (i unde ni1ic nu "capB
deter1ini"1ului "trH1t al le*ilor ar$itrare ale >iciunii+D 2JLe c)oi? de lEIle pour le createur dEutopie" e?pri1e le
1a1e $e"oin [co"1o*oniRue\: ii "e >ait createur de 1onde"& inAente un co"1o" 1iniaturi"e& i"ole& pour Rue ne
lEin>luence pa" le c)a1p 1a*netiRue du reel& et Rue rien nEec)appe au deter1ini"1e etroit de" loi" ar$itraire" de
la >iction+D3 o&, cit,, p+ 07+
7-+ Die Relt,,,, Q =l5,& p+ ;0-705+
74+ #o**ioli& o&, cit,, p+ 6; 2JSi puo dunRue dire "en:Ealtro c)e Io "tato dEani1o utopico e ini:ial1ente tutto
e"tetico ed arti"tico+D3+
=.+ Apud #o**ioli& o&, cit,, p+ ;;+
,
Educaia "enti1entalB
In ediia G+ I$rBileanu& A%ela, Privin% viaa, Amintiri %in co&ilrie 'i a%olescen, pre>aB de C+ Cipora*a&
Bucure(ti& E+#+L+& ,4== 2JB#TD3& pe care a1 >olo"ito& ace"te tri1iteri "e *B"e"c& In ordine& la pa*inile
,0& 6;& ;,& ;-&;4& 7=& =.& =6& =4& 55& -.& -6& -4& 46& 45& ,.5&,05& ,0-& ,;5& ,=.& ,=6& ,56& ,-5+
aV
I3i%em, p+ ;+ a
I3i%em, p+ 7+
'+ SeAa"to"& 1n intimitatea lui I3rileanu, In Aoi+ Amintiri %es&re I3rileanu, antolo*ie (i $i$lio*ra>ie de Ion
#ope"cu Sireteanu& Ia(i& Muni1ea& ,45=& Aoi+ II& p+ 0.0+ A%ela, ed+ cit+& p+ =5+ I3i%em, p+ ,7=+
G+ I$rBileanu& Creaie 'i analiz, Note pe 1ar*inea unor cBri& In Ide1& I&ere, ed+ criticB de Rodica*o<aru(i Al+
#iru& pre>aB de Al+
,7,
#ini& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,45=& Foi6 III& $6 '((!IC4 aici p+ 0,=00.+
S, I3i%em, p+ 0,=+
4+ G+ CBline"cu& Istoria literaturii rom-ne,,,, Bucure(ti& E+F+R+#+L+A& ,4;,/ A+ (i Taine al nostru5 H, I3rileanu
In =lDsse, Bucure(ti& E+#+L+& ,4=5& p+ =550 2&+++ G+ I$rBileanu& care na >o"t niciodatB un [arti"t\ (i na "c)i1$at
["tilurile\& a "cri" cel 1ai $un ro1an analitic ro1Hne"c+D p+ 5.3+
)*, Creaie 'i analiz, ed+ cit+& p+ 0,,+
)), I3i%em, p+ 0..+
,0+ 'a?i1ele inclu"e In A%ela pot >i *B"ite& independent de conte?tul lor In G+ I$rBileanu& Privin% viaa, ed+
In*ri<itB& "tudiu introductiA (i note de Falentin Ta(cu& Clu<& Ed+ !acia& ,450 2JRe"tituiriD3+
)N, Creaie 'i analiz, ed+ cit+& p+ 0.7+
)4, I3i%em, p+ 0,;+
)9, A%ela, ed+ cit& p+ 070=+
)>, I3i%em, p+ ;+ E
)E, I3i%em,V, ,;4+
L:
,-+ Mean #aul Sartre& WuLest ce Cue la litterature, #ari"& Galli1ard& NRF& ,4=7 2JIdee"D3+
aE
)T, A%ela, ed+ cit& p+ ;7;=+
0.+!io*ene" Laertio"& Des&re vieile 'i %octrinele filosofilor, traducere din li1$a *reacB de acad+ pro>+ C+ I+
Bal1u(& "tudiu introductiA (i co1entarii de pro>+ Ara1 '+ FrenNian& Bucure(ti& Ed+ Acade1iei& ,4=6/ aici p+ ;45+
8), I3i%em, p+ ;4-+
88, I3i%em, p+ ;4-+
8N, I3i%em, p+ 7..+ Nu e ne"e1ni>icatiAB pre:ena portretului lui Sc)opeun)auer In ca1era lui E1il Codre"cu/
In =5 din Lumea ca voin 'i re&rezentare, >ilo"o>ul *er1an "pune: Jorice "ati">acie e"te doar o "u>erinB
InlBturatBD 2J+++ <ede Be>riedi*un* nur ein )inZe**eno11ener Sc)1er: +++D& Die Relt,,,, cit+ p+ ;-0+3
84, A%ela, ed+ cit& p+ 7=+ 07+!io*ene" Laertio"& o&, cit, p+ 7.,+
0=+ Fer"urile citate In li1$a >rance:B de E1il Codre"cu "unt din "onetul lui Baudelaire Les hi3ou? 2LCFII In
Lesfleurs %u mal),
05+ A%ela, e%, cit& p+ ,7.+ @ 8S,)3i%em,&, ,7.l7,+
04+ Aurelio Ronca*lia& Civilt- cortese e civilt- 3or!hese nel 7e%ioevoLin
,70
32
33
Aoi+ ColectiA Concetto, storia, miti e imma!ini %el 7e%ioevo, Firen:e& San"oni& ,456/ aici la p+ 0-= 2JAlia "cuola
dei troAatori e narratori proAen:ali e >rance"i del 'edioeAo ,EEuropa )a co1piuto con la propira educa:ione
poetica& la propria educa:ione "enti1entale+D3+ 6.+ E"te intere"ant de re1arcat cB trei dintre cei 1ai 1ari critici ai
culturii noa"tre& E+ LoAine"cu (Aizu), G+ I$rBileanu (A%ela) (i G+ CBline"cu (Cartea nunii) au coinci" In
preocupBrile lor literare toc1ai In direcia unei dia*no:e a "enti1entului iu$irii& IndrB:nind "B a$orde:e te1ele&
aparent atHt de de"uete& ale Ja1orului platonicD& ale J1i"terului >e1ininD& ale Jliri"1uluiD inte*rat >or1ulei
epice+ + #entru "i1pli>icare redB1 aici re:u1atul pe care Il >ace autorul In introducerea la Love an% the 7e%ieval
Tra%ition, In Societas Scientarium 0ennica, Commentationes Bumanarum Litterarum, %el"inNi& nr+ 7- 2,4553 p+
75+ #reocupBrile lui Mo)an C)9deniu" >u"e"erB de:Aoltate anterior In The SDm3olism of Love in 7e%ieval
Tra%ition, I3i%em, Aoi+ ;; 2,45.3& p+ l=-+ !in acelea(i raiuni nu 1ai >ace1 tri1iterile de ri*oare la ali autori
IncepHnd cu Stend)al (i continuHnd cu !eni" de Rou*e1ont (LLamour et l/Icci%ent) "au Orte*a 9 Ga""et
(Estu%ios so3re el amor),
Mo)an C)9deniu"& Love an% the 7e%ieval Tra%ition, cit+ p+ 7 2JEro" i" 1anE" lon*in* >or )i" tran"cendental *oal&
t)at Z)ic) >ul>il" )i" in1o"t lon*in*+ Ero" i" "el>centred and >unda1entall9 one"ided+ #)ilia i" reciprocal and
1utuall9 reco*ni:ed *oodZill $etZeen tZo per"on"+ It i" e""entiall9 un"el>i")+ A*ape i" a loAe Z)ic) *iAe" it"el>
to t)e ut1o"t& and Z)ic) e?tend" to ene1ie"+ It i" un"el>i")+ E""entiall9& it i" GodE" oZn loAe& $ut t)rou*) C)ri"t
it 1a9 $eco1e t)e C)ri"tianE" loAe >or )i" nei*)$our+D3+
I3i%em, p+ 7=+ 2JFir"tl9& 1oni"1: all t)ree >unda1ental >or1" 1a9 $e con"idered parte o> t)e one and indiAi"i$le
p)eno1enon o> loAe+ Secondl9& duali"1: tZo di>>erent >or1" o> loAe 1a9 $e connected Zit) eac) ot)er and
oppo"ed to a t)ird >or1+ T)ere are t)ree po""i$ilitie": ,+ Se?u" i" co1$ined Zit) Ero"/ t)e tZo are oppo"ed to
#)ilia/ 0+ Se?u" i" co1$ined Zit) #)ilia: t)e tZo are oppo"ed to Ero"/ 6+ Ero" i" co1$ined Zit) #)ilia: t)e tZo
are oppo"ed to Se?u"+ Finall9& triali"1: Se?u"& Ero" and #)ilia 1a9 $e con"idered di"conected p)eno1ena+ T)i"
"ee1" to $e a 1erel9 t)eoretical po""i$ilit9+ Actuall9& in all conception" o> loAe& NnoZn >ro1 )i"tor9& at lea"t tZo
o> t)e t)ree >unda1ental >or1" are co1$inedD+3 77+ I3i%em, p+ =+ X ;
,76
N4
6=+ A%ela, ed+ cit+& p+ ,-6+ !e"pre aceea(i le*BturB Ero"#)ilia o cu*etare din Privin% viaa 2ed+ cit+& la nota ,& p+
0,73: JIn a1orul pa"ionat nu e& nu poate >i prietenie+ Intro >e1eie pe care o iu$e(ti pa"ionat& totui >e1eie& (i
prietenia nu(i *B"e(te nici un loc unde "B "e pla"e:e+D+
NE, A%ela, ed+ cit& p+ ,..+
NS, I3i%em, &, ,.,+
NT, I3i%em, &, ,75+
4*, Privin% viaa, ed+ cit+& p+ 0,=+ u
4), A%ela, ed+ cit+&p+ ,70+ 48,)3i%em, p+ ,7=+
& \+ 4), I3i%em, &, ,5.+ 9
;;+ I3i%em,&, ,;ll;0+ QL;;
;7+ I3i%em, p+ -6-;+ <b
;=+ I3i%em, p+ ,-=+ + o
;5+ I3i%em, &, ,-5+
Fi*urile a1$i*uitBii
,+ #entru core"pondenB& A+ 7anuscri&tum, F& ,45;& nr+ l; 2,;l53/ pentru a*ende I3i%em, FI& ,457& nr+ 0; 2,4
0,3 (i FII& ,45=&nr+ , 2003& cu e?cepia >ra*1entelor pu$licate In ediia #erpe"iciu" a I&erelor, 2A+
n+73+
0+ E1ilien Cara""u"& Le mDthe %u %an%D, #ari"& Ar1Hnd Colin& ,45a,+
6+ #o1piliu Con"tantine"cu& 7ateiu Cara!iale, In ide1& Scrieri, ed+ In*ri<itB de Con"tana Con"tantine"cu& cu o
pre>aB de Fictor Felea& Bucure(t& E+#+L+& ,4=5& Aoi+ II& p+ ,=4l-=+
;+ Condiia de >iu nele*iti1 al lui 'ateiu Cara*iale (i >iliaia literarB dintre tatB (i >iu au >Bcut o$iectul a
nu1eroa"e co1entarii/ A+& 1ai ale"& #+ Con"tantine"cu& cit+& + Ciocule"cu& Cara!ialina, Bucure(ti& Ed+ E1ine"cu&
,45;& p+ 6;66-;/ Al+ Geor*e& Semne 'i re&ere, Bucure(ti& Ed+ Cartea Ro1Hnea"cB& ,45,/ O+ Cotru(& I&era lui
7ateiu I, Cara!iale, Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,455 2J@niAer"ita"D3+
7+ FI+ Streinu& Pa!ini %e critic literar, I& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,4=-& p+ ,7.l=0/ Aoi+ IF& ,45=& p+ ,6-l;,/
#erpe""iciu"& Prefa la 'ateiu I+ Cara*iale& I&ere, ed+ de>initiAB In*ri<itB de #erpe"iciu"& Bucure(ti& F+#+L+A+&
,46=/ Ion Fartic& S&ectacol interior, Clu<Napoca& Ed+ !acia& ,455 2J !i"co$olulD3& p+ ;-=4 {Trei comentarii
mateine), plu" lucrBrile de<a citate+ +
,7;
=+ O+ Cotru(& o&, cit,+& p+ 605: JToi au aceea(i 1entalitate& denunatB In(ir nu1ai la #ir*u+D+
/
E, I&ere, ed+ cit+& p+ ,.=+ @@
S, I3i%em, p+ ,.0+ Y
T, I3i%em, &, 6,=+ V
)*, I3i%em, &, 6,=+
)), I3i%em, p+ 6,=+
,0+ #)ilippe Le<eune& Le &acte auto3io!ra&hiCue, #ari"& Seuil& ,457& p+ 046,+
)N,I3i%em, &, 04 2J+++ > la >oi" co11e pacte ro1ane"Rue et co11e indice auto$io*rap)iRue& et in"talle le te?te
dan" un e"pace a1$i*u+D3+
)4, I&ere, ed+ cit+& p+ 4;+
)9, I3i%em, &, ,70+
,=+ Ea >uncionea:B per>ect cHtB Are1e o parte din criticB "a "i1it o$li*atB "Bl <udece direct pe autor prin
pri"1a #oAe"titorului+
,5+ Pa9ne C+ Boot)& +etorica romanului, traducere de A+ Cle< (i S+ Stoene"cu& pre>aB de S+ Stoene"cu&
Bucure(ti& Ed+ @niAer"& ,45=& cap+ FI+
,-+ G+ CBline"cu& Istoria,,,, cit& p+ -,6+
,4+C)arle" Baudelaire& 7on coeur mis r nu, CCI In ide1& LLart romantiCue "uiAi de Fu"ee"& 'on coeur 1i" > nu
et #auAre Bel*iRue& pre"entation dE%enri Falcon "+l+& Muillard& ,4=;/ aici p+ 6;5 2J#entru a *B"i "u$iecte BraCB
oiHooiiiD3+
0.+ Ide1& Curioziti estetice, cit+& p+ 0,60,;+
0,+ 'ano #ra:& La carne, la morte e ii %iavolo nella letteratura romantica, ed+ IF& Firen:e& San"oni& ,4=4& p+ 0-=
2&+++ i1plica un pro*ra11a di >or:a1ento "adico della natura+D3+
88, I3i%em, cap+ F& pa""i1+
8N, I&ere, ed+ cit+& p+ -4+
84, I3i%em, p+ 4,+ &
F
89, I3i%em, &, -4+ LLLF
0=+ C>r+ #ierre Ca$anne#ierre Re"tan9& LLAvant.!ar%e au OO.icme siccle, Andre Lalland& ,4=4& p+ ,6,+
e

>
05+ Baudelaire& Curioziti,,,, cit& p+ 0,;& re"pectiA 0,70,=+
c
8S, I&ere, ed+ cit+& p+ ;;+
04+ Re>erina la Baudelaire "e >ace din nou nece"arB: JLe mDstcre, le re*ret "ont au""i de" caractdre" du Beau+D
(Gournau? intimes, 0usees, CFI& In LEart romantiCue, ed+ cit& p+ 64;3 27isterul, re*retul "unt (i ele trB"Bturi ale
Fru1o"uluiD& 2"+n+3
,77
ister
9s
N*, I&ere, ed+ cit+& p+ ;7+ eC> N),I3i%em, p+ ==+ ;
"+ ;Q#
N8, I3i%em, p+ =5+
76+ I3i%em, p+ 5;+ ]+ E
N4, I3i%em, p+ ,,-+ E :+
67+ Bar$e9 dEAureAill9& Le roman contem&orain, #ari"& Le1erre& ,4.0& p+
05l0-0+
6=+ SalAatore Batta*lia& 7ito!raf1a %el &ersona!!io, 'ilano& Ri::oli& ,4=-& p+ 6;0 2&+++ ii per"ona**io diAenta un
depo"ito di "en"a:ioni
de>or1ateD+3+ 65+#ra:& o&, cit,, p+ 04; 2J+++ la Aolutt> "i*ni>ica intelletuali::a:ione+D3+
6-+ I&ere, ed& cit+& p+ =;+
64+ C>r+ Baudelaire& 7on coeur mis r nu, F: JLa >e11e e"t le contraire du dand9+ !onc elle doit >aire )orreur ++++
La >e11e e"t naturelle, cEe"tHdire a$o1ina$le+ Au""i e"telle tou<our" Aul*aire& cEe"tHdire le contraire du
dand9+D 2J>e1eia e"te contrariul dand9ului+ !eci ea tre$uie "a in"pire oroare ++++ Fe1eia e natural, adicB
a$o1ina$ilB+ Ea e"te& de a"e1enea& Intotdeauna Aul*arB& adicB contrariul dand9ului+D3 In LLart romantiCue, ed+
cit+& p+ ;.5+
4*, I&ere, ed+ cit& p+ 6,5+ >t&
4), I3i%em, p+ 05l054 (1n chestia unei a3eraii), L/
48, I3i%em, p+ ,..+
;6+ Cara""u"& o& cit,, cap+ F (La triom&he %u rieri),
44, I&ere, ed+ cit+& p+ ,..+
49, I3i%em, p+ ,.=+
;=+'ircea Eliade& 7Dih an% +ealitD, con"+ In trad+ it+ 7ito e realitr, Torino& Borla& ,4==& cap+ FII+ @lterior
redactBrii ace"tui articol a apBrut (i traducerea ro1Hnea"cB de #aul G+ !inopol& pre>aB de Fa"ile Nicole"cu&
Bucure(ti& Ed+ @niAer"& ,45- 2JE"euriD3+
4E, I3i%em, p+ ,=0+ T&
4S, I&ere, ed+ cit+& p+ =;+ \c
;4+ '+ Eliade& cit+& p+ ,=. (i cap+ FII& pa""i1+
9*, I3i%em, &, 0,=0,-+
7,+ 'ircea Xanciu In Tri3una, nr+ ,.& ,456& p+ 7/ c>r+ (i Lecturi 'i zile, cit+&
p+ 0,,+
98, I&ere, ed+ cit& p+ ,-7l-=+ +J
76+ I3i%em, p+ ,-=+ / D
94, bi!em" p+ '156 iL< 77+Ca-ass+s& o&, #it." p+ =4+
E] E
,7=
9>, I&ere, t-, cit,,V, )$, :aitism >o[OJ
9E, I3i%em, p+ ,.5+
7-+ C>& din nou& Baudelaire& 7on coeur mis - nu, CIC: JE?i"tB In toi oa1enii& 1ereu& douB po"tulBri "i1ultane&
una "pre !u1ne:eu& alta "pre Satan+ InAocaia cBtre !u1ne:eu& "au "piritulitate& e"te o dorinB de a "e InBla/ cea
cBtre Satan "au ani1alitate& e"te o $ucurie de a co$orI: la acea"ta din ur1B tre$uie "B >ie raportatB iu$irea pentru
>e1ei +++D+ 2JII 9 a dan" tout )o11e& a toute )eure& deu? po"tulation" "i1ultanee"& lEune Aer" !ieu& lEautre Aer" le
Satan+ LEinAocation H !ieu& ou "piritualite& e"t une <oie de de"cendre+ Ce"t H cette derriHre Rue doiAent etre
rapporte" Ie" a1our" pour Ie" >e11e" +++D LLArt romantiCue, ed+ cit& p+ ;,0+3+
74+ Gil$ert !urHnd& Structurile antro&olo!ice ale ima!inarului, traducere de 'arcel Aderca& pre>aB (i po"t>aB
de Radu To1a& Bucure(ti& Ed+ @niAer"& ,455& p+ ,6.+ #entru "i1$olo*ia acAaticB A+ 'ircea Eliade& Trite
%Lhistoire %es reli!ions, nouAelle edition enticre1ent reAue et corri*ee& preTace de Geor*e" !u1e:il& pari"&
#a9ot& ,4=-& cap+ F& pa""i1+
>*, I&ere, ed+ cit& p+ 4,+ >),I3i%em,V, 40+
>8, I3i%em,V, ,,5+
>N, I3i%em, p+ ,0=l05 (i re"pectiA& ,04+
=;+ Italo SAeAo& ecchione, In I&ere, introdu:ione e $i$lio*ra>ia di Bruno 'aier& 'ilano& !a%EO*lio& ,4=;+
>9, I&ere, ed+ cit+& p+ ,55+
>>, I3i%em, p+ =7+
=5+ C>+ Baudelaire& Gournau? intimes, 0usees, III: JEu "pun: Aoluptatea unicB (i "upre1B a a1orului "tB In
certitudinea de a >ace rBul+ i $Br$atul (i >e1eia (tiu din na(tere cB In rBu "e *B"e(te orice plBcere+D 2J'oi& <e di":
la Aolupte uniRue et "upre1e de ,Ea1our *It dan" la certitude de >aire le 1al+ El lE)o11e et la >e11e "aAent de
nai""ance Rue dan" le 1al "e trouAe toute Aolupte+D LLart romantiCue, ed+ cit+& p+ 6-4+3+
=-+ Mo"e Orte*a 9 Ga""et& Estu%ios so3re el amor, ed+ II& 'adrid& E"pa"aCalpe& ,4=.& p+ 7,: 2JYo creo +++ Rue
ur*e deAolAer al Aoca$lo [pa"ion\ "u anti*uo "entido pe9oratiAo ++++ La [pa"iBn\ e" un e"tado patolo*ico Rue
i1plica la de>ectuo"idad de un al1a+ La per"ona >acil al 1ecani"1o de la o$"e"ion +++ conAertirB en [pa"idn\& e"
decir& en 1ania& todo *er1en de "enti1iento Rue en ella cai*a+D3+ i din nou
,75
Baudelaire: JCBci pa"iunea e un lucru natural& prea natural c)iar+D 2JCar la pa""ion e"t c)o"e naturelle& trop
natnrelle 1a1e +++D .LLart romantiCue, ed+ cit+& CFIII& Theo&hile Hautier, III& p+ ,=6+
>T, I&ere, ed+ cit& p+ ,,4+
E*, I3i%em, p+ -7+
5,+ G+ !urHnd& o&, cit,, p+ ,;;l;-+
E8, I&ere, ed+ cit+& p+ ,.;+ E /
m
EN, I3i%em, p+ ,=,+ LL
m
E4, I3i%em, p+ ,5.+ FFL
57+ !urHnd& o&, cit,, p+ ,;7+
E>, I&ere, ed+ cit+& p+ 5=+
EE, I3i%em, p+ 5=+
ES, I3i%em, p+ 5=+
ET, I3i%em, p+ 56+
S*, I3i%em, p+ ,,=+
S), I3i%em, p+ 4-+
S8, I3i%em, p+ 6,5+ 2JRa"a 1a trBdat (i eu a1 trBdato la rHndu1iD/ +++ con(tient (i intenionat& prin In"u(i >aptul
do$Hndirii aAerii& a >o"t In 1od Airtual decretatB "tin*erea ra"ei 1ele& a(a cu1 deci"e"e1 Inainte eu In"u1i&
pentru a o "cuti In Aiitor de <i*nirile pe care "oarta cHt (i propria 1ea inadAertenB 1i leau procurat Intrun
1o1ent al Aieii (i pe care de"cendenii 1ei nar >i aAut poate >ora (i rB$darea dea le traAer"a+D3+
SN, 7anuscri&tum, FII& ,45=& nr+ , 2003& p+ ,;6 2JSunt pe punctul de a 1B reali:a atin*Hnd per>eciunea+ Na1
>o"t niciodatB atHt de lucid+D3+
S4, I3i%em, p+ ,;;+
S9, I3i%em, p+ ,;6+
-=+ Ern"t Ca""irer& S&rache un% 7Dthos, con"+ In trad+ it+ Lin!ua!!io e mito, 'ilano& 'ondadoriII Sa**iatore&
,4=-+
NotB: E?celentul Aolu1 de docu1ente 1ateicara*ialiene 7ateiu Cara!iale . =n &ersona:, Dosar al e?istenei,
Bucure(ti& 'u:eul literaturii ro1Hne& ,454 2In*ri<it de Al+ Oprea3 a apBrut dupB ce ace"t articol >u"e"e redactat/
cititorul e"te tri1i" la acea"tB ediie pentru toate >ra*1entele de core"pondenB& a*ende& <urnal pe care lea1
>olo"it+
'C1
,+
8, N, 4,
9,
=+
5+
S, T, ,. ,,
,0 )N
Z)>,
)E, )S,
)T,
TeHt+l di* teHt
Ion Bar$u& Pa!ini %e &roz, ediie& "tudiu introductiA (i note de !inu #illat& Bucure(ti& E+#+L+& ,4=-/ Jpara>ra:aD
lap+ ,;6l;=+ I3i%em, p+ 74 (0ra!ment %intr.o scrisoare), I3i%em, p+ 64;;/ A+ p+ ;;+ I3i%em, p+ 7.76/ A+ p+ 76+
I3i%em, p+ 4;4- (Le!en%a 'i somnul 1n &oezia lui Lucian Ala!a, p+ 474=3+
Ion Bar$u& Poezii, ed+ In*ri<itB de Ro1ulu" Fulpe"cu& Bucure(ti& Al$atro"& ,45.& p+ 6--+
Ion Bar$u& Pa!ini,,,, cit& p+ ,.4 2JIntradeABr& In a>arB de apolo*urile lui Ed*ar #oe& Tales of the HrotesCue an%
Ara3esCue (Povestiri !rote'ti 'i fantastice) [ atHt i1propriu nu1ite de Baudelaire Bistoires e?traor%inaires
(Istorisiri e?traor%inare) nu cunoa(te1 ni1ic altceAa care "B "e apropientratHt de procedeele (i de o$iectul
(tiinei& decHt [1etodica\ lui Ri1$aud+D e%, cit,, p+ ,,73+ I3i%em, V, ,,4l65+
In A%%en%a la ediia Fulpe"cu& cit& p+ 677654/ A+ p+ 6=;/ 6=-+ X Ion $ar$u& Pa!ini,,,, cit& p+ 07.+
+ In Al+ Ro"etti& Jote %in Hrecia, In%ia, Israel, Diverse, Cartea al3, cuAHnt Inainte de LiAiu CBlin& Bucure(ti&
Ed+ 'inerAa& ,45.& p+ 6,.+ Ion Bar$u& Pa!ini,,,, cit& p+ 77 (Jote&entru o mrturisire literar), I3i%em, p+ 77+
I3i%em, p+ 77+
I3i%em, p+ 7;+ &
I3i%em, p+ ,0,+ JCu titlu de 1etodB de apropiere po"i$ilB e In*Bduit& a(adar& "B e?a1ine:i o re>or1B pro:odicB
In lu1ina 1odi>icBrilor "u>erite In acela(i ti1p de idealul 1ate1atic+D e%, cit,, p+ ,6,+3+ I3i%em, p+ ,0, 2Jun >el
de 1etodolo*ie liricBD& e%, cit, p+ ,6,3+ I3i%em, p+ ,06 2&+++rB1Hne "trBin de preocupBrile puri"te +++ Opera lui
criticB are In Aedere condiiile 1etodolo*ice ale raiona1entului& ri*oarea (i e>icacitatea al*orit1elor+D e%, cit,,
p+ ,603+ I3i%em, p+ ,0;l07 2J!eci pro$le1a lui #oe: cercetarea adeABratului do1eniu al poe:iei& pe care el a
re:olAato prin ad<onciune& 'orea" o re:olAB prin e?clu"iune+ !o1eniul poe:iei nu e"te "u>letul inte*ral& ci
nu1ai acea"tB :onB priAile*iatB& unde rB"unB actele lirei+ E"te locul oricBrei >ru1u"ei inteli*i$ile: Inele*erea
purB& onoarea"icK/ de >apt J>ericireaD n+n+*eo1etrilor+D e%, cit,, p+ ,663+
'C(
0.+ Tri1ite1 la pa*inile ediiei ro1Hne(ti: E+ A+ #oe& Pr3u'irea casei =sher, pro:B& I& traducere de Ion Finea&
pre>aB de 'atei CBline"cu& Bucure(ti& E+#+L+& ,4=7 2JB#TD3& nuAela "e a>lB la p+ ,==l4;+
0,+ Ion Bar$u& Pa!ini,,,, cit+ p+ 067+
00+ #oe& tra%, cit,, p+ ,5.+
06+ JCe "B >i >o"t acel ceAa care 1B tul$ura pHnBntratHt nu1ai la "i1pla Aedere a ca"ei @")erL Era un 1i"ter cu
totul de nepBtrun"+D 2#oe tra%, cit,, p+ ,=5+3+ ;uAZ"aZ ]A
84, I3i%em, &, )E),
89, I3i%em, p+ ,=4&tfK aVa2VV ^SI/
8>, I3i%em,V, ,=5+
05+ Ion Bar$u& Pa!ini,,,, cit+& p+ 06; (Aforisme),
8S, I3i%em, p+ ;0+
04+ 'ai preci"& ea e"te conte1plare a e"enelor& actiAitate "piritualB purB+ Intrun pane*iric al lui G+ Yieica& Ion
Bar$u& >olo"e(te ace"t ter1en 2JAe*)eD3 Intro accepie apropiatB de cea din Jpara>ra:BD: JTotu(i& cred a (ti&
acea"tB neIn*BduinB >aB de "ine nu "e datore(te unui "pirit a$"tract (i IndepBrtat+ E o atitudine i:AorHtB dintrun
"i1 Inalt: "o$rietatea (i Inelepciunea care cruB truda 1ateriei (i la"B "piritului& nu1ai& Arednicia unei "tatornice
Ae*)i+D (I3i%em, p+ ,=0 H, \ieica),
6.+ #oe& tra%, cit,, p+ ,50+
6,+ Ion $ar$u& Pa!ini,++& p+ 06.+
N8, I3i%em, p+ 004 (0ormaia matematic), >
NN, I3i%em, p+ ,76 (Auto3io!rafia omului %e 'tiin), i
N4, I3i%em, p+ 74 (0ra!ment %intr.o scrisoare),
N9, I3i%em, p+ ,=- (Rilhelm Alasch<e),
N>, i3i%em, p+ 00; (Direcii %e cercetare 1n matematicile contem&orane), NE,I3i%em,V, 47+
NS, I3i%em, p+ ,7- (Auto3io!rafia omului %e 'tiin),
64+ #oe& tra%, cit,, p+ ,5;l57 2"u$l+ In te?t3+
;.+ IatB cHteAa re>erine $ar$iene care pot >i utile In acea"tB priAinB: a3 In Cari 0rie%rich Hauss5 J+++ Gau"" poate
>i priAit ca pre1er*Btor (i ani1ator al topolo*iei& pe care o nu1ea *eo1etria "itu"+D (Pa!ini,,,, cit+& p+ 0.63/ $3
JLi"tin* e +++ pri1ul autor al unei topolo*ii co1$inatorii 2ter1enul [topolo*ie\& care a preAalat a"upra lui
[Anal9"i" (i *eo1etria "itu"\& Ii aparine3 (i recunoa(te ca pre1er*Btor pe Gau""& al cBrui eleA >u"e"e la
Gottin*en+D (I3i%em, p+ 0.;+3/ c3 In Rilhelm Alasch<e5 JOpera lui Pil)el1 Bla"c)Ne +++ tra*e o unitate pro>undB
din acea"tB acordare de inten"B cercetare In
Q6 1ic (i puternicB e?pan"iune a unei idei In 1are& care a reInnoit a(a + nu1ita Teorie a su&rafeelor, Acea"tB
Incorporare a topolo*icului In di>erenial e plinB de di>icultBi+ CBile anali:ei o$i(nuite nu "unt practica$ile (i
cercetBtorul e neAoit "B inAente:e la tot pa"ul+D (I3i%em, p+ ,=53/ d3 In H, \ieica5 J!o1eniul de cercetBtor al d
lui G+ Yieica e& 1ai ale"& *e1o1etria di>erenialB+ Ca "B inei o idee de"pre o$iectul ra1urii ace"teia de
1ate1atice& Inc)ipuiiAB o ta$lB 1are de :inc+ @n "oare per1anent ar Indoi& IncBl:indo& >aa de :inc "u$ >or1a
unei "upra>ee 1ai co1plicate+ Geo1etria di>erenialB "tudia:B de>or1Brile de linii (i 1B"uri Intrun rotocol
>oarte 1ic din acea "upra>aB+ Lucrurile "e pre:intB acolo 1ai "i1plu+ !in "tudiul ace"ta local re:ultB 1ai 1ulte
con"ecine pentru "upra>aa Intrea*B+ @n *eo1etru din Gottin*en& Gau""& e iniiatorul In acae"tB (tiinB& cBreia
Ei"tein Ii I1pru1utB >oarte 1ulte re:ultate pentru a crea lu1ea 1olu"cB& o lu1e >BcutB din relaii *enerale de
continuitate& dar cu o In>Bi(are 1odi>icatB 1ereu In ti1p+D (I3i%em, p+ ,=;l=73+
;,+ #oe& tra%, cit,,V, ,-,+
48, I3i%em, p+ ,5,+
4N, I3i%em, p+ ,=-+
"tS
44, I3i%em, p+ ,=4+
49, I3i%em,V, ,55l5-
4>, I3i%em, p+ ,55+
4E, I3i%em, p+ ,5-+
;-+ 'ai pe lar* de"pre ace"te lucruri In E?erciii %e lectur, !acia& ,45=& p+ ;--5+
;4+#oe& tra%, cit,,V, ,-;+
7.+ E+ A+ #oe& Com&lete Tales an% Poem, 'ladin"Na Snii*a& L<u$l<ana& ,4==& p+ ;..;.5+
75+ I3i%em, p+ ;., 2JOcca"ionall9 t)e poetic intellect t)at intellect Z)ic) Ze noZ >eel to )aAe $een t)e 1o"t
e?alted o> all "ince t)o"e trut)" to u" Zere o> t)e 1o"t endurin* i1portance and could onl9 $e reac)ed $9 t)at
analo!D Z)ic) "peaN" in proo>tone" to t)e i1a*ination alone& and to t)e unaided rea"on $ear" no Zei*)t
occa"ionall9 did t)i" poetic intellect proceed a "tep >art)er in t)e eAolAin* o> t)e Aa*ue idea o> t)e p)ilo"op)ic&
and >ind in t)e 19"tic para$le t)at tell" o> t)e tree o> NnoZled*e& and it" >or$idden >ruit& deat)producin*& a
di"tinct inti1ation t)at NnoZeld*e Za" not 1eet >or 1an in t)e in>ant condition o>)i""oul+Dp+ ;.,+3+
98, I3i%em, p+ ;.0 2J+++ it i" not i1po""i$le t)at t)e "enti1ent o> t)e
,=.
,=,
natural& )ad ti1e per1itted it& Zould )aAe re*ained it" old a"cendance oAer t)e )ar") 1at)e1atical rea"on o> t)e
"c)ool"+ #re1aturel9 induced $9 inte1perance o> NnoZled*e& t)e old a*e o> t)e Zorld dreZ
on+D3
9N, I3i%em, p+ ;.7 2JT)e con"ciou"ne"" o> 3ein! )ad *roZn )ourl9 1ore indi"tinct& and t)at o> 1ere localitD )ad&
in *reat 1ea"ure& u"urped it" po"ition+ T)e idea o> entit9 Za" $eco1in* 1er*ed in t)at o> &lace,/),
94, I3i%em, p+ ;.= 2Jin"tead o> all t)in*" do1inant and perpetuai re*ined t)e autocrat" Place and Time/)5
99, Cor3ul In Poemele lui E%!ar Poe, tradu"e din li1$a en*le:B In >or1a lor cu un "tudiu introductiA de E1il
Gulian& Bucure(ti& F#LA& ,46-& p+ 5 2JA) lB1urit I1i aduc a1inte& era In dece1$rie cu reci 1or1inte+D3+
7=+ #oe& Pr3u'irea casei =sher, cit+& p+ ,5,+
9E, I3i%em, p+ ,5,+
9S, Cor3ul, trad+ cit+& p+ 4 2J:$urBtoarea de e$enD3+
9T, I3i%em, p+ ,6+
=.+ #oe& Mr3u'irea casei =sher, trad+ cit+& p+ ,-=+
>
>), I3i%em, p+ ,-=+
>8, I3i%em, p+ ,4,+
>N, I3i%em, p+ ,40+ /
>4, I3i%em, p+ ,5-+ =7+IonBar$u& Pa!ini,,,, cit+&p+ 4,+
>>, I3i%em, p+ ,76l7; (Su3 constelaiile numerelor), +
"
>E, I3i%em, p+ 4, {+sritul Craielor),
=-+ JE pri1a oarB In literatura noa"trB (i a doua oarB In literatura uniAer"alB 2ca:ul lui !o"toieA"Ni& 1ai co1ple?&
tre$uind cercetat cu altB *ri<B3& cHnd natura planetarB "e "u$"tituie naturii $iolo*ice& "ociale ori "i1plu u1ane& a
eroului de ro1an o$i(nuit+D (I3i%em, p+ 4.3+
=4+ #oe& tra%, cit,,&, ,57+ aE
5.+ Te?tul tot In e%, rom #it." p+ 0-;;+
5,+ Foi+ II al ed+ #oe din care a1 citat+
50+ #oe& tra%, cit,, p+ ;0+
EN, I3i%em, p+ ;0+
E4, I3i%em, p+ 6-+
E9, I3i%em, p+ 64+
E>, I3i%em, p+ ;0+
EE, I3i%em, p+ 6-+
5-+ B+ Nicole"cu& Cosmolo!ia 2Gocului Secun%/, Bucure(ti& E#LA& ,4=-+ 54+IonBar$u& #a*i1+++& cit& p+ 565;+
d0 A/+ u" b
'5
-.+ J!onner un "en" $l+s a+H .ots dO la t-i0+A !& MaHa-*eA& $e t%mbeau %LE%!arPoe,
<+a\
EH$e-ie*e ca .ela*colie \" &"
Y*
,+ #+ Con"tantine"cu& Scrieri, ed+ cit& Foi6 II& p+ ;46+ p+
0+ Andre Gide& Gurnal, #a*ini ale"e ,--4l47,& pre>aB& t-ad+ce-e /i *dft de SaAin Bratu& Bucure(ti& Ed+
@niAer"& ,45.& p+ -;+ Mab
6+ 'ircea Eliade& Amintiri, I (7ansar%a), 'adrid& ,4==+
;+ 'ircea Eliade& Isa3el 'i a&ele Diavolului, s6l6& Ed6 PNaio*alaA S6 Ciornei& "+a+,46.+p+ ,,+
7+ #+ Contantine"cu& o&, cit, p+ ;40+
>, I3i%em, p+ ;4;+
5+ GoAanni #apini& =n uomo finito, Firen:e& Fallecc)i& ,45; 2JFoleAo li$erare 2cioH& "econdo& lEidea 1ia&
aiutare3 Q+elli "te""i c)e di"pre::aAo e li di"pre::aAo appunto perc)d non erano li$eri e appunto perc)H erano
"pre*eAoli AoleAo li$erBrii+D3& p+ ,.,+
8. Isabel..., c. cit, p. 35.
9. Ibidem, p. 36.
10. Ibidem, p. 43-44.
11. Ibidem, p. 56.
,0+ Soren SirNe*aard& Enten.Eller, In trad+ >r+ Iu 3ien.ou 3ien, traduit du danoi" par F+ et O+ #rou et '+ %+
Gui*not& Introduction de F+ Brandt& #ari"& Galli1ard& NRF& ,4=7 2JLe" indiAidu" nEont ete pour lui Rue de"
"ti1ulent"& ii le" re<etait loin de lui co11e le" ar$re" lai""ent to1$er le" >euille"+++D3& p+ 0;.+
)N, I3i%em, p+ 05. 2J!Ea$ord "a >e1initeD "era neutrali"ee par du $on "en" et de la raillerie pro"aTRue"& non pa"
directe1ent& 1ai" indirecte1ent& ain"i Rue par ce Rui e"t a$"olu1ent neutre: lEe"prit Elle perdra pre"Rue "a
>B1inite pour elle 1a1e& 1ai" dan" cet eDtat ii lui "era i1po""i$le de "Ei"oler& elle "e <ettera dan" 1e" $ra"& non
pa" co11e (i <EeDtai" un a1ant& non& de 1anidre tout H >ait neutre/ allor" "EeAeillera la >eD1inite RuEon denic)e
pour lEa1ener H "on eEla"ticiteE "uprH1e/ on la >ait "e )eurter contre RuelRue o$"tacle reel& elle pa""e outre& "a
>e1inite atteindra un apo*ee pre"Rue "urnaturel& el elle 1Eappartiendra aAec une pa""ion "ouAeraine+D3+ WW e^a\
Fiat> uu+ [AF+@A 776,.. +P C
)4, Isa3el,,,, o, cit& p+ 00+ b, Q &M$ ia4 &S m 3
)9, I3i%em, p+ ,7+ :n
)>,I3i%em,, 7,+
55+ I3i%em, p+ ;-+
,-+ #+ Con"tantine"cu& op+ cir+& p+ ;46+
)T,)sa3el,,,,c%, cit+&p+ 65+
0.+ #+ Con"tantine"cu& OM+ cir+& p+ ;4;+
8), Isa3el,,,, ed+ cit& p+ 45+
00+ I3i%em, p+ ;; (i ur1+
8N, I3i%em, p+ 06=+
0;+ #apini& op+ cir+& p+ 46: 2JEu nu putea1 "B "u>Br literatura: I1i repu*na ceea ce e"te >al"& ele*ant& Inc)ipuit&
aran<at (i decoratiA In ace"t cuAHnt+D 2JIo non poteAo "o>>rire la letteratura: Ruel c)e cE= di >al"o& di ele*ante& di
>into& di acco1odato e decoratiAo in conde"ta parola 1i repu*naAa+D3+
07+ #apini& o&, cit, p+ =;+
0=+'irceaEliade& Trite,,,, cit& Q 70& p+ ,;4l70+
05+'ircea Eliade& Kar&ele, Bucure(ti& Ed+ JNaionalaCio1eiD& ,465& p+
=5+
8S, I3i%em, p+ 60+
04+ C>+ In Trite,,,, cit& cap+ C& p+ 6,660=+
N*, Kar&ele, cit& p+ ,.7l.=+
N), I3i%em, p+ ,,0+ WV
Accide*tele i.a9i*aiei
,+ Ce:ar #etre"cu& Prefa la Gi$+ I+ 'i)Be"cu& +usoaica, ed+ FI& Bucure(ti& ed+ Naionala'ecu& ,4;6+
0+ Gi$+ I+ 'i)Be"cu& 1nsemnri &entru tim&ul %e azi, ed+ In*ri<itB (i pre>aatB de !iana Cri"teA& Clu<
Napoca& Ed+ !acia& ,45; 2JRe"tituiriD3& p+ 05l05; 2un interAiu din ,46.3+
6+ E+ LoAine"cu& Istoria literaturii rom-ne contem&orane, Aoi+ II& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,456& p+ 0.7: &+++
nepilduita 1a"B de triAialitate ce "e pune dea cur1e:i(ul "criitorului In dru1ul "pre literaturB+D+
;+ F+ nota ,& pentru ediia >olo"itB+
7+ G+ CBline"cu& Istoria literaturii rom-ne,,,, cit& p+ =54+
>, +usoaica, ed+ cit& p+ ,0+ F
KWVD 5+ C>+ i G+ CBline"cu: JIn Gi$+ I+ 'i)Be"cu "e a"cundea un $olnaA& $Hntuit de Ai:iuni delirante uneori& de o
la"ciAitate acutB prea ade"e+D (Istoria literaturii rom-ne,,,, cit+& p+ =543+
-+ Mean Staro$in"Ni& +elaia critic, cit+ p+ ,4; 2e"eul "e intitulea:B: Aoala un acci%ent al ima!inaiei),
T, I3i%em, p+ 0.4+
)*, 2+usoaica e un >el de 7a%ame AovarD al AirilitBii IntrucHt In Ra*aiac "unt Intrupate a"piraiile oricBrui
$Br$at& >BrB Areun accident 1ai deo"e$it+D 2G+ CBline"curoria+++& cit+& p+ =543+
)), +usoaica, ed+ cit& p+ 6,=+
,0+ T+ Fianu& Arta &rozatorilor rom-ni, cit& Aoi+ II& p+ 0=-+
,6+ Gi$+ I+ 'i)Be"cu& 1nsemnri,,,, cit& p+ 0=;+
,;+ #+ Con"tantine"cu& Scrieri, cit& Aoi+ IF& p+ 076./ aici la p+ 05+
)9, +usoaica, ed+ cit+& p+ 66+
)>, I3i%em, p+ 67+
)E, I3i%em, p+ 06+
,-+ G+ CBline"cu Aor$e(te de un JdetectiAi"1 "e?ualD {Istoria,,,, cit+& p+ =543+
)T,1nsemnri,,,, cit& p+ 0=; 2I: Falerian De vor3 cu %.l, Hi3, 7ihescu),
0.+ #entru er$an Ciocule"cu ro1anul e Jde o ar)itectonicB proporionatB >BrB *re( In capitole "u$"tanial
conden"ate+D As&ecte literare contem&orane, ,460l4;5& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,450& p+ 05-+3
0,+ Ace"t articol era de<a "cri" cHnd a apBrut e?cepionalul Aolu1 al lui L+ #etre"cu& +omanul conveniei umane,
"tudiu critic& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,454/ "e poate *B"i aici o >oarte co1pletB (i pro>undB anali:B a 1otiAului
JCeluilaltD In pro:a 1odernB+
88, 1nsemnri,,,, cit& p+ 0540-0
Ro.a*+l ca eHe-cii+ al c-itic+l+i
), Istoria literaturii rom-ne, cit+& p+ -64+
8, iaa literar, FIII& ,466& nr+ ,;0& p+ ;+
6+ I+ Falerian& Cu scriitorii &rin veac, Bucure(ti& E#L& ,4=5& p+ =4+ / ;+ G+ CBline"cu& =lDsse, ed+ cit& p+ ;7,+
9, I3i%em, p+ ;=5+
>, I3i%em, p+ ;-0+ +o.l9[+Ra\S
'5I
'5C
E, iaa literar, FII& ,460& nr+ ,64& p+ l0
/
,,.,]?rmliD &! \- ,tO
-+ I vizit la %, H, Clinescu, &remiatul Aca%emiei &entru critic, In +am&a, an CC& ,46=& nr+ 770;& p+ , (i 6;+
4+ E+ LoAine"cu& E&ica auto3io!rafic, H, Clinescu, In Istoria literaturii rom-ne contem&orane, 2,4..l4653&
Bucure(ti& Socec& ,465+
,.+ #+ Con"tantine"cu& H, Clinescu, 2Cartea nunii/ 1n Scrieri, ed+ cit+& II&
p+ 0,.0,6+
,,+ '+ Se$a"tian& H, Clinescu, Cartea nunii, In +om-nia literar, II& nr+
=5& 05 F ,466& p+ 6+
)8,Istoria literaturii rom-ne,,,, cit& p+ ==4+
,6+N+ 'anole"cu& Dou cuvinte %es&re Cartea nunii, In Aoi+ "Bu Lecturi infi%ele, Bucure(ti& E#L& ,4==& p+ 7;
=6/ #aul Geor*e"cu& Sensul clasicismului, In Aoi+ "Bu Polivalena necesar, Bucure(ti& E#L& ,4=5& p+ =6l-=/ S+
!a1ian& H, Clinescu romancier, E"eu de"pre 1B(tile <ocului& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,45,+
)4, =lDsse, cit+& p+ =7+
)9, I3i%em, &, ;67+ VaEV
)>, I3i%em, p+ ;6=+
)E, I3i%em, &, 4N), %: X ; )S,I3i%em,.&,)4,
,4+ !inu #illat& Dilemele %e creaie ale romanului 1n con'tiina noastr estetic %intre cele %ou rz3oaie
mon%iale, In Aoi+ "Bu 7ozaic istorico.literar, Secolul OO, ed+ II& reAB:utB (i adBu*itB& Bucure(ti& Ed+ E1ine"cu&
,45,+
8*, Sensul clasicismului, In Princi&ii %e estetic, "elecia (i ordonarea te?telor de Geo er$an& "u$ In*ri<irea lui
Andrei Ru"u& cu o pre>aB de Ion #a"cadi& Bucure(ti& E#L& ,4=-& p+ 67565./ citatele la p+ 67- (i 6=5+
8), =lDsse, cit+& p+ ;;-+
88, I3i%em, &, ;6,+
8N, I3i%em, &, ,7;+
84, Istoria literaturii rom-ne,,,, p+ -56+
89, H-lceava 1nele&tului cu lumea, p"eudo<urnal de 1orali"t& I 2,405l4643& "elecia (i In*ri<irea te?telor& Geo
er$an& Bucure(ti& Ed+ 'inerAa& ,456+ (S&ort 'i literatur, p+ 4745/ Ao? 1n A%evrul literar 'i artistic, C& nr+
744& 04 1ai ,460& p+ =/ 1nnot, I3i%em, C& nr+ =..& 7 iun+ ,460& p+ =+
8>, Hilceava,,,, cit& p+ 4047+ 8E,I3i%em, p+ 45l..+
,==

8S, =lDsse, cit& p+ ;04;6.+ +VVEC >Bf DaV a
8T, I3i%em, p+ ;04;6.+
N*, H-lceava,,,, cit& I& p+ 046+
N), Princi&ii %e estetic, cit+& p+ 066+
N8, =lDsse, cit+& p+ ==+
NN, H-lceava,,,, cit& p+ 6=+
6;+ F+ Ardeleanu& 1nsemnri %es&re &roz, Bucure(ti& E#L& ,4== 2de"pre Cartea nunii p+ 67;0/ de"pre Mi1+& p+
;.3+
67+ E+ LoAine"cu& o&, cit,, la nota 4+
6=+ N+ 'anole"cu& o&, cit,, la nota ,6+
65+ G+ CBline"cu& =lDsse, cit+& p+ ;;=+
NS, =lDsse, cit& p+ ;64+
NT, iaa literar, FII& nr+ ,64& ,460& p+ ,+
4*, I3i%em, p+ ,+
4), =lDsse, cit& p+ ;;0+
48, I3i%em, p+ ;;5+
4N, I3i%em, p+ ;;;+
;;+ %enri Ber*"on& Le rire In Ieuvres, te?te" annote" par A+ Ro$inet& Introduction par %enri Gon)ier& #ari"&
#@F& ,474& p+ 6-6;-5/ aici la p+ ;.7 2JCeAa 1ecanic placat pe ceea ce e AiaD3+
49, H-lceava,,, cit& I& p+ ,64l;,+
4>, Princi&ii %e estetic, ed+ cit+& p+ 007+
,=5
:,*,*ni Sttf hr.'S*, f!,-".f-# $
PO'(i)*
%1&3 . *"' iil(
,M9\V
.3 Zf
RB1Hne IncB incredi$il& pentru cel ce "crie ace"te rHnduri de In"oire a cBrii lui 'arian #apa)a*i&
>aptul cB participB la o reeditare de<a po"tu1B+ !i"pariia $rutalB a autorului& la ,- ianuarie ,444& dupB
ce I1plini"e doar cinci:eci de ani& a cur1at pe nea(teptate o operB a<un"B Intrun 1o1ent de
"plendidB In>lorire& care aAu"e"e ti1p& de"i*ur& "B "e e?pri1e 1a<or pe parcur"ul a trei decenii de la
de$utul pu$lici"tic 2In reAi"ta JA1>iteatruD& In ,4=-3 (i la douB de la cel editorial& dar care lB"a IncB
de"c)i"e nenu1Brate (antiere de anAer*urB& pro1i"e unor i1punBtoare reali:Bri+ apte Aolu1e
cuprin:Hnd "tudii (i e"euri pe te1e de literaturB ro1HnB& italianB& "paniolB& portu*)e:B& de teorie
literarB (i e"teticB& cronici literare& la care "e adau*B cola$orBrile la dicionarul de Scriitori rom-ni
2,45-3& a1pli>icat In 1onu1entalul Dicionar al scriitorilor rom-ni 2coordonat I1preunB cu 'ircea
Xaciu (i Aurel Sa"u (i a<un"& In ,44-& la Aolu1ul al doilea3& apoi traducerile unor cBri de Lui*i
#are9"on& Andre %el$o& 'urilo 'ende"& Luciana Ste*a*no #icc)io& Eu*enio 'ontale& Ro(a del
Conte& Guido 'or"elli& Roland Bart)e"& precu1 (i In*ri<irea 1ai 1ultor ediii din operele unor
"criitori ro1Hni (i "trBini "unt printre ur1ele dura$ile lB"ate de 'arian #apa)a*i In "paiul no"tru
cultural+ Cultura ro1Hnea"cB Ii datorea:B In"B (i o In"e1natB a>ir1are internaionalB prin pre:ena
pro>e"orului& criticului (i >ilolo*ului In centre (i la 1ani>e"tBri acade1ice (i pu$licaii de Inalt pre"ti*iu
(tiini>ic& "au In calitate de director la Accade1ia di Ro1Hnia din Ro1a& cBreia ia redat "tatutul iniial
(i o nouB "trBlucire+ 'arele proiect al tran"
punerii In ro1Hne(te a Divinei Come%ii a lui !ante& la care "e an*a<a"e In ulti1ii ani (i din care a
i:$utit "B reali:e:e doar Aer"iunea Infernului, aco1paniatB de erudite co1entarii& Aor$e(te& la rHndul
"Bu& de"pre In:e"trBrile "ale e?cepionale& care pro1iteau IncB 1ulte& "i*ure I1pliniri+ !e"tinul a
)otBrHt In"B alt>el& IncHt le rB1Hne ur1a(ilor 1i"iunea de a "coate la lu1inB tot ce a rB1a" IncB
neadunat In Aolu1e din prea ti1puria "a 1o(tenire+ Nu Aor aAea puin de lucru& >iindcB In rB*a:ul
relatiA "curt ce i "a dat& 'arian #apa)a*i& o1ul atHtor lu1inoa"e iniiatiAe& a lB"at IncB nu1eroa"e
In>Bptuiri ce Aor tre$ui pu"e In Aaloare& introdu"e (i 1eninute In circuitul Aiu al actualitBii& alBturi de
Aolu1ele de<a apBrute& care 1eritB a >i reluate pentru o cHt 1ai lar*B di>u:are+
RetipBrirea de acu1& a "tudiilor (i e"eurilor din Eros 'i uto&ie, pu$licate pri1a oarB In ,4-.& la editura
Cartea Ro1Hnea"cB din Bucure(ti& e"te pri1ul "e1nal al ace"tei nece"are recuperBri+ !upB prea
1ode"t intitulatele E?erciii %e lectur, care 1arca"erB de$utul criticului In ,45=& ele con>ir1au In
c)ip "uperlatiA darurile de cititor "peciali:at ale autorului lor+ Acele :i"e Je?erciiiD >u"e"erB& de >apt&
ele In"ele& 1ult 1ai 1ult decHt atHt& In ciuda 1ode"tiei a>i(ate& nu >BrB *raie ludicB& In Prete?t.ul
Aolu1ului& ce inAoca Jtea1aD IncepBtorului In >aa pre"ti*iilor autorilor MudecaiD (i a Jlu1iiD cBreia
Area "B i "e adre"e:e ca JautoritateD+ In realitate& co1entatorul nu era deloc inti1idat de te?te (i de
opinii precedente& cu care intra Intrun dialo* In acela(i ti1p li$er (i inAentiA In intero*aiile (i
rB"pun"urile "ale& (i nu 1ai puin di"ciplinat din punct de Aedere 1etodolo*ic+ A1intitului Prete?t Ii
ur1au i1ediat& de alt>el& concentrate pa*ini de re>lecie a"upra "tatutului criticii (i al criticului& din
care reie"e li1pede cB era pe deplin aAerti:at a"upra po"i$ilitBilor de e?pre"ie *enerate de relaia de
lecturB& Intre e?i*enele JInele*erii raionaleD (i cele& ceAa 1ai la?e& ale JInele*erii "i1pateticeD&
a1$ele proAocHnd& In >elul lor& JplBcereD+ Interpretul te?tului literar accepta deopotriAB JInele*erea
di>u:BD& e1paticB& oarecu1 pe ur1ele unui 'arcel Ra91ond (i ale di"cipolilor "Bi *eneAe:i& re*B"i$ile
In tradiia )er1eneuticii 1oderne& (i Je?actitatea interpretBriiD& "u*erHnd o "oluie de ec)ili$ru (i
lB"Hnd loc 1i(cBrii Junei *Hndiri autore>le?iAe care&
,=-
,=4
inAentHndu"e pe "ine& "B inAente:e conco1itent (i o$iectul a"upra cBruia "e aplicBD+ Critica
1etaliteraturB prin de>iniie putea >i de>initB a"t>el& In "olidaritate cu tendine e"eniale ale
interpretBrii conte1porane& drept creaie literarB sui !eneris, replicB a o&erei, re:ultat al unei Aocaii
constructive, JCalea pe care o are de "trB$Btut critica nota autorul E?erciiilor %e lectur In pa*inile
de"pre Critic 'i invenie e"te toc1ai aceea a unei tentatiAe de reproducere a operei& ceea ce
ec)iAalea:B cu a "e produce pe "ine ca operBD+ Or& ace"t de1er" nu era con"iderat po"i$il >BrB o
anu1itB >idelitate >aB de te?t& con<u*atB cu per1ea$ilitatea >aB de 1etodele cele 1ai diAer"e& In a>ara
oricBrui e?clu"iAi"1+ 'arian #apa)a*i doAedea a"t>el a >i a"i1ilat creator lecia unui Mean Staro$in"Ni&
de e?e1plu& Aor$ind de"pre o JcriticB totalBD In "trHn"B le*BturB cu Jrenunarea la o$"e"ia 1etodeiD
2nici o 1etodB criticB ne>iind in>aili$ilB& ci "upu"B condiiei relatiAe a literaturii In"e(i3 (i o anu1itB
JadecAareD la te?t JIn raport cu propriul criteriu de eAaluare (i inAe"ti*areD+ In ulti1B in"tanB& ceea ce
contea:B (i pentru el e"te Jan*a<area deplinB a unei per"onalitBi In propria "a inAenie& dincolo de
curente "au 1etodolo*iiD+ E"euri precu1 cele con"acrate Indeo"e$i Cuvintelor &otrivite ar*)e:iene (i
J1itopoeticii inte*rBrii In unitateD a lui Ion Bar$u concreti:au In 1odul cel 1ai conAin*Btor In acea"tB
carte li$ertatea di"ciplinatB a lecturii pro>e"atB de
critic+
!acB a1 reAenit la ace"te propo:iii pro*ra1atice iniiale& e"te pentru cB le re*B"i1 ilu"trate& In
"u$"tana lor& (i In Eros 'i uto&ie, unde cu1 cititorii au putut de<a re1arca Jprete?tulD pro*ra1atic
e"te din nou pre:ent& "e1n al unei atenii con"tant >ocali:ate a"upra J1etodeiD& In"B cu aceea(i
de"c)idere pluralB+ 'odelul cel 1ai productiA e"te IncB o datB& (i In 1od e?plicit& autorul Ichiului viu
(i al +elaiei critice, adicB Mean Staro$in"Ni& citat cu de>iniia unui Jideal al criticiiD care ar >i& cu
e?pre"ia 1arelui pro>e"or de la GeneAa din a doua lucrare a1intitB& JalcBtuit din ri*oare 1etodolo*icB
2le*atB de anu1ite te)nici (i de procedeele lor Aeri>ica$ile3 (i din di"poni$ilitate re>le?iAB& li$erB de
orice con"trHn*ere "i"te1aticBD+ i 'arian #apa)a*i nu uitB "B note:e cB& la >el ca pentru ilu"trul
>ilolo* Leo Spit:er& la care Jcercul )er
,5.
1eneutic "e Inc)ide In per"onalitatea criticului& In ca$acitatea sa de
:L:
a reaciona In >aa operei&
idealul criticii "taro$in"Niene e"te le*at indi"olu$il de calitatea celui care cite(te& dar (i de ec)ili$rul In
el al >acultBii "en"i$ile (i al celei re>le?iAeD+
@n a"e1enea ideal la ur1at& In >ond& (i autorul e"eurilor din cartea apBrutB In ,4-.+ #unHndule "u$
titlul Eros 'i uto&ie, el a dorit "B "u*ere:e& 1ai IntHi& o anu1itB unitate de per"pectiAB& "B "pune1
Jte1aticBD/ deloc ri*idB In"B& cBci& a(a cu1 recunoa(te In Cuv-ntul %e 1ncheiere, Jori:ontul co1unD In
care te?tele ale"e "pre anali:B "e IntHlne"c apare oarecu1 relatiAi:at de Jetero*eneitateaD lor& "elecia
>BcHndu"e cu o anu1itB li$ertate& In >uncie de o Jpre>erinB per"onalBD (i cu eAitarea titlurilor >oarte
1ult >recAentate de criticB& "itua$ile Intro "uitB JpreAi:i$ilBD+ IntradeABr& le*Btura dintre Cezara lui
E1ine"u& A%ela lui I$rBileanu& Craii,,, lui 'ateiu I+ Cara*iale& ro1anul lui 'ircea Eliade& Isa3el 'i
a&ele %iavolului, ori +usoaica lui Gi$+ I+ 'i)Be"cu& cBline"ciana Cartea nunii (i& 1ai ale"& para>ra:a
$ar$iana la te?tele lui Ed*ar #oe nu e"te i1ediat eAidentB+ Anali:Hnd In"B toate ace"te pro:e puternic
indiAiduali:ate In cadrul >oarte *eneral al te1aticii erotice a"ociate cu JutopiaD ca proiecie idealB a
unui loc (i ti1p al iu$irii& criticul le de"coperB cu >inee punctele de inter>erenB& recuno"cHndule In
acela(i ti1p 2(i In*Bduindu(i3 o anu1e li$ertate de con"trucie "peci>icB a Ai:iunii+
Relaia dintre eros (i uto&ie e"te& de"i*ur& cea 1ai $o*atB In "e1ni>icaii (i 1ai or*anic e?pri1atB In
nuAela e1ine"cianB& radio*ra>iatB "u$ nu1eroa"e un*)iuri (i la 1ai 1ulte niAele+ Funda1entul ideatic&
>ilo"o>ic al "crierii& de "u$"tanB "c)open)auerianB corectatB de rou""eaui"1& e"te reAelator (i la
niAelul "tructurilor i1a*inarului "paiote1poral 2centrat pe Jin"ula lui Eut)ana"iu"D3& al con"truciei
per"ona<elor 2cu o tipolo*ie J"c)e1ati:atBD& rB">rHn*Hnd opo:iia dintre Jlu1eD (i Jin"ulBD& raporturile
dintre JnaturBD (i JartBD& dintre etic (i erotic& In conturarea unor prota*oni(ti precu1 Ieroni1 (i
Eut)ana"iu"3& ai Jar)itecturiiD te?tuale 2Jcare rB"punde unor intenii de "i1etrieD3& al le*Bturii dintre
Jcreaia utopicBD (i J>iciunea poeticBD etc+ JAnali:a conceptului de a1or pe care Il acreditea:B
ro1anulD lui I$rBileanu
,5,
2In e"eul intitulat >lau$ertian E%ucaia sentimental) atra*e& la rHndul "Bu& In 1od "peci>ic JutopiaD&
ur1Brind >oarte co1plicatul (i co1ple?ul parcur" al Jeducaiei "enti1entaleD a per"ona<ului principal
care(i a1HnB 1ereu 1Brturi"irea iu$irii+ !e o 1are "u$tilitate e"te aici reAelarea core"pondenelor de
adHnci1e dintre procedeele co1po:iionale ce "tructurea:B ro1anul 2catalo*area& repertorierea
eAeni1entelor& J>ra*1enti"1ulD& caracteri"tice >or1ulei <urnalului inti13 (i "u$"tana liAre"cB a
J>aptelorD 2Jlecturile de AacanB ale lui E1il Codre"cu in"tituie toatB de:Aoltarea ro1ane"cB
"ucce"iABD3 (i re>le?ele ei In >i:iono1ia per"ona<ului narator& "ituat In cate*oria $oAaricilor& apoi cu
con"ecinele a"upra Ja1e"tecului "tili"tic e?tre1 de ela$oratD al "crierii+ Tri1iterile la te?te ale
teoreticianului I$rBileanu 2precu1 cele$rul Creaie 'i analiz), a"ocierile co1parati"te 2cu ro1anul lui
Italo SAeAo "au cu Jro1anul "enti1entalD de tipul Prinesei %e Cleves al !oa1nei de La>a9ette&
"ituarea In conte?tul ro1Hne"c al Jeducaiei "enti1entaleD& cu con"tatarea cB 2A%ela re:u1B un "et
i1punBtor de a$"ene: cea a ro1anului "enti1ental& a EZert)eri"1uluiE& a ro1anului epi"tolar& a
direciei unei pro:e liriceD3& con"ideraiile de"pre J1odelul culturalD pu" In di"cuie In ro1an& Jpe
>ondul+++ opo:iiei dintre EnaturBE (i EciAili:aieE D& anali:a opo:iiei& la prota*oni"t& dintre "piritul de
*eo1etrie (i "piritul de >inee I1$o*Be"c (i ace"t co1entariu& unul dintre cele 1ai adHncite ale
Aolu1ului+
In e"eul al cBrui o$iect e"te ro1anul lui 'ateiu I+ Cara*iale& Craii %e Curtea eche (0i!urile
am3i!uitii), Jero"ulD (i JutopiaD apar "u$"u1ate unei cercetBri apro>undate a ceea ce criticul nu1e(te
J(tiina i1po"turiiD (i Jautenti>icare a inautenticuluiD& anali:ate Indeo"e$i In ori:ontul "en"i$ilitiii
decadente 2educate de la J(coala decadenti"1ului >rance:D& raportate la cultul dand9"t pentru arti>iciu
(i 1a"cB& la a1$i*uitatea tipolo*iei >e1inine traducHnd 1i"o*ini"1ul >unda1ental "peci>ic aceleia(i
arii de "en"i$ilitate& cu ur1Brirea con"ecinelor a"upra Jcon"truciei de "ineD& AB:utB ca Jo depB(ire a
propriei naturi "pre re*B"irea& prin arti>iciu& a identitiiiD (i& In >ine& cu re>le?e In JinAenia lin*Ai"ticBD
(i Ji1po"tura
,50
li1$a<uluiD+ 'iturile Jdecadenti"teD Aor >i ter1eni de re>erinB (i pentru interpretarea eroti"1ului&
narci"i"1ului (i e*ocentri"1ului din Iza3el 'i a&ele %iavolului al lui 'ircea Eliade& pu"B J"u$ "e1nul
Aeleitari"1ului diletanti"t papinianD& In ti1p ce In Kar&ele aceluia(i "i1$oli"tica eroticB e"te a"ociatB
din nou 1otiAului insulei 2JLa >el ca (i in"ula lui Eut)ana"iu" In poAe"tirea e1ine"cianB& in"ula deAine
loc al cele$rBrii ero"ului& utopie indiAidualB a ie(irii din ti1p (i a In"crierii Intrun "paiu priAile*iatD3+
In "c)i1$& eroti"1ul pre:ent In "crierile lui Gi$ 'i)Be"cu 2Ae:i e"eul Acci%entele ima!inaiei) e"te
relaionat cu "paiul &rovinciei, deAenit un adeABrat Jteritoriu 1itic& unde e?acer$area pHnB la
paro?i"1 a "i1urilor e"te po"i$ilB (i unde eroti"1ul "e tran">or1B Intrun >el de >ilo"o>ie a Aieii& ca
"in*urB alternatiAB realB a pre"iunii i1a*inaruluiD+ Acea"ta din ur1B e pu"B (i la te1elia interpretBrii
+usoaicei, ro1anul In care per"ona<ul o$"edant& 1ereu a(teptat& e"te AB:ut ca Jun 1it >Bcut din lecturiD
iar 1ecani"1ul deci"iA pentru co1porta1entul prota*oni"tului e"te unul al 1i"ti>icBrii: un 1ecani"1
al Jdi"cur"ului incon"ecAentD& cu1 Il nu1e(te criticul& ce "u$1inea:B proieciile i1a*inare J>ie prin
eli1inarea E1i"teruluiE& >ie prin ridiculi:are "au alunecare In *rote"cD+ CB:ut In triAialitatea realului&
ero"ul co1pro1ite utopia+ In ulti1ul e"eu al Aolu1ului& cel dedicat +omanului ca e?erciiu al
criticului (Cartea nunii, de G+ CBline"cu3& ero"ul 1ai puin JutopiaD capBtB o interpretare
JteoreticBD 2JToate per"ona<ele cBrii "unt& Intrun >el "au altul& teoreticieni ai cB"BtorieiD3& Intro
con"trucie ro1ane"cB In care atracia pentru per"ona<ele1B(ti caracterolo*ice& de "u$"tanB cla"icB&
e"te concuratB de >a"cinaia 1odernitBii citadine& ali1entatB de o Je?perienB *a:etBrea"cBD 2re>leciile
pu$lici"tului CBline"cu pe te1a JAieii 1oderneD "unt e?ploatate >ructuo" In co1entariu3+ In ulti1B
in"tanB& cartea e"te interpretatB& nu >BrB o do:B de in"olit& drept o J>ar"BD& *HnditB Jpe coordonatele
acelei proAocBri a "urpri:ei 1ntr.un pu$lic care "e a(tepta de<a ca ro1anul cBline"cian "B >ie cel puin o
carte eroticB In *enul lui !+%+ LaZrenceD+
Retra"Hnd& Intrun re:u1at rapid& liniile ce alcBtuie"c de"enul
Mi R 'SE
-elatiF +*ita- al a*sa.0l+l+i de lect+-i c-itice di* Er%+ 'i ut%,ie" a1 dorit doar "B eAidenie1 preocuparea
autorului lo- $e*t-+ a1intitul Jori:ont co1unD al cercetBrii+ @n >el de a?B a ace"tora a >o"t con"iderat&
c)iar de 'arian #apa)a*i& co1entariul dedicat cuno"cutei para>ra:e pe care Ion Bar$u o pu$lica"e In
,46= In de"c)iderea plac)etei de Aer"uri a lui !an Botta& Eulalii, de"pre care poetul a a>ir1at 1ai
tHr:iu cB nu aAea nici o le*BturB cu acea carte& dar care& de >apt& tri1itea 2rea1inti1 noi3& la Cantilena
1ai tHnBrului con>rate (i di"cipol& unde In linie 1ioriticB& dar (i+++ $ar$iana Jtri"tul cio$BnelD
co$oarB de pe Jplaiurile eterneD ale 1unteluiIdee& Ae*)eat de J*Hndula1narD& >a"cinat de iu$irea
pentru J>ata Aerde& @naD& >iinB acAaticB (i lunarB& "i1$ol al 1orii din lu1ea de <o"& >eno1enalB+ Or&
@na& e"te& cu1 "e (tie& un per"ona< poe"c din "trania pro:B Colocviul lui 7onos 'i =na,,, In orice ca:&
lectura"inte:B reali:atB de Bar$u 2cBci e"te Aor$a& cu1 de1on"trea:B autorul ace"tei lecturi a lecturii
In Te?tul %in te?t, de co1$inarea 1ai 1ultor ele1ente din "crierile lui #oe& In pri1ul rHnd din
Pr3u'irea casei =sher, dar (i din Colocviu,,,, Lenore, , =lalume, Cor3ul, 7anuscris !sit 1ntr.o
sticl, Aventurile lui A Hor%on PDm) pune (i ea& In >elul "Bu& pro$le1a raportului dintre eros (i uto&ie,
In 1B"ura In care are In Aedere re>u:ul (i eli1inarea principiului >e1inin 2@na3 de cBtre un @")er
'ono"& "i1$oli:Hnd Junicitatea principiului intelectualD (i proiectul ideal al unei Jcunoa(terilocuireD+
In acea"tB interpretare a para>ra:ei $ar$iene& 'arian #apa)a*i reali:ea:B una dintre cele 1ai
"pectaculoa"e per>or1ane de lecturB criticB din Intre* "cri"ul "Bu+ Cunoa(terea In pro>un:i1e a operei
lui Ed*ar Allan #oe (i o acuitate e?cepionalB a "piritului Ii In*Bduie& la un pri1 niAel de"ci>rarea& prin
con>runtarea detaliatB a te?tului lui Ion Bar$u cu "crierile de plecare& a tuturor tran">or1Brilor
"uportate de ace"tea din ur1B In e?pre"ia poetului ro1Hn& raportatB& Intrun al doilea ti1p& la
an"a1$lul re>leciilor "ale de"pre poe:ie& pentru a deduce a"t>el o Jar" poeticaD de 1a?i1B
concentrare& "olidarB In toate co1parti1entele cu re"tul
,5;
operei $ar$iene+ Situarea In Aolu1 a acest+i -e.a-ca0il teHt )* po:iie centralB& c+ intenia
1Brturi"itB de a!i eFide*ia PFaloa-ea "i1$olicB *eneralBD& aratB In ce 1B"urB a fost ate*t c-itic+l la
con"trucia propriei cBri& re"pectHnd& In >elul ace"ta& +* principiu ce "tB la $a:a de>inirii actului critic
In"u(i+
#ri1itB elo*io" la apariie& Eros 'i uto&ie a o>erit cronicarilor literari oca:ia de a con>ir1a deplina
concordanB dintre Jpro*ra1ulD teoretic "c)iat de autor (i practica anali:elor "ale+ Na >o"t *reu "B "e
re1arce& cu1 o >Bcea& de e?e1plu& Nicolae 'anole"cu 2A+ Alte e?erciii %e lectur, In JRo1Hnia
literarBD& nr+60,4-.3 & alBturi de Jo atentB& 1inuioa"B a"cultare a operelorD (i >aptul cB De?i"tB
Intotdeauna o *rilB prin care cartea e"te cititBD+ Cu alte cuAinte& i "e recunoa(te In e*alB 1B"urB
criticului ri*oarea 1etodolo*icB (i >ineea "piritului )er1eneutic& 1arele s+ talent de anali"t aplicat (i
nuanat al realitBii te?tuale+ Spirit iu$itor de preci:ie (i ordine intelectualB& 'arian #apa)a*i I(i >Bcea
IntradeAar o plBcere In identi>icarea J1odelelelorD de *Hndire& a reperelor de ordin >ilo"o>ice"tetic al
"crierilor propu"e interpretBrii& a tipurilor p"i)olo*ice& a tiparelor "tili"tice la care o operB "au alta
putea >i raportatB+ E1ine"cu e"te& a"t>el& citit prin Sc)open)auer (i Rou""eau& lecturile eroului lui
I$rBileanu Indea1nB In 1od direct la ocieri de ordin >ilo"o>ic& e"tetic& "tili"tic/ la 'ateiu I+ Cara*iale
trB In ecuaia lecturii >oarte nuanatele re>erine la uniAer"ul a*inar (i de "en"i$ilitate decadenti"t/
'ircea Eliade e citit ducHnd In "pri<in ar*u1ente NierNe*aardiene (i ele1ente din iropria teorie a
>anta"ticului/ Gi$ 'i)Be"cu atra*e iarB(i re>lecii le lui SierNe*aard pe te1a se%uctorului, Cartea
nunii e"te interpretatB Intrun duteAino per1anent Intre te?tul ro1anului (i e>leciile pro:atorului
critic a"upra J"en"ului cla"ici"1uluiD& Jpoe:iei realelorD& "peci>icului Aieii 1oderne+++ Co1parati"tul
a"ionat I(i "pune& la rHndul "Bu& cuAHntul& cu1 a1 aAut de<a oca:ia notB1& iar >ilolo*ul (i eruditul "e
"i1t In lar*ul lor ori de cHte ori I"unt c)e1ai "B decripte:e "en"urile unui cuAHnt& eti1olo*iile& alu:iile
"aAante etc+ cu1 "e IntH1plB In c)ip e1inent In Te?tul %in te?t "au In de"ci>rarea re>erinelor
Jeni*1aticeD ale lui I$rBileanu
,57
Ff
priAind nu1ele Adelei+ E?i"tB la 'arian #apa)a*i o realB plBcere a erudiiei an*a<ate In <ocul unei
>ante:ii de e?tre1B 1o$ilitate& cu analo*ii (i "u*e"tii nea(teptate& "clipitoare& ale unui "pirit ce "e "i1te
aca"B In lu1ea cBrilor (i a culturii 2Nicolae 'anole"cu Aor$e(te& e?pre"iA& c)iar de"pre J*ratuitatea
IncHntBtoare a 1anipulBrii citatelorD (i Aede In critic un Japroape colecionar In do1eniuD3+
!e"pre In:e"trBrile de anali"t ale autorului ace"tei cBri "a "cri"& de a"e1enea& cu ad1iraie&
"u$liniindu"e cu1 a >Bcut& de pildB& Ion Fartic (Eros 'i uto&ie, In JTri$unaD& nr+;,,4-.3
Jcere$ralitatea anali:elor "ale& ele*ana rece& a$"tractB a di"cur"ului critic& laconi"1ul (i "trin*ena
1a?i1B a de1on"traiei& "i*urana Ec)irur*icalBE cu care de">ace trupul operei& punHnd Intre parante:e
"contata Ee1oieE ce "e poate na(te In orice critic 2ca In orice cititor3D+ Ali receptori "peciali:ai& 1ai
de"c)i(i "pre critica de >acturB i1pre"ioni"tB& iau c)iar repro(at e?ce"ul de aplicaie (i 1inuio:itate&
pe care lar >i 1ani>e"tat& de e?e1plu& In interpretarea para>ra:ei lui Ion Bar$u+ Laureniu @lici& care
>ace un e?pre"iA portret al interpretului In care "e a"ocia:B J>i*ura 1eridionalB& "u$tilB (i inAentiAB a
"piritului criticD (i J>i*ura E"eptentrionalBE& "aAantB (i au"terBD& e"te 1ai puin conAin" c)iar de
nece"itatea anali:ei Intreprin"e In Te?tul %in te?t, con"ideratB& In c)ip "urprin:Btor ca un Je>ort "ti1a$il
(i "uper>luuD& ar*u1entHnd cB+++ Jni1eni nu "aIndoit cB te?tul lui Ion Bar$u e o para>ra:B dupB autorul
Pr3u'irii casei =sher/, Or& pro$le1a& re:olAatB ad1ira$il de acea"tB interpretare& ocolitB et &our
cause" . de 1ai toi cititorii lui Ion Bar$u 2cu1 o$"erAa c)iar 'arian #apa)a*i3 era toc1ai de a
identi>ica "e1ni>icaiile Jpara>ra:BriiD& In pa*ini In care aproape >iecare Aoca$ulB (i "inta*1B e"te
IncBrcatB de "en"uri Jeni*1aticeD& (i de a le <u"ti>ica din per"pectiAa inte*ratoare a poeticii $ar$iene+
Cronicarul cBrii are In"B& In parte& dreptate "B a1ende:e accentul poate prea apB"at pu" acu1 pe ideea
cB Ja(a cu1 o concepe Ion Bar$u& poe:ia e"te un produ" e?clu"iA al intelectuluiD 2a>ir1aia ar putea >i
nuanatB prin ceea ce a "pu"& pornind (i de la interpretarea din Eros 'i uto&ie, Ioana E1+ #etre"cu
de"pre caracterul JparticipatiAD al cunoa(terii In Ai:iune $ar$iana& unde J*no"eolo*icul e 2+++3
ontolo*ic& "au& In >or1ula lui Bar$u& Ecunoa(terea e aici locuireE D A+ Confi!uraii, Ed+ !acia& Clu<&
,4-,& p+,4;33+ !e alt>el& IncB In "tudiul de"pre Ion Aar3u 'i mito.
&oetica inte!rrii 1n unitate, din E?erciii %e lectur, "e "u$linia >aptul cB Jpoe:ia "a 2a lui I+B+3 nu e"te
pu"B nici "u$ "e1nul pur al intelectuluiD& cB Jintelectul e"te in"u>icient "in*urD& dualitatea per1anentB
dintre principiul "en:ual (i cel intelectual tin:Hnd "B "e re:olAe In "inte:a JnuniiD/ iar In celBlalt "tudiu&
de 0ilolo!ie 3ar3iana, din Aolu1ul Critica %e atelier 2,4-63& de1on"traia Aa 1er*e& In e"enB& In
aceea(i direcie+
A1 introdu" In *lo"ele de >aB ace"te re>erine din "paiul receptBrii cBrii lui 'arian #apa)a*i toc1ai
pentru a da o idee de"pre caracterul incitant& IncB din 1o1entul pu$licBrii "ale& al ideilor& "u*e"tiilor&
a"ocierilor co1parati"te& anali:elor de 1are pBtrundere )er1eneuticB (i criticB pe care le propune+
Sunt ate"tBri ale calitiii "ale e?e1plare pentru un de1er" interpretatiA deopotriAB ri*uro" (i inAentiA&
de un Jeclecti"1 lu1inatD 2cu1 Il cali>ica !an Culcer Intro cronicB a "a din reAi"ta JFatraD& nr+=,4-,&
reluHnd o >or1ulB a lui E+ LoAine"cu3+ Sinte:B ec)ili$ratB de "pirit uniAer"itar (i li$ertate e"ei"ticB&
Eros 'i uto&ie propune& In >elul "Bu& un 1odel "u>icient de ela"tic al a$ordBrii te?tului literar& In"B cu
e?i*ene 1etodolo*ice nici o clipB uitate& Intrun 1o1ent In care critica ro1Hnea"cB aAea neAoie 2(i& In
1ulte ca:uri& 1ai are (i acu13 de un plu" de di"ciplinB In con"trucia Ai:iunii a"upra operei& dupB un
Indelun*at 2poate c)iar prea Indelun*at3 e?erciiu >oiletoni"tic (i i1pre"ioni"t+
Ceea ce a ur1at ace"tei a doua cBri a criticului& adicB "tudiile (i e"eurile din Critica %e atelier 2,4-63&
uni>icate de 1odelul continian al Jcriticii AariantelorD& Intelectualitate 'i &oezie 2"inte:B criticB
>unda1entalB a"upra poe:iei italiene din !uecento& de InaltB inutB acade1icB& apBrutB In ,4-73&
cule*erile de cronici literare Cum&n 'i semn 2,44,3& 0ra!mente %es&re critic 2,44;3 (i Inter&retri
&e teme %ate 2,4473 (i& Intre ele& o altB "uitB de "tudii (i e"euri& tipBritB In ,446 "u$ titlul 0aa 'i
reversul, "au adBu*at >ire"c unei opere care "a "upu" In e*alB 1B"urB e?i*enelor "tudiului Jau"terD (i
1etodic ca (i IntH1pinBrii punctuale& 1ai li$ere& a literaturii In 1i(care+
La capBtul ace"tor "u1are *lo"e& "B reine1& din Cuv-ntul %e 1ncheiere al cBrii de >aB& aAerti"1entul
autorului ei 2care a>ir1a"e
,5=
,55 @
IncB la de$ut& cB Jnu e?i"tB criticB ci doar criticiD3 cu priAire la [ >aptul cB& dincolo de 1etode (i
teorii& Aaloarea interpretBrii e"te &[& a"i*uratB& In ulti1B in"tanB de capacitatea de Inele*ere& de
talentul& de per"onalitatea interpretului: JCHt de opaci "au de receptiAi "unte1 >aB de ceea ce "e
IntH1plB In :iua de a:i In cercetarea literarB "e poate Aedea& oricu1& cel 1ai $ine& nu din ceea ce
pretinde1 "B >i1& ci din ceea ce real1ente i:$uti1 "B >ace1D+ Cu inteli*ena "a pBtrun:Btoare (i >inB&
cu toate darurile unei & per"onalitBi de 1are >or1at& 'arian #apa)a*i& a i:$utit "B >acB
/
>oarte 1ult+
i& dacB ti1pul ar >i aAut rB$dare& ar 1ai >i >Bcut IncB
K
atHtea+++
E
ION POP
iilfii)
% 1*1
2i
'S1
SUMAR
#RETECT++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7
EROS I @TO#IE++,+g:+L++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,
E!@CAYIE SENTI'ENTAL++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0=
FIG@RILE A'BIG@ITYII++LIl:++:++++++++++++++++++++++++++;6
TECT@L !IN TECT++++++/+L:N"++L+++++++++++++++++++++++++++++++5,
EC#ERIENYA CA 'ELANCOLIE++K:/++++:+#L,,5lL++++++++++,.,
A
ACCI!ENTELE I'AGINAYIEI++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,
RO'AN@L CA ECERCIYI@ AL CRITIC@L@I++++++++++++++++++,00
C@FGNT !E ^NC%EIERE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,;,
JITE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,;7
PIST0A\^,+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,=-