Sunteți pe pagina 1din 79

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E

P a g i n a | 1

GUVERNUL ROMNIEI

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale


R
R
A
A
P
P
O
O
R
R
T
T
S
S
T
T
R
R
A
A
T
T
E
E
G
G
I
I
C
C
D
D
E
E

M
M
O
O
N
N
I
I
T
T
O
O
R
R
I
I
Z
Z
A
A
R
R
E
E

Revizuit 2012

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 2
Cuprins
1 Progresul financiar nregistrat n implementarea PNS ........................... 5
1.1. Alocare financiar pentru ntreaga perioad ........................................................ 5
1.2. Analiza progresului financiar pe ani, axe i msuri ............................................. 6
1.3. Evoluia bugetar n perioada 2008-2009 .............................................................. 8
2 Evoluia indicatorilor de baz ................................................................. 13
2.1. Evoluia indicatorilor de baz-obiectiv ................................................................ 13
2.2. Evoluia indicatorilor de baz-context ................................................................ 23
3 Evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor stabilite n Planul
Naional Strategic ........................................................................................... 30
3.1. Obiective i prioriti ............................................................................................. 30
3.2. Limitri ale implementrii ..................................................................................... 38
3.3. Principalele modificri ale PNDR n perioada de implementare ....................... 43
3.3.1. Modificri aduse prin cea de a II-a versiune a PNDR ............................................... 44
3.3.2. Modificri aduse prin cea de a III-a versiune a PNDR .............................................. 44
3.3.3. Modificri aduse prin cea de a IV-a versiune a PNDR .............................................. 46
3.3.4. Modificri aduse prin intermediul celei de a V-a versiuni a PNDR............................ 47
4 Analiza eficacitii i eficienei ............................................................... 49
4.1. Fluxul de implementare ........................................................................................ 49
4.1.1. Flux general pe msurile de agro-mediu - Axa 2 ................................................ 51
4.1.2. Flux general pe msurile de investiii - Axele 1 i 3 ............................................ 52
4.2. Eficacitatea i eficiena ......................................................................................... 52
4.2.1. Limitele analizei: .................................................................................................. 53
4.2.2. Axa 1: mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i forestier. .................. 57
4.2.3. Axa 2. mbuntirea mediului i a spaiului rural ................................................ 59
4.2.4. Axa 3: mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei
rurale 60
4.2.5. Axa 4. LEADER ................................................................................................... 62
4.3. Evaluarea global a msurilor n funcie de eficacitate, eficien i ponderea
msurilor ................................................................................................................ 62
4.3.1. Msuri Axa 1 ........................................................................................................ 63
4.3.2. Msuri Axa 2 ........................................................................................................ 64
4.3.3. Msuri Axa 3 ........................................................................................................ 64

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 3
5 Coeren, coordonare i stadiul de implementare al Reelei Naionale
de Dezvoltare Rural ...................................................................................... 65
5.1. Coeren i coordonare ........................................................................................ 65
5.2. Analiza coerenei i coordonarii ajutorului FEADR acordat prin intermediul
PNDR in perioada analizata ................................................................................. 72
5.3. Stadiul de implementare a Reelei Naionale de Dezvoltare Rural ................. 75R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 4
ACRONIME

APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
DADR Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
DGDR Direcia General Dezvoltare Rural
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
FEDR
Fondul European de Dezvoltare Regional
FEP
Fondul European de Pescuit
FEGA
Fondul European de Garantare Agricol
FSE
Fondul Social European
GAL Grup de Aciune Local
HNV Valoare Natural Ridicat
LDSC Linii Directoare Strategice Comune
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
ONG Organizaie Non Guvernamental
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural
PNS Planul Naional Strategic
RNDR Reeaua Naional de Dezvoltare Rural

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 5

1 Progresul financiar nregistrat n implementarea
PNS
1.1. Alocare financiar pentru ntreaga perioad

PNDR 2007-2013 a fost aprobat n luna februarie 2008, cu un buget (cost total) de 13.383.689.236
Euro din care 9.970.795.600 Euro alocare public, distribuit pe axe i pe tip de finanare, dup cum se
prezint n continuare:
Tabel 1: Buget PNDR
Msura/Axa
Contribuie public
()
Contribuie privat
()
Total ()
Total Axa 1 3.967.311.581,0 2.768.070.662,0 6.735.382.243,0
Total Axa 2 2.293.413.375,0 34.269.395,0 2.327.682.770,0
Total Axa 3 2.473.739.880,0 532.635.613,0 3.006.375.493,0
Total Axa 4 235.074.871,0 77.917.966,0 312.992.837,0
511 Asisten tehnic 376.119.793,0 - 376.119.793,0
611. Pli complementare
directe
625.136.100,0 - 625.136.100,0
TOTAL GENERAL 9.970.795.600,00 3.412.893.636,00 13.383.689.236,00
Sursa: PNDR. februarie 2008, versiune aprobat n Comitetul de Dezvoltare Rural al CE din 20.02.2008
n acest buget iniial se prevedea c, bugetul msurilor 113, 114, 213, 223, 224 i 341, se va utiliza
n cursul anului 2010, dup dobndirea capacitii administrative i dup pregtirea sistemului de
implementare a acestora (conform art. 19 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005). n anul 2008
s-a prevzut ca resursele estimate n bugetul iniial pentru msurile lansate n a doua etapa PNDR s fie
incluse (ascunse) n cadrul altor msuri din axa corespunztoare, n funcie de obiectivele specifice ale
acestor msuri. Alocarea indicativ pentru aceste msuri este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 2: Alocarea bugetar pentru msurile care vor fi promovate ncepnd cu anul 2010

Axa/Msura
Alocare
indicativ
(public) ()
Msurile n care este
cuprins alocarea
financiar
113-Pensionarea timpurie a fermierilor i
lucrtorilor agricoli
71.411.608,0 Msura 112
114-Utilizarea serviciilor de consiliere 95.215.478,0 Msura 143
Total Axa 1 166.627.086,0
213-Plti Natura 2000 pe teren agricol 100.000.000,0 Msura 214
223-Prima mpdurire a terenurilor non-agricole 75.682.641,0 Msura 221
224- Pli Natura 2000 pe teren forestier 16.053.894,0 Msura 221
Total Axa 2 191.736.535,0
341-Dobndire de competene, animare i 12.368.699,0 Msura 312

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 6
Axa/Msura
Alocare
indicativ
(public) ()
Msurile n care este
cuprins alocarea
financiar
implementarea strategiilor de dezvoltare local
Total Axa 3 12.368.699,0
TOTAL GENERAL AXELE 1, 2, 3 370.732.320,00
Sursa: PNDR. februarie 2008, versiune aprobat n Comitetul de Dezvoltare Rural al CE din 20.02.2008
n versiunea consolidat din decembrie 2009 i n conformitate cu art. 69 (5a) din Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005, Romnia a primit din FEADR o sum suplimentar de 101.694.000 Euro ceea ce
reprezint o contribuie public total de 126.288.136 Euro, prin Planul European de Redresare
Economic (PERE) (Bruxelles, 26.11.2008 COM(2008) 800 final Comunicarea Comisiei ctre Consiliul
European).
Romnia a decis ca resursele financiare atribuite prin PERE s fie utilizate n consolidarea
operaiilor i activitilor deja existente i, astfel, s faciliteze atingerea obiectivelor strategice prevzute n
Planul Naional Strategic. Alocarea se distribuie meninnd echilibrul iniial al acestor resurse n structura
financiar a Programului:
Respectnd procentul atribuit pe axe,
Prevznd o cretere a investiiei private proporional cu creterea fondurilor publice,
Atribuind un procent de cofinanare n coresponden cu procentele FEADR.
1.2. Analiza progresului financiar pe ani, axe i msuri
Analiza progresului financiar s-a realizat pe baza datelor din documentul European Agricultural
Funds for Rural Development EAFRD Financial Implementation Report 2009 (Rural Development
Programme CCI n :007RO06RPO001). n cadrul subcapitolului 1.3 Evoluia bugetar se prezint
evoluia trimestrial a execuiei financiare a PNDR ncepnd cu ultimul trimestru al 2008 (prima perioad
de plat) pn la 31 decembrie 2009.
La efectuarea acestei analize s-a luat n considerare faptul c negocierea PNDR-ului s-a realizat n
perioada iunie 2007 - februarie 2008, prin urmare implementarea acestuia nu a nceput n mod practic
dect n luna martie 2008, lun n care a fost organizat i prima sesiune de depunere proiecte pentru
msurile 121, 123 i 322.
Totui, anul 2007 se poate defini ca o perioad de adaptare legislativ i administrativ pentru
punerea n practic a msurilor. n 2007 s-a lansat msura 211 iar plile corespunztoare acestei
perioade s-au realizat n 2009.
Datele din raportul Anual de Progrese pentru anul 2009, demonstreaz marile diferene existente
ntre resursele publice angajate i asociate proiectelor aprobate i plile realizate.
La data de 31 decembrie 2009 fuseser angajate 26,3% din resursele destinate axei 1 i 34,1% din
cele destinate axei 3, n timp ce gradul de execuie financiar (plti efectuate) a atins un nivel de 4,3 i
respectiv 0,8%.R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 7
Tabel 3: Valoarea public aferent proiectelor aprobate n perioada de referin
Regiunea
Valoare eligibila nerambursabila - mii EURO
TOTAL
Regiunea
112 121 123 141 142 312 313 322 431
1 Nord-Est
Iai
771,0 56.642,8 66.655,5 7.327,5 -- 4.367,2 7.050,4 197.235,9 895,2
340.945,4
2 Sud Est
Constana
955,0 101.612,0 86.148,1 8.475,0 -- 660,2 2.923,5 36.199,3 310,3
237.283,4
3 Sud
Muntenia
Trgovite
1.204,0 111.176,4 114.907,2 7.545,0 -- 735,1 4.068,6 61.245,8 1.298,2
302.180,3
4 Sud Vest
Oltenia
Craiova
1.048,0 39.380,4 24.663,7 4.612,5 -- 1.029,8 3.170,3 155.828,4 293,8
230.026,9
5 Vest
Timisoara
1.804,0 67.493,2 53.327,7 3.097,5 -- 1.396,2 3.352,6 70.554,5 247,8
201.273,5
6 Nord-
Vest Satu
Mare
2.172,0 87.389,3 72.251,5 8.452,5 -- 3.478,6 8.856,2 198.614,5 857,0
382.071,4
7 Centru
Alba Iulia
2.211,0 56.007,0 53.073,3 6.412,5 -- 4.697,0 8.253,2 72.432,6 899,3
203.985,8
8 Bucureti
Ilfov
25,0 1.141,6 12.166,4 187,5 -- 0,0 0,0 4.981,5 25,9
18.527,9
TOTAL 10.190,0 520.842,7 483.193,3 46.110,0 0 16.363,9 37.674,7 797.092,4 4.827,4 1.916.294,6
Sursa: Raport anual de progrese privind implementarea programului naional de dezvoltare rural n Romnia n anul
2009
De asemenea, Raportul de Progrese pentru anul 2009 arat numrul redus de proiecte finalizate
raportat la cele contractate. Pn la 31 decembrie 2009, fuseser contractate 9.597 proiecte i se
finalizaser 511, dintre care 457 proiecte pe msura 121, 49 proiecte pe msura 123 i 5 proiecte pe
msura 312.R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 8
1.3. Evoluia bugetar n perioada 2008-2009
Istoricul cheltuielilor publice pe msur (T4 2008 - T4 2009)
Msur / Ax

Cheltuieli publice declarate - Euro
T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 Total
112 - Instalarea tinerilor fermieri 0,00 0,00 0,00 6.046.362,30 34.250,33 6.080.612,63
121 - Modernizarea exploataiilor agricole 1.403.844,37 30.039.617,92 29.266.858,10 28.778.672,64 32.823.996,31 122.312.989,34
123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere 344.102,17 1.733.982,12 5.767.778,95 17.235.235,31 15.517.995,12 40.599.093,67
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten 0,00 0,00 0,00 1.263.000,00 7.944.196,17 9.207.196,17
142 - nfiinarea grupurilor de productori 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,01 1.628,01
Total Axa 1: Creterea competitivitii sectoarelor agricol i
forestier
1.747.946,54 31.773.600,04 35.034.637,05 53.323.270,25 56.322.065,94 178.201.519,82
211 - Sprijin pentru zona montan defavorizat 0,00 42.131.828,88 2.167.537,58 46.571.407,48 266.846,90 91.137.620,84
212 - Sprijin pentru zone defavorizate - altele dect zona montan 0,00 0,00 0,00 33.821.902,74 330.525,85 34.152.428,59
214 - Pli de agro-mediu 0,00 0,00 0,00 142.752.085,91 1.618.980,26 144.371.066,17
Total Axa 2 : mbuntirea mediului i a spaiului rural 0,00 42.131.828,88 2.167.537,58 223.145.396,13 2.216.353,01 269.661.115,60
312 - Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi 0,00 0,00 0,00 722.466,98 1.748.104,39 2.470.571,37
313 - ncurajarea activitilor turistice 0,00 0,00 0,00 107.343,17 733.637,84 840.981,01
322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de
baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a
0,00 0,00 0,00 3.483.998,57 12.955.614,13 16.439.612,70

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 9
motenirii rurale
Total Axa 3 : Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea
economiei rurale
0,00 0,00 0,00 4.313.808,72 15.437.356,36 19.751.165,08
511 Asisten tehnic 0,00 8.445,11 636.295,42 529.546,31 186.514,40 1.360.801,24
611 - Pli complementare directe 135.347.630,76 1.942.574,19 142.111.755,03 26.493.666,47 1.095.685,03 306.991.311,48
Total 137.095.577,30 75.856.448,22 179.950.225,08 307.805.687,88 75.257.974,74 775.965.913,22

Istoricul plilor din FEADR pe msur (T4 2008 - T4 2009)
Msur / Ax Contribuia pltit din FEADR - Euro
T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 Total
112 - Instalarea tinerilor fermieri 0,00 0,00 0,00 4.837.089,84 27.400,27 4.864.490,11
121 - Modernizarea exploataiilor agricole 1.123.075,50 24.031.694,33 23.413.486,48 23.022.938,12 26.259.197,05 97.850.391,47
123 - Creterea valorii adugate a
produselor agricole i forestiere
275.281,74 1.387.185,70 4.614.223,16 13.788.188,25 12.414.396,10 32.479.274,93
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzisten
0,00 0,00 0,00 1.010.400,00 6.355.356,94 7.365.756,94
142 - nfiinarea grupurilor de productori 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 1.302,41
Total Axa 1: Creterea competitivitii
sectoarelor agricol i forestier
1.398.357,23 25.418.880,03 28.027.709,64 42.658.616,20 45.057.652,76 142.561.215,86
211 - Sprijin pentru zona montan 0,00 34.548.099,68 1.777.439,90 38.188.554,13 218.814,46 74.732.908,17

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 10
defavorizat
212 - Sprijin pentru zone defavorizate -
altele dect zona montan
0,00 0,00 0,00 27.733.960,25 271.031,20 28.004.991,45
214 - Pli de agro-mediu 0,00 0,00 0,00 117.056.710,44 1.327.563,81 118.384.274,26
Total Axa 2: mbuntirea mediului i a
spaiului rural
0,00 34.548.099,68 1.777.439,90 182.979.224,83 1.817.409,47 221.122.173,87
312 - Sprijin pentru crearea i dezvoltarea
de micro-ntreprinderi
0,00 0,00 0,00 577.973,58 1.398.483,51 1.976.457,10
313 - ncurajarea activitilor turistice 0,00 0,00 0,00 85.874,54 586.910,27 672.784,81
322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de baz pentru
economia i populaia rural i punerea n
valoare a motenirii rurale
0,00 0,00 0,00 2.787.198,86 10.364.491,30 13.151.690,16
Total Axa 3: Calitatea vieii n zonele
rurale i diversificarea economiei rurale
0,00 0,00 0,00 3.451.046,98 12.349.885,09 15.800.932,06
511 - Asisten tehnic 0,00 6.756,09 509.036,34 423.637,05 149.211,52 1.088.640,99
611 - Pli complementare directe 108.278.104,61 1.561.885,44 113.694.151,84 21.194.933,18 876.548,02 245.605.623,09
Total 109.676.461,84 61.535.621,24 144.008.337,72 250.707.458,23 60.250.706,86 626.178.585,88
R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 11
Gradul de execuie financiar al msurilor axei 1 este redus, reprezint un procent de 4,4% din
resursele prevzute pentru ntreaga perioad.
Plile arat o tendin cresctoare ncepnd cu ultimul trimestru al anului 2008, dar gradul de
execuie financiar este diferit n funcie de msur: msura 121, cu un grad de execuie financiar de
12%, urmat de msura 123 (3,7%) iar msurile 111, 125, 142 i 143 prezint un grad de execuie
financiar nul.
Grafic 1: Evoluia plilor trimestriale realizate pe parcursul 2008-2009 Axa 1
Sursa: European Agricultural Funds for Rural Development EAFRD Financial Implementation report 2009
Evoluia plilor realizate n cadrul msurilor axei 2, Msurile 211, 212 i 214 ating un total de 15%,
6,9% i respectiv 14,5% din plile realizate n raport cu totalul fondurilor alocate. n perioada 2007-2008
nu s-a realizat nici o plat.
Grafic 2: Evoluia plilor trimestriale efectuate n perioada 2008-2009 Axa 2

Sursa: European Agricultural Funds for Rural Development EAFRD Financial Implementation report 2009

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 12
Evoluia plilor efectuate pentru msurile din cadrul axei 3 demonstreaz o tendin cresctoare
ncepnd cu anul 2008. Totui, volumul de pli realizate este foarte redus (0,8% din alocarea financiar).
Grafic 3: Evoluia plilor trimestriale efectuate n perioada 2008-2009 Axa 3
Sursa: European Agricultural Funds for Rural Development EAFRD Financial Implementation report 2009
Implementarea axei 4 se afl ntr-un stadiu incipient. Conform datelor din Raportul Anual de
progres pentru anul 2009, au fost aprobate 111 proiecte cu o valoare public de 4.827.472 Euro pentru
msura 431.1 ns nu a fost efectuat nici o plat.
Msura 511 prezint un grad de realizare de aprox. 0,4% din resursele alocate pentru ntreaga
perioad, au fost ncheiate 5 contracte cu o valoare eligibil de 788,846 mii Euro.
Plile complementare directe (msura 611) ating un procent de realizare foarte ridicat (49,1% din
fondurile alocate).


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 13
2 Evoluia indicatorilor de baz
2.1. Evoluia indicatorilor de baz-obiectiv
INDICATORI DE BAZ - OBIECTIV
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romnia
Variaia n
perioada
2006 - 2009
Progresul inregistrat
Orizontal
1
Dezvoltarea
economic
PIB/locuitor
(UE 27 = 100%)
EUROSTAT 2005 33% 2006 39% 2009 46%
Dezvoltarea economica a
Romaniei a avut o evolutie
pozitiva, PIB a avut o
tendinta permanenta de
crestere
2 Rata de angajare
Persoane angajate
ca procent din
populaia total ce
aparine aceleiai
categorii de vrst
(%)
INS 2005 57,7 2006 61,1 2009 60,7
Rata de ocupare a populatiei
a inregistrat o usoara
crestere, aratand o evolutie
pozitiva a acestui indicator
3 Rata omajului
Rata omajului (%
populaia activ)
INS 2005 7,2 2006 7,3 2009 6,9
Rata somajului a scazut usor,
aratand o evolutie pozitiva a
pietei muncii


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 14


INDICATORI DE BAZA - OBIECTIV
AXA

Indicator
Unitatea de msur Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia n
perioada
2006 -
2009
Progresul inregistrat
AXA 1:
Creterea
competitivit
ii
sectoarelor
agricol i
forestier
4
Training i
educaie n
agricultur
% Fermieri cu nivel
de educaie de baz
i complet
INS 2005 7,4 2006

-
2009

-
-
Statisticile oficiale nu au oferit
date actualizate cu privire la
evolutia acestui indicator in
perioada analizata
5
Structura pe
vrste n
agricultur
Cota: % fermieri < 35
/ >= 55 ani
EUROSTAT 2005 0,08 2007 0,06 2009 NA -
Datele releva tendinta generala
de imbatranire a populatiei,
reflectata si in structura pe
varste in agricultura
6
Productivitatea
muncii n
agricultur
VAB/AWU - total i
pe sector (lei
/persoane)
INS 2005 NA 2006 9.420,92 2008 10.350,90
Productivitatea muncii in
agricultura a crescut, aratand o
evolutie pozitiva a a
competitivitatii agriculturii
7
Formarea
capitalului fix
brut n
agricultur
GFCF n agricultur
Mil. euro
EUROSTAT 2003 498 2005 501 2008 976
Capitalul fix brut din agricultura
a avut o evolutie pozitiva,
aratand imbunatatirea
semnificativa a investitiilor in
capitalului fix din agricultura in
ultimii ani, o rata de crestere de
aprox. 14% pe an
8
Dezvoltarea
angajrii n
sectorul primar
Angajarea n sectorul
primar (mii persoane)
INS 2005 2.943 2006 2.939 2009 2.689
Angajarea in sectorul primar a
a resimtit o usoara scadere in
perioada analizata
9
Dezvoltarea
economic a
sectorului
VAB n sectorul
primar (Milioane de
)
EUROSTAT 2002 4.576,9 2006 5.648,6 2009 7.474,0
Sectorul primar a intregistrat o
crestere semnificativa a valorii
adaugate brute refelectand

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 15
primar astfel cresterea performantei
sectorului agricol
10
Productivitatea
muncii n
industria
alimentar
VAB/angajat n
industria alimentar
(Lei/angajat)
INS 2005 80.281,7 2006 92.417,6 2008 112.934,8
Productivitatea muncii in
industria alimentara a crescut,
aratand o evolutie pozitiva a a
eficientei muncii in industria
alimentara
11
Formarea
capitalului fix
brut n
industria
alimentar*
GFCF n industria
alimentar
NA 2005 NA 2006 NA 2009 NA
Indicator indisponibil
12
Dezvoltarea
angajrii n
industria
alimentar
Rata de angajare n
industria alimentar
(mii persoane)
EUROSTAT 2005 2277 2006 2219 2007 2165
Rata de angajare in industria
alimentara a inregistrat o
tendinta de usoara scadere
13
Dezvoltarea
economic a
sectorului
alimentar
VAB n industria
alimentar (mil. euro)
EUROSTAT 2005 4.785,9 2006 5.648,6 2009 7.441,5
Conform dateelor Eurostat VAB
in industria alimentara a
crescut, aratand o evolutie
pozitiva a acestui sector in
economia romaneneasca
14
Productivitatea
muncii n
sectorul
forestier
VAB/angajat n
Agricultur,
vntoare i
silvicultur
(Lei/angajat)
INS 2005 7.885,8 2006 9.420,9 2008 10.350,9
Productivitatea muncii in
sectorul forestier a crescut,
aratand o evolutie pozitiva a a
eficientei muncii in sectorul
forestier
15
Formarea
capitalului fix
n sectorul
forestier
GFCF n sectorul
forestier (mil. Euro)
EUROSTAT 2005 NA 2006 NA 2008 29,8
Nu exista date disponibile
pentru a analiza evolutia
acestui indicator in timp
16
Importana
fermelor de
semi-
subzisten n
NSM
Numr de ferme < 1
UDE
INS 2005 3.020.184 2006 - 2009 --
Cel mai recent recensamant
agricol a avut loc in anul 2011,
rezultatele acestuia nefiind inca
disponibile

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 16
Importana
fermelor de
subzisten n
Romnia
Numr de ferme < 2
UDE
INS 2005 3.871.242 2006 - 2009 -
Cel mai recent recensamant
agricol a avut loc in anul 2011,
rezultatele acestuia nefiind inca
disponibile
Importana
fermelor de
semi-
subzisten n
Romnia
Numr de ferme >2
UDE< 8 UDE
INS 2005 354.317 2006 - 2009 -
Cel mai recent recensamant
agricol a avut loc in anul 2011,
rezultatele acestuia nefiind inca
disponibile


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 17


INDICATORI DE BAZA - OBIECTIV
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioad
a 2006
- 2009
Progresul inregistrat
AXA 2:
mbuntirea
mediului i a
spaiului rural
17 Biodiversitate:
Populaia de
psri
specifice
terenurilor
agricole**
Evoluia indicelui
populaiilor de
psri specifice
terenurilor agricole
(perechi /parcela
de observare)
SOR 2005 NA 2006 NA 2010 1,47 perechi
/parcela de
observare a
20 de specii
de psri
luate n
considerare
Valoarea de baz a
fost stabilit prin
intermediul unui studiu
realizat de ctre
Societatea Ornitologic
Romn (SOR) n anul
2010, reprezint 100%,
18 Biodiversitate:
Terenurile cu
nalt valoare
natural
SAU n zonele cu
nalt valoare
natural (milioane
ha)
Indicativ
MADR
2005 NA 2006 NA 2008 2,4
19 Biodiversitate:
Componena
pe specii a
populaiilor de
arbori
Distribuirea
speciilor pe zone
de FOWL
(%conifere/%foioas
e/%mixt)
MCPFE
2007
2005 28,7/68,4/
0,0
2006 NA 2009 NA Nu sunt disponibile
date care sa permita o
analiza a evolutiei in
timp
20 Calitatea apei:
Bilanul brut a
nutrienilor
Balana azotului
(kg/ha)
Eurostat
- Agri-
environ
mental
indicato
rs
2005-2008 6,8
Comparativ cu valorile
medii pentru UE 27,
valorile inregistrate in
Romania sunt
semnificativ mai mici
Balana fosforului
(kg/ha)
2005-2008 -1,3

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 18
AXA 2:
mbuntirea
mediului i a
spaiului rural
21 Calitatea apei:
Poluarea cu
nitrai i
pesticide
Tendinele anuale
privind concentraia
de nitrai din ape de
suprafaa mg/l NO3
EEA 2005 NA 2006 NA 2009 1 Nu sunt disponibile
date care sa permita o
analiza a evolutiei in
timp
Tendinele anuale
privind concentraia
de nitrai din ape de
adncime mg/l
NO3
2005 NA 2006 NA 2009 17,5
22 Sol: Zone care
prezint risc
de eroziune a
solurilor
(T/ha/an) JRC 2004 0,44 2006 2,6 2009 NA Tendinta de crestere
23 Sol:
Agricultur
ecologic
SAU pentru
agricultura
ecologic (Ha)
DG
AGRI
2005 87.916 2006 107.582 2009 168,288

Suprafata de teren pe
care se practica
agricultura ecologica a
crescut semnificativ,
aratand o evolutie
pozitiva
24 Schimbri
climatice:
Producia de
energie
regenerabil
care provine
din agricultur
i din sectorul
forestier
Producia de
energie
regenerabil din
agricultur (ktep)
Eurostat 2005 0 2006 9 2008 58 Productia de energie
regenerabila in
agricultura a crescut
semnificativ
Producia de
energie
regenerabila din
silvicultura (ktep)
Eurostat 2005 3.229 2006 3.235 2008 3.750 Productia de energie
regenerabila din
silvicultura a crescut
usor
25 Schimbri
climatice:
SAU dedicat
produciei de
energie
regenerabil
SAU pentru
culturile energetice
i de biomas (mii
de ha)
DG
AGRI
2005 NA 2006 NA 2007 88 Nu sunt disponibile
date care sa permita o
analiza a evolutiei in
timp

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 19
26 Schimbri
climatice:
Emisii de gaze
cu efect de
ser din
agricultur
Emisiile de gaze cu
efect de ser din
agricultur
(Echivalentul a
1000 ton. de CO2)
Eurostat 2005 20.283 2007 19.550 2008 20.287 Trend constant
* Sursa de date pentru indicatorul Formarea capitalului fix brut n industria alimentar, in cazul Statelor Membre pentru care indicatorul este disponibil o
constituie Eurostat - Economy & Finance National Accounts Annual national accounts - Breakdowns - Breakdown by 31 branches - Macroeconomic
aggregates at current prices.
Pana in prezent Eurostat nu a furnizat date pentru Romania. O sursa alternativa de date o poate constitui datele inregistrate in statisticile nationale, prin
intermediul Institutului National Statistic (INS). Au loc demersuri pentru furnizarea acestui indicator de catre INS, prin includerea acestuia in Programul Statistic
Naional Multianual elaborat de catre INS si avizat si de catre MADR. In cazul in care acest lucru nu este posibil datorita bugetului INS insuficient pentru cerintele
tuturor ministerelor, se doreste ca INS sa sprijine AM PNDR, in sensul furnizarii metodologiei privind colectarea, procesarea, analiza i constituirea seriilor de
date statistice, urmnd ca datele statistice s fie obinute (colectate si agregate) prin cercetari i studii statistice finanate prin msura de Asisten Tehnic din
cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013.

** n ceea ce privete indicatorul de baz referitor la Populatia de pasari specifice terenurilor agricole, precizm faptul c, avnd n vedere ca, Romania nu a a
facut parte din studiul elaborat de Eurostat si PECBM (Pan-European Common Bird Monitoring) prin care s-a stabilit indexul populatiilor de pasari (19 specii,
datele inregistrate in anul 2000 reprezentand valoarea de baza in functie de care se urmareste evolutia populatiilor de pasari, 2000 = 100), AM PNDR a finantat
in 2010 un studiu realizat de catre Societatea Ornitologica Romana, prin care s-a stabilit valoarea de baza pentru Romannia, in functie de care se va analiza
evolutia viitoare a populatiilor de pasari specifice terenurilor agricole, pentru Ro valoarea 2010 = 100%. Datele culese pe parcursul anului 2010 au fost organizate
ntr-o baz de date de Access, unde sunt introduse datele fiecrui Jurnal de teren, precum i datele de la fiecare punct de observaie (numr punct, ora nceperii
observaiei, intensitate vnt, numrul speciilor observate pe categorii). Din aceast baz de date se pot genera n viitor tabele specifice, pe siruri de date culese
pe parcursul unor perioade multianuale, folosite de programul informatic TRIM, pentru evaluarea tendinelor populaiilor speciilor analizate. Nivelul de baz pentru
populaiile de specii de psri specifice terenurilor agricole n Romnia, rezultat n urma studiului derulat pe parcursul anului 2010, este de 1,47 perechi per plot
de observaie, reprezentnd nivelul de baz al indexului speciilor de psri specifice terenurilor agricole pentru Romnia (100% la nivelul de referin dat de anul
2010).R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 20

INDICATORI DE BAZA - OBIECTIV
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul inregistrat
AXA 3: Calitatea
vieii n zonele
rurale i
diversificarea
economiei rurale
27
Fermieri cu alte
activiti
generatoare de
venit
% Fermieri cu
alte activiti
generatoare de
venit
EUROSTAT 2003 19,9 2005 41 2007 36,3
Se inregistreaza o crestere
a fermierilor care
desfasoara activitati
nonagricole, ceea ce arata
o imbunatatire a situatiei
diversificarii activitatilor
economice in mediul rural
28
Dezvoltarea
angajrii n
sectorul non-
agricol
Populaia
ocupat n
activiti
neagricole (mii
persoane)
EUROSTAT 2005 6.184 2006 6.479 2007 9.365
Datele reflecta cresterea
populatiei ocupate in
activitati nonagricole si o
diversificare a activitatilor
economice in zona rurala
29
Dezvoltarea
economic a
sectorului non-
agricol
VAB n sectorul
secundar
(milioane de lei)
INS 2005 ND 2006 74.546,1 2009 104.738,7
Conform datelor INS, VAB
in sectorul secundar a
crescut, aratand o evolutie
pozitiva a acestui sector in
economia romaneasca
VAB n sectorul
teriar (milioane
de lei)
INS 2005 NA 2006 147.875,1 2009 221.409,6
VAB in sectorul tertiar a
crescut semnificativ
30
Dezvoltarea
activitilor
independente
Persoane care
desfoar
activiti
independente
(mii persoane)
EUROSTAT 2005 .1959 2006 1.924 2009 1.922
Numarul persoanelor care
desfasoara activitati
independente
(autoangajate) pastreaza un
trend constant

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 21
INDICATORI DE BAZA - OBIECTIV
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul inregistrat
31
Infrastructura de
turism n zonele
rurale
Capacitatea de
cazare turistic
INS 2005 282.661 2006 287.158 2009 303.486
Trend de crestere generat
de investitiile in
infrastructura de primire
turistica
32
Rspndirea
Internetului n
zonele rurale
% Populaie
nscris la DSL
Internet (Digital
Subscriber Line)
DG AGRI
based on
DG-INFSO

-

-
2008 3,1 2009 3,4
Trend ascendent
33
Dezvoltarea
sectorului
serviciilor
% VAB n
servicii in total
VAB
INS 2005 ND 2006 48,6 2009 50,1
Trend ascendent
34 Migraia net
Rata migraiei
nete
EUROSTAT 2005 -0,3 2006 NA 2008 0,1
Rata migratiei a devenit
pozitiva
35
Formare
continu n
zonele rurale
% Populaie
adult ce
particip la
educaie i
instruire
EUROSTAT 2004 1,4 2006 1,3 2009 1,4
Trend constantR A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 22
INDICATORI DE BAZA - OBIECTIV
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia n
perioada
2006 - 2009
Progresul inregistrat
AXA 4
LEADER
36
Dezvoltarea
Grupurilor de
Aciune Local
% Populaie
acoperita de
GAL-uri
MADR 2005 0 2006 0 2009 0
Selectia GAL-urilor in
Romania a avut loc
ulterior anului 2009


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 23

2.2. Evoluia indicatorilor de baz-context
INDICATORI DE BAZA - CONTEXT
AXA

Indicator
Unitatea de msur Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul inregistrat
Orizontal
1
Desemnarea
zonelor
rurale
Desemnarea zonelor
rurale conform
metodologiei OECD
(PR i IR)
OECD 2005 - 2006 - 2009 -
In documentele programatice in
domeniul dezvoltarii rurale pentru
perioada 2007-2013, Romania nu a
utilizat definitia spatiului rural conform
metodologiei OECD
2
Importana
zonelor
rurale
% Teritoriu n zonele
rurale (Predominant
Rural si Intermediar
Rural conform OECD)
OECD 2005 99,9 2006 - 2008 99,2
In documentele programatice in
domeniul dezvoltarii rurale pentru
perioada 2007-2013, Romania nu a
utilizat definitia spatiului rural conform
metodologiei OECD
% Populaie n zonele
rurale
INS 2005 45,1 2006 45,1 2009 45,0
Tendinta constanta
% VAB n zonele rurale
(Predominant Rural si
Intermediar Rural
conform OECD)
EUROSTAT 2002 80,9 2005 80,3 2008 75
Tendinta de scadere
% Populaiei ocupate
din mediul rural n total
populaie ocupat
INS 2005 NA 2006 45,1 2009 45,6
Tendinta constantaR A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 24


INDICATORI DE BAZA - CONTEXT
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul
inregistrat
AXA 1:
Creterea
competitivitii
sectoarelor
agricol i
forestier
3
Utilizarea
terenului
agricol
% Teren
arabil/puni
permanente/culturi
permanente
INS 2005 63,9/22,8/2,9 2006 64,0/22,6/2,8 2009 64,1/22,5/2,9
Tendinta constanta
4
Structura
fermei
Numr de ferme
(milioane)
INS 2005 4,25 2007 3,93 2009 NA
Tendinta de
scadere generata
de comasarea
terenurilor
Suprafaa agricol
utilizat (mii de
hectare)
INS 2005 14.741,2 2007 ND 2009 14.684,9
Tendinta de usoara
scadere
Suprafaa medie a
fermei (Ha)
EUROSTAT 2003 3,2 2005 3,3 2007 3,5
Tendinta de usoara
crestere,
demonstrata si de
scaderea
numarului de ferme
Suprafaa
economic medie a
fermei
EUROSTAT 2005 1,1 2006 NA 2007 1
Tendinta constanta
Fora de munc
(AWU)
EUROSTAT 2005
2.595.590

2006 - 2007
2.205.280


Tendinta de
scadere

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 25
INDICATORI DE BAZA - CONTEXT
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul
inregistrat
5
Structura
sistemului
forestier
Terenul forestier
disponibil pentru
furnizarea de mas
lemnoas (FAWS)
(mii ha)
FOREST
EUROPE/UNEC
E/FAO
2005 4,628 2006 NA 2010

5.193

Tendinta de usoara
crestere

Proprietatea (%
FAWS considerat
eligibil - deinut de
instituii publice
altele dect Statul/
n proprietate
privata)
INS 2005 13,39/20,35 2006 NA 2009 NA
Nu sunt disponibile
date care sa
permita o analiza a
evolutiei in timp
Dimensiunea medie
a exploatatiei private
(FOWL) (ha)
INS 2006 0,6 2006 NA 2009 NA
Nu sunt disponibile
date care sa
permita o analiza a
evolutiei in timp
6
Productivitate
a sectorului
forestier
Creterea medie a
volumului - anual
net (m
3
/ an / ha
FAWS)
INS date
2005/Eurostat
date 2010
2005 5,6 2006 NA 2010 6,5
Tendinta de
crestere


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 26

INDICATORI DE BAZA - CONTEXT
AXA

Indicator
Unitatea de msur Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul
inregistrat
AXA 2:
mbuntirea
mediului i a
spaiului rural
7
Utilizarea
terenului
% Teren
agricol/forestier/natur
al /artificial
CLC 2000
CLC 2006
2000
56,6/29,3/6,2/
6,3
2006
56,7/29,3/5,8/
6,3
2009 NA
S-au inregistrat
usoare variatii ale
valorii indicatorului
8
Zone
defavorizate
-LFA
%SAU n non
LFA/LFA montan /
LFA semnificativ /
LFA specific
DG AGRI/
CAP-IDIM
2005 - 2006 - 2008
71,1/15,7/1,3/
11,9

Nu sunt disponibile
date care sa permita
o analiza a evolutiei
in timp
9
Zone pe
care se
practic
agricultura
extensiv
% SAU pentru culturi
arabile extensive
EUROSTAT 2005 42,2 2007 47,3 2009 -
Tendinta constanta
% SAU pentru
punat extensiv
EUROSTAT 2005 37,5 2007 38,6 2009 -
Tendinta constanta
10
Zone Natura
2000
% Teritoriu n cadrul
Natura 2000
DG ENV/
EEA-
2005 - 2006 - 2010
11,9 SPAs
13,2 SCIs

Nu sunt disponibile
date care sa permita
o analiza a evolutiei
in timp
% SAU n cadrul
Natura 2000
DG ENV/
EEA
2005 - 2006 - 2010 9,8
Nu sunt disponibile
date care sa permita
o analiza a evolutiei
in timp
% Zone forestiere n
cadrul Natura 2000
DG ENV/
EEA
2005 - 2006 - 2010 29,8
Nu sunt disponibile
date care sa permita
o analiza a evolutiei
in timp
11
Biodiversita
te: Pduri
% FOWL protejat
pentru conservarea
MCPFE
2007
2005
2,13/1,31/2,7
9/2,20
2006 NA 2009 NA
Nu sunt disponibile
date care sa permita
o analiza a evolutiei

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 27
INDICATORI DE BAZA - CONTEXT
AXA

Indicator
Unitatea de msur Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul
inregistrat
protejate biodiversitii,
peisajelor i elemente
naturale specifice
(MCPFE 4.9, clasa
1.1, 1.2, 1.3 & 2)
in timp

INDICATORI DE BAZA - CONTEXT

AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia n
perioada
2006 - 2009
Progresul
inregistrat
AXA 2:
mbuntirea
mediului i a
spaiului
rural
12
Dezvoltarea
zonelor
forestiere
Creterea
anual medie a
pdurilor i a
altor zone
forestiere (1000
ha/an)
FRA 2010
2000-
2005
5,6
2005-
2010
-2,0 - -
Tendinta
negativa
13
Sntatea
ecosistemului
forestier
% Mixt (toate
speciile)/%
conifere/%
foioase n clase
de defoliere 2-4
ICP Forest 2004

11,7/7,6/13
2006 21,3/21,6/21,2 2009 18,9/21,7/18,3


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 28
14 Calitatea apei
% teritoriu
desemnat ca
fiind Zon
Vulnerabil la
Nitrai
MADR 2005 NA 2007 8,64
DG
ENV
2009
57,8
Crestere
semnificativa
15
Utilizarea
apei
% SAU irigata EUROSTAT 2005 0,7 2006 NA 2007 1,3
Tendinta de
crestere dar se
pastreaza
decalajul fata de
media
europeana de
6,7
16
Pduri de
protecie
destinate in
principal
proteciei
solurilor i
apelor
% FOWL teren
gestionat n
principal pentru
sol i protecia
apelor (MCPFE
5.1 clasa 3.1)
MCPFE
2007 date
2005/
FOREST
EUROPE
UNECE-
FAO date
2010
2005 25,1 2006 NA 2010 44,4
Crestere
semnificativa
INDICATORI DE BAZA - CONTEXT
AXA

Indicator
Unitatea de
msur
Sursa Anul
Valoare
pentru
Romnia
Anul
Valoare
pentru
Romania
Anul
Valoare
pentru
Romania
Variaia
n
perioada
2006 -
2009
Progresul
inregistrat
AXA 3:
Calitatea
17
Densitatea
populaiei
Locuitori / km
2
INS 2005 90,7 2006 90,9 2009 90,1
Trend de usoara
descrestere

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 29
vieii n
zonele rurale
i
diversificarea
economiei
rurale
18
Structura pe
vrste
% Persoane cu
vrste de (0-14)
ani/ (15-64) ani /
>=65 ani din
populaia total
INS 2005
naional:
15,6/69,6/1
4,8 rural:
17,8/63,4/1
8,7
2006
naional:
15,59/69,64/1
4,75 rural:
17,83/63,44/1
8,71
2009
naional:
15,11/69,95/1
4,92 rural:
17,02/64,39/1
8,58
//
Tendinta constanta
19
Structura
economiei
% VAB pe sector
(primar/secundar
/teriar)
INS 2004
14,1/34,3/5
1,6
2006 8,8/36,1/55,0 2009 7,0/37,3/55,6 //
Scaderea ponderii
sectorului primar,
cresterea ponderii
sectorului secundar
si tertiar
demonstreaza
diversificarea
activitatilor
economice in
spatiul rural
20
Structura
angajrii
% Angajare pe
sector
(primar/secundar
/teriar)
INS 2005
32,2/30,3/3
7,5
2008
35,4/35,2/29,
4
2009
35,8/33,7/30,
5
//
Angajarea in
sectorul primar a
cunoscut cea mai
semnificativa
crestere dintre cele
trei sectoare
economice
21
omajul pe
termen lung
Total ( 12 luni i
peste )
INS 2005
Urban: 4
2006
Urban: 4,7
2009
Urban: 2,6 Tendinta de
scadere atat la
nivel national cat si
rural
Rural: 2,7 Rural: 3,2 Rural: 1,5
22
Nivelul de
educaie
% Aduli (25-64)
cu educaie
medie i
superioar
INS 2005 73,1
2006
Eurost
at
74,3
2009
INS
75,2
Tendinta de usoara
crestere
23
Infrastructura
Internet
DSL acoperire
(% teritoriu)
DG-INFSO 2005 NA 2006 NA 2010 82
Nu sunt disponibile
date care sa
permita o analiza a
evolutiei in timp

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 30
3 Evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor
stabilite n Planul Naional Strategic
3.1. Obiective i prioriti
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, pune accentul pe aspecte precum competitivitate,
mediu, calitatea vieii, avnd ca obiective generale:
Creterea competitivitii sectoarelor agro-alimentar i forestier;
mbuntirea mediului i a spaiului rural;
ncurajarea diversificrii economiei rurale i mbuntirea calitii vieii din spaiul rural;
Demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare local (LEADER).
Fiecare dintre aceste patru obiective generale marcheaz structura principalelor axe ale PNDR i
sunt transpuse n diferite obiective strategice ce in cont de situaia economic local i regional din
mediul rural i provocrile ce vor urma. Aceste obiective se concretizeaz i devin operaionale prin
intermediul unor obiective specifice, n cadrul crora s-au conturat i elaborat diferite msuri specifice n
strns legtur cu obiectivele strategice.
n cadrul Planului Naional Strategic, prioritizarea obiectivelor este reflectat n alocarea financiar
a fiecrui obiectiv i a msurilor implementate.
Gradul de realizare al acestor obiective este strns legat de gradul de eficacitate i eficien a
diferitelor msuri i de valoarea pe care o ating indicatorii de realizare i rezultat care cuantifica obiectivele
lor specifice. Din aceast cauz, analiza gradului de ndeplinire a obiectivelor strategice se realizeaz n
baza resurselor programate i a resurselor efectiv executate, adic, compararea valorilor atinse cu cele
programate.
n tabelul de mai jos apar dou tipuri de calcul: gradul de ndeplinire financiar a respectivelor
obiective n termeni absolui, adic, comparnd gradul de execuie a realizrii cu nivelul bugetat i n
termeni relativi, procentul pe care-l reprezint resursele executate, grupate, pentru realizarea fiecrui
obiectiv, n funcie de bugetul executat n mod real pe fiecare ax pn la data de 31 decembrie 2009.
n continuare, se prezinta principalele calcule realizate pornind de la tabelul de alocare financiar
din cadrul PNDR:
Gruparea resurselor alocate pe msura i al procentului programat destinat realizrii obiectivelor
strategice avnd n vedere legtura lor cu obiectivele specifice fiecrei msuri.
Calculul gradului de contribuie financiar a fiecreia dintre msuri la obiectivele strategice n
funcie de totalul programat.
Calculul contribuiei i ponderea specific a fiecreia dintre msuri la realizarea obiectivelor
strategice n funcie de totalul realizat pn la 31 decembrie 2009.R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 31
Obiective
strategice

Obiective
specifice

Msuri

Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
1

Cheltuial
public
estimat pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
estimat a
fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
estimat a
obiectivului
n total
finanare
public/ax

Ponderea
estimat a
fiecrei axe
n total
alocare
FEADR
Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
2

Cheltuial
public
actualizat
pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
actualizat
a fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
actualizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax

Cheltuial
public
realizat pe
msura
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009
3

Cheltuial
public
realizat pe
obiectiv
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009

Ponderea
realizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax
pn la 31
dec.2009

Contribuia
obiectivului n
total realizat
pn la 31
dec.2009

mbuntirea
competenelor
fermierilor i
ale altor persoane
implicate
n sectoarele
agroalimentar
i forestier, ca mijloc
de
ncurajare a unui
management mai
bun al
exploataiilor
agricole,
pdurilor i unitilor
de
procesare
Sprijinirea fermierilor
i a
persoanelor care i
desfoar
activitatea n
sectoarele
agroalimentar i
forestier pentru
mbuntirea
capitalului uman prin
sprijinirea acestora
n vederea
adaptrii la noul
context
111 Formare
profesional, informare i
difuzare de cunotine"
119,02
277,72
100,00%
7,00%
44,23%
119,02
277,71
100,00%
7,00%
0,00 0,00
0,00%
0,00%
143 Furnizarea de servicii
de consiliere i consultan
pentru agricultori
63,48 100,00% 158,69 100,00% 0,00 0,00
114 Utilizarea serviciilor
de consiliere
(2010)
95,22 100,00% 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
mbuntirea
competitivitii
fermelor
comerciale i de
semisubzisten
i a asociaiilor
acestora cu
respectarea
principiilor dezvoltrii
durabile
Accelerarea
adaptrii
structurale a
agriculturii i
ncurajarea fermelor
de semisubzisten
s ptrund pe
pia
112 Instalarea tinerilor
fermieri
265,81
813,30
100,00%
20,50%
337,22
813,30
100,00%
20,50%
6,08
15,29 8,58% 3,27%
113 Pensionarea timpurie
a fermierilor i a
lucrtorilor agricoli
(2010)
71,41 100,00% 0,00 100,00% 0,00
141 Sprijinirea fermelor
agricole de
semisubzisten
476,08 100,00% 476,08 100,00% 9,21
Modernizarea
exploataiilor
agricole
121 Modernizarea
exploataiilor agricole
991,83 991,83 100,00% 25,00% 991,83 991,83 100,00% 25,00% 122,32 122,32 68,64% 26,16%
Creterea adaptrii
fermelor
din punct de vedere
economic
i de mediu
125 mbuntirea i
dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea i
adaptarea agriculturii i
silviculturii
476,08 476,08 100,00% 12,00% 476,08 476,08 100,00% 12,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Restructurarea i
modernizarea
sectoarelor de
procesare i
marketing a
produselor agricole
i
forestiere, n paralel
cu
respectarea
principiilor
dezvoltrii durabile.
Sprijinirea industriei
agroalimentare
123 Creterea valorii
adugate a produselor
agricole i forestiere
856,94
4

995,80
80,00%
25,10%
856,94
5

995,08
80,00%
25,10%
32,48
32,48 18,23% 6,95%
142 nfiinarea grupurilor
de productori
138,86 100,00% 138,86 100,00% 0,002
mbuntirea
modului de
gospodrire a
pdurilor i
dezvoltarea
produselor
silvice
122 mbuntirea valorii
economice a pdurii
198,37
412,60
100,00%
10,40%
198,37
412,60
100,00%
10,40%
0,00
8,12 4,56% 1,74% 123 Creterea valorii
adugate produselor
agricole i forestiere
214,23
6
20,00% 214,23
7
20,00% 8,12
Total Axa 1 3.967,3 3.967,3 100% 100% 44,23% 3.967,3 3.967,3 100% 100% 178,21 178,21 100,00% 38,11%
Continuarea utilizrii
terenurilor agricole
S contribuie n
zona montan
211 Sprijin pentru zona
montan defavorizat
607,75 607,75 100% 26,50% 25,57% 607,75 607,75 100% 26,50% 91,14 91,14 33,80% 19,49%


1
Sursa: Tabel pag. 119, PNDR 2007-2013 versiunea a V-a, iunie 2010
2
Sursa: Financial Implementation Report 2009
3
Sursa: Financial Implementation Report 2009
4
Reprezint 80% din 1.071,17 (alocarea financiar total n mil. euro pe msur fr alocarea suplimentar PERE) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent.
5
Reprezint 80% din 1.071,17 ( alocare financiar total pe msur n mil. euro fr alocarea suplimentar PERE) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent
6
Reprezint 20% din 1.071,17 (alocarea financiar total pe msur n mil. euro fr alocarea suplimentar PERE) conform gradului de participare la obinerea obiectivului
7
Reprezint 20% din 1.071,17 ( alocarea financiar total pe msur n mil. euro fr alocarea suplimentar PERE) conform gradului de participare la obinerea obiectivului

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 32
Obiective
strategice

Obiective
specifice

Msuri

Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
1

Cheltuial
public
estimat pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
estimat a
fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
estimat a
obiectivului
n total
finanare
public/ax

Ponderea
estimat a
fiecrei axe
n total
alocare
FEADR
Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
2

Cheltuial
public
actualizat
pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
actualizat
a fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
actualizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax

Cheltuial
public
realizat pe
msura
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009
3

Cheltuial
public
realizat pe
obiectiv
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009

Ponderea
realizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax
pn la 31
dec.2009

Contribuia
obiectivului n
total realizat
pn la 31
dec.2009

din
zonele defavorizate
i
promovarea
agriculturii
durabile
defavorizat la
utilizarea continu a
terenurilor agricole,
meninndu-se
astfel viabilitatea
spaiului rural i, de
asemenea,
meninndu-se i
susinndu-se
activitile agricole
durabile
S contribuie n
zonele
defavorizate - altele
dect
zona montan, la
utilizarea
continu a
terenurilor
agricole,
meninndu-se
astfel
i viabilitatea
spaiului rural
i, de asemenea,
meninnduse
i susinndu-se
activitile
agricole durabile
212 Sprijin pentru zone
defavorizate-altele dect
zona montan
493,08 493,08 100% 21,50% 493,08 493,08 100% 21,50% 34,15 34,15 12,66% 7,30%
Conservarea i
mbuntirea strii
resurselor naturale
i a habitatelor.
Sprijinirea fermierilor
prin
compensarea
dezavantajelor
specifice rezultate
din
implementarea
reelei Natura
2000, pe baza
obligaiilor ce
revin din directivele
privind
protecia psrilor i
conservarea
habitatelor
naturale i a
speciilor
slbatice
213 Pli Natura 2000 pe
teren agricol (2010)
100,00 100,00 100% 4,36% 0,00 0,00 100% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
S contribuie la
dezvoltarea
rural durabil prin
ncurajarea
utilizatorilor de
terenuri agricole s
introduc
sau s continue
metode de
producie agricol,
compatibile cu
mbuntirea
mediului, inclusiv a
biodiversitii, a
apei, a
solului i a peisajului
rural
214 Pli de agro
mediu
863,23 863,23 100% 37,64% 963,23 963,23 100% 42,00% 144,37 144,37 53,54% 30,87%

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 33
Obiective
strategice

Obiective
specifice

Msuri

Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
1

Cheltuial
public
estimat pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
estimat a
fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
estimat a
obiectivului
n total
finanare
public/ax

Ponderea
estimat a
fiecrei axe
n total
alocare
FEADR
Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
2

Cheltuial
public
actualizat
pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
actualizat
a fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
actualizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax

Cheltuial
public
realizat pe
msura
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009
3

Cheltuial
public
realizat pe
obiectiv
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009

Ponderea
realizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax
pn la 31
dec.2009

Contribuia
obiectivului n
total realizat
pn la 31
dec.2009

Promovarea
managementului
durabil al terenurilor
forestiere.

Creterea suprafeei
de pdure cu rol de
protecie a apei,
solurilor, mpotriva
factorilor naturali i
antropici duntori,
precum i de
asigurare a funciilor
recreative, pe baza
rolului
multifuncional al
acesteia
221 Prima mpdurire a
terenurilor agricole
137,60
8

213,28
100%
9,30
229,34
229,34

100%
10,0%
0,00 0,00 0,00 0,00
223 Prima mpdurire a
terenurilor non agricole
(2010)
75,68 100% 0,00 100% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Sprijinirea
proprietarilor de
terenuri forestiere
prin compensarea
dezavantajelor
specifice rezultate
din implementarea
reelei Natura 2000,
pe baza obligaiilor
ce revin din
directivele pentru
protecia psrilor i
conservarea
habitatelor naturale
i a speciilor
slbatice
224 Pli Natura 2000 pe
teren forestier (2010)
16,05 16,05 100% 0,70% 0,00 0,00 100% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Total Axa 2 2.293,4 2.293,4 100% 100% 25,57% 2.293,4 2.293,4 100% 100% 269,66 269,66 100% 57,67%
Meninerea i
dezvoltarea
activitilor
economice
prin creterea
numrului
de locuri de munc
Diversificarea
activitilor
economice non-
agricole din
gospodriile agricole
i
ncurajarea micilor
ntreprinztori n
spaiul rural
312 Sprijin pentru crearea
i dezvoltarea de
microntreprinderi
371,06
752,02

100,00%
30,40%
27,58%
383,43
764,39
100,00%
30,90%
2,47
3,05 15,45% 0,65%
313 ncurajarea
activitilor turistice
380,96
9
70,00% 380,96
10
70,00% 0,58
11

Creterea
atractivitii
zonelor rurale
Crearea,
mbuntirea i
diversificarea
facilitilor i a
atraciilor turistice
- Crearea i
modernizarea
infrastructurii fizice
de baz
322 Renovarea,
dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de
baz pentru economia i
populaia rural i punerea
n valoare a motenirii
rurale
1.546,09
1.709,36

100,00%
69,10%
1.546,09
1.709,36
100,00%
69,10%
16,44
16,69 84,55% 3,57%
313 ncurajarea
activitilor turistice
163,27
12
30,00% 163,27
13
30,00% 0,25
14
9
Reprezint 70% din 544,23 (alocare financiar pe msura n mil. euro) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent
10
Reprezint 70% din 544,23 (alocarea financiar n mil. euro) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent
11
Reprezint 70% din 0,84 (alocarea financiar n mil. euro) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent
12
Reprezint 30% din 544,23 (alocare financiar n mil euro) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent
13
Reprezint 30% din 544,23 (alocare financiar n mil. euro) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent
14
Reprezint 30% din 0,84 (alocare financiar n mil. euro) conform gradului de participare la obinerea obiectivului aferent

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 34
Obiective
strategice

Obiective
specifice

Msuri

Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
1

Cheltuial
public
estimat pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
estimat a
fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
estimat a
obiectivului
n total
finanare
public/ax

Ponderea
estimat a
fiecrei axe
n total
alocare
FEADR
Alocare
financiar
(cheltuial
public pe
msur n
mil. Euro)
2

Cheltuial
public
actualizat
pe
obiectiv
(mil. Euro)

Contribuia
actualizat
a fiecrei
msuri la
obiectivele
specifice

Ponderea
actualizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax

Cheltuial
public
realizat pe
msura
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009
3

Cheltuial
public
realizat pe
obiectiv
(mil. Euro)
pn la 31
dec.2009

Ponderea
realizat a
obiectivului n
total finanare
public/ax
pn la 31
dec.2009

Contribuia
obiectivului n
total realizat
pn la 31
dec.2009

din zonele rurale
- mbuntirea
calitii
mediului social,
natural i
economic n zonele
rurale
- Protejarea i
conservarea
patrimoniului cultural
i
natural rural
Dezvoltarea
abilitilor i
stimularea
contientizrii
actorilor locali cu
privire la
importana
guvernanei
locale
Dezvoltarea
competenelor
actorilor locali
pentru a
stimula organizarea
teritoriului
341 Dobndire de
competene, animare i
implementarea strategiilor
de dezvoltare local
(2010)
12,37 12,37 100,00% 0,50% 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Axa 3 2.473,7 2.473,7 100% 100% 27,58% 2.473,7 2.473,7 100% 100% 19,74 19,74 100% 4,22%
Promovarea
potenialului
endogen al
teritoriilor
Participarea
membrilor
comunitilor rurale
la
procesul de
dezvoltare local
i ncurajarea
aciunilor
inovative
411.Creterea
competitivitii sectoarelor
agricol i forestier
57,59
171,60
15


100,00%
73,00%
2,62%
57,59
171,60
100,00%
73,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
412. mbuntairea
mediului i a spaiului rural
22,33 100,00% 22,33 100,00%
413. Calitatea
vieii i diversificarea
economiei rurale
91,68 100,00% 91,68 100,00%

mbuntirea
guvernanei locale
ncurajarea actorilor
de la
nivel local de a lucra
mpreun cu
reprezentanii
altor comuniti din
interiorul
sau exteriorul rii
4.21 Implementarea
proiectelor de cooperare
4,70 4,70 100% 2,00% 4,70 4,70 100% 2,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Stimularea formrii
de
parteneriate,
pregtirea i
asigurarea
implementrii
strategiilor de
dezvoltare
local
431-1. Construcie
parteneriate public
private
11,75
58,76

100%
25,00%
11,75 58,76 100%
25,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00%

431-2. Funcionarea
Grupurilor de Aciune
Local,
dobndirea de competene
i animarea teritoriului
47,01 100% 47,01 100% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Total Axa 4 235,1 235,1 100% 100% 2,62% 235,1% 235,1 100% 100% 0,00 0,00 0% 0%
TOTAL GENERAL 8.969,5 8.969,5 100% 100% 100% 8.969,5 8.969,5 100% 100% 467,6 467,6 100% 100%


15
Calculat 57,60 + 22,30 + 91,70

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 35
Obiectiv Strategic 1. mbuntirea competenelor fermierilor i ale altor persoane implcate n
sectoarele agroalimentar i forestier, ca mijloc de ncurajare a unui management mai bun al
exploataiilor agricole, pdurilor i al unitilor de procesare.
Obiectivul specific relaionat cu acest obiectiv strategic este:
Sprijinirea fermierilor i a persoanelor care i desfoar activitatea n sectoarele agroalimentar
i forestier pentru mbuntirea capitalului uman prin sprijinirea acestora n vederea adaptrii
la noul context.
Cum se poate observa din tabelul obiectivelor strategice acest obiectiv devine operativ prin
intermediul msurilor 111, 143 i 114. Msura 114 a fost programat pentru implementare n a doua faz
a implementrii PNDR, ncepnd cu anul 2010.
Cu privire la msurile 111 i 143, n ciuda faptului c de-a lungul anilor 2008 i 2009 s-au realizat
diverse activiti pentru a demara implementarea, nc nu a fost posibil contractarea de proiecte n cadrul
acestor msuri, fapt pentru care nu exist rezultate pentru nici una dintre acestea.
Astfel, nu au fost realizate progrese n legtur cu obiectivele stabilite.

Obiectiv Strategic 2. mbuntirea competitivitii fermelor comerciale i de semisubzisten i a
asociaiilor acestora cu respectarea principiilor dezvoltrii durabile.
Obiectivele specifice relaionate cu acest obiectiv sunt:
Accelerarea adaptrii structurale a agriculturii i ncurajarea fermelor de semisubzisten s
ptrund pe pia.
Modernizarea exploataiilor agricole.
Creterea adaptrii fermelor din punct de vedere economic i de mediu.
Acest obiectiv se concretizeaz n trei obiective specifice din msurile 112, 113, 141, 121 i 125.
Gradul de realizare al obiectivului Accelerarea adaptrii structurale a agriculturii i ncurajarea fermelor de
semisubzisten s ptrund pe pia reprezint 1,88% din totalul resurselor programate.
Gradul de contribuie al obiectivului la total cheltuial public realizat axa 1, reprezint 8,58% (fa de
20,50% din resursele bugetate).
Acest grad sczut de realizare este determinat n principal de gradul de atingere a obiectivului msurii 141.
Gradul de contribuie al obiectivului Modernizarea exploataiilor agricole la total cheltuiala publica realizata
axa 1, reprezint 68,64% (fa de 25% din resursele bugetate).
Gradul de contribuie al obiectivului Creterea adaptrii fermelor din punct de vedere economic i de
mediu la total cheltuiala publica realizata axa 1, reprezint 0% (fa de 12% din resursele bugetate).
Acest grad nul de realizare este determinat de faptul ca msura 125 s-a lansat n anul 2010,
inregistrandu-se total de 870 de Cereri de Finanare depuse, selecia acestora s-a finalizat n toamna anului
2010, fiind aprobate 141 de proiecte.
Obiectiv Strategic 3. Restructurarea i modernizarea sectoarelor de procesare i marketing a
produselor agricole i forestiere, n paralel cu respectarea principiilor dezvoltrii durabile.
Obiectivele specifice relaionate cu acest obiectiv sunt:

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 36
Sprijinirea industriei agroalimentare.
mbuntirea modului de gospodrire a pdurilor i dezvoltarea produselor silvice.
Alocarea bugetar pentru dezvoltarea industriei agroalimentare reprezint mai mult de 25% din
resursele publice din axa 1. Gradul de ndeplinire a obiectivului Sprijinirea industriei agroalimentare n
resurse executate (cheltuieli realizate) reprezint 18,23% (fa de 25,10% programate). Gradul sczut de
contribuie se datoreaz n principal gradului redus de implementare a msurii 142.
Contribuia masurii 122 la realizarea obiectivului specific mbuntirea modului de gospodrire a
pdurilor i dezvoltarea produselor silvice este zero (msura nefiind lansat pn la data prezentului
raport).
Obiectiv Strategic 4. Continuarea utilizrii terenurilor agricole din zonele defavorizate i
promovarea agriculturii durabile.
Obiectivele specifice relaionate cu acest obiectiv sunt:
S contribuie n zona montan defavorizat la utilizarea continu a terenurilor agricole,
meninndu-se astfel viabilitatea spaiului rural i, de asemenea, meninndu-se i
susinndu-se activitile agricole durabile.
S contribuie n zonele defavorizate - altele dect zona montan, la utilizarea continu a
terenurilor agricole, meninndu-se astfel i viabilitatea spaiului rural i, de asemenea,
meninndu-se i susinndu-se activitile agricole durabile.
Obiectivul strategic este relaionat cu cele dou obiective specifice la care contribuie n totalitate
msurile 211 i 212. Gradul de realizare a obiectivului specific msurii 211 ajunge la 33,80% din total
finanare public realizat (cheltuieli) pe ax, n timp ce gradul de realizare a obiectivului specific msurii
212 ajunge la 12,66% din total finanare public realizat (cheltuieli) pe ax.

Obiectiv Strategic 5. Conservarea i mbuntirea strii resurselor naturale i a habitatelor.
Obiectivele specifice relaionate cu acest obiectiv sunt:
Sprijinirea fermierilor prin compensarea dezavantajelor specifice rezultate din implementarea
reelei Natura 2000, pe baza obligaiilor ce revin din directivele privind protecia psrilor i
conservarea habitatelor naturale i a speciilor slbatice.
S contribuie la dezvoltarea rural durabil prin ncurajarea utilizatorilor de terenuri agricole s
introduc sau s continue metode de producie agricol, compatibile cu mbuntirea
mediului, inclusiv a biodiversitii, a apei, a solului i a peisajului rural.
Msurile 213 i 214 contribuie la realizarea acestor doua obiective specifice. Din bugetul estimat
iniial, obiectivul specific al msurii 213: Compensarea dezavantajelor specifice rezultate din
implementarea reelei Natura 2000, este acoperit de alocarea ascunsa in msura 214, msura 213 fiind
programata a se lansa n cea de a doua faz de implementare a PNDR.
Gradul de realizare a obiectivului specific msurii 214 ajunge la 53,54% din total finanare public
realizata (cheltuieli) in cadrul axei 2.
Obiectiv Strategic 6. Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere.
Obiectivele specifice relaionate cu acest obiectiv sunt:

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 37
Creterea suprafeei de pdure cu rol de protecie a apei, solurilor, mpotriva factorilor naturali i
antropici duntori, precum i de asigurare a funciilor recreative, pe baza rolului
multifuncional al acesteia.
Sprijinirea proprietarilor de terenuri forestiere prin compensarea dezavantajelor specifice rezultate
din implementarea reelei Natura 2000, pe baza obligaiilor ce revin din directivele pentru
protecia psrilor i conservarea habitatelor naturale i a speciilor slbatice.
Managementul durabil al terenurilor forestiere se realizeaz prin msura 221 care, n plus, cuprinde
finanarea prevzut pentru msura 223 i 224.
Contribuia masurii 221 la realizarea obiectivului strategic este zero (msura nefiind lansat pn la
data prezentului raport) sunt prevzute 4 sesiuni cu o alocare de 200 de milioane euro n anul 2011.
Obiectiv Strategic 7. Meninerea i dezvoltarea activitilor economice prin creterea numrului de
locuri de munc.
Obiectivul specific relaionat cu acest obiectiv strategic este:
Diversificarea activitilor economice non-agricole din gospodriile agricole i ncurajarea micilor
ntreprinztori n spaiului rural.
La realizarea acestui obiectiv contribuie msurile 312 i 313, contribuia acestor msuri, n termeni
financiari, la ndeplinirea obiectivului, este sczut datorit volumului sczut de pli realizate.

Obiectiv Strategic 8. Creterea atractivitii zonelor rurale.
Obiectivul specific relaionat cu acest obiectiv este:
Crearea, mbuntirea i diversificarea facilitilor i a atraciilor turistice.
Crearea i modernizarea infrastructurii fizice de baz din zonele rurale.
mbuntirea calitii mediului social, natural i economic n zonele rurale.
Protejarea i conservarea patrimoniului cultural i natural rural.
La realizarea acestui obiectiv strategic contribuie msurile 322 i 313, contribuia acestoara la
ndeplinirea obiectivului este sczut dei ponderea cheltuielilor executate n cadrul bugetului real
executat al axei 3 este foarte ridicat (84,55%).
Gradul de realizare se datoreaz n principal msurii 322 de renovare i mbunatatire de servicii de
baz n mediul rural: aprovizionare cu ap, sisteme de canalizare, infrastructura rutier, etc.

Obiectiv Strategic 9. Dezvoltarea abilitilor i stimularea contientizrii actorilor locali cu privire la
importana guvernanei locale.
Obiectivul specific relaionat cu acest obiectiv este:
Dezvoltarea competenelor actorilor locali pentru a stimula organizarea teritoriului.
Alocarea iniial pentru msura 341 i realizarea obiectivului specific dezvoltarea competenelor
actorilor locali pentru a stimula organizarea teritoriului, este inclus n bugetul msurii 312 care are ca
obiectiv stimularea crerii i dezvoltrii micro-ntreprinderilor din mediul rural, msura 341 fiind programat
a se lansa n cea de a doua faz de implementare a PNDR.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 38
Obiectiv Strategic 10. Promovarea potenialului endogen al teritoriilor.
Obiectivul specific relaionat cu acest obiectiv este:
Participarea membrilor comunitilor rurale la procesul de dezvoltare local i ncurajarea
aciunilor inovative.
Msurile legate de acest obiectiv strategic corespund msurii 41, ns deoarece nu sunt selectate
Grupurile de Aciune Local, gradul de utilizare a resurselor destinate realizrii acestui obiectiv, este nul.

Obiectiv Strategic 11. mbuntirea guvernanei locale.
Obiectivele specifice relaionate cu acest obiectiv strategic sunt:
ncurajarea actorilor locali de la nivel local de a lucra mpreun cu reprezentani altor comuniti
din interiorul sau exteriorul rii.
Stimularea formrii de parteneriate, pregtirea i asigurarea implementrii strategiilor de
dezvoltare local.
Obiectivul specific ncurajarea actorilor de la nivel local de a lucra mpreuna cu reprezentantii altor
comunitati din interiorul sau exteriorul tarii este operaional prin Msura 421. Msura nu a fost lansat
nc, astfel c nu s-au nregistrat progrese cu privire la obiectivele i prioritile stabilite.
Msura 431 este relationata cu obiectivul specific Stimularea formrii de parteneriate, pregtirea i
asigurarea implementrii strategiilor de dezvoltare local.
Fazele anterioare constituirii Grupurilor de Aciune Local, corespund sub-msurii 431.1, fazele 1, 2 i 3.
Sub-msura 431.2 nu a fost lansat pn n prezent deoarece GAL-urile nu au fost selectate.
Prin punerea n aplicare a sub-msurii 431.1 s-a reuit un progres semnificativ n termeni de sensibilizare
i de formare a actorilor locali fa de dezvoltarea Planurilor Strategice pentru Dezvoltare Local i
punerea n aplicare a parteneriatelor publice i private sub form de Grupuri de Aciune Local. Este de
remarcat acoperirerea teritorial omogen a aciunii, deoarece au fost realizate activiti de formare n
toate regiunile rii.
n perioada analizat nu s-au realizat cheltuieli n cadrul acestei msuri.
Concluzie: Implementarea Programului a nceput abia n 2008, cu toate acestea, valorile indicatorilor
nregistrate n anul 2009 arat deja o accelerare a implementrii, trend ce se va menine n anii urmtori
cnd Programul va atinge capacitatea optim de derulare.
n perioada analizat au fost deja realizate modificri ale Programului de dezvoltare rural n vederea
corectrii dificultilor ntmpinate i adaptrii acestuia la noile prevederi referitoare la nglobarea sumelor
suplimentare destinate abordrii crizei economice (Planul european de redresare economic - PERE).
Astfel, rapoartele de monitorizare i evalurile ce urmeaz a se realiza vor furniza mai multe informaii cu
privire la msura n care Programul i atinge obiectivele i rspunde prioritilor Uniunii Europene.
3.2. Limitri ale implementrii
Implementarea diferitelor msuri n cadrul PNDR s-a confruntat cu o serie de probleme i obstacole care
au frnat implementarea, ntrziind nceperea punerii n aplicare i limitnd efectul acestora.
Principalele dificulti ntmpinate n implementarea PNDR au fost determinate de urmtoarele aspecte:

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 39
Resurse umane insuficiente n cadrul organismelor implicate n implementarea PNDR n raport cu
volumul de munc extrem de ridicat pentru lansarea i implementarea unui numr important din
msurile stabilite n PNDR nc din primul an de implementare; Avnd n vedere implicaiile
financiare pe care le genereaz mrirea numrului de personal, coroborate cu situaia dificil din
punct de vedere economic cu care s-a confruntat Romnia n ultimii ani, aceast problem nu a
putut fi rezolvat, posturile din aparatul bugetar fiind blocate.
Lipsa contientizrii corespunztoare din partea potenialilor beneficiari ai programului cu privire
la obligaiile ce le revin i costurile i implicaiile pe care le presupune un proiect de investiii din
PNDR
n vederea sprijinirii i informrii corecte a potenialilor beneficiari ai PNDR, AM PNDR i APDRP au
organizat campanii de promovare ct i ntlniri pentru a facilita accesul la informaii a potenialilor
beneficiari ai PNDR. Astfel, au fost oferite informaii referitoare la condiiile ce trebuie ndeplinite
pentru a putea aplica n cadrul PNDR, posibilitile de accesare a surselor de creditare, etc.
n vederea asigurrii transparenei n implementarea PNDR, autoritile responsabile de
managementul PNDR au adoptat o serie de msuri n vederea creterii gradului de transparen n
implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rural.
Aceste msuri vizeaz:
1. Stabilirea la nceputul anului, n urma consultrii Comitetului de Monitorizare, a calendarului de
lansare a msurilor din PNDR, precum i publicarea numrului de sesiuni pentru fiecare msur,
mpreun cu suma alocat i calendarul de desfurare a sesiunilor pentru informarea din timp a
tuturor celor interesai cu privire la perioada in care pot fi depuse proiecte.
2. Introducerea prevederii ca orice modificare fcut cu privire la regulile de implementare a
msurilor ce urmeaz a fi lansate, s devin public cu cel puin 30 de zile nainte de data nceperii
sesiunii de depunere a proiectelor. Astfel, Ghidurile solicitantului au fost disponibile pe site-ul
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i al APDRP cu circa 30 de zile nainte de data nceperii
sesiunii de depunere a proiectelor.
3. O alt metod de a veni n sprijinul potenialilor beneficiari ai PNDR i de a asigura folosirea
corespunztoare a fondurilor alocate prin PNDR n funcie de prioritile stabilite la nivelul Programului a
fost reprezentat de modificrile punctajelor de selecie pentru anumite msuri ale Programului. AM PNDR
a supus aprobrii membrilor Comitetului de Monitorizare propunerile de modificare a punctajelor eferente
criteriilor de selecie pentru msurile 121, 123, 141, 312 i 125.
Lipsa unei organism naional care s monitorizeze toate investiiile publice realizate din fonduri
europene, fapt care a impus eforturi susinute din partea tuturor organismelor responsabile de
implementarea programelor finanate din fonduri comunitare pentru asigurarea demarcrii ntre
programe;
Funcionarea defectuoas a modulelor de raportare din IACS n cazul msurilor Axei 2.
Lipsa unei legislaii naionale care s reglementeze toate investiiile n infrastructura de ap/ap
uzat;
Problemele ntmpinate n funcionarea eficient a sistemului informatic dezvoltat pentru cele
dou agenii de pli i a interfeei ntre aceste dou sisteme, respectiv integrarea celor dou
baze de date ca funcionalitate;

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 40
Specificitatea anumitor msuri/aciuni din PNDR care reprezint un element de noutate pentru
Romnia;
Dificulti pe care beneficiarii Programului le au n obinerea unor credite necesare asigurrii
cofinanrii private.
Pentru a veni n sprijinul potenialilor beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru perioada 2007-
2013 i n vederea identificrii unor forme de sprijin cu caracter financiar ct mai adecvate n vederea
facilitrii asigurrii co-finanrii private de ctre potenialii beneficiari, Ministerul Agriculturii a organizat,
nc din anul 2008, o serie de ntlniri cu reprezentanii principalelor bnci comerciale active pe piaa
din Romnia pentru a le solicita sprijinul n vederea asigurrii absorbiei fondurilor europene alocate
pentru dezvoltare rural i crerii, n acest scop, a unor pachete speciale de creditare destinate
beneficiarilor Programului. Montajul financiar prezentat bncilor n cadrul acestor ntlniri a avut la
baz facilitile pe care MADR le-a creat pentru stimularea asigurrii cofinanrii private de ctre
beneficiarii PNDR, precum i pentru asigurarea transparenei n relaia beneficiarilor cu instituiile
financiare.
Astfel, n vederea mbuntirii mediului de afaceri prin creterea accesibilitii fermierilor, a IMM-urilor
din mediul rural i a altor categorii de beneficiari ai PNDR la sursele de creditare de pe piaa financiar-
bancar, la nceputul anului 2010, au fost lansate 2 scheme de garantare cu finanare din FEADR,
dup cum urmeaz:
Schema de garantare pentru agricultur acord garanii la credite beneficiarilor msurii
121 Modernizarea exploataiilor agricole i msurii 123 Creterea valorii adugate a produselor
agricole i forestiere, pentru partea acoperit de articolul 36 din Tratat;
Schema de garantare pentru ntreprinderi mici i mijlocii (IMM) acord garanii IMM-urilor
beneficiare ale msurii 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi, 313
ncurajarea activitilor turistice i componentei msurii 123 acoperit de schemele de ajutor de
stat.
Instrumentul financiar a fost propus conform art. 50-52 din Regulamentul Comisiei nr. 1974/2006 -
sistemul de garantare a creditelor pentru beneficiarii msurilor de investiii private din cadrul PNDR i
aprobat de ctre Comisie cu ocazia aprobrii celei de a doua modificri a PNDR pentru introducerea
sistemului de garanii, n luna aprilie 2009.
De asemenea, n vederea eficientizrii utilizrii fondurilor disponibile prin PNDR, a fost introdus
obligativitatea depunerii documentelor care dovedesc capacitatea asigurrii cofinanrii, n termen de 60
zile de la data notificrii privind selecia proiectului pentru finanare, iar ulterior, chiar de la depunerea
cererii de finanare.
Documentele care dovedesc sursele de cofinanare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de
banca i/sau alte instituii financiare autorizate), sunt urmtoarele:
a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depunerii cererii de finanare, n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) i prin certificate de
depozit nominative i dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de data nchiderii
licitaiei de proiecte;
b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depunerii cererii de finanare, n cazul existentei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri,
donaii, nsoit de un document care s ateste sursa respectiv, emis de organizaia care a acordat-o;

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 41
c) extras de cont bancar i Formularul de achiziie titluri de stat, emise i vizate de banc, n cazul
cofinanrii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data nchiderii licitaiei
de proiecte;
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrtoare fa de data depunerii cererii de
finanare i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu o valabilitate de
un an fa de data lansrii licitaiei de proiecte, deschis la o banc;
e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile.
Fundamentarea care a stat la baza adoptrii acestei decizii, a plecat de la faptul c scrisoarea de confort
reprezint un important instrument de asigurare pentru autoriti i pentru potenialii beneficiari c
proiectele pot fi puse n practic, cu att mai mult cu ct de la nceputul anului 2010, pentru beneficiarii
Msurii 121, intensitatea sprijinului public a sczut la 40% din valoarea eligibil a proiectului, astfel c
asigurarea prii de cofinanare privat a devenit determinant pentru derularea investiiei.
n urma discuiilor cu bncile comerciale, s-a ajuns la concluzia c exist o reticen a bncilor n a acorda
credite pentru investiiile cu finanare din Programul Naional de Dezvoltare Rural, n situaia n care
bncile consider oportun evaluarea viabilitii economico-financiare i dimensionarea corect a
investiiei n faza premergtoare depunerii dosarului de finanare. Totodat, s-a constatat faptul c vor
exista cu siguran proiecte selectate care nu vor mai ncheia contracte de finanare datorit imposibilitii
solicitanilor de a obine scrisoarea de confort. Astfel, pentru msurile de investiii private a fost introdus
obligativitatea prezentrii, la momentul depunerii cererii de finanare, a dovezii sursei de cofinanare
privat. Introducerea scrisorii de confort nainte de efectuarea seleciei prezint avantajul c permite
selectarea doar a acelor proiecte care ar avea anse reale de a obine creditul necesar n vederea obinerii
investiiei, asigurnd astfel i o utilizare mult mai eficient a resurselor financiare alocate anual n cadrul
unei msuri.
Probleme aprute n derularea procedurilor de achiziii publice de ctre beneficiarii publici care constau n:
Conform legislaiei, de organizarea licitaiilor trebuie s se ocupe personalul din cadrul
compartimentului specializat de achiziii publice din cadrul fiecrei primrii. n cele mai multe cazuri aceste
persoane nu sunt specialiti n evaluarea proiectelor i de aceea reprezentanii legali de proiect trebuie s
apeleze la experi cooptai (specialiti din alte instituii ingineri constructori, economiti) fapt ce conduce
la ntrzierea procesului de evaluare.
n derularea procedurilor de achiziii a existat un numr mare de contestaii n special la licitaiile
pentru execuia lucrrilor sau la pachet dar i la licitaiile pentru serviciile de proiectare, fapt ce a condus
la prelungirea duratei de finalizare a achiziiilor. n unele cazuri decizia Consiliului Naional de Soluionare
a Contestaiilor a fost fie de anulare a licitaiei, fie de reevaluare a ofertelor, fapt ce a condus de asemenea
la o prelungire suplimentar a duratei de finalizare a achiziiilor.
n cazul n care licitaiile pentru serviciile de proiectare au fost licitate separat de licitaia de lucrri
durata estimat pentru finalizarea ambelor proceduri de achiziii este de circa 85 de zile (fr contestaii).
Menionm c n cazul licitaiilor de lucrri sau servicii de proiectare + lucrri la pachet durata estimat
de finalizare a unei proceduri de achiziie este mai mic de circa 50 de zile (fr contestaii).
Majoritatea beneficiarilor au contractat proiecte integrate cu mai multe componente din care unii
au preferat s supun licitaiilor de achiziie public separat fiecare component, fapt ce a condus la o
prelungire a duratei de finalizare a achiziiilor.
Existena multor beneficiari care amn ntocmirea dosarelor de achiziii sau organizarea
licitaiilor, prefernd s le lase spre finalul termenului contractual de 12 luni de finalizare a achiziiilor.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 42
Toate acestea au fost coroborate cu dificultile privind reprezentarea autoritii contractante n instan.
Totodat, legislaia naional n domeniul achiziiilor publice se modific foarte des i conine prevederi
care las loc la interpretri diferite.
n aceste condiii, caracterul neclar i interpretabil al unor prevederi ale legislaiei naionale n vigoare n
domeniul achiziiilor publice a determinat factorii implicai s desfoare o ampl coresponden cu
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, Autoritatea Naional de Soluionare a Contestaiilor i
cu Unitatea de Coordonare i Verificare a Achiziiilor Publice, n vederea gsirii unor puncte de vedere
comune referitoare la desfurarea n bune condiii a achiziiilor publice.
De asemenea, la nivelul Guvernului Romniei s-a propus introducerea unor documentaii standardizate
pentru beneficiarii publici ai programelor cu finanare european precum i a unei liste standardizate de
verificare de ctre AM-uri ct i organizarea unor training-uri pentru consultanii AM-urilor.
Respectarea normelor n materie de achiziii publice
Regimul achiziiilor publice din contractele de finanare prin fonduri comunitare, precum i din co-
finanarea naional corespunztoare, trebuie s fie n conformitate cu legislaia UE, naional primar i
secundar privind implementarea prevederilor UE referitoare la achiziiile publice.
Avnd n vedere c legislaia naional trebuie s asigure transpunerea reglementrilor europene i c
Regulamentul (CE) nr. 1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 modific Directivele 2004/17/CE,
2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului, autoritile romne au modificat
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Legislaia permisiv favorizeaz
depunerea de contestaii din partea potenialilor ofertani asupra Documentaiilor de Atribuire, dovedite
ulterior ca nefondate i cu implicaii n prelungirea termenelor de obinere a rezultatelor respectivei
proceduri. Astfel, o procedur de achiziie public poate dura pn la un an, din momentul publicrii
Documentaiei de Atribuire pe www.e-licitatie.ro pn la semnarea contractului de achiziie public.
Lipsa de interes a operatorilor economici n ceea ce privete participarea la procedurile de atribuire a
contractelor avnd ca obiect achiziionarea de servicii de publicitate, servicii potale, achiziionarea de
combustibil precum i neacceptarea unor condiii prevzute n documentaiile de atribuire cu privire la
instruciunile de plat a condus la anularea unor proceduri de atribuire.
n procedurile de achiziii publice derulate de ctre beneficiarii publici ai PNDR exist un numr foarte
mare de contestaii, n special la licitaiile pentru execuia lucrrilor sau la pachet, dar i la licitaiile pentru
serviciile de proiectare, fapt ce a condus la prelungirea duratei de finalizare a achiziiilor.
Totodat, exist muli beneficiari care au amnat ntocmirea dosarelor de achiziii publice sau organizarea
licitaiilor, prefernd s le amne/lanseze spre finalul termenului contractual. n aceste condiii, au fost
organizate instruiri periodice la nivelul Centrelor Regionale cu beneficiarii programului fiind astfel sesizai
cei care au amnat ntocmirea dosarelor de achiziii publice sau organizarea licitaiilor, n vederea
urgentrii lor.
Menionm c exist moduri de interpretare diferite din partea beneficiarilor publici a Manualului de
proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziie public pentru proiectele finanate prin PNDR. n
aceste condiii, rspunsurile la clarificrile primite din partea potenialilor ofertani au fost elaborate ntr-un
mod ct mai explicit i detaliat.
n vederea reducerii numrului de contestaii i prevenirii depunerii acestora, Autoritatea de Management
a colaborat cu reprezentani ai Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice i ai Unitii de Coordonare i Verificare a Achiziiilor Publice. Aceast colaborare a urmrit

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 43
totodat, mbuntirea documentaiilor de atribuire/selecie, precum i a activitii AM PNDR n domeniul
achiziiilor publice.
De asemenea, n cadrul lansrii procedurilor de achiziie public au fost alese tipuri de proceduri, factori i
criterii de evaluare pentru derularea procesului ntr-un mod ct mai eficient, n conformitate cu principiile
utilizate n achiziii publice.
Pe lng aspectele procedurale pe care le-am amintit, precizm c numrul redus al personalului calificat
raportat la numrul de proceduri de achiziii publice are un impact negativ asupra implementrii
Programului Naional de Dezvoltare Rural.
Referitor la personalul insuficient din cadrul instituiilor responsabile cu achiziiile publice, aceast
problem nu a putut fi rezolvat, posturile din aparatul bugetar fiind blocate.
Pentru remedierea problemelor instituionale i administrative mai sus menionate, Autoritatea de
Management pentru PNDR a iniiat o serie de ntlniri cu instituiile responsabile n vederea gsirii celor
mai bune soluii pentru a rspunde acestor probleme.
Pe de alt parte, complementar msurilor de dezvoltare a capacitii administrative, pentru a veni n
sprijinul potenialilor beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru perioada 2007-2013 prin PNDR, AM
PNDR a adoptat o serie de msuri legislative i de informare n scopul facilitrii accesului la sprijinul
acordat prin PNDR.
n acest scop AM PNDR i APDRP au organizat numeroase ntlniri de promovare i informare asupra
msurilor PNDR, asupra condiiilor ce trebuie ndeplinite pentru a putea aplica n cadrul PNDR,
posibilitile de facilitare a accesului la sursele de creditare, etc.
Un alt demers ce a avut drept scop sprijinirea beneficiarilor PNDR i sporirea capacitaii de absorbie a
fondurilor alocate MADR, a fost acela de a acorda un avans de pn la 50% din ajutorul public legat de
investiia respectiv, (confrom Regulamentului 1974/2006, art.56), avans ce poate fi utilizat pentru plata
cheltuielilor eligibile i neeligibile (n vederea facilitrii realizrii proiectelor de investiii, respectiv pentru
sprijinirea beneficiarilor PNDR n contextul crizei economice i financiare actuale).
O alt metod de a veni n sprijinul potenialilor beneficiari ai PNDR i de a asigura folosirea
corespunztoare a fondurilor alocate prin PNDR n funcie de prioritile stabilite la nivelul Programului a
fost reprezentat pe de o parte, de modificrile fielor tehnice ale msurilor PNDR, iar pe de alt parte, a
punctajelor de selecie pentru anumite msuri ale Programului ca urmare a rezultatelor nregistrate n
urma finalizrii seleciei pentru primele sesiuni de depunere a proiectelor.
n plus fa de cele mai sus menionate, n vederea eficientizrii activitii de evaluare a proiectelor i
innd cont de numrul considerabil de proiecte depuse care atrag un volum de munc foarte mare
raportat la personalul insuficient din cadrul APDRP responsabil de evaluarea proiectelor, n anul 2009 a
fost redus numrul sesiunilor de depunere a proiectelor (de exemplu, pentru Msurile 121 i 322).

3.3. Principalele modificri ale PNDR n perioada de implementare
Dup aprobarea Programului Naional de Dezvoltare Rural prin Decizia Comisiei Europene nr.
3831 din 16 iulie 2008, datorit schimbrilor sociale i economice existente i datorit unor nevoi noi
detectate n spaiul rural romnesc, Autoritatea de Management pentru PNDR a iniiat diferite modificri
ale PNDR, cu scopul de a se adapta ct mai bine coninutul acestuia la nevoile existente n spaiul rural.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 44
Astfel, aceste propuneri de modificare ale PNDR au fost naintate Comisiei Europene spre aprobare i
pn n prezent au fost aduse cinci modificri coninutului PNDR.
n continuare, sunt analizate cele mai importante modificri aduse PNDR-ului pe perioada de
implementare i care au fost aprobate de ctre Comisia European.
3.3.1. Modificri aduse prin cea de a II-a versiune a PNDR
Prima modificare s-a realizat prin intermediul celei de a II-a versiuni a Programului Naional de
Dezvoltare Rural i a fost aprobat prin Scrisoarea Comisiei Europene nr. 080724 din 10.09.2008. Cele
mai semnificative modificri cuprinse n aceast versiune sunt urmtoarele:

a) Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi i Msura 313
ncurajarea activitilor turistice
Modificare: Modificarea criteriilor de eligibilitate ale msurilor 312 i 313: Prin introducerea
condiiei ca micro-ntreprinderile att cele existente ct i start-up (nou nfiinate) s fie nregistrate i
s-i desfoare activitatea propus prin proiect n spaiul rural.
Justificarea modificrii: Exista riscul ca micro-ntreprinderile existente, nregistrate n spaiul
urban care i deschideau un punct de lucru n spaiul rural s schimbe destinaia sprijinului n baza
acestui criteriu, fr ca acestea s fie cu adevrat active n spaiul rural. Aceast modificare va conduce la
creterea veniturilor bugetelor locale din taxele i impozitele percepute tuturor microntreprinderilor cu
sediul n mediul rural, indiferent ca sunt nou nfiinate sau existente, i implicit, creterea capacitii
financiare a autoritilor locale de a susine investiiile publice.

b) Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi i Msura 313
ncurajarea activitilor turistice
Modificare: Eliminarea criteriului de selecie Locurile de munc nou create prin activitatea propus
vor fi ocupate n proporie de minim 50% de ctre rezidenii din spaiul rural de la msurile 312 i 313.
Justificarea modificrii: Imposibilitatea verificrii acestui criteriu n fazele care se succed de la
depunerea cererii de finanare pn la ultima plat. Acest criteriu poate fi verificat doar n faza de post-
investiie, n perioada de monitorizare, iar n aceste circumstane nerespectarea acestui criteriu, ar putea
conduce la crearea de debite.
3.3.2. Modificri aduse prin cea de a III-a versiune a PNDR
Aceast modificare a fost aprobat prin Scrisoarea DG Agri nr. 93357 din 29 aprilie 2009:
a) Msura 214 Pli de agro-mediu
Modificare: Prioritizarea unor cerine care trebuie respectate de beneficiarii msurii 214, prin
completarea textului privind cerinele de eco-condiionalitate, cu urmtorul text:
n cazul n care cerinele specifice pachetelor din cadrul Msurii 214 Pli de agro-mediu
contravin unor cerine ale Bunelor Condiii Agricole i de Mediu, cerinele de agro-mediu vor fi respectate
cu prioritate fa de cerinele GAEC, solicitanii sprijinului nefiind penalizai n cazul n care se constat c
activitile agricole derulate n cadrul fermei sunt conforme cu cerinele specifice msurii 214.
Justificarea modificrii: Modificarea a avut n vedere prioritizarea unor cerine care trebuie
respectate de beneficiarii msurii 214 Pli de agro-mediu. Prin aceast completare a textului iniial n

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 45
ceea ce privete asigurarea conformitii cerinelor de eco-condiionalitate se urmrete evitarea aplicrii
unor sanciuni aplicanilor pentru agro-mediu datorit faptului c unele cerine din cadrul msurii 214
contravin unor precizri ale GAEC.
Se urmrete astfel asigurarea coerenei n ceea ce privete ierarhia cerinelor de baz i a
cerinelor specifice n cadrul msurii de agro-mediu n vederea atingerii obiectivelor de mediu propuse,
precum i a coerenei n ceea ce privete ierarhia cerinelor ntre Pilonul I i Pilonul II, n vederea atingerii
obiectivelor de mediu propuse.

b) Capitolul 5.2.7 Sistemul de garantare cu finanare din PNDR
Modificare: Introducerea sistemului de garantare cu finanare din PNDR, care implic att
introducerea la punctul 5.2.7 din PNDR a prevederilor care reglementeaz sistemul de garantare pe care
Autoritatea de Management dorete s l implementeze, ct i operarea unor modificri la nivelul fielor
msurilor 121, 123, 312 i 313, n ceea ce privete descrierea beneficiarilor, tipul sprijinului i finanarea.
Justificarea modificrii: Analiza realizat de Autoritatea de Management asupra mediului rural din
Romnia a relevat faptul c este necesar introducerea unui sistem de garantare cu finanare din PNDR
pentru beneficiarii msurilor 121, 123 (inclusiv schemele de ajutor de stat aferente), 312 i 313, ntruct
asigurarea cofinanrii private solicitat de program este n mare parte dependent de sistemul financiar
bancar.
n condiii normale, instituiile de creditare active pe piaa romneasc asociaz un grad ridicat de
risc sectorului agricol n baza unor factori precum lipsa istoriei bancare, lipsa garaniilor, costuri
administrative ridicate comparativ cu profitabilitatea prevzut a fi redus a creditului.
Criza financiar i de lichiditi ce se manifest la nivel mondial i care afecteaz i economia
romneasc accentueaz i mai mult inaccesibilitatea acestei categorii de solicitani de credit la sursele de
finanare de pe pia cu consecine agravante asupra absorbiei fondurilor din FEADR.
Instrumentul financiar propus l reprezint crearea unor scheme de garantare a creditelor pentru
beneficiarii msurilor de investiii private cofinanate de FEADR n cadrul PNDR.
Modificarea propus a urmrit extinderea portofoliului de clieni al instituiilor de credit spre sectorul
de dezvoltare rural, perceput de acestea ca fiind greu accesibil datorit costurilor ridicate de monitorizare
i provizionare, prin preluarea unei pri din risc i monitorizarea suplimentar a ntreprinztorului i
proiectului n cadrul sistemului de garantare cu finanare din PNDR.
Prin introducerea acestei modificri, Autoritatea de Management a urmrit mbuntirea mediului
de afaceri prin creterea accesibilitii fermierilor, a IMM-urilor din mediul rural i a altor categorii de
beneficiari ai PNDR la sursele de creditare de pe piaa financiar-bancar, creterea interesului i ncrederii
instituiilor financiar bancare n economia rural. Constituirea unui instrument financiar care s preia o
parte din riscul de creditare va ncuraja instituiile financiar bancare s finaneze sectorul de dezvoltare
rural, fa de care n condiii normale manifest reticen. De asemenea, s-a prevzut c acest sistem de
garantare va contribui la intensificarea procesului de dezvoltare rural prin efectul de adiionalitate generat
de astfel de scheme.
Din analiza garaniilor acordate beneficiarilor PNDR, reiese faptul c ponderea garaniilor acordate
pentru msurile 121, 123 (sectorul agricol), 123 (sectorul non-agricol) i 312 este pozitiv i ntr-o continu
cretere. n ceea ce privete msura 313, in perioada analizata in prezentul raport, nu a fost acordat nicio
garanie n principal datorit faptului c majoritatea beneficiarilor acestei msuri sunt micro-ntreprinderi

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 46
nou nfiinate (start-up-uri) care reuesc cu dificultate s ndeplineasc cerinele solicitate de bnci pentru
obinerea unor credite.
d) Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
Modificare: Completarea criteriului de selecie al msurii 121 privind apartenena la o form
asociativ i cu prevederile privind prioritizarea formelor asociative care aplica n calitate de beneficiar al
msurii.
Justificarea modificrii: Amendamentul a propus sprijinirea iniiativelor asociative ale agricultorilor
nc insuficient dezvoltate n Romnia, ceea ce a condus la ncurajarea dezvoltrii economiilor de scar,
precum i o utilizare eficient a resurselor de capital. n acest context, modificarea adus a avut n vedere
evitarea depunctrii beneficiarilor constituii ca form asociativ n procesul de selecie.
3.3.3. Modificri aduse prin cea de a IV-a versiune a PNDR
Prin Scrisoarea Dg Agri nr. 410019 din 10.12.2009 i Decizia Comisiei din 21.12.2009 s-au aprobat
urmtoarele modificri:

a) Modificare: alocarea unor fonduri suplimentare (101,694 milioane Euro) prin Planul European de
Redresare Economic (PERE) pentru finanarea unor investiii din domeniul energetic, schimbrilor
climatice, energiei regenerabile, biodiversitii, gestiunii resurselor de ap, inovaiei i restructurrii
sectorului produselor lactate, pentru msurile 121, 123, 125, 214, 312 i 322.
Justificarea modificrii: Toate modificrile menionate anterior au survenit n urma aprobrii
Planului European de Redresare Economic (PERE), n cadrul Consiliului European din perioada 11-12
decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia european, prin alocarea a 5 miliarde
Euro pentru proiecte din domeniul energetic, infrastructur n band larg (infrastructura de internet) i
proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile, biodiversitate, gestiunea
resurselor de ap, inovaie i restructurarea sectorului produse lactate).
Din suma alocat suplimentar pentru programele de dezvoltare rural ale statelor membre pentru
PERE, Romniei i-a revenit suma de 101.694.000 Euro, sum care suplimenteaz bugetul iniial alocat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural pentru finanarea unor investiii din domeniul energetic,
schimbrilor climatice, energiei regenerabile, biodiversitii, gestiunii resurselor de ap, inovaiei i
restructurrii sectorului produselor lactate.
Cele 5 prioriti rezultate n urma Health Check erau prevzute n PNDR, fondurile alocate
suplimentar din PERE fiind folosite pentru ntrirea operaiunilor existente n PNDR, meninndu-se n
acelai timp mprirea financiar iniial ntre axele Programului. Astfel, ponderea estimat n total alocare
FEADR i PERE, pentru axele ce vizeaz noile provocri, este: 44,24% - Axa 1, 25,57% - Axa 2 i 27,58%
- Axa 3.

b) Modificarea prevederilor PNDR privind condiiile de acordare a avansului pentru msurile 121,
123, 125, 312, 313 i 322.
Modificare: S-a urmrit adaptarea prevederilor PNDR privind condiiile de acordare a avansului
pentru beneficiarii msurilor 121, 123, 125, 312, 313 i 322 la prevederile Regulamentului CE nr.
363/2009. Creterea plafonului maxim pentru plile n avans, pentru anul 2009 i 2010, conform
Regulamentului CE nr. 363/20009 au presupus modificri la nivelul capitolelor 5.2 i 5.3.1.2 (n cadrul
fielor tehnice ale msurilor 121, 123, 125, 312 , 313 i 322), dup cum urmeaz: Pentru investiiile

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 47
pentru care decizia de acordare a sprijinului este luat n anul 2009 sau 2010, cuantumul avansului poate
fi de pn la 50 % din ajutorul public acordat, conform prevederilor punctului 9, art.1 din Regulamentul
(CE) nr. 363/2009 de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1968/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rural.
Justificarea modificrii: Aceast modificarea a fost fundamentat de faptul c foarte muli
solicitani de sprijin financiar oferit prin PNDR ntmpin dificulti n procurarea cofinanrii private cerute
de Program, n absena resurselor proprii de cofinanare i refuzai de instituiile de creditare i c
potenialii solicitani ai sprijinului acordat prin PNDR se vd obligai s abandoneze proiectele lor de
dezvoltare cu consecine directe asupra veniturilor proprii, asupra economiei locale i totodat asupra
absorbiei comunitare. Astfel, n vederea facilitrii realizrii proiectelor de investiii, respectiv pentru
sprijinirea beneficiarilor PNDR n contextul crizei economice i financiare actuale, n cazul investiiilor n
legtur cu care decizia individual de acordare a sprijinului a fost luat n 2009 sau n 2010, cuantumul
avansurilor este de pn la 50% din ajutorul public legat de investiia respectiv.
n implementare s-a constatat c mrirea cuantumului avansului acordat pentru contractele
ncheiate n anii 2009-2010 la 50% din valoarea sprijinului public, a nregistrat efecte pozitive n termeni de
demarare a execuiei proiectelor.
3.3.4. Modificri aduse prin intermediul celei de a V-a versiuni a PNDR
Comisia European prin scrisoarea nr. 552670 din 11 august 2010 a aprobat urmtoarele modificri:
a) Amendarea Programului Naional de Dezvoltare Rural pentru o mai bun implementare a
aciunilor propuse n conformitate cu Planul European de Redresare Economic i n vederea
atingerii obiectivelor stabilite
Modificare: Completarea capitolului 5.3.1.2. Msuri menite s restructureze i s dezvolte capitalul
fizic i s promoveze inovaia, Msura 121, dup cum urmeaz:
Un nou sector prioritar: culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i regenerare pe
cale vegetativ, n scopul producerii de energie regenerabil;
Completarea criteriilor de selecie n sensul n care pe lng punctajul acordat pentru sectorul
prioritar s fie stimulate i investiiile pentru irigaii i pentru producerea i utilizarea energiei
regenerabile;
Acordarea unui plafon suplimentar n cazul investiiilor pentru producerea i utilizarea energiei
regenerabile;
Crearea unui echilibru n alocarea sumelor pentru sectoarele prioritare vegetal i respectiv de
cretere a animalelor n vederea eliminrii dezavantajelor structurale i pentru atingerea
indicatorilor prognozai: Completarea Capitolului 5.3.3.1. Msuri privind diversificarea economiei
rurale - Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi, respectiv
completarea criteriilor de selecie cu un nou criteriu prin care s fie stimulate i investiiile pentru
producerea energiei regenerabile prin intermediul proiectelor ce vizeaz achiziionarea de
echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile dect biocombustibilii.

b) Amendarea Programului Naional de Dezvoltare Rural pentru implementarea
recomandrilor rezultate n urma misiunilor de audit ale Comisiei

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 48
Modificare: Pentru msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole au fost introduse dou criterii
noi de acordarea a punctajului, respectiv: Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n sisteme de
irigaii, energie regenerabil i procesare n cadrul fermei, se acord n funcie de ponderea acestor
investiii n valoarea total eligibil a proiectului i Pentru proiectele care prevd producie n sistem
ecologic punctajul se acord n funcie de ponderea suprafeei/numrului de animale n suprafaa
total/numrul total de animale a exploataiei.
Pentru msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere, au fost
completate criteriile de selecie cu precizarea modalitii de acordare a punctajului, dup cum urmeaz:
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord proporional cu
ponderea acestor investiii, n valoarea total eligibil a proiectului i Pentru proiectele care proceseaz
materie prim din producia proprie, produse tradiionale atestate, colecteaz i proceseaz produse
ecologice punctajul se acord proporional cu ponderea acestora din producia total realizat.
n cadrul msurii 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi, au fost
completate criteriile de selecie cu precizarea modalitilor de acordare a punctajelor suplimentare:
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru activitile meteugreti, de artizanat i
energie regenerabil, se acord proporional cu ponderea acestor investiii, n valoarea total eligibil a
proiectului.
Completarea definiiei exploataiei agricole, prevzut n cadrul fiei tehnice a msurii 112
Instalarea tinerilor fermieri n sensul unei mai bune clarificri i consolidri a domeniului pentru care se
acord sprijinul: Instalarea tinerilor fermieri reprezint activitatea de nfiinare i/sau preluare prin transfer
de proprietate i/sau arend/concesionare a unei exploataii agricole ntre 6-40 UDE care produce n
principal produse agricole vegetale i animale (materie prim) pentru consum uman i hrana animalelor,
pentru prima dat n calitate de conductor (ef) de exploataie.
Justificarea modificrii: n urma misiunii de audit desfurat n perioada 7-11 septembrie 2009
s-a constatat c acordarea punctajului de selecie pentru unele msuri din PNDR nu ine cont de ponderea
investiiilor sau a sectorului pentru care se acord punctaj n volumul total al cheltuielilor eligibile ale
proiectului, nerealizndu-se o ierarhizare corect a proiectelor, fapt pentru care s-a propus readaptarea
sistemului de acordare a punctajului de selecie proporional cu ponderea investiiei n investiia total.
c) Capitolului 16 - Operaiuni de asisten tehnic
Modificare: Completarea capitolului cheltuieli eligibile cu o nou poziie referitoare la personalul
APDRP:
Cheltuieli efectuate direct ctre beneficiarii msurii de asisten tehnic:
Plata salariilor i a contribuiilor sociale ale personalului APDRP suplimentar angajat fa
de cel existent la 01 martie 2010 n limita a 170 de posturi, cu atribuii n derularea
programului (delegate de ctre AM PNDR), conform grilei de salarizare existente i n
acord cu legislaia naional n vigoare privind salarizarea angajailor APDRP.
Cheltuieli realizate n cadrul proiectelor de servicii i bunuri:
Cheltuieli cu achiziionarea de autoturisme pentru AM i APDRP (n cazul APDRP pentru
desfurarea activitilor de verificare i control).
Justificarea modificrii: Modificarea prezentat anterior a avut la baz intensificarea activitilor
de verificare i control pentru msurile axei I i III precum i lansarea de ctre APDRP a unor noi msuri n
anul 2010, cu un specific diferit fa de cele anterioare i faptul c personalul nou angajat va trebui s

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 49
desfoare un numr considerabil de verificri i controale pe teren i care impun asigurarea mijloacelor
de transport aferente acestor activiti.
Dei a fost aprobat de Comisie din vara anului 2010, msura privind cofinanarea plii salariilor
personalului APDRP nou angajat n limita a 170 posturi nu a putut fi aplicat datorit restriciilor bugetare
din anul 2010 care au mpiedicat angajarea personalului suplimentar n cadrul APDRP. Avnd n vedere
deficitul de personal din cadrul Ageniei, din discuiile cu responsabilii de implementarea PNDR se
estimeaz c aceast msur ar putea fi pus n aplicare n prima parte a anului 2011.
Toate modificrile menionate anterior, au fost adoptate de ctre Autoritatea de Management, n
scopul unei mai bune implementri a PNDR-ului, adaptrii la nevoile actuale ale spaiului rural i alinierea
la modificrile economiei europene survenite dup introducerea PERE.

4 Analiza eficacitii i eficienei
4.1. Fluxul de implementare
n vederea stabilirii cadrului general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecie, contractare,
achiziii, plat, control i monitorizare, aferente proiectelor cofinanate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rural prin PNDR, AM pentru PNDR a elaborat Hotrrea Guvernului nr. 224/2008 privind
stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rural prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013. n cursul anului 2009, a fost
elaborat Hotrrea de Guvern nr. 902/2009 pentru modificarea i completarea celei anterioare.
n ceea ce privete implementarea PNDR n perioada de programare 2007-2013, n baza alin. (2) al
art. 75, AM pentru PNDR a delegat o parte din funciile specifice catre APDRP, continund s pstreze
ntreaga responsabilitate pentru managementul i implementarea eficient i corect a sarcinilor delegate.
n acest sens, prin Acordul Cadru de Delegare a funciilor legate de implementarea msurilor din
PNDR susinute prin FEADR ncheiat n data de 30 august 2006, AM a delegat ctre APDRP diferite
responsabiliti printre care cele referitoare la implementarea (primirea, evaluarea i contractarea cererilor
de finanare) msurilor 112, 121, 122, 123, 125, 141, 221, 312, 313, 322 i 141 (doar contractarea
fondurilor) din PNDR..
Pentru Msurile 111 Formare profesional, informare i difuzare de cunotine i 143 Furnizarea
de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori, Operaiunile de Asisten Tehnic (pentru
proiectele implementate de AM), inclusiv Reeaua Naional de Dezvoltare Rural, i pentru selecia GAL
i implementarea sub-msurii 431.1 Construcia de parteneriate public-private, AM i pstreaz sarcinile
de primire, evaluare i selectare a proiectelor.
Pe de alt parte, s-a ncheiat un Acord cadru de delegare pentru implementarea msurilor privind
plile compensatorii cuprinse n Axa 2 din PNDR 2007 2013 (P47/04.10.2007). Acordul stabilete cadrul
juridic, administrativ i operaional n temeiul cruia APDRP deleag ctre APIA implementarea i
atribuiile specifice funciei de plat din surse aferente bugetului naional pentru msurile privind plile
compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate i plile compensatorii pentru msurile de
agromediu din PNDR, respectiv Msura 211 Sprijin pentru zona montan defavorizat, Msura 212
Sprijin pentru zone defavorizate, altele dect zona montan i Msura 214 Pli pentru agromediu.
Ulterior, n data de 27.08.2008 a fost semnat Actul Adiional nr. 1 pentru modificarea acestui Acord
de delegare ncheiat ntre APDRP i APIA la data de 19.06.2008 s-a semnat protocolul de colaborare P53

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 50
pentru implementarea schemelor de pli naionale directe complementare pentru culturi amplasate pe
teren arabil, modificat prin Actul adiional nr. 1 din data de 13.04.2009.
Pentru implementarea tehnic a msurilor cuprinse n Axa 2 din PNDR 2007- 2013 privind
utilizarea durabil a terenurilor forestiere, a fost ncheiat n data de 18.01.2007 un Acord cadru de
delegare ntre APDRP, APIA i MAPDR Direcia General de Dezvoltare Forestier i Consolidarea
Proprietii (DGDFCP) care a stabilit cadrul juridic, administrativ i operaional n temeiul cruia APDRP a
delegat ctre APIA i DGDFCP, prin Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic i de Vntoare judeene
(ITRSV), controlul pe teren a conformitii cererilor de finanare i respectarea criteriilor de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate de beneficiari i evideniate n cererile de plat.
Avnd n vedere c AM deine n continuare ntreaga responsabilitate a implementrii Programului,
DGDR - AM pentru PNDR controleaza calitatea implementrii PNDR pentru asigurarea bunei funcionri a
ntregului sistem de management, a corectitudinii i conformitii punerii n aplicare a Programului, att n
privina atribuiilor delegate ct i pentru sarcinile rmase n responsabilitatea AM PNDR.
n scopul verificrii proiectelor finanate prin intermediul msurilor PNDR 2007-2013 s-au semnat
diferite protocoale de colaborare cu Agenia Naional pentru Protecia Mediului (ANPM) i Garda
Naional de Mediu (GNM) (Protocolul de Colaborare nr. P49 semnat n data de 20.12.2007), Ministerul
Sntii Publice (MSP) (Protocolul de Colaborare nr. P50 din data de 12.02.2008 ) i Autoritatea
Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA)( Protocolul de Colaborare nr.
P51 din 03.03.2008).
Pentru facilitarea accesrii fondurilor europene derulate prin Programul Naional de Dezvoltare
Rural, trebuie menionate acordurile de delegare i protocoalele de colaborare, relevante pentru
implementarea Programului, care au fost ncheiate ntre principalele instituii implicate n implementarea
PNDR i APDRP dup cum urmeaz:
Acordul cadru de colaborare P54 ncheiat la data de 18.06.2008, ntre MADR, prin DGDR AM
pentru PNDR i APDRP pentru implementarea proiectelor aferente msurii de Asisten Tehnic (msura
511), pentru proiectele proprii MADR, inclusiv Reeaua Naional de Dezvoltare Rural i a proiectelor
aferente msurilor Formare profesional (training), informare i difuzare cunotine (msura 111) i
Furnizarea de servicii de consultan pentru fermieri (msura 143), din cadrul Programului Naional de
Dezvoltare Rural 2007 2013 (PNDR).
Acordul cadru de colaborare P57 ncheiat la data de 12.09.2008, ntre MADR, prin DGDR AM
pentru PNDR i APDRP pentru implementarea proiectelor aferente submsurii 431.1 Construcie
parteneriate public private din cadrul PNDR 2007 2013.
Protocolul de colaborare P55 ncheiat la data de 18.06.2008, ntre Oficiul Naional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri (ONDOV), DGDR - AM pentru PNDR din cadrul MADR i APDRP, care stabilete
colaborarea dintre cele dou instituii pentru asigurarea condiiilor de accesare de ctre potenialii
beneficiari ai Msurii 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i silvice din PNDR pentru
modernizarea i /sau investiie nou n activitile de producere i comercializare de vinuri cu denumire de
origine controlat (DOC).
Protocolul de colaborare P58 ncheiat n data de 26.11.2008 ntre Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP), Ministerul Economiei i Finanelor
Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (UCVAP) i APDRP privind procedura de
cooperare interinstituional dintre cele trei instituii n ndeplinirea funciilor i atribuiilor specifice fiecrei
instituii conform competenelor acestora.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 51
Protocolul de colaborare ncheiat la data de 07.03.2008 ntre APDRP, Ordinul Arhitecilor din
Romnia i DGDR AM pentru PNDR, privind stabilirea cadrului pentru verificarea proiectelor finanate
prin Msura 322 a PNDR, din punct de vedere al respectrii ncadrrii n specificul arhitectural local. n
data de 15.09.2008 a fost semnat Actul Adiional nr. 1 la Protocolul de colaborare ncheiat ntre APDRP,
Ordinul Arhitecilor din Romnia i DGDR AM pentru PNDR din cadrul MADR.
Pentru o mai bun nelegere a mecanismului de funcionare a procesului de implementare, au fost
analizate fluxurile de implementare n funcie de instituiile implicate n implementarea msurilor de
investiii i n implementarea msurilor de agro-mediu:
4.1.1. Flux general pe msurile de agro-mediu - Axa 2
Cadrul procedural de implementare a msurilor axei 2 n vederea implementrii msurilor de
dezvoltare rural, APIA a completat manualele de proceduri aplicabile pentru instrumentarea cererilor de
plat unic pe suprafa cu prevederi specifice, aplicabile acestor tipuri de msuri. Principalele etape
procedurale parcurse de APIA pentru derularea acestor msuri sunt urmtoarele:
Completarea formularului de cerere de plat pe suprafa i delimitarea parcelelor agricole pe
materialul grafic/hri;
Depunerea/primirea formularului de cerere completat i a materialului grafic cu parcelele agricole
delimitate i nregistrarea cererii n Registrul manual de nregistrare a cererilor de plat pe
suprafa;
Controlul administrativ formal/vizual al cererii de plat pe suprafa;
Introducerea i verificarea datelor din cererea de plat pe suprafa n baza de date IACS;
Analiza de risc/Eantionare;
Controlul de plauzibilitate i controlul ncruciat n baza de date IACS - control administrativ in
sistem;
Gestionarea erorilor;
Controlul pe teren;
Al doilea control administrativ n sistem;
Supracontrolul administrativ al cererilor de plat pe suprafa;
Aprobarea plilor (autorizarea plilor);
Efectuarea plilor ctre fermieri.
Pentru a proteja interesele financiare ale bugetului comunitar, APIA, n calitate de agenie de pli,
a luat msuri care s asigure faptul c tranzaciile financiare din fondurile comunitare i implicit din
FEADR, sunt realizate n fapt i sunt executate corect. n acest sens, s-au implementat urmtoarele
principale prevederi:
Pentru realizarea n bune condiii a gestionrii fondurilor comunitare i naionale, APIA utilizeaz
ca instrument de derulare i gestionare financiar Sistemul integrat de administrare i control -
IACS;
Acordarea posibilitii fermierului de a bifa schemele de plat pe care dorete s le acceseze,
inclusiv msurile delegate pe formularul cererii de plat pe suprafa. n cazul msurii 214 Pli
de agro-mediu trebuie aplicat i codul pachetului solicitat, n declaraia de suprafa.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 52
Procesul de primire, nregistrare, prelucrare, precum i autorizare a cererilor de plat este
efectuat la nivel judeean i local.
Controlul administrativ se efectueaz pentru toate cererile de plat. Toate cererile de plat
verificate la controlul administrativ n sistem i toate cererile selectate pentru controlul pe teren,
pentru care s-au introdus n sistem datele obinute la control i pentru care s-a efectuat controlul
administrativ, sunt verificate din nou, din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii i
respectrii procedurilor.
Supracontrolul administrativ al cererilor de plat vizeaz efectuarea unei analize amnunite a
dosarelor de sprijin din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii i conformitii cu
procedurile stabilite, pentru un eantion de 5% din totalul cererilor.
Supracontrolul n procesul de autorizare a plilor (3% din cererile de plat pentru care s-a
efectuat supracontrolul administrativ) se efectueaz la nivel judeean pentru cererile prelucrate la
nivel local i la nivel central pentru cererile prelucrate la nivel judeean. Eantionarea se face la
nivel central.
4.1.2. Flux general pe msurile de investiii - Axele 1 i 3
AM organizeaz sesiunile de depunere i stabilete alocrile pe sesiune n cadrul msurilor de
investiii cuprinse n Axele 1 i 3. Astfel, se ncepe un proces de informare a solicitanilor i de stabilire a
cerinelor n vederea prezentrii respectivelor proiecte prin intermediul Ghidului solicitantului specific
fiecrei msuri. Acest proces de informare se realizeaz att n mod direct ct i prin intermediul mass
mediei. Odat cu publicarea anunului de deschidere a sesiunii se pot depune proiecte.
Depunerea cererilor de finanare se face la APDRP la nivel judeean (OJPDRP). Pentru msurile
141 i 142 acest proces se desfoar la nivelul structurilor judeene ale AM (Compartimente de
dezvoltare rural - CDRJ).
Ulterior are loc evaluarea, care, cu excepia msurilor 141 i 142 (CDRJ) se desfoar n cadrul
APDRP (OJPDRP, analizeaz eligibilitatea i criteriile de selecie pentru proiectele simple, iar CRPDRP
evalueaz proiectele mai complexe).
Selecia proiectelor se realizeaz la nivel naional de ctre Comitetul de Selecie, organizat la
nivelul MADR iar contractele pentru proiectele selectate se ncheie la nivelul APDRP.
Pe msura implementrii proiectului, beneficiarul depune cererile de plata la structurile judeene al
APDRP, inclusiv pentru msurile 141 i 142.
Autorizarea plilor se realizeaz de la CRPDRP, plile efectundu-se de ctre APDRP la nivel
central. Dup implementarea proiectelor, APDRP este responsabil de procesul de monitorizare ex-post.

4.2. Eficacitatea i eficiena
Evaluarea eficacitii implementrii PNDR la 31 decembrie 2009, s-a realizat n funcie de valorile
programate pentru ntreaga perioad 2007-2013 i de valorile indicatorilor de realizare i rezultat comuni i
adiionali inregistrati in perioada 2008-2009.
Evaluarea eficienei se realizeaz lund n considerare bugetul corespunztor perioadei de
programare i indicatorii de realizare disponibili pentru fiecare msur implementata pn la data de 31
decembrie 2009.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 53
Astfel, pentru realizarea analizei au fost utilizate urmtoarele date:
Tabelele de monitorizare (anexa a raportului Anual de Progres 2009)
Valorile (target) obiectivelor msurilor, stabilite pentru ntreaga perioad de programare
Valorile indicatorilor de realizare aferente contractelor semnate, prezentate n Raportul anual de
Progres PNDR 2009.
S-a comparat costul unitar programat al indicatorilor de realizare pentru perioada 2007-2013 cu
costul lor unitar realizat pn la 31 decembrie 2009.
Costul unitar realizat se calculeaz raportnd suma valorii publice din contractele semnate la
valoarea atins de fiecare dintre indicatori la 31 decembrie 2009.
4.2.1. Limitele analizei:
Analiza se realizeaz pentru sumele alocate i indicatorii pentru fiecare msur corespunztori
ntregii perioade de programare. Trebuie avut n vedere faptul c exist msuri care nu au fost lansate
pana la 31 decembrie 2009, motiv pentru care nu exista datele n vederea analizrii. n acest caz, n cadrul
fiecrei axe, se analizeaz msurile pentru care se dispune de date.
Nu poate fi determinat o analiz a eficacitii real pentru c sunt omise elemente importante care
influeneaz implementarea Programului, precum fondul de criz economic mondial i lipsa de
ncredere a pieelor.
Pentru analiza eficienei axelor 1 i 3 a fost luat n considerare costul unitar al indicatorilor
contractelor semnate, fr a fi luate n calcul plile efectuate.
Dup cum a fost menionat anterior, rezultatele sunt condiionate de faptul c analiza s-a raportat la
obiectivele stabilite a fi atinse dup 7 ani de implementare a Programului, dar n realitate perioada care a
fcut obiectul analizei este de doar doi ani.
.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 54
Tabel 4: Costul unitar programat i costul unitar realizat al fiecrei msuri Analiza eficientei masurilor

Cod
msur
Msur Indicatori de realizare Obiective 2007-2013
Total
realizat-
cumulativ
din 2007
pn n
anul 2009
Alocare
financiar
2007-2013
(mii Euro)
Valoare
contracte
semnate
(mii
Euro)
Valoare
pli
efectuate
(mii
Euro)
Rata de
execuie
financiar
a PNDR
Cost
unitar
programat
Cost
unitar
realizat
Eficiena masurii
(analiza cost unitar programat vs. cost
unitar realizat)
112
Instalarea
tinerilor
agricultori
Numr total de tineri
fermieri sprijinii
13.631 507
337.221,5


10.190,0


6.083,6


1,8


24,7

20,1

Costul unitar realizat se situeaza sub costul
unitar programat pentru sprijinirea unui tanar
fermier astfel ca, masura inregistreaza un grad
de eficienta Mediu-Ridicat
Volum total al investiiilor
('000 n Euro)

404.256,2

10.196,0

121
Modernizarea
exploataiilor
agricole
Numr de exploataii
care primesc sprijin
pentru investiii
43.453 1.522 991.827,9


520.842,7


122.316,9


12,3


22,8

342,2

Costul unitar realizat se situeaza mult peste
costul unitar programat pentru sprijinirea unei
exploatatii agricole, fapt explicat prin
accesarea masurii in general de catre
exploatatii mari, cu costuri maxime, cu valori
ale proiectelor aproape de maximul permis
prin fisa masurii astfel ca, masura
inregistreaza un grad de eficienta Redus
Volum total al investiiilor
('000 n Euro)

1.840.962,0

1.183.660,2

123
Creterea
valorii
adugate a
produselor
agricole i
forestiere
Numr total de
ntreprinderi
3.138 701 1.071.174,1


483.193,4


40.599,9


3,8


341,4

689,3

Costul unitar realizat se situeaza peste costul
unitar programat pentru sprijinirea unei
intreprinderi, fapt explicat prin accesarea
masurii de catre intreprinderi care au depus
proiecte cu valori aproape de maximul permis
prin fisa masurii astfel ca, masura
inregistreaza un grad de eficienta Redus
Volum total al investiiilor
('000 n Euro)

2.708.792,2

1.285.746,6

141

Sprijinirea
fermelor
agricole de
semi-
subzisten

Numr total de ferme de
semi-subzisten
sprijinite
76.172 6.148 476.077,4 46.110,0 9.207,2 1,9 6,3 7,5
Costul unitar realizat se situeaza apoape de
costul unitar programat pentru sprijinirea unei
exploatatii de semisubzistenta astfel ca,
masura inregistreaza un grad de eficienta
Mediu
142
nfiinarea
grupurilor de
productori
Numr total de grupuri
de productori sprijinite
1.108 3
138.855,9

91,7

1,6

0,0

125,3

30,6

Desi costul unitar realizat se situeaza sub
costul unitar programat pentru sprijinirea unui
grup de producatori avand in vedere faptul ca
rezultatele implementarii sunt nesemnificative,
doar 3 grupuri sprijinite, masura inregistreaza
un grad de eficienta Redus
Cifra de afaceri a
grupurilor sprijinite ('000
n Euro)
4.988.000,0 429,6

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 55
211
212

M 211 Sprijin
pentru Zona
Montan
Defavorizat i
M 212 Sprijin
pentru zone
defavorizate-
altele dect
zona montan

Numrul exploataiilor
care primesc sprijin
719.167 321.842
1.100.838,4 125.290,1 125.290,1
11,4

1,5

0,4

Costul unitar realizat se situeaza sub costul
unitar programat pentru sprijinirea unei
expoatatii din zonele defavorizate, fapt
explicabil prin accesarea masurii de catre
exploatatii cu dimensiuni medii mai mici dect
cele estimate iniial astfel ca, masura
inregistreaza un grad de eficienta Ridicat
Suprafaa total angajat
(ha)
4.315.000,0 1.961.910,0
214
Pli de agro-
mediu
Numr total al
exploataiilor agricole

154.867 189.561
963.233,6

144.371,1

144.371,1

15,0

6,2

0,8

Costul unitar realizat se situeaza sub costul
unitar programat pentru sprijinirea unei
expoatatii care acceseaza masura de
agromediu, fapt explicabil prin accesarea
masurii de catre exploatatii cu dimensiuni
medii mai mici dect cele estimate iniial
astfel ca, masura inregistreaza un grad de
eficienta Ridicat
Suprafa total sprijinit
(ha)
2.698.000,0 1.594.532,0
Suprafa fizic total
sprijinit (ha)
2.323.000,0 931.815,0
Numr total de contracte
179.867 340.589
312

Sprijin pentru
crearea i
dezvoltarea de
micro-
ntreprinderi

Numr de
microntreprinderi
9.895 110 383.429,7 16.363,9 2.470,5 0,6 38,7 148,8
Costul unitar realizat se situeaza peste costul
unitar programat pentru sprijinirea unei
microintreprinderi, fapt explicat prin accesarea
masurii de catre microintreprinderi care au
depus proiecte cu valori aproape de maximul
permis prin fisa masurii astfel ca, masura
inregistreaza un grad de eficienta Redus
313
ncurajarea
activitilor
turistice
Numr de noi activiti
turistice sprijinite
7.665 204
544.222,7


37.674,7


841,0


0,2


71,0

184,7

Costul unitar realizat se situeaza peste costul
unitar programat pentru sprijinirea unei
activitati de turism rural, fapt explicat prin
accesarea masurii de catre beneficiari care au
depus proiecte cu valori aproape de maximul
permis prin fisa masurii astfel ca, masura
inregistreaza un grad de eficienta Redus
Volum total al investiiilor
('000 n Euro)

837.265,8

108.335,1


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 56
322

Renovarea,
dezvoltarea
satelor,
mbuntirea
serviciilor de
baz pentru
economia i
populaia
rural i
punerea n
valoare a
motenirii
rurale

Numr de comune
sprijinite
1.026 311
1.546.087,4

797.092,4


16.439,6


1,0


1.506,9

2.563,0

Costul unitar realizat se situeaza peste costul
unitar programat pentru sprijinirea unei
comune, fapt explicat prin accesarea masurii
de catre beneficiari care au depus proiecte
integrate cu valori aproape de maximul permis
prin fisa masurii astfel ca, masura
inregistreaza un grad de eficienta Redus Volum total al investiiilor
('000 n Euro)

1.579.217,9

967.193,3

Sursa:
Obiective 2007-2013: Tabel G.3 Raport Anual de Progrese PNDR 2009
Alocare financiar 2007-2013 (mii Euro): Tabel G.5 Raport Anual de
Progrese PNDR 2009

Total realizat - cumulativ din 2007 pn n anul 2009: Tabel G.3 Raport
Anual de Progrese PNDR 2009

Valoare proiecte aprobate (mil euro): Raport Anual de Progrese PNDR 2009
Valoare pli efectuate (mii Euro): Tabel G.5 Raport Anual de Progrese
PNDR 2009

Rata de execuie financiar a PNDR: Tabel G.3 Raport Anual de Progrese
PNDR 2009


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 57
4.2.2. Axa 1: mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i forestier
Cheltuielile totale pentru axa 1 nregistrate pentru perioada 2008-2009 se ridic la 4,4 % din suma total
programata pentru perioada 2007-2013.
Principalele rezultate obtinute pentru acest obiectiv, ca urmare a implementarii masurilor din cadrul axei 1
la sfritul lui 2009, sunt:
Msura 111 Formare profesional, informare i difuzare de cunotine
Aceast msur nu a fost implementat pn n prezent, astfel nct nu este posibil s se evalueze
eficacitatea i eficiena sa.
Msura 112 Instalarea tinerilor fermieri
Gradul de eficacitate este sczut, datorit faptului c a fost lansat n decembrie 2008.
Nefinalizarea proiectelor n cadul masurii conduce la o valoare nul a creterii valorii adugate
brute n fermele care beneficiaz de sprijin (mil. Euro) si nu permite evaluarea rezultatelor acestora n
ceea ce privete instalarea tinerilor fermieri.
Astfel, in perioada de referin, s-au contractat 507 proiecte, respectiv 4% comparativ cu targetul
din PNDR de 13.631 de fermieri sprijinii. Volumul total al investiiilor este de 10.196 mii Euro,
reprezentnd 2,6% din targetul de 404.256,2 mii Euro fiind efectuate pli n valoare de 6.083,6 mii Euro
reprezentnd 1,8% din alocare.
Aceast msur prezint un grad de eficien mediu aa cum se reflect n comportamentul
costurilor unitare a indicatorilor disponibili: numrul de beneficiari care se instaleaza n mediul rural prin
aceast msur.
Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
Este semnificativ faptul c, n timp ce numrul beneficiarilor reprezint doar 3,5%, volumul total de
investiii ajunge la 64% din totalul programat. n Comitetul de monitorizare din 2 martie 2010 s-a aprobat
ca cele dou sectoare, vegetal i animal, s beneficieze de alocri distincte.
Proiectele sprijinite demonstreaz o serie de necesiti de finanare superioare estimrilor iniiale,
astfel prin bugetul alocat putnd s fie sprijinite doar un numr redus de proiecte.
Msura 121 arat o mare eficien n mobilizarea investiiilor private, pentru creterea Valorii
Adugate Brute a exploataiilor sprijinite, i pentru a pune n aplicare cu succes noi produse i tehnologii.
Numrul exploataiilor care realizeaz/introduc noi produse sau noi tehnologii este de 449, ceea ce
reprezint numai 2,1% din obiectivul propus pentru perioada 2007-2013.
Pentru indicatorul cretere VAB n exploataiile sprijinite (mii. Euro) s-a stabilit valoarea de referin
urmnd ca n anii urmtori, n funcie de aceast valoare s se stabileasc creterea VAB, iar numrul
exploataiilor care ndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a sprijinului este de 102, ceea ce
presupune 0,5% din obiectivul propus.
Avnd n vedere numrul beneficiarilor, aa cum se reflect n tabel, pentru a finana un beneficiar,
sunt necesare mai multe resurse publice dect cele estimate n etapa de programare a fi alocate fiecrui
beneficiar (342,2 mii euro n medie, fa de media de 22,8 mii euro programat).

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 58
Evoluia indicatorului volumul total al investiiei difer de evoluia celorlali indicatori afereni acestei
msuri. Volumul investiiei totale generat pe exploataie sprijinit este cu mult superior celui programat:
777.701 Euro/exploataie i respectiv, 42.366,7 Euro.
Pe de alt parte, s-a calculat volumul investiiei totale care genereaz o unitate de bani publici, 1
Euro investiie public genereaz 2,29 Euro de investiie total fa de 1,9 programat.
n perioada de referin s-au contractat 1522 proiecte, respectiv 3,5% comparativ cu targetul din
PNDR de 43.453 de exploatatii. Volumul total al investiiilor este de 1.183.660,2 mii Euro, reprezentnd
64,3% din targetul de 1.840.962 mii Euro, fiind efectuate pli n valoare de 122.316,9 mii Euro
reprezentnd 12,3% din alocare.

Msura 122 mbuntirea valorii economice a pdurii
Aceast msur nu s-a implementat pn n momentul de fa, din aceast cauz nefiind posibil
stabilirea eficacitii i eficienei sale.
Msura 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
Prima sesiune a acestei msuri a avut loc n martie 2008. Lund n considerare gradul de utilizare a
resurselor, gradul de eficacitate n ceea ce privete numrul de beneficiari este unul mediu i volumul total
al investiiilor realizate ajunge la 47%.
Astfel, numai n cazul volumului investiiilor legate de proiectele sprijinite rata de realizare este n
acord cu alocrile bugetare. Aceast situaie este legat de faptul c proiectele sprijinite, prezint o serie
de necesiti de finanare mai mari dect estimrile iniiale, astfel c prin bugetul alocat se poate sprijini un
numr limitat de proiecte.
Numrul de ntreprinderi care realizeaz/introduc noi produse sau noi tehnologii este de 46, ceea
ce reprezint 2,9% din obiectivul propus pentru perioada de programare, rata sczut de realizare a
obiectivului se explic datorit numrului mic de proiecte finalizate la sfritul anului 2009.
Pentru indicatorul cretere VAB n ntreprinderile sprijinite (mii. Euro) s-a stabilit valoarea de
referin urmnd ca n anii urmtori, n funcie de aceast valoare s se stabileasc creterea VAB.
Cum se poate vedea n tabel, volumul total al investiiei generate pe ntreprindere sprijinit este cu
mult superioar fa de cea programat: 1.834.161 Euro / ntreprindere, i respectiv 863.222,5 Euro/
ntreprindere.
n perioada de referin s-au contractat 701 proiecte, respectiv 22,4% comparativ cu targetul din
PNDR de 3.138 de intreprinderi. Volumul total al investiiilor este de 1.285.746,6 mii Euro, reprezentnd
47,5% din targetul de 2.708.792,2 mii Euro, fiind efectuate pli n valoare de 40.599,9 mii Euro
reprezentnd 3,8% din alocare.
Msura 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea
agriculturii i silviculturii.
Aceast msur nu a produs efecte pn n prezent.
Msura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten
Gradul de eficacitate a msurii este de doar 8% fiind sprijinite 6.148 ferme de semi-subzisten din
cele 76.172 stabilite ca target pentru 2007-2013.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 59
n ceea ce privete analiza eficienei, gradul de execuie financiar a acestei msuri este att de
redus nct aceast analiz nu este relevanta lund n considerare resursele alocate.
Au fost efectuate pli n valoare de 9.207,2 mii Euro reprezentnd 1,9 % din alocare.

Msura 142 nfiinarea grupurilor de productori
Nivelul sczut de implementare a msurii datorat sprijinirii a doar 3 grupuri de productori, nu face
posibil evaluarea eficacitii acestei msuri.
n ceea ce privete analiza eficienei, gradul de execuie financiar a acestei msuri este att de
redus nct aceast analiz nu este relevanta lund n considerare resursele alocate.
n perioada de referin au fost sprijinte 3 grupuri de producatori, respectiv 0,3% comparativ cu
targetul din PNDR de 1.108 de grupuri de producatori. Cifra de afaceri a grupurilor sprijinite este de 429,6
mii Euro, reprezentnd 0,01% din targetul de 4.988.000 mii Euro, fiind efectuate pli n valoare de 1,6 mii
Euro reprezentnd 0,001% din alocare.
Msura 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori
Msura 143 nu a produs efecte astfel nu poate fi evaluat eficacitatea i eficiena acesteia.
4.2.3. Axa 2. mbuntirea mediului i a spaiului rural
Cheltuielile totale pentru axa 2 nregistrate pentru perioada 2008-2009 se ridic la 11,8 % din suma total
programata pentru perioada 2007-2013.
Principalele rezultate obtinute pentru acest obiectiv, ca urmare a implementarii masurilor din cadrul axei 2
la sfritul lui 2009, sunt:
Msura 211 Sprijin pentru zona montan defavorizat si Msura 212 Sprijin pentru zone
defavorizate - altele dect zona montan
Pn n decembrie 2009 au fost sprijinite n cadrul msurii 211 i 212 un numr total de 321.842
exploataii. Suprafaa Agricol Utilizat (SAU) sprijinit, a fost de 1.961.910 hectare.
Evaluarea nivelului de eficacitate n planificarea msurii pentru a atinge obiectivele este pozitiv.
Pe de-o parte, gradul de execuie financiar este de 11,40 %, fiind printre cele mai ridicate, pe de
alt parte, repercusiunea fa de indicatorii fizici ai msurilor indic un nivel nalt de eficacitate.
Eficacitatea msurilor este ridicat, nivelurile atinse de indicatori se apropie de 45%. Se poate
afirma c succesul msurii se reflect att n nivelul realizat cu privire la suprafaa total sprijinit ct i la
numrul total de beneficiari.
n perioada de referin au fost sprijinite 321.842 de exploatatii, respectiv 44,75% comparativ cu
targetul din PNDR de 719.167. Suprafata totala angajata (ha) 1.961.910, reprezinta 45,5% din targetul de
4.315.000 (ha), fiind efectuate pli n valoare de 125.290,1 mii Euro reprezentnd 11,4% din alocarea de
1.100.838,4 mii euro.
.R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 60
Msura 214 Pi de agro-mediu
Pn n decembrie 2009 au fost sprijinite un total de 189.561 exploataii respectiv 122,4% din
targetul de 154.867 acest lucru explicandu-se prin dimensiuni medii ale exploataiilor mai mici dect cele
estimate iniial.
Suprafaa total angajat prin msur (ha) a fost de 1.594.532 de ha, avnd o rat de executare de
59,10% din targetul de 2.698.000 ha, iar suprafaa fizic a fost de 931.815 hectare avnd o rat de
executare de 40,11% din targetul de 2.323.000 ha.
Numr total de contracte a fost de 340.589 reprezentand 189,4% din targetul estimat de 179.867
contracte, acest lucru explicandu-se prin faptul c pe aceiai suprafaa au fost accesate mai multe pachete
dect s-a estimat iniial.
Plile s-au ridicat la un total de 144.371.070 Euro din cei 963.233.617 Euro alocai pentru aceast
msur pentru perioada 2007-2013, reflectnd o rat de execuie a bugetului de 15%.
Aceti indicatori arat faptul c rata de execuie privind numrului de exploataii sprijinite i a
contractelor, depete estimarea fcut iniial iar suprafaa total sprijinit este de 59% din suprafaa
total prevzut n PNDR.

Msura 221 Prima mpdurire a terenurilor agricole
Msura 221 nu a produs efecte n perioada analizata.
A fost lansat n toamna anului 2010. Pentru a garanta mai buna absorbie a fondurilor, Comitetul
de monitorizare din 2 martie 2010 a convenit eliminarea condiiei conform creia doar persoanele juridice
puteau susine cheltuieli pentru proiecte tehnice.

4.2.4. Axa 3: mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei
rurale
Cheltuielile totale pentru axa 3 nregistrate pentru perioada 2008-2009 se ridic la 0,8% din suma total
programat pentru perioada 2007-2013.
Principalele rezultate obtinute pentru acest obiectiv, ca urmare a implementrii msurilor din cadrul axei 3
la sfritul lui 2009, sunt:
Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi
Nivelul de realizare este sczut n comparaie cu obiectivele stabilite n programarea iniial,
datorit stadiului incipient de implementare al acestei msuri.
Numrul de micro-ntreprinderi sprijinite este de 110 fa de cele 9.895 propuse pentru ntreaga
perioad de programare, ceea ce conduce la un nivel de eficacitate de 1,1%.
Un aspect pozitiv, cu un grad de eficacitate medie este numrul de locuri de munc create. Pe de
alt parte, numrul beneficiarilor este relativ sczut.
La fel ca la msura 121, trebuie s se menioneze tendina invers n ceea ce privete numrul
beneficiarilor i volumul total al investiiilor realizate, adic volumul total al investiiei pe beneficiar este
superior volumului total al investiiei estimate iniial.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 61
Referitor la locurile de munc create, numrul acestora a fost de 27, respectiv 0,1% din totalul
prevzut pentru ntreaga perioad de programare. Rata sczut de realizare a obiectivului se explic
datorit numrului mic de proiecte finalizate la sfritul anului 2009.
Plile s-au ridicat la un total de 2.470,5 mii euro din cei 383.429,7 mii euro alocai pentru aceast
msur pentru perioada 2007-2013, reflectnd o rat de execuie a bugetului de 0,6%.

Msura 313 ncurajarea activitilor turistice
Numrul total al activitilor prezint indicatori cu un grad sczut de eficacitate. Astfel, au fost
sprijinite 204 activiti turistice fa de cele 7665 prevzute pentru ntreaga perioad ceea ce presupune
un grad de eficacitate de 3%. Volumul total al investiiilor a fost de 108.335,12 mii euro fa de cele
837.265,8 mii euro ceea ce reprezint un nivel al eficacitii sczut de 13%. Avnd n vedere volumul
investiiilor, prezint un grad de eficacitate medie, chiar dac investiiile n infrastructura recreaional i de
primire turistic au avut un efect mai mare dect investiiile n marketing i infrastructura de servicii
informatice.
Nivelul de realizare este sczut n comparaie cu obiectivele stabilite n programarea iniial,
datorit stadiului incipient de implementare al acestei msuri.
Raportat la obiectivele stabilite iniial, la fel ca i msura anterioar, aceast msura este
ineficient att n ceea ce privete numrul total de activitati turistice ct i tipul de activiti prevzute n
aceast msur. De asemenea, volumul total al investiiilor pe aciune sprijinit este mai mare dect cel
programat.
Au fost efectuate pli n valoare de 841 mii euro reprezentnd 0,2% din alocarea de 544.222,7 mii
euro.

Msura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i
populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale"
Se observ un grad ridicat de eficacitate a investiiilor realizate, n principal investiii n
infrastructura fizica de baza n mediul rural.
Pn la data de 30.12.2009, numrul comunelor sprijinite a fost de 311 fa de cele 1026 prevzute
pentru ntreaga perioad ceea ce reprezint un nivel de eficacitate al acestui indicator de 30,31%. Pe de
alt parte, volumul total al investiiilor a fost de 967.193,3 mii euro fa de 1.579.217,9 mii euro prevzute,
ceea ce conduce la un grad de eficacitate a acestui indicator de 61,2%.
Indicatorii arat o tendin de concentrare a investiiilor n crearea i imbunatatirea infrastructurii
fizice de baz.
Msura se dovedete a fi eficient pentru a rspunde nevoilor n diferite domenii de aciune avute
n vedere iniial.
Au fost efectuate pli n valoare de 16.439,6 mii Euro reprezentnd 1,1% din alocarea de
1.546.087,4 mii euro.R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 62

4.2.5. Axa 4. LEADER
Cheltuielile totale pentru axa 4 nregistrate pentru perioada 2008-2009 se ridic la 0,0% din suma total
programat pentru perioada 2007-2013.
Principalele rezultate obinute pentru acest obiectiv, ca urmare a implementrii msurilor din cadrul axei 4
la sfritul lui 2009, sunt:
Msura 41 (411, 412 i 413) Implementarea strategiilor de dezvoltare local
Aceast msur nu a fost lansat, astfel nu este posibil s se evalueze eficacitatea.
Msura 421 "Implementarea proiectelor de cooperare
Aceast msur nu a fost lansat, astfel nu este posibil s se evalueze eficacitatea.
Msura 431 "Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea
teritoriului"
n cadrul sub-msurii 431.1, au fost semnate 8 contracte pentru fazele 1 i 2, n valoare de
1.704.000 Euro, reprezentnd 87,4% din fondurile alocate acestor activiti.
Contractele aferente Fazei 3, au o valoare total de 4.827.472 Euro, reprezentnd 49,2% din totalul
alocat acestei faze.
Datele colectate cu privire la punerea n aplicare i rezultatele Sub-msurii 431.1. dovedesc
eficacitatea msurii:
Formare general privind abordarea LEADER: 64 de sesiuni din cele 41 prevzute. (Rata de
realizare: 1,56)
Formare pentru reprezentanii potenialelor GAL-uri: 16 sesiuni dintre cele 15 planificate. (Rata de
realizare: 1,07)
Elaborarea de aplicaii pentru selecia Grupurilor de Aciune Local: 108 din 200 prevzute. (Rata
de realizare: 0,54)
Persoane care au absolvit cu succes formarea general: 1.578 de persoane din cele 1.640
prevzute (Rata de realizare: 0,96)
Persoane care au finalizat cu succes formarea specific: 300 din cele 300 planificate. (Rata de
realizare: 1,00)
4.3. Evaluarea global a msurilor n funcie de eficacitate, eficien i
ponderea msurilor
n mod evident, definirea obiectivelor i implementarea msurilor n vederea atingerii lor, sunt direct
legate i de impactul financiar al acestora n cadrul programului.
Plecnd de la afirmaia anterioar, raionamentul poate fi definit la diferite niveluri:
Gradul de execuie financiar a msurilor (pli efectuate).
Impactul relativ al acestora asupra bugetului executat (pli efectuate).

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 63
Gradul de ndeplinire a indicatorilor de realizare (eficacitate).
Rezultatele obinute i resursele utilizate (eficien).
n acest sens, evaluarea global se bazeaza pe urmtorii parametri:
Ponderea financiar a msurii pentru 2007-2013: reprezint gradul de relevan financiar a
msurii n alocarea bugetar, i poate fi definit ca procentul de resurse destinate msurii n
comparaie cu resursele alocate PNDR-ului, reflectnd importana obiectivelor specifice
strategiei alese
Gradul de execuie financiar a msurilor implementate pn la 31 decembrie 2009.
Ponderea msurii n cadrul PNDR n funcie de plile efectuate: reprezint gradul de
relevan a plilor efectuate n cadrul masurii in totalul plilor efectuate.
Eficacitatea msurii (analiza efectuat n funcie de contractele semnate i redate n tabelele de
monitorizare), n gradul de implementare.
Eficiena (analiza efectuat n funcie de contractele semnate) plecnd de la costurile unitare ale
indicatorilor fizici calculai.
4.3.1. Msuri Axa 1
Tabelul de mai jos reprezint evaluarea global a msurilor implementate n cadrul Axei 1, n
perioada de evaluare. Din acest tabel, se desprinde faptul c bilanul global n funcie de ponderea
msurilor, eficacitate i eficien nu este unul satisfctor.
n linii mari, n cadrul msurilor implementate pn n luna iunie 2010 se pot defini cteva grupuri
principale:
Grupuri care afecteaz structurile agricole: 141, 142, 112, cu impact financiar sczut i diferite
grade de repercursiune.
Grupuri care afecteaz mbuntirea proceselor de producie i de procesare: 121 i 123 cu un
impact financiar ridicat asupra bugetului i un grad de repercusiune mediu
Grupuri de msuri transversale: 111 i 143 cu un grad de implementare nul.
Tabel 5: Bilanul msurilor axei 1
Msura
Pondere
financiar a
msurii pentru
2007-2013
Gradul de
execuie
financiar
Ponderea msurii
n cadrul PNDR n
funcie de plile
efectuate
Eficacitate Eficien
AXA 1
111 Redus Nul Nul Nul Nul
112 Redus Redus Redus Mediu Mediu-Ridicat
121 Ridicat Mediu Mediu Mediu-Redus Redus
123 Ridicat Redus Redus Mediu Redus

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 64
125 Mediu Nul Nul Nul Nul
141 Mediu Redus Redus Redus Mediu
142 Redus Redus Redus Redus Redus
143 Redus Nul Nul Nul Nul

Gradul sczut de execuie financiar este un indicator al unui stadiu incipient de implementare a
msurilor. Implementarea msurilor 111 i 143 ar putea crete gradul de implementare al celorlalte msuri
din cadrul axei 1, mai ales n acele ferme de dimensiuni reduse cu o capacitate mai mic de a rspunde
cerinelor impuse prin condiiile de eligibilitate a acestora. Un exemplu elocvent l reprezint planurile de
afaceri, proiectele de mbuntire tehnic, proiectele de diversificare i pregtirea dosarelor de solicitare a
finanrii prin PNDR.
4.3.2. Msuri Axa 2
Aceste msuri prezint un grad de execuie financiar mai ridicat dect msurile din cadrul
celorlalte axe. Acest lucru ar putea fi consecina scopului neproductiv al acestora, care faciliteaz procesul
de acordarea a plilor.
n termeni generali, evaluarea global este satisfctoare, dei gradul su de execuie financiar
nu se poate considera ca fiind unul ridicat. Impactul relativ al msurilor este echilibrat n raport cu execuia
programului, prezentnd un grad ridicat de eficacitate i eficien.
Tabel 6: Bilanul msurilor axei 2
Msura
Pondere financiar a
msurii pentru 2007-
2013
Gradul de
execuie
financiar
Ponderea msurii n cadrul
PNDR n funcie de plile
efectuate
Eficacitate Eficien
AXA 2
211 Mediu Mediu-Redus Mediu Ridicat Ridicat
212 Mediu Redus Redus Ridicat Ridicat
214 Ridicat Mediu-Redus Ridicat Ridicat Ridicat

4.3.3. Msuri Axa 3
n cadrul axei 3, msurile supuse evalurii se pot mpri n dou mari grupe:
Msuri ce au ca scop stimularea investiiilor n producie i servicii, precum i n crearea de micro-
ntreprinderi: 312 i 313.
Msura 322 ce are ca scop contribuirea la garantarea unui anumit nivel de servicii de baz n
zonele rurale.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 65
n ceea ce privete prima grup, aceste msuri prezint un grad de execuie financiar foarte
redus, avnd de asemenea un impact specific redus n cadrul execuiei financiare.
Sunt disponibile date pentru proiectele finalizate la data de 31 decembrie 2009 (49 proiecte n
cadrul msurii 312). Totui, gradul de eficacitate a proiectelor contractate n cadrul msurilor 312 i 313
prezint rezultate mai bune, rspunznd numrului de locuri de munc create i volumului de investiie
generat, dar cum analiza se face n funcie de valorile declarate, acestea sunt rezultate teoretice.
Monitorizarea msurilor va fi definitorie pentru cunoaterea gradului de ndeplinire a angajamentelor
teoretice i prin urmare rezultatele reale n ceea ce privete locurile de munc i nivelul investiiei.
Gradul de eficien sczut scoate n eviden rezultatele minime obinute rspunznd numrului de
beneficiari i proiecte finanate, n raport cu un volum al investiiei ridicat pe proiect.
De asemenea, gradul sczut de implementare al acestor msuri poate pune n pericol succesul
investiiilor pe termen mediu.
Astfel, ca i n cazul anterior, analiza efectuat asupra contractelor semnate confirm devierea
dintre bugetul executat (pli efectuate) i bugetul angajat (contracte semnate) fcnd ca, n ciuda
prezentrii unui indice de eficacitate mediu, impactul specific al msurii asupra bugetului executat s fie
sczut.

Tabel 7: Bilanul msurilor axei 3
Msura
Pondere financiar a
msurii pentru 2007-
2013
Gradul de
execuie
financiar
Ponderea msurii n
cadrul PNDR n funcie
de plile efectuate
Eficacitate Eficien
AXA 3
312 Redus Redus Redus Redus Redus
313 Mediu Redus Redus Redus Redus
322 Ridicat Redus Redus Redus Redus


5 Coeren, coordonare i stadiul de implementare al
Reelei Naionale de Dezvoltare Rural
5.1. Coeren i coordonare
PNS menine un nivel ridicat de coeren fa de politicile, prioritile i instrumentele Uniunii
Europene, att la nivelul obiectivelor sale strategice precum i n cazul programrii i implementrii sale.
Coerena PNS-ului este asigurat pe dou ci principale: prima dintre acestea a fost observarea
exhaustiv a Liniilor Directoare Strategice Comune, precum i a tuturor indicaiilor de tip legislativ,
economic i funcional n momentul planificrii att a PNS ct i a PNDR. Toate acestea au implicat
realizarea unui efort susinut n asimilarea acquis-ului comunitar precum i n constituirea tuturor

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 66
structurilor administrative specifice programrii, managementului, coordonrii, monitorizrii i implementrii
aciunilor desfurate.
A doua cale o reprezint coordonarea continu, nc de la faza iniial a tuturor instituiilor i
organismelor implicate n planificarea i desfurarea programelor UE, cu scopul de a garanta
complementaritatea sa i crearea sinergiilor pentru a obine o mai mare eficien a implementrii . Astfel se
dorete asigurarea atingerii obiectivelor comune de coeziune, dezvoltare social i economic durabil,
creterea calitii vieii, pstrarea i punerea n valoare a resurselor endogene, egalitatea anselor i
creterea competitivitii i echilibrului teritorial.
n acest fel au fost respectate directivele strategice stabilite n cadrul Consiliilor de la Lisabona (2000),
i Gtteborg (2001) i Bruxelles (2005), precum i Decizia 2006/144/CE a Consiliului privind orientrile
strategice ale Comunitii pentru dezvoltarea rural.
Toate acestea sunt demonstrate prin faptul c alegerea strategiilor, obiectivelor i msurilor
demonstraz un ridicat nivel de consecven i coeren: mbuntirea competenelor capitalului uman
prin intermediul aciunilor de formare, informare, sensibilizare i asisten tehnic; prin creterea
productivitii prin intermediul sprijinirii investiiilor pentru modernizare i inovare; prin protejarea mediului
nconjurtor i punerea n valoare a resurselor naturale prin finanaarea investiiilor, sprijinirea activitilor
i consiliere; prin promovarea coeziunii sociale i teritoriale i egalitatea anselor prin intermediul sprijinului
specific acordat persoanelor, ntreprinderilor i zonelor cu nevoi speciale; prin creterea competitivitii prin
intermediul promovrii reelelor de colaborare; prin promovarea dezvoltrii socio-economice prin
intermediul investiiilor n infrastructuri, crearea de ntreprinderi i diversificarea activitii economice; prin
implementarea unui model de dezvoltare durabil prin promovarea proiectelor de rempdurire,
producerea energiilor regenerabile, meninerea biodiversitii i creterea calitii solului, aerului sau a
apei; sau creterea implicrii la nivelul tuturor membrilor societii prin susinerea asocierilor i a
proiectelor de cooperare.
Liniile Directoare Strategice Comune, bazate pe principiile stabilite n cadrul Acordurilor de la
Lisabona i Gtteborg, reprezint cadrul pe care s-au stabilit prioritile PNS i ale PNDR. n acest cadru,
obiectivele i msurile programate sunt o transpunere a prioritilor marcate de ctre LDSC, prin
intermediul implementrii interveniilor sectoriale i teritoriale care fac fa provocrilor n domeniul creterii
economice, angajrii forei de munc i dezvoltrii durabile. Msurile selectate n fiecare ax de aciune i
resursele alocate lor au rspuns situaiei, nevoilor i oportunitilor observate n faza iniial de pregtire a
PNS.
Astfel, n legtur cu Prioritatea comunitar 1 mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i
forestier, eforturile se centreaz pe transferul cunotinelor, modernizarea, inovarea i calitatea n
industria agro-alimentar i n cazul sectoarelor prioritare pentru investiiile n capital fizic i uman.
Restructurarea sectoarelor de producie n Romnia pentru a asigura competitivitatea i astfel a garanta
creterea economic i ocuparea forei de munc, este nevoia cea mai stringent cu care se confrunt
economia, de aceea aceast ax reprezint o prioritate fundamental. Trebuie inut ns cont de faptul c
obiectivul de cretere economic se ncadreaz ntr-un context mai larg de dezvoltare rural durabil, n
acest scop n cadrul msurilor implementate sunt incluse acelea care au ca scop reducerea efectelor
negative asupra mediului i protejarea acestuia.
Prioritatea comunitar 2 mbuntirea mediului i a spaiului rural mizeaz obinerea prin
intermediul diferitelor msuri n cadrul celor trei dimensiuni comunitare prioritare (biodiversitate; pstrarea
i dezvoltarea sistemelor agricole i forestiere cu nalt valoare de mediu i a peisajelor agricole
tradiionale; apa i schimbarea climatic), pe lng urmrirea obiectivelor specifice ale Reelei Natura

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 67
2000 i ale Directivei Cadru Ap. Alt aspect care iese n eviden n cadrul obiectivelor i msurilor
implementate este sprijinul acordat pentru punerea n valoare a resurselor naturale i optimizarea
managementului acestora att la nivelul creterii produciei ct i utilizarea enerigiei regenerabile precum
i alte produse i servicii.
Chiar dac Axa 2 a Programului Naional de Dezvoltare Rural este cea care include cea mai mare
parte a msurilor ndreptate spre ndeplinirea acestei prioriti, la fel i n cazul celorlalte axe, n mod
special n cazul Axei 1, au fost prevzute aciuni care s poteneze obiectivele de mediu.
n privina Prioritii comunitare 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea
economiei rurale, nevoile existente cu privire la crearea unor locuri de munc prin restructurarea
sectorului primar cu cel mai mare echilibru la nivel de sector care s garanteze o dezvoltare socio-
economic durabil, fac din aceasta una dintre prioritile Planului Strategic Naional. n acest sens au fost
implementate o serie de msuri care concentreaz o parte important a resurselor PNDR. Printre msuri,
se remarc cele ndreptate spre dotarea infrastructurilor i serviciilor de baz, sprijinirea nfiinrii de
ntreprinderi, sau promovarea sectorului turistic ca oportunitate de dezvoltare a activitii rurale.
ndeplinirea Prioritii comunitare 4 Dezvoltarea capacitii locale de creare de noi locuri de munc i
diversificarea economic, se obine prin intermediul sprijinirii crerii Grupurilor de Aciune Locale care
implementeaz strategiile de dezvoltare locale care tind a mbunti guvernarea i mobilizarea
potenialului endogen al zonelor rurale. Astfel, se dorete implicarea i obinerea capacitilor diferiilor
ageni locali pentru a obine obiectivele de cretere i dezvoltare durabil.
Obiectivele strategice propuse i planificarea msurilor n cadrul diferitelor axe demonstreaz un nalt
nivel de coeren, rezultnd o serie de aciuni care sunt complementare ntre ele i care i poteneaz
posibilele efecte, respectnd astfel prevederile Prioritii Comunitare 5. n acest sens, crearea Reelei
Naionale de Dezvoltare Rural va contribui la mbuntirea aplicrii acestor politici, ncurajnd schimbul
de bune practici i cunotine n legtur cu strategiile de dezvoltare rural.
Prioritatea comunitar 6 Complementaritatea ntre instrumentele comunitare are ca obiect
garantarea sinergiilor ntre politica structural, poltica ocuprii forei de munc i politica dezvoltrii rurale.
Fiecrei politici europene i corespund anumite fonduri structurale i/sau complementare. Aceast
separare pe politici specifice a Fondurilor cu aciune structural pentru perioada 20072013 a rezultat ca
urmare a reformei Politicii de Coeziune, necesar n condiiile extinderii Uniunii Europene. n plus, pentru
simplificare i pentru a susine reforma Politicii Agricole Comune i a Politicii Comune de Pescuit efectuat
n 2002/2003, fondurile pentru agricultur i pescuit au fost transferate ctre politicile aferente, nemaifiind
ncadrate n Fondurile Structurale, dar funcionnd pe aceeai tipologie.
Astfel, fondurile europene disponibile Romniei n perioada 2007-2013 sunt pentru atingerea
obiectivelor politicii de coeziune: Fondul Social European (FSE) i Fondul European de Dezvoltare
Regional (FEDR) - fonduri structurale i Fondul de Coeziune (FC); pentru atingerea obiectivelor politicii
de dezvoltare rural : Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural (FEADR) - fond complementar ;
pentru atingerea obiectivelor Politcii Comune de Pescuit: Fondul European pentru Pescuit (FEP) - fond
complementar.
Conform Regulamentului CE 1698/2005 (art. 5 i art. 60), Programul Naional de Dezvoltare Rural i
Planul Naional Strategic trebuie s asigure coordonarea cu alte instrumente de PAC, FEDR, FSE, Fondul
de Coeziune i FEP. ntre aceste fonduri, exist ns, n mod evident, sinergii i complementariti,
abordarea fiind prin excelen una integrat. Astfel, n cazul dezvoltrii zonelor rurale, FSE, FEDR i FC
vor juca un rol important alturi de fondul principal destinat acestui sector.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 68
Strategia FEADR prevede intervenii eficiente i asigur complementaritatea cu Programele
Operaionale pentru Fondurile Structurale i de Coeziune. La baza demarcrii dintre fonduri stau criterii
precum: msuri, obiective, impact teritorial, beneficiari, dimensiunea proiectului, dimensiunea teritorial i
tipul aciunii. Prin asigurarea complementaritii dintre FEADR i Instrumentele Structurale, se urmrete
realizarea unei acoperiri teritoriale ct mai largi n funcie de tipul de intervenie i de beneficiarii poteniali,
precum i de utilizarea celor mai eficiente mecanisme n procesul de implementare.
PNDR este n mod evident complementar cu alte interventii ale UE n cadrul fondurilor structurale.
Obiectivele generale ale PNDR sunt n linie cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 i se conformeaz
Liniilor Strategice Comunitare care schieaza principiile generale de asisten.
Astfel, trebuie fcut o demarcare clar a interveniei FEADR prin intermediul PNDR 2007-2013 fa
de celelalte Instrumente Structurale ale Uniunii Europene a cror intervenie este reflectat de Programele
Operaionale implementate n Romnia. Aceast demarcare a aprut din necesitatea evitrii suprapunerii
sprijinului acordat. Complementaritatea PNDR cu celelalte instrumente de finanare, intervine n special n
cazul primelor 3 axe prezente n coninutul su.
Pe parcursul fazei de pregtire a programelor, s-a desfurat un proces de coordonare instituional,
care a avut drept obiect obinerea unui design complementar programrii care va ntri sinergiile i va
garanta o eficien mai mare a interveniilor. Pentru obinerea acestui obiectiv, Cadrul Strategic Naional
de Referin s-a constituit ca document de baz pentru programarea Fondurilor Strcturale i a Fondurilor
de Coeziune. Aceast viziune strategic abordeaz nevoile de dezvoltare social i economic,
propunnd soluii cu privire la disparitile regionale care exist n Romnia i sprijin strategiile de
dezvoltare ale UE. Astfel s-a produs o planificare integrat i coordonat a prioritilor identificate, printre
care se numr cele proprii Planului Strategic Naional pentru Dezvoltarea Rural, ceea ce a garantat o
puternic corelare ntre diferitele programri, complementaritatea i coerena sa.
Pe cale de consecin, PNDR descrie o demarcare foarte clar a FEADR fa de FEDR, Fondul de
Coeziune, FSE i FOP.

Coerena i complementaritatea cu Fondul European de Dezvoltare Regional i Fondul de Coeziune

n Romnia FEDR ntrevine prin intermediul Programelor Operaionale i anume prin PO Regional,
PO Transport, POS Mediu i POS CCE. PNDR le este complementar acestor instrumente,
complementaritatea fiind evideniat n cazul sprijinul acordat infrastructurii pentru transport (Msurile 125
i 322 i POS Transport), infrastructura de ap/ap uzat, gestionarea deeurilor, prevenirea inundaiilor,
protejarea naturii, producerea energiei electrice/termice din surse regenerabile, sprijinirea IMM-urilor
pentru activitile productive, privind infrastructura turistic, patrimoniul cultural, prima nfiinare i dotarea
infrastructurii sociale aferente serviciilor i activitile de investiie n infrastructura educaional.
Interveniile PNDR sunt complementare investiiilor realizate prin Programul Operaional Regional,
intervenii prin care se reabiliteaz reeaua de drumuri comunale, locuitorii zonelor rurale beneficiind astfel
de serviciile oferite de infrastructura reabilitat. n ceea ce priveste infrastructura de invatamant aceasta
va fi reabilitata prin POR i in mediul rural. Investiiile din domeniul infrastructurii sociale finantae prin POR
vizeaz reabilitarea i modernizarea centrelor multifuncionale i rezideniale n concordan cu strategia
naional din domeniul serviciilor sociale, prin intermediul PNDR se vor finana investiii privind nfiinarea
i dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centre de ngrijire copii, btrni i persoane cu
nevoi speciale i investiii noi n grdinie pentru copii din spaiul rural. PNDR, va susine

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 69
microntreprinderile localizate n mediul rural, precum i pe cele localizate in mediul urban dar care ii
desfoar activitatea n domeniul prelucrrii primare i secundare a produselor agricole, n timp ce POR
finaneaz exclusiv microintreprinderi n zone urbane, cu excepia celor menionate mai devreme. PNDR
mai este complementar cu POR i n domeniul sprijinirii patrimoniului cultural.
PNDR finaneaz infrastructura de transport n ceea ce privete drumurile comunale, fiind astfel
complementar POS Transport care prevede c va susine investiiile aferente drumurilor naionale i
autostrzilor. PNDR asigura efectuarea plilor compensatorii pentru cei ce desfaoar activiti care
conduc la conservarea mediului, asigurnd complementaritatea cu POS Mediu.
n ceea ce privete complementaritatea PNDR cu POS CCE, pentru sprijinirea ntreprinderilor din
sectorul alimentar PNDR completeaz operaiunile finaate prin POS CCE, cofinannd ntreprinderile
implicate n activiti de producie. Valorificarea resurselor energetice regenerabile sub incidena POS
CCE completeaz aciunile din PNDR care va suporta proiecte RES ale companiilor implicate in
procesarea primar a produselor agricole i proiecte integrate care implic att procesarea primar ct i
pe cea secundar. Programul Naional de Dezvoltare Rural, este de asemenea complementar cu POS
CCE n ceea ce privete sprijinul acordat microntreprinderilor, n sensul n care prin PNDR sunt sprijinite
micro-ntreprinderile din spaiul rural care desfoar activiti non-agricole, iar prin POS CCE micro-
ntreprinderile pentru start-up de high tech i spin-off-urile inovative.
De asemenea, interveniile PNDR sunt complementare i cu Fondul de Coeziune, care acioneaz
prin intermediul POS Transport i Mediu. Sprijinul acordat prin intermediul PNDR interacioneaz cu
sprijinul acordat prin intermediul Fondului de Coeziune n ceea ce privete infrastructura de transport,
infrastructura de ap/ap uzat, gestionarea deeurilor i prevenirea inundaiilor.

Coerena i complementaritatea cu Fondul Social European.

Referitor la complementaritatea cu FSE, instrument ce intervine n Romnia prin POS: Dezvoltarea
resurselor umane (POSDRU) i POS: Dezvoltarea Capacitii Administrative (PODCA). Programul
Naional pentru Dezvoltare Rural include activiti care privesc dezvoltarea resurselor umane i, prin
urmare, acest program se afla in relatie de complementaritate cu POS DRU. Delimitarea dintre POS DRU
i PNDR are la baz tipul de intervenii i nu demarcarea teritorial. In ceea ce privete educaia si
formarea profesional initial, POS DRU, prin AP1 Educaie i formare profesional in sprijinul creterii
economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere va oferi, prin intermediul colilor i liceelor
specializate, programe de formare iniial n agricultur, finalizate cu o atestare n acest domeniu.
Formarea profesional continu pentru persoanele din agricultur, agricultura de subzisten i
semisubzistent, va fi realizat n cadrul POS DRU prin AP2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu
piaa muncii sau prin AP5 Promovarea masurilor active de ocupare. Pentru persoanele ocupate n
agricultur i n agricultura de subzistenta, POS DRU, va finana n cadrul AP2 doar formarea profesional
n vederea calificrii (inclusiv recalificarea), ca i pentru celelalte sectoare. Prin AP5 a POS DRU se va
promova orientarea, consultana i formarea n domeniul antreprenorial i n domenii nonagricole.
Prin PNDR, axa 1 Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier se vor finana numai
programe de formare de scurt durat (cursuri de baz i specializri) pentru perfecionarea cunotintelor
lucrtorilor din agricultur i silvicultur. Pentru absolvenii acestor cursuri de formare se vor acorda
atestate de participare. Referitor la ncurajarea imbtrnirii active, POS DRU va sustine msurile care
urmresc creterea ratei ocuprii. PNDR are n vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se transfera
exploatrile agricole de la fermierii n vrst la cei tineri in schimbul unor pli compensatorii. Astfel,

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 70
creterea competitivitii n agricultur va fi urmarit prin stimularea transformrii gospodriilor rurale n
ferme agricole familiale cu caracter comercial, precum i prin creterea clasei de mijloc n zonele rurale
prin promovarea tinerilor fermieri i a concentrrii exploataiilor agricole. n ceea ce privete promovarea
incluziunii sociale, PNDR va susine msuri de reabilitare i construire a infrastructurii de baz de mici
dimensiuni (drumuri, aduciuni de ap, sisteme de aprovizionare cu ap curent) i noi investiii n
infrastructura legat de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste msuri completeaza operaiunile de
promovare a incluziunii sociale finanate in cadrul POS DRU, fcnd astfel mai accesibil implementarea
proiectelor de incluziune social n zonele rurale izolate. Tot n cadrul FSE, operaiunile PNDR
completeaz sprijinul acordat de PO DCA n ceea ce privete msura de asisten tehnic.

Complementaritatea cu Fondul European pentru Pescuit

n privina complementaritii PNDR i a POP, finanat de ctre FEP, ambele sprijin dezvoltarea
competitivitii sectorului, asigurnd ndeplinirea cerinelor n privina protejrii mediului nconjurtor,
dezvoltrii sociale i calitii vieii. Delimitarea ntre cele dou programe se realizeaz n funcie de
beneficiari i activitile sprijinite.
Programul Operaional Pescuit (POP) finaneaz n cadrul axei 4 Dezvoltarea durabil a zonelor de
pescuit aciuni similare ale PNDR, precum strategiile de dezvoltare implementate de Grupurile de Aciune
Local (PNDR) i Grupurile create prin axa 4 a POP. n cazul n care se produce o suprapunere teritorial
a ambelor programe, s-au stabilit unele criterii care delimiteaz i difereniaz aciunile acestora. POP
sprijin astfel strategiile relative la aceste domenii, sectoare i fora de munc ocupat n acest sector, n
timp ce PNDR exclude aceste activiti i beneficiari dintre potenialii si beneficiari. n plus, alctuirea
GAL-urilor i a Grupurilor POP include diferii actori. Astfel se evit dubla finanare a proiectele i se
asigur n acelai timp complementaritatea aciunilor.

Coerena cu Programele de Cooperare Teritorial

Pentru coordonarea cu Programele Europene Teritoriale de Cooperare, proiectele depuse n
cadrul diferitelor programe sunt supuse consultrilor pentru a asigura c nu se produc cazuri de dubl
finanare.
n cazul concret al Programului Operaional pentru Cooperarea Transfrontalier Romnia-
Bulgaria, PNDR sprijin investiiile private, n timp ce Programul Operaional de Cooperare
Transfrontalier Romnia-Bulgaria finaneaz investiiile publice i ale ONG-urilor.

Complementaritatea cu msurile finanate prin intermediul Fondului European de Garantare Agricol

Complementaritatea PNDR cu diferitele msuri finanate prin Fondul European de Garantare Agricola
este asigurat prin delimitarea domeniilor de aciune. Acest fond finaneaz msurile de pia i plile
directe, incluse n Pilonul I al PAC, n timp ce FEADR finaneaz msurile de sprinire a dezvoltrii rurale i
mbuntirea mediului nconjurtor, incluse n Pilonul II.

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 71
Plata subveniilor ctre agricultori n cadrul Pilonului 1 n vederea promovrii unei agriculturi
competitive, durabile i orientat spre pia, este condiionat de respectarea msurilor minime de
management al terenurilor agricole, printre care meninerea terenurilor agricole n bune condiii agricole i
de mediu, ceea ce este complementar cu anumite aciuni ale Pilonului II, al crui obiectiv este aplicarea
politicilor de mediu cu nalt potenial natural sau zonele defavorizate. De asemenea, n cadrul Pilonului II
se finaneaz aciuni de formare, informare i consiliere care au ca scop informarea beneficiarilor pentru a
ndeplini n mod adecvat cerinele de eco-condiionalitate ale Pilonului I.
Criteriile i regulile de selecie a proiectelor in seama de faptul c aciunile care se finaneaz n
cadrul Pilonului II nu pot fi obiectul unor investiii prin intermediul altor instrumente. n plus, fiecare proiect
finanat de ctre Programul Naional de Dezvoltare Rural care este susceptibil de a se ncadra n
potenialii beneficiari ai msurilor Pilonului I, este verificat nainte de a fi aprobat pentru a se evita dubla
finanare. Eliminarea practicilor referitoare la dubla finanare se garanteaz prin intermediul unui protocol
care stabilete coordonarea ntre cele dou agenii de plat.

Delimitarea i complementaritatea cu alte instrumente financiare.

n ultimul rnd, exist o serie de instrumente financiare naionale sau multilaterale care acioneaz n
acele domenii ca Programul Naional de Dezvoltare (formarea, sisteme de informare, modernizarea,
protejarea i recuperarea mediului nconjurtor, dezvoltarea infrastructurilor, dezvoltarea rural, sprijinirea
investiiei n activitile economice, noile tehnologii ale informrii i comunicrii, bio-energia i agricultura
ecologic), fiind complementare n obiective i aciuni. n cea mai mare parte a acestor programe se
garanteaz coerena n ceea ce privete obiectivele, msurile, teritoriile i beneficiarii.

Mecanisme de coordonare.

La nivel regional exist opt Comitete Regionale de Evaluare i Corelare Strategic care asigur
coerena n dezvoltarea proiectelor, precum i sinergiile ntre proiectele finanate de ctre FEADR, FEP i
Instrumentele Structurale n implementarea lor n aceste regiuni. Aceste comitete fac parte din sistemul de
management al POR i ndeplinesc funcia de Comitete Regionale de Coordonare ale Cadrului Strategic
Naional de Referin, coordonnd toate programele europene implementate la nivel regional, i
transfernd informaia ntre partenerii regionali. n cadrul ntlnirilor de coordonare care au loc trimestrial,
particip reprezentanii MADR, precum i reprezentanii altor AM i ai Autoritii de Coordonare a
Instrumentelor Structurale.
La nivel naional exist organisme care garanteaz coordonarea ntre diferitele programe europene.
Comitetul Naional de Coordonare este instituia care asigur coerena i complementaritatea
Instrumentelor Structurale i a celor relaionate cu FEADR i FEP la nivel nalt. Acest comitet este prezidat
de ctre Ministrul Finananelor Publice i este format din toate instituiile cu atribuii de Autoriti de
Management. Comitetul desfoar ntlniri trimestriale, i n anumite ocazii particip i un consultant al
reprezentanilor Comisiei Europene.
n conformitate cu articolul 9 punctul 4 al Regulamentului (CE) Nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006, Comitetul Naional de Coordonare (CNC) asigur corelarea dintre interveniile finanate cu
Fondurile Structurale i cele finanate prin FEADR i FEP. Atribuiile CNC, sunt stabilite n Hotrrea de
Guvern 457/2008

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 72
Acest comitet se subordoneaz cu funcii mai operative Comitetului Naional de Management i
Coordonare a Intrumentelor Structurale, care este prezidat de ctre Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale. Printre membrii acestui comitet se regsesc responsabilii Autoritii de
Management ai Programelor Operative (Instrumente Structurale), PNDR i Programul Operativ pentru
Pescuit, n afar de reprezentanii MADR. Pe baza acestor ntlniri lunare, acest comitet dezbate
problemele de management ale tuturor programelor europene, inclusiv complementaritatea ntre
Instrumentele Structurale, FEADR i FEP.
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ndeplinete un rol de coordonare la nivel
naional a asistenei prin intermediul Fondurilor structurale n relaie cu UE. Aceasta coordoneaz
pregtirea i funcionarea cadrului legislativ, instituional i procedural pentru managementul
instrumentelor structurale i pe de alt parte programeaz, coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz
utilizarea asistenei financiare nerambursabile. Este, de asemenea responsabil pentru elaborarea i
implementarea Cadrului Strategic Naional. A fost, de asemenea, cadrul de dezbatere pentru a rafina
complementaritatea i liniile de demarcaie dintre PNDR i programele structurale, n faza sa pregtitoare.
Pe parcursul pregtirii diferitelor programri a avut loc i un proces de coordonare inter-instituional,
care a pus bazele pentru coordonarea pe parcursul fazei de implementare. Printre alte msuri, s-a dispus
implementarea unei serii de protocoale pentru coordonarea programelor precum i proceduri n vederea
schimbului de informaii dintre organismele implicate n managementul i controlul acestuia.
n acest fel, se garanteaz complementaritatea i coerena programelor i se evit suprapunerea
finanrii pe dou ci principale. Prima cale s-a aplicat n faza de programare, n care s-au dat paii
necesari pentru ca diferitele instrumente financiare s fie operative n mod coerent i pertinent, cu scopul
de a obine obiectivele strategice de dezvoltare n Romnia la un nivel ct mai ridicat. Cea de-a doua cale
se aplic n faza de execuie, cu participarea reprezentanilor diferitelor instituii implicate n organismele
de coordonare i control, n plus fa de introducerea protocoalelor de verificare a proiectelor i schimbul
de informaii ntre programe. Aceast coordonare, dup cum s-a observat, se realizeaz la diferite nivele:
politic i tehnic, naional i regional, ceea ce garanteaz adecvarea programelor i aciunilor din cadrul lor
att la nivel sectorial ct i teritorial.
5.2. Analiza coerenei i coordonarii ajutorului FEADR acordat prin
intermediul PNDR in perioada analizata
n cursul anului 2007, n cadrul PNDR, nu au existat modificri ale politicilor comunitare i
nationale care s aib repercursiuni asupra coerenei dintre FEADR i celelalte instrumente financiare.
Pilonul I al Politicii Agricole Comune reprezint baza pentru plile directe i pentru msurile de
pia avnd ca scop creterea competitivitii i totodat completeaz Pilonul II care vizeaz dezvoltarea
rural i mediul.
Romnia implementeaz, ncepnd cu anul 2007, schema de plat unic pe suprafa SAPS
(Single Area Payment Scheme) care va contribui la practicarea unei agriculturi competitive, durabile i
orientate ctre pia. Acordarea SAPS este condiionat de respectarea GAEC.
n anul 2008, ca urmare a bilanului de sntate al PAC, fermierii romni urmeaz s respecte n
totalitate standardele de management nu mai devreme de anul n care acetia urmeaz s primeasc
100% din plile directe, dup cum urmeaz:
Anexa III, punctul A din Regulamentul CE nr. 1782/2003 ncepnd cu 1 ianuarie 2012,
Anexa III, punctul B din Regulamentul CE nr. 1782/2003 ncepnd cu 1 ianuarie 2014,

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 73
Anexa III, punctul C din Regulamentul CE nr.1782/2003 ncepnd cu 1 ianuarie 2016.
Conform Planului European de Redresare Economic, agreat n cadrul Consiliului European din
perioada 11-12 decembrie 2008, urmeaz a se oferi un stimulent pentru economia european prin
alocarea a 5 miliarde Euro pentru proiecte din domeniul energetic, infrastructur n band larg de Internet
i proiecte care s se adreseze noilor provocri (schimbri climatice, energie regenerabil, biodiversitate,
gestiunea resurselor de ap, inovaie i restructurarea sectorului produse lactate).
Suma aferent dezvoltrii rurale se dorete a fi o completare a sumelor deja disponibile prin
Programul Naional de Dezvoltare Rural. Din aceast alocare financiar, Romnia urmeaz s primeasc
un procent de 9,98%.
n ceea ce privete schimbrile n politica naional cu potenial impact asupra implementrii
PNDR, menionm c n cursul anului 2008 nu au existat modificri care s influeneze n vreun fel
implementarea PNDR.
n anul 2009, din suma alocat suplimentar pentru programele de dezvoltare rural ale statelor
membre pentru PERE, Romniei i revine suma de 101.694.000 Euro, sum care suplimenteaz bugetul
iniial alocat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural pentru finanarea unor investiii din
domeniul energetic, schimbrilor climatice, energiei regenerabile, biodiversitii, gestiunii resurselor de
ap, inovaiei i restructurrii sectorului produselor lactate.
Cele 5 prioriti rezultate n urma Health Check erau prevzute n PNDR, fondurile alocate
suplimentar din PERE fiind folosite pentru ntrirea operaiunilor existente n PNDR, meninndu-se n
acelai timp mprirea financiar iniial ntre axele Programului.
n ceea ce privete schimbrile n politica naional cu potenial impact asupra implementrii
PNDR, menionm c n cursul anului 2009 nu au existat modificri care s influeneze n vreun fel
implementarea PNDR. Menionm c, n vederea mbuntirii calitii implementrii PNDR au fost
modificate actele normative naionale care reglementeaz cadrul intern de implementare a msurilor din
PNDR. n acest sens, se remarc adaptarea legislaiei n vederea stabilirii condiiilor i modalitii de
acordare a avansului prevzut n PNDR pentru beneficiarii publici i privai ai Programului.
Potrivit articolului 82, alin. 2, litera f din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005, Autoritatea de
Management are obligaia de a se asigura c operaiunile finanate din contribuia european respect
legislaia comunitar i naional, respectiv normele n materie de concuren, achiziii publice, protecie i
ameliorare a mediului, de promovare a egalitii ntre brbai i femei i de nediscriminare.
Autoritatea de Management pentru PNDR a subliniat necesitatea respectrii regulamentelor i
principiilor europene n mai multe documente de referin. Astfel, Ghidurile Solicitanilor aferente msurilor
din cadrul PNDR includ infomaii detaliate i cerine ce trebuie respectate privind achiziiile publice,
dezvoltarea durabil, egalitatea de anse, ajutorul de stat. De asemenea, criteriile de eligibilitate pentru
toate activitile PNDR includ obligaia de conformare cu legislaia i principiile europene, evideniat prin
angajamente ale solicitantului, depuse odat cu aplicaia pentru finanare comunitar.
Regimul achiziiilor publice din contractele finanate prin fonduri comunitare, precum i din co-
finanarea naional corespunztoare, trebuie s fie n conformitate cu legislaia naional i legislaia UE
primar i secundar privind implementarea prevederilor referitoare la achiziiile publice.
Pentru asigurarea coerenei cu reglementrile UE privind achiziiile publice, autoritile romne au
transpus directiva CE/17/2004 i CE/18/2004 prin aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice
i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006 cu modificrile i

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 74
completrile ulterioare. Astfel, OUG nr. 34/2006 vine s rspund recomandrilor Comisiei Europene de
abrogare total i expres a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i celor cu privire la regimul contractelor achiziiilor publice.
Pentru a asigura meninerea n bune condiii agricole i de mediu a tuturor terenurilor agricole i
mai ales a celor care nu mai sunt exploatate pentru producie, pe baza cadrului stabilit n anexa IV a
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1782/2003, Romnia i-a desemnat la nivel naional Bunele Condiii
Agricole i de Mediu prin Ordinul comun al MADR/MMP Nr. 30/2010, ceea ce semnific faptul c Romnia
aplic aceleai cerine de eco-condiionalitate cerute de reglementrile comunitare.
n ianuarie 2009, a fost adoptat Regulamentul Comisiei (CE) nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009 de
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii agricole
comune i de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1782/2003.
Ca urmare, a fost adoptat Ordinul MAPDR nr. 384/2009 privind aprobarea sistemului de sanciuni
pentru msurile 214 "Pli de agro-mediu", 211 "Sprijin pentru zona montan defavorizat" i 212 "Sprijin
pentru zone defavorizate, altele dect zona montan" din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007
2013
Potrivit prevederilor art. 16, litera g din Regulamentul Consiliului (CE) nr, 1698/2005 privind sprijinul
pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), este
necesar respectarea normelor de concuren i dup caz, a regimurilor de ajutoare n conformitate cu
articolele 87, 88 i 89 din Tratatul de Instituire a Comunitii Europene n vederea implementrii
Programului Naional pentru Dezvoltare Rural 2007 2013 (PNDR).
n cadrul PNDR, Romnia, n vederea reuitei msurilor i cu respectarea prevederilor art. 88 din
Regulamentul (CE) 1698/2005, prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, n calitatea sa de Autoritate
de Management a PNDR, a acordat sprijin IMM urilor pentru invesii prin intermediul a dou scheme de
ajutor de stat transparente, aferente msurii 123 Creterea valorii adugate a produselor agricole i
forestiere din PNDR (XS 13/2008 Stimularea IMM-urilor care proceseaz produse agricole n vederea
obinerii unor produse alimentare, altele dect cele prevzute n Anexa 1 la Tratatul CE, precum i a celor
care desfoar activiti de procesare a produselor agricole n vederea obinerii i utilizrii surselor de
energie regenerabil i a biocombustibililor i XS 28/2008 "Stimularea microntreprinderilor din domeniul
prelucrrii primare a produselor forestiere lemnoase i nelemnoase"), ntocmite potrivit prevederilor
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE ajutoarelor
de stat.
AM PNDR a elaborat un nou proiect de schem de ajutor de stat intitulat Stimularea dezvoltrii
regionale prin realizarea de investiii pentru procesarea produselor agricole i forestiere n vederea
obinerii de produse non agricole, care s vizeze aceleai domenii de interes ca i cele din schemele
anterioare, prin sprijinirea dezvoltrii activitilor economice ale ntreprinderilor, indiferent de sectorul de
activitate.
Conform legislaiei n materia acordrii ajutoarelor de stat, proiectul de schem de ajutor a fost
transmis spre consultare Consiliului Concurenei i respectiv spre consultare informal a Departamentului
Concuren (DG COMP) din cadrul Comisiei Europene.
Schemele de ajutor au fost instituite prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr.
211/2008 privind aprobarea schemelor de ajutor de stat "Stimularea IMMurilor care proceseaz produse
agricole n vederea obinerii unor produse alimentare, altele dect cele prevzute n anexa 1 la Tratatul

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 75
CE, precum i a celor care desfoar activiti de procesare a produselor agricole n vederea obinerii i
utilizrii surselor de energie regenerabil i a biocombustibililor" i "Stimularea microntreprinderilor din
domeniul prelucrrii primare a produselor forestiere lemnoase i nelemnoase".
Totodat, trebuie menionat faptul c Romnia, prin Anexa V, Capitolul 3 Agricultura, punctul b din
Tratatul de Aderare a beneficiat pentru 01.01.2007-31.12.2009 de o perioad de tranziie de 3 ani pentru
continuarea schemelor de ajutor de stat existente n perioada de preaderare chiar dac acestea nu au fost
conforme cu reglementrile comunitare. Dup data de 31 decembrie 2009, Romnia nu a mai putut aplica
formele de ajutor de stat neconforme.
n acest sens, i-au ncetat aplicabilitatea Legea 231/2005 privind stimularea investiiilor n
agricultur, industrie alimentar, silvicultur, piscicultur, precum i n activiti nonagricole i Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, FEADR, FEP, FEGA prin preluarea riscului de
creditare de ctre fondurile de garantare, care prevedeau subvenionarea dobnzii la credite pentru
beneficiarii PNDR i respectiv acordarea de garanii la credite din fonduri publice.
n aplicarea msurilor Axei 3 Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale se
respecta regula de minimis n vederea asigurrii cofinanrii din FEADR. Astfel, valoarea total a
ajutoarelor de minimis acordate aceluiai beneficiar nu va depi 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro
pentru cel care i desfoar activitatea n domeniul transportului rutier, pe durata a trei ani fiscali,
perioad care va fi evaluat pe o baz continu. Astfel, pentru fiecare nou acordare a unui ajutor de
minimis se va determina suma total a ajutorului de minimis acordat n anul fiscal n cauz, precum i pe
perioada ultimilor doi ani fiscali.
5.3. Stadiul de implementare a Reelei Naionale de Dezvoltare Rural
n ceea ce privete Reeaua Naional de Dezvoltare Rural, dup cum este prevzut n PNDR, prin
obiectivul su general (de a contribui la implementarea celor patru axe prioritare de dezvol tare rural n
Romnia), aceasta reprezint o component foarte important (motorul PNDR) i ea va reuni (n mod
voluntar) toi actorii din spaiul rural implicai n dezvoltarea rural din ara noastr n vederea diseminrii
informaiei cu privire la fondurile comunitare, precum i pentru a stimula cooperarea i schimbul de
experien ntre entitile active n domeniul dezvoltrii rurale.
n acest context, AM PNDR a desfurat i desfoar ncepnd cu anul 2007 n mod susinut
aciuni care au drept scop nelegerea ct mai rapid i mai complet a rolului i importanei RNDR n
implementarea PNDR.
1. Seminarii
n anul 2007 a avut loc primul seminar, Reeaua Naional de Dezvoltare Rural Nevoi i
Activiti Specifice organizat n cadrul Universitii Valahia din Trgovite. Au fost prezente peste 60 de
persoane, din care mai mult de 40 au fost reprezentani ai diferitelor ministere, organizaii i alte instituii
implicate n dezvoltarea rural din Romnia. Acest seminar a constituit startul aciunilor de nfiinare i
implementare a RNDR.
Obiectivele principale ale seminarului au fost de a informa participanii asupra conceptului RNDR -
reglementri europene, precum i de consultare cu actori din cele patru axe prioritare ale PNDR, n
vederea evidenierii nevoilor i aciunilor ce pot fi sprijinite prin intermediul RNDR.
Temele de discuie din cadrul acestui seminar au avut n vedere reaciile participanilor la conceptul
RNDR, evidenierea nevoilor actorilor implicai n cadrul celor patru axe prioritare ale PNDR, precum i

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 76
analiza i stabilirea urmtorilor pai de urmat n ceea ce privete mijloacele folosite pentru administrarea
reelei.
De asemenea, n cadrul seminarului au fost analizate i s-au prezentat propuneri pentru subiecte
precum:
Structura care va implementa reeaua i cea care va administra activitile acesteia;
Scopul reelei, precum i tipul relaiilor ce se vor stabili ntre actori i minister pe de-o parte (la
nivel central i local) i pe de alt parte structura interesat de activitile reelei.
S-au avut n vedere i subiecte precum:
Rolul reelei;
Activitile ce pot fi desfurate n plus fa de cele prevzute de regulament (bune practici,
schimb de experien, sprijin pentru GAL - cooperarea i construcia parteneriatelor);
Atribuiile reelei n ceea ce privete furnizarea de expertiz pentru sprijinirea guvernrii
locale/GAL-urilor;
Instrumentele cele mai eficiente de utilizat n cadrul reelei.
Dei acesta a fost primul seminar ce a fcut referire la perioada 2007 - 2013 de dezvoltare rural
din Romnia (constituind de fapt, startul aciunilor de nfiinare i implementare a RNDR) succesul pe care
l-a avut este remarcabil, reflectat att prin modul activ de mobilizare i participare a reprezentanilor ct i
prin interesul deosebit manifestat fa de subiectele supuse discuiei.
Astfel, n luna ianuarie 2008 a avut loc cel de-al doilea seminar legat de realizarea i
implementarea RNDR. Organizarea acestui simpozion a avut ca obiectiv general consultarea celor mai
reprezentativi actori implicai n dezvoltarea rural din Romnia, n legtur cu modul de realizare a
Reelei Naionale de Dezvoltare din Romnia (RNDR), activitile ce vor fi desfurate n cadrul acesteia,
aspecte legate de rolul i funciile pe care le poate avea aceasta.
La acest seminar au participat peste 70 de persoane, reprezentani ai diferitelor organizaii
implicate n dezvoltarea spaiului rural din Romnia (ministere relevante, autoriti publice i asociaii ale
acestora, agenii naionale, institute de cercetare, instituii culturale, sectoare civile i nonprofit, grupuri de
aciune local, alte parteneriate, grupuri etnice i minoritare, sectoare economice, ferme mici, ferme
comerciale, proprietari de pduri, organizaii de promovare ale egalitii de anse ntre genuri asociaii
ale femeilor etc., uniti de cult biserici etc., alte organizaii care-i desfoar activitatea n mediul rural).
A participat de asemenea, i un expert european.
n cadrul acestuia au fost prezentate informri cu privire la:
a) Stadiul evoluiei PNDR 2007 2013;
b) Reeaua Naional de Dezvoltare Rural i rezultatele sondajelor (436) cu privire la RNDR,
realizate n rndul actorilor implicai n dezvoltarea rural din Romnia;
c) Modelul propus pentru RNDR;
d) Calendarul pentru crearea RNDR, Unitii de Sprijin a acesteia (USR), Comitetului Naional de
Coordonare (CNC), precum i momentul de start n funcionarea RNDR.
n urma aciunilor desfurate n cadrul seminarului au rezultat o serie de concluzii cu caracter general
i specific cu privire la nfiinarea i implementarea RNDR i anume:

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 77
a) Fiecare organizaie (indiferent de gruparea din care va face parte i indiferent dac are sau nu
reprezentant n CNC) este un membru cu drepturi depline i egale al RNDR.
b) Fiecare membru al RNDR va face parte dintr-o grupare specific.
c) Fiecare membru al RNDR poate fi implicat n Grupurile Tematice de Lucru.
d) Au fost stabilite aspectele legate de:
modul cum va funciona RNDR pn la finanare;
procesul de alegere a reprezentanilor n CNC al RNDR;
procesul de informare;
procesul de comunicare pus la dispoziie de MADR dup aprobarea PNDR.

2. Stabilirea componenei Comitetul Naional de Coordonare a RNDR
n vederea realizrii unor structuri ale RNDR (Comitetul Naional de Coordonare a RNDR - CNC -,
Grupurilor Tematice de Lucru GTL), stabilirii aciunilor ce trebuie implementate n cadrul reelei, precum
i pentru stabilirea prioritii pe care RNDR o acord ateptrilor membrilor acesteia, au fost realizate o
serie de consultri (sondaje, chestionare etc.) cu scopul de identificare a actorilor din spaiu rural
(poteniali membri ai RNDR), un rol deosebit n acest caz avndu-l DADR - urile din teritoriu. n urma
acestei aciuni au fost identificai peste 450 de actori rurali cu activitate n domeniul dezvoltrii rurale
realizndu-se astfel o baz de date cu acetia.
n vederea stabilirii componenei CNC a fost iniiat un proces (democratic) de consultare a
membrilor RNDR. n anul 2007, a fost realizat doar prima etap, respectiv cea de desemnare a
organizaiei care urmeaz s-i reprezinte pe membrii RNDR n CNC.
Aciunile de consultare a membrilor RNDR n legtura cu aspectele ce privesc realizarea i
sprijinirea implementrii Planului de Aciune al acesteia au avut o contribuie nsemnat att n elaborarea
fiei tehnice a RNDR (component a PNDR), precum i n elaborarea draftului termenilor de referin
(component a documentaiei de atribuire externalizare - a contractului de realizare i implementare a
RNDR).
n anul 2008, a fost lansat cea de-a doua etap de consultare a principalelor organizaii implicate
n dezvoltarea spaiului rural din Romnia, privind realizarea i implementarea Reelei Naionale de
Dezvoltare n Romnia.
Lansarea celei de-a doua etape de consultare a principalelor organizaii implicate n dezvoltarea
spaiului rural din Romnia, s-a desfurat prin transmiterea n rndul acestora a unui chestionar ce
cuprinde o serie de ntrebri privind unele aspecte legate de realizarea i implementarea RNDR n
Romnia, ce fost realizat cu colaborarea Direciilor Agricole pentru Dezvoltare Rural din teritoriu.
Au fost colectate (direct de la organizaiile chestionate - cu care s-a putut comunica prin e-mail,
precum i prin intermediul reprezentanilor MADR din teritoriu n cazul organizaiilor cu care nu s-a putut
comunica prin e-amil) i analizate datele a peste 500 de chestionare transmise din teritoriu de la actorii
rurali crora le-au fost adresate.
Informaiile colectate cu aceast ocazie se refereau la:
grupurile de oameni, comuniti, organizaii i instituii pentru care lucreaz;

R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 78
acoperirea geografic n care-i desfoar activitatea;
structura organizaional (reea, asociaie, uniune);
implicarea prezent i dorina de implicare n principalele activiti din domeniul dezvoltrii
rurale legate de promovarea fluxului de informaii, schimbul de idei i bune practici,
cooperarea ntre actorii din mediul rural la nivel naional i internaional, capacitatea de
organizare de conferine, seminarii, cursuri de instruire etc.;
propuneri privind structura i rolul RNDR;
ateptrile actorilor rurali de implicare a organizaiilor pe care acetia le reprezint n
aciunile practice din cadrul RNDR;
metodele de comunicare cele mai eficiente i mai cuprinztoare i care vor acoperi cel
mai mult spaiul rural/potenialii beneficiari ai RNDR;
credibilitatea acordat de fermierii de semi-subzisten i subzisten mai puin instruii din
satele izolate;
tipul de ajutor de care au nevoie mai mult organizaiile implicate n dezvoltarea rural din
cadrul comunitilor restrnse;
ateptrile privind prioritatea pe care o va acorda RNDR diferitelor activiti.
De asemenea, chestionarele prevedeau i specificarea opiunii de a deveni sau nu membru al RNDR.
Aceste date au fost utile n activitatea AM pentru PNDR, n ceea ce privete actualizarea bazei de date
privind membrii RNDR, precum i la stabilirea unor aspecte din caietul de sarcini, component de baz a
documentaiei de atribuire a contractului privind administrarea RNDR.
Componena Comitetului Naional de Coordonare (CNC) a RNDR a fost stabilit dup desfurarea
celor dou etape descrise mai sus i votarea de ctre membrii RNDR a celor ce-i vor reprezenta n CNC a
RNDR. n urma votului a rezultat un CNC al RNDR alctuit din 25 de membri, fiecare grup/sub-grup de
actori fiind reprezentat de ctre cel puin o organizaie.
mpreun cu AM pentru PNDR i Unitatea de Sprijin a Reelei (USR), CNC se va asigura de
eficacitatea i calitatea implementrii RNDR 2007-2013.
La prima ntlnire a Comitetului Naional de Coordonare (CNC) a Reelei Naionale de Dezvoltare
Rural, au participat membrii CNC (reprezentani ai grupelor/subgrupelor de membri ai RNDR) i
reprezentani ai APDRP (invitai n calitate de observatori).
Subiectele agendei primei ntlniri a CNC a RNDR au fost urmtoarele:
- prezentarea i aprobarea proiectului de Regulament de Organizare i Funcionare a Comitetului
Naional de Coordonare a RNDR;
- prezentarea i aprobarea Planului de Aciune a RNDR;
- prezentarea si validarea listei cu membrii RNDR;
- informare asupra derulrii procedurii de achiziie public n vederea atribuirii contractului de
stabilire a Unitii de Sprijin a Reelei Naionale de Dezvoltare Rural (USR).
Au fost aprobate: lista membrilor RNDR, Statutul i Regulamentul de Organizare i Funcionare a
CNC a RNDR, Planul de aciune a RNDR.


R A P O R T S T R A T E G I C D E M O N I T O R I Z A R E
P a g i n a | 79
3. Activiti de informare
Fiind vorba de un concept nou pentru Romnia (ca i n cazul abordrii Leader), nevoia i interesul
actorilor implicai n dezvoltarea spaiului rural (cu precdere a membrilor RNDR) de a cunoate ct mai n
detaliu importana i rolul pe care-l va avea RNDR n rezolvarea problemelor legate de accesarea
msurilor din PNDR, sunt tot mai accentuate.
De aceea, AM PNDR (prin reprezentanii Serviciului Leader i reea de dezvoltare rural) desfoar
n mod continuu activiti de informare i promovare a RNDR. Aceste activiti sunt desfurate i prin
structurile teritoriale ale MADR, dar i direct n cadrul ministerului la solicitrile diferitelor organizaii care se
identific n activitatea de dezvoltare rural din Romnia i care doresc frecvent informaii cu privire la
aceast component a PNDR (inclusiv prin participare, la diferite seminarii i ntlniri pe teme referitoare la
dezvoltarea spaiului rural romnesc, organizate n diferite judee din ar).
Una din aceste activiti este i aceea prin care Serviciul Leader i reea de dezvoltare rural a
realizat i transmis membrilor RNDR 4 Buletine Informative care cuprind informaii ncepnd cu aspecte
legate de RNDR i continund cu cele legate de PNDR (calendarul de lansare a msurilor din PNDR i a
reuniunilor Comitetului de Monitorizare, stadiul implementrii msurilor din cadrul PNDR lansate pn n
prezent, forme noi de sprijin financiar, realizare materiale informative, informaii privind unele aciuni
viitoare).

4. Atribuirea acordului cadru pentru proiectul nfiinarea i Sprijinirea Reelei Naionale de
Dezvoltare Rural
Procedura de atribuire a acordului cadru pentru proiectul nfiinarea i Sprijinirea Reelei Naionale de
Dezvoltare Rural a fost lansat n data de 30 decembrie 2008, data iniial pentru depunerea ofertelor
fiind 09 martie 2009.
Ca urmarea a unei contestaii mpotriva Autoritii Contractante la documentaia de atribuire, s-a
modificat data limit de depunere a ofertelor pn la 06.04.2009. n termenul de depunere a ofertelor, au
fost depuse 8 oferte din partea operatorilor economici. n data de 25.05.2009, Comisia de evaluare a
stabilit oferta ctigtoare ca fiind cea depus de INNOVACION Y DESSARROLLO LOCAL S.L.
n urma transmiterii, n data de 27.05.2009, a rezultatului procedurii de atribuire ctre ofertani, au
fost depuse contestaii privind rezultatul procesului de evaluare, de ctre 4 dintre ofertani.
n data de 19.06.2009, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC) a emis decizia de
soluionare a contestaiilor, care prevedea reevaluarea ofertelor i anularea raportului procedurii de
evaluare i a tuturor actelor subsecvente acestuia. Autoritatea Contractant a hotrt atacarea deciziei
CNSC cu plngere la Curtea de Apel Bucureti n data de 06.07.2009.
La data de 09.11.2009, Curtea de Apel Bucureti a respins plngerea depus de Autoritatea
Contractant mpotriva deciziei CNSC, decizia instanei fiind final i irevocabil. Pn la finalul anului
2009, Autoritatea Contractant nu a primit motivarea deciziei Curii de Apel Bucureti.
Ca urmare a celor de mai sus, a avut loc o ntrziere considerabil n selectarea entitii care urma
s administreze RNDR, termenul stabilit iniial pentru nceperea activitilor organizaiei care administreaz
RNDR, fiind 15 noiembrie 2008. n final, la nceputul anului 2010 a avut loc o reevaluare a ofertelor
propuse.