Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Disciplina: Dirigenie
Data:
S ubiectul : Vestimentaia-expresia felului de a fi
Obiective operaionale
Elevul va f capabil:
O1-s defneasc noiunea de vestimentaie,
O2-s analiee propria !mbrcminte,
O"-s con#tientiee importana vestimentaiei de i cu i,
O$-s determine stilul su de a f,
O%-s sesiee necesitatea obinerii cuno#tinelor !n privina
vestimentaiei&
'ateriale #i procedee: e(punerea, debaterea, conversaia,
observaia&
'ateriale didactice: postere re)eritor la vestimentaie, *+,-ul
comportrii civiliate de -&'are#, cum s ne comportm de
.&*sama #&a&
Des)#urarea leciei:
1& 'omentul organiatoric
*sigurarea ordinii #i disciplinei !n clasa pentru des)#urarea
activitii&
2& ,aptarea ateniei&
/e tabla se f(ea posterul cu citatul: 'n!nc pentru
plcerea ta, dar !mbracte pentru plcerea altora&
0+&1ran2lin3
4mpreun cu elevii se tlmcesc cele scrise pe poster&
"& Evocarea
a3 5e anun tema #i obiectele leciei&
b3 5e propune elevilor s defneasc pe !nelesul lor termenul
de vestimentaie
,tuv!ntul dirigintelui:
6inuta vestimentar are o importan deosebit !n
societate& -u trebuie considerai pedani cei care acord
importana cuvenit acurateei, !mbrcmintei #i modul
care sepreinta !n di)erite !mpre7urri&
8aina trebuie s ne repreinte, de acea trebuie s ne
!mbrcm todeauna a#a cum se cere #i cum se cuvine&
'oda trebuiea s mearg m!n !n m!n cu bunul gust,
adic s ne !mbrcm !n primul r!nd cu ce ne st bine #i
nu neaprat cu ceea ce este la mod&-umai !n acest )el
putem vorbi de elegan #i rafnament !n !mbrcminte&
'oda viitorului tinde sa se emancipee de sub presiunea
#ablonului public& ,asele de moda contemporan acord
tot mai mult fecrui dreptul de a-#i e(prima
personalitatea&
/entru ca s fi !mbrcat cu gust nu e de a7uns s te ii
de stil, manier #i politee, s ii cont de particularitile
siluetei& E bine s #tim unde #i ce s purtm, in!nd cont
desigur #i de v!rst&
-de noapte9
-de diminea9
-de cas9
-de i9

-de serviciu9
-de sport#&a&
-oi vom discuta !ns despre !mbrcmintea elevului&
4n trecut se participau uni)ormele #colare care erau
obligatorii pentru toi elevii&
Dar astai toi se !mbrac fecare !n )elul su&
:ni)orma #colar este o mrturie a disciplinei !n #coal,
de aeea trebuie #i asti s revenim la ea&
Lucrul n grup
;i se propune elevilor s desenee uni)orma #colar
pe care ar dori s-o poarte !n viitor&
5e analiea desenele fecrui grup #i se remarc
cele mai reu#ite&
Debaterea
5e anun enunurile: 8aina !l )ace pe om #i -u
<aina !l )ace pe om&,lasa se !mparte !n dou ec<ipe& Ec<ipa
afrmtoare aduce argumente pentru primul enun, iar cea
negatoare-pentru al doilea enun& 5e decide care ec<ip este
c!#tigtoare #i se trag conclu=iile&
$,,onsolidarea
5e propune elevilor&
-s comentee s)atul lui 5ocrate ctre
Demonicos: 5 fi la !mbrcminte )rumos, dar nu sclivisit, a te
!mbrca )rumos !nseamn demnitate9 a te !mpopoona !nseamn
a)ectare&0sclivisi- a se gti e(agerat de mult3
-5 aduc e(emple pentru fecare tip de
!mbrcminte enumerate mai sus&
>ema pentru acas: s elaboree prin o sc<i de desen diainul
unei pro)esii !ndrgite&
>otalurile leciei: ,um v- ai simit la aceast lecie? ,e ai a@at
nou la lecie, ce momente v-a plcut, care nu v-a plcut? Despre
care aspecte ale acestui subiect ai vrea s mai discutm? ,e
)ra vi s-a !ntiprit la aceast lecie?