Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEATEHNICĂ“GH.ASACHI”IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea: Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL I   2005/2009
Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL I   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL I

 

2005/2009

 
 

Nr.

 

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

 

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

 

P C

   

S

L

P

   
 

101

Analiză matematică (calcul diferenţial şi integral)

DF DI

 

2

2

-

 

E

- 5

             

102

Fizică 1

DF DI

 

2

-

2

 

E

- 5

             

103

Informatica aplicata 1

DF DI

 

2

-

3

 

E

- 6

             

104

Chimie anorganică

DF DI

 

4

-

4

 

E

- 9

             

DI

105

Metode numerice şi statistică matematică

DF DI

             

2

2

-

-

E

4

106

Fizică 2

DF DI

             

2

-

2

-

E

5

107

Chimie Analitica 1

DF DI

             

2

-

4

 

E

7

108

Grafică asistată de calculator

DF DI

             

1

-

2

-

C

3

109

Informatica aplicata 2

DF DI

             

1

-

2

-

E

4

 

110

1. Chimia compuşilor coordinativi

               

2

-

1

-

C

3

2. Chimie bioanorganică

DID

DO

DO

 

1. Cultură, civilizaţie şi instituţii europene

                           

2. Stiinta comunicarii

111

3.Filosofia valorii si praxiologie

DC

DO

2

-

-

C

- 3

4.

Istoria constructiei europene

 

DI

112

Educaţie fizică

DC

DI

 

-

-

1

 

-

- -

 

-

-

1

-

A/R

2

113

Limbi străine

DC

DI

 

-

2

-

 

- VP

2

-

2

-

-

VP

2

   

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

12

4

10

 

- 4E

30

10

4

12

-

4E

30

1C

2C

 

1VP

1VP

 

26

       

26

     

DECAN,

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

RECTOR,

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

Avizat M.E.N.,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie chimică Specializarea: Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL II   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL II

 

2005/2009

 
 

Nr.

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

 

P C

   

S

L

P

   
 

201

Chimie organică 1

DID

DI

 

3

-

3

 

E

- 7

             

202

Chimie analitică 2

DF

DI

 

2

-

4

 

E

- 7

             

203

Chimie fizică 1: Termodinamica

DID

DI

 

3

-

2

 

E

- 6

             

204

Ştiinţa materialelor

DID

DI

 

2

-

1

 

E

- 4

             

205

Electrotehnică

DID

DI

 

2

-

1

 

C

- 4

             

206

Chimie organică 2

DID

DI

             

4

-

3

-

E

6

DI

207

Fenomene de transfer, operatii unitare si echipamente 1

DID

DI

             

3

-

2

-

E

5

208

Chimie fizică 2: Cinetica

DID

DI

             

2

-

2

-

E

4

209

Cataliză industrială şi catalizatori

DID

DI

             

2

-

1

-

E

3

210

Elemente de inginerie mecanica

DID

DI

             

2

 

- -

 

C

- 2

 

211

Elemente de inginerie mecanica - Proiect

DID

DI

             

-

 

- 2

 

- VP

3

212

Practică de domeniu – 4 săptămâni

DID

DI

               

4*30

 

C

3

DI

213

Educaţie Fizică

DC

DI

 

-

-

1

 

-

- -

 

-

-

1

-

A/R

2

214

Limbi străine

DC

DI

 

-

2

-

 

- VP

2

-

2

-

-

VP

2

 

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

12

2

12

 

4E

30

13

2

9

2

4E

30

1C

2C

 

1VP

2VP

 

26

       

26

     

DECAN,

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

RECTOR,

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

Avizat M.E.N.,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie chimică Specializarea: Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL III   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL III

 

2005/2009

 
 

Nr.

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

 

P C

   

S

L

P

   
 

301

Chimie fizică 3: sisteme polidisperse

DID DI

 

2

-

2

 

E

- 5

             

302

Fenomene de transfer, operatii unitare si echipamente 2

DID DI

 

2

-

2

 

E

- 5

             

303

Electrochimie şi coroziune

DID DI

 

2

-

1

 

C

- 4

             

304

Fenomene de transfer, operatii unitare si echipamente 3

DID DI

             

2

-

2

-

E

4

305

Fenomene de transfer, operatii unitare si

DID DI

             

-

-

-

2

VP

3

echipamente - proiect

DI

306

Automatizarea proceselor din industria chimica

DID DI

             

3

-

2

-

E

5

307

Optimizarea proceselor tehnologice

DID DI

             

2

1

-

-

C

3

308

Ingineria proceselor fizice

DIS DI

             

3

-

2

-

E

5

309

Materii prime minerale

DIS DI

             

2

 

- 2 -

 

E

4

310

Practica de specialitate – 4 săptămâni

DIS DI

               

4*30

 

C

3

 

311

Biotehnologie generală

DID

DO

 

2

-

1

 

C

- 4

             

Bioprocese in industria chimica

 

312

Analiza si sinteza proceselor tehnologice

DID

DO

 

3

 

2

 

E

- 5

             

Bazele ingineriei chimice

-

 

Management şi ingineria sistemelor de

                           

313

producţie

DID

DO

3

1

-

E

1 5

DO

Management operational si sisteme de calitate

 
 

Marketing

                           

314

Economie industrială

DC

DO

2

C

2

Politici economice ale Uniunii Europene

 
 

Prevenirea poluării şi protecţia mediului

                           

315

Managementul mediului si dezvoltarea durabila

DID

DO

2

-

-

1

C

3

 

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

16

1

8

 

1 4E

30

14

1

8

3

4E

30

3C

3C

 

1VP

 

26

       

26

     

DECAN,

 

RECTOR,

 

Avizat M.E.N.,

 

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie chimică Specializarea: Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL IV   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL IV

 

2005/2009

 
 

Nr.

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

P

   

C

S

L

P

   
 

401

Ingineria proceselor chimice

DIS DI

 

3

-

2

-

E

6

           

402

Modelarea si proiectarea reactoarelor chimice 1

DIS DI

 

2

-

2

-

E

5

           

403

Ingineria produselor anorganice - Proiect

DIS DI

 

-

-

-

3

VP

5

           

404

Ingineria proceselor electrochimice

DIS DI

 

3

 

- 2

2

E

5

           

405

Ingineria produselor anorganice 1

DIS DI

 

3

 

- 2

-

E

5

           

DI

406

Ingineria produselor anorganice 2

DIS DI

 

2

 

- 2

-

C

4

           

407

Ingineria produselor fertilizante anorganice

DIS DI

             

3

-

4

-

E

8

408

Modelarea si proiectarea reactoarelor chimice 2

DIS DI

             

2

-

2

-

E

5

409

Ingineria produselor fertilizante anorganice - Proiect

DIS DI

             

-

-

-

3

VP

5

410

Cercetare, proiectare, elaborare Proiect de Licenta

DIS DI

                   

6

VP

6

 

411

Termoenergetica chimica

DIS DO

             

2

 

- 1 -

 

E

3

DO

Materiale oxidice avansate

412

Procese S-G de tratare a efluentilor

DIS DO

             

2

-

1

-

E

3

Procese L-G de tratare a efluentilor

   

Examen de Licenta – Evaluarea cunostiintelor

                       

C

5

PL

lingvistice

 

Examen de Licenta – Sustinerea Proiectului de Licenta

                       

E

15

 

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

13

 

- 10

3

4E

30

9

-

8

9

4E

30

1C

2VP

 

1VP

PL

20

 

26

       

26

     

DECAN,

 

RECTOR,

Avizat M.E.N.,

 

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

UNIVERSITATEATEHNICĂ“GH.ASACHI”IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie Chimică Specializarea: Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL I   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL I

 

2005/2009

 
 

Nr.

 

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

 

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

 

P C

   

S

L

P

   
 

101

Analiză matematică (calcul diferenţial şi integral)

DF DI

 

2

2

-

 

E

- 5

             

102

Fizică 1

DF DI

 

2

-

2

 

E

- 5

             

103

Informatica aplicata 1

DF DI

 

2

-

3

 

E

- 6

             

104

Chimie anorganică

DF DI

 

4

-

4

 

E

- 9

             

DI

105

Metode numerice şi statistică matematică

DF DI

             

2

2

-

-

E

4

106

Fizică 2

DF DI

             

2

-

2

-

E

5

107

Chimie Analitica 1

DF DI

             

2

-

4

 

E

7

108

Grafică asistată de calculator

DF DI

             

1

-

2

-

C

3

109

Informatica aplicata 2

DF DI

             

1

-

2

-

E

4

 

110

1. Chimia compuşilor coordinativi

               

2

-

1

-

C

3

2. Chimie bioanorganică

DID

DO

DO

 

1. Cultură, civilizaţie şi instituţii europene

                           

2. Stiinta comunicarii

111

3.Filosofia valorii si praxiologie

DC

DO

2

-

-

C

- 3

4.

Istoria constructiei europene

 

DI

112

Educaţie fizică

DC

DI

 

-

-

1

 

-

- -

 

-

-

1

-

A/R

2

113

Limbi străine

DC

DI

 

-

2

-

 

- VP

2

-

2

-

-

VP

2

   

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

12

4

10

 

- 4E

30

10

4

12

-

4E

30

1C

2C

 

1VP

1VP

 

26

       

26

     

DECAN,

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

RECTOR,

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

Avizat M.E.N.,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie chimică Specializarea: Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL II   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL II

 

2005/2009

 
 

Nr.

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

 

P C

   

S

L

P

   
 

201

Chimie organică 1

DID

DI

 

3

-

3

 

E

- 7

             

202

Chimie analitică 2

DF

DI

 

2

-

4

 

E

- 7

             

203

Chimie fizică 1: Termodinamica

DID

DI

 

3

-

2

 

E

- 6

             

204

Ştiinţa materialelor

DID

DI

 

2

-

1

 

E

- 4

             

205

Electrotehnică

DID

DI

 

2

-

1

 

C

- 4

             

206

Chimie organică 2

DID

DI

             

4

-

3

-

E

6

DI

207

Fenomene de transfer, operatii unitare si echipamente 1

DID

DI

             

3

-

2

-

E

5

208

Chimie fizică 2: Cinetica

DID

DI

             

2

-

2

-

E

4

209

Cataliză industrială şi catalizatori

DID

DI

             

2

-

1

-

E

3

210

Elemente de inginerie mecanica

DID

DI

             

2

 

- -

 

C

- 2

 

211

Elemente de inginerie mecanica - Proiect

DID

DI

             

-

 

- 2

 

- VP

3

212

Practică de domeniu – 4 săptămâni

DID

DI

               

4*30

 

C

3

DI

213

Educaţie Fizică

DC

DI

 

-

-

1

 

-

- -

 

-

-

1

-

A/R

2

214

Limbi străine

DC

DI

 

-

2

-

 

- VP

2

-

2

-

-

VP

2

 

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

12

2

12

 

4E

30

13

2

9

2

4E

30

1C

2C

 

1VP

2VP

 

26

       

26

     

DECAN,

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

RECTOR,

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

Avizat M.E.N.,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie chimică Specializarea: Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL III   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL III

 

2005/2009

 
 

Nr.

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

 

P C

   

S

L

P

   
 

301

Chimie fizică 3: sisteme polidisperse

DID DI

 

2

-

2

 

E

- 5

             

302

Fenomene de transfer, operatii unitare si echipamente 2

DID DI

 

2

-

2

 

E

- 5

             

303

Electrochimie şi coroziune

DID DI

 

2

-

1

 

C

- 4

             

304

Fenomene de transfer, operatii unitare si echipamente 3

DID DI

             

2

-

2

-

E

4

305

Fenomene de transfer, operatii unitare si

DID DI

             

-

-

-

2

VP

3

echipamente - proiect

DI

306

Automatizarea proceselor din industria chimica

DID DI

             

3

-

2

-

E

5

307

Optimizarea proceselor tehnologice

DID DI

             

2

1

-

-

C

3

308

Ingineria proceselor organice 1

DIS DI

             

3

-

2

-

E

5

309

Tehnologia produselor cosmetice

DIS DI

             

2

 

- 2 -

 

E

4

310

Practica de specialitate – 4 săptămâni

DIS DI

               

4*30

 

C

3

 

311

Biotehnologie generală

DID

DO

 

2

-

1

 

C

- 4

             

Bioprocese in industria chimica

 

312

Analiza si sinteza proceselor tehnologice

DID

DO

 

3

 

2

 

E

- 5

             

Bazele ingineriei chimice

-

 

Management şi ingineria sistemelor de

                           

313

producţie

DID

DO

3

1

-

E

1 5

DO

Management operational si sisteme de calitate

 
 

Marketing

                           

314

Economie industrială

DC

DO

2

C

2

Politici economice ale Uniunii Europene

 
 

Prevenirea poluării şi protecţia mediului

                           

315

Managementul mediului si dezvoltarea durabila

DID

DO

2

-

-

1

C

3

 

Total ore pe săptămână, total probe şi credite pe semestru, la DI şi DO

16

1

8

 

1 4E

30

14

1

8

3

4E

30

3C

3C

 

1VP

 

26

       

26

     

DECAN,

 

RECTOR,

 

Avizat M.E.N.,

 

Prof. Dr.ing. Ion Balasanian

Prof. Dr.ing. Nicolae Badea

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul: Inginerie chimică Specializarea: Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie

Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: zi

Durata studiilor: 4 ani Forma de înv ăţă mânt: zi (parcurs recomandat) ANUL IV   2005/2009

(parcurs recomandat)

ANUL IV

 

2005/2009

 
 

Nr.

Denumirea disciplinei

Codul

Con-

 

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

crt.

disciplinei

diţio-

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

Nr.ore/săpt/

Ver.

K

nări

disciplină

disciplină

       

C

S

L

P

   

C

S

L

P

   
 

401

Ingineria proceselor organice 2

DIS DI

 

2

-

2

-

E

5

           

402

Cataliza in industria organica si petrochimie

DIS DI

 

2

-

2

-

E

5

           

403

Tehnologia colorantilor

DIS DI

 

3

-

3

-

E

6

           

404

Tehnologia produselor farmaceutice

DIS DI

 

3

-

3

-

E

6

           

405

Tehnologia pesticidelor

DIS DI

 

2

-

2

-

C

5

           

DI

406

Proiect tehnologic

DIS DI

 

-

-

-

2

VP

3