Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT de

activitate integrat
Sunt attea meserii!
DATA: 09.05.2013
EDUCATOARE: prof. nv. precolar Alexandrna!Rodca "#rar#
$r%dn&a c# 'ro(ra) *or)al Cr+an, -.r#c.#r% la coala $)na/al% 0E)l 1r%e-c#2 "%(#ra,
3#de&#l 1ac%#
*45E6U67$RU'A: 4 83 9 5 an:
TE"A A*UA6;: 0Ce c#) vrea# -% f#<2
TE"A 'RO4ECTU6U4: 0=ora )e-erlor>2
TE"A ?;'T;"@*44: 0"e-era!Ar% ar% de a#r>2
TE"A ACT454T;B44: 0Sunt attea meserii!
ACT454T;B4 DE C*5;BARE:
4. Ac.v.%& de de/vol.are per-onal% 8AD':
44. Ac.v.%& lAer ale-e 8A6A 1:
444. Ac.v.%& pe do)en experen&ale 8ADE::
! Do)en#l .n e 8D ! )a.e)a.c%:
! Do)en#l o) -oce.a.e 8D'" ! ac.v.a.e -por.v%:
45. Ac.v.% lAer ale-e 8A6A 2:
DOR"A DE REA64EARE: ac.v.a.e n.e(ra.%F
DOR"A DE OR$A*4EARE: fron.al%, pe (r#pe ndvd#al%F
T4'U6 DE ACT454TATE: con-oldare de c#no.n&e, prceper deprnder.
DURATA: o /
6OCU6 DE DE?D;GURARE: -ala de (r#p%
Scopul:
1. Con-oldarea c#no .n elor, prceperlor deprnderlor doAHnd.e.
2. Dor)area con-oldarea #nor aAl.%& prac.ce -pecfce nvel#l# de de/vol.are )o.rc%.
I. ACTIVITI DE DEZVOLTARE PERSONAL (ADP)
Primirea copiilor:
! deprnder de co)#ncare a#.o-ervreF
ntlnirea de diminea: Bun diminea a me teri mari !
Salutul: Dimineaa a sosit i copiii au venit
Pernu ele s le lum,
n cerc s ne aezm
Cu toi s ne salutm
Bun diminea a, me teri mari
!arnici i "uni #ospodari!
! cop r%-p#nd, apo -e -al#.% n.re eF
Prezena: Dup ce ne$am adunat
%i &rumos ne$am prezentat
C i cole#i ne$am 'ntlnit(
)are cine n$a venit(
5o real/a pre/en&a coplor n#)nd #n#l dn.re cop:
*stzi m va a+uta
Cel pe care$l voi stri#a ,!
're colar#l n#). co)ple.ea/% -#- cop pre/en , 3o- pe ce aA-en , n#)%r%, a ea/% cfra
core-p#n/%.oare n drep.#l lor. Ed#ca.oarea an#n % )o.v#l pen.r# care lp-e-c cop, a.ra(e a.en a
c% n acea-.a peroada -e r%ce .e # or: va .reA# -% ne nfor)%) corec. de-pre vre)e pen.r# a ne
)Ar%ca core-p#n/%.or.
Calendaul na!u"": -remea s o studiem
%i$n calendar s notm!.
're colar#l n#)., )pre#n% c# cop vor -.aAl a-pec.#l vre), ano.)p#l, l#na, /#a. 5a
co)ple.a, core-p#n/%.or, calendar#l.
I#p$!$ "ea cu ce"lal ":
,,Roa.a vre) -e!nvHr.e .e
Decare -e (Hnde .e
va -p#ne c# (la- .are
Ce va f cHnd va f )are>I
,,E#, cHnd vo f )are vo f...I.Cop -p#n propo/ a con.n#% c# r%-p#n-#l pen.r#
co)ple.are. Cne vrea va -p#ne cH.eva ver-#r -a# o (+c.oare de-pre o )e-ere.
Noutatea zilei:
An#n fap.#l c% ac.v.a.ea de a-.%/ -e va de-f%#ra n pre/en&a )#-afrlor.
1a.e la # % Anca, o cole(%, care ne ad#ce -#rpr/ele de la 4ep#ra >
Mesajul zilei )rice meserie$i minunat
Dac$o &aci cu dra# i$ndemnare!
Re%pon%a&"l"!$ ": n f#nc e de ac.v.% le pe care le vor de-f% #ra, cop vor avea
re-pon-aAl.% . 5o) -.aAl cop de -ervc, no)nal. 5o) af a po/ele.
Re'ul": cop vor c. re(#lle.
Tan(")"": ,, /rsule ii s$au trezit. 8repar./area coplor pe cen.re: .
5o pre/en.a coplor -ec.oarele de ac.v.a.e, prn #r)%.oarele ver-#r:
!ai s$ncepem lucrul0 i s$avem mult spor,0 *zi lucreaz &iecare 0 Cu ce are la sector!
apo: Scunelul l$am luat0 De sptar l$am apucat0 1rumos noi 'l ridicm0 i la mas$l
a ezm!
$#-.area ! deprnder de (en% per-onal% a#.o-ervreF
'lecarea coplor ! deprnder de co)#ncare, a#.o-ervre con-lerea p%rn&lor.
Ru!"ne:
! 0"% pre(%.e-c pen.r# ac.v.a.eI ! exer-area #nor deprnder de (en% per-onal%
a#.o-ervreF
! 0?n(#rel ) fac ordne la loc#l de )#nc%I! exer-area #nor deprnder de )#nc%
(o-pod%rea-c%F
Tan(")"": *cul.! cHn.ec c# ele)en.e de e#r.)e.
II. ACTIVIT I LI*ER ALESE (ALA I):

TIIN!:
Su&"ec! lud"c: *+ut 2epura ul s #seasc o"iectul potrivit meseriei
Con)"nu!: co)ple.area fe 9 n#)%r%, rec#noa .e cfrele, rec#noa .e oAec.ele )e-erle
O&"ec!"+e opea)"onale:
, -% a-oce/e )a(nea profe-e -a# )e-ere c# )a(nea #nel.elor nece-are pen.r# de-f%#rarea eF
! -% a-oce/e cfra c# can..a.ea n l).ele 1!571!JF
, -% #nea-c% corec. )a(nea )e-ere c# cea a #nel.elor nece-are de-f% #r%r e.
S!a!e'"a d"dac!"c$:
a: #e!ode -" pocedee: conver-a&a, explca&aF
A: #".loace d"dac!"ce: fe, creoane de -cr- creoane colora.eF
c: /o#a de ac!"+"!a!e: pe (r#pe, ndvd#alF
E+aluae: c+e-.onarea oral%, anal/a felor, oA-ervarea --.e)a.c%F
K 2tem 0Den#)e .e #nel.ele nece-are de-f% #r%r profe-e de )edc>I
"#$ %& M'S!:
Su&"ec! lud"c: 03se te repede i "ine 2
Con)"nu!: p#//leF
O&"ec!"+e opea)"onale:
, -% ncadre/e corec. pe-eleF
! -% re-pec.e re(#l de (en%F
! -%! for)e/e deprnderea de ordne n .)p#l l#cr#l#F
! -% anal/e/e, pe Aa/a #nor cr.er clare, ale(erea pe-elor.
S!a!e'"a d"dac!"c$:
a) #e!ode -" pocedee: conver-a&a, explca&a, exerc&#lF
&) #".loace d"dac!"ce: p#//leF
c) /o#a de ac!"+"!a!e: pe (r#pe, ndvd#alF
E+aluae: c+e-.onare oral%, anal/a prod#-elor ac.v.%&, oA-ervare --.e)a.c%F
K 2tem 0De-cre n cH.eva c#vn.e )a(nea for)a.%.I

(I()I#T&$!:
Su&"ec! lud"c: mi place s 'nv despre meserii!.
Con)"nu!: c.re )a(n, (r#pare 3e.oane.
O&"ec!"+e opea)"onale :
9 -% rec#noa-c% profe-le -a# )e-erle pe Aa/a #ne )a(nF
9 -% a-oce/e )a(nea profe-e -a# )e-ere c# )a(nea #nel.elor nece-are pen.r# de-f%#rarea eF
9 -% )o.ve/e ale(erea #ne #nel.e pen.r# o an#)e )e-ere -% )o.ve/e cHnd -e )a poa.e folo-F
S!a!e'"a d"dac!"c$:
a: #e!ode -" pocedee: conver-a&a, explca&a, exerc&#lF
A: #".loace d"dac!"ce: plan e73e.oane c# )a(n c# profe- #nel.ele nece-are de-f% #r%r lorF
c: /o#a de ac!"+"!a!e: pe (r#pe, ndvd#al.
E+aluae: c+e-.onare oral%, oA-ervare --.e)a.c%F
K 2tem 0Ce )e-ere ale(<I
III. ACTIVIT I PE DO0ENII E1PERENIALE (ADE: D DP0)
'* %#M&NI+) TIIN &:
Su,iect ludic: -Sunt attea meserii!
Modalitatea de realizare: f e ndvd#ale
#,iecti.e operaionale:
45 co#nitive
OC 1.1. -% a-c#l.e c# a.en e explca leF
OC.1.2. -% n#)ere cre-c%.or de-cre-c%.or n l).ele 1!571!JF
OC 1.3. -% n#)ea-c% vecn #n# n#)%r n l).ele 1!571!JF
OC 1.L. -% re/olve corec. -arcnle de pe fa de l#cr#.
65 psi7omotorii
O') 1.1. -% #.l/e/e corec. n-.r#)en.ele de l#cr#F
O') 1.2. -% real/e/e -ncron/area n.re expr)area verAal% nonverAal%F
O') 1.3. -% )en n% o po/ e corec.% a corp#l# n .)p#l ac.v.% .
85 a&ective
OA 1.1. vor )anfe-.a n.ere- pen.r# ac.v.a.ea propr#9/-%F
(* %#M&NI+) PSI/#M#T0I$:
Su,iect ludic: -Sunt attea meserii!
Modalitatea de realizare: exerc #l f/c
#,iecti.e operaionale:
45 psi7omotorii
O') 2.1. -% exec#.e corec. exerc le )o.rce de Aa/% 8)er-, aler(are, -%r.#r:F
O') 2.2. -% exec#.e corec. )er-#l n ec+lAr# pe o -#prafa&% rdca.% 8Aanca:,
#rcarea prn p%reF
O') 2.3. -% exec#.e corec. coAorHrea de pe Aanc% prn -%r.#r% pe a)Aele pcoare
n (+e)#.F
65 co#nitive
OC 2.1. -% r%-p#nd% )o.rc la co)anda pr).% F
OC 2.2. -% c#noa-c% -c+e)a corporal%F
OC 2.3. -% c#noa-c% -% folo-ea-c% ec+pa)en.#l -pecfc la ac.v.% le de ed#ca e
f/c%F
85 a&ective
OA 2.1. vor )anfe-.a -pr.#l de ec+p% prn par.cparea cH. )a ac.v% n cadr#l
ec+pe dn care face par.eF
S!a!e'"a d"dac!"c$: n.e(ra.%F
0e!ode -" pocedee: conver-a&a, de)on-.ra&a, explca&a, exerc&#l, nv%&area colaAora.v%, ele)en.e
de proAle)a./are, 3oc#l ddac.c.
0".loace de 2n+$)ae: plc AL, -cr-oare7ver-#rle, car.oane colora.e, f e, creoane, )a(n c#
profe- )e-er, 3e.oane c# )a(nea #nel.elor nece-are pen.r# de-f%#rarea lor, p#//le c# )e-er,
Aanc%, -al.ele
3o#e de o'an"(ae: fron.al, ndvd#al, pe (r#pe )c.
0e!ode de e+aluae: oA-ervarea --.e)a.c% a co)por.a)en.elor, aprecer verAale, exerc #l,
-.)#len.e.
IV. 4OC5RI 6I ACTIVITI DIDACTICE ALESE (ALA II)
Su&"ec! lud"c: Podul de piatr! 8 3oc#r d-.rac.ve:
O&"ec!"+e opea)"onale :
! -% re-pec.e re(#lle 3oc#l#F
, -% reprod#c% cHn.ece re-pec.Hnd n.ona aF
! -% exec#.e ) c%r de e#r.)eF
! -% )anfe-.e n.ere- pen.r# acea-.% ac.v.a.e.

S!a!e'"a d"dac!"c$:
#e!ode -" pocedee: explca&a, 3oc#l.
#".loace d"dac!"ce: 'C7fond )#/cal.
/o#a de ac!"+"!a!e: fron.al.
E+aluae:
! aprecer verAaleF
! oA-ervare --.e)a.c%.
*"&l"o'a/"e:
1. Curriculum pentru educaia timpurie a copiilor de la 8 la 90: ani, "EC4, 200J
2. *plicarea noului curriculum pentru educaia timpurie, Ed.#ra D4A*A, 200J
35 ;evista 'nvmntului precolar, ?lva D)a 8fonda.or -ere no#%:, Ed.#ra ArleM#n, 1!2
7 2012
L. 37id privind des&urarea activitilor de <ducaie &izic 'n #rdini 9 Ed.#ra Tpar( 9
200N

S-ar putea să vă placă și