Sunteți pe pagina 1din 21

Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


COMPETENELOR DE EVALUARE ALE
CADRELOR DIDACTICE
DeCeE
PORTOFOLIU
PENTRU
EVALUAREA FINAL
Cursant CAMELIA VOICHIA DALE
Profesor gr. I Matematic
Grup $colar Tehnic, Baia Mare
Maramurey
2009
0
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Structura portofoliului
a) Document de analiz a Curriculumului Naional programa colar
pentru disciplina atematic! "! clasa a #$a%
&) 'ormularea o&iecti(elor de e(aluare! pornind de la analiza de
curriculum%
c) )nstrumentul de e(aluare proiectat%
d) *aremul de corectare i notare%
e) Document de prezentare a administrrii instrumentului de e(aluare!
+nsoit de raportul de analiz , numr de ele(i testai! rezultate pe
itemi!-)%
f) Concluzii pri(ind optimizarea &aremului i a aplicrii sale%
g) Eseu pe tema ~Elemente de deontologie a evalurii n contextul
creterii calitii actului educaional.
/
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
a)
Analiza programei ycolare clasa a X-a, M2
0tudiul matematicii +n ciclul inferior al liceului urmrete s contri&uie la formarea i
dez(oltarea capacitii ele(ilor de a reflecta asupra lumii! i ofer cunotinele necesare
pentru a aciona asupra acesteia! +n funcie de propriile ne(oi i dorine! de a formula i a
rezol(a pro&leme pe &aza cunotinelor din diferite domenii! precum i la +nzestrarea cu
un set de competene! (alori i atitudini menite s contri&uie la formarea unei culturi
comune pentru toi ele(ii! dar determin1nd! pe de alt parte! trasee indi(iduale de
+n(are.
2n ela&orarea programei s$au a(ut +n (edere schim&rile inter(enite +n structura
+n(m1ntului preuni(ersitar. 2n mod concret! s$a urmrit esenializarea coninuturilor +n
scopul accenturii laturii formati(e! compati&ilizarea cunotinelor cu (1rsta ele(ului!
realizarea legturilor interdisciplinare! prezentarea coninuturilor +ntr$o form accesi&il!
+n scopul stimulrii moti(aiei pentru studiul matematicii.
Programa colar de atematic este structurat pe formarea de competene.
Lista competen(elor pentru care va fi proiectat demersul de evaluare
Competen(e specifice
Identificarea caracteristicilor unor tipuri de numere utilizate +n alge&r i a formei de
scriere a unui numr real sau comple3 +n conte3te (ariate.
Compararea yi ordonarea numerelor reale utiliz1nd metode (ariate.
Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri! radicali! logaritmi sau numere
comple3e +n conte3te (ariate.
Alegerea formei de reprezentare a unui numr real sau comple3 i a strategiilor de
rezol(are! +n (ederea optimizrii calculelor.
Descrierea analitic a unei configuraii geometrice i a relaiilor de paralelism i
perpendicularitate
Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie geometric pentru deducerea unor
proprieti ale acesteia i calculul de distane +n plan.
"
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Competen(e de evaluat
Aplicarea unor proprieti +n calculele cu puteri! radicali! logaritmi i numere
comple3e.
Utilizarea adec(at a tipurilor de ecuaii ale unei drepte +n plan! a formulei de calcul
a pantei unei drepte i a distanei dintre dou puncte +n plan.
2n urma administrrii instrumentului de e(aluare proiectat se constat c alegerea
competenelor a fost eficient! ele(ii manifest1nd disponi&ilitatea de a a&orda sarcini
(ariate i au do(edit +n mare parte perse(eren i capacitate &un de concentrare.
4
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
b)
Formularea competen(elor de evaluat
Competen(e specifice
Identificarea caracteristicilor unor tipuri de numere utilizate +n alge&r i a formei de scriere a unui numr real sau comple3 +n
conte3te (ariate.
Compararea yi ordonarea numerelor reale utiliz1nd metode (ariate.
Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri! radicali! logaritmi sau numere comple3e +n conte3te (ariate.
Alegerea formei de reprezentare a unui numr real sau comple3 i a strategiilor de rezol(are! +n (ederea optimizrii calculelor.
Descrierea analitic a unei configuraii geometrice i a relaiilor de paralelism i perpendicularitate
Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie geometric pentru deducerea unor proprieti ale acesteia i calculul de distane +n
plan.
Competen(e de evaluat
Aplicarea unor proprieti +n calculele cu puteri! radicali! logaritmi i numere comple3e.
Utilizarea adec(at a tipurilor de ecuaii ale unei drepte +n plan! a formulei de calcul a pantei unei drepte i a distanei dintre dou
puncte +n plan.
5
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Criterii de notare
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10
Elevul trebuie s fie capabil
S utilizeze di(erse forme de
scriere a unui numr real.
S identifice proprietile
logaritmilor i condiiile lor de
e3isten
S calculeze modulul i s
scrie con6ugatul unui numr
comple3.
S recunoasc egalitatea a
dou numere comple3e
S transpun +n formule
matematice enunul pro&lemei
de geometrie.
Elevul trebuie s fie capabil
S aplice +n calcul
proprietile puterilor!
radicalilor! logaritmilor i s
studieze condiiile lor de
e3isten
S utilizeze di(ersele tipuri de
ecuaii ale unei drepte!
formula de calcul a pantei unei
drepte! formula distanei +n
plan.
Elevul trebuie s fie capabil
S foloseasc caracterizarea
+n lim&a6 de pante a
paralelismului! respecti( a
perpendicularitii a dou
drepte +n plan.
S utilizeze definiia
mediatoarei unui segment.
Elevul trebuie s fie capabil
S parcurg toate etapele +n
rezol(area itemilor propui!
6ustific1nd afirmaiile i
finaliz1nd optim i elegant
calculele corect efectuate.
7
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
c)
Test de evaluare
Clasa a X-a
Programa M2
NOT. Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I exist un singur rspuns
corect. La subiectul II se va da direct rspunsul. La subiectul III se cer rezolvrile
complete. Se acord 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 2 ore.
Subiectul I (30p) (Se scrie pe foaia de lucrare doar litera corespunztoare rspunsului corect)
(5p) 1) Care este (aloarea numrului
4
/"7 8
a) 7 b)
7
/
c) "7 d) /7
(5p) 2) Care este (aloarea numrului
4
"
9
8
a) /: b) 5 c) " d) 9
(5p) 3) Care este (aloarea numrului
5
/
log
"
8
a) $" b) " c)
"
/
d)
"
/

(5p) 4) Precizai x R pentru care e3ist numrul


). " 4 , log
"
7
/
+ x x
a) R

b)
) " ! / ,
c)
) ! " , ) / ! ,
d)
) ! " , ) / ! ,
(5p) 5) Care este modulul numrului comple3 i " /+ 8
a) 4 b) 7 c) 4 d) 7
(5p) 6) Dac
ni m
i
i
+

+
" /
" /
! cu
n m!
R! c1t este
n m
8
a) / b) / c)
7
;

d) 0.
Subiectul II (30p) (Se scriu pe foaia de lucrare doar numrul exerci(iului yi rezultatul
corespunztor)
(5p) 1) Care dintre numerele " i
4
4 este mai mare 8
(5p) 2) C1t este
4
4 4 8
(5p) 3) C1t este /0 log 7 log 4 log
" " "
+ 8
:
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
(5p) 4) C1t este (aloarea numrului real poziti(
x
dac
. 7 log 4 4 log " 4 log
" " "
+ x
(5p) 5) C1t este numrul comple3
/0 4 "
... i i i i 8
(5p) 6) Dac numrul comple3 z (erific relaia
! "
/
+
z
z
c1t este
4
z
8
Subiectul III (30p) (Se scrie pe foaia de lucrare rezolvarea complet)
0e consider triunghiul ABC cu
) " ! " , A
!
) 4 ! 4 , B
i
). " ! " , C
(5p) a) 0 se scrie ecuaia laturii
<. = AC
(5p) b) 0 se determine panta dreptei . AC
(5p) c) 0 se scrie ecuaia dreptei ce trece prin punctul B i este paralel cu dreapta
. AC
(5p) d) 0 se calculeze coordonatele mi6locului laturii
<. = AB
(5p) e) 0 se scrie ecuaia mediatoarei laturii
<. = AB
(5p) f) 0 se calculeze perimetrul triunghiului . ABC
d)
Barem de corectare
Clasa a X-a Programa M2
Not:
;
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Pentru orice solu(ie corect, se acord punctajul maxim corespunztor.
Nu se acord frac(iuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
par(iale, n limitele punctajului indicat n barem.
Oficiu
(10p) (10p)
I. (30p) 1) (5p) a); 2) (5p) b); 3) (5p) a); 4) (5p) c); 5) (5p) d); 6) (5p) c).
II. (30p)
1) (5p)
4
4 ; 2) (5p) 4; 3) (5p) / ; 4) (5p) 50 ; 5) (5p) i ; 6) (5p) /
.
III. (30p) (5p) la fiecare item pentru rezolvarea cerin(ei .
a) (5p) (1p) pentru forma cu egalitate de rapoarte a ecuaiei dreptei AC
(1p) +nlocuirea
(2p) calcul
(1p) finalizarea
b) (5p) determinarea pantei ,calcul cu formula pantei sau deducere din
ecuaia e3plicit a dreptei AC)
c) (5p) (2p) caracterizarea paralelismului +n lim&a6 de pante
(1p) ecuaia dreptei determinat de punct i pant
(1p) +nlocuirea
(1p) finalizarea
d) (5p) (2p) formulele pentru coordonatele mi6locului unui segment
(2p) +nlocuirea
(1p) finalizarea
e) (5p) (2p) caracterizarea perpendicularitii +n lim&a6 de pante
(1p) ecuaia dreptei determinat de punct i pant
(1p) +nlocuirea
(1p) finalizarea
f) (5p) (1p) formula distanei dintre dou puncte +n plan
(2p) calculul lungimilor laturilor triunghiului
(1p) formula perimetrului
(1p) finalizarea.
Total
(100p)
Rezolvri complete
Subiectul III.
a) > AC

+
+

5
"
5
"
" "
"
" "
" y x y x
y y
y y
x x
x x
C A
C
C A
C
. 0 ) " , " + + y x y x
b) > AC
0 + y x . /
AC
m x y
c) d B !
/
AC d
m m AC d
> d
. 0 : 4 4 ) 4 , 4 ) , + + y x x y x y x x m y y
B d B
d)
> ) , AB M
MB AM
9
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
.
"
7
!
"
/
"
7
"
4 "
"
"
/
"
4 "
"

,
_

M
y y
y
x x
x
B A
M
B A
M
e) !
/
d M
/
/
/

AB d
m m AB d
!

+

7
/
" 4
" 4
A B
A B
AB
x x
y y
m

7
7
/
/
/


d
m

>
/
d
) / " , 7 7 " )
"
/
, 7
"
7
) ,
/
x y x y x x m y y
M d M


. 0 7 7 0 /0 " /0 + + y x y x
f) ) /4 " , " " " 5 ": " " 5 ": ": + + + + + +

CA BC AB P
ABC
% ": / "7 ) " 4 , ) " 4 , ) , ) ,
" " " "
+ + + +
A B A B
y y x x AB
% ": "7 / ) 4 " , ) 4 " , ) , ) ,
" " " "
+ + +
B C B C
y y x x BC
. " 5 /: /: ) " " , ) " " , ) , ) ,
" " " "
+ + + +
C A C A
y y x x CA
Cum ": BC AB ABC este isoscel.
?
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
e)
Matricea de specifica(ii (pentru 18 itemi)
Con(inuturi/
Niveluri cognitive
Achizi(ia informa(iei n(elegere Aplicare Analiz Total
Nr.
itemi
p Nr.
itemi
P Nr.
itemi
P Nr.
itemi
P Nr.
item
i
Oficiu
(10p)
P
Puteri, radicali 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 22,20 4 (20p)
Logaritmi 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 22,20 4 (20p)
Numere complexe 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 22,20 4 (20p)
Ecua(ia dreptei 5,55 1 (5p) 5,55 1 (5p) 11,15 2 (10p) 11,15 2 (10p) 33,40 6 (30p)
Total 22,20 4 (20p) 22,20 4 (20p) 27,80 5 (25p) 27,80 5 (25p) 100 18 (100p)
/0
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Rezultatele pe itemi la testul de evaluare/Situa(ia notelor la testul de evaluare
Nr.
Crt.
L
I.1)
(5p)
I.2)
(5p)
I.3)
(5p)
I.4)
(5p)
I.5)
(5p)
I.6)
(5p)
II.1)
(5p)
II.2)
(5p)
II.3)
(5p)
II.4)
(5p)
II.5)
(5p)
II.6)
(5p)
III
a)
(5p)
III
b)
(5p)
III
c)
(5p)
III
d)
(5p)
III
e)
(5p)
III
f)
(5p)
Oficiu
1. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p 5p 5p - 5p - 2p 1p - - - - 10p
2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p - 1p - - - - 10p
3. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p 5p - - - - 2p - - - - - 10p
4. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p 5p - - - - - - - - - - 10p
5. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p - 5p 5p 4p 1p - 3p - - 10p
6. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p - 5p - - 5p - 1p - - - - 10p
7. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p - - 5p 5p 5p 4p 1p - 3p 1p 1p 10p
8. 5p 5p 5p - - - 5p 5p 5p 5p 5p 5p 4p 1p - - 1p 1p 10p
9. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 3p 3p - 1p 10p
10. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p - - - - - 1p 10p
11. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p - - - 5p - - - - - - 1p 10p
12. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2p 5p 2p 5p 10p
13. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p - 5p - - 10p
14. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2p 5p 2p 1p 10p
15. 5p 5p 5p - 5p 5p 5p 5p 5p - - 5p 5p - - - 1p 1p 10p
16. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p - - - 5p 5p - 5p - 1p 10p
P 100 100 100 43,7 93,7 93,7 100 81,2 75 50 68,7 68,7 37,5 31,2 0 25 0 6,25
Pprocentul celor care au rezolvat integral itemul
Media clasei a fost 6,70.
Mediana: nota din mijlocul yirului de note ayezate n ordine cresctoare yi care mparte yirul de note n dou subyiruri egale ca
numr de note este Me7
//
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Modul : nota cu cea mai mare frecven( este Mo7
Dintre itemii cu alegere multipl cel mai slab abordat a fost I.4), iar dintre cei cu rezolvri n detaliu III.c)(13 elevi nu au
rezolvat cerin(a), yi respectiv III.e) (11 elevi nu au abordat itemul).
Distribu(ia notelor la testul de evaluare
Nr. note ntre
4,00 - 4,99
Nr. note ntre
5,00 - 5,99
Nr. note ntre
6,00- 6,99
Nr. note ntre
7,00 - 7,99
Nr. note ntre
8,00 - 8,99
Nr. note ntre
9,00 - 10
Total
3 2 3 4 2 2 16
Diagrama circular a notelor

4,00 - 4,99
5,00 - 5,99
6,00 - 6,99
7,00 - 7,99
8,00 - 8,99
9,00 - 10
/"
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
f)
Concluzii privind administrarea testului yi optimizarea baremului
@estul este conform cu matricea de specificaii i s$a inut seama de criteriile de
e(aluare
0tructura testului nu este dup structura su&iectelor de &acalaureat
)temii din test au fost astfel formulai +nc1t fiecare ele( s poat o&ine cel puin nota
7! o&iecti( ratat +ns de trei ele(i! care au primit nota 7 +n catalog +n urma rotun6irii +n
fa(oarea ele(ului! notele fiind mai mari de 5!70
Din interpretarea rezultatelor se poate o&ser(a c distri&uia notelor este relati( &un
At1t testul c1t i &aremul au fost &ine +ntocmite! cu recomandarea ca la urmtoarele
teste puncta6ul mai mare s se atri&uie itemilor cu grad mai mic de dificultate!
asigur1nd +n acest mod note mai &une +n (ederea +ncura6rii ele(ilor cu rezultate
modeste
E(aluarea testului s$a fcut de ctre profesorul de la clas.
/4
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
g)
Elemente de deontologie a e(alurii +n conte3tul creterii calitii actului
educaional
E(aluarea rezultatelor colare urmrete s determine modul +n care o&iecti(ele
sta&ilite se realizeaz +n +n(are i reprezint un proces continuu i de durat! put1ndu$se
face la +nceputul programului de instruire! pe parcursul acesteia sau la finalul su.
E(aluarea este o component indispensa&il +n procesul instructi($educati(!
asigur1nd +n acelai timp i un control permanent asupra calitii actului de predare$
+n(are i o mai &un adaptare a metodelor didactice +n funcie de gradul de recepti(itate
al ele(ilor! de dificultatea coninuturilor i de particularitile specialitii predate.
Bemarcm interdependena celor trei elemente ale e(alurii> informaii! aprecieri i
decizii. )nformaiile constituie &aza de date care prelucrate duc la formularea aprecierilor%
aprecierile sunt estimri ale situaiei prezente sau prognoze ale rezultatelor (iitoare! iar
deciziile sunt opiuni pentru anumite modaliti de aciune.
E(aluarea este actul didactic care asigur e(idenierea calitati( i cantitati( a
cunotinelor do&1ndite de ele(i i ni(elul performanelor acestora. Actul de e(aluare are
a(anta6ul de a focaliza atenia asupra acelor efecte! intenii i ateptri ale procesului
educaional aflate +n prim$plan.@otodat e(aluarea! prin funcia ei de selecie! realizeaz
i o ierarhizare a ele(ilor! +n funcie de care acetia se pot +nscrie la o form de
+n(m1nt de ni(el urmtor.
Aciunea de cercetare a actului de e(aluare a dus la apariia i dez(oltarea unei tiine
a e(alurii denumit docimologie ,termenul pro(ine din lim&a greac! doCime

pro&!c1ntrire). Docimologia ! dup Vasile Pa(elescu! este tiina e3aminrii sau tiina
care se ocup cu studiul e3amenelor! concursurilor i notrii! a formelor! procedeelor i
mi6loacelor care asigur aprecierea 6ust i o&iecti( a cunotinelor celor e3aminai.
E(aluarea implic trei componente> controlul sau (erificarea cunotinelor! aprecierea
sau estimarea ni(elului de performan i notarea. Prin urmare e(aluarea nu se rezum la
o singur aciune ,cum ar fi notarea ele(ilor)! ci este constituit dintr$o succesiune de
acti(iti etapizate! a(1nd deci caracterul unui proces.
/5
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
Prin funcia ei diagnostic! e(aluarea are +n (edere depistarea lacunelor! greelilor
ele(ilor i +nlturarea acestora! feed&acC$ul primit de e(aluator permi1ndu$i acestuia s$
i modifice modul i tehnicile de predare i s (erifice dac ele(ul a interpretat corect
cunotinele transmise.
'uncia prognostic pune +n e(iden performanele (iitoare ale ele(ilor! acest lucru
prezent1nd o importan deose&it deoarece! spre e3emplu! se pot lua la timp decizii
pri(ind orientarea colar i profesional a ele(ilor.
E(aluarea are mai multe forme> e(aluarea iniial prin care se diagnosticheaz
ni(elul de pregtire la +nceputul unui an sau ciclu de studii i care are un &arem minimal%
e(aluarea curent ,de progres) i care are ca o&iecti( pregtirea continu pentru realizarea
feed$&acC$ului% e(aluarea periodic ,intermediar) prin care se (erific gradul de
restructurare al materiei i e(aluarea final sau sumati( prin care este (erificat
capacitatea de sintez i cunoaterea +ntregii materii studiate.
2n funcie de procedeele folosite! e(aluarea poate fi oral sau scris! poate a(ea forma
unor e3amene practice sau poate fi efectuat pe &aza unor lucrri realizate +n mod
independent de ctre ele(i ,portofolii! caiete pentru munca indi(idual suplimentar).
Dintre aceste tipuri de e(aluare cea mai des folosit la matematic este e(aluarea
scris deoarece +n cazul e(alurii orale e3aminarea ele(ului este incomplet. Dn alt
deza(anta6 al e(alurii orale la matematic este lipsa unui &arem unitar.
2n ultimii ani s$a implementat i un sistem de e(aluare electronic pe &aza unor
programe de e(aluare. Acest mod de e(aluare are ca a(anta6 o difereniere mai o&iecti(
iar ca deza(anta6 e(aluarea superficial a cunotinelor ,nu se (erific algoritmul de
rezol(are ci se e(ideniaz doar rezultatul).
E etap important +n e(aluare este notarea. Aceasta se face prin cifre! calificati(e
sau litere ,area *ritanie). Fa noi se folosete notarea prin calificati(e la ciclul primar i
prin cifre la restul formelor de +n(m1nt. E polemic a luat natere pornind de la
trecerea! dup clasa a )V$a! de la sistemul de calificati(e la note propriu$zise! foarte muli
ele(i i prini nea(1nd o percepie corect asupra notelor i asupra gradului +n care
acestea reflect realitatea.
/7
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
2n ultimii ani a e3istat o tendin general de a +ncadra ele(ii +ntr$un curs superior de
studii pe &aza unor e(aluri periodice ,teze unice)! nu ca urmare a rezultatelor colare
o&inute pe parcursul unui ciclu de studii! lucru care a dus la o ierarhizare nu +ntotdeauna
o&iecti( a ele(ilor i! +n ciuda aparenelor! factorul de stres nu se reduce! ele(ii ,de
e3emplu! ele(ii din clasa a V))$a i respecti( a V)))$a susin +n total zece teze echi(alentul
a zece pro&e de e3amen). Printre a(anta6ele acestei formule remarcm +ns o mai &un
ritmicitate +n e(aluare! lucru ce duce la o responsa&ilizare mai mare a ele(ilor i la o
implicare deose&it a profesorilor.
Ni(elul de pregtire al ele(ilor nu poate fi cunoscut printr$o singur pro& i un
singur procedeu i numai o e3aminare repetat duce spre o 6ust cunoatere! apreciere i
notare corect a ele(ului.Cum +n condiii de e3amen acest lucru nu e posi&il! sistemul
actual de e3aminare prin teze unice i respecti( &acalaureat se do(edete mai profita&il
din punctul de (edere al comple3itii.
2n practica didactic se +m&in e3aminarea frontal cu procedee de ascultare
indi(idual. 2n cadrul tiinelor e3acte! cum este i matematica alterneaz con(ersaia
frontal! pentru (erificarea aspectelor teoretice! cu rezol(area! +n mod indi(idual! a unor
e3erciii i pro&leme cu caracter aplicati(.
Eficiena actului de e(aluare depinde i de modul +n care profesorul tie s formuleze
+ntre&rile +n aa fel +nc1t s e(ite Greproducerea +ntocmaiH a leciei i s +ndrume ele(ul
la o selecie a materialului! la gruparea informaiilor i prezentarea lor +ntr$o form mai
personal. Este (or&a de +ntre&ri care solicit efort de g1ndire din partea ele(ilor! acetia
tre&uind s efectueze comparaii i clasificri! s descopere raporturi cauzale s aduc
argumentri! moti(ri +ntemeiate! s formuleze e3plicaii i s fac generalizri.0e (a
pune accent pe creati(itate i pe aportul g1ndirii i nu pe simplul efort al memoriei.
Precizia i eficiena e(alurii sunt str1ns legate de formularea o&iecti(elor i de
desfurarea demersurilor de instruire. 2n aceste condiii! pro&ele de e(aluare tre&uie
selectate i ela&orate +n str1ns legtur cu o&iecti(ele ,cadru! de referin i operaionale)
i! mai ales +n funcie de gradul de comple3itate al o&iecti(ului urmrit ,asimilare de
cunotine! aplicare! sintez! e(aluare)! precum i +n funcie de rezultatele ateptate ale
instruirii ,cunotine! deprinderi sau capaciti intelectuale! priceperi i deprinderi
practice! comportament).
/:
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
E(aluarea comport mereu msurri ,cantitati(e i calitati(e)! pentru a cror
efectuare tre&uie s dispunem de instrumente de e(aluare care au anumite caliti>
(aliditatea ,dac testul msoar ceea ce este destinat s msoare)! fidelitatea ,calitatea
unui test de a da rezultate constante +n cursul aplicrii lui succesi(e)! o&iecti(itatea
,reprezint gradul de concordan +ntre aprecierile fcute de e(aluatori independeni +n
ceea ce pri(ete un rspuns &un) i aplica&ilitatea,calitatea unui test de a fi administrat i
interpretat cu uurin).
Validitatea de coninut arat msura +n care testul acoper uniform elementele de coninut
ma6ore pe care le testeaz.Validitatea de construct se refer la acurateea cu care testul
msoar un anumit construct ,inteligena! creati(itatea) i pri(ete concordana dintre
natura itemilor i o&iecti(ele corespunztoare coninuturilor supuse e(alurii. Validitatea
predicti( se refer la msura +n care testul face prognoza performanelor (iitoare ale
ele(ului i pentru estimarea acestui tip de (aliditate se calculeaz coeficientul de corelaie
dintre predictor ,de e3emplu media de admitere a ele(ilor la liceu) i un criteriu anume
,de e3emplu rezultatele acelorai ele(i dup primul an de liceu).
Construirea unor itemi de o calitate superioar! coreci din punct de (edere tehnic i
adec(ai o&iecti(elor preconizate! este o ade(rat art. Elementele specifice ale acestei
arte au un fundament teoretic ce se &azeaz +n primul r1nd pe cunoaterea principiilor i
tehnicilor de proiectare a acestor itemi! precum i pe (alorificarea i potenarea
a(anta6elor pe care le ofer e(aluatorului.
2n procesul de e(aluare care este un act de culegere de informaie! profesorul deine o
informaie anterioar despre ele(! o prere care$l +ncadreaz +n categoria ele(ilor &uni!
mediocrii sau sla&i. 2n timpul e3aminrii sau a corectrii lucrrilor scrise e(aluatorul
culege i alte informaii! iar nota final cumuleaz am&ele categorii de informaii.
Caracteristicile notrii corecte sunt! conform lui )oan *ontas ,Pedagogie! Editura All!
*ucureti!/??:)! o&iecti(itatea! (aliditatea ,nota acordat s corespund treptei ierarhice
din sistemul de notare) i fidelitatea ,nota acordat s se pstreze i la un alt e3aminator).
Printre criteriile notrii e3igente i o&iecti(e sunt aprecierea calitii i cantitii
cunotinelor ,prin comparaie cu programa colar)! luarea +n considerare a greelilor +n
funcie de gra(itatea acestora! luarea +n considerare a e(oluiei per ansam&lu a
ele(ului.E3ist i situaii care conduc la o notare su&iecti(! ca de e3emplu fenomenul
/;
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
GhaloH ,iradiere)! const1nd +n acordarea unei note mari graie performanei ele(ului la alte
discipline de studiu sau acordarea unei note mai mici pe acelai considerent.
Dn alt fenomen este cel de contrast> o lucrare sla& care urmeaz unei lucrri &une
este corectat mai e3igent! dar i in(ers! o lucrare &un dup o lucrare sla& este
supraapreciat.
'enomenul GoedipianH se refer la anticiparea notei +n funcie de e(oluia precedent
a ele(ului.
0ta&ilirea ni(elului mediu al clasei ca punct de referin +n e(aluare denatureaz
concepia docimologic i duce la su&iecti(itate.
De pregtirea e3aminatorilor se ocup o ramur a docimologiei! dokimastika.
Profesorii pot s se afle +ntr$una din urmtoarele ipostaze>
$e3aminatori in(estii datorit funciei didactice ,doCimastes) dar fr s do(edeasc
caliti docimologice%
$e3aminatori in(estii datorit funciei didactice! dar care se do(edesc api pentru
e3aminare ,doCimastiCos)! care au e3perien +n domeniu i caliti de specialist!
pedagog! psiholog! deontolog.
2n funcie de gradul de e3igen e3aminatorii pot fi> foarte e3igeni! normal e3igeni
,+n notele acordate apare aanumita cur&a lui Iauss) i e3aminatori indulgeni.
2n funcie de atitudine pot fi e3aminatori>
$amorfi! indifereni care ignor tririle e3aminailor! neimplic1ndu$se afecti(%
$egocentrici! autoritariti care (or s domine i s se fac respectai cre1nd +n
permanen o stare tensionat%
$de tip uman! optimiti care se implic +n actul e3aminrii +ncura61nd prin aceasta
ele(ul.
Dar! poate cel mai important o&iecti( al e(alurii este s formeze +n r1ndul ele(ilor
structurile de &az ce (or permite ulterior autoe(aluarea acestora.
Acest deziderat se realizeaz c1nd ele(ii sunt contientizai de cantitatea i calitatea
cunotinelor lor! de ni(elul performanelor o&inute! de capacitile intelectuale i
profesionale do(edite la e(aluare. E(aluarea tre&uie s fie +nsoit de fenomenul de
feed&acC care s asigure coreciile ulterioare.
/9
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale
E&iecti(itatea! (aliditatea i +nelegerea corectitudinii la acordarea notelor dez(olt
capacitatea de autoe(aluare! de autoregla6.
GAprecierea fcut de profesor i interiorizat prin e3plicaii acoperitoare de ctre
ele( $ remarc Vasile Pa(elescu $ de(ine autoapreciere. )mportana acesteia crete prin
efectele asupra efortului ele(ului. Nota profesorului are funcia de control! iar controlul
admis i interiorizat de ele(! de(ine autocontrol.H
/?
Portofoliu DeCeE Camelia Voichia Dale

Bibliografie
/) Fisie(ici! P. Evaluarea n nvmnt, teorie, practic, instrumente! Editura Aramis!
*ucureti! "00"
") *ontas! ). Pedagogie! Editura All! *ucureti! /??:
4) )onescu! . i Badu! ). idactica modern! Editura Dacia! Clu6! /??7
5) Pa(elescu! V. Principii de docimologie! "ntroducere n #tiina examinrii! Editura
Didactic i pedagogic! *ucureti! /?:9.
"0