Sunteți pe pagina 1din 2

ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale cu obiect

principal de activitate - Activitati veterinare Cod CAEN 75001. Dovada calitatii de membru al CMV carte de identitate eliberata de CMV
judetean / al Mun. Bucuresti
2. Dovada Atestat de libera practica document eliberat de catre CMV judetean / al
Mun. Bucuresti
3. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii.
4. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi:
IMPORTANT: medicul veterinar trebuie sa fie asociat
Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii
CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate OBLIGATORIU -
Activitati veterinare Cod CAEN 7500 si a obiectelor secundare de activitate.
Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului
in care se declara sediul social.)
Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea
preferintelor.
Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste
deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl.
Stabilirea administratorului societatii.
Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau
mijlocie.
Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori:
Rezervarea denumirii societatii
Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara
activitatea nu este proprietate.
Intocmirea actului constitutiv.
Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca
indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori.
Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a
Finantelor publice. (dureaza 5 zile)
Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul
dintre asociati)
Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public.

4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la
Registrul Cometului.
(acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3):
cerere inregistrare societate.
cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri.
cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar.
cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii.
cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu.
fisa de prezentare a sediului social si a activitatii.

5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul
Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale
societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale,
incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu
regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.
6. Inregistrarea la CMV in Registrul Unic al unitatilor medical veterinare cu sau fara
personalitate juridica a S.C.
PRECIZARE: Medicul veterinar asociat solicita, in vederea functionarii,
inregistrarea fiecarei forme de exercitare a activitatii in parte (Cabinet medical
veterinar, Clinica veterinara, Spital veterinar, Punct farmaceutic veterinar,
Farmacie veterinara, Depozit farmaceutic), in vederea obtinerii Certificatului de
Inregistrare in Registrul Unic al unitatilor medical veterinare cu sau fara
personalitate juridica

7. Incepand din acest moment firma poate functiona
8. Costurile aproximative sunt urmatoarele:

rezervare nume firma 30.8 RON.
capital social 200 RON.
taxe registru, aproximativ 300 RON, in functie de obiectul de activitate al
firmei.
taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura, aproximativ 50 RON
(in functie de notar)
taxa Certificat de Inregistrare CMV

9. Autorizatii necesare functionarii unitatilor medical veterinare:
Autorizatie sanitara veterinara de la DSVSA judetean / al Mun.
Bucuresti
Autorizatie substante toxice de la MIRA Directia Generala Arme
Toxice si Munitii
Contract prestari servicii privind activitatea de neutralizare a deseurilor de
origine animala (dupa caz)
Contract eliminare deseuri veterinare (dupa caz)