Sunteți pe pagina 1din 7

Tratatul de la Trianon

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 ntre Puterile Aliate
nvingtoare n Primul Rzboi Mondial i Ungaria n !alitate de stat su!!esor al "m#eriului
Austro$Ungar stat nvins n Primul Rzboi Mondial% Tratatul a fost semnat n Palatul Marele
Trianon de la &ersailles de !tre 1' state aliate (in!lusiv Rom)nia* #e de o #arte i de Ungaria
de alt #arte%
Tratatul de la Trianon a f!ut #arte din seria tratatelor n!+eiate la finalul Primului Rzboi
Mondial !elelalte fiind tratatele de #a!e n!+eiate de Puterile Aliate !u ,ermania (la &ersailles
n 2- iunie 1919* Austria (la .aint ,ermain en /a0e n 10 se#tembrie 1919* 1ulgaria (la
2euill0 n 23 noiembrie 1919* i !u Tur!ia (la .4vres semnat la 4 iunie 1920 i re#udiat a#oi
fiind nlo!uit !u tratatul de la /ausanne*%
5n! de la semnare a!est tratat de #a!e !u Ungaria a st)rnit #asiuni #oliti!e a#rige
!ontradi!torii% Prin el s$a !onfirmat dezmembrarea a!estui stat i ali#irea #r ilor sale lo!uite de
alte na ionalit i de!)t !ea mag+iar la statele !are s$au format atun!i ori i$au desv)r it
unitatea na ional%
6ar e ne!esar s se tie ! Tratatul de la Trianon a fost un act foarte complex, care a
reglementat mult mai multe lucruri dect problema frontierelor dintre Ungaria i rile vecine cu
ea.
Tratatul a !u#rins un #reambul i 14 #r i n 7'4 de arti!ole a !ror ntindere a!o#erea
1'4 de #agini de ti#ar%
8l a fost semnat de 7' de #leni#oten iari n numele a 27 de state% 6intre a!estea 11 erau
state euro#ene iar 12 din afara 8uro#ei% 6in 8uro#a semnatarele au fost9 de o #arte Ungaria iar
de !ealalt fostele state beligerante din tabara Antantei #rintre !are Rom)nia si !ele trei state
noi9 Polonia :e+oslova!ia i Regatul s)rbo$!roatosloven !um s$a numit ini ial "ugoslavia%
6intre arile e;traeuro#ene au semnat tratatul9 .%U%A% :anada Australia 2oua <eeland
Uniunea .ud$Afri!an "ndia =a#onia :+ina :uba 2i!aragua Panama i T+ailanda (numit n
te;t .iam*%
Page 1
Trianonul a fost un tratat ntre Ungaria i restul lumii% Reglementarea #rin el a
#roblemelor dintre Ungaria i Rom)nia o!u# un lo! restr)ns n ansamblul tratatului de i nu
este li#sit de im#ortan % &om e;em#lifi!a a!easta manier de #rezentare a tratatului #rintr$o
#rivire fie i numai rezumativ asu#ra !on inutului su dar av)nd !alitatea de a #une n lumin
i fa a lui nevzut !ea !are #ra!ti! nu se bu!ur de ni!io aten ie as#e!t in!ore!t din #un!tul de
vedere al !unoa terii tiin ifi!e%
Preambulul tratatului !u#rinde enumerarea statelor semnatare i a m#uterni!i ilor
fie!ruia% Atrage aten ia fa#tul ! guvernul ungar desemnase s#re a$l re#rezenta dou
#ersonalit i9 un ministru al Mun!ii i al Prevederilor .o!iale i un fun! ionar din Ministerul de
8;terne !u rang de ambasador% Ambii nu >u!aser de!)t roluri subalterne n via a #oliti! de
#)na atun!i a Ungariei% 5n #ra!ti!a di#lomati!a un gest !a a!esta are o semnifi!a ie !e nu #oate
s!#a ni!iunui observator%
Potrivit unei reguli ado#tate de a!tele finale ale :onferin ei de #a!e de la Paris Tratatul
de la Trianon a re#rodus n #rima sa #arte te;tul Pa!tului .o!iet ii 2a iunilor in!lus !a o
!om#onent organi! a Tratatului de la &ersailles !u ,ermania% Pro!edeul a fost generalizat s#re
a semnifi!a #unerea sub autoritatea .o!iet ii 2a iunilor a marilor a!te de #oliti! interna ional
i a$i obliga #e to i semnatarii tratatelor de #a!e la o e;#li!it re!unoa tere a #a!tului%
5n #artea a doua sunt s#e!ifi!ate traseele noilor frontiere ale Ungariei !u Austria !u
Regatul s)rbo!roato$sloven !u Rom)nia i !u :e+oslova!ia% 5n !ele 1'4 de #agini ale tratatului
toata !+estiunea grani ei ungaro$rom)ne o!u#a !am o !oloana de te;t #e o singur #agin%
Partea a treia s$a intitulat Clauze politice europene% 5n !adrul a!estora n arti!olele 4?$43
este ns!ris re!unoa terea de !tre Rom)nia a ne!esit ii inserrii n legisla ia sa de dis#ozi ii
#entru #rote>area intereselor lo!uitorilor de alta etnie limb religie din teritoriile !are
!unos!user transferul de suveranitate n favoarea statului rom)n% A!east !lauz (din arti!olul
43* de!urgea dintr$un tratat se#arat #e !are Rom)nia l n!+eiase !u #uterile aliate la 9 de!embrie
1919 semnat fiind din #artea sa de generalul :onstantin :oand #re edintele din a!el moment
al :onsiliului de Mini tri%
Pe l)nga garan iile de dre#turi #entru minorit ile de ori!e fel tratatul a!esta se#arat mai
!u#rinsese i #revederi referitoare la a a$zisii @o#tan i@ (lo!uitori !are du# 191- se
Page 2
stramutaser n UngariaA se #retindea re!unoa terea dre#turilor lor de #ro#rietate n teritoriile
!are tre!user sub suveranitatea altui stat*% Peste !) iva ani ele vor #rile>ui n fa a .o!iet ii
2a iunilor i a :ur ii de =usti ie de la Baga o !elebr dis#uta ntre Rom)nia i Ungaria n !ursul
!reia s$a ilustrat marele talent oratori! di#lomati! i >uridi! al lui 2i!olae Titules!u fa n fa
!u e;#erien a i #restan a btr)nului !onte A##on0i% 6is#uta a fost !om#li!at de fa#tul ! ntre
tim# Rom)nia a#li!ase legea de reforma agrar #e !are o#tan ii n baza tratatului de mai sus i
a !elui de la Trianon s#ri>inite fiindu$le interesele de !tre statul mag+iar au so!otit ! o #ot
!ontesta n !eea !e i #rivea%
5n a!eea i a treia #arte a tratatului este !u#rins anga>amentul Rom)niei de a #relua
#ro#or ional !u ntinderea teritoriilor intrate sub suveranitatea ei sar!inile finan!iare ale fostului
stat ungar de #)n la 191-%
:lauza res#e!tiv este re#etat #entru toate statele i teritoriile !are n #lanul
transferurilor de suveranitate aveau o tangen !u Ungaria% Un arti!ol s#e!ial se o!u# de #ortul
Ciume (Ri>eDa* ane;at de "talia #rintr$o a! iune unilateral #)na la urma re!unos!ut de !tre
Puteri%
Tot n a!easta #arte se nt)lnes! o serie de #revederi oare!um nea te#tate a!estea fiind9
san! ionarea inde#enden ei Ungariei (#ro!lamat de ea ns i n noiembrie 191-* i interdi! ia
vreunei viitoare uniuni a ei !u alt stat% 8ste o aluzie la eventualitatea unei uniuni !u Austria #e
!are n!er!a atun!i s$o readu! n a!tualitate :asa de Babsburg #rin ultimii ei re#rezentan i%
:lauza inde#enden ei Ungariei a dat de lu!ru !omisiilor !are au elaborat tratatul% 5n noua
ei situa ie de dre#t interna ional Ungaria a trebuit s fie #us a re!unoa te (sau a nu re!unoa te*
tratatele n!+eiate de mai mult vreme !)nd ea f!use #arte din "m#eriul Austro$Ungar% 6e i
!alitatea de #arte la asemenea tratate fusese doar im#li!it a!um ns n 1920 trebuia s#e!ifi!at
e;#res fa#tul ! res#e!tivele tratate erau neanga>ante #entru Ungaria inde#endent%
Prin Tratatul de la Trianon Ungaria de!lara $ n !e o #riveste $ nulitatea Tratatului de la
1rest$ /itovsD din 7 martie 191- dintre ,ermania Austro$Ungaria i guvernul rus bol evi!%
.e mai !onstata ! #rin arti!olul '9 Ungaria re!unoa te tratatul din 70 de!embrie 1-'4 n
baza !ruia 6anemar!a !edase du!atele .!+lesEig i Bolstein :onfedera iei germane% .au !
Page 3
#rintre alte arti!ole ea re!unoa te tratatele dintre Austria res#e!tiv Austro$Ungaria i "talia de
la <uri!+ (1-?9* &iena (1-''* si Cloren a (1---*% 6e asemenea Ungaria anuleaz tratatele sale
!u fo tii ei alia i de dinaintea sau din tim#ul Primului Rzboiului Mondial%
Partea a "&$a !on ine reglementarea intereselor Ungariei n afara 8uro#ei9 n Maro! n
8gi#t n .iam i n :+ina% 8ste vorba des#re li!+idarea unor investi ii i a unor !a#italuri
!omer!iale%
Partea a &$a a tratatului !u#rinz)nd !lauze militare este iar i una mai deli!at din
#un!tul de vedere al naturii #roblemelor #e !are le solu ioneaz n !adrul ra#orturilor dintre
Ungaria i alte ri% 2i!i ea nu are !a obie!t e;!lusiv rela iile bilaterale !u Rom)nia i nimi! nu
denot vreo inter#unere s#e!ial a arii noastre sau a altora din zon #entru a se ob ine o fi;are
de un anumit fel a viitorului statut militar al Ungariei%
Litigii de detaliu
Tot !e se #revede la a!este litigii se aseamn !u !ondi iile im#use #e #lanul res#e!tiv
i altor state nvinse% .unt a#li!ate a adar ni te #rin!i#ii generale !e fuseser introduse n toate
tratatele de #a!e% Astfel9 sunt sti#ulate demobilizarea armatei ungare desfiin area servi!iului
militar obligatoriu limitarea viitoarelor efe!tive armate la ma;imum 7? 000 de ofi eri subofi eri
i solda i% Mai multe arti!ole #re!izeaz ti#urile de armament ngaduite a ram)ne n dotarea
armatei ungare i #revd n amnunt !om#unerea n efe!tive i n te+ni!a de lu#t a marilor ei
unit i $ divizii brigzi%
Arti!olele 120$172 se o!u# de soarta navelor de rzboi !e a#ar inuser marinei ungare i
de unele #robleme aeronauti!e !are atun!i aveau o #ondere redus n !om#ara ie !u tim#urile
de mai t)rziu% .unt s#e!ifi!ate a#oi atribu iile !omisiilor interaliate de !ontrol #entru fie!are din
domeniile de natura militar de mai sus obliga ii n legtur !u #rizonierii de rzboi !u eviden a
!elor de!eda i i nmorm)nta i #e teritoriul Ungariei%
Arti!olele 133$13- vor !rea n viitor numeroase litigii de detaliu% 8le #revedeau
restituirea re!i#ro!a$ ntre Ungaria i statele n favoarea !rora avuseser lo! transferuri de foste
teritorii sub suveranitatea statului ungar #)na la 191-$ a ar+ivelor !urente #e ultimii 20 de ani
(de!i de la 1900* i a ar+ivelor istori!e #rivind teritoriile res#e!tive% &a fi o !+estiune e;trem de
Page 4
greu de solu ionat fiind!a ar+ivele aveau multe fonduri i do!umente !e #rezentau interferen e
ine;tri!abile de !on inut ntre teritoriile devenite limitrofe n termenii Tratatului de la Trianon%
/ungi amnun ite obositoare de natur a st)rni admira ia #entru do!umentarea i
rbdarea e;#er ilor !are #regatiser tratatul sunt !lauzele finan!iar$e!onomi!e e;tinse #e nu mai
#utin de!)t ?- de arti!ole%
5n !adrul lor este s#e!ifi!at interdi! ia #entru Ungaria de a e;#orta aur #)n la data de 1
mai 1921A #revederea avea s!o#ul de a m#iedi!a diminuarea rezervelor ei de metal #re ios
astfel !a a!estea s #oat servi a!+itrii re#ara iilor de rzboi !e aveau a i se stabili !a sar!in% 5n
!ontinuare imediat$ obliga ia de a su#orta ntre inerea armatelor de o!u#a ie de #e teritoriul ei
n!e#)nd !u data de 7 noiembrie 191- (data armisti iului de la &illa ,iusti !u Antanta* #re!um i
obliga iile statelor la !are se ali#iser teritorii foste ale Ungariei de a #relua o #arte din datoria de
stat a a!esteia #ro#ortional !u su#rafa a teritoriilor res#e!tive%
5n #artea final Tratatul de la Trianon stabile te$ #entru litigiile !e s$ar fi ivit n a#li!area
sa$ !onstituirea de tribunale mi;te de arbitra> formate din !)te un re#rezentant al #r ilor n
!auz i un al treilea !oo#tat de ele #rin !onsens%
.e sti#uleaz n linia tratatului se#arat de la 9 de!embrie 1919 regimul #ro#riet ilor
lo!uitorilor !are fuseser transfera i sub alt suveranitate de stat ori o#taser #entru vreuna fiind
a#li!at n #rin!i#iu #revederea #strarii de !tre ei a dre#tului de #ro#rietate asu#ra bunurilor
lor imobiliare de ori!e natur%
Arti!olele 2'0$700 se o!u# de naviga ia aerian fluvial de regimul 6unrii de
!omuni!a iile terestre de !ele telegrafi!e i telefoni!e%
Prin arti!olul 702 se de!ide ! ntru!)t #e teritoriul rom)nes! nu e;ista o legatur dire!t
de !ale ferat ntre .alonta i Arad tim# de 10 ani garniturile rom)ne ti de tren vor #utea !ir!ula
ntre !ele dou ora e #e teritoriul mag+iar #rin 1eDes!saba% 5n a!est interval de tim# statul
rom)n trebuia s !onstruias! #e teritoriul su o !ale ferat ntre .alonta i Arad !eea !e se va
realiza%
Partea ultim a tratatului este !onstituit dintr$un do!ument #rivitor la organizarea
mun!ii adi! a !onven iei interna ionale ado#tate #aralel !u tratatele de #a!e% A!easta !u#rindea
Page 5
!ondi iile minimale ale desf urarii #ro!esului de mun! i reglementri ale ra#orturilor
interumane din !adrul su%
Cun! iona su#ozi ia ! in!lus fiind n tratatele de #a!e statele semnatare aderau @i#so
fa!to@(im#li!it* la a!est do!ument i se obligau s$l #un n a#li!are #rin legisla ia lor na ional%
8ste a!eea i idee !are !ondusese i la in!luderea n tratat a Pa!tului .o!iet ii 2a iunilor%
2oile frontiere dintre Ungaria i statele ve!ine !u ea fuseser de!ise i #ubli!ate de
:onferin a de Pa!e de la Paris n! din 17 iunie 1919% 6in !auza frm)ntrilor interne din
Ungaria delega ii a!estei ri nu s$au #rezentat la tratative de!)t s#re sf)r itul anului 1919 !eea
!e e;#li! i semnarea t)rzie a Tratatului de la Trianon abia la 4 iunie 1920% 8l a intrat ofi!ial n
vigoare la 2' iulie 1921 du#a !e fusese ratifi!at de ma>oritatea statelor semnatare%
Crontiera dintre Rom)nia i Ungaria s!+i at n arti!olul 23 al tratatului a fost trasat #e
teren de o !omisie mi;t ale !rei lu!rri au fost !onsemnate n 12' foi de +art la s!ara 1F? 000
ntr$o +art global la s!ara 1F73? 000 i o des!riere a frontierei i a lu!rrilor ntre#rinse de
!omisie !u#rinz)nd o introdu!ere i 10 fas!i!ule n 1 723 de #agini%
.ubliniem din nou n n!+eiere !eea !e a reiesit $ !redem $ si din #rezentarea de mai sus9
!a Tratatul de la Trianon n$a fost @o#era diaboli!a@ a Rom)niei m#otriva ve!inei sale%
T)r)ta n v)ltoarea #rimului razboi mondial Ungaria a fost nfr)nt du#a !e a>unsese
ntr$un !onfli!t de!larat ofi!ial !u #este 20 de state din 8uro#a i din restul lumii% Cie!are dintre
a!estea s$a folosit de #ozi ia lui de #artener la vi!torie #entru a formula #reten ii s#e!ifi!e fa de
!el nvins% Tratatul de la Trianon a fost inventarul !om#let i detaliat al tuturor a!estora%
Tratatul nu a fost ni!iodat denun at formal i ofi!ial #otrivit #ra!ti!ilor interna ionale%
Multe dintre #revederile sale s$au stins #rin ns i e;e!utarea lor ori #rin de# irea termenului lor
de validitate% :lauzele !ele mai im#ortante$ !ele teritoriale i militare$ au fost modifi!ate de!i
#ar ial anulate #rin a! iunile guvernelor mag+iare din 1979$1941 s#ri>inite de ,ermania i
"talia% 2e referim la invadarea U!rainei .ub!ar#ati!e la 1? martie 1979 la ane;iunile n baza
!elor dou di!tate de la &iena (2 noiembrie 197- i 70 august 1940* i la invadarea i ane;area
n a#rilie 1941 a triung+iului dintre Tisa 6unre i .ava numit de s)rbi &oivodina iar de unguri
Page 6
1a!sDa% Pre!izm ! n!al!area unilateral a unui tratat mai ales !)nd s$a sv)r it #rin di!tat
#rin for sau amenin are !u for a nu nseamn nulifi!area lui de dre#t%
Tratatul de Pa!e de la Paris semnat de Ungaria du#a Al 6oilea Rzboi Mondial la 10
februarie 1943 a restabilit !lauzele teritoriale ale Tratatului de la Trianon re!onfirm)ndu$le #rin
!onsens interna ional% 1inen eles ! n situa ia mult s!+imbat numeroase alte !lauze ale
tratatului din 1920 n$au avut de !e s fie reiterate i !onfirmate%
:ontestarea Tratatului de la Trianon n substan a sa im#li! de!i i !ontestarea !elui de
la Paris din 1943 i #rin a!easta a ordinii #oliti!e i de dre#t instaurate du# Al 6oilea Rzboi
Mondial% :eea !e nseamn introdu!erea unui #rin!i#iu de instabilitate n ordinea mondial%
8uro#a nu se afl foarte a#roa#e dar ni!i #rea de#arte de a!easta%
Bibliografie:
Mure anu :amil Tratatul de la Trianon amnezii voite. 5n9 M" 2000 74 nr% 2 #% ?$10
Page 7