Sunteți pe pagina 1din 125

Dangerfield June. 2009 V3.

0
Delphi PSS
1
Ghidul utilizatorului pentru DS150E
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
2
CUPRINS
Componentele principale.3 Scrierea pe ECU (OBD).......86
Instruciuni de instalare..............5 Scanare...89
Configurare Bluetooth..............26 Istoric.............94
Program de diagnosticare....39 Comunicaiile EOBD...............97
Fi!ier.....................41 Citirea codurilor de eroare (EOBD) ......100
Set$ri....................43 'tergerea codurilor de eroare (EOBD)..103
Documente..........51 Date n timp real (EOBD)....... ..106
Ajutor...........53 Datele cadrului de blocare (EOBD)....110
Comunicaiile OBD...............56 Senzorul de oxigen (EOBD).113

Tip$rire !i salvare......66 Testele necontinue (EOBD).............116
Date n timp real (OBD)...........73 Controlul sistemului (EOBD)....119
Reglarea parametrilor.....................80
Activarea componentelor (OBD)...........83 Informaii despre vehicul (EOBD)...122
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
3
COMPONENTELE PRINCIPALE
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
4
Componentele principale
Interfaa de comunicaie cu vehiculul (V.C.I.)
Cheie Bluetooth
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
5
INSTRUC)IUNI DE INSTALARE
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
6
Specificaii laptop/tablet
Recomandat:
Windows 2000/(XP)
Pentium 800 MHz, sau similar
USB (opional Bluetooth)
memorie intern! de 256 MB
Spaiu pe hard disk de 250 MB (dimensiune program)
Rezoluie: 1024x768, High Colour (16 bii)
(XP) Service Pack 2 sau ulterior
n cazul utiliz$rii pe laptopuri cu ecran n format 16:9
poate ap$rea efectul de t$iere a marginilor sau
reducere a calit$ii imaginii
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
7
Introducere: CD 1 de instalare software Rel. 3 va nc!rca software-ul de diagnosticare DS150E.
Software-ul Kensington Bluetooth va fi instalat pe PC-ul int! cu CD2
Instruciuni: Introducei CD 1 de instalare DS150E n unitatea CD Rom.
Selectai Start >> RUN (Start >> Rulare) $i c!utai fi$ierul DS150E.exe de pe CD-ul introdus,
apoi selectai OK.
DS150E Instruciuni de instalare 1
Executai clic pe OK iar instalarea DS150E va ncepe. Urmai instruciunile de pe ecran pentru a instala software-ul
V$ rug$m inei cont de urm$toarele! Software-ul este configurat pentru o
dimensiune standard a ecranului, iar computerele cu ecran lat
pot prezenta efectul de t$iere a marginilor la imaginile afi!ate.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
8
DS150E Insruciuni de instalare 2
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
9
Selectai produsul !i ara, apoi executai
clic pe Next (Urm$torul)
DS150E Instruciuni de instalare 3
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
10
DS150E Instruciuni de instalare 4
Bifai caseta apoi executai clic pe Next (Urm$torul)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
11
DS150E Instruciuni de instalare 5
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
12
DS150E Instruciuni de instalare 6
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
13
DS150E Instruciuni de instalare 7
Instalarea ncepe, inclusiv pentru driverele USB, executai clic pe OK
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
14
DS150E Instruciuni de instalare 8
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
15
DS150E Instruciuni de instalare 9
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
16
Instalare software Kensington Bluetooth
Introducei CD-ul de software Kensington Bluetooth n unitatea CD.
Programul de instalare va ncepe automat. Dac$ acesta nu ncepe
automat, atunci executai clic pe
RUN>>Browse>>CD Drive>>Autorun.exe
n acest fel va fi iniiat programul de instalare a software-ului Kensington Bluetooth.
Executai clic pe butonul Click to Install (Clic pentru instalare).
Mai nti vor fi instalate driverele de software Kensington Bluetooth,
urmai instruciunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
NOT*: Nu introducei cheia USB dect atunci cnd acest lucru este solicitat
prin mesajele afi!ate pe ecran!
ATEN)IE! n cazul n care computerul dumneavoastr$ dispune de
o unitate Bluetooth, v$ rug$m s$ o dezactivai consultnd
manualul produc$torului hardware, nainte de a instala software-
ul Kensington.
Operarea software-ului Delphi este garantat$ doar cu cheia
furnizat$.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
17
Selectai sistemul de operare,
apoi executai clic pentru instalare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
18
n acest moment, introducei cheia Kensington
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
19
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
20
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
21
1
2
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
22
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
23
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
24
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
25
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
26
CONFIGURARE BLUETOOTH
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
27
Configurarea Bluetooth 1
Configurarea Bluetooth
Cheia Bluetooth trebuie configurat!, iar hardware-ul DS150E trebuie relaionat utiliznd opiunea Bluetooth
Setup Wizard (Asistent de configurare Bluetooth) din My Bluetooth Places (Locurile mele Bluetooth). V!
rug!m citii documentele de ajutor nsoitoare despre Bluetooth pentru instruciuni mai detaliate. Acesta este
un foarte scurt ghid de configurare.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
28
Configurarea Bluetooth 2
Executai clic-dreapta pe pictograma Bluetooth (BT) !i selectai Explore My Bluetooth
Places (Explorarea locurilor mele Bluetooth). n acest fel, va fi afi!at! urm!toarea
fereastr! My Bluetooth Places (Locurile mele Bluetooth):-
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
29
Configurarea Bluetooth 3
Executai clic pe pictograma Bluetooth Setup Wizard (Asistent de configurare
Bluetooth), sau clic pe meniul Bluetooth !i apoi, din meniul derulant, selectai asistentul
de configurare Bluetooth.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
30
Configurarea Bluetooth 4
n acest fel, va fi afi!at! urm!toarea fereastr! de configurare Bluetooth:
Selectai cea de-a doua opiune I want to find a specific Bluetooth device
(Doresc s! g!sesc un anumit dispozitiv Bluetooth) !i apoi executai clic pe Next (Urm!torul)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
31
Configurarea Bluetooth 5
C!utarea dispozitivului Bluetooth va ncepe, iar dac! aceasta e!ueaz! sau dispozitivul
nu este g!sit imediat, trebuei doar s! selectai Search again (Caut! din nou). Lista
dispozitivelor g!site va ap!rea sub forma unei imagini cu o descriere. Selectai Delphi
DS100 BT !i apoi selectai Next (Urm!torul).
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
32
Configurarea Bluetooth 6
Din Bluetooth Pairing Procedure (Procedeu de mperechere Bluetooth),
selectai Skip Pairing (Omitere mperechere)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
33
Configurarea Bluetooth 7
Din aceast! fereastr! bifai caseta Serial Port (Port serial) !i apoi executai clic pe
butonul Configure (Configurare) pentru a configura set!rile de port serial.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
34
Configurarea Bluetooth 8
Asigurai-v! c! ai debifat caseta Secure Connection (Conexiune securizat!) i selecta#i Apply
(Aplicare). Nu bifai COM Port (Port COM), vei avea nevoie de acesta ulterior cnd vei configura
software-ul DS150E. Selectai OK pentru a nchide aceast! fereastr!.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
35
Configurarea Bluetooth 9
Selectai Finish (Finalizare) pentru a finaliza asistentul de configurare.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
36
Configurarea Bluetooth 10
Pictograma BT pentru Delphi DS100E va ap!rea acum n My Bluetooth Places
(Locurile mele Bluetooth)
Dac! dorii s! testai conexiunea, executai clic-dreapta pe pictogram! !i selectai
Connect (Conectare)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
37
Configurare Bluetooth 11
1 Executai clic pe pictograma "toolbox" (caset$ cu instrumente)
2 Executai clic pe pictograma "gearwheel"
n cazul n care c$utarea
automat$ e!ueaz$, selectai
c$utarea manual$
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
38
Configurare Bluetooth 12
Asigurai-v$ c$ portul com este identic cu
portul specificat la pagina 34,
n caz contrar selectai portul corect din
meniul derulant.
Configurarea Bluetooth este acum complet$.
Executai clic pe OK, sau pe "Update"
(Actualizare) pentru a actualiza firmware-ul.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
39
PROGRAM DE DIAGNOSTICARE
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
40
Ecranul de diagnosticare
principal
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
41
FI'IERUL
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
42
Deschiderea documentelor salvate
n directorul rapoartelor
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
43
SET*RI
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
44
Acces alternativ la setare limb$ !i
setare hardware
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
45
Acces alternativ la setare atelier !i
setare hardware
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
46
Acces alternativ la setare atelier !i
setare limb$
Facei clic pe Search (C$utare) pentru a g$si VCI
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
47
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
48
O conexiune realizat$ cu
succes
va avea drept rezultat
afi!area num$rului de
port serial,
a num$rului serial al VCI
!i a versiunii
firmware
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
49
Dup$ realizarea pentru
prima dat$ a conect$rii,
firmware-ul trebuie actualizat,
urmnd instruciunile de pe
ecran
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
50
Cnd procesul s-a terminat,
facei clic pe O.K.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
51
DOCUMENTELE
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
52
Conecteaz$ la fi!ierul aplicaiei
Deschide carnetul de notie
Afi!eaz$ nout$ile privind versiunea
Specific$ cerinele de sistem ale calculatorului
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
53
AJUTOR
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
54
Seteaz$ hardware-ul n modul demo
Deschide c$sua cheie hardware
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
55
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
56
COMUNICA)IILE OBD
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
57
Selectai marca, modelul !i anul modelului
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
58
Selectai tipul de sistem !i codul motorului
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
59
Selectai opiunea de cutie de viteze !i apoi facei clic pe
pictograma motor OBD
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
60
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
61
Citire coduri de defect
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
62
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
63
'tergere coduri de defect
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
64
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
65
Revenire la ecranul principal sau selectarea altei opiuni
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
66
IMPRIMAREA 'I SALVAREA
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
67
Facei clic pe
pictograma imprimare /
salvare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
68
Ad!ugai informaia cerut!
Facei clic pe pictograma imprimare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
69
Selectai imprimanta
Facei clic pe Print
(Imprimare)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
70
Pentru a salva informaiile facei clic pe pictograma salvare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
71
Ad!ugai titlul
Facei clic pe salvare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
72
Revenire la ecranul principal
Funcia de imprimare !i salvare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
73
DATE N TIMP REAL
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
74
Date n timp real
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
75
Navigarea pe ecran
Modul listare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
76
Modul grafic
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
77
Revenire la modul list$
Utilizai bara de derulare pentru a vizualiza toate
articolele de pe lista de date
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
78
List$ de date personalizate
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
79
Selectai articolul, facei clic pe s$geat$ pentru a-l
transfera la lista selectat$
Facei clic pe s$geat$ pentru a !terge articolul selectat
'terge toate articolele
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
80
REGLAREA PARAMETRILOR
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
81
Reglare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
82
Revenire
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
83
ACTIVAREA COMPONENTELOR
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
84
Activarea componentelor
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
85
Revenire
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
86
SCRIEREA N ECU (OBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
87
Scriere
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
88
Revenire
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
89
SCANAREA
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
90
Funcia de scanare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
91
Facei clic pe O.K.
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
92
Funcia de
imprimare / salvare
Revenire
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
93
Facei clic pe
articol
pentru a vedea
codurile de defect
Marcai articolul, apoi facei clic pe pictogram$ pentru a-l !terge
Facei clic pentru a reveni la ecranul principal
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
94
ISTORICUL
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
95
Istoricul (conexiuni anterioare la vehicul)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
96
Revenire la ecranul principal
Ie!ire program
'tergere intrare
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
97
COMUNICA)IILE EOBD
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
98
Facei clic pe pictogram$ pentru a intra
n programul EOBD
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
99
Pagina principal$ de informaii EOBD
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
100
CITIREA CODURILOR DE DEFECT (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
101
Citire coduri de defect
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
102
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
103
'TERGEREA CODURILOR DE
DEFECT (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
104
'tergere coduri de defect
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
105
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
106
DATELE N TIMP REAL (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
107
Date n timp real
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
108
1 Facei clic pe un rnd pentru a-l transfera la
panoul de date
2 Bifai c$sua
pentru grafic
3 Facei clic pe
pictograma pentru
grafic
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
109
'tergere grafic
'tergei selecia !i revenii la ecranul de date
Revenire la ecranul de date
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
110
BLOCAREA DATELOR CADRULUI (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
111
Blocarea datelor cadrului
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
112
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
113
SENZORUL DE OXIGEN (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
114
Senzorul de oxigen
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
115
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
116
TESTELE NECONTINUE (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
117
Testele necontinue
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
118
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
119
CONTROLUL SISTEMULUI (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
120
Controlul sistemului
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
121
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
122
INFORMA)IILE DESPRE VEHICUL (EOBD)
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
123
Informaii despre vehicul
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
124
Dangerfield June. 2009 V3.0
Delphi PSS
125
SUCCES LA DIAGNOSTICARE!