Sunteți pe pagina 1din 21

Secretele celor

16 tipuri de
personalitate
din testul MBTI
I. Inlroducere
In aceasl serie de arlicoIe i[i voi arla:
1 cum s incadrezi oamenii in 16 liuri de ersonaIilale (naluraI i raid,
fr a bifa caraclerisliciIe Ior in minle)
2 cum s le foIoseli de informa[iiIe ob[inule:
1 in reIa[iiIe laIe (i[i vei in[eIege famiIia, vei li de ce rielenii li cei
mai buni inlrzie sau le dezamgesc)
2 e Ian rofesionaI (vei aa cum s vorbeli cu anga|aloruI lu
enlru ca eI s-[i arecieze munca, cum s coIaborezi cu coIegii
mai dihciIi)
3 in comunicarea cu oamenii (vei Isa inloldeauna o imresie
Icul, vei ulea reIa[iona cu diverse calegorii sociaIe)
4 i in evoIu[ia la ersonaI (le vei cunoale mai bine, vei in[eIege
roli[eIe din saleIe ersonaIil[ii laIe i Ie vei ulea unge enlru
a func[iona mai bine)
3 cum s scai de lioIogia ersonaIil[ii laIe enlru a deveni un om
echiIibral i imcal cu sine
Dac vrei s inve[i loale acesle Iucruri (i muIle aIleIe), cilele seria de arlicoIe
desre TesluI MTI acum, enlru c ea i[i va consoIida funda[ia ersonaIil[ii
laIe!
Cum a arul lesluI MTI
In anuI 1921 CarI }ung, un doclor eIve[ian de succes a scris o carle desre
rezicerea comorlamenluIui. In carle, }ung vorbele desre liare de
ersonaIilale, Ie cIasihc, dar nu ofer nicio uneaIl rin care eIe s oal h
idenlihcale in ersoane.
Kalharine Cook riggs, cilindu-i carlea, s-a Iansal imreun cu hica ei, IsabeI
riggs Myers, inlr-un roiecl cu scouI de a crea o melodoIogie enlru a
descifra liareIe.
Aa a arul MTI (Myers riggs Tye Indicalor), un lesl sihoIogic care
cIasihc oamenii in ceIe 16 liare.
Ce le voi inv[a in arlicoIeIe urmloare esle cum s idenlihci corecl lioIogiiIe
in ersoaneIe din |uruI lu (i chiar e ceIe abia inlInile). In Ia urm nu
o[i s aIergi du oameni e slrad cu cheslionare ca s Ie idenlihci
lioIogia.
Impactu! pc carc !-a avut tcstu! MBTI asupra mca ! gscti aici: hup://
www.castigatimp.rn/pnsts/tcstc-nn!inc
MTI e ai
Ienlru inceul le rog s-[i faci lesluI Ia adresa
aceasla: vvv.leslesihoIogice.nel/mbli
Myers i riggs imarl ersonaIilalea oameniIor in 4 dimensiuni: energizare,
arliciare, decizie i lrai. Ienlru hecare dimensiune avem o referin[ / o
direc[ie. RezuIl un lolaI de 16 combina[ii, hecare dehnind un li de
ersonaIilale.
CeIe 4 dimensiuni sunl:
1. energizare: de unde i[i iei energia
2. arliciare: Ia ce eli alenl
3. decizie: cum decizi
4. lrai: moduI de via[ e care-I referi
Ienlru hecare dimensiune ai una din 2 referin[e:
1. energizare
1 exlroversie (I) i[i lragi energia din Iumea exlern, din aclivil[i,
oameni, Iucruri
2 inlroversie (I) i[i lragi energia din Iumea inlern, idei, emo[ii,
imresii
2. arliciare
1 sim[uri (S) i[i foIoseli sim[uriIe enlru a observa ce e reaI
2 inlui[ie (N) i[i foIoseli imagina[ia enlru a inlui ce e osibiI
3. decizie
1 gndire (T) organizezi i slruclurezi informa[ia enlru a decide
inlr-un mod Iogic, obiecliv
2 emo[ii (I) organizezi i slruclurezi informa[ia enlru a decide
inlr-un mod ersonaI, orienlal e vaIori
4. lrai
1 |udecal (}) referi s duci o via[ organizal, Ianihcal
2 erce[ie (I) referi s lrieli o via[ sonlan i exibiI
ScouI lesluIui MTI esle de a idenlihca referin[eIe e care Ie au oamenii
aslfeI incl rezuIlaluI ceIor 4 dimensiuni s ofere o lioIogie uor
idenlihcabiI. Cu a|uloruI lesluIui i[i vei ulea imbunl[i comorlamenluI,
vei arecia mai bine diferen[eIe dinlre ersoane i vei ulea s comunici inlr-
un mod cu loluI nou, inlegrnd moduI de a ercee i de a |udeca aI
oameniIor cu care comunici.
Acum vreau s-[i imrlesc o informa[ie exlrem de imorlanl.
Mu![i psihn!ngi spun c dci nc putcm schimba cnmpnrtamcntu!,
prcIcrin[a nnastr rmnc acccai.
Ani de ziIe am czul i eu in aceasl cacan.
Mi-am fcul lesluI i mi-a ieil IST} (ceI mai robolizal liar).
i n aici!
Iram Ia o elrecere i nu vroiam s slau`
Sunl inlroverl, e normaI enlru mine s Iec (singur) acas.
O rielen avea nevoie de un sri|in emo[ionaI`
lii, sunl IST}, un liar comIel ra[ionaI i . nu ol s [i-I ofer.
S nu mai vorbesc c incadram oamenii in calegorii in rimeIe secunde de
cnd ii cunoleam (sla-i aa, ceIIaIl e aa).
i imresia mea era c aveam drelale.
(Aici ersoaneIe care sunl } i cilesc maleriaIuI se vor inlreba ce e ru in asla)
Un IST} se roag cam aa: Doamne a|ul-m s nu mai un accenl e delaIii
e mine Ia ora 16:32:20.
TiaruI meu, IST}, a devenil scuza mea enlru lol.
i robIema nu era aici. Ira exacl Ing, Ing iuI e care lol uneam
uncl.
IrobIema era c m aIundam n tiparu! mcu!
Ie msur ce m foIoseam de liar ca scuz, inlram in acea culiu[ din care
cu greu am ieil (ani mai lrziu).
i da, o[i s-[i schimbi liaruI!
Vrei s ai cum`
Scrie-mi aici!
Dac vd un inleres enlru acesl li de maleriaIe am s vin cu conlinuarea,
un maleriaI care i[i va arla cum o[i s idenlihci liaruI oameniIor cu care
inlerac[ionezi.
II. Ireferin[eIe S/N
De ce uneIe ersoane sunl cu cauI in nori iar aIleIe
vorbesc numai desre Iucruri evidenle`
IrimuI maleriaI din serie iI gseli onIine aici.
Azi vei in[eIege de ce unii oameni i[i ar vislori, aerieni, oale u[in nebuni
iar aI[ii i[i vin cu informa[ii e care Ie lii de|a, se bIocheaz in anaIize i nu
vd IanuI mare, de ansambIu.
Cu aIle cuvinle, azi vei aa cum s faci diferen[a inlre o ersoan care se
bazeaz e sim[uri i una care se bazeaz e inlui[ie. I[i vei da seama de
diferen[a dinlre ersoaneIe care nu vd durea de coaci (S) i ceIe care nu
vd coacii de dure (N).
TioIogiiIe de ersoane e care Ie inlIneli in via[a de
zi cu zi
M-am inlInil ziIeIe lrecule cu organizaloarea unui evenimenl Ia care
urmeaz s [in un lraining i cu un aIl lrainer. Iala vroia s disculm desre
ce se va inlmIa in cadruI evenimenluIui: cl va dura, desre ce vom vorbi,
de ce avem nevoie, elc.
edin[a a inceul foarle slruclural: ea i-a fcul rogramuI in carne[eI i am
imr[il lolaIuI de ore (excIuznd auzeIe i limuI de buer) in ore / lrainer.
Ne-a oferil rezuIlaluI hnaI: 1'30 de lrainer cu o auz in mi|IocuI
lraininguIui. (Tiic S)
CeIIaIl lrainer a sus c ar ulea s-i [in lraininguI cu sau fr auz, se
descurc in ambeIe varianle. Cnd a fosl inlrebal desre ce va [ine lraininguI
a sus c nu s-a holrl inc dar se descurc, vrea s fac un lraining in care
oamenii vor veni in fa[ i vor vorbi, vrea s inlroduc |ocuri, elc. (Cu aIle
cuvinle avea o viziune ulernic dar fr un Ian concrel, liic inluiliviIor
N)
Cnd a venil rnduI meu, S n in mduva oaseIor, i-am sus felei ca i-am
lrimis de|a maleriaIeIe e maiI (cl lim a disculal cu ceIIaIl lrainer), inlr-o
or i 30 de minule voi incheia lraininguI i auza o voi Isa Ia Ialiludinea
cursan[iIor (am s-o dau doar dac sunl obosi[i). I-am sus c am Ianihcarea
enlru lraining dar a refera s i-o lrimil e maiI decl s o disculm acum
dar dac vrea, ulem s o Ium uncl cu uncl. (secihc S)
In maleriaIuI urmlor am s-[i vorbesc i desre referin[eIe } i I i-[i vei da
seama de ce unii oameni iau holrri fr s mai cear rerea aIlora (cum
am fcul eu cu fala) iar aI[ii (cum ar h ceIIaIl lrainer) vorbesc desre
o[iuniIe e care Ie-ar ulea Iua (slrngnd mai muIle informa[ii).
(I fascinanl cum se organizeaz un lraining, nu` )
Dimensiunea arliciare, referin[eIe S i N
Ai 2 moduri de a rimi informalie, de a o ercee:
1 rin SIM|URI (S): vezi, auzi, guli, alingi, sim[i (cuvinle cheie: fale,
dale, dovezi, acum! raclic, concenlral, orienlal e rezuIlale, IanuI in
ai mici)
1 i rin INTUI|II (N): rimeli informa[ia in saIluri, nu o[i s dehneli
IocuI de unde i[i vine (cuvinle cheie: in viilor, observi
inlerconeclivilalea, viziunea de ansambIu, i[i dai seama cum se
olrivesc IucruriIe, nu eli inleresal de rea muIle dale, idei generaIe,
concele)
Inleresanl esle viziunea ersoanei de li S desre cea de li N i invers.
SlereoliuriIe S/N
Imagineaz-[i c eli inlr-o camer goaI.
!"#$ & '()*&+,- .+)( #(/+$ 0+1+# '( *$234)$ #&+#- 5$+3+6
74 8+.$ & +9(:()( 8-)- *- ;,3(9(:$ #&+#( (8(.#(9( ($< *- & *#4=$(1$ 0$,(< *- .+43$ '(
$,#(),(# *#4=$$ =( .+1< (>(2'9(< 5)($ *- "#$$ #&#6 !"#$ & '()*&+,- ')+.#$.-< .+)(/"$ 8+.(
9$*#( .4 .( 5)(+ =( 9+ 5$+3-< .4 .( *+).$,$ +)( =( #()2$,+#6 !"#$ &)$(,#+# '( )(149#+#(6
?+) ;, .+2()- .4 #$,( *( +@- 4, $,=$5$=6
A/+$ .B(2+# +$.$ "$ + ;,#C)1$+# 5)(& DE 2$,4#(< $,.)(=$0$9F !" $% &'() *+,+ &% %-.
G&)0("#$ .4 (9< "$ /012 )1$3) 41 2+$%-% &3'*-%5%) 4() 6&"1% /7 + &3)/%&"$ 8) 67
$3%/) 5+) 2%&+3$%9 H)(1$ .- ( .4 .+'49 ;, ,&)$ +"+ .- ;9 (5$3$6
Nu lii ce-ai ierdul!
Acum une-le in IocuI ceIeiIaIle ersoane.
!"#$ ;, +.((+"$ .+2()- +90-6
!"#$ & '()*&+,- .+)( */+ 0+1+# '( $,#4$3$( #&+#- 5$+3+ ($6
I$(.+)( +9(:()( '( .+)( +$ 8-.4#/&< +$ *$23$#/& .+ J$,= 04,-6 K#$$ .- ( .(5+ .+)( #(
;,=(+2,- *- $($ +9(:()$9(< "$ +.(9 .(5+ #( +L4#-6 HC,= ')$5("#$ & '()*&+,- ;3$ =+$ *(+2+
=+.- 5+ L4.+ *+4 ,4 4, )&9 ;, 5$+3+ #+ "$< 8-)- 5)(4, 2&#$5 +'+)(,#< +.(*# 94.)4 *(
;,#C2'9-6
?+) ;, .+2()- .4 #$,( *( +@- 4, $,=$5$=6
A/+$ .B(2+# +$.$ "$ + 5(,$# 2+$ )('(=(6
M)( 4, '9+,< ;3$ *'4,(< "$ ;,.('( *-/3$ 1$.- =+#(< *#+#$*#$.$< *#4=$$ =( N =+) $'+$%
+6$%+:6 %;)2%1$%99
M)( & -)6$7 /" 6+3/)1) 5)/"(% '( .+)( & 0$8(+1- '( 2-*4)- .(/"$ 3$,( ')(1(,#+)(+ 66 7/
+)( 2(2&)$(O P&+#( *+).$,$9( +9(+ )($(* =(L+ =$, ')&$(.#< ,4 2+$ #)(04$( *- 9( ,&#(1(F
Q9 ;,#)(0$ $=((+ :(,()+9- "$ (9 )(5$,( 9+ =+#( N &R< '&+#( ,/+ ;,3(9(*6 Q9 ;,#)(0$
.&,.941$+ J,+9- "$ ;3$ )-*'4,=( .- ,/+$ ;,3(9(* ;,.-6 ?+) #4 *$23$ =(L+ .( #)(04$( *-
8+.$< ')&$(.#49 -*#+ +) 84,.3$&,+F
P$'49 -*#+ ( ')(+ ;,)-=-.$,+# ;, ')(1(,#< ( 09&.+#< ,4 5(=( $2+:$,(+ =( +,*+2094< +"+
.- ;9 (5$3$6
Nu lii ce-ai ierdul!
Iiecare ersoan are drelale, dar drelale in feIuI ei. CeIe dou lioIogii
oereaza e liuri de dale diferile.
1 S vor dale, fale, dovezi
2 N inluiesc, observ din rima imaginea de ansambIu, nu lrebuie
Iiclisi[i cu delaIii
Cnd N ii vinde unui S, ii va h greu s ofere dale (enlru c daleIe sunl
evidenle) i va incerca s-i vnd olen[iaIuI (fruslrndu-I e S).
Cnd S ii vinde unui N ii va oferi dale concrele, anaIize, slalislici cnd N vrea
mai degrab s ae olen[iaIuI, ce ar ulea face cu soIu[ia resecliv.
Dac incerci s-i vinzi unei ersoane orienlale e S ceva, va lrebui s-i dai
sludii de caz, benehcii concrele, fale/dale, rezuIlale ob[inule.
Dac incerci s-i vinzi unei ersoane orienlale e N ceva, va lrebui s-i vinzi
imaginea de ansambIu, ce oale face cu ideea la, viiloruI.
O ersoan bazal e sim[uri are nevoie de dovezi enlru a ac[iona,
moliva[ia o ia singur.
Iersoana inluiliv lrebuie s se idenlihce cu genuI de ersoan care dorele
s devin i va face un saIl inluiliv in direc[ia resecliv.
Cnd S cilele o carle o cilele agin cu agin, n Ia sfril.
N va rsfoi carlea, se va uila Ia curins, va cili dinlr-un cailoI ce-I
inlereseaz, va sri Ia aIl cailoI inleresanl (va face conexiuni inlre
informa[ii).
IrobIema S/N esle una de comunicare: nu rimeli informa[ia e care o
doreli.
S sunl concenlra[i e acum, e informa[iiIe raclice, e fale
N e viilor, e olen[iaI
|i-a Icul maleriaIuI`
Vrei s conlinui seria`
Tc rng s-mi scrii aici un cxcmp!u din via[a ta (pnatc n ntmp!arc pctrccut
zi!c!c astca) n carc ai intcrac[innat cu n pcrsnan cu prcIcrin[a npus [ic, N
sau 5, i cc ai dcscnpcrit diIcrit !a acca pcrsnan.
Dac rimesc suhcienle exemIe am s vin cu conlinuarea.
III. Ireferin[eIe T/I
Cum oale o ersoan care se bazeaz e gndire s
in[eIeag o ersoan bazal e emo[ii`
In arlicoIuI anlerior am scris desre ceIe 2 moduri rin care rimim
informa[ie: rin sim[uri i rin inlui[ie.
Du ce o rimim, lrebuie s o evaIum (s o |udecm):
1 rin gndire (T)
2 i rin emo[ii (I)
Gndirea i emo[iiIe sunl ceIe mai rosl in[eIese referin[e (de muIle ori
daloril eIemenluIui sexuaI e care Ie incIud).
In cr[iIe in care e rezenlal lesluI MTI e generaIizal c:
1 o lreime din brba[i sunl I iar dou lreimi sunl T
2 o lreime din femei sunl T iar dou lreimi sunl I
Conform insliluIui CAIT, in America:
1 61% din brba[i sunl T, 39% sunl I
2 29% din femei sunl T i 71% sunl I
Cam e'acoIo.
Prnb!cma principa! cstc prcsupuncrca (grcit) c pcrsnanc!c T gndcsc
mu!t iar pcrsnanc!c F simt Ir s gndcasc.
AdevruI esle c rocesuI de gndire imIic mai muIl decl referin[a cu
care evaIuezi informa[ia. IrocesuI lrece i rin emo[ii, vaIori, exerien[, i
muIle aIleIe.
i, du cum le-am obinuil in arlicoIeIe lrecule, iar avem 2 slereoliuri:
1 liuI care gndele (slricl, Iogic, ra[ionaI, obiecliv, ii Iace s se rind
de Iucruri, re[ine mai degrab numere decl fe[e, vrea ca loluI s he
obiecliv/Iogic/ra[ionaI enlru c aa ia deciziiIe, corecliludinea e
imorlanl enlru eI, esle mndru, dac greeli i[i sune, esle
inlernaIizal, nu in[eIege ce siml aIle ersoane, nu esle emalic)
2 femeia care simle (ia decizii bazale e vaIori i senlimenle, a cum le
sim[i, nu vrea ca aI[ii s se siml rosl, va incerca s imace e loal
Iumea chiar i in defavoarea ei, e deschis Ia inim, corecl, refer s
se ab[in decl s |igneasc e cineva, ii une des inlrebarea de ce
Iumea nu o inlreab cum se simle, e emalic, se une in ozi[ia la
enlru a in[eIege cum le sim[i, e bun Ia caIibrarea emo[iiIor, in[eIege ce
gndesc ceiIaI[i, e exlern, observ reac[iiIe aIlor ersoane, dorele s-[i
fac e Iac i s le salisfac)
Cum gndele un cuIu T/I rivind aezarea unei vaze in aarlamenl:
PS M"+ (< $,=$8()(,# =+.-/3$ '9+.( *+4 ,46 T '4,(2 +.&9& "$ .42 #( *$23$ ( ')&09(2+
#+6
IS H42 #( *$23$ 9(:+# =( +*#+O U+$ *- 5(=(2 =+.- & '4,(2 *+4 ,46 ?+.- .)(1$ .- ,4 (
0$,( +2 *- .(=(1 "$ & 9-*-2 +"+6
Men[ionez c e vorba de subconlienl. IersoaneIe T nu aIeg conlienl s
ignore senlimenleIe ceIorIaI[i.
RzboiuI: gndire sau emo[ii`
TiuI T vede liuI I:
1 dramalic
2 Iisil de ra[iune
3 rea se bag e sub ieIe
4 caricios
5 in afara reaIil[ii
6 nu le o[i baza e eI
7 uor dus de emo[ii
8 nerofesionisl
TiuI I vede liuI T:
1 rigid
2 rece
3 inderlal
4 Iisil de loIeran[
5 Iisil de senzilivilale
6 neslor
Avem slereoliuriIe, avem eIemenluI sexuaI > avem rzboi!
CeIe dou referin[e sunl moduI in care |udecm (evaIum) informa[ia.
Unii dinlre noi |udec e baza gndirii: slruclural, Iogic, obiecliv iar aI[ii e
baza emo[iiIor: ersonaI, in func[ie de vaIoriIe ceIor din |ur.
In ambeIe cazuri |udecm i sim[im.
MiluI robo[eiIor: ersoaneIe bazale e gndire nu
siml
In generaI, ersoaneIe T ii [in mai bine sub conlroI emo[iiIe. Ii siml, dar ii
conlroIeaz mai bine canaIuI rin care ii exrim emo[iiIe.
Iu sunl IST}, ceI mai robolic li de ersonaIilale. In reIa[iiIe meIe sociaIe Ie
sun rieleniIor c emo[iiIe meIe sunl ca un u[. La surafa[ nu ahez nimic
dar in adnc am arle de lol lacmuI.
Inlr-o carle desre reIa[iiIe de cuIu, rba[ii sunl de e Marle, IemeiIe sunl
de e Venus, moduI de gndire aI femeiIor e descris ca o mare cu vaIuri.
VaIuriIe vin, le scaId in emo[ii, e urm se relrag .. numai ca s vin din nou,
mai ulernice.
De ce nu ne in[eIegem unii e aI[ii
Imagineaz-[i 2 culii: e una scrie gnduri iar e aIla emo[ii.
Cnd iei o decizie, din ce culie i[i lragi moliveIe`
Din cea a gndirii`
Din cea a emo[iiIor`
Din ambeIe`
AdevruI e c nu ne a|ung ceIe 2 culii. I muIl mai muIl decl all! Mai o[i
aduga inlui[ie, exerien[ i muIle aIleIe. A!cgcrca ta bidimcnsinna!
dcvinc astIc! mu!tidimcnsinna!.
Dei in TesluI MTI aIegerea se reduce Ia T sau I, adevruI esle c sislemuI e
muIl mai comIex.
Orice decizie iei, incei cu anumile remise. Logica i ra[ionamenluI lu le
duc clre concIuzie. Dar Iogica nu are Ieglur cu remiseIe (care ni se dau
sau Ie resuunem).
Dac! porne"ti cu premise false, orict de bun e ra#ionamentul
t!u, concluzia va cea gre"it!!
Tweetuie
Diferen[a dinlre T i I nu consl in Iogica e care se bazeaz ci in remiseIe
e care ceIe 2 lioIogii Ie refer. Logica i ra[ionamenluI func[ioneaz desluI
de bine Ia ma|orilalea oameniIor dar remiseIe sunl diferile.
1 T ii ince ideiIe in cauI Ior, conceluaIizeaz, lrag concIuzii e baza
ideiIor Ior.
2 I ince cu senlimenleIe Ior i conlinu cu ce Ie indic senlimenleIe.
T i I se descurc Ia ra[ionamenl dar nu aici e diferen[a dinlre ei. Diferen[a e
cum ince: bazndu-se e idei sau e emo[ii.
Un I oale incee cu emo[ii i s urmeze o Iogic corecl enlru a lrage
concIuzia bun (bazndu-se e senlimenleIe Iui).
Io[i s-[i schimbi referin[a MTI`
Conform Wikiedia, inlre 39% i 76% dinlre ersoaneIe releslale se
incadreaz in aIle calegorii. S he din cauz c lesluI nu a fosl adminislral
corecl sau din cauz c aceIe ersoane i-au schimbal referin[a`
V+L&)$#+#(+ '*$B&9&:$9&) *'4, .- '()*&+,(9( "$/+) J *.B$20+# .&2'&)#+2(,#49< ,4
')(8()$,3+6
Dar diIcrcn[a dintrc T i F sc rcducc !a un singur !ucru: asncicrca cu
cmn[ii!c ta!c cnntra disncicrca Ia[ dc cmn[ii!c ta!c.
In maleriaIuI Miercuri e rima zi din slmn am adus in discu[ie, enlru
rima oar, recadrarea.
Alla lim cl lu crezi c eli disocial de emo[iiIe laIe (sau asocial cu eIe) le-ai
bgal in culiu[. Ienlru a dei momenluI lrebuie, in rimuI rnd, s crezi
c e osibiI.
In arlicoIuI urmlor am s-[i arl rimuI as rin care i[i vei demonslra c
referin[a oale h schimbal!
Ca s concIuzionm
T gndesc i I siml.
Diferen[a esle referin[a e care o au.
T obinuiesc s nu-i dea seama de emo[iiIe Ior. Chiar dac siml emo[ii, nu
sunl conecla[i Ia eIe. (Ca i cum le-ai Iovi Ia icior dar lu lrebuie s |oci folbaI
aa c vei conlinua s |oci.) Sim[i emo[ii dar nu le concenlrezi e eIe. Imo[iiIe
negalive (inlense) sunl all de lraumalizanle incl T ar aIege s nu siml
ulernic niciun feI de emo[ie (decl s siml i aceIe emo[ii negalive
ulernice).
I siml emo[iiIe, he eIe ozilive i negalive. I gsesc o Icere in a lrece rin
cicIuI de emo[ii: emo[ii ozilive, negalive, iar ozilive.
Un Iucru inleresanl desre ersoaneIe care siml inlens, care sunl emalice:
o[i chiar s vezi cum caIibreaz ceea ce sun. Dac Ie sui ceva oziliv, dac
eli de acord cu eIe vei vedea cum zmbesc i sunl fericile. Dac nu eli de
acord sau eli chiar nervos e eIe vei vedea cum se fac mici i incearc s
sun ceva care s Ie scoal din silua[ia resecliv (unde a arul conicluI
emo[ionaI).
Dac incerci s aduci in conlacl cu emo[iiIe ei o ersoan care roceseaz
abslracl (T), va incerca loale lehniciIe e care Ie lie ca s scae (ba chiar se va
enerva).
Inleresanl ..
Acum vin i tc ntrcb: ai avut situa[ii n via[a ta n carc ai ac[innat n
prcIcrin[a npus [ic?
Dac eli T, ai avul silua[ii in care ai hIlral informa[ia rin emo[iiIe laIe (oale
silua[ii inlense emo[ionaI)`
Dac eli I, ai avul silua[ii care [i-au cerul s evaIuezi informa[ia rin hIlruI
gndirii` (oale le comor[i diferil Ia servici fa[ de acas)
Las-mi un mcsa| aici cu rspunsu! !a accast ntrcbarc, sunt Inartc curins!
IV. Ireferin[eIe }/I
Q, ')$249 )C,= =&)(*. *-/3$ 249342(*. .- 3$/+$
8-.4# #$2' *- 4)2-)("#$ #&# 2+#()$+9496
M.(*# 94.)4< ;2')(4,- .4 2+$94)$9( "$ 8((=0+.R49
')$2$# =( 9+ .&24,$#+#(+ P(*#( W*$B&9&:$.( 2/+4
=(#()2$,+# *- 94.)(1 $,#(,* 9+ 4)2-#&)49 .+'$#&9
=$, (/.+)#(S W)(8()$,3(9( XYW6
Z,#4$3$+ 2(+ ;2$ *'4,( .-/9 5&$ #()2$,+ ;, [/\
1$9(6 ]4,# Z]PX "$ #( ;,#)(0< +2 =)('#+#(O ^_
W]S ?+.- :-*("#$ ()&)$ `=( &)#&:)+J( *+4 ;,
(>')$2+)(_ #( )&: *-/2$ #)$2$3$ 4, 2+$9 +$.$
$,=$.C,=4/2$ ')&'&1$3$+ :)("$#- "$ +9#(),+#$5+
.&)(.#-6 M2 *- .&)(.#(1 "$ 4)2-#&+)(9( 5()*$4,$
+9( :B$=494$ 5&) J 2+$ 04,(6 Q3$ 249342(*. =$,
*4@(#6

Evaluare