Sunteți pe pagina 1din 51

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
Catedra Drept Penal
Teza de licen
Liberarea de edea!a enala"
n#$%i$ni !i ca%e&#rii
A elaborat:
Cojocari Victor
an. IV, gr. 403
Conductor tiinific:
Diaconu Valeriu
dr. n drept, lector uni!.

C"iinu # $0%4
I" C#n!i derai i &eneral e ri 'i nd l iberarea de edea! enal a
%. % &o i uni general e pri !i nd pedeap'a penal a i l i berarea de
pedeap' penal
%. $ (ipuri l e l i berri i de pedeap' penal a
II" Ca%e&#ri i l e l i berri i de edea! enal
$. %. Conda)narea cu 'u'pendarea condi i onat a e*ecut ri i pedep'ei
$. $. +i berarea condi i onat de pedeap' nai nt e de t er)en
$. 3. ,nl ocui rea pr i i nee*ecut at e di n pedeap' cu o pedeap' )ai
bl nd
$. 4. +i berarea de pedeap' a )i nori l or
$. -. +i berarea de pedeap' dat ori t 'c"i )bri i 'i t ua i ei
$. .. +i berarea de l a e*ecut area pedep'ei a per'oanel or gra! bol na!e
$. /. A) narea e*ecut ri i pedep'ei pent ru fe)ei gra!i de i fe)ei care
au copi i n !r't de p n l a 0 ani
$. 0. Pre'cri p i a e*ecut ri i 'ent i n ei de conda)nare
III" Li berarea de edea! enal ( n dre%$l enal c#)ara%
3. %. &o i une de proba i une n drept ul penal co)parat
3. $. In't i t ut ul proba i uni i i l i berrii condi i onat e de e*ecut are a
pedep'ei n drept ul penal co)parat : condi i i de fi *are i e*ecut are,
t e)ei uri l e de apl i care
3. 3. +i berarea condi i onat nai nt e de t er)en de l a e*ecut area
pedep'ei n drept ul penal co)parat .
INTRODUCERE
Pe parcur'ul i'toriei, oa)enii, folo'ind po'ibilitile di'ponibile, )ai inti de
toate autoritatea, 'e 'trduia 'a1i apere intere'ele 'ale, recurgnd la )'uri de
r'pun' fa de cei care inclcau intere'ele generale. ,n acela ti)p, 'ocietetea
u)an a e!oluat, n a'pect, de la ocrotirea incidental la aprarea ce capta un
caracter 2uridic, apoi la r3bunarea per'onal 4r3bunarea, talion # !ino!atului i 'e
aplica o pedeap' identic5, la concentrarea 'ferei aplicrii )'urelor de
con'trngere n )inele 'tatului, ca )ai apoi, treptat, ' u)ani3e3e ace'te )'uri de
con'trngere aplicate infractorilor. 6'urele cu)plite 4e*ecutarea prin taiere,
torturarea, )unca de ocna etc.5, treptat 'e eli)inau 'i 'e inlocuiau cu )'uri )ai
crutoare, )ai aproape de natura o)ului. Ace't proce' nu e cuno'cut nici n
pre3ent. De e*e)plu, un ir de legi'laii penale nc pre!d i a't3i pedeap'a cu
)oartea.
Pedeap'a penal e'te o 'anciune de drept penal care, din punctul de !edere al
infractorului, repre3int o con'ecin 2uridico1penal pentru cele co)i'e de el, iar
din punctul de !edere al legii penale # o reactie la faptele infracionale 'a!rite.
%

,n 'i'te)ul tuturor legiuirilor penale )oderne, indi!iduali3area 2udiciar a
pedep'elor a fo't co)pletat n' i cu po'ibilitatea reali3rii unei indi!iduali3ri a
e*ecutrii pedep'elor, prin inter)ediul unor in'tituii care ' per)it in'tanelor de
2udecat ' aplice )odaliti de e*ecutare diferite, adaptibile gradului pre2udiciabil
al infraciunii '!7rite i periculo3itii concrete a fptuitorului.
Ac%$ali%a%ea %e)ei in'e!%i&a%e* Progre'ul ci!ili3aiei nu a 'upri)at din
pedeap' orice ru, 'uferin, dar n1a )ai con'iderat1o ca i n trecut drept un 'cop,
ci un )i2loc. 8uferina, rul, con'tr7ngerea 'unt inerente pedep'ei. 9'te pe deplin
do!edit afir)aia c pedeap'a e'te un corelati! al organi3rii 'ociale.
+iberarea de pedeap' penal e'te pre!3ut de legi'laia penal a )ai )ultor
ri din lu)e. 9a 'e dictea3 ca 'copul pedep'ei poate fi atin' nu nu)ai prin
e*ecutarea pedep'ei penale, dar i prin alte )i2loace. ,n ace'te ca3uri, e*ecutarea
'entinei ntr, ntr1o )a'ur oarecare, n contradicie cu 'copul pedep'ei1de
re'ociali3are a infractorului ntr1un ti)p )ai redu'. Cu certitudine, pedeap'a
penal nu e'te cel )ai bun )i2loc de educare a calitailor )orale po'iti!e. Din
acea'ta reie'e c, practice, 'i'te)ul dreptului penal al 'tatelor lu)ii ad)ite
liberarea conda)natului de la e*ecutarea pedep'ei nainte de ter)en.
%
Ale*andru :orodac, 6anual de drept penal . Partea general. C"iinu, $00- p. 3/4.
Sc#$l !%$di$l$i dat e'te cercetarea co)ple* a in'tiu iei liberrii de
pedeap' penal. ,n pri)ul rnd in'tituia pe care ne1a) propu'o 'pre e*a)inare
pre'upune liberarea anu)e de pedeap' ca o )'ur de con'trngere 'tatal i un
)i2loc de corectare i reeducare a conda)natului ce 'e aplic de in'tanele de
2udecat, n nu)ele legii, per'oanelor care au '!rit infraciuni 4alin.% art..% CP5.
6erit o deo'ebit atenie faptul dat, deoarece recunoaterea per'oanei drept
!ino!ate de co)iterea unei infraciuni poate a!ea ca con'ecin nu nu)ai aplicarea
pedep'ei, dar i alte efecte 2uridice 4aplicarea )'urilor de con'trngere cu caracter
)edical5.
Cerce%area +i analiza ace'tei te)e e'te pornit de la ideea c, aplicarea
ace'tei in'tituii penale, a liberrii de pedeap' penal, 1 nu liberea3 per'oana de
alte con'ecine 2uridice a faptei '!rite de ea, cu) e'te de pild, obligaia de a
repara dauna )aterial cau3at. Dintre categoriile liberrii de pedeap' penal face
parte i pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare.
Obiec%i'ele rinciale a te3ei con'tau n: identificarea e!olu iei i'torice a
liberrii de pedeap' penal; e!eden iarea i definirea pedep'ei penale i a liberrii
de pedeap' penal; anali3a detaliat a categoriilor de liberare a pedep'ei penale;
relatarea i de'crierea de'furat in'titu iei liberrii de pedeap' penal n drept
penal co)parat; anali3a i 'inte3a a in'titu iei probaiunii etc .
Me%#dele de cerce%are* Pentru atingerea 'copului i ndeplinirea obiecti!elor
propu'e a) recur' la )etoda anali3ei i 'inte3ei infor)aiei la te) 'electate din
literatura de 'pecialitate i dea'e)enea au fo't folo'ite i )etodele: )etoda i'toric
i 'i'te)atic, )etoda 2uridic co)parati!.
De un a2utor real, la reali3area inteniilor 'tabilite, precu) i la elucidarea
tuturor )o)entelor pri!ind proble)a liberrii de pedeap' penal, care n literatura
de 'pecialitate au fo't di'cutate pe larg, a) folo'it )onografiile i 'tudiile n
do)eniu, att a autorilor a autorilor rui, din <o)7nia, a 'pecialitilor auto"toni #
:rn3 8., :otnaru 8., =ra)a 6., &i'toreanu =., :oroi A., :u2or V., >dra!o)'lo!
:., :orodin 8., .a. :a3a nor)ati! a 'tudiului o alctuie'c Con'tituia <epublicii
6oldo!a, legi'laia penal, proce'ual penal i alte acte nor)ati!e naionale i
internaionale. L$crarea e!%e !%r$c%$ra% n trei capitole care la rndul 'u
conin 3ece paragrafe.,n Capitolul I 'unt de'cri'e con'ideraiile generale pri!ind
liberarea de pedeap' penal. 9l include: noiuni generale pri!ind pedeap'a penl
i liberarea de pedeap' penali n paragraful doi 'unt adu'e tipurile liberrii
pedep'ei penale.
Categoriile liberrii de pedeap' penal, adic conda)narea cu 'u'pendarea
condiionat a e*ecutrii pedep'ei, liberarea condiionat de pedeap' nainte de
ter)en, nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd,
liberarea de pedeap' a )inorilor, liberarea de pedeap' datorit 'c"i)brii
'ituaiei, liberarea de la e*ecutarea pedep'ei a per'oanelor gra! bolna!e, a)narea
e*ecutrii pedep'ei pentru fe)ei gra!ide i fe)ei care, au copii n !r't de pn la
0 ani i pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare, 'unt n detaliu relatate n
Capitorlul II .Capitolul III cuprinde anali3a liberrii de pedeap' penal n
dreptul penal co)parat unde 'unt adu'e definiii i anali3 2uridico penal a
categoriilor de liberare de pedeap' penal n legi'laia penal a altor 'tate.I
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND LIBERAREA DE PEDEAPS
PENAL
,*,N#i$ni &enerale ri'ind edea!a enala +i liberarea de edea! enal
De la nceputul e*i'tenei 'ale o)ul a fo't o fiina 'ocial. Condiiile )ateriale
de !iat reduce, ne!oia de a1i procura "rana i de a 'e apra i1au deter)inat pe
pri)ii oa)eni ' duc o !iat n co)un n uniuni 'tabile. ?ri de c7te ori o aciune a
indi!idului a fo't necon!inabil din punct de !edere 'ocial, '1a i)pu' cu nece'itate
inter!enia unei reacii prin care ordinea 'a fie re'tabilit. ,n ace't )od '1a a2un' la
reguli de conduit care '1i indice fiecruia ce1i e'te ngduit i ce nu1i ngduit i
prin care ' 'e a'igure 'ucce'ul luptei )potri!a ele)entelor di'tructi!e.
&ere'pectarea unei reguli de conduit e dictata printr1o nor) de drept a fo't
'ancionat cu o pedeap'.
A't3i c"iar i n li)ba2ul laic noiunea de pedeap'a e frec!ent folo'ita pentru
de'e)narea con'ecinelor '!7ririi de infraciuni, deci de fapte gra!e, n ti)p ce
pentru de'e)narea con'ecinelor '!7ririi unor abateri 'e folo'ete relati! frec!ent
noiunea de 'anciune. Acea'ta de)on'trea3 ca noiunea de pedeap'a a fo't
definiti! c7tigata pentru do)eniul dreptului penal. Acea'ta noiune i are i'toricul
'au. n dreptul penal ro)an 'a folo'it ter)enul de poena de origine greaca @poiniA,
e*pri)a doua 'en'uri:
- 'en'ul de r'cu)prare a daunelor, !t)rilor pricinuite prin actul
delictuo' 4'en' ce a)intete de co)po3iia antic"itii5;
- 'en'ul de i'pire, adic 'en'ul religio' al pedep'ei .
,n legiuirile noa'tre !ec"i Pra!ilele lui 6atei :a'arab i Va'ile +upu
utili3ea3 ter)enul auto"ton. Abia prin legiuirile fanariote 'e introduce ter)enul de
pedeap'a ce i are originea n 'ub'tanti!ul din greaca )oderna @pede!3i'i'A, ce
n'ea)n in'trucie, n!tura de corecie, cu)inire. A't3i relati! la noiunea de
pedeap'a, doctrina penala furni3ea3 o 'erie de definiii.
A'tfel pedeap'a a fo't definita ca fiind o 'anciune de drept penal care con'ta
intr1o )'ura de con'tr7ngere i reeducare pre!3uta de lege, ce 'e aplica
infractorului de ctre in'tanele de 2udecata n 'copul pre!enirii frec!etrii de noi
infraciuni
$
'au @o 'anciune 'pecifica dreptului penal, o 'anciune pa care
2udectorul o aplica celui ce ne'ocotete o nor)a de drept penalA
3
, 'au @o
)odalitate a 'anciunii 2uridice ce con'ta intr1un ru i)pu' infractorului prin
con'tr7ngere, ca ur)are a infraciunii co)i'e, i repre3int totodat de3aprobarea
'tatului i 'ocietii fa de infractor i fapta 'aA.
4
In e'ena ncercrile doctrinare traduc intr1o for)a 'au alta definiia legala a
pedep'ei. Confor) ace'tei definiii tra'aturile pedep'ei ar fi: pedeap'a e un )i2loc
de con'tr7ngere 'tatala, pedeap'a e'te pre!3uta de lege pentru o anu)ita
infraciune, pedeap'a are un caracter per'onal, caracteri'tic infraciunii i un
caracter public.
9'te )eritul oa)enilor de tiina, penaliti i cri)inologi care au corectat
acea'ta 'tare de fapt, in'i't7nd a'upra nece'itaii concordantei dintre re3ultatele
tiinifice ale cercetrii feno)enului dat i )etodele de trata)ent i re'ociali3are a
infractorului pe de o parte i 'i'te)ul 2u'tiiei penale pe de alta parte. Actual)ente
proble)a Cri)inalitii i Bu'tiiei penale preocupa cele )ai nalte foruri )ondiale
inclu'i! ?&C care a con'tituit n cadrul Con'iliului 8ocial i 9cono)ic o 'ecie
pentru 2u'tiie penala i co)baterea cri)inalitii.
Cu toate ace'tea )odelele de politica penala aplicate n di!er'e tari nu 'unt i
nici nu pot fi identice. 9le depind de 'pecificul politic, econo)ic, 'ocial i cultural
al fiecrei tari n parte, de e!oluia i'torica proprie, de conte*tul regional n care 'e
afla i de'igur de 'tarea i dina)ica feno)enului infracional.
Pedeap'a trebuie 'a fie proporionala faptei, iar atributele ei 'unt: 'e!eritatea,
certitudinea, celeritatea i unifor)itatea n 'copul inti)idrii indi!iduale i
colecti!e.
Dcoala cla'ica a dreptului a funda)entat raiunea i a 'tabilit li)itele
dreptului 'tatului de a pedep'i, a obinut o )bl7n3ire generala a pedep'elor i a
eli)inat pe cele degradante, a deter)inat legiferarea garaniilor proce'uale n
'en'ul re'pectrii drepturilor acu3atului.
$
6atei :a'arab, Dreptul penal, 9ditia didactica i pedagogica %E03, pag.-E.I. ?ncea, (ratat de drept penal, Prtea
generala, :ucure'ti %EE0, pag.3%3. D. Pope'cu, Codul penal al <o)aniei, co)entat i adnotat, :ucure'ti %E/$,
pag.303. C. :ulai, Dreptul penal ro)an, p. generala, :ucure'ti %EE$, pag.%4
3
C.C.8tegeroiu, Dreptul penal, p. generala, Clu2 %E-0, pag.$-3
4
B.Penatel, (raite de droit penal et de cri)inologie ,Pari' %E.3 ,pag..%
&ea2un'urile ace'tei doctrine con'tau n @concentrarea e*clu'i!a a'upra
delictului i a'upra pedep'ei ca entitate 2uridica ab'tracta, i3olata de o)ul care
'!7rete un delict i e'te conda)nat cit i de )ediul din care pro!ine i n care 'e
ntoarce dup pedeap'aA.
-
Pentru ca o pedeap' concret '1i ating 'copul, ea trebuie alea' i do3at
a'tfel nct, prin fiecare din funciile 'ale, ' reali3e3e un efect )a*i).
Pedeap'a penala e o )'ura de con'tr7ngere 'tatal, ce 'e aplica confor)
'entinei in'tanei de 2udecata. 8e aplica per'oanei recuno'cuta !ino!ata de
'!7rirea infraciunii i con't n ngrdirile pre!3ute de codul penal. Pedep'ele
'e aplica n 'copul re'tabilirii ec"ilibrului 'ocial, n 'copul corectrii
conda)natului i pre!enirii frec!entrii de ctre el a noi infraciuni.
.
Pedeap'a penala poate fi aplicata doar fa de per'oana ce a frec!ent o
infraciune pre!3ut de legea penala. Pedeap'a penala 'e poate aplica doar de
ctre in'tana de 2udecata 1 organ 'peciali3at al 'tatului care ndeplinete 2u'tiia.
Pedeap'a e aplicata pentru a reeduca i corecta per'oana, pentru a 'e nfptui
o pre!enire generala i 'peciala 'i, nu n ulti)ul r7nd, de a contribui la di)inuarea
cri)inalitii.
&oiunea pedep'ei ca )'ur pre'upune ca fiecare )'ur de pedeap'a are
nite li)ite cantitati!e i un coninut deter)inat, adic pre3int o poteniala
)'ur de influenta a'upra conda)natului, 'trict regle)entat de legea penala.
&i)eni nu e n drept 'a depea'c li)itele cantitati!e i calitati!e ale pedep'ei
'tabilite de lege.
8copurile pedep'ei '7nt pri!ite diferit at7t n literatura de 'pecialitate, cit i n
legi'laiile diferitor tari i ti)puri. A'tfel intr1o opinie 'copurile pedep'ei '7nt:
%. Pedeap'a e o )'ur repre'i!a 1 r3bunarea, cau3area de
'uferine;
$. <e'tabilirea dreptului nclcat 4a ec"itii5,
3. 9ducarea i corectare, reeducarea, re'ociali3area;
4. Pre!enirea frec!entrii de infraciuni:
a5 generala;
b5 'peciala
/

Pedep'irea nu e un act de r3bunare ndreptat 'pre n2o'irea per'oanei i
pricinuirea de 'uferine. 9a are 'cop de a educa 'ubiectul i de a1l pregti de o
!iata cin'tita.
-
Ferri, op.cit, pag.30
.
GHIJKJLMNOJP Q.R.. SJPTUVOJT WIJXJPMJT YKHPJ, Z. %E/-, pag.%43
/
[.R.ZHK\TP ]]^IJXJPMH_ JUPTUVUPTMJVU` N JabTT YKTLWYKTcLTMNT YKTVUWYXTMNd]], efVO, %E/3,pag .$
Pentru a'i atinge 'copurile orice pedeap'a trebuie 'a aib anu)ite caliti,
'a core'punda anu)itor caracteri'tici co)une tuturor pedep'elor pre!3ute de
legea penala. Pedeap'a trebuie 'a fie n pri)ul r7nd per'onala, adic 'a 'e aplice
nu)ai celui !ino!at i 'a fie 'igura, adic 'a 'e aplice cu pro)titudine, fr a l'a
infractorului po'ibilitatea ' 'e 'u'trag; ' fie legala, adic aceiai pedeap'a '
'e aplice pentru aceiai infraciune oricui ar frec!ent1o, fr nici o deo'ebire
8copul pedep'ei penale e pri!it ca o categorie obiecti!a i 'ubiecti!a.
?biecti!a deoarece reflecta nece'itile i intere'ele 'ocietii ndreptate 'pre
ocrotirea relaiilor 'ociale. 8ubiecti! deoarece e ndreptat 'pre pre!enirea
po'ibilitii de '!7rire a unei noi infraciuni. ,n a'pectul proble)ei 'tudiate
cri)inologia ca tiina nu 'e poate li)ita la 'tudierea noiunii infraciunii i
pedep'ei, ea trebuie 'a 'tabilea'c po'ibilitile pedep'ei de a re'ociali3a
infractorul, de a prent7)pina cri)inalitatea repetata i recidi!a. Cri)inologia
trebuie 'a 'tudie3e )ecani')ele 'ocial1p'i"ologice de influenta a pedep'ei a'upra
la cri)inalitate i la infractoric contribuie la anali3a i perfecionarea )'urilor de
pre!enire a cri)ei. ? particularitate calitati!a 4nu un 'cop5 al pedep'ei penale e'te
con'tr7ngerea. i3olarea de 'ocietate, li)itarea cercului de relaii duce la 'uferina
conda)natului.
+iberarea de pedeap' penal e'te un )i2loc i)portant al operaiunii de
indi!iduali3are a pedep'ei penale, deoarece ea poate reali3a 'copul pedep'ei penale
i fr e*ecutarea real a pedep'ei 'tabilite.
0
Pedeap'a aplicat de in'tana de 2udecat confor) criteriilor generale de
indi!iduali3are pre!3ute de art./- CP, pe care le1a) e*a)inat n capitolul anterior,
ur)ea3 a fi e*ecutat de regul, potri!it tipului i cuantu)ului 'u.
gin7nd 'ea)a c 'copurile pedep'ei penale pre!3ute la alin.$ art..% CP #
uneori pot fi atin'e i fr e*ecutarea pedep'ei n regi) de detenie, legiuitorul a
pre!3ut n Codul penal o 'erie de in'tituii 2uridice, ce1i confer 2udectorului
po'ibilitatea de a libera per'oana de pedeap'a penal. ,n 'i'te)ul tuturor legiuirilor
penale )oderne, indi!iduali3area 2udiciar a pedep'elor a fo't co)pletat n' i cu
po'ibilitatea reali3rii unei indi!iduali3ri a e*ecutrii pedep'elor, prin inter)ediul
unor in'tituii care ' per)it in'tanelor de 2udecat ' aplice )odaliti de
e*ecutare diferite, adaptibile gradului pre2udiciabil al infraciunii '!7rite i
periculo3itii concrete a fptuitorului.
0
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 43E
+a legea penal a rii noa'tre prin liberare de pedeapsa penal se nelege
eliberarea persoanei care a svrit o infraciune de la executarea real, parial
sau total, a pedepsei pronunate prin hotrrea instanei de judecat (alin!
art"# C$%.
Corectarea i reeducarea conda)nailor n 'piritul atitudinii cin'tite fa de
ndeplinirea ntoc)ai a legilor, a re'pectrii regulelor de con!euire 'ocial, de
)ulte ori, reeind din principiul u)ani')ului 4art.4 din CP5, e'te po'ibil fr
e*ecutarea real a pedep'ei 'tabilite 'au fr prelungirea e*ecutrii ei.
C)ani')ul legi'laiei noa'tre penale 'e )anife't n )ulte in'tituii ale
dreptului penal: nlocuirea pedep'ei cu )oartea prin deteniune de !ia;
circu)'tanele care atenuia3 pedeap'a penal; aplicarea pedep'ei )ai blnde dect
cea pre!3ut de lege; liberarea de r'pundere penal i pedeap'a penal etc.
? )anife'tare i)portant a principiului u)ani')ului e'te in'tituia
dreptului penal 1 liberarea de edea! enal. Coninutul liberrii de pedeap'
penal l con'tituie dreptul 4iar n unele ca3uri # #bli&aia. de e*e)plu, au e*pirat
ter)enele pre'cripiei e*ecutrii 'entinei de conda)nare5 in'tanei de 2udecat,
deter)inat de lege , de a libera per'oana conda)nat de e*ecutarea real a
pedep'ei 'tabilite 'au de prelungirea e*ecutrii ei.
E
Pentru ca politica penal a rii noa'tre, pri!it 'ub a'pectul aciunii de
co)batere a cri)inalitii, '1i ating obiecti!ul # reducerea treptat a
feno)enului infracional # e'te nece'ar ca fiecare pedeap' concret '1i
ndeplinea'c, prin con'trngerea pe care o i)plic, funciile 'ale, cci nu)ai a'tfel
'copul pedep'ei !a putea fi atin'.
Dar orice pedeap' i poate ndeplini n )od eficient ace'te funcii
influennd conduita celui conda)nat # i nu nu)ai a lui # doar dac e'te adec!at,
adaptat ca3ului concret. Acea'ta n'ea)n c, la 'tabilirea genului, cuantu)ului i
)odului 'u de e*ecutare, trebuie ' 'e in 'ea)a de un an'a)blu de date,
)pre2urri i 'ituaii 'pecifice, care, n ca3ul 'upu' 2udecii, caracteri3ea3
coninutul concret al infraciunii, condiiile n care fapta a fo't '!rit i per'oana
fptuitorului. Pe de alt parte, adec!area pedep'ei la ca3ul concret i)pune ca, pe
parcur'ul e*ecutrii ace'teia, regi)ul de e*ecutare ' fie adaptat # n'prit 'au
)bln3it, )eninut 'au, e!entual, nlturat # n raport cu )odul n care cel
conda)nat reacionea3 fa de condiiile de deinere i de influena educati! a
pedep'ei.
E
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 43E
,n conclu3ie, pute) )eniona c in'tituia liberrii de pedeap'a penal i face
apariia n 'tudiile 'a!anilor la 'f7ritul 'ec. Ih nceputul 'ec. hh. Dru)ul
ane!oio' care l1a parcur' in'tituia liberrii de pedeap'a penal n pre3ena
accepiunilor 'a!anilor din do)eniu, a generat apariia ei n legi'laia penal abia
ncep7nd cu pri)ii ani ai 'ec. hh. A'tfel, 'tudii con'iderabile, n ace't 'en', au fo't
ate'tate ncep7nd cu anii i-0 ai 'ec. hh, n ur)a creia de3baterile tiinifice pe
acea't te) '1au 'oldat cu )ateriale tiinifice, publicate de un nu)r i)puntor
de 'a!ani. Abordrile teoretice reflectate n )aterialele tiinifice, publicate de
'a!anii din do)eniu, a generat, ulterior, apariia in'tituiei liberrii de pedeap'a
penal n CP al <886, ulterior, a!7nd o a)prent i'toric c"iar i a'upra in'ituiei
liberrii de pedeap'a penal ce a fo't reflectat i n CP al <6. 6ultitudinea
opiniilor pe )arginea ace'tei te)e e'te de o an!ergur con'iderabil, fapt ce a i
deter)inat e*i'tena ei p7n n 'ec. hhI n legea penal a <6. Dei abordrile
tiinifice a'upra in'tituiei liberrii de pedeap'a penal au a!ut loc pe parcur'ul
ace'tei perioade de'tul de aprige, ob'er!) c unele dintre )odalitile ace'teia nu
'e reflect adec!at 'au 'tudiile n pri!ina ace'tora r)7n a 'pune c n per'pecti!
)erit a i 'e acorda o atenie )ai )are.
,*/*Ti$rile liberrii de edea! enal*
Cu) a) 'tabilit n capitolul anterior, prin liberarea de pedeap' penal 'e
intelege liberarea per'oanei care a 'a!rit o infractiune de la e*ecutarea real,
parial 'au total, a pedep'ei penale pronunate prin "otarrea in'tanei de
2udecat.
Codul penal n !igoare deter)in opt categorii de liberare de pedeap' penal:
%. Conda)narea cu 'u'pendrea condiionata e*ecutrii pedep'ei;
$. +iberarea condiionat de pedeap' nainte de ter)en;
3. ,nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd;
4. +iberarea de pedeap' a )inorilor;
-. +iberarea de pedeap' datorit 'c"i)brii 'ituaiei ;
.. +iberarea de la e*ecutarea pedep'ei a per'oanelor gra! bolna!e;
/. A)narea e*ecutrii pedep'ei pentru fe)ei gra!ide i fe)ei care au copii n
!r't de pn la 0 ani ;
0. +iberarea de pedeap' penal n legtur cu e*pirarea ter)enului de
pre'cripie a e*ecutrii 'entinei de conda)nare.
+iberarea condiionat de pedeap' naite de ter)en 'e nelege liberarea
conda)natului de la e*ecutarea deplin a pedep'ei cu nc"i'oarea, cu tri)iterea
ntr1o unitate )ilitar di'ciplinar 'au cu arre't, aplicat de in'tana de 2udecat pe
un anu)it ter)en, precu) i de la pedeap'a deteniunii pe !ia, dac conda)natul
a reparat integral dauna cau3at de infraciune pentru care a fo't conda)nat, i
dac in'tana de 2udecat !a con'idera po'ibil corectarea conda)natului fr
e*ecutarea de plin a pedep'ei.
Acea't categorie de liberare de pedeap' penal e'te cea )ai r'pndit,
deoarece ea 'e aplic n ca3ul )a2oritii pedep'elor principale la '!rirea oricrei
infraciuni i fa de toate categoriile de conda)nai a pri!aiunei de libertate.
+iberarea condiionat de pedeap' e'te po'ibil n ba3a ur)toarelor condiii:
%. reparrii integrale a daunelor cau3ate de infraciune pentru care !ino!atul a
fo't conda)nat;
$. po'ibilitii corectrii conda)natului fr e*ecutarea deplin a pedep'ei;
3. e*ecutarea efecti! a anu)itor ter)ene din pedeap'a fi*at.
,n ca3ul aplicrii liberrii condiionate nainte de ter)en, in'tana pote oblige pe
conda)nat ' ndeplinea'c obligaiile n ter)enul de pedeap' r)a' nee*ecutat.
,nloirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd 'e nelege
'ub'tituirea pedep'ei cu nc"i'oarea pentru '!rirea unei inraciuni ua'e 'au )ai
puin gra!e cu o pedeap' )ai blnd, dup ce conda)natul a e*ecutat efecti!, cel
puin o trei)e din ter)enul de pedeap', dac 'e !a con'tata o co)portare
core'pun3toare a ace'tuia n ti)pul ee*ecutrii pedep'ei.
Potri!it art. E3 C.P. )inorii conda)nai pentru '!rirea unei infraciuni
uoare 'au )ai puin gra!e pot fi eliberai din pedeap'a penal de ctre in'tana de
2udecat, dac 'e !a con'tata c 'copurile pedep'ei pot fi atin'e prin internarea lor
ntr1o intituir 'pecial de n!)nt i de reeducare 'au ntr1o in'tituie curati! i
de reeducare, precu) i prin aplicarea altor )'uri de con'trngere cu c"aracter
educati! pre!3ute n art. %04 C.P.
Internarea )inorilor ntr1o in'tiruie de n!)nt i de reeducare 'au ntr1o
in'tituie curati! i de reeducare 'e 'tabilete de ctre in'tana de 2udecat pe un
ter)en de pn la atingerea )a2oretului. Prelungirea ter)enului de aflare a
per'oanei n ace'te in'tituii dup atingerea !r'tei de %0 ani e'te per)i' nu)ai
pn la ab'ol!irea unei coli de cultur general 'au de )e'erii.
+iberarea de pedeap' datorit 'c"i)brii 'ituaiei pot fi aplicate per'oanei care
a '!rit o infraciune uoar 'au )ai puin gra! poate fi liberat de pedeap'
dac 'e !a con'tata c, la data 2udecrii cau3ei, datorit 'ci)brii 'ituaiei, fapta
'!rit i1a perdut caracterul pre2udiciabil i n !irtutea co)portrii ireproabile
dup '!rirea infraciunii, pe'oana re'pecti! poate fi corectat i fr e'ecutarea
pedep'ei.
+iberarea de la e*ecutarea pedep'ei a per'oanelor gra! bolna!e, per'oanele
care, n ti)pul e*ecutrii pedep'ei, '1a nboln!it de o boal p'i"ic, ce o lip'ete
de po'ibilitatea de a1i da 'ea)a de aciunele 'ale 'au de a le diri2a, e'te liberat de
e*ecutarea pedep'ei. In'tana de 2udecat a ace'tor per'onae le poate aplica )'uri
de con'trngere cu c"aracter )edical.
+iberarea de la e*ecutarea pedep'ei a per'oanelor gra! bolna!e de o alt boal
gra! are unele particulariti. +i'ta altor boli gra!e, n pre3ena crora per'oana
poate fi liberat de la e*ecutarea pedep'ei e'te aprobat de 6ini'terul 8ntii.
Deacea in'tana de 2udecat i 'e pre3int a!i3ul )edical 'au al e*perti3ei )edico1
legale, pri!ind 'tarea 'ntii conda)natului ce )piedic e*ecutarea pedep'ei.
,n' ace't te)ei nu are c"aracter obligatoriu, ca n ca3ul bolilor p'i"ice.
Fe)eile gra!ide conda)nate i cele care au copii n !r't de 0 ani, cu e*cepia
celor conda)nate la nc"i'oare pe un ter)en )ai )are de - ani pentru infraciuni
gra!e, deo'ebit de gra!e i e*cepional de gra!e )potri!a per'oanei, in'tana de
2udecat poate a)na ee*ecutarea pedep'ei pn la atingerea de ctre copil a !r'tei
de 0 ani.
,n ca3ul n care !reouna dintre per'oanele conda)nate, )enionate, a renunat
la copil 'au continuie ' 'e e'c"i!e3e de la educarea lui, dup a!erti')entul din
partea organului de drept care e*ercit controlul a'upra co)porta)entului
conda)natei fa de care e*ecutarea pedep'ei a fo't a)nat, in'tana de 2udecat,
la propunerea organului no)inali3at, poate ' anali3e3e a)narea e*ecutrii
pedep'ei i ' tri)it conda)nata pentru e*ecutarea pedep'ei la locul 'tabilit n
"otrrea 2udectoria'c.
+a atingerea de ctre copil a !r'tei de 0 ani, in'tana de 2udecat:
%. liberea3 conda)nata de e*ecutarea prii nee*ecutate a pedep'ei;
$. nlocuiete partea nee*ecutat a pedep'ei cu o pedeap' )ai blnd;
3. tri)ite conda)nata n in'tituia core'pun3toare pentru e*ecutarea prii
nee*ecutate a pedep'ei.
Prin pre'cripia e*ecutrii 'entinei 'e nelege e*pirarea unor anu)itor ter)ini
din 3iu cnd 'entina de conda)nare a ntrat n !igoare, datorit cruia per'oana
conda)nat e'te liberat de e*ecutarea real a pedep'ei penale.
Durata ter)enilor de pre'cripie 'e calculea3 din 3iua n care 'entina de
conda)nare a r)a' definiti!. (er)enile de pre'cripie a e*ecutrii pedep'ei 'e
reduce pe 2u)tate pentru per'oanele care la data '!ririi infraciunii erau )inori.
Pentru ca pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare '1i produc efectele,
e'te ab'olute nece'ar ca ter)enul de pre'cripie ' curg nentrerupt i integral. Pe
cale de con'ecin orce ntrerupere a cur'ului pre'cripiei e*ecutrii 'entinei de
conda)nare atrage un nou ter)en de pre'cripie.
Per'oana poate fi liberat de pedeap' penal nu)ai n ca3ul n care ea nu
pre3int un )are pericol 'ocial 'au n c3ul n care periculo3itatea ei 'e reduce n
aa )'ur, nct e*ecutarea n conda)nare a pedep'ei de!ine iraional din punct
de !edere al atingerii 'copurilor de ba3 ale pedep'ei.
Pentru aplicarea unor )odaliti de liberare de pedeap' penal legea cere
ca infraciunea '!rit ' nu fie gra!.
%0
Aplicarea ace'tor categorii de liberare de pedeap' penal pre'upune
diferite te)eiuri: pentru unele acea'ta poate fi co)portarea conda)natului n
ti)pul e*ecutrii per'oanei n ti)pul e*ecutrii pedep'ei, 'au e*ecutarea efecti! a
unui anu)it ter)en din pedeap' de ctre conda)nat.
6a2oritatea tipurilor liberrii de pedeap' penal 'unt aplicabile atunci cnd
per'oana a e*ecutat de2a un ter)en oarecare 'tabilit n 'entina de conda)nare.
Cnele categorii n' pre'upun po'ibilitatea liberrii de pedeap' penal a per'oanei
care a co)i' o infraciune c"iar i n )o)entul 2udecrii cau3ei 4 de pild,
liberarea de pedeap' penal datorit 'c"i)brii 'ituaiei 5.
%%
(oate categoriile liberrii de pedeap' penal, pre!3ute de legea penal,
au tre'turi co)une, ce caracteri3ea3 i con'olidea3 acea't 2u'tiie penal. 9le 'e
reduc la ur)toarele.
%$
,n pri)ul rnd, in'tana n cau3 pre'upune liberarea de pedeap' penal,
pronunat prin 'entina in'tanei de 2udecat, per'oanei recuno'cute !ino!ate de
co)iterea infraciunii, i nu de alte )'uri de con'trngere pre!3ute de lege, cu)
ar fi de e*e)plu, )'urile de con'tringere cu caracter )edical , )'urele de
reparare a pre2udiciului cau3at etc. Aplicarea ace'tei in'tituii penale nu cuprinde
liberarea !ino!atului de alte con'ecinte 2uridice ale infraciunii co)i'e de el, de
e*e)plu, de ndatorirea de a re'titui !icti)ei dauna )ateial cau3at.
%0
I!an 6acari, Drept penal al <.6. Partea general, C"iinu $00$, p. 33$
%%
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -0%
%$
^IHXJPMJT YKHPJ. eabH_ j_VU`. kJL KTLHO\Nd Q.R. lTUKJPH N m. R. n_YWMJPH. ZJVOPH: QJPoN pKNVU,
%EE/, V. -0-1-0.
,n al doilea rnd, legea penal leag reali3area liberrii de pedeap' penal
de anu)ite etape ale procedurii 2udiciare: ea e'te po'ibil din )o)entul
pronunrii 'entinei de conda)nare i pin la etapa e*ecutrii pedep'ei, care nc
nu e e*ecutat definiti!.
%3
,n al treilea rnd, liberarea de pedeap' penal a per'oanei care a '!rit o
infraciune con'tituie co)petena e*clu'i! a in'tanei de 2udecat 4 'pre deo'ebire
de liberarea de r'pundere penal, care poate fi reali3at, 'pre e*e)plu, de ctre
procuror n ca3ul 'u'pendrii condiionate a ur)aririi penale 4 art. -E din CP al
<6; art. -%% din CPP al <65.
,n al patrulea rnd, c"iar i pre3ena de facto, a te)eiurilor pre!3ute de
lege nu are drept con'ecin obligati!itatea liberrii conda)natului de pedeap'a
penal.
? e*cepie n ace't 'en' e*i't doar n ca3urile pre!3ute de alin. 4%5 al art.
E- din CP al <6 4per'oana care n ti)pul e*ecutrii pedep'ei, '1a nboln!it de o
boal p'i"ic, ce o lip'ete de po'ibilitatea de a1i da 'ea)a de aciunile 'ale 'au de
a diri2a, e'te liberat de e*ecutarea pedep'ei5 i alin. 4%5 al art. E/ din CP al <6
4'entina de conda)nare nu 'e pune n e*ecutare dac ace't lucru nu a fo't fcut n
ur)toarele ter)ene, calculate din 3iua n carea acea'ta a r)a' difiniti!5. Dac
e*a)in) toate celelalte tipuri de liberare de pedeap' penal pre!3ute n Codul
penal al Prii generale, ob'er!) c legiuitorul n proce'ul de'crierii categoriei
liberrii de pedeap' folo'ete ab'olut n toate ca3urile e*pre'iile: poate di'pune
4 alin. 4%5 al art.E05; li 'e poate aplica 4alin.4%5 art.E%5; poate pronuna o nc"eere
4alin. 4%5 al. art. E$ din CP al <6; pot fi liberai de pedeap'a penal 4alin. 4%5 al art.
E3 din CP al <6; alin. 4%5 al art. E4 din CP al <6 5; le poate a)na e*ecutarea
pedep'ei5 alin. 4%5 al art. E. din CP al <6.
n proce'ul e*a)inrii proble)ei pri!ind utili3area 'au eficacitatea
liberrii, in'tana ur)ea3 ' 'e conduc n afar de di'po3iiile nor)ei ce
deternin te)eiul, ordinea liberrii de pedeap' penal, i de 'copurile generale ale
legii penale 4art. .% din CP al <65.
,n al cincilea rnd, n proce'ul liberrii de pedeap' penal 'ufer
)odificri att 'entina de conda)nare ct i raporturile 2uridice regle)entate de
acea'ta. ,n ace'te 'ituaii, ca ur)are a aplicriiin'tituiei date a dreptului penal,
per'oana poate fi elibetat de e*ecutarea total a pedep'ei 4art.E/ din CP al <65,
poate fi liberat cu o anu)it condiie 4art. E0 din CP al <65 'au cu nlocuirea
prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd 4art. E$ din CP al <65.
%3
Ale*andru :orodac op. cit. p. 440
In'tituirea liberrii de pedeap' penal include i po'ibilitatea liberrii
per'oanei n ntregi)e 'au parial i de de pedeap' co)pli)entar. ,n funcie de
tipul liberrii de pedeap' penal pute) di'tinge i cercul per'oanelor a'upra
crora ace'tea pot fi aplicate. Cnele categorii pot fi aplicate fr deo'ebire de
'ubiect, adic a'upra tuturor per'oanelor care au '!rit o infraciune i care
ntrune'c condiiile pre!3ute de lege 4art. E0,E$,E4 din CP al <65, altele 'unt
aplicabile nu)aifa de anu)ite categorii de per'oane 4de pild: fe)eile gra!ide i
cele care au copii n !ir't de pn la 0 ani # art. E. din CP al <6; )ilitarii # alin.
435 al art. E- din CP al <6; )inorii # art. E3 din CP al <65
,n afar de cele opt te)eiuri de liberare de pedeap' penal pre!3ute de
art. E01E/ din CP al <6, legi'laia i practica penal regle)entea3 i alte 'ituaii
care caracteri3ea3 de fapt aceiai in'tituie.
6enion) aici c liberarea de pedeap' penal ca re3ultat al aplicrii
a)ni'tiei 4art. %0/ din CP al <65; algraierii 4 art. %00 din CP al <65, al
)odificrii legii penale 5 alin. 4%5 la art. %0 din CP al <6 5. ,n' ace'te categorii de
liberare de pedeap' penal repre3int de fapt, ele)ente ale altor in'tituii ale
dreptului penal, fapt care a i deter)inat e*a)enarea lor .
%4
Pentru in'tituia dreptului penal pe care o e*a)in) e'te caracteri'tic i
faptul c, acea'ta e'te regle)entat de o ba3 nor)ati! co)ple*. (e)eiurile i
condiiile liberrii de pedeap'a penal, dup cu) '1a artat anterior, 'unt
regle)entate de nor)ele dreptului penal 4art.E01E/ CP5, ordinea i procedura
e*ecutrii ace'teia 'unt pre!3ute n legi'laia proce'ual1penal a <epublicii
6oldo!a 4art.%00, 30E, 3E4, 4.E14/%, 40., 40/, 4E% CPP5, precu) i n cea
e*ecuional penal a rii noa'tre n art. 4 %40,%4E,%-$,%-35.
I)portana 2uridic a liberrii de pedeap' penal con't n 'tingerea
antecedentelor penale ale per'oanei care a co)i' infraciunea, potri!it alin.4%5 art.
%%% din CP al <6.
%-
%4
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -0%1-03
%-
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 44%
,n ce pri!ete anali3a conceptului i categoriilor liberrii de pedeap'a penal,
)erit a )eniona faptul c n ur)a 'tudiului efectuat '1a cri'tali3at ur)toarea
conclu&ie: 'a!anii n do)eniu '1au preocupat de acea't proble), deter)in7nd
acea't in'tituie n coninutul r'punderii penale. C7t pri!ete 'pectrul
)odalitilor liberrii de pedeap'a penal, reflectat n legea penal a <6, ine) '
)enion) c e'te de'tul de acceptabil. (otodat, cercetrile efectuate n pre3entul
'tudiu ofer po'ibilitatea con'tatrii caracteri'ticilor e'eniale ale ace'teia prin
faptul c, liberarea de pedeap'a penal repre3int o in'tituie condiional i
necondiional, pre3int )odaliti ce pot fi aplicate n ba3a unor criterii ce reflect
tipul conda)nailor fa de care 'e poate aplica i, nu n ulti)ul r7nd, locul pe care
trebuie '1l ocupe unele )odaliti ale liberrii de pedea'pa penal 4e*. art. E/ CP
<65 n pre!ederile legale referitoare la coninutul art. 0E CP <6. A'tfel, 'copul pe
care i1l pronune autorul n 'tudierea tiinifico1practic a te)ei !i3ate n acea't
lucrare 'e !a a*a pe 'oluionarea proble)elor pri!ind aplicarea in'ituiei liberrii
de pedeap'a penal n <6, deter)inarea naturii 2uridice a in'tituiei liberrii de
pedeap'a penal prin pri')a anali3ei i de'coperirii lacunelor legale, n ace't 'en',
precu) i prin for)ularea de propuneri )enite ' contribuie la )buntirea
pre!ederilor legale n ace't 'en'. ?biecti!ele pe care i le propune autorul n cadrul
ace'tei cercetri 'e a*ea3 pe anali3a, n continuare, a pre!ederilor legale pri!ind
in'tituia liberrii de pedeap'a penal, de'coperirea punctelor !ulnerabile ale
)odalitilor in'tituiei liberrii de pedeap'a penal, pentru contracararea
proliferrii aplicrii incorecte a in'tituiei !i3ate fa de per'oanele, care pot
beneficia de o a'tfel de liberare.
II
CATEGORIILE LIBERRII DE PEDEAPS PENAL

/*,* C#nda)narea c$ !$!endarea c#ndii#na% a
e0ec$%rii ede!ei

Conda)narea cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei con'tituie o
)odalitate a liberrii de pedeap' penal, prin care in'tana dup ce a 'tabilit
pedeap'a potri!it tuturor criteriilor generale de indi!iduali3are a pedep'ei 4art./-
CP5, continund operaiunea de indi!iduali3are cu pri!ire la '!rirea infraciunii
i con'idernd c nu e'te raional ca fptuitorul ' e*ecute efecti! pedeap'a
'tabilit, poate di'pune 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii ei pe un anu)it
ter)en, pre!3ut de lege, la e*pirarea cruia, dac '1au re'pectat condiiile i)pu'e
de lege conda)narea ur)ea3 a fi anulat, iar antecedentele penale 'tin'e.
Cerina funda)ental a ace'tui tip de liberare de pedeap' con't n aceea c
fptuitorul care ntrunete i celelalte condiii pre!3ute de lege, ' pre3inte
garania c 'e poate corecta i fr e*ecutarea pedep'ei ce i '1a aplicat, iar prin
'pecificul i e'ena 'a con't ntr1o 'u'pendare a e*ecutrii cu condiia ca cel
conda)nat ' nu )ai '!rea'c noi infraciuni ntr1un anu)it inter!al de ti)p,
denu)it ter)en de prob.
Prin di'punerea ace'tei )'uri 'e e!it, totodat, nea2un'urile pe care le
atrage dup 'ine pedeap'a nc"i'orii prin i3olarea conda)natului de fa)ilie i 'e
e!it, de a'e)enea contagiunea cri)inal care e*i't n locurile de deinere. 6erit
)enionat i e!itarea c"eltuielilor pe care le pre'upune e*ecutarea pedep'ei ntr1
un penitenciar.
Din punct de !edere i'toric in'tituia 'u'pendrii condiionate a e*ecutrii
pedep'ei e'te 'e)nalat ntr1o for) e)piric n 'ecolul al hII1lea, i 'e reali3a
prin aceea c cel care co)ite o agre'iune 'au o !iolen la adre'a cui!a era iertat de
pedeap' dac i lua obligaia 'ole)n c pe !iitor !a a!ea o co)portare foarte
bun fa de !icti). &ere'pectarea ace'tei obligaii atrgea pedep'irea celui
!ino!at cu o 'anciune )ai gra! dec7t aceea ce i '1ar fi cu!enit iniial.
%
Dreptul
penal cla'ic care a do)inat n 'ecolul hVIII1hIh, caracteri3at prin rigiditatea
principiilor n )aterie de indi!iduali3are pedep'elor nu a cuno'cut in'tituia
'u'pendrii condiionate a e*ecutrii pedep'ei. Dup cu) 'e tie, n ulti)ul
deceniu al 'ecolului al hIh1lea, 'ub i)periul ideilor ilu)initilor n planul
dreptului penal '1au )anife'tat tendine de u)ani3are a dreptului i de
indi!iduali3are a pedep'elor. ,n cadrul ace'tui curent cu oca3ia Congre'ului de
drept penal din %00- de la <o)a, '1a de)on'trat oportunitatea in'tituiei
'u'pendrii condiionate a e*ecutrii pedep'ei.
$
%
Di)a (., Drept penal, partea general. # :ucureti: +u)ina +e*, !ol.II, $00%, p.%E0.
$
Ibide), p.%E0.
Pri)ul proiect de lege regle)entnd acea't in'tituie a fo't pre3entat de
'enatorul :eranger n Frana n anul %0E%
3
i adoptat n cur'ul aceluiai an. +a
'curt ti)p in'tituia a fo't n'uit de )a2oritatea rilor europene, iar )ai tr3iu la
nceputul 'ecolului hh de rile A)ericii +atine i 9*tre)ul ?rient.
,n pri!ina naturii 2uridice a in'tituiei penale n cau3 e*i't opinii
contra!er'ate. Codul penal al <.8.F.8.< din %E$$ i unii autori opineau c
'u'pendarea condiionat a pedep'ei e'te o categorie deo'ebit a pedep'ei penale.
%.
Ali autori con'ider conda)narea cu 'u'pendarea condiionata ai e*ecutrii
pedep'elor .
%/
Acea't po3iie e'te 'u'inut att de legea penal anterioar ct i de
noul cod penal al <o)7niei din $004.
%0
Codul penal al <epublicii 6oldo!a a preluat concepia confor) creia,
conda)narea cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei repre3int o
categorie a liberrii de pedeap'.
,n <epublica 6oldo!a in'tituia 'u'pendrii e*ecutrii pedep'ei era
regle)entat de art.43 Cod penal de la %E.%, coninutul cruia a 'uferit o
)odificare total prin +egea <6 din 0..03.$00%.
Codul penal actual conine di'po3iii ce caracteri3ea3 in'tituia dat n
art.E0. !i3nd un )od de indi!iduali3are caracteri3at prin 'u'pendarea condiionat
a e*ecutrii pedep'ei pe un anu)it ter)en de prob 4de ncercare5, acordarea
tipului dat al liberrii de pedeap' penal depinde de ntrunirea cu)ulati! a )ai
)ultor condiii, e*pre' i li)itati! pre!3ute de lege, care pri!e'c, pe de o parte,
pedeap'a aplicat i natura infraciunii 4condiii obiecti!e5 i pe de alt parte,
'ituaia i per'oana infractorului 4condiii 'ubiecti!e5.
Condiii cu privire la pedeapsa aplicat i natura infraciunii
a5 pedeap'a aplicat e'te nc"i'oarea pe un ter)en de cel )ult - ani pentru
infraciunile '!rite cu intenie i cel )ult de / ani pentru infraciunile '!rite
din i)pruden 'au pedeap'a de tri)itere ntr1o unitate )ilitar di'ciplinar 4alin.%
art.E0 CP5.
3
,n literatura de 'pecialitate e*i't i un alt punct de !edere potri!it cruia 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii
pedep'ei a fo't introdu' n :elgia n %000, iar n 'i'te)ul anglo1a)erican 'ub denu)irea de @probation 'q'te)A a
fo't adoptat nc de la %0/0 n 8.C.A., iar n Anglia din %00/, !e3i n ace't 'en' >olinqear 6. Drept penal, partea
general. # Iai: 9d.Fundaiei @C"e)areaA, !ol.III, %EE3, p.E$-.
%.
R. R. sHKYT\. RMLNPNLWHXNtH\N_ MHOHtHMN_ P VJPTUVOJfW WIJXJPMJf YKHPT. ZJVOPH , %E.%, V. $/
%/
m. Z. uOHjTPPVON, ^VXJPMJT JVWcLTMNT1 kKNfTMTMNT MHOHtHMNT YJ VJPTUVOJfW WIHXJPMJfW YKHPW, Zv^.
%E-0, V. $-.., Z.w. xHKIJKJLVONd. QHOHtHMNT YJ VJPTUVOJfW WIJXJPMJfW YKHPW: ZJVOPH, %E-0, V. %-31%.%
%0
6onitoru ?fial al <o)7niei. Partea I. &r. -/-,$E iunie $004
Prin ace't di'po3iie legiuitorul arat c acea't condiie e'te 'tr7n' legat
de gradul pre2udiciabil al infraciunii '!rite de infractor. ,ntruct gra!itatea
infraciunii 'e reflect n pedeap'a 'tabilit i aplicat de in'tan, legea
condiionea3 di'punerea de ctre acea'ta a in'tituiei 'u'pendrii condiionate a
e*ecutrii pedep'ei de cuantu)ul pedep'ei aplicate i for)a !ino!iei cu care a
fo't '!rit infraciunea.
b5 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei nu poate fi di'pu' n
ca3ul '!ririi infraciunilor deo'ebit de gra!e i e*cepional de gra!e 4alin.4
art.E0 CP5.
A)inti), n ace't 'en' c potri!it alin.-,. art.%. CP infraciunile deo'ebit de
gra!e i e*cepional de gra!e 'unt faptele co)i'e intenionat pentru care legea
penal pre!ede pedeap'a )a*i) cu nc"i'oare pe un ter)en ce depete %- ani
4deo'ebit de gra!e5 i deteniunea pe !ia 4infraciunile e*cepional de gra!e5.
Condiii cu privire la situaia i persoana infractorului
a5 Conda)narea cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei nu poate
fi di'pu' n ca3ul recidi!ei 4alin.4 art.E0 CP5.
,n confor)itate cu art.34 CP 'e con'ider recidi! co)iterea cu intenie a
uneia 'au a )ai )ultor infraciuni de o per'oan cu antecedente penale pentru o
infraciune '!rit cu intenie.
,n cadrul condiiilor 'u'pendrii, per'oana conda)natului intere'ea3 'ub
raportul periculo3itii 'ale, decurgnd, n pri)ul rnd, din fapt i din )pre2urrile
n care acea'ta a fo't '!rit, iar n al doilea rnd din antecedentele 'ale penale.
4
Per'oana infractorului trebuie 'tudiat pentru a 'e putea con'tata dac ace'ta 'e
poate corecta fr e*ecutarea pedep'ei.
Codul penal anterior nu coninea nici o di'po3iie referitoare la 'tarea de
recidi! a per'oanei, ceea ce dup prerea noa'tr 'e)nala e*i'tena unui nea2un'
n regle)entarea dat. <eieind din cele )enionate anterior i aplicnd
interpretarea legii penale pute) conclu3iona c 'u'pendarea condiionat a
e*ecutrii pedep'ei poate fi acordat i n ca3 de concur' de infraciuni, dac
pedeap'a definiti! !a fi n li)itele indicate n alin.% art.E0, precu) i dac !or fi
ntrunite i celelalte condiii pre!3ute n ace't articol.
b5 Conclu3ia in'tanei c nu e'te raional ca fptuitorul ' e*ecute pedeap'a
'tabilit, 1 pri!ete po'ibilitatea in'tanei de a aprecia c 'copul pedep'ei poate fi
atin' c"iar i fr e*ecutarea efecti! a ace'teia. 9'te o condiie legal pre!3ut
e*pre' n alin.% art.E0 CP.
4
:ulai C. 6anual de drept penal, partea general. # :ucureti: 9d.A++, %EE/, p.-$-1-$..
Pentru a1i for)a o a'tfel de con!ingere, in'tana trebuie ' efectue3e o
anali3 co)plet a per'onalitii infractorului ur)rind n ace't 'en' co)portarea
'a n !iaa 'ocial, la locul de )unc, nainte i dup '!rirea faptei, n ti)pul
2udecii etc. In'tana e'te obligat ' indice n "otrre )oti!ele conda)nrii cu
'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei 4alin.% art.E0 CP5.
8u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei 'e acord pe o anu)it
perioad de ti)p, li)itele creia 'unt regle)entate de lege n alin.$ art.E0 CP i
'unt cuprin'e ntre % i - ani. Acea't perioad de ti)p poart denu)irea de
@ter)en de probA, e'te 'tabilit de ctre in'tana de 2udecat i repre3int durata de
ti)p n care conda)natul face do!ada c '1a corectat, c 'copul pedep'ei '1a atin'
i fr e*ecutarea ace'teia. ,n decur'ul ace'tui ter)en 'e poate !erifica dac
ncrederea acordat a fo't 'au nu ndreptit, pentru ca cel conda)nat ' poat
beneficia la e*pirarea ace'tuia de di'punerea de ctre in'tana de 2udecat a
nee*ecutrii pedep'ei aplicate iniial prin 'entina de conda)nare. ?bligaia
i)pu' de lege n ace't ca3, re3id n faptul c conda)natul ' nu '!rea'c o
nou infraciune n decur'ul ter)enului de prob. (er)enul de prob 'e calculea3
de la data cnd 'entina de conda)nare cu 'tabilirea pedep'ei i cu liberarea de
e*ecutarea ei prin care '1a pronunat 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii
pedep'ei a r)a' definiti!.
Codul penal conine e*pre' pre!ederea potri!it creia, n ca3ul conda)nrii
cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei, pot fi 'tabilite pedep'e
co)ple)entare 4alin.- art.E0 CP5. <eieind din di'po3iiile alin.3 i 4 art..$ CP
ace'tea pot fi: a)enda, pri!area de dreptul de a ocupa anu)ite funcii 'au de a
e*ercita o anu)it acti!itate i retragerea gradului )ilitar, a unui titlu 'pecial, a
gradului de calificare 4cla'ificare5 i a di'tinciilor de 'tat.
(otodat, aplicnd conda)narea cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii
pedep'ei, in'tana de 2udecat e'te n drept ' 'tabilea'c fa de conda)nat unele
re'tricii care 'unt pre!3ute la alin.. al art.E0 CP i con'tau n faptul ca ace'ta:
a5 ' nu1i 'c"i)be do)iciliul fr con'i))ntul organului
co)petent;
b5 ' nu frec!ente3e anu)ite locuri;
c5 ' ur)e3e un trata)ent n ca3 de alcooli'), narco)anie,
to*ico)anie 'au de boal !eneric;
d5 ' acorde o 'u'inere )aterial fa)iliei !icti)ei;
e5 ' repare daunele cau3ate n ter)enul 'tabilit de in'tan.
+egea pre!ede c ace'te obligaii nu au caracter definiti!, ire!ocabil,
in'tana de 2udecat n decur'ul ter)enului de prob, la propunerea organului care
e*ercit controlul a'upra co)portrii conda)natului cu 'u'pendarea condiionat a
e*ecutrii pedep'ei, a!7nd dreptul de a anula n ntregi)e, 'au parial obligaiile
'tabilite anterior per'oanei, 'au a aduga altele noi 4alin./ art.E0 CP5.
<eali3area conda)nrii cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei
nu 'e reduce n fapt, la in'tituirea ei, prin pronunarea 'entinei de conda)nare cu
'tabilirea pedep'ei i cu liberarea de e*ecutarea ei, ci pre'upune de'furarea
raportului 2uridic 'pecial creat prin di'punerea ei, raport n cadrul cruia
conda)natul trebuie ' aib, pe toat durata ter)enului de prob, co)porta)entul
care condiionea3 reali3area 'copului )'urii. Pornind de la acea't
particularitate, efectele pe care 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei le
produce 'unt de dou categorii. Cnele 'unt efecte i)ediate 4pro!i3orii5 i re3ult
din 'i)plul fapt al di'punerii ei n 'entina de conda)nare r)a' definiti!,
ace'tea durea3 pn n )o)entul producerii efectelor definiti!e care
caracteri3ea3 tipul dat al liberrii de pedeap'.
'fectul i(ediat con't n faptul c pedeap'a aplicat nu 'e )ai e*ecut ca
ur)are a 'u'pendrii condiionate a e*ecutrii ei.
Dup pronunarea 'entinei, n cur'ul ter)enului de prob, per'oana trebuie
'1i 'upra!eg"e3e conduita, ' nu co)it o nou infraciune, pentru ca efectele
'u'pendrii ' de!in definiti!e.
'fectul definitiv al 'u'pendrii condiionate a e*ecutrii pedep'ei 'e produce
dup e*pirarea a cel puin 2u)tate din ter)enul de prob i con't n anularea
conda)nrii i 'tingerea antecedentelor penale 4art.%%% CP5. Ace'te efecte 'e
produc, potri!it di'po3iiile alin.0 art.E0 CP, dac n perioada dat de ti)p
conda)natul cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei a a!ut o
co)portare corect i e*e)plar, a reparat integral dauna.
,n ca3ul n care cel conda)nat cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii
pedep'ei, n decur'ul ter)enului de prob, ncalc n )od 'i'te)atic obligaiile
'tabilite 'au ordinea public, fiind 'upu' r'punderii ad)ini'trati!e, 'au, pn la
e*pirarea ter)enului de prob, nu a e*ecutat cu rea1!oin obligaia de a repara
dauna cau3at, in'tana de 2udecat, la propunerea organului care e*ercit
controlul a'upra co)portrii celor conda)nai cu 'u'pendarea e*ecutrii pedep'ei,
poate pronuna o nc"eiere cu pri!ire la anularea conda)nrii cu 'u'pendarea
condiionat a e*ecutrii pedep'ei i la tri)iterea conda)natului pentru a e*ecuta
pedeap'a 'tabilit prin 'entina in'tanei de 2udecat 4alin.E art.E0 CP5.
,n ca3ul co)iterii unei noi infraciuni n decur'ul ter)enului de prob, de
ctre conda)natul cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei, beneficul
'u'pendrii, de regul, 'e re!oc cu pre!ederea unui trata)ent 'pecial pentru
cu)ul de 'entine, pre!3ut la art.0- CP. ,n a'e)enea 'ituaii re!ocarea 'u'pendrii
condiionate a e*ecutrii pedep'ei are efect obligator, ntruc7t e'te !orba de'pre
co)iterea unei noi infraciuni cu intenie, fapt ce de)on'trea3 c conda)natul nu
'1a corectat, 'ituaie regle)entat legal de alin.%0 art.E0 CP.
Dei, n general, '!rirea unei noi infraciuni n perioada ter)enului de
prob atrage re!ocarea 'u'pendrii, legea pre!ede o 'ituaie de e*cepie, atunci
cnd fapta e'te '!rit din i)pruden 'au a fo't co)i' o infraciune intenionat
)ai puin gra!, ceea ce acord in'tanei de 2udecat po'ibilitatea 'oluionrii
per'onale a proble)ei pri!ind anularea 'au )eninerea conda)nrii cu
'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei 4alin.%% art.E0 CP5. Dup cu) 'e
ob'er! din acea't regle)entare legi'lati!, in'tana !a putea decide a'upra uneia
din 'oluiile pre!3ute, e!ident cu )oti!area deci3iei luate. Dac in'tana !a "otr
anularea conda)nrii, atunci conda)natului i 'e !a aplica o pedeap' n condiiile
art.0- CP.
Controlul a'upra co)portrii per'oanelor conda)nate cu 'u'pendarea
condiionat a e*ecutrii pedep'ei e'te e*ercitat de organele co)petente, iar n ce
pri!ete co)portarea )ilitarilor de ctre co)anda)entul )ilitar re'pecti!.
Aciunele de 'upra!eg"ere i probaiune a conda)natului cu pri!ire la care a
fo't 'u'pendat e*ecutarea pedep'ei, inclu'i! de re'pectare a re'triciilor 'tabilite
de in'tan, pe perioada pentru care a fo't 'u'pendat e*ecutarea pedep'ei 'unt
intreprin'e de oficiul de e*ecutare n a crui ra3 teritorial 'e afl do)iciliul
conda)natului 4art.$0% din Codul de 9*ecutare al <epublicii 6oldo!a5.
8upra!eg"erea co)porta)entului )ilitarului conda)nat n perioada pentru
care a fo't a)nat 'au 'u'pendat e*ecutarea pedep'ei e'te e*ercitat de ctre
co)anda)entul )ilitar re'pecti!, n condiiile art. $/E i $0% din Codul de
9*ecutare al <6 i ale altor acte nor)ati!e 4art.$0$ din Codul de 9*ecutare al
<65.
%E
,n ur)a cercetrii in'tituiilor liberrii de pedeap'a penal, aplicate e*clu'i!
p7n la conda)narea definiti!, '1a a2un' la conclu3ia c: conda)narea cu
'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei repre3int n 'ine o )'ur
2uridico1penal, alternati! pri!aiunii de libertate ce pune accentul pe reducerea
flu*ului de ncarcerare a per'oanelor care pot fi corectate n regi) de libertate.
%E
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -0-1-0E
Cercetarea in'tituiei conda)nrii cu 'u'pendare condiionat a e*ecutrii
pedep'ei a 'tabilit c, dei la )o)entul aplicrii ace'teia 'e ine 'ea)a de te)eiul
obiecti! i 'ubiecti!, di'cuiile )a2oritii practicienilor nu ncetea3, 'pre
e*e)plu, a'upra re'triciilor pre!3ute pentru acea't in'tituie, con'ider7nd c
ter)enul de pedeap' 'tabilit la pct. 4%5 art. E0 CP <6, trebuie )rit. ,n acelai
ti)p, in'tituia conda)nrii cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei prin
pct. 4%05; pct. 4%%5 art. E0 CP <6, deter)in o interpretare )ultipl, reieind din
nor)ele re'pecti!e e!a3i!e. (otodat, pre!ederile n cau3 nu r'pund adec!at
'oluiilor ce 'e pot lua n ace't conte*t, dac 'unt pri!ite prin pri')a coroborrii cu
pre!ederile pct. 445 art. E0 CP <6 i art. 34 CP <6. De aceea, con'ider) c
propunerile e*pu'e n ace't 'en', 'unt bine!enite i con'ider) c !or coduce la o
)ai bun aplicabilitate a ace'tei in'tituii, re'pect7nd at7t principiul a'igurrii
ndeplinirii obligaiilor i)pu'e conda)natului n ter)enul de prob prin
probabilitatea re!enirii la e*ecutarea pedep'ei, c7t i a re'pectrii regulilor cu)ului
de 'entine.
/*/* Liberarea c#ndii#na% de edea! (nain%e de %er)en
?ricit de indi!idual ar proceda 2udecata la aplicarea pedep'ei, ea nu poate
lua n con'ideraie ab'olute toate coporta)entele conduitei !ino!atului ca '
'tabilea'c 2u't acel ter)en, dup a crei e*pirare '1ar obine corectarea i
reeducarea conda)natului. Pentru ca pedeap'a ' nu de!in un 'cop n 'ine,
trebuie incon2urate i 'ti)ulate toate )i2loacele, 'traduinele conda)nailor 'pre
reeducare i cori2are. ,n legtur cu acea'ta, legea penal pune la di'po3iie
conda)nailor po'ibilitatea de a 'e libera de pedeap' inainte de ter)en.
$0
+iberarea condiionat de pedeap' nainte de ter)en 4ca de altfel i alte
tipuri ale liberrii de pedeap'5 are drept 'cop, 'ti)ularea conda)nailor de a
)anife'ta pe durata deteniei o co)portare ireproabil.
)iberarea condiionat de pedeaps nainte de ter(en poate fi definit ca
fiind o categorie a liberrii de pedeapsa penal, ce const n punerea n libertate
a conda(natului din locul de deinere nainte de executarea deplin a pedepsei,
sub condiia c pn la (plinirea duratei acesteia s nu (ai svreasc
infraciuni, sau delicte ad(inistrative, s nu se eschive&e cu pre(editare de la
ndeplinirea obligaiilor stabilite de instana de judecat
$0
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 44-
De in'tituia liberrii condiionate poate beneficia orice conda)nat la
pedeap'a nc"i'orii, indiferent de durata ace'teia, conda)naii cu tri)itere ntr1o
unitate )ilitar di'ciplinar 'au are't, precu) i conda)naii la deteniunea pe
!ia. In'tana de 2udecat e'te aceea care n fiecare ca3 n parte, "otrte dac
e'te 'au nu oportun acordarea liberrii condiionate.
+iberarea condiionat i are originea n Frana, fiind propu' n %04/ de
:onne!ille de 6ar'angq, ca o )'ur de natur a )bunti regi)ul pedep'elor
pri!ati!e de libertate. In'tituia liberrii condiionate a fo't preluat i de legi'laiile
altor 'tate europene dintre care 'e pot )eniona Anglia, Portugalia, =er)ania .a.
,n Frana, o regle)entare )ai a)pl '1a dat liberrii condiionate, printr1o lege din
%00-, nu)it @+egea )i2loacelor de pre!enire a recidi!eiA, care a fo't n'
deficitar 'ub a'pectul regi)ului di'ciplinar i al )odului de 'upra!eg"ere a celor
liberai condiionat. Clterior, un decret a!7nd ca 'ubiect in'tituia dat n an.%E-$ a
pu' ba3ele co)itetelor de a'i'ten a celor liberai, pentru ca liberarea condiionat
' nu con'tituie nu)ai o reco)pen' pentru buna conduit a conda)natului, ci '
apar ca o !eritabil )'ur de recla'are 'ocial a ace'tuia.
$%
Clterior, n %E-$, un decret a!nd ca 'ubiect in'tituia data a pu' ba3ele
co)itetelor de a'i'ten a celor liberai, pentru ca liberarea condiionat ' nu
con'tituie nu)ai o reco)pen' pentru buna conduit a conda)natului, ci ' apr
i ca o !eritabil )'ur de reclan'are 'ocial a ace'tuia.
$$

Codul penal de la %E.% n redacia iniial pre!edea n art.-% eliberarea
condiionat nainte de ter)en de pedeap' i nlocuirea pedep'ei prin alta )ai
blnd, articol care a fot )odificat de )ai )ulte ori, ulti)a )odificare de la
0..03.$00% fiind e'enial i referindu1'e la coninutul deplin al ace'tuia. Cu toate
c 'e refer la acelai tip al liberrii de pedeap', eliberarea condiionat nainte de
ter)en de pedeap', pre!3ut de art.-% CP anterior dup coninut 'e deo'ebete
e'enial de in'tituia liberrii condiionate de pedeap' nainte de ter)en din
regle)entarea penal actual.
,n legi'laia n !igoare liberarea condiionat de pedeap' nainte de ter)en
e'te regle)entat prin di'po3iiile art.E% CP, care pre!d condiiile n care acea't
liberare poate fi acordat i efectele pe care le produce.
In'tituia dat e'te regle)entat, de a'e)enea i prin di'po3iiile Codului de
procedur penal a <6 4art.4.E14/% CPP5 i art. %4E al Codului de e*ecutare a
'anciunilor de drept penal.
$%
>olqnear 6. ?p. cit., p.E/$.
$$
6. >oluniar. Drept penal , Partea general. 9ditura Fundaiei yC"e)areaA, !ol. III, Iai %EE3, p. E/$
+iberarea condiionat e'te deci o in'tituie de drept penal )aterial,
co)ple)entar, o for) de nlturare condiionat a continurii e*ecutrii
pedep'ei, deoarece condiiile ei trebuie ndeplinite att nainte de a fi acordat, ct i
pentru a de!eni definiti!.
,n ca3ul aplicrii liberrii condiionate, conda)natul e'te con'iderat c 'e
afl n continuarea e*ecutrii pedep'ei pn la )plinirea duratei pe care a fo't
conda)nat. (i)pul n care conda)natul liberat condiionat 'e afl n 'tare de
libertate e'te inclu' n calculul ter)enului de pedeap', acea'ta fiind con'iderat n
ntregi)e e*ecutat la e*pirarea ei.
,ntrunirea condiiilor pre!3ute de lege nu oblig in'tana la acordarea
liberrii, ci acea'ta are dreptul ' o acorde 'au ' refu3e beneficiul 4aplicarea5
in'tituiei, n funcie de )pre2urrile cau3ei i datele ce caracteri3ea3 fapta 'au pe
infractor.
Ace't lucru e'te e*pri)at n lege prin cu!intele: @li se poate aplica
liberarea condiionat de pedeapsA.
Anu)e cu 'copul a'igurrii eficienei ace'tei )'uri i pentru a e!ita
ri'curile unei ne2u'tificate liberri din penitenciar, legea pre!ede anu)ite condiii
n care acea'ta poate fi acordat.
In'tana de 2udecat de la locul de e*ecutare a pedep'ei e'te aceea care
ur)ea3 ' aprecie3e n fiecare ca3 concret dac e'te 'au nu oportun i prudent
acordarea ace'tui beneficiu celui conda)nat. Ace't lucru 'e !a face n ba3a
propunerii organului care e*ercit controlul a'upra e*ecutrii pedep'ei.
Condiiile acordrii liberrii condiionate pri!e'c pe de o parte, e*ecutarea
de ctre conda)nat a unei pri de pedeap', iar pe de alt parte, per'oana
conda)natului, co)portarea ace'tuia n ti)pul e*ecutrii pedep'ei.
'fectuarea efectiv a unei pri din pedeapsa nchisorii.
,n legtur cu e*ecutarea unei pri din pedeap'a nc"i'orii, legiuitorul
di'tinge )ai )ulte 'ituaii. De'igur pentru a1i atinge 'copul liberarea condiionat
trebuie ' inter!in dup e*ecutarea unei fraciuni de pedeap' 'e)nificati! n
regi) penitenciar, iar acea't fraciune trebuie difereniat n funcie de caracterul
i gradul pre2udiciabil al faptei reinute n 'arcina conda)natului.
A'tfel, legiuitorul pre!ede anu)ite fracii n ca3ul n care infractorul e'te
conda)nat la pedeap'a nc"i'orii pentru '!rirea unei infraciuni uoare 'au )ai
puin gra!e, alte fracii cnd e'te !orba de '!rirea unei infraciuni gra!e, altele
pentru '!rirea unei infraciuni deo'ebit de gra!e 'au e*cepional de gra!e i n
fine, alte fracii n unele ca3uri 'peciale.
Potri!it alin.4 art.E% CP, liberarea condiionat de pedeap' nainte de
ter)en poate fi aplicat, dac conda)natul, care la )o)entul '!ririi infraciunii
a atin' !r'ta de %0 ani, a e*ecutat efecti!:
a5 cel puin ju(tate din ter)enul de pedeap' 'tabilit pentru svrirea unei
infraciuni uoare sau (ai puin grave;
b5 cel puin dou trei(i din ter)enul de pedeap' 'tabilit pentru svrirea
unei infraciuni grave*
c5 cel puin trei ptri(i din ter)enul de pedeap' 'tabilit pentru svrirea
unei infraciuni deosebit de grave sau excepional de grave, precu( i din
pedeapsa aplicat persoanei anterior liberate condiionat de pedeaps
nainte de ter(en, dac liberarea condiionat de pedeap' nainte de
ter)en a fo't anulat n condiiile alin.0 art.E% CP.
&ece'itatea e*ecutrii efecti!e a unei anu)ite pri din pedeap', 'e
2u'tific, prin aceea, c trebuie ' 'e !erifice corectarea conda)natului, !erificare
po'ibil nu)ai ntr1un anu)it inter!al de ti)p, iniial 'tabilit de legiuitor, n care
conda)natul 'e afl n penitenciar.
Cn regi) )ai fa!orabil '1a creat conda)nailor )inori 4reieind din
coninutul legii, per'oanelor cu !r'ta cuprin' ntre %4 i %0 ani5 n pri!ina crora
potri!it alin.. art.E% CP liberarea condiionat de pedeap' nainte de ter)en poate
fi aplicat dac acetia au e*ecutat efecti!:
a% cel puin o trei(e din ter)enul de pedeap' 'tabilit pentru svrirea
unei infraciuni uoare sau (ai puin grave;
b% cel puin ju(tate din ter)enul de pedeap' 'tabilit pentru svrirea
unei infraciuni grave*
c% cel puin dou trei(i din ter)enul de pedeap' 'tabilit pentru svrirea
unei infraciuni deosebit de grave sau excepional de grave.
Pentru pri)a dat, noul Cod penal conine di'po3iii e*pre'e cu pri!ire la
po'ibilitatea liberrii condiionate de pedeap' nainte de ter)en a conda)nailor,
care 'e afl n e*ecutarea pedep'ei deteniunii pe !ia. Acea'ta poate fi aplicat
dac in'tana de 2udecat !a con'idera c nu )ai e*i't nece'itatea e*ecutrii de
)ai departe a pedep'ei i dac per'oana n cau3 a e*ecutat efecti! cel puin 30 ani
de nc"i'oare 4alin.- art.E% CP5.
$3
De'igur c, n aplicarea ace'tor di'po3iii legale cu pri!ire la calculul
fraciunilor din pedeap' e*ecutate de conda)nat 'e are n !edere durata pedep'ei
care i '1a aplicat i o e*ecut pentru '!rirea unei categorii concrete de
infraciune.
$3
I!an 6acari, op. cit. p. 33E
Co(portarea conda(natului n ti(pul executrii pedepsei.
9*ecutarea efecti! a unei pri din pedeap'a 'tabilit conda)natului e'te
nu)ai una din condiiile liberrii condiionate. Pentru a a!ea po'ibilitatea aplicrii
in'tituiei date, conda)natul trebuie ' do!edea'c c '1a 'c"i)bat radical, c '1a
corectat, c a operat o 'c"i)bare funda)ental n atitudinea 'a fa de !alorile
'ociale. Acea't condiie dei nu e'te e*pre' )enionat n art.E% CP, ea 'e deduce
din ntreaga regle)entare a in'tituiei liberrii condiionate, deoarece liberarea
condiionat nu e'te un drept al conda)natului ci o facultate recuno'cut in'tanei
de a di'pune o a'e)enea )'ur, atunci cnd, din datele do'arului i for)ea3
con!ingerea c nu )ai e'te nece'ar e*ecutarea ulterioar, deplin a pedep'ei.
In'tana trebuie ' fac o anali3 proprie general, a'upra 'ituaiei
conda)natului i a profilului 'u )oral 4'ocial5 n raport de care aprecia3 c
detenia poate ' ncete3e, c e'te po'ibil, din ace't )o)ent, reintegrarea n
'ocietate.
$4
,n literatura de 'pecialitate '1a )enionat n ace't conte*t, c liberarea
condiionat nu trebuie acordat, ntotdeauna, n )od auto)at dup e*ecutarea
efecti! a prilor de pedeap',
$-
pre!3ute de alin.41. art.E% CP, ci nu)ai dac, n
ur)a unei cercetri a)nunite a )odului de co)portare a conda)natului n
ti)pul e*ecutrii pedep'ei, in'tana i face con!ingerea c corectarea
conda)natului e'te po'ibil i fr e*ecutarea efecti! a ntregii pedep'e.
+iberarea condiionat de pedeap' nainte de ter)en poate fi aplicat
potri!it alin.% art.E% CP nu)ai fa de per'oana care a reparat integral daunele
cau3ate de infraciunea pentru care e'te conda)nat. (otodat, per'oana poate fi
liberat, n ntregi)e 'au parial, i de pedeap'a co)ple)entar.
Potri!it art. E% din CP al <6, per'oanele care e*ecut pedeap'a cu nc"i'oarea
cu tri)iterea intr1o unitate )ilitar di'ciplinar 'au are't i care au reparat integral
daunele cau3ate de infraciunea pentru care 'unt conda)nate, li 'e poate aplica
liberarea condiional de pedeap' inainte de ter)en, dac in'tana de 2udecat !a
con'idera po'ibil corectarea conda)natului far e*ecutarea deplin a pedep'ei. ,n
acelai ti)p, per'oana poate fi eliberat, n intregi)e 'au parial, i de pedeap'
co)pli)entar alin. 4%5.
$.
$4
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -%4
$-
C. :ulai, op. cit. p. -.%
$.
Ale*andru :oorodac, op. cit. p. 44-
8pre deo'ebire de Codul penal de la %E.%, actuala lege penal nu conine
!re1o di'po3iie cu pri!ire la categoriile de per'oane fa de care nu poate fi
aplicat liberarea condiionat de pedeap' nainte de ter)en, fapt ce ne per)ite '
conclu3ion) c, recidi!itii i, n general, cei cu antecedente penale nu 'unt
e*clui de la po'ibilitatea acordrii liberrii condiionate. ,n ca3ul lor 'unte) de
prerea c, in'tana !a trebui ' e*a)ine3e cu )ai )ult atenie co)portarea
ace'tor per'oane la locul de deinere, din care ' re3ulte c corectarea lor e'te real
i c nu e*i't pericolul '!ririi unor noi infraciuni.
Cn ele)ent principial nou al in'tituiei liberrii condiionate de pedeap' 'e
conine n alin.$ art.E% CP, prin di'po3iiile cruia 'e pre!ede dreptul in'tanei de
2udecat de a1l obliga pe conda)nat ' ndeplinea'c anu)ite obligaii 'tabilite n
alin.. art.E0 CP n ter)enul de pedeap' r)a' nee*ecutat. Vede), c categoriile
obligaiilor n ace't ca3 coincid de fapt, cu obligaiile la care poate fi 'upu'
per'oana conda)nat cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei.
Dup )o)entul n care 'e produc efectele liberrii condiionate 4ca i n
ca3ul conda)nrii cu 'u'pendarea condiionat a e*ecutrii pedep'ei5 pot fi
i)ediate i definiti!e.
'fectul i(ediat al liberrii condiionate, dup cu) indic denu)irea 'a
con't n liberarea de ndat a conda)natului, dar cu condiia c e*ecutarea
pedep'ei i ur)ea3 !irtual cur'ul ei, dei conda)natul 'e afl n libertate. Dac '1
au aplicat fa de conda)nat care!a1i obligaiuni, pre!3ute la alin.4.5 art.E0 CP
ele 'e !or e*ecuta n ter)enul de pedeap' r)a' nee*ecutat. Conda)natul liberat
condiionat trebuie ' aib o conduit bun, n 'en'ul de a nu '!ri din nou
infraciuni 'au alte nclcri pn la e*pirarea duratei pedep'ei.
'fectul definitiv 'e produce n )o)entul e*pirrii pedep'ei, dac 'e
ndeplinete condiia ca conda)natul ' nu )ai fi '!rit o nou infraciune, 'au
nclcri ale ordinii publice, 'au ' nu ' 'e fi e'c"i!at cu pre)editare de la
ndeplinirea obligaiilor 'tabilite de in'tana de 2udecat potri!it alin.4.5 art. E0 CP;
'tarea de liberare condiionat tran'for)7ndu1'e n liberare definiti!, efectul
principal fiind acela c pedeap'a 'e !a con'idera integral e*ecutat.
Dac n', n ter)enul de pedeap' r)a' nee*ecutat conda)natul ncalc
ordinea public, pentru care fapt i1a fo't aplicat o 'anciune ad)ini'trati!, 'au 'e
e'c"i!ea3 cu pre)editare de la ndeplinirea obligaiilor 'tabilite de in'tana de
2udecat la aplicarea liberrii condiionate de pedeap' nainte de ter)en, in'tana
de 2udecat, la propunerea organului co)petent poate pronuna o nc"eiere cu
pri!ire la anularea liberrii condiionate de pedeap' nainte de ter)en i tri)iterea
conda)natului pentru a e*ecuta ter)enul de pedeap' nee*ecutat 4pct.a5 alin.405
art.E% CP5.
Dac n acelai ter)en conda)natul '!rete din i)pruden o nou
infraciune, anularea 'au )eninerea liberrii condiionate de pedeap' nainte de
ter)en 'e decide de in'tana de 2udecat 4pct.b5 alin.405 art.E% CP5.
Din e*a)inarea ace'tor dou di'po3iii n'cri'e n pct.a5 alin.405 b5 art.E% CP
re3ult c anularea liberrii condiionate e'te n principiu facultati!, in'tana
apreciind 'ituaia creat; !a putea di'pune )oti!at )eninerea 'au anularea liberrii
condiionate.
,n ca3ul n care, conda)natul '!rete cu intenie o nou infraciune,
in'tana de 2udecat 'tabilete pedeap'a n condiiile art.0- CP 4aplicarea pedep'ei
n ca3ul unui cu)ul de 'entine5. ,n acea't 'ituaie anularea e'te obligatorie,
ntruct infraciunea nou co)i', prin ea n'i i )pre2urrile n care a fo't
'!rit pre3int un grad pre2udiciabil 'porit, i)punndu1'e de fapt, i)po'ibilitatea
2u'tificrii )eninerii liberrii condiionate.
,n acelai )od 'e aplic pedeap'a i n ca3ul '!ririi unei noi infraciuni
din i)pruden dac in'tana de 2udecat anulea3 liberarea condiionat nainte de
ter)en de pedeap' 4pct. c5 alin.0 art.E% CP5.
Deci, daca ter)enul, de pedeap' r)a' ne*ecutat:
a. conda)natul ncalc ordinea public, pentru care fapt i1a fo't aplicat o
'anciune ad)ini'trati!, 'au 'e e'c"i!ea3 cu pre)editare de la ndeplinirea
obligaiilor 'tabilite de in'tana de 2udecata la aplicarea liberrii condiionate
de pedeap' nainte de ter)en, in'tana de 2udecat, la propunerea organului
indicat la alin.4/5, poate pronuna o nc"eiere cu pri!ire la anularea liberrii
condiionate de pedeap' nainte de ternen i la tri)iterea conda)natului
pentru a e*ecuta ter)enul de pedeap' nee*ecutat;
b. conda)natul '!rete din i)pruden o nou infraciune, anularea 'au
)eninerea liberrii conditionate de pedeap' inainte de ter)en 'e decide de
in'tana de 2udecat;
c. conda)natul '!rete cu intenie o nou infraciune, in'tana de 2udecat i
'tabile'te pedeap'a n condiiile art.0-. ,n acelai )od 'e aplic pedeap'a i n
ca3ul '!ririi unei noi infraciuni din i)pruden dac in'tana de 2udecat
anulea3 liberarea condiionat de pedeap'a inainte de ter)en.
Aciunele de 'upra!eg"ere a per'oanei liberate condiionat de pedeap' nainte
de ter)en 'unt ntreprin'e de oficiul de e*ecutare n a crui ra3 teritorial i are
do)iciliul conda)natul 'au, dup ca3, de co)anda)entul )ilitar pe durat
ter)enului condiionat 4art. $00 din Codul de e*ecutare al <epublicii 6oldo!a5.
,n ca3ul anulrii liberrii condiionate, per'oana !a ur)a ' e*ecute pe lng
pedeap'a pronunat pentru noua infraciune i partea pedep'ei r)a'e nee*ecutat
din )o)entul cnd i '1a acordat liberarea condiionat.
6odalitatea re'pecti! de liberare dup cu) '1a !3ut 'e aplic n 'ituaia n
care conda)natul a reparat integral dauna cau3at de infraciune, a participat la
)unci nere)unerate 'au re)unerate, potri!it pre!ederilor art. $-3 C9 <6, precu)
i dac printr1o purtare e*e)plar pe care a a!ut1o n ti)pul e*ecutrii pedep'ei,
nu )ai are ne!oie de a e*ecuta )ai departe pedeap'a 'tabilit de in'tana de
2udecat. Dei la pri)a !edere ar prea c legea e'te )ai )ult dec7t perfect, 'e
poate ob'er!a c n practic 'e aplic neunifor), deoarece pre!ederile art. E% CP
<6 pri!ite dintr1un alt punct de !edere ntrune'c pre!ederi e!a3i!e la
co)parti)entul ce ine de aprecierea 'ubiecti! a in'tanei de 2udecat a po'ibilei
corectri a conda)natului fr e*ecutarea pedep'ei penale 'au contra3icerile legale
n ce pri!ete repararea daunei cau3ate prin '!7rirea infraciunii.
/*1* 2nl#c$irea rii nee0ec$%a%e din edea! c$ # edea! )ai
bl(nd
,n legea penal anterioar, inlocuirea prii nee*ecutate din pedeap'a cu o
pedeap' )ai blnd era deter)inate i)preun cu liberarea condiionat de
pedeap'a nainte de ter)en n art. -% din CP din %E.%. Codul penal n !igoare a
'eparat liberarea de pedeap'a n cau3 ntr1o categorie di'tinct, 'tabilindu1i unele
reguli noi de liberare, ce difera e'enial de regulile liberrii condiionate de
pedeap' inainte de ter)en.
$/
$/
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 440
,nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o alt pedeap' )ai blnd e'te
pre!a3ut la art. E$ din CP al <6. De fapt, n ace't articol e'te !orba de'pre
liberarea nainte de ter)en a conda)natului de la nc"i'oare, pedeap'a pe care
in'tana de 2udecat o nlocuete cu o alta pedeap' )ai blnd.
$0
,n pri!ina per'oanelor care e*ecut pedeap'a cu inc"i'oare pentru '!rirea
unor infraciuni u'oare 'au )ai puin gra!e, in'tana de 2udecat, innd cont de
co)portarea lor n ti)pul e*ecutrii pedep'ei, poate pronuna o inc"eiere cu
pri!ire la nlocuirea parii nee*ecutate din pedeap'a cu o pedeap' )ai blnd.
(otodat, per'oana poate fi liberat, n ntregi)e 'au parial, de la pedeap'a
c)pli)entar.
$E
Acea't categorie de liberare de pedeap'a penal, pre!3ut de art.E$ CP
e'te aplicat n ca3ul n care in'tana de 2udecat !a 'tabili c 'copurile pedep'ei
penale indicate la alin.$ art..% CP pot fi atin'e prin e*ecutarea de fapt a unei
pedep'e )ai blnde. Pentru nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap'a nc"i'orii cu
o pedeap' )ai blnd e'te 'uficient ' fie con'tatat faptul c, co)portarea
conda)natului i atitudinea ace'tuia fa de e*ecutarea obligaiilor ce reie' din
'entina de conda)nare ate't, certific decurgerea reuit a proce'ului de
corectare a ace'tuia care poate continua efecti! n condiiile e*ecutrii unor
categorii de pedeap' )ai blnde n raport cu pedeap'a nc"i'orii.
Potri!it legii 4alin.% art.E$ CP5, nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu
o pedeap' )ai blnd poate fi in!ocat nu)ai n ca3ul e*ecutrii pedep'ei cu
nc"i'oarea. 9*ecutarea altor categorii de pedeap' penal nu poate genera
nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd.
Pedeap'a ur)ea3 a fi con'iderat )ai blnd n raport cu pedeap'a
nc"i'orii, dac n enu)erarea categoriilor pedep'elor aplicate per'oanelor fi3ice,
pre!3ute de alin.4%5 art..$ CP acea'ta e'te 'tabilit n pct. a5 1 f5 inclu'i! ale
ace'tei di'po3iii 4de pild, a)enda, )unca nere)unerat n folo'ul co)unitii,
are'tul etc.5.
+egea penal 'tabilete dou condiii, e*i'tena crora e'te ab'olut nece'ar
pentru nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd.
Pri)a condiie e'te pre!3ut prin di'po3iiile alin.% art.E$ CP i con't n
faptul c, acea't categorie de liberare de pedeap' penal poate fi aplicat nu)ai
n pri!ina per'oanelor care e*ecut pedeap'a cu nc"i'oare pentru svrirea unei
infraciuni uoare sau (ai puin grave, adic a infraciunilor care 'e 'ancionea3
de lege cu pedeap'a nc"i'orii pn la - ani inclu'i! 4alin.4$5, 435 art.%. CP5.
$0
I!an 6acari, op. cit. p. 34%
$E
Cod penal al <6 Co)entat, <edacia lui Ale*ei :arbniagr, p. $$%
A doua condiie caracteri3ea3 )ri)ea, fracia pedep'ei, dup e*ecutarea
efecti! a creia poate inter!eni aplicarea nlocuirii prii nee*ecutate a pedep'ei
cu o pedeap' )ai blnd. ,nlocuirea dat e'te per)i' de lege nu)ai dup ce
conda)natul a e*ecutat efecti! cel puin o trei)e din ter)enul de pedeap' 4alin.$
art.E$ CP5.
,n ca3ul aplicrii categoriei date de liberare de pedeap', per'oana poate fi
liberat, n ntregi)e 'au parial, de la pedeap'a co)ple)entar.
,nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd 'e
aplic conda)nailor de ctre in'tana de 2udecat, n ba3a propunerii
ad)ini'traiei in'tituiei penitenciare.
+a nlocuirea prii nee*ecutate a pedep'ei cu o pedeap' )ai blnd,
in'tana de 2udecat poate alege orice pedeap' )ai blnd, din cele 'pecificate la
art..$ CP, n li)itele pre!3ute pentru fiecare categorie de pedep'e 4alin.435 art.E$
CP5.
,nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd are un
caracter ab'olut, n 'en'ul c legiuitorul n ace't ca3, 'pre deo'ebire de liberarea
condiionat de pedeap' nainte de ter)en 4art.E% CP5 nu di'pune nici o condiie
cu pri!ire la co)porta)entul ulterior al conda)natului. Dac co)porta)entul de
care !a da do!ad conda)natul n perioada nlocuirii prii nee*ecutate din
pedeap' cu o pedeap' )ai blnd !a fi ilegal, in'tana nu !a putea anula acea't
categorie a liberrii de pedeap'.
,n ca3ul n care conda)natul fiind n e*ecutarea unei pedep'e )ai blnde,
'tabilite n condiiile art.E$ CP !a '!ri o nou infraciune, in'tana de 2udecat !a
aduga, n ntregi)e 'au parial, la pedeap'a aplicat prin noua 'entin partea
nee*ecutat a pedep'ei )ai blnde i nu a pedep'ei cu nc"i'oarea, iniial
pronunate prin 'entina de conda)nare. Dac per'oana nu a fo't liberat de la
pedeap'a co)ple)entar n legtur cu nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap'
cu o pedeap' )ai blnd, 'au a fo't liberat, dar parial i nu a e*ecutat1o, atunci
acea'ta la fel poate fi adugat la pedeap'a aplicat prin noua 'entin.
Aprecie) c n a'e)enea 'ituaii, aplicarea pedep'ei trebuie ' core'pund
condiiilor 'tabilite prin di'po3iiile art.0- CP 4aplicarea pedep'ei n ca3ul unui
cu)ul de 'entine5.
8tingerea antecedentelor penale, n ca3ul nlocuirii prii nee*ecutate din
pedeap' cu o pedeap' )ai blnd are loc potri!it di'po3iiilor alin.$ art.%%% CP.
Dac per'oana nu a fo't liberat de pedeap'a co)pli)entar n legtur cu
nlocuirea prii nee*ecutate din pedeap'a cu o pedeap'a )ai blnd, 'au a fo't
liberat, dar parial i nu a e*ecutat1o, atunci acea'ta la fel poate fi adaugat la
pedeap'a aplicat prin noua 'entin.
30
Confor) alin 4$5 al art.%%%din CP al <6, ter)enul 'tngerii antecedentelor
penale n ca3ul nlocuirii prii nee*ecutate din pedeap' cu o pedeap' )ai blnd
'e calculea3 pornindu1'e de la ter)enul real al pedep'ei e*ecutate, din )o)entul
liberrii de e*ecutare a pedep'ei principale i co)pli)entare. Dup ce conda)naii
au e*ecutat pedeap'a )ai blnd, ei 'e con'ider c n1au antecedente penale.
,n ce pri!ete in'tituia nlocuirii prii nee*ecutate din pedeap' cu o
pedeap' )ai bl7nd, potri!it pre!ederilor art. E$ CP <6, a2unge) la ur)toarea
conclu3ie: in'tituia n cau3 repre3int o oportunitate pentru cei conda)nai, care
acord po'ibilitatea de)on'trrii unui co)porta)ent adec!at n ti)pul e*ecutrii
pedep'ei )ai bl7nde i nu)ai acelor conda)nai care au pit pe calea corectrii,
'e cie'c n cele '!7rite i care nu au nclcri de regi).
(otodat, 'u'ine) pe deplin c re'triciile pre!3ute de art. E$ CP <6, ce
!i3ea3 categoria infraciunilor, nu re3i't criticilor actuale ale practicienilor i
)erit a fi )odificate n !ederea lrgirii 'pectrului dat de infraciuni, e!ident prin
deter)inarea ter)enelor difereniate ce trebuie ' fie e*ecutate. ,n ace't conte*t,
)enion) c propunerile de per'pecti!, enunate n cadrul 'tudiului ace'tei
in'tituii !a contribui la e*tinderea 'pectrului conda)nailor, care !or putea
beneficia de o a'tfel de liberare i )odalitii de cu)ulare a pedep'ei, 'tabilite
pentru noua infraciune cu pedeap'a)ai bl7nd.
30
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -%.
/*3* Liberarea de edea! a )in#ril#r
+egi'laia penal a <epublicii 6oldo!a cu pri!ire r'punderea )inorilor
pentru infraciunile 'a!rite de ei )anife't atitudinea u)an a 'tatului fa de
acea't categorie de per'onae, gri2 pe care o poart 'tatul fa de 'oarta
infractorilor )inori. +und n con'ideraie particularitile 'pecifice ace'tei
categorii de infractori, lip'a degradrii inrite, precu) i faptul c la dnii nu '1au
'tabilit definiti! concepiile anti'ociale i c ei pot fi corectai )ai repede i )ai cu
'ucce' dect !r'nicii, legi'laia pre!ede ter)ene )ai redu'e de pedeap' penal,
po'ibilitatea liberrii lor de pedeap' 'tabilit de 'entina de 2udecat. ,n afara de
acea'ta, legi'laia penal n !igoare nu pre!ede care!a e*cepii n pri!ina aplicrii
ace'tor )odalitti de liberare a per'oanelor care au '!rit infraciuni uoare 'au
)ai puin gra!e la o !r't 'ub %0 ani.
3%
,n'ui faptul '!ririi infraciunii de ctre un )inor 'e con'ider o
circu)'tan atenuant 4lit.b art./. CP5. De aceea, Plenul C.8.B. n p.$ al zotrrii
'ale De'pre practica aplicrii de ctre in'tantele 2udectoreti a legi'laiei n cadrul
e*a)inrii cau3elor pri!ind infraciunele '!rite de )inori din %$ noie)brie %EE/
'tipulea3 c la punerea pe rol a unei cau3e penale pri!ind infraciunele '!rite de
)inori ' 'e e*a)ine3e )inuio' te)einic are'trii pre!enti!e a )inorului, a!nd
n !edere ca o a'tfel de )a'ur poate fi aplicat nu)ai n ca3uri e*ceptionale.
In'tanele 2udectoreti nu trebuie ' ad)it ca3uri de aplicare a pedep'ei
penale fa de )inorii care au '!rit o infraciune ce nu pre3int un grad
pre2udiciabil 'porit, dac corectarea lor poate fi obinut pe calea aplicrii
)'urilor de con'trngere cu c"aracter educati! 4p.$0 al ace'tei "otarri5.
3$
,n confor)itate cu di'po3iiile alin.% art.E3 CP, )inorii conda)nai pentru
'!rirea unei infraciuni uoare 'au )ai puin gra!e pot fi liberai de pedeap' de
ctre in'tana de 2udecat dac 'e !a con'tata c 'copurile pedep'ei pot fi atin'e
prin internarea lor ntr1o in'tituie 'pecial de n!)nt i de reeducare 'au ntr1o
in'tituie curati! i de reeducare, precu) i prin aplicarea altor )'uri de
con'trngere cu caracter educati!, pre!3ute la art.%04 CP.
Condiiile aplicrii categoriei date de liberare de pedeap' 'unt ur)toarele:
%. per'oana conda)nat e'te )inor 4are !r'ta de pn la %0 ani5;
$. a '!rit o infraciune uoar 'au )ai puin gra! 4alin.4$5; 435 art.%. CP5;
3%
I!an 6acari, op. cit p. 343
3$
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 44E
3. in'tana de 2udecat a con'tatat c 'copurile pedep'ei pot fi atin'e fr
e*ecutarea n fapt a unei pedep'e penale.
Con'ecinele aplicrii liberrii de pedeap' a )inorilor potri!it alin.4%5
art.E3 CP con'tau n internarea ace'tora ntr1o in'tituie 'pecial de n!)nt i de
reeducare 'au ntr1o in'tituie curati! i de reeducare, precu) i n aplicarea altor
)'uri de con'trngere cu caracter educati!, pre!3ute la art.%04 CP
4a!erti')entul, ncredinarea )inorului pentru 'upra!eg"ere prinilor, per'oanelor
care i nlocuie'c 'au organelor 'peciali3ate de 'tat, obligarea )inorului ' repare
daunele cau3ate, obligarea )inorului de ur)a un cur' de trata)ent )edical de
reabilitare p'i"ologic5.
,ntr1o in'tituie 'pecial de n!)nt i de reeducare pot fi internate
per'oanele 'ntoa'e care nu 'ufer de o )aladie oarecare i care nu ntrebuinea3
alcool, 'ub'tane narcotice 'au to*ice. ,ntr1o in'tituie curati! i de reeducare 'e
internea3 per'oanele bolna!e de boli infecioa'e 4de e*., o boal !eneric,
tuberculo3, etc.5 'au care fac abu33 de alcool, ntrebuinea3 'ub'tane narcotice
'au to*ice.
/

Potri!it alin.4$5 art.E3 CP internarea )inorilor ntr1o in'tituie 'pecial de
n!)nt i de reeducare 'au ntr1o in'tituie curati! i de reeducare 'e 'tabilete
de ctre in'tana de 2udecat pe un ter)en de pn la atingerea )a2oratului. Prin
di'po3iiile alin.4%5 art.40/ CPP 'e co)pletea3 acea't pre!edere cu o 'pecificaie
i)portant: @... n' pe o durat nu )ai )are de ter)enul )a*i)al al pedep'ei
pre!3ute de Codul penal pentru infraciunea '!rit de )inorA.
Prelungirea ter)enului de aflare a per'oanei n ace'te in'tituii dup
)plinirea !r'tei de %0 ani e'te per)i' nu)ai pn la ab'ol!irea unei coli de
cultur general 'au de )e'erii.
,n ca3ul aplicrii liberrii de pedeap' a )inorilor in'tana de 2udecat
infor)ea3 de'pre acea'ta organul 'peciali3at de 'tat re'pecti! i pune n 'arcina
lui efectuarea controlului a'upra co)portrii )inorului conda)nat 4alin.$ art.40-
CPP5.
9*a)innd in'tituia liberrii de r'pundere penal 4la care ne1a) referit n
capitolul %. al )anualului5 a) 'tabilit c, una din categoriile ace'teia 'e refer la
liberarea de r'pundere a )inorilor 4art.-4 CP5.
Condiiile aplicrii aceleai )'uri de con'trngere cu caracter educati!,
pre!3ute la art.%04 CP att n ca3ul liberrii de r'pundere penal a )inorilor, ct
i la liberarea de pedeap' a ace'tora trebuie difereniate, reieind din ur)toarele:
/
6acari I. Dreptul penal al <epublicii 6oldo!a, partea general. # C"iinu: C.8.6., $00$, p.344.
a5 liberarea de r'pundere penal a )inorilor cu aplicarea )'urilor de
con'trngere )enionate, e'te ad)i' nu)ai n pre3ena condiiei ce 'e
refer la faptul c (inorul a svrit pentru pri(a dat o infraciune
uoar 'au )ai puin gra! 4alin.4%5 art.-4 CP5. ,n ca3ul liberrii de
pedeap' acea't condiie nu e'te 'pecificat, deci nu e'te obligatorie
4alin.4%5 art.E3 CP5;
b5 )inorilor liberai de r'pundere penal li 'e pot aplica )rile de
con'trngere cu caracter educati!, pre!3ute la art.%04 CP 4alin.4$5
art.-4 CP5. +iberarea de pedeap' a )inorilor pre'upune n pri)ul rnd
internarea ace'tora ntr1o in'tituie 'pecial de n!)nt i de
reeducare 'au ntr1o in'tituie curati! i de reeducare ca )odaliti
principale de reali3are a liberrii de ace't tip. Aplicarea altor )'uri de
con'trngere cu caracter educati!, pre!3ute la art.%04 CP nefiind
inter3i'e, dar reieind din coninutul legii penale ace'tea a!nd caracter
facultati!.
Aflarea )inorului n in'tituia 'pecial de n!)nt i de reeducare 'au
ntr1o in'tituie curati! i de reeducare poate fi ncetat pn la atingerea
)a2oratului dac )inorul datorit corectrii, nu )ai are ne!oie de influenare prin
acea't )'ur. Prelungirea aflrii per'oanei n in'tituiile )enionate dup
atingerea )a2oratului 'e ad)ite doar pn la ter)inarea de ctre ea a n!)ntului
general 'au profe'ional. C"e'tiunea ncetrii 'au prelungirii duratei aflrii
per'oanei n in'tituiile )enionate 'e 'oluionea3, n te)eiul de)er'ului
organului 'peciali3at de 'tat care a'igur corectarea )inorului de ctre 2udectorul
de in'trucie al in'tanei care a adoptat 'entina 'au al in'tanei n ra3a teritorial a
creia 'e g'ete do)iciliul )inorului 4alin.435 art.40/ CPP5.
Cu prere de ru, n coninutul art.E3 CP nu 'e conine nici o di'po3iie cu
pri!ire la con'ecinele 2uridice a e'c"i!rii cu pre)editare a )inorului de la
internarea ntr1o in'tituie 'pecial de n!)nt i de reeducare 'au ntr1o
in'tituie curati! i de reeducare precu) i de la ndeplinirea obligaiilor ce 'e
refer la alte categorii de )'uri de con'trngere aplicate n condiiile legii penale.
,n a'e)enea 'ituaii trebuie ' 'e procede3e dup prerea noa'tr, potri!it
di'po3iiei alin.4 art.%04 CP care 'tabilete: n ca3ul e'c"i!rii 'i'te)atice de la
)'urile de con'trngere cu caracter educati! de ctre )inori, in'tana de 2udecat,
la propunerea organelor de 'tat 'peciali3ate, anulea3 )'urile aplicate i decide
tri)iterea cau3ei penale procurorului 'au 'tabilete pedeap'a confor) legii n ba3a
creia per'oana a fo't conda)nat, dup ca3.
8tingerea antecedentelor penale n ca3ul liberrii de pedeap' a )inorilor 'e
efectuea3 potri!it art.%%% CP.
8entina de conda)nare n ca3urile pre!3ute de art.E3 CP 'e adopt fr
'tabilirea pedep'ei, cu liberare de pedeap' n ace'te condiii 4pct.35 alin.435 art.30E
CPP5.
Pre!ederile art. E3 CP <6 repre3int o in'tituie penal bine!enit n ca3ul
tragerii la r'pundere penal a )inorilor, care de )ulte ori din cau3a !7r'tei
re'pecti!e '!7re'c fapte penale fr a contienti3a pentru !iitor la ce 'e poate
a2unge, ceea ce creea3 )ulte di'cuii la co)parti)entul aplicrii )'urilor de
con'tr7ngere cu caracter educati!, fapt care a i deter)inat nece'itatea unor anali3e
)ai detaliate.
,n conclu3ie, 'e propune perfectarea pre!ederilor pct. 4%5 art.E3 CP <6,
a'tfel nc7t pentru infraciuni uoare i )ai puin gra!e ' 'e aplice )'urile
educati!e n ordine preferenial altele dec7t cele de internare ntr1o in'tituie
'pecial de n!)7nt 'au ntr1o in'tituie curati! i de reeducare, iar pentru
infraciuni gra!e nu)ai )'urile de internare n a'tfel de in'tituii. (otodat,
nece'it a )eniona c in'tana de 2udecat aplic ace'te )'uri, reieind din
aprecierea faptului c 'copurile pedep'ei pot fi atin'e doar prin )'urile educati!e
i nu altfel. Propunerile n cau3 !or 'tabili o ec"itate n aplicarea )'urilor
educati!e pentru )inori, n funcie de gra!itatea faptei pe care a '!7rit1o dei
)'urile educati!e nu pre3int n 'ine pedep'e penale, n' ace'tea dori) 'au nu
contribuie la o reeducare i 'c"i)bare a co)porta)entului, ulterior, pe care l !a
a!ea )inorul n 'ocietate.
/*4* Liberarea de edea! da%#ri% !c5i)brii !i%$aiei
? alt categorie a liberrii de pedeap' penal e'te pre!3ut la art.E4 CP
care 'tabilete condiiile liberrii de pedeap' datorit 'c"i)brii 'ituaiei. Potri!it
ace'tei di'po3iii per'oana care a '!rit o infraciune uoar 'au )ai puin gra!
poate fi liberat de pedeap' dac 'e !a con'tatat c, la data 2udecrii cau3ei
datorit 'c"i)brii 'ituaiei, fapta '!rit i1a pierdut caracterul pre2udiciabil i,
n !irtutea co)portrii ireproabile dup '!rirea infraciunii, per'oana re'pecti!
poate fi corectat fr e*ecutarea pedep'ei.
Din acea't regle)entare legi'lati! 'e de'prind condiiile liberrii de
pedeap' penal datorit 'c"i)brii 'ituaiei care 'unt:
%5 per'oana a '!rit o infraciune uoar 'au )ai puin gra! 4alin.$5, 35
art.%. CP5;
$5 la data 2udecrii cau3ei, datorit 'c"i)brii 'ituaiei, fapta '!rit i1a
pierdut caracterul pre2udiciabil;
35 n !irtutea co)portrii ireproabile dup '!rirea infraciunii, per'oana
re'pecti! poate fi corectat fr e*ecutarea pedep'ei.
Dup cu) 'a artat anterior, '!rirea unei infraciuni uoare 'au )ai puin
gra!e con'tituie i un te)ei al liberrii de r'pundere penal potri!it art.-0 al CP.
,n' n ca3ul liberrii de ra'pundere penal, legiuitorul cere ca infraciunea uoar
'au )ai puin gra! ' fie co)i' pentru pri)a dat. Din acea't di'po3iie reie'e
c, n ca3ul liberrii de pedeap' penal, legiuitorul are n !edere '!rirea a dou
'au )ai )ultor infraciuni u'oare 'au )ai puin gra!e, n care infraciunea a doua i
celelalte repre3int o repetare de infraciuni. Deci, pentru a deli)ita liberarea de
pedeap' penal de liberarea de ra'pundere penal, prin ter)enul yinfraciune
uoar 'au )ai puin gra!A din di'po3iia art. E4 al CP, 'e pre'upune '!rirea a
dou 'au )ai )ultor infraciuni uoare 'au )ai puin gra!e.
33
$ri(a condiie nece'ar a fi ndeplinit pentru a 'e putea di'pune liberarea de
pedeap', pri!ete n pri)ul rnd caracterul i gradul pre2udiciabil ab'tract al
infraciunilor aa cu) ace'ta 'e reflect n pedep'ele pre!3ute de lege. Altfel 'pu',
liberarea de pedeap' penal datorit 'c"i)brii 'ituaiei nu poate fi di'pu' dect
n ca3ul '!ririi acelor infraciuni pentru care legea penal pre!ede pedeap'a
)a*i) cu nc"i'oare pe un ter)en de pn la - ani inclu'i!.
)a data judecrii cau&ei datorit schi(brii, fapta svrit i+a pierdut
caracterul prejudiciabil.
Condiia pri!ete fapta, n 'en'ul c pentru a beneficia de liberarea de
pedeap'a penal e'te nece'ar ca aciunea 4inaciunea5 '!rit ' fi pierdut
caracterul 'u pre2udiciabil. 9'te !orba de'pre inter!enia cror!a1i 'c"i)bri de
ordin obiecti! n re3ultatul unor refor)e de ordin 'ocial1econo)ic, politic n
li)itele rii n ntregi)e 'au a unei localiti anu)e. 8c"i)barea 'ituaiei n ace't
'en' are loc independent de contiina i !oina per'oanei !ino!ate n '!rirea
infraciunii 4de pild, re!ocarea 'trii e*cepionale, refor)a econo)ic 'au
)onetar,etc.5. Drept e*e)plu de 'c"i)bare a 'ituaiei n re3ultatul creia fapta i1
a pierdut caracterul pre2udiciabil poate 'er!i i '!rirea infraciunii de !7nat ilegal
4n locuri inter3i'e5, dac 'e !a con'tata ca la data 2udecrii cau3ei, !7natul n acel
loc e'te per)i' de2a n re3ultatul n)ulirii e*ce'i!e a unor 'pecii de ani)ale.
33
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 4-$
Practic, 'c"i)barea 'ituaiei trebuie nelea' n 'en' )ai larg ca anu)ite
'c"inbri: la ntreprindere, n organi3aie, in'tituie 4de e*e)plu, re'tructurarea 'au
lic"idarea lor5. ,n' n aa ca3 'e con'ider c i1a pierdut caracterul pre2udiciabil
nu in'i fapta, dar per'oana celui !ino!at, iar pericolul 'ocial al faptei r)ne
ne'c"i)bat, acelai. 8e 'c"i)b nu)ai condiia n care 'e afl per'oana !ino!ata
pn la co)iterea infraciunii. In'tana de 2udecat de'eori n calitate de 'c"inbare a
'ituaiei recunoate eliberarea din funcie, pe care o e*ercit per'oana pn la
'!rirea infraciunii.
De'eori, n practic drept 'c"inbare a 'ituaiei 'e tratea3 i unele 'c"i)bri
po'iti!e n !iaa per'oanei care a '!rit infraciune, de e*e)plu: recrutarea n
rndurile forelor ar)ate ale rii, anga2area la 'er!iciu 'au ntrarea ntr1o in'tituie
de n!)nt, nor)ali3area 'ituaiei n fa)ilie.
34
,n virtutea co(portrii iresponsabile dup svrirea infraciunii, persoana
respectiv poate fi corectat fr executarea pedepsei.
Acea't condiie pri!ete conduita fptuitorului ulterior co)iterii
infraciunii, !i37nd ele)ente, date care in de per'onalitatea infractorului. In'tana
de 2udecat n anali3a ndeplinirii ace'tei condiii !a a!ea n !edere toate datele i
infor)aiile ce pot caracteri3a per'onalitatea celui care a '!rit infraciunea,
po'terior co)iterii ei, n 'en'ul c fptuitorul n acea't perioad de ti)p a dat
do!ada unei bune co)portri, a re'pectat ntoc)ai legile i regulile de con!ieuire
'ocial.
(oate ace'te date trebuie ' duc la conclu3ia c, pentru corectarea
fptuitorului, nu e'te nece'ar ' 'e e*ecute pedeap'a penal.
Ca i n ca3ul liberrii de pedeap' a )inorilor, categoria liberrii datorit
'c"i)brii 'ituaiei e'te regle)entat att de in'tituia liberrii de r'pundere
penal 4art.-0 CP5 ct i cea a liberrii de pedeap' penal 4art.E4 CP5.
9!ident, c ntre ace'tea trebuie ' e*i'te care!a1i deo'ebiri, care de fapt au
i generat introducerea lor n cuprin'ul unor dou in'tituii de'ine'tttoare ale
dreptului penal.
,n ace't conte*t, aprecie) n calitate de deo'ebire principal faptul c n
ca3ul liberrii de pedeap' datorit 'c"i)brii 'ituaiei 'e cere ca per'oana c fi
'!rit o infraciune uoar 'au )ai puin gra!. ,n ca3ul liberrii de r'pundere
penal n aceleai condiii e'te ab'olut nece'ar e*i'tena faptului ca per'oana ' fi
co)i' pentru pri(a dat o infraciune uoar 'au )ai puin gra!.
34
I!an 6acari, op. cit. p. 34.
+iberarea de pedeap' datorit 'c"i)brii 'ituaiei are un caracter facultati!,
ace'ta fiind un drept i nu o obligaie a in'tanei de 2udecat. Categoria liberrii
e*a)inat n ace't paragraf are caracter ab'olut, n 'en'ul c e*i'tena ei nu e'te
condiionat de 'tabilirea cror!a1i cerine referitoare la co)porta)entul ulterior al
fptuitorului liberat de pedeap'a penal n ace'te condiii.
,n ce pri!ete in'tituia liberrii de pedeap'a penal regle)entat, confor)
pre!ederilor art.E4 CP <6 atunci )erit a )eniona c 'u'ine) ideea potri!it
creia legiuitorul ar trebui ' deter)ine e*act interpretarea ter)enului 'c"i)bare a
'ituaiei, deoarece confu3ul n interpretare e*i't, cel puin acea'ta e'te precutat
n doctrina dreptului penal. ,n ace't 'en', 'e propune o for)ulare legal nou a art.
E4 CP <6, care '1ar a*a pe coninutul noiunii de 'c"i)abre a 'ituaiei i care ar
include at7t for)a obiecti!, precu) i pe cea 'ubiecti!, legat de
co)porta)entul per'oanei !ino!ate de '!7rirea infraciunii uoare 'au )ai puin
gra!e.
A'tfel, conclu3iile raportate la in'tituia liberii condiionate de pedeap'
nainte de ter)en ur)ea3 a )eniona c acea'ta e'te pre!3ut at7t n legea penal
a <epublicii 6oldo!a, c7t i n legile penale ale altor 'tate.
/*6* Liberarea de la e0ec$%area ede!ei a er!#anel#r &ra' b#lna'e
Anterior noul Cod penal, acea't categorie de liberare de la e*ecutarea pedep'ei
era pre!a3ut de art. 34$ CPP din %E.%. Pentru pri)a dat, categoria de liberare n
cau3 e'te direct regle)entat de Codul penal din $00$.
3-

+iberarea de la e*ecutarea pedep'ei a per'oanelor gra! bolna!e e'te
pre!3ut n art.E- CP, care 'tabilete trei te)eiuri, e*i'tena crora poate genera
aplicarea categoriei liberrii date:
a5 )boln!irea de o boal p'i"ic;
b5 )boln!irea de o alt boal gra!;
c5 )boln!irea )ilitarului de o boal care l face inapt pentru 'er!iciul
)ilitar.
@Per'oana care n ti)pul e*ecutrii pedep'ei, '1a )boln!it de o boal
p'i"ic, ce o lip'ete de po'ibilitatea de a1i da 'ea)a de aciunile 'ale 'au de a le
diri2a, e'te liberat de e*ecutarea pedep'ei. Ace'tei per'oane in'tana de 2udecat i
poate aplica )'uri de con'trngere cu caracter )edical 4alin.% art.E- CP5.A
3-
Ale*andru :orodac, op. cit. p. 4-3
-oala psihic n 'en'ul alin.% art.E- CP cuprinde o grup de boli p'i"ice ce
lipsesc persoana de posibilitatea de a+i da sea(a de aciunile sale sau de a le
dirija
Di'po3iiile alin.% art.E- CP 'unt aplicabile nu)ai a'upra per'oanelor care '1
au )boln!it de o boal p'i"ic n ti)pul e*ecutrii pedep'ei. Dac n', per'oana
a '!rit infraciunea fiind bolna! de o boal p'i"ic care nu1i per)itea '1i dea
'ea)a de faptele 'ale 'au nu putea ' le diri2e3e ea e'te recuno'cut ire'pon'abil
i nu e'te pa'ibil de r'pundere penal 4alin.4%5 art.$3 CP5.
Per'oana care n ti)pul e*ecutrii pedep'ei '1a )boln!it de o boal p'i"ic,
din care cau3 ea e'te incapabil 'a1i dea 'ea)a de aciunele 'ale 'au ' le
diri2e3e, in'tana de 2udecat i poate aplica pedeap'a dupa in'anatoire dac nu a
e*pirat ter)enul de pre'cripie i dac nu e*i't alte )oti!e pentru liberarea ei de
r'pundere penal i de pedeap'. 4alin.4%5 al art.%0$ din CP al <65. Confor)
alin.$ al ace'tui art. orice per'oan care, dup 'a!rirea infraciunii 'au n ti)pul
e*ecutrii pedep'ei '1a nboln!it de o boala gra!, alta dect cea 'pecificat la
alin. 4%5 al art.E- din CP al <6, ce )piedic e*ecutarea pedep'ei, poate fi liberat
de e*ecutarea pedep'ei de ctre in'tana de 2udecat.
+iberarea de la e*ecutarea pedep'ei a per'oanei care '1a )boln!it de o
boal p'i"ic are caracter obligator , nu depinde de aprecierea in'tanei de 2udecat
i 'e aplic indiferent de caracterul i gradul pre2udiciabil al infraciunii '!rite,
)ri)ea pedep'ei nee*ecutate i alte circu)'tane. Per'oanei n cau3 in'tana de
2udecat i poate aplica )'uri de con'trngere cu caracter )edical, pre!3ute la
art.EE1%0$ CP.
Potri!it alin.-, art. %4E al Codului de e*ecutare al 'anciunilor de drept penal
de)er'ul pentru eliberarea de e*ecutare a pedep'ei din cau3a bolii )intale a
conda)natului e'te fcut n in'tana 2udectorea'c de ctre eful organului care
pune n e*ecutare pedeap'a. Conco)itent cu de)er'ul, 'e depune n in'tan
raportul )edical i do'arul conda)natului.
,n te)eiul art. E- din Codul penal, liberarea de la e*ecutarea pedep'ei a
per'oanelor gra! bolna!e 'e di'pune de ctre in'tana de 2udecat n a crei ra3
teritorial 'e afl in'tituia 'au organul care a'igur e*ecutarea pedep'ei pe ba3a
de)er'ului ace'tora 4alin.4%5, 4$5 ale art. $E% din Codul de e*ecutare al <65.
Per'oanei care n ti)pul e*ecutrii pedep'ei '1a )boln!it de o boal
p'i"ic, din care cau3 ea e'te incapabil '1i dea 'ea)a de aciunile 'ale 'au ' le
diri2e3e, in'tana de 2udecat i poate aplica pedeap'a dup n'ntoire dac nu a
e*pirat ter)enul de pre'cripie i dac nu e*i't alte )oti!e pentru liberarea ei de
r'pundere penal i de pedeap' 4alin.4%5 art.%0$ CP5.
Per'oana care, dup '!rirea infraciunii 'au n ti)pul e*ecutrii pedep'ei,
'1a )boln!it de o boal gra!, alta dect cea 'pecificat la alin.4%5 art.E- CP, ce
)piedic e*ecutarea pedep'ei, poate fi liberat de e*ecutarea pedep'ei de ctre
in'tana de 2udecat. +iberarea de la e*ecutarea pedep'ei n 'ituaia dat are
caracter facultativ, ace'ta fiind un drept i nu o obligaie pentru in'tana de
2udecat, 'pre deo'ebire de liberarea n ca3ul )boln!irii de o boal p'i"ic.
,n proce'ul 'oluionrii po'ibilitii aplicrii categoriei date a liberrii de
pedeap' in'tana de 2udecat !a lua n !edere nu nu)ai caracterul, tipul )aladiei
de care '1a )boln!it inculpatul, conda)natul dar i gradul pre2udiciabil al
infraciunii '!rite, per'onalitatea infractorului, precu) i alte circu)'tane ce '1
ar referi la po'ibilitatea 'au i)po'ibilitatea e*ecutrii ulterioare a pedep'ei
4ter)enul pedep'ei e*ecutate, 'tarea fa)ilial, co)porta)entul n locul de
deinere5. ,)boln!irea de o boal gra! pre'upune apariia unei 'tri deo'ebit de
periculoa'e a 'ntii per'oanei, care poate pro!oca in!aliditatea total, pierderea
po'ibilitii de a 'e depla'a etc. 4de e*.: )eta'ta3a organelor interne la un bolna! de
cancer, leuce)ie, ciro3 a ficatului5. +i'ta bolilor gra!e e'te 'tabilit de 6ini'terul
8ntii al <6.
Potri!it alin.435 art.E- CP, )ilitarul aflat 'ub are't 'au ntr1o unitate )ilitar
di'ciplinar 'e liberea3 de e*ecutarea ulterioar a pedep'ei dac '1a )boln!it de
o boal care l face inapt pentru 'er!iciul )ilitar. Partea nee*ecutat a pedep'ei
poate fi nlocuit cu o pedeap' )ai blnd. Ace'te di'po3iii 'unt aplicabile nu)ai
fa de )ilitarii aflai 'ub are't 'au ntr1o unitate )ilitar di'ciplinar. (e)ei
pentru liberarea de e*ecutarea ulterioar a pedep'ei 'er!ete )boln!irea
)ilitarului de o boal care1l face inapt pentru 'er!iciul )ilitar. +i'ta ace'tor boli
e'te 'tabilit de 6A al <6. Categoria re'pecti! a liberrii de la e*ecutarea
pedep'ei are caracter obligator, ntruct nu depinde de aprecierea in'tanei de
2udecat.
+egea pre!ede nu nu)ai te)eiul i condiiile liberrii de la e*ecutarea
pedep'ei a per'oanelor gra! bolna!e, dar i con'ecinele 2uridice n ca3ul
n'ntoirii per'oanelor fa de care au fo't aplicate pre!ederilor ace'tei categorii
a liberrii. ,n a'e)enea 'ituaii, potri!it alin.445 art.E- CP ele pot fi 'upu'e
pedep'ei dac nu au e*pirat ter)enele pre'cripiei pre!3ute la art..0 i E/ CP. ,n
ca3ul aplicrii pedep'ei dup n'ntoire, durata de aplicare a )'urilor de
con'trngere cu caracter )edical 'e deduce din ter)enul pedep'ei 4alin.4$5 art.%0$
CP5.
<aportarea conclu3iilor referitor la in'tituia liberarrii de pedeap'a penal a
per'oanelor gra! bolna!e ne face ' deduce) ur)toarele: acea't )odalitate a
liberrii de pedeap'a penal e'te una bine!enit n legea penal a <6, deter)in7nd
'oluia adec!at pentru 'ituaiile n care per'oana nu poate e*ecuta o pedeap'a )ai
departe n )ediul penitenciar, reieind din 'ituaia 'ntii afectat de o boal
gra!. ? a'tfel de liberare pentru per'oanele n cau3 !a deter)ina beneficii at7t
pentru 'i'te)ul penitenciar, care !a c"eltui )ai puin pentru deinerea i tratarea
ace'tor boli, c7t i pentru conda)nat oferindu1i po'ibilitatea ' 'e reintegre3e c7t
)ai cur7nd po'ibil i o an' pentru e!aluarea co)porta)entului 'u infracional
n !ederea unei bune con!ieuiri n 'ocietate.
/*7* A)8narea e0ec$%rii ede!ei en%r$ 9e)ei &ra'ide +i 9e)ei care a$
c#ii (n '8r!% de 8n la : ani
,n confor)itate cu art.E. din CP al <6, fe)eilor gra!ide conda)nate i celor
care au copii n !r't de pn la 0 ani, cu e*cepia celor conda)nate la inc"i'oare
pe un ter)en )ai )are de - ani pentru infraciuni gra!e, deo'ebit de gra!e i
e*cepional de gra!e )potri!a per'oanei, in'tana de 2udecat le poate a)na
e*ecutarea pedep'ei pn la atingerea de ctre copil a !r'tei de 0 ani 4alin.%5.
Cna din )anife'trile e*i'tenei principiului u)ani')ului legii penale
con't n po'ibilitatea aplicrii a)nrii e*ecutrii pedep'ei pentru fe)ei gra!ide i
fe)ei care au copii n !r't de pn la 0 ani, regle)entat de coninutul art.E. CP
i condiionat de crearea unor condiii fa!orabile fe)eilor n perioada gra!iditii,
naterii i educrii copiilor )inori. ? pri) condiie a a)nrii e*ecutrii pedep'ei
pre!3ut de art.E. CP con't n faptul c acea'ta are un de'tinatar 'pecial i e'te
aplicabil nu)ai n pri!ina fe)eilor gra!ide i celor care au copii n !r't de pn
la 0 ani.
9'te apreciabil i faptul c n acea't 'ituaie nu pre3int i)portan
)o)entul apariiei 'trii de gra!iditate: pn la pronunarea 'entinei de
conda)nare 'au n perioada e*ecutrii pedep'ei.
? alt condiie ab'olut nece'ar pentru aplicarea pre!ederilor art.E. CP
re3id n faptul c !r'ta de pn la 0 ani a copilului 4copiilor5 trebuie con'tat la
)o)entul pronunrii 'entinei de conda)nare.
A treia condiie a aplicrii a)nrii e*ecutrii pedep'ei pentru ace'te
categorii de per'oane 'e refer la caracterul i gradul pre2udiciabil al infraciunii
'!rite, tipul i i li)ita de pedeap' 'tabilit. ,n ace't 'en', alin.4%5 art.E. CP
'pecific drept 'ubiect al a)nrii date fe)eile care e*ecut pedeap'a cu
nc"i'oare, 'tabilit pe un ter)en nu )ai )are de - ani pentru '!rirea
infraciunii uoare 'au )ai puin gra!e.
Potri!it art. %-$ i %-3 al Codului de e*ecutare al 'anciunilor de drept penal
'unt pre!3ute condiiile a)nrii e*ecutrii pedep'elor penale gra!e i con'tituie
nere'pectarea de ctre conda)nat a condiiilor de a)nare a e*ecutrii pedep'elor
penale 'ub a'pectul dreptului e*ecuional penal.
Dup coninutul 'u 2uridic, a)narea e*ecutrii pedep'ei fe)eilor gra!ide i
fe)eilor care au copii n !r't de pna la 0 ani repre3int n 'ine o )odalitate de
liberare de la e*ecutarea pedep'ei 'tabilit de 2udecat 4acea't )'ur 2uridic e
'tipulate n Partea =eneral, ntitulat y+iberarea de pedeap' penalA5.
3.
A)narea e*ecutrii pedep'ei pentru fe)ei gra!ide i fe)ei care au copii n
!r't de pn la 0 ani are un caracter facultativ, con'tituind un drept i nu o
obligaie a in'tanei de 2udecat i condiional. Caracterul condiional 'e e*pri)
n faptul c e*i't un organ 'pecial care e*ercit controlul a'upra
co)porta)entului conda)natei, la propunerea cruia in'tana de 2udecat poate
anula a)narea e*ecutrii pedep'ei, di'punnd tri)iterea conda)natei pentru
e*ecutarea pedep'ei la locul 'tabilit n "otrrea 2udectorea'c. +egea 'tabilete
trei te)eiuri pentru anularea a)nrii e*ecutrii pedep'ei.
Pri)ul te)ei con't n faptul, c fe)eile )enionate n alin.4%5 art.E. CP au
renunat la copil 4l1au tran')i' ntr1o ca' de copii, rudelor 'au altor per'oane5.
9*i'tena celui de1al doilea te)ei e'te condiionat de faptul c, per'oanele
)enionate anterior continu ' 'e e'c"i!e3e de la educarea copiilor dup
a!erti')entul fcut de organul care e*ercit controlul a'upra co)porta)entului
conda)natei.
Ace'te dou te)eiuri au un caracter facultati!, ntruct proble)a anulrii
a)nrii e*ecutrii pedep'ei e'te 'oluionat de in'tana de 2udecat, a!ndu1'e n
!edere co)porta)entul conda)natei n perioada a)nrii, cau3ele i for)ele
renunrii de la copil precu) i cau3ele i caracterul e'c"i!rii de la educarea
copilului.
3.
I!an 6acari, op. cit. p. 34E
Cel de1al treilea te)ei pentru anularea a)nrii e*ecutrii pedep'ei are
caracter obligator i con't n '!rirea de ctre conda)nat a unei noi infraciuni
n perioada a)nrii e*ecutrii pedep'ei 4alin.445 art.E. CP5. ,n a'e)enea 'ituaii
in'tana de 2udecat 'tabilete pedeap'a dup regulile cu)ulului de 'entine,
pre!3ute la art.0- CP.
In'tana de 2udecat e'te n drept nu nu)ai ' aplice a)narea e*ecutrii
pedep'ei pentru categoriile de per'oane )eninate la alin.4%5 art.E. CP, dar i '
e*a)ine3e po'ibilitatea nee*ecutrii de ctre conda)nat a ter)enului r)a'
nee*ecutat din pedeap' la atingerea de ctre copil a !r'tei de 0 ani. <eieind din
coninutul alin.435 art.E. CP, in'tana poate di'pune liberarea conda)natei de
e*ecutarea prii nee*ecutate a pedep'ei; ori nlocuirea prii nee*ecutate a
pedep'ei, cu o pedeap' )ai blnd; 'au tri)iterea conda)natei n in'tituia
core'pun3toare pentru e*ecutarea prii nee*ecutate a pedep'ei.
Analogic !a proceda in'tana i n ca3ul dece'ului copilului, 'ur!enit n
perioada a)nrii e*ecutrii pedep'ei.
?ficiul de e*ecutare n a crui ra3 teritorial 'e afl do)iciliul conda)natei
ntreprinde aciuni de 'upra!eg"ere i probaiune a conda)natei pe toata perioada
pentru care a fo't a)nat e*ecutarea pedep'ei 4alin. 4$5 al art.$/E din Codul de
e*ecutare al <epublicii 6oldo!a5.
3/
In'tituia liberrii de pedeap'a penal prin inter)ediul a)7nrii e*ecutrii
pedep'ei pentru fe)ei gra!ide i fe)ei care au copii n !7r't de p7n la 0 ani
r'punde adec!at politicii penale, care 'tatuea3 !e"e)ent i pri)ordial a'upra
educrii copilului care )erit a i 'e acorda o atenie deo'ebit, dar nu a e*ecutrii
pedep'ei penale de ctre )a)a ace'tuia care a '!7rit o fapt penal de o anu)it
gra!itate. (otodat, legiuitorul ar fi bine ' ia n con'iderare 'ituaiile ce pot aprea
n ti)pul a)7nrii e*ecutrii pedepe'ei pe care legea penal nu le acoper. A'tfel,
'u'ine) pe deplin propunerile de lege ferenda )enionate, cu referire la 'ituaiile
n care decedea3 copilul n ti)pul a)7nrii e*ecutrii pedep'ei, fapt ce !a uura
'oluia in'tanelor de 2udecat la luarea unei deci3ii adec!ate, reieind din 'ituaia
p'i"ologic a )a)ei dup pierderea copilului.
/*:* Pre!criia e0ec$%rii !en%inei de c#nda)nare
3/
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -$-
Pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare e'te regle)entat de art.E/
CP, legea fcnd di'tincie ntre pre'cripia tragerii la r'pundere penal 4art..0 CP5
i pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare. Prin prescripia executrii
sentinei de conda(nare 'e nelege nlturarea executrii pedepsei, stabilite n
sentina de conda(nare definitiv dup trecerea unui anu(it ter(en prev&ut de
lege, calculat din &iua n care sentina a r(as definitiv (recerea ace'tui ti)p
face ca pedeap'a, re'pecti! e*ecutarea ei, ' nu 'e )ai 2u'tifice, ' nu )ai fie
nece'ar, ntruct eficiena ace'teia e'te di)inuat pn la di'pariie, ne)aifiind
po'ibil reali3area 'copurilor pre!3ute de lege a pre!eniei generale i 'peciale.
Pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare con'tituie o cau3 care atinge
dreptul de a i)pune e*ecutarea pedep'ei i obligaia conda)natului de a 'uporta
con'ecinele faptei 'ale, e*ecutnd pedeap'a.
30
Prin pre'cripia e*cutrii 'entinei de conda)nare 'e nelege liberarea
conda)natului de e*cutarea )'urii de pedeap' 'tabilit de in'tana de 2udecat,
dac la data pronunrii ei au e*pirat ter)enele indicate de lege 4art.E/ din CP al
<65 i dac pre'cripia nu a fo't 'u'pendat.
Dup e*pirarea unor anu)ite ter)ene din )o)entul pronunrii 'entinei pot
a!ea loc 'c"i)bri e'eniale po3iti!e n ceea ce pri!ete caracteri'tica per'oanei
celui conda)nat: de e*e)plu, el )uncete cin'tit, are o co)portare irepro'abil,
particip acti! la !iaa ob'tea'c etc. ,n afar de acea'ta, n ti)pul ce 'a 'cur' de la
data ntrrii n !igoare a 'entinei de 2udecat pot fi pierdute ireparabil probele
)ateriale care nc nu au fo't e*a)inate, dar care au o )are i)portan pentru
per'oana !ino!at. (otodat o ruptur )are n ti)p ntre )o)entul '!ririi
infraciunii i aplicarea pedep'ei ngreunea3 atingerea 'copurilor de ba3 ale
pedep'ei: corectarea i reeducarea conda)natului, pre!enirea '!ririi de noi
infraciuni. Din ace'te i alte con'iderente legea penal pre!ede po'ibilitatea
liberrii de pedeap' penal datorit pre'cripiei e*ecutrii 'entinei de
conda)nare.
Codul penal pentru pri)a dat 'tabilete pre'cripia n funcie de categoriile
infraciunilor, pre!3ute n art.%. CP i nu de )'ura i ter)enul pedep'ei 'tabilite
de in'tana de 2udecat, dup cu) 'e pre!edea n Codul penal al <6 din %E.%.
Din anu)ite )oti!e, 'entina de conda)nare poate i ' nu fie pu' n e*ecutare
4conda)natul ti)p indelungat a fo't bolna!, a e!adat, '1a 'u'tra' cu rea1!oin de
la e*ecutarea pedep'ei5.
3E

A'tfel n funcie de categoriile infraciunilor alin.4%5 art.E/ CP fi*ea3
ur)toarele ter)ene generale de pre'cripie:
30
8tela :otnaru, Alina Da!ga, Vladi)ir =ro'u, 6ariana =ra)a, op. cit. p. -$-
3E
I!an 6acari, op. cit. p. 3-$
a% .ani, n ca3 de conda)nare printr+o infraciune uoar;
b% / ani, n ca3 de conda)nare pentru o infraciune (ai puin grav;
c% !0 ani, n ca3 de conda)nare pentru o infraciune grav;
d% !1 ani, n ca3 de conda)nare pentru o infraciune deosebit de grav*
e% .0 de ani, n ca3 de conda)nare pentru o infraciune excepional de
grav
Din acea't regle)entare ob'er!) c pre'cripia e*ecutrii 'entinei de
conda)nare pre3u) nlturarea e*ecutrii pedep'ei principale i anu)e a celei cu
nc"i'oare, 'tabilite prin 'entina de conda)nare.
Durata ter)elor de pre'cripie 'e calculea3 din 3iua n care 'entina de
conda)nare a r)a' definiti!. (er)enele de pre'cripie a e*ecutrii pedep'ei 'e
reduc pe 2u)tate pentru per'oanele care la data '!ririi infraciunii erau )inori,
alin.4$5 art.E/ CP.
Curgerea pre'cripiei 'e ntrerupe dac per'oana 'e 'u'trage de la e*ecutarea
pedep'ei 'au dac, pna la e*pirarea ter)enilor pre!3ute n alin. 4%5 i 4$5, art.E/
CP '!rite cu intenie o nou infraciune. ,n ca3ul e'c"i!rii de la e*ecutarea
pedep'ei, curgerea ter)enului de pre'cripie incepe din )o)entul pre3entrii
per'oanei pentru e*ecutarea pedep'ei 'au din cel al reinerii pre3entrii per'oanei
pentru e*ecutarea pedep'ei 'au din cel al reinerii ace'teia, iar n ca3 de co)itere a
unei noi infraciuni1din )o)entul '!iririi ei alin.435 art.E/ CP.
Pentru ca pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare '1i produc
efectele e'te ab'olut nece'ar ca ter)enul pre'cripiei ' curg nentrerupt i
integral. Pe cale de con'ecin, orice ntrerupere a cur'ului pre'cripiei e*ecutrii
'entinei de conda)nare atrage un nou ter)en de pre'cripie.
Prin di'po3iiile alin.435 art.E/ CP 'unt 'tabilite dou te)eiuri n pre3ena
crora curgerea pre'cripiei 'e ntrerupe:
a5 atunci cnd per'oana 'e 'u'trage de la e*ecutarea pedep'ei;
b5 dac pn la e*pirarea ter)enelor pre!3ute la alin.4%5 i 4$5 art.E/ CP,
per'oana '!rete cu intenie o nou infraciune. Prin 'u'tragerea
per'oanei de la e*ecutarea pedep'ei ur)ea3 ' nelege) orice aciuni
intenionate, '!rite n 'copul e'c"i!rii de la e*ecutarea 'entinei de
conda)nare.
,n ce pri!ete cel de1al doilea te)ei, pentru ntreruperea curgerii pre'cripiei
nu pre3int nici o i)portan gradul pre2udiciabil al infraciunii co)i'e, ci nu)ai
faptul, c acea'ta ' fi fo't '!rit cu for)a intenionat a !ino!iei 4art.%/ CP5
i pn la e*pirarea ter)enelor pre!3ute de lege.
,n dependen de ace'te dou te)eiuri e*i't i dou 'ituaii diferite de
calculare a noului ter)en de pre'cripie. ,n ca3ul e'c"i!rii de la e*ecutarea
pedep'ei, curgerea ter)enului de pre'cripie ncepe din )o)entul pre3entrii
per'oanei pentru e*ecutarea pedep'ei 'au din )o)entul reinerii ace'teia, iar n ca3
de co)itere a unei noi infraciuni # din )o)entul '!ririi ei.
Inter!enia in'tituiei pre'cripiei e*ecutrii 'entinei de conda)nare duce la
nlturarea obligatorie a e*ecutrii pedep'ei, o a'e)enea liberare de pedeap'
penal con'tituie o obligaie i nu un drept al in'tanei de 2udecat, ea are un
caracter absolut i definitiv, irevocabil, liberarea dat neputnd fi anulat n ba3a
!re1unui oarecare te)ei.
,n confor)itate cu principiile i nor)ele dreptului internaional legiuitorul
no'tru a pre!3ut n legea penal unele 'ituaii, cnd pre'cripia nu nltur
e*ecutarea pedep'elor principale 'tabilite pentru anu)ite categorii de infraciuni
deo'ebit de periculoa'e 4alin.445 art.E/ CP5. 9'te !orba de'pre infraciunile contra
pcii i 'ecuritii o)enirii 'au infraciunile de r3boi, i anu)e cele pre!3ute la
art.%3-1%3/, %3E i %43 CP 4genocidul; ecocidul; trata)ente inu)ane; planificarea,
pregtirea, declanarea 'au ducerea r3boiului; precu) i aplicarea )i2loacelor i
)etodelor inter3i'e de ducere a r3boiului5. 8entina de conda)nare, pronunat
pentru '!rirea oricreia din ace'te infraciuni ur)ea3 a fi e*ecutat indiferent
de )o)entul reinerii per'oanei conda)nate, ce 'e e'c"i!ea3 de la e*ecutarea
pedep'ei 'au de pre3ena oricror altor circu)'tane.
,n ur)a 'tudiului efectuat a'upra in'tituiei pre'cripiei e*ecutrii 'entinei
de conda)nare, a2unge) la ur)toarea conclu3ie: cu ade!rat e*ecutarea tardi! a
unei pedep'e penale 'tabilite prin 'entina de conda)nare, precu) inclu'i! cea
co)ple)entar, nu1i are efectul pe care l1ar fi putut a!ea dac pedeap'a penal ar
fi nceput a fi e*ecutat din )o)entul c7nd 'entina de conda)nare a r)a'
definiti!. ,n acelai ti)p, nu pot fi l'ate neob'er!ate, acele pre!ederi legale
e!a3i!e ce 'e refer at7t la pre'cripia e*ecutrii 'entinei de conda)nare, c7t i la
la pre'cripia e*ecutrii pedep'ei penale, cea din ur) fiind 'trin legii penale.
(otodat, legiuitorul n ca3ul 'curgerii ter)enului de pre'cripie al 'entinei de
conda)nare ia n calcul punerea for)al n e*ecutare, iar ti)pul 'cur' de la
)o)entul r)7nerii "otr7rii de conda)nare definiti!e.
(oate ace'tea, n conclu3ie, conduc la ngreunarea aplicrii ace'tei in'tituii 'au fac
ca acea't in'tituie ' nu fie aplicabil, practic. A'tfel, 'u'ine) pe deplin
redenu)irea ace'tei in'tituii printr1o for)ul )ai nou care ar e*lude pre!ederile
confu3e din coninutul legal al art. E/ CP <6 i care ar da i)portan nu prii
for)ale de punere n e*ecutare a unei 'entine de conda)nare definiti!e, dar a
i)portanei ti)pului 'cur' din )o)entul, c7nd 'entina de condamnare a rmas
definitiv.