Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 3: Elementele legii fscale

1. Subiectii imunerii(contribuabilii);
2. Obiectul impunerii;
3. Sursa de plata a impozitului sau a taei;
!. "otele impozitelor si taelor;
#. Termenii de ac$itare;
%. &acilitati pri'ind impozitele si taele;
(. "lasifcarea impozitelor.
1.
"ontribuabil ) persoana care este obligata sa calculeze si*sau sa ac$ite la buget orice impozite si
tae+penalitati+amenzi etc;sau este obligata sa retina sau sa perceapa de la alta persoana si sa
ac$ite la buget platile indicate.
"ontribuabilii se clasifca:
,. -& ) cetatean ./+cetatean strain+apatrid;intreprinzatorul indi'idual+gospodaria taraneasca
etc.
0. -1 ) S...2.+S., etc.
"ontribuabili pot f:
1. .ezidenti ) orice -& care are domiciliu permanent in ./+inclusi' daca se a3a la
tratament+odi$na+in'atatura+sau in deplasare peste $otare cit si acea persoana care se
a3a in ./+cel putin 143 zile pe parcursul anului 5oscal.
.ezidenti ) orice -1 a carei acti'itate este organizata sau gestionata in ./ ori al carei loc de baza
de des5asurare a acti'itatii ./.
2. 6erezidenti ) orice -& care nu este rezident ori+desi este rezident se a3a in ./+in calitate
de persoana cu statut diplomatic sau consular;de colaborator al unei organizatii
internationale+a 'enit la tratament+odi$na+in'atatura sau tranziteaza pe teritoriul ./.
6erezident ) orice -1 care nu este recunoscuta ca persoana 7uridica rezidenta.
2.
Obiectul impunerii ) materia impozabila.
Impozitul pe venit ) 'enitul obtinut de -&*-1;
Accizele ) mar5urile supuse accizele(tigarile+alcoolul+camerele 'ideo+camerele
8eb+automobilele);
Impozitul pe bunurile imobiliare ) terenurile+apartamentele+casele+cladirile etc;
Taxele rutiere 9 motocicletele+ autoturismele+autocarele+autocamioanele+auto'e$icule
dedestinatie speciala+autobuze+microbuze.
3. Sursa de plata a impozitului pe 'enit
Sursa de plata a impozitelor sau teei ) sursa din care se ac$ita impozitul sau taa;
:mpozitul pe 'enit ) retinerea impozitului la sursa de plata (salariu ) art.44 "& 9 &iecare
patron care pl;te<te lucr;torului salariu (inclusi' primele <i 5acilit;=ile acordate) este obligat s;
calculeze+ =in>nd cont de scutirile solicitate de anga7at <i de deduceri+ <i s; re=in; din aceste pl;=i
un impozit+ determinat con5orm modului stabilit de ?u'ern.)

@obinda+roAaltA ) art. 4B "& ) 1#C 9 &iecare pl;titor de dob>nzi >n 5olosul persoanelor
fzice+ cu ecep=ia celor e5ectuate >n 5olosul >ntreprinz;torilor indi'iduali <i a gospod;riilor
=;r;ne<ti (de 5ermier)+ <i roAaltA (cu ecep=ia pl;=ilor e5ectuate c;tre nereziden=i) este obligat s;
re=in; din fecare dob>nd; <i roAaltA <i s; ac$ite ca parte a impozitului o sum; egal; cu 1#C din
plat;.)
"istiguri de la campanii promotionale ) art.BD(1) "&. ) 1DC 9 &iecare pl;titor de c><tiguri de la
campaniile promo=ionale este obligat s; re=in; din fecare c><tig <i s; 'erse la buget un impozit >n
m;rime de 1DC.)
@in 'eniturile nere bzidentilor obtinute pe terotoriul./ ) %91#C;
4. "otele impozitelor si taelor:
cotele de impunere ) cuantumul unitar al impozitului sau al taei in raport cu obiectul impozabil.
"oetele se impart:
,. "ota procentuala:
a. :mpozitul pe 'enit ) (C pentru 'enitul pina la 2#2DD
b. 14 C pentru 'enitul de peste 2#2DD
0. "ota in suma absoluta la unitatea de masura
a. ,ccizul la motorina ) 112# lei*tona;
". "ota ad 'alorem in procente de la 'aloarea mer5urilor;
a. ,ccizul la lustre+lampi de birou;
@. "ota stabilita dar nu mai putin de o cota fa pe unitate de masura;
a. ,ccizul la 'inuri spumante ) 1DCdar nu mai putin de 2.42 lei*litru;
E. "ota mita;
a. ,ccizu la tigari cu fltru ) 1D lei E 14C pentru 1DDD tigari.
5. Termenii de ac$itare.
Termenul deac$itare a impozitului sau taelor ) perioada in decursul careia contribuabilul este
obligat sa ac$ite impozitul sau taa sub 5orma de inter'al de timp sau zi fa de plata.
Termenii de plata se clasifca in:
1. Termenii concret stabiliti de legea fscala:
:mpozitul pe 'eniturile etrasalariale ale persoanelor fzice ) 31 martie;
:mpozitul pe bunurile imobiliare: 1# august si 1# octombrie.
2. Termenii care depind de actiuni;le subiectului impunerii:
,ccizul la bauturile alcoolic produse in ./ ) pina la momentul parasirii incaperilor de acciz.
6. &acilitatile pri'ind impozitele si taele
:nlesnirile fscale ) elemente de care se tine seama la eaminarea obiectului impozabil+la
deteerminarea cuantumului impozitului sau a taei +precum si la incasarea acestuia sub 5orma
de:
a) Scutire totala de impozit sau taa( impozitul pe 'enit ) pensiile alimentare+pensiile de
'irsta+indemnizatiile de concediere+ 'eniturile obtinute in baza patentei de
intreprinzator+bursele etc.)
b) Scutire partiala de impozit sau taa(persoanele care sau inbolna'it si au de'enit in'alizi in
urma accidentului de la "ernobil+sunt in'alizi de rz.)
c) "ote reduse ale impozitelor sau taelor(taa pe 'aloarea adaugata ) 4C la
piine+medicamente);
d) .educerea obiectului impozabil(impozitul pe bunurile imobiliare ) pentru
pensionari+in'alizi)
a. ,minari ale termenului de ac$itare a impozitelor si taelor;
b. Esalonari ale obligatiei fscale. ,rt. 14D "&.
7. "lasifcarea impozitelor
,. :mpozitele dupa 5orma plati se clasifca in:
a. :mpozite pe bani;
b. :mpozite in natura;
0. @in punct de 'edere al obiectului impozitului;
a. :mpozite pe 'enituri;
b. :mpozite pe a'ere;
c. :mpozitele pe 5aptele de consum;
". @upa modul de percepere impozitele se impart:
a. :mpozite directe
b. :mpozite indirecte

S-ar putea să vă placă și