Sunteți pe pagina 1din 5

Etape proiect de fnanare

Pasul 1: Benefciarii eligibili completeaz cererea de fnanare i anexele solicitate de


Autoritatea de Management. Exista un model unic de cerere de fnanare pentru toate
cele trei instrumente structurale cu anexe di!ereniate pe fecare !ond "n parte.
Pasul #: $ererea de fnanare este transmis %rganismului &ntermediar ' Autoritii de
Management.
Pasul (: )e *erifc con!ormitatea administrati* a cererii de fnanare "n con!ormitate cu
procedurile interne ale fecrei Autoriti de Management.
Pasul +: ,up *erifcarea con!ormit-ii administrati*e urmeaz *erifcarea eligibilit-ii
proiectului. $riteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate "n Programul $adru de
&mplementare .i trebuie aprobate de ctre $omitetul de Monitorizare.
Pasul /: E*aluarea te0nic .i fnanciar a proiectului.
Pasul 1: )electarea proiectului con!orm criteriilor aprobate de $omitetul de Monitorizare.
Pasul 2: Aprobarea proiectului .i semnarea contractului de fnan-are.
Ce trebuie s conin dosarul de fnanare?
$omponentele unui dosar de fnanare sunt defnite de fecare Autoritate de Management
"n 30idurile )olicitantului pentru o anumit axa prioritar sau domeniu ma4or de
inter*enie.
5n acest sens "n cadrul g0idului este inclus !ormatul de cerere de fnanare pentru tipul
respecti* de proiect "n care sunt precizate in!ormaiile i documentele care trebuie
!urnizate de catre solicitanii fnanrilor.
5n principal dosarul de fnanare trebuie s cuprind:
1. 6ormularul cererii de fnanare completat
#. ,ocumente anexe cererii de fnanare con!orm cu 30idul )olicitantului pentru axa
prioritar sau domeniul respecti*
$omponentele principale ale cererii de fnanare con!orm !ormatului7cadru sunt
urmtoarele:
8 &n!ormaii pri*ind solicitantul
8 ,ate despre proiect
8 $oncordana cu politicile 9E i legislaia naional
8 Bugetul proiectului ' )urse de 6inanare
8 :ista de anexe
Exemple de documente anexe:
8 )tatut sau documente de asociere;
8 Bilanurile ofciale pe ultimii ani;
8 Ade*erina c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
8 $azierul fscal al reprezentantului legal al solicitantului i al reprezentantului
te0nic;
8 A*iz de mediu analiza impactului de mediu;
8 Autorizaia de construcie;
8 ,ocumente de confrmare a contribuiei solicitantului;
8 Plan de a!aceri studiu de !ezabilitate analiza cost < benefciu;
8 Proiectul te0nic;
8 $=7urile persoanelor implicate "n managementul implementrii proiectului etc.
Evaluarea unei cereri de fnanare
Principiile de baz pri*ind depunerea selecia i e*aluarea proiectelor reprezint cadrul
general pentru instituiile care gestioneaz i implementeaz programele operaionale
cofnanate din instrumente structurale >AM'%&?.
Acest proces este detaliat "n g0idurile solicitanilor pe parcursul implementrii
operaiunilor. Acti*itile legate de depunerea selecia i e*aluarea proiectelor au la baz
proceduri clare i precise care urmresc ca procesul "n ansamblul su s fe simplu s
e*ite duplicarea sarcinilor s fe @exibil i s aib o durat rezonabil.
5n apelurile de proiecte pentru fecare operaiune i "n cadrul g0idurilor solicitanilor *or f
detaliate tipurile de depuneri de proiecte i specifcul acestora.
5n general se parcurg urmtoarele etape:
I. Cererea de propuneri de proiecte
%& >sau AM pentru operaiunile pe care le implementeaz direct? public g0idul
solicitantului "nainte de lansarea cererii de propuneri. %peraiunea este implementat prin
cereri desc0ise de propuneri publicate de %&'AM cu o anumit periodicitate specifc
fecrei operaiuni. :a cererea de propuneri se *a anexa lista complet a documentelor
necesare i !ormularelor pentru depunerea proiectelor. )olicitrile *or f depuse con!orm
!ormatului obligatoriu al cererii de fnanare i *or conine toate documentele aa cum s7a
stabilit "n cererea de propuneri i "n g0id. =or f posibile completri i clarifcri "n anumite
etape ale procesului anunate pentru fecare apel care nu pot modifca substanial
solicitarea iniial ci pot doar s !urnizeze in!ormaii suplimentare i s corecteze
erori'omisiuni minore.
II. Verifcarea conformitii administrative
$onst "n *erifcarea:
8 $orectitudinii >i? completrii cererii de fnanare;
8 Prezentrii tuturor documentelor solicitate "n cererea de propuneri de proiecte;
8 6ormatului corespunztor al documentelor solicitate;
8 Aespectrii termenului de depunere con!orm cererii de propuneri;
$ererile care nu sunt con!orme se resping i solicitantul este in!ormat despre aceasta i
despre moti*ele respingerii. $ererile care sunt con!orme sunt acceptate mai departe
pentru *erifcarea eligibilitii iar solicitantul este in!ormat despre aceasta.
III. Verifcarea eligibilitii
8 %&'AM *erifc eligibilitatea pe baza criteriilor specifce de eligibilitate pentru fecare
operaiune. )e *erifc eligibilitatea solicitantului eligibilitatea acti*itilor eligibilitatea
proiectului i eligibilitatea c0eltuielilor dup cum au !ost menionate "n 30idul
solicitantului;
8 %&'AM poate solicita clarifcri suplimentare;
$ererile care nu sunt con!orme se resping i solicitantul este in!ormat despre aceasta i
despre moti*ele respingerii. $ererile care sunt con!orme sunt acceptate mai departe
pentru e*aluarea te0nic fnanciar i economic cu in!ormarea solicitantului.
IV. Evaluarea tehnic, fnanciar i economic
9n comitet de e*aluare'selecie alctuit din experi interni i'sau externi i condus de
%&'AM *a e!ectua e*aluarea economic i te0nic pri*ind sustenabilitatea i *iabilitatea
proiectului precum i e*aluarea fnanciar a proiectului.
$riteriile de e*aluare pot f de tipul:
8 Aele*ana proiectului;
8 $alitatea i coerena proiectului;
8 Maturitatea proiectului;
8 )ustenabilitatea proiectului;
8 $apacitatea instituional a solicitantului sau dup caz capacitatea solicitantului de
implementare a proiectului.
Aceste criterii *ariaz ca !ormulare de la un program operaional la altul i de la un
domeniu ma4or de inter*enie la altul. 5n !unctie de tipologia i complexitatea proiectelor
criteriile de selecie sunt detaliate i explicitate la lansarea apelului de proiecte.
E*aluarea'selecia proiectelor se !ace pe baza unei grile de e*aluare i se acord puncta4e
pentru criteriile'subcriteriile specifcate "n gril i comunicate "n 30iduri. $ondiiile de
acceptare a proiectelor pentru fnanare sunt de asemenea comunicate "n 30iduri i sunt
"n concordan cu tipul de cerere de propuneri de proiecte i cu tipurile de benefciari
pentru fecare operaiune.
V. Selecia
Puncta4ul obinut la e*aluarea te0nic i fnanciar este 0otrBtor pentru selecia
proiectelor.
8 5n cazul cererilor de propuneri de proiecte cu termen limit de depunere selecia se
!ace "n ordinea descresctoare a puncta4elor "n limita bugetului disponibil;
8 5n cazul cererilor de propuneri de proiecte cu depunere continu *or f selectate
proiecte care "ntrunesc un puncta4 minim impus pBn la epuizarea pac0etului fnanciar
alocat.
Pentru proiectele de in!rastructur e*aluarea include i analiza proiectului te0nic. 5n
aceast etap se urmrete concordana proiectului te0nic propus cu cererea de fnantare
i studiul de !ezabilitate. Proiectul poate f admis !r modifcri cu modifcri sau poate f
respins "n cazul "n care soluia te0nic este cu totul di!erit !a de soluia prezentat "n
cadrul studiului de !ezabilitate i "n cadrul cererii de fnanare.
Principalele greeli ale solicitanilor de fnanare constatate cu ocazia parcurgerii etapelor
de e*aluare pot f clasifcate ast!el:
3reeli legate de eligibilitate >alegerea unei idei de proiect care nu respect cerinele
din g0idul solicitantului solicitant sau partener neeligibil includerea de acti*iti
neeligibile grup int neeligibil?;
3reeli legate de completarea bugetului >includerea unor c0eltuieli neeligibile ca
eligibile greeli de aritmetic "n calculul bugetului incompatibilitate "ntre buget i
metodologie ne"ncadrarea bugetului "n limitele permise de g0id lipsa unei analize
realiste cu pri*ire la modul de obinere a resurselor supraestimarea costurilor
eligibile?;
3reeli legate de completarea cererii de fnanare atBt din punct de *edere al !ormei
>necon!ormitate administrati*? cBt i al coninutului >ignorarea unor aspecte
specifce precum ac0iziiile publice egalitatea de anse in!ormare i publicitate
generarea de *enituri etc.?.
Criterii generale de selecie
$riteriile generale dup care sunt e*aluate i selectate proiectele se re!er la:
Relevana proiectului < defnirea clar a obiecti*elor proiectului i msura "n care
acestea contribuie la atingerea obiecti*elor axei prioritare sau domeniului de inter*enie i
la atingerea obiecti*elor Programului %peraional.
Maturitatea proiectului < cBt de pregtit din punct de *edere te0nic este proiectul
pentru a "ncepe implementarea e!ecti* >are toate studiile calendarul de acti*iti este
pre*izionat realist are planifcare fnanciara exist resursele sau sunt aduse asigurri cu
pri*ire la obinerea lor < inclusi* resurse pentru cofnanare i resurse de personal?.
Cabelul nr. 1. A9C%A&CDE& ,E MAFA3EMEFC
Nr.
crt.
Autoritatea de
Management
Date de contact
1.
P% ,ez*oltarea $apacitii
Administrati*e
Ministerul Devoltrii Regionale !i Administraiei "ublice #MDRA"$
GGG.!onduriadministratie.ro
Piaa Ae*oluiei nr.1A intrarea , cod H1HHI1 sector 1 Bucureti
,irector: $armen ,%BA%CD Cel: H#1.(1H.+H.1H 6ax: H#1.(1H.+H.11
Aelaii publice: Cel. H#1.(1+.(J.#J sau H#1.(H(.2H.IH &nt. 11J2J 6ax:
H#1.(1H.(/.1#
E7mail: amdcaKpodca.ro
#.
P% Asisten Ce0nic
Ministerul %ondurilor Europene
GGG.poat.ro
Bule*ardul Mircea =od nr. ++ sector ( Bucureti
,irector: :i*ia $L&A&ED Cel: H#1.(H#./#.(2 6ax: H#1.(H#./#.1+
Aelatii publice: $ristina ,&F9 Cel: H#1.(H#./#.#+ 6ax: H#1.(H#./#.1+
E7mail: cristina.dinuKmaeur.ro
(.
P%) Cransport
Ministerul &ransporturilor
GGG.ampost.ro
Bd. ,inicu 3olescu nr.(I cod H1HI2( sector 1 Bucureti
,irector 3eneral Ad4unct: Marcel &oan B%:%M Cel: H#1. (1J.11.+2 6ax.
H#1.(1J.11.2I
Aelaii publice: Cel: H2/H.H(#.#J1 6ax. H#1.(1J.11.2I
E7mail: postransportKmt.ro
+.
P%) Mediu
Ministerul Mediului 'i (c)imbrilor Climatice*
GGG.posmediu.ro
$alea Nerban =od nr.(H7(# cod H+H#1# sector + Bucureti
,irector 3eneral: $iprian 3L&%$ Cel: H#1.(HH.1#./H 6ax: H#1.(11.H2.2I
Aelaii publice: Mlina 6ADCEAF9 =ictor &%FE)$9 Mdlina EFA$LE
Cel: H#1.(HH.1#.1/ 6ax: H#1.(11.H2.2I
E7mail: malina.!rateanuKposmediu.ro
E7mail: *ictor.ionescuKposmediu.ro
E7mail: madalina.enac0eKposmediu.ro.
/.
P%) $reterea $ompetiti*itii
Economice
Ministerul Economiei
GGG.minind.ro amposcce.minind.ro
)tr. ,r. Ernest Ou*ara nr.(72 cod H1H1H+ sector 1 Bucureti
,irector 3eneral: Adina M%3A Cel: H(1.+1(.#2.HI 6ax: H(1.+1(.#2.12
Aelaii publice: tel. H(1 +1( #2 1#; !ax. H(1 +1( #2 12;
E7mail: proiectePposcceKminind.ro
1.
P%) ,ez*oltarea Aesurselor 9mane
Ministerul Muncii* %amiliei* "roteciei (ociale !i "ersoanelor +,rstnice
GGG.!seromania.ro
B7dul $arol & nr.(+7(1 sector # Bucure.ti
,irector 3eneral: $ristian ABABE& Cel: H#1.(1/.H#.HJ
Aegistratur 3eneral: H#1.(1/ H# H/ 6ax: H#1.(1/.H#.H1
Aelaii publice: Mi0aela LAF$&A
Lelp desQ: Cel: H#1.(1/.H#.(H H#1.(1/.H#.1+
E7mail: posdruK!seromania.ro
Ministerul Devoltrii Regionale 'i Administraiei "ublice #MDRA"$
2.
P% Aegional
0ttp:''GGG.mdrap.ro GGG.in!oregio.ro
)tr. Apolodor nr. 12 latura Ford cod H/H2+1 sector / Bucureti
,irector 3eneral Ad4unct: $tlin )9A,EAF9 Cel: H(2 #11 1+ 1# 6ax: H(2 #11
11 (H
Aelaii publice: &onela $APA&AF Andreea M&LD:$&%&9 Cel: H(2.#11.1+.HJ
H(2#.111.+JJ
E7mail: in!oKmdrt.ro
I. PF ,ez*oltare Aural Ministerul Agriculturii 'i Devoltarii Rurale
GGG.madr.ro GGG.pndr.ro
B7dul $arol & nr. #7+ cod H(H11( sector ( Bucureti
Aelaii publice: H#1.(H2.#+.+1 6ax H#1.(H2.I/./+
e7mail: !eadrKmadr.ro
Rin!ormaii preluate de pe site7ul Ministerul 6ondurilor Europene 0ttp:''GGG.!onduri7ue.ro'autoritati7de7management
la data de 11.HI.#H1+