Sunteți pe pagina 1din 18

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

UNIVERSITATEA din BACU

DESFAURAREA PROCESULUI DE
INVESTIII, REABILITRI I REPARAII
COD: PO xx.xx
PROCEDUR OPERAIONAL

RECTOR
PROF.UNIV.DR.ING. VALENTIN NEDEFF

Prenumele i numele

Semnatura

AVIZAT Departament Managementul Calitii


Elaborat
EDIIA: 1

REVIZIA 0 1 2 3 4 5

EXEMPLAR NR:

Intr n vigoare mcepnd cu data de:

PREZENTA DOCUMENTAIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITAII DIN BACU


F 03.07/Ed.1

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

2/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FR APROBAREA SCRIS A EMITENTULUI ESTE INTERZIS,
CONFORM LEGII 8/1996

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezenta procedur stabilete modul n care se desfoar activitatea de
investiii, ntreinere i reparaii curente, recepia lucrrilor i ntocmirea crii
tehnice n Universitatea din Bacu.
1.2. Prezenta procedur se aplic activitii de nvmnt i cercetare tiinific
din toate structurile Universitii din Bacu.
2. DEFINIII I ABREVIERI
2.1. Definiii
- Definiiile termenilor utilizai sunt conform SR EN ISO 9000:2006
- investiia - alocarea (de ctre stat) a unei sume sau a altor mijloace matriale pentru
crearea de noi fonduri fixe, pentru lrgirea, reutilarea i modernizarea celor existente;
2.2. Abrevieri
AC - Autorizaie de construcie
ALOP Angajament, Lichidare, Ordonanare, Propunere de plat
BAP - Birou de Achiziii Publice
BIP Biroul de Investiii Publice
BS Birou Senat
CAF Cerere de admitere la finanare
CAD Cerere de admitere la decontare
CTA Cartea tehnic a construciei
CU - Certificat de urbanism
DDE - Detalii de execuie
DGA Director General Administrativ
ITSC - Inspectoratul Teritorial de Stat n Construcii
MECI Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii
NF - Not fundamentare
PAAP Programul anual al achiziilor publice
PE - Proiect de execuie
PvRTL Proces verbal la terminarea lucrilor
PvRF Proces verbal recepie final
SF - Studiu de fezabilitate
ST - Serviciul tehnic

F 03.07/Ed.1

2/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

3/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

3. DOCUMENTE DE REFERIN
- SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular;
- SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitii. Cerine;
- SR ISO IWA 2:2006 - Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru
aplicarea ISO 9001:2000 n domeniul educaiei;
- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Educaion Area, ENQA, 2005;
- Reglementrile Ministerului Economiei i Finanelor cu privire la achiziiile
publice;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, modificat de Legea 587/2002;
- Hotrrea Guvernului nr.85/21.03.1997 privind acordarea de avansuri;
- Legea 500/2002 - privind finanele publice;
- Hotrrea Guvernului nr.28/2002 - privind aprobarea coninutului cadru al
documentaiei tehnico-economice aferent investiiilor publice precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenie;
- Ordinul 553/536744 privind decontarea lucrrilor;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor;
- Hotrrea Guvernului nr.940/2006 Regulament de recepie a lucrrilor;
- Hotrrea Guvernului nr.925/1995 - pentru aprobarea Regulamentului de
verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor;
- Carta Universitii;
- Manualul Calitii al Universitii din Bacu;
4. DESCRIEREA PROCEDURII
Activitatea desfurat
- ntocmirea NF privind oportunitatea i necesitatea promovrii
obiectivului de investiii

Responsabil
ntocmit ST
Viz DGA
Aprobat - Rector
- Transmiterea NF la BS pentru apobare
ST
- Transmiterea NF la MECI pentru aprobare obiectiv i includerea ST
n lista de investiii la capitolul C - studii
- ntocmirea documentaiei pentru obinerea CU i depunera
ntocmete ST
acestuia la Primrie.
- Elaborarea documentaiei de atribuire a serviciilor de proiectare ntocmete ST
studiul de prefezabilitate i fezabilitate.
- naintarea SF la MECI pentru avizare indicatori i includerea n ST
F 03.07/Ed.1

3/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

4/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Lista de investiii la capitolul B lucrri noi


- Elaborarea documentaei de atribuire a contractului de prestri
de servicii pentru proiect tehnic detalii execue

ntocmete ST
Viz BAP
Viz Contabilitate
Viz DGA
Aprob - Rector
- Desfurarea procedurii de achiziie
BAP
- Verificarea i recepionarea proiectului de execuie i a detaliilor ST
de execuie
- Elaborarea documentaiei de atribuire a contractului de prestri de ntocmete ST
servicii pentru verificare PE i DDE
Viz BAP
Viz Contabilitate
Viz DGA
Aprob - Rector
- Desfurarea procesului de achiziie
BAP
- ntocmirea PAC + avize solicitate prin CU la Primrie pentru AC. ST
- Aprobarea documentaiei de atribuire a contractului de execuie Rector
la lucrri
- Numirea comisiei de evaluare pentru contractarea lucrrilor
DGA
- Desfurarea procedurii de achiziie pentru contractarea lucrrilor BAP
de execuie
- Desemnarea dirigintelui de antier n cazul n care nu exist
Rector
persoan autorizat n cadrul unitii
- Comunicarea I.T.S.C. i Primrie de nceperea lucrrilor.
Diriginte de antier
- Emiterea ordinului de ncepere
ntocmit ST
Aprobat Rector
- Sistarea lucrrilor la terminarea fondurilor alocate i renceperea Contabil ef
acestora numai dup refinanare.
ST
- ntiinarea ITSC i a proiectantului n funie de programul de
Diriginte de santier
control pe faze determinante.
- Verificarea execuiei lucrrilor situaii de lucrri lunare verificateDiriginte de antier
i acceptate la plata n baza caietelor de msurtori.
- Decontarea situaiilor de lucrri
ntocmit ST
Viz Contabilitate
Viz control preventiv
Aprobare Rector
- ntocmirea crii tehnice a construciei pe toat perioada de
Diriginte de antier
derulare a execuiei lucrrilor inclusiv n perioada de garanie prin
completarea jurnalului de evenimente.
F 03.07/Ed.1

4/18

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

5/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

- Desemnarea comisiei de recepie


DGA
- Pregtirea documentaiei tehnico-economice, a crii tehnice a Diriginte de antier
Construciei, i invitarea la recepie a unui reprezentant din partea
ITSC cu cel puin 10 zile nainte de efectuarea recepiei.
- Convocarea comisiei de recepie la terminarea lucrrilor care se ST
face n maximum 15 zile de notificarea terminarii lucrrilor ce
ctre antreprenorul lucrrii.
- Prezentarea punctului de vedere de ctre proiectantul general al Proiectant
obicetivului privind execuia construciei
- Comisia de recepie examineaz obligatoriu:
Comisia de recepie
a. respectarea prevederiolor din autorizaia de construire,
precum i avizele i condiiile de execuie impuse de autoritile
competente
b. executarea lucrrilor n conformitate cu prevederile
contractulale, ale documentaiei de execuie i ale reglementrilor
specifice cu respectarea exigenelor
eseniale conform legii.
c. n cazul n care exist dubii asupra nscrisurilor din
documentele crii tehnice a construciei, comisia poate cere
expertize, alte documente, ncercri suplimentare, probe i alte
teste.
d. valoarea declarat a investiiei
e. examinarea se efectueaz n toate cazurile prin cercetarea
vizual a construciei i analiza documentelor coninute n
cartea tehnic a construciei
- ntocmirea Procesului verbal de recepie cu consemnarea
ntocmit Secretar comisie
observaiilor, concluziilor i a recomandrilor comisiei
recepie
- Eliberarea ctre executant cot parte din garania de bun
ST
execuie
Serviciul contabilitate
- Numirea comisiei de recepie final
DGA
- Convocarea comisiei de recepie final
Secretar comisie
- Comisia examineaz urmtoarele:
Comisia de recepie
a. PV de recepie la terminarea lucrrilor
b. finalizarea lucrrilor cerute de recepia la terminarea
lucrrilor
c. referatul investitorului privind comportarea construciilor i
instalaiilor aferente n exploatare pe perioada de garanie
inclusiv viciile afernte i remedierea lor
d. comisia de recepie poate cere n cazuri foarte bine justificate
sau n cazul apariiei unor vicii efectuarea de ncercri i
F 03.07/Ed.1

5/18

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

expertize
- ntocmirea procesulu verbal de recepie final
- n cazul respingerii recepiei finale cldirea se va elibera de
sarcini se va conserva i se va expertiza tehnic
- La admiterea recepiei se elibereaz executantului cota parte din
garanie de bun execuie prevzut n contract a se elibera la
terminarea perioadei de garanie
- Cartea tehnic se pred spre pstrare i completare n timp
serviciului tehnic

6/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Secretar comisie
Comisia de recepie
ST
Servirciul contabilitate
Diriginte de antier

5. ANEXE
Anexa 1 Model formular Proces-verbal de recepie la terminarea lucrrii
Anexa 2 Model formular Proces-verbal de recepie final
Anexa 3 Model Cartea tehnic a construciei
Anexa 4 Model Jurnalul evenimentelor
Anexa 5 Model formular Cerere de admitere la finanare a investiiilor
Anexa 6 Model formular Comunicare
Anexa 7 Model formular Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Anexa 8 Model formular Cerere pentru emiterea autorizaiei de
construcie/desfiinare

F 03.07/Ed.1

6/18

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

7/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr. 1
INVESTITOR
UNIVERSITATEA DIN BACU

PROCES-VERBAL DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRRILOR


Nr. ........ din ...........................
Privind lucrarea ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Executat n cadrul contractului nr. .......... din .......................... ncheiat ntre ...........................
.......................................................................................................................................................
pentru lucrrile de ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Lucrrile au fost executate n baza autorizaiei nr. ............. eliberat de ..................
.......................................................................... la .................................... cu valabilitate pn la
...........................................
2. Comisia de recepie i-a desfurat activitatea n intervalul .....................................
.........................................., fiind format din :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3. Au mai participat la recepie :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(nume i prenume)
(calitatea)
4. Constatrile comisiei de recepie :
4.1. Din documentaia scris i desenat necesar a fi prezentat au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse n lista anex nr.1.
4.2. Cantitile de lucrri cuprins n lista anex nr.2 nu au fost executate.
4.3. Lucrrile cuprinse n lista anex nr.3 nu au respectat prevederile proiectului.
4.4. Valoarea declarat a investiiei este de ........................... lei.
5. Comisia de recepie, n urma constatrilor fcute, propune:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Comisia de recepie motiveaz propunerea fcut prin:
F 03.07/Ed.1

7/18

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

8/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Comisia de recepie recomand urmtoarele:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Prezentul proces-verbal, coninnd ........ file i ............ anexe numerotate, cu un
total de ................ file, a fost ncheiat astzi ................................... la .................................
............................ n ................ exemplare.
Comisia de recepie
Specialist
Preedinte : ...........................................................
...............................................................
Membri : ...........................................................
...............................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

F 03.07/Ed.1

8/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

9/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.2
INVESTITOR
UNIVERSITATEA DIN BACU

PROCES-VERBAL DE RECEPIE FINAL


Nr. ........ din ...........................
Privind lucrarea ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
autorizat cu nr. ... din ..........................., cu valabilitate pn la .................................
de ctre ............................................................................
1. Comisia de recepie final i-a desfurat activitatea n intervalul ............................
fiind format din :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
2. Au mai participat la recepie:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(nume i prenume)
(calitatea)
3. Comisia de recepie final, n urma examinrii lucrrii i a documentelor cuprinse
n cartea tehnic a construciei, a constatat urmtoarele:
3.1. Lucrrile pe specialiti au fost executate i recepionate conform listei anex nr.1
3.2. Lucrrile au fost complet terminate la data de .....................................
3.3. Observaiile fcute de comisia de recepie final sunt prezentate n lista anex nr.2
3.4. Cartea tehnic a construciei i fia sintetic a obiectivului au fost (nu au fost)
completate.
3.5. Instruciunile de exploatare i urmrire a comportrii n timp a obiectivului (nu)
sunt n posesia utilizatorului.
3.6. Construcia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunztor n perioada de la
terminarea ei la data de ....................... pn n prezent, respectiv pe o durat de .......................... luni,
constatrile comisiei fiind enumerate n anexa nr.3.
3.7. Valoarea obiectivului este de ........................... lei, conform listei anex nr.1.
4. n baza constatrilor fcute, comisia de recepie final propune:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
F 03.07/Ed.1

9/18

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

10/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

5. Comisia de recepie final motiveaz propunerea fcut prin:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Comisia de recepie final recomand urmtoarele:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Prezentul proces-verbal, coninnd ..................... file i ........................ anexe
numerotate, cu un total de ............... file, a fost ncheiat astzi .............................
la ................ ............................ n ................ exemplare.
Comisia de recepie
Preedinte : ...........................................................
Membri : ...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

F 03.07/Ed.1

Specialist
...............................................................
...............................................................

10/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

11/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.3
CARTE TEHNIC A CONSTRUCIEI
CENTRALIZATORUL
pieselor cuprinse n cartea tehnic a construciei
1. Fia de date sintetice.
2. Capitolul A *): Documentaia privind proiectarea.
3. Capitolul B *): Documentaia privind execuia.
4. Capitolul C *): Documentaia privind recepia.
5. Capitolul D *): Documentaia privind exploatarea, repararea, ntreinerea i urmrirea
comportrii n timp.
6. Jurnalul evenimentelor:
Capitolul A *) Documentaia privind
proiectarea. ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Capitolul A *) Documentaia privind execuia.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
______________
*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaiei de baz i copiile
borderourilor cu cuprinsul fiecrui dosar n parte.
Capitolul C *): Documentaia privind recepia.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Capitolul D *): Documentaia privind exploatarea, repararea, ntreinerea i urmrirea comportrii
n timp.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

F 03.07/Ed.1

11/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

12/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.4
JURNALUL EVENIMENTELOR
Denumirea obiectivului de constucie
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
Prezentarea evenimentului

Numele prenumele

F 03.07/Ed.1

Semntura

12/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

13/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.5
Universitatea din Bacu
..........................................
Nr. ............ Data ..............

Anexa nr.2

CERERE
De admitere la finanare a investiiilor*)
Ctre Trezoreria statului
sau
Banca Comercial Romn S.A., Sucursala .......................
Filiala
Prin prezenta v comunicm c n lista obiectivelor de investiii ce se finalizez n exerciiul
bugetar pe anul 200...., depus la dumneavoastr sub nr. ......, s-a aprobat la proziia .......... executarea i
finalizarea obiectivului:
- mii lei
------------------------------------------------------------------------------------------------------Cheltuieli
din care:
Valoarea din total -----------------------------Actualizat surse de Surse Credite Fondul bugefinanare proprii externe tului special
-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Lucrri n cotinuare
- obiectivul ..................................
.........................................................
sau:
b) Lucrri noi
- obiectivul ..................................
.........................................................
sau:
c) Cheltuieli cu consolidarea imobilelor
- obiectivul ..................................
.........................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Menionm, pe rspunderea proprie, c, n prealabil, au fost ndeplinite toate condiiile prevzute
de dispoziiile legale n vigoare i menionate la pct.4 din Normele Ministerului Finanelor nr. ........
care se refer la existena i aprobarea studiului de fezabilitate, acordului Ministerului Finanelor i
Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajarea Teritoriului, contractul de realizare a obiectivuli stabilit
pe baz de licitaie, s-a obinut autorizaia de construcie, iar documentaia tehnic a fost aprobat
conform dispoziiilor legale.
Avnd n vedere c sunt ntrunite condiiile legale penrtu ncerperea execuiei, v rugm a ne
comunica acordul dumneavoastr privind admiterea la finanaare a obiectivuli ..............
Ordonator de credite,
F 03.07/Ed.1

Contabil ef,
TREZORERIA STATULUI ............................................
13/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

14/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

BANCA COMERCIAL ROMN S.A. ..................


..........................................................................................
Se admite finanarea
obiectivului .....................................................................
ncepnd cu data de .......................................................
pentru valoarea de ..................................................... lei
din care: C+M ........................................................... lei
Director (ef serviciu)

ef serviciu
(birou, compartiment)
Nr. ....... i data ................. control i eviden cheltueli

----------------------*) Cererea se ntocmete pentru admiterea la finanare a unui singur obiectiv,

Anexa nr.6
F 03.07/Ed.1

14/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

UNIVERSITATEA DIN BACU


.....................................................
Nr. ............. Data .......................

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

15/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.3

Ctre,
TREZORERIA STATULUI BACU
Sucursala (Filiala) B.C.R. .................

n
baza
cererii
de
admitere
la
finanare
a
obiectivului ....................................... ............................................ comunicat de dumneavoastr cu
nr. ......... din ......................... dispunem efectuarea plii cu Ordinul de plat nr. ................. n sum
de ....................... i/sau ridicare de numerar n sum
de .................................... lei cu CEC
nr. / . care reprezint:
- avans n proporie de ............... din valoarea contractului ncheiat cu ................................;
- contravaloarea situaiei de lucrri recepionat i acceptat n sum de
..................... lei din care s-a redus cu partea din avans n sum de ................................. lei;
- factura nr. .......................................... pentru procurarea de utilaje materiale
n sum de ............................. lei;
- plata salariilor a contribuiilor la asigurri sociale n sum de
.......................... lei;
Rspundem de cele de mai sus.
ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL-EF,

Trezoreria Statului Bacu


Sucursala (Filiala) BCR ..................
.........................................................
Acceptat plata n sum de .............
.....................................................lei
din contul ........................................
ef serviciu,
Economist,
Atenie:

F 03.07/Ed.1

- Scopul i natura plii se nscriu ct mai detaliat.


- Textul care nu corespunde se anuleaz

15/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

16/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.7
Ctre,
Preedintele Consiliului judeean __________________
Primarul *)
CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
Subsemnatul (1) ____________________________________________________
cu domiciliul/sediul (2) n judeul ______________ municipiul/ora/comun __________
satul ________________________ sectorul __________ cod potal ________________
strada __________________________ nr. _____ bl. _____ sc. ____ et. _____ ap. _____
telefon/fax _______________________________ e-mail _________________________
n conformitate cu prevederile Legii nr. 501/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru imobilul teren i/sau construcii-situat n judeul ___________________
Municipiul/oraul/comuna ______________ satul ___________________ sectorul ____
cod potal ______ strada _________________ nr. ____ bl. _____ sc. __ et. ___ ap. ____
sau identificat prin (3) ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Suprafaa terenului pentru care se solicit certificatul de urbanism este de ____m2.
Solicit certificatul de urbanism n scopul (4) : _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Anexez (3) : ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
SEMNTURA
Data ________________
____________________
*) Se completreaz dup caz:

F 03.07/Ed.1

- Primarul General al municipiului Bucureti


- Primarul sectorului ___ al municipului Bucureti
- Primarul municipiului _____________________
- Primarul oraului _________________________
- Primarul comunei _________________________

16/18

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Cod document
PO xx.xx
Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

17/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

Anexa nr.8
Ctre,
Preedintele Consiliului judeean __________________
Primarul *)
CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE
Subsemnatul (1) ____________________________________________________
cu domiciliul/sediul (2) n judeul ______________ municipiul/ora/comun __________
satul ________________________ sectorul __________ cod potal ________________
strada __________________________ nr. _____ bl. _____ sc. ____ et. _____ ap. _____
telefon/fax _______________________________ e-mail _________________________
n conformitate cu prevederile Legii nr. 501/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE
Pentru imobilul teren i/sau construcii-situat n judeul ___________________
Municipiul/oraul/comuna ______________ satul ___________________ sectorul ____
cod potal ______ strada _________________ nr. ____ bl. _____ sc. __ et. ___ ap. ____
Cartea funciar/Fia bunului imobil sau nr. cadastral (3) ___________________________
________________________________________________________________________
n vederea executrii lucrrilor de (4) : ___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
n valoare de (5) : ___________________________________________________
Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC) / desfiinare (PAD) nr.(6) :
_______ din data de ____________ , ntocmit n conformitate cu Proiectul tehnic de execuia lucrrilor, a
fost elaborat de __________________ cu sediul n judeul _______________________
municipiul/oraul/comuna __________________________ sectorul/satul
_____________________________________ codul potal ____________
strada __________________________ nr. _____ bl. _____ sc. ____ et. _____ ap. _____
____________________
*) Se completreaz dup caz:

F 03.07/Ed.1

- Primarul General al municipiului Bucureti


- Primarul sectorului ___ al municipului Bucureti
- Primarul municipiului _____________________
17/18

Cod document
PO xx.xx

PROCEDUR OPERAIONAL
DESFAURAREA
PROCESULUI DE INVESTIII,
REABILITRI I REPARAII

Pag./Total pag.
Data
Ediie/Revizie

18/13
XX.XX.2009
1/ 0 1 2 3 4 5

- Primarul oraului _________________________


- Primarul comunei _________________________
Verificarea proiectului (PAC, PAD), n conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost
efectuat de (7)
1.
4.
2.
5.
3.
6.
Durata executrii lucrrilor, solicitat n baza prevederilor Proiectului pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii-PAC/PAD/POE- anexat prezentei, este de ________________ luni /
zile.
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat): _____________________
2. Certificatul de urbanism nr. _________ din _________________ (copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de constucii, n dou exemplare, compus din:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Urmtoarele FIE TEHNICE nsoite de documentaiile necesare obinerii avizelor /
acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, n vederea emiterii Acordului unic:
_________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Urmtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele dect cele cuprinse n
acordul unic: ______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Anexa la Cererea pentru emiterea autorizaiei de construire / desfiinare completat cu toate
elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autorizaia.
7. Lista documentelor de plat a taxelor legale n vederea autorizrii:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s
respect, n cunotin prevederile legii, autorizaia de construire i docmentaia aferent avizat
spre neschimbare.
Semntura,
Data _________________

F 03.07/Ed.1

18/18

S-ar putea să vă placă și