Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE Alexandru Stan


Valea Scortii nr 23, !"#2# Scorteni $Rom%nia&
!!'!"32"3"(!)
andu*andu((+,a-oo.com
Sexul Ma/culin 0 1ata na2terii 3 Iun 3 0 Na4ionalitatea rom%n5
E6PERIENA PROFESIONAL7
E18CAIE 9I FORMARE
!:!:2!!;:!":2!' In<iner
8ni=er/itatea Polite-nica din >ucure/ti, Facultatea de In<inerie a Si/temelor >iote-nice, >ucure/ti
$Rom%nia&
? matematic5
? /i/teme de de@oluare
? in<ineria /i controlul calitatii mediului
? actionari -idraulice
? in<inerie mecanica
? utilaAe @entru ecolo<iBare localitatilor
COMPECENE PERSONALE
LimDa$i& matern5$e& rom%n5
Alte limDi /tr5ine cuno/cute EN ELEFERE VOR>IRE SCRIERE
A/cultare Citire
Partici@are la
con=er/a4ie
1i/cur/ oral
en<leB5 C2 C2 C2 C2 C2
GranceB5 > C2 >2 > >2
Ni=eluriH A:A2H 8tiliBator elementar ? >:>2H 8tiliBator inde@endent ? C:C2H 8tiliBator ex@erimentat
Cadrul euro@ean comun de reGerin45 @entru limDi /tr5ine
Com@eten4e de comunicare ? /@irit de ec-i@5H am @artici@at la multe acti=itati @re/u@u/e de @roiectele @ractice i de cercetare
derulate In cadrul Gacult5 ii
? am Gacut GotDal in cadru or<aniBat inca de la =ar/ta de " ani
Com@eten4e
or<aniBa4ionale:mana<eriale
?Dune aDilitati de conducere , doDandite @rin coordonarea ec-i@elor in cadrul @roiectelor Gacultatii
Com@eten4e doD%ndite la locul de
munc5
?Duna cunoa/tere a eta@elor de/Ga/urate ince@and cu @rimirea utilaAului deGect /i @ana la li=rarea
ace/tuia catre client
?modul de de@oBitare controlata a de/eurilor
Com@eten4e inGormatice ?cuno/tinte @ac-et OGGice, SolidJorK/, Autocad, limDaA de @ro<ramare Pa/cal
12/8/14 Uniunea European, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina / 2
LOC8L 1E M8NC7 PENCR8
CARE SE CAN1I1EAL7
2!:!(:2!3;23:!3:2!3 @racticant
NeM Nolland Romania, Oto@eni $Rom%nia&
?re@ararea utilaAelor din a<ricultura atat in cadrul Girmei cat /i O@e terenO
?@re<atirea utilaAelor @entru li=rare
?=eriGicarea utilaAelor inainte de li=rare
?re/@ectarea tim@ului de li=rare
INFORMAII S8PLIMENCARE
Permi/ de conducere Cate<oria >
12/8/14 Uniunea European, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina 2 / 2