Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul proiectelor

Tema de casa
Pentru student
,
ii grupelor de Ingineria Mediului s
,
i Centrale Hidroelectrice
Anul IV, 20132014
Titular curs: prof. dr. ing. M. Manoliu
Utiliz and programul Microsoft Project, s a se realizeze un proiect (de preferint
,
a tehnic) cu
urmatorul cont
,
inut minimal:
1. 2030 de activit at
,
i cu secvent
,
a logic a, structurate pe subproiecte (summary task),
av and:
minimum un eveniment marcant (milestone) s
,
i o activitate recurent a,
cel put
,
in doua tipuri de leg aturi ntre activit at
,
i,
diferite tipuri de constrangeri ale activitat
,
ilor,
calendar s
,
i program de lucru diferite de cele implicite ale programului;
2. 1015 resurse (umane, materiale, echipamente) cu costurile aferente, alocate activitat
,
ilor;
3. calculul s
,
i evident
,
ierea drumului critic;
4. calculul datei de predare a proiectului;
5. calculul costului proiectului.
S a se gureze/prezinte:
1. Gracul Gantt cu drumul critic s
,
i rezervele totale s
,
i libere ale activit at
,
ilor.
2. Diagrama Pert cu activitat
,
i n noduri (simbolizarea orientat a pe activitat
,
i).
3. Calendarul de lucru.
4. Foaia de resurse (Resource Sheet).
5. Gracul de alocare a resurselor (Resource Graph).
6. Fis
,
ele de nc arcare a resurselor s
,
i activit at
,
ilor (Task Usage s
,
i Resource Usage).
7. Costul total al proiectului defalcat pe activit at
,
i s
,
i resurse individuale.
Precizari nale:
Proiectul este individual s
,
i va predat p ana la 11.04.2014 sub forma de s
,
iere pe
CD.
1
CD-ul este, de asemenea, individual s
,
i trebuie s a aiba nscrise cu un marker perma-
nent urmatoarele informat
,
ii obligatorii:
anul universitar,

Managementul proiectelor
numele s
,
i prenumele studentului,
grupa,
denumirea proiectului sau acronimul.
Exemplu de inscript
,
ionare:
20112012
Managementul proiectelor
Popescu Ion, 2418a
Construct
,
ie aduct
,
iune
Fiecare student s
,
i va sust
,
ine proiectul la predarea acestuia.
2