Sunteți pe pagina 1din 131

INSTRUCTIE

Pentru manipularea instalatiilor CED +BLA cu pupitru domino din statia: Bujoreni
CAP ! SC"PUL SI D"#ENIUL DE APLICARE AL INSTRUCTIEI DE #ANIPULARE
Pre$enta instructie cuprinde re%uli si re%lementari pri&ind manipularea instalatiilor CED din
statia Bujoreni in re%im de 'unctionare normala si in re%im de 'unctionare speciala
(deranjamente)
Personalul de miscare care manipulea$a instalatiile si pers SCB care e*ecuta lucrari de
intretinere te+nica sau remedia$a de'ectiunile aparute la instalatii tre,uie sa cunoasca
prescriptiile pre$entei instructii- sa 'ie instruit si autori$at
CAP . CARACTERISTICI ALE STATIEI BU/"RENI
Statia Bujoreni are urmatoarele elemente caracteristice:
0 1 directii de mers (directiile R#2ILCEA si 3oranu 0 cap 4 si directia
Daiesti 0 cap 5)- 6 linii de circulatie (!- II- III- 7 si 6)- 7 linii de mane&ra
&a%oane in cap 5 (!T- .T- !D- .D) necontrolate din punct de &edere electric
si pre&a$ute cu opritori luminosi tip CED (".- "8- "9): . linii de tra%ere-
cate una pentru 'iecare cap al statiei necontrolate din punct de &edere
electric si pre&a$ute cu opritori luminosi tip CED ("7- "1): o linie de
e&itare pentru linia directa in capatul 4 necontrolata din punct de &edere
electric- care se rami'ica prin maca$ul ! si pre&a$uta cu opritorul luminos
tip CED "!
0 semnale de intrare 4 si 5 precedate de semnale pre&estitoare Semnalele 4 si
5 mai sunt precedate de semnale repetitoare
0 semnale de iesire in capatul 4 (5!- 5II- 5105!;) si in capatul 5 (4!- 4II-
4III- 47- 46): semnalele 4!- 4II- 4III- 47 sunt precedate de semnale
repetitoare: semnalele 5!- 5III- 57- 56- 51- 4!- 4III- 47- 46 sunt
pre&a$ute cu drum de alunecare
4Obs. Semnalele de iesire din capatul 5 (4!- 4II- 4III- 47- 46) sunt pre&a$ute cu indicatori
pentru semnali$area iesirii trenurilor pe linia din stan%a a caii du,le
0 semnale de parcurs 4PII- 4PIII- 5PII- 5PIII si 4P6 precedate de semnale
repetitoare Semnalul 4P6 este pre&a$ut cu indicator <DISTANTA DE
=RANARE SUB >;; #?
0 statia este pre&a$uta cu instalatie BAT in capatul 5 si . coloane de mane&ra
C#! si C#.
In capatul 4- in directia R#2ILCEA- statia Bujoreni se a'la pe o sectie de circulatie in$estrata
cu instalatie de dependinta tip BLA pe linie simpla
In capatul 5- in directia Daiesti- statia Bujoreni se a'la pe o sectie de circulatie in$estrata cu
instalatie BLA pe linie du,la
4",s Parcursurile de mane&ra se e'ectuea$a pe ,a$a indicatiilor semnalelor de mane&ra si a
indicatiilor de mane&ra permisa ale semnalelor de iesire (acestea 'iind semnale com,inate 0
circulatie cu mane&ra)
0 Instalatii de control automat a &ite$ei trenurilor si autostop sunt pre&a$ute la
semnalele de intrare- iesire- parcurs- pre&estitoare si trecere BLA
4",ser&atii:
1. #aca$ele de acoperire (+!- +!!) au pe luminosc+ema o
semnali$are speciala printr0o indicatie al,0clipitor la celula corespun$atoare in scopul a&erti$arii
ID# pentru readucerea acestora la po$itie normala (maca$ele pe po$itia cu acces spre linia de
e&itare)- dupa consumarea parcursului
2. Din punct de &edere electric linia 6 se imparte in 1 sectiuni i$olate
(6A- 6B si sectiunea corespun$atoare maca$elor 1;017) In ca$ul unor parcursuri de intrare la
linia 6 din directia Daiesti- parcursul respecti& se in$a&oreste- inclusi& sectiunea i$olata
corespun$atoare maca$elor 1;017 Daca trenul stationea$a pe sectiunea 6B si sectiunile i$olate
corespun$atoare maca$elor 1;017 si 6A nu sunt consumate- aceastea raman in$a&orate (celulele
corespun$atoare raman iluminate) si se de$a&oresc automat dupa un inter&al de 1 minute Pe
timpul de$a&orarii automate a sectiunilor i$olate corespun$atoare maca$elor 1;017 si 6A- pe
aparatul de comanda se aprinde un indicator luminos cu 'iltru rosu care arde @; de secunde cu
lumina continua si alte @; secunde cu lumina clipitoare
3. Lan%a ,utonul semnalului de mane&ra #.. este amplasat un
,uton de circulatie 'olosit numai ca ,uton de s'arsit parcurs in ca$ul actionarii semnalului 4P6
4. Semnale de mane&ra un%+iulare (considerate numai ,utoane de
inceput de parcurs): #9- #@- #!!
5. Pentru e'ectuarea parcursurilor pe &ariante secundare se 'olosesc
,utoanele de &arianta: !60!@ (in cap 4)- 809 si 1;017 (in cap 5)
6. /oanta ne%a,aritica se a'la intre sectiunile i$olate .70.8Si si 18Si
7. La e'ectuarea unei comen$ii de iesire in directia R#2ILCEA-
indicatorul luminos .AD nu se mai aprinde
8. In ca$ul e'ectuarii unei comen$i de iesire in directia
R#2ILCEA- ID# &a actiona mai intai semnalele de parcurs 5PIII- respecti& 5PII si numai
dupa accea semnalele de iesire se pot pune pe li,er Ca urmare a punerii pe li,er a semnalelor de
parcurs 5PIII- respecti& 5PII- statia R#2ILCEA ramane ,locata pe primiri In ca$ul de'ectarii
semnalului 5PIII- respecti& 5PII- semnalele de iesire 5!A6 nu se mai pot pune pe li,er (in acest
ca$ se trece la circulatia pe ,a$a de cale li,era atat pentru semnalele de parcurs- cat si pentru cele
de iesire)
9. In statia Bujoreni s0a admis ca parcursurile de iesire sa de
de$a&oreasca automat dupa iesirea trenului- c+iar daca sectiunea i$olata a liniei de %arare a ramas
ocupata cu &a%oane (liniile !A6)
10. Butoane de &arianta: !60!@ (in cap 4)- 809 si 1;017 (in cap 5)
11. In capatul 4- pe luminosc+ema- indicatorul .AD se aprinde cu
lumina al,0continuu la punerea pe li,er a unui semnal de iesire din statia R#2ILCEA in directia
Bujoreni si se stin%e la anularea parcursului de iesire respecti&
CAP 1 PARTI C"#P"NENTE ALE INSTALATIEI CED
A INTERI"R:
A.1) IN BIROUL DE MISCARE:
0 aparatul de comanda tip D"#IN" utili$at pentru e'ectuarea comen$ilor si
controlul asupra 'unctionarii instalatiilor
A.2) IN SALA CU RELEE:
0 rame cu relee- aparataj- dulapuri cu relee cod
0 tran'ormatori pentru separare %al&anica
A.3) IN SALA REPARTITOR:
0 ta,loul de intrare si distri,utie (TID)
0 . in&ertori statici ..;2B >6C$
0 redresorul de !>82
0 . redresori !.2
0 tran'ormatori pentru separare %al&anica
A.4) IN SALA BATERIILOR DE ACUMULATORI:
0 ,ateria de acumulatori de !8;2 pentru alimentarea in&ertorilor si a
electromecanismelor de maca$
0 ,ateria de acumulatori de .72 pentru alimentarea releelor
B E4TERI"R:
0 Electromecanisme de maca$
0 Semnale luminoase de circulatie- parcurs- mane&ra- repetitoare si opritori
0 Sectiuni i$olate
0 Dulapuri cu aparataj
0 Ca,luri electrice
0 Instalatii 'i*e de autostop (inductori de cale de !;;;B.;;;C$ si 6;;C$)
0 Pic+eti si distri,uitori
0 Instalatie BAT
3.1 Aparatul de comanda. Descriere, semnaliari optice si acustice, butoane
Aparatul de comanda tip Domino- com,inat cu luminosc+ema se compune din:
0 'ata aparatului de comanda- inclinata la !6
;
'ata de planul ori$ontal pe care
este repre$entata sc+ita statiei cu liniile- maca$ele si semnalele dispuse
%eo%ra'ic Trasele ce repre$inta liniile statiei sunt constuite din ,en$i de
culoare nea%ra- in interiorul acestor ,en$i 'iind decupate <'erestre? (celule
dreptun%+iulare) care repre$inta indicatorii de control ai starii de li,er sau
de ocupat a sectiunilor i$olate de linie si de maca$ Sectiunile i$olate sunt
delimitate prin intreruperea ,en$ii ne%re corespun$ator amplasarii joantelor
i$olante de separatie de pe teren
Ansam,lul de ,en$i luminoase constituie luminosc+ema instalatiei CED si are rolul de a
semnali$a in permanenta situatia de pe teren pri&ind po$itia maca$elor si starea de li,er sau de
ocupat a sectiunilor i$olate
0 dulapul metalic postament care contine re%letele &erticale si capetele de
ca,lu SCB prin care se reali$ea$a le%atura cu sala de relee
4",ser&atii:
1. /oantele 'ara %a,arit sunt inscriptionate prin patrate de culoare
al,a in locul unde sunt intrerupte ,en$ile
2. Portiunile necontrolate din punct de &edere electric sunt
repre$entate prin ,en$i de culoare ne%ru 'ara 'erestre
3.1.1 INDICATORI OPTICI SI SEMNALIZARI ACUSTICE LA APARATUL DE
COMANDA
N1. INDICATORII DE CONTROL A PARCURSURILOR (TRASA PARCURSELOR)
Indicatorii de control a parcursurilor sunt alcatuiti pe luminosc+ema din mai multe 'erestre
(celule) amplasate de a lun%ul ,en$ii ne%re- corespun$ator con'i%uratiei %eo%ra'ice a statiei (cu
e*ceptia sectiunilor !AD si .AD) si dau in'ormatii asupra starii de li,er- de ocupat si de
in$a&orare a sectiuniilor i$olate care sunt:
0 sectiuni i$olate ale liniilor de %arare
0 sectiuni i$olate 'ara maca$uri
0 sectiuni i$olate de maca$
0 sectiuni i$olate de apropiere0departare (!AD- .AD)
Semni'icatiile indicatiilor optice sunt urmatoarele:
O INDICAT"RII SECTIUNIL"R ID"LATE ALE LINIIL"R DE 3ARARE:
0 toate celulele stinse: linia de %arare este li,era
0 toate celulele iluminate in al,0continuu: parcurs comandat pe linia de %arare respecti&a
0 toate celulele iluminate in rosu0continuu: ocuparea sectiunii i$olate a liniei de %arare in
ca$ul unui parcurs comandat (circulatie sau mane&ra)- pana la %ararea completa a trenului
0 cele 1 celule iluminate in rosu0continuu- amplasate la mijlocul trasei liniei de %arare
respecti&e: sectiunea i$olata a liniei de %arare este ocupata si trenul este %arat complet intre
marcile de si%uranta (aceasta semnali$are se o,tine si in ca$ul de'ectarii sectiunii i$olate)
O INDICAT"RII SECTIUNIL"R ID"LATE =ARA #ACADURI:
0 toate celulele stinse: sectiunea i$olata este li,era pe teren
0 toate celulele iluminate in al,0continuu: sectiunea i$olata este in$a&orata intr0un parcurs
0 toate celulele iluminate in rosu0continuu: sectiunea i$olata este ocupata cu material rulant
(aceasta semnali$are se o,tine si in ca$ul de'ectarii sectiunii i$olate)
O INDICAT"RII SECTIUNIL"R ID"LATE DE #ACADURI:
Pentru 'iecare maca$ sunt pre&a$ute cate . celule luminoase dispuse in un%+i- &ar'ul un%+iului
'iind pe trasa liniilor- corespun$ator amplasarii maca$ului pe teren- cu urmatoarele semnali$ari la
actionarea ,utonului !"#$% sau !"#$&:
0 celula iluminata in al,- marcata cu punct ne%ru: maca$ul are control pe
po$itia de <PLUS?
0 celula iluminata in al,- nemarcata cu punct ne%ru: maca$ul are control
pe po$itia de <#INUS?
0 cele . celule iluminate simultan in rosu0clipitor: maca$ul nu are control
sau este in curs de mane&rare
Indicatorii de control ai acestor sectiuni dau in'ormatii despre starea de li,er- de ocupare si de
in$a&orare a sectiuniilor i$olate- despre po$itia maca$urilor si lipsa controlului asupra po$itiei
acestora- dupa cum urmea$a:
0 celule stinse: sectiunea i$olata este li,era pe teren
0 toate celulele iluminate in al,0continuu: sectiunea i$olata este
in$a&orata intr0un parcurs
0 toate celulele iluminate in rosu0continuu: sectiunea i$olata este ocupata
cu material rulant (aceasta semnali$are se o,tine si in ca$ul de'ectarii
sectiunii i$olate)
4"BS #aca$ele de acoperire(+!-+!!) au pe luminosc+ema o semnali$are speciala printr0o
indicatie al,0clipitor la celula unde sunt repre$entati- in scopul a&erti$arii ID# pentru
readucerea acestora in po$itie normala (po$itia cu acces spre linia de e&itare pentru
maca$ele de acoperire)- dupa consumarea parcursului
O INDICAT"RII SECTIUNIL"R ID"LATE DE APR"PIERE0DEPARTARE (!AD SI .AD)
Sunt 'ormati din cate o celula circulara ase$ata pe trasa liniei curente si au urmatoarele
semnali$ari:
0 am,ele celule circulare stinse: sectiunile i$olate sunt li,ere pe teren
0 celula circulara .AD iluminata in al,0continuu: sectiunea i$olata din
'ata semnalului pre&estitor este ocupata cu material rulant sau de'ecta
0 celula circulara !AD iluminata in al,0continuu: sectiunea i$olata
cuprinsa intre semnalul pre&estitor si semnalul de intrare- este ocupata
cu material rulant sau de'ecta
4"BS In capatul 4- indicatorul .AD se aprinde cu lumina al,0continuu
la punerea pe li,er a unui semnal de iesire din statia R#2ILCEA in
directia Bujoreni si se stin%e la anularea parcursului de iesire respecti&

N2. BUTOANE SI INDICATORI MACAZURI
=iecare maca$ este pre&a$ut cu 1 ,utoane de culoare nea%ra ('olosite pentru mane&rarea
maca$elor) si 1 indicatori de control a po$itiei acestuia (in stare normala stinsi) cuprinsi intr0un
element <D"#IN"? inscriptionat cu denumirea maca$ului Aceste elemente <D"#IN"? sunt
amplasate in partea superioara a aparatului de comanda- a&and urmatoarele utili$ari si
semnali$ari:
O BUT"ANE:
0 ,utonul '()*+ +A,(-'A'( *,D*-*D.A/A- cu 'i*atie- este
amplasat in partea de sus- la mijloc a elementului <D"#IN"? Dupa
actionarea acestui ,uton- maca$ul se poate mane&ra numai indi&idual pe
po$itia de <+? sau de <A? 'olosind ,utoanele +A,(-'A'(
*,D*-*D.A/A, indicatorii optici din elementul <D"#IN"? se aprind
corespun$ator po$itiei de plus sau de minus a maca$ului
0 ,utoane +A,(-'A'( *,D*-*D.A/A- 'ara 'i*atie- cate . pentru
'iecare maca$- amplasate in partea din stan%a si dreapta a elementului
<D"#IN"? La actionarea acestor ,utoane- maca$ul se mane&rea$a
indi&idual pe po$itia de <+? sau de <A?
O INDICAT"RI:
0 indicator cu 'iltru rosu /*0"A 1O,$'O/ +A1A2- amplasat su,
,utonul <'()*+ +A,(-'A'( *,D*-*D.A/A? are urmatoarele
indicatii: aprins cand maca$ul nu are control electric- stins cand maca$ul
are control electric
0 indicator cu 'iltru &erde 1O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2 0(
30/."4- amplasat in partea stan%a- in dreptul ,utonului mane&rare
indi&iduala a maca$ului pentru po$itia de plus are urmatoarele indicatii:
aprins cand maca$ul este mane&rat pe po$itia de plus si are control
electric- stins cand maca$ul nu are control electric
0 indicator cu 'iltru %al,en 1O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2 0(
3+*,."4- amplasat in partea dreapta- in dreptul ,utonului de
mane&rare indi&iduala a maca$ului pentru po$itia de minus: aprins cand
maca$ul a 'ost mane&rat pe po$itia de minus si are control electric- stins
cand maca$ul nu are control electric
Obser5atii6
1. Cand ,utonul cu 'i*atie '()*+ +A,(-'A'(
*,D*-*D.A/A este tras- maca$ele se mane&rea$a automat- iar indicatorii 1O,$'O/
0O2*$*( +A1A2 sunt stinsi Indicatorul /*0"A 1O,$'O/ +A1A2 se aprinde cand
maca$ul nu are control electric- indi'erent daca ,utonul '()*+ +A,(-'A'(
*,D*-*D.A/A este apasat sau tras
2. Cand ,utonul cu 'i*atie '()*+ +A,(-'A'(
*,D*-*D.A/A este apasat- maca$ul respecti& nu mai se mane&rea$a automat- ci numai dupa
apasarea ,utoanelor 'ara 'i*atie pentru mane&rarea maca$ului (pe po$itia de <PLUS? sau de
<#INUS?)
N3. BUTOANE SI INDICATORI INCEPUT SI SFARSIT PARCURS
=iecare semnal de circulatie si mane&ra este pre&a$ut cu ,uton (de culoare &erde pentru semnal
de circulatie si al,a pentru semnalul de mane&ra) si indicatori luminosi (in stare normala stinsi)
amplasati lan%a ,utoanele respecti&e- dupa cum urmea$a:
O BUT"ANE:
0 ,utoane 1O+A,DA "(+,A/(/O' D( 1*'1./A$*( amplasate
lan%a trasa liniei
0 ,utoane 1O+A,DA "(+,A/(/O' D( +A,(-'A amplasate pe
trasa liniei
Sunt utili$ate pentru e'ectuarea parcursurilor de circulatie si mane&ra- cu ajutorul acestora
delimitandu0se inceputul si s'arsitul parcursurilor
O INDICAT"RI :
0 indicator *,1(0.$ 0A'1.'": se aprinde &erde0clipitor (pentru
parcurs de circulatie) sau al,0clipitor (pentru parcurs de mane&ra)- la
actionarea ,utonului de inceput parcurs
0 indicator "7A'"*$ 0A'1.'": se aprinde &erde0continuu (pentru
parcurs de circulatie) sau al,0 continuu (pentru parcurs de mane&ra)- la
actionarea ,utonului de s'arsit parcurs
4",s Semnalele de iesire com,inate (circulatie+mane&ra) sunt
pre&a$ute cu . ,utoane distincte
N4. INDICATORII PENTRU CONTROLUL INDICATIILOR SEMNALELOR
=iecare semnal luminos de circulatie- de mane&ra cuprins in incinta statiei are corespondent pe
aparatul de comanda cate un indicator optic lan%a care este inscriptionata denumirea semnalului
O INDICAT"RII SE#NALEL"R LU#IN"ASE DE INTRARE
Sunt 'ormate din 1 celule circulare alaturate- ase$ate lon%itudinal- paralel cu trasa liniei pe partea
corespun$atoare amplasarii semnalelor luminoase pe teren In'ormatiile date de acesti indicatori
sunt:
0 celula circulara (de la mijloc) iluminata in rosu0continuu: la semnalul
luminos de intrare este aprins 'ocul rosu alimentat normal cu tensiune de
..;2B>6C$ de la in&ertor
0 celula circulara (de la mijloc) iluminata in rosu0clipitor: la semnalul
luminos de intrare este aprins 'ocul rosu alimentat cu tensiune de
..;2B6;C$
0 celula circulara (dinspre statie) iluminata in &erde0continuu: la
semnalul luminos de intrare este aprinsa o indicatie permisi&a de
circulatie (2- 3- 33- 23)- iar 'ocul rosu este stins
0 celula circulara (dinspre linia curenta) iluminata in al,0continuu: la
semnalul luminos de intrare este aprinsa indicatia de c+emare (al,0
clipitor)
0 celulele circulare stinse: la semnalul luminos de intrare este ars ,ecul
de la 'ocul rosu sau deranjament in 'unctionarea semnalului
O INDICAT"RII SE#NALEL"R LU#IN"ASE DE IESIRE- PARCURS C"#BINATE CU
#ANE2RA
Sunt 'ormate din . celule circulare ase$ate in dreapta trasei liniei respecti&e corespun$ator
amplasarii semnalului luminos pe teren In'ormatiile date de acesti indicatori sunt:
0 am,ele celule circulare stinse: la semnalul luminos este aprins 'ocul
rosu
0 celula circulara dinspre linia curenta iluminata in &erde0continuu: la
semnalul de iesire este aprinsa o indicatie permisi&a de circulatie (2- 3-
23- 33)
0 celula circulara dinspre linia de %arare iluminata in al,0continuu: la
semnalul luminos de iesire este aprinsa indicatia al, pentru mane&ra
0 celulele circulare stinse: la semnalul luminos de iesire arde ,ecul de la
'ocul rosu
0 celula circulara dinspre linia de %arare iluminata in al,0clipitor: la
semnalul luminos este ars ,ecul de la 'ocul rosu sau deranjament in
'unctionarea semnalului
4",s Pentru semnalele de parcurs 4PII- 4PIII si 4P6- indicatia de c+emare
este semnali$ata prin aprinderea cu lumina al,0continuu a celulei circulare
corespun$atoare Pentru semnalele de parcurs 5PII si 5PIII- este inter$isa
'olosirea indicatiei de c+emareCu indicatia %al,en clipitor sunt pre&a$ute si
semnalele 5PIII- 4PII- 4PIII- 5II
O INDICAT"RII SE#NALEL"R LU#IN"ASE DE #ANE2RA
Sunt 'ormate dintr0o sin%ura celula circulara ce da urmatoarele in'ormatii:
0 celula circulara stinsa: la semnalul luminos este aprins 'ocul al,astru
0 celula circulara iluminata in al,0continuu: la semnalul luminos este
aprins 'ocul al,
0 celula circulara iluminata in al,0clipitor: la semnalul luminos este stins
'ocul al,astru
O INDICAT"RII SE#NALEL"R "PRIT"ARE ILU#INATE ELECTRIC
Sunt 'ormate dintr0o celula circulara al,a ase$ata in capatul trasei liniei- care da urmatoarele
in'ormatii:
0 celula circulara stinsa: opritorul este stins
0 celula circulara aprinsa al,0continuu: opritor iluminat prin apasarea
,utonului <ILU#INARE "PRIT"RI 0 BI"?
0 celula circulara aprinsa al,0clipitor: la apasarea ,utonului
<ILU#INARE "PRIT"RI A BI" <- pe teren opritorul nu se aprinde
N5. INDICATORI PENTRU SEMNALIZAREA DIVERSELOR REGIMURI DE
FUNCTIONARE A INSTALATIEI SI SEMNALIZAREA DERANJAMENTELOR
O INDICAT"RII <INCEPERE PARCURS DE CIRCULATIE CAP4BCAP5?:
Este 'ormat dintr0o celula circulara ase$ata in partea stan%a si dreapta a luminosc+emei- cu
urmatoarele semnali$ari:
0 celula stinsa in stare normala
0 celula iluminata in &erde0continuu: apare in urma apasarii ,utonului de
inceput parcurs al semnalului de circulatie si se stin%e in momentul
punerii pe li,er a semnalului de circulatie (simultan cu aprinderea
acestuia suna soneria de incepere parcurs)
o INDICAT"R <REDRES"R?
Este 'ormat din . celule circulare de culoare al,a si rosie- cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula de culoare al,a aprinsa continuu si celula de culoare rosie stinsa
(stare normala): redresorul de !>82 si cei . redresori de !.2
'unctionea$a normal
0 celula de culoare al,a stinsa- celula de culoare rosie aprinsa clipitor si
suna soneria A2ARIE REDRES"RI: deranajament la oricare din
redresorii de !>82 sau de !.2
O INDICAT"R <=UNCTI"NARE IN2ERT"RI?
Este 'ormat din . celule circulare al,e- corespun$ator 'iecarui in&ertor- cu urmatoarele
semnali$ari:
0 una din celulele circulare este aprinsa in al,0continuu- corespun$atoare
in&ertorului care se a'la in 'unctie (stare normala)
0 am,ele celule circulare stinse (a&arie in&ertori)- in ca$ul ne'unctionarii
nici unui in&ertor
4",s Cele . celule nu se pot aprinde concomitent- intrucat doar un
sin%ur in&ertor se a'la in re%im de 'unctionare Celalalt in&ertor intra in
'unctie numai la de'ectarea celui in 'unctie
O INDICAT"R <DESPIEDICARE ARTI=ICIALA?
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa: nu este e'ectuata nici o despiedicare arti'iciala
0 celula circulara iluminata in rosu0clipitor: este inceputa o despiedicare
arti'iciala Cat timp este aceasta indicatie (apro* !-6 minute) se mai pot
apasa si alte ,utoane de despiedicare arti'iciala (BDA) ale sectiunilor
i$olate care se intentionea$a a se despiedica arti'icial
0 celula circulara iluminata in rosu0continuu: ciclul de despiedicare
arti'iciala continua (apro* !-6 minute)- dar actionarea altor ,utoane de
despiedicare arti'iciala nu mai are ca e'ect despiedicarea sectiunilor
i$olate respecti&e
O INDICAT"R <LIPSA TENSIUNE ALI#ENTARE CIRCUITE DE CALE?
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa: circuitele de cale din statie sunt alimentate
normal (..;2)
0 celula circulara aprinsa al,0continuu: lipsa tensiune ..;2 pentru
circuitele de cale (CDC)
O INDICAT"R <A2ARIE RETEA?
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa (stare normala): instalatia CED este alimentata in
..;2
0 celula circulara aprinsa rosu0continuu: lipsa tensiune ..;2B>6C$
0 celula circulara aprinsa rosu0clipitor: lipsa tensiune ..;2B6;C$
O INDICAT"R <LIPSA TENSIUNE !.>2 C"NTR"L #ACADE?
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa (stare normala): control maca$e alimentat in
!.>2
0 celula circulara aprinsa rosu0clipitor: lipsa tensiune control maca$e
!.>2
O INDICAT"R DRU# DE ALUNECARE
Este repre$entat printr0o sa%eata de culoare nea%ra cu sensul spre drumul de alunecare- 'iind
ase$ata in dreptul semnalului respecti&
N6. SEMNALIZARI ACUSTICE
Acestea 'unctionea$a simultan cu un indicator optic- dupa cum urmea$a:
O BUDERUL DE <INCEPEREA C"#ENDII?
A&erti$ea$a sonor simultan cu aprinderea celulei circulare cu 'iltru &erde a indicatorului optic
3*,1(0('(A 1O+(,2**4 si incetea$a sa sune odata cu stin%erea acesteia
O ?S"NERIA DE APR"PIERE?
Da un semnal scurt cand sectiunile de apropiere .AD si !AD se ocupa si indicatoarele respecti&e
se iluminea$a in al,
O ?S"NERIA DE TAL"NARE?
Incepe sa sune in urmatoarele ca$uri:
0 unul sau mai multe maca$uri nu au controlul po$itiei pe luminosc+ema
(indicatorul cu 'iltru rosu /*0"A 1O,$'O/ +A1A2 de su, ,utonul
'()*+ *,D*-*D.A/ +A1A2- este iluminat cu o lumina rosu0
continuu)
0 unul din redresori este de'ect (indicator optic <7.,1$*O,A'(
'(D'("O'*? aprins rosu0clipitor pe luminosc+ema)
A&erti$area sonora incetea$a dupa recapatarea controlului po$itiei maca$urilor sau dupa
resta,ilirea 'unctionarii normale a redresoriilor
N. ALTE BUTOANE PE APARATUL DE COMANDA
O BUT"ANE <40BASS- 50BASS<
Sunt 'ara 'i*atie si sunt 'olosite pentru anularea unor comen$i incepute- dar nee'ectuate
O BUT"ANE <C"NTR"L SECTIUNI ID"LATE #ANE2RA L"CALA<
Sunt 'ara 'i*atie- iar la actionare semnali$ea$a starea de li,er sau de ocupat a sectiunilor i$olate
cuprinse la coloana de mane&ra
O BUT"ANE <SE#NALE DE CCE#ARE ALE SE#NALEL"R DE INTRAREB PARCURS?
Sunt 'ara 'i*atie- 'iind amplasate in partea de jos a luminosc+emei- normal plum,uite
O BUT"ANE <DESPIEDICARE ARTI=ICIALA A SECTIUNIL"R ID"LATE?
Sunt 'ara 'i*atie- 'iind amplasate in partea superioara a luminosc+emei- normal plum,uite
O BUT"ANE <BA2?
Sunt 'ara 'i*atie- 'iind amplasate in partea superioara a luminosc+emei- normal plum,uite si sunt
'olosite pentru mane&rarea maca$urilor cu sectiunea i$olata de'ecta- cate unul pentru 'iecare
maca$ simplu sau . maca$e conju%ate
O BUT"N <BDN 0 BUT"N DI B N"APTE?
Este cu 'i*atie- 'iind 'olosit pentru sta,ilirea re%imului de alimentare a semnalelor- a&and .
po$itii:
0 tras: re%im <N"APTE? A semnalele sunt alimentate cu tensiune redusa
!9;2
0 apasat: re%im <DI? A semnalele sunt alimentate cu tensiune normala
..;2
O BUT"N <REDUCERE TENSIUNE LU#IN"SCCE#A?
Este cu 'i*atie- 'iind 'olosit pentru sta,ilirea re%imului de alimentare a luminosc+emei- a&and .
po$itii:
0 apasat: re%im <LU#IN"SCCE#A ALI#ENTATA CU TENSIUNE
REDUSA?
0 tras: re%im <LU#IN"SCCE#A ALI#ENTATA CU TENSIUNE
N"R#ALA?
O BUT"ANE <BEST4- BEST5 0 C"NTR"L P"DITIE #ACADURI?
Sunt 'ara 'i*atie- 'iind 'olosite pentru &eri'icarea po$itiei maca$elor (cate un ,uton pentru 'iecare
capat de statie)
O BUT"N <INTRERUPERE S"NERIE TAL"NARE?
Este cu 'i*atie- normal plum,uit- 'iind 'olosit pentru intreruperea soneriei in ca$ul in care unul
sau mai multe maca$e nu au control electric
O BUT"N <ISR A INTRERUPERE S"NERIE A2ARIE REDRES"RI?
Este cu 'i*atie- in stare normala plum,uit- 'iind 'olosit pentru intreruperea soneriei in ca$ul in
care unul din redresori s0a de'ectat
O BUT"N <BI" 0 ILU#INARE "PRIT"RI?
Este cu 'i*atie- neplum,uit- in stare normala tras
ID# &a proceda la iluminarea semnalelor opritoare prin actionarea ,utonului BI" in toate
situatiile mentionate in Re%ulamentul de semnali$are nr ;;7
4",s In partea superioara a aparatului de comanda- la mijloc- este amplasat un ampermetru de
curent continuu- care indica consumul de curent la mane&rarea maca$elor
CAP 7 #ANIPULAREA INSTALATIEI CED
In stare normala- cand nu este comandat nici un parcurs de circulatie sau mane&ra si cand toate
liniile statiei sunt li,ere- pe luminosc+ema sunt aprinse urmatoarele indicatoare:
0 indicatorul <'(D'("O'*?: al,0continuu
0 indicatorul IN2ERT"RI: al,0continuu
0 indicatoarele semnalelor de intrare: rosu0continuu
0 indicatoare BLA aprinse sau stinse in 'unctie de tipul- orientarea BLA si
starea liniei curente- semnali$ari preci$ate in pre$enta instructie
0 ,utoanele RE3I# #ANE2RARE #ANUALA ale maca$urilor ce intra in
parcursul comandat sunt in po$itie normala (trase)
0 indicatorii de control ai instalatiei BAT semnali$ea$a starea normala de
'unctionare a acesteia
"rice sc+im,are de stare a o,iectelor comandate si controlate prin instalatia CED- precum si
orice modi'icare in 'unctionarea instalatiei CED 'ata de situatia initiala descrisa mai sus este
semnali$ata optic si acustic pe luminosc+ema
4.1 1onditii 8enerale pentru e9ecutarea parcurselor de circulatie si mane5ra
4.1.1 EFECTUAREA UNUI PARCURS
Inainte de e'ectuarea unui parcurs de circulatie (intrare- iesire- trecere) sau mane&ra- ID#
tre,uie sa &eri'ice si sa se con&in%a daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
Sectiunile i$olate din parcurs sunt li,ere (indicatorii optici corespun$atori sectiunilor i$olate din
parcurs nu sunt iluminati in rosu- respecti& indicatorul sectiunii !AD este stins 0 in ca$ul
parcurselor de iesire)
0 Nu sunt e*ecutate parcursuri incompati,ile cu parcursul ce urmea$a sa se
e*ecute
0 Nu sunt e*ecutate despiedicari arti'iciale (toate ,utoanele de despiedicare
arti'iciala sunt ridicate si si%ilate cu plum,uri de control- iar indicatorul
<DESPIEDICARE ARTI=ICIALA? este stins)
0 Toate maca$urile din parcurs sau de acoperire au control pe luminosc+ema
(indicatorii control po$itie maca$uri stinsi si soneria de talonare nu suna)
0 Indicatorii pentru <INCEPEREA C"#ENDII< sunt stinsi
0 Bu$erul (soneria) de a&erti$are acustica pentru <INCEPEREA C"#ENDII?
nu suna
0 Butoanele #ANE2RARE RE3I# INDI2IDUAL ale maca$urilor sa 'ie in
po$itie normala (trase)
0 Indicatorii pri&ind instalatia BAT semnali$ea$a po$itia de inc+is (numai
pentru parcursurile de mane&ra)
4.1.2 MANEVRAREA NORMALA A MACAZURILOR
Se e'ectuea$a prin actionarea ,utoanelor de inceput si s'arsit parcurs
Inainte de mane&rarea maca$urilor ID# tre,uie sa &eri'ice si sa se con&in%a daca sunt
indeplinite urmatoarele !"#$%&%%:
a. Sectiunile i$olate ale maca$urilor ce intra in parcursul comandat- cat si cele de acoperire sa
nu 'ie ocupate cu material rulant sau de'ecte (celulele sectiunii i$olate nu sunt iluminate in rosu0
continuu)
b. #aca$urile nu sunt incluse intr0un alt parcurs comandat anterior- respecti& sectiunile i$olate
ale maca$urilor nu sunt in$a&orate (celulele sectiunilor i$olate cuprinse in parcurs- precum si cele
ne%a,aritice- nu sunt iluminate in al,0continuu)
c. #aca$urile respecti&e nu a 'ost talonate si au control electric
d. Nu e*ista &e+icul in miscare catre maca$urile ce urmea$a a se mane&ra
e. #aca$urile nu au 'ost transmise la comanda locala (coloana de mane&ra)
4Obser5atie6 Pe timpul mane&rarii maca$urilor (dupa apasarea ,utonului de s'arsit de parcurs)-
ID# este o,li%at sa urmareasca indicatia ampermetrului de pe aparatul de comanda- pentru a
inter&eni in ca$ ca un maca$ nu se mane&rea$a complet si 'unctionea$a pe am,reiajul de
'rictiune- respectand pre&ederile pre$entei instructii de manipulare
4.2 (9ecutarea, semnaliarile parcursurilor
de circulatie si mane5ra
4.2.1 INZAVORAREA SI DESZAVORAREA AUTOMATA
A PARCURSURILOR
7.!! In$a&orarea parcursurilor
Se reali$ea$a in . etape- ast'el:
A. *,2A-O'A'(A 0'(A/A!*/A :*,*$*A/A;
Se reali$ea$a la trecerea semnalului pe indicatia de li,er- daca sectiunile i$olate din 'ata
semnalului sunt li,ere Este semnali$ata pe luminosc+ema prin aprinderea in al, a tuturor
celulelor luminoase ale sectiunilor i$olate de pe trasa parcursului comandat
4",s In$a&orarea preala,ila se poate anula odata cu anularea parcursului prin tra%erea ,utonului
de inceput parcurs- cu conditia ca sectiunile din 'ata semnalului sa 'ie li,ere
A. *,2A-O'A'(A $O$A/A :7*,A/A;
Se reali$ea$a atunci cand se ocupa sectiunea i$olata din 'ata semnalului care pre&esteste pe cel
considerat sau a oricarei sectiuni dintre cele . semnale
7.!. Des$a&orarea automata a parcursurilor
Pe masura eli,erarii sectiunilor i$olate din parcurs in mod succesi& de catre ultima osie a
trenului- celulele indicatorilor sectiunilor i$olate respecti&e- se iluminea$a pentru un timp scurt in
al, dupa care se stin%- semnali$and prin aceasta ca sectiunile s0au des$a&orat automat si nu au
ramas ocupate
Din acest moment- maca$urile care intra in sectiunile des$a&orate automat se pot mane&ra sau
in$a&ori in alt parcurs
4",s In statia Bujoreni s0a admis ca parcursurile de iesire sa de de$a&oreasca automat dupa
iesirea trenului- c+iar daca sectiunea i$olata a liniei de %arare a ramas ocupata cu &a%oane (liniile
!A6)
4.2.2 PARCURSURI DE INTRARE
Dupa ce constata ca sunt indeplinite toate conditiile de la pct 7! (pa% !6) din pre$enta instructie
si dupa ce se con&in%e- prin indicatiile date de luminosc+ema- ca linia de %arare la care urmea$a
a se primi trenul este li,era- ID# apasa ,utonul de inceput parcurs de circulatie (,utonul de
culoare &erde al semnalului de intrare corespun$ator directiei de primire a trenului) si apoi
,utonul de s'arsit de parcurs circulatie (,utonul de culoare &erde al semnalului de iesire al liniei
de %arare respecti&e- din acelasi capat de statie)- mane&rand ast'el automat maca$urile din
parcurs- cat si cele de acoperire corespun$ator parcursului comandat
(9emplu6 pentru e'ectuarea unui parcurs de intrare din directia 4 la linia !- se actionea$a
,utoanele semnalelor 4 si 5!
Dupa apasarea ,utonului de inceput al parcursului- indicatorul *,1(0('( 1O+A,DA arde
cu lumina &erdeAclipitor- indicatorul *,1(0.$ 0A'1.'" 1*'1./A$*( arde cu lumina
&erde0continuu si suna ,u$$erul (soneria) de 3*,1(0('(A 1O+(,2**4
Dupa apasarea ,utonului de s'arsit al parcursului- indicatorul "7A'"*$ 0A'1.'"
1*'1./A$*( a acestui parcurs- de lan%a ,utonul respecti&- se aprinde si arde cu lumina &erdeA
continuu
Dupa mane&rarea automata- atat a maca$urilor din parcurs- cat si a celor de acoperire- trasa
parcursului comandat se iluminea$a in al,Acontinuu- indicatorul de inceperea comen$ii se stin%e-
soneria (,u$$erul) incetea$a sa sune
Pe teren- semnalul de intrare care comanda parcursul- trece automat pe li,er- dand indicatii
corespun$atoare parcursului comandat- con'orm pre&ederilor Instructiei de semnali$are Pe
luminosc+ema- pentru semnalul de intrare respecti&- se stin%e indicatorul cu 'iltru rosu si se
aprinde indicatorul cu 'iltru &erde
Pe teren- semnalul pre&estitor trece automat pe li,er- dand indicatiile corespun$atoare parcursului
comandat
4",ser&atii:
1. In situatia cand semnalul de intrare este pe li,er- iar prima si a
doua sectiune de apropiere0departare !AD si .AD nu sunt ocupate- parcursul de intrare este
in$a&orat preala,il
2. In$a&orarea preala,ila se poate anula odata cu anularea
parcursului prin tra%erea ,utonului de inceput parcurs- cu conditia ca sectiunile de apropiere0
departare .AD si !AD sa 'ie li,ere
3. In situatia cand semnalul de intrare este pe li,er- iar prima sau a
doua sectiune de apropiere0departare !AD si .AD sunt ocupate- parcursul de intrare este
in$a&orat total
4. In$a&orarea totala nu mai poate 'i anulata prin tra%erea ,utonului
de inceput parcurs- ci automat dupa parcur%erea e'ecti&a a intre%ului parcurs comandat- de catre
tren In ca$ ca trenul totusi poate 'i primit la linia respecti&a la care a 'ost 'acuta comanda-
semnalul de intrare se poate comanda din nou pe li,er- apasand numai pe ,utonul de inceput al
parcursului de intrare
5. In ca$ul cand este necesar ca semnalul de intrare sa 'ie comandat
pe oprire- iar dupa tra%erea ,utonului de inceput de parcurs de catre ID#- parcursul comandat
ramane in$a&orat- este necesara de$a&orarea arti'iciala
7..! Semnali$ari la aparatul de comanda
0 La intrarea pe sectiunea i$olata .AD- se iluminea$a in al, indicatorul
sectiunii i$olate .AD si suna scurt soneria de apropiere- indicand ca trenul
se apropie de semnalul pre&estitor
0 Dupa depasirea semnalului pre&estitor- se iluminea$a in al, indicatorul
sectiunii i$olate !AD si suna scurt soneria de apropiere- indicand ca trenul
se apropie de semnalul de intrare
0 Cand ultima osie a trenului a depasit semnalul pre&estitor- indicatorul
sectiunii i$olate .AD se stin%e
0 Cand ultima osie a trenului depaseste semnalul de intrare- indicatorul
sectiunii i$olate !AD se stin%e
0 Cand trenul intra cu prima osie pe prima sectiune i$olata din spatele
semnalului de intrare- acesta trece automat pe oprire- semnali$and aceasta
si pe luminosc+ema
0 Indicatoarele sectiunilor i$olate din trasa parcursului isi sc+im,a culoarea din
al, in rosu in mod succesi& in ordinea ocuparii sectiunilor i$olate-
semnali$and ast'el inaintarea trenului
0 Pe masura eli,erarii sectiunilor i$olate de catre tren- acestea se aprind pentru
un moment in al,- apoi se stin%
0 Cand trenul a atacat sectiunea i$olata a liniei de %arare- trasa acesteia se
aprinde in rosu pe toata lun%imea ei
0 Cand trenul a eli,erat ultima sectiune i$olata din parcurs- &ecina cu linia de
%arare- dupa des$a&orare- trasa liniei de %arare se stin%e- ramanand aprinse
in rosu cele 1 celule din mijlocul trasei- ce 'ormea$a *,D*1A$O'./ D(
/*,*( O1.0A$A.
4",ser&atii:
1. ID# este o,li%at sa urmareasca pe luminosc+ema- trecerea
automata a semnalului de intrare pe oprire- odata cu ocuparea de catre tren a sectiunii i$olate
dintre semnalul de intrare si primul maca$- ocuparea si eli,erarea succesi&a de catre tren a
sectiunilor i$olate din parcurs
2. In ca$ul stin%erii trasei rosii a liniei de %arare si ramanerii aprinse
doar a celulelor *,D*1A$O'./.* D( /*,*( O1.0A$A- e*ista posi,ilitatea ca trenul sa nu
'i oprit complet- 'iind inca in miscare
4.2.3 PARCURSURI DE IESIRE
Dupa ce constata ca sunt indeplinite toate conditiile de la pct 7!! (pa% !6) din pre$enta
instructie- ID# se con&in%e de urmatoarele:
0 pentru linia curenta cu dependinta tip BLA (directia R#2ILCEA)- prin
indicatiile date de luminosc+ema- ca indicatorii sectiunilor i$olate !AD-
.AD si indicatorul BP sunt stinsi
0 pentru linia curenta cu BLA pe cale du,la (directia Daiesti)- prin indicatiile
date de luminosc+ema ca sectiunea i$olata !AD este li,era (in ca$ul cand
BLA este orientat pe primiri- este necesar ca si linia curenta sa 'ie li,era A
indicator /1O stins)
Dupa ce se con&in%e de indeplinirea conditiilor enumerate mai sus- ID# apasa ,utonul de
inceput parcurs de circulatie (,utonul de culoare &erde al semnalului de iesire corespun$ator
liniei de la care e*pedia$a trenul) si apoi ,utonul de s'arsit de parcurs circulatie (,utonul de
culoare &erde al semnalului de intrare al directiei de e*pediere a trenului- din acelasi capat de
statie)- mane&rand ast'el automat maca$urile din parcurs- cat si cele de acoperire corespun$ator
parcursului comandat
Dupa apasarea ,utonului de inceput al parcursului- indicatorul *,1(0('( 1O+A,DA arde
cu lumina &erdeAclipitor- indicatorul *,1(0.$ 0A'1.'" 1*'1./A$*( arde cu lumina
&erde0continuu si suna ,u$$erul (soneria) de 3*,1(0('(A 1O+(,2**4
Dupa apasarea ,utonului de s'arsit al parcursului- indicatorul "7A'"*$ 0A'1.'"
1*'1./A$*( a acestui parcurs- se aprinde si arde cu lumina &erdeAcontinuu
Dupa mane&rarea automata- atat a maca$urilor din parcurs- cat si a celor de acoperire- trasa
parcursului comandat se iluminea$a in al,Acontinuu- indicatorul de inceperea comen$ii se stin%e-
soneria (,u$$erul) incetea$a sa sune
Pe teren- semnalul de iesire care comanda parcursul- trece automat pe li,er- dand indicatii
corespun$atoare parcursului comandat- con'orm pre&ederilor Instructiei de semnali$are Pe
luminosc+ema- pentru semnalul de iesire respecti&- se aprinde indicatorul cu 'iltru &erde
4",ser&atii:
1. In situatia cand semnalul de iesire este pe li,er- iar linia de %arare
de la care s0a 'acut comanda nu este ocupata de tren- la tra%erea ,utonului de inceput a
parcursului- parcursul se de$a&oreste- 'iind in$a&orat preala,il (se stin% trasa si indicatorul cu
'iltru &erde al semnalului- iar pe teren semnalul trece pe oprire)
2. In situatia cand semnalul de iesire este pe li,er- iar linia de %arare
de la care s0a 'acut comanda este ocupata de tren- la tra%erea ,utonului de inceput a parcursului-
parcursul ramane in$a&orat- 'iind in$a&orat total De$a&orarea acestui parcurs se 'ace numai
arti'icial In ca$ ca trenul totusi poate 'i e*pediat de la linia respecti&a de la care a 'ost 'acuta
comanda- semnalul de iesire se poate comanda din nou pe li,er- apasand numai pe ,utonul de
inceput al parcursului respecti&
3. In$a&orarea totala nu mai poate 'i anulata prin tra%erea ,utonului
de inceput parcurs- ci automat dupa parcur%erea e'ecti&a a intre%ului parcurs comandat- de catre
tren
4. In ca$ul cand este necesar ca semnalul de iesire sa 'ie comandat
pe oprire- iar dupa tra%erea ,utonului de inceput de parcurs de catre ID#- parcursul comandat
ramane in$a&orat- este necesara de$a&orarea arti'iciala
7.1! Semnali$ari la aparatul de comanda
0 Cand trenul intra cu prima osie pe sectiunea i$olata din spatele semnalului de
iesire- &ecina cu linia de %arare- acesta trece automat pe oprire- pe
luminosc+ema indicatia de &erde a indicatorului semnalului de iesire se
stin%e- iar trasa sectiunii i$olate de dupa semnal isi sc+im,a indicatia din
al, in rosu
0 Pe masura ce trenul a&ansea$a si ocupa sectiunile i$olate din parcurs trasa
acestora pe luminosc+ema isi sc+im,a indicatia din al, in rosu- iar dupa
eli,erarea 'iecarei sectiuni i$olate de catre ultimul &a%on- celulele
luminoase ale sectiunilor i$olate respecti&e se iluminea$a pentru un timp
scurt in al,- apoi se stin%- semnali$and ca s0au des$a&orat automat si nu au
ramas ocupate
0 Pentru sectiunea i$olata a liniei de %arare de la care se e*pedia$a trenul- dupa
eli,erare de catre tren- celulele luminoase rosii care constituiau indicatorul
liniei ocupate se stin% 'ara a mai trece pentru un timp scurt in indicatia de
al,
0 La ocuparea primei sectiuni apropiere0departare (!AD) si apoi a celei de a
doua sectiuni de apropiere0departare (.AD)- indicatorii !AD si .AD se &or
aprinde in al, succesi&- iar soneria de apropiere &a suna scurt de 'iecare
data semnali$and departarea trenului de statie
0 Indicatorii !AD si .AD se stin% succesi& cand ultimul &a%on eli,erea$a
sectiunea !AD- respecti& .AD
4",ser&atii:
1. ID# este o,li%at sa urmareasca pe luminosc+ema- trecerea
automata a semnalului de iesire pe oprire- ocuparea si eli,erarea succesi&a de catre tren a
sectiunilor i$olate din parcurs
2. La e'ectuarea unei comen$ii de iesire in directia R#2ILCEA-
indicatorul luminos .AD nu se mai aprinde
4.2.4 PARCURSURI DE TRECERE
Pentru e'ectuarea unui parcurs de trecere se e*ecuta atat parcursul de intrare cat si parcursul de
iesire- con'orm pct 7.. (pa% !!) si 7.1 (pa% !1) din pre$enta instructie- mai intai parcursul de
iesire- apoi parcursul de intrare
7.7! Semnali$ari la aparatul de comanda
In ca$ul parcursurilor de trecere- semnali$arile pe luminosc+ema sunt reali$ate ca in ca$ul
parcurselor e*ecutate 'ractionat pentru intrari si iesiri
4.2.5 PARCURSURI DE MANEVRA
ID# este o,li%at ca inaintea e*ecutarii unui parcurs de mane&ra in capatul 5 sa inc+ida
semi,ariera automata din ,utonul !*!
#entionam ca la e*ecutarea unui parcurs de mane&ra- semi,ariera automata nu se inc+ide
automat- iar semnalul de mane&ra &a trece indicatia permisi&a <#ANE2RA PER#ISA
DINC"L" DE SE#NAL?- numai dupa ce ID# a inc+is semi,ariera din ,utonul !*!
Pentru e'ectuarea parcursurilor de mane&ra- ID# tre,uie sa se con&in%a- prin indicatiile date
de luminosc+ema- ca sunt indeplinite toate conditiile de la pct 7!! (pa% !6) din pre$enta
instructie- cu o,ser&atia ca acestea se pot e*ecuta si la linie ocupata sau liniile cap in cap pe linii
mai lun%i de .;; m (linii de %arare sau sectiuni i$olate de linii intre maca$uri)
Dupa ce se con&in%e de indeplinirea conditiilor preci$ate mai sus- ID# apasa ,utonul de
inceput al parcursului (,utonul de culoare al,a- situat pe a*a liniei- in sensul de mers- amplasat
lan%a indicatorul semnalului de mane&ra care comanda parcursul) si apoi pe ,utonul s'arsit al
parcursului de mane&ra (,utonul de culoare al,a- situat pe a*a liniei- amplasat lan%a indicatorul
semnalului de mane&ra de sens contrar)- mane&rand ast'el automat maca$urile din parcurs- cat si
cele de acoperire corespun$ator parcursului comandat
Dupa apasarea ,utonului de inceput al parcursului- indicatorul *,1(0('( 1O+A,DA arde
cu lumina &erde- indicatorul *,1(0.$ 0A'1.'" arde cu lumina al,0clipitor si suna ,u$$erul
(soneria) de 3*,1(0('(A 1O+(,2**4
Dupa apasarea ,utonului de s'arsit al parcursului- indicatorul "7A'"*$ 0A'1.'"
1*'1./A$*( a acestui parcurs- se aprinde si arde cu lumina al,Acontinuu
Dupa mane&rarea automata- atat a maca$urilor din parcurs- cat si a celor de acoperire- trasa
parcursului comandat se iluminea$a in al,Acontinuu- indicatorul de inceperea comen$ii se stin%e-
soneria (,u$$erul) incetea$a sa sune- indicatorii pri&ind instalatia BAT semnali$ea$a po$itia de
inc+is
Pe teren- semnalul de mane&ra care comanda parcursul- trece automat pe li,er- dand indicatii
corespun$atoare parcursului comandat- con'orm pre&ederilor Instructiei de semnali$are Pe
luminosc+ema- pentru semnalul de mane&ra respecti&- se aprinde indicatorul cu 'iltru al,
Obser5atii6
1. In situatia cand semnalul de mane&ra este pe li,er- iar sectiunea
i$olata din 'ata acestuia nu este ocupata de tren- la tra%erea ,utonului de inceput a parcursului-
parcursul se de$a&oreste- 'iind in$a&orat preala,il (se stin% trasa si indicatorul cu 'iltru al, al
semnalului- iar pe teren semnalul trece pe oprire)
2. In situatia cand semnalul de mane&ra sau com,inat este pe li,er-
iar sectiunea i$olata din 'ata acestuia este ocupata de tren- la tra%erea ,utonului de inceput a
parcursului- parcursul ramane in$a&orat- 'iind in$a&orat total (indicatorul semnalului se stin%e-
dar trasa de parcurs ramane aprinsa) Pe teren semnalul trece pe indicatia de mane&ra inter$isa-
parcursul ramanand in$a&orat De$a&orarea acestui parcurs se 'ace numai arti'icial
3. In$a&orarea totala nu mai poate 'i anulata prin tra%erea ,utonului
de inceput parcurs- ci automat dupa parcur%erea e'ecti&a a intre%ului parcurs comandat- de catre
tren
4. In ca$ul cand este necesar ca semnalul de mane&ra sa 'ie
comandat pe oprire- iar dupa tra%erea ,utonului de inceput de parcurs de catre ID#- parcursul
comandat ramane in$a&orat- este necesara de$a&orarea arti'iciala
5. Pentru de$a&orare arti'iciala- a&em urmatoarele ca$uri:
a. Con&oiul de mane&ra nu a consumat nimic din parcurs De$a&orarea arti'iciala se e*ecuta
'ara tempori$are- actionand numai ,utonul BDA corespun$ator primei sectiuni i$olate din
parcurs
b. Con&oiul de mane&ra a consumat o portiune din parcurs (una sau mai multe sectiuni
i$olate) De$a&orarea arti'iciala se e*ecuta numai cu tempori$are de cca 1 minute- actionand
,utoanele BDA ale tututor sectiunilor i$olate din parcurs- ca si in ca$ul de$a&orarii parcursului
de circulatie
7.6! Semnal de mane&raCa$uri de trecere pe #ANE2RA INTERDISA
1. Semnalul de mane&ra de la liniile de %arare cu sectiuni i$olate-
cand nu se lasa &a%oane pe linie A trece pe #ANE2RA INTERDISA imediat dupa eli,erarea
sectiunii din 'ata semnalului respecti&
2. Semnal de mane&ra de la liniile de %arare cu sectiuni i$olate-
atunci cand se lasa &a%oane pe linie- precum si semnalele de mane&ra de la liniile necontrolate
electric A trece pe #ANE2RA INTERDISA dupa eli,erarea primei sectiunii de dupa semnalulul
respecti&
7.6. E'ectuarea parcursurilor de mane&ra compuse din mai multe parcursuri simple
Este similara cu e'ectuarea unui parcurs simplu- cu deose,irea ID# apasa mai intai pe ,utonul
de inceput parcurs al primului parcurs simplu (care este si ,uton de inceput al parcursului
compus) si pe ,utonul de s'arsit al ultimului parcurs simplu (care este si ,uton de s'arsit al
parcursului compus) Pe teren toate semnalele parcursurilor elementare trec pe indicatie de
#ANE2RA PER#ISA- iar pe luminosc+ema- indicatorii acestora si trasa parcursului se aprind
cu lumina al,a
4Obs. Parcursul de mane&ra compus 'ormat din mai multe parcursuri simple se anulea$a prin
anularea 'iecarui parcurs simplu- actionand in ordine succesi&a- toate ,utoanele de inceput
parcurs corespun$atoare
7.61 De$a&orarea parcursurilor de mane&ra compuse din mai multe parcursuri simple
In mod normal- un parcurs de mane&ra se de$a&oreste automat prin parcur%erea acestuia de catre
tren Anularea manuala a unui parcurs prin actionarea ,utonului de inceput parcurs se e'ectuea$a
cand miscarea con&oiului numai este necesara con'orm parcursul respecti& si tre,uie oprita
In toate ca$urile cand parcursul nu s0a de$a&orat in intre%ime sau s0a de$a&orat numai o portiune
a acestuia- iar semnalul de mane&ra a 'ost anulat- de$a&orarea acestuia se &a e'ectua arti'icial
3Obser5atii6
1. In ca$ul in care in 'ata unui semnal luminos de mane&ra se a'la .
locomoti&e (in stationare sau in miscare) necuplate intre ele- iar semnalul s0a pus pe li,er pentru
pentru locomoti&a cea mai apropiata de acesta- mecanicul locomoti&ei din spatele primei &a
astepta punerea pe oprire a semnalului respecti& si &a porni numai dupa repunerea acestuia pe
li,er
In ca$ul cand un semnal de mane&ra este de'ect si a&em . locomoti&e necuplate
intre ele in 'ata acestuia- iar depasirea semnalului se 'ace pe ,a$a de ordin de circulatie- a%entul
de miscare nu &a ordin de circulatie locomoti&ei din spate inainte ca locomoti&a din 'ata sa
ajun%a la destinatie- iar maca$ele sa 'ie in po$itie corespun$atoare parcursului pentru locomoti&a
din spate
2. =olosirea ordinului de circulatie este permisa doar in ca$urile in
care instalatia CED este de'ecta (parcursul nu poate 'i e*ecutat in ,loc)
3. Inmanarea ordinului de circulatie se e'ectuea$a in acelasi conditii
ca in ca$ul utili$arii pentru semnalele de circulatie (in preala,il ID# se con&in%e ca parcursul a
'ost corect e*ecutat- sectiunile i$olate corespun$atoare sunt li,ere- maca$ele sunt mane&rate
corespun$ator si ,locate prin ,utoanele '()*+ +A,(-'A'( *,D*-*D.A/A- cu
o,ser&atia ca mane&ra se poate e'ectua si la linie ocupata cu luare masurilor de si%uranta
corespun$atoare)
4. Prin miscare de mane&ra un%+iulara se intele%e mane&rarea
materialului rulant in un%+i- e*ecutata la indicatia unui semnal de mane&ra pana dupa primul
semnal de mane&ra de sens contrar si intoarcerea con&oiului de mane&ra la indicatia
+A,(-'A 0('+*"A a acestui semnal
In ca$ul in care con&oiul nu a consumat intre%ul parcurs- partea ramasa neconsumata
ramane in$a&orata Aceasta parte- neconsumata de materialul rulat- se de$a&oreste automat la
eli,erarea sectiunii i$olate din 'ata semnalului care a comandat parcursul de intoarcere a
con&oiului
4Obs. In statia Bujoreni- semnalele care permit mane&ra un%+iulara sunt #@- #!! si #9
5. In ca$ul stin%erii trasei rosii a liniei de %arare si ramanerii aprinse
doar a celulelor *,D*1A$O'./.* D( /*,*( O1.0A$A- e*ista posi,ilitatea ca trenul sa nu
'i oprit complet- 'iind inca in miscare
6. In ca$ul in care sectiunea cuprinsa intre &ar'ul primului maca$ si
semnalul de intrare este ocupata cu material rulant sau este de'ecta- nu se mai pot e'ectua
parcurse de mane&ra in sensul iesirilor cu semnal pe li,er
7. ID# este o,li%at sa urmareasca pe luminosc+ema ocuparea si
eli,erarea succesi&a de catre tren a sectiunilor i$olate din parcurs si trecerea automata a
semnalelor pe oprire
Daca nu se reali$ea$a ocuparea si eli,erarea succesi&a a sectiunilor i$olate din parcurs si
semnalul de mane&ra nu trece automat pe oprire- nu se produce des$a&orarea automata a
sectiunilor i$olate din parcurs- in acest ca$ de$a&orarea parcursului reali$andu0se arti'icial
con'orm celor mentionate la cap 6
Des$a&orarea arti'iciala a parcursurilor de mane&ra in$a&orate total- se poate 'ace in . moduri:
0 instantaneu- cu ruperea plum,ului de control de la ,utonul BDA al primei
sectiuni i$olate din spatele semnalului ce comanda parcursul (in ca$ul in
care con&oiul nu a atacat prima sectiune din spatele semnalului sau nu au
e*istat sectiuni i$olate din parcurs care s0au de'ectat accidental)
0 cu tempori$are de 1 minute (in ca$ul in care con&oiul a atacat prima sectiune
din spatele semnalului sau au e*istat sectiuni i$olate din parcurs care s0au
de'ectat accidental)
4.2.6 VARIANTE DE CIRCULATIE
0 2arianta principala este &arianta care se e*ecuta prin apasarea ,utonului de
inceput si de s'arsit al parcursului
0 2ariantele secundare sunt acele &ariante de circulatie sau mane&ra care
ocolesc o pertiune de linie (trasa) din &arianta principala- e'ectuarea
parcursului e*ecutandu0se prin apasarea ,utonului de inceput de parcurs- a
,utonului de &arianta si apoi a ,utonului de s'arsit de parcurs
Butoane de &arianta: !60!@ (in cap 4)- 809 si 1;017 (in cap 5)
4.2.7 ANULAREA PARCURSELOR DE CIRCULATIE SI MANEVRA
In mod normal un parcurs de circulatie si mane&ra comandat nu se anulea$a de catre ID#
Daca necesitatile de e*ploatare impun anularea parcursului comandat- instalatia permite totusi
anularea acestuia si trecerea semnalului pe oprire Pentru anularea unui parcurs- ID# tra%e
,utonul de inceput al parcursului ce se intentionea$a a se anula- tinandu0se tras pana cand
indicatorul semnalului respecti& trece pe indicatie de oprire
a. Daca inainte de tra%erea ,utonului parcursul era in$a&orat numai preala,il- prin tra%erea
acestuia se &a produce si des$a&orarea parcursului- stin%andu0se trasa al,a pe luminosc+ema
b. Daca inainte de tra%erea ,utonului parcursul era in$a&orat total- prin tra%erea acestuia se
produce trecerea semnalului respecti& pe oprire- dar nu se mai produce si de$a&orarea
parcursului- trasa al,a de pe luminosc+ema ramanand in continuare aprinsa
c. In ca$ul cand se impune repunerea pe li,er a aceluiasi semnal- care a 'ost adus pe oprire
mai inainte prin tra%erea ,utonului- pentru acelasi parcurs anulat- dar ramas in$a&orat total-
ID# apasa din nou pe ,utonul de incepere al parcursului- semnalul respecti& trece din nou pe
indicatia de li,er
d. In ca$ul in care dupa anularea unui parcurs in$a&orat total- este necesara e'ectuarea altui
parcurs- se &a proceda la de$a&orarea arti'iciala a acestuia- con'orm pre&ederilor pre$entei
Instructii de manipulare
CAP 6 #ASURI SPECIALE PENTRU #ANIPULAREA INSTALATIIL"R CED+BLA
5.1 *ntroducere
5.1.1 CONSTATAREA, CONSEMNAREA SI AVIZAREA DERANJAMENTELOR LA
INSTALATIILE CED+BLA
"rice intrerupere produsa in 'unctionarea instalatiilor CED+BLA- precum si orice pertur,are
prin care aparatele si instalatiile nu mai indeplinesc conditiile te+nice de 'unctionare si de
si%uranta- indi'erent de cau$ele care le0au produs- constituie deranjament Scoaterea plani'icata
din 'unctie a instalatiilor pentru e*ecutarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau masuratori nu
constituie deranjament
A C"NSTATAREA SI C"NSE#NAREA DERAN/A#ENTEL"R:
Se 'ace de catre personalul ce 'oloseste si deser&este instalatiile- de pers SCB care intretine-
precum si de orice alt personal te+nic de control competent
"rice deranjament constatat se &a consemna in RE3ISTRUL DE RE2IDIE A LINIIL"R SI
INSTALATIIL"R DE SI3URANTA A CIRCULATIEI (RRLISC )- trecandu0se data
constatarii ($iua- ora si minutul)- denumirea instalatiei de'ecte- 'elul si locul deranjamentului-
dupa care se &a a&i$a pers SCB- completandu0se citet numele celui a&i$at si ora a&i$arii
B A2IDAREA DERAN/A#ENTEL"R:
A&i$area tre,uie sa cuprinda denumirea instalatiei de'ecte- data constatarii deranjamentului ($iua-
ora si minutul)- cat mai multe in'ormatii pri&ind 'elul deranjamentului (modul de mani'estare) si
cau$a Aceste in'ormatii sunt a,solut necesare pers SCB care &a inter&eni la remediere pentru a
putea aprecia 'elul si cantitatile de materiale- piese de sc+im, si 'orta de munca necesare
inter&entiei operati&e
Locul unde se &or a&i$a deranjamentele atat $iua cat si noaptea- &a 'i a'isat de pers SCB in
,iroul de miscare
4",s Pentru deranjamentele cau$ate de personalul altor unitati- in a'ara pers SCB- se &a
inc+eia un proces &er,al in care se &or mentiona circumstantele in care s0au produs si personalul
&ino&at La inc+eierea procesului &er,al &a participa si conducatorul ec+ipei sau unitatii care a
pro&ocat deranjamentul Daca acesta re'u$a se &a consemna re'u$ul in procesul &er,al In ca$ul
care deranjamentul a pro&ocat pertur,ari in circulatia trenurilor- ID# &a comunica operatorului
RC procesul &er,al inc+eiat in RE3ISTRUL DE RE2IDIE A LINIIL"R SI INSTALATIIL"R
DE SI3URANTA A CIRCULATIEI (RRLISC )
5.1.2 MANEVRAREA INDIVIDUALA A MACAZURILOR
Se e'ectuea$a de catre ID# pentru ca$uri particulare (mane&rarea automata a maca$urilor nu
'unctionea$a- lucrari care necesita pro,e de mane&rare doar cu o parte a maca$urilor dintr0o $ona
a statiei- mane&rarea unor maca$uri pe timp ne'a&ora,il ca de e*emplu ninsoare- in%+et- etc)
Parcursul se e*ecuta mane&rand maca$urile indi&idual- unul cate unul- cu respectarea conditiilor
de la punctele aAe din su,cap 7!. (pa% !8) prin actionarea ,utoanelor de mane&rare indi&iduala
corespun$atoare amplasate pe aparatul de comanda- dupa cum urmea$a:
1. #ane&rarea maca$ului pe <PLUS?: actionea$a ,utonul RE3I#
#ANE2RARE INDI2IDUALA al maca$ului respecti&- dupa care apasa <BUT"NUL PENTRU
#ANE2RAREA #ACADULUI PE P"DITIA DE PLUS< din partea stan%a si simultan cu
apasarea ,utonului se urmareste cu pri&irea indicatia ampermetrului de pe aparatul de comanda
2. #ane&rarea maca$ului <PE #INUS?: actionea$a ,utonul RE3I#
#ANE2RARE INDI2IDUALA al maca$ului respecti&- dupa care apasa <BUT"NUL PENTRU
#ANE2RAREA #ACADULUI PE P"DITIA DE #INUS? din partea dreapta si simultan cu
apasarea se urmareste cu pri&irea indicatia ampermetrului de pe aparatul de comanda
3. Pe timpul mane&rarii maca$ului se aprinde in rosu0continuu
indicatorul </*0"A 1O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2? (amplasat deasupra ,utoanelor de
mane&rare)- iar la aparatul de masura (Ampermetru) montat pe aparatul de comanda- acul
acestuia se deplasea$a spre dreapta si ocupa o po$itie cuprinsa intre minim . amperi A ma*im 6
amperi (semn ca electromotorul a primit curent si a inceput cursa de mane&rare)- moment in care
ID# &a lua mana de pe ,uton
4. La s'arsitul cursei de mane&rare- se stin%e indicatorul cu 'iltru
rosu </*0"A 1O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2? si se aprinde indicatorul cu 'iltru &erde
31O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2 0( 0/."4 (daca maca$ul a 'ost mane&rat pe po$itia de
<PLUS?) sau indicatorul cu 'iltru %al,en 31O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2 0( +*,."4 (daca
maca$ul a 'ost mane&rat pe po$itia de <#INUS?)- 'apt ce semnali$ea$a ca maca$ul a 'ost
mane&rat in po$itie corespun$atoare si are control electric
5. Daca- dupa o mane&rare indi&iduala a unui maca$- acesta tre,uie
sa ramana in po$itia mane&rata- ID# mentine apasat ,utonul cu 'i*atie din mijloc al maca$ului
respecti&
6. Daca pe teren nu s0a o,tinut controlul electric- pe luminosc+ema
arde indicatorul luminos cu 'iltru rosu </*0"A 1O,$'O/ 0O2*$*( +A1A2? si dupa un
timp scurt incepe sa sune soneria de talonare
,ota6 La maca$ele conju%ate a&em un sin%ur ,uton care se apasa pentru mane&rarea pe plus a
celor . maca$e conju%ate si un sin%ur ,uton care se apasa pentru mane&rarea pe minus a celor .
maca$e "peratiile de mane&rare a . maca$e conju%ate sunt aceleasi ca in ca$ul unui maca$
simplu- cu e*ceptia indicatiilor date de ampermetru care &a indica . consumuri succesi&e de
curent (acul indicator &a ocupa o po$itie intre .A6 A corespun$ator mane&rarii primului
maca$- &a a&ea o re&enire spre $ero- dupa care se &a deplasa din nou intre .A6 A- corespun$ator
mane&rarii celui de al0.0lea maca$)
Semnali$area pe aparatul de comanda a . maca$e conju%ate cu control pe una din po$itii sau pe
timpul mane&rarii- se 'ace la 'el ca in ca$ul maca$elor simple
4",ser&atii:
1. Daca pentru e'ectuarea unui parcurs- unele maca$uri (din parcurs
sau de acoperire) se a'la deja in po$itia ceruta- a&and controlul po$itiei lor pe aparatul de
comanda- nu se &or mai actiona ,utoanele pentru mane&rarea acestor maca$uri
2. Cand situatia permite- ID# &a proceda la mane&rarea- din timp-
a maca$urilor din parcursurile ce urmea$a a 'i e'ectuate- in scopul depistarii unor e&entuale
de'iciente si a inter&entiei cat mai operati&e pentru inlaturarea acestora si reducerea intar$ierii
trenurilor
3. Dupa mane&rarea indi&iduala a tuturor maca$urilor care intra in
parcursul comandat- pentru a o,tine o &edere de ansam,lu asupra po$itiei tuturor maca$urilor-
ID# apasa ,utonul pentru controlul po$itiei maca$urilor (cate unul pentru 'iecare cap de
statie): BEST4 sau BEST5 In acest ca$- in cuprinsul tuturor indicatoarelor optice ale
sectiunilor i$olate de maca$ se iluminea$a in al,0continuu celulele de control- 'unctie de po$itia
reala a maca$urilor pe teren

5.2 +anipularea instalatiilor in conditii speciale.
0rincipalele tipuri de deran<ament
5.2.1 DERANJAMENTE LA SECTIUNI IZOLATE
Sectiunile i$olate se considera de'ecte in ca$ul in care se constata ca semnali$arile de pe
luminosc+ema nu corespund situatiei reale de pe teren:
6.!! Sectiunea i$olata de'ecta: ?li,era pe teren- ocupata pe luminosc+ema?
Daca sectiunea i$olata este li,era pe teren (nu este ocupata cu material rulant)- dar pe
luminosc+ema celulele corespun$atoare indicatorului sectiunii i$olate apar iluminate in rosu-
semnali$and eronat ca sectiunea este ocupata- aceasta se considera de'ecta Acest tip de de'ectare
a sectiunilor i$olate produce urmatoarele pertur,ari in 'unctionarea instalatiilor:
a. nu se permite mane&rarea normala a maca$urilor cuprinse in sectiunea i$olata de'ecta In
aceasta situatie mane&rarea maca$urilor se 'ace con'orm pct 6.. (pa% .7) din pre$enta
instructie
b. nu se permite punerea pe li,er a semnalelor de circulatie si mane&ra ce comanda parcursuri
peste sectiunea i$olata de'ecta E*ecutarea parcursurilor de intrareAiesire- trecere si mane&ra in
aceasta situatie se &a 'ace con' pct 6.1 (pa% 71) din pre$enta instructie- dupa ce in preala,il
ID# &eri'ica pe teren starea de li,er a sectiunii i$olate de'ecte si inscrie in RRLISC - cu
numar si ora- re$ultatul &eri'icarii
c. nu se permite des$a&orarea automata a sectiunii i$olate de'ecte si nici a sectiunilor ce
urmea$a dupa ea in sensul de mers al trenului- daca sectiunea i$olata a 'ost in$a&orata total intr0
un parcurs de circulatie sau mane&ra si dupa aceea s0a de'ectat Des$a&orarea sectiunii i$olate
de'ecte si a celorlalte sectiuni de dupa ea se &a 'ace arti'icial con'orm pct 6.! (pa% .;) din
pre$enta instructie In ca$ul aparitiei unui ast'el de deranjament- ID# are in primul rand
o,li%atia de a inscrie in RRLISC sectiunea de'ecta si sa a&i$e$e pers SCB- con'orm
pre&ederilor cap 6. din pre$enta instructie
6.!. Sectiunea i$olata de'ecta: ?"CUPATA PE TEREN SI LIBERA PE
LU#IN"SCCE#A?
Daca sectiunea i$olata este ocupata pe teren cu material rulant- iar pe luminosc+ema celulele
corespun$atoare sectiunii i$olate nu apar iluminate in rosu semnali$and 'als ca sectiunea i$olata
este li,era- aceasta se considera de'ecta Acest tip de de'ectare a sectiunii i$olate este deose,it de
periculos- deoarece se pot mane&ra maca$uri su, materialul rulant in miscare (producand dera0
ierea acestuia) sau se pot comanda parcursuri cu semnale pe li,er- peste sectiunea ocupata cu
material rulant Acest tip de de'ectare poate apare in urmatoarele ca$uri:
0 cand portiunea de linie este circulata rar si este ru%inita (linii de e&itare-
scapare- incarcariAdescarcari- industriale- rami'icatii maca$uri- etc)
0 cand se inlocuiesc cupoane de sina cu altele ru%inite
0 cand pe sectiune se a'la &e+icule usoare (dre$ine motor- &a%oane usoare-
utilaje ale unitatilor de constructii- reparatia si intretinerea caii- carucioare
pentru transportat sine- trenuri de lucru- etc)
0 cand se procedea$a neinstructional la oprirea &a%oanelor (se pun pietre sau
alte materiale la roti in loc de sa,oti)
0 cand se descarca materiale din &a%oane sau se e*ecuta lucrari a&and ca
urmare depunerea de di&erse materiale pe supra'ata sinei
0 cand pe sectiune apar &a%oane de mare re$istenta electrica (,andaje ru%inite-
murdare- etc)
Pentru a depista o ast'el de de'ectare a sectiunii i$olate ID# este o,li%at ca tot timpul cat sunt
e*ecutate parcurse de circulatie sau mane&ra sa urmareasca indicatiile luminosc+emei si sa se
con&in%a ca toate sectiunile i$olate din parcursul comandat se ocupa- se eli,erea$a si se
des$a&orasc automat- succesi&- pe masura inaintarii trenului- asa cum se speci'ica in pre$enta
instructie
In ca$ul aparitiei unei ast'el de de'ectari la o sectiune i$olata- I.D.M. '() in primul rand "*+%,'&%'
de a inscrie in RRLISC sectiunea de'ecta si sa a&i$e$e pers SCB- procedand con'orm cap
6!! (pa% .>) din pre$enta instructie
Cand ID# constata ca o sectiune i$olata este ocupata pe teren si li,era pe luminosc+ema este
o,li%at:
0 sa nu mane&re$e nici un maca$ care intra in sectiunea i$olata respecti&a
0 sa nu e*ecute nici un parcurs cu punerea semnalului pe li,er peste sectiunea
i$olata respecti&a
0 sa lipeasca o etic+eta pe trasa sectiunii i$olate respecti&e cu inscriptia
?ATENTIE SECTIUNE ID"LATA DE=ECTA?
4"BSER2ATII:
1. Personalul care deser&este si 'oloseste instalatia SCB din statie
este o,li%at sa cunoasca 'oarte ,ine delimitarea tuturor sectiunilor i$olate pe teren- pentru a sti
cum sa le &eri'ice in ca$ de de'ectare
2. In situatia in care ID# constata ca e*ista sectiuni i$olate care
nu suntea$a- cand sunt ocupate cu material rulant- acesta &a consemna in RRLISC si &a
a&i$a imediat pers SCB Dupa eli,erarea sectiunilor i$olate respecti&e de catre materialul rulant-
ID# &a &eri'ica pe teren starea de li,er a acestora si &a consemna in RRLISC re$ultatul
&eri'icarilor
Pers SCB &a &eri'ica sectiunile i$olate respecti&e si in ca$ul in care- urmare a masuratorilor
e'ectuate- constata ca acestea nu indeplinesc normele instructionale de 'unctionare si si%uranta- le
&a scoate din 'unctie cu consemnarea in RRLISC a conditiilor de circulatie si mane&ra
In situatia in care pers SCB constata ca e*ista sectiuni i$olate care nu suntea$a-
consemnea$a in RRLISC cele constatate- sta,ileste conditiile de circulatie si mane&ra a
trenurilor si a&i$ea$a Se'ul de district SCB:
3.1. SECTIUNI IZOLATE CARE NU SUNTEAZA PE TOATA LUNGIMEA:
Aceste sectiuni se scot din 'unctie- circulatia si mane&ra se &or 'ace cu semnalele pe oprire-
ID# a&and o,li%atia sa se con&in%a personal sau prin a%enti asupra starii de li,er pe teren a
acestora
3.2. SECTIUNI IZOLATE CARE NU SUNTEAZA PE CEL PUTIN UNA DIN RAMIFICATII:
Pers # are o,li%atia sa &eri'ice pe teren ca materialul rulant introdus peste aceste portiuni de
linie are asi%urata stationarea dincolo de marca de si%uranta si ca e*ista %a,arit de li,era trecere
Pentru ca$urile mentionate la punctele 1! si 1. se &a intocmi un proces &er,al intre Se'ul
districtului SCB si Se'ul statiei in care se &or sta,ili conditii concrete de circulatie si mane&ra
De pastrarea acestuia in ,una stare- ca ane*a la PTE al statiei si instruirea personalului din
su,ordine cu luare la cunostiinta su, semnatura este direct raspun$ator Se'ul statiei
3. In situatia descompunerii trenurilor si ocuparii liniilor de %arare
pe o durata mai mare de .7 de ore- pers # &a a&i$a districtul SCB in &ederea scoaterii din
'unctie a sectiunilor i$olate ocupate cu material rulant Dupa plecarea trenurilor descompuse-
pers # &a a&i$a districtul SCB pentru &eri'icare si repunerea in 'unctie a sectiunilor i$olate
eli,erate- numai daca acestea corespund normelor instructionale ID# &a ,loca- cu capacele-
,utoanele de mane&rare a maca$elor care dau acces la liniile pe care se a'la trenuri descompuse
4. La introducerea si altor &e+icule pe liniile ocupate cu trenuri
descompuse (masini de ,urat- ciuruit- dre$ine motor- etc)- ID# &a 'ace mentiunea pe o
etic+eta pusa la loc &i$i,il pe pupitru pe trasa liniei respecti&e- pri&ind ocuparea liniei si cu alte
&e+icule- aceeasi mentiune urmand sa 'ie lasata la predarea ser&iciului si comunicata
operatorului RC
5. Dupa e*pedierea 'iecarui tren descompus- ID# &a &eri'ica pe
teren personal sau prin a%ent # starea de li,er a liniei de la care a 'ost e*pediat trenul
6. #ane&rarea &a%oanelor care au stationat un timp indelun%at (cu
,andaje ru%inite- care nu suntea$a sectiunile i$olate) se &a 'ace cu luarea masurilor sta,ilite
pentru sectiunile i$olate ru%inite- ID# a&and o,li%atia sa &eri'ice personal sau printr0un a%ent
#- pe teren consumarea completa a parcursului In aceasta situatie- ID# &a &eri'ica pe teren-
pentru orice parcurs- inainte de mane&rarea maca$ului- starea de <LIBER? a sectiunilor i$olate.
7. Trenurile care au in compunere &a%oane care au stationat un timp
indelun%at &or circula cel putin un inter&al de 6; Fm la GCALE LIBERAG si pe sectiile dotate cu
BLA
8. Circuitele de cale a'erente liniilor care au 'ost utili$ate mai mult
de !6 $ile ca depo$it de &a%oane (considerate linii inc+ise) &or 'i repuse in 'unctie numai dupa
redesc+iderea liniilor de catre pers L si &eri'icarea indeplinirii conditiilor instructionale de
'unctionare si si%uranta de catre pers SCB
9. Daca in statie se e*ecuta lucrari de inlocuirea a sinelor de C= cu
altele ru%inite sau alte lucrari care au ca urmare depuneri de corpuri straine pe supra'ata sinei-
pers ce e*ecuta lucrarile este o,li%at sa curete supra'ata ciupercii sinei Dupa terminarea
lucrarilor- pers SCB &a &eri'ica indeplinirea conditiilor instructionale de 'unctionare si
si%uranta si numai dupa aceea- circuitul de cale a'erent &a 'i repus in 'unctie Daca nu sunt
indeplinite conditiile de mentinere in 'unctie- sectiunile i$olate se scot din 'unctie
10. In situatia de'ectarii unei sectiuni i$olate- mani'estata prin
ocuparea si eli,erarea cu intermitenta- ID# &a consemna in RRLISC acest de'ect- &a a&i$a
pers SCB si Se'ul statiei
11. Cand se e*ecuta lucrari la linie- reparatii sau inlocuiri de sini care
a'ectea$a 'unctionarea instalatiilor SCB- ID# nu0si &a da consimtamantul pentru e'ectuarea
lucrarilor- decat dupa a&i$area si luarea la cunostiinta su, semnatura a pers SCB
11.
6.!1 Des$a&orarea arti'iciala a sectiunilor i$olate
In situatia in care des$a&orarea automata a sectiunilor i$olate din parcurs nu se produce sau daca
din anumite moti&e sectiunile i$olate raman in$a&orate (anulari de parcurse comandate si
in$a&orate total- de'ectari de sectiuni i$olate din parcurs- aparitia unor deranjamente- etc)- este
necesar ca sectiunile i$olate sa 'ie de$a&orate arti'icial
4",s " sectiune i$olata de'ecta este si in$a&orata- daca la apasarea ,utonului ?C"NTR"L
P"DITIE #ACADURI? (BEST4 sau BEST5)- lumina al,a nu se suprapune peste lumina rosie
la celulele indicatoarelor sectiunilor i$olate Daca lumina al,a se suprapune peste lumina rosie la
indicatorul sectiunii i$olate de'ecte- sectiunea i$olata respecti&a nu este in$a&orata si nu necesita
des$a&orarea arti'iciala
Pentru a e'ectua des$a&orarea arti'iciala a sectiunilor i$olate- ID# este o,li%at sa ia
urmatoarele masuri:
a. se con&in%e ca semnalele care acopera sectiunile i$olate care urmea$a a 'i des$a&orate
arti'icial sunt aduse in po$itia pe <"PRIRE?
b. se con&in%e ca nu e*ista pericolul ca un tren sau un con&oi de mane&ra sa ocupe sectiunile
i$olate ce urmea$a a 'i des$a&orate arti'icial
c. se con&in%e ca sectiunile i$olate ce urmea$a a 'i des$a&orate arti'icial sunt li,ere pe teren-
'olosindu0se in acest scop de indicatiile luminosc+emei- iar in ca$ul sectiunilor i$olate de'ecte-
&eri'ica personal pe teren sau prin a%ent # starea de li,er a sectiunilor i$olate de'ecte
d. inscrie in RRLISC ,utoanele de des$a&orare arti'iciala (BDA) la care urmea$a sa rupa
plum,urile- cau$a ruperii acestora si a&i$ea$a pers SCB
e. rupe plum,urile de la ,utoanele BDA corespun$atoare sectiunilor ce tre,uie des$a&orate
arti'icial
=. apasa succesi& toate ,utoanele BDA la care s0au rupt plum,urile
Dupa apasarea primului ,uton BDA- incepe des'asurarea ciclului de de$a&orare arti'iciala- iar pe
luminosc+ema apar urmatoarele semnali$ari optice:
1. indicatorul ?DESDA2"RARE ARTI=ICIALA? se iluminea$a in
rosu0pulsator Pe perioada cat indicatorul <DESDA2"RARE ARTI=ICIALA? arde cu o lumina
rosu0pulsator (cca @; secunde)- ID# este o,li%at sa apese toate ,utoanele BDA
corespun$atoare sectiunilor i$olate care necesita a 'i des$a&orate arti'icial
2. dupa cca @; secunde- la indicatorul <DESDA2"RARE
ARTI=ICIALA? lumina rosu0pulsator se trans'orma in rosu0continuu si durea$a cca @; secunde
Dupa ce la indicatorul <DESDA2"RARE ARTI=ICIALA? se aprinde lumina rosu0continuu-
apasarea ,utoanelor BDA nu mai are e'ect si ca urmare- sectiunile i$olate ale caror ,utoane BDA
nu au 'ost apasate pana la aprinderea luminii rosu0continuu nu se mai des$a&orasc
3. se stin%e lumina rosu0continuu la indicatorul <DESDA2"RARE
ARTI=ICIALA? precum si lumina al,a de la trasa sectiunilor i$olate- semnali$andu0se ast'el
des$a&orarea acestora
4",ser&atii:
1. Pentru sectiunile i$olate de'ecte- &eri'icarea des$a&orarii
sectiunilor i$olate- dupa stin%erea luminii rosu0continuu la indicatorul <DESDA2"RARE
ARTI=ICIALA? se 'ace prin apasarea ,utonului <C"NTR"L P"DITIE #ACADURI? (BEST4
sau BEST5) Daca prin apasarea acestui ,uton- lumina al,a se suprapune peste lumina rosie la
celulele indicatoarelor sectiunilor i$olate de'ecte- re$ulta ca sectiunile i$olate de'ecte s0au
des$a&orat
2. Daca pe perioada cat indicatorul <DESDA2"RARE
ARTI=ICIALA? a 'ost iluminat in rosu0pulsator- ID# nu a reusit sa apese toate ,utoanele
BDA ale sectiunilor i$olate care indeplinesc conditiile pentru des$a&orarea arti'iciala- &a astepta
des'asurarea intre%ului ciclu de des$a&orare arti'iciala (cca 1 minute)- dupa care apasa si
,utoanele BDA ale sectiunilor i$olate care nu au 'ost apasate Pentru aceste sectiuni se &a repeta
inca o data intre%ul ciclu de des$a&orare arti'iciala- iar dupa scur%erea timpului de 1 minute
sectiunile i$olate se des$a&orasc si pot 'i incluse in alt parcurs
Dupa terminarea des$a&orarii arti'iciale- ID# &a aplica plum,ul statiei la toate ,utoanele BDA
ale caror plum,uri de control au 'ost rupte- consemnand aceasta operatie in RRLISC
Pentru o alta des$a&orare arti'iciala a acelorasi sectiuni se &or repeta toate operatiile descrise in
pre$entul para%ra'
5.2.2 DERANJAMENTE LA MACAZURI
6..! #ane&rarea maca$urilor cu sectiunea i$olata de'ecta
Cand nu se poate 'ace mane&rarea normala a maca$urilor- datorita unor pertur,ari in 'unctionarea
instalatiilor CED (sectiuni i$olate de'ecte- in$a&orate- de'ecte si in$a&orate etc) maca$urile &or
'i mane&rate- cu respectarea masurilor de mai jos:
N1. SECTIUNE IZOLATA DE MACAZ DEFECTA (LIBERA PE TEREN SI OCUPATA
PE LUMINOSC-EMA)
ID# procedea$a ast'el:
0 se con&in%e personal sau prin a%ent ca sectiunea i$olata este li,era pe teren
0 se con&in%e ca sunt indeplinite conditiile de la pct ,- c- d- e- %- + su,cap
7!! (pa% !;) din pre$enta instructie
0 consemnea$a in RRLISC de ruperea plum,ului de la ,utonul de anulare
a sectiunii i$olate a maca$ului ce urmea$a a se mane&ra si a&i$ea$a pers
SCB
0 rupe plum,ul de la ,utonul de anulare a sectiunii i$olate de maca$ de'ecte
0 apasa ,utonul '()*+ +A,(-'A'( *,D*-*D.A/A al maca$ului
respecti&
0 mane&rea$a maca$ul- apasand simultan ,utonul de anulare a sectiunii i$olate
a maca$ului si ,utonul de mane&rare a maca$ului pentru po$itia dorita
La mane&rarea maca$ului in aceste conditii- indicatorii de <C"NTR"L #ACAD PE PLUS?-
?C"NTR"L #ACAD PE #INUS?- <LIPSA C"NTR"L? 'unctionea$a normal- cu mentiunea ca
dupa terminarea mane&rarii maca$ului si o,tinerea controlului- indicatorul sectiunii i$olate a
maca$ului respecti& &a 'i iluminat in rosu- deoarece sectiunea i$olata este de'ecta
In ca$ul a . maca$uri conju%ate- pentru mane&rarea maca$urilor- ID# &a &eri'ica pe teren
am,ele sectiuni i$olate- c+iar daca este de'ecta numai una
4",s In ca$ul mane&rarii maca$urilor cu sectiunea i$olata de'ecta (li,era pe teren si ocupata pe
luminosc+ema)- dupa terminarea mane&rarii maca$ului- ID# &a aplica plum,ul statiei la
,utonul de anulare a sectiunii i$olate de maca$uri- pana la pre$entarea pers SCB si &a consemna
aceasta in RRLISC In aceasta situatie- circulatia si mane&ra trenurilor se &a 'ace cu semnale
pe oprire
Pentru o noua mane&rare a maca$ului cu sectiunea i$olata de'ecta- se &or repeta toate operatiile
descrise in pre$entul para%ra'
N2. SECTIUNE IZOLATA DE MACAZ DEFECTA (OCUPATA PE TEREN SI LIBERA
PE LUMINOSC-EMA)
ID# procedea$a ast'el:
0 ia masuri de scoaterea materialului rulant de pe sectiunea i$olata de'ecta
(care nu suntea$a)
0 se con&in%e personal sau prin a%ent autori$at inaintea oricarei mane&rari a
maca$ului ca sectiunea i$olata este li,era pe teren- dupa care mane&rea$a
normal maca$urile cuprinse in aceasta sectiune
4",ser&atii:
1. Este inter$isa su, orice 'orma mane&rarea maca$urilor daca
sectiunea i$olata este ocupata pe teren cu material rulant
2. In aceasta situatie- circulatia si mane&ra trenurilor se &a 'ace cu
semnale pe oprire
6... #ane&rarea maca$urilor cu sectiunea i$olata in$a&orata
In ca$ul in care sectiunea i$olata de maca$ este in$a&orata- li,era pe teren si necuprinsa intr0un
parcurs ID# procedea$a ast'el:
0 'ace des$a&orarea arti'iciala a sectiunii i$olate corespun$atoare maca$ului ce
urmea$a a se mane&ra- procedand con'orm pre&ederilor pct 6.! (pa% 1;)
din pre$enta instructie
0 mane&rea$a maca$ul pe po$itia dorita (dupa terminarea ciclului de
des$a&orare arti'iciala) numai daca sunt indeplinite conditiile de la cap 7!
(pa% !6) din pre$enta instructie
6..1 #ane&rarea maca$urilor cu sectiunea i$olata de'ecta si in$a&orata
N1. SECTIUNE IZOLATA DEFECTA (LIBERA PE TEREN. OCUPATA PE
LUMINOSC-EMA) SI INZAVORATA
ID# procedea$a ast'el:
0 'ace des$a&orarea arti'iciala a sectiunii i$olate a maca$ului- procedand
con'orm pre&ederilor pct 6.! (pa% 1;) din pre$enta instructie
0 se con&in%e ca s0a e'ectuat des$a&orarea sectiunii i$olate- con'orm
pre&ederilor pre$entei Instructii de manipulare
0 mane&rea$a maca$ul cu sectiunea i$olata de'ecta procedand con'orm pct
6..! (pa% ERR"R: RE=ERENCE S"URCE N"T ="UND)
N2. SECTIUNE IZOLATA DEFECTA (OCUPATA PE TEREN. LIBERA PE
LUMINOSC-EMA) SI INZAVORATA
ID# procedea$a ast'el:
0 ia masuri de eli,erarea a sectiunii i$olate de maca$
0 &eri'ica pe teren personal sau prin a%ent ca sectiunea i$olata este li,era
0 e'ectuea$a des$a&orarea arti'iciala a sectiunii i$olate de maca$ con'orm
pre&ederilor pct 6.! (pa% 1;) din pre$enta instructie
0 e'ectuea$a mane&rarea normala a maca$ului in po$itie dorita con'orm
pre&ederilor pre$entei instructii
4",s Este inter$isa su, orice 'orma mane&rarea maca$urilor daca sectiunea i$olata este ocupata
pe teren cu material rulant
6..7 #ane&rarea manuala a maca$urilor
Cand nu se poate e'ectua mane&rarea normala a maca$ului con'orm pre&ederilor CAP 7 (pa% !6)
din pre$enta instructie si nici mane&rarea in conditii speciale con'orm pct 6..! A 6..1 din
pre$entul capitol- se &a trece la mane&rarea manuala a maca$ului
In aceasta situatie- ID# procedea$a ast'el:
1. Inscrie in RRLISC maca$urile ce nu se pot mane&ra electric
de la aparatul de comanda si consemnea$a de ruperea plum,urilor de la mani&ela necesara
mane&rarii- de la capacul de o,turare a ori'iciului de introducere a mani&elei- de la clestele de
'i*are si a&i$ea$a pers SCB- completand citet numele
celui a&i$at si ora a&i$arii
4",s In ,iroul de miscare se a'la plum,uiti clestii de 'i*are si o mani&ela pentru mane&rarea
manuala a electromecanismului de maca$
2. Se con&in%e personal sau prin a%ent # ca:
0 sectiunea i$olata a maca$ului este li,era
0 maca$ul nu este inclus intr0un alt parcurs
0 nu e*ista &e+icul in miscare catre maca$ul ce urmea$a a se mane&ra
0 maca$ul nu a 'ost talonat
0 ,arele de actionare si control nu sunt rupte- sunt le%ate la lim,ile maca$ului-
prin ,olturi si asi%urate cu sarma de si%uranta
0 nu e*ista un corp strain intre ac si contraac
3. Pers # autori$at mane&rea$a manual maca$ul- e'ectuand
urmatoarele operatii:
0 rupe plum,ul de la capacul de o,turare a ori'iciului de introducere a
mani&elei
0 introduce mani&ela in electromecanism si in&arteste- deplasand acele
maca$ului- pana cand in interiorul electromecanismului se aude o
pocnitura
0 scoate mani&ela din electromecanism- se con&in%e ca acele maca$ului au luat
po$itia corespun$atoare (unul lipit de contraac- celalalt de$lipit)- ca dau
acces spre linia sau directia comandata- ca nu e*ista intre acul lipit si
contraacul sau un spatiu de 7 mm sau mai mare
0 se co&in%e ca pana in 'orma de coada de randunica a iesit din crestatura ,arei
de tractiune si se sprijina pe piesa de in$a&orare (in ca$ul
electromecanismului de maca$ tip E#6 A cu in$a&orare e*terioara)
0 asi%ura acul lipit cu carli%ul de 'i*are
In ca$ul maca$elor conju%ate- cand acestea nu se mane&rea$a electric se trece la mane&rarea
manuala a maca$elor- procedandu0se pentru 'iecare maca$ in parte con'orm celor mentionate mai
sus ID# are o,li%atia sa &eri'ice pe teren personal sau prin a%ent # autori$at- concordanta
intre maca$ele conju%ate (daca am,ele maca$e sunt mane&rate si asi%urate cu clesti de 'i*are pe
po$itia de plus sau de minus) Daca unul din maca$ele conju%ate nu se poate mane&ra manual in
po$itia ceruta de parcurs- ast'el incat sa se reali$e$e concordanta intre cele . maca$uri- nu se 'ace
circulatie sau mane&ra peste acestea- c+iar daca peste maca$ul care nu se poate mane&ra manual
nu se e*ecuta circulatie sau mane&ra
Inainte de e*ecutarea oricarui parcurs- ID# personal sau prin a%ent # autori$at este o,li%at sa
&eri'ice pe teren po$itia maca$ului 'ara control mane&rat cu mani&ela- precum si starea de
prindere a clestilor de 'i*are- cu consemnarea acestei operatii in RRLISC
4",s "ri de cate ori se introduce mani&ela in electromecanism pentru mane&rarea manuala-
circulatia si mane&ra trenurilor se &a 'ace cu semnale pe oprire- c+iar daca maca$ul respecti& are
control
6..6 #aca$ul nu are control pe luminosc+ema pe una sau pe am,ele po$itii
In aceasta situatie ID# este o,li%at sa opreasca imediat orice miscare peste acest maca$- sa
inscrie nere%ula in RRLISC - sa a&i$e$e in scris electromecanicul SCB de ser&iciu in statie
sau la statia in care e*ista tura permanenta si pe se'ul de statie
=unctie de re$ultatul &eri'icarilor e'ectuate la instalatiile SCB e*terioare si interioare- pers
SCB sta,ileste conditiile de circulatie si le inscrie in RRLISC sau le transmite ID# cu
inscriere in Condica portati&a
In statia 'ara electromecanic in tura- pana la sosirea acestuia la 'ata locului- &eri'icarea pe teren a
maca$ului respecti& se &a 'ace de catre ID# sau Se'ul Statiei- urmarindu0se cu deose,ita
atentie ca sc+im,atorul de cale- inclusi& cel conju%at- sa nu pre$inte unul din de'ectele pre&a$ute
in Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6- sa nu
e*iste un corp strain intre ac si contraac pe toata lun%imea acestora- iar alunecatorii sa 'ie curati
si unsi Daca dupa &eri'icare pe teren- ID# constata e*istenta unui corp strain intre ac si
contraac sau alta cau$a care impiedica mane&rarea maca$ului si o inlatura- la inapoierea in ,iroul
de miscare e'ectuea$a pro,e de mane&rare cu maca$ul Daca acesta se mane&rea$a normal- cu
control- consemnea$a in RRLISC si e*ecuta circulatia si mane&ra cu semnale pe <LIBER?
In ca$ul in care- dupa &eri'icarea pe teren a maca$ului respecti&- inclusi& a celui conju%at- ID#
nu constata nici unul din de'ectele mentionate anterior- la inapoierea in ,iroul de miscare &a
consemna in RRLISC cele constatate pe teren- precum si repetarea mane&rarii- apoi &a
repeta mane&rarea indi&iduala a maca$ului pe am,ele po$itii In situatia in care lipsa controlului
se mentine pe una sau pe am,ele po$itii- &a inscrie in RRLISC ca si dupa &eri'icarea pe
teren maca$ul nu are control Circulatia si mane&ra peste acest maca$ se poate 'ace numai dupa
ce s0a aplicat clestele de 'i*are- atat pentru po$itia 'ara control- cat si pentru po$itia cu control
Pe po$itia cu control circulatia si mane&ra se poate 'ace cu &ite$a sta,ilita- cu semnal pe <LIBER
< Pe po$itia 'ara control circulatia si mane&ra se poate 'ace cu semnal pe <"PRIRE? si &ite$a de
cel mult .; FmB+- mecanicul de locomoti&a tre,uiind sa 'ie incunostiintat prin ordin de circulatie
Inainte de e*ecutarea oricarui parcurs- ID# este o,li%at sa &eri'ice pe teren po$itia maca$ului
'ara control- precum si starea de prindere a clestilor de 'i*are- cu consemnarea acestor operatii in
RRLISC
6..8 Acul ampermetrului indica consum de curent mai mult de 6 sec
In aceasta situatie- maca$ul nu se poate mane&ra pe po$itia dorita si motorul
electromecanismului de maca$ 'unctionea$a pe am,reiajul de 'rictiune
=unctionarea electromecanismului de maca$ pe am,reiajul de 'rictiune apare cand unul sau
am,ele ace ale maca$ului sunt impiedicate sa0si e'ectue$e cursele complete- datorita unei cau$e
e*terne (corp strain ca$ut intre ac si contraac- pana de $apada pe timpul iernii- imo,ili$area
acelor datorita depunerilor de polei si %+eata- maca$ eclisat- etc)
4",s #entinerea motorului su, curent un timp mai indelun%at poate produce deteriorarea
acestuia (arderea ,o,inajului- pro&ocarea de incendii in sala cu relee- etc)- 'apt de care se 'ace
raspun$ator pers care manipulea$a instalatia
In ast'el de situatii- ID# are o,li%atia sa readuca maca$ul pe po$itia pe care a a&ut control- sa
&eri'ice pe teren personal sau prin a%ent # cau$ele care au pro&ocat 'unctionarea pe am,reiajul
de 'rictiune (nemane&rarea completa a maca$ului) Pers # autori$at &a lua masuri de eliminare a
cau$elor care au pro&ocat inco&enientul In ca$ul maca$urilor conju%ate- daca ID# o,ser&a
'unctionarea pe am,reiajul de 'rictiune- are o,li%atia sa readuca imediat maca$urile pe po$itia
initiala (cu control) si sa &eri'ice pe teren am,ele maca$uri In acest scop- pers # autori$at
tre,uie sa cunoasca 'oarte ,ine amplasarea %eo%ra'ica a maca$urilor pe teren precum si
conju%area maca$urilor Daca si dupa incercarea de readucere a maca$ului pe po$itia initiala (cu
control)- acul ampermetrului de pe aparatul de comanda indica consum de curent mai mult de 6
sec- ID# sau alt pers # autori$at se &a deplasa pe teren- &a rupe plum,ul de control de la
ori'iciul contactului cutit- &a apasa par%+ia- intrerupand ast'el circuitul de mane&rare al
maca$ului ID#- in preala,il- &a e'ectua inscrieri in RRLISC de ruperea plum,ului si de
a&i$are a pers SCB
6..> Atacarea 'alsa a maca$urilorTalonarea electromecanismului de maca$
Atacarea 'alsa a maca$urilor se produce atunci cand un &e+icul parcur%e maca$ul de la calcai
spre &ar'- in situatia in care acesta nu da acces spre &e+iculul respecti&
Atacarea 'alsa a maca$urilor constituie e&eniment de cale 'erata con'orm INSTRUCTIUNIL"R
PENTRU PRE2ENIREA SI CERCETAREA ACCIDENTEL"R SI E2ENI#ENTEL"R
=ER"2IARE NR ;;1 si are ca e'ect talonarea electromecanismelor de maca$ Pe
luminosc+ema se semnali$ea$a optic (prin indicatorul <LIPSA C"NTR"L P"DITIE #ACAD? A
care este iluminat rosu) si acustic (prin intrarea in 'unctiune a soneriei de talonare)
In ca$ul atacarii 'alse a unui maca$ ID# sau a%entii # autori$ati au o,li%atia sa ia urmatoarele
masuri:
1. Consemnea$a in RRLISC atacarea 'alsa a maca$ului (dupa ce
s0a con&ins de aceasta)- precum si ruperea plum,ului de la ,utonul soneriei de talonare
2. Rupe plum,ul de la ,utonul soneriei de talonare si apasa ,utonul
(soneria incetea$a sa mai sune) Dupa apasarea ,utonului soneriei de talonare- ID# &a urmari
permanent indicatiile de pe luminosc+ema- deoarece o noua atacare 'alsa a unui alt maca$ nu &a
mai 'i semnali$ata acustic pana la readucerea ,utonului soneriei de talonare in po$itie normala
1 A&i$ea$a Se'ul statiei si operatorul RC- pers SCB si L despre
atacarea in 'als a maca$ului- con'orm pre&ederilor din pre$enta instructie
4"BSER2ATII:
1. Con&oiul an%ajat peste maca$ul atacat in po$itie 'alsa &a 'i lasat
sa treaca complet in directia de mers- 'iind inter$isa oprirea si darea inapoi Se permite oprirea
&e+iculelor peste maca$ul atacat in po$itie 'alsa- numai daca prin aceasta s0ar inlatura un
e&eniment
2. Se inter$ice incercarea mane&rarii maca$ului- e*ecutarea de
parcurse de circulatie si mane&ra peste maca$ul atacat 'als pana la &eri'icarea maca$ului de catre
pers SCB si L
ID# are o,li%atia sa e*ecute pro,e cu maca$ul atacat 'als numai la cererea pers SCB si L de
pe teren si poate e*ecuta parcurse de circulatie si mane&ra peste acesta numai dupa repunerea in
'unctie a maca$ului- 'acuta prin inscrierea in comun SCB- L- # in RRLISC
Dupa repunerea in 'unctie a maca$ului- ID# tra%e ,utonul soneriei de talonare in po$itie
normala- dupa care acesta se &a plum,ui de pers SCB Soneria incetea$a sa sune in momentul
cand toate maca$urile din statie au controlul po$itiei pe luminosc+ema
3. Soneria de talonare &a suna si in ca$ul in care unul sau mai multe
maca$uri nu mai au controlul po$itiei pe luminosc+ema din alte cau$e decat atacarea in 'als
(e*emple: lucrari de intretinere la electromecanismele de maca$ cu intreruperea controlului de
catre pers SCB- intreruperea controlului datorita unor cau$e te+nice)
4. In ca$ul maca$elor conju%ate- cand unul a 'ost atacat 'als-
circulatia si mane&ra trenurilor peste am,ele maca$e este inter$isa cu desa&arsire
5.2.3 DERANJAMENTE LA SEMNALE
Daca la e*ecutarea unui parcurs- un semnal luminos nu se pune pe <LIBER?- iar pe
luminosc+ema nu se aprinde celula indicatorului optic al semnalului (&erde pentru semnalele de
intrare- iesire si al, pentru semnalele de mane&ra)- acesta se considera de'ect
In ast'el de situatii ID# &a proceda con'orm pct 6!! (pa% .>) din pre$enta instructie- dand
toate in'ormatiile posi,ile despre semnalul luminos de'ect
6.1! De'ectarea semnalul luminos de intrare sau de parcurs
Cand semnalul luminos de intrare sau de parcurs nu se poate pune pe li,er- primirea trenurilor in
statie se 'ace pe ,a$a indicatiei date de catre semnalul de c+emare
Ca$urile mai des intalnite in practica care duc la imposi,ilitatea punerii pe li,er a semnalului
luminos de intrare sau de parcurs sunt:
1. Semnalul luminos de intrare sau de parcurs este de'ect
Semnalul luminos de intrare sau de parcurs se considera de'ect- daca la e'ectuarea unei comen$i
de intrare sau de parcurs- acesta nu se pune pe li,er- desi urmatoarele conditii sunt indeplinite si
&eri'icate prin indicatiile luminosc+emei:
0 sectiunile i$olate din parcursul trenului- cele 'ara %a,arit- inclusi& linia de
primire- sunt li,ere
0 maca$urile din parcurs- cat si cele de acoperire sunt in po$itie
corespun$atoare parcursului e'ectuat si 'iecare are control electric
0 nu este e'ectuat nici un parcurs incompati,il cu parcursul trenului ce urmea$a
a 'i primit
2. Una sau mai multe sectiuni i$olate din parcurs sau 'ara %a,arit
sunt de'ecte
3. Unul sau mai multe maca$uri din parcursul comandat sau de
acoperire nu se pot mane&ra electric in po$itia ceruta de parcurs sau unul sau mai multe maca$uri
din parcurs sau de acoperire nu au controlul po$itiei pe luminosc+ema- dar nu au 'ost atacate 'als
4. Lipsa tensiunii de,itata de reteaua C"NEL- %rupul electro%en nu
a pornit- am,ii in&ertori sunt de'ecti
Pentru 'iecare semnal de intrare sau de parcurs- pe luminosc+ema se a'la cate un ,uton pentru
actionarea indicatiei de c+emare- in stare normala plum,uit
Raspun$ator pentru 'olosirea semnalului de c+emare este ID# de ser&iciu care &a &eri'ica si se
&a con&in%e de indeplinirea conditiilor de si%uranta
N1. MODUL DE E/ECUTARE A PARCURSULUI DE INTRARE PE BAZA
INDICATIEI SEMNALULUI DE C-EMARE
In aceasta situatie ID# procedea$a ast'el:
1. Inainte de actionarea unui ,uton al semnalului de c+emare-
ID# &a inscrie in RRLISC cau$a pentru care se actionea$a semnalul de c+emare si
consemnea$a ruperea plum,ului de la ,utonul semnalului de c+emare al semnalului de intrare
sau de parcurs de'ect- cu &eri'icarea urmatoarelor conditii:
0 Sectiunile i$olate din parcurs- cele 'ara %a,arit- inclusi& linia de primire- sa
'ie li,ere 2eri'icarea sectiunilor i$olate se &a 'ace cu ajutorul indicatorilor
optici de pe luminosc+ema- iar sectiunile i$olate de'ecte se &or &eri'ica pe
teren de catre ID# sau de catre un a%ent autori$at
0 #aca$urile din parcursul trenurilor- precum si cele de acoperire sa 'ie in
po$itie corecta- ceruta de parcurs 2eri'icarea po$itiei maca$urilor se &a
'ace cu ajutorul indicatorilor optici de pe luminosc+ema #aca$urile 'ara
control pe luminosc+ema sau care nu se mane&rea$a electric- se &or &eri'ica
pe teren procedand con'orm pct 6..7 (pa% .6) si 6..6 (pa% 7;) din
pre$enta instructie
0 Sa nu 'ie e*ecutat un alt parcurs de circulatie sau de mane&ra care sa 'ie
incompati,il cu parcursul trenului ce urmea$a a 'i primit cu indicatia de
c+emare
0 Butoanele de maca$ din parcursul comandat- cat si ale celor de acoperire- &or
trecute in re%im de mane&rare indi&iduala
0 S0a mane&rat BAT pe po$itia inc+is
2. Numai dupa ce a 'acut inscrierea in RRLISC si numai dupa
ce s0a con&ins ca toate conditiile de mai sus sunt indeplinite- ID# &a actiona ,utonul de
c+emare al semnalului de intrare sau de parcurs si &a urmari ca la indicatorul semnalului
respecti& sa se aprinda celula al,a corespun$atoare indicatiei de c+emare de la semnal
ID# &a tine apasat ,utonul semnalului de c+emare pana cand s0a con&ins ca trenul a depasit
semnalul de intrare sau de parcurs
In continuare- ID# &a urmari %ararea completa a trenului- prin ocuparea si eli,erarea succesi&a
a sectiunilor din parcurs cu ajutorul indicatorilor optici de pe aparatul de comanda si &a &eri'ica
personal pe teren %ararea completa pe linia de primire Butonul semnalului de c+emare se
plum,uieste apoi cu plum,ul statiei
N2. SEMNALIZARI PE TEREN SI PE LUMINOSC-EMA IN SITUATIA ACTIONARII
BUTOANELOR SEMNALELOR DE C-EMARE:
0 0( $('(,6 la semnal &or 'i aprinse 'ocul al,0lunar cu lumina clipitoare si
'ocul rosu cu lumina continua- atata timp cat ,utonul &a 'i apasat In ca$ul
in care 'ocul rosu este de'ect- la semnal &a arde numai 'ocul al,0lunar
clipitor atata timp cat ,utonul semnalului de c+emare &a 'i apasat
0 0( /.+*,O"1>(+A6 la indicatorul semnalului respecti&- se stin%e ,ecul
rosu si se aprinde ,ecul al, cu lumina continua
4"BSER2ATII:
1. La actionarea semnalului de c+emare nu se controlea$a nici o
conditie de si%uranta a circulatiei
2. Atata timp cat se 'oloseste un semnal de c+emare se inter$ice
primirea simultana a . trenuri in statie- precum si e*ecutarea unui parcurs de e*pediere simultan
cu un parcurs de intrare sau de parcurs cu semnal de c+emare- 'olosindu0se drumurile de
alunecare
3. In ca$ul primirii unui tren cu semnal de c+emare- este inter$isa
mane&rarea maca$elor din parcurs- inainte de %ararea completa a acestuia
4. In ca$ul in care nu 'unctionea$a nici semnalul de c+emare al
semnalului de intrare- primirea trenurilor in statie se 'ace pe ,a$a ta,litei de recunoastere
inmanata mecanicului de catre un a%ent autori$at din ordinul scris al ID# sau de catre ID#-
respectandu0se aceleasi conditii ca in ca$ul actionarii semnalului de c+emare
In acest ca$ este inter$isa mane&rarea maca$elor din parcurs inainte de %ararea completa a
trenului
5. In ca$ul in care nu 'unctionea$a nici semnalul de c+emare al
semnalului de parcurs- trecerea trenurilor pe lan%a acesta se 'ace pe ,a$a ordinului de circulatie-
inmanat mecanicului de catre ID# sau a%ent autori$at (la ordinul scris al ID#)- respectandu0
se aceleasi conditii ca in ca$ul actionarii semnalului de c+emare
In acest ca$ este inter$isa mane&rarea maca$elor din parcurs inainte de trecerea completa a
trenului
6.1. De'ectarea semnalului de iesire
N1. SEMNAL DE IESIRE IN DEPENDENTA CU INSTALATIE BLA SAU
DEPENDENTA TIP BLA
Trenul de la linia a carui semnal de iesire nu se poate pune pe li,er- se e*pedia$a pe ,a$a de cale
li,era Trecerea trenului pe lan%a semnalul luminos de'ect se 'ace pe ,a$a ordinului de circulatie
inmanat mecanicului de catre ID# sau de catre un a%ent autori$at din ordinul scris al ID#
Inainte de emiterea ordinului de circulatie ID# &a proceda ca si in ca$ul 'olosirii semnalului de
c+emare si &a orienta BLA in sensul e*pedierilor
In ca$ul cand ID# constata ca un sin%ur semnal luminos de iesire nu se poate pune pe li,er- se
trece la circulatia pe ,a$a de cale li,era- cu ordin de circulatie in care se &or mentiona si
conditiile de circulatie pe BLA con'orm Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra
&e+iculelor 'ero&iare nr ;;6- cu &ite$a de cel mult .; EmB+ peste sc+im,atoarele de cale la
iesire
In ca$ul cand ID# constata ca toate semnale luminoase de iesire dintr0un capat al statiei nu se
pot pune pe li,er- e*pedierea trenurilor se 'ace la cale li,era- pe ,a$a ordinului de circulatie- in
care se &or speci'ica si conditiile de circulatie pe BLA- cu &ite$a de cel mult .;EmB+- cu
deose,ita atentie pana la semnalul urmator cu indicatie luminoasa permisi&a
6.11 E*ecutarea mane&rei cand semnalul luminos de mane&ra este de'ect
In ca$ul de'ectarii semnalului de mane&ra- se &a a&i$a in scris mecanicul de locomoti&a- prin
ordin de circulatie despre acest lucru- iar miscarile de mane&ra se &or e*ecuta pe ,a$a semnalelor
date de a%enti cu instrumente portati&e
Inainte de emiterea ordinului de circulatie si e*ecutarea mane&rei la semnalele date de a%enti cu
instrumente portati&e- ID# &a proceda ca si in ca$ul 'olosirii semnalelor de c+emare din
pre$enta instructie
5.2.4 DERANJAMENTE LA SURSELE DE ELECTROALIMENTARE
Instalatia CED este racordata in mod normal la reteaua de 1419;2B6; C$- pentru
electrolimentarea partilor componente ale instalatiei- 'iind 'olosite urmatoarele: ! redresor
!>82B81A- . redresori !.2- . in&ertori statici ..; 2B>6 C$ (unul 'iind in 'unctie- celalalt A
re$er&a)- ,aterii stationare de accumulatoare
Semnali$arile pe luminosc+ema corespun$atoare situatiei normale- cat si in ca$ de a&arie sunt
pre$entate in cap 1
In 'unctionarea surselor de electroalimentare pot apare urmatoarele deranjamente:
6.7! Lipsa alimentare din reteaua de 19;2B6;C$
Semnali$ari pe aparatul de comanda: indicator GA2ARIE RETEA G A rosu0clipitor- indicator
G=UNCTI"NARE REDRES"RIG A rosu clipitor- suna soneria
0 )'.0./ (/(1$'O)(, *,$'A A.$O+A$ *, 7.,1$*.,( (pe
luminosc+ema se stin% indicatorii GA2ARIE RETEAG si G=UNCTI"NARE
REDRES"RIG- soneria nu mai suna): este asi%urata alimentarea
redresorului de !>82- respecti& a instalatiei CED In aceasta situatie- ID#
&a inscrie in RRLISC data- ora pornirii %rupului electro%en- cu
mentiunea GINTRERUPERE RETEA C"NEL- P"RNIT AUT"#AT 3RUP
ELECTR"3EN G
La re&enirea tensiunii din reteaua C"NEL- %rupul electro%en se opreste
automat- iar ID# de ser&iciu &a inscrie in RRLISC - data si ora
opririi- cu mentiunea GRE2ENIT RETEA C"NEL- "PRIT AUT"#AT
3RUP ELECTR"3EN G
0 )'.0./ (/(1$'O)(, ,. *,$'A A.$O+A$ *, 7.,1$*.,(
('apt semnali$at pe luminosc+ema prin ramanerea in starea aprins rosu0
clipitor a indicatoriilor GA2ARIE RETEAG si ?=UNCTI"NARE
REDRES"RIG- iar soneria de talonare suna) In acest ca$- instalatia CED &a
'i alimentata prin in&ertorii statiei din ,ateria de acumulatori de!8;2cc In
aceasta situatie- ID# &a inscrie in RRLISC deranjamentul constatat-
intrerupe 'unctionarea soneriei de a&arie redresori- &a a&i$a imediat pers
SCB si &a e&ita mane&rarea inutila a maca$urilor si instalatiei CED
6.7. Deranjament la in&ertorii ..;2 B >6C$
N1. INVERTOR NR. 1 DEFECT
Instalatia 'unctionea$a normal (prin trecerea automata pe in&ertorul nr .)- pe luminosc+ema se
stin%e celula circulara al,a corespun$atoare in&ertorului nr! si se aprinde celula circulara al,a
corespun$atoare in&ertorului nr .
N2. AMBII INVERTORI DEFECTI. E/ISTA ALIMENTAREA CU 220V150-Z
Acest deranjament este semnali$at pe luminosc+ema- ast'el:
0 indicatorii IN2ERT"R ! si IN2ERT"R . se stin%
0 indicatorii sectiunilor i$olate din statie sunt iluminati in rosu- iar indicatorii
sectiunilor i$olate !AD si .AD sunt iluminati in al,0continuu
0 indicator LC" iluminat in al,0continuu
0 indicatorii semnalelor de iesire si mane&ra sunt iluminati in al,0clipitor
0 indicatorii semnalelor de intrare sunt iluminati in rosu0clipitor (semnalele de
intrare sunt alimentate in 6;C$) Pe teren la semnalele de intrare este
aprinsa indicatia de rosu- iar semnalele de iesire si mane&ra sunt stinse
In acest ca$- urmatoarele parti din instalatia CED raman alimentate cu tensiunea de ..;2B6;C$:
0 semnalele de intrare
0 luminosc+ema
0 controlul po$itiei maca$urilor
In aceasta situatie- ID# inscrie cele constatate in RRLISC - a&i$ea$a imediat pers SCB si
Se'ul Statiei
Pers SCB &a lua masuri de trecere a alimentarii instalatiilor pe ..;2B 6;C$ prin manipularea
intrerupatorului montat in sala repartitor (in stare normala plum,uit si ase$at in po$itia
corespun$atoare alimentarii instalatiilor cu ..;2B>6C$)
In ca$ul in care pers SCB nu se a'la in statie- ID# &a inscrie in RRLISC de ruperea
plum,ului de la c+eia si usa salii repartitor- &a manipula intrerupatorul pe po$itia de
..;2B6;C$ Urmare a acestei operatii- instalatiile &or 'i alimentate in ..;2B 6;C$ si &or
'unctiona normal
N3. AMBII INVERTORI DEFECTI. LIPSA ALIMENTARE CU 220V1 50-Z
Luminosc+ema este stinsa- ID# nu mai are control asupra starii instalatiei CED Circulatia si
mane&ra trenurilor in statie se &a e'ectua cu &eri'icarea parcursului pe teren- primirea trenurilor
in statie se 'ace cu ta,lita de recunoastere- iar iesirea si mane&ra trenurilor cu ordin de circulatie-
toate semnalele 'iind stinse
4"BSER2ATII:
1. In ca$ul in care instalatiile CED sunt alimentate pe sursele de
re$er&a (,ateria de acumulatori) si iluminatul electric din ,iroul de miscare nu 'unctionea$a-
ID# poate 'olosi iluminatul de re$er&a prin actionarea intrerupatorului special destinat-
amplasat in ,iroul de miscare
2. ID# &a urmari in permanenta indicatorii de semnali$are a
'unctionarii surselor de electroalimentare "rice sc+im,are a starii initiale a indicatorilor &a 'i
consemnata in RRLISC - a&i$andu0se pers SCB In ca$ul in care se constata ca sc+im,area
starii initiale a indicatorilor este o consecinta a lipsei retelei 19;2B6;C$ sau nepornirii automate
a %rupului electro%en- ID# &a a&i$a si pers EL=
CAP 8 "BLI3ATII ALE PERS"NALULUI # PRI2IND PRE2ENIREA INCENDIIL"R
LA
INSTALATIILE CED
Se'ii statiilor CED- ID# si a%entii # de la mesele de mane&ra CED au urmatoarele o,li%atii:
1. In toate ca$urile in care se se$i$ea$a un inceput de incendiu in
sala cu relee CED- in lipsa electomecanicului SCB de ser&iciu- ID# si a%enti # &or intrerupe
electroalimentarea instalatiei CED din sala repartitor de la ta,loul de intrare si distri,utie (TID)-
prin rotirea cu @;
;
a paFosalterelor si scoaterea si%urantelor incepand cu cele marcate cu cerculet
rosu
In acest sens Se'ii statiilor CED si pers # &or 'i instruiti si autori$ati de catre Se'ul de District
SCB pri&ind modul de intrerupere si 'olosire a ec+ipamentului de protectie in momentul
intreruperii
2. Dupa intreruperea electroalimentarii instalatiei- Se'ii statiilor
CED si pers # &or lua masuri ur%ente de a&i$are a incendiului si de stin%ere a acestuia cu
mijloace PSI din sala cu relee sau sala repartitor
3. Atunci cand Se'ii statiilor CED- ID# sau pers # se$i$ea$a ca
ampermetrul aparatului CED indica o &aloare anormala de curent- acestia &or a&i$a imediat pers
SCB pentru a &eri'ica cau$a consumului anormal
4. La pupitrul CED 'umatul este inter$is si nu se admit so,e
impro&i$ate
CAP > #"DUL DE PR"CEDARE IN CADUL DE=ECTARIL"R PR"DUSE LA
INSTALATIA DE AUT"ST"P DIN CALE- PRI2IND A2IDAREA-UR#ARIREA SI #"DUL
DE RE#EDIERE
In ca$ul de'ectarii instalatiilor autostop din cale se procedea$a ast'el:
1. #ecanicii de locomoti&a &or a&i$a prin statia Rdt A ID# din
statia cea mai apropiata despre de'ectarea unui inductor din cale (acti& sau pasi&)- a&i$and
totodata si in scris prin <N"TA DE =RANARE< predata la ID# din prima statie cu oprire in
parcurs
2. ID# de ser&iciu care a 'ost a&i$at prin Rdt &a lua urmatoarele
masuri:
0 &a inscrie de'ectul in RRLISC
0 &a a&i$a pers SCB de ser&iciu in statie sau la tura de la districtul SCB
respecti& (cu nr si ora)
0 &a a&i$a tele'onic operatorul RC de la re%ulatorul tra'ic
3. "peratorul RC &a lua masuri de a&i$are prin <DISP"DITIE DE
CIRCULATIE? despre de'ectarea inductorului
4. ID# din statia in care mecanicul a lasat <N"TA DE
=RANARE? are o,li%atia sa anunte prin tele'ono%rama operatorul RC si ID# din statia cu
inductorul de'ect ID# din statia cu inductorul de'ect- a&i$at prin tele'ono%rama este o,li%at sa
inscrie de'ectul in RRLISC si sa a&i$e$e pers SCB de ser&iciu din statie sau turant (cu nr si
ora)
5. Pers SCB a&i$at de de'ectarea inductorului &a lua masuri
imediate de &eri'icare si remediere a intre%ii instalatii autostop- dupa care &a raporta ierar+ic
cau$ele de'ectului- &alorile masuratorilor si masurile de remediere luate
6. Scoaterea din 'unctie a unui inductor de cale de catre pers SCB
&a 'i consemnata cu numar si ora in RRLISC al statiei Pers SCB este o,li%at sa emita
tele%rama de a&i$area celor interesati (statii- re%ulatoare tra'ic- depouri C=- districtBsectie CT-
ser&iciu CCT=) Cei a&i$ati prin tele%rama &or lua masuri speci'ice de a&i$are a pers de
locomoti&a- atat la scoaterea din 'unctie- cat si la repunerea in 'unctie
7. Toate a&i$arile (prin statie Rdt- nota de 'ranare- tele'ono%rama-
dispo$itie RC) &or cuprinde o,li%atoriu toate datele necesare pentru identi'icarea inductorului
de'ect: statia- distanta BLA- data- ora- semnalul- tipul inductorului- indicatia semnalului-
locomoti&a- trenul si aprecierea mecanicului asupra cau$ei de'ectului
CAP 9 DEPENDENTA TIP BLA CU INSTALATIA SBH0CELS DIN STATIA R#
2ALCEA
8.1 *ntroducere
Pe distanta Rimnicu 2ilcea A Bujoreni- intre instalatia SBH0CELS din statia Rimnicu 2ilcea si
instalatia CED din statia Bujoreni e*ista o dependenta tip BLA materiali$ata prin imposi,ilitatea
e'ectuarii unui parcurs de iesire dintr0o statie- cat timp este e'ectuat un parcurs de iesire din
cealalta statie
8.2 )eneralitati asupra =unctionarii
Dupa eli,erarea liniei curente- dependinta tip BLA ramane orientata in sensul trecerii ultimului
tren Daca este ne&oie de o noua e*pediere a unui tren in sensul in care ,locul este orientat- statia
e*peditoare poate e*ecuta din nou o comanda de iesire Daca insa este ne&oie ca un tren sa
circule in sens in&ers orientarii ,locului si linia curenta este li,era- statia primitoare poate orienta
instalatia de dependinta BLA in sens in&ers prin e*ecutarea comen$ii de iesire a trenului
In acest ca$ statia care a 'ost primitoare de&ine statie e*peditoare- iar statia care a 'ost
e*peditoare &a 'i ,locata pe primiri "data dependinta BLA reorientata- in acest sens pot circula
. sau mai multe trenuri
In sensul opus orientarii dependintei BLA- toate semnalele sunt ,locate pe indicatia de <R"SU?
La ocuparea de catre tren a liniei curente sau in ca$ de deranjament instalatia nu mai permite
in&ersarea sensului prin simpla comanda de e*pediere e*ecutata de una din statii (reorientarea
dependintei tip BLA)
8.3 "emnaliari si butoane pe pupitrul luminosc?ema
Pentru ca ID# sa ai,a in'ormatiile necesare asupra 'unctionarii instalatiilor pe luminosc+ema
sunt pre&a$uti urmatorii indicatori optici si ,utoane:
0 Indicatorul GPRI#A SECTIUNE DE APR"PIERE0DEPARTARE (!AD)G- cu
'iltru al,- in stare normala stins- amplasat pe a*ul liniei
0 Indicatorul GA D"UA SECTIUNE DE APR"PIERE0DEPARTARE (.AD)G-
cu 'iltru al,- in stare normala stins- amplasat pe a*ul liniei si care se aprinde
la e'ectuarea unei comen$i de iesire din statia R#2ILCEA in directia
Bujoreni
0 Indicatorul GBL"C E4PEDIERIG (!() cu 'iltru &erde- in stare normala stins
si care se aprinde la e'ectuarea unei comen$i de iesire in directia
R#2ILCEA
0 Indicatorul GBL"C PRI#IRIG (!0) cu 'iltru rosu- in stare normala stins si
care se aprinde la e'ectuarea unei comen$i de iesire din statia R#2ILCEA
in directia Bujoreni
0 Indicatorul G&'G- cu 'iltru &erde- in stare normala stins si care se aprinde la
punerea pe li,er a semnalului 5R al statiei R#2ILCEA
0 Buton !DA (BUT"N DEBL"CARE ARTI=ICIALA)- 'ara 'i*atie- plum,uit-
care se apasa in ca$ul de'ectarii sectiunii i$olate ;11c pentru permiterea
e'ectuarii comen$iilor de iesire din statia R#2ILCEA in directia Bujoreni
0 . ,utoane (BILC- BDLC)
La e*ecutarea unei comen$i de iesire sau la primirea unui tren in statie- ID# tre,uie sa
urmareasca semnali$arile de pe luminosc+ema ale indicatorilor mai sus mentionati Daca se
o,ser&a ca una sau mai multe din semnali$arile date de acesti indicatori nu sunt con'orme cu
situatia de pe teren (unul din ,eculete s0a ars sau a aparut un deranjament in instalatie)- atunci
ID# este o,li%at sa consemne$e constatarea in RRLISC si sa anunte imediat pers SCB
Indicatorii G!(G si G!0G de pe luminosc+ema sunt pre&a$uti si cu sa%eti care arata sensul de
circulatie al trenului
8.4 +odul de lucru
CADUL ! 0 E4PEDIERI IN DIRECTIA R#2ILCEA:
0 ID# e'ectuea$a parcursul de iesire in conditiile pre&a$ute in Instructia de
manipulare a instalatiilor CED
Obs. In ca$ul e'ectuarii unei comen$i de iesire in directia R#2ILCEA-
ID# &a actiona mai intai semnalele de parcurs 5PIII- respecti& 5PII si
numai dupa accea semnalele de iesire 5!A56 se pot pune pe li,er Ca
urmare a punerii pe li,er a semnalelor de parcurs 5PIII- respecti& 5PII-
statia R#2ILCEA ramane ,locata pe primiri
0 In continuare- ID# pune pe li,er semnalul de iesire- actionand ,utonul
corespun$ator (se aprinde ,ecul cu 'iltru &erde de la indicatorul acestuia)
4",s Semnalul de parcurs 5PIII- respecti& 5PII 'ac 'unctia de pre&estitor
pentru semnalul 5R R#2ILCEA
0 la punerea pe li,er a semnalelor de iesire se aprinde cu lumina &erde
indicatorul GBE? (BL"C E4PEDIERI)
0 indicatorul primei sectiuni de apropiere0departare se aprinde si se stin%e pe
masura ocuparii si eli,erarii acesteia de catre tren
0 pe teren semnalele trec pe oprire la depasirea acestora de catre tren- con'orm
Instructiei de semnali$are
0 dupa eli,erarea primei sectiuni de apropiere0departare- ID# poate e*pedia
al doilea tren
0 la eli,erarea liniei curente de catre tren se stin%e indicatorul G!(? (BL"C
E4PEDIERI) in statia Bujoreni
4",s La e'ectuarea unei comen$ii de iesire in directia R#2ILCEA-
indicatorul luminos .AD nu se mai aprinde
1aul 2 @ 0rimiri din directia '+.-*/1(A6
0 ID# din statia R#2ILCEA e'ectuea$a un parcurs de e*pediere spre statia
Bujoreni (parcurs semnali$at pe luminosc+ema prin aprinderea
indicatorului !0 (BL"C PRI#IRI)
0 ID# din statia Bujoreni actionea$a semnalele 4R si 4PII- respecti& 4PIII
pentru primirea trenului din directia R#2ILCEA (pe pupitrul
luminosc+ema din statia R#2ILCEA se aprinde indicatorul cu 'iltru &erde
4R)
0 Indicatorul celei de a doua sectiuni de apropiere0departare se aprinde si se
stin%e- corespun$ator actionarii semnalului de iesire din R#2ILCEA pe
li,er- respecti& dupa consumarea parcursului comandat
0 Indicatorul primei sectiuni de apropiere0departare se aprinde si se stin%e-
corespun$ator starii de ocupat sau li,er- pe masura ocuparii si eli,erarii
acesteia de catre tren
0 Pe teren- indicatiile semnalelor se sc+im,a con'orm pre&ederiilor din
Instructia de semnali$are- pe masura ocuparii si eli,erarii sec&tiunilor
i$olate de catre tren
Atat timp cat linia curenta este ocupata (indicatorul BP aprins)- in statia primitoare sunt ,locate
parcursurile de e*pediere
4",ser&atii:
1. In ca$ul cand indicatorii au ,ecurile arse- ID# se con&in%e de
starea indicatorilor din statia &ecina- ca linia curenta este li,era si e*ecuta parcursul
2. Dupa eli,erarea sectiunii !AD de catre tren- se poate trimite un
alt tren catre statia &ecina (primitoare)
8.5 1irculatia trenurilor in linie curenta in cauri speciale
*. In ca$ul cand ID# constata ca un sin%ur semnal luminos de iesire nu se poate pune pe li,er-
se trece la circulatia pe ,a$a de cale li,era- cu ordin de circulatie in care se &or mentiona si
conditiile de circulatie pe dependinta tip BLA con'orm Re%ulamentului pentru circulatia
trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6 - cu &ite$a de cel mult .; EmB+ peste
sc+im,atoarele de cale la iesire De la liniile ale caror semnale de iesire nu sunt de'ecte-
circulatia trenurilor (e*pedierile) se &or 'ace normal pe ,a$a dependintei tip BLA
In ca$ul cand ID# constata ca toate semnale luminoase de iesire dintr0un capat al statiei nu se
pot pune pe li,er- e*pedierea trenurilor se 'ace la cale li,era- pe ,a$a ordinului de circulatie- in
care se &or speci'ica si conditiile de circulatie pe dependinta BLA- cu &ite$a de cel mult .;EmB+-
cu deose,ita atentie pana la semnalul urmator
In ca$ul de'ectarii semnalului 5PIII- respecti& 5PII- semnalele de iesire 5!A6 nu se mai pot pune
pe li,er (in acest ca$ se trece la circulatia pe ,a$a de cale li,era atat pentru semnalele de parcurs-
cat si pentru cele de iesire)
4Obs. Este inter$isa utili$area indicatiei de c+emare atat pentru semnalele de parcurs (5PIII-
5PII)- cat si pentru semnalele de iesire (5!A56)
**. Cand dependinta tip BLA este declarata de'ecta si scoasa din 'unctie de catre pers SCB-
circulatia trenurilor se &a 'ace pe ,a$a de cale li,era cu respectarea pre&ederilor Re%ulamentului
pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
1. Dependinta BLA poate 'i declarata de'ecta si scoasa din 'unctie
numai de catre pers SCB Cau$ele de'ectarii se inscriu de acesta in RRLISC sau se
comunica prin tele'ono%rama- radio%rama- radio0tele'on- transmise din linie curenta- indicandu0
se si conditiile in care se 'ace circulatia trenurilor
ID# comunica operatorului de circulatie despre de'ectarea dependintei BLA si scoaterea ei din
'unctie- a&i$and imediat si se'ul statiei despre aceasta In acest ca$ circulatia trenurilor se 'ace in
,a$a intele%erii tele'onice (cale li,era)
2. Cand dependinta BLA este scoasa din 'unctie- mecanicul trenului
&a 'i a&i$at prin ordin de circulatie ca circulatia trenului se 'ace in ,a$a intele%erii tele'onice
(CALE LIBERA)
Cand de'ectarea dependintei tip BLA si scoaterea sa din 'unctie este accidentala- a&i$area tre,uie
sa se 'aca de catre statiile ce delimitea$a distanta de circulatie pe care dependinta tip BLA este
scoasa din 'unctie
Cand scoaterea din 'unctie a dependintei tip BLA este determinata de o de'ectare temporara- iar
Re%ionala de cai 'erate a apro,at scoaterea din 'unctie pentru o anumita perioada de timp-
a&i$area tre,uie sa se 'aca de statia in care trenul are ultima oprire- pe ,a$a dispo$itiei
operatorului de circulatie transmisa tuturor statiilor de pe sectia respecti&a pri&ind scoaterea din
'unctie a dependintei BLA
"peratorul de circulatie impreuna cu ID# ai statiilor care delimitea$a distanta de circulatie pe
care dependinta tip BLA este scoasa din 'unctie tre,uie sa sta,ileasca trenurile care au plecat din
ultima statie cu oprire si nu au 'ost a&i$ate- pentru a lua masuri de oprire a lor si a&i$are
3. Cand scoaterea din 'unctie a dependintei tip BLA este pro%ramata
si a&i$ata din timp- ca urmare a e*ecutarii unor lucrari si intre% personalul interesat este instruit
din re%lementarile intocmite de Re%ionala de cai 'erate- mecanicul trenului nu se mai a&i$ea$a
prin ordin de circulatie
4. Repunerea in 'unctie a dependintei tip BLA se 'ace numai de
catre persSCB- cu aratarea e&entualelor conditii de circulatie si numai dupa e*ecutarea cu
ID# din am,ele statii a pro,elor de ,una 'unctionare si constatarea semnali$arilor corecte pe
aparatele de comanda
ID# care a primit comunicarea de repunere in 'unctie a dependintei BLA- incunostiintea$a de
acest lucru pe operatorul de circulatie pentru &eri'icarea liniei curente si trecerea la circulatia
trenurilor pe ,a$a acesteia
"peratorul de circulatie &a a&i$a toate statiile de pe sectia respecti&a despre trecerea la circulatia
trenurilor dupa sistemul dependintei tip BLA
Dupa repunerea in 'unctie a dependintei tip BLA- operatorul de circulatie impreuna cu ID#
din statiile care delimitea$a distanta de circulatie intre care dependinta tip BLA a 'ost scoasa din
'unctie- tre,uie sa sta,ileasca trenurile care au 'ost a&i$ate despre scoaterea din 'unctie a
dependintei tip BLA si au plecat din ultima statie cu oprire si sa le opreasca pentru a a&i$a
mecanicul trenului prin ordin de circulatie despre reluarea circulatiei pe ,a$a dependintei tip
BLA
5. Cand instalatia operatorului de circulatie nu 'unctionea$a- in toate
ca$urile- a&i$area scoaterii din 'unctie- respecti& repunerea in 'unctie a dependintei tip BLA-
catre mecanicul trenului- se &a 'ace de statiile ce delimitea$a distanta de circulatie intre care
dependinta BLA a 'ost scoasa din 'unctie
8.6 (9ecutarea lucrarilor de intretinere si reparare la instalatiile de dependinta tip !/A
8.6.1 EECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE
FARA SCOATEREA DIN FUNCTIE A DEPENDINTEI TIP BLA
Inainte de inceperea lucrarilor- pers SCB inscrie in RRLISC din statia de unde pleaca-
lucrarile pe care le &a 'ace
In mod o,li%atoriu se &a inscrie ca prin lucrarile pe care le e*ecuta nu se pro&oaca scoaterea din
'unctie si nici ne'unctionarea corecta a dependintei BLA
ID# semnea$a de luare la cunostinta a inscrierilor 'acute de pers SCB
Dupa terminarea lucrarilor- pers SCB e*ecuta pro,e de 'unctionare cu ID# din statiile &ecine
si inscrie in RRLISC - terminarea lucrarilor- e&entualele constatari 'acute cu oca$ia lucrarilor
de intretinere si masurile care tre,uie luate ID# semnea$a de luare la cunostinta a inscrierilor
'acute de pers SCB
Inscrierea de terminare a lucrarilor poate 'i 'acuta atat in statia din care s0a plecat- cat si din statia
&ecina- daca pers SCB a parcurs toata distanta dintre cele . statii
Daca inscrierea se 'ace in statia &ecina- pers SCB &a mentiona in RRLISC - ca inscrierea
'acuta sa 'ie transmisa prin tele'ono%rama si statiei &ecine- unde s0a 'acut inscrierea de incepere a
lucrarilor
ID#- pe ,a$a mentiunii 'acute de pers SCB transmite inscrierea statiei &ecine
8.6.2 EECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE CU SCOATEREA DIN
FUNCTIE A DEPENDINTEI TIP BLA
Pe ,a$a apro,arii de scoatere din 'unctie a dependintei tip BLA- pers SCB inscrie in
RRLISC- scoaterea din 'unctie
Perioada e*acta pe care se scoate din 'unctie dependinta tip BLA- se sta,ileste de catre
personalul in competenta caruia intra apro,area de scoatere din 'unctiune si se comunica odata
cu apro,area de scoatere din 'unctie
ID# semnea$a de luare la cunostiinta si procedea$a con'orm Instructiei de miscare
Pentru reducerea duratei de scoatere din 'unctie a dependintei tip BLA- comunicarea resta,ilirii
'unctionarii se poate 'ace si de pe teren- dar numai in urmatoarele conditii:
0 dupa e*ecutarea lucrarilor pe teren- persSCB- conducatorul lucrarii- cere
ID# din am,ele statii &ecine- e'ectuarea unor pro,e de 'unctionare
0 dupa e'ectuarea pro,elor- ID# comunica persSCB re$ultatele o,tinute
0 pers SCB pe ,a$a constatarilor proprii si re$ultatelor pro,elor e'ectuate de
ID# din am,ele statii- comunica prin radio%rama- tele'ono%rama sau in scris
acestora- repunerea in 'unctie a ,locului de linie automat ID# inscriu in
RRLISC radio%rama- tele'ono%rama sau comunicarea scrisa a pers SCB
si apoi procedea$a la repunerea in 'unctie a dependintei BLA con'orm
Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr
;;6
Se inter$ice ca ID# sa treaca la circulatie pe ,a$a dependintei BLA- c+iar daca au primit
comunicarea pers SCB de repunere in 'unctie- inainte de e'ectuarea cu statia &ecina a pro,elor
de 'unctionare si inainte de a&ea pe aparatul de comanda indicatia de control de ,una 'unctionare
pre&a$uta in Instructia de manipulare a instalatiei
4"BSER2ATII:
1. Daca sectiunea i$olata 5!AD este de'ecta- trenurile se e*pedia$a
pe ,a$a de cale li,era- cu ordin de circulatie- in care se &a preci$a <IESITI CU SE#NALUL PE
"PRIRE- CIRCULATI CU .; E#B"RA PANA LA SE#NALUL UR#AT"R<
2. Cand dependinta tip BLA este declarata de'ecta si scoasa din
'unctie de catre pers SCB- circulatia trenurilor se &a e'ectua pe ,a$a de cale li,era (cu
respectarea pre&ederilor Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor
'ero&iare nr ;;6
3. Este inter$isa 'olosirea indicatiei de c+emare pentru e*pedierea
trenurilor pe distanta in$estrata cu dependinta tip BLA
4. Cand se e*ecuta lucrari la linie- reparatii sau inlocuiri de sini care
a'ectea$a 'unctionarea instalatiilor de dependinta tip BLA- ID# nu0si &a da consimtamantul
pentru e'ectuarea lucrarilor- decat dupa a&i$area si luarea la cunostiinta su, semnatura a pers
SCB
5. =ara luarea la cunostiinta de catre pers SCB- se inter$ice
des'asurarea acestor lucrari
6. "rice rupere de plum, si sc+im,are a semnali$arilor normale de
pe aparatul de comanda- tre,uiesc consemnate in RRLISC si aduse la cunostiinta pers
SCB
7. In ca$ul deranjamentelor la instalatia tip BLA- in scopul reducerii
duratei de resta,ilire a 'unctionarii instalatiilor- se admite ca inscrierea de incepere a &eri'icarilor
cu rupere de plum,uri la dulapurile cu aparataj- sa se 'aca in RRLISC al statiei de unde
pleaca pers SCB (c+iar daca aceasta statie nu este limitro'a cu inter&alul de BLA a'ectat) -
urmand ca aceasta inscriere sa 'ie transmisa de ID# operatorului RC pentru a&i$area celor .
statii limitro'e
8.7 +anipularea instalatiilor in cauri speciale
"rice de'icienta constatata in 'unctionarea instalatiilor SCB &a 'i consemnata in RRLISC -
a&i$andu0se pers SCB- cu mentionarea numarului de ordine- a datei- orei si numelui celui a&i$at
8.7.1 MASURI SPECIALE IN CAZUL DEFECTARII SECTIUNII IZOLATE 1AD
In aceasta situatie- dependinta tip BLA nu se mai poate orienta Circulatia se 'ace in urmatoarele
conditii:
0 ID# din statiile Rm02alcea- Bujoreni si operatorul RC- prin consultare
tele'onica- sta,ilesc care a 'ost ultimul tren e*pediat- respecti& primit de
catre cele . statii
0 ID# care a primit ultimul tren- se con&in%e prin indicatiile luminosc+emei
ca trenul a %arat complet si nu e*ista pericol sa 'i ramas &a%oane in linie
curenta In ca$ul in care trenul a a&ut trecere prin statie- ID# &a &eri'ica
semnalele de 'ine de tren- la de'ilarea acestuia
0 Dupa sta,ilirea 'aptului ca linia curenta este li,era- se trece la circulatia
trenurilor pe ,a$a de cale li,era- con'orm pre&ederilor Re%ulamentului
pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
0 ID# &a e'ectua operatiile descrise in pre$enta Instructie de manipulare
pentru e'ectuarea parcursului de iesire
0 Dupa e'ectuarea acestor operatii- ID# e*peditor din statia Bujoreni &a
inmana ordin de circulatie mecanicului de locomoti&a- con'orm
pre&ederilor Instructiei de miscare
4",s In ca$ul cand ,ecul de la indicatorul sectiunii i$olate !AD s0a ars- pentru e'ectuarea unor
comen$i de e*pediere in directia R#2ILCEA- ID# din statia Bujoreni de acord cu ID# din
statia R#2ILCEA- se con&in% prin consultare tele'onica- de starea indicatorilor dependintei tip
BLA de pe pupitrul cu luminosc+ema al statiei R#2ILCEA si de 'aptul ca linia curenta este
li,era
8.7.2 MASURI SPECIALE IN CAZUL CAND DEPENDINTA TIP B.L.A. ESTE
DECLARATA DEFECTA SI SCOASA DIN FUNCTIE DE PERS. SCB
In aceasta situatie- circulatia trenurilor se &a 'ace pe ,a$a de cale li,era- cu respectarea
pre&ederilor Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr
;;6 Repunerea in 'unctie a dependintei tip BLA se 'ace numai de catre pers SCB- dupa
e*ecutarea cu ID# din cele . statii (R#2ILCEA- Bujoreni) a pro,elor de ,una 'unctionare-
de concordanta si constatare a semnali$arilor corecte pe luminosc+ema
4",ser&atii:
1. In ca$ul inlocuirii unei sini cu alta ru%inita sau la e*ecutarea unor
lucrari care au ca urmare depunere de corpuri straine pe supra'ata acesteia- pers care a e*cutat
lucrarea este o,li%at sa curete supra'ata sinei Dupa terminarea lucrarilor- se &or e'ectua pro,e de
sensi,ilitate (suntare) si numai dupa aceea linia se considera ,una pentru circulatie
2. Cand se e*ecuta lucrari la linie- reparatii sau inlocuiri de sini in
$ona unde linia este controlata electric- ID# nu isi &a da consimtamantul in RRLISC
pentru inceperea lucrarilor- decat dupa ce a 'ost a&i$at si pers SCB de lucrarile care se &or
e'ectua
CAP @ INSTALATIA BLA (Bloc de linie automat) A cap 5
9.1 *ntroducere
Blocul de linie automat pe sectia de circulatie Bujoreni A Co$ia este de tipul <UNI=ICATG- intre
instalatia CED din statie si instalatiile CED din statia Daiesti- e*istand dependente materiali$ate
prin BLA pe cale du,la =iecare 'ir al liniei du,le are propria lui instalatie de BLA- permitand
circulatia in am,ele sensuri
9.2 )eneralitati asupra =unctionarii !/A
Blocul de linie automat este materiali$at prin semnale- sectiuni i$olate si dulapuri cu aparataj
montate in linie curenta
Semnalele de trecere ale BLA sunt montate pe partea dreapta a caii pentru 'iecare sens de
circulatie si sunt amplasate cate 7 la acelasi Em Semnalele pre&estitoare ale statiei sunt semnale
de trecere BLA- a&and si 'unctia de semnale pre&estitoare
In situatia cand trenurile circula pe linia 'alsa- semnalele sunt intalnite pe partea stan%a in sensul
de mers- a&and pe partea dreapta un indicator con'orm Instructiei de semnali$are
Aceste semnale nu au o po$itie normala- ele dand indicatii corespun$atoare sensului de orientare
al instalatiei BLA In acest sens tre,uie cunoscut 'aptul ca . statii &ecine se %asesc totdeauna in
situatia de statie e*peditoare- respecti& de statie primitoare
"rientarea BLA intr0un sens sau altul se 'ace prin simpla comanda de e*pediere e*ecutata de una
din statii "data ,locul orientat si comanda de e*pediere 'iind reali$ata- statia &ecina este ,locata
pe primiri si nu mai poate e*pedia tren in sens contrar
Dupa eli,erarea sectiunii !AD de catre tren- statia e*peditoare poate trimite un alt tren la sector
de ,loc catre statia &ecina (primitoare)
Dupa eli,erarea liniei curente- ,locul de linie automat ramane orientat in sensul trecerii ultimului
tren Daca este ne&oie de o noua e*pediere a unui tren in sensul in care ,locul este orientat- statia
e*peditoare poate e*ecuta din nou o comanda de iesire Daca insa este ne&oie ca un tren sa
circule in sens in&ers orientarii ,locului si linia curenta este li,era- statia primitoare poate orienta
instalatia BLA in sens in&ers prin e*ecutarea comen$ii de iesire a trenului
In acest ca$ statia care a 'ost primitoare de&ine statie e*peditoare- iar statia care a 'ost
e*peditoare &a 'i ,locata pe primiri "data ,locul reorientat- in acest sens pot circula . sau mai
multe trenuri
In sensul in care ,locul este orientat- toate semnalele trecere BLA din linie curenta &or da
urmatoarele indicatii:
0 <2ERDE? 0 daca urmatoarele . sectoare de ,loc sunt li,ere
0 <3ALBEN? daca numai primul sector de ,loc este li,er- iar al doilea este
ocupat
0 <R"SU? daca primul sector de ,loc este ocupat
Semnalul de ,loc care este si semnal pre&estitor &a da indicatia de <3ALBEN? in stare normala
In sensul opus orientarii ,locului- toate semnalele de ,loc sunt ,locate pe indicatia de <R"SU?
La arderea ,ecului de la o indicatie permisi&a- semnalul de trecere BLA isi sc+im,a indicatia-
trecand pe una mai restricti&a- iar in ca$ul arderii ,ecului de la 'ocul rosu- acesta trece pe rosu de
re$er&a
In ca$ul cand un tren depaseste semnalul de intrare al unei statii a'late pe primiri- BLA se
orientea$a automat pe e*pedieri- ca si cand s0ar 'i 'acut o comanda de iesire
La ocuparea de catre tren a liniei curente sau in ca$ de deranjament (indicatorul LC" aprins)
instalatia nu mai permite in&ersarea sensului prin simpla comanda de e*pediere e*ecutata de una
din statii (reorientarea BLA)
9.3 *ndicatori luminosi si butoane la aparatul de comanda al statiei
Pentru ca ID# sa ai,a in'ormatiile necesare asupra 'unctionarii si starii ,locului de linie
automat pe aparatul de comanda sunt pre&a$uti ,utoane si indicatori de semnali$are pentru
'iecare 'ir de circulatie si anume:
0 indicatorul GPRI#A SECTIUNE DE APR"PIERE0DEPARTARE (!AD)G- cu
'iltru al,- in stare normala stins- amplasat pe a*ul liniei curente
0 indicatorul GA D"UA SECTIUNE DE APR"PIERE0DEPARTARE (.AD)G-
cu 'iltru al,- in stare normala stins- amplasat pe a*ul liniei curente
0 indicatorul GLINIE CURENTA "CUPATAG (LC")- cu 'iltru al,- in stare
normala stins
0 indicatorul GBL"C E4PEDIERIG (BE) cu 'iltru &erde
0 indicatorul GBL"C PRI#IRIG (BP) cu 'iltru rosu
Starea normala a acestor . indicatori este in 'unctie de sensul de orientare a ,locului Cand statia
este orientata pe e*pedieri arde indicatorul &erde- iar cand este orientata pe primiri- arde
indicatorul rosu
0 un indicator cu 'iltru al,
0 1 ,utoane (!A-, !(, !0)
O INDICAT"R <BP? 0 BL"C PRI#IRI
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu 'iltru rosu- cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa: BLA orientat in sensul e*pedierilor
0 celula circulara aprinsa rosu0continuu: BLA orientat in sensul
primirilor
0 celula circulara aprinsa rosu0clipitor: deranjament la BLA sau ,uton
!A- actionat
O INDICAT"R <BE? 0 BL"C E4PEDIERI
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu 'iltru &erde- cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa: BLA orientat in sensul primirilor
0 celula circulara aprins &erde0continuu: BLA orientat pe e*pedieri
0 celula circulara aprinsa &erde0clipitor: deranjament la BLA sau ,uton
!A- actionat
O INDICAT"R <LC"? 0 LINIE CURENTA "CUPATA
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu 'iltru al,- amplasata intre indicatorii BE si BP- care
controlea$a starea de li,er sau ocupat a liniei curente- cu urmatoarele semnali$ari:
0 celula circulara stinsa : linia curenta este li,era
0 celula circulara aprins : linia curenta ocupata pana la statia &ecina
4",s Indicatorul LC" se aprinde si in ca$ul e'ectuarii unei comen$i de iesire pe BLA (c+iar
daca linia curenta este li,era) sau daca unul din circuitele de cale BLA este de'ect
O INDICAT"R CU =ILTRU ALB
Este 'ormat dintr0o celula circulara cu 'iltru al,- amplasat su, ,utonul !A-- aprins in stare
normala (alimentare BLA de la sursa de ..;2) si care se arde clipitor in ca$ul alimentarii BLA
de la sursa de curent continuu (con&erti$or)
O BUT"ANELE BE si BP
Sunt 'ara 'i*atie- normal plum,uite- 'iind 'olosite pentru orientarea ,locului de linie automat
(BLA) in ca$ de deranjament
O BUT"NUL BA2
Este cu 'i*atie- normal plum,uit si care se actionea$a in ca$ul unui deranjament la BLA in scopul
,locarii sensului de circulatie e*istent in momentul actionarii
Obser5atii6
1. Prin actionarea ,utonului !A-- se e*clude posi,ilitatea e*pedierii
pe ,a$a de BLA
2. Butonul BA2 se actionea$a si in ca$ul e*ecutarii unor lucrari care
impun circulatia pe ,a$a de cale li,era
La e*ecutarea unei comen$i de iesire sau la primirea unui tren in statie- ID# tre,uie sa
urmareasca indicatiile date de acesti indicatori luminosi care dau in'ormatii pri&ind starea BLA si
asupra a po$itiei trenului Daca se o,ser&a ca una sau mai multe indicatii date de acesti indicatori
nu sunt con'orme cu situatia de pe teren (unul din ,eculete s0a ars sau a aparut un deranjament in
instalatie)- atunci ID# este o,li%at sa consemne$e constatarea in RRLISC si sa anunte
imediat pers SCB cel mai apropiat
Indicatorii G!(G si G!0G de pe luminosc+ema sunt pre&a$uti si cu sa%eti care arata sensul de
circulatie al trenului in 'unctie de orientarea ,locului
In a'ara de indicatorii luminosi- mai e*ista pentru 'iecare directie de mers- cate . ,utoane- 'ara
'i*atie- normal pum,uite (BE si BP)- care se apasa pentru orientarea in re%im special a ,locului
de linie automat
9.4 +odul de lucru
CADUL ! 0 STATIA ESTE "RIENTATA PE E4PEDIERI:
0 ID# e'ectuea$a parcursul de iesire in conditiile pre&a$ute in Instructia de
manipulare a instalatiilor CED
0 la punerea pe li,er a semnalelor de iesire se aprinde indicatorul LC" (LINIE
CURENTA "CUPATA)- atat in statia ce e*pedia$a- cat si in statia ce
urmea$a sa primeasca trenul
0 indicatorul primei si celei de a doua sectiuni de apropiere0departare se aprind
si se stin% pe masura ocuparii si eli,erarii sectoarelor de ,loc respecti&e de
catre tren
0 pe teren indicatiile semnalelor de ,loc se sc+im,a con'orm Instructiei de
semnali$are pe masura ocuparii si eli,erarii sectoarelor de ,loc de catre
tren
0 dupa eli,erarea primei sectiuni de apropiere0departare- ID# poate e*pedia
al doilea tren
0 la eli,erarea liniei curente de catre tren se stin%e indicatorul LC" in am,ele
statii
Atat timp cat linia curenta este ocupata (indicatorii LC" aprinsi)- in statia primitoare sunt ,locate
parcursurile de e*pediere
CADUL . 0 STATIA ESTE "RIENTATA PE PRI#IRI
0 pentru a e'ectua un parcurs de iesire- ID# se con&in%e ca linia curenta este
li,era si ca statia &ecina nu a e*ecutat in preala,il un parcurs de iesire in
directia sa (indicatorul LC" stins)
0 dupa aceasta actionea$a ,utonul semnalului de iesire de la linia de la care se
e*pedia$a trenul
0 la apasarea pe ,uton se declansea$a in&ersarea orientarii BLA- ca urmare se
stin%e indicatorul GBL"C PRI#IRIG si se aprinde indicatorul GBL"C
E4PEDIERIG- iar in statia &ecina se stin%e indicatorul GBL"C E4PEDIERIG
si se aprinde indicatorul GBL"C PRI#IRIG
0 se aprind indicatorii <LC"? in am,ele statii
0 semnalul de iesire comandat trece pe <LIBER?
In continuare modul de lucru este similar cu cel descris in ca$ul !
4",s In ca$ul cand indicatorii au ,ecurile arse- ID# se con&in%e de starea indicatorilor din
statia &ecina si ca indicatiile sunt con'orme cu starea BLA- ca linia curenta este li,era si e*ecuta
parcursul de iesire

CADUL 1 0 IN2ERSAREA BLA IN CAD DE DERAN/A#ENT
In ca$ul de'ectarii uneia sau mai multor sectiuni i$olate din linia curenta (indicatorul LC" aprins
)- ,locul nu se mai poate in&ersa prin simpla e'ectuare a unei comen$i de iesire
In&ersarea se poate 'ace totusi in anumite conditii speciale si anume:
0 ID# din cele . statii &ecine prin consultare intre ei si cu operatorul RC-
sta,ilesc care a 'ost ultimul tren e*pediat si respecti& primit de cele . statii-
&eri'ica daca linia curenta este li,era si trec la circulatia trenurilor pe ,a$a
intele%erii tele'onice (CALE LIBERA )- con'orm artpre&ederilor
Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare
nr ;;6
0 ID# din statia care a primit trenul se con&in%e prin &eri'icare la 'ata
locului- ca trenul primit a %arat complet si nu e*ista pericolul sa 'i ramas
&a%oane in linie curenta In ca$ul ca trenul a a&ut trecere prin statie- este
necesar ca ID# sa o,ser&e la de'ilarea trenului semnalele de 'ine de tren
Daca nu a o,ser&at semnalul de 'ine de tren- ID# nu &a proceda la
in&ersarea BLA in re%im special
0 ID# din cele . statii mentionea$a in RRLISC - de'ectarea sectiunilor si
ruperea plum,urilor de control de la ,utoanele BP- respecti& BE pentru
in&ersarea ,locului in re%im special
0 dupa aceasta cei . ID# apasa simultan ,utoanele dupa cum urmea$a: ID#
din statia care era pe primire si care &rea sa e*pedie$e un tren- apasa pe
,utonul BE- iar ID# din statia care era pe e*pedieri- apasa ,utonul BP
In acest mod se produce in&ersarea sensului de orientare a BLA
0 Indicatoarele LC" din am,ele statii raman aprinse- semnali$and sectiunile
de'ecte din linie curenta
Se mentionea$a in mod deose,it- ca in situatia cand una sau mai multe sectiuni i$olate din linie
curenta se de'ectea$a si in&ersarea sensului de circulatie se 'ace ca in ca$ul 1- BLA nu se
considera scos din 'unctie- circulatia e'ectuandu0se pe ,a$a intele%erii tele'onice (CALE
LIBERA) con'orm pre&ederilor Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra
&e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
BLA nu se reorientea$a decat daca apasarea celor . ,utoane BP si BE din statiile &ecine se 'ace
simultan
4",s In&ersarea BLA din ,utoanele BP0BE nu este posi,ila daca sectiunile i$olate cuprise intre
semnalul de intrare si primul maca$ sunt in$a&orate In acest ca$ se &a proceda mai intai la
de$a&orarea arti'iciala a acestor sectiuni- con'orm Instructiei de manipulare a instalatiei CED si
numai dupa aceea se poate trece la in&ersarea BLA in re%im special
9.5 "isteme de acoperire a portiunilor de linie inc?isa pentru circulatie din linie curenta
Con'orm RET- art !77 <Iesirile din linie curenta inc+isa intre cele doua statii intre care se
e*ecuta lucrarea- tre,uie sa 'ie acoperite cu discuri rosii mo,ile pa$ite de a%enti sau tre,uie sa
utili$e$e alte sisteme pre&a$ute de re%lementarile speci'ice apro,ate?
La instalatiile CED aceasta acoperire se reali$ea$a prin ,locarea parcursurilor de circulatie catre
linia curenta inc+isa
!.5.1 MOD DE LUCRU
In mod normal ,utoanele BILC si BDLC sunt si%ilate cu plum,ul CT- iar indicatorul luminos
este stins
La primirea unei dispo$itii de inc+idere a liniei curente plani'icat sau accidental- ID# din
statiile &ecine inscriu in RRLISC- ruperea si%iliului pentru apasarea ,utonului ,ilc al 'irului
de circulatie pentru care s0a acordat inc+iderea Ca urmare a apasarii ,utonului BILC- indicatorul
<linie curenta inc+isa? se aprinde cu lumina rosie - iar instalatia CED nu mai permite punerea pe
li,er a semnalelor de iesire pentru parcursurile de circulatie spre linia curenta inc+isa Lucrarile
pe linia curenta inc+isa &or 'i incepute numai dupa ce responsa,ilul cu si%uranta circulatiei
pentru lucrarea respecti&a a primit con'irmarea apasarii ,utoanelor ,ilc de la ID# din am,ele
statii- respecti& numerele din RRLISC- prin care au 'ost inre%istrate ruperile plum,urilor CT
de la ,utoanele BILC
La desc+iderea linei curente- dupa primirea dispo$itiei de desc+idere a liniei de la operatorul RT-
ID# din statiile &ecine inscriu in RRLISC- ruperea plum,ului CT pentru apasarea
,utonului BDLC Dupa apasarea ,utonului BDLC- indicatorul luminos <linie curenta inc+isa? se
stin%e- iar instalatia CED permite e'ectuarea parcursurilor de circulatie cu semnale de iesire pe
li,er catre linia curenta
ID# din cele . statii &ecine si%ilea$a ,utoanele BILC si BDLC cu si%iliul statiei- urmand ca
personalul SCB sa le inlocuiasca in momentul ajun%erii in statii si luarii la cunostiinta de
inscrierile in RRLISC
In ca$ul unui deranjament constand in disparitia tensiunii de alimentare a instalatiilor CED-
semnalele de iesire nu pot 'i puse pe li,er pentru parcursuri de circulatie- in aceasta situatie
circulatia trenurilor e*ecutandu0se con'orm capitolului <Circulatia trenurilor in linie curenta in
ca$uri speciale? din Instructia de manipulare a instalatiilor CED La re&enirea tensiunii-
indicatorul <linie curenta inc+isa? se &a aprinde cu lumina rosie - ID# &a inscrie in
RRLISC- acest deranjament- &a a&i$a personalul SCB si &a rupe plum,ul CT pentru
actionarea ,utonului BDLC Dupa apasarea acestuia- instalatia re&ine la normal si ID# aplica
si%iliul statiei la ,utonul BDLC
9.6 1irculatia trenurilor in linie curenta in cauri speciale
1. In ca$ul cand . sau mai multe semnale luminoase de trecere din
linie curenta indica o lumina rosie- dau indicatii du,ioase sau sunt stinse- precum si la
intreruperea 'unctionarii BLA- circulatia trenurilor se &a 'ace in ,a$a intele%erii tele'onice (cale
li,era)- con'orm pre&ederilor Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor
'ero&iare nr ;;6
Nici in aceasta situatie BLA nu se considera scos din 'unctie
Calea li,era &a 'i a&i$ata mecanicului de locomoti&a prin ordin de circulatie in care se &a
speci'ica modul de circulatie con'orm pre&ederilor Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si
mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
Din momentul in'ormarii ID# de catre mecanicul trenului despre semnalele luminoase de
trecere %asite cu lumina rosie- cu indicatii du,ioase sau stinse si pana in momentul sta,ilirii
cau$elor ne'unctionarii semnalelor luminoase de trecere ale BLA si a conditiilor de circulatie- de
catre pers SCB- circulatia trenurilor se 'ace ast'el: primul tren e*pediat pe ,a$a de cale li,era
trece 'ara sa opreasca in 'ata semnalelor luminoase de trecere cu lumina rosie- indicatii du,ioase
sau stinse- cu e*ceptia semnalelor luminoase ale BLA care 'ac si 'unctia de semnale de a&arie la
treceri la ni&el- cu &ite$a de cel mult .; EmB+ pana la primul semnal luminos de trecere cu
indicatie permisi&a In prima statie mecanicul trenului comunica prin radio0tele'on la ID#
daca a constatat ce&a deose,it pe teren
In ca$ul in care radio0tele'onul nu 'unctionea$a- mecanicul opreste trenul in prima statie- c+iar
daca nu are oprire si comunica ID# cele constatate ID# &a inscrie constatarile comunicate
de mecanicul trenului in RRLISC
In ca$ul cand mecanicul primului tren e*pediat nu a constatat nimic deose,it in circulatie-
urmatoarele trenuri e*pediate pe ,a$a de cale li,era- trec 'ara sa opreasca in 'ata semnalelor
luminoase de trecere cu lumina rosie- cu indicatii du,ioase sau stinse- cu e*ceptia semnalelor de
trecere care 'ac si 'unctia de semnale de a&arie la treceri la ni&el- cu &ite$a sta,ilita
A&i$area mecanicului trenului prin ordin de circulatie se 'ace de catre statiile care delimitea$a
distanta pe care nu 'unctionea$a semnalele luminoase de trecere ale BLA
In ordinul de circulatie inmanat mecanicului se mentionea$a ca circulatia trenurilor se 'ace pe
,a$a intele%erii tele'onice (CALE LIBERA)- ca trenul trece 'ara sa opreasca in 'ata semnalelor
de trecere cu lumina rosie- cu indicatii du,ioase sau stinse cu e*ceptia semnalelor de trecere ale
BLA care 'ac si 'unctia de semnale de a&arie la trecerile la ni&el Pentru primul tren se &a indica
si &ite$a de cel mult .; EmB+
Daca mecanicul trenului a comunicat ID# ca a constatat deteriorari la linie se &a proceda
con'orm pre&ederilor din Instructia de miscare
2. In ca$ul cand ID# constata ca un sin%ur semnal luminos de
iesire nu se poate pune pe li,er- se trece la circulatia pe ,a$a de cale li,era- cu ordin de circulatie
in care se &or mentiona si conditiile de circulatie pe BLA con'orm Re%ulamentului pentru
circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6- cu &ite$a de cel mult .; EmB+ peste
sc+im,atoarele de cale la iesire De la liniile ale caror semnale de iesire nu sunt de'ecte-
circulatia trenurilor (e*pedierile) se &or 'ace normal pe ,a$a de BLA
In ca$ul cand ID# constata ca toate semnale luminoase de iesire dintr0un capat al statiei nu se
pot pune pe li,er- e*pedierea trenurilor se 'ace la cale li,era- pe ,a$a ordinului de circulatie- in
care se &or speci'ica si conditiile de circulatie pe BLA- cu &ite$a de cel mult .;EmB+- cu
deose,ita atentie pana la semnalul urmator cu indicatie luminoasa permisi&a
3. Cand BLA este declarat de'ect si scos din 'unctie de catre pers
SCB- circulatia trenurilor se &a 'ace pe ,a$a de CALE LIBERA cu respectarea pre&ederilor
Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
a. BLA poate 'i declarat de'ect si scos din 'unctie numai de catre pers SCB Cau$ele
de'ectarii se inscriu de acesta in RRLISC sau se comunica prin tele'ono%rama- radio%rama-
radio0tele'on- transmise din linie curenta- indicandu0se si conditiile in care se 'ace circulatia
trenurilor
ID# comunica operatorului de circulatie de'ectarea BLA si scoaterea lui din 'unctie- a&i$and
imediat si se'ul statiei despre aceasta In acest ca$ circulatia trenurilor se 'ace in ,a$a intele%erii
tele'onice (CALE LIBERA)
b. Cand BLA este scos din 'unctie- mecanicul trenului &a 'i a&i$at prin ordin de circulatie ca
circulatia trenului se 'ace in ,a$a intele%erii tele'onice (cale li,era) si nu &a lua in considerare
indicatiile date de semnalele de trecere BLA- cu e*ceptia semnalelor care 'ac si 'unctia de
semnale de a&arie la treceri la ni&el (precum si e&entualele conditii noi de circulatie- daca e*ista)
Cand de'ectarea BLA si scoaterea sa din 'unctie este accidentala- a&i$area tre,uie sa se 'aca de
catre statiile ce delimitea$a distanta de circulatie pe care BLA este scos din 'unctie
Cand scoaterea din 'unctie a BLA este determinata de o de'ectare temporara- iar Re%ionala de cai
'erate a apro,at scoaterea din 'unctie pentru o anumita perioada de timp- a&i$area tre,uie sa se
'aca de statia in care trenul are ultima oprire- pe ,a$a dispo$itiei operatorului de circulatie
transmisa tuturor statiilor de pe sectia respecti&a pri&ind scoaterea din 'unctie a BLA
"peratorul de circulatie impreuna cu ID# ai statiilor care delimitea$a distanta de circulatie pe
care BLA este scos din 'unctie tre,uie sa sta,ileasca trenurile care au plecat din ultima statie cu
oprire si nu au 'ost a&i$ate- pentru a lua masuri de oprire a lor si a&i$are
c. Cand scoaterea din 'unctie a BLA este pro%ramata si a&i$ata din timp- ca urmare a
e*ecutarii unor lucrari si intre% personalul interesat este instruit din re%lementarile intocmite de
Re%ionala de cai 'erate- mecanicul trenului nu se mai a&i$ea$a prin ordin de circulatie In acest
ca$ semnalele luminoase de trecere ale BLA se scot din 'unctie si se semnali$ea$a con'orm
Instructiei de semnali$are
d. Repunerea in 'unctie a BLA se 'ace numai de catre persSCB- cu aratarea e&entualelor
conditii de circulatie si numai dupa e*ecutarea cu ID# din am,ele statii a pro,elor de ,una
'unctionare si constatarea semnali$arilor corecte pe aparatele de comanda
ID# care a primit comunicarea de repunere in 'unctie a BLA- incunostiintea$a de acest lucru
pe operatorul de circulatie pentru &eri'icarea liniei curente si trecerea la circulatia trenurilor pe
,a$a ,locului de linie automat "peratorul de circulatie &a a&i$a toate statiile de pe sectia
respecti&a despre trecerea la circulatia trenurilor dupa sistemul BLA
Dupa repunerea in 'unctie a BLA- operatorul de circulatie impreuna cu ID# din statiile care
delimitea$a distanta de circulatie intre care BLA a 'ost scos din 'unctie- tre,uie sa sta,ileasca
trenurile care au 'ost a&i$ate despre scoaterea din 'unctie a BLA si au plecat din ultima statie cu
oprire si sa le opreasca pentru a a&i$a mecanicul trenului prin ordin de circulatie despre reluarea
circulatiei pe ,a$a BLA
e. Cand instalatia operatorului de circulatie nu 'unctionea$a- in toate ca$urile- a&i$area
scoaterii din 'unctie- respecti& repunerea in 'unctie a BLA- catre mecanicul trenului- se &a 'ace
de statiile ce delimitea$a distanta de circulatie intre care BLA a 'ost scos din 'unctie
9.7 (9ecutarea lucrarilor de intretinere si reparare la blocul de linie automat
!.7.1 EECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE
FARA SCOATEREA DIN FUNCTIE A BLA
Inainte de inceperea lucrarilor- pers SCB inscrie in RRLISC din statia de unde pleaca-
lucrarile pe care le &a 'ace- dulapurile si semnalele de trecere BLA la care &a lucra
In mod o,li%atoriu se &a inscrie ca prin lucrarile pe care le e*ecuta nu se pro&oaca scoaterea din
'unctie si nici ne'unctionarea corecta a ,locului de linie automat
ID# semnea$a de luare la cunostinta a inscrierilor 'acute de pers SCB
Dupa terminarea lucrarilor- pers SCB e*ecuta pro,e de 'unctionare cu ID# din statiile &ecine
si inscrie in RRLISC - terminarea lucrarilor- e&entualele constatari 'acute cu oca$ia lucrarilor
de intretinere si masurile care tre,uie luate ID# semnea$a de luare la cunostinta a inscrierilor
'acute de pers SCB
Inscrierea de terminare a lucrarilor poate 'i 'acuta atat in statia din care s0a plecat- cat si din statia
&ecina- daca pers SCB a parcurs toata distanta dintre cele . statii
Daca inscrierea se 'ace in statia &ecina- pers SCB &a mentiona in RRLISC - ca inscrierea
'acuta sa 'ie transmisa prin tele'ono%rama si statiei &ecine- unde s0a 'acut inscrierea de incepere a
lucrarilor
ID# pe ,a$a mentiunii 'acute de pers SCB transmite inscrierea statiei &ecine
!.7.2 EECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE
CU SCOATEREA DIN FUNCTIE A BLA
Pe ,a$a apro,arii de scoatere din 'unctie a ,locului de linie automat- pers SCB inscrie in
RRLISC - scoaterea din 'unctie
Perioada e*acta pe care se scoate din 'unctie ,locul de linie automat- se sta,ileste de catre
personalul in competenta caruia intra apro,area de scoatere din 'unctiune si se comunica odata
cu apro,area de scoatere din 'unctie
ID# semnea$a de luare la cunostiinta si procedea$a con'orm Instructiei de miscare
Pentru reducerea duratei de scoatere din 'unctie a ,locului de linie automat- comunicarea
resta,ilirii 'unctionarii se poate 'ace si de pe teren- dar numai in urmatoarele conditii:
dupa e*ecutarea lucrarilor pe teren- persSCB- conducatorul lucrarii- cere ID# din am,ele
statii &ecine- e'ectuarea unor pro,e de 'unctionare
dupa e'ectuarea pro,elor- ID# comunica persSCB re$ultatele o,tinute
pers SCB pe ,a$a constatarilor proprii si re$ultatelor pro,elor e'ectuate de ID# din am,ele
statii- comunica prin radio%rama- tele'ono%rama sau in scris acestora- repunerea in 'unctie a
,locului de linie automat ID# inscriu in RRLISC radio%rama- tele'ono%rama sau
comunicarea scrisa a pers SCB si apoi procedea$a la repunerea in 'unctie a ,locului de linie
automat con'orm Instructiei de miscare
Se inter$ice ca ID# sa treaca la circulatie pe ,a$a ,locului de linie automat- c+iar daca au
primit comunicarea pers SCB de repunere in 'unctie- inainte de e'ectuarea cu statia &ecina a
pro,elor de 'unctionare si inainte de a&ea pe aparatul de comanda indicatia de control de ,una
'unctionare pre&a$uta in Instructia de manipulare a instalatiei
4"BSER2ATII:
1. Daca sectiunea i$olata !AD este de'ecta- trenurile se e*pedia$a pe
,a$a de cale li,era- cu ordin de circulatie- in care se &a preci$a <IESITI CU SE#NALUL PE
"PRIRE- CIRCULATI CU .; E#B"RA PANA LA PRI#UL SE#NAL DE BL"C<
2. Daca sectiunea i$olata .AD este de'ecta- trenurile se e*pedia$a
normal pe ,a$a de BLA si cu semnal de iesire pe <LIBER? Daca a 'ost necesara in&ersarea
sensului prin actionarea ,utonului BE (si BP la statia &ecina)- trenul se e*pedia$a cu semnal pe
li,er- dar pe ,a$a de cale li,era
3. Cand BLA este declarat de'ect si scos din 'unctie de catre pers
SCB- circulatia trenurilor se &a e'ectua pe ,a$a de cale li,era (cu respectarea pre&ederilor
Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
4. Este inter$isa 'olosirea indicatiei de c+emare pentru e*pedierea
trenurilor pe distanta in$estrata cu BLA
5. Cand se e*ecuta lucrari la linie- reparatii sau inlocuiri de sini care
a'ectea$a 'unctionarea instalatiilor BLA- ID# nu0si &a da consimtamantul pentru e'ectuarea
lucrarilor- decat dupa a&i$area si luarea la cunostiinta su, semnatura a pers SCB
6. =ara luarea la cunostiinta de catre pers SCB- se inter$ice
des'asurarea acestor lucrari
7. "rice rupere de plum, si sc+im,are a semnali$arilor normale de
pe aparatul de comanda- tre,uiesc consemnate in RRLISC si aduse la cunostiinta pers
SCB
8. In ca$ul deranjamentelor la instalatia tip BLA- in scopul reducerii
duratei de resta,ilire a 'unctionarii instalatiilor- se admite ca inscrierea de incepere a &eri'icarilor
cu rupere de plum,uri la dulapurile de aparataj- sa se 'aca in RRLISC al statiei de unde
pleaca pers SCB (c+iar daca aceasta statie nu este limitro'a cu inter&alul de BLA a'ectat)-
urmand ca aceasta inscriere sa 'ie transmisa de ID# operatorului RC pentru a&i$area celor .
statii limitro'e
CAP !; INSTALATIA BAT (BARIERA AUT"#ATA DE TRECERE) CAP 5
10.1 Descrierea 8enerala a instalatiei. 0arti componente
a. Pe teren: semnale de a&ertisment rutiere- semicumpene- semnal al,0clipitor- dulap de
aparataj SCB- ca,luri su,terane
b. La postul central: ,utoane si indicatori luminosi pe aparatul de comanda- aparataj in sala cu
relee
10.2 Descrierea instalatiei de pe teren
1. "(+,A/( D( A-('$*"+(,$ '.$*(' care asi%ura la
apropierea trenului- semnali$area pentru conducatorii &e+iculor rutiere (prin aprinderea cu
lumina rosu0clipitor si conectarea unor sonerii de a&erti$are acustica) Aceasta semnali$are se
intrerupe dupa eli,erarea completa de catre tren a TN (trecere la ni&el)
Indicatia care permite circulatia &e+iculelor rutiere peste TN este lipsa luminilor rosu0clipitor de
la semnalul de a&ertisment rutier si lumina al,0clipitor de la indicatorul amplasat desupra
semnalului rutier
Constructi&- semnalul rutier este pre&a$ut in partea superioara- cu un indicator de atentie in
cruce- . unitati luminoase amplasate in acelasi plan- simetric 'ata de indicatorul atentie- o sonerie
de a&erti$are acustica si cate o unitate luminoasa al,0clipitor
Inter$icerea circulatiei rutiere se e'ectuea$a prin:
0 emiterea semnalelor acustice si luminoase de inter$icere a circulatiei rutiere-
de catre semnalele de a&ertisment rutier
0 co,orarea automata a semicumpenelor care &or acoperi jumatate (partea
dreapta) din latimea carosa,ila a drumului
2. "(+*1.+0A,A D( !A'*('A
Constructi&- este alcatuita dintr0o ,rat metalic cu contra%reutati de ec+ili,rare- pe care se 'i*ea$a
o ,ara tronconica din lemn &opsita al, cu rosu si pre&a$uta cu indicatori luminosi de
semnali$are
Doi indicatori luminosi cu 'iltre de culoare rosie sunt montati- unul la mijloc si altul la
e*tremitatea ,arei dinspre electromecanism- acestea 'iind orientate in directia de unde &in
&e+iculele La e*tremitatea li,era a semicumpenei- este amplasat un indicator luminos cu 'iltru
rosu (in directia de unde &in &e+iculele) si cu 'iltru %al,en (spre calea 'erata)
Semicumpana este montata pe ,ratul metalic printr0o articulatie care permite rotirea acesteia in
plan ori$ontal- cu un un%+i de 76
;
in ca$ul ca aceasta este lo&ita de un &e+icul rutier- e&itanduAse
ast'el deteriorarea acesteia
In po$itia &erticala a semicumpenei- cei 1 indicatori luminosi de pe ,ara de lemn sunt
stinsi
In po$itia ori$ontala a semicumpenei- indicatorul luminos de la e*tremitatea li,era a
semicumpenei- &a arde cu lumina continua- iar ceilalti . indicatori luminosi &or arde pulsator in
contratimp
10.3 Descrierea instalatiei de la postul central. !utoane si indicatori luminosi pe
pupitrul luminosc?ema
Pe aparatul de comanda- pasajul la ni&el pre&a$ut cu instalatie BAT este repre$entat prin ,en$i
colorate amplasate trans&ersal (perpendicular) pe trasa liniei respecti&e
Lan%a aceste linii sunt montate urmatoarele elemente:
A BUT"ANE:
1. !.$O, *,1>*D('( !A'*('A :!*!;- de culoare nea%ra- cu
'i*atie- neplum,uit si se actionea$a de ID#- in ca$ul inc+iderii ,arierei pentru un parcurs de
circulatie sau mane&ra (in ca$ul parcursului de mane&ra nu este posi,ila inc+iderea automata)
2. !.$O, A,./A'( 7.,1$*O,A'( :!A7;- de culoare
nea%ra- cu 'i*atie- plum,uit si care se actionea$a de ID#- in ca$ul aparitiei unui deranjament in
'unctionarea ,arierei (lipsa control electric) pentru a permite punerea unui semnal pe li,er pentru
un parcurs comandat Actionarea acestui ,uton se &a 'ace cu respectarea pre&ederilor
instructionale (inclusi& cu supra&e%+erea TN si acoperirea acesteia)
3. !.$O, D("1>*D('( !A'*('A :!D!;- de culoare nea%ra-
'ara 'i*atie- plum,uit si care se actionea$a de ID#- in ca$ul cand sectiunile i$olate in care este
cuprinsa semi,ariera au ramas in$a&orate dupa eli,erarea acesteia de catre tren- cu respectarea
pre&ederilor instructionale
4. !.$O, *,$'('.0('( "O,('*( :!*";- de culoare rosie-
cu 'i*atie- plum,uit si se actionea$a de catre ID#- pentru intreruperea soneriei de a&erti$are
pana la remedierea deranjamentului- cu respectarea pre&ederilor instructionale si a&i$area pers
SCB
4",s In stare normala- toate aceste ,utoane sunt in po$itia tras
B INDICAT"RI LU#IN"SI SI ACUSTICI
1. Indicator A,./A'( 7.,1$*O,A'( este compus dintr0o
celula circulara cu 'iltru rosu- amplasata intre cele 1 ,utoane (BIB- BDB- BA=) Acest indicator
da urmatoarele in'ormatii:
a. celula circulara aprinsa rosu0continuu: instalatia BAT este scoasa din 'unctie- semnalel de
circulatie si de mane&ra se pot pune pe li,er 'ara a se mai controla starea BAT in sc+emele
electrice ale instalatiilor CED
b. celula circulara stinsa: instalatia BAT este re%im de comanda automata- starea acesteia 'iind
controlata in sc+emele electrice ale instalatiilor CED
2. Indicator 1O,$'O/ 7.,1$*O,A'( !.A.$. :#.7.@$.,.; este
compus dintr0o celula circulara cu 'iltru al,- amplasata lan%a ,utonul BIS Acest indicator da
urmatoarele in'ormatii:
a. celula circulara iluminata al,0continuu: la instalatia BAT nu s0a produs nici un
deranjament
b. celula circulara iluminata al, 0clipitor: la unul din semnalele rutiere s0a ars un ,ec Aceasta
semnali$are se o,tine indi'erent daca ,ariera a 'ost sau nu actionata
c. celula circulara stinsa si suna soneria de a&erti$are: la instalatia BAT s0a produs cel putin
unul din urmatoarele deranjamente:
0 una din semicumpene a 'ost lo&ita si talonata
0 la unul din semnalele de a&erti$are rutiere s0au ars am,ele ,ecuri
0 s0a pierdut controlul electric la BAT pentru po$itia desc+is (cel putin una din
semicumpene numai este in po$itie per'ect &erticala)
0 s0a intrerupt electroalimentarea cu tensiune alternati&a a dulapului cu aparataj
al instalatiei BAT
3. Indicator 1O,$'O/ 0O2*$*( "(+*1.+0(,( este compus
din . celule dreptun%+iulare- ase$ate in un%+i ascutit (o celula ori$ontala cu 'iltru rosu
inscriptionata INCCIS si o celula inclinata la 76
;
cu 'iltru al, inscriptionata DESCCIS) Acest
indicator da urmatoarele in'ormatii:
a. celula dreptun%+iulara ori$ontala stinsa si celula dreptun%+iulara inclinata iluminata al,0
continuu: BAT este desc+isa (semicumpenele sunt in po$itie per'ect &erticala)- cu control
electric
b. celula dreptun%+iulara ori$ontala iluminata rosu0continuu si celula dreptun%+iulara inclinata
stinsa: BAT este inc+isa (semicumpenele sunt in po$itie ori$ontala)- cu control electric
c. celula dreptun%+iulara ori$ontala iluminata rosu0clipitor si celula dreptun%+iulara inclinata
iluminata al,0clipitor (semnali$ari simultane): BAT se a'la in una din urmatoarele situatii:
0 s0a comandat inc+iderea semi,arierei- semicumpenele e'ectuea$a cursa de
co,orare (>I!; sec)
0 s0a comandat desc+iderea semi,arierei- semicumpenele e'ectuea$a cursa de
ridicare (>I!; sec)
0 cel putin una din cumpene a 'ost lo&ita si talonata
0 semicumpenele sunt co,orate sau ridicate- dar nu au control pentru po$itia
respecti&a
d. am,ele celule dreptun%+iulare (ori$ontala si inclinata) stinse: la BAT sunt arse am,ele
,ecuri la unul din semnalele de a&ertisment rutier- indi'erent de po$itia semicumpenelor
4. "O,('*A D( a&i$are (aceiasi cu "O,('*A D( $A/O,A'()
suna continuu (daca indicatorul luminos 1O,$'O/ 7.,1$*O,A'( !A$ este stins)-
a&erti$and ID# ca la instalatia BAT s0a produs unul din deranjamentele mentionate la punctul
.
4",s Pana la remedierea deranjamentului- ID# poate intrerupe soneria prin apasarea
,utonului !*"- cu ruperea plum,ului de control- numai dupa consemnarea in RRLISC si
a&i$area pers SCB- con'orm pre&ederilor instructionale
10.4 7unctionare instalatiei !A$
1".4.1 FUNCTIONAREA IN RE#IM AUTOMAT
A INCCIDERE
Instalatia BAT este in dependenta cu instalatia CED din statie Actionarea automata a ,arierei se
'ace automat numai pentru parcursele de circulatie e*ecutate cu semnalele de intrare sau de iesire
pe li,er
Inceperea semnali$arii la semnalele de a&ertisment rutier- respecti& actionarea semicumpenelor-
se declansea$a automat in momentul cand trenul ocupa <SECTIUNEA DE A2ERTIDARE?- iar
pentru instalatia CED s0a comandat- respecti& e*ecutat un parcurs de circulatie peste TN
<SECTIUNEA DE A2ERTIDARE? este sectiunea i$olata- la ocuparea careia- se comanda
automat inc+iderea BAT- aceasta 'iind di'erita de la ca$ la ca$- in 'unctie de parcursul comandat
dupa cum urmea$a:
a. Pentru parcursuri de intrare din directia DAIESTI pe liniile din statie- actionarea BAT
incepe automat in momentul ocuparii sectiunii i$olate !AD (SECTIUNEA DE A2ERTIDARE)-
daca semnalul de intrare este pe li,er
4",s In ca$ul cand sectiunea !AD este ocupata- cand se e'ectuea$a un parcurs de intrare- pe
liniile din statie- actionarea BAT incepe imediat dupa apasarea ,utonului semnalului de intrare-
acesta nemaipunandu0se pe li,er pana cand nu se o,tine controlul inc+iderii ,arierei
b. Pentru parcursuri de iesire in directia DAIESTI de la orice linie din statie- actionarea BAT
incepe automat in momentul apasarii ,utonului semnalului de iesire- daca sectiunea i$olata a
liniei de %arare respecti&e este ocupata (SECTIUNEA DE A2ERTIDARE)
Obs. Semnalul de iesire nu se pune pe li,er pana cand nu se o,tine controlul inc+iderii ,arierei
c. Pentru parcursuri de trecere in sensul R#2ILCEA ADAIESTI pe liniile directe din statie-
actionarea BAT incepe automat in momentul ocuparii sectiunii i$olate ;.@c- respecti& ;1@c
(SECTIUNI DE A2ERTIDARE)- daca semnalele de intrare si de iesire sunt pe li,er
d. Pentru parcursuri de trecere in sensul R#2ILCEA ADAIESTI pe liniile a,atute din statie-
actionarea BAT incepe automat in momentul ocuparii sectiunii i$olate a liniei de %arare
(SECTIUNEA DE A2ERTIDARE)- daca semnalele de intrare si de iesire sunt pe li,er
B SE#NALIDARI
1. 0( $('(,6
La TN- odata cu ocuparea sectiunii de a&erti$are se declansea$a presemnali$area optica si
acustica- dupa cum urmea$a:
0 semnalele de a&ertisment rutier din am,ele directii ale drumului incep sa
'unctione$e- prin aprinderea in contratimp (pulsator) a luminii rosii la
unitatile luminoase- unitatea luminoasa al,0clipitor se stin%e
0 La 'iecare semnal de a&ertisment rutier incepe sa sune soneria de a&erti$are
0 Pe semicumpenele a'late in po$itie &erticala- se aprind cei 1 indicatori
luminosi- primul (cel mai de sus) cu lumina continua- iar ceilalti . cu o
lumina clipitoare
Din momentul cand a inceput presemnali$area acustica si optica la TN- &e+iculele rutiere
tre,uie sa opreasca in 'ata semnalelor de a&ertisment rutier- iar cele an%ajate in tra&ersarea caii
'erate inainte de inceperea semnali$arii- sunt o,li%ate sa %ra,easca eli,erarea TN- iesiind pe
partea dreapta a partii carosa,ile- neacoperita de semicumpene
Dupa cca !; sec de la inceperea presemnali$arii optice si acustice- semicumpenele incep sa
co,oare simultan in po$itie ori$ontala (procesul durea$a >0!; sec)
Dupa ce semicumpenele au ocupat po$itia ori$ontala- la BAT incetea$a 'unctionarea sirenei de
a&erti$are- dar continua semnali$area optica de la semnalele de a&ertisment rutier si indicatorii de
pe semicumpene- cat timp ,ariera este inc+isa
2. La aparatul de comanda:
In momentul declansarii presemnali$arii optice si acustice la semnalele de a&ertisment rutier de
la TN- semnali$area la aparatul de comanda este urmatoarea:
0 celulele de control ale indicatorului 1O,$'O/ 0O2*$*(
"(+*1.+0(,( incep sa semnali$e$e cu lumina clipitoare Aceasta
semnali$are durea$a cca .; sec- acesta 'iind timpul cuprins intre momentul
inceperii presemnali$arii la semnalele de a&ertisment rutier si momentul
cand semicumpenele au ajuns in po$itia ori$ontala
0 po$itia ori$ontala a semicumpenelor este semnali$ata prin iluminarea in
rosu0permanent a celulei ori$ontale (INCCIS) si stin%erea celulei inclinate
(DESCCIS) a indicatorului 1O,$'O/ 0O2*$*( "(+*1.+0(,(- in
acest mod o,tinandu0se controlul electric al inc+iderii ,arierei
4",ser&atii:
1. Numai dupa o,tinerea controlului electric al inc+iderii BAT- se
poate e*ecuta un parcurs peste TN
2. Pierderea controlului electric al inc+iderii BAT- dupa ce aceasta a
'ost inc+isa- are drept consecinta anularea parcursului comandat
3. Desc+iderea BAT e'ectuata automatr sau prin tra%erea ,utonului
!*! se reali$ea$a numai dupa ce sectiunea i$olata pe care se a'la TN este li,era si de$a&orata
C DESCCIDERE
! PARCURS DE CIRCULATIE E=ECTUAT CU SE#NALUL PE
LIBER
Daca inc+iderea BAT s0a 'acut automat la apropierea trenului- desc+iderea se reali$ea$a automat
dupa ce trenul eli,erea$a sectiunile i$olate pe care se a'la TN
D SE#NALIDARI
! PE TEREN:
Dupa eli,erarea sectiunii i$olate pe care se a'la TN- semicumpenele incep sa se ridice automat-
ajun%and dupa cca 9 sec in po$itie &erticala
Pe timpul mane&rarii semicumpenelor spre po$itia &erticala &a continua sa 'unctione$e numai
semnali$area optica de pe semicumpene si de la semnalele de a&ertisment rutier
Semnali$area de pe semicumpene si de la semnalele de a&ertisment rutier se stin% in momentul
cand s0a o,tinut controlul electric al po$itiei &erticale la toate semicumpenele si se aprinde
unitatea luminoasa amplasata deasupra semnalelor de a&erti$are rutiera
2. /A A0A'A$./ D( 1O+A,DA:
In momentul cand semicumpenele au inceput cursa de ridicare- cele . celule ale indicatorului
C"NTR"L P"DITIE SE#ICU#PENE incep sa semnali$e$e- cu lumina rosu0clipitor (celula
ori$ontala) si al,0clipitor (celula inclinata)- in contratimp Aceasta semnali$are durea$a pana
cand semicumpenele o,tin controlul electric pentru po$itia &erticala
Po$itia &erticala a semicumpenelor este semnali$ata prin stin%erea celulei ori$ontale si
iluminarea in al,Acontinuu a celulei inclinate- in acest mod o,tinandu0se controlul electric al
desc+iderii ,arierei
1".4.2 RE#IM MANUAL. INC$IDERE SI DESC$IDERE
Pentru inc+iderea si desc+iderea BAT se utili$ea$a ,utonul BIB
1. Inainte de actionarea ,utonului BIB- ID# &a &eri'ica daca sunt
indeplinite cumulat urmatoarele conditii:
0 Butoanele BA=- BDB- BIS sunt in po$itia tras si plum,uite
0 Butonul BIB este in po$itia tras
0 Indicatorul luminos C"NTR"L =UNCTI"NARE BAT (E=0TN) este
iluminat al,0continuu
0 Indicatorul luminos C"NTR"L P"DITIE SE#ICU#PENE are 'anta
inclinata iluminat al,0continuu
0 Soneria de a&i$are deranjament nu suna
2. Dupa ce s0a con&ins ca sunt indeplinite aceste conditii- ID#
apasa ,utonul BIB si asteapta inc+iderea ,arierei
3. Dupa ce a o,tinut pe aparatul de comanda controlul electric al
inc+iderii ,arierei- ID# &a e'ectua parcursul
4. Desc+iderea BAT se &a e'ectua de catre ID#- numai dupa ce
trenul &a eli,era sectiunile i$olate pe care se a'la TN
5. Pentru desc+iderea BAT- ID# &a tra%e ,utonul BIB-
readucandu0l in po$itia normala In continuare BAT se desc+ide- iar la postul central
semnali$area &a 'i ca in ca$ul re%imului de 'unctionare automata pentru BAT
4",ser&atii:
1. In ca$ul e'ectuarii unui parcurs de mane&ra- ,ariera automata nu
se inc+ide automat
2. Pentru e'ectuarea unui parcurs de mane&ra peste TN- ID# &a
inc+ide BAT prin apasarea ,utonului BIB de pe aparatul de comanda si numai dupa ce &a
o,tine controlul electric al inc+iderii ,arierei &a e*ecuta parcursul de mane&ra in con'ormitate cu
pre&ederile pre$entei instructii de manipulare
Desc+iderea BAT se e'ectuea$a prin tra%erea ,utonului !*!- numai dupa ce sectiunile
i$olate pe care se a'la TN sunt li,ere si de$a&orate
1".4.3 MANIPULAREA INSTALATIEI B.A.T. IN CONDITII SPECIALE
A TAL"NAREA SE#ICU#PENEL"R
In ca$ul in care un &e+icul rutier lo&este una sau am,ele semicumpene- acestea se talonea$a-
rotiindu0se in plan ori$ontal cca 76
;
- a&and drept consecinta urmatoarele:
0 semnalele de circulatie si mane&ra care comanda parcursuri peste TN trec
automat pe oprire
0 La aparatul de comanda incepe sa sune S"NERIA A2IDARE
DERAN/A#ENT
0 Indicatorul luminos C"NTR"L P"DITIE SE#ICU#PENE semnali$ea$a
pierderea controlului electric al BAT
0 Indicatorul luminos C"NTR"L =UNCTI"NARE BAT (E=0TN) se stin%e
In aceasta situatie pers # procedea$a ast'el:
1. ID# da dispo$itie a%entului # autori$at sta,ilit prin PTE sa se
deplase$e la TN
2. A%entul # autori$at se deplasea$a imediat la 'ata locului- notea$a
in limita posi,ilitatilor- datele de identi'icare ale &e+icului care lo&it BAT (tip- culoare- numar de
inmatriculare- numele si prenumele conducatorului auto- etc)- &eri'ica starea semicumpenei
lo&ite si detalonea$a semicumpana- rotiind0o usor in plan ori$ontal pana la aducerea acesteia in
po$itia de 'i*are normala A%entul # autori$at comunica ID# constatarile de la 'ata locului-
precum si datele despre &e+icul si conducatorul auto
3. ID# inscrie in RRLISC cele raportate de a%entul # despre
lo&irea semicumpenei- dupa care a&i$ea$a pers SCB- c+iar daca ,ariera a 'ost readusa in
po$itie normala de catre a%entul # autori$at- BAT 'unctionea$a si se poate actiona ca si inainte
de lo&ire
4. In ca$ul in care a%entul # autori$at constata ca semicumpenele
sunt %ra& a&ariate si nu se mai pot readuce in po$itie normala- pers # &a proceda ast'el:
0 A%entul # autori$at raportea$a- dupa &eri'icarea pe teren- ca semicumpenele
nu se mai pot readuce la normal
0 In ,a$a raportului a%entului # de pe teren- ID# inscrie in RRLISC
despre lo&irea BAT- dupa care a&i$ea$a pers SCB pentru inter&entie-
pana la remediere- instalatia BAT 'iind considerata scoasa din 'unctie
0 ID# da dispo$itie a%entului # de pe teren sa indrepte semicumpana lo&ita
ast'el incat pe timpul ridicarii spre po$itia &erticala sa nu lo&easca sistemul
optic al semnalului de a&ertisment rutier sau crucea cu celule
re'lectori$ante
0 ID# aduce ,utoanele in po$itia normala (tras)- comandandu0se ast'el
desc+iderea ,arierei
In continuare- pentru parcursurile de circulatie si mane&ra- TN &a 'i asi%urata cu ,ariere de
mana- pana la remedierea deranjamentului de catre pers SCB
4",ser&atii:
1. Daca pe timpul ridicarii semicumpenei- aceasta lo&este semnalul
rutier- electromotorul acesteia &a 'unctiona pe 'rictiune (am,reiaj)- deteriorandu0se dupa o
'unctionare prelun%ita in aceste conditii
2. Daca nu se o,tine controlul electric al desc+iderii BAT- ID# se
&a con&in%e personal sau prin a%entul # autori$at sta,ilit prin PTE- ca semicumpenele sunt
ridicate
3. Daca semicumpenele nu se ridica dupa tra%erea tuturor
,utoanelor- a%entul # autori$at le &a ridica manual- indi&idual- pe 'iecare- pentru desc+iderea
circulatiei rutiere
B ARDEREA A#BEL"R BECURI LA SE#NALUL DE A2ERTIS#ENT RUTIER
In ca$ul in care la unul din semnalele rutiere nu se mai aprinde nici unul din cele . ,ecuri- se
declansea$a semnali$area de deranjament- pertur,arile in 'unctionarea instalatiilor si
semnali$arile la aparatul de comanda 'iind aceleasi ca in ca$ul talonarii semicumpenelor
ID# &a a&i$a pers SCB pentru inter&entie- consemnand despre aceasta in RRLISC
Pana la remedierea deranjamentului- TN &a 'i asi%urata cu ,ariera de mana
4",s Daca la semnalul de a&ertisment rutier se arde un sin%ur ,ec- TN se &a asi%ura in
continuare de instalatia BAT- dar se &a consemna deranjamentului in RRLISC si a&i$a pers
SCB pentru remediere
C UTILIDAREA BUT"NULUI BA=
ID# &a utili$a ,utonul BA=- cand din cau$a unui deranjament la instalatia BAT- nu se mai pot
e*ecuta parcursuri de circulatie sau mane&ra peste TN cu punerea pe li,er a semnalelor
corespun$atoare- ca in situatiile de mai jos:
0 Lipsa control inc+idere BAT la aparatul de comanda
0 La arderea a . ,ecuri de la un semnal rutier
0 Neinc+iderea BAT datorita unui deranjament
0 Lipsa alimentare BAT
In aceste situatii- instalatia BAT se considera scoasa din 'unctie si se in'iintea$a post de pa$a
deser&it de catre un a%ent # autori$at sta,ilit prin PTE
ID# &a utili$a ,utonul !A7- numai dupa ce s0a con&ins personal prin indicatiile de pe aparatul
de comanda ca BAT nu 'unctionea$a si a primit raportul scris al pers # de pe teren- ca TN
este acoperita- consemnand in preala,il despre ruperea plum,ului de la acest ,uton- precum si
cau$a pentru care s0a e'ectuat aceasta operatie
Dupa apasarea ,utonului !A7- instalatia CED permite punerea pe li,er a semnalelor ce comanda
parcursuri peste TN- indi'erent de starea BAT
4",s Prin actionarea ,utonului !A7- nu se mai controlea$a 'unctionarea BAT in instalatia CED
(nu se mai &eri'ica conditiile de si%uranta a circulatiei in $ona TN) - responsa,ilitatea includerii
TN in parcursuri de mane&ra si circulatie re&ine ID# si pers # de pe teren Din punct de
&edere al resposa,ilitatii- ,utonul !A7 este similar ,utoanelor semnalelor de c+emare ale
semnalelor de circulatie
D UTILIDAREA BUT"NULUI BDB
ID# &a desc+ide BAT din ,utonul BDB pentru parcursuri de circulatie sau mane&ra- cand
dupa eli,erarea de catre tren a sectiuniilor i$olate pe care se a'la TN- acestea raman in$a&orate-
situatie in care BAT nu se mai desc+ide
Inainte de desc+iderea ,arierei- ID# &eri'ica ca toate ,utoanele a'erente de pe aparatul de
comanda sunt in po$itia tras- indicatorii luminosi nu semnali$ea$a pre$enta unui deranjament si
ca nu e*ista &e+icul 'ero&iar in miscare catre TN
Dupa ce s0a con&ins ca sunt indeplinite toate aceste conditii- ID# consemnea$a in RRLISC
despre ruperea plum,ului de la ,utonul BDB- rupe plum,ul- il apasa si0l tine apasat in aceasta
po$itie pana cand se o,tine controlul electric ca BAT s0a desc+is
E ARDEREA UNUI BEC DE LA " UNITATE SAU DE LA A#BELE UNITATI ALB0
CLIPIT"R
0 daca se intrerupe 'ilamentul unui ,ec de la o unitate sau de la am,ele unitati
ale 'ocurilor al,0clipitor- indicatorul cu 'iltru al, #7) se stin%e si &a suna
soneria de deranjament
Obser5atii6
1. In ca$ul in care dupa de$a&orarea arti'iciala a setiunilor i$olate in
care este inclus TN- BAT nu se desc+ide- ID# &a actiona ,utonul BDB- cu respectarea
pre&ederilor pre$entei instructii
2. Actionarea ,utonului BDB se &a 'ace numai daca semnalele de
circulatie si mane&ra sunt pe oprire- iar dincolo de acestea nu se a'la un &e+icul 'ero&iar in
miscare catre TN
10.5 0lumburi de control pentru instalatia !A$
1".5.1 PLUMBURILE DE CONTROL CARE SE VERIFICA DE PERS. M LA INTRAREA
IN SERVICIU
L' '2'('&3+ $) !"4'#$':
1. Plum,ul de control de la BUT"N ANULARE =UNCTI"NARE
(BA=)
2. Plum,ul de control de la BUT"N DESCCIDERE BARIERA
(BDB)
3. Plum,ul de control de la BUT"N INTRERUPERE S"NERIE
(BIS)
1".5.2 PLUMBURILE DE CONTROL CARE POT FI RUPTE DE PERS. M
L' '2'('&3+ $) !"4'#$':
1. Plum,ul de control de la BUT"N ANULARE =UNCTI"NARE
(BA=)
2. Plum,ul de control de la BUT"N DESCCIDERE BARIERA
(BDB)
3. Plum,ul de control de la BUT"N INTRERUPERE S"NERIE
(BIS)
Raspun$ator de inte%ritatea acestor plum,uri- de la instalatiile SCB- este pers # de ser&iciu-
care utili$ea$a aceste instalatii
Ruperea plum,urilor se consemnea$a- in preala,il de ID# in RRLISC - cu a&i$area
imediata a pers SCB Cand dupa ruperea plum,urilor si <de,locarea? instalatiei se constata ca
aceasta 'unctionea$a normal- se aplica plum,urile statiei Cand instalatia nu 'unctionea$a normal-
se considera scoasa din 'unctie pana la inlaturarea deranjamentului de catre pers SCB
10.6 Dispoitii =inale
1. #anipularea instalatiei BAT este permisa numai pers autori$at in
acest scop si numai pe timpul ser&iciului
2. "rice deranjament ce apare in 'unctionarea instalatiei BAT- c+iar
daca dispare de la sine- se &a inscrie in RRLISC si &a 'i adus la cunostiinta pers SCB
pentru &eri'icare si aducere in stare normala de 'unctionare
3. In ca$ul circulatiei trenurilor cu ,o%+iuri speciale (carucioare-
dre$ine- etc) peste TN- actionarea BAT se &a 'ace prin apasarea ,utonului !*! de catre ID#
de la postul central- inainte de e*ecutarea parcursului de intrare- respecti& de iesire
CAP !! C"L"ANA DE #ANE2RA
11.1 )eneralitati
Este un dispo$iti& care usurea$a munca ID# intrucat permite trecerea unor $one de maca$e
solicitate intens la mane&ra de su, comanda ID# su, comanda unui alt a%ent autori$at care are
posi,ilitatea sa mane&re$e de pe teren maca$ele din $ona respecti&a
C# este amplasata pe teren in $ona maca$elor ce urmea$a sa 'ie mane&rate de la coloana- ast'el
incat de lan%a coloana- se asi%ura &i$i,ilitatea maca$elor comandate
11.2 Descrierea instalatiei
Coloana de mane&ra propriuA$isa este compusa dintr0un suport (picior) de sustinere pe care se
a'la o cutie din 'onta cu usa asi%urata cu c+eie- in care este montat un panou de comanda-
intre%ul ansam,lu 'iind 'i*at pe o 'undatie de ,eton Deasupra panoului de comanda este montata
o sirena electrica
11.2.1 PANOUL DE COMANDA CM. BUTOANE, INDICATORI SI MANETE
In cutia panoului de comanda sunt montate manete de tip cilindric- pre&a$ute cu placute
inscriptionate pri&ind rolul acestora si a&and urmatoarea destinatie:
1. manete utili$ate pentru mane&rarea maca$elor- cu . po$itii:
0 po$itie nemane&rata (po$itia normala)- pre&a$uta cu un indicator cu 'iltru
&erde si inscriptionata cu semnul <+?- corespun$atoare po$itiei de plus a
maca$ului
0 po$itie mane&rata- pre&a$uta cu un indicator cu 'iltru %al,en si inscriptionata
cu semnul <I?- corespun$atoare mane&rarii maca$ului pe po$itia de
minus
4",s Aprinderea unuia din indicatoarele mentionate mai sus- semnali$ea$a
si controlul din punct de &edere electric pentru po$itia respecti&a a
maca$ului
2. o maneta <1O,"*+$A+A,$? pentru con'irmarea preluarii
maca$elor la comanda locala de catre a%entul care manipulea$a coloana- pre&a$uta cu un
indicator luminos cu 'iltru al, <1O,"*+$A+A,$<
4",ser&atii:
1. Primirea &ariantei de catre a%ent se 'ace numai dupa inclinarea
manetei <1O,"*+$A+A,$? si dupa aprinderea indicatorului luminos
<1O,"*+$A+A,$<
2. In stare normala- toate manetele de maca$ cat si cea de
consimtamant sunt inclinate la stan%a
3. Un indicator cu 'iltru rosu care se aprinde cand instalatia BAT
cap 5 este inc+isa (numai pentru C#.)
Pentru iluminarea panoului de comanda pe timp de noapte este amplasat in partea superioara a
panoului un ,ec care se aprinde de la ,utonul amplasat lan%a acesta de catre a%entul care
manipulea$a coloana
11.3 1oloane de mane5ra. !utoane si indicatori pe aparatul de comanda
Pe aparatul de comanda din statie- pentru 'iecare coloana de mane&ra- sunt amplasate
urmatoarele ,utoane si indicatori:
A BUT"ANE:
1. BUT"N ACTI"NARE SIRENA L"CALA (BSL)- 'ara 'i*atie si
neplum,uit
2. Butoane 2ARIANTE TRANS#ITERE #ACADE de la comanda
centrali$ata la comanda locala (BPL)- cu 'i*atie- in stare normala tras
3. BUT"N ANULARE SECTIUNI ID"LATE IN CAD DE
DERAN/A#ENT- utili$at in ca$ul retransmiterii maca$elor de la comanda locala la comanda
centrali$ata la de'ectarea anumitor sectiuni i$olate (amplasat lan%a ,utoanele numite
G#ACADURIG)- 'ara 'i*atie- in stare normala tras si plum,uit
4. ,uton <C"NTR"L SECTIUNI #ANE2RA L"CALA? !#"$/-
'ara 'i*atie si neplum,uit
B INDICAT"RI LU#IN"SI:
1. un indicator cu 'iltru rosu inscriptionat <1+?- amplasat lan%a
,utonul BSL- in stare normala stins- care se aprinde cand a%entul de la coloana de mane&ra a
actionat maneta de consimtamant
2. un indicator cu 'iltru rosu- in stare normala stins amplasat lan%a
!0/- cu urmatoarele semnali$ari:
0 rosuAclipitor: la apasarea ,utonului de transmitere a maca$ului la comanda
locala de catre ID#
0 rosuAcontinuu: la o,tinerea controlului electric al transmiterii maca$elor la
C#
4",s Pe aparatul de comanda sunt inscriptionate su, ,utoanele de &ariante C#- maca$ele care
se transmit la comanda locala la apasarea ,utonului de &arianta- precum si cele de acoperire
(intre parante$e)
11.4 $ransmiterea mane5rarii macaelor
la comanda locala
In statie s0a pre&a$ut ca miscarile de mane&ra sa poata 'i comandate local de la C#- statia
Bujoreni 'iind dotata cu . coloane de mane&ra (C#!- C#.)- dupa cum urmea$a:
1. La C#! J maca$ele .1- .> (maca$e de acoperireJ +!!- +!@B.6)
2. La C#. J maca$ele .7- 18 (maca$e de acoperireJ +.8B17-
+1;B7;)
11.4.1 A% MODUL DE LUCRU
1. Inainte de transmiterea maca$elor la comanda locala la coloana
de mane&ra- ID# tre,uie sa se con&in%a de urmatoarele:
0 nu s0a comandat un parcurs incompati,il in capatul opus al statiei
0 sectiunile i$olate ale maca$elor respecti&e sunt li,ere (celulele de control
stinse)
0 maca$ele ce se transmit la comanda locala- precum si cele de acoperire sunt
mane&rate in po$itia corespun$atoare si au control electric
0 instalatia BAT (la C#.) este actionata si are control pe po$itia de inc+is
2. Daca aceste conditii sunt indeplinite- ID# apasa ,utonul BSL
La coloana de mane&ra suna sirena- anuntand pe a%entul 'i*at prin PTE al statiei- sa se pre$inte
la coloana Le%atura ID#A a%ent se poate sta,ili si prin tele'on- coloane de con&or,ire- etc
3. A%entul de la coloana- dupa ce ia le%atura cu ID#- inclina
maneta de consimtamant spre dreapta in po$itia #ANE2RA LIBERA (pe pupitrul de comanda
se aprinde indicatorul rosu de lan%a BSL cu lumina continua)
4. ID# apasa ,utonul de transmitere a maca$elor la comanda
locala Pe pupitru de comanda se aprinde cu lumina rosu0continuu indicatorul de lan%a ,utonul
de &arianta si simultan se aprind indicatorii cu lumina al,a de la semnalele de mane&ra din $ona
transmisa la coloana
0e teren6 maca$urile incluse &arianta- precum si cele de acoperire se mane&rea$a
automat pe po$itia corespun$atoare- respecti& po$itia de acoperire Semnalele de mane&ra care
comanda parcursurile de mane&ra peste maca$ele transmise la coloana trec si ele la comanda
locala- trecand automat pe #ANE2RA PER#ISA sau #ANE2RA INTERDISA in 'unctie de
po$itia maca$elor
La coloana de mane&ra se aprind indicatorii de control P"DITIE #ACADE si cu lumina
al,a indicatorul manetei de consimtamant
Din acest moment a%entul poate sa mane&re$e maca$ele prin inclinarea manetelor de maca$ pe
po$itia plus sau minus in 'unctie de planul de mane&ra
4",s In ca$ul cand pe aparatul de comanda este apasat ,utonul de &arianta- iar la C# nu este
inclinata maneta de consimtamant- indicatorul de lan%a acest ,uton se aprinde cu o lumina rosu0
clipitor
11.4.2 B% EFECTUAREA MANEVREI DE LA CM DE CATRE A#ENT
Pentru e'ectuarea unui parcurs de mane&ra de la C#- a%entul e*ecuta urmatoarele operatii:
0 Se con&in%e ca ,ecul indicatorului manetei de consimtamant este aprins-
deoarece nu se pot mane&ra maca$ele daca maneta de consimtamant nu este
inclinata
0 2eri'ica daca in $ona maca$elor ce &rea sa le mane&re$e nu se a'la material
rulant in stationare sau in miscare
0 2eri'ica ca indicatorul de control =UNCTI"NARE INSTALATIE BAT este
aprins cu lumina rosie continua (daca este ca$ul)
0 #ane&rea$a maca$ele pe po$itia de plus sau minus dupa cerintele parcursului
prin inclinarea manetelor corespun$atoare #aca$ele se mane&rea$a pe
teren- iar la coloana apare indicatia de control a po$itiei acestuia prin
aprinderea indicatorilor respecti&i
4Obser5atii6
1. #ane&rarea maca$elor de la C# se 'ace cu &i$i,ilitate directa-
'ara controlul electric al ocuparii sectiunilor i$olate- pe raspunderea directa a a%entului colonist
2. Daca maca$ul nu se mane&rea$a complet (ramane 'ara control) nu
se aprinde nici unul dintre indicatorii de control po$itie maca$
3. In ca$ul in care a%entul constata ca unul sau mai multe maca$e nu
au control- &a trece la &eri'icarea pe teren a cau$elor In ca$ul cand deranjamentul are drept cau$a
de'ectiuni la instalatia SCB- a%entul &a trec la e*ecutarea mane&rei con'orm pre&ederilor din
instructiile de miscare si de manipulare a instalatiilor SCB- cu a&i$area pers SCB pentru
&eri'icarea instalatiei
4. ID# are posi,ilitatea de a &eri'ica in orice moment starea de
ocupat a $onei transmise la coloana prin apasarea ,utonului BESTL (C"NTR"L SECTIUNI
#ANE2RA L"CALA)
11.4.3 C% TRECEREA MANEVRARII MACAZELOR DE LA COMANDA LOCALA
LA COMANDA CENTRALIZATA
La terminarea mane&rei- a%entul retransmite maca$ele la comanda centrali$ata- in care scop
e*ecuta urmatoarele operatii:
e. Ia masuri ca sectiunile i$olate de maca$ sa 'ie li,ere
=. Readuce manetele de mane&rare ale maca$elor in po$itia normala- &eri'icand daca au
control pe aceasta po$itie
8. Readuce maneta 1O,"*+$A+A,$ in po$itia normala
Pe aparatul de comanda- daca operatiunile de mai sus au 'ost e*ecutate- indicatorul din dreptul
,utonului BSL se stin%e- iar lan%a ,utonul de &arianta arde indicatorul cu o lumina rosuAclipitor
?. ID# tra%e ,utonul de &arianta pentru transmiterea maca$elor de la comanda centrali$ata
la comanda locala- ceea ce are ca e'ecte stin%erea indicatorului de lan%a acest ,uton- a
indicatorilor semnalelor de mane&ra din $ona de mane&ra locala si aprinderea celulelor de
control a maca$elor din &arianta respecti&a (maca$ele si semnalele sunt trecute la comanda
centrali$ata)
i. ID# desc+ide 'unctionarea ,ariera din capatul de statie respecti&
4Obs. Daca operatiile de la punctele aAc nu sunt e'ectuate- la readucerea la normal de catre
ID# a ,utonului pentru transmiterea maca$elor de la comanda centrali$ata la comanda locala
BPL- indicatorul acestuia nu se stin%e- iar maca$ele nu trec la comanda centrali$ata
11.5 +anipularea 1+ in cauri speciale
In ca$ul cand s0a de'ectat una sau mai multe sectiuni i$olate de maca$ pe timpul cat s0a e*ecutat
mane&ra locala- retransmiterea maca$elor la comanda centrala nu se mai poate 'ace in mod
normal- desi ,utoanele de &arianta si manetele de consimtamant sunt in po$itie normala
In acest ca$ ID# da dispo$itie a%entului de la coloana de mane&ra de e*ecutare a operatiilor
pre$entate in capitolul anterior (pri&ind readucerea la po$itie normala a manetelor de maca$ si de
consimtamant- de &eri'icare pe teren a starii de li,er sectiunilor i$olate de'ecte) Dupa ce s0a
con&ins din raportul a%entului de pe teren ca sectiunile i$olate sunt li,ere- ID# rupe plum,ul
de la ,utonul de anulare SECTIUNI C# (BDL) si actionea$a acest ,uton pentru a trece maca$ele
si semnalele- de la comanda locala la comanda centrala
Ruperea plum,urilor de la aceste ,utoane este permisa numai dupa inscrierea
acestei operatii in RRLISC si aratarea moti&ului- cu respectarea pre&ederilor din instructia
de miscare si din pre$enta instructie
4",s In ca$ul cand sunt sectiuni i$olate ocupate cu material rulant- retransmiterea acestora la
comanda centrala- este inter$isa
11.6 0lumburi de control pentru coloana de mane5ra
11.6.1 PLUMBURILE DE CONTROL CARE SE VERIFICA DE PERS. M LA INTRAREA
IN SERVICIU
L' '2'('&3+ $) !"4'#$':
1. Plum,ul de control de la ,uton anulare sectiuni i$olate in ca$ de
deranjament (,dl)
Raspun$ator de inte%ritatea acestor plum,uri- de la instalatiile SCB- este pers # de ser&iciu-
care utili$ea$a aceste instalatii
11.7 Dispoitii =inale
1. Daca operatiile de transmitere a maca$elor si semnalelor de
mane&ra nu au 'ost e*ecutate- la tra%erea ,utonului de &arianta BPL- indicatorul rosu al acestuia
nu se stin%e- iar maca$ele si semnalele nu se retransmit la comanda centrali$ata
2. In ca$ul cand un maca$ si0a pierdut controlul pe timpul e*ecutarii
mane&rei de la C#- a%entul &a opri miscarile de mane&ra- &a &eri'ica instalatia de pe teren
pentru sta,ilirea cau$ei care a pro&ocat aceasta- luand masurile corespun$atoare si &a a&i$a pers
SCB (coloana nu se poate da la comanda centrala 'ara inter&entia pers SCB)
3. In situatia mane&rarii maca$elor de la coloana de mane&ra- cand
la actionarea manetei de maca$- maca$ul nu se mane&rea$a- a%entul # este o,li%at sa readuca
maneta in po$itia initiala- dupa care anunta pers SCB pentru remedierea incon&enientului
Neaducerea manetei in po$itia initiala este o situatie periculoasa- deoarece maca$ul respecti& se
poate mane&ra su, materialul rulant in miscare
CAP !. SE#NALIDAREA =UNCTI"NARII INSTALATIEI SCT (SUPRA2E3CET"R
CICLIC DE TE#PERATURA)
12.1 Destinatie
Supra&e%+etorul ciclic de temperatura (SCT) este destinat supra&e%+erii temperaturii din ar,orii
de ca,laj ai salilor de relee CED Instalatia semnali$ea$a atat la ID# cat si in sala de relee-
atin%erea temperaturii pra%ului de a&erti$are de cca 76
;
C si a temperaturii pra%ului de alarmare
de cca 66
;
C
12.2 0arti componente
Sonde traducatoare (ST) montate in ar,orii de ca,laj din sala de relee in di'erite
Unitatea de prelucrare si deci$ie (UPD) montata in sala cu relee
Unitatea de a'isare si semnali$are (UAS) montata la ID# pe aparatul de comanda CED
12.2.1 DESCRIEREA UNITATII DE AFISARE SI SEMNALIZARE &U.A.S%
UAS este instalata in pupitru ID# si se compune din :
0 un ,eculet (LED) &erde: indica initiali$area ciclica
0 un ,eculet (LED) %al,en: indica starea de de'ect
0 un ,eculet (LED) rosu: indica depasirea pra%urilor de temperatura
0 o sonerie
0 un ecran
12.2.2 SEMNALIZARI LA I.D.M.
A SE#NALIDAREA LA ID# ATIN3ERII TE#PERATURII PRA3ULUI DE
A2ERTIDARE-
CCA 76
;
C (PRA3 TER#IC)
Cand se atin%e temperatura pra%ului de a&erti$are- cca 76; C- ,eculetul rosu se aprinde timp de
16 secunde- simultan 'iind pre$ent si un semnal acustic
Aceasta semnali$are reapare la 'iecare ciclu de GcitireG a sondelor (cca !; secunde A durata unui
ciclu) atat timp cel putin una din sonde se mentine la temperatura pra%ului de a&erti$are
B SE#NALIDAREA LA ID# ATIN3ERII TE#PERATURII PRA3ULUI DE
ALAR#ARE-
DE CCA 66
;
C
Cand se atin%e temperatura pra%ului de alarmare- cca 66
;
C- de cel putin o sonda-
e*plorarea ciclica incetea$a- aparatul oprindu0se pe sonda in cau$a- semnali$and urmatoarele:
0 ,eculetul rosu sta continuu aprins
0 semnalul acustic este pre$ent 'ara intrerupere
0 se a'isea$a in
;
C &aloarea temperaturii sondei la care s0a oprit e*plorarea
ciclica (prima sonda care a atins pra%ul de alarmare)
4Obs. In ca$ul atin%erii pra%ului de alarmare- pe ecranul aparatului montat
pe rama din sala de relee se a'isea$a atat temperatura cat si numarul sondei
citite
12.2.3 SEMNALIZAREA LA I.D.M. A STARII DE DEFECT
E&identierea starii de de'ect aparute la una din sonde se 'ace cu ajutorul ,eculetului %al,en
ast'el:
Intreruperea circuitului de le%atura al unei sonde: ,eculetul %al,en se aprinde timp de 16 sec-
re&enind la 'iecare ciclu de e*plorare
Scurtcircuitarea circuitului unei sonde: ,eculetul %al,en sta continuu aprins simultan cu
semnali$area atin%erii pra%ului de alarmare- cu preci$area ca temperatura a'isata &a 'i de cca 9;
;
C
12.3 Obli8atiile *.D.+.
1. ID# este o,li%at sa urmareasca in permanenta semnali$area
UNITATII DE SE#NALIDARE SI A=ISARE (UAS)
2. In ca$ul cand pe UAS apare una din semnali$arile mentionate in
su,capitolul precedent- ID# &a inscrie in RRLISC 'elul semnali$arii si &a a&i$a imediat
turantul SCB
In ca$ul cand nu poate 'i a&i$at turantul SCB- se &a a&i$a se'ul de district SCB (la district
sau la domiciliu) sau la orice alt pers SCB de la district- Sectie CT sau Di&i$ia Instalatii
3. Pentru semnali$arile pri&ind atin%erea pra%ului de alarmare- daca
turantul SCB lipseste si pana la sosirea acestuia sau a se'ului de district SCB- ID# &a a&i$a
imediat Se'ul de statie- &a inscrie in RRlSC despre ruperea plum,urilor de la c+eia salii cu relee-
&a intra in sala cu relee- &a o,ser&a daca este miros de 'um sau 'um la ramele cu relee- dulapurile
cod sau sursele de electroalimentare- ca$ in care &a proceda la scoaterea si%urantelor
inscriptionate cu cerculet rosu de pe TID si &a manipula paFosalterele (comutatoarele) la @;
;
'ata
de po$itia lor normala- luand si primele masuri de stin%ere a incendiilor prin 'olosirea
instictoarelor din sala cu relee In ca$ ca nu constata 'oc sau miros de 'um- iar temperatura a'isata
pe ecranul aparatului din sala de relee nu creste- ID# &a mentine su, o,ser&atie sala de relee
pana la sosirea pers SCB- in special $ona ca,lajului unde este introdusa sonda cu numarul a'isat
pe ecranul aparatului din sala de relee Daca temperatura a'isata creste- ID# &a proceda ca mai
sus (scoaterea si%urantelor- manipularea paFosalterelor) si la ne&oie &a stin%e e&entualul
incendiu
CAP !1 #ANIPULAREA #ACADUL !L3
Pentru asi%urarea liniei L% 3oranu- la rami'icatia 3oranu s0a introdus maca$ul !L% (po$itie
normala cu acces spre linia de e&itare) Po$itia normala a maca$ului !L% este controlata din
punct de &edere electric prin circuitul maca$ului 1B6
Pentru intrarea si iesirea con&oiului pe si de pe L%3oranu- manipularea maca$ului !L% se &a
'ace de catre acar cu ajutorul unei mani&ele speciale (si%ilata- cu un pro'il speci'ic- aceasta 'iind
utili$ata numai pentru mane&rarea acestui maca$)- din dispo$itia ID# din statia Bujoreni- dupa
cum urmea$a:
13.1 0arcursuri de intrare la /8.)oranu
*.D.+ Acar
0O"$ 1(,$'A/ @ /.+*,O"1>(+A
1. Se con&in%e cu ajutorul Se'ului de mane&ra-
ca trenul respecti& este pre%atit pentru a intra
pe L%3oranu- iar prin indicatiile
luminosc+emei ca maca$ele 1B6 si >B@ sunt pe
po$itia de plus si au control electric
2. Transmite dispo$itia de &eri'icare a liniei si
parcursului pe teren- de mane&rare cu mani&ela
maca$ul !L% in po$itia cu acces pe L%3oranu
(maca$ul 1B6 ramane 'ara control electric)
3. Dupa ce se con&in%e personal ca parcursul
comandat- $ona maca$elor si marcile de
si%uranta sunt li,ere- mane&rea$a cu
mani&ela maca$ul !L% in po$itia cu acces pe
L%3oranu Raportea$a ca maca$ul !L% a 'ost
mane&rat si in$a&orat in po$itia comandata
4. Imnea$a- prin intermediul Se'ului de
mane&ra- ordin de circulatie mecanicului de
locomoti&a- in care se &a preci$a ca semnalul
5PII &a 'i depasit cu indicatie pe oprire- iar
apoi &a e*ecuta parcurs de man&era pana la
semnalul 5PII
Trenul intra pe L%3oranu
(maca$ul 1B6 isi recapata controlul electric)
5. #ane&rea$a cu mani&ela maca$ul !L% in
po$itia normala Raportea$a ca trenul a intrat
pe L%3oranu - ca maca$ul !L% a 'ost
mane&rat si in$a&orat in po$itia normala (cu
acces spre linia de e&itare)
6. Se con&in%e din raportul acarului si prin
*.D.+ Acar
indicatiile luminosc+emei ca maca$ul 1B6 este
pe po$itia de plus si are control electric
In continuare- parcursurile se e*ecuta normal- in ,loc
13.2 0arcursuri de iesire de la /8.)oranu
*.D.+ Acar
0O"$ 1(,$'A/ @ /.+*,O"1>(+A
1. Raportea$a ca trenul se a'la oprit in 'ata
semnalului 43 (care este stins si dotat cu disc
de culoare rosie) si asteapta acceptul de
intrare in statia Bujoreni
2. Se con&in%e din raportul acarului ca trenul
respecti& este pre%atit pentru a in statie- iar prin
indicatiile luminosc+emei ca maca$ele 1B6 si
>B@ sunt pe po$itia de plus si au control electric
3. Transmite dispo$itia de &eri'icare a liniei si
parcursului pe teren- de mane&rare cu mani&ela
maca$ul !L% in po$itia cu acces spre statie
(maca$ul 1B6 ramane 'ara control electric)
4. Dupa ce se con&in%e personal ca parcursul
comandat- $ona maca$elor si marcile de
si%uranta sunt li,ere- mane&rea$a cu
mani&ela maca$ul !L% in po$itia cu acces
spre statie Raportea$a ca maca$ul !L% a 'ost
mane&rat si in$a&orat in po$itia comandata
5. Da semnalul <iNAINTE? - care &a 'i
repetat si de Se'ul de mane&ra
Trenul se pune in miscare in ,a$a acestui semnal si isi &a continua mersul pana la semnalul
4PII
Obs. Daca ID# a e'ectuat parcurs de mane&ra in ,loc- trenul isi continua mersul In ca$
contrar acesta se opreste in 'ata semnalului 4PII (care &a 'i pe oprire)- urmand sa intre in statie
cand ID# &a e*ecuta parcursul de mane&ra necesar
(maca$ul 1B6 isi recapata controlul electric)
6. Dupa depasirea de catre tren a maca$ului
!L%- il mane&rea$a cu mani&ela in po$itia
normala (cu acces spre linia de e&itare)
Raportea$a ca trenul a parasit L%3oranu - ca
maca$ul !L% a 'ost mane&rat si in$a&orat in
po$itia normala (cu acces spre linia de
e&itare)
7. Se con&in%e din raportul acarului si prin
indicatiile luminosc+emei ca maca$ul 1B6 este
pe po$itia de plus si are control electric
In continuare- parcursurile se e*ecuta normal- in ,loc
4Obs. Dupa terminarea mane&rei- acarul &a readuce mani&ela pentru mane&rarea maca$ului !L%
la postul central si o &a preda ID# sau Se'ului de statie- care o &a si%ila cu plum,ul statiei
CAP !7 C"NDITIILE IN CARE SE 2A E4ECUTA CIRCULATIA SI #ANE2RAREA
2A3"ANEL"R IN STATIILE CED PE TI#PUL E4ECUTARII UR#AT"AREL"R
LUCRARI: RE2IDII BIANUALE LA ELECTR"#ECANIS#ELE DE #ACAD SI SAB"T-
INCLUSI2 A =I4AT"AREL"R DE 2AR= 2ERI=ICAREA PARTIL"R ASCUNSE LA
APARATELE DE CALE CENTRALIDATE ELECTR"DINA#IC INL"CUIREA
APARATEL"R DE CALE CENTRALIDATE ELECTR"DINA#IC
In con'ormitate cu pre&ederile Actului nr 78B!6.B!@@. al Re%ionalei C= Craio&a- se &a proceda
dupa cum urmea$a:
14.1 1onsideratii 8enerale
4. Con'orm pre&ederilor Instructiei 16! pentru intretinerea te+nica si
repararea instalatiilor SCB- precum si Indrumatorului pentru intocmirea Planului Te+nic de
E*ploatare- in ca$ul cand pers SCB- datorita unor lucrari tre,uie sa scoata din 'unctie instalatiile
de si%uranta circulatiei care necesita modi'icari in Planul Te+nic de E*ploatare a statiei sau cand
urmea$a sa se lucre$e in alt mod decat cel pre&a$ut in Instructia de manipulare a instalatiei- se
intocmesc prescriptii catre Re%ionala de cai 'erate pri&ind conditiile in care se &a e*ecuta
circulatia trenurilor si mane&rarea &a%oanelor
5. Re&i$ia ,ianuala a electromecanismelor de maca$ si sa,ot-
inclusi& a 'i*atoarelor de &ar'- se 'ace cu scoaterea din 'unctie acestora- pe ,a$a pro%ramelor
intocmite in comun de Sectiile CT si L- a&i$ate de RC#- con'orm pre&ederilor Instructiei 16!
"data cu re&i$iile ,ianuale la electromecanismele de maca$ se &a 'ace de re%ula si re&i$ia
joantelor i$olante
6. Apro,area pentru scoaterea din 'unctie a instalatiilor SCB
solicitate de pers SCB se &a da in con'ormitate cu pre&ederile Instructiei 16!
7. 2eri'icarea partilor ascunse la aparatele de cale se &a 'ace
con'orm pre&ederilor Instructiei 1;6- simultan cu re&i$ia ,ianuala a electromecanismelor de
maca$ in ,a$a pro%ramului comun intocmit de Sectiile CT si L- cu inc+idere de linie si scoaterea
din 'unctie a electromecanismelor de maca$ si a 'i*atoarelor de &ar'
8. Inlocuirea aparatelor de cale se &a 'ace cu inc+idere de linie si
scoaterea din 'unctie a electromecanismelor de maca$ si 'i*atoarelor de &ar'- pe ,a$a proceselor
&er,ale intocmite de pers L- SCB si statie
9. Cererea- apro,area si introducerea pe teren a inc+iderilor de linie
se &a 'ace in con'ormitate cu Instructia 1!> pentru restrictii de &ite$a si inc+ideri de linie
10. Se'ii unitatiilor L si CT &or nominali$a de 'iecare data cand se
e*ecuta lucrari- responsa,ilii lucrarilor con'orm competentelor din instructiile de ser&iciu- iar
Se'ul Statiei &a nominali$a a%entul # de pe teren autori$at- care &a e*ecuta sarcinile din
pre$entele prescriptii si din instructiile de ser&iciu
11. Dona de telecomunicatii- prin pers TTR &a asi%ura
telecomunicatiile intre ID# si a%entul # de pe teren
12. Se'ul Statiei &a urmari in mod special circulatia trenurilor si
mane&rarea &a%oanelor pe timpul e*ecutarii lucrarilor
13. Inscrierile in RRLISC se &or 'ace impreuna cu pers SCB si L-
in con'ormitate cu pre&ederile Instructiei 16!
14. La intocmirea pre$entelor prescriptii s0a a&ut in &edere reducerea
repercursiunilor in circulatie cand se e*ecuta lucrari la unul din maca$ele unei dia%onale- prin
asi%urarea circulatiei normale peste maca$ul din celelalt capat al dia%onalei- conju%at cu maca$ul
in lucru
15. Portiunile de linie care urmea$a a se inc+ide- precum si instalatiile
SCB ce urmea$a a se scoate din 'unctie- inclusi& durata- se &or nominali$a in pro%ramele
comune pentru re&i$iile ,ianuale si &eri'icarea partilor ascunse- respecti& procesele &er,ale
pentru inlocuirea aparatelor de cale
16. Intar$ierile de trenuri pro&ocate de lucrari se &or anali$a la ru,rica
GLUCRARI DE C"NSTRUCTII SI INSTALATIIG Reparti$area pe ramuri se &a 'ace in 'unctie
de lucrarile ce le0au pro&ocat (L respecti& SCB) si se &or sta,ili de conducatorii lucrarilor
impreuna cu Se'ul de Statie printr0un proces &er,al inc+eiat la terminarea lucrarilor si care se &a
transmite tele'onic la RC# de ID#- urmand ca e&entualele di&er%ente sa se solutione$e de
dele%atii ramurilor la anali$a de la RC#
14.2 "coaterea din =unctie a instalatiilor ".1.!. si /1 cu ocaia lucrarilor
17. Instalatiile SCB care se &or scoate din 'unctie si care se &or
nominali$a in pro%ramele comune- respecti& in procesele &er,ale- pe ,a$a carora se &a solicita
apro,area de scoatere din 'unctie- pentru oricare din lucrarile pre&a$ute in pre$enta ane*a sunt
urmatoarele:
0 electromecanismul maca$ului in lucru
0 dispo$iti&ul de mane&rare al maca$ului in lucru
0 sectiunea i$olata in care este cuprins maca$ulul in lucru
Pe timpul scoaterii din 'unctie- pers SCB &a lua masuri si &a raspunde de ,locarea posi,ilitatii
e'ectuarii unei comen$i peste sau la instalatia la care se lucrea$a prin intreruperea circuitului de
mane&rare si control la electromecanismelor de maca$ si a alimentarii sectiunii i$olate In timpul
scoaterii din 'unctie a dispo$iti&elor de mane&rare a maca$urilor- acele maca$urilor se &or 'i*a
prin carli%e (clesti) si dru%i de cone*iune
Pe timpul inc+iderii de linie- cand se lucrea$a la unul din maca$ele unei dia%onale- maca$ul din
celelalt capat al dia%onalei la care nu se lucrea$a- dar este conju%at cu maca$ul in lucru se &a
eclisa pe directa de pers L A%entul # &a supra&e%+ea acest maca$ si nu &a permite pers L sau
SCB sa inter&ina in &reun 'el la acest maca$
Scoaterea din 'unctie se &a 'ace pe toata durata lucrarilor de linie- re&i$iei ,ianuale sau
recentrali$arii maca$ului
14.3 +odul de lucru
14.3.1 IN CAZUL CAND LUCRARILE SE EECUTA LA UNUL DIN MACAZELE UNEI
DIA#ONALE'
!> Pe timpul inc+iderii de linie pentru &eri'icarea partilor ascunse sau a inlocuirii unuia
din maca$ele unei dia%onale
1.1. PARCURSE DE CIRCULATIE SAU MANEVRA PESTE MACAZUL IN LUCRU SAU
PESTE MACAZELE CARE SUNT CUPRINSE IN SECTIUNEA IZOLATA
MACAZULUI IN LUCRU.
Aceste parcurse nu se &or e*ecuta- linia 'iind inc+isa (+completare: Nota nr 78B!8>B!@@1 A
ultimul pct)
1.2. PARCURSE DE CIRCULATIE SAU MANEVRA PESTE MACAZUL DIN CELALALT
CAPAT AL DIAGONALEI. CONJUGAT CU MACAZUL IN LUCRU
Pe toata perioada de inc+idere de linie- parcursele de circulatie sau mane&ra peste maca$ul din
celalalt capat al dia%onalei- conju%at cu maca$ul in lucru se &or e*ecuta numai pe po$itia pe
directa (<PLUS?) a acestuia- cu comanda normala in ,loc- cu semnalele pe li,er
In acest scop ID# &a a&i$a cu 6G inainte de e'ectuarea parcursului a%entul # de pe teren
pri&ind parcursul ce urmea$a a se e'ectua Acesta a&i$ea$a pers L si SCB responsa,ile cu
lucrarile
Pers L responsa,il &a lua masuri de asi%urare a %a,aritului de li,era trecere si de a&i$are a pers
din su,ordine PersSCB responsa,il &a lua masuri de a&i$are a pers din su,ordine pentru a
numai lucra la instalatie- &a intre%i circuitul de control la electromecanismele maca$elor
dia%onalei si &a da consimtamant scris in Condica a%entului # ca s0a intre%it controlul pe
po$itia de <PLUS? (directa) a electromecanismelor maca$elor dia%onalei si ca s0a incetat lucrul
Dupa primirea consimtamantului scris de la pers SCB- a%entul # &a &eri'ica maca$ul din
celalalt capat al dia%onalei ca este pe po$itie pe directa si eclisat- ca este asi%urat %a,aritul de
li,era trecere si &a raporta in scris ID# ca se poate e*ecuta parcursul Numai dupa primirea
raportului scris de la a%entul # de pe teren si dupa constatarea pe luminosc+ema a controalelor
de ,una 'unctionare a instalatiei- ID# &a e'ectua comanda de pe aparatul de comanda pentru
punerea pe li,er a semnalului de circulatie sau mane&ra
Comen$ile si consimtamintele se &or da pentru 'iecare parcurs in parte
Reluarea lucrului se &a 'ace numai cu acordul ID# transmis &er,al pers L si SCB prin a%entul
# si numai dupa intreruperea circuitului de control al electromecanismelor maca$elor
dia%onalei
!9 Pe timpul re&i$iei ,ianuale sau a recentrali$arii unuia din maca$ele unei dia%onale:
15.1. PARCURSE DE CIRCULATIE SI MANEVRA PESTE MACAZUL IN LUCRU. PESTE
MACAZELE CARE SUNT CUPRINSE IN SECTIUNEA IZOLATA A MACAZULUI
IN LUCRU. PRECUM SI PESTE MACAZUL CONJUGAT CU MACAZUL IN
LUCRU. DIN CELALALT CAPAT AL DIAGONALEI. PE POZITIA DE ABATERE
(6MINUS7) A ACESTUIA.
Circulatia si mane&ra peste aceste maca$uri se &or e*ecuta cu semnalele pe <"PRIRE? cu &ite$a
de cel mult .; EmB+
ID# &a a&i$a cu 6G inainte a%entul # de pe teren pri&ind parcursul ce urmea$a a se e'ectua- iar
acesta pe pers SCB responsa,il cu lucrarile
#aca$ul in lucru se &a mane&ra si asi%ura cu dru% de cone*iune si carli% de pers SCB in po$itia
indicata de pers #- dupa care &a da consimtamant scris in Condica a%entului # ca maca$ul
este asi%urat si ca s0a incetat lucrul La trecerea trenului peste acest maca$- pers SCB responsa,il
&a supra&e%+ea maca$ul in lucru
#aca$ul conju%at cu maca$ul in lucru celalalt capat al dia%onalei se &a mane&ra de a%entul #
cu mani&ela con'orm pre&ederilor din Instructia de manipulare- in po$itia corespun$atoare- atat
cand intra in parcurs in po$itia de a,atere (<#INUS?)- cat si cand este cerut ca maca$ de
acoperire in po$itia pe directa (<PLUS?)
#aca$ele la care nu se lucrea$a- dar sunt cuprinse in sectiunea i$olata scoasa din 'unctie- se &or
mane&ra de ID# de la aparatul de comanda con'orm pre&ederilor din Instructia de manipulare
pentru ca$ul cand sectiunea i$olata este de'ecta
In acest scop ID# &a dispune &eri'icarea pe teren de catre a%entul # a starii de li,er a
sectiunii i$olate scoasa din 'unctie Numai dupa primirea raportului scris ca sectiunea i$olata este
li,era- ID# &a trece la mane&rarea acestor maca$e de la aparatul de comanda
Celelalte maca$e nea'ectate de lucrari se &or mane&ra de ID# de la aparatul de comanda cu
&eri'icarea pe luminosc+ema a starii de li,er a sectiuniilor i$olate ale acestor maca$e
Dupa primirea consimtamantului scris de la pers SCB- a%entul # &a &eri'ica si &a raporta in
scris ID# ca maca$ul in lucru este in po$itie corespun$atoare si asi%urat cu carli% si dru% de
cone*iune- ca maca$ul conju%at cu maca$ul in lucru l0a mane&rat cu mani&ela in po$itie
corespun$atoare si ca celelalte maca$e la care nu se lucrea$a- dar sunt cuprinse in sectiunea
i$olata scoasa din 'unctie- sunt de asemeni in po$itie corespun$atoare- precum si sectiunea
i$olata scoasa din 'unctie este li,era
#ane&rarea corespun$atoare a maca$elor pe teren sau de la aparatul de comanda se &a 'ace atat
cand intra ca maca$e de parcurs- cat si cand intra ca maca$e de acoperire- iar &eri'icarea starii de
li,er a sectiunii i$olate pe teren se &a 'ace atat pentru sectiunea i$olata ce intra in parcurs- cat si
cand intra ca sectiune ne%a,aritica pentru alt parcurs
Numai dupa primirea raportului scris de la a%entul #- ID# &a putea actiona semnalul de
c+emare al semnalului de intrare pentru primirea trenului- ,utonul semnalulului de c+emare al
semnalului de iesire pentru e*pedierea trenului din statiile de pe sectii 'ara BLA sau dispune
inmanarea ordinului de circulatie pentru e*pedierea trenului din statiile situate pe sectii cu BLA
sau pentru mane&ra #iscarile de mane&ra se &or e*ecuta con'orm Re%ulamentului de
semnali$are nr ;;7
Comen$ile si consimtamintele se &or da pentru 'iecare parcurs in parte
Reluarea lucrului se &a 'ace numai cu acordul ID# transmis &er,al prin a%entul #
15.2. PARCURSE DE CIRCULATIE SI MANEVRA PESTE MACAZUL CELALALT CAPAT AL
DIAGONALEI. CONJUGAT CU MACAZUL IN LUCRU. IN POZITIA DE
DIRECTA (6PLUS7) A ACESTUIA
Pe perioada re&i$iilor ,ianuale sau recentrali$arii unui maca$ al unei dia%onale- parcursele de
circulatie si mane&ra peste maca$ul celalalt capat al dia%onalei- conju%at cu maca$ul in lucru- in
po$itia de directa (<PLUS?) a acestuia- se &or e*ecuta de re%ula cu comanda normala in ,loc- cu
semnalele pe li,er
In acest scop ID# &a a&i$a cu 6G inainte a%entul # de pe teren pri&ind parcursul ce urmea$a a
se e'ectua Acesta a&i$ea$a pers SCB responsa,il cu lucrarile Pers SCB responsa,il &a lua
masuri de a&i$are a pers din su,ordine pentru incetarea lucrului si &a intre%i circuitul de control
al maca$elor dia%onalei #aca$ul in lucru se &a mane&ra pe po$itia de directa de catre pers
SCB- a&and rol de maca$ de acoperire si il &a asi%ura cu dru% de cone*iune si carli% De asemeni
&a mane&ra cu mani&ela electromecanismul de maca$ al acestui maca$ in po$itia pe directa a
maca$ului (de <PLUS?) in &ederea o,tinerii controlului de <PLUS? la maca$ele dia%onalei- dupa
care &a mentiona in scris in Condica a%entului # consimtamantul ca maca$ul in lucru este
asi%urat pe directa- ca s0a reintre%it controlul pe po$itia de <PLUS? a electromecanismelor
maca$elor dia%onalei si ca s0a incetat lucrul
#aca$ul din celalalt capat al dia%onalei peste care urmea$a a se e'ectua parcursul- conju%at cu
maca$ul in lucru- se &a mane&ra pe directa prin actionarea electromecanismului de maca$ cu
ajutorul mani&elei si se &a asi%ura si cu carli% pentru parcursele dinspre &ar'ul maca$ului de
catre a%entul #
In aceasta situatie se &a o,tine controlul pe < plus? la maca$ele dia%onalei
Dupa primirea consimtamantului scris de la pers SCB- a%entul # &a &eri'ica si &a raporta la
ID#- ca maca$ul in lucru este asi%urat prin dru% de cone*iune si carli% in po$itia pe directa- iar
maca$ul din celalalt capat al dia%onalei l0a mane&rat pe directa si s0a montat carli% pentru
parcursele pe la &ar'ul acestuia
Numai dupa primirea raportului scris de la a%entul # si dupa constatarea pe luminosc+ema a
controlului de ,una 'unctionare a instalatiei- ID# &a e'ectua comanda de la aparatul de
comanda pentru punerea pe li,er a semnalului de circulatie sau mane&ra Comen$ile si
consimtamintele se &or da pentru 'iecare parcurs in parte
Reluarea lucrului se &a 'ace numai cu acordul ID# transmis &er,al pers SCB prin a%entul #
si numai dupa intreruperea circuitului de control al electromecanismelelor maca$elor dia%onalei
,ota6 In cadrul re&i$iilor ,ianuale- cand din anumite cau$e (ca de e*emplu demontari de piese
pentru inlocuire sau reparare- demontari de 'ire din ca,laj- etc)- nu se mai poate reintre%i prin
instalatie circuitul de control- parcursele de circulatie si mane&ra peste maca$ul din celalalt capat
al dia%onalei- conju%at cu maca$ul in lucru in po$itia de directa (<PLUS?) a acestuia- se &or 'ace
cu semnalele pe oprire
14.3.2 IN CAZUL CAND LUCRARILE SE EECUTA LA UN MACAZ NECONJU#AT
CARE NU FACE PARTE DINTR(O DIA#ONALA
N4. PE TIMPUL INC-IDERII DE LINIE PENTRU VERIFICAREA PARTILOR
ASCUNSE
SAU A INLOCUIRII MACAZULUI NECONJUGAT:
19. Parcursele de circulatie si mane&ra peste maca$ul in lucru sau
peste maca$ele la care nu se lucrea$a- dar sunt cuprinse in sectiunea i$olata a maca$ul in lucru-
nu se e*ecuta in acest inter&al- linia 'iind inc+isa
N5. PE TIMPUL REVIZIEI BIANUALE SAU A CENTRALIZARII MACAZULUI
NECONJUGAT:
20. Parcursele de circulatie si mane&ra peste maca$ul in lucru si peste
maca$ele care sunt cuprinse in sectiunea i$olata a maca$ul in lucru- se &or e*ecuta cu semnalele
pe <"PRIRE?- cu &ite$a de cel mult .; EmB+
In acest scop ID# &a a&i$a cu 6G inainte a%entul # pri&ind parcursul ce urmea$a a se e'ectua-
iar acesta pers SCB responsa,il cu lucrarile
#aca$ul in lucru se &a mane&ra si se &a asi%ura cu dru% de cone*iune si carli%- de catre pers
SCB- in po$itia indicata de a%entul #- dupa care &a da consimtamant scris in Condica
a%entului # ca maca$ul este asi%urat si ca s0a incetat lucrul La trecerea trenului peste acest
maca$- pers SCB responsa,il &a supra&e%+ea maca$ul in lucru
#aca$ele la care nu se lucrea$a- dar sunt cuprinse in sectiunea i$olata scoasa din 'unctie- se &or
mane&ra de ID# de la aparatul de comanda con'orm pre&ederilor din Instructia de manipulare
pentru ca$ul cand sectiunea i$olata este de'ecta In acest scop ID# &a dispune &eri'icarea pe
teren de catre a%entul # a starii de li,er a sectiunii i$olate scoase din 'unctie Numai dupa
primirea raportului scris ca sectiunea i$olata este li,era- ID# &a trece la mane&rarea acestor
maca$e de la aparatul de comanda Celelalte maca$e nea'ectate de lucrari se &or mane&ra de
ID# de la aparatul de comanda cu &eri'icarea pe luminosc+ema a starii de li,er a sectiunii
i$olate a acestor maca$e Dupa primirea consimtamantului scris de la pers SCB- a%entul # &a
&eri'ica si &a raporta la ID#- ca maca$ul in lucru este in po$itie corespun$atoare- asi%urat cu
carli% si dru% de cone*iune- iar celelalte maca$e la care nu se lucrea$a- dar sunt cuprinse in
sectiunea i$olata scoasa din 'unctie- sunt de asemeni in po$itie corespun$atoare- precum si 'aptul
ca sectiunea i$olata scoasa din 'unctie este li,era
#ane&rarea corespun$atoare a maca$elor pe teren sau de la aparatul de comanda se &a 'ace atat
cand intra ca maca$e de parcurs- cat si cand intra ca maca$e de acoperire- iar &eri'icarea starii de
li,er a sectiunii i$olate pe teren- se 'ace atat cand aceasta intra in parcurs- cat si cand este
sectiune ne%a,aritica pentru alt parcurs
Numai dupa primirea raportului scris de la a%entul #- ID# &a putea actiona semnalul de
c+emare al semnalului de intrare pentru primirea trenului- ,utonul semnalulului de c+emare al
semnalului de iesire pentru e*pedierea trenului din statiile de pe sectii 'ara BLA sau dispune
inmanarea ordinului de circulatie pentru e*pedierea trenului din statiile situate pe sectii cu BLA
sau pentru mane&ra
#iscarile de mane&ra se &or e*ecuta con'orm Re%ulamentului de semnali$are nr ;;7
Comen$ile si consimtamintele se &or da pentru 'iecare parcurs in parte
Reluarea lucrului se &a 'ace numai cu acordul ID# transmis &er,al pers SCB prin a%entul
#
14.4 1irculatia in linie curenta pe sectiile inestrate cu instalatii de bloc de linie
automat
21. In ca$ul cand lucrarile se e'ectuea$a la o statie a'lata o sectie de
circulatie in$estrata cu instalatii de de ,loc de linie automat si semnalul de iesire nu se poate
pune pe <LIBER? din cau$a lucrarilor- se &a proceda con'orm Re%ulamentului de semnali$are nr
;;7
Trecerea unui tren pe lan%a semnalul de iesire care nu se pune pe <LIBER? se &a 'ace in ,a$a
ordinului de circulatie- in care se &a mentiona ca trenul &a circula cu &ite$a de cel mult .; EmB+
peste sc+im,atoarele de cale la iesire si ca &a lua sau nu in considerare semnalele BLA- dupa
cum instalatia BLA este sau nu orientata in sensul e*pedierilor
Pentru instalatia pre&a$uta cu ,utoane inainte de e*pedierea trenurilor se &a 'ace in&ersarea
sensului de circulatie
14.5 +anipularea instalatiilor !A$ si "A$ pe timpul lucrarilor
22. #anipularea instalatiilor BAT si SAT se &a 'ace con'orm
pre&ederilor Instructiei de manipulare a acestor instalatii- pentru ca$ul cand un semnal de intrare
sau de iesire nu se pune pe <LIBER?
14.6 Dispoitii =inale
23. Pro%ramele de inc+idere de linie si scoaterea din 'unctie a
instalatiilor SCB se &or aplica intocmai- 'iind o,li%atorii pentru toate unitatiile C= ce participa la
aceste lucrari (#- L- SCB) Pentru orice consecinta in si%uranta circulatiei si re%ularitatii
circulatiei trenurilor cau$ate de neacordarea inc+iderilor de linie sau a scoaterilor din 'unctie a
instalatiilor SCB sau de nepre$entarea la lucrari a pers #- L sau SCB cu personal autori$at si
materiale sau scule necorespun$atoare- raman direct raspun$atori se'ii unitatilor respecti&e
24. Dupa terminarea lucrarilor- inainte de redarea in 'unctie a
instalatiilor- se &or 'ace pro,e de concordanta si ,una 'unctionare
25. Se'ii unitatilor care participa la aceste lucrari sunt o,li%ati sa
instruiasca si sa e*amine$e personalul din pre$entele prescriptii si sa ceara autori$area in 'unctie
a personalului care isi sc+im,a 'unctia Instruirea- e*aminarea si autori$area in noile 'unctii
tre,uie tre,uie terminate cu cel putin 6 $ile inaintea punerii in aplicare a pre$entelor prescriptii si
de 'iecare data cand se e*ecuta ast'el de lucrari
26. Toate re%lementarile si prescriptiile emise anterior in le%atura cu
re&i$iile ,ianuale la electromecanismele de maca$- &eri'icarea partilor ascunse si inlocuirea
aparatelor de cale de la statiile CED isi incetea$a &ala,ilitatea
27. Se di'u$ea$a la statiile CED- Districte L- Sectiile L- CT- I=TE-
Depouri si Remi$e de Locomoti&e- RC#- RCR- RCT- Di& #- L- T- I- Ser& SCC
14.7 ,ota nr. 46A167A1993 a Di5iiei *nstalatii
@ 'e8ionala 1.7. 1raio5a
Con'orm ,otei nr. 46A167A1993 a Di&i$iei Instalatii A Re%ionala C= Craio&a- pri&ind 'aptul ca
in unele ca$uri- pe timpul inc+iderii de linie in cadrul lucrarilor- cand sunt create conditii pentru
circulatie peste unele $one ale sectiunii i$olate scoasa din 'unctie a maca$ului in lucru- Art !>0
pct! si Art !@ din pre$entele Prescriptii- se &or completa ast'el:
0 in ca$ul cand con'i%uratia $onei maca$urilor si liniilor permite- iar in urma
celor sta,ilite prin aplicarea pre&ederilor Art 6- 8- !1 din pre$entele
Prescriptii- nu s0a inc+is linia peste unele maca$e la care nu se lucrea$a- dar
sunt cuprinse in sectiunea i$olata scoasa din 'unctie a maca$ului in lucru-
circulatia si mane&ra trenurilor peste aceste maca$e se &a e'ectua cu
semnalele pe <"PRIRE? con'orm pre&ederilor din Instructia de manipulare
a instalatiei CED pentru ca$ul de de'ectare a unei sectiuni i$olate- precum
si a modului de lucru pre&a$ut la Art !9- respecti& .; din pre$entele
Prescriptii
CAP !6 CIRCULATIA TRENURIL"R DE CALAT"RI
INCALDITE SAU CLI#ATIDATE ELECTRIC IN
STATIILE CED- DE PE LINIILE NEELECTRI=ICATE
D"TATE CU CIRCUITE DE CALE IN CURENT
ALTERNATI2 PER#ANENT
#asuri suplimentare de si%uranta care tre,uie luate in scopul pre&eniri unor e&enimente de cale
'erata con'orm actului nr .B1B!6B!@!..;;6 al Directiei Instalatii:
Art! Circulatia trenurilor de calatori incal$ite sau climati$ate electric in statile CED- de pe liniile
neelectri'icate dotate cu circuite de cale in curent alternati& permanent se &a 'ace respectand
urmatoarele:
+ane5rarea indi5iduala a macaurilor din parcurs sau e9ecutarea unei comeni care
necesita mane5rarea macaurilor- se 5a =ace6
(!) Pentru parcursurile de intrare in statie numai dupa &eri'icarea &i$uala de catre ID#
pe luminosc+ema a consumarii parcursului si la un inter&al de minim !6 secunde dupa
&eri'icarea de catre acesta a opririi e'ecti&e a trenului pe linia de %arare Inaintea &eri'icari
ID# &a solicita mecanicului trenului prin RT= sa opreasca trenul cu locomoti&a in dreptul
semnalului de iesire sau al marci de si%uranta a liniei de %arare- dupa ca$
(.) Pentru parcursurile de iesire din statie numai dupa ce ID# a constatat prin
&eri'icarea pe luminosc+ema ca trenul a iesit din statie- respecti& prin &eri'icarea pe
lluminosc+ema a starii de ocupat a sectiunii i$olate dintre semnalul de intrare si semnalul
pre&estitor si a eli,erarii sectiunii i$olate cuprinsa intre ultimul maca$ din parcurs si semnalul de
intrare
(1) Pentru parcursurile de trecere prin statie :
a) pentru maca$urile cuprinse in parcursul de intrare :
0 numai dupa ce ID# constata prin &eri'icarea pe luminosc+ema ca trenul a eli,erat
sectiunea liniei de primire 0 e*pediere cuprinsa in parcursul de trecere
,) pentru maca$urile cuprinse in parcursul de iesire:
0 numai dupa ce ID# constata prin &eri'icarea pe luminosc+ema ca trenul a iesit din
statie- respecti& prin &eri'icarea pe luminosc+ema a starii de ocupat a sectiunii i$olate dintre
semnalul de intrare si semnalul pre&estitor si a eli,erarii sectiunii i$olate cuprinsa intre ultimul
maca$ din parcurs si semnalul de intrare
Art . Parcursurile de mane&ra pentru ducerea B aducerea %arniturilor cu &a%oane de
calatori incal$ite sau climati$ate electric intre %rupa liniilor de primire A e*pediere si %rupa
te+nica in statiile CED de pe liniile neelectri'icate dotate cu circuite de cale in curent alternati&
permanent se &a 'ace cu instalatia de incal$ire a &a%oanelor oprita Prin PTE0ul statieBC# se &a
re%lemanta modul de reali$are a acestei conditii
CAP !8 RE3LE#ENTARI PRI2IND #"DUL DE TRATARE
SI E4ECUTAREA CIRCULATIEI SI #ANE2REI
TRENURIL"R PESTE CIRCUITELE DE CALE
RU3INITE
In con'ormitate cu pre&ederile Actului nr ..B!B.!7B.;;. din Di&i$ia Instalatii A Re%ionala C=
Craio&a- in ca$ul e*ecutarii circulatiei si mane&rei trenurilor peste circuitele de cale ru%inite- se
&a proceda ast'el6
In statiile CED sectiunile care nu corespund la pro,a cu suntul &or 'i scoase din 'unctie- con'orm
art !7! din Instructia nr 16!- intrerupandu0se alimentarea acestora prin scoaterea si%urantei de
alimentare (din pic+etul PA) Pe aparatul de comanda aceste sectiuni i$olate &or pre$enta ocupat
pe luminosc+ema
In ca$ul in care in statiile CED e*ista sectiuni i$olate de maca$ cu rami'icatii care nu suntea$a
(datorita 'aptului ca dau acces spre linii ocupate permanent cu material rulant sau din alte
moti&e)- nee*istand posi,ilitatea scoaterii lor din 'unctie datorita ,locarii circulatiei centrali$ate-
or%anul SCB- in urma masuratorilor- consemnea$a acest 'apt in RRLISC- sta,ilind si
conditiile de circulatie si mane&ra a trenurilor- a&i$ea$a Se'ul Districtului SCB Aceste sectiuni
&or pre$enta li,er pe luminosc+ema- dar e'ectuarea comen$ilor peste aceste rami'icatii se &a 'ace
cu &eri'icarea pe teren- de catre or%an # autori$at- a starii de li,er a acestora- atat inainte de
e'ectuarea cat si dupa consumarea parcursurilor- cu consemnarea in RRLISC- a re$ultatului
&eri'icarilor
Se'ul Districtului SCB impreuna cu Se'ul Statiei respecti&e &or intocmi un PR"CES 2ERBAL
in care &or consemna sectiunile i$olate scoase din 'unctie- sectiunile i$olate care au rami'icatii
care nu suntea$a dar care nu pot 'i scoase din 'unctie- precum si conditiile de circulatie si
mane&ra a trenurilor peste acestea Cu oca$ia re&i$iilor in comisie #LCT se &a urmari e*istenta
si reactuali$area acestor procese &er,ale
Se'ul Statiei respecti&e &a instrui intre% personalul # reparti$at manipularii instalatiilor SCB
respecti&e- consemnand acest lucru prin luare la cunostiinta su, semnatura- &a asi%ura pastrarea
unui e*emplar al PR"CESULUI 2ERBAL la PTE0ul statiei si a'isarea altui e*emplar in Biroul
de miscare
16.1 ,ota de modi=icare a procesului 5erbal de 5eri=icare a
sectiunilor scoase din =unctie sau care nu sunteaa
In con'ormitate cu pre&ederile Actului nr 7.B!B8@7B.1;6.;;6 din Re%ionala C= Craio&a- se &a
proceda ast'el6
In modelul de PR"CES 2ERBAL pentru &eri'icarea sectiunilor scoase din 'unctiune ocupate pe
luminosc+ema0li,ere pe teren se &a pre&ede ca acestor sectiuni sa se 'aca inainte de includerea
lor intr0un parcurs de circulatie sau mane&ra- iar pentru sectiunile care nu suntea$a pe una din
po$itii se &a pre&ede in continuare ca &eri'icarea sa se 'aca atat inainte- cat si dupa includerea lor
intr0un parcurs de circulatie sau mane&ra
CAP !> RE3LE#ENTARI PRI2IND CIRCULATIA
TRENURIL"R CE C"NTIN 2A3"ANE CARE AU
STATI"NAT " PERI"ADA #AI #ARE DE TI#P PE
LINIILE DE 3ARARE
In con'ormitate cu pre&ederile Actului nr ..B!B>..B;8;@.;;. din Di&i$ia Instalatii A Re%ionala
C= Craio&a- in ca$ul circulatiei trenurilor ce contin &a%oane care au stationat o perioada mai
mare de timp pe liniile de %arare- se &a proceda ast'el6
A. ID# din statia e*peditoare a unui ast'el de tren este o,li%at:
! sa a&i$e$e e*pediarea unui ast'el de tren operatorului de circulatie
RC- cat si conditiile de circulatie impuse in acest ca$
. dupa e*pedierea unui ast'el de tren- urmatorul tren &a 'i e*pediat
numai dupa primirea rea&i$ului de sosire de la statia &ecina ID#
din statia &ecina &a &eri'ica pe teren %ararea completa a trenului-
dupa care &a transmite rea&i$ul de sosire
1 instalatiile BAT0SAT- a'erente parcursului respecti&- din statie sau
de pe distantele BLA cu comanda in statia respecti&a (daca este
ca$ul)- &or 'i actionate din ,utoane In ca$ul in care comanda
acestor instalatii se 'ace din statia care primeste trenul- ID# din
statia e*peditoare &a solicita actionarea instalatiilor SAT0BAT
a'erente din ,utoane- inainte de e*pedierea trenului
7 la instalatiile CR1 este inter$isa inma%a$inarea de parcursuri ce
intersectea$a parcursul respecti& Se pot e*ecuta parcursuri ce ce
intersectea$a parcursul respecti& (la CR1) sau se pot manipula
elemente de instalatii cuprinse in parcusul respecti& (la CR.) numai
dupa &eri'icarea pe teren de catre ID# in urma consumarii
parcursului respecti&- a concordantei dintre indicatiile de pe
luminosc+ema si starea liniei (e&entual a TN0ului) In ca$ul in care
se constata necorcondante in urma acestei &eri'icari- ID# &a a&i$a
imediat se'ul statiei si or%anul SCB
6 daca TN0urile respecti&e au 'ost eli,erate de aceste trenuri-
instalatiile BAT0SAT a'erente &or 'i aduse in po$itie normala
Se impune ca circulatia trenurilor ce contin &a%oane care au
stationat o perioada mai mare de timp pe liniile de %arare sa se 'aca
cu respectarea conditiilor impuse la pct A cel putin un inter&al de
6; Em si pe sectiile dotate cu BLA
!. "peratorul de circulatie RC este o,li%at sa a&i$e$e ID# din toate statiile
incluse in inter&alul de cel putin 6; Em impus ca pentru circulatia trenului
ce contine &a%oane au stationat o perioada mai mare de timp pe liniile de
%arare (a&and ,andajele ru%inite) sa se respecte conditiile sta,ilite la pctA
1. ID# din statiile intermediare ale inter&alului de circulatie- de cel putin 6;
Em- a unui tren ce contine &a%oane au stationat o perioada mai mare de
timp pe liniile de %arare (a&and ,andajele ru%inite) sa se respecte conditiile
sta,ilite la pct A.-1-7-6
CAP !9 #ASURI DE SI3URANTA IN E4ECUTAREA LUCRARIL"R DE INTRETINERE
SI REPARATIE NECESARE A =I INSUSITE DE PERS"NALUL DE #ISCARE CE
#ANIPULEADA INSTALATIILE DE CENTRALIDARE C"N="R# INSTRUCTIEI 16! A
CAPIT"LUL >
18.1 +asuri de si8uranta ce trebuie luate de catre pers. ".1.!. cu ocaia e9ecutarii
lucrarilor
1. Aparatele SCB care reali$ea$a dependente de orice 'el intre ele-
tre,uie sa 'ie inc+ise si plum,uite
Ruperea plum,urilor si desc+iderea aparatelor este permisa numai pers SCB- insarcinat
in acest scop- cu o,li%atia ca aceasta operatie sa se inre%istre$e in preala,il in RRLISC
Pentru inte%ritatea plum,urilor la aparatele SCB- pre&a$ute in instructia de manipulare a
instalatiilor respecti&e- este raspun$ator personalul de ser&iciu care utili$ea$a aceste aparate
2. In ca$ de ne'unctionare a instalatiilor SCB si cand personalul
SCB nu se a'la la 'ata locului- anumite plum,uri pre&a$ute in instructia de manipulare a
instalatiei respecti&e (su,capitolul pri&ind plum,urile care pot 'i pot 'i rupte de pers #) pot 'i
rupte de ID# dispo$itor pr sau re&i$orul de ace si acar din ordinul ID# dispo$itor scris in
conditiile pre&a$ute in Instructia de manipulare a instalatiei respecti&e si a Re%ulamentului
pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
Ruperea plum,ului se &a consemea$a in preala,il in RRLISC- a&i$andu0se imediat
Se'ul statiei- precum si personalul SCB
Cand dupa ruperea plum,urilor si de,locarea instalatiei se constata ca aceasta
'unctionea$a in mod normal- se &or aplica si%iile (plum,urile) statiei
Cand instalatia nu 'unctionea$a in mod normal- se considera scoasa din 'unctie pana la
inlaturarea de'ectului de catre personalul SCB
3. Se inter$ice e'ectuarea lucrarilor de intretinere- de inter&entie-
modi'icare- mutare- reparare- &eri'icare si inlocuire a instalatiilor si aparatelor SCB- precum si
a altor lucrari care ar pro&oca scoaterea lor temporara din 'unctie- 'ara incu&intarea ID#- prin
semnatura sa de luare la cunostiinta si 'ara a inre%istra operatiile in preala,il in RRLISC
4. In RRLISC- se &a scrie inainte de inceperea lucrarilor- ce
anume se e*ecuta- la care parti din instalatie- daca se scot sau nu din 'unctiune- data si ora
inceperii lucrarii- durata apro*imati&a a lucrarilor si conditiile in care se 'ace circulatia trenurilor
si e*ecutarea mane&relor
In le%atura cu sta,ilirea conditiilor de a circulatiei trenurilor si e*ecutare a lucrarilor- or%
SCB &or preci$a daca: primirea si e*pedierea trenurilor- precum si e*ecutarea mane&relor se &a
'ace cu comanda normala data de ID# de la aparatul de comanda: daca e*ecutarea comen$ilor
se &a 'ace su, supra&e%+erea personalului care e*ecuta lucrarile: daca primirea si e*pedierea
trenurilor- precum si e*ecutarea mane&relor se 'ace cu semnalele in po$itia pe G"PRIREG: daca
trecerea trenurilor peste maca$ele ale caror instalatii SCB sunt in reparatie- se 'ace cu &ite$a
redusa sau normala admisa- etc
In ca$ul cand potri&it inscrierilor 'acute in RRLISC- de catre pers SCB- in care se
mentionea$a ca o comanda se poate e*ecuta numai in urma consimtamantului dat in scris catre
acesta- comanda se poate e*ecuta de catre ID# dispo$itor- numai daca a o,tinut
consimtamantul pers SCB dat in scris in Re%istrul de cai li,ere si comen$i
5. Incu&intarea pentru e*ecutarea lucrarilor se da de catre ID#
dispo$itor- prin semnatura sa de luare la cunostiinta a inscrierii 'acute de catre or% SCB in
RRLISC
Cand aceste lucrari se e*ecuta la instalatii si aparate SCB de la posturi de maca$uri-
ID# dispo$itor tre,uie sa dea dispo$itie scrisa acarilor- re&i$orilor de ace- prin care sa0i
incunostiinte$e ca pers SCB a 'ost incu&iintat sa e*ecute lucrari la instalatiile si ap SCB de
la postul de maca$uri respecti& Pers SCB nu &a incepe e*ecutarea lucrarilor- pana nu se
comunica incu&intarea postul de maca$uri
6. Cand se e*ecuta lucrari in incinta statiilor centrali$ate
electrodinamic la instalatiile din e*terior numai de catre un sin%ur or% SCB- acesta &a da
ID# dispo$itor- respecti& ID# dispo$itor de ,loc- prin tele'on sau coloana de con&or,iri-
consimtamantul pentru e*ecutarea unei comen$i de la aparatul de comanda- numai dupa ce l0a
inscris in condica portati&a ce se a'la asupra sa Consimtamantul se &a transmite de catre
electromecanic cu numarul de inre%istrare din Condica portati&a si &a con'irmat de catre ID#
cu numarul de inre%istrare din Re%istrul de cai li,ere si comen$i- care de asemenea &a 'i
inre%istrat in Condica portati&a
Condica portati&a se pastrea$a la ,iroul de miscare si se inmanea$a or% SCB numai
dupa ce acesta a 'acut inscrierile in le%atura cu e*ecutarea lucrarilor in RRLISC- si a
consemnat primirea condicii
7. Dupa terminarea lucrarilor- or% SCB &a inscrie in RRLISC-
data si ora terminarii lucrarilor- precum si e&entualele conditii de circulatie- iar ID# dispo$itor
&a semna de luare la cunostinta
8. Dupa terminarea lucrarilor la posturile e*terioare din incinta
statiei- e*ecutate de un sin%ur or% SCB- se admite in mod e*ceptional ca inscrierea cu pri&ire
la terminarea lucrarilor si repunerea in 'unctie a instalatiilor sa 'ie inlocuita printr0o
tele'ono%rama transmisa de la un post e*terior al statiei (post maca$uri- post ,ariera) ID#
dispo$itor- respecti& ID# dispo$itor de ,loc
Tele'ono%rama se inscrie or% SCB in Re%istrul de comen$i al postului de maca$uri si
de ,ariera- iar acarul- re&i$orul de ace sau pa$itorul de ,ariera o transmite ID# dispo$itor-
respecti& ID# dispo$itor de ,loc care o inre%istrea$a in RRLISC
In statiile centrali$ate electrodinamic- cand lucrarile s0au e*ecutat in e*terior de catre un
sin%ur or% SCB- acesta comunica tele'ono%rama pri&ind darea in 'unctie a instalatiei- direct
ID# dispo$itor- respecti& ID# dispo$itor de ,loc- prin radio- me%a'on- coloana de con&or,ire-
tele'on sau a&i$ scris
Comunicarea se inscrie cu numar si ora de transmitere in Condica portati&a
ID# dispo$itor- respecti& ID# dispo$itor de ,loc inscrie numarul- ora transmiterii si
continutul tele'ono%ramei sau comunicarii scrise de or% SCB in RRLISC- si con'irma or%
SCB inscrierea lor- transmitand numarul si ora inscrierii in RRLISC Pers SCB notea$a in
Condica portati&a numarul si ora de inscriere transmise de ID# Din acest moment- ID#
poate e'ectua comen$i- 'olosind instalatia de centrali$are in conditiile sta,ilite de or% SCB
Dupa terminarea lucrarilor pe teren- or% SCB este o,li%at sa inapoie$e condica
portati&a ID# care i0a inmanat0o- inscriind despre aceasta in RRLISC-
9. In inter&alul de timp cat se lucrea$a la instalatiile si aparatele
SCB- circulatia trenurilor si e*ecutarea mane&relor tre,uie sa se 'aca potri&it inscrierilor 'acute
de or% SCB in RRLISC
Raspun$ator pentru inscrierile 'acute in RRLISC- este or% SCB- iar pentru
ne*ecutarea acestor inscrieri ID# dispo$itor
10. In toate ca$urile- &eri'icarea si pro,a instalatiilor si aparatelor SCB
ce se %asesc in 'unctie- tre,uie sa se 'aca cu acordul si su, supra&e%+erea ID# dispo$itor- sau
cu consimtamantul ID# dispo$itor de ,loc pe sectiile dispecer
Dupa e*ecutarea oricarei lucrari- personalul SCB este o,li%at sa 'aca pro,e de ,una
'unctionare si de concordanta (daca lucrarea necesita acest lucru) a instalatiilor care sunt a'ectate
de lucrarea e*ecutata si sa &eri'ice ca toate e&entualele de'ectiuni notate in RRLISC- au 'ost
remediate
11. E*ecutarea lucrarilor de intretinere si reparare la ,locul de linie
automat- se &a 'ace si cu respectarea urmatoarelor dispo$itii:
a. In ca$ul e*ecutarii lucrarilor de intretinere 'ara scoaterea din 'unctie a ,locului de linie
automat- inainte de inceperea lucrarilor- or% SCB inscrie in RRLISC- din statia de unde
pleaca lucrarile pe care le &a 'ace- dulapurile si semnalele de ,loc la care &a lucra
In mod o,li%atoriu se &a inscrie ca prin lucrarile pe care le e*ecuta nu se pro&oaca
scoaterea din 'unctie a ,locului de linie automat
In ca$ ca se &or produce intar$ieri de trenuri din cau$a trecerii semnalelor pe G"PRIREG
sau imposi,ilitatii e*ecutarii de comen$i cau$ate de lucrarile de intretinere- raspunde or% SCB
Pers SCB &a mentiona in RRLISC- ca inscrierea de incepere a re&i$iei sa 'ie
transmisa prin tele'ono%rama si statiei &ecine ID#- in ,a$a mentiunii 'acute de or% SCB-
transmite inscrierea statiei &ecine
ID# semnea$a de luare la cunostinta a inscrierilor 'acute de or% SCB
Inscrierea 'acuta la terminarea lucrarilor poate 'i inre%istrata atat in statia din care s0a plecat- cat
si din statia urmatoare- daca or% SCB a parcurs toata distanta dintre cele . statii
Daca inscrierea se 'ace in statia &ecina- or% SCB &a mentiona in RRLISC- ca inscrierea
'acuta de or% SCB sa 'ie transmisa prin tele'ono%rama si statiei &ecine- unde s0a 'acut
inscrierea de incepere a lucrarilor
ID# pe ,a$a mentiunii 'acute de or% SCB transmite inscrierea statiei &ecine
b. In ca$ul e*ecutarii lucrarilor de intretinere cu scoaterea din 'unctie a ,locului de linie
automat- pe ,a$a apro,arii de scoatere din 'unctie a ,locului de linie automat - or% SCB inscrie
in RRLISC-- scoaterea din 'unctie a instalatiei
Perioada e*acta de scoatere din 'unctie a ,locului de linie automat - se sta,ileste de catre or%anul
in competenta caruia intra apro,area de scoatere din 'unctie si se comunica odata cu apro,area
de scoatere din 'unctie
ID# semnea$a de luare la cunostinta si procedea$a con'orm Instructiei de miscare
12. Pentru reducerea duratei de scoatere din 'unctie a ,locului de linie
automat - comunicarea resta,ilirii 'unctionarii se poate 'ace si de la locul e*ecutarii lucrarii- dar
numai in urmatoarele conditii:
0 Dupa e*ecutarea lucrarilor pe teren- or% SCB- conducatorul lucrarii- cere
ID# din am,ele statii &ecine- e'ectuarea unor pro,e de 'unctionare
0 Dupa e'ectuarea pro,elor- ID# comunica or% SCB re$ultatele o,tinute
0 "r% SCB pe ,a$a constatarilor proprii si re$ultatelor pro,elor e'ectuate de
ID#- comunica prin radio%rama- tele'ono%rama sau in scris ID# din
am,ele statii- repunerea in 'unctie a ,locului de linie automat
ID# inscriu in RRLISC- radio%rama- tele'ono%rama sau
comunicarea scrisa a or% SCB si apoi procedea$a la repunerea in 'unctie
a ,locului de linie automat con'orm Re%ulamentului pentru circulatia
trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
0 Se inter$ice ca ID# sa treaca la circulatie pe ,a$a ,locului de linie
automat- c+iar daca au primit comunicarea or% SCB de repunere in 'unctie-
inainte de a e'ectua impreuna cu statia &ecina a pro,elor de ,una
'unctionare si inainte de a&ea pe aparatul de comanda indicatiile de control
de ,una 'unctionare- pre&a$ute in Instructia de manipulare a instalatiei
13. In ca$ul deranjamentelor la ,locul de linie automat in scopul
reducerii duratei de resta,ilire a 'unctionarii instalatiilor- se admite ca inscrierea de incepere a
&eri'icarilor si cu ruperea plum,urilor de control la dulapurile de aparataj- sa se 'aca in
RRLISC- al statiei de unde pleaca or% SCB (c+iar daca aceasta statie nu este lumitro'a cu
inter&alul de ,loc de linie a'ectat)- urmand ca aceasta inscriere sa 'ie transmisa de catre ID#
operatorului RC pentru a&i$area celor . statii limitro'e
Dupa e'ectuarea &eri'icarilor si sta,ilirea naturii deranjamentului- e&entualele modi'icari
in conditiile de circulatie e*istente se transmit de la 'ata locului prin tele'ono%rama- radio%rama
sau in scris ID#- dupa inre%istrarea acestora cu numar si ora de transmitere in Condica de
re&i$ie a dulapului
ID# inscriu in RRLISC- tele'ono%rama- radio%rama sau comunicarea scrisa
transmisa de catre or% SCB
14. E*ecutarea lucrarilor de intretinere si reparatii la instalatiile CED
se &a 'ace si cu respectarea urmatoarelor dispo$itii:
a. E*ecutarea lucrarilor de intretinere si reparare in inter&ale li,ere de circulatie:
0 E*ecutarea lucrarilor de intretinere si reparare in inter&ale li,ere de
circulatie- cu sau 'ara apro,are de scoatere din 'unctie a instalatiei se 'ace
numai cu apro,area ID#
0 "r% SCB care conduce lucrarile impreuna cu ID# sta,ilesc perioada de
timp in care se pot e'ectua lucrarile La inscrierea care se 'ace RRLISC-
si care se semnea$a de catre or% SCB si de ID#- se &a mentiona ca
e*ecutarea lucrarilor se 'ace in inter&ale li,ere de circulatie
(mentionandu0se aceasta perioada) si ca la partile din instalatie la care se
lucrea$a- nu se &a e*ecuta nici o comanda
0 Dupa terminarea lucrarilor- or% SCB &a consemna aceasta in RRLISC--
iar ID# &a semna de luare la cunostinta
b. E*ecutarea lucrarilor de intretinere su, circulatie 'ara scoaterea din 'unctie a instalatiilor
0 Electromecanismele de maca$ si sa,ot- precum si la semnalele luminoase de
circulatie si de mane&ra se &a lucra- de re%ula cu doi electromecanici
SCB- unul &a conduce e*ecutarea lucrarilor pe teren si altul &a 'ace
inscrierile in RRLISC
0 De ,locarea posi,ilitatii e'ectuarii unei comen$i peste sau la instalatia la care
se lucrea$a- este raspun$ator or% SCB care reali$ea$a aceasta ,locare
prin intreruperea controlului- intreruperea alimentarii sectiunii i$olate sau
alte masuri
0 La inceperea lucrarilor de intretinere su, circulatie- 'ara scoatere din 'unctie
a instalatiilor- la unul sau mai multe maca$uri sau semnale pre&a$ute in
pro%ramul de lucru- electromecanicul de la aparatul de comanda inscrie in
RRLISC- lucrarile care se e'ectuea$a- cu respectarea pre&ederilor
pre$entului capitol- pri&ind conditiile de concrete de lucru si modul in care
se 'ace circulatia Inscrierea &a 'i luata la cunostiinta su, semnatura de catre
ID#
0 Inter&alele de lucru pentru 'iecare parte a instalatiei se inscriu in
RRLISC- cu acordul si semnatura ID# si se comunica
electromecanicului de pe teren
0 In ca$ul necesitatii sc+im,arii conditiilor de lucru- la solicitarea
electromecanicului de pe teren sau in 'unctie de circulatia trenurilor-
lucrarile e*ecutate in conditiile sta,ilite se &or inc+eia si se &or sta,ili- prin
inscriere in RRLISC-- noile conditii de lucru care &or 'i aduse la
cunostiinta electromecanicului de pe teren
0 Electromecanicul de pe teren &a lucra la instalatii numai potri&it dispo$itiilor
electromecanicului de la aparatul de comanda care &a sta,ili conditiile si
inter&alele in care se poate lucra
0 Electromecanicul de la aparatul de comanda &a a&i$a electromecanicul de pe
teren inaintea 'iecarei comen$i si nu0si &a da consimtamantul pentru
e*ecutarea comen$ilor respecti&e decat pe ,a$a incu&iintarii
electromecanicului de pe teren
0 In ca$ul in care prin natura lucrurilor au 'ost scoase si repuse pe ,orne 'ire
din circuitele de comanda si control ale maca$urilor si din alte instalatii-
electromecanicul de pe teren nu isi &a da acordul- iar cel de la aparatul de
comanda nu isi &a da consimtamantul pentru e*ecutarea comen$ilor pana
cand nu s0au 'acut pro,e de ,una 'unctionare si concordanta a instalatiilor
peste care urmea$a sa treaca trenul
0 La restul instalatiilor e*terioare (pic+eti- distri,uitoare- dulapuri)
electromecanicul 'ace inscrierea in RRLISC- inainte de inceperea
lucrarilor- mentionand ca nu se scot din 'unctie- ID# semnea$a de luare
la cunostiinta
0 Dupa terminarea lucrarilor se mentionea$a aceasta in RRLISC
c. E*ecutarea lucrarilor de intretinere reparare cu scoaterea din 'unctie a instalatiilor:
Pe ,a$a apro,arii de scoatere din 'unctie- in care se preci$ea$a si modul de e*ecutare a circulatiei
pe perioada cat instalatia este scoasa din 'unctie- or% SCB &a 'ace inscrierea in RRLISC-
preci$and in detaliu modul de e*ecutie a circulatiei si a mane&relor in con'ormitate cu apro,area
de scoatere din 'unctie
15. In scopul reducerii duratei de scoatere din 'unctie a
electromecanismelor de maca$- comunicarea resta,ilirii 'unctionarii acestora se poate 'ace si de
la locul e*ecutarii lucrarii- atunci cand nu e*ista posturi de maca$uri in apropiere- dar numai cu
respectarea urmatoarelor conditii:
0 in timpul e*ecutarii lucrarilor se &a intrerupe circuitul de mane&rare a
motorului si se scurtcircuitea$a sectiunea i$olata a maca$ului sau in locul
scurtcircuitarii sectiunii i$olate se &a intrerupe circuitul de control-
impiedicandu0se ast'el e*ecutarea de parcursuri De ,locarea posi,ilitatii
e'ectuarii comen$ilor la partile de instalatii la care se lucrea$a- raspunde
or% SCB
0 dupa e*ecutarea lucrarilor pe teren- or% SCB cere ID# e'ectuarea de
pro,e de 'unctionare
0 dupa e'ectuarea de pro,elor- ID# comunica or% SCB re$ultatele
o,tinute
0 or% SCB pe ,a$a constatarilor proprii si re$ultatelor pro,elor e'ectuate de
ID#- comunica direct ID# repunerea 'unctie a instalatiei- prin
radio%rama sau tele'ono%rama inscrisa in condica portati&a a or% SCB
sau printr0un a&i$ scris
0 ID# inscrie in RRLISC- radio%rama- tele'ono%rama sau comunicarea
scrisa a or% SCB si trece la e'ectuarea comen$ilor cu instalatia
respecti&a
0 tele'ono%rama se transmite tele'onic sau prin reteaua de me%a'oane- cu
o,li%atia ca ea sa se 'aca direct intre or% SCB si ID# dispo$itor
0 comunicarea or% SCB de pe teren ca instalatia 'unctionea$a normal si se
reda in 'unctie- du,lata de posi,ilitatea punerii pe li,er a semnalului care
acopera parcursul in care intra maca$ul care a 'ost in reparatie- precum si
e*istenta pe aparatul de comanda a tuturor indicatiilor de control pre&a$ute
in instructia de manipulare a instalatiei pentru 'unctionarea normala a
instalatiei- da dreptul ID# de a e*ecuta comen$i in care intra
electromecanismele de maca$ la care s0a lucrat
18.2 1ompetente pri5ind scoaterea din =unctie a instalatiilor ".1.!.
16. Scoaterea din 'unctie totala sau partiala a instalatiilor SCB in ca$
de deranjamente- cu oca$ia lucrarilor de intretinere sau a modi'icarilor temporare care a'ectea$a
Planul Te+nic de E*ploatare al statiei se poate 'ace ast'el:
a. de catre Se'ul de statiei- respecti& de catre ID# in ca$ de deranjament- cand nu se mai
pot e*ecuta comen$i- partial sau total sau daca la re&i$ia sc+im,atoarelor de cale si instalatiilor
SCB se constata lipsuri sau de'ecte care periclitea$a si%uranta circulatiei
Circulatia se &a 'ace con'orm pre&ederilor din Instructia de manipulare a instalatiei
pentru ca$urile de deranjament
b. de catre or% SCB- in ca$uri accidentale cand se constata cu oca$ia re&i$iei sau a lucrarilor
de intretinere si reparare- de'ectiuni care periclitea$a si%uranta circulatiei
Scoaterea din 'unctie se 'ace prin inscrierea in RRLISC- cu preci$area de'ectiunilor
constatate
Circulatia se &a 'ace con'orm pre&ederilor din Instructia de manipulare a instalatiei
Dupa scoaterea din 'unctie- or% SCB este o,li%at sa ia imediat masurile pentru
resta,ilirea 'unctionarii instalatiilor
c. De catre or% SCB- plani'icat la cererea acestuia- cu apro,area or% competente- pentru
e*ecutarea lucrarilor de intretinere- reparare sau modi'icare a instalatiilor
17. Apro,area de scoatere din 'unctie plani'icata se da:
0 De ID# pentru lucrarile care e*ecuta in inter&alul li,er de circulatie
0 de operatiorul de la Re%ulatorul de circulatie sau a%entul care manipulea$a
instalatia dispecer- in toate ca$urile in care se pro&oaca intar$ieri de trenuri
dar nu se pro&oaca anulari sau modi'icari in mersul trenurilor de calatori si
mar'a
0 de conducerea re%ionalei de cai 'erate pe ra$a careia se produce scoaterea din
'unctie- in toate ca$urile cand se pro&oaca anulari sau modi'icari in mersul
trenurilor de orice 'el- cu e*ceptia trenurilor internationale pentru care se &a
cere in preala,il a&i$ul Directiei #iscare si Comercial
0 de conducerea Departamentului Cailor =erate la scoaterea din 'unctie a
instalatiilor CED de pe ma%istrale
18. In toate ca$urile- in apro,area de scoatere din 'unctie se &a preci$a
si modul de e*ecutare a circulatiei pe perioada cat timp instalatia este scoasa din 'unctie
In inscrierea care se 'ace in RRLISC- de or% SCB se &a preci$a detaliat modul de
e*ecutare a circulatiei pe perioada cat instalatia este scoasa din 'unctie- in con'ormitate cu
apro,area data
In ca$ul cand or% SCB- datorita unor lucrari tre,uie sa scoata din 'unctie instalatia de
si%uranta circulatiei- care necesita modi'icari in Planul Te+nic de E*ploatare a statiei sau cand
urmea$a sa lucre$e in alt mod decat cel pre&a$ut in Instructia de manipulare a instalatiei se
procedea$a ast'el:
0 Re%ionala C= intocmeste prescriptiile pri&ind conditiile in care se &a e*ecuta
circulatia trenurilor si mane&rarea &a%oanelor- sta,ilind si personalul
necesar- pe 'unctii- pentru asi%urarea circulatiei in perioada respecti&a
0 prescriptiile intocmite si apro,ate se &or trimite unitatilor interesate cu !;
$ile inainte de inceperea lucrarilor Se'ii unitatilor respecti&e sunt o,li%ati
sa instruiasca si sa e*amine$e personalul care &a e*ecuta ser&iciul in noile
conditii de lucru si sa ceara autori$area in 'unctie a personalului care isi
sc+im,a 'unctia Instruirea- e*aminarea si autori$area in noile 'unctii
tre,uie terminate cu cel putin cinci $ile inaintea punerii in aplicare a
prescriptiilor apro,ate
18.3 *nc?iderea liniilor si introducerea restrictiilor de 5itea
19. Inc+iderile pre&a$ute ale liniilor curente sau din statii- precum si
introducerea restrictiilor de &ite$a se 'ace in con'ormitate cu pre&ederile <INSTRUCTIEI
PENTRU RESTRICTII DE 2ITEDA SI INCCIDERI DE LINIE?
18.4 +asuri suplimentare ce trebuie luate de catre personalul "1! cu ocaia e9ecutarii
lucrarilor de intretinere, reparatii si modi=icari
20. Lucrarile de intretinere si reparatie a instalatiilor SCB tre,uie sa se
'aca de re%ula 'ara reducerea &ite$ei trenurilor- cu %arantarea si%urantei depline a circulatiei
Numai in ca$uri e*ceptionale la e*ecutarea lucrarilor de &olum mare si complicate din
punct de &edere al e*ecutarii lor- se admit intreruperi in circulatie si restrictii de &ite$a
Lucrarile tre,uie sa se e*ecute in inter&ale de circulatie- ast'el alese- incat sa re$ulte
a,ateri minime de la %ra'icul de circulatie a trenurilor
21. Lucrarile de modi'icare a sc+emelor electrice ale instalatiilor
SCB se 'ac numai dupa planuri puse de acord cu terenul- pe ,a$a de prescriptii apro,ate- pe
etape- cu e&identierea operatiilor care se e*cuta- cu inscrierea 'iecarei etape in RRLISC- si cu
e*ecutarea pro,elor de ,una 'unctionare dupa 'iecare etapa
E*ecutarea lucrarilor de modi'icare a sc+emelor electrice ale instalatiilor BLA-
inclusi& instalatiile de semnali$are automata a trecerilor de ni&el a'erente- se 'ac cu scoaterea din
'unctie a instalatiei BLA pe intre%ul inter&al
E*ecutarea lucrarilor de modi'icare a sc+emelor electrice ale celorlalte instalatii SCB se
'ace cu scoaterea din 'unctie a partilor de instalatie a'ectate
22. Daca- inca din timpul lucrarilor de intretinere si reparare se
constata ca instalatiile SCB nu reali$ea$a una sau mai multe conditii de si%uranta a carei
neindeplinire inter$ice darea sau mentinerea in 'unctie a instalatiilor SCB- personalul care a
constatat de'ectiunea este o,li%at sa scoata din 'unctie partea respecti&a a instalatiei si sa ia
imediat masuri de remediere
23. La scoaterea din 'unctie pe timp mai scurt a dispo$iti&elor de
mane&rare a maca$urilor- acele maca$uri se &or 'i*a prin carli%e (clesti) si dru%i de cone*iune-
sau prin eclisare- acolo unde se pot monta carli%e
Peste aceste maca$uri- &ite$a de circulatie a trenurilor si mane&ra se &a limita la cel mult
.; Em B ora- circulatia si mane&ra se &or e*ecuta cu semnalele pe G"PRIREG
La trecerea trenurilor peste maca$uri- personalul SCB raspun$ator &a supra&e%+ea
maca$urile in reparatie
Cand scoaterea din 'unctie se 'ace pe un timp mai lun%- maca$urile se descentrali$ea$a-
montandu0se dispo$iti&ele de mane&ra sau cand acestea lipsesc- se &or eclisa maca$urile de catre
or% L
Conditiile de primire si e*pediere a trenurilor se &or sta,ili de or% care au in competenta
apro,area scoaterii din 'unctie
24. La scoaterea din 'unctie a incuietorilor pentru controlul po$itiei
maca$urilor- circulatia trenurilor peste aceste maca$uri se &a 'ace cu re&i$uirea lor potri&it
dispo$itiilor din instructia de miscare- iar in ca$ul instalatiilor de asi%urare cu incuietori si ,loc
circulatia se &a 'ace si cu semnalele pe <"PRIRE?
25. Scoaterea din 'unctie a sa,otilor de deraiere se 'ace numai dupa au
'ost asi%urate &a%oanele contra 'u%irii
#odul de e'ectuare a mane&rei pe timpul scoaterii din 'unctie a sa,otilor de deraiere se
sta,ileste de catre or%anele care au in competenta apro,area scoaterii din 'unctie a acestora
26. La scoaterea din 'unctie a instalatiei BAT se in'iintea$a un post
de pa$a La scoaterea din 'unctie a instalatiei SAT se restrictionea$a circulatia 'ero&iara
in dreptul trecerii la ni&el- iar pe semnalul de a&erti$are rutier se montea$a un indicator rutiier
octo%onal ST"P asi%urat cu lacat
27. In ca$ul scoaterii partiale sau totale din 'unctie a aparatului de
comanda sau a aparatului de mane&ra pentru o durata mai scurta de timp- primirea si e*pedierea
trenurilor pentru care nu se poate e*ecuta comanda prin ,loc in conditiile pre&a$ute in pro%ramul
de$a&orare a instalatiilor- acestea e'ectuandu0se in conditiile sta,ilite de catre or% SCB care
e'ectuea$a lucrarea inscrisa in RRLISC- si cu semnalele pe G"PRIREG
28. Se inter$ice in mod cate%oric punerea pe GLIBERG a semnalelor din
alta parte decat numai de la ,utoanele de actionare
29. La e*ecutarea lucrarilor de intretinere si reparare- cand se
demontea$a piese sau le%aturi electrice care reali$ea$a dependente impuse prin pro%ramul de
in$a&orare al instalatiei SCB sau cand prin natura lucrarilor numai este %arantata deplin
si%uranta circulatiei- instalatia se scoate temporar din 'unctie- partial sau total- dupa ca$
CAP !@ #ASURI "R3ANIDAT"RICE NECESARE PENTRU ASI3URAREA
CIRCULATIEI LA TRECERILE LA NI2EL CU BARIERE AUT"#ATE =ARA PADIT"RI
DE BARIERA PE TI#PUL UN"R DE=ECTIUNI 3RA2E
1. Pre$entele masuri or%ani$atorice- din actul nr 78B!.1B@6 al RC=
Craio&a- completea$a conditiile de si%uranta- reali$ate automat prin instalatie si sunt intocmite pe
,a$a Documentului CTE nr 17. B .9!.!@>8 si a te*tului de'initi&- re$ultat in urma
e*perimentarii si apro,at de Conducerea #TTc prin Nota nr 17B79!B!@@6 a Departamentului C=
A Directia Linii si Instalatii din .;;7!@9;- semnata de Conducerea DLI- D#S- DIN si RSC
2. Sunt considerate de'ectiuni %ra&e:
2.1. Imposi,ilitatea actionarii instalatiei BAT de la statie- 'ie pentru inc+idere-
'ie pentru desc+idere
2.2. Ruperea sau talonarea cel putin a unei cumpene de ,ariera
2.3. De'ectarea am,elor ,ecuri de la un semnal rutier
2.4. De'ectarea ,ecului de la un semnal de a&arie
Aceste de'ectiuni sunt semnali$ate pe luminosc+ema aparatului de comanda din statia care
telecomanda instalatia BAT- con'orm pre&ederilor din instructia de manipulare a instalatiilor
BAT
3. In ca$ul cand ,ariera automata din incinta statiilor sau linie
curenta ramane de'ecta- 'ie in po$itie desc+isa- 'ie inc+isa (si nu poate 'i actionata de la aparatul
de comanda din statie)- precum si in ca$ul cand cumpana ,arierei este rupta sau talonata (rotita
'ata de po$itia ei normala )- ID# (dupa ce a 'ost sesi$at- prin semnali$arile de pe aparatul de
comanda- din ,iroul de miscare- sau prin alte mijloace- asupra de'ectiunii)- &a a&i$a imediat
personalul de locomoti&a prin ordin de circulatie- in care se &a mentiona ca ,ariera automata este
de'ecta si 'ara pa$a- procedand con'orm pre&ederilor corespun$atoare din Instructia de miscare
In aceleasi mod &a proceda si in ca$ul arderii am,elor ,ecuri de la 'iecare semnal
rutier si arderii ,ecurilor de la semnalele de a&arie
4. De'ectiunile de mai sus- precum si orice alte de'ectiuni sau
'unctionari necorespun$atoare ale instalatiei se inscriu in RRLISC- a&i$andu0se imediat pers
SCB pentru remediere- precum si Se'ul de Statie
5. In &ederea e&itarii accidentelor si reducerii intar$ierilor de trenuri-
pana la remedierea de'ectiunilor BAT de catre pers SCB- Di&i$ia Tra'ic si Di&i$ia In'rastructura
&or asi%ura a%enti autori$ati #- respecti& L ('ara a se norma personalul suplimentar si 'ara a se
a'ecta si%uranta circulatiei) care &a participa la circulatia trenurilor pe timpul de'ectiunilor %ra&e
de la instalatia BAT care 'unctionea$a 'ara pa$a din incinta statiei respecti&e si din linie curenta-
procedandu0se ast'el:
a. Pentru instalatiile din incinta statiei respecti&e- ID#- respecti& ID#
dispo$itor de ,loc sau operatorul de pe sectia dispecer &a trimite la ,ariera a%entul
autori$at #- trecut in PLANUL TECNIC DE E4PL"ATARE al statiei- care &a
participa la circulatia trenurilor pana la remedierea de'ectiunilor con'orm
pre&ederilor din Instructia de miscare
b. Pentru instalatiile BAT din linie curenta- ID#- respecti& ID# dispo$itor de
,loc- &a a&i$a pic+erul Districtului L- se'ul de ec+ipa sau alt pers L e*istent in
statie pentru a trimite la ,ariera un a%ent autori$at L- care &a participa la circulatia
trenurilor- con'orm re%lementarilor pre&a$ute in Re%ulamentului pentru circulatia
trenurilor si mane&ra &e+iculelor 'ero&iare nr ;;6 si Instructia nr 1.!
c. Deser&irea (comanda- con'irmarea- etc) se &a 'ace in conditiile sta,ilite pentru
,arierele mecanice prin mane&rarea ,arierei de mana ra,ata,ila in plan ori$ontal
6. La 'iecare ,ariera automata din incinta statiei respecti&e sau din
linie curenta- sectiile L &or monta ,ariere mecanice- ra,ata,ile in plan ori$ontal- pre&a$ute cu
dispo$iti& de incuiere pentru a se impiedica 'olosirea ,arierelor de catre persoane straine sau a 'i
deplasate din po$itia normala de 'actori e*terni (&ant- etc)
7. Trecerile la ni&el &or 'i dotate cu tele'on de catre Dona de
telecomunicatii In ca$ul in care nu e*ista canton sau ca,ina la TN- tele'onul se &a monta intr0o
coloana de mane&ra montata la TN de Sectia CT- pre&a$uta cu dispo$iti& de incuiere
8. Pentru asi%urarea securitatii aparatajului din cantoanele sau
ca,inele de la TN acolo unde e*ista- Sectiile L &or sta,ili masuri corespun$atoare- ca de
e*emplu completarea %eamurilor si e&entual usilor cu %ratii de 'ier
9. Pupitrul de comanda locala a instalatiilor BAT se &a scoate din
'unctie electric- ast'el incat sa nu poata 'i actionat de persoane straine In ca$ul cand la TN nu
e*ista canton sau ca,ina- pupitrul de comanda se &a monta intr0o coloana de mane&ra ce se
montea$a la TN de catre Sectia CT Conectarea pupitrului de comanda locala a instalatiei BAT
se &a putea 'ace numai de personalul autori$at dupa un consimtamant scris sau dat prin
tele'ono%rama de catre ID# dispo$itor din statia care telecomanda instalatia BAT si numai pe
timpul pro,elor si &eri'icarilor instalatiei BAT
10. Inscrierile dispo$itiilor date de ID# si con'irmarea primirii
acestora se &a 'ace intr0o condica constituita special pentru TN
11. Condica TN- c+eia dispo$iti&ului de incuiere a ,arierelor
mecanice- c+eia cantonului sau ca,inei (acolo unde e*ista)- precum si c+eile coloanelor de
mane&ra in care este montat pupitrul si tele'onul- se &or pastra in ,iroul de miscare al statiei care
telecomanda instalatia BAT
12. Preluarea si incetarea ser&iciului la TN se &a 'ace prin dispo$itie
scrisa data de catre ID# al statiei care telecomanda instalatia BAT- care se &a inre%istra in
Condica cantonului- dupa sosirea acestuia la TN Pentru TN din linie curenta- dispo$itia scrisa
&a 'i inre%istrata si de ID# din statia &ecina cu TN- in Re%istrul de comen$i
13. Circulatia peste TN din momentul producerii de'ectiunii %ra&e si
pana la preluarea ser&iciului de catre a%entul autori$at se &a 'ace con'orm re%lementarilor din
Instructia de miscare si Instructia de manipulare a instalatiei BAT si a prescriptiilor de e*ploatare
a instalatiei BAT
14. Di&i$ia Tra'ic si In'rastructura &or intocmi re%lementari concrete
pentru 'iecare TN care 'unctionea$a 'ara pa$a- pri&ind modul de e*ecutare a ser&iciului de catre
a%entul autori$at # pentru TN din incinta statiilor- respecti& de catre a%entul L pentru TN din
linie curenta- pana la remedierea de'ectiunilor de catre pers SCB si care se &or apro,a de
Conducerea Re%ionalei
Aceste re%lementari &or cuprinse in planurile te+nice de e*ploatare al
statiilor si se &or a'ita si in ca,ina sau cantonul trecerii la ni&el In ca$ul cand numai e*ista
ca,ina sau canton la TN- aceste re%lementari se &or ane*a la Condica TN ce se pastrea$a in
,iroul de miscare
15. Pentru deranjamentele de la ,arierele din linie curenta- pers SCB
imediat ce ajuns la locul deranjamentului (,ariera de'ecta) &a lua le%atura cu ID# de ser&iciu
din am,ele statii prin tele'onul de canton sau de la coloana de mane&ra- circuit BLA- radio- retea
de di'u$oare si &a sta,ili conditiile de lucru care &or 'i trecute in condica portati&a ce se pre&ede
in 'iecare dulap BAT In mod o,li%atoriu se &a mentiona in Condica portati&a ca pro,ele de
'unctionare se &or e*ecuta in perioade li,ere de circulatie comunicate de catre ID# din am,ele
statii
In ca$ul cand pers SCB ajun%e la ,ariera de'ecta din linie curenta inaintea
a%entului autori$at- &a lua si primele masuri ce se impun pentru si%uranta circulatiei
Darea in 'unctie a ,arierei din linie curenta- dupa remedierea de'ectiunii-
se 'ace prin inscrierea in Condica portati&a- dupa care se &a transmite prin tele'on- radio- retea de
di'u$oare sau a&i$ scris- ID# din statiile &ecine
In acelasi mod se &a proceda si in ca$ul e'ectuarii lucrarilor de intretinere
si re&i$ie a ,arierelor automate din linie curenta 'ara pa$a
16. Pentru deranjamentele de la ,arierele din incinta statiei- pers SCB
se &a con'orma pre&ederilor din Instructia nr 16! 0 Cap> G#ASURI DE SI3URANTA LA
E4ECUTAREA LUCRARIL"R DE INTRETINERE SI REPARATIIG- precum si Instructiei de
miscare
17. Intre% personalul de C= care o,ser&a ruperea sau talonarea
acesteia- tre,uie sa incunostiinte$e imediat ID#- direct- tele'onic sau prin radio despre aceasta
de'ectiune
In statiile intermediare si +altele de miscare unde nu e*ista pers SCB in
permanenta (tura)- ID# la intrarea in ser&iciu- odata cu &eri'icarea instalatiilor con'orm
Instructiei de miscare- &a &eri'ica si starea ,arierei automate
Pentru ,arierele din linie curenta- instalatia &a 'i re&i$uita $ilnic- din punct
de &edere al inte%ritatii elementelor componente de catre re&i$orul de cale din ra$a respecti&a
18. Cu oca$ia re&i$iilor ce se e'ectuea$a de catre ID#- respecti&
re&i$orul de cale- la ,arierele automate se &or &eri'ica:
0 starea de inte%ritate a semnalelor rutiere si de a&arie (inclusi& daca nu sunt
lentile e*terioare sparte)
0 daca cumpana ,arierei nu este rupta sau talonata
0 daca dulapurile de la ,ariera si puturile de ,aterii sunt inc+ise si au
plum,urile completate
0 daca semicumpenele ,arierelor mecanice sunt in ,una stare si asi%urate
0 daca cantoanele- ca,inele si coloanele de mane&ra in care este montat
aparatajul (pupitrul de comanda- tele'onul- etc) sunt inc+ise si nu sunt
&iolate de rau'acatori
19. Dona de telecomunicatii &a asi%ura ,una 'unctionare a tele'oanelor
de la canton- ca,inele de mane&ra si dulapurile de la ,arierele automate- plani'icand re&i$ii
con'orm Instructiei nr 16;
Pre$entele masuri or%ani$atorice au 'ost di'u$ate statiilor C=- districtelor L- SCB- TTR- sectiilor
CT- L- I=TE- pe a caror ra$a de acti&itate 'unctionea$a instalatii BAT 'ara pa$a- depourilor C=-
RC#- Di&i$ia Tra'ic- Ins'rastructura- Ser&iciul CCT=
CAP .; PLU#BURILE DE C"NTR"L LA INSTALATIILE SCB CARE SE 2ERI=ICA DE
PERS DE #ISCARE LA INTRAREA IN SER2ICIU:
') L' )8&)(%"(:
20. Plum,urile de la ,olturile ,arelor de tractiune si control ale
electromecanismului de maca$B sa,ot
21. Plum,ul de la contactul cutit si de la capacul electromecanismului
de maca$B sa,ot
*) L' 2"9&3+ !)#&('+:
1. Plum,urile de la ,utoanele semnalelor de c+emare
2. Plum,urile de la capacele aparatului de comanda
3. Plum,urile de la mani&elele de mane&rare manuala a
electromecanismelor de maca$Bsa,ot si de la clestii de 'i*are
4. Plum,ul de la usa salii cu relee
5. Plum,ul de la c+eia usii salii cu relee
6. Plum,urile de la ,utoanele de despiedicare arti'iciala a
parcursurilor (sectiuni i$olate)
7. Plum,urile de la ,utoanele de anulare a sectiunilor i$olate a
maca$urilor
8. Plum,ul de la ,utonul intrerupere sonerie a&arie redresori
9. Plum,ul de la ,uton sonerie talonare
10. Plum,urile de la usa si c+eia salii cu ,aterii de acumulatori
11. Plum,urile de la ,utoanele instalatiei BLA (BE- BP- BA2)
12. Plum,urile de ,utoanele instalatiei BAT (BDB- BA=- BIS)
20.1 0lumburile de control la instalatiile "1! care pot =i rupte de pers. de miscare
Con'orm pre&ederilor Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra &e+iculelor
'ero&iare nr ;;6 - urmatoarele plum,uri pot 'i rupte de pers de miscare:
') L' )8&)(%"(:
1. Plum,ul de la contactul cutit al electromecanismului de
maca$Bsa,ot pentru introducerea mani&elei de mane&rare manuala a electromecanismului
*) L' 2"9&3+ !)#&('+:
1. Plum,urile de control de la ,utoanele semnalelor de c+emare
2. Plum,urile de la mani&ela de mane&rare manuala a
electromecanismelor de maca$Bsa,ot si de la clestii de 'i*are
3. Plum,urile ,utoanelor de des$a&orare arti'iciala a parcursurilor
(sectiuni i$olate)
4. Plum,urile ,utoanelor de anulare a sectiunilor i$olate de
maca$uri
5. Plum,ul de la ,utonul intrerupere sonerie a&arie redresori
6. Plum,ul de la ,utonul soneriei de talonare
7. Plum,urile de la usa si c+eia salii cu relee- respecti& de la usa
salii de ,aterii de acumulatoare se rup numai in ca$uri e*ceptionale (incendii- deranjamente la
sursa de alimentare- 'orta majora)
8. Plum,urile ,utoanelor instalatiei BLA (BE- BP- BA2)
9. Plum,urile de ,utoanele instalatiei BAT (BDB- BA=- BIS)
Conditiile in care pot 'i rupte plum,urile de control de mai sus sunt mentionate pre$enta
instructie
CAP .! DISP"DITII SUPLI#ENTARE PRI2IND SI3URANTA CIRCULATIEI
#anipularea instalatiilor CED+BLA nu este permisa decat pers autori$at in acest scop
Pers # este o,li%at sa respecte intocmai Instructia de manipulare a instalatiilor CED
Pentru ,una 'unctionare a instalatiilor tre,uie respectate urmatoarele re%uli:
1. Pers insarcinat cu manipularea instalatiilor CED+BLA este
o,li%at sa le intretina in per'ecta stare de curatenie Sc+im,atoarelor de cale li se &a asi%ura o
'unctionare corecta si 'ara intrerupere- prin intretinerea lor in stare de curatenie- iluminare si
un%ere a pieselor componente
2. Inainte de luarea ser&iciului in primire- pers # este o,li%at sa
&eri'ice ,una 'unctionare a instalatiilor- e'ectuand re&i$ia sc+im,atorilor de cale si a instalatiilor
CED- in con'ormitate cu pre&ederile Re%ulamentului pentru circulatia trenurilor si mane&ra
&e+iculelor 'ero&iare nr ;;6
3. Se inter$ice manipularea instalatiilor CED in alte scopuri- decat
cele pre&a$ute in Instructia de manipulare
4. Este inter$isa manipularea instalatiilor SCB destinate e'ectuarii
circulatiei si e*ecutarea mane&relor- de alt pers- decat pers # de ser&iciu autori$at in acest
scop
5. Aparatele CED &or 'i inc+ise si plum,uite- ruperea plum,urilor si
desc+iderea acestora- 'iind permisa doar pers SCB autori$at in acest scop- dupa inscrierea- in
preala,il- in RRLISC
6. Pers # tre,uie sa urmareasca cu deose,ita atentie 'unctionarea
instalatiilor CED- orice anomalie sau de'icienta o,ser&ata in manipulare sau 'unctionare- c+iar
daca s0ar inlatura de la sine- &a 'i consemnata in RRLISC si &a 'i a&i$at imediat pers SCB
pentru remediere
7. Este inter$isa e'ectuarea unor lucrari de &eri'icare- reparatii sau
inlocuiri de piese la instalatii- 'ara consemnarea in preala,il in RRLISC si luarea la
cunostinta- su, semnatura- a ID# de ser&iciu
8. Pro,ele de ,una 'unctionare a instalatiilor se &or e'ectua de catre
pers SCB cu acordul ID#
9. #anipularea instalatiilor se &a e*ecuta cu deose,ita atentie- 'ara
'ortari- ,ruscari- lo&iri sau socuri- in ritm normal- 'ara %ra,a
10. In ca$ul atacarii 'alse a unuia sau a mai multor maca$e din statie-
&a 'i a&i$at in cel mai scurt timp pers de intretinere a caii si pers SCB- 'iind inter$isa
manipularea maca$elor- pana cand nu au 'ost &eri'icate de pers de specialitate L si SCB- in
pre$enta Se'ului de unitate
11. In ca$ul atacarii 'alse a unui maca$- con&oiul an%ajat in trecere
peste acest maca$ &a 'i lasat sa treaca complet Se permite oprirea &e+iculelor peste maca$ul
atacat 'als- numai daca prin aceasta s0ar e&ita un e&eniment
12. In ca$ul arderii ,ecurilor de la indicatorii de pe aparatul de
comanda- instalatia 'unctionea$a normal In aceasta situatie ID# a&i$ea$a imediat pers SCB
pentru inlocuirea acestora
13. "rice deranjament la instalatiile SCB sau ruperea unui plum, de
control se &a consemna in RRLISC cu numar de ordine- data- ora si numele pers SCB
a&i$at
14. Pers # este o,li%at sa supra&e%+e$e starea de li,er a sectiunilor
i$olate semnali$ata de indicatorii de pe pupitrele CED- iar la parcur%erea acestora de catre tren-
sa urmareasca ocuparea si eli,erarea lor- 'apt semnali$at prin
iluminarea corespun$atoare a indicatorilor respecti&i
15. Pentru orice de'ectiune la sectiunile i$olate se &a a&i$a pers SCB
si L pentru remediere- consemnand in RRLISC aceasta cu numar de ordine- ora si numele
celor a&i$ati
16. ID# este o,li%at sa cunoasca- pe toata perioada des'asurarii
ser&iciului- starea de li,er sau ocupat a liniilor din statie si sa &eri'ice in permanenta
corectitudinea indicatiilor in raport cu situatia de pe teren
17. In urma lucrarilor ce se e*ecuta la electromecanisme de maca$ cu
de$le%ari de 'ire- ,are de cone*iune si control- demontari de piese si inlocuire de aparataj- se &or
e'ectua o,li%atoriu pro,e de 'unctionare si concordanta Cand lucrarile sus mentionate se e*ecuta
de un sin%ur or% SCB a'lat pe teren- pro,ele de 'unctionare si concordanta se e'ectuea$a intre
acesta si ID# de ser&iciu la pupitru In acest ca$ ID# de ser&iciu mane&rea$a maca$ul pe
una din po$itii- iar dupa o,tinerea controlului pe luminosc+ema comunica aceasta pers SCB de
pe teren PersSCB de pe teren solicita e'ectuarea pro,elor de concordanta- ID# care apasa
BEST4 sau BEST5- urmarind unde da acces maca$ul respecti&- comunica pers SCB po$itia
maca$ului cu 'ormula: maca$ul nr KK da acces catre maca$ul nr K sau la linia de %arare nr
KK
ID# mane&rea$a maca$ul pe cealalta po$itie- procedand in acelasi mod Pers
SCB de pe teren con'irma sau nu po$itia corecta a maca$ului cu aceeasi 'ormula de mai sus
Numai dupa e'ectuarea acestor pro,e si con&in%erea de catre cei care le0au e*ecutat ca totul este
in re%ula- se trece la darea in 'unctie a electromecanismului de maca$ la care s0a lucrat prin
consemnarea in RRLISC a terminarii lucrarilor si pro,elor de 'unctionare si concordanta
e'ectuate
In ca$ul maca$urilor conju%ate pro,ele de concordanta se &or e'ectua pentru 'iecare maca$ in
parte
18. Se inter$ice e'ectuarea lucrarilor de intretinere- inter&entie-
modi'icare- reparatii- &eri'icare si inlocuire la instalatiile SCB- precum si altor lucrari care ar
pro&oca scoaterea lor din 'unctie 'ara inscrierea in RRLISC si incu&intarea ID#- prin
semnatura de luare la cunostinta si consemnarea orei de apro,are a inceperii lucrarilor si
terminarea acestora
19. Daca se solicita e*ecutarea de lucrari la linii- instalatii EL=- TTR
sau alte lucrari in incinta statiei sau linie curenta care a'ectea$a 'unctionarea instalatiilor SCB-
ID# nu &a apro,a e*ecutarea acestor lucrari 'ara luare la cunostiinta- su, semnatura in
RRLISC de catre pers SCB pentru supra&e%+ere- mentinere sau aducere a instalatiei SCB
in stare de 'unctionare
20. ID# are o,li%atia ca in timpul ser&iciului sa supra&e%+e$e in
permanenta 'unctionarea instalatiilor CED si BLA- sa nu permita nici unei persoane ( inclusi&
pers SCB ) sa manipule$e instalatia si sa e*ecute pro,e la cererea persSCB cu oca$ia re&i$iei
sau inter&entiei la deranjamente
La solicitarea pers SCB- pentru e'ectuarea de pro,e sau pentru readucerea in stare
normala a instalatiei- dupa e'ectuarea anumitor pro,e- ID# poate rupe urmatoarele plum,uri:
0 Plum,urile de control de la ,utoanele semnalelor de c+emare
0 Plum,urile ,utoanelor de des$a&orare arti'iciala a parcursurilor (sectiuni
i$olate)
0 Plum,urile ,utoanelor de anulare a sectiunilor i$olate de maca$uri
0 Plum,ul de la ,utonul intrerupere sonerie a&arie redresori
0 Plum,ul de la ,utonul soneriei de talonare
0 Plum,urile de la ,utoanele a'erente instalatiei BLA (BP- BE- BA2)
0 Plum,urile de la ,utoanele a'erente instalatiei BAT (BDB-BA=- BIS)
0 Plum,urile de la ,utoanele a'erente instalatiei C#
21. ID# nu &a inter&eni in 'unctionarea instalatiei CED si a
semnali$arilor optice de pe aparatul de comanda- prin demontarea elementelor ce compun 'ata
aparatului inclusi& a ,utoanelor si a ,ecurilor de la indicatorii luminosi
22. Pentru inte%ritatea plum,urilor pre&a$ute in pre$enta Instructie de
manipulare raspunde pers # de ser&iciu care utili$ea$a aceste instalatii
23. Ruperea plum,urilor de catre pers # se 'ace in ca$urile si in
conditiile pre&a$ute de pre$enta Instructie de manipulare- cu a&i$area imediata a pers SCB- dupa
care se &a aplica plum,ul statiei- cu consemnarea acestora- in preala,il- in RRLISC
24. Pe timp ne'a&ora,il: in%+et- polei- ninsoare a,undenta- &iscol sau
alte ca$uri de 'orta majora- cand ID# constata ca maca$urile nu se pot mane&ra- nu le &a
manipula decat dupa indepartarea cau$elor care impiedica mane&rarea
25. Daca pers # o,ser&a persoane care nu au atri,utii de intretinere
si reparare a instalatiilor SCB care deteriorea$a sau sustra% parti componente ale acestor
instalatii- &a a&i$a imediat politia T= si pers SCB
26. Insusirea pre&ederilor pre$entei instructii de manipulare este
o,li%atorie pentru tot personalul autori$at la manipularea instalatiei CR1 pe sectii cu dependenta
tip BLA
27. Daca di'erite aspecte ale aceleiasi pro,leme sunt pre$entate in
para%ra'e di'erite- ele tre,uie intelese si aplicate in totalitatea lor
28. "rice modi'icare- completare sau dero%are la pre$enta instructie- se
&a e'ectua numai cu apro,area Re%ionalei C= Craio&a