Sunteți pe pagina 1din 10

DIVIZIUNEA CELULAR

Ciclul celular sau ciclul de diviziune celular = seria de evenimente care au


loc n celul i care conduc la diviziunea i replicarea ei (= dublarea prin copiere
dup o form preexistent). Prin diviziune celular celula printe se mparte n
celule-fiice.
Ciclul celular este un proces vital, prin care:
- dintr-o sinur celul-ou fertilizat se dezvolt un oranism matur = se asiur
continuitatea reprezenta ilor unei specii!
- se adiur cre terea i dezvoltarea unui oranism!
- se asiur repararea esuturilor afectate, iar prul, pielea, celule sanuine i
unele orane interne sunt renoite!
- se asiur men inerea enomului oriinal al celulei.
"omentul declan#rii diviziunilor este determinat de anumi$i factori:
- factori stimulatori: temperatur, %ran, substan$e activatoare, starea de sntate
a celulelor!
- factori in%ibatori: lumina, radia$iile, friul #i unele substan$e c%imice in%ibatoare,
care bloc%eaz sinteza de &'(.
Ciclul celular al eucariotelor se compune din:
- interfaz!
- carioc%inez (= diviziune nucleului)!
- citoc%inez (= diviziunea citoplasmei, oranitelor celulare i a membranei
celulare).
'up particularit$ile de desf#urare #i celulele care rezult n urma diviziunii,
exist dou modalit i de carioc%inez:
- mitoza prezent numai n celulele somatice = procesul de diviziune celular prin
care celula-mam se divide n dou celule-fiice identice din punct de vedere
enetic ) cromozomii din nucleul celulei-mame se mpart n dou seturi indentice
n nucleii celulelor-fiice.
- meioza prezent numai n celulele sexuale = procesul de diviziune celular prin
care celula-mam se divide n patru celule-fiice ) acestea au ns numai *umtate
din numrul de cromozomi ai celulei-mam.
MITOZA
+ste un proces complex i extrem de bine oranizat = secven a evenimentelor
se mparte n faze ) un set de activit i nu poate s nceap nainte de completarea
setului precedent.
"itoza i citoc%ineza definesc mpreun faza M a ciclului mitotic.
+le reprezint circa ,-. din ciclul celular.
INTERFAZA
+ste perioada necesar celulei pentru a acumula substan ele nutritive care vor
fi folosite n diviziune.
'urata ei i a fiecreia dintre etapele ei variaz n func ie de tipul celulei ) cele
mai multe celule petrec n interfaz circa /- de ore, adic aproximativ 0-. din timpul
total al diviziunii celulare.
+a ncepe imediat dup sf1r itul unui ciclu celular i se desf oar n trei
etape:
- faza G
1
= numit i faza de cre tere, dureaz de la faza " precedent p1n la
nceputul sintezei &'( ) la o celul uman cu diviziune rapid (la fiecare /2 de
ore) aceast faz dureaz 0 ore, iar dac nu urmeaz diviziunea, celula rm1ne
n aceast faz:
o se sintetizeaz diverse enzime, n special cele necesare pentru replicarea
&'(!
o se sintetizeaz oranite celulare noi i cre te volumul citoplasmei!
o are loc procesul de replicare semiconservativ a &'( = molecula de
&'( se separ n cele dou lan uri (= catene) componente ) fiecare
caten va forma n faza urmtoare o nou caten complementar, astfel
nc1t dintr-o molecul de &'( s rezulte dou molecule identice.
- faza S = ncepe odat cu startul sintezei &'( (= dublarea &'( celular) i se
termin atunci c1nd to i cromozomii s-au replicat ) fiecare cromozom are dou
cromatide-surori. Prin acest proces se dubleaz cantitatea de &'( din celul,
de i ploidia celulei (= multiplul numrului cromozomilor de baz din celul ) la om
este /) rm1ne aceea i.
- faza G
2
= dureaz p1n la nceputul mitozei i se caracterizeaz prin producerea
de microtubuli.
Faza G

(faza de odi%n) = este caracteristic numai celulelor inactive sau


mbtr1nite. Celulele neproliferative (= care nu se nmul esc) trec din starea G
1
n
starea G
0
(= inactiv) i pot rm1ne a a perioade luni de timp sau c%iar nedefinit,
a a cum e cazul neuronilor. +ste o caracteristic comun a celulelor nalt
diferen iate. 3mbtr1nirea celulare este starea care apare ca rspuns la alterarea sau
deradarea &'(, care ar face proeniturile neviabile ) este adesea o alternativ
bioc%imic la autodistruerea lor prin apoptoz.
Faza M
+ste relativ scurt i const n carioc%inez (= diviziunea nucleului).
+a a fost mpr it n mai multe faze secven iale distincte, numite:
- profaz!
- metafaz!
- anafaz!
- telofaz.
Profaza = etapa n care cromatina se condenseaz n cromozom:
- materialul enetic a fost duplicat n faza precedent = exist dou copii
identice ale fiecrui cromozom, numite cromatide-surori i ata ate una de
cealalt printr-un element de &'( prezent n fiecare cromozom i numit
centromer!
- centrozomul se replic independent, iar cei doi centrozomi rezulta i sunt
mpin i la extremit i opuse ale celulei!
- la sf1r itul profazei, membrana nuclear se rupe, iar microtubulii din
centrozomi ncep s se oranizeze sub forma fusului de diviziune i s
captureze cromozomii.
Metafaza = etapa n care cromozomii se aliniaz n mi*locul celulei, nainte de a fi
separa i n cele dou celule-fiice:
- microtubulii sunt ata a i de cromozomi, iar centromerii cromozomilor se dispun
pe linia ecuatorial a celulei (= placa ecuatorial sau metafazic)(ecuator =
linia imainar care este la distan eal de polii celulei, adic de
centrozomi)!
- cromozomii sunt dispu i ntr-un sinur plan perpendicular pe axa lonitudinal
a fusului de diviziune!
- faza urmtoare nu se declan eaz nainte ca to i cromozomii s fie ata a i i
alinia i pe fusul de diviziune.
Aafaza = etapa n care cromozomii se separ i cromatidele mireaz spre polii
opu i ai celulei, adic ai fusului de diviziune.
- n prima etap, cromatidele-surori se separ la nivelul centromerului!
- n etapa urmtoare se realizeaz deplasarea lor prin scurtarea microtubulilor
din fusul de diviziune!
- n final, la fiecare pol al celulei exist un centrozom cu un set de cromatide.
Te!ofaza = etap n care evenimentele din profaz se petrec n sens invers:
) n celul exist dou structuri nucleare-fiice i se dezvolt c1te o membran
nuclear pentru fiecare dintre ele!
) membrana nuclear se formeaz din resturile membranei nucleare a celulei-
mam!
) pe msur ce se dezvolt membrana nuclear n *urul fiecrei perec%i de
cromatide reapar i nucleolii.
Prezentarea sc%ematic a mitozei
- 4: 4nterfaza
- 44: Profaza
- 444: Prometafaza
- 45: "etafaza
- 5 i 54: &nafaza
- 544: 6elofaza
- 5444: Citoc%ineza
Citoc!ineza = nu este o faz a mitozei, dar este evenimentul care urmeaz direct
mitozei. +a poate s apar n acela i timp cu reconstruc ia membranei nucleare sau
poate s fie un proces distinct i n timpul ei citoplasma i oranitele celulare sunt
divizate n cele dou celule-fiice.
7a sf1r itul mitozei, fiecare dintre celulele-fiice are o copie complet a
enomului prin ilor si celulari.
MEIOZA
&pare numai n cadrul reproducerii sexuale = celulele erminale continu ciclul
de via , n timp ce restul celulelor (celulele somatice) func ioneaz n interiorul
oranismului i mor mpreun cu acesta.
3n timpul meiozei, din enomul unei celule erminale diploide rezult patru
celule %aploide = fiecare dintre acestea con ine un set complet de cromozomi )
*umtate din con inutul enetic al celulei oriinale.
3n urma mitozei rezult "ame ii = celule care nu se pot divide dec1t n urma
fertilizrii.
Game ii (= celulele sexuale) sunt celule diferen iate din punct de vedere
sexual ) exis, astfel, ame i masculini i ame i feminini:
- ametul feminin = ovul sau oosfer = este imobil!
- ametul masculin = spermatozoid este mobil.
'urata de via a ame ilor este foarte scurt. ansa lor existen ial este
fecunda ia , adic fuziunea a doi ame i de sex diferit pentru a forma o nou celul
ou diploid (= zi"ot)! dac nu au aceast ans ame ii mor.
"eioza i fertilizarea constituie sexualitatea celular i enereaz n popula ie
indivizi distinc i.
8eamintim urmtoarele no iuni:
- alel = o secven de &'( de pe o anumit en:
o fiecare en are alele diferite!
o uneori alele diferite pot s determine trsturi diferite (cum este culoarea), iar
alteori pot s aib acela i rezultat!
o oranismele diploide au c1te o copie a fiecrei ene i a fiecrei alele pe
fiecare dintre cei doi cromozomi omoloi (= perec%e).
- cromatid = una (oricare) dintre cele dou copii ale &'( unite la nivelul
centromerului pentru a forma un cromozom ) cu alte cuvinte este o *umtate a
unui cromozom replicat:
o numele de cromatid se folose te at1t timp c1t sunt unite la nivelul
centromerului!
o atunci c1nd se separ se numesc cromatide-surori.
'e i meioza folose te multe mecanisme bioc%imice similare mitozei, este un
proces ntr-o sinur direc ie = nu se poate vorbi de un ciclu celular, ca n cazul
mitozei.
Eta"e!e "re#$t%toare sunt identice cu cele din interfaza mitozei.
Me%oza se realizeaz n dou etape:
- etapa 4 (= diviziunea reduc ional ) = separarea perec%ilor de cromozomi
omoloi dintr-o celul diploid (la om = 29) n dou celule, fiecare cromozom
av1nd c1te dou cromatide-surori ) fiecare celul-fiic este %aploid, adic
are c1te un set complet de cromozomi (la om = /:)!
- etapa 44 (= diviziunea ecua ional ) = decuplarea cromatidelor-surori i
separarea cromatidelor individuale n dou celule-fiice %aploide ) fiecare
dintre cele dou celule care au rezultat dup prima etap se mparte n c1te
dou celule = total patru celule-fiice %aploide.
Profaza I = sc%imburi de &'( ntre cromozomii omoloi ) este sursa diversit ii
enetice:
- prin recombinare omolo = sc%imb aleator de semente de informa ie enetic
ntre cromatide care nu sunt surori de pe cromozomi omoloi!
- prin crossover cromozomial = sc%imb reciproc de semente ntre perec%ile de
cromozomi omoloi.
Cromozomii perec%i i replica i se numesc cromozomi bivalen i sau tetrade =
fiecare cromozom omolo este format din dou cromatide-surori ) sunt doi
cromozomi i patru cromatide-surori, fiecare cromozom fiind de la unul dintre prin i.
;imilar mitozei = centrozomii se divid, iar dup dezinterarea membranei
celulare mireaz spre polii celulei i oranizeaz microtubulii sub forma fusului de
diviziune.
Metafaza I = perec%ile omoloe se plaseaz pe placa ecuatorial, care intersecteaz
fusul de diviziune.
Aafaza I = cromozomii omoloi se separ, sunt mpin i spre polii opu i i formeaz
dou seturi %aploide ) fiecare cromozom con ine o perec%e de cromatide-surori.
Te!ofaza I = diviziunea meiotic se termin definitiv atunci c1nd cromozomii a*un la
poli ) fiecare celul-fiic are acum *umtate din numrul de cromozomi ini ial, dar
fiecare cromozom este format dintr-o perec%e de cromatide:
- fusul de diviziune dispare!
- se formeaz o nou membran nuclear n *urul fiecrui set %aploid de
cromozomi ) cromozomii se condenseaz la loc n cromatin.
C%to&'%eza completeaz formarea celor dou celule-fiice.
Iterfaza II = perioad de odi%n, n care nu se produce nici o replicare a &'(.
Profaza II = procese similare celor din profaza 4.
Metafaza II = se formeaz o nou plac ecuatorial, dar rotat la 0- de rade (=
perpedicular pe cea precedent).
Aafaza II = cromatidele-surori se separ i se deplaseaz spre polii opu i.
Te!ofaza II = similar telofazei 4.
< nou citoc%inez definitiveaz procesul de meioz.
4mportan a meiozei:
- men ine stabilitatea reproducerii sexuale ) dac nu s-ar realiza n*umt irea
numrului de cromozomi, ziotul rezultat din fertilizare ar avea un numr dublu de
cromozomi fa de enera ia precedent i enera iile ulterioare ar nreistra o
cre tere exponen ial a acestui numr.
- creeaz diversitatea enetic a ame ilor i implicit a indivizilor prin:
o alinierea i separarea independent a perec%ilor de cromozomi omoloi n
prima diviziune meiotic face ca serearea din fiecare amet s fie
aleatorie!
o sc%imbul fizic de reiuni de pe cromozomii omoloi n timpul recombinrii.