Sunteți pe pagina 1din 4

PERICOLELE FUMATULUI ASUPRA SNTII

Proiect de lecie
COALA : Palatul Copiilor Tii!oara
PROPUNTOR : pro"# Moi$e %i&a
ACTI'ITI: Pericolele "uatului a$upra $(&(t(ii
%e )or*( cu ti&erii de$pre "uat
MESAJ CHEIE: EU AM ALES S NU FUMEZ, RESPECT-MI DECIZIA!
AR+UMENT:
Educarea ele)ilor cu pri)ire la co&$eci&ele "uatului repre,i&t( o copo&e&t(
iporta&t( a educaiei pe&tru $(&(tate# Pre)e&irea e$te c-iar c-eia ace$tei copo&e&te# Nuai
ade)(rul de$pre "uat !i co&$eci&ele ace$tuia &u )a cre!te &u(rul &e"u(torilor# A.i /&)(a pe
ele)i cu $( re,i$te pre$iu&ii a&tura0ului1 $( /&elea2( co&$eci&ele actului de a "ua1 $(.!i cree,e
$i&2uri alter&ati)e de )ia( $(&(toa$(1 repre,i&t( pro*lee care tre*uie a*ordate $trate2ic pe&tru
ca ele)ii $( de$copere i&"oraii corecte de care au &e)oie /&ai&te de a lua o deci,ie /& pri)i&a
"uatului#
E$te iporta&t( e3ai&area co&ceptelor de ide&titate1 de"i&irea u&ui el1 clari"icarea
)alorilor1 a&ali,a li*ert(ii de ale2ere /& luarea u&ei deci,ii !i /& acela!i tip pre,e&tarea
pericolelor "uatului cu pri)ire la $(&(tatea1 e3perie&te !tii&i"ice1 precu !i /&dru(ri de
pre)e&ire !i /&cetare a "uatului#
Adole$ce&ii /&cep $( ia deci,ii co&!tie&te re"eritoare la )iaa lor1 dar 1 /& acela!i tip pu&
la /&doial( totul1 de)i& ade$ea co&"u,i1 "ru$trai# %e aceea1 e$te iporta&t ca ele)ii de acea$t(
)4r$t( $( "ie a0utai $(.!i de,)olte u& $i po,iti) al 5eului6 !i al propriilor po$i*ilit(i1 $(
do*4&dea$c( capacitatea de a re,i$ta pre$iu&ilor &e2ati)e ale a&tura0ului1 $(.!i co&$truia$c(
$i&2uri o*iecti)e cu&o$c4&du.!i propriile i&tere$e#
Ele)ii tre*uie $( "ie co&!tie&i de "aptul c( deci,ia de a "ua poate acea e"ecte &e2ati)e
&u &uai a$upra $(&(t(ii1 dar !i a$upra )ieii $ociale !i c-iar a$upra per"ora&elor le2ate de
$tudiu !i )ia(# Per$oa&ele care au u& $i$te de )alori !i eluri clare /&ele2 c( "uatul poate "i o
piedic( a0or( /& ati&2erea idealurilor de )ia( propu$e#
Fuatul1 )iciul $ecolului )ite,ei1 e$te pri&cipala cau,a a *olilor pre)e&i*ile $i a ortii
preature co&$tatate i& lue# Co&$uul de tutu& e$te u& coportae&t cople31 a$iilat1 care
$e i&"iltrea,a i& )iata de ,i cu ,i $i care e$te le2at de capacitatea "uatorului de a "ace "ata luii#
%i"erite acti)itati ,il&ice1 2a&duri $i eotii $u&t oti)e puter&ice pe&tru a "ua# Tra$aturi
per$o&ale1 cu $u&t &i)elul educatio&al1 credi&ta i& capacitatile proprii de a $c-i*a $i copia
$tilul altora1 $u&t pri&cipale deteri&a&te ale co&$uului de tutu&# Si1 i&di"ere&t de )ar$ta1 $e
co&$idera ca "uatul pu&e i& )aloare per$o&alitatea# %ar $i "actorii de ediu1 cu ar "i
acceptarea "uatului i& ca$a1 i& 2rupurile de priete&i $i la $er)iciu1 ca $i &orele cou&itare1
i&"luie&tea,a coportae&tul "uatorului#
I&cetarea "uatului produce ari *e&e"icii iediate1 dar $i pe tere& lu&21 de la cele
"i,ice1 p$i-olo2ice1 pa&a la cele eco&oice# Sa pu&e i& *ala&ta *e&e"iciile opririi "uatului $i
ri$curile co&ti&uarii e3pu&erii 7Dupa Jean Paul Humair si Jacques Cornuz-2000):
SCOP:
Co&!tie&ti,area1 de c(tre ele)i1 a iporta&ei "or(rii u&or atitudi&i !i coportae&te
re$po&$a*ile pri)i&d $tarea de $(&(tate1 pri& iplicarea /& acti)it(i de pre)e&ire !i
co*atere a "actorului de ri$c pe&tru $(&(tate 8 "uatul#
O9IECTI'E SPECIFICE:
Modelarea coportae&telor relaio&ale1 de,)oltarea !i co&$olidarea atitudi&ilor po,iti)e
pe&tru p($trarea $t(rii de $(&(tate pri& luarea deci,iei de a &u "ua
Cu&oa!terea copo&e&telor "uului de i2ar( !i a e"ectelor "uatului pe tere& $curt !i lu&2
Cu&oa!terea a"eciu&ilor cau,ate de "uat !i iporta&a aciu&ii de pre)e&ire a ace$tora
Ide&ti"icarea deci,iei de a "ua !i a &u "ua *a,at( pe a&ali,a co$t:*e&e"iciu /& pro*lea
"uatului
E3priarea /& od apro*ator $au de,apro*ator /& le2(tur( cu di"erite coportae&te le2ate
de "uat
%e,)oltarea capacit(ii de cou&icare !i cola*orare
Acti)it(i:
. Reali,area de po$tere !i pre,e&t(ri po;er.poi&t pe tea 5Fuatul !i $(&(tatea6:
. %eo&$trarea co&$eci&elor &e2ati)e ale "uatului 7co&$truirea 5a!i&ii de "uat6<


. =ocuri didactice pe tea co&$uului de dro2uri:

SCURT ISTORIC AL TUTUNULUI
MOTTO :
> Ti2ara e$te u& i&$true&t al ortii 1 i& "ata caruia &eutralitatea &u e po$i*ila >#
O#M#S# 8 Or2a&i,atia Mo&diala a Sa&atatii #
Tutu&ul e$te o pla&ta care "ace parte di& "ailia Sola&eelor ipreu&a cu ?carto"ul $i
patla2ica ro$ie# 9ota&i$tul Li&&e@ a cla$at $i de&uit pla&ta 8Nicotina tabacum $pecia
Nicotia&a# Ea cre$te i&tr.u& cliat teperat $i cupri&de AB.CB de $pecii di"erite# Tutu&ul a "o$t
cu&o$cut pria oara de i&die&ii di& Aerica# Ei il preparau pri& u$care $au aceratie $i era
"olo$it ca otra)a pe&tru $a2eti1 "ie ca articol de cult i& cereo&iile rituale1 pe&tru ca pla&ta pri&
ardere ra$pa&dea u& "u al*a$trui #
La u&ele popoare ale Aericii pla&ta era "olo$ita ca edicae&t ipotri)a )ierilor
i&te$ti&ali 1 co&tra u$caturilor de $erpi $au ca a"rodi$iac#
Ulterior1 pri& a&ii DAEB.DAFB1 $pa&iolii au culti)at tutu&ul i& Cu*a $i Sa& %oi&2o
7actuala Repu*lica %oi&ica&a 1 i&$ule i& Marea Carai*ilor $au Marea A&tilelor< cu a0utorul
$cla)ilor &e2ri adu$i di& A"rica # I& Spa&ia $i Portu2alia1 tutu&ul apare i& a doua 0uatate a
$ecolului al G'I 8lea 1 adu$ di& Aerica de catre calu2arul roa& Pa&e1 cu&o$cut acu $u*
&uele de ta*ac 1 dupa &uele u&ei i&$ule di& A&tile 1 TA9A+O1 ei "ii&d priii europe&i care I.
au cu&o$cut 2u$tul #
%i& Spa&ia1 tutu&ul a0u&2e i& Fra&ta pri& =EAN NICOT i& DAAH1 a*a$ador i& Portu2alia
1 de la ace$ta a raa$ pa&a a,i de&uirea pri&cipalului alcaloid di& tutu& 1 &icoti&a $i &uele
u&ei $pecii 1 &icotia&a # A*a$adorul Nicot a trii$ ta*ac craie$ei Ecateri&a de Medici$ 1 care
atat il iu*i i&cat "ra&ce,ii il &uira cat)a tip > la poudre de la rei&e > 7 pra"ul craie$ei < 8 7 e
)or*a de tutu&ul "acut pul*ere pe&tru a "i pri,at pa &a$ < #Cardi&alul Sa&ta Croce il i&troduce i&
Italia1 u&de atat de ult 2adili &a$ul italie&ilor 1 i&cat ace$tia 1 i& )uietul $tra&uturilor i&altau cu
ultuire &uele cardi&alului alaturi de cel al ta*acului #
I& Fra&ta1 i& tipul re2elui Ludo)ic al GIII 8lea1 i&i$trul $i Cardi&alul Ric-eleu 8
i&"ii&tea,a priul ipo,it pe tutu& pri&tr.u& edict i& a&ul DCEI# Col*ert 1 i&i$trul de "i&a&te i&
tipul lui Ludo)ic al GI' 8 lea 1 declara i& DCCD pri)ile2iu re2al "a*ricarea $i )a&,area
tutu&ului# I& DHDB 1 Napoleo& i&"ii&tea,a o&opol de $tat a$upra tutu&ului 1 care raa&e pa&a a,i
Ra$pa&dire tutu&ului e$te rapida $i popularitatea atat de are i&cat c-iar $i di$ta&ta dela
u& $at la altul $e a$ura i& > lulele >? deci $e calatorea $i $e "ua# E3pre$ii ca > dru de trei
lulele > $u&t cu&o$cute $i e&tio&ate i& -ri$oa)e# S.ar parea ca "uatul cu pipa era la loc de
ci&$te1 ca apoi 1 ti2ara de "oi $a iii ia locul # Cat de$pre ti2ara de a$ta,i1 $e $pu&e ca a "o$t i&itial
>ipro)i,ata6 de u& o"iter "ra&ce,1 ca&d $i.a i&trodu$ tutu& i&tr.u& tu* de -artie1 i& care $e ti&ea
pra"ul de pu$ca? %e atu&ci $e "uea,a ereu1 i&cat pare "ire$c $a "ii "uator#
A$ta,i "uatul e$te co&$iderat o aladie care are toate caracteri$ticile u&ei epideii ale
$ecolului $i $tudiata ca atare# Fla2el al luii co&tepora&e1 tre*uie $a recu&oa$te cu parere de
rau ca "uatul "ace parte di& e3i$te&ta &oa$tra cotidia&a1 "ii&d u& a$pect al >$tilului6 de )iata
oder&J acea$ta1 "ara a "i ci&ici1 i&tr.o $ocietate de "uatori1 care traie$c1 u&ce$c $i $e
repau,ea,a i&tr.o > ato$"era ta*a2ica #
EFECTELE %E SCURTA SI %E LUN+A %URATA ALE FUMATULUI :
E"ectele &e2ati)e de "oarte $curta durata 7 la cate)a i&ute dupa priul "u <:
.Ritul i&iii $e accelerea,a#
.Cre$te te&$iu&ea arteriala#
.Te$utul lari&2elui de)i&e iritat#
.O3idul de car*o& i&tra i&$a&2e#
.Su*$ta&tele ca&ceri2e&e i&tra iediat i& plaa&i #
.Aerul e$te poluat #
.Oc-ii pot "i iritati #
.Teperatura pielii $cade #
E"ecte &e2ati)e de $curta durata :
.Alterarea ucoa$elor li*ii 1 *u,elor 1 cerului 2urii 1 lari&2elui #
.Tu$ea 1 re$piratia urat 8 iro$itoare 1 i&"ectii ale 2urii #
.Alterarea iro$ului #
.Riduri "aciale #
.Pete 2al*e&e pe di&ti #
.I&ter"ere&ta cu o re$piratie &orala $i reducerea re,i$te&tei la i&"ectii re$piratorii #
.Se&$i*ilitate la *oli#
E"ecte &e2ati)e de lu&2a durata :
.Ca&cer pulo&ar 1 al ca)itatii *ucale 1 al e$o"a2ului 1 lari&2elui 1 pa&crea$ului 1 )e,icii uri&are 1
.9oli de i&ia #
.Ulcere di2e$ti)e #
.A"ectiu&i circulatorii $i palpitatii #
.E"i,e pulo&ar #
.9ro&$ita cro&ica #
UNELE MOTI'E PENTRU CARE FUMEAKA ELE'II :
L Ma rela3ea,a #
L Ii da ce)a de "acut ca&d a plicti$e$c #
L Ma a0uta $a &u a i&2ra$ #
L Toti priete&ii ei "uea,a 7 i&"luie&ta a&tura0ului < #
L E u& o*icei de care &u a pot la$a #
L Ii place #
L Ma "ace $a a $it atur #
L Ma "ace $a arat ai atur #
L Ma "ace $a a $it i&depe&de&t #
NU UITATI : DURATA VIETII, DAR MAI ALES CALITATEA EI DEPINDE DOAR DE
PROPRIILE DECIZII !!!
Bibli!"#$i%:
Caraca$ Traia& 8 %urerile celor dou( placeri 7alcoolul $i tutu&ul<1 colectia >Stii&ta pe&tru
toti61 Ed# Stii&ti"ica $i e&ciclopedica1 9ucure$ti1 DIHH
Sta)ro$ C# 8 %ro2uri co&coite&te alcool1 tutu&1 ca"ea1 colectia >Medici&a pe&tru toti61
Ed# Medicala1 9ucure$ti1 DIHH
Lora&t Eli$a*et- 7director e3ecuti)< 8 Ma&ual de educatie pe&tru $a&atate1 Fu&datiile
Soro$1 Pro2raul de educatie pe&tru $a&atate1 ed# %e$i2&MPri&t Idea Clu0

S-ar putea să vă placă și