Sunteți pe pagina 1din 65

SC SPaKK GROUP SRL

0744-871048; 0742-512559; 0261-710050


www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

CAIETE DE SARCINI
ARHITECTUR

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

CUPRINS
1

PERETI DIN ZIDARII..........................................................................5

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

GENERALITATI................................................................................................................... 5
TRASAREA AXELOR CONSTRUCTIEI.....................................................................................5
STANDARDE SI NORME...................................................................................................... 5
ECHIPAMENT.................................................................................................................... 6
MATERIALE....................................................................................................................... 6
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)......................................................................7
CONDITII DE EXECUTIE...................................................................................................... 7
1.7.1 Pereti despartitori din zidarie............................................................................10
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 10
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 12
1.9.1 Masuratori si deconturi......................................................................................12

1.8
1.9

TENCUIELI EXTERIOARE..................................................................13

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

GENERALITATI................................................................................................................. 13
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 13
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 13
MATERIALE..................................................................................................................... 13
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)....................................................................13
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 14
2.6.1 Operatiuni pregatitoare.....................................................................................14
2.6.2 Executia amorsarii............................................................................................. 14
2.6.3 Executarea grundului........................................................................................14
2.6.4 Executarea stratului vizibil................................................................................15
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 15
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 16

TENCUIELI INTERIOARE...................................................................18

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

GENERALITATI................................................................................................................. 18
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 19
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 19
MATERIALE..................................................................................................................... 19
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)....................................................................19
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 19
3.6.1 OPERATIUNI PREGATITOARE..............................................................................19
3.6.2 EXECUTAREA AMORSARI I.................................................................................20
EXECUTAREA GRUNDULUI................................................................................................21
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 22
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 24
3.9.1 Masuratori si deconturi......................................................................................24

3.7
3.8
3.9

TERMOIZOLATII LA FATADE.............................................................26

4.1
4.2
4.3

GENERALITATI................................................................................................................. 26
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 26
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 26

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

MATERIALE..................................................................................................................... 27
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................28
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 28
4.6.1 Pregatirea suportului......................................................................................... 28
4.6.2 Conditii de incepere a lucrarilor.......................................................................28
4.6.3 Conditii de temperatura:.................................................................................29
4.6.4 Executarea propriu-zisa a lucrarilor...................................................................29
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 31
4.7.1 Documente si inregistrari :................................................................................31
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 32
4.8.1 Masuratori si deconturi......................................................................................32

TERMOIZOLATII LA PARDOSELI, ACOPERISURI, TAVANE.....................32

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

GENERALITATI................................................................................................................. 32
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 33
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 33
MATERIALE..................................................................................................................... 33
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................33
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 34
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 35
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 35
5.8.1 Masuratori si deconturi......................................................................................35

HIDROIZOLATII...............................................................................36

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

GENERALITATI................................................................................................................. 36
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 36
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 36
MATERIALE..................................................................................................................... 36
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................37
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 37
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 39
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 40

TAVANE DIN GIPS CARTON..............................................................40

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

GENERALITATI................................................................................................................. 40
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 41
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 41
MATERIALE..................................................................................................................... 42
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)....................................................................43
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 43
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 45
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 45
7.8.1 Masuratori si deconturi......................................................................................45

TAMPLARII EXTERIOARE DIN PVC....................................................46

8.1
8.2
8.3

GENERALITATI................................................................................................................. 46
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 46
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 47
2

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


8.4
8.5
8.6
8.7

TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................47


CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 47
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 48
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 48
8.7.1 Masuratori si deconturi......................................................................................48

PARDOSELI....................................................................................49

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

GENERALITATI................................................................................................................. 49
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 50
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 50
MATERIALE..................................................................................................................... 50
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................50
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 51
9.6.1 PARDOSELI DIN GRESIE SI PLINTE......................................................................54
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 55
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 56
9.8.1 Masuratori si deconturi......................................................................................56

9.7
9.8

10

PLACAJE DIN FAIANTA.....................................................................56

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

GENERALITATI................................................................................................................. 56
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 57
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 57
MATERIALE..................................................................................................................... 57
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................57
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 58
10.6.1 Operatiuni pregatitoare.....................................................................................58
10.6.2 Pregatire suprafetei peretilor.............................................................................58
10.6.3 Trasarea suprafetelor pentru placare.................................................................59
10.6.4 Aplicarea placilor de fainata..............................................................................59
10.7 CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 61
10.8 RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 62
10.8.1 Masuratori si deconturi......................................................................................62

11

ZUGRAVELI SI VOPSITORII..............................................................62

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

GENERALITATI................................................................................................................. 62
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 63
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 63
MATERIALE..................................................................................................................... 63
TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare).....................................................................63
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 64
11.6.1 LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA ZUGRAVELILOR SI
VOPSIRILOR.................................................................................................................. 64
11.6.2 PREGATIREA SUPRAFETELOR.............................................................................64
11.6.3 Executarea zugravelilor.....................................................................................66
11.6.4 Aplicarea zugravelii...........................................................................................66
11.6.5 Specificatii privind executia...............................................................................67
11.7 CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 68
11.7.1 Zugraveli........................................................................................................... 68
11.7.2 Vopsitorii........................................................................................................... 68
11.8 RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 69
3

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


11.8.1 Masuratori si deconturi......................................................................................69

12

VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI,ALCHIDAL,ETC..............................70

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

GENERALITATI................................................................................................................. 70
MATERIALE SI PRODUSE................................................................................................... 71
PRESCRIPTII DE EXECUTIE................................................................................................71
Masuratoare si decontare.................................................................................................72
Conditii tehnice de protectia muncii si PSI..........................................................................72

13 BALUSTRADE SI MAINI CURENTE DIN INOX SAU ALAMA INTERIOARE SI


EXTERIOARE.........................................................................................73
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

GENERALITATI................................................................................................................. 73
STANDARDE SI NORME.................................................................................................... 74
ECHIPAMENT.................................................................................................................. 74
MATERIALE..................................................................................................................... 74
TRANSPORT (LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE)............................................................75
CONDITII DE EXECUTIE.................................................................................................... 75
CONTROLUL CALITATII..................................................................................................... 76
RECEPTIA LUCRARILOR.................................................................................................... 76

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

1 PERETI DIN ZIDARII


1.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de executare a peretilor din zidarie
de caramida blocuri ceramice i din beton celular autoclavizant, care vor fi executati in
conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in
constructii. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete
prescriptiile de punere in opera ale producatorului.
Amplasare:
-

zidarie blocuri ceramice: pereti exteriori i perei interiori structurali

Blocuri pentru zidarie din beton celular autoclavizat : perei despritori

1.2 TRASAREA AXELOR CONSTRUCTIEI


Trasarea

construciei

se va

efectua dup

prevederile

standardului

STAS

9824/0-74

MASURATORI TERESTRE. TRASAREA PE TEREN A CONSTRUCTIILOR PRESCRIPTII GENERALE i


STAS 9824/1-87 -MASURATORI TERESTRE. TRASAREA PE TEREN A CONSTRUCTIILOR CIVILE,
INDUSTRIALE SI AGRO-ZOOTEHNICE. Trasarea construciei se va ncepe dup primirea de ctre
constructor a amplasamentului, pe baza unui proces verbal ncheiat n acest sens cu
BENEFICIARUL consemnndu-se eventualele reele existente pe amplasament i interveniile
necesare pentru evitarea acestora.
Se vor respecta prescripiile din STAS 7009-79 C.C.I.A.- Tolerane i abateri n construcii.
Tehnologie i STAS 8600-79 C.C.I.A.- Tolerane i abateri n construcii. Sisteme de tolerane.
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de executare a peretilor din zidarie si
specificatiile pentru mortare de zidarie.

1.3 STANDARDE SI NORME


STAS 10109 82 Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor
C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
C 140-79 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat
STAS43 51/2-80 Otel beton laminat la cald. Marci si conditii generale de calitate
P113-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
STAS

6793 82 Constructii

civile, industriale si agrozootehnice.

Cosuri, canale de

fum pentru focare obisnuite la constructiile civile. Prescriptii generale.


STAS 457 80 Caramizi presate pline
STAS51S5/2-80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale
STAS 1030 -85 Mortare obisnuite de ciment, var. Clasificare si conditii tehnice
STAS 2634 -80 Verificarea calitatii materialelor in stare proaspata si intarita
STAS 9201 80 Var hidratat in pulbere pentru constructii
STAS 146-78 Var pentru constructii
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane usoare
STAS 790 84 Apa pentru constructii
5

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


STAS 388-68 Ciment Portland
STAS 1500-78 Ciment Pa - 35
STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat. Gaz metan, conditii tehnice generale de calitate.
STAS- 10833/76 Beton celular autoclavizat. Elemente nearmate.
P2 85 Normativ privind alcatuirea , calculul si executarea structurilor de zidarie plina si GVP
cuprins in Buletin Constructii 11/95.
C17 82 Instructiuni tehnice privind compozitia prepararea mortarului de zidarie si tencuiala
cuprinse in Buletin Constructii 6/88.
C56 86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
10/86
P118 83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului 3/86
STAS 10104/82 Constructii de zidarii si metode de calcul a sectiunilor

1.4 ECHIPAMENT
Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor se vor
pune la dispozitia beneficiarului spre aprobare, a urmatoarele mostre:
a) Blocuri ceramice cu goluri verticale
b) Caramizi din beton celular autoclavizat.

1.5 MATERIALE
Blocuri ceramice cu goluri verticale. Blocuri ceramice cu goluri verticale vor fi numai de
calitatea 1, marca 100 si vor corespunde prevederilor STAS 51852-80., idem cu goluri
orizontale STAS 8560 86.
Caramizi din beton celular autoclavizat. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I, si vor
corespunde prevederilor STAS- 10833/76
Mortare obisnuite pentru zidarie conform STAS 1030 85.
Armaturi din OB 37 si Pc 52 = 8-12 mm. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1
- 30.
Amaturi din STNB = 5-6mm corespunzatoare prescriptiilor STAS 438 - 80.
BLOCURI CERAMICE CU GOLURI ORIZONTALE STAS 8560 86
format :

290 x 140 x 88 mm
290 x 240 x 138 mm
365 x 180 x 138 mm
291 x 240 x 188 mm
240 x 115 x 138 mm

utilizate: zidarie portanta


Caramizi din beton celular autoclavizat STAS- 10833/76 600x240x75 mm
utilizare:zidarie perei despritori

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

1.6 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


Caramizile se vor aproviziona in containere, evitandu-se spargerea lor. Nu se admit caramizi
sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Se va
asigura depozitarea lor sub soproane, in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de
executie.
Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg, transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si
inghet.
Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala.
Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special
amenajate.
Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel
apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la preparare.

1.7 CONDITII DE EXECUTIE


Alcatuirea si executia peretilor din zidarii
Zidarie simpla se realizeaza prin asezarea caramizilor pe lat sau cant ( cele cu goluri verticale
se aseaza numai pe lat) prin tesere
grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm iar cele verticale de 10 mm
Zidaria armata barele de armatura se prevad in rosturi orizontale la intervale pe inaltime de
maxim 5 randuri de caramida plina respectiv 50 cm.
la executarea zidariei armate se va acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a barelor de
armatura si realizarii grosimii mortarului de acoperire a armaturii in rosturile orizontale.
Zidaria complexa este intarita la intervale determinate prin calculul sau constructiv cu
stalpisori de b.a.
pe fata exterioara se pot aplica placaje termoizolante
Montarea obiectelor sanitare pe zidaria din caramida plina si blocuri cu goluri orizontale se vor
fixa in dibluri din lemn.
Materiale ajutatoare:
ciment MB0
apa
nisip 0-1 mm
otel beton OB37 D=6mm
scanduri de rasinoase de D
ghermele carbonizate
oxid azotic ethnic
Zidaria de umplutura se realizeaza la cladirile cu structura b.a. va fi bine impanate la paretea
superioara si ancorata de elementele portante ale constructiilor ( stalpi, diafragme) cu ajutorul
mustatilor de otel beton cu agrafe fixate pe bolturi impuscate.

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


La executa lucrarilor de pereti portanti de zidarie se vor folosi numai caramizi calitatea 1,
marca 100, dimensiuni 240x1l5x63 pentru caramizi pline si 290x140x88 pentru caramizile
ceramice cu goluri verticale.
Mortarul folosit esle mortarul var-ciment M50Z.
Grosimea minima a peretilor va fi de minim o caramida. pentru peretii portanti exteriori
folosindu-se caramizi ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea conditiilor de izolatie
termica.
Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar, caramizile se vor uda
bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare.
Rosturile orizontale verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea
zidului lasandu-se neumplute numai pe o adancime de 1 cm la fata exterioara a zidului.
Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesiv, pe inaltime, atat
ina camp cit si la interspatii, ramificatii si colturi sa se faca pe minim caramida in lungul
zidului si pe

cararmida per grosimea lui. Teserea se va face obligatoriu la fiecare rand,

grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor verticale de 10mm.


Abaterile admisibile in grosimea rosturilor sunt cele aratate in STAS 101 10/1 -75.
Orizontalitatea randurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (abstecuri)
gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie fixate la colturile zidariei.
Verificarea lor se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei.
Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.
Legaturile dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ si anume:
primul rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea
in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se
intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. Detaliile de alcatuire a legaturilor la
colturi, ramificatii si intersectii sunt cele aratate in Normanvul P2-85, figurile 58-63. Teserile se
vor face avand grija sa se obtina legatura de cel putin 1/2 caramida.
Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii si ramificatii se
face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.
Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii se face cu ajutorul mustatilor de otel
beton 8mm la 60 cm l =50 cm, fie cu agrafe 8 mm l =50 cm fixate cu boturi impuscate in
beton la cca 60 cm. (Normativ P2-85 figura 65).
Portiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de
peste 1 m se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus, cele cu lungime egala sau mai mica
de 1 m se vor ancora conform Normativ P2-85, figura 64b, Cu bare 8 mm0).
Ancorarea de structura a zidariei parapetului la travei cu ferestre pana in elementul de beton
armat (stalpi) se face cu doua bare 8 mm, l = 50 cm.
Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se
aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura
va fi umplut complet cu mortar M 100 Z.
8

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim
marca M50Z.
Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza se va prevedea la colturile si
ramificatiile exterioare, in cazul in care nu sunt prevazuti stilpisori din beton armat, armatura
orizontala din OB 372 x 6 mm de 100 cm lungime.
La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 3 (trei) gheremele de o parte si alta a golului si cel putin
2 (doua) ghermele la fiecare gol de fereastra.
Ghermelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau scufundate de 2 - 3 ori intr-o baie de
bitum topit fierbinte.
Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor
se inscriu in Caietul de pocese verbale de lucrari ascunse.
1.7.1 Pereti despartitori din zidarie
Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi, mortare si armaturi ca in cazul peretilor de umplutura.
Peretii despartitor se fixeaza la partea inferioara in pardoseala incaperii si la cea superioara
prin impanarea cu mortar de ciment marca M100 Z.
Peretii despartitori se rigideaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu
peretii structurali prin tesere si ancorare cu bare de Otel OB 37 8 60 cm in rosturile
orizontale.
Sporirea rigidatii lor se obtine si prin armarea lor cu bare din otel amplasate in rosturile
onizontale la distanta de 4 asize.
Intreruperea zidariei se va face in trepte fiind interzisa intreruperea in strepi.
Peretii despartitori de 7.5 cm grosime se vor executa cu mortar marca M 50 Z si vor fi armati
conform Normativului P2-85 pct. 8.5.2. Peretii despartitori se vor ancora de elementele
structurale (stalpi sau diagrarme) ca si pererii de zidarie de umplutura plini sau cu goluri de
timplarie (Normativ P2-85. pct. 13.1.8).
Verificarea calitatii zidariei, a verticalitatii, orizontalitatii randurior se face pe tot parcursul
executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese verbale de lucrari
ascunse.

1.8 CONTROLUL CALITATII


Aceste verificari trebuiesc efectuate inaintea inceperii executiei lucrarii pe lotul de materiale
aflate in depozit sau soproane si de fiecare data cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot
de materiale se vor face verificari pentru:
a) calitatea caramizilor presate pline si blocurilor ceramice cu goluri verticale conform STAS
10109 1-82, STAS 457-80, STAS 51852-80
b) Compozitia, consistenta si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030-85 si
instructiunile tehnice C 17-82
c) Compozitia, consistenta si calitatea betonului din stalpisori, centuri, buiandrugi, etc conform
STAS 10109/1-S2 si Normativul C 140-79.
d) calitatea armaturilor conform STAS 438/1.2-83
9

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Toate caracteristicile vor fi verificate dupa montaj de catre consultantul desemnat de catre
beneficiar. Se vor verifica :
- corespondenta cu proiectul,
- caracteristici geometrice,
- planeitate,
- orizontalitate,
- alinierea imbinarilor dintre placi,
- aspect estetic si curatenie,
- caracteristici mecanice,
- stabilitatea suportilor si a placilor,
- materiale.
Specificatii pentru mortare
Mortarele folosite la lucrarile de zidarie vor fi mortare cu marca M 50 Z si M 100 Z. Pentru
aceste mortare se foloseste cimentul Portland.
Mortarele vor corespunde Normativului C 17-82.
Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se urmatoarele conditii:
dozarea exacta a componentilor mortarului, amestecarea mortarului pentru omogenizare si
obtinerea unei cat mai bune durabilitati.
Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizani lor in conformitate
cu STAS 2634-50 Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita.
Executarea lucrarilor pe timp friguros
La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile Normativului pentru
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16-84.
Abateri admise
a) Devieri de la cotele continute in planuri - 5 cm.
b) Diferente de planeitate, masurate fata de un dreptar de 3 m lungime - 5 mm.
Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele), cat si la receptia
lucrarii, prin verificarea:
a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate,
planeitate, etc) la elementele realizate
b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte.
c) Inventarierea tuturor proceselor-verbale de lucrari ascunse.
d) Corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, gheremele, buiandrugi,
etc.).
Cand datele din proiect si perscriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul
(dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata
de proiect si caietul de sarcini.

10

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

1.9 RECEPTIA LUCRARILOR


1.9.1 Masuratori si deconturi
Zidariile din caramida plina sau blocuri ceramice se vor masura si deconta astfel:
Se masoara la metru cub (m3) real executat la grosimi, luandu-se in calcul dimensiunile
modulate din proiect. Se vor scadea toate golurile si lacasurile elementelor de constructii
inglobate in zidarie cu o sectiune mai mare de 0,4 mp.
Se cuprinde in pretul de decontare a zidarie, montarea si demontarea schelei usoare pe capre
etc. pentru lucrari pana la intaltimea de 5 m.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

2 TENCUIELI EXTERIOARE
2.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia tencuielilor exterioare aplicate pe
suprafetele fatadei; care vor fi executate in conformitate cu indicatiile din proiect si in
conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Produsele vor avea agremente
tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale
producatorului.

2.2 STANDARDE SI NORME


STAS

388-80 Ciment Portland. STAS 1500-70 Ciment P35A

STAS

1667-76 Agragate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali.

STAS

1134-71 Piatra de mozaic (praf si gris de piatra).

STAS

146-84 Var pentru constructii.

STAS

7055-87 Ciment Portland alb.

11

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

2.3 ECHIPAMENT
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.
Inainte de executarea comenzilor

si livrarea

materialelor furnizorii vor prezenta mostre de

produse si materiale.

2.4 MATERIALE
Ciment Portland STAS 1500-70, si ciment P35A, STAS 388-80.
Nisip de rau sau de cariera, bine spalat.
Piatra de mozaic - praf de piatra, gris de piatra, STAS.
Var pasta.
Ciment Portland alb, vezi STAS 1134-71.

2.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


- cimentul se va transporta in saci de 50 kg si se va depozita astfel incat sa nu fie posibila
udarea, murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine. Depozitarea se a face in magazii sau
soproane, ferite de inghet:
- materialele speciale pentru tinci (praf de piatra, piatra de mozaic) se transporta de la furnizori
si se depoziteaza astfel incat sa nu fie posibila murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine
Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momemtul prepararii lor astfei incat sa fie
utilizate in bune conditii la tencuieli exterioare, sunt:
- la mortar de var-ciment M25T pana la 10 ore maximum;
- la mortar de ciment-var M50T si M100T fara intarzietor maximum 10 ore si cu intirzietor pana
la maximum 16 ore.

2.6 CONDITII DE EXECUTIE


2.6.1 Operatiuni pregatitoare
* Operatiile ce trebuiesc efectuate inainte de inceperea executiei tencuielilor exterioare.
* Controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite.
* Terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara cu exec.tencuielilor ar putea
provoca deterioarea acestora.
* Suprafetele ce se tencuiesc sa nu prezinte abateri mai mari ca cele admise.
* Suprafetele suport sa fie curate, plasa de rabit sa fie bine intinsa si legata.
* Rostunile zidariei sa fie curatate pe 3-5 mm, iar suprafetele de beton vor fi aduse in stare
rugoasa.
* Pe supratetele exterioare ale peretilor, trasarea se va face prin repere de mortar (stalpisori)
* Se vor fixa repere de mortar la toate colturile cladirii, precum si pe suprafetele dintre golurile
ferestrelor si usilor exterioare repere ce se vor executa din acelasi mortar ca si grundul
2.6.2 Executia amorsarii
* Suprafetele de beton si ale zidariilor de caramida se stropesc cu apa apoi se amorseaza cu un
sprit din ciment si apa

12

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


* Pe suprafetele de b.c.a spritul se va executa cu mortar ciment - var compozitie 1:0.25:3
(ciment, var, nisip)
* Pe suprafetele de plasa de rabit se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu
a mortarului pentru grund
* Amorsarea se a face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate avand o
suprafata rugoasa si aspra la pipait
2.6.3 Executarea grundului
* Grundul in grosime de 15-20 mm se va executa pe suprafetele de beton (plasa de rabit),
dupa cel putin 24 ore de la aplicare spritului (smirului) si dupa cel putin 1 ora in cazul
supratetelor de caramida
* Grundul va fi la tencuielile din praf de piatra din mortar M50T iar la tencuielile tip similipiatra
din mortar de ciment-var marca M100T.
* Smirul prea uscat se uda cu apa inainte de executarea grundului
* Pe suprafetele de b.c.a. pe care se executa tencuiala din praf de piatra grundul va fi de 10-11
mm grosime din mortar 1:2:6(ciment, var, nisip 3 mm) consistenta 12 13
* Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare (stalpisori) si se va verifica
obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati, neregularitati, goluri
* Este interzisa aplicarea grundului pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca grurdul
sa inghete inainte de intarire.
* Grundul (ca si spritul) se va aplica pe fatadele cladirilor de sus in jos de pe schela de fatada
independenta, montata la cca. 50 cm fata de suprafata fatadelor. * inainte de aplicarea tinciului
(a tencuielilor speciale) suparafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nestins.
2.6.4 Executarea stratului vizibil
* La tencuielile din praf de piatra stratul vizibil de 10-12 cm grosime se va executa driscuit si
periat cu mortar var-ciment marca M25T, confectionat cu piatra de mozaic (praf de piatra) in
loc de nisip. iar pana la 60% din ciment, va fi ciment Portland alb.
* La tencuielile similipiatra, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar marca
M100T confectionat cu piatra de mozaic in loc de nisip, finisat, bucerdat sau pieptanat in asize.
* Tencuielile exterioare se vor realiza pe campuri mari din aceiasi cantitate de mortar pregatita
in prealabil pentru evitarea diferentei de culoare.
* Intreruperea lucrului nu se va face la mijiocul suprafetelor pentru evitarea petelor si
diferentelor de nuante.
* Nu se vor executa tencuielile exterioare la o temperatura mai mica de +5 0C.
* Dupa executarea tinciului se vor lua masuri de protectia suprafetelor proaspat tencuite.

2.7 CONTROLUL CALITATII


* Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai daca dupa ce in prealabil s-a verificat ca au
fost livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor
respective

13

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


* Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucru numai daca transportul este insotit
de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora.
* Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui sa corespunda
urmatoarele tasari ale etalon:
- pentru sprit:
- aplicarea mecanizata a mortarului

12cm

- aplicarea manuala a mortarului

9 cm

- aplicarea pe blocuri de b.c.a

14-15cm

- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 cm, iar in cazul aplicarii mecanizate,
10-12cm;
* Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor
pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.
In timpul executiei se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipului si
compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea straturilor succesive in grosimea
prescrisa.
* Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate sau inghetului
* Incercarile de control, la care rezultatele sunt sub 90% din marca prescrisa, conduc la
refacerea lucrarilor, cazuri ce se inscriu in registrul de procese-verbale.

2.8 RECEPTIA LUCRARILOR


* Receptia pe faze de lucrari, se face in cazul tencuielilor exterioare prin verificarea:
a - rezistentei mortarului:
b - numar de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la 100 mp:
c- aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la lit. pct. b)
d - planenitatii suporturilor si liniaritatea muchiilor (bucata cu bucata);
e dimensiunilor, calitatii si pozitiilor elementelor decorative si anexe (solbancuri, brise,
cornise etc. pe fatada) bucata cu bucata.
* La recetia preliminara a lucrarilor se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar
cu o frecventa de minimum 1/5 din frecventa precedenta.
* Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual, cercetand suprafata tencuita, forma
muchiilor intrinde si iesinde.
* Suprafetele vor fi uniforme, ca prelucrare si culoare fara denivelari, ondulatii, fisuri,
impuscaturi. urme de reparatii locale. Se va controla corespondenta mortarului (praf de piatra,
similipiatra etc.) si modul de prelucrare a fetei vazute cu prevederile din proiect sau mostre
aprobate.
* Muchiile de racordare, spaletii si glafurile golurilor trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte,
verticale sau orizontale.
* Solbancurile si diferitele profile trebuie sa aiba pantele spre exterior precum si o executie
corecta a lacrimarului.

14

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


* Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice
directie pe suprafata tencuita.
* Grosimea strarului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri
mai putin vizibile.
* Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de
lemn, un sunet de gol arata calitatea necorespunzatoare si necesita refacerea intregii
suprafete dezlipite
* Tencuielile exterioare se masoara si se platesc la metru patrat de suprafata desfasurata
* Nuturile in tencuieli, la fatada se masoara si deconteaza la metru
*Adaosurile de coloranti se masoara si se deconteaza la kg.
* Golurile de tencuieli pentru ferestre si usi etc. a caror suprafata este mai mica de 0.5 m nu
se scad din suprafata tencuielilor exterioare cele mai mari de 0.5 mp se scad, dar se adauga
suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti.
* Profilele trase cu sablonul la fatada cu iesinduri mai mici de 5 cm inclusiv si cu o latime de
pana la 20 cm inclusiv, nu se masoara separat, ele incluzindu-se in pretul tencuielilor
respective
* Suprafetele partial ramase netencuite in vederea placarii cu placaj (ceramice, piatra, etc.) sau
executarii de ornamentatii se scad din suprafata tencuielilor; fiecare dimensiune ce se ia in
calcul pentru calculul acestei suprafete se reduce cu 5 cm.
ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A TENCUIELILOR
Denumirea defectului

Tencuieli la retrageri, curti de

Tecuieli la fatade si alte

Umflaturi, ciupituri (impuscaturi),

lumina, fatada posterioara


Nu se admit

elemente exterioare
Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit

la drescuire in stratul de acoperire


Neregularitati ale suprafetelor (la

Max. 2 neregularitati pe mp

Maxi. 2 neregularitati pe

verificare cu dreptarul de 2 m

in

mp in orice directie, avand

lungime)

adancimea

crapaturi, fisuri, lipituri la gleturi,


scobituri, cosuri, ventilatii
Zgrunturi mari, pana la 3 mm,
basici si zgarieturi adanci formate

Abateri

fata

orizontala

intranduri,
pilastrii,

de

verticala

unor

elemente

iesinduri,

coloane,

sau
ca

orice

directie,

inaltimea

adancimea

sau

pana la 2 mm
pana la 2 mm/m si maxim 5

pana la 2 mm
Pana
la
1

mm pe inaltimea unui etaj

maximum

ornamente,

muchii,

sau

avand

inaltimea
mm/m

si

mm

pe

inaltimea unui etaj

braie,

cornise, solbancuri, arcade, asize,


rosturi adancite, mituri etc
Abateri fata de raza la suprafetele

Pana la 5 mm

Pana la 3 mm

15

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


curbe
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

3 TENCUIELI INTERIOARE
3.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia tencuielilor interioare umede
aplicate pe suprafete de zidarie de caramida sau blocuri ceramice, beton sau plasa de rabit (la
tavane, grinzi sau slituri de mascare instalatii) inclusiv executarea gletului de var sau de ipsos;
care vor fi executate in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate cu legea
10/1995, privind calitatea in constructii. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor
respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.

3.2 STANDARDE SI NORME


STAS 1500-78 Ciment PA 35.
STAS 1667-76 Betoane cu lianti minerali
STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane.
STAS 146-78 Var pentru constructii.
C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede.
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie

si

tencuiala

3.3 ECHIPAMENT
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.
Inainte de executarea comenzilor

si livrarea

materialelor furnizorii vor prezenta mostre de

produse si materiale.

3.4 MATERIALE
Ciment portland conf STAS 388-68.
16

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Apa vezi STAS 790/84
Nisip conform STAS 1667-76
Var pentru constructii - STAS 146-78.

3.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment, depozitare in saci la loc uscat ferit
de inghet.
Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie
utilizate in bune conditii la tencuieli interioare sunt:
- la mortar de var marca M 40T, pana la 12 ore
- la mortar de ciment (marca M 100T) si ciment var (marca M50T) fara intarzietor, pana la 10
ore, iar cu intarzietor pana la 16 ore.
Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit
de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora.

3.6 CONDITII DE EXECUTIE


3.6.1 OPERATIUNI PREGATITOARE
Lucrarile ce trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor:
- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un timp
oarecare. pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidariii sa se
intareasca in rosturi, iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu
influenteze aderenta tencuielilor:
- terminarea lucrarilor care e simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea
tencuielilor;
- suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine
intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica:
- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari
decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini:
- rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele netede
(sticloase) de beton vor fi aduse in stare rugoasa
- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee. etc.) sau a caror
executie

ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie),

precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: gheremele, praznuri, suporti metalici,
coltari.
EXECUTAREA TRASARII SUPRAFETELOR DE TENCUIT
- Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o
latime de 8-12 cm, si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale
( tavane), cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortanul din care se vor
executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se a executa grundul.

17

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


3.6.2 EXECUTAREA AMORSARI I
- Suprafetele de beton inclusiv stalpii si plaseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa
cu un
sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.
- Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar
fluid de grund in grosime de 3 mm
- Pe suprafetele de b.c.a. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie 1:025:3
(ciment, var, nisip).
- Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi
compozitie cu a mortarului pentru grund:
- Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri
pronuntate, avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.

3.7 EXECUTAREA GRUNDULUI


- Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de plasa de rabit dupa cel putin 74
ore de la aplicarea spritului, si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca
suprafata spritului este prea uscata sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa
inaintea executarii grundului.
- Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltime de pana
la 3 rn, se executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.
- Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltimea mai mare de 3 m se vor
executa de pe platforme de lucru continue.
- Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut 1nstrunctiunile tehnice privinid compozitia si
prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82 fiind de marca M10T-M100T si care se va
preciza in piesele desenate.
- Grosimea grundu1ui se va incadra in grosimea reperelor de trasare (stalpisori) si se va verifica
in timpul executiei obunerea unei suprafete verticale si plane, fara aspertati pronuntate,
neregularitati, goluri.
- Pe suprafetele de b.c.a. stratul al doilea (grundul), va fi de 10-12 mm. Grosime, si se va
executa dupa zvantarea primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).
- Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata si sa nu
aiba granule de var-nestins.
EXECUTAREA STRATULU VIZIBIL
- Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip
fin de pana la 1 mm.
- Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la
intervale de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.
- Grosimea tinciului la pereti de b.c.a. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund, cu
nisip de 0-1 mm.

18

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat
subtire de 1 mm de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1m

de var pasta

- Gleturile de ipsos executate pe suprafete cu urmeaza a se vopsi, se va realiza prin acoperirea


tinciului cu un strat subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos.
- Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anuimt grad de umiditate.
in cantitati strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului.
- Tencuielile interioare pe peretii de b.c.a. se vor executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la
executarea zidariei.
- La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca si se exeuta numai din pasta de
ciment
In cazul executiei tencuieliior interioare, la o temperatura exterioara mai mica de 5 0C se vor
lua masurile speciale prevazute in Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros,
indicativ C 16-79.

3.8 CONTROLUL CALITATII


Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost
livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare.
Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit
de o fisa care sa contina caracteristicile tehnice ale acestora.
Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa corespunda
urmatoarelor aplicari etalon:
- pentru sprit: - aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm,
- aplicarea manuala a mortarelor-9 cm aplicare pe blocurile b.c.a. 14-15 cm.
- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 cm.
- pentru grund, in cazul aplicarii manuale, 7-8 cm, iar in cazul aplicanii mecanizate, 10-12 cm.
- pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 cm, iar pe zidarie din blocuri b.c.a.
consistent 13-15 cm.
Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.
Pe parcursul executarii tencuieilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie utilizarea
tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in
grosimea prescrisa.
Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie si a uscarii fortate si daca este ca in primele zile
de la executia tencuielilor pe pereti din blocuri de b.c.a., se va stropi cu apa.
Rezultatul incercarilor pe epruveta de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de
lucrare) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.
Incercarile de control, in care rezultatele sunt sub 75%

din marca prescrisa, conduce la

refacerea lucrarilor respective. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese-verbale.


Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare. prin verificarea:
a - rezistentei mortarului;
19

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


b- numarul de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare
2

200 m

c - aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la pct. 5):


d - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucat).
Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se
efectueaza inainte de executia zugraveliior si vopsitoriilor.
Verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, forma
muchilor intrande si iesinde.
Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi
de var nestins, urme vizibile de reparatii locale
Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile
ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale
Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi goluri portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor;
Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice
directie pe suprafata tencuita.
Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia
prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva.
Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai
putin vizibile.
Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de
lemn: un sunet de gol arata calitate necorespunzatoare si necesita verificarea intregii suprafete
dezlipite.

3.9 RECEPTIA LUCRARILOR


3.9.1 Masuratori si deconturi
Tencuielile interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la metru patrat de
suprafata desfasurata.
Suprafata tencuielilor interioare la pereti si stalpi se determina inmultind inaltimea acestora,
masurata intre fata bruta inferioara a planselui superior si fata finisata a pardoselii, la care se
adauga 2 cm, cu latimea lor, masurata intre fetele brute ale peretilor si stalpilor. La peretii
prevazuti cu plinte, scafe, lambriuri, placaje, inaltimea tencuieli se masoara intre fata bruta
inferioara a planseului superior si muchia superioara a plintei, scafei, lambriului sau placajului
la care se adauga 2 cm.
La tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala iar la cele cu grinzi se
adauga si suprafetele laterale ale grinzilor.
Golurile la tencuieli a caror suprafete este mai mica de 0.5 m 2 nu se scad din suprafata
tencuielilor, cele mai mari de 0,5 m 2se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor
tencuiti.

20

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Suprafetele ramase partial netencuite in vederea acoperirii lor cu placaje diferite (faianta,
lemn. etc.) sau cu ornamentatii, se scad din suprafata totala a peretilor tencuiti. La calculul
suprafetelor care se scad se iau in considerare dimensiunile reale ale acestora reduse fiecare
cu cate 5 cm.
ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A TENCUIELILOR
Defecte
Umflaturi,ciupituri,denivelari,

Tencuilei brute
Maximum 3 cm2

Tencuieli driscuite
Nu se admit

Tencuieli gletuite
Nu se admit

fisuri, lipituri in jurul ferestrelor

la fiecare m2

Maximum la 2 m2

Nu se admit

Nu se admit

Nu se verifica

Maximum

Maximum

suprafetelor tencuite pe orice

neregularitati/m2

in

neregularitati/m2

directie (la verificarea facuta

orice

avand

in orice directie

de

adancimea pana la 2

avand

mm

adancimea

in

spatele

tevilor,

radiatoarelor

impuscaturi

nestins,

urme

si

de

var

vizibile

de

reparatii locale
Zgrunturi mari (pana la 3 mm)
basicari

sau

zgarieturi

in

adancime (pana la 3 mm) in


driscuiala

stratului

acoperire
Neregularitati

un

ale

de

planeitatii

dreptar

de

lungime`)

directie

inaltimea

sau
pana

Max. cele admise

Pana la 1 mm/m si max.

la 1 mm
Pana la 1 mm/m

pentru

3 mm pe toata inaltimea

si max. 2 mm pe

elementele

incaperii

toata

suport
Max. cele admise

Pana la 1 mm/m si max.

incaperii
Pana la 1 mm/m

orizontala muchiilor intrande si

pentru

3 mm de lement

si max. 2 mm pe

a tamplariilor sau spaletilor,

elementelor

Abateri

la

verticala

tencuielilor peretilor

Abateri

glafurile

de

la

vericala

si

suportul

ferestrelor,

racordarea peretilor cu tavanul


Abateri de raza la suprafete

Nu se verifica

Pana la 5 mm

inaltimea

toata

inaltimea

sau

lungimea

elementului
Pana la 3 mm

curbe
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
21

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

4 TERMOIZOLATII LA FATADE
4.1 GENERALITATI
In acest capitol se expun specificatiile pentru realizarea finisajului de fatada in conformitate cu
indicatiile din proiect si in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii.
Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de
punere in opera ale producatorului.
Se realizeaza sistemul cu termoizolatie din polistiren expandat la pereti, stalpi, grinzi si
cu polistiren extrudat la socluri, in grosimi de :
10 cm in camp ( pe zidarie);
15 cm pe stalpii perimetrali si pe grinzile exterioare;
5 cm la soclul pereti;
3 cm la tmplrii din PVC;
Stratul vizibil va fi alb, cu granulatia de 2 mm.
Prezenta procedura stabileste principalele reguli privind: modul de executare a sistemului
temoizolant pentru fatade, verificarile efectuate pentru urmarirea calitatii lucrarilor executate
si responsabilitatile ce revin executantilor.

4.2 STANDARDE SI NORME


C107-82 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladirei
C104/2-94 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu
alta destinatie decat cele de locuit

4.3 ECHIPAMENT
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.
Inainte de executarea comenzilor si livrarea materialelor furnizorii vor prezenta mostre de
produse si materiale.

22

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

4.4 MATERIALE
Sistemul termoizolant se bazeaza

pe combinarea placilor de fatada

din polistiren

expandat/extrudat ignifugat ca strat termoizolant, cu un strat protector hidrofug si de finisaj,


realizat din materiale minerale cu liant acrilic. Se poate aplica pe toate suporturile minerale.
In componenta sistemului termoizolant intra urmatoarele produse :
Profilul de soclu, din aluminiu, se monteaza la baza sistemului prin prindere mecanica cu
dibluri, avand rol de sustinere. Este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice
asigurandu-se astfel evitarea infiltrarii apei in zona soclului.
Profilul de colt este un profil din aluminiu, cu aripi din plasa din fibra de sticla fiind utilizat la
armarea suplimentara a muchiilor (colturi si muchii ale golurilor si intrandurilor). Asigura
rectiliniaritatea muchiilor si confera o rezistenta suplimentara a acestora la solicitari mecanice.
Adeziv pentru spaclu mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apa si impermeabil la
apa, utilizat atat la lipirea placilor termoizolante de fatada, cat si pentru spacluirea acestora,
asigurandu-se o aderenta atat la suport cat si la placa termoizolanta de minim 100 KN / m 2.
Placi termoizolante pentru fatada, din polistiren expandat/extrudat ignifugat, cu densitate de
15-18 kg/m3 si conductivitate termica 0,040 W/mk. Placile au dimensiunea de 1000 x 500 mm
avand o abatere dimensionala de 0,4 %. Placile prezinta contractii reduse sub influenta
factorilor climatici (maxim 0,2 %), fiind depozitate

(dupa taiere ) o prioada de 3 luni pentru

consumarea contractiilor. Portiunile de fatada curbe se izoleaza cu fasii de polistiren de 15-20


cm latime.
Diblurile vor avea rolul de a asigura o ancorare mecanica suplimentara

a placilor

termoizolante de suport. Diblurile sunt realizate din material plastic, pentru a evita aparitia
puntilor termice. Diametrul tijei este de 8mm iar talerul are diametrul de 60 mm. Lungimea de
ancorare a diblului in zid este de min. 45 mm, adancimea corespunzatoare a gaurii din zid fiind
de 55 mm (cu cca. 10 mm mai mare decat lungimea de ancorare )
Plasa din fibra de sticla, este o tesatura alcalica din fibra de sticla cu strat protector de stirolbutadiena, avand rol de armare a masei de spaclu adezive. Prin parametrii mecanici ridicati
(rezistenta la rupere > 1500 N/ 5 cm si alungirea aferenta < 35 0/00), plasa confera sistemului o
rezistenta suplimentara la soc si la eforturile de intindere rezultate din sarcinile termice
importante ce apar la fata exterioara a finisajului.
Grund (amorsa lichida pentru tencuiala decorativa), asigura o aderenta sporita intre finisaj si
stratul de masa de spaclu si o uniformizare a absorbtiei, prevenind totodata aparitia
eflorescentelor.
Tencuiala formeaza stratul final (vizibil) al finisajului. Este o tencuiala decorativa subtire pe
baza de granule de marmura si lianti de rasini sintetice. Este un finisaj hidrofob, lavabil si
permeabil la vaporii de apa, astfel incat nu se pateaza prin absorbtie la precipitatii sau stropire
si previne formarea condensului. Va avea proprietati fizico-chimice si mecanice superioare:

23

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


rezistenta la socuri, zgariere, variatii de umiditate, agenti corozivi, raze ultraviolete si inghetdezghet.

4.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


Se va sigura protectia materialelor folosite in mod corespunzator, ferindu-le de degradarea atat
la depozitare, cat si la manipulare. Se va urmari punerea imediata in opera a materialului
pentru a se evita pe cat posibil depozitarea intermediara. Se va respecta normativul C 155-81
si STAS 10833-80.
Furnizorul :
Livreaza materialele de calitate si in cantitate corespunzatoare, cu documentele de calitate
aferente (certificat de calitate, declaratie de conformitate, agrement tehnic ).
Asigura documentatia tehnica, necesara pentru punerea in opera a materialelor livrate.
Asigura, la cerere, consilierea tehnica.CONDITII DE EXECUTIE

4.6 CONDITII DE EXECUTIE


4.6.1 Pregatirea suportului
Caracteristici suprafata suport: suprafata suport (zidaria de caramida) trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii: uscata, lipsita de praf, sa prezinte capacitate portanta, aderenta (fara
pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc.)
Abateri admisibile : suprafata suport

trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de

planeitate:
plana (+ 5 mm/ m);
denivelarile pana la 10mm sunt preluate de adezivul de spaclu (la lipire);
pentru neregularitati mai mari de 10 mm este necesara realizarea in prealabil a unei tencuieli
de uniformizare.
4.6.2 Conditii de incepere a lucrarilor
Verificari inainte de inceperea executiei. Inainte de punerea in opera a sistemului de finisaj
exterior se vor incheia urmatoarele lucrari:
invelitori, terase, cornise, streasini, jgheaburi si instalatii de scurgere a apelor pluviale;
montarea tocurilor tamplariilor, solbancurilor si ferestrelor;
montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul;
protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau patarea;
asigurarea impotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv prelatelor la
partea superioara a schelei.
4.6.3 Conditii de temperatura:

sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi sub + 5 0 C, pe suport inghetat sau, in caz


de pricol de inghet;

se va evita punerea in opera a stratelor finale de finisaj atunci cand temperaturile


depasesc 30

C si sub actiunea directa a razelor solare sau ploii.

24

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


4.6.4 Executarea propriu-zisa a lucrarilor
a)

Lipirea placilor termoizolante


Pentru lipire se utilizeaza adezivul pentru spaclu.
Punere in opera: se monteaza profilul de soclu cu ajutorul unor dibluri metalice. Se
aplica adezivul pentru spaclu pe marginea placilor si in min. 3 puncte interioare. Primul
rand de placi se reazema pe profilul de soclu. Dupa o aranjare si apasare corecta a
placilor se obtine o suprafata plana. {n rosturile si spatiile libere dintre placi nu se va
aplica adezivul pentru spaclu pentru a nu forma punti termice.
Placile izolante pentru glafuri, intradosuri si buiandrugi se aplica dupa montarea placilor
de fatada. Marginile placilor, care depasesc colturile fatadei se vor indeparta (taia) dupa
min. 24 de ore de la lipire. Placile se aseaza cu rosturile tesute (nu in prelungire),
teserea fiind obligatorie si la colturile cladirii.

b)

Dibluirea
Pentru asigurarea unei ancorari mecanice suplimentare

placile termoizolante se

dibluiesc, utilizand dibluri din material plastic (trei dibluri / placa), la 24 de ore dupa
lipirea placilor. La colturile cladirii se vor adauga min. 2 dibluri pe placa dispuse in
interiorul unei fasii cu latime de max 40 cm de la muchie. Diblurile trebuie sa patrunda
in zidarie min. 45 mm iar in beton 35 mm. Talerele diblurilor trebuiesc ingropate pana la
fata exterioara a placilor de polistiren. Adanciturile de la nivelul capetelor diblurilor se
vor netezi cu adeziv pentru spaclu cu min. 12 ore inainte de spacluirea placilor
termoizolante.
c)

Spacluirea si armarea
Pentru spacluire se foloseste adezivul pentru spaclu iar pentru armare plasa din fibra de
sticla.
Dupa min. 24 de ore de la lipirea placilor de polistiren si min. 12 ore de la spacluirea
capetelor diblurilor se face o slefuire a placilor de polistiren cu o rindea speciala. Se
asigura astfel o planeizare suplimentara a suprafetei obtinute in urma placarii cu
polistiren. Daca timp de doua sapatamani nu se aplica stratul de armare, placile vor
trebui din nou slefuite si sterse de praf.
Se aplica masa de spaclu adeziva cu spaclul cu dinti de 10 mm, apoi se pune in masa
de spaclu proaspata, plasa din fibra de sticla in fasii verticale, netezind cu latura neteda
a spaclului intreaga suprafata. Grosimea minima a masei de spaclu armate este de 2
mm. Fasiile de plasa se suprapun lateral si longitudinal pe min. 10 cm.
La colturile ferestrelor sau in alte zone unde pot aparea tensiuni ce pot provoca fisuri in
zidarie, se recomanda aplicarea suplimentara, inainte de armarea generala, a unor
straifuri din fibra de sticla prinse cu adeziv pentru spaclu.
Plasa din fibra de sticla nu trebuie sa se mai vada dupa spacluire si trebuie sa

fie

pozata la mijlocul grosimii stratului de adeziv .

25

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


La muchiile fatadei se recomanda aplicarea de profile din aluminiu cu plasa din fibra de
sticla integrata.
Stratul de masa de spaclu va sta la uscat min. 7 zile inaintea aplicarii finisajului.
Dupa intarire, masa de spaclu poate fi slefuita, avand insa grija sa nu se deterioreze
plasa din fibra de sticla.
d)

Aplicarea finisajului
d1) Grundul
Este folosit ca amorsa pentru tencuiala
d2) Tencuiala
Mod de livrare : amestec fluid, de consistenta pastoasa, gata preparat, in galeti.
Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o amestecare lenta si uniforma cu
mixerul, pana la omogenizare (min. 5 minute).
Punere in opera : tencuiala se intinde cu fierul de glet inoxidabil, prin apasare
energica intr-un strat de cca 2-3 mm. Dupa aplicarea tencuielii se va driscui cu
miscari liniare verticale sau circulare cu o drisca din material plastic.
Pentru evitarea aparitiei nazilor in campul finisat se recomanda aplicarea
continua pe fasii orizontale, in scara, de sus in jos.
Primul camp de finisaj se va executa numai sub supravegherea inspectorului si
de preferinta, pe o parte a fatadei cu vizibilitate mai redusa.
Echipele de lucru vor fi neaparat instruite in ceea ce priveste exigentele de
aplicare a materialului.
Timp de uscare : intarirea tencuielii are loc la aproximativ 24 ore de la punerea in
opera, interval in care se vor evita atingerea, zgarierea si umezirea suprafetei.

4.7 CONTROLUL CALITATII


Lucrarile de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe
etape de executie incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate
urmatoarele:
- calitatea suportului - rigiditate, aderereta, planeitate, umiditate, constatari facute conform
normelor in vigoare;
- calitatea materialelor conform certificatelor de calitate;
- pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);
- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat, inclusiv a celorlalte lucrari de
constructii aferente;
- daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaje prin desfacerea izolatiei si probe de
laborator asupra materialelor.
4.7.1 Documente si inregistrari :

procese verbale de instruire

procese verbale de asistenta tehnica

26

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

procese verbale de receptie calitativa ( tipizat )

certificate de calitate a materialelor (produsele vor fi insotite de certificate de calitate la


fiecare transa de livrare, puse la dispozitia constructorului de firma furnizoare. )

agremente tehnice (Agrementului Tehnic)

4.8 RECEPTIA LUCRARILOR


4.8.1 Masuratori si deconturi
- Straturile de izolatii pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, etc) se masoara si se
deconteaza la mp de suprafata real executata
Garantii
Durabilitatea sistemului de izolare termica a fatadelor va fi de 25 de ani in conditiile aplicarii in
integralitate si punere in opera in conformitate cu prescriptiile cuprinse in fisele tehnice ale
producatorului si prezentul caiet de sarcini.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

5 TERMOIZOLATII

LA

PARDOSELI,

ACOPERISURI,

TAVANE
5.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia termoizolatiilor la pardoseli,
acoperisuri si tavane, in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate cu legea
10/1995, privind calitatea in constructii. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor
respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.
Amplasare:
- planseul yona terasei de la etaj - termoizolare cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm,

27

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

5.2 STANDARDE SI NORME


-

Normativ C112-86, amorsaj cu solutie bituminoasa

Normativ C224-86

Normativ C138-80

NTR 943-80

Ordin IGSIC nr. 70/2.08.89

STAS 7539-89

Normativ C259-1982

NP 40/84

STAS 6472-3-84, Termotehnice Calculul rezistentei la transfer termic si la stabilitatea


termica

STAS 6472-5-72, principii de calcul si de alcatuire pentru acoperisuri ventilate;

Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la constructii


C107/82.

Instructiuni tehnice pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor de locuit si social


culturale cu cenusa si zgura de termocentrala C191-85

Normativul de imbunatatire a protectiei termice la cladiri afectate de fenomenul de condens


prin aplicarea de placi termoizolatoare tip IZOBLASIN C203/3-85 (335/86).

5.3 ECHIPAMENT
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor

pune la dispozitia

consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:


termoizolatie din placi polistiren celular/extrudat cu grosimea de 3 cm
termoizolatie din placi de vata minerala cu grosimea de minim 10 cm
Acolo unde este cazul pentru fiecare tip de material cate doua mostre. Prin aprobarea
mostrelor de consultant se intelege si aprobarea materialelor.

5.4 MATERIALE

termoizolatie din placi de polistiren celular/extrudat lipit cu mastic bituminos pe


suprafete orizontale, inclinate si verticale

5.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


Se va sigura protectia materialelor folosite in mod corespunzator, ferindu-le de degradarea atat
la depozitare, cat si la manipulare. Se va urmari punerea imediata in opera a materialului
pentru a se evita pe cat posibil depozitarea intermediara. Se va respecta normativul C 155-81
si STAS 10833-80.

5.6 CONDITII DE EXECUTIE


Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarii de termoizolatii;
Se va verifica daca stratul suport este corespunzator pregatit urmarindu-se daca este asigurata
planeitatea necesara, umiditatea stratului suport.
Stratul suport nu trebuie sa aiba straturi neaderente sau care se pot coscovi;

28

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Suprafata stratului suport trebuie sa fie continua, neteda, fara asperitati si reliefuri.
A se verifica in prealabil cu bolobocul. Abaterile de la planeitate la

verificarea cu dreptarul de

2 m lungime vor fi maximum 4 mm.


Termoizolatia se va executa dupa terminarea si controlarea lucrarilor prevazute sau stratul
termoizolant, precum si termoizolarea tuturor lucrarilor de constructii, montaj care ar putea
dauna izolatiei.
Suprafetele suport ale termoizolatiei trebuie sa fie pregatite prin curatirea cu maturi si perii de
eventuale murdarii, praf sau resturi de tencuiala
STRATUL SUPORT suprafetele suport din beton sau mortar pe care urmeaza sa fie aplicat
stratul de difuziune al vaporilor inainte de aplicarea termoizolatiei trebuie sa fie amorsate in
prealabil cu o solutie de bitum sau emulsie bituminoasa intr-o singura repriza (circa 0.3 kg/mp).
PROCESUL DE MUNCA
EXECUTAREA LUCRARILOR :
Termoizolatie din placi de polistiren extrudat :

manipularea materialelor la locul de punere in opera

pozarea placilor, inclusiv ajustarea placilor care nu se potrivesc

intinderea masticului bituminos pe suprafata suport

aplicarea si presarea placilor de polistiren extrudat la pozitie peste masticulul bituminos

umplerea rosturilor dintre placile de polistiren cu granule de mastic bituminos

ungerea pe o fata a placilor cu mastic bituminos

taierea(crestarea) placilor de polistiren pt. a se mula pe suprafata curba daca este cazul
Termoizolatie din placi de vata minerala

manipularea materialelor la locul de punere in opera


aplicarea masticului bituminos pe suprafata suport
-

aplicarea si presarea placilor de vata minerala peste masticul bit.

Completarea rosturilor si locurilor ramase neacoperite cu bucati de vata minerala

5.7 CONTROLUL CALITATII


Lucrarile de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe
etape de executie incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate
urmatoarele:
- calitatea suportului - rigiditate, aderereta, planeitate, umiditate, constatari facute conform
normelor in vigoare;
- calitatea materialelor conform certificatelor de calitate;
- pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);
- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat, inclusiv a celorlalte lucrari de
constructii aferente;
- daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaje prin desfacerea izolatiei si probe de
laborator asupra materialelor.

29

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

5.8 RECEPTIA LUCRARILOR


5.8.1 Masuratori si deconturi
- Straturile de izolatii pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, etc) se masoara si se
deconteaza la mp de suprafata real executata
- Sapele de nivelare si protectie peste placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de
suprafata real executata.
- Izolatile de strapungeri tevi, ventilatii etc. se masoara la bucata
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

6 HIDROIZOLATII
6.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia hidroizolatiilor cu materiale
bituminoase la pardoseli si fundatii, in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate
cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii; in scopul protectiei constructiilor subterane si
supraterane. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete
prescriptiile de punere in opera ale producatorului.
Amplasare:
- in spatiile umede
- fundatiile

6.2 STANDARDE SI NORME


STAS 2355/2-87 Hidroizolatii si materiale bituminoase la elementele de constructii
C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase.
STAS 1046-78 Pinza bitumam PA 55. PA 45.
STAS 7116-80 Impaslitura din fibre de sticla bituminata IA 1100, IB 1200; IBP 1200.
30

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


STAS 138-80 Carton asfaltat CA 300, CA 400.
STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolatii tip H 60/75 si H 80/90.
STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si montare lianti minerali.
STAS 663-76 si 491-70 Plumb (sub forma de benzi).

6.3 ECHIPAMENT
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.
Inainte de executarea comenzilor

si livrarea

materialelor furnizorii vor prezenta mostre de

produse si materiale.

6.4 MATERIALE
Cartoane bituminoase tip CA 300. CA 400, conform STAS 138-80.
Impaslirura din fibre sticla biruminate tip IA 110, lB 1200; IBF 1200; conform STAS 7916-80
Panza bituminata tip PA55, PA 45, conform STAS 1046-78.
Bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90 conform STAS 7064-78
Filer de calcar, conform STAS 539-79.
White-spirit conform STAS 44-84
Benzi de plumb de 1,2, 3 mm grosime, conform STAS 491-70.
Tabla zincata, conforn STAS 2028

-80

Placi prefabricate din beton conform NI de productie.


Alte materiale pentru protectie (nisip, pietris 7-15 mm) conform STAS 1667-76
Betoane si mortare pentru realizarea: betonului de panta, sape suport si sape de protectie,
conform normelor in vigoare.

6.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


- Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
- Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie pentru a nu le
deteriora. pe distante cit mai scurte.
- Toate materialele in suluri pentru hidroizoiatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi
ferite de lovituri
- La depozitare se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.

6.6 CONDITII DE EXECUTIE


La incaperile cu umiditate
- Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste -5

C sub aceasta

temperatura se pot executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16-84.


- Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220
0

C, iar in momentul lipirii

straturilor va fi cuprinsa intre 160 C si 220 C


- Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica
si controla daca corespund STAS 2355/3-87 si conditiilor de la pct. 3.5. din normativul C 112-86
privind controlul pantelor, eliminarea asperitatilor, starea de intarire si de uscare a suportului,

31

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafe de prindere, a elementelor din tabla si alte
lucrari similare.
- Bariera contra vaporilor si a straturilor de difuzie sau hidroizolatie se vor aplica pe suporturile
din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu
minimum 300 g/m2.
- Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat, numai in
perioade de timp cu temperatura exterioara pana la +6 0C iar cu emulsie de bitum pe suportul
umed la temperatura peste +8 0C
- Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau
1100, prevazute sub bariera contra vaporilor, peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau
sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii, sensibile la umiditate, prevazute cu sape din beton,
foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si asezate cu partea blinds pe
suport.
- Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. 25 cm in jurul gurilor de scurgere
si a strapungerilor.
- Bariera contra valorilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite si
acoperite cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie sa acopere complet partea
inferioara a stratului de izolare termica.
- Protectie cu foi bitumate a placilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in
atelier sau fabrici, prin lipirea placilor cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum cald, intins cu
peria pe foile bitumate.
- Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sint cele din normativul C 11286 art. 3.20.1 .- 3.20.6.
- La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin
intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea
imediata si presarea cu canciocul, controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste
locuri.
- Protectia hidroizolatiei se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca. 30 mm grosime,
armat cu rabit pe retea de otel-beton 6 mm la 25 cm
- Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si
mecanice astfel:
* La strapungeri reci si fara vibratii cu diamentru mai mic de 200 mm si cu flanse hidroizolatia
se va aplica pe flanse sudata si se va strapunge cu flanse mobile in suruburi.
* La strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse etansarea
hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul
elementului, prin mansonare cu doua straturi de paza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de
bitum si matisate pe element cu sirma sau colier.
- Rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform normativului C 112-86 punctele
3.24-3.24.2.
32

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- Montarea gaurilor de scurgere, racordarea izolatiei, gulerul de plumb si montarea mufei
conductei de scurgere etc se vor face conform aceluiasi normativ, punctele 3.25, 3.26...3.26.7.
La fundatii
La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa se
respecte prevederile STAS 2355/2-87, ale normativului C 112-86, cap 4.8 si ale detaliilor
respective ale proiectuhui.
Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea grinzilor de fundatie.

6.7 CONTROLUL CALITATII


Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe
etape de executie incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate
urmatoarele:
- calitatea suportului - rigiditate, aderereta, planeitate, umiditate, constatari facute conform
normelor in vigoare;
- calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;
- pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);
- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, inclusiv a celorlalte
lucrari de constructii aferente;
- strangerea flanselor si platbandelor aferente;
- Daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaje prin desfacerea izolatiei si probe de
laborator asupra materialelor.
- Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste conditiile.
* straturile hidroizolatiei sa fie lipite uniform si continuu, fara zone nelipite;
* panta catre gaurile de scurgere fara strapungeri conform proiect;
* este continua si fara umflaturi;
* racordarea cu elemenie de strapungere, la rosturi si guri de scurgere, asigura o etansare
perfecta:
* protectia hidroizoiatiei verticale la reborduri, strapungeri, ventilatii etc, este aderenta si fara
deplasari.
- Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta; gaurile de
scurgere sa aiba gratar si sa functioneze normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale
incaperii.
- Cu avizul scris al proiectantului de rezistenta se va verifica calitatea izolatiilor prin inundare
cu apa de 2-4 cm grosime in punctele cele mai inalte, cu gurile de scurgete infundate. Dupa 72
ore peretii nu trebuie sa prezinte pete si umeziri.

6.8 RECEPTIA LUCRARILOR


Masuratori si deconturi
- Straturile de izolatii hidrofuge pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, etc) se masoara si se
deconteaza la mp de suprafata real executata

33

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- Sapele de nivelare si protectie peste placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de
suprafata real executata.
- Betonul de panta (daca este cazul) se masoara si se deconteaza la m3 real executat.
- Izolatile de strapungeri tevi, ventilatii etc. se masoara la bucata
- Elementele de tip gratare, sifoane, etc. se masoara si deconteaza la mp.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

7 TAVANE DIN GIPS CARTON


7.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de executare a peretilor si tavanelor
din gipscarton, care vor fi executati in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate
cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Peretii despartitori din gips carton vor fi
executati sub indrumarea si supravegherea firmei care furnizeaza panourile de gips. Produsele
vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in
opera ale producatorului.
Amplasare: compartimentariile si tavanele din zona destinata personalului.

7.2 STANDARDE SI NORME


STAS 1480 86 Placi si fasii de ipsos pentru pereti despartitori
P113-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
STAS

6793 82 Constructii

civile, industriale si agrozootehnice.

Cosuri, canale de

fum pentru focare obisnuite la constructiile civile. Prescriptii generale.


C56 86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
10/86

34

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


P118 83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului 3/86

7.3 ECHIPAMENT
Se vor inainta beneficiarului spre aprobare toate elementele prevazute in acest
capitol, conform prevederilor caietului de sarcini, date tehnice pentru fiecare tip de
materiale specificat, certificari ale materialelor semnate de producatorul componentelor
ansamblurilor din gipscarton, care sa ateste ca materialele corespund cu cerintele
specificate. Elementele pentru scheletul din otel al ansamblurilor din gipscarton se vor
procura de la un singur producator. Fiecare tip de placi din gipscarton se va procura de la un
singur producator. Materialele de finisaj se vor procura fie de la producatorul placilor, fie de la
un producator agreat de producatorul placilor. Se vor pregati mostre pe santier din ansambluri
din gipscarton. Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie
sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de de autoritatile cu jurisdictie in
domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat
de reglementarile in vigoare cat si de cerintele proiectului.
Se vor asigura si se vor mentine conditiile de mediu necesare pentru montarea si finisarea
gipscartonului conform recomandarilor producatorului de gipscarton. Temperatura incaperii:
pentru fixarea gipscartonului pe schelet fara adezivi se vor asigura minimum 4 oC. Nu se vor
depasi 35oC daca se utilizeaza surse de caldura temporare.
Ventilare: se vor ventila spatiile, conform necesitatilor, pentru uscarea materialelor in vederea
tratarii rosturilor.

7.4 MATERIALE
- placi din gips carton ( din gips de cariera rehidratat, invelit in doua straturi de carton). Se va
prevedea gipscarton din tipurile indicate cu latimea de 1200mm si in lungimile maxime
disponibile pentru a reduce numarul rosturilor. Se va prevedea gipscarton cu grosimea de
12,5mm sau 15mm, in functie de sistemul utilizat si distantele intre montanti.
Se va prevedea gipscarton din tipurile urmatoare:
-tip: normal
-tip: rezistent la foc unde este necesar pentru ansambluri rezistente la foc.
-tip: rezistent la umiditate, unde este necesar .
- rigle si montanti din tabla de otel zincata de min 50,75,100 mm. Se vor prevedea elemente
din otel conform urmatoarelor cerinte: sageata maxima: L/120 la 360 Pa., acoperire de
protectie galvanica, profile orizontale cu aripile indoite la 90 grade, din tabla de otel cu
grosimea de minimum 0.8 mm si inaltimea de 90 mm, 100 mm si 150 mm, in conformitate cu
prevederile proiectului. Grosimea tablei utilizate pentru cadrele peretilor despartitori nu va fi
mai mica de 0.595 mm. Grosimea stratului de izolatie acustica nu va fi sub 50 mm. La grupurile

35

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


sanitare se folosesc placi hidrofuge, in dubla placare si intarituri in pereti, pentru fixarea
obiectelor sanitare.
- accesori, material marunt :
Se vor prevedea suruburi din tipul, materialul, marimea, rezistenta la coroziune, rezistenta la
smulgere si celelalte proprietati necesare pentru a fixa profilele in mod sigur pe suport, in
conformitate cu recomandarile producatorilor de gipscarton pentru fiecare utilizare in parte.
Accesorii pentru interior: profile de margine si rosturi de control.
Se vor prevedea materiale pentru tratarea rostului conform recomandarilor
producatorilor de materiale pentru tratarea rostului, pentru fiecare utilizare indicata.
Banda de rost pentru gipscarton: banda de intarire din hartie, daca nu este indicat
altfeI. Banda de rost pentru gipscarton: banda de intarire din fibra de sticla, cu amestec de rost
compatibil acolo unde este recomandat de producatorul de gipscarton. Banda de rost pentru
captuseli pe baza de ciment : tesatura din fibre de sticla, acoperita cu polimer .
Amestecuri de rost pentru gipscarton: pulberi ambalate in fabrica, pe baza de
viniI, dupa cum urmeaza: materialul recomandat de producatorul placilor .
Chit pentru izolarea acustica a rosturilor vizibile si ascunse: chitul standard al
producatorului, care sa nu se deformeze, sa poata fi vopsit , sa nu pateze si sa fie eficient
in reducerea transmisiei zgomotului aerian prin rosturile perimetrale si goluri, conform
incercarilor efectuate.
Suruburi autofiletante din otel, pentru:
-fixarea gipscartonului pe elemente din otel de maximum 0,8 mm grosime.
-fixarea gipscartonului pe gipscarton.
Bariera de vapori din polietilena: cu grosimea 0,1 mm. Banda bariera de vapori: banda
adeziva de tipul recomandat de producatorul barierei de vapori pentru etansarea rosturilor si
patrunderilor prin bariera de vapori.
Materialele trebuie sa fie certificate pentru comportamentul in cazul expunerii la foc
(raspandirea flacarilor si emisia de fum).

7.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


Materialele se vor livra in ambalajele lor originale, containere sau pachete purtand
marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Materialele se vor depozita la interior,
acoperite, si se vor pastra uscate si ferite de deteriorari din cauza intemperiilor, insorire
directa, contaminarea suprafetei, coroziune, sau alte cauze. Panourile de gipscarton se vor
stivui plat pentru a preveni incovoierea lor. Gipscartonul va fi manipulat in asa fel incat sa nu se
deterioreze muchiile si suprafetele.

7.6 CONDITII DE EXECUTIE


Se vor examina straturile suport, tocurile metalice montate, ancorajele inglobate,
precum si structura, in prezenta montatorului, pentru conformitate cu cerintele de
tolerante la montaj si alte conditii care afecteaza performanta ansamblurilor specificate

36

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


in

acest

capitol.

Nu

se

va

incepe

montajul

placilor

inaintea

corectarii

situatiilor

nesatisfacatoare. Se vor monta profile suplimentare, intarituri si contravantuiri la marginile


ansamblurilor din gipscarton pentru sustinerea aparatelor, utilajelor, consolelor de
sustinere, obiectelor si accesoriilor sanitare, mobilierului si elementelor de constructie similare.
Se vor respecta detaliile indicate si recomandarile producatorului de gipscarton.
Se vor monta profile de capat special destinate la nivelul pardoselilor, plafoanelor,
peretilor structurali si stalpilor cu care vin in contact subansamblurile din gipscarton.
Tolerantele la montaj: fiecare element va fi montat in asa fel incat abaterea de la
planeitate sa fie sub 3mm.
Montantii si profilele suport vor fi montate la dimensiunile si distantele indicate
mai jos, dar nu mai putin decat este necesar conform standardului de montaj :
-ansamblu intr-un singur strat: montanti la 400mm interax
-ansamblu in doua straturi: montanti la 600mm interax
Montantii vor fi fixati cu deschiderea profilului in aceeasi directie.
Rosturile orificiilor provocate de tevi, conducte, doze electrice si repere similare vor fi
etansate cu banda-bariera de vapori.
Intepaturile in bariera de vapori vor fi reparate imediat inainte de acoperirea cu
placi de gipscarton sau alte elemente de constructie.
Se vor monta saltele fonoizolante in locurile indicate inainte de montarea
panourilor de gipscarton.
Panourile de compartimentare se vor monta in asa fel incat sa se minimizeze
numarul rosturilor. Rosturile panourilor adiacente se vor decala cu minimum o
deschidere a scheletului, in mod alternativ in straturile succesive de gipscarton. La scari si
pereti inalti panourile se vor monta orizontal cu rosturile alternate pe montanti.
Panaurile de gipscarton se vor monta cu fata in afara. Nu se vor monta panouri
deteriorate sau umede. Panourile se vor monta cu muchiile in contact. Rosturile intre panouri
nu vor depasi 1,5 mm. Nu se va forta la montaj .
Toate marginile se vor pozitiona pe suporti. Panourile adiacente se vor pozitiona
cu marginile tesite spre marginile tesite ale panoului adiacent.
Rosturile verticale de pe cele doua fete vor fi decalate pe montanti diferiti. Se vor
evita pe cat posibil rosturile prin marginile golurilor.
Placile din gipscarton se vor fixa ferm pe ramele golurilor si decupajelor.
Se vor respecta recomandarile producatorului pentru amplasarea profilului de
bordaj si inchidere a cailor de transmitere a sunetului prin sau pe langa ansamblurile din
gipscarton, inclusiv etansarea deasupra plafoanelor fonoabsorbante.
Suruburile vor fi distantate conform standardului de montare si finisare a placilor
din gipscarton precum si recomandarile producatorului.
Finisarea:

37

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


-se va aplica tratamentul necesar la rosturile ansamblurilor din gipscarton in ambele directii la
profilele de bordaj si rosturile de control, la strapungeri, pe capetele suruburilor, defecte ale
suprafetelor precum si oriunde este necesar pentru a pregati suprafetele din gipscarton pentru
finisaj .
-se vor umple in prealabil rosturile deschise, muchiile rotunjite sau tesite precum
si zonele deteriorate.
-se va aplica peste rosturi banda de rost.
-vopsitoria se va aplica dupa uscarea completa a stratului de finisaj .
-se va indeparta prompt orice amestec de rost rezidual de pe suprafetele adiacente.
-se vor executa operatiunile de protejare finala si de mentinere a conditiilor intr-o maniera
convenabila montatorului, care sa garanteze ca ansamblurile de gipscarton se vor prezenta
nedeteriorate in momentul receptiei preliminare.
Pereti

7.7 CONTROLUL CALITATII


Toate caracteristicile vor fi verificate dupa montaj de catre consultantul desemnat de catre
beneficiar. Se vor verifica :
- corespondenta cu proiectul,
- caracteristici geometrice,
- planeitate,
- orizontalitate,
- alinierea imbinarilor dintre placi,
- aspect estetic si curatenie,
- caracteristici mecanice,
- stabilitatea suportilor si a placilor,
- materiale.

7.8 RECEPTIA LUCRARILOR


7.8.1 Masuratori si deconturi
In valoarea lucrarilor de gips carton sunt cuprinse:
- contravantuirile peretilor despartitori,
- stratul de izolatie format din benzi incrucisate de polietilena si chit acrilic,
- umplerea rosturilor cu chit, cu benzi de armare,
- finisarea colturilor / marginilor cu corniere din tabla galvanizata de-a lungul liniei de contact a
peretilor despartitori (formati dintr-un singur strat) cu planseul de beton,
- realizarea rosturilor/nuturilor.
Se masoara la metru cub (m3) real executat la grosimi, luandu-se in calcul dimensiunile
modulate din proiect. Se vor scadea toate golurile si lacasurile elementelor de constructii
inglobate in perete cu o sectiune mai mare de 0,4 mp.

38

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

8 TAMPLARII EXTERIOARE DIN PVC


8.1 GENERALITATI
. Prezentul capitol cuprinde specificaiile pentru confecionarea, echiparea si montajul
tmplriei din P.V.C.

8.2 STANDARDE SI NORME


STAS 1637-73

Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetelor usilor si ferestrelor, a

sensului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica


STAS 4670-74

Modularea constructiilor, goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de

locuit si social culturale


STAS 32-73

Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie

STAS 467O/85 - Modularea construciilor, goluri pentru uile i ferestrelor cldirilor de locuit i
social culturale.
STAS 1637/73 0- Ui i ferestre. Denumirea convenional a ferestrelor, uilor i ferestrelor, a
sensurilor de rotaie pentru nchiderea lor i notarea lor simbolic.
STAS-uri i agrementri tehnice pentru tmplrii de P.V.C.

8.3 ECHIPAMENT
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale pe santier se vor pune la dispozitia
consultantului spre aprobare urmatoarele:
- cate doua mostre pentru fiecare tip de produs usa, ferestra. Mostrele vor fi complet echipate
cu geamuri garnituri de etansare si feronerie.
Prin aprobarea mostrelor de catre consultant se intelege si aprobarea modului de echipare.
39

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- ferestre din P.V.C., tricameral, cu geam termopan tratat LOW-E,
- glafuri exterioare la ferestre din P.V.C
- usi interioare din P.V.C.
- feronerie din productia curenta si cea speciala
- garnituri de etansare
- cheder din cauciuc
- jaluzele

8.4 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


- Tmplria se livreaz ncheiat, n ambalaj protector, mpreun cu ndrumri
complete de instalare, accesorii de instalare (colare etc.), certificate de calitate etc.
- Descrcarea, depozitarea i manipularea cad n grija constructorului care va lua
masuri ca produsele s-i pstreze calitatea i aspectul. La transport i depozitare,
tmplria va fi n poziie vertical, pe rastele speciale .
- Depozitarea ferestrelor i uilor se face pe categorii de elemente, n locuri special amenajate,
ferite de posibiliti de degradare a lor pn la montare

8.5 CONDITII DE EXECUTIE


Lucrri premergtoare:
- Fixarea praznurilor pentru tmplrie
- Finisarea conturului fiecrui gol
- Terminarea tencuielilor n zonele adiacente golurilor precum i a pardoselilor i
plafoanelor
- mbrcarea n folie de plastic a tocurilor
Pozarea i echiparea tmplriei
- Izolarea golurilor de montaj dintre confecie i elementul de construcie n care va fi
montat tmplria.
- Fiecare toc este adus la poziie i fixat n prima forma prin pene la coluri i la
interval maxim de 1,50 m.
- Fixarea definitiva a tocului
- Burarea cu nur sau straif izolant a spaiilor rmase libere ntre toc si gol
- Executarea finisajelor la perei si palei,
- nlturarea foliei de protecie
- Retuuri si completri
- Fixarea tmplriei n gol prin pervazuri, profile speciale i eventuale cordoane de
chit.

8.6 CONTROLUL CALITATII


Cel care preia contractul raspunde de calitatea productiei precum si de asamblarea
profesionala a elementelor constructiei.

40

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Pentru asigurarea calitatii, in cataloagele producatorilor de profile se afla norme de prelucrare
si de montare. Ele sunt la cerere puse la dispozitia beneficiarului.
Verificarile in vederea receptiei au ca obiect:
- aspectul si starea generala
- elemente geometrice aliniere in cadrul subansamblurilor (fatade, coridoare, holuri) ca
inaltime, adancime, verticalitate, centrare
- corespondente cu proiectele aprobate
Acolo unde apar necorespondente, consultantul poate decide completarile si inlocuirile ce se
impun.
Predarea de catre constructor a pieselor necesare intretinerii si eventualelor inlocuiri.

8.7 RECEPTIA LUCRARILOR


8.7.1 Masuratori si deconturi
Dimensiunile date in caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect. Modificarile
de dimensiuni, care la lucrarile de constructie metalica per bucata sunt de pana la +/- 50
mm din dimensiunea totala, nu permit schimbari ale pretului unic. La abateri mai mari
se recalculeaza pretul conform cu modificarile suprafetei.
Inainte de darea in executie a tamplariei, executantul va efectua, pe propria raspundere un
releveu al golurilor.
Tamplaria se va platii la mp, diferentiat pe tipuri, dimensiuni si nivel de decorare.
Lucrarile de inchidere a golurilor fata de tamplarie se vor plati separat, defalcat pe genuri de
operatiuni si materiale.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

41

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

9 PARDOSELI
9.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia pardoselilor din gresie si ciment
sclivisit, in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate cu legea 10/1995, privind
calitatea in constructii. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu
strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.
Amplasare:
- la parter, conform planurilor de arhitectura.
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:
a) imbracaminte strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din
exploatare
b) stratul suport ce primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de
rezistenta (sau fundatii) pe care este asezata pardoseala.

9.2 STANDARDE SI NORME


STAS 388

Ciment Portland

STAS 1500-73 Ciment Pa 35


STAS 7055-87 Ciment Portland aLb
STAS 1167-76

Agregate naturale pentru betoane si mortare

STAS 1030-85

Mortare obisnuite de ciment

STAS L17

Grupa oxizi, pigmenti, paminturi colorate

STAS 601/1-84

Corpuri abrazive

STAS 4992-68 Acid oxalic tehnic (sare de macris)


STAS 790-84

Apa

C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor ;


C 101-70 Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatra artificiala.
STAS 5939-80 Placi de gresie ceramica

9.3 ECHIPAMENT
Inainte de inceperea lucrarilor se vor pune la dispozitia beneficiarului si a proiectantului, spre
consultare, mostre din toate tipurile de placi specificate mai sus, insotite de agrementele
tehnice si de certificatele de conformitate.

9.4 MATERIALE
Produse pt. pardoseli din gresie: Placi din gresie
-60x60cm sau 30cmx30cm - mata, inclusiv antiderapanta si antigeliva
-elemente de treapta, cu rizuri antiderapante
-plinte de 8 cm latime, mate
- culori : gri, maro deschis
- Ciment Portland, conform SR 388-.
- Ciment Pa 35, conform STAS 1500-78.
42

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- Apa pentru constructii, conform STAS 790-84.
-Adeziv pentru placi de gresie
-Material pentru umplerea rosturilor

9.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


- Materialele la livrare trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si deci sa corespunda
conditiilor prevazute in standarde si normele in vigoare.
- Manipularea si transportul materialelor ambalate si al placilor mozaicate se va face cu atentie
pentru a se evita deterioarea lor. Depozitarea cimentului se va face pe sorturi.
- Materialele sensibile la umezire si inghet se vor depozita in soproane si magazii ferite de
interuperii.
- Betonul si mortarul preparat in statiile centralizate cele mai apropiate se vor transporta
autoagitatoare
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.
Placile de gresie ceramica se vor livra si transporta in cutii de carton (max. 40 kg/buc).
Depozitarea se face in spatii acoperite.
- Se asigura protectia placajelor ferindu-le de a fi patate, stirbire sau sparte.
- Conditiile de livrare, transport,. depozitare se fac:
- pentru placaje conform conditiilor prevazute, in cadrul intreprinderilor furnizatoare
pentru asigurarea protectiei lor
- placajele stivuite pe platforma de lemn de 1/1 m care sa permita ridicarea de la sol in
camion si invers cu autoincarcatorul.
- pentru pardoseli placajele se livreaza slefuite;
- in cazul placajelor lustruite ele se aseaza cu partea lustruita doua cate doua la fata
pentru a evita zgarierea;
- transportul la punctul de lucru in spatii inchise si inguste se face manual;
- depozitarea se face in spatii acoperite si inchise sub cheie respectindu-se modul de
stivuire mai sus amintit si ordinea lor conform marcarii pieselor prevazuta in proiectul de
stereotomie.

9.6 CONDITII DE EXECUTIE


Reguli generale de executare a lucrarilor de pardoseli
- Controlul materialelor intrebuintate al dozajelor, al modului de executie si al procesulul
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.
- In cazul in care in proiect nu se vede linia de demarcatie dintre doua doua tipuri de pardoseli
care se executa in incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii
foii usii in pozitie inchisa.
- Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi incapare si la trecerea dintr-o
incapere in alta. Fac exceptie pardoselile care au denivelarii pante in proiect.

43

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului
precedent si constatarea ca acesta a fost bine executat.
- La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cat mai perfecta intre
straturi.
Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli
- Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli
(canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) efectuarea probelor
prescrise, precum si dupa terminarea in incaperea recpectiva a tuturor lucrarilor de constructiimontaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.
- Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este construit din plansee de beton sau beton
armat, este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu
apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va aface cu maturi si perii.
- Armaturile sau sirmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.
- Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi
acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.
- Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de
incalzit centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude
orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.
Executarea stratului suport
- Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit dinir-un mortar de ciment, acesta se
poate transporta cu ajutorul instalatilor pneumatice pentru transportat mortare.
- Sratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incat sub incarcarile din exploatare
sa nu se taseze, provocand degradarea imbracamintii pardoseii. Stratul suport nu trebuie sa
aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafatei unde apar neregularitati care depasesc
abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin sprituirea, curatirea si spalare sa,
dupa care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului
suport respectiv.
- Stratul suport va fi construit dintr-o sapa de egalizare aplicata direct pe suprafata respectiva.
Aceasta sapa de egalizare care se va executa dupa de centurile interioare au fost terminate; se
va realiza din mortar de ciment marca M100T, avand consistenta de 5 cm pentru pardoseli
- inainte de turnarea mortarului de ciment suprafata pe care se aplica va fi bine curatata si
udata
- Mortarul de ciment preparat cu nisip 07 mm se va intinde pe suprafata respectiva si se va
nivela cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau sipci de ghidaj, fixate in
prealabil la nivel.
- Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care este aplicat, la ciocanirea usoara cu
ciocanul de zidar trebuie sa prezinte un sunet plin.
Conditiile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urmatoarele:

44

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


* suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bravuri, granule ramase in
relief sau adancituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde cu sageata
maxima de 10mm
* diblurile pentru prinderea pervazurilor trebuie sa fie bine incastrate in sapa, in
numarul si pozitiile stabilite prin proiect.
- in timpul executarii lucrarlor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj se vor lua
masuri pentru protejarea dalei flotante sau a sapei de egalizare din mortar de ciment.
- de asemenea se vor lua masuri pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment de
actiunea urmatoarelor substante agresive care le pot ataca sau distruge:
* acizi minerali si organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotiv)
* alcalii si lesii
* produsi petrolieri (uleiuri minerale, motorina, petrol lampant)
* produse zaharoase
* saruri (sulfati, clorura de sodiu coricentrata)
* substante oxidante (hipoclarit de sodiu, potasiu, bicarbonat)
* uleiuri vegetale
* gletului sau adezivului pe suprafata stratului suport.
Executarea imbracamintei pardoselii
Executarea stratului de uzura (imbracamintei) pentru fiecare tip de pardoseala se va face
conform prevederilor din capitolele ce urmeaza.
Conditii tehnice de calitate
- Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va face
in conformitate cu prevederile din Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii
si de instalatii, aferente indicativ C56-75, capitolul 8 Pardose1i.
- Controlul in timpul executiei fiecarui tip de pardoseala prevazut in capitolele respctive se va
face de executant si beneficiar, urmarindu-se respectarea prevederilor din prezentul capitol
9.6.1 PARDOSELI DIN GRESIE SI PLINTE
- Imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor executa pe un strat suport rigid din beton
sau pe un planseu de beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment de egalizare
si poza, avind dozajul de 300...350 kg. ciment la 1 m 3, in grosimile specificate in sectiunile A04, A-05 si detaliile A-08.
Placile din gresie se vor monta prin aplicarea prealabila a unui strat de poza de adeziv, conform
instructiunilor producatorului ;
Inaintea turnarii stratului de poza, stratul suport va fi bine curatat de praf si de alte resturi de
materiale, apoi va fi udat cu apa ;
Inaintea montarii, placile vor fi tinute in apa timp de 2...3 ore.
in incaperile cu placaj de faianta rosturile vor fi in continuarea rosturilor de la faianta ;
Placile vor fi axate ( cu axul placii sau cu rostul) pe axele obiectelor sanitare.
45

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


-Asezarea placilor se va face montindu-se la inceput placile reper.
Placile se vor monta in rinduri regulate, fug pe fug, cu rosturi de 3-4 mm intre ele
Verificarea orizontalitatii se face cu nivela cu bula de aer, iar a planeitatii cu dreptarul ;
Rosturile se vor umple cu masa de spaclu, iar excesul se va indeparta inainte de inceperea
prizei ;
In cazul suprafetelor mari si la spatiile cu incalzire in pardoseala se recomanda realizarea unor
rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 6 m, functie de modularea structurii.
- La intersectia pardoselii cu elementele verticale - sub plinte - se vor realiza interspatii de
5...10 mm care se vor umple cu un material elastic.
Nu se admite lasarea de goluri sub placile care se aseaza pe mortar de poza ;
Dupa 4-5 zile de la montare, suprafata placilor se va curata de pasta rezultata ;
Executarea lucrarilor pe timp friguros se va face conform normativului C 16-84.
Plintele se vor monta pe paliere sau pe treptele din beton prin aplicarea prealabila a unui strat
de poza de mortar de ciment ;
Pozarea plintelor se face astfel : se monteaza nivelul placilor de reper, iar intre acestea se
monteaza, la sfoara, plintele ;
Rosturile dintre bucati vor fi de 3 mm;

9.7 CONTROLUL CALITATII


CERINTE DE CALITATE PENTRU MATERIALELE FOLOSITE
- absorbtie apa (SR EN. 99)

0,1%

- duritate Mohs (SR EN 101)

min 7%

- rezistenta la incovoiere (SR EN 100)

min 40 Mpa

- rezistenta la abraziune de profunzime

< 130 mm2

(SR EN 100)
- rezistenta la soc termic (SR EN 104) totala
- rezistenta la inghet (SR EN 202)

totala

- rezistenta la factori chimici (SR EN 106)

mostra

- stabilitatea culorii

completa

- abateri dimensionale (SR EN 98)

- in plan

0,5%

- grosime

3%

testata

sa

nu

prezinte

deteriorari

- rectiliniaritatea muchiilor (SR EN 98) 0,5%


- rectangularitate (SR EN 98)

0,5%

- planeitatea suprafetei (EN 98)

0,5%

Se vor face verificari la:


aspectul si starea generala ;
elemente geometrice (continuitate, planeitate, rosturi) ;
stabilirea placilor montate pe suporti metalici ;
concordanta cu proiectul.
46

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Abateri de planeitate admise sunt de 1 mm la 1 m. Se va reface placarea unde respectarea
proiectutui si a unei bune functiuni o cere.
Pe tot parcursul executiei, constructorul va face verificari prin organele sale de control tehnic
de calitate. De asemenea, clientul va efectua verificari periodice, pentru respectarea conditiilor
tehnice si de calitate. Respectarea conditiilor tehnice de calitate se vor face in conformitate cu
Normativul C 56-85, cap. Pardoseli.
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca lucrarile de
pardoseli din placi de gresie sunt necorespunzatoare (abateri de culoare,placi fisurate, rosturi
cu muchii stirbite, abateri del planeitate, etc.), clientul poate decide inlocuirea locala sau pe
suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiile prevazute in specificatii.

9.8 RECEPTIA LUCRARILOR


9.8.1

Masuratori si deconturi

Masuratorile si decontarile vor avea in vedere respectarea sau modificarea intervenita pe


parcurs fata de antemasuratoare; cat au fost stabilite la intocmirea proiectului de stereotomie
si care au intervenit din cauze obiective pe parcursul executiei.
Pardoselile se masoara si deconteaza functie de dimensiuniie placilor la metru patrat sau metru
linear (borduri si straifuri) conform prevederilor unitatii furnizoare.
Plintele se platesc la metru linear.
Materialele ajutatoare, transportul, utilajele si manopera de placare a pardoselii si plinte se
platesc in baza devizului.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

47

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

10 PLACAJE DIN FAIANTA


10.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia placajelor de faianta executate pe
pereti din zidarie, ghips carton sau beton, in conformitate cu indicatiile din proiect si in
conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Produsele vor avea agremente
tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale
producatorului.

10.2 STANDARDE SI NORME


STAS 233-86 - Placi de faianta
STAS 1667-76- Agregate naturale pentru mortare.
STAS. 388-80 - Ciment Portland.
STAS 790-

- Apa

STAS 146-80 - Var pentru constructii


STAS 7055-87 - Ciment Portland alb.
STAS 705-840-80 Aracet DP 25.

10.3 ECHIPAMENT
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia
investitorului spre aprobare mostre pentru:
- placaj de faiante - doua mostre cu desenul si culoarea specificate:
- borduri pentru placajul de faiante - doua mostre, cu desenul si culoara specificate.

10.4 MATERIALE
Produse:
- placi de faianta conf STAS 233-56
Materiale
- nisip de rau sau de cariera, conf. STAS 1667-76;
- ciment Portland conform STAS 388-80;
- apa conform STAS 790-80;
- vat pasta conform STAS 146-90;
- ciment portland alb STAS 7055-87;
- aracet DP 25, STAS 7058-80.

10.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


1 - Transportul si depozitarea faiantei se face ambalata in cutii, in conditiile STAS 940 si STAS
7813-80.
2 - Cutiile se aseaza in mijlocul de transport in stive si se va impiedica deplasarea stivelor in
timpul transportuiui spre a nu se deteriora cutiile si imprestierea placilor.
3 - Depozitarea cutiilor la santier se va face in stive de max. 1.5 m inaltime pe platforme plane
sau rafturi in locuri ferite de loviruri si umiditate.
4 - Ambalajul nu se va scoate decit la locul de montaj:
48

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


5 - Cimentul se livreaza in saci si se depoziteaza in locuri ferite de umiditate si inghet;
6 - Depozitarea si manipularea tuturor materialelor se va face conform prevederilor din STAS,
pentru evitarea distrugerilor si mentinerea integrala a calitatii acestora.
Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost
livrate cu certificatul de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

10.6 CONDITII DE EXECUTIE


10.6.1Operatiuni pregatitoare
* Aplicarea placajelor de faianta pe elemente de beton si zidarie se va face la cel putin o luna
dupa incercarea cu greutatea permanenta inclusiv din acoperirea cladirii. Executantul impreuna
cu investitorul vor aprecia acest termen si pe care il vor consemna intr-un proces- verbal.
* Inainte de inceperea executarii placajelor de faianta, trebuie sa fie terminate:
- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau captuselilor la usi (exclusiv pervazurile
care se monteaza dupa executarea placajului):
- tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care nu se placheaza:
- montarea conductelor sanitare, electrice si de incalzire, inclusiv probele si remedierile
respective
- executarea mascarilor si sliturilor din plasa de rabit;
- montarea diblurilor, consolelor la obiectele sanitare si incalzire:
- executarea lucrarilor ce necesita spargeri pe fata zidulul opusa celei placate:
- imbracamintile pardoselilor reci din mozaic turnat la incaperile la care peretii se vor
placa, se pot executa inainte sau dupa montarea placajelor, placaje de gresie, se vor executa
numai dupa montarea faiantei, iar plintele de gresie, se vor monta inainte de placarea cu
faianta, partea superioara a acestora fiind linia de pornire (orizontala si la nivel) a placajului.
- la incaperile cu umiditate mare (peste 75 %) se vor executa in prealabil lucrarile de
hidroizolatii conform normativuiui C 112-80.
10.6.2Pregatire suprafetei peretilor
* Inaintea inceperii placarii peretilor, suprafetele peretilor din zidarie, beton celular autoclarizat
sau beton, se vor pregati conform normativului C 18-83 (executarea tencuielilor la constructii)
si P 104-82 (executarea peretilor din b.c.a.).
* Aplicarea placajului de faianta pe pereti se face pe suprafete uscate, pregatite in prealabil
care prezinta abateri de la planeitate sub 3 mm/mp pe verticala si sub 2 mm/mp pe orizontala:
neregularitarile locale nu vor depasi 10 mm.
* Se vor inlatura de pe suprafetele ce se vor placa resturi de mortar, praf, pete de grasime.
Rosturile zidariei trebuie curate pe o adincime de 1 cm. Suprafetele de beton vor fi aduse in
stare rugoasa de maxima aderenta.
10.6.3Trasarea suprafetelor pentru placare
* Pe orizontala: printr-un dreptar de lemn de 2 m asezat la nivelul suprafetei finite a pardoselii,
lipit de suprafata pe care se placheaza, dreptarul va avea latimea viitoarei plinte (10 -12 cm) si

49

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


va rezema pe doua repere (ce indica nivelul pardoselii finite) care sa fie in lungul aceluiasi
perete: orizontalitatea dreptarului va fi verificata cu nivele cu bula de aer
* Verticalitatea suprafetelor, se obtine cu ajutorul unor repere alcatuite din placi de faiante
fixate provizoriu cu ipsos pe suprafeta respectiva la 1m distanta intre etc. Verticala firului cu
plumb trebuie sa corespunda cu fata reperelor si sa reprezinte linia suprafetei placajului de
faianta care se va realiza.
Racordarea suprafetei de placaj la teacuielile de la partea superioara se determina pe dosul
placilor cu muchia rotunjita care se vor monta ulterior si care trebuie sa corespunda pe
verticala cu fata tencuieli de pe suprafata neplacata.
10.6.4Aplicarea placilor de fainata
* Placile de faianta se curata de praf prin perierea dosului si se tin in apa cel putin o ora.
inainte de aplicare se scurg 2-3 minute.
* Montarea placilor se face in randuri orizontale incepind de la stinga la dreapta si de la plinta
in sus.
* Primele doua placi se

fixa cu mortar deasupra cantului dreptarului la capetele acestuia

rezemandu-se pe cant: prima placa se fixeaza definitiv, iar cea din dreapta provizorie urmand
sa se monteze definitiv la terminarea fixarii placilor din acelasi rind.
* Se va intinde o sfoara la marginea superioara a primelor doua placi care da nivelul orizontal
pentru fixare placilor intermediare si care au fata vazuta perfect verticala, verificata cu firul de
plumb.
* Randul urmator de placi se va fixa, in mod similar, in acelasi sens de montare, insa cele doua
placi se monteaza pe primul rand de placi deja existente.
* Partea de sus a placajului se va termina cu placi cu o margine rotunda
* Suprafetele orizontale (glafuri) se vor executa cu panta de scurgere la interior de cca. 2%.
* Rosturile orizontale si verticale ale placajelor trebuie sa fie in prelungire si in line dreapta cu
latime uniforma de 0,5 mm.
* Dupa efectuarea lucrarilor de pregarire.a suprafetelor, se va aplica:
- pe pereti de caramida si beton un sprit din mortar de ciment-nisip (0-3 mm), dozaj
volumetric 1:2 si apa, consistenta 10-12 cm; mortarul se aplica, dupa udare cu apa a suprafatei
cu mistria sau canciocul in grosime 3-5 mm:
- montarea placilor pe zidarie si beton se face cu mortar de ciment avand dozajul de
400 kg, ciment la mc nisip (0-3 mm), 0,05 portii var pasta, cu dozaj volumetric de 1:3.5:0.05
(ciment, nisip si var pasta) de consistenta 7 - 3 cm.;
In cazul montarii placilor de faianta pe grinzi si iesinduri acestea se va face pe un strat
suport de 1,5-2 cm grosime driscuit din grosime si striat cu mistria iar montarea placilor de
faianta se va executa in conditii ca pe suprafetele de beton.
* Montarea placilor se face prin aplicarea cu mistria pe dosul fiecarei placi de faianta a
mortarului indicat mai sus. Mortarul se aplica in grosime de 2 cm, pe cel putin 2/3 din suprafata
placii, care se fixseza prin apasare cu mana, si o usoara ciocanirc cu coada mistriei pentru
50

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


eliminarea surplusului de mortar. Mortarul nu trebuie sa formeze un cimp continuu pentru
eliminarea contractiei.
* Placile se fixeaza cu strierile de pe dos asezate orizontal (exclusiv cele cu desen).
* Golurile ramase in dosul placilor se vor completa cu mortar, dupa executarea fiecarui rand, pe
la partea superioara a placajelor.
* Gaurirea placilor pentru trecerea tevilor pentru suporti metalici se face cu ciocanelul de
faianta cu cioc de otel dur iar largirea se realizeaza cu un cleste special.
* Dupa fixarea a 3-4 randuri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu dreptarul de 2
m, atat in directie orizontala cat si verticala.
* Dupa 5-6 ore de la montare, se curata resturile de mortar cu carpa.
* Umplerea rosturilor dintre placi se face ulterior cu ciment alb, cu o pensula cu perii moi si un
spaclu din material plastic, ce se executa dupa termiriarea placarii cu faianta a incaperii
respective. Dupa o ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita cu
apa.
* Etansarile intre suprafete placate cu faianta si recipienti de orice fel se fac cu o pasta de
ciment-aracet OP 25, 5:1 si apa pana la consistenta de lucru.
* In cazul executiei placajelor de faianta la interior, la o temperatura exterioara mai mica de 5
0

C se vor lua masurile speciale prevazute in Normativu1 pentru execurarea lucrarilor pe timp

friguros - indicativ C 16-79.

10.7 CONTROLUL CALITATII


* Se va controla aspectul suprafetei placajului privind aspectul general al placi se vor verifica:
uniformitatea
orizontalitatea

culorilor

(si

suprafetelor,

corespondenta
executia

cu

ingrijita

proiectul),
a

planeitatea,

rosturilor,

fixarea

verticalitatea,

placilor

pe

si

pereti.

Orizontalitatea si verticalitatea se va verifica cu firul cu plumb, nivelul cu bule de aer si cu un


dreptar.
Placajul de faianta trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata nu se admit
diferente de tonuri intre placi diferite, nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile de smalt
defect.
* Suprafata placajului trebuie sa fie plana: sub dreptarul de 1.2 m se admite o singura unda cu
o sageata de max. 1 mm.
* Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturi intrande sau iesinde
trebuie sa fie verticale si rectilinii.
* Randurile dintre placi trebuie sa fie regulate cu rosturi rectilinii si in continuare de latime
uniforma; nu se admite diferentierea panourilor de placi in cimpul general al placajului datorita
neuniformitatii rosturilor de pe contur; rosturile vor fi bine umplute si lipte cu ciment alb sau
colorat dupa caz.
Placile trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport; la ciocanirea usoara a placii cu un corp cu
suprafata de lovire trebuie sa rezulte un sunet plin. ln cazul placilor care nu sunt bine fixate,
suna a gol , se vor scoate si se vor fixa din nou.
51

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


* La racordarea faiantei cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii,
iar linia de racordare trebuie sa fie dreapta fara ondulari, in plan vertical sau orizontal.
Orice alta soluti de racordare nu se poute admite si nici nivelul suprafetei placajului sa fie sub
nivelul tencuielii.
In jurul strapungerilor prin suprafata de placaj gaurile trebuie sa fie mascate cu rozete
metalice: capace intrerupatoarelor, prize. etc.; gaurile si diblurile aferente suruburilor de fixare
a unor obiecte sanitare nu trebuic sa fie vizibile.

Placajul de faianta fiind cu caracter de finisaj pretentios, introdus anume pentru


imbunatatirea

calitatii, receptia se face cu toata exigenta.

10.8 RECEPTIA LUCRARILOR


10.8.1 Masuratori si deconturi
* Placajul de faianta la pereti si stalpi se va plati la metru patrat suprafata desfasurata.
scazandu-se golurile mai mari de 250 cmp.
* Rostuirea placajului de faianta este cuprins in pretut executarii placajului.
* Bordurile din placi speciale ce eventual se vor executa la partea superioara a placajelor se vor
plati la metru.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

52

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura

11 ZUGRAVELI SI VOPSITORII
11.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia zugravelilor si vopsitoriilor
asemenatoare ca materiale si tehnologie de executie, in conformitate cu indicatiile din proiect
si in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Produsele sunt prezentate
fiecare in subcapitole urmatoare si separate. Produsele vor avea agremente tehnice valabile.
Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.
Aceste lucrari de zugraveli si vopsitorii se executa la cladiri care nu sunt supuse actiunii
agresive a agentilor chimici pe suprafete de lemn, metal, glet de var, glet de ipsos, tencuieli cu
mortar de var sau mortar de cment, driscuite direct pe fata vazuta a elementelor de beton,
care rezulta din decofrare cu fata plana si neteda

11.2 STANDARDE SI NORME


Materialele utilizate la executarea zugravelior si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor de productie interne specificate in subcapitolele respective.
C 3/76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.
C 56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucraruilor de constructii si instalatii
aferente.

11.3 ECHIPAMENT
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.
Inainte de executarea comenzilor

si livrarea

materialelor furnizorii vor prezenta mostre de

produse si materiale.

11.4 MATERIALE
Materialele utilizate la executarea zugravelior si vopsitoriilor sunt prezentate fiecare in
subcapitole urmatoare si separate.

11.5 TRANSPORT (Livrare, depozitare, manipulare)


Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise ferite de umezeala.
Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorie, livrate in bidoane de tabla, in butoaie PV, cu saci
de polietilena la interior vor fi depozitate separat pe loturi, in locuri uscate si ferite de inghet si
ambalajele ermetic inchise
Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se recomanda ca
temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre - 7 0C si -20 0C.
Varul gros in bulgari si huma livrate in vrac, ca si ipsosul livrat in saci de hirtie se transporta in
vagoane inchise.
Depozitarea materialelor pentru zugraveli se va face in depozite inchise sau acoperite si ferite
de umezeala.
Materialele utilizate la lucrari de vopsitorii, livrate in bidoane de tabla sau butoaie de PVC cu
saci de polietilena la interior, vor fi depozitate separat, pe locuri uscate si ferite de inghet.
53

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se recomanda ca
temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre + 7o C si + 20o C.
In timpul depozitarii se va urmari ca ambalajul sa fie ermetic inchis, pentru a se evita
scurgerea, uscarea sau murdarirea produselor.

11.6 CONDITII DE EXECUTIE


11.6.1LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA ZUGRAVELILOR SI
VOPSIRILOR
Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuieli, gleturi,
placaje, pardoselile reci, exclusiv lustruirea, instalatiile electrice, sanitare si incalzire inclusiv
remedierile si probele acestora
In incaperile cu pardoseli din gresie, zugravelile se vor executa inaintea executarii
imbracamintei pardoselii. Stratul suport al pardoselii se va proteja contra umiditatii si
murdariei.
Tamplaria trebuie sa fie montata si revizuita cu exceptia drucarelor, sildurilor si cremoanelor ce
se
vor fixa dupa vopsirea tamplariei
Ultimul strat al vopsitoriei se aplica dupa terminarea completa a zugravelilor si inainte de
finisarea pardoselii
Se vor lua masuri de protectie contra murdariei imbracamintii pardoselilor.
11.6.2PREGATIREA SUPRAFETELOR
Suprafetele tencuite sau de beton
In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie discuite cat mai fin, urmele de
drisca sa fie putin vizibile, eventualele reparatii sa fie cu grija terminate si uscate.
In cazul suprafelelor de beton toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment var, dupa ce bavurile si dungile iesinde au fost indepartate iar petele de decofrare se vor freca
cu piatra de slefuit sau cu perie de sarma.
Suprafete gletuite
Suprafetele de tencuieli gletuite (var sau ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi
si fisuri.
Toate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compoztie cu
a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire se va prepara in volume (2 parti ipsos la 1
parte apa) in cantitati mici. Pentru suprafete mai mari se prepara pasta ipsos-var, 1 parte ipsos
si 1 parte lapte de var folosita in cel mult 20 minute de la preparare.
Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiese cu hartie de slefuit, peretii de sus in jos, si se
curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.
Suprafetele metalice
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche,
noroi etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sarma, spacluri, hartie sticlata sau

54

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


solutii decapante (feruginol etc.). Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, petrol
lampant si benzina auto.
Tamplaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator
vopselelor de ulei.
Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederii
din prezentul Caiet de sarcini.
Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in mediu
ambiant, de cel putin -5C, in cazul zugravelilor, regim de temperatura ce se va tine in tot
timpul executiei lucrarilor si cel putin 5 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii, dupa
executarea lor.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la
incetarea ploii si nici pe timp de vant puternic sau arsita mare.
Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suporta
umiditatea de regim: 3% suprafetele tencuite si 5% suprafetele gletuite, in conditii de
umiditate a aerului de pana la 60 % si temperatura 1.5-20 0C acestea se obtin in 30 zile de la
tencuire si 5 zile de la gletuire. Umiditatea se verifica cu aparatul Hygromette sau similar. Se
poate verifica umiditatea si cu o solutie fenolftaleina 1%, ce se aplica cu pensula pe o
suprafata mica, daca se coloreaza in violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de
3%.
Diferenta de ternperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se vopseste nu trebuie sa
fie mai mare 6 0C, pentru evitarea condensarii vaporilor
Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depasit. Se pot folosi numai pe baza de
confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calitatii vopselelor in limitele
standardelor si normelor de fabricatie.
11.6.3Executarea zugravelilor
Spoielile (fara pigmenti si grasimi) si zugravelile de var se executa in trei straturi.
Primul strat, grundul, creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si
culoare. Se aplica la 2-4 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, numai cu bidineaua sau
aparatul de pulverizare
Suprafetele ce se zugravesc diferit se delimiteaza prin linii subtiri. Zonele adiacente liniei
de demarcatie se zugravesc cu pensula.
Zugaraveala (stratul 2 si 3) se aplica cu aparate de pulverizare. Manual se poate aplica
numai pe suprafete mici.
Intinderea manuala a straturilor se face prin miscarea bidinelei pe directii perpendiculare: la
tavane ultimul strat se aplica pe directia luminii, iar la pereti in sens orizontal. In timpul
lucrului, materialul se agita cu bidineaua.
Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent.
La incaperile cu lambriuri in vopsea de ulei se zugraveste partea superioara a peretelui
impreuna cu tavanul iar apoi se executa lambriul de ulei.
55

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Inainte de aplicarea cu aparatul de pulverizare a zugravelilor, se executa operatiile
pregatitoare: umplerea prin sita a rezervorului cu compozitia de zugravit, se ridica presiunea
prin pompare la 3-5 atm., se regleaza jetul. Jetul sub care compzitia de zugraveala iese din
duza pulverizatorului trebuie sa fie cu stropi fini si in unghi drept, fata de suprafata respectiva,
la distanta de 0.75-100 m, astfel incat compozitia sa nu cada in jos si sa nu ricoseze.
Se aplica o compozitie uniforma, a zugravelii cu duza pulverizatorului miscat in spirala: strarul
urmator se aplica dupa uscarea celui precedent.
11.6.4Aplicarea zugravelii
Se aplica un prim strat de solutie de sapun, dupa care se fac reparatiile necesare cu pasta de
ipsos dupa uscarea si slefuirea repartiilor se aplica un strat de sapun pe portiuni, separat.
Se aplica compozitia de zugraveala in trei straturi, pe intreaga suprafata.
Solutia de spaun si primul strat de zugraveala se aplica manual cu bidineaua: ultimele doua
straturi se aplica mecanizat cu aparatul de pulverizare, pe suprafete mici sau in cazuri speciale
zugraveala se poate aplica si cu bidineaua.
Compozitia de zugraveala, dupa ce a fost amestecata cu solutie de clei, se poate intrebuinta
pana la 48 ore de la preparare, intrucat se altereaza in special vara.
Celelalte indicatii tehnologice privind aplicarea manuala sau mecanica a zugravelii sunt
aceleasi ca la zugravelile cu lapte de var.
11.6.5Specificatii privind executia
Vopsitura de ulei se aplica pe glet de ipsos sau pe suprafata de lemn sau de metal dupa
terminarea tuturor lucrarilor pregatitoare.
Pe glet de ipsos se aplica un grund de imbinare. Tamplaria de lemn si metalica se livreaza pe
santier gata grunduita cu grund de imbinare si respectiv grund anticoroziv..
Grundul se va aplica intotdeauna manual, cu pensula pentru a asigura o legatura mai buna a
vopsitoriei cu suprafata suport.
Dupa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituita si stergerea de
praf dupa uscare se executa doua spacluiri complete ale suprafetelor, urmate fiecare de
slefuire dupa uscare si stergerea prafului rezultat.
Chituirea si spacluirea se face cu chit de ulei pentru aplicare cu spaclu (chit de cutit). Materialul
pentru spacluit se prepara din chit de cutit la consistenta necesara prin diluare cu diluant
special cu ulei sau cu vopsea la culoare.
Slefuirea succesiva de 0,2 mm grosime, se face cu hartie de slefuit, cu granulatie din ce in ce
mai mica, pentru diferitele straturi, pentru obtinerea unei rugozitati reduse a suprafetelor.
Aplicarea vopselei se face in trei straturi.
Vopseana se aplica intr-un strat uniform, fara a lasa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea
si va fi intinsa pana la obtinerea unei bune adeziuni de stratul inferior. Tamplaria detasabila se
va vopsi in pozitie orizontala.
Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare, unul fata de celalalt.
Ultimul strat se va intinde astfel:
56

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


- pe pereti, de sus in jos;
- pe elemente de lemn, in lungul fibrelor.

11.7 CONTROLUL CALITATII


Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor (dirigintele de
lucrare)
indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus
calitatea pricipalelor materiale introduse in executie, conform standardelor si normelor interne
de fabricatie
respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier
corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor mentionate
Lucrarile executate fara respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gasite
necorespunzatoare se vor reface sau remedia.
Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscare lor completa.
11.7.1Zugraveli
Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica:
- corespondenta acestora cu proiectul:
- aspectul suprafetelor zugravite: sa aiba un ton de culoare uniforma, fara pete, scurgeri,cojiri,
fire de par, urme de bidinea, corecturi sau retusuri locale ce distoneaza cu tonul general.
- Aderenta zugravelilor se constata prin frecare usoara cu palma de perete. O zugraveala
aderenta, de calitate, nu trebuie sa se ia pe palma.
- Rectiliniaritatea liniaturii de separatie se verifica vizual si daca este cazul si cu un dreptar de
lungime potrivita avand o latime uniforma si fara inadituri se admite o deviere izolata.
11.7.2Vopsitorii
- Se controleaza daca s-a format o pelicula rezistenta ce se constata prin ciocanire usoara a
vopsitoriilor cu degetul in mai multe puncte.
- Se verifica vizual aspectul vopsitoriilor si anume:
1. vopsitoriile de ulei trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si aspect
lucios sau mat (cum s-a cerut);
2. vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte, fara
straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri, care pot genera
desprinderi, aglomerari de coloranti neregularitati din chituire sau slefuire, fire de par, urme de
vopsea insuficient amestecata si altele asemenea:
3. vopsitoria aplicata pe tamplarie se va verifica vizual acoperirea foarte buna cu pelicula de
vopsea a suprafetelor de lemn sau metal bine chituite si slefuite: se va controla ca drucerele,
sildurile, cremoane, olivere sa nu fie patate de vopsea:
4. nu se admit pete de mortar sau zugra pe suprafetele vopsite:
5. verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire (curatire,
slefuire, chituire, rosturi etc.) se va face prin sondaj, indepartandu-se cu grija vopseaua pana la
stratul suport:
57

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


6. se verifica vizual vopsirea tevilor, radiatoarelor etc. daca sunt vopsite in culoarea prescrisa
sau vopseaua este de culoare uniforma fara pete, urme de pensula sau alte defecte: de
asemenea, se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-a facut si pe fetele laterale si pe
spatele acestora, ca elementele respective, nu au locuri neacoperite sau necuratate de mortar
si zugraveala: pentru verificarea spatelui conductelor radiatoarelor etc. se va folosi o oglinda:
se va controla prin sondaj aplicarea vopselei pe suprafete corect pregatite si succesiunea
indicata.
7. liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungimea, sa nu prezinte
curburi, franturi pe acelasi aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de la distanta mai mare de
1m
8. separatiile intre vopsitori si zugraveli pe acelasi perete si cele dintre zugraveala peretilor si
tavanelor, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc.; verificarea rectilinitatii liniilor
de separatie se va face cu un dreptar de lungime cat mai mare, pe intreg peretele sa nu existe
mai mult de o denivelare izolata si care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de 2
mm.

11.8 RECEPTIA LUCRARILOR


11.8.1Masuratori si deconturi
1. zugravelile de orice fel se vor deconta la metru patrat.
Suprafetele, dimensiunile de calcul pentru decontare se determina si sunt aceleasi ca pentru
tencuieli interioare.
2. Vopsitoriile pe se deconteaza la metru patrat suprafata de calcul pentru decontare:
Vopsitorii la balustrade, grile, si parapeti metalici, se deconteaza la metru patrat
Suprafata cuprinsa in conturul exterior proiectiei verticale a acestor elemente
Vopsitorii la elemente de instalatii: se deconteaza la metru patrat si la ml.
- la conducte lungimea real vopsita (m)
Vopsitoria elementelor de tabla de zinc, se deconteaza la metru patrat.
Suprafata desfasurata efectiv vopsita, se deconteaza la metru patrat cu scaderea golurilor mai
mari de 0.25 mp.
Grosimea luata in calcul pentru grund: in cazul aplicarii manuale, 7-8 cm, in cazul aplicarii
mecanizare, 10-12 cm.
Grosimea luata in calcul pentru partea vizibila a tencuielilor exterioare decorative (praf de
piatra, similipiatra): 7-8 cm, consistenta se va determina prin probe in functie de granulometrie
si materialul utilizat, temperatura, umiditate, etc. cu acordul beneficiarului.
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.

58

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va
consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile
exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a
masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale
dintre beneficiar si antreprenor.

12 VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI,ALCHIDAL,ETC.


12.1 GENERALITATI
Prezentul capitol stabileste conditiile si modul de executare al lucrarilor de vopsitorii cu vopsele
de ulei, care se aplica:
a. la interior:

pe suprafete de lemn, la timplarie

pe suprafete metalice - timplarie,radiatoare,etc.

b. la exterior :

pe suprafete de lemn - timplarie;

pe suprafete metalice - timplarie,etc.

12.2 MATERIALE SI PRODUSE


Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie sa corespunda prevederilor din
standardele si normele interne ale unitatilor producatoare:
materiale pentru vopsitorii pe baza de ulei:
-

benzina de extractie STAS - 45/86;

diluant 104 pentru produse pe baza de ulei STAS 3124-75;

grund pentru astupat porii STAS - 5192/79;

chituri pe baza de ulei STAS 6592/90;

vopsele, lacuri si emailuri pe baza de ulei - NI 90/61;

diluant pentru chit de cutit pe baza de ulei D001 - 3

12.3 PRESCRIPTII DE EXECUTIE


Vopseaua de ulei se aplica pe suprafete de lemn sau metal, dupa terminarea lucrarilor
pregatitoare.
Timplaria de lemn si metalica se furnizeaza pe santier gata grunduita cu grundul de
imbinare si respectiv grund anticoroziv.

59

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Grunduirile se vor aplica intotdeauna manual, cu pensula, pentru a asigura o legatura
mai buna a vopsitoriei ulterioare cu suprafata suport.
Dupa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si
stergerea de praf dupa uscare, apoi in cazul unor lucrari de calitate superiora ,se executa una
sau doua spacluiri complete ale suprafetelor, urmate de slefuri dupa uscare si stergerea
prafului rezultat.
Chituirea si spacluirea se face cu chit de ulei pentru aplicarea cu spaclul (chit de cutit).
Slefuirile succesive se fac cu hirtie sau pinza de slefuit sau piatra de slefuit, cu granulatii
din ce in ce mai mici, pentru diferite straturi in functie de rugozitatea suprafetei suport si de
calitatea ceruta.
Aplicarea vopselei se face de obicei in doua, trei straturi in functie de calitatea ceruta.
Inainte de aplicare, vopseaua se strecoara prin site fine si se potriveste la consistenta
necesara de lucru, prin amestecarea cu un diluant corespunzator cu natura vopselei.
Vopseaua se aplica intr-un strat uniform fara a se lasa urme mai groase sau mai subtiri de
vopsea si va fi intinsa pina la obtinerea unei adeziuni la stratul interior.
Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare, unul fata de celalalt.
Ultimul strat de vopsea se intinde de preferinta astfel:
de sus in jos pe pereti;
in lungul fibrelor pe elementele de lemn;
pe linie de ca mai mare panta (de la coama spre streasina pe acoperisuri).
9. Intretinerea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.
Zugravelile lavabile sau semilavabile se vor curate cu o carpa umeda, dar numai
respectandu-se prescriptiile producatorului.
Vopsitoriile de ulei, polilac, nitrolac, etc. se spala cu cirpe sau buretele, cu apa calda si
daca este necesar se adauga sapun dupa care se revine si se sterge cu o cirpa curata si uscata.
Este interzisa spalarea unei vopsitorii cu vechime mai mica de 14 zile.

12.4 Masuratoare si decontare


Masurarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se face conform prevederilor tabelului
intocmit si cuprins in Indicatorul de norme de deviz "C" pentru lucrari de constructie.

12.5 Conditii tehnice de protectia muncii si PSI


La executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se vor avea in vedere prevederile din:
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT 9/N/93.
Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor.
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
-ind. P 118/99.
Norme de medicina muncii - MS - 983/94.

60

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Muncitorii care lucreaza cu vopsele preparate cu solventi inflamabili, vor fi instruiti
zilnic. La fel vor fi instruiti si muncitorii care lucreaza temporar in zona respectiva.
In imediata apropiere a locului unde se lucreaza cu lacuri si vopsele, trebuie sa fie
asezate stingatoare de incendiu, in numar suficient, la loc vizibil si usor accesibil.
In jurul locului unde se lucreaza cu aceste materiale, pe o raza de cel putin 10 m,
trebuie sa fie puse afise usor de citit, cu inscriptia - FUMATUL INTERZIS, NU VA APROPIATI CU
FOC DESCHIS, NU SUDATI, NU IMPUSCATI CU PISTOLUL PENTRU BIOLTURI -.
In cazul lucrului in spatii inchise, trebuie sa se lucreze cu ferestrele si usile deschise,
iar in cladirea respectiva se interzice lucrarile cu foc deschis sau sudura.
In cazul imposibilitatii asigurarii ventilatiei naturale, se va realiza obligatoriu ventilare
artificiala.
La terminarea lucrului in fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi duse cu capacul
ambalajelor fixat ermetic si inchise in magazii destinate in mod special.
La transportul recipientilor cu toluen, cu lac, cu vopsele, cu solventi inflamabili,
acestea trebuie sa fie acoperite, iar muncitorii care le transoporta vor trece cu ele numai prin
locuri fara foc deschis si nu vor fuma.
Muncitorii care prepara amestecurile de lacuri si vopsele si le transvazeaza din butoaie
sau bidoane, trebuie sa poarte ochelari de protectie si sa efectueze aceste operatii in locuri
ferite de foc .
Pentru muncitorii care lucreaza la inaltime se vor verifica si asigura stabilitatea
podinelor, scarilor de acces, esafodajelor, etc.
In cursul lucrarilor de vopsire interioara cu mijloace mecanizate si in cazul utilizarii
lacurilor sau vopselelor cu uscare rapida care contin solventi toxici, muncitorii vor purta masti
cu filtre sau ochelari de protectie.

13 BALUSTRADE SI MAINI CURENTE DIN INOX SAU

ALAMA INTERIOARE SI EXTERIOARE


13.1 GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de balustrade de inox sau alama si
maini curente inox sau alama la la scari interioare si exterioare, precum si la balcoane si
terase, in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii.
Pentru conditii speciale de realizare a balustradelor si mainilor curente functie de specificul
lucrarii de materiale neutilizate frecvent in executie se stabilesc specificatii tehnice
suplimentare de comun acord, intre proiectant, executant si achizitor.
Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de
punere in opera ale producatorului. Balustradele si mainile curente vor fi in totalitate drepte,

61

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


lineare. Amplasare : scari interioare si exterioare ; rampa de acces persoane cu handicap,
supanta interioara etaj 1, terase si balcoane.

13.2 STANDARDE SI NORME


C56 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
D290 77 Norme generale de protectie PSI
P118- 99 Norme tehnice privind protectia PSI
STAS 7771/1 81 Masuri de siguranta contra incendiilor , determinarea rezistentei la foc a
elementelor de constructii.
Alte normative si standarde specifice fiecarui material si produs utilizat pentru balustrade.
NSSM pentru sudarea si taierea metalelor 71/02.03.1995 48/14.03.1995
NSSM pentru constructii si confectii metalice 56/29.01.1997 18/6.02.1997
STAS 3272/80
Inox
ALIAJ CUPRU-ZINC CONFORM STAS 199/2-86: CuZn37, CuZn36Pb1.5, CuZn39Pb2 etc
W1.4541 W1.4306 W1.4571 , W1.4435 W1.4864 etc

13.3 ECHIPAMENT
Toate materialele utilizate pentru balustrade si maini curente vor fi testate in prealabil de
furnizor si vor fi atestate calitativ.
Inainte de executarea comenzilor

si livrarea

materialelor furnizorii vor prezenta mostre de

produse si materiale in special la:


doua mostre material privind balustrada si mana curenta ( inox, alama , etc.)
doua mostre de sectiuni privind tipul de bare si tevi
doua mostre privind piesele de prindere, etc.
Doua mostre prindere piese speciale acces persoane cu handicap
Pe santier se verifica calitatea materialelor, concordanta cu specificatiile din fisele de produs si
in caz de dubii se pot face probe si testari in laboratoare specializate.

13.4 MATERIALE
Balustradele pot fi confectionate din inox sau alama in timp ce alte parti componente pot fi
realizate

din

lemn

sau

policarbonat,

sticla

sau

combinatii.

Profilele

folosite

pentru

confectionarea balustradelor pot fi variate, de la bara si teava (rotunda sau rectangulara in


sectiune) la platbande, corniere si tabla de diverse dimensiuni. Balustradele din inox se pot
folosi si pentru exterior. Elementele din alama si lemn se folosesc doar la interior.
Mainile curente pot fi integral metalice din inox sau din alama. Pentru cele din inox teava are
un diametru care variaza intre 40 X 1.5 si 50 X 1.5 si pot fi folosite atat la interior cat si la
exterior. In cazul mainii curente din alama dimensiunile diametrului variaza intre aceeasi
parametri, dar se recomanda a fi folosite numai la interior. Se poate opta pentru realizarea unei

62

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


maini curente din lemn pe suport metalic, cu teava sau platbanda din inox, alama sau fier sau
chiar integral din lemn, dar cu prinderile (consolete) metalice.
Montantii pot fi executati din teava al carei diametru poate varia intre 28 X 1.5 si 40 X 1.5 din
tabla sau platbanba. Distanta maxima in interax este de 1.4 m. Sistemul de fixare al
montantilor poate fi pe trepta sau in lateralul vangului, cu conexpanduri sau dibluri.
Panourile balustradelor pot fi executate din profile metalice, tabla sau bara cu diametrul de la
8 la 22mm, din placi de policarbonat sau din foi de sticla.
Elemente de prindere speciale din inox sau alama. Prinderea se va executa in
pardoseala, in trepte, in perete, in parapeti.

13.5 TRANSPORT (LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE)


Livrarea tuturor materialelor se face pe baza de conventie intre executant si furnizor, acestea
fiind insotite de certificate de calitate.
Transportul se face cu mijloace auto luand masuri de acoperire a acestora pentru evitare
degradarii.
Manipularea se face

cu mijloace tehnice din dotarea executantului, functie de materiale si

dimensiunile acestora.
Se va avea in vedere ca la locul de executie sa fie aprovizionate numai cu cantitati ce se pun in
opera intr-un schimb.
Transportul materialelor pe verticala si prin spatii inchise se va face cu grija pentru a nu afecta
prin lovire structura si elementele de constructii finisate.

13.6 CONDITII DE EXECUTIE


Executia lucrarilor se va face numai de catre echipe specializate in aceasta categorie de lucrari
si numai dupa ce structura de rezistenta este terminata.
Se vor respecta detaliile din proiect specifice fiecarei operatii sau categorii de lucrari.
Inainte de montarea balustradelor si mainilor curente se va verifica in prealabil calitatea,
respectiv planeitatea stratului suport. Se vor verifica dimensiunile parapetilor, inaltimile si
lungimile rampelor etc
se vor respecta lungimile si latimile parapetilor, inaltimile, .
se executa in prealabil toate lucrarile de finisare a parapetilor cu tabla din aluminiu sau piatra
si se vor practica strapungerile necesare montajului
Se vor prevedea pe cat posibil elemente prefabricate modulate .
toate lucrarile de taiere, fasonare si eventual preasamblare a unor elemente se va face la sol
pentru a se elimina pe cat posibil executarea acestora la punctul de lucru.

13.7 CONTROLUL CALITATII


Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si achizitor numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate.
Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari.

63

SC SPaKK GROUP SRL


0744-871048; 0742-512559; 0261-710050
www.spakk.ro
/
office@spakk.ro
Satu Mare, 440037, jud. Satu Mare
str. Tudor Vladimirescu,
Nr.1, Ap. 0

Caiete de Sarcini Arhitectura


Nu se prevad abateri de la prevedrile punctului.
Verificarile se fac de catre proiectant, achizitor si executant si constau in:
respectarea prevederilor din proiect
existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale
se verifica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate

13.8 RECEPTIA LUCRARILOR


Balustradele se masoara la metru patrat suprafata desfasurata real executata.
Mainile curente si elementele liniare se masoara la metru liniar. Elementele

de

prindere

punctuale se masoara la bucata


Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si achizitor numai dupa ce se constata ca au
fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier

si sunt de

calitate. Se incheie proces verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de


la prevederile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele
de referinta specifice mentionate.
Verificarile se fac de catre proiectant, achizitor si executant si constau in: respectarea
prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse,
existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea
lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot aparea modificari.
Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor executantul va consulta
planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile exacte de
pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii
cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre
achizitor si executant.
Intocmit,
arh. Keresztes-Szke
Levente

64

S-ar putea să vă placă și