Sunteți pe pagina 1din 6

Tierea stringurilor eterice.

de Mihaela Argesanu la 28 septembrie 2011 la 16:43


Tierea stringurilor eterice
!nd a"em ata#amente ba$ate pe team %a& de cine"a sau ce"a' %ormm (lese)
spirituale pentru a *mpiedica +in&a sau obiectul s plece ori s se schimbe. Aceste
legturi seamn cu ni#te tuburi chirurgicale #i ele se mresc odat cu durata #i
intensitatea rela&iei. A#a se %ace c cele mai mari stringuri sunt cele care ne
leag de prin&i' de %ra&i #i rela&ii de altdat' *ndelungate #i pline de intensitate.
or$ile sunt tuburi goale #i energia curge *nainte #i *napoi *ntre persoanele
ata#ate. Acestea sunt stringuri care se ba$ea$ pe team #i ele sunt *ntotdeauna
nesntoase #i depind de o dis%unc&ie. ,le nu au nimic de a %ace cu iubirea sau cu
aspectul sntos al rela&iei.
Tierea stringurilor nu *nseamn prsirea sau separarea de acea persoan- ci
este doar eliberarea de aspectul nesntos al rela&iei. .e asemenea' stringurile
eterice nu au nici o legtur cu coarda de argint' care &ine su/etul legat de corp.
0ubirea #i coarda de argint nu pot + puse *n pericol *n mod accidental.
1 spunem c a"e&i o coard ata#at de un prieten sau o rud care se simte
deprimat sau se a/ *n ne"oie. Acea persoan "a *ncepe s "a sectuiasc de
energie' a#a cum combustibilul este pompat la sta&ia de ben$in. 2 "e&i sim&i
obosi&i' %r s #ti&i de ce. 0ndi%erent c!t de mult co%ein a&i consuma' c!t
mi#care a&i %ace sau c!t a&i dormi' nu "e&i reu#i s " re%ace&i energia' dac
sectuirea prin coarda eteric este ade"rata cau$. 1indromul oboselii cronice
are drept cau$ aceast scurgere a energiei prin intermediul stringurilor eterice.
.aca persoana de care sunteti atasat eteric incepe s de"in %urioas' %uria ei se
"a re"rsa spre "oi prin intermediul stringurilor eterice' direct *n corpul #i *n
cha3rele "oastre. eea ce poate a"ea ca re$ultat o durere +$ic ce pare s nu
aib nici o cau$ #i care nu cedea$ la tratament. 4amenii care acord a5utor
pro%esional' cum ar + a pro%esorii' consilierii #i "indectorii' adesea au o mul&ime
de stringuri care *i leag de studen&ii #i de pacien&ii lor 6Acest lucru este la %el de
ade"rat pentru persoanele care sar *ntotdeauna *n a5utorul rudelor #i prietenilor
a/a&i *n ne"oie7.
A#adar este e8trem de important s tiem aceste stringuri dup +ecare #edin& *n
care a5utm pe cine"a' sau ori de c!te ori sim&i&i o durere +$ic sau o stare de
letargie %r "reo cau$ aparent. or$ile pot cre#te la loc' dac rela&ia se reia #i
are din nou %rica *n componen&. 9oile stringuri sunt mai sub&iri' totu#i' deci au
mai pu&in energie care "a putea + absorbit sau trimis *nspre "oi.
Tierea stringurilor cu a5utorul Arhanghelului Mihail
Mihail poart o sabie care taie toate ata#amentele de negati"itate. :ur #i simplu
g!ndi&i urmtoarele: (Arhanghele Mihail' te chem acum. Te rog taie stringurile
%ricii care m seac de energie #i de "italitate.) ;m!ne&i lini#ti&i' *n timp ce el "
taie aceste stringuri. ,l "a trimite energie "indectoare prin mai multe stringuri'
at!t ctre "oi' c!t #i ctre cealalt persoan. :ersoanele sensibile simt schimbri
*n corp #i *n presiunea aerului' atunci c!nd Mihail retea$ stringurile' iar apoi o
cre#tere a energiei #i o reducere sau *ncetare a durerii.
Tierea stringurilor re$istente
Mihail poate tia stringurile doar dac sunte&i dispu#i s renun&a&i la "echile
resentimente legate de persoana cu care sunte&i legat. .ac "a ag&a&i de m!nie
sau de lipsa de iertare' coarda nu se "a tia. 0n aceste ca$uri' c!nd %olosi&i
metoda descris mai *nainte' mai pute&i aduga urmtoarea propo$i&ie' *n timp ce
" g!ndi&i la acea persoan: .oresc acum s dau toat durerea *n schimbul
lini#tii. er ca pacea s *nlocuiasc acum orice durere.
Tierea stringurilor speci+ce
:e l!ng cele dou metode men&ionate anterior' eu recomand #i parcurgerea
urmtoarei etape. <!ndi&i=" la acei indi"i$i' unul c!te unul' #i pstra&i=" inten&ia
de a rete$a stringurile %ricii asociate cu ei: mama' tatl' %ra&ii #i iubi&ii trecu&i #i
actuali. Acestea sunt e8act acele rela&ii care cel mai adesea produc stringuri
asociate cu durerile +$ice.
Tierea stringurilor dependen&elor
0n po$i&ie a#e$at' g!ndi&i=" la orice comportament sau situa&ie ce " creea$
dependen& #i de care a&i dori s " elibera&i.>i&i siguri c dori&i s " elibera&i de
ele deoarece aceast metod este %oarte puternic. .up ce "e&i reali$a aceast
tehnic' +e "e&i renun&a la alimentul de care "re&i s " lsa&i' +e "e&i mai lua o
ultim *nghi&itur care " "a %ace s " lsa&i de respecti"ul aliment.:7 0n
continuare' imagina&i=" c ceea ce " produce dependen&a se a/a la "oi *n
poal. Apoi "ede&i sau sim&i&i cum $boar cam la 30 de cm *n %a&a abdomenului
"ostru. 4bser"a&i re&eaua de stringuri care se *ntinde *ntre abdomenul "ostru #i
substan&a respecti". or$ile arat asemenea rdcinii unui copac. ;uga&i=l *n
g!nd pe arhanghelul ;a%ael s taie complet acele stringuri. Atunci c!nd ele sunt
rete$ate' obser"a&i cum respecti"a substan& se *ndeprtea$ cu u#urin& de
"oi. .up aceea' ;a%ael "
"a *ncon5ura abdomenul cu lumin "erde smarald #i " "a "indeca complet
"echile rni. 0n timp ce respira&i pro%und' el "a trimite energie "indectoare "erde
*n corpul "ostru prin acele stringuri tiate. :e msur ce respira&i' orice sen$a&ie
de gol sau de an8ietate se umple acum' se "indec #i este echilibrat de
puternica energie "indectoare a lui ;a%ael. 0i mul&umim lui ;a%ael pentm aceast
"indecare?
Tierea stringurilor care ne leag de obiectele materiale
or$ile care ne leag de obiecte cresc *n general *n partea de 5os a picioarelor
persoanei #i se leag de obiectul 6sau camera sau casa7 de care e8ist cel mai
mare ata#ament. .ac "re&i cu ade"rat s "inde&i lucrul respecti"' ruga&i=l pe
arhanghelul Mihail s taie stringurile din partea de 5os a picioarelor "oastre #i +&i
siguri c ce"a mai bun *i "a lua locul. Trebuie s #ti&i c urmtoarea persoan
care "a intra *n posesia obiectului "a a"ea de c!#tigat de pe urma generoasei
"oastre (eliberri).
Aspirarea cu a5utorul Arhanghelului Mihail
Tu si Arhanghelul Mihail *ndeprta&i prin aspirare energiile 5oase' cum ar +
de#eurile psihice' energiile #i entit&ile generatoare de team. :ute&i %olosi
aceast tehnic asupra "oastr sau asupra altor oameni care " dau permisiunea
de a=i "indeca spiritual 6pute&i cere aceast permisiune *n tcere' contact!nd
mental 1inele .i"in al celeilalte persoane7. Aceast metod este deosebit de
e+cient pentru calmarea hiperacidit&ii'diminuarea comportamentului agresi"'
scderea po%telor de care suntem dependen&i #i diminuarea oscila&iilor
dispo$i&iilor noastre. <!ndi&i=" la persoana pe care dori&i s o (aspira&i) 6"oi sau
altcine"a7. ;uga&i=l mental pe arhanghelul Mihail s "i se alture' *mpreun cu
echipa lui de *ngeri ai compasiunii. 4bser"a&i c Mihail poart un aspirator.
@otr!&i dac regla&i "ite$a de aspirare pe mic' medie' mare sau %oarte mare.
Aucra&i cu Mihail ca s introduce&i tubul
aspiratorului prin cha3ra
coroan *n capul persoanei respecti"e. ur&a&i pe dinuntru' aspir!nd orice $on
de *ntuneric. Acorda&i aten&ie $onelor din 5unii ma8ilarelor #i din 5urul creierului.
Aspira&i *nspre g!t' apoi ptrunde&i *n ca"itatea toracic. 4bser"a&i orice $one
*ntunecate #i lucra&i cu arhanghelul Mihail' *ndrept!nd tubul aspiratorului #i
aspir!nd acele energii 5oase. .ac obser"a&i $one *nro#ite' care indic durere
+$ic' trimite&i energia iubirii din inima "oastr sau din m!ini spre $onele
respecti"e. Aspira&i toate organele' inclusi" o"arele' *n ca$ul %emeilor' #i prostata
*n ca$ul brba&ilor. Trimite&i tubul aspiratorului de=a lungul coloanei "ertebrale #i
prin bra&e' p!n la degete. Asigura&i=" c aspira&i bine "!r%urile degetelor'
deoarece acestea pot s ascund uneori *ntunecime. .up ce partea superioar a
corpului este cur&at' aspira&i partea in%erioar' picioarele' genunchii' gambele'
gle$nele' tlpile #i degetele de
la picioare. 4dat ce corpul este complet cur&at' Mihail "a roti *n sens in"ers
butonul aspiratorului. Acum' o lumin alb lichid' asemntoare pastei de din&i'
se re"ars din tubul aspiratorului' strlucind ca ni#te diamante #le%uite' #i umple
*ntregul corp' "indec!nd #i echilibr!nd orice $on care *nainte crea probleme. *i
mul&umim arhanghelului Mihail #i *ngerilor si din ceata *ndurrii pentru aceast
puri+care #i "indecare.
Bnlturarea blestemelor #i a pumnalelor
:ute&i %olosi aceast metod asupra "oastr sau asupra celorlal&i. Asigura&i=" c
spatele "ostru nu atinge nici o supra%a&' cum ar + sptarul scaunului. :ute&i sta
u#or apleca&i *n %a& sau *ntin#i pe burt sau pe o parte. hema&i=i pe arhanghelii
;a%ael #i Mihail s " *ncon5oare' apoi inspira&i #i e8pira&i %oarte pro%und. Cneori'
c!nd oamenii sunt m!nio#i pe ei sau pe ceilal&i' ei trimit energia m!niei' care se
poate solidi+ca sub o %orm care o %ace s ptrund *n corpuri. Cneori' ne
blestemm singuri sau blestemm pe altcine"a' incon#tient sau con#tient. >i&i
dispu#i s renun&a&i la m!nie #i s *ndeprta&i orice urm de energie a m!niei din
corpul "ostru' *ndeprta&i orice pumnale' sge&i' sbii sau alte obiecte ascu&ite
sau dureroase din spatele "ostru sau din alte $one. :e msur ce aceste pumnale
#i alte obiecte ies acum din corpul "ostru' pute&i + surprin#i s descoperi&i
cine "i le=a trimis. >i&i
deschi#i #i trimite&i acestor oameni iertarea "oastr' c!t de bine pute&i' ca un
mod de a " "indeca pe "oi *n#i"' chiar mai pro%und. ontinua&i s *ndeprta&i
obiectele din *ntregul "ostru corp' renun&!nd complet la ele .Toate blestemele "or
+ acum *nlturate complet' *n toate direc&iile timpului. ;a%ael " "a acoperi apoi
cu un gel lichid' luminos #i "indector' care imediat "indec toate rnile rmase.
:e msur ce " "indeca&i' Mihail " acoper cu un scut de cauciuc purpuriu'
care %ace ca orice "iitor atac s +e respins. :e msur ce ei %ac acest lucru'
aceste atacuri sunt trans%ormate *n iubire #i se *ntorc la cel care le trimite' pentru
a=l "indeca. Acum sunte&i complet cur&a&i #i prote5a&i. Mul&umi&i arhanghelilor
Mihail #i ;a%ael pentru "indecarea "oastr.
Bnlturarea entit&ilor #i a spiritelor legate de :m!nt
Cneori persoanele sensibile culeg %r s #tie spirite care a#teapt s se agate de
cine"a. Aceasta nu este posesie' deoarece entitatea nu a preluat controlul asupra
"oastr #i a corpului "ostru. u toate acestea' aceste spirite pot inter%era cu
sntatea #i %ericirea "oastr. ,ntit&ile sunt %orme=g!nd ale %ricii' care au o
%orm aproape concret. ,le sunt produse de ego' nu de iubire' prin urmare ele
de %apt nu e8ist cu ade"rat. Totu#i' dac ne a/m *ntr=o perioad *n care chiar
ne este team' putem + a%ecta&i de aceste entit&i care se ata#ea$. 1piritele
legate de :m!nt sunt cei deceda&i care nu s=au dus ctre lumin dup ce au
trecut dincolo de planul +$ic. Ma5oritatea nu=#i dau seama c au murit. ,i sunt
ata#a&i de :m!nt datorit dependen&elor pe care le=au a"ut atunci c!nd au murit
#i adesea ei $bo"esc *n prea5ma c!rciumilor' barurilor #i locurilor unde se
%olosesc drogurile.
Cneori spiritele legate de :m!nt se tem s mearg *n planul de dincolo'
deoarece se tem de %ocul iadului #i de credin&a *n os!nda "e#nic. Alte spirite
legate de :m!nt sunt at!t de ata#ate de casele lor' *nc!t nu doresc s plece de
acolo..e aici pro"in %antomele.1piritele legate de :m!nt ascult de oameni' *n
loc s asculte de *ngeri sau de mae#trii spirituali ele"a&i' deoarece ele *nc
mai cred c sunt *n "ia&.
1emnele c a"e&i ata#at o entitate sau un spirit legat de :m!nt sunt
urmtoarele:
mani%esta&i o dependen& puternic' o depresie care nu cedea$ la tratament'
sunte&i predispu#i la accidente' o incapacitate de a " %ocali$a sau concentra #i
schimbri bru#te *n stilul de "ia& sau ale personalit&ii.
4ricine poate s aib un ata#ament %a& de o entitate sau de un spirit legat de
:m!nt #i nu este un lucru de care s " +e %ric sau ru#ine. ,ste pur #i simplu
ce"a care trebuie re$ol"at. ,8ist mai multe metode de a " elibera de aceste
entit&i:
D ere&i a5utor. *n g!nd sau cu "oce tare' cere&i ca orice persoane decedate care
iubesc #i crora le pas de spiritele legate de :m!nt s "in *n a5utorul "ostru.
.e obicei' bunica sau bunicul spiritului legat "a rspunde la aceast chemare #i
"a lua imediat spiritul *n planul de dincolo' ast%el *nc!t acesta s se poat *nl&a'
"indeca #i e"olua.
D hema&i=l pe arhanghelul Mihail. ere&i ca arhanghelul Mihail s *ndeprte$e de
"oi' de cei dragi' de clien&i #i de cas orice entitate #i spirit legat de :m!nt. Apoi
ruga&i=l pe arhanghelul Mihail s stea permanent alturi de "oi' s ac&ione$e ca o
bariera #i s se asigure c nimeni nu "a a5unge l!ng "oi dec!t dac trebuie' iar
dac sunt l!ng "oi' s "in dintr=un loc plin de iubire. Eine&i minte c Mihail'
asemenea tuturor arhanghelilor' nu are restric&ii legate de timp sau de spa&iu'
*nc!t el poate s +e simultan #i indi"idual cu oricine *l cheam.
D Tia&i stringurile. Atunci c!nd spiritul legat de :m!nt este cine"a drag care a
decedat' persoana *n "ia& poate s aib stringuri ata#ate de acel spirit. or$ile
&in spiritul legat de persoana *n "ia&. Cn e8emplu poate + ca$ul unei %emei al
crei tat decedat' alcoolic #i abu$i"' nu s=a dus *n lumin' ci a rmas legat de ea.
,l poate "rea s=#i ia re"an#a pentru purtarea sa dinainte- cu toate acestea' nu se
a/ *n situa&ia de a o a5uta pe ea' deoarece el *nsu#i nu este "indecat. :re$en&a
sa o %ace' incon#tient' s +e deprimat' *n aceste ca$uri' chema&i=1 pe
arhanghelul Mihail s taie stringurile legate de spirit' *n timp ce simultan'
renun&a&i la orice suprare sau dorin& "eche de a " r$buna pe spirit.
D Tragerea #i e8tragerea entit&ilor. Aceasta este o metod ce poate + %olosit
pentru o alt persoan. Mai *nt!i' prote5a&i=" cu o s%er oglind cere&i=i
arhanghelului Mihail si *ngerilor si din ceata *ndurrii s +e alturi de "oi. Apoi'
trage&i entitatea a%ar prin cha3ra coroan' a#a cum a&i trage de o e#ar% lung #i
*ntunecat. .a&i=i entitatea arhanghelului Mihail' care o "a *ndeprta din camer.
ontinua&i s trage&i ast%el de entit&i p!n c!nd persoana este curat. Cnele
entit&i "or + greu de scos' la %el cum se *mpotri"e#te o buruian cu o rdcin
stu%oas' ur&a&i=" pe "oi *n#i" #i m!inile dup aceea #i prote5a&i=" cu un scut
de lumin purpurie #i cu pre$en&a arhanghelului Mihail.
D :uri+carea cha3relor au e%ect de cur&are a entit&ilor #i a spiritelor legate de
:m!nt
.e$legarea 5urmintelor
Cneori 5urmintele pe care le=am %cut *n alte "ie&i ne urmresc #i *n aceast
"ia&. 2echile legminte de srcie pot crea probleme +nanciare' legmintele de
pstrare a celibatului pot duce la di+cultati se8uale #i rela&ionale' iar legmintele
de sacri+ciu de sine pot crea tendin&e ctre autosabota5. Atunci c!nd aceste
5urminte sunt de$legate' e%ectul lor negati" este *ndeprtat #i "indecat. 0at cum
se poate %ace acest lucru:
entra&i="! *n tcere' respir!nd pro%und. 1pune&i *n g!nd sau cu "oce tare:
(.e$leg acum orice legm!nt de srcie pe care l=a# + putut %ace *n alt "ia&.
er ca toate e%ectele acestor legminte de srcie s +e acum nimicite #i
*ndeprtate *n toate direc&iile timpului. .e$leg acum orice legm!nt de celibat pe
care as + putut s *l %ac *n alte "ie&i. er ca toate e%ectele acestor legminte de
celibat s +e acum nimicite #i *ndeprtate *n toate direc&iile timpului. .e$leg
acum orice legm!nt de sacri+ciu de sine pe care a# + putut s *l %ac *n alte "ie&i.
er ca toate e%ectele acestor legminte de sacri+ciu de sine s +e
acum nimicite #i *ndeprtate *n toate direc&iile timpului.)
um s te *ncon5ori cu *ngeri pentru a a"ea un somn odihnitor noaptea
Atunci c!nd merge&i la culcare' cere&i mental ca *ngeri p$itori s +e a#e$a&i la
+ecare din u#ile #i %erestrele "oastre' p$indu=" #i prote5!ndu=" toat noaptea.
2i$uali$a&i=" pe "oi *n#i"' casa "oastr' pe cei dragi' orice situa&ie care "
creea$ *ngri5orare #i lumea' *ncon5urate de un strat gros de lumin alb pentru
protec&ie. Apoi' "ede&i sau sim&i&i cum arhanghelul ;a%ael " d o ptur de
energic "indectoare "erde. Trage&i aceast ptur "erde peste "oi #i sim&i&i cum
corpul "ostru se rela8ea$ complet. 1omn u#or?
:entru a prote5a corpul si aura sa se pastre$e in spatiul nostru propriu' unic
a+rmam:
(0nchid in corpul meu toate emotiile si le pastre$ pentru mine.)
Taind cor$ile ne pastram cha3ra ple8ului solar curata' puternica si reducem
"ulnerabilitatea la poluare emotionala' in special la persoanele sensibile
6empatice7 este deosebit de recomandata metoda.
A"and cha3ra ple8ului solar curata simtim mai putina ne"oie sa recurgem la
stimulatoare arti+ciale energetice ca sa ne simtim energi$ati. .e asemenea se
renunta mai usor la "icii.
.aca in schimb in loc sa taiem cor$ile ne conectam "oit energetic' emotional sau
mental la alte persoane acest lucru produce de$ordine in corpurile energetice
respecti"e' in special in corpul persoanei care produce as%el de cone8iuni.
.e$ordinea energetica se trans%orma in a%ectiuni +$ice.
:entru ceilati care se simt a%ectati de as%el de cone8iuni solutia este taierea
cor$ilor si ridicarea "ibratiei energetice peste cea a persoanei %ata de care se simt
legati. Aceste cor$i produc de %apt niste legaturi care nu ne permit in anumite
situatii de$"oltarea.