Sunteți pe pagina 1din 16

COMPONENA CONSILIILOR / COMISIILOR

AN COLAR 2013 2014DENUMIRE COMISIE PREEDINTE MEMBRI / FUNCIA
Consiliul de Administraie IOANA Genoveva 1. IOANA Genoveva director, preedinte al
consiliului de administraie,
2. DRGHICI Marinela, membru, director adjunct
3. BENEA Florin, membru, professor
4. ENE Cristina, membru, professor
5. , membru, nvtor
6. IACOBESCU Andreea, membru, reprezentat al
prinilor,
7. VASILE Andreea, membru, reprezentat al
prinilor,
8. PURCRESCU Daniela membru, reprezentant
al primriei,
9. GHEORGHITA Vasilica, membru,
reprezentant al comunitii locale
SIMANSCHI Aida, secretar, nvtor
Consiliul Profesoral IOANA Genoveva Secretar: Mitru Rebeca
Membrii: toate cadrele didactice
CEAC Ene Cristina 1. Inv. Ene Cristina, preedinte CEAC
2. Inv. Mitru Rebeca - resurse umane
3. Inv. Moraru Marcela - resurse materiale
4. prof Trincu Lavinia - procesul didactic
5. Prof. Fira Carmen - relatii cu parintii
6. inv Du Narcisa - reprezentantul sindicatului
7. prof. Popescu Simona imaginea scolii
8. Puicin Laureniu reprezentantul prinilor
9. Gheorghi Vasilica reprezentantul Consiliului
Local Craiova
Comisia metodic a nvtoarelor GAVRIL Elena 1. Dinc Hermina, nvtoare clasa I, preg.
2. Balosache Dorina, nvtoare clasa a II-a
3. Moraru Marcela, nvtoare clasa a III-a
4. Voinea Mariana, nvtoare clasa a IV-a
Consiliul pentru curriculum NICOLA Florina
(responsabil)
1. DRGHICI Marinela, director adjunct,
2. Crean Valentina, nvtor
3. Rdulescu Anca, profesor
Comisia pentru formare i
perfecionare continu
POPESCU Mirela 1. Ghinea Mihaela, nvtor
2. Stoica Mdlina, profesor
Comisia pentru Orar DRGHICI Marinela 1. Popa Ionela , profesor.
2. Moraru Marcela, nvtor
Comisia de organizare a DUMITRESCU 1. Gavril Elena, nvtor
coala Gimnazial Mircea Eliade,
Adresa: Str.Cloca Nr.1, Craiova, ROMANIA
Telefon/Fax: 0251/439865, 0351/432088
E-mail: sc22mirceaeliade@rdscv.ro
Website: www.sc22mirceaeliade.ro
serviciului pe coal Constantin 2. Matei Constantin, profesor
Comisia pentru organizarea
olimpiadelor i a concursurilor
colare
TRINCU Lavinia 1. Radu Florentina, nvtor
2. Ghinea Mihaela, nvtor
3. Vanu Maria, nvtor
4. Bcanu Liliana, profesor
5. Grumjel Gina, profesor
6.Rdulescu Daniel, profesor
Comisia pentru sntate i
securitate n munc
MARINESCU Dan 1. Cojocaru Mariana- admin.de patrimoniu.
2. Guan Olimpia , ngrijitoare
3. Foran Ionic, Fochist
4.Popa Carmen, nvtor
5.Niu Angela, profesor
Comisia pentru Situaii de Urgen
i PSI
Rdulescu Daniel 1.purin Iulian, profesor
2. Pelea Nicolae, nvtor
3. Matei Constantin, profesor
Comisia de Cruce Roie ULREANU Eugenia 1. Grumjel Gina, profesor
2. Voinea Ctlina, medic colar
3. Titulescu Liliana , asistent medical
4. Ghinea Mihaela, nvtor
Comisia de inventariere DRGHICI Marinela-
director ajdunct
1. Cojocaru Mariana
2. Stoika Mariana
3. Popa Carmen
4. Niu Angela
Comisia pentru aplicarea programului
Laptele i Cornu
COJOCARU Mariana 1. Riza Narcisa, nvtoare Cp,I-II
2. Simaschi Aida, invtoare III-IV
3. Ulreanu Eugenia, profesor V-VI
4. Popa Ionela, profesor VII-VIII
COMISIA PENTRU
MONITORIZAREA
ACTIVITATILOR
EXTRACURRICULARE (are in
subordine Comisia pt organizarea
festivitatilor scolare si redactia
reviste)
Radu Florentina-
coordonator proiecte i
programe extracolare i
extracurriculare
- prof Bcanu Liliana- resp.ziua scolii
- inv Popa Carmen- relatii de parteneriat
- inv Gavril Elena- organizarea vacantelor
- prof purin Iulian- activitati sportive
- prof Martin Rozalia - activitati artistice
- prof Bnic Zoia- Organizarea timpului liber coala
altfel SSMMSFMB
COMISIA DE DISCIPLINA

VOINEA Mariana

o Moraru Marcela
o Dudu Victor
COMISIA DE REPARTIZARE A
BURSELOR SCOLARE( sociale, de
boala, revolutie) I ALTE
DREPTURI
RIZA Narcisa o Popa Florica, secretar
o tefan Floarea, nvtor, pentru I-IV
o Stoica Mdlina, profesor, pentru V-VIII
COMISIA DE RECUPERARE SI
DISTRIBUIRE A MANUALELOR
SCOLARE
NICOLA Florina o Stoika Mariana, bibliotecar
o Popescu Simona, profesor
o Vasile Janina, nvtor
COMISIA DE MUNCA CU
FAMILIA
VANU Maria o Melinescu Marlena, nvtor
o tefan Floarea, nvtor
o Cazacu Lidia, profesor
o Bcanu Liliana, profesor
COMISIA DE PERFORMANTA
SCOLARA
TRINCU Lavinia oCazacu Lidia, profesor
o Popa Carmen, nvtor
COMISIA PENTRU
ASIGURAREA SECURITATII SI
SIGURANTEI IN
SCOALA/COMBATEREA
VIOLENEI
DUMITRESCU
Constantin
oRiza Narcisa
o Matei Constantin
o Ghinea Mihaela
ADMINISTRATORI RETEA
A.E.L
CIUC Elian oTrincu Lavinia
o Grnaru Nadia
o Popescu Simona
COMISIA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI SANATATEA
ELEVILOR
ULREANU Eugenia oDinc Hermina
o Gavril Elena
o purin Iulian
PURTTOR DE CUVNT BCANU Liliana o
MULTIPLICATORI DE
INFORMAIE EUROPEAN
PTRU Cornelia oMelinescu Marlena
COMISIA PENTRU IMAGINEA
INSTITUIEI

POPESCU Simona oMartin Rozalia
o Bnic Zoia
o Simanschi Aida
COMISIA DIRIGINILOR ENE Cristina oTrincu Lavinia
o Popa Ionela
o Ghi Otilia
o Bnic Zoia
o Ptru Cornelia
o Fira Carmen
o Benea Florin
o Rdulescu Daniel
o Oan Anioara
o Rdulescu Anca
o Cazacu Lidia
o Ulreanu Eugenia
o Ene Cristina
o Pelea Nicolae
o Niu Angela
o Bacanu Liliana
o Nicola Florentina
ATRIBUIILE COMISIILOR

Consiliul de administraie
Art. 1. Consiliul de administraie este constituit din 5-11 membri. Numrul de membri i componenta sa sunt aprobate n fiecare
an colar n prima edin a Consiliului profesoral, de regul nainte de nceperea cursurilor, pe baza propunerii Consiliului
profesoral anterior. Componena Consiliului de administraie este n conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare i
funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar. Secretarul Consiliului de administraie este numit de director dintre membrii
acestuia, avnd atribuia de a consemna, ntr-un registru special, procesele verbale ale edinelor.
Art.2. Din Consiliul de administraie face parte consilierul pentru probleme educative i activiti extracurriculare, un
reprezentant al prinilor (de regul preedintele Comitetului reprezentativ al prinilor) i un reprezentant al elevilor
(preedintele Consiliului elevilor). La edinele Consiliului de Administraie particip, ca observator, liderul sindical. Punctul
su de vedere se consemneaz n procesul verbal - liderul semneaz procesul verbal. In calitate de invitai pot participa
reprezentani ai prinilor i elevilor, atunci cnd sunt discutate probleme specifice activitii elevilor sau a comitetelor de
prini sau atunci cnd prezena acestora este necesar.
Art.3. Consiliul de administraie se ntrunete o dat pe lun pe baza unui grafic stabilit la nceputul anului colar (convocarea
se face cu minimum 3 zile nainte) precum i n edine extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii si.
edinele extraordinare se convoac in timp optim.

Consiliul profesoral
Art.4. Consiliul profesoral se constituie din cadrele didactice care au norma de baza n scoala (mai mult de 9 ore/spt.) i care
au obligaia de a participa la toate edinele Consiliului. Toti profesorii participa la edinele Consililui profesoral.
Art.5. Preedintele Consiliului profesoral este directorul colii.
Art.6. Data edinelor ordinare se anun cu 5 zile nainte. edinele extraordinare se anun ct mai operativ.
Art.7. Hotrrile Consiliului profesoral se adopt cu majoritate simpl i sunt obligatorii pentru tot personalul i toi elevii.
Art. 8. Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii:
a) Aprob reprezentanii si n Consiliul de Administraie si in Consiliul pentru curriculum.
b) Dezbate i adopt variante de proiecte curriculare, oferta curriculara, numr de clase formate i profilul acestora.
c) Aprob proiectul planului de colarizare.
d) Valideaz situaia colar la sfrit de semestru i de an colar.
e) Decide asupra aplicrii de recompense sau de sanciuni n conformitate cu prezentul regulament.
f) Avizeaza PAS-ul scolii , Planul managerial si celelalte planuri de activitate ale tuturor comisiilor din scoala;
f) Absenta nemotivata la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunztor din fia de evaluare.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Art. 9 . (1) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei operativa este
asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
(2) Componenta CEAC cuprinde , in numar relativ egal:
a) reprezentanti ai corpului profesoral;
b) reprezentanti ai parintilor ;
c) reprezentanti ai elevilor;
d) reprezentanti ai sindicatului;
e) reprezentanti ai consiliului local;
3) Conducerea operativa a CEAC este asigurata de directorul adjunct;
4) CEAC are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea
scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;
b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza
raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor
,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;
c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;
d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii
similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;
5) Orice control sau evaluare externa a calitatii,din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul
Preuniversitar sau MEdC se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din scolara;
6) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare.


Comisiile metodice

Art. 10. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotrrii Consiliului de administraie. Dac
din catedr fac parte profesori din mai multe discipline ,iar responsabilul catedrei numete cte un responsabil pentru fiecare
dintre disciplinele componente.


CONTINUTUL MAPEI COMISIILOR METODICE
1.Decizia de numire a responsabilului de comisie.
2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie .
3.Programe de activitati semestriale si anuale (activitati de formare continua,schimburi de experinta,etc).
4.Tematica lunara a sedintelor comisiei metodice,aprobata de directorul scolii.
5.Componenta comisie metodice (nominal,grade didactice,perfectionari,vechime , varsta, incadrarea pe ore/clase ,
responsabilitati pentru fiecare membru al comisie,etc).
6. Structura claselor pe nivel si calificari.
7.Planificarile calendaristice ale membrilor comisie(aprobate de responsabil si director).
8. Informari semestriale sau la cererea directorului asupra activitatii comisiei ( prezentate in Consiliul profesoral).
9. Modele de : planificari calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare, evaluarea competentelor, instrumente de evaluare
continua si sumativa, etc.(aprobate in cadrul comisie).
10.Propuneri pentru : oferta educationala a scolii, CDS, CDG , resurse materiale si umane.
11.Programe de pregatire speciala a elevilor cu nevoi deosebite.(pe discipline, elevi sau grupe de elevi).
12. Programe de pregatire a elevilor pentru examene, concursuri scolare, examene de diferente ,etc.
13. Fise de evaluare pentru calificativele anuale ale fiecarui membru al comisie.
14. Fise de observatie a lectiilor pentru fiecare membru al comisie.
15. Rapoarte de analiza semestriala si anuala a activitatii comisie .
16. Organizarea examenelor, concursuri scolare, cercuri metodice,etc.(respectarea atributiilor conform metodologiilor de
examene)
17. Alte documente specifice
CONTINUTUL MAPEI RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE
I. COMPONENTA DE INCADRARE
1. Decizia de numire a responsabilului de comisie.
2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie.
3. Lista membrilor comisie metodice( grade,vechime,perfectionari,specialitate de pe diploma,etc.)
4. Orarul scolii,schema orara,planificarea instruirii practice saptamanale, practica comasata, laboratoare comasate)
5. Alte documente specifice.
II. COMPONENTA DE CALIFICARE
1 . Proiectarea activitatilor metodice la nivelul catedrei:
a) - obiectivul activitatii metodice;
b)-planificarea anuala a activitatii metodice (se poate folosi modelul de mai jos)
Nr.crt. Tema /
continutul activitatii
Tipul
activitatii
Perioada
si locul
Respon-
sabilitati
Parteneri Grup
tinta
Evaluarea
impactului

c)-activitati de formare continua ;
Formator Formabili Continutul
activitatii
Tema Perioada Loc de
desfasurare
Impact
scontat

2. Planul de Actiune al Scolii pentru Asigurarea Calitatii (PASAC)
3. Planul catedrei pentru indeplinirea PASAC
4. Planul de imbunatatire a performantelor scolare initiate la nivelul catedrei(dupa modelul din MAC)
5. Proiectarea didactica la nivelul catedrei :
-planificari calendaristice (aprobate de responsabil si director)
-proiecte ale unitatilor de invatare asociate planificarilor ;
-planuri de lectii
-alte documente specifice ;

III. COMPONENTA DE ANALIZA SI DIAGNOZA
1. Baterii de teste initiale pe discipline/module si pe ani de studiu ( unitar la nivel de catedra ori disciplina/modul, sau
particularizate la nivel de cadre didactice sau/si colective de elevi).
2. Analiza rezultatelor testarii initiale ,realizata individual si global ,in comisie.
3. Categorii de elevi cu nevoi educative speciale ,identificate in scoala/comisie.
4. Chestionare referitoare la stilurile de invatare ale elevilor si sinteza stilurilor de invatare , identificate de membrii
comisiei ,pe clase .
5. Raport de analiza a activitatii comisiei ,in anul scolar anterior.
6. Raportul activitatii comisiei ,semestriala si la sfarsitul anului scolar curent.
7. Rapoarte de activitati intocmite la solicitarea conducerii scolii, ISJ, MEC, s.a.
8. Fise de observatii ,intocmite de inspectorii de specialitate ISJ/ metodisti, in urma preinspectiilor sau inspectiilor pentru
acordarea definitivatului si a gradelor didactice.
9. Alte documente specifice.
IV. COMPONENTA DE EVIDENTA SI INREGISTRARE
1. Evidenta activitatilor derulate in comisiei :
-rapoarte /procese-verbale de activitati lunare a comisiei ;
-materiale prezentate la sedintele de comisie metodica ( modele de planificari , proiecte ale unitatilor de invatare,
recenzii, informari, planuri de lectii, materiale cu caracter stiintific,metodic,pedagogic,etc)
-aplicatiile utilizate si materialele concepute/realizate /utilizate/incluse in cadrul orelor asistate de
calculator(AEL, etc.)
-evidenta meritelor deosebite, a realizarilor concrete ale membriilor comisiei;
-curriculum-uri pentru discipline optionale, CDS,CDL.
-lista disciplinelor CDS,CDL ,propuse pentru anul viitor.
2. Modele de documente pentru asigurarea calitatii predarii-invatarii , concepute si realizate in comisia metodica :
- teste de evaluare initiala, formativa, sumativa ;
- fise de observatiei si de lucru teoretice,aplicative ,de laborator,pentru instruire practica ;
- suporturi teoretice , si aplicatice pentu orele de curs, laborator si instruire practica ;
- fise de evaluare individuala / frontala a testelor de evaluare si a activitatilor curente ale elevilor ;
- proiecte didactice ;
- portofolii ale elevilor si profesorilor.
3. Teste aplicate in urma controlului tematic sau de specialitae efectuat de ISJ si rezultatele interpretate.
4. Olimpiade si concursuri scolare :
- evidenta elevilor capabili de performanta scolare ;
- grafice de desfasuare a concursurilor scolare;
- comisii de concurs/participarea membrilor comisie ;
- grafic de pregatire suplimentara a elevilor pentru concursuri ;
- rezultate obtinute la concursuri ;
- propuneri de subiecte pentru concursuri ;
- subiecte date la concursuri ;
5. Inventarul mijloacelor de invatamant din dotarea comisiei ;
6. Materiale didactice / mijloace de invatamant realizate de membrii comisie /elevi pentru activitati didactice.

V. COMPONENTA DE DOCUMENTARE
1. Materiale oficiale ,primite de la ISJ, MEC ;
2. Documente metodologice si de specialitate ( SPP-uri, curriculum-uri, ghiduri metodologice, etc)
3. Materiale specifice asigurarii calitatii si educatiei ;
Art.11. Atribuiile generale ale catedrelor/comisiilor metodice sunt urmtoarele:
a) elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd obiective,
finaliti, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii;
b) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale;
c) consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale;
d) elaboreaz instrumentele de evaluare i notare;
e) analizeaz periodic performanele colare ale elevilor;
g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor;
f) organizeaz i rspunde de desfurarea recapitulrilor finale;
g) organizeaz activiti de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri colare;
h) eful de catedr / comisie metodic stabilete atribuiile fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice;
i) eful de catedr / comisie metodic evalueaz activitatea fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice i propune
consiliului de administraie calificativele anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat;
j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii demonstrative,
schimburi de experien etc.;
k) eful de catedr sau un membru desemnat de acesta efectueaz asistene la leciile personalului didactic de predare i de
instruire practic din cadrul catedrei, cu precdere la stagiari i la cadrele didactice nou venite n unitatea de nvmnt;
l) elaboreaz informri, semestrial i la cererea directorului, asupra activitii catedrei/comisiei metodice, pe care le
prezint n consiliul profesoral;
m) implementeaz i amelioreaz standardele de calitate specifice.
Art.12. (1) eful catedrei / comisiei metodice rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de activitatea
profesional a membrilor acesteia.
(2) eful catedrei / comisiei metodice are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i de a efectua asistene la
orele de curs, n special la profesorii stagiari, la cei nou venii, sau la cei n activitatea crora se constat disfuncii n procesul de
predare-nvare sau n relaia profesor-elev.
(3) edinele catedrei/comisiei metodice se in lunar, dup o tematic aprobat de directorul unitii de nvmnt, sau ori de
cte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consider c este necesar.

Comisia de proiecte i programe educative

Art.13. Comisia educativ se constituie la nceputul fiecrui an colar, fiind format din comisia nvtorilor, comisia
educatoarelor, comisia de activiti extracurriculare, responsabilul de proiecte.
Art.14. Responsabilul comisiei educative este consilierul pentru probleme educative i activiti extracurriculare.
Art.15. Comisia educativ se ntrunete de dou ori pe semestru i de cte ori responsabilul sau direciunea consider necesar.
Art.16. Comisia educativ coordoneaz activitatea educativ.
Art.17. Comisia educativ coordoneaz activitatea Consiliilor clasei, Comisiei pentru burse, Comisiei de organizare a serviciului
pe coal i a Comisiei de activiti extracurriculare.
Art.18. Comisia educativ coordoneaz parteneriatele, organizeaz colaborarea scolii cu ali factori educaionali: familia,
comunitatea local, Consiliul elevilor, etc.

Consiliul pentru curriculum

Art. 19. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor si colectivelor, directorii colii, consilierul
psihopedagogie i consilierul pentru probleme educative i activiti extracurriculare . Preedintele Consiliului este directorul.
Componena consiliului este aprobat n fiecare an colar de Consiliul profesoral.
Art. 20. Consiliul pentru curriculum elaboreaz:
a) proiectul curricular al colii: trunchi comun, discipline opionale, finaliti i obiective ale colii, metodologia de evaluare,
criterii de selecii ale elevilor.
b) oferta educaional a colii i strategia promoional.
c) criterii de clasificare a opiunilor elevilor i de ntocmire corect a schemelor orare.
d) metodologia de aplicare a activitii de consiliere i orientare.
e) programe i planuri anuale i semestriale.
Documentele elaborate sunt supuse aprobrii Consiliului profesoral.
Art. 21. Consiliul pentru curriculum are urmtoarele atribuii:
a) crearea i gestionarea bazei de date privind propunerile i opiunile legate de curriculum la decizia colii;
b) monitorizarea tuturor propunerilor i opiunilor venite din partea elevilor i prinilor cu privire la C.D.;
c) monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.;
d) monitorizarea gradului de satisfacie din partea elevilor i prinilor n legtur cu modul de realizare al C.D..;
e) colaborarea cu conducerea colii pentru elaborarea ofertei de discipline opionale;
f) colaborarea cu conducerea colii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiectrii i realizrii C.D..
g) Comisia pentru curriculum are obligaia s ntocmeasc un raport
anual privind realizarea C.D.., evoluia n perspectiv i activitatea comisiei.
h) procur documentele curriculare oficiale (planurile cadru i ordinele emise de ministru, programele colare, ghiduri
metodologice);
i) asigur aplicarea planului cadru de nvmnt prin elaborarea ofertei curriculare;
j) se ngrijete de asigurarea bazei logisticepentru activitile curriculare i extracurriculare;
k) asigur cadrelor didactice consultan n probleme de curriculum;
l) elaboreaz proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabilete oferta curricular a colii, adic:
a) Trunchiul comun;
b) Disciplinele opionale;
c) Finalitile i obiectivele colii;
Art. 22. Dosarul Consiliului pentru curriculum cuprinde urmtoarele:
*copie dup decizia de constituire a Consiliului pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se certific prin
semntura directorului i aplicarea tampilei;
*planul-cadru i ordinul ministrului;
*oferta curricular aprobat de Consiliul profesoral i vizat de ISJ;
*procese-verbale ale edinelor;
*alte documente elaborate de consiliu;
Art.23 . Consiliul pentru curriculum are n subordine urmtoarele comisii:
a. Comisiile metodice
b. Comisia de perfecionare metodic
c. Comisia pentru orar.

Comisia de formare si perfectionare continua

Art.24. Comisia de formare si perfectionare continua se constituie la nceputul fiecrui an colar, fiind format din 4
membri, eful comisiei fiind directorul adjunct , responsabil cu dezvoltarea profesional din unitatea de nvmnt.
Art.25. Comisia se ntrunete lunar i ori de cte ori este nevoie.
Art.26. Scopurile Comisiei de perfecionare metodic sunt:
-sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educaional i n mbuntirea activitii didactice
-informarea prompt a personalului didactic cu privire la planuri de nvmnt, curriculum,programe colare, etc, i a modului
de aplicare a acestora.
Art.27. Atribuiile Comisiei metodice sunt:
-s menin permanent contactul cu I.S.J-Constana , informndu-se cu privire la modificrile ce pot aprea n curriculum,
modaliti de evaluare i a modului de aplicare a acestora
- s menioneze legtura cu instituiile abilitate cu formarea i perfecionarea continu
s informeze personalul didactic de modificrile care apar
-s elaboreze materiale de sintez pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode i strategii didactice, manuale alternative,
consiliere i orientare, etc.)
-s sprijine personalul didactic prin stagii de formare n activitatea de perfecionare i
susinere a examenelor de grade didactice
-s sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflai la nceputul activitii didactice
-s organizeze seminarii, lecii deschise, discuii pe diferite probleme.
Art.28. Activitatea responsabilului cu perfecionarea/formarea continu va fi centrat pe urmtoarele coordonate:
Informare
Organizare/coordonare
Consiliere/consultan
Formare
Monitorizare
Evaluare
INFORMARE
Se documenteaz privind legislaia n vigoare referitoare la perfecionarea/ formarea continu a personalului didactic
din nvmntul preuniversitar
Accesibilizeaz i faciliteaz accesul la informaie pentru toate cadrele didactice din unitatea de nvmnt
Consult zilnic site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru perfecionare i informeaz personalul didactic din coal cu
privire la noutile aprute pe site, concomitent cu recomandarea consultrii site-ului de ctre toate cadrele didactice
Disemineaz toate informaiile din domeniu referitoare la perfecionarea/ formarea continu a personalului didactic
din nvmntul preuniversitar
Organizeaz la nivelul unitii de nvmnt un punct de informare unde se va gsi toat legislaia n vigoare privind
perfecionarea/ formarea continu a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, calendarul activitilor de
perfecionare prin grade didactice pentru anul colar n curs, precum i toate documentele referitoare la
perfecionarea/ formarea continu a cadrelor didactice, transmise de ctre ISJ colii sau postate pe site- pagina
inspectorului cu perfecionarea, CCD( Oferta CCD cursuri formare continu pentru anul colar n curs etc.)
Realizeaz informri asupra activitilor de perfecionare/ formare continu a cadrelor didactice n cadrul CP i CA
din coal.
ntocmete rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate ctre inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei
umane din cadrul ISJ i echipa managerial a instituiei de nvmnt, spre informarea acestora privind activitatea de
perfecionare/ formarea continu a cadrelor didactice din unitatea de nvmnt
ORGANIZARE/ COORDONARE
Alctuiete baza de date privind situaia perfecionrii prin grade didactice-masterate- doctorate, perfecionarea o dat
la 5 ani( cu respectarea metodologiei de formare continu) i cursuri de formare continu a cadrelor didactice din
unitatea de nvmnt ( macheta se afl postat pe site- perfectionare)
Organizeaz i coordoneaz participarea personalului didactic din unitatea de nvmnt la activitile de formare
continu organizate la diferite niveluri ( ISJ, CCD, universiti, colegii etc.) n conformitate cu prevederile Legii 1 / 2011 (
Statutul personalului didactic).
ntocmete pentru fiecare cadru didactic, o Fi individual de formare continu ( model postat pe site-perfectionare) , fi
care va fi actualizat permanent i va fi inclus n dosarul Comisiei pentru perfecionare/ formare continu a cadrelor
didactice, stabilit la nivelul colii .
Organizeaz i conduce reuniuni/ateliere de lucru/lecii/activiti demonstrative pe teme profesionale n cadrul
catedrelor/comisiilor metodice etc.
Organizeaz i coordoneaz activiti de diseminare a cunotinelor, metodelor i practicilor pedagogice dobndite de
profesori prin participarea la stagii de formare continu, burse de studiu n ar i strintate (aceste activiti vor fi
consemnate i n rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ sau echipei manageriale din coal
Sprijin echipa managerial din unitatea de nvmnt n desfurarea unor aciuni de analiz, identificare i stabilire a
nevoii de formare a personalului didactic din coal ( informaiile legate de nevoile de formare identificate i stabilite la
nivelul unitii de nvmnt vor fi aduse la cunotina inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ
i consemnate n rapoartele de activitate)
Coordoneaz, la solicitarea conducerii colii, monitorizarea impactului produs de programele de formare continu
asupra calitii educaiei
Promoveaz la nivelul colii, mpreun cu echipa managerial, oferta CCD cuprinznd cursurile de formare continu
pentru anul colar n curs, orientnd cadrele didactice spre acele cursuri de formare care vin n ntmpinarea nevoilor
de formare identificate la nivelul colii, n vederea asigurrii calitii educaiei
Coordoneaz i monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, activitatea catedrelor/comisiilor metodice din
cadrul unitii de nvmnt
CONSILIERE/ CONSULTAN
Consiliaz cadrele didactice din coal pe probleme de perfecionare/ formare continu i colaboreaz cu echipa
managerial a colii pe aceast problematic
Solicit consiliere/consultan, atunci cnd consider necesar, inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din
cadrul ISJ Constana
Faciliteaz comunicarea intercolegial la nivelul colii, formarea i dezvoltarea unei culturi organizaionale specifice,
relaionarea colii cu alte instituii i organizaii, cu scopul asigurrii unei imagini pozitive a colii n comunitate i la
nivelul judeului
Deprinde i folosete tehnica observrii i analizei leciilor/ activitilor susinute de cadrele didactice, cu scopul
mbuntirii procesului de predare/nvare/
Evaluare, prin consiliere colegial
FORMARE
Particip la activitile de perfecionare/formare continu organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD, universiti, colegii,
asociaii sau ONG-uri ce au ca scop mbuntirea perfecionarii/formrii continue a cadrelor didactice
Realizeaz, n colaborare cu echipa managerial, activiti de diseminare a informaiilor primate n cadrul cursurilor de
formare continu, instruirilor, ntlnirilor organizate de diferite instituii abilitate n domeniu
MONITORIZARE
Realizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, monitorizarea participrii cadrelor didactice la activitile de
perfecionare/formare continu organizate la nivelul unitii colare
Monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, activitile desfurate la nivelul colii n scopul promovrii
bunelor practici
Monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, parcursul n vederea perfecionrii prin grade didactice pentru
tot personalul didactic din unitatea de nvmnt i nformeaz, n scris, inspectorul colar pentru dezvoltarea
resursei umane din cadrul ISJ Constana privind cadrele didactice care nu mai ndeplinesc condiiile legale pentru
obinerea gradelor didactice ( de vechime, concedii fr plat, concedii cretere copil, sanciuni, calificativ
necorespunztor etc.)
EVALUARE
Realizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, evaluarea activitii de perfecionare/ formare continu :
- de proces- pentru programele de perfecionare/ formare continu aflate n derulare la nivelul unitii de
nvmnt
- de produs, pentru produsele finale ale formrii continue, reflectate n activitatea didactic
- de valorizare a bunelor practici
Popularizeaz rezultatele evalurii realizat, la nivelul colectivului didactic, n vederea identificrii unor soluii pentru
mbuntirea activitii de perfecionare/ formare continu i a calitii educaiei la nivelul unitii de nvmnt

InspectoratulScolarJudeeanDOLJ

coalaGimnazialMirceaEliade
Str.ClocaNr.1,Craiova

FIINDIVIDUALDEFORMARECONTINU

1.Numeleiprenumele:____________________________________
2.Datanateriiilocalitatea_____________________________________
3.Studii:
Instituiidenvmntabsolvite/specializarea/anulabsolvirii
a)___________________________________________________________/_________________/__________________
b)__________________________________________/___________________________/__________________
c)___________________________________________/_____________________________/__________________
4.Anulncadrriinnvmnt:___________
5.Anulncadrriinunitate:____________,necalificat/titular/suplinitor
_____________________________________________________________
(altemnionrireferitoarelaschimbareancadrrii)
6.Anulobineriigradelordidactic/cumedia:
a) definitiv______/_______b)graduldidacticII______/________
c)gradulI______/_____
7.Stagiideformarelacareaparticipatianulianulabsolvirii(cursurideconversieprofesionalspecializare;masterat
specializare;bursedeperfecionare/stagiideformarenaristrintate)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

Formarecontinu
( denumirea cursurilor absolvite furnizorul
deformare)
Anul
absolvirii
Mod de
finalizare a
cursului
(calificative,
not, nr.
credite, nr.
ore)
Consemnri (numele i semntura
responsabilului cu formarea
continu/ comisie metodic/
director)

*Prezenta fi se ntocmete pentru fiecare cadru didactic, se pstreaz n dosarul Comisiei pentru perfecionare/
formarecontinudincoalisevaactualizaoridecteoreestecazuldectreresponsabilulcuformareacontinudin
coal.

Comisia de orar

Art.29. Comisia de orar este format din 3 membri desemnai de director.
Art.30. Atribuiile comisiei sunt urmtoarele:
- alctuiete orarul colii si schema orara.
- alctuiete repartizarea pe sli si ateliere a claselor /grupelor de elevi i repartizarea orelor n laboratoare
- intocmeste graficul stagiilor de pregatire practica / laborator
- modific orarul colii cnd este cazul (micarea cadrelor didactice, comunicri M.E.C., I.SJ.
- afieaz orarul claselor i al cadrelor didactice i asigur transmiterea la clase.
Art.31. Programul de funcionare al scolii este stabilit n fiecare an, nainte de nceperea cursurilor de Consiliul de
Administraie. Modificrile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraie.

Comisia de organizare a serviciului pe coal

Art.32. Comisia de organizare a serviciului pe coal este format din 3 membri desemnai de director.
Art.33. Atribuiile profesorului de serviciu sunt:
- se prezint la coal cu 15 minute nainte de nceperea programului
- organizeaz serviciul pe coal i prezint elevilor de serviciu sarcinile pe care le au n timpul serviciului
- supravegheaz starea de disciplin a elevilor n timpul pauzelor
- supravegheaz s nu se exercite presiuni i ameninri asupra elevilor
- semnaleaz absena de la program a cadrelor didactice si informeaza conducerea scolii pentru a se suplini ora respectiva;
- anun conducerea colii i concomitent organele de ordine i de intervenie n cazul producerii unor evenimente deosebite
(conflicte intre elevi,furturi, incendii, ameninri prin telefon, urgente medicale,etc.) . Apeleaza numarul de telefon 112 .
-- verifica cataloagele si condicile de prezenta la inceputul si la sfarsitul programului si nchiderea uii de la fisetul cu cataloage
si raspund de pastrarea acestora ;
- se asigura ca poarta este nchis pe timpul desfurrii programului si se deschide doar pentru a permite intrarea claselor
care ncep programul la o alta ora dect ora 8.00 si a celor care termina programul
- atunci cnd are informaia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respect regulamentul colar, svresc
acte de indisciplin, deterioreaz bunurile colii, profesorul de serviciu consemneaz numele i faptele acestora n procesul
verbal i informeaz diriginii i conducerea colii.
- dac lipsete un profesor de la ore va interzice evacuarea elevilor n curtea colii i va asigura disciplina (dac este posibil ),
iar elevii vor fi ndrumai s rezolve probleme, s-i fac temele.
- dac n coal se desfoar activitii extracolare va sprijinii profesorul organizator.
- controleaza respectarea interdictiei privind fumatul ,consumul bauturilor alcoolice ,a drogurilor si practicarea jocurilor de
noroc in scoala si in spatiul din jurul scolii;
- supravegheaza respectarea normelor de portectie a muncii , PSI si de protectie a mediului , ia masuri operative in caz de
necesitate;
- la sfarsitul orelor profesorul de serviciu supravegheaz intrarea principala i ieirea elevilor la sfritul programului astfel
nct s nu se produc accidente sau conflicte
- realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe coal, naintat conducerii colii;
- realizarea unui raport adresat Consiliului de Administraie pentru sesizarea cazurilor de abateri repetate sau abateri grave de
la graficul serviciului sau de la corectitudinea realizrii acestuia;
Dac profesorii de serviciu nu-i realizeaz atribuiile vor fi depunctai, ia propunerea efului Comisiei educative, n fia de evaluare anual.
Art. 34. Comisia privind serviciul pe coal urmrete modul de realizare a serviciului pe coal ca i component important
n asigurarea securitii instituiei n timpul programului zilnic cu elevii, n conformitate cu coninutul tuturor articolelor din
regulament, mpreun cu anexele lor, care se refer la serviciul pe coal.
Art. 35. Comisia privind serviciul pe coal colaboreaz cu conducerea colii i Consiliul de Administraie n probleme
privind asigurarea securitii colii n timpul programului zilnic.
Art. 36. Dosarul comisiei cuprinde:
*copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se certific prin semntura
directorului i aplicarea tampilei;
*sarcinile profesorului de serviciu pe coal;
*sarcinile elevului de serviciu pe coal i pe clas;
*plan de activitate, statistici;
*procese-verbale ale edinelor;
*rapoarte de activitate;
*alte materiale;

Comisia pentru organizarea olimpiadelor i a concursurilor colare

Art. 41. Atribuiile comisiei:
a. Asigur circulaia informaiei cu privire la concursurile colare ale elevilor de la ISJ sau alte Instituii abilitate ctre coal,
b. Caut pe internet sau prin alte surse diverse concursuri de interes general i face o selecie a acestora,
c. ntocmete graficul de desfurare a concursurilor n acord cu cel transmis de ctre inspectorii de specialitate,
d. Preiau subiectele de la ISJ sau alte Instituii abilitate,
e. Asigur participarea elevilor,
f. Se preocup de slile de curs n care se desfoar concursurile, de birotica necesar,
g. Stabilete profesorii supraveghetori i pe cei evaluatori,
h. Transmite rezultatele la ISJ sau la ali organizatori.
i. Se ocup de organizarea, difuzarea, evaluarea i premierea concursului naional Crticica mea de suflet.

Comisia pentru sntate i securitate n munc i PSI

Art. 42. Comisia pentru protecie i sntate n munc se compune din 3 membri desemnai de ctre Consiliul de
Administraie, la prima edin din noul an colar.
Art. 43. Atribuiile Comisiei pentru securitate i sntate n munc constau n:
prelucrarea normelor de protecie a muncii pe diferite compartimente i activiti, innd cont de riscurile i accidentele ce
pot interveni;
organizarea instructajelor de protecie a muncii pe activiti (la fiecare dou luni);
efectuarea instructajelor de protecie a muncii pentru activiti extracurriculare (de ctre conductorii activitilor);
prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aprea n coal i n afara colii;
asigurarea condiiilor normale de desfurare a activitilor colii n colaborare cu administraia local.
elaboreaz normele de protecie a muncii n coal, adaptate la eventualele situaii specifice unitii colare, valabile att
pentru elevi ct i pentru ntreg personalul colii, norme care se constituie n anexe la regulament;
elaborarea normelor de protecie a muncii i activitii specifice laboratoarelor de fizic, chimie i biologie, prin colaborarea
cu profesorii de specialitate;
responsabilitatea afirii normelor de protecie i sntate n munc la nivelul colii, la locuri vizibile, pe holuri, sli de clas,
laboratoare i alte spaii utile;
monitorizarea prelucrrii normelor de protecie i sntate n munc,ct i a activitilor din coal, desfurate la nivelul
claselor sau cu personalul colii;
organizarea si coordonarea echipajelor si concursurilor scolare pe tematica specifica;
propuneri privind mbuntirea normelor referitoare la protecie i sntate n munc;
monitorizarea gradului de respectare a normelor privind protecia i sntatea n munc att de ctre elevi, ct i de ctre
personalul colii;
monitorizarea efectuarii controlului medical periodic;
elaborarea unor scurte informri i rapoarte periodice privind, n egal msur, prevenia, dar i respectarea normelor privind
securitatea i protecia muncii i activitii n coal;
sesizarea conducerii colii i a Consiliului de Administraie privind nclcarea unor norme de securitate i protecie a muncii i
sntii n coal, fie de ctre elevi, fie de ctre personalul colii;
Instruiete cadrele didactice cu normele de protecie a muncii;
Verific modul de instruire a elevilor de ctre nvtori i dirigini;
Urmrete modul n care se efectueaz serviciu pe coal.
Art. 44. Dosarul comisiei cuprinde:
*copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se certific prin semntura
directorului i aplicarea tampilei;
*responsabiliti individuale ale membrilor comisiei (art.19 k din ROFUIP);
*programul de msuri pentru protectia muncii n anul colar curent;
*normele PSI elaborate de comisie;
*plan de aprare mpotriva incendiilor;
*procese-verbale ncheiate de ctre inspectorii de inspecia muncii cu prilejul controalelor privind modul de respectare a
legislaiei muncii;
*rapoarte de activitate;
*alte materiale;
Art.45. Subcomisia de prevenire i stingere a incendiilor (PSI) face parte din Comisia de protecie a muncii. Atribuiile
subcomisiei PSI sunt:
Organizeaz activitatea de prevenire i stingere a incendiilor prin planul anual de munc.
Urmrete realizarea aciunilor stabilite i prezint periodic normele i sarcinile de prevenire i stingere a incendiilor, ce revin
personalului i elevilor, precum i consecinele diferitelor manifestri de neglijen i nepsare.
ntocmete necesarul de mijloace i materiale pentru PSI i solicit conductorului de unitate fondurile necesare.
Difuzeaz n slile de clas, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare n caz de incendiu i normele de comportare n
caz de incendiu.
Prezint materiale informative i de documentare care s fie utilizate de dirigini, profesori, laborani n activitatea de
prevenire a incendiilor.
a) elaboreaz normele privind PSI la nivelul colii, care se constituie n anex la regulament;
b) elaboreaz normele de protecie civil n coal, adaptate la eventualele situaii de urgen specifice zonei locale, valabile
att pentru elevi ct i pentru ntreg personalul colii, norme care se constituie n anexe la regulament;
c) elaborarea normelor de comportare n situaii de urgen care cer evacuarea cldirii;
d) responsabilitatea afirii normelor PSI i de protecie civil n coal, la locuri vizibile, pe holuri, sli de clas, laboratoare i
alte spaii utile;
e) monitorizarea prelucrrii normelor PSI i de protecie civil i activitii n coal la nivelul claselor i personalului colii;
f) conceperea i coordonarea unui program de simulri periodice la nivelul colii, pe tematic PSI i de protecie civil n
coal, cu rol practic-aplicativ;
g) organizarea i coordonarea echipajelor i concursurilor colare pe tematic specific;
h) propuneri privind mbuntirea normelor PSI i normelor privind protecia civil n coal;
i) monitorizarea gradului de respectare a normelor PSI i a normelor privind protecia civil n coal, att de ctre elev, ct i
de ctre personalul colii;
j) elaborarea unor scurte informri i rapoarte periodice privind, n egal msur, prevenia, dar i respectarea normelor
privind securitatea i protecia civil n coal;
k) sesizarea conducerii colii i a Consiliului de administraie privind nclcarea unor norme PSI sau de protecie civil n
coal, fie de ctre elevi, fie de ctre personalul colii;
l) prelucreaz normele P.S.I. cu muncitorii de la centrala termic;
m) se ocup cu amenajarea colului P.S.I..
Art.46. Comisia de Cruce Roie face parte din Comisia de protecie a muncii.
Comisia este format din 3 membri dintre care Consiliul de administraie desemneaz un responsabil.
Comisia ia msuri de echipare a cabinetelor, slilor de sport, cu truse medicale i msuri de instruire a cadrelor didactice i a
elevilor privind acordarea primului ajutor n caz de accidente.
Comisia funcioneaz pe baza unui program de activitate anual.
Comisia asigur informarea elevilor privind msurile de prevenire i nlturare a unor maladii.
Comisia difuzeaz n toate clasele sfaturi generale privind igiena personal i colectiv.
Comisia asigur informarea elevilor privind msurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri.
Comisia organizeaz un cerc Sanitarii pricepui"; pregtete echipaje care particip la concursuri specifice.
Comisia are legturi cu Crucea Roie - filiala Constana, creia i se subordoneaz, ct i cu ARAS Constana, cu organizaii
internaionale care au ca scop meninerea sntii elevilor, cu ACET.
Comisia colaboreaz cu medicul scolii i cu medicii de specialitate dermato -venerologie i de alte specialiti.
elaboreaz scurte informri i rapoarte periodice privind prevenia, respectarea normelor privind securitatea i protecia
muncii precum i activitile din coal;
sesizeaz conducerii colii i Consiliului de Administraie nclcarea unor norme de securitate i protecie a muncii i
sntii n coal, fie de ctre elevi, fie de ctre personalul colii;
urmrete starea de curenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare.

Art.47. Dosarul comisiei cuprinde:
copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se certific prin
semntura directorului i aplicarea tampilei;
normele de protecie a muncii elaborate de comisie;
plan de activitate, statistici;
procese-verbale ale edinelor;
rapoarte de activitate;
alte materiale;


Comisia de inventariere i casare

Art. 48. Comisia de inventariere i casare se compune din 3 membri desemnai de ctre Consiliul de Administraie, la prima
edin din noul an colar.
Art. 49. Atribuiile responsabilului Comisiei:
- organizarea activitatii de trimitere a scrisorilor de circularizare pentru confirmari de sold
de la clienti, furnizori si banci inainte de data inceperii perioadei de inventariere;
organizarea depozitrii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si ntocmirea etichetelor de
raft;
tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunar a
confruntrii datelor dintre aceste evidente;
participarea la lucrrile de inventariere a ntregii comisii de inventariere;
asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaz, respectiv pentru sortare,
asezare, cntrire, msurare, numrare etc.;
asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) a unor persoane competente din unitate
sau din afara acesteia, la solicitarea responsabi- lului comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele de
inventariere pentru atestarea datelor nscrise;
dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si n numr suficient pentru msurare, cntrire etc., cu mijloace de
identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu formularele si rechizitele necesare;
dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
SARCINILE COMISIEI CENTRALE
Comisia centrala are urmatoarele sarcini:
sa organizeze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
sa instruiasca personalul responsabil cu inventarierea in vederea efectuarii operatiunilor de inventariere.
sa supravegheze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.
Art.50. Dosarul comisiei cuprinde:
copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se certific prin
semntura directorului i aplicarea tampilei;
modul de efectuare a inventarierii;
gestiunile supuse inventarierii;
data de ncepere si. terminare a operatiunilor;
procese-verbale ale edinelor;
rapoarte de activitate;
alte materiale;
La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

Comisia pentru aplicarea programului guvernamental Laptele i Cornul

Art.51. Comisia pentru aplicarea programului guvernamental Laptele i Cornu se compune din 3 membri desemnai de ctre
Consiliul de Administraie, la prima edin din noul an colar.
Art.52. Atribuiile Comisiei constau n:
- stabilirea efectivelor de copii ce beneficiaz de program;
- anunarea periodic a efectivelor ctre ISJ;
- recepionarea produselor lactate i de patiserie.
- depozitarea produselor.
- distribuirea produselor.
- Realizarea unui raport semestrial / anual privind activitatea comisiei, naintat conducerii colii.
Art.53. Dosarul comisiei cuprinde:
copie dup decizia de constituire a comisiei pe care se face meniunea ,,Conform cu originalul i se certific prin
semntura directorului i aplicarea tampilei;
normele de protecie a muncii elaborate de comisie;
plan de activitate, statistici;
procese-verbale ale edinelor;
rapoarte de activitate;
alte materiale;

Art.54 . Consiliul profesorilor clasei este format din toi profesorii care predau la clasa respectiv, responsabilul Consiliului
elevilor/clasa i presedintele Consiliului prinilor clasei.
* Consiliul clasei se ntrunete de dou ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei,
directorului sau la solicitarea a 2/3 din prinii elevilor.
* In prima sptmn a anului colar, dirigintele clasei stabilete graficul edinelor ordinare, pe care l transmite
responsabilului Comisiei educative. Celelalte edine vor fi comunicate prin convocator n caietul de procese verbale, cu
minimum 5 zile calendaristice nainte.
* Consiliul este statutar dac sunt prezeni cel puin 2/3 din totalul membrilor si.
* Hotrrile se adopt cu majoritate simpl.

Art.55 . Consiliul profesorilor clasei este format din toi profesorii care predau la clasa respectiv, responsabilul Consiliului
elevilor/clasa i presedintele Consiliului prinilor clasei.
* Consiliul clasei se ntrunete de dou ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei,
directorului sau la solicitarea a 2/3 din prinii elevilor.
* In prima sptmn a anului colar, dirigintele clasei stabilete graficul edinelor ordinare, pe care l transmite
responsabilului Comisiei educative. Celelalte edine vor fi comunicate prin convocator n caietul de procese verbale, cu
minimum 5 zile calendaristice nainte.
* Consiliul este statutar dac sunt prezeni cel puin 2/3 din totalul membrilor si.
* Hotrrile se adopt cu majoritate simpl.

PRINI

Art.56. (1) Comitetul de prini al clasei se alege n fiecare an n adunarea general a prinilor elevilor clasei, convocat de
nvtor/ diriginte, care prezideaz edina.
(2) Convocarea adunrii generale pentru alegerea comitetului de prini al clasei are loc n primele 30 zile de la nceperea
cursurilor anului colar.
(3) Comitetul de prini al clasei se compune din trei persoane: un preedinte i doi membri;
(4) Dirigintele/nvtorul clasei convoac adunarea general a prinilor la nceputul fiecrui semestru i la ncheierea anului
colar. De asemenea, dirigintele/ nvtorul sau preedintele comitetului de prini al clasei pot convoca adunarea general a
prinilor ori de cte ori este necesar.
(5) Comitetul de prini al clasei reprezint interesele prinilor elevilor clasei n adunarea general a prinilor la nivelul colii,
n consiliul reprezentativ al prinilor, n consiliul profesoral i n consiliul clasei.
Art.57. Comitetul de prini al clasei are urmtoarele atribuii:
a) ajut nvtorii/diriginii n activitatea de cuprindere n nvmntul obligatoriu a tuturor copiilor de vrst colar i de
mbuntire a frecvenei acestora;
b) sprijin unitatea de nvmnt i dirigintele n activitatea de consiliere i de orientare socio- profesional sau de
integrare social a absolvenilor;
c) sprijin dirigintele/nvtorul n organizarea i desfurarea unor activiti extracolare;
d) are iniiative i se implic n mbuntirea condiiilor de studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuii financiare sau materiale, susin programe de modernizare a activitii
educative i a bazei materiale din clas i din coal.
f) sprijin conducerea unitii de nvmnt i dirigintele/nvtorul n ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei
materiale a clasei i a unitii de nvmnt.
Art.58. (1) Comitetul de prini al clasei ine legtura cu unitatea de nvmnt, prin dirigintele/
nvtorul clasei.
(2) Comitetul de prini al clasei poate propune, n adunarea general, dac se consider necesar, o sum minim prin care
prinii elevilor clasei s contribuie la ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitii de
nvmnt.
(3) Contribuia prevzut la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , n nici un caz, exercitarea de
ctre elevi a drepturilor prevzute de prezentul regulament i de prevederile legale n vigoare. Informarea celor implicai cu
privire la coninutul acestui articol este obligatorie.
(4) Contribuia prevzut la alin. (2) se colecteaz i se administreaz numai de ctre comitetul de prini, fr implicarea
cadrelor didactice.
(5) Este interzis implicarea elevilor n strngerea fondurilor.
(6) Dirigintelui/nvtorului i este interzis s opereze cu aceste fonduri.
(7) Fondurile bneti ale comitetului de prini se cheltuiesc la iniiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/
nvtorului sau a directorului, nsuite de ctre comitet.
(8) Sponsorizarea clasei sau a unitii de nvmnt nu atrage dup sine drepturi n plus pentru anumii
(9) Se interzice iniierea, de ctre coal sau de ctre prini, a oricrei discuii cu elevii n vederea colectrii i administrrii
fondurilor comitetului de prini.
Seciunea a 3-a
Consiliul reprezentativ al prinilor / Asociaia de prini
Art.59. La nivelul fiecrei uniti de nvmnt funcioneaz Consiliul reprezentativ al prinilor.
Art.60. (1) Consiliul reprezentativ al prinilor din unitatea de nvmnt este compus din preedinii comitetelor de
prini ai fiecrei clase.
(2) Consiliul reprezentativ al prinilor prevzut la alin. (1) i desemneaz reprezentanii si n organismele de conducere ale
colii.
Art.61. (1) Consiliul reprezentativ al prinilor poate decide constituirea sa n asociaie cu personalitate juridic,
conform reglementrilor n vigoare.
(2) Consiliul reprezentativ al prinilor/ Asociaia prinilor se organizeaz i funcioneaz n conformitate cu propriul
regulament de ordine interioar / statutul asociaiei.
Art.62. Consiliul reprezentativ al prinilor /Asociaia de prini are urmtoarele atribuii:
a) susine unitatea de nvmnt n activitatea de consiliere i orientare socio-profesional sau de integrare social a
absolvenilor;
b) propune msuri pentru colarizarea elevilor din nvmntul obligatoriu i ncadrarea n munc a absolvenilor;
c) propune unitilor de nvmnt discipline i domenii care s se studieze prin curriculumul la decizia colii;
d) identific surse de finanare extrabugetar i propune Consiliului de administraie al unitii, la
nivelul creia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijin parteneriatele educaionale dintre unitile de nvmnt i instituiile cu rol educativ n plan local;
f) susine unitile de nvmnt n derularea programelor de prevenire i de combatere a abandonului colar;
g) se preocup de conservarea, promovarea i cunoaterea tradiiilor culturale specifice minoritilor n plan local, de
dezvoltare a multiculturalitii i a dialogului cultural;
h) susine unitatea de nvmnt n organizarea i desfurarea festivitilor anuale;
i) susine conducerea unitii colare n organizarea i n desfurarea consultaiilor cu prinii, pe teme educaionale;
j) conlucreaz cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelar sau cu organizaiile nonguvernamentale
cu atribuii n acest sens, n vederea soluionrii situaiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k) sprijin conducerea unitii de nvmnt n ntreinerea i modernizarea bazei materiale;
l) are iniiative i se implic n mbuntirea calitii vieii i a activitii elevilor, n internate i n cantine.
Art.63. (1) Comitetele de prini ale claselor /Consiliul reprezentativ al prinilor/Asociaia de prini pot atrage resurse
financiare extrabugetare, constnd n contribuii, donaii, sponsorizri etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice
din ar i strintate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea i ntreinerea patrimoniului unitii de nvmnt, a bazei materiale i sportive;
b) acordarea de premii i de burse elevilor;
c) sprijinirea financiar a unor activiti extracolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaie material
precar;
e) alte activiti care privesc bunul mers al unitii de nvmnt sau care sunt aprobate de adunarea general a prinilor.
(2) Personalul didactic nu opereaz cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate n condiiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaiilor prinilor, din proprie iniiativ,
sau n urma consultrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt.
Art.64. (1) Colectarea i administrarea sumelor destinate ntreinerii, dezvoltrii i modernizrii bazei materiale a unitii de
nvmnt, reprezentnd o cot-parte din contribuia prevzut la art. 48 se face numai de ctre consiliul reprezentativ al
prinilor.
(2) Personalul didactic nu opereaz cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al prinilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria
iniiativ sau n urma consultrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt..
(4) Adunarea general a asociaiei prinilor din unitatea de nvmnt stabilete suma de bani care poate s se afle permanent
la dispoziia consiliului reprezentativ al prinilor i care s fie folosit pentru situaii urgente, la solicitarea consiliului de
administraie al unitii de nvmnt.