Sunteți pe pagina 1din 8

Examen: Limbaje formale si automate

Semestrul II 14 iunie 2013,


Universitatea din Bucuresti
durata examenului: 2 ore
Nume si prenume: Varianta A
Grupa:
1. (10 puncte) Sa se enunt e si sa se demonstreze lema de pompare pentru limbajele acceptate de
automatele nite deterministe.
1
2. (10 puncte) Demonstrat i ca familia limbajelor independente de context (CF) este nchisa la
intersect ie cu limbaje regulate.
2
Nume si prenume: grupa:
Spunet i daca urmatoarele armat ii sunt adevarate sau nu, justicat i pe scurt raspunsul.
3. (5 puncte) Exista limbaje nite care nu sunt regulate.
4. (5 puncte) Fie limbajele L
1
, L
2
cu proprietatea ca L
1
L
2
si L
2
CF. Atunci L
1
CF. Unde
CF este familia de limbaje generate de gramaticile independente de context.
5. (5 puncte) Este decidabil daca limbajele acceptate de doua automate nite nedeterministe sunt
egale sau nu.
6. (5 puncte) Exista o gramatica regulata G astfel ncat nu exista nici un automat nit determinist
(DFA) care sa accepte exact L(G).
3
7. (10 puncte) a. Dat i un automat nit nedeterminist (NFA) care nu este NFA si nici DFA.
Automatul trebuie sa aibe cel putin 6 stari accesibile din starea init iala.
b. Transformat i automatul de la punctul a. ntr-un DFA.
8. (10 puncte) Spunet i daca limbajul urmator este sau nu regulat, daca este construit i un automat
nit determinist care sa l accepte, daca nu demonstrat i folosind lema de pompare pentru REG ca
limbajul nu este regulat L = {a
3k
b
l
a
k
| k 0, l 1}.
4
Nume si prenume: grupa:
9. (10 puncte) Spunet i daca limbajul urmator este independent de context sau nu; daca da,
construit i o gramatica independenta de context care sa l genereze, daca nu, demonstrat i folosid
eventual lema de pompare ca limbajul nu este independent de context.
L = {a
i
b
j+3
| i = j} {a
3k
b
l
a
k
| k 0, l 1}
10. (10 puncte) Construit i un automat pushdown (PDA), eventual determinist, pentru limbajul
L = {w | w {a, b, c}

, 3|w|
a
+ 2 = |w|
b
}.
5
11. (10 puncte) Spunet i daca limbajul urmator este independent de context sau nu; daca da,
construit i o gramatica independenta de context care sa l genereze, daca nu, demonstrat i folosid
eventual lema de pompare ca limbajul nu este independent de context. L = {ww | w {a, b}

}.
BONUS. (10 puncte) Se considera limbajul L = {a
n
b
m
| n prim, m > 0}. Demonstrat i folosid
eventual lema de pompare ca limbajul nu este independent de context.
6
CIORN

A: P1
Nume si prenume: grupa:
7
CIORN

A: P2
Nume si prenume: grupa:
8