Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial Avram Iancu Satu Mare

Clasa a II a C
Invatator: Chi Maria
Disciplina: Educaie plastic
Nr. ore pe sptmn la disciplin: or
Tip de curriculum: Curriculum nucleu
PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE
Unitatea de nvare: MATERIALE, INSTRUMENTE SI TEHNICI DE LUCRU
Nr. de ore alocat unitii: ! ore
Perioada : Sptmna:I- II

Nr.
crt
.
Conint
ri
O.
R
Acti!it"i #$ %n!"&r$ R$'r'$ For($ #$
$!&)&r$
t$(*or&)
$
*roc$#r&)$ (&t$ri&)$ (&n$
+. M&t$ri&)$
,i
in'tr($n
t$
1.1
.
- familiarizarea cu pensulele (mici, mari,
late), materialele( tuburi, pastile, carioca,
creioane colorate, cerate, pic, cerneal,
hrtie colorat) i suportul (paleta,plana);
- ex e folosire corect a instrumentelor i
a culorilor pi!ment;
- "uiizarea pastilelor;
- Dr&*$)) Ro(&ni$i
+
or
&
- exerci#iul
- con$ersa#ia
-
emonstra#ia
- explica#ia
- i$erse
materiale e lucru
- acti$itate
frontal
% acti$itate
inepenent
-acti$itate &n
!rup
- obser$are
sistematic
-. T$.nici #$
)cr
1.1
,'.
(.
- exersarea unor tehnici e lucru folosin
materiale iferite (acuarel, tempera,
!uae, cola), mixt);
- realizarea e compozi#ii &n care s
foloseasc tehnici $ariate prin exerci#iu-
)oc: *+ulorile mele preferate,, *+e ai
ob#inut-,.
- Desenez ce-mi place
+
or
&
- exerci#iul
- con$ersa#ia
-
emonstra#ia
- explica#ia
- pensule
acuarele, tuburi,
pastile, hrtie
colorat, lipici, $as
cu ap, coli e
bloc.
- acti$itate
frontal
% acti$itate
inepenent
-acti$itate &n
!rup
- obser$are
sistematic
- prob practic
.nitatea e &n$#are: //.AMESTECURI DINTRE CULORI /I NONCULORI
0umr e ore alocat: 0or$
1erioaa: Sptmna:III- VII
+.
1r*$)$
#$ c)ori
A($'t$c
ri)$ #intr$
c)ori)$
!$cin$ #in
't$&&
c)ori)or,
c ,i 2"r"
&#&o'ri
#$ &)3 ,i
n$4r
(.1
'.(
2.1
2.(
/enti3carea culorilor;
4ecunoaterea nuan#elor i a
amestecurilor acestora cu alb sau ne!ru,
pe ima!ini sau &n natur;
4ealizarea e compozi#ii non3!urati$e i
3!urati$e, folosin elementele e limba)
plastic stuiate (forma, culoarea, 5forma
spa#ial etc.).
6b#inerea amestecurilor (nuan#e) i a
tonurilor acestora;
4ealizarea e compozi#ii 3!urati$e sau
non3!urati$e, folosin nuan#ele i
tonurile acestora;
4ealizarea e compozi#ii 3!urati$e,
ini$iuale i colecti$e, cu elementele e
limba) plastic stuiate, folosin culorile i
nonculorile, precum i moelarea
formelor.
+. A*' #$ 'o&r$,
-. F)ori)$ to&(n$i,
5. Co*&cii &noti(*)i,
6. P$r'on&7$ #in *o!$'ti,
0. 7$aluare
6
or
$
+
or
&
- con$ersa#ia,
- explica#ia,
- exerci#iul,
- obser$area
iri)at,

-emonstra#ia
plane, acuarele,
tempera, pensule,
borcan pentru
ap, crp pentru
ters pensule,
palet pentru
amestecarea
culorilor,
reprouceri e
art
acti$itate
frontal,
acti$itate &n
echip,
acti$itate
ini$iual
6bser$area
sistematic
(probe practice)
autoe$aluare
.nitatea e &n$#are://. AMESTECURI. NUANE. TONURI
0umr e ore alocat8 0or$
1erioaa: Sptmna:VIII- 9II
A($'t$c)
& #o"
c)ori,
n& %n
c&ntit&t$
(&i
(&r$
O3in$r$&
tonri)or
(.1
'.(
2.1
2.(
ienti3carea culorilor;
4ecunoaterea nuan#elor i a
amestecurilor acestora cu alb sau ne!ru,
pe ima!ini sau &n natur;
4ealizarea e compozi#ii non3!urati$e i
3!urati$e, folosin elementele e limba)
plastic stuiate (forma, culoarea, 5forma
spa#ial etc.).
6b#inerea amestecurilor (nuan#e) i a
tonurilor acestora;
4ealizarea e compozi#ii 3!urati$e sau
0
or
$
con$ersa#ia,
explica#ia,
exerci#iul,
obser$area
iri)at,
experimentul,
emonstra#ia
plane, acuarele,
tempera, pensule,
borcan pentru
ap, crp pentru
ters pensule,
palet pentru
amestecarea
culorilor,
reprouceri e
art
acti$itate
frontal,
acti$itate &n
echip,
acti$itate
ini$iual
6bser$area
sistematic
(probe practice)
non3!urati$e, folosin nuan#ele i
tonurile acestora;
4ealizarea e compozi#ii 3!urati$e,
ini$iuale i colecti$e, cu elementele e
limba) plastic stuiate, folosin culorile i
nonculorile, precum i moelarea
formelor.
+. Frn:$)$ to&(n&,
-. Frct$ #$ to&(n&
5. F)ori)$ to&(n$i
2. 7$aluare
.nitatea e &n$#are: ///.PATA UNIFORM /I PATA PICTURAL
0umr e ore alocat::0or$
1erioaa: Sptmna:9III- 9VII
P&t&
ni2or("
,i *&t&
*ictr&)"
o3int$
*$ 3&:&
#i2$r$n$)
or #intr$
$)$
(.(
'.1
'.(
2.(
- explicarea termenilor &ntr-un limba)
aec$at;
- familiarizarea cu materialele i moul e
folosire al acestora;
- )oc: *+e se &ntmpl ac stropesc8 su"u8
ecolorez8 presez8 unesc culorile-,
- etapele execu#iei 3ecrei tehnici;
- ex e recunoatere a tehnicilor folosite
pe iferite ima!ini, albume cu reprouceri,
esene;
- realizarea unor compozi#ii folosin o
tehnic &n$#at; stropirea
for#at,presarea,stropirea,su"area
+. F$)icit&r$& #$ Cr&cin;
-.F)4i'i o&($ni #$ :&*&#&
5. Orn&($nt.
6. D$cor <I&rn& )& 2$r$&'tr& ($&;
0.E!&)&r$.
0
or
$
- obser$a#ia
con$ersa#ia
elemente e
problematizar
e i
creati$itate
exerci#iul
munca
inepene
materiale:acuarele
, esen, crea#ii ale
ele$ilor,
&nre!istrri auio

or!anizare:acti$
itate frontal,
inepenent,
&n perechi
obser$area
sistematic
prob practic
atoe$aluare
SEMESTRUL AL II- LEA
.nitatea e &n$#are: ///.PATA UNIFORM /I PATA PICTURAL II.
0umr e ore alocat::9or$
1erioaa: Sptmna:I- VII
P&t&
ni2or("
,i *&t&
*ictr&)"
(.(
'.1
'.(
2.(
- 1unctul i linia, elemente e
construc#ie i elemente ecorati$e
- 1unctul i linia, elemente e limba)
plastic
;=suprapunere e linii i puncte peste
pete)
+. Iarna in sat
-. L& '&ni'
5. Roc.i& *rint$'$i
60.I$*r&') n&:#r&!&n
>. Noapte de iarn
?.E!&)&r$
?
or
$
obser$a#ia
con$ersa#ia
elemente e
problematizar
e i
creati$itate
exerci#iul
munca
inepenent
materiale:acuarele
, esen, crea#ii ale
ele$ilor,
&nre!istrri auio
or!anizare:acti$
itate frontal,
inepenent,
&n perechi
obser$area
sistematic
prob practic
atoe$aluare
.nitatea e &n$#are: /:.COMPO@III PLASTICE /I DECORATIVE
0umr e ore alocat::A? or$
1erioaa: Sptmna:VIII- 9IV
1. Co(*n$r
$&
'*r&2$$i
#$cor&ti!
$
1.1
;
'.(
,
2.(
.
- ex. e folosire a tehnicilor i materialelor
e lucru up propria ima!ina#ie;
- con$ersa#ii pe mar!inea lucrrilor
ob#inute &n scopul &mbo!#irii
$ocabularului speci3c euca#iei plastice;
- obser$area unor lucrri plastice in
albume e art pentru ienti3carea
proceeelor folosite, !rupelor e culori, a
mesa)ului su!erat e acestea etc.;
- lucrri la ale!ere in i$erse teme:
+. *Pri("!&r&;
-. <Co*i)"ri&;
5. *Bc"rii;
6. <Ani(&)$;
0. <n &,t$*t&r$& !&c&n$i;
>. + Ini$
?. E!&)&r$
5
or
$
- exerci#iul
- con$ersa#ia
-
emonstra#ia
- explica#ia
- bloc e esen-
acuarele, pensule,
3re e a#,
cerneal, pic
- $as cu ap
- acti$itate
frontal
% acti$itate
inepenent
-acti$itate &n
!rup
- obser$are
sistematic
- prob practic
- atoe$aluare
(. Co(*n$r
$&
'*&i)i
*)&'tic
5
or
$
+
or
&
.nitatea e &n$#are: V.RECAPITULARE FINALA LUMINA SI CULOARE
0umr e ore alocat:: -5 ORE
1erioaa: Sptmna:9V- 9VII
1. EC*o:iti$ 1.1
;
'.(
,
2.(
.
-- $izitarea unor expozi#ii cu lucrri
plastice in coal sau in centre
culturale.
Lcr&r$ )i3$r&-V&c&nt& #$ !&r&-
-
or
$
obser$area
iri)at
- con$ersa#ia
crea#ii ale ele$ilor, - obser$are
sistematic
(. E!&)&r$ - :eri3carea si autoe$aluarea lucrarilor
+
or
&
- con$ersa#ia
-exerci#iul
-obser$atia
;urul !aleriei
- lucrrile ele$ilor - acti$itate
frontal
-acti$itate &n
!rup
- prob practic
atoe$aluare