Sunteți pe pagina 1din 298

Noul Testament

http://biblioteca.golia.ro/biblia/
Cuprins
Sfnta Evanghelie dup Matei.........................................................................................................2
Sfnta Evanghelie dup Marcu .....................................................................................................38
Sfnta Evanghelie dup Luca ........................................................................................................60
Sfnta Evanghelie dup Ioan .........................................................................................................98
aptele Sfin!ilor "po#toli.............................................................................................................$30
Epi#tola ctre %o&ani a Sfntului "po#tol 'avel .......................................................................$6(
)ntia Epi#tol ctre *orinteni a Sfntului "po#tol 'avel ...........................................................$83
" +oua Epi#tol ctre *orinteni a Sfntului "po#tol 'avel........................................................$99
Epi#tola ctre ,alateni a Sfntului "po#tol 'avel.......................................................................2$0
Epi#tola ctre Efe#eni a Sfntului "po#tol 'avel.........................................................................2$6
Epi#tola ctre ilipeni a Sfntului "po#tol 'avel ........................................................................22$
Epi#tola ctre *olo#eni a Sfntului "po#tol 'avel ......................................................................226
Epi#tola )ntia ctre -e#alonicieni a Sfntului "po#tol 'avel .....................................................230
Epi#tola " +oua ctre -e#aloniceni a Sfntului "po#tol 'avel...................................................23.
Epi#tola )ntia ctre -i&otei a Sfntului "po#tol 'avel ..............................................................236
Epi#tola " +oua ctre -i&otei a Sfntului "po#tol 'avel ..........................................................2.$
Epi#tola ctre -it a Sfntului "po#tol 'avel ..............................................................................2..
Epi#tola ctre ili&on a Sfntului "po#tol 'avel.........................................................................2.6
Epi#tola ctre Evrei a Sfntului "po#tol 'avel ............................................................................2.(
Epi#tola So/ornicea#c a Sfntului "po#tol Iacov ......................................................................209
)ntia Epi#tol So/ornicea#c a Sfntului "po#tol 'etru ............................................................263
" +oua Epi#tol So/ornicea#c a Sfntului "po#tol 'etru ........................................................268
)ntia Epi#tol So/ornicea#c a Sfntului "po#tol Ioan ............................................................2($
" +oua Epi#tol So/ornicea#c a Sfntului "po#tol Ioan..........................................................2(6
" -reia Epi#tol So/ornicea#c a Sfntului "po#tol Ioan .........................................................2((
Epi#tola So/ornicea#c a Sfntului "po#tol Iuda .......................................................................2(8
"pocalip#a Sfntului Ioan -eologul........................................................................................... 280
SFNTA EVANGHE!E "#$% &ATE!
CA$!T'# (
Cartea neamului lui Iisus Hristos, zmislirea, numele i naterea.
$. *artea nea&ului lui Ii#u# 1ri#to#2 fiul lui +avid2 fiul lui "vraa&.
2. "vraa& a n#cut pe I#aac3 I#aac a n#cut pe Iacov3 Iacov a n#cut pe Iuda 4i fra!ii lui3
3. Iuda a n#cut pe are# 4i pe 5ara2 din -a&ar3 are# a n#cut pe E#ro&3 E#ro& a n#cut pe "ra&3
.. "ra& a n#cut pe "&inadav3 "&inadav a n#cut pe 6aa#on3 6aa#on a n#cut pe Sal&on3
0. Sal&on a n#cut pe 7oo82 din %ahav3 7oo8 a n#cut pe Io/ed2 din %ut3 Io/ed a n#cut pe Ie#ei3
6. Ie#ei a n#cut pe +avid regele3 +avid a n#cut pe Solo&on din fe&eia lui 9rie3
(. Solo&on a n#cut pe %o/oa&3 %o/oa& a n#cut pe "/ia3 "/ia a n#cut pe "#a3
8. "#a a n#cut pe Io#afat3 Io#afat a n#cut pe Iora&3 Iora& a n#cut pe :8ia3
9. :8ia a n#cut pe Ioata&3 Ioata& a n#cut pe "ha83 "ha8 a n#cut pe Ie8echia3
$0. Ie8echia a n#cut pe Mana#e3 Mana#e a n#cut pe "&on3 "&on a n#cut pe Io#ia3
$$. Io#ia a n#cut pe Iehonia 4i pe fra!ii lui2 la #tr&utarea ;n 7a/ilon3
$2. +up #tr&utarea ;n 7a/ilon2 Iehonia a n#cut pe Salatiel3 Salatiel a n#cut pe 5oro/a/el3
$3. 5oro/a/el a n#cut pe "/iud3 "/iud a n#cut pe Eliachi&3 Eliachi& a n#cut pe "8or3
$.. "8or a n#cut pe Sadoc3 Sadoc a n#cut pe "chi&3 "chi& a n#cut pe Eliud3
$0. Eliud a n#cut pe Elea8ar3 Elea8ar a n#cut pe Matan3 Matan a n#cut pe Iacov3
$6. Iacov a n#cut pe Io#if2 logodnicul Mariei2 din care S<a n#cut Ii#u#2 *are #e chea& 1ri#to#.
$(. "4adar2 toate nea&urile de la "vraa& pn la +avid #unt pai#pre8ece3 4i de la +avid pn la
#tr&utarea ;n 7a/ilon #unt pai#pre8ece3 4i de la #tr&utarea ;n 7a/ilon pn la 1ri#to# #unt
pai#pre8ece nea&uri.
$8. Iar na4terea lui Ii#u# 1ri#to# a4a a fo#t= Maria2 &a&a Lui2 fiind logodit cu Io#if2 fr # fi fo#t ei
;nainte ;&preun2 #<a aflat avnd ;n pntece de la +uhul Sfnt.
$9. Io#if2 logodnicul ei2 drept fiind 4i nevrnd #<o vdea#c2 a voit #<o la#e ;n a#cun#.
20. >i cugetnd el ace#tea2 iat ;ngerul +o&nului i #<a artat ;n vi#2 grind= Io#ife2 fiul lui +avid2 nu
te te&e a lua pe Maria2 logodnica ta2 c ce #<a 8&i#lit ;ntr<;n#a e#te de la +uhul Sfnt.
2$. Ea va na4te iu 4i vei che&a nu&ele Lui= Ii#u#2 cci El va &ntui poporul Su de pcatele lor.
22. "ce#tea toate #<au fcut ca # #e ;&plinea#c ceea ce #<a 8i# de +o&nul prin proorocul care 8ice=
23. ?Iat2 ecioara va avea ;n pntece 4i va na4te iu 4i vor che&a nu&ele Lui E&anuel2 care #e
tlcuie4te= *u noi e#te +u&ne8eu?.
2.. >i de4teptndu<#e din #o&n2 Io#if a fcut a4a precu& i<a poruncit ;ngerul +o&nului 4i a luat la el
pe logodnica #a.
20. >i fr # fi cuno#cut<o pe ea Io#if2 Maria a n#cut pe iul #u *el 9nul<6#cut2 *ruia I<a pu#
nu&ele Ii#u#.
CA$!T'# )
Magii de la Rsrit. Fuga n Egipt. Irod ucide pruncii. ntoarcerea din Egipt i aezarea n Nazaret.
$. Iar dac S<a n#cut Ii#u# ;n 7etlee&ul Iudeii2 ;n 8ilele lui Irod regele2 iat &agii de la %#rit au
venit ;n Ieru#ali&2 ;ntre/nd=
2. 9nde e#te regele Iudeilor2 *el ce S<a n#cut@ *ci a& v8ut la %#rit #teaua Lui 4i a& venit # ne
;nchin& Lui.
3. >i au8ind2 regele Irod #<a tul/urat 4i tot Ieru#ali&ul ;&preun cu el.
.. >i adunnd pe to!i arhiereii 4i crturarii poporului2 cuta # afle de la ei= 9nde e#te # Se na#c
1ri#to#@
0. Iar ei i<au 8i#= )n 7etlee&ul Iudeii2 c a4a e#te #cri# de proorocul=
2
6. ?>i tu2 7etlee&e2 p&ntul lui Iuda2 nu e4ti nicidecu& cel &ai &ic ;ntre cpeteniile lui Iuda2 cci
din tine va ie4i *onductorul care va pa4te pe poporul Meu I#rael?.
(. "tunci Irod che&nd ;n a#cun# pe &agi2 a aflat de la ei l&urit ;n ce vre&e #<a artat #teaua.
8. >i tri&i!ndu<i la 7etlee&2 le<a 8i#= Merge!i 4i cerceta!i cu de<a&nuntul de#pre 'runc 4i2 dac )l
ve!i afla2 ve#ti!i<&i 4i &ie2 ca2 venind 4i eu2 # & ;nchin Lui.
9. Iar ei2 a#cultnd pe rege2 au plecat 4i iat2 #teaua pe care o v8u#er ;n %#rit &ergea ;naintea lor2
pn ce a venit 4i a #tat dea#upra2 unde era 'runcul.
$0. >i v8nd ei #teaua2 #<au /ucurat cu /ucurie &are foarte.
$$. >i intrnd ;n ca#2 au v8ut pe 'runc ;&preun cu Maria2 &a&a Lui2 4i c8nd la p&nt2 #<au
;nchinat Lui3 4i de#chi8nd vi#tieriile lor2 I<au adu# Lui daruri= aur2 t&ie 4i #&irn.
$2. Iar lund ;n4tiin!are ;n vi# # nu #e &ai ;ntoarc la Irod2 pe alt cale #<au du# ;n !ara lor.
$3. +up plecarea &agilor2 iat ;ngerul +o&nului #e arat ;n vi# lui Io#if2 8icnd= Scoal<te2 ia
'runcul 4i pe &a&a Lui 4i fugi ;n Egipt 4i #tai acolo pn ce<!i voi #pune2 fiindc Irod are # caute
'runcul ca #<L ucid.
$.. >i #culndu<#e2 a luat2 noaptea2 'runcul 4i pe &a&a Lui 4i a plecat ;n Egipt.
$0. >i au #tat acolo pn la &oartea lui Irod2 ca # #e ;&plinea#c cuvntul #pu# de +o&nul2 prin
proorocul= ?+in Egipt a& che&at pe iul Meu?.
$6. Iar cnd Irod a v8ut c a fo#t a&git de &agi2 #<a &niat foarte 4i2 tri&i!nd a uci# pe to!i
pruncii care erau ;n 7etlee& 4i ;n toate hotarele lui2 de doi ani 4i &ai Ao#2 dup ti&pul pe care ;l
afla#e de la &agi.
$(. "tunci #<a ;&plinit ceea ce #e #pu#e#e prin Iere&ia proorocul=
$8. ?,la# ;n %a&a #<a au8it2 plngere 4i tnguire &ult3 %ahela ;4i plnge copiii 4i nu voie4te # fie
&ngiat pentru c nu #unt?.
$9. +up &oartea lui Irod2 iat c ;ngerul +o&nului #<a artat ;n vi# lui Io#if ;n Egipt2
20. >i i<a 8i#= Scoal<te2 ia 'runcul 4i pe &a&a Lui 4i &ergi ;n p&ntul lui I#rael2 cci au &urit cei
ce cutau # ia #ufletul 'runcului.
2$. Io#if2 #culndu<#e2 a luat 'runcul 4i pe &a&a Lui 4i a venit ;n p&ntul lui I#rael.
22. >i au8ind c do&ne4te "rhelau ;n Iudeea2 ;n locul lui Irod2 tatl #u2 #<a te&ut # &earg acolo
4i2 lund porunc2 ;n vi#2 #<a du# ;n pr!ile ,alileii.
23. >i venind a locuit ;n ora4ul nu&it 6a8aret2 ca # #e ;&plinea#c ceea ce #<a #pu# prin prooroci2 c
6a8arinean Se va che&a.
CA$!T'# *
Ioan oteztorul. otezul lui Iisus.
$. )n 8ilele acelea2 a venit Ioan 7ote8torul 4i propovduia ;n pu#tia Iudeii2
2. Spunnd= 'oci!i<v c #<a apropiat ;&pr!ia cerurilor.
3. El e#te acela de#pre care a 8i# proorocul I#aia= ?,la#ul celui ce #trig ;n pu#tie= 'regti!i calea
+o&nului2 drepte face!i crrile Lui?.
.. Iar Ioan avea ;&/rc&intea lui din pr de c&il2 4i cingtoare de piele ;&preAurul &iAlocului2 iar
hrana era lcu#te 4i &iere #l/atic.
0. "tunci a ie4it la el Ieru#ali&ul 4i toat Iudeea 4i toat ;&preAuri&ea Iordanului.
6. >i erau /ote8a!i de ctre el ;n rul Iordan2 &rturi#indu<4i pcatele.
(. +ar v8nd Ioan pe &ul!i din fari#ei 4i #aduchei venind la /ote82 le<a 8i#= 'ui de vipere2 cine v<a
artat # fugi!i de &nia ce va # fie@
8. ace!i deci road2 vrednic de pocin!2
9. >i # nu crede!i c pute!i 8ice ;n voi ;n4iv= 'rinte ave& pe "vraa&2 cci v #pun c +u&ne8eu
poate 4i din pietrele ace#tea # ridice fii lui "vraa&.
$0. Iat #ecurea #t la rdcina po&ilor 4i tot po&ul care nu face road /un #e taie 4i #e arunc ;n
3
foc.
$$. Eu unul v /ote8 cu ap #pre pocin!2 dar *el ce vine dup &ine e#te &ai puternic dect &ine3
Lui nu #unt vrednic #<I duc ;ncl!&intea3 "ce#ta v va /ote8a cu +uh Sfnt 4i cu foc.
$2. El are lopata ;n &n 4i va cur!a aria Sa 4i va aduna grul ;n Aitni!2 iar pleava o va arde cu foc
ne#tin#.
$3. )n ace#t ti&p a venit Ii#u# din ,alileea2 la Iordan2 ctre Ioan2 ca # #e /ote8e de ctre el.
$.. Ioan ;n# )l oprea2 8icnd= Eu a& tre/uin! # fiu /ote8at de -ine2 4i -u vii la &ine@
$0. >i r#pun8nd2 Ii#u# a 8i# ctre el= La# acu&2 c a4a #e cuvine nou # ;&plini& toat dreptatea.
"tunci L<a l#at.
$6. Iar /ote8ndu<#e Ii#u#2 cnd ie4ea din ap2 ;ndat cerurile #<au de#chi# 4i +uhul lui +u&ne8eu #<
a v8ut pogorndu<#e ca un poru&/el 4i venind pe#te El.
$(. >i iat gla# din ceruri 8icnd= ?"ce#ta e#te iul Meu cel iu/it ;ntru *are a& /inevoit?.
CA$!T'# +
Iisus este ispitit de dia!olul. nceputul propo!duirii "ui. El c#eam pe cei dint$i ucenici la
apostolat i !indec tot %elul de &olna!i.
$. "tunci Ii#u# a fo#t du# de +uhul ;n pu#tiu2 ca # fie i#pitit de ctre diavolul.
2. >i dup ce a po#tit patru8eci de 8ile 4i patru8eci de nop!i2 la ur& a fl&n8it.
3. >i apropiindu<#e2 i#pititorul a 8i# ctre El= +e e4ti -u iul lui +u&ne8eu2 8i ca pietrele ace#tea #
#e fac pini.
.. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i#= Scri# e#te= ?6u nu&ai cu pine va tri o&ul2 ci cu tot cuvntul care ie#e
din gura lui +u&ne8eu?.
0. "tunci diavolul L<a du# pe aripa ;n #fnta cetate2 L<a pu# pe aripa te&plului2
6. >i I<a 8i#= +ac -u e4ti iul lui +u&ne8eu2 arunc<-e Ao#2 c #cri# e#te= ?)ngerilor Si va porunci
pentru -ine 4i -e vor ridica pe &ini2 ca nu cu&va # i8/e4ti de piatr piciorul -u?.
(. Ii#u# i<a r#pun#= Iar4i e#te #cri#= ?S nu i#pite4ti pe +o&nul +u&ne8eul tu?.
8. +in nou diavolul L<a du# pe un &unte foarte ;nalt 4i I<a artat toate ;&pr!iile lu&ii 4i #lava lor.
9. >i I<a 8i# Lui= "ce#tea toate Bi le voi da Bie2 dac vei cdea ;naintea &ea 4i -e vei ;nchina &ie.
$0. "tunci Ii#u# i<a 8i#= 'iei2 #atano2 cci #cri# e#te= ?+o&nului +u&ne8eului tu # te ;nchini 4i Lui
#ingur #<I #luAe4ti?.
$$. "tunci L<a l#at diavolul 4i iat ;ngerii2 venind la El2 )i #luAeau.
$2. >i Ii#u#2 au8ind c Ioan a fo#t ;nte&ni!at2 a plecat ;n ,alileea.
$3. >i pr#ind 6a8aretul2 a venit de a locuit ;n *apernau&2 lng &are2 ;n hotarele lui 5a/ulon 4i
6eftali2
$.. *a # #e ;&plinea#c ce #<a 8i# prin I#aia proorocul care 8ice=
$0. ?'&ntul lui 5a/ulon 4i p&ntul lui 6eftali #pre &are2 dincolo de Iordan2 ,alileea
nea&urilor3
$6. 'oporul care #ttea ;n ;ntuneric a v8ut lu&in &are 4i celor ce 4edeau ;n latura 4i ;n u&/ra
&or!ii lu&in le<a r#rit?.
$(. +e atunci a ;nceput Ii#u# # propovduia#c 4i # #pun= 'oci!i<v2 cci #<a apropiat ;&pr!ia
cerurilor.
$8. 'e cnd u&/la pe lng Marea ,alileii2 a v8ut pe doi fra!i2 pe Si&on ce #e nu&e4te 'etru 4i pe
"ndrei2 fratele lui2 care aruncau &reaAa ;n &are2 cci erau pe#cari.
$9. >i le<a 8i#= Ceni!i dup Mine 4i v voi face pe#cari de oa&eni.
20. Iar ei2 ;ndat l#nd &reAele2 au &er# dup El.
2$. >i de acolo2 &ergnd &ai departe2 a v8ut al!i doi fra!i2 pe Iacov al lui 5evedeu 4i pe Ioan fratele
lui2 ;n cora/ie cu 5evedeu2 tatl lor2 dregndu<4i &reAele 4i i<a che&at.
22. Iar ei ;ndat2 l#nd cora/ia 4i pe tatl lor2 au &er# dup El.
.
23. >i a #tr/tut Ii#u# toat ,alileea2 ;nv!nd ;n #inagogile lor 4i propovduind Evanghelia
;&pr!iei 4i t&duind toat /oala 4i toat neputin!a ;n popor.
2.. >i #<a du# ve#tea de#pre El ;n toat Siria2 4i aduceau la El pe to!i cei ce #e aflau ;n #uferin!e2 fiind
cuprin4i de &ulte feluri de /oli 4i de chinuri2 pe de&oni8a!i2 pe lunatici2 pe #l/nogi2 4i El ;i
vindeca.
20. >i &ul!i&i &ulte &ergeau dup El2 din ,alileea2 din +ecapole2 din Ieru#ali&2 din Iudeea 4i de
dincolo de Iordan.
CA$!T'# ,
'redica de pe munte. Fericirile. (de!rata mplinire a "egii.
$. C8nd &ul!i&ile2 Ii#u# S<a #uit ;n &unte2 4i a4e8ndu<#e2 ucenicii Lui au venit la El.
2. >i de#chi8ndu<4i gura2 ;i ;nv!a 8icnd=
3. erici!i cei #raci cu duhul2 c a lor e#te ;&pr!ia cerurilor.
.. erici!i cei ce plng2 c aceia #e vor &ngia.
0. erici!i cei /ln8i2 c aceia vor &o4teni p&ntul.
6. erici!i cei ce fl&n8e#c 4i ;n#etea8 de dreptate2 c aceia #e vor #tura.
(. erici!i cei &ilo#tivi2 c aceia #e vor &ilui.
8. erici!i cei cura!i cu ini&a2 c aceia vor vedea pe +u&ne8eu.
9. erici!i fctorii de pace2 c aceia fiii lui +u&ne8eu #e vor che&a.
$0. erici!i cei prigoni!i pentru dreptate2 c a lor e#te ;&pr!ia cerurilor.
$$. erici!i ve!i fi voi cnd v vor ocr; 4i v vor prigoni 4i vor 8ice tot cuvntul ru ;&potriva
voa#tr2 &in!ind din pricina Mea.
$2. 7ucura!i<v 4i v ve#eli!i2 c plata voa#tr &ult e#te ;n ceruri2 c a4a au prigonit pe proorocii cei
dinainte de voi.
$3. Coi #unte!i #area p&ntului3 dac #area #e va #trica2 cu ce #e va #ra@ +e ni&ic nu &ai e /un
dect # fie aruncat afar 4i clcat ;n picioare de oa&eni.
$.. Coi #unte!i lu&ina lu&ii3 nu poate o cetate aflat pe vrf de &unte # #e a#cund.
$0. 6ici nu aprind fclie 4i o pun #u/ o/roc2 ci ;n #fe4nic2 4i lu&inea8 tuturor celor din ca#.
$6. "4a # lu&ine8e lu&ina voa#tr ;naintea oa&enilor2 a4a ;nct # vad faptele voa#tre cele /une 4i
# #lvea#c pe -atl vo#tru *el din ceruri.
$(. S nu #ocoti!i c a& venit # #tric Legea #au proorocii3 n<a& venit # #tric2 ci # ;&pline#c.
$8. *ci adevrat 8ic vou= )nainte de a trece cerul 4i p&ntul2 o iot #au o cirt din Lege nu va
trece2 pn ce #e vor face toate.
$9. +eci2 cel ce va #trica una din ace#te porunci2 foarte &ici2 4i va ;nv!a a4a pe oa&eni2 foarte &ic
#e va che&a ;n ;&pr!ia cerurilor3 iar cel ce va face 4i va ;nv!a2 ace#ta &are #e va che&a ;n
;&pr!ia cerurilor.
20. *ci 8ic vou= * de nu va pri#o#i dreptatea voa#tr &ai &ult dect a crturarilor 4i a fari#eilor2
nu ve!i intra ;n ;&pr!ia cerurilor.
2$. "!i au8it c #<a 8i# celor de de&ult= ?S nu uci8i?3 iar cine va ucide2 vrednic va fi de o#nd.
22. Eu ;n# v #pun vou= * oricine #e &nie pe fratele #u vrednic va fi de o#nd3 4i cine va 8ice
fratelui #u= netre/nicule2 vrednic va fi de Audecata #inedriului3 iar cine va 8ice= ne/unule2 vrednic va
fi de gheena focului.
23. +eci2 dac ;!i vei aduce darul tu la altar 4i acolo ;!i vei aduce a&inte c fratele tu are ceva
;&potriva ta2
2.. La# darul tu acolo2 ;naintea altarului2 4i &ergi ;nti 4i ;&pac<te cu fratele tu 4i apoi2 venind2
adu darul tu.
20. )&pac<te cu pr4ul tu degra/2 pn e4ti cu el pe cale2 ca nu cu&va pr4ul # te dea
Audectorului2 4i Audectorul #luAitorului 4i # fii aruncat ;n te&ni!.
0
26. "devrat grie#c !ie= 6u vei ie4i de acolo2 pn ce nu vei fi dat cel din ur& /an.
2(. "!i au8it c #<a 8i# celor de de&ult= ?S nu #vr4e4ti adulter?.
28. Eu ;n# v #pun vou= * oricine #e uit la fe&eie2 poftind<o2 a 4i #vr4it adulter cu ea ;n ini&a
lui.
29. Iar dac ochiul tu cel drept te #&inte4te pe tine2 #coate<l 4i arunc<l de la tine2 cci &ai de folo#
;!i e#te # piar unul din &dularele tale2 dect tot trupul # fie aruncat ;n gheen.
30. >i dac &na ta cea dreapt te #&inte4te pe tine2 taie<o 4i o arunc de la tine2 cci &ai de folo# ;!i
e#te # piar unul din &dularele tale2 dect tot trupul tu # fie aruncat ;n gheen.
3$. S<a 8i# iar4i= ?*ine va l#a pe fe&eia #a2 #<i dea carte de de#pr!ire?.
32. Eu ;n# v #pun vou= * oricine va l#a pe fe&eia #a2 ;n afar de pricin de de#frnare2 o face #
#vr4ea#c adulter2 4i cine va lua pe cea l#at #vr4e4te adulter.
33. "!i au8it ce #<a 8i# celor de de&ult= ?S nu Auri #tr&/2 ci # !ii ;naintea +o&nului Aur&intele
tale?.
3.. Eu ;n# v #pun vou= S nu v Aura!i nicidecu& nici pe cer2 fiindc e#te tronul lui +u&ne8eu2
30. 6ici pe p&nt2 fiindc e#te a4ternut al picioarelor Lui2 nici pe Ieru#ali&2 fiindc e#te cetate a
&arelui )&prat2
36. 6ici pe capul tu # nu te Auri2 fiindc nu po!i # faci un fir de pr al/ #au negru2
3(. *i cuvntul vo#tru # fie= *eea ce e#te da2 da3 4i ceea ce e#te nu2 nu3 iar ce e &ai &ult dect
ace#tea2 de la cel ru e#te.
38. "!i au8it c #<a 8i#= ?:chi pentru ochi 4i dinte pentru dinte?.
39. Eu ;n# v #pun vou= 6u v ;&potrivi!i celui ru3 iar cui te love4te pe#te o/ra8ul drept2 ;ntoarce<
i 4i pe cellalt.
.0. *elui ce voie4te # #e Audece cu tine 4i #<!i ia haina2 la#<i 4i c&a4a.
.$. Iar de te va #ili cineva # &ergi o &il2 &ergi cu el dou.
.2. *elui care cere de la tine2 d<i3 4i de la cel ce voie4te # #e ;&pru&ute de la tine2 nu ;ntoarce fa!a
ta.
.3. "!i au8it c #<a 8i#= ?S iu/e4ti pe aproapele tu 4i # ur4ti pe vrA&a4ul tu?.
... Iar Eu 8ic vou= Iu/i!i pe vrA&a4ii vo4tri2 /inecuvnta!i pe cei ce v /le#te&2 face!i /ine celor
ce v ur#c 4i ruga!i<v pentru cei ce v vat& 4i v prigone#c2
.0. *a # fi!i fiii -atlui vo#tru *elui din ceruri2 c El face # r#ar #oarele 4i pe#te cei ri 4i pe#te
cei /uni 4i tri&ite ploaie pe#te cei drep!i 4i pe#te cei nedrep!i.
.6. *ci dac iu/i!i pe cei ce v iu/e#c2 ce r#plat ve!i avea@ "u nu fac 4i va&e4ii acela4i lucru@
.(. >i dac ;&/r!i4a!i nu&ai pe fra!ii vo4tri2 ce face!i &ai &ult@ "u nu fac 4i nea&urile acela4i
lucru@
.8. i!i2 dar2 voi de#vr4i!i2 precu& -atl vo#tru *el cere#c de#vr4it e#te.
CA$!T'# -
)espre milostenie, rugciune i post. * nu ne strduim numai dup cele pm$nteti.
$. Lua!i a&inte ca faptele drept!ii voa#tre # nu le face!i ;naintea oa&enilor ca # fi!i v8u!i de ei3
altfel nu ve!i avea plat de la -atl vo#tru *el din ceruri.
2. +eci2 cnd faci &ilo#tenie2 nu tr&/i!a ;naintea ta2 cu& fac f!arnicii ;n #inagogi 4i pe uli!e2 ca #
fie #lvi!i de oa&eni3 adevrat grie#c vou= 4i<au luat plata lor.
3. -u ;n#2 cnd faci &ilo#tenie2 # nu 4tie #tnga ta ce face dreapta ta2
.. *a &ilo#tenia ta # fie ;ntr<a#cun# 4i -atl tu2 *are vede ;n a#cun#2 ;!i va r#plti !ie.
0. Iar cnd v ruga!i2 nu fi!i ca f!arnicii crora le place2 prin #inagogi 4i prin col!urile uli!elor2 #tnd
;n picioare2 # #e roage2 ca # #e arate oa&enilor3 adevrat grie#c vou= 4i<au luat plata lor.
6. -u ;n#2 cnd te rogi2 intr ;n c&ara ta 4i2 ;nchi8nd u4a2 roag<te -atlui tu2 *are e#te ;n a#cun#2
4i -atl tu2 *are e#te ;n a#cun#2 ;!i va r#plti !ie.
6
(. *nd v ruga!i2 nu #pune!i &ulte ca nea&urile2 c ele cred c ;n &ulta lor vor/rie vor fi
a#cultate.
8. +eci nu v a#e&na!i lor2 c 4tie -atl vo#tru de cele ce ave!i tre/uin! &ai ;nainte ca # cere!i voi
de la El.
9. +eci voi a4a # v ruga!i= -atl no#tru2 *are e4ti ;n ceruri2 #fin!ea#c<#e nu&ele -u3
$0. Cie ;&pr!ia -a3 fac<#e voia -a2 precu& ;n cer 4i pe p&nt.
$$. 'inea noa#tr cea #pre fiin! d<ne<o nou a#t8i3
$2. >i ne iart nou gre4ealele noa#tre2 precu& 4i noi iert& gre4i!ilor no4tri3
$3. >i nu ne duce pe noi ;n i#pit2 ci ne i8/ve4te de cel ru. * a -a e#te ;&pr!ia 4i puterea 4i #lava
;n veci. "&inD
$.. * de ve!i ierta oa&enilor gre4ealele lor2 ierta<va 4i vou -atl vo#tru *el cere#c3
$0. Iar de nu ve!i ierta oa&enilor gre4ealele lor2 nici -atl vo#tru nu v va ierta gre4ealele voa#tre.
$6. *nd po#ti!i2 nu fi!i tri4ti ca f!arnicii3 c ei ;4i #&ole#c fe!ele2 ca # #e arate oa&enilor c
po#te#c. "devrat grie#c vou2 4i<au luat plata lor.
$(. -u ;n#2 cnd po#te4ti2 unge capul tu 4i fa!a ta o #pal2
$8. *a # nu te ar!i oa&enilor c po#te4ti2 ci -atlui tu care e#te ;n a#cun#2 4i -atl tu2 *are vede
;n a#cun#2 ;!i va r#plti !ie.
$9. 6u v aduna!i co&ori pe p&nt2 unde &olia 4i rugina le #tric 4i unde furii le #ap 4i le fur.
20. *i aduna!i<v co&ori ;n cer2 unde nici &olia2 nici rugina nu le #tric2 unde furii nu le #ap 4i nu
le fur.
2$. *ci unde e#te co&oara ta2 acolo va fi 4i ini&a ta.
22. Lu&intorul trupului e#te ochiul3 de va fi ochiul tu curat2 tot trupul tu va fi lu&inat.
23. Iar de va fi ochiul tu ru2 tot trupul tu va fi ;ntunecat. +eci2 dac lu&ina care e ;n tine e#te
;ntuneric2 dar ;ntunericul cu ct &ai &ultD
2.. 6i&eni nu poate # #luAea#c la doi do&ni2 cci #au pe unul ;l va ur; 4i pe cellalt ;l va iu/i2 #au
de unul #e va lipi 4i pe cellalt ;l va di#pre!ui3 nu pute!i # #luAi!i lui +u&ne8eu 4i lui &a&ona.
20. +e aceea 8ic vou= 6u v ;ngriAi!i pentru #ufletul vo#tru ce ve!i &nca2 nici pentru trupul vo#tru
cu ce v ve!i ;&/rca3 au nu e#te #ufletul &ai &ult dect hrana 4i trupul dect ;&/rc&intea@
26. 'rivi!i la p#rile cerului2 c nu #ea&n2 nici nu #ecer2 nici nu adun ;n Aitni!e2 4i -atl vo#tru
*el cere#c le hrne4te. :are nu #unte!i voi cu &ult &ai pre#u# dect ele@
2(. >i cine dintre voi2 ;ngriAindu<#e poate # adauge #taturii #ale un cot@
28. Iar de ;&/rc&inte de ce v ;ngriAi!i@ Lua!i #ea&a la crinii c&pului cu& cre#c= nu #e o#tene#c2
nici nu torc.
29. >i v #pun vou c nici Solo&on2 ;n toat &rirea lui2 nu #<a ;&/rcat ca unul dintre ace4tia.
30. Iar dac iar/a c&pului2 care a#t8i e#te 4i &ine #e arunc ;n cuptor2 +u&ne8eu a#tfel o
;&/rac2 oare nu cu &ult &ai &ult pe voi2 pu!in credincio4ilor@
3$. +eci2 nu duce!i griA2 #punnd= *e vo& &nca2 ori ce vo& /ea2 ori cu ce ne vo& ;&/rca@
32. * dup toate ace#tea #e #trduie#c nea&urile3 4tie doar -atl vo#tru *el cere#c c ave!i nevoie
de ele.
33. *uta!i &ai ;nti ;&pr!ia lui +u&ne8eu 4i dreptatea Lui 4i toate ace#tea #e vor aduga vou.
3.. 6u v ;ngriAi!i de 8iua de &ine2 cci 8iua de &ine #e va ;ngriAi de ale #ale. "Aunge 8ilei rutatea
ei.
CA$!T'# .
*%$ritul predicii de pe munte. +udecata semenilor. 'uterea rugciunii. Calea m$ntuirii i a
pierzrii. Ferirea de prooroci mincinoi.
$. 6u Audeca!i2 ca # nu fi!i Audeca!i.
2. *ci cu Audecata cu care Audeca!i2 ve!i fi Audeca!i2 4i cu &#ura cu care &#ura!i2 vi #e va &#ura.
(
3. +e ce ve8i paiul din ochiul fratelui tu2 4i /rna din ochiul tu nu o iei ;n #ea&@
.. Sau cu& vei 8ice fratelui tu= La# # #cot paiul din ochiul tu 4i iat /rna e#te ;n ochiul tu@
0. !arnice2 #coate ;nti /rna din ochiul tu 4i atunci vei vedea # #co!i paiul din ochiul fratelui
tu.
6. 6u da!i cele #finte cinilor2 nici nu arunca!i &rgritarele voa#tre ;naintea porcilor2 ca nu cu&va
# le calce ;n picioare 4i2 ;ntorcndu<#e2 # v #f4ie pe voi.
(. *ere!i 4i vi #e va da3 cuta!i 4i ve!i afla3 /ate!i 4i vi #e va de#chide.
8. * oricine cere ia2 cel care caut afl2 4i celui ce /ate i #e va de#chide.
9. Sau cine e#te o&ul acela ;ntre voi care2 de va cere fiul #u pine2 oare el ;i va da piatr@
$0. Sau de<i va cere pe4te2 oare el ;i va da 4arpe@
$$. +eci2 dac voi2 ri fiind2 4ti!i # da!i daruri /une fiilor vo4tri2 cu ct &ai &ult -atl vo#tru *el din
ceruri va da cele /une celor care cer de la El@
$2. *i toate cte voi!i # v fac vou oa&enii2 a#e&enea 4i voi face!i lor2 c acea#ta e#te Legea 4i
proorocii.
$3. Intra!i prin poarta cea #tr&t2 c larg e#te poarta 4i lat e#te calea care duce la pieire 4i &ul!i
#unt cei care o afl.
$.. >i #tr&t e#te poarta 4i ;ngu#t e#te calea care duce la via! 4i pu!ini #unt care o afl.
$0. eri!i<v de proorocii &incino4i2 care vin la voi ;n haine de oi2 iar pe dinuntru #unt lupi rpitori.
$6. +up roadele lor ;i ve!i cunoa4te. "u doar culeg oa&enii #truguri din #pini #au #&ochine din
&rcini@
$(. "4a c orice po& /un face roade /une2 iar po&ul ru face roade rele.
$8. 6u poate po& /un # fac roade rele2 nici po& ru # fac roade /une.
$9. Iar orice po& care nu face road /un #e taie 4i #e arunc ;n foc.
20. +e aceea2 dup roadele lor ;i ve!i cunoa4te.
2$. 6u oricine )&i 8ice= +oa&ne2 +oa&ne2 va intra ;n ;&pr!ia cerurilor2 ci cel ce face voia -atlui
Meu *elui din ceruri.
22. Mul!i )&i vor 8ice ;n 8iua aceea= +oa&ne2 +oa&ne2 au nu ;n nu&ele -u a& proorocit 4i nu ;n
nu&ele -u a& #co# de&oni 4i nu ;n nu&ele -u &inuni &ulte a& fcut@
23. >i atunci voi &rturi#i lor= 6iciodat nu v<a& cuno#cut pe voi. +eprta!i<v de la Mine cei ce
lucra!i frdelegea.
2.. +e aceea2 oricine aude ace#te cuvinte ale Mele 4i la ;ndepline4te a#e&na<#e<va /r/atului
;n!elept care a cldit ca#a lui pe #tnc.
20. " c8ut ploaia2 au venit rurile &ari2 au #uflat vnturile 4i au /tut ;n ca#a aceea2 dar ea n<a
c8ut2 fiindc era ;nte&eiat pe #tnc.
26. Iar oricine aude ace#te cuvinte ale Mele 4i nu le ;ndepline4te2 a#e&na<#e<va /r/atului
nechi/8uit care 4i<a cldit ca#a pe ni#ip.
2(. >i a c8ut ploaia 4i au venit rurile &ari 4i au #uflat vnturile 4i au i8/it ca#a aceea2 4i a c8ut. >i
cderea ei a fo#t &are.
28. Iar cnd Ii#u# a #fr4it cuvintele ace#tea2 &ul!i&ile erau ui&ite de ;nv!tura Lui.
29. * ;i ;nv!a pe ei ca unul care are putere2 iar nu cu& ;i ;nv!au crturarii lor.
CA$!T'# /
Iisus !indec un lepros, pe sluga unui suta, pe soacra lui 'etru i pe al,i &olna!i. "initete %urtuna
de pe mare i !indec doi demoniza,i.
$. >i co/orndu<Se El din &unte2 &ul!i&i &ulte au &er# dup El.
2. >i iat un lepro#2 apropiindu<#e2 I #e ;nchina2 8icnd= +oa&ne2 dac voie4ti2 po!i # & cur!e4ti.
3. >i Ii#u#2 ;ntin8nd &na2 S<a atin# de el2 8icnd= Coie#c2 cur!e4te<te. >i ;ndat #<a cur!it lepra
8
lui.
.. >i i<a 8i# Ii#u#= Ce8i2 nu #pune ni&nui2 ci &ergi2 arat<te preotului 4i adu darul pe care l<a rnduit
Moi#e2 #pre &rturie lor.
0. 'e cnd intra ;n *apernau&2 #<a apropiat de El un #uta42 rugndu<L2
6. >i 8icnd= +oa&ne2 #luga &ea 8ace ;n ca#2 #l/nog2 chinuindu<#e cu&plit.
(. >i i<a 8i# Ii#u#= Cenind2 ;l voi vindeca.
8. +ar #uta4ul2 r#pun8nd2 I<a 8i#= +oa&ne2 nu #unt vrednic # intri #u/ acoperi4ul &eu2 ci nu&ai 8i
cu cuvntul 4i #e va vindeca #luga &ea.
9. * 4i eu #unt o& #u/ #tpnirea altora 4i a& #u/ &ine o#ta4i 4i<i #pun ace#tuia= +u<te2 4i #e duce3
4i celuilalt= Cino2 4i vine3 4i #lugii &ele= acea#ta2 4i face.
$0. "u8ind2 Ii#u# S<a &inunat 4i a 8i# celor ce veneau dup El= "devrat grie#c vou= la ni&eni2 ;n
I#rael2 n<a& g#it atta credin!.
$$. >i 8ic vou c &ul!i de la r#rit 4i de la apu# vor veni 4i vor #ta la &a# cu "vraa&2 cu I#aac 4i
cu Iacov ;n ;&pr!ia cerurilor.
$2. Iar fiii ;&pr!iei vor fi arunca!i ;n ;ntunericul cel &ai din afar3 acolo va fi plngerea 4i
#cr4nirea din!ilor.
$3. >i a 8i# Ii#u# #uta4ului= +u<te2 fie !ie dup cu& ai cre8ut. >i #<a ;n#nto4it #luga lui ;n cea#ul
acela.
$.. >i venind Ii#u# ;n ca#a lui 'etru2 a v8ut pe #oacra ace#tuia 8cnd2 prin# de friguri.
$0. >i S<a atin# de &na ei2 4i au l#at<o frigurile 4i #<a #culat 4i )i #luAea Lui.
$6. >i fcndu<#e #ear2 au adu# la El &ul!i de&oni8a!i 4i a #co# duhurile cu cuvntul 4i pe to!i cei
/olnavi i<a vindecat2
$(. *a # #e ;&plinea#c ceea ce #<a #pu# prin I#aia proorocul2 care 8ice= ?"ce#ta neputin!ele noa#tre
a luat 4i /olile noa#tre le<a purtat?.
$8. >i v8nd Ii#u# &ul!i&e ;&preAurul Lui2 a poruncit ucenicilor # treac de cealalt parte a &rii.
$9. >i apropiindu<#e un crturar2 i<a 8i#= )nv!torule2 -e voi ur&a oriunde vei &erge.
20. +ar Ii#u# i<a r#pun#= Culpile au vi8uini 4i p#rile cerului cui/uri3 iul :&ului ;n# nu are unde
#<>i plece capul.
2$. 9n altul dintre ucenici I<a 8i#= +oa&ne2 d<&i voie ;nti # & duc 4i # ;ngrop pe tatl &eu.
22. Iar Ii#u# i<a 8i#= Cino dup Mine 4i la# &or!ii #<4i ;ngroape &or!ii lor.
23. Intrnd El ;n cora/ie2 ucenicii Lui L<au ur&at.
2.. >i2 iat2 furtun &are #<a ridicat pe &are2 ;nct cora/ia #e acoperea de valuri3 iar El dor&ea.
20. >i venind ucenicii la El2 L<au de4teptat 8icnd= +oa&ne2 &ntuie4te<ne2 c pieri&.
26. Ii#u# le<a 8i#= +e ce v e#te fric2 pu!in credincio4ilor@ S<a #culat atunci2 a certat vnturile 4i
&area 4i #<a fcut lini4te deplin.
2(. Iar oa&enii #<au &irat2 8icnd= *ine e#te "ce#ta c 4i vnturile 4i &area a#cult de El@
28. >i trecnd El dincolo2 ;n !inutul ,adarenilor2 L<au ;nt&pinat doi de&oni8a!i2 care ie4eau din
&or&inte2 foarte cu&pli!i2 ;nct ni&eni nu putea # treac pe calea aceea.
29. >i iat2 au ;nceput # #trige 4i # 8ic= *e ai -u cu noi2 Ii#u#e2 iul lui +u&ne8eu@ "i venit aici
&ai ;nainte de vre&e ca # ne chinuie4ti@
30. +eparte de ei era o tur& &are de porci2 p#cnd.
3$. Iar de&onii )l rugau2 8icnd= +ac ne #co!i afar2 tri&ite<ne ;n tur&a de porci.
32. >i El le<a 8i#= +uce!i<v. Iar ei2 ie4ind2 #<au du# ;n tur&a de porci. >i iat2 toat tur&a #<a aruncat
de pe !r& ;n &are 4i a pierit ;n ap.
33. Iar p8itorii au fugit 4i2 ducndu<#e ;n cetate2 au #pu# toate cele ;nt&plate cu de&oni8a!ii.
3.. >i iat toat cetatea a ie4it ;n ;nt&pinarea lui Ii#u# 4i2 v8ndu<L2 L<au rugat # treac din
hotarele lor.
9
CA$!T'# 0
-indecarea sl&nogului din Capernaum. Matei. .cenicii lui Ioan oteztorul. Fiica lui Iair i
%emeia &olna!. )oi or&i i un mut. *eceriul i secertorii.
$. Intrnd ;n cora/ie2 Ii#u# a trecut 4i a venit ;n cetatea Sa.
2. >i iat2 I<au adu# un #l/nog 8cnd pe pat. >i Ii#u#2 v8nd credin!a lor2 a 8i# #l/nogului=
)ndr8ne4te2 fiuleD Iertate #unt pcatele taleD
3. +ar unii dintre crturari 8iceau ;n #ine= "ce#ta hule4te.
.. >i Ii#u#2 4tiind gndurile lor2 le<a 8i#= 'entru ce cugeta!i rele ;n ini&ile voa#tre@
0. *ci ce e#te &ai le#ne a 8ice= Iertate #unt pcatele tale2 #au a 8ice= Scoal<te 4i u&/l@
6. +ar ca # 4ti!i c putere are iul :&ului pe p&nt a ierta pcatele2 a 8i# #l/nogului= Scoal<te2
ia<!i patul 4i &ergi la ca#a ta.
(. >i2 #culndu<#e2 #<a du# la ca#a #a.
8. Iar &ul!i&ile v8nd ace#tea2 #<au ;n#pi&ntat 4i au #lvit pe +u&ne8eu2 *el care d oa&enilor
a#e&enea putere.
9. >i plecnd Ii#u# de acolo2 a v8ut un o& care 4edea la va&2 cu nu&ele Matei2 4i i<a 8i# ace#tuia=
Cino dup Mine. >i #culndu<#e2 a &er# dup El.
$0. >i pe cnd 4edea El la &a#2 ;n ca#2 iat &ul!i va&e4i 4i pcto4i au venit 4i au 4e8ut la &a#
;&preun cu Ii#u# 4i cu ucenicii Lui.
$$. >i v8nd fari#eii2 au 8i# ucenicilor= 'entru ce &nnc )nv!torul vo#tru cu va&e4ii 4i cu
pcto4ii@
$2. >i au8ind El2 a 8i#= 6u cei #nto4i au nevoie de doctor2 ci cei /olnavi.
$3. +ar &ergnd2 ;nv!a!i ce ;n#ea&n= Mil voie#c2 iar nu Aertf3 c n<a& venit # che& pe drep!i2 ci
pe pcto4i la pocin!.
$.. "tunci au venit la El ucenicii lui Ioan2 8icnd= 'entru ce noi 4i fari#eii po#ti& &ult2 iar ucenicii
-i nu po#te#c@
$0. >i Ii#u# le<a 8i#= 'ot oare2 fiii nun!ii # fie tri4ti ct vre&e &irele e#te cu ei@ +ar vor veni 8ile
cnd &irele va fi luat de la ei 4i atunci vor po#ti.
$6. 6i&eni nu pune un petic de po#tav nou la o hain veche2 cci peticul ace#ta2 ca u&plutur2 trage
din hain 4i #e face o ruptur 4i &ai rea.
$(. 6ici nu pun oa&enii vin nou ;n /urdufuri vechi3 al&interea /urdufurile crap= vinul #e var# 4i
/urdufurile #e #tric3 ci pun vin nou ;n /urdufuri noi 4i a&ndou #e p#trea8 ;&preun.
$8. 'e cnd le #punea ace#tea2 iat un dregtor2 venind2 I #<a ;nchinat2 8icnd= iica &ea a &urit de
curnd dar2 venind2 pune &na -a pe#te ea 4i va fi vie.
$9. "tunci Ii#u#2 #culndu<Se2 a &er# dup el ;&preun cu ucenicii.
20. >i iat o fe&eie cu #curgere de #nge de doi#pre8ece ani2 apropiindu<#e de El pe la #pate2 #<a
atin# de poala hainei Lui.
2$. *ci 8icea ;n gndul ei= 6u&ai # & ating de haina Lui 4i & voi face #ntoa#3
22. Iar Ii#u#2 ;ntorcndu<Se 4i v8nd<o2 i<a 8i#= )ndr8ne4te2 fiic2 credin!a ta te<a &ntuit. >i #<a
t&duit fe&eia din cea#ul acela.
23. Ii#u#2 venind la ca#a dregtorului 4i v8nd pe cntre!ii din flaut 4i &ul!i&ea tul/urat2 a 8i#=
2.. +eprta!i<v2 cci copila n<a &urit2 ci doar&e. +ar ei rdeau de El.
20. Iar dup ce &ul!i&ea a fo#t #coa# afar2 intrnd2 a luat<o de &n2 4i copila #<a #culat.
26. >i a ie4it ve#tea acea#ta ;n tot !inutul acela.
2(. 'lecnd Ii#u# de acolo2 doi or/i #e !ineau dup El #trignd 4i 8icnd= Miluie4te<ne pe noi2 iule al
lui +avid.
28. +up ce a intrat ;n ca#2 au venit la El or/ii 4i Ii#u# i<a ;ntre/at= *rede!i c pot # fac Eu acea#ta@
5i#<au Lui= +a2 +oa&neD
29. "tunci S<a atin# de ochii lor2 8icnd= +up credin!a voa#tr2 fie vouD
$0
30. >i #<au de#chi# ochii lor. Iar Ii#u# le<a poruncit cu a#pri&e2 8icnd= Cede!i2 ni&eni # nu 4tie.
3$. Iar ei2 ie4ind2 L<au ve#tit ;n tot !inutul acela.
32. >i plecnd ei2 iat au adu# la El un o& &ut2 avnd de&on.
33. >i fiind #co# de&onul2 &utul a grit. Iar &ul!i&ile #e &inunau 8icnd= 6iciodat nu #<a artat a4a
;n I#rael.
3.. +ar fari#eii 8iceau= *u do&nul de&onilor #coate pe de&oni.
30. >i Ii#u# #tr/tea toate cet!ile 4i #atele2 ;nv!nd ;n #inagogile lor2 propovduind Evanghelia
;&pr!iei 4i vindecnd toat /oala 4i toat neputin!a ;n popor.
36. >i v8nd &ul!i&ile2 I #<a fcut &il de ele c erau necAite 4i rtcite ca ni4te oi care n<au
p#tor.
3(. "tunci a 8i# ucenicilor Lui= Seceri4ul e &ult2 dar lucrtorii #unt pu!ini.
38. %uga!i2 deci2 pe +o&nul #eceri4ului2 ca # #coat lurctori la #eceri4ul Su.
CA$!T'# (1
C#emarea apostolilor i trimiterea lor la propo!duire.
$. *he&nd la Sine pe cei doi#pre8ece ucenici ai Si2 le<a dat lor putere a#upra duhurilor celor
necurate2 ca # le #coat 4i # t&duia#c orice /oal 4i orice neputin!.
2. 6u&ele celor doi#pre8ece apo#toli #unt ace#tea= )nti Si&on2 cel nu&it 'etru2 4i "ndrei2 fratele
lui3 Iacov al lui 5evedeu 4i Ioan fratele lui3
3. ilip 4i Cartolo&eu2 -o&a 4i Matei va&e4ul2 Iacov al lui "lfeu 4i Levi ce #e 8ice -adeu3
.. Si&on *ananeul 4i Iuda I#carioteanul2 cel care L<a vndut.
0. 'e ace4ti doi#pre8ece i<a tri&i# Ii#u#2 poruncindu<le lor 4i 8icnd= )n calea pgnilor # nu &erge!i2
4i ;n vreo cetate de #a&arineni # nu intra!i3
6. *i &ai degra/ &erge!i ctre oile cele pierdute ale ca#ei lui I#rael.
(. >i &ergnd2 propovdui!i2 8icnd= S<a apropiat ;&pr!ia cerurilor.
8. -&dui!i pe cei neputincio4i2 ;nvia!i pe cei &or!i2 cur!i!i pe cei lepro4i2 pe de&oni #coate!i<i3 ;n
dar a!i luat2 ;n dar # da!i.
9. S nu ave!i nici aur2 nici argin!i2 nici /ani ;n cingtorile voa#tre3
$0. 6ici trai#t pe dru&2 nici dou haine2 nici ;ncl!&inte2 nici toiag3 c vrednic e#te lucrtorul de
hrana #a.
$$. )n orice cetate #au #at ve!i intra2 cerceta!i cine e#te ;n el vrednic 4i acolo r&ne!i pn ce ve!i
ie4i.
$2. >i intrnd ;n ca#2 ura!i<i2 8icnd= ?'ace ca#ei ace#teia?.
$3. >i dac e#te ca#a aceea vrednic2 vin pacea voa#tr pe#te ea. Iar de nu e#te vrednic2 pacea
voa#tr ;ntoarc<#e la voi.
$.. *ine nu v va pri&i pe voi2 nici nu va a#culta cuvintele voa#tre2 ie4ind din ca#a #au din cetatea
aceea2 #cutura!i praful de pe picioarele voa#tre.
$0. "devrat grie#c vou2 &ai u4or va fi p&ntului Sodo&ei 4i ,o&orei2 ;n 8iua Audec!ii2 dect
cet!ii aceleia.
$6. Iat Eu v tri&it pe voi ca pe ni4te oi ;n &iAlocul lupilor3 fi!i dar ;n!elep!i ca 4erpii 4i nevinova!i
ca poru&/eii.
$(. eri!i<v de oa&eni2 cci v vor da pe &na #inedri4tilor 4i ;n #inagogile lor v vor /ate cu
/iciul.
$8. La dregtori 4i la regi ve!i fi du4i pentru Mine2 #pre &rturie lor 4i pgnilor.
$9. Iar cnd v vor da pe voi ;n &na lor2 nu v ;ngriAi!i cu& #au ce ve!i vor/i2 cci #e va da vou ;n
cea#ul acela ce # vor/i!i3
20. iindc nu voi #unte!i care vor/i!i2 ci +uhul -atlui vo#tru e#te care grie4te ;ntru voi.
2$. Ca da frate pe frate la &oarte 4i tat pe fiu 4i #e vor #cula copiii ;&potriva prin!ilor 4i<i vor
$$
ucide.
22. >i ve!i fi ur!i de to!i pentru nu&ele Meu3 iar cel ce va r/da pn ;n #fr4it2 acela #e va &ntui.
23. *nd v ur&re#c pe voi ;n cetatea acea#ta2 fugi!i ;n cealalt3 adevrat grie#c vou= nu ve!i
#fr4i cet!ile lui I#rael2 pn ce va veni iul :&ului.
2.. 6u e#te ucenic &ai pre#u# de ;nv!torul #u2 nici #lug &ai pre#u# de #tpnul #u.
20. +e#tul e#te ucenicului # fie ca ;nv!torul 4i #lugii ca #tpnul. +ac pe #tpnul ca#ei l<au
nu&it 7eel8e/ul2 cu ct &ai &ult pe ca#nicii lui@
26. +eci nu v te&e!i de ei2 cci ni&ic nu e#te acoperit care # nu ia# la iveal 4i ni&ic a#cun# care
# nu aAung cuno#cut.
2(. *eea ce v grie#c la ;ntuneric2 #pune!i la lu&in 4i ceea ce au8i!i la ureche2 propovdui!i de pe
ca#e.
28. 6u v te&e!i de cei ce ucid trupul2 iar #ufletul nu pot #<l ucid3 te&e!i<v &ai curnd de acela
care poate 4i #ufletul 4i trupul # le piard ;n gheena.
29. "u nu #e vnd dou vr/ii pe un /an@ >i nici una din ele nu va cdea pe p&nt fr 4tirea
-atlui vo#tru.
30. La voi ;n# 4i perii capului2 to!i #unt nu&ra!i.
3$. "4adar nu v te&e!i3 voi #unte!i cu &ult &ai de pre! dect p#rile.
32. :ricine va &rturi#i pentru Mine ;naintea oa&enilor2 &rturi#i<voi 4i Eu pentru el ;naintea
-atlui Meu2 *are e#te ;n ceruri.
33. Iar de cel ce #e va lepda de Mine ;naintea oa&enilor 4i Eu M voi lepda de el ;naintea -atlui
Meu2 *are e#te ;n ceruri.
3.. 6u #ocoti!i c a& venit # aduc pace pe p&nt3 n<a& venit # aduc pace2 ci #a/ie.
30. *ci a& venit # de#part pe fiu de tatl #u2 pe fiic de &a&a #a2 pe nor de #oacra #a.
36. >i du4&anii o&ului Evor fiF ca#nicii lui.
3(. *el ce iu/e4te pe tat ori pe &a& &ai &ult dect pe Mine nu e#te vrednic de Mine3 cel ce
iu/e4te pe fiu ori pe fiic &ai &ult dect pe Mine nu e#te vrednic de Mine.
38. >i cel ce nu<4i ia crucea 4i nu<Mi ur&ea8 Mie nu e#te vrednic de Mine.
39. *ine !ine la #ufletul lui ;l va pierde2 iar cine<4i pierde #ufletul lui pentru Mine ;l va g#i.
.0. *ine v pri&e4te pe voi pe Mine M pri&e4te2 4i cine M pri&e4te pe Mine pri&e4te pe *el ce
M<a tri&i# pe Mine.
.$. *ine pri&e4te prooroc ;n nu&e de prooroc plat de prooroc va lua2 4i cine pri&e4te pe un drept
;n nu&e de drept r#plata dreptului va lua.
.2. >i cel ce va da de /ut unuia dintre ace4tia &ici nu&ai un pahar cu ap rece2 ;n nu&e de ucenic2
adevrat grie#c vou= nu va pierde plata #a.
CA$!T'# ((
/rimiii lui Ioan oteztorul i mrturia lui Iisus despre Ioan. Cet,ile nepocite. "auda /atlui.
C#emarea ctre cei mpo!ra,i.
$. Sfr4ind Ii#u# de dat ace#te ;nv!turi celor doi#pre8ece ucenici ai Si2 a trecut de acolo ca #
;nve!e 4i # propovduia#c &ai departe prin cet!ile lor.
2. >i au8ind Ioan2 ;n ;nchi#oare2 de#pre faptele lui 1ri#to#2 4i tri&i!nd pe doi dintre ucenicii #i2 au
8i# Lui=
3. -u e4ti *el ce vine2 #au # a4tept& pe altul@
.. >i Ii#u#2 r#pun8nd2 le<a 8i#= Merge!i 4i #pune!i lui Ioan cele ce au8i!i 4i vede!i=
0. :r/ii ;4i capt vederea 4i 4chiopii u&/l2 lepro4ii #e cur!e#c 4i #ur8ii aud2 &or!ii ;nvia8 4i
#racilor li #e /ineve#te4te.
6. >i fericit e#te acela care nu #e va #&inti ;ntru Mine.
(. +up plecarea ace#tora2 Ii#u# a ;nceput # vor/ea#c &ul!i&ilor de#pre Ioan= *e<a!i ie4it # vede!i
$2
;n pu#tie@ "u tre#tie cltinat de vnt@
8. +ar de ce a!i ie4it@ S vede!i un o& ;&/rcat ;n haine &oi@ Iat2 cei ce poart haine &oi #unt ;n
ca#ele regilor.
9. "tunci de ce<a!i ie4it@ S vede!i un prooroc@ +a2 8ic vou2 4i &ai &ult dect un prooroc.
$0. * el e#te acela de#pre care #<a #cri#= ?Iat Eu tri&it2 ;naintea fe!ei -ale2 pe ;ngerul Meu2 care va
pregti calea -a2 ;naintea -a?.
$$. "devrat 8ic vou= 6u #<a ridicat ;ntre cei n#cu!i din fe&ei unul &ai &are dect Ioan
7ote8torul3 totu4i cel &ai &ic ;n ;&pr!ia cerurilor e#te &ai &are dect el.
$2. +in 8ilele lui Ioan 7ote8torul pn acu& ;&pr!ia cerurilor #e ia prin #trduin! 4i cei ce #e
#ile#c pun &na pe ea.
$3. -o!i proorocii 4i Legea au proorocit pn la Ioan.
$.. >i dac voi!i # ;n!elege!i2 el e#te Ilie2 cel ce va # vin.
$0. *ine are urechi de au8it # aud.
$6. +ar cu cine voi a#e&na nea&ul ace#ta@ E#te a#e&enea copiilor care 4ed ;n pie!e 4i #trig ctre
al!ii2
$(. 5icnd= C<a& cntat din fluier 4i n<a!i Aucat3 v<a& cntat de Aale 4i nu v<a!i tnguit.
$8. *ci a venit Ioan2 nici &ncnd2 nici /nd2 4i #pun= "re de&on.
$9. " venit iul :&ului2 &ncnd 4i /nd 4i #pun= Iat o& &nccio# 4i /utor de vin2 prieten al
va&e4ilor 4i al pcto4ilor. +ar ;n!elepciunea #<a dovedit dreapt din faptele ei.
20. "tunci a ;nceput Ii#u# # &u#tre cet!ile ;n care #e fcu#er cele &ai &ulte &inuni ale Sale2 cci
nu #<au pocit.
2$. Cai !ie2 1ora8ine2 vai !ie2 7et#aida2 c dac ;n -ir 4i ;n Sidon #<ar fi fcut &inunile ce #<au fcut
;n voi2 de &ult2 ;n #ac 4i ;n cenu42 #<ar fi pocit.
22. +ar 8ic vou= -irului 4i Sidonului le va fi &ai u4or ;n 8iua Audec!ii2 dect vou.
23. >i tu2 *apernau&e= 6<ai fo#t ;nl!at pn la cer@ 'n la iad te vei co/or;. *ci de #<ar fi fcut ;n
Sodo&a &inunile ce #<au fcut ;n tine2 ar fi r&a# pn a#t8i.
2.. +ar 8ic vou c p&ntului Sodo&ei ;i va fi &ai u4or ;n 8iua Audec!ii dect !ie.
20. )n vre&ea aceea2 r#pun8nd2 Ii#u# a 8i#= -e #lve#c pe -ine2 'rinte2 +oa&ne al cerului 4i al
p&ntului2 cci ai a#cun# ace#tea de cei ;n!elep!i 4i pricepu!i 4i le<ai de#coperit pruncilor.
26. +a2 'rinte2 cci a4a a fo#t /unvoirea ;naintea -a.
2(. -oate Mi<au fo#t date de ctre -atl Meu 4i ni&eni nu cunoa4te pe iul2 dect nu&ai -atl2 nici
pe -atl nu<L cunoa4te ni&eni2 dect nu&ai iul 4i cel cruia va voi iul #<i de#copere.
28. Ceni!i la Mine to!i cei o#teni!i 4i ;&povra!i 4i Eu v voi odihni pe voi.
29. Lua!i Augul Meu a#upra voa#tr 4i ;nv!a!i<v de la Mine2 c #unt /lnd 4i #&erit cu ini&a 4i ve!i
g#i odihn #ufletelor voa#tre.
30. *ci Augul Meu e /un 4i povara Mea e#te u4oar.
CA$!T'# ()
*picele de gr$u smulse s$m&ta. /mduirea %cut s$m&ta. Hula mpotri!a *%$ntului )u#. Cine
este ade!rata rud.
$. )n vre&ea aceea2 &ergea Ii#u#2 ;ntr<o 8i de #&/t2 printre #e&nturi2 iar ucenicii Lui au
fl&n8it 4i au ;nceput # #&ulg #pice 4i # &nnce.
2. C8nd acea#ta2 fari#eii au 8i# Lui= Iat2 ucenicii -i fac ceea ce nu #e cuvine # fac #&/ta.
3. Iar El le<a 8i#= "u n<a!i citit ce<a fcut +avid cnd a fl&n8it2 el 4i cei ce erau cu el@
.. *u& a intrat ;n ca#a +o&nului 4i a &ncat pinile punerii ;nainte2 care nu #e cuveneau lui # le
&nnce2 nici celor ce erau cu el2 ci nu&ai preo!ilor@
0. Sau n<a!i citit ;n Lege c preo!ii2 #&/ta2 ;n te&plu2 calc #&/ta 4i #unt fr de vin@
6. *i grie#c vou c &ai &are dect te&plul e#te aici.
$3
(. +ac 4tia!i ce ;n#ea&n= Mil voie#c iar nu Aertf2 n<a!i fi o#ndit pe cei nevinova!i.
8. * +o&n e#te 4i al #&/etei iul :&ului.
9. >i trecnd de acolo2 a venit ;n #inagoga lor.
$0. >i iat un o& avnd &na u#cat. >i L<au ;ntre/at2 8icnd= *ade<#e2 oare2 a vindeca #&/ta@ *a
#<L ;nvinuia#c.
$$. El le<a 8i#= *ine va fi ;ntre voi o&ul care va avea o oaie 4i2 de va cdea ea #&/ta ;n groap2 nu
o va apuca 4i o va #coate@
$2. *u ct #e deo#e/e4te o&ul de oaieD +e aceea #e cade a face /ine #&/ta.
$3. "tunci i<a 8i# o&ului= )ntinde &na ta. El a ;ntin#<o 4i #<a fcut #ntoa# ca 4i cealalt.
$.. >i ie4ind2 fari#eii #<au #ftuit ;&potriva Lui cu& #<L piard.
$0. Ii#u# ;n#2 cuno#cndu<i2 S<a du# de acolo. >i &ul!i au venit dup El 4i i<a vindecat pe to!i.
$6. +ar le<a poruncit ca # nu<L dea ;n vileag2
$(. *a # #e ;&plinea#c ceea ce #<a #pu# prin I#aia proorocul2 care 8ice=
$8. ?Iat iul Meu pe *are L<a& ale#2 iu/itul Meu ;ntru *are a /inevoit #ufletul Meu3 pune<voi
+uhul Meu pe#te El 4i Audecat nea&urilor va ve#ti.
$9. 6u #e va certa2 nici nu va #triga2 nu va au8i ni&eni2 pe uli!e2 gla#ul Lui.
20. -re#tie #trivit nu va frnge 4i fe4til fu&egnd nu va #tinge2 pn ce nu va #coate2 #pre
/iruin!2 Audecata.
2$. >i ;n nu&ele Lui vor ndAdui nea&urile.?
22. "tunci au adu# la El pe un de&oni8at2 or/ 4i &ut2 4i l<a vindecat2 ;nct cel or/ 4i &ut vor/ea 4i
vedea.
23. Mul!i&ile toate #e &irau 8icnd= 6u e#te2 oare2 "ce#ta2 iul lui +avid@
2.. ari#eii ;n#2 au8ind2 8iceau= "ce#ta nu #coate pe de&oni dect cu 7eel8e/ul2 cpetenia
de&onilor.
20. *uno#cnd gndurile lor2 Ii#u# le<a 8i#= :rice ;&pr!ie care #e de8/in ;n #ine #e pu#tie4te2 orice
cetate #au ca# care #e de8/in ;n #ine nu va dinui.
26. +ac #atana #coate pe #atana2 #<a de8/inat ;n #ine3 dar atunci cu& va dinui ;&pr!ia lui@
2(. >i dac Eu #cot pe de&oni cu 7eel8e/ul2 feciorii vo4tri cu cine ;i #cot@ +e aceea ei v vor fi
Audectori.
28. Iar dac Eu cu +uhul lui +u&ne8eu #cot pe de&oni2 iat a aAun# la voi ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
29. *u& poate cineva # intre ;n ca#a celui tare 4i #<i Aefuia#c lucrurile2 dac nu va lega ;nti pe cel
tare 4i pe ur& #<i prade ca#a@
30. *ine nu e#te cu Mine e#te ;&potriva Mea 4i cine nu adun cu Mine ri#ipe4te.
3$. +e aceea v 8ic= :rice pcat 4i orice hul #e va ierta oa&enilor2 dar hula ;&potriva +uhului nu #e
va ierta.
32. *elui care va 8ice cuvnt ;&potriva iului :&ului2 #e va ierta lui3 dar celui care va 8ice
;&potriva +uhului Sfnt2 nu i #e va ierta lui2 nici ;n veacul ace#ta2 nici ;n cel ce va # fie.
33. :ri #pune!i c po&ul e#te /un 4i rodul lui e /un2 ori #pune!i c po&ul e ru 4i rodul lui e ru2 cci
dup road #e cunoa4te po&ul.
3.. 'ui de vipere2 cu& pute!i # gri!i cele /une2 odat ce #unte!i ri@ *ci din pri#o#ul ini&ii
grie4te gura.
30. :&ul cel /un din co&oara lui cea /un #coate afar cele /une2 pe cnd o&ul cel ru2 din
co&oara lui cea rea #coate afar cele rele.
36. C #pun c pentru orice cuvnt de4ert2 pe care<l vor ro#ti2 oa&enii vor da #ocoteal ;n 8iua
Audec!ii.
3(. *ci din cuvintele tale vei fi g#it drept2 4i din cuvintele tale vei fi o#ndit.
38. "tunci I<au r#pun# unii dintre crturari 4i fari#ei2 8icnd= )nv!torule2 voi& # vede& de la -ine
un #e&n.
39. Iar El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= 6ea& viclean 4i de#frnat cere #e&n2 dar #e&n nu i #e va da2 dect
$.
#e&nul lui Iona proorocul.
.0. * precu& a fo#t Iona ;n pntecele chitului trei 8ile 4i trei nop!i2 a4a va fi 4i iul :&ului ;n ini&a
p&ntului trei 8ile 4i trei nop!i.
.$. 7r/a!ii din 6inive #e vor #cula la Audecat cu nea&ul ace#ta 4i<l vor o#ndi2 c #<au pocit la
propovduirea lui Iona3 iat aici e#te &ai &ult dect Iona.
.2. %egina de la &ia88i #e va #cula la Audecat cu nea&ul ace#ta 4i<l va o#ndi2 cci a venit de la
&arginile p&ntului ca # a#culte ;n!elepciunea lui Solo&on2 4i iat aici e#te &ai &ult dect
Solo&on.
.3. >i cnd duhul necurat a ie4it din o&2 u&/l prin locuri fr ap2 cutnd odihn 4i nu g#e4te.
... "tunci 8ice= M voi ;ntoarce la ca#a &ea de unde a& ie4it3 4i venind2 o afl golit2 &turat 4i
;&podo/it.
.0. "tunci #e duce 4i ia cu #ine alte 4apte duhuri &ai rele dect el 4i2 intrnd2 #l4luie#c aici 4i #e fac
cele de pe ur& ale o&ului aceluia &ai rele dect cele dinti. "4a va fi 4i cu ace#t nea& viclean.
.6. >i ;nc vor/ind El &ul!i&ilor2 iat &a&a 4i fra!ii Lui #tteau afar2 cutnd # vor/ea#c cu El.
.(. *ineva I<a 8i#= Iat &a&a -a 4i fra!ii -i #tau afar2 cutnd #<Bi vor/ea#c.
.8. Iar El i<a 8i#= *ine e#te &a&a Mea 4i cine #unt fra!ii Mei@
.9. >i2 ;ntin8nd &na ctre ucenicii Si2 a 8i#= Iat &a&a Mea 4i fra!ii Mei.
00. * oricine va face voia -atlui Meu *elui din ceruri2 acela ;&i e#te frate 4i #or 4i &a&.
CA$!T'# (*
0apte pilde despre mpr,ia cerurilor. Iisus neluat n seam n cetatea *a.
$. )n 8iua aceea2 ie4ind Ii#u# din ca#2 4edea lng &are.
2. >i #<au adunat la El &ul!i&i &ulte2 ;nct intrnd ;n cora/ie 4edea ;n ea 4i toat &ul!i&ea #ta pe
!r&.
3. >i le<a grit lor &ulte2 ;n pilde2 8icnd= Iat a ie4it #e&ntorul # #e&ene.
.. >i pe cnd #e&na2 unele #e&in!e au c8ut lng dru& 4i au venit p#rile 4i le<au &ncat.
0. "ltele au c8ut pe loc pietro#2 unde n<aveau p&nt &ult 4i ;ndat au r#rit2 c n<aveau p&nt
adnc3
6. Iar cnd #<a ivit #oarele2 #<au plit de ar4i! 4i2 neavnd rdcin2 #<au u#cat.
(. "ltele au c8ut ;ntre #pini2 dar #pinii au cre#cut 4i le<au ;n/u4it.
8. "ltele au c8ut pe p&nt /un 4i au dat rod= una o #ut2 alta 4ai8eci2 alta trei8eci.
9. *ine are urechi de au8it # aud.
$0. >i ucenicii2 apropiindu<#e de El2 I<au 8i#= +e ce le vor/e4ti lor ;n pilde@
$$. Iar El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= 'entru c vou vi #<a dat # cunoa4te!i tainele ;&pr!iei cerurilor2 pe
cnd ace#tora nu li #<a dat.
$2. *ci celui ce are i #e va da 4i<i va pri#o#i2 iar de la cel ce nu are2 4i ce are i #e va lua.
$3. +e aceea le vor/e#c ;n pilde2 c2 v8nd2 nu vd 4i2 au8ind2 nu aud2 nici nu ;n!eleg.
$.. >i #e ;&pline4te cu ei proorocia lui I#aia2 care 8ice= ?*u urechile ve!i au8i2 dar nu ve!i ;n!elege2 4i
cu ochii v ve!i uita2 dar nu ve!i vedea?.
$0. *ci ini&a ace#tui popor #<a ;nvrto4at 4i cu urechile aude greu 4i ochii lui #<au ;nchi#2 ca nu
cu&va # vad cu ochii 4i # aud cu urechile 4i cu ini&a # ;n!eleag 4i # #e ;ntoarc2 4i Eu #<i
t&duie#c pe ei.
$6. +ar ferici!i #unt ochii vo4tri c vd 4i urechile voa#tre c aud.
$(. *ci adevrat grie#c vou c &ul!i prooroci 4i drep!i au dorit # vad cele ce privi!i voi2 4i n<au
v8ut2 4i # aud cele ce au8i!i voi2 4i n<au au8it.
$8. Coi2 deci2 a#culta!i pilda #e&ntorului=
$9. +e la oricine aude cuvntul ;&pr!iei 4i nu<l ;n!elege2 vine cel viclean 4i rpe4te ce #<a #e&nat
;n ini&a lui3 acea#ta e#te #&n!a #e&nat lng dru&.
$0
20. *ea #e&nat pe loc pietro# e#te cel care aude cuvntul 4i ;ndat ;l pri&e4te cu /ucurie2
2$. +ar nu are rdcin ;n #ine2 ci !ine pn la o vre&e 4i2 ;nt&plndu<#e #tr&torare #au prigoan
pentru cuvnt2 ;ndat #e #&inte4te.
22. *ea #e&nat ;n #pini e#te cel care aude cuvntul2 dar griAa ace#tei lu&i 4i ;n4elciunea avu!iei
;n/u4 cuvntul 4i ;l face neroditor.
23. Iar #&n!a #e&nat ;n p&nt /un e#te cel care aude cuvntul 4i<l ;n!elege2 deci care aduce rod
4i face= unul o #ut2 altul 4ai8eci2 altul trei8eci.
2.. "lt pild le<a pu# lor ;nainte2 8icnd= "#e&enea e#te ;&pr!ia cerurilor o&ului care a #e&nat
#&n! /un ;n !arina #a.
20. +ar pe cnd oa&enii dor&eau2 a venit vrA&a4ul lui2 a #e&nat neghin printre gru 4i #<a du#.
26. Iar dac a cre#cut paiul 4i a fcut rod2 atunci #<a artat 4i neghina.
2(. Cenind #lugile #tpnului ca#ei2 i<au 8i#= +oa&ne2 n<ai #e&nat tu2 oare2 #&n! /un ;n !arina
ta@ +e unde dar are neghin@
28. Iar el le<a r#pun#= 9n o& vrA&a4 a fcut acea#ta. Slugile i<au 8i#= Coie4ti deci # ne duce& 4i #<
o plivi&@
29. El ;n# a 8i#= 6u2 ca nu cu&va2 plivind neghina2 # #&ulge!i odat cu ea 4i grul.
30. L#a!i # crea#c ;&preun 4i grul 4i neghina2 pn la #eceri42 4i la vre&ea #eceri4ului voi 8ice
#ecertorilor= 'livi!i ;nti neghina 4i lega!i<o ;n #nopi ca #<o arde&2 iar grul aduna!i<l ;n Aitni!a &ea.
3$. : alt pild le<a pu# ;nainte2 8icnd= )&pr!ia cerurilor e#te a#e&enea gruntelui de &u4tar2 pe
care2 lundu<l2 o&ul l<a #e&nat ;n !arina #a2
32. >i care e#te &ai &ic dect toate #e&in!ele2 dar cnd a cre#cut e#te &ai &are dect toate legu&ele
4i #e face po&2 ;nct vin p#rile cerului 4i #e #l4luie#c ;n ra&urile lui.
33. "lt pild le<a #pu# lor= "#e&enea e#te ;&pr!ia cerurilor aluatului pe care2 lundu<l2 o fe&eie l<
a a#cun# ;n trei &#uri de fin2 pn ce #<a do#pit toat.
3.. -oate ace#tea le<a vor/it Ii#u# &ul!i&ilor ;n pilde2 4i fr pild nu le gria ni&ic2
30. *a # #e ;&plinea#c ce #<a #pu# prin proorocul care 8ice= ?+e#chide<voi ;n pilde gura Mea2
#pune<voi cele a#cun#e de la ;nte&eierea lu&ii?.
36. +up aceea2 l#nd &ul!i&ile2 a venit ;n ca#2 iar ucenicii Lui #<au apropiat de El2 8icnd=
L&ure4te<ne nou pilda cu neghina din !arin.
3(. El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= *el ce #ea&n #&n!a cea /un e#te iul :&ului.
38. Barina e#te lu&ea3 #&n!a cea /un #unt fiii ;&pr!iei3 iar neghina #unt fiii celui ru.
39. +u4&anul care a #e&nat<o e#te diavolul3 #eceri4ul e#te #fr4itul lu&ii2 iar #ecertorii #unt
;ngerii.
.0. >i2 dup cu& #e alege neghina 4i #e arde ;n foc2 a4a va fi la #fr4itul veacului.
.$. -ri&ite<va iul :&ului pe ;ngerii Si2 vor culege din ;&pr!ia Lui toate #&intelile 4i pe cei ce
fac frdelegea2
.2. >i<i vor arunca pe ei ;n cuptorul cu foc3 acolo va fi plngerea 4i #cr4nirea din!ilor.
.3. "tunci cei drep!i vor #trluci ca #oarele ;n ;&pr!ia -atlui lor. *el ce are urechi de au8it #
aud.
... "#e&enea e#te ;&pr!ia cerurilor cu o co&oar a#cun# ;n !arin2 pe care2 g#ind<o un o&2 a
a#cun#<o2 4i de /ucuria ei #e duce 4i vinde tot ce are 4i cu&pr !arina aceea.
.0. Iar4i a#e&enea e#te ;&pr!ia cerurilor cu un negu!tor care caut &rgritare /une.
.6. >i aflnd un &rgritar de &ult pre!2 #<a du#2 a vndut toate cte avea 4i l<a cu&prat.
.(. "#e&enea e#te iar4i ;&pr!ia cerurilor cu un nvod aruncat ;n &are 4i care adun tot felul de
pe4ti.
.8. Iar cnd #<a u&plut2 l<au tra# pe#carii la &al 4i2 4e8nd2 au ale# ;n va#e pe cei /uni2 iar pe cei ri
i<au aruncat afar.
.9. "4a va fi la #fr4itul veacului= vor ie4i ;ngerii 4i vor de#pr!i pe cei ri din &iAlocul celor drep!i.
$6
00. >i ;i vor arunca ;n cuptorul cel de foc3 acolo va fi plngerea 4i #cr4nirea din!ilor.
0$. )n!ele#<a!i toate ace#tea@ 5i#<au Lui= +a2 +oa&ne.
02. Iar El le<a 8i#= +e aceea2 orice crturar cu ;nv!tur de#pre ;&pr!ia cerurilor e#te a#e&enea
unui o& go#podar2 care #coate din vi#tieria #a noi 4i vechi.
03. Iar dup ce Ii#u# a #fr4it ace#te pilde2 a trecut de acolo.
0.. >i venind ;n patria Sa2 ;i ;nv!a pe ei ;n #inagoga lor2 ;nct ei erau ui&i!i 4i 8iceau= +e unde are
El ;n!elepciunea acea#ta 4i puterile@
00. "u nu e#te "ce#ta fiul te#larului@ "u nu #e nu&e4te &a&a Lui Maria 4i fra!ii EveriiF Lui= Iacov 4i
Io#if 4i Si&on 4i Iuda@
06. >i #urorile Everi4oareleF Lui au nu #unt toate la noi@ +eci2 de unde are El toate ace#tea@
0(. >i #e #&inteau ;ntru El. Iar Ii#u# le<a 8i#= 6u e#te prooroc di#pre!uit dect ;n patria lui 4i ;n ca#a
lui.
08. >i n<a fcut acolo &ulte &inuni2 din pricina necredin!ei lor.
CA$!T'# (+
/ierea capului lui Ioan oteztorul. Iisus satur cinci mii de oameni, um&l pe mare, !indec pe
cei &olna!i care se ating de El.
$. )n vre&ea aceea2 a au8it tetrarhul Irod de ve#tea ce #e du#e#e de#pre Ii#u#.
2. >i a 8i# #luAitorilor #i= "ce#ta e#te Ioan 7ote8torul3 el #<a #culat din &or!i 4i de aceea #e fac
&inuni prin el.
3. *ci Irod2 prin8nd pe Ioan2 l<a legat 4i l<a pu# ;n te&ni!2 pentru Irodiada2 fe&eia lui ilip2 fratele
#u.
.. *ci Ioan ;i 8icea lui= 6u !i #e cuvine #<o ai de #o!ie.
0. >i voind #<l ucid2 #<a te&ut de &ul!i&e2 c<l #ocotea pe el ca prooroc.
6. Iar pr8nuind Irod 8iua lui de na4tere2 fiica Irodiadei a Aucat ;n &iAloc 4i i<a plcut lui Irod.
(. +e aceea2 cu Aur&nt i<a fgduit #<i dea orice va cere.
8. Iar ea2 ;nde&nat fiind de &a&a #a2 a 8i#= +<&i2 aici pe tip#ie2 capul lui Ioan 7ote8torul.
9. >i regele #<a ;ntri#tat2 dar2 pentru Aur&nt 4i pentru cei care 4edeau cu el la &a#2 a poruncit # i
#e dea.
$0. >i a tri&i# 4i a tiat capul lui Ioan2 ;n te&ni!.
$$. >i capul lui a fo#t adu# pe tip#ie 4i a fo#t dat fetei2 iar ea l<a du# &a&ei #ale.
$2. >i2 venind ucenicii lui2 au luat trupul lui 4i l<au ;n&or&ntat 4i #<au du# # dea de 4tire lui Ii#u#.
$3. Iar Ii#u#2 au8ind2 S<a du# de acolo #ingur2 cu cora/ia2 ;n loc pu#tiu dar2 aflnd2 &ul!i&ile au venit
dup El2 pe Ao#2 din cet!i.
$.. >i ie4ind2 a v8ut &ul!i&e &are 4i I S<a fcut &il de ei 4i a vindecat pe /olnavii lor.
$0. Iar cnd #<a fcut #ear2 ucenicii au venit la El 4i I<au 8i#= locul e#te pu#tiu 4i vre&ea iat a
trecut3 deci2 d dru&ul &ul!i&ilor ca # #e duc ;n #ate2 #<4i cu&pere &ncare.
$6. Ii#u# ;n# le<a r#pun#= 6<au tre/uin! # #e duc3 da!i<le voi # &nnce.
$(. Iar ei I<au 8i#= 6u ave& aici dect cinci pini 4i doi pe4ti.
$8. >i El a 8i#= "duce!i<Mi<le aici.
$9. >i poruncind # #e a4e8e &ul!i&ile pe iar/ 4i lund cele cinci pini 4i cei doi pe4ti 4i privind la
cer2 a /inecuvntat 4i2 frngnd2 a dat ucenicilor pinile2 iar ucenicii &ul!i&ilor.
20. >i au &ncat to!i 4i #<au #turat 4i au #trn# r&4i!ele de fr&ituri2 dou#pre8ece co4uri pline.
2$. Iar cei ce &nca#er erau ca la cinci &ii de /r/a!i2 afar de fe&ei 4i de copii.
22. >i ;ndat Ii#u# a #ilit pe ucenici # intre ;n cora/ie 4i # treac ;naintea Lui2 pe !r&ul cellalt2
pn ce El va da dru&ul &ul!i&ilor.
23. Iar dnd dru&ul &ul!i&ilor2 S<a #uit ;n &unte2 ca # Se roage #ingur. >i2 fcndu<#e #ear2 era
#ingur acolo.
$(
2.. Iar cora/ia era acu& la &ulte #tadii departe de p&nt2 fiind ;nvluit de valuri2 cci vntul era
;&potriv.
20. Iar la a patra #traA din noapte2 a venit la ei Ii#u#2 u&/lnd pe &are.
26. C8ndu<L u&/lnd pe &are2 ucenicii #<au ;n#pi&ntat2 8icnd c e nluc 4i de fric au
#trigat.
2(. +ar El le<a vor/it ;ndat2 8icndu<le= )ndr8ni!i2 Eu #unt3 nu v te&e!iD
28. Iar 'etru2 r#pun8nd2 a 8i#= +oa&ne2 dac e4ti -u2 porunce4te # vin la -ine pe ap.
29. El i<a 8i#= Cino. Iar 'etru2 co/orndu<#e din cora/ie2 a &er# pe ap 4i a venit ctre Ii#u#.
30. +ar v8nd vntul2 #<a te&ut 4i2 ;ncepnd # #e #cufunde2 a #trigat2 8icnd= +oa&ne2 #cap<&D
3$. Iar Ii#u#2 ;ntin8nd ;ndat &na2 l<a apucat 4i a 8i#= 'u!in credincio#ule2 pentru ce te<ai ;ndoit@
32. >i #uindu<#e ei ;n cora/ie2 #<a potolit vntul.
33. Iar cei din cora/ie I #<au ;nchinat2 8icnd= *u adevrat -u e4ti iul lui +u&ne8eu.
3.. >i2 trecnd dincolo2 au venit ;n p&ntul ,heni8aretului.
30. >i2 cuno#cndu<L2 oa&enii locului aceluia au tri&i# ;n tot acel !inut 4i au adu# la El pe to!i
/olnavii.
36. >i<L rugau ca nu&ai # #e ating de poala hainei Lui3 4i c!i #e atingeau #e vindecau.
CA$!T'# (,
*plarea m$inilor. Femeia cananeianc. *turarea celor patru mii de oameni.
$. "tunci au venit din Ieru#ali&2 la Ii#u#2 fari#eii 4i crturarii2 8icnd=
2. 'entru ce ucenicii -i calc datina /trnilor@ *ci nu<4i #pal &inile cnd &nnc pine.
3. Iar El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= +e ce 4i voi clca!i porunca lui +u&ne8eu pentru datina voa#tr@
.. *ci +u&ne8eu a 8i#= *in#te4te pe tatl tu 4i pe &a&a ta2 iar cine va /le#te&a pe tat #au pe
&a&2 cu &oarte # #e #fr4ea#c.
0. Coi ;n# #pune!i= *el care va 8ice tatlui #u #au &a&ei #ale= *u ce te<a4 fi putut aAuta e#te druit
lui +u&ne8eu2
6. "cela nu va cin#ti pe tatl #u #au pe &a&a #a3 4i a!i de#fiin!at cuvntul lui +u&ne8eu pentru
datina voa#tr.
(. !arnicilor2 /ine a proorocit de#pre voi I#aia2 cnd a 8i#=
8. ?'oporul ace#ta M cin#te4te cu /u8ele2 dar ini&a lor e#te departe de Mine.
9. >i 8adarnic M cin#te#c ei2 ;nv!nd ;nv!turi ce #unt porunci ale oa&enilor?.
$0. >i che&nd la Sine &ul!i&ile2 le<a 8i#= "#culta!i 4i ;n!elege!i=
$$. 6u ceea ce intr pe gur #purc pe o&2 ci ceea ce ie#e din gur2 aceea #purc pe o&.
$2. "tunci2 apropiindu<#e2 ucenicii I<au 8i#= >tii c fari#eii2 au8ind cuvntul2 #<au #candali8at@
$3. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i#= :rice r#ad pe care nu l<a #dit -atl Meu cel cere#c2 va fi #&ul# din
rdcin.
$.. L#a!ii pe ei3 #unt clu8e oar/e2 or/ilor3 4i dac or/ pe or/ va clu8i2 a&ndoi vor cdea ;n
groap.
$0. >i 'etru2 r#pun8nd2 I<a 8i#= L&ure4te<ne nou pilda acea#ta.
$6. El a 8i#= "cu& 4i voi #unte!i nepricepu!i@
$(. 6u ;n!elege!i c tot ce intr ;n gur #e duce ;n pntece 4i #e arunc afar@
$8. Iar cele ce ie# din gur porne#c din ini& 4i acelea #purc pe o&.
$9. *ci din ini& ie#= gnduri rele2 ucideri2 adultere2 de#frnri2 furti4aguri2 &rturii &incinoa#e2
hule.
20. "ce#tea #unt care #purc pe o&2 dar a &nca cu &ini ne#plate nu #purc pe o&.
2$. >i ie4ind de acolo2 a plecat Ii#u# ;n pr!ile -irului 4i ale Sidonului.
22. >i iat o fe&eie cananeianc2 din acele !inuturi2 ie4ind #triga2 8icnd= Miluie4te<&2 +oa&ne2
iul lui +avidD iica &ea e#te ru chinuit de de&on.
$8
23. El ;n# nu i<a r#pun# nici un cuvnt3 4i apropiindu<#e2 ucenicii Lui )l rugau2 8icnd= Slo/o8e4te<
o2 c #trig ;n ur&a noa#tr.
2.. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i#= 6u #unt tri&i# dect ctre oile cele pierdute ale ca#ei lui I#rael.
20. Iar ea2 venind2 #<a ;nchinat Lui2 8icnd= +oa&ne2 aAut<&.
26. El ;n#2 r#pun8nd2 i<a 8i#= 6u e#te /ine # iei pinea copiilor 4i #<o arunci cinilor.
2(. +ar ea a 8i#= +a2 +oa&ne2 dar 4i cinii &nnc din fr&iturile care cad de la &a#a #tpnilor
lor.
28. "tunci2 r#pun8nd2 Ii#u# i<a 8i#= :2 fe&eie2 &are e#te credin!a ta3 fie !ie dup cu& voie4ti. >i #<a
t&duit fiica ei ;n cea#ul acela.
29. >i trecnd Ii#u# de acolo2 a venit lng Marea ,alileii 4i2 #uindu<Se ;n &unte2 a 4e8ut acolo.
30. >i &ul!i&i &ulte au venit la El2 avnd cu ei 4chiopi2 or/i2 &u!i2 ciungi2 4i &ul!i al!ii 4i i<au pu# la
picioarele Lui2 iar El i<a vindecat.
3$. )nct &ul!i&ea #e &inuna v8nd pe &u!i vor/ind2 pe ciungi #nto4i2 pe 4chiopi u&/lnd 4i pe
or/i v8nd2 4i #lveau pe +u&ne8eul lui I#rael.
32. Iar Ii#u#2 che&nd la Sine pe ucenicii Si2 a 8i#= Mil ;&i e#te de &ul!i&e2 c iat #unt trei 8ile de
cnd a4teapt lng Mine 4i n<au ce # &nnce3 4i #<i #lo/o8e#c fl&n8i nu voie#c2 ca # nu #e
i#tovea#c pe dru&.
33. >i ucenicii I<au 8i#= +e unde # ave& noi2 ;n pu#tie2 attea pini2 ct # #tur& atta &ul!i&e@
3.. >i Ii#u# i<a ;ntre/at= *te pini ave!i@ Ei au r#pun#= >apte 4i pu!ini pe4ti4ori.
30. >i poruncind &ul!i&ii # 4ad Ao# pe p&nt2
36. " luat cele 4apte pini 4i pe4ti 4i2 &ul!u&ind2 a frnt 4i a dat ucenicilor2 iar ucenicii &ul!i&ilor.
3(. >i au &ncat to!i 4i #<au #turat 4i au luat 4apte co4uri pline2 cu r&4i!e de fr&ituri.
38. Iar cei ce au &ncat erau ca la patru &ii de /r/a!i2 afar de copii 4i de fe&ei.
39. +up aceea a dat dru&ul &ul!i&ilor2 S<a #uit ;n cora/ie 4i S<a du# ;n !inutul Magdala.
CA$!T'# (-
*emnele timpului. (luatul %ariseilor. Mrturisirea lui 'etru. Cea dint$i !estire a 'atimilor. .rmarea
lui Hristos.
$. >i apropiindu<#e fari#eii 4i #aducheii 4i i#pitindu<L2 I<au cerut # le arate #e&n din cer.
2. Iar El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= *nd #e face #ear2 8ice!i= Mine va fi ti&p fru&o#2 pentru c e cerul
ro4u.
3. Iar di&inea!a 8ice!i= "#t8i va fi furtun2 pentru c cerul e#te ro4u<po#o&ort. !arnicilor2 fa!a
cerului 4ti!i #<o Audeca!i2 dar #e&nele vre&ilor nu pute!iD
.. 6ea& viclean 4i adulter cere #e&n 4i #e&n nu #e va da lui2 dect nu&ai #e&nul lui Iona. >i
l#ndu<i2 a plecat.
0. >i venind ucenicii pe cellalt !r&2 au uitat # ia pini.
6. Iar Ii#u# le<a 8i#= Lua!i a&inte 4i feri!i<v de aluatul fari#eilor 4i al #aducheilor.
(. Iar ei cugetau ;n #inea lor2 8icnd= "cea#ta2 pentru c n<a& luat pine.
8. +ar Ii#u#2 cuno#cndu<le gndul2 a 8i#= *e cugeta!i ;n voi ;n4iv2 pu!in credincio4ilor2 c n<a!i luat
pine@
9. -ot nu ;n!elege!i2 nici nu v aduce!i a&inte de cele cinci pini2 la cei cinci &ii de oa&eni2 4i cte
co4uri a!i luat@
$0. 6ici de cele 4apte pini2 la cei patru &ii de oa&eni2 4i cte co4uri a!i luat@
$$. *u& nu ;n!elege!i c nu de#pre pini v<a& 8i#@ *i feri!i<v de aluatul fari#eilor 4i al #aducheilor.
$2. "tunci au ;n!ele# c nu le<a #pu# # #e ferea#c de aluatul pinii2 ci de ;nv!tura fari#eilor 4i a
#aducheilor.
$3. >i venind Ii#u# ;n pr!ile *e8areii lui ilip2 ;i ;ntre/a pe ucenicii Si2 8icnd= *ine 8ic oa&enii c
#unt Eu2 iul :&ului@
$9
$.. Iar ei au r#pun#= 9nii2 Ioan 7ote8torul2 al!ii Ilie2 al!ii Iere&ia #au unul dintre prooroci.
$0. >i le<a 8i#= +ar voi cine 8ice!i c #unt@
$6. %#pun8nd Si&on 'etru a 8i#= -u e4ti 1ri#to#ul2 iul lui +u&ne8eu *elui viu.
$(. Iar Ii#u#2 r#pun8nd2 i<a 8i#= ericit e4ti Si&one2 fiul lui Iona2 c nu trup 4i #nge !i<au
de#coperit !ie acea#ta2 ci -atl Meu2 *el din ceruri.
$8. >i Eu ;!i 8ic !ie2 c tu e4ti 'etru 4i pe acea#t piatr voi 8idi 7i#erica Mea 4i por!ile iadului nu o
vor /irui.
$9. >i ;!i voi da cheile ;&pr!iei cerurilor 4i orice vei lega pe p&nt va fi legat 4i ;n ceruri2 4i orice
vei de8lega pe p&nt va fi de8legat 4i ;n ceruri.
20. "tunci a poruncit ucenicilor Lui # nu #pun ni&nui c El e#te 1ri#to#ul.
2$. +e atunci a ;nceput Ii#u# # le arate ucenicilor Lui c El tre/uie # &earg la Ieru#ali& 4i #
pti&ea#c &ulte de la /trni 4i de la arhierei 4i de la crturari 4i # fie uci#2 4i a treia 8i # ;nvie8e.
22. >i 'etru2 lundu<L la o parte2 a ;nceput #<L doAenea#c2 8icndu<I= ie<Bi &il de -ine # nu Bi
#e ;nt&ple Bie acea#ta.
23. Iar El2 ;ntorcndu<#e2 a 8i# lui 'etru= Mergi ;napoia Mea2 #atanoD S&inteal )&i e4ti3 c nu cuge!i
cele ale lui +u&ne8eu2 ci cele ale oa&enilor.
2.. "tunci Ii#u# a 8i# ucenicilor Si= +ac vrea cineva # vin dup Mine2 # #e lepede de #ine2 #<4i
ia crucea 4i #<Mi ur&e8e Mie.
20. * cine va voi #<4i #cape #ufletul ;l va pierde3 iar cine ;4i va pierde #ufletul pentru Mine ;l va
afla.
26. 'entru c ce<i va folo#i o&ului2 dac va c4tiga lu&ea ;ntreag2 iar #ufletul #u ;l va pierde@ Sau
ce va da o&ul ;n #chi&/ pentru #ufletul #u@
2(. *ci iul :&ului va # vin ;ntru #lava -atlui Su2 cu ;ngerii Si3 4i atunci va r#plti fiecruia
dup faptele #ale.
28. "devrat grie#c vou= Sunt unii din cei ce #tau aici care nu vor gu#ta &oartea pn ce nu vor
vedea pe iul :&ului2 venind ;n ;&pr!ia Sa.
CA$!T'# (.
*c#im&area la %a,. -indecarea lunaticului. ( doua !estire a 'atimilor. )area pentru /emplu.
$. >i dup 4a#e 8ile2 Ii#u# a luat cu Sine pe 'etru 4i pe Iacov 4i pe Ioan2 fratele lui2 4i i<a du# ;ntr<un
&unte ;nalt2 de o parte.
2. >i S<a #chi&/at la fa!2 ;naintea lor2 4i a #trlucit fa!a Lui ca #oarele2 iar ve4&intele Lui #<au fcut
al/e ca lu&ina.
3. >i iat2 Moi#e 4i Ilie #<au artat lor2 vor/ind cu El.
.. >i2 r#pun8nd2 'etru a 8i# lui Ii#u#= +oa&ne2 /ine e#te # fi& noi aici3 dac voie4ti2 voi face aici
trei coli/e= Bie una2 4i lui Moi#e una2 4i lui Ilie una.
0. Cor/ind el ;nc2 iat un nor lu&ino# i<a u&/rit pe ei2 4i iat gla# din nor 8icnd= ?"ce#ta e#te iul
Meu *el iu/it2 ;n *are a& /inevoit3 pe "ce#ta a#culta!i<L?.
6. >i2 au8ind2 ucenicii au c8ut cu fa!a la p&nt 4i #<au #pi&ntat foarte.
(. >i Ii#u# S<a apropiat de ei2 4i2 atingndu<i2 le<a 8i#= Scula!i<v 4i nu v te&e!i.
8. >i2 ridicndu<4i ochii2 nu au v8ut pe ni&eni2 dect nu&ai pe Ii#u# #ingur.
9. >i pe cnd #e co/orau din &unte2 Ii#u# le<a poruncit2 8icnd= 6i&nui # nu #pune!i ceea ce a!i
v8ut2 pn cnd iul :&ului Se va #cula din &or!i.
$0. >i ucenicii L<au ;ntre/at2 8icnd= 'entru ce dar 8ic crturarii c tre/uie # vin &ai ;nti Ilie@
$$. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i#= Ilie ;ntr<adevr va veni 4i va a4e8a la loc toate.
$2. Eu ;n# v #pun vou c Ilie a 4i venit2 dar ei nu l<au cuno#cut2 ci au fcut cu el cte au voit3 a4a
4i iul :&ului va pti&i de la ei.
$3. "tunci au ;n!ele# ucenicii c Ii#u# le<a vor/it de#pre Ioan 7ote8torul.
20
$.. >i &ergnd ei #pre &ul!i&e2 #<a apropiat de El un o&2 c8ndu<I ;n genunchi2
$0. >i 8icnd= +oa&ne2 &iluie4te pe fiul &eu c e#te lunatic 4i pti&e4te ru2 cci ade#ea cade ;n foc
4i ade#ea ;n ap.
$6. >i l<a& du# la ucenicii -i 4i n<au putut #<l vindece.
$(. Iar Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i#= :2 nea& necredincio# 4i ;ndrtnic2 pn cnd voi fi cu voi@ 'n
cnd v voi #uferi pe voi@ "duce!i<l aici la Mine.
$8. >i Ii#u# l<a certat 4i de&onul a ie4it din el 4i copilul #<a vindecat din cea#ul acela.
$9. "tunci2 apropiindu<#e ucenicii de Ii#u#2 I<au 8i# de o parte= +e ce noi n<a& putut #<l #coate&@
20. Iar Ii#u# le<a r#pun#= 'entru pu!ina voa#tr credin!. *ci adevrat grie#c vou= +ac ve!i avea
credin! ;n voi ct un grunte de &u4tar2 ve!i 8ice &untelui ace#tuia= Mut<te de aici dincolo2 4i #e va
&uta3 4i ni&ic nu va fi vou cu neputin!.
2$. +ar ace#t nea& de de&oni nu ie#e dect nu&ai cu rugciune 4i cu po#t.
22. 'e cnd #tr/teau ,alileea2 Ii#u# le<a #pu#= iul :&ului va # fie dat ;n &inile oa&enilor.
23. >i<L vor o&or;2 dar a treia 8i va ;nvia. >i ei #<au ;ntri#tat foarteD
2.. Cenind ei ;n *apernau&2 #<au apropiat de 'etru cei ce #trng darea Epentru -e&pluF 4i i<au 8i#=
)nv!torul vo#tru nu plte4te darea@
20. 7a2 daD < a 8i# el. +ar intrnd ;n ca#2 Ii#u# i<a luat ;nainte2 8icnd= *e !i #e pare2 Si&one@ %egii
p&ntului de la cine iau dri #au /ir@ +e la fiii lor #au de la #trini@
26. El I<a 8i#= +e la #trini. Ii#u# i<a 8i#= "4adar2 fiii #unt #cuti!i.
2(. *i ca # nu<i #&inti& pe ei2 &ergnd la &are2 arunc undi!a 4i pe4tele care va ie4i ;nti2 ia<l2 4i2
de#chi8ndu<i gura2 vei g#i un #tatir Eun /an de argintF. Ia<l 4i d<l lor pentru Mine 4i pentru tine.
CA$!T'# (/
Cine este mai mare n mpr,ia cerurilor. 'uterea c#eilor. )e c$te ori !om ierta pe aproapele.
'ilda celui ce datora zece mii de talan,i.
$. )n cea#ul acela2 #<au apropiat ucenicii de Ii#u# 4i I<au 8i#= *ine2 oare2 e#te &ai &are ;n ;&pr!ia
cerurilor@
2. >i che&nd la Sine un prunc2 l<a pu# ;n &iAlocul lor2
3. >i a 8i#= "devrat 8ic vou= +e nu v ve!i ;ntoarce 4i nu ve!i fi precu& pruncii2 nu ve!i intra ;n
;&pr!ia cerurilor.
.. +eci cine #e va #&eri pe #ine ca pruncul ace#ta2 acela e#te cel &ai &are ;n ;&pr!ia cerurilor.
0. >i cine va pri&i un prunc ca ace#ta ;n nu&ele Meu2 pe Mine M pri&e4te.
6. Iar cine va #&inti pe unul dintr<ace4tia &ici care cred ;n Mine2 &ai /ine i<ar fi lui # i #e atrne de
gt o piatr de &oar 4i # fie afundat ;n adncul &rii.
(. Cai lu&ii2 din pricina #&intelilorD * #&intelile tre/uie # vin2 dar vai o&ului aceluia prin care
vine #&inteala.
8. Iar dac &na ta #au piciorul tu te #&inte4te2 taie<l 4i arunc<l de la tine2 c e#te /ine pentru tine
# intri ;n via! ciung #au 4chiop2 dect2 avnd a&ndou &inile #au a&ndou picioarele2 # fii
aruncat ;n focul cel ve4nic.
9. >i dac ochiul tu te #&inte4te2 #coate<l 4i arunc<l de la tine2 c &ai /ine e#te pentru tine # intri
;n via! cu un #ingur ochi2 dect2 avnd a&ndoi ochii2 # fii aruncat ;n gheena focului.
$0. Cede!i # nu di#pre!ui!i pe vreunul din ace4tia &ici2 c 8ic vou= * ;ngerii lor2 ;n ceruri2 pururea
vd fa!a -atlui Meu2 *are e#te ;n ceruri.
$$. *ci iul :&ului a venit # caute 4i # &ntuia#c pe cel pierdut.
$2. *e vi #e pare@ +ac un o& ar avea o #ut de oi 4i una din ele #<ar rtci2 nu va l#a2 oare2 ;n
&un!i pe cele nou8eci 4i nou 4i ducndu<#e va cuta pe cea rtcit@
$3. >i dac #<ar ;nt&pla #<o g#ea#c2 adevr grie#c vou c #e /ucur de ea &ai &ult dect de cele
nou8eci 4i nou2 care nu #<au rtcit.
2$
$.. "#tfel nu e#te vrere ;naintea -atlui vo#tru2 *el din ceruri2 ca # piar vreunul dintr<ace4tia &ici.
$0. +e<!i va gre4i !ie fratele tu2 &ergi2 &u#tr<l pe el ;ntre tine 4i el #ingur. >i de te va a#culta2 ai
c4tigat pe fratele tu.
$6. Iar de nu te va a#culta2 ia cu tine ;nc unul #au doi2 ca din gura a doi #au trei &artori # #e
#tatornicea#c tot cuvntul.
$(. >i de nu<i va a#culta pe ei2 #pune<l 7i#ericii3 iar de nu va a#culta nici de 7i#eric2 #<!i fie !ie ca
un pgn 4i va&e4.
$8. "devrat grie#c vou= :ricte ve!i lega pe p&nt2 vor fi legate 4i ;n cer2 4i oricte ve!i de8lega
pe p&nt2 vor fi de8legate 4i ;n cer.
$9. Iar4i grie#c vou c2 dac doi dintre voi #e vor ;nvoi pe p&nt ;n privin!a unui lucru pe care ;l
vor cere2 #e va da lor de ctre -atl Meu2 *are e#te ;n ceruri.
20. * unde #unt doi #au trei2 aduna!i ;n nu&ele Meu2 acolo #unt 4i Eu ;n &iAlocul lor.
2$. "tunci 'etru2 apropiindu<#e de El2 I<a 8i#= +oa&ne2 de cte ori va gre4i fa! de &ine fratele &eu
4i<i voi ierta lui@ :are pn de 4apte ori@
22. 5i#<a lui Ii#u#= 6u 8ic !ie pn de 4apte ori2 ci pn de 4apte8eci de ori cte 4apte.
23. +e aceea2 a#e&natu<#<a ;&pr!ia cerurilor o&ului ;&prat care a voit # #e #ocotea#c cu
#lugile #ale.
2.. >i2 ;ncepnd # #e #ocotea#c cu ele2 i #<a adu# un datornic cu 8ece &ii de talan!i.
20. +ar neavnd el cu ce # pltea#c2 #tpnul #u a poruncit # fie vndut el 4i fe&eia 4i copii 4i pe
toate cte le are2 ca # #e pltea#c.
26. +eci2 c8ndu<i ;n genunchi2 #luga aceea i #e ;nchina2 8icnd= +oa&ne2 ;ngduie4te<& 4i<!i voi
plti !ie tot.
2(. Iar #tpnul #lugii aceleia2 &ilo#tivindu<#e de el2 i<a dat dru&ul 4i i<a iertat 4i datoria.
28. +ar2 ie4ind2 #luga aceea a g#it pe unul dintre cei ce #luAeau cu el 4i care<i datora o #ut de dinari.
>i punnd &na pe el2 ;l #ugru&a 8icnd= 'lte4te<&i ce e4ti dator.
29. +eci2 c8nd cel ce era #lug ca 4i el2 ;l ruga 8icnd= )ngduie4te<& 4i ;!i voi plti.
30. Iar el nu voia2 ci2 &ergnd2 l<a aruncat ;n ;nchi#oare2 pn ce va plti datoria.
3$. Iar celelalte #lugi2 v8nd deci cele petrecute2 #<au ;ntri#tat foarte 4i2 venind2 au #pu# #tpnului
toate cele ;nt&plate.
32. "tunci2 che&ndu<l #tpnul #u ;i 8i#e= Slug viclean2 toat datoria aceea !i<a& iertat<o2 fiindc
&<ai rugat.
33. 6u #e cdea2 oare2 ca 4i tu # ai &il de cel ;&preun #lug cu tine2 precu& 4i eu a& avut &il de
tine@
3.. >i &niindu<#e #tpnul lui2 l<a dat pe &na chinuitorilor2 pn ce<i va plti toat datoria.
30. -ot a4a 4i -atl Meu cel cere#c v va face vou2 dac nu ve!i ierta < fiecare fratelui #u < din
ini&ile voa#tre.
CA$!T'# (0
)espre des%acerea cstoriei. Iisus &inecu!inteaz pe copii. /$nrul cel &ogat.
$. Iar dup ce Ii#u# a #fr4it cuvintele ace#tea2 a plecat din ,alileea 4i a venit ;n hotarele Iudeii2
dincolo de Iordan.
2. >i au &er# dup El &ul!i&i &ulte 4i i<a vindecat pe ei acolo.
3. >i #<au apropiat de El fari#eii2 i#pitindu<L 4i 8icnd= Se cuvine2 oare2 o&ului #<4i la#e fe&eia #a2
pentru orice pricin@
.. %#pun8nd2 El a 8i#= 6<a!i citit c *el ce i<a fcut de la ;nceput i<a fcut /r/at 4i fe&eie@
0. >i a 8i#= 'entru aceea va l#a o&ul pe tatl #u 4i pe &a&a #a 4i #e va lipi de fe&eia #a 4i vor fi
a&ndoi un trup.
22
6. "4a ;nct nu &ai #unt doi2 ci un trup. +eci2 ce a ;&preunat +u&ne8eu o&ul # nu de#part.
(. Ei I<au 8i# Lui= 'entru ce2 dar2 Moi#e a poruncit #<i dea carte de de#pr!ire 4i # o la#e@
8. El le<a 8i#= 'entru ;nvrto4area ini&ii voa#tre2 v<a dat voie Moi#e # l#a!i pe fe&eile voa#tre2 dar
din ;nceput nu a fo#t a4a.
9. Iar Eu 8ic vou c oricine va l#a pe fe&eia #a2 ;n afar de pricin de de#frnare2 4i #e va ;n#ura cu
alta2 #vr4e4te adulter3 4i cine #<a ;n#urat cu cea l#at #vr4e4te adulter.
$0. 9cenicii I<au 8i#= +ac a#tfel e#te pricina o&ului cu fe&eia2 nu e#te de folo# # #e ;n#oare.
$$. Iar El le<a 8i#= 6u to!i pricep cuvntul ace#ta2 ci aceia crora le e#te dat.
$2. * #unt fa&eni care #<au n#cut a4a din pntecele &a&ei lor3 #unt fa&eni pe care oa&enii i<au
fcut fa&eni2 4i #unt fa&eni care #<au fcut fa&eni pe ei ;n4i4i2 pentru ;&pr!ia cerurilor. *ine poate
;n!elege # ;n!eleag.
$3. "tunci I #<au adu# copii2 ca #<4i pun &inile pe#te ei 4i # Se roage3 dar ucenicii ;i certau.
$.. Iar Ii#u# a 8i#= L#a!i copiii 4i nu<i opri!i # vin la Mine2 c a unora ca ace4tia e#te ;&pr!ia
cerurilor.
$0. >i punndu<>i &inile pe#te ei2 S<a du# de acolo.
$6. >i2 iat2 venind un tnr la El2 I<a 8i#= 7unule )nv!tor2 ce /ine # fac2 ca # a& via!a ve4nic@
$(. Iar El a 8i#= +e ce<Mi 8ici /un@ 6i&eni nu e#te /un dect nu&ai 9nul +u&ne8eu. Iar de vrei #
intri ;n via!2 p8e4te poruncile.
$8. El I<a 8i#= *are@ Iar Ii#u# a 8i#= S nu uci8i2 # nu #vr4e4ti adulter2 # nu furi2 # nu &rturi#e4ti
#tr&/3
$9. *in#te4te pe tatl tu 4i pe &a&a ta 4i # iu/e4ti pe aproapele tu ca pe tine ;n#u!i.
20. 5i#<a lui tnrul= -oate ace#tea le<a& p8it din copilria &ea. *e<&i &ai lip#e4te@
2$. Ii#u# i<a 8i#= +ac voie4ti # fii de#vr4it2 du<te2 vinde averea ta2 d<o #racilor 4i vei avea
co&oar ;n cer3 dup aceea2 vino 4i ur&ea8<Mi.
22. *i2 au8ind cuvntul ace#ta2 tnrul a plecat ;ntri#tat2 cci avea &ulte avu!ii.
23. Iar Ii#u# a 8i# ucenicilor Si= "devrat 8ic vou c un /ogat cu greu va intra ;n ;&pr!ia
cerurilor.
2.. >i iar4i 8ic vou c &ai le#ne e#te # treac c&ila prin urechile acului2 dect # intre un /ogat
;n ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
20. "u8ind2 ucenicii #<au ui&it foarte2 8icnd= +ar cine poate # #e &ntuia#c@
26. +ar Ii#u#2 privind la ei2 le<a 8i#= La oa&eni acea#ta e cu neputin!2 la +u&ne8eu ;n# toate #unt
cu putin!.
2(. "tunci 'etru2 r#pun8nd2 I<a 8i#= Iat noi a& l#at toate 4i Bi<a& ur&at Bie. *u noi oare ce va
fi@
28. Iar Ii#u# le<a 8i#= "devrat 8ic vou c voi cei ce Mi<a!i ur&at Mie2 la ;nnoirea lu&ii2 cnd iul
:&ului va 4edea pe tronul #lavei Sale2 ve!i 4edea 4i voi pe dou#pre8ece tronuri2 Audecnd cele
dou#pre8ece #e&in!ii ale lui I#rael.
29. >i oricine a l#at ca#e #au fra!i2 #au #urori2 #au tat2 #au &a&2 #au fe&eie2 #au copii2 #au !arine2
pentru nu&ele Meu2 ;n&ul!it va lua ;napoi 4i va &o4teni via!a ve4nic.
30. >i &ul!i dinti vor fi pe ur&2 4i cei de pe ur& vor fi ;nti.
CA$!T'# )1
'ilda despre lucrtorii tocmi,i la !ie. ( treia !estire a 'atimilor. Cererea %iilor lui 1e!edeu. Cearta
pentru nt$ietate. -indecarea celor doi or&i.
$. *ci ;&pr!ia cerurilor e#te a#e&enea unui o& #tpn de ca#2 care a ie4it di#<de<di&inea! #
toc&ea#c lucrtori pentru via #a.
2. >i ;nvoindu<#e cu lucrtorii cu un dinar pe 8i2 i<a tri&i# ;n via #a.
3. >i ie4ind pe la cea#ul al treilea2 a v8ut pe al!ii #tnd ;n pia! fr lucru.
23
.. >i le<a 8i# acelora= Merge!i 4i voi ;n vie2 4i ce va fi cu dreptul2 v voi da.
0. Iar ei #<au du#. Ie4ind iar4i pe la cea#ul al 4a#elea 4i al noulea2 a fcut tot a4a.
6. Ie4ind pe la cea#ul al un#pre8ecelea2 a g#it pe al!ii2 #tnd fr lucru2 4i le<a 8i#= +e ce a!i #tat aici
toat 8iua fr lucru@
(. 5i#<au lui= iindc ni&eni nu ne<a toc&it. 5i#<a lor= +uce!i<v 4i voi ;n vie 4i ce va fi cu dreptul
ve!i lua.
8. cndu<#e #ear2 #tpnul viei a 8i# ctre ;ngriAitorul #u= *hea& pe lucrtori 4i d<le plata2
;ncepnd de cei din ur& pn la cei dinti.
9. Cenind cei din cea#ul al un#pre8ecelea2 au luat cte un dinar.
$0. >i venind cei dinti2 au #ocotit c vor lua &ai &ult2 dar au luat 4i ei tot cte un dinar.
$$. >i dup ce au luat2 crteau ;&potriva #tpnului ca#ei2
$2. 5icnd= "ce4tia de pe ur& au fcut un cea# 4i i<ai pu# deopotriv cu noi2 care a& du# greutatea
8ilei 4i ar4i!a.
$3. Iar el2 r#pun8nd2 a 8i# unuia dintre ei= 'rietene2 nu<!i fac nedreptate. :are nu te<ai ;nvoit cu
&ine un dinar@
$.. Ia ce e#te al tu 4i pleac. Coie#c # dau ace#tuia de pe ur& ca 4i !ie.
$0. "u nu &i #e cuvine &ie # fac ce voie#c cu ale &ele@ Sau ochiul tu e#te ru2 pentru c eu #unt
/un@
$6. "#tfel vor fi cei de pe ur& ;nti 4i cei dinti pe ur&2 c &ul!i #unt che&a!i2 dar pu!ini ale4i.
$(. >i #uindu<Se la Ieru#ali&2 Ii#u# a luat de o parte pe cei doi#pre8ece ucenici 4i le<a #pu# lor2 pe
cale=
$8. Iat ne #ui& la Ieru#ali& 4i iul :&ului va fi dat pe &na arhiereilor 4i a crturarilor2 4i<L vor
o#ndi la &oarte3
$9. >i )l vor da pe &na pgnilor2 ca #<L /atAocorea#c 4i #<L r#tignea#c2 dar a treia 8i va ;nvia.
20. "tunci a venit la El &a&a fiilor lui 5evedeu2 ;&preun cu fiii ei2 ;nchinndu<#e 4i cernd ceva de
la El.
2$. Iar El a 8i# ei= *e voie4ti@ Ea a 8i# Lui= 5i ca # 4ad ace4ti doi fii ai &ei2 unul de<a dreapta $i
altul de<a #tnga -a2 ;ntru ;&pr!ia -a.
22. +ar Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i#= 6u 4ti!i ce cere!i. 'ute!i2 oare2 # /e!i paharul pe care<l voi /ea Eu 4i
cu /ote8ul cu care Eu M /ote8 # v /ote8a!i@ Ei I<au 8i#= 'ute&.
23. >i El a 8i# lor= 'aharul Meu ve!i /ea 4i cu /ote8ul cu care Eu M /ote8 v ve!i /ote8a2 dar a
4edea de<a dreapta 4i de<a #tnga Mea nu e#te al Meu a da2 ci #e va da celor pentru care #<a pregtit
de ctre -atl Meu.
2.. >i au8ind cei 8ece #<au &niat pe cei doi fra!i.
20. +ar Ii#u#2 che&ndu<i la Sine2 a 8i#= >ti!i c ocr&uitorii nea&urilor do&ne#c pe#te ele 4i cei
&ari le #tpne#c.
26. 6u tot a4a va fi ;ntre voi2 ci care ;ntre voi va vrea # fie &are # fie #luAitorul vo#tru.
2(. >i care ;ntre voi va vrea # fie ;ntiul # v fie vou #lug2
28. +up cu& 4i iul :&ului n<a venit # I #e #luAea#c2 ci ca # #luAea#c El 4i #<>i dea #ufletul
r#cu&prare pentru &ul!i.
29. >i plecnd ei din Ierihon2 &ul!i&e &are venea ;n ur&a Lui.
30. >i iat doi or/i2 care 4edeau lng dru&2 au8ind c trece Ii#u#2 au #trigat2 8icnd= Miluie4te<ne pe
noi2 +oa&ne2 iul lui +avidD
3$. +ar &ul!i&ea ;i certa ca # tac3 ei ;n# 4i &ai tare #trigau2 8icnd= Miluie4te<ne pe noi2 +oa&ne2
iul lui +avid.
32. >i Ii#u#2 #tnd2 i<a che&at 4i le<a 8i#= *e voi!i # v fac@
33. 5i#<au Lui= +oa&ne2 # #e de#chid ochii no4tri.
3.. >i fcndu<I<#e &il2 Ii#u# S<a atin# de ochii lor2 4i ;ndat au v8ut 4i I<au ur&at Lui.
2.
CA$!T'# )(
Intrarea n Ierusalim. (lungarea !$nztorilor din templu. *moc#inul neroditor. 'ilda lucrtorilor
celor ri.
$. Iar cnd #<au apropiat de Ieru#ali& 4i au venit la 7etfaghe la Muntele M#linilor2 atunci Ii#u# a
tri&i# pe doi ucenici2
2. 5icndu<le= Merge!i ;n #atul care e#te ;naintea voa#tr 4i ;ndat ve!i g#i o a#in legat 4i un &n8
cu ea3 de8lega!i<o 4i aduce!i<o la Mine.
3. >i dac v va 8ice cineva ceva2 ve!i #pune c<I tre/uie +o&nului3 4i le va tri&ite ;ndat.
.. Iar ace#tea toate #<au fcut2 ca # #e ;&plinea#c ceea ce #<a #pu# prin proorocul2 care 8ice=
0. ?Spune!i fiicei Sionului= Iat )&pratul tu vine la tine /lnd 4i 4e8nd pe a#in2 pe &n82 fiul
celei de #u/ Aug?.
6. Mergnd deci ucenicii 4i fcnd dup cu& le<a poruncit Ii#u#2
(. "u adu# a#ina 4i &n8ul 4i dea#upra lor 4i<au pu# ve4&intele2 iar El a 4e8ut pe#te ele.
8. >i cei &ai &ul!i din &ul!i&e ;4i a4terneau hainele pe cale2 iar al!ii tiau ra&uri din copaci 4i le
a4terneau pe cale2
9. Iar &ul!i&ile care &ergeau ;naintea Lui 4i care veneau dup El #trigau 8icnd= :#ana iului lui
+avid3 /inecuvntat e#te *el ce vine ;ntru nu&ele +o&nuluiD :#ana ;ntru cei de #u#D
$0. >i intrnd El ;n Ieru#ali&2 toat cetatea #<a cutre&urat2 8icnd= *ine e#te "ce#ta@
$$. Iar &ul!i&ile r#pundeau= "ce#ta e#te Ii#u#2 proorocul din 6a8aretul ,alileii.
$2. >i a intrat Ii#u# ;n te&plu 4i a alungat pe to!i cei ce vindeau 4i cu&prau ;n te&plu 4i a r#turnat
&e#ele #chi&/torilor de /ani 4i #caunele celor care vindeau poru&/ei.
$3. >i a 8i# lor= Scri# e#te= ?*a#a Mea2 ca# de rugciune #e va che&a2 iar voi o face!i pe4ter de
tlhariD?
$.. >i au venit la El2 ;n te&plu2 or/i 4i 4chiopi 4i i<a fcut #nto4i.
$0. >i v8nd arhiereii 4i crturarii &inunile pe care le fcu#e 4i pe copiii care #trigau ;n te&plu 4i
8iceau= :#ana iului lui +avid2 #<au &niat2
$6. >i I<au 8i#= "u8i ce 8ic ace4tia@ Iar Ii#u# le<a 8i#= +a. "u niciodat n<a!i citit c din gura copiilor
4i a celor ce #ug Bi<ai pregtit laud@
$(. >i l#ndu<i2 a ie4it afar din cetate la 7etania2 4i noaptea a r&a# acolo.
$8. +i&inea!a2 a doua 8i2 pe cnd #e ;ntorcea ;n cetate2 a fl&n8it3
$9. >i v8nd un #&ochin lng cale2 S<a du# la el2 dar n<a g#it ni&ic ;n el dect nu&ai frun8e2 4i a
8i# lui= +e acu& ;nainte # nu &ai fie rod din tine ;n veacD >i #&ochinul #<a u#cat ;ndat.
20. C8nd acea#ta2 ucenicii #<au &inunat2 8icnd= *u& #<a u#cat #&ochinul ;ndat@
2$. Iar Ii#u#2 r#pun8nd2 le<a 8i#= "devrat grie#c vou= +ac ve!i avea credin! 4i nu v ve!i ;ndoi2
ve!i face nu nu&ai ce #<a fcut cu #&ochinul2 ci 4i &untelui ace#tuia de ve!i 8ice= %idic<te 4i
arunc<te ;n &are2 va fi a4a.
22. >i toate cte ve!i cere2 rugndu<v cu credin!2 ve!i pri&i.
23. Iar dup ce a intrat ;n te&plu2 #<au apropiat de El2 pe cnd ;nv!a2 arhiereii 4i /trnii poporului
4i au 8i#= *u ce putere faci ace#tea@ >i cine Bi<a dat puterea acea#ta@
2.. %#pun8nd2 Ii#u# le<a 8i#= C voi ;ntre/a 4i Eu pe voi un cuvnt2 pe care2 de Mi<l ve!i #pune2 4i
Eu v voi #pune vou cu ce putere fac ace#tea=
20. 7ote8ul lui Ioan de unde a fo#t@ +in cer #au de la oa&eni@ Iar ei cugetau ;ntru #ine2 8icnd= +e
vo& 8ice= +in cer2 ne va #pune= +e ce2 dar2 n<a!i cre8ut lui@
26. Iar de vo& 8ice= +e la oa&eni2 ne te&e& de popor2 fiindc to!i ;l #ocote#c pe Ioan de prooroc.
2(. >i r#pun8nd ei lui Ii#u#2 au 8i#= 6u 4ti&. 5i#<a lor 4i El= 6ici Eu nu v #pun cu ce putere fac
ace#tea.
28. +ar ce vi #e pare@ 9n o& avea doi fii. >i2 ducndu<#e la cel dinti2 i<a 8i#= iule2 du<te a#t8i 4i
lucrea8 ;n via &ea.
20
29. Iar el2 r#pun8nd2 a 8i#= M duc2 +oa&ne2 4i nu #<a du#.
30. Mergnd la al doilea2 i<a 8i# tot a4a3 ace#ta2 r#pun8nd2 a 8i#= 6u vreau2 apoi cindu<#e2 #<a du#.
3$. *are dintr<ace4tia doi a fcut voia -atlui@ 5i#<au Lui= *el de<al doilea. 5i#<a lor Ii#u#= "devrat
grie#c vou c va&e4ii 4i de#frnatele &erg ;naintea voa#tr ;n ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
32. *ci a venit Ioan la voi ;n calea drept!ii 4i n<a!i cre8ut ;n el2 ci va&e4ii 4i de#frnatele au cre8ut2
iar voi a!i v8ut 4i nu v<a!i cit nici dup aceea2 ca # crede!i ;n el.
33. "#culta!i alt pild= Era un o& oarecare #tpn al ca#ei #ale2 care a #dit vie. " ;&preA&uit<o cu
gard2 a #pat ;n ea tea#c2 a cldit un turn 4i a dat<o lucrtorilor2 iar el #<a du# departe.
3.. *nd a #o#it ti&pul roadelor2 a tri&i# pe #lugile #ale la lucrtori2 ca #<i ia roadele.
30. +ar lucrtorii2 punnd &na pe #lugi2 pe una au /tut<o2 pe alta au o&ort<o2 iar pe alta au uci#<o
cu pietre.
36. +in nou a tri&i# alte #lugi2 &ai &ulte dect cele dinti2 4i au fcut cu ele tot a4a.
3(. La ur&2 a tri&i# la ei pe fiul #u 8icnd= Se vor ru4ina de fiul &eu.
38. Iar lucrtorii viei2 v8nd pe fiul2 au 8i# ;ntre ei= "ce#ta e#te &o4tenitorul3 veni!i #<l o&or& 4i
# ave& noi &o4tenirea lui.
39. >i2 punnd &na pe el2 l<au #co# afar din vie 4i l<au uci#.
.0. +eci2 cnd va veni #tpnul viei2 ce va face acelor lucrtori@
.$. I<au r#pun#= 'e ace4ti ri2 cu ru ;i va pierde2 iar via o va da altor lucrtori2 care vor da roadele
la ti&pul lor.
.2. 5i#<a lor Ii#u#= "u n<a!i citit niciodat ;n Scripturi= ?'iatra pe care au ne#ocotit<o 8iditorii2
acea#ta a aAun# # fie ;n capul unghiului. +e la +o&nul a fo#t acea#ta 4i e#te lucru &inunat ;n ochii
no4tri?@
.3. +e aceea v #pun c ;&pr!ia lui +u&ne8eu #e va lua de la voi 4i #e va da nea&ului care va face
roadele ei.
... *ine va cdea pe piatra acea#ta #e va #fr&a2 iar pe cine va cdea ;l va #trivi.
.0. Iar arhiereii 4i fari#eii2 a#cultnd pildele Lui2 au ;n!ele# c de#pre ei vor/e4te.
.6. >i cutnd #<L prind2 #<au te&ut de popor pentru c )l #ocotea prooroc.
CA$!T'# ))
'ara&ola nun,ii %iului de mprat. )inarul Cezarului. Cea mai mare porunc din "ege. Mesia2 Fiul
i )omnul lui )a!id.
$. >i2 r#pun8nd2 Ii#u# a vor/it iar4i ;n pilde2 8icndu<le=
2. )&pr!ia cerurilor a#e&natu<#<a o&ului ;&prat care a fcut nunt fiului #u.
3. >i a tri&i# pe #lugile #ale ca # che&e pe cei pofti!i la nunt2 dar ei n<au voit # vin.
.. Iar4i a tri&i# alte #lugi2 8icnd= Spune!i celor che&a!i= Iat2 a& pregtit o#p!ul &eu3 Auncii &ei
4i cele ;ngr4ate #<au Aunghiat 4i toate #unt gata. Ceni!i la nunt.
0. +ar ei2 fr # !in #ea&a2 #<au du#= unul la !arina #a2 altul la negu!toria lui3
6. Iar ceilal!i2 punnd &na pe #lugile lui2 le<au /atAocorit 4i le<au uci#.
(. >i au8ind ;&pratul de ace#tea2 #<a u&plut de &nie2 4i tri&i!nd o4tile #ale2 a ni&icit pe uciga4ii
aceia 4i cet!ii lor i<au dat foc.
8. "poi a 8i# ctre #lugile #ale= 6unta e#te gata2 dar cei pofti!i n<au fo#t vrednici.
9. Merge!i deci la r#pntiile dru&urilor 4i pe c!i ve!i g#i2 che&a!i<i la nunt.
$0. >i ie4ind #lugile acelea la dru&uri2 au adunat pe to!i c!i i<au g#it2 4i ri 4i /uni2 4i #<a u&plut
ca#a nun!ii cu oa#pe!i.
$$. Iar intrnd ;&pratul ca # privea#c pe oa#pe!i2 a v8ut acolo un o& care nu era ;&/rcat ;n
hain de nunt2
$2. >i i<a 8i#= 'rietene2 cu& ai intrat aici fr hain de nunt@ El ;n# a tcut.
26
$3. "tunci ;&pratul a 8i# #lugilor= Lega!i<l de picioare 4i de &ini 4i arunca!i<l ;n ;ntunericul cel
&ai din afar. "colo va fi plngerea 4i #cr4nirea din!ilor.
$.. *ci &ul!i #unt che&a!i2 dar pu!ini ale4i.
$0. "tunci #<au du# fari#eii 4i au !inut #fat ca #<L prind pe El ;n cuvnt.
$6. >i au tri&i# la El pe ucenicii lor2 ;&preun cu irodianii2 8icnd= )nv!torule2 4ti& c e4ti o&ul
adevrului 4i ;ntru adevr ;nve!i calea lui +u&ne8eu 4i nu<Bi pa# de ni&eni2 pentru c nu cau!i la
fa!a oa&enilor.
$(. Spune<ne deci nou= *e Bi #e pare@ Se cuvine # d& daAdie *e8arului #au nu@
$8. Iar Ii#u#2 cuno#cnd viclenia lor2 le<a r#pun#= *e M i#piti!i2 f!arnicilor@
$9. "rta!i<Mi /anul de daAdie. Iar ei I<au adu# un dinar.
20. Ii#u# le<a 8i#= "l cui e chipul ace#ta 4i in#crip!ia de pe el@
2$. %#pun#<au ei= "le *e8arului. "tunci a 8i# lor= +a!i deci *e8arului cele ce #unt ale *e8arului 4i
lui +u&ne8eu cele ce #unt ale lui +u&ne8eu.
22. "u8ind acea#ta2 #<au &inunat 4i2 l#ndu<L2 #<au du#.
23. )n 8iua aceea2 #<au apropiat de El #aducheii2 cei ce 8ic c nu e#te ;nviere2 4i L<au ;ntre/at2
2.. 5icnd= )nv!torule2 Moi#e a 8i#= +ac cineva &oare neavnd copii2 fratele lui # ia de #o!ie pe
cea vduv 4i # ridice ur&a4i fratelui #u.
20. +eci erau2 la noi2 4apte fra!i3 4i cel dinti #<a ;n#urat 4i a &urit 4i2 neavnd ur&a42 a l#at pe
fe&eia #a fratelui #u.
26. "#e&enea 4i al doilea 4i al treilea2 pn la al 4aptelea.
2(. )n ur&a tuturor a &urit 4i fe&eia.
28. La ;nviere2 deci2 a crui dintre cei 4apte va fi fe&eia@ *ci to!i au avut<o de #o!ie.
29. %#pun8nd2 Ii#u# le<a 8i#= C rtci!i ne4tiind Scripturile2 nici puterea lui +u&ne8eu.
30. *ci la ;nviere2 nici nu #e ;n#oar2 nici nu #e &rit2 ci #unt ca ;ngerii lui +u&ne8eu ;n cer.
3$. Iar de#pre ;nvierea &or!ilor2 au n<a!i citit ce vi #<a #pu# vou de +u&ne8eu2 8icnd=
32. ?Eu #unt +u&ne8eul lui "vraa& 4i +u&ne8eul lui I#aac 4i +u&ne8eul lui Iacov?@ 6u e#te
+u&ne8eul &or!ilor2 ci al viilor.
33. Iar &ul!i&ile2 a#cultndu<L2 erau ui&ite de ;nv!tura Lui.
3.. >i au8ind fari#eii c a ;nchi# gura #aducheilor2 #<au adunat laolalt.
30. 9nul dintre ei2 ;nv!tor de Lege2 i#pitindu<L pe Ii#u#2 L<a ;ntre/at=
36. )nv!torule2 care porunc e#te &ai &are ;n Lege@
3(. El i<a r#pun#= S iu/e4ti pe +o&nul +u&ne8eul tu2 cu toat ini&a ta2 cu tot #ufletul tu 4i cu
tot cugetul tu.
38. "cea#ta e#te &area 4i ;ntia porunc.
39. Iar a doua2 la fel ca acea#ta= S iu/e4ti pe aproapele tu ca pe tine ;n#u!i.
.0. )n ace#te dou porunci #e cuprind toat Legea 4i proorocii.
.$. >i fiind aduna!i fari#eii2 i<a ;ntre/at Ii#u#2
.2. 5icnd= *e vi #e pare de#pre 1ri#to#@ "l cui iu e#te@ 5i#<au Lui= "l lui +avid.
.3. 5i#<a lor= *u& deci +avid2 ;n duh2 )l nu&e4te pe El +o&n@ < 8icnd=
... ?5i#<a +o&nul +o&nului &eu= >e8i de<a dreapta Mea2 pn ce voi pune pe vrA&a4ii -i
a4ternut picioarelor -ale?.
.0. +eci dac +avid )l nu&e4te pe El do&n2 cu& e#te fiu al lui@
.6. >i ni&eni nu putea #<I r#pund cuvnt 4i nici n<a &ai ;ndr8nit cineva2 din 8iua aceea2 #<L &ai
;ntre/e.
CA$!T'# )*
Iisus mustr pe %arisei i pe crturari. Mustr Ierusalimul, cel ce ucide pe prooroci, i prezice
dr$marea lui.
2(
$. "tunci a vor/it Ii#u# &ul!i&ilor 4i ucenicilor Si2
2. 5icnd= *rturarii 4i fari#eii au 4e8ut ;n #caunul lui Moi#e3
3. +eci toate cte v vor 8ice vou2 face!i<le 4i p8i!i<le3 dar dup faptele lor nu face!i2 c ei 8ic2 dar
nu fac.
.. * leag #arcini grele 4i cu anevoie de purtat 4i le pun pe u&erii oa&enilor2 iar ei nici cu degetul
nu voie#c # le &i4te.
0. -oate faptele lor le fac ca # fie privi!i de oa&eni3 cci ;4i l!e#c filacteriile 4i ;4i &re#c ciucurii
de pe poale.
6. >i le place # #tea ;n capul &e#ei la o#pe!e 4i ;n /ncile dinti2 ;n #inagogi2
(. >i # li #e plece lu&ea ;n pie!e 4i # fie nu&i!i de oa&eni= %a/i.
8. Coi ;n# # nu v nu&i!i ra/i2 c unul e#te )nv!torul vo#tru= 1ri#to#2 iar voi to!i #unte!i fra!i.
9. >i tat al vo#tru # nu nu&i!i pe p&nt2 c -atl vo#tru unul e#te2 *el din ceruri.
$0. 6ici ;nv!tori # nu v nu&i!i2 c )nv!torul vo#tru e#te unul= 1ri#to#.
$$. >i care e#te &ai &are ;ntre voi # fie #luAitorul vo#tru.
$2. *ine #e va ;nl!a pe #ine #e va #&eri2 4i cine #e va #&eri pe #ine #e va ;nl!a.
$3. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * ;nchide!i ;&pr!ia cerurilor ;naintea oa&enilor3
c voi nu intra!i2 4i nici pe cei ce vor # intre nu<i l#a!i.
$.. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * &nca!i ca#ele vduvelor 4i cu f!rnicie v ruga!i
;ndelung3 pentru acea#ta &ai &ult o#nd ve!i lua.
$0. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * ;nconAura!i &area 4i u#catul ca # face!i un
ucenic2 4i dac l<a!i fcut2 ;l face!i fiu al gheenei 4i ;ndoit dect voi.
$6. Cai vou2 clu8e oar/e2 care 8ice!i= *el ce #e va Aura pe te&plu nu e#te cu ni&ic legat2 dar cel ce
#e va Aura pe aurul te&plului e#te legat.
$(. 6e/uni 4i or/iD *e e#te &ai &are2 aurul #au te&plul care #fin!e4te aurul@
$8. 5ice!i iar= *el ce #e va Aura pe altar cu ni&ic nu e#te legat2 dar cel ce #e va Aura pe darul ce e#te
dea#upra altarului e#te legat.
$9. 6e/uni 4i or/iD *e e#te &ai &are2 darul #au altarul care #fin!e4te darul@
20. +eci2 cel ce #e Aur pe altar #e Aur pe el 4i pe toate cte #unt dea#upra lui.
2$. +eci cel ce #e Aur pe te&plu #e Aur pe el 4i pe *el care locuie4te ;n el.
22. *el ce #e Aur pe cer #e Aur pe tronul lui +u&ne8eu 4i pe *el ce 4ade pe el.
23. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * da!i 8eciuial din i8&2 din &rar 4i din chi&en2
dar a!i l#at pr!ile &ai grele ale Legii= Audecata2 &ila 4i credin!a3 pe ace#tea tre/uia # le face!i 4i pe
acelea # nu le l#a!i
2.. *lu8e oar/e care #trecura!i !n!arul 4i ;nghi!i!i c&ilaD
20. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * voi cur!i!i partea din afar a paharului 4i a
/lidului2 iar ;nuntru #unt pline de rpire 4i de lco&ie.
26. ari#eule or/D *ur! ;nti partea dinuntru a paharului 4i a /lidului2 ca # fie curat 4i cea din
afar.
2(. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * #e&na!i cu &or&intele cele vruite2 care pe din
afar #e arat fru&oa#e2 ;nuntru ;n# #unt pline de oa#e de &or!i 4i de toat necur!ia.
28. "4a 4i voi2 pe din afar v arta!i drep!i oa&enilor2 ;nuntru ;n# #unte!i plini de f!rnicie 4i de
frdelege.
29. Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * 8idi!i &or&intele proorocilor 4i ;&podo/i!i pe ale
drep!ilor2
30. >i 8ice!i= +e a& fi fo#t noi ;n 8ilele prin!ilor no4tri2 n<a& fi fo#t prta4i cu ei la vr#area
#ngelui proorocilor.
3$. "#tfel2 dar2 &rturi#i!i voi ;n4iv c #unte!i fii ai celor ce au uci# pe prooroci.
32. +ar voi ;ntrece!i &#ura prin!ilor vo4triD
33. >erpi2 pui de vipere2 cu& ve!i #cpa de o#nda gheenei@
28
3.. +e aceea2 iat Eu tri&it la voi prooroci 4i ;n!elep!i 4i crturari3 dintre ei ve!i ucide 4i ve!i r#tigni3
dintre ei ve!i /iciui ;n #inagogi 4i<i ve!i ur&ri din cetate ;n cetate2
30. *a # cad a#upra voa#tr tot #ngele drep!ilor r#pndit pe p&nt2 de la #ngele dreptului "/el2
pn la #ngele lui 5aharia2 fiul lui Carahia2 pe care l<a!i uci# ;ntre te&plu 4i altar.
36. "devrat grie#c vou2 vor veni ace#tea toate a#upra ace#tui nea&.
3(. Ieru#ali&e2 Ieru#ali&e2 care o&ori pe prooroci 4i cu pietre uci8i pe cei tri&i4i la tine3 de cte ori
a& voit # adun pe fiii ti2 dup cu& adun pa#rea puii #i #u/ aripi2 dar nu a!i voit.
38. Iat2 ca#a voa#tr vi #e la# pu#tie3
39. *ci v 8ic vou= +e acu& nu M ve!i &ai vedea2 pn cnd nu ve!i 8ice= 7inecuvntat e#te *el
ce vine ;ntru nu&ele +o&nului.
CA$!T'# )+
)r$marea Ierusalimului. ( doua !enire a lui Hristos i s%$ritul lumii. C$nd !a !eni ceasul acela3
$. >i ie4ind Ii#u# din te&plu2 S<a du# 4i #<au apropiat de el ucenicii Lui2 ca #<I arate cldirile
te&plului.
2. Iar El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= Cede!i toate ace#tea@ "devrat grie#c vou= 6u va r&ne aici piatr
pe piatr2 care # nu #e ri#ipea#c.
3. >i 4e8nd El pe Muntele M#linilor2 au venit la El ucenicii2 de o parte2 8icnd= Spune nou cnd
vor fi ace#tea 4i care e#te #e&nul venirii -ale 4i al #fr4itului veacului@
.. %#pun8nd2 Ii#u# le<a 8i#= Cede!i # nu v a&gea#c cineva.
0. *ci &ul!i vor veni ;n nu&ele Meu2 8icnd= Eu #unt 1ri#to#2 4i pe &ul!i ;i vor a&gi.
6. >i ve!i au8i de r8/oaie 4i de 8vonuri de r8/oaie3 lua!i #ea&a # nu v #peria!i2 cci tre/uie # fie
toate2 dar ;nc nu e#te #fr4itul.
(. *ci #e va ridica nea& pe#te nea& 4i ;&pr!ie pe#te ;&pr!ie 4i va fi foa&ete 4i ciu& 4i
cutre&ure pe alocuri.
8. +ar toate ace#tea #unt ;nceputul durerilor.
9. "tunci v vor da pe voi #pre a#uprire 4i v vor ucide 4i ve!i fi ur!i de toate nea&urile pentru
nu&ele Meu.
$0. "tunci &ul!i #e vor #&inti 4i #e vor vinde unii pe al!ii3 4i #e vor ur; unii pe al!ii.
$$. >i &ul!i prooroci &incino4i #e vor #cula 4i vor a&gi pe &ul!i.
$2. Iar din pricina ;n&ul!irii frdelegii2 iu/irea &ultora #e va rci.
$3. +ar cel ce va r/da pn #fr4it2 acela #e va &ntui.
$.. >i #e va propovdui acea#t Evanghelie a ;&pr!iei ;n toat lu&ea #pre &rturie la toate
nea&urile3 4i atunci va veni #fr4itul.
$0. +eci2 cnd ve!i vedea urciunea pu#tiirii ce #<a 8i# prin +aniel proorocul2 #tnd ;n locul cel #fnt
< cine cite4te # ;n!eleag <
$6. "tunci cei din Iudeea # fug ;n &un!i.
$(. *el ce va fi pe ca# # nu #e co/oare2 ca #<4i ia lucrurile din ca#.
$8. Iar cel ce va fi ;n !arin # nu #e ;ntoarc ;napoi2 ca #<4i ia haina.
$9. Cai de cele ;n#rcinate 4i de cele ce vor alpta ;n 8ilele aceleaD
20. %uga!i<v ca # nu fie fuga voa#tr iarna2 nici #&/ta.
2$. *ci va fi atunci #tr&torare &are2 cu& n<a fo#t de la ;nceputul lu&ii pn acu& 4i nici nu va
&ai fi.
22. >i de nu #<ar fi #curtat acele 8ile2 n<ar &ai #cpa nici un trup2 dar pentru cei ale4i #e vor #curta
acele 8ile.
23. "tunci2 de v va 8ice cineva= Iat2 Me#ia e#te aici #au dincolo2 # nu<l crede!i.
2.. *ci #e vor ridica hri#to4i &incino4i 4i prooroci &incino4i 4i vor da #e&ne &ari 4i chiar &inuni2
ca # a&gea#c2 de va fi cu putin!2 4i pe cei ale4i.
29
20. Iat2 v<a& #pu# de &ai ;nainte.
26. +eci2 de v vor 8ice vou= Iat e#te ;n pu#tie2 # nu ie4i!i3 iat e#te ;n c&ri2 # nu crede!i.
2(. *ci precu& fulgerul ie#e de la r#rit 4i #e arat pn la apu#2 a4a va fi 4i venirea iului
:&ului.
28. *ci unde va fi #trvul2 acolo #e vor aduna vulturii.
29. Iar ;ndat dup #tr&torarea acelor 8ile2 #oarele #e va ;ntuneca 4i luna nu va &ai da lu&ina ei2 iar
#telele vor cdea din cer 4i puterile cerurilor #e vor 8gudui.
30. "tunci #e va arta pe cer #e&nul iului :&ului 4i vor plnge toate nea&urile p&ntului 4i vor
vedea pe iul :&ului venind pe norii cerului2 cu putere 4i cu #lav &ult.
3$. >i va tri&ite pe ;ngerii Si2 cu #unet &are de tr&/i!2 4i vor aduna pe cei ale4i ai Lui din cele
patru vnturi2 de la &arginile cerurilor pn la celelalte &argini.
32. )nv!a!i de la #&ochin pilda= *nd &ldi!a lui #e face fraged 4i odr#le4te frun8e2 cunoa4te!i c
vara e aproape.
33. "#e&enea 4i voi2 cnd ve!i vedea toate ace#tea2 # 4ti!i c e#te aproape2 la u4i.
3.. "devrat grie#c vou c nu va trece nea&ul ace#ta2 pn ce nu vor fi toate ace#tea.
30. *erul 4i p&ntul vor trece2 dar cuvintele Mele nu vor trece.
36. Iar de 8iua 4i de cea#ul acela ni&eni nu 4tie2 nici ;ngerii din ceruri2 nici iul2 ci nu&ai -atl.
3(. >i precu& a fo#t ;n 8ilele lui 6oe2 a4a va fi venirea iului :&ului.
38. *ci precu& ;n 8ilele acelea dinainte de potop2 oa&enii &ncau 4i /eau2 #e ;n#urau 4i #e &ritau2
pn ;n 8iua cnd a intrat 6oe ;n cora/ie2
39. >i n<au 4tiut pn ce a venit potopul 4i i<a luat pe to!i2 la fel va fi 4i venirea iului :&ului.
.0. "tunci2 din doi care vor fi ;n !arin2 unul #e va lua 4i altul #e va l#a.
.$. +in dou care vor &cina la &oar2 una #e va lua 4i alta #e va l#a.
.2. 'riveghea!i deci2 c nu 4ti!i ;n care 8i vine +o&nul vo#tru.
.3. "ceea cunoa4te!i2 c de<ar 4ti #tpnul ca#ei la ce #traA din noapte vine furul2 ar priveghea 4i n<ar
l#a # i #e #parg ca#a.
... +e aceea 4i voi fi!i gata2 c ;n cea#ul ;n care nu gndi!i iul :&ului va veni.
.0. *ine2 oare2 e#te #luga credincioa# 4i ;n!eleapt pe care a pu#<o #tpnul pe#te #lugile #ale2 ca #
le dea hran la ti&p@
.6. ericit e#te #luga aceea2 pe care venind #tpnul #u2 o va afla fcnd a4a.
.(. "devrat 8ic vou c pe#te toate avu!iile #ale o va pune.
.8. Iar dac acea #lug2 rea fiind2 va 8ice ;n ini&a #a= Stpnul &eu ;ntr8ie2
.9. >i va ;ncepe # /at pe cei ce #luAe#c ;&preun cu el2 # &nnce 4i # /ea cu /e!ivii2
00. Ceni<va #tpnul #lugii aceleia ;n 8iua cnd nu #e a4teapt 4i ;n cea#ul pe care nu<l cunoa4te2
0$. >i o va tia din dregtorie 4i partea ei o va pune cu f!arnicii. "colo va fi plngerea 4i #cr4nirea
din!ilor.
CA$!T'# ),
'ildele celor zece %ecioare i a talan,ilor. +udecata !iitoare.
$. )&pr!ia cerurilor #e va a#e&na cu 8ece fecioare2 care lund candelele lor2 au ie4it ;n
;nt&pinarea &irelui.
2. *inci ;n# dintre ele erau fr &inte2 iar cinci ;n!elepte.
3. *ci cele fr de &inte2 lund candelele2 n<au luat cu #ine untdele&n.
.. Iar cele ;n!elepte au luat untdele&n ;n va#e2 odat cu candelele lor.
0. +ar &irele ;ntr8iind2 au a!ipit toate 4i au ador&it.
6. Iar la &ie8ul nop!ii #<a fcut #trigare= Iat2 &irele vineD Ie4i!i ;ntru ;nt&pinarea luiD
(. "tunci #<au de4teptat toate acele fecioare 4i au ;&podo/it candelele lor.
8. >i cele fr de &inte au 8i# ctre cele ;n!elepte= +a!i<ne din untdele&nul vo#tru2 c #e #ting
30
candelele noa#tre.
9. +ar cele ;n!elepte le<au r#pun#2 8icnd= 6u2 ca nu cu&va # nu ne aAung nici nou 4i nici vou.
Mai /ine &erge!i la cei ce vnd 4i cu&pra!i pentru voi.
$0. +eci plecnd ele ca # cu&pere2 a venit &irele 4i cele ce erau gata au intrat cu el la nunt 4i u4a
#<a ;nchi#.
$$. Iar &ai pe ur&2 au #o#it 4i celelalte fecioare2 8icnd= +oa&ne2 +oa&ne2 de#chide<ne nou.
$2. Iar el2 r#pun8nd2 a 8i#= "devrat 8ic vou= 6u v cuno#c pe voi.
$3. +rept aceea2 priveghea!i2 c nu 4ti!i 8iua2 nici cea#ul cnd vine iul :&ului.
$.. >i &ai e#te ca un o& care2 plecnd departe2 4i<a che&at #lugile 4i le<a dat pe &n avu!ia #a.
$0. 9nuia i<a dat cinci talan!i2 altuia doi2 altuia unul2 fiecruia dup puterea lui 4i a plecat.
$6. )ndat2 &ergnd2 cel ce lua#e cinci talan!i a lucrat cu ei 4i a c4tigat al!i cinci talan!i.
$(. +e a#e&enea 4i cel cu doi a c4tigat al!i doi.
$8. Iar cel ce lua#e un talant #<a du#2 a #pat o groap ;n p&nt 4i a a#cun# argintul #tpnului #u.
$9. +up &ult vre&e a venit 4i #tpnul acelor #lugi 4i a fcut #ocoteala cu ele.
20. >i apropiindu<#e cel care lua#e cinci talan!i2 a adu# al!i cinci talan!i2 8icnd= +oa&ne2 cinci
talan!i &i<ai dat2 iat al!i cinci talan!i a& c4tigat cu ei.
2$. 5i#<a lui #tpnul= 7ine2 #lug /un 4i credincioa#2 pe#te pu!ine ai fo#t credincioa#2 pe#te &ulte
te voi pune3 intr ;ntru /ucuria do&nului tu.
22. "propiindu<#e 4i cel cu doi talan!i2 a 8i#= +oa&ne2 doi talan!i &i<ai dat2 iat al!i doi talan!i a&
c4tigat cu ei.
23. 5i#<a lui #tpnul= 7ine2 #lug /un 4i credincioa#2 pe#te pu!ine ai fo#t credincioa#2 pe#te &ulte
te voi pune3 intr ;ntru /ucuria do&nului tu.
2.. "propiindu<#e apoi 4i cel care pri&i#e un talant2 a 8i#= +oa&ne2 te<a& 4tiut c e4ti o& a#pru2 care
#eceri unde n<ai #e&nat 4i aduni de unde n<ai ;&pr4tiat.
20. >i te&ndu<&2 &<a& du# de a& a#cun# talantul tu ;n p&nt3 iat ai ce e#te al tu.
26. >i r#pun8nd #tpnul #u i<a 8i#= Slug viclean 4i lene42 4tiai c #ecer de unde n<a& #e&nat
4i adun de unde n<a& ;&pr4tiat@
2(. Se cuvenea deci ca tu # pui /anii &ei la 8arafi2 4i eu2 venind2 a4 fi luat ce e#te al &eu cu
do/nd.
28. Lua!i deci de la el talantul 4i da!i<l celui ce are 8ece talan!i.
29. *ci tot celui ce are i #e va da 4i<i va pri#o#i2 iar de la cel ce n<are 4i ce are i #e va lua.
30. Iar pe #luga netre/nic arunca!i<o ;ntru ;ntunericul cel &ai din afar. "colo va fi plngerea 4i
#cr4nirea din!ilor.
3$. *nd va veni iul :&ului ;ntru #lava Sa2 4i to!i #fin!ii ;ngeri cu El2 atunci va 4edea pe tronul
#lavei Sale.
32. >i #e vor aduna ;naintea Lui toate nea&urile 4i<i va de#pr!i pe unii de al!ii2 precu& de#parte
p#torul oile de capre.
33. >i va pune oile de<a dreapta Sa2 iar caprele de<a #tnga.
3.. "tunci va 8ice )&pratul celor de<a dreapta Lui= Ceni!i2 /inecuvnta!ii -atlui Meu2 &o4teni!i
;&pr!ia cea pregtit vou de la ;nte&eierea lu&ii.
30. *ci fl&nd a& fo#t 4i Mi<a!i dat # &nnc3 ;n#etat a& fo#t 4i Mi<a!i dat # /eau3 #trin a& fo#t
4i M<a!i pri&it3
36. ,ol a& fo#t 4i M<a!i ;&/rcat3 /olnav a& fo#t 4i M<a!i cercetat3 ;n te&ni! a& fo#t 4i a!i venit la
Mine.
3(. "tunci drep!ii )i vor r#punde2 8icnd= +oa&ne2 cnd -e<a& v8ut fl&nd 4i -e<a& hrnit@ Sau
;n#etat 4i Bi<a& dat # /ei@
38. Sau cnd -e<a& v8ut #trin 4i -e<a& pri&it2 #au gol 4i -e<a& ;&/rcat@
39. Sau cnd -e<a& v8ut /olnav #au ;n te&ni! 4i a& venit la -ine@
.0. Iar )&pratul2 r#pun8nd2 va 8ice ctre ei= "devrat 8ic vou2 ;ntruct a!i fcut unuia dintr<ace4ti
3$
fra!i ai Mei2 prea &ici2 Mie Mi<a!i fcut.
.$. "tunci va 8ice 4i celor de<a #tnga= +uce!i<v de la Mine2 /le#te&a!ilor2 ;n focul cel ve4nic2 care
e#te gtit diavolului 4i ;ngerilor lui.
.2. *ci fl&nd a& fo#t 4i nu Mi<a!i dat # &nnc3 ;n#etat a& fo#t 4i nu Mi<a!i dat # /eau3
.3. Strin a& fo#t 4i nu M<a!i pri&it3 gol2 4i nu M<a!i ;&/rcat3 /olnav 4i ;n te&ni!2 4i nu M<a!i
cercetat.
... "tunci vor r#punde 4i ei2 8icnd= +oa&ne2 cnd -e<a& v8ut fl&nd2 #au ;n#etat2 #au #trin2
#au gol2 #au /olnav2 #au ;n te&ni! 4i nu Bi<a& #luAit@
.0. El ;n# le va r#punde2 8icnd= "devrat 8ic vou= )ntruct nu a!i fcut unuia dintre ace4ti prea
&ici2 nici Mie nu Mi<a!i fcut.
.6. >i vor &erge ace4tia la o#nd ve4nic2 iar drep!ii la via! ve4nic.
CA$!T'# )-
-estirea cea din urm a 'atimilor lui Iisus. .ngerea din etania. Cina cea de /ain. *u%erin,ele din
4#etsimani. /rdarea lui Iuda. 'rinderea lui Iisus. n%,iarea naintea ar#iereilor. "epdarea lui
'etru.
$. Iar dup ce a #fr4it toate ace#te cuvinte2 a 8i# Ii#u# ctre ucenicii Si=
2. >ti!i c pe#te dou 8ile va fi 'a4tile 4i iul :&ului va fi dat # fie r#tignit.
3. "tunci arhiereii 4i /trnii poporului #<au adunat ;n curtea arhiereului2 care #e nu&ea *aiafa.
.. >i ;&preun #<au #ftuit ca # prind pe Ii#u#2 cu vicle4ug2 4i #<L ucid.
0. +ar 8iceau= 6u ;n 8iua pra8nicului2 ca # nu #e fac tul/urare ;n popor.
6. iind Ii#u# ;n 7etania2 ;n ca#a lui Si&on Lepro#ul2
(. S<a apropiat de El o fe&eie2 avnd un ala/a#tru cu &ir de &are pre!2 4i l<a turnat pe capul Lui2 pe
cnd 4edea la &a#.
8. >i v8nd ucenicii2 #<au &niat 4i au 8i#= +e ce ri#ipa acea#ta@
9. *ci &irul ace#ta #e putea vinde #cu&p2 iar /anii # #e dea #racilor.
$0. +ar Ii#u#2 cuno#cnd gndul lor2 le<a 8i#= 'entru ce face!i #uprare fe&eii@ *ci lucru /un a fcut
ea fa! de Mine.
$$. *ci pe #raci totdeauna ;i ave!i cu voi2 dar pe Mine nu M ave!i totdeauna3
$2. * ea2 turnnd &irul ace#ta pe trupul Meu2 a fcut<o #pre ;ngroparea Mea.
$3. "devrat 8ic vou= :riunde #e va propovdui Evanghelia acea#ta2 ;n toat lu&ea2 #e va #pune 4i
ce<a fcut ea2 #pre po&enirea ei.
$.. "tunci unul din cei doi#pre8ece2 nu&it Iuda I#carioteanul2 ducndu<#e la arhierei2
$0. " 8i#= *e voi!i #<&i da!i 4i eu )l voi da ;n &inile voa#tre@ Iar ei i<au dat trei8eci de argin!i.
$6. >i de atunci cuta un prileA potrivit ca #<L dea ;n &inile lor.
$(. )n cea dinti 8i a "8i&elor2 au venit ucenicii la Ii#u# 4i L<au ;ntre/at= 9nde voie4ti #<Bi pregti&
# &nnci 'a4tile@
$8. Iar El a 8i#= Merge!i ;n cetate2 la cutare 4i #pune!i<i= )nv!torul 8ice= -i&pul Meu e#te aproape3
la tine vreau # fac 'a4tile cu ucenicii Mei.
$9. >i ucenicii au fcut precu& le<a poruncit Ii#u# 4i au pregtit 'a4tile.
20. Iar cnd #<a fcut #ear2 a 4e8ut la &a# cu cei doi#pre8ece ucenici.
2$. >i pe cnd &ncau2 Ii#u# a 8i#= "devrat grie#c vou2 c unul dintre voi M va vinde.
22. >i ei2 ;ntri#tndu<#e foarte2 au ;nceput #<I 8ic fiecare= 6u cu&va eu #unt2 +oa&ne@
23. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i#= *el ce a ;ntin# cu Mine &na ;n /lid2 acela M va vinde.
2.. iul :&ului &erge precu& e#te #cri# de#pre El. Cai2 ;n#2 acelui o& prin care iul :&ului #e
vindeD 7ine era de o&ul acela dac nu #e n4tea.
20. >i Iuda2 cel ce L<a vndut2 r#pun8nd a 8i#= 6u cu&va #unt eu2 )nv!torule@ %#pun#<a lui= -u
ai 8i#.
32
26. Iar pe cnd &ncau ei2 Ii#u#2 lund pine 4i /inecuvntnd2 a frnt 4i2 dnd ucenicilor2 a 8i#=
Lua!i2 &nca!i2 ace#ta e#te trupul Meu.
2(. >i lund paharul 4i &ul!u&ind2 le<a dat2 8icnd= 7e!i dintru ace#ta to!i2
28. * ace#ta e#te Sngele Meu2 al Legii celei noi2 care pentru &ul!i #e var# #pre iertarea pcatelor.
29. >i v #pun vou c nu voi &ai /ea de acu& din ace#t rod al vi!ei pn ;n 8iua aceea cnd ;l voi
/ea cu voi2 nou2 ;ntru ;&pr!ia -atlui Meu.
30. >i dup ce au cntat laude2 au ie4it la Muntele M#linilor.
3$. "tunci Ii#u# le<a 8i#= Coi to!i v ve!i #&inti ;ntru Mine ;n noaptea acea#ta cci #cri# e#te= ?7ate<
voi p#torul 4i #e vor ri#ipi oile tur&ei?.
32. +ar dup ;nvierea Mea voi &erge &ai ;nainte de voi ;n ,alileea.
33. Iar 'etru2 r#pun8nd2 I<a 8i#= +ac to!i #e vor #&inti ;ntru -ine2 eu niciodat nu & voi #&inti.
3.. 5i#<a Ii#u# lui= "devrat 8ic !ie c ;n noaptea acea#ta2 &ai ;nainte de a cnta coco4ul2 de trei ori te
vei lepda de Mine.
30. 'etru i<a 8i#= >i de ar fi # &or ;&preun cu -ine2 nu & voi lepda de -ine. >i to!i ucenicii au
8i# la fel.
36. "tunci Ii#u# a &er# ;&preun cu ei la un loc ce #e chea& ,het#i&ani 4i a 8i# ucenicilor= >ede!i
aici2 pn ce M voi duce acolo 4i M voi ruga.
3(. >i lund cu Sine pe 'etru 4i pe cei doi fii ai lui 5evedeu2 a ;nceput a Se ;ntri#ta 4i a Se &hni.
38. "tunci le<a 8i#= )ntri#tat e#te #ufletul Meu pn la &oarte. %&ne!i aici 4i priveghea!i ;&preun
cu Mine.
39. >i &ergnd pu!in &ai ;nainte2 a c8ut cu fa!a la p&nt2 rugndu<Se 4i 8icnd= 'rintele Meu2 de
e#te cu putin!2 treac de la Mine paharul ace#taD )n# nu precu& voie#c Eu2 ci precu& -u voie4ti.
.0. >i a venit la ucenici 4i i<a g#it dor&ind 4i i<a 8i# lui 'etru= "4a2 n<a!i putut un cea# # priveghea!i
cu MineD
.$. 'riveghea!i 4i v ruga!i2 ca # nu intra!i ;n i#pit. *ci duhul e#te o#rduitor2 dar trupul e#te
neputincio#.
.2. Iar4i ducndu<#e2 a doua oar2 #<a rugat2 8icnd= 'rintele Meu2 dac nu e#te cu putin! # treac
ace#t pahar2 ca # nu<l /eau2 fac<#e voia -a.
.3. >i venind iar4i2 i<a aflat dor&ind2 cci ochii lor erau ;ngreuia!i.
... >i l#ndu<i2 S<a du# iar4i 4i a treia oar S<a rugat2 acela4i cuvnt 8icnd.
.0. "tunci a venit la ucenici 4i le<a 8i#= +or&i!i de acu& 4i v odihni!iD Iat #<a apropiat cea#ul 4i
iul :&ului va fi dat ;n &inile pcto4ilor.
.6. Scula!i<v # &erge&2 iat #<a apropiat cel ce M<a vndut.
.(. >i pe cnd vor/ea ;nc2 iat a #o#it Iuda2 unul dintre cei doi#pre8ece2 4i ;&preun cu el &ul!i&e
&ult2 cu #/ii 4i cu cio&ege2 de la arhierei 4i de la /trnii poporului.
.8. Iar vn8torul le<a dat #e&n2 8icnd= 'e care<L voi #ruta2 "cela e#te= pune!i &na pe El.
.9. >i ;ndat2 apropiindu<#e de Ii#u#2 a 8i#= 7ucur<-e2 )nv!toruleD >i L<a #rutat.
00. Iar Ii#u# i<a 8i#= 'rietene2 pentru ce ai venit@ "tunci ei2 apropiindu<#e2 au pu# &inile pe Ii#u# 4i
L<au prin#.
0$. >i iat2 unul dintre cei ce erau cu Ii#u#2 ;ntin8nd &na2 a tra# #a/ia 4i2 lovind pe #luga
arhiereului2 i<a tiat urechea.
02. "tunci Ii#u# i<a 8i#= )ntoarce #a/ia ta la locul ei2 c to!i cei ce #cot #a/ia2 de #a/ie vor pieri.
03. Sau !i #e pare c nu pot # rog pe -atl Meu 4i #<Mi tri&it acu& &ai &ult de dou#pre8ece
legiuni de ;ngeri@
0.. +ar cu& #e vor ;&plini Scripturile2 c a4a tre/uie # fie@
00. )n cea#ul acela2 a 8i# Ii#u# &ul!i&ilor= *a la un tlhar a!i ie4it cu #/ii 4i cu cio&ege2 ca # M
prinde!i. )n fiecare 8i 4edea& ;n te&plu 4i ;nv!a& 4i n<a!i pu# &na pe Mine.
06. +ar toate ace#tea #<au fcut ca # #e ;&plinea#c Scripturile proorocilor. "tunci to!i ucenicii2
33
l#ndu<L2 au fugit.
0(. Iar cei care au prin# pe Ii#u# L<au du# la *aiafa arhiereul2 unde erau aduna!i crturarii 4i
/trnii.
08. Iar 'etru )l ur&a de departe pn a aAun# la curtea arhiereului 4i2 intrnd ;nuntru2 4edea cu
#lugile2 ca # vad #fr4itul.
09. Iar arhiereii2 /trnii 4i tot #inedriul cutau &rturie &incinoa# ;&potriva lui Ii#u#2 ca #<L
o&oare.
60. >i n<au g#it2 de4i veni#er &ul!i &artori &incino4i. Mai pe ur& ;n# au venit doi 4i au #pu#=
6$. "ce#ta a 8i#= 'ot # dr& te&plul lui +u&ne8eu 4i ;n trei 8ile #<l clde#c.
62. >i2 #culndu<#e2 arhiereul I<a 8i#= 6u r#pun8i ni&ic la ceea ce &rturi#e#c ace4tia ;&potriva -a@
63. +ar Ii#u# tcea. >i arhiereul I<a 8i#= -e Aur pe +u&ne8eul cel viu2 # ne #pui nou de e4ti -u
1ri#to#ul2 iul lui +u&ne8eu.
6.. Ii#u# i<a r#pun#= -u ai 8i#. >i v #pun ;nc= +e acu& ve!i vedea pe iul :&ului 4e8nd de<a
dreapta puterii 4i venind pe norii cerului.
60. "tunci arhiereul 4i<a #f4iat hainele2 8icnd= " hulitD *e ne &ai tre/uie &artori@ Iat acu& a!i
au8it hula Lui.
66. *e vi #e pare@ Iar ei2 r#pun8nd2 au 8i#= E#te vinovat de &oarte.
6(. >i au #cuipat ;n o/ra8ul Lui2 /tndu<L cu pu&nii2 iar unii )i ddeau pal&e2
68. 5icnd= 'rooroce4te<ne2 1ri#toa#e2 cine e#te cel ce -e<a lovit.
69. Iar 'etru 4edea afar2 ;n curte. >i o #luAnic #<a apropiat de el2 8icnd= >i tu erai cu Ii#u#
,alileianul.
(0. +ar el #<a lepdat ;naintea tuturor2 8icnd= 6u 4tiu ce 8ici.
($. >i ie4ind el la poart2 l<a v8ut alta 4i a 8i# celor de acolo= >i ace#ta era cu Ii#u# 6a8arineanul.
(2. >i iar4i #<a lepdat cu Aur&nt= 6u cuno#c pe o&ul ace#ta.
(3. Iar dup pu!in2 apropiindu<#e cei ce #tteau acolo au 8i# lui 'etru= *u adevrat 4i tu e4ti dintre ei2
cci 4i graiul te vde4te.
(.. "tunci el a ;nceput a #e /le#te&a 4i a #e Aura= 6u cuno#c pe o&ul ace#ta. >i ;ndat a cntat
coco4ul.
(0. >i 'etru 4i<a adu# a&inte de cuvntul lui Ii#u#2 care 8i#e#e= Mai ;nainte de a cnta coco4ul2 de trei
ori te vei lepda de Mine. >i ie4ind afar2 a pln# cu a&ar.
CA$!T'# ).
Iisus naintea lui 'ilat. Iuda se sp$nzur. Iisus i ara&a. Iisus dat spre moarte. iciuirea,
&at5ocorirea, rstignirea, moartea, nmorm$ntarea i paza morm$ntului.
$. Iar fcndu<#e di&inea!2 to!i arhiereii 4i /trnii poporului au !inut #fat ;&potriva lui Ii#u#2 ca #<
L o&oare.
2. >i2 legndu<L2 L<au du# 4i L<au predat dregtorului 'on!iu 'ilat.
3. "tunci Iuda2 cel ce L<a vndut2 v8nd c a fo#t o#ndit2 #<a cit 4i a adu# ;napoi arhiereilor 4i
/trnilor cei trei8eci de argin!i2
.. 5icnd= "& gre4it vn8nd #nge nevinovat. Ei i<au 8i#= *e ne prive4te pe noi@ -u vei vedea.
0. >i el2 aruncnd argin!ii ;n te&plu2 a plecat 4i2 ducndu<#e2 #<a #pn8urat.
6. Iar arhiereii2 lund /anii2 au 8i#= 6u #e cuvine #<i pune& ;n vi#tieria te&plului2 deoarece #unt pre!
de #nge.
(. >i !innd ei #fat2 au cu&prat cu ei Barina :larului2 pentru ;ngroparea #trinilor.
8. 'entru aceea #<a nu&it !arina aceea Barina Sngelui2 pn ;n 8iua de a#t8i.
9. "tunci #<a ;&plinit cuvntul #pu# de Iere&ia proorocul2 care 8ice= ?>i au luat cei trei8eci de
argin!i2 pre!ul celui pre!uit2 pe care l<au pre!uit fiii lui I#rael2
3.
$0. >i i<au dat pe Barina :larului dup cu& &i<a #pu# &ie +o&nul?.
$$. Iar Ii#u# #ttea ;naintea dregtorului. >i L<a ;ntre/at dregtorul2 8icnd= -u e4ti regele iudeilor@
Iar Ii#u# i<a r#pun#= -u 8ici.
$2. >i la ;nvinuirile adu#e Lui de ctre arhierei 4i /trni2 nu r#pundea ni&ic.
$3. "tunci I<a 8i# 'ilat= 6u au8i cte &rturi#e#c ei ;&potriva -a@
$.. >i nu i<a r#pun# lui nici un cuvnt2 ;nct dregtorul #e &ira foarte.
$0. La #r/toarea 'a4tilor2 dregtorul avea o/iceiul # eli/ere8e &ul!i&ii un ;nte&ni!at pe care<l
voiau.
$6. >i aveau atunci un vinovat ve#tit2 care #e nu&ea 7ara/a.
$(. +eci aduna!i fiind ei2 'ilat le<a 8i#= 'e cine voi!i # vi<l eli/ere82 pe 7ara/a #au pe Ii#u#2 care #e
8ice 1ri#to#@
$8. * 4tia c din invidie L<au dat ;n &na lui.
$9. >i pe cnd #ttea 'ilat ;n #caunul de Audecat2 fe&eia lui i<a tri&i# ace#t cuvnt= 6i&ic # nu<I
faci +reptului ace#tuia2 c &ult a& #uferit a8i2 ;n vi#2 pentru El.
20. )n# arhiereii 4i /trnii au a!!at &ul!i&ile ca # cear pe 7ara/a2 iar pe Ii#u# #<L piard.
2$. Iar dregtorul2 r#pun8nd2 le<a 8i#= 'e cine din cei doi voi!i # v eli/ere8@ Iar ei au r#pun#= 'e
7ara/a.
22. >i 'ilat le<a 8i#= +ar ce voi face cu Ii#u#2 ce #e chea& 1ri#to#@ -o!i au r#pun#= S fie r#tignitD
23. " 8i# iar4i 'ilat= +ar ce ru a fcut@ Ei ;n# &ai tare #trigau 4i 8iceau= S fie r#tignitD
2.. >i v8nd 'ilat c ni&ic nu folo#e4te2 ci &ai &are tul/urare #e face2 lund ap 4i<a #plat &inile
;naintea &ul!i&ii2 8icnd= 6evinovat #unt de #ngele +reptului ace#tuia. Coi ve!i vedea.
20. Iar tot poporul a r#pun# 4i a 8i#= Sngele Lui a#upra noa#tr 4i a#upra copiilor no4triD
26. "tunci le<a eli/erat pe 7ara/a2 iar pe Ii#u# L<a /iciuit 4i L<a dat # fie r#tignit.
2(. "tunci o#ta4ii dregtorului2 ducnd ei pe Ii#u# ;n pretoriu2 au adunat ;n Aurul Lui toat cohorta2
28. >i de8/rcndu<L de toate hainele Lui2 I<au pu# o hla&id ro4ie.
29. >i ;&pletind o cunun de #pini2 I<au pu#<o pe cap 4i ;n &na Lui cea dreapt tre#tie3 4i2
;ngenunchind ;naintea lui ;4i /teau Aoc de El2 8icnd= 7ucur<-e2 regele iudeilorD
30. >i #cuipnd a#upra Lui2 au luat tre#tia 4i<L /teau pe#te *"'I-:L9L
3$. Iar dup ce L<au /atAocorit2 L<au de8/rcat de hla&id2 L<au ;&/rcat cu hainele Lui 4i L<au du#
#<L r#tignea#c.
32. >i ie4ind2 au g#it pe un o& din *irene2 cu nu&ele Si&on3 pe ace#ta l<au #ilit # duc crucea
Lui.
33. >i venind la locul nu&it ,olgota2 care ;n#ea&n= Locul *p!nii2
3.. I<au dat # /ea vin a&e#tecat cu fiere3 4i2 gu#tnd2 nu a voit # /ea.
30. Iar dup ce L<au r#tignit2 au ;&pr!it hainele Lui2 aruncnd #or!i2 ca # #e ;&plinea#c ceea ce #<
a 8i# de proorocul= ?)&pr!it<au hainele Mele ;ntre ei2 iar pentru c&a4a Mea au aruncat #or!i?.
36. >i o#ta4ii2 4e8nd2 )l p8eau acolo.
3(. >i dea#upra capului au pu# vina Lui #cri#= "ce#ta e#te Ii#u#2 regele iudeilor.
38. "tunci au fo#t r#tigni!i ;&preun cu El doi tlhari2 unul de<a dreapta 4i altul de<a #tnga.
39. Iar trectorii )l huleau2 cltinndu<4i capetele2
.0. >i 8icnd= -u2 *el ce dr&i te&plul 4i ;n trei 8ile ;l 8ide4ti2 &ntuie4te<-e pe -ine )n#u!iD +ac
e4ti iul lui +u&ne8eu2 co/oar<-e de pe cruceD
.$. "#e&enea 4i arhiereii2 /tndu<4i Aoc de El2 cu crturarii 4i cu /trnii2 8iceau=
.2. 'e al!ii i<a &ntuit2 iar pe Sine nu poate # Se &ntuia#cD +ac e#te regele lui I#rael2 # Se
co/oare acu& de pe cruce2 4i vo& crede ;n El.
.3. S<a ;ncre8ut ;n +u&ne8eu= S<L #cape acu&2 dac<L vrea pe ElD *ci a 8i#= Sunt iul lui
+u&ne8eu.
... )n acela4i chip )l ocrau 4i tlharii cei ;&preun<r#tigni!i cu El.
.0. Iar de la cea#ul al 4a#elea2 #<a fcut ;ntuneric pe#te tot p&ntul2 pn la cea#ul al noulea.
30
.6. Iar ;n cea#ul al noulea a #trigat Ii#u# cu gla# &are2 8icnd= Eli2 Eli2 la&a #a/ahtani@ adic=
+u&ne8eul Meu2 +u&ne8eul Meu2 pentru ce M<ai pr#it@
.(. Iar unii dintre cei ce #tteau acolo2 au8ind 8iceau= 'e Ilie ;l #trig "ce#ta.
.8. >i unul dintre ei2 alergnd ;ndat 4i lund un /urete2 4i u&plndu<l de o!et 4i punndu<l ;ntr<o
tre#tie2 )i da # /ea.
.9. Iar ceilal!i 8iceau= La#2 # vede& dac vine Ilie #<L &ntuia#c.
00. Iar Ii#u#2 #trignd iar4i cu gla# &are2 >i<a dat duhul.
0$. >i iat2 catapetea#&a te&plului #<a #f4iat ;n dou de #u# pn Ao#2 4i p&ntul #<a cutre&urat 4i
pietrele #<au de#picat3
02. Mor&intele #<au de#chi# 4i &ulte trupuri ale #fin!ilor ador&i!i #<au #culat.
03. >i ie4ind din &or&inte2 dup ;nvierea Lui2 au intrat ;n cetatea #fnt 4i #<au artat &ultora.
0.. Iar #uta4ul 4i cei ce ;&preun cu el p8eau pe Ii#u#2 v8nd cutre&urul 4i cele ;nt&plate2 #<au
;nfrico4at foarte2 8icnd= *u adevrat2 iul lui +u&ne8eu era "ce#taD
00. >i erau acolo &ulte fe&ei2 privind de departe2 care ur&a#er din ,alileea pe Ii#u#2 #luAindu<I2
06. )ntre care era Maria Magdalena 4i Maria2 &a&a lui Iacov 4i a lui Io#i2 4i &a&a fiilor lui
5evedeu.
0(. Iar fcndu<#e #ear2 a venit un o& /ogat din "ri&ateea2 cu nu&ele Io#if2 care 4i el era un ucenic
al lui Ii#u#.
08. "ce#ta2 ducndu<#e la 'ilat2 a cerut trupul lui Ii#u#. "tunci 'ilat a poruncit # i #e dea.
09. >i Io#if2 lund trupul2 l<a ;nf4urat ;n giulgiu curat de in2
60. >i l<a pu# ;n &or&ntul nou al #u2 pe care<l #pa#e ;n #tnc2 4i2 prvlind o piatr &are la u4a
&or&ntului2 #<a du#.
6$. Iar acolo era Maria Magdalena 4i cealalt Marie2 4e8nd ;n fa!a &or&ntului.
62. Iar a doua 8i2 care e#te dup vineri2 #<au adunat arhiereii 4i fari#eii la 'ilat2
63. 5icnd= +oa&ne2 ne<a& adu# a&inte c a&gitorul "cela a #pu#2 fiind ;nc ;n via!= +up trei
8ile M voi #cula.
6.. +eci2 porunce4te ca &or&ntul # fie p8it pn a treia 8i2 ca nu cu&va ucenicii Lui # vin 4i
#<L fure 4i # #pun poporului= S<a #culat din &or!i. >i va fi rtcirea de pe ur& &ai rea dect cea
dinti.
60. 'ilat le<a 8i#= "ve!i #traA3 &erge!i 4i ;ntri!i cu& 4ti!i.
66. Iar ei2 ducndu<#e2 au ;ntrit &or&ntul cu #traA2 pecetluind piatra.
CA$!T'# )/
n!ierea lui Hristos. (rtrile M$ntuitorului. 'orunca &otezului.
$. +up ce a trecut #&/ta2 cnd #e lu&ina de 8iua ;nti a #pt&nii E+u&inicF2 au venit Maria
Magdalena 4i cealalt Marie2 ca # vad &or&ntul.
2. >i iat #<a fcut cutre&ur &are2 c ;ngerul +o&nului2 co/ornd din cer 4i venind2 a prvlit piatra
4i 4edea dea#upra ei.
3. >i ;nf!i4area lui era ca fulgerul 4i ;&/rc&intea lui al/ ca 8pada.
.. >i de frica lui #<au cutre&urat cei ce p8eau 4i #<au fcut ca &or!i.
0. Iar ;ngerul2 r#pun8nd2 a 8i# fe&eilor= 6u v te&e!i2 c 4tiu c pe Ii#u# cel r#tignit )l cuta!i.
6. 6u e#te aici3 cci S<a #culat precu& a 8i#3 veni!i de vede!i locul unde a 8cut.
(. >i degra/ &ergnd2 #pune!i ucenicilor Lui c S<a #culat din &or!i 4i iat va &erge ;naintea
voa#tr ;n ,alileea3 acolo )l ve!i vedea. Iat v<a& #pu# vou.
8. Iar plecnd ele ;n gra/ de la &or&nt2 cu fric 4i cu /ucurie &are au alergat # ve#tea#c
ucenicilor Lui.
9. +ar cnd &ergeau ele # ve#tea#c ucenicilor2 iat Ii#u# le<a ;nt&pinat2 8icnd= 7ucura!i<vD Iar
ele2 apropiindu<#e2 au cuprin# picioarele Lui 4i I #<au ;nchinat.
36
$0. "tunci Ii#u# le<a 8i#= 6u v te&e!i. +uce!i<v 4i ve#ti!i fra!ilor Mei2 ca # &earg ;n ,alileea2 4i
acolo M vor vedea.
$$. >i plecnd ele2 iat unii din #traA2 venind ;n cetate2 au ve#tit arhiereilor toate cele ;nt&plate.
$2. >i2 adunndu<#e ei ;&preun cu /trnii 4i !innd #fat2 au dat /ani &ul!i o#ta4ilor2
$3. 5icnd= Spune!i c ucenicii Lui2 venind noaptea2 L<au furat2 pe cnd noi dor&ea&3
$.. >i de #e va au8i acea#ta la dregtorul2 noi ;l vo& ;ndupleca 4i pe voi fr griA v vo& face.
$0. Iar ei2 lund argin!ii2 au fcut precu& au fo#t ;nv!a!i. >i #<a r#pndit cuvntul ace#ta ;ntre Iudei2
pn ;n 8iua de a8i.
$6. Iar cei un#pre8ece ucenici au &er# ;n ,alileea2 la &untele unde le porunci#e lor Ii#u#.
$(. >i v8ndu<L2 I #<au ;nchinat2 ei care #e ;ndoi#er.
$8. >i apropiindu<Se Ii#u#2 le<a vor/it lor2 8icnd= +atu<Mi<#<a toat puterea2 ;n cer 4i pe p&nt.
$9. +rept aceea2 &ergnd2 ;nv!a!i toate nea&urile2 /ote8ndu<le ;n nu&ele -atlui 4i al iului 4i al
Sfntului +uh2
20. )nv!ndu<le # p8ea#c toate cte v<a& poruncit vou2 4i iat Eu cu voi #unt ;n toate 8ilele2
pn la #fr4itul veacului. "&in.
3(
SFNTA EVANGHE!E "#$% &A2C#
CA$!T'# (
Ioan oteztorul. otezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. 'redica. 'rimii ucenici. 'rimele !indecri.
$. )nceputul Evangheliei lui Ii#u# 1ri#to#2 iul lui +u&ne8eu2
2. 'recu& e#te #cri# ;n proorocie Ela MaleahiF 4i I#aia= ?Iat Eu tri&it ;ngerul Meu ;naintea fe!ei -ale2
care va pregti calea -a.
3. ,la#ul celui ce #trig ;n pu#tie= ,ti!i calea +o&nului2 drepte face!i crrile Lui?.
.. Ioan /ote8a ;n pu#tie2 propovduind /ote8ul pocin!ei ;ntru iertarea pcatelor.
0. >i ie4eau la el tot !inutul Iudeii 4i to!i cei din Ieru#ali& 4i #e /ote8au de ctre el2 ;n rul Iordan2
&rturi#indu<4i pcatele.
6. >i Ioan era ;&/rcat ;n hain de pr de c&il2 avea cingtoare de piele ;&preAurul &iAlocului 4i
&nca lcu#te 4i &iere #l/atic.
(. >i propovduia2 8icnd= Cine ;n ur&a &ea *el ce e#te &ai tare dect &ine2 *ruia nu #unt vrednic2
plecndu<&2 #<I de8leg cureaua ;ncl!&intelor.
8. Eu v<a& /ote8at pe voi cu ap2 El ;n# v va /ote8a cu +uh Sfnt.
9. >i ;n 8ilele acelea2 Ii#u# a venit din 6a8aretul ,alileii 4i #<a /ote8at ;n Iordan2 de ctre Ioan.
$0. >i ;ndat2 ie4ind din ap2 a v8ut cerurile de#chi#e 4i +uhul ca un poru&/el co/orndu<Se pe#te
El.
$$. >i gla# #<a fcut din ceruri= -u e4ti iul Meu cel iu/it2 ;ntru -ine a& /inevoit.
$2. >i ;ndat +uhul L<a &nat ;n pu#tie.
$3. >i a fo#t ;n pu#tie patru8eci de 8ile2 fiind i#pitit de #atana. >i era ;&preun cu fiarele 4i ;ngerii )i
#luAeau.
$.. +up ce Ioan a fo#t prin#2 Ii#u# a venit ;n ,alileea2 propovduind Evanghelia ;&pr!iei lui
+u&ne8eu.
$0. >i 8icnd= S<a ;&plinit vre&ea 4i #<a apropiat ;&pr!ia lui +u&ne8eu. 'oci!i<v 4i crede!i ;n
Evanghelie.
$6. >i u&/lnd pe lng Marea ,alileii2 a v8ut pe Si&on 4i pe "ndrei2 fratele lui Si&on2 aruncnd
&reAele ;n &are2 cci ei erau pe#cari.
$(. >i le<a 8i# Ii#u#= Ceni!i dup Mine 4i v voi face # fi!i pe#cari de oa&eni.
$8. >i ;ndat2 l#nd &reAele2 au &er# dup El.
$9. >i &ergnd pu!in &ai ;nainte2 a v8ut pe Iacov al lui 5evedeu 4i pe Ioan2 fratele lui. >i ei erau ;n
cora/ie2 dregndu<4i &reAele.
20. >i i<a che&at pe ei ;ndat. Iar ei2 l#nd pe tatl lor 5evedeu ;n cora/ie2 cu lucrtorii2 #<au du#
dup El.
2$. >i venind ;n *apernau& 4i ;ndat intrnd #&/ta ;n #inagog2 ;i ;nv!a.
22. >i erau ui&i!i de ;nv!tura Lui2 cci El ;i ;nv!a pe ei ca *el ce are putere2 iar nu ;n felul
crturarilor.
38
23. >i era ;n #inagoga lor un o& cu duh necurat2 care #triga tare2
2.. 5icnd= *e ai cu noi2 Ii#u#e 6a8arinene@ "i venit ca # ne pier8i@ -e 4ti& cine e4ti= Sfntul lui
+u&ne8eu.
20. >i Ii#u# l<a certat2 8icnd= -aci 4i ie4i din el.
26. >i #cuturndu<l duhul cel necurat 4i #trignd cu gla# &are2 a ie4it din el.
2(. >i #<au #pi&ntat to!i2 ;nct #e ;ntre/au ;ntre ei2 8icnd= *e e#te acea#ta@ : ;nv!tur nou 4i cu
putere3 c 4i duhurilor necurate le porunce4te2 4i I #e #upun.
28. >i a ie4it ve#tea de#pre El ;ndat pretutindeni ;n toat ;&preAuri&ea ,alileii.
29. >i ;ndat ie4ind ei din #inagog2 au venit ;n ca#a lui Si&on 4i a lui "ndrei2 cu Iacov 4i cu Ioan.
30. Iar #oacra lui Si&on 8cea2 prin# de friguri2 4i ;ndat I<au vor/it de#pre ea.
3$. >i apropiindu<Se a ridicat<o2 apucnd<o de &n. >i au l#at<o frigurile 4i ea le #luAea.
32. Iar cnd #<a fcut #ear 4i #oarele apu#e#e2 au adu# la El pe to!i /olnavii 4i de&oni8a!ii.
33. >i toat cetatea era adunat la u4.
3.. >i a t&duit pe &ul!i care pti&eau de felurite /oli 4i de&oni &ul!i a alungat. Iar pe de&oni nu<
i l#a # vor/ea#c2 pentru c<L 4tiau c El e 1ri#to#.
30. >i a doua 8i2 foarte de di&inea!2 #culndu<Se2 a ie4it 4i S<a du# ;ntr<un loc pu#tiu 4i Se ruga
acolo.
36. >i a &er# dup El Si&on 4i cei ce erau cu el.
3(. >i aflndu<L2 I<au 8i#= -o!i -e caut pe -ine.
38. >i El a 8i# lor= S &erge& ;n alt parte2 prin cet!ile 4i #atele ;nvecinate2 ca # propovduie#c 4i
acolo2 cci pentru acea#ta a& venit.
39. >i venind propovduia ;n #inagogile lor2 ;n toat ,alileea2 alungnd pe de&oni.
.0. >i un lepro# a venit la El2 rugndu<L 4i ;ngenunchind 4i 8icnd= +e voie4ti2 po!i # & cur!e4ti.
.$. >i fcndu<I<#e &il2 a ;ntin# &na 4i S<a atin# de el 4i i<a 8i#= Coie#c2 cur!e4te<te.
.2. >i ;ndat #<a ;ndeprtat lepra de la el 4i #<a cur!it.
.3. >i poruncindu<i cu a#pri&e2 ;ndat l<a alungat2
... >i i<a 8i#= Ce8i2 ni&nui # nu #pui ni&ic2 ci &ergi de te arat preotului 4i adu2 pentru cur!irea
ta2 cele ce a rnduit Moi#e2 #pre &rturie lor.
.0. Iar el2 ie4ind2 a ;nceput # propovduia#c &ulte 4i # r#pndea#c cuvntul2 ;nct Ii#u# nu &ai
putea # intre pe fa! ;n cetate2 ci #ttea afar2 ;n locuri pu#tii2 4i veneau la El de pretutindeni.
CA$!T'# )
-indecarea sl&nogului. C#emarea lui Matei. 'ostul. *mulgerea spicelor n zi de s$m&t.
$. >i intrnd iar4i ;n *apernau&2 dup cteva 8ile #<a au8it c e#te ;n ca#.
2. >i ;ndat #<au adunat &ul!i2 ;nct nu &ai era loc2 nici ;naintea u4ii2 4i le gria lor cuvntul.
3. >i au venit la El2 aducnd un #l/nog2 pe care<l purtau patru in4i.
.. >i neputnd ei2 din pricina &ul!i&ii2 # #e apropie de El2 au de#fcut acoperi4ul ca#ei unde era
Ii#u# 4i2 prin #prtur2 au l#at ;n Ao# patul ;n care 8cea #l/nogul.
0. >i v8nd Ii#u# credin!a lor2 i<a 8i# #l/nogului= iule2 iertate ;!i #unt pcatele taleD
6. >i erau acolo unii dintre crturari2 care 4edeau 4i cugetau ;n ini&ile lor=
(. 'entru ce vor/e4te "ce#ta a#tfel@ El hule4te. *ine poate # ierte pcatele2 fr nu&ai unul
+u&ne8eu@
8. >i ;ndat cuno#cnd Ii#u#2 cu duhul Lui2 c a4a cugetau ei ;n #ine2 le<a 8i# lor= +e ce cugeta!i
ace#tea ;n ini&ile voa#tre@
9. *e e#te &ai u4or a 8ice #l/nogului= Iertate ;!i #unt pcatele2 #au a 8ice= Scoal<te2 ia<!i patul tu
4i u&/l@
$0. +ar2 ca # 4ti!i c putere are iul :&ului a ierta pcatele pe p&nt2 a 8i# #l/nogului=
$$. 5ic !ie= Scoal<te2 ia<!i patul tu 4i &ergi la ca#a ta.
39
$2. >i #<a #culat ;ndat 4i2 lundu<4i patul2 a ie4it ;naintea tuturor2 ;nct erau to!i ui&i!i 4i #lveau pe
+u&ne8eu2 8icnd= "#e&enea lucruri n<a& v8ut niciodat.
$3. >i iar4i a ie4it la &are 4i toat &ul!i&ea venea la El 4i ;i ;nv!a.
$.. >i trecnd2 a v8ut pe Levi al lui "lfeu2 4e8nd la va&2 4i i<a 8i#= 9r&ea8<MiD Iar el2 #culndu<
#e2 I<a ur&at.
$0. >i cnd 4edea El ;n ca#a lui Levi2 &ul!i va&e4i 4i pcto4i 4edeau la &a# cu Ii#u# 4i cu ucenicii
Lui. * erau &ul!i 4i<I ur&au.
$6. Iar crturarii 4i fari#eii2 v8ndu<L c &nnc ;&preun cu va&e4ii 4i pcto4ii2 8iceau ctre
ucenicii Lui= +e ce &nnc 4i /ea )nv!torul vo#tru cu va&e4ii 4i pcto4ii@
$(. +ar2 au8ind2 Ii#u# le<a 8i#= 6u cei #nto4i au nevoie de doctor2 ci cei /olnavi. 6<a& venit #
che& pe cei drep!i ci pe pcto4i la pocin!.
$8. 9cenicii lui Ioan 4i ai fari#eilor po#teau 4i au venit 4i I<au 8i# Lui= +e ce ucenicii lui Ioan 4i
ucenicii fari#eilor po#te#c2 iar ucenicii -i nu po#te#c@
$9. >i Ii#u# le<a 8i#= 'ot2 oare2 prietenii &irelui # po#tea#c ct ti&p e#te &irele cu ei@ *t vre&e
au pe &ire cu ei2 nu pot # po#tea#c.
20. +ar vor veni 8ile2 cnd #e va lua &irele de la ei 4i atunci vor po#ti ;n acele 8ile.
2$. 6i&eni nu coa#e la hain veche petic dintr<o /ucat de #tof nou2 iar de nu2 peticul nou va trage
din haina veche 4i #e va face o ruptur 4i &ai rea.
22. 6i&eni2 iar4i2 nu pune vin nou ;n /urdufuri vechi2 iar de nu2 vinul nou #parge /urdufurile 4i
vinul #e var 4i /urdufurile #e #tric3 ;nct vinul nou tre/uie # fie ;n /urdufuri noi.
23. >i pe cnd &ergea El ;ntr<o #&/t prin #e&nturi2 ucenicii Lui2 ;n dru&ul lor2 au ;nceput #
#&ulg #pice.
2.. >i fari#eii )i 8iceau= Ce8i2 de ce fac #&/ta ce nu #e cuvine@
20. >i Ii#u# le<a r#pun#= "u niciodat n<a!i citit ce a fcut +avid2 cnd a avut nevoie 4i a fl&n8it2
el 4i cei ce erau cu el@
26. *u& a intrat ;n ca#a lui +u&ne8eu2 ;n 8ilele lui "/iatar arhiereul2 4i a &ncat pinile punerii
;nainte2 pe care nu #e cuvenea # le &nnce dect nu&ai preo!ii2 4i a dat 4i celor ce erau cu el@
2(. >i le 8icea lor= S&/ta a fo#t fcut pentru o&2 iar nu o&ul pentru #&/t.
28. "#tfel c iul :&ului e#te do&n 4i al #&/etei.
CA$!T'# *
-indecarea celui cu m$na uscat i alte !indecri. (legerea celor 67 (postoli. 'catul mpotri!a
*%$ntului )u#. Mama i %ra,ii lui Iisus.
$. >i iar4i a intrat ;n #inagog. >i era acolo un o& avnd &na u#cat.
2. >i )l pndeau pe Ii#u# # vad dac ;l va vindeca #&/ta2 ca #<L ;nvinuia#c.
3. >i a 8i# o&ului care avea &na u#cat= %idic<te ;n &iAlocD
.. >i a 8i# lor= Se cuvine2 #&/ta2 a face /ine #au a face ru2 a &ntui un #uflet #au a<l pierde@ +ar
ei tceau3
0. >i privindu<i pe ei cu &nie 4i ;ntri#tndu<Se de ;nvrto4area ini&ii lor2 a 8i# o&ului= )ntinde &na
taD >i a ;ntin#<o2 4i &na lui #<a fcut #ntoa#.
6. >i ie4ind2 fari#eii au fcut ;ndat #fat cu irodianii ;&potriva Lui2 ca #<L piard.
(. Ii#u#2 ;&preun cu ucenicii Lui2 a plecat ;n#pre &are 4i &ul!i&e &ult din ,alileea 4i din Iudeea
L<a ur&at.
8. +in Ieru#ali&2 din Idu&eea2 de dincolo de Iordan2 di&preAurul -irului 4i Sidonului2 &ul!i&e &are2
care2 au8ind cte fcea2 a venit la El.
9. >i a 8i# ucenicilor Si #<I fie pu# la ;nde&n o cor/ioar2 ca # nu<L ;&/ul8ea#c &ul!i&ea3
$0. iindc vindeca#e pe &ul!i2 de aceea nvleau a#upra Lui2 ca # #e ating de El to!i c!i erau
/olnavi.
.0
$$. Iar duhurile cele necurate2 cnd )l vedeau2 cdeau ;naintea Lui 4i #trigau2 8icnd= -u e4ti iul lui
+u&ne8eu.
$2. >i El le certa &ult ca # nu<L dea pe fa!.
$3. >i S<a #uit pe &unte 4i a che&at la Sine pe c!i a voit2 4i au venit la El.
$.. >i a rnduit pe cei doi#pre8ece2 pe care i<a nu&it apo#toli2 ca # fie cu El 4i #<i tri&it #
propovduia#c2
$0. >i # ai/ putere # vindece /olile 4i # alunge de&onii.
$6. +eci a rnduit pe cei doi#pre8ece= pe Si&on2 cruia i<a pu# nu&ele 'etru3
$(. 'e Iacov al lui 5evedeu 4i pe Ioan2 fratele lui Iacov2 4i le<a pu# lor nu&ele 7oanerghe#2 adic fii
tunetului.
$8. >i pe "ndrei2 4i pe ilip2 4i pe 7artolo&eu2 pe Matei2 4i pe -o&a2 4i pe Iacov al lui "lfeu2 4i pe
-adeu2 4i pe Si&on *ananeul2
$9. >i pe Iuda I#carioteanul2 cel care L<a 4i vndut.
20. >i a venit ;n ca#2 4i iar4i &ul!i&ea #<a adunat2 ;nct ei nu puteau nici # &nnce.
2$. >i au8ind ai Si2 au ie4it ca #<L prind2 c 8iceau= >i<a ie4it din fire.
22. Iar crturarii2 care veneau din Ieru#ali&2 8iceau c are pe 7eel8e/ul 4i c2 cu do&nul de&onilor2
alung de&onii.
23. >i che&ndu<i la Sine2 le<a vor/it ;n pilde= *u& poate #atana # alunge pe #atana@
2.. +ac o ;&pr!ie #e va de8/ina ;n #ine2 acea ;&pr!ie nu &ai poate dinui.
20. >i dac o ca# #e va de8/ina ;n #ine2 ca#a aceea nu va &ai putea # #e !in.
26. >i dac #atana #<a #culat ;&potriva #a ;n#u4i 4i #<a de8/inat2 nu poate # dinuia#c2 ci are #fr4it.
2(. +ar ni&eni nu poate2 intrnd ;n ca#a celui tare2 #<i rpea#c lucrurile2 de nu va lega ;nti pe cel
tare2 4i atunci va Aefui ca#a lui.
28. "devrat grie#c vou c toate vor fi iertate fiilor oa&enilor2 pcatele 4i hulele cte vor fi hulit3
29. +ar cine va huli ;&potriva +uhului Sfnt nu are iertare ;n veac2 ci e#te vinovat de o#nda
ve4nic.
30. 'entru c 8iceau= "re duh necurat.
3$. >i au venit &a&a Lui 4i fra!ii Lui 4i2 #tnd afar2 au tri&i# la El ca #n<L che&e.
32. Iar &ul!i&ea 4edea ;&preAurul Lui. >i I<au 8i# unii= Iat &a&a -a 4i fra!ii -i 4i #urorile -ale #unt
afar. -e caut.
33. >i2 r#pun8nd lor2 le<a 8i#= *ine e#te &a&a Mea 4i fra!ii Mei@
3.. >i privind pe cei ce 4edeau ;n Aurul Lui2 a 8i#= Iat &a&a Mea 4i fra!ii Mei.
30. * oricine va face voia lui +u&ne8eu2 ace#ta e#te fratele Meu 4i #ora Mea 4i &a&a Mea.
CA$!T'# +
Felurite pilde despre mpr,ia cerurilor. 'otolirea %urtunii pe mare.
$. >i iar4i a ;nceput Ii#u# # ;nve!e2 lng &are2 4i #<a adunat la El &ul!i&e foarte &ult2 ;nct El a
intrat ;n cora/ie 4i 4edea pe &are2 iar toat &ul!i&ea era lng &are2 pe u#cat.
2. >i<i ;nv!a &ulte ;n pilde2 4i ;n ;nv!tura Sa le 8icea=
3. "#culta!i= Iat2 ie4it<a #e&ntorul # #e&ene.
.. >i pe cnd #e&na el2 o #&n! a c8ut lng cale 4i p#rile cerului au venit 4i au &ncat<o.
0. >i alta a c8ut pe loc pietro#2 unde nu avea p&nt &ult2 4i ;ndat a r#rit2 pentru c nu avea
p&nt &ult.
6. >i cnd #<a ridicat #oarele2 #<a ve4teAit 4i2 neavnd rdcin2 #<a u#cat.
(. "lt #&n! a c8ut ;n #pini2 a cre#cut2 dar #pinii au ;n/u4it<o 4i rod n<a dat.
8. >i altele au c8ut pe p&ntul cel /un 4i2 ;nl!ndu<#e 4i cre#cnd2 au dat roade 4i au adu#= una
trei8eci2 alta 4ai8eci2 alta o #ut.
.$
9. >i 8icea= *ine are urechi de au8it # aud.
$0. Iar cnd a fo#t #ingur2 cei ce erau lng El2 ;&preun cu cei doi#pre8ece2 )l ;ntre/au de#pre pilde.
$$. >i le<a r#pun#= Cou v e dat # cunoa4te!i taina ;&pr!iei lui +u&ne8eu2 dar pentru cei de
afar totul #e face ;n pilde2
$2. *a uitndu<#e2 # privea#c 4i # nu vad2 4i2 au8ind2 # nu ;n!eleag2 ca nu cu&va # #e ;ntoarc
4i # fie ierta!i.
$3. >i le<a 8i#= 6u pricepe!i pilda acea#ta@ +ar cu& ve!i ;n!elege toate pildele@
$.. Se&ntorul #ea&n cuvntul.
$0. *ele de lng cale #unt aceia ;n care #e #ea&n cuvntul2 4i2 cnd ;l aud2 ;ndat vine #atana 4i ia
cuvntul cel #e&nat ;n ini&ile lor.
$6. *ele #e&nate pe loc pietro# #unt aceia care2 cnd aud cuvntul2 ;l pri&e#c ;ndat cu /ucurie2
$(. +ar n<au rdcin ;n ei2 ci !in pn la un ti&p3 apoi cnd #e ;nt&pl #tr&torare #au prigoan
pentru cuvnt2 ;ndat #e #&inte#c.
$8. >i cele #e&nate ;ntre #pini #unt cei ce a#cult cuvntul2
$9. +ar griAile veacului 4i ;n4elciunea /og!iei 4i poftele dup celelalte2 ptrun8nd ;n ei2 ;n/u4
cuvntul 4i ;l fac neroditor.
20. Iar cele #e&nate pe p&ntul cel /un #unt cei ce aud cuvntul 4i<l pri&e#c 4i aduc roade= unul
trei8eci2 altul 4ai8eci 4i altul o #ut.
2$. >i le 8icea= Se aduce oare fclia ca # fie pu# #u/ o/roc #au #u/ pat@ :are nu ca # fie pu# ;n
#fe4nic@
22. *ci nu e ni&ic a#cun# ca # nu #e dea pe fa!3 nici n<a fo#t ceva tinuit2 dect ca # vin la
artare.
23. *ine are urechi de au8it # aud.
2.. >i le 8icea= Lua!i #ea&a la ce au8i!i= *u ce &#ur &#ura!i2 vi #e va &#ura3 iar vou celor ce
a#culta!i2 vi #e va da 4i v va pri#o#i.
20. *ci celui ce are i #e va da3 dar de la cel ce nu are2 4i ce are i #e va lua.
26. >i 8icea= "4a e#te ;&pr!ia lui +u&ne8eu2 ca un o& care arunc #&n!a ;n p&nt2
2(. >i doar&e 4i #e #coal2 noaptea 4i 8iua2 4i #&n!a r#are 4i cre4te2 cu& nu 4tie el.
28. '&ntul rode4te de la #ine= &ai ;nti pai2 apoi #pic2 dup aceea gru deplin ;n #pic.
29. Iar cnd rodul #e coace2 ;ndat tri&ite #ecera2 c a #o#it #eceri4ul.
30. >i 8icea= *u& vo& a#e&na ;&pr!ia lui +u&ne8eu2 #au ;n ce pild o vo& ;nchipui@
3$. *u gruntele de &u4tar care2 cnd #e #ea&n ;n p&nt2 e#te &ai &ic dect toate #e&in!ele de
pe p&nt3
32. +ar2 dup ce #<a #e&nat2 cre4te 4i #e face &ai &are dect toate legu&ele 4i face ra&uri &ari2
;nct #u/ u&/ra lui pot # #l4luia#c p#rile cerului.
33. >i cu &ulte pilde ca ace#tea le gria cuvntul dup cu& puteau # ;n!eleag.
3.. Iar fr pild nu le gria3 4i ucenicilor Si le l&urea toate2 deo#e/i.
30. >i ;n 8iua aceea2 cnd #<a ;n#erat2 a 8i# ctre ei= S trece& pe !r&ul cellalt.
36. >i l#nd ei &ul!i&ea2 L<au luat cu ei ;n cora/ie2 a4a cu& era2 cci erau cu El 4i alte cor/ii.
3(. >i #<a pornit o furtun &are de vnt 4i valurile #e prvleau pe#te cora/ie2 ;nct cora/ia era
aproape # #e u&ple.
38. Iar Ii#u# era la partea dindrt a cor/iei2 dor&ind pe cpti. L<au de4teptat 4i I<au 8i#=
)nv!torule2 nu<Bi e#te griA c pieri&@
39. >i El2 #culndu<Se2 a certat vntul 4i a poruncit &rii= -aciD )ncetea8D >i vntul #<a potolit 4i #<a
fcut lini4te &are.
.0. >i le<a 8i# lor= 'entru ce #unte!i a4a de frico4i@ *u& de nu ave!i credin!@
.$. >i #<au ;nfrico4at cu fric &are 4i 8iceau unul ctre altul= *ine e#te oare2 "ce#ta2 c 4i vntul 4i
&area I #e #upun@
.2
CA$!T'# ,
-indecarea unui demonizat din ,inutul 4adarenilor. n!ierea %iicei lui Iair i !indecarea %emeii
&olna!e de doisprezece ani.
$. >i a venit de cealalt parte a &rii ;n !inutul ,adarenilor.
2. Iar dup ce a ie4it din cora/ie2 ;ndat L<a ;nt&pinat2 din &or&inte2 un o& cu duh necurat2
3. *are ;4i avea locuin!a ;n &or&inte2 4i ni&eni nu putea #<l lege nici &car ;n lan!uri2
.. 'entru c de &ulte ori fiind legat ;n o/e8i 4i lan!uri2 el rupea lan!urile2 4i o/e8ile le #fr&a2 4i
ni&eni nu putea #<l potolea#c3
0. >i ne;ncetat noaptea 4i 8iua era prin &or&inte 4i prin &un!i2 #trignd 4i tindu<#e cu pietre.
6. Iar v8ndu<L de departe pe Ii#u#2 a alergat 4i #<a ;nchinat Lui.
(. >i #trignd cu gla# puternic2 a 8i#= *e ai cu &ine2 Ii#u#e2 iule al lui +u&ne8eu *elui 'rea;nalt@
-e Aur pe +u&ne8eu # nu & chinuie4ti.
8. *ci ;i 8icea= Ie4i duh necurat din o&ul ace#ta.
9. >i l<a ;ntre/at= *are ;!i e#te nu&ele@ >i I<a r#pun#= Legiune e#te nu&ele &eu2 cci #unte& &ul!i.
$0. >i )l rugau &ult # nu<i tri&it afar din acel !inut.
$$. Iar acolo2 lng &unte2 era o tur& &are de porci2 care p4tea.
$2. >i L<au rugat2 8icnd= -ri&ite<ne pe noi ;n porci2 ca # intr& ;n ei.
$3. >i El le<a dat voie. "tunci2 ie4ind2 duhurile necurate au intrat ;n porci 4i tur&a #<a aruncat de pe
!r&ul ;nalt2 ;n &are. >i erau ca la dou &ii 4i #<au ;necat ;n &are.
$.. Iar cei care<i p4teau au fugit 4i au ve#tit ;n cetate 4i prin #ate. >i au venit oa&enii # vad ce #<a
;nt&plat.
$0. >i #<au du# la Ii#u# 4i au v8ut pe cel de&oni8at 4e8nd Ao#2 ;&/rcat 4i ;ntreg la &inte2 el care
avu#e#e legiune de de&oni2 4i #<au ;nfrico4at.
$6. Iar cei ce au v8ut le<au pove#tit cu& a fo#t cu de&oni8atul 4i de#pre porci.
$(. >i ei au ;nceput #<L roage # #e duc din hotarele lor.
$8. Iar intrnd El ;n cora/ie2 cel ce fu#e#e de&oni8at )l ruga ca #<l ia cu El.
$9. Ii#u# ;n# nu l<a l#at2 ci i<a 8i#= Mergi ;n ca#a ta2 la ai ti2 4i #pune<le cte !i<a fcut !ie +o&nul 4i
cu& te<a &iluit.
20. Iar el #<a du# 4i a ;nceput # ve#tea#c ;n +ecapole cte i<a fcut Ii#u# lui3 4i to!i #e &inunau.
2$. >i trecnd Ii#u# cu cora/ia iar4i de partea cealalt2 #<a adunat la El &ul!i&e &ult 4i era lng
&are.
22. >i a venit unul din &ai<&arii #inagogilor2 anu&e Iair2 4i v8ndu<L pe Ii#u#2 a c8ut la picioarele
Lui2
23. >i L<a rugat &ult2 8icnd= iica &ea e#te pe &oarte2 ci2 venind2 pune &inile tale pe#te ea2 ca #
#cape 4i # tria#c.
2.. >i a &er# cu el. >i &ul!i&e &ult ;l ur&a pe Ii#u# >i )l ;&/ul8ea.
20. >i era o fe&eie care avea2 de doi#pre8ece ani2 curgere de #nge.
26. >i &ulte ;ndura#e de la &ul!i doctori2 cheltuindu<4i toate ale #ale2 dar nefolo#ind ni&ic2 ci &ai
&ult &ergnd ;n#pre &ai ru.
2(. "u8ind ea cele de#pre Ii#u#2 a venit ;n &ul!i&e 4i pe la #pate #<a atin# de haina Lui.
28. *ci ;4i 8icea= +e & voi atinge &car de haina Lui2 & voi vindecaD
29. >i ;ndat i8vorul #ngelui ei a ;ncetat 4i ea a #i&!it ;n trup c #<a vindecat de /oal.
30. >i ;ndat2 cuno#cnd Ii#u# ;n Sine puterea ie4it din El2 ;ntorcndu<Se ctre &ul!i&e2 a ;ntre/at=
*ine #<a atin# de Mine@
3$. >i I<au 8i# ucenicii Lui= Ce8i &ul!i&ea ;&/ul8indu<-e 4i 8ici= *ine #<a atin# de Mine@
32. >i Se uita ;&preAur # vad pe aceea care fcu#e acea#ta.
33. Iar fe&eia2 ;nfrico4ndu<#e 4i tre&urnd2 4tiind ce i #e fcu#e2 a venit 4i a c8ut ;naintea Lui 4i I<a
&rturi#it tot adevrul3
.3
3.. Iar El i<a 8i#= iic2 credin!a ta te<a &ntuit2 &ergi ;n pace 4i fii #ntoa# de /oala taD
30. )nc vor/ind El2 au venit unii de la &ai<&arele #inagogii2 8icnd= iica ta a &urit. +e ce &ai
#uperi pe )nv!torul@
36. +ar Ii#u#2 au8ind cuvntul ce #<a grit2 a 8i# &ai<&arelui #inagogii= 6u te te&e. *rede nu&ai.
3(. >i n<a l#at pe ni&eni # &earg cu El2 dect nu&ai pe 'etru 4i pe Iacov 4i pe Ioan2 fratele lui
Iacov.
38. >i au venit la ca#a &ai<&arelui #inagogii 4i a v8ut tul/urare 4i pe cei ce plngeau 4i #e tnguiau
&ult.
39. >i intrnd2 le<a 8i#= +e v tul/ura!i 4i plnge!i@ *opila n<a &urit2 ci doar&e.
.0. >i<L luau ;n r#. Iar El2 #co!ndu<i pe to!i afar2 a luat cu Sine pe tatl copilei2 pe &a&a ei 4i pe
cei ce ;l ;n#o!eau 4i a intrat unde era copila.
.$. >i apucnd pe copil de &n2 i<a grit= -alita Gu&i2 care #e tlcuie4te= iic2 !ie 8ic2 #coal<teD
.2. >i ;ndat #<a #culat copila 4i u&/la2 cci era de doi#pre8ece ani. >i #<au &irat ;ndat cu ui&ire
&are.
.3. +ar El le<a poruncit2 cu #truin!2 ca ni&eni # nu afle de acea#ta. >i le<a 8i# #<i dea copilei #
&nnce.
CA$!T'# -
'roorocul dispre,uit n patria lui. /rimiterea celor doisprezece. .ciderea lui Ioan oteztorul.
*turarea celor cinci mii. Iisus um&l pe mare.
$. >i a ie4it de acolo 4i a venit ;n patria Sa2 iar ucenicii Lui au &er# dup El.
2. >i2 fiind #&/t2 a ;nceput # ;nve!e ;n #inagog. >i &ul!i2 au8indu<L2 erau ui&i!i 4i 8iceau= +e
unde are El ace#tea@ >i ce e#te ;n!elepciunea care I #<a dat Lui@ >i cu& #e fac &inuni ca ace#tea prin
&inile Lui@
3. "u nu e#te "ce#ta te#larul2 fiul Mariei 4i fratele lui Iacov 4i al lui Io#i 4i al lui Iuda 4i al lui Si&on@
>i nu #unt2 oare2 #urorile Lui aici la noi@ >i #e #&inteau ;ntru El.
.. >i le 8icea Ii#u#= 6u e#te prooroc di#pre!uit2 dect ;n patria #a 4i ;ntre rudele #ale 4i ;n ca#a #a.
0. >i n<a putut acolo # fac nici o &inune2 dect c2 punndu<>i &inile pe#te pu!ini /olnavi2 i<a
vindecat.
6. >i #e &ira de necredin!a lor. >i #tr/tea #atele di&preAur ;nv!nd.
(. >i a che&at la Sine pe cei doi#pre8ece 4i a ;nceput #<i tri&it doi cte doi 4i le<a dat putere a#upra
duhurilor necurate.
8. >i le<a poruncit # nu ia ni&ic cu ei2 pe cale2 ci nu&ai toiag. 6ici pine2 nici trai#t2 nici /ani la
cingtoare3
9. *i # fie ;ncl!a!i cu #andale 4i # nu #e ;&/race cu dou haine.
$0. >i le 8icea= )n orice ca# ve!i intra2 acolo # r&ne!i pn ce ve!i ie4i de acolo.
$$. >i dac ;ntr<un loc nu v vor pri&i pe voi2 nici nu v vor a#culta2 ie4ind de acolo2 #cutura!i praful
de #u/ picioarele voa#tre2 #pre &rturie lor. "devrat grie#c vou= Mai u4or va fi Sodo&ei 4i
,o&orei2 ;n 8iua Audec!ii2 dect cet!ii aceleia.
$2. >i ie4ind2 ei propovduiau # #e pocia#c.
$3. >i #coteau &ul!i de&oni 4i ungeau cu untdele&n pe &ul!i /olnavi 4i<i vindecau.
$.. >i a au8it regele Irod2 cci nu&ele lui Ii#u# #e fcu#e cuno#cut2 4i 8icea c Ioan 7ote8torul #<a
#culat din &or!i 4i de aceea #e fac &inuni prin el.
$0. "l!ii ;n# 8iceau c e#te Ilie 4i al!ii c e#te prooroc2 ca unul din prooroci.
$6. Iar Irod2 au8ind 8icea= E#te Ioan cruia eu a& pu# #<i taie capul3 el #<a #culat din &or!i.
$(. *ci Irod2 tri&i!nd2 l<a prin# pe Ioan 4i l<a legat2 ;n te&ni!2 din pricina Irodiadei2 fe&eia lui
ilip2 fratele #u2 pe care o lua#e de #o!ie.
$8. *ci Ioan ;i 8icea lui Irod= 6u<!i e#te ;ngduit # !ii pe fe&eia fratelui tu.
..
$9. Iar Irodiada ;l ura 4i voia #<l o&oare2 dar nu putea2
20. *ci Irod #e te&ea de Ioan2 4tiindu<l /r/at drept 4i #fnt2 4i<l ocrotea. >i a#cultndu<l2 &ulte
fcea 4i cu drag ;l a#culta.
2$. >i fiind o 8i cu /un prileA2 cnd Irod2 de 8iua #a de na4tere2 a fcut o#p! dregtorilor lui 4i
cpeteniilor o4tirii 4i frunta4ilor din ,alileea2
22. >i fiica Irodiadei2 intrnd 4i Aucnd2 a plcut lui Irod 4i celor ce 4edeau cu el la &a#. Iar regele a
8i# fetei= *ere de la &ine orice vei voi 4i ;!i voi da.
23. >i #<a Aurat ei= :rice vei cere de la &ine ;!i voi da2 pn la Au&tate din regatul &eu.
2.. >i ea2 ie4ind2 a 8i# &a&ei #ale= *e # cer@ Iar Irodiada i<a 8i#= *apul lui Ioan 7ote8torul.
20. >i intrnd ;ndat2 cu gra/2 la rege2 i<a cerut2 8icnd= Creau #<&i dai ;ndat2 pe tip#ie2 capul lui
Ioan 7ote8torul.
26. >i regele #<a &hnit adnc2 dar pentru Aur&nt 4i pentru cei ce 4edeau cu el la &a#2 n<a voit #<o
;ntri#te8e.
2(. >i ;ndat tri&i!nd regele un pa8nic2 a poruncit a<i aduce capul.
28. >i acela2 &ergnd2 i<a tiat capul ;n te&ni!2 l<a adu# pe tip#ie 4i l<a dat fetei2 iar fata l<a dat
&a&ei #ale.
29. >i au8ind2 ucenicii lui au venit2 au luat trupul lui Ioan 4i l<au pu# ;n &or&nt.
30. >i #<au adunat apo#tolii la Ii#u# 4i I<au #pu# Lui toate cte au fcut 4i au ;nv!at.
3$. >i El le<a 8i#= Ceni!i voi ;n4iv de o parte2 ;n loc pu#tiu2 4i odihni!i<v pu!in. *ci &ul!i erau care
veneau 4i &ul!i erau care #e duceau 4i nu &ai aveau ti&p nici # &nnce.
32. >i au plecat cu cora/ia #pre un loc pu#tiu2 de o parte.
33. >i i<au v8ut plecnd 4i &ul!i au ;n!ele# 4i au alergat acolo pe Ao# de prin toate cet!ile 4i au #o#it
;naintea lor.
3.. >i ie4ind din cora/ie2 Ii#u# a v8ut &ul!i&e &are 4i I #<a fcut &il de ei2 cci erau ca ni4te oi
fr p#tor2 4i a ;nceput #<i ;nve!e &ulte.
30. +ar fcndu<#e tr8iu2 ucenicii Lui2 apropiindu<#e2 I<au 8i#= Locul e pu#tiu 4i cea#ul e tr8iu3
36. Slo/o8e4te<i2 ca &ergnd prin cet!ile 4i prin #atele di&preAur2 #<4i cu&pere # &nnce.
3(. %#pun8nd2 El le<a 8i#= +a!i<le voi # &nnce. >i ei I<au 8i#= S &erge& noi # cu&pr&
pini de dou #ute de dinari 4i # le d& # &nnce@
38. Iar El le<a 8i#= *te pini ave!i@ +uce!i<v 4i vede!i. >i dup ce au v8ut2 I<au #pu#= *inci pini 4i
doi pe4ti.
39. >i El le<a poruncit #<i a4e8e pe to!i cete2 cete2 pe iar/ verde.
.0. >i au 4e8ut cete2 cete2 cte o #ut 4i cte cinci8eci.
.$. >i lund cele cinci pini 4i cei doi pe4ti2 privind la cer2 a /inecuvntat 4i a frnt pinile 4i le<a dat
ucenicilor2 ca # le pun ;nainte2 a#e&enea 4i cei doi pe4ti i<a ;&pr!it tuturor.
.2. >i au &ncat to!i 4i #<au #turat.
.3. >i au luat dou#pre8ece co4uri pline cu fr&ituri 4i cu ce<a r&a# din pe4ti.
... Iar cei ce au &ncat pinile erau cinci &ii de /r/a!i.
.0. >i ;ndat a #ilit pe ucenicii Lui # intre ;n cora/ie 4i # &earg ;naintea Lui2 de cealalt parte2
#pre 7et#aida2 pn ce El va #lo/o8i &ul!i&ea.
.6. Iar dup ce i<a #lo/o8it2 S<a du# ;n &unte ca # Se roage.
.(. >i fcndu<#e #ear2 era cora/ia ;n &iAlocul &rii2 iar El #ingur pe !r&.
.8. >i i<a v8ut cu& #e chinuiau v#lind2 cci vntul le era ;&potriv. >i ctre a patra #traA a nop!ii a
venit la ei u&/lnd pe &are 4i voia # treac pe lng ei.
.9. Iar lor2 v8ndu<L u&/lnd pe &are2 li #<a prut c e#te nluc 4i au #trigat.
00. *ci to!i L<au v8ut 4i #<au tul/urat. +ar ;ndat El a vor/it cu ei 4i le<a 8i#= )ndr8ni!iD Eu #unt3
nu v te&e!iD
0$. >i #<a #uit la ei ;n cora/ie 4i #<a potolit vntul. >i erau pe#te &#ur de ui&i!i ;n #inea lor3
02. *ci nu pricepu#er ni&ic de la &inunea pinilor2 deoarece ini&a lor era ;nvrto4at.
.0
03. >i trecnd &area2 au venit ;n !inutul ,heni8aretului 4i au tra# la !r&.
0.. >i ie4ind ei din cora/ie2 ;ndat L<au cuno#cut.
00. >i #tr/teau tot !inutul acela 4i au ;nceput #<I aduc pe /olnavi pe paturi2 acolo unde au8eau c
e#te El.
06. >i oriunde intra ;n #ate #au ;n cet!i #au ;n #tule!e2 puneau la r#pntii pe cei /olnavi2 4i<L rugau
# le ;ngduie # #e ating &car de poala hainei Sale. >i c!i #e atingeau de El #e vindecau.
CA$!T'# .
Iisus os$ndete poruncile nscocite de %arisei. Femeia cananeianc i %iica ei. -indecarea celui surd
i mut.
$. >i #<au adunat la El fari#eii 4i unii dintre crturari2 care veni#er din Ieru#ali&.
2. >i v8nd pe unii din ucenicii Lui c &nnc cu &inile necurate2 adic ne#plate2 crteau3
3. *ci fari#eii 4i to!i iudeii2 dac nu<4i #pal &inile pn la cot2 nu &nnc2 !innd datina
/trnilor.
.. >i cnd vin din pia!2 dac nu #e #pal2 nu &nnc3 4i alte &ulte #unt pe care au pri&it # le !in=
#plarea paharelor 4i a urcioarelor 4i a va#elor de ara& 4i a paturilor.
0. >i L<au ;ntre/at pe El fari#eii 4i crturarii= 'entru ce nu u&/l ucenicii -i dup datina /trnilor2
ci &nnc cu &inile ne#plate@
6. Iar El le<a 8i#= 7ine a proorocit I#aia de#pre voi2 f!arnicilor2 precu& e#te #cri#= ?"ce#t popor M
cin#te4te cu /u8ele2 dar ini&a lui e#te departe de Mine?.
(. +ar ;n 8adar M cin#te#c2 ;nv!nd ;nv!turi care #unt porunci o&ene4ti.
8. *ci l#nd porunca lui +u&ne8eu2 !ine!i datina oa&enilor= #plarea urcioarelor 4i a paharelor 4i
altele ca ace#tea &ulte2 pe care le face!i.
9. >i le 8icea lor= 7ine2 a!i lepdat porunca lui +u&ne8eu2 ca # !ine!i datina voa#trD
$0. *ci Moi#e a 8i#= ?*in#te4te pe tatl tu 4i pe &a&a ta?2 4i ?cel ce va gri de ru pe tatl #u2 #au
pe &a&a #a2 cu &oarte # #e #fr4ea#c?.
$$. Coi ;n# 8ice!i= +ac un o& va #pune tatlui #au &a&ei= *or/anD adic= *u ce te<a4 fi putut aAuta
e#te druit lui +u&ne8eu2
$2. 6u<l &ai l#a!i # fac ni&ic pentru tatl #u #au pentru &a&a #a.
$3. >i a#tfel de#fiin!a!i cuvntul lui +u&ne8eu cu datina voa#tr pe care #inguri a!i dat<o. >i face!i
&ulte a#e&ntoare cu ace#tea.
$.. >i che&nd iar4i &ul!i&ea la El2 le 8icea= "#culta!i<M to!i 4i ;n!elege!i=
$0. 6u e#te ni&ic din afar de o& care2 intrnd ;n el2 # poat #<l #purce. +ar cele ce ie# din o&2
acelea #unt care ;l #purc.
$6. +e are cineva urechi de au8it # aud.
$(. >i cnd a intrat ;n ca# de la &ul!i&e2 L<au ;ntre/at ucenicii de#pre acea#t pild.
$8. >i El le<a 8i#= "4adar 4i voi #unte!i nepricepu!i@ 6u ;n!elege!i2 oare2 c tot ce intr ;n o&2 din
afar2 nu poate #<l #purce@
$9. * nu intr ;n ini&a lui2 ci ;n pntece2 4i ie#e afar2 pe calea #a2 /ucatele fiind toate curate.
20. +ar 8icea c ceea ce ie#e din o&2 aceea #purc pe o&.
2$. *ci dinuntru2 din ini&a o&ului2 ie# cugetele cele rele2 de#frnrile2 ho!iile2 uciderile2
22. "dulterul2 lco&iile2 vicleniile2 ;n4elciunea2 neru4inarea2 ochiul pi8&a42 hula2 trufia2 u4urtatea.
23. -oate ace#te rele ie# dinuntru 4i #purc pe o&.
2.. >i ridicndu<Se de acolo2 S<a du# ;n hotarele -irului 4i ale Sidonului 4i2 intrnd ;ntr<o ca#2 voia
ca ni&eni # nu 4tie2 dar n<a putut # r&n tinuit.
20. *ci ;ndat au8ind de#pre El o fe&eie2 a crei fiic avea duh necurat2 a venit 4i a c8ut la
picioarele Lui.
.6
26. >i fe&eia era pgn2 de nea& din enicia Siriei. >i )l ruga # alunge de&onii din fiica ei.
2(. +ar Ii#u# i<a vor/it= La# ;nti # #e #ature copiii. *ci nu e#te /ine # iei pinea copiilor 4i #<o
arunci cinilor.
28. Ea ;n# a r#pun# 4i I<a 8i#= +a2 +oa&ne2 dar 4i cinii2 #u/ &a#2 &nnc din fr&iturile
copiilor.
29. >i Ii#u# i<a 8i#= 'entru ace#t cuvnt2 &ergi. " ie4it de&onul din fiica ta.
30. Iar ea2 ducndu<#e aca#2 a g#it pe copil culcat ;n pat2 iar de&onul ie4i#e.
3$. >i2 ie4ind din pr!ile -irului2 a venit2 prin Sidon2 la Marea ,alileii2 prin &iAlocul hotarelor
+ecapolei.
32. >i I<au adu# un #urd2 care era 4i gngav2 4i L<au rugat ca #<>i pun &na pe#te el.
33. >i lundu<l din &ul!i&e2 la o parte2 >i<a pu# degetele ;n urechile lui2 4i #cuipnd2 S<a atin# de
li&/a lui.
3.. >i privind la cer2 a #u#pinat 4i a 8i# lui= EffattaD ceea ce ;n#ea&n= +e#chide<teD
30. >i urechile lui #<au de#chi#2 iar legtura li&/ii lui ;ndat #<a de8legat2 4i vor/ea /ine.
36. >i le poruncea # nu #pun ni&nui. +ar2 cu ct le poruncea2 cu att &ai &ult ei )l ve#teau.
3(. >i erau ui&i!i pe#te &#ur2 8icnd= -oate le<a fcut /ine= pe #ur8i ;i face # aud 4i pe &u!i #
vor/ea#c.
CA$!T'# /
*turarea celor patru mii. (cest neam cere semn. 'zi,i8! de %arisei i de Irod. -indecarea unui
or&. Mrturisirea lui 'etru. nt$ia !estire a 'atimilor.
$. )n 8ilele acelea2 fiind iar4i &ul!i&e &ult 4i neavnd ce # &nnce2 Ii#u#2 che&nd la Sine pe
ucenici2 le<a 8i#=
2. Mil )&i e#te de &ul!i&e2 c #unt trei 8ile de cnd a4teapt lng Mine 4i n<au ce # &nnce.
3. >i de<i voi #lo/o8i fl&n8i la ca#a lor2 #e vor i#tovi pe dru&2 c unii dintre ei au venit de departe.
.. >i ucenicii Lui I<au r#pun#= +e unde va putea cineva #<i #ature pe ace4tia cu pine2 aici ;n
pu#tie.
0. El ;n# i<a ;ntre/at= *te pini ave!i@ %#pun#<au Lui= 4apte.
6. >i a poruncit &ul!i&ii # 4ead Ao# pe p&nt. >i2 lund cele 4apte pini2 a &ul!u&it2 a frnt 4i a
dat ucenicilor Si2 ca # le pun ;nainte. >i ei le<au pu# &ul!i&ii ;nainte.
(. >i aveau 4i pu!ini pe4ti4ori. >i /inecuvntndu<i2 a 8i# #<i pun 4i pe ace4tia ;naintea lor.
8. >i au &ncat 4i #<au #turat 4i au luat 4apte co4uri cu r&4i!e de fr&ituri.
9. >i ei erau ca la patru &ii. >i i<a #lo/o8it.
$0. >i ;ndat intrnd ;n cora/ie cu ucenicii Si2 a venit ;n pr!ile +al&anutei.
$$. >i au ie4it fari#eii 4i #e #fdeau cu El2 cernd de la El #e&n din cer2 i#pitindu<L.
$2. >i Ii#u#2 #u#pinnd cu duhul Su2 a 8i#= 'entru ce nea&ul ace#ta cere #e&n@ "devrat grie#c
vou c nu #e va da #e&n ace#tui nea&.
$3. >i l#ndu<i2 a intrat iar4i ;n cora/ie 4i a trecut de cealalt parte.
$.. +ar ucenicii au uitat # ia pine 4i nu&ai o pine aveau cu ei ;n cora/ie.
$0. >i El le<a poruncit2 8icnd= Cede!i2 p8i!i<v de aluatul fari#eilor 4i de aluatul lui Irod.
$6. >i vor/eau ;ntre ei2 8icnd= "cea#ta o 8ice2 fiindc n<ave& pine.
$(. >i Ii#u#2 ;n!elegnd2 le<a 8i#= +e ce gndi!i c n<ave!i pine@ -ot nu ;n!elege!i2 nici nu pricepe!i@
"tt de ;nvrto4at e#te ini&a voa#tr@
$8. :chi ave!i 4i nu vede!i2 urechi ave!i 4i nu au8i!i 4i nu v aduce!i a&inte.
$9. *nd a& frnt cele cinci pini2 la cei cinci &ii de oa&eni2 atunci cte co4uri pline de fr&ituri
a!i luat@ 5i#<au Lui= +ou#pre8ece.
20. >i cnd cu cele 4apte pini2 la cei patru &ii de oa&eni2 cte co4uri pline de fr&ituri a!i luat@ Iar
.(
ei au 8i#= >apte.
2$. >i le 8icea= -ot nu pricepe!i@
22. >i au venit la 7et#aida. >i au adu# la El un or/ 4i L<au rugat # #e ating de el.
23. >i lund pe or/ de &n2 l<a #co# afar din #at 4i2 #cuipnd ;n ochii lui 4i punndu<>i &inile
pe#te el2 l<a ;ntre/at dac vede ceva.
2.. >i el2 ridicndu<4i ochii2 a 8i#= 8re#c oa&enii3 ;i vd ca pe ni4te copaci u&/lnd.
20. +up aceea a pu# iar4i &inile pe ochii lui2 4i el a v8ut /ine 4i #<a ;ndreptat2 cci vedea toate2
l&urit.
26. >i l<a tri&i# la ca#a #a2 8icndu<i= S nu intri ;n #at2 nici # #pui cuiva din #at.
2(. >i a ie4it Ii#u# 4i ucenicii Lui prin #atele din preaA&a *e8areii lui ilip. >i pe dru& ;ntre/a pe
ucenicii Si2 8icndu<le= *ine 8ic oa&enii c #unt@
28. Ei au r#pun# Lui2 8icnd= 9nii #pun c e4ti Ioan 7ote8torul2 al!ii c e4ti Ilie2 iar al!ii c e4ti
unul din prooroci.
29. >i El i<a ;ntre/at= +ar voi cine 8ice!i c #unt Eu@ %#pun8nd2 'etru a 8i# Lui= -u e4ti 1ri#to#ul.
30. >i El le<a dat porunc # nu #pun ni&nui de#pre El.
3$. >i a ;nceput #<i ;nve!e c iul :&ului tre/uie # pti&ea#c &ulte 4i # fie defi&at de /trni2
de arhierei 4i de crturari 4i # fie o&ort2 iar dup trei 8ile # ;nvie8e.
32. >i #punea ace#t cuvnt pe fa!. >i lundu<L 'etru de o parte2 a ;nceput #<L doAenea#c.
33. +ar El2 ;ntorcndu<Se 4i uitndu<Se la ucenicii Si2 a certat pe 'etru 4i i<a 8i#= Mergi2 ;napoia
&ea2 #atanoD *ci tu nu cuge!i cele ale lui +u&ne8eu2 ci cele ale oa&enilor.
3.. >i che&nd la Sine &ul!i&ea2 ;&preun cu ucenicii Si2 le<a 8i#= :ricine voie4te # vin dup
Mine # #e lepede de #ine2 #<4i ia crucea 4i #<Mi ur&e8e Mie.
30. *ci cine va voi #<4i #cape #ufletul ;l va pierde2 iar cine va pierde #ufletul Su pentru Mine 4i
pentru Evanghelie2 acela ;l va #cpa.
36. *ci ce<i folo#e4te o&ului # c4tige lu&ea ;ntreag2 dac<4i pierde #ufletul@
3(. Sau ce ar putea # dea o&ul2 ;n #chi&/2 pentru #ufletul #u@
38. *ci de cel ce #e va ru4ina de Mine 4i de cuvintele Mele2 ;n nea&ul ace#ta de#frnat 4i pcto#2 4i
iul :&ului Se va ru4ina de el2 cnd va veni ;ntru #lava -atlui #u cu #fin!ii ;ngeri.
CA$!T'# 0
*c#im&area la %a,. -indecarea lunaticului. ( doua !estire a 'atimilor. Cearta pentru locul nt$i.
'rile5ul de pcat.
$. >i le 8icea lor= "devrat grie#c vou c #unt unii2 din cei ce #tau aici2 care nu vor gu#ta &oartea2
pn ce nu vor vedea ;&pr!ia lui +u&ne8eu2 venind ;ntru putere.
2. >i dup 4a#e 8ile a luat Ii#u# cu Sine pe 'etru 4i pe Iacov 4i pe Ioan 4i i<a du# ;ntr<un &unte ;nalt2
de o parte2 pe ei #inguri2 4i S<a #chi&/at la fa! ;naintea lor.
3. >i ve4&intele Lui #<au fcut #trlucitoare2 al/e foarte2 ca 8pada2 cu& nu poate ;nl/i a4a pe
p&nt ;nl/itorul.
.. >i li #<a artat Ilie ;&preun cu Moi#e 4i vor/eau cu Ii#u#.
0. >i r#pun8nd 'etru2 a 8i# lui Ii#u#= )nv!torule2 /ine e#te ca noi # fi& aici3 4i # face& trei
coli/e= Bie una 4i lui Moi#e una 4i lui Ilie una.
6. *ci nu 4tia ce # #pun2 fiindc erau ;n#pi&nta!i.
(. >i #<a fcut un nor care ;i u&/rea2 iar un gla# din nor a venit 8icnd= "ce#ta e#te iul Meu cel
iu/it2 pe "ce#ta #<L a#culta!i.
8. +ar2 deodat2 privind ei ;&preAur2 n<au &ai v8ut pe ni&eni dect pe Ii#u#2 #ingur cu ei.
9. >i co/orndu<#e ei din &unte2 le<a poruncit ca ni&nui # nu #pun cele ce v8u#er2 dect nu&ai
cnd iul :&ului va ;nvia din &or!i.
$0. Iar ei au !inut cuvntul2 ;ntre/ndu<#e ;ntre ei= *e ;n#ea&n a ;nvia din &or!i@
.8
$$. >i L<au ;ntre/at pe El2 8icnd= 'entru ce 8ic fari#eii 4i crturarii c tre/uie # vin &ai ;nti Ilie@
$2. Iar El le<a r#pun#= Ilie2 venind ;nti2 va a4e8a iar4i toate. >i cu& e#te #cri# de#pre iul :&ului
c va # pti&ea#c &ulte 4i # fie defi&at@
$3. +ar v 8ic vou c Ilie a 4i venit 4i i<au fcut toate cte au voit2 precu& #<a #cri# de#pre el.
$.. >i venind la ucenici2 a v8ut &ul!i&e &are ;&preAurul lor 4i pe crturari #fdindu<#e ;ntre ei.
$0. >i ;ndat toat &ul!i&ea2 v8ndu<L2 #<a #pi&ntat 4i2 alergnd2 I #e ;nchina.
$6. >i Ii#u# a ;ntre/at pe crturari= *e v #fdi!i ;ntre voi@
$(. >i I<a r#pun# Lui unul din &ul!i&e= )nv!torule2 a& adu# la -ine pe fiul &eu2 care are duh
&ut.
$8. >i oriunde<l apuc2 ;l arunc la p&nt 4i face #pu&e la gur 4i #cr4ne4te din din!i 4i
;n!epene4te. >i a& 8i# ucenicilor -i #<l alunge2 dar ei n<au putut.
$9. Iar El2 r#pun8nd lor2 a 8i#= :2 nea& necredincio#2 pn cnd voi fi cu voi@ 'n cnd v voi
r/da pe voi@ "duce!i<l la Mine.
20. >i l<au adu# la El. >i v8ndu<L pe Ii#u#2 duhul ;ndat a 8guduit pe copil2 4i2 c8nd la p&nt2 #e
8vrcolea #pu&egnd.
2$. >i l<a ;ntre/at pe tatl lui= *t vre&e e#te de cnd i<a venit acea#ta@ Iar el a r#pun#= din
pruncie.
22. >i de &ulte ori l<a aruncat 4i ;n foc 4i ;n ap ca #<l piard. +ar de po!i ceva2 aAut<ne2 fiindu<Bi
&il de noi.
23. Iar Ii#u# i<a 8i#= +e po!i crede2 toate #unt cu putin! celui ce crede.
2.. >i ;ndat #trignd tatl copilului2 a 8i# cu lacri&i= *red2 +oa&neD "Aut necredin!ei &ele.
20. Iar Ii#u#2 v8nd c &ul!i&ea d nval2 a certat duhul cel necurat2 8icndu<i= +uh &ut 4i #urd2
Eu ;!i porunce#c= Ie4i din el 4i # nu &ai intri ;n elD
26. >i rcnind 4i 8guduindu<l cu putere2 duhul a ie4it3 iar copilul a r&a# ca &ort2 ;nct &ul!i 8iceau
c a &urit.
2(. +ar Ii#u#2 apucndu<l de &n2 l<a ridicat2 4i el #<a #culat ;n picioare.
28. Iar dup ce a intrat ;n ca#2 ucenicii Lui L<au ;ntre/at2 de o parte= 'entru ce noi n<a& putut #<l
i8goni&@
29. El le<a 8i#= "ce#t nea& de de&oni cu ni&ic nu poate ie4i2 dect nu&ai cu rugciune 4i cu po#t.
30. >i2 ie4ind ei de acolo2 #tr/teau ,alileea2 dar El nu voia # 4tie cineva.
3$. *ci ;nv!a pe ucenicii Si 4i le #punea c iul :&ului #e va da ;n &inile oa&enilor 4i<L vor
ucide2 iar dup ce<L vor ucide2 a treia 8i va ;nvia.
32. Ei ;n# nu ;n!elegeau cuvntul 4i #e te&eau #<L ;ntre/e.
33. >i au venit ;n *apernau&. >i fiind ;n ca#2 i<a ;ntre/at= *e vor/ea!i ;ntre voi pe dru&@
3.. Iar ei tceau2 fiindc pe cale #e ;ntre/a#er unii pe al!ii cine dintre ei e#te &ai &are.
30. >i 4e8nd Ao#2 a che&at pe cei doi#pre8ece 4i le<a 8i#= +ac cineva vrea # fie ;ntiul2 # fie cel
din ur& dintre to!i 4i #luAitor al tuturor.
36. >i lund un copil2 l<a pu# ;n &iAlocul lor 4i2 lundu<l ;n /ra!e2 le<a 8i#=
3(. :ricine va pri&i2 ;n nu&ele Meu2 pe unul din ace4ti copii pe Mine M pri&e4te3 4i oricine M
pri&e4te2 nu pe Mine M pri&e4te2 ci pe *el ce M<a tri&i# pe Mine.
38. >i I<a 8i# Ioan= )nv!torule2 a& v8ut pe cineva #co!nd de&oni ;n nu&ele -u2 care nu &erge
dup noi2 4i l<a& oprit2 pentru c nu &erge dup noi.
39. Iar Ii#u# a 8i#= 6u<l opri!i2 cci nu e ni&eni care2 fcnd vreo &inune ;n nu&ele Meu2 # poat2
degra/2 # M vor/ea#c de ru.
.0. *ci cine nu e#te ;&potriva noa#tr e#te pentru noi.
.$. Iar oricine v va da # /e!i un pahar de ap2 ;n nu&ele Meu2 fiindc #unte!i ai lui 1ri#to#2
adevrat 8ic vou c nu<4i va pierde plata #a.
.2. >i cine va #&inti pe unul din ace4tia &ici2 care cred ;n Mine2 &ai /ine i<ar fi lui dac 4i<ar lega
de gt o piatr de &oar 4i # fie aruncat ;n &are.
.9
.3. >i de te #&inte4te &na ta2 tai<o c &ai /ine ;!i e#te # intri ciung ;n via!2 dect2 a&ndou
&inile avnd2 # te duci ;n gheena2 ;n focul cel ne#tin#.
... 9nde vier&ele lor nu &oare 4i focul nu #e #tinge.
.0. >i de te #&inte4te piciorul tu2 taie<l2 c &ai /ine ;!i e#te !ie # intri fr un picior ;n via!2 dect
avnd a&ndou picioarele # fii a8vrlit ;n gheena2 ;n focul cel ne#tin#2
.6. 9nde vier&ele lor nu &oare 4i focul nu #e #tinge.
.(. >i de te #&inte4te ochiul tu2 #coate<l2 c &ai /ine ;!i e#te !ie cu un #ingur ochi ;n ;&pr!ia lui
+u&ne8eu2 dect2 avnd a&ndoi ochii2 # fii aruncat ;n gheena focului.
.8. 9nde vier&ele lor nu &oare 4i focul nu #e #tinge.
.9. *ci fiecare Eo&F va fi #rat cu foc2 dup cu& orice Aertf va fi #rat cu #are.
00. 7un e#te #area3 dac ;n# #area ;4i pierde puterea2 cu ce o ve!i drege@ "ve!i #are ;ntru voi 4i tri!i
;n pace unii cu al!ii.
CA$!T'# (1
)espre despr,irea so,ilor. Iisus &inecu!inteaz pe copii. /$nrul cel &ogat. ( treia !estire a
'atimilor. Fiii lui 1e!edeu. artimeu.
$. >i #culndu<Se de acolo2 a venit ;n hotarele Iudeii2 de cealalt parte a Iordanului2 4i &ul!i&ile #<au
adunat iar4i la El 4i iar4i le ;nv!a2 dup cu& o/i4nuia.
2. >i apropiindu<#e fari#eii2 )l ;ntre/au2 i#pitindu<L2 dac e#te ;ngduit unui /r/at #<4i la#e fe&eia.
3. Iar El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= *e v<a poruncit vou Moi#e@
.. Iar ei au 8i#= Moi#e a dat voie #<i #crie carte de de#pr!ire 4i # o la#e.
0. >i r#pun8nd2 Ii#u# le<a 8i#= 'entru ;nvrto4area ini&ii voa#tre2 v<a #cri# porunca acea#ta3
6. +ar de la ;nceputul fpturii2 /r/at 4i fe&eie i<a fcut +u&ne8eu.
(. +e aceea va l#a o&ul pe tatl #u 4i pe &a&a #a 4i #e va lipi de fe&eia #a.
8. >i vor fi a&ndoi un trup3 a4a c nu &ai #unt doi2 ci un trup.
9. +eci ceea ce a ;&preunat +u&ne8eu2 o&ul # nu &ai de#part.
$0. +ar ;n ca# ucenicii L<au ;ntre/at iar4i de#pre acea#ta.
$$. >i El le<a 8i#= :ricine va l#a pe fe&eia #a 4i va lua alta2 #vr4e4te adulter cu ea.
$2. Iar fe&eia2 de<4i va l#a /r/atul ei 4i #e va &rita cu altul2 #vr4e4te adulter.
$3. >i aduceau la El copii2 ca #<>i pun &inile pe#te ei2 dar ucenicii certau pe cei ce<i aduceau.
$.. Iar Ii#u#2 v8nd2 S<a &hnit 4i le<a 8i#= L#a!i copiii # vin la Mine 4i nu<i opri!i2 cci a unora
ca ace4tia e#te ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
$0. "devrat 8ic vou= *ine nu va pri&i ;&pr!ia lui +u&ne8eu ca un copil nu va intra ;n ea.
$6. >i2 lundu<i ;n /ra!e2 i<a /inecuvntat2 punndu<>i &inile pe#te ei.
$(. >i cnd ie4ea El ;n dru&2 alergnd la El unul 4i ;ngenunchind ;naintea Lui2 )l ;ntre/a=
)nv!torule /un2 ce # fac ca # &o4tene#c via!a ve4nic@
$8. Iar Ii#u# i<a r#pun#= +e ce<Mi 8ici /un@ 6i&eni nu e#te /un dect unul +u&ne8eu.
$9. >tii poruncile= S nu uci8i2 # nu #vr4e4ti adulter2 # nu furi2 # nu &rturi#e4ti #tr&/2 # nu
;n4eli pe ni&eni2 cin#te4te pe tatl tu 4i pe &a&a ta.
20. Iar el I<a 8i#= )nv!torule2 ace#tea toate le<a& p8it din tinere!ile &ele.
2$. Iar Ii#u#2 privind la el cu drago#te2 i<a 8i#= 9n lucru ;!i &ai lip#e4te= Mergi2 vinde tot ce ai2 d
#racilor 4i vei avea co&oar ;n cer3 4i apoi2 lund crucea2 vino 4i ur&ea8 Mie.
22. +ar el2 ;ntri#tndu<#e de cuvntul ace#ta2 a plecat &hnit2 cci avea &ulte /og!ii.
23. >i Ii#u#2 uitndu<Se ;n Aur2 a 8i# ctre ucenicii Si= *t de greu vor intra /oga!ii ;n ;&pr!ia lui
+u&ne8euD
2.. Iar ucenicii erau ui&i!i de cuvintele Lui. +ar Ii#u#2 r#pun8nd iar4i2 le<a 8i#= iilor2 ct de greu
e#te celor ce #e ;ncred ;n /og!ii # intre ;n ;&pr!ia lui +u&ne8euD
20. Mai le#ne e#te c&ilei # treac prin urechile acului2 dect /ogatului # intre ;n ;&pr!ia lui
00
+u&ne8eu.
26. Iar ei2 &ai &ult ui&indu<#e2 8iceau unii ctre al!ii= >i cine poate # #e &ntuia#c@
2(. Ii#u#2 privind la ei2 le<a 8i#= La oa&eni lucrul e cu neputin!2 dar nu la +u&ne8eu. *ci la
+u&ne8eu toate #unt cu putin!.
28. >i a ;nceput 'etru a<I 8ice= Iat2 noi a& l#at toate 4i Bi<a& ur&at.
29. Ii#u# i<a r#pun#= "devrat grie#c vou= 6u e#te ni&eni care 4i<a l#at ca#2 #au fra!i2 #au #urori2
#au &a&2 #au tat2 #au copii2 #au !arine pentru Mine 4i pentru Evanghelie2
30. >i # nu ia ;n#utit < acu&2 ;n vre&ea acea#ta2 de prigoniri < ca#e 4i fra!i 4i #urori 4i &a&e 4i copii
4i !arine2 iar ;n veacul ce va # vin= via! ve4nic.
3$. >i &ul!i dintre cei dinti vor fi pe ur&2 4i din cei de pe ur& ;nti.
32. >i erau pe dru&2 #uindu<#e la Ieru#ali&2 iar Ii#u# &ergea ;naintea lor. >i ei erau ui&i!i 4i cei ce
&ergeau dup El #e te&eau. >i lund la Sine2 iar4i2 pe cei doi#pre8ece2 a ;nceput # le #pun ce
aveau # I #e ;nt&ple=
33. *2 iat2 ne #ui& la Ieru#ali& 4i iul :&ului va fi predat arhiereilor 4i crturarilor3 4i<L vor
o#ndi la &oarte 4i<L vor da ;n &na pgnilor.
3.. >i<L vor /atAocori 4i<L vor #cuipa 4i<L vor /iciui 4i<L vor o&or;2 dar dup trei 8ile va ;nvia.
30. >i au venit la El Iacov 4i Ioan2 fiii lui 5evedeu2 8icndu<I= )nv!torule2 voi& # ne faci ceea ce
vo& cere de la -ine.
36. Iar El le<a 8i#= *e voi!i # v fac@
3(. Iar ei I<au 8i#= +<ne nou # 4ede& unul de<a dreapta -a2 4i altul de<a #tnga -a2 ;ntru #lava -a.
38. +ar Ii#u# le<a r#pun#= 6u 4ti!i ce cere!iD 'ute!i # /e!i paharul pe care ;l /eau Eu #au # v
/ote8a!i cu /ote8ul cu care M /ote8 Eu@
39. Iar ei I<au 8i#= 'ute&. >i Ii#u# le<a 8i#= 'aharul pe care Eu ;l /eau ;l ve!i /ea2 4i cu /ote8ul cu care
Eu & /ote8 v ve!i /ote8a.
.0. +ar a 4edea de<a dreapta Mea2 #au de<a #tnga Mea2 nu e#te al Meu a da2 ci celor pentru care #<a
pregtit.
.$. >i au8ind cei 8ece2 au ;nceput a #e &nia pe Iacov 4i pe Ioan.
.2. >i Ii#u#2 che&ndu<i la Sine2 le<a 8i#= >ti!i c cei ce #e #ocote#c cr&uitori ai nea&urilor
do&ne#c pe#te ele 4i cei &ai &ari ai lor le #tpne#c.
.3. +ar ;ntre voi nu tre/uie # fie a4a2 ci care va vrea # fie &are ;ntre voi2 # fie #luAitor al vo#tru.
... >i care va vrea # fie ;nti ;ntre voi2 # fie tuturor #lug.
.0. * 4i iul :&ului n<a venit ca # I #e #luAea#c2 ci ca El # #luAea#c 4i #<>i dea #ufletul
r#cu&prare pentru &ul!i.
.6. >i au venit ;n Ierihon. >i ie4ind din Ierihon El2 ucenicii Lui 4i &ul!i&e &are2 7arti&eu or/ul2 fiul
lui -i&eu2 4edea Ao#2 pe &arginea dru&ului.
.(. >i2 au8ind c e#te Ii#u# 6a8arineanul2 a ;nceput # #trige 4i # 8ic= Ii#u#e2 iul lui +avid2
&iluie4te<&D
.8. >i &ul!i ;l certau ca # tac2 el ;n# cu &ult &ai tare #triga= iule al lui +avid2 &iluie4te<&D
.9. >i Ii#u#2 oprindu<Se2 a 8i#= *he&a!i<lD >i l<au che&at pe or/2 8icndu<i= )ndr8ne4te2 #coal<teD -e
chea&.
00. Iar or/ul2 lepdnd haina de pe el2 a #rit ;n picioare 4i a venit la Ii#u#.
0$. >i l<a ;ntre/at Ii#u#2 8icndu<i= *e voie4ti #<!i fac@ Iar or/ul I<a r#pun#= )nv!torule2 # vd
iar4i.
02. Iar Ii#u# i<a 8i#= Mergi2 credin!a ta te<a &ntuit. >i ;ndat a v8ut 4i ur&a lui Ii#u# pe cale.
CA$!T'# ((
Intrarea n Ierusalim. *moc#inul neroditor. Cur,irea templului. 'uterea credin,ei. otezul lui Ioan.
0$
$. >i cnd #<au apropiat de Ieru#ali&2 la 7etfaghe 4i la 7etania2 lng Muntele M#linilor2 a tri&i# pe
doi dintre ucenicii Si2
2. >i le<a 8i#= Merge!i ;n #atul care e#te ;naintea voa#tr 4i2 intrnd ;n el2 ;ndat ve!i afla un &n8
legat2 pe care n<a 4e8ut pn acu& nici un o&. +e8lega!i<l 4i aduce!i<l.
3. Iar de v va 8ice cineva= +e ce face!i acea#ta@ Spune!i c +o&nul are tre/uin! de el 4i ;ndat ;l va
tri&ite aici.
.. +eci au &er# 4i au g#it &n8ul legat la o poart2 afar la r#pntie2 4i l<au de8legat.
0. >i unii din cei ce #tteau acolo2 le<au 8i#= +e ce de8lega!i &n8ul@
6. Iar ei le<au #pu# precu& le 8i#e#e Ii#u#2 4i i<au l#at.
(. >i au adu# &n8ul la Ii#u# 4i 4i<au pu# hainele pe el 4i Ii#u# a 4e8ut pe el.
8. >i &ul!i ;4i a4terneau hainele pe cale2 iar al!ii a4terneau ra&uri2 pe care le tiau de prin grdini.
9. Iar cei ce &ergeau ;nainte 4i cei ce veneau pe ur& #trigau2 8icnd= :#anaD 7ine e#te cuvntat *el
ce vine ;ntru nu&ele +o&nuluiD
$0. 7inecuvntat e#te ;&pr!ia ce vine a printelui no#tru +avidD :#ana ;ntru cei de #u#D
$$. >i a intrat Ii#u# ;n Ieru#ali& 4i ;n te&plu 4i2 privind toate ;n Aur 4i vre&ea fiind #pre #ear2 a ie4it
#pre 7etania cu cei doi#pre8ece.
$2. >i a doua 8i2 ie4ind ei din 7etania2 El a fl&n8it.
$3. >i v8nd de departe un #&ochin care avea frun8e2 a &er# acolo2 doar va g#i ceva ;n el3 4i2
aAungnd la #&ochin2 n<a g#it ni&ic dect frun8e. *ci nu era ti&pul #&ochinelor.
$.. >i2 vor/ind2 i<a 8i#= +e acu& ;nainte2 rod din tine ni&eni ;n veac # nu &nnce. >i ucenicii Lui
a#cultau.
$0. >i au venit ;n Ieru#ali&. >i2 intrnd ;n te&plu2 a ;nceput # dea afar pe cei ce vindeau 4i pe cei
ce cu&prau ;n te&plu2 iar &e#ele #chi&/torilor de /ani 4i #caunele vn8torilor de poru&/ei le<a
r#turnat.
$6. >i nu ;ngduia # &ai treac ni&eni cu vreun va# prin te&plu.
$(. >i<i ;nv!a 4i le #punea= 6u e#te2 oare2 #cri#= ?*a#a Mea ca# de rugciune #e va che&a2 pentru
toate nea&urile?@ Coi ;n# a!i fcut din ea pe4ter de tlhari.
$8. >i au au8it arhiereii 4i crturarii. >i cutau cu& #<L piard. *ci #e te&eau de El2 pentru c toat
&ul!i&ea era ui&it de ;nv!tura Lui.
$9. Iar cnd #<a fcut #ear2 au ie4it afar din cetate.
20. +i&inea!a2 trecnd pe acolo2 au v8ut #&ochinul u#cat din rdcini.
2$. >i 'etru2 aducndu<4i a&inte2 I<a 8i#= )nv!torule2 iat #&ochinul pe care l<ai /le#te&at #<a
u#cat.
22. >i r#pun8nd2 Ii#u# le<a 8i#= "ve!i credin! ;n +u&ne8eu.
23. "devrat 8ic vou c oricine va 8ice ace#tui &unte= %idic<te 4i te arunc ;n &are2 4i nu #e va
;ndoi ;n ini&a lui2 ci va crede c ceea ce #pune #e va face2 fi<va lui orice va 8ice.
2.. +e aceea v 8ic vou= -oate cte cere!i2 rugndu<v2 # crede!i c le<a!i pri&it 4i le ve!i avea.
20. Iar cnd #ta!i de v ruga!i2 ierta!i orice ave!i ;&potriva cuiva2 ca 4i -atl vo#tru *el din ceruri #
v ierte vou gre4ealele voa#tre.
26. * de nu ierta!i voi2 nici -atl vo#tru *el din ceruri nu v va ierta vou gre4ealele voa#tre.
2(. >i au intrat iar4i ;n Ieru#ali&. >i pe cnd #e pli&/a Ii#u# prin te&plu2 au venit la El arhiereii2
crturarii 4i /trnii.
28. >i I<au 8i#= *u ce putere faci ace#tea@ Sau cine Bi<a dat Bie puterea acea#ta2 ca # le faci@
29. Iar Ii#u# le<a 8i#= C voi ;ntre/a 4i Eu un cuvnt= r#punde!i<Mi 4i v voi #pune 4i Eu cu ce putere
fac ace#tea=
30. 7ote8ul lui Ioan din cer a fo#t2 #au de la oa&eni@ %#punde!i<MiD
3$. >i ei vor/eau ;ntre ei2 8icnd= +e vo& 8ice= +in cer2 va 8ice= 'entru ce2 dar2 n<a!i cre8ut ;n el@
32. Iar de vo& 8ice= +e la oa&eni < #e te&eau de &ul!i&e2 cci to!i ;l #ocoteau c Ioan era ;ntr<
adevr prooroc.
02
33. >i r#pun8nd2 au 8i# lui Ii#u#= 6u 4ti&. >i Ii#u# le<a 8i#= 6ici Eu nu v #pun vou cu ce putere
fac ace#tea.
CA$!T'# ()
'ilda lucrtorilor !iei. 'lata da5diei. n!ierea mor,ilor. Cea mai mare porunc din "ege. )omnul i
Fiul lui )a!id. anul !du!ei.
$. >i a ;nceput # le vor/ea#c ;n pilde= 9n o& a #dit o vie2 a ;&preA&uit<o cu gard2 a #pat ;n ea
tea#c2 a cldit turn 4i a dat<o lucrtorilor2 iar el #<a du# departe.
2. >i la vre&e2 a tri&i# la lucrtori o #lug2 ca # ia de la ei din roadele viei.
3. +ar ei2 punnd &na pe ea2 au /tut<o 4i i<au dat dru&ul fr ni&ic.
.. >i a tri&i# la ei2 iar4i2 alt #lug2 dar 4i pe aceea2 lovind<o cu pietre2 i<au #part capul 4i au ocrt<
o.
0. >i a tri&i# alta. +ar 4i pe aceea au uci#<o3 4i pe &ulte altele= pe unele /tndu<le2 iar pe altele
ucigndu<le.
6. Mai avea 4i un fiu iu/it al #u 4i ;n cele din ur& l<a tri&i# la lucrtori2 8icnd= Se vor ru4ina de
fiul &eu.
(. +ar acei lucrtori au 8i# ;ntre ei= "ce#ta e#te &o4tenitorul3 veni!i #<l o&or& 4i &o4tenirea va fi a
noa#tr.
8. >i prin8ndu<l l<au o&ort 4i l<au aruncat afar din vie.
9. *e va face acu& #tpnul viei@ Ca veni 4i va pierde pe lucrtori2 iar via o va da altora.
$0. :are nici Scriptura acea#ta n<a!i citit<o= ?'iatra pe care au ne#ocotit<o 8iditorii2 acea#ta a aAun# #
fie ;n capul unghiului@
$$. +e la +o&nul #<a fcut acea#ta 4i e#te lucru &inunat ;n ochii no4tri?.
$2. >i cutau #<L prind2 dar #e te&eau de popor. *ci ;n!ele#e#er c ;&potriva lor 8i#e#e pilda
acea#ta. >i l#ndu<L2 #<au du#.
$3. >i au tri&i# la El pe unii din fari#ei 4i din irodiani2 ca #<L prind ;n cuvnt.
$.. Iar ei2 venind2 I<au 8i#= )nv!torule2 4ti& c #pui adevrul 4i nu<Bi pa# de ni&eni2 fiindc nu
cau!i la fa!a oa&enilor2 ci cu adevrat ;nve!i calea lui +u&ne8eu. Se cuvine a da daAdie *e8arului
#au nu@ S d& #au # nu d&@
$0. El ;n#2 cuno#cnd f!rnicia lor2 le<a 8i#= 'entru ce M i#piti!i@ "duce!i<Mi un dinar ca #<l vd.
$6. >i I<au adu#. >i i<a ;ntre/at Ii#u#= "l cui e chipul ace#ta ;n in#crip!ia de pe el@ Iar ei I<au 8i#= "le
*e8arului.
$(. Iar Ii#u# a 8i#= +a!i *e8arului cele ale *e8arului2 iar lui +u&ne8eu cele ale lui +u&ne8eu. >i #e
&irau de El.
$8. >i au venit la El #aducheii care 8ic c nu e#te ;nviere 4i<L ;ntre/au 8icnd=
$9. )nv!torule2 Moi#e ne<a l#at #cri#2 c de va &uri fratele cuiva 4i va l#a fe&eia fr copil2 # ia
fratele #u pe fe&eia lui 4i # ridice ur&a4 fratelui.
20. >i erau 4apte fra!i. >i cel dinti 4i<a luat fe&eie2 dar2 &urind2 n<a l#at ur&a4.
2$. >i a luat<o pe ea al doilea2 4i a &urit2 nel#nd ur&a4. -ot a4a 4i al treilea.
22. >i au luat<o to!i 4apte 4i n<au l#at ur&a4. )n ur&a tuturor a &urit 4i fe&eia.
23. La ;nviere2 cnd vor ;nvia2 a cruia dintre ei va fi fe&eia@ *ci to!i 4apte au avut<o de #o!ie.
2.. >i le<a 8i# Ii#u#= :are nu pentru acea#ta rtci!i2 ne4tiind Scripturile2 nici puterea lui +u&ne8eu@
20. *ci2 cnd vor ;nvia din &or!i2 nici nu #e &ai ;n#oar2 nici nu #e &ai &rit2 ci #unt ca ;ngerii din
ceruri.
26. Iar de#pre &or!i c vor ;nvia2 n<a!i citit2 oare2 ;n cartea lui Moi#e2 cnd i<a vor/it +u&ne8eu din
rug2 8icnd= ?Eu #unt +u&ne8eul lui "vraa& 4i +u&ne8eul lui I#aac 4i +u&ne8eul lui Iacov?@
03
2(. +u&ne8eu nu e#te +u&ne8eul celor &or!i2 ci a celor vii. Mult rtci!i.
28. >i apropiindu<#e unul din crturari2 care ;i au8i#e vor/ind ;ntre ei 4i2 v8nd c /ine le<a r#pun#2
L<a ;ntre/at= *are porunc e#te ;ntia dintre toate@
29. Ii#u# i<a r#pun# c ;ntia e#te= ?"#cult I#raele2 +o&nul +u&ne8eul no#tru e#te #ingurul
+o&n?.
30. >i= ?S iu/e4ti pe +o&nul +u&ne8eul tu din toat ini&a ta2 din tot #ufletul tu2 din tot cugetul
tu 4i din toat puterea ta?. "cea#ta e#te cea dinti porunc.
3$. Iar a doua e acea#ta= ?S iu/e4ti pe aproapele tu ca pe tine ;n#u!i?. Mai &are dect ace#tea nu
e#te alt porunc.
32. >i I<a 8i# crturarul= 7ine2 )nv!torule. "devrat ai 8i# c unul e#te +u&ne8eu 4i nu e#te altul
afar de El.
33. >i a<L iu/i pe El din toat ini&a2 din tot #ufletul2 din tot cugetul 4i din toat puterea 4i a iu/i pe
aproapele tu ca pe tine ;n#u!i e#te &ai &ult dect toate arderile de tot 4i dect toate Aertfele.
3.. Iar Ii#u#2 v8ndu<l c a r#pun# cu ;n!elepciune2 i<a 8i#= 6u e4ti departe de ;&pr!ia lui
+u&ne8eu. >i ni&eni nu &ai ;ndr8nea #<L &ai ;ntre/e.
30. >i ;nv!nd Ii#u# ;n te&plu2 gria 8icnd= *u& 8ic crturarii c 1ri#to# e#te iul lui +avid@
36. )n#u4i +avid a 8i# ;ntru +uhul Sfnt= ?5i#<a +o&nul +o&nului &eu= >e8i de<a dreapta Mea pn
ce voi pune pe vrA&a4ii ti a4ternut picioarelor -ale?.
3(. +eci ;n#u4i +avid )l nu&e4te pe El +o&n3 de unde dar e#te fiul lui@ >i &ul!i&ea cea &ult )l
a#culta cu /ucurie.
38. >i le 8icea ;n ;nv!tura Sa= Lua!i #ea&a la crturari crora le place # #e pli&/e ;n haine lungi 4i
# li #e plece lu&ea ;n pie!e2
39. >i # #tea ;n /ncile dinti ;n #inagogi 4i # #tea ;n capul &e#ei la o#pe!e2
.0. Ei2 care #ectuie#c ca#ele vduvelor 4i de ochii lu&ii #e roag ;ndelung2 ;4i vor lua &ai &ult
o#nd.
.$. >i 4e8nd ;n preaA&a cutiei darurilor2 Ii#u# privea cu& &ul!i&ea arunc /ani ;n cutie. >i &ul!i
/oga!i aruncau &ult.
.2. >i venind o vduv #rac2 a aruncat doi /ani2 adic un codrant.
.3. >i che&nd la Sine pe ucenicii Si le<a 8i#= "devrat grie#c vou c acea#t vduv #rac a
aruncat ;n cutia darurilor &ai &ult dect to!i ceilal!i.
... 'entru c to!i au aruncat din pri#o#ul lor2 pe cnd ea2 din #rcia ei2 a aruncat tot ce avea2 toat
avu!ia #a.
CA$!T'# (*
Iisus !or&ete despre dr$marea Ierusalimului i despre a doua !enire a Fiului 9mului. ndemnuri
la pri!eg#ere.
$. >i ie4ind din te&plu2 unul dintre ucenicii Si I<a 8i#= )nv!torule2 prive4te ce fel de pietre 4i ce
cldiriD
2. +ar Ii#u# a 8i#= Ce8i ace#te &ari cldiri@ 6u va r&ne piatr pe#te piatr # nu #e ri#ipea#c.
3. >i 4e8nd pe Muntele M#linilor2 ;n fa!a te&plului2 )l ;ntre/au2 de o parte2 'etru2 Iacov2 Ioan 4i cu
"ndrei=
.. Spune<ne nou cnd vor fi ace#tea@ >i care va fi #e&nul cnd va fi # #e ;&plinea#c toate
ace#tea@
0. Iar Ii#u# a ;nceput # le #pun= Cede!i # nu v ;n4ele cineva.
6. *ci &ul!i vor veni ;n nu&ele Meu2 8icnd c #unt Eu2 4i vor a&gi pe &ul!i.
(. Iar cnd ve!i au8i de r8/oaie2 4i de 8vonuri de r8/oaie2 # nu v tul/ura!i2 cci tre/uie # fie2 dar
;nc nu va fi #fr4itul.
8. >i #e va ridica nea& pe#te nea& 4i ;&pr!ie pe#te ;&pr!ie2 vor fi cutre&ure pe alocuri 4i
0.
foa&ete 4i tul/urri vor fi. Iar ace#tea #unt ;nceputul durerilor.
9. Lua!i #ea&a la voi ;n4iv. * v vor da ;n adunri 4i ve!i fi /tu!i ;n #inagogi 4i ve!i #ta ;naintea
conductorilor 4i a regilor2 pentru Mine2 #pre &rturie lor.
$0. *i &ai ;nti Evanghelia tre/uie # #e propovduia#c la toate nea&urile.
$$. Iar cnd v vor duce ca # v predea2 nu v ;ngriAi!i dinainte ce ve!i vor/i2 ci # vor/i!i ceea ce #e
va da vou ;n cea#ul acela. *ci nu voi #unte!i cei care ve!i vor/i2 ci +uhul Sfnt.
$2. >i va da frate pe frate la &oarte 4i tat pe copil 4i copiii #e vor r8vrti ;&potriva prin!ilor 4i ;i
vor ucide.
$3. >i ve!i fi ur!i de to!i pentru nu&ele Meu3 iar cel ce va r/da pn la ur&2 acela #e va &ntui.
$.. Iar cnd ve!i vedea urciunea pu#tiirii2 #tnd unde nu #e cuvine < cine cite4te # ;n!eleag < atunci
cei ce vor fi ;n Iudeea # fug ;n &un!i2
$0. >i cel de pe acoperi4 # nu #e co/oare ;n ca#2 nici # intre ca #<4i ia ceva din ca#a #a2
$6. >i cel ce va fi ;n !arin # nu #e ;ntoarc ;ndrt2 ca #<4i ia haina.
$(. +ar vai celor ce vor avea ;n pntece 4i celor ce vor alpta ;n 8ilele aceleaD
$8. %uga!i<v2 dar2 ca # nu fie fuga voa#tr iarna.
$9. *ci ;n 8ilele acelea va fi neca8 cu& nu a &ai fo#t pn acu&2 de la ;nceputul fpturii2 pe care a
8idit<o +u&ne8eu2 4i nici nu va &ai fi.
20. >i de nu ar fi #curtat +o&nul 8ilele acelea2 n<ar #cpa nici un trup2 dar pentru cei ale4i2 pe care i<
a ale#2 a #curtat acele 8ile.
2$. >i atunci dac v va 8ice cineva= Iat2 aci e#te 1ri#to#2 #au iat acolo2 # nu crede!i.
22. Se vor #cula hri#to4i &incino4i 4i prooroci &incino4i 4i vor face #e&ne 4i &inuni2 ca # duc ;n
rtcire2 de #e poate2 pe cei ale4i.
23. +ar voi lua!i #ea&a. Iat dinainte v<a& #pu# vou toate.
2.. *i ;n acele 8ile2 dup neca8ul acela2 #oarele #e va ;ntuneca 4i luna nu<4i va &ai da lu&ina ei.
20. >i #telele vor cdea din cer 4i puterile care #unt ;n ceruri #e vor cltina.
26. "tunci vor vedea pe iul :&ului venind pe nori2 cu putere &ult 4i cu #lav.
2(. >i atunci El va tri&ite pe ;ngeri 4i va aduna pe ale4ii Si din cele patru vnturi2 de la &arginea
p&ntului pn la &arginea cerului.
28. )nv!a!i de la #&ochin pilda= *nd &ldi!a lui #e face fraged 4i ;nfrun8e4te2 cunoa4te!i c vara
e#te aproape.
29. -ot a4a 4i voi2 cnd ve!i vedea ;&plinindu<#e ace#te lucruri2 # 4ti!i c El e#te aproape2 lng u4i.
30. "devrat grie#c vou c nu va trece nea&ul ace#ta pn ce nu vor fi toate ace#tea.
3$. *erul 4i p&ntul vor trece2 dar cuvintele Mele nu vor trece.
32. Iar de#pre 8iua aceea 4i de#pre cea#ul acela ni&eni nu 4tie2 nici ;ngerii din cer2 nici iul2 ci nu&ai
-atl.
33. Lua!i a&inte2 priveghea!i 4i v ruga!i2 c nu 4ti!i cnd va fi acea vre&e.
3.. E#te ca un o& care a plecat ;n alt !ar 4i2 l#ndu<4i ca#a2 a dat puterea ;n &na #lugilor2 dnd
fiecruia lucrul lui2 iar portarului i<a poruncit # veghe8e.
30. Ceghea!i2 dar2 c nu 4ti!i cnd va veni #tpnul ca#ei= #au #eara2 #au la &ie8ul nop!ii2 #au la
cntatul coco4ilor2 #au di&inea!a.
36. *a nu cu&va venind fr ve#te2 # v afle pe voi dor&ind.
3(. Iar ceea ce 8ic vou2 8ic tuturor= 'riveghea!iD
CA$!T'# (+
.ngerea din etania. Cina cea de /ain. 4#etsimani. 'rinderea. n%,iarea la Caia%a. "epdarea
lui 'etru.
$. >i dup dou 8ile erau 'a4tile 4i "8i&ile. >i arhiereii 4i crturarii cutau cu& #<l prind cu
vicle4ug2 ca #<L o&oare.
00
2. +ar 8iceau= 6u la #r/toare2 ca # nu fie tul/urare ;n popor.
3. >i fiind El ;n 7etania2 ;n ca#a lui Si&on Lepro#ul2 4i 4e8nd la &a#2 a venit o fe&eie avnd un
ala/a#tru2 cu &ir de nard curat2 de &are pre!2 4i2 #prgnd va#ul2 a vr#at &irul pe capul lui Ii#u#.
.. +ar erau unii &hni!i ;ntre ei2 8icnd= 'entru ce #<a fcut acea#t ri#ip de &ir@
0. *ci putea # #e vnd ace#t &ir cu pe#te trei #ute de dinari2 4i # #e dea #racilor. >i crteau
;&potriva ei.
6. +ar Ii#u# a 8i#= L#a!i<o. +e ce ;i face!i #uprare@ Lucru /un a fcut ea cu Mine.
(. * pe #raci totdeauna ;i ave!i cu voi 4i2 oricnd voi!i2 pute!i # le face!i /ine2 dar pe &ine nu M
ave!i totdeauna.
8. Ea a fcut ceea ce avea de fcut= &ai dinainte a un# trupul Meu2 #pre ;n&or&ntare.
9. "devrat 8ic vou= :riunde #e va propovdui Evanghelia2 ;n toat lu&ea2 #e va #pune 4i ce<a fcut
acea#ta2 #pre po&enirea ei.
$0. Iar Iuda I#carioteanul2 unul din cei doi#pre8ece2 #<a du# la arhierei ca # li<L dea pe Ii#u#.
$$. >i2 au8ind ei2 #<au /ucurat 4i au fgduit #<i dea /ani. >i el cuta cu& #<L dea lor2 la ti&p
potrivit.
$2. Iar ;n 8iua cea dinti a "8i&ilor2 cnd Aertfeau 'a4tile2 ucenicii Lui L<au ;ntre/at= 9nde voie4ti #
gti&2 ca # &nnci 'a4tile@
$3. >i a tri&i# doi din ucenicii Lui2 8icndu<le= Merge!i ;n cetate 4i v va ;nt&pina un o&2 ducnd
un urcior cu ap3 &erge!i dup el.
$.. >i unde va intra2 #pune!i #tpnului ca#ei c )nv!torul 8ice= 9nde e#te odaia ;n care # &nnc
'a4tile ;&preun cu ucenicii Mei@
$0. Iar el v va arta un foi4or &are a4ternut gata. "colo # pregti!i pentru noi.
$6. >i au ie4it ucenicii 4i au venit ;n cetate 4i au g#it a4a precu& le<a #pu# 4i au pregtit 'a4tile.
$(. Iar fcndu<#e #ear2 a venit cu cei doi#pre8ece.
$8. 'e cnd 4edeau la &a# 4i &ncau2 Ii#u# a 8i#= "devrat grie#c vou c unul dintre voi2 care
&nnc ;&preun cu Mine2 M va vinde.
$9. Ei au ;nceput # #e ;ntri#te8e 4i #<I 8ic2 unul cte unul= 6u cu&va #unt eu@
20. Iar El le<a 8i#= 9nul dintre cei doi#pre8ece2 care ;ntinge cu Mine ;n /lid.
2$. * iul :&ului &erge precu& e#te #cri# de#pre El3 dar vai de o&ul acela prin care e#te vndut
iul :&ului. 7ine era de o&ul acela dac nu #<ar fi n#cut.
22. >i2 &ncnd ei2 a luat Ii#u# pine 4i /inecuvntnd2 a frnt 4i le<a dat lor 4i a 8i#= Lua!i2 &nca!i2
ace#ta e#te -rupul Meu.
23. >i lund paharul2 &ul!u&ind2 le<a dat 4i au /ut din el to!i.
2.. >i a 8i# lor= "ce#ta e#te Sngele Meu2 al Legii celei noi2 care pentru &ul!i #e var#.
20. "devrat grie#c vou c de acu& nu voi &ai /ea din rodul vi!ei pn ;n 8iua aceea cnd ;l voi
/ea nou ;n ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
26. >i dup ce au cntat cntri de laud2 au ie4it la Muntele M#linilor.
2(. >i le<a 8i# Ii#u#= -o!i v ve!i #&inti2 c #cri# e#te= ?7ate<voi p#torul 4i #e vor ri#ipi oile?.
28. +ar dup ;nvierea Mea2 voi &erge &ai ;nainte de voi ;n ,alileea.
29. Iar 'etru I<a 8i#= *hiar dac to!i #e vor #&inti ;ntru -ine2 totu4i eu nu.
30. >i i<a 8i# Ii#u#= "devrat grie#c !ie= * tu a#t8i2 ;n noaptea acea#ta2 &ai ;nainte de a cnta de
dou ori coco4ul2 de trei ori te vei lepda de Mine.
3$. El ;n# #punea &ai #truitor= >i de<ar fi # &or cu -ine2 nu -e voi tgdui. >i tot a4a 8iceau to!i.
32. >i au venit la un loc al crui nu&e e#te ,het#i&ani2 4i acolo a 8i# ctre ucenicii Si= >ede!i aici
pn ce M voi ruga.
33. >i a luat cu El pe 'etru 4i pe Iacov 4i pe Ioan 4i a ;nceput a Se tul/ura 4i a Se &hni.
3.. >i le<a 8i# lor= )ntri#tat e#te #ufletul Meu pn la &oarte. %&ne!i aici 4i privegehea!i.
30. >i &ergnd pu!in &ai ;nainte2 a c8ut cu fa!a la p&nt 4i Se ruga2 ca2 de e#te cu putin!2 #
treac de la El cea#ul Eace#taF.
06
36. >i 8icea= "vva 'rinte2 toate #unt Bie cu putin!. +eprtea8 paharul ace#ta de la Mine. +ar nu ce
voie#c Eu2 ci ceea ce voie4ti -u.
3(. >i a venit 4i i<a g#it dor&ind 4i a 8i# lui 'etru= Si&one2 dor&i@ 6<ai avut trie ca # veghe8i un
cea#@
38. 'riveghea!i 4i v ruga!i2 ca # nu intra!i ;n i#pit. *ci duhul e#te o#rduitor2 dar trupul
neputincio#.
39. >i iar4i &ergnd2 #<a rugat2 acela4i cuvnt 8icnd.
.0. >i iar4i venind2 i<a g#it dor&ind2 cci ochii lor erau ;ngreuia!i 4i nu 4tiau ce #<I r#pund.
.$. >i a venit a treia oar 4i le<a 8i#= +or&i!i de acu& 4i v odihni!iD E gataD " #o#it cea#ul. Iat iul
:&ului e#te dat ;n &inile pcto4ilor.
.2. Scula!i<v # &erge&. Iat2 cel ce M<a vndut #<a apropiat.
.3. >i ;ndat2 ;nc vor/ind El2 a venit Iuda I#carioteanul2 unul din cei doi#pre8ece2 4i cu el &ul!i&e
cu #/ii 4i cu cio&ege2 de la arhierei2 de la crturari 4i de la /trni.
... Iar vn8torul le ddu#e #e&n2 8icnd= 'e care<L voi #ruta2 "cela e#te. 'rinde!i<L 4i duce!i<L cu
pa8.
.0. >i venind ;ndat 4i apropiindu<#e de El2 a 8i# Lui= )nv!toruleD >i L<a #rutat.
.6. Iar ei au pu# &na pe El 4i L<au prin#.
.(. 9nul din cei ce #tteau pe lng El2 #co!nd #a/ia2 a lovit pe #luga arhiereului 4i i<a tiat
urechea.
.8. >i r#pun8nd2 Ii#u# le<a 8i#= *a la un tlhar a!i ie4it cu #/ii 4i cu toiege2 ca # M prinde!i.
.9. )n fiecare 8i era& la voi ;n te&plu2 ;nv!nd2 4i nu M<a!i prin#. +ar ace#tea #unt ca # #e
;&plinea#c Scripturile.
00. >i2 l#ndu<L2 au fugit to!i.
0$. Iar un tnr &ergea dup El2 ;nf4urat ;ntr<o pn8tur2 pe trupul gol2 4i au pu# &na pe el.
02. El ;n#2 #&ulgndu<#e din pn8tur2 a fugit gol.
03. >i au du# pe Ii#u# la arhiereu 4i #<au adunat acolo to!i arhiereii 4i /trnii 4i crturarii.
0.. Iar 'etru2 de departe2 a &er# dup El2 pn a intrat ;nuntru ;n curtea arhiereului 4i 4edea
;&preun cu #lugile2 ;ncl8indu<#e la foc.
00. "rhiereii 4i tot #inedriul cutau ;&potriva lui Ii#u# &rturie ca #<L dea la &oarte2 dar nu g#eau.
06. * &ul!i &rturi#eau &incino# ;&potriva Lui2 dar &rturiile nu #e potriveau.
0(. >i ridicndu<#e unii2 au dat &rturie &incinoa# ;&potriva Lui2 8icnd=
08. 6oi L<a& au8it 8icnd= Coi dr&a ace#t te&plu fcut de &n2 4i ;n trei 8ile altul2 nefcut de
&n2 voi cldi.
09. +ar nici a4a &rturia lor nu era la fel.
60. >i2 #culndu<#e ;n &iAlocul lor2 arhiereul L<a ;ntre/at pe Ii#u#2 8icnd= 6u r#pun8i ni&ic la tot ce
&rturi#e#c ;&potriva -a ace4tia@
6$. Iar El tcea 4i nu r#pundea ni&ic. Iar4i L<a ;ntre/at arhiereul 4i I<a 8i#= E4ti tu 1ri#to#ul2 iul
*elui /inecuvntat@
62. Iar Ii#u# a 8i#= Eu #unt 4i ve!i vedea pe iul :&ului 4e8nd de<a dreapta *elui "totputernic 4i
venind pe norii cerului.
63. Iar arhiereul2 #f4iindu<4i hainele2 a 8i#= *e tre/uin! &ai ave& de &artori@
6.. "!i au8it hula. *e vi #e pare vou@ Iar ei to!i au Audecat c El e#te vinovat de &oarte.
60. >i unii au ;nceput #<L #cuipe 4i #<I acopere fa!a 4i #<L /at cu pu&nii 4i #<I 8ic= 'rooroce4teD
>i #lugile )l /teau cu pal&ele.
66. >i 'etru fiind Ao# ;n curte2 a venit una din #luAnicele arhiereului2
6(. >i v8ndu<l pe 'etru2 ;ncl8indu<#e2 #<a uitat la el 4i a 8i#= >i tu erai cu Ii#u# 6a8arineanul.
68. El ;n# a tgduit2 8icnd= 6ici nu 4tiu2 nici nu ;n!eleg ce 8ici. >i a ie4it afar ;naintea cur!ii3 4i a
cntat coco4ul.
0(
69. Iar #luAnica2 v8ndu<l2 a ;nceput iar4i # #pun celor de fa! c ace#ta e#te dintre ei.
(0. Iar el a tgduit iar4i. >i dup pu!in ti&p2 cei de fa! 8iceau iar4i lui 'etru= *u adevrat e4ti
dintre ei2 cci e4ti 4i galileian 4i vor/irea ta #e a#ea&n.
($. Iar el a ;nceput # #e /le#te&e 4i # #e Aure= 6u 4tiu pe o&ul ace#ta de#pre care 8ice!i.
(2. >i ;ndat coco4ul a cntat a doua oar. >i 'etru 4i<a adu# a&inte de cuvntul pe care i<l #pu#e#e
Ii#u#= )nainte de a cnta de dou ori coco4ul 2 de trei ori te vei lepda de Mine. >i a ;nceput #
plng.
CA$!T'# (,
Iisus naintea lui 'ilat. +udecata i os$nda. Cununa de spini. Rstignirea i nmorm$ntarea.
$. >i ;ndat di&inea!a2 arhiereii2 !innd #fat cu /trnii2 cu crturarii 4i cu tot #inedriul 4i legnd pe
Ii#u#2 L<au du# 4i L<au predat lui 'ilat.
2. >i L<a ;ntre/at 'ilat= -u e4ti regele iudeilor@ Iar El2 r#pun8nd2 i<a 8i#= -u 8ici.
3. Iar arhiereii )l ;nvinuiau de &ulte.
.. Iar 'ilat L<a ;ntre/at= 6u r#pun8i ni&ic@ Iat cte #pun ;&potriva -a.
0. +ar Ii#u# ni&ic n<a &ai r#pun#2 ;nct 'ilat #e &ira.
6. Iar la #r/toarea 'a4tilor2 le eli/era un ;nte&ni!at pe care<l cereau ei.
(. >i era unul cu nu&ele 7ara/a ;nchi# ;&preun cu ni4te r8vrti!i2 care ;n r#coal #vr4i#er
ucidere.
8. >i &ul!i&ea2 venind #u#2 a ;nceput # cear lui 'ilat # le fac precu& o/i4nuia pentru ei.
9. Iar 'ilat le<a r#pun#2 8icnd= Coi!i # v eli/ere8 pe regele iudeilor@
$0. iindc 4tia c arhiereii )l ddu#er ;n &na lui din invidie.
$$. +ar arhiereii au a!!at &ul!i&ea ca # le eli/ere8e &ai degra/ pe 7ara/a.
$2. Iar 'ilat2 r#pun8nd iar4i2 le<a 8i#= *e voi face deci cu cel de#pre care 8ice!i c e#te regele
iudeilor@
$3. Ei iar4i au #trigat= %#tigne4te<LD
$.. Iar 'ilat le<a 8i#= +ar ce ru a fcut@ Iar ei &ai &ult #trigau= %#tigne4te<LD
$0. >i 'ilat2 vrnd # fac pe voia &ul!i&ii2 le<a eli/erat pe 7ara/a2 iar pe Ii#u#2 /iciuindu<L2 L<a dat
ca # fie r#tignit.
$6. Iar o#ta4ii L<au du# ;nuntrul cur!ii2 adic ;n pretoriu2 4i au adunat toat cohorta.
$(. >i L<au ;&/rcat ;n purpur 4i2 ;&pletindu<I o cunun de #pini2 I<au pu#<o pe *"'I-:L9L
$8. >i au ;nceput # #e plece ;n fa!a Lui2 8icnd= 7ucur<-e regele iudeilorD
$9. >i<L /teau pe#te cap cu o tre#tie 4i<L #cuipau 4i2 c8nd ;n genunchi2 I #e ;nchinau.
20. >i dup ce L<au /atAocorit2 L<au de8/rcat de purpur 4i L<au ;&/rcat cu hainele Lui. >i L<au
du# afar ca #<L r#tignea#c.
2$. >i au #ilit pe un trector2 care venea din !arin2 pe Si&on *irineul2 tatl lui "leHandru 4i al lui
%uf2 ca # duc crucea Lui.
22. >i L<au du# la locul 8i# ,olgota2 care #e tl&ce4te ?locul *p!nii?.
23. >i I<au dat # /ea vin a&e#tecat cu #&irn2 dar El n<a luat.
2.. >i L<au r#tignit 4i au ;&pr!it ;ntre ei hainele Lui2 aruncnd #or!i pentru ele2 care ce # ia.
20. Iar cnd L<au r#tignit2 era cea#ul al treilea.
26. >i vina Lui era #cri# dea#upra= %egele iudeilor.
2(. >i ;&preun cu El au r#tignit doi tlhari= unul de<a dreapta 4i altul de<a #tnga Lui.
28. >i #<a ;&plinit Scriptura care 8ice= *u cei fr de lege a fo#t #ocotit.
29. Iar cei ce treceau pe acolo )l huleau2 cltinndu<4i capetele 4i 8icnd= 1uuD *el care dr&i
te&plul 4i ;n trei 8ile ;l 8ide4ti.
30. Mntuie4te<-e pe -ine )n#u!i2 co/orndu<-e de pe cruceD
3$. +e a#e&enea 4i arhiereii2 /atAocorindu<L ;ntre ei2 ;&preun cu crturarii2 8iceau= 'e al!ii a
08
&ntuit2 dar pe Sine nu poate # Se &ntuia#cD
32. 1ri#to#2 regele lui I#rael2 # Se co/oare de pe cruce2 ca # vede& 4i # crede&. >i cei ;&preun
r#tigni!i cu El )l ocrau.
33. Iar cnd a fo#t cea#ul al 4a#elea2 ;ntuneric #<a fcut pe#te tot p&ntul pn la cea#ul al noulea.
3.. >i la al noulea cea#2 a #trigat Ii#u# cu gla# &are= Eloi2 Eloi2 la&a #a/ahtani@2 care #e tl&ce4te=
+u&ne8eul Meu2 +u&ne8eul Meu2 de ce M<ai pr#it@
30. Iar unii din cei ce #tteau acolo2 au8ind2 8iceau= Iat2 ;l #trig pe Ilie.
36. >i2 alergnd2 unul a ;n&uiat un /urete ;n o!et2 l<a pu# ;ntr<o tre#tie 4i I<a dat # /ea2 8icnd= L#a!i
# vede& dac vine Ilie ca #<L co/oare.
3(. Iar Ii#u#2 #co!nd un #trigt &are2 >i<a dat duhul.
38. >i catapetea#&a te&plului #<a rupt ;n dou2 de #u# pn Ao#.
39. Iar #uta4ul care #ttea ;n fa!a Lui2 v8nd c a#tfel >i<a dat duhul2 a 8i#= *u adevrat o&ul ace#ta
era iul lui +u&ne8euD
.0. >i erau 4i fe&ei care priveau de departe3 ;ntre ele= Maria Magdalena2 Maria2 &a&a lui Iacov cel
Mic 4i a lui Io#i2 4i Salo&eea2
.$. *are2 pe cnd era El ;n ,alileea2 &ergeau dup El 4i )i #luAeau2 4i &ulte altele care #e #ui#er cu
El la Ieru#ali&.
.2. >i fcndu<#e #ear2 fiindc era vineri2 care e#te ;naintea #&/etei2
.3. >i venind Io#if cel din "ri&ateea2 #fetnic ale#2 care a4tepta 4i el ;&pr!ia lui +u&ne8eu2 4i2
;ndr8nind2 a intrat la 'ilat 4i a cerut trupul lui Ii#u#.
... Iar 'ilat #<a &irat c a 4i &urit 4i2 che&nd pe #uta42 l<a ;ntre/at dac a &urit de &ult.
.0. >i aflnd de la #uta42 a druit lui Io#if trupul.
.6. >i Io#if2 cu&prnd giulgiu 4i co/orndu<L de pe cruce2 L<a ;nf4urat ;n giulgiu 4i L<a pu# ;ntr<
un &or&nt care era #pat ;n #tnc2 4i a prvlit o piatr la u4a &or&ntului.
.(. Iar Maria Magdalena 4i Maria2 &a&a lui Io#i2 priveau unde L<au pu#.
CA$!T'# (-
n!ierea )omnului. /rei artri. 'orunca &otezului. nl,area la cer.
$. >i dup ce a trecut 8iua #&/etei2 Maria Magdalena2 Maria2 &a&a lui Iacov2 4i Salo&eea au
cu&prat &ire#&e2 ca # vin #<L ung.
2. >i di#<de<di&inea!2 ;n pri&a 8i a #pt&nii E+u&inicF2 pe cnd r#rea #oarele2 au venit la
&or&nt.
3. >i 8iceau ;ntre ele= *ine ne va prvli nou piatra de la u4a &or&ntului@
.. +ar2 ridicndu<4i ochii2 au v8ut c piatra fu#e#e r#turnat3 cci era foarte &are.
0. >i2 intrnd ;n &or&nt2 au v8ut un tnr 4e8nd ;n partea dreapt2 ;&/rcat ;n ve4&nt al/2 4i #<
au #pi&ntat.
6. Iar el le<a 8i#= 6u v ;n#pi&nta!iD *uta!i pe Ii#u# 6a8arineanul2 *el r#tignit@ " ;nviatD 6u e#te
aici. Iat locul unde L<au pu#.
(. +ar &erge!i 4i #pune!i ucenicilor Lui 4i lui 'etru c va &erge ;n ,alileea2 &ai ;nainte de voi3 acolo
;l ve!i vedea2 dup cu& v<a #pu#.
8. >i ie4ind2 au fugit de la &or&nt2 c erau cuprin#e de fric 4i de ui&ire2 4i ni&nui ni&ic n<au
#pu#2 cci #e te&eau.
9. >i ;nviind di&inea!a2 ;n 8iua cea dinti a #pt&nii E+u&inicF El #<a artat ;nti Mariei
Magdalena2 din care #co#e#e 4apte de&oni.
$0. "ceea2 &ergnd2 a ve#tit pe cei ce fu#e#er cu El 4i care #e tnguiau 4i plngeau.
$$. >i ei2 au8ind c e#te viu 4i c a fo#t v8ut de ea2 n<au cre8ut.
$2. +up aceea2 S<a artat ;n alt chip2 la doi dintre ei2 care &ergeau la o !arin.
$3. >i aceia2 &ergnd2 au ve#tit celorlal!i2 dar nici pe ei nu i<au cre8ut.
09
$.. La ur&2 pe cnd cei un#pre8ece 4edeau la &a#2 li S<a artat 4i I<a &u#trat pentru necredin!a 4i
;&pietrirea ini&ii lor2 cci n<au cre8ut pe cei ce<L v8u#er ;nviat.
$0. >i le<a 8i#= Merge!i ;n toat lu&ea 4i propovdui!i Evanghelia la toat fptura.
$6. *el ce va crede 4i #e va /ote8a #e va &ntui3 iar cel ce nu va crede #e va o#ndi.
$(. Iar celor ce vor crede2 le vor ur&a ace#te #e&ne= ;n nu&ele Meu2 de&oni vor i8goni2 ;n li&/i noi
vor gri2
$8. >erpi vor lua ;n &n 4i chiar ceva dttor de &oarte de vor /ea nu<i va vt&a2 pe#te cei
/olnavi ;4i vor pune &inile 4i #e vor face #nto4i.
$9. +eci +o&nul Ii#u#2 dup ce a vor/it cu ei2 S<a ;nl!at la cer 4i a 4e8ut de<a dreapta lui
+u&ne8eu.
20. Iar ei2 plecnd2 au propovduit pretutindeni 4i +o&nul lucra cu ei 4i ;ntrea cuvntul2 prin
#e&nele care ur&au. "&in.
SFNTA EVANGHE!E "#$% #CA
CA$!T'# (
4a!riil &ine!estete lui 1a#aria i Mariei. C$ntarea Mariei. Naterea lui Ioan oteztorul.
C$ntarea lui 1a#aria.
$. +eoarece &ul!i #<au ;ncercat # alctuia#c o i#tori#ire de#pre faptele deplin adeverite ;ntre noi2
2. "4a cu& ni le<au l#at cei ce le<au v8ut de la ;nceput 4i au fo#t #luAitori ai *uvntului2
3. "& g#it 4i eu cu cale2 preaputernice -eofile2 dup ce a& ur&rit toate cu de<a&nuntul de la
;nceput2 # !i le #criu pe rnd2
.. *a # te ;ncredin!e8i de#pre te&enicia ;nv!turii pe care ai pri&it<o.
0. Era ;n 8ilele lui Irod2 regele Iudeii2 un preot cu nu&ele 5aharia din ceata preo!ea#c a lui "/ia2 iar
fe&eia lui era din fiicele lui "aron 4i #e nu&ea Eli#a/eta.
6. >i erau a&ndoi drep!i ;naintea lui +u&ne8eu2 u&/lnd fr prihan ;n toate poruncile 4i
rnduielile +o&nului.
(. +ar nu aveau nici un copil2 deoarece Eli#a/eta era #tearp 4i a&ndoi erau ;nainta!i ;n 8ilele lor.
8. >i pe cnd 5aharia #luAea ;naintea lui +u&ne8eu2 ;n rndul #pt&nii #ale2
9. " ie4it la #or!i2 dup o/iceiul preo!iei2 # t&ie8e intrnd ;n te&plul +o&nului.
$0. Iar toat &ul!i&ea poporului2 ;n cea#ul t&ierii2 era afar 4i #e ruga.
$$. >i i #<a artat ;ngerul +o&nului2 #tnd de<a dreapta altarului t&ierii.
$2. >i v8ndu<l2 5aharia #<a tul/urat 4i fric a c8ut pe#te el.
$3. Iar ;ngerul a 8i# ctre el= 6u te te&e2 5aharia2 pentru c rugciunea ta a fo#t a#cultat 4i
Eli#a/eta2 fe&eia ta2 ;!i va na4te un fiu 4i<l vei nu&i Ioan.
$.. >i /ucurie 4i ve#elie vei avea 4i2 de na4terea lui2 &ul!i #e vor /ucura.
$0. *ci va fi &are ;naintea +o&nului3 nu va /ea vin2 nici alt /utur a&e!itoare 4i ;nc din
pntecele &a&ei #ale #e va u&ple de +uhul Sfnt.
$6. >i pe &ul!i din fiii lui I#rael ;i va ;ntoarce la +o&nul +u&ne8eul lor.
$(. >i va &erge ;naintea Lui cu duhul 4i puterea lui Ilie2 ca # ;ntoarc ini&ile prin!ilor #pre copii 4i
pe cei nea#culttori la ;n!elepciunea drep!ilor2 ca # gtea#c +o&nului un popor pregtit.
$8. >i a 8i# 5aharia ctre ;nger= +up ce voi cunoa4te acea#ta@ *ci eu #unt /trn 4i fe&eia &ea
;naintat ;n 8ilele ei.
$9. >i ;ngerul2 r#pun8nd2 i<a 8i#= Eu #unt ,avriil2 cel ce #t ;naintea lui +u&ne8eu. >i a& fo#t
tri&i# # grie#c ctre tine 4i #<!i /ineve#te#c ace#tea.
20. >i iat vei fi &ut 4i nu vei putea # vor/e4ti pn ;n 8iua cnd vor fi ace#tea2 pentru c n<ai cre8ut
;n cuvintele &ele2 care #e vor ;&plini la ti&pul lor.
2$. >i poporul a4tepta pe 5aharia 4i #e &ira c ;ntr8ie ;n te&plu.
60
22. >i ie4ind2 nu putea # vor/ea#c. >i ei au ;n!ele# c a v8ut vedenie ;n te&plu3 4i el le fcea
#e&ne 4i a r&a# &ut.
23. >i cnd #<au ;&plinit 8ilele #luAirii lui la te&plu2 #<a du# la ca#a #a.
2.. Iar dup ace#te 8ile2 Eli#a/eta2 fe&eia lui2 a 8&i#lit 4i cinci luni #<a tinuit pe #ine2 8icnd=
20. * a4a &i<a fcut &ie +o&nul ;n 8ilele ;n care a #ocotit # ridice dintre oa&eni ocara &ea.
26. Iar ;n a 4a#ea lun a fo#t tri&i# ;ngerul ,avriil de la +u&ne8eu2 ;ntr<o cetate din ,alileea2 al
crei nu&e era 6a8aret2
2(. *tre o fecioar logodit cu un /r/at care #e che&a Io#if2 din ca#a lui +avid3 iar nu&ele
fecioarei era Maria.
28. >i intrnd ;ngerul la ea2 a 8i#= 7ucur<te2 ceea ce e4ti plin de har2 +o&nul e#te cu tine.
7inecuvntat e4ti tu ;ntre fe&ei.
29. Iar ea2 v8ndu<l2 #<a tul/urat de cuvntul lui 4i cugeta ;n #ine= *e fel de ;nchinciune poate #
fie acea#ta@
30. >i ;ngerul i<a 8i#= 6u te te&e2 Marie2 cci ai aflat har la +u&ne8eu.
3$. >i iat vei lua ;n pntece 4i vei na4te fiu 4i vei che&a nu&ele lui Ii#u#.
32. "ce#ta va fi &are 4i iul *elui 'rea;nalt #e va che&a 4i +o&nul +u&ne8eu )i va da Lui tronul
lui +avid2 printele Su.
33. >i va ;&pr!i pe#te ca#a lui Iacov ;n veci 4i ;&pr!ia Lui nu va avea #fr4it.
3.. >i a 8i# Maria ctre ;nger= *u& va fi acea#ta2 de vre&e ce eu nu 4tiu de /r/at@
30. >i r#pun8nd2 ;ngerul i<a 8i#= +uhul Sfnt Se va pogor; pe#te tine 4i puterea *elui 'rea;nalt te
va u&/ri3 pentru aceea 4i Sfntul care Se va na4te din tine2 iul lui +u&ne8eu #e va che&a.
36. >i iat Eli#a/eta2 rudenia ta2 a 8&i#lit 4i ea fiu la /trne!ea ei 4i acea#ta e#te a 4a#ea lun pentru
ea2 cea nu&it #tearp.
3(. * la +u&ne8eu ni&ic nu e#te cu neputin!.
38. >i a 8i# Maria= Iat roa/a +o&nului. ie &ie dup cuvntul tuD >i ;ngerul a plecat de la ea.
39. >i ;n acele 8ile2 #culndu<#e Maria2 #<a du# ;n gra/ ;n !inutul &unto#2 ;ntr<o cetate a #e&in!iei lui
Iuda.
.0. >i a intrat ;n ca#a lui 5aharia 4i a #alutat pe Eli#a/eta.
.$. Iar cnd a au8it Eli#a/eta #alutarea Mariei2 pruncul a #ltat ;n pntecele ei 4i Eli#a/eta #<a u&plut
de +uh Sfnt2
.2. >i cu gla# &are a #trigat 4i a 8i#= 7inecuvntat e4ti tu ;ntre fe&ei 4i /inecuvntat e#te rodul
pntecelui tu.
.3. >i de unde &ie acea#ta2 ca # vin la &ine Maica +o&nului &eu@
... * iat2 cu& veni la urechile &ele gla#ul #alutrii tale2 pruncul a #ltat de /ucurie ;n pntecele
&eu.
.0. >i fericit e#te aceea care a cre8ut c #e vor ;&plini cele #pu#e ei de la +o&nul.
.6. >i a 8i# Maria= Mre4te #ufletul &eu pe +o&nul.
.(. >i #<a /ucurat duhul &eu de +u&ne8eu2 Mntuitorul &eu2
.8. * a cutat #pre #&erenia roa/ei Sale. *2 iat2 de acu& & vor ferici toate nea&urile.
.9. * &i<a fcut &ie &rire *el 'uternic 4i #fnt e#te nu&ele Lui.
00. >i &ila Lui ;n nea& 4i ;n nea& #pre cei ce #e te& de El.
0$. cut<a trie cu /ra!ul Su2 ri#ipit<a pe cei &ndri ;n cugetul ini&ii lor.
02. *o/ort<a pe cei puternici de pe tronuri 4i a ;nl!at pe cei #&eri!i2
03. 'e cei fl&n8i i<a u&plut de /unt!i 4i pe cei /oga!i i<a #co# afar de4er!i.
0.. " #priAinit pe I#rael2 #luAitorul Su2 ca #<>i aduc a&inte de &ila Sa2
00. 'recu& a grit ctre prin!ii no4tri2 lui "vraa& 4i #e&in!iei lui2 ;n veac.
06. >i a r&a# Maria ;&preun cu ea ca la trei luni3 4i #<a ;napoiat la ca#a #a.
0(. >i dup ce #<a ;&plinit vre&ea # na#c2 Eli#a/eta a n#cut un fiu.
08. >i au au8it vecinii 4i rudele ei c +o&nul a &rit &ila Sa fa! de ea 4i #e /ucurau ;&preun cu
6$
ea.
09. Iar cnd a fo#t ;n 8iua a opta2 au venit # taie ;&preAur pruncul 4i<l nu&eau 5aharia2 dup nu&ele
tatlui #u.
60. >i r#pun8nd2 &a&a lui a 8i#= 6uD *i #e va che&a Ioan.
6$. >i au 8i# ctre ea= 6i&eni din rudenia ta nu #e chea& cu nu&ele ace#ta.
62. >i au fcut #e&n tatlui #u cu& ar vrea el # fie nu&it.
63. >i cernd o t/li!2 el a #cri#2 8icnd= Ioan e#te nu&ele lui. >i to!i #<au &irat.
6.. >i ;ndat i #<a de#chi# gura 4i li&/a 4i vor/ea2 /inecuvntnd pe +u&ne8eu.
60. >i frica i<a cuprin# pe to!i care locuiau ;&preAurul lor3 4i ;n tot !inutul &unto# al Iudeii #<au ve#tit
toate ace#te cuvinte.
66. >i to!i care le au8eau le puneau la ini&2 8icnd= *e va fi2 oare2 ace#t copil@ *ci &na
+o&nului era cu el.
6(. >i 5aharia2 tatl lui2 #<a u&plut de +uh Sfnt 4i a proorocit2 8icnd=
68. 7inecuvntat e#te +o&nul +u&ne8eul lui I#rael2 c a cercetat 4i a fcut r#cu&prare poporului
Su3
69. >i ne<a ridicat putere de &ntuire ;n ca#a lui +avid2 #luAitorul Su2
(0. 'recu& a grit prin gura #fin!ilor Si prooroci din veac3
($. Mntuire de vrA&a4ii no4tri 4i din &na tuturor celor ce ne ur#c pe noi.
(2. >i # fac &il cu prin!ii no4tri2 ca ei #<4i aduc a&inte de leg&ntul Su cel #fnt3
(3. +e Aur&ntul cu care S<a Aurat ctre "vraa&2 printele no#tru2
(.. *a2 fiind i8/vi!i din &na vrA&a4ilor2 # ne dea nou fr fric2
(0. S<I #luAi& ;n #fin!enie 4i ;n dreptate2 ;naintea fe!ei Sale2 ;n toate 8ilele vie!ii noa#tre.
(6. Iar tu2 pruncule2 prooroc al *elui 'rea;nalt te vei che&a2 c vei &erge ;naintea fe!ei +o&nului2
ca # gte4ti cile Lui2
((. S dai poporului Su cuno4tin!a &ntuirii ;ntru iertarea pcatelor lor2
(8. 'rin &ilo#tivirea &ilei +u&ne8eului no#tru2 cu care ne<a cercetat pe noi %#ritul cel de Su#2
(9. *a # lu&ine8e pe cei care 4ed ;n ;ntuneric 4i ;n u&/ra &or!ii 4i # ;ndrepte picioarele noa#tre pe
calea pcii.
80. Iar copilul cre4tea 4i #e ;ntrea cu duhul. >i a fo#t ;n pu#tie pn ;n 8iua artrii lui ctre I#rael.
CA$!T'# )
Naterea lui Hristos. /ierea mpre5ur i aducerea n templu. *imeon i (na. Iisus, la doisprezece
ani, !ine la Ierusalim.
$. )n 8ilele acelea a ie4it porunc de la *e8arul "ugu#t # #e ;n#crie toat lu&ea.
2. "cea#t ;n#criere #<a fcut ;nti pe cnd Iuiriniu# ocr&uia Siria.
3. >i #e duceau to!i # #e ;n#crie2 fiecare ;n cetatea #a.
.. >i #<a #uit 4i Io#if din ,alileea2 din cetatea 6a8aret2 ;n Iudeea2 ;n cetatea lui +avid care #e nu&e4te
7etlee&2 pentru c el era din ca#a 4i din nea&ul lui +avid.
0. *a # #e ;n#crie ;&preun cu Maria2 cea logodit cu el2 care era ;n#rcinat.
6. +ar pe cnd erau ei acolo2 #<au ;&plinit 8ilele ca ea # na#c2
(. >i a n#cut pe iul #u2 *el 9nul<6#cut 4i L<a ;nf4at 4i L<a culcat ;n ie#le2 cci nu &ai era loc de
g8duire pentru ei.
8. >i ;n !inutul acela erau p#tori2 #tnd pe c&p 4i fcnd de #traA noaptea ;&preAurul tur&ei lor.
9. >i iat ;ngerul +o&nului a #ttut lng ei 4i #lava +o&nului a #trlucit ;&preAurul lor2 4i ei #<au
;nfrico4at cu fric &are.
$0. +ar ;ngerul le<a 8i#= 6u v te&e!i. *ci2 iat2 v /ineve#te#c vou /ucurie &are2 care va fi pentru
tot poporul.
$$. * vi #<a n#cut a8i Mntuitor2 *are e#te 1ri#to# +o&nul2 ;n cetatea lui +avid.
62
$2. >i ace#ta va fi #e&nul= Ce!i g#i un prunc ;nf4at2 culcat ;n ie#le.
$3. >i deodat #<a v8ut2 ;&preun cu ;ngerul2 &ul!i&e de oa#te cerea#c2 ludnd pe +u&ne8eu 4i
8icnd=
$.. Slav ;ntru cei de #u# lui +u&ne8eu 4i pe p&nt pace2 ;ntre oa&eni /unvoireD
$0. Iar dup ce ;ngerii au plecat de la ei2 la cer2 p#torii vor/eau unii ctre al!ii= S &erge& dar pn
la 7etlee&2 # vede& cuvntul ace#ta ce #<a fcut 4i pe care +o&nul ni l<a fcut cuno#cut.
$6. >i2 gr/indu<#e2 au venit 4i au aflat pe Maria 4i pe Io#if 4i pe 'runc2 culcat ;n ie#le.
$(. >i v8ndu<L2 au ve#tit cuvntul grit lor de#pre ace#t *opil.
$8. >i to!i c!i au8eau #e &irau de cele #pu#e lor de ctre p#tori.
$9. Iar Maria p#tra toate ace#te cuvinte2 punndu<le ;n ini&a #a.
20. >i #<au ;ntor# p#torii2 #lvind 4i ludnd pe +u&ne8eu2 pentru toate cte au8i#er 4i v8u#er
precu& li #e #pu#e#e.
2$. >i cnd #<au ;&plinit opt 8ile2 ca #<L taie ;&preAur2 I<au pu# nu&ele Ii#u#2 cu& a fo#t nu&it de
;nger2 &ai ;nainte de a #e 8&i#li ;n pntece.
22. >i cnd #<au ;&plinit 8ilele cur!irii lor2 dup legea lui Moi#e2 L<au adu# pe 'runc la Ieru#ali&2
ca #<L pun ;naintea +o&nului.
23. 'recu& e#te #cri# ;n Legea +o&nului2 c orice ;nti<n#cut de parte /r/tea#c # fie ;nchinat
+o&nului.
2.. >i # dea Aertf2 precu& #<a 8i# ;n Legea +o&nului2 o pereche de turturele #au doi pui de
poru&/el.
20. >i iat era un o& ;n Ieru#ali&2 cu nu&ele Si&eon3 4i o&ul ace#ta era drept 4i te&tor de
+u&ne8eu2 a4teptnd &ngierea lui I#rael2 4i +uhul Sfnt era a#upra lui.
26. >i lui i #e ve#ti#e de ctre +uhul Sfnt c nu va vedea &oartea pn ce nu va vedea pe 1ri#to#ul
+o&nului.
2(. >i din ;nde&nul +uhului a venit la te&plu3 4i cnd prin!ii au adu# ;nuntru pe 'runcul Ii#u#2 ca
# fac pentru El dup o/iceiul Legii2
28. El L<a pri&it ;n /ra!ele #ale 4i a /inecuvntat pe +u&ne8eu 4i a 8i#=
29. "cu& #lo/o8e4te pe ro/ul -u2 dup cuvntul -u2 ;n pace2
30. * ochii &ei v8ur &ntuirea -a2
3$. 'e care ai gtit<o ;naintea fe!ei tuturor popoarelor2
32. Lu&in #pre de#coperirea nea&urilor 4i #lav poporului -u I#rael.
33. Iar Io#if 4i &a&a Lui #e &irau de ceea ce #e vor/ea de#pre 'runc.
3.. >i i<a /inecuvntat Si&eon 4i a 8i# ctre Maria2 &a&a Lui= Iat2 "ce#ta e#te pu# #pre cderea 4i
#pre ridicarea &ultora din I#rael 4i ca un #e&n care va #trni ;&potriviri.
30. >i prin #ufletul tu va trece #a/ie2 ca # #e de#copere gndurile din &ulte ini&i.
36. >i era 4i "na prooroci!a2 fiica lui anuel2 din #e&in!ia lui "4er2 aAun# la adnci /trne!e 4i care
tri#e cu /r/atul ei 4apte ani de la fecioria #a.
3(. >i ea era vduv2 ;n vr#t de opt8eci 4i patru de ani2 4i nu #e deprta de te&plu2 #luAind noaptea
4i 8iua ;n po#t 4i ;n rugciuni.
38. >i venind ea ;n acel cea#2 luda pe +u&ne8eu 4i vor/ea de#pre 'runc tuturor celor ce a4teptau
&ntuire ;n Ieru#ali&.
39. +up ce au #vr4it toate2 #<au ;ntor# ;n ,alileea2 ;n cetatea lor 6a8aret.
.0. Iar *opilul cre4tea 4i Se ;ntrea cu duhul2 u&plndu<Se de ;n!elepciune 4i harul lui +u&ne8eu
era a#upra Lui.
.$. >i prin!ii Lui2 ;n fiecare an2 #e duceau de #r/toarea 'a4tilor2 la Ieru#ali&.
.2. Iar cnd a fo#t El de doi#pre8ece ani2 #<au #uit la Ieru#ali&2 dup o/iceiul #r/torii.
.3. >i #fr4indu<#e 8ilele2 pe cnd #e ;ntorceau ei2 *opilul Ii#u# a r&a# ;n Ieru#ali& 4i prin!ii Lui
nu 4tiau.
... >i #ocotind c e#te ;n ceata cltorilor de dru&2 au venit cale de o 8i2 cutndu<L printre rude 4i
63
printre cuno#cu!i.
.0. >i2 neg#indu<L2 #<au ;ntor# la Ieru#ali&2 cutndu<L.
.6. Iar dup trei 8ile L<au aflat ;n te&plu2 4e8nd ;n &iAlocul ;nv!torilor2 a#cultndu<i 4i
;ntre/ndu<i.
.(. >i to!i care )l au8eau #e &inunau de priceperea 4i de r#pun#urile Lui.
.8. >i v8ndu<L2 r&a#er ui&i!i2 iar &a&a Lui a 8i# ctre El= iule2 de ce ne<ai fcut nou a4a@
Iat2 tatl -u 4i eu -e<a& cutat ;ngriAora!i.
.9. >i El a 8i# ctre ei= +e ce era # M cuta!i@ :are2 nu 4tia!i c ;n cele ale -atlui Meu tre/uie #
fiu@
00. +ar ei n<au ;n!ele# cuvntul pe care l<a #pu# lor.
0$. >i a co/ort cu ei 4i a venit ;n 6a8aret 4i le era #upu#. Iar &a&a Lui p#tra ;n ini&a ei toate
ace#te cuvinte.
02. >i Ii#u# #porea cu ;n!elepciunea 4i cu vr#ta 4i cu harul la +u&ne8eu 4i la oa&eni.
CA$!T'# *
'redica lui Ioan oteztorul. Mrturia lui despre Hristos. otezul i spi,a neamului lui Iisus.
$. )n al cinci#pre8ecelea an al do&niei *e8arului -i/eriu2 pe cnd 'on!iu 'ilat era procuratorul
Iudeii2 Irod2 tetrarh al ,alileii2 ilip2 fratele #u2 tetrarh al Itureii 4i al !inutului -rahonitidei2 iar
Li#ania#2 tetrarh al "/ilenei2
2. )n 8ilele arhiereilor "nna 4i *aiafa2 a fo#t cuvntul lui +u&ne8eu ctre Ioan2 fiul lui 5aharia2 ;n
pu#tie.
3. >i a venit el ;n toat ;&preAuri&ea Iordanului2 propovduind /ote8ul pocin!ei2 #pre iertarea
pcatelor.
.. 'recu& e#te #cri# ;n cartea cuvintelor lui I#aia proorocul= ?E#te gla#ul celui ce #trig ;n pu#tie=
,ti!i calea +o&nului2 drepte face!i crrile Lui.
0. :rice vale #e va u&ple 4i orice &unte 4i orice deal #e va pleca3 cile cele #tr&/e #e vor face
drepte 4i cele col!uroa#e2 dru&uri netede.
6. >i toat fptura va vedea &ntuirea lui +u&ne8eu?.
(. +eci 8icea Ioan &ul!i&ilor care veneau # #e /ote8e de el= 'ui de vipere2 cine v<a artat # fugi!i
de &nia ce va # fie@
8. ace!i2 dar2 roade vrednice de pocin! 4i nu ;ncepe!i a 8ice ;n voi ;n4iv= "ve& tat pe "vraa&2
cci v #pun c +u&ne8eu poate 4i din pietrele ace#tea # ridice fii lui "vraa&.
9. "cu& #ecurea #t la rdcina po&ilor3 deci orice po& care nu face road /un #e taie 4i #e arunc
;n foc.
$0. >i &ul!i&ile ;l ;ntre/au2 8icnd= *e # face& deci@
$$. %#pun8nd2 Ioan le 8icea= *el ce are dou haine # dea celui ce nu are 4i cel ce are /ucate #
fac a#e&enea.
$2. >i au venit 4i va&e4ii # #e /ote8e 4i i<au #pu#= )nv!torule2 noi ce # face&@
$3. El le<a r#pun#= 6u face!i ni&ic &ai &ult pe#te ce v e#te rnduit.
$.. >i ;l ;ntre/au 4i o#ta4ii2 8icnd= +ar noi ce # face&@ >i le<a 8i#= S nu a#upri!i pe ni&eni2 nici #
;nvinui!i pe nedrept2 4i # fi!i &ul!u&i!i cu #olda voa#tr.
$0. Iar poporul fiind ;n a4teptare 4i ;ntre/ndu<#e to!i de#pre Ioan ;n cugetele lor= 6u cu&va el e#te
1ri#to#ul@
$6. " r#pun# Ioan tuturor2 8icnd= Eu v /ote8 cu ap2 dar vine *el ce e#te &ai tare dect &ine2
*ruia nu #unt vrednic #<I de8leg cureaua ;ncl!&intelor. El v va /ote8a cu +uh Sfnt 4i cu foc2
$(. " *rui lopat e#te ;n &na Lui2 ca # cure!e aria 4i # adune grul ;n Aitni!a Sa2 iar pleava o va
arde cu foc ne#tin#.
$8. )nc 4i alte &ulte ;nde&nnd2 propovduia poporului ve#tea cea /un.
6.
$9. Iar Irod tetrarhul2 &u#trat fiind de el pentru Irodiada2 fe&eia lui ilip2 fratele #u2 4i pentru toate
relele pe care le<a fcut Irod2
20. " adugat la toate 4i acea#ta2 ;nct a ;nchi# pe Ioan ;n te&ni!.
2$. >i dup ce #<a /ote8at tot poporul2 /ote8ndu<Se 4i Ii#u# 4i rugndu<Se2 #<a de#chi# cerul2
22. >i S<a co/ort +uhul Sfnt pe#te El2 ;n chip trupe#c2 ca un poru&/el2 4i #<a fcut gla# din cer= -u
e4ti iul Meu cel iu/it2 ;ntru -ine a& /inevoit.
23. >i Ii#u# )n#u4i era ca de trei8eci de ani cnd a ;nceput E# propovduia#cF2 fiind2 precu& #e
#ocotea2 fiu al lui Io#if2 care era fiul lui Eli2
2.. iul lui Matat2 fiul lui Levi2 fiul lui Melhi2 fiul lui Ianai2 fiul lui Io#if2
20. iul lui Matatia2 fiul lui "&o#2 fiul lui 6au&2 fiul lui E#li2 fiul lui 6agai2
26. iul lui Io#ua2 fiul lui Matatia2 fiul lui Se&ein2 fiul lui Io#eh2 fiul lui Ioda2
2(. iul lui Ioanan2 fiul lui %e#a2 fiul lui 5oro/a/el2 fiul lui Salatiel2 fiul lui 6eri2
28. iul lui Melhi2 fiul lui "di2 fiul lui *o#a&2 fiul lui El&ada&2 fiul lui Er2
29. iul lui Io#ua2 fiul lui Elie8er2 fiul lui Lori&2 fiul lui Matat2 fiul lui Levi2
30. iul lui Si&eon2 fiul lui Iuda2 fiul lui Io#if2 fiul lui Iona&2 fiul lui Eliachi&2
3$. iul lui Melea2 fiul lui Mena2 fiul lui Matata2 fiul lui 6atan2 fiul lui +avid2
32. iul lui Ie#ei2 fiul lui Io/ed2 fiul lui 7oo82 fiul lui Sala2 fiul lui 6aa#on2
33. iul "&inadav2 fiul lui "d&in2 fiul lui "rni2 fiul lui E#ro&2 fiul lui are#2 fiul lui Iuda.
3.. iul lui Iacov2 fiul lui I#aac2 fiul lui "vraa&2 fiul lui -ara2 fiul lui 6ahor2
30. iul lui Serug2 fiul lui %agav2 fiul lui alec2 fiul lui E/er2 fiul lui Sala2
36. iul lui *aina&2 fiul lui "rfaHad2 fiul lui Si&2 fiul lui 6oe2 fiul lui La&eh2
3(. iul lui Matu#ala2 fiul lui Enoh2 fiul Iaret2 fiul lui Maleleil2 fiul lui *aina&2
38. iul lui Eno#2 fiul lui Set2 fiul lui "da&2 fiul lui +u&ne8eu.
CA$!T'# +
Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus ncepe s predice n Capernaum i n Nazaret, !indec pe
soacra lui 'etru i pe al,ii.
$. Iar Ii#u#2 plin de +uhul Sfnt2 S<a ;ntor# de la Iordan 4i a fo#t du# de +uhul ;n pu#tie2
2. -i&p de patru8eci de 8ile2 fiind i#pitit de diavolul. >i ;n ace#te 8ile nu a &ncat ni&ic3 4i2
#fr4indu<#e ele2 a fl&n8it.
3. >i I<a #pu# diavolul= +ac e4ti iul lui +u&ne8eu2 8i ace#tei pietre # #e fac pine.
.. >i a r#pun# Ii#u# ctre el= Scri# e#te c nu nu&ai cu pine va tri o&ul2 ci cu orice cuvnt al lui
+u&ne8eu.
0. >i #uindu<L diavolul pe un &unte ;nalt2 I<a artat ;ntr<o clip toate ;&pr!iile lu&ii.
6. >i I<a 8i# diavolul= Bie ;!i voi da toat #tpnirea acea#ta 4i #trlucirea lor2 cci &i<a fo#t dat &ie
4i eu o dau cui voie#c3
(. +eci dac -u -e vei ;nchina ;naintea &ea2 toat va fi a -a.
8. >i r#pun8nd2 Ii#u# i<a 8i#= Mergi ;napoia Mea2 #atano2 cci #cri# e#te= ?+o&nului +u&ne8eului
tu # te ;nchini 4i nu&ai Lui 9nuia #<I #luAe4ti?.
9. >i L<a du# ;n Ieru#ali& 4i L<a a4e8at pe aripa te&plului 4i I<a 8i#= +ac e4ti iul lui +u&ne8eu2
arunc<-e de aici Ao#3
$0. *ci #cri# e#te= ?* ;ngerilor Si va porunci pentru -ine2 ca # -e p8ea#c?3
$$. >i te vor ridica pe &ini2 ca nu cu&va # love4ti de piatr piciorul -u.
$2. >i r#pun8nd2 Ii#u# i<a 8i#= S<a #pu#= ?S nu i#pite4ti pe +o&nul +u&ne8eul tu?.
$3. >i diavolul2 #fr4ind toat i#pita2 #<a ;ndeprtat de la El2 pn la o vre&e.
$.. >i S<a ;ntor# Ii#u# ;n puterea +uhului ;n ,alileea 4i a ie4it ve#tea de#pre El ;n toat
;&preAuri&ea.
$0. >i ;nv!a ;n #inagogile lor2 #lvit fiind de to!i.
60
$6. >i a venit ;n 6a8aret2 unde fu#e#e cre#cut2 4i2 dup o/iceiul Su2 a intrat ;n 8iua #&/etei ;n
#inagog 4i S<a #culat # citea#c.
$(. >i I #<a dat cartea proorocului I#aia. >i2 de#chi8nd El cartea2 a g#it locul unde era #cri#=
$8. ?+uhul +o&nului e#te pe#te Mine2 pentru care M<a un# # /ineve#te#c #racilor3 M<a tri&i# #
vindec pe cei 8dro/i!i cu ini&a3 # propovduie#c ro/ilor de8ro/irea 4i celor or/i vederea3 #
#lo/o8e#c pe cei ap#a!i2
$9. >i # ve#te#c anul plcut +o&nului?.
20. >i ;nchi8nd cartea 4i dnd<o #luAitorului2 a 4e8ut2 iar ochii tuturor erau a!inti!i a#upra Lui.
2$. >i El a ;nceput a 8ice ctre ei= "#t8i #<a ;&plinit Scriptura acea#ta ;n urechile voa#tre.
22. >i to!i )l ;ncuviin!au 4i #e &irau de cuvintele harului care ie4eau din gura Lui 4i 8iceau= 6u e#te2
oare2 "ce#ta fiul lui Io#if@
23. >i El le<a 8i#= *u adevrat )&i ve!i #pune acea#t pild= +octore2 vindec<te pe tine ;n#u!iD *te
a& au8it c #<au fcut ;n *apernau&2 f 4i aici ;n patria -a.
2.. >i le<a 8i#= "devrat 8ic vou c nici un prooroc nu e#te /ine pri&it ;n patria #a.
20. >i adevrat v #pun c &ulte vduve erau ;n 8ilele lui Ilie2 ;n I#rael2 cnd #<a ;nchi# cerul trei ani
4i 4a#e luni2 ;nct a fo#t foa&ete &are pe#te tot p&ntul.
26. >i la nici una dintre ele n<a fo#t tri&i# Ilie2 dect la Sarepta Sidonului2 la o fe&eie vduv.
2(. >i &ul!i lepro4i erau ;n I#rael ;n 8ilele proorocului Eli#ei2 dar nici unul dintre ei nu #<a cur!at2
dect 6ee&an Sirianul.
28. >i to!i2 ;n #inagog2 au8ind ace#tea2 #<au u&plut de &nie.
29. >i #culndu<#e2 L<au #co# afar din cetate 4i L<au du# pe #prnceana &untelui2 pe care era 8idit
cetatea lor2 ca #<L arunce ;n prpa#tie3
30. Iar El2 trecnd prin &iAlocul lor2 S<a du#.
3$. >i S<a co/ort la *apernau&2 cetate a ,alileii2 4i ;i ;nv!a #&/ta.
32. >i erau ui&i!i de ;nv!tura Lui2 cci cuvntul Lui era cu putere.
33. Iar ;n #inagog era un o&2 avnd duh de de&on necurat2 4i a #trigat cu gla# tare=
3.. La#D *e ai cu noi2 Ii#u#e 6a8arinene@ "i venit ca # ne pier8i@ -e 4ti& cine e4ti= Sfntul lui
+u&ne8eu.
30. >i l<a certat Ii#u#2 8icnd= -aci 4i ie4i din el. Iar de&onul2 aruncndu<l ;n &iAlocul #inagogii2 a
ie4it din el2 cu ni&ic vt&ndu<l.
36. >i fric li #<a fcut tuturor 4i #puneau unii ctre al!ii2 8icnd= *e e#te ace#t cuvnt@ * porunce4te
duhurilor necurate2 cu #tpnire 4i cu putere2 4i ele ie#.
3(. >i a ie4it ve#tea de#pre El ;n tot locul din ;&preAuri&i.
38. >i #culndu<Se din #inagog2 a intrat ;n ca#a lui Si&on. Iar #oacra lui Si&on era prin# de friguri
rele 4i L<au rugat pentru ea.
39. >i El2 plecndu<Se a#upra ei2 a certat frigurile 4i frigurile au l#at<o. Iar ea2 ;ndat #culndu<#e2 le
#luAea3
.0. +ar apunnd #oarele2 to!i c!i aveau /olnavi de felurite /oli ;i aduceau la El3 iar El2 punndu<>i
&inile pe fiecare dintre ei2 ;i fcea #nto4i.
.$. +in &ul!i ie4eau 4i de&oni2 care #trigau 4i 8iceau= -u e4ti iul lui +u&ne8eu. +ar El2 certndu<i2
nu<i l#a # vor/ea#c ace#tea2 c 4tiau c El e#te 1ri#to#ul.
.2. Iar fcndu<#e 8iu2 a ie4it 4i S<a du# ;ntr<un loc pu#tiu3 4i &ul!i&ile )l cutau 4i au venit pn la
El2 4i<L !ineau ca # nu plece de la ei.
.3. >i El a 8i# ctre ei= -re/uie # /ineve#te#c ;&pr!ia lui +u&ne8eu 4i altor cet!i2 fiindc pentru
acea#ta a& fo#t tri&i#.
... >i propovduia ;n #inagogile ,alileii.
CA$!T'# ,
'escuirea minunat. -indecarea unui lepros i a unui sl&nog. C#emarea lui "e!i. )espre post.
66
$. 'e cnd &ul!i&ea )l ;&/ul8ea2 ca # a#culte cuvntul lui +u&ne8eu2 4i El 4edea lng lacul
,heni8aret2
2. " v8ut dou cor/ii oprite lng !r&2 iar pe#carii2 co/ornd din ele2 #plau &reAele.
3. >i urcndu<Se ;ntr<una din cor/ii care era a lui Si&on2 l<a rugat #<o deprte8e pu!in de la u#cat. >i
4e8nd ;n cora/ie2 ;nv!a2 din ea2 &ul!i&ile.
.. Iar cnd a ;ncetat de a vor/i2 i<a 8i# lui Si&on= Mn la adnc2 4i l#a!i ;n Ao# &reAele voa#tre2 ca
# pe#cui!i.
0. >i2 r#pun8nd2 Si&on a 8i#= )nv!torule2 toat noaptea ne<a& trudit 4i ni&ic nu a& prin#2 dar2
dup cuvntul -u2 voi arunca &reAele.
6. >i fcnd ei acea#ta2 au prin# &ul!i&e &are de pe4te2 c li #e rupeau &reAele.
(. >i au fcut #e&n celor care erau ;n cealalt cora/ie2 # vin # le aAute. >i au venit 4i au u&plut
a&ndou cor/iile2 ;nct erau gata # #e afunde2
8. Iar Si&on 'etru2 v8nd acea#ta2 a c8ut la genunchii lui Ii#u#2 8icnd= Ie4i de la &ine2 +oa&ne2
c #unt o& pcto#.
9. *ci #pai&a ;l cuprin#e#e pe el 4i pe to!i cei ce erau cu el2 pentru pe#cuitul pe4tilor pe care ;i
prin#e#er.
$0. -ot a4a 4i pe Iacov 4i pe Ioan2 fiii lui 5evedeu2 care erau ;&preun cu Si&on. >i a 8i# Ii#u# ctre
Si&on= 6u te te&e3 de acu& ;nainte vei fi pe#car de oa&eni.
$$. >i trgnd cor/iile la !r&2 au l#at totul 4i au &er# dup El.
$2. >i pe cnd erau ;ntr<una din cet!i2 iat un o& plin de lepr3 v8nd pe Ii#u#2 a c8ut cu fa!a la
p&nt 4i I #<a rugat 8icnd= +oa&ne2 dac voie4ti2 po!i # & cur!e4ti.
$3. >i ;ntin8nd El &na2 S<a atin# de lepro#2 8icnd= Coie#c2 fii cur!atD >i ;ndat #<a du# lepra de pe
el.
$.. Iar Ii#u# i<a poruncit # nu #pun ni&nui2 ci2 &ergnd2 arat<te preotului 4i2 pentru cur!irea ta2
du Aertfa2 precu& a ornduit Moi#e2 #pre &rturie lor.
$0. +ar 4i &ai &ult #tr/tea vor/a de#pre El 4i &ul!i&i &ulte #e adunau2 ca # a#culte 4i # #e
vindece de /olile lor.
$6. Iar El Se retrgea ;n locuri pu#tii 4i Se ruga.
$(. >i ;ntr<una din 8ile Ii#u# ;nv!a 4i de fa! 4edeau fari#ei 4i ;nv!tori ai Legii2 veni!i din toate
#atele ,alileii2 din Iudeea 4i din Ieru#ali&. >i puterea +o&nului #e arta ;n t&duiri.
$8. >i iat ni4te /r/a!i aduceau pe pat un o& care era #l/nog 4i cutau #<l duc ;nuntru 4i #<l
pun ;naintea Lui3
$9. +ar neg#ind pe unde #<l duc2 din pricina &ul!i&ii2 #<au #uit pe acoperi4 4i2 printre cr&i8i2 l<
au l#at cu patul ;n &iAloc2 ;naintea lui Ii#u#.
20. >i v8nd credin!a lor2 El le<a 8i#= :&ule2 iertate ;!i #unt pcatele tale.
2$. Iar fari#eii 4i crturarii au ;nceput # crtea#c2 8icnd= *ine e#te "ce#ta care grie4te hule@ *ine
poate # ierte pcatele dect unul +u&ne8eu@
22. Iar Ii#u#2 cuno#cnd gndurile lor2 r#pun8nd a 8i# ctre ei= *e cugeta!i ;n ini&ile voa#tre@
23. *e e#te &ai u4or@ " 8ice= Iertate #unt pcatele tale2 #au a 8ice= Scoal 4i u&/l@
2.. Iar ca # 4ti!i c iul :&ului are pe p&nt putere # ierte pcatele2 a 8i# #l/nogului= Bie ;!i
8ic= Scoal<te2 ia patul tu 4i &ergi la ca#a ta.
20. >i ;ndat2 ridicndu<#e ;naintea lor2 lund patul pe care 8cu#e2 #<a du# la ca#a #a2 #lvind pe
+u&ne8eu.
26. >i ui&ire i<a cuprin# pe to!i 4i #lveau pe +u&ne8eu 4i2 plini de fric2 8iceau= "& v8ut a#t8i
lucruri &inunate.
2(. >i dup acea#ta a ie4it 4i a v8ut un va&e42 cu nu&ele Levi2 care 4edea la va&2 4i i<a 8i#= Cino
dup Mine.
28. >i2 l#nd toate2 el #<a #culat 4i a &er# dup El.
29. >i I<a fcut Levi un o#p! &are ;n ca#a #a. >i era &ul!i&e &ult de va&e4i 4i de al!ii care 4edeau
6(
cu ei la &a#.
30. +ar fari#eii 4i crturarii lor &ur&urau ctre ucenicii Lui2 8icnd= +e ce &nca!i 4i /e!i ;&preun
cu va&e4ii 4i cu pcto4ii@
3$. >i Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i# ctre ei= 6<au tre/uin! de doctor cei #nto4i2 ci cei /olnavi.
32. 6<a& venit # che& pe drep!i2 ci pe pcto4i la pocin!.
33. Iar ei au 8i# ctre El= 9cenicii lui Ioan po#te#c ade#ea 4i fac rugciuni2 de a#e&enea 4i ai
fari#eilor2 iar ai -i &nnc 4i /eau.
3.. Iar Ii#u# a 8i# ctre ei= 'ute!i2 oare2 # face!i pe fiii nun!ii # po#tea#c2 ct ti&p Mirele e#te cu
ei@
30. +ar vor veni 8ile cnd Mirele #e va lua de la ei3 atunci vor po#ti ;n acele 8ile.
36. Le<a #pu# lor 4i o pild= 6i&eni2 rupnd petic de la hain nou2 nu<l pune la hain veche2 altfel
rupe haina cea nou2 iar peticul luat din ea nu #e potrive4te la cea veche.
3(. >i ni&eni nu pune vin nou ;n /urdufuri vechi2 altfel vinul nou va #parge /urdufurile3 4i #e var#
4i vinul 4i #e #tric 4i /urdufurile.
38. *i vinul nou tre/uie pu# ;n /urdufuri noi 4i ;&preun #e vor p#tra.
39. >i ni&eni2 /nd vin vechi2 nu voie4te de cel nou2 cci 8ice= E &ai /un cel vechi.
CA$!T'# -
.cenicii smulg spice s$m&ta. -indecarea unui om cu m$na uscat, s$m&ta. (legerea celor
doisprezece apostoli. 'redica de pe munte.
$. )ntr<o #&/t2 a doua dup 'a4ti2 Ii#u# &ergea prin #e&nturi 4i ucenicii Lui #&ulgeau #pice2 le
frecau cu &inile 4i &ncau.
2. +ar unii dintre fari#ei au 8i#= +e ce face!i ce nu #e cade a face #&/ta@
3. >i Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i# ctre ei= :are n<a!i citit ce a fcut +avid2 cnd a fl&n8it el 4i cei ce
erau cu el@
.. *u& a intrat ;n ca#a lui +u&ne8eu 4i a luat pinile punerii ;nainte 4i a &ncat 4i a dat 4i
;n#o!itorilor #i2 din ele2 pe care nu #e cuvine # le &nnce dect nu&ai preo!ii@
0. >i le 8icea= iul :&ului e#te +o&n 4i al #&/etei.
6. Iar ;n alt #&/t2 a intrat El ;n #inagog 4i ;nv!a. >i era acolo un o& a crui &n dreapt era
u#cat.
(. +ar crturarii 4i fari#eii )l pndeau de<l va vindeca #&/ta2 ca #<I g#ea#c vin.
8. )n# El 4tia gndurile lor 4i a 8i# o&ului care avea &na u#cat= Scoal<te 4i #tai la &iAloc. El #<a
#culat 4i a #tat.
9. "tunci Ii#u# a 8i# ctre ei= C ;ntre/ pe voi2 ce #e cade #&/ta= a face /ine #au a face ru@ "
#cpa un #uflet #au a<l pierde@
$0. >i privind ;&preAur pe to!i ace4tia2 i<a 8i#= )ntinde &na ta. Iar el a fcut a4a 4i &na lui #<a fcut
#ntoa#2 ca 4i cealalt.
$$. Ei ;n# #<au u&plut de &nie 4i vor/eau unii cu al!ii ce # fac cu Ii#u#.
$2. >i ;n 8ilele acelea2 Ii#u# a ie4it la &unte ca # Se roage 4i a petrecut noaptea ;n rugciune ctre
+u&ne8eu.
$3. >i cnd #<a fcut 8iu2 a che&at la Sine pe ucenicii Si 4i a ale# dintre ei doi#pre8ece2 pe care i<a
nu&it "po#toli.
$.. 'e Si&on2 cruia i<a 8i# 'etru2 4i pe "ndrei2 fratele lui2 4i pe Iacov2 4i pe Ioan2 4i pe ilip2 4i pe
Cartolo&eu2
$0. >i pe Matei2 4i pe -o&a2 4i pe Iacov al lui "lfeu 4i pe Si&on nu&it 5ilotul2
$6. >i pe Iuda al lui Iacov 4i pe Iuda I#carioteanul2 care #<a fcut trdtor.
$(. >i co/ornd ;&preun cu ei2 a #tat ;n loc 4e#2 El 4i &ul!i&e &ult de ucenici ai Si 4i &ul!i&e
&are de popor din toat Iudeea2 din Ieru#ali& 4i de pe !r&ul -irului 4i al Sidonului2 care veni#er ca
68
#<L a#culte 4i # #e vindece de /olile lor.
$8. >i cei chinui!i de duhuri necurate #e vindecau.
$9. >i toat &ul!i&ea cuta # #e ating de El c putere ie4ea din El 4i<i vindeca pe to!i.
20. >i El2 ridicndu<>i ochii #pre ucenicii Si2 8icea= erici!i voi cei #raci2 c a voa#tr e#te
;&pr!ia lui +u&ne8eu.
2$. erici!i voi care fl&n8i!i acu&2 c v ve!i #tura. erici!i cei ce plnge!i acu&2 c ve!i rde.
22. erici!i ve!i fi cnd oa&enii v vor ur; pe voi 4i v vor i8goni dintre ei2 4i v vor /atAocori 4i vor
lepda nu&ele voa#tre ca ru din pricina iului :&ului.
23. 7ucura!i<v ;n 8iua aceea 4i v ve#eli!i2 c2 iat2 plata voa#tr &ult e#te ;n cer3 pentru c tot a4a
fceau proorocilor prin!ii lor.
2.. +ar vai vou /oga!ilor2 c v lua!i pe p&nt &ngierea voa#tr.
20. Cai vou celor ce #unte!i #tui acu&2 c ve!i fl&n8i. Cai vou celor ce a#t8i rde!i2 c ve!i
plnge 4i v ve!i tngui.
26. Cai vou cnd to!i oa&enii v vor vor/i de /ine. *ci tot a4a fceau proorocilor &incino4i
prin!ii lor.
2(. Iar vou celor ce a#culta!i v #pun= Iu/i!i pe vrA&a4ii vo4tri2 face!i /ine celor ce v ur#c pe
voi3
28. 7inecuvnta!i pe cei ce v /le#te&2 ruga!i<v pentru cei ce v fac neca8uri.
29. *elui ce te love4te pe#te o/ra82 ;ntoarce<i 4i pe cellalt3 pe cel ce<!i ia haina2 nu<l ;&piedica #<!i
ia 4i c&a4a3
30. :ricui ;!i cere2 d<i3 4i de la cel care ia lucrurile tale2 nu cere ;napoi.
3$. >i precu& voi!i # v fac vou oa&enii2 face!i<le 4i voi a#e&enea3
32. >i dac iu/i!i pe cei ce v iu/e#c2 ce r#plat pute!i avea@ *ci 4i pcto4ii iu/e#c pe cei ce ;i
iu/e#c pe ei.
33. >i dac face!i /ine celor ce v fac vou /ine2 ce &ul!u&ire pute!i avea@ * 4i pcto4ii acela4i
lucru fac.
3.. >i dac da!i ;&pru&ut celor de la care ndAdui!i # lua!i ;napoi2 ce &ul!u&ire pute!i avea@ * 4i
pcto4ii dau cu ;&pru&ut pcto4ilor2 ca # pri&ea#c ;napoi ;ntoc&ai.
30. *i iu/i!i pe vrA&a4ii vo4tri 4i face!i /ine 4i da!i cu ;&pru&ut2 fr # ndAdui!i ni&ic ;n #chi&/2
4i r#plata voa#tr va fi &ult 4i ve!i fi fiii *elui 'rea;nalt2 c El e#te /un cu cei ne&ul!u&itori 4i ri.
36. i!i &ilo#tivi2 precu& 4i -atl vo#tru e#te &ilo#tiv.
3(. 6u Audeca!i 4i nu ve!i fi Audeca!i3 nu o#ndi!i 4i nu ve!i fi o#ndi!i3 ierta!i 4i ve!i fi ierta!i.
38. +a!i 4i #e va da. -urna<vor ;n #nul vo#tru o &#ur /un2 ;nde#at2 cltinat 4i cu vrf2 cci cu
ce &#ur ve!i &#ura2 cu aceea4i vi #e va &#ura.
39. >i le<a #pu# 4i pild= 'oate or/ pe or/ # clu8ea#c@ 6u vor cdea a&ndoi ;n groap@
.0. 6u e#te ucenic &ai pre#u# dect ;nv!torul #u3 dar orice ucenic de#vr4it va fi ca ;nv!torul
#u.
.$. +e ce ve8i paiul din ochiul fratelui tu2 iar /rna din ochiul tu nu o iei ;n #ea&@
.2. Sau cu& po!i # 8ici fratelui tu= rate2 la# # #cot paiul din ochiul tu2 nev8nd /rna care e#te
;n ochiul tu@ !arnice2 #coate &ai ;nti /rna din ochiul tu 4i atunci vei vedea # #co!i paiul din
ochiul fratelui tu.
.3. *ci nu e#te po& /un care # fac roade rele 4i2 iar4i2 nici po& ru care # fac roade /une.
... *ci fiecare po& #e cunoa4te dup roadele lui. * nu #e adun #&ochine din &rcini 4i nici nu
#e culeg #truguri din #pini.
.0. :&ul /un2 din vi#tieria cea /un a ini&ii #ale2 #coate cele /une2 pe cnd o&ul ru2 din vi#tieria
cea rea a ini&ii lui2 #coate cele rele. *ci din pri#o#ul ini&ii grie4te gura lui.
.6. >i pentru ce M che&a!i= +oa&ne2 +oa&ne2 4i nu face!i ce v #pun@
.(. :ricine vine la Mine 4i aude cuvintele Mele 4i le face2 v voi arta cu cine #e a#ea&n=
69
.8. "#e&enea e#te unui o& care2 8idindu<4i ca#2 a #pat2 a adncit 4i i<a pu# te&elia pe piatr2 4i
venind apele &ari 4i puhoiul i8/ind ;n ca#a aceea2 n<a putut #<o clintea#c2 fiindc era /ine cldit pe
piatr.
.9. Iar cel ce aude2 dar nu face2 e#te a#e&enea o&ului care 4i<a 8idit ca#a pe p&nt fr te&elie2 4i
i8/ind ;n ea puhoiul de ape2 ;ndat a c8ut 4i pr/u4irea acelei ca#e a fo#t &are.
CA$!T'# .
-indecarea slugii unui suta. -indecarea t$nrului din Nain. /rimiii lui Ioan oteztorul. .ngerea
lui Iisus de ctre %emeia pctoas.
$. >i dup ce a #fr4it toate ace#te cuvinte ale Sale ;n au8ul poporului2 a intrat ;n *apernau&.
2. Iar #luga unui #uta42 care era la el ;n cin#te2 fiind /olnav era # &oar.
3. >i au8ind de#pre Ii#u#2 a tri&i# la El /trni ai iudeilor2 rugndu<L # vin 4i # vindece pe #luga
lui.
.. Iar ei2 venind la Ii#u#2 L<au rugat #truitor2 8icnd= Crednic e#te #<i faci lui acea#ta2
0. *ci iu/e4te nea&ul no#tru 4i el ne<a 8idit #inagoga.
6. Iar Ii#u# &ergea cu ei. >i nefiind El acu& departe de ca#2 a tri&i# la El prieteni2 8icndu<I=
+oa&ne2 nu -e o#teni2 c nu #unt vrednic ca # intri #u/ acoper&ntul &eu.
(. +e aceea nici pe &ine nu &<a& #ocotit vrednic # vin la -ine. *i #pune cu cuvntul 4i #e va
vindeca #luga &ea.
8. *ci 4i eu #unt o& pu# #u/ #tpnire2 avnd #u/ &ine o#ta4i2 4i 8ic ace#tuia= +u<te2 4i #e duce2 4i
altuia= Cino2 4i vine2 4i #lugii &ele= acea#ta2 4i face.
9. Iar Ii#u#2 au8ind ace#tea2 S<a &inunat de el 4i2 ;ntorcndu<Se2 a 8i# &ul!i&ii care venea dup El=
5ic vou c nici ;n I#rael n<a& aflat atta credin!3
$0. >i ;ntorcndu<#e cei tri&i4i aca#2 au g#it #luga #ntoa#.
$$. >i dup aceea2 S<a du# ;ntr<o cetate nu&it 6ain 4i cu El ;&preun &ergeau ucenicii Lui 4i &ult
&ul!i&e.
$2. Iar cnd S<a apropiat de poarta cet!ii2 iat #coteau un &ort2 #ingurul copil al &a&ei #ale2 4i ea
era vduv2 4i &ul!i&e &are din cetate era cu ea.
$3. >i2 v8nd<o +o&nul2 I #<a fcut &il de ea 4i i<a 8i#= 6u plngeD
$.. >i apropiindu<Se2 S<a atin# de #icriu2 iar cei ce<l duceau #<au oprit. >i a 8i#= -inere2 !ie ;!i 8ic2
#coal<te.
$0. >i #<a ridicat &ortul 4i a ;nceput # vor/ea#c2 4i l<a dat &a&ei lui.
$6. >i fric i<a cuprin# pe to!i 4i #lveau pe +u&ne8eu2 8icnd= 'rooroc &are #<a ridicat ;ntre noi 4i
+u&ne8eu a cercetat pe poporul Su.
$(. >i a ie4it cuvntul ace#ta de#pre El ;n toat Iudeea 4i ;n toat ;&preAuri&ea.
$8. >i au ve#tit lui Ioan ucenicii lui de toate ace#tea.
$9. >i che&nd la #ine pe doi dintre ucenicii #i2 Ioan i<a tri&i# ctre +o&nul2 8icnd= -u e4ti *el ce
va # vin #au # a4tept& pe altul@
20. >i aAungnd la El2 /r/a!ii au 8i#= Ioan 7ote8torul ne<a tri&i# la -ine2 8icnd= -u e4ti *el ce va
# vin #au # a4tept& pe altul@
2$. >i ;n acel cea# El a vindecat pe &ul!i de /oli 4i de rni 4i de duhuri rele 4i &ultor or/i le<a druit
vederea.
22. >i r#pun8nd2 le<a 8i#= Merge!i 4i #pune!i lui Ioan cele ce a!i v8ut 4i cele ce a!i au8it= :r/ii vd2
4chiopii u&/l2 lepro4ii #e cur!e#c2 #ur8ii aud2 &or!ii ;nvia8 4i #racilor li #e /ineve#te4te.
23. >i fericit e#te acela care nu #e va #&inti ;ntru Mine.
2.. Iar2 dup ce tri&i4ii lui Ioan au plecat2 El a ;nceput # vor/ea#c &ul!i&ilor de#pre Ioan= *e a!i
ie4it # privi!i2 ;n pu#tie@ :are tre#tie cltinat de vnt@
20. +ar ce a!i ie4it # vede!i@ :are o& ;&/rcat ;n haine &oi@ Iat2 cei ce poart haine #cu&pe 4i
(0
petrec ;n de#ftare #unt ;n ca#ele regilor.
26. +ar ce<a!i ie4it # vede!i@ :are prooroc@ +aD 5ic vou= 4i &ai &ult dect un prooroc.
2(. "ce#ta e#te cel de#pre care #<a #cri#= ?Iat tri&it ;naintea fe!ei -ale pe ;ngerul Meu care va gti
calea -a2 ;naintea -a?.
28. 5ic vou= )ntre cei n#cu!i din fe&ei2 ni&eni nu e#te &ai &are dect Ioan3 dar cel &ai &ic ;n
;&pr!ia lui +u&ne8eu e#te &ai &are dect el.
29. >i tot poporul au8ind2 4i va&e4ii #<au ;ncredin!at de dreptatea lui +u&ne8eu2 /ote8ndu<#e cu
/ote8ul lui Ioan.
30. Iar fari#eii 4i ;nv!torii de lege au clcat voia lui +u&ne8eu ;n ei ;n4i4i2 ne/ote8ndu<#e de el.
3$. *u cine voi a#e&na pe oa&enii ace#tui nea&@ >i cu cine #unt ei a#e&enea@
32. Sunt a#e&enea copiilor care 4ed ;n pia! 4i #trig unii ctre al!ii2 8icnd= C<a& cntat din fluier 4i
n<a!i Aucat3 v<a& cntat de Aale 4i n<a!i pln#.
33. *ci a venit Ioan 7ote8torul2 ne&ncnd pine 4i negu#tnd vin2 4i 8ice!i= "re de&onD
3.. " venit 4i iul :&ului2 &ncnd 4i /nd2 4i 8ice!i= Iat un o& &nccio# 4i /utor de vin2 prieten
al va&e4ilor 4i al pcto4ilorD
30. +ar )n!elepciunea a fo#t g#it dreapt de ctre to!i fiii ei.
36. 9nul din fari#ei L<a rugat pe Ii#u# # &nnce cu el. >i intrnd ;n ca#a fari#eului2 a 4e8ut la
&a#.
3(. >i iat era ;n cetate o fe&eie pctoa# 4i2 aflnd c 4ade la &a#2 ;n ca#a fari#eului2 a adu# un
ala/a#tru cu &ir.
38. >i2 #tnd la #pate2 lng picioarele Lui2 plngnd2 a ;nceput # ude cu lacri&i picioarele Lui2 4i cu
prul capului ei le 4tergea. >i #ruta picioarele Lui 4i le ungea cu &ir.
39. >i v8nd2 fari#eul2 care<L che&a#e2 a 8i# ;n #ine= "ce#ta2 de<ar fi prooroc2 ar 4ti cine e 4i ce fel e
fe&eia care #e atinge de El2 c e#te pctoa#.
.0. >i r#pun8nd2 Ii#u# a 8i# ctre el= Si&one2 a& #<!i #pun ceva. )nv!torule2 #pune2 8i#e el.
.$. 9n c&tar avea doi datornici. 9nul era dator cu cinci #ute de dinari2 iar cellalt cu cinci8eci.
.2. +ar2 neavnd ei cu ce # pltea#c2 i<a iertat pe a&ndoi. +eci2 care dintre ei ;l va iu/i &ai &ult@
.3. Si&on2 r#pun8nd2 a 8i#= Socote#c c acela cruia i<a iertat &ai &ult. Iar El i<a 8i#= +rept ai
Audecat.
... >i ;ntorcndu<#e ctre fe&eie2 a 8i# lui Si&on= Ce8i pe fe&eia acea#ta@ "& intrat ;n ca#a ta 4i ap
pe picioare nu Mi<ai dat3 ea ;n#2 cu lacri&i2 Mi<a udat picioarele 4i le<a 4ter# cu prul ei.
.0. Srutare nu Mi<ai dat3 ea ;n# de cnd a& intrat2 n<a ;ncetat #<Mi #rute picioarele.
.6. *u untdele&n capul Meu nu l<ai un#3 ea ;n# cu &ir Mi<a un# picioarele.
.(. +e aceea ;!i 8ic= Iertate #unt pcatele ei cele &ulte2 cci &ult a iu/it. Iar cui #e iart pu!in2 pu!in
iu/e4te.
.8. >i a 8i# ei= Iertate ;!i #unt pcatele.
.9. >i au ;nceput cei ce 4edeau ;&preun la &a# # 8ic ;n #ine= *ine e#te "ce#ta care iart 4i
pcatele@
00. Iar ctre fe&eie a 8i#= *redin!a ta te<a &ntuit3 &ergi ;n pace.
CA$!T'# /
'ilda semntorului. Mama i %ra,ii lui Iisus. 'otolirea %urtunii. )emonizatul din ,inutul
4#erg#esenilor. n!ierea %iicei lui Iair. -indecarea %emeii &olna!e de doisprezece ani.
$. >i dup aceea Ii#u# u&/la prin cet!i 4i prin #ate2 propovduind 4i /ineve#tind ;&pr!ia lui
+u&ne8eu2 4i cei doi#pre8ece erau cu El3
2. >i unele fe&ei care fu#e#er vindecate de duhuri rele 4i de /oli= Maria2 nu&it Magdalena2 din
care ie4i#er 4apte de&oni2
($
3. >i Ioana2 fe&eia lui 1u8a2 un icono& al lui Irod2 4i Su8ana 4i &ulte altele care le #luAeau din
avutul lor.
.. >i adunndu<#e &ul!i&e &ult 4i venind de prin cet!i la El2 a 8i# ;n pild=
0. Ie4it<a #e&ntorul # #e&ene #&n!a #a. >i #e&nnd el2 una a c8ut lng dru& 4i a fo#t clcat
cu picioarele 4i p#rile cerului au &ncat<o.
6. >i alta a c8ut pe piatr2 4i2 r#rind2 #<a u#cat2 pentru c nu avea u&e8eal.
(. >i alta a c8ut ;ntre #pini 4i #pinii2 cre#cnd cu ea2 au ;n/u4it<o.
8. >i alta a c8ut pe p&ntul cel /un 4i2 cre#cnd2 a fcut rod ;n#utit. "ce#tea 8icnd2 #triga= *ine
are urechi de au8it # aud.
9. >i ucenicii Lui )l ;ntre/au= *e ;n#ea&n pilda acea#ta@
$0. El a 8i#= Cou v e#te dat # cunoa4te!i tainele ;&pr!iei lui +u&ne8eu2 iar celorlal!i ;n pilde2 ca2
v8nd2 # nu vad 4i2 au8ind2 # nu ;n!eleag.
$$. Iar pilda acea#ta ;n#ea&n= S&n!a e#te cuvntul lui +u&ne8eu.
$2. Iar cea de lng dru& #unt cei care aud2 apoi vine diavolul 4i ia cuvntul din ini&a lor2 ca nu
cu&va2 cre8nd2 # #e &ntuia#c.
$3. Iar cea de pe piatr #unt aceia care2 au8ind cuvntul ;l pri&e#c cu /ucurie2 dar ace4tia nu au
rdcin3 ei cred pn la o vre&e2 iar la vre&e de ;ncercare #e leapd.
$.. *ea c8ut ;ntre #pini #unt cei ce aud cuvntul2 dar u&/lnd cu griAile 4i cu /og!ia 4i cu
plcerile vie!ii2 #e ;n/u4 4i nu rode#c.
$0. Iar cea de pe p&nt /un #unt cei ce2 cu ini& curat 4i /un2 aud cuvntul2 ;l p#trea8 4i rode#c
;ntru r/dare.
$6. 6i&eni2 aprin8nd fclia2 n<o a#cunde #u/ un va#2 #au n<o pune #u/ pat2 ci o a4ea8 ;n #fe4nic2
pentru ca cei ce intr # vad lu&ina.
$(. *ci nu e#te ni&ic a#cun#2 care # nu #e dea pe fa! 4i ni&ic tainic2 care # nu #e cunoa#c 4i #
nu vin la artare.
$8. Lua!i #ea&a deci cu& au8i!i= *elui ce are i #e va da3 iar de la cel ce nu are2 4i ce i #e pare c are
#e va lua de la el.
$9. >i au venit la El &a&a Lui 4i fra!ii3 dar nu puteau # #e apropie de El din pricina &ul!i&ii.
20. >i I #<a ve#tit= Ma&a -a 4i fra!ii -i #tau afar 4i voie#c # -e vad.
2$. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i# ctre ei= Ma&a &ea 4i fra!ii Mei #unt ace4tia care a#cult cuvntul lui
+u&ne8eu 4i<l ;ndepline#c.
22. >i ;ntr<una din 8ile a intrat ;n cora/ie cu ucenicii Si 4i a 8i# ctre ei= S trece& de cealalt parte
a lacului. >i au plecat.
23. +ar2 pe cnd ei v#leau2 El a ador&it. >i #<a l#at pe lac o furtun de vnt2 4i cora/ia #e u&plea
de ap 4i erau ;n pri&eAdie.
2.. >i2 apropiindu<#e2 L<au de4teptat2 8icnd= )nv!torule2 )nv!torule2 pieri&. Iar El2 #culndu<Se2
a certat vntul 4i valul apei 4i ele au ;ncetat 4i #<a fcut lini4te.
20. >i le<a 8i#= 9nde e#te credin!a voa#tr@ Iar ei2 te&ndu<#e2 #<au &irat2 8icnd unii ctre al!ii= :are
cine e#te "ce#ta2 c porunce4te 4i vnturilor 4i apei2 4i<L a#cult@
26. >i au aAun# cu cora/ia ;n !inutul ,erghe#enilor2 care e#te ;n fa!a ,alileii.
2(. >i ie4ind pe u#cat2 L<a ;nt&pinat un /r/at din cetate2 care avea de&on 4i care de &ult vre&e
nu &ai punea hain pe el 4i ;n ca# nu &ai locuia2 ci prin &or&inte.
28. >i v8nd pe Ii#u#2 #trignd2 a c8ut ;naintea Lui 4i cu gla# &are a 8i#= *e ai cu &ine2 Ii#u#e2 iul
lui +u&ne8eu *elui 'rea;nalt@ %ogu<-e2 nu & chinui.
29. *ci poruncea duhului necurat # ia# din o&2 pentru c de &ul!i ani ;l #tpnea2 4i era legat ;n
lan!uri 4i ;n o/e8i2 p8indu<l2 dar el2 #fr&nd legturile2 era &nat de de&on2 ;n pu#tie.
30. >i l<a ;ntre/at Ii#u#2 8icnd= *are<!i e#te nu&ele@ Iar el a 8i#= Legiune. *ci de&oni &ul!i
intra#er ;n el.
3$. >i<L rugau pe El # nu le poruncea#c # &earg ;n adnc.
(2
32. >i era acolo o tur& &are de porci2 care p4teau pe &unte. >i L<au rugat # le ;ngduie # intre
;n ei3 4i le<a ;ngduit.
33. >i2 ie4ind de&onii din o&2 au intrat ;n porci2 iar tur&a #<a aruncat de pe !r& ;n lac 4i #<a ;necat.
3.. Iar p8itorii v8nd ce #<a ;nt&plat2 au fugit 4i au ve#tit ;n cetate 4i prin #ate.
30. >i au ie4it # vad ce #<a ;nt&plat 4i au venit la Ii#u# 4i au g#it pe o&ul din care ie4i#er
de&onii2 ;&/rcat 4i ;ntreg la &inte2 4e8nd Ao#2 la picioarele lui Ii#u# 4i #<au ;nfrico4at.
36. >i cei ce v8u#er le<au #pu# cu& a fo#t i8/vit de&oni8atul.
3(. >i L<a rugat pe El toat &ul!i&ea din !inutul ,erghe#enilor # plece de la ei2 cci erau cuprin4i
de fric &are. Iar El2 intrnd ;n cora/ie2 S<a ;napoiat.
38. Iar /r/atul din care ie4i#er de&onii )l ruga # r&n cu El. Ii#u# ;n# i<a dat dru&ul 8icnd=
39. )ntoarce<te ;n ca#a ta 4i #pune ct /ine !i<a fcut !ie +u&ne8eu. >i a plecat2 ve#tind ;n toat
cetatea cte ;i fcu#e Ii#u#.
.0. >i cnd #<a ;ntor# Ii#u#2 L<a pri&it &ul!i&ea2 cci to!i )l a4teptau.
.$. >i iat a venit un /r/at2 al crui nu&e era Iair 4i care era &ai<&arele #inagogii. >i c8nd la
picioarele lui Ii#u#2 )l ruga # intre ;n ca#a Lui2
.2. *ci avea nu&ai o fiic2 ca de doi#pre8ece ani2 4i ea era pe &oarte. >i2 pe cnd #e ducea El2
&ul!i&ile )l ;&pre#urau.
.3. >i o fe&eie2 care de doi#pre8ece ani avea #curgere de #nge 4i cheltui#e cu doctorii toat averea
ei2 4i de nici unul nu putu#e # fie vindecat2
... "propiindu<#e pe la #pate2 #<a atin# de poala hainei Lui 4i ;ndat #<a oprit curgerea #ngelui ei.
.0. >i a 8i# Ii#u#= *ine e#te cel ce #<a atin# de Mine@ +ar to!i tgduind2 'etru 4i ceilal!i care erau cu
El2 au 8i#= )nv!torule2 &ul!i&ile -e ;&/ul8e#c 4i -e #tr&torea8 4i -u 8ici= *ine e#te cel ce #<a
atin# de &ine@
.6. Iar Ii#u# a 8i#= S<a atin# de Mine cineva. *ci a& #i&!it o putere care a ie4it din Mine.
.(. >i2 fe&eia2 v8ndu<#e vdit2 a venit tre&urnd 4i2 c8nd ;naintea Lui2 a #pu# de fa! cu tot
poporul din ce cau8 #<a atin# de El 4i cu& #<a t&duit ;ndat.
.8. Iar El i<a 8i#= )ndr8ne4te2 fiic2 credin!a ta te<a &ntuit. Mergi ;n pace.
.9. >i ;nc vor/ind El2 a venit cineva de la &ai<&arele #inagogii2 8icnd= " &urit fiica ta. 6u &ai
#upra pe )nv!torul.
00. +ar Ii#u#2 au8ind2 i<a r#pun#= 6u te te&e3 crede nu&ai 4i #e va i8/vi.
0$. >i venind ;n ca# n<a l#at pe ni&eni # intre cu El2 dect nu&ai pe 'etru 4i pe Ioan 4i pe Iacov 4i
pe tatl copilei 4i pe &a&.
02. >i to!i plngeau 4i #e tnguiau pentru ea. Iar El a 8i#= 6u plnge!i3 n<a &urit2 ci doar&e.
03. >i rdeau de El2 4tiind c a &urit.
0.. Iar El2 #co!nd pe to!i afar 4i apucnd<o de &n2 a #trigat2 8icnd= *opil2 #coal<teD
00. >i duhul ei #<a ;ntor# 4i a ;nviat ;ndat3 4i a poruncit El # i #e dea # &nnce.
06. >i au r&a# ui&i!i prin!ii ei. Iar El le<a poruncit # nu #pun ni&nui ce #<a ;nt&plat.
CA$!T'# 0
/rimiterea apostolilor. *turarea celor cinci mii de oameni. Mrturisirea lui 'etru. nt$ia i a doua
!estire a 'atimilor. *c#im&area la %a,. -indecarea copilului demonizat. Care este nt$iul ntre
apostoli3 .rmarea lui Iisus.
$. >i che&nd pe cei doi#pre8ece ucenici ai Si2 le<a dat putere 4i #tpnire pe#te to!i de&onii 4i #
vindece /olile.
2. >i i<a tri&i# # propovduia#c ;&pr!ia lui +u&ne8eu 4i # vindece pe cei /olnavi.
3. >i a 8i# ctre ei= S nu lua!i ni&ic pe dru&2 nici toiag2 nici trai#t2 nici pine2 nici /ani 4i nici # nu
ave!i cte dou haine.
.. >i ;n orice ca# ve!i intra2 acolo # r&ne!i 4i de acolo # pleca!i.
(3
0. >i c!i nu v vor pri&i2 ie4ind din acea cetate #cutura!i praful de pe picioarele voa#tre2 #pre
&rturie ;&potriva lor.
6. Iar ei2 plecnd2 &ergeau prin #ate /ineve#tind 4i vindecnd pretutindeni.
(. >i a au8it Irod tetrarhul toate cele fcute 4i era nedu&erit2 c #e 8icea de ctre unii c Ioan #<a
#culat din &or!i3
8. Iar de unii c Ilie #<a artat2 iar de al!ii2 c un prooroc dintre cei vechi a ;nviat.
9. Iar Irod a 8i#= Lui Ioan eu i<a& tiat capul. *ine e#te dar "ce#ta de#pre care aud a#e&enea lucruri@
>i cuta #<l vad.
$0. >i2 ;ntorcndu<#e apo#tolii2 I<au #pu# toate cte au fcut. >i2 lundu<i cu Sine2 S<a du# de o parte
;ntr<un loc pu#tiu2 aproape de cetatea nu&it 7et#aida.
$$. Iar &ul!i&ile2 aflnd2 au &er# dup El 4i El2 pri&indu<le2 le vor/ea de#pre ;&pr!ia lui
+u&ne8eu2 iar pe cei care aveau tre/uin! de vindecare ;i fcea #nto4i.
$2. +ar 8iua a ;nceput # #e plece #pre #ear. >i2 venind la El2 cei doi#pre8ece I<au #pu#= + dru&ul
&ul!i&ii # #e duc prin #atele 4i prin #tule!ele di&preAur2 ca # popo#ea#c 4i #<4i g#ea#c
&ncare2 c aici #unte& ;n loc pu#tiu.
$3. Iar El a 8i# ctre ei= +a!i<le voi # &nnce. Iar ei au 8i#= 6u ave& &ai &ult de cinci pini 4i doi
pe4ti2 afar nu&ai dac2 ducndu<ne noi2 vo& cu&pra &erinde pentru tot poporul ace#ta.
$.. *ci erau ca la cinci &ii de /r/a!i. +ar El a 8i# ctre ucenicii Si= "4e8a!i<i Ao#2 ;n cete de cte
cinci8eci de in4i.
$0. >i au fcut a4a 4i i<au a4e8at pe to!i.
$6. Iar Ii#u#2 lund cele cinci pini 4i cei doi pe4ti 4i privind la cer2 le<a /inecuvntat2 a frnt 4i a dat
ucenicilor2 ca # pun &ul!i&ii ;nainte.
$(. >i au &ncat 4i #<au #turat to!i 4i au luat ceea ce le<a r&a#2 dou#pre8ece co4uri de fr&ituri.
$8. >i cnd Se ruga El #ingur2 erau cu El ucenicii2 4i i<a ;ntre/at2 8icnd= *ine 8ic &ul!i&ile c #unt
Eu@
$9. Iar ei2 r#pun8nd2 au 8i#= Ioan 7ote8torul2 iar al!ii Ilie2 iar al!ii c a ;nviat un prooroc din cei
vechi.
20. >i El le<a 8i#= +ar voi cine 8ice!i c #unt Eu@ Iar 'etru2 r#pun8nd2 a 8i#= 1ri#to#ul lui
+u&ne8eu.
2$. Iar El2 certndu<i2 le<a poruncit # nu #pun ni&nui acea#ta2
22. 5icnd c iul :&ului tre/uie # pti&ea#c &ulte 4i # fie defi&at de ctre /trni 4i de ctre
arhierei 4i de ctre crturari 4i # fie o&ort2 iar a treia 8i # ;nvie8e.
23. >i 8icea ctre to!i= +ac voie4te cineva # vin dup Mine2 # #e lepede de #ine2 #<4i ia crucea ;n
fiecare 8i 4i #<Mi ur&e8e Mie3
2.. *ci cine va voi #<4i #cape #ufletul ;l va pierde3 iar cine<4i va pierde #ufletul pentru Mine2 acela
;l va &ntui.
20. * ce folo#e4te o&ului dac va c4tiga lu&ea toat2 iar pe #ine #e va pierde #au #e va pgu/i@
26. *ci de cel ce #e va ru4ina de Mine 4i de cuvintele Mele2 de ace#ta 4i iul :&ului #e va ru4ina2
cnd va veni ;ntru #lava Sa 4i a -atlui 4i a #fin!ilor ;ngeri.
2(. *u adevrat ;n# #pun vou= Sunt unii2 dintre cei ce #tau aici2 care nu vor gu#ta &oartea2 pn ce
nu vor vedea ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
28. Iar dup cuvintele ace#tea2 ca la opt 8ile2 lund cu Sine pe 'etru 4i pe Ioan 4i pe Iacov2 S<a #uit pe
&unte ca # Se roage.
29. >i pe cnd #e ruga El2 chipul fe!ei Sale #<a fcut altul 4i ;&/rc&intea Lui al/ #trlucind.
30. >i iat doi /r/a!i vor/eau cu El2 care erau Moi#e 4i Ilie2
3$. >i care2 artndu<#e ;ntru #lav2 vor/eau de#pre #fr4itul Lui2 pe care avea #<l ;&plinea#c ;n
Ieru#ali&.
32. Iar 'etru 4i cei ce erau cu el erau ;ngreuia!i de #o&n3 4i de4teptndu<#e2 au v8ut #lava Lui 4i pe
cei doi /r/a!i #tnd cu El.
(.
33. >i cnd #<au de#pr!it ei de El2 'etru a 8i# ctre Ii#u#= )nv!torule2 /ine e#te ca noi # fi& aici 4i
# face& trei coli/e= una Bie2 una lui Moi#e 4i una lui Ilie2 ne4tiind ce #pune.
3.. >i2 pe cnd vor/ea el ace#tea2 #<a fcut un nor 4i i<a u&/rit3 4i ei #<au #pi&ntat cnd au intrat ;n
nor.
30. >i gla# #<a fcut din nor2 8icnd= "ce#ta e#te iul Meu cel ale#2 de ace#ta # a#culta!iD
36. >i cnd a trecut gla#ul2 S<a aflat Ii#u# #ingur. >i ei au tcut 4i ni&nui n<au #pu# ni&ic2 ;n 8ilele
acelea2 din cele ce v8u#er.
3(. )n 8iua ur&toare2 cnd #<au co/ort din &unte2 L<a ;nt&pinat &ul!i&e &ult.
38. >i iat un /r/at din &ul!i&e a #trigat2 8icnd= )nv!torule2 rogu<& Bie2 caut #pre fiul &eu2 c
;l a& nu&ai pe el3
39. >i iat un duh ;l apuc 4i ;ndat #trig 4i<l 8guduie cu #pu&e 4i a/ia pleac de la el2 dup ce l<a
8dro/it.
.0. >i &<a& rugat de ucenicii -i ca #<l alunge2 4i n<au putut.
.$. Iar Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i#= :2 nea& necredincio# 4i ;ndrtnicD 'n cnd voi fi cu voi 4i v voi
#uferi@ "du aici pe fiul tu.
.2. >i2 apropiindu<#e el2 de&onul l<a aruncat la p&nt 4i l<a 8guduit. Iar Ii#u# a certat pe duhul cel
necurat 4i a vindecat pe copil 4i l<a dat tatlui lui.
.3. Iar to!i au r&a# ui&i!i de &rirea lui +u&ne8eu. >i &irndu<#e to!i de toate cte fcea2 a 8i#
ctre ucenicii Si=
... 'une!i ;n urechile voa#tre cuvintele ace#tea= *ci iul :&ului va fi dat ;n &inile oa&enilor.
.0. Iar ei nu ;n!elegeau cuvntul ace#ta2 cci era a#cun# pentru ei ca # nu<l priceap 4i #e te&eau #<
L ;ntre/e de#pre ace#t cuvnt.
.6. >i a intrat gnd ;n ini&a lor= *ine dintre ei ar fi &ai &are@
.(. Iar Ii#u#2 cuno#cnd cugetul ini&ii lor2 a luat un copil2 l<a pu# lng Sine2
.8. >i le<a 8i#= :ricine va pri&i pruncul ace#ta2 ;n nu&ele Meu2 pe Mine M pri&e4te3 iar oricine
M va pri&i pe Mine2 pri&e4te pe *el ce M<a tri&i# pe Mine. *ci cel ce e#te &ai &ic ;ntre voi to!i2
ace#ta e#te &are.
.9. Iar Ioan2 r#pun8nd2 a 8i#= )nv!torule2 a& v8ut pe unul care2 ;n nu&ele -u2 #coate de&oni 4i
l<a& oprit2 pentru c nu<Bi ur&ea8 ;&preun cu noi.
00. Iar Ii#u# a 8i# ctre el= 6u<l opri!i3 cci cine nu e#te ;&potriva voa#tr e#te pentru voi.
0$. >i cnd #<au ;&plinit 8ilele ;nl!rii Sale2 El S<a hotrt # &earg la Ieru#ali&.
02. >i a tri&i# ve#titori ;naintea Lui. >i ei2 &ergnd2 au intrat ;ntr<un #at de #a&arineni2 ca # fac
pregtiri pentru El.
03. +ar ei nu L<au pri&it2 pentru c El #e ;ndrepta #pre Ieru#ali&.
0.. >i v8nd acea#ta2 ucenicii Iacov 4i Ioan I<au 8i#= +oa&ne2 vrei # 8ice& # #e co/oare foc din
cer 4i #<i &i#tuie2 cu& a fcut 4i Ilie@
00. Iar El2 ;ntorcndu<Se2 i<a certat 4i le<a 8i#= 6u 4ti!i2 oare2 fiii crui duh #unte!i@ *ci iul :&ului
n<a venit ca # piard #ufletele oa&enilor2 ci ca # le &ntuia#c.
06. >i #<au du# ;n alt #at.
0(. >i pe cnd &ergeau ei pe cale2 8i#<a unul ctre El= -e voi ;n#o!i2 oriunde -e vei duce.
08. >i i<a 8i# Ii#u#= Culpile au vi8uini 4i p#rile cerului cui/uri3 dar iul :&ului n<are unde #<>i
plece capul.
09. >i a 8i# ctre altul= ur&ea8<Mi. Iar el a 8i#= +oa&ne2 d<&i voie ;nti # &erg # ;ngrop pe tatl
&eu.
60. Iar El i<a 8i#= La# &or!ii #<4i ;ngroape &or!ii lor2 iar tu &ergi de ve#te4te ;&pr!ia lui
+u&ne8eu.
6$. +ar altul a 8i#= )!i voi ur&a2 +oa&ne2 dar ;nti ;ngduie<&i ca # rnduie#c cele din ca#a &ea.
62. Iar Ii#u# a 8i# ctre el= 6i&eni care pune &na pe plug 4i #e uit ;ndrt nu e#te potrivit pentru
;&pr!ia lui +u&ne8eu.
(0
CA$!T'# (1
/rimiterea i napoierea celor aptezeci :i doi; de ucenici. -ai de cet,ile rele. Iisus se &ucur cu
du#ul. 'ilda samarineanului milosti!. Marta i Maria.
$. Iar dup ace#tea2 +o&nul a ale# al!i 4apte8eci E4i doiF 4i i<a tri&i# cte doi ;naintea fe!ei Sale2 ;n
fiecare cetate 4i loc2 unde )n#u4i avea # vin.
2. >i 8icea ctre ei= Seceri4ul e#te &ult2 dar lucrtorii #unt pu!ini3 ruga!i deci pe +o&nul #eceri4ului2
ca # #coat lucrtori la #eceri4ul Su.
3. Merge!i3 iat2 Eu v tri&it ca pe ni4te &iei ;n &iAlocul lupilor.
.. 6u purta!i pung2 nici trai#t2 nici ;ncl!&inte3 4i pe ni&eni # nu #aluta!i pe cale.
0. Iar ;n orice ca# ve!i intra2 ;nti 8ice!i= 'ace ca#ei ace#teia.
6. >i de va fi acolo un fiu al pcii2 pacea voa#tr #e va odihni pe#te el2 iar de nu2 #e va ;ntoarce la
voi.
(. >i ;n acea#t ca# r&ne!i2 &ncnd 4i /nd cele ce v vor da2 cci vrednic e#te lucrtorul de
plata #a. 6u v &uta!i din ca# ;n ca#.
8. >i ;n orice cetate ve!i intra 4i v vor pri&i2 &nca!i cele ce v vor pune ;nainte.
9. >i vindeca!i pe /olnavii din ea 4i 8ice!i<le= S<a apropiat de voi ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
$0. >i ;n orice cetate ve!i intra 4i nu v vor pri&i2 ie4ind ;n pie!ele ei2 8ice!i=
$$. >i praful care #<a lipit de picioarele noa#tre din cetatea noa#tr vi<l #cutur& vou. +ar acea#ta #
4ti!i2 c #<a apropiat ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
$2. 5ic vou= * &ai u4or va fi Sodo&ei ;n 8iua aceea2 dect cet!ii aceleia.
$3. Cai !ie2 1ora8ineD Cai !ie2 7et#aidoD *ci dac ;n -ir 4i ;n Sidon #<ar fi fcut &inunile care #<au
fcut la voi2 de &ult #<ar fi pocit2 #tnd ;n #ac 4i ;n cenu4.
$.. +ar -irului 4i Sidonului &ai u4or le va fi la Audecat2 dect vou.
$0. >i tu2 *apernau&e2 nu ai fo#t ;nl!at2 oare2 pn la cer@ 'n la iad vei fi co/ortD
$6. *el ce v a#cult pe voi pe Mine M a#cult2 4i cel ce #e leapd de voi #e leapd de Mine3 iar
cine #e leapd de Mine #e leapd de *el ce M<a tri&i# pe Mine.
$(. >i #<au ;ntor# cei 4apte8eci E4i doiF cu /ucurie2 8icnd= +oa&ne2 4i de&onii ni #e #upun ;n nu&ele
-u.
$8. >i le<a 8i#= "& v8ut pe #atana ca un fulger c8nd din cer.
$9. Iat2 v<a& dat putere # clca!i pe#te 4erpi 4i pe#te #corpii2 4i pe#te toat puterea vrA&a4ului2 4i
ni&ic nu v va vt&a.
20. +ar nu v /ucura!i de acea#ta2 c duhurile vi #e pleac2 ci v /ucura!i c nu&ele voa#tre #unt
#cri#e ;n ceruri.
2$. )n ace#ta cea#2 El S<a /ucurat ;n +uhul Sfnt 4i a 8i#= -e #lve#c pe -ine2 'rinte2 +oa&ne al
cerului 4i al p&ntului2 c ai a#cun# ace#tea de cei ;n!elep!i 4i de cei pricepu!i 4i le<ai de#coperit
pruncilor. "4a2 'rinte2 cci a4a a fo#t ;naintea -a2 /unvoin!a -a.
22. -oate Mi<au fo#t date de ctre -atl Meu 4i ni&eni nu cunoa4te cine e#te iul2 dect nu&ai -atl2
4i cine e#te -atl2 dect nu&ai iul 4i cruia voie4te iul #<i de#copere.
23. >i ;ntorcndu<Se ctre ucenici2 de o parte a 8i#= erici!i #unt ochii care vd cele ce vede!i voiD
2.. *ci 8ic vou= Mul!i prooroci 4i regi au voit # vad ceea ce vede!i voi2 dar n<au v8ut2 4i # aud
ceea ce au8i!i2 dar n<au au8it.
20. >i iat2 un ;nv!tor de lege #<a ridicat2 i#pitindu<L 4i 8icnd= )nv!torule2 ce # fac ca #
&o4tene#c via!a de veci@
26. Iar Ii#u# a 8i# ctre el= *e e#te #cri# ;n Lege@ *u& cite4ti@
2(. Iar el2 r#pun8nd2 a 8i#= S iu/e4ti pe +o&nul +u&ne8eul tu din toat ini&a ta 4i din tot
#ufletul tu 4i din toat puterea ta 4i din tot cugetul tu2 iar pe aproapele tu ca pe tine ;n#u!i.
28. Iar El i<a 8i#= +rept ai r#pun#2 f acea#ta 4i vei tri.
29. +ar el2 voind # #e ;ndrepte8e pe #ine2 a 8i# ctre Ii#u#= >i cine e#te aproapele &eu@
(6
30. Iar Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i#= 9n o& co/ora de la Ieru#ali& la Ierihon2 4i a c8ut ;ntre tlhari2 care2
dup ce l<au de8/rcat 4i l<au rnit2 au plecat2 l#ndu<l aproape &ort.
3$. +in ;nt&plare un preot co/ora pe calea aceea 4i2 v8ndu<l2 a trecut pe alturi.
32. +e a#e&enea 4i un levit2 aAungnd ;n acel loc 4i v8nd2 a trecut pe alturi.
33. Iar un #a&arinean2 &ergnd pe cale2 a venit la el 4i2 v8ndu<l2 i #<a fcut &il2
3.. >i2 apropiindu<#e2 i<a legat rnile2 turnnd pe ele untdele&n 4i vin2 4i2 punndu<l pe do/itocul
#u2 l<a du# la o ca# de oa#pe!i 4i a purtat griA de el.
30. Iar a doua 8i2 #co!nd doi dinari i<a dat ga8dei 4i i<a 8i#= "i griA de el 4i2 ce vei &ai cheltui2 eu2
cnd & voi ;ntoarce2 ;!i voi da.
36. *are din ace4ti trei !i #e pare c a fo#t aproapele celui c8ut ;ntre tlhari@
3(. Iar el a 8i#= *el care a fcut &il cu el. >i Ii#u# i<a 8i#= Mergi 4i f 4i tu a#e&enea.
38. >i pe cnd &ergeau ei2 El a intrat ;ntr<un #at2 iar o fe&eie2 cu nu&ele Marta2 L<a pri&it ;n ca#a
ei.
39. >i ea avea o #or ce #e nu&ea Maria2 care2 a4e8ndu<#e la picioarele +o&nului2 a#culta cuvntul
Lui.
.0. Iar Marta #e #ilea cu &ult #luAire 4i2 apropiindu<#e2 a 8i#= +oa&ne2 au nu #ocote4ti c #ora &ea
&<a l#at #ingur # #luAe#c@ Spune<i deci #<&i aAute.
.$. >i2 r#pun8nd2 +o&nul i<a 8i#= Marto2 Marto2 te ;ngriAe4ti 4i pentru &ulte te #ile4ti3
.2. +ar un lucru tre/uie= cci Maria partea /un 4i<a ale#2 care nu #e va lua de la ea.
CA$!T'# ((
Rugciunea domneasc. *emnul lui Iona. Cu!$ntarea mpotri!a %ariseilor i a crturarilor.
$. >i pe cnd Se ruga Ii#u# ;ntr<un loc2 cnd a ;ncetat2 unul dintre ucenicii Lui I<a 8i#= +oa&ne2
;nva!<ne # ne rug&2 cu& a ;nv!at 4i Ioan pe ucenicii lui.
2. >i le<a 8i#= *nd v ruga!i2 8ice!i= -atl no#tru2 *are e4ti ;n ceruri2 #fin!ea#c<#e nu&ele -u. Cie
;&pr!ia -a. ac<#e voia -a2 precu& ;n cer a4a 4i pe p&nt.
3. 'inea noa#tr cea #pre fiin!2 d<ne<o nou ;n fiecare 8i.
.. >i ne iart nou pcatele noa#tre2 cci 4i noi ;n4ine iert& tuturor celor ce ne gre4e#c nou. >i nu
ne duce pe noi ;n i#pit2 ci ne i8/ve4te de cel ru.
0. >i a 8i# ctre ei= *ine dintre voi2 avnd un prieten 4i #e va duce la el ;n &ie8 de noapte 4i<i va 8ice=
'rietene2 ;&pru&ut<&i trei pini2
6. * a venit2 din cale2 un prieten la &ine 4i n<a& ce #<i pun ;nainte2
(. Iar acela2 r#pun8nd dinuntru2 #<i 8ic= 6u & da de o#teneal. "cu& u4a e ;ncuiat 4i copiii
&ei #unt ;n pat cu &ine. 6u pot # & #col #<!i dau.
8. 5ic vou= *hiar dac2 #culndu<#e2 nu i<ar da pentru c<i e#te prieten2 dar2 pentru ;ndr8neala lui2
#culndu<#e2 ;i va da ct ;i tre/uie.
9. >i Eu 8ic vou= *ere!i 4i vi #e va da3 cuta!i 4i ve!i afla3 /ate!i 4i vi #e va de#chide.
$0. * oricine cere ia3 4i cel ce caut g#e4te2 4i celui ce /ate i #e va de#chide.
$$. >i care tat dintre voi2 dac ;i va cere fiul pine2 oare2 ;i va da piatr@ Sau dac ;i va cere pe4te2
oare ;i va da2 ;n loc de pe4te2 4arpe@
$2. Sau dac<i va cere un ou2 ;i va da #corpie@
$3. +eci dac voi2 ri fiind2 4ti!i # da!i fiilor vo4tri daruri /une2 cu ct &ai &ult -atl vo#tru *el din
ceruri va da +uh Sfnt celor care ;l cer de la ElD
$.. >i a #co# un de&on2 4i acela era &ut. >i cnd a ie4it de&onul2 &utul a vor/it2 iar &ul!i&ile #<au
&inunat.
$0. Iar unii dintre ei au 8i#= *u 7eel8e/ul2 cpetenia de&onilor2 #coate pe de&oni.
$6. Iar al!ii2 i#pitindu<L2 cereau de la El #e&n din cer.
$(. +ar El2 cuno#cnd gndurile lor2 le<a 8i#= :rice ;&pr!ie2 de8/inndu<#e ;n #ine2 #e pu#tie4te 4i
((
ca# pe#te ca# cade.
$8. >i dac #atana #<a de8/inat ;n #ine2 cu& va &ai #ta ;&pr!ia lui@ iindc 8ice!i c Eu #cot pe
de&oni cu 7eel8e/ul.
$9. Iar dac Eu #cot de&onii cu 7eel8e/ul2 fiii vo4tri cu cine ;i #cot@ +e aceea ei v vor fi
Audectori.
20. Iar dac Eu2 cu degetul lui +u&ne8eu2 #cot pe de&oni iat a aAun# la voi ;&pr!ia lui
+u&ne8eu.
2$. *nd cel tare 4i ;nar&at fiind ;4i p8e4te curtea2 avu!iile lui #unt ;n pace.
22. +ar cnd unul &ai tare dect el vine a#upra lui 4i<l ;nfrnge2 ;i ia toate ar&ele pe care #e /i8uia2
iar pr8ile de la el le ;&parte.
23. *el ce nu e#te cu Mine e#te ;&potriva Mea3 4i cel ce nu adun cu Mine ri#ipe4te.
2.. *nd duhul cel necurat ie#e din o&2 u&/l prin locuri fr ap2 cutnd odihn2 4i2 neg#ind2
8ice= M voi ;ntoarce la ca#a &ea2 de unde a& ie4it.
20. >i2 venind2 o afl &turat 4i ;&podo/it.
26. "tunci &erge 4i ia cu el alte 4apte duhuri &ai rele dect el 4i2 intrnd2 locuie4te acolo3 4i #e fac
cele de pe ur& ale o&ului aceluia &ai rele dect cele dinti.
2(. >i cnd 8icea El ace#tea2 o fe&eie din &ul!i&e2 ridicnd gla#ul2 I<a 8i#= ericit e#te pntecele
care -e<a purtat 4i ferici!i #unt #nii pe care i<ai #uptD
28. Iar El a 8i#= "4a e#te2 dar ferici!i #unt cei ce a#cult cuvntul lui +u&ne8eu 4i<l p8e#c.
29. Iar ;ngr&dindu<#e &ul!i&ile2 El a ;nceput a 8ice= 6ea&ul ace#ta e#te un nea& viclean3 cere
#e&n dar #e&n nu i #e va da dect #e&nul proorocului Iona.
30. *ci precu& a fo#t Iona un #e&n pentru 6iniviteni a4a va fi 4i iul :&ului #e&n pentru ace#t
nea&.
3$. %egina de la &ia88i #e va ridica la Audecat cu /r/a!ii nea&ului ace#tuia 4i<i va o#ndi2 pentru
c a venit de la &arginile p&ntului2 ca # a#culte ;n!elepciunea lui Solo&on3 4i2 iat2 &ai &ult
dect Solo&on e#te aici.
32. 7r/a!ii din 6inive #e vor #cula la Audecat cu nea&ul ace#ta 4i<l vor o#ndi2 pentru c #<au
pocit la propovduirea lui Iona3 4i2 iat2 &ai &ult dect Iona e#te aici.
33. 6i&eni2 aprin8nd fclie2 nu o pune ;n loc a#cun#2 nici #u/ o/roc2 ci ;n #fe4nic2 ca aceia care
intr # vad lu&ina.
3.. Lu&intorul trupului e#te ochiul tu. *nd ochiul tu e#te curat2 atunci tot trupul tu e lu&inat3
dar cnd ochiul tu e ru2 atunci 4i trupul tu e ;ntunecat.
30. Ia #ea&a deci ca lu&ina din tine # nu fie ;ntuneric.
36. "4adar2 dac tot trupul tu e lu&inat2 neavnd nici o parte ;ntunecat2 lu&inat va fi ;n ;ntregi&e2
ca 4i cnd te lu&inea8 fclia cu #trlucirea ei.
3(. >i pe cnd Ii#u# vor/ea2 un fari#eu )l ruga # prn8ea#c la el3 4i2 intrnd2 a 4e8ut la &a#.
38. Iar fari#eul #<a &irat v8nd c El nu S<a #plat ;nainte de &a#.
39. >i +o&nul a 8i# ctre el= "cu&2 voi fari#eilor2 cur!i!i partea din afar a paharului 4i a /lidului2
dar luntrul vo#tru e#te plin de rpire 4i de viclenie.
.0. 6e/unilorD :are2 cel ce a fcut partea din afar n<a fcut 4i partea dinuntru@
.$. +a!i &ai ;nti &ilo#tenie cele ce #unt ;nluntrul vo#tru 4i2 iat2 toate v vor fi curate.
.2. +ar vai vou2 fari#eilorD * da!i 8eciuial din i8& 4i din untari! 4i din toate legu&ele 4i l#a!i la
o parte dreptatea 4i iu/irea de +u&ne8eu3 pe ace#tea #e cuvenea # le face!i 4i pe acelea # nu le
l#a!i.
.3. Cai vou2 fari#eilorD * iu/i!i #caunele din fa! ;n #inagogi 4i ;n ;nchinciunile din pie!e.
... Cai vou2 crturarilor 4i fari#eilor f!arniciD * #unte!i ca &or&intele ce nu #e vd2 4i oa&enii2
care u&/l pe#te ele2 nu le 4tiu.
.0. >i r#pun8nd2 unul dintre ;nv!torii de Lege I<a 8i#= )nv!torule2 ace#tea 8icnd2 ne &u#tri 4i
pe noiD
(8
.6. Iar El a 8i#= Cai 4i vou2 ;nv!torilor de LegeD * ;&povra!i pe oa&eni cu #arcini anevoie de
purtat2 iar voi nu atinge!i #arcinile nici cel pu!in cu un deget.
.(. Cai vouD * 8idi!i &or&intele proorocilor pe care prin!ii vo4tri i<au uci#.
.8. "4adar2 &rturi#i!i 4i ;ncuviin!a!i faptele prin!ilor vo4tri2 pentru c ei i<au uci#2 iar voi le cldi!i
&or&intele.
.9. +e aceea 4i ;n!elepciunea lui +u&ne8eu a 8i#= ?Coi tri&ite la ei prooroci 4i apo#toli 4i dintre ei
vor ucide 4i vor prigoni?3
00. *a # #e cear de la nea&ul ace#ta #ngele tuturor proorocilor2 care #<a vr#at de la facerea
lu&ii2
0$. +e la #ngele lui "/el pn la #ngele lui 5aharia2 care a pierit ;ntre altar 4i te&plu. "devrat v
#pun= Se va cere de la nea&ul ace#ta.
02. Cai vou2 ;nv!torilor de LegeD * a!i luat cheia cuno4tin!ei3 voi ;n4iv n<a!i intrat2 iar pe cei ce
voiau # intre i<a!i ;&piedecat.
03. Iar ie4ind El de acolo2 crturarii 4i fari#eii au ;nceput #<L ura#c groa8nic 4i #<L #ilea#c #
vor/ea#c de#pre &ulte2
0.. 'ndindu<L 4i cutnd # prind ceva din gura Lui2 ca #<I g#ea#c vin.
CA$!T'# ()
* ne %erim de %,rnicie, de o!ial i de lcomie. ndemnuri la !eg#ere i la ngduin,. *emnele
!remii.
$. >i ;n acela4i ti&p2 adunndu<#e &ul!i&e &ii 4i &ii de oa&eni2 ;nct #e clcau unii pe al!ii2 Ii#u# a
;nceput # vor/ea#c ;nti ctre ucenicii Si= eri!i<v de aluatul fari#eilor2 care e#te f!rnicia.
2. * ni&ic nu e#te acoperit care # nu #e de#copere 4i ni&ic a#cun# care # nu #e cunoa#c.
3. +e aceea2 cte a!i #pu# la ;ntuneric #e vor au8i la lu&in3 4i ceea ce a!i vor/it la ureche2 ;n odi2 #e
va ve#ti de pe acoperi4uri.
.. +ar v #pun vou2 prietenii Mei= 6u v te&e!i de cei care ucid trupul 4i dup acea#ta n<au ce #
&ai fac.
0. C voi arta ;n# de cine # v te&e!i= -e&e!i<v de acela care2 dup ce a uci#2 are putere #
arunce ;n gheena3 da2 v 8ic vou2 de acela # v te&e!i.
6. 6u #e vnd oare cinci vr/ii cu doi /ani@ >i nici una dintre ele nu e#te uitat ;naintea lui
+u&ne8eu.
(. *i 4i perii capului vo#tru2 to!i #unt nu&ra!i. 6u v te&e!i3 voi #unte!i &ai de pre! dect &ulte
vr/ii.
8. >i 8ic vou= :ricine va &rturi#i pentru Mine ;naintea oa&enilor2 4i iul :&ului va &rturi#i
pentru el ;naintea ;ngerilor lui +u&ne8eu.
9. Iar cel ce #e va lepda de Mine ;naintea oa&enilor2 lepdat va fi ;naintea ;ngerilor lui +u&ne8eu.
$0. :ricui va #pune vreun cuvnt ;&potriva iului :&ului2 i #e va ierta3 dar celui ce va huli
;&potriva +uhului Sfnt2 nu i #e va ierta.
$$. Iar cnd v vor duce ;n #inagogi 4i la dregtori 4i la #tpniri nu v ;ngriAi!i cu& #au ce ve!i
r#punde2 #au ce ve!i 8ice2
$2. * +uhul Sfnt v va ;nv!a chiar ;n cea#ul acela2 ce tre/uie # #pune!i.
$3. 5i#<a Lui cineva din &ul!i&e= )nv!torule2 8i fratelui &eu # ;&part cu &ine &o4tenirea.
$.. Iar El i<a 8i#= :&ule2 cine M<a pu# pe Mine Audector #au ;&pr!itor pe#te voi@
$0. >i a 8i# ctre ei= Cede!i 4i p8i!i<v de toat lco&ia2 cci via!a cuiva nu #t ;n pri#o#ul avu!iilor
#ale.
$6. >i le<a #pu# lor acea#t pild2 8icnd= 9nui o& /ogat i<a rodit din /el4ug !arina.
$(. >i el cugeta ;n #ine2 8icnd= *e voi face2 c n<a& unde # adun roadele &ele@
$8. >i a 8i#= "cea#ta voi face= Coi #trica Aitni!ele &ele 4i &ai &ari le voi 8idi 4i voi #trnge acolo tot
(9
grul 4i /unt!ile &ele3
$9. >i voi 8ice #ufletului &eu= Suflete2 ai &ulte /unt!i #trn#e pentru &ul!i ani3 odihne4te<te2
&nnc2 /ea2 ve#ele4te<te.
20. Iar +u&ne8eu i<a 8i#= 6e/uneD )n acea#t noapte vor cere de la tine #ufletul tu. >i cele ce ai
pregtit ale cui vor fi@
2$. "4a #e ;nt&pl cu cel ce<4i adun co&ori #ie4i 4i nu #e ;&/og!e4te ;n +u&ne8eu.
22. >i a 8i# ctre ucenicii Si= +e aceea 8ic vou= 6u v ;ngriAi!i pentru via!a voa#tr ce ve!i &nca2
nici pentru trupul vo#tru cu ce v ve!i ;&/rca.
23. Cia!a e#te &ai &ult dect hrana 4i trupul &ai &ult dect ;&/rc&intea.
2.. 'rivi!i la cor/i2 c nici nu #ea&n2 nici nu #ecer3 ei n<au c&ar2 nici Aitni!2 4i +u&ne8eu ;i
hrne4te. *u ct &ai de pre! #unte!i voi dect p#rileD
20. >i cine dintre voi2 ;ngriAindu<#e2 poate # adauge #taturii #ale un cot@
26. +eci dac nu pute!i # face!i nici cel &ai &ic lucru2 de ce v ;ngriAi!i de celelalte@
2(. 'rivi!i la crini cu& cre#c= 6u torc2 nici nu !e#. >i 8ic vou c nici Solo&on2 ;n toat &rirea lui2
nu #<a ;&/rcat ca unul dintre ace4tia.
28. Iar dac iar/a care e#te a8i pe c&p2 iar &ine #e arunc ;n cuptor2 +u&ne8eu a4a o ;&/rac2 cu
ct &ai &ult pe voi2 pu!in credincio4ilorD
29. >i voi # nu cuta!i ce ve!i &nca #au ce ve!i /ea 4i nu fi!i ;ngriAora!i.
30. *ci toate ace#tea pgnii lu&ii le caut3 dar -atl vo#tru 4tie c ave!i nevoie de ace#tea3
3$. *uta!i &ai ;nti ;&pr!ia Lui. >i toate ace#tea #e vor aduga vou.
32. 6u te te&e2 tur& &ic2 pentru c -atl vo#tru a /inevoit # v dea vou ;&pr!ia.
33. Cinde!i averile voa#tre 4i da!i &ilo#tenie3 face!i<v pungi care nu #e ;nveche#c2 co&oar
ne;&pu!inat ;n ceruri2 unde fur nu #e apropie2 nici &olie nu o #tric.
3.. *ci unde e#te co&oara voa#tr2 acolo e#te ini&a voa#tr.
30. S fie &iAloacele voa#tre ;ncin#e 4i fcliile voa#tre aprin#e.
36. >i voi fi!i a#e&enea oa&enilor care a4teapt pe #tpnul lor cnd #e ;ntoarce de la nunt2 ca2
venind2 4i /tnd2 ;ndat #<i de#chid.
3(. ericite #unt #lugile acelea pe care2 venind2 #tpnul le va afla priveghind. "devrat 8ic vou c
#e va ;ncinge 4i le va pune la &a# 4i2 apropiindu<#e le va #luAi.
38. ie c va veni la #traAa a doua2 fie c va veni la #traAa a treia2 4i le va g#i a4a2 fericite #unt
acelea.
39. Iar acea#ta # 4ti!i c2 de ar 4ti #tpnul ca#ei ;n care cea# vine furul2 ar veghea 4i n<ar l#a # i #e
#parg ca#a.
.0. +eci 4i voi fi!i gata2 c ;n cea#ul ;n care nu gndi!i iul :&ului va veni.
.$. >i a 8i# 'etru= +oa&ne2 ctre noi #pui pilda acea#ta #au 4i ctre to!i@
.2. >i a 8i# +o&nul= *ine e#te icono&ul credincio# 4i ;n!elept pe care #tpnul ;l va pune pe#te
#lugile #ale2 ca # le dea2 la vre&e2 partea lor de gru@
.3. ericit e#te #luga aceea pe care2 venind #tpnul2 o va g#i fcnd a4a.
... "devrat v #pun c o va pune pe#te toate avu!iile #ale.
.0. Iar de va 8ice #luga aceea ;n ini&a #a= Stpnul &eu 8/ove4te # vin2 4i va ;ncepe # /at pe
#lugi 4i pe #luAnice2 4i # &nnce2 4i # /ea 4i # #e ;&/ete2
.6. Ceni<va #tpnul #lugii aceleia ;n 8iua ;n care ea nu #e a4teapt 4i ;n cea#ul ;n care ea nu 4tie 4i o
va tia ;n dou2 iar partea ei va pune<o cu cei necredincio4i.
.(. Iar #luga aceea care a 4tiut voia #tpnului 4i nu #<a pregtit2 nici n<a fcut dup voia lui2 va fi
/tut &ult.
.8. >i cea care n<a 4tiut2 dar a fcut lucruri vrednice de /taie2 va fi /tut pu!in. >i oricui i #<a dat
&ult2 &ult i #e va cere2 4i cui i #<a ;ncredin!at &ult2 &ai &ult i #e va cere.
.9. oc a& venit # arunc pe p&nt 4i ct a4 vrea # fie acu& aprin#D
00. >i cu /ote8 a& a M /ote8a2 4i ct ner/dare a& pn ce #e va ;ndepliniD
80
0$. Ci #e pare c a& venit # dau pace pe p&nt@ C #pun c nu2 ci de8/inare.
02. *ci de acu& ;nainte cinci dintr<o ca# vor fi de8/ina!i= trei ;&potriva a doi 4i doi ;&potriva a
trei.
03. +e8/ina!i vor fi= tatl ;&potriva fiului 4i fiul ;&potriva tatlui2 &a&a ;&potriva fiicei 4i fiica
;&potriva &a&ei2 #oacra ;&potriva nurorii #ale 4i nora ;&potriva #oacrei.
0.. >i 8icea &ul!i&ilor= *nd vede!i un nor ridicndu<#e din#pre apu#2 ;ndat 8ice!i c vine ploaie
&are3 4i a4a e#te.
00. Iar cnd #ufl vntul de la &ia88i2 8ice!i c va fi ar4i!2 4i a4a e#te.
06. !arnicilorD a!a p&ntului 4i a cerului 4ti!i # o deo#e/i!i2 dar vre&ea acea#ta cu& de nu o
deo#e/i!i@
0(. +e ce2 dar2 de la voi ;n4iv nu Audeca!i ce e#te drept@
08. >i cnd &ergi cu pr4ul tu la dregtor2 d<!i #ilin!a # te #capi de el pe cale2 ca nu cu&va # te
tra#c la Audector2 4i Audectorul # te dea ;n &na te&nicerului2 iar te&nicerul # te arunce ;n
te&ni!.
09. 5ic !ie= 6u vei ie4i de acolo2 pn ce nu vei plti 4i cel din ur& /an.
CA$!T'# (*
'ilda galileienilor. 9 %emeie !indecat n ziua s$m&etei. 'ilde i cu!inte despre mpr,ia lui
)umnezeu. Ierusalimul i 5alea8i !iitoare.
$. >i erau de fa! ;n acel ti&p unii care<I ve#teau de#pre galileienii al cror #nge 'ilat l<a a&e#tecat
cu Aertfele lor.
2. >i El2 r#pun8nd2 le<a 8i#= *rede!i2 oare2 c ace4ti galileieni au fo#t ei &ai pcto4i dect to!i
galileienii2 fiindc au #uferit acea#ta@
3. 6uD 8ic vou3 dar dac nu v ve!i poci2 to!i ve!i pieri la fel.
.. Sau acei opt#pre8ece in4i2 pe#te care #<a #urpat turnul ;n Siloa& 4i i<a uci#2 gndi!i2 oare2 c ei au
fo#t &ai pcto4i dect to!i oa&enii care locuiau ;n Ieru#ali&@
0. 6uD 8ic vou3 dar de nu v ve!i poci2 to!i ve!i pieri la fel.
6. >i le<a #pu# pilda acea#ta= *ineva avea un #&ochin2 #dit ;n via #a 4i a venit # caute rod ;n el2 dar
n<a g#it.
(. >i a 8i# ctre vier= Iat trei ani #unt de cnd vin 4i caut rod ;n #&ochinul ace#ta 4i nu g#e#c. -aie<
l3 de ce # ocupe locul ;n 8adar@
8. Iar el2 r#pun8nd2 a 8i#= +oa&ne2 la#<l 4i anul ace#ta2 pn ce ;l voi #pa ;&preAur 4i voi pune
gunoi.
9. 'oate va face rod ;n viitor3 iar de nu2 ;l vei tia.
$0. >i ;nv!a Ii#u# ;ntr<una din #inagogi #&/ta.
$$. >i iat o fe&eie care avea de opt#pre8ece ani un duh de neputin! 4i care era gr/ov2 de nu
putea # #e ridice ;n #u# nicidecu&3
$2. Iar Ii#u#2 v8nd<o2 a che&at<o 4i i<a 8i#= e&eie2 e4ti de8legat de neputin!a ta.
$3. >i >i<a pu# &inile a#upra ei2 4i ea ;ndat #<a ;ndreptat 4i #lvea pe +u&ne8eu.
$.. Iar &ai<&arele #inagogii2 &niindu<#e c Ii#u# a vindecat<o #&/ta2 r#pun8nd2 8icea &ul!i&ii=
>a#e 8ile #unt ;n care tre/uie # #e lucre8e3 venind deci ;ntr<ace#tea2 vindeca!i<v2 dar nu ;n 8iua
#&/eteiD
$0. Iar +o&nul i<a r#pun# 4i a 8i#= !arnicilorD iecare dintre voi nu de8leag2 oare2 #&/ta /oul
#u2 #au a#inul de la ie#le2 4i nu<l duce #<l adape@
$6. +ar acea#ta2 fiic a lui "vraa& fiind2 pe care a legat<o #atana2 iat de opt#pre8ece ani2 nu #e
cuvenea2 oare2 # fie de8legat de legtura acea#ta2 ;n 8iua #&/etei@
$(. >i 8icnd El ace#tea2 #<au ru4inat to!i care erau ;&potriva Lui2 4i toat &ul!i&ea #e /ucura de
faptele #trlucite #vr4ite de El.
8$
$8. +eci 8icea= *u ce e#te a#e&enea ;&pr!ia lui +u&ne8eu 4i cu ce o voi a#e&na@
$9. "#e&enea e#te gruntelui de &u4tar pe care2 lundu<l2 un o& l<a aruncat ;n grdina #a2 4i a
cre#cut 4i #<a fcut copac2 iar p#rile cerului #<au #l4luit ;n ra&urile lui.
20. >i iar4i a 8i#= *u ce voi a#e&na ;&pr!ia lui +u&ne8eu@
2$. "#e&enea e#te aluatului pe care2 lundu<l2 fe&eia l<a a#cun# ;n trei &#uri de fin2 pn ce #<a
do#pit totul.
22. >i &ergea El prin cet!i 4i prin #ate2 ;nv!nd 4i cltorind #pre Ieru#ali&.
23. >i I<a 8i# cineva= +oa&ne2 pu!ini #unt2 oare2 cei ce #e &ntuie#c@ Iar El le<a 8i#=
2.. Sili!i<v # intra!i prin poarta cea #tr&t2 c &ul!i2 8ic vou2 vor cuta # intre 4i nu vor putea.
20. +up ce #e va #cula #tpnul ca#ei 4i va ;ncuia u4a 4i ve!i ;ncepe # #ta!i afar 4i # /ate!i la u42
8icnd= +oa&ne2 de#chide<neD < 4i el2 r#pun8nd2 v va 8ice= 6u v 4tiu de unde #unte!i2
26. "tunci voi ve!i ;ncepe # 8ice!i= "& &ncat ;naintea ta 4i a& /ut 4i ;n pie!ele noa#tre ai ;nv!at.
2(. >i el v va 8ice= C #pun= 6u 4tiu de unde #unte!i. +eprta!i<v de la &ine to!i lucrtorii
nedrept!ii.
28. "colo va fi plngerea 4i #cr4nirea din!ilor2 cnd ve!i vedea pe "vraa& 4i pe I#aac 4i pe Iacov 4i
pe to!i proorocii ;n )&pr!ia lui +u&ne8eu2 iar pe voi arunca!i afar.
29. >i vor veni al!ii de la r#rit 4i de la apu#2 de la &ia8noapte 4i de la &ia88i 4i vor 4edea la &a#
;n ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
30. >i iat2 #unt unii de pe ur& care vor fi ;nti2 4i #unt al!ii ;nti care vor fi pe ur&.
3$. )n cea#ul acela au venit la El unii din fari#ei2 8icndu<I= Ie4i 4i du<-e de aici2 c Irod vrea # -e
ucid.
32. >i El le<a 8i#= Mergnd2 #pune!i vulpii ace#teia= Iat2 alung de&oni 4i fac vindecri2 a#t8i 4i
&ine2 iar a treia 8i voi #fr4i.
33. )n# 4i a#t8i 4i &ine 4i ;n 8iua ur&toare &erg2 fiindc nu e#te cu putin! # piar prooroc afar
din Ieru#ali&.
3.. Ieru#ali&e2 Ieru#ali&e2 care o&ori pe prooroci 4i uci8i cu pietre pe cei tri&i4i la tine2 de cte ori
a& voit # adun pe fiii ti2 cu& adun pa#rea puii #i #u/ aripi2 dar n<a!i voit.
30. Iat vi #e la# ca#a voa#tr pu#tie2 c adevrat grie#c vou. 6u M ve!i &ai vedea pn ce va
veni vre&ea cnd ve!i 8ice= 7inecuvntat e#te *el ce vine ;ntru nu&ele +o&nuluiD
CA$!T'# (+
olna!ul de idropic !indecat s$m&ta. ndemn la smerenie i la milostenie. 'ilda despre cina cea
mare. "epdarea de sine.
$. >i cnd a intrat El ;n ca#a unuia dintre cpeteniile fari#eilor #&/ta2 ca # &nnce2 4i ei )l
pndeau2
2. Iat un o& /olnav de idropic era ;naintea Lui.
3. >i2 r#pun8nd2 Ii#u# a 8i# ctre ;nv!torii de lege 4i ctre fari#ei2 #punnd= *uvine<#e a vindeca
#&/ta ori nu@
.. Ei ;n# au tcut. >i lundu<l2 l<a vindecat 4i i<a dat dru&ul.
0. >i ctre ei a 8i#= *are dintre voi2 de<i cdea fiul #au /oul ;n fntn nu<l va #coate ;ndat ;n 8iua
#&/etei@
6. >i n<au putut #<i r#pund la ace#tea.
(. >i lund #ea&a cu& ;4i alegeau la &a# cele dinti locuri2 a #pu# celor che&a!i o pild2 8icnd
;ntre ei=
8. *nd vei fi che&at de cineva la nunt2 nu te a4e8a ;n locul cel dinti2 ca nu cu&va # fie che&at
de el altul &ai de cin#te dect tine.
9. >i venind cel care te<a che&at pe tine 4i pe el2 ;!i va 8ice= + ace#tuia locul. >i atunci2 cu ru4ine2 te
vei duce # te a4e8i pe locul cel &ai de pe ur&.
82
$0. *i2 cnd vei fi che&at2 &ergnd a4ea8<te ;n cel din ur& loc2 ca atunci cnd va veni cel ce te<a
che&at2 el #<!i 8ic= 'rietene2 &ut<te &ai #u#. "tunci vei avea cin#tea ;n fa!a tuturor celor care vor
4edea ;&preun cu tine.
$$. *ci2 oricine #e ;nal! pe #ine #e va #&eri2 iar cel ce #e #&ere4te pe #ine #e va ;nl!a.
$2. 5i#<a 4i celui ce<L che&a#e= *nd faci prn8 #au cin2 nu che&a pe prietenii ti2 nici pe fra!ii ti2
nici pe rudele tale2 nici vecinii /oga!i2 ca nu cu&va # te che&e 4i ei2 la rndul lor2 pe tine2 4i #<!i fie
ca r#plat.
$3. *i2 cnd faci un o#p!2 chea& pe #raci2 pe neputincio4i2 pe 4chiopi2 pe or/i2
$.. >i fericit vei fi c nu pot #<!i r#pltea#c. *ci !i #e va r#plti la ;nvierea drep!ilor.
$0. >i au8ind ace#tea2 unul dintre cei ce 4edeau cu El la &a# I<a 8i#= ericit e#te cel ce va prn8i ;n
;&pr!ia lui +u&ne8euD
$6. Iar El i<a 8i#= 9n o& oarecare a fcut cin &are 4i a che&at pe &ul!i3
$(. >i a tri&i# la cea#ul cinei pe #luga #a ca # #pun celor che&a!i= Ceni!i2 c iat toate #unt gata.
$8. >i au ;nceput unul cte unul2 #<4i cear iertare. *el dinti i<a 8i#= Barin a& cu&prat 4i a&
nevoie # ie# ca #<o vd3 te rog iart<&.
$9. >i altul a 8i#= *inci perechi de /oi a& cu&prat 4i & duc #<i ;ncerc3 te rog iart<&.
20. "l treilea a 8i#= e&eie &i<a& luat 4i de aceea nu pot veni.
2$. >i ;ntorcndu<#e2 #luga a #pu# #tpnului #u ace#tea. "tunci2 &niindu<#e2 #tpnul ca#ei a 8i#=
Ie4i ;ndat ;n pie!ele 4i uli!ele cet!ii2 4i pe #raci2 4i pe neputincio4i2 4i pe or/i2 4i pe 4chiopi adu<i
aici.
22. >i a 8i# #luga= +oa&ne2 #<a fcut precu& ai poruncit 4i tot &ai e#te loc.
23. >i a 8i# #tpnul ctre #lug= Ie4i la dru&uri 4i la garduri 4i #ile4te # intre2 ca # &i #e u&ple
ca#a2
2.. *ci 8ic vou= 6ici unul din /r/a!ii aceia care au fo#t che&a!i nu va gu#ta din cina &ea.
20. >i &ergeau cu El &ul!i&i &ulte3 4i ;ntorcndu<Se2 a 8i# ctre ele=
26. +ac vine cineva la Mine 4i nu ur4te pe tatl #u 4i pe &a& 4i pe fe&eie 4i pe copii 4i pe fra!i
4i pe #urori2 chiar 4i #ufletul #u ;n#u4i2 nu poate # fie ucenicul Meu.
2(. >i cel ce nu<4i poart crucea #a 4i nu vine dup Mine nu poate # fie ucenicul Meu.
28. * cine dintre voi vrnd # 8idea#c un turn nu #t &ai ;nti 4i<4i face #ocoteala cheltuielii2 dac
are cu ce #<l i#prvea#c@
29. *a nu cu&va2 punndu<i te&elia 4i neputnd #<l ter&ine2 to!i cei care vor vedea # ;nceap a<l
lua ;n r#2
30. 5icnd= "ce#t o& a ;nceput # 8idea#c2 dar n<a putut i#prvi.
3$. Sau care rege2 plecnd # #e /at ;n r8/oi cu alt rege2 nu va #ta ;nti # #e #ftuia#c2 dac va
putea # ;nt&pine cu 8ece &ii pe cel care vine ;&potriva lui cu dou8eci de &ii@
32. Iar de nu2 ;nc fiind el departe2 ;i tri&ite #olie 4i #e roag de pace.
33. "4adar oricine dintre voi care nu #e leapd de tot ce are nu poate # fie ucenicul Meu.
3.. 7un e#te #area2 dar dac 4i #area #e va #trica2 cu ce va fi drea#@
30. 6ici ;n p&nt2 nici ;n gunoi2 nu e#te de folo#2 ci o arunc afar. *ine are urechi de au8it #
aud.
CA$!T'# (,
'ildele2 9aia cea pierdut, despre dra#ma cea pierdut i despre %iul risipitor.
$. >i #e apropiau de El to!i va&e4ii 4i pcto4ii2 ca #<L a#culte.
2. >i fari#eii 4i crturarii crteau2 8icnd= "ce#ta pri&e4te la Sine pe pcto4i 4i &nnc cu ei.
3. >i a 8i# ctre ei pilda acea#ta2 #punnd=
.. *are o& dintre voi2 avnd o #ut de oi 4i pier8nd din ele una2 nu la# pe cele nou8eci 4i nou ;n
pu#tie 4i #e duce dup cea pierdut2 pn ce o g#e4te@
83
0. >i g#ind<o2 o pune pe u&erii #i2 /ucurndu<#e3
6. >i #o#ind aca#2 chea& prietenii 4i vecinii2 8icndu<le= 7ucura!i<v cu &ine2 c a& g#it oaia cea
pierdut.
(. 5ic vou= * a4a 4i ;n cer va fi &ai &ult /ucurie pentru un pcto# care #e pocie4te2 dect
pentru nou8eci 4i nou de drep!i2 care n<au nevoie de pocin!.
8. Sau care fe&eie2 avnd 8ece drah&e2 dac pierde o drah&2 nu aprinde lu&ina 4i nu &tur ca#a
4i nu caut cu griA pn ce o g#e4te@
9. >i g#ind<o2 chea& prietenele 4i vecinele #ale2 #punndu<le= 7ucura!i<v cu &ine2 cci a& g#it
drah&a pe care o pierdu#e&.
$0. 5ic vou2 a4a #e face /ucurie ;ngerilor lui +u&ne8eu pentru un pcto# care #e pocie4te.
$$. >i a 8i#= 9n o& avea doi fii.
$2. >i a 8i# cel &ai tnr dintre ei tatlui #u= -at2 d<&i partea ce &i #e cuvine din avere. >i el le<a
;&pr!it averea.
$3. >i nu dup &ulte 8ile2 adunnd toate2 fiul cel &ai tnr #<a du# ;ntr<o !ar deprtat 4i acolo 4i<a
ri#ipit averea2 trind ;n de#frnri.
$.. >i dup ce a cheltuit totul2 #<a fcut foa&ete &are ;n !ara aceea2 4i el a ;nceput # duc lip#.
$0. >i ducndu<#e2 #<a alipit el de unul din locuitorii acelei !ri2 4i ace#ta l<a tri&i# la !arinile #ale #
p8ea#c porcii.
$6. >i dorea #<4i #ature pntecele din ro4covele pe care le &ncau porcii2 ;n# ni&eni nu<i ddea.
$(. +ar2 venindu<4i ;n #ine2 a 8i#= *!i arga!i ai tatlui &eu #unt ;nde#tula!i de pine2 iar eu pier aici
de foa&eD
$8. Sculndu<&2 & voi duce la tatl &eu 4i<i voi #pune= -at2 a& gre4it la cer 4i ;naintea ta3
$9. 6u &ai #unt vrednic # & nu&e#c fiul tu. <& ca pe unul din arga!ii ti.
20. >i2 #culndu<#e2 a venit la tatl #u. >i ;nc departe fiind el2 l<a v8ut tatl #u 4i i #<a fcut &il
4i2 alergnd2 a c8ut pe gru&a8ul lui 4i l<a #rutat.
2$. >i i<a 8i# fiul= -at2 a& gre4it la cer 4i ;naintea ta 4i nu &ai #unt vrednic # & nu&e#c fiul tu.
22. >i a 8i# tatl ctre #lugile #ale= "duce!i degra/ haina lui cea dinti 4i<l ;&/rca!i 4i da!i inel ;n
&na lui 4i ;ncl!&inte ;n picioarele lui3
23. >i aduce!i vi!elul cel ;ngr4at 4i<l ;nAunghia!i 4i2 &ncnd2 # ne ve#eli&3
2.. *ci ace#t fiu al &eu &ort era 4i a ;nviat2 pierdut era 4i #<a aflat. >i au ;nceput # #e ve#elea#c.
20. Iar fiul cel &are era la !arin. >i cnd a venit 4i #<a apropiat de ca#2 a au8it cntece 4i Aocuri.
26. >i2 che&nd la #ine pe una dintre #lugi2 a ;ntre/at ce ;n#ea&n ace#tea.
2(. Iar ea i<a r#pun#= ratele tu a venit2 4i tatl tu a ;nAunghiat vi!elul cel ;ngr4at2 pentru c l<a
pri&it #nto#.
28. >i el #<a &niat 4i nu voia # intre3 dar tatl lui2 ie4ind2 ;l ruga.
29. )n# el2 r#pun8nd2 a 8i# tatlui #u= Iat2 at!ia ani ;!i #luAe#c 4i niciodat n<a& clcat porunca
ta. >i &ie niciodat nu &i<ai dat un ied2 ca # & ve#ele#c cu prietenii &ei.
30. +ar cnd a venit ace#t fiu al tu2 care !i<a &ncat averea cu de#frnatele2 ai ;nAunghiat pentru el
vi!elul cel ;ngr4at.
3$. -atl ;n# i<a 8i#= iule2 tu totdeauna e4ti cu &ine 4i toate ale &ele ale tale #unt.
32. -re/uia ;n# # ne ve#eli& 4i # ne /ucur&2 cci fratele tu ace#ta &ort era 4i a ;nviat2 pierdut
era 4i #<a aflat.
CA$!T'# (-
'ara&ola despre iconomul necredincios. 'ara&ola despre &ogatul nemilosti! i despre sracul
"azr.
$. >i 8icea 4i ctre ucenicii Si= Era un o& /ogat care avea un icono& 4i ace#ta a fo#t prt lui c<i
ri#ipe4te avu!iile.
8.
2. >i che&ndu<l2 i<a 8i#= *e e#te acea#ta ce aud de#pre tine@ +<&i #ocoteala de icono&ia ta2 cci
nu &ai po!i # fii icono&.
3. Iar icono&ul a 8i# ;n #ine= *e voi face c #tpnul &eu ia icono&ia de la &ine@ S #ap2 nu pot3 #
cer4e#c2 &i<e ru4ine.
.. >tiu ce voi face2 ca # & pri&ea#c ;n ca#ele lor2 cnd voi fi #co# din icono&ie.
0. >i che&nd la #ine2 unul cte unul2 pe datornicii #tpnului #u2 a 8i# celui dinti= *t e4ti dator
#tpnului &eu@
6. Iar el a 8i#= : #ut de &#uri de untdele&n. Icono&ul i<a 8i#= Ia<!i 8api#ul 4i2 4e8nd2 #crie degra/
cinci8eci.
(. +up aceea a 8i# altuia= +ar tu2 ct e4ti dator@ El i<a #pu#= : #ut de &#uri de gru. 5i#<a
icono&ul= Ia<!i 8api#ul 4i #crie opt8eci.
8. >i a ludat #tpnul pe icono&ul cel nedrept2 cci a lucrat ;n!elep!e4te. *ci fiii veacului ace#tuia
#unt &ai ;n!elep!i ;n nea&ul lor dect fiii lu&inii.
9. >i Eu 8ic vou= ace!i<v prieteni cu /og!ia nedreapt2 ca atunci2 cnd ve!i pr#i via!a2 # v
pri&ea#c ei ;n corturile cele ve4nice.
$0. *el ce e#te credincio# ;n foarte pu!in 4i ;n &ult e#te credincio#3 4i cel ce e nedrept ;n foarte pu!in
4i ;n &ult e#te nedrept.
$$. +eci dac n<a!i fo#t credincio4i ;n /og!ia nedreapt2 cine v va ;ncredin!a pe cea adevrat@
$2. >i dac ;n ceea ce e#te #trin nu a!i fo#t credincio4i2 cine v va da ce e#te al vo#tru@
$3. 6ici o #lug nu poate # #luAea#c la doi #tpni. iindc #au pe unul ;l va ur; 4i pe cellalt ;l va
iu/i2 #au de unul #e va !ine 4i pe cellalt ;l va di#pre!ui. 6u pute!i # #luAi!i lui +u&ne8eu 4i lui
&a&ona.
$.. -oate ace#tea le au8eau 4i fari#eii2 care erau iu/itori de argint 4i<L luau ;n /taie de Aoc.
$0. >i El le<a 8i#= Coi #unte!i cei ce v face!i pe voi drep!i ;naintea oa&enilor2 dar +u&ne8eu
cunoa4te ini&ile voa#tre3 cci ceea ce la oa&eni e#te ;nalt2 urciune e#te ;naintea lui +u&ne8eu.
$6. Legea 4i proorocii au fo#t pn la Ioan3 de atunci ;&pr!ia lui +u&ne8eu #e /ineve#te4te 4i
fiecare #e #ile4te #pre ea.
$(. +ar &ai le#ne e # treac cerul 4i p&ntul2 dect # cad din Lege un corn de liter.
$8. :ricine<4i la# fe&eia #a 4i ia pe alta #vr4e4te adulter3 4i cel ce ia pe cea l#at de /r/at
#vr4e4te adulter.
$9. Era un o& /ogat care #e ;&/rca ;n porfir 4i ;n vi#on2 ve#elindu<#e ;n toate 8ilele ;n chip
#trlucit.
20. Iar un #rac2 anu&e La8r2 8cea ;naintea por!ii lui2 plin de /u/e2
2$. 'oftind # #e #ature din cele ce cdeau de la &a#a /ogatului3 dar 4i cinii venind2 lingeau /u/ele
lui.
22. >i a &urit #racul 4i a fo#t du# de ctre ;ngeri ;n #nul lui "vraa&. " &urit 4i /ogatul 4i a fo#t
;n&or&ntat.
23. >i ;n iad2 ridicndu<4i ochii2 fiind ;n chinuri2 el a v8ut de departe pe "vraa& 4i pe La8r ;n #nul
lui.
2.. >i el2 #trignd2 a 8i#= 'rinte "vraa&e2 fie<!i &il de &ine 4i tri&ite pe La8r #<4i ude vrful
degetului ;n ap 4i #<&i rcorea#c li&/a2 cci & chinuie#c ;n acea#t vpaie.
20. +ar "vraa& a 8i#= iule2 adu<!i a&inte c ai pri&it cele /une ale tale ;n via!a ta2 4i La8r2
a#e&enea2 pe cele rele3 iar acu& aici el #e &ngie2 iar tu te chinuie4ti.
26. >i pe#te toate ace#tea2 ;ntre noi 4i voi #<a ;ntrit prpa#tie &are2 ca cei care voie#c # treac de
aici la voi # nu poat2 nici cei de acolo # treac la noi.
2(. Iar el a 8i#= %ogu<te2 dar2 printe2 #<l tri&i!i ;n ca#a tatlui &eu2
28. *ci a& cinci fra!i2 # le #pun lor ace#tea2 ca # nu vin 4i ei ;n ace#t loc de chin.
29. >i i<a 8i# "vraa&= "u pe Moi#e 4i pe prooroci3 # a#culte de ei.
30. Iar el a 8i#= 6u2 printe "vraa&2 ci2 dac cineva dintre &or!i #e va duce la ei2 #e vor poci.
80
3$. >i i<a 8i# "vraa&= +ac nu a#cult de Moi#e 4i de prooroci2 nu vor crede nici dac ar ;nvia cineva
dintre &or!i.
CA$!T'# (.
)espre sminteli, iertare i credin,. -indecarea celor zece leproi. C$nd !a !eni mpr,ia lui
)umnezeu.
$. >i a 8i# ctre ucenicii Si= *u neputin! e#te # nu vin #&intelile2 dar vai aceluia prin care ele
vinD
2. Mai de folo# i<ar fi dac i #<ar lega de gt o piatr de &oar 4i ar fi aruncat ;n &are2 dect #
#&intea#c pe unul din ace4tia &ici.
3. Lua!i a&inte la voi ;n4iv. +e<!i va gre4i fratele tu2 doAene4te<l 4i dac #e va poci2 iart<l.
.. >i chiar dac ;!i va gre4i de 4apte ori ;ntr<o 8i 4i de 4apte ori #e va ;ntoarce ctre tine2 8icnd= M
cie#c2 iart<l.
0. >i au 8i# apo#tolii ctre +o&nul= Spore4te<ne credin!a.
6. Iar +o&nul a 8i#= +e a!i avea credin! ct un grunte de &u4tar2 a!i 8ice ace#tui #ico&or=
+e8rdcinea8<te 4i te #de4te ;n &are2 4i v va a#culta.
(. *ine dintre voi2 avnd o #lug la arat #au la p#cut tur&e2 ;i va 8ice cnd #e ;ntoarce din !arin=
Cino ;ndat 4i 4e8i la &a#@
8. :are2 nu<i va 8ice= 'regte4te<&i ca # cine8 4i2 ;ncingndu<te2 #luAe4te<&i2 pn ce voi &nca 4i
voi /ea 4i dup aceea vei &nca 4i vei /ea 4i tu@
9. Ca &ul!u&i2 oare2 #lugii c a fcut cele poruncite@ *red c nu.
$0. "4a 4i voi2 cnd ve!i face toate cele poruncite vou2 # 8ice!i= Sunte& #lugi netre/nice2 pentru c
a& fcut ceea ce era& datori # face&.
$$. Iar pe cnd Ii#u# &ergea #pre Ieru#ali& 4i trecea prin &iAlocul Sa&ariei 4i al ,alileii2
$2. Intrnd ;ntr<un #at2 L<au ;nt&pinat 8ece lepro4i care #tteau departe2
$3. >i care au ridicat gla#ul 4i au 8i#= Ii#u#e2 )nv!torule2 fie<Bi &il de noiD
$.. >i v8ndu<i2 El le<a 8i#= +uce!i<v 4i v arta!i preo!ilor. +ar2 pe cnd ei #e duceau2 #<au cur!it.
$0. Iar unul dintre ei2 v8nd c #<a vindecat2 #<a ;ntor# cu gla# &are #lvind pe +u&ne8eu.
$6. >i a c8ut cu fa!a la p&nt la picioarele lui Ii#u#2 &ul!u&indu<I. >i acela era #a&arinean.
$(. >i r#pun8nd2 Ii#u# a 8i#= "u nu 8ece #<au cur!it@ +ar cei nou unde #unt@
$8. 6u #<a g#it # #e ;ntoarc # dea #lav lui +u&ne8eu dect nu&ai ace#ta2 care e#te de alt nea&@
$9. >i i<a 8i#= Scoal<te 4i du<te3 credin!a ta te<a &ntuit.
20. >i fiind ;ntre/at de fari#ei cnd va veni ;&pr!ia lui +u&ne8eu2 le<a r#pun# 4i a 8i#= )&pr!ia
lui +u&ne8eu nu va veni ;n chip v8ut.
2$. >i nici nu vor 8ice= Iat<o aici #au acolo. *ci2 iat2 ;&pr!ia lui +u&ne8eu e#te ;nuntrul vo#tru.
22. 5i#<a ctre ucenici= Ceni<vor 8ile cnd ve!i dori # vede!i una din 8ilele iului :&ului2 4i nu ve!i
vedea.
23. >i vor 8ice vou= Iat e#te acolo3 iat2 aici3 nu v duce!i 4i nu v lua!i dup ei.
2.. *ci dup cu& fulgerul2 fulgernd dintr<o parte de #u/ cer2 lu&inea8 pn la cealalt parte de
#u/ cer2 a4a va fi 4i iul :&ului ;n 8iua Sa.
20. +ar &ai ;nti El tre/uie # #ufere &ulte 4i # fie lepdat de nea&ul ace#ta.
26. >i precu& a fo#t ;n 8ilele lui 6oe2 tot a4a va fi 4i ;n 8ilele iului :&ului=
2(. Mncau2 /eau2 #e ;n#urau2 #e &ritau pn ;n 8iua cnd a intrat 6oe ;n cora/ie 4i a venit potopul
4i i<a ni&icit pe to!i.
28. -ot a4a precu& a fo#t ;n 8ilele lui Lot= &ncau2 /eau2 cu&prau2 vindeau2 #deau2 4i 8ideau2
86
29. Iar ;n 8iua ;n care a ie4it Lot din Sodo&a a plouat din cer foc 4i pucioa# 4i i<a ni&icit pe to!i2
30. La fel va fi ;n 8iua ;n care #e va arta iul :&ului.
3$. )n 8iua aceea2 cel care va fi pe acoperi4ul ca#ei2 4i lucrurile lui ;n ca#2 # nu #e co/oare ca # le
ia3 de a#e&enea2 cel ce va fi ;n !arin # nu #e ;ntoarc ;napoi.
32. "duce!i<v a&inte de fe&eia lui Lot.
33. *ine va cuta #<4i #cape #ufletul2 ;l va pierde3 iar cine ;l va pierde2 acela ;l va do/ndi.
3.. 5ic vou= )n noaptea aceea vor fi doi ;ntr<un pat3 unul va fi luat2 iar cellalt va fi l#at.
30. +ou vor &cina ;&preun3 una va fi luat 4i alta va fi l#at.
36. +oi vor fi ;n ogor3 unul #e va lua altul #e va l#a.
3(. >i r#pun8nd2 ucenicii I<au 8i#= 9nde2 +oa&ne@ Iar El le<a 8i#= 9nde va fi #trvul2 acolo #e vor
aduna vulturii.
CA$!T'# (/
'ildele2 !du!a struitoare, !ameul i %ariseul. Iisus c#eam pe copii la *ine. 'rime5diile &og,iei.
( treia !estire a 'atimilor. -indecarea or&ului din Ieri#on.
$. >i le #punea o pild cu& tre/uie # #e roage totdeauna 4i # nu<4i piard ndeAdea2
2. 5icnd= )ntr<o cetate era un Audector care de +u&ne8eu nu #e te&ea 4i de o& nu #e ru4ina.
3. >i era2 ;n cetatea aceea2 o vduv2 care venea la el2 8icnd= <&i dreptate fa! de potrivnicul
&eu.
.. >i un ti&p n<a voit2 dar dup ace#tea a 8i# ;ntru #ine= +e4i de +u&ne8eu nu & te& 4i de o& nu
& ru4ine82
0. -otu4i2 fiindc vduva acea#ta ;&i face #uprare2 ;i voi face dreptate2 ca # nu vin &ereu # &
#upere.
6. >i a 8i# +o&nul= "u8i!i ce #pune Audectorul cel nedrept@
(. +ar +u&ne8eu2 oare2 nu va face dreptate ale4ilor Si care #trig ctre El 8iua 4i noaptea 4i pentru
care El ra/d ;ndelung@
8. 5ic vou c le va face dreptate ;n curnd. +ar iul :&ului2 cnd va veni2 va g#i2 oare2 credin!
pe p&nt@
9. *tre unii care #e credeau c #unt drep!i 4i priveau cu di#pre! pe ceilal!i2 a 8i# pilda acea#ta=
$0. +oi oa&eni #<au #uit la te&plu2 ca # #e roage= unul fari#eu 4i cellalt va&e4.
$$. ari#eul2 #tnd2 a4a #e ruga ;n #ine= +u&ne8eule2 )!i &ul!u&e#c c nu #unt ca ceilal!i oa&eni2
rpitori2 nedrep!i2 adulteri2 #au ca 4i ace#t va&e4.
$2. 'o#te#c de dou ori pe #pt&n2 dau 8eciuial din toate cte c4tig.
$3. Iar va&e4ul2 departe #tnd2 nu voia nici ochii #<4i ridice ctre cer2 ci<4i /tea pieptul2 8icnd=
+u&ne8eule2 fii &ilo#tiv &ie2 pcto#ului.
$.. 5ic vou c ace#ta #<a co/ort &ai ;ndreptat la ca#a #a2 dect acela. iindc oricine #e ;nal! pe
#ine #e va #&eri2 iar cel ce #e #&ere4te pe #ine #e va ;nl!a.
$0. >i aduceau la El 4i pruncii2 ca # Se ating de ei. Iar ucenicii2 v8nd2 ;i certau.
$6. Iar Ii#u# i<a che&at la Sine2 8icnd= L#a!i copii # vin la Mine 4i nu<i opri!i2 cci ;&pr!ia lui
+u&ne8eu e#te a unora ca ace4tia.
$(. "devrat grie#c vou= *ine nu va pri&i ;&pr!ia lui +u&ne8eu ca un prunc nu va intra ;n ea.
$8. >i L<a ;ntre/at un dregtor2 8icnd= 7unule )nv!tor2 ce # fac ca # &o4tene#c via!a de veci@
$9. Iar Ii#u# i<a 8i#= 'entru ce M nu&e4ti /un@ 6i&eni nu e#te /un2 dect unul +u&ne8eu.
20. >tii poruncile= S nu #vr4e4ti adulter2 # nu uci8i2 # nu furi2 # nu &rturi#e4ti #tr&/2 cin#te4te
pe tatl tu 4i pe &a&a ta.
2$. Iar el a 8i#= -oate ace#tea le<a& p8it din tinere!ile &ele.
22. "u8ind Ii#u# i<a 8i#= )nc una ;!i lip#e4te= Cinde toate cte ai 4i le ;&parte #racilor 4i vei avea
co&oar ;n ceruri3 4i vino de ur&ea8 Mie.
8(
23. Iar el2 au8ind ace#tea2 #<a ;ntri#tat2 cci era foarte /ogat.
2.. >i v8ndu<l ;ntri#tat2 Ii#u# a 8i#= *t de greu vor intra cei ce au averi ;n ;&pr!ia lui
+u&ne8euD
20. * &ai le#ne e#te a trece c&ila prin urechile acului dect # intre /ogatul ;n ;&pr!ia lui
+u&ne8eu.
26. 5i#<au cei ce a#cultau= >i cine poate # #e &ntuia#c@
2(. Iar El a 8i#= *ele ce #unt cu neputin! la oa&eni #unt cu putin! la +u&ne8eu.
28. Iar 'etru a 8i#= Iat2 noi2 l#nd toate ale noa#tre2 a& ur&at Bie.
29. >i El le<a 8i#= "devrat grie#c vou= 6u e#te nici unul care a l#at ca#2 #au fe&eie2 #au fra!i2
#au prin!i2 #au copii2 pentru ;&pr!ia lui +u&ne8eu2
30. >i # nu ia cu &ult &ai &ult ;n vre&ea acea#ta2 iar ;n veacul ce va # vin2 via! ve4nic.
3$. >i lund la Sine pe cei doi#pre8ece2 a 8i# ctre ei= Iat ne #ui& la Ieru#ali& 4i #e vor ;&plini toate
cele #cri#e prin prooroci de#pre iul :&ului.
32. *ci va fi dat pgnilor 4i va fi /atAocorit 4i va fi ocrt 4i #cuipat.
33. >i2 dup ce )l vor /iciui2 )l vor ucide3 iar a treia 8i va ;nvia.
3.. >i ei n<au ;n!ele# ni&ic din ace#tea2 cci cuvntul ace#ta era a#cun# pentru ei 4i nu ;n!elegeau
cele #pu#e.
30. >i cnd S<a apropiat Ii#u# de Ierihon2 un or/ 4edea lng dru&2 cer4ind.
36. >i2 au8ind el &ul!i&ea care trecea2 ;ntre/a ce e acea#ta.
3(. >i i<au #pu# c trece Ii#u# 6a8arineanul.
38. >i el a #trigat2 8icnd= Ii#u#e2 iul lui +avid2 fie<Bi &il de &ineD
39. >i cei care &ergeau ;nainte ;l certau ca # tac2 iar el cu &ult &ai &ult #triga= iule al lui +avid2
fie<Bi &il de &ineD
.0. >i oprindu<Se2 Ii#u# a poruncit #<l aduc la El3 4i apropiindu<#e2 l<a ;ntre/at=
.$. *e voie4ti #<!i fac@ Iar el a 8i#= +oa&ne2 # vdD
.2. >i Ii#u# i<a 8i#= Ce8iD *redin!a ta te<a &ntuit.
.3. >i ;ndat a v8ut 4i &ergea dup El2 #lvind pe +u&ne8eu. >i tot poporul2 care v8u#e2 a dat
laud lui +u&ne8eu.
CA$!T'# (0
1a#eu. 'ilda minelor. Intrarea n Ierusalim. Iisus depl$nge Ierusalimul i alung pe !$nztorii de la
templu.
$. >i intrnd2 trecea prin Ierihon.
2. >i iat un /r/at2 cu nu&ele 5aheu2 4i ace#ta era &ai<&arele va&e4ilor 4i era /ogat.
3. >i cuta # vad cine e#te Ii#u#2 dar nu putea de &ul!i&e2 pentru c era &ic de #tatur.
.. >i alergnd el ;nainte2 #<a #uit ;ntr<un #ico&or2 ca #<L vad2 cci pe acolo avea # treac.
0. >i cnd a #o#it la locul acela2 Ii#u#2 privind ;n #u#2 a 8i# ctre el= 5ahee2 co/oar<te degra/2 cci
a#t8i ;n ca#a ta tre/uie # r&n.
6. >i a co/ort degra/ 4i L<a pri&it2 /ucurndu<#e.
(. >i v8nd2 to!i &ur&urau2 8icnd c a intrat # g8duia#c la un o& pcto#.
8. Iar 5aheu2 #tnd2 a 8i# ctre +o&nul= Iat2 Au&tate din averea &ea2 +oa&ne2 o dau #racilor 4i2
dac a& np#tuit pe cineva cu ceva2 ;ntorc ;&ptrit.
9. >i a 8i# ctre el Ii#u#= "#t8i #<a fcut &ntuire ca#ei ace#teia2 cci 4i ace#ta e#te fiu al lui "vraa&.
$0. *ci iul :&ului a venit # caute 4i # &ntuia#c pe cel pierdut.
$$. >i a#cultnd ei ace#tea2 Ii#u#2 adugnd2 le<a #pu# o pild2 fiindc El era aproape de Ieru#ali&2 iar
ei credeau c ;&pr!ia lui +u&ne8eu #e va arta ;ndat.
$2. +eci a 8i#= 9n o& de nea& &are #<a du# ;ntr<o !ar ;ndeprtat2 ca #<4i ia do&nie 4i # #e
88
;ntoarc.
$3. >i che&nd 8ece #lugi ale #ale2 le<a dat 8ece &ine 4i a 8i# ctre ele= 6egu!tori!i cu ele pn ce
voi veniD
$.. +ar cet!enii lui ;l urau 4i au tri&i# #olie ;n ur&a lui2 8icnd= 6u voi& ca ace#ta # do&nea#c
pe#te noi.
$0. >i cnd #<a ;ntor# el2 dup ce lua#e do&nia2 a 8i# # fie che&ate #lugile acelea2 crora le ddu#e
/anii2 ca # 4tie cine ce a negu!torit.
$6. >i a venit cea dinti2 8icnd= +oa&ne2 &ina ta a adu# c4tig 8ece &ine.
$(. >i i<a 8i# #tpnul= 7ine #lug /un2 fiindc ;ntru pu!in ai fo#t credincioa#2 # ai #tpnire pe#te
8ece cet!i.
$8. >i a venit a doua2 8icnd= Mina ta2 #tpne2 a &ai adu# cinci &ine.
$9. Iar el a 8i# 4i ace#teia= S ai 4i tu #tpnire pe#te cinci cet!i.
20. " venit 4i cealalt2 8icnd= +oa&ne2 iat &ina ta2 pe care a& p#trat<o ;ntr<un 4tergar2
2$. * & te&ea& de tine2 pentru c e4ti o& a#pru= iei ce nu ai pu# 4i #eceri ce n<ai #e&nat.
22. 5i#<a lui #tpnul= +in cuvintele tale te voi Audeca2 #lug viclean. "i 4tiut c #unt o& a#pru= iau
ce nu a& pu# 4i #ecer ce nu a& #e&nat3
23. 'entru ce deci n<ai dat /anul &eu #chi&/torilor de /ani@ >i eu2 venind2 l<a4 fi luat cu do/nd.
2.. >i a 8i# celor ce #tteau de fa!= Lua!i de la el &ina 4i da!i<o celui ce are 8ece &ine.
20. >i ei au 8i# lui= +oa&ne2 acela are 8ece &ine.
26. 5ic vou= * oricui are i #e va da2 iar de la cel ce nu are 4i ceea ce are i #e va lua.
2(. Iar pe acei vrA&a4i ai &ei2 care n<au voit # do&ne#c pe#te ei2 aduce!i<i aici 4i tia!i<i ;n fa!a
&ea.
28. >i 8icnd ace#tea2 &ergea ;nainte2 #uindu<Se la Ieru#ali&.
29. Iar cnd S<a apropiat de 7etfaghe 4i de 7etania2 ctre &untele care #e 8ice Muntele M#linilor2 a
tri&i# pe doi dintre ucenici2
30. 5icnd= Merge!i ;n #atul dinaintea voa#tr 4i2 intrnd ;n el2 ve!i g#i un &n8 legat pe care ni&eni
dintre oa&eni n<a 4e8ut vreodat. >i2 de8legndu<l2 aduce!i<l.
3$. >i dac v va ;ntre/a cineva= 'entru ce<l de8lega!i@2 ve!i 8ice a4a= 'entru c +o&nul are tre/uin!
de el.
32. >i2 plecnd2 cei tri&i4i au g#it precu& le<a #pu#.
33. 'e cnd ace4tia de8legau &n8ul2 au 8i# #tpnii lui ctre ei= +e ce de8lega!i &n8ul@
3.. Iar ei au r#pun#= 'entru c are tre/uin! de el +o&nul.
30. >i i<au adu# la Ii#u# 4i2 aruncndu<4i hainele lor pe &n82 l<au aAutat pe Ii#u# # urce pe el.
36. Iar pe cnd &ergea El2 a4terneau hainele lor pe cale.
3(. >i apropiindu<#e de poalele Muntelui M#linilor2 toat &ul!i&ea ucenicilor2 /ucurndu<#e2 a
;nceput # laude pe +u&ne8eu2 cu gla# tare2 pentru toate &inunile pe care le v8u#e2
38. 5icnd= 7inecuvntat e#te )&pratul care vine ;ntru nu&ele +o&nuluiD 'ace ;n cer 4i #lav ;ntru
cei de #u#.
39. +ar unii fari#ei din &ul!i&e au 8i# ctre El= )nv!torule2 ceart<!i ucenicii.
.0. >i El2 r#pun8nd2 a 8i#= 5ic vou= +ac vor tcea ace4tia2 pietrele vor #triga.
.$. >i cnd S<a apropiat2 v8nd cetatea2 a pln# pentru ea2 8icnd=
.2. +ac ai fi cuno#cut 4i tu2 ;n 8iua acea#ta2 cele ce #unt #pre pacea taD +ar acu& a#cun#e #unt de
ochii ti.
.3. *ci vor veni 8ile pe#te tine2 cnd du4&anii ti vor #pa 4an! ;n Aurul tu 4i te vor ;&pre#ura 4i te
vor #tr&tora din toate pr!ile.
... >i te vor face una cu p&ntul2 4i pe fiii ti care #unt ;n tine2 4i nu vor l#a ;n tine piatr pe piatr
pentru c nu ai cuno#cut vre&ea cercetrii tale.
.0. >i intrnd ;n te&plu2 a ;nceput # #coat pe cei ce vindeau 4i cu&prau ;n el.
.6. 5icndu<le= Scri# e#te= ?>i va fi ca#a Mea ca# de rugciune?3 dar voi a!i fcut din ea pe4ter de
89
tlhari.
.(. >i era ;n fiecare 8i ;n te&plu 4i ;nv!a. +ar arhiereii 4i crturarii 4i frunta4ii poporului cutau #<L
piard.
.8. >i nu g#eau ce #<I fac2 cci tot poporul #e !inea dup El2 a#cultndu<L.
CA$!T'# )1
)e unde a %ost &otezul lui Ioan3 'ilda !iei celei date lucrtorilor ri. )inarul Cezarului. n!ierea
mor,ilor. (l cui %iu este Hristos3
$. >i ;ntr<una din 8ile2 pe cnd Ii#u# ;nv!a poporul ;n te&plu 4i /ineve#tea2 au venit arhiereii 4i
crturarii2 ;&preun cu /trnii2
2. >i2 vor/ind2 au 8i# ctre El= Spune nou2 cu ce putere faci ace#tea2 #au cine e#te *el ce Bi<a dat
acea#t putere@
3. Iar El2 r#pun8nd2 a 8i# ctre ei= C voi ;ntre/a 4i Eu pe voi un cuvnt2 4i #pune!i<Mi=
.. 7ote8ul lui Ioan era din cer #au de la oa&eni@
0. >i ei cugetau ;n #inea lor2 8icnd= +ac vo& #pune= +in cer2 va 8ice= 'entru ce n<a!i cre8ut ;n el@
6. Iar dac vo& 8ice= +e la oa&eni2 tot poporul ne va ucide cu pietre2 cci e#te ;ncredin!at c Ioan a
fo#t prooroc.
(. >i au r#pun# c nu 4tiu de unde.
8. >i Ii#u# le<a 8i#= 6ici Eu nu v #pun vou cu ce putere fac ace#tea.
9. >i a ;nceput # #pun ctre popor pilda acea#ta= 9n o& a #dit vie 4i a dat<o lucrtorilor 4i a plecat
departe pentru &ult vre&e.
$0. >i la ti&pul potrivit2 a tri&i# la lucrtori o #lug ca #<i dea din rodul viei. Lucrtorii ;n#2
/tnd<o2 au tri&i#<o fr ni&ic.
$$. >i a tri&i# apoi alt #lug2 dar ei2 /tnd<o 4i pe aceea 4i /atAocorind<o2 au tri&i#<o fr ni&ic.
$2. >i a tri&i# apoi pe a treia3 iar ei2 rnind<o 4i pe aceea2 au alungat<o.
$3. >i #tpnul viei a 8i#= *e voi face@ Coi tri&ite pe fiul &eu cel iu/it3 poate #e vor ru4ina de el.
$.. Iar lucrtorii2 v8ndu<l2 #<au vor/it ;ntre ei2 8icnd= "ce#ta e#te &o4tenitorul3 #<l o&or& ca
&o4tenirea # fie a noa#tr.
$0. >i #co!ndu<l afar din vie2 l<au uci#. *e va face2 deci2 ace#tora2 #tpnul viei@
$6. Ca veni 4i va pierde pe lucrtorii aceia2 iar via o va da altora. Iar ei au8ind2 au 8i#= S nu #e
;nt&pleD
$(. El ;n#2 privind la ei2 a 8i#= *e ;n#ea&n2 deci2 #criptura acea#ta= ?'iatra pe care n<au luat<o ;n
#ea& 8iditorii2 acea#ta a aAun# ;n capul unghiului?@
$8. :ricine va cdea pe acea#t piatr va fi #fr&at2 iar pe cine va cdea ea ;l va 8dro/i.
$9. Iar crturarii 4i arhiereii cutau # pun &na pe El2 ;n cea#ul acela2 dar #<au te&ut de popor.
*ci ei au ;n!ele# c Ii#u# #pu#e#e pilda acea#ta pentru ei.
20. >i pndindu<L2 I<au tri&i# i#coade2 care #e prefceau c #unt drep!i2 ca #<L prind ;n cuvnt 4i
#<L dea #tpnirii 4i puterii dregtorului.
2$. >i L<au ;ntre/at2 8icnd= )nv!torule2 4ti& c vor/e4ti 4i ;nve!i drept 4i nu cau!i la fa!a o&ului2 ci
cu adevrat ;nve!i calea lui +u&ne8eu=
22. Se cuvine ca noi # d& daAdie *e8arului #au nu@
23. +ar Ii#u#2 cuno#cnd vicle4ugul lor2 a 8i# ctre ei= +e ce M i#piti!i@
2.. "rta!i<&i un dinar. "l cui chip 4i #criere are pe el@ Iar ei au 8i#= "le *e8arului.
20. >i El a 8i# ctre ei= "4adar2 da!i cele ce #unt ale *e8arului2 *e8arului 4i cele ce #unt ale lui
+u&ne8eu2 lui +u&ne8eu.
26. >i nu L<au putut prinde ;n cuvnt ;naintea poporului 4i2 &irndu<#e de cuvntul Lui2 au tcut.
2(. >i apropiindu<#e unii dintre #aducheii care 8ic c nu e#te ;nviere2 L<au ;ntre/at=
28. 5icnd= )nv!torule2 Moi#e a #cri# pentru noi= +ac &oare fratele cuiva2 avnd fe&eie2 4i el n<a
90
avut copii2 # ia fratele lui pe fe&eie 4i # ridice ur&a4 fratelui #u.
29. Erau deci 4apte fra!i. >i cel dinti2 lundu<4i fe&eie2 a &urit fr de copii.
30. >i a luat<o al doilea2 4i a &urit 4i el fr copii.
3$. " luat<o 4i al treilea3 4i tot a4a to!i 4apte n<au l#at copii 4i au &urit.
32. La ur& a &urit 4i fe&eia.
33. +eci fe&eia2 la ;nviere2 a cruia dintre ei va fi #o!ie2 cci to!i 4apte au avut<o de #o!ie@
3.. >i le<a 8i# lor Ii#u#= iii veacului ace#tuia #e ;n#oar 4i #e &rit3
30. Iar cei ce #e vor ;nvrednici # do/ndea#c veacul acela 4i ;nvierea cea din &or!i2 nici nu #e
;n#oar2 nici nu #e &rit.
36. *ci nici # &oar nu &ai pot2 cci #unt la fel cu ;ngerii 4i #unt fii ai lui +u&ne8eu2 fiind fii ai
;nvierii.
3(. Iar c &or!ii ;nvia8 a artat chiar Moi#e la rug2 cnd nu&e4te +o&n pe +u&ne8eul lui "vraa&2
4i +u&ne8eul lui I#aac2 4i +u&ne8eul lui Iacov.
38. +u&ne8eu deci nu e#te +u&ne8eu al &or!ilor2 ci al viilor2 cci to!i trie#c ;n El.
39. Iar unii dintre crturari2 r#pun8nd2 au 8i#= )nv!torule2 /ine ai 8i#.
.0. >i nu &ai cute8au #<L ;ntre/e ni&ic.
.$. Iar El i<a ;ntre/at= *u& #e 8ice2 dar2 c 1ri#to# e#te iul lui +avid@
.2. *ci ;n#u4i +avid #pune ;n *artea '#al&ilor= ?5i#<a +o&nul +o&nului &eu= >e8i de<a dreapta
Mea2
.3. 'n ce voi pune pe vrA&a4ii -i a4ternut picioarelor -ale?.
... +eci +avid )l nu&e4te +o&n3 4i cu& e#te fiu al lui@
.0. >i a#cultnd tot poporul2 a 8i# ucenicilor=
.6. '8i!i<v de crturari2 crora le place # #e pli&/e ;n haine lungi2 care iu/e#c plecciunile ;n
pie!e 4i #caunele cele dinti ;n #inagogi 4i locurile cele dinti la o#pe!e2
.(. Mncnd ca#ele vduvelor 4i de ochii lu&ii rugndu<#e ;ndelung3 ace4tia vor lua &ai &are
o#nd.
CA$!T'# )(
anul !du!ei. Cu!$ntarea lui Iisus despre dr$marea Ierusalimului i a doua *a !enire.
$. >i privind2 a v8ut pe cei /oga!i2 aruncnd darurile lor ;n vi#tieria te&plului.
2. >i a v8ut 4i pe o vduv #rac2 aruncnd acolo doi /ani.
3. >i a 8i#= "devrat v #pun c acea#t vduv #rac a aruncat &ai &ult dect to!i.
.. *ci to!i ace4tia din pri#o#ul lor au aruncat la daruri2 acea#ta ;n# din #rcia ei a aruncat tot ce
avea pentru via!.
0. Iar unii vor/ind de#pre te&plu c e#te ;&podo/it cu pietre fru&oa#e 4i cu podoa/e2 El a 8i#=
6. Cor veni 8ile cnd2 din cele ce vede!i2 nu va r&ne piatr pe#te piatr care # nu #e ri#ipea#c.
(. >i ei L<au ;ntre/at2 8icnd= )nv!torule2 cnd oare2 vor fi ace#tea@ >i care e#te #e&nul cnd au #
fie ace#tea@
8. Iar El a 8i#= Cede!i # nu fi!i a&gi!i2 cci &ul!i vor veni ;n nu&ele Meu2 8icnd= Eu #unt2 4i
vre&ea #<a apropiat. 6u &erge!i dup ei.
9. Iar cnd ve!i au8i de r8/oaie 4i de r8&eri!e2 # nu v ;n#pi&nta!i3 cci ace#tea tre/uie # fie
;nti2 dar #fr4itul nu va fi curnd.
$0. "tunci le<a 8i#= Se va ridica nea& pe#te nea& 4i ;&pr!ie pe#te ;&pr!ie.
$$. >i vor fi cutre&ure &ari 4i2 pe alocurea2 foa&ete 4i ciu& 4i #pai&e 4i #e&ne &ari din cer vor fi.
$2. +ar2 &ai ;nainte de toate ace#tea2 ;4i vor pune &inile pe voi 4i v vor prigoni2 dndu<v ;n
#inagogi 4i ;n te&ni!e2 ducndu<v la ;&pra!i 4i la dregtori2 pentru nu&ele Meu.
$3. >i va fi vou #pre &rturie.
9$
$.. 'une!i deci ;n ini&ile voa#tre # nu gndi!i de &ai ;nainte ce ve!i r#punde3
$0. *ci Eu v voi da gur 4i ;n!elepciune2 creia nu<i vor putea #ta ;&potriv2 nici #<i r#pund to!i
potrivnicii vo4tri.
$6. >i ve!i fi da!i 4i de prin!i 4i de fra!i 4i de nea&uri 4i de prieteni2 4i vor ucide dintre voi.
$(. >i ve!i fi ur!i de to!i pentru nu&ele Meu.
$8. >i pr din capul vo#tru nu va pieri.
$9. 'rin r/darea voa#tr ve!i do/ndi #ufletele voa#tre.
20. Iar cnd ve!i vedea Ieru#ali&ul ;nconAurat de o4ti2 atunci # 4ti!i c #<a apropiat pu#tiirea lui.
2$. "tunci cei din Iudeea # fug la &un!i 4i cei din &iAlocul lui # ia# din el 4i cei de prin !arin #
nu intre ;n el.
22. *ci ace#tea #unt 8ilele r8/unrii2 ca # #e ;&plinea#c toate cele #cri#e.
23. +ar vai celor care vor avea ;n pntece 4i celor care vor alpta ;n acele 8ile. *ci va fi ;n !ar &are
#tr&torare 4i &nie ;&potriva ace#tui popor.
2.. >i vor cdea de a#cu!i4ul #/iei 4i vor fi du4i ro/i la toate nea&urile2 4i Ieru#ali&ul va fi clcat ;n
picioare de nea&uri2 pn ce #e vor ;&plini vre&urile nea&urilor.
20. >i vor fi #e&ne ;n #oare2 ;n lun 4i ;n #tele2 iar pe p&nt #pai& ;ntru nea&uri 4i nedu&erire din
pricina vuietului &rii 4i al valurilor.
26. Iar oa&enii vor &uri de fric 4i de a4teptarea celor ce au # vin pe#te lu&e2 cci puterile
cerurilor #e vor cltina.
2(. >i atunci vor vedea pe iul :&ului venind pe nori cu putere 4i cu #lav &ult.
28. Iar cnd vor ;ncepe # fie ace#tea2 prinde!i curaA 4i ridica!i capetele voa#tre2 pentru c
r#cu&prarea voa#tr #e apropie.
29. >i le<a #pu# o pild= Cede!i #&ochinul 4i to!i copacii=
30. *nd ;nfrun8e#c ace4tia2 v8ndu<i2 de la voi ;n4iv 4ti!i c vara e#te aproape.
3$. "4a 4i voi2 cnd ve!i vedea fcndu<#e ace#tea2 # 4ti!i c aproape e#te ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
32. "devrat grie#c vou c nu va trece nea&ul ace#ta pn ce nu vor fi toate ace#tea.
33. *erul 4i p&ntul vor trece2 dar cuvintele Mele nu vor trece.
3.. Lua!i #ea&a la voi ;n4iv2 # nu #e ;ngreuie8e ini&ile voa#tre de &ncare 4i de /utur 4i de
griAile vie!ii2 4i 8iua aceea # vine pe#te voi fr de ve#te2
30. *a o cur#3 cci va veni pe#te to!i cei ce locuie#c pe fa!a ;ntregului p&nt.
36. 'riveghea!i dar ;n toat vre&ea rugndu<v2 ca # v ;ntri!i # #cpa!i de toate ace#tea care au #
vin 4i # #ta!i ;naintea iului :&ului.
3(. >i 8iua era ;n te&plu 4i ;nv!a2 iar noaptea2 ie4ind2 o petrecea pe &untele ce #e chea& al
M#linilor.
38. >i tot poporul venea di#<de<di&inea! la El ;n te&plu2 ca #<L a#culte.
CA$!T'# ))
Iisus !$ndut de Iuda. Cina cea de tain. )espre nt$ietate. *u%erin,ele din grdina 4#etsimani.
'rinderea i aducerea la Caia%a. "epdarea lui 'etru.
$. >i #e apropia #r/toarea "8i&elor2 care #e che&a 'a4ti.
2. >i arhiereii 4i crturarii cutau cu& #<L o&oare3 cci #e te&eau de popor.
3. >i a intrat #atana ;n Iuda2 cel nu&it I#carioteanul2 care era din nu&rul celor doi#pre8ece.
.. >i2 ducndu<#e2 el a vor/it cu arhiereii 4i cu cpeteniile oa#tei2 cu& #<L dea ;n &inile lor.
0. >i ei #<au /ucurat 4i #<au ;nvoit #<i dea /ani.
6. >i el a pri&it 4i cuta prileA #<L dea lor2 fr 4tirea &ul!i&ii.
(. >i a #o#it 8iua "8i&elor2 ;n care tre/uia # #e Aertfea#c 'a4tile.
8. >i a tri&i# pe 'etru 4i pe Ioan2 8icnd= Merge!i 4i ne pregti!i 'a4tile2 ca # &nc&.
9. Iar ei I<au 8i#= 9nde voie4ti # pregti&@
92
$0. Iar El le<a 8i#= Iat2 cnd ve!i intra ;n cetate2 v va ;nt&pina un o& ducnd un urcior cu ap3
&erge!i dup el ;n ca#a ;n care va intra.
$$. >i #pune!i #tpnului ca#ei= )nv!torul ;!i 8ice= 9nde e#te ;ncperea ;n care # &nnc 'a4tile cu
ucenicii &ei@
$2. >i acela v va arta un foi4or &are2 a4ternut3 acolo # pregti!i.
$3. Iar2 ei2 ducndu<#e2 au aflat precu& le #pu#e#e 4i au pregtit 'a4tile.
$.. >i cnd a fo#t cea#ul2 S<a a4e8at la &a#2 4i apo#tolii ;&preun cu El.
$0. >i a 8i# ctre ei= *u dor a& dorit # &nnc cu voi ace#t 'a4ti2 &ai ;nainte de pati&a Mea2
$6. *ci 8ic vou c de acu& nu<l voi &ai &nca2 pn cnd nu va fi de#vr4it ;n ;&pr!ia lui
+u&ne8eu.
$(. >i lund paharul2 &ul!u&ind2 a 8i#= Lua!i ace#ta 4i ;&pr!i!i<l ;ntre voi3
$8. * 8ic vou= 6u voi &ai /ea de acu& din rodul vi!ei2 pn ce nu va veni ;&pr!ia lui
+u&ne8eu.
$9. >i lund pinea2 &ul!u&ind2 a frnt 4i le<a dat lor2 8icnd= "ce#ta e#te -rupul Meu care #e d
pentru voi3 acea#ta # face!i #pre po&enirea Mea.
20. "#e&enea 4i paharul2 dup ce au cinat2 8icnd= "ce#t pahar e#te Legea cea nou2 ;ntru Sngele
Meu2 care #e var# pentru voi.
2$. +ar iat2 &na celui ce M vinde e#te cu Mine la &a#.
22. >i iul :&ului &erge precu& a fo#t ornduit2 dar vai o&ului aceluia prin care e#te vndutD
23. Iar ei au ;nceput # #e ;ntre/e2 unul pe altul2 cine dintre ei ar fi acela2 care avea # fac acea#ta@
2.. >i #<a i#cat ;ntre ei 4i ne;n!elegere= cine dintre ei #e pare c e &ai &are@
20. Iar El le<a 8i#= %egii nea&urilor do&ne#c pe#te ele 4i #e nu&e#c /inefctori.
26. +ar ;ntre voi # nu fie a#tfel2 ci cel &ai &are dintre voi # fie ca cel &ai tnr2 4i cpetenia ca
acela care #luAe4te.
2(. *ci cine e#te &ai &are= cel care #t la &a#2 #au cel care #luAe4te@ :are2 nu cel ce #t la &a#@
Iar Eu2 ;n &iAlocul vo#tru2 #unt ca unul ce #luAe4te.
28. >i voi #unte!i aceia care a!i r&a# cu Mine ;n ;ncercrile Mele.
29. >i Eu v rnduie#c vou ;&pr!ie2 precu& Mi<a rnduit Mie -atl Meu2
30. *a # &nca!i 4i # /e!i la &a#a Mea2 ;n ;&pr!ia Mea 4i # 4ede!i pe tronuri2 Audecnd cele
dou#pre8ece #e&in!ii ale lui I#rael.
3$. >i a 8i# +o&nul= Si&one2 Si&one2 iat #atana v<a cerut # v cearn ca pe gru3
32. Iar Eu M<a& rugat pentru tine # nu piar credin!a ta. >i tu2 oarecnd2 ;ntorcndu<te2 ;ntre4te pe
fra!ii ti.
33. Iar el I<a 8i#= +oa&ne2 cu -ine #unt gata # &erg 4i ;n te&ni! 4i la &oarte.
3.. Iar Ii#u# i<a 8i#= 5ic !ie2 'etre2 nu va cnta a#t8i coco4ul2 pn ce de trei ori te vei lepda de
Mine2 c nu M cuno4ti.
30. >i le<a 8i#= *nd v<a& tri&i# pe voi fr pung2 fr trai#t 4i fr ;ncl!&inte2 a!i avut lip# de
ceva@ Iar ei au 8i#= +e ni&ic.
36. >i El le<a 8i#= "cu& ;n# cel ce are pung # o ia2 tot a4a 4i trai#ta2 4i cel ce nu are #a/ie #<4i
vnd haina 4i #<4i cu&pere.
3(. *ci v #pun c tre/uie # #e ;&plinea#c ;ntru Mine Scriptura acea#ta= ?>i cu cei fr de lege #<a
#ocotit?2 cci cele de#pre Mine au aAun# la #fr4it.
38. Iar ei au 8i#= +oa&ne2 iat aici dou #/ii. 5i#<a lor= Sunt de aAun#.
39. >i2 ie4ind2 #<a du# dup o/icei ;n Muntele M#linilor2 4i ucenicii l<au ur&at.
.0. >i cnd a #o#it ;n ace#t loc2 le<a 8i#= %uga!i<v2 ca # nu intra!i ;n i#pit.
.$. >i El S<a deprtat de ei ca la o arunctur de piatr2 4i ;ngenunchind2 Se ruga.
.2. 5icnd= 'rinte2 de voie4ti2 treac de la Mine ace#t pahar. +ar nu voia Mea2 ci voia -a # #e fac.
.3. Iar un ;nger din cer #<a artat Lui 4i<L ;ntrea.
93
... Iar El2 fiind ;n chin de &oarte2 &ai #truitor Se ruga. >i #udoarea Lui #<a fcut ca picturi de
#nge care picurau pe p&nt.
.0. >i2 ridicndu<Se din rugciune2 a venit la ucenicii Lui 4i i<a aflat ador&i!i de ;ntri#tare.
.6. >i le<a 8i#= +e ce dor&i!i@ Scula!i<v 4i v ruga!i2 ca # nu intra!i ;n i#pit.
.(. >i vor/ind El2 iat o &ul!i&e 4i cel ce #e nu&ea Iuda2 unul dintre cei doi#pre8ece2 venea ;n
fruntea lor. >i #<a apropiat de Ii#u#2 ca #<L #rute.
.8. Iar Ii#u# i<a 8i#= Iuda2 cu #rutare vin8i pe iul :&ului@
.9. Iar cei din preaA&a Lui2 v8nd ce avea # #e ;nt&ple2 au 8i#= +oa&ne2 dac vo& lovi cu #a/ia@
00. >i unul dintre ei a lovit pe #luga arhiereului 4i i<a tiat urechea dreapt.
0$. +ar Ii#u#2 r#pun8nd2 a 8i#= L#a!i2 pn aici. >i atingndu<Se de urechea lui l<a vindecat
02. >i ctre arhiereii2 ctre cpeteniile te&plului 4i ctre /trnii care veni#er a#upra Lui2 Ii#u# a 8i#=
*a la un tlhar a!i ie4it2 cu #/ii 4i cu toiege.
03. )n toate 8ilele fiind cu voi ;n te&plu2 n<a!i ;ntin# &inile a#upra Mea. +ar ace#ta e#te cea#ul
vo#tru 4i #tpnirea ;ntunericului.
0.. >i2 prin8ndu<L2 L<au du# 4i L<au /gat ;n ca#a arhiereului. Iar 'etru )l ur&a de departe.
00. >i2 aprin8nd ei foc ;n &iAlocul cur!ii 4i 4e8nd ;&preun2 a 4e8ut 4i 'etru ;n &iAlocul lor.
06. >i o #luAnic2 v8ndu<l 4e8nd la foc2 4i uitndu<#e /ine la el2 a 8i#= >i ace#ta era cu El.
0(. Iar el #<a lepdat2 8icnd= e&eie2 nu<L cuno#c.
08. >i dup pu!in ti&p2 v8ndu<l un altul2 i<a 8i#= >i tu e4ti dintre ei. 'etru ;n# a 8i#= :&ule2 nu
#unt.
09. Iar cnd a trecut ca un cea#2 un altul #u#!inea 8icnd= *u adevrat 4i ace#ta era cu El2 cci e#te
galileian.
60. >i 'etru a 8i#= :&ule2 nu 4tiu ce #pui. >i ;ndat2 ;nc vor/ind el2 a cntat coco4ul.
6$. >i ;ntorcndu<Se2 +o&nul a privit #pre 'etru3 4i 'etru 4i<a adu# a&inte de cuvntul +o&nului2
cu& ;i 8i#e#e c2 &ai ;nainte de a cnta coco4ul a#t8i2 tu te vei lepda de Mine de trei ori.
62. >i ie4ind afar2 'etru a pln# cu a&ar.
63. Iar /r/a!ii care )l p8eau pe Ii#u#2 )l /atAocoreau2 /tndu<L.
6.. >i acoperindu<I fa!a2 )l ;ntre/au2 8icnd= 'rooroce4te cine e#te cel ce -e<a lovit@
60. >i hulindu<L2 &ulte altele #puneau ;&potriva Lui.
66. >i cnd #<a fcut 8iu2 #<au adunat /trnii poporului2 arhiereii 4i crturarii 4i L<au du# pe El ;n
#inedriul lor.
6(. 5icnd= Spune nou dac e4ti -u 1ri#to#ul. >i El le<a 8i#= +ac v voi #pune2 nu ve!i crede3
68. Iar dac v voi ;ntre/a2 nu<Mi ve!i r#punde.
69. +e acu& ;n# iul :&ului va 4edea de<a dreapta puterii lui +u&ne8eu.
(0. Iar ei au 8i# to!i= "4adar2 -u e4ti iul lui +u&ne8eu@ >i El a 8i# ctre ei= Coi 8ice!i c Eu #unt.
($. >i ei au 8i#= *e ne &ai tre/uie &rturii2 cci noi ;n4ine a& au8it din gura Lui@
CA$!T'# )*
Iisus naintea lui Irod. +udecata, rstignirea, moartea i ngroparea.
$. >i #culndu<#e toat &ul!i&ea ace#tora2 L<au du# ;naintea lui 'ilat.
2. >i au ;nceput #<L pra#c2 8icnd= 'e "ce#ta L<a& g#it r8vrtind nea&ul no#tru 4i ;&piedicnd
# d& daAdie *e8arului 4i 8icnd c El e#te 1ri#to# rege.
3. Iar 'ilat L<a ;ntre/at2 8icnd= -u e4ti regele iudeilor@ Iar El2 r#pun8nd2 a 8i#= -u 8ici.
.. >i 'ilat a 8i# ctre arhierei 4i ctre &ul!i&i= 6u g#e#c nici o vin ;n :&ul ace#ta.
0. +ar ei #truiau2 8icnd c ;ntrt poporul2 ;nv!nd prin toat Iudeea2 ;ncepnd din ,alileea pn
aici.
6. >i 'ilat au8ind2 a ;ntre/at dac o&ul e#te galileian.
9.
(. >i aflnd c e#te #u/ #tpnirea lui Irod2 l<a tri&i# la Irod2 care era 4i el ;n Ieru#ali& ;n acele 8ile.
8. Iar Irod2 v8nd pe Ii#u#2 #<a /ucurat foarte2 c de &ult vre&e dorea #<L cunoa#c pentru c
au8i#e de#pre El2 4i ndAduia # vad vreo &inune #vr4it de El.
9. >i L<a ;ntre/at Irod &ulte lucruri2 dar El nu i<a r#pun# ni&ic.
$0. >i arhiereii 4i crturarii erau de fa!2 ;nvinuindu<L foarte tare.
$$. Iar Irod2 ;&preun cu o#ta4ii #i2 /atAocorindu<L 4i lundu<L ;n r#2 L<a ;&/rcat cu o hain
#trlucitoare 4i L<a tri&i# iar4i la 'ilat.
$2. >i ;n 8iua aceea2 Irod 4i 'ilat #<au fcut prieteni unul cu altul2 cci &ai ;nainte erau ;n du4&nie
;ntre ei.
$3. Iar 'ilat2 che&nd arhiereii 4i cpeteniile 4i poporul2
$.. " 8i# ctre ei= "!i adu# la &ine pe :&ul ace#ta2 ca pe un r8vrtitor al poporului3 dar iat eu2
cercetndu<L ;n fa!a voa#tr2 nici o vin n<a& g#it ;n ace#t :&2 din cele ce aduce!i ;&potriva Lui.
$0. >i nici Irod n<a g#it2 cci L<a tri&i# iar4i la noi. >i iat2 El n<a #vr4it ni&ic vrednic de
&oarte.
$6. +eci2 pedep#indu<L2 )l voi eli/era.
$(. >i tre/uia2 la pra8nic2 # le eli/ere8e un vinovat.
$8. +ar ei2 cu to!ii2 au #trigat2 8icnd= Ia<L pe "ce#ta 4i eli/erea8<ne pe 7ara/a2
$9. *are era aruncat ;n te&ni! pentru o r#coal fcut ;n cetate 4i pentru o&or.
20. >i iar4i le<a vor/it 'ilat2 voind # le eli/ere8e pe Ii#u#.
2$. +ar ei #trigau2 8icnd= %#tigne4te<LD %#tigne4te<LD
22. Iar el a 8i# a treia oar ctre ei= *e ru a #vr4it "ce#ta@ 6ici o vin de &oarte nu a& aflat ;ntru
El. +eci2 pedep#indu<L2 )l voi eli/era.
23. +ar ei #truiau2 cernd cu #trigte &ari ca El # fie r#tignit2 4i #trigtele lor au /iruit.
2.. +eci 'ilat a hotrt # #e ;&plinea#c cererea lor.
20. >i le<a eli/erat pe cel aruncat ;n te&ni! pentru r#coal 4i ucidere2 pe care ;l cereau ei2 iar pe
Ii#u# L<a dat ;n voia lor.
26. >i pe cnd )l duceau2 oprind pe un oarecare Si&on *irineul2 care venea din !arin2 i<au pu#
crucea2 ca #<o duc ;n ur&a lui Ii#u#.
2(. Iar dup El venea &ul!i&e &ult de popor 4i de fe&ei2 care #e /teau ;n piept 4i )l plngeau.
28. >i ;ntorcndu<Se ctre ele2 Ii#u# le<a 8i#= iice ale Ieru#ali&ului2 nu M plnge!i pe Mine2 ci pe
voi plnge!i<v 4i pe copiii vo4tri.
29. *ci iat2 vin 8ile ;n care vor 8ice= ericite #unt cele #terpe 4i pntecele care n<au n#cut 4i #nii
care n<au alptatD
30. "tunci vor ;ncepe # #pun &un!ilor= *de!i pe#te noi3 4i dealurilor= "coperi!i<ne.
3$. *ci dac fac ace#tea cu le&nul verde2 cu cel u#cat ce va fi@
32. >i erau du4i 4i al!ii2 doi fctori de rele2 ca #<i o&oare ;&preun cu El.
33. >i cnd au aAun# la locul ce #e chea& al *p!nii2 L<au r#tignit acolo pe El 4i pe fctorii de
rele2 unul de<a dreapta 4i unul de<a #tnga.
3.. Iar Ii#u# 8icea= 'rinte2 iart<le lor2 c nu 4tiu ce fac. >i ;&pr!ind hainele Lui2 au aruncat #or!i.
30. >i #ta poporul privind2 iar cpeteniile ;4i /teau Aoc de El2 8icnd= 'e al!ii i<a &ntuit3 # Se
&ntuia#c 4i pe Sine )n#u4i2 dac El e#te 1ri#to#ul2 ale#ul lui +u&ne8eu.
36. >i )l luau ;n r# 4i o#ta4ii care #e apropiau2 aducndu<I o!et.
3(. >i 8icnd= +ac -u e4ti regele iudeilor2 &ntuie4te<-e pe -ine )n#u!iD
38. >i dea#upra Lui era #cri# cu litere grece4ti2 latine4ti 4i evreie4ti= "ce#ta e#te regele iudeilor.
39. Iar unul dintre fctorii de rele r#tigni!i2 )l hulea 8icnd= 6u e4ti -u 1ri#to#ul@ Mntuie4te<-e pe
-ine )n#u!i 4i pe noi.
.0. >i cellalt2 r#pun8nd2 ;l certa2 8icnd= 6u te te&i tu de +u&ne8eu2 c e4ti ;n aceea4i o#nd@
.$. >i noi pe drept2 cci noi pri&i& cele cuvenite dup faptele noa#tre3 "ce#ta ;n# n<a fcut nici un
ru.
90
.2. >i 8icea lui Ii#u#= 'o&ene4te<&2 +oa&ne2 cnd vei veni ;n ;&pr!ia -a.
.3. >i Ii#u# i<a 8i#= "devrat grie#c !ie2 a#t8i vei fi cu Mine ;n rai.
... >i era acu& ca la cea#ul al 4a#elea 4i ;ntuneric #<a fcut pe#te tot p&ntul pn la cea#ul al
noulea.
.0. *nd #oarele #<a ;ntunecat3 iar catapetea#&a te&plului #<a #f4iat pe la &iAloc.
.6. >i Ii#u#2 #trignd cu gla# tare2 a 8i#= 'rinte2 ;n &inile -ale ;ncredin!e8 duhul Meu. >i ace#tea
8icnd2 >i<a dat duhul.
.(. Iar #uta4ul2 v8nd cele ce #<au fcut2 a #lvit pe +u&ne8eu2 8icnd= *u adevrat2 :&ul "ce#ta
drept a fo#t.
.8. >i toate &ul!i&ile care veni#er la acea#t priveli4te2 v8nd cele ;nt&plate2 #e ;ntorceau
/tndu<4i pieptul.
.9. >i to!i cuno#cu!ii Lui2 4i fe&eile care )l ;n#o!i#er din ,alileea2 #tteau departe2 privind ace#tea.
00. >i iat un /r/at cu nu&ele Io#if2 #fetnic fiind2 /r/at /un 4i drept2
0$. < "ce#ta nu #e ;nvoi#e cu #fatul 4i cu fapta lor. El era din "ri&ateea2 cetate a iudeilor2 a4teptnd
;&pr!ia lui +u&ne8eu.
02. "ce#ta2 venind la 'ilat2 a cerut trupul lui Ii#u#.
03. >i co/orndu<L2 L<a ;nf4urat ;n giulgiu de in 4i L<a pu# ;ntr<un &or&nt #pat ;n piatr2 ;n care
ni&eni2 niciodat2 nu &ai fu#e#e pu#.
0.. >i 8iua aceea era vineri2 4i #e lu&ina #pre #&/t.
00. >i ur&ndu<I fe&eile2 care veni#er cu El din ,alileea2 au privit &or&ntul 4i cu& a fo#t pu#
trupul Lui.
06. >i2 ;ntorcndu<#e2 au pregtit &ire#&e 4i &iruri3 iar #&/t #<au odihnit2 dup Lege.
CA$!T'# )+
n!ierea )omnului. El *e arat ucenicilor care mergeau spre Emaus i apoi apostolilor. nl,area la
cer.
$. Iar ;n pri&a 8i dup #&/t2 foarte de di&inea!2 au venit ele la &or&nt2 aducnd &ire#&ele pe
care le pregti#er.
2. >i au g#it piatra r#turnat de pe &or&nt.
3. >i intrnd2 nu au g#it trupul +o&nului Ii#u#.
.. >i fiind ele ;nc nedu&erite de acea#ta2 iat doi /r/a!i au #tat ;naintea lor2 ;n ve4&inte
#trlucitoare.
0. >i2 ;nfrico4ndu<#e ele 4i plecndu<4i fe!ele la p&nt2 au 8i# aceia ctre ele= +e ce cuta!i pe *el
viu ;ntre cei &or!i@
6. 6u e#te aici2 ci S<a #culat. "duce!i<v a&inte cu& v<a vor/it2 fiind ;nc ;n ,alileea2
(. 5icnd c iul :&ului tre/uie # fie dat ;n &inile oa&enilor pcto4i 4i # fie r#tignit2 iar a treia
8i # ;nvie8e.
8. >i ele 4i<au adu# a&inte de cuvntul Lui.
9. >i ;ntorcndu<#e de la &or&nt2 au ve#tit toate ace#tea celor un#pre8ece 4i tuturor celorlal!i.
$0. Iar ele erau= Maria Magdalena2 4i Ioana 4i Maria lui Iacov 4i celelalte ;&preun cu ele2 care
8iceau ctre apo#toli ace#tea.
$$. >i cuvintele ace#tea au prut ;naintea lor ca o aiurare 4i nu le<au cre8ut.
$2. >i 'etru2 #culndu<#e2 a alergat la &or&nt 4i2 plecndu<#e2 a v8ut giulgiurile #ingure 8cnd. >i
a plecat2 &irndu<#e ;n #ine de ceea ce #e ;nt&pla#e.
$3. >i iat2 doi dintre ei &ergeau ;n aceea4i 8i la un #at care era departe de Ieru#ali&2 ca la 4ai8eci de
#tadii2 al crui nu&e era E&au#.
$.. >i aceia vor/eau ;ntre ei de#pre toate ;nt&plrile ace#tea.
$0. >i pe cnd vor/eau 4i #e ;ntre/au ;ntre ei. 4i Ii#u# )n#u4i2 apropiindu<Se2 &ergea ;&preun cu ei.
96
$6. +ar ochii lor erau !inu!i ca # nu<L cunoa#c.
$(. >i El a 8i# ctre ei= *e #unt cuvintele ace#tea pe care le #chi&/a!i unul cu altul ;n dru&ul vo#tru@
Iar ei #<au oprit2 cuprin4i de ;ntri#tare.
$8. %#pun8nd2 unul cu nu&ele *leopa a 8i# ctre El= -u #ingur e4ti #trin ;n Ieru#ali& 4i nu 4tii
cele ce #<au ;nt&plat ;n el ;n 8ilele ace#tea@
$9. El le<a 8i#= *are@ Iar ei I<au r#pun#= *ele de#pre Ii#u# 6a8arineanul2 *are era prooroc puternic
;n fapt 4i ;n cuvnt ;naintea lui +u&ne8eu 4i a ;ntregului popor.
20. *u& L<au o#ndit la &oarte 4i L<au r#tignit arhiereii 4i &ai<&arii no4tri3
2$. Iar noi ndAduia& c El e#te *el ce avea # i8/vea#c pe I#rael3 4i2 cu toate ace#tea2 a#t8i e#te
a treia 8i de cnd #<au petrecut ace#tea.
22. +ar 4i ni4te fe&ei de ale noa#tre ne<au #pi&ntat ducndu<#e di#<de<di&inea! la &or&nt2
23. >i2 neg#ind trupul Lui2 au venit 8icnd c au v8ut artare de ;ngeri2 care le<au #pu# c El e#te
viu.
2.. Iar unii dintre noi #<au du# la &or&nt 4i au g#it a4a precu& #pu#e#er fe&eile2 dar pe El nu L<
au v8ut.
20. >i El a 8i# ctre ei= :2 nepricepu!ilor 4i 8/avnici cu ini&a ca # crede!i toate cte au #pu#
proorociiD
26. 6u tre/uia oare2 ca 1ri#to# # pti&ea#c ace#tea 4i # intre ;n #lava Sa@
2(. >i ;ncepnd de la Moi#e 4i de la to!i proorocii2 le<a tlcuit lor2 din toate Scripturile cele de#pre
El.
28. >i #<au apropiat de #atul unde #e duceau2 iar El #e fcea c &erge &ai departe.
29. +ar ei )l rugau #truitor2 8icnd= %&i cu noi c e#te #pre #ear 4i #<a plecat 8iua. >i a intrat #
r&n cu ei.
30. >i2 cnd a #tat ;&preun cu ei la &a#2 lund El pinea2 a /inecuvntat 4i2 frngnd2 le<a dat lor.
3$. >i #<au de#chi# ochii lor 4i L<au cuno#cut3 4i El #<a fcut nev8ut de ei.
32. >i au 8i# unul ctre altul= :are2 nu ardea ;n noi ini&a noa#tr2 cnd ne vor/ea pe cale 4i cnd ne
tlcuia Scripturile@
33. >i2 ;n cea#ul acela #culndu<#e2 #<au ;ntor# la Ieru#ali& 4i au g#it aduna!i pe cei un#pre8ece 4i pe
cei ce erau ;&preun cu ei2
3.. *are 8iceau c a ;nviat cu adevrat +o&nul 4i S<a artat lui Si&on.
30. >i ei au i#tori#it cele petrecute pe cale 4i cu& a fo#t cuno#cut de ei la frngerea pinii.
36. >i pe cnd vor/eau ei ace#tea2 El a #tat ;n &iAlocul lor 4i le<a 8i#= 'ace vou.
3(. Iar ei2 ;n#pi&ntndu<#e 4i ;nfrico4ndu<#e2 credeau c vd duh.
38. >i Ii#u# le<a 8i#= +e ce #unte!i tul/ura!i 4i pentru ce #e ridic a#tfel de gnduri ;n ini&a voa#tr@
39. Cede!i &inile Mele 4i picioarele Mele2 c Eu )n#u&i #unt3 pipi!i<M 4i vede!i2 c duhul nu are
carne 4i oa#e2 precu& M vede!i pe Mine c a&.
.0. >i 8icnd ace#tea2 le<a artat &inile 4i picioarele Sale.
.$. Iar ei ;nc necre8nd de /ucurie 4i &inunndu<#e2 El le<a 8i#= "ve!i aici ceva de &ncare@
.2. Iar ei i<au dat o /ucat de pe4te fript 4i dintr<un fagure de &iere.
.3. >i lund2 a &ncat ;naintea lor.
... >i le<a 8i#= "ce#tea #unt cuvintele pe care le<a& grit ctre voi fiind ;nc ;&preun cu voi2 c
tre/uie # #e ;&plinea#c toate cele #cri#e de#pre Mine ;n Legea lui Moi#e2 ;n prooroci 4i ;n p#al&i.
.0. "tunci le<a de#chi# &intea ca # priceap Scripturile.
.6. >i le<a #pu# c a4a e#te #cri# 4i a4a tre/uie # pti&ea#c 1ri#to# 4i a4a # ;nvie8e din &or!i a
treia 8i.
.(. >i # #e propovduia#c ;n nu&ele Su pocin!a #pre iertarea pcatelor la toate nea&urile2
;ncepnd de la Ieru#ali&.
.8. Coi #unte!i &artorii ace#tora.
.9. >i iat2 Eu tri&it pe#te voi fgduin!a -atlui Meu3 voi ;n# 4ede!i ;n cetate2 pn ce v ve!i
9(
;&/rca cu putere de #u#.
00. >i i<a du# afar pn #pre 7etania 4i2 ridicndu<>i &inile2 i<a /inecuvntat.
0$. >i pe cnd ;i /inecuvnta2 S<a de#pr!it de ei 4i S<a ;nl!at la cer.
02. Iar ei2 ;nchinndu<#e Lui2 #<au ;ntor# ;n Ieru#ali& cu /ucurie &are.
03. >i erau ;n toat vre&ea ;n te&plu2 ludnd 4i /inecuvntnd pe +u&ne8eu. "&in.

SFNTA EVANGHE!E "#$% !'AN

CA$!T'# (
)umnezeu8Cu!$ntul *8a %cut trup. Mrturia lui Ioan oteztorul despre Mielul lui
)umnezeu. Cei dint$i ucenici ai lui Iisus.
$. La ;nceput era *uvntul 4i *uvntul era la +u&ne8eu 4i +u&ne8eu era *uvntul.
2. "ce#ta era ;ntru ;nceput la +u&ne8eu.
3. -oate prin El #<au fcut3 4i fr El ni&ic nu #<a fcut din ce #<a fcut.
.. )ntru El era via! 4i via!a era lu&ina oa&enilor.
0. >i lu&ina lu&inea8 ;n ;ntuneric 4i ;ntunericul nu a cuprin#<o.
6. o#t<a o& tri&i# de la +u&ne8eu2 nu&ele lui era Ioan.
(. "ce#ta a venit #pre &rturie2 ca # &rturi#ea#c de#pre Lu&in2 ca to!i # cread prin
el.
8. 6u era el Lu&ina ci ca # &rturi#ea#c de#pre Lu&in.
9. *uvntul era Lu&ina cea adevrat care lu&inea8 pe tot o&ul2 care vine ;n lu&e.
$0. )n lu&e era 4i lu&ea prin El #<a fcut2 dar lu&ea nu L<a cuno#cut.
$$. )ntru ale Sale a venit2 dar ai Si nu L<au pri&it.
$2. >i celor c!i L<au pri&it2 care cred ;n nu&ele Lui2 le<a dat putere ca # #e fac fii ai lui
+u&ne8eu2
$3. *are nu din #nge2 nici din poft trupea#c2 nici din poft /r/tea#c2 ci de la
+u&ne8eu #<au n#cut.
$.. >i *uvntul S<a fcut trup 4i S<a #l4luit ;ntre noi 4i a& v8ut #lava Lui2 #lav ca a
9nuia<6#cut din -atl2 plin de har 4i de adevr.
$0. Ioan &rturi#ea de#pre El 4i #triga2 8icnd= "ce#ta era de#pre *are a& 8i#= *el care
vine dup &ine a fo#t ;naintea &ea2 pentru c &ai ;nainte de &ine era.
$6. >i din plintatea Lui noi to!i a& luat2 4i har pe#te har.
$(. 'entru c Legea prin Moi#e #<a dat2 iar harul 4i adevrul au venit prin Ii#u# 1ri#to#.
$8. 'e +u&ne8eu ni&eni nu L<a v8ut vreodat3 iul cel 9nul<6#cut2 *are e#te ;n #nul
-atlui2 "cela L<a fcut cuno#cut.
$9. >i acea#ta e#te &rturia lui Ioan2 cnd au tri&i# la El iudeii din Ieru#ali&2 preo!i 4i
98
levi!i2 ca #<l ;ntre/e= *ine e4ti tu@
20. >i el a &rturi#it 4i n<a tgduit3 4i a &rturi#it= 6u #unt eu 1ri#to#ul.
2$. >i ei l<au ;ntre/at= +ar cine e4ti@ E4ti Ilie@ 5i#<a el= 6u #unt. E4ti tu 'roorocul@ >i a
r#pun#= 6u.
22. +eci i<au 8i#= *ine e4ti@ *a # d& un r#pun# celor ce ne<au tri&i#. *e #pui tu de#pre
tine ;n#u!i@
23. El a 8i#= Eu #unt gla#ul celui ce #trig ;n pu#tie= ?)ndrepta!i calea +o&nului?2 precu& a
8i# I#aia proorocul.
2.. >i tri&i4ii erau dintre fari#ei.
20. >i l<au ;ntre/at 4i i<au 8i#= +e ce /ote8i deci2 dac tu nu e4ti 1ri#to#ul2 nici Ilie2 nici
'roorocul@
26. Ioan le<a r#pun#2 8icnd= Eu /ote8 cu ap3 dar ;n &iAlocul vo#tru Se afl "cela pe
*are voi nu<L 4ti!i2
2(. *el care vine dup &ine2 *are ;nainte de &ine a fo#t 4i *ruia eu nu #unt vrednic #<I
de8leg cureaua ;ncl!&intei.
28. "ce#tea #e petreceau ;n 7eta/ara2 dincolo de Iordan2 unde /ote8a Ioan.
29. " doua 8i a v8ut Ioan pe Ii#u# venind ctre el 4i a 8i#= Iat Mielul lui +u&ne8eu2 *el
ce ridic pcatul lu&ii.
30. "ce#ta e#te de#pre *are eu a& 8i#= +up &ine vine un /r/at2 *are a fo#t ;nainte de
&ine2 fiindc &ai ;nainte de &ine era2
3$. >i eu nu<L 4tia&3 dar ca # fie artat lui I#rael2 de aceea a& venit eu2 /ote8nd cu ap.
32. >i a &rturi#it Ioan 8icnd= "& v8ut +uhul co/orndu<Se2 din cer2 ca un poru&/el 4i
a r&a# pe#te El.
33. >i eu nu<L cuno4tea& pe El2 dar *el ce &<a tri&i# # /ote8 cu ap2 "cela &i<a 8i#=
'e#te *are vei vedea +uhul co/orndu<Se 4i r&nnd pe#te El2 "cela e#te *el ce /otea8
cu +uh Sfnt.
3.. >i eu a& v8ut 4i a& &rturi#it c "ce#ta e#te iul lui +u&ne8eu.
30. " doua 8i iar4i #ttea Ioan 4i doi dintre ucenicii lui.
36. >i privind pe Ii#u#2 *are trecea2 a 8i#= Iat Mielul lui +u&ne8euD
3(. >i cei doi ucenici l<au au8it cnd a #pu# acea#ta 4i au &er# dup Ii#u#.
38. Iar Ii#u#2 ;ntorcndu<Se 4i v8ndu<i c &erg dup El2 le<a 8i#= *e cuta!i@ Iar ei I<au
8i#= %a/i Ecare #e tlcuie4te= )nv!toruleF2 unde locuie4ti@
39. El le<a 8i#= Ceni!i 4i ve!i vedea. "u &er# deci 4i au v8ut unde locuia3 4i au r&a# la El
;n 8iua aceea. Era ca la cea#ul al 8ecelea.
.0. 9nul dintre cei doi care au8i#er de la Ioan 4i veni#er dup Ii#u# era "ndrei2 fratele lui
Si&on 'etru.
.$. "ce#ta a g#it ;nti pe Si&on2 fratele #u2 4i i<a 8i#= a& g#it pe Me#ia Ecare #e
tlcuie4te= 1ri#to#F.
.2. >i l<a adu# la Ii#u#. Ii#u#2 privind la el2 i<a 8i#= -u e4ti Si&on2 fiul lui Iona3 tu te vei
nu&i *hifa Ece #e tlcuie4te= 'etruF.
.3. " doua 8i voia # plece ;n ,alileea 4i a g#it pe ilip. >i i<a 8i# Ii#u#= 9r&ea8<Mi.
... Iar ilip era din 7et#aida2 din cetatea lui "ndrei 4i a lui 'etru.
.0. ilip a g#it pe 6atanael 4i i<a 8i#= "& aflat pe "cela de#pre *are au #cri# Moi#e ;n
Lege 4i proorocii2 pe Ii#u#2 fiul lui Io#if din 6a8aret.
.6. >i i<a 8i# 6atanael= +in 6a8aret poate fi ceva /un@ ilip i<a 8i#= Cino 4i ve8i.
.(. Ii#u# a v8ut pe 6atanael venind ctre El 4i a 8i# de#pre el= Iat2 cu adevrat2 i#raelit ;n
care nu e#te vicle4ug.
.8. 6atanael I<a 8i#= +e unde & cuno4ti@ " r#pun# Ii#u# 4i i<a 8i#= Mai ;nainte de a te
99
che&a ilip2 te<a& v8ut cnd erai #u/ #&ochin.
.9. %#pun#u<I<a 6atanael= %a/i2 -u e4ti iul lui +u&ne8eu2 -u e4ti regele lui I#rael.
00. %#pun#<a Ii#u# 4i i<a 8i#= 'entru c !i<a& #pu# c te<a& v8ut #u/ #&ochin2 cre8i@ Mai
&ari dect ace#tea vei vedea.
0$. >i i<a 8i#= "devrat2 adevrat 8ic vou2 de acu& ve!i vedea cerul de#chi8ndu<#e 4i pe
;ngerii lui +u&ne8eu #uindu<#e 4i co/orndu<#e pe#te iul :&ului.
CA$!T'# )
Nunta din Cana. Izgonirea !$nztorilor din templu.
$. >i a treia 8i #<a fcut nunt ;n *ana ,alileii 4i era 4i &a&a lui Ii#u# acolo.
2. >i a fo#t che&at 4i Ii#u# 4i ucenicii Si la nunt.
3. >i #fr4indu<#e vinul2 a 8i# &a&a lui Ii#u# ctre El= 6u &ai au vin.
.. " 8i# ei Ii#u#= *e ne prive4te pe &ine 4i pe tine2 fe&eie@ )nc n<a venit cea#ul Meu.
0. Ma&a Lui a 8i# celor ce #luAeau= ace!i orice v va #pune.
6. >i erau acolo 4a#e va#e de piatr2 pu#e pentru cur!irea iudeilor2 care luau cte dou #au
trei vedre.
(. 5i#<a lor Ii#u#= 9&ple!i va#ele cu ap. >i le<au u&plut pn #u#.
8. >i le<a 8i#= Scoate!i acu& 4i aduce!i nunului. Iar ei i<au du#.
9. >i cnd nunul a gu#tat apa care #e fcu#e vin 4i nu 4tia de unde e#te2 ci nu&ai #luAitorii
care #co#e#er apa 4tiau2 a che&at nunul pe &ire2
$0. >i i<a 8i#= :rice o& pune ;nti vinul cel /un 4i2 cnd #e a&e!e#c2 pune pe cel &ai #la/.
+ar tu ai !inut vinul cel /un pn acu&.
$$. "ce#t ;nceput al &inunilor l<a fcut Ii#u# ;n *ana ,alileii 4i >i<a artat #lava Sa3 4i
ucenicii Si au cre8ut ;n El.
$2. +up acea#ta S<a co/ort ;n *apernau&2 El 4i &a&a Sa 4i fra!ii 4i ucenicii Si2 4i acolo
n<a r&a# dect pu!ine 8ile.
$3. >i erau aproape 'a4tile iudeilor2 4i Ii#u# S<a urcat la Ieru#ali&.
$.. >i a g#it 4e8nd ;n te&plu pe cei ce vindeau /oi 4i oi 4i poru&/ei 4i pe #chi&/torii
de /ani.
$0. >i2 fcndu<>i un /ici din 4treanguri2 i<a #co# pe to!i afar din te&plu2 4i oile 4i /oii2 4i
#chi&/torilor le<a vr#at /anii 4i le<a r#turnat &e#ele.
$6. >i celor ce vindeau poru&/ei le<a 8i#= Lua!i ace#tea de aici. 6u face!i ca#a -atlui Meu
ca# de negu#torie.
$(. >i 4i<au adu# a&inte ucenicii Lui c e#te #cri#= ?%vna ca#ei -ale & &i#tuie?.
$8. "u r#pun# deci iudeii 4i I<au 8i#= *e #e&n ne ar!i c faci ace#tea@
$9. Ii#u# a r#pun# 4i le<a 8i#= +r&a!i te&plul ace#ta 4i ;n trei 8ile ;l voi ridica.
20. >i au 8i# deci iudeii= )n patru8eci 4i 4a#e de ani #<a 8idit te&plul ace#taD >i -u ;l vei
ridica ;n trei 8ile@
2$. Iar El vor/ea de#pre te&plul trupului Su.
22. +eci2 cnd S<a #culat din &or!i2 ucenicii Lui 4i<au adu# a&inte c acea#ta o #pu#e#e 4i
au cre8ut Scripturii 4i cuvntului pe care )l #pu#e#e Ii#u#.
23. >i cnd era ;n Ieru#ali&2 la #r/toarea 'a4tilor2 &ul!i au cre8ut ;n nu&ele Lui2 v8nd
&inunile pe care le fcea.
2.. Iar Ii#u# ;n#u4i nu Se ;ncredea ;n ei2 pentru c ;i cuno4tea pe to!i.
20. >i pentru c nu avea nevoie #<I &rturi#ea#c cineva de#pre o&2 cci El ;n#u4i
cuno4tea ce era ;n o&.
CA$!T'# *
$00
Con!or&irea lui Iisus cu Nicodim. Ioan mrturisete despre Hristos.
$. >i era un o& dintre fari#ei2 care #e nu&ea 6icodi& 4i care era frunta4 al iudeilor.
2. "ce#ta a venit noaptea la Ii#u# 4i I<a 8i#= %a/i2 4ti& c de la +u&ne8eu ai venit
;nv!tor3 c ni&eni nu poate face ace#te &inuni2 pe care le faci -u2 dac nu e#te
+u&ne8eu cu el.
3. %#pun#<a Ii#u# 4i i<a 8i#= "devrat2 adevrat 8ic !ie= +e nu #e va na4te cineva de #u#2 nu
va putea # vad ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
.. Iar 6icodi& a 8i# ctre El= *u& poate o&ul # #e na#c2 fiind /trn@ :are2 poate #
intre a doua oar ;n pntecele &a&ei #ale 4i # #e na#c@
0. Ii#u# a r#pun#= "devrat2 adevrat 8ic !ie= +e nu #e va na4te cineva din ap 4i din +uh2
nu va putea # intre ;n ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
6. *e e#te n#cut din trup2 trup e#te3 4i ce e#te n#cut din +uh2 duh e#te.
(. 6u te &ira c !i<a& 8i#= -re/uie # v na4te!i de #u#.
8. Cntul #ufl unde voie4te 4i tu au8i gla#ul lui2 dar nu 4tii de unde vine2 nici ;ncotro #e
duce. "#tfel e#te cu oricine e n#cut din +uhul.
9. " r#pun# 6icodi& 4i i<a 8i#= *u& pot # fie ace#tea@
$0. Ii#u# a r#pun# 4i i<a 8i#= -u e4ti ;nv!torul lui I#rael 4i nu cuno4ti ace#tea@
$$. "devrat2 adevrat 8ic !ie2 c noi ceea ce 4ti& vor/i& 4i ce a& v8ut &rturi#i&2 dar
&rturia noa#tr nu o pri&i!i.
$2. +ac v<a& #pu# cele p&nte4ti 4i nu crede!i2 cu& ve!i crede cele cere4ti@
$3. >i ni&eni nu #<a #uit ;n cer2 dect *el ce S<a co/ort din cer2 iul :&ului2 *are e#te ;n
cer.
$.. >i dup cu& Moi#e a ;nl!at 4arpele ;n pu#tie2 a4a tre/uie # #e ;nal!e iul :&ului2
$0. *a tot cel ce crede ;n El # nu piar2 ci # ai/ via! ve4nic.
$6. *ci +u&ne8eu a4a a iu/it lu&ea2 ;nct pe iul Su *el 9nul<6#cut L<a dat ca
oricine crede ;n El # nu piar2 ci # ai/ via! ve4nic.
$(. *ci n<a tri&i# +u&ne8eu pe iul Su ;n lu&e ca # Audece lu&ea2 ci ca # #e
&ntuia#c2 prin El2 lu&ea.
$8. *el ce crede ;n El nu e#te Audecat2 iar cel ce nu crede a 4i fo#t Audecat2 fiindc nu a
cre8ut ;n nu&ele *elui 9nuia<6#cut2 iul lui +u&ne8eu.
$9. Iar acea#ta e#te Audecata2 c Lu&ina a venit ;n lu&e 4i oa&enii au iu/it ;ntunericul &ai
&ult dect Lu&ina. *ci faptele lor erau rele.
20. * oricine face rele ur4te Lu&ina 4i nu vine la Lu&in2 pentru ca faptele lui # nu #e
vdea#c.
2$. +ar cel care lucrea8 adevrul vine la Lu&in2 ca # #e arate faptele lui2 c ;n
+u&ne8eu #unt #vr4ite.
22. +up ace#tea a venit Ii#u# 4i ucenicii Lui ;n p&ntul Iudeii 4i #ttea acolo 4i /ote8a.
23. >i /ote8a 4i Ioan ;n Eno&2 aproape de Sali&2 c erau acolo ape &ulte 4i veneau 4i #e
/ote8au.
2.. *ci Ioan nu fu#e#e ;nc aruncat ;n ;nchi#oare.
20. >i #<a i#cat o ne;n!elegere ;ntre ucenicii lui Ioan 4i un iudeu2 a#upra cur!irii.
26. >i au venit la Ioan 4i i<au 8i#= %a/i2 "cela care era cu tine2 dincolo de Iordan2 4i de#pre
*are tu ai &rturi#it2 iat El /otea8 4i to!i #e duc la El.
2(. Ioan a r#pun# 4i a 8i#= 6u poate un o& # ia ni&ic2 dac nu i #<a dat lui din cer.
28. Coi ;n4iv ;&i #unte!i &artori c a& 8i#= 6u #unt eu 1ri#to#ul2 ci #unt tri&i# ;naintea
Lui.
29. *el ce are &irea# e#te &ire2 iar prietenul &irelui2 care #t 4i a#cult pe &ire2 #e /ucur
cu /ucurie de gla#ul lui. +eci acea#t /ucurie a &ea #<a ;&plinit.
$0$
30. "cela tre/uie # crea#c2 iar eu # & &ic4ore8.
3$. *el ce vine de #u# e#te dea#upra tuturor3 cel ce e#te de pe p&nt p&nte#c e#te 4i de
pe p&nt grie4te. *el ce vine din cer e#te dea#upra tuturor.
32. >i ce a v8ut 4i a au8it2 aceea &rturi#e4te2 dar &rturia Lui nu o pri&e4te ni&eni.
33. *el ce a pri&it &rturia Lui a pecetluit c +u&ne8eu e#te adevrat.
3.. *ci cel pe care l<a tri&i# +u&ne8eu vor/e4te cuvintele lui +u&ne8eu2 pentru c
+u&ne8eu nu d +uhul cu &#ur.
30. -atl iu/e4te pe iul 4i toate le<a dat ;n &na Lui.
36. *el ce crede ;n iul are via! ve4nic2 iar cel ce nu a#cult de iul nu va vedea via!a2 ci
&nia lui +u&ne8eu r&ne pe#te el.
CA$!T'# +
Con!or&irea lui Iisus cu %emeia samarineanc. Iisus tmduiete pe %iul unui slu5itor
regesc.
$. +eci cnd a cuno#cut Ii#u# c fari#eii au au8it c El face 4i /otea8 &ai &ul!i ucenici ca
Ioan2
2. +e4i Ii#u# nu /ote8a El2 ci ucenicii Lui2
3. " l#at Iudeea 4i S<a du# iar4i ;n ,alileea.
.. >i tre/uia # treac prin Sa&aria.
0. +eci a venit la o cetate a Sa&ariei2 nu&it Sihar2 aproape de locul pe care Iacov l<a dat
lui Io#if2 fiul #u3
6. >i era acolo fntna lui Iacov. Iar Ii#u#2 fiind o#tenit de cltorie2 S<a a4e8at lng
fntn 4i era ca la al 4a#elea cea#.
(. "tunci a venit o fe&eie din Sa&aria # #coat ap. Ii#u# i<a 8i#= +<Mi # /eau.
8. *ci ucenicii Lui #e du#e#er ;n cetate2 ca # cu&pere &erinde.
9. e&eia #a&arineanc I<a 8i#= *u& -u2 care e4ti iudeu2 ceri # /ei de la &ine2 care #unt
fe&eie #a&arineanc@ 'entru c iudeii nu au a&e#tec cu #a&arinenii.
$0. Ii#u# a r#pun# 4i i<a 8i#= +ac ai fi 4tiut darul lui +u&ne8eu 4i *ine e#te *el ce<!i 8ice=
+<Mi # /eau2 tu ai fi cerut de la El2 4i !i<ar fi dat ap vie.
$$. e&eia I<a 8i#= +oa&ne2 nici gleat nu ai2 4i fntna e adnc3 de unde2 dar2 ai apa cea
vie@
$2. 6u cu&va e4ti -u &ai &are dect printele no#tru Iacov2 care ne<a dat acea#t fntn
4i el ;n#u4i a /ut din ea 4i fiii lui 4i tur&ele lui@
$3. Ii#u# a r#pun# 4i i<a 8i#= :ricine /ea din apa acea#ta va ;n#eta iar4i3
$.. +ar cel ce va /ea din apa pe care i<o voi da Eu nu va &ai ;n#eta ;n veac2 cci apa pe
care i<o voi da Eu #e va face ;n el i8vor de ap curgtoare #pre via! ve4nic.
$0. e&eia a 8i# ctre El= +oa&ne2 d<&i acea#t ap ca # nu &ai ;n#ete82 nici # &ai vin
aici # #cot.
$6. Ii#u# i<a 8i#= Mergi 4i chea& pe /r/atul tu 4i vino aici.
$(. e&eia a r#pun# 4i a 8i#= 6<a& /r/at. Ii#u# i<a 8i#= 7ine ai 8i# c nu ai /r/at.
$8. *ci cinci /r/a!i ai avut 4i cel pe care ;l ai acu& nu<!i e#te /r/at. "cea#ta adevrat ai
#pu#.
$9. e&eia I<a 8i#= +oa&ne2 vd c -u e4ti prooroc.
20. 'rin!ii no4tri #<au ;nchinat pe ace#t &unte2 iar voi 8ice!i c ;n Ieru#ali& e#te locul
unde tre/uie # ne ;nchin&.
2$. >i Ii#u# i<a 8i#= e&eie2 crede<M c vine cea#ul cnd nici pe &untele ace#ta2 nici ;n
Ieru#ali& nu v ve!i ;nchina -atlui.
22. Coi v ;nchina!i cruia nu 4ti!i3 noi ne ;nchin& *ruia 4ti&2 pentru c &ntuirea din
$02
iudei e#te.
23. +ar vine cea#ul 4i acu& e#te2 cnd adevra!ii ;nchintori #e vor ;nchina -atlui ;n duh
4i ;n adevr2 c 4i -atl a#tfel de ;nchintori ;4i dore4te.
2.. +uh e#te +u&ne8eu 4i cei ce I #e ;nchin tre/uie # i #e ;nchine ;n duh 4i ;n adevr.
20. I<a 8i# fe&eia= >ti& c va veni Me#ia care #e chea& 1ri#to#3 cnd va veni2 "cela ne
va ve#ti nou toate.
26. Ii#u# i<a 8i#= Eu #unt2 *el ce vor/e#c cu tine.
2(. +ar atunci au #o#it ucenicii Lui. >i #e &irau c vor/ea cu o fe&eie. )n# ni&eni n<a
8i#= *e o ;ntre/i2 #au= *e vor/e4ti cu ea@
28. Iar fe&eia 4i<a l#at gleata 4i #<a du# ;n cetate 4i a 8i# oa&enilor=
29. Ceni!i de vede!i un o& care &i<a #pu# toate cte a& fcut. 6u cu&va acea#ta e#te
1ri#to#ul@
30. >i au ie4it din cetate 4i veneau ctre El.
3$. )ntre ti&p2 ucenicii Lui )l rugau2 8icnd= )nv!torule2 &nnc.
32. Iar El le<a 8i#= Eu a& de &ncat o &ncare pe care voi nu o 4ti!i.
33. 5iceau deci ucenicii ;ntre ei= 6u cu&va I<a adu# cineva # &nnce@
3.. Ii#u# le<a 8i#= Mncarea Mea e#te # fac voia *elui ce M<a tri&i# pe Mine 4i #
#vr4e#c lucrul Lui.
30. 6u 8ice!i voi c &ai #unt patru luni 4i vine #eceri4ul@ Iat 8ic vou= %idica!i ochii
vo4tri 4i privi!i holdele c #unt al/e pentru #eceri4.
36. Iar cel ce #ecer pri&e4te plat 4i adun roade #pre via!a ve4nic2 ca # #e /ucure
;&preun 4i cel ce #ea&n 4i cel ce #ecer.
3(. *ci ;n acea#ta #e adevere4te cuvntul= * unul e#te #e&ntorul 4i altul #ecertorul.
38. Eu v<a& tri&i# # #ecera!i ceea ce voi n<a!i &uncit3 al!ii au &uncit 4i voi a!i intrat ;n
&unca lor.
39. >i &ul!i #a&arineni din cetatea aceea au cre8ut ;n El2 pentru cuvntul fe&eii care
&rturi#ea= Mi<a #pu# toate cte a& fcut.
.0. +eci2 dup ce au venit la El2 #a&arinenii )l rugau # r&n la ei. >i a r&a# acolo
dou 8ile.
.$. >i cu &ult &ai &ul!i au cre8ut pentru cuvntul Lui2
.2. Iar fe&eii i<au 8i#= *rede& nu nu&ai pentru cuvntul tu2 cci noi ;n4ine a& au8it 4i
4ti& c "ce#ta e#te cu adevrat 1ri#to#ul2 Mntuitorul lu&ii.
.3. >i dup cele dou 8ile2 a plecat de acolo ;n ,alileea.
... *ci Ii#u# ;n#u4i a &rturi#it c un prooroc nu e cin#tit ;n !ara lui.
.0. +eci2 cnd a venit ;n ,alileea2 L<au pri&it galileenii2 cei ce v8u#er toate cte fcu#e
El ;n Ieru#ali&2 la #r/toare2 cci 4i ei veni#er la #r/toare.
.6. +eci iar4i a &er# ;n *ana ,alileii2 unde prefcu#e apa ;n vin. >i era un #luAitor rege#c2
al crui fiu era /olnav ;n *apernau&.
.(. "ce#ta2 au8ind c Ii#u# a venit din Iudeea ;n ,alileea2 #<a du# la El 4i )l ruga # Se
co/oare 4i # vindece pe fiul lui2 c era gata # &oar.
.8. +eci Ii#u# i<a 8i#= +ac nu ve!i vedea #e&ne 4i &inuni2 nu ve!i crede.
.9. SluAitorul rege#c a 8i# ctre El= +oa&ne2 co/oar<-e ;nainte de a &uri copilul &eu.
00. Ii#u# i<a 8i#= Mergi2 copilul tu trie4te. >i o&ul a cre8ut cuvntului pe care i l<a #pu#
Ii#u# 4i a plecat.
0$. Iar pe cnd co/ora2 #lugile lui2 l<au ;nt&pinat #punndu<i c fiul lui trie4te.
02. >i cerea2 deci2 # afle de la ele cea#ul ;n care i<a fo#t &ai /ine. +eci i<au #pu# c ieri2 ;n
cea#ul al 4aptelea2 l<au l#at frigurile.
03. "4adar tatl a cuno#cut c ;n cea#ul acela a fo#t ;n care Ii#u# i<a 8i#= iul tu trie4te. >i
$03
a cre8ut el 4i toat ca#a lui.
0.. "cea#ta e#te a doua &inune pe care a fcut<o iar4i Ii#u#2 venind din Iudeea ;n
,alileea.
CA$!T'# ,
-indecarea sl&nogului de la scldtoarea -itezda. Iisus !or&ete despre puterea *a
dumnezeiasc.
$. +up ace#tea era o #r/toare a iudeilor 4i Ii#u# S<a #uit la Ieru#ali&.
2. Iar ;n Ieru#ali&2 lng 'oarta :ilor2 era o #cldtoare2 care pe evreie4te #e nu&e4te
Cite8da2 avnd cinci pridvoare.
3. )n ace#tea 8ceau &ul!i&e de /olnavi2 or/i2 4chiopi2 u#ca!i2 a4teptnd &i4carea apei.
.. *ci un ;nger al +o&nului #e co/ora la vre&e ;n #cldtoare 4i tul/ura apa 4i cine intra
;nti2 dup tul/urarea apei2 #e fcea #nto#2 de orice /oal era !inut.
0. >i era acolo un o&2 care era /olnav de trei8eci 4i opt de ani.
6. Ii#u#2 v8ndu<l pe ace#ta 8cnd 4i 4tiind c e#te a4a ;nc de &ult vre&e2 i<a 8i#=
Coie4ti # te faci #nto#@
(. 7olnavul I<a r#pun#= +oa&ne2 nu a& o&2 care # & arunce ;n #cldtoare2 cnd #e
tul/ur apa3 c2 pn cnd vin eu2 altul #e co/oar ;naintea &ea.
8. Ii#u# i<a 8i#= Scoal<te2 ia<!i patul tu 4i u&/l.
9. >i ;ndat o&ul #<a fcut #nto#2 4i<a luat patul 4i u&/la. +ar ;n 8iua aceea era #&/t.
$0. +eci 8iceau iudeii ctre cel vindecat= E#te 8i de #&/t 4i nu<!i e#te ;ngduit #<!i iei
patul.
$$. El le<a r#pun#= *el ce &<a fcut #nto#2 "cela &i<a 8i#= Ia<!i patul 4i u&/l.
$2. Ei l<au ;ntre/at= *ine e#te o&ul care !i<a 8i#= Ia<!i patul tu 4i u&/l@
$3. Iar cel vindecat nu 4tia cine e#te2 cci Ii#u# #e ddu#e la o parte din &ul!i&ea care era
;n acel loc.
$.. +up acea#ta Ii#u# l<a aflat ;n te&plu 4i i<a 8i#= Iat c te<ai fcut #nto#. +e acu& #
nu &ai pctuie4ti2 ca # nu<!i fie ceva &ai ru.
$0. "tunci o&ul a plecat 4i a #pu# iudeilor c Ii#u# e#te *el ce l<a fcut #nto#.
$6. 'entru acea#ta iudeii prigoneau pe Ii#u# 4i cutau #<L o&oare2 c fcea acea#ta
#&/ta.
$(. +ar Ii#u# le<a r#pun#= -atl Meu pn acu& lucrea83 4i Eu lucre8.
$8. +eci pentru acea#ta cutau &ai &ult iudeii #<L o&oare2 nu nu&ai pentru c de8lega
#&/ta2 ci 4i pentru c 8icea c +u&ne8eu e#te -atl Su2 fcndu<Se pe Sine deopotriv
cu +u&ne8eu.
$9. " r#pun# Ii#u# 4i le<a 8i#= "devrat2 adevrat 8ic vou= iul nu poate # fac ni&ic de
la Sine2 dac nu va vedea pe -atl fcnd3 cci cele ce face "cela2 ace#tea le face 4i iul
;ntoc&ai.
20. * -atl iu/e4te pe iul 4i<I arat toate cte face El 4i lucruri &ai &ari dect ace#tea va
arta Lui2 ca voi # v &ira!i.
2$. *ci2 dup cu& -atl #coal pe cei &or!i 4i le d via!2 tot a4a 4i iul d via! celor ce
voie4te.
22. -atl nu Audec pe ni&eni2 ci toat Audecata a dat<o iului.
23. *a to!i # cin#tea#c pe iul cu& cin#te#c pe -atl. *ine nu cin#te4te pe iul nu
cin#te4te pe -atl care L<a tri&i#.
2.. "devrat2 adevrat 8ic vou= *el ce a#cult cuvntul Meu 4i crede ;n *el ce M<a tri&i#
are via! ve4nic 4i la Audecat nu va veni2 ci #<a &utat de la &oarte la via!.
$0.
20. "devrat2 adevrat 8ic vou2 c vine cea#ul 4i acu& e#te2 cnd &or!ii vor au8i gla#ul
iului lui +u&ne8eu 4i cei ce vor au8i vor ;nvia.
26. *ci precu& -atl are via! ;n Sine2 a4a I<a dat 4i iului # ai/ via! ;n Sine3
2(. >i I<a dat putere # fac Audecat2 pentru c e#te iul :&ului.
28. 6u v &ira!i de acea#ta3 cci vine cea#ul cnd to!i cei din &or&inte vor au8i gla#ul
Lui2
29. >i vor ie4i2 cei ce au fcut cele /une #pre ;nvierea vie!ii 4i cei ce au fcut cele rele #pre
;nvierea o#ndirii.
30. Eu nu pot # fac de la Mine ni&ic3 precu& aud2 Audec3 dar Audecata Mea e#te dreapt2
pentru c nu caut la voia Mea2 ci voia *elui care M<a tri&i#.
3$. +ac &rturi#e#c Eu de#pre &ine ;n#u&i2 &rturia Mea nu e#te adevrat.
32. "ltul &rturi#e4te de#pre Mine3 4i 4tiu c adevrat e#te &rturia pe care o
&rturi#e4te de#pre Mine.
33. Coi a!i tri&i# la Ioan2 4i el a &rturi#it adevrul.
3.. +ar Eu nu de la o& iau &rturia2 ci #pun acea#ta ca # v &ntui!i.
30. "cela EIoanF era fclia care arde 4i lu&inea82 4i voi a!i voit # v ve#eli!i o clip ;n
lu&ina lui.
36. Iar Eu a& &rturie &ai &are dect a lui Ioan3 cci lucrurile pe care Mi le<a dat -atl
ca # le #vr4e#c2 lucrurile ace#tea pe care le fac Eu2 &rturi#e#c de#pre Mine c -atl M<
a tri&i#.
3(. >i -atl care M<a tri&i#2 "cela a &rturi#it de#pre Mine. 6ici gla#ul Lui nu l<a!i v8ut
vreodat2 nici fa!a Lui nu a!i v8ut<o3
38. >i cuvntul Lui nu #l4luie4te ;n voi2 pentru c voi nu crede!i ;n *el pe care l<a tri&i#
"cela.
39. *erceta!i Scripturile2 c #ocoti!i c ;n ele ave!i via! ve4nic. >i acelea #unt care
&rturi#e#c de#pre Mine.
.0. >i nu voi!i # veni!i la Mine2 ca # ave!i via!D
.$. Slav de la oa&eni nu pri&e#c3
.2. +ar v<a& cuno#cut c n<ave!i ;n voi drago#tea lui +u&ne8eu.
.3. Eu a& venit ;n nu&ele -atlui Meu 4i voi nu M pri&i!i3 dac va veni altul ;n nu&ele
#u2 pe acela ;l ve!i pri&i.
... *u& pute!i voi # crede!i2 cnd pri&i!i #lav unii de la al!ii 4i #lava care vine de la
unicul +u&ne8eu nu o cuta!i@
.0. S nu #ocoti!i c Eu v voi ;nvinui la -atl3 cel ce v ;nvinuie4te e#te Moi#e2 ;n care
voi a!i ndAduit.
.6. * dac a!i fi cre8ut lui Moi#e2 a!i fi cre8ut 4i Mie2 cci de#pre Mine a #cri# acela.
.(. Iar dac celor #cri#e de el nu crede!i2 cu& ve!i crede ;n cuvintele Mele@
CA$!T'# -
*turarea celor cinci mii de oameni. Iisus um&l pe mare. '$inea care se pogoar din cer.
Mrturisirea lui 'etru.
$. +up ace#tea2 Ii#u# S<a du# dincolo de &area ,alileii2 ;n pr!ile -i/eriadei.
2. >i a &er# dup El &ul!i&e &ult2 pentru c vedeau &inunile pe care le fcea cu cei
/olnavi.
3. >i S<a #uit Ii#u# ;n &unte 4i a 4e8ut acolo cu ucenicii Si.
.. >i era aproape 'a4tile2 #r/toarea iudeilor.
0. +eci ridicndu<>i Ii#u# ochii 4i v8nd c &ul!i&e &ult vine ctre El2 a 8i# ctre ilip=
+e unde vo& cu&pra pine2 ca # &nnce ace4tia@
$00
6. Iar acea#ta o 8icea ca #<l ;ncerce2 c El 4tia ce avea # fac.
(. >i ilip i<a r#pun#= 'ini de dou #ute de dinari nu le vor aAunge2 ca # ia fiecare cte
pu!in.
8. >i a 8i# Lui unul din ucenici2 "ndrei2 fratele lui Si&on 'etru=
9. E#te aici un /iat care are cinci pini de or8 4i doi pe4ti. +ar ce #unt ace#tea la at!ia@
$0. >i a 8i# Ii#u#= ace!i pe oa&eni # #e a4e8e. >i era iar/ &ult ;n acel loc. +eci au 4e8ut
/r/a!ii ;n nu&r ca la cinci &ii.
$$. >i Ii#u# a luat pinile 4i2 &ul!u&ind2 a dat ucenicilor2 iar ucenicii celor ce 4edeau3
a#e&enea 4i din pe4ti2 ct au voit.
$2. Iar dup ce #<au #turat2 a 8i# ucenicilor Si= aduna!i fr&iturile ce au r&a#2 ca # nu
#e piard ceva.
$3. +eci au adunat 4i au u&plut dou#pre8ece co4uri de fr&ituri2 care au r&a# de la cei
ce au &ncat din cele cinci pini de or8.
$.. Iar oa&enii v8nd &inunea pe care a fcut<o2 8iceau= "ce#ta e#te ;ntr<adevr
'roorocul2 *are va # vin ;n lu&e.
$0. *uno#cnd deci Ii#u# c au # vin 4i #<L ia cu #ila2 ca #<L fac rege2 S<a du# iar4i ;n
&unte2 El #ingur.
$6. >i cnd #<a fcut #er2 ucenicii Lui #<au co/ort la &are.
$(. >i intrnd ;n cora/ie2 &ergeau #pre *apernau&2 dincolo de &are. >i #<a fcut ;ntuneric
4i Ii#u# ;nc nu veni#e la ei2
$8. >i #uflnd vnt &are2 &area #e ;ntrta.
$9. +up ce au v#lit deci ca la dou8eci 4i cinci #au trei8eci de #tadii2 au v8ut pe Ii#u#
u&/lnd pe ap 4i apropiindu<Se de cora/ie2 ei #<au ;nfrico4at.
20. Iar El le<a 8i#= Eu #unt3 nu v te&e!iD
2$. +eci voiau #<L ia ;n cora/ie2 4i ;ndat cora/ia a #o#it la !r&ul la care &ergeau.
22. " doua 8i2 &ul!i&ea2 care #ta de cealalt parte a &rii2 a v8ut c nu era acolo dect
nu&ai o cora/ie &ai &ic 4i c Ii#u# nu intra#e ;n cora/ie ;&preun cu ucenicii Si2 ci
pleca#er nu&ai ucenicii Lui.
23. >i alte cor/ii &ai &ic au venit din -i/eriada ;n apropiere de locul unde ei &nca#er
pinea2 dup ce +o&nul &ul!u&i#e.
2.. +eci2 cnd a v8ut &ul!i&ea c Ii#u# nu e#te acolo2 nici ucenicii Lui2 au intrat 4i ei ;n
cor/iile cele &ici 4i au venit ;n *apernau&2 cutndu<L pe Ii#u#.
20. >i g#indu<L dincolo de &are2 I<au 8i#= )nv!torule2 cnd ai venit aici@
26. Ii#u# le<a r#pun# 4i a 8i#= "devrat2 adevrat 8ic vou= M cuta!i nu pentru c a!i
v8ut &inuni2 ci pentru c a!i &ncat din pini 4i v<a!i #turat.
2(. Lucra!i nu pentru &ncarea cea pieritoare2 ci pentru &ncarea ce r&ne #pre via!a
ve4nic 4i pe care o va da vou iul :&ului2 cci pe El L<a pecetluit +u&ne8eu<-atl.
28. +eci au 8i# ctre El= *e # face&2 ca # #vr4i& lucrrile lui +u&ne8eu@
29. Ii#u# a r#pun# 4i le<a 8i#= "cea#ta e#te lucrarea lui +u&ne8eu2 ca # crede!i ;n "cela
pe *are El L<a tri&i#.
30. +eci I<au 8i#= +ar ce &inune faci -u2 ca # vede& 4i # crede& ;n -ine@ *e lucre8i@
3$. 'rin!ii no4tri au &ncat &an ;n pu#tie2 precu& e#te #cri#= ?'ine din cer le<a dat lor
# &nnce?.
32. +eci Ii#u# le<a 8i#= "devrat2 adevrat 8ic vou= 6u Moi#e v<a dat pinea cea din cer3
ci -atl Meu v d din cer pinea cea adevrat.
33. *ci pinea lui +u&ne8eu e#te cea care #e co/oar din cer 4i care d via! lu&ii.
3.. +eci au 8i# ctre El= +oa&ne2 d<ne totdeauna pinea acea#ta.
30. >i Ii#u# le<a 8i#= Eu #unt pinea vie!ii3 cel ce vine la Mine nu va fl&n8i 4i cel ce va
$06
crede ;n Mine nu va ;n#eta niciodat.
36. +ar a& #pu# vou c M<a!i 4i v8ut 4i nu crede!i.
3(. -ot ce<Mi d -atl2 va veni la Mine3 4i pe cel ce vine la Mine nu<l voi #coate afar3
38. 'entru c M<a& co/ort din cer2 nu ca # fac voia &ea2 ci voia *elui ce M<a tri&i# pe
Mine.
39. >i acea#ta e#te voia *elui ce M<a tri&i#2 ca din to!i pe care Mi i<a dat Mie # nu pierd
nici unul2 ci #<i ;nvie8 pe ei ;n 8iua cea de apoi.
.0. * acea#ta e#te voia -atlui Meu2 ca oricine vede pe iul 4i crede ;n El # ai/ via!
ve4nic 4i Eu ;l voi ;nvia ;n 8iua cea de apoi.
.$. +eci iudeii &ur&urau ;&potriva Lui2 fiindc 8i#e#e= Eu #unt pinea ce #<a co/ort din
cer.
.2. >i 8iceau= "u nu e#te "ce#ta Ii#u#2 fiul lui Io#if2 4i nu 4ti& noi pe tatl Su 4i pe &a&a
Sa@ *u& #pune El acu&= M<a& co/ort din cer@
.3. Ii#u# a r#pun# 4i le<a 8i#= 6u &ur&ura!i ;ntre voi.
... 6i&eni nu poate # vin la Mine2 dac nu<l va trage -atl2 *are M<a tri&i#2 4i Eu ;l voi
;nvia ;n 8iua de apoi.
.0. Scri# e#te ;n prooroci= ?>i vor fi to!i ;nv!a!i de +u&ne8eu?. +eci oricine a au8it 4i a
;nv!at de la -atl la Mine vine.
.6. 6u doar c pe -atl l<a v8ut cineva2 dect nu&ai *el ce e#te la +u&ne8eu3 "ce#ta L<a
v8ut pe -atl.
.(. "devrat2 adevrat 8ic vou= *el ce crede ;n Mine are via! ve4nic.
.8. Eu #unt pinea vie!ii.
.9. 'rin!ii vo4tri au &ncat &an ;n pu#tie 4i au &urit.
00. 'inea care #e co/oar din cer e#te aceea din care2 dac &nnc cineva2 nu &oare.
0$. Eu #unt pinea cea vie2 care #<a pogort din cer. *ine &nnc din pinea acea#ta viu
va fi ;n veci. Iar pinea pe care Eu o voi da pentru via!a lu&ii e#te trupul Meu.
02. +eci iudeii #e certau ;ntre ei2 8icnd= *u& poate "ce#ta # ne dea trupul Lui #<l
&nc&@
03. >i le<a 8i# Ii#u#= "devrat2 adevrat 8ic vou2 dac nu ve!i &nca trupul iului :&ului
4i nu ve!i /ea #ngele Lui2 nu ve!i avea via! ;n voi.
0.. *el ce &nnc trupul Meu 4i /ea #ngele Meu are via! ve4nic2 4i Eu ;l voi ;nvia ;n
8iua cea de apoi.
00. -rupul e#te adevrat &ncare 4i #ngele Meu2 adevrat /utur.
06. *el ce &nnc trupul Meu 4i /ea #ngele Meu r&ne ;ntru Mine 4i Eu ;ntru el.
0(. 'recu& M<a tri&i# pe Mine -atl cel viu 4i Eu vie8 pentru -atl2 4i cel ce M &nnc
pe Mine va tri prin Mine.
08. "cea#ta e#te pinea care #<a pogort din cer2 nu precu& au &ncat prin!ii vo4tri &ana
4i au &urit. *el ce &nnc acea#t pine va tri ;n veac.
09. "ce#tea le<a 8i# pe cnd ;nv!a ;n #inagoga din *apernau&.
60. +eci &ul!i din ucenicii Lui2 au8ind2 au 8i#= ,reu e#te cuvntul ace#taD *ine poate #<l
a#culte@
6$. Iar Ii#u#2 4tiind ;n Sine c ucenicii Lui &ur&ur ;&potriva Lui2 le<a 8i#= C #&inte4te
acea#ta@
62. +ac ve!i vedea pe iul :&ului2 #uindu<Se acolo unde era &ai ;nainte@
63. +uhul e#te cel ce d via!3 trupul nu folo#e4te la ni&ic. *uvintele pe care vi le<a& #pu#
#unt duh 4i #unt via!.
6.. +ar #unt unii dintre voi care nu cred. *ci Ii#u# 4tia de la ;nceput cine #unt cei ce nu
cred 4i cine e#te cel care )l va vinde.
$0(
60. >i 8icea= +e aceea a& #pu# vou c ni&eni nu poate # vin la Mine2 dac nu<i e#te dat
de la -atl.
66. >i de atunci &ul!i dintre ucenicii Si #<au du# ;napoi 4i nu &ai u&/lau cu El.
6(. +eci a 8i# Ii#u# celor doi#pre8ece= 6u vre!i 4i voi # v duce!i@
68. Si&on 'etru I<a r#pun#= +oa&ne2 la cine ne vo& duce@ -u ai cuvintele vie!ii celei
ve4nice.
69. >i noi a& cre8ut 4i a& cuno#cut c -u e4ti 1ri#to#ul2 iul +u&ne8eului *elui viu.
(0. Le<a r#pun# Ii#u#= :are2 nu v<a& ale# Eu pe voi2 cei doi#pre8ece@ >i unul dintre voi
e#te diavolD
($. Iar El 8icea de Iuda al lui Si&on I#carioteanul2 cci ace#ta2 unul din cei doi#pre8ece
fiind2 avea #<L vnd.
CA$!T'# .
Iisus n!, n templu, la sr&toarea corturilor.
$. >i dup aceea &ergea Ii#u# prin ,alileea2 cci nu voia # &earg prin Iudeea2 deoarece
iudeii cutau #<L ucid.
2. >i era aproape #r/toarea iudaic a corturilor.
3. "u 8i# deci ctre El fra!ii Lui= 'leac de aici 4i du<-e ;n Iudeea2 pentru ca 4i ucenicii -i
# vad lucrurile pe care -u le faci.
.. *ci ni&eni nu lucrea8 ceva ;n a#cun#2 ci caut # #e fac cuno#cut. +ac faci ace#tea2
arat<-e pe -ine lu&ii.
0. 'entru c nici fra!ii Lui nu credeau ;n El.
6. +eci le<a 8i# Ii#u#= Cre&ea Mea ;nc n<a #o#it3 dar vre&ea voa#tr totdeauna e#te gata.
(. 'e voi lu&ea nu poate # v ura#c2 dar pe Mine M ur4te2 pentru c Eu &rturi#e#c
de#pre ea c lucrurile ei #unt rele.
8. Coi duce!i<v la #r/toare3 Eu nu &erg la #r/toarea acea#ta2 cci vre&ea Mea nu #<a
;&plinit ;nc.
9. "ce#tea #punndu<le2 a r&a# ;n ,alileea.
$0. +ar dup ce fra!ii Si #<au du# la #r/toare2 atunci S<a #uit 4i El2 dar nu pe fa!2 ci pe
a#cun#.
$$. )n ti&pul #r/torii iudeii )l cutau 4i 8iceau= 9nde e#te "cela@
$2. >i crtire &ult era de#pre El ;n &ul!i&e3 unii 8iceau= E#te /un3 iar al!ii 8iceau= 6u2 ci
a&ge4te &ul!i&ea.
$3. -otu4i2 de frica iudeilor2 ni&eni nu vor/ea de#pre El pe fa!.
$.. Iar la Au&tatea pra8nicului Ii#u# S<a #uit ;n te&plu 4i ;nv!a.
$0. >i iudeii #e &irau 8icnd= *u& 4tie "ce#ta carte fr # fi ;nv!at@
$6. +eci le<a r#pun# Ii#u# 4i a 8i#= )nv!tura Mea nu e#te a Mea2 ci a *elui ce M<a
tri&i#.
$(. +e vrea cineva # fac voia Lui2 va cunoa4te de#pre ;nv!tura acea#ta dac e#te de la
+u&ne8eu #au dac Eu vor/e#c de la Mine )n#u&i.
$8. *el care vor/e4te de la #ine ;4i caut #lava #a3 iar cel care caut #lava celui ce l<a tri&i#
pe el2 acela e#te adevrat 4i nedreptate nu e#te ;n el.
$9. :are nu Moi#e v<a dat Legea@ >i ni&eni dintre voi nu !ine Legea. +e ce cuta!i # M
ucide!i@
20. >i &ul!i&ea a r#pun#= "i de&on. *ine caut # te ucid@
2$. Ii#u# a r#pun# 4i le<a 8i#= 9n lucru a& fcut 4i to!i v &ira!i.
22. +e aceea Moi#e v<a dat tierea ;&preAur2 nu c e#te de la Moi#e2 ci de la prin!i2 4i
#&/ta tia!i ;&preAur pe o&.
$08
23. +ac o&ul pri&e4te tierea ;&preAur #&/ta2 ca # nu #e #trice Legea lui Moi#e2 v
&nia!i pe Mine c a& fcut #&/ta un o& ;ntreg #nto#@
2.. 6u Audeca!i dup ;nf!i4are2 ci Audeca!i Audecat dreapt.
20. +eci 8iceau unii dintre ieru#ali&iteni= 6u e#te2 oare2 "ce#ta pe care<L cutau #<L
ucid@
26. >i iat c vor/e4te pe fa! 4i ei nu<I 8ic ni&ic. 6u cu&va cpeteniile au cuno#cut cu
adevrat c "ce#ta e 1ri#to#@
2(. +ar pe "ce#ta )l 4ti& de unde e#te. )n# 1ri#to#ul2 cnd va veni2 ni&eni nu 4tie de unde
e#te.
28. +eci a #trigat Ii#u# ;n te&plu2 ;nv!nd 4i 8icnd= >i pe Mine M 4ti!i 4i 4ti!i de unde
#unt3 4i Eu n<a& venit de la Mine2 dar adevrat e#te *el ce M<a tri&i# pe Mine 4i pe *are
voi nu<L 4ti!i.
29. Eu )l 4tiu pe El2 cci de la El #unt 4i El M<a tri&i# pe Mine.
30. +eci cutau #<L prind2 dar ni&eni n<a pu# &na pe El2 pentru c nu veni#e ;nc
cea#ul Lui.
3$. +ar &ul!i din &ul!i&e au cre8ut ;n El 4i 8iceau= 1ri#to#ul cnd va veni va face El
&inuni &ai &ulte dect a fcut "ce#ta@
32. "u au8it fari#eii &ul!i&ea &ur&urnd ace#tea de#pre El 4i au tri&i# arhiereii 4i fari#eii
#luAitori ca #<L prind.
33. +ar Ii#u# le<a 8i#= 'u!in ti&p &ai #unt cu voi 4i M duc la *el ce M<a tri&i#.
3.. M ve!i cuta 4i nu M ve!i g#i3 4i unde #unt Eu2 voi nu pute!i # veni!i.
30. +eci au 8i# iudeii2 ;ntre ei= 9nde are # Se duc "ce#ta2 ca noi # nu<L g#i&@ 6u
cu&va va &erge la cei ;&pr4tia!i printre elini 4i va ;nv!a pe elini@
36. *e ;n#ea&n ace#t cuvnt pe care l<a #pu#= M ve!i cuta 4i nu M ve!i g#i 4i unde
#unt Eu2 voi nu pute!i # veni!i@
3(. Iar ;n 8iua cea din ur& < 8iua cea &are a #r/torii < Ii#u# a #tat ;ntre ei 4i a #trigat2
8icnd= +ac ;n#etea8 cineva2 # vin la Mine 4i # /ea.
38. *el ce crede ;n Mine2 precu& a 8i# Scriptura= ruri de ap vie vor curge din pntecele
lui.
39. Iar acea#ta a 8i#<o de#pre +uhul pe *are aveau #<L pri&ea#c acei ce cred ;n El. *ci
;nc nu era EdatF +uhul2 pentru c Ii#u# ;nc nu fu#e#e prea#lvit.
.0. +eci din &ul!i&e2 au8ind cuvintele ace#tea2 8iceau= *u adevrat2 "ce#ta e#te
'roorocul.
.$. Iar al!ii 8iceau= "ce#ta e#te 1ri#to#ul. Iar al!ii 8iceau= 6u cu&va din ,alileea va #
vin 1ri#to#@
.2. 6<a 8i#2 oare2 Scriptura c 1ri#to# va # vin din #&n!a lui +avid 4i din 7etlee&2
cetatea lui +avid@
.3. >i #<a fcut de8/inare ;n &ul!i&e pentru El.
... >i unii dintre ei voiau #<L prind2 dar ni&eni n<a pu# &inile pe El.
.0. +eci #lugile au venit la arhierei 4i fari#ei2 4i le<au 8i# aceia= +e ce nu L<a!i adu#@
.6. Slugile au r#pun#= 6iciodat n<a vor/it un o& a4a cu& vor/e4te "ce#t :&.
.(. >i le<au r#pun# deci fari#eii= 6u cu&va a!i fo#t 4i voi a&gi!i@
.8. 6u cu&va a cre8ut ;n El cineva dintre cpetenii #au dintre fari#ei@
.9. +ar &ul!i&ea acea#ta2 care nu cunoa4te Legea2 e#te /le#te&atD
00. " 8i# ctre ei 6icodi&2 cel ce veni#e &ai ;nainte la El2 noaptea2 fiind unul dintre ei=
0$. 6u cu&va Legea noa#tr Audec pe o&2 dac nu<l a#cult &ai ;nti 4i nu 4tie ce a
fcut@
02. Ei au r#pun# 4i i<au 8i#= 6u cu&va 4i tu e4ti din ,alileea@ *ercetea8 4i ve8i c din
$09
,alileea nu #<a ridicat prooroc.
03. >i #<a du# fiecare la ca#a #a.
CA$!T'# /
Femeia pctoas. Iisus este "umina lumii. Cu!$nt mpotri!a necredin,ei iudeilor.
$. Iar Ii#u# S<a du# la Muntele M#linilor.
2. +ar di&inea!a iar4i a venit ;n te&plu2 4i tot poporul venea la El3 4i El2 4e8nd2 ;i
;nv!a.
3. >i au adu# la El fari#eii 4i crturarii pe o fe&eie2 prin# ;n adulter 4i2 a4e8nd<o ;n
&iAloc2
.. "u 8i# Lui= )nv!torule2 acea#t fe&eie a fo#t prin# a#upra faptului de adulter3
0. Iar Moi#e ne<a poruncit ;n Lege ca pe unele ca ace#tea # le ucide& cu pietre. +ar -u ce
8ici@
6. >i acea#ta 8iceau2 i#pitindu<L2 ca # ai/ de ce #<L ;nvinuia#c. Iar Ii#u#2 plecndu<Se
;n Ao#2 #cria cu degetul pe p&nt.
(. >i #truind #<L ;ntre/e2 El S<a ridicat 4i le<a 8i#= *el fr de pcat dintre voi # arunce
cel dinti piatra a#upra ei.
8. Iar4i plecndu<Se2 #cria pe p&nt.
9. Iar ei au8ind acea#ta 4i &u#tra!i fiind de cuget2 ie4eau unul cte unul2 ;ncepnd de la cei
&ai /trni 4i pn la cel din ur&2 4i a r&a# Ii#u# #ingur 4i fe&eia2 #tnd ;n &iAloc.
$0. >i ridicndu<Se Ii#u# 4i nev8nd pe ni&eni dect pe fe&eie2 i<a 8i#= e&eie2 unde #unt
pr4ii ti@ 6u te<a o#ndit nici unul@
$$. Iar ea a 8i#= 6ici unul2 +oa&ne. >i Ii#u# i<a 8i#= 6u te o#nde#c nici Eu. Mergi3 de
acu& # nu &ai pctuie4ti.
$2. +eci iar4i le<a vor/it Ii#u# 8icnd= Eu #unt Lu&ina lu&ii3 cel ce )&i ur&ea8 Mie nu
va u&/la ;n ;ntuneric2 ci va avea lu&ina vie!ii.
$3. +e aceea fari#eii I<au 8i#= -u &rturi#e4ti de#pre -ine )n#u!i3 &rturia -a nu e#te
adevrat.
$.. " r#pun# Ii#u# 4i le<a 8i#= *hiar dac Eu &rturi#e#c de#pre Mine )n#u&i2 &rturia
Mea e#te adevrat2 fiindc 4tiu de unde a& venit 4i unde M duc. Coi nu 4ti!i de unde vin2
nici unde M duc.
$0. Coi Audeca!i dup trup3 Eu nu Audec pe ni&eni.
$6. >i chiar dac Eu Audec2 Audecata Mea e#te adevrat2 pentru c nu #unt #ingur2 ci Eu 4i
*el ce M<a tri&i# pe Mine.
$(. >i ;n Legea voa#tr e#te #cri# c &rturia a doi oa&eni e#te adevrat.
$8. Eu #unt *el ce &rturi#e#c de#pre Mine )n#u&i 4i &rturi#e4te de#pre Mine -atl2 *el
ce M<a tri&i#.
$9. )i 8iceau deci= 9nde e#te -atl -u@ %#pun#<a Ii#u#= 6u & 4ti!i nici pe Mine nici pe
-atl Meu3 dac M<a!i 4ti pe Mine2 a!i 4ti 4i pe -atl Meu.
20. *uvintele ace#tea le<a grit Ii#u# ;n vi#tierie2 pe cnd ;nv!a ;n te&plu3 4i ni&eni nu L<
a prin#2 c ;nc nu veni#e cea#ul Lui.
2$. >i iar4i le<a 8i#= Eu M duc 4i M ve!i cuta 4i ve!i &uri ;n pcatul vo#tru. 9nde M
duc Eu2 voi nu pute!i veni.
22. +eci 8iceau iudeii= 6u cu&va )4i va ridica #ingur via!a@ * 8ice= 9nde M duc Eu2 voi
nu pute!i veni.
23. >i El le 8icea= Coi #unte!i din cele de Ao#3 Eu #unt din cele de #u#. Coi #unte!i din lu&ea
acea#ta3 Eu nu #unt din lu&ea acea#ta.
2.. C<a& #pu# deci vou c ve!i &uri ;n pcatele voa#tre. *ci dac nu crede!i c Eu #unt2
$$0
ve!i &uri ;n pcatele voa#tre.
20. +eci )i 8iceau ei= *ine e4ti -u@ >i a 8i# lor Ii#u#= *eea ce v<a& #pu# de la ;nceput.
26. Multe a& de #pu# de#pre voi 4i de Audecat. +ar *el ce M<a tri&i# pe Mine adevrat
e#te2 4i cele ce a& au8it de la El2 Eu ace#tea le grie#c ;n lu&e.
2(. >i ei n<au ;n!ele# c le vor/ea de#pre -atl.
28. +eci le<a 8i# Ii#u#= *nd ve!i ;nl!a pe iul :&ului2 atunci ve!i cunoa4te c Eu #unt 4i
c de la Mine ;n#u&i nu fac ni&ic2 ci precu& M<a ;nv!at -atl2 a4a vor/e#c.
29. >i *el ce M<a tri&i# e#te cu Mine3 nu M<a l#at #ingur2 fiindc Eu fac pururea cele
plcute Lui.
30. Spunnd El ace#tea2 &ul!i au cre8ut ;n El.
3$. +eci 8icea Ii#u# ctre iudeii care cre8u#er ;n El= +ac ve!i r&ne ;n cuvntul Meu2
#unte!i cu adevrat ucenici ai Mei3
32. >i ve!i cunoa4te adevrul2 iar adevrul v va face li/eri.
33. Ei ;n# I<au r#pun#= 6oi #unte& #&n!a lui "vraa& 4i ni&nui niciodat n<a& fo#t
ro/i. *u& 8ici -u c= Ce!i fi li/eri@
3.. Ii#u# le<a r#pun#= "devrat2 adevrat v #pun= :ricine #vr4e4te pcatul e#te ro/ al
pcatului.
30. Iar ro/ul nu r&ne ;n ca# ;n veac3 iul ;n# r&ne ;n veac.
36. +eci2 dac iul v va face li/eri2 li/eri ve!i fi ;ntr<adevr.
3(. >tiu v #unte!i #&n!a lui "vraa&2 dar cuta!i # M o&or!i2 pentru c cuvtul Meu
nu ;ncape ;n voi.
38. Eu vor/e#c ceea ce a& v8ut la -atl Meu2 iar voi face!i ceea ce a!i au8it de la tatl
vo#tru.
39. Ei au r#pun# 4i I<au 8i#= -atl no#tru e#te "vraa&. Ii#u# le<a 8i#= +ac a!i fi fiii lui
"vraa&2 a!i face faptele lui "vraa&.
.0. +ar voi acu& cuta!i # M ucide!i pe Mine2 :&ul care v<a& #pu# adevrul pe care l<
a& au8it de la +u&ne8eu. "vraa& n<a fcut acea#ta.
.$. Coi face!i faptele tatlui vo#tru. 5i#<au Lui= 6oi nu ne<a& n#cut din de#frnare. 9n
tat ave&= pe +u&ne8eu.
.2. Le<a 8i# Ii#u#= +ac +u&ne8eu are fi -atl vo#tru2 M<a!i iu/i pe Mine2 cci de la
+u&ne8eu a& ie4it 4i a& venit. 'entru c n<a& venit de la Mine ;n#u&i2 ci El M<a tri&i#.
.3. +e ce nu ;n!elege!i vor/irea Mea@ iindc nu pute!i # da!i a#cultare cuvntului Meu.
... Coi #unte!i din tatl vo#tru diavolul 4i vre!i # face!i poftele tatlui vo#tru. El2 de la
;nceput2 a fo#t ucigtor de oa&eni 4i nu a #tat ;ntru adevr2 pentru c nu e#te adevr ;ntru
el. *nd grie4te &inciuna2 grie4te dintru ale #ale2 cci e#te &incino# 4i tatl &inciunii.
.0. +ar pe Mine2 fiindc #pun adevrul2 nu M crede!i.
.6. *ine dintre voi M vde4te de pcat@ +ac #pun adevrul2 de ce voi nu M crede!i@
.(. *el care e#te de la +u&ne8eu a#cult cuvintele lui +u&ne8eu3 de aceea voi nu
a#culta!i pentru c nu #unte!i de la +u&ne8eu.
.8. "u r#pun# iudeii 4i I<au 8i#= :are2 nu 8ice& noi /ine c -u e4ti #a&arinean 4i ai
de&on@
.9. " r#pun# Ii#u#= Eu nu a& de&on2 ci cin#te#c pe -atl Meu2 4i voi nu M cin#ti!i pe
Mine.
00. +ar Eu nu caut #lava Mea. E#te cine # o caute 4i # Audece.
0$. "devrat2 adevrat 8ic vou= +ac cineva va p8i cuvntul Meu2 nu va vedea &oartea
;n veac.
02. Iudeii I<au 8i#= "cu& a& cuno#cut c ai de&on. "vraa& a &urit2 de a#e&enea 4i
proorocii3 4i -u 8ici= +ac cineva va p8i cuvntul Meu2 nu va gu#ta &oartea ;n veac.
$$$
03. 6u cu&va e4ti -u &ai &are dect tatl no#tru "vraa&2 care a &urit@ >i au &urit 4i
proorocii. *ine te faci -u a fi@
0.. Ii#u# a r#pun#= +ac M #lve#c Eu pe Mine )n#u&i2 #lava Mea ni&ic nu e#te. -atl
Meu e#te *el care M #lve4te2 de#pre *are 8ice!i voi c e#te +u&ne8eul vo#tru.
00. >i nu L<a!i cuno#cut2 dar Eu )l 4tiu3 4i dac a4 8ice c nu<L 4tiu2 a4 fi &incino#
a#e&enea vou. *i )l 4tiu 4i p8e#c cuvntul Lui.
06. "vraa&2 printele vo#tru2 a fo#t /ucuro# # vad 8iua Mea 4i a v8ut<o 4i #<a /ucurat.
0(. +eci au 8i# iudeii ctre El= )nc nu ai cinci8eci de ani 4i l<ai v8ut pe "vraa&@
08. Ii#u# le<a 8i#= "devrat2 adevrat 8ic vou= Eu #unt &ai ;nainte de a fi fo#t "vraa&.
09. +eci au luat pietre ca # arunce a#upra Lui. +ar Ii#u# S<a ferit 4i a ie4it din te&plu 4i2
trecnd prin &iAlocul lor2 S<a du#.
CA$!T'# 0
-indecarea or&ului din natere, n zi de s$m&t.
$. >i trecnd Ii#u#2 a v8ut un o& or/ din na4tere.
2. >i ucenicii Lui L<au ;ntre/at2 8icnd= )nv!torule2 cine a pctuit3 ace#ta #au prin!ii lui2
de #<a n#cut or/@
3. Ii#u# a r#pun#= 6ici el n<a pctuit2 nici prin!ii lui2 ci ca # #e arate ;n el lucrrile lui
+u&ne8eu.
.. -re/uie # fac2 pn e#te 8iu2 lucrrile *elui ce M<a tri&i# pe Mine3 c vine noaptea2
cnd ni&eni nu poate # lucre8e.
0. "tt ct #unt ;n lu&e2 Lu&in a lu&ii #unt.
6. "ce#tea 8icnd2 a #cuipat Ao# 4i a fcut tin din #cuipat2 4i a un# cu tin ochii or/ului.
(. >i i<a 8i#= Mergi de te #pal ;n #cldtoarea Siloa&ului Ecare #e tlcuie4te= tri&i#F. +eci
#<a du# 4i #<a #plat 4i a venit v8nd.
8. Iar vecinii 4i cei ce<l v8u#er &ai ;nainte c era or/ 8iceau= 6u e#te ace#ta cel ce 4edea
4i cer4ea@
9. 9nii 8iceau= El e#te. "l!ii 8iceau= 6u e#te el2 ci #ea&n cu el. +ar acela 8icea= Eu #unt.
$0. +eci ;i 8iceau= *u& !i #<au de#chi# ochii@
$$. "cela a r#pun#= :&ul care #e nu&e4te Ii#u# a fcut tin 4i a un# ochii &ei3 4i &i<a 8i#=
Mergi la #cldtoarea Siloa&ului 4i te #pal. +eci2 ducndu<& 4i #plndu<&2 a& v8ut.
$2. 5i#<au lui= 9nde e#te "cela@ >i el a 8i#= 6u 4tiu.
$3. L<au du# la fari#ei pe cel ce fu#e#e oarecnd or/.
$.. >i era #&/t ;n 8iua ;n care Ii#u# a fcut tin 4i i<a de#chi# ochii.
$0. +eci iar4i ;l ;ntre/au 4i fari#eii cu& a v8ut. Iar el le<a 8i#= -in a pu# pe ochii &ei2 4i
&<a& #plat 4i vd.
$6. +eci 8iceau unii dintre fari#ei= "ce#t o& nu e#te de la +u&ne8eu2 fiindc nu !ine
#&/ta. Iar al!ii 8iceau= *u& poate un o& pcto# # fac a#e&enea &inuni@ >i era
de8/inare ;ntre ei.
$(. "u 8i# deci or/ului iar4i= +ar tu ce 8ici de#pre El2 c !i<a de#chi# ochii@ Iar el a 8i# c
prooroc e#te.
$8. +ar iudeii n<au cre8ut de#pre el c era or/ 4i a v8ut2 pn ce n<au che&at pe prin!ii
celui ce vedea.
$9. >i i<au ;ntre/at2 8icnd= "ce#ta e#te fiul vo#tru2 de#pre care 8ice!i c #<a n#cut or/@
+eci cu& vede el acu&@
20. "u r#pun# deci prin!ii lui 4i au 8i#= >ti& c ace#ta e#te fiul no#tru 4i c #<a n#cut
$$2
or/.
2$. +ar cu& vede el acu&2 noi nu 4ti&3 #au cine i<a de#chi# ochii lui2 noi nu 4ti&.
)ntre/a!i<l pe el3 e#te ;n vr#t3 va vor/i #ingur de#pre #ine.
22. "ce#tea le<au #pu# prin!ii lui2 pentru c #e te&eau de iudei. *ci iudeii pu#e#er acu&
la cale c2 dac cineva va &rturi#i c El e#te 1ri#to#2 # fie dat afar din #inagog.
23. +e aceea au 8i# prin!ii lui= E#te ;n vr#t3 ;ntre/a!i<l pe el.
2.. +eci au che&at a doua oar pe o&ul care fu#e#e or/ 4i i<au 8i#= + #lav lui
+u&ne8eu. 6oi 4ti& c :&ul "ce#ta e pcto#.
20. " r#pun# deci acela= +ac e#te pcto#2 nu 4tiu. 9n lucru 4tiu= c fiind or/2 acu& vd.
26. +eci i<au 8i#= *e !i<a fcut@ *u& !i<a de#chi# ochii@
2(. Le<a r#pun#= C<a& #pu# acu& 4i n<a!i au8it@ +e ce voi!i # au8i!i iar4i@ 6u cu&va
voi!i 4i voi # v face!i ucenici ai Lui@
28. >i l<au ocrt 4i i<au 8i#= -u e4ti ucenic al "celuia2 iar noi #unte& ucenici ai lui Moi#e.
29. 6oi 4ti& c +u&ne8eu a vor/it lui Moi#e2 iar pe "ce#ta nu<L 4ti& de unde e#te.
30. " r#pun# o&ul 4i le<a 8i#= -oc&ai ;n acea#ta #t &inunea= c voi nu 4ti!i de unde e#te
4i El &i<a de#chi# ochii.
3$. >i noi 4ti& c +u&ne8eu nu<i a#cult pe pcto4i3 dar de e#te cineva cin#titor de
+u&ne8eu 4i face voia Lui2 pe ace#ta ;l a#cult.
32. +in veac nu #<a au8it # fi de#chi# cineva ochii unui or/ din na4tere.
33. +e n<ar fi "ce#ta de la +u&ne8eu n<ar putea # fac ni&ic.
3.. "u r#pun# 4i i<au 8i#= )n pcate te<ai n#cut tot2 4i tu ne ;nve!i pe noi@ >i l<au dat
afar.
30. >i a au8it Ii#u# c l<au dat afar. >i2 g#indu<l2 i<a 8i#= *re8i tu ;n iul lui +u&ne8eu@
36. El a r#pun# 4i a 8i#= +ar cine e#te2 +oa&ne2 ca # cred ;n El@
3(. >i a 8i# Ii#u#= L<ai 4i v8utD >i *el ce vor/e4te cu tine "cela e#te.
38. Iar el a 8i#= *red2 +oa&ne. >i #<a ;nchinat Lui.
39. >i a 8i#= Spre Audecat a& venit ;n lu&ea acea#ta2 ca cei care nu vd # vad2 iar cei
care vd # fie or/i.
.0. >i au au8it ace#tea unii dintre fari#eii2 care erau cu El2 4i I<au 8i#= :are 4i noi #unte&
or/i@
.$. Ii#u# le<a 8i#= +ac a!i fi or/i n<a!i avea pcat. +ar acu& 8ice!i= 6oi vede&. +e aceea
pcatul r&ne a#upra voa#tr.
CA$!T'# (1
Iisus, 'storul cel &un i oile *ale.
$. "devrat2 adevrat 8ic vou= *el ce nu intr pe u42 ;n #taulul oilor2 ci #are pe aiurea2
acela e#te fur 4i tlhar.
2. Iar cel ce intr prin u4 e#te p#torul oilor.
3. "ce#tuia portarul ;i de#chide 4i oile a#cult de gla#ul lui2 4i oile #ale le chea& pe nu&e
4i le &n afar.
.. >i cnd le #coate afar pe toate ale #ale2 &erge ;naintea lor2 4i oile &erg dup el2 cci
cuno#c gla#ul lui.
0. Iar dup un #trin2 ele nu vor &erge2 ci vor fugi de el2 pentru c nu cuno#c gla#ul lui.
6. "cea#t pild le<a #pu#<o Ii#u#2 dar ei n<au ;n!ele# ce ;n#ea&n cuvintele Lui.
(. " 8i# deci iar4i Ii#u#= "devrat2 adevrat 8ic vou= Eu #unt u4a oilor.
8. -o!i c!i au venit &ai ;nainte de Mine #unt furi 4i tlhari2 dar oile nu i<au a#cultat.
$$3
9. Eu #unt u4a= de va intra cineva prin Mine2 #e va &ntui3 4i va intra 4i va ie4i 4i p4une
va afla.
$0. urul nu vine dect ca # fure 4i # Aunghie 4i # piard. Eu a& venit ca via! # ai/ 4i
din /el4ug # ai/.
$$. Eu #unt p#torul cel /un. '#torul cel /un ;4i pune #ufletul pentru oile #ale.
$2. Iar cel pltit 4i cel care nu e#te p#tor2 4i ale crui oi nu #unt ale lui2 vede lupul venind
4i la# oile 4i fuge3 4i lupul le rpe4te 4i le ri#ipe4te.
$3. +ar cel pltit fuge2 pentru c e#te pltit 4i nu are griA de oi.
$.. Eu #unt p#torul cel /un 4i cuno#c pe ale Mele 4i ale Mele M cuno#c pe Mine.
$0. 'recu& M cunoa4te -atl 4i Eu cuno#c pe -atl. >i #ufletul )&i pun pentru oi.
$6. "& 4i alte oi2 care #unt din #taulul ace#ta. >i pe acelea tre/uie # le aduc2 4i vor au8i
gla#ul Meu 4i va fi o tur& 4i un p#tor.
$(. 'entru acea#ta M iu/e4te -atl2 fiindc Eu )&i pun #ufletul2 ca iar4i #<l iau.
$8. 6i&eni nu<l ia de la Mine2 ci Eu de la Mine )n#u&i ;l pun. 'utere a& Eu ca #<l pun 4i
putere a& iar4i ca #<l iau. "cea#t porunc a& pri&it<o de la -atl Meu.
$9. Iar4i #<a fcut de8/inare ;ntre iudei2 pentru cuvintele ace#tea.
20. >i &ul!i dintre ei 8iceau= "re de&on 4i e#te ne/un. +e ce #<L a#culta!i@
2$. "l!ii 8iceau= *uvintele ace#tea nu #unt ale unui de&oni8at. *u& poate un de&on #
de#chid ochii or/ilor@
22. >i era atunci la Ieru#ali& #r/toarea ;nnoirii te&plului 4i era iarn.
23. Iar Ii#u# u&/la prin te&plu2 ;n pridvorul lui Solo&on.
2.. +eci L<au ;&pre#urat iudeii 4i )i 8iceau= 'n cnd ne #co!i #ufletul@ +ac -u e4ti
1ri#to#ul2 #pune<o nou pe fa!.
20. Ii#u# le<a r#pun#= C<a& #pu# 4i nu crede!i. Lucrrile pe care le fac ;n nu&ele -atlui
Meu2 ace#tea &rturi#e#c de#pre Mine.
26. +ar voi nu crede!i2 pentru c nu #unte!i dintre oile Mele.
2(. :ile Mele a#cult de gla#ul Meu 4i Eu le cuno#c pe ele2 4i ele vin dup Mine.
28. >i Eu le dau via! ve4nic 4i nu vor pieri ;n veac2 4i din &na Mea ni&eni nu le va
rpi.
29. -atl Meu2 *are Mi le<a dat2 e#te &ai &are dect to!i2 4i ni&eni nu poate # le rpea#c
din &na -atlui Meu.
30. Iar Eu 4i -atl Meu una #unte&.
3$. Iar4i au luat pietre iudeii ca # arunce a#upra Lui.
32. Ii#u# le<a r#pun#= Multe lucruri /une v<a& artat vou de la -atl Meu. 'entru care
din ele2 arunca!i cu pietre a#upra Mea@
33. I<au r#pun# iudeii= 6u pentru lucru /un arunc& cu pietre a#upra -a2 ci pentru hul 4i
pentru c -u2 o& fiind2 -e faci pe -ine +u&ne8eu.
3.. Ii#u# le<a r#pun#= 6u e #cri# ;n Legea voa#tr c ?Eu a& 8i#= du&ne8ei #unte!i@?
30. +ac i<a nu&it du&ne8ei pe aceia ctre care a fo#t cuvntul lui +u&ne8eu < 4i
Scriptura nu poate # fie de#fiin!at <
36. +e#pre *el pe care -atl L<a #fin!it 4i L<a tri&i# ;n lu&e2 voi 8ice!i= -u hule4ti2 cci a&
#pu#= iul lui +u&ne8eu #unt@
3(. +ac nu fac lucrrile -atlui Meu2 # nu crede!i ;n Mine.
38. Iar dac le fac2 chiar dac nu crede!i ;n Mine2 crede!i ;n ace#te lucrri2 ca # 4ti!i 4i #
cunoa4te!i c -atl e#te ;n Mine 4i Eu ;n -atl.
39. *utau deci iar4i #<L prind 4i Ii#u# a #cpat din &na lor.
.0. >i a plecat iar4i dincolo de Iordan2 ;n locul unde Ioan /ote8a la ;nceput2 4i a r&a#
acolo.
$$.
.$. >i &ul!i au venit la El 4i 8iceau= Ioan n<a fcut nici o &inune2 dar toate cte Ioan a 8i#
de#pre "ce#ta erau adevrate.
.2. >i &ul!i au cre8ut ;n El acolo.
CA$!T'# ((
n!ierea lui "azr. (r#iereii i %ariseii uneltesc mpotri!a lui Iisus.
$. >i era /olnav un oarecare La8r din 7etania2 #atul Mariei 4i al Martei2 #ora ei.
2. Iar Maria era aceea care a un# cu &ir pe +o&nul 4i I<a 4ter# picioarele cu prul capului
ei2 al crei frate La8r era /olnav.
3. +eci au tri&i# #urorile la El2 8icnd= +oa&ne2 iat2 cel pe care ;l iu/e4ti e#te /olnav.
.. Iar Ii#u#2 au8ind2 a 8i#= "cea#t /oal nu e#te #pre &oarte2 ci pentru #lava lui +u&ne8eu2
ca2 prin ea2 iul lui +u&ne8eu # Se #lvea#c.
0. >i iu/ea Ii#u# pe Marta 4i pe #ora ei 4i pe La8r.
6. *nd a au8it2 deci2 c e#te /olnav2 atunci a r&a# dou 8ile ;n locul ;n care era.
(. "poi2 dup aceea2 a 8i# ucenicilor= S &erge& iar4i ;n Iudeea.
8. 9cenicii I<au 8i#= )nv!torule2 acu& cutau iudeii # -e ucid cu pietre2 4i iar4i -e duci
acolo@
9. " r#pun# Ii#u#= 6u #unt oare dou#pre8ece cea#uri ;ntr<o 8i@ +ac u&/l cineva 8iua2
nu #e ;&piedic2 pentru c el vede lu&ina ace#tei lu&i3
$0. Iar dac u&/l cineva noaptea #e ;&piedic2 pentru c lu&ina nu e#te ;n el.
$$. " 8i# ace#tea2 4i dup aceea le<a #pu#= La8r2 prietenul no#tru2 a ador&it3 M duc #<l
tre8e#c.
$2. +eci I<au 8i# ucenicii= +oa&ne2 dac a ador&it2 #e va face /ine.
$3. Iar Ii#u# vor/i#e de#pre &oartea lui2 iar ei credeau c vor/e4te de#pre #o&n ca odihn.
$.. +eci atunci Ii#u# le<a #pu# lor pe fa!= La8r a &urit.
$0. >i M /ucur pentru voi2 ca # crede!i c n<a& fo#t acolo. +ar # &erge& la el.
$6. +eci a 8i# -o&a2 care #e nu&e4te ,ea&nul2 celorlal!i ucenici= S &erge& 4i noi 4i #
&uri& cu El.
$(. +eci2 venind2 Ii#u# l<a g#it pu# de patru 8ile ;n &or&nt.
$8. Iar 7etania era aproape de Ieru#ali&2 ca la cinci#pre8ece #tadii.
$9. >i &ul!i dintre iudei veni#er la Marta 4i Maria ca # le &ngie pentru fratele lor.
20. +eci Marta2 cnd a au8it c vine Ii#u#2 a ie4it ;n ;nt&pinarea Lui2 iar Maria 4edea ;n
ca#.
2$. >i a 8i# ctre Ii#u#= +oa&ne2 dac ai fi fo#t aici2 fratele &eu n<ar fi &urit.
22. +ar 4i acu& 4tiu c oricte vei cere de la +u&ne8eu2 +u&ne8eu ;!i va da.
23. Ii#u# i<a 8i#= ratele tu va ;nvia.
2.. Marta i<a 8i#= >tiu c va ;nvia la ;nviere2 ;n 8iua cea de apoi.
20. >i Ii#u# i<a 8i#= Eu #unt ;nvierea 4i via!a3 cel ce crede ;n Mine2 chiar dac va &uri2 va
tri.
26. >i oricine trie4te 4i crede ;n Mine nu va &uri ;n veac. *re8i tu acea#ta@
2(. 5i#<a Lui= +a2 +oa&ne. Eu a& cre8ut c -u e4ti 1ri#to#ul2 iul lui +u&ne8eu2 *are a
venit ;n lu&e.
28. >i 8icnd acea#ta2 #<a du# 4i a che&at pe Maria2 #ora ei2 8icndu<i ;n tain= )nv!torul
e#te aici 4i te chea&.
29. *nd a au8it aceea2 #<a #culat degra/ 4i a venit la El.
30. >i Ii#u# nu veni#e ;nc ;n #at2 ci era ;n locul unde )l ;nt&pina#e Marta.
3$. Iar iudeii care erau cu ea ;n ca# 4i o &ngiau2 v8nd pe Maria c #<a #culat degra/
$$0
4i a ie4it afar2 au &er# dup ea #ocotind c a plecat la &or&nt2 ca # plng acolo.
32. +eci Maria2 cnd a venit unde era Ii#u#2 v8ndu<L2 a c8ut la picioarele Lui2 8icndu<
I= +oa&ne2 dac ai fi fo#t aici2 fratele &eu n<ar fi &urit.
33. +eci Ii#u#2 cnd a v8ut<o plngnd 4i pe iudeii care veni#er cu ea plngnd 4i ei2 a
#u#pinat cu duhul 4i S<a tul/urat ;ntru Sine.
3.. >i a 8i#= 9nde l<a!i pu#@ 5i#<au Lui= +oa&ne2 vino 4i ve8i.
30. >i a lcri&at Ii#u#.
36. +eci 8iceau iudeii= Iat ct de &ult ;l iu/ea.
3(. Iar unii dintre ei 8iceau= 6u putea2 oare2 "ce#ta care a de#chi# ochii or/ului # fac a4a
ca 4i ace#ta # nu &oar@
38. +eci #u#pinnd iar4i Ii#u# ;ntru Sine2 a &er# la &or&nt. >i era o pe4ter 4i o piatr
era a4e8at pe ea.
39. Ii#u# a 8i#= %idica!i piatra. Marta2 #ora celui rpo#at2 I<a 8i#= +oa&ne2 deAa &iroa#e2 c
e#te a patra 8i.
.0. Ii#u# i<a 8i#= 6u !i<a& #pu# c dac vei crede2 vei vedea #lava lui +u&ne8eu@
.$. "u ridicat deci piatra2 iar Ii#u# >i<a ridicat ochii ;n #u# 4i a 8i#= 'rinte2 )!i &ul!u&e#c
c M<ai a#cultat.
.2. Eu 4tia& c ;ntotdeauna M a#cul!i2 dar pentru &ul!i&ea care #t ;&preAur a& 8i#2 ca
# cread c -u M<ai tri&i#.
.3. >i 8icnd ace#tea2 a #trigat cu gla# &are= La8re2 vino afarD
... >i a ie4it &ortul2 fiind legat la picioare 4i la &ini cu f4ii de pn8 4i fa!a lui era
;nf4urat cu &ahra&. Ii#u# le<a 8i#= +e8lega!i<l 4i l#a!i<l # &earg.
.0. +eci &ul!i dintre iudeii care veni#er la Maria 4i v8u#er ce a fcut Ii#u# au cre8ut ;n
El.
.6. Iar unii dintre ei #<au du# la fari#ei 4i le<au #pu# cele ce fcu#e Ii#u#.
.(. +eci arhiereii 4i fari#eii au adunat #inedriul 4i 8iceau= *e face&2 pentru c :&ul
"ce#ta face &ulte &inuni@
.8. +ac<L l#& a4a to!i vor crede ;n El2 4i vor veni ro&anii 4i ne vor lua !ara 4i nea&ul.
.9. Iar *aiafa2 unul dintre ei2 care ;n anul acela era arhiereu le<a 8i#= Coi nu 4ti!i ni&ic3
00. 6ici nu gndi!i c ne e#te &ai de folo# # &oar un o& pentru popor2 dect # piar tot
nea&ul.
0$. +ar acea#ta n<a 8i#<o de la #ine2 ci2 fiind arhiereu al anului aceluia2 a proorocit c Ii#u#
avea # &oar pentru nea&2
02. >i nu nu&ai pentru nea&2 ci 4i ca # adune laolalt pe fiii lui +u&ne8eu cei
;&pr4tia!i.
03. +eci2 din 8iua aceea2 #<au hotrt ca #<L ucid.
0.. +e aceea Ii#u# nu &ai u&/la pe fa! printre iudei2 ci a plecat de acolo ;ntr<un !inut
aproape de pu#tie2 ;ntr<o cetate nu&it Efrai&2 4i acolo a r&a# cu ucenicii Si.
00. >i era aproape 'a4tile iudeilor 4i &ul!i din !ar #<au #uit la Ieru#ali&2 &ai ;nainte de
'a4ti2 ca # #e cur!ea#c.
06. +eci cutau pe Ii#u# 4i2 pe cnd #tteau ;n te&plu2 8iceau ;ntre ei= *e vi #e pare@ :are
nu va veni la #r/toare@
0(. Iar arhiereii 4i fari#eii ddu#er porunci2 c dac va 4ti cineva unde e#te2 # dea de
ve#te2 ca #<L prind.
CA$!T'# ()
.ngerea lui Iisus n etania. Intrarea n Ierusalim. Elinii !or s !ad pe Iisus. 4lasul din
cer. Necredin,a iudeilor.
$$6
$. +eci2 cu 4a#e 8ile ;nainte de 'a4ti2 Ii#u# a venit ;n 7etania2 unde era La8r2 pe care ;l
;nvia#e din &or!i.
2. >i I<au fcut acolo cin 4i Marta #luAea. Iar La8r era unul dintre cei ce 4edeau cu El la
&a#.
3. +eci Maria2 lund o litr cu &ir de nard curat2 de &are pre!2 a un# picioarele lui Ii#u# 4i
le<a 4ter# cu prul capului ei2 iar ca#a #<a u&plut de &iro#ul &irului.
.. Iar Iuda I#carioteanul2 unul dintre ucenicii Lui2 care avea #<L vnd2 a 8i#=
0. 'entru ce nu #<a vndut &irul ace#ta cu trei #ute de dinari 4i #<i fi dat #racilor@
6. +ar el a 8i# acea#ta2 nu pentru c ;i era griA de #raci2 ci pentru c era fur 4i2 avnd
punga2 lua din ce #e punea ;n ea.
(. " 8i# deci Ii#u#= La#<o2 c pentru 8iua ;ngroprii Mele l<a p#trat.
8. * pe #raci totdeauna ;i ave!i cu voi2 dar pe Mine nu M ave!i totdeauna.
9. +eci &ul!i&e &are de iudei au aflat c e#te acolo 4i au venit nu nu&ai pentru Ii#u#2 ci
# vad 4i pe La8r pe care<l ;nvia#e din &or!i.
$0. >i #<au #ftuit arhiereii ca 4i pe La8r #<l o&oare.
$$. *ci2 din cau8a lui &ul!i dintre iudei &ergeau 4i credeau ;n Ii#u#.
$2. " doua 8i2 &ul!i&e &ult2 care veni#e la #r/toare2 au8ind c Ii#u# vine ;n Ieru#ali&2
$3. "u luat ra&uri de finic 4i au ie4it ;ntru ;nt&pinarea Lui 4i #trigau= :#anaD
7inecuvntat e#te *el ce vine ;ntru nu&ele +o&nului2 )&pratul lui I#raelD
$.. >i Ii#u#2 g#ind un a#in tnr2 a 4e8ut pe el2 precu& e#te #cri#=
$0. ?6u te te&e2 fiica SionuluiD Iat )&pratul tu vine2 4e8nd pe &n8ul a#inei?.
$6. "ce#tea nu le<au ;n!ele# ucenicii Lui la ;nceput2 dar cnd S<a prea#lvit Ii#u#2 atunci 4i<
au adu# a&inte c ace#tea I le<au fcut Lui.
$(. +eci da &rturie &ul!i&ea care era cu El2 cnd l<a #trigat pe La8r din &or&nt 4i l<a
;nviat din &or!i.
$8. +e aceea L<a 4i ;nt&pinat &ul!i&ea2 pentru c au8i#e c El a fcut &inunea acea#ta.
$9. +eci fari#eii 8iceau ;ntre ei= Cede!i c ni&ic nu folo#i!iD Iat2 lu&ea #<a du# dup El.
20. >i erau ni4te elini din cei ce #e #ui#er # #e ;nchine la #r/toare.
2$. +eci ace4tia au venit la ilip2 cel ce era din 7et#aida ,alileii2 4i l<au rugat 8icnd=
+oa&ne2 voi& # vede& pe Ii#u#.
22. ilip a venit 4i i<a #pu# la "ndrei2 4i "ndrei 4i ilip au venit 4i I<au #pu# lui Ii#u#.
23. Iar Ii#u# le<a r#pun#2 8icnd= " venit cea#ul ca # fie prea#lvit iul :&ului.
2.. "devrat2 adevrat 8ic vou c dac gruntele de gru2 cnd cade ;n p&nt2 nu va
&uri2 r&ne #ingur3 iar dac va &uri2 aduce &ult road.
20. *el ce ;4i iu/e4te #ufletul ;l va pierde3 iar cel ce ;4i ur4te #ufletul ;n lu&ea acea#ta ;l
va p#tra pentru via!a ve4nic.
26. +ac<Mi #luAe4te cineva2 #<Mi ur&e8e2 4i unde #unt Eu2 acolo va fi 4i #luAitorul Meu.
+ac<Mi #luAe4te cineva2 -atl Meu ;l va cin#ti.
2(. "cu& #ufletul Meu e tul/urat2 4i ce voi 8ice@ 'rinte2 i8/ve4te<M2 de cea#ul ace#ta.
+ar pentru acea#ta a& venit ;n cea#ul ace#ta.
28. 'rinte2 prea#lve4te<Bi nu&eleD "tunci a venit gla# din cer= >i L<a& prea#lvit 4i
iar4i )l voi prea#lvi.
29. Iar &ul!i&ea care #ta 4i au8ea 8icea= " fo#t tunetD "l!ii 8iceau= )nger I<a vor/itD
30. Ii#u# a r#pun# 4i a 8i#= 6u pentru Mine #<a fcut gla#ul ace#ta2 ci pentru voi.
3$. "cu& e#te Audecata ace#tei lu&i3 acu& #tpnitorul lu&ii ace#teia va fi aruncat afar.
32. Iar Eu2 cnd M voi ;nl!a de pe p&nt2 ;i voi trage pe to!i la Mine.
33. Iar acea#ta 8icea2 artnd cu ce &oarte avea # &oar.
3.. I<a r#pun# deci &ul!i&ea= 6oi a& au8it din Lege c 1ri#to#ul r&ne ;n veac3 4i cu&
$$(
8ici -u c iul :&ului tre/uie # fie ;nl!at@ *ine e#te ace#ta2 iul :&ului@
30. +eci le<a 8i# Ii#u#= )nc pu!in vre&e Lu&ina e#te cu voi. 9&/la!i ct ave!i Lu&ina ca
# nu v prind ;ntunericul. *ci cel ce u&/l ;n ;ntuneric nu 4tie unde &erge.
36. *t ave!i Lu&ina2 crede!i ;n Lu&in2 ca # fi!i fii ai Lu&inii. "ce#tea le<a vor/it ii#u#
4i2 plecnd2 S<a a#cun# de ei.
3(. >i2 de4i a fcut attea &inuni ;naintea lor2 ei tot nu credeau ;n El2
38. *a # #e ;&plinea#c cuvntul proorocului I#aia2 pe care l<a 8i#= ?+oa&ne2 cine a
cre8ut ;n ceea ce a au8it de la noi@ >i /ra!ul +o&nului cui #<a de#coperit@?
39. +e aceea nu puteau # cread2 c iar4i a 8i# I#aia=
.0. ?"u or/it ochii lor 4i a ;&pietrit ini&a lor2 ca # nu vad cu ochii 4i # nu ;n!eleag cu
ini&a 4i ca nu cu&va # #e ;ntoarc 4i Eu #<i vindec?
.$. "ce#tea a 8i# I#aia2 cnd a v8ut #lava Lui 4i a grit de#pre El.
.2. -otu4i 4i dintre cpetenii &ul!i au cre8ut ;n El2 dar nu &rturi#eau din pricina
fari#eilor2 ca # nu fie i8goni!i din #inagog3
.3. *ci au iu/it #lava oa&enilor &ai &ult dect #lava lui +u&ne8eu.
... Iar Ii#u# a #trigat 4i a 8i#= *el ce crede ;n Mine nu crede ;n Mine2 ci ;n *el ce M<a
tri&i# pe Mine.
.0. >i cel ce M vede pe Mine vede pe *el ce M<a tri&i# pe Mine.
.6. Eu2 Lu&in a& venit ;n lu&e2 ca tot cel ce crede ;n Mine # nu r&n ;ntuneric.
.(. >i dac aude cineva cuvintele Mele 4i nu le p8e4te2 nu Eu ;l Audec3 cci n<a& venit ca
# Audec lu&ea ci ca # &ntuie#c lu&ea.
.8. *ine M ne#ocote4te pe Mine 4i nu pri&e4te cuvintele Mele are Audector ca #<l
Audece= cuvntul pe care l<a& #pu# acela ;l va Audeca ;n 8iua cea de apoi.
.9. 'entru c Eu n<a& vor/it de la Mine2 ci -atl care M<a tri&i#2 "ce#ta Mi<a dat porunc
ce # #pun 4i ce # vor/e#c.
00. >i 4tiu c porunca Lui e#te via!a ve4nic. +eci cele ce vor/e#c Eu2 precu& Mi<a #pu#
Mie -atl2 a4a vor/e#c.
CA$!T'# (*
Iisus spal picioarele ucenicilor *i la Cina cea de /ain. (rat cine este !$nztorul.
'orunca iu&irii. 'etru l !a tgdui.
$. Iar ;nainte de #r/toarea 'a4tilor2 4tiind Ii#u# c a #o#it cea#ul Lui2 ca # treac din
lu&ea acea#ta la -atl2 iu/ind pe ai Si cei din lu&e2 pn la #fr4it i<a iu/it.
2. >i fcndu<#e *in2 4i diavolul punnd ;n ini&a lui Iuda fiul lui Si&on I#carioteanul2 ca
#<l vnd2
3. Ii#u#2 4tiind c -atl I<a dat Lui toate ;n &ini 4i c de la +u&ne8eu a ie4it 4i la
+u&ne8eu &erge2
.. S<a #culat de la *in2 S<a de8/rcat de haine 4i2 lund un 4tergar2 S<a ;ncin# cu el.
0. +up aceea a turnat ap ;n va#ul de #plat 4i a ;nceput # #pele picioarele ucenicilor 4i
# le 4tearg cu 4tergarul cu care era ;ncin#.
6. " venit deci la Si&on 'etru. "ce#ta I<a 8i#= +oa&ne2 oare -u #<&i #peli &ie
picioarele@
(. " r#pun# Ii#u# 4i i<a 8i#= *eea ce fac Eu2 tu nu 4tii acu&2 dar vei ;n!elege dup acea#ta.
8. 'etru I<a 8i#= 6u<&i vei #pla picioarele ;n veac. Ii#u# i<a r#pun#= +ac nu te voi #pla2
nu ai parte de Mine.
9. 5i#<a Si&on 'etru Lui= +oa&ne2 #pal<&i nu nu&ai picioarele &ele2 ci 4i &inile 4i
capul.
$0. Ii#u# i<a 8i#= *el ce a fcut /aie n<are nevoie #<i fie #plate dect picioarele2 cci e#te
$$8
curat tot. >i voi #unte!i cura!i2 ;n# nu to!i.
$$. * 4tia pe cel ce avea #<L vnd3 de aceea a 8i#= 6u to!i #unte!i cura!i.
$2. +up ce le<a #plat picioarele 4i >i<a luat hainele2 S<a a4e8at iar la &a# 4i le<a 8i#=
)n!elege!i ce v<a& fcut Eu@
$3. Coi M nu&i!i pe Mine= )nv!torul 4i +o&nul2 4i /ine 8ice!i2 cci #unt.
$.. +eci dac Eu2 +o&nul 4i )nv!torul2 v<a& #plat vou picioarele2 4i voi #unte!i datori
# ca # #pla!i picioarele unii altora3
$0. * v<a& dat vou pild2 ca2 precu& v<a& fcut Eu vou2 # face!i 4i voi.
$6. "devrat2 8ic vou= 6u e#te #luga &ai &are dect #tpnul #u2 nici #olul &ai &are
dect cel ce l<a tri&i# pe el.
$(. *nd 4ti!i ace#tea2 ferici!i #unte!i dac le ve!i face.
$8. 6u 8ic de#pre voi to!i3 cci Eu 4tiu pe cei pe care i<a& ale#. *i ca # #e ;&plinea#c
Scriptura= ?*el ce &nnc pinea cu Mine a ridicat clciul ;&potriva Mea?.
$9. +e acu& v #pun vou2 ;nainte de a fi acea#ta2 ca # crede!i2 cnd #e va ;ndeplini2 c
Eu #unt.
20. "devrat2 adevrat 8ic vou= *el care pri&e4te pe cel pe care<l voi tri&ite Eu2 pe Mine
M pri&e4te3 iar cine M pri&e4te pe Mine pri&e4te pe *el ce M<a tri&i# pe Mine.
2$. Ii#u#2 8icnd ace#tea2 S<a tul/urat cu duhul 4i a &rturi#it 4i a 8i#= "devrat2 adevrat
8ic vou c unul dintre voi M va vinde.
22. +eci ucenicii #e uitau unii la al!ii2 nedu&erindu<#e de#pre cine vor/e4te.
23. Iar la &a# era re8e&at la pieptul lui Ii#u# unul dintre ucenicii Lui2 pe care<l iu/ea
Ii#u#.
2.. +eci Si&on 'etru i<a fcut #e&n ace#tuia 4i i<a 8i#= )ntrea/ cine e#te de#pre care
vor/e4te.
20. >i c8nd acela a#tfel la pieptul lui Ii#u#2 I<a 8i#= +oa&ne2 cine e#te@
26. Ii#u# i<a r#pun#= "cela e#te2 cruia Eu2 ;ntingnd /uc!ica de pine2 i<o voi da. >i
;ntingnd /uc!ica2 a luat<o 4i a dat<o lui Iuda2 fiul lui Si&on I#carioteanul.
2(. >i dup ;&/uctur a intrat #atana ;n el. Iar Ii#u# i<a 8i#= *eea ce faci2 f &ai curnd.
28. +ar ni&eni din cei care 4edeau la &a# n<a ;n!ele# pentru ce i<a 8i# acea#ta.
29. *ci unii #ocoteau2 deoarece Iuda avea punga2 c lui ;i 8ice Ii#u#= *u&pr cele de
care ave& de tre/uin! la #r/toare2 #au # dea ceva #racilor.
30. +eci dup ce a luat acela /uc!ica de pine2 a ie4it nu&aidect. >i era noapte.
3$. >i cnd a ie4it el2 Ii#u# a 8i#= "cu& a fo#t prea#lvit iul :&ului 4i +u&ne8eu a fo#t
prea#lvit ;ntru El.
32. Iar dac +u&ne8eu a fo#t prea#lvit ;ntru El2 4i +u&ne8eu )l va prea#lvi ;ntru El 4i
;ndat )l va prea#lvi.
33. iilor2 ;nc pu!in ti&p #unt cu voi. Coi M ve!i cuta2 dar2 dup cu& a& #pu# iudeilor <
c unde M duc Eu2 voi nu pute!i veni < v #pun vou acu&.
3.. 'orunc nou dau vou= S v iu/i!i unul pe altul. 'recu& Eu v<a& iu/it pe voi2 a4a 4i
voi # v iu/i!i unul pe altul.
30. )ntru acea#ta vor cunoa4te to!i c #unte!i ucenicii Mei2 dac ve!i avea drago#te unii fa!
de al!ii.
36. +oa&ne2 L<a ;ntre/at Si&on<'etru2 unde -e duci@ %#pun#<a Ii#u#= 9nde M duc Eu2
tu nu po!i # ur&e8i Mie acu&2 dar &ai tr8iu )&i vei ur&a.
3(. 5i#<a 'etru Lui= +oa&ne2 de ce nu pot # ur&e8 Bie acu&@ Sufletul &eu ;l voi da
pentru -ine.
38. Ii#u# i<a r#pun#= Cei pune #ufletul tu pentru Mine@ "devrat2 adevrat 8ic !ie c nu
va cnta coco4ul2 pn ce nu te vei lepda de Mine de trei oriD
$$9
CA$!T'# (+
Cu!$ntarea de despr,ire. Fgduin,a )u#ului *%$nt.
$. S nu #e tul/ure ini&a voa#tr3 crede!i ;n +u&ne8eu2 crede!i 4i ;n Mine.
2. )n ca#a -atlui Meu &ulte loca4uri #unt. Iar de nu2 v<a4 fi #pu#. M duc # v gte#c
loc.
3. >i dac M voi duce 4i v voi gti loc2 iar4i voi veni 4i v voi lua la Mine2 ca # fi!i 4i
voi unde #unt Eu.
.. >i unde M duc Eu2 voi 4ti!i 4i 4ti!i 4i calea.
0. -o&a i<a 8i#= +oa&ne2 nu 4ti& unde -e duci3 4i cu& pute& 4ti calea@
6. Ii#u# i<a 8i#= Eu #unt *alea2 "devrul 4i Cia!a. 6i&eni nu vine la -atl Meu dect prin
Mine.
(. +ac M<a!i fi cuno#cut pe Mine2 4i pe -atl Meu L<a!i fi cuno#cut3 dar de acu& )l
cunoa4te!i pe El 4i L<a!i 4i v8ut.
8. ilip I<a 8i#= +oa&ne2 arat<ne nou pe -atl 4i ne e#te de aAun#.
9. Ii#u# i<a 8i#= +e atta vre&e #unt cu voi 4i nu M<ai cuno#cut2 ilipe@ *el ce M<a v8ut
pe Mine a v8ut pe -atl. *u& 8ici tu= "rat<ne pe -atl@
$0. 6u cre8i tu c Eu #unt ;ntru -atl 4i -atl e#te ;ntru Mine@ *uvintele pe care vi le #pun
nu le vor/e#c de la Mine2 ci -atl < *are r&ne ;ntru Mine < face lucrrile Lui.
$$. *rede!i Mie c Eu #unt ;ntru -atl 4i -atl ;ntru Mine2 iar de nu2 crede!i<M pentru
lucrrile ace#tea.
$2. "devrat2 adevrat 8ic vou= cel ce crede ;n Mine va face 4i el lucrrile pe care le fac
Eu 4i &ai &ari dect ace#tea va face2 pentru c Eu M duc la -atl.
$3. >i orice ve!i cere ;ntru nu&ele Meu2 aceea voi face2 ca # fie #lvit -atl ;ntru iul.
$.. +ac ve!i cere ceva ;n nu&ele Meu2 Eu voi face.
$0. +e M iu/i!i2 p8i!i poruncile Mele.
$6. >i Eu voi ruga pe -atl 4i alt Mngietor v va da vou ca # fie cu voi ;n veac2
$(. +uhul "devrului2 pe *are lu&ea nu poate #<L pri&ea#c2 pentru c nu<L vede2 nici
nu<L cunoa4te3 voi )l cunoa4te!i2 c r&ne la voi 4i ;n voi va fiD
$8. 6u v voi l#a orfani= voi veni la voi.
$9. )nc pu!in ti&p 4i lu&ea nu M va &ai vedea3 voi ;n# M ve!i vedea2 pentru c Eu
#unt viu 4i voi ve!i fi vii.
20. )n 8iua aceea ve!i cunoa4te c Eu #unt ;ntru -atl Meu 4i voi ;n Mine 4i Eu ;n voi.
2$. *el ce are poruncile Mele 4i le p8e4te2 acela e#te care M iu/e4te3 iar cel ce M
iu/e4te pe Mine va fi iu/it de -atl Meu 4i<l voi iu/i 4i Eu 4i M voi arta lui.
22. I<a 8i# Iuda2 nu I#carioteanul= +oa&ne2 ce e#te c ai # -e ar!i nou2 4i nu lu&ii@
23. Ii#u# a r#pun# 4i i<a 8i#= +ac M iu/e4te cineva2 va p8i cuvntul Meu2 4i -atl Meu
;l va iu/i2 4i vo& veni la el 4i vo& face loca4 la el.
2.. *el ce nu M iu/e4te nu p8e4te cuvintele Mele. +ar cuvntul pe care ;l au8i!i nu e#te
al Meu2 ci al -atlui care M<a tri&i#.
20. "ce#tea vi le<a& #pu#2 fiind cu voi3
26. +ar Mngietorul2 +uhul Sfnt2 pe *are<L va tri&ite -atl2 ;n nu&ele Meu2 "cela v
va ;nv!a toate 4i v va aduce a&inte de#pre toate cele ce v<a& #pu# Eu.
2(. 'ace v la# vou2 pacea Mea o dau vou2 nu precu& d lu&ea v dau Eu. S nu #e
tul/ure ini&a voa#tr2 nici # #e ;nfrico4e8e.
28. "!i au8it c v<a& #pu#= M duc 4i voi veni la voi. +e M<a!i iu/i v<a!i /ucura c M duc
la -atl2 pentru c -atl e#te &ai &are dect Mine.
29. >i acu& v<a& #pu# ace#tea ;nainte de a #e ;nt&pla2 ca # crede!i cnd #e vor
;nt&pla.
$20
30. 6u voi &ai vor/i &ulte cu voi2 cci vine #tpnitorul ace#tei lu&i 4i el nu are ni&ic ;n
Mine3
3$. +ar ca # cunoa#c lu&ea c Eu iu/e#c pe -atl 4i precu& -atl Mi<a poruncit a4a fac.
Scula!i<v2 # &erge& de aici.
CA$!T'# (,
-i,a cea ade!rat. 'orunca lui Hristos i iu&irea cea mai mare. .ra i !ina lumii.
M$ng$ietorul, )u#ul (de!rului.
$. Eu #unt vi!a cea adevrat 4i -atl Meu e#te lucrtorul.
2. :rice &ldi! care nu aduce road ;ntru Mine2 El o taie3 4i orice &ldi! care aduce
road2 El o cur!e4te2 ca &ai &ult road # aduc.
3. "cu& voi #unte!i cura!i2 pentru cuvntul pe care vi l<a& #pu#.
.. %&ne!i ;n Mine 4i Eu ;n voi. 'recu& &ldi!a nu poate # aduc road de la #ine2 dac
nu r&ne ;n vi!2 tot a4a nici voi2 dac nu r&ne!i ;n Mine.
0. Eu #unt vi!a2 voi #unte!i &ldi!ele. *el ce r&ne ;ntru Mine 4i Eu ;n el2 acela aduce
road &ult2 cci fr Mine nu pute!i face ni&ic.
6. +ac cineva nu r&ne ;n Mine #e arunc afar ca &ldi!a 4i #e u#uc3 4i le adun 4i le
arunc ;n foc 4i ard.
(. +ac r&ne!i ;ntru Mine 4i cuvintele Mele r&n ;n voi2 cere!i ceea ce voi!i 4i #e va da
vou.
8. )ntru acea#ta a fo#t #lvit -atl Meu2 ca # aduce!i road &ult 4i # v face!i ucenici ai
Mei.
9. 'recu& M<a iu/it pe Mine -atl2 a4a v<a& iu/it 4i Eu pe voi3 r&ne!i ;ntru iu/irea
Mea.
$0. +ac p8i!i poruncile Mele2 ve!i r&ne ;ntru iu/irea Mea dup cu& 4i Eu a& p8it
poruncile -atlui Meu 4i r&n ;ntru iu/irea Lui.
$$. "ce#tea vi le<a& #pu#2 ca /ucuria Mea # fie ;n voi 4i ca /ucuria voa#tr # fie deplin.
$2. "cea#ta e#te porunca Mea= # v iu/i!i unul pe altul2 precu& v<a& iu/it Eu.
$3. Mai &are drago#te dect acea#ta ni&eni nu are2 ca #ufletul lui # 4i<l pun pentru
prietenii #i.
$.. Coi #unte!i prietenii Mei2 dac face!i ceea ce v porunce#c.
$0. +e acu& nu v &ai 8ic #lugi2 c #luga nu 4tie ce face #tpnul #u2 ci v<a& nu&it pe
voi prieteni2 pentru c toate cte a& au8it de la -atl Meu vi le<a& fcut cuno#cute.
$6. 6u voi M<a!i ale# pe Mine2 ci Eu v<a& ale# pe voi 4i v<a& rnduit # &erge!i 4i road
# aduce!i2 4i roada voa#tr # r&n2 ca -atl # v dea orice<I ve!i cere ;n nu&ele Meu.
$(. "cea#ta v porunce#c= # v iu/i!i unul pe altul.
$8. +ac v ur4te pe voi lu&ea2 # 4ti!i c pe Mine &ai ;nainte dect pe voi M<a urt.
$9. +ac a!i fi din lu&e2 lu&ea ar iu/i ce e#te al #u3 dar pentru c nu #unte!i din lu&e2 ci
Eu v<a& ale# pe voi din lu&e2 de aceea lu&ea v ur4te.
20. "duce!i<v a&inte de cuvntul pe care vi l<a& #pu#= 6u e#te #luga &ai &are dect
#tpnul #u. +ac M<au prigonit pe Mine2 4i pe voi v vor prigoni3 dac au p8it cuvntul
Meu2 4i pe al vo#tru ;l vor p8i.
2$. Iar toate ace#tea le vor face vou din cau8a nu&elui Meu2 fiindc ei nu cuno#c pe *el
ce M<a tri&i#.
22. +e n<a4 fi venit 4i nu le<a4 fi vor/it2 pcat nu ar avea3 dar acu& n<au cuvnt de
de8vinov!ire pentru pcatul lor.
23. *el ce M ur4te pe Mine2 ur4te 4i pe -atl Meu.
$2$
2.. +e nu a4 fi fcut ;ntre ei lucruri pe care ni&eni altul nu le<a fcut pcat nu ar avea3 dar
acu& M<au 4i v8ut 4i M<au urt 4i pe Mine 4i pe -atl Meu.
20. +ar Eacea#taF2 ca # #e ;&plinea#c cuvntul cel #cri# ;n Legea lor= ?M<au urt pe
nedrept?.
26. Iar cnd va veni Mngietorul2 pe *are Eu )l voi tri&ite vou de la -atl2 +uhul
"devrului2 *are de la -atl purcede2 "cela va &rturi#i de#pre Mine.
2(. >i voi &rturi#i!i2 pentru c de la ;nceput #unte!i cu Mine.
CA$!T'# (-
'rigonirile !iitoare. (5utorul M$ng$ietorului. ntristarea sc#im&at n &ucurie.
Rugciunile %cute n numele lui Hristos. Fuga ucenicilor.
$. "ce#tea vi le<a& #pu#2 ca # nu v #&inti!i.
2. C vor #coate pe voi din #inagogi3 dar vine cea#ul cnd tot cel ce v va ucide # cread
c aduce ;nchinare lui +u&ne8eu.
3. >i ace#tea le vor face2 pentru c n<au cuno#cut nici pe -atl2 nici pe Mine.
.. Iar ace#tea vi le<a& #pu#2 ca # v aduce!i a&inte de ele2 cnd va veni cea#ul lor2 c Eu
vi le<a& #pu#. >i ace#tea nu vi le<a& #pu# de la ;nceput2 fiindc era& cu voi.
0. +ar acu& M duc la *el ce M<a tri&i# 4i ni&eni dintre voi nu ;ntrea/= 9nde -e duci@
6. *i2 fiindc v<a& #pu# ace#tea2 ;ntri#tarea a u&plut ini&a voa#tr.
(. +ar Eu v #pun adevrul= C e#te de folo# ca # & duc Eu. *ci dac nu M voi duce2
Mngietorul nu va veni la voi2 iar dac M voi duce2 )l voi tri&ite la voi.
8. >i El2 venind2 va vdi lu&ea de pcat 4i de dreptate 4i de Audecat.
9. +e pcat2 pentru c ei nu cred ;n Mine3
$0. +e dreptate2 pentru c M duc la -atl Meu 4i nu M ve!i &ai vedea3
$$. >i de Audecat2 pentru c #tpnitorul ace#tei lu&i a fo#t Audecat.
$2. )nc &ulte a& a v #pune2 dar acu& nu pute!i # le purta!i.
$3. Iar cnd va veni "cela2 +uhul "devrului2 v va clu8i la tot adevrul3 cci nu va
vor/i de la Sine2 ci toate cte va au8i va vor/i 4i cele viitoare v va ve#ti.
$.. "cela M va #lvi2 pentru c din al Meu va lua 4i v va ve#ti.
$0. -oate cte are -atl ale Mele #unt3 de aceea a& 8i# c din al Meu ia 4i v ve#te4te
vou.
$6. 'u!in 4i nu M ve!i &ai vedea2 4i iar4i pu!in 4i M ve!i vedea2 pentru c Eu M duc la
-atl.
$(. +eci unii dintre ucenicii Lui 8iceau ;ntre ei= *e e#te acea#ta ce ne #pune= 'u!in 4i nu
M ve!i &ai vedea2 4i iar4i pu!in 4i M ve!i vedea2 4i c M duc la -atl@
$8. +eci 8iceau= *e e#te acea#ta ce 8ice= 'u!in@ 6u 4ti& ce 8ice.
$9. >i a cuno#cut Ii#u# c voiau #<L ;ntre/e 4i le<a 8i#= +e#pre acea#ta v ;ntre/a!i ;ntre
voi2 c a& 8i#= 'u!in 4i nu M ve!i &ai vedea 4i iar4i pu!in 4i M ve!i vedea@
20. "devrat2 adevrat 8ic vou c voi ve!i plnge 4i v ve!i tngui2 iar lu&ea #e va /ucura.
Coi v ve!i ;ntri#ta2 dar ;ntri#tarea voa#tr #e va preface ;n /ucurie.
2$. e&eia2 cnd e # na#c2 #e ;ntri#tea82 fiindc a #o#it cea#ul ei3 dar dup ce a n#cut
copilul2 nu<4i &ai aduce a&inte de durere2 pentru /ucuria c #<a n#cut o& ;n lu&e.
22. +eci 4i voi acu& #unte!i tri4ti2 dar iar4i v voi vedea 4i #e va /ucura ini&a voa#tr 4i
/ucuria voa#tr ni&eni nu o va lua de la voi.
23. >i ;n 8iua aceea nu M ve!i ;ntre/a ni&ic. "devrat2 adevrat 8ic vou= :rice ve!i cere
de la -atl ;n nu&ele Meu El v va da.
2.. 'n acu& n<a!i cerut ni&ic ;n nu&ele Meu3 cere!i 4i ve!i pri&i2 ca /ucuria voa#tr #
fie deplin.
$22
20. "ce#tea vi le<a& #pu# ;n pilde2 dar vine cea#ul cnd nu v voi &ai vor/i ;n pilde2 ci pe
fa! v voi ve#ti de#pre -atl.
26. )n 8iua aceea ve!i cere ;n nu&ele Meu3 4i nu v 8ic c voi ruga pe -atl pentru voi2
2(. *ci )n#u4i -atl v iu/e4te pe voi2 fiindc voi M<a!i iu/it pe Mine 4i a!i cre8ut c de la
+u&ne8eu a& ie4it.
28. Ie4it<a& de la -atl 4i a& venit ;n lu&e3 iar4i la# lu&ea 4i M duc la -atl.
29. "u 8i# ucenicii Si= Iat acu& vor/e4ti pe fa! 4i nu #pui nici o pild.
30. "cu& 4ti& c -u 4tii toate 4i nu ai nevoie ca # -e ;ntre/e cineva. +e aceea crede& c
ai ie4it de la +u&ne8eu.
3$. Ii#u# le<a r#pun#= "cu& crede!i@
32. Iat vine cea#ul2 4i a 4i venit2 ca # v ri#ipi!i fiecare la ale #ale 4i pe Mine # M l#a!i
#ingur. +ar nu #unt #ingur2 pentru c -atl e#te cu Mine.
33. "ce#tea vi le<a& grit2 ca ;ntru Mine pace # ave!i. )n lu&e neca8uri ve!i avea3 dar
;ndr8ni!i. Eu a& /iruit lu&ea.
CA$!T'# (.
Rugciunea lui Iisus pentru *ine, pentru apostoli i pentru to,i credincioii.
$. "ce#tea a vor/it Ii#u# 4i2 ridicnd ochii Si la cer2 a 8i#= 'rinte2 a venit cea#ulD
'rea#lve4te pe iul -u2 ca 4i iul # -e prea#lvea#c.
2. 'recu& I<ai dat #tpnire pe#te tot trupul2 ca # dea via! ve4nic tuturor acelora pe care
-u i<ai dat Lui.
3. >i acea#ta e#te via!a ve4nic= S -e cunoa#c pe -ine2 #ingurul +u&ne8eu adevrat2 4i
pe Ii#u# 1ri#to# pe *are L<ai tri&i#.
.. Eu -e<a& prea#lvit pe -ine pe p&nt3 lucrul pe care Mi l<ai dat #<l fac2 l<a&
#vr4it.
0. >i acu&2 prea#lve4te<M -u2 'rinte2 la -ine )n#u!i2 cu #lava pe care a& avut<o la -ine2
&ai ;nainte de a fi lu&ea.
6. "rtat<a& nu&ele -u oa&enilor pe care Mi i<ai dat Mie din lu&e. "i -i erau 4i Mie
Mi i<ai dat 4i cuvntul -u l<au p8it.
(. "cu& au cuno#cut c toate cte Mi<ai dat #unt de la -ine3
8. 'entru c cuvintele pe care Mi le<ai dat le<a& dat lor2 iar ei le<au pri&it 4i au cuno#cut
cu adevrat c de la -ine a& ie4it2 4i au cre8ut c -u M<ai tri&i#.
9. Eu pentru ace4tia M rog3 nu pentru lu&e M rog2 ci pentru cei pe care Mi i<ai dat2 c ai
-i #unt.
$0. >i toate ale Mele #unt ale -ale2 4i ale -ale #unt ale Mele 4i M<a& prea#lvit ;ntru ei.
$$. >i Eu nu &ai #unt ;n lu&e2 iar ei ;n lu&e #unt 4i Eu vin la -ine. 'rinte Sfinte2 p8e4te<
i ;n nu&ele -u2 ;n care Mi i<ai dat2 ca # fie una precu& #unte& 4i 6oi.
$2. *nd era& cu ei ;n lu&e2 Eu ;i p8ea& ;n nu&ele -u2 pe cei ce Mi i<ai dat3 4i i<a&
p8it 4i n<a pierit nici unul dintre ei2 dect fiul pier8rii2 ca # #e ;&plinea#c Scriptura.
$3. Iar acu&2 vin la -ine 4i ace#tea le grie#c ;n lu&e2 ca # fie deplin /ucuria Mea ;n ei.
$.. Eu le<a& dat cuvntul -u2 4i lu&ea i<a urt2 pentru c nu #unt din lu&e2 precu& Eu nu
#unt din lu&e.
$0. 6u M rog ca #<i iei din lu&e2 ci ca #<i p8e4ti pe ei de cel viclean.
$6. Ei nu #unt din lu&e2 precu& nici Eu nu #unt din lu&e.
$(. Sfin!e4te<i pe ei ;ntru adevrul -u3 cuvntul -u e#te adevrul.
$8. 'recu& M<ai tri&i# pe Mine ;n lu&e2 4i Eu i<a& tri&i# pe ei ;n lu&e.
$9. 'entru ei Eu M #fin!e#c pe Mine )n#u&i2 ca 4i ei # fie #fin!i!i ;ntru adevr.
20. +ar nu nu&ai pentru ace4tia M rog2 ci 4i pentru cei ce vor crede ;n Mine2 prin
$23
cuvntul lor2
2$. *a to!i # fie una2 dup cu& -u2 'rinte2 ;ntru Mine 4i Eu ;ntru -ine2 a4a 4i ace4tia ;n
6oi # fie una2 ca lu&ea # cread c -u M<ai tri&i#.
22. >i #lava pe care -u Mi<ai dat<o2 le<a& dat<o lor2 ca # fie una2 precu& 6oi una #unte&=
23. Eu ;ntru ei 4i -u ;ntru Mine2 ca ei # fie de#vr4i!i ;ntru uni&e2 4i # cunoa#c lu&ea
c -u M<ai tri&i# 4i c i<ai iu/it pe ei2 precu& M<ai iu/it pe Mine.
2.. 'rinte2 voie#c ca2 unde #unt Eu2 # fie ;&preun cu Mine 4i aceia pr care Mi i<ai dat2
ca # vad #lava &ea pe care Mi<ai dat<o2 pentru c -u M<ai iu/it pe Mine &ai ;nainte de
;nte&eierea lu&ii.
20. 'rinte drepte2 lu&ea pe -ine nu te<a cuno#cut2 dar Eu -e<a& cuno#cut2 4i ace4tia au
cuno#cut c -u M<ai tri&i#.
26. >i le<a& fcut cuno#cut nu&ele -u 4i<l voi face cuno#cut2 ca iu/irea cu care M<ai
iu/it -u # fie ;n ei 4i Eu ;n ei.
CA$!T'# (/
'rinderea lui Iisus i aducerea "ui la ar#iereii (nna i Caia%a. "epdarea lui 'etru. Iisus
naintea lui 'ilat. ara&a.
$. 5icnd ace#tea2 Ii#u# a ie4it cu ucenicii Lui dincolo de prul *edrilor2 unde era o
grdin2 ;n care a intrat El 4i ucenicii Si.
2. Iar Iuda vn8torul cuno4tea ace#t loc2 pentru c ade#ea Ii#u# 4i ucenicii Si #e adunau
acolo.
3. +eci Iuda2 lund oa#te 4i #luAitori2 de la arhierei 4i fari#ei2 a venit acolo cu felinare 4i cu
fclii 4i cu ar&e.
.. Iar Ii#u#2 4tiind toate cele ce erau # vin a#upra Lui2 a ie4it 4i le<a 8i#= 'e cine cuta!i@
0. %#pun#<au Lui= 'e Ii#u# 6a8arineanul. El le<a 8i#= Eu #unt. Iar Iuda vn8torul era 4i el
cu ei.
6. "tunci cnd le<a #pu#= Eu #unt2 ei #<au dat ;napoi 4i au c8ut la p&nt.
(. >i iar4i i<a ;ntre/at= 'e cine cuta!i@ Iar ei au 8i#= 'e Ii#u# 6a8arineanul.
8. %#pun#<a Ii#u#= C<a& #pu# c Eu #unt. +eci2 dac M cuta!i pe Mine2 l#a!i pe ace4tia
# #e duc3
9. *a # #e ;&plinea#c cuvntul pe care l<a #pu#= +intre cei pe care Mi i<ai dat2 n<a&
pierdut pe nici unul.
$0. +ar Si&on<'etru2 avnd #a/ie2 a #co#<o 4i a lovit pe #luga arhiereului 4i i<a tiat
urechea dreapt3 iar nu&ele #lugii era Malhu#.
$$. +eci a 8i# Ii#u# lui 'etru= 'une #a/ia ;n teac. 6u voi /ea2 oare2 paharul pe care Mi l<a
dat -atl@
$2. +eci o#ta4ii 4i co&andantul 4i #luAitorii iudeilor au prin# pe Ii#u# 4i L<au legat.
$3. >i L<au du# ;nti la "nna2 cci era #ocrul lui *aiafa2 care era arhiereu al anului
aceluia.
$.. >i *aiafa era cel ce #ftui#e pe iudei c e#te de folo# # &oar un o& pentru popor.
$0. >i Si&on<'etru 4i un alt ucenic &ergeau dup Ii#u#. Iar ucenicul acela era cuno#cut
arhiereului 4i a intrat ;&preun cu Ii#u# ;n curtea arhiereului3
$6. Iar 'etru a #tat la poart2 afar. +eci a ie4it cellalt ucenic2 care era cuno#cut
arhiereului2 4i a vor/it cu portrea#a 4i a /gat pe 'etru ;nuntru.
$(. +eci #luAnica portrea# i<a 8i# lui 'etru= 6u cu&va e4ti 4i tu dintre ucenicii :&ului
ace#tuia@ "cela a 8i#= 6u #unt.
$8. Iar #lugile 4i #luAitorii fcu#er foc2 4i #tteau 4i #e ;ncl8eau2 c era frig2 4i era cu ei 4i
$2.
'etru2 #tnd 4i ;ncl8indu<#e.
$9. +eci arhiereul L<a ;ntre/at pe Ii#u# de#pre ucenicii Lui 4i de#pre ;nv!tura Lui.
20. Ii#u# i<a r#pun#= Eu a& vor/it pe fa! lu&ii3 Eu a& ;nv!at ;ntotdeauna ;n #inagog 4i
;n te&plu2 unde #e adun to!i iudeii 4i ni&ic nu a& vor/it ;n a#cun#.
2$. +e ce M ;ntre/i pe Mine@ )ntrea/ pe cei ce au au8it ce le<a& vor/it. Iat ace4tia 4tiu
ce a& #pu# Eu.
22. >i 8icnd El ace#tea2 unul din #luAitorii2 care era de fa!2 I<a dat lui Ii#u# o pal&2
8icnd= "4a r#pun8i -u arhiereului@
23. Ii#u# i<a r#pun#= +ac a& vor/it ru2 dovede4te ce e#te ru2 iar dac a& vor/it /ine2
de ce M /a!i@
2.. +eci "nna L<a tri&i# legat la *aiafa arhiereul.
20. Iar Si&on<'etru #ttea 4i #e ;ncl8ea. +eci i<au 8i#= 6u cu&va e4ti 4i tu dintre ucenicii
Lui@ El #<a lepdat 4i a 8i#= 6u #unt.
26. 9na din #lugile arhiereului2 care era rud cu cel cruia 'etru ;i tia#e urechea2 a 8i#= 6u
te<a& v8ut eu pe tine2 ;n grdin2 cu El@
2(. >i iar4i #<a lepdat 'etru 4i ;ndat a cntat coco4ul.
28. +eci L<au adu# pe Ii#u# de la *aiafa la pretoriu3 4i era di&inea!. >i ei n<au intrat ;n
pretoriu2 ca # nu #e #purce2 ci # &nnce 'a4tile.
29. +eci 'ilat a ie4it la ei2 afar2 4i le<a 8i#= *e ;nvinuire aduce!i :&ului "ce#tuia@
30. Ei au r#pun# 4i i<au 8i#= +ac "ce#ta n<ar fi rufctor2 nu !i L<a& fi dat !ie.
3$. +eci le<a 8i# 'ilat= Lua!i<L voi 4i Audeca!i<L dup legea voa#tr. Iudeii ;n# i<au
r#pun#= 6ou nu ne e#te ;ngduit # o&or& pe ni&eni3
32. *a # #e ;&plinea#c cuvntul lui Ii#u#2 pe care ;l #pu#e#e2 ;n#e&nnd cu ce &oarte
avea # &oar.
33. +eci 'ilat a intrat iar4i ;n pretoriu 4i a che&at pe Ii#u# 4i I<a 8i#= -u e4ti regele
iudeilor@
3.. %#pun#<a Ii#u#= +e la tine ;n#u!i 8ici acea#ta2 #au al!ii !i<au #pu#<o de#pre Mine@
30. 'ilat a r#pun#= 6u cu&va #unt iudeu eu@ 'oporul -u 4i arhiereii -e<au predat &ie. *e
ai fcut@
36. Ii#u# a r#pun#= )&pr!ia Mea nu e#te din lu&ea acea#ta. +ac ;&pr!ia Mea ar fi din
lu&ea acea#ta2 #luAitorii Mei #<ar fi luptat ca # nu fiu predat iudeilor. +ar acu& ;&pr!ia
Mea nu e#te de aici.
3(. +eci i<a 8i# 'ilat= "4adar e4ti -u ;&prat@ %#pun#<a Ii#u#= -u 8ici c Eu #unt ;&prat.
Eu #pre acea#ta M<a& n#cut 4i pentru acea#ta a& venit ;n lu&e2 ca # dau &rturie pentru
adevr3 oricine e#te din adevr a#cult gla#ul Meu.
38. 'ilat I<a 8i#= *e e#te adevrul@ >i 8icnd acea#ta2 a ie4it iar4i la iudei 4i le<a 8i#= Eu nu
g#e#c ;n El nici o vin3
39. +ar e#te la voi o/iceiul ca la 'a4ti # v eli/ere8 pe unul. Coi!i deci # v eli/ere8 pe
regele iudeilor@
.0. +eci au #trigat iar4i2 8icnd= 6u pe "ce#ta2 ci pe 7ara/a. Iar 7ara/a era tlhar.
CA$!T'# (0
'atimile )omnului. Mama lui Iisus l$ng cruce. Cu!intele rostite pe cruce. Moartea i
ngroparea "ui.
$. +eci atunci 'ilat a luat pe Ii#u# 4i L<a /iciuit.
2. >i o#ta4ii2 ;&pletind cunun din #pini2 I<au pu#<o pe cap 4i L<au ;&/rcat cu o &antie
purpurie.
3. >i veneau ctre El 4i 8iceau= 7ucur<te2 regele iudeilorD >i<I ddeau pal&e.
$20
.. >i 'ilat a ie4it iar4i afar 4i le<a 8i#= Iat vi<L aduc pe El afar2 ca # 4ti!i c nu g#e#c
;n El nici o vin.
0. +eci a ie4it Ii#u# afar2 purtnd cununa de #pini 4i &antia purpurie. >i le<a 8i# 'ilat= Iat
:&ulD
6. *nd L<au v8ut deci arhiereii 4i #luAitorii au #trigat2 8icnd= %#tigne4te<LD
%#tigne4te<LD 5i#<a lor 'ilat= Lua!i<L voi 4i r#tigni!i<L2 cci eu nu<I g#e#c nici o vin.
(. Iudeii i<au r#pun#= 6oi ave& lege 4i dup legea noa#tr El tre/uie # &oar2 c S<a
fcut pe Sine iu al lui +u&ne8eu.
8. +eci2 cnd a au8it 'ilat ace#t cuvnt2 &ai &ult #<a te&ut.
9. >i a intrat iar4i ;n pretoriu 4i I<a 8i# lui Ii#u#= +e unde e4ti -u@ Iar Ii#u# nu i<a dat nici
un r#pun#.
$0. +eci 'ilat i<a 8i#= Mie nu<&i vor/e4ti@ 6u 4tii c a& putere # -e eli/ere8 4i putere a&
# -e r#tigne#c@
$$. Ii#u# a r#pun#= 6<ai avea nici o putere a#upra Mea2 dac nu !i<ar fi fo#t dat !ie de #u#.
+e aceea cel ce M<a predat !ie &ai &are pcat are.
$2. 'entru acea#ta2 'ilat cuta #<L eli/ere8e3 iar iudeii #trigau 8icnd= +ac )l eli/ere8i pe
"ce#ta2 nu e4ti prieten al *e8arului. :ricine #e face pe #ine ;&prat e#te ;&potriva
*e8arului.
$3. +eci 'ilat2 au8ind cuvintele ace#tea2 L<a du# afar pe Ii#u# 4i a 4e8ut pe #caunul de
Audecat2 ;n locul nu&it pardo#it cu pietre2 iar evreie4te ,a//ata.
$.. >i era Cinerea 'a4tilor2 ca& la al 4a#elea cea#2 4i a 8i# 'ilat iudeilor= Iat )&pratul
vo#tru.
$0. +eci au #trigat aceia= Ia<LD Ia<LD %#tigne4te<LD 'ilat le<a 8i#= S r#tigne#c pe
)&pratul vo#tru@ "rhiereii au r#pun#= 6u ave& ;&prat dect pe *e8arul.
$6. "tunci L<a predat lor ca # fie r#tignit. >i ei au luat pe Ii#u# 4i L<au du# ca # fie
r#tignit.
$(. >i ducndu<>i crucea2 a ie4it la locul ce #e chea& al *p!nii2 care evreie4te #e 8ice
,olgota2
$8. 9nde L<au r#tignit2 4i ;&preun cu El pe al!i doi2 de o parte 4i de alta2 iar ;n &iAloc pe
Ii#u#.
$9. Iar 'ilat a #cri# 4i titlu 4i l<a pu# dea#upra *rucii. >i era #cri#= Ii#u# 6a8arineanul2
)&pratul iudeilorD
20. +eci &ul!i dintre iudei au citit ace#t titlu2 cci locul unde a fo#t r#tignit Ii#u# era
aproape de cetate. >i era #cri#= evreie4te2 latine4te 4i grece4te.
2$. +eci arhiereii iudeilor au 8i# lui 'ilat= 6u #crie= )&pratul iudeilor2 ci c "cela a 8i#=
Eu #unt )&pratul iudeilor.
22. 'ilat a r#pun#= *e a& #cri#2 a& #cri#.
23. +up ce au r#tignit pe Ii#u#2 o#ta4ii au luat hainele Lui 4i le<au fcut patru pr!i2
fiecrui o#ta4 cte o parte2 4i c&a4a. +ar c&a4a era fr cu#tur2 de #u# !e#ut ;n
;ntregi&e.
2.. +eci au 8i# unii ctre al!ii= S n<o #f4ie&2 ci # arunc& #or!ii pentru ea2 a cui # fie3
ca # #e ;&plinea#c Scriptura care 8ice= ?)&pr!it<au hainele Mele loru4i2 4i pentru
c&a4a Mea au aruncat #or!ii?. "4adar o#ta4ii ace#tea au fcut.
20. >i #tteau2 lng crucea lui Ii#u#2 &a&a Lui 4i #ora &a&ei Lui2 Maria lui *leopa2 4i
Maria Magdalena.
26. +eci Ii#u#2 v8nd pe &a&a Sa 4i pe ucenicul pe care )l iu/ea #tnd alturi2 a 8i#
&a&ei Sale= e&eie2 iat fiul tuD
2(. "poi a 8i# ucenicului= Iat &a&a taD >i din cea#ul acela ucenicul a luat<o la #ine.
$26
28. +up aceea2 4tiind Ii#u# c toate #<au #vr4it acu&2 ca # #e ;&plinea#c Scriptura2 a
8i#= Mi<e #ete.
29. >i era acolo un va# plin cu o!et3 iar cei care )l lovi#er2 punnd ;n vrful unei tre#tii de
i#op un /urete ;n&uiat ;n o!et2 l<au du# la gura Lui.
30. +eci dup ce a luat o!etul2 Ii#u# a 8i#= Svr4itu<#<a. >i plecndu<>i capul2 >i<a dat
duhul.
3$. +eci iudeii2 fiindc era vineri2 ca # nu r&n trupurile #&/ta pe cruce2 cci era
&are 8iua #&/etei aceleia2 au rugat pe 'ilat # le 8dro/ea#c fluierele picioarelor 4i #<i
ridice.
32. +eci au venit o#ta4ii 4i au 8dro/it fluierele celui dinti 4i ale celuilalt2 care era r#tignit
;&preun cu el.
33. +ar venind la Ii#u#2 dac au v8ut c deAa &uri#e2 nu I<au 8dro/it fluierele.
3.. *i unul din o#ta4i cu #uli!a a ;&pun# coa#ta Lui 4i ;ndat a ie4it #nge 4i ap.
30. >i cel ce a v8ut a &rturi#it 4i &rturia lui e adevrat3 4i acela 4tie c #pune adevrul2
ca 4i voi # crede!i.
36. *ci #<au fcut ace#tea2 ca # #e ;&plinea#c Scriptura= ?6u I #e va 8dro/i nici un o#?.
3(. >i iar4i alt Scriptur 8ice= ?Cor privi la "cela pe care L<au ;&pun#?.
38. +up ace#tea Io#if din "ri&ateea2 fiind ucenic al lui Ii#u#2 dar ;ntr<a#cun#2 de frica
iudeilor2 a rugat pe 'ilat ca # ridice trupul lui Ii#u#. >i 'ilat i<a dat voie. +eci a venit 4i a
ridicat trupul Lui.
39. >i a venit 4i 6icodi&2 cel care veni#e la El &ai ;nainte noaptea2 aducnd ca la o #ut de
litre de a&e#tec de #&irn 4i aloe.
.0. "u luat deci trupul lui Ii#u# 4i l<au ;nf4urat ;n giulgiu cu &ire#&e2 precu& e#te
o/iceiul de ;n&or&ntare la iudei.
.$. Iar ;n locul unde a fo#t r#tignit era o grdin2 4i ;n grdin un &or&nt nou2 ;n care nu
&ai fu#e#e ni&eni ;ngropat.
.2. +eci2 din pricina vinerii iudeilor2 acolo L<au pu# pe Ii#u#2 pentru c &or&ntul era
aproape.
CA$!T'# )1
n!ierea )omnului. El *e arat Mariei Magdalena, apoi ucenicilor i la opt zile, dup
aceea, lui /oma.
$. Iar ;n 8iua ;ntia a #pt&nii Edu&inicaF2 Maria Magdalena a venit la &or&nt di#<de<
di&inea!2 fiind ;nc ;ntuneric2 4i a v8ut piatra ridicat de pe &or&nt.
2. +eci a alergat 4i a venit la Si&on<'etru 4i la cellalt ucenic pe care<l iu/ea Ii#u#2 4i le<a
8i#= "u luat pe +o&nul din &or&nt 4i noi nu 4ti& unde L<au pu#.
3. +eci a ie4it 'etru 4i cellalt ucenic 4i veneau la &or&nt.
.. >i cei doi alergau ;&preun2 dar cellalt ucenic2 alergnd ;nainte2 &ai repede dect
'etru2 a #o#it cel dinti la &or&nt.
0. >i2 aplecndu<#e2 a v8ut giulgiurile pu#e Ao#2 dar n<a intrat.
6. " #o#it 4i Si&on<'etru2 ur&nd dup el2 4i a intrat ;n &or&nt 4i a v8ut giulgiurile pu#e
Ao#2
(. Iar &ahra&a2 care fu#e#e pe capul Lui2 nu era pu# ;&preun cu giulgiurile2 ci
;nf4urat2 la o parte2 ;ntr<un loc.
8. "tunci a intrat 4i cellalt ucenic care #o#i#e ;nti la &or&nt2 4i a v8ut 4i a cre8ut.
9. *ci ;nc nu 4tiau Scriptura2 c Ii#u# tre/uia # ;nvie8e din &or!i.
$0. >i #<au du# ucenicii iar4i la ai lor.
$$. Iar Maria #ttea afar lng &or&nt plngnd. >i pe cnd plngea2 #<a aplecat #pre
$2(
&or&nt.
$2. >i a v8ut doi ;ngeri ;n ve4&inte al/e 4e8nd2 unul ctre cap 4i altul ctre picioare2
unde 8cu#e trupul lui Ii#u#.
$3. >i aceia i<au 8i#= e&eie2 de ce plngi@ 'e cine cau!i@ Ea le<a 8i#= * au luat pe
+o&nul &eu 4i nu 4tiu unde L<au pu#.
$.. 5icnd ace#tea2 ea #<a ;ntor# cu fa!a 4i a v8ut pe Ii#u# #tnd2 dar nu 4tia c e#te Ii#u#.
$0. 5i#<a ei Ii#u#= e&eie2 de ce plngi@ 'e cine cau!i@ Ea2 cre8nd c e#te grdinarul2 I<a
8i#= +oa&ne2 dac -u L<ai luat2 #pune<&i unde L<ai pu# 4i eu )l voi ridica.
$6. Ii#u# i<a 8i#= MariaD )ntorcndu<#e2 aceea I<a 8i# evreie4te= %a/uniD Eadic2
)nv!toruleF
$(. Ii#u# i<a 8i#= 6u te atinge de Mine2 cci ;nc nu M<a& #uit la -atl Meu. Mergi la fra!ii
Mei 4i le #pune= M #ui la -atl Meu 4i -atl vo#tru 4i la +u&ne8eul Meu 4i +u&ne8eul
vo#tru.
$8. >i a venit Maria Magdalena ve#tind ucenicilor c a v8ut pe +o&nul 4i ace#tea i<a 8i#
ei.
$9. >i fiind #ear2 ;n 8iua aceea2 ;ntia a #pt&nii Edu&inicaF2 4i u4ile fiind ;ncuiate2
unde erau aduna!i ucenicii de frica iudeilor2 a venit Ii#u# 4i a #tat ;n &iAloc 4i le<a 8i#= 'ace
vouD
20. >i 8icnd ace#tea2 le<a artat &inile 4i coa#ta Sa. +eci #<au /ucurat ucenicii2 v8nd
pe +o&nul.
2$. >i Ii#u# le<a 8i# iar4i= 'ace vouD 'recu& M<a tri&i# pe Mine -atl2 v tri&it 4i Eu pe
voi.
22. >i 8icnd ace#tea2 a #uflat a#upra lor 4i le<a 8i#= Lua!i +uh Sfnt3
23. *rora ve!i ierta pcatele2 le vor fi iertate 4i crora le ve!i !ine2 vor fi !inute.
2.. Iar -o&a2 unul din cei doi#pre8ece2 cel nu&it ,ea&nul2 nu era cu ei cnd a venit
Ii#u#.
20. +eci au 8i# lui ceilal!i ucenici= "& v8ut pe +o&nulD +ar el le<a 8i#= +ac nu voi
vedea2 ;n &inile Lui2 #e&nul cuielor2 4i dac nu voi pune degetul &eu ;n #e&nul cuielor2
4i dac nu voi pune &na &ea ;n coa#ta Lui2 nu voi crede.
26. >i dup opt 8ile2 ucenicii Lui erau iar4i ;nuntru2 4i -o&a2 ;&preun cu ei. >i a venit
Ii#u#2 u4ile fiind ;ncuiate2 4i a #tat ;n &iAloc 4i a 8i#= 'ace vouD
2(. "poi a 8i# lui -o&a= "du degetul tu ;ncoace 4i ve8i &inile Mele 4i adu &na ta 4i o
pune ;n coa#ta Mea 4i nu fi necredincio# ci credincio#.
28. " r#pun# -o&a 4i I<a 8i#= +o&nul &eu 4i +u&ne8eul &euD
29. Ii#u# I<a 8i#= 'entru c M<ai v8ut ai cre8ut. erici!i cei ce n<au v8ut 4i au cre8utD
30. +eci 4i alte &ulte &inuni a fcut Ii#u# ;naintea ucenicilor Si2 care nu #unt #cri#e ;n
cartea acea#ta.
3$. Iar ace#tea #<au #cri#2 ca # crede!i c Ii#u# e#te 1ri#to#ul2 iul lui +u&ne8eu2 4i2
cre8nd2 # ave!i via! ;n nu&ele Lui.
CA$!T'# )(
)omnul *e arat ucenicilor la Marea /i&eriadei. Iertarea lui 'etru i repunerea lui ntre
apostoli.
$. +up ace#tea2 Ii#u# S<a artat iar4i ucenicilor la Marea -i/eriadei2 4i S<a artat a4a=
2. Erau ;&preun Si&on<'etru 4i -o&a2 cel nu&it ,ea&nul2 4i 6atanael2 cel din *ana
,alileii2 4i fiii lui 5evedeu 4i al!i doi din ucenicii Lui.
3. Si&on<'etru le<a 8i#= M duc # pe#cuie#c. >i i<au 8i# ei= Merge& 4i noi cu tine. >i au
ie4it 4i #<au #uit ;n cora/ie2 4i ;n noaptea aceea n<au prin# ni&ic.
$28
.. Iar fcndu<#e di&inea!2 Ii#u# a #tat la !r&3 dar ucenicii n<au 4tiut c e#te Ii#u#.
0. +eci le<a 8i# Ii#u#= iilor2 nu cu&va ave!i ceva de &ncare@ Ei I<au r#pun#= 6u.
6. Iar El le<a 8i#= "runca!i &reaAa ;n partea dreapt a cor/iei 4i ve!i afla. +eci au aruncat<
o 4i nu &ai puteau #<o trag de &ul!i&ea pe4tilor.
(. >i a 8i# lui 'etru ucenicul acela pe care<l iu/ea Ii#u#= +o&nul e#teD +eci Si&on<'etru2
au8ind c e#te +o&nul2 4i<a ;ncin# haina2 cci era de8/rcat2 4i #<a aruncat ;n ap.
8. >i ceilal!i ucenici au venit cu cora/ia2 cci nu erau departe de !r&2 ci la dou #ute de
co!i2 trgnd &reaAa cu pe4ti.
9. +eci2 cnd au ie4it la !r&2 au v8ut Aar pu# Ao# 4i pe4te pu# dea#upra2 4i pine.
$0. Ii#u# le<a 8i#= "duce!i din pe4tele pe care l<a!i prin# acu&.
$$. Si&on<'etru #<a #uit ;n cora/ie 4i a tra# &reaAa la !r&2 plin de pe4ti &ari= o #ut
cinci8eci 4i trei2 4i2 de4i erau at!ia2 nu #<a rupt &reaAa.
$2. Ii#u# le<a 8i#= Ceni!i de prn8i!i. >i nici unul din ucenici nu ;ndr8nea #<L ;ntre/e=
*ine e4ti -u@2 4tiind c e#te +o&nul.
$3. +eci a venit Ii#u# 4i a luat pinea 4i le<a dat lor2 4i de a#e&enea 4i pe4tele.
$.. "cea#ta e#te2 acu&2 a treia oar cnd Ii#u# S<a artat ucenicilor2 dup ce S<a #culat din
&or!i.
$0. +eci dup ce au prn8it2 a 8i# Ii#u# lui Si&on<'etru= Si&one2 fiul lui Iona2 M iu/e4ti
tu &ai &ult dect ace4tia@ El I<a r#pun#= +a2 +oa&ne2 -u 4tii c -e iu/e#c. 5i#<a lui=
'a4te &ielu4eii Mei.
$6. Ii#u# i<a 8i# iar4i2 a doua oar= Si&one2 fiul lui Iona2 M iu/e4ti@ El I<a 8i#= +a2
+oa&ne2 -u 4tii c -e iu/e#c. 5i#<a Ii#u# lui= '#tore4te oile Mele.
$(. Ii#u# i<a 8i# a treia oar= Si&one2 fiul lui Iona2 M iu/e4ti@ 'etru #<a ;ntri#tat2 c i<a 8i#
a treia oar= M iu/e4ti@ 4i I<a 8i#= +oa&ne2 -u 4tii toate. -u 4tii c -e iu/e#c. Ii#u# i<a 8i#=
'a4te oile Mele.
$8. "devrat2 adevrat 8ic !ie= +ac erai &ai tnr2 te ;ncingeai #ingur 4i u&/lai unde
voiai3 dar cnd vei ;&/trni2 vei ;ntinde &inile tale 4i altul te va ;ncinge 4i te va duce
unde nu voie4ti.
$9. Iar acea#ta a 8i#<o2 ;n#e&nnd cu ce fel de &oarte va prea#lvi pe +u&ne8eu. >i
#punnd acea#ta2 i<a 8i#= 9r&ea8 Mie.
20. +ar ;ntorcndu<#e2 'etru a v8ut venind dup el pe ucenicul pe care<l iu/ea Ii#u#2 acela
care la *in #<a re8e&at de pieptul Lui 4i I<a 8i#= +oa&ne2 cine e#te cel ce -e va vinde@
2$. 'e ace#ta deci2 v8ndu<l2 'etru a 8i# lui Ii#u#= +oa&ne2 dar cu ace#ta ce #e va
;nt&pla@
22. 5i#<a Ii#u# lui= +ac voie#c ca ace#ta # r&n pn voi veni2 ce ai tu@ -u ur&ea8
Mie.
23. +e aceea a ie4it cuvntul ace#ta ;ntre fra!i2 c ucenicul acela nu va &uri3 dar Ii#u# nu i<
a #pu# c nu va &uri ci= dac voie#c ca ace#ta # r&n pn voi veni2 ce ai tu@
2.. "ce#ta e#te ucenicul care &rturi#e4te de#pre ace#tea 4i care a #cri# ace#tea2 4i 4ti& c
&rturia lui e adevrat.
20. +ar #unt 4i alte &ulte lucruri pe care le<a fcut Ii#u# 4i care2 dac #<ar fi #cri# cu de<
a&nuntul2 cred c lu&ea acea#ta n<ar cuprinde cr!ile ce #<ar fi #cri#. "&in.


$29
"'-ELE SI6BIL:% "':S-:LI
CA$!T'# (
Cu!$nt nceptor. nl,area lui Iisus la cer. (legerea lui Matia n locul lui Iuda Iscarioteanul.
$. *uvntul cel dinti l<a& fcut o2 -eofile2 de#pre toate cele ce a ;nceput Ii#u# a face 4i a ;nv!a2
2. 'n ;n 8iua ;n care S<a ;nl!at la cer2 poruncind prin +uhul Sfnt apo#tolilor pe care i<a ale#2
3. *rora S<a 4i ;nf!i4at pe Sine viu dup pati&a Sa prin &ulte #e&ne doveditoare2 artndu<li<Se
ti&p de patru8eci de 8ile 4i vor/ind cele de#pre ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
.. >i cu ei petrecnd2 le<a poruncit # nu #e deprte8e de Ieru#ali&2 ci # a4tepte fgduin!a -atlui2
pe care Ea 8i# ElF a!i au8it<o de la Mine=
0. * Ioan a /ote8at cu ap2 iar voi ve!i fi /ote8a!i cu +uhul Sfnt2 nu &ult dup ace#te 8ile.
6. Iar ei2 adunndu<#e2 )l ;ntre/au2 8icnd= +oa&ne2 oare2 ;n ace#t ti&p vei a4e8a -u2 la loc2 ;&pr!ia
lui I#rael@
(. El a 8i# ctre ei= 6u e#te al vo#tru a 4ti anii #au vre&ile pe care -atl le<a pu# ;n #tpnirea Sa2
8. *i ve!i lua putere2 venind +uhul Sfnt pe#te voi2 4i )&i ve!i fi Mie &artori ;n Ieru#ali& 4i ;n toat
Iudeea 4i ;n Sa&aria 4i pn la &arginea p&ntului.
9. >i ace#tea 8icnd2 pe cnd ei priveau2 S<a ;nl!at 4i un nor L<a luat de la ochii lor.
$0. >i privind ei2 pe cnd El &ergea la cer2 iat doi /r/a!i au #tat lng ei2 ;&/rca!i ;n haine al/e2
$$. *are au 4i 8i#= 7r/a!i galileieni2 de ce #ta!i privind la cer@ "ce#t Ii#u# care S<a ;nl!at de la voi la
$30
cer2 a#tfel va 4i veni2 precu& L<a!i v8ut &ergnd la cer.
$2. "tunci ei #<au ;ntor# la Ieru#ali& de la &untele ce #e chea& al M#linilor2 care e#te aproape de
Ieru#ali&2 cale de o #&/t.
$3. >i cnd au intrat2 #<au #uit ;n ;ncperea de #u#2 unde #e adunau de o/icei= 'etru 4i Ioan 4i Iacov 4i
"ndrei2 ilip 4i -o&a2 7artolo&eu 4i Matei2 Iacov al lui "lfeu 4i Si&on 5elotul 4i Iuda al lui Iacov.
$.. -o!i ace4tia2 ;ntr<un cuget2 #truiau ;n rugciune ;&preun cu fe&eile 4i cu Maria2 &a&a lui Ii#u#
4i cu fra!ii Lui.
$0. >i ;n 8ilele acelea2 #culndu<#e 'etru ;n &iAlocul fra!ilor Eiar nu&rul lor era ca la o #ut
dou8eciF2 a 8i#=
$6. 7r/a!i fra!i2 tre/uia # #e ;&plinea#c Scriptura acea#ta pe care +uhul Sfnt2 prin gura lui
+avid2 a #pu#<o dinainte de#pre Iuda2 care #<a fcut clu8 celor ce L<au prin# pe Ii#u#.
$(. *ci era nu&rat cu noi 4i lua#e #or!ul ace#tei #luAiri.
$8. +eci ace#ta a do/ndit o !arin din plata nedrept!ii 4i2 c8nd cu capul ;nainte2 a crpat pe la
&iAloc 4i i #<au vr#at toate &runtaiele.
$9. >i #<a fcut cuno#cut acea#ta tuturor celor ce locuie#c ;n Ieru#ali&2 ;nct !arina acea#ta #<a
nu&it ;n li&/a lor 1achelda&ah2 adic Barina Sngelui.
20. *ci e#te #cri# ;n *artea '#al&ilor= ?ac<#e ca#a lui pu#tie 4i # nu ai/ cine # locuia#c ;n eaD
>i #luAirea lui #<o ia altul?.
2$. +eci tre/uie ca unul din ace4ti /r/a!i2 care #<au adunat cu noi ;n ti&pul ct a petrecut ;ntre noi
+o&nul Ii#u#2
22. )ncepnd de la /ote8ul lui Ioan2 pn ;n 8iua ;n care S<a ;nl!at de la noi2 # fie ;&preun cu noi
&artor al ;nvierii Lui.
23. >i au pu# ;nainte pe doi= pe Io#if2 nu&it 7ar#a/a2 8i# 4i Iu#tu#2 4i pe Matia.
2.. >i2 rugndu<#e2 au 8i#= -u2 +oa&ne2 *are cuno4ti ini&ile tuturor2 arat pe care din ace4tia doi l<ai
ale#2
20. *a # ia locul ace#tei #luAiri 4i al apo#toliei din care Iuda a c8ut2 ca # &earg ;n locul lui.
26. >i au tra# la #or!i2 4i #or!ul a c8ut pe Matia2 4i #<a #ocotit ;&preun cu cei un#pre8ece apo#toli.
CA$!T'# )
'ogor$rea )u#ului *%$nt. Cu!$ntarea lui 'etru.
$. >i cnd a #o#it 8iua *inci8eci&ii2 erau to!i ;&preun ;n acela4i loc.
2. >i din cer2 fr de ve#te2 #<a fcut un vuiet2 ca de #uflare de vnt ce vine repede2 4i a u&plut toat
ca#a unde 4edeau ei.
3. >i li #<au artat2 ;&pr!ite2 li&/i ca de foc 4i au 4e8ut pe fiecare dintre ei.
.. >i #<au u&plut to!i de +uhul Sfnt 4i au ;nceput # vor/ea#c ;n alte li&/i2 precu& le ddea lor
+uhul a gri.
0. >i erau ;n Ieru#ali& locuitori iudei2 /r/a!i cucernici2 din toate nea&urile care #unt #u/ cer.
6. >i i#cndu<#e vuietul acela2 #<a adunat &ul!i&ea 4i #<a tul/urat2 cci fiecare ;i au8ea pe ei vor/ind
;n li&/a #a.
(. >i erau ui&i!i to!i 4i #e &inunau 8icnd= Iat2 nu #unt ace4tia care vor/e#c to!i galileieni@
8. >i cu& au8i& noi fiecare li&/a noa#tr2 ;n care ne<a& n#cut@
9. 'ar!i 4i &e8i 4i ela&i!i 4i cei ce locuie#c ;n Me#opota&ia2 ;n Iudeea 4i ;n *apadocia2 ;n 'ont 4i ;n
"#ia2
$0. )n rigia 4i ;n 'a&filia2 ;n Egipt 4i ;n pr!ile Li/iei cea de lng *irene2 4i ro&ani ;n treact2
iudei 4i pro8eli!i2
$$. *retani 4i ara/i2 ;i au8i& pe ei vor/ind ;n li&/ile noa#tre de#pre faptele &inunate ale lui
+u&ne8euD
$2. >i to!i erau ui&i!i 4i nu #e du&ireau2 8icnd unul ctre altul= *e va # fie acea#ta@
$3$
$3. Iar al!ii /atAocorindu<i2 8iceau c #unt plini de &u#t.
$.. >i #tnd 'etru cu cei un#pre8ece2 a ridicat gla#ul 4i le<a vor/it= 7r/a!i iudei2 4i to!i care locui!i ;n
Ieru#ali&2 acea#ta # v fie cuno#cut 4i lua!i ;n urechi cuvintele &ele3
$0. * ace4tia nu #unt /e!i2 cu& vi #e pare vou2 cci e#te al treilea cea# din 8i3
$6. *i acea#ta e#te ce #<a #pu# prin proorocul Ioil=
$(. ?Iar ;n 8ilele din ur&2 8ice +o&nul2 voi turna din +uhul Meu pe#te tot trupul 4i fiii vo4tri 4i
fiicele voa#tre vor prooroci 4i cei &ai tineri ai vo4tri vor vedea vedenii 4i /trnii vo4tri vi#e vor
vi#a.
$8. )nc 4i pe#te #lugile Mele 4i pe#te #luAnicele Mele voi turna ;n acele 8ile2 din +uhul Meu 4i vor
prooroci.
$9. >i &inuni voi face #u# ;n cer 4i Ao# pe p&nt #e&ne= #nge2 foc 4i fu&egare de fu&.
20. Soarele #e va #chi&/a ;n ;ntuneric 4i luna ;n #nge2 ;nainte de a veni 8iua +o&nului2 cea &are 4i
#trlucit.
2$. >i tot cel ce va che&a nu&ele +o&nului #e va &ntui?.
22. 7r/a!i i#raeli!i2 a#culta!i cuvintele ace#tea= 'e Ii#u# 6a8arineanul2 /r/at adeverit ;ntre voi de
+u&ne8eu2 prin puteri2 prin &inuni 4i prin #e&ne pe care le<a fcut prin El +u&ne8eu ;n &iAlocul
vo#tru2 precu& 4i voi 4ti!i2
23. 'e "ce#ta2 fiind dat2 dup #fatul cel rnduit 4i dup 4tiin!a cea dinainte a lui +u&ne8eu2 voi L<a!i
luat 4i2 pironindu<L2 prin &inile celor fr de lege2 L<a!i o&ort2
2.. 'e *are +u&ne8eu L<a ;nviat2 de8legnd durerile &or!ii2 ;ntruct nu era cu putin! ca El # fie
!inut de ea.
20. *ci +avid 8ice de#pre El= ?-otdeauna a& v8ut pe +o&nul ;naintea &ea2 cci El e#te de<a
dreapta &ea2 ca # nu & clatin.
26. +e aceea #<a /ucurat ini&a &ea 4i #<a ve#elit li&/a &ea3 chiar 4i trupul &eu #e va odihni ;ntru
ndeAde.
2(. *ci nu vei l#a #ufletul &eu ;n iad2 nici nu vei da pe cel #fnt al -u # vad #tricciune.
28. cutu<&i<ai cuno#cute cile vie!ii3 cu ;nf!i4area -a & vei u&ple de /ucurie?.
29. 7r/a!i fra!i2 cuvine<#e a vor/i cu ;ndr8nire ctre voi de#pre #tr&o4ul +avid2 c a &urit 4i #<a
;ngropat2 iar &or&ntul lui e#te la noi2 pn ;n 8iua acea#ta.
30. +eci el2 fiind prooroc 4i 4tiind c +u&ne8eu i S<a Aurat cu Aur&nt # a4e8e pe tronu<i din rodul
coap#elor lui2
3$. Mai ;nainte v8nd2 a vor/it de#pre ;nvierea lui 1ri#to#= c n<a fo#t l#at ;n iad #ufletul Lui 4i nici
trupul Lui n<a v8ut putre8iciunea.
32. +u&ne8eu a ;nviat pe "ce#t Ii#u#2 *ruia noi to!i #unte& &artori.
33. +eci2 ;nl!ndu<Se prin dreapta lui +u&ne8eu 4i pri&ind de la -atl fgduin!a +uhului Sfnt2
L<a revr#at pe "ce#ta2 cu& vede!i 4i au8i!i voi.
3.. *ci +avid nu #<a #uit la ceruri2 dar el a 8i#= ?5i#<a +o&nul +o&nului &eu= >e8i de<a dreapta
Mea2
30. 'n ce voi pune pe vrA&a4ii -i a4ternut picioarelor -ale?.
36. *u #iguran! # 4tie deci toat ca#a lui I#rael c +u&ne8eu2 pe "ce#t Ii#u# pe *are voi L<a!i
r#tignit2 L<a fcut +o&n 4i 1ri#to#.
3(. Ei au8ind ace#tea2 au fo#t ptrun4i la ini& 4i au 8i# ctre 'etru 4i ceilal!i apo#toli= 7r/a!i fra!i2
ce # face&@
38. Iar 'etru a 8i# ctre ei= 'oci!i<v 4i # #e /ote8e fiecare dintre voi ;n nu&ele lui Ii#u# 1ri#to#2
#pre iertarea pcatelor voa#tre2 4i ve!i pri&i darul +uhului Sfnt.
39. *ci vou e#te dat fgduin!a 4i copiilor vo4tri 4i tuturor celor de departe2 pe oric!i ;i va che&a
+o&nul +u&ne8eul no#tru.
.0. >i cu alte &ai &ulte vor/e &rturi#ea 4i<i ;nde&na2 8icnd= Mntui!i<v de ace#t nea& viclean.
.$. +eci cei ce au pri&it cuvntul lui #<au /ote8at 4i ;n 8iua aceea #<au adugat ca la trei &ii de
$32
#uflete.
.2. >i #truiau ;n ;nv!tura apo#tolilor 4i ;n ;&prt4ire2 ;n frngerea pinii 4i ;n rugciuni.
.3. >i tot #ufletul era cuprin# de tea&2 cci &ulte &inuni 4i #e&ne #e fceau ;n Ieru#ali& prin
apo#toli2 4i &are fric ;i #tpnea pe to!i.
... Iar to!i cei ce credeau erau laolalt 4i aveau toate de o/4te.
.0. >i ;4i vindeau /unurile 4i averile 4i le ;&pr!eau tuturor2 dup cu& avea nevoie fiecare.
.6. >i ;n fiecare 8i2 #truiau ;ntr<un cuget ;n te&plu 4i2 frngnd pinea ;n ca#2 luau ;&preun hrana
;ntru /ucurie 4i ;ntru cur!ia ini&ii.
.(. Ludnd pe +u&ne8eu 4i avnd har la tot poporul. Iar +o&nul aduga 8ilnic 7i#ericii pe cei ce
#e &ntuiau.
CA$!T'# *
'etru !indec un olog i propo!duiete mul,imii E!ang#elia.
$. Iar 'etru 4i Ioan #e #uiau la te&plu pentru rugciunea din cea#ul al noulea.
2. >i era un /r/at olog din pntecele &a&ei #ale2 pe care<l aduceau 4i<l puneau ;n fiecare 8i la
poarta te&plului2 8i# 'oarta ru&oa#2 ca # cear &ilo#tenie de la cei ce intrau ;n te&plu2
3. *are2 v8nd c 'etru 4i Ioan vor # intre ;n te&plu2 le<a cerut &ilo#tenie.
.. Iar 'etru2 cutnd #pre el2 ;&preun cu Ioan2 a 8i#= 'rive4te noi3
0. Iar el #e uita la ei cu luare<a&inte2 a4teptnd # pri&ea#c ceva de la ei.
6. Iar 'etru a 8i#= "rgint 4i aur nu a&3 dar ce a&2 aceea ;!i dau. )n nu&ele lui Ii#u# 1ri#to#
6a8arineanul2 #coal<te 4i u&/lD
(. >i apucndu<l de &na dreapt2 l<a ridicat 4i ;ndat gle8nele 4i tlpile picioarelor lui #<au ;ntrit.
8. >i #rind2 a #tat ;n picioare 4i u&/la2 4i a intrat cu ei ;n te&plu2 u&/lnd 4i #rind 4i ludnd pe
+u&ne8eu.
9. >i tot poporul l<a v8ut u&/lnd 4i ludnd pe +u&ne8eu.
$0. >i ;l cuno4teau c el era cel care 4edea pentru &ilo#tenie2 la 'oarta ru&oa# a te&plului2 4i #<au
u&plut de ui&ire 4i de &irare pentru ceea ce i #<a ;nt&plat.
$$. >i !inndu<#e el de 'etru 4i de Ioan2 tot poporul2 ui&it2 alerga la ei2 ;n pridvorul nu&it al lui
Solo&on.
$2. Iar 'etru2 v8nd acea#ta2 a r#pun# ctre popor= 7r/a!i i#raeli!i2 de ce v &ira!i de ace#t lucru2
#au de ce #ta!i cu ochii a!inti!i la noi2 ca 4i cu& cu a noa#tr putere #au cucernicie l<a& fi fcut pe
ace#ta # u&/le@
$3. +u&ne8eul lui "vraa& 4i al lui I#aac 4i al lui Iacov2 +u&ne8eul prin!ilor no4tri a #lvit pe iul
Su Ii#u#2 pe *are voi L<a!i predat 4i L<a!i tgduit ;n fa!a lui 'ilat2 care g#i#e cu cale #<L
eli/ere8e.
$.. +ar voi v<a!i lepdat de *el #fnt 4i drept 4i a!i cerut # v druia#c un /r/at uciga4.
$0. Iar pe )nceptorul vie!ii L<a!i o&ort2 pe *are ;n# +u&ne8eu L<a ;nviat din &or!i 4i ai *rui
&artori #unte& noi.
$6. >i prin credin!a ;n nu&ele Lui2 pe ace#ta pe care ;l vede!i 4i ;l cunoa4te!i2 l<a ;ntrit nu&ele lui
Ii#u# 4i credin!a cea ;ntru El i<a dat lui ;ntregirea acea#ta a trupului2 ;naintea voa#tr2 a tuturor.
$(. >i acu&2 fra!ilor2 4tiu c din ne4tiin! a!i fcut ru ca 4i &ai<&arii vo4tri.
$8. +ar +u&ne8eu a ;&plinit a#tfel cele ce ve#ti#e dinainte prin gura tuturor proorocilor2 c
1ri#to#ul Su va pti&i.
$9. +eci poci!i<v 4i v ;ntoarce!i2 ca # #e 4tearg pcatele voa#tre2
20. *a # vin de la fa!a +o&nului vre&uri de u4urare 4i ca # v tri&it pe *el &ai dinainte ve#tit
vou2 pe Ii#u# 1ri#to#2
2$. 'e *are tre/uie #<L pri&ea#c *erul pn la vre&ile #ta/ilirii din nou a tuturor celor de#pre
care a vor/it +u&ne8eu prin gura #fin!ilor Si prooroci din veac.
$33
22. Moi#e a 8i# ctre prin!i= ?+o&nul +u&ne8eu va ridica vou dintre fra!ii vo4tri 'rooroc ca &ine.
'e El #<L a#culta!i ;n toate cte v va #pune.
23. >i tot #ufletul care nu va a#culta de 'roorocul "cela2 va fi ni&icit din popor?.
2.. Iar to!i proorocii de la Sa&uel 4i cei c!i le<au ur&at au vor/it 4i au ve#tit 8ilele ace#tea.
20. Coi #unte!i fiii proorocilor 4i ai leg&ntului pe care l<a ;ncheiat +u&ne8eu cu prin!ii no4tri2
grind ctre "vraa&= ?>i ;ntru #e&in!ia ta #e vor /inecuvnta toate nea&urile p&ntului?.
26. +u&ne8eu2 ;nviind pe iul Su2 L<a tri&i# ;nti la voi2 # v /inecuvnte8e2 ca fiecare # #e
;ntoarc de la rut!ile #ale.
CA$!T'# +
'etru i Ioan nc#ii i adui s dea socoteal n %a,a sinedriului. Rugciunea credincioilor. -ia,a
de o&te.
$. +ar pe cnd vor/eau ei ctre popor2 au venit pe#te ei preo!ii2 cpetenia gr8ii te&plului 4i
#aducheii2
2. Mniindu<#e c ei ;nva! poporul 4i ve#te#c ;ntru Ii#u# ;nvierea din &or!i.
3. >i punnd &na pe ei2 i<au pu# #u/ pa82 pn a doua 8i2 cci acu& era #ear.
.. -otu4i &ul!i din cei ce au8i#er cuvntul au cre8ut 4i nu&rul /r/a!ilor credincio4i #<a fcut ca la
cinci &ii.
0. >i a doua 8i #<au adunat cpeteniile lor 4i /trnii 4i crturarii din Ieru#ali&2
6. >i "nna arhiereul 4i *aiafa 4i Ioan 4i "leHandru 4i c!i erau din nea&ul arhiere#c2
(. >i punndu<i ;n &iAloc2 ;i ;ntre/au= *u ce putere #au ;n al cui nu&e a!i fcut voi acea#ta@
8. "tunci 'etru2 plin fiind de +uhul Sfnt2 le<a vor/it= *petenii ale poporului 4i /trni ai lui I#rael2
9. iindc noi #unte& a#t8i cerceta!i pentru facere de /ine unui o& /olnav2 prin cine a fo#t el
vindecat2
$0. *uno#cut # v fie vou tuturor2 4i la tot poporul I#rael2 c ;n nu&ele lui Ii#u# 1ri#to#
6a8arineanul2 pe *are voi L<a!i r#tignit2 dar pe *are +u&ne8eu L<a ;nviat din &or!i2 ;ntru "cela #t
ace#ta #nto# ;naintea voa#trD
$$. "ce#ta e#te piatra cea neluat ;n #ea& de ctre voi2 8idarii2 care a aAun# ;n capul unghiului3
$2. >i ;ntru ni&eni altul nu e#te &ntuirea2 cci nu e#te #u/ cer nici un alt nu&e2 dat ;ntre oa&eni2 ;n
care tre/uie # ne &ntui& noi.
$3. >i v8nd ei ;ndr8neala lui 'etru 4i a lui Ioan 4i 4tiind c #unt oa&eni fr carte 4i #i&pli2 #e
&irau2 4i ;i cuno4teau c fu#e#er ;&preun cu Ii#u#3
$.. >i v8nd pe o&ul cel t&duit2 #tnd cu ei2 n<aveau ni&ic de 8i# ;&potriv2
$0. +ar poruncindu<le # ia# afar din #inedriu2 vor/eau ;ntre ei2
$6. 5icnd= ce vo& face ace#tor oa&eni@ *ci e#te ;nvederat tuturor celor ce locuie#c ;n Ieru#ali& c
prin ei #<a fcut o &inune cuno#cut 4i nu pute& # tgdui&.
$(. +ar ca acea#ta # nu #e r#pndea#c &ai &ult ;n popor2 # le porunci& cu a&enin!are # nu &ai
vor/ea#c2 ;n nu&ele ace#ta2 nici unui o&.
$8. >i che&ndu<i2 le<au poruncit ca nicidecu& # nu &ai gria#c2 nici # &ai ;nve!e ;n nu&ele lui
Ii#u#.
$9. Iar 'etru 4i Ioan2 r#pun8nd2 au 8i# ctre ei= Judeca!i dac e#te drept ;naintea lui +u&ne8eu #
a#cult& de voi &ai &ult dect de +u&ne8eu.
20. *ci noi nu pute& # nu vor/i& cele ce a& v8ut 4i a& au8it.
2$. +ar ei2 a&enin!ndu<i din nou2 le<au dat dru&ul2 neg#ind nici un chip cu& #<i pedep#ea#c2 din
cau8a poporului2 fiindc to!i #lveau pe +u&ne8eu2 pentru ceea ce #e fcu#e.
22. *ci o&ul cu care #e fcu#e acea#t &inune a vindecrii avea &ai &ult ca patru8eci de ani.
23. iind #lo/o8i!i2 au venit la ai lor 4i le<au #pu# cte le<au vor/it lor arhiereii 4i /trnii.
$3.
2.. Iar ei2 au8ind2 ;ntr<un cuget au ridicat gla#ul ctre +u&ne8eu 4i au 8i#= Stpne2 +u&ne8eule2 -u2
*are ai fcut cerul 4i p&ntul 4i &area 4i toate cele ce #unt ;n ele2
20. *are prin +uhul Sfnt 4i prin gura printelui no#tru +avid2 #luAitorul -u2 ai 8i#= 'entru ce #<au
;ntrtat nea&urile 4i popoarele au cugetat cele de4arte@
26. %idicatu<#<au regii p&ntului 4i cpeteniile #<au adunat laolalt ;&potriva +o&nului 4i
;&potriva 9n#ului Lui2
2(. *ci a#upra Sfntului -u iu Ii#u#2 pe care -u L<ai un#2 #<au adunat laolalt2 cu adevrat2 ;n
cetatea acea#ta2 4i Irod 4i 'ontiu# 'ilat cu pgnii 4i cu popoarele lui I#rael2
28. *a # fac toate cte &na -a 4i #fatul -u &ai dinainte au rnduit # fie.
29. >i acu&2 +oa&ne2 caut #pre a&enin!rile lor 4i d ro/ilor -i # gria#c cuvntul -u cu toat
;ndr8neala2
30. )ntin8nd dreapta -a #pre vindecare 4i #vr4ind #e&ne 4i &inuni2 prin nu&ele Sfntului -u iu
Ii#u#.
3$. >i pe cnd #e rugau a#tfel2 #<a cutre&urat locul ;n care erau aduna!i2 4i #<au u&plut to!i de +uhul
Sfnt 4i griau cu ;ndr8neal cuvntul lui +u&ne8eu.
32. Iar ini&a 4i #ufletul &ul!i&ii celor ce au cre8ut erau una 4i nici unul nu 8icea c e#te al #u ceva
din averea #a2 ci toate le erau de o/4te.
33. >i cu &are putere apo#tolii &rturi#eau de#pre ;nvierea +o&nului Ii#u# 1ri#to# 4i &are har era
pe#te ei to!i.
3.. >i ni&eni nu era ;ntre ei lip#it2 fiindc to!i c!i aveau !arini #au ca#e le vindeau 4i aduceau pre!ul
celor vndute2
30. >i<l puneau la picioarele apo#tolilor. >i #e ;&pr!ea fiecruia dup cu& avea cineva tre/uin!.
36. Iar Io#if2 cel nu&it de apo#toli 7arna/a Ecare #e tlcuie4te fiul &ngieriiF2 un levit2 n#cut ;n
*ipru2
3(. "vnd !arin 4i vn8nd<o2 a adu# /anii 4i i<a pu# la picioarele apo#tolilor.
CA$!T'# ,
(nania i *a%ira. (postolii sunt nc#ii, dar un nger le d drumul. *%atul lui 4amaliel.
$. Iar un o&2 anu&e "nania2 cu Safira2 fe&eia lui2 4i<a vndut !arina.
2. >i a do#it din pre!2 4tiind 4i fe&eia lui2 4i aducnd o parte2 a pu#<o la picioarele apo#tolilor.
3. Iar 'etru a 8i#= "nania2 de ce a u&plut #atana ini&a ta2 ca # &in!i tu +uhului Sfnt 4i # do#e4ti
din pre!ul !arinei@
.. :are2 p#trnd<o2 nu<!i r&nea !ie2 4i vndut nu era ;n #tpnirea ta@ 'entru ce ai pu# ;n ini&a ta
lucrul ace#ta@ 6<ai &in!it oa&enilor2 ci lui +u&ne8eu.
0. Iar "nania2 au8ind ace#te cuvinte2 a c8ut 4i a &urit. >i fric &are i<a cuprin# pe to!i care au au8it.
6. >i #culndu<#e cei &ai tineri2 l<au ;nf4urat 4i2 #co!ndu<l afar2 l<au ;ngropat.
(. +up un r#ti&p2 ca de trei cea#uri2 a intrat 4i fe&eia lui2 ne4tiind ce #e ;nt&pla#e.
8. Iar 'etru a 8i# ctre ea= Spune<&i dac a!i vndut !arina cu att@ Iar ea a 8i#= +a2 cu att.
9. Iar 'etru a 8i# ctre ea= +e ce v<a!i ;nvoit voi # i#piti!i +uhul +o&nului@ Iat picioarele celor ce
au ;ngropat pe /r/atul tu #unt la u4 4i te vor #coate afar 4i pe tine.
$0. >i ea a c8ut ;ndat la picioarele lui 'etru 4i a &urit. >i intrnd tinerii2 au g#it<o &oart 4i2
#co!nd<o afar2 au ;ngropat<o lng /r/atul ei.
$$. >i fric &are a cuprin# toat 7i#erica 4i pe to!i care au au8it ace#tea.
$2. Iar prin &inile apo#tolilor #e fceau #e&ne 4i &inuni &ulte ;n popor2 4i erau to!i2 ;ntr<un cuget2
;n pridvorul lui Solo&on.
$3. >i ni&eni dintre ceilal!i nu cute8a # #e alipea#c de ei2 dar poporul ;i luda.
$.. >i din ce ;n ce &ai &ult #e adugau cei ce credeau ;n +o&nul2 &ul!i&e de /r/a!i 4i de fe&ei2
$30
$0. )nct #coteau pe cei /olnavi ;n uli!e 4i<i puneau pe paturi 4i pe trgi2 ca venind 'etru2 &car
u&/ra lui # u&/rea#c pe vreunul dintre ei.
$6. >i #e aduna 4i &ul!i&ea din cet!ile di&preAurul Ieru#ali&ului2 aducnd /olnavi 4i /ntui!i de
duhuri necurate2 4i to!i #e vindecau.
$(. >i #culndu<#e arhiereul 4i to!i cei ;&preun cu el < cei din ere#ul #aducheilor < #<au u&plut de
pi8&.
$8. >i au pu# &na pe apo#toli 4i i<au /gat ;n te&ni!a o/4tea#c.
$9. Iar un ;nger al +o&nului2 ;n ti&pul nop!ii2 a de#chi# u4ile te&ni!ei 4i2 #co!ndu<i2 le<a 8i#=
20. Merge!i 4i2 #tnd2 gri!i poporului ;n te&plu toate cuvintele vie!ii ace#teia.
2$. >i2 au8ind2 au intrat de di&inea! ;n te&plu 4i ;nv!au. +ar venind arhiereul 4i cei ;&preun cu
el2 au adunat #inedriul 4i tot #fatul /trnilor fiilor lui I#rael 4i au tri&i# la te&ni! #<i aduc pe
apo#toli.
22. +ar2 ducndu<#e2 #lugile nu i<au g#it ;n te&ni! 4i2 ;ntorcndu<#e2 au ve#tit2
23. 5icnd= -e&ni!a a& g#it<o ;ncuiat ;n toat #iguran!a 4i pe pa8nici #tnd la u4i2 dar cnd a&
de#cuiat2 ;nuntru n<a& g#it pe ni&eni.
2.. *nd au au8it ace#te cuvinte2 cpetenia pa8ei te&plului 4i arhiereii erau nedu&eri!i cu privire la
ei2 ce<ar putea # fie acea#ta.
20. +ar venind cineva2 le<a dat de ve#te= Iat2 /r/a!ii pe care i<a!i pu# ;n te&ni! #unt ;n te&plu2
#tnd 4i ;nv!nd poporul.
26. "tunci2 ducndu<#e2 cpetenia pa8ei te&plului ;&preun cu #luAitorii i<au adu# dar nu cu #ila2 c
#e te&eau de popor # nu<i o&oare cu pietre.
2(. >i2 aducndu<i2 i<au pu# ;n fa!a #inedriului. Iar arhiereul i<a ;ntre/at2
28. 5icnd= "u nu v<a& poruncit vou cu porunc # nu &ai ;nv!a!i ;n nu&ele ace#ta@ >i iat a!i
u&plut Ieru#ali&ul cu ;nv!tura voa#tr 4i voi!i # aduce!i a#upra noa#tr #ngele "ce#tui :&D
29. Iar 'etru 4i apo#tolii2 r#pun8nd2 au 8i#= -re/uie # a#cult& pe +u&ne8eu &ai &ult dect pe
oa&eni.
30. +u&ne8eul prin!ilor no4tri a ;nviat pe Ii#u#2 pe *are voi L<a!i o&ort2 #pn8urndu<L pe le&n.
3$. 'e "ce#ta2 +u&ne8eu2 prin dreapta Sa2 L<a ;nl!at Stpnitor 4i Mntuitor2 ca # dea lui I#rael
pocin! 4i iertarea pcatelor.
32. >i #unte& &artori ai ace#tor cuvinte noi 4i +uhul Sfnt2 pe *are +u&ne8eu L<a dat celor ce )l
a#cult.
33. Iar ei2 au8ind2 #e &niau foarte 4i #e #ftuiau #<i o&oare.
3.. >i ridicndu<#e ;n #inedriu un fari#eu2 anu&e ,a&aliel2 ;nv!tor de Lege2 cin#tit de tot poporul2
a poruncit #<i #coat pe oa&eni afar pu!in2
30. >i a 8i# ctre ei= 7r/a!i i#raeli!i2 lua!i a&inte la voi2 ce ave!i # face!i cu ace4ti oa&eni.
36. * ;nainte de 8ilele ace#tea #<a ridicat -euda#2 8icnd c el e#te cineva2 cruia i #<au alturat un
nu&r de /r/a!i ca la patru #ute2 care a fo#t uci# 4i to!i c!i l<au a#cultat au fo#t ri#ipi!i 4i ni&ici!i.
3(. +up acea#ta #<a ridicat Iuda ,alileianul2 ;n vre&ea nu&rtorii2 4i a atra# popor &ult dup el3 4i
acela a pierit 4i to!i c!i au a#cultat de el au fo#t ;&pr4tia!i.
38. >i acu& 8ic vou= eri!i<v de oa&enii ace4tia 4i l#a!i<i2 cci dac acea#t hotrre #au lucrul
ace#ta e#te de la oa&eni2 #e va ni&ici3
39. Iar dac e#te de la +u&ne8eu2 nu ve!i putea #<i ni&ici!i2 ca nu cu&va # v afla!i 4i lupttori
;&potriva lui +u&ne8eu.
.0. >i l<au a#cultat pe el3 4i che&nd pe apo#toli 4i /tndu<i2 le<au poruncit # nu &ai vor/ea#c ;n
nu&ele lui Ii#u#2 4i le<au dat dru&ul.
.$. Iar ei au plecat din fa!a #inedriului2 /ucurndu<#e c #<au ;nvrednicit2 pentru nu&ele Lui2 #
#ufere ocar.
.2. >i toat 8iua2 ;n te&plu 4i prin ca#e2 nu ;ncetau # ;nve!e 4i # /ineve#tea#c pe 1ri#to# Ii#u#.
$36
CA$!T'# -
(legerea i #irotonirea celor apte diaconi. 9&tea sporete.
$. )n 8ilele acelea2 ;n&ul!indu<#e ucenicii2 eleni4tii EiudeiF &ur&urau ;&potriva evreilor2 pentru c
vduvele lor erau trecute cu vederea la #luAirea cea de fiecare 8i.
2. >i che&nd cei doi#pre8ece &ul!i&ea ucenicilor2 au 8i#= 6u e#te drept ca noi2 l#nd de<o parte
cuvntul lui +u&ne8eu2 # #luAi& la &e#e.
3. +rept aceea2 fra!ilor2 cuta!i 4apte /r/a!i dintre voi2 cu nu&e /un2 plini de +uh Sfnt 4i de
;n!elepciune2 pe care noi #<i rndui& la acea#t #luA/.
.. Iar noi vo& #trui ;n rugciune 4i ;n #luAirea cuvntului.
0. >i a plcut cuvntul ;naintea ;ntregii &ul!i&i2 4i au ale# pe >tefan2 /r/at plin de credin! 4i de
+uh Sfnt2 4i pe ilip2 4i pe 'rohor2 4i pe 6icanor2 4i pe -i&on2 4i pe 'ar&ena2 4i pe 6icolae2 pro8elit
din "ntiohia2
6. 'e care i<au pu# ;naintea apo#tolilor2 4i ei2 rugndu<#e 4i<au pu# &inile pe#te ei.
(. >i cuvntul lui +u&ne8eu cre4tea2 4i #e ;n&ul!ea foarte nu&rul ucenicilor ;n Ieru#ali&2 ;nc 4i
&ul!i&e de preo!i #e #upuneau credin!ei.
8. Iar >tefan2 plin de har 4i de putere2 fcea &inuni 4i #e&ne &ari ;n popor.
9. >i #<au ridicat unii din #inagoga ce #e 8icea a li/ertinilor 4i a cirenenilor 4i a aleHandrinilor 4i a
celor din *ilicia 4i din "#ia2 #fdindu<#e cu >tefan.
$0. >i nu puteau # #tea ;&potriva ;n!elepciunii 4i a +uhului cu care el vor/ea.
$$. "tunci au pu# pe ni4te /r/a!i # 8ic= L<a& au8it #punnd cuvinte de hul ;&potriva lui Moi#e 4i
a lui +u&ne8eu.
$2. >i au ;ntrtat poporul 4i pe /trni 4i pe crturari 4i2 nvlind a#upr<i2 l<au rpit 4i l<au du# ;n
#inedriu.
$3. >i au pu# &artori &incino4i2 care 8iceau= "ce#t o& nu ;ncetea8 a vor/i cuvinte de hul
;&potriva ace#tui loc #fnt 4i a Legii.
$.. * l<au au8it 8icnd c "ce#t Ii#u# 6a8arineanul va #trica locul ace#ta 4i va #chi&/a datinile pe
care ni le<a l#at nou Moi#e.
$0. >i a!intindu<4i ochii a#upra lui2 to!i cei ce 4edeau ;n #inedriu au v8ut fa!a lui ca o fa! de ;nger.
CA$!T'# .
Cu!$ntarea i martiriul lui 0te%an.
$. >i a 8i# arhiereul= "devrate #unt ace#tea@
2. Iar el a 8i#= 7r/a!i fra!i 4i prin!i2 a#culta!iD +u&ne8eul #lavei S<a artat printelui no#tru
"vraa&2 cnd era ;n Me#opota&ia2 &ai ;nainte de a locui ;n 1aran2
3. >i a 8i# ctre el= Ie4i din p&ntul tu 4i din rudenia ta 4i vino ;n p&ntul pe care !i<l voi arta.
.. "tunci2 ie4ind din p&ntul caldeilor2 a locuit ;n 1aran. Iar de acolo2 dup &oartea tatlui #u2 l<a
#tr&utat ;n acea#t !ar2 ;n care locui!i voi acu&2
0. >i nu i<a dat &o4tenire ;n ea nici o pal& de p&nt2 ci i<a fgduit c i<o va da lui #pre #tpnire
4i ur&a4ilor lui dup el2 neavnd el copil.
6. >i +u&ne8eu a vor/it a#tfel= ?9r&a4ii lui vor fi #trini ;n p&nt #trin2 4i acolo ;i vor ro/i 4i<i
vor a#upri patru #ute de ani.
(. >i pe poporul la care vor fi ro/i2 Eu ;l voi Audeca < a 8i# +u&ne8eu < iar dup ace#tea vor ie4i 4i<
Mi vor #luAi Mie ;n locul ace#ta?.
8. >i i<a dat leg&ntul tierii ;&preAur3 4i a4a a n#cut pe I#aac 4i l<a tiat ;&preAur a opta 8i3 4i I#aac
a n#cut pe Iacov 4i Iacov pe cei doi#pre8ece patriarhi.
9. >i patriarhii2 pi8&uind pe Io#if2 l<au vndut ;n Egipt3 dar +u&ne8eu era cu el2
$0. >i l<a #co# din toate neca8urile lui 4i i<a dat har 4i ;n!elepciune ;naintea lui araon2 regele
Egiptului2 iar ace#ta l<a pu# &ai &are pe#te Egipt 4i pe#te toat ca#a lui.
$3(
$$. >i a venit foa&ete pe#te tot Egiptul 4i pe#te *anaan2 4i #tr&torare &are2 4i prin!ii no4tri nu &ai
g#eau hran.
$2. >i Iacov2 au8ind c e#te gru ;n Egipt2 a tri&i# pe prin!ii no4tri ;ntia oar.
$3. Iar a doua oar Io#if #<a fcut cuno#cut fra!ilor #i 4i araon a aflat nea&ul lui Io#if.
$.. >i Io#if2 tri&i!nd2 a che&at pe Iacov2 tatl #u2 4i toat rudenia #a2 cu 4apte8eci 4i cinci de
#uflete.
$0. >i Iacov #<a co/ort ;n Egipt3 4i a &urit 4i el 4i prin!ii no4tri3
$6. >i au fo#t #tr&uta!i la Siche& 4i au fo#t pu4i ;n &or&ntul pe care "vraa& l<a cu&prat cu pre!
de argint2 de la fiii lui E&or2 ;n Siche&3
$(. +ar cu& #e apropia vre&ea fgduin!ei pentru care #<a Aurat +u&ne8eu lui "vraa&2 a cre#cut
poporul 4i #<a ;n&ul!it ;n Egipt2
$8. 'n cnd #<a ridicat pe#te Egipt alt rege2 care nu 4tia de Io#if.
$9. "ce#ta2 purtndu<#e ca un viclean cu nea&ul no#tru2 a a#uprit pe prin!ii no4tri #<4i lepede
pruncii lor2 ca # nu &ai tria#c.
20. )n vre&ea aceea #<a n#cut Moi#e 4i era plcut lui +u&ne8eu. >i trei luni a fo#t hrnit ;n ca#a
tatlui #u.
2$. >i fiind lepdat2 l<a luat fiica lui araon 4i l<a cre#cut ca pe un fiu al ei.
22. >i a fo#t ;nv!at Moi#e ;n toat ;n!elepciunea egiptenilor 4i era puternic ;n cuvintele 4i ;n faptele
lui.
23. Iar cnd a ;&plinit patru8eci de ani2 4i<a pu# ;n gnd # cercete8e pe fra!ii #i2 fiii lui I#rael.
2.. >i v8nd pe unul dintre ei c #ufer #tr&/tate2 l<a aprat 4i2 o&ornd pe egiptean2 a r8/unat
pe cel a#uprit.
20. >i el credea c fra!ii #i vor pricepe c +u&ne8eu2 prin &na lui2 le druie4te i8/vire2 dar ei n<
au ;n!ele#.
26. >i a doua 8i #<a artat unora care #e /teau 4i i<a ;nde&nat la pace2 8icnd= 7r/a!ilor2 #unte!i
fra!i. +e ce v face!i ru unul altuia@
2(. +ar cel ce a#uprea pe aproapele l<a ;&/rncit2 8icnd= *ine te<a pu# pe tine do&n 4i Audector
pe#te noi@
28. 6u cu&va vrei # & o&ori2 cu& ai o&ort ieri pe egiptean@
29. La ace#t cuvnt2 Moi#e a fugit 4i a trit ca #trin ;n !ara Madian2 unde a n#cut doi fii.
30. >i dup ce #<au ;&plinit patru8eci de ani2 ;ngerul +o&nului i #<a artat ;n pu#tiul Muntelui Sinai2
;n flacra focului unui rug.
3$. Iar Moi#e2 v8nd2 #<a &inunat de vedenie2 dar cnd #<a apropiat ca # ia #ea&a &ai /ine2 a fo#t
gla#ul +o&nului ctre el=
32. ?Eu #unt +u&ne8eul prin!ilor ti2 +u&ne8eul lui "vraa& 4i +u&ne8eul lui I#aac 4i +u&ne8eul
lui Iacov?. >i Moi#e2 tre&urnd2 nu ;ndr8nea # privea#c3
33. Iar +o&nul i<a 8i#= ?+e8leag ;ncl!&intea picioarelor tale2 cci locul pe care #tai e#te p&nt
#fnt.
3.. 'rivind2 a& v8ut a#uprirea poporului Meu ;n Egipt 4i #u#pinul lor l<a& au8it 4i M<a& pogort ca
#<i #cot. >i acu& vino2 # te tri&it ;n Egipt?.
30. 'e Moi#e ace#ta de care #<au lepdat2 8icnd= *ine te<a pu# pe tine do&n 4i Audector@2 pe ace#ta
l<a tri&i# +u&ne8eu do&n 4i r#cu&prtor2 prin &na ;ngerului care i #e arta#e lui ;n rug.
36. "ce#ta i<a #co# afar2 fcnd &inuni 4i #e&ne ;n !ara Egiptului 4i ;n Marea %o4ie 4i ;n pu#tie2
ti&p de patru8eci de ani.
3(. "ce#ta e#te Moi#e cel ce a 8i# fiilor lui I#rael= ?'rooroc ca &ine v va ridica +u&ne8eu din fra!ii
vo4tri3 pe EL #<L a#culta!i?.
38. "ce#ta e#te cel ce a fo#t la adunarea ;n pu#tie2 cu ;ngerul care i<a vor/it pe Muntele Sinai 4i cu
prin!ii no4tri2 pri&ind cuvinte de via! ca # ni le dea nou.
39. +e ace#ta n<au voit # a#culte prin!ii no4tri2 ci l<au lepdat 4i ini&ile lor #<au ;ntor# ctre Egipt2
$38
.0. 5icnd lui "aron= ?<ne du&ne8ei care # &earg ;naintea noa#tr3 cci ace#tui Moi#e2 care ne<
a #co# din !ara Egiptului2 nu 4ti& ce i #<a ;nt&plat?.
.$. >i au fcut2 ;n 8ilele acelea2 un vi!el 4i au adu# idolului Aertf 4i #e ve#eleau de lucrurile &inilor
lor.
.2. >i S<a ;ntor# +u&ne8eu 4i i<a dat pe ei # #luAea#c o4tirii cerului2 precu& e#te #cri# ;n cartea
proorocilor= ?"du#<a!i voi Mie2 ca# a lui I#rael2 ti&p de patru8eci de ani2 ;n pu#tie2 Aunghieri 4i
Aertfe@
.3. >i a!i purtat cortul lui Moloh 4i #teaua du&ne8eului vo#tru %e&fan2 chipurile pe care le<a!i fcut2
ca # v ;nchina!i la eleD +e aceea v voi #tr&uta dincolo de 7a/ilon?.
... 'rin!ii no4tri aveau ;n pu#tie cortul &rturiei2 precu& orndui#e *el ce a vor/it cu Moi#e2 ca #<
l fac dup chipul pe care ;l v8u#e3
.0. >i pe ace#ta pri&indu<l2 prin!ii no4tri l<au adu# cu Io#ua ;n !ara #tpnit de nea&uri2 pe care
+u&ne8eu le<a i8gonit din fa!a prin!ilor no4tri2 pn ;n 8ilele lui +avid2
.6. *are a aflat har ;naintea lui +u&ne8eu 4i a cerut # g#ea#c un loca4 pentru +u&ne8eul lui
Iacov.
.(. Iar Solo&on I<a 8idit Lui ca#2
.8. +ar *el 'rea;nalt nu locuie4te ;n te&ple fcute de &ini2 precu& 8ice proorocul=
.9. ?*erul e#te tronul Meu 4i p&ntul a4ternut picioarelor Mele. *e ca# )&i ve!i 8idi Mie@ < 8ice
+o&nul < #au care e#te locul odihnei Mele@
00. 6u &na Mea a fcut toate ace#tea@?
0$. Coi cei tari ;n cer/ice 4i netia!i ;&preAur la ini& 4i la urechi2 voi pururea #ta!i ;&potriva
+uhului Sfnt2 precu& >i prin!ii vo4tri2 a4a 4i voiD
02. 'e care dintre prooroci nu l<au prigonit prin!ii vo4tri@ >i au uci# pe cei ce au ve#tit &ai dinainte
#o#irea *elui +rept2 ai *rui vn8tori 4i uciga4i v<a!i fcut voi acu&2
03. Coi2 care a!i pri&it Legea ;ntru rnduieli de ;ngeri 4i n<a!i p8it<oD
0.. Iar ei2 au8ind ace#tea2 fre&tau de furie ;n ini&ile lor 4i #cr4neau din din!i ;&potriva lui.
00. Iar >tefan2 fiind plin de +uh Sfnt 4i privind la cer2 a v8ut #lava lui +u&ne8eu 4i pe Ii#u# #tnd
de<a dreapta lui +u&ne8eu.
06. >i a 8i#= Iat2 vd cerurile de#chi#e 4i pe iul :&ului #tnd de<a dreapta lui +u&ne8euD
0(. Iar ei2 #trignd cu gla# &are2 4i<au a#tupat urechile 4i au nvlit a#upra lui.
08. >i #co!ndu<l afar din cetate2 ;l /teau cu pietre. Iar &artorii 4i<au pu# hainele la picioarele unui
tnr2 nu&it Saul.
09. >i ;l /teau cu pietre pe >tefan2 care #e ruga 4i 8icea= +oa&ne2 Ii#u#e2 pri&e4te duhul &euD
60. >i2 ;ngenunchind2 a #trigat cu gla# &are= +oa&ne2 nu le #ocoti lor pcatul ace#taD >i 8icnd
ace#tea2 a &urit.
CA$!T'# /
*aul prigonete iserica.
$. >i Saul #<a fcut prta4 la uciderea lui. >i #<a fcut ;n 8iua aceea prigoan &are ;&potriva 7i#ericii
din Ieru#ali&. >i to!i2 afar de apo#toli2 #<au ;&pr4tiat prin !inuturile Iudeii 4i ale Sa&ariei.
2. Iar /r/a!i cucernici au ;ngropat pe >tefan 4i au fcut plngere &are pentru el.
3. >i Saul pu#tiia 7i#erica2 intrnd prin ca#e 4i2 trnd pe /r/a!i 4i pe fe&ei2 ;i preda la te&ni!.
.. Iar cei ce #e ;&pr4tia#er #tr/teau !ara2 /ineve#tind cuvntul.
0. Iar ilip2 co/orndu<#e ;ntr<o cetate a Sa&ariei2 le propovduia pe 1ri#to#.
6. >i &ul!i&ile luau a&inte ;ntr<un cuget la cele #pu#e de ctre ilip2 a#cultndu<l 4i v8nd #e&nele
pe care le #vr4ea.
(. *ci din &ul!i care aveau duhuri necurate2 #trignd cu gla# &are2 ele ie4eau 4i &ul!i #l/nogi 4i
4chiopi #<au vindecat.
$39
8. >i #<a fcut &are /ucurie ;n cetatea aceea.
9. +ar era &ai dinainte ;n cetate un /r/at2 anu&e Si&on2 vrAind 4i ui&ind nea&ul Sa&ariei2 8icnd
c el e#te cineva &are2
$0. La care luau a&inte to!i2 de la &ic pn la &are2 8icnd= "ce#ta e#te puterea lui +u&ne8eu2
nu&it cea &are.
$$. >i luau a&inte la el2 fiindc de &ult vre&e2 cu vrAile lui2 ;i ui&i#e.
$2. Iar cnd au cre8ut lui ilip2 care le propovduia de#pre ;&pr!ia lui +u&ne8eu 4i de#pre nu&ele
lui Ii#u# 1ri#to#2 /r/a!i 4i fe&ei #e /ote8au.
$3. Iar Si&on a cre8ut 4i el 4i2 /ote8ndu<#e2 era &ereu cu ilip. >i v8nd #e&nele 4i &inunile &ari
ce #e fceau2 era ui&it.
$.. Iar apo#tolii din Ieru#ali&2 au8ind c Sa&aria a pri&it cuvntul lui +u&ne8eu2 au tri&i# la ei pe
'etru 4i pe Ioan2
$0. *are2 co/ornd2 #<au rugat pentru ei2 ca # pri&ea#c +uhul Sfnt.
$6. *ci nu Se pogor#e ;nc pe#te nici unul dintre ei2 ci erau nu&ai /ote8a!i ;n nu&ele +o&nului
Ii#u#.
$(. "tunci ;4i puneau &inile pe#te ei2 4i ei luau +uhul Sfnt.
$8. >i Si&on v8nd c prin punerea &inilor apo#tolilor #e d +uhul Sfnt2 le<a adu# /ani2
$9. 5icnd= +a!i<&i 4i &ie puterea acea#ta2 ca acela pe care voi pune &inile # pri&ea#c +uhul
Sfnt.
20. Iar 'etru a 8i# ctre el= 7anii ti # fie cu tine #pre pier8areD *ci ai #ocotit c darul lui
+u&ne8eu #e agoni#e4te cu /ani.
2$. -u n<ai parte2 nici &o4tenire2 la che&area acea#ta2 pentru c ini&a ta nu e#te dreapt ;naintea lui
+u&ne8eu.
22. 'ocie4te<te deci de acea#t rutate a ta 4i te roag lui +u&ne8eu2 doar !i #e va ierta cugetul
ini&ii tale2
23. *ci ;ntru a&rciunea fierii 4i ;ntru legtura nedrept!ii te vd c e4ti.
2.. >i r#pun8nd2 Si&on a 8i#= %uga!i<v voi la +o&nul2 pentru &ine2 ca # nu vin a#upra &ea
ni&ic din cele ce a!i 8i#.
20. Iar ei2 &rturi#ind 4i grind cuvntul +o&nului2 #<au ;ntor# la Ieru#ali& 4i ;n &ulte #ate ale
#a&arinenilor /ineve#teau.
26. >i un ;nger al +o&nului a grit ctre ilip2 8icnd= %idic<te 4i &ergi #pre &ia88i2 pe calea care
co/oar de la Ieru#ali& la ,a8a3 acea#ta e#te pu#tie.
2(. %idicndu<#e2 a &er#. >i iat un /r/at din Etiopia2 fa&en2 &are dregtor al *andachiei2 regina
Etiopiei2 care era pe#te toat vi#tieria ei 4i care veni#e la Ieru#ali& ca # #e ;nchine2
28. Se ;ntorcea aca#3 4i 4e8nd ;n carul #u2 citea pe proorocul I#aia.
29. Iar +uhul i<a 8i# lui ilip= "propie<te 4i te alipe4te de carul ace#ta.
30. >i alergnd ilip l<a au8it citind pe proorocul I#aia2 4i i<a 8i#= )n!elegi2 oare2 ce cite4ti@
3$. Iar el a 8i#= *u& a4 putea # ;n!eleg2 dac nu & va clu8i cineva@ >i a rugat pe ilip # #e urce
4i # 4ad cu el.
32. Iar locul din Scriptur pe care<l citea era ace#ta= ?*a un &iel care #e aduce #pre Aunghiere 4i ca o
oaie fr de gla# ;naintea celui ce<o tunde2 a4a nu 4i<a de#chi# gura #a.
33. )ntru #&erenia Lui2 Audecata Lui #<a ridicat 4i nea&ul Lui cine<l va #pune@ * #e ridic de pe
p&nt via!a Lui?.
3.. Iar fa&enul2 r#pun8nd2 a 8i# lui ilip= %ogu<te2 de#pre cine 8ice proorocul ace#ta2 de#pre #ine
ori de#pre altcineva@
30. Iar ilip2 de#chi8nd gura #a 4i ;ncepnd de la #criptura acea#ta2 i<a /ineve#tit pe Ii#u#.
36. >i2 pe cnd &ergeau pe cale2 au aAun# la o ap3 iar fa&enul a 8i#= Iat ap. *e & ;&piedic # fiu
/ote8at@
3(. ilip a 8i#= +ac cre8i din toat ini&a2 e#te cu putin!. >i el2 r#pun8nd2 a 8i#= *red c Ii#u#
$.0
1ri#to# e#te iul lui +u&ne8eu.
38. >i a poruncit # #tea carul3 4i #<au co/ort a&ndoi ;n ap2 4i ilip 4i fa&enul2 4i l<a /ote8at.
39. Iar cnd au ie4it din ap2 +uhul +o&nului a rpit pe ilip2 4i fa&enul nu l<a &ai v8ut. >i el #<a
du# ;n calea #a2 /ucurndu<#e.
.0. Iar ilip #<a aflat ;n "8ot 4i2 &ergnd2 /ineve#tea prin toate cet!ile2 pn ce a #o#it ;n *e8areea.
CA$!T'# 0
C#emarea lui *aul.
$. Iar Saul2 #uflnd ;nc a&enin!are 4i ucidere ;&potriva ucenicilor +o&nului2 a &er# la arhiereu2
2. >i a cerut de la el #cri#ori ctre #inagogile din +a&a#c ca2 dac va afla acolo pe vreunii2 att
/r/a!i2 ct 4i fe&ei2 c &erg pe calea acea#ta2 #<i aduc lega!i la Ieru#ali&.
3. +ar pe cnd cltorea el 4i #e apropia de +a&a#c2 o lu&in din cer2 ca de fulger2 l<a ;nvluit
deodat.
.. >i2 c8nd la p&nt2 a au8it un gla#2 8icndu<i= Saule2 Saule2 de ce M prigone4ti@
0. Iar el a 8i#= *ine e4ti2 +oa&ne@ >i +o&nul a 8i#= Eu #unt Ii#u#2 pe *are tu )l prigone4ti. ,reu ;!i
e#te # i8/e4ti cu piciorul ;n !epu4.
6. >i el2 tre&urnd 4i ;n#pi&ntat fiind2 a 8i#= +oa&ne2 ce voie4ti # fac@ Iar +o&nul i<a 8i#=
%idic<te2 intr ;n cetate 4i !i #e va #pune ce tre/uie # faci.
(. Iar /r/a!ii2 care erau cu el pe cale2 #tteau ;n&r&uri!i2 au8ind gla#ul2 dar nev8nd pe ni&eni.
8. >i #<a ridicat Saul de la p&nt2 dar2 de4i avea ochii de#chi4i2 nu vedea ni&ic. >i lundu<l de
&n2 l<au du# ;n +a&a#c.
9. >i trei 8ile a fo#t fr vedere3 4i n<a &ncat2 nici n<a /ut.
$0. >i era ;n +a&a#c un ucenic2 anu&e "nania2 4i +o&nul i<a 8i# ;n vedenie= "naniaD Iar el a 8i#=
Iat<&2 +oa&ne3
$$. >i +o&nul a 8i# ctre el= Sculndu<te2 &ergi pe uli!a care #e chea& 9li!a +reapt 4i caut ;n
ca#a lui Iuda2 pe un o& din -ar#2 cu nu&ele Saul3 c2 iat2 #e roag.
$2. >i a v8ut ;n vedenie pe un /r/at2 anu&e "nania2 intrnd la el 4i punndu<4i &inile pe#te el2 ca
# vad iar4i.
$3. >i a r#pun# "nania= +oa&ne2 de#pre /r/atul ace#ta a& au8it de la &ul!i cte rele a fcut
#fin!ilor -i ;n Ieru#ali&.
$.. >i aici are putere de la arhierei # lege pe to!i care chea& nu&ele -u.
$0. >i a 8i# +o&nul ctre el= Mergi2 fiindc ace#ta )&i e#te va# ale#2 ca # poarte nu&ele Meu
;naintea nea&urilor 4i a regilor 4i a fiilor lui I#rael3
$6. *ci Eu ;i voi arta cte tre/uie # pti&ea#c el pentru nu&ele Meu.
$(. >i a &er# "nania 4i a intrat ;n ca# 4i2 punndu<4i &inile pe el2 a 8i#= rate Saul2 +o&nul Ii#u#2
*el ce !i S<a artat pe calea pe care tu veneai2 &<a tri&i# ca # ve8i iar4i 4i # te u&pli de +uh
Sfnt.
$8. >i ;ndat au c8ut de pe ochii lui ca ni4te #ol8i3 4i a v8ut iar4i 4i2 #culndu<#e2 a fo#t /ote8at.
$9. >i lund &ncare2 #<a ;ntrit. >i a #tat cu ucenicii din +a&a#c cteva 8ile.
20. "poi propovduia ;n #inagogi pe Ii#u#2 c "ce#ta e#te iul lui +u&ne8eu.
2$. >i #e &irau to!i care ;l au8eau 4i 8iceau= 6u e#te2 oare2 ace#ta cel care prigonea ;n Ieru#ali& pe
cei ce chea& ace#t nu&e 4i a venit aici pentru aceea ca #<i duc pe ei lega!i la arhierei@
22. >i Saul #e ;ntrea &ai &ult 4i tul/ura pe iudeii care locuiau ;n +a&a#c2 dovedind c "ce#ta e#te
1ri#to#.
23. >i dup ce au trecut de#tule 8ile2 iudeii #<au #ftuit #<l o&oare.
2.. >i #<a fcut cuno#cut lui Saul vicle4ugul lor. >i ei p8eau por!ile 4i 8iua 4i noaptea2 ca #<l ucid.
20. >i lundu<l ucenicii lui noaptea2 l<au co/ort pe#te 8id2 l#ndu<l Ao# ;ntr<un co4.
26. >i venind la Ieru#ali&2 Saul ;ncerca # #e alipea#c de ucenici3 4i to!i #e te&eau de el2 necre8nd
$.$
c e#te ucenic.
2(. Iar 7arna/a2 lundu<l pe el2 l<a du# la apo#toli 4i le<a i#tori#it cu& a v8ut pe cale pe +o&nul 4i
c El i<a vor/it lui 4i cu& a propovduit la +a&a#c2 cu ;ndr8neal ;n nu&ele lui Ii#u#.
28. >i era cu ei intrnd 4i ie4ind ;n Ieru#ali& 4i propovduia cu ;ndr8neal ;n nu&ele +o&nului.
29. >i vor/ea 4i #e #fdea cu eleni4tii2 iar ei cutau #<l ucid.
30. +ar fra!ii2 aflnd acea#ta2 l<au du# pe Saul la *e8areea 4i de acolo l<au tri&i# la -ar#.
3$. +eci 7i#erica2 ;n toat Iudeea 4i ,alileea 4i Sa&aria2 avea pace2 8idindu<#e 4i u&/lnd ;n frica de
+o&nul2 4i #porea prin &ngierea +uhului Sfnt.
32. >i trecnd 'etru pe la to!i2 a co/ort 4i la #fin!ii care locuiau ;n Lida.
33. >i acolo a g#it pe un o&2 anu&e Enea2 care de opt ani 8cea ;n pat2 fiindc era paralitic.
3.. >i 'etru i<a 8i#= Enea2 te vindec Ii#u# 1ri#to#. %idic<te 4i #trnge<!i patul. >i ;ndat #<a ridicat.
30. >i l<au v8ut to!i cei ce locuiau ;n Lida 4i ;n Saron2 care #<au 4i ;ntor# la +o&nul.
36. Iar ;n Iope era o uceni!2 cu nu&ele -avita2 care2 tlcuindu<#e2 #e 8ice *prioar. "cea#ta era
plin de fapte /une 4i de &ilo#teniile pe care le fcea.
3(. >i ;n 8ilele acelea ea #<a ;&/olnvit 4i a &urit. >i2 #cldnd<o2 au pu#<o ;n ca&era de #u#.
38. >i fiind aproape Lida de Iope2 ucenicii2 au8ind c 'etru e#te ;n Lida2 au tri&i# pe doi /r/a!i la
el2 rugndu<l= 6u pregeta # vii pn la noi.
39. >i 'etru2 #culndu<#e2 a venit cu ei. *nd a #o#it2 l<au du# ;n ca&era de #u# 4i l<au ;nconAurat
toate vduvele2 plngnd 4i artnd c&4ile 4i hainele cte le fcea *prioara2 pe cnd era cu ele.
.0. >i 'etru2 #co!nd afar pe to!i2 a ;ngenunchiat 4i #<a rugat 4i2 ;ntorcndu<#e ctre trup2 a 8i#=
-avita #coal<teD Iar ea 4i<a de#chi# ochii 4i2 v8nd pe 'etru2 a 4e8ut.
.$. >i dndu<i &na2 'etru a ridicat<o 4i2 che&nd pe #fin!i 4i pe vduve2 le<a dat<o vie.
.2. >i #<a fcut cuno#cut acea#ta ;n ;ntreaga Iope 4i &ul!i au cre8ut ;n +o&nul.
.3. >i el a r&a# ;n Iope &ulte 8ile2 la un oarecare Si&on2 t/car.
CA$!T'# (1
Corneliu !ine la credin,.
$. Iar ;n *e8areea era un /r/at cu nu&ele *orneliu2 #uta42 din cohorta ce #e che&a Italica2
2. *ucernic 4i te&tor de +u&ne8eu2 cu toat ca#a lui 4i care fcea &ulte &ilo#tenii poporului 4i #e
ruga lui +u&ne8eu totdeauna.
3. >i a v8ut ;n vedenie2 l&urit2 ca& pe la cea#ul al noulea din 8i2 un ;nger al lui +u&ne8eu2
intrnd la el 4i 8icndu<i= *orneliuD
.. Iar *orneliu2 cutnd #pre el 4i ;nfrico4ndu<#e2 a 8i#= *e e#te2 +oa&ne@ >i ;ngerul i<a 8i#=
%ugciunile tale 4i &ilo#teniile tale #<au #uit2 #pre po&enire2 ;naintea lui +u&ne8eu.
0. >i acu&2 tri&ite /r/a!i la Iope 4i chea& # vin un oarecare Si&on2 care #e nu&e4te 4i 'etru.
6. El e#te g8duit la un o& oarecare Si&on2 t/car2 a crui ca# e#te lng &are. "ce#ta ;!i va #pune
ce # faci.
(. >i dup ce #<a du# ;ngerul care vor/ea cu el2 *orneliu a che&at dou din #lugile #ale de ca# 4i pe
un o#ta4 cucernic din cei ce ;i erau &ai apropia!i.
8. >i dup ce le<a i#tori#it toate2 i<a tri&i# la Iope.
9. Iar a doua 8i2 pe cnd ei &ergeau pe dru& 4i #e apropiau de cetate2 'etru #<a #uit pe acoperi42 # #e
roage pe la cea#ul al 4a#elea.
$0. >i i #<a fcut foa&e 4i voia # &nnce2 dar2 pe cnd ei ;i pregteau # &nnce2 a c8ut ;n eHta8.
$$. >i a v8ut cerul de#chi# 4i co/orndu<#e ceva ca o fa! &are de pn82 legat ;n patru col!uri2
l#ndu<#e pe p&nt.
$2. )n ea erau toate do/itoacele cu patru picioare 4i trtoarele p&ntului 4i p#rile cerului.
$3. >i gla# a fo#t ctre el= Sculndu<te2 'etre2 Aunghie 4i &nnc.
$.2
$.. Iar 'etru a 8i#= 6icidecu&2 +oa&ne2 cci niciodat n<a& &ncat ni&ic #purcat 4i necurat.
$0. >i iar4i2 a doua oar2 a fo#t gla# ctre el= *ele ce +u&ne8eu a cur!it2 tu # nu le nu&e4ti
#purcate.
$6. >i acea#ta #<a fcut de trei ori 4i ;ndat acel ceva #<a ridicat la cer.
$(. 'e cnd 'etru nu #e du&irea ;ntru #ine ce ar putea # fie vedenia pe care o v8u#e2 iat /r/a!ii
cei tri&i4i de *orneliu2 ;ntre/nd de ca#a lui Si&on2 #<au oprit la poart2
$8. >i2 #trignd2 ;ntre/au dac Si&on2 nu&it 'etru2 e#te g8duit acolo.
$9. >i tot gndindu<#e 'etru la vedenie2 +uhul i<a 8i#= Iat2 trei /r/a!i te caut3
20. *i #culndu<te2 co/oar<te 4i &ergi ;&preun cu ei2 de ni&ic ;ndoindu<te2 fiindc Eu i<a& tri&i#.
2$. >i 'etru2 co/orndu<#e la /r/a!ii tri&i4i la el de *orneliu2 le<a 8i#= Iat2 eu #unt acela pe care ;l
cuta!i. *are e#te pricina pentru care a!i venit@
22. Iar ei au 8i#= *orneliu #uta4ul2 o& drept 4i te&tor de +u&ne8eu 4i &rturi#it de tot nea&ul
iudeilor2 a fo#t ;n4tiin!at de ctre un #fnt ;nger # tri&it # te che&e aca# la el2 ca # aud cuvinte
de la tine.
23. +eci2 che&ndu<i ;nuntru2 i<a g8duit. Iar a doua 8i2 #culndu<#e2 a plecat ;&preun cu ei3 iar
c!iva din fra!ii cei din Iope l<au ;n#o!it.
2.. >i ;n 8iua ur&toare au intrat ;n *e8areea. Iar *orneliu ;i a4tepta 4i che&a#e aca# la el rudeniile
#ale 4i prietenii cei &ai de aproape.
20. >i cnd a fo#t # intre 'etru2 *orneliu2 ;nt&pinndu<l2 i #<a ;nchinat2 c8nd la picioarele lui.
26. Iar 'etru l<a ridicat2 8icndu<i= Scoal<te. >i eu #unt o&.
2(. >i2 vor/ind cu el2 a intrat 4i a g#it pe &ul!i aduna!i.
28. >i a 8i# ctre ei= Coi 4ti!i c nu #e cuvine unui /r/at iudeu # #e unea#c #au # #e apropie de cel
de alt nea&2 dar &ie +u&ne8eu &i<a artat # nu nu&e#c pe nici un o& #purcat #au necurat.
29. +e aceea2 che&at fiind # vin2 a& venit fr ;&potrivire. +eci v ;ntre/= 'entru care cuvnt a!i
tri&i# dup &ine@
30. *orneliu a 8i#= "cu& patru 8ile era& po#tind pn la cea#ul ace#ta 4i & ruga& ;n ca#a &ea2 ;n
cea#ul al noulea2 4i iat un /r/at ;n hain #trlucitoare a #tat ;n fa!a &ea.
3$. >i el a 8i#= *orneliu2 a fo#t a#cultat rugciunea ta 4i &ilo#teniile tale au fo#t po&enite ;naintea
lui +u&ne8eu.
32. -ri&ite2 deci2 la Iope 4i chea& pe Si&on2 cel ce #e nu&e4te 'etru3 el e#te g8duit ;n ca#a lui
Si&on2 t/carul2 lng &are.
33. +eci ;ndat a& tri&i# la tine3 4i tu ai fcut /ine c ai venit. >i acu& noi to!i #unte& de fa!
;naintea lui +u&ne8eu2 ca # a#cult& toate cele poruncite !ie de +o&nul.
3.. Iar 'etru2 de#chi8ndu<4i gura2 a 8i#= *u adevrat ;n!eleg c +u&ne8eu nu e#te prtinitor.
30. *i2 ;n orice nea&2 cel ce #e te&e de El 4i face dreptate e#te pri&it de El.
36. >i El a tri&i# fiilor lui I#rael cuvntul2 /ineve#tind pacea prin Ii#u# 1ri#to#= "ce#ta e#te +o&n
pe#te toate.
3(. Coi 4ti!i cuvntul care a fo#t ;n toat Iudeea2 ;ncepnd din ,alileea2 dup /ote8ul pe care l<a
propovduit Ioan.
38. E"dic de#preF Ii#u# din 6a8aret2 cu& a un# +u&ne8eu cu +uhul Sfnt 4i cu putere pe "ce#ta
care a u&/lat fcnd /ine 4i vindecnd pe to!i cei a#upri!i de diavolul2 pentru c +u&ne8eu era cu
El.
39. >i noi #unte& &artori pentru toate cele ce a fcut El ;n !ara iudeilor 4i ;n Ieru#ali&3 pe "ce#ta L<
au o&ort2 #pn8urndu<L pe le&n.
.0. +ar +u&ne8eu L<a ;nviat a treia 8i 4i I<a dat # Se arate2
.$. 6u la tot poporul2 ci nou &artorilor2 dinainte rndui!i de +u&ne8eu2 care a& &ncat 4i a& /ut
cu El2 dup ;nvierea Lui din &or!i.
.2. >i ne<a poruncit # propovdui& poporului 4i # &rturi#i& c El e#te *el rnduit de +u&ne8eu
$.3
# fie Audector al celor vii 4i al celor &or!i.
.3. +e#pre "ce#ta &rturi#e#c to!i proorocii2 c tot cel ce crede ;n El va pri&i iertarea pcatelor2 prin
nu&ele Lui.
... )nc pe cnd 'etru vor/ea ace#te cuvinte2 +uhul Sfnt a c8ut pe#te to!i cei care a#cultau
cuvntul.
.0. Iar credincio4ii tia!i ;&preAur2 care veni#er cu 'etru2 au r&a# ui&i!i pentru c darul +uhului
Sfnt #<a revr#at 4i pe#te nea&uri.
.6. *ci ;i au8eau pe ei vor/ind ;n li&/i 4i #lvind pe +u&ne8eu. "tunci a r#pun# 'etru=
.(. 'oate2 oare2 cineva # oprea#c apa2 ca # nu fie /ote8a!i ace4tia care au pri&it +uhul Sfnt ca 4i
noi@
.8. >i a poruncit ca ace4tia # fie /ote8a!i ;n nu&ele lui Ii#u# 1ri#to#. "tunci l<au rugat pe 'etru #
r&n la ei cteva 8ile.
CA$!T'# ((
'rimirea pg$nilor la Hristos.
$. "po#tolii 4i fra!ii2 care erau prin Iudeea2 au au8it c 4i pgnii au pri&it cuvntul lui +u&ne8eu.
2. >i cnd 'etru #<a #uit ;n Ieru#ali&2 credincio4ii tia!i ;&preAur #e ;&potriveau2
3. 5icndu<i= "i intrat la oa&eni netia!i ;&preAur 4i ai &ncat cu ei.
.. >i ;ncepnd2 'etru le<a ;nf!i4at pe rnd2 8icnd=
0. Eu era& ;n cetatea Iope 4i & ruga&3 4i a& v8ut2 ;n eHta82 o vedenie= ceva co/orndu<#e ca o fa!
&are de pn82 legat ;n patru col!uri2 l#ndu<#e ;n Ao# din cer2 4i a venit pn la &ine.
6. 'rivind #pre acea#ta2 cu luare a&inte2 a& v8ut do/itoacele cele cu patru picioare ale p&ntului
4i fiarele 4i trtoarele 4i p#rile cerului.
(. >i a& au8it un gla#2 care<&i 8icea= Sculndu<te2 'etre2 Aunghie 4i &nnc.
8. >i a& 8i#= 6icidecu&2 +oa&ne2 cci ni&ic #purcat #au necurat n<a intrat vreodat ;n gura &ea.
9. >i gla#ul &i<a grit a doua oar din cer= *ele ce +u&ne8eu a cur!it2 tu # nu le nu&e4ti #purcate.
$0. >i acea#ta #<a fcut de trei ori 4i au fo#t luate iar4i toate ;n cer.
$$. >i iat2 ;ndat2 trei /r/a!i2 tri&i4i de la *e8areea ctre &ine2 #<au oprit la ca#a ;n care era&.
$2. Iar +uhul &i<a 8i# # &erg cu ei2 de ni&ic ;ndoindu<&. >i au &er# cu &ine 4i ace4ti 4a#e fra!i 4i
a& intrat ;n ca#a /r/atului3
$3. >i el ne<a pove#tit cu& a v8ut ;ngerul #tnd ;n ca#a lui 4i 8icnd= -ri&ite la Iope 4i chea& pe
Si&on2 cel nu&it 4i 'etru.
$.. *are va gri ctre tine cuvinte2 prin care te vei &ntui tu 4i toat ca#a ta.
$0. >i cnd a& ;nceput eu # vor/e#c2 +uhul Sfnt a c8ut pe#te ei2 ca 4i pe#te noi la ;nceput.
$6. >i &i<a& adu# a&inte de cuvntul +o&nului2 cnd 8icea= Ioan a /ote8at cu ap3 voi ;n# v ve!i
/ote8a cu +uh Sfnt.
$(. +eci2 dac +u&ne8eu a dat lor acela4i dar ca 4i nou2 acelora care au cre8ut ;n +o&nul Ii#u#
1ri#to#2 cine era& eu ca #<L pot opri pe +u&ne8eu@
$8. "u8ind ace#tea2 au tcut 4i au #lvit pe +u&ne8eu2 8icnd= "4adar 4i pgnilor le<a dat
+u&ne8eu pocin!a #pre via!3
$9. +eci cei ce #e ri#ipi#er din cau8a tul/urrii fcute pentru >tefan2 au trecut pn ;n enicia 4i ;n
*ipru2 4i ;n "ntiohia2 ni&nui grind cuvntul2 dect nu&ai iudeilor.
20. >i erau unii dintre ei2 /r/a!i ciprieni 4i cireneni care2 venind ;n "ntiohia2 vor/eau 4i ctre elini2
/ineve#tind pe +o&nul Ii#u#.
2$. >i &na +o&nului era cu ei 4i era &are nu&rul celor care au cre8ut 4i #<au ;ntor# la +o&nul.
22. >i vor/a de#pre ei a aAun# la urechile 7i#ericii din Ieru#ali&2 4i au tri&i# pe 7arna/a pn la
"ntiohia.
$..
23. "ce#ta2 #o#ind 4i v8nd harul lui +u&ne8eu2 #<a /ucurat 4i ;nde&na pe to!i # r&n ;n
+o&nul2 cu ini& #tatornic.
2.. *ci era /r/at /un 4i plin de +uh Sfnt 4i de credin!. >i #<a adugat +o&nului &ul!i&e &ult.
20. >i a plecat 7arna/a la -ar#2 ca # caute pe Saul
26. >i aflndu<l2 l<a adu# la "ntiohia. >i au #tat acolo un an ;ntreg2 adunndu<#e ;n /i#eric 4i
;nv!nd &ult popor. >i ;n "ntiohia2 ;ntia oar2 ucenicii #<au nu&it cre4tini.
2(. )n acele 8ile #<au co/ort2 de la Ieru#ali& ;n "ntiohia2 prooroci.
28. >i #culndu<#e unul dintre ei2 cu nu&ele "gav2 a artat prin +uhul2 c va fi ;n toat lu&ea
foa&ete &are2 care a 4i fo#t ;n 8ilele lui *laudiu.
29. Iar ucenicii au hotrt ca fiecare dintre ei2 dup putere2 # tri&it #pre aAutorare fra!ilor care
locuiau ;n Iudeea3
30. *eea ce au 4i fcut2 tri&i!nd preo!ilor prin &na lui 7arna/a 4i a lui Saul.
CA$!T'# ()
.ciderea lui Iaco! cel Mare. 'etru este scos din nc#isoare de un nger. Moartea lui Irod (gripa.
$. >i ;n vre&ea aceea2 regele Irod E"gripaF a pu# &na pe unii din 7i#eric2 ca #<i piard.
2. >i a uci# cu #a/ia pe Iacov2 fratele lui Ioan.
3. >i v8nd c e#te pe placul iudeilor2 a &ai luat 4i pe 'etru2 E4i erau 8ilele "8i&elorF
.. 'e care 4i prin8ndu<l l<a /gat ;n te&ni!2 dndu<l la patru #trAi de cte patru o#ta4i2 ca #<l
p8ea#c2 vrnd #<l #coat la popor dup 'a4ti.
0. +eci 'etru era p8it ;n te&ni! 4i #e fcea necontenit rugciune ctre +u&ne8eu pentru el2 de ctre
7i#eric.
6. +ar cnd Irod era #<l #coat afar2 ;n noaptea aceea2 'etru dor&ea ;ntre doi o#ta4i2 legat cu dou
lan!uri2 iar ;naintea u4ii pa8nicii p8eau te&ni!a.
(. >i iat un ;nger al +o&nului a venit deodat2 iar ;n ca&er a #trlucit lu&in. >i lovind pe 'etru ;n
coa#t2 ;ngerul l<a de4teptat2 8icnd= Scoal<te degra/D >i lan!urile i<au c8ut de la &ini.
8. >i a 8i# ;ngerul ctre el= )ncinge<te 4i ;ncal!<te cu #andalele. >i el a fcut a4a. >i i<a 8i# lui= 'une
haina pe tine 4i vino dup &ine.
9. >i2 ie4ind2 &ergea dup ;nger2 dar nu 4tia c ceea ce #<a fcut prin ;nger e#te adevrat2 ci i #e prea
c vede vedenie.
$0. >i trecnd de #traAa ;nti 4i de a doua2 au aAun# la poarta cea de fier care duce ;n cetate2 4i poarta
#<a de#chi# #ingur. >i ie4ind2 au trecut o uli! 4i ;ndat ;ngerul #<a deprtat de la el.
$$. >i 'etru2 venindu<4i ;n #ine2 a 8i#= "cu& 4tiu cu adevrat c +o&nul a tri&i# pe ;ngerul Su 4i &<
a #co# din &na lui Irod 4i din toate cte a4tepta poporul iudeilor.
$2. >i chi/8uind2 a venit la ca#a Mariei2 &a&a lui Ioan2 cel nu&it Marcu2 unde erau aduna!i &ul!i 4i
#e rugau.
$3. >i /tnd 'etru la u4a de la poart2 o #luAnic cu nu&ele %odi2 #<a du# # a#culte.
$.. >i recuno#cnd gla#ul lui 'etru2 de /ucurie nu a de#chi# u4a2 ci2 alergnd ;nuntru2 a #pu# c
'etru #t ;naintea por!ii.
$0. Iar ei au 8i# ctre ea= "i ;nne/unit. +ar ea #truia c e#te a4a. Iar ei 8iceau= E#te ;ngerul lui.
$6. +ar 'etru /tea &ereu ;n poart. >i de#chi8ndu<i2 l<au v8ut 4i au r&a# ui&i!i.
$(. >i fcndu<le #e&n cu &na # tac2 le<a i#tori#it cu& l<a #co# +o&nul pe el din te&ni!. >i a 8i#=
Ce#ti!i ace#tea lui Iacov 4i fra!ilor. >i ie4ind2 #<a du# ;n alt loc.
$8. >i fcndu<#e 8iu2 &are a fo#t tul/urarea ;ntre o#ta4i= *e #<a fcut2 oare2 cu 'etru@
$9. Iar Irod cerndu<l 4i neg#indu<l2 dup ce au fo#t cerceta!i pa8nicii2 a poruncit # fie uci4i. >i el2
co/ornd din Iudeea la *e8areea2 a r&a# acolo.
20. >i Irod era &nio# pe locuitorii din -ir 4i din Sidon. +ar ei2 ;n!elegndu<#e ;ntre ei2 au venit la el
$.0
4i c4tignd pe Cla#t2 care era c&ra4ul regelui2 cereau pace2 pentru c !ara lor #e hrnea din cea a
regelui.
2$. >i ;ntr<o 8i rnduit2 Irod2 ;&/rcndu<#e ;n ve4&inte rege4ti 4i 4e8nd la tri/un2 vor/ea ctre
ei3
22. Iar poporul #triga= "ce#ta e gla# du&ne8eie#c2 nu o&ene#cD
23. >i ;ndat ;ngerul +o&nului l<a lovit2 pentru c nu a dat #lav lui +u&ne8eu. >i &ncndu<l
vier&ii2 a &urit.
2.. Iar cuvntul lui +u&ne8eu cre4tea 4i #e ;n&ul!ea.
20. Iar 7arna/a 4i Saul2 dup ce au ;ndeplinit #luA/a lor2 #<au ;ntor# de la Ieru#ali& la "ntiohia2 lund
cu ei pe Ioan2 cel nu&it Marcu.
CA$!T'# (*
'a!el i arna&a, n cea dint$i cltorie misionar, a5ung n Cipru i n (ntio#ia 'isidiei.
$. >i erau ;n 7i#erica din "ntiohia prooroci 4i ;nv!tori= 7arna/a 4i Si&eon2 ce #e nu&ea 6iger2
Luciu *irineul2 Manain2 cel ce fu#e#e cre#cut ;&preun cu Irod tetrarhul2 4i Saul.
2. >i pe cnd #luAeau +o&nului 4i po#teau2 +uhul Sfnt a 8i#= :#e/i!i<&i pe 7arna/a 4i pe Saul2
pentru lucrul la care i<a& che&at.
3. "tunci2 po#tind 4i rugndu<#e2 4i<au pu# &inile pe#te ei 4i i<au l#at # plece.
.. +eci2 ei2 &na!i de +uhul Sfnt2 au co/ort la Seleucia 4i de acolo au plecat cu cora/ia la *ipru.
0. >i aAungnd ;n Sala&ina2 au ve#tit cuvntul lui +u&ne8eu ;n #inagogile iudeilor. >i aveau 4i pe
Ioan #luAitor.
6. >i #tr/tnd toat in#ula pn la 'afo#2 au g#it pe un oarecare /r/at iudeu2 vrAitor2 prooroc
&incino#2 al crui nu&e era 7arii#u#2
(. *are era ;n preaA&a procon#ulului Sergiu# 'aulu#2 /r/at ;n!elept. "ce#ta che&nd la #ine pe
7arna/a 4i pe Saul2 dorea # aud cuvntul lui +u&ne8eu2
8. +ar le #ttea ;&potriv Eli&a# vrAitorul < cci a4a #e tlcuie4te nu&ele lui < cutnd # ;ntoarc
pe procon#ul de la credin!.
9. Iar Saul < care #e nu&e4te 4i 'avel < plin fiind de +uh Sfnt2 a privit !int la el2
$0. >i a 8i#= :2 tu cel plin de toat viclenia 4i de toat ;n4elciunea2 fiule al diavolului2 vrA&a4ule a
toat dreptatea2 nu vei ;nceta de a #tr&/a cile +o&nului cele drepte@
$$. >i acu&2 iat &na +o&nului e#te a#upra ta 4i vei fi or/2 nev8nd #oarele pn la o vre&e. >i
;ndat a c8ut pe#te el pcl 4i ;ntuneric 4i2 di/uind ;&preAur2 cuta cine #<l duc de &n.
$2. "tunci procon#ulul2 v8nd ce #<a fcut2 a cre8ut2 &irndu<#e foarte de ;nv!tura +o&nului.
$3. >i plecnd cu cora/ia de la 'afo#2 'avel 4i cei ;&preun cu el au venit la 'erga 'a&filiei. Iar
Ioan2 de#pr!indu<#e de ei2 #<a ;ntor# la Ieru#ali&.
$.. Iar ei2 trecnd de la 'erga2 au aAun# la "ntiohia 'i#idiei 4i2 intrnd ;n #inagog2 ;ntr<o 8i de
#&/t2 au 4e8ut.
$0. >i dup citirea Legii 4i a 'roorocilor2 &ai<&arii #inagogii au tri&i# la ei2 8icndu<le= 7r/a!i
fra!i2 dac ave!i vreun cuvnt de &ngiere ctre popor2 vor/i!i.
$6. >i2 ridicndu<#e 'avel 4i fcndu<le #e&n cu &na2 a 8i#= 7r/a!i i#raeli!i 4i cei te&tori de
+u&ne8eu2 a#culta!i=
$(. +u&ne8eul ace#tui popor al lui I#rael a ale# pe prin!ii no4tri 4i pe popor l<a ;nl!at2 cnd era
#trin ;n p&ntul Egiptului2 4i cu /ra! ;nalt i<a #co# de acolo2
$8. >i vre&e de patru8eci de ani i<a hrnit ;n pu#tie.
$9. >i ni&icind 4apte nea&uri ;n !ara *anaanului2 p&ntul acela l<a dat lor #pre &o4tenire.
20. >i dup ace#tea2 ca la patru #ute cinci8eci de ani2 le<a dat Audectori2 pn la Sa&uel proorocul.
2$. >i de acolo au cerut rege 4i +u&ne8eu le<a dat2 ti&p de patru8eci de ani2 pe Saul2 fiul lui *hi42
/r/at din #e&in!ia lui Cenia&in.
$.6
22. >i ;nlturndu<l2 le<a ridicat rege pe +avid2 pentru care a 8i#2 &rturi#ind= ?"flat<a& pe +avid al
lui Ie#ei2 /r/at dup ini&a Mea2 care va face toate voile Mele?.
23. +in ur&a4ii ace#tuia2 +u&ne8eu2 dup fgduin!2 i<a adu# lui I#rael un Mntuitor2 pe Ii#u#2
2.. +up ce Ioan a propovduit2 ;naintea venirii Lui2 /ote8ul pocin!ei2 la tot poporul lui I#rael.
20. Iar dac 4i<a ;&plinit Ioan calea #a2 8icea= 6u #unt eu ce #ocoti!i voi c #unt. +ar2 iat2 vine dup
&ine *el cruia nu #unt vrednic #<I de8leg ;ncl!&intea picioarelor.
26. 7r/a!i fra!i2 fii din nea&ul lui "vraa& 4i cei dintre voi te&tori de +u&ne8eu2 vou vi #<a
tri&i# cuvntul ace#tei &ntuiri.
2(. *ci cei ce locuie#c ;n Ieru#ali& 4i cpeteniile lor2 necuno#cndu<L 4i o#ndindu<L2 au ;&plinit
gla#urile proorocilor care #e cite#c ;n fiecare #&/t.
28. >i2 neaflnd ;n El nici o vin de &oarte2 au cerut de la 'ilat ca #<L o&oare.
29. Iar cnd au #vr4it toate cele #cri#e de#pre El2 co/orndu<L de pe cruce2 L<au pu# ;n &or&nt.
30. +ar +u&ne8eu L<a ;nviat din &or!i.
3$. El S<a artat &ai &ulte 8ile celor ce ;&preun cu El #<au #uit din ,alileea la Ieru#ali& 4i care
#unt acu& &artorii Lui ctre popor.
32. >i noi v /ineve#ti& fgduin!a fcut prin!ilor.
33. * pe acea#ta +u&ne8eu a ;&plinit<o cu noi2 copiii lor2 ;nviindu<L pe Ii#u#2 precu& e#te #cri# 4i
;n '#al&ul al doilea= ?iul Meu e4ti -u3 Eu a#t8i -e<a& n#cut?.
3.. >i cu& c L<a ;nviat din &or!i2 ca # nu #e &ai ;ntoarc la #tricciune2 a #pu#<o altfel= ?C voi da
vou cele #finte 4i vrednice de credin! ale lui +avid?.
30. +e aceea 4i ;n alt loc 8ice= ?6u vei da pe Sfntul -u # vad #tricciune?.
36. 'entru c +avid2 #luAind ;n ti&pul #u voii lui +u&ne8eu2 a ador&it 4i #<a adugat la prin!ii lui
4i a v8ut #tricciune.
3(. +ar "cela pe *are +u&ne8eu L<a ;nviat n<a v8ut #tricciune.
38. *uno#cut deci # v fie vou2 /r/a!i fra!i2 c prin "ce#ta vi #e ve#te4te iertarea pcatelor 4i c2
de toate cte n<a!i putut # v ;ndrepta!i ;n Legea lui Moi#e2
39. )ntru "ce#ta tot cel ce crede #e ;ndreptea8.
.0. +eci lua!i a&inte # nu vin pe#te voi ceea ce #<a 8i# ;n prooroci=
.$. ?Cede!i2 ;ng&fa!ilor2 &ira!i<v 4i pieri!i2 c Eu lucre8 un lucru2 ;n 8ilele voa#tre2 un lucru pe care
nu<l ve!i crede2 dac v va #pune cineva?.
.2. >i ie4ind ei din #inagoga iudeilor2 ;i rugau nea&urile ca #&/ta viitoare # li #e gria#c
cuvintele ace#tea.
.3. +up ce #<a ter&inat adunarea2 &ul!i dintre iudei 4i dintre pro8eli!ii cucernici au &er# dup
'avel 4i dup 7arna/a2 care2 vor/ind ctre ei2 ;i ;nde&nau # #truie ;n harul lui +u&ne8eu.
... Iar ;n #&/ta ur&toare2 &ai toat cetatea #<a adunat ca # aud cuvntul lui +u&ne8eu.
.0. +ar iudeii2 v8nd &ul!i&ile2 #<au u&plut de pi8& 4i vor/eau ;&potriva celor #pu#e de 'avel2
hulind.
.6. Iar 'avel 4i 7arna/a2 ;ndr8nind2 au 8i#= Cou #e cdea # vi #e gria#c2 &ai ;nti2 cuvntul lui
+u&ne8eu3 dar de vre&e ce ;l lepda!i 4i v Audeca!i pe voi nevrednici de via!a ve4nic2 iat ne
;ntoarce& ctre nea&uri.
.(. *ci a4a ne<a poruncit nou +o&nul= ?-e<a& pu# #pre lu&in nea&urilor2 ca # fii -u #pre
&ntuire pn la &arginea p&ntului?.
.8. Iar nea&urile p&ntului2 au8ind2 #e /ucurau 4i #lveau cuvntul lui +u&ne8eu 4i c!i erau
rndui!i #pre via! ve4nic au cre8ut3
.9. Iar cuvntul +o&nului #e r#pndea prin tot !inutul.
00. +ar iudeii au ;ntrtat pe fe&eile cucernice 4i de cin#te 4i pe cei de frunte ai cet!ii2 4i au ridicat
prigoane ;&potriva lui 'avel 4i a lui 7arna/a2 4i i<au #co# din hotarele lor.
0$. Iar ei2 #cuturnd a#upra lor praful de pe picioare2 au venit la Iconiu3
02. >i ucenicii #e u&pleau de /ucurie 4i de +uh Sfnt.
$.(
CA$!T'# (+
'a!el i arna&a propo!duiesc n Iconiu, "istra, )er&e i se ntorc n (ntio#ia.
$. >i ;n Iconiu au intrat ei2 ca de o/icei2 ;n #inagoga iudeilor 4i a#tfel au vor/it2 ;nct o &are &ul!i&e
de iudei 4i de elini au cre8ut.
2. +ar iudeii care n<au cre8ut au r#culat 4i au ;nrit #ufletele pgnilor ;&potriva fra!ilor.
3. +eci &ult vre&e au #tat acolo2 grind cu ;ndr8neal ;ntru +o&nul2 *are da &rturie pentru
cuvntul harului Su2 fcnd #e&ne 4i &inuni prin &inile lor.
.. >i &ul!i&ea din cetate #<a de8/inat 4i unii !ineau cu iudeii2 iar al!ii !ineau cu apo#tolii.
0. >i cnd pgnii 4i iudeii2 ;&preun cu cpeteniile lor2 au dat nval ca #<i ocra#c 4i #<i ucid
cu pietre2
6. )n!elegnd2 au fugit ;n cet!ile Licaoniei= la Li#tra 4i +er/e 4i ;n !inutul di&preAur.
(. >i acolo propovduiau Evanghelia.
8. >i 4edea Ao# ;n Li#tra un o& neputincio# de picioare2 fiind olog2 din pntecele &aicii #ale 4i care
nu u&/la#e niciodat.
9. "ce#ta a#culta la 'avel cnd vor/ea. Iar 'avel2 cutnd #pre el 4i v8nd c are credin! ca # #e
&ntuia#c2
$0. " 8i# cu gla# puternic= Scoal<te drept2 pe picioarele tale. >i el a #rit 4i u&/la.
$$. Iar &ul!i&ile2 v8nd ceea ce fcu#e 'avel2 au ridicat gla#ul lor ;n li&/a licaon2 8icnd= 5eii2
a#e&nndu<#e oa&enilor2 #<au co/ort la noi.
$2. >i nu&eau pe 7arna/a 5eu#2 iar pe 'avel 1er&e#2 fiindc el era purttorul cuvntului.
$3. Iar preotul lui 5eu#2 care era ;naintea cet!ii2 aducnd la por!i tauri 4i cununi2 voia # le aduc
Aertf ;&preun cu &ul!i&ile.
$.. >i au8ind "po#tolii 'avel 4i 7arna/a2 4i<au rupt ve4&intele2 au #rit ;n &ul!i&e2 #trignd2
$0. >i 8icnd= 7r/a!ilor2 de ce face!i ace#tea@ +oar 4i noi #unte& oa&eni2 a#e&enea pti&itori ca
voi2 /ineve#tind # v ;ntoarce!i de la ace#te de4ertciuni ctre +u&ne8eu cel viu2 *are a fcut cerul
4i p&ntul2 &area 4i toate cele ce #unt ;n ele2
$6. >i *are2 ;n veacurile trecute2 a l#at ca toate nea&urile # &earg ;n cile lor2
$(. +e4i El nu S<a l#at pe Sine ne&rturi#it2 fcndu<v /ine2 dndu<v din cer ploi 4i ti&puri
roditoare2 u&plnd de hran 4i de /ucurie ini&ile voa#tre.
$8. >i ace#tea 8icnd2 a/ia au potolit &ul!i&ile2 ca # nu le aduc Aertf.
$9. Iar de la "ntiohia 4i de la Iconiu au venit iudei2 care au atra# &ul!i&ile de partea lor2 4i2 /tnd
pe 'avel cu pietre2 l<au trt afar din cetate2 gndind c a &urit.
20. +ar ;nconAurndu<l ucenicii2 el #<a #culat 4i a intrat ;n cetate. >i a doua 8i a ie4it cu 7arna/a ctre
+er/e.
2$. >i /ineve#tind cet!ii aceleia 4i fcnd ucenici &ul!i2 #<au ;napoiat la Li#tra2 la Iconiu 4i la
"ntiohia2
22. )ntrind #ufletele ucenicilor2 ;nde&nndu<i # #truie ;n credin! 4i Eartndu<leF c prin &ulte
#uferin!e tre/uie # intr& ;n ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
23. >i hirotonindu<le preo!i ;n fiecare /i#eric2 rugndu<#e cu po#tiri2 i<au ;ncredin!at pe ei +o&nului
;n *are cre8u#er.
2.. >i #tr/tnd 'i#idia2 au venit ;n 'a&filia.
20. >i dup ce au grit cuvntul +o&nului ;n 'erga2 au co/ort la "talia.
26. >i de acolo au &er# cu cora/ia #pre "ntiohia2 de unde fu#e#er ;ncredin!a!i harului lui
+u&ne8eu2 #pre lucrul pe care l<au ;&plinit.
2(. >i venind 4i adunnd 7i#erica2 au ve#tit cte a fcut +u&ne8eu cu ei 4i c a de#chi# pgnilor u4a
credin!ei.
28. >i au petrecut acolo cu ucenicii nu pu!in vre&e.
$.8
CA$!T'# (,
(postolii #otrsc n Ierusalim c "egea lui Moise nu este i pentru pg$ni. ( doua cltorie a lui
'a!el.
$. >i unii2 co/orndu<#e din Iudeea2 ;nv!au pe fra!i c= +ac nu v tia!i ;&preAur2 dup rnduiala lui
Moi#e2 nu pute!i # v &ntui!i.
2. >i fcndu<#e pentru ei ;&potrivire 4i di#cu!ie nu pu!in cu 'avel 4i 7arna/a2 au rnduit ca 'avel
4i 7arna/a 4i al!i c!iva dintre ei # #e #uie la apo#tolii 4i la preo!ii din Ieru#ali& pentru acea#t
;ntre/are.
3. +eci ei2 tri&i4i fiind de 7i#eric2 au trecut prin enicia 4i prin Sa&aria2 i#tori#ind de#pre
convertirea nea&urilor 4i fceau tuturor fra!ilor &are /ucurie.
.. >i #o#ind ei la Ieru#ali&2 au fo#t pri&i!i de 7i#eric 4i de apo#toli 4i de preo!i 4i au ve#tit cte a
fcut +u&ne8eu cu ei.
0. +ar unii din ere#ul fari#eilor2 care trecu#er la credin!2 #<au ridicat 8icnd c tre/uie #<i taie
;&preAur 4i # le poruncea#c a p8i Legea lui Moi#e.
6. >i apo#tolii 4i preo!ii #<au adunat ca # cercete8e de#pre ace#t cuvnt.
(. >i fcndu<#e &ult vor/ire2 #<a #culat 'etru 4i le<a 8i#= 7r/a!i fra!i2 voi 4ti!i c2 din pri&ele 8ile2
+u&ne8eu &<a ale# ;ntre voi2 ca prin gura &ea nea&urile # aud cuvntul Evangheliei 4i # cread.
8. >i +u&ne8eu2 *el ce cunoa4te ini&ile2 le<a &rturi#it2 dndu<le +uhul Sfnt2 ca 4i nou.
9. >i ni&ic n<a deo#e/it ;ntre noi 4i ei2 cur!ind ini&ile lor prin credin!.
$0. "cu& deci2 de ce i#piti!i pe +u&ne8eu 4i vre!i # pune!i pe gru&a8ul ucenicilor un Aug pe care
nici prin!ii no4tri2 nici noi n<a& putut #<l purt&@
$$. *i prin harul +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#2 crede& c ne vo& &ntui ;n acela4i chip ca 4i
aceia.
$2. >i a tcut toat &ul!i&ea 4i a#culta pe 7arna/a 4i pe 'avel2 care i#tori#eau cte #e&ne 4i &inuni a
fcut +u&ne8eu prin ei ;ntre nea&uri.
$3. >i dup ce au tcut ei2 a r#pun# Iaco/2 8icnd= 7r/a!i fra!i2 a#culta!i<&D
$.. Si&on a i#tori#it cu& de la ;nceput a avut griA +u&ne8eu # ia dintre nea&uri un popor pentru
nu&ele Su.
$0. >i cu acea#ta #e potrive#c cuvintele proorocilor2 precu& e#te #cri#=
$6. ?+up ace#tea M voi ;ntoarce 4i voi ridica iar4i cortul cel c8ut al lui +avid 4i cele di#tru#e ale
lui iar4i le voi 8idi 4i<l voi ;ndrepta2
$(. *a #<L caute pe +o&nul ceilal!i oa&eni 4i toate nea&urile pe#te care #<a che&at nu&ele Meu
a#upra lor2 8ice +o&nul2 *el ce a fcut ace#tea?.
$8. Lui +u&ne8eu )i #unt cuno#cute din veac lucrurile Lui.
$9. +e aceea eu #ocote#c # nu tul/ur& pe cei ce2 dintre nea&uri2 #e ;ntorc la +u&ne8eu2
20. *i # le #crie& # #e ferea#c de ;ntinrile idolilor 4i de de#fru 4i de Eani&aleF #ugru&ate 4i de
#nge.
2$. *ci Moi#e are din ti&puri vechi prin toate cet!ile propovduitorii #i2 fiind citit ;n #inagogi ;n
fiecare #&/t.
22. "tunci apo#tolii 4i preo!ii2 cu toat 7i#erica2 au hotrt # aleag /r/a!i dintre ei 4i #<i tri&it la
"ntiohia2 cu 'avel 4i cu 7arna/a= pe Iuda cel nu&it 7ar#a/a2 4i pe Sila2 /r/a!i cu va8 ;ntre fra!i.
23. Scriind prin &inile lor ace#tea= "po#tolii 4i preo!ii 4i fra!ii2 fra!ilor dintre nea&uri2 care #unt ;n
"ntiohia 4i ;n Siria 4i ;n *ilicia2 #alutareD
2.. +eoarece a& au8it c unii dintre noi2 fr # fi avut porunca noa#tr2 venind2 v<au tul/urat cu
vor/ele lor 4i au rv4it #ufletele voa#tre2 8icnd c tre/uie # v tia!i ;&preAur 4i # p8i!i legea2
20. 6oi a& hotrt2 aduna!i ;ntr<un gnd2 ca # tri&ite& la voi /r/a!i ale4i2 ;&preun cu iu/i!ii
no4tri 7arna/a 4i 'avel2
$.9
26. :a&eni care 4i<au pu# #ufletele lor pentru nu&ele +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#.
2(. +rept aceea2 a& tri&i# pe Iuda 4i pe Sila2 care v vor ve#ti 4i ei2 cu cuvntul2 acelea4i lucruri.
28. 'entru c2 prutu<#<a +uhului Sfnt 4i nou2 # nu vi #e pun nici o greutate ;n plu# ;n afar de
cele ce #unt nece#are=
29. S v feri!i de cele Aertfite idolilor 4i de #nge 4i de Eani&aleF #ugru&ate 4i de de#fru2 de care
p8indu<v2 /ine ve!i face. i!i #nto4iD
30. +eci cei tri&i4i au co/ort la "ntiohia 4i2 adunnd &ul!i&ea2 au predat #cri#oarea.
3$. >i citind<o #<au /ucurat pentru &ngiere.
32. Iar Iuda 4i cu Sila2 fiind 4i ei prooroci2 au &ngiat prin &ulte cuvntri pe fra!i 4i i<au ;ntrit.
33. >i petrecnd un ti&p2 au fo#t tri&i4i cu pace de ctre fra!i la apo#toli.
3.. Iar Sila #<a hotrt # r&n acolo2 4i Iuda a plecat #ingur la Ieru#ali&.
30. Iar 'avel 4i 7arna/a petreceau ;n "ntiohia2 ;nv!nd 4i /ineve#tind2 ;&preun cu &ul!i al!ii2
cuvntul +o&nului.
36. >i dup cteva 8ile2 'avel a 8i# ctre 7arna/a= )ntorcndu<ne2 # cercet& cu& #e afl fra!ii
no4tri ;n toate cet!ile ;n care a& ve#tit cuvntul +o&nului.
3(. 7arna/a voia # ia ;&preun cu ei 4i pe Ioan cel nu&it Marcu3
38. +ar 'avel cerea # nu<l ia pe ace#ta cu ei2 fiindc #e de#pr!i#e de ei din 'a&filia 4i nu veni#e
alturi de ei la lucrul la care fu#e#er tri&i4i.
39. +eci #<a i#cat ne;n!elegere ;ntre ei2 ;nct #<au de#pr!it unul de altul2 4i 7arna/a2 lund pe Marcu2
a plecat cu cora/ia ;n *ipru3
.0. Iar 'avel2 alegnd pe Sila2 a plecat2 fiind ;ncredin!at de ctre fra!i harului +o&nului.
.$. >i #tr/tea Siria 4i *ilicia2 ;ntrind 7i#ericile.
CA$!T'# (-
'a!el ia cu sine pe /imotei i duce E!ang#elia din (sia n Europa. nt$mplrile din Filipi.
$. >i a #o#it la +er/e 4i la Li#tra. >i iat era acolo un ucenic cu nu&ele -i&otei2 fiul unei fe&ei iudee
credincioa#e2 4i al unui tat elin2
2. *are avea /une &rturii de la fra!ii din Li#tra 4i din Iconiu.
3. 'avel a voit ca ace#ta # vin ;&preun cu el 4i2 lundu<l2 l<a tiat ;&preAur2 din pricina iudeilor
care erau ;n acele locuri3 cci to!i 4tiau c tatl lui era elin.
.. >i cnd treceau prin cet!i2 ;nv!au # p8ea#c ;nv!turile rnduite de apo#tolii 4i de preo!ii din
Ieru#ali&.
0. +eci 7i#ericile #e ;ntreau ;n credin! 4i #poreau cu nu&rul ;n fiecare 8i.
6. >i ei au #tr/tut rigia 4i !inutul ,alatiei2 opri!i fiind de +uhul Sfnt ca # propovduia#c
cuvntul ;n "#ia.
(. Cenind la hotarele Mi#iei2 ;ncercau # &earg ;n 7itinia2 dar +uhul lui Ii#u# nu i<a l#at.
8. >i trecnd dincolo de Mi#ia2 au co/ort la -roa.
9. >i noaptea i #<a artat lui 'avel o vedenie= 9n /r/at &acedonean #ta rugndu<l 4i 8icnd= -reci ;n
Macedonia 4i ne aAut.
$0. *nd a v8ut el acea#t vedenie2 a& cutat # plec& ;ndat ;n Macedonia2 ;n!elegnd c
+u&ne8eu ne chea& # le ve#ti& Evanghelia.
$$. 'ornind cu cora/ia de la -roa2 a& &er# drept la Sa&otracia2 iar a doua 8i la 6eapoli2
$2. >i de acolo la ilipi2 care e#te cea dinti cetate a ace#tei pr!i a Macedoniei 4i colonie ro&an.
Iar ;n acea#t cetate a& r&a# cteva 8ile.
$3. >i ;n 8iua #&/etei a& ie4it ;n afara por!ii2 lng ru2 unde credea& c e#te loc de rugciune 4i2
4e8nd2 vor/ea& fe&eilor care #e aduna#er.
$.. >i o fe&eie2 cu nu&ele Lidia2 vn8toare de porfir2 din cetatea -iatirelor2 te&toare de
+u&ne8eu2 a#culta. "ce#teia +u&ne8eu i<a de#chi# ini&a ca # ia a&inte la cele grite de 'avel.
$00
$0. Iar dup ce #<a /ote8at 4i ea 4i ca#a ei2 ne<a rugat2 8icnd= +e &<a!i #ocotit c #unt credincioa#
+o&nului2 intrnd ;n ca#a &ea2 r&ne!i. >i ne<a fcut # r&ne&.
$6. +ar odat2 pe cnd ne ducea& la rugciune2 ne<a ;nt&pinat o #luAnic2 care avea duh pitonice#c
4i care aducea &ult c4tig #tpnilor ei2 ghicind.
$(. "cea#ta2 !inndu<#e dup 'avel 4i dup noi2 #triga2 8icnd= "ce4ti oa&eni #unt ro/i ai
+u&ne8eului celui 'rea;nalt2 care v ve#te#c vou calea &ntuirii.
$8. >i acea#ta o fcea ti&p de &ulte 8ile. Iar 'avel &niindu<#e 4i ;ntorcndu<#e2 a 8i# duhului= )n
nu&ele lui Ii#u# 1ri#to# ;!i porunce#c # ie4i din ea. >i ;n acel cea# a ie4it.
$9. >i #tpnii ei2 v8nd c #<a du# ndeAdea c4tigului lor2 au pu# &na pe 'avel 4i pe Sila 4i i<au ;n
pia! ;naintea dregtorilor.
20. >i ducndu<i la Audectori2 au 8i#= "ce4ti oa&eni2 care #unt iudei2 tul/ur cetatea noa#tr.
2$. >i ve#te#c o/iceiuri care nou nu ne e#te ;ngduit # le pri&i&2 nici # le face&2 fiindc #unte&
ro&ani.
22. >i #<a #culat 4i &ul!i&ea ;&potriva lor. >i Audectorii2 rupndu<le hainele2 au poruncit #<i /at
cu vergi.
23. >i2 dup ce le<au dat &ulte lovituri2 i<au aruncat ;n te&ni!2 poruncind te&nicerului #<i p8ea#c
cu griA.
2.. "ce#ta2 pri&ind o a#e&enea porunc2 i<a /gat ;n fundul te&ni!ei 4i le<a #trn# picioarele ;n
/utuci3
20. Iar la &ie8ul nop!ii2 'avel 4i Sila2 rugndu<#e2 ludau pe +u&ne8eu ;n cntri2 iar cei ce erau ;n
te&ni! ;i a#cultau.
26. >i deodat #<a fcut cutre&ur &are2 ;nct #<au 8guduit te&eliile te&ni!ei 4i ;ndat #<au de#chi#
toate u4ile 4i legturile tuturor #<au de8legat.
2(. >i de4teptndu<#e te&nicerul 4i v8nd de#chi#e u4ile te&ni!ei2 #co!nd #a/ia2 voia # #e o&oare2
#ocotind c cei ;nchi4i au fugit.
28. Iar 'avel a #trigat cu gla# &are2 8icnd= S nu<!i faci nici un ru2 c to!i #unte& aici.
29. Iar el2 cernd lu&in2 #<a repe8it ;nuntru 4i2 tre&urnd de #pai&2 a c8ut ;naintea lui 'avel 4i a
lui Sila3
30. >i #co!ndu<i afar Edup ce pe ceilal!i i<a 8vort la locF2 le<a 8i#= +o&nilor2 ce tre/uie # fac ca
# & &ntuie#c@
3$. Iar ei au 8i#= *rede ;n +o&nul Ii#u# 4i te vei &ntui tu 4i ca#a ta.
32. >i i<au grit lui cuvntul lui +u&ne8eu 4i tuturor celor din ca#a lui.
33. >i el2 lundu<i la #ine2 ;n acel cea# al nop!ii2 a #plat rnile lor 4i #<a /ote8at el 4i to!i ai lui
;ndat.
3.. >i ducndu<i ;n ca#2 a pu# &a#a 4i #<a ve#elit cu toat ca#a2 cre8nd ;n +u&ne8eu.
30. >i fcndu<#e 8iu2 Audectorii au tri&i# pe purttorii de vergi2 8icnd= + dru&ul oa&enilor
acelora.
36. Iar te&nicerul a #pu# cuvintele ace#tea ctre 'avel= * au tri&i# Audectorii # fi!i l#a!i li/eri.
"cu& deci ie4i!i 4i &erge!i ;n pace.
3(. +ar 'avel a 8i# ctre ei= +up ce2 fr Audecat2 ne<au /tut ;n fa!a lu&ii2 pe noi care #unte&
cet!eni ro&ani 4i ne<au /gat ;n te&ni!2 acu& ne #cot afar pe a#cun#@ 6u a4aD *i # vin ei ;n4i4i
# ne #coat afar.
38. >i purttorii de vergi au #pu# Audectorilor ace#te cuvinte. >i au8ind c #unt cet!eni ro&ani2
Audectorii #<au te&ut.
39. >i venind2 #e rugau de ei 4i2 #co!ndu<i afar2 ;i rugau # plece din cetate.
.0. Iar ei2 ie4ind din ;nchi#oare2 #<au du# ;n ca#a Lidiei3 4i v8nd pe fra!i2 i<au &ngiat 4i au
plecat.
$0$
CA$!T'# (.
'a!el propo!duiete n /esalonic, n ereea i n (tena.
$. >i dup ce au trecut prin "&fipoli 4i prin "polonia2 au venit la -e#alonic2 unde era o #inagog a
iudeilor.
2. >i dup o/iceiul #u2 'avel a intrat la ei 4i ;n trei #&/ete le<a grit din Scripturi2
3. +e#chi8ndu<le 4i artndu<le c 1ri#to# tre/uia # pti&ea#c 4i # ;nvie8e din &or!i2 4i c
"ce#ta2 pe *are vi<L ve#te#c eu2 e#te 1ri#to#ul2 Ii#u#.
.. >i unii dintre ei au cre8ut 4i au trecut de partea lui 'avel 4i a lui Sila2 4i &are &ul!i&e de elini
;nchintori la +u&ne8eu 4i dintre fe&eile de frunte nu pu!ine.
0. Iar iudeii2 u&plndu<#e de invidie 4i lund cu ei pe c!iva oa&eni de rnd2 ri2 adunnd gloat
;ntrtau cetatea 4i2 ducndu<#e la ca#a lui Ia#on2 cutau #<i #coat afar2 ;naintea poporului.
6. +ar2 neg#indu<i2 trau pe Ia#on 4i pe c!iva fra!i la &ai<&arii cet!ii2 #trignd c cei ce au tul/urat
toat lu&ea au venit 4i aici3
(. 'e ace4tia i<a g8duit Ia#on3 4i to!i ace4tia lucrea8 ;&potriva poruncilor *e8arului2 8icnd c e#te
un alt ;&prat= Ii#u#.
8. >i au tul/urat &ul!i&ea 4i pe &ai<&arii cet!ii2 care au8eau ace#tea.
9. >i lund che84ie de la Ia#on 4i de la ceilal!i2 le<au dat dru&ul.
$0. Iar fra!ii au tri&i# ;ndat2 noaptea2 la 7ereea2 pe 'avel 4i pe Sila care2 aAungnd acolo2 au intrat ;n
#inagoga iudeilor.
$$. >i ace4tia erau &ai /uni la #uflet dect cei din -e#alonic3 ei au pri&it cuvntul cu toat o#rdia2
;n toate 8ilele2 cercetnd Scripturile2 dac ele #unt a4a.
$2. "u cre8ut &ul!i dintre ei 4i dintre fe&eile de cin#te ale elinilor2 4i dintre /r/a!i nu pu!ini.
$3. >i cnd au aflat iudeii din -e#alonic c 4i ;n 7ereea #<a ve#tit de ctre 'avel cuvntul lui
+u&ne8eu2 au venit 4i acolo2 ;ntrtnd 4i tul/urnd &ul!i&ile.
$.. >i atunci ;ndat fra!ii au tri&i# pe 'avel2 ca # &earg #pre &are3 iar Sila 4i cu -i&otei au r&a#
acolo ;n 7ereea.
$0. Iar cei ce ;n#o!eau pe 'avel l<au du# pn la "tena3 4i lund ei porunci ctre Sila 4i -i&otei2 ca #
vin la el ct &ai curnd2 au plecat.
$6. Iar ;n "tena2 pe cnd 'avel ;i a4tepta2 duhul lui #e ;ndrAea ;n el2 v8nd c cetatea e#te plin de
idoli.
$(. +eci di#cuta ;n #inagog cu iudeii 4i cu cei credincio4i2 4i ;n pia!2 ;n fiecare 8i2 cu cei ce erau de
fa!.
$8. Iar unii dintre filo8ofii epicurei 4i #toici di#cutau cu el2 4i unii 8iceau= *e voie4te2 oare2 # ne
#pun ace#t #e&ntor de cuvinte@ Iar al!ii 8iceau= Se pare c e#te ve#titor de du&ne8ei #trini2
fiindc /ineve#te4te pe Ii#u# 4i )nvierea.
$9. >i lundu<l cu ei2 l<au du# ;n "reopag2 8icnd= 'ute& # cunoa4te& 4i noi ce e#te acea#t
;nv!tur nou2 grit de tine@
20. *ci tu aduci la au8ul no#tru lucruri #trine. Coi& deci # 4ti& ce vor # fie ace#tea.
2$. -o!i atenienii 4i #trinii2 care locuiau acolo2 nu<4i petreceau ti&pul dect #punnd #au au8ind
ceva nou.
22. >i 'avel2 #tnd ;n &iAlocul "reopagului2 a 8i#= 7r/a!i atenieni2 ;n toate v vd c #unte!i foarte
evlavio4i.
23. *ci #tr/tnd cetatea voa#tr 4i privind locurile voa#tre de ;nchinare2 a& aflat 4i un altar pe
care era #cri#= ?+u&ne8eului necuno#cut?. +eci pe *el pe *are voi2 necuno#cndu<L2 )l cin#ti!i2 pe
"ce#ta )l ve#te#c eu vou.
2.. +u&ne8eu2 *are a fcut lu&ea 4i toate cele ce #unt ;n ea2 "ce#ta fiind +o&nul cerului 4i al
p&ntului2 nu locuie4te ;n te&ple fcute de &ini2
20. 6ici nu e#te #luAit de &ini o&ene4ti2 ca 4i cu& ar avea nevoie de ceva2 El dnd tuturor via! 4i
$02
#uflare 4i toate.
26. >i a fcut dintr<un #nge tot nea&ul o&ene#c2 ca # locuia#c pe#te toat fa!a p&ntului2
a4e8nd vre&ile cele de &ai ;nainte rnduite 4i hotarele locuirii lor2
2(. *a ei # caute pe +u&ne8eu2 doar L<ar pipi 4i L<ar g#i2 de4i nu e departe de fiecare dintre noi.
28. *ci ;n El tri& 4i ne &i4c& 4i #unte&2 precu& au 8i# 4i unii dintre poe!ii vo4tri= cci ai Lui
nea& 4i #unte&.
29. iind deci nea&ul lui +u&ne8eu2 nu tre/uie # #ocoti& c du&ne8eirea e#te a#e&enea aurului
#au argintului #au pietrei cioplite de &e4te4ugul 4i de i#cu#in!a o&ului.
30. +ar +u&ne8eu2 trecnd cu vederea veacurile ne4tiin!ei2 ve#te4te acu& oa&enilor ca to!i de
pretutindeni # #e pocia#c2
3$. 'entru c a hotrt o 8i ;n care va # Audece lu&ea ;ntru dreptate2 prin 7r/atul pe care L<a
rnduit2 druind tuturor ;ncredin!are2 prin )nvierea Lui din &or!i.
32. >i au8ind de#pre ;nvierea &or!ilor2 unii l<au luat ;n r#2 iar al!ii i<au 8i#= -e vo& a#culta de#pre
acea#ta 4i altdat.
33. "#tfel 'avel a ie4it din &iAlocul lor.
3.. Iar unii /r/a!i2 alipindu<#e de el2 au cre8ut2 ;ntre care 4i +ioni#ie "reopagitul 4i o fe&eie cu
nu&ele +a&ari#2 4i al!ii ;&preun cu ei.
CA$!T'# (/
'a!el se leag n Corint cu (c!ila i 'riscila. ( treia cltorie a lui 'a!el. (pollo n E%es.
$. +up ace#tea 'avel2 plecnd din "tena2 a venit la *orint.
2. >i g#ind pe un iudeu2 cu nu&ele "cvila2 de nea& din 'ont2 venit de curnd din Italia2 4i pe
'ri#cila2 fe&eia lui2 pentru c porunci#e *laudiu ca to!i iudeii # plece din %o&a2 a venit la ei.
3. >i pentru c erau de aceea4i &e#erie2 a r&a# la ei 4i lucrau2 cci erau fctori de corturi.
.. >i vor/ea ;n #inagog ;n fiecare #&/t 4i aducea la credin! iudei 4i elini.
0. Iar cnd Sila 4i -i&otei au venit din Macedonia2 'avel era prin# cu totul de cuvnt2 &rturi#ind
iudeilor c Ii#u# e#te 1ri#to#ul.
6. >i #tnd ei ;&potriv 4i hulind2 el2 #cuturndu<4i hainele2 a 8i# ctre ei= Sngele vo#tru a#upra
capului vo#truD Eu #unt curat. +e acu& ;nainte & voi duce la nea&uri.
(. >i &utndu<#e de acolo2 a venit ;n ca#a unuia2 cu nu&ele -itu# Iu#tu#2 cin#titor al lui +u&ne8eu2 a
crui ca# era alturi de #inagog.
8. +ar *ri#pu#2 &ai<&arele #inagogii2 a cre8ut ;n +o&nul2 ;&preun cu toat ca#a #a3 4i &ul!i dintre
corinteni2 au8ind2 credeau 4i #e /ote8au.
9. >i +o&nul a 8i# lui 'avel2 noaptea ;n vedenie= 6u te te&e2 ci vor/e4te 4i nu tcea2
$0. 'entru c Eu #unt cu tine 4i ni&eni nu va pune &na pe tine2 ca #<!i fac ru. *ci a& &ult
popor ;n cetatea acea#ta.
$$. >i a #tat ;n *orint un an 4i 4a#e luni2 ;nv!nd ;ntre ei cuvntul lui +u&ne8eu.
$2. +ar pe cnd ,alion era procon#ulul "haiei2 iudeii #<au ridicat to!i ;ntr<un cuget ;&potriva lui
'avel 4i l<au adu# la tri/unal2
$3. 5icnd c ace#ta caut # conving pe oa&eni # #e ;nchine lui +u&ne8eu2 ;&potriva legii.
$.. >i cnd 'avel era gata # de#chid gura2 ,alion a 8i# ctre iudei= +ac ar fi vreo nedreptate #au
vreo fapt viclean2 o2 iudeilor2 v<a4 a#culta precu& #e cuvine3
$0. +ar dac #unt la voi nedu&eriri de#pre ;nv!tur 4i de#pre nu&e 4i de#pre legea voa#tr2 vede!i<
v voi ;n4iv de ele. Judector pentru ace#tea eu nu voie#c # fiu.
$6. >i i<a i8gonit de la tri/unal.
$(. >i punnd &na to!i pe So#tene2 &ai<&arele #inagogii2 ;l /teau ;naintea tri/unalului. +ar ,alion
nu lua ;n #ea& ni&ic din ace#tea3
$8. Iar 'avel2 dup ce a #tat ;nc &ulte 8ile ;n *orint2 4i<a luat r&a# /un de la fra!i 4i a plecat cu
$03
cora/ia ;n Siria2 ;&preun cu 'ri#cila 4i cu "cvila2 care 4i<a tun# capul la *henhrea2 cci fcu#e o
fgduin!.
$9. >i au #o#it la Efe# 4i pe aceia i<a l#at acolo2 iar el2 intrnd ;n #inagog2 di#cuta cu iudeii.
20. >i rugndu<l # r&n la ei &ai &ult vre&e2 n<a voit2
2$. *i2 de#pr!indu<#e de ei2 a 8i#= -re/uie2 negre4it2 ca #r/toarea care vine #<o fac la Ieru#ali&2
dar2 cu voia +o&nului2 & voi ;ntoarce iar4i la voi. >i a plecat de la Efe#2 cu cora/ia.
22. >i co/orndu<#e la *e8areea2 #<a #uit Ela Ieru#ali&F 4i2 ;&/r!i4nd 7i#erica2 #<a co/ort la
"ntiohia.
23. >i #tnd acolo ctva ti&p2 a plecat2 #tr/tnd pe rnd !inutul ,alatiei 4i rigia2 ;ntrind pe to!i
ucenicii.
2.. Iar un iudeu2 cu nu&ele "pollo2 aleHandrin de nea&2 /r/at i#cu#it la cuvnt2 puternic fiind ;n
Scripturi2 a #o#it la Efe#.
20. "ce#ta era ;nv!at ;n calea +o&nului 4i2 ar8nd cu duhul2 gria 4i ;nv!a drept cele de#pre Ii#u#2
cuno#cnd nu&ai /ote8ul lui Ioan.
26. >i el a ;nceput # vor/ea#c2 fr #fial2 ;n #inagog. "u8indu<l2 'ri#cila 4i "cvila l<au luat cu ei
4i i<au artat &ai cu de<a&nuntul calea lui +u&ne8eu.
2(. >i voind el # treac ;n "haia2 l<au ;nde&nat fra!ii 4i au #cri# ucenicilor #<l pri&ea#c. >i #o#ind
E;n *orintF2 a aAutat &ult cu harul celor ce cre8u#er3
28. *ci cu trie 4i ;n fa!a tuturor2 el ;nfrunta pe iudei2 dovedind din Scripturi c Ii#u# e#te 1ri#to#.
CA$!T'# (0
'a!el n E%es. Rscoala argintarului )imitrie.
$. >i pe cnd "pollo era ;n *orint2 'avel2 dup ce a #tr/tut pr!ile de #u#2 a venit ;n Efe#. >i g#ind
c!iva ucenici2
2. " 8i# ctre ei= 'ri&it<a!i voi +uhul Sfnt cnd a!i cre8ut@ Iar ei au 8i# ctre el= +ar nici n<a& au8it
dac e#te +uh Sfnt.
3. >i el a 8i#= +eci ;n ce v<a!i /ote8at@ Ei au 8i#= )n /ote8ul lui Ioan.
.. Iar 'avel a 8i#= Ioan a /ote8at cu /ote8ul pocin!ei2 #punnd poporului # cread ;n *el ce avea #
vin dup el2 adic ;n Ii#u# 1ri#to#.
0. >i au8ind ei2 #<au /ote8at ;n nu&ele +o&nului Ii#u#.
6. >i punndu<4i 'avel &inile pe#te ei2 +uhul Sfnt a venit a#upra lor 4i vor/eau ;n li&/i 4i
prooroceau.
(. >i erau to!i ca la doi#pre8ece /r/a!i.
8. >i el2 intrnd ;n #inagog2 a vor/it cu ;ndr8neal ti&p de trei luni2 vor/ind cu ei 4i cutnd #<i
;ncredin!e8e de ;&pr!ia lui +u&ne8eu.
9. +ar fiindc unii erau ;nvrto4a!i 4i nu credeau2 /rfind calea +o&nului ;naintea &ul!i&ii2 'avel2
plecnd de la ei2 a o#e/it pe ucenici2 ;nv!nd ;n fiecare 8i ;n 4coala unuia -iranu#.
$0. >i ace#ta a !inut vre&e de doi ani2 ;nct to!i2 cei ce locuiau ;n "#ia2 4i iudei 4i elini2 au au8it
cuvntul +o&nului.
$$. >i +u&ne8eu fcea2 prin &inile lui 'avel2 &inuni ne&ai;ntlnite.
$2. )nct 4i pe#te cei ce erau /olnavi #e puneau 4tergare #au 4or!uri purtate de 'avel2 4i /olile #e
deprtau de ei2 iar duhurile cele rele ie4eau din ei.
$3. >i au ;ncercat unii dintre iudeii care cutreierau lu&ea2 #co!nd de&oni2 # che&e pe#te cei ce
aveau duhuri rele2 nu&ele +o&nului Ii#u#2 8icnd= C Aur pe Ii#u#2 pe *are<l propovduie4te 'avelD
$.. Iar cei care fceau acea#ta erau cei 4apte fii ai unuia Scheva2 arhiereu iudeu.
$0. >i r#pun8nd2 duhul cel ru le<a 8i#= 'e Ii#u# )l cuno#c 4i ;l 4tiu 4i pe 'avel2 dar voi cine #unte!i@
$6. >i #rind a#upra lor o&ul ;n care era duhul cel ru 4i /iruindu<i2 #<a ;ntrtat a#upra lor2 ;nct ei
$0.
au fugit goi 4i rni!i din ca#a aceea.
$(. >i ace#t lucru #<a fcut cuno#cut tuturor iudeilor 4i elinilor care locuiau ;n Efe#2 4i fric a c8ut
pe#te to!i ace4tia 4i #e #lvea nu&ele +o&nului Ii#u#.
$8. >i &ul!i dintre cei ce cre8u#er veneau ca # #e &rturi#ea#c 4i # #pun faptele lor.
$9. Iar &ul!i dintre cei ce fcu#er vrAitorie2 aducnd cr!ile2 le ardeau ;n fa!a tuturor. >i au #ocotit
pre!ul lor 4i au g#it cinci8eci de &ii de argin!i.
20. "#tfel cre4tea cu putere cuvntul +o&nului 4i #e ;ntrea.
2$. >i dup ce #<au #vr4it ace#tea2 'avel 4i<a pu# ;n gnd # treac prin Macedonia 4i prin "haia 4i
# #e duc la Ieru#ali&2 8icnd c= +up ce voi fi acolo2 tre/uie # vd 4i %o&a.
22. >i tri&i!nd ;n Macedonia pe doi dintre cei care ;l #luAeau2 pe -i&otei 4i pe Era#t2 el a r&a# o
vre&e ;n "#ia.
23. >i ;n vre&ea aceea #<a fcut &are tul/urare pentru calea +o&nului.
2.. *ci un argintar2 cu nu&ele +i&itrie2 care fcea te&ple de argint "rte&i#ei 4i da &e4terilor #i
foarte &are c4tig2
20. I<a adunat pe ace4tia 4i pe cei care lucrau unele ca ace#tea2 4i le<a 8i#= 7r/a!ilor2 4ti!i c din
acea#t ;ndeletnicire e#te c4tigul vo#tru.
26. >i voi vede!i 4i au8i!i c nu nu&ai ;n Efe#2 ci aproape ;n toat "#ia2 'avel ace#ta2 convingnd2 a
;ntor# &ult &ul!i&e2 8icnd c nu #unt du&ne8ei cei fcu!i de &ini.
2(. +in acea#ta nu nu&ai c &e#eria noa#tr e ;n pri&eAdie # aAung fr trecere2 dar 4i te&plul
&arii 8ei!e "rte&i#a e ;n pri&eAdie # nu &ai ai/ nici un pre!2 iar cu vre&ea2 &rirea ei < creia i #e
;nchin toat "#ia 4i toat lu&ea < # fie do/ort.
28. >i au8ind ei 4i u&plndu<#e de &nie2 #trigau 8icnd= Mare e#te "rte&i#a efe#enilorD
29. >i #<a u&plut toat cetatea de tul/urare 4i au pornit ;ntr<un cuget la teatru2 rpind ;&preun pe
&acedonenii ,aiu# 4i "ri#tarh2 ;n#o!itorii lui 'avel.
30. Iar 'avel2 voind # intre ;n &iAlocul poporului2 ucenicii nu l<au l#at.
3$. )nc 4i unii dintre dregtorii "#iei2 care ;i erau prieteni2 tri&i!nd la el2 ;l rugau # nu #e duc la
teatru.
32. +eci unii #trigau una2 al!ii #trigau alta2 cci adunarea era ;nvl&4it2 iar cei &ai &ul!i nu 4tiau
pentru ce #<au adunat acolo.
33. Iar unii din &ul!i&e l<au #&ul# pe "leHandru2 pe care l<au ;&pin# ;nainte iudeii. Iar el2 fcnd
#e&n cu &na2 voia # #e apere ;naintea poporului.
3.. >i cuno#cnd ei c e#te iudeu2 to!i ;ntr<un gla# au #trigat aproape dou cea#uri= Mare e#te
"rte&i#a efe#enilorD
30. Iar #ecretarul2 potolind &ul!i&ea2 a 8i#= 7r/a!i efe#eni2 cine e#te2 ;ntre oa&eni2 care # nu 4tie c
cetatea efe#enilor e#te p8itoarea te&plului "rte&i#ei celei &ari 4i a #tatuii ei2 c8ut din cer@
36. +eci2 ace#tea fiind &ai pre#u# de orice ;ndoial2 tre/uie # v lini4ti!i 4i # nu face!i ni&ic cu
u4urin!.
3(. *ci a!i adu# pe /r/a!ii ace4tia2 care nu #unt nici furi de cele #finte2 nici nu hule#c pe 8ei!a
voa#tr.
38. +eci dac +i&itrie 4i &e4terii cei ;&preun cu el au vreo plngere ;&potriva cuiva2 au Audectori
4i procon#uli care # Audece2 4i # #e che&e ;n Audecat unii pe al!ii.
39. Iar dac ur&ri!i altceva2 #e va hotr; ;n adunarea cea legiuit2
.0. *ci noi #unte& ;n pri&eAdie # fi& ;nvinui!i de r#coal pentru 8iua de a8i2 fiindc nu ave& nici
o pricin pentru care a& putea da #ea&a de tul/urarea acea#ta.
.$. 5icnd ace#tea2 a #lo/o8it adunarea.
CA$!T'# )1
'a!el cltorete iar prin Macedonia. n!iaz pe Euti#ie n /roa. i ia rmas &un de la iserica
E%esului.
$00
$. Iar dup ce a ;ncetat tul/urarea2 'avel2 che&nd pe ucenici 4i dndu<le ;nde&nuri2 dup ce 4i<a
luat r&a# /un2 a ie4it # &earg ;n Macedonia.
2. >i #tr/tnd acele pr!i 4i dnd ucenicilor &ulte #faturi 4i ;nde&nuri2 a #o#it ;n ,recia.
3. >i a #tat acolo trei luni. +ar cnd era # plece pe ap ;n Siria2 iudeii au uneltit ;&potriva vie!ii lui2
iar el #<a hotrt # #e ;ntoarc prin Macedonia.
.. >i &ergeau ;&preun cu el2 pn ;n "#ia2 So#ipatru al lui 'iru din 7ereea2 "ri#tarh 4i Secundu#
din -e#alonic 4i ,aiu# din +er/e 4i -i&otei2 iar din "#ia= -ihic 4i -rofi&.
0. "ce4tia2 plecnd ;nainte2 ne<au a4teptat ;n -roa.
6. Iar noi2 dup 8ilele "8i&elor2 a& pornit cu cora/ia de la ilipi 4i ;n cinci 8ile a& #o#it la ei ;n
-roa2 unde a& r&a# 4apte 8ile.
(. )n 8iua ;nti a #pt&nii E+u&inicF adunndu<ne noi # frnge& pinea2 'avel2 care avea de
gnd # plece a doua 8i2 a ;nceput # le vor/ea#c 4i a prelungit cuvntul lui pn la &ie8ul nop!ii.
8. Iar ;n ca&era de #u#2 unde erau aduna!i2 erau &ulte lu&ini aprin#e.
9. +ar un tnr cu nu&ele Eutihie2 4e8nd pe ferea#tr2 pe cnd 'avel !inea lungul #u cuvnt2 a
ador&it adnc 4i2 do/ort de #o&n2 a c8ut Ao# de la catul al treilea2 4i l<au ridicat &ort.
$0. Iar 'avel2 co/orndu<#e2 #<a plecat pe#te el 4i2 lundu<l ;n /ra!e2 a 8i#= 6u v tul/ura!i2 cci
#ufletul lui e#te ;n el.
$$. >i #uindu<#e 4i frngnd pinea 4i &ncnd2 a vor/it cu ei &ult pn ;n 8ori2 4i atunci a plecat.
$2. Iar pe tnr l<au adu# viu 4i foarte &ult #<au &ngiat.
$3. Iar noi2 venind la cora/ie2 a& plutit #pre "##on2 ca # lu& de acolo pe 'avel2 cci a#tfel
rndui#e el2 voind # &earg pe Ao#.
$.. +up ce #<a ;ntlnit cu noi la "##on2 lundu<l cu noi2 a& venit la Mitilene.
$0. >i de acolo2 &ergnd cu cora/ia2 a& #o#it a doua 8i ;n fa!a in#ulei 1io#. Iar ;n 8iua ur&toare2
a& aAun# ;n Sa&o# 4i2 dup ce a& popo#it la -roghilion2 a doua 8i a& venit la Milet.
$6. *ci 'avel hotr#e # treac pe ap pe lng Efe#2 ca # nu i #e ;ntr8ie ;n "#ia2 pentru c #e
gr/ea # fie2 dac i<ar fi cu putin!2 la Ieru#ali&2 de 8iua *inci8eci&ii.
$(. >i tri&i!nd din Milet la Efe#2 a che&at la #ine pe preo!ii 7i#ericii.
$8. >i cnd ei au venit la el2 le<a 8i#= Coi 4ti!i cu& &<a& purtat cu voi2 ;n toat vre&ea2 din 8iua cea
dinti2 cnd a& venit ;n "#ia2
$9. SluAind +o&nului cu toat #&erenia 4i cu &ulte lacri&i 4i ;ncercri care &i #<au ;nt&plat prin
uneltirile iudeilor.
20. >i cu& n<a& a#cun# ni&ic din cele folo#itoare2 ca # nu vi le ve#te#c 4i # nu v ;nv!2 fie
;naintea poporului2 fie prin ca#e2
2$. Mrturi#ind 4i iudeilor 4i elinilor ;ntoarcerea la +u&ne8eu prin pocin! 4i credin!a ;n +o&nul
no#tru Ii#u# 1ri#to#.
22. Iar acu& iat c fiind eu &nat de +uhul2 &erg la Ieru#ali&2 ne4tiind cele ce &i #e vor ;nt&pla
acolo2
23. +ect nu&ai c +uhul Sfnt &rturi#e4te prin cet!i2 #punndu<&i c & a4teapt lan!uri 4i
neca8uri.
2.. +ar ni&ic nu iau ;n #ea& 4i nu pun nici un pre! pe #ufletul &eu2 nu&ai # ;&pline#c calea &ea
4i #luA/a &ea pe care a& luat<o de la +o&nul Ii#u#2 de a &rturi#i Evanghelia harului lui
+u&ne8eu.
20. >i acu&2 iat2 eu 4tiu c voi to!i2 printre care a& petrecut propovduind ;&pr!ia lui +u&ne8eu2
nu ve!i &ai vedea fa!a &ea.
26. 'entru aceea v &rturi#e#c ;n 8iua de a#t8i c #unt curat de #ngele tuturor.
2(. *ci nu &<a& ferit # v ve#te#c toat voia lui +u&ne8eu.
28. +rept aceea2 lua!i a&inte de voi ;n4iv 4i de toat tur&a2 ;ntru care +uhul Sfnt v<a pu# pe voi
epi#copi2 ca # p#tra!i 7i#erica lui +u&ne8eu2 pe care a c4tigat<o cu ;n#u4i #ngele Su.
29. *ci eu 4tiu acea#ta2 c dup plecarea &ea vor intra2 ;ntre voi2 lupi ;ngro8itori2 care nu vor cru!a
$06
tur&a.
30. >i dintre voi ;n4iv #e vor ridica /r/a!i2 grind ;nv!turi r#tl&cite2 ca # trag pe ucenici
dup ei.
3$. +rept aceea2 priveghea!i2 aducndu<v a&inte c2 ti&p de trei ani2 n<a& ;ncetat noaptea 4i 8iua #
v ;nde&n2 cu lacri&i2 pe fiecare dintre voi.
32. >i acu& v ;ncredin!e8 lui +u&ne8eu 4i cuvntului harului Su2 cel ce poate # v 8idea#c 4i #
v dea &o4tenire ;ntre to!i cei #fin!i!i.
33. "rgint2 #au aur2 #au hain2 n<a& poftit de la ni&eni3
3.. Coi ;n4iv 4ti!i c &inile ace#tea au lucrat pentru tre/uin!ele &ele 4i ale celor ce erau cu &ine.
30. -oate vi le<a& artat2 cci o#tenindu<v a#tfel2 tre/uie # aAuta!i pe cei #la/i 4i # v aduce!i
a&inte de cuvintele +o&nului Ii#u#2 cci El a 8i#= Mai fericit e#te a da dect a lua.
36. >i dup ce a #pu# ace#tea2 plecndu<4i genunchii2 #<a rugat ;&preun cu to!i ace4tia.
3(. >i &are Aale i<a cuprin# pe to!i 4i2 c8nd pe gru&a8ul lui 'avel2 ;l #rutau2
38. *uprin4i de Aale &ai ale# pentru cuvntul pe care ;l #pu#e#e2 c n<au # &ai vad fa!a lui. >i ;l
petrecur la cora/ie.
CA$!T'# )(
'a!el cltorete de la Milet p$n la Ierusalim. Iudeii pun m$na pe el n templu.
$. >i dup ce ne<a& de#pr!it de ei2 a& plecat pe ap 4i2 &ergnd drept2 a& venit la *o# 4i a doua 8i
la %odo#2 iar de acolo la 'atara.
2. >i g#ind o cora/ie2 care &ergea ;n enicia2 ne<a& urcat ;n ea 4i a& plecat.
3. >i 8rind *iprul 4i l#ndu<l la #tnga2 a& plutit #pre Siria 4i ne<a& co/ort ;n -ir2 cci acolo
cora/ia avea # de#carce povara.
.. >i g#ind pe ucenici2 a& r&a# acolo 4apte 8ile. "ce4tia #puneau lui 'avel2 prin duhul2 # nu #e
#uie la Ieru#ali&.
0. >i cnd a& ;&plinit 8ilele2 ie4ind2 a& plecat2 petrecndu<ne to!i2 ;&preun cu fe&ei 4i cu copii2
pn afar din cetate 4i2 plecnd genunchii pe !r&2 ne<a& rugat.
6. >i ne<a& ;&/r!i4at unii pe al!ii 4i ne<a& urcat ;n cora/ie2 iar aceia #<au ;ntor# la ale lor.
(. Iar noi2 #fr4ind cltoria noa#tr pe ap2 de la -ir a& venit la 'tole&aida 4i2 ;&/r!i4nd pe fra!i2
a& r&a# la ei o 8i.
8. Iar a doua 8i2 ie4ind2 a& venit la *e8areea. >i intrnd ;n ca#a lui ilip /ineve#titorul2 care era
dintre cei 4apte EdiaconiF2 a& r&a# la el.
9. >i ace#ta avea patru fiice2 fecioare2 care prooroceau.
$0. >i r&nnd noi acolo &ai &ulte 8ile2 a co/ort din Iudeea un prooroc cu nu&ele "gav3
$$. >i2 venind el la noi2 a luat /rul lui 'avel 4i legndu<4i picioarele 4i &inile a 8i#= "ce#tea 8ice
+uhul Sfnt= 'e /r/atul al cruia e#te ace#t /ru2 a4a ;l vor lega iudeii la Ieru#ali& 4i<l vor da ;n
&inile nea&urilor.
$2. >i cnd a& au8it ace#tea2 ;l ruga& 4i noi 4i localnicii # nu #e #uie la Ieru#ali&.
$3. "tunci a r#pun# 'avel= *e face!i de plnge!i 4i<&i #f4ia!i ini&a@ *ci eu #unt gata nu nu&ai #
fiu legat2 ci # 4i &or ;n Ieru#ali& pentru nu&ele +o&nului Ii#u#.
$.. >i ne;nduplecndu<#e el2 ne<a& lini4tit2 8icnd= ac<#e voia +o&nului.
$0. Iar dup 8ilele ace#tea2 pregtindu<ne2 ne<a& #uit la Ieru#ali&.
$6. >i au venit ;&preun cu noi 4i dintre ucenicii din *e8areea2 ducndu<ne la un oarecare Mna#on
din *ipru2 vechi ucenic2 la care a& fo#t g8dui!i.
$(. >i #o#ind la Ieru#ali&2 fra!ii ne<au pri&it cu /ucurie.
$8. Iar a doua 8i 'avel a &er# cu noi la Iacov 4i au venit acolo to!i preo!ii.
$9. >i ;&/r!i4ndu<i le pove#tea cu de<a&nuntul cele ce a fcut +u&ne8eu ;ntre nea&uri2 prin
#luAirea lui.
$0(
20. Iar ei2 au8ind2 #lveau pe +u&ne8eu2 4i i<au 8i#= Ce8i frate2 cte &ii de iudei au cre8ut 4i to!i #unt
plini de rvn pentru lege.
2$. >i ei au au8it de#pre tine c ;nve!i pe to!i iudeii2 care trie#c printre nea&uri2 # #e lepede de
Moi#e2 #punndu<le # nu<4i taie ;&preAur copiii2 nici # u&/le dup datini.
22. *e e#te deci@ r ;ndoial2 tre/uie # #e adune &ul!i&e2 cci vor au8i c ai venit.
23. 2 deci2 ceea ce ;!i #pune&. 6oi ave& patru /r/a!i2 care au a#upra lor o fgduin!3
2.. 'e ace4tia lundu<i2 cur!e4te<te ;&preun cu ei 4i cheltuie4te pentru ei ca #<4i rad capul2 4i vor
cunoa4te to!i c ni&ic nu e#te EadevratF din cele ce au au8it de#pre tine2 dar c tu ;n#u!i u&/li dup
Lege 4i o p8e4ti.
20. *t de#pre pgnii care au cre8ut2 noi le<a& tri&i# o #cri#oare2 hotrndu<le # #e ferea#c de
ceea ce e#te Aertfit idolilor 4i de #nge 4i de Eani&alF #ugru&at 4i de de#fru.
26. "tunci 'avel2 lund cu el pe acei /r/a!i2 cur!indu<#e ;&preun cu ei a doua 8i2 a intrat ;n
te&plu2 ve#tind ;&plinirea 8ilelor cur!irii2 pn cnd a fo#t adu# ofranda pentru fiecare din ei.
2(. >i cnd era # #e ;&plinea#c cele 4apte 8ile2 iudeii din "#ia2 v8ndu<l ;n te&plu2 au ;ntrtat
toat &ul!i&ea 4i au pu# &na pe el2
28. Strignd= 7r/a!i i#raeli!i2 aAuta!iD "ce#ta e#te o&ul care ;nva! pe to!i pretutindeni2 ;&potriva
poporului 4i a Legii 4i a locului ace#tuia3 ;nc 4i elini a adu# ;n te&plu 4i a #purcat ace#t loc #fnt.
29. *ci ei v8u#er &ai ;nainte cu el ;&preun ;n cetate pe -rofi& din Efe#2 pe care #ocoteau c
'avel l<a adu# ;n te&plu.
30. >i #<a &i4cat toat cetatea 4i poporul a alergat din toate pr!ile 4i2 punnd &na pe 'avel2 ;l
trgeau afar din te&plu 4i ;ndat au ;nchi# por!ile.
3$. +ar cnd cutau ei ca #<l o&oare2 a aAun# ve#te la co&andantul cohortei2 c tot Ieru#ali&ul #<a
tul/urat.
32. "cela2 lund ;ndat o#ta4i 4i #uta4i2 a alergat la ei3 iar ei2 v8nd pe co&andant 4i pe o#ta4i2 au
;ncetat de a &ai /ate pe 'avel.
33. "propiindu<#e atunci co&andantul2 a pu# &na pe el 4i a poruncit # fie legat cu dou lan!uri 4i
;ntre/at cine e#te 4i ce a fcut.
3.. Iar unii #trigau ;n &ul!i&e una2 al!ii altceva 4i neputnd # ;n!eleag adevrul2 din cau8a
tul/urrii2 a poruncit # fie du# ;n fortrea!.
30. *nd a aAun# la trepte2 a tre/uit2 de furia &ul!i&ii2 # fie purtat de o#ta4i.
36. *ci &ergea dup el &ul!i&e de popor2 #trignd= :&oar<lD
3(. >i vrnd #<l duc ;n fortrea!2 'avel a 8i# co&andantului= )&i e#te ;ngduit # vor/e#c ceva cu
tine@ Iar el a 8i#= >tii grece4te@
38. 6u e4ti tu2 oare2 egipteanul care2 ;nainte de 8ilele ace#tea2 te<ai r#culat 4i ai #co# ;n pu#tie pe cei
patru &ii de /r/a!i r8vrti!i@
39. >i a 8i# 'avel= Eu #unt iudeu din -ar#ul *iliciei2 cet!ean al unei cet!i care nu e#te ne;n#e&nat.
-e rog d<&i voie # vor/e#c ctre popor.
.0. >i dndu<i<#e voie2 'avel2 #tnd ;n picioare pe trepte2 a fcut poporului #e&n cu &na. >i
fcndu<#e &are tcere2 a vor/it ;n li&/a evreia#c2 8icnd=
CA$!T'# ))
'a!el istorisete iudeilor nt$mplarea con!ertirii lui la Hristos.
$. 7r/a!i fra!i 4i prin!i2 a#culta!i acu&2 aprarea &ea fa! de voiD
2. >i au8ind c le vor/ea ;n li&/a evreia#c2 au fcut &ai &ult lini4te2 4i el le<a 8i#=
3. Eu #unt /r/at iudeu2 n#cut ;n -ar#ul *iliciei 4i cre#cut ;n cetatea acea#ta2 ;nv!nd la picioarele
lui ,a&aliel ;n chip a&nun!it Legea printea#c2 plin fiind de rvn pentru +u&ne8eu2 precu& 4i
voi to!i #unte!i a#t8i.
.. Eu a& prigonit pn la &oarte acea#t cale2 legnd 4i dnd la ;nchi#oare 4i /r/a!i 4i fe&ei2
$08
0. 'recu& &rturi#e4te pentru &ine 4i arhiereul 4i tot #fatul /trnilor2 de la care pri&ind 4i #cri#ori
ctre fra!i2 &ergea& la +a&a#c2 ca #<i aduc lega!i la Ieru#ali& 4i pe cei ce erau acolo2 #pre a fi
pedep#i!i.
6. +ar pe cnd &ergea& eu 4i & apropia& de +a&a#c2 pe la a&ia82 deodat o lu&in puternic
din cer &<a ;nvluit ca un fulger.
(. >i a& c8ut la p&nt 4i a& au8it un gla#2 8icndu<&i= Saule2 Saule2 de ce M prigone4ti@
8. Iar eu a& r#pun#= *ine e4ti2 +oa&ne@ 5i#<a ctre &ine= Eu #unt Ii#u# 6a8arineanul2 pe *are tu )l
prigone4ti.
9. Iar cei ce erau cu &ine au v8ut lu&ina 4i #<au ;nfrico4at2 dar gla#ul *elui care ;&i vor/ea ei nu l<
au au8it.
$0. >i a& 8i#= *e # fac2 +oa&ne@ Iar +o&nul a 8i# ctre &ine= %idic<te 4i &ergi ;n +a&a#c 4i
acolo !i #e va #pune de#pre toate cele ce !i #<au rnduit # faci.
$$. >i pentru c nu &ai vedea&2 din cau8a #trlucirii acelei lu&ini2 a& venit ;n +a&a#c2 fiind du# de
&n de ctre cei ce erau ;&preun cu &ine.
$2. Iar un oarecare "nania2 /r/at evlavio#2 dup Lege2 &rturi#it de to!i iudeii care locuiau ;n
+a&a#c2
$3. Cenind la &ine 4i #tnd alturi2 &i<a 8i#= rate Saule2 ve8i iar4iD >i eu ;n cea#ul acela l<a&
v8ut.
$.. Iar el a 8i#= +u&ne8eul prin!ilor no4tri te<a ale# de &ai ;nainte pe tine ca # cuno4ti voia Lui 4i
# ve8i pe *el +rept 4i # au8i gla# din gura Lui3
$0. * &artor vei fi Lui2 ;n fa!a tuturor oa&enilor2 de#pre cele ce ai v8ut 4i au8it.
$6. >i acu& de ce 8/ove4ti@ Sculndu<te2 /otea8<te 4i #pal<!i pcatele2 che&nd nu&ele Lui.
$(. >i #<a ;nt&plat2 cnd &<a& ;ntor# la Ieru#ali& 4i & ruga& ;n te&plu2 # fiu ;n eHta82
$8. >i #<L vd 8icndu<&i= ,r/e4te<te2 4i ie4i degra/ din Ieru#ali&2 pentru c nu vor pri&i
&rturia ta de#pre Mine.
$9. >i eu a& 8i#= +oa&ne2 ei 4tiu c eu ducea& la ;nchi#oare 4i /tea&2 prin #inagogi2 pe cei care
credeau ;n -ine3
20. >i cnd #e vr#a #ngele lui >tefan2 &ucenicul -u2 era& 4i eu de fa! 4i ;ncuviin!a& uciderea lui
4i p8ea& hainele celor care ;l ucideau.
2$. >i a 8i# ctre &ine= Mergi2 c Eu te voi tri&ite departe2 la nea&uri.
22. >i l<au a#cultat pn la ace#t cuvnt2 4i au ridicat gla#ul lor2 8icnd= Ia<l de pe p&nt pe unul ca
ace#taD *ci nu #e cuvine ca el # &ai tria#c.
23. >i #trignd ei 4i aruncnd hainele 4i a8vrlind pul/ere ;n aer2
2.. *o&andantul a poruncit #<l duc ;n fortrea!2 #punnd #<l ia la cercetare2 cu /iciul2 ca #
cunoa#c pentru care pricin #trigau a4a ;&potriva lui.
20. >i cnd l<au ;ntin# ca #<l /iciuia#c2 'avel a 8i# ctre #uta4ul care era de fa!= :are v e#te
;ngduit # /iciui!i un cet!ean ro&an 4i neAudecat@
26. >i au8ind #uta4ul #<a du# la co&andant #<i ve#tea#c2 8icnd= *e ai de gnd # faci@ * o&ul
ace#ta e#te Ecet!eanF ro&an.
2(. >i venind la el2 co&andantul i<a 8i#= Spune<&i2 e4ti tu Ecet!eanF ro&an@ Iar el a 8i#= +aD
28. >i a r#pun# co&andantul= Eu a& do/ndit acea#t cet!enie cu &ult cheltuial. Iar 'avel a 8i#=
Eu ;n# &<a& 4i n#cut.
29. +eci cei ce erau gata #<l ia la cercetare #<au deprtat ;ndat de la el2 iar co&andantul #<a te&ut2
aflnd c el e#te Ecet!eanF ro&an 4i c a fo#t legat.
30. >i a doua 8i2 voind # cunoa#c adevrul2 pentru care era prt de iudei2 l<a de8legat 4i a poruncit
# #e adune arhiereii 4i tot #inedriul 4i2 aducnd pe 'avel2 l<a pu# ;naintea lor.
$09
CA$!T'# )*
*aduc#eii i %ariseii nu se n,eleg n pri!in,a lui 'a!el. El !ede, noaptea, pe )omnul. .neltirile
iudeilor. 'a!el e dus la Cezareea.
$. >i 'avel2 fiHnd #inedriul cu privirea2 a 8i#= 7r/a!i fra!i2 eu cu /un cuget a& vie!uit ;naintea lui
+u&ne8eu pn ;n 8iua acea#ta.
2. "rhiereul "nania a poruncit celor ce 4edeau lng el #<l /at pe#te gur.
3. "tunci 'avel a 8i# ctre el= -e va /ate +u&ne8eu2 perete vruitD >i tu 4e8i # & Audeci pe &ine
dup Lege2 4i2 clcnd Legea2 porunce4ti # & /at@
.. Iar cei ce #tteau lng el au 8i#= 'e arhiereul lui +u&ne8eu ;l faci tu de ocar@
0. Iar 'avel a 8i#= ra!ilor2 nu 4tia& c e#te arhiereu3 cci e#te #cri#= ?'e &ai<&arele poporului tu #
nu<l vor/e4ti de ru?.
6. +ar 'avel2 4tiind c o parte erau #aduchei 4i cealalt fari#ei2 a #trigat ;n #inedriu= 7r/a!i fra!iD Eu
#unt fari#eu2 fiu de fari#ei. 'entru ndeAdea 4i ;nvierea &or!ilor #unt eu AudecatD
(. >i grind el acea#ta2 ;ntre fari#ei 4i #aduchei #<a i#cat ne;n!elegere 4i &ul!i&ea #<a de8/inat3
8. *ci #aducheii 8ic c nu e#te ;nviere2 nici ;nger2 nici duh2 iar fari#eii &rturi#e#c 4i una 4i alta.
9. >i #<a fcut &are #trigare2 4i2 ridicndu<#e unii crturari din partea fari#eilor2 #e certau 8icnd= 6ici
un ru nu g#i& ;n ace#t o&3 iar dac i<a vor/it lui un duh #au ;nger2 # nu ne ;&potrivi& lui
+u&ne8eu.
$0. +eci fcndu<#e &are ne;n!elegere 4i te&ndu<#e co&andantul ca 'avel # nu fie #f4iat de ei2 a
poruncit o#ta4ilor # #e co/oare 4i #<l #&ulg din &iAlocul lor 4i #<l duc ;n fortrea!.
$$. Iar ;n noaptea ur&toare2 artndu<i<Se2 +o&nul i<a 8i#= )ndr8ne4te2 'aveleD *ci precu& ai
&rturi#it cele de#pre Mine la Ieru#ali&2 a4a tre/uie # &rturi#e4ti 4i la %o&a.
$2. Iar cnd #<a fcut 8iu2 iudeii2 fcnd #fat ;&potriv<i2 #<au legat cu /le#te& 8icnd c nu vor
&nca2 nici nu vor /ea pn ce nu vor ucide pe 'avel.
$3. >i cei ce fcu#er ;ntre ei ace#t Aur&nt erau &ai &ul!i de patru8eci2
$.. *are2 ducndu<#e la arhierei 4i la /trni2 au 8i#= 6e<a& legat pe noi ;n4ine cu /le#te& # nu
gu#t& ni&ic pn ce nu vo& ucide pe 'avel.
$0. "cu& deci voi2 ;&preun cu #inedriul2 face!i cuno#cut co&andantului #<l co/oare &ine la voi2
ca avnd # cercete8e &ai cu de<a&nuntul cele de#pre el3 iar noi2 ;nainte de a #e apropia el2 #unte&
gata #<l ucide&.
$6. +ar fiul #urorii lui 'avel2 au8ind de#pre acea#t uneltire2 ducndu<#e 4i intrnd ;n fortrea!2 i<a
ve#tit lui 'avel.
$(. >i che&nd 'avel pe unul din #uta4i2 i<a 8i#= +u pe tnrul ace#ta la co&andant2 cci are #<i
ve#tea#c ceva.
$8. Iar el2 lundu<l2 l<a du# la co&andant 4i a 8i#= 'avel cel legat2 che&ndu<&2 &<a rugat # aduc
pe ace#t tnr la tine2 avnd #<!i #pun ceva.
$9. *o&andantul2 lundu<l de &n2 #<a retra# cu el la o parte 4i ;l ;ntre/a= *e ai #<&i ve#te4ti@
20. Iar el a 8i# c iudeii #<au ;n!ele# # te roage2 ca &ine #<l co/ori pe 'avel la #inedriu2 ca avnd
# cercete8e &ai cu de<a&nuntul de#pre el3
2$. +ar tu # nu te ;ncre8i ;n ei2 cci dintre ei ;l pnde#c &ai &ul!i de patru8eci de /r/a!i2 care #<au
legat cu /le#te& # nu &nnce2 nici # /ea pn ce nu<l vor ucide3 4i acu& ei #unt gata2 a4teptnd
apro/area ta.
22. +eci co&andantul a dat dru&ul tnrului2 poruncindu<i= 6i&nui # nu #pui c &i<ai fcut
cuno#cut ace#tea.
23. >i che&nd la #ine pe doi dintre #uta4i2 le<a 8i#= 'regti!i de la cea#ul al treilea din noapte dou
#ute de o#ta4i2 4apte8eci de clre!i 4i dou #ute de #uli!a4i2 ca # &earg pn la *e8areea.
2.. >i # fie ani&ale Ede clrieF2 ca punnd pe 'avel #<l duc teafr la eliH procuratorul.
20. Scriind o #cri#oare2 avnd ace#t cuprin#=
$60
26. *laudiu# LK#ia#2 prea puternicului procurator2 eliH2 #alutareD
2(. 'e ace#t /r/at2 prin# de iudei 4i avnd # fie uci# de ei2 &ergnd eu cu oa#te l<a& #co#2 aflnd c
e#te Ecet!eanF ro&an.
28. >i vrnd # 4tiu pricina pentru care ;l prau2 l<a& co/ort la #inedriul lor.
29. >i a& aflat c e#te prt pentru ;ntre/ri din legea lor2 dar fr # ai/ vreo vin vrednic de
&oarte #au de lan!uri.
30. >i ve#tindu<&i<#e c va # fie o cur# ;&potriva ace#tui /r/at din partea iudeilor2 ;ndat l<a&
tri&i# la tine2 poruncind 4i pr4ilor # #pun ;naintea ta cele ce au a#upra lui. ii #nto#D
3$. +eci o#ta4ii2 lund pe 'avel2 precu& li #e porunci#e2 l<au adu# noaptea la "ntipatrida.
32. Iar a doua 8i2 l#nd pe clre!i # &earg cu el2 #<au ;ntor# la fortrea!.
33. >i ei2 intrnd ;n *e8areea 4i dnd procuratorului #cri#oarea2 i<au ;nf!i4at 4i pe 'avel.
3.. >i citind procuratorul 4i ;ntre/nd din ce provincie e#te el 4i aflnd c e#te din *ilicia2
30. " 8i#= -e voi a#culta cnd vor veni 4i pr4ii ti. >i a poruncit # fie p8it ;n pretoriul lui Irod.
CA$!T'# )+
'a!el se dez!ino!,ete naintea marelui Feli<.
$. Iar dup cinci 8ile #<a co/ort arhiereul "nania cu c!iva /trni 4i cu un oarecare retor -ertul2
care #<au ;nf!i4at procuratorului ;&potriva lui 'avel.
2. Iar dup ce l<au che&at pe 'avel2 -ertul a ;nceput #<l ;nvinuia#c2 8icnd= 'rin tine do/ndi&
&ult pace 4i ;ndreptrile fcute ace#tui nea&2 prin purtarea ta de griA2
3. -otdeauna 4i pretutindeni le pri&i&2 prea puternice eliH2 cu toat &ul!u&irea.
.. +ar2 ca # nu te o#tene#c &ai &ult2 te rog # ne a#cul!i2 pe #curt2 cu /unvoin!a ta.
0. *ci a& aflat pe o&ul ace#ta ca o ciu& 4i ur8itor de r8vrtiri printre to!i iudeii din lu&e2 fiind
cpetenia ere#ului na8arinenilor2
6. *are a ;ncercat # pngrea#c 4i te&plul 4i pe care l<a& prin# 4i a& voit #<l Audec& dup legea
noa#tr.
(. +ar venind LK#ia# co&andantul l<a #co# cu de<a #ila din &inile noa#tre2
8. 'oruncind pr4ilor lui # vin la tine. +e la el vei putea2 cercetnd tu ;n#u!i2 # cuno4ti toate
;nvinuirile adu#e de noi.
9. Iar iudeii ;&preun #u#!ineau2 8icnd c ace#tea a4a #unt.
$0. >i2 procuratorul fcndu<i #e&n # vor/ea#c2 'avel a r#pun#= iindc 4tiu c de &ul!i ani e4ti
Audector ace#tui nea&2 /ucuro# vor/e#c pentru aprarea &ea.
$$. -u po!i # afli c nu #unt &ai &ult dect dou#pre8ece 8ile de cnd &<a& #uit la Ieru#ali& ca #
& ;nchin.
$2. >i nici ;n te&plu nu &<au g#it di#cutnd cu cineva #au fcnd tul/urare ;n &ul!i&e2 nici ;n
#inagogi2 nici ;n cetate2
$3. 6ici nu pot #<!i dovedea#c cele ce #pun acu& ;&potriva &ea.
$.. >i<!i &rturi#e#c acea#ta2 c a4a & ;nchin +u&ne8eului prin!ilor &ei2 dup ;nv!tura pe care
ei o nu&e#c ere#2 4i cred toate cele #cri#e ;n Lege 4i ;n 'rooroci2
$0. "vnd ndeAde ;n +u&ne8eu2 pe care 4i ace4tia ;n4i4i o a4teapt2 c va # fie ;nvierea &or!ilor= 4i
a drep!ilor 4i a nedrep!ilor.
$6. >i ;ntru acea#ta & #trduie#c 4i eu ca # a& totdeauna ;naintea lui +u&ne8eu 4i a oa&enilor un
cuget ne;ntinat.
$(. +up &ul!i ani2 a& venit ca # aduc nea&ului &eu &ilo#tenii 4i prinoa#e2
$8. *nd ni4te iudei din "#ia &<au g#it2 cur!it2 ;n te&plu2 dar nu cu &ul!i&e2 nici cu glceav.
$9. "ceia tre/uia # fie de fa! ;naintea ta 4i # & ;nvinuia#c2 dac aveau ceva ;&potriva &ea3
20. Sau chiar ace4tia # #pun ce nedreptate &i<au g#it cnd a& #tat ;naintea #inedriului2
2$. +ect nu&ai pentru ace#t #ingur cuvnt pe care l<a& #trigat #tnd ;ntre ei2 c pentru ;nvierea
$6$
&or!ilor #unt eu a#t8i Audecat ;ntre voi.
22. >i eliH2 au8ind ace#tea2 i<a a&nat2 cuno#cnd de#tul de /ine cele privitoare la ;nv!tura
Ecre4tinF2 8icnd= *nd #e va co/or; co&andantul LK#ia#2 voi hotr; a#upra acelora ale voa#tre.
23. >i a poruncit #uta4ului # !in pe 'avel #u/ pa82 dar #<i la#e tihn 4i # nu oprea#c pe ni&eni
dintre ai lui2 ca # vin #<i #luAea#c.
2.. Iar dup cteva 8ile2 eliH2 venind cu +ru#ila2 fe&eia lui2 care era din nea&ul iudeilor2 a tri&i# #
che&e pe 'avel 4i l<a a#cultat de#pre credin!a ;n 1ri#to# Ii#u#.
20. >i vor/ind el de#pre dreptate 4i de#pre ;nfrnare 4i de#pre Audecata viitoare2 eliH #<a ;nfrico4at 4i
a r#pun#= "cu& &ergi2 4i cnd voi g#i ti&p potrivit te voi &ai che&a.
26. )n acela4i ti&p el ndAduia c i #e vor da /ani de ctre 'avel3 de aceea2 4i &ai de# tri&i!nd #<l
che&e2 vor/ea cu el.
2(. +ar cnd #<au ;&plinit doi ani2 ;n locul lui eliH a ur&at 'orciu# e#tu#. >i voind # le fie
iudeilor pe plac2 eliH a l#at pe 'avel legat.
CA$!T'# ),
'a!el naintea procuratorului 'orcius Festus i a regelui (gripa.
$. +eci e#tu#2 trecnd ;n !inutul #u2 dup trei 8ile #<a #uit de la *e8areea la Ieru#ali&.
2. >i arhiereii 4i frunta4ii iudeilor i #<au ;nf!i4at cu ;nvinuiri ;&potriva lui 'avel 4i ;l rugau2
3. *erndu<i ca o favoare a#upra lui2 # fie tri&i# la Ieru#ali&2 pregtind cur# ca #<l ucid pe
dru&.
.. +ar e#tu# a r#pun# c 'avel e p8it *e8areea 4i c el ;n#u4i avea # plece ;n curnd.
0. +eci a 8i# el= *ei dintre voi care pot2 # #e co/oare cu &ine2 4i dac e#te ceva ru ;n ace#t /r/at2
#<l ;nvinov!ea#c.
6. >i r&nnd la ei nu &ai &ult de opt #au 8ece 8ile2 #<a co/ort ;n *e8areea2 iar a doua 8i2 4e8nd
la Audecat2 a poruncit # fie adu# 'avel.
(. >i venind el2 iudeii co/or!i din Ieru#ali& l<au ;nconAurat2 aducnd ;&potriva lui &ulte 4i grele
;nvinuiri2 pe care nu puteau # le dovedea#c.
8. Iar 'avel #e apra= 6<a& gre4it cu ni&ic nici fa! de legea iudeilor2 nici fa! de te&plu2 nici fa! de
*e8arul.
9. Iar e#tu#2 voind # fac plcere iudeilor2 r#pun8nd lui 'avel2 a 8i#= Crei # &ergi la Ieru#ali& 4i
acolo # fi Audecat ;naintea &ea pentru ace#tea@
$0. +ar 'avel a 8i#= Stau la Audecata *e8arului2 unde tre/uie # fiu Audecat. Iudeilor nu le<a& fcut
nici un ru2 precu& &ai /ine 4tii 4i tu.
$$. +ar dac fac nedreptate 4i a& #vr4it ceva vrednic de &oarte2 nu & fere#c de &oarte3 dac ;n#
nu e#te ni&ic din cele de care ei & ;nvinuie#c < ni&eni nu poate # & druia#c lor. *er # fiu
Audecat de *e8arul.
$2. "tunci e#tu#2 vor/ind cu #fatul #u2 a r#pun#= "i cerut # fii Audecat de *e8arul2 la *e8arul te
vei duce.
$3. >i dup ce au trecut cteva 8ile2 regele "gripa 4i 7erenice au #o#it la *e8areea2 ca # #alute pe
e#tu#.
$.. >i r&nnd acolo &ai &ulte 8ile2 e#tu# a vor/it regelui de#pre 'avel2 8icnd= E#te aici un
/r/at2 l#at legat de eliH2
$0. )n privin!a cruia2 cnd a& fo#t ;n Ieru#ali&2 &i #<au ;nf!i4at arhiereii 4i /trnii iudeilor2 cernd
o#ndirea lui.
$6. Eu le<a& r#pun# c ro&anii n<au o/iceiul # dea pe vreun o& la pier8are2 ;nainte ca cel ;nvinuit
# ai/ de fa! pe pr4ii lui 4i # ai/ putin!a # #e apere pentru vina #a.
$(. "dunndu<#e deci ei aici 4i nefcnd eu nici o a&nare2 a doua 8i a& #tat la Audecat 4i a&
poruncit # fie adu# /r/atul.
$62
$8. +ar pr4ii care #<au ridicat ;&potriva lui nu i<au adu# nici o ;nvinuire dintre cele rele2 pe care le
/nuia& eu2
$9. *i aveau cu el ni4te ne;n!elegeri cu privire la religia lor 4i la un oarecare Ii#u# &ort2 de *are
'avel 8ice c trie4te.
20. >i nedu&erindu<& cu privire la cercetarea ace#tor lucruri2 l<a& ;ntre/at dac voie4te # &earg
la Ieru#ali& 4i # fie Audecat acolo pentru ace#tea.
2$. +ar 'avel2 cernd # fie re!inut pentru Audecata *e8arului2 a& poruncit # fie !inut pn ce ;l voi
tri&ite la *e8arul.
22. Iar "gripa a 8i# ctre e#tu#= "4 vrea # aud 4i eu pe ace#t o&. Iar el a 8i#= Mine ;l vei au8i.
23. +eci a doua 8i2 "gripa 4i 7erenice venind cu &are alai 4i intrnd ;n #ala de Audecat ;&preun cu
tri/unii 4i cu /r/a!ii cei &ai de frunte ai cet!ii2 e#tu# a dat porunc # fie adu# 'avel.
2.. >i a 8i# e#tu#= %ege "gripa2 4i voi to!i /r/a!ii care #unte!i cu noi de fa!2 vede!i pe acela pentru
care toat &ul!i&ea iudeilor a venit la &ine2 4i ;n Ieru#ali& 4i aici2 #trignd c el nu tre/uie # &ai
tria#c.
20. Iar eu a& ;n!ele# c n<a fcut ni&ic vrednic de &oarte3 iar el ;n#u4i cernd # fie Audecat de
*e8arul2 a& hotrt #<l tri&it.
26. +ar ceva #igur # #criu #tpnului de#pre el2 nu a&. +e aceea l<a& adu# ;naintea voa#tr 4i &ai
ale# ;naintea ta2 rege "gripa2 ca2 dup ce va fi cercetat2 # a& ce # #criu2
2(. *ci &i #e pare nepotrivit #<l tri&it legat2 fr # art ;nvinuirile ce i #e aduc.
CA$!T'# )-
'a!el se dez!ino!,ete naintea lui Festus i a regelui (gripa. (m$ndoi l gsesc ne!ino!at.
$. "gripa a 8i# ctre 'avel= )!i e#te ;ngduit # vor/e4ti pentru tine. "tunci 'avel2 ;ntin8nd &na2 #e
apra=
2. M #ocote#c fericit2 o2 rege "gripa2 c a#t8i2 ;naintea ta2 pot # & apr de toate cte &
;nvinuie#c iudeii3
3. Mai ale#2 pentru c tu cuno4ti toate o/iceiurile 4i ne;n!elegerile iudeilor. +e aceea te rog # &
a#cul!i cu ;ngduin!.
.. Cie!uirea &ea din tinere!e2 cu& a fo#t ea de la ;nceput ;n poporul &eu 4i ;n Ieru#ali&2 o 4tiu to!i
iudeii.
0. +ac vor # dea &rturie2 ei 4tiu de#pre &ine2 de &ult2 c a& trit ca fari#eu2 ;n tag&a cea &ai
riguroa# a religiei noa#tre.
6. >i acu& #tau la Audecat pentru ndeAdea fgduin!ei fcute de +u&ne8eu ctre prin!ii no4tri2
(. >i la care cele dou#pre8ece #e&in!ii ale noa#tre2 #luAind lui +u&ne8eu fr ;ncetare2 8i 4i noapte2
ndAduie#c # aAung. 'entru ndeAdea acea#ta2 o2 rege "gripa2 #unt prt de iudei.
8. +e ce #e #ocote4te la voi lucru de necre8ut c +u&ne8eu ;nvia8 pe cei &or!i@
9. Eu unul a& #ocotit2 ;n #inea &ea2 c fa! de nu&ele lui Ii#u# 6a8arineanul tre/uia # fac &ulte
;&potriv3
$0. *eea ce a& 4i fcut ;n Ieru#ali&2 4i pe &ul!i dintre #fin!i i<a& ;nchi# ;n te&ni!e cu puterea pe
care o lua#e& de la arhierei. Iar cnd erau da!i la &oarte2 &i<a& dat 4i eu ;ncuviin!area.
$$. >i ;i pedep#ea& ade#ea prin toate #inagogile 4i<i #ilea& # hulea#c 4i2 &ult ;nfuriindu<&
;&potriva lor2 ;i ur&rea& pn 4i prin cet!ile de din afar3
$2. >i ;n felul ace#ta2 &ergnd 4i la +a&a#c2 cu putere 4i cu ;n#rcinare de la arhierei2
$3. "& v8ut2 o2 rege2 la a&ia82 ;n calea &ea2 o lu&in din cer2 &ai puternic dect #trlucirea
#oarelui2 #trlucind ;&preAurul &eu 4i a celor ce &ergeau ;&preun cu &ine.
$.. >i noi to!i c8nd la p&nt2 eu a& au8it un gla# care<&i 8icea ;n li&/a evreia#c= Saule2 Saule2
de ce M prigone4ti@ ,reu ;!i e#te # love4ti ;n !epu4 cu piciorul.
$0. Iar eu a& 8i#= *ine e4ti +oa&ne@ Iar +o&nul a 8i#= Eu #unt Ii#u#2 pe *are tu )l prigone4ti.
$63
$6. +ar2 #coal<te 4i #tai pe picioarele tale. *ci #pre acea#ta M<a& artat !ie= ca # te rnduie#c
#luAitor 4i &artor2 4i al celor ce ai v8ut2 4i al celor ;ntru care M voi arta !ie.
$(. "legndu<te pe tine din popor 4i din nea&urile la care te tri&it2
$8. S le de#chi8i ochii2 ca # #e ;ntoarc de la ;ntuneric la lu&in 4i de la #tpnirea lui #atana la
+u&ne8eu2 ca # ia iertarea pcatelor 4i parte cu cei ce #<au #fin!it2 prin credin!a ;n Mine.
$9. +rept aceea2 rege "gripa2 n<a& fo#t nea#culttor cere4tii artri3
20. *i &ai ;nti celor din +a&a#c 4i din Ieru#ali&2 4i din toat !ara Iudeii2 4i nea&urilor le<a& ve#tit
# #e pocia#c 4i # #e ;ntoarc la +u&ne8eu2 fcnd lucruri vrednice de pocin!.
2$. 'entru ace#tea2 iudeii2 prin8ndu<& ;n te&plu2 ;ncercau # & ucid.
22. +o/ndind deci aAutorul de la +u&ne8eu2 a& #tat pn ;n 8iua acea#ta2 &rturi#ind la &ic 4i la
&are2 fr # #pun ni&ic dect ceea ce 4i proorocii 4i Moi#e au #pu# c va # fie=
23. * 1ri#to# avea # pti&ea#c 4i # fie cel dinti ;nviat din &or!i 4i # ve#tea#c lu&in 4i
poporului 4i nea&urilor.
2.. >i ace#tea grind el2 ;ntru aprarea #a2 i<a 8i# e#tu# cu gla# &are= 'avele2 e4ti ne/unD )nv!tura
ta cea &ult te duce la ne/unie.
20. Iar 'avel a 8i#= 6u #unt ne/un2 prea puternice e#tu#2 ci grie#c cuvintele adevrului 4i ale
;n!elepciunii.
26. %egele 4tie de#pre ace#tea2 4i ;n fa!a lui vor/e#c fr #fial2 fiind ;ncredin!at c ni&ic nu i<a
r&a# a#cun#2 pentru c acea#ta nu #<a ;nt&plat2 ;ntr<un ungher.
2(. *re8i tu2 rege "gripa2 ;n prooroci@ >tiu c cre8i.
28. Iar "gripa a 8i# ctre 'avel= *u pu!in de nu & ;ndupleci # & fac 4i eu cre4tinD
29. Iar 'avel a 8i#= :ri cu pu!in2 ori cu &ult2 eu &<a4 ruga lui +u&ne8eu ca nu nu&ai tu2 ci 4i to!i
care & a#cult a#t8i # fie a4a cu& #unt 4i eu2 afar de ace#te lan!uri.
30. >i #<a ridicat 4i regele 4i guvernatorul 4i 7erenice 4i cei care 4edeau ;&preun cu ei2
3$. >i plecnd2 vor/eau unii cu al!ii 8icnd= :&ul ace#ta n<a fcut ni&ic vrednic de &oarte #au de
lan!uri.
32. Iar "gripa a 8i# lui e#tu#= "ce#t o& putea # fie l#at li/er2 dac n<ar fi cerut # fie Audecat de
*e8arul.
CA$!T'# ).
'a!el, n lan,uri, e pornit cu cora&ia spre Italia. 4reut,ile cltoriei. Cora&ia se s%r$m, l$ng
Malta, dar oamenii scap.
$. Iar dup ce #<a hotrt # plec& pe ap ;n Italia2 au dat ;n pri&ire pe 'avel 4i pe al!i c!iva lega!i
unui #uta4 cu nu&ele Iuliu2 din cohorta "ugu#ta.
2. >i ;ntorcndu<#e pe o cora/ie de la "dra&it2 care avea # treac prin locurile de pe coa#ta "#iei2
a& plecat3 4i era cu noi "ri#tarh2 &acedonean din -e#alonic.
3. >i a doua 8i a& aAun# la Sidon. Iuliu2 purtndu<#e fa! de 'avel cu o&enie2 i<a dat voie # #e duc
la prieteni ca # pri&ea#c purtarea lor de griA.
.. >i plecnd de acolo2 a& plutit pe lng *ipru2 pentru c vnturile erau ;&potriv.
0. >i #tr/tnd &area *iliciei 4i a 'a&filiei2 a& #o#it la Mira Liciei.
6. >i g#ind #uta4ul acolo o cora/ie din "leHandria plutind #pre Italia2 ne<a #uit ;n ea.
(. >i &ulte 8ile plutind cu ;ncetineal2 a/ia a& aAun# ;n dreptul *nidului 4i2 fiindc vntul nu ne
#l/ea a& plutit pe #u/ *reta2 pe lng Sal&one.
8. >i a/ia trecnd noi pe lng ea2 a& aAun# ;ntr<un loc nu&it Li&anuri 7une2 de care era aproape
ora4ul La#ea.
9. >i trecnd &ult vre&e 4i plutirea fiind periculoa#2 fiindc trecu#e 4i po#tul E#r/torii I#p4irii2
care #e !inea la evrei toa&naF2 'avel ;i ;nde&na2
$0. 5icndu<le= 7r/a!ilor2 vd c plutirea va # fie cu neca8 4i cu &ult pagu/2 nu nu&ai pentru
$6.
;ncrctur 4i pentru cora/ie2 ci 4i pentru #ufletele noa#tre.
$$. Iar #uta4ul #e ;ncredea &ai &ult ;n cr&aci 4i ;n #tpnul cora/iei dect ;n cele #pu#e de 'avel.
$2. >i li&anul nefiind /un de iernat2 cei &ai &ul!i dintre ei au dat #fatul # plec& de acolo 4i2 dac
#<ar putea2 # aAunge& 4i # iern& la eniH2 un port al *retei2 de#chi# #pre vntul de &ia88i<apu# 4i
#pre vntul de &ia8noapte<apu#.
$3. >i #uflnd u4or un vnt de &ia88i 4i cre8nd c #unt ;n #tare #<4i ;&plinea#c gndul2 ridicnd
ancora2 pluteau ct &ai aproape de *reta.
$.. >i nu dup &ult vre&e #<a pornit a#upra ei un vnt puternic2 nu&it Euroclidon Edin#pre
&ia8noapte<r#ritF.
$0. >i #&ulgnd cora/ia2 iar ea neputnd # &earg ;&potriva vntului2 ne<a& l#at du4i ;n voia lui.
$6. >i trecnd pe lng o in#ul &ic2 nu&it *lauda2 cu greu a& putut # fi& #tpni pe cora/ie.
$(. >i dup ce au ridicat<o2 au folo#it unelte aAuttoare2 ;ncingnd cora/ia pe dede#u/t. >i te&ndu<
#e # nu cad ;n Sirta2 au l#at pn8ele Ao# 4i erau du4i a4a.
$8. >i fiind tare lovi!i de furtun2 ;n 8iua ur&toare au aruncat ;ncrctura.
$9. >i a treia 8i2 cu &inile lor2 au aruncat uneltele cor/iei.
20. >i neartndu<#e nici #oarele2 nici #telele2 ti&p de &ai &ulte 8ile2 4i a&enin!nd furtun &are2 ni
#e lua#e orice ndeAde de #cpare.
2$. >i fiindc nu &nca#er de &ult2 'avel2 #tnd ;n &iAlocul lor2 le<a 8i#= -re/uia2 o2 /r/a!ilor2 ca
a#cultndu<& pe &ine2 # nu fi plecat din *reta3 4i n<a!i fi ;ndurat nici pri&eAdia acea#ta2 nici
pagu/a acea#ta.
22. +ar acu& v ;nde&n # ave!i voie /un2 cci nici un #uflet dintre voi nu va pieri2 ci nu&ai
cora/ia.
23. *ci &i<a aprut ;n noaptea acea#ta un ;nger al +u&ne8eului2 al *ruia eu #unt 4i *ruia &
;nchin2
2.. 5icnd= 6u te te&e2 'avele. -u tre/uie # #tai ;naintea *e8arului3 4i iat2 +u&ne8eu !i<a druit pe
to!i cei ce #unt ;n cora/ie cu tine.
20. +e aceea2 /r/a!ilor2 ave!i curaA2 cci a& ;ncredere ;n +u&ne8eu2 c a4a va fi dup cu& &i #<a
#pu#.
26. >i tre/uie # aAunge& pe o in#ul.
2(. >i cnd a fo#t a pai#pre8ecea noapte de cnd era& purta!i ;ncoace 4i ;ncolo pe "driatica2 pe la
&ie8ul nop!ii cor/ierii au pre#i&!it c #e apropie de un !r&.
28. >i aruncnd &#urtoarea ;n Ao# au g#it dou8eci de #tnAeni 4i2 trecnd pu!in &ai departe 4i
&#urnd iar4i2 au g#it cinci#pre8ece #tnAeni.
29. >i te&ndu<#e ca nu cu&va # ni&eri& pe locuri #tncoa#e2 au aruncat patru ancore de la partea
din ur& a cor/iei2 4i doreau # #e fac 8iu.
30. +ar cor/ierii cutau # fug din cora/ie 4i au co/ort luntrea ;n &are2 #u/ &otiv c vor #
;ntind 4i ancorele de la partea dinainte.
3$. 'avel a #pu# #uta4ului 4i o#ta4ilor= +ac ace4tia nu r&n ;n cora/ie2 voi nu pute!i # #cpa!i.
32. "tunci o#ta4ii au tiat funiile luntrei 4i au l#at<o # cad.
33. Iar2 pn # #e fac 8iu2 'avel ;i ruga pe to!i # &nnce2 8icndu<le= 'ai#pre8ece 8ile #unt a8i de
cnd n<a!i &ncat2 a4teptnd 4i ni&ic gu#tnd.
3.. +e aceea2 v rog # &nca!i2 cci acea#ta e#te #pre #cparea voa#tr. * nici unuia din voi un fir
de pr din cap nu<i va pieri.
30. >i 8icnd ace#tea 4i lund pine2 a &ul!u&it lui +u&ne8eu ;naintea tuturor 4i2 frngnd2 a
;nceput # &nnce.
36. >i devenind to!i voio4i2 au luat 4i ei 4i au &ncat.
3(. >i era& ;n cora/ie2 de to!i2 dou #ute 4apte8eci 4i 4a#e de #uflete.
38. >i #turndu<#e de /ucate2 au u4urat cora/ia2 aruncnd grul ;n &are.
39. >i cnd #<a fcut 8iu2 ei n<au cuno#cut p&ntul2 dar au 8rit un #n de &are2 avnd !r&
$60
ni#ipo#2 ;n care voiau2 dac ar putea2 # #coat cora/ia.
.0. >i de#fcnd ancorele2 le<au l#at ;n &are2 #l/ind totodat funiile cr&elor 4i2 ridicnd pn8a
din frunte ;n /taia vntului2 #e ;ndreptau #pre !r&.
.$. >i c8nd pe un d&/ de ni#ip au ;n!epenit cora/ia 4i partea dinainte2 ;nfigndu<#e2 #ttea
neclintit2 iar partea dinapoi #e #fr&a de puterea valurilor.
.2. Iar o#ta4ii au fcut #fat # o&oare pe cei lega!i2 ca # nu #cape vreunul2 ;notnd.
.3. +ar #uta4ul2 voind # ferea#c pe 'avel2 i<a ;&piedicat de la gndul lor 4i a poruncit ca aceia care
pot # ;noate2 aruncndu<#e cei dinti2 # ia# la u#cat3
... Iar ceilal!i2 care pe #cnduri2 care pe cte ceva de la cora/ie. >i a4a au aAun# cu to!ii # #cape2 la
u#cat.
CA$!T'# )/
"ocalnicii din Malta sunt &ucuroi de oaspe,i. 'a!el !indec pe &olna!i. *osete n Italia i la Roma
i predic doi ani.
$. >i dup ce a& #cpat2 a& aflat c in#ula #e nu&e4te Malta.
2. Iar locuitorii ei ne artau o deo#e/it o&enie2 cci2 aprin8nd foc2 ne<au luat pe to!i la ei din
pricina ploii care era 4i a frigului.
3. >i #trngnd 'avel gr&ad de gteAe 4i punndu<le ;n foc2 o viper a ie4it de cldur 4i #<a prin#
de &na lui.
.. >i cnd locuitorii au v8ut vipera atrnnd de &na lui2 8iceau unii ctre al!ii= +e#igur c uciga4
e#te o&ul ace#ta2 pe care dreptatea nu l<a l#at # tria#c2 de4i a #cpat din &are.
0. +eci el2 #cuturnd vipera ;n foc2 n<a pti&it nici un ru.
6. Iar ei a4teptau ca el # #e u&fle2 #au # cad deodat &ort. +ar a4teptnd ei &ult 4i v8nd c nu i
#e ;nt&pl ni&ic ru2 4i<au #chi&/at gndul 4i 8iceau c el e#te un 8eu.
(. >i ;&preAurul acelui loc erau !arinile cpeteniei in#ulei2 'u/liu#2 care2 pri&indu<ne2 ne<a g8duit
prieteno# trei 8ile.
8. >i #<a ;nt&plat c tatl lui 'u/liu# 8cea ;n pat2 cuprin# de friguri 4i de urdinare cu #nge2 la care
intrnd 'avel 4i rugndu<#e2 4i<a pu# &inile pe#te el 4i l<a vindecat.
9. >i ;nt&plndu<#e acea#ta2 veneau la el 4i ceilal!i din in#ul care aveau /oli 4i #e vindecau3
$0. >i ace4tia ne<au cin#tit &ult 4i2 cnd a& plecat2 ne<au pu# la ;nde&n toate cele de tre/uin!.
$$. +up trei luni a& pornit cu o cora/ie din "leHandria2 care ierna#e ;n in#ul 4i care avea pe ea
;n#e&nul +io#curilor.
$2. >i aAungnd la Siracu8a2 a& r&a# acolo trei 8ile.
$3. +e unde2 ;nconAurnd2 a& #o#it la %egiu&. >i dup o 8i2 #uflnd vnt de &ia88i2 a& aAun# la
'uteoli ;n cealalt 8i.
$.. ,#ind acolo fra!i2 a& fo#t ruga!i # r&ne& la ei 4apte 8ile. >i a4a a& venit la %o&a.
$0. >i de acolo2 au8ind fra!ii cele de#pre noi2 au venit ;ntru ;nt&pinarea noa#tr pn la orul lui
"piu# 4i la -rei -averne2 pe care2 v8ndu<i2 'avel a &ul!u&it lui +u&ne8eu 4i #<a ;&/r/tat.
$6. Iar cnd a& intrat ;n %o&a2 #uta4ul a predat pe cei lega!i co&andantului ta/erei2 iar lui 'avel i #<
a ;ngduit # locuia#c aparte cu o#ta4ul care ;l p8ea.
$(. >i dup trei 8ile 'avel a che&at la el pe cei care erau frunta4ii iudeilor. >i2 adunndu<#e2 8icea
ctre ei= 7r/a!i fra!i2 de4i eu n<a& fcut ni&ic ru ;&potriva poporului Eno#truF #au a datinilor
printe4ti2 a& fo#t predat de la Ieru#ali&2 ;n &inile ro&anilor.
$8. "ce4tia2 dup ce &<au cercetat2 voiau #<&i dea dru&ul2 fiindc nu era ;n &ine nici o vin
vrednic de &oarte.
$9. +ar iudeii2 ;&potrivindu<&i<#e2 a& fo#t nevoit # cer # fiu Audecat de *e8arul2 dar nu c a4 avea
de adu# vreo pr nea&ului &eu.
20. +eci pentru acea#t cau8 v<a& che&at # v vd 4i # vor/e#c cu voi. *ci pentru ndeAdea lui
$66
I#rael & aflu eu ;n ace#t lan!.
2$. Iar ei au 8i# ctre el= 6oi n<a& pri&it din Iudeea nici #cri#ori de#pre tine2 nici nu a venit cineva
dintre fra!i2 ca # ne ve#tea#c #au # ne vor/ea#c ceva ru de#pre tine.
22. +ar dori& # au8i& de la tine cele ce gnde4ti3 cci de#pre ere#ul ace#ta ne e#te cuno#cut3 c
pretutindeni i #e #t ;&potriv.
23. +eci2 rnduindu<i o 8i2 au venit la el2 la ga8d2 &ai &ul!i. >i de di&inea!a pn #eara2 el le
vor/ea2 dnd &rturie de#pre ;&pr!ia lui +u&ne8eu2 cutnd #<i ;ncredin!e8e de#pre Ii#u# din
Legea lui Moi#e 4i din prooroci.
2.. >i unii credeau celor #pu#e2 iar al!ii nu credeau.
20. >i ne;n!elegndu<#e unii cu al!ii2 au plecat2 8icnd 'avel un cuvnt c= 7ine a vor/it +uhul Sfnt
prin I#aia proorocul2 ctre prin!ii no4tri2
26. *nd a 8i#= ?Mergi la poporul ace#ta 4i 8i= *u au8ul ve!i au8i 4i nu ve!i ;n!elege 4i uitndu<v ve!i
privi2 dar nu ve!i vedea.
2(. *ci ini&a ace#tui popor #<a ;nvrto4at 4i cu urechile greu au au8it 4i ochi
E$!ST'A C%T2E 2'&AN!
A SFNT##! A$'ST' $AVE
CA$!T'# (
E!ang#elia arat ndreptarea din credin,, pentru neamuri. +udecata lor, pentru c nu pzesc legea
%irii.
$. 'avel2 ro/ al lui Ii#u# 1ri#to#2 che&at de El apo#tol2 rnduit pentru ve#tirea Evangheliei lui
+u&ne8eu2
2. 'e care a fgduit<o &ai ;nainte2 prin proorocii Si2 ;n Sfintele Scripturi2
3. +e#pre iul Su2 *el n#cut din #&n!a lui +avid2 dup trup2
.. *are a fo#t rnduit iu al lui +u&ne8eu ;ntru putere2 dup +uhul #fin!eniei2 prin ;nvierea Lui din
$6(
&or!i2 Ii#u# 1ri#to#2 +o&nul no#tru2
0. 'rin *are a& pri&it har 4i apo#tolie2 ca # aduc2 ;n nu&ele Su2 la a#cultarea credin!ei2 toate
nea&urile2
6. )ntru care #unte!i 4i voi che&a!i ai lui Ii#u# 1ri#to#=
(. -uturor celor ce #unte!i ;n %o&a2 iu/i!i de +u&ne8eu2 che&a!i 4i #fin!i= har vou 4i pace de la
+u&ne8eu2 -atl no#tru2 4i de la +o&nul Ii#u# 1ri#to#D
8. Mul!u&e#c2 ;nti +u&ne8eului &eu2 prin Ii#u# 1ri#to#2 pentru voi to!i2 fiindc credin!a voa#tr #e
ve#te4te ;n toat lu&ea.
9. *ci &artor ;&i e#te +u&ne8eu2 *ruia )i #luAe#c cu duhul &eu2 ;ntru Evanghelia iului Su2 c
ne;ncetat fac po&enire de#pre voi2
$0. *ernd totdeauna ;n rugciunile &ele ca # a& cu&va2 prin voin!a Lui2 vreodat2 /un prileA ca #
vin la voi.
$$. 'entru c dore#c &ult # v vd ca # v ;&prt4e#c vreun dar duhovnice#c2 #pre ;ntrirea
voa#tr.
$2. >i acea#ta ca # & &ngi ;&preun cu voi prin credin!a noa#tr laolalt2 a voa#tr 4i a &ea.
$3. ra!ilor2 nu vreau ca voi # nu 4ti!i c2 de &ulte ori2 &i<a& pu# ;n gnd # vin la voi2 dar a& fo#t
pn acu& ;&piedicat2 ca # a& 4i ;ntre voi vreo road2 ca 4i la celelalte nea&uri.
$.. +ator #unt 4i elinilor 4i /ar/arilor 4i ;nv!a!ilor 4i ne;nv!a!ilor3
$0. "#tfel2 ct de#pre &ine2 #unt /ucuro# # v ve#te#c Evanghelia 4i vou2 celor din %o&a.
$6. *ci nu & ru4ine8 de Evanghelia lui 1ri#to#2 pentru c e#te putere a lui +u&ne8eu #pre
&ntuirea a tot celui care crede2 iudeului ;nti2 4i elinului.
$(. *ci dreptatea lui +u&ne8eu #e de#coper ;n ea din credin! #pre credin!2 precu& e#te #cri#=
?Iar dreptul din credin! va fi viu?.
$8. *ci &nia lui +u&ne8eu #e de#coper din cer pe#te toat frdelegea 4i pe#te toat nedreptatea
oa&enilor care !in nedreptatea drept adevr.
$9. 'entru c ceea ce #e poate cunoa4te de#pre +u&ne8eu e#te cuno#cut de ctre ei3 fiindc
+u&ne8eu le<a artat lor.
20. *ele nev8ute ale Lui #e vd de la facerea lu&ii2 ;n!elegndu<#e din fpturi2 adic ve4nica Lui
putere 4i du&ne8eire2 a4a ca ei # fie fr cuvnt de aprare2
2$. 'entru c2 cuno#cnd pe +u&ne8eu2 nu L<au #lvit ca pe +u&ne8eu2 nici nu I<au &ul!u&it2 ci #<
au rtcit ;n gndurile lor 4i ini&a lor cea ne#ocotit #<a ;ntunecat.
22. 5icnd c #unt ;n!elep!i2 au aAun# ne/uni.
23. >i au #chi&/at #lava lui +u&ne8eu *elui ne#triccio# cu a#e&narea chipului o&ului celui
#triccio# 4i al p#rilor 4i al celor cu patru picioare 4i al trtoarelor.
2.. +e aceea +u&ne8eu i<a dat necur!iei2 dup poftele ini&ilor lor2 ca #<4i pngrea#c trupurile
lor ;ntre ei2
20. *a unii care au #chi&/at adevrul lui +u&ne8eu ;n &inciun 4i #<au ;nchinat 4i au #luAit fpturii2
;n locul ctorului2 *are e#te /inecuvntat ;n veci2 a&inD
26. 'entru aceea2 +u&ne8eu i<a dat unor pati&i de ocar2 cci 4i fe&eile lor au #chi&/at firea#ca
rnduial cu cea ;&potriva firii3
2(. "#e&enea 4i /r/a!ii l#nd rnduiala cea dup fire a pr!ii fe&eie4ti2 #<au aprin# ;n pofta lor unii
pentru al!ii2 /r/a!i cu /r/a!i2 #vr4ind ru4inea 4i lund cu ei r#plata cuvenit rtcirii lor.
28. >i precu& n<au ;ncercat # ai/ pe +u&ne8eu ;n cuno4tin!2 a4a 4i +u&ne8eu i<a l#at la &intea
lor fr Audecat2 # fac cele ce nu #e cuvine.
29. 'lini fiind de toat nedreptatea2 de de#frnare2 de viclenie2 de lco&ie2 de rutate3 plini de pi8&2
de ucidere2 de ceart2 de ;n4elciune2 de purtri rele2 /rfitori2
30. ,ritori de ru2 urtori de +u&ne8eu2 ocrtori2 #e&e!i2 trufa4i2 ludro4i2 n#cocitori de rele2
ne#upu4i prin!ilor2
3$. 6e;n!elep!i2 clctori de cuvnt2 fr drago#te2 fr &il3
$68
32. "ce4tia2 de4i au cuno#cut dreapta ornduire a lui +u&ne8eu2 c cei ce fac unele ca ace#tea #unt
vrednici de &oarte2 nu nu&ai c fac ei ace#tea2 ci le 4i ;ncuviin!ea8 celor care le fac.
CA$!T'# )
Iudeii sunt tot at$t de plini de pcate ca i pg$nii.
$. 'entru aceea2 oricine ai fi2 o2 o&ule2 care Audeci2 e4ti fr cuvnt de r#pun#2 cci2 ;n ceea ce
Audeci pe altul2 pe tine ;n#u!i te o#nde4ti2 cci acela4i lucruri faci 4i tu care Audeci.
2. >i noi 4ti& c Audecata lui +u&ne8eu e#te dup adevr2 fa! de cei ce fac unele ca ace#tea.
3. >i #ocote4ti tu2 oare2 o&ule2 care Audeci pe cei ce fac unele ca ace#tea2 dar le faci 4i tu2 c tu vei
#cpa de Audecata lui +u&ne8eu@
.. Sau di#pre!uie4ti tu /og!ia /unt!ii Lui 4i a ;ngduin!ei 4i a ;ndelungii Lui r/dri2 ne4tiind c
/untatea lui +u&ne8eu te ;ndea&n la pocin!@
0. +ar dup ;nvrto4area ta 4i dup ini&a ta nepocit2 ;!i aduni &nie ;n 8iua &niei 4i a artrii
dreptei Audec!i a lui +u&ne8eu2
6. *are va r#plti fiecruia dup faptele lui=
(. Cia! ve4nic celor ce2 prin #truin! ;n fapt /un2 caut &rire2 cin#te 4i ne#tricciune2
8. Iar iu/itorilor de ceart2 care nu #e #upun adevrului2 ci #e #upun nedrept!ii= &nie 4i furie.
9. 6eca8 4i #tr&torare pe#te #ufletul oricrui o& care #vr4e4te rul2 al iudeului &ai ;nti2 4i al
elinului3
$0. +ar &rire2 cin#te 4i pace oricui face /inele= iudeului &ai ;nti2 4i elinului.
$$. *ci nu e#te prtinire la +u&ne8euD
$2. *!i2 deci2 fr lege2 au pctuit2 fr lege vor 4i pieri3 iar c!i au pctuit ;n lege2 prin lege vor fi
Audeca!i.
$3. iindc nu cei ce aud legea #unt drep!i la +u&ne8eu2 ci cei ce ;&pline#c legea vor fi ;ndrepta!i.
$.. *ci2 cnd pgnii care nu au lege2 din fire fac ale legii2 ace4tia2 neavnd lege2 ;4i #unt loru4i
lege2
$0. *eea ce arat fapta legii #cri# ;n ini&ile lor2 prin &rturia con4tiin!ei lor 4i prin Audec!ile lor2
care ;i ;nvinov!e#c #au ;i 4i apr2
$6. )n 8iua ;n care +u&ne8eu va Audeca2 prin Ii#u# 1ri#to#2 dup Evanghelia &ea2 cele a#cun#e ale
oa&enilor.
$(. +ar dac tu te nu&e4ti iudeu 4i te rea8i&i pe lege 4i te lau8i cu +u&ne8eu2
$8. >i cuno4ti voia Lui 4i 4tii # ;ncuviin!e8i cele /une2 fiind ;nv!at din lege2
$9. >i e4ti ;ncredin!at c tu e4ti clu8 or/ilor2 lu&in celor ce #unt ;n ;ntuneric2
20. 'ov!uitor celor fr de &inte2 ;nv!tor celor nevr#tnici2 avnd ;n lege dreptarul cuno4tiin!ei 4i
al adevrului2
2$. +eci tu2 cel care ;nve!i pe altul2 pe tine ;n#u!i nu te ;nve!i@ -u cel care propovduie4ti= S nu furi
< 4i tu furi@
22. -u2 cel care 8ici= S nu #vr4e4ti adulter2 #vr4e4ti adulter@ -u cel care ur4ti idolii2 furi cele
#finte@
23. -u2 care te lau8i cu legea2 )l necin#te4ti pe +u&ne8eu2 prin clcarea legii@
2.. ?*ci nu&ele lui +u&ne8eu2 din pricina voa#tr2 e#te hulit ;ntre nea&uri?2 precu& e#te #cri#.
20. *ci tierea ;&preAur folo#e4te2 dac p8e4ti legea3 dac ;n# e4ti clctor de lege2 tierea ta
;&preAur #<a fcut netiere ;&preAur.
26. +eci dac cel netiat ;&preAur p8e4te hotrrile legii2 netierea lui ;&preAur nu va fi2 oare2
#ocotit ca tiere ;&preAur@
2(. Iar el < din fire netiat ;&preAur2 dar ;&plinitor al legii < nu te va Audeca2 oare2 pe tine2 care2 prin
litera legii 4i prin tierea ;&preAur2 e4ti clctor de lege@
28. 'entru c nu cel ce #e arat pe din afar e iudeu2 nici cea artat pe dinafar ;n trup2 e#te tiere
$69
;&preAur3
29. *i e#te iudeu cel ;ntru a#cun#2 iar tierea ;&preAur e#te aceea a ini&ii2 ;n duh2 nu ;n liter3 a crui
laud nu vine de la oa&eni2 ci de la +u&ne8eu.
CA$!T'# *
/o,i oamenii, %r ose&ire, sunt pctoi.
$. *are e#te deci ;ntietatea iudeului 4i folo#ul tierii ;&preAur@
2. E#te &are ;n toate privin!ele. )nti2 pentru c lor li #<au ;ncredin!at cuvintele lui +u&ne8eu.
3. *ci ce e#te dac unii n<au cre8ut@ :are necredin!a lor va ni&ici credincio4ia lui +u&ne8eu@
.. 6icidecu&D *i +u&ne8eu #e vde4te ;n adevrul Su2 pe cnd tot o&ul ;ntru &inciun2 precu&
e#te #cri#= ?+rept e4ti -u ;ntru cuvintele -ale 4i /iruitor cnd vei Audeca -u?.
0. Iar dac nedreptatea noa#tr ;nvederea8 dreptatea lui +u&ne8eu2 ce vo& 8ice@ 6u cu&va e#te
nedrept +u&ne8eu care aduce &nia@ < *a o& vor/e#c.
6. 6icidecu&D *ci atunci cu& va Audeca +u&ne8eu lu&ea@
(. *ci dac adevrul lui +u&ne8eu2 prin &inciuna &ea2 a pri#o#it #pre #lava Lui2 pentru ce dar &ai
#unt 4i eu Audecat ca pcto#@
8. >i de ce n<a& face cele rele2 ca # vin cele /une2 precu& #unte& huli!i 4i precu& #pun unii c
8ice& noi@ :#nda acea#ta e#te dreapt.
9. +ar ce@ "ve& noi vreo precdere@ 6icidecu&. *ci a& ;nvinuit &ai ;nainte 4i pe iudei2 4i pe elini2
c to!i #unt #u/ pcat2
$0. +up cu& e#te #cri#= ?6u e#te drept nici unul3
$$. 6u e#te cel ce ;n!elege2 nu e#te cel ce caut pe +u&ne8eu.
$2. -o!i #<au a/tut2 ;&preun2 netre/nici #<au fcut. 6u e#te cine # fac /inele2 nici &car unul nu
e#te.
$3. Mor&nt de#chi# e#te gtleAul lor3 viclenii vor/it<au cu li&/ile lor3 venin de viper e#te #u/
/u8ele lor3
$.. ,ura lor e plin de /le#te& 4i a&rciune3
$0. Iu!i #unt picioarele lor # ver#e #nge3
$6. 'u#tiire 4i nenorocire #unt ;n dru&urile lor3
$(. >i calea pcii ei nu au cuno#cut<o3
$8. 6u e#te fric de +u&ne8eu ;naintea ochilor lor?.
$9. +ar 4ti& c cele cte 8ice Legea le #pune celor care #unt #u/ Lege2 ca orice gur # fie ;nchi# 4i
ca toat lu&ea # fie vinovat ;naintea lui +u&ne8eu.
20. 'entru c din faptele Legii nici un o& nu #e va ;ndrepta ;naintea Lui2 cci prin Lege vine
cuno4tin!a pcatului.
2$. +ar acu&2 ;n afar de Lege2 #<a artat dreptatea lui +u&ne8eu2 fiind &rturi#it de Lege 4i de
prooroci.
22. +ar dreptatea lui +u&ne8eu vine prin credin!a ;n Ii#u# 1ri#to#2 pentru to!i 4i pe#te to!i cei ce
cred2 cci nu e#te deo#e/ire.
23. iindc to!i au pctuit 4i #unt lip#i!i de #lava lui +u&ne8eu3
2.. )ndreptndu<#e ;n dar cu harul Lui2 prin r#cu&prarea cea ;n 1ri#to# Ii#u#.
20. 'e *are +u&ne8eu L<a rnduit EAertf deF i#p4ire2 prin credin!a ;n #ngele Lui2 ca #<>i arate
dreptatea Sa2 pentru iertarea pcatelor celor &ai ;nainte fcute2
26. )ntru ;ngduin!a lui +u&ne8eu < ca #<>i arate dreptatea Sa2 ;n vre&ea de acu&2 #pre a fi El
)n#u4i drept2 4i ;ndreptnd pe cel ce trie4te din credin!a ;n Ii#u#.
2(. +eci2 unde e#te pricina de laud@ " fo#t ;nlturat. 'rin care Lege@ 'rin Legea faptelor@ 6u2 ci
prin Legea credin!ei.
28. *ci #ocoti& c prin credin! #e va ;ndrepta o&ul2 fr faptele Legii.
$(0
29. :are +u&ne8eu e#te nu&ai al iudeilor@ 6u e#te El 4i +u&ne8eul pgnilor@ +a2 4i al pgnilor.
30. iindc e#te un #ingur +u&ne8eu2 *are va ;ndrepta din credin! pe cei tia!i ;&preAur 4i2 prin
credin!2 pe cei netia!i ;&preAur.
3$. +e#fiin!& deci noi Legea prin credin!@ 6icidecu&D +i&potriv2 ;ntri& Legea.
CA$!T'# +
ndreptarea prin credin, e ntrit cu pilda lui (!raam i cu mrturia lui )a!id.
$. +eci2 ce vo& 8ice c a do/ndit dup trup #tr&o4ul no#tru "vraa&@
2. *ci dac "vraa& #<a ;ndreptat din fapte2 are de ce # #e laude2 dar nu ;naintea lui +u&ne8eu.
3. *ci2 ce #pune Scriptura@ >i ?"vraa& a cre8ut lui +u&ne8eu 4i i #<a #ocotit lui ca dreptate?.
.. *elui care face fapte2 nu i #e #ocote4te plata dup har2 ci dup datorie3
0. Iar celui care nu face fapte2 ci crede ;n *el ce ;ndreptea8 pe cel pcto#2 credin!a lui i #e #ocote4te
ca dreptate.
6. 'recu& 4i +avid vor/e4te de#pre fericirea o&ului cruia +u&ne8eu ;i #ocote4te dreptatea fr
fapte=
(. ?erici!i aceia2 crora li #<au iertat frdelegile 4i ale cror pcate li #<au acoperitD
8. ericit /r/atul cruia +o&nul nu<i va #ocoti pcatul?.
9. +eci fericirea acea#ta e#te ea nu&ai pentru cei tia!i ;&preAur #au 4i pentru cei netia!i ;&preAur@
*ci 8ice&= ?I #<a #ocotit lui "vraa& credin!a ca dreptate?.
$0. +ar cu& i #<a #ocotit@ *nd era tiat ;&preAur #au cnd era netiat ;&preAur@ 6u cnd era tiat
;&preAur2 ci cnd era netiat ;&preAur.
$$. Iar #e&nul tierii ;&preAur l<a pri&it ca pecete a drept!ii pentru credin!a lui din vre&ea netierii
;&preAur2 ca # fie el printe al tuturor celor ce cred2 netia!i ;&preAur2 pentru a li #e #ocoti 4i lor
Ecredin!aF ca dreptate2
$2. >i printe al celor tia!i ;&preAur. +ar nu nu&ai al celor care #unt tia!i ;&preAur2 ci 4i care u&/l
pe ur&ele credin!ei pe care o avea printele no#tru "vraa&2 pe cnd era netiat ;&preAur.
$3. 'entru c "vraa& 4i #e&in!ia lui nu prin lege au pri&it fgduin!a c vor &o4teni lu&ea2 ci prin
dreptatea cea din credin!.
$.. *ci dac &o4tenitorii #unt cei ce au legea2 atunci credin!a a aAun# 8adarnic2 iar fgduin!a #<a
de#fiin!at2
$0. *ci legea pricinuie4te &ine3 dar unde nu e#te lege2 nu e#te nici clcare de lege.
$6. +e aceea E&o4tenirea fgduitF e#te din credin!2 ca # fie din har 4i ca fgduin!a # r&n
#igur pentru to!i ur&a4ii2 nu nu&ai pentru to!i cei ce #e !in de lege2 ci 4i pentru cei ce #e !in de
credin!a lui "vraa&2 care e#te printe al no#tru al tuturor2
$(. 'recu& e#te #cri#= ?-e<a& pu# printe al &ultor nea&uri?2 ;n fa!a *elui ;n *are a cre8ut2 a lui
+u&ne8eu2 *are ;nvia8 &or!ii 4i chea& la fiin! cele ce ;nc nu #unt3
$8. )&potriva oricrei ndeAdi2 "vraa& a cre8ut cu ndeAde c el va fi printe al &ultor nea&uri2
dup cu& i #<a #pu#= ?"4a va fi #e&in!ia ta?3
$9. >i ne#l/ind ;n credin!2 nu #<a uitat la trupul #u a&or!it < cci era aproape de o #ut de ani < 4i
nici la a&or!irea pntecelui Sarrei3
20. >i nu #<a ;ndoit2 prin necredin!2 de fgduin!a lui +u&ne8eu2 ci #<a ;ntrit ;n credin!2 dnd
#lav lui +u&ne8eu2
2$. >i fiind ;ncredin!at c ceea ce i<a fgduit are putere # 4i fac.
22. +e acea2 credin!a lui i #<a #ocotit ca dreptate.
23. >i nu #<a #cri# nu&ai pentru el c i #<a #ocotit ca dreptate2
2.. *i #e va #ocoti 4i pentru noi2 cei care crede& ;n *el ce a ;nviat din &or!i pe Ii#u#2 +o&nul
no#tru2
20. *are S<a dat pentru pcatele noa#tre 4i a ;nviat pentru ;ndreptarea noa#tr.
$($
CA$!T'# ,
Roadele ndreptrii din credin,. (dam i Hristos.
$. +eci fiind ;ndrepta!i din credin!2 ave& pace cu +u&ne8eu2 prin +o&nul no#tru Ii#u# 1ri#to#2
2. 'rin *are a& avut 4i apropiere2 prin credin!2 la harul ace#ta2 ;n care #t&2 4i ne lud& ;ntru
ndeAdea #lavei lui +u&ne8eu.
3. >i nu nu&ai att2 ci ne lud& 4i ;n #uferin!e2 /ine 4tiind c #uferin!a aduce r/dare2
.. >i r/darea ;ncercare2 4i ;ncercarea ndeAde
0. Iar ndeAdea nu ru4inea8 pentru c iu/irea lui +u&ne8eu #<a vr#at ;n ini&ile noa#tre2 prin +uhul
Sfnt2 *el druit nou.
6. *ci 1ri#to#2 ;nc fiind noi neputincio4i2 la ti&pul hotrt a &urit pentru cei necredincio4i.
(. *ci cu greu va &uri cineva pentru un drept3 dar pentru cel /un poate #e hotr4te cineva #
&oar.
8. +ar +u&ne8eu )4i arat drago#tea Lui fa! de noi prin aceea c2 pentru noi2 1ri#to# a &urit cnd
noi era& ;nc pcto4i.
9. *u att &ai vrto#2 deci2 acu&2 fiind ;ndrepta!i prin #ngele Lui2 ne vo& i8/vi prin El de &nie.
$0. *ci dac2 pe cnd era& vrA&a4i2 ne<a& ;&pcat cu +u&ne8eu2 prin &oartea iului Su2 cu att
&ai &ult2 ;&pca!i fiind2 ne vo& &ntui prin via!a Lui.
$$. >i nu nu&ai att2 ci 4i ne lud& ;n +u&ne8eu prin +o&nul no#tru Ii#u# 1ri#to#2 prin *are a&
pri&it acu& ;&pcarea.
$2. +e aceea2 precu& printr<un o& a intrat pcatul ;n lu&e 4i prin pcat &oartea2 a4a 4i &oartea a
trecut la to!i oa&enii2 pentru c to!i au pctuit ;n el.
$3. *ci2 pn la lege2 pcatul era ;n lu&e2 dar pcatul nu #e #ocote4te cnd nu e#te lege.
$.. *i a ;&pr!it &oartea de la "da& pn la Moi#e 4i pe#te cei ce nu pctui#er2 dup a#e&narea
gre4elii lui "da&2 care e#te chip al *elui ce avea # vin.
$0. +ar nu e#te cu gre4eala cu& e#te cu harul2 cci dac prin gre4eala unuia cei &ul!i au &urit2 cu
&ult &ai &ult harul lui +u&ne8eu 4i darul Lui au pri#o#it a#upra celor &ul!i2 prin harul unui #ingur
o&2 Ii#u# 1ri#to#.
$6. >i ce aduce darul nu #ea&n cu ce a adu# acel unul care a pctuit3 cci Audecata dintr<unul
duce la o#ndire2 iar harul din &ulte gre4eli duce la ;ndreptare.
$(. *ci2 dac prin gre4eala unuia &oartea a ;&pr!it printr<unul2 cu &ult &ai &ult cei ce pri&e#c
pri#o#in!a harului 4i a darului drept!ii vor ;&pr!i ;n via! prin 9nul Ii#u# 1ri#to#.
$8. "4adar2 precu& prin gre4eala unuia a venit o#nda pentru to!i oa&enii2 a4a 4i prin ;ndreptarea
adu# de 9nul a venit2 pentru to!i oa&enii2 ;ndreptarea care d via!3
$9. *ci precu& prin nea#cultarea unui o& #<au fcut pcto4i cei &ul!i2 tot a4a prin a#cultarea unuia
#e vor face drep!i cei &ul!i.
20. Iar Legea a intrat 4i ea ca #e ;n&ul!ea#c gre4eala3 iar unde #<a ;n&ul!it pcatul2 a pri#o#it harul3
2$. 'entru c precu& a ;&pr!it pcatul prin &oarte2 a4a 4i harul # ;&pr!ea#c prin dreptate2 #pre
via!a ve4nic2 prin Ii#u# 1ri#to#2 +o&nul no#tru.
CA$!T'# -
"ucrarea %aptelor &une ce se cu!ine s urmeze credin,ei.
$. *e vo& 8ice deci@ %&ne<vo&2 oare2 ;n pcat2 ca # #e ;n&ul!ea#c harul@
2. 6icidecu&D 6oi care a& &urit pcatului2 cu& vo& &ai tri ;n pcat@
3. "u nu 4ti!i c to!i c!i ;n 1ri#to# Ii#u# ne<a& /ote8at2 ;ntru &oartea Lui ne<a& /ote8at@
.. +eci ne<a& ;ngropat cu El2 ;n &oarte2 prin /ote82 pentru ca2 precu& 1ri#to# a ;nviat din &or!i2
prin #lava -atlui2 a4a # u&/l& 4i noi ;ntru ;nnoirea vie!ii3
0. *ci dac a& fo#t altoi!i pe El prin a#e&narea &or!ii Lui2 atunci vo& fi prta4i 4i ai ;nvierii Lui2
6. *uno#cnd acea#ta2 c o&ul no#tru cel vechi a fo#t r#tignit ;&preun cu El2 ca # #e ni&icea#c
$(2
trupul pcatului2 pentru a nu &ai fi ro/i ai pcatului.
(. *ci *el care a &urit a fo#t cur!it de pcat.
8. Iar dac a& &urit ;&preun cu 1ri#to#2 crede& c vo& 4i vie!ui ;&preun cu El2
9. >tiind c 1ri#to#2 ;nviat din &or!i2 nu &ai &oare. Moarta nu &ai are #tpnire a#upra Lui.
$0. *ci ce a &urit2 a &urit pcatului o dat pentru totdeauna2 iar ce trie4te2 trie4te lui +u&ne8eu.
$$. "4a 4i voi2 #ocoti!i<v c #unte!i &or!i pcatului2 dar vii pentru +u&ne8eu2 ;n 1ri#to# Ii#u#2
+o&nul no#tru.
$2. +eci # nu ;&pr!ea#c pcatul ;n trupul vo#tru cel &uritor2 ca # v #upune!i poftelor lui3
$3. 6ici # nu pune!i &dularele voa#tre ca ar&e ale nedrept!ii ;n #luA/a pcatului2 ci2 ;nf!i4a!i<v
pe voi lui +u&ne8eu2 ca vii2 #cula!i din &or!i2 4i &dularele voa#tre ca ar&e ale drept!ii lui
+u&ne8eu.
$.. *ci pcatul nu va avea #tpnire a#upra voa#tr2 fiindc nu #unte!i #u/ lege2 ci #u/ har.
$0. :are2 atunci # pctui& fiindc nu #unte& #u/ lege2 ci #u/ har@ 6icidecu&D
$6. "u nu 4ti!i c celui ce v da!i #pre a#cultare ro/i2 #unte!i ro/i aceluia cruia v #upune!i= fie ai
pcatului #pre &oarte2 fie ai a#cultrii #pre dreptate@
$(. Mul!u&i& ;n# lui +u&ne8eu2 c Ede4iF era!i ro/i ai pcatului2 v<a!i #upu# din toat ini&a
dreptarului ;nv!turii creia a!i fo#t ;ncredin!a!i2
$8. >i i8/vindu<v de pcat2 v<a!i fcut ro/i ai drept!ii.
$9. :&ene4te vor/e#c2 pentru #l/iciunea trupului vo#tru. < *ci precu& a!i fcut &dularele voa#tre
roa/e necur!iei 4i frdelegii2 #pre frdelege2 tot a4a face!i acu& &dularele voa#tre roa/e
drept!ii2 #pre #fin!ire.
20. *ci atunci2 cnd era!i ro/i ai pcatului2 era!i li/eri fa! de dreptate.
2$. +eci ce road avea!i atunci@ %oade de care acu& v e ru4ine3 pentru c #fr4itul acelora e#te
&oartea.
22. +ar acu&2 i8/vi!i fiind de pcat 4i ro/i fcndu<v lui +u&ne8eu2 ave!i roada voa#tr #pre
#fin!ire2 iar #fr4itul2 via! ve4nic.
23. 'entru c plata pcatului e#te &oartea2 iar harul lui +u&ne8eu2 via!a ve4nic2 ;n 1ri#to# Ii#u#2
+o&nul no#tru.
CA$!T'# .
9s$nda pcatului su& "ege. "upta ntre carne i du#.
$. :are nu 4ti!i2 fra!ilor < cci celor ce cuno#c Legea vor/e#c < c Legea are putere a#upra o&ului2
atta ti&p ct el trie4te@
2. *ci fe&eia &ritat e legat2 prin lege2 de /r/atul #u atta ti&p ct el trie4te3 iar dac i<a &urit
/r/atul2 e#te de8legat de legea /r/atului.
3. +eci2 trindu<i /r/atul2 #e va nu&i adulter dac va fi cu alt /r/at3 iar dac i<a &urit /r/atul
e#te li/er fa! de lege2 ca # nu fie adulter2 lund un alt /r/at.
.. "4a c2 fra!ii &ei2 4i voi a!i &urit Legii2 prin trupul lui 1ri#to#2 #pre a fi ai altuia2 ai *elui ce a
;nviat din &or!i2 ca # aduce& roade lui +u&ne8eu.
0. *ci pe cnd era& ;n trup2 pati&ile pcatelor2 care erau prin Lege2 lucrau ;n &dularele noa#tre2
ca # aduce& roade &or!ii3
6. +ar acu& ne<a& de#fcut de Lege2 &urind aceluia ;n care era& !inu!i ro/i2 ca noi # #luAi& ;ntru
;nnoirea +uhului2 iar nu dup #lova cea veche.
(. *e vo& 8ice deci@ "u doar Legea e#te pcat@ 6icidecu&. +ar eu n<a& cuno#cut pcatul2 dect
prin Lege. *ci n<a4 fi 4tiut pofta2 dac Legea n<ar fi 8i#= S nu pofte4tiD
8. +ar pcatul2 lund pricin prin porunc2 a lucrat ;n &ine tot felul de pofte. *ci fr lege2 pcatul
era &ort.
9. Iar eu cndva tria& fr lege2 dar dup ce a venit porunca2 pcatul a prin# via!3
$(3
$0. Iar eu a& &uritD >i porunca2 dat #pre via!2 &i #<a aflat a fi #pre &oarte.
$$. 'entru c pcatul2 lund ;nde&n prin porunc2 &<a ;n4elat 4i &<a uci# prin ea.
$2. +eci2 Legea e #fnt 4i porunca e #fnt 4i dreapt 4i /un.
$3. "tunci2 ce era /un #<a fcut pentru &ine pricina &or!ii@ 6icidecu&D *i pcatul2 ca # #e arate
pcat2 &i<a adu# &oartea2 prin ceea ce a fo#t /un2 pentru ca pcatul2 prin porunc2 # fie pe#te
&#ur de pcto#.
$.. *ci 4ti& c Legea e duhovnicea#c3 dar eu #unt trupe#c2 vndut #u/ pcat.
$0. 'entru c ceea ce fac nu 4tiu3 cci nu #vr4e#c ceea ce voie#c2 ci fac ceea ce ur#c.
$6. Iar dac fac ceea ce nu voie#c2 recuno#c c Legea e#te /un.
$(. +ar acu& nu eu fac ace#tea2 ci pcatul care locuie4te ;n &ine.
$8. iindc 4tiu c nu locuie4te ;n &ine2 adic ;n trupul &eu2 ce e#te /un. *ci a voi #e afl ;n &ine2
dar a face /inele nu aflu3
$9. *ci nu fac /inele pe care ;l voie#c2 ci rul pe care nu<l voie#c2 pe acela ;l #vr4e#c.
20. Iar dac fac ceea ce nu voie#c eu2 nu eu fac acea#ta2 ci pcatul care locuie4te ;n &ine.
2$. ,#e#c deci ;n &ine2 care voie#c # fac /ine2 legea c rul e#te legat de &ine.
22. *2 dup o&ul cel luntric2 & /ucur de legea lui +u&ne8eu3
23. +ar vd ;n &dularele &ele o alt lege2 luptndu<#e ;&potriva legii &in!ii &ele 4i fcndu<&
ro/ legii pcatului2 care e#te ;n &dularele &ele.
2.. :& nenorocit ce #untD *ine & va i8/vi de trupul &or!ii ace#teia@
20. Mul!u&e#c lui +u&ne8eu2 prin Ii#u# 1ri#to#2 +o&nul no#truD +eci2 dar2 eu ;n#u&i2 cu &intea
&ea2 #luAe#c legii lui +u&ne8eu2 iar cu trupul2 legii pcatului.
CA$!T'# /
Credincioii sunt slo&ozi %a, de os$nd. Ei sunt %ii ai lui )umnezeu i mpreun8motenitori cu
Hristos. *%$ntul )u# Mi5locitorul.
$. +rept aceea nici o o#nd nu e#te acu& a#upra celor ce #unt ;n 1ri#to# Ii#u#.
2. *ci legea duhului vie!ii ;n 1ri#to# Ii#u# &<a eli/erat de legea pcatului 4i a &or!ii2
3. 'entru c ceea ce era cu neputin! Legii < fiind #la/ prin trup < a #vr4it +u&ne8eu2 tri&i!nd pe
iul Su ;ntru a#e&narea trupului pcatului 4i pentru pcat a o#ndit pcatul ;n trup2
.. 'entru ca ;ndreptarea din Lege # #e ;&plinea#c ;n noi2 care nu u&/l& dup trup2 ci dup duh.
0. *ci cei ce #unt dup trup cuget cele ale trupului2 iar cei ce #unt dup +uh2 cele ale +uhului.
6. *ci dorin!a crnii e#te &oarte dar dorin!a +uhului e#te via! 4i pace3
(. iindc dorin!a crnii e#te vrA&4ie ;&potriva lui +u&ne8eu2 cci nu #e #upune legii lui
+u&ne8eu2 c nici nu poate.
8. Iar cei ce #unt ;n carne nu pot # plac lui +u&ne8eu.
9. +ar voi nu #unte!i ;n carne2 ci ;n +uh2 dac +uhul lui +u&ne8eu locuie4te ;n voi. Iar dac cineva
nu are +uhul lui 1ri#to#2 acela nu e#te al Lui.
$0. Iar dac 1ri#to# e#te ;n voi2 trupul e#te &ort pentru pcat3 iar +uhul2 via! pentru dreptate2
$$. Iar dac +uhul *elui ce a ;nviat pe Ii#u# din &or!i locuie4te ;n voi2 *el ce a ;nviat pe 1ri#to#
Ii#u# din &or!i va face vii 4i trupurile voa#tre cele &uritoare2 prin +uhul Su care locuie4te ;n voi.
$2. +rept aceea2 fra!ilor2 nu #unte& datori trupului2 ca # vie!ui& dup trup.
$3. *ci dac vie!ui!i dup trup2 ve!i &uri2 iar dac ucide!i2 cu +uhul2 faptele trupului2 ve!i fi vii.
$.. *ci c!i #unt &na!i de +uhul lui +u&ne8eu #unt fii ai lui +u&ne8eu.
$0. 'entru c n<a!i pri&it iar4i un duh al ro/iei2 #pre te&ere2 ci a!i pri&it +uhul ;nfierii2 prin care
#trig&= "vvaD 'rinteD
$6. +uhul ;n#u4i &rturi#e4te ;&preun cu duhul no#tru c #unte& fii ai lui +u&ne8eu.
$(. >i dac #unte& fii2 #unte& 4i &o4tenitori < &o4tenitori ai lui +u&ne8eu 4i ;&preun<&o4tenitori
cu 1ri#to#2 dac pti&i& ;&preun cu El2 ca ;&preun cu El # ne 4i prea&ri&.
$(.
$8. *ci #ocote#c c pti&irile vre&ii de acu& nu #unt vrednice de &rirea care ni #e va de#coperi.
$9. 'entru c fptura a4teapt cu ner/dare de#coperirea fiilor lui +u&ne8eu.
20. *ci fptura a fo#t #upu# de4ertciunii < nu din voia ei2 ci din cau8a aceluia care a #upu#<o < cu
ndeAde2
2$. 'entru c 4i fptura ;n#4i #e va i8/vi din ro/ia #tricciunii2 ca # fie prta4 la li/ertatea &ririi
fiilor lui +u&ne8eu.
22. *ci 4ti& c toat fptura ;&preun #u#pin 4i ;&preun are dureri pn acu&.
23. >i nu nu&ai att2 ci 4i noi2 care ave& prga +uhului2 4i noi ;n4ine #u#pin& ;n noi2 a4teptnd
;nfierea2 r#cu&prarea trupului no#tru.
2.. *ci prin ndeAde ne<a& &ntuit3 dar ndeAdea care #e vede nu &ai e ndeAde. *u& ar ndAdui
cineva ceea ce vede@
20. Iar dac ndAdui& ceea ce nu vede&2 a4tept& prin r/dare.
26. +e a#e&enea 4i +uhul vine ;n aAutor #l/iciunii noa#tre2 cci noi nu 4ti& # ne rug& cu&
tre/uie2 ci )n#u4i +uhul Se roag pentru noi cu #u#pine negrite.
2(. Iar *el ce cercetea8 ini&ile 4tie care e#te dorin!a +uhului2 cci dup +u&ne8eu El Se roag
pentru #fin!i.
28. >i 4ti& c +u&ne8eu toate le lucrea8 #pre /inele celor ce iu/e#c pe +u&ne8eu2 al celor care
#unt che&a!i dup voia Lui3
29. *ci pe cei pe care i<a cuno#cut &ai ;nainte2 &ai ;nainte i<a 4i hotrt # fie a#e&enea chipului
iului Su2 ca El # fie ;nti n#cut ;ntre &ul!i fra!i.
30. Iar pe care i<a hotrt &ai ;nainte2 pe ace4tia i<a 4i che&at3 4i pe care i<a che&at2 pe ace4tia i<a 4i
;ndreptat3 iar pe care i<a ;ndreptat2 pe ace4tia i<a 4i &rit.
3$. *e vo& 8ice deci la ace#tea@ +ac +u&ne8eu e pentru noi2 cine e#te ;&potriva noa#tr@
32. El2 *are pe )n#u4i iul Su nu L<a cru!at2 ci L<a dat &or!ii2 pentru noi to!i2 cu& nu ne va da2 oare2
toate ;&preun cu El@
33. *ine va ridica pr ;&potriva ale4ilor lui +u&ne8eu@ +u&ne8eu e#te *el ce ;ndreptea83
3.. *ine e#te *el ce o#nde4te@ 1ri#to#2 *el ce a &urit2 4i &ai ale# *el ce a ;nviat2 *are 4i e#te de<a
dreapta lui +u&ne8eu2 *are &iAloce4te pentru noiD
30. *ine ne va de#pr!i pe noi de iu/irea lui 1ri#to#@ 6eca8ul2 #au #tr&torarea2 #au prigoana2 #au
foa&etea2 #au lip#a de ;&/rc&inte2 #au pri&eAdia2 #au #a/ia@
36. 'recu& e#te #cri#= ?'entru -ine #unte& o&or!i toat 8iua2 #ocoti!i a& fo#t ca ni4te oi de
Aunghiere?.
3(. +ar ;n toate ace#tea #unte& &ai &ult dect /iruitori2 prin "cela *are ne<a iu/it.
38. *ci #unt ;ncredin!at c nici &oartea2 nici via!a2 nici ;ngerii2 nici #tpnirile2 nici cele de acu&2
nici cele ce vor fi2 nici puterile2
39. 6ici ;nl!i&ea2 nici adncul 4i nici o alt fptur nu va putea # ne de#part pe noi de drago#tea
lui +u&ne8eu2 cea ;ntru 1ri#to# Ii#u#2 +o&nul no#tru.
CA$!T'# 0
Israel cel czut s8a lepdat. C#emarea neamurilor. Israel cel ade!rat.
$. Spun adevrul ;n 1ri#to#2 nu &int2 &artor fiindu<&i con4tiin!a &ea ;n +uhul Sfnt2
2. * &are ;&i e#te ;ntri#tarea 4i necur&at durerea ini&ii.
3. *ci a4 fi dorit # fiu eu ;n#u&i anate&a de la 1ri#to# pentru fra!ii &ei2 cei de un nea& cu &ine2
dup trup2
.. *are #unt i#raeli!i2 ale crora #unt ;nfierea 4i #lava 4i leg&intele 4i Legea 4i ;nchinarea 4i
fgduin!ele2
0. "i crora #unt prin!ii 4i din care dup trup e#te 1ri#to#2 *el ce e#te pe#te toate +u&ne8eu2
/inecuvntat ;n veci. "&inD
$(0
6. +ar nu a4a c ar fi c8ut cuvntul lui +u&ne8eu= cci nu to!i cei din I#rael #unt 4i i#raeli!i3
(. 6ici pentru c #unt ur&a4ii lui "vraa&2 #unt to!i fii2 ci ?;ntru I#aac2 a 8i#2 #e vor che&a !ie
ur&a4i?2
8. "dic= 6u copiii trupului #unt copii ai lui +u&ne8eu2 ci fiii fgduin!ei #e #ocote#c ur&a4i.
9. *ci al fgduin!ei e#te cuvntul ace#ta= ?ELa anulF pe vre&ea acea#ta voi veni 4i Sara va avea un
fiu?.
$0. +ar nu nu&ai ea2 ci 4i %e/eca2 avnd copii ge&eni dintr<unul2 I#aac2 printele no#tru3
$$. >i nefiind ei ;nc n#cu!i 4i nefcnd ei ceva /un #au ru2 ca # r&n voia lui +u&ne8eu cea
dup alegere2 nu din fapte2 ci de la *el care chea&2
$2. I #<a 8i# ei c ?cel &ai &are va #luAi celui &ai &ic?2
$3. 'recu& e#te #cri#= ?'e Iacov l<a& iu/it2 iar pe I#av l<a& urt?.
$.. *e vo& 8ice dar@ 6u cu&va la +u&ne8eu e#te nedreptate@ 6icidecu&D
$0. *ci grie4te ctre Moi#e= ?Coi &ilui pe cine vreau #<l &iluie#c 4i M voi ;ndura de cine vreau
# M ;ndur?.
$6. +eci2 dar2 nu e#te nici de la cel care voie4te2 nici de la cel ce alearg2 ci de la +u&ne8eu care
&iluie4te.
$(. *ci Scriptura 8ice lui araon= ?'entru acea#ta chiar te<a& ridicat2 ca # art ;n tine puterea Mea
4i ca nu&ele Meu # #e ve#tea#c ;n tot p&ntul?.
$8. +eci2 dar2 +u&ne8eu pe cine voie4te ;l &iluie4te2 iar pe cine voie4te ;l ;&pietre4te.
$9. )&i vei 8ice deci= +e ce &ai doAene4te@ *ci voin!ei Lui cine i<a #tat ;&potriv@
20. +ar2 o&ule2 tu cine e4ti care r#pun8i ;&potriva lui +u&ne8eu@ :are fptura va 8ice *elui ce a
fcut<o= +e ce &<ai fcut a4a@
2$. Sau nu are olarul putere pe#te lutul lui2 ca din aceea4i fr&nttur # fac un va# de cin#te2 iar
altul de necin#te@
22. >i ce e#te dac +u&ne8eu2 voind #<>i arate &nia 4i # fac cuno#cut puterea Sa2 a #uferit cu
&ult r/dare va#ele &niei Sale2 gtite #pre pierire2
23. >i ca # fac cuno#cut /og!ia #lavei Sale ctre va#ele &ilei2 pe care &ai dinainte le<a gtit #pre
#lav@
2.. "dic pe noi2 pe care ne<a 4i che&at2 nu nu&ai dintre iudei2 ci 4i dintre pgni2
20. 'recu& 8ice El 4i la :#ea= ?*he&a<voi poporul Meu pe cel ce nu e#te poporul Meu2 4i iu/it pe
cea care nu era iu/it3
26. >i va fi ;n locul unde li #<a 8i# lor= 6u voi #unte!i poporul Meu < acolo #e vor che&a fii ai
+u&ne8eului *elui viu?.
2(. Iar I#aia #trig pentru I#rael = ?+ac nu&rul fiilor lui I#rael ar fi ca ni#ipul &rii2 r&4i!a #e va
&ntui.
28. 'entru c ;&plinind 4i #curtnd2 +o&nul va ;ndeplini2 pe p&nt2 cuvntul Su?.
29. >i precu& a proorocit I#aia= ?+ac +o&nul Savaot nu ne<ar fi l#at nou ur&a4i2 a& fi aAun# ca
Sodo&a 4i ne<a& fi a#e&nat cu ,o&ora?.
30. *e vo& 8ice2 deci@ * nea&urile care nu cutau dreptatea au do/ndit dreptatea2 ;n# dreptatea
din credin!3
3$. Iar I#rael2 ur&rind legea drept!ii2 n<a aAun# la legea drept!ii.
32. 'entru ce@ 'entru c nu o cutau din credin!2 ci ca din faptele Legii. S<au poticnit de piatra
poticnirii2
33. 'recu& e#te #cri#= ?Iat pun ;n Sion piatr de poticnire 4i piatr de #&inteal3 4i tot cel ce crede
;n El nu #e va ru4ina?.
CA$!T'# (1
Iudeii caut ndreptare din %aptele "egii, iar nu din s%$ritul "egii, care este Hristos.
$(6
$. ra!ilor2 /unvoin!a ini&ii &ele 4i rugciunea &ea ctre +u&ne8eu2 pentru I#rael2 e#te #pre
&ntuire.
2. *ci le &rturi#e#c c au rvn pentru +u&ne8eu2 dar #unt fr cuno4tin!.
3. +eoarece2 necuno#cnd dreptatea lui +u&ne8eu 4i cutnd # #tatornicea#c dreptatea lor2
drept!ii lui +u&ne8eu ei nu #<au #upu#.
.. *ci #fr4itul Legii e#te 1ri#to#2 #pre dreptate tot celui ce crede.
0. *ci Moi#e #crie de#pre dreptatea care vine din lege2 c= ?:&ul care o va ;ndeplini va tri prin
ea?.
6. Iar dreptatea din credin! grie4te a4a= ?S nu 8ici ;n ini&a ta= *ine #e va #ui la cer@?2 ca adic #
co/oare pe 1ri#to#D
(. Sau= ?*ine #e va co/or; ;ntru adnc@?2 ca # ridice pe 1ri#to# din &or!iD
8. +ar ce 8ice Scriptura@ ?"proape e#te de tine cuvntul2 ;n gura ta 4i ;n ini&a ta?2 < adic cuvntul
credin!ei pe care<l propovdui&.
9. * de vei &rturi#i cu gura ta c Ii#u# e#te +o&nul 4i vei crede ;n ini&a ta c +u&ne8eu L<a
;nviat pe El din &or!i2 te vei &ntui.
$0. *ci cu ini&a #e crede #pre dreptate2 iar cu gura #e &rturi#e4te #pre &ntuire.
$$. *ci 8ice Scriptura= ?-ot cel ce crede ;n El nu #e va ru4ina?.
$2. *ci nu e#te deo#e/ire ;ntre iudeu 4i elin2 pentru c "cela4i e#te +o&nul tuturor2 *are
;&/og!e4te pe to!i cei ce<L chea& pe El.
$3. *ci= ?:ricine va che&a nu&ele +o&nului #e va &ntui?.
$.. +ar cu& vor che&a nu&ele "celuia ;n *are ;nc n<au cre8ut@ >i cu& vor crede ;n "cela de *are
n<au au8it@ >i cu& vor au8i2 fr propovduitor@
$0. >i cu& vor propovdui2 de nu vor fi tri&i4i@ 'recu& e#te #cri#= ?*t de fru&oa#e #unt picioarele
celor ce ve#te#c pacea2 ale celor ce ve#te#c cele /uneD?
$6. +ar nu to!i #<au #upu# Evangheliei2 cci I#aia 8ice= ?+oa&ne2 cine a cre8ut celor au8ite de la
noi@?
$(. 'rin ur&are2 credin!a e#te din au8ire2 iar au8irea prin cuvntul lui 1ri#to#.
$8. +ar ;ntre/= :are n<au au8it@ +i&potriv= ?)n tot p&ntul a ie4it ve#tirea lor 4i la &arginile lu&ii
cuvintele lor?.
$9. +ar 8ic= 6u cu&va I#rael n<a ;n!ele#@ Moi#e #pune cel dinti= ?Coi ;ntrta rvna voa#tr prin cel
ce nu e#te poporul EMeuF 4i voi a!!a &nia voa#tr cu un popor nepriceput?.
20. I#aia ;ndr8ne4te 4i 8ice= ?"& fo#t aflat de cei ce nu M cutau 4i M<a& fcut artat celor ce nu
;ntre/au de Mine?.
2$. +ar ctre I#rael 8ice= ?-oat 8iua ;ntin#<a& &inile Mele ctre un popor nea#culttor 4i ;&potriv
gritor?.
CA$!T'# ((
(legerea lui Israel rm$ne nesc#im&at, dar trectoarea lui necredin, a adus miluirea pg$nilor.
Cile )omnului sunt de8a pururi minunate i neptrunse.
$. )ntre/ deci= :are lepdat<a +u&ne8eu pe poporul Su@ 6icidecu&D *ci 4i eu #unt i#raelit2 din
ur&a4ii lui "vraa&2 din #e&in!ia lui Cenia&in.
2. 6u a lepdat +u&ne8eu pe poporul Su2 pe care &ai ;nainte l<a cuno#cut. 6u 4ti!i2 oare2 ce 8ice
Scriptura de#pre Ilie@ *u& #e roag el ;&potriva lui I#rael2 8icnd=
3. ?+oa&ne2 pe proorocii -i i<au o&ort2 Aertfelnicele -ale le<au #urpat 4i eu a& r&a# #ingur 4i ei
caut #<&i ia #ufletulD?.
.. +ar ce<i #pune du&ne8eie#cul r#pun#@ ?Mi<a& pu# deoparte 4apte &ii de /r/a!i2 care nu 4i<au
plecat genunchiul ;naintea lui 7aal?.
0. +eci tot a4a 4i ;n vre&ea de acu& e#te o r&4i! alea# prin har.
$((
6. Iar dac e#te prin har2 nu &ai e#te din fapte3 altfel harul nu &ai e#te har. Iar dac e#te din fapte2 nu
&ai e#te har2 altfel fapta nu &ai e#te fapt.
(. *e e#te deci@ 6u tot I#raelul a do/ndit ceea ce cuta3 ci cei ale4i au do/ndit2 iar ceilal!i #<au
;&pietrit2
8. 'recu& e#te #cri#= ?+u&ne8eu le<a dat duh de a&or!ire2 ochi ca # nu vad 4i urechi ca # nu aud
pn ;n 8iua de a8i?.
9. Iar +avid 8ice= ?ac<#e &a#a lor cur# 4i la! 4i #&inteal 4i r#pltire lorD
$0. )ntunce<#e ochii lor ca # nu vad 4i #pinarea lor ;ncovoaie<o pentru totdeaunaD?
$$. +eci2 ;ntre/= S<a poticnit2 oare2 ca # cad@ 6icidecu&D >i prin cderea lor2 nea&urilor le<a venit
&ntuirea2 ca I#rael #<4i ;ntrte rvna fa! de ele.
$2. +ar dac gre4eala lor a fo#t /og!ie lu&ii 4i &ic4orarea lor /og!ie nea&urilor2 cu ct &ai &ult
;ntreg nu&rul lorD
$3. *ci v<o #pun vou2 nea&urilor= )ntru ct #unt eu2 deci2 apo#tol al nea&urilor2 #lve#c #luAirea
&ea2
$.. +oar voi i8/uti # a!! rvna celor din nea&ul &eu 4i # &ntuie#c pe unii dintre ei.
$0. *ci dac ;nlturarea lor a adu# ;&pcarea lu&ii2 ce va fi pri&irea lor la loc2 dac nu o ;nviere
din &or!i@
$6. Iar dac e#te prga Ede finF #fnt2 4i fr&nttura e#te #fnt3 4i dac rdcina e#te #fnt2 4i
ra&urile #unt.
$(. Iar dac unele din ra&uri au fo#t tiate2 4i tu2 care erai &#lin #l/atic2 ai fo#t altoit printre cele
r&a#e2 4i prta4 te<ai fcut rdcinii 4i gr#i&ii &#linului2
$8. 6u te &ndri fa! de ra&uri3 iar dac te &ndre4ti2 nu tu por!i rdcina2 ci rdcina pe tine.
$9. +ar vei 8ice= "u fo#t tiate ra&urile2 ca # fiu altoit eu.
20. 7ineD +in cau8a necredin!ei au fo#t tiate2 iar tu #tai prin credin!. 6u te ;ng&fa2 ci te&e<te3
2$. *ci dac +u&ne8eu n<a cru!at ra&urile fire4ti2 nici pe tine nu te va cru!a.
22. Ce8i deci /untatea 4i a#pri&ea lui +u&ne8eu= "#pri&ea Lui ctre cei ce au c8ut ;n /untatea
Lui ctre tine2 dac vei #trui ;n acea#t /untate3 altfel 4i tu vei fi tiat.
23. +ar 4i aceia2 de nu vor #trui ;n necredin!2 vor fi altoi!i3 cci puternic e#te +u&ne8eu #<i
altoia#c iar4i.
2.. *ci dac tu ai fo#t tiat din &#linul cel din fire #l/atic 4i ;&potriva firii ai fo#t altoit ;n &#lin
/un2 cu att &ai vrto# ace4tia2 care #unt dup fire2 vor fi altoi!i ;n ;n#u4i &#linul lor.
20. 'entru c nu voie#c2 fra!ilor2 ca voi # nu 4ti!i taina acea#ta2 ca # nu v #ocoti!i pe voi ;n4iv
;n!elep!i3 c ;&pietrirea #<a fcut lui I#rael ;n parte2 pn ce va intra tot nu&rul nea&urilor.
26. >i a#tfel ;ntregul I#rael #e va &ntui2 precu& e#te #cri#= ?+in Sion va veni I8/vitorul 4i va
;ndeprta nelegiuirile de la Iacov3
2(. >i ace#ta e#te leg&ntul Meu cu ei2 cnd voi ridica pcatele lor?.
28. *t prive4te Evanghelia2 ei #unt vrA&a4i din pricina voa#tr2 dar cu privire la alegere ei #unt
iu/i!i2 din cau8a prin!ilor.
29. *ci darurile 4i che&area lui +u&ne8eu nu #e pot lua ;napoi.
30. +up cu& voi2 cndva2 n<a!i a#cultat de +u&ne8eu2 dar acu& a!i fo#t &ilui!i prin nea#cultarea
ace#tora2
3$. -ot a4a 4i ace4tia n<au a#cultat acu&2 ca2 prin &ila ctre voi2 # fie &ilui!i 4i ei acu&.
32. *ci +u&ne8eu i<a ;nchi# pe to!i ;n nea#cultare2 pentru ca pe to!i #<i &iluia#c.
33. :2 adncul /og!iei 4i al ;n!elepciunii 4i al 4tiin!ei lui +u&ne8euD *t #unt de necercetate
Audec!ile Lui 4i ct #unt de neptrun#e cile LuiD
3.. *ci cine a cuno#cut gndul +o&nului #au cine a fo#t #fetnicul Lui@
30. Sau cine &ai ;nainte I<a dat Lui 4i va lua ;napoi de la El@
36. 'entru c de la El 4i prin El 4i ;ntru El #unt toate. " Lui # fie &rirea ;n veci. "&inD
$(8
CA$!T'# ()
ndemnuri la s%in,enie. ntre&uin,area %olositoare a deose&itelor daruri.
$. C ;nde&n2 deci2 fra!ilor2 pentru ;ndurrile lui +u&ne8eu2 # ;nf!i4a!i trupurile voa#tre ca pe o
Aertf vie2 #fnt2 /ine plcut lui +u&ne8eu2 ca ;nchinarea voa#tr cea duhovnicea#c2
2. >i # nu v potrivi!i cu ace#t veac2 ci # v #chi&/a!i prin ;nnoirea &in!ii2 ca # deo#e/i!i care e#te
voia lui +u&ne8eu2 ce e#te /un 4i plcut 4i de#vr4it.
3. *ci2 prin harul ce &i #<a dat2 #pun fiecruia din voi # nu cugete de#pre #ine &ai &ult dect
tre/uie # cugete2 ci # cugete fiecare #pre a fi ;n!elept2 precu& +u&ne8eu i<a ;&pr!it &#ura
credin!ei.
.. *i precu& ;ntr<un #ingur trup ave& &ulte &dulare 4i &dularele nu au toate aceea4i lucrare2
0. "4a 4i noi2 cei &ul!i2 un trup #unte& ;n 1ri#to# 4i fiecare #unte& &dulare unii altora3
6. +ar ave& felurite daruri2 dup harul ce ni #<a dat. +ac ave& proorocie2 # prooroci& dup
&#ura credin!ei3
(. +ac ave& #luA/2 # #trui& ;n #luA/3 dac unul ;nva!2 # #e #rguia#c ;n ;nv!tur3
8. +ac ;ndea&n2 # fie la ;nde&nare3 dac ;&parte altora2 # ;&part cu firea#c nevinov!ie3 dac
#t ;n frunte2 # fie cu tragere de ini&3 dac &iluie4te2 # &iluia#c cu voie /unD
9. +rago#tea # fie nef!arnic. 9r!i rul2 alipi!i<v de /ine.
$0. )n iu/ire fr!ea#c2 unii pe al!ii iu/i!i<v3 ;n cin#te2 unii altora da!i<v ;ntietate.
$$. La #rguin!2 nu pregeta!i3 cu duhul fi!i fier/in!i3 +o&nului #luAi!i.
$2. 7ucura!i<v ;n ndeAde3 ;n #uferin! fi!i r/dtori3 la rugciune #trui!i.
$3. ace!i<v prta4i la tre/uin!ele #fin!ilor2 iu/irea de #trini ur&nd.
$.. 7inecuvnta!i pe cei ce v prigone#c2 /inecuvnta!i<i 4i nu<i /le#te&a!i.
$0. 7ucura!i<v cu cei ce #e /ucur3 plnge!i cu cei ce plng.
$6. *ugeta!i acela4i lucru unii pentru al!ii3 nu cugeta!i la cele ;nalte2 ci l#a!i<v du4i de #pre cele
#&erite. 6u v #ocoti!i voi ;n4iv ;n!elep!i.
$(. 6u r#plti!i ni&nui rul cu ru. 'urta!i griA de cele /une ;naintea tuturor oa&enilor.
$8. +ac #e poate2 pe ct #t ;n puterea voa#tr2 tri!i ;n /un pace cu to!i oa&enii.
$9. 6u v r8/una!i #inguri2 iu/i!ilor2 ci l#a!i loc &niei Elui +u&ne8euF2 cci #cri# e#te= ?" Mea
e#te r8/unarea3 Eu voi r#plti2 8ice +o&nul?.
20. +eci2 dac vrA&a4ul tu e#te fl&nd2 d<i de &ncare3 dac ;i e#te #ete2 d<i # /ea2 cci2
fcnd ace#tea2 vei gr&di cr/uni de foc pe capul lui.
2$. 6u te l#a /iruit de ru2 ci /iruie4te rul cu /inele.
CA$!T'# (*
* ne supunem stp$nirilor.
$. -ot #ufletul # #e #upun ;naltelor #tpniri2 cci nu e#te #tpnire dect de la +u&ne8eu3 iar cele
ce #unt2 de +u&ne8eu #unt rnduite.
2. 'entru aceea2 cel ce #e ;&potrive4te #tpnirii #e ;&potrive4te rnduielii lui +u&ne8eu. Iar cel ce
#e ;&potrive#c ;4i vor lua o#nd.
3. *ci dregtorii nu #unt fric pentru fapta /un2 ci pentru cea rea. Coie4ti2 deci2 # nu<!i fie fric de
#tpnire@ /inele 4i vei avea laud de la ea.
.. *ci ea e#te #luAitoare a lui +u&ne8eu #pre /inele tu. Iar dac faci ru2 te&e<te3 cci nu ;n 8adar
poart #a/ia3 pentru c ea e#te #luAitoare a lui +u&ne8eu 4i r8/untoare a &niei Lui2 a#upra celui
ce #vr4e4te rul.
0. +e aceea e#te nevoie # v #upune!i2 nu nu&ai pentru &nie2 ci 4i pentru con4tiin!.
6. * pentru acea#ta plti!i 4i dri. *ci EdregtoriiF #unt #luAitorii lui +u&ne8eu2 #truind ;n acea#t
#luAire ne;ncetat.
(. +a!i deci tuturor cele ce #unte!i datori= celui cu darea2 darea3 celui cu va&a2 va&3 celui cu tea&a2
$(9
tea&3 celui cu cin#tea2 cin#te.
8. 6i&nui cu ni&ic nu fi!i datori2 dect cu iu/irea unuia fa! de altul3 c cel care iu/e4te pe
aproapele a ;&plinit legea.
9. 'entru c EporuncileF= S nu #vr4e4ti adulter3 # nu uci8i3 # nu furi3 # nu &rturi#e4ti #tr&/3
# nu pofte4ti... 4i orice alt porunc ar &ai fi #e cuprind ;n ace#t cuvnt= S iu/e4ti pe aproapele tu
ca pe tine ;n#u!i.
$0. Iu/irea nu face ru aproapelui3 iu/irea e#te deci ;&plinirea legii.
$$. >i acea#ta2 fiindc 4ti!i ;n ce ti&p ne g#i&2 cci e#te chiar cea#ul # v tre8i!i din #o&n3 cci
acu& &ntuirea e#te &ai aproape de noi2 dect atunci cnd a& cre8ut.
$2. 6oaptea e pe #fr4ite3 8iua e#te aproape. S lepd& dar lucrurile ;ntunericului 4i # ne
;&/rc& cu ar&ele lu&inii.
$3. S u&/l& cuviincio#2 ca 8iua= nu ;n o#pe!e 4i ;n /e!ii2 nu ;n de#frnri 4i ;n fapte de ru4ine2 nu
;n ceart 4i ;n pi8&3
$.. *i ;&/rca!i<v ;n +o&nul Ii#u# 1ri#to# 4i griAa de trup # nu o face!i #pre pofte.
CA$!T'# (+
Cum s ne purtm cu cei sla&i i s nu dm prile5 de sminteal nimnui.
$. 'ri&i!i<l pe cel #la/ ;n credin! fr #<i Audeca!i gndurile.
2. 9nul crede # &nnce de toate3 cel #la/ ;n# &nnc legu&e.
3. *el ce &nnc # nu di#pre!uia#c pe cel ce nu &nnc3 iar cel ce nu &nnc # nu o#ndea#c
pe cel ce &nnc2 fiindc +u&ne8eu l<a pri&it.
.. *ine e4ti tu2 ca # Audeci pe #luga altuia@ 'entru #tpnul #u #t #au cade. +ar va #ta2 cci
+o&nul are putere ca #<l fac # #tea.
0. 9nul deo#e/e4te o 8i de alta2 iar altul Audec toate 8ilele la fel. iecare # fie deplin ;ncredin!at ;n
&intea lui.
6. *el ce !ine 8iua2 o !ine pentru +o&nul3 4i cel ce nu !ine 8iua2 nu o !ine pentru +o&nul. >i cel ce
&nnc pentru +o&nul &nnc2 cci &ul!u&e4te lui +u&ne8eu3 4i cel ce nu &nnc pentru
+o&nul nu &nnc2 4i &ul!u&e4te lui +u&ne8eu.
(. *ci ni&eni dintre noi nu trie4te pentru #ine 4i ni&eni nu &oare pentru #ine.
8. * dac tri&2 pentru +o&nul tri&2 4i dac &uri&2 pentru +o&nul &uri&. +eci 4i dac tri&2 4i
dac &uri&2 ai +o&nului #unte&.
9. *ci pentru acea#ta a &urit 4i a ;nviat 1ri#to#2 ca # #tpnea#c 4i pe#te &or!i 4i pe#te vii.
$0. +ar tu2 de ce Audeci pe fratele tu@ Sau 4i tu2 de ce di#pre!uie4ti pe fratele tu@ *ci to!i ne vo&
;nf!i4a ;naintea Audec!ii lui +u&ne8eu.
$$. *ci #cri# e#te= ?Ciu #unt EuD < 8ice +o&nul < -ot genunchiul # Mi #e plece 4i toat li&/a #
dea #lav lui +u&ne8eu?.
$2. +eci2 dar2 fiecare din voi va da #ea&a de#pre #ine lui +u&ne8eu.
$3. +eci # nu ne &ai Audec& unii pe al!ii2 ci &ai degra/ Audeca!i acea#ta= S nu da!i fratelui prileA
de poticnire #au de #&inteal.
$.. >tiu 4i #unt ;ncredin!at ;n +o&nul Ii#u# c ni&ic nu e#te ;ntinat prin #ine2 dect nu&ai pentru cel
care gnde4te c e ceva ;ntinat3 pentru acela ;ntinat e#te.
$0. +ar dac2 pentru &ncare2 fratele tu #e &hne4te2 nu &ai u&/li potrivit iu/irii. 6u pierde2 cu
&ncarea ta2 pe acela pentru care a &urit 1ri#to#.
$6. 6u l#a!i ca /unul vo#tru # fie defi&at.
$(. *ci ;&pr!ia lui +u&ne8eu nu e#te &ncare 4i /utur2 ci dreptate 4i pace 4i /ucurie ;n +uhul
Sfnt.
$8. Iar cel ce #luAe4te lui 1ri#to#2 ;n acea#ta e#te plcut lui +u&ne8eu 4i cin#tit de oa&eni.
$9. +rept aceea # ur&ri& cele ale pcii 4i cele ale 8idirii unuia de ctre altul.
$80
20. 6u #trica2 pentru &ncare2 lucrul lui +u&ne8eu. -oate #unt curate2 dar ru e#te pentru o&ul care
&nnc #pre poticnire.
2$. 7ine e#te # nu &nnci carne2 nici # /ei vin2 nici # faci ceva de care fratele tu #e poticne4te2
#e #&inte4te #au #l/e4te E;n credin!F.
22. *redin!a pe care o ai2 #<o ai pentru tine ;n#u!i2 ;naintea lui +u&ne8eu. ericit e#te cel ce nu #e
Audec pe #ine ;n ceea ce apro/D
23. Iar cel ce #e ;ndoie4te2 dac va &nca2 #e o#nde4te2 fiindc n<a fo#t din credin!. >i tot ce nu e#te
din credin! e#te pcat.
CA$!T'# (,
ndemnuri la r&dare cu cei sla&i i la unirea %r,easc. Iz&$nda i rsp$ndirea E!ang#eliei prin
predica apostolului.
$. +atori #unte& noi cei tari # purt& #l/iciunile celor neputincio4i 4i # nu cut& plcerea
noa#tr.
2. *i fiecare dintre noi # caute # plac aproapelui #u2 la ce e#te /ine2 #pre 8idire.
3. * 4i 1ri#to# n<a cutat plcerea Sa2 ci2 precu& e#te #cri#= ?:crile celor ce -e ocr#c pe -ine2 au
c8ut a#upra Mea?.
.. *ci toate cte #<au #cri# &ai ;nainte2 #<au #cri# #pre ;nv!tura noa#tr2 ca prin r/darea 4i
&ngierea2 care vin din Scripturi2 # ave& ndeAde.
0. Iar +u&ne8eul r/drii 4i al &ngierii # v dea vou a gndi la fel unii pentru al!ii2 dup Ii#u#
1ri#to#2
6. 'entru ca to!i laolalt 4i cu o #ingur gur # #lvi!i pe +u&ne8eu 4i -atl +o&nului no#tru Ii#u#
1ri#to#.
(. +e aceea2 pri&i!i<v unii pe al!ii2 precu& 4i 1ri#to# v<a pri&it pe voi2 #pre #lava lui +u&ne8eu.
8. *ci #pun= * 1ri#to# S<a fcut #luAitor al tierii ;&preAur pentru adevrul lui +u&ne8eu2 ca #
;ntrea#c fgduin!ele date prin!ilor2
9. Iar nea&urile # #lvea#c pe +u&ne8eu pentru &ila Lui2 precu& e#te #cri#= ?'entru acea#ta -e
voi luda ;ntre nea&uri 4i voi cnta nu&ele -u?.
$0. >i iar4i 8ice Scriptura= ?Ce#eli!i<v2 nea&uri2 cu poporul Lui?.
$$. >i iar4i= ?Luda!i pe +o&nul toate nea&urile3 luda!i<L pe El toate popoarele?.
$2. >i iar4i I#aia 8ice= ?>i Se va arta rdcina lui Ie#ei2 *el care Se ridic # do&nea#c pe#te
nea&uri3 ;ntru "cela nea&urile vor ndAdui?.
$3. Iar +u&ne8eul ndeAdii # v u&ple pe voi de toat /ucuria 4i pacea ;n credin!2 ca #
pri#o#ea#c ndeAdea voa#tr2 prin puterea +uhului Sfnt.
$.. >i2 fra!ii &ei2 #unt ;ncredin!at eu ;n#u&i de#pre voi2 c 4i voi #unte!i plini de /untate2 plini de
toat cuno4tin!a2 putnd # v pov!ui!i unii pe al!ii.
$0. >i v<a& #cri#2 fra!ilor2 &ai cu ;ndr8neal2 ;n parte2 ca # v a&inte#c de#pre harul ce &i<a fo#t
dat de +u&ne8eu2
$6. *a # fiu #luAitor al lui Ii#u# 1ri#to# la nea&uri2 #luAind Evanghelia lui +u&ne8eu2 pentru ca
prino#ul nea&urilor2 fiind #fin!it ;n +uhul Sfnt2 # fie /ine pri&it.
$(. "4adar2 ;n 1ri#to# Ii#u# a& laud2 ;n cele ctre +u&ne8eu.
$8. *ci nu voi cute8a # #pun ceva din cele ce n<a #vr4it 1ri#to# prin &ine2 #pre a#cultarea
nea&urilor2 prin cuvnt 4i prin fapt2
$9. 'rin puterea #e&nelor 4i a &inunilor2 prin puterea +uhului Sfnt2 a4a ;nct de la Ieru#ali& 4i din
!inuturile de pri&preAur pn la Iliria2 a& ;&plinit propovduirea Evangheliei lui 1ri#to#2
20. %vnind a#tfel # /ineve#te#c acolo unde 1ri#to# nu fu#e#e nu&it2 ca # nu 8ide#c pe te&elie
#trin2
2$. *i precu& e#te #cri#= ?*rora nu li #<a ve#tit de#pre El2 aceia )l vor vedea3 4i cei ce n<au au8it )l
$8$
vor ;n!elege?.
22. +e aceea a& 4i fo#t ;&piedicat2 de &ulte ori2 ca # vin la voi.
23. +ar acu&2 ne&aiavnd loc ;n ace#te !inuturi 4i avnd dorin!a de &ul!i ani # vin la voi2
2.. *nd & voi duce ;n Spania2 voi veni la voi. *ci ndAduie#c # v vd ;n trecere 4i2 de ctre
voi2 # fiu ;n#o!it pn acolo2 dup ce & voi /ucura ;nti2 ;n parte2 de voi.
20. "cu& ;n# & duc la Ieru#ali&2 ca # #luAe#c #fin!ilor.
26. *ci Macedonia 4i "haia au /inevoit # fac o #trngere de aAutoare pentru #racii dintre #fin!ii
de la Ieru#ali&.
2(. *ci ei au /inevoit 4i #unt datori fa! de ei. *ci dac nea&urile #<au ;&prt4it de cele
duhovnice4ti ale lor2 datori #unt 4i ei # le #luAea#c ;n cele trupe4ti.
28. Svr4ind deci acea#ta 4i ;ncredin!ndu<le roada acea#ta2 voi trece pe la voi2 ;n Spania.
29. >i 4tiu c2 venind la voi2 voi veni cu deplintatea /inecuvntrii lui 1ri#to#.
30. +ar v ;nde&n2 fra!ilor2 pentru +o&nul no#tru Ii#u# 1ri#to# 4i pentru iu/irea +uhului Sfnt2 ca
;&preun cu &ine # lupta!i ;n rugciuni ctre +u&ne8eu pentru &ine2
3$. *a # #cap de necredincio4ii din Iudeea 4i ca aAutorul &eu la Ieru#ali& # fie /ine pri&it de ctre
#fin!i2
32. *a # vin la voi cu /ucurie prin voia lui +u&ne8eu 4i #<&i g#e#c lini4tea ;&preun cu voi.
33. Iar +u&ne8eul pcii # fie cu voi cu to!i. "&inD
CA$!T'# (-
(postolul d n gri5 pe diaconi,a Fe&e. nc#inciuni celor din Roma. 'rime5dia dez&inrii.
$. >i v ;ncredin!e8 pe e/e2 #ora noa#tr2 care e#te diaconi! a 7i#ericii din *henhrea2
2. *a #<o pri&i!i ;n +o&nul2 cu vrednicia cuvenit #fin!ilor 4i #<i fi!i de aAutor la orice ar avea
nevoie de aAutorul vo#tru. *ci 4i ea a aAutat pe &ul!i 4i pe &ine ;n#u&i.
3. )&/r!i4a!i pe 'ri#cila 4i "cvila2 ;&preun<lucrtori cu &ine ;n 1ri#to# Ii#u#2
.. *are 4i<au pu# gru&a8ul lor pentru via!a &ea 4i crora nu nu&ai eu le &ul!u&e#c2 ci 4i toate
7i#ericile dintre nea&uri2
0. >i 7i#erica din ca#a lor. )&/r!i4a!i pe Epenet2 iu/itul &eu2 care e#te prga "#iei2 ;n 1ri#to#.
6. )&/r!i4a!i pe Maria care #<a o#tenit &ult pentru voi.
(. )&/r!i4a!i pe "ndronic 4i pe Iunia#2 cei de un nea& cu &ine 4i ;&preun ;nchi4i cu &ine2 care
#unt ve#ti!i ;ntre apo#toli 4i care ;naintea &ea au fo#t ;n 1ri#to#.
8. )&/r!i4a!i pe "&pliat2 iu/itul &eu ;n +o&nul.
9. )&/r!i4a!i pe 9r/an2 ;&preun<lucrtor cu &ine ;n 1ri#to#2 4i pe Stahi#2 iu/itul &eu.
$0. )&/r!i4a!i pe "pelle#2 cel ;ncercat ;n 1ri#to#. )&/r!i4a!i pe cei ce #unt din ca#a lui "ri#to/ul.
$$. )&/r!i4a!i pe Irodion2 cel de un nea& cu &ine. )&/r!i4a!i pe cei din ca#a lui 6arci#2 care #unt ;n
+o&nul.
$2. )&/r!i4a!i pe -rifena 4i pe -rifo#a2 care #<au o#tenit ;n +o&nul. )&/r!i4a!i pe iu/ita 'er#ida2
care &ult #<a o#tenit ;n +o&nul.
$3. )&/r!i4a!i pe %uf2 cel ale# ;ntru +o&nul2 4i pe &a&a lui2 care e#te 4i a &ea.
$.. )&/r!i4a!i pe "#incrit2 pe legon2 pe 1er&e#2 pe 'atrova2 pe 1er&a# 4i pe fra!ii care #unt
;&preun cu ei.
$0. )&/r!i4a!i pe ilolog 4i pe Iulia2 pe 6ereu 4i pe #ora lui2 pe :li&pian 4i pe to!i #fin!ii care #unt
;&preun cu ei.
$6. )&/r!i4a!i<v unii pe al!ii cu #rutare #fnt. C ;&/r!i4ea8 pe voi toate 7i#ericile lui 1ri#to#.
$(. >i v ;nde&n2 fra!ilor2 # v p8i!i de cei ce fac de8/inri 4i #&inteli ;&potriva ;nv!turii pe care
a!i pri&it<o. +eprta!i<v de ei.
$8. *ci unii ca ace4tia nu #luAe#c +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#2 ci pntecelui lor2 4i prin vor/ele lor
fru&oa#e 4i &gulitoare2 ;n4eal ini&ile celor fr de rutate.
$82
$9. *ci a#cultarea voa#tr e#te cuno#cut de to!i. M /ucur deci de voi 4i voie#c # fi!i ;n!elep!i #pre
/ine 4i nevinova!i la ru.
20. Iar +u&ne8eul pcii va 8dro/i repede #u/ picioarele voa#tre pe #atana. 1arul +o&nului no#tru
Ii#u# 1ri#to# cu voiD
2$. C ;&/r!i4ea8 -i&otei2 cel ;&preun<lucrtor cu &ine2 4i Luciu 4i Ia#on 4i So#ipatru2 cei de un
nea& cu &ine2
22. C ;&/r!i4e8 ;n +o&nul eu2 -ertiu#2 care a& #cri# epi#tola.
23. C ;&/r!i4ea8 ,aiu#2 ga8da &ea 4i a toat 7i#erica. C ;&/r!i4ea8 Era#t2 vi#tiernicul cet!ii2
4i fratele *vartu#.
2.. 1arul +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to# # fie cu voi cu to!i. "&inD
20. Iar celui ce poate # v ;ntrea#c dup Evanghelia &ea 4i dup propovduirea lui Ii#u# 1ri#to#2
potrivit cu de#coperirea tainei celei a#cun#e din ti&puri ve4nice2
26. Iar acu& artat prin Scripturile proorocilor2 dup porunca ve4nicului +u&ne8eu 4i cuno#cut la
toate nea&urile #pre a#cultarea credin!ei2
2(. 9nuia ;n!eleptului +u&ne8eu2 prin Ii#u# 1ri#to#2 fie #lava ;n vecii vecilor. "&inD
3NT!A E$!ST'% C%T2E C'2!NTEN!
A SFNT##! A$'ST' $AVE
CA$!T'# (
Mul,umire lui )umnezeu pentru credin,a corintenilor. Rul dez&inrilor. Cu!$ntul Crucii2 ne&unie
pentru cei ce pier, puterea lui )umnezeu pentru cei ce se m$ntuiesc.
$. 'avel2 che&at apo#tol al lui 1ri#to#2 prin voia lui +u&ne8eu2 4i fratele So#tene2
2. 7i#ericii lui +u&ne8eu care e#te ;n *orint2 celor #fin!i!i ;n Ii#u# 1ri#to#2 celor nu&i!i #fin!i2
;&preun cu to!i cei ce chea& nu&ele +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to# ;n tot locul2 4i al lor 4i al
no#tru=
3. 1ar vou 4i pace de la +u&ne8eu2 -atl no#tru2 4i de la +o&nul no#tru Ii#u# 1ri#to#.
.. Mul!u&e#c totdeauna +u&ne8eului &eu pentru voi2 pentru harul lui +u&ne8eu2 dat vou ;n
1ri#to# Ii#u#.
$83
0. *ci ;ntru El v<a!i ;&/og!it deplin ;ntru toate2 ;n tot cuvntul 4i ;n toat cuno4tin!a3
6. "#tfel &rturia lui 1ri#to# #<a ;ntrit ;n voi2
(. )nct voi nu #unte!i lip#i!i de nici un dar2 a4teptnd artarea +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#2
8. *are v va 4i ;ntri pn la #fr4it2 ca # fi!i nevinova!i ;n 8iua +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#.
9. *redincio# e#te +u&ne8eu2 prin *are a!i fo#t che&a!i la ;&prt4irea cu iul Su Ii#u# 1ri#to#2
+o&nul no#tru.
$0. C ;nde&n2 fra!ilor2 pentru nu&ele +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#2 ca to!i # vor/i!i la fel 4i # nu
fie de8/inri ;ntre voi3 ci # fi!i cu totul uni!i ;n acela4i cuget 4i ;n aceea4i ;n!elegere.
$$. *ci2 fra!ii &ei2 de#pre voi2 prin cei din ca#a lui 1loe &i<a venit 4tire c la voi #unt certuri3
$2. >i #pun acea#ta2 c fiecare dintre voi 8ice= Eu #unt al lui 'avel2 iar eu #unt al lui "pollo2 iar eu
#unt al lui *hefa2 iar eu #unt al lui 1ri#to#D
$3. :are #<a ;&pr!it 1ri#to#@ 6u cu&va #<a r#tignit 'avel pentru voi@ Sau fo#t<a!i /ote8a!i ;n
nu&ele lui 'avel@
$.. Mul!u&e#c lui +u&ne8eu c pe nici unul din voi n<a& /ote8at2 dect pe *ri#pu# 4i pe ,aiu#2
$0. *a # nu 8ic cineva c a!i fo#t /ote8a!i ;n nu&ele &eu.
$6. "& /ote8at 4i ca#a lui >tefana3 afar de ace4tia nu 4tiu # &ai fi /ote8at pe altcineva.
$(. *ci 1ri#to# nu &<a tri&i# ca # /ote82 ci # /ineve#te#c2 dar nu cu ;n!elepciunea cuvntului2 ca
# nu r&n 8adarnic crucea lui 1ri#to#.
$8. *ci cuvntul *rucii2 pentru cei ce pier2 e#te ne/unie3 iar pentru noi2 cei ce ne &ntui&2 e#te
puterea lui +u&ne8eu.
$9. *ci #cri# e#te= ?'ierde<voi ;n!elepciunea ;n!elep!ilor 4i 4tiin!a celor ;nv!a!i voi ni&ici<o?.
20. 9nde e#te ;n!eleptul@ 9nde e crturarul@ 9nde e cercettorul ace#tui veac@ "u n<a dovedit
+u&ne8eu ne/un ;n!elepciunea lu&ii ace#teia@
2$. *ci de vre&e ce ;ntru ;n!elepciunea lui +u&ne8eu lu&ea n<a cuno#cut prin ;n!elepciune pe
+u&ne8eu2 a /inevoit +u&ne8eu # &ntuia#c pe cei ce cred prin ne/unia propovduirii.
22. iindc 4i iudeii cer #e&ne2 iar elinii caut ;n!elepciune2
23. )n# noi propovdui& pe 1ri#to# cel r#tignit= pentru iudei2 #&inteal3 pentru nea&uri2 ne/unie.
2.. +ar pentru cei che&a!i2 4i iudei 4i elini= pe 1ri#to#2 puterea lui +u&ne8eu 4i ;n!elepciunea lui
+u&ne8eu.
20. 'entru c fapta lui +u&ne8eu2 #ocotit de ctre oa&eni ne/unie2 e#te &ai ;n!eleapt dect
;n!elepciunea lor 4i ceea ce #e pare ca #l/iciune a lui +u&ne8eu2 &ai puternic dect tria
oa&enilor.
26. *ci2 privi!i che&area voa#tr2 fra!ilor2 c nu &ul!i #unt ;n!elep!i dup trup2 nu &ul!i #unt
puternici2 nu &ul!i #unt de /un nea&3
2(. *i +u&ne8eu >i<a ale# pe cele ne/une ale lu&ii2 ca # ru4ine8e pe cei ;n!elep!i3 +u&ne8eu >i<a
ale# pe cele #la/e ale lu&ii2 ca # le ru4ine8e pe cele tari3
28. +u&ne8eu >i<a ale# pe cele de nea& Ao# ale lu&ii2 pe cele ne/gate ;n #ea&2 pe cele ce nu #unt2
ca # ni&icea#c pe cele ce #unt2
29. *a nici un trup # nu #e laude ;naintea lui +u&ne8eu.
30. +in El2 dar2 #unte!i voi ;n 1ri#to# Ii#u#2 *are pentru noi S<a fcut ;n!elepciune de la +u&ne8eu 4i
dreptate 4i #fin!ire 4i r#cu&prare2
3$. 'entru ca2 dup cu& e#te #cri#= ?*el ce #e laud ;n +o&nul # #e laude?.
CA$!T'# )
'ropo!duirea E!ang#eliei nu st n miestria cu!intelor, nici n n,elepciunea lumeasc, ci n
n,elepciunea cea dup )umnezeu.
$. >i eu2 fra!ilor2 cnd a& venit la voi 4i v<a& ve#tit taina lui +u&ne8eu2 n<a& venit ca i#cu#it
cuvnttor #au ca ;n!elept.
$8.
2. *ci a& Audecat # nu 4tiu ;ntre voi altceva2 dect pe Ii#u# 1ri#to#2 4i pe "ce#ta r#tignit.
3. >i eu ;ntru #l/iciune 4i cu fric 4i cu cutre&ur &are a& fo#t la voi.
.. Iar cuvntul &eu 4i propovduirea &ea nu #tteau ;n cuvinte de ;nduplecare ale ;n!elepciunii
o&ene4ti2 ci ;n adeverirea +uhului 4i a puterii2
0. 'entru ca credin!a voa#tr # nu fie ;n ;n!elepciunea oa&enilor2 ci ;n puterea lui +u&ne8eu.
6. >i ;n!elepciunea o propovdui& la cei de#vr4i!i2 dar nu ;n!elepciunea ace#tui veac2 nici a
#tpnitorilor ace#tui veac2 care #unt pieritori2
(. *i propovdui& ;n!elepciunea de tain a lui +u&ne8eu2 a#cun#2 pe care +u&ne8eu a rnduit<o
&ai ;nainte de veci2 #pre #lava noa#tr2
8. 'e care nici unul dintre #tpnitorii ace#tui veac n<a cuno#cut<o2 cci2 dac ar fi cuno#cut<o2 n<ar fi
r#tignit pe +o&nul #lavei3
9. *i precu& e#te #cri#= ?*ele ce ochiul n<a v8ut 4i urechea n<a au8it2 4i la ini&a o&ului nu #<au
#uit2 pe ace#tea le<a gtit +u&ne8eu celor ce<L iu/e#c pe El?.
$0. Iar nou ni le<a de#coperit +u&ne8eu prin +uhul Su2 fiindc +uhul toate le cercetea82 chiar 4i
adncurile lui +u&ne8eu.
$$. *ci cine dintre oa&eni 4tie ale o&ului2 dect duhul o&ului2 care e#te ;n el@ "4a 4i cele ale lui
+u&ne8eu2 ni&eni nu le<a cuno#cut2 dect +uhul lui +u&ne8eu.
$2. Iar noi n<a& pri&it duhul lu&ii2 ci +uhul cel de la +u&ne8eu2 ca # cunoa4te& cele druite nou
de +u&ne8eu3
$3. 'e care le 4i gri&2 dar nu ;n cuvinte ;nv!ate din ;n!elepciunea o&enea#c2 ci ;n cuvinte ;nv!ate
de la +uhul Sfnt2 l&urind lucruri duhovnice4ti oa&enilor duhovnice4ti.
$.. :&ul fire#c nu pri&e4te cele ale +uhului lui +u&ne8eu2 cci pentru el #unt ne/unie 4i nu poate
# le ;n!eleag2 fiindc ele #e Audec duhovnice4te.
$0. +ar o&ul duhovnice#c toate le Audec2 pe el ;n# nu<l Audec ni&eni3
$6. *ci ?*ine a cuno#cut gndul +o&nului2 ca #<L ;nve!e pe El@? 6oi ;n# ave& gndul lui
1ri#to#.

CA$!T'# *
Rul dez&inrilor. /emelia isericii este Hristos. Cretinii sunt iserica lui )umnezeu.
$. >i eu2 fra!ilor2 n<a& putut # v vor/e#c ca unor oa&eni duhovnice4ti2 ci ca unora trupe4ti2 ca unor
prunci ;n 1ri#to#.
2. *u lapte v<a& hrnit2 nu cu /ucate2 cci ;nc nu putea!i &nca 4i ;nc nici acu& nu pute!i2
3. iindc #unte!i tot trupe4ti. *t vre&e e#te ;ntre voi pi8& 4i ceart 4i de8/inri2 nu #unte!i2 oare2
trupe4ti 4i nu dup firea o&enea#c u&/la!i@
.. *ci2 cnd 8ice unul= Eu #unt al lui 'avel2 iar altul= Eu #unt al lui "pollo2 au nu #unte!i oa&eni
trupe4ti@
0. +ar ce e#te "pollo@ >i ce e#te 'avel@ SluAitori prin care a!i cre8ut voi 4i dup cu& i<a dat +o&nul
fiecruia.
6. Eu a& #dit2 "pollo a udat2 dar +u&ne8eu a fcut # crea#c.
(. "#tfel nici cel ce #de4te nu e ceva2 nici cel ce ud2 ci nu&ai +u&ne8eu care face # crea#c.
8. *el care #de4te 4i cel care ud #unt una 4i fiecare ;4i va lua plata dup o#teneala #a.
9. *ci noi ;&preun<lucrtori cu +u&ne8eu #unte&3 voi #unte!i ogorul lui +u&ne8eu2 8idirea lui
+u&ne8eu.
$0. +up harul lui +u&ne8eu2 cel dat &ie2 eu2 ca un ;n!elept &e4ter2 a& pu# te&elia3 iar altul
8ide4te. +ar fiecare # ia #ea&a cu& 8ide4te3
$$. *ci ni&eni nu poate pune alt te&elie2 dect cea pu#2 care e#te Ii#u# 1ri#to#.
$2. Iar de 8ide4te cineva pe acea#t te&elie= aur2 argint2 #au pietre #cu&pe2 le&ne2 fn2 tre#tie.
$80
$3. Lucrul fiecruia #e va face cuno#cut3 ;l va vdi 8iua E+o&nuluiF. 'entru c ;n foc #e de#coper2 4i
focul ;n#u4i va l&uri ce fel e#te lucrul fiecruia.
$.. +ac lucrul cuiva2 pe care l<a 8idit2 va r&ne2 va lua plat.
$0. +ac lucrul cuiva #e va arde2 el va fi pgu/it3 el ;n# #e va &ntui2 dar a4a ca prin foc.
$6. 6u 4ti!i2 oare2 c voi #unte!i te&plu al lui +u&ne8eu 4i c +uhul lui +u&ne8eu locuie4te ;n voi@
$(. +e va #trica cineva te&plul lui +u&ne8eu2 ;l va #trica +u&ne8eu pe el2 pentru c #fnt e#te
te&plul lui +u&ne8eu2 care #unte!i voi.
$8. 6i&eni # nu #e a&gea#c. +ac i #e pare cuiva2 ;ntre voi2 c e#te ;n!elept ;n veacul ace#ta2 # #e
fac ne/un2 ca # fie ;n!elept.
$9. *ci ;n!elepciunea lu&ii ace#teia e#te ne/unie ;naintea lui +u&ne8eu2 pentru c #cri# e#te= ?El
prinde pe cei ;n!elep!i ;n viclenia lor?.
20. >i iar4i= ?+o&nul cunoa4te gndurile ;n!elep!ilor2 c #unt de4arte?.
2$. "4a c ni&eni # nu #e laude cu oa&eni. *ci toate #unt ale voa#tre=
22. ie 'avel2 fie "pollo2 fie *hefa2 fie lu&ea2 fie via!a2 fie &oartea2 fie cele de fa!2 fie cele viitoare2
toate #unt ale voa#tre.
23. Iar voi #unte!i ai lui 1ri#to#2 iar 1ri#to# al lui +u&ne8eu.
CA$!T'# +
*lu5itorii lui Hristos. (postolul 'a!el i corintenii adui de el la credin,. /imotei trimisul lui 'a!el.
$. "4a # ne #ocotea#c pe noi fiecare o&= ca #luAitori ai lui 1ri#to# 4i ca icono&i ai tainelor lui
+u&ne8eu.
2. Iar2 la icono&i2 &ai ale#2 #e cere ca fiecare # fie aflat credincio#.
3. +ar &ie prea pu!in ;&i e#te c #unt Audecat de voi #au de vreo o&enea#c Audecat de toat 8iua3
fiindc nici eu nu & Audec pe &ine ;n#u&i.
.. *ci nu & 4tiu vinovat cu ni&ic2 dar nu ;ntru acea#ta &<a& ;ndreptat. *el care & Audec pe
&ine e#te +o&nul.
0. +e aceea2 nu Audeca!i ceva ;nainte de vre&e2 pn ce nu va veni +o&nul2 *are va lu&ina cele
a#cun#e ale ;ntunericului 4i va vdi #faturile ini&ilor. >i atunci fiecare va avea de la +u&ne8eu
lauda.
6. >i ace#tea2 fra!ilor2 le<a& 8i# ca de#pre &ine 4i de#pre "pollo2 dar ele #unt pentru voi2 ca #
;nv!a!i din pilda noa#tr2 # nu trece!i pe#te ce e #cri#2 ca # nu v fli!i unul cu altul ;&potriva
celuilalt.
(. *ci cine te deo#e/e4te pe tine@ >i ce ai2 pe care # nu<l fi pri&it@ Iar dac l<ai pri&it2 de ce te
fle4ti2 ca 4i cu& nu l<ai fi pri&it@
8. Iat2 #unte!i #tui3 iat2 v<a!i ;&/og!it3 fr de noi a!i do&nit2 4i2 &car nu a!i do&nit2 ca 4i noi #
do&ni& ;&preun cu voi.
9. *ci &i #e pare c +u&ne8eu2 pe noi2 apo#tolii2 ne<a artat ca pe cei din ur& oa&eni2 ca pe ni4te
o#ndi!i la &oarte2 fiindc ne<a& fcut priveli4te lu&ii 4i ;ngerilor 4i oa&enilor.
$0. 6oi #unte& ne/uni pentru 1ri#to#3 voi ;n# ;n!elep!i ;ntru 1ri#to#. 6oi #unte& #la/i3 voi ;n#
#unte!i tari. Coi #unte!i ;ntru #lav2 iar noi #unte& ;ntru necin#teD
$$. 'n ;n cea#ul de acu& fl&n8i& 4i ;n#et&3 #unte& goi 4i #unte& pl&ui!i 4i pri/egi&2
$2. >i ne o#teni&2 lucrnd cu &inile noa#tre. :cr!i fiind2 /inecuvnt&. 'rigoni!i fiind2 r/d&.
$3. 1uli!i fiind2 ne rug&. "& aAun# ca gunoiul lu&ii2 ca &turtura tuturor2 pn a#t8i.
$.. 6u ca # v ru4ine8 v #criu ace#tea2 ci ca # v doAene#c2 ca pe ni4te copii ai &ei iu/i!i.
$0. *ci de a!i avea 8eci de &ii de ;nv!tori ;n 1ri#to#2 totu4i nu ave!i &ul!i prin!i. *ci eu v<a&
n#cut prin Evanghelie ;n Ii#u# 1ri#to#.
$6. +eci2 v rog2 #<&i fi!i &ie ur&tori2 precu& 4i eu lui 1ri#to#.
$86
$(. 'entru acea#ta a& tri&i# la voi pe -i&otei2 care e#te fiul &eu iu/it 4i credincio# ;n +o&nul. El
v va aduce a&inte cile &ele cele ;n 1ri#to# Ii#u#2 cu& ;nv! eu pretutindeni ;n toat 7i#erica.
$8. >i unii2 cre8nd c n<a& # &ai vin la voi2 #<au #e&e!it.
$9. +ar eu voi veni la voi degra/ < dac +o&nul va voi < 4i voi cunoa4te nu cuvntul celor ce #<au
#e&e!it2 ci puterea lor.
20. *ci ;&pr!ia lui +u&ne8eu nu #t ;n cuvnt2 ci ;n putere.
2$. *e voi!i@ S vin la voi cu toiagul #au # vin cu drago#te 4i cu duhul /lnde!ii@

CA$!T'# ,
Mustrri mpotri!a celor des%r$na,i. Izgonirea pctoilor din iseric.
$. )ndeo/4te #e aude c la voi e de#frnare2 4i o a#tfel de de#frnare cu& nici ;ntre nea&uri nu #e
po&ene4te2 ca unul # tria#c cu fe&eia tatlui #u.
2. Iar voi v<a!i #e&e!it2 ;n loc &ai degra/ # v fi ;ntri#tat2 ca # fie #co# din &iAlocul vo#tru cel ce a
#vr4it acea#t fapt.
3. *i eu2 de4i departe cu trupul2 ;n# de fa! cu duhul2 a& 4i Audecat2 ca 4i cu& a4 fi de fa!2 pe cel ce
a fcut una ca acea#ta=
.. )n nu&ele +o&nului no#tru Ii#u# 1ri#to#2 adunndu<v voi 4i duhul &eu2 cu puterea +o&nului
no#tru Ii#u# 1ri#to#2
0. S da!i pe unul ca ace#ta #atanei2 #pre pieirea trupului2 ca duhul # #e &ntuia#c ;n 8iua
+o&nului Ii#u#.
6. Se&e!ia voa#tr nu e /un. :are nu 4ti!i c pu!in aluat do#pe4te toat fr&nttura@
(. *ur!i!i aluatul cel vechi2 ca # fi!i fr&nttur nou2 precu& 4i #unte!i fr aluat3 cci 'a4tile
no#tru 1ri#to# S<a Aertfit pentru noi.
8. +e aceea # pr8nui& nu cu aluatul cel vechi2 nici cu aluatul rut!ii 4i al vicle4ugului2 ci cu
a8i&ele cur!iei 4i ale adevrului.
9. C<a& #cri# ;n epi#tol # nu v a&e#teca!i cu de#frna!ii3
$0. +ar nu a& #pu#2 de#igur2 de#pre de#frna!ii ace#tei lu&i2 #au de#pre laco&i2 #au de#pre rpitori2
#au de#pre ;nchintorii la idoli2 cci altfel ar tre/ui # ie4i!i afar din lu&e.
$$. +ar eu v<a& #cri# acu& # nu v a&e#teca!i cu vreunul2 care2 nu&indu<#e frate2 va fi de#frnat2
#au laco&2 #au ;nchintor la idoli2 #au ocrtor2 #au /e!iv2 #au rpitor. *u unul ca ace#ta nici # nu
4ede!i la &a#.
$2. *ci ce a& eu ca # Audec 4i pe cei din afar@ )n# pe cei dinuntru2 oare2 nu<i Audeca!i voi@
$3. Iar pe cei din afar ;i va Audeca +u&ne8eu. Scoate!i afar dintre voi pe cel ru.

CA$!T'# -
Feri,i8! de des%r$nare i de nedreptate
$. )ndr8ne4te2 oare2 cineva dintre voi2 avnd vreo pr ;&potriva altuia2 # #e Audece ;naintea celor
nedrep!i 4i nu ;naintea celor #fin!i@
2. "u nu 4ti!i c #fin!ii vor Audeca lu&ea@ >i dac lu&ea e#te Audecat de voi2 oare #unte!i voi
nevrednici # Audeca!i lucruri att de &ici@
3. 6u 4ti!i2 oare2 c noi vo& Audeca pe ;ngeri@ *u ct &ai &ult cele lu&e4ti@
.. +eci dac ave!i Audec!i lu&e4ti2 pune!i pe cei ne/ga!i ;n #ea& din 7i#eric2 ca # v Audece.
0. : #pun #pre ru4inea voa#tr. 6u e#te2 oare2 ;ntre voi nici un o& ;n!elept2 care # poat Audeca ;ntre
frate 4i frate@
6. *i frate cu frate #e Audec2 4i acea#ta ;naintea necredincio4ilor@
(. 6egre4it2 4i acea#ta e#te o #cdere pentru voi2 c ave!i Audec!i unii cu al!ii. 'entru ce nu #uferi!i
$8(
&ai /ine #tr&/tatea@ 'entru ce nu r/da!i &ai /ine pagu/a@
8. *i voi ;n4iv face!i #tr&/tate 4i aduce!i pagu/2 4i acea#ta2 fra!ilorD
9. 6u 4ti!i2 oare2 c nedrep!ii nu vor &o4teni ;&pr!ia lui +u&ne8eu@ 6u v a&gi!i= 6ici
de#frna!ii2 nici ;nchintorii la idoli2 nici adulterii2 nici &alahienii2 nici #odo&i!ii2
$0. 6ici furii2 nici laco&ii2 nici /e!ivii2 nici /atAocoritorii2 nici rpitorii nu vor &o4teni ;&pr!ia lui
+u&ne8eu.
$$. >i a4a era!i unii dintre voi. +ar v<a!i #plat2 dar v<a!i #fin!it2 dar v<a!i ;ndreptat ;n nu&ele
+o&nului Ii#u# 1ri#to# 4i ;n +uhul +u&ne8eului no#tru.
$2. -oate ;&i #unt ;ngduite2 dar nu toate ;&i #unt de folo#. -oate ;&i #unt ;ngduite2 dar nu & voi
l#a /iruit de ceva.
$3. 7ucatele #unt pentru pntece 4i pntecele pentru /ucate 4i +u&ne8eu va ni&ici 4i pe unul 4i pe
celelalte. -rupul ;n# nu e pentru de#frnare2 ci pentru +o&nul2 4i +o&nul e#te pentru trup.
$.. Iar +u&ne8eu2 *are a ;nviat pe +o&nul2 ne va ;nvia 4i pe noi prin puterea Sa.
$0. "u nu 4ti!i c trupurile voa#tre #unt &dularele lui 1ri#to#@ Lund deci &dularele lui 1ri#to# le
voi face &dularele unei de#frnate@ 6icidecu&D
$6. Sau nu 4ti!i c cel ce #e alipe4te de de#frnate e#te un #ingur trup cu ea@ ?*ci vor fi < 8ice
Scriptura < cei doi un #ingur trup?.
$(. Iar cel ce #e alipe4te de +o&nul e#te un duh cu El.
$8. ugi!i de de#frnareD :rice pcat pe care<l va #vr4i o&ul e#te ;n afar de trup. *ine #e ded
;n# de#frnrii pctuie4te ;n ;n#u4i trupul #u.
$9. Sau nu 4ti!i c trupul vo#tru e#te te&plu al +uhului Sfnt care e#te ;n voi2 pe care<L ave!i de la
+u&ne8eu 4i c voi nu #unte!i ai vo4tri@
20. *ci a!i fo#t cu&pra!i cu pre!D Slvi!i2 dar2 pe +u&ne8eu ;n trupul vo#tru 4i ;n duhul vo#tru2 care
#unt ale lui +u&ne8eu.

CA$!T'# .
)espre cstorie, necstorie i !du!ie.
$. *t de#pre cele ce &i<a!i #cri#2 /ine e#te pentru o& # nu #e ating de fe&eie.
2. +ar din cau8a de#frnrii2 fiecare #<4i ai/ fe&eia #a 4i fiecare fe&eie #<4i ai/ /r/atul #u.
3. 7r/atul #<i dea fe&eii iu/irea datorat2 a#e&enea 4i fe&eia /r/atului.
.. e&eia nu e#te #tpn pe trupul #u2 ci /r/atul3 a#e&enea nici /r/atul nu e#te #tpn pe trupul
#u2 ci fe&eia.
0. S nu v lip#i!i unul de altul2 dect cu /un ;nvoial pentru un ti&p2 ca # v ;ndeletnici!i cu
po#tul 4i cu rugciunea2 4i iar4i # fi!i ;&preun2 ca # nu v i#pitea#c #atana2 din pricina
ne;nfrnrii voa#tre.
6. >i acea#ta o #pun ca un #fat2 nu ca o porunc.
(. Eu voie#c ca to!i oa&enii # fie cu& #unt eu ;n#u&i. +ar fiecare are de la +u&ne8eu darul lui=
unul a4a2 altul ;ntr<alt fel.
8. *elor ce #unt nec#tori!i 4i vduvelor le #pun= 7ine e#te pentru ei # r&n ca 4i &ine.
9. +ac ;n# nu pot # #e ;nfrne8e2 # #e c#torea#c. iindc &ai /ine e#te # #e c#torea#c2
dect # ard.
$0. Iar celor ce #unt c#tori!i2 le porunce#c2 nu eu2 ci +o&nul= e&eia # nu #e de#part de /r/atD
$$. Iar dac #<a de#pr!it2 # r&n ne&ritat2 #au # #e ;&pace cu /r/atul #u3 tot a4a /r/atul #
nu<4i la#e fe&eia.
$2. *elorlal!i le grie#c eu2 nu +o&nul= +ac un frate are o fe&eie necredincioa#2 4i ea voie4te #
vie!uia#c cu el2 # nu o la#e.
$3. >i o fe&eie2 dac are /r/at necredincio#2 4i el /inevoie4te # locuia#c cu ea2 # nu<4i la#e
$88
/r/atul.
$.. *ci /r/atul necredincio# #e #fin!e4te prin fe&eia credincioa# 4i fe&eia necredincioa# #e
#fin!e4te prin /r/atul credincio#. "lt&interea2 copiii vo4tri ar fi necura!i2 dar acu& ei #unt #fin!i.
$0. +ac ;n# cel necredincio# #e de#parte2 # #e de#part. )n a#tfel de ;&preAurare2 fratele #au #ora
nu #unt lega!i3 cci +u&ne8eu ne<a che&at #pre pace.
$6. *ci2 ce 4tii tu2 fe&eie2 dac ;!i vei &ntui /r/atul@ Sau ce 4tii tu2 /r/ate2 dac ;!i vei &ntui
fe&eia@
$(. 6u&ai c2 a4a cu& a dat +o&nul fiecruia2 a4a cu& l<a che&at +u&ne8eu pe fiecare2 a#tfel #
u&/le. >i a4a rnduie#c ;n toate 7i#ericile.
$8. " fo#t cineva che&at2 fiind tiat ;&preAur@ S nu #e a#cund. " fo#t cineva che&at ;n netiere
;&preAur@ S nu #e taie ;&preAur.
$9. -ierea ;&preAur nu e#te ni&ic3 4i netierea ;&preAur nu e#te ni&ic2 ci pa8a poruncilor lui
+u&ne8eu.
20. iecare2 ;n che&area ;n care a fo#t che&at2 ;n acea#ta # r&n.
2$. "i fo#t che&at fiind ro/@ ii fr griA. Iar de po!i # fii li/er2 &ai &ult folo#e4te<teD
22. *ci ro/ul2 care a fo#t che&at ;n +o&nul2 e#te un li/erat al +o&nului. -ot a4a cel che&at li/er
e#te ro/ al lui 1ri#to#.
23. *u pre! a!i fo#t cu&pra!i. 6u v face!i ro/i oa&enilor.
2.. iecare2 fra!ilor2 ;n #tarea ;n care a fo#t che&at2 ;n aceea # r&n ;naintea lui +u&ne8eu.
20. *t de#pre feciorie2 n<a& porunc de la +o&nul. C dau ;n# #fatul &eu2 ca unul care a& fo#t
&iluit de +o&nul # fiu vrednic de cre8are.
26. Socote#c deci c acea#ta e#te /ine pentru nevoia cea#ului de fa!= 7ine e#te pentru o& # fie a4a.
2(. -e<ai legat de fe&eie@ 6u cuta de8legare. -e<ai de8legat de fe&eie@ 6u cuta fe&eie.
28. +ac ;n# te vei ;n#ura2 n<ai gre4it. *i fecioara2 de #e va &rita2 n<a gre4it. 6u&ai c unii ca
ace4tia vor avea #uferin! ;n trupul lor. Eu ;n# v cru! pe voi.
29. >i acea#ta v<o #pun2 fra!ilor= * vre&ea #<a #curtat de acu&2 a4a ;nct 4i cei ce au fe&ei # fie ca
4i cu& n<ar avea.
30. >i cei ce plng # fie ca 4i cu& n<ar plnge3 4i cei ce #e /ucur2 ca 4i cu& nu #<ar /ucura3 4i cei ce
cu&pr2 ca 4i cu& n<ar #tpni3
3$. >i cei ce #e folo#e#c de lu&ea acea#ta2 ca 4i cu& nu #<ar folo#i deplin de ea. *ci chipul ace#tei
lu&i trece.
32. +ar eu vreau ca voi # fi!i fr de griA. *el nec#torit #e ;ngriAe4te de cele ale +o&nului2 cu&
# plac +o&nului.
33. *el ce #<a c#torit #e ;ngriAe4te de cele ale lu&ii2 cu& # plac fe&eii.
3.. >i e#te ;&pr!ire= 4i fe&eia ne&ritat 4i fecioara poart de griA de cele ale +o&nului2 ca # fie
#fnt 4i cu trupul 4i cu duhul. Iar cea care #<a &ritat poart de griA de cele ale lu&ii2 cu& # plac
/r/atului.
30. >i acea#ta o #pun chiar ;n folo#ul vo#tru2 nu ca # v ;ntind o cur#2 ci #pre /unul chip 4i alipirea
de +o&nul2 fr clintire.
36. Iar de #ocote4te cineva c i #e va face vreo necin#te pentru fecioara #a2 dac trece de floarea
vr#tei2 4i c tre/uie # fac a4a2 fac ce voie4te. 6u pctuie4te3 c#torea#c<#e.
3(. +ar cel ce #t neclintit ;n ini&a #a 4i nu e#te #ilit2 ci are #tpnire pe#te voin!a #a 4i a hotrt
acea#ta ;n ini&a #a2 ca #<4i !in fecioara2 /ine va face.
38. "4a c2 cel ce ;4i &rit fecioara /ine face3 dar cel ce n<o &rit 4i &ai /ine face.
39. e&eia e#te legat prin lege atta vre&e ct trie4te /r/atul ei. Iar dac /r/atul ei va &uri2 e#te
li/er # #e &rite cu cine vrea2 nu&ai ;ntru +o&nul.
.0. +ar &ai fericit e#te dac r&ne a4a2 dup prerea &ea. >i #ocot c 4i eu a& +uhul lui
$89
+u&ne8eu.

CA$!T'# /
* nu %im sminteal celor sla&i.
$. *t de#pre cele Aertfite idolilor2 4ti& c to!i ave& cuno4tin!. *uno4tin!a ;n# #e&e!e4te2 iar iu/irea
8ide4te.
2. Iar dac i #e pare cuiva c cunoa4te ceva2 ;nc n<a cuno#cut cu& tre/uie # cunoa#c.
3. +ar dac iu/e4te cineva pe +u&ne8eu2 acela e#te cuno#cut de El.
.. Iar de#pre &ncarea celor Aertfite idolilor2 4ti& c idolul nu e#te ni&ic ;n lu&e 4i c nu e#te alt
+u&ne8eu dect 9nul #ingur.
0. *ci de4i #unt a4a<8i4i du&ne8ei2 fie ;n cer2 fie pe p&nt2 < precu& 4i #unt du&ne8ei &ul!i 4i
do&ni &ul!i2 S
6. -otu4i2 pentru noi2 e#te un #ingur +u&ne8eu2 -atl2 din *are #unt toate 4i noi ;ntru El3 4i un #ingur
+o&n2 Ii#u# 1ri#to#2 prin *are #unt toate 4i noi prin El.
(. +ar nu to!i au cuno4tin!a. *ci unii2 din o/i4nuin!a de pn acu& cu idolul2 &nnc din crnuri
Aertfite idolilor2 4i con4tiin!a lor fiind #la/2 #e ;ntinea8.
8. +ar nu &ncarea ne va pune ;naintea lui +u&ne8eu. * nici dac vo& &nca2 nu ne pri#o#e4te2
nici dac nu vo& &nca2 nu ne lip#e4te.
9. +ar vede!i ca nu cu&va acea#t li/ertate a voa#tr # aAung poticnire pentru cei #la/i.
$0. *ci dac cineva te<ar vedea pe tine2 cel ce ai cuno4tin!2 4e8nd la &a# ;n te&plul idolilor2 oare
con4tiin!a lui2 #la/ fiind el2 nu #e va ;ntri # &nnce din cele Aertfite idolilor@
$$. >i va pieri prin cuno4tin!a ta cel #la/2 fratele tu2 pentru care a &urit 1ri#to#D
$2. >i a4a2 pctuind ;&potriva fra!ilor 4i lovind con4tiin!a lor #la/2 pctui!i fa! de 1ri#to#.
$3. +e aceea2 dac o &ncare #&inte4te pe fratele &eu2 nu voi &nca ;n veac carne2 ca # nu aduc
#&inteal fratelui &eu.
CA$!T'# 0
Cum s8a slu5it apostolul de puterea8i de apostol, ntre credincioi. ndemn la lupt pentru cununa
cea ne!ete5it.
$. :are nu #unt eu li/er@ 6u #unt eu apo#tol@ 6<a& v8ut eu pe Ii#u# +o&nul no#tru@ 6u #unte!i voi
lucrul &eu ;ntru +o&nul@
2. +ac altora nu le #unt apo#tol2 vou2 negre4it2 v #unt. *ci voi #unte!i pecetea apo#toliei &ele ;n
+o&nul.
3. "prarea &ea ctre cei ce & Audec acea#ta e#te.
.. 6<ave&2 oare2 dreptul2 # &nc& 4i # /e&@
0. 6<ave&2 oare2 dreptul # purt& cu noi o fe&eie #or2 ca 4i ceilal!i apo#toli2 ca 4i fra!ii +o&nului2
ca 4i *hefa@
6. Sau nu&ai eu 4i 7arna/a nu ave& dreptul de a nu lucra@
(. *ine #luAe4te vreodat2 ;n oa#te2 cu #olda lui@ *ine #de4te vie 4i nu &nnc din roada ei@ Sau
cine pa4te o tur& 4i nu &nnc din laptele tur&ei@
8. 6u ;n felul oa&enilor #pun eu ace#tea. 6u #pune2 oare2 4i legea ace#tea@
9. *ci ;n Legea lui Moi#e e#te #cri#= ?S nu legi gura /oului care treier?. :are de /oi #e ;ngriAe4te
+u&ne8eu@
$0. Sau ;n adevr pentru noi 8ice@ *ci pentru noi #<a #cri#= ?*el ce ar tre/uie # are cu ndeAde2 4i
cel ce treier2 cu ndeAdea c va avea parte de roade?.
$$. +ac noi a& #e&nat la voi cele duhovnice4ti2 e#te2 oare2 &are lucru dac noi vo& #ecera cele
p&nte4ti ale voa#tre@
$90
$2. +ac al!ii #e /ucur de ace#t drept a#upra voa#tr2 oare2 nu cu att &ai &ult noi@ +ar nu ne<a&
folo#it de dreptul ace#ta2 ci toate le r/d&2 ca # nu pune& piedic Evangheliei lui 1ri#to#.
$3. "u nu 4ti!i c cei ce #vr4e#c cele #finte &nnc de la te&plu 4i cei ce #luAe#c altarului au parte
de la altar@
$.. -ot a4a a poruncit 4i +o&nul celor ce propovduie#c Evanghelia2 ca # tria#c din Evanghelie.
$0. +ar eu nu &<a& folo#it de ni&ic din ace#tea 4i nu a& #cri# ace#tea2 ca # #e fac cu &ine a4a.
*ci &ai /ine e#te pentru &ine # &or2 dect #<&i 8drnicea#c cineva lauda.
$6. *ci dac ve#te#c Evanghelia2 nu<&i e#te laud2 pentru c #t a#upra &ea datoria. *ci2 vai &ie
dac nu voi /ineve#tiD
$(. *ci dac fac acea#ta de /un voie2 a& plat3 dar dac o fac fr voie2 a& nu&ai o #luAire
;ncredin!at.
$8. *are e#te2 deci2 plata &ea@ *2 /ineve#tind2 pun fr plat Evanghelia lui 1ri#to# ;naintea
oa&enilor2 fr # & folo#e#c de dreptul &eu din Evanghelie.
$9. *ci2 de4i #unt li/er fa! de to!i2 &<a& fcut ro/ tuturor2 ca # do/nde#c pe cei &ai &ul!i3
20. *u iudeii a& fo#t ca un iudeu2 ca # do/nde#c pe iudei3 cu cei de #u/ lege2 ca unul de #u/ lege2
de4i eu nu #unt #u/ lege2 ca # do/nde#c pe cei de #u/ lege3
2$. *u cei ce n<au Legea2 &<a& fcut ca unul fr lege2 de4i nu #unt fr Legea lui +u&ne8eu2 ci
avnd Legea lui 1ri#to#2 ca # do/nde#c pe cei ce n<au Legea3
22. *u cei #la/i &<a& fcut #la/2 ca pe cei #la/i #<i do/nde#c3 tuturor toate &<a& fcut2 ca2 ;n
orice chip2 # &ntuie#c pe unii.
23. +ar toate le fac pentru Evanghelie2 ca # fiu prta4 la ea.
2.. 6u 4ti!i voi c acei care alearg ;n #tadion2 to!i alearg2 dar nu&ai unul ia pre&iul@ "lerga!i a4a
ca #<l lua!i.
20. >i oricine #e lupt #e ;nfrnea8 de la toate. >i aceia2 ca # ia o cunun #triccioa#2 iar noi2
ne#triccioa#.
26. Eu2 deci2 a4a alerg2 nu ca la ;nt&plare. "4a & lupt2 nu ca lovind ;n aer2
2(. *i ;&i chinuie#c trupul &eu 4i ;l #upun ro/iei3 ca nu cu&va2 altora propovduind2 eu ;n#u&i #
& fac netre/nic.

CA$!T'# (1
Iudeii, n pustie, au cunoscut dreapta asprime a lui )umnezeu. Cina )omnului tre&uie ,inut ntru
s%in,enie. 4ri5a pentru cugetul celor sla&i.
$. *ci nu voie#c2 fra!