Sunteți pe pagina 1din 17

ERORI DE MASURARE

INTRODUCERE
Fizica, dar nu numai, se bazeaz pe experiment (i deci pe msurtori ae
unor mrimi !zice" pentru a #eri!ca$
% prezicerie teoriior existente&
% prezicerie teoriior noi care apar, pentru a putea compara prezicerie
acestora cu cee ae teoriior existente'
(n !zic, cu#)ntu *mrime* are sens de cantitate, deci ce#a ce poate !
e#auat i exprimat printr+un numr' E#auarea se ,ace prin cacue, -n urma
msurtorior' . msura, -nseamn a compara cantitati# dou mrimi de aceai
,e (una dintre ee este admis -n mod con#en/iona ca i unitate de msur"
pentru a constata de c)te ori unitatea de msur se cuprinde -n mrimea pe care
#rem s o msurm' Rezutatu msurtorii este #aoarea numeric a mrimii
respecti#e' .cest rezutat (#aoarea ui numeric" depinde de ae0erea unit/ior
de msur'
Exempu$ un0imea unei mese este de 1.20 m sau 120. cm sau 120x101 mm'
1rimea !zic nu se modi!c (un0imea mesei rm)ne aceeai indi,erent de
unit/ie de msur pe cae e ,oosim pentru ca s o exprimm$ 1.20 m 2 120.
cm 2 120x101 mm", doar #aoarea ei numeric poate ! di,erit, -n ,unc/ie de
unit/ie de msur aese' Cu rou am indicat #aoarea numeric a un0imii mesei
iar cu abastru, unit/ie de msur ,oosite' Con#en/iie ,oosite pentru scrierea
#aorior numerice #or ! expicitate mai 3os'
Cursu acesta #a -ncerca$
4" s # con#in0 c nici o msurtoare, oric)t de 0ri3uiu ar ! e,ectuat,
nu # #a o,eri VALOAREA EXACT a mrimii !zice msurate i
5" s # -n#e/e cum pute/i ob/ine, din datee msurtorior #oastre, o
VALOARE PRO8A8lL a
mrimii msurate i cum s estima/i EROAREA, adic lNCERTlTUDlNEA
M5URTORll' .ten/ie a semni!ca/ia termenuui eroare$ EROARE 2
lNCERTlTUDlNEA M5URTORll i nu 0reea'
S presupunem c dorim s msurm lungimea unei mese (e!i "igura
1#. Mai presupunem c $olosim ins%rumen%e de msur &ine cali&ra%e 'i
c experimen%a%orii '%iu s le $oloseasc.
a" Foosind un metru de croitorie (cu 0rada/ii din centimetru -n
centimetru", putem a!rma c masa are o un0ime de aproximati#
446' cm, pentru c mar0inea mesei de 0sete mai aproape de
di#iziunea 446 a instrumentuui de msur, dec)t de di#iziunea 444
a acestuia (#ezi Fi0ura 4"' .ceasta -nseamn ca am presupus c
putem s identi!cm minta 3umtatea se0mentuui 446+444 dac
putem separa ce este mai aproape de di#iziunea 446 de ce este mai
aproape de di#iziunea 444' (n acest caz, experimentatoru ar putea
spune c incertitudinea msurtorii este 6'7 cm'
b" Un experimentator cu mai mut experien/ (i oc8i mai buni", ar
putea spune c un0imea mesei este de aproximati# 446'5 cm, i ar
da o incertitudine a msurtorii de 6'4 cm' .dic un0imea mesei
este -ntre i 446'4 i 446'9 cm (inter#au de -ncredere", cea mai
probabi #aoare !ind 446'5 cm'
c" Dac experimentatoru ,oosete o ri0 0radat -n miimetri (metru
de croitorie sau de t)mprie" #a putea spune c un0imea mesei
este 446'5 cm, dac iniie de pe instrumentu de msur sunt
su!cient de !ne iar mar0inie mesei sunt su!cient de bine
deimitate (co/uri drepte, '''"' (n acest caz, e ar putea spune c
incertitudinea msurtorii este de 6'67 cm' :entru acest
experimentator, inter#au de -ncredere este -ntre 446'47 cm i
446'57 cm, cea mai probabi #aoare !ind 446'5 cm'
Obser#m c ,oosind instrumente din ce -n ce mai precise putem s
micorm incertitudinea msurtorii' .m putea ,oosi un micrometru 0i0ant sau
c8iar un inter,erometru cu aser (incertitudine de 46+; cm" pentru a reduce i mai
mut erorie' .3un0em -ns a o probem de principiu$ cantitatea de msurat nu
mai este bine de!nit$ masa a crei un0ime #rem s o msurm nu are exact
aceeai un0ime peste tot i, c8iar -ncerc)nd s msurm -n aceai oc #om
#edea c un0imea mesei depinde de umiditate, temperatur, i o mu/ime de a/i
,actori' :e de at parte, msurarea un0imii mesei poate de#eni un procedeu
,oarte compicat i costisitor (costu inter,erometruui, a sistemeor de contro a
umidit/ii i temperaturii, etc'," dac - raportm a scopu msurtorii, de
exempu$ s #edem dac putem s punem masa respecti# -n buctrie, -ntre
,ri0ider i sob sau o mutm -n camera mare, unde este oc destu'
Exempu experimentuui msurrii un0imii mesei, prezentat mai sus,
e#iden/iaz dou aspecte$
4" 1etoda i instrumentee pe care e ,oosim -ntr+o msurtoare trebuie s
!e adaptate scopuui msurtorii (pentru a ,ace economie de resurse$ timp i
bani"'
5" Oric)t am -ncerca, i orice ,e de instrumente de msur am ,oosi, nu
putem s msurm #aoarea exact a unei mrimii !zice (un0imea mesei -n
exempu de mai sus"' Foosind instrumente de msur mai precise, putem doar
s diminum incertitudinea msurtorii (eroarea" dar nu s o eiminm -n
totaitate' (n pus, creterea preciziei -nseamn de obicei creterea timpuui aocat
msurtorii precum i a costurior acesteia' :entru experimentu de mai sus, cu
scopu enun/at$ *s #edem dac putem s punem masa respecti# -n buctrie,
-ntre ,ri0ider i sob sau o mutm -n camera mare, unde este oc destu*, o
msurare ,oosind metru de croitorie 0radat -n miimetri (sau c8iar centimetri" ar
! ,ost su!cient'
Es%imarea erorilor (incer%i%udinii msur%orilor# pen%ru o singur
msur%oare. Dac prin repetarea msurtorilor unei mrimi hzice ob(inem
acela;i rezultat (de ex. msurarea lungimii mesei folosind rigla gradat n
centimetri) sau dac dintr-un motiv oarecare efectum o singur msurtoare
pentru mrimea hzic de interes, atunci incertitudinea msurtorii (eroarea) este
dat, de cele mai multe ori, de eroarea de citire a scalei instrumentului folosit.
Pentru dou contraexemple
Exemplele de mai (os ara% modul de es%imare a erorilor )n ca!ul
msurrii lungimilor cu o rigl* "igura 2* sau a di$eren+ei de po%en+ial* cu
a(u%orul unui ol%me%ru* "igura ,
<a msurarea un0imii creionuui trebuie s suprapunem di#iziunii 6 a ri0ei peste
unui capt a creionuui iar apoi s citim #aoarea un0imii acestuia, a ceat
capt' =aoarea citit, -n acest caz, este mai apropiat de 9> mm dec)t de 9?
(sau 97 mm"'
@in)nd cont de erorie date de dimensiunea !nit a iniior pe ri0a ,oosit i cee
de suprapunere a di#iziunii zero a ri0ei peste un capt a creionuui, putem
estima, ,r s 0reim prea mut, c eroarea -n aceast msurtoare este de 6'7
mm' Deci a#em$ Valoarea estimat a lungimii 2 9> mm& intervalul de ncredere$
de a 97'7 mm a 9>'7 mm' =.<O.RE. RE.<A a un0imii creionuui se aB, cu o
mare probabiitate, -n acest inter#a de -ncredere, ce mai probabi aproape de 9>
mm' =om #edea mai 3os c, -n anumite condi/ii, e,ectu)nd mai mute msurtori
putem reduce incertitudinea msurtorior'
Ccaa #otmetruui prezentat -n Fi0ura 9 are di#iziunie mai rare' Ce poate car
#edea c indica/ia este mai mic de 7'7 =' <a o examinare atent, o estimare
bun a di,eren/ei de poten/ia ar !$ 7'9 = cu un inter#a de -ncredere de a 7'5 = a
7'; ='
ln ambele exemple de mai sus, rezultatul msurtorii ar putea h scris ca:
l 2 9> cmD 6'7 cm, l 2 (9> D 6'7" cm, l 2 9> cm D4';E (466x6'7F9> 2 4';"
sau
l 2 9> D 6'7 cm pentru msurtoarea de un0ime i GV 2 7'9 = D 6'4 = ,
#o/i
GV 2 (7'9 D 6'4" =, GV 2 7'9 = D4'HE sau GV 2 7'9 D 6'4 = pentru msurarea
di,eren/ei de poten/ia (subiniate cu rou, nota/iie ,oosite -n continuare"' O ast,e
de nota/ie ne indic at)t #aoarea cea mai probabi c)t i inter#au -n care se
0sete, cu mare probabiitate, #aoarea rea (inaccesibi msurtorii" a mrimii
!zice msurate'
.TEN@IEI Unitatea de msur a incertitudinii msurtorilor trebuie s he aceea;i
cu a mrimii msurate, pentru a facilita compara(ia valorii numerice a
incertitudinii cu valoare numeric a mrimii msurate.
-1. Se poa%e )n%.mpla ca al%e surse de incer%i%udine s /e mai
impor%an%e dec.% cele lega%e de ci%irea unei scale. De exempu, -ntr+un
experiment de optic, #rem s msurm distan/a q dintre centru unei entie a
ima0inea ,ocaizat, #ezi Fi0ura C4' <entia este de c)/i#a miimetri 0rosime iar
ocaizarea centruui acesteia se ,ace cu o oarecare imprecizie (micorat de
montura specia a entiei care permite ocaizarea centruui acesteia"' Ima0inea
pe ecran apare car pe un inter#a de c)/i#a miimetri' C8iar dac bancu optic
pe care sunt montate ecranu i entia posed o ri0 0radat -n miimetri
incertitudinea msurtorii distan/ei dintre enti i ecran poate s depeasc
c)/i#a miimetri' .ceasta se numete o probem de de!ni/ie i'e' punctee -ntre
care se msoar distan/a nu sunt bine de!nite' (n ast,e de cazuri eroarea
experimenta este estimat de experimentator, -n ,unc/ie de datee concrete ae
experimentuui su'
"olosirea ins%rumen%elor de msur cu a/'a( digi%al diminuea! erorile
de ci%ire a scalei' (n pus, un ast,e de instrument (dac nu este de,ect" a!eaz
numai ci,re semni!cati#e' (n ipsa manuauui de utiizare a instrumentuui de
msur, putem estima c #aoarea incertitudinii msurtorii este de ordinu
utimei ci,re semni!cati#e' (nsa i aici pot aprea discu/ii$ De exempu$ Di,eren/a
de poten/ia, a!at de un #otmetru di0ita este V 2 J9 K=' Deci putem considera
c GV 2 4 K= , dar a ,e poate s !e i 6'7 K= sau mai mare (mic"' Ce obser# c
estimrie incertitudinii msurtorii pot di,eri printr+un ,actor 7 sau mai mare
(-ntre #aorie extreme posibie"' De aceea ce mai bine ar ! s consutm
manuau instrumentuui de msur' (n ipsa acestuia o bun estimare este c
imprecizia este D 4 a utimu di0it' (n cazu nostru V 2 J9 D 4 K='
-2. Ins%rumen%ele digi%ale po% da o impresie $als a acura%e+ei
msur%orilor. C presupunem c un student msoar timpu -n care un mobi
ce se depaseaz cu #iteza constant parcur0e o distan/ d, dintre dou repere'
Foosind un cronometru eectronic e citete pe ecranu acestuia J'64 s' Foosind
in,orma/iie de mai sus am putea presupune c t 2 J'64 D 6'64 s' Dac ne+am
imita a aceast msurtoare am subestima mut eroarea experimentuui,
pun)nd+o de ordinu sutimior de secund' C presupunem c studentu repet
experimentu -n aceeai condi/ii i ob/ine o a doua #aoare$ t 2 J';4 D 6'64 s'
Care este expica/ia di,eren/ei dintre cee dou #aori msurateL Di,eren/e de
ordinu zecimior de secund pot uor s apar a pornireaFoprirea cronometruui
pentru c msurtoarea se bazeaz pe reac/ia noastr a trecerea mobiuui prin
punctee de start i stop' De ,apt, pe baza ceor dou msurtori, o #aoare mai
reaist a timpuui i a erorii ar !$ t 2 J'5 D 6'5 s' Ce obser# c incertitudinea
este cam de 56 ori mai mare dec)t cea pe care am ! estimat+o a o sin0ur
msurtoare'
ORI DE CMTE ORI ECTE :OCINI<, O 1ACURATO.RE TRENUIE RE:ET.TA DE 1.I
1U<TE ORI' (mprtierea #aorior experimentae o,er o bun indica/ie despre
incertitudinea msurtorii i, cu si0uran/, media #aorior msurate este mai
aproape de -ncredere dec)t oricare din msurtorie indi#iduae'
Es%imarea erorilor )n ca!ul )n care repe%m msur%oarea.
Discu(ia despre repetarea msurtorii se refer la msurtori repetate de ctre
acela;i experimentator, n acelea;i condi(ii, folosind acelea;i instrumente.
S presupunem acum c ne0am con$ec+iona% un pendul grai%a+ional (un
/r de a+ suspenda% la un cap% de care am lega% un corp la cap%ul
cellal%# pe care l0am pus )n oscila+ie )n%r0un plan er%ical. =rem s
msurm perioada penduuui iar pentru aceasta ,oosim un cronometru
eectronic, care indic zecimie de secund' :erioada penduuui reprezint
inter#au de timp dintre dou treceri succesi#e ae corpuui, -n aceai sens, prin
aceai punct' 1surtoarea decur0e -n ,eu urmtor$ ne ae0em punctu de
re,erin/ pe traiectoria penduuui, pornim cronometru c)nd corpu trece prin ace
punct iar apoi oprim cronometru c)nd corpu trece din nou prin ace punct, -n
aceeai direc/ie'
C presupunem c am msurat de patru ori perioada penduuui cu ace
cronometru i c am ob/inut urmtoaree #aori$ T4 2 5'9 s, T5 2 5'; s, T9 2 5'7
s, T; 2 5'; s, !ecare #aoare msurat cu o incertitudine de 6'4 s'
De ce s e$ec%um mai mul%e msur%ori1 De ce o&+inem mai mul%e
alori1
R2
(n acest experiment este di!ci s apreciem corect momentu -n care penduu
trece prin dreptu punctuui aes (pentru pornirea sau oprirea cronometruui"'
C)teodat pornimFoprim cronometru mai repede, c)teodat mai t)rziu' =aorie
msurate sunt uneori mai mici (erori ne0ati#e", ateori mai mari (erori poziti#e"
dec)t #aoarea exact, necunoscut, a mrimii !zice msurate (-n cazu nostru,
perioada penduuui"' O judecat simpl ne spune c efectund mai multe
msurtori ;i apoi calculnd media acestora, erorile pozitive vor compensa
erorile negative iar valoarea numeric a mediei valorilor msurate va h cea mai
apropiat de valoarea exact.
-e $acem cu aces%e alori1
O pri#ire asupra dateor experimentae ne spune c, probabil, #aoarea exact a
perioadei penduuui este unde#a -ntre 5'9 s i 5'7 s, #aoarea cea mai probabi
!ind #aoarea mediei, adic 5'; s' Dac am cunoa;te valoarea exact a perioadei
pendulului, am putea calcula incertitudinile hecrei msurtori calculnd
diferen(ele dintre valoarea exact (necunoscut) ;i valorile individuale ale
msurtorilor. Noi ;tim ns doar valoarea cea mai probabil (media aritmetic a
msurtorilor). Vom putea calcula deci doar incertitudinile fa( de medie ale
msurtorilor individuale. =aoarea medie a acestor incertitudini reprezint, cu o
bun aproxima/ie (#ezi mai 3os" incertitudinea msurtorior indi#iduae'
Rezutatee msurtorior se noteaz de obicei -ntr+un tabe de ,orma$
unde$ T este valoarea medie a perioadelor msurate:
reprezint valoarea cea mai probabil a perioadei pendulului, din msurtorile
efectuate. Gti reprezint valorile absolute ale erorilor individuale, iar GT, este
valoarea medie a acestor valori
Rezultatul experimentului se poate scrie:
T 2 5';6 D 6'67 s
.ceasta -nseamn c dac mai repetm msurtoarea -nc o dat, a#em >JE
anse (#ezi para0ra,u$ erori accidentae" ca #aoarea ob/inut s !e -n inter#au
dintre 5'97 s i 5';7 s, adic T D GT (ceea ce nu prea putem #eri!ca cu a3utoru
cronometruui ,oosit deoarece acesta are o sca di#izat -n 6'4 s" sau H7E anse
ca #aoarea nou msurat s !e -ntre 5'9 s i 5'7 s, adic T D 5GT , ceea ce este
uor de #eri!cat'
ln general, la repetarea a unui experiment de ctre acelai
experimentator cu aceleai instrumente i n aceleai condiii
experimentale, mpr;tierea valorilor msurate ne ofer o bun indica(ie
asupra valorii incertitudinii rezultatului msurtorii iar un calcul de forma celui
prezentat mai sus ne d o estimare a incertitudinii msurtorilor, adic a erorilor
experimentale.
-u c.%e ci$re scriem re!ul%a%ul msur%orii 'i aloarea incer%i%udinii1
-onen+ie2 -I"RE SEM3I"I-A4I5E.
=aoarea numeric a mrimii !zice msurate trebuie s con/in at)tea ci,re, c)te
sunt semni!cati#e pentru msurtoarea e,ectuat' Cum s+ar traduce astaL
S presupunem c am msura% de %rei ori lungimea mesei i c am ob/inut
#aorie$ l4 2 446'5 cm, l5
2 446'9 cm, l9 2 446'5 cm, !ecare msurat cu o incertitudine de 6'4 cm'
=aoarea cea mai probabi a un0imii mesei este #aoarea medie a ceor trei
msurtori' Dac se ,ooseste cacuatoru de buzunar ob/inem l 2 (l4Ol5Ol9"F9 2
446'299999, cm'
Utima ci,r 9 (cea abastr" corespunde nanometrior' :are ciudat s #orbim de
nanometri (tiu si0ur c+i 9 i nu ; sau HL" c)nd incertitudinea !ecrei msurtori
este 6'4 cm' .#em #reun contro asupra aceei ci,reL .#)nd -n #edere c
incertitudinea !ecrei msurtori este de ordinu a 6'1 cm, toate ci,ree pe care e
scriem -n #aoarea numeric dup ci,ra roie nu au nici o semni!ca/ie, adic nu
a#em nici un *contro* asupra or' Dac notm #aoarea !na l 2 446'5 cm,
cititoru #a trebui s -n/eea0 c$
INCERTITUDINE. 1ACURATORII ECTE DE ORDINU< DE 1ARI1E . U<TI1EI CIFRE
(CE1NIFIC.TI=E"'
(n acest caz, rezutatu con/ine ; ci,re semni!cati#e iar incertitudinea msurtorii
este de ordinu de mrime a utimei ci,re, adic a zecimior de cm' .t,e spus,
NUMRUL DE ClFRE 5EMNlFlCATlVE folosit la scrierea rezultatului unei msurtori
E5TE DAT DE VALOAREA lNCERTlTUDlNll M5URTORll ;i nu de numrul de cifre
de pe ecranul calculatorului folosit la calcule. :e de at parte, ,r in,orma/ii
supimentare re,eritoare a #aoarea incertitudinii, cititoru nu #a ti dac
incertitudinea este 6'4 cm sau 6'H cm (/ine/i cont c este un ,actor H -ntre aceste
dou #aori"' deci in,orma/iie cuprinse -n incertitudinea msurtorior (cacuat"
sunt mut mai precise dec)t cee din ci,ree semni!cati#e (estimat"'
Ce prezinta mai 3os con#en/ia care se ,oosete pentru ci,ree semni!cati#e'
% Dac nu exist zerouri, toate ci,ree sunt semni!cati#e' Exempu$ 9;H';
are ; ci,re semni!cati#e& 5JH5'7 are 7 ci,re semni!cati#e'
% Perourie aBate -ntre ate ci,re sunt semni!cati#e' Exempu$ 96;H'; are 7
ci,re semni!cati#e& 56JH65'7 are ? ci,re semni!cati#e'
% Perourie aBate a dreapta numereor -ntre0i sunt nesemni!cati#e' Exempu$
9;H6 are trei ci,re semni!cati#e, adic incertitudinea msurtorii respecti#e
a,ecteaz utimee dou ci,re& 46666 are o sin0ur ci,r semni!cati#, adic
incertitudinea msurtorii a,ecteaz utimee 7 ci,re (aceasta ar ! o msurtoare
,oarte imprecis"' Dac dorim s speci!cm c toate 7 ci,ree sunt semni!cati#e,
punem un punct dup utima' (n scrierea 46666' se -n/ee0e c toate ci,ree sunt
semni!cati#e (incertitudinea o a,ecteaz pe utima, cea a unit/ior"'
% zerourie din st)n0a unei ci,re nu sunt semni!cati#e' Exempu$ 6'666;>
are dou ci,re semni!cati#e& 6'4596; are 7 ci,re semni!cati#e'
% :entru numeree scrise cu zecimae, zerourie din dreapta ci,rei sunt
semni!cati#e' Exempu$ 6'4596;66 are ? ci,re semni!cati#e (adic incertitudinea
msurtorii este at)t de mic -nc)t a,ecteaz doar a ? ci,r din rezutat"& 5'66 are
trei ci,re semni!cati#e'
Deci aten/ieI
4' Dac -ntr+un artico, sau pentru #aoarea #reunei constante,
incertitudinea msurtorii nu este dat expicit, putem ECTI1. c ea a,ecteaz
utima ci,r semni!cati# a rezutatuui msurtorii mrimii !zice respecti#e'
Exempu$ <un0imea 2 200 cm (o ci,r semni!cati#, a suteor de centimetri" ne
spune c incertitudinea msurtorii este de ordinu de mrime a mrimii
msurate (sute de cm"' <un0imea 200. cm (trei ci,re semni!cati#e, utima este a
centimetrior" ne spune c incertitudinea -n aceast msurtoare este de ordinu
centimetrior' De exempu$ pentru Q 2 9'4; incertitudinea este 6'64 iar pentru Q 2
9'4;47 incertitudinea este 6'6664'
5' Dac scopu !na a msurtorior a ,ost msurarea un0imii mesei,
atunci$
a" rotun3im #aoarea erorior (de exempu$ 6'6;;;;;;; R 6'6;, 6'45;;;; R
6'45, 9;';7>> R 96, 45;';7> R 456"' Con#en/ie$ dac prima ci,r semni!cati# a
erorii este 4, atunci pstrm 5 ci,re semni!cati#e -n scrierea erorior' Dac prima
ci,r semni!cati# este mai mare dec)t 4, pstrm o sin0ur ci,r semni!cati#
pentru scrierea erorii' (n unee ucrri #e/i 0si erorie speci!cate
cu dou ci,re semni!cati#e (c8iar dac prima nu este ci,ra 4"' Este doar o at
con#en/ie'
b" =aorie medii trecute -n tabe trebuie s aib utima ci,r semni!cati#
a,ectat de erori' =om scrie deci$ 446'59 D 6'6; i nu 446'599 D 6'6; sau 756 D
466 i nu 766 D 466 sau 459';7 D 6'45 i nu 459'7 D 6'457'
9' Dac scopu !na a msurtorior este aria sau #oumu tbiei mesei
respecti#e, atunci msurarea un0imii mesei este doar un pas -n reaizarea
scopuui !na' (n acest caz, rezutatee cacueor se pot trece -n tabe cu 5+9 ci,re
semni!cati#e pentru erori i cu un numr corespunztor de ci,re semni!cati#e
pentru #aoarea medie' O trunc8iere mai drastic ar putea a,ecta rezutatu !na
(prin acumuarea trunc8ierior"' Doar -n rezutatu !na #om ,oosi con#en/iie de
mai sus (punctee 5'a i 5'b"'
De ce %re&uie s '%im aloarea incer%i%udinii msur%orilor (erorilor#1
S presupunem c aem de re!ola% o pro&lem similar cu cea despre
care se spune c ar / re!ola%0o Ar6imede$
Cuntem -ntreba/i dac o coroan este ,abricat din aur de 4J carate (cum spune
,abricantu" sau dintr+un aia3 mai ie,tin, de densitate cunoscut' Saur 2 47'7
0Fcm9& Saia3 2 49'J 0Fcm9' 1sur)nd
densitatea coroanei, #om putea decide dac coroana este sau nu ,abricat din
aur, compar)nd densitatea msurat S cu densit/ie ceor dou materiae Saur i
Saia3'
Doi studen/i au msurat densitatea coroanei' Ctudentu ., a e,ectuat o
msurtoare rapid i ne spune c estimarea ui pentru S este 47 0Fcm9 cu o
incertitudine a msurtorii de 4'7 0Fcm9 (adic rezutatu *rea* este pe unde#a
-ntre 49'7 0Fcm9 i 4>'7 0Fcm9' .cest inter#a mai e numit interval de
ncredere' =aoarea cea mai probabi a densit/ii, pentru studentu . este 47
0Fcm9"' Ctudentu N ucreaz ce#a mai atent i ne spune c estimarea ui pentru S
este 49'H 0Fcm9 cu o incertitudine a msurtorii de 6'5 0Fcm9 (adic rezutatu
*rea* este pe unde#a -ntre 49'? 0Fcm9 i 4;'4 0Fcm9"' Rezutatee ob/inute de cei
doi studen/i sunt prezentate -n Fi0ura ; pentru o mai uoar anaiz a acestora'
% :rimu aspect care poate ! remarcat este c dei msurtoarea
studentuui N este mai precis (inter#au de -ncredere este mai mic", i
msurtoarea studentuui . poate ! considerat corect' Fiecare student are un
inter#a de -ncredere (adic inter#au -n care e crede c se aB #aoarea *rea*
a mrimii !zice msurate$ densitatea coroanei" care se suprapune cu una din cee
dou #aorie ae densit/ii, Saur i Saia3' 1ai mut, cee dou msurtori sunt -n
concordan/ (#ezi mai 3os", pentru c inter#aee or de -ncredere se suprapun'
% . doiea aspect care poate ! remarcat este c incertitudinea
msurtorior studentuui . este at)t de mare -nc)t rezutatee sae nu sunt deoc
ree#ante probemei propuse' .mbee densit/i, at)t cea a auruui c)t i cea a
aia3uui sunt -n inter#au su de -ncredere' Deci c8iar dac rezutatee sae pot !
considerate corecte, ee sunt tota ne,oositoare'
% :e de at parte, msurtorie studentuui N indic car ,aptu c coroana
este ,abricat din aia3 i nu din aur' =aoarea densit/ii aia3uui este -n inter#au
de -ncredere a msurtorior sae iar densitatea auruui este departe de acest
inter#a de -ncredere' CTUDENTU< N . TACIT CO<U@I. :RON<E1EI'
Concuzie$
% Experimentu (ae0erea metodei, a instrumenteor de msur, '''" trebuie
e,ectuat ast,e -nc)t incertitudinea rezutatuui s !e rezonabi de mic pentru
scopu propus' :are #a0 aceast exprimare -ns o #oi 3usti!ca tot printr+un al%
exemplu care ara% c scopul experimentului es%e cel care ne indic
mrimea accep%a% a incer%i%udinii msur%orilor. Dac -n experimentu de
mai sus scopu ar ! ,ost de a identi!ca dac coroana este ,abricat din (aur C.U
aia3" i nu din at materia de densitate 450Fcm9, de exempu, msurtorie
studentuui . ar ! ,ost su!cient de precise i ar ! artat c, -ntr+ade#r coroana
este ,abricat din (aur sau aia3" si nu dintr+un materia cu densitatea de 45
0Fcm9'
% Dac nu am cunoate #aoarea incertitudinii msurtorior, ci doar #aorie
estimate ae densit/ior msurate, #ezi Fi0ura 7, rezutatee ambeor
experimente ar ! compet inutie' Nu numai c nu am ! ,ost -n stare s extra0em
#reo concuzie corect, dar am ! putut ! diri3a/i spre una incorect, a#)nd -n
#edere c #aoarea densit/ii, msurat de studentu ., ar indica ,aptu c
materiau din care este con,ec/ionat coroana este aur'
Cuntem cu to/ii de acord c studentu N a 0sit sou/ia probemeiL INCA NU'
De ceL :entru c, -nainte de a tra0e o concuzie, trebuie ca studentu N s expice
detaiat cum a ob/inut rezutatee sae experimentae, -n ce mod a cacuat
#aoarea cea mai probabi i incertitudinea msurtorior' .t,e, nici rezutatu
su nu are nici o #aoare'
Erori0clasi/care.
:entru simpitate, #om ,oosi de acum -nainte termenu de eroare, pentru a
desemna incertitudinea msurtorii'
.ten/ieI Valorile numerice ob(inute din msurarea mrimilor hzice con(in
erori. Ob(inerea n practic a valorii exacte a unei mrimi hzice este imposibil.
Valoarea real poate h doar aproximat, acurate(ea acestei aproximri hind dat
de sensibilitatea instrumentelor de msur, a metodei ;i nu n ultimul rnd de
ndemnarea experimentatorului. Cunoa;terea posibilelor cauze ale apari(iei
erorilor, identihcarea surselor de erori, calcularea ;i nlturarea acestora este o
problem de baz n tehnica msurtorilor de precizie.
O casi!care a erorior e+ar -mpr/i -n trei cate0orii$
1. erori accidentale.
2. erori sistematice.
3. erori grosolane.
1. Erorile acciden%ale
% sunt erori ae cror #aoare i semn sunt aeatoare'
% se datoreaz unui compex de cauze 0reu de identi!cat i -nturat'
Fiecare dintre aceste cauze are un e,ect sab (imper,ec/iunea or0aneor de sim/,
depasarea sau de,ormarea imperceptibi a pieseor aparateor de msur,
Buctua/ii accidentae ae condi/iior exterioare de ucru, ae aten/iei
obser#atoruui"'
% se supun e0ior cacuuui probabiistic adic, dac numru de msurtori
este ,oarte mare$
+ erorie de o anumit mrime, poziti#e, apar a ,e de des ca i erorie
de aceeai mrime, ne0ati#e'
+erorie mari (poziti#e i ne0ati#e" au o probabiitate mic de apari/ie
comparati# cu erorie mici'
% Din ,ormuarea de mai sus rezut -n mod natura c, e,ectu)nd un numr
,oarte mare de msurtori i cacu)nd media aritmetic a rezutateor acestora,
erorie poziti#e i erorie ne0ati#e se #or compensa (o compensare tota ar a#ea
oc pentru o in!nitate de msurtori" iar #aoarea medie #a ! ,oarte apropiat de
#aoarea rea' .ceast apropiere este cu at)t mai mare (i deci erorie cu at)t
mai mici" cu c)t numru de msurtori este mai mare' S presupunem c
aem mai mul%e msur%ori ale unei mrimi /!ice (e$ec%ua%e de acela'i
experimen%a%or* )n acelea'i condi+ii experimen%ale# iar #aorie ob/inute
sunt$ V4, ''', VN' =aoarea cea mai apropiat de #aoarea rea este$
adic #aoarea medie a msurtorior indi#iduae'
Erorie indi#iduae ae ,iecrei msurtori sunt$ G=
i
2 U = O =
i
I iar eroarea -n
msurarea ui V, GV o cacum ca$
Reamintim c acest GV -nseamn c dac mai e,ectum -nc o dat
msurtoarea (I .ten/ie, repetm msurtoarea nu experimentu+adic cee N
msurtori" #aoarea nou msurat are aproximati# >JE anse s !e -n inter#au
V D GV , H7E anse s !e -n inter#au V D 5GV i HH'?E anse s !e -n inter#au
V D 9GV
% Reprezentarea 0ra!c a ,rec#en/ei de apari/ie f (probabiitatea de
apari/ie" a #aorii unei erori accidentae (V" are ,orma prezentat -n Fi0ura >
(dependen/ de tip copotu ui Tauss i'e' Tausian"' Inte0raa curbei respecti#e
(aria de sub curb" e,ectuat de a W in!nit a O in!nit este 4, ceea ce -nseamn
c probabiitatea ca #aorie mrimii !zice msurate -n experimentu nostru s !e
a,ectate de erori este 4 (sau 466E", ceea ce noi tiam de3a (toate rezutatee
msurtorior sunt a,ectate de erori"' Ce obser# c$
+ curba este simetric, adic erorie cu #aori poziti#e au aceeai
probabiitate de apari/ie ca i erorie cu #aori ne0ati#e'
+ erorie de #aori mici au o probabiitate de apari/ie mai mare dec)t erorie
de #aori mari'
+:robabiitatea de a ob/ine o eroare ,oarte mare este ,oarte mic
+Cemni!ca/ia ui GV o ti/i de3a$ s presupunem c am terminat
experimentu(experimentu a constat din J msurtori ae mrimii de interes, V"
i c am ob/inut V i GV ' Dac repetm o msurtoare, probabiitatea ca #aoarea
erorii acestei msurtori s !e -n inter#au V D GV este de >JE' .ten/ie, exist o
probabiitate de 95E ca #aoarea nou msurat s !e -na,ara acestui inter#a'
Dac r0im inter#au de -ncredere, probabiitatea ca #aoarea nou msurat s
!e -n inter#au V D 5GV este H7E i a3un0e a HH'?E E pentru V D 9GV '
+ Cu c)t GV este mai mic, cu at)t -ncrederea -n rezutatee experimentae
este mai mare (se restr)n0e inter#au de #aori -n care ar putea s !e #aoarea
rea a mrimii !zice msurate", #ezi Fi0ura ?'
2. Erorile grosolane.
De obicei, -n cadru ucrrior practice din aborator, e,ectum un numr mic
de msurtori (9 sau 7" a mrimior !zice' Dac -n iru #aorior experimentae
-nre0istrate exist una care are o #aoare mut deosebit de #aoarea ceorate,
a#em dreptu s o pri#im cu suspiciune din mai mute moti#e$
% Dac o ,oosim in cacuu mediei s+ar putea ca #aoarea acesteia s !e
mut a,ectat iar rezutatee experimentuui s !e compromise'
% eroarea experimentuui #a ! i ea mare, a#)nd -n #edere c o cacum ca
#aoare medie a erorior indi#iduae (uate -n #aoare absout"'
Ce ,acemL (n primu r)nd repetm msurtoarea'
Dac repet)nd de c)te#a ori msurtoarea ob/inem o #aoare Xnorma*,
adic apropiat de ce am msurat -nainte, tra0em o inie peste #aoarea
Xexcentric*, i scriem -n dreptu ei, eroare 0rosoan' NU =O1 FO<OCI .CE.CTA
=.<O.RE <. C.<CU<.RE. 1EDIEI' (n cazu -n care anaiz)nd condi/iie -n care am
e,ectuat msurtoarea care s+a do#edit purttoare de erori mari (s+a uat
curentu, am #orbit cu cine#a -n timpu msurtorii, '''" putem s ne dm seama
de cauzee acestei erori, e trecem i pe acestea -n caietu de aborator' (n nici un
caz nu ter0em msurtoarea din caiet, nu trecem mai departe ,r s re+
msurm i s anaizm cauzee care ar ! putut produce acea eroare, pentru a e
putea e#ita -n continuare' Exist descoperiri tiin/i!ce care au pornit de a ne+
ne0i3area unor #aori experimentae care ar ! putut ! considerate ca !ind
a,ectate de mari erori experimentae'
Dac ob/inem tot o #aoare Xexcentric* ne putem 0)ndi c sau s+a
-nt)mpat ce#a cu experimentu sau c, de ,apt, #aoarea considerat excentric
este cea norma i #ice#ersa' O anaiz mai detaiat a experimentuui se
impune' CineFce ne permite s NU FO<OCI1 =.<ORI<E .FECT.TE C. ERORI
TROCO<.NE -n cacuu medieiL Tot statistica$ :robabiitatea ca in experimentu
nostru (care const -n 9 + 7 msurtori" s a#em o eroare experimenta mare
(0rosoan" este mic (#ezi
curba din Fi0ura >"' Dac -n experimentu nostru .=E1 o eroare 0rosoan,
probabiitatea ca -n aceai experiment s a#em -nc o eroare 0rosoan de semn
opus, care s o compenseze pe prima a cacuarea mediei este ,oarte mic' .a
st)nd ucrurie, #aoarea medie cacuat ,oosind toate #aorie msurate ar !
depasat mut ,a/ de #aoarea medie *rea*' (n consecin/, cu aceast
ar0umenta/ie, putem renun/a a #aoarea a,ectat de erori 0rosoane, repeta
msurtoarea i continua experimentu ,r s ,oosim a cacuu mediei #aoarea
a,ectat de erori 0rosoane
Erorile sis%ema%ice.
:)n acum am considerat c toate instrumentee ,unc/ioneaz corect, sunt bine
caibrate iar experimentatorii tiu s e ,ooseasc' Dar dac nu este aaL
Ima0ina/i+# c ,oosi/i un iniar din care ipsesc c)/i#a miimetri, !ecare #aoare
pe care o #e/i msura #a ! mai mare dec)t cea rea cu ace numr de miimetri'
Exempe din acestea pot continua' Ceea ce au comun aceste exempe este c,
erorie care sunt introduse -n #aoarea mrimii !zice msurate au o sin0ur
direc/ie (sunt, de obicei, !e poziti#e, !e ne0ati#e"' .ceste erori, care apar -ntr+o
sin0ur direc/ie (de obicei cu aceeai #aoare" -n !ecare msurtoare se numesc
erori sistematice' :ot ! erori sistematice constante (exempu cu iniaru, a !ecare
msurtoare msurm o #aoare mai mare cu exact aceai numr de miimetri"
sau erori sistematice #ariabie$ de exempu -n cazu -n care di,eren/a dintre dou
di#iziuni ae scaei este mai mare, sau mic dec)t cea nomina' (n acest caz
#aoruie mici #or ! mai pu/in a,ectate de erori dec)t #aorie mari'
Cauzee erorior sistematice ar !$
% de,ecte ae aparateor de msur (metru incorect di#izat, baan/ cu bra/e
ine0ae, '''"'
% condi/ii de mediu, -n cazu -n care acestea sunt incompatibie cu
,unc/ionarea aparateor'
% experimentatoru, depinz)nd de particuarit/ie acestuia sau de pozi/ia ui
,a/ de scaa aparatuui -n momentu citirii #aorior experimentae'
Dac #aoarea erorior accidentae poate ! redus prin e,ectuarea unui
numr mare de msurtori, erorie sistematice sunt mai 0reu de depistat' <a
-nceputu experimentuui trebuie s -ncercm s identi!cm e#entuaee surse de
erori sistematice' (n cazu -n care exist, trebuie s -ncercm s diminum e,ectu
acestora asupra rezutateor experimentuui !e prin -nocuirea metodei de msur
sau a instrumentuui de msur, !e e,ectu)nd corec/iie necesare a s,)ritu
msurtorior' O #eri!care atent a aparateor i a condi/iior de ucru ne permite
s diminum mut contribu/ia erorior sistematice -n #aoarea rezutatuui !na'
Concuzie$ E,ectu erorior sistematice poate ! -nturat dac sursa acestora
este cunoscut' Erorie accidentae nu pot ! -nturate' Contribu/ia or poate !
diminuat doar mrind numru de msurtori'
Acura%e+e 'i preci!ie.
C presupunem c am msurat o un0ime cu o eroare de 4 cm i o at
un0ime cu o eroare de 4 mm' Care din cee dou msurtori este mai precisL
./i ! tenta/i s spune/i c mrimea msurat cu o eroare de 4 mm este mai
precis dec)t mrimea msurat cu eroare de 4 cm' TREYIT' Dac # spun acum
c$ am msurat un0imea unei cdiri (56'66 m 2 5666' cm" cu o eroare de 4 cm
i /imea unei 0ume de ters (5'6 cm" cu o eroare de 6'4 cm, care din cee dou
msurtori #i se pare mai precisL
:rima msurtoare are o parte din 5666 a,ectat de eroare (6'67E", -n timp
ce -n a doua msurtoare, o parte din 56 este a,ectat de eroare (7E"' Este car
c prima msurtoare este mai precis' Precizia unei msurtori este dat de
EROAREA RELATlV, adic de raportul dintre valoarea medie ;i valoarea erorii, GV
/V
Cu ct aceast valoare este mai mic (valorile experimentale sunt mai
grupate n apropierea valorii medii), cu att precizia msurtorii este mai mare.
:recizia se exprim -n procente' =om ,oosi no/iunea de precizie a msurtorii a
anaiza contribu/iei erorior -ntr+un experiment'
De cee mai mute ori, -n experimentee din aboratoare, a#em de msurat
mrimi !zice i constante !zice a cror #aoare este cunoscut din iteratura de
speciaitate' Cu c)t #aorie ob/inute -n experimentu nostru sunt mai apropiate de
#aorie din iteratur, spunem c acurate(ea rezutateor noastre este mai mare'
.ceste no/iuni$ precizie i acurate/e, sunt de obicei iustrate prin rezutatee unei
tra0eri a /int (mi3ocu /intei 2 #aoarea*rea*", #ezi Fi0ura J'
Figura 8.
a" .curate/e mare, precizie mare&
b" .curate/e mic, precizie mare&
c" .curate/e mic, precizie mic&
d" .curate/e mare, precizie mic'
-oncordan+ 'i de!acord.
Dac dou rezutate experimentae (msurtori ae aceeiai mrimi !zice
e,ectuate de doi experimentatori" se suprapun, -n imita erorior experimentae,
spunem c cee dou rezutate sunt -n concordan/' Dac di,eren/a dintre cee
dou rezutate experimentae este mare, ,a/ de #aoarea erorior experimentae
spunem c este un dezacord -ntre cee dou rezutate experimentae' :entru a
denumi di,eren/a dintre #aorie medii ae ceor dou rezutate se mai ,oosete i
termenu discrepan/'
Exemplul 1.
Ctuden/ii . i N au msurat rezisten/a eectric aunui materia i au ob/inut
#aorie$
Ctudentu .$
R 2 47 D4 Z&
Ctudentu N$
R 2 57 D 5 Z'
1surtorie sunt -n concordan/ sau -n dezacordL Discrepan/a este mare
sau micL Rspundem ce mai simpu a aceste -ntrebri dac reprezentm 0ra!c
in,orma/iie de mai sus, #ezi Fi0ura H' Discrepan/a dintre cee dou msurtori
este de 46 Z i este mare, deoarece baree de erori sunt departe de a se
suprapune' 1ai precis, #aorie msurate de studentu . sunt a mai mut de
9xGRN (9x5 2 > Z", deci probabiitatea ca o msurtoare a ui N s cad peste
inter#au rou (msurtorie ui ." este de sub 6'9 E' .t,e spus, nu exist o
#aoare a de pe axa rezisten/ei care s !e compatibi cu ambee msurtori'
Concuzie$ msurtorie sunt -n dezacord una cu ceaat, ce pu/in una din cee
dou msurtori este incorect, probabi din cauza unor erori sistematice
neidenti!cate'
Exemplul 2.
C presupunem c doi studen/i, C i D au msurat i ei #aoarea aceeai
rezisten/e'
Rezutatee or sunt$
Ctudentu C$
R 2 4> D J Z&
Ctudentu D$
R 2 5> D H Z, #ezi Fi0ura 46'
Ce obser# c rezutatee or sunt mai pu/in precise dec)t cee ae
studen/ior . i N' Discrepan/a a rmas aceeai (46 Z" -ns msurtorie
studen/ior C i D sunt -n concordan/ (baree de
erori se suprapun destu de mut, ast,e -nc)t ambee msurtori s+ar putea s !e
corecte, dei cam imprecise'
7ropagarea erorilor.
.m #zut p)n acum modu -n care se cacueaz erorie -n cazu -n care
rezutatu !na a experimentuui este c8iar mrimea msurat (aceste mrimi se
numesc mrimi direct msurabie"' (ns de cee mai mute ori nu a#em un
instrument de msur pentru mrimea !zic de interes (mrime indirect
msurabi" i o ob/inem pe aceasta -n urma cacueor, dup msurarea unor
mrimi !zice direct msurabie' De exempu$ pentru ca s msurm impusu unui
mobi (p 2 mv", trebuie s msurm masa i #iteza mobiuui i apoi s e,ectum
produsu or' :entru msurarea acceera/iei 0ra#ita/ionae cu a3utoru unui pendu
matematic (g 2 ;Q 5l FT 5 ", trebuie s msurm un0imea penduuui i perioada
de oscia/ie a acestuia i apoi, ,oosind ,ormua din parantez, s cacum
#aoarea ui 0' Exempee ar putea continua' (ntrebarea este$ cum cacum erorie
-n acest caz' C um situa/iie pe r)nd$
Sum2 V 2 a O b $ mrimea !zic de interes este ob/inut prin adunarea a
dou mrimi !zice direct msurabie' 1rimea !zic a este msurat cu eroarea
Ga iar b este msurat cu eroarea Gb ' Eroarea GV a ui V este GV 2 Ga O Gb '
[usti!care$ Trebuie s cacum, date !ind a i b i erorie acestora, care este
inter#au GV -ntre care se poate 0si #aoarea V' Una din extreme o ob/inem
pentru a O Ga i b O Gb , rezut)nd V O Ga O Gb (deci GV 2 Ga O Gb " iar ceaat
extrem o 0sim pentru a \ Ga i b \ Gb , adic V \ Ga \ Gb (V \ GV "' Deci
dac V 2 a O b , atunci GV 2 Ga O Gb ' cacu erorii supraestimeaz #aoarea
erorii mrimii V pentru c ea0 #aoarea erorii de situa/ia cea mai de,a#orabi,
c)nd #aorie maxime ae ambeor erori se suprapun' Ccriem deci$
V O GV 2 (a O Ga"O (b O Gb" 2 (a O b"O (Ga O Gb"& GV 2 Ga O Gb
Di$eren+2 V 2 a \ b] GV 2 Ga O Gb ' [usti!care$ =aoarea maxim
posibi a ui V (/in)nd cont c a este -ntre a \ Ga i a O Ga iar b este -ntre b \ Gb
i b O Gb " este Vmax 2 a \ b O Ga O Gb iar #aoarea minim posibi este Vmin
2 a \ b \ Ga \ Gb ' Deci V se 0sete -ntre V \ (Ga O Gb" i V O (Ga O Gb", adic
GV 2 Ga O Gb , unde Ga i Gb sunt moduee erorior'