Sunteți pe pagina 1din 18

ROMNIA I UNIUNEA EUROPEAN

FORMAREA UNIUNII EUROPENE I EVOLUIA INTEGRRII EUROPENE


Formarea Uniunii Europene
Este o idee foarte veche, concretizat n secolul trecut n trei etape:
Etapa I 1951 !E!O Comunitatea European a Crbunelui i Oelului, care controla producia de
crbune i fier
- state: !rana, "ermania, Italia, #el$ia, Olanda, %u&embur$
- artizani: 'obert (chuman, )ean *onet
- ulterior procesul se e&tinde i n celelalte domenii economice
Etapa II 195" !EE Comunitatea Economic European +ratatul de la 'oma av,nd ca obiective
principale
- crearea unei piee comune
- armonizarea politicilor economice ale statelor membre
Etapa III 199# tansformarea CEE n -E--niunea European prin +ratatul de la *aastricht .Olanda/
la 0 februarie care are i n prezent urmtoarele obiective:
- crearea unei uniuni vamale
- politici economice comune n domenii ca:a$ricultura, comer, transporturi,
ener$ie, concuren, etc
- crearea une uniuni economice i monetare
- libera circulaie a bunurilor, forei de munc, capitalului, serviciilor
E$o%u&ia in'e(r)rii europene
1rincipalele valuri de aderare:
2n prezent, -niunea are 03 membri:
dintre care ase membri
fondatori din 195*:
#el$ia
!rana
"ermania
Italia
%u&embur$
4rile de )os
5lte 06 state au aderat succesiv:
19"+:
7anemarca
Irlanda
'e$atul -nit
19*1:
"recia
19*,:
1ortu$alia
(pania
1995:
5ustria
!inlanda
(uedia
#--.-cel mai numeros 8val9
Cipru
Estonia
%etonia
%ituania
*alta
1olonia
'epublica Ceh
(lovacia
(lovenia
-n$aria
0::3:
#ul$aria
'om,nia
6
!ARA!TERI/TI!I GEOGRAFIE!E0 POLITI!E
I E!ONOMI!E A!TUALE ALE UE
6; Caracteristici $eo$rafice:
-
deine un relief variat muni .tineri, hercinici, caledonieni/, dealuri,
podiuri, c,mpii, delte
-
climatul este n $eneral temperat continental moderat cu puternice
influene oceanice i mediteraneene
-
reeaua hidro$rafic este bo$at cu mari cursuri de ap i o mare varietate
de lacuri
-
ve$etaia i fauna urmresc n mare parte caracteristicile coninentului
-
deine <=> din suprafaa continentului
-
deine ?> din populaia Europei <@< mil loc densitate de 66= locABm
0
-
prezint o mare etero$enitate etnic i lin$vistic .0C limbi oficiale/
0; Caracteristici politice:
-
este unicul bloc re$ional e&istent n prezent
-
prezint etero$enitate i n ceea ce privete i forma de $uvernm,nt 3
state sun monarhii, iar celelalte sunt republici prezdeniale sau
parlamentare
C; Caracteristici economice:
-
1rezint cea mai dinamic i competitiv economie de pe "lob
-
reprezint cel mai important actor economic pe plan mondial n prezent
dein,nd C0 din 1I#-ul mondial
-
include = din cele mai dezvoltate state de pe "lob .din cele
6:/"ermania, *area #ritanie, !rana, Italia, (pania
-
include < state membre ale "@ "ermania, *area #ritanie, !rana, Italia
-
state -E dein 6AC din e&porturile mondiale .tehnolo$ie i produse
industriale/ "ermania, *area #ritanie, !rana, Italia,Olanda, #el$ia
-
sectorul cel mai dezvoltat sunt serviciile
-
cele mai imortante domenii economice sunt: aeronautica .firma 5I'#-(/
cosmonautica .5(E/, ind; de autovehicule, a$ricultura .performant cu
randament ridicat/, transporturile .moderne +"D/, turism .domeniu n
care deine supremaia mondial/
/TATELE UNIUNII EUROPENE
PRIVIRE GENERAL I /INTETI!
Ocup peste < mil de Bm
0
cea mai mare parte concentrat n Europa Central i
5tlantic, av,nd o populaie de <@< mil de loc;
2ncep,nd cu 6 ianuarie 0::3 -E numr 03 de state care-i pstreaz identitatea dar
cedeaz o parte din competene unei autoriti centrale, comune;1rezint o mare
etero$enitate statal n ceea ce privete:
-
suprafaastate mari: !rana, (pania, (uedia, "ermania, !inlanda,
1olonia, ItaliaE state mici .liliputane/: *alta, Cipru, %u&enbur$
-
populaia cu populaie numeroas:"ermania, !rana, *area #ritanie,
ItaliaE cu populaie redus: *alta, %u&enbur$, Cipru
-
forma de $uvernm,nt maForitatea sunt republici, e&cepe 3 care sunt
monarhii
-
dezvoltare economic .n funcie de 1I#loc/ puternic
dezvoltate:%u&embur$ .@ @:: G/, "ermania, !rana, *area #ritanie,
Italia, (paniaE slab dezvoltate: 'om,nia .? @:: G/, #ul$aria
-
maForitatea statelor membre -E sunt i membre H5+O cea mai important
structur militar de pe "lob
PRIN!IPALELE /TATE ALE UNIUNII EUROPENE
A GERMANIA
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
'epublic federal este situat n HD Europei Centrale ntre *-ii
5lpi i *; Hordului respectiv *; #altic
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: crete altitudinal de la H la (
6; 7n N : C,mpia "ermaniei de Hord-
de ori$ine fluvio-$laciar
0; 7n !en'ru: sunt masivele hercinice
puternic erodate aspect de podi:
*asivul Iartz, *asivul Jistos
'enan, *-ii )ura *-ii 1durea
+urin$iei, *-ii 1durea Hea$r
C; 7n /: 5lpii #avariei .vf; Ku$spitze-0
?C m/ i 1od; #avariei .piemontan/
#1 Clima: este temperat cu nuane oceanice n H i continentale ( i
E, respectiv montan i alpin n re$iunile montane
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este bo$at diriF,ndu-se spre
trei bazine maritime
-
*; Hordului: Elba, Lesser,
Ems, 'inul cu afluenii si-
*aine, HecBarE
-
*; #altic: Oder
-
*; Hea$r: 7unrea
- canale: Miel, *ittellandBanal
.1 Vegetaia: -0=> din suprafaa rii este acoperit de pduri
.conifere i foioase/ urmate de puni
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
numr @0,< mil loc .II/, puternic urbanizat, cu densiti mai mari pe
valea 'inului i n marile a$lomeraii urbane
-
orae: #E'%IH, *unchen, (ttut$art, !ranBfurt, Moln, 7resda, Iambur$,
#remen, Miel, Iannover
d; E4onomia9 este cel mai dezvoltat stat din -E, chiar i dup unirea cu '7"-ul
.C;N; 6??:/
11 Industria:- de tradiie fiind ind; siderur$ic, metalur$ia
neferoaselor i ind chimic
-
principalele re$iuni industriale sunt: 'in-'hur,
#erlin, *unchen, !ranBfurt- *enheim- (ttut$art,
Iambur$, Hurber$, #remen
#1 Agricultura: concentreaz doar C> din populaia activ av,nd
un randament foarte ridicat
+1 Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne, permi,nd
tranzitul european
.1 Turismul: deine numeroase obiective naturale i antropice
: FRANA
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
'epublic prezidenial, situat n Europa de Dest este cel mai
mare atat din -E, av,nd forma unui he&a$on
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: este variat, preomin,nd cel Fos .O =::m/
- crete altitudinal de la D la E, e&cepie fc,nd n E
culoarul 'honului i C; 5lsaciei re$iuni Foase
6; 7n V: C,mpia !rancez ce include
#azinul 1arizian, #azinul 5cvitaniei,
Colinele Hormandiei, Colinele
#reta$ne
0; 7n !en'ru: sunt masivele hercinice
puternic erodate aspect de podi:
*asivul Central !rancez, 1od;
5rdeni, 1od; %orenei
C; 7n E9 *-ii 5lpi .5lpii *aritimi-mai
Foi, 5lpii (avoiei-vf *ont #lanc <
@:3m/ i *-ii Dos$i respectiv *-ii
)ura mai vechi i deci mai scunzi
<; 7n /V: *-ii 1irinei
#1 Clima: este temperat cu nuane oceanice n D i medietranean n
( i I; Corsica unde bate mistralul .v,nt rece/
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este dens diriF,ndu-se spre :
-
Oc; 5tlantic: 'in, (ena,
%oara, "aronne
-
*; *editeran: 'hon
-
%acuri: "eneva .%eman/
-
canale
.1 Vegetaia: -0=> din suprafaa rii este acoperit de pduri
.conifere i foioase/ , n ( i I; Corsica apare
ve$etaia mediteranean de tip maPuis .tufiuri
&erofile/
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
numr 0,3 mil loc .III/, cu densiti mai mari re$; 1arizian, *arsillia-
Hisa, %Qon;(t; Etienne
-
orae: 15'I(, %ille, Orleans, Hantes, *arsillia, %Qon, (tarssbour$,
#ordeau&, +oulouse, %e Iavre etc;
d; E4onomia9 este unul din cele mai dezvoltate state din -E i din lume, av,nd o
economie bazat pe o industrie puternic tehnolo$izat, a$ricultur
modern i servicii
11 Industria:- principala re$iune industriale este re$ parizian
#1 Agricultura: locul II la producia de stru$uri i I la cea de vin
+1 Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne, polarizat de
capital .+"D/
.1 Turismul: datorit bo$iei cadrului natural i patrimoniului
cultural prezint un potenial turistic intens valorificat
! REGATUL UNIT AL MARII :RITANII I IRLAN;EI ;E NOR;
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
*onarhie constituionalm este un stat insular . 0::: insule/
situat n Europa de Dest, fiind separt de continent prin Canalul *,necii
.strm; 7over-1as de Calais-C0 Bm/
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: predomin relieful cu altitudin reduse
-
n H i D domin un relief montan vechi .oro$eneza
caledonian/*-ii "rampiani .vf; #en Hevis 6
C<C m/, *-ii 1enini, *-ii Cambrieni
-
n ( i E re$iuni Foase c,mpie sedimentar
-
n Irlanda de Hord apare o depresiune nconFurat de
muni Foi
#1 Clima: este temperat oceanic, cu umiditate mai ridicat .cea/
datorit influenei "ulf-stream-ului
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este dens format din r,uri
scurte ca: +amisa, (evern, (hanon
.1 Vegetaia: -doar o foarte mic parte din suprafaa rii este
acoperit de pduri, datorit defririlor
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
numr 0,3 mil loc .III/, cu densiti mai mari re$; 1arizian, *arsillia-
Hisa, %Qon;(t; Etienne
-
orae: 15'I(, %ille, Orleans, Hantes, *arsillia, %Qon, (tarssbour$,
#ordeau&, +oulouse, %e Iavre etc;
d; E4onomia9 este unul din cele mai dezvoltate state din -E i din lume, av,nd o
economie bazat pe o industrie puternic tehnolo$izat, a$ricultur
modern i servicii
11 Industria:- principala re$iune industriale este re$ parizian
#1 Agricultura: locul II la producia de stru$uri i I la cea de vin
+1 Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne, polarizat de
capital .+"D/
.1 Turismul: datorit bo$iei cadrului natural i patrimoniului
cultural prezint un potenial turistic intens valorificat
; ITALIA
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
'epublic parlamentar, situat n Europa de (ud este cel mai mic
stata din -E cu o populaie numeros densitatea mare a populaiei,
situat n 1en;Italic
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: este variat, preomin,nd cel muntos, n *-ii 5lpi.vf;
*ont #lanc-<@:3m/ n H , iar n centru *-ii 5penini .vf "ran
(asso-0?6<m/E la poalele munilor se afl c,mpii, C; 1adului
#1 Clima: este predominant mediteranean, e&cepie n H unde
apare climatul alpin
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este reprezentat de rurile
1ad i +ibru respectiv lacurile *$$iore, Como, "arda
.1 Vegetaia: - apare ve$etaia mediteranean de tip maPuis
.tufiuri &erofile/
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
Este unul dintre cele mai populate state europene, cu un (H uor pozitiv ,
dar mai ales un spor mi$ratoriu importatntE $radul de urbanizare este mai
redus dec,t n rile europene dezvoltate economic
-
Orae 'O*5, *ilano, +orino, Deneia, Hapoli, "enova, 1alermo etc;
d; E4onomia9 prezint partea nordic, continental, puternic industrializat, iar
cea sudic predominant a$rar
11 Industria:- prezint cea mai mare cretere dintre rile -E
-contribue cu peste 0=> la 1I#
- deine resurse puine
-
pe baza importurilor de materii prime s-au
dezvoltat: ind; petrochimic, siderur$ic,
constructoare de maini .automobile/, materialelor
de construcie .tradiional/, te&til
#1 Agricultura: este cel mai important productor de stru$uri i
msline, la care se adau$, orez, fructe
+1 Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne
.1 Turismul: datorit bo$iei patrimoniului cultural prezint un
potenial turistic intens valorificat @> din populaia activ
fiind ocupat n acest sector
E /PANIA
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
'e$at, ocup cea mai mare parte a 1en; Iberic, incluz,nd i I-lele
#aleare i Canare
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: este reprezentat de o re$iune de podi nalt .1od;
*esseta (paniol/, nconFurat de re$iuni montane: *-ii 1irinei,
*-ii Cantrabici, iar n (ud *-ii Cordiliera #etic i Cordiliera
Catalon; C,mpiile ocup zona litoral: C; 5ndaluziei, C;
5ra$onului; 2n H rmul atlantic este de tip riass
#1 Clima: este temperat-oceanic n HD, mediteranean n ( i D,
temperat- continental cu nuane e&cesive n partea
central
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este reprezentat de rurile:
7uero, +aFo, Ebro, "uadiana, "uadalPuivir
.1 Vegetaia: - n cea mai mare parte n centru apare o ve$etaie
srcioas, iar n ( i E apare ve$etaia
mediteranean de tip maPuis i $arri$a.tufiuri
&erofile/
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
Cele mai populate re$iuni sunt cele dinspre *; *editeran, iare cele mai
puin populate sunt re$iunile centrale i cele montane
-
Orae *57'I7, #arcelone, Dalencia, #ilbao, (evilla, Kara$osaetc;
d; E4onomia9 reformele impuse de inte$rarea n -E au dus (pania pe locul D n
Europa, sectorul principal fiind serviciile
11 Industria:- prezint ramuri mai dezvoltate precum: alimentar,
te&til, pielriei im nclmintei
-principalele re$;ind; sunt: *adrid, #arcelona,
Kara$oza etc
- deine resurse puine
#1 Agricultura: este un important productor de stru$uri,
msline,citrice, curmale E n (pania e&ist sistemul a$ricol de tip
I-E'+5 .iri$iile se fac cu apa adus de la mari distane din
zonele montane/
+1 Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne
.1 Turismul: este un sector bine dezvoltat mai ales turismul
heliomeritim datorit prezenei renumitelor riviere spaniole:
Costa del (ol, Costa #rava etc
F PORTUGALIA
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
'epublic parlamentar, situat n D 1en Iberice, incluz,nd i I-
lele 5zore, respectiv 5rhipela$ul *adeira
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: corespunde mar$inii vestice a *essetei (paniole,
fiind mai nalt n H .1od; 1ortu$aliei i mai Fos n ( .1od;
Estremadura/ separate de dou masive muntoase (ierra "ata i
(ierra EstrellaE n zona litoral apare C; 1ortu$aliei
#1 Clima: este predominant temperat- oceanic
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este reprezentat de rurile
7ouro, +eFo, "uadiana
.1 Vegetaia: - apare ve$etaia de ericacee ,i zona litoral, ve$;
*editeranean n re$; adpostite, pd; de steFar n
re$; montane
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
Cele mai populate re$iuni sunt mpreFurimile oraelor 1orto, %isabona i
re$; litoralului
-
Orae %I(5#OH5, 1orto etc;
d; E4onomia9 o dat cu inte$rarea n -E a cunoscut o ascensiune permanent,
bazat pe servicii i ind prelucrtoare
11 Agricultura: este un sector economic important
#1 Transporturile: sunt bine dezvoltate, moderne
+1 Turismul: prezint un potenial turistic intens valorificat mai ales
n ultimii ani
G AU/TRIA
a1 Po2i&ia (eo(ra3i4)
-
'epublic parlamentar, situat n Europa Central, fr ieire la
mare
51 !a6ru% na'ura%
11 Relieful: este predominant muntos, 3=> din suprafa *-ii
5lpi,n E de-a lun$ul 7unrii apare C; 1anoniei
#1 Clima: este predominant temperat- continental
+1 Hidrografia: - reeaua hidro$rafic este reprezentat de 7unre
i afluenii si Inn i Enns respectiv lacul Constana
.1 Vegetaia: - este unul din statele europene cel mai bine
mpdurite
41 Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
Este unul dintre cele mai populate state europene,principalele areale de
concentrare uman fiind #azinul Dienei i Dalea 7unrii unde se
concetreaz maForitatea actvitilor economice
-
Orae DIEH5, %intz, "ratz, 1assau etc;
d; E4onomia9 se bazeaz pe resursele proprii, av,nd dezvoltat mai ales turismul
i sectorul financiar bancar
< GRE!IA
Gre4ia, sau Repu5%i4a E%en) .RSSTUVWX YTZ[W\]^_], ElliniB` 7himoBrat`a/ este o
ar din sud-estul Europei membr a +ratatului Hord-5tlantic, -niunii Europene i a
zonei euro;
11 A=e2area (eo(ra3i4a
"recia este situat n Penin=u%a :a%4ani4), n sudul #ul$ariei, !a'O *acedoniei i
5lbaniei i n vestul +urciei; 5re un litoral de 6C;3 Bm la *rile E$ee, Ionian i
*editeran; 1rivit de muli ca i lea$nul civilizaiei vestice, "recia are o istorie lun$ i
bo$at n care i-a rsp,ndit influena pe trei continente;
#1 Re%ie3u%
"recia ocupa partea sudica a 1eninsulei #alcanice si circa #--- in=u%e din *area
E$ee, *area *editerana si *area Ionica;
Gre4ia 4on'inen'a%a are un tarm sinuos cu $olfuri si peninsuleE cu e&ceptia partii
de D a *acedoniei, nici un punct al tarii nu se afla la mai mult de : Bm de tarmE in
apropierea tarmului sunt numeroase insule separate de continent prin canale; 'elieful este
predominant muntos .<A= din teritoriu/; 5stfel, in partea continentala se afla muntii
Rodopi .in H, la $ranita cu #ul$aria/, masivul Olimp .0?63 m/, muntii Pindului .0C3
m/ si muntii Peloponesului .0<:3 m/;
In=u%e%e au si ele un relief accidentat .@::-6::: m alt;/, in insula !re'a trecand
de 0<:: m;
Campiile ocupa suprafete mai mari doar in H tarii .Campia +hessaliei, Campia
*acedoniei/;
(eismele sunt frecvente, iar activitatea vulcanica se face simtita in ins; +hiraA
(antorin;
+1 !%ima
Este mediteraneana, cu veri toride .iulie b 03 C la 5tena/; Iernile sunt
blande si umede, ploioase in ( si aspre, cu zapezi, in muntii dinH; 1recipitatiile, in
$eneral reduse .5tena, circa <:: mmAan/, sunt mai bo$ate in HD;
.1 Rauri%e
'aurile au debite variabile, foarte scazute in timpul verii, mai importante fiind
Var6arulA5&ios, A%ia>mon, /'rumaA(trQmon, Ne='o=A*esta, Mari'=aA Evros;
51 Ve(e'a'ia0 3auna =i =o%uri%e
5laturi de formatiuni tipic mediteraneene, se intalnesc paduri .0:> din teritoriul
tarii/ de steFar, fa$, conifere si paFisti de munte;
!auna este asemanatoare celei din Europa Centrala .lupi, ursi, Fderi/E in rest, sunt
dominante elemente mediteraneene .sacali, porci spinosi, capre salbatice/; Humeroase
pasari din H si centrul Europei poposesc in anotimpul rece pe teritoriul "reciei;
(olurile sunt rosietice de tip terra rossa
Popu%a&ia 8i a8e2)ri%e
-
principalele areale de concentrare uman fiindzona 5tica , C; *acedoniei,
Insulele Ionice
-
Orae 5+EH5, (alonic, 1atras, IeraBlion etc;
a; E4onomia9 se bazeaz pe resursele proprii, av,nd dezvoltat mai ales turismul,
a$ricultura i sectorul transportilor

S-ar putea să vă placă și