Sunteți pe pagina 1din 1

Luminia Daniela Saviuc

1. Purific-i gndurile
2. Asum-i 100% responsaili!a!e pen!ru propria !a via
". #enun la !o! ce e !o$ic %n viaa !a - gnduri& idei& prie!enii& oiceiuri& oameni& e!c.
'. (ii un cu !ine %nsi ca s poi fi un )i cu cei din *ur
+. Aprecia, fiecare e$perien )i fiecare persoan care vine %n viaa !a& un sau rea
-. .ons!ruie)!e-!i viaa nu pe a,a a ce ai !ri! %n !recu!& ci pe a,a a ce vrei s !rie)!i %n
vii!or.
/. (olose)!e-i imaginaia )i %ndr,ne)!e s vise,i. 0rie)!e-i viaa ca )i cum nu ar e$is!a
limi!e.
1. Pe!rece mai mul! !imp %n na!ur
2. (ii au!en!ic. (ii vulnerail. Ai %ncredere %n !ine. 0rie)!e-!i viaa dup propriile !ale
reguli& nu dup regulile %nvec3i!e ale celor din *ur.
10. #enun la fric )i permi!e-i iuirii s-i ia locul.