Sunteți pe pagina 1din 4

DISTRIGAZ

Societatea cu răspundere limitată "Theo Consulting" este societate română cu capital privat
sprijinită financiar de către Guvernul Germaniei prin intermediul Deutsche Ausgleichsbank. Firma a fost
fondată de către Dan Nicolae Teodorescu în anul 1997 şi este prima şi se pare că până în prezent singura
societate românească privată, sprijinită printr-un credit nerambursabil, de către Guvernul German prin
intermediul Deutsche Ausgleichsbank.

Absolvent al Liceului German din Bucuresti si apoi al Sectiei de Constructii Hidrotehnice a


Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti promotia 1983 a parcurs in cadrul Institutului de Studii si
Proiectari Hidroenergetice (ISPH) – Bucuresti toate treptele profesionale reusind sa ocupe prin concurs,
succesiv posturile de inginer proiectant gr. III, gr. II si in final gr. I. Incepand cu anul 1990 s-a ocupat in
exclusivitate de activitatea de studiere a impactului amenajarilor hidroenergetice asupra mediului, elaborand
in acest sens norme, metodologii si indreptare referitoare la subiectul mentionat cu caracter de premiera
pentru Romania. Apoi la initiativa sa a fost infiintat in cadrul ISPH colectivul de studii de impact asupra
mediului, colectiv pe care l-a condus de la infiintare si pana la fondarea Theo Consulting (5 ani). In aceasta
perioada a elaborat sau avizat peste 40 de studii de impact sau bilanturi de mediu privind cele mai
importante amenajari hidroenergetice din Romania (Izvorul Muntelui pe Bistrita, Portile de Fier I si II pe
Dunare, Gura Apelor pe Raul Mare – Retezat etc.).
Dupa infiintarea Theo Consulting, Dan Nicolae Teodorescu a elaborat sau avizat peste 80 de lucrari de
mediu. O parte semnificativa a acestor studii de mediu are un caracter de originalitate deosebit. Au fost
elaborate premiere in domeniu precum:

Norme privind protectia mediului în domeniul amenajarilor hidroenergetice;

Bilant cadru de mediu de nivel 2, pentru statiile electrice de 110 kV/m;

Sistem GPS - SHPF 1. Documentare privind utilizarea tehnologiilor GIS, GPS si teledetectie in
scopul crearii unui sistem informational;
Utilizarea sistemelor informatice geografice in activitatea de monitorizare a morfodinamicii
litoralului românesc al Marii Negre;
Studiu privind inventarierea surselor posibile de poluare si modul de actionare pentru limitarea
scurgerilor accidentale de ulei provenit din instalatiile SHEN Portile de Fier in Dunare – etapa a I a si a II-a;
Studiu privind combaterea vegetatiei acvatice, prin metode ecologice, la canalele III, IV, V, VI - aval
de CHE Roznov;
Studiu privind identificarea solutiilor pentru controlul si diminuarea emisiilor de metan produse din
surse subterane (fosta groapa de gunoi) pe amplasamentul complexului comercial Cora (Granitul);
Sistem de raspuns in caz de poluare accidentala a solului la SC ELECTRICA SA.
Internalizarea costurilor pentru protectia mediului in pretul energiei electrice pentru SC Electrica SA si
filialele sale;
Curs dedicat problemelor de protectia mediului specifice SC Distrigaz Nord SA;
Studiu comparativ din punct de vedere al impactului asupra mediului privind echipamentele din
patrimoniul SC Electrica SA ce folosesc hexafluorura de sulf, vid si ulei;

Intocmirea politicii de prevenire a riscurilor de accidente majore si raport de securitate pentru


prevenirea riscurilor de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase conform HG 95/2003
pentru SC Complexul Energetic Turceni SA;

De asemenea a coordonat elaborarea auditurilor de mediu pentru privatizarea unor companii de


importanta strategica pentru industria Romaniei precum Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, Complexul
Energetic Turceni, Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Craiova, Siderurgica Hunedoara,
Intreprinderea de Utilaj Greu Craiova etc.
A publicat si/sau prezentat peste 25 de lucrari, in special referitoare la domeniul protectiei mediului in
Romania, Statele Unite ale Americii, Anglia, Germania, Ungaria.
Echipa Theo Consulting urmăreşte să elaboreze toate lucrările firmei la un nivel calitativ excepţional. În
acest sens fiecare lucrare este avizată în cadrul Consiliului Tehnico – Ştiinţific de Avizare de către directorul
şi proprietarul Theo Consulting, împreună cu echipa de specialişti desemnată, recunoscută ca având o
reputaţie deosebită în domeniul respectiv.
Theo Consulting şi-a început activitatea bazându-se în principal, pe expertiza şi experienţa
fondatorului dar şi pe entuziasmul şi dăruirea micului nucleu de specialişti desprins din colectivul de „Studii
de Impact” din cadrul Institutului de Studii şi Proiectări Hidroenergetice din Bucureşti care ulterior a fost
completat cu tineri absolvenţi dar şi, în calitate de colaboratori, cu experimentate şi prestigioase cadre
didactice din unităţi de învăţământ superior.
Primele lucrări, după obţinerea de către firmă, de la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului a atestatului de evaluator al impactului asupra mediului şi întocmitor de bilanţuri de mediu
(Octombrie 1997), au fost elaborate pentru sectorul energetic (Electrica, Hidroelectrica) dar şi industrial.
Certificatul de atestare a fost reînnoit în Februarie 2000 şi respectiv Mai 2002, ponderea acestui tip de
lucrări în ansamblul lucrărilor firmei scăzând pe măsură ce a fost acordată o atenţie mai mare lucrărilor cu
caracter aplicativ cerute tot mai insistent de agenţii economici români şi străini, privaţi sau de stat. De
asemenea au fost elaborate lucrări utilizând Sisteme Informatice Geografice (Arc Info, Arc View) inclusiv
training.

În octombrie 2000 a fost obţinut atestatul în vederea elaborării de proiecte şi documentaţii de


gospodărirea apelor pe baza căruia au fost efectuate lucrări numeroase pentru sectorul energetic
(Transelectrica, Termoelectrica).

În aprilie 2002 a fost certificat de către SRAC Sistemul Calităţii conform ISO 9001/2000 pentru toate
activităţile firmei. Acest certificat a consfinţit formal Sistemul Calităţii în Theo Consulting care, în fapt, era
funcţional de la 1.01.1999.

Din anul 2000 au început să fie efectuate lucrări pentru export îndeosebi audituri de mediu pentru
privatizare (Siderurgica Hunedoara, Întreprinderea de Utilaj Greu Craiova, Distrigaz Sud, Distrigaz Nord,
Complexul Energetic Turceni, Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Craiova) sau preluare
(CEBOTEX Bucureşti, TROPAL Timişoara), ponderea acestor lucrări în ansamblul cifrei de afaceri a firmei
variind de la an la an între 27% (2001) şi 65% (2003). Cu această ocazie Theo Consulting a lucrat sub
contract direct cu Harress Pickel Consult AG, BfU Dr. Poppe mbH (Germania), Romanian American
Enterprise Fund (SUA), EA Technology (Marea Britanie), LDK Consultants, Engineers and Planners
(Grecia), Allplan GmbH (Austria) în consorţii conduse de Credit Suisse First Boston, Delloitte Touche
Thomatsu, Harress Pickel Consult.

Începând cu anul 2001 a fost pus accentul mai mult pe lucrări aplicative orientate spre un management
de mediu cât mai eficient (inventarierea surselor posibile de poluare şi modul de acţionare pentru limitarea
scurgerilor accidentale de ulei provenit din instalaţiile Porţile de Fier I şi II, combaterea vegetaţiei acvatice,
prin metode ecologice, la canalele III, IV, V, VI - aval de CHE Roznov pe râul Bistriţa, decolmatarea
acumulării Vâlsan în condiţiile protejării arealului ROMANICHTHYS VALSANICOLA, identificarea
soluţiilor pentru controlul şi diminuarea emisiilor de metan produse din surse subterane (fostă groapă de
gunoi) pe amplasamentul complexului comercial Cora-Granitul, sistem de răspuns în caz de poluare
accidentală a solului la Electrica, studiu comparativ din punct de vedere al impactului asupra mediului
privind echipamentele din patrimoniul Electrica ce folosesc hexafluorura de sulf, vid şi ulei etc.) dar şi
efectiv pe implementarea sistemelor de management de mediu conform standardelor ISO 14001 inclusiv
training (Electrica, Complexul Energetic Turceni etc.).

În 2003 – 2004 au fost evaluate costuri externe de mediu şi internalizate în preţul energiei electrice
pentru Electrica şi CE Turceni. De asemenea au fost întocmite politica de prevenire a riscurilor de accidente
majore şi raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accidente majore în care sunt implicate
substanţe periculoase conform HG 95/2003 (Complexul Energetic Turceni), a fost elaborat un curs dedicat
de mediu pentru problemele specifice Distrigaz Nord şi au început să fie încheiate contracte referitoare la
comerţul cu emisii (JI Complexul Energetic Turceni).

În 2005 – 2006 a fost recertificat de către IQ Net şi SRAC Sistemul Calităţii conform cu ISO 9001/2001
dar şi atestările referitoare la elaborarea studiilor de impact şi bilanţurilor de mediu precum şi a studiilor de
gospodărirea apelor. De asemenea, deşi firma are website înca din 1999, în 2006 a devenit funcţional primul
website la standarde europene.

Au fost elaborate audituri de mediu pentru Electrica Muntenia Sud, Electrica Transilvania Sud,
Electrica Transilvania Nord, Terapia Cluj, a fost implementat sistemul de sănătate şi securitate ocupaţională
în cadrul Complexului Energetic Turceni. De asemenea, a fost organizat un seminar internaţional referitor la
reducerile de emisii de CO2 şi a fost elaborată prima expertiză privitoare la siguranţa barajului Mintia
aparţinând de SC Electrocentrale Deva.

Datorită calităţii lucrărilor elaborate (norme de protecţia mediului, audituri pentru privatizare, studii
de impact şi bilanţuri de mediu, studii de gospodărirea apelor, gospodărirea deşeurilor, analize de risc, studii
aplicative, implementarea sistemului de management de mediu – ISO 14001, consultanţă legislativă şi
training dedicat) precum şi a rezolvărilor originale pentru lucrări cu un grad de complexitate crescut, Theo
Consulting se bucură în prezent de o apreciere unanimă printre clienţii şi partenerii săi, români şi străini, pe
piaţa de mediu din România şi în mod deosebit referitor la sectorul energetic.