Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru a fi acceptat proiectul de program trebuie s ntruneasc "DA" la punctele I i II i cel puin 5

"DA" / "DA cu recomandri" la punctul III.FI DE AVIZARE
A PROGRAMEI PENTRU
OPIONAL/CD
Grupa
____________
AVIZAT,
Inspector colar de specialitate,
Prof. Aur!"a PIU
#$%& ' #$%(
I)*+"+u,"a - .)/0,012)+ Co!3"u! Na4"o)a! 5Va*"! A!6*a)-r"7
D)u1"ra op,"o)a!u!u"/CD'u!u" D")a1"6a !"18"" ro12) 6o)+1pora)
T"pu! Op4"o)a! - 9+")-r
Dura+a # *1*+r Nu10r - or p *0p+012)0 %
:upor+u! 6urr"6u!ar
A8"!"+ara p)+ru *u*,")ra
6ur*u!u"
Prof*or - !"18a ;" !"+ra+ura ro12)0
Nu1, pr)u1 6a-ru -"-a6+"6 Mar6u Gor3"a)a
CRITERII I INDICATORI DE EVALUARE
%
DA NU DA, cu recomandare
I. R*p6+ara *+ru6+ur"" *+a)-ar- a pro3ra1"
Argument
Competene specifice
Coninuturi (asociate competenelor)
Valori i atitudini
Sugestii metodologice (inclusiv modaliti de evaluare)
II. E9"*+),a u)" 8"8!"o3raf""
III. E!1)+ - 6a!"+a+
!espectarea particularitilor de v"rst ale elevilor
Concordana cu etosul colii, cu interesele elevilor i cu nevoile
comunitii
Coninutul argumentului
oportunitatea opionalului
realismul #n raport cu resursele disponi$ile
Corelarea competenelor cu coninuturile
Corelarea competenelor cu situaiile de #nvare propuse la Sugestii
metodologice
Adecvarea modalitilor de evaluare la demersul didactic propus
Avizul conducerii colii
Director, ______________________________
Avi%at,
!esponsa$il Comisie metodic
1