Sunteți pe pagina 1din 8

Director:

Vizat ef catedr: Stroe Clina


Proiectarea unit ilor de nv are Literatur universal
Anul colar 2014-2015
Clasa a XII-a B
Manual: Editura Art
Profesor: Georiana Marcu
Coleiul !a ional "#asile Alecsandri$% Bac&u
!r'
crt
Con(inuturi )detalieri * Co+,eten(e s,ecifice Acti-it&(i de .n-&(are /esurse E-aluare
1'
2'
Indi-idul i societatea
Text-suportRou i
negru: 0tend1al
-realismul: programul
estetic
-principiile esteticii
realiste.
Concepte operaionale:
realis+% realis+ to,oloic%
naturalis+ul'
2est de e-aluare
C&utarea identit&(ii
Text-suport:
3' 2olstoiRzboi i pace
1'4 /eali5area de cone6iuni di-erse .ntre dou&
sau +ai +ulte te6te literare a,ar(in7nd unor
s,a(ii culturale diferite i unor e,oci diferite8
2'1' 0ta9ilirea unor rela(ii .ntre o o,er& literar& i
conte6tul cultral .n care a fost creat&8
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
e,oci culturale
2'4 Identificarea unor cone6iuni .ntre literatura
uni-ersal& i literatura ro+7n&8
4'1 :olosirea unor strateii de co+unicare oral&
.n -ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6telor
studiate'
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
-lectura te6tului8
-e6erci(ii de identificare
a tr&s&turilor
caracteristice ,ro5ei
realiste8
-e6erci(ii de aru+entare
a afir+a(iilor din te6tul
studiat8
-,re5entarea ,rinci,alilor
creatori i a crea(iilor
re,re5entati-e'
2est ,ro,us .n +anual
),'50% e6' 4*
-lectura te6tului8
-e6erc(ii de identificare
.n te6t a tr&s&turilor
-acti-itate
frontal&
-acti-itate
indi-idual&
-acti-itate
frontal&
-e-aluare oral&
curent&
-e-aluare
scris&
-o9ser-a(ie
siste+atic&
1
Text-support:
;enri< I9sen-
$O cas de ppui
Studiu de caz : Condi(ia
fe+eii8
Proiect de ru, cu te+a :
iteratura scris de
!emei$
Autoare ,ro,use : 0urorile
Bronte% ;'P' Benescu%
#irina =olf% 0i+one de
Beau-oir % Maruerite
>ourcenar % Maruerite
?urras% !ina Ber9ero-a%
2rac@ C1e-alier etc'
2e6t su,ort: Paul
e,oci culturale%
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
e,oci culturale8
4'1 :olosirea unor strateii de co+unicare oral&
.n -ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6telor
studiate%
4'2' /edactarea unor lucr&ri ,ornind de la te6tele
studiate'
caracteristice ro+anului
realist8
-e6erc(ii de aru+entare
a afir+a(iilor din te6tul
studiat:ARzboi i pace A
Bro+anul unor destine'
-lectura te6tului8
-e6erci(ii de sta9ilire a
te1nicilor dra+atice
utili5ate .n te6tul dat 8
-e6erci(ii de identificare a
te+elor i +oti-elor
literare .n te6tul-su,ort8
-e6erci(ii de indentificare
a conce,telor
o,erationale .n te6tul
dat8
-docu+entarea i
,lanificarea acti-it&(ii8
-,re5entarea ),e ru,e de
lucru* -a fi .nso(it& de
su,ort audio--ideoi -a
ur+&ri :
- condi(ia fe+eii .n
o,erele literare i
.n arta ,lastic&8
- ,ersonalit&(i din
istorie% cultur&%
art&% +edia etc8
-,ro-oc&ri i
-acti-itate
indi-idual&
-acti-itate ,e ru,e
-acti-itate ,e
ru,e
-e-aluare
oral&
2
4'
Carifo,ol- A"entru arta
literar# din registrul
ideilor gingae-
$eminism.
2est de e-aluare

/e-olu(ia li+9aDului ,oetic
Text-suport:
C1arles
Baudelaire-Corespunderi
% $lorile rului
- simbolismul %micare
literara cu o &arietate de
mani!estri': programul
estetic(
-principiile esteticii
simboliste.
Concepte operaionale:
si+9olis+% si+9ol%
sineste5ie% cores,onden(e %
,arnasianis+%
i+,resionis+
Text-suport: A' /i+9aud
1'1' Etili5area unor strateii di-erse de lectur& .n
-ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6tului literar
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
1'4 /eali5area de cone6iuni di-erse .ntre dou&
sau +ai +ulte te6te literare a,ar(in7nd unor
s,a(ii culturale diferite i unor e,oci diferite8
2'1' 0ta9ilirea unor rela(ii .ntre o o,er& literar& i
conte6tul cultral .n care a fost creat&8
2'2' Identificarea cone6iunilor .ntre -i5iunea
asu,ra lu+ii reflectat& .n te6tele literare i .n alte
arte a,ar(in7nd aceleiai sensi9ilit&(i estetice sau
.n te6te nonliterare8
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
e,oci culturale
1'1' Etili5area unor strateii di-erse de lectur& .n
-ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6tului literar
,reDudec&(i cu care
tre9uie s& se
confrunte .n
societatea
ti+,ului8
-fil+e des,re
condi(ia fe+eii'
2est ,ro,us .n +anual
) ,'FG*
-lectura te6tului8
-e6ercitii de identificare
.n te6t a ,rinci,iilor
estetice si+9oliste
-e6erci(ii de a9ordare a
te6tului liric si+9olist8
- ,re5entarea
,rinci,alilor creatori i a
crea(iilor re,re5entati-e'
-e6erci(ii de identificare a
conce,telor o,era(ionale
.n te6tul studiat'
-lectura te6tului 8
-e6erci(ii de aru+entare
-acti-itate ,e
ru,e
-acti-itate indi-idual&
-acti-itate
frontal&
-acti-itate
-e-aluare
scris&
-o9ser-a(ie
siste+atic&
-o9ser-a(ie
4
-$)ocaleA
Text-suport: /'M' /il<e B
*legia +nt,ia
0tudiu de ca5: "oezia pur
-plicaie: 0i+9olis+ul
france58 o,era unor ,oe(i
din secolul al XX-lea %
asu,ra c&rora se re+arc&
influen(e ale esteticii
si+9oliste'
2est de e-aluare
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
1'1' Etili5area unor strateii di-erse de lectur& .n
-ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6tului literar
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
4'2 /edactarea unor lucr&ri ,ornind de la te6tele
studiate
4'4 Aru+entarea unei o,(iuni ,ersonale .n
confruntarea cu ,uncte de -edere diferite
e6,ri+ate .n le&tur& cu un anu+it te6t literar
sau cu un feno+en literarH cultural
a afir+a(iilor din te6tul
dat8
-e6erci(ii de e-iden(iere a
tr&s&turilor s,ecifice
,oe5iei si+9oliste
,ornind de la te6tul
studiat'
-lectura te6tului
-e6erci(ii de a9ordare a
te6tului-su,ort8
-e6erci(ii de +oti-are a
a,artenen(ei te6tului la
,oetica si+9olist& 8
-docu+entarea i
,lanificarea acti-it&(ii8
-,re5entarea),e ru,e* -a
ur+&ri :
- tr&s&turile liricii
+oderne ) ;uo
:riedric1*8
-re,re5entan(i
Hfor+atori Hreferen(i 8
-,re+isele
+odernis+ului8

2est ,ro,us .n +anual
),'IF*
frontal&
-acti-itate ,e ru,e
-acti-itate ,e
ru,e '
-acti-itate ,e ru,e
siste+atic&
-e-aluare
oral&
-e-aluare
scris&

4
4'
5'
A9isul interior
Text-suport :
2' M' ?ostoie-s<i: $raii
.aramazo&
- modernismul:
programului estetic
- principiile esteticii
moderniste (
Text-suport :M' Proust
A /n cutarea timpului
pierdut
Concepte operaionale :
+odernis+% +etoni+ia%
ro+anul flu-iu % +onolo
interior% structura
,lurietaDat&'
2est de e-aluare
Condi(ia u+an&
Text-suport:
Ernest ;e+inJa@
$B&tr7nul i +area$
- e0istenialismul:
1'1 Etili5area unor strateii di-erse de lectur& .n
-ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6tului literar%
2'1 0ta9ilirea unor rela(ii .ntre o o,er& literar& i
conte6tul cultral .n care a fost creat&8
2'2 Identificarea cone6iunilor .ntre -i5iunea
asu,ra lu+ii reflectat& .n te6tele literare i .n alte
arte a,ar(in7nd aceleiai sensi9ilit&(i estetice sau
.n te6te nonliterare8
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
e,oci culturale8
4'1 :olosirea unor strateii de co+unicare oral&
.n -ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6telor
studiate8
4'2 /edactarea unor lucr&ri ,ornind de la te6tele
studiate'
1'1 Etili5area unor strateii di-erse de lectur& .n
-ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6tului literar%
2'1 0ta9ilirea unor rela(ii .ntre o o,er& literar& i
conte6tul cultral .n care a fost creat&8
2'2 Identificarea cone6iunilor .ntre -i5iunea
asu,ra lu+ii reflectat& .n te6tele literare i .n alte
arte a,ar(in7nd aceleiai sensi9ilit&(i estetice sau
.n te6te nonliterare8
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
2'2 Identificarea cone6iunilor .ntre -i5iunea
asu,ra lu+ii reflectat& .n te6tele literare i .n alte
arte a,ar(in7nd aceleiai sensi9ilit&(i estetice sau
.n te6te nonliterare
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
- lectura te6tului
- e6erci(ii de a9ordare a
te6tului 8
-e6erci(ii de identificare
.n te6t a ,rinci,iilor
estetice +oderniste8
-,re5entarea ,rinci,alilor
creatori i a crea(iilor
re,re5entati-e'
-lectura te6tului8
-e6erci(ii de e-iden(iere a
tr&s&turilor caracteristice
ro+anului +odern 8
-e6erci(ii de aru+entare
a afir+a(iilor din te6tul
studiat 8
-e6erci(ii de identificare a
conce,telor o,era(ionale
.n te6tul dat 8
2estul ,ro,us .n +anual
),'102*
-lectura te6tului8
- e6erci(iii de a9ordare a
te6tului ,ornind de la
,rinci,iile esteticii
e6isten(ialiste 8
-acti-itate
frontal&
-acti-itate ,e ru,e
-acti-itate ,e
ru,e
-acti-itate
indi-idual&
-acti-iate ,e
ru,e
-acti-itate ,e ru,e
o9ser-a(ie
siste+atic&
-o9ser-a(ie
siste+atic&
-e-aluare
scris&
5
programul estetic
-principiile esteticii
e0istenialiste
Text suport
Ga9riel Garcia MarKue5
1n &eac de singurtate
Concepte operaionale
:realis+ul +aic%
carna-alescul% fantasticul8
Studiu de caz: 2i+,ul
tr&irii% ti+,ul ,o-estirii8
3u,ta cu a9surdul '
e,oci culturale8
'
1'2 Inter,retarea aceluiai te6t .n func(ie de +ai
+ulte ,ers,ecti-e de lectur&8
4'1 :olosirea unor strateii de co+unicare oral&
.n -ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6telor
studiate'
4'1 :olosirea unor strateii de co+unicare oral&
.n -ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6telor
studiate8
4'4' Aru+entarea unei o,(iuni ,ersonale .n
confruntarea cu ,uncte de -edere diferite
e6,ri+ate .n le&tur& cu un anu+it te6t literar
sau cu un feno+en literarH cultural'
-e6erci(ii desta9ilire a a
caracteristicilor
romanului parabol
,ornind de la
te6tul-su,ort8
-,re5entarea ,rinci,alilor
creatori i a crea(iilor
re,re5entati-e'
-lectura te6tului
-e6erci(ii de identificare a
tr&s&turilor s,ecifice
ro+anului8
-e6erci(ii de aru+entare
a afir+a(iilor din te6t8
-e6erci(ii de identificare a
conce,telor o,era(ionale
.n te6tul dat 8
-docu+entarea i
,lanificarea acti-it&(ii
- ,re5entarea )a,lica(ie
,e un ro+an din lista
surselor docu+entare*-a
ur+&ri de5-oltarea
cateoriei ti+,ului ,e
doua ni-eluri aa cu+
suerea5a titlul'
-acti-itate frontal&
-acti-itate ,e ru,e
-acti-itate indi-idual&
-acti-itate frontal&
-acti-itate indi-idual&
-,ortofoliu indi-idual
-acti-itate ,e ru,e
-,ortofoliu de ru,-
- o9ser-a(ie
siste+atic&
-o9ser-a(ie
siste+atic&
-e-aluare oral&
-e-aluare
oral&
F
F'
2est de e-aluare
2otalitaris+ul
Text suport:
G ' LrJell-2345
-totalitarismul
:caracteristici i
concepte asociate(
Studiu de caz : 1manitatea
la rsp,ntie
2e6t su,ort :
!icolae 0tein1ardt%
6urnalul $ericirii
1'1 Etili5area unor strateii di-erse de lectur& .n
-ederea .n(eleerii i inter,ret&rii te6tului literar8
2'2 Identificarea cone6iunilor .ntre -i5iunea
asu,ra lu+ii reflectat& .n te6tele literare i .n alte
arte a,ar(in7nd aceleiai sensi9ilit&(i estetice sau
.n te6te nonliterare
2'4 Anali5a caracteristicilor esen(iale ale unor
e,oci culturale8
2'4' Identificarea unor cone6iuni .ntre literatura
uni-ersal& i literatura ro+7n&'
4'2' /edactarea unor lucr&ri ,ornind de la te6tele
studiate
4'4' Aru+entarea unei o,(iuni ,ersonale .n
confruntarea cu ,uncte de -edere diferite
e6,ri+ate .n le&tur& cu un anu+it te6t literar
sau cu un feno+en literarH cultural
- ,re5entarea -a ur+&ri
reali5area unui studiu
te+atic )$3u,ta cu
a9surdul$*cu di-erse
surse de docu+entare
) ,ro5a % teatru % eseuri* i
-a con(ine:
-re,e5entan(i ai
teatrului a9surd8
--i5iunea asu,ra
a9surdului e6isten(ei .n
literatur&8
- lectura te6tului8
- ,re5entarea
,rinci,alilor
creatori i a crea(iilor
re,re5entati-e8
-e6erci(ii de a9ordare a
te6tului studiat8
- e6erci(ii de identificare
a tr&s&turilor s,ecifice
totalitaris+ului .n te6t'
-docu+entarea i
,lanificarea acti-it&(ii
)acti-itate orani5at& .n
,atru ru,e de ele-i*
-,re5entarea -a
ur+&ri),ornind de la
teoria inteligenelor
multiple for+ulat& de ;'
-acti-itate frontal&
-acti-itate ,e
ru,e'
- acti-itate ,e
ru,e
-e-aluare
scris&
-o9ser-a(ie
siste+atic&
-e-aluare
oral&
G
2est de e-aluare
/ECAPI2E3A/E
:I!A3M
Gardner* :
-intelien(a lin-istic&
)ru,a I-,ro9le+atica
studiului*
-intelien(a
inter,ersonal&)ru,a a II-
a-docu+ente su,ort: fie%
sc1e+e % ,lane*
-intelien(a loico-
+ate+atic& )ru,a a III-a
B rela(ia .ntre te+a
ca,itolului i te6tele
,ro,useH studiate*
-intelien(a s,a(ial&
) ru,a a I#-a B
reali5area unui ,ortofoliu
care s& con(in& fra+ente
de te6t i ilustra(ii
cores,un5&toare care s&
e-oce s,a(ii reale sau
si+9olice asociate
totalitaris+ului'*

2estul ,ro,us .n +anual
) ,'15N*
-e-aluare
scris&
I