Sunteți pe pagina 1din 4

Arterele gambei si piciorului

ARTERA ORIGINE RAPORTURI RAMURI TERITORII


VASCULARIZATE
1
.
Tibiala
anterioara
Continua a.poplitee
(ramura de bifurcatie
anterioara a acesteia)
pana la
retinacolul
extenorilor
V!"A.tibiale
anterioare i
N!. peronier
pro#un$
formeaza
%anunc&iul
!aculo ner!o
anterior al
gambei
In regiunea poplitee:
Anterior- %.olear
Posterior'trece printre cele (
capete ale %. tibial poterior i
strabate %b.interooaa)
In regiunea anterioara a gambei:
Medial:-%.tibial anterior
)%. atelit*,
ateral si doar in partea superioara
- %.extenor lun+ al $e+etelor
posterior '%b.interooaa
ateral si doar in !"# inferioare
-%.extenor lun+ al &alucelui)
N!.peronier pro#oun$ o
incruciseaza anterior dinspre
medial $lateral.
%ste insotita permanent de
!enele atelite(mediala si laterala
In reg.posterioara a gambei:
a.recurenta tibiala poterioara
In reg.anterioara a gambei:
a.recurenta tibiala anterioara
a.%aleolara atero'laterala
a.%aleolara antero'%e$iala
-participa la reteaua
articulara a +enuc&iului
Mm.popliteu , tibial
anterior, lung e&tensor al
degetelor, peronieri,
art.+enunc&iului i tibio'
#ibulara
-formeaza reteaua
%aleolara laterala(cu
aa.laterala a tarsului si
rr.perforanta si calcaneana
din a.peroniera)
-formeaza reteaua
%aleolara %e$iala(cu
rr.maleolare mediale si
calcaneneene din a.tibiala
posterioara si cu aa,mediale
ale tarsului)
!
.
,orala a
piciorului
%ste ramura
terminala a a.tibiale
anterioare.
Se palpea-a in
p.%etatarian I
In ' super. a gambei :
Medial- %.tibial anterior
ateral '%.lun+ extenor al
&alucelui
In ' infer. a gambei:
trece intre cei doi %%.extenori ai
&alucelui(lung si scurt)
medial -r.terminala a n.peronier
pro#oun$
cele $oua !ene atelite(laterala si
mediala)
a.tariana laterala
aa.tariene %e$iale
a.arcuata
se anastomozeaza cu a..tarsiana
laterala pe bazele
metetatarsienelor
-da rr.ce patrund in inu
tari" se anastomozeaza cu
a.dorsala a piciorului,
participa la formarea retelei
%aleolare laterale
-mm.dorsali ai piciorului si
articulatiile lui ,
participa la formarea
retelei %aleolare %e$iale
-ultimii # mm.interososi
dorsali)prin trei
aa"%etetatariene $orale),
-(alucele si fata mediala a
degetului II ) prin
a.%etatariana a I patiu*
#
.
Tibiala
poterioara
Continua a.poplitee
(ramura de bifurcatie
posterioara a
acesteia) pana la
retinacolul
#lexorilor
-se palpeaza in
.retro%aleolar
%e$ial
V!"A.tibiale
poterioare i
N!. tibial
anterior
#or%ea-a
%anunc&iul
!aculo ner!o
anterior al
+a%bei
In regiunea posterioara a gambei:
ateral 'n.tibial
Posterior-%.. tibial poterior
Anterior-%.tricep ural
In .retro%aleolar %e$ial .
)uperficial'retinaculul %%.#lexori"
Anterior-ms.lun+ #lexor al
$e+etelor
Posterior '%.lun+ #lexor al
&alucelui
' n.tibial
a acest ni*el a.tibiala posterioara
se afla la ' distantei intre maleola
mediala si tendonul calcanean
%ste insotita permanent de
!enele atelite(mediala si laterala).
r.circu%#lexa a #ibulei
a.peroniera
mergepe ms.tibial posterior
si apoi prin %.lun+ #lexor al
&alucelui
In .retro%aleolar lateral.
acoperita de mm.peronieri
%ste insotita permanent de
!enele atelite(mediala si
laterala).
rr.%aleolare %e$iale
rr.calcaneene
-participa la formarea
retelei articulare a
+enunc&iului
-mm.lung e&tensor al
degetelor si al treilea
peronier, maleola fibulei
-se anastomozeaza cu
a. tibiala posterioara
-participa la formarea retelei
maleolare laterale)prin
rr.%aleolare laterale*
-participa la formarea retelei
maleolare si a celei
calcaneene(prin anastomoze
cu a.omonima din a.tibiala
posterioara*)prin
rr.calcaneene*
-aprticipa la formarea retelei
maleolare mediale
-participa la formarea retelei
calcaneene
+
.
Plantara
%e$iala
a.tibiala
poterioara(ramura
de bifurcatie mediala
a acesteia)
ten$onul %.#lexor lun+ al
$e+etelor(posterior, la iesirea din
canalul calcanean)
%.#lexor lun+ al &alucelui i
n.plantar %e$ial(lateral)
!enele atelite
r.pro#un$a
r.uper#iciala
-iriga mm. si tegumentele
lo,ei plantare mediale
-se anastomozeaza cu
ramura omonima din a
dorsala a piciorului
-(alucele pe partea sa
mediala
-
.
Plantara
laterala
a.tibiala poteriora
(ramura de bifurcatie
laterala a acesteia)
n.plantar lateral(medial)
intre %%.curt #lexor al $e+etelor
i acceor plantar(la ni*elul lo,ei
plantare mi,locii)
%%.interooi plantari(intre planul
osos si artera- in ultima portiune)
%%. a$$uctor al &alucelui i i
#lexor curt al &alucelui(o acopera-
in ultima portiune)
!enele atelite
aa.%etatariene palntare
rr.per#orante
-iriga musc(ii cu care *ine
in contact, pilea laterala a
plantei
-portiunile mediala si
laterala a degetelor, prin
continuarea lor cu
aa.$i+itale plantare
co%%une, care la ni*elul
art.metatarsofalangiene se
impart in aa.$i+itale
plantare proprii(una
mediala si alta laterala), pt.
fetele *ecine a doua degete.
-strabat spatiile interosoase
si se anastomozeaza cu cele
pro*enite din a.dorsala a
piciorului