Sunteți pe pagina 1din 14

Capitolul 5

Calculul constructiei metalice de sustinere a capaculuiFig. 5.1 Schema de calcul a semifermelor
1. Determinarea numarului necesar de semiferme

D
D
n
S
+

=
1 . 0 5

-numarul de semiferme;
unde D este diametrul rezervorului [m];
4.5
15.!"
5 0.1 4.5

= =
+
S
n

-acesta se rotun#este$ incat sa fie un numar %ar;

1! =
S
n
semiferme
&. Determinarea lungimii semifermei
&
S
D D
L

= ; unde
'00
S
D mm =
-diametrul stal%ului central;
4.5 0.'
&4."5
&

= = L m
". (legerea numarului de %anouri a semifermei
)umarul de %anouri se alege incat *
& 4 ".0
* &4."5 ".0 '
= =
= = =
l m alegeml m
pentru L m si l m m panouri

Fig.5.& +e%rezentarea schematica a numarului de %anouri alese %entrul
rezervorul
%roiectat
4. Determinarea inaltimii h1 a semifermei
] [
!
1 &
1
m
m
m
D
K h

=

unde* -,-0.! .coeficient de corectie ;
-D-4.5 m -diametrul rezervorului ;
-m -numarul de %anouri.
1
4.5 & ' 1
0.! .&'
' !
h m

= =
5. Determinarea inaltimii h& a semifermei
& 1 &
/0.0 0.'1 0.' .&' 0.4" = = = h h h m
!. Determinarea solicitarilor %e ca%ac
(. Determinarea solicitarii %e ca%ac %e tim% de iarna
2inand cont conditiile atmosferice s%ecifice %e tim% de iarna$ solicitarea
elementara %e ca%ac are urmatoarele com%onente*
a1- Solicitarea din greutatea totala a ca%acului *
&
1 0
0'50 10 0.01""4 1040.&4 3 = = = =
i
t c c
q S g S N m
41- Solicitarea datorata greutatii za%ezii*
&
&
1&00 3 = =
i
z
q p N m
c1- Solicitarea din vacuumul din s%atiul de gaze-va%ori*

&
" &
40 "&.4 3 = = = =
i
v v
q p h mmH O N m
d1- Solicitarea din greutatea %ro%rie a constructiei metalice de sustinere a
ca%acului*
&
4 1 & "
50 0.0! 50 0.0! 4.5 1040.&4 1&00 "&.4 &0&.5 3
i i i i
q D q q q N m = + + + = + + + =
e1- Solicitarea totala unitara %e ca%ac %e tim%ul iernii*
&
1 & " 4
1040.&4 1&00 "&.4 &0&.5 &'4&.&" 3 = + + + = + + + =
i i i i
ci
q q q q q N m
5. Determinarea solicitarii %e ca%ac %e tim% de vara
2inand cont de conditiile atmosferice s%ecifice %e tim% de vara$ solicitarea
elementara %e ca%ac are urmatoarele com%onente*
a1 Solicitarea elementara din greutatea ta4lei ca%acului*
&
1 0
0'50 10 0.01""4 1040.&4 3 = = = =
v
t c c
q S g S N m
41 Solicitarea de %resiune a va%orilor din s%atiul de gaze-va%ori a rezervorului*
&
& &
&00 1!& 3 = = = =
v
g g
q p h mmH O N m
c1 Solicitarea din greutatea %ro%rie a constructiei metalice de sustinere a
ca%acului
&
" 1 &
50 0.0! 50 0.0! 4.5 1040.&4 1!& &1&.& 3 = + + = + + =
v v v
q D q q N m
d1 Solicitarea totala %e ca%ac in tim%ul verii*
&
1 " &
1040.&4 &1&.& 1!& 001.'" 3 = + = + =
v v v
cv
q q q q N m
Solicitarea de su%rastructura a ca%acului este descarcata in infrastructura$
adica in elementele com%onente ale constructiei metalice$ res%ectiv in semiferme$
grinzi si ca%riori.
Se face i%oteza ca descarcarea solicitarii se face in nodurile grinzilor cu
za4rele.
6odul de calcul este urmatorul *
a17alculul su%rafetelor aferente fiecarui nod al semifermei*
Fig. 5." Schema de calcul a fortelor din nodurile semifermei
".0 = l m
1
0.'
0.4
& &
S
S
D
R R m = = = =
8
1 1
".0
0.4 1.5
& &
= + = + =
l
R R m
& 1
0.4 ".0 ".4 = + = + = R R l m
8
& &
".0
".4 5.04
& &
= + = + =
l
R R m
" &
".4 ".0 !.5' = + = + = R R l m
8
" "
".0
!.5' '.1"
& &
= + = + =
l
R R m
4 "
!.5' ".0 .!0 = + = + = R R l m
8
4 4
".0
.!0 11.&&
& &
= + = + =
l
R R m
5 4
.!0 ".0 1&.0! = + = + = R R l m
8
5 5
".0
1&.0! 14."
& &
= + = + =
l
R R m
8 & &
& 1
1
1.5
0.04
1!

= = =
S
R
A m
n

8 & 8 & & &
& & 1
&
/ 1 /5.04 1.5 1
4.&"
1!

= = =
S
R R
A m
n

8 & 8 & & &
& " &
"
/ 1 /'.1" 5.04 1
0.'
1!

= = =
S
R R
A m
n

8 & 8 & & &
& 4 "
4
/ 1 /11.&& '.1" 1
11.0"
1!

= = =
S
R R
A m
n

8 & 8 & & &
& 5 4
5
/ 1 /14." 11.&& 1
0.&0
1!

= = =
S
R R
A m
n


417alculul fortelor din nodurile fermelor*
7onsiderand conditiile cele mai grele de lucru$ %e tim%ul iernii$ fortele din
nodurile fermelor sunt*
1 1
0.04 &'4&.&" &111.& = = =
ci
F A q N
& &
4.&" &'4&.&" 1&0"!.! = = =
ci
F A q N
" "
0.' &'4&.&" &&!".! = = =
ci
F A q N
4 4
11.0" &'4&.&" """50.0 = = =
ci
F A q N
5 5
0.&0 &'4&.&" &0!01.0 = = =
ci
F A q N
c1 7onsiderand grinda cu za4rele sim%lu rezemata la ca%ete$ fig.5.4$ se
determina reactiunile in sistemul de reazeme.
Fig. 5.4 Schema de calcul a reactiunilor din reazeme
1 & " 4
1 & " 4
0 4 4 " & 0
" & 1
4 4 4
= + + + + =
= + + +
A B
B
M V l F l F l F l F l
V F F F F
"0'&".1 =
B
V N
5 4 " &
5 4 " &
0 4 4 " & 0
" & 1
4 4 4
= =
= + + +
B A
A
M V l F l F l F l F l
V F F F F
!0040.! =
A
V N

Din considerente geometrice se determina marimile*
-%entru intreaga structura $ fig.5.5 *
18 !8
6
9
h1
1
h&
Fig. 5.5
1 &
.&' 0.4"
0.00!&"& 4."5"4
&4."5

= = = =
h h
tg
L

1 &
&4."5
1".11' '5.!41
.&' 0.4"
= = = =

L
tg
h h

-%entru %rimul gru% de %anouri$ fig. 5.!*
&8
&
18
1
l
h1
:1
Fig. 5.!
1 1
1 1
.&' ".0 0.00!&"& .04!

= = = =
h
tg h l tg m
l

1
1 1
.04!
&.&0 01.14
".0
= = = =

tg
l

1 1
1'0 0 1'0 0 01.14 '5.!41 05.4 = + = + =
1 1
05.4 4."5"4 01.14 = = =
-%entru al doilea gru% de %anouri$ fig. 5.0*
"8
"
&8
&
l
:1
:&
Fig. 5.0
1 &
& 1
.04! ".0 0.00!&"& '.'1

= = = =

tg l tg m
l

&
& &
'.'1
&.'51 00.!0"
".0
= = = =

tg
l

& &
1'0 0 1'0 0 00.!0" '5.!41 05.0"& = + = + =
& &
05.0"& 4."5"4 00.!0" = = =
-%entru al treilea gru% de %anouri$ fig. 5.'*
"
:"
:&
l
4
48
"8
Fig. 5.'
& "
" &
'.'1 ".0 0.00!&"& '.505

= = = =

tg l tg m
l

"
" "
'.505
&.005 00.1'&
".0
= = = =

tg
l

" "
1'0 0 1'0 0 00.1'& '5.!41 04.54& = + = + =
" "
04.54& 4."5"4 00.1'& = = =
-%entru al %atrulea gru% de %anouri$ fig. 5.*
4
:4
:"
l
5
58
48
Fig. 5.
" 4
4 "
'.505 ".0 0.00!&"& '.""

= = = =

tg l tg m
l

4
4 4
'.""
&.! !.!!'
".0
= = = =

tg
l

4 4
1'0 0 1'0 0 !.!!' '5.!41 04.0&0 = + = + =
4 4
04.0&0 4."5"4 !.!!' = = =
-%entru al cincilea gru% de %anouri$ fig. 5.10*
5
h&
:4
l
!
!8
58
Fig. 5.10
&
5 5
0.4"
&.40" !0.405
".0
= = = =
h
tg
l

5 5
1'0 0 1'0 0 !0.405 '5.!41 01.0!4 = + = + =
5 5
01.0!4 4."5"4 !0.405 = = =
7unoscand incarcarile %e grinda cu za4rele$ fortele din 4are se determina
analitic cu a#utorul
fig. 5.11.
Se descom%une structura de grinzi cu za4rele$ izoland fiecare nod$ se
calculeaza fiecare reactiune sta4ilindu-se astfel zona cea mai solicitata.
Fig. 5.11 Schema de calcul a reactiunilor din nodurile semifermelor
)odul 1$ fig. 5.1&*

N1-1'
N1-2
F1
1
Fig. 5.1&
0 0 0 cos
& 1 & 1
= =

N N
1 8 1 1 8 1 1 1
0 F N N F = = +

;
1 18 18 1
&111.&

= = N N N
)odul 1;$ fig. 5.1"*
N1'-2
VB
N1'-1
N1'-2'
18
Fig. 5.1"
18 1 18 & 1
sin 0
B
V N N

+ + =
18 1
18 &
1
&111.& "0'&".1
"0"40.1
sin 0.4!


= = =
B
N V
N N

;
& 18 18 &
"0"40.1

= = N N N
0 cos
1 & 8 1 8 & 8 1
= +

N N
18 &8 18 & 1
cos / "0"40.11 0."&" '00.0

= = = N N N
;
&8 18 18 &8
'00.0

= = N N N

)odul &$ fig. 5.14*
N2-1'
)21
N2-2'
N2-3
F2
2
Fig. 5.14
0 cos cos cos
" & 1 8 1 & 1 &
= +

N N N
1
& " & 18 & 1
cos 0."&" / "0"40.11
'"!.4&
cos 0.0


= + = = N N N N

;
& " " &
'"!.4&

= = N N N
0 sin sin
" & 1 8 1 & & 8 & &
= + + +

N N F N
sin sin
" & 1 8 1 & & 8 & &
= N N F N
& &8
104&".01

= N N
& &8 &8 &
104&".01

= = N N N
)odul &;$ fig. 5.15*
N2'-1'
28
N2'-3'
N2'-2
N2'-3
Fig. 5.15
0 sin
& " 8 & & 8 &
= +

N N
&8 &
&8 "
&
104&".01
1'4!".50
sin 0.44

= = =
N
N N

;
&8 " " &8
1'4!".50

= = N N N
0 cos
& " 8 & 8 " 8 & 8 1 8 &
=

N N N
;
& " 8 & 8 1 8 & 8 " 8 &
cos

= N N N
&8 "8
151'.0'

= N N
;
&8 "8 "8 &8
151'.0'

= = N N N
)odul "$ fig. 5.1!*

N3-2
N3-2'
N3-3'
N3-4
F3
3
Fig. 5.1!cos
cos cos
0 cos cos cos
& 8 & " & "
4 "
& 8 & " & " 4 "


+
=
=
N N
N
N N N
" 4
15!4.0

= N N
" 4 4 "
15!4.0

= = N N N
" " "8 " 4 " & " &8 &
sin sin sin 0 F N N N N

+ + + =
" "8 " & " " &8 & " 4
sin sin sin N N F N N

=
" "8
4'04.00

= N N
" "8 "8 "
4'04.00

= = N N N
)odul ";$ fig. 5.10*
N3'-2'
38
N3'-4'
N3-3'
N3'-4
Fig. 5.10
0 sin
" 4 8 " 8 " "
= +

N N
"8 "
"8 4
"
/ 4'04.001
5100.&4
sin 0.41

= = =
N
N N"8 4 4 "8
5100.&4

= = N N N
0 cos
8 4 8 " " 4 8 " 8 & 8 "
=

N N N
" 4 8 " 8 & 8 " 8 4 8 "
cos

= N N N
"8 48
141'0."

= N N
48 "8 "8 48
141'0."

= = N N N
)odul 4$ fig. 5.1'*
N4-3
N4-3'
N4-4'
N4-5
F4
4
Fig. 5.1'
4 5 4 " 4 "8 "
cos cos cos 0 N N N

=
4 " 4 "8 "
4 5
cos cos 15!4.0 0.0 5100.&4 0.""
14&&'.4!
cos 0.0

+ +
= = =
N N
N N

4 5 5 4
14&&'.4!

= = N N N


sin sin sin
0 sin sin sin
5 4 " 8 " 4 4 " 4 8 4 4
" 4 5 4 " 8 " 4 8 4 4 4


=
= + + +
N N F N N
N N N N F
4 48
"'&'0.4"

= N N
4 48 48 4
"'&'0.4"

= = N N N

)odul 4;$ fig. 5.1*

N4'-3'
48
N4'-5'
N4-4'
N4'-5
Fig. 5.1
0 sin
4 5 8 4 4 8 4
= +

N N
48 4
48 5
4
/ "'&'0.4"1
40'"1.44
sin 0."'

= = =
N
N N

48 5 5 48
40'"1.44

= = N N N
4 5 8 4 8 " 8 4 8 5 8 4
cos

= N N N
48 58
0

= N N
48 58 58 48
0

= = N N N
)odul 5$ fig. 5.&0*
Fig.5.&0
5 5 58 5 48 4 5 4
5 58 5 5 48 4
sin sin 0
sin


+ + =
=
F N N N
N F N

5 58
!0040.!'

= N N
5 58 58 5
!0040.!'

= = N N N

Sta4ilirea ecuatiei de verificare*
Fig. 5.&1
58 5
58 5
0
!0040.!

+ =
= =
A
A
N V
N V N
1 & " 4 5
0'!".' 0'!".'
+ + + + = +
=
A B
F F F F F V V
Structura din grinzi cu za4rele a semifermei a fost 4ine echili4rata$ valorile
acestor reactiuni din nodurile structurii sunt trecute in ta4elul 5.&& .
Tabelul 5.22
Nr. Valori [N} Tip de
solicitare
1 N1'-1=N1-1'= 2111.2 C
2 N1-2=N2-1= 0 -
3 N1'-2=N2-1''= 30340.91 C
4 N1'-2'=N2'-1'= 90!.9! "
5 N2-2'=N2'-2= 1!423.01 "
# N2-3=N3-2= 93#.42 C
! N2'-3'=N3'-2= 1591.! "
N2'-3=N3-2'= 14#3.5! C
9 N3-3'=N3'-3= 404.!! C
10 N3-4=N4-3= 159#4.9! C
11 N3'-4=N4-3'= 510!.24 "
12 N4'-3'=N3'-4'= 141!.30 "
13 N4-4'=N4'-4= 32!.43 C
14 N4-5=N5-4= 1422.4# C
15 N5-4'=N4'-5= 4031.44 "
1# N4'-5'=N5'-4'= 0 -
1! N5-5'=N5'-5= #0040.# C
Dimensionarea grinzii cu za4rele
a1-Dimensionarea la flam4a#
48 5
ma</ 1 40'"1.4

= = =
compresie i! compresie
N N N N N
"
l N c
#
$ compresie $
nec


=
&
&
min

unde* - $
c
-&." .coeficient de flam4a#;
-
".0
".0
cos 0.0
= = =
$
l
l m

-lungime de flam4a#
-
5 &
&.1 10 3 " N mm = -modul de elasticitate longitudinal;
&
4 4
min & 5
&." 40'"1.4 "0
4"514'.00 4".51
&.1 10

= = =

nec
# mm cm

-moment de inertie
minim necesar;
Se alege conform D=) 10&5-!" /S2(S !5!-'!1 un %rofil =-14$ cu
urmatoarele caracteristici*

140 = h mm
-inaltimea %rofilului;
!! = % mm-latimea tal%ilor;
'.! = t mm -grosimea medie a tal%ilor;
8
5.0 = = & R mm-grosimea inimii$res%ectiv raza de rotun#ire interioara a
tal%ilor;
&.0 r mm =
-raza de rotun#ire a tal%ilor la varf;
&
1'.& ; = A cm -aria sectiunii;
4
101
'
# cm =
moment de inertie du%a a<a /<-<1;
"
"4.&
'
( cm = -modul de rezistenta du%a a<a /<-<1;
4.01
'
i cm =
-raza de giratie du%a a<a /<-<1;
4
1&.&
)
# cm =
-moment de inertie du%a a<a />->1;
"
4.''
)
( cm =
-modul de rezistenta du%a a<a />->1;
1.00
)
i cm =
-raza de giratie du%a a<a />->1;
"
1.
*
S cm = momentul static al semisectiunii.
z z
+
r
d
4
h
t
434
>
>
in
c
lin
a
tia
1
4
?
Fig. 5.&" @rofil = %entru realizarea semifermelor
] [ 1 . 40
min
mm i =
min
"0
00.&' 10&5 !"
40.1
0.541
= = =
=
$
l
con$orm D#N
i

& c
ef ac ac
f
ef
& &
ef ac
@ "50
unde * 15&.10" )3 mm
( c &."
40'"1.44
0.541 1'&0
41.40 )3 mm 15&.10" )3 mm

= = = =

= < =
41-Aerificarea la intindere
ac
in covoiere 58 !
& &
ac
F
S
F ) ) !0040.! )
!0040.!
1'&0
"&. )3 mm 15&.10" )3 mm

=
= = =
=
= < =
Brinzile cu za4rele au fost 4ine dimensionate si verificate la am4ele solicitari.