Sunteți pe pagina 1din 1

COALA GIMNAZIAL MAGURENI

PROIECTAREA ACTIVITILOR EXTRACOLARE


Clasa a VI-a
An colar 20!-20"
Nr
crt
Denumirea activitii Perioada/Data Tipul activitatii Obs.
1. Sun clopoelul!
Deschiderea anului colar
15.09.2014 Festiitate
2. !ulorile "oa#nei
!oncurs de creaii literare
$cto#%rie
2014
!oncurs
&. 'etrecerea de (allo)een $cto#%rie
2014
!oncurscel #ai
reusit costu#
4. 'laneta pe care tri# i...*niers +
discuii despre planetele din *niers
,oie#%rie
2014
-asa rotund cola%orare cu
pro.. de /eo/ra.ie
5. 0a #uli ani12o#3nia!
!o#e#orarea -arii *niri
1 Dece#%rie
2014
Ser%are
4. 5 re#ea colindelor Dece#%rie
2014
Ser%are de
!raciun
6. S+l cinsti# pe 5#inescu!
$#a/iu poetului naional +
-ihai 5#inescu
7anuarie 2015 -asa rotund
8. 9ucuriile iernii Fe%ruarie 2015 !oncurs saniu
9. -rior pentru #a#a + Surpri:e
pt. #a#e + .elicitri1 diplo#e1 poe:ii
-artie 2015 ;ntrunire cu
#a#ele
10. S tii #ai #ulte1 s .ii #ai %un <prilie 2015 <ctiitati
e=tracurriculare
11. Festialul Doina 9istrei <prilie 2015 Spectacol
12. >i noi sunte# copii ai 5uropei
2eali:area unei #ape te#atice
-ai 2015 5=po:itie
1&. S cunoate# .ru#useile
?udeului
-ai 2015 5=cursie
14. 5 :iua noastr1s sr%tori#! 7unie 2015 <ctiitati
recreatie
15. @acan1%ine ai enit! 7unie 2015 Ser%areA.estiitate
de pre#iere
Diriginte,
prof. ..........................................