Sunteți pe pagina 1din 109

Studiudeevaluareadecvata

S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

1
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

TITULAR: GENERA AVANTE S.R.L.STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
PRIVIND
CONSTRUIRE PARC EOLIAN
SMRDANINTOCMIT: BIOSYS GROUP S.R.L.
NOIEMBRIE 2010

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

2
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

CUPRINS

1. GENERALITATI ------------------------------------------------------------------------------------------- 4
1.1. Scop si obiective----------------------------------------------------------------------------------------- 4
1.2. Surse de informare-------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.3. Elaboratorul studiului ---------------------------------------------------------------------------------- 6
2. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL PROPUS-------------------------------------------------- 6
2.1. Informaii generale ----------------------------------------------------------------------------------- 6
2.1.1 Denumirea proiectului------------------------------------------------------------------------------ 6
2.1.2. Beneficiarul proiectului ---------------------------------------------------------------------------- 7
2.1.3. Descrierea i obiectivele proiectului propus ------------------------------------------------- 7
2.2. Localizarea geografic si administrativ a proiectului -----------------------------------------21
2.3. Modificarile fizice ale mediului natural ce vor avea loc pe durata implementrii
proiectului ------------------------------------------------------------------------------------------------------25
2.4. Resursele naturale necesare implementarii proiectului ---------------------------------------25
2.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes
comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectului----------------------------------------28
2.6. Emisii si deseuri generate de proiect si modalitatea de eliminare a acestora-----------28
2.6.1. Emisii de poluanti in atmosfera ----------------------------------------------------------------28
2.6.2. Zgomot si vibratii ----------------------------------------------------------------------------------29
2.6.3. Emisii n apa suprateran sau subteran ---------------------------------------------------30
2.6.4. Gestiunea deseurilor ----------------------------------------------------------------------------30
2.7. Cerintele legate de utilizarea terenului, necesare pentru executia proiectului ----------31
2.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului propus-------------------31
2.9. Durata constructiei, functionarii, dezafectarii proiectului si esalonarea perioadei de
implementare--------------------------------------------------------------------------------------------------32
2.10. Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii proiectului --------------------34
2.11. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact
cumulativ cu proiectul propus -----------------------------------------------------------------------------34
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

3
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
3. INFORMAII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJAT DE INTERES COMUNITAR
DIN VECINATATEA PROIECTULUI -------------------------------------------------------------------37
3.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar -----------------------------------37
3.2. Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor de interes comunitar
prezente pe suprafata si in imediata vecinatate a proiectului, mentionate in formularul
standard al ariei naturale protejate de interes comunitar-------------------------------------------92
3.3. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar
afectate si a relatiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar invecinate-96
3.4. Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar --------------------97
3.5. Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate---------------------------98
3.6. Relatiile structurale si functionale care creeaza si mentin integritatea ariei naturale
protejate de interes comunitar -------------------------------------------------------------------------- 100
3.7. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar------------- 100
3.8. Descrierea starii actuale i viitoare de conservare a ariei naturale protejate de interes
comunitar----------------------------------------------------------------------------------------------------- 101
4. IDENTIFICAREA I EVALUAREA IMPACTULUI --------------------------------------------- 102
4.1. Identificarea i evaluarea tipurilor de impact negativ ale proiectului susceptibile s
afecteze n mod semnificativ aria natural protejat de interes comunitar ------------------ 102
4.2. Evaluarea semnificaiei impactului proiectului propus asupra ariilor protejate
invecinate ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
4.3. Impactul preconizat al proiectului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 103
5. MSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ------------------------ 106
6. CONCLUZII --------------------------------------------------------------------------------------------- 107
7. ANEXE, PLANURI I HRI ----------------------------------------------------------------------- 109

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

4
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
1. GENERALITATI
1.1. Scop si obiective
Scopul si importanta proiectului
Punerea n funciune a parcului eolian va permite valorificarea potenialului eolian al
zonei, cu consecine benefice asupra factorilor de mediu, prin nlocuirea energiei electrice
produse n instalaiile termoenergetice. Msurtorile efectuate pentru determinarea
potenialului eolian valorificabil pe amplasament identificand existena unui potenial eolian
valorificabil n zon. Studiile de specialitate i analizele efectuate n ultimii ani au identificat
un potenial eolian n Romnia de circa 8000 GWh/an.
Realizarea unor parcuri eoliene pentru producerea energiei electrice, prin conversia
energiei eoliene (surs regenerabil i nepoluant de energie) va conduce la reducerea
semnificativ a cantitilor de poluani gazoi (SO
2
, NO
x
, CO, hidrocarburi), lichizi (ape
uzate, substane petroliere) i solizi (zgur, cenu) evacuai n mediu, prin reducerea
cantitilor de combustibil fosili utilizai n instalaiile termoenergetice.
Importana realizrii unor parcuri eoliene este subliniat i n Strategia naional
privind valorificarea surselor regenerabile de energie (aprobat prin H.G. 1535/2003).
Directiva 2001/77/EC, din 27 septembrie 2001, privind "Promovarea energiei electrice
produs din surse regenerabile pe piaa unic de energie" (implementat prin H.G.
433/2003) fixeaz intele privind energia electrica obtinuta din surse regenerabile.
Principalele direcii de aciune nscrise n "Directiva 2001/77/EC" constau n:
creterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie n producia de
energie electric i termic;
stabilirea unei cote-int privind consumul de energie electric produs din surse
regenerabile de energie, n mod difereniat de la o ar la alta (30% pentru Romnia);
adoptarea de proceduri adecvate pentru finanarea investiiilor n sectorul surselor
regenerabile de energie;
simplificarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de valorificare a
surselor regenerabile de energie;
accesul garantat i prioritar la reelele de transport i distribuie de energie;
garantarea originii energiei produse pe baza de surse regenerabile de energie.
Obiectivul proiectului
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

5
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Obiectiv general al proiectului il reprezinta producia de energie electric n centrale
eoliene prin utilizarea potenialului energetic al vntului disponibil n Romnia, obiectivul
specific fiind realizarea unei centrale eoliene amplasat n zona localitii Smardan, judeul
Galai
Scopul i obiectul studiului
Studiul a fost ntocmit pentru derularea procedurii de evaluare adecvat necesar
construirii unui parc eolian in extravilanul localitatii Smardan, judetul Galati.
Datele tehnice pentru elaborarea studiului au fost furnizate de S.C. ICEMENERG
S.A. n Memoriul de prezentare depus la A.P.M. Galati n cadrul procedurii de solicitare a
acordului de mediu pecum si date din teren prelucrate de specialitii elaboratorului.
Conform prevederilor OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare
a evalurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice i private, a OM nr. 19/2010
pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar si n
urma analizei memoriului de prezentare naintat de beneficiar, Agenia pentru Protecia
Mediului Galati, prin adresa nr. 10112/27.08.2010, a inaintat titularului proiectului
Indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul
asupra mediului si in studiul de evaluare adecvata. La baza emiterii acestei decizii au stat
urmatoarele:
- proiectul propus se afl la cca. 4,5 km de ROSCI0151 Padurea Garboavele, la cca 6,5
km de ROSPA0070 Lunca Joasa a Prutului Vladesti-Frumusica si cca 6,5 km de
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, parte integranta din reteaua ecologica Natura 2000.
Obiectivele studiului sunt:
- Evaluarea strii actuale a mediului n perimetrul propus pentru derularea proiectului;
- Evaluarea impactului pe care activitile derulate prin proiectul propus le-ar exercita
asupra mediului (habitate, specii de flora i faun de interes comunitar, integritatea sitului
Natura 2000 n care este situat amplasamentul proiectului);
- Stabilirea modului de ncadrare n reglementrile legale n vigoare privind protecia
mediului;
- Identificarea de msuri care s conduc la diminuarea sau anularea potenialului impact
exercitat de activitile prevzute n proiect asupra mediului i biodiversitii, n special
asupra speciilor de interes conservativ.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

6
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
- Evaluarea adecvat a activitatilor i a impactului potenial, precum i a msurilor de
reducere a acestuia se vor realiza att pentru deschiderea i funcionarea microcarierei
cat si pentru masurile de refacere a mediului dupa incetarea exploatarii.
1.2. Surse de informare
Studiul de evaluare adecvat a fost ntocmit atat pe baza observaiilor directe din
teren, ct i pe baza unei documentaii bibliografice constnd n:
- Formularele standard Natura 2000 pentru ariile protejate ROSCI0151 Padurea
Garboavele, ROSPA0070 Lunca Joasa a Prutului Vladesti-Frumusica si ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior
- Memoriul tehnic justificativ pentru obiectivul: Centrala eoliana Smardan, elaborat de
S.C. ICEMENERG S.A.
- Studii de specialitate publicate pe siteurile ageniilor de protecie a mediului;
- Site -ul Ministerului Mediului (www.mmediu.ro)
- Literatura de specialitate;
- Harti

1.3. Elaboratorul studiului
S.C. Biosys Group S.R.L. Constanta, cu sediul in strada Crinului nr. 33 B,
Constanta, tel. 0756. 64 55 60, E-mail: gabibiosys@yahoo.com, administrator Gabriel
Banica.
2. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL PROPUS
2.1. Informaii generale
2.1.1 Denumirea proiectului
Construire parc eolian Smardan, extravilan, comuna Smardan, judetul Galati.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

7
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
2.1.2. Beneficiarul proiectului
S.C. GENERA AVANTE S.R.L., J40/4246/2008, cu sediul Bucuresti, str. Nicolae
Iorga nr. 8-10, sector 1, cod fiscal RO 23453140.
2.1.3. Descrierea i obiectivele proiectului propus
2.1.3.1. Descrierea proiectului propus
SC GENERA AVANTE SRL i propune s dezvolte un proiect n localitatea rural
SMRDAN - judeul Galai, constnd n construirea i exploatarea unui Parc Eolian.
Procesul tehnologic care se va desfura pe amplasamentul parcului va fi producerea
energiei electrice prin valorificarea forei vntului (potenialul eolian).
Proiectul const n realizarea unui parc eolian n zona Smrdan, judeul Galai. n
acest scop pe o suprafa de 17000 m vor fi montate un numr de 18 turbine eoliene cu
o putere electric unitar de 3 MW per turbin.
Initial, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati a fost solicitat acordul de
mediu pentru o suprafata de 17000 m
2
, pe care urmau sa fie montate 27 de turbine, insa
datorita apropierii de LEA, locuinte sau de obiective ce aparin MApN s-a renuntat la 9
dintre acestea.
Structura parcului eolian
n esen structura centralei eoliene cuprinde:
- Turbine eoliene
- Trafo de ieire din turbin ( de regul livrat odat cu turbina)
- Staia electric de racordare la reea ( 20 kV sau 110 kV)
- Camera de comand (opional)
- Punct de msur anemometric
Fig. 1: Structura centralei eoliene schem
general
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

8
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.


Structura general a unui grup eolian

fundaie - asigur rezistena mecanic a grupului eolian;
pilon de susinere cu o nlime suficient de mare pentru a evita curenii de aer
turbionari din zona solului, care ar putea influena performanele de funcionare
ale echipamentului;
carcas protectoare (nacel), amplasat n vrful pilonului care conine
echipamente de transformare a energiei eoliene n energie electric i
echipamente de msur, control i automatizare;
rotor compus din pale (forma i concepia lor este esenial pentru a asigura
fora de rotaie necesar).


Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

9
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Fig.2 Structura general a unui grup eolian
Cteva dintre parile principale ale turbinelor eoliene sunt prezentate n figura de
mai jos:Fig. 3 Principalele pri componente ale unei turbine eoliene

n principiu, cele mai importante pari componente ale turbinelor eoliene, sunt:
butucul rotorului;
palele;
nacela;
pilonul;
arborele principal (de turaie redus);
multiplicatorul de turaie cu roi dinate;
dispozitivul de frnare;
arborele de turaie ridicat;
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

10
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
generatorul electric;
sistemul de rcire al generatorului electric;
sistemul de pivotare;
girueta;
anemometrul;
sistemul de control (controller).

Butucul rotorului are rolul de a permite montarea paletelor turbinei i este montat
pe arborele principal al turbinei eoliene.
Palele reprezint unele dintre cele mai importante componente ale turbinelor
eoliene i mpreun cu butucul alctuiesc rotorul turbinei. Cel mai adesea, palele sunt
realizate cu aceleai tehnologii utilizate i n industria aeronautic, din materiale
compozite, care s asigure simultan rezisten mecanic, flexibilitate, elasticitate i
greutate redus. Uneori se utilizeaz la construcia palelor i materiale metalice.
Nacela are rolul de a proteja componentele turbinei eoliene, care se monteaz n
interiorul acesteia i anume: arborele principal, multiplicatorul de turaie, dispozitivul de
frnare, arborele de turaie ridicat, generatorul electric, sistemul de rcire al generatorului
electric i sistemul de pivotare.
Pilonul are rolul de a susine turbina eolian i de a permite accesul n vederea
exploatrii i executrii operaiilor de ntreinere, respectiv reparaii. n interiorul pilonilor
sunt montate att reeaua de distribuie a energiei electrice produse de turbina eolian, ct
i scrile de acces spre nacel.
Arborele principal al turbinelor eoliene are turaie redus i transmite micarea de
rotaie, de la butucul turbinei la multiplicatorul de turaie cu roi dinate. n funcie de tipul
turbinei eoliene, turaia arborelui principal poate s varieze ntre 20 - 400 rot/min.
Multiplicatorul de turaie cu roi dinate are rolul de a mri turaia de la valoarea
redus a arborelui principal, la valoarea ridicat de care are nevoie generatorul de curent
electric.
Dispozitivul de frnare este un dispozitiv de siguran i se monteaz pe arborele
de turaie ridicat, ntre multiplicatorul de turaie i generatorul electric. Viteza de rotaie a
turbinei este meninut constant prin reglarea unghiului de nclinare a paletelor n funcie
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

11
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
de viteza vntului i nu prin frnarea arborelui secundar al turbinei. Dispozitivul de frnare
(cel mai adesea hidraulic, iar uneori mecanic) este utilizat numai n cazul n care
mecanismul de reglare a unghiului de nclinare a palelor nu funcioneaz corect, sau
pentru frnarea complet a turbinei n cazul n care se efectueaz operaii de ntreinere
sau reparaii.
Arborele de turaie ridicat denumit i arbore secundar sau cuplaj, are rolul de a
transmite micarea de la multiplicatorul de turaie la generatorul electric. Turaia acestui
arbore, ca i cea a generatorului electric, are valori ntre 1200 -1800 rot/min.
Generatorul electric are rolul de a converti energia mecanic a arborelui de turaie
ridicat al turbinei eoliene, n energie electric. Spirele rotorului se rotesc n cmpul
magnetic generat de stator i astfel, n spire se induce curent electric. Exist att
generatoare electrice care furnizeaz curent continuu (de regul pentru aplicaii casnice i
turbine de dimensiuni reduse), ct i generatoare electrice cu curent alternativ ntr-o gam
extrem de variat de puteri.
Sistemul de rcire al generatorului electric preia excesul de cldur produs n
timpul funcionrii acestuia. Rcirea poate fi asigurat de un ventilator centrifugal, iar
generatoarele de putere mai redus au rcirea asigurat de ventilatoare axiale.
Uneori sistemul de rcire a generatoarelor electrice este proiectat s funcioneze cu
ap de rcire, caz n care exist un circuit suplimentar pentru rcirea apei.
Sistemul de pivotare al turbinei eoliene, are rolul de a permite orientarea turbinei
dup direcia vntului. Componentele principale ale acestui sistem sunt motorul de
pivotare i elementul de transmisie a micrii. Ambele componente au prevzute elemente
de angrenare cu roi dinate. Acest mecanism este antrenat n micare cu ajutorul unui
sistern automatizat, la orice schimbare a direciei vntului, sesizat de giruet.
Girueta este montat pe nacel i are rolul de a se orienta n permanen dup
direcia vntului. La schimbarea direciei vntului girueta comand automat intrarea n
funciune a sistemului de pivotare al turbinei. n cazul turbinelor de dimensiuni reduse,
nacela este rotit automat dup direcia vntului cu ajutorul giruetei, fr a fi necesar
prezena unui sistem suplimentar de pivotare.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

12
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Anemometrul este un dispozitiv pentru msurarea vitezei vntului. Acest aparat
este montat pe nacel i comand pomirea turbinei eoliene cnd viteza vntului depete
3 4 m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene cnd viteza vntului depete 25 m/s.
Controller-ul este calculatorul principal al unei turbine eoliene, care cel puin n
cazul turbinelor de puteri mari, este integrat ntr-o reea de calculatoare, care controleaz
buna funcionare a tuturor componentelor. De regul controller-ul este amplasat n nacel,
iar aIte calculatoare pot fi amplasate inclusiv la baza pilonilor.
Principalul echipament al turbinei eoliene l reprezint rotorul. Datorit formei
aerodinamice, rotorul, amplasat n faa nacelei, se rotete sub aciunea vntului,
transformnd energia eolian (micarea aerului) n energie mecanic de rotaie.
Rotorul este realizat din 3 pale de fibr de sticl armat cu rin i fibre de carbon,
fixate pe un butuc metalic. Un sistem hidraulic amplasat n interiorul butucului permite
modificarea automat a unghiului de atac al palei cu pn la 95, n funcie de condiiile
meteorologice specifice.
Palele sunt proiectate i realizate astfel nct s asigure maximizarea
randamentului de transformare a energiei eoliene n energie mecanic i minimizarea
zgomotului i a fenomenului de reflexie a luminii.
Echipamentele amplasate n nacel asigur conversia energiei mecanice transmis
de rotor n energie electric, asigur orientarea pe direcia vntului i funcionarea turbinei
n condiii de siguran.
Sistemele de automatizare permit alarmarea local i la distan a operatorilor i
dac este cazul, oprirea automat n condiii de siguran a turbinei eoliene, pentru
prevenirea distrugerii echipamentelor.
n scopul prevenirii unor poluri accidentale ale solului circuitul hidraulic este
prevzut cu un sistem de colectare a scprilor accidentale de lichid. Simultan cu
detectarea scurgerilor intr n funciune un sistem de protecie, care asigur oprirea
automat n condiii de siguran a turbinei eoliene.
Nacela este echipat cu dou accelerometre pentru controlul oscilaiilor
transversale i longitudinale.
Sistemul de monitorizare este dotat cu senzori pentru: msurarea condiiilor
climatice (direcia, viteza i temperatura vntului), parametri de funcionare a turbinei
(temperaturi, nivelul i presiunea uleiului, nivelul apei de rcire, vibraii), viteza rotorului i
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

13
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
unghiul de nclinare, parametri de conectare la reea (puterea activ i reactiv, tensiunea,
intensitatea i frecvena electric).
Intervalul normal pentru realizarea inspeciilor tehnice este de 12 luni, printre
operaiile programate fiind i verificarea nivelului uleiurilor pentru ungere/rcire a diferitelor
subansamble.
Pentru centrala eolian SMRDAN s-a selectat turbina V112 - 3 MW, Vestas.
Date tehnice de baz:
Parametru Valoare
Putere nominal 3000 kW
Diametru rotor 112 m
Vitez vnt demaraj 3,0 m/s
Vitez vnt oprire 25 m/s
Vitez maxim 55 m/s
nlime turn Varianta: 119 m

Configuraie parc eolian
Avnd n vedere faptul c direcia predominant a vntului este Nord (0) i Nord-
Est-Nord (30) respectiv 18% i 16% din frecven, s-a optat pentru:
- Distana ntre turbine pe direcia predominant a vntului: aproximativ 600 m (5-7
diametre rotorice);
- Distana pe direcia perpendicular a vntului: aproximativ 300 m (2-4 diametre
rotorice).
S-a stabilit ca distanele s fie aceleai ca pentru turbina cu diametrul palei cel mai
mare; n cazul de fa 112 m V112.
Faza de constructie - Generaliti
Faza de construncie va include toate activitile de la nceputul lucrrilor n
amplasament pn la predarea centralei eoliene n stare de funcionare operatorilor.
Se vor efectua ci de acces corespunztoare n amplasament pentru transportul
componentelor unitilor eoliene. Depozitarea i asamblarea n amplasament a prilor
componente ale unitilor eoliene va necesita spaii la baza fiecrui turn de aproximativ
80 x 50 mp, dup finalizarea lucrrilor, aceste spaii fiind refcute.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

14
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Astfel, pmntul rezultat n urma lucrrilor de excavare efectuate pentru realizarea
fundaiilor va fi colectat i utilizat pentru refacerea zonelor fundaiilor turbinelor eoliene, a
platformelor de lucru i a cilor de acces, surplusul urmnd a fi eliminat de pe
amplasament.
Unitile eoliene ce se vor monta la Smrdan vor necesita o macara pe enile cu o
capacitate de 600 t pentru ridicarea pe poziie a tronsoanelor pilonului, nacelei i rotorului.
Fabricarea i asamblarea principalelor componente ale unitilor eoliene se va
realiza n fabric, urmnd ca celelalte componente s fie transportate n amplasamentul
fiecrei centrale eoliene:
tubul fundaiei;
trei tronsoane ale pilonului;
echipamentele i materialele pentru partea electric;
nacela asamblat n totalitate (incluznd cutia de viteze, generatorul, mecanismul
de orientare, mecanismul de blocare, convertorul i transformatorul);
hub-ul (butucul) i palele rotorului;
sistemul SCADA al unitii eoliene;
n perioada de timp dintre lansarea comenzii i transportul de la fabric a
componentelor unitilor eoliene, se vor construi cile de acces, fundaiile unitilor
eoliene, staia electric i infrastructura electric (reeaua electric intern a centralei
eoliene).
Timpul necesar pentru asamblarea rotorului turbinei i construirea structurii
principale este de circa 2-3 sptmni pentru unitatea eolian. Odat instalat turbina
eolian, sunt necesare circa 7-10 zile pe fiecare unitate eolian pentru completarea i
executarea conexiunilor instalaiilor i circuitelor, punerea n funciune i testarea unitii
eoliene i executarea conexiunilor la reeaua electric i cu sistemele SCADA ale
Operatorilor de Reea. De asemenea, se vor executa i programele de probe convenite cu
Operatorul de Reea (OTS i OD) conform prevederilor din Codurile Tehnice ale Reelelor
Electrice de Transport, respectiv, de Distribuie.
Astfel, din momentul n care toate componentele i materialele au fost transportate
n amplasament, durata de timp necesar construirii centralei electrice eoliene este de
aproximativ 2-3 luni.
Etapele de realizare a proiectului propus:
- Construcia cilor de acces
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

15
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Accesul n zonele turbinelor eoliene se va realiza prin intermediul unor drumuri de
acces pietruite ce se ramific din DJ251 care trece prin localitatea Smrdan. Drumurile vor
fi amenajate astfel nct s permit utilajelor grele deplasarea ctre locaiile turbinelor.
Proiectarea drumurilor va fi elaborat pentru a minimiza pe ct posibil urmele ce vor
rmne dup construcia acestora i pentru a evita riscurile de eroziune. Unde se pot
folosi drumurile existente se vor lua msuri numai pentru minimizarea perturbrii
suprafeei solului.
Drumurile vor avea o lime de aproximativ 6 m n cele mai multe cazuri i pn la
10 m lime n unele zone, pentru a facilita accesul macaralelor folosite n scopul ridicrii
turbinelor de vnt (WTGs). n zonele cu panta mai abrupt, se va implementa o procedur
de tiere i umplere pentru a menine panta sub 15% i pentru a preveni potenialele
probleme de eroziune.

- Realizarea fundaiei turbinelor eoliene
Fundaia va fi realizat din beton armat i va avea urmtoarele dimensiuni: lungime
20 m, lime 20 m i adncime 2 m. Pentru realizarea fundaiei unei turbine eoliene vor fi
utilizai 475 m
3
de beton i 36 t de oel pentru armturi.
n faza de proiectare tehnic detaliat a proiectului i nainte de nceperea
construciei vor fi efectuate investigaii geotehnice pentru a analiza condiiile de sol i
pentru a testa omogenitatea terenului. n funcie de rezultatele investigaiei geotehnice, se
va efectua fie o fundaie de tip plci plane, fie o fundaie de tip monopilon vertical.


Fig. 4a: Fundaie de tip plci plane
Fig. 4b: Fundaie de tip
Mono-Pilon vertical
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

16
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.Proiectarea fundaiilor va fi adaptat astfel nct s se potriveasc condiiilor solului
i subsolului i a diferitelor moduri de amplasare a turbinei. Fundaia va fi construit de
firme specializate, conform proiectelor tehnice i cu ajutorul echipamentelor mecanice
clasice (buldozere, excavatoare, betoniere, macarale).
- nlarea turnului
Componentele turnurilor vor fi aduse pe amplasament cu ajutorul unor autovehicule
de transport rutier de dimensiuni corespunztoare, pe platforme tractate. Modulele vor fi
fixate n fundaie i ntre ele conform proiectelor de execuie, manevrarea acestora fiind
realizat cu ajutorul automacaralelor .- Montarea nacelei
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

17
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Nacela va fi adus pe amplasament cu ajutorul unei platforme auto-tractate i va fi
ridicat pe turn cu ajutorul unei automacarale. Greutatea total a nacelei este de 70 t.
Fig.5: Montarea nacelei


- Montarea palelor
Fiecare din cele trei pale ale turbinei are o lungime de 54,6 m, o lime de 3,5 m i
o greutate de maxim 8 t. Montarea acestora n butucul rotor va fi realizat printr-o mbinare
demontabil, manevrarea palelor i a subansamblelor fiind realizat cu ajutorul unei
automacarale.
- Infrastructura sistemului de colectare electric. Racord la reea
Centrala eolian va debita pe reeaua de distribuie de 110 kV existent n zona
amplasamentului centralei, racordul urmnd s se fac printr-o staie electric
intermediar echipat cu trafo de 110/20/0,4 kV.
Curentul electric generat de turbinele eoliene va fi transportat i colectat printr-o
reea de linii electrice subterane (LES) i linii electrice aeriene (LEA), care se termin n
substaie.
Puterea turbinelor eoliene va fi generat la o tensiune de 690V. Puterea produs de
turbin este evacuat prin intermediul unui panou de ntreruptoare, aflat n interiorul
turbinei la baza turnului i este interconectat la un transformator ridictor montat la baza
turbinei care ridic tensiunea la 34,5 kV.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

18
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Transformatoarele sunt interconectate pe partea de nalt tensiune prin cabluri
aeriene sau subterane care conecteaz electric toate turbinele.
Cablurile subterane sunt instalate n anuri spate pe marginea drumurilor de
acces din proiect.
n funcie de studiile geologice fcute la locul amplasamentului, anurile spate
pentru cablurile subterane se vor umple cu materiale locale sau cu un material de
umplutur, nisip i pietri, nainte de a aduga stratul superior din materiale locale.
Fig. 6


Pentru o parte din traseele scurte de 34,5 kV aeriene se folosete un echipament
de comutaie pentru a face trecerea de la cablurile subterane la conductoarele aeriene. n
substaie, puterea electric de la ntregul parc eolian este ridicat la o tensiune 110 kV i
livrat n SEN (Sistemul Electroenergetic Naional).
n locurile n care dou sau mai multe cabluri subterane se ntlnesc, vor fi montate
panouri de conexiuni, ce vor fi utilizate pentru a lega liniile mpreun, ntr-unul sau mai
muli conductori cu rezisten mai mare.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

19
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Fig. 7: Structura centralei eoliene schem detaliat

- Sistemul SCADA
Centralele eoliene vor fi echipate cu un sistem informatic de tip SCADA, care
permite monitorizarea funcionrii i (tele)comanda unitilor eoliene. Prin intermediul
acestui sistem SCADA se poate determina/stabili puterea de referin pentru ntreaga
central eolian (prin setarea unei puteri de referin pentru fiecare unitate eolian n
parte).
Fiecare turbin este conectat la un sistem central de control i achiziie date
(SCADA), prin intermediul unei reele de cablu subteran din fibr optic. Sistemul SCADA
permite monitorizarea i controlul de la distan att pentru fiecare turbin n parte ct i a
ntregului parc eolian, att de la computerul central ct i de la un computer aflat la
distan, prin intermediul unui modem.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

20
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
n caz de defeciuni, sistemul SCADA poate trimite, de asemenea, semnale la un
fax, pager, sau la un telefon mobil pentru a alerta personalul abilitat s poat interveni n
scopul remedierii defeciunii.
- Racordarea la reeaua electric i la sistemul centralizat de conducere i comand

Turbinele eoliene vor fi racordate la sistemul energetic naional prin intermediul
unei staii electrice proprii. Conducerea turbinelor va fi realizat din cldirea de comand
dotat cu o reea de calculatoare, care vor permite controlul automatizat al regimurilor de
funcionare.
Reeaua electric pentru evacuarea puterii electrice produse i cea pentru
comand i monitorizare va fi ngropat n canale de cabluri, realizate conform
normativelor tehnice naionale. Pe amplasament va fi realizat o substaie electric de
racordare la Sistemul Energetic Naional, prin intermediul liniei electrice de 110 KV situate
n apropierea amplasamentului parcului eolian.
Funciile principale ale substaiei i ale facilitilor de interconexiune sunt de a
proteja i de a ridica tensiunea de la liniile colectoare (de 34.5 kV) la nivelul cerinelor de
transport necesare pentru a putea fi interconectate la SEN. Principalele elemente ale
substaiei i a facilitilor de interconexiune sunt: camera de comand, o serie de
transformatoare principale, ntreruptoare exterioare, echipamente, bri colectoare de nalt
tensiune, structuri de suport din oel i paratrznet. Toate aceste elemente componente de
baz vor fi instalate pe fundaii de beton care sunt proiectate conform condiiilor solului
substaiei.
2.1.3.2. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice
utilizate
Exceptand componentele turbinelor eoliene si infrastructura de preluare si
transport a energiei electrice pana la punctul de legatura cu SEN, materiile prime utilizate
la implementarea proiectului propus sunt reprezentate de mixturi de beton si armaturi de
otel pentru fundatii, precum si piatra concasata, atat pentru fundatii cat si pentru
amenajarea cailor de acces. Pentru realizarea fundaiei unei singure turbine eoliene vor fi
utilizai 475 m
3
de beton i 36 t de oel pentru armturi, pentru cele 18 turbine propuse
rezultand un necesar de 8550 m
3
beton si 648 t otel.
Implementarea proiectului propus nu presupune utilizarea de substante sau
preparate chimice.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

21
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
2.2. Localizarea geografic si administrativ a proiectului
Localizarea administrativ teritorial i geografic a proiectului
- Comuna Smardan
- Judeul Galati
- Coordonate geografice Latitudine 45 30' 05" N; longitudine 27 56' 31" E.


Fig.8a: Amplasarea n cadrul
judeului
Fig.8b: Plan de ncadrare n teritoriul judeului
GalaiAdresa / Identificarea cadastral a proiectului:
Conform fisei de localizare a perimetrului propus, acesta se situeaza in extravilanul
comunei Smardan, jud. Galati, cu coordonatele punctelor de delimitare, in sistem de
referinta Stereo 70, din tabelul urmator:
Inventar de coordonate in sistem de referin STEREO 70:
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

22
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Coordonate delimitare perimetru propus
Suprafata
Nr. Crt. X(m) Y(m)
101 727957.826 448774.530
102 728582.000 448797.000
103 728706.297 448392.836
104 729031.000 448393.000
105 729157.981 448020.326
106 729251.385 447629.905
107 729251.000 447308.500
108 729349.500 446961.564
109 729282.000 446844.000
110 728826.500 446829.500
111 728714.500 447225.000
112 728572.000 447622.500
113 728398.000 447992.500
114 728100.500 447987.000
S1
115 728008.500 448365.000
201 730179.432 447136.350
202 730543.432 447130.850
203 730614.432 447877.850
204 730567.398 447880.818
205 730619.932 448669.350
206 730658.098 449091.849
207 731225.932 451197.850
208 731354.432 451219.350
209 731480.932 451731.350
210 730386.932 451650.850
211 730275.432 451068.350
212 730172.432 449792.849S2
213 730098.932 449078.350

Coordonatele turbinelor parcului eolian Smardan sunt prezentate in tabelul urmator:
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

23
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Coordonate turbine parc eolian Smardan
Turbina X (m) Y (m)
Noua numerotare
datorata excluderii unor
turbine
T1 728124.756 448421.167 T1
T3 728187.899 448043.573 T2
T4 728364.483 448210.940 T3
T6 728631.595 447570.619 T4
T7 728908.751 447422.755 T5
T8 729162.491 447589.908 T6
T9 728866.743 446887.821 T7
T10 729135.578 446900.150 T8
T18 730252.605 450022.283 T9
T19 730674.728 450056.161 T10
T20 730178.768 449535.910 T11
T21 730427.369 449413.549 T12
T22 730586.959 449036.955 T13
T23 730177.781 448403.231 T14
T24 730429.079 448623.090 T15
T25 730420.256 448049.925 T16
T26 730533.059 447584.094 T17
T27 730371.747 447470.390 T18

Situaia juridic a terenului, vecinti:
Terenurile pe care urmeaz a se amplasa parcul eolian face obiectul Contractelor
de Concesiune dintre S.C. GENERA AVANTE S.R.L. i proprietarii parcelelor aferente
terenurilor din localitatea Smrdan.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

24
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Fig. 9 : HARTA CADASTRAL Comuna SMRDAN, jud. Galai
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

25
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Localizarea proiectului propus fa de arii protejate:
Proiectul propus se afl la cca. 4,5 km de ROSCI0151 Padurea Garboavele, la cca
6,5 km de ROSPA0070 Lunca Joasa a Prutului Vladesti-Frumusica si cca 6,5 km de
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, parte integranta din reteaua ecologica Natura 2000.

Distanta fata de frontiera de stat a Romniei:
Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin
Legea nr. 22/2001.
2.3. Modificarile fizice ale mediului natural ce vor avea loc pe durata
implementrii proiectului
Proiectul propus determin modificri fizice ale mediului natural in primul rand prin
aparitia in peisaj a 18 turbine cu o inaltime de 119 m si diametrul rotor de 112 m, la o
lungime a palei de 56 m (model turbina V112 Vestas). Modificarile mai sunt determinate
de drumurile de acces ce vor fi realizate, precum si de constructia statiei de transformare
si a retelei de legatura cu SEN.

2.4. Resursele naturale necesare implementarii proiectului
Procesul de implementare si exploatare a proiectului propus nu necesita folosirea
apei sau a gazelor naturale. Energia electrica necesara pentru pornirea generatoarelor
este asigurata prin LES de medie tensiune din SEN.
Resursele naturale utilizate la implementarea proiectului sunt reprezentate de
nisip,piatra, balast materiale necesare la executia drumurilor de acces si a fundatiilor
instalatiilor de producere a energiei electrice. Exploatarea proiectului nu presupune
folosirea resurselor naturale. Singura resursa naturala regenerabila valorificata este
energia eoliana, in urma studiilor efectuate zona demonstrand un potential ridicat pentru
acest tip de investitie.
Locaia prezentat conine toate elementele cheie necesare dezvoltrii cu succes a
unui astfel de proiect, fiind situat ntr-o zon favorabil aplicaiilor eoliene de putere: o
excelent stabilitate a resurselor vntului, acces la liniile de transport de nalt tensiune,
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

26
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
susinere din partea proprietarilor de terenuri, posibilitatea amenajrii unor ci de acces i
a unor platforme de lucru, o bun susinere din partea comunitii locale.
Alegerea amplasamentului pentru parcul eolian s-a fcut n corelaie cu Harta eolian
a Romniei. n faza iniial, pentru evaluarea potenialului eolian n zona amplasamentului
s-au utilizat datele istorice de la staia meteo Galai. Procedura aplicat a fost urmtoarea:
a) Metodologie de lucru: software WAsP care efectueaz calculul specific evalurilor
de resurse de vnt;
b) Staiile meteo din zon - poziie staie meteo, msurtori specifice vnt (vitez /
direcii) msurate la 10 m de la sol.
c) Date de amplasament parc eolian:
date de intrare: poziie, hri orografie i rugozitate teren, obstacole;
date de ieire: parametrii vntului (vitez, direcie, k i A) la 10 m i viteza
medie a vntului la nlimea axului rotoric al turbinei eoliene.
Din 5 iunie 2009 se afl n derulare o campanie de msurtori de vnt n
amplasament, iniiat de beneficiar i pus n funciune de SC ICEMENERG SA, cu stlp
de msur NRG 60 m. Msurtorile n situ sunt absolut necesare conform procedurilor
n vigoare.
Caracteristicile stlpului de msur potenial eolian amplasat la Smrdan
Amplasament com. SMRDAN, judeul Galai, Romania
Zona 35 T
Longitudine X: Est 730182,5
L
O
C
A
L
I
Z
A
R
E

Latitudine Y: Nord 449564,2
Descriere Serie Tip
Orientare
suport senzor
Lungime
suport senzor
Anemometru 60 m 89780 NRG #40C 90 80 cm
Anemometru 50 m 89778 NRG #40C 90 80 cm
Anemometru 40 m 89777 NRG #40C 90 80 cm
Giruet 60 m
NRG
#200P
0 80 cm
Senzor de
temperatur
NRG #110S
Data Logger 20419 Model # 3090
iPack 38605414 GSM
S
E
N
Z
O
R
I

D
E

M

S
U
R


Intervalul de stocare a datelor 10 minute

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

27
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
n figura de mai jos este ilustrat schema tehnic de instalare a componentelor
utilizate, de staia mobila de msur potenial eolian 60 m cu aparatur NRG.
Figura 10 : Schema tehnic


Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

28
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
2.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale
protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea
proiectului
Avand in vedere ca amplasamentul pentru proiectul propus nu se afla in nici o arie
protejata, cea mai apropiata zona de protectie ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior
aflandu-se la cca. 6,5 km , putem afirma ca pentru implementarea proiectului nu vor fi
exploatate resurse naturale din nicio arie protejata.

2.6. Emisii si deseuri generate de proiect si modalitatea de eliminare a
acestora
2.6.1. Emisii de poluanti in atmosfera
Odata cu implementarea proiectului propus pot aparea urmatoarele surse de
poluare atmosferica:
- surse mobile reprezentate de mijloace de transport echipate cu motoare cu ardere
interna;
- emisii necontrolate si accidentale de substante volatile de la un eventual depozit de
combustibili si lubrifianti, amenajat in organizarea de santier;
Poluarea aerului atmosferic se estimeaz ca ar putea intervenii n special n faza de
construcie a investiiei prin mijloacele de transport i utilajele de construcii care utilizeaz
motoare cu ardere intern. Aceast poluare este cea provenit din sursele mobile.
Utilizarea mijloacelor de transport i a utilajelor de construcie pe antierul unde se
realizeaz investiia este n funcie de numrul de turbine care sunt montate simultan.
Tehnic i economic ar fi abordarea a maxim cinci poziii de montaj simultan. Aceast
abordare nu ar crea o poluare semnificativ din partea surselor mobile de poluare, estimat
fiind c mijloacele de transport i utilajele de construcii aflate n zona nu ar consuma mai
mult de 100 de litri de combustibil pe or. Poluarea dat de sursele mobile se simte cu att
mai puin i prin faptul c desfurarea activitii de construcii - montaj se face la o
distan mare de zonele locuite i doar pe perioade scurte de timp. Totusi, ca masura de
prevenire se impune folosirea de utilaje noi, cu motoare in buna stare de functionare si
dotate cu sisteme cat mai performante de filtrare a gazelor de esapament (Euro V ).
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

29
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
n ceea ce privete poluarea din sursele necontrolate se apreciaz c la nivelul a
5-6 utilaje ct pot lucra n zon nu este necesara o gospodrie de combustibil i ca
urmare dispare sursa de emisii volatile a compuilor organici.
Praful generat de utilajele in miscare pe drumurile tehnologice poate fi considerat
sursa de poluare insa avand in vedere numarul redus de utilaje, timpul scurt de montaj si
din nou, distanta fata de zonele locuite, putem afirma ca emisiile de praf sunt sporadice,
au intensitate redusa, se manifesta local si fara impact semnificativ asupra factorilor de
mediu. Ca masura de prevenire se impune stropirea repetata cu un autostropitor a
drumurilor tehnologice.
Din procesului tehnologic de producerea energiei electrice din potenial eolian nu rezult
substane care s polueze aerul atmosferic.
2.6.2. Zgomot si vibratii
Implementarea proiectului propus presupune lucrri de construcii montaj,
productoare de zgomote i vibraii. Msurtorile de zgomot se realizeaz de regula
innd cont de trei niveluri de observare:
- zgomot la sursa ;
- zgomot n cmp apropiat ;
- zgomot n cmp ndeprtat.
Zgomotul n cmp ndeprtat depinde de o serie de factori externi cum ar fi :
condiiile meteorologice, efectul de sol, absorbtia n aer, topografia terenului, vegetaia etc.
In general, utilajele folosite in mod frecvent intr-un santier au urmatoarele puteri
acustice asociate:
Utilajul
Puterea acustica asociata
(Lw)
Buldozere 110
Vole 112
Excavatoare 117
Compactoare 105
Finisoare 115
Basculante 107

Generarea de vibraii este favorizat de calitatea cilor de acces din zon, in
special cand intra in calcul utilaje de mare tonaj.
Pe baza datelor privind puterile acustice asociate utilajelor se estimeaz c n
antier vor exista nivele de zgomot de pn la 100dB (A ) pentru intervale scurte de timp.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

30
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Avnd n vedere prevederile legislaiei naionale n domeniu i innd seama de
distana, efectul solului, intervale de lucru mai mici dect perioada de referin (o zi) se
apreciaz c zgomotul din perioada construciei devine nesemnificativ la distane ntre
1000 i 1600 m, n funcie de tipul activitii desfurate. In vederea reducerii nivelului de
zgomot si vibratii se impune mentinerea drumurilor de acces in buna stare prin intretinerea
lor permanenta, folosirea de utilaje moderne, prevazute cu sisteme performante de
diminuare a zgomotului.
Fiind o activitate limitata ca durata, efectul implementarii proiectului asupra factorilor
de mediu si al populatiei, din punct de vedere al zgomotului si vibratiilor, poate fi
considerat nesemnificativ.
In exploatare, turbina eoliana model V112 Vestas poate produce maxim 106
dB(A), la o viteza a vantului de 8 m/s. Avand in vedere efectul cumulat al celor 18 turbine
se poate evidentia un posibil efect negativ asupra zonei din imediata vecinatate. Trebuie
avut in vedere ca aceasta situatie poate sa apara destul de rar si in conditii meteo
deosebite, cu vant foarte puternic, situatie in care turbinele, pentru siguranta, se opresc
automat.
2.6.3. Emisii n apa suprateran sau subteran
Procesul tehnologic de producere a energiei electrice din potenial eolian nu implic
utilizarea apei. In aceste condiii pe amplasament nu se produc ape uzate industriale.
Apele uzate menajere produse in timpul implementarii proiectului vor fi colectate in bazine
ecologice (rezervoare si toalete ecologice), vidanjate si eliminate printr-un operator
autorizat. Apele care pot apare pe amplasament sunt rezultate din precipitaii si vor fi
drenate spre culturile agricole. Energia produs de CEE este energia electric curat, far
produi poluani care s afecteze mediul acvatic din zon.
2.6.4. Gestiunea deseurilor
In perioada implementarii proiectului deseurile vor fi reprezentate de urmatoarele
tipuri:
menajere sau asimilabile celor menajere ;
metalice, rezultate din activitatile de executie a structurilor metalice de
rezistenta;
deseuri de materiale de constructii ;
deseuri de lemn rezultate din activitatea curent de pe antier ;
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

31
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
cartoanele si hartia din ambalaje i activitatile de birou din cadrul organizarii
de santier.
Aceste deseuri vor fi colectate separat si vor fi valorificate/eliminate prin operatori
economici autorizati.
In perioada de exploatare deseurile sunt generate ocazional, in cantitati mici si pot fi
reprezentate de :
uleiuri uzate;
decapani i degresani ai ntreinerii echipamentelor;
piese de schimb
piese de schimb consumabile (filtre de aer i ulei):
materiale textile de curat;
ambalaje;
Toate deseurile vor fi recuperate, selectate si valorificate/eliminate prin operatori
autorizati.
2.7. Cerintele legate de utilizarea terenului, necesare pentru executia
proiectului
Terenurile sunt situate n extravilanul localitii Smardan i sunt nregistrate la
categoria de folosin agricol cu destinaia actual arabil. Suprafaa terenului necesar
fundaiilor turbinelor eoliene este de 12060 m
2
. Aceasta suprafata, la care se adauga
terenul aferent retelei de drumuri de exploatare si statiei de transformare, este necesar a fi
scoasa din circuitul agricol.
2.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului
propus
n vederea implementrii proiectului propus nu sunt necesare servicii i lucrri
suplimentare de dezafectare/reamplasare de conducte, linii electrice i de telecomunicaii,
construcii existente etc. De asemenea pentru implementarea proiectului propus nu este
necesar racordarea la utiliti publice (ap, canalizare i de telecomunicaii) sau de
realizare a unor amenajri proprii.
Accesul n amplasamentul proiectului propus, n perioada de implementare, se va
face pe drumurile de exploatare realizate conform proiectului tehnic al investitiei. Atat pe
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

32
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
perioada implementrii proiectului propus, cat si in perioada de exploatare, drumurile de
acces vor trebui aduse i meninite ntr-o stare tehnic bun, sens n care beneficiarul va
efectua reparaii i intreineri pe aceste drumuri, respectiv : pietruire, nivelare, rigole de
scurgere a apei, etc.
Centrala eolian va debita pe reeaua de distribuie de 110 kV existent n zona
amplasamentului centralei, racordul urmnd s se fac printr-o staie electric
intermediar echipat cu trafo de 110/20/0,4 kV.
Curentul electric generat de turbinele eoliene va fi transportat i colectat printr-o
reea de linii electrice subterane (LES) i linii electrice aeriene (LEA), care se termin n
substaie.
Puterea turbinelor eoliene va fi generat la o tensiune de 690V. Puterea produs de
turbin este evacuat prin intermediul unui panou de ntreruptoare, aflat n interiorul
turbinei la baza turnului i este interconectat la un transformator ridictor montat la baza
turbinei care ridic tensiunea la 34.5 kV.
Transformatoarele sunt interconectate pe partea de nalt tensiune prin cabluri
aeriene sau subterane care conecteaz electric toate turbinele. Cablurile subterane sunt
instalate n anuri spate pe marginea drumurilor de acces din proiect. n funcie de
studiile geologice fcute la locul amplasamentului, anurile spate pentru cablurile
subterane se vor umple cu materiale locale sau cu un material de umplutur, nisip i
pietri, nainte de a aduga stratul superior din materiale locale.
Pentru o parte din traseele scurte de 34,5 KV aeriene se folosete un echipament
de comutaie pentru a face trecerea de la cablurile subterane la conductoarele aeriene. n
substaie, puterea electric de la ntregul parc eolian este ridicat la o tensiune 110 KV i
livrat n SEN (Sistemul Electroenergetic Naional).
n locurile n care dou sau mai multe cabluri subterane se ntlnesc, vor fi montate
panouri de conexiuni, ce vor fi utilizate pentru a lega liniile mpreun, ntr-unul sau mai
muli conductori cu rezisten mai mare.
2.9. Durata constructiei, functionarii, dezafectarii proiectului si
esalonarea perioadei de implementare
Timpul necesar pentru asamblarea rotorului turbinei i construirea structurii
principale este de circa 2-3 sptmni pentru unitatea eolian. Odat instalat turbina
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

33
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
eolian, sunt necesare circa 7-10 zile pe fiecare unitate eolian pentru completarea i
executarea conexiunilor instalaiilor i circuitelor, punerea n funciune i testarea unitii
eoliene i executarea conexiunilor la reeaua electric .
Astfel, din momentul n care toate componentele i materialele au fost transportate
n amplasament, durata de timp necesar construirii centralei electrice eoliene este de
aproximativ 2-3 luni.
Perioada de constructie propriu-zisa cuprinde trei faze distincte:
- Faza de amenajare a retelei de drumuri de exploatare, platformelor de montaj,
platformelor de depozitare, organizarea de santier, etc confrom datelor de
proiectare
- Faza de constructie a turbinelor, cu realizarea fundatiilor, montarea turbinei,
pozarea liniilor electrice subterane pana la statia de conexiuni si punerea in
functiune a turbinelor
- Faza de refacere a cadrului natural folosit temporar pentru constructie si de
eliminare a deseurilor de constructie ramase
Perioada de exploatare este estimata la 25 de ani, perioada cand vor avea loc lucrari
de mentenanta si de reparatii, fara a avea un impact suplimentar.
Perioada de dezafectare presupune,n functie de optiunea aleas, dezafectarea
turbinelor vechi si restaurarea amplasamentului sau inlocuirea turbinelor cu altele noi.
Aceasta activitate se poate estima pentru aproximativ 6 luni si pentru fiecare situatie
aleasa se va reface cadrul natural afectat, fara un impact suplimentar.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

34
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
2.10. Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii
proiectului
Implementarea planului propus genereaza urmatoarele activitati:
- Activitati de transport echipamente si materiale de constructii;
- Activitati de constructie montaj;
- Activitati de monitorizare a impactului asupra biodiversitatii/mediului in zona;
- Activitati de productie energie electrica prin utilizarea centralelor eoliene;
- Activitati de mentenanta pentru grupurile generatoare eoliene;
- Activitati de colectare si transport a deseurilor in perioada de implementare a
proiectului.

2.11. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot
genera impact cumulativ cu proiectul propus
Cel mai apropiat obiectiv industrial fata de amplasamentul proiectului propus este
Combinatul Siderurgic Arcelor Mittal Galati, amplasat la aproximativ 6 km distanta.
Combinatul are ca obiect principal de activitate producerea de metale feroase sub forme
primare si de feroaliaje, activitate desfasurata cu ajutorul a aproximativ 11.000 angajati.
Cifra de afaceri a obiectivului este de 3,586,372,958 RON, compania realizeazand 55,6%
din productia de otel a Romniei, 55% din cea a productiei de laminate si 90,4 % din
productia de tabl si benzi laminate la rece.
Avand in vedere specificul activitatii combinatului si impactul acestei activitati
asupra mediului, precum si distanta dintre cele doua investitii, putem afirma ca cele doua
proiecte, combinatul siderurgic si centrala electrica eoliana, sunt activitati total diferite,
neputand genera impact cumulativ asupra mediului inconjurator.
In vecinatatea amplasamentului sunt propuse a se realiza alte 4 proiecte privind
constructia unor parcuri eoliene. Amplasarea proiectelor ce pot genera un impact
cumulativ fat de proiectul analizat este realizata conform planurilor de situatie de mai jos.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

35
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Fig. 11 - Amplasarea parcurilor eoliene Schela Green, Independenta Green, Yellow
Tree si Strawbery Field*
* sursa: Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru obinerea
acordului de mediu pentru construirea centralei electrice eoliene SCHELA GREEN judeul
Galai aparinnd S.C. SCHELA GREEN S.R.L. elaborat de S.C. AMEC Earth &
Environmental SRL Bucureti

Parc
eolian
Smardan
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

36
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Fig. 12 - Zona amplasamentului Parcului Eolian SMRDAN vedere din satelit
Din punct de vedere al biodiversitatii, situatia este similara si pentru proiectele
adiacente. Diversitatea specifica ramane scazuta pe tot cuprinsul acestor teritorii ocupate
de culturi agricole.Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

37
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
3. INFORMAII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJAT DE INTERES
COMUNITAR DIN VECINATATEA PROIECTULUI
3.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar
Identificarea ariilor naturale protejate de interes comunitar
Proiectul propus se afl la cca. 8 km de ROSCI0151 Padurea Garboavele, la cca 8
km de ROSPA0070 Lunca Joasa a Prutului Vladesti-Frumusica si cca 6,5 km de
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, parte integranta din reteaua ecologica Natura 2000.

Fig. 13 - Amplasarea siturilor NATURA 2000 din zona proiectuluiStudiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

38
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

39
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

40
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

41
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

42
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

43
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

44
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

45
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

46
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

47
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Localizarea sitului
Zona analizat se compune din doua locaii, aflate la nord de localitatea Smrdan,
ncadrate ntre urmtoarele coordonate (ordinea perechilor de coordonate este N E S
V pentru fiecare locatie):
Locatia 1: N 45
o
30 04,67, E 027
o
57 58,01; N 45
o
30 04,69, E 027
o
55 36,06; N 45
o

29 13,60, E 027
o
55 55,48; N 45
o
29 13,62, E 027
o
55 31,05;
Locatia 2: N 45
o
30 33,29, E 027
o
56 41,48; N 45
o
30 38,30, E 027
o
57 16,59; N 45
o

28 58,32, E 027
o
56 50,07; N 45
o
28 59,61, E 027
o
56 37,71;
Cele 2 locaii analizate n vederea amplasrii de turbine eoliene n zona comunei
Smrdan (la cca 8 km vest de oraul Galati) sunt situate n imediata vecinatate a satului
Mihail Kogalniceanu, practic ncadrand localitatea la vest si la est (Fig. 14).
Locaiile 1 i 2 sunt amplasate pe culmile unor dealuri de circa 60 70 m inaltime, .
In zonele de interes, ecosistemele sunt reprezentate de culturi agricole diverse
(agroecosisteme), de petece de vegetatie stepic afectate de punat (vegetaie stepic
secundar), de mici suprafee mpdurite cu salcm i de islazuri comunale. Pajitile
stepice primare lipsesc n zona localitii Smrdan i a satelor limitrofe (Mihail
Koglniceanu i Cimele), fiind nlocuite n cea mai mare parte de culturi agricole.
Trebuie s menionm de la bun nceput c nici una dintre cele 2 locaii nu face
parte din zona de protecie a Reelei Natura 2000. Gradul ridicat de antropizare a zonei se
datoreaza apropierii de oraul Galai, Combinatul Siderurgic fiind situat la cca 8 km sud-
est de zona studiat, ceea ce implic o biodiversitatea redus.

Locaia 1 (zona de vest)
Se ntinde pe platoul unui deal, la vest de localitatea Mihail Kogalniceanu, n
imediata vecintate a intravilanului (Fig. 15). In apropierea localitii, pe suprafete
restranse se mai pastreaza resturi de vegetaie stepic, format din specii rezistente la
punat i la impactul antropic.
In rest, zona este mprtit n loturi de teren cultivate cu orzoaic, floarea soarelui,
gru, porumb i ovz. Nu exista n aceast zon tufriuri sau pduri naturale, ci doar
arbuti izolai (pducel, mcie, slcioar) situai pe marginea drumurilor de acces dintre
culturi.


Locaia 2 (zona de est)
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

48
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Este situat pe platoul unui deal orientat paralel cu localitatea Mihail Koglniceanu
i este delimitat la sud de intravilanul comunei Smrdan (Fig. 15). Zona este acoperit de
loturi de teren cu culturi agricole de orzoaic, rapi (recoltat la data realizrii studiului),
porumb i floarea soarelui. Inspre vest (spre vale), zona e delimitat de culturi terasate de
vi de vie i pomi fructiferi ca i de mici zone cu vegetaie stepic secundar. In aceast
locaie se afl un stlp de msur instalat de beneficiarul proiectului.


Fig. 15 - Locaia 1

Locatia1
Locatia2

comuna
Smrdan
satul
M.Koglniceanu
stlp
msurtori
Fig. 14 - Poziionarea locaiilor n care vor fi amplasate centrale eoliene
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

49
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.Fig. 16 - Locaia 2

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

50
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Ecosist
eme i
habitat
e

LocatiadinzonadeestalocalitiiMihailKogalniceanuvederespresud;n
plandeprtatsevedestlpuldemonitorizarepentruvnt
Locaiadinn
Smrdan
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

51
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
identificate
Cunoscndu-se faptul c tipurile de habitate se identific pe teren prin intermediul
asociaiilor vegetale prezente n zon putem afirma c pe suprafeele vizate pentru
amplasarea turbinelor eoliene nu exist habitate naturale i seminaturale de interes
conservativ. Au fost identificate tipuri de habitate comune pajitilor stepice secundare,
zonelor ruderalizate datorit influenelor antropice (punat, cultivarea pmntului) i
marginilor de culturi agricole.
Au fost observate pe teren urmtoarele tipuri de habitate, conform manualului
Habitatele din Romnia (Doni et al., 2005):
pajiti vest pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon
i Poa angustifolia - cod R3420 (conform Manualului Habitatelor din
Romnia) i 6290 (cod Natura 2000) tip de habitat prezent insular n zona de
interes, cu valoare conservativ redus (Doni et al., 2005).
comuniti antropice cu Onopordon acanthium, Carduus nutans i Centaurea
calcitrapa cod R8702 buruieniuri prezente la marginea localitilor, la
marginea drumurilor de pmnt dintre culturi i n zonele de prloag; fr valoare
conservativ.
comuniti antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua i
Ballota nigra cod 8703 - tip de habitat prezent la marginea culturilor, marginea
drumurilor, zona localitilor; fr valoare conservativ.
comuniti antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa
dura i Plantago major cod 8704 - habitat prezent la marginea cilor de acces
(drumuri de pmnt) i la marginea culturilor agricole.

Dei primul dintre aceste tipuri de habitate figureaz n sistemul de codificare
Natura 2000, este un tip de habitat cu valoare conservativ redus, extrem de comun
pentru zonele de step din sudul i din estul Romniei i care n zona investigat de noi
nu adpostete rariti floristice sau faunistice ce ar impune implementarea unor msuri
speciale de protecie i conservare.
Celelalte tipuri de habitate, majoritare n zona de interes, sunt puternic antropizate,
complet lipsite de valoare conservativ.


Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

52
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Flora i vegetaia locaiei 1 (lotul vestic)
Suprafeele acestei zone situate pe platoul i pantele din treimea superioar a unui
deal, sunt ocupate n cea mai mare parte de terenuri agricole, de prloage (foste terenuri
agricole abandonate) i de mici suprafee cu pajiti stepice situate ntre culturi. Fiind vorba
de agroecosisteme, gradul de antropizare al zonei este ridicat i prin urmare nu putem
vorbi de ecosisteme naturale n aceast zon. Pe marginea drumurilor de acces (drumuri
de pmnt) se afl vegetaie ruderal (de margini de drumuri) i segetal (buruieni de
culturi agricole) tipic pe care o vom descrie n cele ce urmeaz. La extremitatea sud-
estic a locaiei se afl o plantaie tnr cu salcm (Robinia pseudacacia) care fixeaz
pantele estice ale dealului.
In ceea ce privete culturile agricole, predomin n aceast zon suprafee ntinse
cu floarea soarelui (Helianthus annuus) cu porumb (Zea mays) i orzoaic (Hordeum
distichon); suprafee relativ mici sunt ocupate de ovz (Avena sativa). Unele loturi cu
floarea soarelui sunt parazitate masiv de specii ale genului Orobanche.
Pe marginea culturilor agricole au fost observate buruieniuri formate preponderent
din urmtoarele specii: Cannabis ruderalis (cnepa) - formeaz de regul o bordur ntre
drumul de acces i culturile agricole, n special cele de orzoaic i ovz, Xanthium italicum
specie invaziv de origine nord-american comun la margini de drumuri i culturi,
Tribulus terrestris (colii babei) plcuri ntinse la marginea lanurilor de pioase,
Amaranthus retroflexus (tirul) care se dezvolt abundent mai ales la marginea culturilor
de porumb, Conyza canadensis plant invaziv ce formeaz adesea buruieniuri,
Hibiscus trionum (zmoi), specie care se infiltreaz i n culturi, mai ales n cele cu
porumb i floarea soarelui, Salsola ruthenica (sricic) exemplare numeroase, Brassica
nigra (mutar negru)-exemplare slbticite, Sinapis arvensis (mutar slbatic), Setaria
viridis (mohor) buruian comun n culturi agricole, Setaria verticillata (mohor) specie
comun la margini de drumuri.
Alte plante observate la marginea culturilor, dar n numr mai mic de indivizi, sunt:
Reseda lutea, Rapistrum perenne, Sorghum halepense (costrei), Echinochloa crus-galli,
Chenopodium album (spanac sdlbatic), Datura stramonium (ciumfaia), Lathyrus
tuberosus (oreni), Cichorium intybus (cicoarea), Heliotropium europaeum (vanilie
slbatic), Stachys annua (jale), Sisymbrium orientale, Capsella bursa pastoris (traista
ciobanului), Calepina iregularis, Descurainia sophia (voinicica), Erodium cicutarium (pliscul
cocorului)- exemplare fructificate, Solanum nigrum (zrna), Medicago sativa (lucerna),
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

53
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Anagalis arvensis ssp. coerulea (scntei), Cuscuta sp. (torel) specie parazit, Triticum
aestivum (grau)- exemplare izolate infiltrate din culturile nvecinate.
Acestor specii de plante li se adaug altele rezistente la praf i la clcare, situate pe
drumul de acces sau n imediata vecintate: Polygonum aviculare (troscot), Portulaca
oleracea (iarba gras), Sclerochloa dura, Hordeum murinum (orzul oarecelui), Cynodon
dactylon (pir digitat), Bromus tectorum (obsiga), Matricaria discoidea, Convolvulus
arvensis (volbura), Lolium perenne (iarba de gazon).
Specii precum Carthamus lanatus, Centaurea solstitialis, Carduus acanthoides
(scai), Carduus nutans (ciulinul brganului), Cirsium arvensae (plmida), Sambucus
ebulus (boz) formeaz adevrate hiuri la marginea drumurilor de acces n timpul
sezonului estival, cnd ajung la maturitate.
In zonele cu prloage s-au dezvoltat adevrate buruieniuri (asociaia Carduetum
nutantis) prin proliferarea unor specii precum Carduus acanthoides (ciulin), Carduus
nutans, Cirsium vulgare (plmid) i Onopordon acanthium (scai mgresc)
Pe micile suprafee cu vegetaie stepic dintre culturi se remarc un amestec de
specii stepice i plante ruderale, caracteristic pajitilor secundare. Dominante n aceste
tipuri de pajiti sunt speciile: Xeranthemum anuum (imortele), Artemisia austriaca
(pelinia), Bromus squarrosus (obsig), Daucus carota ssp. carota (morcov slbatic),
Centaurea diffusa, Euphorbia segueriana (alior), Poa bulbosa (firua bulboas). Alte specii
de plante observate n componena acestor pajiti sunt: Eryngium campestre (crua
dracului), Artemisia absinthium (pelin), Crepis foetida, Medicago lupulina (lucerna
galben), Trifolium repens (trifoi alb trtor), Achillea collina (coada oricelului), Sideritis
montana (exemplare rare), Verbascum phlomoides (lumnric), Cichorium intybus
(cicoare), Bromus tectorum, Bromus sterilis, Torilis arvensis, Tribulus terrestris (colii
babei), Consolida regalis (nemior), Echium italicum, Echium vulgarae (limba arpelui),
Elymus repens (pir), Sisymbrium arvensis, Galium humifusum, Euphorbia niceensis
(laptele cinelui), Lactuca serriola (planta busol), Anagalis arvensis (scnteia), Salsola
ruthenica, Ballota nigra, Papaver dubium (mac de camp), Linaria genistifolia, Plantago
lanceolata, Sisymbrium orientale, Plantago lanceolata (ptlagin cu frunze nguste).
Aceste plante sunt prezente n mod obinuit n pajiti naturale, dar i n locuri ruderale sau
la margini de culturi agricole unde se infiltreaz uor din pajitile nvecinate. Nici una dintre
ele nu prezint valoare conservativ, fiind plante comune n zona stepei i a silvostepei.
Plcurile mici de Botriochloa ischaemum observate n aceast zon amintesc de ntinsele
pajiti stepice care ocupau aceste dealuri cu mult timp n urm.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

54
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Ruderalizarea acestor pajiti, consecin a punatului, este indicat de abundena
unor specii nitrofile precum: Agropyron repens (pir trtor), Datura stramonium
(mtrguna), Chenopodium album, Bassia scoparia (mturi), Melilotus albus (sulfina alb),
Melilotus officinalis (sulfina galben), Artemisia annua, Chamomilla recutita (mueel),
Matricaria inodora (mueel prost), Erysimum diffusum, Stellaria media (rocoina), Arctium
lappa (brusture), Brassica nigra (mutar negru), Cannabis ruderalis (cnepa), Polygonum
aviculare, Lepidium draba (urda vacii), Plantago media (ptlagin), Plantago major.

Asociaii vegetale
n ceea ce privete asociaiile vegetale, acestea sunt slab reprezentate n zona
studiat, fiind prezente numai n pajitile stepice, la marginea drumurilor de pmnt sau la
capetele ogoarelor unde anumite specii dominate formeaz fitocenoze bandiforme.
In pajitile stepice, n prloage i la marginea culturilor agricole au fost observate
mai multe asociaii vegetale dintre care majoritatea sunt ncadrate cenotaxonomic la clasa
Chenopodietea Br. Bl. 1951, ordinul Sisymbrietalia Tx. 1961:
Artemisio austriacae-Poetum bulbosae I. Pop 1970 (syn. Artemisietum austriacae)
n pajitile stepice;
Xeranthemetum annui (Borza 1931) Prodan 1939 n pajitile stepice i prloage;
Agropyretum repentis Felfoldy 1932 n pajitile stepice i prloage;
Cannabinetum ruderalis (Morariu 1943) corr. Morariu 1970 margini de culturi
agricole;
Hordeetum murini Libbert 1932 em. Pass. 1964 margini de drumuri;
Cynodonto-Poetum angustifoliae (Rapaics 1926) Soo 1957 margini de drumuri i
prloage;
Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soo 1940;
Carduetum nutantis Svulescu 1927, Pauc 1941, Morariu 1943;
Onopordetum acanthii Br. Bl. et al. 1936
Primele dou asociaii vegetale domin n zona petecelor de pajiti stepice
secundare.
Asociaiile vegetale observate sunt comuniti de plante ruderale sau stepice care
nu conin specii din Listele roii romneti (Oltean & al., 1994; Dihoru, 1994; Negrean,
2001, 1994), din anexele Directivei Habitate, Conveniei de la Berna sau anexele OUG 57/
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

55
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
2007. Speciile stepice care se regsesc n compoziia floristic a acestor asociaii vegetale
sunt comune pajitilor xerofile i xero-mezofile din sudul i din estul rii.
Nu au fost observate n zona investigat exemplare de arbori; acetia sunt prezeni
la marginea satului Mihail Koglniceanu. Dintre speciile de arbuti au fost observate
exemplare izolate de Rosa canina (mcie), Crataegus monogyna (pducel) i Eleagnus
angustifolia (slcioar), fie pe marginea drumului de acces , fie n zonele de pajiti dintre
culturi.


Aspect general al zonei vestice dinspre satul M. Koglniceanu

Aspect general al locaiei vestice; n plan ndeprtat - Combinatul siderurgic
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

56
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Extremitatea nord-estic a locaiei nr. 1 (lan de orzoaic)

Lan de porumb n locaia nr. 1

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

57
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Lan de floarea soarelui n locaia nr. 1; n plan ndeprtat Combinatul siderurgic Galai

Lanuri de floarea soarelui i orzoaic n locaia nr. 1
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

58
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Extremitatea nord-vestic a locaiei nr. 1


Suprafee de prloag invadate de costrei (Sorghum halepense)

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

59
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Prloag invadat de ciulini (n special Carduus acanthoides)


Vegetaie ruderal la marginea culturilor agricole

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

60
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Culturi de floarea soarelui parazitate de Orobanche sp.


Tribulus terrestris (colii babei) la marginea culturilor agricole

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

61
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Hibiscus trionum (zmoi) la marginea suprafeelor cultivate


Vegetaie ruderal cu Cynodon dactylon pe marginea drumului de acces

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

62
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Vegetaie ruderal cu Amaranthus retroflexus (tir)


Stachys annua la margini de culturi

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

63
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Bordur de cnep (Cannabis ruderalis) la marginea culturilor de orzoaic


Ciumfaia (Datura stramonium) n zona de interes

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

64
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Plantaie de salcm n zona sud-estic a locaiei 1


Pajiti stepice cu imortele n zona sud-estic a locaiei 1
Flora i vegetaia locaiei 2 (lotul estic)
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

65
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Suprafeele acestei locaii se afl pe platoul unui deal situat la est de localitatea
Mihail Koglniceanu i sunt ocupate aproape integral de culturi agricole de floarea
soarelui, orzoaic i rapi (recoltat deja la data realizrii observaiilor). Pajitile naturale
sunt prezente insular la capetele i pe marginea loturilor agricole. Pe marginea loturilor se
afl i suprafee nguste de prloag, terenuri nelucrate care au fost repopulate pe cale
natural cu vegetaie spontan. Pe pantele vestice ale dealului se afl culturi terasate cu
vi de vie i pomi fructiferi.
In zona acestei locaii se afl o staie de transformare iar n apropierea ei a fost
instalat un stalp (coordonate N 45
0
30 26,8; E 27
0
56 41,8), cu aparatur pentru
msurarea direciei i intensitii vnturilor, dar i a altor parametrii climatici.
Dat fiind ponderea mare a terenurilor agricole (cca 95%) din suprafaa total a
acestui lot, observaiile s-au axat pe flora i vegetaia spontan de pe petecele de
vegetaie stepic i de prloag.
Compoziia floristic a pajitilor stepice este asemntoare cu cea observat n
cazul lotului vestic. Pajitile sunt dominate de cateva specii, dintre care se remarc:
Xeranthemum anuum (imortele), Melilotus officinalis (sulfina), Daucus carota ssp. carota
(morcov slbatic), Artemisia austriaca (pelinia) i Bromus squarrosus (obsig). Dintre
speciile nsoitoare observate, menionm pe: Eryngium campestre (crua dracului),
Crepis rhoeadifolia, Alyssum hirsutum, Achillea collina (coada oricelului), Salvia
nemorosa, Salvia austriaca (un singur exemplar), Centaurea diffusa, Reseda lutea,
Verbascum phlomoides (lumnric), Euphorbia agraria, Euphorbia helioscopia (alior),
Torilis arvensis, Tribulus terrestris (colii babei), Galium humifusum, Medicago lupulina,
Ballota nigra, Medicago sativa, Achillea setacea, Artemisia absinthium (pelin), Echium
italicum, Consolida regalis (nemior), Heliotropium europaeum (vanilie slbatic), Stachys
annua, Agropyron cristatum ssp. pectinatum (mici plcuri) i Festuca valesiaca (smocuri
rare).
Fiile de vegetaie de pe marginea drumului de acces sunt alctuite preponderent
din Cynodon dactylon (pir digitat), Elymus repens (syn. Agropyron repens) (pir trtor) i
Sorghus halepense (costrei), la care se adaug Convolvulus arvensis, Cannabis ruderalis,
Polygonum aviculare, Sclerochloa dura, Plantago lanceolata, Chenopodium album,
Matricaria discoidea, Artemisia annua .
Buruieniurile de pe marginea drumului de acces, cu Carthamus lanatus,
Centaurea solstitialis, Carduus acanthoides, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Arctium
lappa, sunt slab reprezentate n aceast locaie, comparativ cu cea vestic.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

66
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Asociaii vegetale
Asociaii vegetale au fost observate n zona pajitilor secundare prezente insular
ntre culturile agricole i la marginea drumului de acces. Sunt prezente n aceast locaie
urmtoarele asociaii vegetale:
Artemisio austriacae-Poetum bulbosae I. Pop 1970 (syn. Artemisietum austriacae);
Xeranthemetum annui (Borza 1931) Prodan 1939;
Agropyretum repentis Felfoldy 1932;
Cynodonto-Poetum angustifoliae (Rapaics 1926) Soo 1957;

Asociaiile vegetale observate sunt lipsite de valoare conservativ; n compoziia
lor floristic nu se regsesc specii valoroase, de interes conservativ.Culturi agricole n locaia nr. 2 (vedere dinspre sud)

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

67
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Stlpul de msur n locaia nr. 2


Locaia nr. 2 (vedere dinspre nord)

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

68
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Culturi de orzoaic i porumb n locaia nr. 2


Zona stlpului de msur (vedere dinspre vest, dinspre drumul de acces);
cultur invadat de costrei (plan apropiat)

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

69
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Cultur de rapi (recoltat) la nord de stlpul de msur


Fost cultur de rapi n locaia 2 (vedere dinspre nord-vest)

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

70
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Pajiti stepice n zona drumului de acces (vedere dinspre nord)


Pajiti stepice n zona drumului de acces (vedere dinspre sud)

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

71
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Pajiti dominate de Xeranthemum annuum n locaia nr. 2


Pajiti stepice cu imortele, morcov slbatic, sulfin, etc. n locaia nr. 2

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

72
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Salvia nemorosa n pajitile stepice din locaia nr. 2


Culturi terasate cu vi de vie la vest de locaia nr. 2

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

73
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Fauna zonelor analizate
Speciile de faun identificate n zonele de interes sunt comune ecosistemelor
antropizate, n special agroecosistemelor. Cele mai multe specii sunt insecte, apartinand
la mai multe ordine.
Dintre odonate (libelule) au fost identificate specii ca Sympetrum vulgatum, Anax
imperator, Agrion sp. (specii bune zburatoare care depind pentru dezvoltare de zonele
umede din imediata vecinatate).
Dintre orthoptere (lacuste, cosasi, greieri), n zon apar specii din genurile
Omocestus si Sthenobothrus, comune pentru suprafeele acoperite cu vegetatie ierboasa.,
Calliptamus italicus (lacusta calatoare italiana, foarte comuna in zon), Oedipoda
germanica, Tettigonia viridissima (specie prdtoare comun, specializata pe consumarea
de alte orthoptere), Decticus verrucivorus (specie de talie mare dauntoare pentru culturile
agricole, ntalnita n exemplare foarte numeroase), Gryllus campestre (greiere de cmp).
Dintre lepidoptere, au fost identificate n zonele unde mai exist vegetatie stepic
unele specii care sunt comune in aceasta perioada a anului: Pieris rapae (fluturele alb al
rapitei), Pontia edusa, Aricia agestis, Polyommatus icarus, Macroglossum stellatarum. In
culturile agricole au fost observate exemplare de Tyta luctuosa, Dysgona algira,
Autographa gamma (buha gama), Carcharodus alceae, Lythria purpuraria.
Dintre coleoptere (gandaci), pe culturile de pioase erau numeroase exemplare de
Anisoplia austriaca (carabuel al cerealelor) ca si exemplare de Agriotes (gndaci
pocnitori), Coccinella septempunctata, Adalia bipunctata (buburuze) sau Mylabris sp. n
zonele cu vegetatie stepic.
Dintre heteroptere (plonite), nu erau prezente dect rare exemplare de Eurygaster
(plonite de cereale) i Lygeus equestris (n zonele cu vegetatie stepic). In culturile
agricole, rare exemplare de Eurydema oleracea (plonita caracteristic zonelor n care se
cultiva plante din familia verzei - familia Brassicaceae).
Dintre gasteropode (melci) nu au fost observate decat exemplare de Cernuela
virgata i Monacha carthusiana n zonele cu vegetatie stepic. Zonele agricole nu sunt
propice pentru dezvoltarea acestor specii care i petrec iarna ngropate n sol la o
oarecare adncime.Reptile i amfibieni
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

74
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Dintre reptile, n zon nu au fost identificate decat exemplare izolate de Lacerta
agilis, o specie comun n toate zonele de es i de deal ale rii. Soprlele erau prezente
pe marginea drumului de acces i n zonele cu vegetatie stepic, pe suprafeele cu
efective bogate de ortoptere.
Chiar dac Lacerta agilis figureaz n Anexa 4A a OUG 57/ 2007, Lista Roie
naional (Botnariuc et Tatole, 2005), Anexa 4 Directiva Habitate i Anexa 2 a Conveniei
de la Berna, este una dintre cele mai comune specii de reptile din zonele sudice i estice
ale rii.
In zon nu au fost identificate pe teren specii de amfibieni. Lipsa zonelor umede i
faptul ca terenurile analizate se gsesc pe pantele sau platourile uscate ale dealurilor face
ca prezena acestor specii iubitoare de umiditate sa fie extrem de puin probabil.

Psri
Cele 3 locaii analizate n vederea amplasrii de turbine eoliene n zona comunei
Smrdan (la cca 8 km vest de oraul Galati) sunt situate n imediata vecinatate a satului
Mihail Kogalniceanu, practic ncadrand localitatea la vest si la est .
Dou dintre locaii (locaiile 1 i 2) sunt amplasate pe culmile unor dealuri de circa
60 70 m inaltime, iar a treia (locaia 3) este reprezentata de un mic lot de teren amplasat
pe fundul vii, la extremitatea nord-vestic a localitii Smrdan.
In zonele de interes, ecosistemele sunt reprezentate de culturi agricole diverse
(agroecosisteme), de petece de vegetatie stepic afectate de punat (vegetaie stepic
secundar), de mici suprafee mpdurite cu salcm i de islazuri comunale. Pajitile
stepice primare lipsesc n zona localitii Smrdan i a satelor limitrofe (Mihail
Koglniceanu i Cimele), fiind nlocuite n cea mai mare parte de culturi agricole.
Trebuie s menionm de la bun nceput c nici una dintre cele 3 locaii nu face parte din
zona de protecie a Reelei Natura 2000, n zona de interes nefiind prezente Situri de
importan comunitar (SCI-uri) sau Arii de protecie avifaunistic (SPA-uri). Acest lucru se
explic prin gradul ridicat de antropizare i biodiversitatea redus a zonei, probabil ca o
consecin a apropierii de oraul Galai, Combinatul Siderurgic fiind situat la cca 8 km sud-
est de zona studiat
n condiiile deficitului de umiditate din sud-estul Romniei, n holocen, s-a format n
aceast zon o step tipic, ca o prelungire spre vest i sud-vest a steplor euro-cazahe
(pontice). Suprafaa iniial a stepei s-a lrgit continuu n sud-estul rii (Brgan, sud-
estul Moldovei i n Dobrogea), ca i n majoritatea cmpiilor, paralel cu defririle masive,
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

75
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
efectuate n ultimii 500 de ani. Locul asociaiilor naturale de step l-au luat culturile
agricole. Condiiile climatice din stepa propriu-zis se caracterizeaz prin veri foarte
clduroase, cu o period de secet bine marcat i prin ierni reci.
Un numr de 17 specii sunt tipice pentru acest ecosistem:
Specii de origine geografic Auro-cazah i Aralo-caspic:
Circus macrourus
Circus pygargus
Perdix perdix
Otis tarda
Otis tetrax
Burhinus oedicnemus
Melanocorypha calandra
Miliaria calandra
Emberiza hortulana
Specii de origine geografic Transpalearctic:
Calandrella cinerea
Galerida cristata
Alauda arensis
Anthus campestris
Specii de origine European:
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Motacilla flava
Specii Cosmopolite:
Coturnix coturnix
Numrul redus de specii tipice indic o faun srac i strict specializat.
Desigur, pe lng aceste specii tipice, aici se pot ntlni i numeroase alte specii
accesorii, n funcie de condiiile locale.
Avifauna de step s-a format relativ recent (n holocen), odat cu penetraia
stepelor pontice n sud-estul Romniei. Apoi s-a extins mult, odat cu expansiunea
agriculturii. Dezvoltarea accelerat a agriculturii, mai ales n ultimii 100 de ani, are doua
efecte contrare: pe de o parte a lrgit mult arealul avifaunei stepice n ansamblu, iar pe de
alta a dus la reducerea arealelor unor specii tipice, care nu s-au putut adapta la habitatele
formate de vastele monoculturi ale agriculturii moderne. Astfel, procesul de expansiune s-
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

76
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
a realizat pe seama speciilor Coturnix coturnix, Galerida cristata, Emberiza hortulana i
Alauda arvensis. n acelai timp sunt n regresie speciile: Otis tarda, Otis tetrax i Burhinus
oedicnemus (Ctuneanu, I., I., Korodi Gal, I., Munteanu, D., Pacovschi, S.,
Vespremeanu, E. 1978. Fauna R.S.R., Aves (Psri), Vol. XV, Fascicula 1, Editura
Academiei R.S.R., Bucureti, p. 179-180).
Dintre aceste specii tipice, doar o parte dintre ele se mai pot ntlni pe cmpiile
cultivate din Romnia si n zona de studiu.
Observaiile efectuate de noi n aceast var (2009), n cele 3 locaii diferite din
zon, unde urmeaz s se instaleze centrale eoliene, au dus la ntocmirea urmtoarei liste
de specii de psri, gsite n zon:
Ordinul Falconiformes
Familia Accipitridae
Buteo buteo (Linnaeus) orecar comun
Familia Falconidae
Falco tinnunculus Linnaeus Vnturel rou
Falco vespertinus Linnaeus Vnturel de sear
Ordinul Galliformes
Familia Phasianidae
Perdix perdix (Linnaeus) - Potrniche
Coturnix coturnix (Linnaeus) Prepeli
Ordinul Columbiformes
Familia Columbidae
Streptopelia decaocto (Frivaldsyky) Gugutiuc
Ordinul Coraciiformes
Familia Meropidae
Merops apiaster Linnaeus Prigorie
Familia Upupidae
Upupa epops Linnaeus Pupz
Ordinul Passeriformes
Familia Alaudidae
Melanocorypha calandra (Linnaeus) Ciocrlie de brgan
Galerida cristata (Linnaes) Ciocrlan
Alauda arvensis Linnaeus Ciocrlie de cmp
Familia Motacillidae
Anthus campestris (Linnaeus) Fs de cmp
Motacilla alba Codobatur alb
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

77
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Familia Hirundinidae
Hirundo rustica Linnaeus Rndunic
Delichon urbica (Linnaeus) Lstun de cas
Familia Laniidae
Lanius minor Gmelin Sfrncioc cu frunte neagr
Lanius collurio Linnaeus Sfrncioc roiatic
Familia Corvidae
Pica pica (Linnaeus) Coofan
Corvus frugilegus Linnaeus Cioar de semntur
Corvus corone cornix Linnaeus Cioar griv
Familia Sturnidae
Sturnus vulgaris Linnaeus Graur
Familia Passeridae
Passer domesticus (Linnaeus) Vrabie de cas
Passer montanus (Linnaeus) Vrabie de cmp
Familia Fringillidae
Carduelis carduelis (Linnaeus) Sticlete
Familia Emberizidae
Emberiza hortulana Linnaeus Presura de grdin
Miliaria calandra (Linnaeus) Presur sur

Rezult un numr de 26 de specii de psri. Acest numr indic o diversitate
specific foarte de redus.
Psarile sunt slab reprezentate n zon. In cursul deplasrilor pe teren au fost
identificate doar specii comune, caracteristice habitatelor antropizate, terenurilor cultivate
sau zonelor cu vegetatie stepic secundar (afectat de punat).

Au fost identificate pe teren specii ca Hirundo rustica (rndunica comun), Merops
apiaster (prigorie) specie care cuibrete n cateva zone de unde se extrage argil
pentru cramizile de chirpici), Sturnus vulgaris (graur), Streptopelia decaocto (gugutiuc),
Corvus frugilegus (cioara de semntura), Galerida cristata (ciocrlan), Alauda arvensis
(ciocrlia), Melanocorypha calandra (ciocrlia de Brgan) ultimele dou specii fiind
reprezentate prin exemplare izolate, Anthus campestris - fsa de cmp, prezent n
exemplare izolate n zona locaiei vestice, n apropierea plantaiei de vi de vie; Passer
domesticus (vrabia comuna), Motacilla alba (codobatura) n zonele din apropierea
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

78
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
localitii sau n viile care marginesc locaia estic), Lanius collurio (sfrnciocul roietic),
Lanius minor (sfrnciocul cu frunte neagr) exemplare au fost observate doar n zona de
sud a locaiei vestice i n viile din zona locaiei estice, deoarece aceaste specii necesit
neaprat prezena tufriurilor pentru a putea avea locuri de pnd i pentru construirea
cuibului; Falco tinunculus (vnturelul rosu), Falco vespertinus (vnturelul de sear) au fost
observate n ambele locaii mari, dar n exemplare izolate; este vorba de o specii comune
n zonele de cmpie cu copaci, unde pot cuibari, ca i pe terenuri agricole unde pot vna
insecte si roztoare. Upupa epops pupza a fost observat doar n zona locaiei
estice, n apropierea unei cladiri n construcie.
Nu au fost observate rpitoare de talie mare, absenta acestora fiind corelat cu
lipsa locurilor de cuibrit si gradul foarte ridicat de antropizare al habitatelor din zon.
Dintre speciile de psri observate, majoritatea sunt cuprinse n anexele unor
Directive i Convenii internaionale, aa cum se poate observa n tabelul de mai jos:

Tab. 1 Specii de psri protejate identificate n zona de interes
Nr./
Crt
Denumire tiinific Directiva psri
(CEE 79/409)
Convenia de la
Berna
OUG 57/2007
1. Hirundo rustica Anexa 2
2. Merops apiaster Anexa 2 Anexa 4B
3.. Sturnus vulgaris Anexa 3
4. Corvus frugilegus Anexa II/2 Anexa 3
5. Melanocoripha calandra Anexa 1 Anexa 2
6. Anthus campestris Anexa 1 Anexa 4B
7. Lanius collurio Anexa 1 Anexa 4B
8. Falco tinunculus Anexa 2
9. Passer domesticus Anexa 3

Dei aceste specii de psri cad sub incidena legislaiei naionale i internaionale
privind protecia psrilor, credem c prezena lor n zona de interes nu va fi afectat
major de instalarea de turbine eoliene, mai ales c sunt specii cu efective mari si sunt larg
rspndite n sud-estul Romniei.


Specii identificate n zona de vest a localitii Mihail Koglniceanu

Hirundo rustica
Anthus campestris
Perdix perdix
Merops apiaster
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

79
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Sturnus vulgaris
Streptopelia decaocto
Corvus frugilegus
Alauda arvensis
Galerida cristata
Melanocorypha calandra
Lanius colurio
Lanius minor
Falco vespertinus
Passer domesticus

Specii identificate n zona de est a localitii Mihail Koglniceanu

Hirundo rustica
Anthus campestris
Coturnix coturnix
Merops apiaster
Sturnus vulgaris
Upupa epops
Streptopelia decaocto
Corvus corone cornix
Galerida cristata
Falco tinnunculus
Carduelis carduelis
Passer montanus


La aceste specii se vor aduga, desigur, i alte specii de psri, care pot tranzita
zona n migraie, sau care ierneaz aici.
n perioadele de pasaj, prin zon pot trece i alte specii de psri rpitoare (Circus
cyaneus, Buteo lagopus) care vor vna pe aceste cmpii.
Iar iarna, vor trece prin aceast arie, n cutare de hran, stoluri de psrele i de
ciori, cum ar fi Sturnus vulgaris, Fringilla coelebs, Carduelis chloris, Carduelis carduelis,
Carduelis spinus, Carduelis cannabina, Emberiza hortulana, Pica pica, Corvus frugilegus,
Corvus corone cornix, etc.
Subliniem faptul c amplasamentul cmpului eolian Smrdan nu se afl n zona de
protecie a Reelei Natura 2000, distana fa de siturile Natura 2000 cele mai apropiate
fiind de minim 4,5 km. Astfel la cca 4,5 km nord-est de amplasamentul vizat se afl situl de
importan comunitar ROSCI 0151 Pdurea Grboavele, la cca 6,5 km sud de zona de
interes se afl situl de importan avifaunistic ROSPA 0071 Lunca Siretului inferior iar la
cca 6,5 km sud-est ROSPA 0070 Lunca Prutului-Vldeti-Frumuia. Cu toate acestea
ntre locaia cmpului eolian Smrdan i siturile Natura 2000 din mprejurimi nu exist
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

80
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
coridoare ecologice, care s fi permis migrarea speciilor vegetale sau animale de interes
conservativ care au stat la baza declarrii de SCI-uri sau SPA-uri. Intre amplasamentul
cmpului eolian i siturile Natura 2000 sunt intercalate localiti (suburbii ale oraului
Galai) sau ntinse terenuri agricole i puni, zone antropizate cu o biodiversitate sczut,
practic lipsite de flor sau faun de interes conservativ.

Prezentm n continuare speciile de psri calificative pentru cele dou SPA-uri
(Siturile de Important Avifaunistic ROSPA 0070 Lunca Prutului-Vldesti-Frumusita si
ROSPA 0071 Lunca Siretului inferior) si posibilitatea aparitiei acestora n locatia noastr.
ROSPA 0070 Lunca Prutului-Vldesti-Frumusita
Pelecanus onocrotalus Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Aythya nyroca Rat acvatic scufundtoare, nu poate fi ntlnit n zona
proiectului.
Falco vespertinus Acest soimulet poate cuibri n plantatiile de salcm si poate fi
ntlnit vnnd si n culturile agricole sau pe pajisti. Specia se poate ntlni, n putine
exemplare, n locatia proiectului. Specie migratoare.
Coracias garrulus Poate cuibri n falezele de loess din aria studiat si poate fi
ntlnit n cutare de hran pe ternurile agricole unde va fi implementat proiectul, dar n
putine exemplare. Specie migratoare.
Phalacrocorax pygmaeus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede,
nu poate tri n zona proiectului propus.
Alcedo atthis Specie legat de apele unde si poate gsi hrana (pesti de mici
dimensiuni, mormoloci, larve de insecte acvatice). Nu poate fi ntlnit n zona proiectului.
Ardea purpurea - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Ardeola ralloides - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Botaurus stellaris - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Chlidonias hybridus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Ciconia ciconia Nu au fost identificate cuiburi n zon, dar berzele pot veni,
uneori, si n locatia noastr, n cutare de hran.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

81
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Circus aeruginosus Heretele de stuf prefer zonele umede, cu stufris, unde si
poate face cuibul si unde se poate hrni. ntmpltor, n migratie, poate ajunge si n zona
proiectului, n cutare de hran.
Dendrocopos medius Ciocnitoarea de stejar prefer pdurile de foioase si
livezile, este frecvent n lunca si Delta Dunrii. Nu poate fi ntlnit n zona proiectului.
Dendrocopos syriacus Prefer grdinile, livezile, parcurile, ntlnit mai ales n
localitti. Nu poate fi ntlnit n zona proiectului.
Dryocopus martius Ciocnitoarea neagr prefer pdurile masive si compacte de
fag si conifere. Poate fi ntlnit si n lunca si Delta Dunrii. Nu poate fi ntlnit n zona
proiectului.
Egretta garzetta - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Falco columbarius Acest soimulet poate apare n timpul iernii, colindnd cmpiile
n cutare de hran. Poate apare si n zona proiectului.
Falco peregrinus - oimul cltor nu cuibreste aici si poate fi ntlnit doar n mod
accidental, fiind o specie rar n Romnia. Accidental n zona proiectului.
Haliaeetus albicilla Cuibreste n Delta Dunrii si prefer pentru vntoare zonele
umede. Accidental n zona proiectului.
Himantopus himantopus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Lanius collurio Poate cuibri si se poate hrni n zona proiectului. Acesta este un
habitat preferat. Larg rspndit n toat tara, la marginea pdurilor, n poienile mari,
perdele forestiere, zonele deschise cu tufe multe, parcuri, grdini mari, din cmpie pn la
peste 1200 m altitudine.
Nycticorax nycticorax - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Pandion haliaetus Vulturul pescar este o specie care trieste numai pe lng ape,
prefer zonele umede, nu poate tri n zona proiectului propus.
Picus canus Ghionoaia sur se ntlneste de-a lungul cursului inferior al rurilor si
n Delta Dunrii, prefer pdurile de plop si salcie, populeaz si pdurile de foioase rare,
livezile, parcurile si grdinile cu arbori btrni. Nu poate fi ntlnit n zona proiectului.
Plegadis falcinellus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

82
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Recurvirostra avosetta - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Sterna hirundo - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Cygnus cygnus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Ixobrychus minutus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Lanius minor - Poate cuibri si se poate hrni n zona proiectului. Acesta este un
habitat preferat. Larg rspndit n toat tara, la marginea pdurilor, n poienile mari, pduri
rare cu subarboret, zonele deschise cu tufe multe, parcuri, livezi btrne, din cmpie pn
la dealuri.
Platalea leucorodia - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Phylomachus pugnax Btusul este o pasre de pasaj pentru Romnia. n timpul
trecerilor este mai frecvent de-a lungul coastei Mrii Negre, Delta Dunrii si lacurile
litorale, ns si n alte zone umede cu vegetatie joas si plaje. ntmpltor, poate apare si
n zona proiectului (n trecere, pentru perioade scurte de timp).
Tringa glareola - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior
Alcedo atthis - Specie legat de apele unde si poate gsi hrana (pesti de mici
dimensiuni, mormoloci, larve de insecte acvatice). Nu poate fi ntlnit n zona proiectului.
Ardea purpurea - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Ardeola ralloides - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Aythya hyroca - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate tri
n zona proiectului propus.
Chlidonias hybridus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Ciconia ciconia Nu au fost identificate cuiburi n zon, dar berzele pot veni,
uneori, si n locatia noastr, n cutare de hran.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

83
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Circus aeruginosus Heretele de stuf prefer zonele umede, cu stufris, unde si
poate face cuibul si unde se poate hrni. ntmpltor, n migratie, poate ajunge si n zona
proiectului, n cutare de hran.
Cygnus cygnus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Egretta alba (Casmerodius albus) - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele
umede, nu poate tri n zona proiectului propus.
Egretta garzetta - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Gelochelidon nilotica - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede si n
special plajele marine, nu poate tri n zona proiectului propus.
Glareola pratincola Cloceste de-a lungul lagunelor Mrii Negre si n unele zone de
pe Dunre. Prefer apropierea zonelor umede salmastre, uneori chiar srate. Nu are
habitate favorabile n zona proiectului propus.
Ixobrychus minutus - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Lanius collurio - Poate cuibri si se poate hrni n zona proiectului. Acesta este un
habitat preferat. Larg rspndit n toat tara, la marginea pdurilor, n poienile mari,
perdele forestiere, zonele deschise cu tufe multe, parcuri, grdini mari, din cmpie pn la
peste 1200 m altitudine.
Lanius minor - Poate cuibri si se poate hrni n zona proiectului. Acesta este un
habitat preferat. Larg rspndit n toat tara, la marginea pdurilor, n poienile mari, pduri
rare cu subarboret, zonele deschise cu tufe multe, parcuri, livezi btrne, din cmpie pn
la dealuri.
Nycticorax nycticorax - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Pelecanus onocrotalus Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Platalea leucorodia - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Recurvirostra avosetta - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu
poate tri n zona proiectului propus.
Sterna hirundo - Specie acvatic prin excelent, prefer zonele umede, nu poate
tri n zona proiectului propus.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

84
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Dei aceste specii de psri cad sub incidena legislaiei naionale i
internaionale privind protecia psrilor, prezena lor n zona de interes nu va fi
afectat major de instalarea de turbine eoliene. Zona este puternic antropizat i n
prezent i toate speciile menionate sunt larg tolerante fa de impactul antropic.

EFECTELE PE CARE LE POT AVEA CENTRALELE EOLIENE ASUPRA POPULATIILOR
DE PASARI
In general, centralele eoliene pot prezenta urmatoarele pericole potentiale pentru pasari:
Deranjarea si modificarea rutelor de zbor
Pierderea habitatelor
Mortalitati datorate coliziunii cu turbinele eoliene
Deranjarea si modificarea rutelor de zbor
Efectele provocate de centralele eoliene asupra avifaunei sunt diverse, in functie de specie, de
anotimp si de locul amplasarii acestora. Unele studii indica efecte negative asupra pasarilor pana
la 600 m distanta de turbinele eoliene si o reducere a folosirii terenului adiacent sau chiar a
absentei din zona. In cazul unor mari ferme (baterii) de centrale eoliene, zonele cumulate din jurul
fiecarei turbine eoliene pot ajunge la suprafete considerabile. De asemenea, unele parcuri ce
contin un mare numar de centrale eoliene pot ajunge sa constituie bariere in calea drumurilor de
migratie ale pasarilor. Se va lua in considerare si existenta unor zone unde pasarile deranjate de
prezenta turbinelor eoliene vor putea sa isi gaseasca refugiul.
Cu toate acestea, s-a constatat ca unele specii de pasari se pot obisnui si chiar coabita pasnic cu
aceste instalatii antropice. Un alt factor de stres ar fi circulatia oamenilor, autovehiculelor si a altor
utilaje in zona centralelor eoliene. Acest lucru se poate reduce mult datorita automatizarii si
computerizarii din ce in ce mai mari pe care o prezinta turbinele, in acest fel necesitand o
supraveghere si o intretinere minima. Pentru a exclude efectul de bariera in calea deplasarilor
pasrilor, se pot lasa coridoare largi de trecere printre turbine, pe directiile principale de zbor
(Drewit, A., L. et all. 2006).
Pierderea habitatului
Pierderea de habitat datorata construirii centralelor eoliene, in general, nu este perceputa ca un
impact major asupra populatiilor de pasari. Pierderile de habitat pot fi insa importante in cazul
amplasarii a zeci sau sute de turbine eoliene, asezate la mica distanta una de alta. Mai exista
drumurile de acces spre turbine, care pot provoca pierderi de teren din habitatele naturale, dar,
daca aceste cai de acces sunt folosite numai in caz de urgente, au un impact minor asupra
ornitofaunei.
Mortalitati datorate coliziunilor pasarilor cu centralele eoliene
Majoritatea studiilor au indicat mortalitati reduse in randul pasarilor, ca urmare a coliziunilor cu
turbinele eoliene. Cu toate acestea, daca numarul de turbine este mare, chiar daca media de
decese de fiecare turbina este mic, mortalitatile cumulate pot avea un efect destul de mare asupra
avifaunei. In cazul pasarilor de mari dimensiuni, cu o rata redusa a reproducerii, acest lucu poate
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

85
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
avea o deosebita importanta. De aceea, amplasarea centralelor eoliene trebuie facuta numai in
zone cu o slaba concentrare a efectivelor speciilor de pasari, cu o diversitate specifica redusa si
neesentiale pentru supravietuirea unor specii vulnerabile sau de interes conservativ deosebit.
Pasarile care ocolesc turbinele eoliene in timpul migratiei sau zboara pe deasupra lor evitandu-le,
vor fi nevoite sa recurga la un consum de energie mai ridicat, care poate influenta rata lor de
supravietuire. Riscurile de coliziune sunt mai mari pe vant puternic, pe ploaie, pe ceata sau in nopti
fara luna. In aceste conditii, inaltimea la care zboara pasarile este mult redusa, iar luminile
turbinelor pot atrage pasarile, in acest fel sporind riscul de coliziune (Desholm, M., Kahlert, J.
2005).
Pe de alta parte insa, introducerea in folosinta a unor centrale eoliene cu dimensiuni mari ale
rotorului si cu viteze mici de deplasare a palelor a facut ca numarul pasarilor sau liliecilor loviti sa
scada considerabil. Daca se urmareste statistica intocmita de Consiliul National de Cercetare al
SUA in mai 2007 cu privire la impactul turbinelor eoliene asupra avifaunei arata un fapt interesant.
Astfel, analizand impactul parcurilor eoliene amplasate in patru state din zona de est a SUA asupra
avifaunei, s-a constatat ca fata de totalul pierderilor inregistrate in populatiile de pasari ca urmare a
multiplelor fatete ale impactului antropic, cele cauzate de lovirea de palele turbinelor eoliene s-au
cifrat la 0,003% (trei pasari din 100 000 au murit ca urmare a coliziunii directe cu turbinele eoliene)
(Erickson, W., P. et all. 2001).
Prezentam in continuare alte cateva date referitoare la efectul pe care turbinele eoliene il pot avea
asupra pasarilor. Sunt date din America de Nord.
--------------------------------
Un astfel de studiu a relevat ca 25 de cadavre de pasare au fost descoperite langa centrale.
Raportul sustine ca rezultatul mortalitatii, de 1.29 pasari/turn/an este apropiat de cifra estimativa
nationala de 2.19 pasai/turn. Studiul precizeaza ca In timp ce exista cazuri de coliziune intre
pasari si centrale eoliene, impactul asupra populatiei globale se dovedeste a fii relativ minor, mai
ales in comparatie cu alte cauze antropice de mortalitate, precum turnurile de comunicatie, colizuni
cu cladiri si coliziuni cu vehicule.

datele colectate in afara Californiei indica o medie de 1.83 mortalitati in randul pasarilor pe turbina
(pentru toate speciile la un loc), si 0.006 in randul rapitoarelor. Basandu-se pe cifra de 3.500 de
centrale eoliene in S.U.A. la sfarsitul anului 2001, excluzand California, mortalitatea anuala a fost
estimata la 6.400 de morti pe an pentru toate speciile la un loc.
Studiul de la Buffalo Ridge concluzioneaza punand cifra mortalitatii in randul liliecilor la 2.45 la 3.21
pe turbina, depinzand de locatia centralei eoliene. Raportul din Kewaunee County a adus rezultate
asemanatoare. De-a lungul celor 2 ani de stiudiu, cercetatori au inregistrat 1.16 mortalitati de lilieci
pe turbina pe an. Ca si celelalte studii, cel din Kewaunee County a descoperit ca majoritatea
acelora omorati de centrale, peste 90%, erau lilieci in migratie, nu populatii rezidente.
SURSA : http://www.awea.org/faq/sagrillo/swbirds.html
References:
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

86
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Avian Collisions with Wind Turbines: A Summary of Existing Studies and Comparisons to Other
Sources of Avian Collision Mortality in the United States; National Wind
Coordinating Committee; West, Inc.; August, 2001
Battered By Airwaves; Wendy K. Weisenel; Wisconsin Department of Natural Resources; October,
2002.
Cats and Wildlife: A Conservation Dilemma; John S. Coleman, Stanley A. Temple, and Scott R.
Craven; University of Wisconsin-Extension; 1997.
Communication Towers: A Deadly Hazard To Birds; Gavin G. Shire, Karen Brown, and Gerald
Winegrad; American Bird Conservancy; Jume, 2000.
Communication Tower Guidelines Could Protect Migrating Birds; Cat Laazaroff; Environmental
News Service; 2002.
Effects of Wind Turbines on Birds and Bats in Northeast Wisconsin; Robert W. Howe, William
Evans, and Amy T. Wolf; November, 2002.
Synthesis and Comparison of Baseline Avian and Bat Use, Raptor Nesting and Mortality
information from Proposed and Existing Wind Developments; West, Inc.; December, 2002
The Environmental and Economic Costs of Pesticide; David Pimentel and H. Acquay; Bioscience;
November, 1992.
Tower Kill; Joe Eaton; Earth Island Journal; Winter, 2003.
-----------------------------------------------------
Pasari si Centrale Eoliene
Pasarile adesea se lovesc de linii de inalta tensiune, stalpi si geamuri de cladiri. Sunt de
asemenea ucise de masini in trafic.
Pasarile sunt rareori deranjate de centralele eoliene, insa, stiudii radar din Tjaerebourg din Vestul
Danemarcai, unde o centrala de 2 megawati cu un rotor de 60 de metrii diametru este instalata,
arata ca pasarile ziua sau noaptea- au tendinta de a isi schimba ruta de zbor cu 100-200 de
metrii inainte sa ajunga la turbina si sa treaca pe deasupra ei la o distanta sigura.
In Danemarca sunt cateva exemple de pasari (vulturi) care isi fac cuib pe turnurile centralelor
eoliene.
Singurul sit cunoscut cu probleme de coliziuni cu pasari este localizat in Altamont Pass in
California. Chiar si acolo, coliziunile nu sunt dese, insa exista probleme suplimentare deoarece
speciile implicate sunt protejate de lege.
Un studiu al Ministerului danez al Mediului sustine ca liniile de inalta tensiune, incluzandu-le pe
cele care duc la centrale, sunt un pericol mai mare pentru pasari decat centralele propriu zise.
Unele pasari se obisnuiesc cu centralele foarte repede, la altele dureaza mai mult. Posibilitatea de
a ridica astfel de centrale langa zone de raspandire depinde asadar de specia de pasari in discutie.
Rutele migratoare ale pasarilor vor fii in general luate in considerare la amplasarea centralelor,
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

87
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
insa studiile din Yukon, Canada, arata ca pasarile migratoare nu se lovesc de acestea (Canadian
Wind Energy Association Conference, 1997)
Copyright 1997-2003 Danish Wind Industry Association
Updated 10 May 2003
http://www.windpower.org/en/tour/env/birds.htm
--------------------------------------------------------------
Focalizandu-si studiul pe o regiune muntoasa care include parti din West Virginia, Virginia,
Maryland si Pennsylvania, raportul afirma ca mortile in randul pasarilor cauzate de coliziuni cu
centrale eoliene sunt o fractiune minora din mortile aviare cauzate de oameni mai putin de
0.003% (3 in fiecare 100 000) in 2003.
Raportul verifica faptul ca impactul utilizarii energiei eoliene asupra pasarilor este extrem
de scazut, in comparatie cu alte activitati legate de oameni. De o mie de ori mai multe pasari
sunt omorate zburand in cladiri, spre exemplu, decat in centrale eoliene spune Randall
Swisher, directorul executiv al American Wind Energy Association.
Copyright 1999-2009 RenewableEnergyWorld.com; All rights reserved.
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/print?id=48393
-------------------------------------------------------------------------

NWCC-ul afirma: Bazandu-ne pe datele estimative curente, fatalitatile cauzate de coliziuni
cu centralele eoliene reprezinta intre 0.01% si 0.02% (1 din 5000 sau 10000) din fatalitatile
aviane cauzate de coliziuni in Statele Unite Ei continua: Datele colectate in afara
Californiei indica o cifra de aproximativ 1.83 fatalitati in randul pasarilor pe turbina (pentru
toate speciile combinate) si 0.0006 morti de pasari rapitoare pe an.
http://www.focusonenergy.com/data/common/dmsFiles/W_RI_MKFS_Windturbinesandbirdsv0207.
pdf
Un studiu din 1986 a aratat ca 69 de milioane de pasari au zburat prin San Georgio Pass in
timpul migratiei de primavara si de toamna. Pe durata ambelor anotimpuri, au foste gasite
numai 38 de pasari moarte, reprezentand numai 0.00006 din populatia migratoare.
Unul din ultimele studii referitoare la mortalitile provocate de folosiea energiei eoliene, abordeaz
acest subiect ntr-o manier inedit (Sovacool, B., K. Contextualizing Avian Mortality: A Preliminary
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

88
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Appraisal of Bird and Bat Fatalities from Wind, Fossil-Fuel and Nuclear Energy, Energz Policy 37,
(6) (june 2009), Singapore, P. 2241-2248).
Pentru a avea o unitate de msur n aceast problem se propune cuantificarea mortalitailor
produse n rndul psrilor prin numrul de psri decedate raportat la GW pe ora (GWh) produs
de centralele eoliene. Pentru a avea un termen de comparaie, se ncearc i evaluarea
mortalitilor datorate de folosirea energiei fosile i nucleare.
ntr-adevr, psrile se pot lovi de pilonii turbinelor eoliene sau pot fi lovite de palele elicelor aflate
m micare, n timp ce trec n zbor pe lng ele. S-a spus n repetate rnduri, c aceste riscuri pot
fi mai mari n cazul plasrii centralelor eoliene pe rutele de migraie ale psrilor sau n cazul
condiiilor meteo nefavorabile, cu vizibilitate redus, cum ar fi cea, ploaie sau noaptea.
Unele specii de lilieci, fac fa unui risc suplimentar, cauzat de reducerea presiunii atmosferice n
preajma turbinelor eoliene, fapt care poate provoca hemoragii interne, printr-un proces numit
barotraum.
Indirect, parcurile eoliene pot modifica, pozitiv sau negativ, habitatele naturale, calitatea i
cantitatea przii disponibile sau numrul de locuri de cuibrit.
Majoritatea studiilor referitoare la mortalitile psrilor datorate centralelor eoliene au trei carene.
Rareori aceste studii compar rezultatele lor ce cele obinute prin alte studii asemntoare,
efectuate n alte locaii.
Multe studii nu compar mortalitile provocate de energia eolian cu cele provocate de alte surse
de energie, cum ar fi energiile fosile i cele nucleare.
Nici unul din aceste studii nu a calculat mortalitile psrilor pe GWh, pe mai multe tipuri de
energie folosit.
Studiul de fa, cel la care ne refrim acum, face o comparaie privind mortalitile aviene provocate
de trei sisteme majore de producere a energiei electice: parcurile eoliene, centralele energetice cu
combustibili fosili (crbune, gaz natural, pcur) i centralele nucleare.
Psrile pot fi rnite sau chiar omorte nu numai lovindu-se de turbinele eoliene dar i lovindu-se
de structurile aeriene ale centralelor nucleare, de liniile reelelor de electricitate sau de hornurile de
evacuare ale centralelor pe combustibili fosili, etc.
Psrile pot muri de foame n pdurile devastate de ploile acide, pot ingera doze fatale de mercur,
pot bea ap contaminat de la minele de uraniu, etc.
Desigur, turbinele eoliene reprezint un risc permanent pentru psri i lilieci, existnd oricnd
posibilitatea ca exemplare din aceste grupe taxonomice s se loveasc sau sa fie lovite de
centralele eoliene.
Centralele care folosesc combustibili fosili contribuie prin emisiile lor la schimbrile climatice care
pot altera habitatele naturale ale psrilor.
Pentru centralele nucleare riscurile sunt reprezentate de polurile ntmpltoare produse la minele
de uraniu si de coliziunile cu structurile aeriene ale centralelor nucleare.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

89
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Cnd aceste mortaliti sunt corelate cu unitile de msur ale electricitii produse, rezultatele
sunt surprinzatoare. Datele obinute ca urmare a studiilor efectuate asupra a 6 parcuri eoliene
coninnd 339 turbine eoliene, cu o capacitate de 274 MW, din SUA, ne dau o mortalitate medie de
0,269 psri pe GWh.
Date obinute de la doua centrale energetice bazate pe crbune i de la o min de crbune din
munii Apalai (SUA), ne indic posibilitatea apariiilor ploilor acide, poluare cu mercur i un impact
serios asupra climei (schimbri climatice). Rezult, n cazul acestor centrale cu combustibili fosili, o
mortalitate avian de 5,18 psri pe GWh.
Datele obinute de la 4 centrale nucleare i de la 2 mine de uraniu ne indic o mortalitate avian de
0,416 GWh.
n termeni absolui, putem presupune, pe baza datelor de mai sus, c n anul 2006, centralele
eoliene au omort 7 000 de pasari, centralele nucleare 327 000 pasari i centralele pe combustibili
fosli 14 500 000 psri.
Rezult c centraele eoliene nu sunt chiar att de nocive pentru psri, iar energia bazat pe
combustibili fosili pare s fie cea mai duntoare pentru psri.
La prima vedere, turbinele eoliene sunt o ameninare serios pentru psri, datorit suprafeei de
mic ntindere pe care o ocupa, uor controlabil, n timp ce efectele produse de centralele
nucleare i de centralele cu combustibili fosili se desfoar mult n timp i spaiu.
Mortalitatea avian i energia eolian au avut parte cu siguan de mai mult atenie dect
mortalitle aviene datorate folosirii crbunelui, petrolului, gazelor naturale si materialelor
radioactive.
Acest studiu sugereaz c energia eolian poate fi mai puin duntoare pentru psri, comparativ
cu alte metode folosite pentru obinerea energiei electrice.


Mamifere
Dintre mamifere, n zona au fost observate exemplare rare de Citellus citellus
popndu doar n zonele cu vegetaie stepic i pe islaz, ca i numeroase muuroaie de
crti Talpa europea (n aceeasi zona). Populaiile de mamifere sunt completate de
oareci de cmp puin activi din cauza cldurii.
Dintre cele 2 specii observate, Citellus citellus figureaz n anexa 4 a Directivei
Habitate (92/43 EEC) i Anexa 2 a Conveniei de la Berna. Dei rar n Europa, este extrem
de comun n zonele de step i n apropierea culturilor agricole. Amplasarea de turbine
eoliene n zon nu va afecta major habitatul acerstei specii.
Specii identificate n zona de vest a localitii Mihail Koglniceanu
Nr. Grup taxonomic/specie
1. Gasteropoda (melci)
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

90
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
2. Cernuella virgata
3. Monacha carthusiana
4. Insecta (insecte)
5. Othoptera (lcuste)
6. Oedipoda germanica
7. Omocestus sp.
8. Sthenobothrus sp.
9. Calliptamus italicus
10. Decticus verrucivorus
11. Tettigonia viridissima
12. Gryllus campestre
13. Odonata (libelule)
14. Sympetrum vulgatum
15. Agrion sp.
16. Coleoptera (gndaci)
17. Anisoplia austriaca
18. Gymnopleurus mopsus
19. Coccinella septempunctata
20. Adalia bipunctata
21. Subcoccinella 24-punctata
22. Mylabris sp.
23. Lepidoptera (fluturi)
24. Pontia edusa
25. Pieris rapae
26. Aricia agestis
27. Polyommatus icarus
28. Plebejus argus
29. Macroglossum stellatarum
30. Carcharodus alceae
31. Tyta luctuosa
32. Dysgona algira
33. Diptera (muste)
34. Erystalis tenax
35. Hymenoptera (viespi)
36. Polystes galicola
37. Reptilia (reptile)
38. Lacerta agilis
39. Aves (psri)
40. Hirundo rustica
41. Merops apiaster
42. Sturnus vulgaris
43. Streptopelia decaocto
44. Corvus frugilegus
45. Galerida cristata
46. Melanocorypha calndra
47. Lanius colurio
48. Falco vespertinus
49. Mammalia (mamifere)
50. Talpa europaea
51. Citellus citellus
Specii identificate n zona de est a localitii Mihail Koglniceanu
Nr. Grup taxonomic/specie
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

91
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
52. Gasteropoda
53. Cernuella virgata
54. Monacha carthusiana
55. Insecta
56. Othoptera
57. Omocestus sp.
58. Sthenobothrus sp.
59. Calliptamus italicus
60. Decticus verrucivorus
61. Tettigonia viridissima
62. Odonata
63. Sympetrum vulgatum
64. Coleoptera
65. Anisoplia austriaca
66. Coccinella septempunctata
67. Mylabris sp.
68. Lepidoptera
69. Pontia edusa
70. Pieris rapae
71. Tyta luctuosa
72. Hymenoptera
73. Polystes galicola
74. Aves (psri)
75. Hirundo rustica
76. Merops apiaster
77. Sturnus vulgaris
78. Upupa epops
79. Streptopelia decaocto
80. Corvus corone corone
81. Galerida cristata
82. Falco vespertinus
83. Mammalia
84. Citellus citellus
Calitatea i importana zonei studiate privind specii de psri protejate

Gradul ridicat de antropizare si distana ridicat fa de ariile protejate din zon
aria de importanta avifaunistica Lunca Prutului Vladesti-Frumusita ROSPA0070, Lunca
Siretului Inferior ROSPA0071 i ROSCI0151Padurea Grboavele face ca importana
zonei analizate pentru speciile de psri s fie practic una neglijabil. Zonele cele mai
apropiate sunt arii protejate umede, iar zona analizat se caracterizeaz print lipsa unor
zone umede care s fie favorabile psrilor care habiteaz n astfel de zone.
In zon au fost identificate urmtoarele specii protejate prin convenii internaionale:
rndunica Hirundo rustica (Convenia de la Berna, anexa 2), prigoria, Merops apiaster
(Convenia de la Berna, anexa 2; OUG 57/2007, anexa 4b), graurul, Sturnus vulgaris
(Convenia de la Berna, anexa 3), cioara de semntur Corvus frugilegus (Directiva
psri CEE 79/409, anexa II/2, Convenia de la Berna, anexa 3), ciocrlia de brgan
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

92
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Melanocoripha calandra (Directiva psri CEE 79/409, anexa I; Convenia de la Berna,
anexa 2), fsa de cmp Anthus campestris (Directiva psri CEE 79/409, anexa I; OUG
57/2007, anexa 4b), sfrnciocul roietic Lanius collurio (Directiva psri CEE 79/409,
anexa I; OUG 57/2007, anexa 4b), vnturelul rou Falco tinunculus (Convenia de la
Berna, anexa 2), vrabia de cas Passer domesticus (Convenia de la Berna, anexa 3).

Alte caracteristici ale sitului
Zona analizat se afl ntr-un proces avansat de antropizare i datorit faptului c
n zon se construiesc o serie de case de vacan sau locuine n zone din imediata
vecintate a lucalitii Mihail Koglniceanu. Din aceast cauz, n viitor impactul antropic
se va accentua.

Vulnerabilitate
Activitile umane diverse de la construirea de noi spaii de locuit la agricultur
sau instalarea viitorului parc eolian nu sunt de natur s produc prejudicii n nici una din
ariile protejate menionate. Ca urmare, gradul de vulnerabilitate a acestor arii vis-a-vis de
amplasarea viitorului parc eolian este practic 0.3.2. Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor de
interes comunitar prezente pe suprafata si in imediata vecinatate a
proiectului, mentionate in formularul standard al ariei naturale protejate
de interes comunitar
Prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor protejate:
In zona analizat a fost identificat o singur specie de reptil Lacerta agilis
oprla de cmp. Populaiile acestei specii erau relativ numeroase, fiind vorba de o specie
rezistent la impactul antropic. Specia n cauz populeaz zonele cu vegetaie ierboas
sau arbustiv de la marginea localitilor, sau de pe marginea drumurilor, fiind ntlnit de
asemenea i n interiorul localitilor rurale, n grdini sau livezi. Specie insectivor, este
atras de numrul mare de insecte prezente n apropierea aglomerrilor umane.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

93
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Speciile de psri protejate identificate in zon sunt caracterizate prin faptul c sunt
rezistente la impactul antropic; unele cum sunt Hirundo rustica, Passer domesticus,
Corvus frugilegus cuibrind i hrnindu-se aproape exclusiv n ecosisteme antropizate.
Celelalte specii sunt foarte comune n toate tufriurile de pe marginea drumurilor (Lanius
collurio, Anthus campestris), n livezi sau pomi plantati pe marginea drumurilor (Sturnus
vulgaris, Falco tinunculus) sau in ecosistemele agricole (Melanocorypha calandra). Zona
ca atare este capabil i n prezent, cu tot impactul antropic intens, s susin populaiile
acestor specii.
In ceea ce privete localizarea, ele sunt rspndite n special n zonele de tufriuri
de la marginea culturilor agricole sau in cordoanele verzi de pe marginea oselei. Zonele
agricole propriu-zise sunt folosite ca locuri de hrnire i doar unele specii cuibresc n
astfel de habitate (Melanocorypha calandra).
In ce privete ecologia, dintre speciile identificate se remarc specii insectivore
Hirundo rustica, Upupa epops, Merops apiaster, Lanius collurio, rpitoare Falco
tinunculus, granivore sau cu regim mixt (Sturnus vulgaris,Corvus frugilegus, Passer
domestic). Din acest punct de vedere, nici una din aceste specii nu este periclitat de
instalarea viitorului parc eolian in zon, regimul lor trofic nefiind afectat. Chiar dac viitorul
parc eolian va ocupa o suprafat de teren agricol, aceasta nu este de natur s produc
modificri n structura trofic actual a habitatelor.
In ceea ce privete mamiferele, popndul - Citellus citellus este prezent n
populaii relativ mici n imediata apropiere a zonelor locuite, n terenuri care sunt folosite n
prezent ca puni (islazuri). Popndul este o specie ierbivor, care se hrnete cu
spicele gramineelor din ecosistemele acoperite cu vegetaie ierboas joas. Evit zonele
cu tufe sau cu vegetaie iarboas nalt, unde nu se simte protejat. Deasemenea, suport
bine impactul antropic moderat, fiind des ntlnit n apropierea localitilor.
Crtia apare n aceleai tipuri de habitate, evitnd terenurile agricole. Specie
insectivor, poate fi ntlnit adesea i n localiti. Nu este influenat de activitile
umane de la suprafaa solului, fiind o specie subteran. Apreciem c efectivele populeiei
din zon sunt medii; nu au fost observate aglomerri mari de muuroaie, ceea ce
demonstrez existena unei populaii cu efective normale.
Specii protejate n zona analizat identificate pe amplasamentul sau n vecintatea
proiectului propus
In cele dou locatii de amplasare a viitoarului parc eolian zon au fost identificate
urmtoarele specii de psri protejate: rndunica Hirundo rustica, prigoria, Merops
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

94
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
apiaster, graurul, Sturnus vulgaris, cioara de semntur Corvus frugilegus, ciocrlia de
brgan Melanocoripha calandra, fsa de cmp Anthus campestris, sfrnciocul roietic
Lanius collurio, vnturelul rou Falco tinunculus, vrabia de cas Passer domesticus.
Dintre reptile, a fost identificat doar oprla de cmp Lacerta agilis.
Dintre mamifere, au fost identificate crtia Talpa europaea i popndul
Citellus citellus.
Nu au fost identificate specii de nevertebrate protejate.
De asemenea n zona de amplasare a viitorului parc eolian nu au fost identificate
psri acvatice care sunt protejate n ariile de conservate Lunca Inferioar a Siretului i
Lunca Prutului Inferior.

Clase de habitate/habitate Natura 2000 identificate pe amplasamentul sau n
vecintatea proiectului propus
In cele dou locaii din zona analizat au fost identificate un numr de 4 tipuri de
habitate, in conformitate cu literatura de specialitate (Doni et al., 2005):
pajiti vest pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon
i Poa angustifolia - cod R3420 (conform Manualului Habitatelor din Romnia)
i 6290 (cod Natura 2000) tip de habitat prezent insular n zona de interes, cu
valoare conservativ redus (Doni et al., 2005).
comuniti antropice cu Onopordon acanthium, Carduus nutans i Centaurea
calcitrapa cod R8702 buruieniuri prezente la marginea localitilor, la
marginea drumurilor de pmnt dintre culturi i n zonele de prloag; fr valoare
conservativ.
comuniti antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua i
Ballota nigra cod 8703 - tip de habitat prezent la marginea culturilor, marginea
drumurilor, zona localitilor; fr valoare conservativ.
comuniti antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa
dura i Plantago major cod 8704 - habitat prezent la marginea cilor de acces
(drumuri de pmnt) i la marginea culturilor agricole.

In zona analizat nu au fost identificate habitate de tip forestier sau palustre care
sunt protejate in perimetrele ariilor protejate Lunca Joas a Prutului, Lunca Siretului
Inferior, Pdurea Grboavele

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

95
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

96
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
3.3. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes
comunitar afectate si a relatiei acestora cu ariile naturale protejate de
interes comunitar invecinate
In primul rnd trebuie fcut meniunea c att habitatele identificate n zon ct i
speciile de interes comunitar nu vor fi afectate dect ntr-o msur cu totul neglijabil de
instalarea parcului eolian. Un impact mult mai mare asupra acestor specii l au activitile
agricole din zon ct i dezvoltarea de noi zone rezideniale care vor duce la creterea
nemijlocit a impactului antropic.
In cazul habitatelor identificate, funcia lor ecologic este aceea de fundament
pentru ntreaga comunitate de organisme vegetale i animale din zon. Faptul c
ecosistemele naturale au valoare consevativ extrem de redus i c nu ocup dect un
procent redus din zonele unde se vor amplasa turbinele eoliene (acestea vor fi amplasate
n terenuri agricole care i vor pstra destinaia i dup instalarea parcului) face ca funcia
lor esenial s nu fie afectat.
In ce privete relaia habitatelor identificate in zona de amplasare a parcului eolian
cu habitatele din ariile protejate din vecintate Lunca Joas a Prutului, Lunca Siretului
Inferior, Pdurea Grboavele aceasta este nul.
Speciile de psri identificate n zon nu vor fi afectate dect n mic msur de
amplasarea parcului eolian. Eventuala migraie a psrilor prin zona parcului nu este de
natur s ngrijoreze, turbinele eoliene fiind separate de distane mari, care le face bine
vizibile. In cazul acelor specii care evit structurile nalte, acestea vor evita pur i simplu
zona, ocolind-o pe la est sau pe la vest. De mentionat este si faptul c valea prului din
zon este una neatractiv pentru psri datorit debitului foarte redus de ap i datorit
lanului de localiti de pe firul ei Cimele, Mihail Koglniceanu, Smrdan. Din acest
motiv, valea nu este folosit ca rut de migraie de ctre psrile acvatice dect n cazuri
cu totul izolate.
Mamiferele din zon crtia i popndul sunt specii rezistente la factorul
antropic. Crtia este o specie insectivor, care controleaz populaiile de larve de insecte
din sol, fiind un factor reglator al acestora.
In aceei categorie a prdtorilor insectivori se nscriu i specii ca Lacerta agilis sau
psrile Sturnus vulgaris, Lanius collurio, Merops apiaster, Hirundo rustica, Passer
domestica, Corvus frugilegus, Anthus campestris.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

97
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Vnturelul rou Falco tinunculus este singura pasre rpitoare identificat, fiind
vorba de un prdtor specializat pe psri i mamifere roztoare, mai rar reptile.
Citellus citellus popndul este o specie vegetarian, care controleaz
dezvoltarea vegetatiei ierboase din zonele de pune alturi de ierbivorele de talie mare.

3.4. Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes
comunitar
Dintre cele patru tipuri de habitate identificate in zona analizat, doar primul dintre
aceste tipuri de habitate (pajiti vest pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca,
Cynodon dactylon i Poa angustifolia ) figureaz n sistemul de codificare Natura 2000.
Este vorba de un tip de habitat cu valoare conservativ redus, prezent n toate zonele de
step din sudul i din estul Romniei. In zona analizat, n acest habitat nu au fost
identificate rariti floristice sau faunistice ce ar impune implementarea unor msuri
speciale de protecie i conservare.
In ceea ce priveste celelalte trei tipuri de habitate (comuniti antropice cu
Onopordon acanthium, Carduus nutans i Centaurea calcitrapa cod R8702;
comuniti antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua i
Ballota nigra cod 8703, comuniti antropice cu Polygonum aviculare, Lolium
perenne, Sclerochloa dura i Plantago major cod 8704) si care ocup cea mai mare
suprafa n zona analizat, acestea sunt puternic antropizate i complet lipsite de valoare
conservativ.
In imediata vecintate a zonei analizate, habitatele sunt de asemenea reprezentate
de zone agricole, fr valoare conservativ.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

98
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
3.5. Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate
In ceea ce priveste structura si dinamica populaiilor speciilor care ar putea fi
afectate de instalarea viitorului parc eolian, trebuie fcut din start precizarea c acest
obiectiv este unul de durat, care necesit studii pe cel puin cinci ani.
In urma experienei personale a specialistilor care au participat la ntocmirea
prezentului studiu, se poate aprecia urmtoarea situaie.
Rndunica Hirundo rustica, are n zon o populaie normal pentru orice localitate
rural din sud-estul rii. Specia executa migraii, fiind vorba de o pasre insectivor care
se hrnete exclusiv cu insecte zburtoare. Apreciem c populaia acestei specii nu va fi
afectat de viitorul parc eolian. Locurile de cuibrit se gsesc n localitate iar zona de
hrnire nu va fi afectat.
Prigoria, Merops apiaster, se hrnete cu insecte zburtoare, n special
himenoptere, cuibrind n maluri de lut. Populaia din zon este una mic, deoarece nu
exist habitate de cuibrit dect ntr-o proporie redus.
Graurul, Sturnus vulgaris, cuibrete n localiti, n livezi sau crnguri. Populaia
de graur cunoate fluctuaii anuale, graurii adunndu-se n stoluri inafara perioadei de
cuibrit. Iarna, populaia de graur executa migraii n funcie de factorii meteorologici i de
sursa de hran.
Cioara de semntur Corvus frugilegus, este un locuitor constant al habitatelor
agricole, fiind practic o specie antropofil. Populaia de cioar de semntur poate
cunoate variaii pe timp de iarncnd n zon apar exemplare imigrate dinspre est, din
cmpia rus, datorit factorilor climatici.
Ciocrlia de brgan Melanocoripha calandra, se ntlnete n toat zona de sud-
est a rii. Populaia din zona analizat este una normal pentru ecosistemele agricole din
zona Brganului.
Fsa de cmp Anthus campestris, este prezent n exemplare izolate. Specia
prefer zonele cu tufriuri i acestea nu apar n zone extinse in aria analizat. Si in cazul
acestei specii exist o dinamic a efectivelor in functie de anotimpuri.
Sfrnciocul roietic Lanius collurio, este prezent n populaii reduse. Fiind o specie
prdtoare are nevoie de suprefee mai mari de teren i de zone cu tufriuri. In perioada
de iarn specia migreaz spre sud.
Vnturelul rou Falco tinunculus, apare n exemplare izolate. Zona analizat este
una de extindere redus iara ceast specie are nevoie de circa 5 km
2
pentru o singur
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

99
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
pereche. Si in acest caz pot apare variatii ale efectivelor pe timpul iernii, datorit migraiei
unor exemplare din alte zone.
Vrabia de cas Passer domesticus, apare n populaii importante, fiind vorba de o
specie antropofil. Populaia acestei specii rmne relativ constant, fiind controlat doar
de ratele de de natalitate i mortalitate natural ca i de prdtori.
Soprla de cmp Lacerta agilis apare n popualii relativ importante. Dinamica
acestora nu este afectat dect de cauze naturale, specia fiind afectat doar de prdtori
naturali; restrngerea habitatelor nu o afecteaz fiind rezistent la impactul antropic.
Crtia Talpa europaea este deasemenea o specie rezistent, a crei dinamic
nu este influenat dect de numrul de larve din sol.
Popndul Citellus citellus. Populaia din zon este una redus datorit faptului
c habitatul preferat al acestei specii zone degradate cu vegetaie ierboas care
funcioneaz n regim de islaz este redus i localizat n stricta vecintate a localitii
Mihail Koglniceanu. Dinamica populaiei ar putea fi afectat doar de amplasarea de
locuine n perimetrul respectiv.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

100
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
3.6. Relatiile structurale si functionale care creeaza si mentin
integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar
Ariile protejate aflate in apropierea zonei de amplasare a viitorului parc eolian au
structuri complexe, habitatele existente n aceste zone umede fiind suficient de bine
conservate pentru a asigura integritatea ariei protejate Lunca Prutului Vladesti-Frumusita
si respectiv Lunca Siretului Inferior. Pdurea Grboavele are un echilibru fragil, datorit
structurii speciale a ecosistemului in care sunt incluse specii invazive plus grdina
zoologic.
Practic, amplasarea parcului eolian nu este de natur s afecteze relatiile
structurale si functionale din nici una din cele trei arii protejate mentionate.

3.7. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes
comunitar
Aria de protectie avifaunistica Lunca Prutului Vladesti-Frumusita ROSPA0070 are
ca obiectiv de conservare in principal speciile de pasari si habitatele din zona cursului
inferior al rului Prut, cu tot ansamblul aferent al biodiversitii.
Lunca Siretului Inferior ROSPA0071 are ca principal obiectiv de protejare habitatele
acvatice i palustre ale rului Siret, habitate populate de psri acvatice i de alte specii
de vertebrate si nevertebrate caracteristice acestor zone.
Situl de importanta comunitara ROSCI151 Padurea Grboavele este o rezervaie
de tip forestier, unde se conserv asociaii dominate de specii de Quercus. Din pcate,
pdurea are n componen zone extinse acoperite de salcm Robinia pseudacaccia
specie invaziv a crei prezen altereaz ireversibil habitatele naturale. In plus, n
pdurea Grboavele este amplasat i o grdin zoologic, obiectiv care nu este de
natur s contribuie la cresterea strii de conservare a habitatelor naturale.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

101
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
3.8. Descrierea starii actuale i viitoare de conservare a ariei naturale
protejate de interes comunitar
Aria de protectie avifaunistica Lunca Prutului Vladesti-Frumusita ROSPA0070
starea de conservare este una bun, activitile antropice din zon nefiind de natur s
duc la modificri ale habitatelor i speciilor protejate nici n prezent i nici n viitor.
Singurele impacte negative asupra zonei ar putea proveni din unde de poluare din
amonte, provenienta acestora fiind obiectivele industriale de pe cursurile afluenilor
Prutului.
Lunca Siretului Inferior ROSPA0071 starea de conservare actual este una relativ
bun. Faptul c n vecintate exist zone rurale i c n zon se practic agricultura
intensiv si ca in amonte exist zone industriale constituie un potential impact negativ.
ROSCI0151 Padurea Grboavele are o suprafat redus. Faptul c in aria protejat
se afl zone acoperite de specii invazive si de faptul c exist o grdin zoologic sunt
aspecte care se constituie in factori de risc in viitor prin cresterea impactului antropic.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

102
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
4. IDENTIFICAREA I EVALUAREA IMPACTULUI
4.1. Identificarea i evaluarea tipurilor de impact negativ ale proiectului
susceptibile s afecteze n mod semnificativ aria natural protejat de
interes comunitar
Impactul asupra acviferelor de suprafata sau subterane
Amplasarea viitorului parc eolian in zona analizat nu este de natur s afecteze n
vreun fel acviferul zonei, turbinele eoliene urmnd a fi amplasate pe culmile dealurilor.
Impactul produs asupra aerului
Singurul impact asupra aerului va fi reprezentat de cresterea emisiilor de pulberi si
de gaze de esapament din perioada de instalare a turbinelor. Aceste aspecte negative vor
inceta odat cu incheierea lucrarilor. Amplasarea unui parc eolian in indiferent ce zon
de pe glob nu are nici un impact asupra aerului, turbinele eoliene nefiind surse de pulberi
sau gaze.
Impactul produs asupra solului i subsolului
Instalarea parcului eolian va scoate din circuitul agricol o suprafat de sol egala cu
suprafata ocupata de pilonii turbinelor, a drumurilor de acces si a statiei de transformare.
Solul nu va fi poluat decat in cazul unor eventuale scurgeri de hidrocarburi din timpul
lucrarilor de instalare. Impactul asupra subsolului va fi unul nul.
4.2. Evaluarea semnificaiei impactului proiectului propus asupra ariilor
protejate invecinate
Evaluarea semnificatiei impactului se face pe baza indicatorilor-cheie cuantificabli:
- Procentul din suprafata habitatelor protejate care va fi pierdut prin implementarea
proiectului:
Intrucat proiectul propus nu se afla in interiorul niciuneia dintre ariile protejate
invecinate, procentul afectat din suprafata habitatelor este zero.

- Procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de
hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar:
Nu este cazul
- Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente):
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

103
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
Proiectul propus nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar.
- Durata sau persistenta fragmentarii
Nu este cazul
- Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar, distanta fata de
aria naturala protejata de interes comunitar
Avand in vedere distanta de aproximativ 6 km fata de ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, 8 km fata de ROSPA0070 Lunca Prutului Vladesti-Frumusita si ROSCI0151
Padurea garboavele, putem aprecia ca gradul de perturbare al speciilor de interes
comunitar protejate in aceste situri va fi neglijabil pe durata desfasurarii proiectului,
estimata la 25 ani.

- Schimbari in densitatea populatiilor (nr. de indivizi/suprafata)
Nu vor avea loc schimbari in densitatea populatiilor din zonele protejate invecinate,
determinate de implementarea proiectului.

- Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea
proiectului
Nu este cazul.

- Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa
sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale
ariilor naturale protejate de interes comunitar
Implementarea proiectului propus nu va determina modificari legate de sursele de
apa sau de alte resurse naturale care sa poata determina modificarea functiilor ecologice
ale ariilor naturale protejate de interes comunitar.

4.3. Impactul preconizat al proiectului asupra speciilor si habitatelor de


interes comunitar
4.3.1. Evaluarea impactului proiectului propus asupra speciilor si habitatelor
de interes comunitar
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

104
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
a) Evaluarea impactului cauzat de proiectul propus, fara a lua in considerare masurile de
reducere a impactului.
In ceea ce priveste impactul proiectului asupra speciilor protejate si habitatelor de
interes comunitar din aria analizata, situatia se prezint in modul urmator. In zona
analizata nu exista habitate de interes comunitar, ca urmare impactul proiectului asupra
acestui tip de habitate este practice nul.
In ceea ce priveste impactul asupra speciilor de reptile si mamifere de interes
comunitar din zona, impactul va fi redus; aceste specii sunt unele rezistente la impactul
antropic iar zona in cauza este deja antropizat in plus, parcul eolian se va instala in zone
de teren agricol.
In ceea ce priveste impactul asupra speciilor de pasari migratoare, care se
deplaseaza intre ariile protejate Lunca Inferioara a Prutului si Lunca Siretului Inferior poate
apare un efect de bariera datorat inaltimii turbinelor eoliene. Avand in vedere numarul
redus al acestor turbine (18), acest efect nu va fi unul major, parcul eolian putand fi ocolit
cu usurinta.
b) Evaluarea impactului rezidual dupa implementarea masurilor de reducere a impactului
- Masuri de reducere a prafului i impactului rezidual dupa implementarea acestora:
Praful va fi generat doar pe parcursul implementarii proiectului, timp de 2-3 luni si
doar pe perioade scurte de timp pe parcursul inei singure zile. Praful generat in faza de
transport a materialelor reprezinta 100% din cantitatea totala. Ca urmare a masurilor de
prevenire ce vor fi luate (repararea si intretinerea drumurilor, circulatia cu viteza redusa,
autocamioane prevazute cu prelate, stropirea periodica a drumurilor tehnologice) apreciem
o reducere a cantitatii de praf generate cu cca. 40%. Impactul rezidual dupa
implementarea masurilor de reducere a emisiilor de praf este de 60%.
- Masuri de reducere a emisiilor de gaze i impactului rezidual dupa implementarea
acestora :
Emisiile de noxe in atmosfera se vor produce doar pe perioada implementarii
proiectului si provin de la utilajele si mijloacele de transport folosite pentru montarea
turbinelor. Pentru reducerea emisiilor de gaze masurile ce se impun sunt mentinerea
utilajelor in stare buna de functionare, circulatia cu viteza redusa la turatii joase ale
motooarelor nivel scazut de gaze de esapament, utilaje noi ce respecta normele
europene privind emisiile noxe.
Prin aplicarea acestor masuri se prognozeaza o reducere a emisiilor cu 30%, ceea
ce duce la un impact rezidual de 70%.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

105
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.

- Masuri de reducere a zgomotului i impactului rezidual dupa implementarea acestora :
Zgomotul produs de utilaje la implementarea proiectului poate fi redus semnificativ,
cu pana la 30% prin aplicarea masurilor descrise la paragraful anterior, impactul rezidual,
pe durata implementarii proiectului, fiind de 70%.
Pe durata exploatarii, pentru diminuarea impactului, in urma masuratorilor periodice
privind intensitatea zgomotului, daca se constata depasirea nivelului admis, pot fi impuse
masuri cum ar fi: constructia de panouri fonoabsorbante si chiar restrictii de functionare in
conditii meteo deosebite, cu vant puternic, cand nivelul zgomotului este mai mare.


Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

106
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
5. MSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Pentru limitarea impactului pe care aceast activitatea l va avea asupra mediului
nconjurtor i a populaiei din zon, se recomanda urmtoarele msuri:
respectarea tehnologiilor de lucru prezentate n proiectul propus, pentru care se
solicit acordul de mediu;
mbuntirea strii tehnice a drumurilor de acces prin repararea i meninerea
permanent n bun stare.
meninerea utilajelor i a mijloacelor de transport n stare bun de funcionare;
efectuarea reviziilor i intreinerii n ateliere specializate;
determinarea periodic a cantitii de praf rezultat faza de implementare a
proiectului, iar dac este cazul, aplicarea unor msuri suplimentare de
diminuare a cantitilor de praf eliberate n atmosfer;
determinarea periodic a nivelului emisiilor de gaze de eapament al utilajelor
destinate implementrii proiectului, iar n cazul n care nivelul de nivelul acestora
l depete pe cel maxim admis, se va lua msura nlocuirii lor sau montarea
unor echipamente mai performante de reducere a nivelului noxelor;
determinarea nivelului de zgomot, iar n cazul n care nivelul de zgomot l
depete pe cel maxim admis, montarea unor echipamente mai performante
de reducere a zgomotului la motoare;
dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea ncrcturii n timpul
transportului, pentru a diminua a cantitatea de praf eliberat n atmosfer;
dotarea permanent a punctului de lucru cu recipieni adecvai depozitrii i
transportului deeurilor menajere i transportul periodic al acestora la un
operator autorizat in preluarea acestora;
dotarea punctului de lucru cu cistern cu ap cu dispozitiv de stropire, pentru
intervenii n caz de incendiu i pentru diminuarea cantitii de praf ridicat n
atmosfer;
instruirea personalului privind msurile de prevenire i stingere a incendiilor, de
protectie a muncii i a celor privind conduita n vecinatatea ariilor protejate;
intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea
rutei, vitezei de circulaie si a modului de transport al ncrcturii;
transportul i depozitarea carburanilor si lubrifiantilor in recipieni corespunztori
normelor de depozitare i transport a produselor petroliere.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

107
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
6. CONCLUZII
Cele dou locaii n care se dorete amplasarea de turbine eoliene se afl n afara
zonei de protecie a Reelei Natura 2000 (nu se afl n SCI-uri sau SPA-uri)
Tipurile de habitate prezente n zona de interes sunt deja intens afectate de
prezena constant a omului i de activitile agricole sau pastorale desfurate n cea mai
mare parte a anului, fiind lipsite de valoare conservativ.
Cea mai mare parte a suprafeelor de teren din zona observat sunt utilizate n
scopuri agricole (agroecosisteme) i ca islazuri comunale; au fost observate de asemenea
zone restrnse de prloag (foste terenuri agricole abandonate). La marginea loturilor
agricole i a drumurilor de acces se dezvolt comuniti vegetale ruderale (de margini de
drumuri) i segetale (buruieni de culturi agricole) favorizate n dezvoltarea lor de activitile
agricole. Pajitile stepice secundare sunt prezente insular, pe suprafee mici, ntre culturile
agricole sau pe marginea cilor de acces ctre loturile cultivate. Aceste tipuri de pajiti s-
au format n timp n urma punrii intensive a pajitilor stepice primare. Apropierea de
culturile agricole i izolarea ntre culturi a favorizat ns ruderalizarea lor, prin infiltrarea
masiv de plante ruderale i segetale.
Refacerea pajitilor stepice primare este foarte puin probabil n aceast zon
datorit activitilor agricole desfurate pe scar larg i a punatului practicat de
localnici.
Gradul ridicat de antropizare al ntregii zone, apropierea de oraul Galai i de
cteva mici localiti (Smrdan, Mihail Koglniceanu, Cimele), sunt principalele cauze ale
biodiversitii reduse observate n zona de interes.
Nu au fost observate n locaiile studiate tipuri de habitate de interes conservativ,
care ar necesita instituirea unor msuri speciale de protecie i conservare a zonei
conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 EEC).
Asociaiile vegetale identificate sunt comune pentru zonele intens afectate de
activiti agricole sau de punat. Nu au fost observate asociaii vegetale cu valoare
conservativ medie sau ridicat. Plantele stepice care compun asociaiile de pajiti
secundare sunt frecvente n cadrul vegetaiei xerofile i xero-mezofile din sudul i din estul
rii.
Inventarierea speciilor de plante vasculare nu a dus la identificarea de rariti
floristice, adic a unor specii de plante menionate n Listele roii naionale (Oltean & al.,
1994; Dihoru, 1994; Negrean, 2001), n anexele OUG 57/2007, n anexele Directivei
Habitate sau n cele ale Conveniei de la Berna.
Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

108
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
In cadrul entomofaunei nu a fost identificat nici o specie cu valoare conservativ;
nu au fost observate n zona studiat specii incluse n Listele roii naionale sau n anexele
unor Convenii i Directive internaionale care au ca scop conservarea formelor de via
slbatice.
Psrile, chiar dac unele dintre ele sunt menionate n anexele Directivei Psri,
anexele Conveniei Berna sau n OUG 57/2007, sunt reprezentate n general de specii
rezistente la impactul antropic. Multe dintre ele cuibresc n afara locaiilor studiate,
terenurile agricole servindu-le doar ca loc de hrnire. In general, zonele agricole sau
islazurile din apropierea localitilor adpostesc o avifaun srac, alctuit din specii
comune.
Activitile de monitoring realizate cu ocazia unor studii precedente, au artat c
turbinele eoliene nu reprezint pentru psri un pericol evident (dac sunt respectate
distanele standard dintre stlpi), mai ales n zonele n care numrul de psri este mic,
aa cum este zona din preajma localitilor Smrdan i Mihail Koglniceanu.
Reptilele sunt foarte slab reprezentate n locaiile studiate, singura specie
identificat fiind una comun la noi n ar, chiar dac la nivel european este protejat.
Mamiferele sunt reprezentate de specii comune n zonele de es i cele colinare ale rii.
Amplasarea de turbine eoliene n zon nu va afecta semnificativ habitatul acestor specii
care i sap galerii n pmnt.
n ceea ce privete impactul amplasrii de centrale eoliene asupra avifaunei,
mamiferelor i reptilelor, acest impact este unul neglijabil. Speciile prezente n zon nu vor
fi deranjate de turbinele eoliene mai mult decat sunt deranjate n prezent de reeaua dens
de stlpi de nalta tensiune sau de activitile cotidiene ale locuitorilor din zon.
In ceea ce privete entomofauna, impactul amplasrii de centrale eoliene este practic nul.
Prin urmare, considerm c amplasarea de centrale eoliene n zona localitilor
Smrdan Mihail Koglniceanu, zon deja intens antropizat, va avea un impact neglijabil
asupra florei i faunei zonale.

Studiudeevaluareadecvata
S.C.GeneraAvanteS.R.L.ConstruireParcEolianSmardanComunaSmardan,JudetulGalati

109
S.C.BIOSYSGROUPS.R.L.
7. ANEXE, PLANURI I HRI
7.1. Plan de situatie
7.2. Plan de incadrare n zon
7.3. Harta siturilor Natura 2000 invecinate proiectului
7.4. Certificat de urbanism
7.5. Certificat de nregistrare elaborator studiu de evaluare adecvat
7.6. CV-uri specialisti