Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTIC

An colar 2013- 2014


Nr.
crt.
Unitata !
"n#$%ar
&'
.
!
r(
.
Con%in)t)ri
S$*
t.
Nr
.
or

&'+.
1. Numerele
naturale de
la 0 la 100
1.1
1.2
2.8
2.9
2.1
0
De la clasa I la clasa a II-a
Citirea si scrierea numerelor
naturale de la 0 la 30
Compararea si ordonarea
numerelor naturale de la 0
la 30
Citirea si scrierea numerelor
naturale de la 0 la 100
Compararea si ordonarea
numerelor naturale de la 0
la 100
Recapitulare
Test de evaluare
Ameliorare/dezvoltare
2. Adunarea i
scderea
numerelor
naturale de
la 0 la 30
1.3
2.4
2.6
3.1
4.1
Adunarea si scderea !r
trecere peste ordin a
numerelor de la 0 la 30
Adunarea cu trecere peste
ordin a numerelor naturale
de la 0 la 30
"cderea cu trecere peste
ordin a numerelor naturale
de la 0 la 30
#ro$leme de adunare si
scdere cu numere naturale
de la 0 la 30
A%area termenului
necunoscut
Repet la matematica
Test de evaluare.
Ameliorare/dezvoltare
3. Adunarea i
scderea
numerelor
naturale de
la 30 la 100
1.3
&2.
4&2
.6&
2.'
&
2.8
&
Adunarea (i scderea
numerelor naturale de la 0
la100&!ormate numai din
zeci
Adunarea numerelor
naturale de la 0la100
!ormate din zeci si unit)i
"cderea numerelor
3.1
4.1
naturale de la 0la100
!ormate din zeci si unit)i
Adunarea cu trecere peste
ordin a numerelor naturale
de la0la100
"cderea cu trecere peste
ordin a numerelor naturale
de la0la100
#ro$leme de adunare (i
scdere cu numere naturale
de la 0 la 100
A%area termenului
necunoscut
Repet la matematic
Test de evaluare
Ameliorare/dezvoltare
4. Recapitular
e
semestrial
1.3
2.4
4.1
Adunarea (i scderea 0*100&
!r (i cu trecere peste
ordin
Adunarea (i scderea +n
concentrul 100* 1000& !r
trecere peste ordin
Recapitulare
,valuare sumativ
Ameliorare/dezvoltare
2
,. Numerele
naturale de
la 100 la
1000
1.1
&1.
2&2
.1
-ormarea&citirea si scrierea
numerelor naturale de la 0
la 1000
Compararea&ordonarea si
rotun.irea numerelor
naturale de la 0 la 1000
Repet la matematic
Test de evaluare
Ameliorare/ dezvoltare
-. Adunarea
numerelor
naturale de
la 100 la
1000
1.1
1.2
1.3
2.4
2.8
2.6
4.1
3.1
Adunarea numerelor
naturale !ormate din sute
zeci si unit)i
"cderea numerelor
naturale !ormate din sute
zeci si unit)i
Adunarea cu trecere peste
ordin a numerelor naturale
de la0 la 1000
"cderea cu trecere peste
ordin a numerelor naturale
de la0 la 1000
#ro$leme de adunare si
scdere cu numere
naturale de la 0 la 1000
A%area termenului
necunoscut
Repet la matematic
Test de evaluare
Ameliorare/dezvoltare
.. Elemente
intuitive de
geometrie
1.3
2.1
2.2
2.6
2.'
-i/uri /eometrice
Corpuri /eometrice
0nterior si e1terior
Alctuirea si citirea
ta$elelor
Recapitulare
Test de evaluare
Ameliorare/dezvoltare.
/. Uniti de
msur
2.3
2.1
0
2.1
1
4.1
2surri
2surarea lun/imilor.
2etrul
2surarea capacit)ii
vaselor
2surarea masei corpurilor
3ilo/ramul
2surarea timpului .Ceasul
2surarea timpului.
Calendarul
4tilizarea $anilor
Repet la matematic
Test de evaluare
Ameliorare/dezvoltare

0. Recapitular
e fnal
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.9
2.1
0
2.1
1
3.1
4.1
5umere naturale de la 0 la
1000
6pera)ii cu numere
naturale. Adunarea si
scderea
#ro$leme de adunare si
scdere
2atematica prin .oc
5o)iuni de /eometrie
4nit)i de dassamsur
Test de evaluare
Ameliorare/dezvoltare